Jak przygotować biznes plan dla Anioła Biznesu?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jak przygotować biznes plan dla Anioła Biznesu?"

Transkrypt

1 l Jak przygotować biznes plan dla Anioła Biznesu? Praktyczny podręcznik dla szukających finansowania Autorzy: Michał Przybyłowski Piotr Tamowicz Gdańsk, czerwiec

2 Spis treści Anioł Biznesu - inwestor inny niż wszyscy?...3 Biznesplan czyli przepustka do sukcesu!...3 Na co zwróci uwagę przyszły inwestor czyli gdzie się przyłożyć?...5 Droga do sukcesu czyli sztuka słuchania i kompromisu...7 Jak unikać błędów?...8 Podstawowe elementy biznesplanu...12 Informacje o pomysłodawcy oraz o kluczowych osobach dla realizacji przedsięwzięcia...12 Opis produktu lub usługi z uwzględnieniem praw własności i przewag konkurencyjnych...13 Rynek docelowy i konkurencja...15 Plan marketingowy...18 Strategia rozwoju przedsiębiorstwa...19 Analiza ryzyka...21 Strategia wyjścia z inwestycji...23 Wstęp do kalkulacji rachunku zysków i strat. rachunku cash-flow i bilansu...25 Najważniejsze kategorie finansowe biznesplanu...25 Sprawozdania finansowe...27 Ocena rentowności i opłacalności przedsięwzięcia...28 Analiza rentowności...28 Analiza opłacalności inwestycji...29 Wycena przedsięwzięcia...30 Aspekty techniczne tworzenia biznesplanu...31 Załącznik nr 1 Przykładowe elementy biznesplanu stosowane przez Sieć Aniołów Biznesu Amber...32 Streszczenie...32 Spis treści biznesplanu inwestorskiego

3 Anioł Biznesu - inwestor inny niż wszyscy? Anioł Biznesu to zazwyczaj przedsiębiorca lub menadżer, który odniósł sukces zawodowy, a zgromadzony kapitał chce pomnożyć poprzez inwestycje w projekty, które znajdują się na bardzo wczesnym etapie rozwoju. Wybór młodych spółek jako celów inwestycyjnych wiąże się z dwoma kwestiami. Po pierwsze dotyczy wpływu jaki na projekty we wczesnych etapach rozwoju może mieć inwestor. Wykorzystanie doświadczenia, wiedzy i kontaktów daje Aniołowi dużą satysfakcję i pozwala aktywnie wpływać na rozwój koncepcji biznesu. Po drugie spółki we wczesnych etapach rozwoju potrzebują zazwyczaj niewielkich kwot kapitału, które Anioł Biznesu jest w stanie dostarczyć, i które pozwalają mu zdywersyfikować ryzyko. Ważnym elementem pomysłu powinna być jego innowacyjność, gdyż tylko unikalne projekty mogą przynieść w przyszłości dużą stopę zwrotu z zainwestowanego kapitału. Anioł Biznesu to przedsiębiorca z doświadczeniem w zakresie prowadzenia biznesu, dlatego nie należy traktować go jak filantropa gotowego wspomóc każdy biznes. Pomysłodawca ma zazwyczaj dwie szanse na zainteresowanie swoim projektem. Pierwsza szansa to przesyłany teaser informacyjny lub biznesplan. Jeżeli zainteresuje on przedstawicieli sieci Aniołów Biznesu lub bezpośrednio Anioła, pomysłodawca ma zazwyczaj kilkanaście minut na bezpośrednią prezentację. Typowy Anioł Biznesu inwestuje maksymalnie w około 10 spółek kwoty rzędu kilkuset tysięcy złotych. Ważna jest branża jaką reprezentuje pomysłodawca gdyż Anioł inwestuje wyłącznie w przedsięwzięcia, na których się zna i w których może wykorzystać własne doświadczenie i kontakty. Aspekty geograficzne (tj. lokalizacja projektu) mają znaczenie dla tych Aniołów, którzy są zainteresowani aktywnym monitoringiem spółek będących przedmiotem ich inwestycji. W takim przypadku odległość pomiędzy inwestorem a spółką powinna wynosić nie więcej niż 2 godziny jazdy samochodem. Niemniej warto pamiętać, że każdy inwestor jest inny, a przesłanki jakie kierują Aniołem mogą znacznie odbiegać od opisanej normy. Warto również wspomnieć, że Anioł Biznesu jest często członkiem sieci/stowarzyszenia, które pomaga mu w nawiązywaniu kontaktów z pomysłodawcami. Odbywa się to głównie poprzez wstępną selekcję projektów, organizację prezentacji, wsparcie merytoryczne pomysłodawcy i koordynację inwestycji obejmujących więcej niż jednego Anioła Biznesu. Biznesplan czyli przepustka do sukcesu! Biznesplan jest dokumentem, który spełnia dwie funkcje. Po pierwsze jest to podstawowe narzędzie służące komunikacji pomysłodawcy z profesjonalnym inwestorem jakim jest Anioł Biznesu. A po drugie pozwala pomysłodawcy szczegółowo przemyśleć model biznesowy przedsięwzięcia i zaplanować jego funkcjonowanie w pierwszej fazie rozwoju. Biznesplan to także papierek lakmusowy rzetelności i wiarygodności pomysłodawcy. Wprawne oko inwestora szybko wyłapie próby ukrycia niedociągnięć, rodzących się problemów, hurraoptymistyczne prognozy przychodów czy niedoszacowane koszty działalności. Prawidłowo sporządzony biznesplan pozwala na uzyskanie przewagi nad innymi konkurentami szukającymi finansowania wśród Aniołów Biznesu. Z uwagi na czas jaki inwestorzy poświęcają na analizę różnych biznesplanów nie może on być ani zbyt długi, ani nasycony technicznym żargonem. Aby spełniać swoje funkcje biznesplan musi być przejrzysty, czytelny, a przedstawione dane muszą być uzasadnione wiarygodnie. Biznesplan musi stanowić logiczny ciąg pozwalający zrozumieć 3

4 inwestorowi koncepcję modelu biznesowego, ocenić przewagi konkurencyjne i zespół zaangażowany w jego realizację oraz zweryfikować stronę finansową projektu. Im bardziej dopracowany dokument oraz im rzetelniej przedstawione dane (również w zakresie ryzyka jakie rodzi projekt) tym większa szansa na pozytywną decyzję Anioła. Najważniejszym elementem biznesplanu jest współgranie części opisowej i finansowej. Część dokumentu opisująca koncepcję modelu biznesowego, konkurencję i rynek, czy też strategię i ryzyka musi stanowić podstawę do przedstawionej analizy finansowej, co pozwoli inwestorowi na ocenę rzetelności danych finansowych. Anioł Biznesu inwestuje w branże, które zna dlatego łatwo jest mu także ocenić zarówno koncepcje biznesową, jak i wiarygodność przedstawionych danych finansowych. Etapy współpracy z Aniołem Biznesu Źródło: opracowanie własne Warto również pamiętać, że nie ma idealnego biznesplanu ani jednego formatu według, którego można przygotować dokument. Biznesplan przygotowywany dla przedsięwzięcia usługowego będzie zupełnie różnił się od biznesplanu przygotowywanego dla przedsięwzięcia produkcyjnego, zarówno pod kątem modelu sprzedaży, jak i organizacji przedsiębiorstwa. Dlatego nie należy uwag związanych z jego uzupełnieniem traktować jak negatywnej rekomendacji, wręcz przeciwnie, jeżeli ktoś przedstawił uwagi do dokumentu oznacza, to że jest zainteresowany pomysłem. Pamiętać należy jednak, że konkurencja jest duża. Tylko niewielka część z wysyłanych zgłoszeń do sieci, trafia dalej do Anioła Biznesu, a ten przeciętnie inwestuje w 1 do 3 pomysłów na 10. 4

5 Na co zwróci uwagę przyszły inwestor czyli gdzie się przyłożyć? Ocena projektów będących na etapie pomysłu oraz przedsiębiorstw znajdujących się na wczesnych etapach rozwoju należy do najtrudniejszych zadań. Przedsiębiorstwa na tych etapach rozwoju nie wykazują na ogół ani przychodów ani zysku. Koncepcja biznesowa zakłada z kolei inwestycje kapitałowe, które mają doprowadzić pomysł do dobrze prosperującego przedsięwzięcia przynoszącego wysokie zyski. Anioł Biznesu bazując na biznesplanie, w tym w szczególności na prognozie finansowej pomysłodawcy, musi podjąć decyzję co do wartości swojego udziału w przedsięwzięciu. Dlatego w przeciwieństwie do biznesów już dojrzałych skupia się najczęściej na aspektach pozafinansowych, które są dla niego uwiarygodnieniem przedstawionych analiz finansowych. Analizując różnego typu zestawienia dotyczące kryteriów wyboru projektów inwestycyjnych we wczesnych fazach rozwoju dochodzi się do wniosku, że najważniejszym kryterium jest jakość i potencjał kadry zarządzającej projektem. Z punktu widzenia pomysłodawcy warto zwrócić uwagę na opis własnego doświadczenia. Warto również w trakcie autoprezentacji uwypuklić faktyczne przewagi osób mających zarządzać spółką. Ważne jest zarówno doświadczenie w branży, którą reprezentuje projekt, jak i generalnie w prowadzeniu spółki. Inwestor ocenia zarząd pod względem kompetencji zarządczych, technologicznych oraz sprzedażowych. Niemniej jednak, brak kompetencji w jakimś obszarze nie jest podstawą do przekreślenia projektu, ale oznacza potrzebę zatrudnienia nowego członka zespołu lub szerszą współpracę z Aniołem Biznesu. Wśród najczęściej pomijanych członków zespołu są osoby odpowiedzialne za sprzedaż. Skupiając się na aspektach technologicznych pomysłodawcy często zapominają, że przedsiębiorstwo musi dysponować zespołem zdolnym do sprzedaży produktu lub usługi klientowi. Nie można również zapominać, że Anioł Biznesu w stosunku do pomysłodawcy i jego zespołu będzie wymagał pełnego zaangażowania zawodowego. Decydując się na współpracę z Aniołem należy założyć zaangażowanie w przedsięwzięcie w pełnym wymiarze godzin, a pozostałe działalności całkowicie porzucić bądź istotnie ograniczyć. Kolejny ważny czynnik, na który szczególną uwagę zwraca się przy analizie projektów seed i start-up, to perspektywy rynku produktu lub usługi. Ten aspekt rodzi największe trudności ze strony pomysłodawcy, gdyż każdy podchodzi bardzo optymistycznie do rynku na jakim chce sprzedawać produkt lub usługę. Nie zwraca się uwagi na produkty substytucyjne oraz na potencjalną konkurencję, która może pojawić się w każdym momencie. Dodatkowo, rozmiary docelowej grupy klientów mogą być nazbyt optymistycznie szacowane. Czynnik ten jest o tyle istotny, że wiąże się z prognozą finansową i udziałem w rynku, jaki spółka chce osiągnąć na przestrzeni najbliższych lat. Spójność i rzetelność tych dwóch elementów często jest czynnikiem decydującym o powodzeniu w przeprowadzeniu transakcji przez Anioła. Najbardziej atrakcyjne przedsięwzięcia cechują się skalowalnością tj. możliwością sprzedaży produktu lub usługi wśród kolejnych grup docelowych oraz na nowych rynkach (zagranicznych). Jeżeli takie działania można podejmować przy niewielkim zwiększaniu kosztów będzie to wpływać bezpośrednio na rentowność przedsięwzięcia i znacznie uatrakcyjniać przedsięwzięcia w oczach Anioła. Równie ważne jak perspektywy rynku są zastosowana technologia i sposób ochrony pomysłu. Pomysły charakteryzujące się wysokim potencjałem rozwoju jeśli jest to możliwe powinny być chronione przed ich skopiowaniem lub powieleniem (patenty, wzory przemysłowe i znaki towarowe itp.). Jako dodatkowy lub alternatywny element zabezpieczenia można stosować różnego typu 5

6 strategie zapewniające taką ochronę np. strategia krótkich szybko wprowadzanych na rynek serii produktu, ciągłe udoskonalanie finalnego produktu, zabezpieczanie procedur umowami o zachowaniu poufności, czy też różnego typu zakazy konkurencji dla pracowników i kooperantów. Brak zabezpieczenia pomysłu rodzi poważne ryzyka względem realizowanego projektu i może prowadzić do negatywnej decyzji Anioła Biznesu. Również różnego rodzaju próby naśladowania czy skopiowania pomysłów już istniejących zdecydowanie nie wzbudzą zainteresowania inwestora. Warto tutaj wspomnieć o kilku rozwiązaniach z obszaru ICT, które stanowią wyjątek od reguły. Zarówno Allegro, komunikator Gadu-Gadu czy Nasza Klasa są przykładem na skopiowanie z sukcesem rozwiązań zagranicznych oraz na zdobycie dominacji na rynku pomimo wejścia na rynek oryginalnego pomysłu. Niemniej jednak, na ich sukcesie zaważyła szybkość zdobycia rynku (premia pioniera) oraz koncept marketingowy projektu. Powtarzanie powyższego modelu nie jest raczej dobrą strategią na sukces, a profesjonalny inwestor niechętnie będzie analizował podobne pomysły. Kwestia kopiowalności pomysłu jest bardzo istotna i wszystkie formy jej zabezpieczenia czynią projekt bardziej konkurencyjnym. Warto również wyzbyć się obiekcji przed zdradzaniem szczegółów projektu, zwłaszcza jeżeli pomysłodawca zasłania się obawą przed skopiowaniem projektu. Jeżeli projekt można łatwo skopiować nie będzie on przedmiotem zainteresowania Anioła Biznesu. Ważnym aspektem branym pod uwagę przy ocenie biznesplanu jest opis sprzedaży, kanałów dystrybucji i aspekty marketingowe związane z dotarciem do grupy docelowej. Te czynniki są często przez pomysłodawców traktowane w sposób drugorzędny, gdyż skupiają się oni na aspektach technologicznych i osobowych. Nie można zapominać, że klient jest najcenniejszym aktywem przedsiębiorstwa, dlatego sposób dotarcia do niego i sprzedaż produktu lub usługi jest kluczowy dla ostatecznego stanu finansów spółki. Stopa zwrotu z projektu jest dla inwestora decydującym czynnikiem przesądzającym o realizacji transakcji. Nie można oczekiwać, że Anioł zainwestuje w projekt, który nie rokuje godziwego zwrotu z inwestycji. Pomimo pozafinansowych czynników skłaniających Anioła do inwestycji, nie jest on filantropem gotowym do rozdawania zarobionych przez siebie pieniędzy. Zwrot z inwestycji powinien być przedstawiony przez pomysłodawcę w biznesplanie. Niemniej jednak, Anioł sam zweryfikuje przedstawione wskaźniki finansowe, biorąc pod uwagę wszystkie elementy biznesplanu, w tym te przedstawione powyżej. Zgodnie z różnymi szacunkami Anioł Biznesu oczekuje stopy zwrotu na poziomie krotności zainwestowanego kapitału w okresie 5 lat. Statystyka w tym zakresie jest nieubłagana. Anioł Biznesu inwestując w 10 spółek na przestrzeni kilku lat liczy się z tym, że połowa z nich upadnie, trzy do czterech przyniosą zwrot kapitału na poziomie 1 do 5-krotności zainwestowanego kapitału, a jedna do dwóch spółek przyniesie zwrot na poziomie 10 do 30-krotności zainwestowanego kapitału 1. Z punktu widzenia oceny całej inwestycji istotne jest kiedy Anioł może oczekiwać zwrotu z inwestycji oraz czy pozyskane od niego finansowanie jest wystarczające do realizacji całego projektu. Tym samym na etapie przygotowania biznesplanu pomysłodawca powinien dokładnie zastanowić się nad tym, czy proponowana wartość kapitału będzie wystarczająca do realizacji jednego z etapów, czy do realizacji całej inwestycji. Bazując na doświadczeniach międzynarodowych Anioł będzie unikał inwestycji, w których jest potrzeba kolejnego dokapitalizowania projektu. Zgodnie z badaniami R. 1 Na podstawie: R. Wiltbank i W. Boeker, Returns to Angel Investors in Groups, November

7 Wiltbank i W. Boeker 2 inwestycje takie prowadzą do niższych zysków. Niemniej jednak należy odróżnić wyodrębnienie etapów przez inwestora (jest to działanie inwestora, które ma obniżyć jego ryzyko finansowe) od dokapitalizowania związanego z niedoszacowaniem inwestycji. Warto również pamiętać, że Anioł jako doświadczony biznesmen będzie w stanie oszacować zapotrzebowanie inwestora, a jego zaniżenie lub zawyżanie będzie źle postrzegane. Droga do sukcesu czyli sztuka słuchania i kompromisu. Anioł Biznesu to inwestor indywidualny (chociaż możliwa jest inwestycja grupy Aniołów działających w konsorcjum), który posiada doświadczenie biznesowe i gotowy jest się nim podzielić. W związku z powyższym Anioł Biznesu jako inwestor oprócz kapitału wnosi do spółki wiedzę (głównie jako mentor i trener), dyscyplinę finansową, bieżący monitoring sytuacji w spółce oraz udostępnia własne kontakty. Zakres tej współpracy jest oczywiście uzależniony od indywidualnych preferencji Anioła, ale realizacja wspólnych celów z pomysłodawcą zachęca do jak najszerszej współpracy. Dla Anioła Biznesu najważniejsza jest akceptacja pomysłu i nawiązanie pozytywnych relacji na linii pomysłodawca-inwestor, co najczęściej ma miejsce w trakcie krótkiej prezentacji i kolejnych spotkań indywidualnych. Kolejnym krokiem po pozytywnej ocenie pomysłu jest podpisanie umowy o zachowaniu poufności i praca nad warunkami brzegowymi inwestycji (dokument opisujący te warunki nazywa się term sheet). W momencie akceptacji warunków inwestycji rozpoczyna się proces due diligence (z języka angielskiego: należyta staranność ), którego celem jest dokładne sprawdzenie zarówno koncepcji biznesowej (z punktu widzenia prawnego jak i ekonomicznego), aspektów technologicznych (w tym praw własności) oraz rzetelności pomysłodawcy. Złożoność procesu due diligence jest uzależniona od stopnia zaawansowania projektu. W przypadku Anioła Biznesu zarówno proces negocjacji, jak i due diligence są znacznie krótsze niż w przypadku funduszu Venture Capital. Może on trwać od kilku do kilkudziesięciu godzin, zaś w przypadku funduszu mogą to być nawet miesiące. Jeżeli wszystkie fakty przedstawiane przez pomysłodawcę są zgodne z rzeczywistością, a pomysł lub technologia rokują powodzenie projektu Anioł Biznesu przystępuje do inwestycji. Podstawowym elementem inwestycji jest szczegółowa umowa inwestycyjna, która jest kontraktem opisującym na jakich zasadach inwestor inwestuje w spółkę i co wymaga w zamian za wniesiony kapitał. Sama inwestycja jest zazwyczaj realizowana etapowo, a kolejne rundy finansowe są uzależnione od realizacji kamieni milowych opisanych w biznesplanie, który jest załącznikiem do umowy inwestycyjnej. Zarówno sposób monitorowania inwestycji przez Anioła Biznesu, ilość kontaktów, a także zakres wsparcia uzależnione są od indywidualnych preferencji Anioła Biznesu. Wzajemne zrozumienie oczekiwań pomysłodawcy i Anioła Biznesu jest kluczowe dla powodzenia projektu, dlatego też spotkania w pierwszej fazie prezentacji przedsięwzięcia i negocjacji inwestycji kapitałowej są tak ważne. Z punktu widzenia pomysłodawcy istotne jest przedstawienie tych oczekiwań (także w treści biznesplanu), a następnie dążenie do rozwiązania kwestii problematycznych. Nie można jednak zapominać, że Anioł Biznesu nie jest członkiem zarządu i raczej nie będzie się angażował w codzienne funkcjonowanie spółki. Anioł Biznesu pełni rolę mentora gotowego wesprzeć spółkę, ale w ramach ograniczonego czasu. 2 R. Wiltbank i W. Boeker, Returns to Angel Investors in Groups, November

8 Schemat powstawania biznesplanu Źródło: opracowanie własne Jak unikać błędów? Streszczenie jest tym elementem biznesplanu, które stanowi formę pierwszego kontaktu pomysłodawcy z Aniołem Biznesu. W związku z zadaniem jakie ma spełnić czyli skłonić Anioła do lektury biznesplanu i następnie spotkania z pomysłodawcą, powinien on być marketingowo dobrze przygotowany. Najczęściej spotykanym błędem przy przygotowaniu streszczenia jest jego obszerność. Pomysłodawca stara się dodać jak najwięcej ciekawych rzeczy zapominając, że Anioł Biznesu poświęci na jego lekturę zaledwie kilka minut. Tym samym należy dokument przygotować w sposób przejrzysty i zamknąć go w kilku stronach (2 3 strony). W przypadku streszczenia (jak również całego biznesplanu) należy unikać specjalistycznego języka i dbać o możliwość zrozumienia istoty biznesu przez osobę zewnętrzną. 8

9 O czym nie zapomnieć w streszczeniu! Jakie są kompetencje i doświadczenia kluczowych osób w firmie? W jakiej branży działa firma? Co jest jej główną przewagą konkurencyjną, w czym jest lepsza od konkurencji? Kto jest klientem i jak firma zaspokaja ich potrzeby? Kto jest konkurentem firmy? Krótki opis rynku, główne trendy i dynamika. Kluczowe założenia strategii marketingowej. Podstawowe założenia modelu biznesowego Podstawowe informacje o kosztach i przychodach w zdefiniowanym okresie. Zapotrzebowanie na kapitał od inwestora. Preferencje w zakresie strategii wyjścia Anioła Biznesu z inwestycji. Czy streszczenie zajęło nie więcej niż 2-3 strony? Czy język użyty w streszczeniu jest zrozumiały dla osób niezwiązanych z branżą? Jednym z błędów biznesplanu przygotowywanego przez pomysłodawcę jest lekceważenie konkurencji. Wyjście z założenia, że im mniej konkurencji opiszemy to nasz biznesplan będzie ciekawszy jest iluzoryczne. Anioł Biznesu, jako inwestor z doświadczeniem branżowym i szerokimi kontaktami, będzie w stanie szybko zweryfikować rynek i ocenić wiarygodność przygotowania pomysłodawcy. Opis konkurencji powinien tym samym być rzetelny i pełny, tak aby Anioł Biznesu nie odniósł wrażenia, że wiedza pomysłodawcy o rynku produktu lub usługi jest szczątkowa. Pisząc o konkurencji nie można również zapominać o produktach/usługach substytucyjnych (produktach o podobnym zastosowaniu, które mogą łatwo zastąpić prezentowany pomysł) oraz o potencjalnej konkurencji, która może na rynku się pojawić. Jedynym sposobem na uczynienie biznesplanu bardziej atrakcyjnym jest w tym przypadku wskazywanie na silne strony produktu/usługi pomysłodawcy, które wyróżniają go na tle konkurencji i zapewnią przewagę w kolejnych latach funkcjonowania. Identyfikacja ryzyka stanowi zarówno ważny element sprawdzenia projektu przez pomysłodawcę oraz daje inwestorowi podstawę do oszacowania niebezpieczeństwa inwestycji kapitałowej w dany podmiot. Należy zawsze pamiętać, że ocena ryzyka powinna bazować na opisach przedstawionych w różnych częściach biznesplanu, tym samym powinna być z nimi spójna. W celu usystematyzowania opisów warto skorzystać z technik analitycznych np. analizy PEST czy SWOT. Podobnie jak w przypadku konkurencji tak i tutaj należy rzetelnie przedstawić ryzyka dotyczące przedstawionego projektu. Omijając istotne fakty pomysłodawca naraża się na negatywną opinię o projekcie i negatywną decyzję inwestycyjną Anioła Biznesu. Należy pamiętać, że w trakcie procesu due diligence wszystkie istotne ryzyka projektu zostaną ujawnione. Opis ryzyka warto podzielić na czynniki ryzyka związane z przeprowadzeniem projektu (organizacyjne czy technologiczne), ryzyka związane z otoczeniem projektu (np. makroekonomiczne lub regulacyjne), a także związane z samą inwestycją. Przedstawiając czynniki ryzyka warto również wskazać na możliwe sposoby minimalizacji zagrożeń. 9

10 Dla przykładu, w sytuacji gdy wskazujemy na ryzyko wystąpienia niekorzystnych zmian kursu walutowego, jednocześnie należy poinformować o działaniach jakie Zarząd podejmie w celu zabezpieczenia transakcji przed taką niekorzystną zmianą. Ważnym elementem opisu całego przedsięwzięcia jest pokazanie sposobu jego zabezpieczenia. W przypadku, gdy niemożliwe jest opatentowanie wdrażanego rozwiązania, zastrzeżenie wzoru użytkowego lub zastosowanie jakiegokolwiek innego typu zabezpieczenia, należy wskazać dlaczego sytuacja taka ma miejsce. Sposobem na zabezpieczenie przedsięwzięcia jest także strategia szybkiego wejścia na rynek (zdobycie pozycji lidera) lub różnego typu umowy o zachowanie poufności, a także inne rozwiązania uzależnione od kreatywności pomysłodawcy. Pomysłodawcy często pomijają te aspekty i nie wskazują na ich unikalny charakter, a tym bardziej na sposób zabezpieczenia, który może objawiać się w specyficznym rozwiązaniu technicznym lub innego typu wyjątkowym aspekcie. Jednym z największych błędów pomysłodawców jest nierealne podejście do prognozowania przychodów i kosztów. Wolumen sprzedaży produktów i usług jest bardzo często w zupełności oderwany od wielkości rynku docelowego oraz pozycji konkurencji. Tym samym należy zwrócić uwagę na spójność opisów rynku docelowego, konkurencji i realizowanych przychodów. Również dynamika wzrostu przychodów w kolejnych latach powinna być przedstawiona w sposób realistyczny i jej wzrost powinien być związany z poniesionymi nakładami inwestycyjnymi i odpowiednio zwiększającymi się kosztami funkcjonowania. W przypadku kosztów należy dokładnie przemyśleć, które z nich mają charakter stały i są ponoszone niezależnie od realizowanej sprzedaży, a które mają charakter zmienny i są związane z realizowanymi przychodami. Bardzo istotne jest, aby koszty były zgodne z opisywaną koncepcją biznesową i obejmowały wszystkie niezbędne działania, takie jak sprzedaż i marketing oraz organizację biznesu. Brak sprecyzowanej strategii wyjścia z inwestycji nie stanowi poważnego błędu biznesplanu. Nie można jednak zapominać, że Anioł Biznesu jest inwestorem o określonej perspektywie czasu inwestycji i po jej upłynięciu będzie dążył do sprzedaży swojego pakietu. Warto, aby zarówno oczekiwania inwestora, jak i punkt widzenia pomysłodawcy były spójne w tym zakresie, co pozwoli oszczędzić nieporozumień już na etapie konstruowania umowy inwestycyjnej. 10

11 Grzechy pomysłodawców 1. Pomysłodawca zaangażowany w różne projekty, z których nie chce zrezygnować; 2. Niekompletność zespołu zaangażowanego w przedsięwzięcie (głównie w obszarze sprzedaży); 3. Próba zainteresowania niedopracowanym pomysłem; 4. Skopiowanie rozwiązań już funkcjonujących (niska innowacyjność pomysłu); 5. Brak zabezpieczenia własności intelektualnych bądź przemysłowych; 6. Hurra optymistyczne prognozy przychodów; 7. Nieuwzględnienie wszystkich kosztów (najczęściej sprzedaży i marketingu); 8. Nierealne założenia do części finansowej; 9. Niezauważanie konkurencji; 10. Nieuwzględnianie rynków zagranicznych (zarówno w kontekście szans, jak i zagrożeń); 11. Brak wiarygodnych źródeł wykorzystywanych w analizach rynku i analizach finansowych; 12. Brak ryzyk związanych z projektem; 13. Brak pomysłu na strategię wyjścia z inwestycji dla Anioła Biznesu; 14. Brak spójności i logiki w materiale; 15. Techniczny język uniemożliwiający zrozumienie istoty projektu; 11

12 Podstawowe elementy biznesplanu Informacje o pomysłodawcy oraz o kluczowych osobach dla realizacji przedsięwzięcia. Jeżeli biznesplan jest przygotowywany dla spółki, która ma dopiero powstać to najważniejszym elementem jest koncepcja biznesowa oraz ludzie, którzy będą tę koncepcję realizować. Tak jak wcześniej zauważono to ludzie stanowią najważniejszy czynnik wpływający na decyzję Anioła Biznesu o inwestycji. Nawet najlepszy pomysł bez odpowiedniego zespołu może okazać się niemożliwy do realizacji. Pomysłodawca może być zarówno liderem odpowiedzialnym za organizację i funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa, technologiem rozwijającym finalny produkt lub specjalistą odpowiedzialnym za ostateczny kształt usługi. Kompetencje kluczowych osób w firmie powinny obejmować właśnie zarządzanie i rozwój produktu/usługi, ale także finanse, marketing i aspekty sprzedażowe. Kompletność takiego zespołu jest stanem idealnym, ale w przypadku większości pomysłów zgłaszanych do Aniołów Biznesu raczej rzadko spotykane. Tym samym już na etapie planowania przedsiębiorstwa pomysłodawca powinien jasno określić jakimi kompetencjami dysponuje, a jakie należy pozyskać w postaci nowych pracowników. Kwestie te warto również przemyśleć pod kątem przyszłego inwestora i oczekiwań pomysłodawcy względem jego zaangażowania w spółkę. Nie można również zapominać o uwzględnieniu nowych pracowników w kosztach funkcjonowania przedsiębiorstwa. Jeżeli jest taka możliwość warto przeprowadzić wstępne rozmowy kwalifikacyjne, żeby określić dostępność kadry na rynku oraz bardziej szczegółowo oszacować koszt, zwłaszcza w przypadku kluczowych pracowników. Z drugiej strony otwarte wskazanie braku pewnych kompetencji u pomysłodawcy będzie na pewno lepiej postrzegane jeżeli będzie on w stanie przedstawić potencjalnych kandydatów, którzy wypełnią lukę w którymś z kluczowych obszarów. Opis kompetencji kluczowych osób dla realizacji przedsięwzięcia powinien koncentrować się wokół kwestii związanych z pomysłem. Analizie poddawane jest wcześniejsze doświadczenie w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem lub prowadzenia własnego biznesu. Brak takiego doświadczenia oczywiście nie dyskwalifikuje projektu, ale pod warunkiem, że równoważone jest to innymi kompetencjami w zakresie technologii, branży, sprzedaży lub marketingu. Najczęściej spotykanym połączeniem kompetencji, które dają duże szanse na sukces jest tandem specjalisty branżowego i doświadczonego menadżera obeznanego z finansami. Takie rozwiązania stosowane są w przypadku komercjalizacji myśli naukowej, gdzie z jednej strony mamy innowacyjne rozwiązanie, a z drugiej twardo stąpającego po ziemi menadżera, myślącego głównie o możliwościach jego sprzedaży. Warto również pamiętać, że Anioł Biznesu będzie sprawdzał kompetencje kluczowych osób, kontaktując się bezpośrednio z osobami, z którymi te osoby współpracowały. Anioł Biznesu będzie brał pod uwagę również predyspozycje pomysłodawcy do współpracy z inną osobą, która będzie pełnić funkcję Prezesa Zarządu oraz możliwości kooperacji (treningu) z Aniołem Biznesu. Większość Aniołów wymaga również pełnego zaangażowania w realizowane przedsięwzięcie, co w praktyce oznacza rezygnację z pozostałych działalności. W przypadku już funkcjonujących przedsiębiorstw należy zawrzeć opis zarządu, rady nadzorczej oraz kluczowych pracowników. Oprócz doświadczenia i kompetencji poszczególnych osób należy dokładnie opisać kto pełni jakie funkcje i za co jest odpowiedzialny. Należy również koniecznie 12

13 uwzględnić inne obecnie pełnione funkcje przez członków organów spółki. Taki opis jest niezbędny w celu oceny funkcjonowania spółki, dyspozycyjności poszczególnych osób i kompletności zgromadzonego zespołu. Z punktu widzenia Anioła Biznesu niezbędnym elementem jest także struktura właścicielska podmiotu oraz powiązania pomiędzy członkami organów spółki oraz jej właścicielami. W przypadku już istniejących przedsięwzięć powstaje zawsze problem wielkości udziału, jaki obejmie nowy inwestor. Chociaż w przypadku dopiero co założonych przedsiębiorstw rzetelna wycena jest praktycznie niemożliwa to jednak potrzeba kapitałowa zgłaszana Aniołowi Biznesu wymusza kalkulacje z tym związane. Dotychczasowi właściciele spółki powinni mieć ustalone jaki maksymalny pułap kontroli są w stanie oddać Aniołowi Biznesu lub być przygotowanym na ofertę ze strony inwestora, która może dotyczyć pakietu większościowego. Lista kontrolna Czy zostały opisane wszystkie osoby, które mają być zaangażowane w realizację przedsięwzięcia? Czy kompetencje i doświadczenie osób zaangażowanych w projekt są zgodne z jego charakterem? Jaka jest (lub będzie) struktura właścicielska przedsiębiorstwa? Czy zespół jest gotowy do pełnej dyspozycyjności zawodowej? Opis produktu lub usługi z uwzględnieniem praw własności i przewag konkurencyjnych. Kluczowym elementem biznesplanu jest pomysł, który ma zainteresować Anioła Biznesu i skłonić go do zainwestowania. Tak jak wcześniej wskazano, produkt lub usługa powinien cechować się dużym stopniem innowacyjności i unikalności. Niemniej jednak, najważniejszym czynnikiem z punktu widzenia oceny Anioła Biznesu, jest wartość jaką produkt lub usługa niesie dla klienta, jego przewagi konkurencyjne, a także czy produkt lub usługa może w nowy (lepszy lub tańszy) sposób rozwiązywać problemy klientów. Opisując szczegółowo produkt lub usługę należy zwrócić uwagę na funkcjonalności jakie niesie dla konsumentów oraz szczegółowo opisać na czym polega jego innowacyjność. Bardzo ważne jest, aby nie używać specjalistycznego języka i unikać opisów, które są niezrozumiałe dla osób bezpośrednio nie związanych z branżą. W ramach takiego opisu pomysłodawca powinien koncentrować się na korzyściach, jakie produkt lub usługa niesie konsumentem oraz uwypuklać silne strony zwłaszcza w kontekście istniejącej lub potencjalnej konkurencji. Warto również wspomnieć jakie są bariery wejścia na rynek i dlaczego powyższych rozwiązań nie oferuje konkurencja lub w jakim stopniu rozwiązanie pomysłodawcy jest lepsze od konkurencji. Jeżeli gdzieś funkcjonują produkty lub usługi referencyjne należy to wskazać, jak również określić w jakim stopniu rozwiązanie pomysłodawcy różnicuje się od nich. 13

14 Należy opisać czy produkt będzie oferowany na rynku lokalnym czy globalnym. Jeżeli planowana jest ekspansja na rynkach zagranicznych należy również wskazać czy będzie to możliwe w pierwszym etapie, czy dopiero w ramach rozwoju produktu i dalszych nakładów związanych z przystosowaniem do specyfiki rynku docelowego. Elementy związane z rozwojem produktu lub usługi zarówno w zakresie grup docelowych, jak i nowych funkcjonalności stanowią ważny element oceny i powinny zostać odpowiednio opisane. Im większe możliwości adaptacji i rozszerzenia na nowe rynki docelowe (skalowalność) tym większa szansa na akceptację biznesplanu przez Anioła Biznesu. W tym zakresie można przedstawić politykę cenową (tym bardziej jeżeli ma ona stanowić element przewagi konkurencyjnej) oraz wskazać na kierunki rozwoju produktu lub usługi. Jest to także odpowiednie miejsce do przedstawienia planów związanych z rozwojem produktu lub usługi oraz z rozwijaniem nowych produktów i usług. Polityka cenowa powinna odnosić się do poziomów cen stosowanych przez konkurencję oraz zakładać odpowiedni zysk. Szczególnie istotne jest, aby ta część była kompatybilna z częścią finansową, w której pomysłodawca szczegółowo powinien przedstawić wszystkie aspekty związane z kosztem wytworzenia i sprzedaży produktu. Opis produktu lub usługi powinien również jasno wskazywać na jakim etapie są proponowane rozwiązania i co wymagane jest aby rozpocząć sprzedaż. W przypadku gdy funkcjonuje prototyp należy wskazać na jakim jest etapie i jaki jest jego odbiór wśród potencjalnych klientów. Jeżeli sprzedaż jest już realizowana (nawet w niewielkim zakresie) należy wskazać jaki jest odbiór klientów i czy realizowane są kolejne zamówienia. Jednym z ważniejszych aspektów związanych z oferowanym produktem lub usługą jest zakres praw pomysłodawcy do zastosowanej technologii lub rozwiązania. W przypadku gdy pomysłodawca nie jest właścicielem technologii lub rozwiązania bardzo trudne będzie przekonanie Anioła Biznesu do inwestycji w takie przedsięwzięcie. Taka sytuacja z punktu widzenia inwestora rodzi liczne ryzyka, w tym najważniejsze, związane z możliwością wykorzystania technologii lub specyficznego rozwiązania przez inny podmiot. Z uwagi na fakt, iż każdy produkt lub usługa jest inna, nie ma także jednego sposobu na jego zabezpieczenie. Przedsiębiorca może chronić własność intelektualną poprzez prawa własności przemysłowej, prawa autorskie lub strategię biznesową. Można również chronić własność intelektualną poprzez utajnianie procedur technologicznych (tak jak to robi koncern Coca-Cola), czy też taki ich podział, aby nikt z kooperantów nie był w posiadaniu wiedzy na temat całego procesu. Przyjęcie takich strategii biznesowych w niektórych przypadkach może być bardziej skuteczne niż ochrona prawna. Prawa własności przemysłowej obejmują narzędzia, które muszą zostać zarejestrowane na szczeblu krajowym lub Unii Europejskiej, takie jak patenty, wzory przemysłowe i znaki towarowe, ale także prawo do ochrony odmian roślin, topografie układów scalonych i oznaczenia geograficzne. Podstawą ochrony praw własności jest zakaz wykonywania czynności związanych z gospodarczą eksploatacją przedmiotu ochrony oraz z wykorzystywania chronionych znaków, w taki sposób aby wprowadzić klientów w błąd 3. 3 Na podstawie Łazewski M., Gołębiowski M., Vademecum Innowacyjnego Przedsiębiorcy, Własność intelektualna, Tom III, Warszawa 2006 oraz Komisja Europejska 14

15 Prawa autorskie obejmują prace literackie, prace artystyczne (utwory muzyczne i obrazy graficzne), transmisje telewizyjne, oprogramowanie, bazy danych, twórczość reklamową i multimedialną. Ich wspólną cechą jest brak konieczności oficjalnej rejestracji, prawa autorskie są przyznawane automatycznie, równolegle we wszystkich krajach na świecie. Podstawą tej ochrony jest zakaz wykorzystywania (kopiowania) przedmiotu praw autorskich bez zgody autora 4. Nieformalnym narzędziem chroniącym dobra intelektualne pomysłodawcy mogą być umowy o zachowaniu poufności, tajemnica handlowa, zakaz konkurencji czy też strategia sprzedażowa (np. stosowanie krótkich serii i szybka produkcja). Ta forma ochrony jest uzależniona od pomysłowości przedsiębiorcy i nie generuje kosztów, ale jest także najmniej skuteczna. W tym przypadku pomysłodawca będzie musiał mieć silne argumenty, żeby przekonać Anioła Biznesu do inwestycji. Lista kontrolna Na jakim etapie znajduje się produkt lub usługa (pomysł, prototyp, sprzedaż testowa)? Jakie szczególne cechy posiada produkt lub usługa? Jakie potrzeby klientów zaspokaja powyższy produkt lub usługa? Dlaczego produkt lub usługa jest lepsza od rozwiązań konkurencyjnych? Jakie są plany związane z rozwojem produktu lub usługi? Czy produkt jest rozwojowy i czy ma szansę wejścia na nowe rynki? Czy pomysł ma zabezpieczone prawa własności intelektualnej bądź przemysłowej? Rynek docelowy i konkurencja. Najważniejszym elementem wpływającym na wycenę przedsięwzięcia przez Anioła Biznesu jest wielkość i potencjał rynku docelowego oraz poziom konkurencji. Pierwszym krokiem pomysłodawcy powinno być określenie rynku lub rynków docelowych dla produktu lub usługi. W materiale powinna znaleźć się jego charakterystyka z określeniem poszczególnych kategorii klientów. Bardzo przydatny będzie szczegółowy opis grup klientów wraz z ich potrzebami oraz informacja, jaki produkt lub usługa będą je zaspakajać. Istotna jest także informacja, czy produkt będzie miał charakter produktu masowego czy tez niszowego (skierowanego do specyficznej wąskiej grupy klientów oczekującej określonych rozwiązań i korzyści). Najważniejszym elementem i zarazem najtrudniejszym jest oszacowanie wielkości lub wartości rynku. W tym zakresie można posłużyć się dostępnymi raportami rynkowymi lub oprzeć swoje szacunki na danych z roczników statystycznych. Najważniejszym aspektem przy szacowaniu rynku jest realność przedstawianych liczb i ich weryfikowalność. Zaleca się żeby nie podchodzić do tych obliczeń nazbyt optymistycznie, gdyż zostaną one zweryfikowane przez Anioła Biznesu. 4 J.w. 15

16 Kolejnym krokiem powinna być analiza trendów panujących na rynku. Jest to podstawa do założeń jakie powinny zostać przygotowane na potrzeby prognoz w zakresie sprzedaży. W zakresie trendów rynkowych najlepiej wykorzystać raporty branżowe, które pokazują w jakim kierunku będzie się rozwijał rynek i jakie technologie będą dominować. Oczywiście jest to w niektórych przypadkach zadanie niewykonalne, ale warto uzasadnić dlaczego produkt lub usługa będą zwiększać udział w rynku docelowym. Warto w tym przypadku wskazywać na źródła, tak aby weryfikacja założeń do prognoz zawartych w biznesplanie był możliwa do sprawdzenia przez Anioła Biznesu. Ważnym elementem jest opis konkurencji. Opis ten powinien zawierać zarówno opis konkurencji bezpośredniej, jak i potencjalnej, która oferuje produkty substytucyjne. Opisując konkurencję należy zwrócić uwagę zarówno na jej silne jak i słabe strony, należy opisać dokładnie oferty, z uwzględnieniem warunków cenowych oraz pozostałych warunków mających wpływ na zainteresowanie ze strony klientów. Istotnym rozwinięciem powyższego opisu będzie analiza barier wejścia na rynek, która będzie z jednej strony określał wyzwania stojące przed pomysłodawcą, a z drugiej będzie wskazywała na poziom zabezpieczenia pomysłu przed nowymi konkurentami. Należy wskazywać zarówno na liczbę konkurentów, ale także na ich potencjał rynkowy i finansowy, tak żeby Anioł Biznesu mógł ocenić środowisko konkurencyjne. Idealną sytuacją byłoby podanie szacunków wskazujących na udział w rynku konkurencyjnych firm. Na tej podstawie można wskazywać na planowany udział przedsiębiorstwa w rynku, co byłby dobrym uzupełnieniem prognoz w zakresie sprzedaży, które będą przedstawione w dalszej części biznesplanu. Nie można jednak zapominać, że rynek podlega dynamicznym procesom, dlatego udział na poziomie 1% w dniu dzisiejszym może oznaczać całkowitą eliminację w perspektywie kolejnych miesięcy. Należy założyć takie działania, które pozwolą na ciągłe zwiększanie udziału w rynku docelowym, bądź też poszerzanie ilości rynków (ekspansja zagraniczna). 16

17 Model pięciu sił Portera to metoda pozwalająca na określenie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa poprzez analizę oddziaływania pięciu czynników: siła przetargowa dostawców, siła przetargowa nabywców, groźba nowych wejść, groźba substytucyjnych produktów lub usług, rywalizacja między istniejącymi firmami. Model pięciu sił Portera Groźba nowych wejść siła przetargowa dostawców Rywalizacja między istniejącymi firmami siła przetargowa nabywców Groźba substytu tów Źródło: Opracowanie własne na podstawie M. E. Porter Obawa, że zbyt szeroki opis konkurencji przytłoczy pomysł i zmniejszy jego atrakcyjność marketingową powinna być zrekompensowana dobrym opisem w zakresie pozycji konkurencyjnej. Jest to ten element biznesplanu, w którym pomysłodawca powinien potwierdzić unikalność i potencjał swojego przedsięwzięcia. Dobrym narzędziem służącym do określenia pozycji konkurencyjnej jest model pięciu sił Portera. Lista kontrolna Czy określona został wielkość rynku docelowego? Jaki jest potencjał wzrostu rynku docelowego? Jakie są zagrożenia w zakresie nowych trendów, które mogą pojawić się na rynku docelowym? Czy wskazano na liczbę konkurentów (istniejących lub potencjalnych)? Czy wskazano na konkurentów sprzedających produkty lub usługi substytucyjne? Jak jest oczekiwana (i obecna) pozycja przedsiębiorstwa na rynku? 17

18 Plan marketingowy. Znając doskonale rynek docelowy produktów lub usług oferowanych przez przedsiębiorstwo pomysłodawcy należy zastanowić się nad strategią sprzedaży. Jest to szczególnie istotne w kontekście funkcjonującej konkurencji i dostępnej oferty rynkowej. Istnieje bardzo dużo strategii marketingowych, z których dobór odpowiedniej uzależniony jest od oferowanego produktu lub usługi i powiązany z jego silnymi stronami. Tym samym plan marketingowy powinien być logiczną kontynuacją wcześniejszych elementów biznesplanu. Ważnym elementem strategii sprzedaży jest oferowana cena, która powinna odzwierciedlać wszystkie elementy produktu lub usługi i powinna odnosić się do konkurencji. Najmniej wyrafinowana strategia marketingowa, w ramach której zakładamy konkurowanie jedynie ceną produktu lub usługi będzie zarazem najmniej interesująca dla Anioła Biznesu. Jeżeli jedynie koszt produkcji ma być elementem przewagi marketingowej to unikalność produktu jest zazwyczaj niska. Chociaż i w tym wypadku należy pamiętać o odpowiednich kanałach dystrybucji i narzędziach marketingowych. Przed wyborem strategii marketingowej warto przeanalizować literaturę w tym zakresie, gdzie szczególne polecane są case study, które będą stanowić inspirację dla pomysłodawcy. Plan marketingowy powinien zawierać przynajmniej następujące elementy: Produkt opis tego co ostatecznie oferujemy konsumentowi (produktem może być także usługa) wraz ze wszystkimi elementami towarzyszącymi takimi jak funkcjonalności, opakowanie, gwarancja, obsług posprzedażowa, czy też opcje dodatkowe. Przyjęta koncepcja w zakresie produktu powinna odzwierciedlać fazę rozwoju w jakiej produkt się znajduje i powinna uwzględniać reakcję konsumentów na poszczególne jego elementy. Politykę cenową określenie cen poszczególnych produktów lub usług wraz z elementami uzupełniającymi i dodatkowymi, a także zakres stosowanych upustów w ramach docelowych segmentów oraz promocji cenowych. Polityka cenowa powinna uwzględniać koszty wytworzenia, popyt na produkt lub usługę, ofertę konkurencji oraz unikalność i innowacyjność produktu. Kanały dystrybucji w jaki sposób produkt lub usługa będą sprzedawane, czy będzie to własna sieć sprzedaży, partnerów zewnętrznych czy np. internet. Kanały dystrybucji muszą być dopasowane do charakteru produktu i do klienta docelowego. W tym kontekście należy również odpowiedzieć na pytanie w jaki sposób produkty będą docierały do klientów lub w jaki sposób będą świadczone usługi. Z punktu widzenia oceny biznesplanu przez Anioła Biznesu należy wskazać czy kanały dystrybucji zostały zidentyfikowane i czy były prowadzone wstępne rozmowy z ich przedstawicielami. Jeżeli sprzedaż testowa była już prowadzona warto wskazać na jej wyniki oraz na wnioski płynące dla wybranych kanałów sprzedaży. Działania promocyjne opis wybranych narzędzi marketingowych, które pozwolą uzyskać zaplanowany poziom sprzedaży i będą korespondowały z wybranymi kanałami dystrybucji. Do najważniejszych narzędzi należą: reklama, promocja sprzedaży, marketing bezpośredni, public relations i publicity oraz sprzedaż osobista. Najważniejsze czynniki mające wpływ na wybór narzędzi marketingowych zależą od rodzaju rynku, rodzaju strategii sprzedaży (skierowanie działań marketingowych na pośredników, którzy przejmują na siebie promocję wśród docelowych grup odbiorców lub skierowania działań marketingowych na ostatecznego konsumenta) oraz gotowość konsumenta do zakupu (budowa świadomości produktu, nakłanianie do zakupu czy też nakłanianie 18

19 do ponownego zakupu). Wybór odpowiednich narzędzi oraz ich intensywność będą miały istotny wpływ na budżet marketingowy 5. Harmonogram działań marketingowych - w ramach poniższego punktu często wymagane jest przedstawienie szczegółowego planu działań promocyjnych na najbliższy rok. Wraz ze wskazaniem narzędzi marketingowych należy opisać jak często będą stosowane i jakie koszty są z nimi związane (dla większej przejrzystości można to przedstawić w formie tabeli). Działania marketingowe są często całkowicie ignorowane przez pomysłodawców ale z drugiej strony przedstawienie ich w sposób nieprzemyślany może doprowadzić do zakwestionowanie całej polityki marketingowej przez Anioła Biznesu. Istotna jest tutaj relacja pomiędzy kosztami a planowanymi efektami oraz faktyczną skutecznością narzędzi. W związku z powyższym warto również zastanowić się nad sposobem ewaluacji strategii marketingowej zwłaszcza w kontekście zaplanowanych efektów. Lista kontrolna Czy plan marketingowy jest spójny z charakterem produktu lub usługi? Czy strategia marketingowa uwzględnia działania konkurencji? Czy wskazano na użycie szczegółowych narzędzi marketingowych? Czy polityka cenowa jest racjonalna? Czy opisano kanały dystrybucji wraz z zaznaczeniem stanu rozmów z poszczególnymi partnerami? Czy wskazane działania promocyjne uwzględniają etap rozwoju produktu? Strategia rozwoju przedsiębiorstwa. Strategia rozwoju przedsiębiorstwa powinna zawierać opis kierunków i działań, które w dłuższej perspektywie czasu mają zapewnić firmie przewagę konkurencyjną. Aspekty opisane w poprzednich punktach biznesplanu stanowią elementy powyższej strategii, dlatego na tym etapie należy skupić się na ich podsumowaniu i uogólnieniu odnosząc ją do przyszłości. Strategia przedsiębiorstwa powinna wskazywać na unikalne aspekty przedsiębiorstwa, które pozwolą jej różnicować się względem konkurencji i skutecznie zdobywać klientów. Warto pamiętać, że strategia powinna być stale monitorowana pod kątem jej skuteczności, ale także w kontekście zmieniających się warunków zewnętrznych na rynkach docelowych. Dlatego raz przygotowanej strategii nie należy traktować jak ostatecznego wyznacznika. W momencie kiedy przedsiębiorstwo nie jest w stanie utrzymać przewagi konkurencyjnej należy zmienić strategię. Pomysłodawca powinien wyznaczyć cele przedsiębiorstwa w kontekście długoterminowym, a także skupić się na celach krótkoterminowych, co pozwoli ustalić kamienie milowe przedsięwzięcia. Z punktu widzenia Anioła Biznesu osiągnięcie poszczególnych etapów może warunkować kolejne transze kapitału. Warto również określić sposoby dojścia do założonych celów oraz alternatywne 5 Kotler Ph. Marketing: Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i Ska, Warszawa

20 scenariusze. Anioł Biznesu będzie bardziej zainteresowany sposobem dotarcia do pierwszych dziesięciu klientów niż zdobyciem pozycji lidera na rynku docelowym. Tak jak wcześniej kilkukrotnie zauważano osoby zaangażowane w funkcjonowanie przedsiębiorstwa stanowią jedną z głównych przesłanek decydujących o inwestycji Anioła Biznesu. Niemniej istotne jest jakie funkcje odpowiednie osoby będą pełnić w przedsięwzięciu i jakimi zasobami będą dysponować. W ramach poniższego opisu należy wskazać jaka będzie struktura organizacyjna przedsiębiorstwa włączając w to obszary zarządzania za jakie odpowiedzialni będą kluczowi pracownicy firmy. Należy również opisać jakie docelowe zatrudnienie jest planowane i w jakich momentach rozwoju firmy niezbędny będzie wzrost zatrudnienia. Ważnym elementem związanym z kadrą pracowniczą są wynagrodzenia i sposób motywacji zespołu. Wiarygodny system motywacji kluczowych pracowników oraz całego zespołu będzie wpływał na realność wykonania postawionych przed przedsiębiorstwem zadań. Z drugiej strony wynagrodzenia stanowią istotny element kosztów przedsiębiorstwa, które determinują cenę oferowanych produktów lub usług. Oprócz potencjału w zakresie zasobów ludzkich należy również wskazać na zasoby majątkowe (jeżeli takie są) oraz na posiadane know-how. Tam gdzie przedsiębiorstwo nie będzie posiadało potencjału niezbędne będzie skorzystanie z zasobów zewnętrznych. Outsourcing oznacza dla firmy mniejsze koszty stałe funkcjonowania i zmniejsza wartość inwestycji. W obszarach, które nie są kluczowe dla działalności podstawowej, przedsiębiorstwo może oddać pole podwykonawcom i realizować cele strategiczne. Warto również przeanalizować opcje finansowe, które pozwolą na zmniejszenie kosztów inwestycji m.in. w zakresie leasingu lub zwiększą bezpieczeństwo obrotu - faktoring czy innego typu ubezpieczenie obrotu. Leasing jest nie tylko wykorzystywany w przypadku użytkowania środków transportu, ale także można go wykorzystać przy zakupie sprzętu informatycznego, specjalistycznych narzędzi pracy (np. wyposażenie laboratorium) czy też nawet w przypadku nieruchomości. W przypadku leasingu instytucja finansowa będzie zwracać uwagę, czy przedmiot leasingu jest oznaczony i łatwo identyfikowalny oraz czy posiada rynek wtórny i jest zbywalny. Jeżeli w którymś z tych aspektów przedmiot leasingu nie będzie spełniał kryteriów niezbędne będzie dodatkowe zabezpieczenie przedmiotu leasingu. Nie można zapominać, że zastosowanie rozwiązań outsourcingowych w obszarach strategicznych generuje istotne ryzyka w zakresie realizacji założonych celów. Zbyt szeroki zakres outsourcingu może spowodować negatywną decyzję Anioła Biznesu w zakresie całej inwestycji. Istotne jest aby w spółce zgromadzono kluczowe kompetencje i potencjał, które pozwolą na realizację przedsięwzięcia. Do typowych obszarów związanych z outsourcingiem należą obsługa księgowości i kadr, usługi informatyczne, logistyczne, prawne itd. W ramach outsourcingu często zleca się także część produkcji lub prac projektowych. Podobnie jak w pozostałych przypadkach jest to uzależnione od charakteru prowadzonej działalności. Charakterystyka potencjału przedsiębiorstwa wraz z planem inwestycyjnym powinna tworzyć całość i obejmować wszystkie zasoby potrzebne do realizacji celów przedsiębiorstwa. Kompletność powyższych opisów zdecyduje o wiarygodności przedstawionego zapotrzebowania na kapitał inwestycyjny. 20

Jak zaprezentować pomysł przed inwestorem

Jak zaprezentować pomysł przed inwestorem Jak zaprezentować pomysł przed inwestorem Katarzyna Duda Pomorskie Forum Przedsiębiorczości Gdynia 2012 Dotacje na innowacje Spis treści: Czego oczekuje inwestor i jakich pomysłów szuka Biznesplan jak

Bardziej szczegółowo

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia 1 Co to jest biznesplan? Biznes plan można zdefiniować jako długofalowy i kompleksowy plan działalności organizacji gospodarczej lub realizacji przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY SPÓŁEK i PROCES INWESTYCYJNY

KRYTERIA OCENY SPÓŁEK i PROCES INWESTYCYJNY 2013 KRYTERIA OCENY SPÓŁEK i PROCES INWESTYCYJNY Marek Borzestowski Giza Polish Ventures Warszawa, 12.09.2013 CEL PREZENTACJI Prezentacja kierowana jest do przedsiębiorców i zespołów zarządzających innowacyjnymi

Bardziej szczegółowo

10 najczęściej popełnianych błędów w prezentacji pomysłu przed inwestorem

10 najczęściej popełnianych błędów w prezentacji pomysłu przed inwestorem www.psab.pl 10 najczęściej popełnianych błędów w prezentacji pomysłu przed inwestorem Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych Koordynator zarządzający Ponadregionalną

Bardziej szczegółowo

Jak pozyskać wsparcie finansowe od anioła biznesu?

Jak pozyskać wsparcie finansowe od anioła biznesu? Jak pozyskać wsparcie finansowe od anioła biznesu? Monika Gancarewicz Gdynia, 26 maja 2011 r. Kim jest anioł biznesu: inwestor prywatny, przedsiębiorca lub menedŝer, inwestujący własny kapitał w ciekawe

Bardziej szczegółowo

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony.

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Jedną z metod sfinansowania biznesowego przedsięwzięcia jest skorzystanie z funduszy

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl BIZNESPLAN Każda działalność gospodarcza, nawet najmniejsza, musi zostać skrupulatnie zaplanowana. Plan przedsięwzięcia gospodarczego konstruuje się zazwyczaj w formie biznesplanu. Biznesplan 1 (ang. business

Bardziej szczegółowo

Anioły Biznesu Finanse na start. V Pomorskie Forum Przedsiębiorczości 13-14 maja 2010 roku Gdynia

Anioły Biznesu Finanse na start. V Pomorskie Forum Przedsiębiorczości 13-14 maja 2010 roku Gdynia Anioły Biznesu Finanse na start V Pomorskie Forum Przedsiębiorczości 13-14 maja 2010 roku Gdynia Anioł biznesu kto to jest? AniołBiznesu to osoba prywatna wspierająca firmy będące na wczesnych etapach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Modelowa prezentacja inwestorska wraz z pytaniami pomocniczymi ułatwiającymi Pomysłodawcy zestawianie informacji

Załącznik nr 1. Modelowa prezentacja inwestorska wraz z pytaniami pomocniczymi ułatwiającymi Pomysłodawcy zestawianie informacji Załącznik nr 1 Modelowa prezentacja inwestorska wraz z pytaniami pomocniczymi ułatwiającymi Pomysłodawcy zestawianie informacji Część 3 - Narzędzia służące rekrutacji i ocenie Pomysłodawców oraz pomysłów

Bardziej szczegółowo

Kluczowy fragment Rozdziału 2 Koncepcja przedsięwziecia z książki Biznesplan w 10 krokach. Konkurenci. Geneza przedsięwzięcia. Kluczowe dane finansowe

Kluczowy fragment Rozdziału 2 Koncepcja przedsięwziecia z książki Biznesplan w 10 krokach. Konkurenci. Geneza przedsięwzięcia. Kluczowe dane finansowe Koncepcja to zbiór założeń, które będą stanowić podstawę sporządzenia biznesplanu. Powinny one dotyczyć genezy pomysłu, oceny pojemności potencjalnych rynków zbytu wraz z identyfikacją potencjalnych konkurentów,

Bardziej szczegółowo

Biznesplan. Budowa biznesplanu

Biznesplan. Budowa biznesplanu BIZNESPLAN Biznesplan dokument zawierający ocenę opłacalności przedsięwzięcia gospodarczego [. Sporządzany na potrzeby wewnętrzne przedsiębiorstwa, jest także narzędziem komunikacji zewnętrznej m.in. w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Inkubatora Przedsiębiorczości. 1 Definicje

Regulamin Inkubatora Przedsiębiorczości. 1 Definicje Regulamin Inkubatora Przedsiębiorczości 1 Definicje 1. Inkubator Spółka Grupa IT S. A., z siedzibą w Gdańsku (80-280), ul. Cypriana Kamila Norwida 2, działająca na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą

Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą 2012 Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą Usługi PK KSU jako pierwowzór nowych usług PK DIAGNOZA POTRZEB KLIENTA

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DO PRZYGOTOWANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

PRZEWODNIK DO PRZYGOTOWANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEWODNIK DO PRZYGOTOWANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ CZYM JEST PLAN DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (BIZNES-PLAN), I DO CZEGO JEST ON NAM POTRZEBNY? Plan działalności gospodarczej jest pisemnym dokumentem,

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania start-upów. Szymon Kurzyca Lewiatan Business Angels

Źródła finansowania start-upów. Szymon Kurzyca Lewiatan Business Angels h Źródła finansowania start-upów Szymon Kurzyca Lewiatan Business Angels Źródła finansowania pomysłów Bez początkowego zaangażowania w przedsięwzięcie własnych środków finansowych pozyskanie finansowania

Bardziej szczegółowo

Podstawy decyzji marketingowych. Marketing - studia zaoczne

Podstawy decyzji marketingowych. Marketing - studia zaoczne Podstawy decyzji marketingowych Marketing - studia zaoczne 1 Określenie biznesu Revlon PKP Telewizja Polska SA PWN W kategoriach produktu produkujemy kosmetyki prowadzimy linie kolejowe produkujemy i emitujemy

Bardziej szczegółowo

Krótki opis zakresu i wyników biznes planu. Informacja dla kogo i w jakim celu sporządzony został biznes plan 1 strona.

Krótki opis zakresu i wyników biznes planu. Informacja dla kogo i w jakim celu sporządzony został biznes plan 1 strona. BIZNES PLAN/ BIZNES CASE Czas wykonania: 2-4 tygodnie Koszt szacunkowy: w zależności od zakresu, skali projektu, informacji dostarczonych przez zamawiającego Zakres prac: 1. Streszczenie 2. Informacje

Bardziej szczegółowo

Ocena szansy na biznes. Biznes Plan, jak go zrobić? Analiza SWOT

Ocena szansy na biznes. Biznes Plan, jak go zrobić? Analiza SWOT 2014 Karina Skowronek Konsultant KSU Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Katowicach Ocena szansy na biznes. Biznes Plan, jak go zrobić? Analiza SWOT Warszawa, 24 czerwca 2014 r. Trzy czwarte

Bardziej szczegółowo

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2012 Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność

Bardziej szczegółowo

II MAŁOPOLSKI TURNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI TEMAT I KRYTERIA OCENY PROJEKTU (DLA OCENIAJĄCYCH)

II MAŁOPOLSKI TURNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI TEMAT I KRYTERIA OCENY PROJEKTU (DLA OCENIAJĄCYCH) Załącznik nr 5 II MAŁOPOLSKI TURNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI TEMAT I KRYTERIA OCENY PROJEKTU (DLA OCENIAJĄCYCH) TEMAT PROJEKTU: ZOSTAŃ EINSTEINEM BIZNESU - INNOWACYJNY POMYSŁ NA FIRMĘ. Projekt powinien zawierać:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN BIZNESPLAN Dokument wypełniają osoby, które uczestniczyły w module szkoleniowym, ubiegające się o udział w doradztwie indywidualnym w ramach projektu SPINAKER WIEDZY II Regionalny program wsparcia przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Venture Capital - kapitalna sprawa

Venture Capital - kapitalna sprawa Venture Capital - kapitalna sprawa Kinga Stanisławska Partner Zarządzający Experior Venture Fund PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROJEKTU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI

Bardziej szczegółowo

Omówienie specyfiki i zasad przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych fakultatywnych

Omówienie specyfiki i zasad przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych fakultatywnych Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Omówienie specyfiki i zasad przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych

Bardziej szczegółowo

Finanse dla niefinansistów

Finanse dla niefinansistów Finanse dla niefinansistów Może inny podtytuł? Wszystkie prawa zastrzeżone Racjonalne i świadome podejmowanie decyzji zarządczych, lepsze zarządzanie i wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa, zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej

BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej Poznań, 24.11.2010 r. Rynek Zielonych

Bardziej szczegółowo

PROCES INWESTYCYJNY. Wstępna selekcja projektów

PROCES INWESTYCYJNY. Wstępna selekcja projektów PROCES INWESTYCYJNY Wstępna selekcja projektów n a d a j e m y k s z t a ł t Szanowni Państwo, Misją Lewiatan Business Angels jest propagowanie idei Aniołów Biznesu w Polsce oraz rozwijanie rynku start-upów.

Bardziej szczegółowo

Marketing (dla) innowacji. Witamina czy lekarstwo? Maciej Strzębicki

Marketing (dla) innowacji. Witamina czy lekarstwo? Maciej Strzębicki Marketing (dla) innowacji. Witamina czy lekarstwo? Maciej Strzębicki Marketing (dla) innowacji Witamina czy lekarstwo? Warszawa 16 listopada 2011 Maciej Strzębicki Czym jest marketing innowacji? Cykl życia

Bardziej szczegółowo

Audyt Marketingowy Młodej Firmy [RAPORT]

Audyt Marketingowy Młodej Firmy [RAPORT] Wytyczne dotyczące przygotowania raportu z Audytu Marketingowego Młodej Firmy zał. nr 3 do umowy Audyt Marketingowy Młodej Firmy [RAPORT] NAZWA AUDYTOWANEJ FIRMY:.. ADRES:. DATA PRZEKAZANIA PRZEPROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

NOVA PROGRAM WSPARCIA PROCESÓW ADAPTACYJNYCH I MODERNIZACYJNYCH NA SUWALSZCZYŹNIE (WND-POKL.08.01.02-20-004/12)

NOVA PROGRAM WSPARCIA PROCESÓW ADAPTACYJNYCH I MODERNIZACYJNYCH NA SUWALSZCZYŹNIE (WND-POKL.08.01.02-20-004/12) NOVA PROGRAM WSPARCIA PROCESÓW ADAPTACYJNYCH I MODERNIZACYJNYCH NA SUWALSZCZYŹNIE (WND-POKL.08.01.02-20-004/12) Data i miejsce wpłynięcia wniosku Nr wniosku Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek /8.1.2/DRR/2013

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE PRODUKTY STRUKTURYZOWANE WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Ma ona charakter wyłącznie informacyjny. Działając pod marką New World

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 KONKURS Zgłoszenie pomysłu do Konkursu należy przysłać do 17 listopada, e-mailem na adres konkurs@uni.lodz.pl Rozstrzygnięcie Konkursu do 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

CAPITAL VENTURE. Jak zdobyć mądry kapitał? Krajowy Fundusz Kapitałowy 24 maja 2012. Piotr Gębala

CAPITAL VENTURE. Jak zdobyć mądry kapitał? Krajowy Fundusz Kapitałowy 24 maja 2012. Piotr Gębala VENTURE CAPITAL Jak zdobyć mądry kapitał? Piotr Gębala Krajowy Fundusz Kapitałowy 24 maja 2012 Agenda Źródła kapitału na rozwój Fundusze VC w Polsce KFK i fundusze VC z jego portfela Źródła kapitału a

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN W PRAKTYCE

BIZNES PLAN W PRAKTYCE BIZNES PLAN W PRAKTYCE Biznes Plan Biznes Plan jest to dokument, dzięki któremu możemy sprzedać naszą fascynację prowadzoną działalnością oraz nadzieje, jakie ona rokuje, potencjalnym źródłom wsparcia

Bardziej szczegółowo

Konkurs dla studentów AME Kulinarne Mission Impossible Etap 2

Konkurs dla studentów AME Kulinarne Mission Impossible Etap 2 Konkurs dla studentów AME Kulinarne Mission Impossible Etap 2 Do niedawna uwaga przedsiębiorców (funkcjonujących na rynkach zagranicznych lub zamierzających na nie wejść) skupiała się głównie na czynnikach

Bardziej szczegółowo

Finansowanie Venture Capital: Wady i Zalety

Finansowanie Venture Capital: Wady i Zalety Finansowanie Venture Capital: Wady i Zalety Barbara Nowakowska Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych Poznań, 22 września 2007 r. 1. Fundusze venture capital 2. Finansowanie innowacji 2 Definicje

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Czynniki sukcesu i przyczyny porażek w zarządzaniu własną firmą Mirosław Haffer

Rozdział 2. Czynniki sukcesu i przyczyny porażek w zarządzaniu własną firmą Mirosław Haffer Założyć firmę i nie zbankrutować. Aspekty zarządcze. redakcja naukowa Sławomir Sojak Czytelnik przyszły przedsiębiorca znajdzie w książce omówienie najważniejszych aspektów zakładania i zarządzania rmą

Bardziej szczegółowo

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji.

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji. PROGRAMY 1. Program GROWTH- Stabilny i bezpieczny rozwój W wielu przypadkach zbyt dynamiczny wzrost firm jest dla nich dużym zagrożeniem. W kontekście małych i średnich firm, których obroty osiągają znaczne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych i uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych i uczestnictwa w projekcie Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych i uczestnictwa w projekcie PLAN ZAŁOŻENIA I DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ - BIZNESPLAN Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00 PROGRAMY SEMINARIÓW TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk 1. Pojęcia podstawowe z obszaru innowacyjnej przedsiębiorczości 2. Proces poszukiwania innowacyjności 3. Proces wprowadzania innowacji

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania komercjalizacji produktów żywnościowych

Uwarunkowania komercjalizacji produktów żywnościowych Uwarunkowania komercjalizacji produktów żywnościowych prof. dr hab. Bogdan Sojkin Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Towaroznawstwa 1 Jak rozumieć komercjalizację? dobro, usługa, Komercjalizacja?

Bardziej szczegółowo

Wzór polityki inwestycyjnej inkubatora innowacyjności

Wzór polityki inwestycyjnej inkubatora innowacyjności Załącznik nr 4 Wzór polityki inwestycyjnej inkubatora innowacyjności Część 2 - Wytyczne i wzory dokumentów administracyjnych przeznaczone dla ośrodków innowacji Produkt finalny projektu innowacyjnego testującego

Bardziej szczegółowo

Działanie 8.1 PO IG konkurs w 2010 r. OCENA PROJEKTÓW. Michał Wiśniewski Warszawa, dnia 14 września 2010 r.

Działanie 8.1 PO IG konkurs w 2010 r. OCENA PROJEKTÓW. Michał Wiśniewski Warszawa, dnia 14 września 2010 r. 2010 Działanie 8.1 PO IG konkurs w 2010 r. OCENA PROJEKTÓW Michał Wiśniewski Warszawa, dnia 14 września 2010 r. Nowe kryterium formalne specyficzne Dodatni skumulowany, zdyskontowany zysk na działalności

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. NR WNIOSKU:.. wypełnia realizator projektu

BIZNES PLAN. NR WNIOSKU:.. wypełnia realizator projektu Załącznik nr 2 : Wzór biznesplanu na okres 3 lat działalności przedsiębiorstwa BIZNES PLAN NR WNIOSKU:.. wypełnia realizator projektu Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1. Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

Tomasz Łasecki. Pomorskie Forum Przedsiębiorczości 2012

Tomasz Łasecki. Pomorskie Forum Przedsiębiorczości 2012 Tomasz Łasecki Pomorskie Forum Przedsiębiorczości 2012 1.Inwestycje Aniołów Biznesu 2.Sieci Aniołów Biznesu 3.Zasady współpracy z Siecią AMBER 4.Proces inwestycyjny 5.Błędy szukających finansowania Źródło:

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZENIA ROZWOJU KLASTRÓW W POLSCE

DOŚWIADCZENIA ROZWOJU KLASTRÓW W POLSCE DOŚWIADCZENIA ROZWOJU KLASTRÓW W POLSCE Marita Koszarek BSR Expertise, Politechnika Gdańska MARITA KOSZAREK ekspert międzynarodowy ponad 9 lat doświadczenia w zakresie klastrów bezpośrednia współpraca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE: MARKETING MIX

ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE: MARKETING MIX Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE: MARKETING MIX planowanie i

Bardziej szczegółowo

Omówienie specyfiki i zasad przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych fakultatywnych

Omówienie specyfiki i zasad przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych fakultatywnych Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Omówienie specyfiki i zasad przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych

Bardziej szczegółowo

Zwrotne formy finansowania INWESTYCJI

Zwrotne formy finansowania INWESTYCJI Zwrotne formy finansowania INWESTYCJI grudzień 2012 r. MARR - oferta dla przedsiębiorczych Wspieranie starterów - projekty edukacyjne, szkolenia, punkty informacyjne, doradztwo, dotacje na start Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Finansowanie bez taryfy ulgowej

Finansowanie bez taryfy ulgowej Finansowanie bez taryfy ulgowej Czego oczekują inwestorzy od innowacyjnych przedsiębiorców? Barbara Nowakowska Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych CambridgePython Warszawa 28 marca 2009r. Definicje

Bardziej szczegółowo

EASY BUSINESS SYMULACJA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WARSZTAT OPARTY O SYMULACJĘ BIZNESU EASY BUSINESS

EASY BUSINESS SYMULACJA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WARSZTAT OPARTY O SYMULACJĘ BIZNESU EASY BUSINESS EASY BUSINESS SYMULACJA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WARSZTAT OPARTY O SYMULACJĘ BIZNESU EASY BUSINESS Na bazie symulacji EASY BUSINESS może być prowadzone szkolenie lub cykl szkoleń z tematyki

Bardziej szczegółowo

WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA NAJISTOTNIEJSZE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WARTOŚĆ SPÓŁKI W METODZIE DCF. Marek Zieliński

WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA NAJISTOTNIEJSZE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WARTOŚĆ SPÓŁKI W METODZIE DCF. Marek Zieliński WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA NAJISTOTNIEJSZE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WARTOŚĆ SPÓŁKI W METODZIE DCF Marek Zieliński Wybór metody oszacowania wartości jednostki determinuje szereg czynników, w szczególności sytuacja

Bardziej szczegółowo

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej FiM Consulting Sp. z o.o. Szymczaka 5, 01-227 Warszawa Tel.: +48 22 862 90 70 www.fim.pl Spis treści

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off ... ... ... Rynek

Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off ... ... ... Rynek Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off Numer projektu*: Tytuł planowanego przedsięwzięcia:......... Rynek Jaka jest aktualna sytuacja branży? (w miarę możliwości

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

BIZNES PLAN PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 1 do Wniosku o udzielenie wsparcia finansowego w ramach projektu Nowe perspektywy! BIZNES PLAN Projekt Nowe perspektywy! Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE Załącznik nr 4 do Wniosku o przyznanie bezzwrotnej dotacji BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE Imię i Nazwisko Wnioskodawcy:.. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla

Bardziej szczegółowo

Rynek kapitałowy. jak skutecznie pozyskać środki na rozwój. Gdańsk Styczeń 2014

Rynek kapitałowy. jak skutecznie pozyskać środki na rozwój. Gdańsk Styczeń 2014 Rynek kapitałowy jak skutecznie pozyskać środki na rozwój Gdańsk Styczeń 2014 Plan spotkania Kapitał na rozwój firmy Możliwości pozyskania finansowania na rozwój Kapitał z Giełdy specjalna oferta dla małych

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia współpracy ze środowiskiem nauki perspektywy rozwoju rynku funduszy inwestycyjnych w kontekście współpracy ze sferą nauki

Doświadczenia współpracy ze środowiskiem nauki perspektywy rozwoju rynku funduszy inwestycyjnych w kontekście współpracy ze sferą nauki Doświadczenia współpracy ze środowiskiem nauki perspektywy rozwoju rynku funduszy inwestycyjnych w kontekście współpracy ze sferą nauki dr Maciej Wieloch Fundusze seed-capital Fundusze seed capital wspierają

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w przedsięwzięcia o duŝym potencjale wzrostu. Michał Olszewski Szef LBA

Inwestycje w przedsięwzięcia o duŝym potencjale wzrostu. Michał Olszewski Szef LBA Inwestycje w przedsięwzięcia o duŝym potencjale wzrostu Michał Olszewski Szef LBA AGENDA O LBA Kto moŝe skorzystać z inwestycji anioła biznesu? Biznes plan Wycena Aspekty prawne transakcji 2/17 Sponsorzy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II

Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II Zagadnienia 1.1. Etapy projektu 1.2. Projekt badawczy, przedsięwzięcie Konieczny (2) wie na czym polega metoda projektu?

Bardziej szczegółowo

z punktu widzenia inwestora

z punktu widzenia inwestora Wycena własności intelektualnej z punktu widzenia inwestora Mieszko Bisewski Z-ca Dyrektora Finansowego ds. Inwestycji Kapitałowych Agencja Rozwoju Pomorza SA Gdynia, 26 październik 2010 r. Fundusz Kapitałowy

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN ASPEKTY MARKETINGOWE

BIZNES PLAN ASPEKTY MARKETINGOWE BIZNES PLAN ASPEKTY MARKETINGOWE Czym się zajmiemy? I II III IV pomysły na własną firmę przedmiot przedsięwzięcia budowanie oferty dla klienta podmiot przedsięwzięcia rynek planowanej działalności aspekty

Bardziej szczegółowo

group Brief Marketingowy

group Brief Marketingowy 2 1. Sytuacja 1.1 Wyzwanie 1.1.1. Na czym polega wyzwanie dla marki/oferty Firmy w Polsce? 1.1.2. Z czego wynika? wg Firmy 1.1.3. Na jakiej podstawie zostało zdefiniowane? badania; doświadczenie; wyniki

Bardziej szczegółowo

CEZARY ŁOTYS Zasady tworzenia projektów wykorzystania IT w rozwiązywaniu lokalnych problemów. I. Planowanie projektowe Aby wiedzieć co robić w tym roku, musisz wiedzieć gdzie chcesz być za lat dziesięć

Bardziej szczegółowo

Materiał informacyjny

Materiał informacyjny Materiał informacyjny CREATING EQUITY, FUELING INNOVATION OVER 16 YEARS KIM JESTEŚMY? ConQuest Consulting od 16 lat świadczy najwyższej jakości usługi z zakresu doradztwa biznesowego obejmujące między

Bardziej szczegółowo

Z nami Twój pomysł. stanie się. biznesem. Inkubowanie nowych. innowacyjnych spółek. w Krakowskim Parku Technologicznym

Z nami Twój pomysł. stanie się. biznesem. Inkubowanie nowych. innowacyjnych spółek. w Krakowskim Parku Technologicznym Z nami Twój pomysł stanie się biznesem. Inkubowanie nowych innowacyjnych spółek w Krakowskim Parku Technologicznym Inkubowanie nowych innowacyjnych spółek w Krakowskim Parku Technologicznym Spis treści

Bardziej szczegółowo

Projektant biznes planu

Projektant biznes planu Projektant biznes planu Projektant biznes planu Jeżeli planujesz rozpoczęcie nowej działalności lub realizację inwestycji to Projektant biznes planu jest narzędziem stworzonym specjalnie dla Ciebie. Naszym

Bardziej szczegółowo

Rynkowa Analiza Technologii. 2011 INVESTIN Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Rynkowa Analiza Technologii. 2011 INVESTIN Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. Paweł Przybyszewski Rynkowa Analiza Technologii PLAN PREZENTACJI 1. RAT PODSTAWOWE INFORMACJE 2. INVENTOR 3. STATUS PROJEKTU 4. TECHNOLOGIA 5. PRODUKT 6. RYNEK 7. REKOMENDACJA PROCES umowa development

Bardziej szczegółowo

Radosław Białas Fundusz Kapitałowy Agencji Rozwoju Pomorza SA

Radosław Białas Fundusz Kapitałowy Agencji Rozwoju Pomorza SA Radosław Białas Fundusz Kapitałowy Agencji Rozwoju Pomorza SA Fundusz kapitałowy jest inwestorem (grupą inwestorów) finansowym, który aktywnie uczestniczy w rozwoju przedsięwzięcia. Poza wkładem finansowym

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA EKSPORTU POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

OBSŁUGA EKSPORTU POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW OBSŁUGA EKSPORTU POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SEKRETEM BIZNESU JEST WIEDZIEĆ TO, CZEGO NIE WIEDZĄ INNI Arystoteles Onassis SZANOWNI PAŃSTWO, Lubelskie Centrum Consultingu sp. z o. o. powstało w 2009 roku w

Bardziej szczegółowo

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński 2012 Marketing produktu ekologicznego dr Marek Jabłoński Od kilku lat ekologia przestaje mieć znaczenie ideologiczne, w zamian za to nabiera wymiaru praktycznego i inżynierskiego. Większość firm na świecie,

Bardziej szczegółowo

Venture and Capital jak zdobyć pieniądze? Spotkanie Koło Naukowe Klub Studentów Informatyki BooBoo

Venture and Capital jak zdobyć pieniądze? Spotkanie Koło Naukowe Klub Studentów Informatyki BooBoo Venture and Capital jak zdobyć pieniądze? Spotkanie Koło Naukowe Klub Studentów Informatyki BooBoo AGENDA Inwestorzy prywatni Stereotypy nt. VC Kiedy iść do funduszu? Kiedy nie iść do funduszu? Co daje

Bardziej szczegółowo

Zminimalizuj Ryzyko, Wykorzystaj swoją Wiedzę i nasz Kapitał

Zminimalizuj Ryzyko, Wykorzystaj swoją Wiedzę i nasz Kapitał Zminimalizuj Ryzyko, Wykorzystaj swoją Wiedzę i nasz Kapitał Fundusze kapitałowe typu seed fund są inwestorami finansowymi aktywnie uczestniczącymi w rozwoju przedsiębiorstwa. Poza wkładem finansowym oferują

Bardziej szczegółowo

Partner w komercjalizacji innowacji. POLSKA AULA 19 kwietnia 2006

Partner w komercjalizacji innowacji. POLSKA AULA 19 kwietnia 2006 Partner w komercjalizacji innowacji POLSKA AULA 19 kwietnia 2006 INWESTORZY Inwestorzy BAS budowali biznesy od fazy start-up i osiągnęli w tym zakresie jedne z najbardziej spektakularnych sukcesów na polskim

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:.. Priorytet

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Załącznik 1a. Biznesplan. Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

BIZNESPLAN. Załącznik 1a. Biznesplan. Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Załącznik 1a. Biznesplan BIZNESPLAN Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce

Wymagania edukacyjne przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce Wymagania edukacyjne przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce Temat (rozumiany jako lekcja) 1. Etapy projektu 2. Projekt badawczy, przedsięwzięcie Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca) wie na

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA MUSI WYPEŁNIĆ WSZYSTKIE POLA W BIZNES PLANIE. JEŚLI JAKIEŚ PYTANIE/POLECENIE GO NIE DOTYCZY, MUSI WPISAĆ NIE DOTYCZY.

WNIOSKODAWCA MUSI WYPEŁNIĆ WSZYSTKIE POLA W BIZNES PLANIE. JEŚLI JAKIEŚ PYTANIE/POLECENIE GO NIE DOTYCZY, MUSI WPISAĆ NIE DOTYCZY. WZÓR Załącznik nr 2 Biznes plan dla Beneficjentów pomocy Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia TYP I realizowanych operacji Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć

Bardziej szczegółowo

Ewa Postolska. www.startmoney.p l

Ewa Postolska. www.startmoney.p l Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 Możliwości i warunki pozyskania kapitału

Bardziej szczegółowo

Fundusze Kapitałowe brakującym ogniwem w. ekologicznych? Warszawa, 15 czerwca 2012

Fundusze Kapitałowe brakującym ogniwem w. ekologicznych? Warszawa, 15 czerwca 2012 Fundusze Kapitałowe brakującym ogniwem w finansowaniu przedsięwzięć ekologicznych? Warszawa, 15 czerwca 2012 Główne źródła finansowania Subsydia: dotacje i pożyczki preferencyjne (koszt: od - 100% do 5,5%

Bardziej szczegółowo

Strategie wejścia na rynki zagraniczne

Strategie wejścia na rynki zagraniczne lasyfikacja strategii wejścia trategie wejścia na rynki zagraniczne Handlowe ooperacyjne bezkapitałowe ooperacyjne kapitałowe Hierarchiczne Eksport przerobowy Eksport pośredni Eksport kooperacyjny Eksport

Bardziej szczegółowo

Kapitał dla firm Rozwój Innowacyjność - Optymalizacja podatkowa

Kapitał dla firm Rozwój Innowacyjność - Optymalizacja podatkowa Kapitał dla firm Rozwój Innowacyjność - Optymalizacja podatkowa Źródła pozyskiwania kapitału preferencje i kryteria wyboru Bogusław Bartoń, Prezes Zarządu IPO SA Wrocław, 26 czerwca 2013 r. Jaki rodzaj

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4 Wzór Planu Operacyjnego

Załącznik Nr 4 Wzór Planu Operacyjnego Załącznik Nr 4 Wzór Planu Operacyjnego składanego w Otwartym Konkursie Ofert Krajowego Funduszu Kapitałowego S.A. Plan operacyjny jest dokumentem zbiorczym, na który składają się następujące dokumenty:

Bardziej szczegółowo

Plan dydaktyczny EKONOMIKA. Klasa IV nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20. Rok szkolny... WYNIK FINANSOWY, SYSTEM FINANSOWY PODMIOTU GOSPODARCZEGO CD.

Plan dydaktyczny EKONOMIKA. Klasa IV nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20. Rok szkolny... WYNIK FINANSOWY, SYSTEM FINANSOWY PODMIOTU GOSPODARCZEGO CD. Plan dydaktyczny EKONOMIKA Klasa IV nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20 Rok szkolny... Lp. Temat zajęć Uczeń zna, wie, rozumie Przewidywane osiągnięcia ucznia Uczeń potrafi Uwagi 1 Zapoznanie z programem

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe (ocena dostateczne) Wymagania rozszerzające (ocena dobra) Dział 1. Metoda projektu zasady pracy Uczeń: określa założenia

Wymagania podstawowe (ocena dostateczne) Wymagania rozszerzające (ocena dobra) Dział 1. Metoda projektu zasady pracy Uczeń: określa założenia Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce dla klas szkół ponadgimnazjalnych autor mgr inż. Jolanta Kijakowska ROK SZKOLNY 2014/15 (klasa II d) Temat (rozumiany

Bardziej szczegółowo

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena to pieniądze lub inne środki wymienialne na własność lub użytkowanie produktu lub usługi Dla konsumenta cena to wyznacznik wartości

Bardziej szczegółowo

CREDITIA S.A. z siedzibą w Poznaniu to holding prowadzący działalność na rynku usług pozabankowych poprzez spółki zależne:

CREDITIA S.A. z siedzibą w Poznaniu to holding prowadzący działalność na rynku usług pozabankowych poprzez spółki zależne: Rynek Rynek szybkich pożyczek konsumenckich jest w fazie dynamicznego rozwoju. Pożyczki pozabankowe cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno osób, które nie mają możliwości skorzystania z oferty

Bardziej szczegółowo

Regulamin Preinkubacji w ramach Projektu Kapitał na Innowacje

Regulamin Preinkubacji w ramach Projektu Kapitał na Innowacje Załącznik nr 2 do Uchwały Nr./11 Zarządu MARR S.A. z dnia 2011 Regulamin Preinkubacji w ramach Projektu Kapitał na Innowacje realizowanego w ramach Działania 3.1. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

AUDYT MARKETINGOWY- SAMOOCENA PROCESÓW/FUNKCJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

AUDYT MARKETINGOWY- SAMOOCENA PROCESÓW/FUNKCJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE AUDYT MARKETINGOWY- SAMOOCENA PROCESÓW/FUNKCJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Proszę samodzielnie ocenić procesy/funkcje w przedsiębiorstwie: 0 Proces/funkcja nie występuje 1 Proces/funkcja zaczyna dopiero się rozwijać

Bardziej szczegółowo

SIEĆ ANIOŁÓW BIZNESU JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA KOBIECYCH INWESTYCJI.

SIEĆ ANIOŁÓW BIZNESU JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA KOBIECYCH INWESTYCJI. SIEĆ ANIOŁÓW BIZNESU JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA KOBIECYCH INWESTYCJI. Żaneta Jurek Koordynator Kobiecej Sieci Aniołów Biznesu Kobieca Sieć Aniołów Biznesu Źródła finansowania: WEWNĘTRZNE (samofinansowanie)

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

Due diligence w procesie fuzji i przejęd. dr Marcin Lewandowski

Due diligence w procesie fuzji i przejęd. dr Marcin Lewandowski 27 28 luty 2012 r. Due diligence w procesie fuzji i przejęd dr Marcin Lewandowski Due diligence - analiza przedinwestycyjna Cele analizy due diligence: Weryfikacja prawdziwości wcześniej informacji i weryfikacja

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo aplikacji i urządzeń mobilnych w kontekście wymagań normy ISO/IEC 27001 oraz BS 25999 doświadczenia audytora

Bezpieczeństwo aplikacji i urządzeń mobilnych w kontekście wymagań normy ISO/IEC 27001 oraz BS 25999 doświadczenia audytora Bezpieczeństwo aplikacji i urządzeń mobilnych w kontekście wymagań normy ISO/IEC 27001 oraz BS 25999 doświadczenia audytora Krzysztof Wertejuk audytor wiodący ISOQAR CEE Sp. z o.o. Dlaczego rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem projektu

Zarządzanie ryzykiem projektu Zarządzanie ryzykiem projektu Zasada I jeśli coś w projekcie może pójść niezgodnie z planem, to należy oczekiwać, że sytuacja taka będzie miała miejsce. Ryzyko definicja - wszystko to co może pójść źle

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstw

Źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstw www.psab.pl Źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstw Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych Koordynator zarządzający Ponadregionalną Siecią Aniołów Biznesu - Innowacja

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI

GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI edycja I eliminacje centralne 14 maja 2015 r. 9. Strategia polegająca na zaspokajaniu potrzeb klientów mało wrażliwych na

Bardziej szczegółowo

Geneza. Zasady działania. Inwestorzy LBA. Doświadczenia. Przyszłość. Trudny dostęp do kapitału jest główną barierą powstawania innowacyjnych firm

Geneza. Zasady działania. Inwestorzy LBA. Doświadczenia. Przyszłość. Trudny dostęp do kapitału jest główną barierą powstawania innowacyjnych firm Inwestycje w przedsięwzięcia o dużym potencjale wzrostu Michał Olszewski Szef LBA Agenda Geneza Zasady działania Inwestorzy LBA Doświadczenia Przyszłość 2/18 Geneza projektu - warunkowania Trudny dostęp

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata inwestycyjna powiązana z rynkiem akcji ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii Certyfikatów

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY PROJEKTU Nr 1 Styczeń 2010

RAPORT KWARTALNY PROJEKTU Nr 1 Styczeń 2010 Strona1 Miasteczko Multimedialne Sp. z o.o. Stowarzyszenie Klaster Multimediów i Systemów Informacyjnych Projekt Kapitał na start w innowacje - promocja innowacji w środowisku biznesowym i naukowym RAPORT

Bardziej szczegółowo

Zwrotne instrumenty finansowe - narzędzia wspierania innowacyjnych projektów przez ARR S.A.

Zwrotne instrumenty finansowe - narzędzia wspierania innowacyjnych projektów przez ARR S.A. Konferencja TECHNOBIT VENTURE - WIEDZA I KAPITAŁ DLA INNOWACJI. DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY Zwrotne instrumenty finansowe - narzędzia wspierania innowacyjnych projektów przez ARR S.A. 28-29 października

Bardziej szczegółowo

Metoda DCF. Dla lepszego zobrazowania procesu przeprowadzania wyceny DCF, przedstawiona zostanie przykładowa wycena spółki.

Metoda DCF. Dla lepszego zobrazowania procesu przeprowadzania wyceny DCF, przedstawiona zostanie przykładowa wycena spółki. Metoda DCF Metoda DCF (ang. discounted cash flow), czyli zdyskontowanych przepływów pieniężnych to jedna z najpopularniejszych metod wyceny przedsiębiorstw stosowanych przez analityków. Celem tej metody

Bardziej szczegółowo