Wybrane kryzysy gospodarcze lat 90. i ich przenoszenie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wybrane kryzysy gospodarcze lat 90. i ich przenoszenie"

Transkrypt

1 Rozdział 11. Wybrane kryzysy gospodarcze lat 90. i ich przenoszenie Krzysztof Piech Poniżej skrótowo opisane zostaną wybrane przypadki kryzysów gospodarczych, które wystąpiły w różnych krajach w latach 90. XX w Kryzysy w Japonii Aby zrozumieć mechanizmy trwającej do dziś stagnacji rozwoju gospodarczego Japonii, trzeba cofnąć się do połowy lat 80. W 1985 r. na mocy tzw. porozumienia Plaza zawartego przez kraje G-5 i podpisanego w Hotelu Plaza w Nowym Jorku, doszło do obniżenia wartości dolara i wzrostu wartości innych walut, w tym szczególnie jena japońskiego. Krok ten spowodowany był umacnianiem się dolara zwłaszcza wobec jena w pierwszej połowie lat 80., co wywołane było nadmiernie ekspansywną polityką fiskalną Stanów Zjednoczonych (znaczny wzrost deficytu budżetowego), która poprzez kurs walutowy (aprecjacja dolara z powodu napływu kapitału zagranicznego, przy wysokich, realnych stopach procentowych, który był potrzebny dla sfinansowania deficytu budżetowego) doprowadziła do spadku eksportu i zwiększyła konkurencyjność towarów zagranicznych wobec rodzimych. Wobec gróźb Stanów Zjednoczonych co do wprowadzenia protekcjonizmu, inne państwa zostały zmuszone do osłabienia swoich walut (również przez zakupy swoich walut za dolary). W Japonii w tym celu znacznie obniżono stopy procentowe. W lutym 1985 r. za dolara płacono 260 jenów. 1 1 Wcześniej kurs ten był niższy. Od 1 grudnia 1949 r. do grudnia 1971 r. był on stały i wynosił 360 jenów za dolara. W wyniku Smithonian Agreement z grudnia 1971 r. kurs jena do dolara podwyższony został o 12,6%. Po okresie przejściowym kryzysu naftowego, kurs ten osiągnął rekordowy w historii poziom 170:1 w październiku 1978 r. Bossak (1990, s. 41). 298

2 Krzysztof Piech 299 Rysunek Średniomiesięczny kurs jena do dolara w latach Uwaga: pionowe szare słupki oznaczają okresy recesji. Źródło: BoJ (2011a). We wrześniu 1985 r. kurs jena został obniżony z 250 do 170 jenów za dolara i dalej spadał, a w listopadzie 1988 r. już tylko 123 jenów, co miało zmniejszyć zbyt duże dodatnie saldo handlowe pomiędzy Japonią a USA. Uważano, że aprecjacja jena zmniejszy eksport z Japonii i osłabi jej silną dotychczas pozycję eksportową w regionie. Wbrew oczekiwaniom, pogorszyło to sytuację na świecie na początku lat 90. m.in. z powodu wewnętrznych wydarzeń w Japonii. W latach wystąpił tam okres nazwany gospodarką bańki mydlanej (Bubble Economy). Głównym wskaźnikiem charakterystycznym tego okresu był wzrost (aż czterokrotny!) kursu akcji na giełdzie tokijskiej oraz stała aprecjacja jena. Obawiając się deflacji, która mogła być spowodowana wzrostem siły jena, a także przeciwdziałając naciskom zewnętrznym w typowy dla siebie sposób, na początku 1986 r. rząd poluzował politykę pieniężną, co pobudziło popyt wewnętrzny. Mimo niekorzystnego kursu jena, eksport japoński stale rósł. Sprzyjało obu tym zjawiskom utrzymywanie niskiej stopy procentowej (spadek stopy dyskontowej z 5,5% w 1982 r. do 3,5% w 1986 r. oraz 2,5% rok później i dalszy spadek), co jeszcze bardziej pobudzało wzrost akcji kredytowej. 2 2 Wyjaśnić należy, że specyfika Japonii wyrażała się również w dużej zależności banku centralnego od rządu. Nie wpływało to negatywnie, jak by się mogło wydawać, przez szereg lat na gospodarkę. Niezależność wprowadza się głównie dlatego, by uniemożliwić wykorzystanie potężnego instrumentu polityki gospodarczej, jakim są stopy procentowe, dla sztucznego wywołania poprawy sytuacji gospodarczej przed wyborami. W Japonii natomiast przez ponad 30

3 300 Wybrane kryzysy gospodarcze lat 90. Rysunek Wskaźnik Tokyo Stock Average 225 (w ujęciu miesięcznym) w latach Źródło:Stooq.pl (2011). Luźniejsza polityka pieniężna spowodowana aprecjacją jena stała się przyczyną nie tylko wzrostu kursu akcji. Rozpoczął się też wzrost cen nieruchomości, który objął najpierw Tokio, stając się wkrótce najdroższym miastem świata. 3 Później wzrost popytu na ziemię rozprzestrzenił się na inne miasta kraju. Ten boom na rynku nieruchomości wzmocniony był przez fakt udzielania kredytów pod zastaw ziemi. Możliwe było kupowanie ziemi na kredyt hipoteczny sięgający nawet do 80% (czasem do 90%) wartości ziemi (Kaja 1996, s ). lat rządziła jedna partia konserwatywna. Tak więc bank centralny był praktycznie podporządkowany ministerstwu finansów. W latach pięćdziesiątych Bank Japonii próbował usamodzielnić się, lecz dążenie do autonomii zakończyło się niepowodzeniem. W okresie tzw. cudu gospodarczego popierał dążenia promocyjne rządu poprzez uzależnienie kredytów dla banków komercyjnych od akceptacji ich strategii pożyczkowej. Zdarzają się jednak przypadki ewidentnych sprzeczności między preferencjami rządu i BOJ, dotyczące ogólnych zasad pokrywania wydatków budżetowych czy też wysokości i rozpiętości stóp oprocentowania. (Młodawska 1999, s. 57) 3 Znane stały się porównania pokazujące, że wartość ziemi w Tokio, była większa od wartości ziemi najbogatszego stanu USA Kalifornii, albo jeszcze bardziej ekstremalne opinie, że wartość mili kwadratowej, na której położony był pałac cesarski w Tokio miała być większa od całkowitej wartosci wszystkich nieruchomosci połozonych w Kalifornii (roubini i Mihm, 2010, s. 26).

4 Krzysztof Piech 301 Rysunek Ceny ziemi, nominalny PKB, wskaźnik cen giełdy tokijskiej (b) Indeks cen giełdy tokijskiej (Tokyo Stock Price Index), (c) Ceny powierzchnii handlowej w Tokio, Jokohamie, Osace, Nagoi, Kyoto i Kobe. Źródło: KKC (2009, s. 16). Procesom spekulacyjnym towarzyszył wzrost akcji kredytowej banków. Było to możliwe dzięki niskiemu oprocentowaniu kredytów, a także niskiemu jak uważano ryzyku ponoszonemu przez banki w przypadku udzielania kredytów pod zastaw ziemi. Od lat uważano bowiem, że wartość ziemi, nie mogła spaść, mogła tylko rosnąć. 4 Pod koniec 1989 r. Bank Japonii postanowił powrócić do silnej polityki pieniężnej i podniósł stopę dyskontową. Restrykcyjna polityka pieniężna w oczywisty sposób wpłynęła negatywnie na ceny akcji, co przyczyniło się do znacznego spadku cen ziemi, którego wcześniej przy udzielaniu kredytów nie oczekiwano. 4. stycznia 1990 r. rozpoczął się spadek cen akcji na giełdzie tokijskiej. W ciągu 8 miesięcy wartość wskaźnika Nikkei zmniejszyła się o ponad połowę, a do jesieni 1991 roku spadła ponad trzykrotnie (Kaja 1996). Jak już wspomniano, od połowy lat 80. ceny ziemi zaczęły gwałtownie rosnąć; doszło do tego, że ludność nie mogła sobie pozwolić na zakup ziemi. W maju 1990 roku rząd japoński zmienił politykę wobec rynku nieruchomości i wydał bankom nakaz nieudzielania kredytów na transakcje ziemią pozarolniczą. Efektem decyzji stał się drastyczny spadek cen ziemi (Kaja 1996, s. 36). Po 1990 roku bańka pękła. Bańka, na której opierał się tak znaczny wzrost cen akcji giełdowych. Ceny ziemi zaczęły spadać a firmy, nie mogąc spłacić zaciągniętych kredytów, ubiegały się o nowe. Banki udzielały kredytów bojąc się 4 Japonia jest krajem o dużej gęstości zatrudnienia. Fakt ten potęgowany jest dodatkowo przez czynniki geograficzne. Kredyty w Japonii zazwyczaj udzielane były pod zastaw ziemi, która ma tam ogromną (w tym też symboliczną) wartość. W powojennej historii Japonii odnotowywano tam stały wzrost wartości ziemi.

5 302 Wybrane kryzysy gospodarcze lat 90. niewypłacalności swoich klientów i ich bankructw. Podobnie jak kilkanaście lat później w USA, także i w Japonii w latach 80. zakup nieruchomości był finansowany przez pożyczki udzielane przez banki. Kiedy boom na rynku nieruchomości się skończył i ich wartość zaczęła nagle spadać, okazało się, że banki japońskie posiadają ogromne ilości nieściągalnych lub trudno-ściągalnych długów. W ten sposób w japońskim systemie finansowym pojawiła się duża ilość złych długów. Ich ogólną wartość szacowano niekiedy na kwotę ponad 1 biliona dolarów. W kolejnych latach starano się wielokrotnie naprawić tą sytuację. Zauważyć jednak trzeba specyfikę funkcjonowania przedsiębiorstw japońskich: nie starają się odnieść szybkiego sukcesu na rynku, na rzecz powolnego zdobywania go licząc, że zyski pojawią się później. Możliwe to było przez zapewnienie w miarę stałych źródeł finansowania z banków powiązanych kapitałowo z daną grupą inwestycyjną keiretsu. Umożliwiało to ekspansję na rynki zagraniczne bez konieczności martwienia się krótkotrwałymi fluktuacjami. Jednocześnie w skali całego systemu bankowego oznaczało to dużą nieefektywność, mierzoną standardami zachodnimi. Ale w pierwszej połowie lat 90., w trakcie trwającej w latach recesji wzrostu gospodarczego, rząd zdawał się nie dostrzegać zagrożenia i nie przeciwdziałał. W połowie lat 90. wskutek m.in. deprecjacji dolara oraz wewnętrznych trudności gospodarczych, rząd zmuszony był interweniować. Doszło do groźby wybuchu wojny handlowej pomiędzy Japonią a Stanami Zjednoczonymi, które Japonia oskarżała o celowe utrzymywanie niskiej wartości dolara. 5 Zdanie Japonii podzielała też Unia Europejska, a we wspólnym komunikacie G-7 z 25 kwietnia 1995 r. stwierdzono, że spadek dolara przekroczył poziom usprawiedliwiony warunkami ekonomicznymi w głównych krajach. Stany Zjednoczone natomiast oskarżyły Japonię o celową ochronę rynku, co miało być niezgodne z porozumieniami Światowej Organizacji Handlu. Napięcia między krajami wzrosły tak, że 16 maja USA ogłosiły dodatkowe cło o wysokości 100%, jakie za 30 dni miało zacząć być pobierane od importu 13 modeli samochodów japońskich (Groźba 1995). Cały spór toczył się w szerszym kontekście stosunków amerykańskojapońskich. Chodziło o dominację polityczną USA w regionie Azji, a także o możliwość osłabienia pozycji gospodarczej Stanów po rozszerzeniu Unii Europejskiej. Spór skończył się kompromisem, na mocy którego firmy japońskie zobo- 5 W najgorszym dniu, 19. kwietnia, kurs spadł poniżej symbolicznej wielkości 80 jenów za dolara do poziomu 79,75. Mimo wydania przez bank centralny w kwietniu 1995 r. równowartości ok. 11 mld dolarów (a w marcu rekordowej wielkości 15,6 mld), Japonii nie udało się zahamować aprecjacji jena.

6 Krzysztof Piech 303 wiązały się do importu większej ilości części samochodowych, a Stany Zjednoczyły zezwoliły na wzrost liczby produkowanych tam samochodów japońskich. Był to najpoważniejszy z kilkunastu sporów handlowych między tymi krajami w 1995 r. 14 kwietnia 1995 r. rząd japoński przedstawił szeroki pakiet doraźnych posunięć gospodarczych, mających powstrzymać aprecjację jena i spadek notowań giełdowych. 6 Jednocześnie Bank Japonii obniżył z 1,75 do 1,0 (najniższy do tego czasu poziom w historii) stopę dyskontową, a do końca roku do 0,5%. 7 Rysunek Stopy procentowe w Japonii w latach Źródło: BoJ (2011). 6 Plan, składał się z kilku grup przedsięwzięć. Jednym z nich miało być zwiększenie wydatków publicznych. W budżecie miały być też uwzględnione środki na pomoc mniejszym firmom, które straciły na mocnym jenie oraz środki na promocję eksportu. Rząd miał zaostrzyć stosowanie przepisów antymonopolowych i zwiększyć uprawnienia Komisji Uczciwego Handlu. Miał też zachęcać firmy, które skorzystały na mocnym jenie, by dzieliły się zyskami z konsumentami poprzez np. obniżkę taryf pocztowych, telefonicznych (Japonia 1995, s. 7). 7 Podczas gdy w Stanach Zjednoczonych wynosiła ona 5,25%, w Wielkiej Brytanii 6,5%, W Niemczech 3%, we Francji 4,45%.

7 304 Wybrane kryzysy gospodarcze lat 90. Na początku czerwca 1995 r. ministerstwo finansów podjęło decyzję o liberalizacji zasad inwestowania za granicą przez krajowe instytucje finansowe. Władze chciały w ten sposób zwiększyć popyt japońskich banków i towarzystw ubezpieczeniowych na waluty zagraniczne i doprowadzić do obniżenia kursu jena. Wraz z pojawieniem się efektów polityki gospodarczej Japonii, jen słabł. W połowie września nastąpiło trwałe przekroczenie bariery 100 jenów za 1 dolara. W połowie lat 90. sytuacja gospodarcza Japonii zaczęła ulegać poprawie. Między połową 1995 r. a końcem 1997 r. kurs jena spadł z 79 jenów za dolara, do poziomu 130 jenów. Japońskie firmy ponownie przetrwały trudny okres silnego kursu jena i wraz z jego deprecjacją, rozwinęły działalność eksportową. Ponieważ popyt krajowy był ograniczony, japońskie firmy zaczynały szukać innych rynków zbytu, również poza USA (ze względu na naciski Waszyngtonu). Japoński sektor finansowy, mimo dodatniego salda handlowego, będąc w nieco gorszym stanie na skutek dużej wartości złych długów, nie był w stanie tak efektywnie wykorzystać posiadanych środków, jak to było wcześniej. Wskutek kryzysu w Południowo-Wschodniej Azji, kraje tego regionu nie były w stanie wchłonąć dotychczasowej ilości towarów z Japonii (trafiało tam ok. 40% japońskiego eksportu). Pogorszyło to przejściowo rokowania na wzrost gospodarczy Japonii. Momentem przełomowym, a jednocześnie symboliczną datą graniczną kryzysu, był upadek Hokkaidō Takushoku Bank i Yamaichi Securities w listopadzie 1997 r. 8, po głośnym upadku siedmiu banków hipotecznych, jednego z towarzystw ubezpieczeń na życie oraz kilku średniej wielkości banków. 9 października Nikkei osiągnął na zamknięciu ,97 pkt., co było wynikiem najgorszym od początku 1990 r. W trakcie kryzysu gospodarczego w Japonii okazało się, że chwalone dotąd za oszczędność społeczeństwo japońskie, paradoksalnie za mało wydaje. 9 Poglądy te potwierdzali liczni ekonomiści. Uznali oni, że załamanie gospodarcze było rezultatem błędnej polityki makroekonomicznej. Gospodarka japońska 8 Yamaichi to najstarszy i czwarty co do wielkości dom maklerski w Japonii. Jego upadek to największe bankructwo w historii japońskiej gospodarki (kapitał 3,3 mld USD, pozostawione długi sięgały 25 mld USD). Upadek ten spowodował spadek kursu akcji drugiego i trzeciego co do wielkości domu maklerskiego Japonii: Daiwa Securities i Nikko Securities o 20 proc (akcje największego domu, Nomura Securities, były bardziej stabilne), co pociągnęło za sobą spadek kursów kilku słabszych instytucji, m.in. Daiwa-Bank, Long Term Credit Bank. 9 Japończycy posiadają w sumie 10 bln USD oszczędności, czyli 25 proc. oszczędności świata. ( ) Aby zmusić ludzi do wydawania pieniędzy rząd rozważa możliwość wydania każdemu z 125 milionów obywateli kuponu na zakupy w wysokości jenów (260 USD) oraz zastanawia się nad wydłużeniem liczby dni wolnych od pracy poprzez przeniesienie niektórych świąt na poniedziałek. (Hałasa 1998).

8 Krzysztof Piech 305 stanęła wobec typowej sytuacji keynesowskiej, tzn. zbyt małego popytu wewnętrznego (Tobin 1998). 10 Ponadto, w sytuacji kiedy wydawało się, że gospodarka powraca na tory rozwoju w 1996 r., na początku roku finansowego 1997 (rozpoczynają się one 1 kwietnia) rząd podniósł podatek VAT (z 3 do 5%) i za jeden z głównych celów polityki gospodarczej postawił zmniejszenie deficytu budżetowego, wprowadzając restrykcyjną politykę budżetową. Uznane to zostało za podstawowy błąd polityki gospodarczej, który rozpoczął kryzys gospodarczy w roku finansowym Kryzys finansowy w Azji jedynie pogłębił tę sytuację. 12 Rysunek Dynamika realnego PKB Japonii w latach Źródło: MFW (2011). W Japonii w latach finansowych wystąpił kryzys gospodarczy, który pogłębiał fakt dużego nasycenia rynków wewnętrznych, w tym rynku samocho- 10 Ten amerykański laureat nagrody Nobla wręcz pisał: Trzeba zawiesić wszystkie prooszczędnościowe hasła, dopóki ożywiona gospodarka japońska nie odbuduje oczekiwań gospodarczych i inwestycji. Biorąc pod uwagę szkody, jakie wyrządziły Azji i całemu światowi katastrofalna polityka makroekonomiczna Japonii i wyraźna nieumiejętność Japończyków czerpania radości z wydawania pieniędzy na siebie samych, być może rząd Japonii powinien jednostronnie przekazać pieniądze innym krajom azjatyckim lub w ogóle biednym krajom, na projekty rozwoju i wyjścia z ubóstwa. Jedynym warunkiem byłaby konieczność wydania tych jenów w Japonii. 11 PKB w roku finansowym 1997 r. spadł o 2,17%, a w 1998 r. 0,08%, co można uznać za wartość zbliżoną do zera, stąd zaliczenie tego okresu do kryzysu. W kategoriach lat kalendarzowych wystąpiło jedynie załamanie gospodarcze w 1998 r. 12 Niektórzy ekonomiści uważają wręcz, że Japonia przyczyniła się do wybuchu kryzysu w Azji Południowo-Wschodniej, co jest nieco przesadzoną opinią.

9 306 Wybrane kryzysy gospodarcze lat 90. dowego w tym kraju. 13 Trudności ze sprzedażą samochodów osobowych na światowych rynkach wywołały konieczność szukania innych rynków zbytu oraz rynków inwestycyjnych. W efekcie kryzysu rząd musiał zmienić kierunek prowadzonej polityki gospodarczej. Wprowadził ekspansywną politykę budżetową, a to pod presją Stanów Zjednoczonych. Zachodni ekonomiści zastanawiali się, jak rząd mógł popełnić taki błąd rujnujący gospodarkę własnego narodu, błąd tak podstawowy, którego nie popełniłby żaden inny kraj. 14 Pod koniec lipca 1998 r. rządy przejął Keizō Obuchi. Podczas pierwszego półrocza wprowadził trzy duże reformy. Pierwsza zawierała pakiet o wartości 60 bln jenów funduszy publicznych, które miały być dostępne dla potrzeb rewitalizacji sektora finansowego. Druga przeznaczała 20 bln jenów na gwarancje kredytowe dla małych i średnich przedsiębiorstw. Trzecia, ogłoszona 16 listopada 1998 r., to Pakiet nadzwyczajnych przedsięwzięć gospodarczych. Miał on łączyć krótkookresowy cel polityki gospodarczej jakim było ożywienie gospodarcze, z celem średniookresowym, czyli reformą strukturalną państwa. 15 Na roboty publiczne przeznaczono 17 bilionów jenów, a także zdecydowano się obniżyć wpływy podatkowe o 6 bilionów jenów. Później te kwoty zostały podwyższone odpowiednio do 70, 30 i 27 bln jenów. Mimo tych reform nie udało się uniknąć upadku Long-Term Credit Bank of Japan i Nippon Credit Bank pod koniec 1998 r. i innych w 1999 r. Dla rozwiązania trudności (i niedopuszczenia do nacjonalizacji) dochodziło do fuzji między bankami. W lutym 1999 r. Bank Japonii podjął działania wspierające reformy rządu i obniżył i tak już niskie stopy procentowe z poziomu 0,5% (od września 1995 r.) do poziomu krótkookresowej efektywnej stopy procentowej wynoszącej 0% (dokładnie 0,1%; chodzi o stopę overnight). Nazwane to zostało polityką zerowej stopy procentowej. W sytuacji rosnącego deficytu budżetowego (8% PKB 13 Firmy Toyota oraz Honda utrzymywały się w dość dobrej kondycji finansowej dlatego, że posiadały wiele fabryk samochodów poza Japonią. Pozostałe spółki przeżywały znaczne kłopoty. Przykładem może być Nissan, który szukał rozwiązania swoich problemów w aliansie z Renaultem. Podobnie 27 marca 2000 r. Mitsubishi Motors Corp. ogłosił fuzję z DaimlerChrysler. 14 Clark (2000) tłumaczy to faktem socjologicznym, iż bez gaiatsu (presja zewnętrzna) Japończycy nie są w stanie podjąć reform. Natomiast co warto podkreślić w przypadku konkretnego kryzysu, Japoński naród jest w stanie go bardzo dobrze przezwyciężyć, czego dowodzi np. udana polityka antykryzysowa po pierwszym szoku naftowym, która znacznie osłabiła skutki drugiego kryzysu naftowego, a także odradzanie się gospodarki po trzęsieniach ziemi z 1995 i 2011 r. 15 Postawiono cele: 1. zapewnienie wystarczającego poziomu popytu, by gospodarka japońska mogła poszczycić się zdecydowanie dodatnim wskaźnikiem wzrostu gospodarczego, 2. stworzenie nowych miejsc pracy, 3. szersza koordynacja współpracy międzynarodowej (w tym szczególnie unikanie nieporozumień gospodarczych z innymi krajami).

10 Krzysztof Piech 307 w 1999 r.), który wpływa na wzrost inflacji, od Banku Japonii zależało, czy dbając o utrzymanie celu inflacyjnego podniesie stopy i zahamuje wzrost gospodarczy, czy zrewiduje swoje poglądy na ten temat. W Japonii w 1999 r. rozpoczęła się deflacja, która trwa z przerwami do 2010 r. W tej sytuacji spadki inflacji oznaczają, że rośnie realna stopa procentowa (przy nie zmienionej stopie nominalnej). Bank centralny utracił możliwość stymulowania koniunktury za pomocą stóp procentowych. Rysunek Inflacja w Japonii w latach Źródło: World Economic Outlook Database, IMF, May Po 18 miesiącach utrzymywania stóp procentowych na prawie zerowym poziomie, 12 sierpnia 2000 r. zostały one podniesione do poziomu 0,25%. Bank centralny chciał udowodnić swoją kwestionowaną wielokrotnie niezależność, mimo sprzeciwów nowego premiera Yoshiro Mori (powołany w czerwcu 2000 r.) wobec decyzji, wywołanych obawami o jej skutki dla kondycji finansowej firm. Zdaniem szefa banku centralnego, dzięki podwyżce stóp możliwe będzie odrodzenie gospodarcze kraju, gdyż ich wzrost m.in. podniesie zyski osób fizycznych z oszczędności i zwiększy konsumpcję, a poza tym: zerowe stopy są niemoralne i pozbawiają firmy zdolności do podejmowania ryzyka (Mackiewicz 2000, s. 26). W obliczu rozpoczynającego się spowolnienia koniunktury w gospodarce światowej, doprowadziło to do kolejnej recesji w Japonii (w latach ).