Monitoring Rynku Energetycznego Energomix

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Monitoring Rynku Energetycznego Energomix"

Transkrypt

1 Informacje rynkowe Notowania giełdowe i walutowe WIG ,61 1,36% PGE 15,78 1,68% WIG ,73 0,84% TAURON 3,50 5,11% WIG ,14 1,26% ENEA 14,25 3,78% mwig ,03 2,61% ENERGA 19,94 6,12% WIG-ENERGIA 3 631,80 0,16% DUON 3,52 8,33% 1 USD 3,7308 0,66% CEZ 86,5 2,23% 1 EUR 4,2014 0,39% ZE PAK 18,20 2,93% 1 CHF 3,8998 1,26% INTERAOLT 15,69 1,88% Notowania na Towarowej Giełdzie Energii (w PLN/MWh) BASE_Q ,30 PMOZE_A 109,00 BASE_Y ,15 PMMET 61,70 BASE_Y ,50 PMEF (PLN/toe) 955,00 BASE_Y ,88 GAS_BASE_Y-16 90,90 Notowania na EEX w PLN/MWh (EUR/MWh) EEX Phelix Q ,47 (32,72) EEX Phelix Cal_16 127,47 (30,34) EEX Phelix Cal_17,29 (29,82) EEX Phelix Cal_18 126,04 (30,00) EEX Natural Gas Y-16 (GASPOOL) 45) 81,93 (19,50) Źródło: TGE Rynek Towarowy Terminowy Energii Elektryczniej 29 Maja - 21 Sierpnia (w PLN/MWh) Rynek energii elektrycznej na niemieckiej giełdzie energetycznej EEX (PLN/MWh) TGE BASE_Q-4-15 TGE BASE_Y-17 TGE BASE_Y-16 TGE BASE_Y-18 EEX BASE_Q-4-15 EEX BASE_Y-17 EEX BASE_Y-16 EEX BASE_Y-18 Rynek Uprawnień do Emisji CO2 na giełdzie EEX (PLN/MWh) TGE Rynek Zielonych Certyfikatów (PLN/MWh) EEX - PRIMARY MARKET AUCTION PMOZE_A

2 Notowania indeksów BASE YEAR RTT na TGE (PLN/MWh) Notowanie indesku BASE Y-16 na TGE na przestrzeni ostatnich 24 miesięcy (PLN/MWh) BASE_Y-12 BASE_Y-13 BASE_Y-14 BASE_Y-15 BASE_Y-16 BASE_Y-17 BASE_Y-18 TGE Rynek Dnia Następnego Energii Elektrycznej (PLN/MWh) TGE Rynek Dnia Następnego Gazu Ziemnego (PLN/MWh) Rynek Bilansujący Energii Elektrycznej (PLN/MWh) TGE Rynek Terminowy Towarowy Gazu Ziemnego (PLN/MWh) GAS_BASE_Q-4-15 GAS_BASE_Y-16 Średnia cena za MWh w taryfie W-6A w PGNiG S.A. (bez akcyzy) Rynek gazu ziemnego na niemieckiej giełdzie nergetycznej EEX (PLN/MWh) GAS_BASE_Q-4-15 GAS_BASE_Y-16 Średnia cena za MWh w taryfie W-6A w PGNiG S.A. (bez akcyzy) Dobowa produkcja energii z elektrowni wiatrowych w Polsce (MWh)

3 Cena węgla produkowanego w Polsce i sprzedawanego na krajowym rynku (PLN/t)) Stan zapasów węgla kamiennego na polskim rynku (mln t) Zapotrzebowanie na moc oraz wielkość odstawień w Polsce (MW) Zapotrzebowanie na moc Odstawienia Dane dotyczące produkcji energii z elektrowni wiatrowych oraz zapotrzebowania na moc i wielkości odstawień pobrane z Dane o cenie węgla oraz stanie zapasów na polskim rynku pobrane z Dane z niemieckiej giełdy EEX zaprezentowane są w PLN/MWh. Kurs EUR na podstawie kursu NBP z dnia odczytu danych. Komentarz: Ceny kontraktów terminowych (BASE Y16) na Rynku Terminowym Towarowym zamknęły poprzedni tydzień ceną 158,16 zł/mwh wzrost o ok. 1,2 zł/mwh w stosunku do poprzedniego tygodnia. Od kilku tygodni rynek terminowy współgra z cenami na rynku SPOT, z wyjątkiem drugiego tygodnia sierpnia, gdy na rynek RDN i SPOT wpływało wprowadzenia stopni zasilania. Obecny poziom cen na rynku terminowym to także wynik załamania cen węgla kamiennego (niższe koszty zmienne produkcji) na koniec czerwca br. cena węgla energetycznego wyniosła 207,82 zł/t (odbicie cenowe spodziewane dopiero w 2017 r.) oraz globalnego spadku cen surowców (ropa naftowa, gaz ziemny, itd.). Na Rynku Dnia Następnego energii elektrycznej notowania indeksu IRDN (cena średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji na sesji giełdowej, liczona po dacie dostawy dla całej doby) wyniosły w dniu 21 sierpnia 167,66 zł/mwh. Rynek bilansujący zamknął ten dzień z notowaniami w wysokości 143,23 zł/mwh. Zielone certyfikaty natomiast zanotowały wzrost notowań do poziomu 109,00 zł/mwh. Na cenę dla klientów końcowych wpływają niejasne przepisy dotyczące wskaźników umorzenia zielonych certyfikatów od 2017 roku (max. 20%). Przewidujemy, w średnim terminie (sierpień-wrzesień) ceny BASE Y16 na RTT będą poruszać się w kanale 155- zł/mwh (mimo chwilowych odchyleń) dno notowań w 2013 roku było na poziomie ok. 145 zł/mwh. Dla klientów ceniących spokój zalecamy zawieranie umów do końca 2016/2017, gdyż naszym zdaniem nie ma przesłanek do znaczącego spadku cen energii czarnej w ciągu najbliższych dwóch lat (spłaszczenie struktury cenowej). Dla klientów chcących zyskać na ewentualnym spadku cen, polecamy strategię opcyjną (opcje PUT) oraz kontraktowanie certyfikatów zielonych oddzielnie (wg indeksu). Jeśli chodzi o gaz ziemny, to w miesiącu sierpniu obserwujemy cotygodniowy spadek notowań na RTT. W dniu 21 sierpnia Indeks gazowy BASE Y-16 na TGE, zatrzymał się na poziomie 90,04 zł/mwh (spadek o ponad 1 zł/mwh w stosunku do poprzedniego tygodnia). Natomiast na RDN indeks gazowy wyniósł 83,00 zł/mwh. Na rynek znaczący wpływ ma obniżające się zapotrzebowanie, wysoka podaż z wielu kierunków oraz czynnik sezonowy (lato). Najkorzystniejszy czas na kontraktację gazu występuję w 2 i 3 kwartale roku. Na poziom cen gazu ziemnego będą miały wpływ negocjacje cenowe między Gazpromem i europejskimi importerami oraz kontraktacja surowca z innych źródeł. Niebagatelny wpływ na sytuacje na rynku gazu mają też niskie notowania cen ropy naftowej (kontrakty gazowe są często powiązane z cenami tego surowca). O konkurencyjności na rynku gazu decydują też ograniczenia formalne (obowiązek magazynowania dla spółek obrotu przy rocznych ilościach sprzedaży powyżej mln m 3 i taryfikowania odbiorców gazowych). Zniesienie powyższych obowiązków może poskutkować lekkim obniżeniem cen dla klientów końcowych. Znaczącym czynnikiem rozwoju rynku gazu w Polsce jest poprawa płynności handlu na TGE oraz działania w zakresie handlu hurtowego PGNiG. PGNiG OD w ostatnim okresie stosuje akcje rabatowe, a także wprowadziła nową niższą taryfę dla odbiorców końców. Jeśli chodzi o cenę energii elektrycznej czynnej dla odbiorców końcowych w najbliższych 2-3 latach (dalszy horyzont jest obarczony wysoką niepewnością - nowe moce wytwórcze, import energii oraz regulacje dotyczące systemu wsparcia OZE

4 i efektywności energetycznej), to musimy wziąć pod uwagę kilka czynników, które będą na nią wpływać. Są to przede wszystkim czynniki fundamentalne takie jak: Argumenty za utrzymaniem lub spadkiem cen Uruchomienie nowych mocy wytwórczych o niższym koszcie zmiennym (m.in. wysoka podaż energii z OZE) Szersze otwarcie połączeń transgranicznych (Niemcy, Szwecja, Litwa, Czechy, Ukraina) energia elektryczna w hurcie na rynkach ościennych jest aktualnie tańsza niż w Polsce Niskie ceny węgla (główne paliwo w polskiej energetyce) prognozy nie zakładają znacznego wzrostu cen. Spadające ceny surowców (ropa naftowa, gaz ziemny). Mechanizm ceny akceptowalnej dla odbiorców końcowych (cena krańcowa, przy której popyt zacznie się zmniejszać) Argumenty za wzrostem cen Poprawa koniunktury gospodarczej (zwiększony popyt) Inwestycje w nowe moce wytwórcze (rentowność projektów wyznaczana minimalną ceną energii - zł/mwh) średni wiek aktywów wytwórczych sięga 40 lat. W ciągu najbliższych 15 lat ponad 12 GW mocy ma być wycofanych z eksploatacji. Potrzebny jakiś model rynku mocy (płatność za gotowość). Wypowiedzi głównych kreatorów rynku energii w Polsce (PGE i Tauron) sugerujące, że spodziewają się podwyżek cen np. zmiana strategii handlowej PGE Regulacje prawne dotyczące praw majątkowych (rosnące współczynniki OZE, system wsparcia), białe certyfikaty, opłaty za wodę dla producentów energii (projekt) Koszty pakietu klimatycznego UE (redukcja emisji CO2 o 40% w stosunku do 1990 r.). Zagrożenie wzrostem cen uprawnień, co przełoży się na ceny energii dla odbiorców końcowych. Rezerwa mocy szczytowych oraz usługa PSE Operator (rezerwa mocy operacyjnej) koszt utrzymywania gotowości elektrowni ewentualne wprowadzenie rynku mocy lub jego wariantu. Aktualności z branży energetycznej Odizolowany system energetyczny, to jedna z przyczyn problemów z energią elektryczną Tylko 2 proc. wykorzystywanej w Polsce energii pochodzi z zagranicy. W Europie gorzej jest tylko w dwóch wyspiarskich krajach; na Malcie i Cyprze. Niemożność sprowadzenia prądu z zagranicy, to jedna z przyczyn problemów naszego systemu energetycznego. Eksperci wskazują też na jeden z najniższych w Europie udziałów źródeł rozproszonych w strukturze wytwarzania energii, czy też najmniejszy, w przeliczeniu na mieszkańca, udział systemów fotowoltaicznych. Do tego - jak zauważa w rozmowie z PAP prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej Grzegorz Wiśniewski, Polska zajmuje przedostatnie miejsce w Europie pod względem zasobów wód na jednego mieszkańca na rok, a tymczasem nasz przemysł energetyczny jest trzy razy bardziej wodochłonny niż europejski. Wiśniewski zwrócił uwagę, że choć fala upałów dotknęła całą Europę to "żaden inny kraj UE nie znalazł się jednak nigdy w tak krytycznej sytuacji, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dostaw energii. Wysokie temperatury powietrza i obniżenie się poziomu wody w rzekach unaoczniły, czym się różni polska energetyka od tej funkcjonującej obecnie w UE". "W tej sytuacji panaceum na problemy z chłodzeniem bloków energetycznych i ograniczeniami przesyłu energii w szczycie letnim nie jest zapowiadana budowa kolejnych nowych elektrowni cieplnych, najbardziej węglowych, potem jądrowych, a na końcu gazowych - w takiej kolejności bowiem kształtuje się zapotrzebowanie na wodę do chłodzenia, od 3-4 m. sześc /MWh do 1 m. sześć/mwh. Interesy sektora energetycznego opartego w ponad 90 proc. na elektrowniach cieplnych o tak dużym zużyciu wody powodują, że Polska od dekady nie może wdrożyć ramowej dyrektywy wodnej, gdyż wiązałoby się to m.in. z wprowadzeniem opłat" - dodał. W gorących sierpniowych dniach, w elektrowniach konwencjonalnych z otwartymi obiegami chłodniczymi, część bloków musiała zostać wyłączona lub pracowała z niepełną mocą, bo nie były one w stanie pracować ze względu na niski stan wód w rzekach i jeziorach oraz ich wysoką temperaturą. "W kluczowym momencie doszło do awarii w największej polskiej elektrowni w Bełchatowie, która została odłączona od systemu. Była to bezpośrednia przyczyna ogłoszenia 20 stopnia zasilania. Operacyjna Rezerwa Mocy nie pomogła w opanowaniu trudnej sytuacji w systemie energetycznym. Wynika to z jej konstrukcji - do operacyjnej rezerwy mocy trafia rezydualna część mocy pracujących bloków energetycznych. Redukcja mocy spowodowana czynnikami klimatycznymi i technicznymi w pierwszej kolejności przełożyła się na brak wolnych mocy, które mogłyby wejść do systemu. Operacyjna Rezerwa nie przyczyniła się do udostępnienia dodatkowych mocy Operatorowi Systemu Przesyłowego, a jedynie oferowała wynagrodzenie tym zasobom, które i tak w systemie były dostępne" - napisali w specjalnym raporcie eksperci Forum Analiz Energetycznych. Jak powiedziała PAP szefowa FAE dr Joanna Maćkowiak - Pandera, w polskim systemie energetycznym latem jest zawsze mniej dostępnej mocy niż zimą. Dzieje się tak dlatego, bo po pierwsze nasze elektrociepłownie latem albo nie pracują wcale albo pracują przy minimalnym obciążeniu, tylko do podgrzania wody użytkowej. Latem słabiej wieje niż zimą, co powoduje, że mniej energii można uzyskać z wiatraków. Lato to też pora remontów bloków energetycznych i część z nich jest latem wyłączona. Tymczasem - jak tłumaczy - fala upałów doprowadziła do wzrostu popytu na energię - uruchomiono wszystkie dostępne w całym kraju klimatyzatory, wiatraki, lodówki musiały zużyć więcej energii, aby utrzymać temperaturę. "Obciążenie systemu energetycznego wzrosło do 22 GW - co jest dotychczasowym rekordem - i choć to nadal mniej niż zimą, gdzie zużywa się jeszcze więcej energii, to jest trudniej go pokryć ze względu na mniejszy zasób mocy w lecie" - powiedziała. Jak zauważyła, w polskim systemie energetycznym szczytowe obciążenie letnie występuje w godzinach pomiędzy a w dni

5 robocze. "Jedną z przyczyn zwiększonego poboru energii elektrycznej w tym czasie jest ustawienie niektórych taryf dla gospodarstw domowych (taryfa G12 i G12w) w taki sposób, że pomiędzy a ok. 15 proc. gospodarstw domowych korzysta z obniżonej stawki za dystrybucję energii elektrycznej. W zimie to ma sens, ale latem zachęca do większej konsumpcji - dodała. Kolejna przyczyna to fakt, że operator systemu przesyłowego - Polskie Sieci Elektroenergetyczne miały do dyspozycji niecałe MW w formie interwencyjnej redukcji obciążenia, tzn. zarządzania popytem. "Stanowiło to ułamek tego, co rzeczywiście było potrzebne i co rzeczywiście można było uzyskać, o ile Operator Systemu Przesyłowego zakontraktowałby wcześniej odpowiednie ilości tych zasobów" - zaznaczyła. Na pytanie jak Polska poradziła sobie z kryzysem Maćkowiak - Pandera odpowiada : średnio. Jej zdaniem analiza trendów wskazuje, że ekstremalne upały będą się pojawiać coraz "częściej" i dlatego sytuację z sierpnia tego roku trzeba potraktować jako sygnał do poważnego zajęcia się tą kwestią. Należy na to zdarzenie przygotować polski system energetyczny. "Trzeba przede wszystkim poważnie pomyśleć o dywersyfikacji jednostek wytwórczych, bo jednostki termiczne w czasie upałów będą miały zawsze problemy z chłodzeniem". Tymczasem w Niemczech, które nasycone są fotowoltaiką występowały nadwyżki mocy w systemie. W upalnych dniach nasi zachodni sąsiedzi wyprodukowali ponad 24 GW ze słońca - czyli, więcej niż całe nasze zapotrzebowanie na energię w szczycie letnim. Rozwój fotowoltaiki poprawia bezpieczeństwo energetyczne - szczególnie latem, kiedy upały ograniczają sprawność elektrowni termicznych, czyli między innymi węglowych - dodała. Jednak - jak zauważa ekspertka - z powodu braku koordynacji niekontrolowanych przepływów kołowych, Polska nie mogła skorzystać z importu energii z Niemiec, próbując zarazem pozyskać energię elektryczną z Czech i Ukrainy, w których nie ma znaczących nadwyżek. "Rozwiązanie kwestii niekontrolowanych przepływów kołowych i poprawa handlu energią z Niemcami powinna być kwestią priorytetową, zwłaszcza ze względu na wysoki udział fotowoltaiki po zachodniej stronie granicy. Już teraz są metody poprawy sytuacji poprzez sprawniejsze alokowanie mocy w obszarze transgranicznym, łączenie rynków (market coupling), przesuwniki fazowe - trzeba korzystać z tych środków" - powiedziała. Należy również pomyśleć o rozbudowie połączeń na północ - w tym czasie, kiedy u nas występował niedobór mocy, w Skandynawii wskutek gwałtownych opadów deszczu i zwiększonego wytwarzania w elektrowniach wodnych ceny energii elektrycznej osiągnęły poziom 6 gr/kwh. Jak powiedziała szefowa FAE, skutecznym i zbyt mało w Polsce wykorzystanym działaniem jest kontrolowane zmniejszenie obciążenia w ramach zarządzania popytem. "Doświadczenia innych krajów pokazują, że ponad 10 proc. zapotrzebowania na energię elektryczną w szczycie można w kontrolowany i efektywny sposób zmniejszyć przez wprowadzenie mechanizmu tzw. demand response. Operator systemu przesyłowego wcześniej rekrutuje ochotników do takiego działania w zamian za rekompensatę za gotowość do redukcji poboru mocy. Zalet tego rozwiązania jest mnóstwo - operator ma możliwość wyboru najtańszej oferty, odbiorca sam się zgadza na takie rozwiązanie, czyli "wilk jest syty i owca cała". Elastyczność systemu elektroenergetycznego powinna być priorytetem nie tylko ze względu na ekstremalne zjawiska pogodowe, ale spadek ogólnych kosztów systemu wskutek lepszego dopasowania do OZE. Koszty redukcji zapotrzebowania na energię elektryczną w przemyśle i usługach nie są równe - niektóre podmioty mniejszym kosztem mogą zmniejszyć pobór mocy; dla przykładu - jest różnica pomiędzy wyłączeniem klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych, a wyłączeniem urządzeń chłodzących żywność - wyjaśniła. Nasi południowi sąsiedzi, mimo awarii bloku elektrowni atomowej w Temelinie, również lepiej poradzili sobie z upałami. Z jednej strony dzięki fotowoltaice, z drugiej - mają znacznie więcej niż my możliwości sprowadzania energii z zagranicy. Tymczasem polski system energetyczny jest jednym z najbardziej odizolowanych w Europie. Tylko 2 proc. energii pochodzi z zagranicy. Gorzej jest tylko na Malcie i Cyprze. Zdaniem Grzegorza Wiśniewskiego rozwiązaniem na niezbilansowanie krajowej podaży i popytu energii elektrycznej jest rozproszona i zróżnicowana technologicznie energetyka odnawialna, a w szczycie letnim - przede wszystkim energia słoneczna. "Problem polega jednak na tym, że w obecnej sytuacji dostosowanie się energetyki do najbardziej racjonalnych, sprawdzonych i powszechnych w UE rozwiązań takich jak fotowoltaika wcale nad zagotowaną wręcz Wisłą nie jest oczywiste. Decydenci i silne grupy wpływu nie mają interesu w zmianie i nawet dobitny fakt potwierdzający niezbicie, że cieplna elektrownia węglowa nie zapewni bezpieczeństwa energetycznego, sam w sobie może okazać się niewystarczający do dokonania koniecznych zmian w niezmienianej od niemalże 15 lat polityce energetycznej" - zaznacza PSE podpisało umowę z Ukrainą na import energii Jak poinformowała IAR, powołując się na wypowiedź członka zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych, Cezarego Szweda, Polska podpisała umowę z Ukrainą która pozwala na sprowadzanie energii od wschodnich sąsiadów. Jest możliwość, ale na razie nie ma potrzeby - podkreślił Szwed w rozmowie z IAR. Prace nad umową zostały ukończone w dniu 17 sierpnia. Dzięki niej, jeżeli zajdzie taka potrzeba, operator będzie mógł skorzystać z ponad MW - podała Informacyjna Agencja Radiowa Odbiorcy przemysłowi inwestują we własne źródła energii Najwięksi odbiorcy przemysłowi w ostatnim okresie mocno inwestują w budowę elektroenergetycznych mocy wytwórczych - pisze "Rzeczpospolita" i zwraca uwagę, że inwestycje te szczególnie zyskują na znaczeniu wobec ostatnich ograniczeń w dostawach energii. Jak wylicza dziennik Grupa Azoty, KGHM, Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) oraz PKN Orlen wydadzą łącznie co najmniej 8 mld zł na budowę nowych elektrowni i elektrociepłowni. Grupa Azoty planuje w Puławach budowę elektrociepłowni gazowej o mocy 400 MW. Inwestycja o wartości ponad 1,1 mld zł ma być zakończona w 2019 r. Oprócz tego Grupa zgodnie z rządowym dokumentem Śląsk 2.0 ma realizować projekt napowierzchniowego zgazowania węgla w Kędzierzynie-Koźlu. Inwestycja ta może pochłonąć, w zależności od przyjętego wariantu, od ok. 1,8 mld zł do ok. 4,2 mld zł. KGHM natomiast zapowiadał ostatnio inwestycje we własne źródła OZE - farmy wiatrowe i słoneczne, o łącznej mocy 300 MW. Na ten cel miedziowy

6 koncern chce wydać 1,5 mld zł. Jastrzębska Spółka Węglowa mimo trudnej sytuacji finansowej realizuje inwestycje we własne źródła. Nie dawno w należącej do JSW Koksowni Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej oddano do eksploatacji bloku na gaz koksowniczy o mocy 71 MWe. Grupa buduje blok 75 MW przy kopalni Zofiówka oraz planuje blok 30 MW w koksowni Radlin. Po zakończeniu tych projektów JSW ma być samowystarczalna energetycznie. Orlen natomiast jest już na ukończeniu budowy bloku parowogazowym o mocy 463 MWe we Włocławku i rozpoczął podobną inwestycje w Płocku, gdzie powstanie blok o mocy 596 WMe. Koszt obu inwestycji sięga 3 mld zł. Według cytowanego przez "Rz" analityka Domu Maklerskiego BOŚ Łukasza Prokopiuka, wobec ubiegłotygodniowych problemów z dostawami energii, inwestycje we własne źródła energii wydają się być dobrym rozwiązaniem, szczególnie, że obok zabezpieczenia własnych potrzeb cześć realizowanych projektów umożliwi też sprzedaż energii do sieci Ciekawostki z życia Energomix Akcja utrzymaniowa 2015 Przypominamy o konieczności odezwania się do naszych klientów, którym umowy kończą się w 2015 roku w celu przedłużenia ich trwania na kolejne lata. Oferujemy rozwiązania LED-owe! Posiadamy w ofercie oświetlanie LED do zastosowań przemysłowych oraz domowych. Współpracujemy zarówno z dostawcami europejskimi jak i azjatyckimi. Ceny na poziomie hurtowym oraz korzystne warunki finansowania. Bardzo atrakcyjne warunki cenowe połączone z profesjonalnym doradztwem. Dla każdego Klienta przygotowujemy ofertę szytą na miarę. Oferta Energomix dla instytucji uzyskujących finansowanie zewnętrzne Zapraszamy do skorzystania z naszej usługi, która skierowana jest do podmiotów uzyskujących finansowanie zewnętrzne: szkół, przedszkoli, żłobków, klubów sportowych, zakładów opieki zdrowotnej, domów pomocy społecznej i domów dziecka. Za zakup energii elektrycznej i wdrożenie oszczędności w organizacji oferujemy bony lub dotacje na zakup potrzebnego sprzętu (np. sprzętu sportowego, materiałów dydaktycznych, zabawek, wyposażenia). Korzyści dla nowych klientów Energomix W celu poprawienia jakości naszej oferty, dla naszych nowych klientów posiadamy liczne upominki. W podziękowaniu za skorzystanie z naszych usług wręczamy m.in. power banki, karty zniżkowe do sieci gabinetów LUX MED oraz Dent-a-Medical, pakiety RBDO, żarówki LED, urządzenie do monitoringu energii a także Bony Sedexo o określonej wartości. Sprzedaż gazu ziemnego Od początku lutego aktywnie rozpoczęliśmy aktywną sprzedaż gazu ziemnego (oszczędności min. 5% w stosunku do taryfy PGNiG). Aby uzyskać więcej informacji prosimy kontaktować się z działem handlowym naszej firmy. Fotowoltaika w Energomix Miło nam poinformować, że coraz mocniej angażować się w rynek Odnawialnych Źródeł Energii, który jest znaczącym suplementem w naszej ofercie multienergetycznej. Posiadamy w niej produkty wielu producentów a także oferujemy ich montaż. W obliczu podpisania nowej Ustawy o OZE, rynek fotowoltaika daje obecnie nowe możliwości. Stopy zwrotu, biorąc pod uwagę taryfy gwarantowane lub dotację z programu PROSUMENT, stały się wyższe. Okres zwrotu z inwestycji skrócił się do 5-9 lat, w porównaniu do lat bez tych narzędzi. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą. Wszelkich odpowiedzi udzieli Dominika Jasek ( , Upominek dla nowych Klientów Energomix Od dnia 1 lipca br. nowi Klienci Energomix otrzymuje od nas w prezencie miły upominek, który można wybrać z aktualnie dostępnych. Gadżet wysyłany jest przez nas bezpośrednia z biura wraz listem-podziękowaniem w momencie zaakceptowania przez spółkę obrotu podpisanej umowy. Kontakt telefoniczny z Klientem Energomix wprowadza nową usługę informacyjną dla naszych Klientów. Osoby odpowiedzialne za przygotowywanie i obsługę umów będą kontaktowały się telefonicznie z naszymi Klientami, aby przekazać informację na jakim etapie znajduje się obecnie proces zmiany sprzedawcy energii. Ma to na celu wyeliminowanie wszelkich obaw ze strony Klienta oraz potwierdzenie profesjonalności naszych usług. Mecz Polska-Irlandia bilety dla naszych handlowców do wygrania Dzięki naszej współpracy z firmą EDF udało nam się zdobyć bilety na mecz Polska Irlandia, który odbędzie się 11 października na Stadionie Narodowym w Warszawie! To będzie ostatni mecz eliminacji do Mistrzostw Europy, który może decydować o awansie Polaków. Zła wiadomość jest taka, że niestety mamy bardzo ograniczoną ilość biletów, dlatego postanowiliśmy ogłosić mini konkurs i na podstawie jego wyników rozdzielimy bilety. Dwóch najlepszych handlowców, którzy w okresie wakacyjnym (1 lipca 31 sierpnia) osiągną najlepszy wyniki sprzedażowe na produktach EDF (min zł masy marży) wygrają bilet na to wydarzenie!

7 Nowe promocje sprzedażowe od RWE Spółka obrotu RWE Polska S.A. wprowadziła na rynek nowe promocje sprzedażowe zarówno dotyczące energii elektrycznej jak i gazu ziemnego: Wyłącznik podwyżek z pakietem ochrony prawnej oferta energetyczna zawierająca gwarancję niezmienności ceny wraz bezpłatnym Pakietem Ochrony Prawnej Firma + Dom Oferta łączona dla firm oraz gospodarstw domowych. Oprócz stałej ceny dla firm zawiera również dodatkowe obniżki dla punktów poboru energii w taryfie G1x. Teraz Gaz oferta sprzedaży gazu ziemnego na atrakcyjnych cenach Nowi klienci Energomix W ostatnim czasie dzięki naszym usługom sprzedawcę energii zmienili m.in.: Zych Sp. J., Przedsiębiorstwo Budowlano- Handlowo-Transportowe Atos:, Gelato Rialto Sp. J., Renata Grzegorek. W zakresie instytucji publicznych nawiązaliśmy współpracę z Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Gminą Stare Babice, Gminą Błażowa, Gminą Izbica. W gronie naszych Klientów miło nam ponownie powitać GPK Eko-Babice, Gminę Solec nad Wisłą oraz Gminę Chotcza. Zmiany w Energomix Od dnia 24 sierpnia nowym pracownikiem naszego biura w Warszawie jest Agata Bobrowska. Zastąpiła ona Daniela Madeja na stanowisku Specjalisty ds. Dystrybucji. Do naszego działu Instytucji Publicznych dołączyła niedawno również Anna Mizak. Pomaga ona Magdalenie Kowalczyk przy doradzaniu instytucjom. Agacie i Ani życzymy wielu sukcesów w drużynie Energomix, jednocześnie dziękujemy Danielowi za owocną współpracę. Energomix w mediach W pierwszej połowie sierpnia Energomix dwukrotnie zagościł w telewizji! Prezes Michał Suska miał okazję wypowiedzieć się na antenie TVP Warszawa oraz Polsat News. Zapraszamy do zapoznania się z materiałami: Konkurs sprzedażowy dla handlowców Energomix W okresie 1 września 10 grudnia uruchamiamy specjalną akcję sprzedażową dla naszych przedstawicieli handlowych. Dla osób, które osiągną w tym okresie przychód powyżej określonego przez nas progu masy marży zaplanowane są atrakcyjne nagrody, w tym m.in. wyjazd integracyjno-szkoleniowo-rekreacyjny do Hotelu SPA na południu Polski. Planujemy przeprowadzić tam szkolenie sprzedażowe z profesjonalnym trenerem sprzedaży oraz odpocząć na stokach narciarskich. Aktualne wyniki akcji będziemy regularnie publikować m.in. na łamach naszego Monitoringu. W związku z tym zachęcamy wszystkich do wzmożonej aktywności sprzedażowej w ostatnich miesiącach tego roku! Energomix zdobył Certyfikat Wiarygodności Biznesowej Miło nam poinformować, że w ostatnich dniach Energomix otrzymał złoty Certyfikat Wiarygodności Biznesowej za rok Jest to dla nas wizytówka oraz potwierdzenie znakomitej kondycji finansowej i bardzo dobrze wypracowanych zwyczajów płatniczych. Celem programu w którym uczestniczymy jest wyłonienie i promowanie polskich przedsiębiorstw, które charakteryzują się doskonałą kondycją finansową i nienaganną moralnością płatniczą. Dane kontaktowe Arkadiusz Parzyszek Specjalista ds. Handlowych Tel.:

Monitoring Rynku Energetycznego Energomix

Monitoring Rynku Energetycznego Energomix Informacje rynkowe Notowania giełdowe i walutowe WIG 55 636,77 2,99% PGE 21,78 0,09% WIG 20 2 539,60 1,69% TAURON 5,26 1,15% WIG 30 2 730,00 2,16% ENEA 16,37 3,54% mwig 40 3 704,54 3,91% ENERGA 23,80 3,48%

Bardziej szczegółowo

Niedobory mocy w polskim systemie elektroenergetycznym w sierpniu. - komentarz Forum Analiz Energetycznych

Niedobory mocy w polskim systemie elektroenergetycznym w sierpniu. - komentarz Forum Analiz Energetycznych 23 września 2015 r. Niedobory mocy w polskim systemie elektroenergetycznym w sierpniu - komentarz Forum Analiz Energetycznych 1. Opis sytuacji: Utrzymująca się od początku sierpnia br. na terenie całego

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Energetycznego Energomix

Monitoring Rynku Energetycznego Energomix Informacje rynkowe Notowania giełdowe i walutowe WIG 54 574,21 1,91% PGE 20,80 4,50% WIG 20 2 484,02 2,19% TAURON 5,28 0,38% WIG 30 2 666,88 2,31% ENEA 16,40 0,18% mwig 40 3 623,55 2,19% ENERGA 23,89 0,38%

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Energetycznego Energomix

Monitoring Rynku Energetycznego Energomix Informacje rynkowe Notowania giełdowe i walutowe WIG 53 247,07 0,06% PGE 19,36 5,56% WIG 20 2 416,93 0,05% TAURON 5,18 4,60% WIG 30 2 601,51 0,19% ENEA 17,90 0,56% mwig 40 3 562,59 0,64% ENERGA 23,48 2,98%

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Energetycznego Energomix

Monitoring Rynku Energetycznego Energomix Informacje rynkowe Notowania giełdowe i walutowe WIG 52 417,42 0,60% PGE 19,45 0,00% WIG 20 2 354,47 0,58% TAURON 5,07 1,40% WIG 30 2 543,28 0,86% ENEA 16,90 2,80% mwig 40 3 555,54 0,52% ENERGA 21,85 4,05%

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Energetycznego Energomix

Monitoring Rynku Energetycznego Energomix Informacje rynkowe Notowania giełdowe i walutowe WIG 51 297,12 1,85% PGE 19,30 2,53% WIG 20 2 310,88 2,08% TAURON 4,91 3,91% WIG 30 2 491,66 2,09% ENEA 15,85 4,98% mwig 40 3 483,09 1,62% ENERGA 23,06 4,00%

Bardziej szczegółowo

Ceny energii na rynku polskim: umiarkowany wzrost RDN

Ceny energii na rynku polskim: umiarkowany wzrost RDN Ceny energii na rynku polskim: umiarkowany wzrost RDN 20-maj 30-maj 09-cze 19-cze 1 kwi 15 kwi 29 kwi 13 maj 27 maj 10 cze 24 cze 200 zł/mwh Dzienne ceny SPOT w latach 2012-2013 2012 Avg m-c 2012 2013

Bardziej szczegółowo

Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2009 roku i latach następnych

Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2009 roku i latach następnych Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2009 roku i latach następnych VI Targi Energii Marek Kulesa dyrektor biura TOE Jachranka, 22.10.2009 r. 1. Wprowadzenie 2. Uwarunkowania handlu energią elektryczną

Bardziej szczegółowo

Agenda. Rynek gazu w Polsce. 2 Prognozy rynkowe. Oferta gazowa Grupy TAURON - Multipakiet

Agenda. Rynek gazu w Polsce. 2 Prognozy rynkowe. Oferta gazowa Grupy TAURON - Multipakiet Agenda 1 Rynek gazu w Polsce 2 Prognozy rynkowe 3 Dane rynkowe Źródło: Urząd Regulacji Energetyki Dane rynkowe Udział gazu ziemnego w strukturze zużycia energii pierwotnej w krajach europejskich Źródło:

Bardziej szczegółowo

Ceny energii elektrycznej

Ceny energii elektrycznej 01-kwi 11-kwi 21-kwi 01-maj 11-maj 21-maj 1 mar 16 mar 31 mar 15 kwi 30 kwi 15 maj Ceny energii elektrycznej 220 zł/mwh Dzienne ceny SPOT w latach 2012-2013 2012 Avg m-c 2012 2013 Avg m-c 2013 190 185

Bardziej szczegółowo

Rynek energii elektrycznej oraz rynek gazu na Towarowej Giełdzie Energii w maju 2013 r.

Rynek energii elektrycznej oraz rynek gazu na Towarowej Giełdzie Energii w maju 2013 r. Warszawa, 7 czerwca 2013 r. Rynek energii elektrycznej oraz rynek gazu na Towarowej Giełdzie Energii w maju 2013 r. Informacja prasowa Łączny obrót energią elektryczną w maju br. wyniósł 11,592 TWh - wzrost

Bardziej szczegółowo

Jak oszczędzić na zakupach energii elektrycznej?

Jak oszczędzić na zakupach energii elektrycznej? Jak oszczędzić na zakupach energii elektrycznej? Wrocław 27.10.2010 r. RWE nazwa spółki 11/2/2010 STRONA 1 Grupa RWE: jedna z wiodących firm utilities na kontynencie europejskim* Główne rynki Grupy RWE

Bardziej szczegółowo

Nowe zadania i nowe wyzwania w warunkach deficytu mocy i niedoboru uprawnień do emisji CO2 Jan Noworyta Doradca Zarządu

Nowe zadania i nowe wyzwania w warunkach deficytu mocy i niedoboru uprawnień do emisji CO2 Jan Noworyta Doradca Zarządu Rola giełdy na rynku energii elektrycznej. Nowe zadania i nowe wyzwania w warunkach deficytu mocy i niedoboru uprawnień do emisji CO2 Jan Noworyta Doradca Zarządu Warszawa, 25 kwietnia 2008 Międzynarodowa

Bardziej szczegółowo

Trendy i uwarunkowania rynku energii. tauron.pl

Trendy i uwarunkowania rynku energii. tauron.pl Trendy i uwarunkowania rynku energii Plan sieci elektroenergetycznej najwyższych napięć źródło: PSE Porównanie wycofań JWCD [MW] dla scenariuszy optymistycznego i pesymistycznego w przedziałach pięcioletnich

Bardziej szczegółowo

Zadania regulatora w obszarze utrzymania bezpieczeństwa dostaw energii

Zadania regulatora w obszarze utrzymania bezpieczeństwa dostaw energii Zadania regulatora w obszarze utrzymania bezpieczeństwa dostaw energii Sławomir Siejko Konferencja Gospodarka jutra Energia Rozwój - Środowisko Wrocław 20 stycznia 2016 r. Prezes Rady Ministrów Regulator

Bardziej szczegółowo

Energia wiatrowa w twojej gminie 24 czerwca 2010, hotel Mercure, Wrocław. Energetyka wiatrowa w Polsce Stan aktualny i perspektywy rozwoju

Energia wiatrowa w twojej gminie 24 czerwca 2010, hotel Mercure, Wrocław. Energetyka wiatrowa w Polsce Stan aktualny i perspektywy rozwoju Energetyka wiatrowa w Polsce Stan aktualny i perspektywy rozwoju Dr. Markus Reichel, Friedrich Czambor Wrocław, 24.06.2010 KRÓTKO O DREBERIS 1998 Założenie firmy w Zittau/Niemcy i we Wrocławiu 1999 Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

Przewrotny rynek zielonych certyfikatów

Przewrotny rynek zielonych certyfikatów Przewrotny rynek zielonych certyfikatów Autor: Maciej Flakowicz, Agencja Rynku Energii, Warszawa ( Czysta Energia nr 4/2013) Niestabilne ceny praw majątkowych do świadectw pochodzenia OZE dowodzą, że polski

Bardziej szczegółowo

Rynek energii elektrycznej i gazu w Polsce. Jacek Brandt

Rynek energii elektrycznej i gazu w Polsce. Jacek Brandt Rynek energii elektrycznej i gazu w Polsce Jacek Brandt Debata Liberalizm czy leseferyzm prawne uwarunkowania rynku gazu i energii elektrycznej Muzeum Gazownictwa, 30 czerwca 20 I slide 2 Rynek energii

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie pierwszego półrocza 2013 r. na Towarowej Giełdzie Energii

Podsumowanie pierwszego półrocza 2013 r. na Towarowej Giełdzie Energii Podsumowanie pierwszego półrocza 2013 r. na Towarowej Giełdzie Energii Warszawa, 5 lipca 2013 r. Łączny obrót energią elektryczną ze wszystkich transakcji w I półroczu 2013 r. wyniósł 72,310 TWh, co oznacza

Bardziej szczegółowo

Raport. Przełom w magazynowaniu energii

Raport. Przełom w magazynowaniu energii Raport Przełom w magazynowaniu energii Przełom w magazynowaniu energii 1 2 3 Plan prezentacji: Rozwój technologii magazynowania energii Czy to się opłaca? Wysoka cena energii elektrycznej dla gospodarstw

Bardziej szczegółowo

CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ w II półroczu 2009 roku

CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ w II półroczu 2009 roku CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ w II półroczu 2009 roku KONFERENCJA PRASOWA SEP Marek Kulesa dyrektor biura TOE Warszawa, PAP 08.06.2009 r. Uwarunkowania handlu energią elektryczną Źródło: Platts, 2007 < 2 >

Bardziej szczegółowo

POLSKA ENERGETYKA STAN NA 2015 r. i CO DALEJ?

POLSKA ENERGETYKA STAN NA 2015 r. i CO DALEJ? POLSKA ENERGETYKA STAN NA 2015 r. i CO DALEJ? dr Zbigniew Mirkowski Katowice, 29.09.15 Zużycie energii pierwotnej - świat 98 bln $ [10 15 Btu] 49 bln $ 13 bln $ 27 bln $ 7,02 mld 6,12 mld 4,45 mld 5,30

Bardziej szczegółowo

Towarowa Giełda Energii osiągnęła w 2014 r. rekordowe obroty na rynkach energii elektrycznej i gazu

Towarowa Giełda Energii osiągnęła w 2014 r. rekordowe obroty na rynkach energii elektrycznej i gazu Warszawa, 5 lutego 2015 r. Towarowa Giełda Energii osiągnęła w 2014 r. rekordowe obroty na rynkach energii elektrycznej i gazu Informacja prasowa Całkowity wolumen transakcji zawartych w 2014 roku, na

Bardziej szczegółowo

Ponad 50% wzrost obrotów na Towarowej Giełdzie Energii w 2011 r.

Ponad 50% wzrost obrotów na Towarowej Giełdzie Energii w 2011 r. VII-XII 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 Informacja prasowa Warszawa, 18 stycznia212 Ponad 5% wzrost obrotów na Towarowej Giełdzie Energii w 211 r. Obrót na wszystkich rynkach, dedykowanych energii

Bardziej szczegółowo

Rozwój rynku hurtowego i czynniki cenotwórcze

Rozwój rynku hurtowego i czynniki cenotwórcze Rozwój rynku hurtowego i czynniki cenotwórcze Leszek Prachniak Dyrektor Pionu Operacji Giełdowych e-mail:leszek.prachniak@tge.pl 1 Kto może zostać Członkiem Giełdy? Członkami Giełdy mogą być podmioty określone

Bardziej szczegółowo

51 Informacja przeznaczona wyłącznie na użytek wewnętrzny PG

51 Informacja przeznaczona wyłącznie na użytek wewnętrzny PG 51 DO 2020 DO 2050 Obniżenie emisji CO2 (w stosunku do roku bazowego 1990) Obniżenie pierwotnego zużycia energii (w stosunku do roku bazowego 2008) Obniżenie zużycia energii elektrycznej (w stosunku do

Bardziej szczegółowo

Rynek energii. Podmioty rynku energii elektrycznej w Polsce

Rynek energii. Podmioty rynku energii elektrycznej w Polsce 4 Rynek energii Podmioty rynku energii elektrycznej w Polsce Energia elektryczna jako towar Jak każdy inny towar, energia elektryczna jest wytwarzana przez jej wytwórców, kupowana przez pośredników, a

Bardziej szczegółowo

Rynek energii elektrycznej w lutym 2013 r. kolejne rekordy na Towarowej Giełdzie Energii

Rynek energii elektrycznej w lutym 2013 r. kolejne rekordy na Towarowej Giełdzie Energii Rynek energii elektrycznej w lutym 2013 r. kolejne rekordy na Towarowej Giełdzie Energii Informacja prasowa Łączny obrót energią elektryczną: 13,789 TWh wzrost o 257 proc. r/r Warszawa, 11 marca 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Energetycznego Energomix

Monitoring Rynku Energetycznego Energomix Informacje rynkowe Notowania giełdowe i walutowe WIG 51 512,57 3,87% PGE 21,82 4,35% WIG 20 2 415,76 4,32% TAURON 5,07 2,22% WIG 30 2 581,65 4,21% ENEA 15,27 5,24% mwig 40 3 350,36 3,19% ENERGA 21,25 3,26%

Bardziej szczegółowo

Dlaczego Projekt Integracji?

Dlaczego Projekt Integracji? Integracja obszaru wytwarzania w Grupie Kapitałowej ENEA pozwoli na stworzenie silnego podmiotu wytwórczego na krajowym rynku energii, a tym samym korzystnie wpłynie na ekonomiczną sytuację Grupy. Wzrost

Bardziej szczegółowo

Przyszłość energetyki słonecznej na tle wyzwań energetycznych Polski. Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki

Przyszłość energetyki słonecznej na tle wyzwań energetycznych Polski. Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki Przyszłość energetyki słonecznej na tle wyzwań energetycznych Polski Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki Polski system energetyczny na rozdrożu 40% mocy w elektrowniach ma więcej niż 40 lat - konieczność

Bardziej szczegółowo

Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla

Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla VIII Konferencja Naukowo-Techniczna Ochrona Środowiska w Energetyce Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla Główny Inżynier ds. Przygotowania i Efektywności Inwestycji 1 Rynek gazu Realia

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji Tomasz Dąbrowski Dyrektor Departamentu Energetyki Warszawa, 22 października 2015 r. 2 Polityka energetyczna Polski elementy

Bardziej szczegółowo

Cena energii i jej elementy składowe. Artur Michalski, Biuro Cen i Taryf ENEA SA

Cena energii i jej elementy składowe. Artur Michalski, Biuro Cen i Taryf ENEA SA Cena energii i jej elementy składowe Artur Michalski, Biuro Cen i Taryf ENEA SA Czynniki wpływające na wysokość ceny Aktualna wycena produktów na rynku terminowym oraz ich płynność (BASE, PEAK) Prognoza

Bardziej szczegółowo

Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność

Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność dr inż. Janusz Ryk Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych II Ogólnopolska Konferencja Polska

Bardziej szczegółowo

Koncepcja European Energy Trading Platform (EETP) czy to jest możliwe?

Koncepcja European Energy Trading Platform (EETP) czy to jest możliwe? Koncepcja European Energy Trading Platform (EETP) czy to jest możliwe? Grzegorz Onichimowski Prezes Zarządu Towarowa Giełda Energii S.A. POWER RING 2007 w stronę europejskiej energetycznej platformy handlowej

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o spółce PKO BP

Podstawowe informacje o spółce PKO BP Podstawowe informacje o spółce PKO BP PKO BANK POLSKI S.A. jeden z najstarszych banków w Polsce. W opinii wielu pokoleń Polaków uważany jest za bezpieczną i silną instytucję finansową. Większościowym akcjonariuszem

Bardziej szczegółowo

Rynek energii elektrycznej, ceny, koszty, kierunkowe prognozy, budowa portfela

Rynek energii elektrycznej, ceny, koszty, kierunkowe prognozy, budowa portfela Rynek energii elektrycznej, ceny, koszty, kierunkowe prognozy, budowa portfela Konrad Świderek PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Warszawie Jachranka, 22 października 2010 r. Plan prezentacji Kalkulacja

Bardziej szczegółowo

Nadzieje związane z nowym obszarem rynku energii Ustawa o efektywności energetycznej

Nadzieje związane z nowym obszarem rynku energii Ustawa o efektywności energetycznej Nadzieje związane z nowym obszarem rynku energii Ustawa o efektywności energetycznej Roman Warchoł, TAURON Sprzedaż Forum Polska Efektywna Energetycznie, Gdańsk, 6 marca 2012r. Unijne cele 3x20% Unia Europejska

Bardziej szczegółowo

I co dalej z KDT? Warszawa, 14 czerwca 2007 roku

I co dalej z KDT? Warszawa, 14 czerwca 2007 roku I co dalej z KDT? Warszawa, 14 czerwca 2007 roku 0 Wydobycie Wytwarzanie Przesył Dystrybucja Sprzedaż Potencjał rynkowy PGE PGE po konsolidacji będzie liderem na polskim rynku elektroenergetycznym, obecnym

Bardziej szczegółowo

Rola gazu w gospodarce niskoemisyjnej

Rola gazu w gospodarce niskoemisyjnej Rola gazu w gospodarce niskoemisyjnej Andrzej Modzelewski RWE Polska SA 18 listopada 2010 r. RWE Polska 2010-11-17 STRONA 1 W odniesieniu do innych krajów UE w Polsce opłaca się najbardziej inwestować

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej

Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej Stabilizacja sieci - bezpieczeństwo energetyczne metropolii - debata Redakcja Polityki, ul. Słupecka 6, Warszawa 29.09.2011r. 2 Zagadnienia bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie potencjału źródeł kogeneracyjnych w bilansie energetycznym i w podniesieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski

Wykorzystanie potencjału źródeł kogeneracyjnych w bilansie energetycznym i w podniesieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski Wykorzystanie potencjału źródeł kogeneracyjnych w bilansie energetycznym i w podniesieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski dr inż. Janusz Ryk Podkomisja stała do spraw energetyki Sejm RP Warszawa,

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH

WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH Górnictwo i Geoinżynieria Rok 35 Zeszyt 3 2011 Andrzej Patrycy* WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH 1. Węgiel

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku fotowoltaiki w Polsce

Analiza rynku fotowoltaiki w Polsce FREE ARTICLE Analiza rynku fotowoltaiki w Polsce Źródło: Raport Rynek fotowoltaiki w Polsce Joanna Bolesta, Justyna Zarzeczna Sierpień 2015 Rynek fotowoltaiczny w Polsce po latach stagnacji, stoi w obliczu

Bardziej szczegółowo

Agrzegatorzy, negawaty, zarządzanie popytem odbiorców energii. Maciej Bora/Radosław Majewski ENSPIRION Sp. z o.o.

Agrzegatorzy, negawaty, zarządzanie popytem odbiorców energii. Maciej Bora/Radosław Majewski ENSPIRION Sp. z o.o. Agrzegatorzy, negawaty, zarządzanie popytem odbiorców energii Maciej Bora/Radosław Majewski ENSPIRION Sp. z o.o. Jachranka 24.09.2015 [MW] Czym jest DSR? 2 DEMAND SIDE RESPONSE odpłatne działania strony

Bardziej szczegółowo

Rynek energii. Rynek świadectw pochodzenia energii

Rynek energii. Rynek świadectw pochodzenia energii 10 Rynek energii Rynek świadectw pochodzenia energii CO TAKIEGO PAKIET ENERGETYCZNO- KLIMATYCZNY UE? 3x20 do 2020 Cele pakietu do 2020 r. Obniżenie emisji gazów cieplarnianych, w tym CO 2 o co najmniej

Bardziej szczegółowo

JAK POPRAWIĆ KONKURENCYJNOŚĆ RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE

JAK POPRAWIĆ KONKURENCYJNOŚĆ RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE JAK POPRAWIĆ KONKURENCYJNOŚĆ RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE Grzegorz Onichimowski Prezes Zarządu NEUF 2007 Nowa Energia- User Friendly październik 2007, Warszawa Konkurencja na REE czy da się konkurować

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Energetycznego Energomix

Monitoring Rynku Energetycznego Energomix Informacje rynkowe Notowania giełdowe i walutowe WIG 53 949,58 1,18% PGE 22,10 1,65% WIG 20 2 463,68 1,54% TAURON 5,26 1,87% WIG 30 2 642,50 1,17% ENEA 16,00 0,12% mwig 40 3 551,28 0,45% ENERGA 25,03 1,38%

Bardziej szczegółowo

KONIEC TANIEJ ENERGII

KONIEC TANIEJ ENERGII INFORMACJA PRASOWA Audytel S.A. analizy audyt doradztwo KONIEC TANIEJ ENERGII SAMORZĄDY I NABYWCY INSTYTUCJONALNI MUSZĄ NASTAWIĆ SIĘ NA WIĘKSZE WYDATKI Ceny na Towarowej Giełdzie Energii rosną systematycznie

Bardziej szczegółowo

CZYSTE ENERGIE na NewConnect Co to są Czyste Energie? 2 Co to są Czyste Energie? Co to są Czyste Energie? Co to są Czyste Energie? Co to są Czyste Energie? Co to są Czyste Energie? Światowe Inwestycje

Bardziej szczegółowo

Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach Toruń, 22 kwietnia 2008 Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. Zrównoważona polityka energetyczna Długotrwały rozwój przy utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

Energetyka przemysłowa.

Energetyka przemysłowa. Energetyka przemysłowa. Realna alternatywa dla energetyki systemowej? Henryk Kaliś Warszawa 31 styczeń 2013 r 2 paliwo 139 81 58 Elektrownia Systemowa 37% Ciepłownia 85% Energia elektryczna 30 kogeneracja

Bardziej szczegółowo

Czerwiec i pierwsze półrocze 2016 r. na TGE wzrosty cen na rynkach energii elektrycznej i gazu ziemnego

Czerwiec i pierwsze półrocze 2016 r. na TGE wzrosty cen na rynkach energii elektrycznej i gazu ziemnego Warszawa, 06.07.2016 r. Czerwiec i pierwsze półrocze 2016 r. na TGE wzrosty cen na rynkach energii elektrycznej i gazu ziemnego Energia elektryczna Informacja prasowa Całkowity wolumen wszystkich transakcji

Bardziej szczegółowo

Zmiany na globalnym rynku energii: konsekwencje wobec producentów i konsumentów

Zmiany na globalnym rynku energii: konsekwencje wobec producentów i konsumentów Zmiany na globalnym rynku energii: konsekwencje wobec producentów i konsumentów Seminarium eksperckie Kancelarii Prezydenta RP Rynkowe i regulacyjne otoczenie krajowego rynku energii 18 września 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Energia odnawialna w Polsce potencjał rynku na przykładzie PGE. mgr inŝ. Krzysztof Konaszewski

Energia odnawialna w Polsce potencjał rynku na przykładzie PGE. mgr inŝ. Krzysztof Konaszewski Energia odnawialna w Polsce potencjał rynku na przykładzie PGE mgr inŝ. Krzysztof Konaszewski Zadania stawiane przed polską gospodarką Pakiet energetyczny 3x20 - prawne wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł

Bardziej szczegółowo

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Kwiecień 2013 Katarzyna Bednarz Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Jedną z najważniejszych cech polskiego sektora energetycznego jest struktura produkcji

Bardziej szczegółowo

System Certyfikacji OZE

System Certyfikacji OZE System Certyfikacji OZE Mirosław Kaczmarek miroslaw.kaczmarek@ure.gov.pl III FORUM EKOENERGETYCZNE Fundacja Na Rzecz Rozwoju Ekoenergetyki Zielony Feniks Polkowice, 16-17 września 2011 r. PAKIET KLIMATYCZNO

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania rynku gazu na TGE

Zasady funkcjonowania rynku gazu na TGE Zasady funkcjonowania rynku gazu na TGE Leszek Prachniak Dyrektor Działu Notowań leszek.prachniak@tge.pl Warszawa 26.06.2013 Rynek giełdowy - rynkiem konkurencyjnym www.tge.pl Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

Bardziej szczegółowo

Towarowa Giełda Energii obroty, pozycja na tle rynków europejskich. Lipiec 2014 r.

Towarowa Giełda Energii obroty, pozycja na tle rynków europejskich. Lipiec 2014 r. Towarowa Giełda Energii obroty, pozycja na tle rynków europejskich Lipiec 2014 r. Agenda TGE kim jesteśmy? TGE o nas Struktura przychodów Grupy GPW w 2013 r. Roczne przychody ze sprzedaży TGE Grupa TGE

Bardziej szczegółowo

Nowe (planowane) uwarunkowania funkcjonowania rynku energii elektrycznej w Polsce krok ku przyszłości

Nowe (planowane) uwarunkowania funkcjonowania rynku energii elektrycznej w Polsce krok ku przyszłości Nowe (planowane) uwarunkowania funkcjonowania rynku energii elektrycznej w Polsce krok ku przyszłości Marek Kulesa dyrektor biura TOE Jachranka, 27.09.2012 r. ZAKRES PREZENTACJI 1. Wprowadzenie - wybrane

Bardziej szczegółowo

Biomasa - wpływ propozycji zmian prawa na energetykę zawodową. 11 października 2012 r.

Biomasa - wpływ propozycji zmian prawa na energetykę zawodową. 11 października 2012 r. Biomasa - wpływ propozycji zmian prawa na energetykę zawodową 11 października 2012 r. Aktywa Grupy TAURON Elektrownie wodne Kopalnie węgla kamiennego Obszar dystrybucyjny Grupy TAURON Farmy wiatrowe Elektrownie

Bardziej szczegółowo

SPRZEDAŻ I WYNIKI FINANSOWE ELEKTROENERGETYKI W ROKU Kazimierz Dolny, maj 2011

SPRZEDAŻ I WYNIKI FINANSOWE ELEKTROENERGETYKI W ROKU Kazimierz Dolny, maj 2011 SPRZEDAŻ I WYNIKI FINANSOWE ELEKTROENERGETYKI W ROKU 2010 Kazimierz Dolny, maj 2011 ZAKRES PREZENTACJI 1. Zapotrzebowanie na energię (rynek detaliczny i hurtowy) 2. Ceny energii (rynek hurtowy i detaliczny)

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2015 r. 7 maja 2015 r.

Wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2015 r. 7 maja 2015 r. Wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2015 r. 7 maja 2015 r. Wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2015 r. Kluczowe wydarzenia Marek Woszczyk Prezes Zarządu 2 Najważniejsze informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Energetyka systemowa konkurencyjna, dochodowa i mniej emisyjna warunkiem rozwoju OZE i energetyki rozproszonej. 6 maja 2013 r. Stanisław Tokarski

Energetyka systemowa konkurencyjna, dochodowa i mniej emisyjna warunkiem rozwoju OZE i energetyki rozproszonej. 6 maja 2013 r. Stanisław Tokarski Energetyka systemowa konkurencyjna, dochodowa i mniej emisyjna warunkiem rozwoju OZE i energetyki rozproszonej 6 maja 2013 r. Stanisław Tokarski Agenda I. Kontekst Europejski II. Sytuacja w KSE III. Inwestycje

Bardziej szczegółowo

TAURON EKO Biznes. produkt szyty na miarę. Małgorzata Kuczyńska Kierownik Biura Produktów Rynku Biznesowego

TAURON EKO Biznes. produkt szyty na miarę. Małgorzata Kuczyńska Kierownik Biura Produktów Rynku Biznesowego produkt szyty na miarę Małgorzata Kuczyńska Kierownik Biura Produktów Rynku Biznesowego Warsztaty energetyczne 2013 Idea produktu Propozycja współpracy Idea produktu Zamiarem TAURON Sprzedaż jest propagowanie

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Henryk Majchrzak Dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwo Gospodarki

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Henryk Majchrzak Dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwo Gospodarki Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Henryk Majchrzak Dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwo Gospodarki Uwarunkowania PEP do 2030 Polityka energetyczna Unii Europejskiej: Pakiet klimatyczny-

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO-PODKARPACKI KLASTER CZYSTEJ ENERGII. Temat seminarium: Skutki wprowadzenia dyrektywy 3x20 dla gospodarki Polski i wybranych krajów UE

MAŁOPOLSKO-PODKARPACKI KLASTER CZYSTEJ ENERGII. Temat seminarium: Skutki wprowadzenia dyrektywy 3x20 dla gospodarki Polski i wybranych krajów UE Studia Podyplomowe EFEKTYWNE UŻYTKOWANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ w ramach projektu Śląsko-Małopolskie Centrum Kompetencji Zarządzania Energią Skutki wprowadzenia dyrektywy 3x20 dla gospodarki Polski i wybranych

Bardziej szczegółowo

Raport Rynek energii elektrycznej i praw majątkowych

Raport Rynek energii elektrycznej i praw majątkowych Raport Rynek energii elektrycznej i praw majątkowych Eksperci z PGE Dom Maklerski SA dokonali podsumowania i niezależnej oceny sytuacji na rynkach energii elektrycznej oraz praw majątkowych w 2015 roku.

Bardziej szczegółowo

Zmiany na rynku energii elektrycznej w Polsce 2013/2014

Zmiany na rynku energii elektrycznej w Polsce 2013/2014 Zmiany na rynku energii elektrycznej w Polsce 2013/2014 Coroczne spotkanie przedstawicieli Towarzystwa Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych Marek Kulesa dyrektor biura TOE Ślesin, 29 listopada 2013 r. Zakres

Bardziej szczegółowo

Koncepcja notowania białych certyfikatów

Koncepcja notowania białych certyfikatów Koncepcja notowania białych certyfikatów Grzegorz Onichimowski Prezes Zarządu Towarowa Giełda Energii SA Warszawa, 05 kwietnia 2006 www.polpx.pl polpx@polpx.pl Debata BIAŁE CERTYFIKATY wysoka efektywność

Bardziej szczegółowo

Energetyka rozproszona Szanse i korzyści dla wszystkich samorządów przedsiębiorców mieszkańców

Energetyka rozproszona Szanse i korzyści dla wszystkich samorządów przedsiębiorców mieszkańców Energetyka rozproszona Szanse i korzyści dla wszystkich samorządów przedsiębiorców mieszkańców Mariusz Klimczak Prezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska Wyobraź sobie mamy rok 2025 OZE Jesteśmy w gminie

Bardziej szczegółowo

Regulacje dla rozwoju gospodarczego opartego na nowych źródłach energii (gaz, OZE, inteligentne sieci, przesył)

Regulacje dla rozwoju gospodarczego opartego na nowych źródłach energii (gaz, OZE, inteligentne sieci, przesył) Regulacje dla rozwoju gospodarczego opartego na nowych źródłach energii (gaz, OZE, inteligentne sieci, przesył) dr Robert Zajdler Warszawa, 3.10.2013 r. Kierunki zmian regulacyjnych 1. Przemysł energochłonny

Bardziej szczegółowo

Zmiana dostawcy w perspektywie wzrostu cen energii. Krzysztof Noga

Zmiana dostawcy w perspektywie wzrostu cen energii. Krzysztof Noga Zmiana dostawcy w perspektywie wzrostu cen energii Krzysztof Noga Jachranka 19-20.10.2006 Główne wątki Perspektywa wzrostu cen energii przyczyny Zmiana dostawcy a koszty (nie tylko zakupu energii) Zmiana

Bardziej szczegółowo

Konsekwentnie budujemy pozycję rynkową GK ENEA

Konsekwentnie budujemy pozycję rynkową GK ENEA Konsekwentnie budujemy pozycję rynkową GK ENEA IIIQ 2013 Krzysztof Zamasz CEO Dalida Gepfert CFO Warszawa, 13 listopada 2013 r. Krzysztof Zamasz CEO Utrzymujące się trendy na rynku energii są wyzwaniem

Bardziej szczegółowo

PROF. DR HAB. INŻ. ANTONI TAJDUŚ

PROF. DR HAB. INŻ. ANTONI TAJDUŚ PROF. DR HAB. INŻ. ANTONI TAJDUŚ Kraje dynamicznie rozwijające produkcję kraje Azji Południowo-wschodniej : Chiny, Indonezja, Indie, Wietnam,. Kraje o niewielkim wzroście i o stabilnej produkcji USA, RPA,

Bardziej szczegółowo

Gaz ziemny w Polsce i Unii Europejskiej

Gaz ziemny w Polsce i Unii Europejskiej Gaz ziemny w Polsce i Unii Europejskiej Gliwice, 25 września 2012 r. prof. dr hab. inż. Maciej KALISKI dr hab. inż. Stanisław NAGY, prof. AGH prof. zw. dr hab. inż. Jakub SIEMEK dr inż. Andrzej SIKORA

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż aktywów Vattenfall Heat Poland w świetle strategii dywersyfikacji źródeł przychodów PGNiG SA. Departament Strategii

Sprzedaż aktywów Vattenfall Heat Poland w świetle strategii dywersyfikacji źródeł przychodów PGNiG SA. Departament Strategii Sprzedaż aktywów Vattenfall Heat Poland w świetle strategii dywersyfikacji źródeł przychodów PGNiG SA Departament Strategii Spis treści 1. Strategiczny kontekst transakcji 2. Uwarunkowania rynku gazu ziemnego

Bardziej szczegółowo

Zapotrzebowanie krajowego sektora energetycznego na surowce energetyczne stan obecny i perspektywy do 2050 r.

Zapotrzebowanie krajowego sektora energetycznego na surowce energetyczne stan obecny i perspektywy do 2050 r. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk Zapotrzebowanie krajowego sektora energetycznego na surowce energetyczne stan obecny i perspektywy do 2050 r. Ogólnopolska Konferencja

Bardziej szczegółowo

Polska 2025: Wyzwania wzrostu gospodarczego w energetyce

Polska 2025: Wyzwania wzrostu gospodarczego w energetyce Polska 2025: Wyzwania wzrostu gospodarczego w energetyce Forum gospodarcze Nauka i Gospodarka 70-cio lecie Politechniki Krakowskiej Kraków, 14 maja 2015 roku POUFNE I PRAWNIE ZASTRZEŻONE Korzystanie bez

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju OZE w Polsce

Perspektywy rozwoju OZE w Polsce Perspektywy rozwoju OZE w Polsce Beata Wiszniewska Polska Izba Gospodarcza Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej Warszawa, 15 października 2015r. Polityka klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej Pakiet

Bardziej szczegółowo

Energetyka przemysłowa.

Energetyka przemysłowa. Energetyka przemysłowa. Realna alternatywa dla energetyki systemowej? KONWERSATORIUM Henryk Kaliś Gliwice 22 luty 2011 r podatek od energii KOSZTY POLITYKI ENERGETYCZNEJ POLSKA I NIEMCY. wsparcie kogeneracji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 27 stycznia 2014 r.

Warszawa, 27 stycznia 2014 r. Warszawa, 27 stycznia 2014 r. Najlepszy rok w historii Towarowej Giełdy Energii Informacja prasowa Całkowity wolumen transakcji zawartych w 2013 r. na wszystkich rynkach dedykowanych energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Strategia Działania dotyczące energetyki są zgodne z załoŝeniami odnowionej Strategii Lizbońskiej UE i Narodowej Strategii Spójności

Bardziej szczegółowo

System handlu emisjami a dywersyfikacja źródeł energii jako wyzwanie dla państw członkowskich Unii Europejskiej. Polski, Czech i Niemiec

System handlu emisjami a dywersyfikacja źródeł energii jako wyzwanie dla państw członkowskich Unii Europejskiej. Polski, Czech i Niemiec System handlu emisjami a dywersyfikacja źródeł energii jako wyzwanie dla państw członkowskich Unii Europejskiej. Porównanie strategii i doświadczeń Polski, Czech i Niemiec mgr Łukasz Nadolny Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Rola kogeneracji w osiąganiu celów polityki klimatycznej i środowiskowej Polski. dr inż. Janusz Ryk Warszawa, 22 październik 2015 r.

Rola kogeneracji w osiąganiu celów polityki klimatycznej i środowiskowej Polski. dr inż. Janusz Ryk Warszawa, 22 październik 2015 r. Rola kogeneracji w osiąganiu celów polityki klimatycznej i środowiskowej Polski dr inż. Janusz Ryk Warszawa, 22 październik 2015 r. Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych Rola kogeneracji w osiąganiu

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii

Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii mgr inż. Robert Niewadzik główny specjalista Północno Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie Szczecin, 2012 2020 = 3 x 20% Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za I półrocze 2015. 14 sierpnia 2015r.

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za I półrocze 2015. 14 sierpnia 2015r. Wyniki finansowe Grupy PGNiG za I półrocze 2015 14 sierpnia 2015r. W 1H mimo dużego spadku cen ropy wzrost wyniku EBITDA w Grupie PGNiG 24% 25% 15% 20% 23% 20 390 16 381 4,9 mld PLN - eliminacje pro forma

Bardziej szczegółowo

Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1

Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1 Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1 WIG Budownictwo oraz WIG Inaczej Warszawski Indeks Giełdowy. W jego skład wchodzą wszystkie spółki z Głównego Rynku Giełdy Papierów

Bardziej szczegółowo

DOM MAKLERSKI W GIEŁDOWYM OBROCIE ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ

DOM MAKLERSKI W GIEŁDOWYM OBROCIE ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ DOM MAKLERSKI W GIEŁDOWYM OBROCIE ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ. PODSTAWOWE REGULACJE DOTYCZĄCE WSPÓŁPRACY DOMU MAKLERSKIEGO I JEGO KLIENTÓW Ustawa z 29.07.2005 o obrocie instrumentami finansowymi Ustawa z 29.07.2005

Bardziej szczegółowo

Programy priorytetowe NFOŚiGW wspierające rozwój OZE

Programy priorytetowe NFOŚiGW wspierające rozwój OZE Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Programy priorytetowe NFOŚiGW wspierające rozwój OZE Agnieszka Zagrodzka Dyrektor Departament Ochrony Klimatu Płock, 3 luty 2014 r. Narodowy Fundusz

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej w horyzoncie długoterminowym

Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej w horyzoncie długoterminowym Urząd Regulacji Energetyki Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej w horyzoncie długoterminowym Adres: ul. Chłodna 64, 00-872 Warszawa e mail: ure@ure.gov.pl tel. (+48 22) 661 63 02, fax (+48 22) 661

Bardziej szczegółowo

Uruchomienie rynku gazu na TGE

Uruchomienie rynku gazu na TGE Uruchomienie rynku gazu na TGE Leszek Prachniak Dyrektor Działu Notowań leszek.prachniak@tge.pl Szczególna Rola Giełdy Towarowej na rynku gazu w warunkach obowiązywania taryfy www.tge.pl Najpierw konkurencja

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE Olsztyn 9 MAJA 2013 R,

EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE Olsztyn 9 MAJA 2013 R, EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE Olsztyn 9 MAJA 2013 R, Fotowoltaika w projekcie ustawy o OZE Michał Ćwil Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej

Bardziej szczegółowo

Świadectwa i gwarancje pochodzenia w świetle nowej ustawy o OZE. Marek Szałas Dyrektor Biura Rejestrów TGE

Świadectwa i gwarancje pochodzenia w świetle nowej ustawy o OZE. Marek Szałas Dyrektor Biura Rejestrów TGE Świadectwa i gwarancje pochodzenia w świetle nowej ustawy o OZE Marek Szałas Dyrektor Biura Rejestrów TGE VIII FORUM OBROTU Lidzbark Warmiński, 810 czerwca 2015 Spis treści 1. Ustawa o OZE informacje podstawowe

Bardziej szczegółowo

Europa mechanizmy kształtowania cen na rynku gazu. Kilka slajdów z wykładu

Europa mechanizmy kształtowania cen na rynku gazu. Kilka slajdów z wykładu Europa mechanizmy kształtowania cen na rynku gazu Kilka slajdów z wykładu Projekt Polityki Energetycznej Polski 2050 a rynek gazu Europa i liberalizacja rynku gazu Ceny gazu mechanizmy, formuły, umowy

Bardziej szczegółowo

Gospodarka niskoemisyjna a gaz

Gospodarka niskoemisyjna a gaz SPOŁECZNA RADA NARODOWEGO PROGRAMU REDUKCJI EMISJI Gospodarka niskoemisyjna a gaz Prof. Krzysztof Żmijewski Sekretarz Generalny Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji Warszawa, 27 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Kohabitacja. Rola gazu w rozwoju gospodarki niskoemisyjnej

Kohabitacja. Rola gazu w rozwoju gospodarki niskoemisyjnej Kohabitacja. Rola gazu w rozwoju gospodarki niskoemisyjnej Marcin Lewenstein Dyrektor Biura Planowania Strategicznego PGNiG SA 18 listopada 2010 r. Warszawa Rynek gazu w Europie wnioski dla Polski Prognozy

Bardziej szczegółowo

RE Giełda Energii. Wykład 4

RE Giełda Energii. Wykład 4 RE Giełda Energii Wykład 4 Rynek konkurencyjny i regulowany Trzy możliwości sprzedaży (rynek hurtowy) Kontrakt dwustronny Giełda Energii Rynek Bilansujący Giełda Energii Giełda Rynek Dnia Następnego System

Bardziej szczegółowo