Wybrane kryzysy gospodarcze lat 90. i ich przenoszenie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wybrane kryzysy gospodarcze lat 90. i ich przenoszenie"

Transkrypt

1 Rozdział 11. Wybrane kryzysy gospodarcze lat 90. i ich przenoszenie Krzysztof Piech Poniżej skrótowo opisane zostaną wybrane przypadki kryzysów gospodarczych, które wystąpiły w różnych krajach w latach 90. XX w Kryzysy w Japonii Aby zrozumieć mechanizmy trwającej do dziś stagnacji rozwoju gospodarczego Japonii, trzeba cofnąć się do połowy lat 80. W 1985 r. na mocy tzw. porozumienia Plaza zawartego przez kraje G-5 i podpisanego w Hotelu Plaza w Nowym Jorku, doszło do obniżenia wartości dolara i wzrostu wartości innych walut, w tym szczególnie jena japońskiego. Krok ten spowodowany był umacnianiem się dolara zwłaszcza wobec jena w pierwszej połowie lat 80., co wywołane było nadmiernie ekspansywną polityką fiskalną Stanów Zjednoczonych (znaczny wzrost deficytu budżetowego), która poprzez kurs walutowy (aprecjacja dolara z powodu napływu kapitału zagranicznego, przy wysokich, realnych stopach procentowych, który był potrzebny dla sfinansowania deficytu budżetowego) doprowadziła do spadku eksportu i zwiększyła konkurencyjność towarów zagranicznych wobec rodzimych. Wobec gróźb Stanów Zjednoczonych co do wprowadzenia protekcjonizmu, inne państwa zostały zmuszone do osłabienia swoich walut (również przez zakupy swoich walut za dolary). W Japonii w tym celu znacznie obniżono stopy procentowe. W lutym 1985 r. za dolara płacono 260 jenów. 1 1 Wcześniej kurs ten był niższy. Od 1 grudnia 1949 r. do grudnia 1971 r. był on stały i wynosił 360 jenów za dolara. W wyniku Smithonian Agreement z grudnia 1971 r. kurs jena do dolara podwyższony został o 12,6%. Po okresie przejściowym kryzysu naftowego, kurs ten osiągnął rekordowy w historii poziom 170:1 w październiku 1978 r. Bossak (1990, s. 41). 298

2 Krzysztof Piech 299 Rysunek Średniomiesięczny kurs jena do dolara w latach Uwaga: pionowe szare słupki oznaczają okresy recesji. Źródło: BoJ (2011a). We wrześniu 1985 r. kurs jena został obniżony z 250 do 170 jenów za dolara i dalej spadał, a w listopadzie 1988 r. już tylko 123 jenów, co miało zmniejszyć zbyt duże dodatnie saldo handlowe pomiędzy Japonią a USA. Uważano, że aprecjacja jena zmniejszy eksport z Japonii i osłabi jej silną dotychczas pozycję eksportową w regionie. Wbrew oczekiwaniom, pogorszyło to sytuację na świecie na początku lat 90. m.in. z powodu wewnętrznych wydarzeń w Japonii. W latach wystąpił tam okres nazwany gospodarką bańki mydlanej (Bubble Economy). Głównym wskaźnikiem charakterystycznym tego okresu był wzrost (aż czterokrotny!) kursu akcji na giełdzie tokijskiej oraz stała aprecjacja jena. Obawiając się deflacji, która mogła być spowodowana wzrostem siły jena, a także przeciwdziałając naciskom zewnętrznym w typowy dla siebie sposób, na początku 1986 r. rząd poluzował politykę pieniężną, co pobudziło popyt wewnętrzny. Mimo niekorzystnego kursu jena, eksport japoński stale rósł. Sprzyjało obu tym zjawiskom utrzymywanie niskiej stopy procentowej (spadek stopy dyskontowej z 5,5% w 1982 r. do 3,5% w 1986 r. oraz 2,5% rok później i dalszy spadek), co jeszcze bardziej pobudzało wzrost akcji kredytowej. 2 2 Wyjaśnić należy, że specyfika Japonii wyrażała się również w dużej zależności banku centralnego od rządu. Nie wpływało to negatywnie, jak by się mogło wydawać, przez szereg lat na gospodarkę. Niezależność wprowadza się głównie dlatego, by uniemożliwić wykorzystanie potężnego instrumentu polityki gospodarczej, jakim są stopy procentowe, dla sztucznego wywołania poprawy sytuacji gospodarczej przed wyborami. W Japonii natomiast przez ponad 30

3 300 Wybrane kryzysy gospodarcze lat 90. Rysunek Wskaźnik Tokyo Stock Average 225 (w ujęciu miesięcznym) w latach Źródło:Stooq.pl (2011). Luźniejsza polityka pieniężna spowodowana aprecjacją jena stała się przyczyną nie tylko wzrostu kursu akcji. Rozpoczął się też wzrost cen nieruchomości, który objął najpierw Tokio, stając się wkrótce najdroższym miastem świata. 3 Później wzrost popytu na ziemię rozprzestrzenił się na inne miasta kraju. Ten boom na rynku nieruchomości wzmocniony był przez fakt udzielania kredytów pod zastaw ziemi. Możliwe było kupowanie ziemi na kredyt hipoteczny sięgający nawet do 80% (czasem do 90%) wartości ziemi (Kaja 1996, s ). lat rządziła jedna partia konserwatywna. Tak więc bank centralny był praktycznie podporządkowany ministerstwu finansów. W latach pięćdziesiątych Bank Japonii próbował usamodzielnić się, lecz dążenie do autonomii zakończyło się niepowodzeniem. W okresie tzw. cudu gospodarczego popierał dążenia promocyjne rządu poprzez uzależnienie kredytów dla banków komercyjnych od akceptacji ich strategii pożyczkowej. Zdarzają się jednak przypadki ewidentnych sprzeczności między preferencjami rządu i BOJ, dotyczące ogólnych zasad pokrywania wydatków budżetowych czy też wysokości i rozpiętości stóp oprocentowania. (Młodawska 1999, s. 57) 3 Znane stały się porównania pokazujące, że wartość ziemi w Tokio, była większa od wartości ziemi najbogatszego stanu USA Kalifornii, albo jeszcze bardziej ekstremalne opinie, że wartość mili kwadratowej, na której położony był pałac cesarski w Tokio miała być większa od całkowitej wartosci wszystkich nieruchomosci połozonych w Kalifornii (roubini i Mihm, 2010, s. 26).

4 Krzysztof Piech 301 Rysunek Ceny ziemi, nominalny PKB, wskaźnik cen giełdy tokijskiej (b) Indeks cen giełdy tokijskiej (Tokyo Stock Price Index), (c) Ceny powierzchnii handlowej w Tokio, Jokohamie, Osace, Nagoi, Kyoto i Kobe. Źródło: KKC (2009, s. 16). Procesom spekulacyjnym towarzyszył wzrost akcji kredytowej banków. Było to możliwe dzięki niskiemu oprocentowaniu kredytów, a także niskiemu jak uważano ryzyku ponoszonemu przez banki w przypadku udzielania kredytów pod zastaw ziemi. Od lat uważano bowiem, że wartość ziemi, nie mogła spaść, mogła tylko rosnąć. 4 Pod koniec 1989 r. Bank Japonii postanowił powrócić do silnej polityki pieniężnej i podniósł stopę dyskontową. Restrykcyjna polityka pieniężna w oczywisty sposób wpłynęła negatywnie na ceny akcji, co przyczyniło się do znacznego spadku cen ziemi, którego wcześniej przy udzielaniu kredytów nie oczekiwano. 4. stycznia 1990 r. rozpoczął się spadek cen akcji na giełdzie tokijskiej. W ciągu 8 miesięcy wartość wskaźnika Nikkei zmniejszyła się o ponad połowę, a do jesieni 1991 roku spadła ponad trzykrotnie (Kaja 1996). Jak już wspomniano, od połowy lat 80. ceny ziemi zaczęły gwałtownie rosnąć; doszło do tego, że ludność nie mogła sobie pozwolić na zakup ziemi. W maju 1990 roku rząd japoński zmienił politykę wobec rynku nieruchomości i wydał bankom nakaz nieudzielania kredytów na transakcje ziemią pozarolniczą. Efektem decyzji stał się drastyczny spadek cen ziemi (Kaja 1996, s. 36). Po 1990 roku bańka pękła. Bańka, na której opierał się tak znaczny wzrost cen akcji giełdowych. Ceny ziemi zaczęły spadać a firmy, nie mogąc spłacić zaciągniętych kredytów, ubiegały się o nowe. Banki udzielały kredytów bojąc się 4 Japonia jest krajem o dużej gęstości zatrudnienia. Fakt ten potęgowany jest dodatkowo przez czynniki geograficzne. Kredyty w Japonii zazwyczaj udzielane były pod zastaw ziemi, która ma tam ogromną (w tym też symboliczną) wartość. W powojennej historii Japonii odnotowywano tam stały wzrost wartości ziemi.

5 302 Wybrane kryzysy gospodarcze lat 90. niewypłacalności swoich klientów i ich bankructw. Podobnie jak kilkanaście lat później w USA, także i w Japonii w latach 80. zakup nieruchomości był finansowany przez pożyczki udzielane przez banki. Kiedy boom na rynku nieruchomości się skończył i ich wartość zaczęła nagle spadać, okazało się, że banki japońskie posiadają ogromne ilości nieściągalnych lub trudno-ściągalnych długów. W ten sposób w japońskim systemie finansowym pojawiła się duża ilość złych długów. Ich ogólną wartość szacowano niekiedy na kwotę ponad 1 biliona dolarów. W kolejnych latach starano się wielokrotnie naprawić tą sytuację. Zauważyć jednak trzeba specyfikę funkcjonowania przedsiębiorstw japońskich: nie starają się odnieść szybkiego sukcesu na rynku, na rzecz powolnego zdobywania go licząc, że zyski pojawią się później. Możliwe to było przez zapewnienie w miarę stałych źródeł finansowania z banków powiązanych kapitałowo z daną grupą inwestycyjną keiretsu. Umożliwiało to ekspansję na rynki zagraniczne bez konieczności martwienia się krótkotrwałymi fluktuacjami. Jednocześnie w skali całego systemu bankowego oznaczało to dużą nieefektywność, mierzoną standardami zachodnimi. Ale w pierwszej połowie lat 90., w trakcie trwającej w latach recesji wzrostu gospodarczego, rząd zdawał się nie dostrzegać zagrożenia i nie przeciwdziałał. W połowie lat 90. wskutek m.in. deprecjacji dolara oraz wewnętrznych trudności gospodarczych, rząd zmuszony był interweniować. Doszło do groźby wybuchu wojny handlowej pomiędzy Japonią a Stanami Zjednoczonymi, które Japonia oskarżała o celowe utrzymywanie niskiej wartości dolara. 5 Zdanie Japonii podzielała też Unia Europejska, a we wspólnym komunikacie G-7 z 25 kwietnia 1995 r. stwierdzono, że spadek dolara przekroczył poziom usprawiedliwiony warunkami ekonomicznymi w głównych krajach. Stany Zjednoczone natomiast oskarżyły Japonię o celową ochronę rynku, co miało być niezgodne z porozumieniami Światowej Organizacji Handlu. Napięcia między krajami wzrosły tak, że 16 maja USA ogłosiły dodatkowe cło o wysokości 100%, jakie za 30 dni miało zacząć być pobierane od importu 13 modeli samochodów japońskich (Groźba 1995). Cały spór toczył się w szerszym kontekście stosunków amerykańskojapońskich. Chodziło o dominację polityczną USA w regionie Azji, a także o możliwość osłabienia pozycji gospodarczej Stanów po rozszerzeniu Unii Europejskiej. Spór skończył się kompromisem, na mocy którego firmy japońskie zobo- 5 W najgorszym dniu, 19. kwietnia, kurs spadł poniżej symbolicznej wielkości 80 jenów za dolara do poziomu 79,75. Mimo wydania przez bank centralny w kwietniu 1995 r. równowartości ok. 11 mld dolarów (a w marcu rekordowej wielkości 15,6 mld), Japonii nie udało się zahamować aprecjacji jena.

6 Krzysztof Piech 303 wiązały się do importu większej ilości części samochodowych, a Stany Zjednoczyły zezwoliły na wzrost liczby produkowanych tam samochodów japońskich. Był to najpoważniejszy z kilkunastu sporów handlowych między tymi krajami w 1995 r. 14 kwietnia 1995 r. rząd japoński przedstawił szeroki pakiet doraźnych posunięć gospodarczych, mających powstrzymać aprecjację jena i spadek notowań giełdowych. 6 Jednocześnie Bank Japonii obniżył z 1,75 do 1,0 (najniższy do tego czasu poziom w historii) stopę dyskontową, a do końca roku do 0,5%. 7 Rysunek Stopy procentowe w Japonii w latach Źródło: BoJ (2011). 6 Plan, składał się z kilku grup przedsięwzięć. Jednym z nich miało być zwiększenie wydatków publicznych. W budżecie miały być też uwzględnione środki na pomoc mniejszym firmom, które straciły na mocnym jenie oraz środki na promocję eksportu. Rząd miał zaostrzyć stosowanie przepisów antymonopolowych i zwiększyć uprawnienia Komisji Uczciwego Handlu. Miał też zachęcać firmy, które skorzystały na mocnym jenie, by dzieliły się zyskami z konsumentami poprzez np. obniżkę taryf pocztowych, telefonicznych (Japonia 1995, s. 7). 7 Podczas gdy w Stanach Zjednoczonych wynosiła ona 5,25%, w Wielkiej Brytanii 6,5%, W Niemczech 3%, we Francji 4,45%.

7 304 Wybrane kryzysy gospodarcze lat 90. Na początku czerwca 1995 r. ministerstwo finansów podjęło decyzję o liberalizacji zasad inwestowania za granicą przez krajowe instytucje finansowe. Władze chciały w ten sposób zwiększyć popyt japońskich banków i towarzystw ubezpieczeniowych na waluty zagraniczne i doprowadzić do obniżenia kursu jena. Wraz z pojawieniem się efektów polityki gospodarczej Japonii, jen słabł. W połowie września nastąpiło trwałe przekroczenie bariery 100 jenów za 1 dolara. W połowie lat 90. sytuacja gospodarcza Japonii zaczęła ulegać poprawie. Między połową 1995 r. a końcem 1997 r. kurs jena spadł z 79 jenów za dolara, do poziomu 130 jenów. Japońskie firmy ponownie przetrwały trudny okres silnego kursu jena i wraz z jego deprecjacją, rozwinęły działalność eksportową. Ponieważ popyt krajowy był ograniczony, japońskie firmy zaczynały szukać innych rynków zbytu, również poza USA (ze względu na naciski Waszyngtonu). Japoński sektor finansowy, mimo dodatniego salda handlowego, będąc w nieco gorszym stanie na skutek dużej wartości złych długów, nie był w stanie tak efektywnie wykorzystać posiadanych środków, jak to było wcześniej. Wskutek kryzysu w Południowo-Wschodniej Azji, kraje tego regionu nie były w stanie wchłonąć dotychczasowej ilości towarów z Japonii (trafiało tam ok. 40% japońskiego eksportu). Pogorszyło to przejściowo rokowania na wzrost gospodarczy Japonii. Momentem przełomowym, a jednocześnie symboliczną datą graniczną kryzysu, był upadek Hokkaidō Takushoku Bank i Yamaichi Securities w listopadzie 1997 r. 8, po głośnym upadku siedmiu banków hipotecznych, jednego z towarzystw ubezpieczeń na życie oraz kilku średniej wielkości banków. 9 października Nikkei osiągnął na zamknięciu ,97 pkt., co było wynikiem najgorszym od początku 1990 r. W trakcie kryzysu gospodarczego w Japonii okazało się, że chwalone dotąd za oszczędność społeczeństwo japońskie, paradoksalnie za mało wydaje. 9 Poglądy te potwierdzali liczni ekonomiści. Uznali oni, że załamanie gospodarcze było rezultatem błędnej polityki makroekonomicznej. Gospodarka japońska 8 Yamaichi to najstarszy i czwarty co do wielkości dom maklerski w Japonii. Jego upadek to największe bankructwo w historii japońskiej gospodarki (kapitał 3,3 mld USD, pozostawione długi sięgały 25 mld USD). Upadek ten spowodował spadek kursu akcji drugiego i trzeciego co do wielkości domu maklerskiego Japonii: Daiwa Securities i Nikko Securities o 20 proc (akcje największego domu, Nomura Securities, były bardziej stabilne), co pociągnęło za sobą spadek kursów kilku słabszych instytucji, m.in. Daiwa-Bank, Long Term Credit Bank. 9 Japończycy posiadają w sumie 10 bln USD oszczędności, czyli 25 proc. oszczędności świata. ( ) Aby zmusić ludzi do wydawania pieniędzy rząd rozważa możliwość wydania każdemu z 125 milionów obywateli kuponu na zakupy w wysokości jenów (260 USD) oraz zastanawia się nad wydłużeniem liczby dni wolnych od pracy poprzez przeniesienie niektórych świąt na poniedziałek. (Hałasa 1998).

8 Krzysztof Piech 305 stanęła wobec typowej sytuacji keynesowskiej, tzn. zbyt małego popytu wewnętrznego (Tobin 1998). 10 Ponadto, w sytuacji kiedy wydawało się, że gospodarka powraca na tory rozwoju w 1996 r., na początku roku finansowego 1997 (rozpoczynają się one 1 kwietnia) rząd podniósł podatek VAT (z 3 do 5%) i za jeden z głównych celów polityki gospodarczej postawił zmniejszenie deficytu budżetowego, wprowadzając restrykcyjną politykę budżetową. Uznane to zostało za podstawowy błąd polityki gospodarczej, który rozpoczął kryzys gospodarczy w roku finansowym Kryzys finansowy w Azji jedynie pogłębił tę sytuację. 12 Rysunek Dynamika realnego PKB Japonii w latach Źródło: MFW (2011). W Japonii w latach finansowych wystąpił kryzys gospodarczy, który pogłębiał fakt dużego nasycenia rynków wewnętrznych, w tym rynku samocho- 10 Ten amerykański laureat nagrody Nobla wręcz pisał: Trzeba zawiesić wszystkie prooszczędnościowe hasła, dopóki ożywiona gospodarka japońska nie odbuduje oczekiwań gospodarczych i inwestycji. Biorąc pod uwagę szkody, jakie wyrządziły Azji i całemu światowi katastrofalna polityka makroekonomiczna Japonii i wyraźna nieumiejętność Japończyków czerpania radości z wydawania pieniędzy na siebie samych, być może rząd Japonii powinien jednostronnie przekazać pieniądze innym krajom azjatyckim lub w ogóle biednym krajom, na projekty rozwoju i wyjścia z ubóstwa. Jedynym warunkiem byłaby konieczność wydania tych jenów w Japonii. 11 PKB w roku finansowym 1997 r. spadł o 2,17%, a w 1998 r. 0,08%, co można uznać za wartość zbliżoną do zera, stąd zaliczenie tego okresu do kryzysu. W kategoriach lat kalendarzowych wystąpiło jedynie załamanie gospodarcze w 1998 r. 12 Niektórzy ekonomiści uważają wręcz, że Japonia przyczyniła się do wybuchu kryzysu w Azji Południowo-Wschodniej, co jest nieco przesadzoną opinią.

9 306 Wybrane kryzysy gospodarcze lat 90. dowego w tym kraju. 13 Trudności ze sprzedażą samochodów osobowych na światowych rynkach wywołały konieczność szukania innych rynków zbytu oraz rynków inwestycyjnych. W efekcie kryzysu rząd musiał zmienić kierunek prowadzonej polityki gospodarczej. Wprowadził ekspansywną politykę budżetową, a to pod presją Stanów Zjednoczonych. Zachodni ekonomiści zastanawiali się, jak rząd mógł popełnić taki błąd rujnujący gospodarkę własnego narodu, błąd tak podstawowy, którego nie popełniłby żaden inny kraj. 14 Pod koniec lipca 1998 r. rządy przejął Keizō Obuchi. Podczas pierwszego półrocza wprowadził trzy duże reformy. Pierwsza zawierała pakiet o wartości 60 bln jenów funduszy publicznych, które miały być dostępne dla potrzeb rewitalizacji sektora finansowego. Druga przeznaczała 20 bln jenów na gwarancje kredytowe dla małych i średnich przedsiębiorstw. Trzecia, ogłoszona 16 listopada 1998 r., to Pakiet nadzwyczajnych przedsięwzięć gospodarczych. Miał on łączyć krótkookresowy cel polityki gospodarczej jakim było ożywienie gospodarcze, z celem średniookresowym, czyli reformą strukturalną państwa. 15 Na roboty publiczne przeznaczono 17 bilionów jenów, a także zdecydowano się obniżyć wpływy podatkowe o 6 bilionów jenów. Później te kwoty zostały podwyższone odpowiednio do 70, 30 i 27 bln jenów. Mimo tych reform nie udało się uniknąć upadku Long-Term Credit Bank of Japan i Nippon Credit Bank pod koniec 1998 r. i innych w 1999 r. Dla rozwiązania trudności (i niedopuszczenia do nacjonalizacji) dochodziło do fuzji między bankami. W lutym 1999 r. Bank Japonii podjął działania wspierające reformy rządu i obniżył i tak już niskie stopy procentowe z poziomu 0,5% (od września 1995 r.) do poziomu krótkookresowej efektywnej stopy procentowej wynoszącej 0% (dokładnie 0,1%; chodzi o stopę overnight). Nazwane to zostało polityką zerowej stopy procentowej. W sytuacji rosnącego deficytu budżetowego (8% PKB 13 Firmy Toyota oraz Honda utrzymywały się w dość dobrej kondycji finansowej dlatego, że posiadały wiele fabryk samochodów poza Japonią. Pozostałe spółki przeżywały znaczne kłopoty. Przykładem może być Nissan, który szukał rozwiązania swoich problemów w aliansie z Renaultem. Podobnie 27 marca 2000 r. Mitsubishi Motors Corp. ogłosił fuzję z DaimlerChrysler. 14 Clark (2000) tłumaczy to faktem socjologicznym, iż bez gaiatsu (presja zewnętrzna) Japończycy nie są w stanie podjąć reform. Natomiast co warto podkreślić w przypadku konkretnego kryzysu, Japoński naród jest w stanie go bardzo dobrze przezwyciężyć, czego dowodzi np. udana polityka antykryzysowa po pierwszym szoku naftowym, która znacznie osłabiła skutki drugiego kryzysu naftowego, a także odradzanie się gospodarki po trzęsieniach ziemi z 1995 i 2011 r. 15 Postawiono cele: 1. zapewnienie wystarczającego poziomu popytu, by gospodarka japońska mogła poszczycić się zdecydowanie dodatnim wskaźnikiem wzrostu gospodarczego, 2. stworzenie nowych miejsc pracy, 3. szersza koordynacja współpracy międzynarodowej (w tym szczególnie unikanie nieporozumień gospodarczych z innymi krajami).

10 Krzysztof Piech 307 w 1999 r.), który wpływa na wzrost inflacji, od Banku Japonii zależało, czy dbając o utrzymanie celu inflacyjnego podniesie stopy i zahamuje wzrost gospodarczy, czy zrewiduje swoje poglądy na ten temat. W Japonii w 1999 r. rozpoczęła się deflacja, która trwa z przerwami do 2010 r. W tej sytuacji spadki inflacji oznaczają, że rośnie realna stopa procentowa (przy nie zmienionej stopie nominalnej). Bank centralny utracił możliwość stymulowania koniunktury za pomocą stóp procentowych. Rysunek Inflacja w Japonii w latach Źródło: World Economic Outlook Database, IMF, May Po 18 miesiącach utrzymywania stóp procentowych na prawie zerowym poziomie, 12 sierpnia 2000 r. zostały one podniesione do poziomu 0,25%. Bank centralny chciał udowodnić swoją kwestionowaną wielokrotnie niezależność, mimo sprzeciwów nowego premiera Yoshiro Mori (powołany w czerwcu 2000 r.) wobec decyzji, wywołanych obawami o jej skutki dla kondycji finansowej firm. Zdaniem szefa banku centralnego, dzięki podwyżce stóp możliwe będzie odrodzenie gospodarcze kraju, gdyż ich wzrost m.in. podniesie zyski osób fizycznych z oszczędności i zwiększy konsumpcję, a poza tym: zerowe stopy są niemoralne i pozbawiają firmy zdolności do podejmowania ryzyka (Mackiewicz 2000, s. 26). W obliczu rozpoczynającego się spowolnienia koniunktury w gospodarce światowej, doprowadziło to do kolejnej recesji w Japonii (w latach ).

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej 1. Model Mundella Fleminga 2. Dylemat polityki gospodarczej małej gospodarki otwartej 3. Skuteczność polityki monetarnej i fiskalnej w warunkach

Bardziej szczegółowo

Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę

Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę Mirosław Gronicki Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę Warszawa 31 maja 2011 r. Spis treści 1. Geneza światowego kryzysu finansowego. 2. Światowy kryzys finansowy skutki. 3. Polska

Bardziej szczegółowo

Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy

Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy prof. dr hab. Piotr Banaszyk, prof. zw. UEP Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Gospodarki Międzynarodowej Agenda 1. Przyczyny globalnego

Bardziej szczegółowo

Gniew i Lód: raport o dwóch krajach PIIIGS

Gniew i Lód: raport o dwóch krajach PIIIGS Gniew i Lód: raport o dwóch krajach PIIIGS Autor: Frank Shostak Źródło: mises.org Tłumaczenie: Kamil Kuczyński Było wiele komentarzy dotyczących kryzysu finansowego w Irlandii i Islandii w latach 2008-2012.

Bardziej szczegółowo

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Model klasyczny podstawowe założenia Podstawowe założenia modelu są dokładnie takie same jak w modelu klasycznym gospodarki

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Wahania koniunktury gospodarczej Ożywienie i recesja w gospodarce Dr Joanna Czech-Rogosz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 16.04.2012 1. Co to jest koniunktura gospodarcza?

Bardziej szczegółowo

Rynki Azjatyckie 25.08.2014 29.08.2014. 3,7% obecnie 3,7% poprzednio 3,7% prognoza. -609B obecnie 659,8B poprzednio

Rynki Azjatyckie 25.08.2014 29.08.2014. 3,7% obecnie 3,7% poprzednio 3,7% prognoza. -609B obecnie 659,8B poprzednio Rynki Azjatyckie 25.08.2014 29.08.2014 Szymon Ręczelewski JAPONIA 26 sierpnia Wskaźnik Cen Usług Korporacyjnych (rok do roku) [1] 3,7% obecnie 3,7% poprzednio 3,7% prognoza 27 sierpnia Zakup obligacji

Bardziej szczegółowo

Główne wskaźniki. Wybrane wskaźniki gospodarcze r r. newss.pl Słabną notowania ekonomiczne Polski

Główne wskaźniki. Wybrane wskaźniki gospodarcze r r. newss.pl Słabną notowania ekonomiczne Polski Strona 1 z 2Raport analityków Euler Hermes, światowego lidera w ubezpieczaniu należności, przygotowany pod kierunkiem dr. Manfreda Stamera Mimo że polska gospodarka należała w ostatnich miesiącach do najzdrowszych

Bardziej szczegółowo

Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy?

Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy? Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy? Łukasz Tarnawa Departament Strategii i Analiz Warszawa, 6 listopada 2008 1 Gospodarka globalna kryzys sektora finansowego w gospodarkach

Bardziej szczegółowo

Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50

Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50 Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50 2 Bank of America Merrill Lynch podniósł prognozy wzrostu PKB dla Polski - z 3,3 do 3,5 proc. w 2015 r. i z 3,4 do 3,7 proc. w 2016 r. W raporcie o gospodarce

Bardziej szczegółowo

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej Witold Grostal, Dyrektor Biura Strategii Polityki Pieniężnej w NBP Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej VII Konferencja dla Budownictwa / 14 kwietnia 2015 r. 2005Q1 2006Q1

Bardziej szczegółowo

=Dá F]QLN QU s}ï v] }o] Çl] ] v]'ïv i v }l îìíï

=Dá F]QLN QU s}ï v] }o] Çl] ] v]'ïv i v }l îìíï 736 M. Belka Narodowy Bank Polski Warszawa, r. Z nia na rok 2013 przed do projektu u Z nia. W ch realizowanej przez Narodowy Bank Polski 3 r. Ponadto i W na rok 2013 10 2012 r. p 2. W 2013 r. olskim w

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. www.wsip.com.pl

Spis treêci. www.wsip.com.pl Spis treêci Jak by tu zacząć, czyli: dlaczego ekonomia?........................ 9 1. Podstawowe pojęcia ekonomiczne.............................. 10 1.1. To warto wiedzieć już na początku.............................

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MŁODEGO EKONOMISTY

AKADEMIA MŁODEGO EKONOMISTY AKADEMIA MŁODEGO EKONOMISTY WAHANIA KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ OŻYWIENIE I RECESJA W GOSPODARCE DR JAROSŁAW CZAJA Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 17 października 2016 r. KONIUNKTURA GOSPODARCZA DEFINICJA

Bardziej szczegółowo

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Prof. Anna Zielińska-Głębocka Uniwersytet Gdański Rada Polityki Pieniężnej 1.Dynamika wzrostu gospodarczego spowolnienie

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 8 października 2014 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 8 października 2014 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 8 października 2014 r. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej dyskutowali na temat bieżącej i przyszłych decyzji dotyczących polityki

Bardziej szczegółowo

Autor: Paweł Pastusiak

Autor: Paweł Pastusiak Autor: Paweł Pastusiak Czarny czwartek 24 października 1929 roku, dzień, w którym ceny akcji na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (ang. New York Stock Exchange) gwałtownie spadły, co obecnie

Bardziej szczegółowo

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00 Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00 2 Hiszpania pod koniec XX wieku była jednym z najszybciej rozwijających się gospodarczo państw Europy, kres rozwojowi położył światowy kryzys z końca

Bardziej szczegółowo

WPŁYW POLITYKI STABILIZACYJNEJ NA PRZEDSIĘBIORSTWA. Ryszard Rapacki

WPŁYW POLITYKI STABILIZACYJNEJ NA PRZEDSIĘBIORSTWA. Ryszard Rapacki WPŁYW POLITYKI STABILIZACYJNEJ NA PRZEDSIĘBIORSTWA Wpływ polityki stabilizacyjnej na przedsiębiorstwa ZAŁOŻENIA: 1. Mała gospodarka, analizowana w dwóch wariantach: Gospodarka zamknięta, Gospodarka otwarta.

Bardziej szczegółowo

T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii

T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii Teresa Łuczka Godziny konsultacji: 12 13.30 poniedziałek 15 16 wtorek p. 306 Strzelecka T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii WYKŁAD 1 (26.02)

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty siódmy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

Kryzys finansowy 2007

Kryzys finansowy 2007 Kryzys finansowy 2007 Karolina Pawlikowska Jakub Szmaj Plan prezentacji 1. Przyczyny kryzysu finansowego 2. Skutki kryzysu finansowego 3. Bańka spekulacyjna 4. Bańka spekulacyjna na rynku nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Kryzys i Zarządzanie ryzykiem

Kryzys i Zarządzanie ryzykiem Kryzys i Zarządzanie ryzykiem Piotr Banaszyk Katedra Logistyki Międzynarodowej Globalny kryzys ekonomiczny opinie Banku Światowego W 2013 r. gospodarka eurolandu pozostanie w recesji, kurcząc się o 0,1

Bardziej szczegółowo

Korekta nierównowagi zewnętrznej

Korekta nierównowagi zewnętrznej Wykład 4 Korekta nierównowagi zewnętrznej Plan wykładu 1. System kursu walutowego 2. Korekta przy sztywnym kursie 1. System kursu walutowego W systemie płynnych kursów walutowych cena waluty jest wyznaczona

Bardziej szczegółowo

Polityka pieniężna i fiskalna

Polityka pieniężna i fiskalna Polityka pieniężna i fiskalna Spis treści: 1. Ekspansywna i restrykcyjna polityka gospodarcza...2 2. Bank centralny i jego polityka: operacje otwartego rynku, zmiany stopy dyskontowej, zmiany stopy rezerw

Bardziej szczegółowo

Gospodarki krajów wschodzących po kryzysie. 14/03/2011 Jakub Janus

Gospodarki krajów wschodzących po kryzysie. 14/03/2011 Jakub Janus Gospodarki krajów wschodzących po kryzysie 14/03/2011 Jakub Janus 1 Plan prezentacji 1. Wzrost gospodarczy po kryzysie w perspektywie globalnej 2. Sytuacja w głównych gospodarkach 1. Chiny 2. Indie 3.

Bardziej szczegółowo

Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014. Aleksander Łaszek

Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014. Aleksander Łaszek Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014 Aleksander Łaszek Wzrost gospodarczy I Źródło: Komisja Europejska Komisja Europejska prognozuje w 2014 i 2015 roku przyspieszenie tempa

Bardziej szczegółowo

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Komisja Europejska - Komunikat prasowy Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Bruksela, 04 listopad 2014 Zgodnie z prognozą gospodarczą Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Cykl koniunkturalny. Gabriela Przesławska Uniwersytet Wrocławski Instytut Nauk Ekonomicznych Zakład Polityki gospodarczej

Cykl koniunkturalny. Gabriela Przesławska Uniwersytet Wrocławski Instytut Nauk Ekonomicznych Zakład Polityki gospodarczej Cykl koniunkturalny Gabriela Przesławska Uniwersytet Wrocławski Instytut Nauk Ekonomicznych Zakład Polityki gospodarczej Cykl koniunkturalny - definicja Cykl koniunkturalny to powtarzające się okresowo

Bardziej szczegółowo

Makrootoczenie firm w Polsce: stan obecny i perspektywy

Makrootoczenie firm w Polsce: stan obecny i perspektywy Makrootoczenie firm w Polsce: stan obecny i perspektywy Prof. dr hab. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Makrootoczenie: Otoczenie polityczne Otoczenie ekonomiczne Otoczenie społeczne Otoczenie technologiczne

Bardziej szczegółowo

T7. Szoki makroekonomiczne. Polityka wobec szoków

T7. Szoki makroekonomiczne. Polityka wobec szoków T7. Szoki makroekonomiczne. Polityka wobec szoków Szoki makroekonomiczne. to nieoczekiwane zdarzenia zakłócające przewidywalny przebieg zmian produktu, bezrobocia i stopy procentowej Szoki popytowe (oddziałujące

Bardziej szczegółowo

Fundamental Trade USDCHF

Fundamental Trade USDCHF Fundamental Trade USDCHF W związku z ostatnimi bardzo burzliwymi wydarzeniami na rynku szwajcarskiej waluty warto poświęcić większą uwagę temu przypadkowi, gdyż mimo potężnej aprecjacji CHF w czwartek

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 kwietnia 2016 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 kwietnia 2016 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 kwietnia 2016 r. Na posiedzeniu członkowie Rady dyskutowali na temat polityki pieniężnej w kontekście sytuacji makroekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Transformacja systemowa w Polsce Plan L.Balcerowicza Dr Gabriela Przesławska

Transformacja systemowa w Polsce Plan L.Balcerowicza Dr Gabriela Przesławska Transformacja systemowa w Polsce Plan L.Balcerowicza Dr Gabriela Przesławska Uniwersytet Wrocławski Instytut Nauk Ekonomicznych Zakład Polityki Gospodarczej Sytuacja gospodarcza Polski w 1989 r. W 1989

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 maja 2015 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 maja 2015 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 maja 2015 r. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej dyskutowali na temat polityki pieniężnej w kontekście bieżącej i oczekiwanej sytuacji

Bardziej szczegółowo

KROK 6 ANALIZA FUNDAMENTALNA

KROK 6 ANALIZA FUNDAMENTALNA KROK 6 ANALIZA FUNDAMENTALNA Do tej pory skupialiśmy się na technicznej stronie procesu inwestycyjnego. Wiedza ta to jednak za mało, aby podejmować trafne decyzje inwestycyjne. Musimy zatem zmierzyć się

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 6: Model klasyczny gospodarki otwartej

Makroekonomia 1 Wykład 6: Model klasyczny gospodarki otwartej Makroekonomia 1 Wykład 6: Model klasyczny gospodarki otwartej Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Plan wykładu Mała gospodarka otwarta Co znaczy mała gospodarka? Co

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty czwarty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

OPIS DYSKUSJI NA POSIEDZENIU DECYZYJNYM RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ W DNIU 27 PAŹDZIERNIKA 2010 R.

OPIS DYSKUSJI NA POSIEDZENIU DECYZYJNYM RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ W DNIU 27 PAŹDZIERNIKA 2010 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Rada Polityki Pieniężnej OPIS DYSKUSJI NA POSIEDZENIU DECYZYJNYM RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ W DNIU 27 PAŹDZIERNIKA 2010 R. W trakcie posiedzenia Rada Polityki Pieniężnej

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 6: Model klasyczny gospodarki otwartej

Makroekonomia 1 Wykład 6: Model klasyczny gospodarki otwartej Makroekonomia 1 Wykład 6: Model klasyczny gospodarki otwartej Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Plan wykładu Mała gospodarka otwarta Co znaczy mała gospodarka? Co

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa WPROWADZENIE

Spis treści. Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa WPROWADZENIE Spis treści Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa xiii xv WPROWADZENIE l Rozdział l. Ekonomiczne opisanie świata 3 1.1. Stany Zjednoczone 4 1.2. Unia Europejska 10 1.3. Chiny 15 1.4. Spojrzenie na inne

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia I. Jan Baran

Makroekonomia I. Jan Baran Makroekonomia I Jan Baran Model klasyczny a keynesowski W prostym modelu klasycznym zakładamy, że produkt zależy jedynie od nakładów czynników produkcji i funkcji produkcji. Nie wpływają na niego wprowadzone

Bardziej szczegółowo

OPIS DYSKUSJI NA POSIEDZENIU DECYZYJNYM RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ W DNIU 30 CZERWCA 2010 R.

OPIS DYSKUSJI NA POSIEDZENIU DECYZYJNYM RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ W DNIU 30 CZERWCA 2010 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Rada Polityki Pieniężnej OPIS DYSKUSJI NA POSIEDZENIU DECYZYJNYM RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ W DNIU 30 CZERWCA 2010 R. Rada Polityki Pieniężnej dyskutowała przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

Polska gospodarka - trendy i prognozy-

Polska gospodarka - trendy i prognozy- Polska gospodarka - trendy i prognozy- Mirosław Gronicki Jerzy Hausner Gdynia, 9 października 2009 r. Plan wystąpienia 1. Otoczenie makroekonomiczne. 2. Wewnętrzne przyczyny spowolnienia gospodarczego.

Bardziej szczegółowo

W kwietniu liderami były fundusze akcji inwestujące na rynkach rozwiniętych Europy i Ameryki Północnej.

W kwietniu liderami były fundusze akcji inwestujące na rynkach rozwiniętych Europy i Ameryki Północnej. W kwietniu liderami były fundusze akcji inwestujące na rynkach rozwiniętych Europy i Ameryki Północnej. W kwietniu wśród funduszy przynoszących największe zyski najwięcej było tych inwestujących w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Janusz Biernat. Polityka pieniężna w Polsce w warunkach płynnego kursu walutowego

Janusz Biernat. Polityka pieniężna w Polsce w warunkach płynnego kursu walutowego Janusz Biernat Polityka pieniężna w Polsce w warunkach płynnego kursu walutowego Warszawa 2006 Recenzent prof. dr hab. Eugeniusz Mazurkiewicz skład i Łamanie GrafComp s.c. PROJEKT OKŁADKI GrafComp s.c.

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 12 marca 2012 Aktualne wskaźniki makro: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 9,00 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania 0,50

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 2 grudnia 2015 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 2 grudnia 2015 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 2 grudnia 2015 r. Na posiedzeniu członkowie Rady dyskutowali na temat polityki pieniężnej w kontekście bieżącej i przyszłej sytuacji

Bardziej szczegółowo

Sektor Gospodarstw Domowych. Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk GOSPODARKA POLSKI PROGNOZY I OPINIE. Warszawa

Sektor Gospodarstw Domowych. Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk GOSPODARKA POLSKI PROGNOZY I OPINIE. Warszawa Sektor Gospodarstw Domowych Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk GOSPODARKA POLSKI PROGNOZY I OPINIE Raport nr 12 maj 2008 Warszawa 1 Gospodarka Polski Prognozy i opinie Raport Gospodarka

Bardziej szczegółowo

JAK HICKS TŁUMACZYŁ KEYNESA? - MODEL RÓWNOWAGI IS-LM

JAK HICKS TŁUMACZYŁ KEYNESA? - MODEL RÓWNOWAGI IS-LM Wykład: JAK HICKS TŁUMACZYŁ KEYNESA? - MODEL RÓWNOWAGI IS-LM Stanley Fischer o modelu IS-LM Model IS-LM jest użyteczny z dwóch powodów. Po pierwsze jako narzędzie o znaczeniu historycznym, a po drugie,

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty trzeci kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2017 2018

Bardziej szczegółowo

Kryzys strefy euro. Przypadek Grecji

Kryzys strefy euro. Przypadek Grecji Kryzys strefy euro. Przypadek Grecji Początek kryzysu w Grecji Skala problemów w Grecji została ujawniona w kwietniu 2009, gdy w zrewidowano prognozę deficytu budżetowego z 3,7% PKB do 12,7%, a ostatecznie

Bardziej szczegółowo

Wykład 19: Model Mundella-Fleminga, część I (płynne kursy walutowe) Gabriela Grotkowska

Wykład 19: Model Mundella-Fleminga, część I (płynne kursy walutowe) Gabriela Grotkowska Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne Makroekonomia gospodarki otwartej i finanse międzynarodowe Wykład 19: Model Mundella-Fleminga, część I (płynne kursy walutowe) Gabriela Grotkowska Plan wykładu Model

Bardziej szczegółowo

MSG ĆWICZENIA 3. Międzynarodowe przepływy kapitału

MSG ĆWICZENIA 3. Międzynarodowe przepływy kapitału MSG ĆWICZENIA 3 Międzynarodowe przepływy kapitału przemieszczanie za granicę wartości w formie środków finansowych lub dóbr materialnych, gdy kraj przyjmujący kapitał jest obciążony na rzecz kraju-eksportera

Bardziej szczegółowo

Akademia Forex Semestr II - Analiza Fundamentalna

Akademia Forex Semestr II - Analiza Fundamentalna Akademia Forex Semestr II - Analiza Fundamentalna Polityka banków centralnych i dane gospodarcze, które rządzą zmiennością - bieżąca sytuacja na rynkach. Dlaczego decyzje banków centralnych są tak istotne?

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :14:14

Co kupić, a co sprzedać :14:14 Co kupić, a co sprzedać 015-06-15 11:14:14 Kraje Unii Europejskiej są trzecim po Chinach i USA partnerem handlowym Japonii, natomiast Japonia zajmuje siódme miejsce w obrotach UE z zagranicą. Największym

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY EGZAMIN Z MAKROEKONOMII I

PRZYKŁADOWY EGZAMIN Z MAKROEKONOMII I PRZYKŁADOWY EGZAMIN Z MAKROEKONOMII I... Imię i nazwisko, nr albumu Egzamin składa się z dwóch części. W pierwszej części składającej się z 20 zamkniętych pytań testowych należy wybrać jedną z pięciu podanych

Bardziej szczegółowo

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-07-31 10:18:31

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-07-31 10:18:31 Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-07-31 10:18:31 2 Stany Zjednoczone są największą i najbardziej zaawansowaną technologicznie gospodarką świata. Jej mocną stroną jest właśnie innowacyjność, a siłą napędową

Bardziej szczegółowo

10. Perspektywy rozwiązywania problemu zadłużenia: koordynowanie polityki ekonomicznej w ramach spotkań przywódców i ministrów finansów państw; mądra

10. Perspektywy rozwiązywania problemu zadłużenia: koordynowanie polityki ekonomicznej w ramach spotkań przywódców i ministrów finansów państw; mądra TEMAT: Zadłużenie międzynarodowe 9. 8. Funkcje kredytów w skali międzynarodowej: eksport kapitałów; możliwość realizacji określonych inwestycji np. przejęcie kontroli nad firmą znajdującą się zagranicą,

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ. Informacja

Ministerstwo Gospodarki DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ. Informacja Ministerstwo Gospodarki DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, 4 marca 28 r. Informacja Sytuacja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w okresie I-II 28 roku i czynniki ją determinujące W lutym

Bardziej szczegółowo

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Departament Długu Publicznego Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Listopad 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Miesięczny kalendarz emisji... 2 Komentarze MF... 8 ul.

Bardziej szczegółowo

Ucieczka inwestorów od ryzykownych aktywów zaowocowała stratami funduszy akcji i mieszanych.

Ucieczka inwestorów od ryzykownych aktywów zaowocowała stratami funduszy akcji i mieszanych. Ucieczka inwestorów od ryzykownych aktywów zaowocowała stratami funduszy akcji i mieszanych. Wichura, która w pierwszych dniach sierpnia przetoczyła się nad światowymi rynkami akcji, przyczyniła się do

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2014 rok i podział zysku Warszawa, 22 czerwca 2015 Otoczenie makroekonomiczne % r/r, pkt proc. 7.0 5.0 3.0 1.0-1.0-3.0-5.0 Gospodarka stopniowo przyspiesza Wzrost

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 2 września 2015 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 2 września 2015 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 2 września 2015 r. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej dyskutowali na temat polityki pieniężnej w kontekście bieżącej i oczekiwanej

Bardziej szczegółowo

Zalecenie DECYZJA RADY. stwierdzająca, że Polska nie podjęła skutecznych działań w odpowiedzi na zalecenie Rady z dnia 21 czerwca 2013 r.

Zalecenie DECYZJA RADY. stwierdzająca, że Polska nie podjęła skutecznych działań w odpowiedzi na zalecenie Rady z dnia 21 czerwca 2013 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 15.11.2013 r. COM(2013) 907 final Zalecenie DECYZJA RADY stwierdzająca, że Polska nie podjęła skutecznych działań w odpowiedzi na zalecenie Rady z dnia 21 czerwca 2013

Bardziej szczegółowo

MODEL AS-AD. Dotąd zakładaliśmy (w modelu IS-LM oraz w krzyżu keynesowskim), że ceny w gospodarce są stałe. Model AS-AD uchyla to założenie.

MODEL AS-AD. Dotąd zakładaliśmy (w modelu IS-LM oraz w krzyżu keynesowskim), że ceny w gospodarce są stałe. Model AS-AD uchyla to założenie. MODEL AS-AD Dotąd zakładaliśmy (w modelu IS-LM oraz w krzyżu keynesowskim), że ceny w gospodarce są stałe. Model AS-AD uchyla to założenie. KRZYWA AD Krzywą AD wyprowadza się z modelu IS-LM Każdy punkt

Bardziej szczegółowo

Czy helikopter Bena Bernankego powinien wylądować?

Czy helikopter Bena Bernankego powinien wylądować? Czy helikopter Bena Bernankego powinien wylądować? Autor: Frank Shostak Źródło: mises.org Tłumaczenie: Katarzyna Buczkowska Według Bena Bernankego zbyt wczesne wycofanie się z agresywnej polityki walki

Bardziej szczegółowo

Każde państwo posiada walutę, w której rozlicza się wszelkie płatności na jego terenie. W Polsce jest nią złoty, dzielący się na 100 groszy.

Każde państwo posiada walutę, w której rozlicza się wszelkie płatności na jego terenie. W Polsce jest nią złoty, dzielący się na 100 groszy. Każde państwo posiada walutę, w której rozlicza się wszelkie płatności na jego terenie. W Polsce jest nią złoty, dzielący się na 100 groszy. Państwo: Sprawuje kontrolę nad stabilnością swojej waluty.(np.,

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty pierwszy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2013 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015

Bardziej szczegółowo

WZROST GOSPODARCZY DEFINICJE CZYNNIKI WZROSTU ZRÓWNOWAŻONY WZROST WSKAŹNIKI WZROSTU GOSPODARCZEGO ROZWÓJ GOSPODARCZY. wewnętrzne: zewnętrzne:

WZROST GOSPODARCZY DEFINICJE CZYNNIKI WZROSTU ZRÓWNOWAŻONY WZROST WSKAŹNIKI WZROSTU GOSPODARCZEGO ROZWÓJ GOSPODARCZY. wewnętrzne: zewnętrzne: DEFINICJE WZROST GOSPODARCZY ROZWÓJ GOSPODARCZY 1. Wzrost gospodarczy zmiany ilościowe: powiększanie się z okresu na okres podstawowych wielkości makroekonomicznych takich jak czy konsumpcja, inwestycje

Bardziej szczegółowo

V Konferencja dla Budownictwa

V Konferencja dla Budownictwa V Konferencja dla Budownictwa V Konferencja dla Budownictwa, 21-22.05.2013 Uwarunkowania makroekonomiczne i średnioterminowe perspektywy dla naszej gospodarki Prof. Witold Orłowski V Konferencja dla Budownictwa,

Bardziej szczegółowo

Chcesz efektywnie inwestować? Zwróć uwagę na wskaźnik CPI, który bardzo wiele znaczy w praktyce

Chcesz efektywnie inwestować? Zwróć uwagę na wskaźnik CPI, który bardzo wiele znaczy w praktyce Chciałbyś wiedzieć, czy twoja lokata bankowa rzeczywiście na siebie zarabia? Albo czy warto brać teraz kredyt w tej lub innej walucie? Wreszcie, czy warto w ogóle inwestować w danym momencie w akcje? Odpowiedź

Bardziej szczegółowo

5. Sektor bankowy i rynek kapitałowy

5. Sektor bankowy i rynek kapitałowy 5. Sektor bankowy i rynek kapitałowy Sektor bankowy W I kwartale 2016 r. w sektorze bankowym można zauważyć kilka niekorzystnych zjawisk, które były już sygnalizowane w IV kwartale 2015 r. Do najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Banki komercyjne utrzymują rezerwę obowiązkową na rachunkach bieżących w NBP albo na specjalnych rachunkach rezerwy obowiązkowej.

Banki komercyjne utrzymują rezerwę obowiązkową na rachunkach bieżących w NBP albo na specjalnych rachunkach rezerwy obowiązkowej. Rezerwa obowiązkowa Rezerwa obowiązkowa stanowi odsetek bilansowych zwrotnych zobowiązań (bieżących i terminowych) banków wobec sektora niefinansowego, która podlega odprowadzeniu i utrzymaniu w postaci

Bardziej szczegółowo

11. Emisja bonów skarbowych oznacza pożyczkę zaciągniętą przez: a) gospodarstwo domowe b) bank komercyjny c) sektor publiczny d) firmę prywatną

11. Emisja bonów skarbowych oznacza pożyczkę zaciągniętą przez: a) gospodarstwo domowe b) bank komercyjny c) sektor publiczny d) firmę prywatną Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. 1. Baza monetarna to: a) łączna ilość banknotów i bilonu, znajdujących się w obiegu

Bardziej szczegółowo

Deficyt budżetowy i dług publiczny w dłuższym okresie. Joanna Siwińska

Deficyt budżetowy i dług publiczny w dłuższym okresie. Joanna Siwińska Deficyt budżetowy i dług publiczny w dłuższym okresie Joanna Siwińska Dług publiczny, jako % PKB Dług publiczny kraje rozwinięte 1880 1886 1892 1898 1904 1910 1916 1922 1928 1934 1940 1946 1952 1958 1964

Bardziej szczegółowo

Gwałtowny spadek kursu rubla białoruskiego spowodował wzrost cen we wrześniu 2015-11-16 08:43:09

Gwałtowny spadek kursu rubla białoruskiego spowodował wzrost cen we wrześniu 2015-11-16 08:43:09 Gwałtowny spadek kursu rubla białoruskiego spowodował wzrost cen we wrześniu 2015-11-16 08:43:09 2 ANALITYKA: Gwałtowny spadek kursu rubla białoruskiego spowodował wzrost cen we wrześniu Przegląd realnego

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015 19 marca 2012 roku / mln zł / / mln zł / wyniki podsumowanie Rozwój biznesu SEGMENT KORPORACYJNY Transakcje walutowe

Bardziej szczegółowo

MAKROEKONOMIA II KATARZYNA ŚLEDZIEWSKA

MAKROEKONOMIA II KATARZYNA ŚLEDZIEWSKA MAKROEKONOMIA II KATARZYNA ŚLEDZIEWSKA WYKŁAD XIII WYDATKI RZĄDOWE I ICH FINANSOWANIE Budżet rządu: niektóre fakty i liczby Wydatki rządowe, podatki i makroekonomia Deficyt budżetowy i długu publiczny

Bardziej szczegółowo

Tendencje i uwarunkowania biznesu międzynarodowego

Tendencje i uwarunkowania biznesu międzynarodowego Tendencje i uwarunkowania biznesu międzynarodowego Dr Bogdan Buczkowski Katedra Wymiany Międzynarodowej Konferencja organizowana w ramach projektu Utworzenie nowych interdyscyplinarnych programów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Trudne wybory banków centralnych. Strategia celu inflacyjnego (3)

Trudne wybory banków centralnych. Strategia celu inflacyjnego (3) Trudne wybory banków centralnych Strategia celu inflacyjnego (3) 1960 1970 1980 1990 2000 Trudne wybory banków centralnych WIELKA BRYTANIA We wrześniu 1992 r, po 3 tygodniowym ataku spekulacyjnym, Bank

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33 Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku 2015-10-21 14:38:33 2 Rumunia jest krajem o dynamicznie rozwijającej się gospodarce Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku. Rumunia jest dużym krajem o dynamicznie

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 4 marca 2015 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 4 marca 2015 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 4 marca 2015 r. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej dyskutowali na temat obecnej i przyszłych decyzji dotyczących polityki pieniężnej

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia siedemdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2011 r.) oraz prognozy na lata 2011 2012 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Zestaw 2 Model klasyczny w gospodarce otwartej

Zestaw 2 Model klasyczny w gospodarce otwartej Zestaw 2 Model klasyczny w gospodarce otwartej Jeżeli do modelu klasycznego poznanego w ramach makro 2 wprowadzimy założenie o możliwości wymiany międzynarodowej, to sumę wydatków w gospodarce danego kraju

Bardziej szczegółowo

Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego

Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego Perspektywy gospodarki oraz rynków finansowych według ekonomistów i strategów PKO Banku Polskiego Warszawa, kwietnia Perspektywy dla gospodarki: Deflator PKB

Bardziej szczegółowo

dr Jan Hagemejer Karol Pogorzelski

dr Jan Hagemejer Karol Pogorzelski Kryzys finansów publicznych i druga fala Wielkiej Recesji Badanie wykonane przez Instytut Badań Strukturalnych w ramach prac nad projektem: Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i w obszarze

Bardziej szczegółowo

Prezes Narodowego Banku Polskiego Marek Belka:

Prezes Narodowego Banku Polskiego Marek Belka: Prezes Narodowego Banku Polskiego Marek Belka: Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Jak co roku przedstawiam Sejmowi omówienie działalności Narodowego Banku Polskiego oraz wykonania założeń polityki pieniężnej

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa, 8.7. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Plan prezentacji. Zmiany pomiędzy rundami prognostycznymi Zmiana

Bardziej szczegółowo

PROJEKCJE MAKROEKONOMICZNE EKSPERTÓW EUROSYSTEMU DLA OBSZARU EURO

PROJEKCJE MAKROEKONOMICZNE EKSPERTÓW EUROSYSTEMU DLA OBSZARU EURO PROJEKCJE MAKROEKONOMICZNE EKSPERTÓW EUROSYSTEMU DLA OBSZARU EURO Eksperci Eurosystemu opracowali projekcje rozwoju sytuacji makroekonomicznej w obszarze euro na podstawie informacji dostępnych na dzień

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty trzeci kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Aktualna i przewidywana sytuacja na rynku walut

Aktualna i przewidywana sytuacja na rynku walut Aktualna i przewidywana sytuacja na rynku walut Piotr Popławski, Analityk walutowy Banku BGŻ Warszawa, 19 września 214 r. Kluczowe czynniki kształtujące kurs walutowy: Krajowe i zagraniczne stopy procentowe

Bardziej szczegółowo

Kiedy skończy się kryzys?

Kiedy skończy się kryzys? www.pwc.com Kiedy skończy się kryzys? Ryszard Petru Partner PwC Przewodniczący Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich Plan 1 Sytuacja 2 w 3 Wnioski w gospodarce światowej Wpływ na sytuację rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Forum Bankowe 2009 11 marca 2009 r.

Forum Bankowe 2009 11 marca 2009 r. Jerzy Osiatyński głos w dyskusji na temat: Działania w zakresie polityki gospodarczej niezbędne dla przeciwdziałania spowolnieniu gospodarczemu Forum Bankowe 2009 11 marca 2009 r. 1 Plan prezentacji 1.

Bardziej szczegółowo

Przykładowe pytania na egzamin ustny

Przykładowe pytania na egzamin ustny Przykładowe pytania na egzamin ustny 1. Mnożnikowe mechanizmy wzrostu gospodarczego 2. Popytowe i podażowe czynniki wzrostu gospodarczego 3. Ekstensywne i intensywne czynniki wzrostu gospodarczego 4. Cykl

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY. Aktywa (Kredyt +) Pasywa (Debet -) 1. Eksport towarów i usług. 1. Import towarów i usług. 2. Dary i przekazy jednostronne

BILANS PŁATNICZY. Aktywa (Kredyt +) Pasywa (Debet -) 1. Eksport towarów i usług. 1. Import towarów i usług. 2. Dary i przekazy jednostronne BILANS PŁATNICZY Aktywa (Kredyt +) Pasywa (Debet -) 1. Eksport towarów i usług. 1. Import towarów i usług. 2. Dary i przekazy jednostronne 2. Dary i przekazy jednostronne dla otrzymane z zagranicy. zagranicy.

Bardziej szczegółowo