Monitoring Rynku Energetycznego Energomix

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Monitoring Rynku Energetycznego Energomix"

Transkrypt

1 Informacje rynkowe Notowania giełdowe i walutowe WIG ,61 1,36% PGE 15,78 1,68% WIG ,73 0,84% TAURON 3,50 5,11% WIG ,14 1,26% ENEA 14,25 3,78% mwig ,03 2,61% ENERGA 19,94 6,12% WIG-ENERGIA 3 631,80 0,16% DUON 3,52 8,33% 1 USD 3,7308 0,66% CEZ 86,5 2,23% 1 EUR 4,2014 0,39% ZE PAK 18,20 2,93% 1 CHF 3,8998 1,26% INTERAOLT 15,69 1,88% Notowania na Towarowej Giełdzie Energii (w PLN/MWh) BASE_Q ,30 PMOZE_A 109,00 BASE_Y ,15 PMMET 61,70 BASE_Y ,50 PMEF (PLN/toe) 955,00 BASE_Y ,88 GAS_BASE_Y-16 90,90 Notowania na EEX w PLN/MWh (EUR/MWh) EEX Phelix Q ,47 (32,72) EEX Phelix Cal_16 127,47 (30,34) EEX Phelix Cal_17,29 (29,82) EEX Phelix Cal_18 126,04 (30,00) EEX Natural Gas Y-16 (GASPOOL) 45) 81,93 (19,50) Źródło: TGE Rynek Towarowy Terminowy Energii Elektryczniej 29 Maja - 21 Sierpnia (w PLN/MWh) Rynek energii elektrycznej na niemieckiej giełdzie energetycznej EEX (PLN/MWh) TGE BASE_Q-4-15 TGE BASE_Y-17 TGE BASE_Y-16 TGE BASE_Y-18 EEX BASE_Q-4-15 EEX BASE_Y-17 EEX BASE_Y-16 EEX BASE_Y-18 Rynek Uprawnień do Emisji CO2 na giełdzie EEX (PLN/MWh) TGE Rynek Zielonych Certyfikatów (PLN/MWh) EEX - PRIMARY MARKET AUCTION PMOZE_A

2 Notowania indeksów BASE YEAR RTT na TGE (PLN/MWh) Notowanie indesku BASE Y-16 na TGE na przestrzeni ostatnich 24 miesięcy (PLN/MWh) BASE_Y-12 BASE_Y-13 BASE_Y-14 BASE_Y-15 BASE_Y-16 BASE_Y-17 BASE_Y-18 TGE Rynek Dnia Następnego Energii Elektrycznej (PLN/MWh) TGE Rynek Dnia Następnego Gazu Ziemnego (PLN/MWh) Rynek Bilansujący Energii Elektrycznej (PLN/MWh) TGE Rynek Terminowy Towarowy Gazu Ziemnego (PLN/MWh) GAS_BASE_Q-4-15 GAS_BASE_Y-16 Średnia cena za MWh w taryfie W-6A w PGNiG S.A. (bez akcyzy) Rynek gazu ziemnego na niemieckiej giełdzie nergetycznej EEX (PLN/MWh) GAS_BASE_Q-4-15 GAS_BASE_Y-16 Średnia cena za MWh w taryfie W-6A w PGNiG S.A. (bez akcyzy) Dobowa produkcja energii z elektrowni wiatrowych w Polsce (MWh)

3 Cena węgla produkowanego w Polsce i sprzedawanego na krajowym rynku (PLN/t)) Stan zapasów węgla kamiennego na polskim rynku (mln t) Zapotrzebowanie na moc oraz wielkość odstawień w Polsce (MW) Zapotrzebowanie na moc Odstawienia Dane dotyczące produkcji energii z elektrowni wiatrowych oraz zapotrzebowania na moc i wielkości odstawień pobrane z Dane o cenie węgla oraz stanie zapasów na polskim rynku pobrane z Dane z niemieckiej giełdy EEX zaprezentowane są w PLN/MWh. Kurs EUR na podstawie kursu NBP z dnia odczytu danych. Komentarz: Ceny kontraktów terminowych (BASE Y16) na Rynku Terminowym Towarowym zamknęły poprzedni tydzień ceną 158,16 zł/mwh wzrost o ok. 1,2 zł/mwh w stosunku do poprzedniego tygodnia. Od kilku tygodni rynek terminowy współgra z cenami na rynku SPOT, z wyjątkiem drugiego tygodnia sierpnia, gdy na rynek RDN i SPOT wpływało wprowadzenia stopni zasilania. Obecny poziom cen na rynku terminowym to także wynik załamania cen węgla kamiennego (niższe koszty zmienne produkcji) na koniec czerwca br. cena węgla energetycznego wyniosła 207,82 zł/t (odbicie cenowe spodziewane dopiero w 2017 r.) oraz globalnego spadku cen surowców (ropa naftowa, gaz ziemny, itd.). Na Rynku Dnia Następnego energii elektrycznej notowania indeksu IRDN (cena średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji na sesji giełdowej, liczona po dacie dostawy dla całej doby) wyniosły w dniu 21 sierpnia 167,66 zł/mwh. Rynek bilansujący zamknął ten dzień z notowaniami w wysokości 143,23 zł/mwh. Zielone certyfikaty natomiast zanotowały wzrost notowań do poziomu 109,00 zł/mwh. Na cenę dla klientów końcowych wpływają niejasne przepisy dotyczące wskaźników umorzenia zielonych certyfikatów od 2017 roku (max. 20%). Przewidujemy, w średnim terminie (sierpień-wrzesień) ceny BASE Y16 na RTT będą poruszać się w kanale 155- zł/mwh (mimo chwilowych odchyleń) dno notowań w 2013 roku było na poziomie ok. 145 zł/mwh. Dla klientów ceniących spokój zalecamy zawieranie umów do końca 2016/2017, gdyż naszym zdaniem nie ma przesłanek do znaczącego spadku cen energii czarnej w ciągu najbliższych dwóch lat (spłaszczenie struktury cenowej). Dla klientów chcących zyskać na ewentualnym spadku cen, polecamy strategię opcyjną (opcje PUT) oraz kontraktowanie certyfikatów zielonych oddzielnie (wg indeksu). Jeśli chodzi o gaz ziemny, to w miesiącu sierpniu obserwujemy cotygodniowy spadek notowań na RTT. W dniu 21 sierpnia Indeks gazowy BASE Y-16 na TGE, zatrzymał się na poziomie 90,04 zł/mwh (spadek o ponad 1 zł/mwh w stosunku do poprzedniego tygodnia). Natomiast na RDN indeks gazowy wyniósł 83,00 zł/mwh. Na rynek znaczący wpływ ma obniżające się zapotrzebowanie, wysoka podaż z wielu kierunków oraz czynnik sezonowy (lato). Najkorzystniejszy czas na kontraktację gazu występuję w 2 i 3 kwartale roku. Na poziom cen gazu ziemnego będą miały wpływ negocjacje cenowe między Gazpromem i europejskimi importerami oraz kontraktacja surowca z innych źródeł. Niebagatelny wpływ na sytuacje na rynku gazu mają też niskie notowania cen ropy naftowej (kontrakty gazowe są często powiązane z cenami tego surowca). O konkurencyjności na rynku gazu decydują też ograniczenia formalne (obowiązek magazynowania dla spółek obrotu przy rocznych ilościach sprzedaży powyżej mln m 3 i taryfikowania odbiorców gazowych). Zniesienie powyższych obowiązków może poskutkować lekkim obniżeniem cen dla klientów końcowych. Znaczącym czynnikiem rozwoju rynku gazu w Polsce jest poprawa płynności handlu na TGE oraz działania w zakresie handlu hurtowego PGNiG. PGNiG OD w ostatnim okresie stosuje akcje rabatowe, a także wprowadziła nową niższą taryfę dla odbiorców końców. Jeśli chodzi o cenę energii elektrycznej czynnej dla odbiorców końcowych w najbliższych 2-3 latach (dalszy horyzont jest obarczony wysoką niepewnością - nowe moce wytwórcze, import energii oraz regulacje dotyczące systemu wsparcia OZE

4 i efektywności energetycznej), to musimy wziąć pod uwagę kilka czynników, które będą na nią wpływać. Są to przede wszystkim czynniki fundamentalne takie jak: Argumenty za utrzymaniem lub spadkiem cen Uruchomienie nowych mocy wytwórczych o niższym koszcie zmiennym (m.in. wysoka podaż energii z OZE) Szersze otwarcie połączeń transgranicznych (Niemcy, Szwecja, Litwa, Czechy, Ukraina) energia elektryczna w hurcie na rynkach ościennych jest aktualnie tańsza niż w Polsce Niskie ceny węgla (główne paliwo w polskiej energetyce) prognozy nie zakładają znacznego wzrostu cen. Spadające ceny surowców (ropa naftowa, gaz ziemny). Mechanizm ceny akceptowalnej dla odbiorców końcowych (cena krańcowa, przy której popyt zacznie się zmniejszać) Argumenty za wzrostem cen Poprawa koniunktury gospodarczej (zwiększony popyt) Inwestycje w nowe moce wytwórcze (rentowność projektów wyznaczana minimalną ceną energii - zł/mwh) średni wiek aktywów wytwórczych sięga 40 lat. W ciągu najbliższych 15 lat ponad 12 GW mocy ma być wycofanych z eksploatacji. Potrzebny jakiś model rynku mocy (płatność za gotowość). Wypowiedzi głównych kreatorów rynku energii w Polsce (PGE i Tauron) sugerujące, że spodziewają się podwyżek cen np. zmiana strategii handlowej PGE Regulacje prawne dotyczące praw majątkowych (rosnące współczynniki OZE, system wsparcia), białe certyfikaty, opłaty za wodę dla producentów energii (projekt) Koszty pakietu klimatycznego UE (redukcja emisji CO2 o 40% w stosunku do 1990 r.). Zagrożenie wzrostem cen uprawnień, co przełoży się na ceny energii dla odbiorców końcowych. Rezerwa mocy szczytowych oraz usługa PSE Operator (rezerwa mocy operacyjnej) koszt utrzymywania gotowości elektrowni ewentualne wprowadzenie rynku mocy lub jego wariantu. Aktualności z branży energetycznej Odizolowany system energetyczny, to jedna z przyczyn problemów z energią elektryczną Tylko 2 proc. wykorzystywanej w Polsce energii pochodzi z zagranicy. W Europie gorzej jest tylko w dwóch wyspiarskich krajach; na Malcie i Cyprze. Niemożność sprowadzenia prądu z zagranicy, to jedna z przyczyn problemów naszego systemu energetycznego. Eksperci wskazują też na jeden z najniższych w Europie udziałów źródeł rozproszonych w strukturze wytwarzania energii, czy też najmniejszy, w przeliczeniu na mieszkańca, udział systemów fotowoltaicznych. Do tego - jak zauważa w rozmowie z PAP prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej Grzegorz Wiśniewski, Polska zajmuje przedostatnie miejsce w Europie pod względem zasobów wód na jednego mieszkańca na rok, a tymczasem nasz przemysł energetyczny jest trzy razy bardziej wodochłonny niż europejski. Wiśniewski zwrócił uwagę, że choć fala upałów dotknęła całą Europę to "żaden inny kraj UE nie znalazł się jednak nigdy w tak krytycznej sytuacji, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dostaw energii. Wysokie temperatury powietrza i obniżenie się poziomu wody w rzekach unaoczniły, czym się różni polska energetyka od tej funkcjonującej obecnie w UE". "W tej sytuacji panaceum na problemy z chłodzeniem bloków energetycznych i ograniczeniami przesyłu energii w szczycie letnim nie jest zapowiadana budowa kolejnych nowych elektrowni cieplnych, najbardziej węglowych, potem jądrowych, a na końcu gazowych - w takiej kolejności bowiem kształtuje się zapotrzebowanie na wodę do chłodzenia, od 3-4 m. sześc /MWh do 1 m. sześć/mwh. Interesy sektora energetycznego opartego w ponad 90 proc. na elektrowniach cieplnych o tak dużym zużyciu wody powodują, że Polska od dekady nie może wdrożyć ramowej dyrektywy wodnej, gdyż wiązałoby się to m.in. z wprowadzeniem opłat" - dodał. W gorących sierpniowych dniach, w elektrowniach konwencjonalnych z otwartymi obiegami chłodniczymi, część bloków musiała zostać wyłączona lub pracowała z niepełną mocą, bo nie były one w stanie pracować ze względu na niski stan wód w rzekach i jeziorach oraz ich wysoką temperaturą. "W kluczowym momencie doszło do awarii w największej polskiej elektrowni w Bełchatowie, która została odłączona od systemu. Była to bezpośrednia przyczyna ogłoszenia 20 stopnia zasilania. Operacyjna Rezerwa Mocy nie pomogła w opanowaniu trudnej sytuacji w systemie energetycznym. Wynika to z jej konstrukcji - do operacyjnej rezerwy mocy trafia rezydualna część mocy pracujących bloków energetycznych. Redukcja mocy spowodowana czynnikami klimatycznymi i technicznymi w pierwszej kolejności przełożyła się na brak wolnych mocy, które mogłyby wejść do systemu. Operacyjna Rezerwa nie przyczyniła się do udostępnienia dodatkowych mocy Operatorowi Systemu Przesyłowego, a jedynie oferowała wynagrodzenie tym zasobom, które i tak w systemie były dostępne" - napisali w specjalnym raporcie eksperci Forum Analiz Energetycznych. Jak powiedziała PAP szefowa FAE dr Joanna Maćkowiak - Pandera, w polskim systemie energetycznym latem jest zawsze mniej dostępnej mocy niż zimą. Dzieje się tak dlatego, bo po pierwsze nasze elektrociepłownie latem albo nie pracują wcale albo pracują przy minimalnym obciążeniu, tylko do podgrzania wody użytkowej. Latem słabiej wieje niż zimą, co powoduje, że mniej energii można uzyskać z wiatraków. Lato to też pora remontów bloków energetycznych i część z nich jest latem wyłączona. Tymczasem - jak tłumaczy - fala upałów doprowadziła do wzrostu popytu na energię - uruchomiono wszystkie dostępne w całym kraju klimatyzatory, wiatraki, lodówki musiały zużyć więcej energii, aby utrzymać temperaturę. "Obciążenie systemu energetycznego wzrosło do 22 GW - co jest dotychczasowym rekordem - i choć to nadal mniej niż zimą, gdzie zużywa się jeszcze więcej energii, to jest trudniej go pokryć ze względu na mniejszy zasób mocy w lecie" - powiedziała. Jak zauważyła, w polskim systemie energetycznym szczytowe obciążenie letnie występuje w godzinach pomiędzy a w dni

5 robocze. "Jedną z przyczyn zwiększonego poboru energii elektrycznej w tym czasie jest ustawienie niektórych taryf dla gospodarstw domowych (taryfa G12 i G12w) w taki sposób, że pomiędzy a ok. 15 proc. gospodarstw domowych korzysta z obniżonej stawki za dystrybucję energii elektrycznej. W zimie to ma sens, ale latem zachęca do większej konsumpcji - dodała. Kolejna przyczyna to fakt, że operator systemu przesyłowego - Polskie Sieci Elektroenergetyczne miały do dyspozycji niecałe MW w formie interwencyjnej redukcji obciążenia, tzn. zarządzania popytem. "Stanowiło to ułamek tego, co rzeczywiście było potrzebne i co rzeczywiście można było uzyskać, o ile Operator Systemu Przesyłowego zakontraktowałby wcześniej odpowiednie ilości tych zasobów" - zaznaczyła. Na pytanie jak Polska poradziła sobie z kryzysem Maćkowiak - Pandera odpowiada : średnio. Jej zdaniem analiza trendów wskazuje, że ekstremalne upały będą się pojawiać coraz "częściej" i dlatego sytuację z sierpnia tego roku trzeba potraktować jako sygnał do poważnego zajęcia się tą kwestią. Należy na to zdarzenie przygotować polski system energetyczny. "Trzeba przede wszystkim poważnie pomyśleć o dywersyfikacji jednostek wytwórczych, bo jednostki termiczne w czasie upałów będą miały zawsze problemy z chłodzeniem". Tymczasem w Niemczech, które nasycone są fotowoltaiką występowały nadwyżki mocy w systemie. W upalnych dniach nasi zachodni sąsiedzi wyprodukowali ponad 24 GW ze słońca - czyli, więcej niż całe nasze zapotrzebowanie na energię w szczycie letnim. Rozwój fotowoltaiki poprawia bezpieczeństwo energetyczne - szczególnie latem, kiedy upały ograniczają sprawność elektrowni termicznych, czyli między innymi węglowych - dodała. Jednak - jak zauważa ekspertka - z powodu braku koordynacji niekontrolowanych przepływów kołowych, Polska nie mogła skorzystać z importu energii z Niemiec, próbując zarazem pozyskać energię elektryczną z Czech i Ukrainy, w których nie ma znaczących nadwyżek. "Rozwiązanie kwestii niekontrolowanych przepływów kołowych i poprawa handlu energią z Niemcami powinna być kwestią priorytetową, zwłaszcza ze względu na wysoki udział fotowoltaiki po zachodniej stronie granicy. Już teraz są metody poprawy sytuacji poprzez sprawniejsze alokowanie mocy w obszarze transgranicznym, łączenie rynków (market coupling), przesuwniki fazowe - trzeba korzystać z tych środków" - powiedziała. Należy również pomyśleć o rozbudowie połączeń na północ - w tym czasie, kiedy u nas występował niedobór mocy, w Skandynawii wskutek gwałtownych opadów deszczu i zwiększonego wytwarzania w elektrowniach wodnych ceny energii elektrycznej osiągnęły poziom 6 gr/kwh. Jak powiedziała szefowa FAE, skutecznym i zbyt mało w Polsce wykorzystanym działaniem jest kontrolowane zmniejszenie obciążenia w ramach zarządzania popytem. "Doświadczenia innych krajów pokazują, że ponad 10 proc. zapotrzebowania na energię elektryczną w szczycie można w kontrolowany i efektywny sposób zmniejszyć przez wprowadzenie mechanizmu tzw. demand response. Operator systemu przesyłowego wcześniej rekrutuje ochotników do takiego działania w zamian za rekompensatę za gotowość do redukcji poboru mocy. Zalet tego rozwiązania jest mnóstwo - operator ma możliwość wyboru najtańszej oferty, odbiorca sam się zgadza na takie rozwiązanie, czyli "wilk jest syty i owca cała". Elastyczność systemu elektroenergetycznego powinna być priorytetem nie tylko ze względu na ekstremalne zjawiska pogodowe, ale spadek ogólnych kosztów systemu wskutek lepszego dopasowania do OZE. Koszty redukcji zapotrzebowania na energię elektryczną w przemyśle i usługach nie są równe - niektóre podmioty mniejszym kosztem mogą zmniejszyć pobór mocy; dla przykładu - jest różnica pomiędzy wyłączeniem klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych, a wyłączeniem urządzeń chłodzących żywność - wyjaśniła. Nasi południowi sąsiedzi, mimo awarii bloku elektrowni atomowej w Temelinie, również lepiej poradzili sobie z upałami. Z jednej strony dzięki fotowoltaice, z drugiej - mają znacznie więcej niż my możliwości sprowadzania energii z zagranicy. Tymczasem polski system energetyczny jest jednym z najbardziej odizolowanych w Europie. Tylko 2 proc. energii pochodzi z zagranicy. Gorzej jest tylko na Malcie i Cyprze. Zdaniem Grzegorza Wiśniewskiego rozwiązaniem na niezbilansowanie krajowej podaży i popytu energii elektrycznej jest rozproszona i zróżnicowana technologicznie energetyka odnawialna, a w szczycie letnim - przede wszystkim energia słoneczna. "Problem polega jednak na tym, że w obecnej sytuacji dostosowanie się energetyki do najbardziej racjonalnych, sprawdzonych i powszechnych w UE rozwiązań takich jak fotowoltaika wcale nad zagotowaną wręcz Wisłą nie jest oczywiste. Decydenci i silne grupy wpływu nie mają interesu w zmianie i nawet dobitny fakt potwierdzający niezbicie, że cieplna elektrownia węglowa nie zapewni bezpieczeństwa energetycznego, sam w sobie może okazać się niewystarczający do dokonania koniecznych zmian w niezmienianej od niemalże 15 lat polityce energetycznej" - zaznacza PSE podpisało umowę z Ukrainą na import energii Jak poinformowała IAR, powołując się na wypowiedź członka zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych, Cezarego Szweda, Polska podpisała umowę z Ukrainą która pozwala na sprowadzanie energii od wschodnich sąsiadów. Jest możliwość, ale na razie nie ma potrzeby - podkreślił Szwed w rozmowie z IAR. Prace nad umową zostały ukończone w dniu 17 sierpnia. Dzięki niej, jeżeli zajdzie taka potrzeba, operator będzie mógł skorzystać z ponad MW - podała Informacyjna Agencja Radiowa Odbiorcy przemysłowi inwestują we własne źródła energii Najwięksi odbiorcy przemysłowi w ostatnim okresie mocno inwestują w budowę elektroenergetycznych mocy wytwórczych - pisze "Rzeczpospolita" i zwraca uwagę, że inwestycje te szczególnie zyskują na znaczeniu wobec ostatnich ograniczeń w dostawach energii. Jak wylicza dziennik Grupa Azoty, KGHM, Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) oraz PKN Orlen wydadzą łącznie co najmniej 8 mld zł na budowę nowych elektrowni i elektrociepłowni. Grupa Azoty planuje w Puławach budowę elektrociepłowni gazowej o mocy 400 MW. Inwestycja o wartości ponad 1,1 mld zł ma być zakończona w 2019 r. Oprócz tego Grupa zgodnie z rządowym dokumentem Śląsk 2.0 ma realizować projekt napowierzchniowego zgazowania węgla w Kędzierzynie-Koźlu. Inwestycja ta może pochłonąć, w zależności od przyjętego wariantu, od ok. 1,8 mld zł do ok. 4,2 mld zł. KGHM natomiast zapowiadał ostatnio inwestycje we własne źródła OZE - farmy wiatrowe i słoneczne, o łącznej mocy 300 MW. Na ten cel miedziowy

6 koncern chce wydać 1,5 mld zł. Jastrzębska Spółka Węglowa mimo trudnej sytuacji finansowej realizuje inwestycje we własne źródła. Nie dawno w należącej do JSW Koksowni Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej oddano do eksploatacji bloku na gaz koksowniczy o mocy 71 MWe. Grupa buduje blok 75 MW przy kopalni Zofiówka oraz planuje blok 30 MW w koksowni Radlin. Po zakończeniu tych projektów JSW ma być samowystarczalna energetycznie. Orlen natomiast jest już na ukończeniu budowy bloku parowogazowym o mocy 463 MWe we Włocławku i rozpoczął podobną inwestycje w Płocku, gdzie powstanie blok o mocy 596 WMe. Koszt obu inwestycji sięga 3 mld zł. Według cytowanego przez "Rz" analityka Domu Maklerskiego BOŚ Łukasza Prokopiuka, wobec ubiegłotygodniowych problemów z dostawami energii, inwestycje we własne źródła energii wydają się być dobrym rozwiązaniem, szczególnie, że obok zabezpieczenia własnych potrzeb cześć realizowanych projektów umożliwi też sprzedaż energii do sieci Ciekawostki z życia Energomix Akcja utrzymaniowa 2015 Przypominamy o konieczności odezwania się do naszych klientów, którym umowy kończą się w 2015 roku w celu przedłużenia ich trwania na kolejne lata. Oferujemy rozwiązania LED-owe! Posiadamy w ofercie oświetlanie LED do zastosowań przemysłowych oraz domowych. Współpracujemy zarówno z dostawcami europejskimi jak i azjatyckimi. Ceny na poziomie hurtowym oraz korzystne warunki finansowania. Bardzo atrakcyjne warunki cenowe połączone z profesjonalnym doradztwem. Dla każdego Klienta przygotowujemy ofertę szytą na miarę. Oferta Energomix dla instytucji uzyskujących finansowanie zewnętrzne Zapraszamy do skorzystania z naszej usługi, która skierowana jest do podmiotów uzyskujących finansowanie zewnętrzne: szkół, przedszkoli, żłobków, klubów sportowych, zakładów opieki zdrowotnej, domów pomocy społecznej i domów dziecka. Za zakup energii elektrycznej i wdrożenie oszczędności w organizacji oferujemy bony lub dotacje na zakup potrzebnego sprzętu (np. sprzętu sportowego, materiałów dydaktycznych, zabawek, wyposażenia). Korzyści dla nowych klientów Energomix W celu poprawienia jakości naszej oferty, dla naszych nowych klientów posiadamy liczne upominki. W podziękowaniu za skorzystanie z naszych usług wręczamy m.in. power banki, karty zniżkowe do sieci gabinetów LUX MED oraz Dent-a-Medical, pakiety RBDO, żarówki LED, urządzenie do monitoringu energii a także Bony Sedexo o określonej wartości. Sprzedaż gazu ziemnego Od początku lutego aktywnie rozpoczęliśmy aktywną sprzedaż gazu ziemnego (oszczędności min. 5% w stosunku do taryfy PGNiG). Aby uzyskać więcej informacji prosimy kontaktować się z działem handlowym naszej firmy. Fotowoltaika w Energomix Miło nam poinformować, że coraz mocniej angażować się w rynek Odnawialnych Źródeł Energii, który jest znaczącym suplementem w naszej ofercie multienergetycznej. Posiadamy w niej produkty wielu producentów a także oferujemy ich montaż. W obliczu podpisania nowej Ustawy o OZE, rynek fotowoltaika daje obecnie nowe możliwości. Stopy zwrotu, biorąc pod uwagę taryfy gwarantowane lub dotację z programu PROSUMENT, stały się wyższe. Okres zwrotu z inwestycji skrócił się do 5-9 lat, w porównaniu do lat bez tych narzędzi. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą. Wszelkich odpowiedzi udzieli Dominika Jasek ( , Upominek dla nowych Klientów Energomix Od dnia 1 lipca br. nowi Klienci Energomix otrzymuje od nas w prezencie miły upominek, który można wybrać z aktualnie dostępnych. Gadżet wysyłany jest przez nas bezpośrednia z biura wraz listem-podziękowaniem w momencie zaakceptowania przez spółkę obrotu podpisanej umowy. Kontakt telefoniczny z Klientem Energomix wprowadza nową usługę informacyjną dla naszych Klientów. Osoby odpowiedzialne za przygotowywanie i obsługę umów będą kontaktowały się telefonicznie z naszymi Klientami, aby przekazać informację na jakim etapie znajduje się obecnie proces zmiany sprzedawcy energii. Ma to na celu wyeliminowanie wszelkich obaw ze strony Klienta oraz potwierdzenie profesjonalności naszych usług. Mecz Polska-Irlandia bilety dla naszych handlowców do wygrania Dzięki naszej współpracy z firmą EDF udało nam się zdobyć bilety na mecz Polska Irlandia, który odbędzie się 11 października na Stadionie Narodowym w Warszawie! To będzie ostatni mecz eliminacji do Mistrzostw Europy, który może decydować o awansie Polaków. Zła wiadomość jest taka, że niestety mamy bardzo ograniczoną ilość biletów, dlatego postanowiliśmy ogłosić mini konkurs i na podstawie jego wyników rozdzielimy bilety. Dwóch najlepszych handlowców, którzy w okresie wakacyjnym (1 lipca 31 sierpnia) osiągną najlepszy wyniki sprzedażowe na produktach EDF (min zł masy marży) wygrają bilet na to wydarzenie!

7 Nowe promocje sprzedażowe od RWE Spółka obrotu RWE Polska S.A. wprowadziła na rynek nowe promocje sprzedażowe zarówno dotyczące energii elektrycznej jak i gazu ziemnego: Wyłącznik podwyżek z pakietem ochrony prawnej oferta energetyczna zawierająca gwarancję niezmienności ceny wraz bezpłatnym Pakietem Ochrony Prawnej Firma + Dom Oferta łączona dla firm oraz gospodarstw domowych. Oprócz stałej ceny dla firm zawiera również dodatkowe obniżki dla punktów poboru energii w taryfie G1x. Teraz Gaz oferta sprzedaży gazu ziemnego na atrakcyjnych cenach Nowi klienci Energomix W ostatnim czasie dzięki naszym usługom sprzedawcę energii zmienili m.in.: Zych Sp. J., Przedsiębiorstwo Budowlano- Handlowo-Transportowe Atos:, Gelato Rialto Sp. J., Renata Grzegorek. W zakresie instytucji publicznych nawiązaliśmy współpracę z Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Gminą Stare Babice, Gminą Błażowa, Gminą Izbica. W gronie naszych Klientów miło nam ponownie powitać GPK Eko-Babice, Gminę Solec nad Wisłą oraz Gminę Chotcza. Zmiany w Energomix Od dnia 24 sierpnia nowym pracownikiem naszego biura w Warszawie jest Agata Bobrowska. Zastąpiła ona Daniela Madeja na stanowisku Specjalisty ds. Dystrybucji. Do naszego działu Instytucji Publicznych dołączyła niedawno również Anna Mizak. Pomaga ona Magdalenie Kowalczyk przy doradzaniu instytucjom. Agacie i Ani życzymy wielu sukcesów w drużynie Energomix, jednocześnie dziękujemy Danielowi za owocną współpracę. Energomix w mediach W pierwszej połowie sierpnia Energomix dwukrotnie zagościł w telewizji! Prezes Michał Suska miał okazję wypowiedzieć się na antenie TVP Warszawa oraz Polsat News. Zapraszamy do zapoznania się z materiałami: Konkurs sprzedażowy dla handlowców Energomix W okresie 1 września 10 grudnia uruchamiamy specjalną akcję sprzedażową dla naszych przedstawicieli handlowych. Dla osób, które osiągną w tym okresie przychód powyżej określonego przez nas progu masy marży zaplanowane są atrakcyjne nagrody, w tym m.in. wyjazd integracyjno-szkoleniowo-rekreacyjny do Hotelu SPA na południu Polski. Planujemy przeprowadzić tam szkolenie sprzedażowe z profesjonalnym trenerem sprzedaży oraz odpocząć na stokach narciarskich. Aktualne wyniki akcji będziemy regularnie publikować m.in. na łamach naszego Monitoringu. W związku z tym zachęcamy wszystkich do wzmożonej aktywności sprzedażowej w ostatnich miesiącach tego roku! Energomix zdobył Certyfikat Wiarygodności Biznesowej Miło nam poinformować, że w ostatnich dniach Energomix otrzymał złoty Certyfikat Wiarygodności Biznesowej za rok Jest to dla nas wizytówka oraz potwierdzenie znakomitej kondycji finansowej i bardzo dobrze wypracowanych zwyczajów płatniczych. Celem programu w którym uczestniczymy jest wyłonienie i promowanie polskich przedsiębiorstw, które charakteryzują się doskonałą kondycją finansową i nienaganną moralnością płatniczą. Dane kontaktowe Arkadiusz Parzyszek Specjalista ds. Handlowych Tel.: