Lean Manufacturing najlepsze praktyki przemysłowe. Lean Manufacturing. Lean Enterprise Institute Polska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lean Manufacturing najlepsze praktyki przemysłowe. Lean Manufacturing. Lean Enterprise Institute Polska"

Transkrypt

1 SEMINARIUM INNOWACJE NOŚNIK NIK WZROSTU KONKURENCYJNOŚCI Lean Manufacturing najlepsze praktyki przemysłowe Robert Kagan, Lean Enterprise Institute Polska w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Działanie anie 2.6. REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY Lean Manufacturing najlepsze praktyki przemysłowe Działalność Lean Enterprise Institute Polska Filozofia Lean Manufacturing 5 zasad Lean Manufacturing Narzędzia Lean i praktyczne rozwiązania Utrzymanie zmian i ciągłe doskonalenie Lean Enterprise Institute Polska Działalność szkoleniowa Działalność doradcza Działalność wydawnicza - książki o tematyce Lean Manufacturing Doroczna Konferencja Lean Manufacturing we Wrocławiu Działalność naukowo-dydaktyczna Współpraca z Lean Enterprise Institute LEI 1

2 Lean Enterprise Institute Polska LEI (USA, Dr James Womack) Lean Academy UK (Prof. Daniel Jones) LMI (Holandia) LMI (Niemcy) LEI Polska (Prof. Tomasz Koch) LEIT (Turcja) LEB (Brasil) LEA (Australia) Nowe ośrodki: LEI Meksyk, LEI Chiny, LEI Hiszpania Co to jest Lean Manufacturing? Lean jest sposobem myślenia, nie listą zadań do realizacji -HajimeOhba General Manager - Toyota Supplier Support Center Lean jest filozofią wytwarzania, która pozwala na skrócenie czasu pomiędzy złożeniem zamówienia przez klienta a wysyłką poprzez redukcję marnotrawstwa - John Shook Pierwszy amerykański menedżer w japońskiej Toyocie Co to jest Lean Manufacturing? 1902 Sakichi Toyoda konstruuje automatyczne wrzeciono, zatrzymujące się za każdym razem przy zerwaniu nici (jeden operator monitorował kilka maszyn) 1937 syn Sakaichi ego Kiichiro Toyoda otwiera fabrykę Toyota Motor Co.,Ltd chaos po II Wojnie Światowej, wizja bankructwa, grupowe zwolnienia, początek Toyota Production System; Taiichi Ohno 2

3 Co to jest Lean Manufacturing? Głównym założeniem szczupłego wytwarzania jest wytwarzanie najbardziej ekonomicznie: Tego, co jest potrzebne (zgodnie z wymogami klienta) Wtedy, kiedy jest to potrzebne Dokładnie w wymaganej ilości Używając minimum niezbędnych zasobów (wyposażenie, materiały, części, przestrzeń, czas) Wszystko to może być osiągnięte poprzez eliminację marnotrawstwa! Co to jest Lean Manufacturing? Marnotrawstwo to wszystko, za co klient nie chce płacić! Czas przejścia produktu Surowce i części Wyroby gotowe = Czas dodawania wartości = Czas marnotrawiony Jaka jest wartość dodana przez? Liczenie Sortowanie Faktury Transport Interwencje Raporty Załadunek / wyładunek Potwierdzenia Zwroty do dostawcy Kontrolę Braki Przepakowanie Poprawki Magazynowanie 3

4 7 typów w marnotrawstwa Nadprodukcja Poprawianie braków Przemieszczanie materiału Zbędny ruch Oczekiwanie Nadmierne zapasy Zbędne przetwarzanie to wszystko można wyeliminować (zredukować) Potrzebujesz tylko właściwego podejścia! Możliwo liwości eliminacji marnotrawstwa Przepływ jednej sztuki Produkcja w gniazdach Organizacja stanowiska (5S) Redukcja czasu przejścia Poziomowanie produkcji Sygnały ssące SMED Poka-yoke Kolejki FIFO Kontrola wizualna Supermarkety Przepływ ciągły Pętle mleczarza Spróbujmy teraz... Zasady Lean Manufacturing 1. Dokładnie ustalić wartość dla konkretnego produktu 2. Zidentyfikować strumień wartości dla każdego produktu 5. Dążyć do doskonałości 4. Wdrożyć system ssący w relacji klient-dostawca 3. Zapewnić niezakłócony przepływ wartości 4

5 Mapowanie strumienia wartości mapa stanu obecnego Mapowanie strumienia wartości mapa stanu przyszłego Ciągły y przepływ materiału Tworzenie ciągłego przepływu łączy przepływ materiału z przepływem operatorów. WYROBY GOTOWE MATERIAŁ 5

6 SEMINARIUM INNOW ACJE NO NOŚ Ś NIK W ZROSTU KONKURENCY JNOŚ JNOŚ CI CI Cią Ciągły przepł przepływ materiał materiału Używane są minimalne zasoby Skrócony zostaje czas realizacji, który pozwala na szybszą reakcję na wymagania klienta Krótszy czas cyklu obrotu pieniądza Braki i inne problemy szybko stają się widoczne Pobudzona jest komunikacja pomiędzy stanowiskami, klient dostawca wewnętrzny Przedsię Przedsi ęwzi wzię ęcie wspó współfinansowane przez Unię Unię Europejsk Europejską ą ze środk rodkó ów Europejskiego Funduszu Spo łecznego i budż budżetu pa ństwa w ra mach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regiona lnego ln ego ,, Dzia Działłanie 2.6. REGIONALNE STRATE GIE INNOWACYJNE I TRANSFE R WIEDZY SEMINARIUM INNOW ACJE NO NOŚ Ś NIK W ZROSTU KONKURENCY JNOŚ JNOŚ CI CI Cią Ciągły przepł przepływ materiał materiału Sygnał ssący Automoti ve Heat er s P ar t # Żyły P art Des crip tion M od el C& S 55 5 C& S 39 2 C& S 30 2 HC 260 C& S 31 0 HC 330 HC 034 C& S 20 0 C& S 36 0 C& S 37 0 HC 257 C& S 35 0 HC 278 HC 274 HC 261 C& S 11 4 HC 305 C& S 30 2 C& S 28 6 C& S 00 8 HC 880 Trasy dostaw Składniki pokarmowe Części nabywane Zanieczyszczenia Puste pojemniki Przedsię Przedsi ęwzi wzię ęcie wspó współfinansowane przez Unię Unię Europejsk Europejską ą ze środk rodkó ów Europejskiego Funduszu Spo łecznego i budż budżetu pa ństwa w ra mach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regiona lnego ln ego ,, Dzia Działłanie 2.6. REGIONALNE STRATE GIE INNOWACYJNE I TRANSFE R WIEDZY SEMINARIUM INNOW ACJE NO NOŚ Ś NIK W ZROSTU KONKURENCY JNOŚ JNOŚ CI CI Cią Ciągły przepł przepływ materiał materiału Sygnał ssący karta kanban Stanowisko pracy Supermarket Transport wewnętrzny pętla mleczarza Przedsię Przedsi ęwzi wzię ęcie wspó współfinansowane przez Unię Unię Europejsk Europejską ą ze środk rodkó ów Europejskiego Funduszu Spo łecznego i budż budżetu pa ństwa w ra mach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regiona lnego ln ego ,, Dzia Działłanie 2.6. REGIONALNE STRATE GIE INNOWACYJNE I TRANSFE R WIEDZY 6

7 System ssący System ssący pozwala na: produkcję tylko tego, co zostało skonsumowane przez proces klienta proces klienta zawsze dostaje to, czego potrzebuje proces dostawcy zatrzymuje produkcję, gdy nie ma sygnału ssącego Produkcja jest sterowana przez sygnały ssące a nie przez harmonogram produkcyjny i mistrza! Kanban umożliwia Kontrolę przepływu materiału Sterowanie poziomem zapasów Śledzenie rytmu produkcji System ssący Kanban produkcyjny autoryzacja produkcji Kanban transportowy autoryzacja przesunięć materiałowych Proces dostawcy Produkt Produkt Proces klienta Supermarket Proces klienta pobiera z supermarketu to, czego potrzebuje Proces dostawcy produkuje, aby uzupełnić co zostało pobrane System ssący - supermarkety Jeden magazyn, z kontrolowanym poziomem zapasów i określoną lokalizacją dla każdego z materiałów Supermarket wyrobów gotowych oraz części nabywanych Supermarket produkcji w toku - używany jako bufor pomiędzy procesami wtedy, gdy procesy, niezawodność, wyposażenie lub inne funkcje nie pozwalają na przepływ jednej sztuki 7

8 Karty kanban SMED skracanie czasów w przezbrojeń Wymiana formy w ciągu jednocyfrowej liczby minut SMED Single Minute Exchange of Die Zestaw technik umożliwiających dokonanie wymiany narzędzi i nastaw wyposażenia w czasie poniżej 10 minut. SMED STED: Single Touch Exchange of Die OTED: One Touch Exchange of Die Shigeo Shingo System 5S 5S to techniki służące do ustanowienia i utrzymania wysokiej jakości stanowiska pracy. Jest to podstawa do zmian w organizacji i standaryzacji, na której mogą być budowane wszelkie ulepszenia. Porządek BHP 8

9 System 5S Seri Sortowanie Oddzielenie narzędzi, instrukcji, części potrzebnych na stanowisku i usunięcie wszystkiego, co zbędne Seiton Systematyka Oznakowanie części i narzędzi i umieszczenie ich w wyznaczonych miejscach, wyznaczenie limitów Seiso Sprzątanie Porządkowanie stanowiska pracy Seiketsu Shitsuke Standaryzacja Samodyscyplina Określenie standardów rozmieszczenia części, narzędzi i przyrządów na stanowisku Wyrobienie nawyku przestrzegania pierwszych czterech S Zapobieganie błęb łędom Praca standaryzowana Koncentruje się na ruchach wykonywanych przez operatora Określa najlepszą sekwencję czynności dla każdej operacji Pozwala na redukcję zmienności procesu jest opracowana wspólnie z operatorami Zawsze tak samo! Zawsze w najlepszy sposób! NAKRĘĆ FILM! 9

10 Korzyści z Lean Manufacturing Skrócenie czasu cyklu produkcyjnego z tygodni do dni (70% lub więcej) Redukcja zapasów o 50 % lub więcej (RM, WIP & FG) zwiększając jednocześnie poziom obsługi klienta zwiększenie zdolności produkcyjnych o 50% lub więcej przy użyciu aktualnych środków produkcji utrzymanie lub zwiększenie przepustowości systemu - redukując jednocześnie pośrednią siłę roboczą o 50% lub więcej - redukując jednocześnie bezpośrednią siłę roboczą o 10% lub więcej Lean Manufacturing najlepsze praktyki przemysłowe Wdrożenie Lean wymaga czasu 2 3 lata startując od punktu zero Nie stosujcie skrótów wrócicie do punktu wyjścia Nie modyfikujcie procesu wdrażania to działa Każda wdrożona zmiana musi być stale utrzymywana! Lean Manufacturing to nie narzędzia i techniki, Lean Manufacturing to sposób myślenia! Scenariusze współpracy pracy z przedsiębiorstwami SZKOLENIE SYMULACJA LEAN MANUFACTURING PRZEKONANIE PRACOWNIKÓW WARSZTATY MAPOWANIA STRUMIENIA WARTOŚCI OPRACOWANIE PLANU WDROŻENIA DEDYKOWANE SZKOLENIA WDROŻENIE PILOTOWE KOMPLEKSOWA REORGANIZACJA 10

11 Lean Enterprise Institute Polska - Szkolenia PRZEKONANIE PRACOWNIKÓW SZKOLENIE SYMULACJA LEAN MANUFACTURING OPRACOWANIE PLANU WDROŻENIA 5S SMED TPM WARSZTATY MAPOWANIA STRUMIENIA WARTOŚCI TWORZENIE CIĄGŁEGO PRZEPŁYWU POZIOMOWANY SYSTEM SSĄCY SZCZUPŁY ŁAŃCUCH DOSTAW SYMULACJA LEAN OFFICE BIURO Kaizen PRODUKCJA LOGISTYKA I PLANOWANIE DOSKONALENIE PRZEPŁYWU MATERIAŁÓW SEMINARIUM INNOWACJE NOŚNIK NIK WZROSTU KONKURENCYJNOŚCI Robert Kagan Lean Enterprise Institute Polska ul. Klecińska 125, , Wrocław tel.: (71) , fax: (71) w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Działanie anie 2.6. REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY 11