Analiza i mapowanie stanu obecnego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza i mapowanie stanu obecnego"

Transkrypt

1 Analiza i mapowanie stanu obecnego Przedmiot: Reorganizacja produkcji Lean Manufacturing Moduł: 1/2 Opracował: mgr inż. Paweł Wojakowski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów Wytwarzania Pokój: 414, bud. 5 Tel.: Strona WWW zakładu M65: Od czego zacząć?? Proces wdrożenia Lean Manufacturing rozpoczyna się od analizy bieżącej sytuacji w systemie wytwórczym. Bieżącą sytuację systemu wytwórczego przedstawia się graficznie na mapie stanu obecnego. Informacje o stanie bieżącym zbiera się podążając faktyczną ścieżką przepływu materiałów oraz informacji. W naszym przypadku informacje są zebrane i zestawione w wydanych przez prowadzącego danych do modułu nr1. W rzeczywistości mapę stanu rysuje się odręcznie, używając jedynie ołówka i gumki. Prace rozpoczyna się od szkicu wykonanego bezpośrednio na hali produkcyjnej. Najlepiej posłużyć się kartką formatu A3. Za przykład posłuży przedsiębiorstwo produkcyjne, w którym wytwarza się narzędzia ogrodnicze. 2 1

2 Przykład zakładu produkującego narzędzia ogrodnicze Zakład zajmuje się produkcją prostych narzędzi ogrodniczych. W mapowaniu strumienia wartości uwagę skupia się na jednej rodzinie wyrobów w tym przypadku na rodzinie łopat. Łopaty wytwarza się w trzech odmianach, różniących się długością stylu, konstrukcją rękojeści oraz rozmiarem ostrza jako łopaty typu A, B lub C. Łopaty wysyłane są do klienta, którym jest sieć dystrybucyjna DHO. Proces produkcyjny łopaty wymaga wytworzenia osobno stylu z drewna jesionowego, osobno rękojeści stalowej z drewnianą wkładką oraz osobno ostrza z blachy. Aby wytworzyć styl łopaty przeprowadza się operacje toczenia na odpowiednią średnicę, następnie obcinania na określoną długość z obrabianiem końców ń stylu, dalej szlifowania powierzchni walcowej a na końcu lakierowania. Rękojeść wykonuje się w operacjach toczenia wkładki z obrabianiem jej końców, tłoczenia stalowych obejm wykrojonych wcześniej na prasie, następnie zgrzewania dwóch obejm ze sobą oraz montażu obejm z wkładką. 3 Przykład zakładu produkującego narzędzia ogrodnicze Ostrze łopaty najpierw zostaje wykrojone z blachy, następnie tłoczy się je na gorąco z hartowaniem i odpuszczaniem, na końcu pokrywa się warstwą antykorozyjną. Te trzy składniki łopaty podlegają dalej montażowi w dwóch etapach. Najpierw montuje się rękojeść do stylu, w drugiej operacji montuje się ostrze narzędzia. Zmiana produkcji z łopaty typu A na B, B na C lub A na C i na odwrót wymaga 1-godzinnego przezbrojenia automatu obcinającego styl, 1- godzinnego przezbrojenia automatu toczącego i obrabiającego końce wkładki rękojeści, 30-minutowego przezbrojenia pras tłoczących blachę pod ostrze i obejmy rękojeści oraz 45-minutowego przezbrojenia prasy wykrawającej blachę na ostrze i obejmy. Zwoje blachy są dostarczane ciężarówką raz w tygodniu przez HiTS w czwartki, natomiast jesionowe belki dostarcza Tartak Łącko Sp. z o. o. dwa razy w tygodniu we wtorki i piątki. 4 2

3 Przykład zakładu produkującego narzędzia ogrodnicze Klient zamawia sztuk miesięcznie, w tym: łopaty typu A 11200, łopaty typu B 7900, łopaty typu C Zakład klienta pracuje na dwie zmiany. Łopaty są pakowane w pojemniki zwrotne, mieszczące po 10 sztuk, pojemniki umieszczane są na paletach również po 10 sztuk. Zamówienia są wielokrotnością pojemnika. Wysyłka do klienta realizowana jest raz dziennie ciężarówką. Zakład pracuje 20 dni w miesiącu. Praca w systemie dwuzmianowym na wszystkich wydziałach. Zmiana 8-godzinna z nadgodzinami, jeśli to konieczne. W czasie każdej zmiany dwie 15-minutowe przerwy. Wszystkie prace są zawieszane na czas przerw. W czasie zmiany występuje 15-minutowy postój na wypełnienie raportów (5 minut) i posprzątanie stanowisk pracy (10 minut). 5 Przykład zakładu produkującego narzędzia ogrodnicze Wprowadza otrzymywane z 60-dniowym wyprzedzeniem prognozy zapotrzebowania klienta do systemu MRP. Wysyła z 1-miesięcznym wyprzedzeniem prognozy o zapotrzebowaniu do dostawców blachy (HiTS) oraz jesionowych belek (Tartak Łącko Sp. z o. o.) za pomocą systemu MRP. Zabezpiecza dostawy blachy, wysyłając do HiTS 1-tygodniowe zamówienie faksem, zabezpiecza dostawy belek komunikując się z Tartak Łącko Sp. z o. o. telefonicznie dzień przed wysyłką. Otrzymuje codzienne zamówienia i na dostawę wyrobów gotowych od klienta. Generuje 1-tygodniowe zlecenia produkcyjne dla poszczególnych komórek produkcyjnych. Dostarcza dzienne harmonogramy do stanowisk roboczych. Procesy wytwórcze (przykład): Rękojeść 2. Wykrawanie obejmy Prasa pracująca dla różnych wyrobów w zakładzie produkcyjnym, w tym produkująca ostrza łopaty. Czas cyklu: 1,5 sekundy. Ilość sztuk wykrawanych w jednym cyklu: 4 sztuki. Czas przezbrojenia: 45 minut. Zaobserwowane zapasy międzyoperacyjne: 7 dni w zwojach blachy sztuk obejm typu A, 1700 sztuk obejm typu B, 1100 sztuk obejm typu C. 6 3

4 Rysowanie mapy MS Visio 2007 uruchomienie programu. 7 Rysowanie mapy MS Visio 2007 ustawienie obszaru roboczego na format A3. 8 4

5 Rysowanie mapy Pierwszy krok tworzenia mapy stanu obecnego przedstawienie wymagań klienta w prawym górnym rogu mapy stanu. 9 Rysowanie mapy W drugim kroku dorysowuje się podstawowy proces wytwórczy (strumień wartości) za pomocą ikon procesu. Jeden proces wytwórczy może być reprezentowany przez wiele ikon procesu. Ilość wrysowywanych ikon procesów jest uzależniona od ilości magazynów międzyoperacyjnych występujących w przebiegu procesu. W przypadku gdy stanowiska robocze wymieniają między sobą wytwarzane przedmioty przy użyciu jednego systemu transportowego (np. za pomącą taśmy transportowej), to taki obszar produkcji zostanie zobrazowany za pomocą jednej ikony. Proces wytwórczy rozrysowuje się w dolnej połowie mapy stanu z lewej do prawej strony, zgodnie z sekwencją wychwyconych etapów procesów (ilość etapów musi się ę zgadzać z ilością ą ikon procesu. Strumień wartości może posiadać dopływy, które łączą się z głównym strumieniem na pewnym etapie. Dla bardzo złożonych wyrobów nie należy rysować wszystkich istniejących dopływów a raczej skoncentrować się na kluczowych składowych. 10 5

6 Rysowanie mapy Drugi krok tworzenia mapy stanu obecnego przedstawienie etapów podstawowego procesu wytwórczego. 11 Rysowanie mapy Trzeci krok zaznaczenie miejsc gromadzenia zapasów i ich ilości. 12 6

7 Rysowanie mapy Czwarty krok oznaczenie zaopatrzenia w lewym górnym rogu mapy. 13 Rysowanie mapy Piąty krok sposób wysyłki do klienta i zaopatrzenia od dostawców. Na mapie umieszcza się informacje jedynie o zakupie najważniejszych surowców! 14 7

8 Rysowanie mapy W szóstym kroku dorysowuje się przepływ informacji. Za wymianę informacji pomiędzy zakładem produkcyjnym a klientem oraz dostawcami odpowiedzialny jest Dział Sterowania Produkcją. Dział Sterowania Produkcją jest oznaczany ikoną procesu w centrum górnej części mapy stanu. W ikonie tej zamieszcza się informację jaki system komputerowy wspomaga prace planistyczne. W przykładzie występuje planowanie przy użyciu systemu klasy MRP. Wymianę informacji między zakładem a klientem i dostawcami zaznacza się za pomocą wąskich strzałek skierowanych od strony prawej do lewej (tj. od klienta do zakładu oraz od zakładu do dostawców). Ilość strzałek pomiędzy dwoma podmiotami gospodarczymi zależy od ilości kanałów komunikacji. Planowanie produkcji za pomocą systemu MRP oznacza, że zestaw zadań dla każdego etapu procesu wytwórczego na określony czas (w przykładzie jest to dzień) ustalany jest centralnie w MRP na zasadzie pchania(tłoczenia). Pchanie pojawia się przy realizacji produkcji na podstawie harmonogramów, uwzględniających jedynie szacunkowe zapotrzebowanie produkcji. Poszczególne etapy procesu zachowują się wówczas jak odizolowane wyspy, produkujące według własnego tempa produkcji. 15 Rysowanie mapy Szósty krok dorysowanie Działu Sterowania Produkcją. 16 8

9 Rysowanie mapy Siódmy krok przepływ informacji między klientem a zakładem. 17 Rysowanie mapy Ósmy krok przepływ informacji między zakładem a dostawcami. 18 9

10 Rysowanie mapy Dziewiąty krok harmonogramowanie produkcji. 19 Rysowanie mapy Dziesiąty krok zaznaczenie przepływu materiałów na zasadzie pchania

11 Rysowanie mapy Jedenasty krok dodanie ikon danych. 21 Co zostało osiągnięte do tej pory?? Na mapie stanu obecnego: wykazano wymagania klienta, podzielono proces wytwórczy na etapy, zaznaczono miejsca i ilości składowania zapasów międzyoperacyjnych, przedstawiono sposób wysyłki wyrobów do klienta i zaopatrywania się w surowce od dostawców, rozpoznano w jaki sposób informacje przepływają przez zakład produkcyjny, zaprezentowano przepływ materiałów, który uwidocznił, że mamy do czynienia z systemem pchającym

12 Co dalej?? Prowadzący wydaje materiały do realizacji dalszej części projektu. W wydanych materiałach zawarte są niezbędne dane do obliczeń wskaźników Lean Manufacturing. Mapę stanu obecnego w aktualnej postaci należy uzupełnić o obliczone wskaźniki w odpowiednich miejscach. Uzupełnioną o wskaźniki mapę stanu obecnego rozbudowuje się o ostatni składnik mapy - linię czasu, pozwalającą określić poziom marnotrawstwa występującego w zakładzie produkcyjnym. Tak ukształtowana mapa stanu obecnego pozwoli dostrzec strumień wartości i zidentyfikować potencjalne miejsca wprowadzenia usprawnień. 23 Wykaz wskaźników opisujących etapy procesu wytwórczego C/T czas cyklu czas (wyrażony w sekundach, minutach lub godzinach) jaki upływa między momentami, w których kolejne wytwarzane przedmioty opuszczają etap procesu. Przykła dowo: Etap procesu wytwórczego C/T Wyrób gotowy Kierunek przepływu materiałów Czas cyklu podano w materiałach wydanych w module nr1 dla każdej operacji

13 L/T czas realizacji czas (wyrażony w sekundach, minutach lub godzinach) jaki upływa między chwilą, gdy przedmiot pojawia się na początku etapu procesu, a chwilą, gdy ten sam przedmiot go opuszcza. Przykładowo: Wykaz wskaźników opisujących etapy procesu wytwórczego Etap procesu wytwórczego L/T Wyrób gotowy Kierunek przepływu materiałów Czas realizacji może być równy czasowi cyklu. Jeżeli nie (czas realizacji jest różny od czasu cyklu w przypadku linii z procesem ciągłym lub w przypadku występowania podajników wielopozycyjnych na stanowiskach roboczych) należy go zmierzyć z filmu. Np. dla etapu procesu: toczenie ostrza łopaty: L/T = 6,25 minuty (10 przedmiotów wygrzewanych w piecu x C/T, 1 tłoczony x C/T, 10 odpuszczanych w piecu x C/T). 25 Wykaz wskaźników opisujących etapy procesu wytwórczego Szt/C/T ilość sztuk w czasie cyklu liczba sztuk przedmiotów przerabianych jednocześnie w obrębie jednego cyklu (w czasie C/T). Przykładowo: Szt/C/T Np. dla etapu procesu: wykrawanie obejmy: Szt/C/T = 4 (odczytane z materiałów rozdanych w module nr1). C/O czas przezbrojenia czas potrzebny na przejście z produkcji przedmiotów jednego typu do produkcji przedmiotów innego typu. Czas przezbrojenia odczytuje się z materiałów wydanych w module nr

14 Pozostałe wskaźniki L liczba pracowników ilość pracowników przewidzianych do obsługi etapu procesu wytwórczego, niezależnie od ilości potrzebnych maszyn. r ilość maszyn tego samego typu liczba maszyn, które realizują ten sam etap procesu wytwórczego. A/T dostępny czas czas, w którym dane stanowisko robocze jest przeznaczone do wytwarzania analizowanej rodziny wyrobów. LPA liczba wymaganych przezbrojeń liczba przezbrojeń koniecznych do wykonania, aby wystąpiła pełna rotacja rodziny wyrobów. ZM liczba zmian ilość zmian w ciągu doby występujących w danym etapie procesu wytwórczego. Przykładowo: Ilość sztuk produkowanych na jednej zmianie: Etap 1: 1500 sztuk, Etap 2: 750 sztuk, Etap 3: 500 sztuk, Etap 4: 1500 sztuk. 3 zmiana 2 zmiana 1 zmiana WIP WIP WIP WIP Etap1 Etap2 Etap3 Etap4 27 Obliczenia wskaźników stanowiskowych OEE (overall equipment efficiency) wskaźnik efektywności stanowiska roboczego wskaźnik mierzący straty z tytułu wystąpienia niezaplanowanych zdarzeń na stanowisku roboczym. Opiera się na trzech rodzajach strat: stratach na dostępności spowodowanych nieplanowanymi przestojami, stratach na wykorzystaniu stanowiska w czasie jego eksploatacji spowodowanych spadkiem wydajności pracy lub przekroczeniem zadanego czasu pracy określonego wartością normatywną, stratach na jakości spowodowanych wybrakowanymi sztukami (niespełniającymi wymagań jakościowych i z tego powodu odrzuconych). Wskaźnik OEE informuje o poziomie strat w czasie eksploatacji stanowiska roboczego. Czas eksploatacji stanowiska roboczego jest obliczany jako czas produkcyjny (np. zmiana robocza) pomniejszony o straty spowodowane planowanymi przestojami, przy czym planowane przestoje nie wpływają na wartość wskaźnika OEE pod warunkiem, że są wykonywane w tzw. czasie standardowym

15 Obliczenia wskaźników stanowiskowych Straty w dostępnym czasie pracy maszyny: Efektywna produkcja = = Czas eksploatacji x OEE Pierwszą grupę strat, niemożliwą do całkowitego wyeliminowania, stanowią planowane przestoje. Do planowanych przestojów zalicza się: ę przerwy wypoczynkowe i na potrzeby fizjologiczne, przekazywanie zmiany, wypełnianie raportów, przezbrojenia w zakresie czasu standardowego, sprzątanie i konserwacja, próby technologiczne, rozruch partii, itp. 29 Obliczenia wskaźników stanowiskowych Straty na dostępności to grupa strat spowodowanych nieplanowanymi przestojami, zaistniałymi z powodu: awarii wymagających interwencji służb utrzymania ruchu, usterek powodujących zatrzymanie pracy maszyny, oczekiwania na materiał, nieobecności operatora na stanowisku roboczym, oczekiwania na, przedłużających się planowanych przestojów, itp. Straty na wykorzystaniu to grupa strat powodujących niedotrzymanie tempa produkcji. Wolniejsza produkcja jest tak samo niekorzystna jak produkcja przyspieszona. Bezpośredni pomiar czasu trwania strat na wykorzystaniu jest trudny do osiągnięcia, gdyż do tej grupy strat zalicza się: zwolnioną pracę maszyny z powodu niewłaściwej jakości materiałów, niewiedzę lub brak doświadczenia operatora, niepełną obsadę, wykonywanie zbędnych czynności przez operatora, chwilowe usterki maszyny, przyspieszoną pracę przeciążającą maszynę lub urządzenie

16 Obliczenia wskaźników stanowiskowych Straty na jakości informują o poziomie sztuk wybrakowanych w stosunku do wszystkich wyprodukowanych sztuk w czasie eksploatacji stanowiska roboczego. Do tej grupy strat zalicza się: wybrakowane przedmioty na danym etapie procesu wytwórczego stanowiące odpad i wymagające złomowania, przedmioty wymagające powtórnego przejścia przez etap procesu, przedmioty naprawiane na innym stanowisku (tzw. buble ). Dla każdej grupy strat oblicza się osobno wskaźniki. Wskaźniki mierzone są wyłącznie w czasie kiedy maszyna pracuje, czyli wyłącznie w czasie eksploatacji. Czas eksploatacji otrzymuje się odejmując od dostępnego czasu planowane przestoje: gdzie: O/T czas eksploatacji, P/D planowane przestoje. O / T = A/ T P / D 31 Poszczególne wskaźniki oblicza się następująco: Wskaźnik dostępności A v : Wskaźnik wykorzystania U t : Obliczenia wskaźników stanowiskowych O / T N / D A v = O / T CP C / T Ut = O / T N / D ( ) gdzie: O/T czas eksploatacji, N/D nieplanowane przestoje. gdzie: C P zdolność produkcyjna, C/T czas cyklu. Wskaźnik jakości CP S gdzie: Q H t : Qt = S H liczba braków (sztuki złe CP jakościowo). Opisane wskaźniki strat zawierają się we wskaźniku efektywności stanowiska roboczego OEE (w literaturze również spotkać można określenie OEE_T jako OEE Techniczne), które oblicza się ze wzoru: OEE = U Q v t t Wynik musi się zawierać w przedziale liczbowym < 0 ; 1 >, przy czym pożądane jest aby wynosił minimum 0,6. A 32 16

17 Obliczenia wskaźników stanowiskowych Zaprezentowany poniżej przykład dotyczy obliczenia wskaźnika OEE dla etapu procesu tłoczenie obejmy (proces wytwórczy rękojeści). Dane do obliczeń zamieszczone są w materiałach do modułu nr2. Do obliczeń wskaźnika OEE przyjęto 1 zmianę. Do obliczeń najlepiej skorzystać z pomocy arkusza kalkulacyjnego, np. MS Excel Etap 1 obliczeń OEE kalkulacja czasu eksploatacji: Obliczenie czasu eksploatacji Dostępny czas A/T długość jednej zmiany = 8 [h] 480 [min/zm] Obliczenie czasu eksploatacji Dostępny czas A/T długość jednej zmiany = 8 [h] 480 [min/zm] Przerwy pracownicze a 30 [min/zm] Wypełnianie raportów b 5 [min/zm] Sprzątanie c 10 [min/zm] 33 Obliczenia wskaźników stanowiskowych Obliczenie czasu eksploatacji Dostępny czas A/T długość jednej zmiany = 8 [h] 480 [min/zm] Przerwy pracownicze a 30 [min/zm] Wypełnianie raportów b 5 [min/zm] Sprzątanie c 10 [min/zm] Planowane przestoje P/D a + b + c 45 [min/zm] Obliczenie czasu eksploatacji Dostępny czas A/T długość jednej zmiany = 8 [h] 480 [min/zm] Przerwy pracownicze a 30 [min/zm] Wypełnianie raportów b 5 [min/zm] Sprzątanie c 10 [min/zm] Planowane przestoje P/D a + b + c 45 [min/zm] Czas eksploatacji O/T A/T - P/D 435 [min/zm] Dla każdego etapu wartość czasu eksploatacji jest jednakowa. W rzeczywistości wartość czasu eksploatacji może być różna dla różnych stanowisk roboczych jeżeli wystąpi konieczność przezbrojenia tego stanowiska

18 Obliczenia wskaźników stanowiskowych Etap 2 obliczeń OEE kalkulacja wskaźnika dostępności: Obliczenie wskaźnika OEE Czas eksploatacji O/T 435 [min/zm] 35 Obliczenia wskaźników stanowiskowych Etap 2 obliczeń OEE kalkulacja wskaźnika dostępności: Obliczenie wskaźnika OEE Czas eksploatacji O/T 435 [min/zm] Awarie d 65 [min/zm] Usterki e 20 [min/zm] Nieobecność operatora f 10 [min/zm] Oczekiwanie na g 0 [min/zm] Przekroczenie czasu przezbrojenia h 0 [min/zm] 36 18

19 Obliczenia wskaźników stanowiskowych Etap 2 obliczeń OEE kalkulacja wskaźnika dostępności: Obliczenie wskaźnika OEE Czas eksploatacji O/T 435 [min/zm] Awarie d 65 [min/zm] Usterki e 20 [min/zm] Nieobecność operatora f 10 [min/zm] Oczekiwanie na g 0 [min/zm] Przekroczenie czasu przezbrojenia h 0 [min/zm] Nieplanowane przestoje N/D d + e + f + g + h 95 [min/zm] 37 Obliczenia wskaźników stanowiskowych Etap 2 obliczeń OEE kalkulacja wskaźnika dostępności: Obliczenie wskaźnika OEE Czas eksploatacji O/T 435 [min/zm] Awarie d 65 [min/zm] Usterki e 20 [min/zm] Nieobecność operatora f 10 [min/zm] Oczekiwanie na g 0 [min/zm] Przekroczenie czasu przezbrojenia h 0 [min/zm] Nieplanowane przestoje N/D d + e + f + g + h 95 [min/zm] Dostępność A v ( O/T - N/D) / (O/T) 0,

20 Obliczenia wskaźników stanowiskowych Etap 3 obliczeń OEE kalkulacja wskaźnika wykorzystania: Obliczenie wskaźnika OEE Czas eksploatacji O/T 435 [min/zm] Awarie d 65 [min/zm] Usterki e 20 [min/zm] Nieobecność operatora f 10 [min/zm] Oczekiwanie na g 0 [min/zm] Przekroczenie czasu przezbrojenia h 0 [min/zm] Nieplanowane przestoje N/D d + e + f + g + h 95 [min/zm] Dostępność A v ( O/T - N/D) / (O/T) 0,78 Zdolność produkcyjna C P 1750 [szt/zm] Czas cyklu C/T 10 [sek/szt] 39 Obliczenia wskaźników stanowiskowych Etap 3 obliczeń OEE kalkulacja wskaźnika wykorzystania: Obliczenie wskaźnika OEE Czas eksploatacji O/T 435 [min/zm] Awarie d 65 [min/zm] Usterki e 20 [min/zm] Nieobecność operatora f 10 [min/zm] Oczekiwanie na g 0 [min/zm] Przekroczenie czasu przezbrojenia h 0 [min/zm] Nieplanowane przestoje N/D d + e + f + g + h 95 [min/zm] Dostępność A v ( O/T - N/D) / (O/T) 0,78 Zdolność produkcyjna C P 1750 [szt/zm] Czas cyklu C/T 10 [sek/szt] Wykorzystanie U t ( C P * C/T) / [ 60 * ( O/T - N/D ) ] 0,

21 Obliczenia wskaźników stanowiskowych Etap 4 obliczeń OEE kalkulacja wskaźnika jakości: Obliczenie wskaźnika OEE Czas eksploatacji O/T 435 [min/zm] Awarie d 65 [min/zm] Usterki e 20 [min/zm] Nieobecność operatora f 10 [min/zm] Oczekiwanie na g 0 [min/zm] Przekroczenie czasu przezbrojenia h 0 [min/zm] Nieplanowane przestoje N/D d + e + f + g + h 95 [min/zm] Dostępność A v ( O/T - N/D) / (O/T) 0,78 Zdolność produkcyjna C P 1750 [szt/zm] Czas cyklu C/T 10 [sek/szt] Wykorzystanie U t ( C P * C/T) / [ 60 * ( O/T - N/D ) ] 0,86 Sztuki złe jakościowo S H 200 [szt/zm] 41 Obliczenia wskaźników stanowiskowych Etap 4 obliczeń OEE kalkulacja wskaźnika jakości: Obliczenie wskaźnika OEE Czas eksploatacji O/T 435 [min/zm] Awarie d 65 [min/zm] Usterki e 20 [min/zm] Nieobecność operatora f 10 [min/zm] Oczekiwanie na g 0 [min/zm] Przekroczenie czasu przezbrojenia h 0 [min/zm] Nieplanowane przestoje N/D d + e + f + g + h 95 [min/zm] Dostępność A v (O/T - N/D) / (O/T) 0,78 Zdolność produkcyjna C P 1750 [szt/zm] Czas cyklu C/T 10 [sek/szt] Wykorzystanie U t (C P * C/T) / [ 60 * (O/T - N/D) ] 0,86 Sztuki złe jakościowo S H 200 [szt/zm] Jakość Q t ( S P -S H ) / (C P) 0,

22 Obliczenia wskaźników stanowiskowych Etap 5 obliczeń OEE kalkulacja wskaźnika efektywności: Obliczenie wskaźnika OEE Czas eksploatacji O/T 435 [min/zm] Awarie d 65 [min/zm] Usterki e 20 [min/zm] Nieobecność operatora f 10 [min/zm] Oczekiwanie na g 0 [min/zm] Przekroczenie czasu przezbrojenia h 0 [min/zm] Nieplanowane przestoje N/D d + e + f + g + h 95 [min/zm] Dostępność A v (O/T - N/D) / (O/T) 0,78 Zdolność produkcyjna C P 1750 [szt/zm] Czas cyklu C/T 10 [sek/szt] Wykorzystanie U t (C P * C/T) / [ 60 * (O/T - N/D) ] 0,86 Sztuki złe jakościowo S H 200 [szt/zm] Jakość Q t ( S P -S H ) / (C P) 0,89 Efektywność OEE A v * U t * Q t 0,59 43 Obliczenia wskaźników stanowiskowych OEE jest obliczany dla każdego etapu procesu wytwórczego. Przykładowo, poniżej przedstawiono komplet obliczeń OEE dla procesu wytwórczego rękojeści: OEE dla etapów procesu wytwórczego rękojeści Parametr Symbol Wzór obliczeniowy Toczenie Wykrawanie Tłoczenie Zgrzewanie Montaż Malowanie Czas eksploatacji O/T Awarie d Usterki e Nieobecność operatora f Oczekiwanie na g Przekr. czasu przezbr. h Nieplanowane przestoje N/D d + e + f + g + h Dostępność A v ( O/T - N/D ) / (O/T) 0,63 0,74 0,78 0,91 0,89 0,90 Zdolność produkcyjna C P Czas cyklu C/T 20 0, Wykorzystanie U t ( CP * C/T) / [ 60 * ( O/T - N/D ) ] 0,92 0,98 0,86 0,81 0,87 0,96 Sztuki złe jakościowo S H Jakość Q t ( SP -SH ) / (CP) 0,97 0,98 0,89 0,78 0,98 0,94 Efektywność OEE Av * Ut * Qt 0,56 0,70 0,59 0,57 0,75 0,81 Należy zwrócić uwagę na wartość w polu zaznaczonym na czerwono. Jest ona równa wartości czasu cyklu podzielonego przez ilość sztuk wykonywanych w jednym cyklu w danym etapie procesu wytwórczego: C / T Wartosc = Szt / C / T 44 22

23 Obliczenia wskaźników stanowiskowych OPC (overall production capacity) wskaźnik przepustowości stanowiska roboczego wskaźnik informujący o możliwej do wyprodukowania ilości przedmiotów w określonym przedziale czasu. Wskaźnik OPC jest liczony dla każdego etapu procesu wytwórczego, w celu znalezienia wąskiego ą gardła procesu. Obliczany jest ze wzoru: O / T OPC = OEE r C / T szt zm Przykładowo, poniżej przedstawiono komplet obliczeń OPC dla procesu wytwórczego rękojeści. OPC dla etapów procesu wytwórczego rękojeści Parametr Symbol Wzór obliczeniowy Toczenie Wykrawanie Tłoczenie Zgrzewanie Montaż Malowanie Czas eksploatacji O/T Czas cyklu C/T 20 0, Ilość maszyn (stanowisk) r Efektywność OEE 0,56 0,70 0,59 0,57 0,75 0,81 Przepustowość OPC ( 60*(O/T) / (C/T) ) * OEE * r Wartość zaznaczona na czerwono taki sam przypadek jak podczas obliczania wskaźnika OEE. 45 C/Tp cykl produktu tempo rzeczywistego zejścia przedmiotu dla jednego wyrobu gotowego z etapu procesu wytwórczego. Przykładowo: Szt/C/T Obliczany jest jako: C / T i C / O C / Tp = + OEE Szt / C / T n gdzie n jest wielkością partii, wykonywaną przy jednym przezbrojeniu

24 Jak wyznaczyć wielkość partii produkcyjnej? Należy odczytać z mapy częstotliwość wypuszczania zleceń na zakład produkcyjny. Zlecenie utożsamia się z partią produkcyjną. W analizowanym przykładzie zlecenia są wypuszczane 1 raz w tygodniu. Znane jest miesięczne zapotrzebowanie klienta wynosi odpowiednio: łopaty typu A 11200, łopaty typu B 7900, łopaty typu C Partie poszczególnych wyrobów otrzymuje się dzieląc miesięczne zapotrzebowanie przez 4 (w rezultacie otrzymując tygodniowe zapotrzebowanie). Partia produkcyjna łopaty typu A: n A = 2800 szt/partię. Partia produkcyjna łopaty typu B: n B = 1975 szt/partię. Partia produkcyjna łopaty typu C: n C = 1600 szt/partię. Pełna rotacja rodziny wyrobów występuje co tydzień: Rot = 1 tydz. 47 Przykład obliczania wskaźnika C/Tp zostanie pokazany dla etapu procesu wytwórczego: tłoczenie obejmy (proces wytwórczy rękojeści). Obliczenie cyklu produktu Czas cyklu C/T 10 [sek/szt] Efektywność OEE 0,59 Ilość sztuk na wyrób i 2 Ilość sztuk w czasie cyklu Sz/C/T 1 Obliczenie cyklu produktu Czas cyklu C/T 10 [sek/szt] Efektywność OEE 0,59 Ilość sztuk na wyrób i 2 Ilość sztuk w czasie cyklu Sz/C/T 1 Czas przezbrojenia C/O C/O A + C/O B + C/O C 90 [min/partia] 48 24

25 Przykład obliczania wskaźnika C/Tp zostanie pokazany dla etapu procesu wytwórczego: tłoczenie obejmy (proces wytwórczy rękojeści). Obliczenie cyklu produktu Czas cyklu C/T 10 [sek/szt] Efektywność OEE 0,59 Ilość sztuk na wyrób i 2 Ilość sztuk w czasie cyklu Sz/C/T 1 Czas przezbrojenia C/O C/O A + C/O B + C/O C 90 [min/partia] Wielkość partii n n A + n B + n C 6375 [szt/partia] Obliczenie cyklu produktu Czas cyklu C/T 10 [sek/szt] Efektywność OEE 0,59 Ilość sztuk na wyrób i 2 Ilość sztuk w czasie cyklu Sz/C/T 1 Czas przezbrojenia C/O C/O A + C/O B + C/O C 90 [min/partia] Wielkość partii n n A + n B + n C 6375 [szt/partia] Cykl produktu C/Tp ((C/T)/OEE)*(i/(Szt/C/T)+((60*C/O)/n) 34,75 [sek/szt] 49 Wskaźnik cyklu produktu jest obliczony dla jednego stanowiska roboczego. Jeżeli dany etap procesu wytwórczego jest obsługiwany przez wiele stanowisk, otrzymany wynik należy podzielić przez ich ilość. Obliczenie cyklu produktu na r stanowiskach roboczych Cykl produktu C/Tp 34,75 [sek/szt] Ilość maszyn (stanowisk) r 1 Cykl produktu na ilość maszyn C/Tr (C/Tp)/r 34,75 [sek/szt] C/Tp i C/Tr są obliczane dla każdego etapu procesu wytwórczego. Przykładowo, poniżej przedstawiono komplet obliczeń dla procesu wytwórczego rękojeści: C/Tp i C/Tr dla etapów procesu wytwórczego rękojeści Parametr Symbol Wzór obliczeniowy Toczenie Wykrawanie Tłoczenie Zgrzewanie Montaż Malowanie Czas cyklu C/T 20 1, Efektywność OEE 0,56 0,70 0,59 0,57 0,75 0,81 Ilość sztuk na wyrób i Ilość sztuk w czasie cyklu Sz/C/T Czas przezbrojenia C/O C/O A + C/O B + C/O C Wielkość partii n n A + n B + n C Cykl produktu C/Tp ((C/T)/OEE)*(i/(Szt/C/T)+((60* C/O)/n) 37,20 2,34 34,52 20,88 26,63 55,53 Ilość maszyn (stanowisk) r Cykl produktu na ilość maszyn C/Tr (C/Tp)/r 37,20 2,34 34,52 20,88 26,63 27,

26 Wartość wskaźnika cyklu produktu C/Tr porównuje się z taktem klienta T K. Porównanie taktu klienta z cyklem produktu pozwala określić ilość zastosowanych stanowisk roboczych oraz ilość pracowników do obsługi tych stanowisk. Porównania dokonuje się w sposób graficzny na wykresie obciążenia pracą (tzw. wykres Yamazumi). Co to jest takt klienta? Takt klienta T K określa z jaką częstotliwością należy produkować na danym etapie procesu wytwórczego aby zaspokoić zapotrzebowanie składane przez klientów. Takt klienta otrzymuje się dzieląc dostępny czas pracy dla danego etapu procesu wytwórczego przez poziom zamówień klienta w określonym przedziale czasu. Czynnikiem warunkującym dobór przedziału czasu może być częstotliwość pełnej rotacji rodziny wyrobów lub dostępny czas pracy poszczególnych maszyn. W analizowanym przykładzie przedziałem czasu jest tydzień, stąd zapotrzebowanie na tydzień wynosi: łopaty typu A 2800, łopaty typu B 1975, łopaty typu C Do obliczeń bierze się łączną wartość zapotrzebowania D: D = 6375 szt tydz 51 Jak obliczyć takt klienta? Przykład obliczania taktu klienta T K zostanie pokazany dla etapu procesu wytwórczego: wykrawanie obejmy (proces wytwórczy rękojeści). Etap 1: Obliczenie dostępnego czasu pracy. Obliczenie taktu klienta Czas eksploatacji O/T 435 [min/zm] Dostępny czas A/T 1 [dz/tydz] Obliczenie taktu klienta Czas eksploatacji O/T 435 [min/zm] Dostępny czas A/T 1 [dz/tydz] Dostępny czas pracy W/T 2* (O/T) * (A/T) 870 [min/tydz] 52 26

27 Etap 2: Obliczenie poziomu zapotrzebowania w etapie procesu wytwórczego. Obliczenie taktu klienta Czas eksploatacji O/T 435 [min/zm] Dostępny czas A/T 1 [dz/tydz] Dostępny czas pracy W/T 2* (O/T) * (A/T) 870 [min/tydz] Zapotrzebowanie D 6375 [szt/tydz] Zapotrzebowanie na półwyroby D D 0 [szt/tydz] Zapotrzebowanie na półwyroby pojawia się w przypadku, gdy w zakładzie oprócz wyrobów gotowych sprzedawane są także materiały, których produkcja kończy się w pewnym etapie procesu wytwórczego. Obliczenie taktu klienta Czas eksploatacji O/T 435 [min/zm] Dostępny czas A/T 1 [dz/tydz] Dostępny czas pracy W/T 2* (O/T) * (A/T) 870 [min/tydz] Zapotrzebowanie D 6375 [szt/tydz] Zapotrzebowanie na półwyroby D D 0 [szt/tydz] Zapotrzebowanie na etap procesu D S D + D D 6375 [szt/tydz] 53 Etap 3: Obliczenie taktu klienta w etapie procesu wytwórczego. Obliczenie taktu klienta Czas eksploatacji O/T 435 [min/zm] Dostępny czas A/T 1 [dz/tydz] Dostępny czas pracy W/T 2* (O/T) * (A/T) 870 [min/tydz] Zapotrzebowanie D 6357 [szt/tydz] Zapotrzebowanie na półwyroby D D 0 [szt/tydz] Zapotrzebowanie na etap procesu D S D + D D 6375 [szt/tydz] Takt klienta T K 60*(W/T) / D S 8,19 [sek/szt] Poniżej przedstawiono komplet obliczeń taktu klienta dla procesu wytwórczego rękojeści: T K dla etapów procesu wytwórczego rękojeści Parametr Symbol Wzór Toczenie Wykrawanie Tłoczenie Zgrzewanie Montaż Malowanie Czas eksploatacji O/T Dostępny czas A/T Dostępny czas pracy W/T 2* (O/T) * (A/T) Zapotrzebowanie D Zapotrzebowanie na półwyroby D D Zapotrzebowanie na etap procesu D S D + D D Takt klienta T K 60*(W/T) / D S 40,94 8,19 40,94 40,94 40,94 40,

28 Przykład porównania taktu klienta z cyklem produktu na wykresie Yamazumi dla procesu wytwórczego rękojeści oraz ostrza łopaty: 45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 Proces wytwórczy rękojeści C/Tr TK 50,00 45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 Proces wytwórczy ostrza łopaty C/Tr TK 55 EPE (every part every ) (czytaj: każda część raz na ) wskaźnik elastyczności etapu procesu wytwórczego wskaźnik informujący o najniższej możliwej częstotliwości powtórzenia się produkcji rotującej rodziny wyrobów. Służy on do ustalenia minimalnej partii produkcyjnej. Wskaźnik EPE oblicza się ze wzoru: EPE = O / T C / O OEE r ADD C D / T gdzie: C/O czas potrzebny na przezbrojenia przy pełnej rotacji rodziny wyrobów, O/T D dzienny czas eksploatacji, OEE wskaźnik efektywności, r- ilość maszyn obsługujących etap procesu, ADD dzienne zapotrzebowanie w etapie procesu, C/T czas cyklu. dz partia Wskaźnik EPE oblicza się dla każdego etapu procesu wytwórczego. Etap procesu z najwyższą wartością wskaźnika EPE (tzw. pacemaker ) stanowi jednocześnie wartość wskaźnika EPE P dla całego procesu wytwórczego: EPE P = max ( EPE) Przykład obliczania wskaźnika EPE zostanie pokazany dla etapu procesu wytwórczego: tłoczenie obejmy (proces wytwórczy rękojeści)

mapowania strumienia wartości

mapowania strumienia wartości Przykład obliczeń do mapowania strumienia wartości Prowadzący: mgr inż. Paweł Wojakowski, mgr inż. Łukasz Gola Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów Wytwarzania

Bardziej szczegółowo

Mapowanie stanu przyszłego

Mapowanie stanu przyszłego Mapowanie stanu przyszłego Przedmiot: Reorganizacja produkcji Lean Manufacturing Moduł: 2/2 Opracował: mgr inż. Paweł Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów

Bardziej szczegółowo

www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Jak zwiększyć konkurencyjność przedsiębiorstwa dokonując pomiaru wskaźnika efektywności (OEE) oraz energii?

Jak zwiększyć konkurencyjność przedsiębiorstwa dokonując pomiaru wskaźnika efektywności (OEE) oraz energii? Jak zwiększyć konkurencyjność przedsiębiorstwa dokonując pomiaru wskaźnika efektywności (OEE) oraz energii? Przy stale rosnących cenach mediów i surowców do produkcji, tzw. koszty stałe mają coraz większy

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA PRODUKCJI C3 TYTUŁ PREZENTACJI: LOGISTYKA PRODUKCJI OBLICZEŃ ZWIĄZANYCH Z KONCEPCJĄ MRP

LOGISTYKA PRODUKCJI C3 TYTUŁ PREZENTACJI: LOGISTYKA PRODUKCJI OBLICZEŃ ZWIĄZANYCH Z KONCEPCJĄ MRP LOGISTYKA PRODUKCJI C3 PREZENTACJA PRZYKŁADOWYCH, PODSTAWOWYCH OBLICZEŃ ZWIĄZANYCH Z KONCEPCJĄ MRP 2 Logistyka materiałowa Logistyka zaopatrzenia Logistyka dystrybucji Magazyn Pośrednictwo Magazyn Surowce

Bardziej szczegółowo

Poziomowany system ssący w systemie Plan-de-CAMpagne

Poziomowany system ssący w systemie Plan-de-CAMpagne Poziomowany system ssący w systemie Plan-de-CAMpagne Współczesne metody zarządzania produkcją jednomyślnie podkreślają zalety produkowania dokładnie tylu wyrobów, ile w danym czasie potrzebują nasi klienci.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie koncepcji Lean Manufacturing w przemyśle przez systemy IT/ERP

Wsparcie koncepcji Lean Manufacturing w przemyśle przez systemy IT/ERP Wsparcie koncepcji Lean Manufacturing w przemyśle przez systemy IT/ERP Konrad Opala 27 kwiecień 2010 Zasady Lean Manufacturing Dokładnie ustalić wartość dla każdego produktu Zidentyfikować strumień wartości

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE WYBRANYCH METOD LEAN MANUFACTURING DO DOSKONALENIA PRODUKCJI PALET TRANSPORTOWYCH

ZASTOSOWANIE WYBRANYCH METOD LEAN MANUFACTURING DO DOSKONALENIA PRODUKCJI PALET TRANSPORTOWYCH /0 Technologia i Automatyzacja Montażu ZASTOSOWANIE WYBRANYCH METOD LEAN MANUFACTURING DO DOSKONALENIA PRODUKCJI PALET TRANSPORTOWYCH Dorota STADNICKA, Piotr STĘPIEŃ Właściwa organizacja procesów produkcyjnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie produkcją dr Mariusz Maciejczak. PROGRAMy. Istota sterowania

Zarządzanie produkcją dr Mariusz Maciejczak. PROGRAMy. Istota sterowania Zarządzanie produkcją dr Mariusz Maciejczak PROGRAMy www.maciejczak.pl Istota sterowania W celu umożliwienia sobie realizacji złożonych celów, każda organizacja tworzy hierarchię planów. Plany różnią się

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA PRODUKCJI. dr inż. Andrzej KIJ

LOGISTYKA PRODUKCJI. dr inż. Andrzej KIJ LOGISTYKA PRODUKCJI dr inż. Andrzej KIJ TEMAT ĆWICZENIA: PLANOWANIE POTRZEB MATERIAŁOWYCH METODA MRP Opracowane na podstawie: Praca zbiorowa pod redakcją, A. Kosieradzkiej, Podstawy zarządzania produkcją

Bardziej szczegółowo

PROCES PRODUKCJI, CYKL PRODUKCYJNY

PROCES PRODUKCJI, CYKL PRODUKCYJNY PROCES PRODUKCJI, CYKL PRODUKCYJNY PRZEWODNIK DO ĆWICZEŃ 3 1. Proces produkcji Definicja Proces produkcyjny wyrobu zbiór operacji produkcyjnych realizowanych w uporządkowanej kolejności w celu wytworzenia

Bardziej szczegółowo

Kanban - od systemu push do pull - Planowanie operacyjne produkcji

Kanban - od systemu push do pull - Planowanie operacyjne produkcji Kanban - od systemu push do pull - Planowanie operacyjne produkcji Terminy szkolenia 16-17 listopad 2015r., Katowice - Novotel Centrum 19-20 maj 2016r., Sopot - Hotel Haffner**** Opis Dotrzymać terminów

Bardziej szczegółowo

Just In Time (JIT). KANBAN

Just In Time (JIT). KANBAN JIT. KANBAN Just In Time (JIT). KANBAN Integralnym elementem systemów JIT jest metoda zarządzania produkcją Kanban, oparta na przepływie dokumentów w postaci kart dołączanych do wózków, którymi dostarczane

Bardziej szczegółowo

Odchudzanie magazynu dzięki kontroli przepływów materiałów w systemie Plan de CAMpagne

Odchudzanie magazynu dzięki kontroli przepływów materiałów w systemie Plan de CAMpagne Odchudzanie magazynu dzięki kontroli przepływów materiałów w systemie Plan de CAMpagne Wstęp Jednym z powodów utraty płynności finansowej przedsiębiorstwa jest utrzymywanie zbyt wysokich poziomów zapasów,

Bardziej szczegółowo

Planowanie zagregowane SOP

Planowanie zagregowane SOP Planowanie zagregowane SOP Przedmiot: Zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa Moduł: 1/4 Opracował: mgr inż. Paweł Wojakowski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów

Bardziej szczegółowo

Planowanie zasobów produkcyjnych MRP II

Planowanie zasobów produkcyjnych MRP II Planowanie zasobów produkcyjnych Przedmiot: Zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa Moduł: 3/4 Opracował: mgr inż. Paweł Wojakowski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Planowanie i sterowanie produkcją i realizacją usług. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl

TEMAT: Planowanie i sterowanie produkcją i realizacją usług. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl TEMAT: Planowanie i sterowanie produkcją i realizacją usług prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015 Def. planowania: to element zarządzania polega na decydowaniu o podjęciu działań

Bardziej szczegółowo

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Zarządzanie produkcją

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Zarządzanie produkcją iscala Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Zarządzanie produkcją Opracował: Grzegorz Kawaler SCALA Certified Consultant III. Zarządzanie produkcją 1. Umieszczanie w bazie informacji o dostawcach

Bardziej szczegółowo

Systemy Monitorowania Produkcji EDOCS

Systemy Monitorowania Produkcji EDOCS Systemy Monitorowania Produkcji EDOCS Kim jesteśmy? 5 Letnie doświadczenie przy wdrażaniu oraz tworzeniu oprogramowania do monitorowania produkcji, W pełni autorskie oprogramowanie, Firma korzysta z profesjonalnego

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją III

Zarządzanie Produkcją III Zarządzanie Produkcją III Dr Janusz Sasak Operatywne zarządzanie produkcją pojęcia podstawowe Asortyment produkcji Program produkcji Typ produkcji ciągła dyskretna Tempo i takt produkcji Seria i partia

Bardziej szczegółowo

Oferta Ars Profectus: 1. Audyty 2. Projekty 3. Outsourcing Improvement Managera 4. Szkolenia

Oferta Ars Profectus: 1. Audyty 2. Projekty 3. Outsourcing Improvement Managera 4. Szkolenia Oferta Gdańsk 2014 Ars Profectus to firma doradczo szkoleniowa, która pomaga klientom poprawiać procesy zachodzące w przedsiębiorstwach. Głównym celem Ars Profectus jest wspieranie działalności firm, przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego Przemysław Polak Od ERP do ERP czasu rzeczywistego SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Wrocław, 19 listopada 2009 r. Kierunki rozwoju systemów informatycznych zarządzania rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

Planowanie i organizacja produkcji Zarządzanie produkcją

Planowanie i organizacja produkcji Zarządzanie produkcją Planowanie i organizacja produkcji Zarządzanie produkcją Materiały szkoleniowe. Część 2 Zagadnienia Część 1. Parametry procesu produkcyjnego niezbędne dla logistyki Część 2. Produkcja na zapas i zamówienie

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA PRZEPŁYWU MATERIAŁU W PRODUKCJI TURBIN W ROLLS-ROYCE DEUTSCHLAND LTD & CO KG

OPTYMALIZACJA PRZEPŁYWU MATERIAŁU W PRODUKCJI TURBIN W ROLLS-ROYCE DEUTSCHLAND LTD & CO KG Andrew Page Rolls-Royce Deutschland Ltd & Co KG Bernd Hentschel Technische Fachhochschule Wildau Gudrun Lindstedt Projektlogistik GmbH OPTYMALIZACJA PRZEPŁYWU MATERIAŁU W PRODUKCJI TURBIN W ROLLS-ROYCE

Bardziej szczegółowo

Lean Manufacturing "Fabryka robotów" - gra symulacyjna

Lean Manufacturing Fabryka robotów - gra symulacyjna Lean Manufacturing "Fabryka robotów" - gra symulacyjna Opis Szkolenie realizowane w ramach: Lean Manufacturing to filozofia szczupłego wytwarzania. To szereg etapów, czynności i narzędzi, które w drodze

Bardziej szczegółowo

Bilansowanie zasobów w zintegrowanych systemach zarządzania produkcją. prof. PŁ dr inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.

Bilansowanie zasobów w zintegrowanych systemach zarządzania produkcją. prof. PŁ dr inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof. Bilansowanie zasobów w zintegrowanych systemach zarządzania produkcją prof. PŁ dr inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Zagadnienia: 1. Zasoby przedsiębiorstwa 2. Bilansowanie zasobów wg

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY PROCESÓW DO OPISU

ELEMENTY PROCESÓW DO OPISU 1 ELEMENTY PROCESÓW DO OPISU DLACZEGO PODEJŚCIE PROCESOWE? 2 zasoby stanowią koszt, a dopiero w wyniku realizacji procesów tworzą wartość w efekcie realizowanych procesów powstają wyroby i usługi klient

Bardziej szczegółowo

Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA

Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA Opis W jaki sposób angażować pracowników w doskonalenie procesów produkcji? Co motywuje ludzi do aktywnego uczestnictwa w rozwiązywaniu problemów

Bardziej szczegółowo

Organizacja zajęć projektowych i seminaryjnych

Organizacja zajęć projektowych i seminaryjnych Organizacja zajęć projektowych i seminaryjnych Przedmiot: Zarządzanie produkcją Wprowadzenie Prowadzący: mgr inż. Paweł Wojakowski mgr inż. Łukasz Gola Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji

Bardziej szczegółowo

... Zarządzanie Produkcją (MRP)

... Zarządzanie Produkcją (MRP) 1 Zarządzanie Produkcją 3 Techniczne przygotowanie produkcji 4 Planowanie produkcji 4 Planowanie zapotrzebowań materiałowych 5 Planowanie i realizacja zleceń 5 Planowanie zdolności produkcyjnych 5 Sterowanie

Bardziej szczegółowo

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Systemy ERP dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Źródło: Materiały promocyjne firmy BaaN Inventory Control Jako pierwsze pojawiły się systemy IC (Inventory Control) - systemy zarządzania

Bardziej szczegółowo

Informatyczne Systemy Zarządzania Klasy ERP. Produkcja

Informatyczne Systemy Zarządzania Klasy ERP. Produkcja Informatyczne Systemy Zarządzania Klasy ERP Produkcja Produkcja Moduł dostarcza bogaty zestaw narzędzi do kompleksowego zarządzania procesem produkcji. Zastosowane w nim algorytmy pozwalają na optymalne

Bardziej szczegółowo

SigmaMRP zarządzanie produkcją w przedsiębiorstwie z branży metalowej.

SigmaMRP zarządzanie produkcją w przedsiębiorstwie z branży metalowej. SigmaMRP zarządzanie produkcją w przedsiębiorstwie z branży metalowej. Wstęp SigmaMRP to nowość na polskim rynku, która jest już dostępna w ofercie firmy Stigo. Program MRP (ang. Material Requirements

Bardziej szczegółowo

Prowadzący: Michał Pietrak Łukasz Lipiński. Planowanie zasobów. Strona: 1

Prowadzący: Michał Pietrak Łukasz Lipiński. Planowanie zasobów. Strona: 1 Prowadzący: Michał Pietrak Łukasz Lipiński Planowanie zasobów. Strona: 1 Planowanie zasobów wytwórczych MRP II Wstęp Plan rozwoju oraz strategia Oracle dla systemu JD Edwards Zasady działania procesów

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Chojnów dnia 08.09.2014 r. Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet 1. Wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

KALKULACJE KOSZTÓW. Dane wyjściowe do sporządzania kalkulacji

KALKULACJE KOSZTÓW. Dane wyjściowe do sporządzania kalkulacji KALKULACJE KOSZTÓW Jednostką kalkulacyjną jest wyrażony za pomocą odpowiedniej miary produkt pracy (wyrób gotowy, wyrób nie zakończony, usługa) stanowiący przedmiot obliczania jednostkowego kosztu wytworzenia

Bardziej szczegółowo

Planowanie logistyczne

Planowanie logistyczne Planowanie logistyczne Opis Szkolenie porusza wszelkie aspekty planowania w sferze logistyki. Podział zagadnień dotyczących planowania logistycznego w głównej części szkolenia na obszary dystrybucji, produkcji

Bardziej szczegółowo

Planowanie produkcji. Łańcuch logistyczny. Organizacja procesów biznesowych. Organizacja procesów biznesowych. Organizacja procesów biznesowych

Planowanie produkcji. Łańcuch logistyczny. Organizacja procesów biznesowych. Organizacja procesów biznesowych. Organizacja procesów biznesowych owanie 1/1 Łańcuch logistyczny Dostawca Produkcja Magazyny Dystrybucja Klient 2 Łańcuch logistyczny Dostawca Produkcja Magazyny Dystrybucja Klient 3 1 Jaki klient - taka produkcja Odbiorca anonimowy Odbiorca

Bardziej szczegółowo

IFS Applications 2003 - Instrukcja II Magazyny, pozycje magazynowe i struktury produktowe

IFS Applications 2003 - Instrukcja II Magazyny, pozycje magazynowe i struktury produktowe IFS Applications 2003 - Instrukcja II Magazyny, pozycje magazynowe i struktury produktowe NALEŻY URUCHOMIĆ PROGRAM IFS APPLICATIONS 2003 DYSTRYBUCJA WYDZIAŁY I MAGAZYNY 29. GRUPY LOKALIZACJI Magazyn Lokalizacje

Bardziej szczegółowo

Raporty Diagnostyka i monitoring. Materiały eksploatacyjne. Gospodarka odpadami. Dokumentacja techniczna. Logistyka i Magazyn

Raporty Diagnostyka i monitoring. Materiały eksploatacyjne. Gospodarka odpadami. Dokumentacja techniczna. Logistyka i Magazyn PROGRAM ZARZĄDZAJĄCY SMAROWANIEM Przy zarządzaniu gospodarką smarowniczą wykorzystywane jest profesjonalne autorskie oprogramowanie komputerowe o nazwie Olej opracowane specjalnie w tym celu, opierające

Bardziej szczegółowo

SIMPLE.APS optymalizacja w planowaniu produkcji

SIMPLE.APS optymalizacja w planowaniu produkcji SIMPLE.APS optymalizacja w planowaniu produkcji 23 czerwca 2010 Agenda: 1. Umiejscowienie SIMPLE.APS 2. Funkcjonalność 3. Tworzenie modelu: Definiowanie wydziałów produkcyjnych Definiowanie umiejętnosci

Bardziej szczegółowo

Co by było gdyby Toyota produkowała leki

Co by było gdyby Toyota produkowała leki Co by było gdyby Toyota produkowała leki Jacek T. Jackowski 5 Kongres Świata Przemysłu Farmaceutycznego Jeszcze wiele innych firm może potencjalnie robić leki Unilever Kraft Colgate - Palmolive Nestle

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE P O L I T E C H N I K A W A R S Z A W S K A WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, MECHANIKI I PETROCHEMII INSTYTUT INŻYNIERII MECHANICZNEJ ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Analiza okresu technologicznego produkcji wyrobu prostego

Bardziej szczegółowo

Skuteczność => Efekty => Sukces

Skuteczność => Efekty => Sukces O HBC Współczesne otoczenie biznesowe jest wyjątkowo nieprzewidywalne. Stała w nim jest tylko nieustająca zmiana. Ciągłe doskonalenie się poprzez reorganizację procesów to podstawy współczesnego zarządzania.

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bazy danych przykład

Projektowanie bazy danych przykład Projektowanie bazy danych przykład Pierwszą fazą tworzenia projektu bazy danych jest postawienie definicji celu, założeń wstępnych i określenie podstawowych funkcji aplikacji. Każda baza danych jest projektowana

Bardziej szczegółowo

Planowanie i sterowanie zapasami międzyoperacyjnymi

Planowanie i sterowanie zapasami międzyoperacyjnymi L. Wicki - Materiały pomocnicze do ćwiczeń (0) 0-0-6 Planowanie i sterowanie zapasami międzyoperacyjnymi ZPiU Schemat zasileń materiałowych - system planowania wg okresu powtarzalności produkcji Wydział

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją V

Zarządzanie Produkcją V Zarządzanie Produkcją V Dr Janusz Sasak ZP Doświadczenia Japońskie Maksymalizacja tempa przepływu materiałów Stabilizacja tempa przepływu materiałów - unifikacja konstrukcji - normalizacja konstrukcji

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 5 / 6 1. ZAŁOŻENIE KONTA

LABORATORIUM 5 / 6 1. ZAŁOŻENIE KONTA LABORATORIUM 5 / 6 Systemy informatyczne w zarządzaniu produkcją Qcadoo MES Qcadoo MES - internetowa aplikacja do zarządzania produkcją dla Małych i Średnich Firm. Pozwala na zarządzanie i monitorowanie

Bardziej szczegółowo

KLUB EFEKTYWNOŚCI MODUŁ PIERWSZY: OPTYMALIZACJA PROCESÓW

KLUB EFEKTYWNOŚCI MODUŁ PIERWSZY: OPTYMALIZACJA PROCESÓW KLUB EFEKTYWNOŚCI MODUŁ PIERWSZY: OPTYMALIZACJA PROCESÓW Moduł Pierwszy przeznaczony jest dla osób pragnących zapoznad się z tematyką Lean Manufacturing od strony optymalizacji procesów produkcyjnych.

Bardziej szczegółowo

Symulacje procesów biznesowych. Zastosowanie oprogramowania igrafx

Symulacje procesów biznesowych. Zastosowanie oprogramowania igrafx Symulacje procesów biznesowych Zastosowanie oprogramowania igrafx Symulacje procesów Powtarzalność warunków Uproszczenia modelu względem rzeczywistości Symulacje są narzędziem umożliwiającym poprawę procesów

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAMOWANIE OPERACYJNE Z OGRANICZENIAMI W IFS APPLICATIONS

HARMONOGRAMOWANIE OPERACYJNE Z OGRANICZENIAMI W IFS APPLICATIONS HARMONOGRAMOWANIE OPERACYJNE Z OGRANICZENIAMI W IFS APPLICATIONS Cele sterowania produkcją Dostosowanie asortymentu i tempa produkcji do spływających na bieżąco zamówień Dostarczanie produktu finalnego

Bardziej szczegółowo

Moduł Sprzedaż i Dystrybucja SAP ERP Wprowadzenie. Grzegorz Jokiel

Moduł Sprzedaż i Dystrybucja SAP ERP Wprowadzenie. Grzegorz Jokiel Moduł Sprzedaż i Dystrybucja SAP ERP Wprowadzenie Grzegorz Jokiel Architektura SAP ERP Struktura organizacji w systemie R/3 Podstawowe zadania modułu SD nawiązywanie kontaktów przetwarzanie zapytań ofertowych

Bardziej szczegółowo

Dodatek Solver Teoria Dodatek Solver jest częścią zestawu poleceń czasami zwaną narzędziami analizy typu co-jśli (analiza typu co, jeśli?

Dodatek Solver Teoria Dodatek Solver jest częścią zestawu poleceń czasami zwaną narzędziami analizy typu co-jśli (analiza typu co, jeśli? Dodatek Solver Teoria Dodatek Solver jest częścią zestawu poleceń czasami zwaną narzędziami analizy typu co-jśli (analiza typu co, jeśli? : Proces zmieniania wartości w komórkach w celu sprawdzenia, jak

Bardziej szczegółowo

ANKIETA OCENY DOSTAWCY - PRODUCENTA

ANKIETA OCENY DOSTAWCY - PRODUCENTA Strona/stron 1/9 Rok zał. 1927 INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ Zakład Certyfikacji Wyrobów 01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3 tel.: 22 663 43 14 tel.: 22 560 25 40 e-mail: wojtan@imp.edu.pl http://www.imp.edu.pl/cert

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 5-7 1. ZAŁOŻENIE KONTA

LABORATORIUM 5-7 1. ZAŁOŻENIE KONTA LABORATORIUM 5-7 Systemy informatyczne w zarządzaniu produkcją Qcadoo MES Qcadoo MES - internetowa aplikacja do zarządzania produkcją dla Małych i Średnich Firm. Pozwala na zarządzanie i monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Broszura aplikacyjna ANT Factory Portal

Broszura aplikacyjna ANT Factory Portal Broszura aplikacyjna ANT Factory Portal System nadzoru linii produkcyjnych: śledzenie partii produkcyjnej. System do nadzoru produkcji on-line, w czasie rzeczywistym. Kraków, 2011 Kraków Spółka informatyczna

Bardziej szczegółowo

Łódź, 01.02.2011 (miejsce, data)

Łódź, 01.02.2011 (miejsce, data) 101 Studio DTP Tomasz Tęgi i Spółka Sp. z o.o. ul. Ekonomiczna 30/36 93-426 Łódź Tel. +4842/250 70 92-94 Fax. +4842/250 70 95 NIP: 725-12-59-070 REGON: 471-35-84-10 Łódź, 01.02.2011 (miejsce, data) Zapytanie

Bardziej szczegółowo

Magazyn, proces magazynowy, gospodarka magazynowa. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015

Magazyn, proces magazynowy, gospodarka magazynowa. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Magazyn, proces magazynowy, gospodarka magazynowa prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Magazyn def. (I): Wyodrębnione pomieszczenie zamknięte (budynki), przestrzeń zadaszoną

Bardziej szczegółowo

DOSKONALENIE PROCESU PRODUKCJI MIESZADEŁ Z WYKORZYSTANIEM MAPOWANIA STRUMIENIA WARTOŚCI

DOSKONALENIE PROCESU PRODUKCJI MIESZADEŁ Z WYKORZYSTANIEM MAPOWANIA STRUMIENIA WARTOŚCI DOSKONALENIE PROCESU PRODUKCJI MIESZADEŁ Z WYKORZYSTANIEM MAPOWANIA STRUMIENIA WARTOŚCI Katarzyna ANTOSZ, Dorota STADNICKA Konkurencyjny rynek i postępująca globalizacja wymuszają na przedsiębiorstwach

Bardziej szczegółowo

MS Excel. Podstawowe wiadomości

MS Excel. Podstawowe wiadomości MS Excel Podstawowe wiadomości Do czego służy arkusz kalkulacyjny? Arkusz kalkulacyjny wykorzystywany jest tam gdzie wykonywana jest olbrzymia ilość żmudnych, powtarzających się według określonego schematu

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania procesów logistycznych w przedsiębiorstwie o innowacyjnych technologiach. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.

Uwarunkowania procesów logistycznych w przedsiębiorstwie o innowacyjnych technologiach. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof. Uwarunkowania procesów logistycznych w przedsiębiorstwie o innowacyjnych technologiach prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl 2015 1 Zagadnienia: 1. Innowacyjne technologie w nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC. dr inż. Michał Michna

Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC. dr inż. Michał Michna Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC dr inż. Michał Michna Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC prowadzący dr inż. Grzegorz Kostro pok. EM 313 dr inż. Michał Michna pok. EM 312 materiały

Bardziej szczegółowo

Systemy rachunku kosztów

Systemy rachunku kosztów Systemy rachunku kosztów Tradycyjny rachunek kalkulacyjny kosztów oparty na rozmiarach produkcji kalkulacja doliczeniowa (zleceniowa), doliczanie kosztów wydziałowych kalkulacja podziałowa (procesowa)

Bardziej szczegółowo

USPRAWNIANIE, DORADZTWO, KONSULTING

USPRAWNIANIE, DORADZTWO, KONSULTING USPRAWNIANIE, DORADZTWO, KONSULTING LEAN MANAGEMENT All we are doing is looking at a time line from the moment the customer gives us an order to the point when we collect the cash. And we are reducing

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane planowanie produkcji na bazie wykresu Gantt a

Zaawansowane planowanie produkcji na bazie wykresu Gantt a Zaawansowane planowanie produkcji na bazie wykresu Gantt a W dobie ciągłego rozwoju narzędzi informatycznych, wspierających zarządzanie przedsiębiorstwem produkcyjnym, ewoluują również systemy klasy ERP.

Bardziej szczegółowo

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001 iscala Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001 Opracował: Grzegorz Kawaler SCALA Certified Consultant Realizacja procedur ISO 9001 1. Wstęp. Wzrastająca konkurencja

Bardziej szczegółowo

ZADANIE TRANSPORTOWE I PROBLEM KOMIWOJAŻERA

ZADANIE TRANSPORTOWE I PROBLEM KOMIWOJAŻERA Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem Opisy programów, ćwiczenia komputerowe i zadania. T. Trzaskalik (red.) Rozdział 3 ZADANIE TRANSPORTOWE I PROBLEM KOMIWOJAŻERA 3.3. ZADANIA Wykorzystując

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie informacją jak efektywnie kierować przepływem informacji w firmie?

Zarządzanie informacją jak efektywnie kierować przepływem informacji w firmie? Zarządzanie informacją jak efektywnie kierować przepływem informacji w firmie? Współczesna literatura dotycząca przedsiębiorstw przekonuje, że informacja jest podstawą funkcjonowania każdej jednostki organizacyjnej.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu komputerowego Znakowanie żywności. Program komputerowy Znakowanie żywności

Instrukcja obsługi programu komputerowego Znakowanie żywności. Program komputerowy Znakowanie żywności Instrukcja obsługi programu komputerowego Znakowanie żywności Program komputerowy Znakowanie żywności Ocena zgodności etykiet środków spożywczych z wymaganiami nowego ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania IT dla przedsiębiorstw produkcyjnych

Rozwiązania IT dla przedsiębiorstw produkcyjnych Bartłomiej Wyrwa Synchronized Buffers Management Rozwiązania IT dla przedsiębiorstw produkcyjnych Czym się zajmujemy Weryfikujemy i usprawniamy procesy zarządzania przedsiębiorstwem: procesy planowania

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja w produkcji stolarki otworowej. Mirosław Krzemioski

Automatyzacja w produkcji stolarki otworowej. Mirosław Krzemioski Automatyzacja w produkcji stolarki otworowej Mirosław Krzemioski Okno 12 szt profili Wielkoseryjna automatyczna Wielkoseryjna produkcja automatyczna produkcja Powyżej 100 Średniozautomatyzowane zakłady

Bardziej szczegółowo

IFS Applications 2003 Instrukcja V PRODUKCJA na ZAMÓWIENIE Planowanie potrzeb materiałowych, zakupy

IFS Applications 2003 Instrukcja V PRODUKCJA na ZAMÓWIENIE Planowanie potrzeb materiałowych, zakupy IFS Applications 2003 Instrukcja V PRODUKCJA na ZAMÓWIENIE Planowanie potrzeb materiałowych, zakupy PRODUKCJA NA ZAMÓWIENIE FABRYKA CZĘŚCI ROWEROWYCH Produkcja na zamówienie - ogólny model procesu Planowanie

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. Streszczenie. Czas realizacji. Podstawa programowa

SCENARIUSZ LEKCJI. Streszczenie. Czas realizacji. Podstawa programowa SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH Autorzy scenariusza:

Bardziej szczegółowo

Skuteczne zarządzanie procesami biznesowymi w firmie. Dr Józef Bielecki

Skuteczne zarządzanie procesami biznesowymi w firmie. Dr Józef Bielecki Skuteczne zarządzanie procesami biznesowymi w firmie Dr Józef Bielecki Pytania, które nas nurtują Co decyduje o konkurencyjności firmy? Jakie mamy zagroŝenia dla małych i średnich firm? Jak poprawić efektywność

Bardziej szczegółowo

Logistyka a innowacyjne przedsiębiorstwo. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2013

Logistyka a innowacyjne przedsiębiorstwo. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2013 Logistyka a innowacyjne przedsiębiorstwo prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2013 Uwarunkowania: cel udzielenie odpowiedzi na pytania: jakich narzędzi używają w praktyce menadżerowie

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie i2m w BTS Opis wdrożenia oprogramowania i2m w firmie BTS Sp. z o.o.

Wdrożenie i2m w BTS Opis wdrożenia oprogramowania i2m w firmie BTS Sp. z o.o. Wdrożenie i2m w BTS Opis wdrożenia oprogramowania i2m w firmie BTS Sp. z o.o. Klient Firma BTS Sp. z o.o. jest zakładem produkującym i konfekcjonującym papiery ścierne i systemy szlifowania. Będąc jedną

Bardziej szczegółowo

Ocena wyposażenia i zrozumienie aktualnego jego stanu. Planowana Konserwacja Krok 1

Ocena wyposażenia i zrozumienie aktualnego jego stanu. Planowana Konserwacja Krok 1 Ocena wyposażenia i zrozumienie aktualnego jego stanu Planowana Konserwacja Krok 1 Solving Efeso 1999 rel. 4 2009/11/04 Celem kroku 1 jest ocena wyposażenia i zrozumienie aktualnego stanu Ocena maszyn

Bardziej szczegółowo

Zakres usług. Uruchomienie. Serwis. Opracowywanie logistyki materiału. Montaż urządzeo u klienta. Analiza i projektowanie. Projektowanie urządzeo

Zakres usług. Uruchomienie. Serwis. Opracowywanie logistyki materiału. Montaż urządzeo u klienta. Analiza i projektowanie. Projektowanie urządzeo Zakres usług Analiza i projektowanie Opracowywanie logistyki materiału Projektowanie urządzeo Wykonawstwo Montaż urządzeo u klienta Uruchomienie Serwis Rozmowy projektowe Obliczenia wydajności Urządzenia

Bardziej szczegółowo

Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji STATYSTYCZNA KONTROLA PROCESU

Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji STATYSTYCZNA KONTROLA PROCESU Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji METROLOGIA I KONTKOLA JAKOŚCI - LABORATORIUM TEMAT: STATYSTYCZNA KONTROLA PROCESU 1. Cel ćwiczenia Zapoznanie studentów z podstawami wdrażania i stosowania metod

Bardziej szczegółowo

BONUS Wstęp do Lean Manufacturing

BONUS Wstęp do Lean Manufacturing BONUS Wstęp do Lean Manufacturing Agenda Modułu 0: Intro to Lean 1. Historia Lean Management 2. Zadanie nr 1 3. Zadanie nr 2 4. Zadanie nr 3 5. TEST sprawdzający Twoją wiedzę W tej części modułu dowiesz

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja i planowanie dostaw

Dystrybucja i planowanie dostaw Terminy szkolenia 15-16 październik 2015r., Kraków - Hotel Aspel*** Dystrybucja i planowanie dostaw 7-8 kwiecień 2016r., Poznań - Hotel Platinum Palace Residence**** Opis Efektywna dystrybucja produktów

Bardziej szczegółowo

Zakupy i kooperacje. Rys.1. Okno pracy technologów opisujące szczegółowo proces produkcji Wałka fi 14 w serii 200 sztuk.

Zakupy i kooperacje. Rys.1. Okno pracy technologów opisujące szczegółowo proces produkcji Wałka fi 14 w serii 200 sztuk. Zakupy i kooperacje Wstęp Niewątpliwie, planowanie i kontrola procesów logistycznych, to nie lada wyzwanie dla przedsiębiorstw produkcyjnych. Podejmowanie trafnych decyzji zależy od bardzo wielu czynników.

Bardziej szczegółowo

Lista wskaźników rachunku kosztów i analizy finansowej

Lista wskaźników rachunku kosztów i analizy finansowej Lista wskaźników rachunku kosztów i analizy finansowej FiM Consulting Sp. z o.o. Ul. Szymczaka 5, 01-227 Warszawa Tel.: +48 22 862 90 70 www.fim.pl 1 WPROWADZENIE DO LISTY WSKAŹNIKÓW 1. Wskaźniki - są

Bardziej szczegółowo

Miesięczna karta pracy pracownika - Ewidencja czasu pracy. Wrzesień 2013

Miesięczna karta pracy pracownika - Ewidencja czasu pracy. Wrzesień 2013 Miesięczna karta pracy pracownika - Ewidencja czasu pracy 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 8 9 20 2 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Razem Nd Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd Pn Wt

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym. Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman

Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym. Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman Agenda 1. Oferta dla przemysłu 2. Oferta w ramach Lean Mining 3. Potencjalne korzyści 4. Kierunki

Bardziej szczegółowo

System monitorowania i sterowania produkcją

System monitorowania i sterowania produkcją Plan prezentacji System monitorowania i sterowania produkcją Tomasz Żabiński, Tomasz Mączka STAN PRAC 2013 GZPŚ, POIG, 8.2 Harmonogramowanie produkcji Monitorowanie produkcji w toku Sterowanie produkcją

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów Dawid Doliński Dlaczego MonZa? Korzyści z wdrożenia» zmniejszenie wartości zapasów o 40 %*» podniesienie poziomu obsługi

Bardziej szczegółowo

1.1 CHARAKTERYSTYKA USŁUGI ORAZ OSOBY ODPOWIEDZIALNE IMIĘ I NAZWISKO STANOWISKO IMIĘ I NAZWISKO IMIĘ I NAZWISKO STANOWISKO. DZIAŁ nr 1.

1.1 CHARAKTERYSTYKA USŁUGI ORAZ OSOBY ODPOWIEDZIALNE IMIĘ I NAZWISKO STANOWISKO IMIĘ I NAZWISKO IMIĘ I NAZWISKO STANOWISKO. DZIAŁ nr 1. 1. NAZWA USŁUGI 1.1 CHARAKTERYSTYKA USŁUGI ORAZ OSOBY ODPOWIEDZIALNE Identyfikator usługi Nazwa usługi Cele świadczenia usługi Celem świadczenia usługi jest. Właściciel usługi Realizujący usługę Sponsor

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC. dr inż. Michał Michna

Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC. dr inż. Michał Michna Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC dr inż. Michał Michna Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC prowadzący dr inż. Grzegorz Kostro pok. EM 313 dr inż. Michał Michna pok. EM 312 materiały

Bardziej szczegółowo

Fabryka w przeglądarce, czyli monitorowanie procesu produkcyjnego w czasie rzeczywistym, on-line.

Fabryka w przeglądarce, czyli monitorowanie procesu produkcyjnego w czasie rzeczywistym, on-line. Fabryka w przeglądarce, czyli monitorowanie procesu produkcyjnego w czasie rzeczywistym, on-line. Andrzej Jarosz, Prezes Zarządu ANT Sp. z o.o. 26 października 2010 Systech Wrocław Systemy informatyczne

Bardziej szczegółowo

Narzędzie informatyczne wspomagające dokonywanie ocen pracowniczych w służbie cywilnej

Narzędzie informatyczne wspomagające dokonywanie ocen pracowniczych w służbie cywilnej Narzędzie informatyczne wspomagające dokonywanie ocen pracowniczych w służbie cywilnej elektroniczne formularze arkuszy ocen okresowych i pierwszej oceny Instrukcja użytkownika Wersja 1.0 DSC KPRM 2015

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy. Zwłoka w uruchomieniu usługi (liczba pełnych dni kalendarzowych, które upłynęły od daty uruchomienia usługi przewidzianej w Umowie)

Projekt Umowy. Zwłoka w uruchomieniu usługi (liczba pełnych dni kalendarzowych, które upłynęły od daty uruchomienia usługi przewidzianej w Umowie) Projekt Umowy 1 Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Operatora na rzecz Abonenta następujących usług: 1) Dostawa łącza Internetowego dla Gminy Miasta Rzeszów, 2) Świadczenie asysty technicznej przy

Bardziej szczegółowo

Kamil Pluskwa-Dąbrowski

Kamil Pluskwa-Dąbrowski Jakość energii z perspektywy konsumenta Kamil Pluskwa-Dąbrowski Prezes Rady Krajowej Federacji Konsumentów Piknik Jakości Energii, Kraków, 23.10.2014 ul. Ordynacka 11 lok. 1 00-364 Warszawa Tel. +48 22

Bardziej szczegółowo

Jak wybrać. idealny. ploter tnący?

Jak wybrać. idealny. ploter tnący? Jak wybrać idealny ploter tnący? Producenci oznakowań, ekspozytorów, opakowań i wycinanych materiałów stoją w obliczu konieczności wykonywania coraz większej liczby zamówień o niewielkich nakładach. Ten

Bardziej szczegółowo

wyrobów z wykorzystaniem minimalnej ilości materiałów, zasobów maszynowych i pracowników, a dodatkowo w jak najkrótszym czasie oraz bez błędów.

wyrobów z wykorzystaniem minimalnej ilości materiałów, zasobów maszynowych i pracowników, a dodatkowo w jak najkrótszym czasie oraz bez błędów. 1. Jest Charakterystyka narzędziem Lean Manufacturing do programu. koordynacji to i nadzoru produkcja dla pełnomocnika zamówionych SZJ. wyrobów z wykorzystaniem minimalnej ilości materiałów, zasobów maszynowych

Bardziej szczegółowo

Sage ERP X3 dla produkcji

Sage ERP X3 dla produkcji Wstęp Sage ERP X3 jest systemem oferującym kompleksowe rozwiązania we wszystkich obszarach związanych z zarządzaniem produktem począwszy od fazy projektowania poprzez wycenę, planowanie, realizację, rozliczenie

Bardziej szczegółowo

ERP przyspiesza Kontrolę Jakości

ERP przyspiesza Kontrolę Jakości ERP przyspiesza Kontrolę Jakości Jedną z priorytetowych wartości, najszybciej rozwijających się przedsiębiorstw produkcyjnych jest: Kontrola Jakości. Przedsiębiorcy zwiększają konkurencyjność swoich firm,

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE MIRAE

OPROGRAMOWANIE MIRAE OPROGRAMOWANIE MIRAE 1. Pakiet standardowy 2. Rozszerzenie pakietu standardowego 3. Edytor Offline 4. Line Manager 5. Program konwersji plików w CIMEX 1. Pakiet standardowy 1.1 System Setup 1.2 Program

Bardziej szczegółowo