Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "http://www.portalwiedzy.inig.pl"

Transkrypt

1 Przegąd wiadomości z czasopisma Nafta-Gaz, luty Energetyka gazowa zwiększy o 20% zapotrzebowanie na gaz Po realizacji inwestycji w energetykę gazową zapotrzebowanie na gaz w Polsce wzrośnie o około 3 mld m sześc. rocznie. Zgodnie z realizowanymi i planowanymi na najbliższe lata inwestycjami w budowę elektrociepłowni gazowych, do końca 2019 roku ma powstać 7 bloków gazowych o łącznej mocy elektrycznej przekraczającej 3000 MWe i cieplnej na poziomie 1700 MWt. Wśród inwestycji tych są m.in. inwestycje PGE w Elektrociepłowni Gorzów oraz w Bydgoszczy, PKN Orlen we Włocławku i w Płocku, a także w EC Żerań, w Elektrociepłowni Stalowa Wola oraz w Elektrowni Łagisza. CIRE.PL, Parkiet, 19 stycznia 2014 r. Gazprom nie przedłużył wniosku o przywileje dla gazociągu OPAL Gazprom nie przedłużył wniosku o zgodę na pełne wykorzystywanie gazociągu Opal, będącego lądową odnogą gazociągu Nord Stream. Rosjanie twierdzą, że chcą dostać 100% przepustowości bez zgody KE. Prowadzący przez Niemcy do granicy z Czechami Opal jest lądową odnogą kontrowersyjnego gazociągu Nord Stream, biegnącego z Rosji do Niemiec po dnie Morza Bałtyckiego. Rurociąg został wybudowany, by ominąć Ukrainę jako kraj tranzytowy dla rosyjskiego gazu na zachód. Obecnie Gazprom może użytkować 50% przepustowości Opalu, dlatego Rosjanie starali się o pozwolenie na jego pełne wykorzystywanie. Większy przesył Opalem oznacza bowiem większe wykorzystanie gazociągu Nord Stream i zmniejszenie roli Ukrainy jako kraju tranzytowego. Komisja Europejska od miesięcy zwlekała z wydaniem decyzji w sprawie wniosku Gazpromu, który Rosjanie złożyli do niemieckiej federalnej agencji ds. sieci przesyłowych w tej sprawie. Bez pozytywnej opinii KE niemiecka agencja federalna nie może wydać pozwolenia na pełne wykorzystanie przez Gazprom gazociągu. Ostatnio KE poinformowała, że uzgodniła z Niemcami termin na wydanie decyzji do końca stycznia 2015 r. Służby prasowe Komisji podały, że Gazprom nie przedłużył swojego wniosku do niemieckiej agencji, co oznacza de facto zakończenie całej procedury. W związku z tym zmiany dotyczące wyłączenia Opalu spod prawa UE stają się nieważne oceniła Komisja. Rosjanie jednak nie zamierzają Strona nr: 1

2 tak zakończyć sprawy. Rzecznik Gazpromu Siergiej Kuprijanow, cytowany przez agencję TASS, oświadczył, że spółka będzie chciała uzyskać 100% przepustowości bez zgody Komisji Europejskiej. KE przypomniała jednak, że jakiekolwiek nowe porozumienie rosyjskiej spółki z niemiecką agencją ds. sieci przesyłowych, musi być notyfikowane przez KE. Z informacji, jakie podaje TASS, wynika, że Gazprom mógłby brać udział w przetargach na sprzedaż przepustowości w rurociągu do wielkości 15,3 mld m 3 rocznie. To blisko połowa całkowitej przepustowości Opalu, która wynosi 36 mld m 3. W 2009 r. Opalowi przyznano na 22 lata wyjątkowe traktowanie w ramach unijnego trzeciego pakietu energetycznego. Pakiet ten wymaga m.in. dostępu stron trzecich (czyli w tym przypadku konkurentów Gazpromu) do infrastruktury przesyłu gazu w UE. Zgodnie z tym wyjątkiem Gazprom otrzymał rezerwację 50% przepustowości Opalu. Ta decyzja jest w mocy oświadczyła KE. PAP, 22 grudnia 2014 r. Alstom ukarany grzywną 772 mln USD za łapownictwo Ministerstwo sprawiedliwości USA poinformowało, że na mocy zawartej z nim ugody francuski koncern Alstom zapłaci 772 mln dolarów grzywny za posługiwanie się łapówkami przy uzyskiwaniu rządowych kontraktów w różnych państwach. Działający w branży elektromaszynowej Alstom stosował takie praktyki między innymi w Indonezji, Arabii Saudyjskiej i Egipcie. Nałożona na koncern grzywna jest najwyższą jak dotąd w USA karą finansową dla firmy winnej łamania przepisów o zakazie łapownictwa wobec cudzoziemskich funkcjonariuszy państwowych. Zwalczające przestępczość korupcyjną brytyjskie Biuro do spraw Poważnych Nadużyć (Serious Fraud Office) postawiło również tamtejszej filii Alstomu i jej dwóm pracownikom zarzut przekupywania przedstawicieli obcych rządów, czego mieli się dopuścić w latach Dział turbin napędowych Alstomu zmaga się z poważnymi problemami, wywołanymi nie tylko dochodzeniami w sprawie łapówek, ale także spadkiem zamówień i odpływem gotówki. W czerwcu ub. roku koncern zadecydował o sprzedaniu większości tego działu spółce General Electric, by móc skoncentrować się na produkcji taboru szynowego. PAP, 22 grudnia 2014 r. Hub Polska TGE chce być miejscem międzynarodowego handlu gazem TGE wraz z Gaz-Systemem i Operatorem Systemu Magazynowania chce stworzyć z polskiej giełdy miejsce międzynarodowego handlu gazem Hub Polska. Do handlu błękitnym paliwem w Polsce TGE chce zainteresować graczy z Niemiec, Słowacji i Czech. Według Ireneusza Łazora, prezesa TGE, dzięki zaangażowaniu w projekt Gaz- Systemu i Operatora Systemu Magazynowania, informacje o świadczonych w hubie usługach będą dostępne dla zainteresowanych podmiotów w jednym miejscu podkreśla. Hub Polska nie będzie podmiotem gospodarczym. W zakresie projektu powstanie strona internetowa. Mają też zostać wydłużone godziny funkcjonowania warszawskiej giełdy gazu. Obecnie sesja kończy się o godz , podczas gdy w Niemczech trwa ona do godz Rozmawiamy o wydłużeniu sesji na TGE, prawdopodobnie do godz Rynek tego oczekuje powiedział Ireneusz Łazor. W przyszłym roku mają być również obniżone opłaty giełdowe. Puls Biznesu, 23 grudnia 2014 r. Strategia PGNiG: mld zł na rozwój i przejęcia do 2022 r. PGNiG w strategii na lata planuje mld zł nakładów na rozwój organiczny i przejęcia. Wśród najważniejszych wyzwań spółka wymienia większy udział w rynku handlu gazem w Polsce. Jak podało PGNiG w komunikacie, zmiany zachodzące w otoczeniu rynkowym i regulacyjnym pogarszają warunki biznesowe funkcjonowania grupy, co przy kontynuacji obecnego Strona nr: 2

3 modelu biznesowego doprowadziłoby do istotnego obniżenia wyników już w perspektywie najbliższych trzech lat. Planowane inicjatywy strategiczne zmierzają do stworzenia podstaw dalszego rozwoju grupy PGNiG oraz zasadniczego zniwelowania (...) ryzyk biznesowych, których wpływ mógłby w scenariuszu kontynuacji modelu biznesowego skutkować znacznym pogorszeniem wyniku operacyjnego grupy napisano w raporcie. W dokumencie wskazano cztery kluczowe obszary biznesowe i dziesięć inicjatyw strategicznych, które mają być realizowane w perspektywie roku W okresie strategii nakłady inwestycyjne na rozwój organiczny i przejęcia wyniosą mld zł podała spółka. Zakładany jest wzrost wydobycia węglowodorów do ok mln boe (ekwiwalent baryłki ropy) w 2022 r., przy utrzymaniu wydobycia w Polsce na obecnym poziomie, czyli ok. 33 mln boe rocznie. Spółka wśród wyzwań, z którymi będzie musiała się zmierzyć, wymienia posiadanie kontraktów długoterminowych na zakup gazu na zasadzie bierz lub płać przy postępującej deregulacji rynku gazu w Polsce. Oznacza to konieczność sprzedaży całego wolumenu gazu po cenach rynkowych, nieuwzględniających faktycznego kosztu pozyskania gazu w kontraktach długoterminowych oraz eksportu nadwyżek gazu ze względu na utratę udziałów rynkowych oceniło PGNiG. Spółka zwraca też uwagę, że w okresie obowiązywania strategii wejdą w życie nowe obciążenia podatkowe, co przy postępującym sczerpaniu zasobów geologicznych i spadającej produkcji w kraju obniży rentowność projektów poszukiwawczych i wydobywczych w Polsce. Spółka oceniła, że wprowadzenie zapisów strategii powinno umożliwić wypracowanie w 2022 r. wyniku EBITDA (zysk przed opodatkowaniem oraz odliczeniem odsetek i amortyzacji) na poziomie ok. 7 mld zł. PAP, 30 grudnia 2014 r. Francuzi, Włosi i Niemcy pozbywają się udziałów w South Stream Gazprom odkupi od zagranicznych koncernów ich udziały w South Stream. Francuski EDF i niemiecki Winteshall mają w konsorcjum po 15% udziałów, włoski ENI 20%. Projekt gazociągu przez Morze Czarne Rosjanie anulowali na początku grudnia ub. roku. EDF, ENI i Wintershall nie podały żadnych kwot, dotyczących uzgodnionych z Gazpromem transakcji odkupu udziałów. Koncerny zakomunikowały jedynie, że odzyskają zainwestowany dotychczas kapitał, skalkulowany zgodnie z zapisami kontraktu. Koszt całej inwestycji szacowano na 40 mld USD. Według włoskiej prasy Eni otrzyma około 300 milionów euro plus odsetki 10% rocznie. Mający liczyć 3,6 tys. km South Stream miał zapewnić dostawy do 63 mld m3 gazu rocznie z Rosji do Europy Środkowej i Południowej z ominięciem Ukrainy. Rura miała prowadzić z południa Rosji przez Morze Czarne do Bułgarii, a następnie do Serbii, na Węgry, do Austrii i Słowenii. South Stream miał być drugą po Nord Stream magistralą gazową z Rosji omijającą Ukrainę. 1 grudnia 2014 r. prezydent Rosji Władimir Putin ogłosił podczas wizyty w Turcji, że projekt jest zamknięty z winy Komisji Europejskiej, która nie dała zielonego światła, a mnożyła przeszkody. Putin oświadczył też, że Rosja w zamian zbuduje inną magistralę o takiej samej przepustowości do Turcji i dalej do granicy z Grecją. KE zgłaszała poważne zastrzeżenia do projektu, gdyż w jej ocenie porozumienia międzyrządowe Bułgarii, Węgier, Grecji, Słowenii, Chorwacji i Austrii z Rosją są sprzeczne z tzw. trzecim pakietem energetycznym UE. W grudniu 2013 r. KE zaleciła renegocjacje porozumień w sprawie South Streamu; w opinii KE umowy te dają nadmierne prawa Gazpromowi, m.in. zarządzanie gazociągiem, wyłączny dostęp do niego czy ustalanie taryf przesyłowych. Rosja określała South Stream jako alternatywną trasę dostaw, ale Strona nr: 3

4 na co powszechnie zwracano uwagę rura stanowiłaby jedynie dywersyfikację trasy, a źródło surowca pozostawałoby to samo. Specjalny wysłannik USA ds. energii Amos J. Hochstein mówił niedawno europejskim dziennikarzom, że trudno mu zrozumieć wydanie na inwestycję około 50 mld USD po to, żeby dostarczyć gaz z tych samych złóż do tych samych klientów, ale inną drogą. To jest po prostu nieopłacalne, a jeśli jest nieopłacalne, to trzeba zadać pytanie, jakie są tego powody. Według mnie, jeśli powody są polityczne, to powinniśmy sobie zadać pytanie, czy Europa dąży do dywersyfikacji źródeł dostaw, czy też chce dalszego uzależniania się przez jedno albo dwa pokolenia od tych samych źródeł dostaw powiedział. W przypadku South Streamu UE w końcu zastosowała regulacje, które sama sobie narzuciła powiedział były dyrektor wykonawczy Międzynarodowej Agencji Energetycznej Claude Mandil. W jego ocenie w przeszłości Unia była w tym niekonsekwentna, a w dodatku czasami próbowała narzucić te regulacje państwom, które do niej nie należą. Na przykład Ukrainie podczas kryzysu gazowego w 2009 r. Tymczasem Unia nie może ponosić żadnej odpowiedzialności za Ukrainę podkreślił. Natomiast w przypadku South Stream w Bułgarii i Rumunii mogła to zrobić, zrobiła i bardzo dobrze dodał Mandil. PAP, 30 grudnia 2014 r. USA wprowadza nowe normy emisji zanieczyszczeń dla przemysłu naftowego i gazowniczego Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska wydała rozporządzenia wykonawcze dla koncernów z branży gazowniczej i naftowej mające na celu ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych zanieczyszczeń. Władze podkreślają, że nowe przepisy opierają się na sprawdzonych technologiach i najlepszych praktykach, które są obecnie wykorzystywane w celu ograniczenia emisji lotnych związków organicznych (LZO), dwutlenku siarki, toksyn oraz metanu. Agencja spodziewa się, że nowe zasady przyczynią się do 95- procentowej redukcji emisji LZO z ponad 11 tys. odwiertów, gdzie stosuje się technologię szczelinowania hydraulicznego. Ma to być osiągnięte głównie poprzez przechwytywanie gazu ziemnego, który obecnie ulatuje do atmosfery. Agencja będzie również sprawdzać szczelność odwiertów oraz wprowadzać programy naprawcze, które przysłużą się redukcji emisji szkodliwych substancji. Dzięki nowym regulacjom Agencja spodziewa się redukcji ok. 3,5 mln ton szkodliwych zanieczyszczeń rocznie. gazlupkowy.pl, 30 grudnia 2014 r. DT: zniesienie zakazu eksportu ropy z USA może doprowadzić do wojny rynkowej Częściowe zniesienie zakazu eksportu ropy w USA może być wstępem do pełnego uwolnienia amerykańskiego rynku, a w konsekwencji doprowadzić do zaostrzenia rywalizacji o udziały w rynku pomiędzy USA a krajami OPEC pisze Daily Telegraph. Decyzja amerykańskiego Departamentu Handlu o zniesieniu zakazu eksportu tzw. kondensatu gazowego, może stanowić pierwszy krok do całkowitego zniesienia zakazu eksportu ropy z USA obowiązującego od lat 70. XX wieku. Według doniesień amerykańskich mediów, decyzja ta dotyczy ograniczonej liczby firm, które występowały o takie pozwolenia. Same decyzje nie są podawane do publicznej wiadomości. Zdaniem ekspertów z City Group, decyzja ta może spowodować wzrost amerykańskiego eksportu z obecnych 200 tys. do około 500 tys. baryłek dziennie w połowie 2015 roku. W ostatnim czasie OPEC kilkakrotnie zapewniał, że nie zamierza zmniejszać wydobycia mimo spadających cen. W ostatnich 20 latach udział organizacji w światowym rynku ropy zmniejszył się z około 50 do nieco ponad 30% w efekcie rosnącego wydobycia w krajach takich jak Rosja, USA czy w Ameryce Południowej. W ostatnich latach wielokrotnie Strona nr: 4

5 pojawiały się ze strony branży oraz ekspertów wnioski o wycofanie się amerykańskiego rządu z zakazu eksportu ropy wprowadzonego w czasie kryzysu naftowego w latach 70. XX wieku. Na razie pozostały one bez odpowiedzi, a jedynymi odstępstwami są wydawane od czasu do czasu pozwolenia na eksport na rzecz poszczególnych firm. Tym razem według Daily Telegraph może być inaczej, bo i sytuacja na rynku naftowym jest nieporównywalna do tego, co obserwowaliśmy w ostatnich latach. Zmierzające w kierunku samowystarczalności energetycznej USA dysponują coraz większymi rezerwami ropy i nie ukrywają swoich ambicji w walce o globalny rynek surowca. Barierami są jedynie wspomniany zakaz eksportu oraz nadrabiane szybko braki w infrastrukturze logistycznej. PAP, 31 grudnia 2014 r. Ukraina otrzymuje 60% gazu z Europy Ukraina znacznie zmniejszyła zależność od dostaw rosyjskiego gazu, Kijów obecnie 60% potrzebnego surowca nabywa od państw europejskich. To nie tylko zmniejszenie zależności od Rosji, ale też oszczędność. Za gaz z Europy Kijów płaci znacznie taniej niż z Gazpromu oświadczył premier Ukrainy Arsenij Jaceniuk. W połowie listopada 2014 r. weszła w życie umowa gazowa między ukraińskim Naftohazem i norweskim potentatem Statoil. W początku września ub. roku rozpoczęły się rewersowe dostawy gazu z Europy, a według informacji Jaceniuka, stanowią one 60% surowca potrzebnego Ukrainie. W 2013 r. łączne zużycie gazu na Ukrainie wynosiło 50 mld m3, własne wydobycie w 2014 r. wynosiło 21 mld m3. W 2014 r. Kijów najwięcej gazu otrzymał z Europy, w tym ze Słowacji 10 mld m3, oraz z Polski i Węgier, jednak węgierski operator w połowie września br. przerwał dostawy. W ciągu obecnego sezonu zimowego Ukraina jak powiedział Jaceniuk musi kupić od Rosji 2,5 mld m3 surowca. Węgierski FGSZ poinformował, że od 1 stycznia 2015 r. wznowi rewersowe dostawy gazu dla Ukrainy. We wrześniu 2014 r. FGSZ wstrzymał na czas nieokreślony dostawy gazu dla odbiorcy ukraińskiego uzasadniając to wzrostem zwiększonego zużycia surowca przez rynek węgierski. Ukraiński Naftogaz nazwał to wstrzymanie nieoczekiwanym. Według porozumienia Węgier i Ukrainy z marca 2013 r. rewersowe dostawy gazu z Węgier na rynek ukraiński miały wynosić od 5 do 6 mld m3 rocznie. Przewidziano wówczas, że możliwe są przerwy w dostawach w zależności od warunków handlowych i technicznych. Techniczne warunki umożliwiają wolumen rewersowych dostaw gazu z Węgier na Ukrainę do 16 mln m3 dziennie. BiznesAlert.pl, 31 grudnia 2014 r. Kreml przyznał 150 mld rubli na sfinansowanie inwestycji Jamał LNG Premier Rosji Dmitrij Miedwiediew podpisał dekret przyznający 150 mld rubli (3,9 mld USD) z Narodowego Funduszu Emerytalnego na inwestycję Jamał LNG. Jest to realizacja zapowiedzi rządu rosyjskiego z września 2014 r. Dekret został opublikowany na oficjalnej stronie internetowej rządu rosyjskiego. Dofinansowanie z tego Funduszu jest zagwarantowane emisją obligacji Jamał LNG. Dokument został podpisany 27 grudnia 2014 r., zmienia on rozporządzenie rządu rosyjskiego w sprawie budowy instalacji LNG na Półwyspie Jamalskim. Surowiec ma pochodzić z eksploatacji gazu i kondensatu gazowego z pola Jużnoje Tambejskoje. Projekt zakłada eksport 16,5 mln ton rocznie LNG. Zasoby gazu na tym obszarze mają wynosić do 907 mld m3. Przewiduje się również w ramach tego projektu budowę odpowiedniej infrastruktury przesyłowej. Projekt jest realizowany przez spółkę Jamał LNG, której udziałowcami są rosyjski Novatek (60%), francuski Total (20%) oraz chiński CNPC (20%). Spółka nie może sfinansować inwestycji korzystając z kredytów w bankach zachodnich ze względu na sankcje. Obecnie głównym kredytodawcą Strona nr: 5

6 dla rosyjskich inwestycji są Chiny, ale spółka Jamał LNG nie będzie kredytowana przez chińskie banki, mimo że jednym z udziałowców jest CNPC. BiznesAlert.pl, 31 grudnia 2014 r. Wielka Brytania: co trzeciej giełdowej spółce z sektora naftowego grozi bankructwo Nawet co trzecia brytyjska giełdowa spółka z sektora naftowego może stanąć w obliczu bankructwa ze względu na niskie ceny ropy wynika z raportu Company Watch, firmy monitorującej sytuację finansową spółek. W brytyjskim sektorze naftowo-gazowym działa obecnie około 5850 spółek. 126 spośród nich notowanych jest na londyńskiej giełdzie (27 na rynku głównym a 99 na rynku AIM). Z danych firmy wynika, że 70% z nich przynosi obecnie straty, które w sumie sięgają 1,8 mld funtów. Co więcej, jedna trzecia spośród wspomnianych 126 firm nie generuje aktualnie żadnych przychodów. Company Watch ocenia spółki według własnego ratingu, w którym maksymalna ocena to 100 punktów a najsłabsza zero. Średnia ocena spółek z sektora naftowego to obecnie 44 punkty, choć w przypadku spółek generujących przychody jest to 76 punktów. Tylko 3 spośród 126 spółek mogą pochwalić się maksymalną oceną 100 punktów a 5 posiada obecnie zerowy rating. Spośród 99 firm notowanych na rynku AIM aż 38 posiada rating poniżej 25 punktów i tym samym oznaczone są jako zagrożone bankructwem. Na głównym rynku londyńskiej giełdy są tylko 4 takie spółki z omawianego sektora. Company Watch ocenia, że wśród firm naftowych nie notowanych na giełdzie sytuacja jest znacznie gorsza. Niemal 90% z nich przynosi obecnie straty szacowane łącznie na około 12 mld funtów. Wiele spośród mniejszych spółek naftowych powstało tylko ze względu na rekordowo wysokie ceny surowców w ostatnich latach. Ostatnie spadki cen ropy mogą postawić te firmy pod dużą presją, szczególnie te, które do kontynuowania działalności potrzebują zewnętrznego finansowania ocenia główny analityk Company Watch Ewan Mitchell. Firma ocenia, że przynajmniej 38 spółek giełdowych z sektora naftowo-gazowego zostanie bez środków na dalsze funkcjonowanie w ciągu najbliższego roku. Inwestorzy zainteresowani tym sektorem powinni szczególną uwagę poświęcać analizie bilansu finansowego spółek. Podstawowym pytaniem jest czy dysponują one wystarczającymi rezerwami, które pozwolą im pozostać na powierzchni do czasu poprawy sytuacji rynkowej dodaje Mitchell. Alarmujące sygnały o kłopotach finansowych spółek z sektora naftowego w Wielkiej Brytanii napływają ostatnio z wielu źródeł. Przyczyną tego stanu jest spadek cen ropy na świecie w połączeniu z rekordowymi nakładami finansowymi na inwestycje na brytyjskim szelfie w ostatnich latach. Przy obecnej cenie ropy ogromna większość tych inwestycji nie ma szans się zwrócić ze względu na wysokie koszty prac poszukiwawczych i wydobywczych w tym rejonie. PAP, 31 grudnia 2014 r. Ceny ropy w USA w dół, a 2014 r. najgorszy dla rynku ropy od 2008 r. Ceny ropy naftowej na giełdzie paliw w Nowym Jorku nadal spadają rok może być najgorszy dla notowań tego surowca od 2008 r. podają maklerzy. Baryłka ropy West Texas Intermediate, w dostawach na luty, na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku, jest wyceniana na 53,38 USD, po zniżce o 77 centów. Brent w dostawach na luty na giełdzie paliw ICE Futures Europe w Londynie zniżkuje o 1,03 USD do 56,78 USD za baryłkę. Na rynkach paliw trwa walka pomiędzy krajami OPEC a producentami ropy w USA o udziały w rynku i żadna ze stron nie zamierza ustępować. W listopadzie OPEC utrzymał limit dostaw ropy bez zmian, na poziomie 30 mln baryłek ropy dziennie, pomimo że na rynkach jest dużo ropy, a popyt na nią nie jest zbyt wysoki. Produkcji ropy nie zamierzają też zmniejszać producenci w USA. Strona nr: 6

7 Na rynkach będziemy mieć kontynuację spadków cen ropy. Jeśli USA zmniejszyłyby produkcję, to wsparłoby to notowania surowca, ale na razie nic nie zostało zrobione, aby powstrzymać spadki cen ropy mówi Hong Sung Ki, analityk rynku surowców w Samsung Futures Inc. w Seulu. Od początku 2014 r. ropa w USA staniała o 46%, a Brent potaniała na ICE Futures o 48%. PAP, 31 grudnia 2014 r. Terminal LNG w Kłajpedzie już działa Pływający terminal LNG zaczął działać w pierwszym dniu nowego roku, w litewskim porcie Kłajpeda poinformowała agencja BNS, zaznaczając, że to pierwsza alternatywa dla rosyjskiego gazu. Terminal zaczyna obecnie działać jako regularne źródło gazu dla Litwy powiedział prezes spółki Klaipedos Nafta (Klaipeda Oil) Mantas Bartuszka. Wyraził on przekonanie, że działanie terminalu w pierwszym roku przekona uczestników rynku gazu, że terminal dobrze pracuje i może zwielokrotnić operacje. Pływający terminal LNG w kłajpedzkim porcie to w rzeczywistości specjalny statek z instalacjami do magazynowania, przeładunku i regazyfikacji gazu skroplonego. Został zbudowany w Korei Południowej. W sierpniu 2014 r. litewska państwowa spółka LitGas podpisała z norweskim Statoilem kontrakt na dostawy gazu skroplonego. Umowa na razie opiewa na dostawę 540 mln m 3 gazu rocznie. Dzięki gazoportowi Litwa staje się dużo mniej zależna od dostaw z rosyjskiego Gazpromu, zwiększa swe bezpieczeństwo energetyczne i ma większe szanse na wynegocjowanie z rosyjskim koncernem niższych cen zaznaczają litewskie władze. Podczas uroczystego powitania w październiku w Kłajpedzie statku terminalu prezydent Litwy Dalia Grybauskaite powiedziała, że terminal będzie w stanie pokryć nawet 90% zapotrzebowania na gaz wszystkich trzech krajów nadbałtyckich, czyli Litwy, Łotwy i Estonii. Terminal Independence to tzw. pływający terminal regazyfikacyjny (FSRU Floating Storage and Regasification Unit). Nazwa oznacza statek magazynujący płynny surowiec z zamontowaną instalacją zmieniającą jego postać ze skroplonej na gazową. Ze statku, który może przyjmować gaz z normalnych gazowców, dalej paliwo jest wtłaczane do sieci przesyłowej. PAP, 1 stycznia 2014 r. Rozpoczęto wydobycie gazu na norweskim polu Valemon Statoil rozpoczął wydobycie gazu z pola wydobywczego Valemon w norweskiej części Morza Północnego. Pole, które odkryto 30 lat temu, zawiera 192 mln baryłek gazowego ekwiwalentu ropy. Wydobycie gazu będzie sterowane z centrali w Bergen leżącej o 160 km na wschód od platformy wydobywczej. Bezzałogową platformę wyprodukowano w Korei Południowej i w ciągu 45 dni przetransportowano specjalnym statkiem. Na platformie są jednak przygotowane kabiny dla 20 pracowników pierwsza norweska zdalnie sterowana platforma podczas każdego kolejnego 6-tygodniowego cyklu produkcyjnego będzie gościła przez dwa tygodnie po 17 pracowników, których zadaniem będzie kontrola działania platformy. Norwegowie oceniają, że tamtejszy przemysł wydobywczy ropy i gazu wkracza w etap automatyzacji większości procesów. Szacuje się, że w najbliższych latach zniknie w nim co piąte stanowisko pracy. Forsal.pl, 4 stycznia 2014 r. Możemy sprowadzić więcej gazu z zachodu Od nowego roku dzięki inwestycjom na gazociągu jamalskim wzrosły, z 2,3 mld m3 do około ok. 5,5 mld m3 rocznie, możliwości importu gazu do Polski z wykorzystaniem wirtualnego rewersu na zasadach ciągłych. Z tego kierunku możemy sprowadzić jeszcze do 2,7 mld m 3 surowca z wykorzystaniem wirtualnego rewersu na zasadach przerywanych i 1,5 mld m3 dzięki fizycznym dostawom interkonektorem w Lasowie. Do tego dochodzi jeszcze 0,5 mld m3 gazu, które możemy importować z kierunku południowego nowym połączeniem Strona nr: 7

8 z Czechami w Cieszynie. Łącznie z kierunków zachodniego i południowego możemy już zaspokajać ponad 90% naszych potrzeb importowych. Rzeczpospolita, 7 stycznia 2014 r. Gazprom wycofuje się z projektu LNG w Estonii Planowany przez rosyjski Gazprom terminal LNG w estońskiej miejscowości Silamae miał osiągnąć przepustowość 2,3 mln ton LNG rocznie. Nie powstanie jednak, ze względu na brak dostępu Gazpromu do kapitału wywołany sankcjami Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych względem Gazprombanku finansującego inwestycje firmy. Z podobnymi problemami borykają się inne projekty LNG, jak terminal w Obwodzie Kaliningradzkim oraz we Władywostoku. Zagrożone są także plany wydobycia surowców z pokładów łupków. BiznesAlert.pl, 8 stycznia 2014 r. Gotowy tor podejściowy do gazoportu Gotowy jest tor podejściowy do gazoportu w Świnoujściu. ma głębokość do 14,5 m i szerokość do 200 m na odcinku 35 km poinformowała rzeczniczka Urzędu Morskiego w Szczecinie Ewa Wieczorek. Urząd Morski w Szczecinie zakończył prace związane z dostosowaniem istniejącego toru podejściowego do Świnoujścia do potrzeb gazowców typu Q-flex (o długości blisko 300 m, szerokości ok. 45 m PAP), które będą obsługiwały terminal LNG. Prace dotyczyły pogłębienia do 14,5 m i poszerzenia do 200 m toru na odcinku około 35 kilometrów powiedziała Wieczorek. Wybudowano także dwie nowe stawy nawigacyjne, czyli stałe znaki nawigacyjne, zlokalizowane w odległości ok. 10 km od wejścia do świnoujskiego portu. Było to ostatnie zadanie, jakie Urząd Morski w Szczecinie zrealizował w ramach wieloletniego programu Budowa falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu. Była to zarazem największa inwestycja hydrotechniczna w historii Urzędu. Wcześniej Urząd wybudował falochron osłonowy o długości ok. 3 km, ostrogę o długości ok. 255 m przy falochronie centralnym, nowy tor podejściowy do portu zewnętrznego o głębokości technicznej 14,5 m oraz obrotnicę dla statków. Roboty budowlane w porcie zaczęły się jesienią 2010 roku, a zakończyły się w maju 2013 roku. Wszystkie te zadania zostały zrealizowane za środki budżetu państwa. Koszt prac nie przekroczył zapisanej w programie kwoty 1,016 mld zł. Wszystkie prace wykonano w ramach założonego budżetu i w ustalonych wcześniej terminach podkreśliła rzeczniczka. Terminal do odbioru skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu to jedna z największych polskich inwestycji energetycznych ostatnich lat, uznana przez rząd polski za strategiczną dla bezpieczeństwa energetycznego. Terminal jak zapowiada inwestor, spółka Polskie LNG będzie gotowy do komercyjnej eksploatacji w połowie 2015 r. PAP, 8 stycznia 2014 r. Naukowcy opracowali model opłacalności wydobycia paliw kopalnych Tylko jedna piąta światowych zasobów węgla może zostać wydobyta i spalona, jeśli chcemy ograniczyć tempo globalnego ocieplenia do 2 C wynika z raportu przygotowanego przez University College London na zlecenie brytyjskiego rządu. W raporcie, opublikowanym na łamach czasopisma Nature, eksperci z University College London (UCL), szacują, że chcąc utrzymać założony cel ograniczenia globalnego ocieplenia do 2 C, konieczne będzie pozostawienie pod ziemią ponad 80% znanych zasobów węgla, połowy zasobów gazu oraz 1/3 światowych rezerw ropy. Naukowcy z UCL wpisują się tym samym w coraz popularniejszy nurt zwolenników tzw. bańki węglowej, teorii zakładającej, że inwestorzy zaangażowani w projekty w obszarze paliw kopalnych ponoszą znaczące ryzyko związane właśnie z celami klimatycznymi. Wydobycie większości tych zasobów stanie się bowiem nieopłacalne. Bazując na wynikach modelowania komputerowego autorzy publikacji Strona nr: 8

9 wskazują też, że sposób rozmieszczenia paliw, które powinny pozostać w ziemi, jest różny w różnych regionach. To zaś oznacza, że pewne kraje stracą więcej niż inne w związku z osiągnięciem celu klimatycznego na poziomie 2 C. Na przykład na Bliskim Wschodzie, gdzie znajdują się największe zasoby ropy w złożach konwencjonalnych, powinno pozostać w ziemi ok. 40% jej zasobów. Jest to ilość odpowiadająca 8-letniej produkcji na obecnym poziomie. Bliski Wschód powinien też zostawić w ziemi ponad 60% swoich zasobów gazu. Podobne wyzwania mogą czekać kraje zasobne w węgiel. Według raportu UCL największe ryzyko towarzyszy wydobyciu złóż węgla w Chinach, USA i Rosji. Powyżej progu opłacalności wydobycia znajdą się także złoża węglowodorów w Arktyce oraz nowe projekty w obszarze niekonwencjonalnych złóż ropy. Politycy muszą zdać sobie sprawę z tego, że naturalne chęci wykorzystania do maksimum własnych zasobów paliw kopalnych, często stoją w sprzeczności z deklaracjami dotyczącymi zaangażowania w działania na rzecz walki ze zmianami klimatu. Udało się nam wypracować model, który pokazuje, które zasoby powinny pozostać pod ziemią, a na wydobycie których możemy sobie pozwolić komentuje dr Christophe McGlade, szef zespołu autorów raportu. Z kolei według prof. Paula Ekinsa, jednego z autorów raportu, odznaczonego w tym roku Orderem Imperium Brytyjskiego za działania na rzecz ochrony klimatu, raport powinien stanowić kolejny powód do przemyślenia planów inwestycyjnych przez koncerny surowcowe. Według szacunków, globalne wydatki na ten cel w 2014 roku wyniosły około 670 mld USD. Inwestorzy tych koncernów powinni postawić pytanie o zasadność takich nakładów inwestycyjnych. Większy nacisk, który kładzie się na kwestie klimatyczne oznacza bowiem, że spółki coraz więcej ryzykują pod względem potencjalnych zwrotów z tych inwestycji, jeśli okaże się, że zasoby będą musiały pozostać pod ziemią uważa prof. Ekins. Na fali popularności teorii bańki węglowej z inwestycji w sektor paliw kopalnych wycofało się już wiele prywatnych podmiotów a także szereg instytucji, jak np. uczelnie wyższe. Największa skala tych działań obserwowana jest w USA, ale przypadki takie obserwowane są także w Wielkiej Brytanii. Niedawno wycofanie się z inwestycji w paliwa kopalne ogłosił Uniwersytet Glasgow. Podobne kroki rozważają także inne brytyjskie uczelnie, w tym najbogatszy z nich Uniwersytet Oksfordzki, którego fundusz inwestycyjny szacowany jest na 3,3 mld funtów. Według klimatologów, jeśli emisje gazów cieplarnianych będą nadal rosły, do 2100 r. atmosfera Ziemi ociepli się ok. 3,5 4 C. Tymczasem zdaniem ekspertów, jeśli ocieplenie przekroczy 2 C, to koszty związane z jego konsekwencjami będą rosły lawinowo. PAP, 8 stycznia 2014 r. Cena baryłki ropy spadła poniżej 46 USD Cena ropy Brent spadła poniżej 46 USD za baryłkę do najniższego poziomu od sześciu lat. Kraje OPEC nadal nie mają zamiaru zmniejszyć produkcji ropy, a analitycy rynku surowca mówią o panice wśród traderów. Cena ropy, ze względu na nadpodaż surowca oraz mniejszy niż oczekiwano popyt w Azji i Europie, spadła od czerwca 2014 roku o 60%. Kraje OPEC, które walczą o utrzymanie swego udziału w rynku, zamiast zmniejszyć wydobycie, by zrównoważyć podaż i popyt, oferują swym klientom obniżki cen. Na rynku widać obecnie pewne oznaki paniki i trend jest zdecydowanie spadkowy. Nie dostrzegamy żadnych działań, ani nie dotarły do nas żadne komentarze, które mogłyby powstrzymać agresywną wyprzedaż powiedział strateg Saxo Bank Ole Hansen. Jest zgoła odwrotnie pisze Reuters. Arabia Saudyjska nadal daje do zrozumienia, że jej strategia dotycząca utrzymania udziału w rynku ropy poprzez utrzymanie niskich cen surowca jest Strona nr: 9

10 konsekwentna; również minister ds. ropy Zjednoczonych Emiratów Arabskich Suhail ibn Muhammad Faradż Faris al-mazrui powiedział, że decyzja OPEC w sprawie utrzymania wydobycia surowca na dotychczasowym poziomie była słuszna. Strategia się nie zmieni (...). Nie redukując wydobycia dajemy sygnał innym producentom ropy, że muszą być racjonalni powiedział al-mazrui. Kraje kartelu naftowego utrzymują niską cenę surowca, by zmusić konkurentów z innych państw, gdzie koszty wydobycia są znacznie wyższe, do jego ograniczenia. Traderzy ropy wynajmują tankowce, by przechowywać ropę na morzu. A jak już raz zacznie się przechowywanie surowca na morzu, to pozostaje niewiele czynników, które mogą powstrzymać spadki Brent napisała w swej analizie firma Energy Aspects. Reuters wyjaśnia, że traderzy zaczynają składować ropę, gdy mogą ją bardzo tanio kupić, z nadzieją na odsprzedanie jej później za wyższą cenę. Bank Goldman Sachs prognozuje, że średnia cena surowca w roku 2015 wyniesie około 50,40 USD za baryłkę; poprzednie szacunki przewidywały, że będzie się ona kształtować na poziomie 83,55 USD. PAP, 13 stycznia 2014 r. FP: tania ropa testem dla opłacalności wierceń w USA Cena baryłki ropy w granicach USD jest poważnym testem dla opłacalności niektórych operacji wydobywczych w Stanach Zjednoczonych ocenia portal Foreign Policy (FP). Zauważa on, że w odróżnieniu od innych, niekonwencjonalnych surowców energetycznych, jak np. roponośne piaski w Kanadzie, amerykańska produkcja ropy z łupków bitumicznych wymaga ciągłego wiercenia nowych odwiertów dla utrzymania poziomu produkcji. FP cytuje firmę Baker Hughes, która poinformowała, że średnia liczba szybów wiertniczych przypadających w USA na jedno pole zmniejszyła się w ub. tygodniu w najszybszym tempie od 2009 r. Firmy eksploatujące formację geologiczną Bakken w Płn. Dakocie są na granicy rentowności donosi portal. Bank Goldman Sachs ocenił, że jeśli ceny ropy będą niskie, to produkcja w USA obniży się w II. półroczu 2015 r. Agencja Informacyjna ds. Energii rządu USA przewiduje, że obniżka cen może zaszkodzić produkcji, ale tylko w niewielkim stopniu. Według Foreign Policy eksploatacja ropy z łupków bitumicznych ma największy wpływ na wzrost gospodarek lokalnych i zatrudnienie w Płn. Dakocie, Alasce, Oklahomie i Teksasie. Od kondycji firm energetycznych w tych stanach zależą pośrednio inne sektory ich gospodarki. W ostatecznym rozrachunku, o tym, jakie będzie ryzyko taniej ropy dla gospodarki USA będzie zależało od tego, czy konsumentom dopomoże w większym zakresie niż zaszkodzi producentom zaznacza komentarz. Foreign Policy sądzi też, iż tania ropa może skłonić Fed do wydłużenia polityki wspierania gospodarki pompowaniem w nią taniego pieniądza, co jak przestrzega nie jest wolne od niebezpieczeństw ponieważ groziłoby jej tym twardszym lądowaniem w 2016 r. i zbiegłoby się z wyznaczonymi na ten rok wyborami prezydenckimi. PAP, 14 stycznia 2014 r. Grupa Lotos otrzymała pierwszy transport ropy z kopalni w Lubiatowie Grupa Lotos otrzymała pierwszy transport ropy z kopalni PGNiG w Lubiatowie. Po rurociągu Przyjaźń i terminalu w Porcie Północnym jest to trzecie źródło dostaw surowca do rafinerii w Gdańsku. W pierwszym transporcie dotarło 1,5 tys. ton ropy. Zgodnie z umową, miesięcznie do Gdańska ma docierać 25 tys. ton dobrej jakościowo, niskosiarkowej ropy, nadającej się do przerobu na benzyny i oleje napędowe. Kontrakt pomiędzy Grupą Lotos a PGNiG został podpisany na 5 lat. Ropa jest dowożona do Gdańska cysternami kolejowymi. Specjalnie do odbioru surowca powstał nowy terminal kolejowy, przystosowany do odbioru 0,5 mln ton ropy rocznie. W październiku 2014 Strona nr: 10

11 roku wartość umowy z PGNiG Lotos szacował na 3,2 mld zł. Uruchomiona w 2013 r. kopalnia Lubiatów Międzychód Grotów wydobywa gaz i ropę. Wartość całej inwestycji wyniosła 1,7 mld zł. Udokumentowane zasoby wydobywalne ropy tego złoża wynoszą ok. 7,25 mln ton, a gazu ziemnego ok. 7,3 mld m 3. PAP, 14 stycznia 2014 r. Sejm przyjął poprawki do noweli ustawy o biopaliwach Sejm przyjął poprawki Senatu do noweli ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Poprawki miały na celu jak najlepsze dostosowanie polskich przepisów do wymogów prawa unijnego i podkreślenie, że biokomponenty i biopaliwa muszą spełniać kryteria zrównoważonego rozwoju. Programy dotyczące tylko takich biokomponentów będą mogły uzyskiwać wsparcie finansowe. Nowelizacja zawiera techniczne zmiany w przepisach ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Sprowadzają się one do zmian definicji, np. uznanego systemu certyfikacji, świadectwa czy poświadczenia na takie, które gwarantują spełnienie kryteriów zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Znowelizowanie ustawy powinno doprowadzić do wycofania przez KE zarzutów braku transpozycji do polskich przepisów dyrektywy o promocji OZE. Dyrektywa, której celem jest osiągnięcie w Unii Europejskiej 20-procentowego udziału energii odnawialnej do 2020 r., miała być wdrożona przez kraje członkowskie do 5 grudnia 2010 r. Polska przyjęła wprawdzie kilka aktów prawnych w tej sprawie, ale KE stwierdziła, że żaden z nich nie wdraża w dostatecznym stopniu dyrektywy. Komisja w 2013 r. pozwała Polskę przed Trybunał Sprawiedliwości UE, żądając kary ponad 133 tys. euro za każdy dzień od wyroku do wdrożenia przepisów UE. Później ze względu na przyjęcie przez Polskę części wymaganych przez nią przepisów obniżyła żądania do 61 tys. euro. Ministerstwo Gospodarki podało, że Polska prowadzi nieformalne konsultacje z Komisją w celu usunięcia ostatnich wątpliwości i zastrzeżeń KE, a przyjęta nowelizacja zawiera wnioski z tych uzgodnień. PAP, 15 stycznia 2014 r. KE przeanalizuje stanowisko Gazpromu w sprawie nowej trasy dostaw gazu do UE Komisja Europejska przeanalizuje plany Gazpromu, który ogłosił, że chce zmienić trasę tranzytu gazu tak, by zamiast przez Ukrainę trafiał on do UE przez Turcję. Dopiero po takiej analizie Komisja zajmie stanowisko. Szef Gazpromu Aleksiej Miller poinformował o nowych planach kierowanej przez niego spółki w trakcie wizyty w Moskwie wiceszefa Komisji Europejskiej ds. unii energetycznej Marosza Szefczovicza. Komisja Europejska przyjęła do wiadomości zapowiedź Gazpromu. Nasze służby będą teraz analizować te plany, biorąc pod uwagę ich opłacalność ekonomiczną, jak również zgodność z prawem, zanim zajmiemy stanowisko w tej sprawie powiedziała rzeczniczka KE ds. energetycznych Anna-Kaisa Itkonen. Jak podkreśliła, KE oczekuje, że niezależnie od wszystkiego zobowiązania wynikające z istniejących kontraktów gazowych będą wypełnione. Szef Gazpromu powtórzył, że projekt South Stream jest zamknięty, w związku z czym gazociąg Turecki Potok jest jedyną trasą, którą można dostarczać 63 mld m3 gazu rosyjskiego docierających obecnie do UE przez Ukrainę. Dlatego jego zdaniem UE powinna jak najszybciej zacząć budowę połączeń gazowych, jeśli ma odbierać rosyjski gaz w nowym punkcie dostaw, na granicy Turcji i Grecji. PAP, 15 stycznia 2014 r. Rok 2014 najcieplejszy na Ziemi od końca XIX wieku Rok 2014 był najcieplejszy od końca XIX wieku, gdy zaczęto prowadzić takie pomiary wynika z opublikowanych analiz amerykańskiej agencji NASA i Narodowej Służby Oceanicznej i Meteorologicznej USA (NOAA). Spośród dziesięciu najcieplejszych lat w historii pomiarów temperatury na powierzchni Ziemi, które rozpoczęto Strona nr: 11

12 w roku 1880, dziewięć odnotowano od roku Od roku 1880 przeciętna temperatura podniosła się o ok. 0,8 C, a trend ten utrzymuje się głównie za sprawą wzrostu emisji do atmosfery ziemskiej dwutlenku węgla i innych substancji poinformowała NASA. Ziemski glob jest obecnie cieplejszy niż był w ciągu ostatnich 100 lat, a prawdopodobnie nawet od co najmniej 5000 lat powiedziała specjalistka ds. klimatu Jennifer Francis z Uniwersytetu Rutgersa w New Jersey. Wszelkie ślady wątpliwości, że winna temu jest ludzka działalność, teraz się rozwiały zaznaczyła. PAP, 18 stycznia 2014 r. PGNiG: zmniejszenie ogólnych kosztów zarządu i przejęcia, w Polsce i zagranicą PGNiG chce ograniczyć wydatki w centrali, a więcej środków przeznaczyć na przejęcia sieci ciepłowniczych w Polsce oraz projektów wydobywczych za granicą. Od grudnia ub. roku PGNiG pracuje nad tzw. inicjatywą zero, obejmującą przegląd wydatków w centrali spółki w Warszawie powiedział prezes PGNiG Mariusz Zawisza. Analizie poddane zostaną m.in. przywileje, wydajność pracy, struktura wynagrodzeń oraz funkcjonalności poszczególnych departamentów spółki. Według Mariusza Zawiszy efektem prowadzonych analiz będzie zmniejszenie ogólnych kosztów zarządu. Ogłoszona pod koniec ub. roku strategia PGNiG zakłada ograniczenie do 2016 r. wydatków całej grupy o prawie miliard złotych. PGNiG prowadzi inwentaryzację aktywów obejmujących nieruchomości i spółki, np. serwisowe. Mariusz Zawisza zwrócił uwagę, że wiele z nich nie jest dostosowane do potrzeb PGNiG, w konsekwencji czego mają być sprzedane. PGNiG przygotowuje się też do przejęć. Z jednej strony mają być to sieci ciepłownicze, a drugiej zagraniczne spółki wydobywcze. W przypadku sieci ciepłowniczych PGNiG może być partnerem dla samorządów mających problemy z wysokim zadłużeniem. Spadająca cena ropy na światowych rynkach pociąga za sobą zmniejszenie wycen projektów wydobywczych, co sprzyja ich przejęciom. Na razie obserwujemy rynek i dopracowujemy algorytm postępowania, który zastosujemy przy przejęciach powiedział Mariusz Zawisza. Algorytm ten ma uwzględnić m.in. poziom dopuszczalnego ryzyka, preferowane wielkości złóż oraz możliwości transportu surowca. Puls Biznesu, 19 stycznia 2014 r. Arabia Saudyjska może przetrzymać nawet 8 lat niskich cen ropy Arabia Saudyjska może poradzić sobie, nawet jeśli kryzys cenowy na rynku ropy naftowej miałby potrwać 8 lat powiedział Mohammed al-sabban, były doradca rządu Arabii Saudyjskiej ds. ropy. Rząd Arabii Saudyjskiej, największego po USA producenta ropy naftowej, od początku spadków cen surowca nie ukrywał, że nie zamierza ograniczać wydobycia w celu zahamowania dalszych spadków. Według nieoficjalnych informacji kraj ten gotowy był utrzymać obecny poziom wydobycia, nawet jeśli cena baryłki ropy spadłaby do poziomu około 20 USD. Czasem trzeba pozwolić cenom spaść ta nisko jak to konieczne, by wyprzeć z rynku mniejszych producentów powiedział al-sabban. Jego zdaniem zgromadzone przez rząd rezerwy finansowe pozwolą przetrwać ten okres bez większych problemów. Zaznaczył jednak, że jest to możliwe dzięki wprowadzanemu obecnie przez rząd programowi cięć w wydatkach budżetowych. Bez nich kraj byłby w stanie wytrzymać przy niskich cenach ropy około czterech lat. Al-Sabban do zeszłego roku, przez 27 lat, doradzał ministerstwu ds. ropy Arabii Saudyjskiej. Największy obecnie producent ropy naftowej USA, nie zamierza jednak oddawać pola OPEC. Pod koniec zeszłego roku pojawiła się informacja, że amerykański rząd może na dobre wycofać się z obowiązującego od lat 70. XX wieku zakazu eksportu ropy. Miałoby to na celu znalezienie nowych rynków zbytu dla rosnącego wydobycia surowca ze złóż niekonwencjonalnych. Strona nr: 12

13 PAP, 19 stycznia 2014 r. Rosnieft rozpoczął wydobycie ropy na polu Arkutun-Dagi Rosnieft rozpoczął wydobycie ropy na polu naftowym Arkutun-Dagi. Wydobycie z tego złoża docelowo ma wynieść 4,5 mln ton ropy rocznie (90 tys. baryłek dziennie). Morskie pole Arkutun-Dagi to część projektu Sachalin-1, który jest realizowany przy udziale głównego partnera Rosnieftu koncernu ExxonMobil. Dwaj pozostali udziałowcy projektu Sachalin-1 to japoński Sodeco i hinduski ONGC Videsh. Utrzymanie stabilnego poziomu produkcji ropy jest zasadniczym wyzwaniem dla Rosji, ponieważ jej najważniejsze pola naftowe na Syberii Zachodniej wyczerpują się, a zachodnie sankcje uniemożliwiają pozyskanie finansowania na nowe inwestycje z zachodnich rynków kapitałowych oraz zakup nowych technologii i sprzętu. W wyniku sankcji ExxonMobil wygasił swoją działalność w rosyjskim sektorze naftowym. Według prognoz rosyjskiego ministerstwa energetyki, przy obecnych uwarunkowaniach krajowych w 2015 roku wydobycie ropy w Rosji ograniczy się do mln ton. BiznesAlert.pl, 20 stycznia 2014 r. OPEC: Cena ropy spadnie do USD Sekretarz generalny OPEC Abdallah Salem El-Badri stwierdził, że cena ropy naftowej powinna spaść do USD za baryłkę. Dopiero po upływie około 5 lat utrzymywania się niskich cen, z powodu braku odpowiednich inwestycji w globalny sektor naftowy, możliwy miałby być powrót do zwiększenia wartości wspomnianego surowca i osiągnięcia poziomu około 100 USD. Podobnego zdania już w grudniu ub. roku był saudyjski minister ds. ropy Ali al-nuaimi, według którego budżety krajów Zatoki są w stanie przetrwać długotrwały okres redukcji wartości czarnego złota, a lokalny koszt jego produkcji to zaledwie 4 5 USD za baryłkę. Obniżając produkcję Arabia Saudyjska uszczupliłaby własną pozycję rynkową kosztem wydobycia ropy z pokładów łupków. Tymczasem Rijad chce powiedzieć światu, że tylko kraje o wysokiej wydajności zasługują na udziały w rynku konkludował. Według Anatola Koletskiego, prezesa Institute for New Economic Thinking warunki konkurencyjnego rynku powinny wymusić na Arabii Saudyjskiej i pozostałych niskokosztowych producentach nieprzerwaną produkcję na maksymalnym możliwym poziomie, podczas gdy amerykańscy wytwórcy przeżywać będą cykliczne okresy prosperity i załamania typowe dla rynków surowcowych, i zamykać rafinerie, gdy światowy popyt osłabnie. W tym konkurencyjnym układzie sił globalny maksymalny pułap cenowy wyznaczałby koszt krańcowy amerykańskiej ropy z łupków, natomiast dolny próg określałyby ceny surowca z relatywnie odległych pól naftowych w krajach OPEC i Rosji, gdzie ropę pozyskuje się w sposób tradycyjny. Koszty produkcji ropy naftowej wydobywanej z pokładów łupków szacowane są na poziomie 50 USD, natomiast krańcowe złoża konwencjonalne osiągają próg opłacalności najczęściej w granicach 20 USD. defence24.pl, 22 stycznia 2014 r. Total Polska planuje otwarcie 100 stacji paliw w Polsce do końca 2016 r. Koncern Total w ciągu najbliższych dwóch lat planuje otworzyć 100 stacji paliwowych w Polsce. Spółka uruchomiła pierwsze dwie stacje paliw w naszym kraju pod koniec 2014 roku w Słubicach i Białym Borze. Kolejne stacje mają powstać w południowo-zachodniej Polsce. Rozwijanie sieci będzie oparte na modelu franczyzowym. Mamy około 1200 stacji paliw w Niemczech, co stawia nas na trzeciej pozycji w tym kraju pod względem liczby stacji. Przedłużenie i rozbudowa sieci stacji w Polsce jest dla nas naturalnym krokiem rozwoju powiedziała Magdalena Myszczyszyn, dyrektor działu stacji i hurtu paliw w Total Polska. Total prowadzi łącznie ponad 15 tys. stacji paliw na całym świecie. PAP, 22 stycznia 2014 r. Strona nr: 13

-1MX. Warszawa, dnia 2 marca 2010 r. WICEPREZES RADY MINISTRÓW MINISTER GOSPODARKI Waldemar Pawlak. DRO-III- 5311-1-5/10 L.dz.

-1MX. Warszawa, dnia 2 marca 2010 r. WICEPREZES RADY MINISTRÓW MINISTER GOSPODARKI Waldemar Pawlak. DRO-III- 5311-1-5/10 L.dz. -1MX WICEPREZES RADY MINISTRÓW MINISTER GOSPODARKI Waldemar Pawlak DRO-III- 5311-1-5/10 L.dz. 78/10 Warszawa, dnia 2 marca 2010 r. SIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH WPfc. 2010-03- 0 3 Pan Janusz Kochanowski

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z raportu. Problematyka formuł cenowych

Wyciąg z raportu. Problematyka formuł cenowych Wyciąg z raportu Uwarunkowania gospodarcze i geopolityczne Polski sprawiają, że konieczne jest zaproponowanie modelu rynku gazu, który odpowiadał będzie na wyzwania stojące przed tym rynkiem w aspekcie

Bardziej szczegółowo

Siedziba: Wiedeń Organ naczelny: Konferencja OPEC Organ wykonawczy: Rada Gubernatorów i Komisja Ekonomiczna oraz Sekretariat

Siedziba: Wiedeń Organ naczelny: Konferencja OPEC Organ wykonawczy: Rada Gubernatorów i Komisja Ekonomiczna oraz Sekretariat Kartel umowa państw posiadających decydujący wpływ w tej samej lub podobnej branży, mająca na celu kontrolę nad rynkiem i jego regulację (ceny, podaży, popytu). Nie jest to oddzielna instytucja. OPEC (Organization

Bardziej szczegółowo

Wydobycie ropy naftowej w Federacji Rosyjskiej

Wydobycie ropy naftowej w Federacji Rosyjskiej Wydobycie ropy naftowej w Federacji Rosyjskiej Rosja zwiększyła produkcje ropy naftowej w czerwcu bieżącego roku utrzymując pozycję czołowego producenta. Jednakże analitycy zwracają uwagę na problemy mogące

Bardziej szczegółowo

Otoczenie rynkowe. Otoczenie międzynarodowe. Grupa LOTOS w 2008 roku Otoczenie rynkowe

Otoczenie rynkowe. Otoczenie międzynarodowe. Grupa LOTOS w 2008 roku Otoczenie rynkowe Otoczenie międzynarodowe Globalne wskaźniki ekonomiczne pokazują, że rok 2008 był kolejnym okresem wzrostu gospodarczego. Jednak charakter tego wzrostu nie był jednolity - już na początku roku wystąpiły

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Janusz Kotowicz W2 Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechnika Częstochowska W2. Zasoby i zużycie gazu ziemnego w świecie i Polsce

Bardziej szczegółowo

GAZ-SYSTEM pozyskał finansowanie EBOiR na budowę terminalu LNG w Świnoujściu

GAZ-SYSTEM pozyskał finansowanie EBOiR na budowę terminalu LNG w Świnoujściu Strona znajduje się w archiwum. GAZ-SYSTEM pozyskał finansowanie EBOiR na budowę terminalu LNG w Świnoujściu 4 października 2012 r. GAZ-SYSTEM S.A. podpisał umowę z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Gaz ziemny w Polsce i Unii Europejskiej

Gaz ziemny w Polsce i Unii Europejskiej Gaz ziemny w Polsce i Unii Europejskiej Gliwice, 25 września 2012 r. prof. dr hab. inż. Maciej KALISKI dr hab. inż. Stanisław NAGY, prof. AGH prof. zw. dr hab. inż. Jakub SIEMEK dr inż. Andrzej SIKORA

Bardziej szczegółowo

PROF. DR HAB. INŻ. ANTONI TAJDUŚ

PROF. DR HAB. INŻ. ANTONI TAJDUŚ PROF. DR HAB. INŻ. ANTONI TAJDUŚ Kraje dynamicznie rozwijające produkcję kraje Azji Południowo-wschodniej : Chiny, Indonezja, Indie, Wietnam,. Kraje o niewielkim wzroście i o stabilnej produkcji USA, RPA,

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE PRIORYTETY W ZAKRESIE ENERGII

EUROPEJSKIE PRIORYTETY W ZAKRESIE ENERGII EUROPEJSKIE PRIORYTETY W ZAKRESIE ENERGII Prezentacja J.M. Barroso, przewodniczącego Komisji Europejskiej, na szczyt Rady Europejskiej w dniu 4 lutego 2011 r. Spis treści 1 I. Dlaczego polityka energetyczna

Bardziej szczegółowo

Luty miesiącem wyczekiwań i rozczarowań na rynku handlu uprawnieniami do emisji CO 2

Luty miesiącem wyczekiwań i rozczarowań na rynku handlu uprawnieniami do emisji CO 2 Toruń, 7 marca 2013 r. Luty miesiącem wyczekiwań i rozczarowań na rynku handlu uprawnieniami do emisji CO 2 W związku z nadziejami rynku na skuteczność lutowych rozmów Komisji ds. Środowiska na temat interwencji

Bardziej szczegółowo

Kredyt inwestycyjny z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na budowę Terminalu LNG w Świnoujściu. Warszawa, 14 grudnia 2011 system, który łączy

Kredyt inwestycyjny z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na budowę Terminalu LNG w Świnoujściu. Warszawa, 14 grudnia 2011 system, który łączy Kredyt inwestycyjny z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na budowę Terminalu LNG w Świnoujściu Warszawa, 14 grudnia 2011 GAZ-SYSTEM S.A. GAZ-SYSTEM S.A.: Spółka Skarbu Państwa o znaczeniu strategicznym

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa systemu przesyłowego w ramach jednolitego rynku energii i rozwoju rynku gazu

Rozbudowa systemu przesyłowego w ramach jednolitego rynku energii i rozwoju rynku gazu Rozbudowa systemu przesyłowego w ramach jednolitego rynku energii i rozwoju rynku gazu Piotr Bujalski Zastępca Dyrektora Krajowej Dyspozycji Gazu GAZ-SYSTEM S.A. Warszawa, 7 marca 2013 GAZ-SYSTEM S.A.

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Henryk Majchrzak Dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwo Gospodarki

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Henryk Majchrzak Dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwo Gospodarki Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Henryk Majchrzak Dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwo Gospodarki Uwarunkowania PEP do 2030 Polityka energetyczna Unii Europejskiej: Pakiet klimatyczny-

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU 2014-16

STRATEGIA ROZWOJU 2014-16 STRATEGIA ROZWOJU 2014-16 Spis treści 3 Informacje o Spółce 4 Działalność 5 2013 - rok rozwoju 6 Przychody 8 Wybrane dane finansowe 9 Struktura akcjonariatu 10 Cele strategiczne 11 Nasz potencjał 12 Udział

Bardziej szczegółowo

Wątpliwe korzyści? Ekonomiczne aspekty polityki biopaliwowej UE. Kontekst. Kwiecień 2013

Wątpliwe korzyści? Ekonomiczne aspekty polityki biopaliwowej UE. Kontekst. Kwiecień 2013 Wątpliwe korzyści? Ekonomiczne aspekty polityki biopaliwowej UE Kwiecień 2013 Streszczenie opracowania Międzynarodowego Instytutu na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Biopaliwa za jaką cenę? Przegląd kosztów

Bardziej szczegółowo

Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla

Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla VIII Konferencja Naukowo-Techniczna Ochrona Środowiska w Energetyce Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla Główny Inżynier ds. Przygotowania i Efektywności Inwestycji 1 Rynek gazu Realia

Bardziej szczegółowo

Terminal LNG. Minister Włodzimierz Karpiński z wizytą na terminalu LNG 15.07.2014 r.

Terminal LNG. Minister Włodzimierz Karpiński z wizytą na terminalu LNG 15.07.2014 r. Terminal LNG Minister Włodzimierz Karpiński z wizytą na terminalu LNG 15.07.2014 r. Minister Włodzimierz Karpiński z wizytą na terminalu LNG 15.07.2014 r. Minister Włodzimierz Karpiński z wizytą na terminalu

Bardziej szczegółowo

Kohabitacja. Rola gazu w rozwoju gospodarki niskoemisyjnej

Kohabitacja. Rola gazu w rozwoju gospodarki niskoemisyjnej Kohabitacja. Rola gazu w rozwoju gospodarki niskoemisyjnej Marcin Lewenstein Dyrektor Biura Planowania Strategicznego PGNiG SA 18 listopada 2010 r. Warszawa Rynek gazu w Europie wnioski dla Polski Prognozy

Bardziej szczegółowo

Marcin Tarnawski Spadkowy trend cen gazu na świecie

Marcin Tarnawski Spadkowy trend cen gazu na świecie Komentarz IK Marcin Tarnawski Rynek amerykaoski W 2010 r. na świecie wydobyto 3.193 mld m 3 gazu ziemnego z czego najwięcej w Stanach Zjednoczonych (611 mld m 3 ) oraz w Rosji (588 mld m 3 ). Gaz niekonwencjonalny

Bardziej szczegółowo

Wydobycie gazu łupkowego w Polsce podsumowanie bieżącego etapu prac oraz ocena perspektyw na najbliższe lata

Wydobycie gazu łupkowego w Polsce podsumowanie bieżącego etapu prac oraz ocena perspektyw na najbliższe lata Wydobycie gazu łupkowego w Polsce podsumowanie bieżącego etapu prac oraz ocena perspektyw na najbliższe lata Wydobycie gazu łupkowego w Polsce podsumowanie bieżącego etapu prac oraz ocena perspektyw na

Bardziej szczegółowo

WallStreet 18 Karpacz 2014

WallStreet 18 Karpacz 2014 WallStreet 18 Karpacz 2014 Agenda Kim jesteśmy Kluczowe fakty Charakterystyka rynku Gaz płynny Olej napędowy i biopaliwa Gaz ziemny Wyniki finansowe Prognozy finansowe Cele biznesowe Kim jesteśmy? UNIMOT

Bardziej szczegółowo

Główne problemy. Wysokie koszty importu ropy: 1 mld dziennie w 2011 Deficyt w bilansie handlowym: ~ 2.5 % of PKB 7% wydatków gospodarstw domowych

Główne problemy. Wysokie koszty importu ropy: 1 mld dziennie w 2011 Deficyt w bilansie handlowym: ~ 2.5 % of PKB 7% wydatków gospodarstw domowych Pakiet "Czysta Energia dla u" Europejska strategia dotycząca paliw alternatywnych i towarzyszącej im infrastruktury Warszawa, 15 kwietnia 2013 Katarzyna Drabicka, Policy Officer, European Commission, DG

Bardziej szczegółowo

Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50

Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50 Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50 2 Bank of America Merrill Lynch podniósł prognozy wzrostu PKB dla Polski - z 3,3 do 3,5 proc. w 2015 r. i z 3,4 do 3,7 proc. w 2016 r. W raporcie o gospodarce

Bardziej szczegółowo

GAZ Z ŁUPKÓW PRZYSZŁOŚĆ DLA POLSKI

GAZ Z ŁUPKÓW PRZYSZŁOŚĆ DLA POLSKI GAZ Z ŁUPKÓW PRZYSZŁOŚĆ DLA POLSKI Projekt kierunkowych założeń do ustawy o wydobywaniu węglowodorów, ich opodatkowaniu i Węglowodorowym Funduszu Pokoleń Gaz z łupków przyszłość dla Polski Już teraz Polska

Bardziej szczegółowo

ANALIZA. Kolejne sukcesy South Stream. Nabucco przechodzi do historii?

ANALIZA. Kolejne sukcesy South Stream. Nabucco przechodzi do historii? Kolejne sukcesy South Stream. Nabucco przechodzi do historii? Jesteśmy świadkami rosnącej rosyjskiej aktywności na rzecz uruchomienia Gazociągu Południowego. Dotyczy to zarówno aspektu zapewnienia źródeł

Bardziej szczegółowo

Europa mechanizmy kształtowania cen na rynku gazu. Kilka slajdów z wykładu

Europa mechanizmy kształtowania cen na rynku gazu. Kilka slajdów z wykładu Europa mechanizmy kształtowania cen na rynku gazu Kilka slajdów z wykładu Projekt Polityki Energetycznej Polski 2050 a rynek gazu Europa i liberalizacja rynku gazu Ceny gazu mechanizmy, formuły, umowy

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH

KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH Bogdanka, 8 maja 2014 roku KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH Grupa Kapitałowa Lubelskiego Węgla

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku założenia i perspektywy rozwoju sektora gazowego w Polsce

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku założenia i perspektywy rozwoju sektora gazowego w Polsce Polityka energetyczna Polski do 2050 roku założenia i perspektywy rozwoju sektora gazowego w Polsce Paweł Pikus Wydział Gazu Ziemnego, Departament Ropy i Gazu VII Forum Obrotu 2014 09-11.06.2014 r., Stare

Bardziej szczegółowo

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Kwiecień 2013 Katarzyna Bednarz Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Jedną z najważniejszych cech polskiego sektora energetycznego jest struktura produkcji

Bardziej szczegółowo

Musimy budować wspólny rynek gazu w ramach Grupy Wyszehradzkiej

Musimy budować wspólny rynek gazu w ramach Grupy Wyszehradzkiej Musimy budować wspólny rynek gazu w ramach Grupy Wyszehradzkiej Zacieśnianie współpracy w ramach V4 nabiera coraz większego tempa. Najprężniej rozwijająca się współpraca energetyczna to szczególna okazja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2011. 6 czerwiec 2012 1

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2011. 6 czerwiec 2012 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2011. 6 czerwiec 2012 1 W 2011 r. światowa produkcja stali osiągnęła wzrost (o 7%). W 2011 Polska wyprodukowała 8,8 mln ton stali, odnotowując

Bardziej szczegółowo

Rozwój infrastruktury gazowniczej wyzwaniem XXI wieku. mgr inż. Andrzej Kiełbik

Rozwój infrastruktury gazowniczej wyzwaniem XXI wieku. mgr inż. Andrzej Kiełbik Rozwój infrastruktury gazowniczej wyzwaniem XXI wieku mgr inż. Andrzej Kiełbik 1. Warunki dla tworzenia zliberalizowanego rynku gazowego w Polsce: 2. Aktualny stan systemu gazowniczego w Polsce, 3. Plany

Bardziej szczegółowo

Jak gaz łupkowy wpłynie na ceny gazu dla odbiorców? - Józef Dopke

Jak gaz łupkowy wpłynie na ceny gazu dla odbiorców? - Józef Dopke Jak gaz łupkowy wpłynie na ceny gazu dla odbiorców? - Józef Dopke WYDOBYCIE GAZU ZIEMNEGO W USA Wydobycie gazu brutto w USA [1] wynosiło 666,4 mld m 3 w 2006 roku, 698,3 mld m 3 w 2007 roku, 725,9 mld

Bardziej szczegółowo

21. rocznica powstania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

21. rocznica powstania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 21. rocznica powstania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie co udało się osiągnąć, co jeszcze trzeba zrobić 21 lat Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie garść podstawowych faktów Giełda Papierów

Bardziej szczegółowo

Rozwój energetyki wiatrowej w Polsce w kontekście planów przekształcenia polskiej gospodarki z wysokoemisyjnej na niskoemisyjną

Rozwój energetyki wiatrowej w Polsce w kontekście planów przekształcenia polskiej gospodarki z wysokoemisyjnej na niskoemisyjną Rozwój energetyki wiatrowej w Polsce w kontekście planów przekształcenia polskiej gospodarki z wysokoemisyjnej na niskoemisyjną Polska energetyka wiatrowa szybki rozwój i duży potencjał dalszego wzrostu

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o spółce PKO BP

Podstawowe informacje o spółce PKO BP Podstawowe informacje o spółce PKO BP PKO BANK POLSKI S.A. jeden z najstarszych banków w Polsce. W opinii wielu pokoleń Polaków uważany jest za bezpieczną i silną instytucję finansową. Większościowym akcjonariuszem

Bardziej szczegółowo

Rozwój kogeneracji gazowej

Rozwój kogeneracji gazowej Rozwój kogeneracji gazowej Strategia Grupy Kapitałowej PGNiG PGNiG TERMIKA jest największym w Polsce wytwórcą ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu. Zakłady PGNiG TERMIKA wytwarzają 11 procent produkowanego

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Exxon Mobil Corp. (XOM) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Exxon Mobil Corp. (XOM) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Exxon Mobil Corp. (XOM) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Exxon Mobil Corp. (XOM) zajmuje się eksploatacją złóż mineralnych, produkcją, transportem i sprzedażą ropy naftowej i gazu ziemnego.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM V BALTIC BUSINESS FORUM 2013 Gość Honorowy: Federacja Rosyjska 16-18 października 2013 Świnoujście Heringsdorf

PROGRAM V BALTIC BUSINESS FORUM 2013 Gość Honorowy: Federacja Rosyjska 16-18 października 2013 Świnoujście Heringsdorf PROGRAM V BALTIC BUSINESS FORUM 2013 Gość Honorowy: Federacja Rosyjska 16-18 października 2013 Świnoujście Heringsdorf Dzień pierwszy (16 października 2013) 09:00-13:00 Rejestracja uczestników. 13:00-15:45

Bardziej szczegółowo

Geopolityka energetyczna Rosji

Geopolityka energetyczna Rosji Centrum Strategii Energetycznych w poszukiwaniu opcji strategicznych dla polskiej energetyki Geopolityka energetyczna Rosji Marek Menkiszak Ośrodek Studiów Wschodnich Od redakcji Strategia energetyczna

Bardziej szczegółowo

Rynek energii. Charakterystyka rynku gazu w Polsce

Rynek energii. Charakterystyka rynku gazu w Polsce 5 Rynek energii Charakterystyka rynku gazu w Polsce Źródła gazu ziemnego w Polsce Dostawy gazu na rynek krajowy, 2010 r. 7% 30% 63% Import z Federacji Rosyjskiej Wydobycie krajowe Import z innych krajów

Bardziej szczegółowo

Wzrost cen uprawnień do emisji CO 2 i spadki handlowanych wolumenów na rynku carbon w grudniu

Wzrost cen uprawnień do emisji CO 2 i spadki handlowanych wolumenów na rynku carbon w grudniu Toruń, 7 stycznia 2014 r. Wzrost cen uprawnień do emisji CO 2 i spadki handlowanych wolumenów na rynku carbon w grudniu W grudniu uprawnienia do emisji dwutlenku węgla (EUA) zyskały na wartości 11,26 proc.

Bardziej szczegółowo

Pytania do prezesa Cinema City International Mooky'ego Greidingera o przejęcia i przyszłość grupy.

Pytania do prezesa Cinema City International Mooky'ego Greidingera o przejęcia i przyszłość grupy. Pytania do prezesa Cinema City International Mooky'ego Greidingera o przejęcia i przyszłość grupy. Na jakim etapie jest przetarg na sieć kin Showcase w Wielkiej Brytanii, w którym startuje Cinema City

Bardziej szczegółowo

Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość

Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość Branża motoryzacyjna to jeden z największych i najszybciej rozwijających się sektorów polskiej gospodarki.

Bardziej szczegółowo

Rola gazu w gospodarce niskoemisyjnej

Rola gazu w gospodarce niskoemisyjnej Rola gazu w gospodarce niskoemisyjnej Andrzej Modzelewski RWE Polska SA 18 listopada 2010 r. RWE Polska 2010-11-17 STRONA 1 W odniesieniu do innych krajów UE w Polsce opłaca się najbardziej inwestować

Bardziej szczegółowo

Terminal LNG w Świnoujściu - szansa dla regionu Polskie LNG IX konferencja Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec doświadczenia i perspektywy

Terminal LNG w Świnoujściu - szansa dla regionu Polskie LNG IX konferencja Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec doświadczenia i perspektywy Terminal LNG w Świnoujściu - szansa dla regionu Polskie LNG IX konferencja Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec doświadczenia i perspektywy Sulechów, 16 listopada 2012 1 Terminal LNG w Świnoujściu

Bardziej szczegółowo

WSPIERAMY EUROPARLAMENTARZYSTÓW

WSPIERAMY EUROPARLAMENTARZYSTÓW WSPIERAMY EUROPARLAMENTARZYSTÓW 3 / ZAPEWNIENIE NISKOWĘGLOWEJ PRZYSZŁOŚCI Europa zobowiązała się do obniżenia globalnego wzrostu temperatury do 2 C. Oczekuje się, że poniżej tego poziomu uda się uniknąć

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY O ZNACZENIU WSPÓLNOTOWYM REALIZOWANE PRZEZ GAZ-SYSTEM S.A.

PROJEKTY O ZNACZENIU WSPÓLNOTOWYM REALIZOWANE PRZEZ GAZ-SYSTEM S.A. PROJEKTY O ZNACZENIU WSPÓLNOTOWYM REALIZOWANE PRZEZ GAZ-SYSTEM S.A. Co oznaczają dla rozwoju infrastruktury przesyłu gazu? S Y S T E M, K T Ó R Y Ł Ą C Z Y Kim jesteśmy? GAZ-SYSTEM S.A. jest jednoosobową

Bardziej szczegółowo

Rozwój energetyki gazowej w Polsce - szansa czy zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego?

Rozwój energetyki gazowej w Polsce - szansa czy zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego? Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk Rozwój energetyki gazowej w Polsce - szansa czy zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego? Adam Szurlej Jacek Kamiński Tomasz

Bardziej szczegółowo

Efektywna ekonomicznie ochrona klimatu w zasobach mieszkaniowych Unii Europejskiej - analiza wpływu kosztów energii

Efektywna ekonomicznie ochrona klimatu w zasobach mieszkaniowych Unii Europejskiej - analiza wpływu kosztów energii Efektywna ekonomicznie ochrona klimatu w zasobach mieszkaniowych Unii Europejskiej - analiza wpływu kosztów energii Raport opracowany przez ECOFYS dla Eurima EFEKTYWNA EKONOMICZNIE OCHRONA KLIMATU 06 CZERWCA

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

Niniejszy wniosek obejmuje rozszerzenie przedmiotu działalności Spółki, określonego w 5 ust. 1 Statutu Spółki, o następujące punkty:

Niniejszy wniosek obejmuje rozszerzenie przedmiotu działalności Spółki, określonego w 5 ust. 1 Statutu Spółki, o następujące punkty: Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. Działając na podstawie 14 ust. 2 pkt 15) w związku 35 ust. 1 pkt 18) Statutu Spółki, Zarząd TAURON Polska Energia S.A. wnioskuje do Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Sytuacja społecznogospodarcza

Sytuacja społecznogospodarcza Sytuacja społecznogospodarcza w regionie Włodzimierz Szordykowski Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego Gdańsk, dnia 30 listopada 2011 roku Sytuacja gospodarcza na świecie Narastający dług publiczny

Bardziej szczegółowo

Na światowym rynku - spadek oraz nadpodaż węgla

Na światowym rynku - spadek oraz nadpodaż węgla Na światowym rynku - spadek oraz nadpodaż węgla Utworzone: piątek, 11 maja 2012 Autor: Henryk Paszcza Źródło: portal górniczy fot. Jarosław Galusek Na rynku europejskim z powodu spowolnienia gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Strategia inwestycyjna na rynku akcji. Wybór spółek. Dogrywka Klasówki w ramach kursu e-learningowego SIGG.EDU.PL 11-17 marca 2014 r.

Strategia inwestycyjna na rynku akcji. Wybór spółek. Dogrywka Klasówki w ramach kursu e-learningowego SIGG.EDU.PL 11-17 marca 2014 r. Strategia inwestycyjna na rynku akcji Dogrywka Klasówki w ramach kursu e-learningowego SIGG.EDU.PL Opracuj główne założenia strategii inwestycyjnej na rynku akcji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEGO WĘGLA NA RYNKU SUROWCÓW ENERGETYCZNYCH

KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEGO WĘGLA NA RYNKU SUROWCÓW ENERGETYCZNYCH KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEGO WĘGLA NA RYNKU SUROWCÓW ENERGETYCZNYCH Dr inż. LEON KURCZABINSKI Katowice, czerwiec, 2013 POZYCJA WĘGLA NA KRAJOWYM RYNKU ENERGII WĘGIEL = NIEZALEŻNO NOŚC ENERGETYCZNA ZALEŻNO

Bardziej szczegółowo

Liberalizacja rynku gazu w Polsce Postulaty odbiorców przemysłowych. Warszawa, 29 październik 2014r.

Liberalizacja rynku gazu w Polsce Postulaty odbiorców przemysłowych. Warszawa, 29 październik 2014r. Liberalizacja rynku gazu w Polsce Postulaty odbiorców przemysłowych. Warszawa, 29 październik 2014r. Polski rynek gazu - cechy. Jak dotąd większość polskiego rynku gazu objęta jest regulacją, prawie wszyscy

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PGNiG S.A. 1 kwartał 2006 r.

Wyniki finansowe PGNiG S.A. 1 kwartał 2006 r. Wyniki finansowe PGNiG S.A. 1 kwartał 26 r. Podstawowe wyniki finansowe Przychody ze sprzedaży Zysk brutto Zysk netto EBITDA (leasing) * 18 PLNm GK PGNiG S.A. w mln, MSSF Wyniki GK PGNiG S.A. 1437 1171

Bardziej szczegółowo

Narodowy Cel Redukcyjny z perspektywy podmiotu zobligowanego do jego realizacji

Narodowy Cel Redukcyjny z perspektywy podmiotu zobligowanego do jego realizacji Narodowy Cel Redukcyjny z perspektywy podmiotu zobligowanego do jego realizacji Piotr Szpakowski Dyrektor Biura Zarządzania Ryzykiem Regulacyjnym PKN ORLEN S.A. Konferencja Biopaliwa rozwój czy stagnacja?

Bardziej szczegółowo

Perspektywa IFM RELACJA Z PODRÓŻY DOUSA IFM GLOBAL INVESTMENT RESEARCH WALKA POPYTU Z PODAŻĄ 8 KWIETNIA 2015

Perspektywa IFM RELACJA Z PODRÓŻY DOUSA IFM GLOBAL INVESTMENT RESEARCH WALKA POPYTU Z PODAŻĄ 8 KWIETNIA 2015 IFM GLOBAL INVESTMENT RESEARCH RELACJA Z PODRÓŻY DOUSA WALKA POPYTU Z PODAŻĄ IFM GLOBAL INVESTMENT RESEARCH RELACJA Z PODRÓŻY DO USA WALKA POPYTU Z PODAŻĄ Ostatnim tematem poruszanym w trakcie marcowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z POSIEDZENIA OBSERWATORIUM RYNKU MLEKA w dniu 27.05.2015

SPRAWOZDANIE Z POSIEDZENIA OBSERWATORIUM RYNKU MLEKA w dniu 27.05.2015 SPRAWOZDANIE Z POSIEDZENIA OBSERWATORIUM RYNKU MLEKA w dniu 27.05.2015 Spotkanie rozpoczęto omówieniem aktualnej sytuacji w Unii Europejskiej. Produkcja mleka w pierwszym kwartale spadła o 1,3% w porównaniu

Bardziej szczegółowo

Instytucje finansowe wobec potrzeb sektora energetycznego

Instytucje finansowe wobec potrzeb sektora energetycznego Instytucje finansowe wobec potrzeb sektora energetycznego 0 Potrzeby inwestycyjne w sektorze Po okresie głębokich zmian regulacyjnych, organizacyjnych i własnościowych, branża stoi w obliczu nowego wyzwania,

Bardziej szczegółowo

Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy

Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy prof. dr hab. Piotr Banaszyk, prof. zw. UEP Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Gospodarki Międzynarodowej Agenda 1. Przyczyny globalnego

Bardziej szczegółowo

Otwarte fundusze emerytalne (OFE) w Polsce: perspektywy dla rynku w 2013 roku po mocnym roku 2012

Otwarte fundusze emerytalne (OFE) w Polsce: perspektywy dla rynku w 2013 roku po mocnym roku 2012 Otwarte fundusze emerytalne (OFE) w Polsce: perspektywy dla rynku w 2013 roku po mocnym roku 2012 Rok 2012 okazał się bardzo dobry dla polskich otwartych funduszy emerytalnych Polskie otwarte fundusze

Bardziej szczegółowo

1. Liberalizacja europejskiej polityki energetycznej (wg. Prof. Alana Rileya) a) Trzeci pakiet energetyczny b) Postępowanie antymonopolowe Dyrekcja

1. Liberalizacja europejskiej polityki energetycznej (wg. Prof. Alana Rileya) a) Trzeci pakiet energetyczny b) Postępowanie antymonopolowe Dyrekcja MIĘDZYZDROJE, maj 2012 1. Liberalizacja europejskiej polityki energetycznej (wg. Prof. Alana Rileya) a) Trzeci pakiet energetyczny b) Postępowanie antymonopolowe Dyrekcja Generalna ds. Konkurencji c) Połączenia

Bardziej szczegółowo

Rosja utrzymuje pozycję

Rosja utrzymuje pozycję Rosja utrzymuje pozycję Autor: Jan Wyganowski ( Energia Gigawat nr 1-2/2014) Wieści o mojej śmierci są nieco przesadzone - zwykł był mawiać słynny pisarz Mark Twain. To samo można powiedzieć o kondycji

Bardziej szczegółowo

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo?

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Dariusz Lipka, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Kraków, 11.12.2013 r. Specyfika projektów energetyki odnawialnej -

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa, Praga, Republika Czeska, 20 grudnia 2007 Martin Roman, Dyrektor Generalny ČEZ Zsolt Hernádi, Dyrektor Generalny MOL Group

Konferencja prasowa, Praga, Republika Czeska, 20 grudnia 2007 Martin Roman, Dyrektor Generalny ČEZ Zsolt Hernádi, Dyrektor Generalny MOL Group ČEZ MOL ALIANS STRATEGICZNY Konferencja prasowa, Praga, Republika Czeska, 20 grudnia 2007 Martin Roman, Dyrektor Generalny ČEZ Zsolt Hernádi, Dyrektor Generalny MOL Group DWIE NAJWIĘKSZE SPÓŁKI REGIONALNE

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKA AKCYJNA. źródło ekologicznej energii

SPÓŁKA AKCYJNA. źródło ekologicznej energii SPÓŁKA AKCYJNA źródło ekologicznej energii Spis treści Informacje o Spółce Rynek LPG w Polsce Działalność Spółki Rozlewnia gazu Najwyższa jakość obsługi Debiut giełdowy Struktura akcjonariatu Status Spółki

Bardziej szczegółowo

Czy polskie firmy mają potencjał by stać się międzynarodowymi korporacjami?

Czy polskie firmy mają potencjał by stać się międzynarodowymi korporacjami? Czy polskie firmy mają potencjał by stać się międzynarodowymi korporacjami? W przeciągu ostatnich 20 lat, polskie firmy znacząco powiększyły swoje możliwości finansowe i wiele z nich zdecydowało się wyjść

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA PROGRAMY POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA. Zagadnienia, problemy, wskazania

PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA PROGRAMY POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA. Zagadnienia, problemy, wskazania PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA PROGRAMY POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA Zagadnienia, problemy, wskazania Opracował: mgr inż. Jerzy Piszczek Katowice, grudzień 2009r. I. WPROWADZENIE Praktyczna realizacja zasad zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014. Aleksander Łaszek

Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014. Aleksander Łaszek Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014 Aleksander Łaszek Wzrost gospodarczy I Źródło: Komisja Europejska Komisja Europejska prognozuje w 2014 i 2015 roku przyspieszenie tempa

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji Tomasz Dąbrowski Dyrektor Departamentu Energetyki Warszawa, 22 października 2015 r. 2 Polityka energetyczna Polski elementy

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 07-14.08.2015

Komentarz tygodniowy 07-14.08.2015 Komentarz tygodniowy 07-14.08.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Inflacja konsumentów Według danych GUS, wskaźnik inflacji konsumentów w lipcu br. ukształtował się na poziomie minus 0,7 % r/r (wobec

Bardziej szczegółowo

Grupa G.C.E. PROFITIA Management Consultants. Możliwości współpracy zwiększanie efektywności energetycznej

Grupa G.C.E. PROFITIA Management Consultants. Możliwości współpracy zwiększanie efektywności energetycznej Grupa G.C.E. PROFITIA Management Consultants Możliwości współpracy zwiększanie efektywności energetycznej Agenda Prezentacja GCE jako partnera w zakresie efektywności energetycznej Potrzeba zwiększania

Bardziej szczegółowo

Wnioski Prezesa URE z analizy uwag do Programu Uwalniania Gazu (wprowadzenie do dyskusji)

Wnioski Prezesa URE z analizy uwag do Programu Uwalniania Gazu (wprowadzenie do dyskusji) Wnioski Prezesa URE z analizy uwag do Programu Uwalniania Gazu (wprowadzenie do dyskusji) Warsztaty ws. Programu Uwalniania Gazu Warszawa, 28 maja 2012 r. Oczekiwania uczestników rynku gazu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Liberalizacja rynku gazu w Polsce oraz strategia dywersyfikacji dostaw gazu

Liberalizacja rynku gazu w Polsce oraz strategia dywersyfikacji dostaw gazu Liberalizacja rynku gazu w Polsce oraz strategia dywersyfikacji dostaw gazu Jan Chadam Prezes Zarządu Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej 29 Październik 2014 GAZ-SYSTEM S.A. Informacje podstawowe

Bardziej szczegółowo

Ranking gospodarek świata 2010

Ranking gospodarek świata 2010 Drukuj zamknij Ranking gospodarek świata 2010 03.11.2010, 12:04 Instytut Globalizacji ogłosił III edycję rankingu najszybciej rozwijających się państw, z którego wynika, że Państwo Środka posiada najbardziej

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA SYSTEMU WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W BUDYNKU ISTNIEJĄCYM Z WYKORZYSTANIEM GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPŁA

MODERNIZACJA SYSTEMU WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W BUDYNKU ISTNIEJĄCYM Z WYKORZYSTANIEM GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPŁA MODERNIZACJA SYSTEMU WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W BUDYNKU ISTNIEJĄCYM Z WYKORZYSTANIEM GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPŁA WSTĘP Rośnie nasza świadomość ekologiczna, coraz bardziej jesteśmy przekonani, że zrównoważony

Bardziej szczegółowo

Rola PIR w finansowaniu projektów infrastrukturalnych. Warszawa, 13 maja 2014

Rola PIR w finansowaniu projektów infrastrukturalnych. Warszawa, 13 maja 2014 Rola PIR w finansowaniu projektów infrastrukturalnych Warszawa, 13 maja 2014 Polskie Inwestycje Rozwojowe Cele PIR Inwestowanie na terytorium Polski przyczyniające się do rozwoju kraju w zdefiniowanych

Bardziej szczegółowo

Prognoza finansowa Grupy Motoricus S.A. na rok 2012

Prognoza finansowa Grupy Motoricus S.A. na rok 2012 Prognoza finansowa Grupy Motoricus S.A. na rok 2012 Przedstawiona prognoza została sporządzona na okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r. 1. Rynek motoryzacyjny - prognozy tendencji w 2012 r. Rynek

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie najważniejszych wydarzeń minionego tygodnia

Podsumowanie najważniejszych wydarzeń minionego tygodnia Podsumowanie najważniejszych wydarzeń minionego tygodnia Aby jeszcze bardziej poszerzyć Waszą wiedzę o to, co dzieje się na świecie, a czego nie znajdziecie w mediach mainstreamowych, postanowiłem wprowadzić

Bardziej szczegółowo

Wyniki KGHM Polska Miedź S.A. po II kwartale 2006 roku

Wyniki KGHM Polska Miedź S.A. po II kwartale 2006 roku Wyniki KGHM Polska Miedź S.A. po II kwartale 2006 roku Plan prezentacji Wyniki po II kwartale 2006 roku Koszty Wskaźniki rentowności i EBITDA Plany inwestycyjne Zasoby Wybrane dane finansowe 2 Warunki

Bardziej szczegółowo

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 2 8 września 2013 r.

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 2 8 września 2013 r. Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu 2 8 września 2013 r. Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce Parkiet: Najlepsi prezesi spółek giełdowych Ludzie rynku wyszukali wzorowo zarządzane firmy z warszawskiego

Bardziej szczegółowo

UNIJNE CELE W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ A BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE POLSKI DO 2030 ROKU

UNIJNE CELE W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ A BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE POLSKI DO 2030 ROKU by WARSZAWA, 4 UNIJNE CELE W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ A BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE POLSKI DO ROKU MACIEJ BUKOWSKI ALEKSANDER ŚNIEGOCKI WARSZAWSKI INSTYTUT STUDIÓW EKONOMICZNYCH Al. JEROZOLIMSKIE

Bardziej szczegółowo

Rynek cukru. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/2015

Rynek cukru. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/2015 Rynek cukru Czynniki podażowo-popytowe Krajowa bieżąca produkcja cukru 1 z buraków w roku gospodarczym 2 2014/2015 (według wstępnych danych producentów cukru przesłanych do ARR) wyniesie 1 985 tys. ton

Bardziej szczegółowo

Międzyrynkowa analiza kursów walutowych SPIS TREŚCI

Międzyrynkowa analiza kursów walutowych SPIS TREŚCI Międzyrynkowa analiza kursów walutowych Ashraf Laidi SPIS TREŚCI Przedmowa Podziękowania Wprowadzenie Rozdział 1. Dolar i złoto Koniec systemu z Bretton Woods złoto rozpoczyna hossę Restrykcyjna polityka

Bardziej szczegółowo

Czy rewolucja na rynku gazu w USA powtórzy się w Europie?

Czy rewolucja na rynku gazu w USA powtórzy się w Europie? Czy rewolucja na rynku gazu w USA powtórzy się w Europie? Wstęp Najnowszy, jeden z największych na świecie, amerykański terminal LNG w Sabine Pass w pobliżu Western Cameron Parish w stanie Luizjana budowany

Bardziej szczegółowo

Comarch Q1-Q3 2007. Janusz Filipiak. Prezes Zarządu. 20 listopada 2007, Warszawa

Comarch Q1-Q3 2007. Janusz Filipiak. Prezes Zarządu. 20 listopada 2007, Warszawa Comarch Q1-Q3 2007 Janusz Filipiak Prezes Zarządu 20 listopada 2007, Warszawa Wyniki finansowe Q3 Q3 2007 Q3 2006 Przychody 140 435 (wzrost o 15%) 122 057 Zysk operacyjny 9 844 8 863 Zysk netto 6 839 6

Bardziej szczegółowo

Zyski są w Twoim zasięgu! Typy inwestycyjne Union Investment

Zyski są w Twoim zasięgu! Typy inwestycyjne Union Investment Zyski są w Twoim zasięgu! Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa Listopad 2012 Co ma potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy listopad 2012 Kategorie aktywów cieszące się największym zainteresowaniem

Bardziej szczegółowo

Ogarniamy prąd, żeby nie ogarnęła nas ciemność TŁO

Ogarniamy prąd, żeby nie ogarnęła nas ciemność TŁO Gminazjum 67 maj 2014 Ogarniamy prąd, żeby nie ogarnęła nas ciemność TŁO 1. Jakie możliwości daje nam 3Rewolucja Przemysłowa? 2. Jaka jest rola sieci społecznościowych? 3. Jak to robią inni? 4. Jaki jest

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowa strategia budowania wartości GK PGNiG do roku 2014. 19 grudnia 2012 roku

Krótkoterminowa strategia budowania wartości GK PGNiG do roku 2014. 19 grudnia 2012 roku Krótkoterminowa strategia budowania wartości GK PGNiG do roku 2014 19 grudnia 2012 roku Przesłanki realizacji krótkoterminowej strategii budowania wartości GK PGNiG Maksymalizacja potencjału segmentu upstream

Bardziej szczegółowo

PGNiG w liczbach 2012

PGNiG w liczbach 2012 PGNiG w liczbach 2012 PGNiG w liczbach 2012 Spis treści Kluczowe wartości 6 Główne wskaźniki oraz zatrudnienie 8 Kluczowe dane rynkowe 9 Fluktuacje ceny akcji oraz struktura akcjonariatu 10 Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Z Mirosławem Krutinem, prezesem KGHM Polska Miedź, rozmawia Adam Roguski.

Z Mirosławem Krutinem, prezesem KGHM Polska Miedź, rozmawia Adam Roguski. Z Mirosławem Krutinem, prezesem KGHM Polska Miedź, rozmawia Adam Roguski. Wierzy Pan, że Skarb Państwa, kontrolujący 42 proc. akcji KGHM, zrezygnuje z dywidendy z ubiegłorocznego zarobku, szacowanego na

Bardziej szczegółowo

Grupa Alumetal Wyniki za I kwartał 2015

Grupa Alumetal Wyniki za I kwartał 2015 Grupa Alumetal Wyniki za I kwartał 2015 12 maja 2015 I kwartał 2015 i LTM w skrócie Wolumen sprzedaży 45 tys. ton w 1Q 2015 i 162 tys. ton w LTM EBITDA 19 mln PLN w 1Q 2015 i 75 mln PLN w LTM Zysk netto

Bardziej szczegółowo

Wszystkie przedstawione dane opierają się na źródłach :

Wszystkie przedstawione dane opierają się na źródłach : Wszystkie przedstawione dane opierają się na źródłach : - The Energy Information Administration (EIA) of the U.S. Department of Energy http://poland.usembassy.gov/gas_release.html - Ustawa z dnia 16 września

Bardziej szczegółowo

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Czym zajmuje się firma? Bank of America jeden z największych banków świata. Pod względem wielkości aktywów zajmuje 3.

Bardziej szczegółowo

51 Informacja przeznaczona wyłącznie na użytek wewnętrzny PG

51 Informacja przeznaczona wyłącznie na użytek wewnętrzny PG 51 DO 2020 DO 2050 Obniżenie emisji CO2 (w stosunku do roku bazowego 1990) Obniżenie pierwotnego zużycia energii (w stosunku do roku bazowego 2008) Obniżenie zużycia energii elektrycznej (w stosunku do

Bardziej szczegółowo