Biała księga kolei Quo vadis PKP? 20 lat zaniedbań i przespanych szans - aspekty historyczne, polityczne i ekonomiczne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biała księga kolei Quo vadis PKP? 20 lat zaniedbań i przespanych szans - aspekty historyczne, polityczne i ekonomiczne"

Transkrypt

1 Biała księga kolei Quo vadis PKP? 20 lat zaniedbań i przespanych szans - aspekty historyczne, polityczne i ekonomiczne

2 Spis treści Cel opracowania... 4 Główne wnioski białej księgi : Jak to było na kolei? Ramy historyczne funkcjonowania rynku kolejowego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem PKP Fakty i liczby. Kolej w latach Lata Lata Rok Rok Rok Rok Rok Rok Rok Rok Rok Rok Rok Rok Rok Wnioski. Największe zmiany i zaniechania w latach Kolejowe ABC - Rynek kolejowy w Polsce Przewoźnicy pasażerscy Przewoźnicy towarowi Grupa PKP - stan prawny Za co odpowiada PKP? Linie kolejowe Dworce kolejowe Przewozy pasażerskie Przewozy towarowe Koleje Regionalne Podsumowanie geneza historyczna problemów kolejowych, czyli przespane szanse Kolejowe wyzwania Quo vadis PKP najbliższe wyzwania Dotacje unijne Stawki dostępu do torów Wprowadzenie nowoczesnych metod zarządzania

3 Uporządkowanie sytuacji w Grupie Poprawa jakości usług Optymalizacja sieci połączeń Wyzwania czekające branżę kolejową Kolejowe przewozy regionalne Infrastruktura Dotowanie kolei Co będzie, jeśli - czyli scenariusze alternatywne Brak zmian w obliczu środków unijnych do wykorzystania Brak zmian w obliczu IV pakietu kolejowego (liberalizacja rynku od 2019) Brak zmian w obliczu zadłużenia PKP SA Brak zmian w obliczu sytuacji PKP PLK

4 Cel opracowania Biała księga 1 kolei - quo vadis PKP? to opracowanie przygotowane przez Instytut Jagielloński na temat stanu polskiej kolei. W raporcie skoncentrowaliśmy się na trzech głównych tematach: Przespane szanse historyczna geneza problemów kolejowych Quo vadis PKP? wyzwania stojące przed branżą kolejową i Grupą PKP Co będzie, jeśli nic się nie zmieni? - prezentacja kolejowych scenariuszy alternatywnych Nie zamierzaliśmy tworzyć wielkiej analizy dotyczącej szczegółowo każdego aspektu rynku kolejowego. Postanowiliśmy skoncentrować się na największych problemach kolei ich wysondowaniu, analizie i przedstawieniu propozycji ich naprawy. Poprzez naszą publikację chcemy pokazać nie tylko problemy, ale także scenariusze zdarzeń, czyli co się stanie, jeśli zostawimy kolej samą sobie jak to miało miejsce dotychczas. Kolejnym celem tego opracowania jest też zwalczenie kilku mitów na temat kolei. W powszechnej opinii, gdy poruszamy problem kolei w Polsce, mówimy o PKP. Kilkanaście lat temu to było prawdą, obecnie jest to tylko utrzymujące się przekonanie. Na rynku działa kilkunastu przewoźników pasażerskich, a także towarowych (kilku liczących się). Nie 1 Biała księga (ang. white paper) to raport wykonany przez rząd, instytucję lub firmę, zawierający analizę danego zjawiska, stanu, produktu lub programu. Pomaga podejmować decyzje dotyczące dalszego rozwoju. Ma formę politycznej deklaracji nie jest wiążąca ani dla konkretnych instytucji, ani dla adresatów, lecz jej nieformalna waga skłania wszystkie strony do uważnej lektury jej zapisów. W zakresie transportu, w szczególności w odniesieniu do transportu lądowego, ukazała się biała księga wydana przez Komisję Wspólnot Europejskich we wrześniu 2001 roku pod nazwą Europejska polityka transportowa w horyzoncie do 2010 r.: czas wyborów (European Transport Policy for 2010: Time to Decide). Biała księga doczekała się nowelizacji w formie przeglądu pod nazwą Utrzymać Europę w ruchu zrównoważona mobilność dla naszego kontynentu Przegląd średniookresowy Białej Księgi Komisji Europejskiej dotyczącej transportu z 2001 r., opublikowanej przez Komisję Europejską dla Rady i Parlamentu Europejskiego w czerwcu 2006 roku. W 2011 roku KE opublikowała kolejną białą księgę Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu (Roadmap to a Single European Transport Area Towards a competitive and resource efficient transport system). 4

5 wszystkie spółki należą do grupy PKP, ale to ich przede wszystkim obarcza się winą za wszelkie niepowodzenia i błędy na kolei w dużej części zresztą słusznie. Najważniejszą kwestią pozostaje jednak pytanie o przyszłość polskiej kolei. Z roku na rok ta gałąź transportu traci udział w rynku na rzecz innych, spada liczba przewożonych pasażerów, towarów, konieczne stają się zmiany w kwestiach np. stawek dostępu do infrastruktury, optymalizacji kosztów, poprawy systemu dotowania kolei, zwiększenia kontroli nad inwestycjami, restrukturyzacji i prywatyzacji spółek kolejowych itp. Branża kolejowa w Polsce stoi przed perspektywą zapowiadanej na rok 2019 liberalizacji rynku. Według założeń tzw. czwartego pakietu kolejowego (opracowywanego przez Komisję Europejską) każdy przewoźnik uzyska prawo do świadczenia usług na liniach wewnętrznych innego państwa Wspólnoty. W ten sposób przedsiębiorstwa kolejowe będą mogły oferować usługi i brać udział w przetargach na równych prawach. Do tego czasu polska kolej musi się zrestrukturyzować i zacząć działać zgodnie ze standardami europejskimi, w przeciwnym razie przegra definitywnie z konkurencją. Szczególnie, że nasz polski rynek jest i tak wystarczająco otwarty i liberalny w porównaniu do działań naszych zachodnich sąsiadów, którzy zdecydowanie lepiej chronią interesy swoich przedsiębiorców nie tylko w branży kolejowej. 5

6 Główne wnioski białej księgi : Przez lata w PKP zmieniały się przede wszystkim organy zarządzające, każda zmiana rządu oznaczała nowych szefów i odmienne wizje uzdrowienia kolei. W wyniku braku realizacji długookresowej strategii sytuacja na kolei z roku na rok pogarszała się. Od 1990 roku kolej zaczęła tracić udział w rynku na rzecz transportu samochodowego, nastąpiło zahamowanie inwestycji kolejowych. W tej chwili jesteśmy w przełomowym momencie konieczne staje wprowadzenie zmian takich jak: poprawa jakości infrastruktury dzięki środkom unijnym, stabilizacja stawek dostępu przy jednoczesnym utrzymaniu dotacji budżetowej oraz wewnętrzna reorganizacja spółek z Grupy PKP. Jeśli te zmiany nie zostaną zrealizowane, kolej w Polsce będzie nadal marginalizowana, prywatyzacja spółek Grupy PKP się nie powiedzie, przewozy pasażerskie będą spadać, a ceny biletów prawdopodobnie wzrosną, ze względu na wysokie koszty stałe działania przewoźników kolejowych. Polska kolej przespała już wiele szans, wśród najważniejszych zaniechań wymienić należy: Brak reakcji na nagły spadek przewozów kolejowych w 1990 i wyhamowanie inwestycji kolejowych, co tylko wzmocniło powstającą przepaść w stosunku do rozwijającego się transportu samochodowego. Niewykorzystanie szansy na restrukturyzację polskiej kolei, jaka pojawiła się w 2001 roku. Przez ok. 20 lat kolej była niedoinwestowana - nakłady na infrastrukturę nie pokrywały rzeczywistych potrzeb. Przespane szanse na sprzedaż nieruchomości kolejowych i restrukturyzację spółek w latach , kiedy panował czas hossy na giełdzie. Wówczas był najlepszy okres do prywatyzacji spółek i ich restrukturyzacji. Sprzedaż w tym czasie nieruchomości, a nie w chwili gdy rynek jest w dołku, pokryłaby na pewno w dużej mierze część zadłużenia PKP. Do końca 2004 ponad 30% nieruchomości w posiadaniu PKP nie było zagospodarowanych. 6

7 Niewykorzystane fundusze z UE w budżecie na lata przez PKP PLK z powodu braku projektów budowalnych, ekspertów, projektantów i uproszczonych procedur realizacji inwestycji. Zbyt liberalne podejście państwa w kwestii otwarcia rynku przewozów kolejowych. W 2007 r. wprowadzono liberalizację rynku przewozów towarowych, jednak nasi sąsiedzi wciąż potrafią chronić interesy swoich przedsiębiorców mimo otwarcia granic na zagraniczną konkurencję. PKP Cargo uważane za monopolistę posiada niecałe 50 proc. polskiego rynku kolejowych przewozów towarowych, dla porównania DB Schenker posiada około 90 proc. niemieckiego rynku, gdzie jest dodatkowo bardzo rozbudowany system dotowania kolei przez państwo, i nikt nie uważa go za monopolistę. Brak działań zmierzających do ustabilizowania stawek dostępu do torów. Stawki z roku na rok rosną i obecnie należą do jednych z najwyższych w Europie. Brak rozwiązania kwestii uzwiązkowienia kolei. Wysoki stopień uzwiązkowienia (jeden z wyższych) przez lata wstrzymywał znacząco zmiany restrukturyzacyjne w PKP. Opóźnienia w restrukturyzacji spółek i brak jasno wyznaczonych celów w tym kierunku, a także wsparcia organizacyjnego i finansowego. Tylko PKP Cargo wdrożyło kompleksowy program restrukturyzacji, polegający na optymalizacji kosztów, modernizacji taboru, redukcji zatrudnienia (prawie 50%). Mimo to w spółce nadal niezbędne są dalsze zmiany. Nierozwiązana kwestia przewozów regionalnych. Sytuacja spółki Przewozy Regionalne z roku na rok pogarsza się. Skumulowana strata za lata wyniosła 2,7 mld zł, kapitały własne miały wartość ujemną (minus 1,6 mld zł), zobowiązania na koniec 2005 roku stanowiły prawie 2,1 mld zł (w tym ponad 1 mld wobec spółek z Grupy PKP). Kolej pełni bardzo ważną funkcję społeczną, jest efektywnym i najbardziej ekologicznym środkiem transportu. Brak zmian, zaniechanie działań w obszarze Grupy PKP i szerzej w obszarze spraw systemowych nadzorowanych przez ministerstwo transportu będzie prowadziło do spadku, konkurencyjności i jakości usług transportu kolejowego w Polsce. 7

8 Kluczowe zmiany na kolei w Polsce muszą dotyczyć zwiększania konkurencyjności poprzez: Poprawę jakości infrastruktury umożliwienie uzyskania krótszych czasów przejazdów. Wyższego komfortu rozumianego jako wyższy standard taboru i dworców kolejowych. Poprawy jakości informacji dla pasażerów i przygotowania nowoczesnej oferty handlowej, na wzór przewoźników samochodowych i lotniczych. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w ruchu kolejowym, jak również poprawy poczucia bezpieczeństwa podróżnych w pociągach i na dworcach. 8

9 1. Jak to było na kolei? Ramy historyczne funkcjonowania rynku kolejowego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem PKP 1.1. Fakty i liczby. Kolej w latach Lata Przedsiębiorstwo państwowe Polskie Koleje Państwowe powstało w 1926 roku. Przez lata szczebel zarządzania PKP przeszedł kilkadziesiąt zmian organizacyjnych, przez wiele lat funkcję zwierzchnika pełnił minister komunikacji. W 1987 roku zwierzchnictwo nad PKP przejęło nowo utworzone Ministerstwo Transportu, Żeglugi i Łączności. W 1989 roku ministerstwo podzielono na dwa resorty: Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej, Ministerstwo Łączności. Zmiany na kolei głównie dotyczyły wówczas nazewnictwa. Rok 1990 to rok przełomowy dla transportu kolejowego kolej powoli traciła swoją przewagę Wskutek rozwoju transportu samochodowego i postępującego kryzysu gospodarczego w Polsce nastąpił gwałtowny spadek przewozów kolejowych, zwłaszcza towarowych (o ponad 104,5 mln ton) i wyhamowanie inwestycji kolejowych. Lata Zmiany ustroju w Polsce na początku lat 90. XX wieku przełożyły się także na ewolucję na kolei. Pierwszym krokiem była,,dyrektywa Rady EWG z 29 lipca 1991 w sprawie rozwoju kolei wspólnotowych (Dz.U. L 237 z 24 sierpnia 1991). Dotyczyła ona integracji systemów kolejowych w krajach Wspólnoty i kandydatów do niej. Dyrektywa ta wprowadzała podział przedsiębiorstw kolejowych na przewoźników i zarządców infrastruktury (przewoźnicy mieli odpłatnie korzystać z sieci utrzymywanej przez zarządcę), zalecając wprowadzenie statusu niezależności w zarzadzaniu spółkami kolejowymi. Równocześnie przenosiła odpowiedzialność za infrastrukturę kolejową na władze państwowe. Przedsiębiorstwa kolejowe miały być zarządzane zgodnie z zasadami obowiązującymi spółki komercyjne i dostosowywać swoją działalność do potrzeb rynku i zasad konkurencji. Kolejnym ważnym zaleceniem było wprowadzenie mechanizmów, które pomogą zmniejszyć zadłużenie przedsiębiorstw kolejowych do poziomu, który nie będzie hamował zdrowego zarządzania finansowego oraz umożliwi poprawę ich sytuacji finansowej. Dyrektywa była pierwszym krokiem do liberalizacji rynku i otwarcia granic w ramach Wspólnoty. 9

10 W 1991 roku zniesiono ustawę z 27 kwietnia 1989, która przekształcała PKP w spółkę o statusie przedsiębiorstwa państwowego. Rozpoczął się pierwszy etap restrukturyzacji PKP - wydzielenie z kolei 76 przedsiębiorstw, między innymi ZNTK i przedsiębiorstw budowlanych. Nastąpił dalszy drastyczny spadek przewozów pasażerskich i towarowych: PKP przewiozły tylko 548 milionów pasażerów i ok. 200 mln ton towarów. W 1992 roku PKP weszło do sieci europejskich międzynarodowych połączeń pasażerskich Euro City i zaczęło stawiać pierwsze kroki na rzecz wyjścia naprzeciw pasażerom. Uruchomiony został pierwszy pociąg EC "Berolina" na trasie Warszawa - Berlin. Powoli wprowadzano do pierwszych pociągów ekspresowych standard Inter City (na trasach z Warszawy do Krakowa, Katowic i Poznania). Uruchomiono także komputerowy system rezerwowania miejsc w pociągach i sprzedaży biletów "Kurs'90". W tym roku po raz pierwszy od 1945 roku nie oddano do użytku ani jednego kilometra nowych linii zelektryfikowanych. Rok 1993 i 1994 to dalszy rozwój oferty Inter City. Wprowadzono drugą parę pociągów EC "Varsovia" na trasie do Berlina i EC "Sobieski" na trasie z Warszawy do Wiednia, a także nowe połączenia Inter City z Warszawy do Pragi, Szczecina, Gdyni i Bielska-Białej. W 1994 roku wprowadzono także pierwsze pociągi mające naśladować zachodnioeuropejskie "Inter Regio", jednak bez utrzymania parametrów IR (m.in. prędkości). 6 lipca 1995 weszła w życie ustawa o przedsiębiorstwie państwowym PKP. Utworzono Radę PKP i Zarząd PKP. Nadzór nad PKP miał zaś sprawować Minister Transportu i Gospodarki Morskiej. Na mocy ustawy PKP miało realizować następujące zadania: przewóz osób i rzeczy oraz świadczenie usług związanych z przewozem, budowa, modernizacja, remont i utrzymywanie linii kolejowych, prowadzenie spedycji krajowej i międzynarodowej, udostępnianie linii kolejowych innym podmiotom gospodarczym, przygotowywanie linii kolejowych i taboru do wykonywania zadań przewozowych wynikających z potrzeb obronnych państwa, na zasadach określonych odrębnymi przepisami, zakładanie i używanie wewnętrznej kolejowej sieci telekomunikacyjnej, na zasadach określonych przepisami o łączności. 10

11 W 1996 roku rozpoczęto wdrażanie pilotażowego programu II etapu restrukturyzacji PKP na terenie Wschodniej DOKP (Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowej). Powołano również pion nieruchomości PKP. Od początku 1997 tworzone były piony Działalności PKP, w tym: Pion Rent i Emerytur, Pion Zaopatrzenia, Pion Socjalny i Pion Gospodarki Mieszkaniowej. 27 czerwca 1997 Sejm uchwalił ustawę (pierwszą) o transporcie kolejowym. Przewidywała ona zniesienie DOKP z dniem 30 czerwca 1998 (w rzeczywistości likwidacja nastąpiła pod koniec grudnia). Powstały Sektory: Trakcji i Zaplecza Warsztatowego, Infrastruktury Kolejowej, Przewozów Pasażerskich, Przewozów Towarowych. W 1999 roku rozpoczęte zostały prace nad Ustawą o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji PKP. Wyodrębniono linie kolejowe układu państwowego o łącznej długości km spośród km łącznej długości sieci kolejowej PKP. Rok 2000 Minister transportu i gospodarki morskiej: Tadeusz Syryjczyk grudzień 1998 czerwiec 2000 Dyrektor generalny PKP: Jan Janik styczeń 1996 lipiec 1999; Krzysztof Celiński lipiec 1999 styczeń 2001 Polska kolej pod koniec XX wieku była w fatalnym stanie. Strajki związków zawodowych PKP znacznie się nasiliły. Firmy wydelegowane ze struktur PKP stały na skraju bankructwa (zakłady naprawcze, dostawcy usług kolejowych). Stan infrastruktury kolejowej pogarszał się, wprowadzane były nowe ograniczenia prędkości, zamykane linie. Przewozy regionalne nie miały środków na rozwój. PKP przechodziło okres bardzo trudnych zmian organizacyjnych. Pod koniec 200 roku podpisany został akt komercjalizacji, w wyniku którego od stycznia 2001 roku rozpoczęła działalność PKP Spółka Akcyjna powszechnie znana jako Grupa PKP (choć oficjalnie nie jest grupą kapitałową). Pełniła ona funkcje właścicielskie wobec grupy spółek powstałych na bazie wcześniejszych pionów i wyodrębnionych jednostek PKP. Rynek kolejowy zaczął się rozwijać. Poza nowymi podmiotami powiązanymi z PKP zaczęły pojawiać się nowe firmy także zagraniczne, które tworzyły w Polsce swoje przedstawicielstwa. Coraz bliższa stawała się perspektywa wejścia Polski do Unii Europejskiej, a co za tym idzie otwarcia granic na konkurencję zagraniczną oraz możliwość realizacji inwestycji z wykorzystaniem środków unijnych. Zaczęto myśleć nie tylko o restrukturyzacji kolei, ale również o liberalizacji, która wprowadzona została ustawą z 2003 o transporcie kolejowym. 11

12 Rok 2001 Minister infrastruktury: Jerzy Widzyk 12 VI X 2001; Marek Pol 19 X V 2004 Dyrektor generalny PKP: Krzysztof Celiński lipiec 1999 czerwiec 2002 PKP zaczęło działalność jako spółka akcyjna, której jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa. Rozpoczęło się dzielenie PKP na mniejsze spółki przewoźników i usługodawców. W 2001 roku powstały m.in.: Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o. PKP Warszawska Kolej Dojazdowa PKP Szybka Kolej Miejska Centrum Szkolenia w Warszawie PKP InterCity SA Farmacja Kolejowa w Warszawie Ferpol spółki remontowe (m.in. Gdańsk, Poznań, Warszawa, Wrocław, Kraków, Radom, Kielce, Gorzów Wielkopolski, Kluczbork i Szczecin) PKP Polskie Linie Kolejowe SA PKP Cargo Sp. z o.o. PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. PKP Energetyka Sp. z o.o. PKP Informatyka Sp. z o.o. TK Telekom Rok 2001 to przede wszystkim czas powstania konkurencji otrzymania licencji na przewóz towarów i zarządzanie infrastrukturą przez przedsiębiorców. Niewiele czasu było potrzeba na powstanie kilkunastu poważnych przewoźników towarowych, którzy zaczęli zdobywać coraz większy udział w rynku. W przewozach pasażerskich rozpoczęto proces redukcji kosztów m.in. poprzez likwidację i zamykanie nierentownych linii, co spotkało się z protestem związków zawodowych. W tym roku także powstał na miejsce Głównego Inspektoratu Kolejnictwa - Urząd Transportu Kolejowego. 12

13 Rok 2002 Minister infrastruktury: Marek Pol 19 X V 2004 Dyrektor generalny PKP: Krzysztof Celiński lipiec 1999 czerwiec 2002; Maciej Męclewski - czerwiec 2002 do września 2004 W 2002 roku największym problemem stały się generujące ogromne straty PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Ich zobowiązania zaczęły przewyższać ich kapitał i nie dało się ich skompensować z budżetu państwa, ani ze skonsolidowanych przychodów PKP S.A. Długi więc narastały. Brak środków na utrzymanie infrastruktury spowodował postępującą degradację torów. Rok 2003 Minister infrastruktury: Marek Pol 19 X V 2004 Dyrektor generalny PKP: Maciej Męclewski - czerwiec 2002 do września 2004 W 2003 roku powstał program dalszej restrukturyzacji oraz prywatyzacji spółek Grupy PKP do 2006 roku, zakładający przekazanie samorządom przewozów regionalnych oraz prywatyzację PKP Cargo i PKP Intercity. PKP miało przeprowadzić do 2004 roku emisję obligacji o łącznej wartości 1,5 mld zł. Zgodnie z programem samorządy stopniowo przejmować miały odpowiedzialność za organizację i finansowanie przewozów pasażerskich. Założenia były jednak trudne do realizacji. W efekcie dopiero w 2008 roku Sejm przyjął nowelizację ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji PKP dot. oddłużenia PKP Przewozów Regionalnych i zrekompensowanie spółce ponad 2 mld zł strat, jakie poniosła w latach Przewozy pasażerskie i towarowe choć miały szybko się skomercjalizować (w roku), to jednak proces ten nie zakończył się do chwili obecnej. Rok 2003 to moment zahamowania spadku na rynku transportu kolejowego. Powoli na prostą zaczęły wychodzić ZNTK wydzielone z PKP. Rozpoczęły się próby poszukiwania nowych rozwiązań technologicznych. Zmiany restrukturyzacyjne w PKP zaczęły powoli zachodzić, mimo oporu związków zawodowych. Zmniejszono zatrudnienie z 212 tys. w 1998 r. do 143 tys. osób w 2003 roku. Nadal jednak zmiany były wprowadzane zbyt powolnie. Zaległości stały się już kolosalne, a wszelkie strategie traciły racje bytu z następstwem nowego rządu. Rok 2004 przyniósł jednak 13

14 zauważalne przyspieszenie przemian, co wiązało się przede wszystkim ze wstąpieniem naszego kraju do Unii Europejskiej. Rok 2004 Minister infrastruktury: Marek Pol 19 X V 2004; Krzysztof Opawski 2 V X 2005 Dyrektor generalny PKP: Maciej Męclewski - czerwiec 2002 do września 2004, Andrzej Wach od września 2004 Wydarzeniem o znaczeniu przełomowym było powstanie pierwszej w Polsce niezależnej od PKP kolei pasażerskiej Kolei Mazowieckich. Spółka swoją działalność rozpoczęła w roku 2005 mimo niełatwej sytuacji na rynku przewozów regionalnych. W przewozach towarowych rosła konkurencja prywatnych podmiotów. PKP Cargo straciło duży procent udziału w rynku. W sektorze infrastrukturalnym powoli oddawane były nowe inwestycje i podpisywane były także nowe kontrakty modernizacyjne (np. związane z Poznańskim Węzłem Kolejowym czy likwidacją wąskich gardeł). Rok 2005 Minister infrastruktury/ transportu i budownictwa: Krzysztof Opawski 2 V X 2005; Jerzy Polaczek 31 X XI 2007 Prezes zarządu PKP S.A.: Andrzej Wach od września 2004 Opracowana została kolejna strategia restrukturyzacji kolei, przyjęta przez rząd, w której zapowiadane było wydzielenie spółki PKP PLK S.A. z Grupy PKP i stworzenie grupy kapitałowej spółek infrastrukturalnych. Spółka PKP S.A. miała w tych planach przestać zajmować się zarządzaniem kolejami i zostać przekształcona w Fundusz Mienia Kolejowego. Według danych za 2005 rok, przychody Grupy PKP wyniosły 10 mld zł, a wynik finansowy zamknął się stratą 707 mln zł. Na inwestycje wydano 1,79 mld zł (900 mln zł na infrastrukturę, a 600 mln zł na zakup taboru). W 2005 Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła gospodarowanie majątkiem przez PKP, wskazując na liczne zaniedbania i utrzymywanie wielu zbędnych nieruchomości bez ich zagospodarowania czy zabezpieczenia, co doprowadziło je do ruiny. Do końca 2004 ponad 30% nieruchomości w posiadaniu PKP nie było zagospodarowanych. 14

15 Rok 2006 Minister transportu i budownictwa/ transportu: Jerzy Polaczek 31 X XI 2007 Prezes zarządu PKP S.A.: Andrzej Wach od września 2004 W roku 2006 Polska otrzymała ok. 35 mld euro na infrastrukturę w latach z funduszy strukturalnych i Funduszu. PKP PLK zaczęło otrzymywać większe środki na inwestycje. Coraz większa konkurencja na rynku przewozów towarowych zaczęła powodować konflikty na linii PKP Cargo i prywatni przewoźnicy, których liczba stare rosła. Udział przewoźników prywatnych osiągnął ok. 16% rynku. Nastąpił wzrost przewozów towarowych odnotowany także przez PKP Cargo. Palącym problemem nadal była nierozwiązana kwestia przewozów regionalnych. Sytuacja spółki Przewozy Regionalne była coraz gorsza. Skumulowana strata za lata wyniosła 2,7 mld zł, kapitały własne miały wartość ujemną (minus 1,6 mld zł), zobowiązania na koniec 2005 roku stanowiły prawie 2,1 mld zł (w tym ponad 1 mld wobec spółek z Grupy PKP). Fundusze unijne ruszyły proces inwestycji infrastrukturalnych, jednak ogromne zaległości w latach ubiegłych przewyższały możliwości finansowe i wykonawcze. Tylko 25 proc. linii kolejowych było w dobrym stanie, a 5 proc. z nich przystosowane do prędkości 160 km/h. Zaległości w remontach nawierzchni kolejowej wyceniane były na 11 mld zł, wymiana przestarzałych urządzeń sterowania ruchem na 18 mld zł. Nakłady na modernizację polskich torów spadły z 0,4 proc. PKB w 1990 r. do 0,01 proc. w 2005 roku. Rok 2007 Minister transportu/ infrastruktury: Jerzy Polaczek 31 X XI 2007; od października 2007 Cezary Grabarczyk Prezes zarządu PKP S.A.: Andrzej Wach od września 2004 W samorządach zaczęły powstawać koncepcje utworzenia kolei lokalnych, jak np. Kolei Wielkopolskich czy Kolei Dolnośląskich. Rozpoczął się proces zmian i konsolidacji na rynku. Rozpoczął się także proces powrotu pasażerów na kolej. PKP Intercity Sp. z o.o. przewiozły w 2007 roku o 11% pasażerów więcej niż w roku poprzednim, a cały rynek przewozów pasażerskich wzrósł o ok. 4%. Niezależnie od PKP funkcjonowały na razie Koleje Mazowieckie 15

16 i kolej WKD. Wejściem na polski rynek zainteresowała się we współpracy z PCC Rail brytyjska Arriva. Powstał nowy projekt strategii dla transportu kolejowego do 2013 roku. Zakładał on zaangażowanie budżetu państwa w oddłużenie Grupy PKP, a głównie PKP PR. Rok 2008 Minister transportu/ infrastruktury: od października 2007 Cezary Grabarczyk Prezes zarządu PKP S.A.: Andrzej Wach od września rok to przede wszystkim okres wyhamowania przewozów towarowych. Powoli nadchodziła stagnacja na rynku. Realnych kształtów nabrały dyskusje dotyczące kolei dużych prędkości. Na początku 2009 roku powołano Międzyresortowy Zespół ds. KDP, następnie rozpoczęły się procedury zmierzające do opracowania studium wykonalności tego projektu. Najważniejszymi punktami tego roku było przyjęcie jako obowiązującego dokumentu Master Plan dla transportu kolejowego w Polsce do roku 2030 oraz zakończenie procesu usamorządowienia PKP Przewozów Regionalnych Sp. z o.o. Samorządy objęły wszystkie udziały w spółce w grudniu 2008 roku, a co za tym idzie stała się niezależna wobec PKP. Spółka jednak szybko zaczęła przynosić straty, ustalenie zasad współpracy między zarządzającymi a współwłaścicielami przebiegało chaotycznie. Spółka w końcu podjęła walkę na rynku przewozów międzywojewódzkich, które miały być wyłączną domeną PKP Intercity. Rok 2009 Minister transportu/ infrastruktury: od października 2007 Cezary Grabarczyk Prezes zarządu PKP S.A.: Andrzej Wach od września 2004 Ten rok upłynął pod znamionami kryzysu gospodarczego. Przewozy towarowe zanotowały bardzo wysokie spadki. Niekorzystnie ukształtowały się także opłaty za dostęp do infrastruktury, co wpłynęło na dalszy spadek atrakcyjności przewozów kolejowych w stosunku do innych środków transportu. PKP Cargo rozpoczęło gruntowną restrukturyzację. Nastąpił brak płynności finansowej Grupy PKP spowodowany niewywiązywaniem się z płatności wobec zarządcy sieci PKP PLK. Zagroziło to dalszej realizacji inwestycji i 16

17 wykorzystania środków unijnych. W połowie 2009 roku DB Schenker przejął jednego z największych operatorów przewozów towarowych PCC Rail. Rok 2010 Minister infrastruktury: Cezary Grabarczyk od października 2007 Prezes zarządu PKP S.A.: Andrzej Wach od września 2004; p.o. Maria Wasiak od 30 grudnia 2010 Rok 2010 to pierwszy od lat okres prawdziwych zmian personalnych wśród najwyższych władz kolejowych. W wyniku poważnych problemów z wprowadzeniem rozkładu jazdy na lata 2010/2011 stanowiska stracili Juliusz Engelhardt, wiceminister w resorcie transportu odpowiedzialny za kolej i Andrzej Wach, prezes Grupy PKP. Juliusza Engelhardta zastąpił Andrzej Massel, na czele PKP SA stanęła, na początku jako pełniąca obowiązki prezesa - Maria Wasiak, dotychczasowa wiceprezes PKP SA. To również rok, którym ruszyła prywatyzacja TK Telekom. Po raz pierwszy zysk po kilku latach przynoszenia strat przyniosła, po zakończeniu pierwszego etapu restrukturyzacji - spółka PKP Cargo. Po przejęciu Przewozów Regionalnych przez marszałków województw i zwiększeniu udziału tych jednostek samorządu terytorialnego w dochodach z podatku CIT zaczyna wzrastać stopień pokrycia deficytu pociągów regionalnych dotacjami samorządowymi. W 2011 roku dofinansowanie samorządów pokryło już 98,2 proc. deficytu w realizacji przewozów objętych umowami. Tymczasem w roku 2008 pokrycie stanowiło 78,6 proc 2. Rok 2011 Minister infrastruktury/transportu: Cezary Grabarczyk od października 2007 do 7 listopada 2011; 7 listopada listopada wakat na urzędzie, obowiązki ministra pełnił Prezes Rady Ministrów Donald Tusk; od 18 listopada Sławomir Nowak Prezes zarządu PKP S.A.: Maria Wasiak - od maja 2011; 2 Raport Przewozów Regionalnych za 2008 r. 17

18 Rok mija pod znakiem gorączkowego przygotowywania się kolei do mistrzostw Euro 2012 i nadrabiania zaległości. Jednak latem 2011, rząd przyznaje, że nie wyda wszystkich z przyznanych na lata unijnych dotacji na modernizację linii kolejowych. Zwraca się do Brukseli o zgodę na przesunięcie 1,2 mld euro z puli na kolej na inwestycje drogowe. W grudniu Sławomir Nowak, w krótko po objęciu stanowiska ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej podejmuje decyzje o włożeniu do szuflady projektu budowy Kolei Dużych Prędkości w Polsce. Przestawiamy wajchę. Do tej pory więcej uwagi resort poświęcał budowie dróg, my skupimy się na kolei deklarował w grudniu minister Nowak. W sierpniu podpisana zostaje największa jak dotąd umowa prywatyzacyjne w Grupie PKP za 225 mln zł Budimex kupuje Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury. Rok później spółka zostanie postawiona w stan upadłości. We wrześniu PKP Intercity podpisuje z firmą Alstom umowę na dostawę 20 szybkich pociągów Pendolino. Rok 2012 Minister infrastruktury/transportu: Sławomir Nowak od listopada 2011 Prezes zarządu PKP S.A.: Maria Wasiak - od maja 2011 do 5 kwietnia 2012; dr Jakub Karnowski od 11 kwietnia 2012 Najpoważniejszym wyzwaniem kolejowych spółek jest sprostanie obsłudze podróżnych podczas mistrzostw Euro Na ostatnią chwilę oddawane są dworce, kolejowe, część jeszcze bez części komercyjnej. Mimo wcześniejszych obaw, udaje się zapewnić wystarczającą liczbę pociągów. Mimo tego, że na przygotowania były cztery lata, nie udało się zmodernizować w całości żadnej z tras pomiędzy miastami gospodarzami mistrzostw i w zapowiadany sposób skrócić czas podróży (podróż z Warszawy do Gdyni miała trwać ok. 3 godzin, w czerwcu 2012 trwała ok. 4 godziny 45 minut). Już w kwietniu 2012 roku rozpoczęła się kadrowa rewolucja w spółkach kolejowych. W kwietniu prezesem PKP SA został Jakub Karnowski, wraz z nim do zarządu wszedł Piotr 18

19 Ciżkowski. W lipcu odchudzone zostały zarządy PKP Cargo, PKP Energetyka i PKP Intercity każda ze spółek ma trzyosobowy zarząd, wcześniej łącznie kierowało nimi 15 osób. Na kolei pojawili się fachowcy od zarządzania, nie wywodzący się ze środowiska kolejarzy. Nowy zarząd PKP przygotował program rewolucyjnych zmian w grupie, zarówno dotyczących podejścia do pasażera, inwestycji jak i zarządzania spółkami. Program Twoja kolej! składa się z czterech części. Witamy na pokładzie obejmuje m.in. zapewnienie czystości w pociągach i na dworcach, wzrost osobistego bezpieczeństwa, podniesienie komfortu podróży czy zapewnienie prostego dostępu do informacji. Projekt Bezpiecznej podróży zakłada m.in. poprawę bezpieczeństwa na torach i osobistego bezpieczeństwa podróżnych w pociągach. Pakiet inicjatyw Dobrze Pomyślane dotyczy sposobu zarządzania Grupą przy wykorzystaniu skali i ścisłej współpracy spółek z grupy PKP. Celem jest zmiana PKP w nowoczesną firmę mogącą sprostać wyzwaniom jakie stawia rynek. Ostatni projekt w ramach programu Twoja Kolej to szereg inicjatyw Na przyszłość. Plany przewidują, że do końca 2015 roku zmodernizowane będą 64 dworce, 4200 km linii, a na torach pojawi się tabor mogący poruszać się z prędkości do 200 km /h Wnioski. Największe zmiany i zaniechania w latach Pierwsza wielka szansa na restrukturyzację polskiej kolei miała miejsce w 2001 roku i nie została w pełni wykorzystana. Powstało szereg spółek, które z czasem - z mniejszym lub większym powodzeniem - zdobyły pozycję rynkową. Po podziale PKP zaniechano jednak restrukturyzacji Grupy, zaniedbano potrzeby inwestycyjne w tabor i tory. Po raz ostatni długość zmodernizowanych torów była większa niż potrzeby remontowe w 1990 roku. Od tego czasu różnica pomiędzy realizowanymi pracami a potrzebami inwestycyjnymi była coraz większa. 19

20 źródło: Raport UTK z 2010 r. Zaniechano nie tylko prac związanych z moderacją i budową nowych odcinków linii kolejowych, ale i prace odtworzeniowe. Pierwsze duże pieniądze PKP Polskie Linie Kolejowe na swoje inwestycje otrzymała wraz z zarezerwowaniem w budżecie unijnym na lata ,6 mld euro (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko). PKP PLK jednak do wykorzystania tych pieniędzy i szansy, jaką przyniosły, nie była gotowa. Brakowało i dotąd brakuje projektów budowalnych, ekspertów, projektantów i uproszczonych procedur realizacji inwestycji. W ostatnim roku obowiązywania dotychczasowej perspektywy unijnej podpisane umowy na dofinansowanie inwestycji kolejowych unijnymi dotacjami wynoszą 59,17 proc. dostępnej puli, a wartość zatwierdzonych wniosków o płatność nieznacznie przekroczyła 10 proc. przyznanego na lata budżetu. 3 Jednocześnie, po podzielaniu przedsiębiorstwa na mniejsze spółki, nie podjęto działań mających na celu zmniejszenie i ustabilizowanie stawek dostępu do torów, które stanowią ok. 30 proc. kosztów ponoszonych przez przewoźników kolejowych. Stawki z roku na rok rosły i obecnie należą do jednych z najwyższych w Europie. Powodem są coraz wyższe koszty własne zarządcy, brak potrzebnej restrukturyzacji i optymalizacji procesów wewnątrz spółki. Brak działań naprawczych powoduje, że stawki rosną i co gorsza cechuje je brak przewidywalności. Rozpoczynając reformę na kolei w 2001 roku nie przyjęto rozwiązań systemowych problemów polskiej kolei. PKP została pozostawiona sama sobie z problemem 3 Dane MTBiGM na

Zmiany w Grupie PKP w latach 2012 2015

Zmiany w Grupie PKP w latach 2012 2015 Zmiany w Grupie PKP w latach 2012 2015 Warszawa, maj 2015 SPIS TREŚCI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 GRUPA PKP W LICZBACH STRUKTURA I OTOCZENIE STRUKTURA RYNKU KOLEJOWEGO W POLSCE INWESTYCJE GRUPY PKP INFRASTRUKTURA

Bardziej szczegółowo

Inwestycja w przyszłość Podsumowanie zmian w Grupie PKP w latach 2012-2015

Inwestycja w przyszłość Podsumowanie zmian w Grupie PKP w latach 2012-2015 www.pwc.com Inwestycja w przyszłość Podsumowanie zmian w Grupie PKP w latach 2012-2015 kwiecień 2015 Prasa o Grupie PKP: sytuacja wyjściowa w 2011 roku * Źródła (od góry): Polska Dziennik Bałtycki, Głos

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia... 2006 r. o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego.

U S T A W A. z dnia... 2006 r. o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego. P r o j e k t U S T A W A z dnia... 2006 r. o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego Art. 1. W ustawie z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym

Bardziej szczegółowo

Kluczowe działania zrealizowane w 2016 roku. inwestycje. Priorytety 2017

Kluczowe działania zrealizowane w 2016 roku. inwestycje. Priorytety 2017 Kluczowe działania zrealizowane w 2016 roku ZARZĄDZANIE inwestycje KLIENCI Priorytety 2017 ZARZĄDZANIE Organizacja przewozów podczas Światowych Dni Młodzieży 2500 pociągów rejsowych 400 pociągów specjalnych

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie rynku transportu kolejowego w Polsce w I półroczu 2010 r.

Funkcjonowanie rynku transportu kolejowego w Polsce w I półroczu 2010 r. Funkcjonowanie rynku transportu kolejowego w Polsce w I półroczu r. Przewozy pasaŝerskie w I półroczu Przewozy pasaŝerskie w I półroczu Przewozy rzeczy w I półroczu 1 3 W I półroczu roku przewozy osób

Bardziej szczegółowo

Przewozy Regionalne. po usamorządowieniu

Przewozy Regionalne. po usamorządowieniu Przewozy Regionalne po usamorządowieniu Podział Spółki Konieczna Propozycje restrukturyzacja Ministerstwa Infrastruktury Podział Spółki Przekazanie do PKP IC: 1 904 wagonów 69 lokomotyw elektrycznych 14

Bardziej szczegółowo

Rozwój transgranicznych przewozów kolejowych w kierunku Berlina i Brandenburgii z punktu widzenia Województwa Lubuskiego

Rozwój transgranicznych przewozów kolejowych w kierunku Berlina i Brandenburgii z punktu widzenia Województwa Lubuskiego Rozwój transgranicznych przewozów kolejowych w kierunku Berlina i Brandenburgii z punktu widzenia Województwa Lubuskiego Departament Infrastruktury i Komunikacji Wydział Transportu i Infrastruktury Zielona

Bardziej szczegółowo

Znaczenie projektu w Sopocie dla PKP S.A. w kontekście kolejowych inwestycji dworcowych

Znaczenie projektu w Sopocie dla PKP S.A. w kontekście kolejowych inwestycji dworcowych Znaczenie projektu w Sopocie dla PKP S.A. w kontekście kolejowych inwestycji dworcowych Paweł Olczyk Członek Zarządu PKP S.A. Dyrektor Zarządzania Nieruchomościami I Nadzoru Właścicielskiego Sopot, 2 luty

Bardziej szczegółowo

rok na plusie PKP Intercity S.A. w 2016 r.

rok na plusie PKP Intercity S.A. w 2016 r. 2016 - rok na plusie PKP Intercity S.A. w 2016 r. Zwiększa się liczba pasażerów Agenda 1 Wyniki finansowe Zrealizowane działania Zwiększa się liczba pasażerów Plany Przychody na 2016 -6,5-76,8-136,2-72,8

Bardziej szczegółowo

reprezentant wnioskodawców, składam autopoprawkę do projektu ustawy z dnia 21 marca

reprezentant wnioskodawców, składam autopoprawkę do projektu ustawy z dnia 21 marca Warszawa, dnia 10 września 2013 r. Arkadiusz Mularczyk Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Solidarna Polska Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 36 ust. 1a Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Zakres programu budowy linii dużych prędkości w Polsce

Zakres programu budowy linii dużych prędkości w Polsce Zakres programu budowy linii dużych prędkości w Polsce Jan Raczyński Agata Pomykała Seminarium Możliwości wykorzystania linii dużych prędkości dla przewozów regionalnych, 13.09.2016 Warszawa Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Struktura rynku pasażerskich przewozów kolejowych w Polsce

Struktura rynku pasażerskich przewozów kolejowych w Polsce Struktura rynku pasażerskich przewozów kolejowych w Polsce Alicja Kozłowska Urząd Transportu Kolejowego Łódź, 18 marca 2015 r. Agenda: Kompetencje Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) Rynek przewozów

Bardziej szczegółowo

Rozwój transportu kolejowego w Województwie Pomorskim

Rozwój transportu kolejowego w Województwie Pomorskim Rozwój transportu kolejowego w Województwie Pomorskim Ryszard Świlski Członek Zarządu Województwa Pomorskiego Kraków, 12 czerwca 2012 r. Zadania Samorządu Województwa Pomorskiego Organizowanie kolejowych

Bardziej szczegółowo

Urząd Transportu Kolejowego. Perspektywy rozwoju transportu intermodalnego

Urząd Transportu Kolejowego. Perspektywy rozwoju transportu intermodalnego Urząd Transportu Kolejowego Perspektywy rozwoju transportu intermodalnego dr Jakub Majewski Wiceprezes ds. Regulacji Rynku Kolejowego Warszawa, 27 listopada 2013 r. Agenda Wielkość i dynamika przewozów

Bardziej szczegółowo

Czy jest jeszcze nisza dla niezaleŝnych operatorów kolejowych?

Czy jest jeszcze nisza dla niezaleŝnych operatorów kolejowych? Czy jest jeszcze nisza dla niezaleŝnych operatorów kolejowych? Rafal Milczarski Związek NiezaleŜnych Przewoźników Kolejowych Prezes Zarządu Freightliner PL Dyrektor Zarządzający, Członek Zarządu Środkowoeuropejskie

Bardziej szczegółowo

Zarys koncepcji restrukturyzacji segmentu rynku kolejowych przewozów osób o zasięgu regionalnym oraz spółki Przewozy Regionalne sp. z 0.0.

Zarys koncepcji restrukturyzacji segmentu rynku kolejowych przewozów osób o zasięgu regionalnym oraz spółki Przewozy Regionalne sp. z 0.0. MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU ZBIGNIEW KLEPACKI PODSEKRETARZ STANU DO SPRAW KOLEJNICTWA Zarys koncepcji restrukturyzacji segmentu rynku kolejowych przewozów osób o zasięgu regionalnym oraz spółki

Bardziej szczegółowo

Program naprawczy SLD dla kolei. Zespół SLD monitorujący Ministerstwo Infrastruktury Warszawa 7.01.2011

Program naprawczy SLD dla kolei. Zespół SLD monitorujący Ministerstwo Infrastruktury Warszawa 7.01.2011 Program naprawczy SLD dla kolei Zespół SLD monitorujący Ministerstwo Infrastruktury Warszawa 7.01.2011 Deutsche Bahn Grupa PKP SA przewozy pasażerskie przewozy towarowe pas 1,9 mld 281,5 mln paskm 76,7

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNE ZAKUPY W GRUPIE PKP

WSPÓLNE ZAKUPY W GRUPIE PKP WSPÓLNE ZAKUPY W GRUPIE PKP GRUPA ZAKUPOWA SKŁAD * * ISTNIENIE GRUPY ZAKUPOWEJ UMOŻLIWIA WYKORZYSTANIE DŹWIGNI ZAKUPOWYCH W CELU MAKSYMALIZACJI KORZYŚCI Z PRZEPROWADZONYCH PRZETARGÓW: EFEKT SKALI - LEPSZE

Bardziej szczegółowo

Rozwój współpracy gospodarczej między Polską i Niemcami w kontekście wzrostu znaczenia kolei

Rozwój współpracy gospodarczej między Polską i Niemcami w kontekście wzrostu znaczenia kolei Podsekretarz stanu Zbigniew Klepacki Rozwój współpracy gospodarczej między Polską i Niemcami w kontekście wzrostu znaczenia kolei www.mir.gov.pl Berlin, dn. 22.09.2014 r. INNOTRANS MIĘDZYNARODOWE TARGI

Bardziej szczegółowo

Założenia do konstrukcji uniwersalnego systemu stawek dostępu do infrastruktury

Założenia do konstrukcji uniwersalnego systemu stawek dostępu do infrastruktury Założenia do konstrukcji uniwersalnego systemu stawek dostępu do infrastruktury Rafal Milczarski Prezes Zarządu, Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych Warszawa, 27 października 2011 Kto powinien

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Warszawa, 31 maja 2013 Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w 2012 roku. 1) W 2012 r. procesem prywatyzacji

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju wysokiej jakości połączeń intercity w Polsce. 16 listopada 2011 r.

Perspektywy rozwoju wysokiej jakości połączeń intercity w Polsce. 16 listopada 2011 r. Perspektywy rozwoju wysokiej jakości połączeń intercity w Polsce 16 listopada 2011 r. Wyzwania dla przewozów intercity Dla sprostania wymaganiom pasażera konieczne są: Radykalna poprawa jakości oferty

Bardziej szczegółowo

Prywatyzacja PKP Energetyka S.A. podsumowanie.

Prywatyzacja PKP Energetyka S.A. podsumowanie. Prywatyzacja PKP Energetyka S.A. podsumowanie www.pkpsa.pl PKP S.A. 2015 Prywatyzacja PKP Energetyka 2 NAJWIĘKSZA PRYWATYZACJA 2015 JEDEN Z NAJWIĘKSZYCH PROCESÓW NA RYNKU ZAOFEROWANA WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

PKP Intercity. 7 mld zł na modernizację i zakup taboru

PKP Intercity. 7 mld zł na modernizację i zakup taboru PKP Intercity. 7 mld zł na modernizację i zakup taboru PKP Intercity zaktualizowało strategię taborową na lata 2016-2020 z perspektywą do 2023 roku. Spółka przeznaczy ponad 7 mld zł na modernizację i zakup

Bardziej szczegółowo

PKP Intercity. 7 mld zł na modernizację i zakup taboru

PKP Intercity. 7 mld zł na modernizację i zakup taboru PKP Intercity. 7 mld zł na modernizację i zakup taboru PKP Intercity zaktualizowało strategię taborową na lata 2016-2020 z perspektywą do 2023 roku. Spółka przeznaczy ponad 7 mld zł na modernizację i zakup

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw Projekt Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw 1. Aktualny stan prawny w dziedzinie, której dotyczyć ma projektowana ustawa 1.1. Kolejowa

Bardziej szczegółowo

Wąskie gardła i bariery w korzystaniu z infrastruktury kolejowej

Wąskie gardła i bariery w korzystaniu z infrastruktury kolejowej Wąskie gardła i bariery w korzystaniu z infrastruktury kolejowej dr Jakub Majewski Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych Pracownia Polityki Transportowej Akademii im. A. Gieysztora Konferencja Nowe

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie 2015 roku oraz I kwartału 2016 roku w Grupie Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. Emil Wąsacz Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Podsumowanie 2015 roku oraz I kwartału 2016 roku w Grupie Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. Emil Wąsacz Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Emil Wąsacz Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Podsumowanie 2015 roku oraz I kwartału 2016 roku w Grupie Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. Mariusz Serwa Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Warunki rozwoju przewozów kolejowych

Warunki rozwoju przewozów kolejowych Warunki rozwoju przewozów kolejowych Andrzej Massel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Warszawa, kwiecień 2012 r. Kilka wielkości Przewozy towarowe koleją ponad

Bardziej szczegółowo

Modernizacje i rewitalizacje linii kolejowych pomiędzy miastamigospodarzami

Modernizacje i rewitalizacje linii kolejowych pomiędzy miastamigospodarzami Raport fot. Scanrail - fotolia.com Modernizacje i rewitalizacje linii kolejowych pomiędzy miastamigospodarzami UEFA EURO 2012 mgr inż. Maciej Kaczorek, Biuro Strategii, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Bardziej szczegółowo

Rola geodezji kolejowej w procesie inwestycyjnym na przestrzeni 80 lat. dr Mirosław Antonowicz Członek Zarządu PKP S.A.

Rola geodezji kolejowej w procesie inwestycyjnym na przestrzeni 80 lat. dr Mirosław Antonowicz Członek Zarządu PKP S.A. Rola geodezji kolejowej w procesie inwestycyjnym na przestrzeni 80 lat dr Mirosław Antonowicz Członek Zarządu PKP S.A. Agenda 1. Rola PKP S.A. w Grupie PKP. 2. PKP S.A. jako właściciel i zarządca nieruchomości.

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące funkcjonowania zarządców infrastruktury kolejowej w Polsce na podstawie wybranych wskaźników

Informacje dotyczące funkcjonowania zarządców infrastruktury kolejowej w Polsce na podstawie wybranych wskaźników Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 12.06.2011 Informacje dotyczące funkcjonowania zarządców infrastruktury kolejowej w Polsce na podstawie wybranych wskaźników Zgodnie z wymogami ustawy

Bardziej szczegółowo

Stan obecny śródlądowego transportu wodnego oraz plany jego rozwoju w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju

Stan obecny śródlądowego transportu wodnego oraz plany jego rozwoju w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Stan obecny śródlądowego transportu wodnego oraz plany jego rozwoju w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Długość sieci śródlądowych dróg wodnych w Polsce w 2013 r. wyniosła 3655 km, z czego 2417 km

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ. Andrzej Massel Podsekretarz Stanu. Kraków, 16 X 2012 r.

MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ. Andrzej Massel Podsekretarz Stanu. Kraków, 16 X 2012 r. MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ Andrzej Massel Podsekretarz Stanu Kraków, 16 X 2012 r. Strategiczne podstawy podejmowanych działań sanacyjnych M a s t e r P l a n d l a t r a

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura kolejowa w aglomeracjach wyzwanie dla spójnego systemu transportu. Warszawa, 17 czerwca 2011 r.

Infrastruktura kolejowa w aglomeracjach wyzwanie dla spójnego systemu transportu. Warszawa, 17 czerwca 2011 r. Infrastruktura kolejowa w aglomeracjach wyzwanie dla spójnego systemu transportu Warszawa, 17 czerwca 2011 r. Obecne umiejscowienie PKP PLK S.A. na rynku Urząd Transportu Kolejowego Wykonawcy robót, utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie roku w Grupie Kapitałowej Stalexport Autostrady

Podsumowanie roku w Grupie Kapitałowej Stalexport Autostrady Podsumowanie roku w Grupie Kapitałowej Stalexport Autostrady Emil Wąsacz Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Mariusz Serwa Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy Warszawa, 11 marca 2015 r. Wszelkie informacje

Bardziej szczegółowo

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał roku W pierwszych sześciu miesiącach roku sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 307 polskich przedsiębiorstw. Tym samym blisko 12 tys. Polaków straciło

Bardziej szczegółowo

Spis treści. PKP S.A. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. PKP Cargo PKP Intercity PKP LHS PKP SKM PKP Informatyka Xcity Investment.

Spis treści. PKP S.A. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. PKP Cargo PKP Intercity PKP LHS PKP SKM PKP Informatyka Xcity Investment. 2016 Spis treści 2 1. O Grupie PKP 2. Schemat Grupy PKP 3. Wiodące Spółki Grupy PKP: PKP S.A. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. PKP Cargo PKP Intercity PKP LHS PKP SKM PKP Informatyka Xcity Investment O

Bardziej szczegółowo

Środki unijne szansą dla rynku kolejowego

Środki unijne szansą dla rynku kolejowego Środki unijne szansą dla rynku kolejowego Sławomir Nalewajka Prezes Bombardier ZWUS Maciej Radziwiłł Prezes Trakcja Polska Kongres Transportu Polskiego 27 marca 2006 1 Infrastruktura kolejowa Nawierzchnia,

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury - podsumowanie 100 dni. Warszawa, 22 lutego 2008 r.

Ministerstwo Infrastruktury - podsumowanie 100 dni. Warszawa, 22 lutego 2008 r. Ministerstwo Infrastruktury - podsumowanie 100 dni Warszawa, 22 lutego 2008 r. Działania integracyjne w Ministerstwie Infrastruktury Ministerstwo Infrastruktury powstało w wyniku połączenia trzech ministerstw:

Bardziej szczegółowo

Wpływ kolei dużych prędkości na podział międzygałęziowy w transporcie pasażerskim

Wpływ kolei dużych prędkości na podział międzygałęziowy w transporcie pasażerskim Wpływ kolei dużych prędkości na podział międzygałęziowy w transporcie pasażerskim Jan Raczyński Warszawa, 21.06.2007 Koleje dużych prędkości generują wzrost przewozów Pociągi dużych prędkości mają obecnie

Bardziej szczegółowo

Szanowna Pani Marszałek! W odpowiedzi na interpelację pana posła Dariusza Piontkowskiego, nr SPS /14, z dnia 29 stycznia 2014 r.

Szanowna Pani Marszałek! W odpowiedzi na interpelację pana posła Dariusza Piontkowskiego, nr SPS /14, z dnia 29 stycznia 2014 r. Szanowna Pani Marszałek! W odpowiedzi na interpelację pana posła Dariusza Piontkowskiego, nr SPS-023-24008/14, z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie niewykorzystywania transportu kolejowego w województwie

Bardziej szczegółowo

Program budowy linii dużych prędkości

Program budowy linii dużych prędkości Program budowy linii dużych prędkości zachodnia część województwa łódzkiego Jan Raczyński Dyrektor Centrum Kolei Dużych Prędkości PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Warta, 12.11.2010 Program budowy linii

Bardziej szczegółowo

Wstęp do polityki UE dot. infrastruktury transportowej i jej rewizji

Wstęp do polityki UE dot. infrastruktury transportowej i jej rewizji Wstęp do polityki UE dot. infrastruktury transportowej i jej rewizji 28 lutego 2012 1 Podstawa prawna Traktat o Unii Europejskiej (Dz.U. z 2004 r., Nr. 90, poz. 864/30) Art. 3 cel UE to wspieranie spójności

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy PEKAES w III kwartale 2014 r. 13 listopada 2014 r.

Wyniki Grupy PEKAES w III kwartale 2014 r. 13 listopada 2014 r. Wyniki Grupy PEKAES w III kwartale r. 13 listopada r. AGENDA Kluczowe informacje za III kwartał roku Otoczenie ekonomiczne PEKAES Wyniki finansowe za III kwartał roku Informacje dodatkowe 2 PEKAES w III

Bardziej szczegółowo

Ile regulacji, w sektorze pasażerskiego. publicznego? Prezes Zarządu Veolia Transport Polska

Ile regulacji, w sektorze pasażerskiego. publicznego? Prezes Zarządu Veolia Transport Polska Ile regulacji, ile konkurencji w sektorze pasażerskiego drogowego transportu publicznego? Tomasz Rochowicz Prezes Zarządu Veolia Transport Polska Gdańsk, ń 29 marca 2010 RYNEK PASAŻERSKICH PRZEWOZÓW DROGOWYCH

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie roku praca przewozowa i wynik finansowy; Prognozy na kolejne lata. Śniadanie prasowe Warszawa 9 lutego 2012

Podsumowanie roku praca przewozowa i wynik finansowy; Prognozy na kolejne lata. Śniadanie prasowe Warszawa 9 lutego 2012 Podsumowanie roku 211 - praca przewozowa i wynik finansowy; Prognozy na kolejne lata Śniadanie prasowe Warszawa 9 lutego 212 Plan prezentacji Otoczenie rynkowe najważniejsze zagadnienia Priorytety 211

Bardziej szczegółowo

Propozycje zmian do ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (projekt z dnia r.)

Propozycje zmian do ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (projekt z dnia r.) Propozycje zmian do ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (projekt z dnia 27.02.2017 r.) I. Plany transportowe Ograniczenie zakresu planów do niezbędnych informacji tj. informacji o linii komunikacyjnej,

Bardziej szczegółowo

SZYBKA KOLEJ MIEJSKA Sp. z o.o. kolejowy przewoźnik pasażerski w komunikacji miejskiej m. st. WARSZAWY

SZYBKA KOLEJ MIEJSKA Sp. z o.o. kolejowy przewoźnik pasażerski w komunikacji miejskiej m. st. WARSZAWY SZYBKA KOLEJ MIEJSKA Sp. z o.o. kolejowy przewoźnik pasażerski w komunikacji miejskiej m. st. WARSZAWY Al.. Jerozolimskie 125/127 02-017 Warszawa tel.: +48 22 69 97 235 faks: +48 22 69 97 236 biuro@skm.warszawa.pl

Bardziej szczegółowo

Rynek stali a kolej - sprzężenie zwrotne

Rynek stali a kolej - sprzężenie zwrotne Tadeusz Syryjczyk ZGT TOR, RBF Rynek stali a kolej - sprzężenie zwrotne Konferencja Polskiej Unii Dystrybutorów Stali Rynek stali w Europie Środkowo rodkowo-wschodniej Sosnowiec, 20 października 2010 Wzajemna

Bardziej szczegółowo

kolejowej nr 358 na odcinku Zbąszynek Czerwieńsk wraz

kolejowej nr 358 na odcinku Zbąszynek Czerwieńsk wraz V Projekt RPLB.01.01.00-08-038/09 00 08 038/09 Modernizacja linii ii kolejowej nr 358 na odcinku Zbąszynek Czerwieńsk wraz budową łącznicy kolejowej Pomorsko Przylep etap I Projekt ten, współfinansowany

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia... 2006 r. o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego

U S T A W A. z dnia... 2006 r. o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego P r o j e k t z d n i a 2 6. 1 0. 2 0 0 6 r. U S T A W A z dnia... 2006 r. o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego Art. 1. W ustawie z dnia 16

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONSULTACJI projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw

RAPORT Z KONSULTACJI projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw RAPORT Z KONSULTACJI projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw 1. Omówienie wyników przeprowadzanych konsultacji publicznych i opiniowania. W dniu 2 lutego 2016

Bardziej szczegółowo

Rozwój transgranicznych przewozów kolejowych w kierunku Berlina i Brandenburgii z punktu widzenia Województwa Lubuskiego

Rozwój transgranicznych przewozów kolejowych w kierunku Berlina i Brandenburgii z punktu widzenia Województwa Lubuskiego Rozwój transgranicznych przewozów kolejowych w kierunku Berlina i Brandenburgii z punktu widzenia Województwa Lubuskiego Departament Infrastruktury i Komunikacji Wydział Transportu i Infrastruktury Zielona

Bardziej szczegółowo

PPP w tworzeniu usług logistycznych w obrocie portowo - morskim. dr Marcin Wołek Katedra Rynku Transportowego Uniwersytet Gdański

PPP w tworzeniu usług logistycznych w obrocie portowo - morskim. dr Marcin Wołek Katedra Rynku Transportowego Uniwersytet Gdański PPP w tworzeniu usług logistycznych w obrocie portowo - morskim dr Marcin Wołek Katedra Rynku Transportowego Uniwersytet Gdański Instytut Morski, Gdańsk, 16.05.2007 Główna teza prezentacji PPP choć atrakcyjne

Bardziej szczegółowo

Wsparcie projektów w zakresie transportu kolejowego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata w województwie lubuskim

Wsparcie projektów w zakresie transportu kolejowego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata w województwie lubuskim Wsparcie projektów w zakresie transportu kolejowego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w województwie lubuskim Realizacja projektów kolejowych Priorytet I. Rozwój

Bardziej szczegółowo

Kliknij, aby edytować styl

Kliknij, aby edytować styl Kliknij, aby edytować styl Inwestycje kolejowe perspektywą dla metropolii Arnold Bresch Członek Zarządu - Dyrektor ds. realizacji inwestycji Poznań, 21 kwietnia 2017 r. Projekty ujęte w aktualizacji KPK

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa 11

Spis treści. Przedmowa 11 Koleje dużych prędkości w Polsce : monografia / pod red. nauk. Mirosława Siergiejczyka ; autorzy: Marek Pawlik [i dwudziestu pozostałych]. Warszawa, 2015 Spis treści Przedmowa 11 1. Europejskie wymagania

Bardziej szczegółowo

OFERTA ŚWIADCZENIA USŁUG DORADCZYCH

OFERTA ŚWIADCZENIA USŁUG DORADCZYCH OFERTA ŚWIADCZENIA USŁUG DORADCZYCH 2 Wspierając sukces Sektor transportu jest intensywnie rozwijającym się obszarem gospodarki. Obecność Polski w Unii Europejskiej, konieczność dostosowania się do nowego

Bardziej szczegółowo

PKP S.A. Łódzkie Forum Regionalne Transportu Publicznego. Wybrane zagadnienia związane z siecią linii kolejowych dużych prędkości w Polsce

PKP S.A. Łódzkie Forum Regionalne Transportu Publicznego. Wybrane zagadnienia związane z siecią linii kolejowych dużych prędkości w Polsce PKP S.A. Łódzkie Forum Regionalne Transportu Publicznego Wybrane zagadnienia związane z siecią linii kolejowych dużych prędkości w Polsce Marian Łukasiak Dyrektor Biura Strategii i Rozwoju PKP S.A. Łódź,

Bardziej szczegółowo

Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU

Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU ŚRODKI UNIJNE PRZEZNACZONE NA GAŁĘZIE TRANSPORTU W RAMACH PO IiŚ Gałęzie

Bardziej szczegółowo

W 2013 roku zaległe zobowiązania Polaków rosły najwolniej od 6 lat!

W 2013 roku zaległe zobowiązania Polaków rosły najwolniej od 6 lat! Kontakt: Aleksandra Lewko Rzecznik Prasowy Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. tel.: (22) 486 56 16, kom.: 504 074 218 Aleksandra.Lewko@InfoMonitor.pl Warszawa, 08 stycznia 2014 r. W 2013 roku

Bardziej szczegółowo

Maciej Musiał : Partnerstwo dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej w kontekście Krajowej Polityki Miejskiej.

Maciej Musiał : Partnerstwo dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej w kontekście Krajowej Polityki Miejskiej. Maciej Musiał : Partnerstwo dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej w kontekście Krajowej Polityki Miejskiej. Partnerstwo dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej Województwo Wielkopolskie Miasto Poznań Powiat

Bardziej szczegółowo

Kolej Dużych Prędkości w Polsce Marek Pawlik Wiceprezes Zarządu - Dyrektor ds. strategii i rozwoju PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Kolej Dużych Prędkości w Polsce Marek Pawlik Wiceprezes Zarządu - Dyrektor ds. strategii i rozwoju PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. KDP Kolej Dużych Prędkości w Polsce Marek Pawlik Wiceprezes Zarządu - Dyrektor ds. strategii i rozwoju PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Warszawa, 30.08.2011 r. Nowe linie kolejowe o wysokich parametrach

Bardziej szczegółowo

Miejsce polskiego rynku cargo w Europie

Miejsce polskiego rynku cargo w Europie Miejsce polskiego rynku cargo w Europie Warszawa, 11.02.2013 Zmieniamy Polski Przemysł 1 Miejsce polskiego rynku cargo w Europie Lp Transport samochodowy Kraj Praca [mln. tkm.] Udział w rynku UE [%] 1

Bardziej szczegółowo

W wypadku, kiedy PKM zawrze umowę, o której mowa w art. 38 ust. 5 Ustawy, Biznesowy zostanie dostoswany do postanowień tejże umowy.

W wypadku, kiedy PKM zawrze umowę, o której mowa w art. 38 ust. 5 Ustawy, Biznesowy zostanie dostoswany do postanowień tejże umowy. grudzień 2017 r. Spis treści I. Wprowadzenie... 3 II. Przepisy... 3 III. Informacje i charakterystyka infrastruktury kolejowej PKM.... 3 IV. Cele przyjęte przez PKM... 4 4.1. Cele techniczne... 4 4.2.

Bardziej szczegółowo

Zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji podsystemu strukturalnego. Interoperacyjność.

Zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji podsystemu strukturalnego. Interoperacyjność. Zezwolenia na dopuszczenie do podsystemu strukturalnego. Interoperacyjność. www.plk-sa.pl Warszawa, marzec 2014 r. Geneza wdrożenia interoperacyjności w Europie Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę

Bardziej szczegółowo

Dworce kolejowe na EURO 2012

Dworce kolejowe na EURO 2012 Dworce kolejowe na EURO 2012 Warszawa, luty 2009 1 Scenariusz spotkania Zarządu PKP S.A. z zarządami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i PKP CARGO S.A. w dniu 13 lutego 2009 r. Aport nieruchomości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Możliwości wykorzystania transportu szynowego w realizacji połączenia Szczecin Kamień Pomorski Dziwnówek - Dziwnów. dr inż. Arkadiusz Drewnowski

Możliwości wykorzystania transportu szynowego w realizacji połączenia Szczecin Kamień Pomorski Dziwnówek - Dziwnów. dr inż. Arkadiusz Drewnowski Możliwości wykorzystania transportu szynowego w realizacji połączenia Szczecin Kamień Pomorski Dziwnówek - Dziwnów dr inż. Arkadiusz Drewnowski Obsługa transportowa Przewoźnik kolejowy: spółka Przewozy

Bardziej szczegółowo

Program budowy linii dużych prędkości w Polsce

Program budowy linii dużych prędkości w Polsce Program budowy linii dużych prędkości w Polsce Poznań, 11.06.2010 r. Budowa nowych linii kolejowych o wysokich parametrach technicznych (prędkość maksymalna powyżej 300 km/h) jest dominującą tendencją

Bardziej szczegółowo

Centralny Port Komunikacyjny w systemie połączeń kolejami dużych prędkości (KDP) i regionalnych

Centralny Port Komunikacyjny w systemie połączeń kolejami dużych prędkości (KDP) i regionalnych IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna Bezpieczeństwo i niezawodność w lotnictwie oraz rozwój lotnictwa w regionach Centralny Port Komunikacyjny w systemie połączeń kolejami dużych prędkości (KDP)

Bardziej szczegółowo

Priorytety w zakresie inwestycji kolejowych w latach (2023) Warszawa, 3 czerwca 2015 r.

Priorytety w zakresie inwestycji kolejowych w latach (2023) Warszawa, 3 czerwca 2015 r. Priorytety w zakresie inwestycji kolejowych w latach 2014 2020 (2023) Warszawa, 3 czerwca 2015 r. Zadania PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jest zarządcą narodowej sieci kolejowej.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Systemami Transportowymi wykład 05 dla 2 sem. TO i ZBwTM (II stopień)

Zarządzanie Systemami Transportowymi wykład 05 dla 2 sem. TO i ZBwTM (II stopień) dr Adam Salomon Zarządzanie Systemami Transportowymi wykład 05 dla 2 sem. TO i ZBwTM (II stopień) ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI TRANSPORTOWYMI program wykładu 05. Transport kolejowy. Koleje Dużych Prędkości (KDP).

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci Kolei Dużych Prędkości w Polsce

Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci Kolei Dużych Prędkości w Polsce Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci Kolei Dużych Prędkości w Polsce Zbigniew Ciemny Dyrektor PKP PLK S.A. Centrum Kolei Dużych Prędkości Warszawa 15.06.2011 r. 2008 Uchwała Rady Ministrów 276/2008

Bardziej szczegółowo

Jaki jest stan polskiej logistyki? Grzegorz Szyszka Gdynia, 11 grudzień, 2014 r.

Jaki jest stan polskiej logistyki? Grzegorz Szyszka Gdynia, 11 grudzień, 2014 r. Jaki jest stan polskiej logistyki? Grzegorz Szyszka Gdynia, 11 grudzień, 2014 r. Plan referatu Rozwój gospodarki. Główne problemy logistyki. Wielkość krajowego rynku usług logistycznych. Rozwój infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Minimalny spadek przewozów IC w 2012

Minimalny spadek przewozów IC w 2012 12 ZESPÓŁ RZECZNIKA PRASOWEGO k.lancucki@plk-sa.pl PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. tel. (22)47 32 200 tel. kol. (922)47 32 200 (22)47 33 002 tel. kol. (922)47 33 002 września 2012 środa nr 181 (3241) www.kurierkolejowy.eu

Bardziej szczegółowo

Plany inwestycyjne dotyczące infrastruktury sieci TEN-T. Warszawa, 25-26 lutego 2014 r.

Plany inwestycyjne dotyczące infrastruktury sieci TEN-T. Warszawa, 25-26 lutego 2014 r. Plany inwestycyjne dotyczące infrastruktury sieci TEN-T Warszawa, 25-26 lutego 2014 r. 1 Uwarunkowania rozwoju kolejowej sieci TEN-T Podstawowy dokument UE dotyczący sieci TEN-T Rozporządzenie Parlamentu

Bardziej szczegółowo

Opracowanie Zespół w składzie: Dr Jacek Sierak Dr Michał Bitner Dr Andrzej Gałązka Dr Remigiusz Górniak

Opracowanie Zespół w składzie: Dr Jacek Sierak Dr Michał Bitner Dr Andrzej Gałązka Dr Remigiusz Górniak Opracowanie Zespół w składzie: Dr Jacek Sierak Dr Michał Bitner Dr Andrzej Gałązka Dr Remigiusz Górniak Analiza wykorzystania środków unijnych przez podmioty sektora publicznego w latach 2007-2011 Oszacowanie

Bardziej szczegółowo

Rynek usług telekomunikacyjnych w Chorwacji :45:44

Rynek usług telekomunikacyjnych w Chorwacji :45:44 Rynek usług telekomunikacyjnych w Chorwacji 2014-07-02 15:45:44 2 Analiza chorwackiego sektora telekomunikacyjnego - najważniejsze wskaźniki, telekomunikacja w dobie kryzysu, główni gracze na rynku, podsumowanie

Bardziej szczegółowo

13286/1/14 REV 1 mik/dj/zm 1 DGE 2 A

13286/1/14 REV 1 mik/dj/zm 1 DGE 2 A Rada Unii Europejskiej Bruksela, 24 września 2014 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalne numery referencyjne: 2013/0029 (COD) 2013/0028 (COD) 13286/1/14 REV 1 TRANS 434 CODEC 1837 SPRAWOZDANIE Od: Do: Sekretariat

Bardziej szczegółowo

Wyzwania sektora kolejowego na tle Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. Warszawa, 10 października 2016 r.

Wyzwania sektora kolejowego na tle Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. Warszawa, 10 października 2016 r. Wyzwania sektora kolejowego na tle Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju Warszawa, 10 października 2016 r. Diagnoza stanu obecnego Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju - WYZWANIA TRANSPORTOWE, ŚRODOWISKOWE

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

42 dni do EURO 2012. Warszawa, 27 kwietnia 2012

42 dni do EURO 2012. Warszawa, 27 kwietnia 2012 42 dni do EURO 2012 Warszawa, 27 kwietnia 2012 Czasy przejazdów porównanie Czasy przejazdów pociągów PKP IC Euro 2012 relacja pociągi "EURO" czas jazdy pociągi stałego kursowania czas jazdy od do od do

Bardziej szczegółowo

SZANSĄ DLA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

SZANSĄ DLA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ROZWÓJ SIECI TRANSPORTOWO-LOGISTYCZNEJ WOJEWÓDZTW DOLNEJ WISŁY REALIZACJA KORYTARZA VI ORAZ VIA WRAZ Z PORTEM WEWNĘTRZNYM DLA TRÓJMIASTA SZANSĄ DLA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 2 SYSTEM TRANSPORTOWY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

euro na EURO Podpisanie Umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA i ŚRODOWISKO Warszawa, r Finansowanie projektów infrastrukturalnych w ramach PO IiŚ (mln

Bardziej szczegółowo

Publikacja wyników finansowych za rok marca 2016 roku

Publikacja wyników finansowych za rok marca 2016 roku Publikacja wyników finansowych za rok 18 marca 2016 roku AGENDA Podstawowe informacje o działalności Grupy PEKAES Kluczowe informacje za rok Otoczenie ekonomiczne Wyniki finansowe za rok Informacje dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Jadwiga Stachowska DYREKTOR DEPARTAMENTU KOLEJNICTWA W MINISTERSTWIE INFRASTRUKTURY

Jadwiga Stachowska DYREKTOR DEPARTAMENTU KOLEJNICTWA W MINISTERSTWIE INFRASTRUKTURY Jadwiga Stachowska DYREKTOR DEPARTAMENTU KOLEJNICTWA W MINISTERSTWIE INFRASTRUKTURY MoŜliwości wspólnej organizacji transgranicznych połączeń kolejowych między Polska a Niemcami Poznań 25 maja 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w 2012 roku

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w 2012 roku Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w 2012 roku 13 marca 2013 r. 1 Spis treści Rynek budowlany w Polsce w 2012 r. slajdy 3-9 Wyniki finansowe w 2012 r. slajdy 10-14 2 Dynamika podstawowych wskaźników

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/163/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA. z dnia 17 września 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/163/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA. z dnia 17 września 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/163/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej i uchwalenia statutu Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu oraz upoważnienia

Bardziej szczegółowo

PKP CARGO to wiodący gracz na rynku przewozów w UE, Polsce i Republice Czeskiej

PKP CARGO to wiodący gracz na rynku przewozów w UE, Polsce i Republice Czeskiej GRUPA PKP CARGO PKP CARGO to wiodący gracz na rynku przewozów w UE, Polsce i Republice Czeskiej PKP CARGO jest trzecim co do wielkości kolejowym przewoźnikiem towarowym w UE Główni kolejowi przewoźnicy

Bardziej szczegółowo

Miejskie projekty transportowe realizowane w ramach POIiŚ problemy na etapie aplikowania i podczas realizacji

Miejskie projekty transportowe realizowane w ramach POIiŚ problemy na etapie aplikowania i podczas realizacji Miejskie projekty transportowe realizowane w ramach POIiŚ problemy na etapie aplikowania i podczas realizacji Centrum Unijnych Projektów Transportowych Legionowo, 16 lutego 2012 r. UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w III kwartale 2013 roku. Warszawa, 14 listopada 2013 r.

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w III kwartale 2013 roku. Warszawa, 14 listopada 2013 r. Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w III kwartale 2013 roku Warszawa, 14 listopada 2013 r. 2 Spis treści Rynek budowlany w Polsce w III kw. 2013 3 Wyniki finansowe w III kwartale 2013 r. 11

Bardziej szczegółowo

Stanowisko polskich ekologicznych organizacji pozarządowych w debacie nt. przyszłości polityki TEN-T w Europie. Wojciech Szymalski

Stanowisko polskich ekologicznych organizacji pozarządowych w debacie nt. przyszłości polityki TEN-T w Europie. Wojciech Szymalski Stanowisko polskich ekologicznych organizacji pozarządowych w debacie nt. przyszłości polityki TEN-T w Europie Wojciech Szymalski Instytut na rzecz Ekorozwoju, Zielone Mazowsze dla PKE Okręg Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

Kolejowe projekty inwestycyjne w Narodowym Planie Rozwoju na lata 2007 2013. Zbigniew Szafrański Wiceprezes Zarządu PKP PLK S.A.

Kolejowe projekty inwestycyjne w Narodowym Planie Rozwoju na lata 2007 2013. Zbigniew Szafrański Wiceprezes Zarządu PKP PLK S.A. Kolejowe projekty inwestycyjne w Narodowym Planie Rozwoju na lata 2007 2013 Zbigniew Szafrański Wiceprezes Zarządu PKP PLK S.A. Projekty modernizacji linii kolejowych realizowane w latach 2004 2006 2 Projekty

Bardziej szczegółowo

Dalsze działania w celu zbudowania systemu szkoleniowego wykorzystującego techniki symulacji. Zbigniew Szafrański

Dalsze działania w celu zbudowania systemu szkoleniowego wykorzystującego techniki symulacji. Zbigniew Szafrański Dalsze działania w celu zbudowania systemu szkoleniowego wykorzystującego techniki symulacji Zbigniew Szafrański Przesłanki do strategii rozwoju systemu szkolenia maszynistów z wykorzystaniem symulatorów

Bardziej szczegółowo

Szanowna Pani Marszałek! Odpowiadając na interpelację pana posła Zbigniewa Matuszczaka (znak: SPS /14) przesłaną przy piśmie z dnia 29

Szanowna Pani Marszałek! Odpowiadając na interpelację pana posła Zbigniewa Matuszczaka (znak: SPS /14) przesłaną przy piśmie z dnia 29 Szanowna Pani Marszałek! Odpowiadając na interpelację pana posła Zbigniewa Matuszczaka (znak: SPS-023-24089/14) przesłaną przy piśmie z dnia 29 stycznia br. w sprawie inwestycji kolejowych planowanych

Bardziej szczegółowo

O 63,7% więcej pociągów

O 63,7% więcej pociągów O 63,7% więcej pociągów bez dodatkowych nakładów finansowych fot. NEWAG SA Projekt uzdrowienia kolei regionalnej w województwie świętokrzyskim to jedyne miasto w Polsce, gdzie nie ma pociągu na godzinę

Bardziej szczegółowo

Opłaty za udostępnianie infrastruktury kolejowej ważnym czynnikiem kształtującym konkurencyjność transportu kolejowego

Opłaty za udostępnianie infrastruktury kolejowej ważnym czynnikiem kształtującym konkurencyjność transportu kolejowego Opłaty za udostępnianie infrastruktury kolejowej ważnym czynnikiem kształtującym konkurencyjność transportu kolejowego Warszawa, 21 czerwca 2006 r. Konieczne, aby opłaty za udostępnianie infrastruktury

Bardziej szczegółowo

SALON LOKALNEGO I REGIONALNEGO TRANSPORTU PUBLICZNEGO

SALON LOKALNEGO I REGIONALNEGO TRANSPORTU PUBLICZNEGO SALON LOKALNEGO I REGIONALNEGO TRANSPORTU PUBLICZNEGO Konferencja Publiczny transport zbiorowy priorytet dla publicznego transportu kolejowego w wymiarze lokalnym i regionalnym. Stan, zamierzenia i oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

Perspektywy funkcjonowania infrastruktury kolejowej na terenie województwa dolnośląskiego. Wrocław, 3 lutego 2011 r.

Perspektywy funkcjonowania infrastruktury kolejowej na terenie województwa dolnośląskiego. Wrocław, 3 lutego 2011 r. Perspektywy funkcjonowania infrastruktury kolejowej na terenie województwa dolnośląskiego Wrocław, 3 lutego 2011 r. Model finansowania infrastruktury zarządzanej przez PKP PLK S.A.: Wydatki w Polsce (w

Bardziej szczegółowo