LIFE. Wyniki Finansowe Pramerica. Life Planner. Korzystne zmiany. magazyn wszystkich ubezpieczonych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LIFE. Wyniki Finansowe Pramerica. Life Planner. Korzystne zmiany. magazyn wszystkich ubezpieczonych"

Transkrypt

1 LIFE Zawód Life Planner Ubezpieczenia po japońsku Wyniki Finansowe Pramerica Korzystne zmiany w ofercie produktowej KAMPANIA BILLBOARDOWA Profesjonalizm w każdym detalu

2 SPIS TREŚCI firma 01 Słowo wstępu 02 Stabilny wzrost i gwarancja bezpieczeństwa Klientów 03 Wysoka stopa zwrotu z inwestycji 04 Rozwijamy się 05 Mamy solidnych właścicieli oferta 06 Korzystne zmiany w ofercie produktowej 10 UBEZPIECZENIA GRUPOWE 13 Warto mieć polisę SERWIS 14 Indywidualne i profesjonalne podejście do każdego Klienta 16 Wyniki ankiety satysfakcji Klientów 17 DOBRE PRAKTYKI PRAMERICA ludzie 18 Kampania billboardowa 20 Zawód Life Planner 22 Fundacja Pramerica 25 Najlepszy pracodawca dodatek specjalny 26 ROZMOWA O ZDROWIU 28 Ubezpieczenia po japońsku Wydawca: Pramerica Życie TUiR SA, al. Jana Pawła II 23, Warszawa Nadzór redakcyjny: Magdalena Kowalska Infolinia (czynna w godz ) Projekt i realizacja: Pola Design

3 SZANOWNI PAŃSTWO Jak co roku przesyłamy do Państwa najważniejsze informacje dotyczące Pramerica Życie TUiR SA. Zacznę od dobrej wiadomości, że 2012 rok był bardzo korzystny dla naszej Firmy. Mimo dość trudnej sytuacji na rynkach finansowych udało nam się utrzymać dynamikę wzrostu sprzedaży na poziomie 16%, a rok zakończyliśmy z zyskiem netto w wysokości 10,6 mln PLN. Na stabilny rozwój Firmy składa się przede wszystkim działalność w sektorze ubezpieczeń indywidualnych. Liczba osób ubezpieczonych w Pramerica dynamicznie rośnie. Dzięki temu możemy inwestować w nowe oddziały w 2012 roku pojawiliśmy się w Lublinie. Wysoka jakość naszych usług została również doceniona przez przedsiębiorców. Pramerica ubezpiecza pracowników pracujących w ponad 700 firmach. Bardzo cieszy nas fakt, że Państwo nasi Klienci obdarzacie Pramerica dużym zaufaniem i zostajecie z nami na wiele lat. Wskazuje na to liczba polis, które są rokrocznie odnawiane, modyfikowane i dostosowywane do aktualnych potrzeb, zarówno w kontraktach grupowych, jak i indywidualnych. Szczególnie cenimy długoterminowe relacje z Państwem, dlatego z myślą o Państwa bezpieczeństwie rozszerzyliśmy ofertę produktową o dodatkowe rozwiązania, między innymi w umowach chroniących Państwa od skutków ciężkich zachorowań czy pobytu w szpitalu. Staramy się być liderem rynku w zakresie szerokości ochrony i wysokości świadczeń, a nowe rozwiązania są dostępne zarówno dla nowych, jak i wcześniej ubezpieczonych Klientów. Dla tych z Państwa, którzy kupili Ubezpieczenie na Życie z Emeryturą (RIE 60/65) i są z nami związani 9 lat i dłużej, wprowadziliśmy korzystne zmiany dotyczące wysokości wypłaty rent emerytalnych. W sposób szczególny dbamy o to, aby jakość świadczonych Państwu usług była na bardzo wysokim poziomie. Dzięki przeprowadzonemu badaniu satysfakcji Klientów poznaliśmy lepiej Państwa oczekiwania, między innymi w obszarze obsługi bezpośredniej i oczekiwań dotyczących kontaktów poprzez kanały elektroniczne. Wdrożenie oczekiwanych rozwiązań będzie naszym priorytetem w najbliższym roku. Z badania dowiedzieliśmy się także, że blisko połowa z Państwa bardzo wysoko nas ocenia i rekomenduje swoim bliskim. To dla nas prawdziwy powód do satysfakcji i bardzo Państwu za to dziękujemy. Cieszy mnie wyróżnienie w badaniu Najlepszy Pracodawca, które w tym roku zostało nam przyznane już po raz piąty. W Pramerica pracują ludzie wrażliwi społecznie, którzy poza działalnością biznesową prowadzą również, poprzez Fundację Pramerica, działania charytatywne mające na celu wyrównanie szans społecznych i edukacyjnych dla dzieci z najbiedniejszych rodzin. To tylko wprowadzenie do roku z życia Firmy. Zachęcam do lektury Pramerica Life. BEATA ANDRUSZKIEWICZ PREZES ZARZĄDU Pramerica Życie TUiR SA 1

4 firma Stabilny wzrost i gwarancja bezpieczeństwa Klientów Wyniki finansowe opublikowane za rok 2012 pokazują, że konsekwentnie realizujemy strategię stabilnego i zrównoważonego wzrostu. W niepewnych czasach gwarantujemy naszym Klientom bezpieczeństwo w wieloletnim horyzoncie czasowym. Prowadzimy działalność ubezpieczeniową w dwóch strategicznych obszarach biznesowych działalności bezpośredniej oraz reasekuracji czynnej. Utrzymujemy wysoką dynamikę przypisu składki brutto z działalności bezpośredniej. Na koniec IV kwartału 2012 r. składka przypisana brutto z działalności bezpośredniej osiągnęła poziom 146,3 mln zł, co w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego oznacza wzrost o 16%. Dynamiczny rozwój Spółki wskazuje również tempo wzrostu łącznych aktywów na koniec 2012 roku wyniosły ponad 500 mln zł, czyli o blisko 100 mln zł więcej niż na koniec 2011 roku. Kontynuujemy konsekwentną i bezpieczną politykę inwestycyjną. Na koniec IV kwartału 2012 r. przychody z lokat wyniosły ponad 19,1 mln zł, tj. o 14% więcej niż w roku ubiegłym. Rok 2012 zamknęliśmy z zyskiem w wysokości 10,6 mln zł netto. Utrzymujemy wysoki poziom bezpieczeństwa środków powierzonych przez Klientów, określany poprzez wskaźnik pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami spółki (na koniec IV kwartału 2012 r. wyniósł 166%). Wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi był bardzo wysoki i wyniósł 388% na koniec raportowanego okresu. Wpływ na stabilną sytuację finansową Spółki ma także konsekwentna polityka inwestycyjna, opierająca się na selektywnym stylu inwestycyjnym opartym o dłużne papiery skarbowe. Towarzystwo Ubezpieczeniowe przywiązuje dużą wagę do zarządzania ryzykiem operacyjnym i finansowym, stosując wysokie standardy kontroli czynników ryzyka wpływających na model biznesowy Spółki. I XII 2011 (tys. zł) A I XII 2012 (tys. zł) B dynamika C= B / A Składka przypisana brutto Składka przypisana brutto działalność bezpośrednia Przychody z lokat Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto Zmiana stanu rezerw na udziale własnym Koszty działalności ubezpieczeniowej Wynik finansowy netto Wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi % % 114% 116% 114% 114% 92% 110% 493% Wskaźnik pokrycia rezerw techniczno- -ubezpieczeniowych aktywami 136% 166% Tomasz Kostrzycki Dyrektor Finansowy, Członek Zarządu 2

5 firma Stopa zwrotu uzyskana dla Klientów w 2012 r. wyniosła 5,58%. Wpływ na stopę zwrotu miały przede wszystkim inwestycje w długoterminowe obligacje skarbowe, które są pożądanym bezpiecznym instrumentem finansowym kupowanym zarówno przez inwestorów polskich, jak i zagranicznych. Warto zauważyć, że Polska dzięki dobrym wskaźnikom makroekonomicznym i niskiemu zadłużeniu w stosunku do PKB w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej staje się tzw. bezpieczną przystanią Europy Środkowej. To powoduje zwiększanie napływu kapitału do naszego kraju i w konsekwencji spadek rentowności papierów skarbowych. Utrzymanie tej tendencji może przełożyć się w przyszłości na obniżkę stóp zwrotu portfela. Na koniec 2012 roku wartość portfela, w skład którego wchodziły obligacje Skarbu Państwa i depozyty bankowe, przekroczyła 360 milionów złotych. Wysoka stopa zwrotu z inwestycji Bezpieczeństwo powierzonych środków jest tym, czym na pierwszym miejscu kieruje się Pramerica, inwestując w skarbowe papiery dłużne. STOPA INdeksacji ,10% ,9% ,6% ,7% ,8% % % ,9% ,2% ,6% % STOPA ZWROTU Z inwestycji ,72% 13,55% ,55% ,45% ,73% ,43% ,24% ,48% ,43% ,41% ,54% 2011 Jacek Siedlarski Skarbnik 3

6 firma GDYNIA SZCZECIN BYDGOSZCZ POZNAŃ WARSZAWA ŁÓDŹ WROCŁAW LUBLIN KATOWICE KRAKÓW Lokalizacja placówek Pramerica RZESZÓW Rozwijamy się W 2012 roku otworzyliśmy nowy oddział Pramerica w Lublinie, tym samym rozszerzyliśmy liczbę naszych oddziałów do 16. Nowy punkt na mapie z logo Pramerica to dla nas powód do dumy, a przede wszystkim większa dostępność naszej oferty dla Klientów. Spełnienie oczekiwań naszych Klientów jest głównym zadaniem do wykonania. Jesteśmy częścią miast, w których działamy. To dla nas bardzo ważne. Znajomość rynku oraz lokalnych społeczności pomogła nam zdecydować o wyborze Lublina na lokalizację nowej placówki Pramerica. Do końca roku planujemy otworzyć oddziały w Rzeszowie i Bydgoszczy. Grażyna Sipińska Regionalny Dyrektor Sprzedaży 4

7 Pramerica opiera swoją działalność na wartościach i tradycji spółki- -matki Prudential Financial, Inc. (PFI) z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, której korzenie sięgają 1875 roku. PFI obsługuje miliony Klientów na czterech kontynentach w ponad 35 krajach świata, zatrudniając około pracowników i współpracowników sił sprzedaży. W tym roku PFI znalazło się na 2. miejscu listy rankingowej Najbardziej podziwianych firm na świecie magazynu Mamy solidnych właścicieli FORTUNE w kategorii Ubezpieczenia: Życiowe i Zdrowotne. Na koniec czwartego kwartału 2012 aktywa firmy zamykały się kwotą 1,06 bln USD. Od 2001 r. akcje zwykłe Firmy są w obrocie na nowojorskiej giełdzie papierów wartościowych. To światowa potęga, do dziedzictwa której nawiązuje filozofia Pramerica. Hołdujemy tym samym zasadom, chcąc zapewnić Klientom bezpieczeństwo finansowe i spokój ducha, chroniąc wartości najważniejsze życie i zdrowie. Podobnie szkolimy też swoich Life Plannerów. Naszym logo jest skała Gibraltaru, która uosabia: trwałość, bezpieczeństwo i stabilność. Prudential Financial, Inc. (PFI) spółka zarejestrowana w Stanach Zjednoczonych, nie jest powiązana w żaden sposób z Prudential plc, spółką zarejestrowaną w Wielkiej Brytanii. Alicja Walczyna Marketing Life Planner to zastrzeżony znak towarowy wykorzystywany przez Pramerica na określenie profesjonalnego Agenta Ubezpieczeniowego. 5

8 oferta Korzystne zmiany w ofercie produktowej W 2012 r. Pramerica Życie TUiR SA wprowadziła korzystne zmiany do Warunków Umów Dodatkowych Ubezpieczenia na Wypadek Pobytu w Szpitalu i Ubezpieczenia na Wypadek Poważnego Zachorowania, a także Ubezpieczenia na Życie z Emeryturą. Zmiany objęły również umowy, które zostały zawarte wcześniej. Oznacza to, że zarówno nowi Klienci, jak i Klienci, którzy już posiadali dane umowy ubezpieczeniowe, zostali objęci kompleksową ochroną ubezpieczeniową. Oferta nie jest zmianą istniejących umów ubezpieczenia, lecz naszą deklaracją, że w procesie wypłat świadczeń będziemy stosowali korzystniejsze dla Państwa zakresy i definicje zdarzeń. Zmiany nie mają wpływu na cenę Państwa ubezpieczenia. Rozszerzyliśmy zakresy następujących umów ubezpieczeniowych: Ubezpieczenie na Życie z Emeryturą Ubezpieczenie na Wypadek Pobytu w Szpitalu Ubezpieczenie na Wypadek Poważnego Zachorowania 6

9 oferta Ubezpieczenie na Życie z Emeryturą Gwarantuje ochronę życia przez cały okres trwania umowy. Emerytura może być wypłacana miesięcznie lub jako jednorazowa kwota zgromadzonego kapitału w chwili zakończenia ochrony ubezpieczeniowej. Dajemy gwarancję wysokości emerytury. W momencie przystąpienia do ubezpieczenia dokładnie wiadomo, jaka będzie wysokość miesięcznej wypłaty. Wielkość kapitału może się tylko zwiększyć, dzięki udziałowi w zysku. Klient decyduje, kiedy chce zacząć otrzymywać wypłaty po ukończeniu 60, 65 lub 70 lat. Dodatkowo okres ubezpieczenia można skrócić dzięki zgromadzonej wartości wykupu i pobierać emeryturę wcześniej. W przypadku śmierci w chwili pobierania emerytury wypłatę podejmuje Uposażony. Wysokość składki ustalona w momencie zakupu ubezpieczenia jest niezmienna, niezależnie od stanu zdrowia. Możliwość indeksacji i udział w zysku chronią zgromadzony kapitał przed negatywnymi skutkami inflacji. Możliwość wypłacenia środków z polisy w razie nagłej potrzeby. Możliwość dokupienia umów dodatkowych rozszerzających zakres ochrony ubezpieczeniowej. Zakres zmian: Za ten sam kapitał emerytalny podwyższyliśmy gwarantowaną miesięczną wypłatę. Dodaliśmy rentę pewną. Oznacza to, że po osiągnięciu wieku emerytalnego i wybraniu świadczenia emerytalnego w formie miesięcznych wypłat gwarantujemy, że emerytura będzie wypłacana Ubezpieczonemu do końca jego życia lub Uposażonemu z tytułu śmierci Ubezpieczonego do końca okresu, w którym Ubezpieczony skończyłby 75 lat. Nowo obowiązujący zakres znajduje się w Warunkach Umowy Dodatkowej z dnia 22 października 2012 r. (uchwała nr 4/10/2012). Oferta po zmianach dotyczy umów kupionych przed 2003 rokiem. 7

10 oferta Ubezpieczenie na Wypadek Pobytu w Szpitalu Ubezpieczenie obejmuje pobyt w szpitalu spowodowany chorobą lub nieszczęśliwym wypadkiem. Wypłata za pobyt w szpitalu następuje już od 1 dnia, co jest unikalne na rynku. Jeżeli powodem pobytu w szpitalu jest nieszczęśliwy wypadek, wówczas za pierwsze 14 dni pobytu świadczenie jest wypłacane w podwójnej kwocie. Świadczenie zawsze jest powiększone o dodatek rehabilitacyjny (równy 25% świadczenia), który można przeznaczyć na dowolny cel. Limit dni pobytu w szpitalu w czasie trwania całej umowy jest jednym z najwyższych na rynku i stanowi 500 dni (to prawie 1,5 roku). Nie stosujemy żadnych ograniczeń dotyczących liczby dni spędzonych w szpitalu w danym roku. Jeżeli więc pobyt w szpitalu będzie trwał rok kalendarzowy, wypłacimy świadczenie za całe 365 dni. W przypadku śmierci w czasie pobytu w szpitalu świadczenie z tytułu tej umowy otrzymuje osoba uprawniona do świadczenia. Zakres zmian: Skrócenie minimalnego czasu pobytu w szpitalu z 5 dni do 1 dnia. Włączenie do zakresu ubezpieczenia pobytów w szpitalu spowodowanych badaniami diagnostycznymi, korekcją wad wzroku, a także leczeniem lub operacją związanymi z niepłodnością lub zapłodnieniem In vitro. Ubezpieczenie na Wypadek Poważnego Zachorowania Oferujemy bardzo szeroki zakres ochrony w przypadku poważnego zachorowania. Ubezpieczenie zapewnia ochronę w przypadku najczęściej występujących poważnych chorób takich jak: zawał serca, udar mózgu, nowotwór złośliwy, niewydolność nerek, stwardnienie rozsiane, łagodny (niezłośliwy) guz mózgu, choroba Alzheimera, choroba Parkinsona oraz w przypadku wielu innych. Zapewniamy ochronę także w przypadku poważnych operacji takich jak: operacje na naczyniach wieńcowych (by-pass), transplantacje głównych narządów, operacje zastawek serca oraz operacje wszczepienia protezy aortalnej. Oprócz Ubezpieczonego, w ramach tej samej umowy, ochroną objęte są również wszystkie jego dzieci (również te, które urodzą się w przyszłości). Umowa trwa 5 lat, ale istnieje gwarantowana możliwość jej przedłużenia na kolejne lata bez ponownej oceny ryzyka ubezpieczeniowego. Ubezpieczenie obowiązuje na całym świecie przez 24 godziny na dobę. Zakres zmian: Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia z 12 do 28 poważnych zachorowań. W tabeli na stronie 9 znajdą Państwo poważne zachorowania i operacje wraz z wysokością świadczenia. Szczegółowe definicje poszczególnych poważnych zachorowań i operacji znajdą Państwo w Warunkach Umowy Dodatkowej. Nowo obowiązujący zakres znajduje się w Warunkach Umowy Dodatkowej i dotyczy zdarzeń mających miejsce po 11 września 2012 roku. Nowo obowiązujący zakres znajduje się w Warunkach Umowy Dodatkowej i dotyczy zdarzeń mających miejsce po 11 września 2012 roku. 8

11 Poważne zachorowanie 1. Poważny zawał serca 100% 2. Poważny udar mózgu 100% 3. Nowotwór złośliwy 100% 4. Niewydolność nerek 100% 5. Stwardnienie rozsiane 100% 6. Łagodny (niezłośliwy) guz mózgu 100% 7. Choroba Parkinsona 100% 8. Choroba Crohna 100% 9. Choroba neuronu ruchowego 100% 10. Niedokrwistość aplastyczna 100% 11. Odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu 50% 12. Piorunujące zapalenie wątroby 100% 13. Poważny uraz głowy (powodujący deficyt neurologiczny) 100% 14. Przewlekła niewydolność oddechowa 100% 15. Przewlekła niewydolność wątroby 100% 16. Sepsa 50% 17. Śpiączka 50% 18. Tężec 50% 19. Wrzodziejące zapalenie jelita grubego 100% 20. Wścieklizna 50% 21. Zaawansowany stan otępienny (w tym choroba Alzheimera) 100% 22. Zakażenie HIV nabyte wskutek narażenia zawodowego 50% 23. Zakażenie HIV nabyte wskutek transfuzji krwi 50% 24. Zapalenie mózgu 100% 25. Operacja na naczyniach wieńcowych 100% 26. Transplantacja głównych narządów 100% 27. Operacja zastawek serca 100% 28. Operacja wszczepienia protezy aortalnej 100% Procent sumy ubezpieczenia Dla tych z Państwa, którzy posiadają polisy ubezpieczeniowe od minimum dwóch lat, przygotowaliśmy specjalną ofertę dokupienia umów dodatkowych na korzystniejszych warunkach. Dzięki rozszerzeniu ochrony o dodatkowe zakresy oferujemy Państwu kompleksową ochronę ubezpieczeniową i wypłatę w przypadku jak największej liczby zdarzeń losowych. Indywidualne rozwiązania zostaną Państwu zaprezentowane w specjalnie przygotowanych propozycjach i za pośrednictwem Telefonicznego Centrum Obsługi Klienta. Aktualne warunki ubezpieczeń znajdą Państwo na naszej stronie internetowej Sławomir Szostakiewicz Analityk Aktuarialny 9

12 oferta Ubezpieczenia grupowe w ofercie Pramerica Firma Pramerica Życie TUiR SA oprócz ubezpieczeń dla Klientów indywidualnych (polisy indywidualne) oferuje także ubezpieczenia dla pracowników firm (polisy grupowe). Zgodnie z filozofią Firmy, mamy ambicję obsługiwać naszych Klientów na najwyższym poziomie i stworzyć nową jakość w ubezpieczeniach grupowych na rynku polskim. Klienci to doceniają i dzięki temu jesteśmy ubezpieczycielem dla wielu znamienitych marek firm polskich i zagranicznych. Umowa ubezpieczenia grupowego to umowa zawierana zazwyczaj pomiędzy pracodawcą (zw. ubezpieczającym) a ubezpieczycielem (firma ubezpieczeniowa) na rzecz pracownika (zw. ubezpieczonym). 10 Ubezpieczenia grupowe dają wiele korzyści, ale nie zastępują ubezpieczeń indywidualnych. Przedsiębiorcy oferują swoim pracownikom grupowe ubezpieczenie na życie, jako dodatkowy bonus. Ubezpieczeniem może być objęty każdy pracownik w wieku do 65. roku życia, zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub innej umowy cywilno- -prawnej, jeśli pracodawca zdecydował się objąć ochroną ubezpieczeniową również te osoby. Jako że zakres takiego ubezpieczenia jest dość szeroki, oferta jest atrakcyjna. Warto też pamiętać, że w przypadku ubezpieczeń grupowych procedura oceny stanu zdrowia ubezpieczonych jest znacznie uproszczona lub w ogóle nie jest stosowana. Ubezpieczenie grupowe, jak sama nazwa wskazuje, nie jest jednak dopasowane do indywidualnych potrzeb każdego z pracowników. Ubezpieczyciel traktuje grupę jako jednego ubezpieczonego, co oznacza, że wiek, stan zdrowia i potencjalne ryzyko zostaje uśrednione. Gotowe rozwiązania oferowane w ubezpieczeniu grupowym mogą być korzystne, ale nie zawsze dopasowane do naszych indywidualnych potrzeb, np. wysportowanemu, 25-letniemu mężczyźnie niekoniecznie potrzebne jest ubezpieczenie na wypadek zawału serca, a 55-letniej kobiecie świadczenie z tytułu urodzenia dziecka. Z pewnością warto przystąpić do ubezpieczenia grupowego w swoim zakładzie pracy, jednak należy pamiętać, że nie będzie to produkt szyty na miarę naszych indywidualnych potrzeb. Ubezpieczeniem najlepiej dopasowanym do naszej osobistej

13 oferta sytuacji materialnej i życiowej zawsze będzie polisa indywidualna. Polisa ubezpieczenia grupowego jest bardzo korzystna dla pracodawcy. Można nawet powiedzieć, że cena ubezpieczenia grupowego to cena spokoju pracodawcy. Poza korzyściami czysto wizerunkowymi, firmy dbającej o swoich pracowników, ubezpieczenia grupowe dają także wymierne korzyści finansowe. Pracodawca, opłacając składkę za pracowników, może: Zaliczyć opłacone przez siebie składki związane z ubezpieczeniem pracowników (pod pewnymi warunkami) do kosztów uzyskania przychodów (art. 16 ust. 1 pkt. 59 ustawy z dn r. o podatku dochodowym od osób prawnych, tekst jednolity Dz. U. 2011, Nr 74, poz. 397 wraz z późniejszymi zmianami, lub art. 23 ust. 1 pkt. 57 z dn r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tekst jednolity Dz. U. 2012, poz. 361 wraz z późniejszymi zmianami). Być zwolniony z odprawy pośmiertnej. W przypadku opłacania składek ubezpieczeniowych przez pracodawcę świadczenie z zakładu ubezpieczeń zastępuje odprawę pośmiertną. W sytuacji gdy świadczenie jest niższe od przysługującej odprawy, pracodawca pokrywa różnicę między świadczeniem a należną odprawą (zgodnie z art. 93 par. 7 Kodeksu pracy). Skorzystać z międzynarodowej koordynacji świadczeń pracowniczych oraz częściowego zwrotu kosztów ubezpieczenia, uczestnicząc w programie poolowym (międzynarodowe programy ubezpieczeniowe). Ubezpieczony pod ochroną Ubezpieczenie indywidualne czy grupowe daje Ubezpieczonemu pewność, że w sytuacji ograniczenia aktywności zawodowej na skutek nieoczekiwanych zdarzeń, Ubezpieczony i jego rodzina nie pozostaną bez pomocy. Ochrona w programach ubezpieczeniowych Pramerica Życie TUiR SA obejmuje zdarzenia mające miejsce na całym świecie, w życiu prywatnym i w pracy, przez 24 godziny na dobę. Zakres ubezpieczenia może obejmować 11

14 oferta sytuacje związane z nieszczęśliwymi wypadkami, również tymi, których powodem jest uprawianie sportów, poważnymi, zagrażającymi życiu chorobami i operacjami wykonywanymi zarówno w trakcie hospitalizacji, jak i w ramach tak zwanej chirurgii jednego dnia. Świadczenia ubezpieczeniowe wypłacane Ubezpieczonym lub Uposażonym nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Szybko, prosto i na wysokim poziomie Ogólne Warunki Ubezpieczenia w Pramerica Życie TUiR SA są konkurencyjne na rynku i zawierają minimalną liczbę wyłączeń odpowiedzialności. Pramerica kładzie ogromny nacisk na szybki i sprawny proces wypłaty świadczeń. Średni czas wypłaty świadczenia prostego (takiego jak urodzenie dziecka, śmierć rodzica, rodzica współmałżonka, dziecka) wynosi 3 dni robocze od daty zgromadzenia wymaganej dokumentacji. Dla naszych Klientów w szczególnie trudnej sytuacji życiowej po śmierci Ubezpieczonego lub jego małżonka stworzyliśmy tzw. dodatek pogrzebowy. Daje on możliwość wypłaty części świadczenia w ciągu 48 godzin od zgłoszenia owego. Wyspecjalizowany zespół obsługi Klienta robi wszystko, aby zminimalizować formalności zarówno przy zawieraniu umowy ubezpieczenia, jak i w trakcie jej trwania, tak, aby korzystanie z programu ubezpieczeń w Pramerica Życie TUiR SA było dla Klientów łatwe i wygodne. 12 Aby skorzystać z oferty ubezpieczeń grupowych lub uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt: Dział Ubezpieczeń Grupowych tel Pramerica Życie TUiR SA al. Jana Pawła II 23, Warszawa Beata Tylke Dyrektor ds. Sprzedaży Ubezpieczeń Grupowych

15 oferta Warto mieć polisę Z życia Klientów Był to jeden z naszych stałych Klientów, który od 5 lat opłacał polisę Ubezpieczenia na Życie z Emeryturą. Pan Marek podczas rozmowy z Telefonicznym Centrum Obsługi Klienta poinformował nas o konieczności rezygnacji z polisy. Próba dowiedzenia się, jaki jest powód takiej decyzji, nie dała żadnej odpowiedzi. Pan Marek nie bardzo chciał rozmawiać, tłumaczył, że sprawa jest bardzo osobista, że potrzebuje gotówki, a jak sytuacja ulegnie poprawie, to do nas wróci. Podkreślał, że jest zadowolony i z polisy, i ze współpracy z Pramerica. W takiej sytuacji zaproponowaliśmy pożyczkę z wartości wykupu, ale to nie było satysfakcjonujące rozwiązanie. Pan Marek stwierdził, że każda złotówka ma znaczenie w Jego sytuacji. Używaliśmy różnych argumentów polisa kupiona w przyszłości będzie droższa ze względu chociażby na wyższy wiek Klienta. Trudny okres finansowy zapewne jest przejściowy i może warto wstrzymać się jeszcze z ostateczną decyzją. Pan Marek był trochę zdenerwowany przedłużającą się rozmową, stwierdził, że nic nie ma znaczenia poza zdrowiem Jego dziecka. Te kilka tysięcy zgromadzone na polisie jest mu bardzo pilnie potrzebne. Okazało się, że kilkuletnie dziecko Klienta ma zdiagnozowany nowotwór i powodem decyzji o rezygnacji z polisy są wydatki związane z leczeniem. Rozmowa z osobą walczącą o życie kogoś bliskiego to jeden z najtrudniejszych elementów naszej pracy. Zawsze istnieje naturalna potrzeba pomocy. Tym razem okazało się, że mamy dla naszego Klienta bardzo dobre rozwiązanie. Polisa była wzbogacona o umowę dodatkową Poważne zachorowanie. Umowa ta obejmuje ubezpieczeniem nie tylko samego Ubezpieczonego, ale również Jego dzieci. Pramerica wypłaciła panu Markowi należne mu świadczenie w wysokości 25 tys. zł, zamiast kilku tysięcy z wartości wykupu wypłaconych po rozwiązaniu umowy. Podobnych rozmów z Klientami mamy na co dzień bardzo wiele. Dopiero w takich sytuacjach Klienci uświadamiają sobie, jak ważne jest poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji finansowej. Rozważania o tym, że w naszym codziennym życiu może wydarzyć się coś niespodziewanego, coś, co zburzy realizację marzeń, schodzą na drugi plan. Niestety nie wszystkim z nas uda się zrealizować to, co zaplanowaliśmy. Sytuacje, kiedy tracimy pracę lub spadają nasze dochody, są bardzo trudne, ale nie stanowią bariery nie do przejścia. Natomiast jedną z największych trudności, z jakimi możemy się spotkać, jest utrata zdrowia lub życia, co w wielu sytuacjach oznacza także poważne problemy finansowe. To, co do tej pory wydawało się proste do zrealizowania i wymagało wyłącznie od nas zaangażowania w pracę i życie osobiste, staje się nieosiągalne i niemożliwe. W sytuacji kiedy zabraknie osoby utrzymującej rodzinę, dzięki właściwemu ubezpieczeniu możemy zapewnić bliskim życie na dotychczasowym poziomie. Rodzina nadal może mieszkać w tym samym domu, dzieci mogą chodzić do tych samych szkół, a wszystkie zobowiązania płacone są na czas. Ubezpieczenie daje nam poczucie, że nawet jeśli wydarzy się coś niespodziewanego, nasze plany i marzenia będą nadal osiągalne. Ubezpieczenie jest najtańszym kapitałem na świecie, który jest dostępny właśnie wtedy, kiedy pojawia się największa potrzeba. Pan Marek podobnie jak wielu naszych Klientów kupił polisę kilka lat temu i nie pamiętał, jak to ubezpieczenie funkcjonuje. Dlatego też będziemy się z Państwem kontaktować i informować o zakresach ochrony, nowościach produktowych i możliwościach wprowadzenia zmian do istniejących polis. Teresa Drożdżewicz Koordynator Zespołu Serwisujących Life Plannerów 13

16 Indywidualne i profesjonalne podejście do każdego Klienta Żyjemy w coraz szybszym świecie. Dostęp do informacji i ofert produktów finansowych jest bardzo powszechny. Jesteśmy atakowani różnymi nowościami, okazjami i jak się w tym wszystkim odnaleźć, skoro czasu coraz mniej. W naszej obsłudze Klientów koncentrujemy się na trzech podstawowych elementach. Indywidualne podejście i elastyczność Zapewniamy unikalny na rynku serwis ze względu na elastyczność, którą oferujemy w zakresie dopasowania polisy do potrzeb i możliwości Klienta. Naszą odpowiedzialnością jako Firmy ubezpieczeniowej jest nie tylko sprzedaż polisy, ale także dostosowanie umowy ubezpieczeniowej do zmieniających się potrzeb naszych Klientów. Z upływem czasu wraz z rosnącymi oczekiwaniami Klientów, modyfikacji podlegają także warunki umów ubezpieczeniowych. Zakres ubezpieczenia może być stale rozwijany i dostosowywany do aktualnej sytuacji życiowej. Dajemy możliwość podwyższania sumy ubezpieczenia i dokupowania umów dodatkowych w trakcie trwania polisy, często na niezwykle korzystnych warunkach. 14 Wygoda Stosujemy nowoczesne i wygodne metody płatności, które nie wymagają od Klientów stałej kontroli terminów płatności. Wprowadziliśmy usługę e-zgody (zgoda na obciążanie rachunku w ramach metody płatności Polecenie Zapłaty) w każdym banku, który tę usługę

17 serwis posiada. Dzięki usłudze e-zgody skorzystanie z metody polecenie pobrania jest jeszcze prostsze wystarczy skorzystać z tej opcji w banku, w którym W ubiegłym roku 98% spraw zostało zrealizowanych w przyjętym przez nas terminie 7 dni, a średni czas realizacji za ubiegły rok kształtował się na poziomie 4 dni roboczych. posiada się rachunek. Rozszerzyliśmy również usługę składania dyspozycji przez telefon. Aktualnie umożliwiamy telefoniczne dokonanie zmian danych teleadresowych, zmian związanych z płatnościami oraz zarządzanie strategią inwestycyjną w ramach ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych. Sprawna wypłata świadczeń Wiemy, jak ważny jest proces wypłaty świadczeń. To bardzo trudny czas dla Klientów ze względu na sytuację, jaka ich dotknęła. W ostatnim czasie wprowadziliśmy zasadę, że jeśli Klient lub osoby uposażone dostarczą komplet poprawnie wypełnionych i wymaganych dokumentów, na podstawie których jesteśmy zobowiązani wypłacić świadczenie, wypłata taka będzie miała miejsce w ciągu 7 dni roboczych (dotyczy to wszystkich rodzajów świadczeń z wyłączeniem świadczeń rodzinnych, które wypłacamy w ciągu 3 dni). Zgodnie z obowiązującymi nas ogólnymi warunkami ubezpieczenia termin zobowiązujący Towarzystwo do wypłaty świadczenia to 30 dni od otrzymania kompletu dokumentów. Skróciliśmy ten czas świadomie, bo wiemy, jak bardzo jest to ważne i pomocne dla naszych Klientów. Przemysław Szczepaniak Kierownik ds. Obsługi Polis 15

18 serwis Wyniki ankiety satysfakcji Klientów W grudniu 2012 roku wysłaliśmy do grupy 9000 naszych Klientów mailową ankietę satysfakcji. Celem ankiety było zbadanie poziomu zadowolenia Klientów ze współpracy z Pramerica Życie TUiR SA w obszarach: produktu, serwisu, kontaktu z Life Plannerem i Firmą, a także komunikacji. W odpowiedzi na wysłaną ankietę, otrzymaliśmy wiele cennych uwag i opinii, które posłużą nam do wdrożenia zmian w naszej organizacji. Największa liczba komentarzy dotyczyła pracy naszych Life Plannerów. Klienci bardzo pozytywnie ocenili współpracę ze swoimi opiekunami, podkreślając ich kompetencje, profesjonalizm, otwartość, zaangażowanie oraz dbałość o Klienta i jego potrzeby. Bardzo dobrze ocenione zostały także nasze produkty ubezpieczeniowe. Klienci najbardziej docenili bardzo małą liczbę wykluczeń z zakresu ochrony. Pozytywne opinie dotyczyły także obsługi Klienta, którą ankietowani ocenili jako bardzo profesjonalną. Blisko 50% naszych Klientów zadeklarowało, że bardzo chętnie rekomenduje nas swoim najbliższym i znajomym. Wyniki ankiety wskazały także obszary naszej działalności wymagające usprawnienia. Jednym z takich obszarów jest kontakt z Firmą. Część z Państwa zaznaczyła, że preferowane są nowoczesne kanały kontaktu, takie jak sms, , portal internetowy. Podkreślili także Państwo, że zmiany wymaga forma przesyłanych przez nas listów oraz w wielu przypadkach częstotliwość kontaktów. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, podjęliśmy kroki mające na celu usprawnienie obszarów, które zostały wskazane w ankiecie jako wymagające rozwoju. Tworzymy nowy portal do obsługi Klientów online oraz nową stronę internetową. Dzięki temu kontakt z Pramerica Życie TUiR SA będzie szybszy i wygodniejszy. Większość zmian w polisie będzie można dokonać za pośrednictwem portalu. Pracujemy także nad zmianą formy korespondencji wysyłanej do naszych Klientów na bardziej przyjazną i czytelną. Na podstawie informacji, jakie od Państwa uzyskaliśmy, przygotowaliśmy plan aktywności, który na bieżąco będziemy wdrażać, informując Państwa o poszczególnych działaniach. Dziękujemy za udział w ankiecie tym z Państwa, którzy zgodzili się poświęcić swój czas, żeby podzielić się z nami opiniami na temat naszej Firmy. Wszelkie uwagi, które otrzymaliśmy w odpowiedzi na ankietę, traktujemy niezwykle poważnie. Dzięki nim będziemy mogli jeszcze lepiej dostosować serwis i ofertę do Państwa oczekiwań. Jako Firma mamy ambicje osiągać i utrzymywać wysoki wskaźnik rekomendacji po to, aby nasi Klienci byli w pełni usatysfakcjonowani ze współpracy z nami, a Pramerica Życie była symbolem profesjonalizmu i wysokiej jakości. Komentarze Klientów: Doskonały kontakt z moim Agentem, zawsze profesjonalne przygotowanie do spotkań, mogę mu zaufać. Profesjonalna obsługa przez Agenta oraz satysfakcjonująca oferta produktowa. Bardzo profesjonalne podejście do klienta i niezmiernie miła obsługa, co rzadko się zdarza w innych instytucjach ubezpieczeniowych. Dziękuję, oby tak dalej. Transparentne i dobre programy z małą ilością wykluczeń. Warto rozważyć elektroniczne kanały dostępu dla klientów jako uzupełnienie dobrze działającej formuły osobistego kontaktu z Agentem. 16 Małgorzata Przychodzeń Marketing

19 serwis Rejestr agentów ubezpieczeniowych Od 1 marca roku w serwisie internetowym Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego dostępny jest elektroniczny rejestr agentów ubezpieczeniowych. W przypadku pojawienia się wątpliwości, czy dany pośrednik współpracuje z Pramerica Życie TUiR SA, mogą Państwo w łatwy sposób zweryfikować te dane właśnie za pomocą rejestru. Wystarczy sprawdzić, czy osoba podająca się za agenta ubezpieczeniowego widnieje w rejestrze agentów ubezpieczeniowych bądź wykonuje czynności agencyjne na rzecz agenta ubezpieczeniowego oraz z którym towarzystwem ubezpieczeniowym faktycznie współpracuje. Formularz dostępny jest na stronie internetowej KNF: w zakładce Rejestr agentów ubezpieczeniowych. Skorzystanie z internetowego rejestru pozwoli Państwu upewnić się, czy Firmy, które mogą składać Państwu alternatywne oferty rozwiązań finansowych, są wiarygodnym źródłem informacji. Dobre praktyki Pramerica W Pramerica Życie TUiR SA propagujemy działania z zakresu zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami, ale też etyką biznesową. Przewyższamy przy tym standardy rynkowe, zapewniając naszym Klientom obsługę na najwyższym poziomie. Jednocześnie kultywujemy jedną z naszych podstawowych wartości, jaką jest bycie godnymi zaufania. Możemy się pochwalić bliską zeru liczbą skarg złożonych przez naszych Klientów do organów nadzoru, sprawujących kontrolę nad działalnością towarzystw ubezpieczeniowych, takich jak Rzecznik Ubezpieczonych, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego czy Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Łukasz Świerczek Kierownik ds. Compliance 17

20 ludzie Profesjonalizm w każdym detalu Podstawą działalności Pramerica Życie TUiR SA jest wysoka jakość usług świadczonych dla Klientów, którą przez lata wypracowali właśnie Life Plannerzy. W marcu r. odbyła się kolejna odsłona kampanii billboardowej Pramerica Życie pod hasłem Profesjonalizm w każdym detalu. Głównym celem kampanii było podkreślenie ogromnej wagi, jaką Firma przywiązuje do jakości w każdym aspekcie swojej działalności. Osobami, które najbliżej współpracują z Klientami, są przedstawiciele sił sprzedaży, w tym Life Plannerzy oraz menedżerowie. To właśnie ich wizerunki znalazły się na wielkoformatowych siatkach w dużych miastach Polski. Decydując się na tę kampanię, chcieliśmy podkreślić, że bierzemy pełną odpowiedzialność za swoją pracę. Dlatego występujące w kampanii osoby podały swoje imiona i nazwiska. Kreacja przygotowana na potrzeby kampanii dokładnie ilustruje nasz stosunek do biznesu. Kampania reklamowa oczami Life Plannerów: Leszek Łytkowski (Executive Life Planner) Warszawa 10 lat w Pramerica Rozpiera mnie duma. To unikalne, że Firma w ten sposób promuje i motywuje swoich najlepszych Life Plannerów. To wyróżnienie zawdzięczam moim Klientom i to im je dedykuję. Monika Walenciak (Senior Life Planner) Poznań 4 lata w Pramerica Jesteśmy transparentni, mamy bardzo przejrzyste i fundamentalne zasady. Liczy się tylko dobro Klienta, co dokładnie odzwierciedla kampania. Nie wydajemy pieniędzy na reklamę, tylko pokazujemy ludzi, którzy ciężko zapracowali na to, aby być symbolem profesjonalizmu. Piotr Kosicki (Agency Manager) Szczecin 2 lata w PrameriCA Bardzo pozytywnie odbieram udział w kampanii. Jest to wielka motywacja dla nowych Life Plannerów. Paweł Głaz (Consulting Life Planner) Kraków 13 lat w Pramerica Fantastyczne uczucie być uczestnikiem tego rodzaju kampanii. Mam bardzo pozytywne sygnały od moich Klientów. Ta kampania dodatkowo utwierdziła ich w przekonaniu, że znaleźli się w dobrych rękach. 18