Kongres Nowego Przemysłu października 2014 r. Warszawa, hotel Sheraton

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kongres Nowego Przemysłu 2014 13-14 października 2014 r. Warszawa, hotel Sheraton"

Transkrypt

1 Kongres Nowego Przemysłu października 2014 r. Warszawa, hotel Sheraton 13 października 2014 r Rejestracja gości Sesja inauguracyjna: Polska droga do Wspólnoty Energetycznej Europy solidarność energetyczna, wspólny rynek, polityka klimatyczna* (Parter, sala Grand Ballroom ABCDE) Przerwa Sesje tematyczne Rewolucja czy ewolucja? Jak eksperci widzą przyszłość polskiej energetyki Rynek mocy a wolny rynek Inteligentna energetyka perspektywy wdrożenia i wpływ na uczestników rynku Przerwa Sesje tematyczne Polski potencjał i kierunki rozwoju energetyki odnawialnej Rozwój inwestycji ciepłowniczych certyfikacja, efektywność, finansowanie Inwestycje w energetykę jądrową potencjalne efekty dla innych sektorów gospodarki Uroczysta Gala: wręczenie wyróżnień Nowy Impuls Klient na krajowym rynku energii 14 października 2014 r Rejestracja gości Sesje tematyczne Przerwa Sesje tematyczne Systemy wsparcia dla energetyki. Czy nie ma innej metody na realizację inwestycji w energetyce wytwórczej Zmiany i perspektywy rozwoju rynku gazu na rynku polskim i europejskim Inwestycje w energetyce i ich finansowanie jak realizować w terminie i zgodnie z procedurami Przerwa Sesje tematyczne Infrastruktura jako gwarant wzrostu bezpieczeństwa energetycznego inwestycje w ramach nowej perspektywy finansowej 13 października, godz SESJA INAUGURACYJNA (Parter, sala Grand Ballroom ABCDE) Wystąpienia inauguracyjne:

2 Włodzimierz Karpiński Minister Skarbu Państwa RP Marcin Korolec Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Klimatycznej, Ministerstwo Środowiska RP Jerzy Buzek Poseł do Parlamentu Europejskiego, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach , Prezes Rady Ministrów w latach Polska droga do Wspólnoty Energetycznej Europy solidarność energetyczna, wspólny rynek, polityka klimatyczna* Wytyczne dla Unii Europejskiej w zakresie polityki klimatycznej. Jaka jest polska wizja polityki klimatycznej? Czy Polska znajduje wsparcie dla swoich działań wśród innych krajów UE? Jaka jest siła negocjacyjna krajów Europy Centralnej w ramach UE? Unia Energetyczna losy pomysłu i jego oceny w Europie. Czy koncepcja Unii Energetycznej koliduje z koncepcją Wspólnoty Energetycznej? Jak wzmacniać polskie przesłanie Unii Energetycznej? Czy warto spróbować stworzyć pilotażową wersję Unii Energetycznej w oparciu o kraje Europy Środkowej? Czy jest szansa na polityczną zgodę w zakresie unijnego miksu energetycznego z wyznaczeniem dominujących źródeł energii w poszczególnych krajach członkowskich? Ile rynku a ile interwencjonizmu państwowego w obszarze energetyki? Jaką rolę pełnić będzie Polska na mapie energetycznej UE? Czy mamy być gwarantem bezpieczeństwa energetycznego (poprzez własne zasoby węgla) Wspólnoty, czy też liderem inicjującym reformy systemowe w energetyce? Działania w krajowej energetyce służące europejskiej solidarności i bezpieczeństwu energetycznemu (infrastruktura sektora energii, zmiany w regulacjach, inwestycje) Jerzy Buzek Poseł do Parlamentu Europejskiego, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach , Prezes Rady Ministrów w latach ; Marcin Korolec Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Klimatycznej, Ministerstwo Środowiska RP; Ireneusz Łazor Prezes Zarządu, Towarowa Giełda Energii SA; Henryk Majchrzak Prezes Zarządu, Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA; Paweł Olechnowicz Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Grupa Lotos SA; Marek Woszczyk Prezes Zarządu, PGE Polska Grupa Energetyczna SA Moderator: Wojciech Kuśpik Prezes Zarządu PTWP, Wydawca Miesięcznika Gospodarczego Nowy Przemysł oraz portalu wnp.pl *Dyskusja będzie oparta o Rekomendacje VI Europejskiego Kongresu Gospodarczego października, godz Rewolucja czy ewolucja? Jak eksperci widzą przyszłość polskiej energetyki Czy potrzebujemy dalszej konsolidacji energetyki kierunki ewentualnej konsolidacji w wymiarze krajowym czy europejskim? Co będzie motorem zmian strukturalnych na rynku energii ekonomia (zdobycie kapitału na realizację dużych inwestycji) czy polityka (zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Europy)? Czy kłopoty finansowe sektora mogą być sygnałem do fuzji i przejęć na europejskim rynku energii? Docelowy model Krajowego Systemu Elektroenergetycznego czy potrzebujemy nowego spojrzenia na jego funkcjonalność w związku z rozwojem rozproszonych źródeł energii Kierunki zmian na rynku górniczym konsolidacja z elektroenergetyką czy prywatyzacja, a może inna droga Energetyka prosumencka czy inicjatywa drobnych inwestorów może wpłynąć na kierunek rozwoju rynku energii Aleksander Grad Wiceprezes Zarządu ds. Korporacji, Tauron Polska Energia SA; Rafał Hajduk Partner, Radca Prawny, Norton Rose Fulbright; Dariusz Marzec Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju, PGE Polska Grupa Energetyczna SA; Władysław Mielczarski Zakład Sieci Elektroenergetycznych, Instytut Elektroenergetyki, Politechnika Łódzka; Janusz Moroz Członek Zarządu ds. Handlu, RWE Polska SA; Paweł Smoleń Prezydent, EURACOAL Europejskie Stowarzyszenie Węgla Kamiennego i Brunatnego; Janusz Steinhoff Wicepremier, Minister Gospodarki w latach ; Elżbieta Urbańska Dyrektor Biura Ubezpieczeń Finansowych, PZU SA Moderator: Piotr Łuba Partner Zarządzający, PwC

3 Prezentacja: Władysław Mielczarski Zakład Sieci Elektroenergetycznych, Instytut Elektroenergetyki, Politechnika Łódzka 13 października, godz Rynek mocy a wolny rynek Dlaczego wolny rynek w Polsce nie stworzył podstaw do rozwoju wytwarzania? Czy wzrost roli regulacji na rynku energii nie ograniczy jego innowacyjności? Czy rynek mocy wpłynie na skalę inwestycji w rozproszone źródła energii? Typologia modeli rynku mocy model dla Polski Czy rynek mocy zmieni obraz polskiej energetyki? Dlaczego trzeba zmienić zasady płacenia wytwórcom? Rynek mocy polska specyfika czy problem paneuropejski? Maciej Bando Prezes, Urząd Regulacji Energetyki; Dariusz Niemiec Dyrektor Departamentu Operatora Rynku i Obsługi Handlu, Tauron Polska Energia SA; Tomasz Sikorski Zastępca Dyrektora Departamentu Usług Operatorskich, Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA; Krzysztof Sadowski Prezes Zarządu, ENEA Wytwarzanie SA; Paweł Skowroński Zakład Maszyn i Urządzeń Energetycznych, Instytut Techniki Cieplnej im. Bohdana Stefanowskiego, Politechnika Warszawska Moderator: Andrzej Błach Partner, Departament Energetyki, CMS 13 października, godz Inteligentna energetyka perspektywy wdrożenia i wpływ na uczestników rynku Czy liczba zainstalowanych liczników będzie miarą wykonania zobowiązania wobec wymogów wdrożenia smart meteringu? Integracja dotychczasowych systemów billingowych albo inwestycje w nowy system kompatybilny ze smart gridem. Co się bardziej opłaca? Dlaczego podstawowymi parametrami do mierzenia skuteczności wdrożenia smart meteringu nie są wskaźniki określające niezawodność dostaw energii elektrycznej SAIDI, SAIFI? Od czego zacząć efektywnie budować inteligentną energetykę co pierwsze inteligentny licznik czy inteligentna sieć? Całościowe spojrzenie na inteligentną sieć i szukanie korzyści dla odbiorców, dystrybutorów energii i gospodarki Zarządzanie inteligentną infrastrukturą energetyczną Systemy zarządzania zużyciem mediów (włączając do monitoringu i wizualizacji pomiary z liczników impulsowych gazu, ciepła i wody, a także energii z liczników firm trzecich) Bezpieczeństwo danych osobowych w inteligentnej sieci energetycznej Wykorzystanie nowych technologii ICT w energetyce, koszty wdrożeń i korzyści, efektywność działań Smart grid jako kluczowy element w projektach smart city realizowanych w Polsce Łukasz Błażejowski Dyrektor, Dział Energetyki i Zasobów Naturalnych, Accenture Polska; Michał Jarczyński Prezes Zarządu, ENEA Operator Sp. z o.o.; Adam Olszewski Dyrektor, Departament Innowacji, Energa Operator SA; Robert Stelmaszczyk Prezes Zarządu, RWE Stoen Operator Sp. z o.o.; Michael Wolf Dyrektor Sprzedaży, Oddział ds. Energetyki, PSI AG; Marek Zając Starszy Inżynier, Dalkia Polska SA Moderator: Jacek Ziarno Zastępca Redaktora Naczelnego, Miesięcznik Gospodarczy Nowy Przemysł 13 października, godz Polski potencjał i kierunki rozwoju energetyki odnawialnej Jaka technologia pozwoli w Polsce pozyskiwać energię odnawialną w cenie zbliżonej lub niższej od paliw kopalnych? Czy posiadamy potencjał naukowy, techniczny i finansowy, aby samodzielnie wpływać na światowe trendy rozwoju OZE? Polska specjalność wykorzystywanie biomasy odpadowej do produkcji biogazu, odzyskiwanie gazu z wysypisk śmieci, wykorzystywanie drewna odpadowego z lasów Niewykorzystany potencjał polskiego Bałtyku czego potrzebujemy, aby uruchomić inwestycje typu offshore

4 Doświadczenia w zakresie pozyskiwania finansowania na realizację inwestycji w OZE Podstawowe stymulatory i bariery rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce, wynikające z regulacji UE, cen gazu, węgla i uprawnień do emisji CO2 Wojciech Cetnarski Prezes Zarządu, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej; Maciej Górski Prezes Zarządu, PGE Energia Odnawialna SA; Janusz Pilitowski Dyrektor, Departament Energii Odnawialnej, Ministerstwo Gospodarki RP; Zbigniew Prokopowicz Prezes Zarządu, Polenergia SA; Małgorzata Skucha Prezes Zarządu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; Grzegorz Wiśniewski Prezes Zarządu, Instytut Energetyki Odnawialnej Moderator: Ireneusz Chojnacki Redaktor, Miesięcznik Gospodarczy Nowy Przemysł, portal wnp.pl 13 października, godz Rozwój inwestycji ciepłowniczych certyfikacja, efektywność, finansowanie Zasady obowiązkowego przyłączania źródeł OZE do sieci ciepłowniczej. Czy OZE mogą być zagrożeniem dla rozwoju mocy cieplnych większych niże 20 MW? Jaka jest przyszłość świadectw pochodzenia energii produkowanej w wysokosprawnej kogeneracji? Potrzeby poprawy efektywności energetycznej w pracy systemu ciepłowniczego (np. modernizacje węzłów cieplnych) Integracja instalacji do termicznej utylizacji odpadów komunalnych z systemami ciepłowniczymi Inteligentna sieć ciepłownicza (skala inwestycji, standardy obsługi odbiorców) promocja ciepła systemowego Nowe moce wytwórcze dla metropolii (Warszawa, Gdańsk, Katowice, Kraków, Poznań) Ryzyka na rynku ciepłowniczym, czyli jak ubezpieczyć się od straty Pomoc publiczna na budowę lub rozbudowę sieci ciepłowniczych co zrobić, aby dystrybucja ciepła była rentowna Zapewnienie paliw dla potrzeb nowych inwestycji (węgiel, gaz), spodziewane zmiany w tym zakresie w 2014 roku. Adam Dobrowolski Dyrektor, Departament Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła, Urząd Regulacji Energetyki; Jacek Piekacz Dyrektor ds. Regulacji i Relacji Zewnętrznych, EDF Polska SA; Andrzej Rubczyński Dyrektor, Departament Regulacji i Legislacji, PGNIG Termika SA; Krzysztof Sadowski Prezes Zarządu, ENEA Wytwarzanie SA; Marian Strumiłło Wiceprezes Zarządu, Dalkia Polska; Tomasz Surma Zastępca Dyrektora ds. Regulacji, Rynku i Ochrony Środowiska, CEZ Polska Sp. z o.o.; Jacek Szymczak Prezes Zarządu, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie; Moderator: Piotr Ciołkowski Radca Prawny, Starszy prawnik, Departament Energetyki, CMS 13 października, godz Inwestycje w energetykę jądrową potencjalne efekty dla innych sektorów gospodarki Stworzenie popytu na różnego rodzaju nowe, dotychczas nierealizowane usługi Odbudowa kompetencji firm budowlanych i inżynieryjnych w dziedzinie energetyki jądrowej Konsolidacja polskich firm zainteresowanych projektem jądrowym Udział polskich podmiotów w opracowaniu oraz realizacji krajowego planu gospodarki odpadami i wypalonym paliwem jądrowym Rozwój współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami i sektorem B+R w celu wypracowania nowych innowacyjnych produktów oraz zapewnienia finansowania dla badań naukowych Jean-André Barbosa Dyrektor na Europę Środkowo-Wschodnią, AREVA; Jacek Cichosz Prezes Zarządu, PGE EJ 1; Jacek Czerwonka Dyrektor Segmentu Energetyka, Polimex-Mostostal SA; Ziemowit Iwański Dyrektor Wykonawczy, GE Hitachi Nuclear Energy; Zbigniew Kubacki Dyrektor, Departament Energetyki Jądrowej, Ministerstwo Gospodarki RP; Wiesław Różacki Country Executive Poland, Mitsubishi Hitachi Power Systems GmbH Moderatorzy: Dariusz Ciepiela Redaktor, Miesięcznik Gospodarczy Nowy Przemysł, portal wnp.pl; Tomasz Elżbieciak Dziennikarz, Nowy Przemysł, wnp.pl

5 prezentacja: Zbigniew Kubacki Dyrektor, Departament Energetyki Jądrowej, Ministerstwo Gospodarki RP Uroczysta Gala: wręczenie wyróżnień Nowy Impuls 14 października, godz Klient na krajowym rynku energii Czy jest za wcześnie na rozwój oferty produktowo-usługowej i szukanie nowych strumieni przychodów? Bariery tworzenia rozbudowanej oferty pakietowej (energia, gaz, usługi telekomunikacyjne, internet, telewizja kablowa, ochrona nieruchomości, ubezpieczenia) Czy obecna struktura przedsiębiorstw energetycznych pozwala im na absorbcję najlepszych praktyk i innowacyjnych rozwiązań z rynku? Czy wzmocnienie regulacji na rynku energii spowolni rozwój usług home assistance i upowszechniania ofert bazujących na programach lojalnościowych? Tomasz Kwiatkowski Dyrektor, The Capability Network, Accenture Polska; Ireneusz Łazor Prezes Zarządu, Towarowa Giełda Energii SA; Krzysztof Noga Wiceprezes Zarządu, Duon SA; Łukasz Pawłowski Dyrektor, Departament Sprzedaży, ENEA SA; Jakub Zastawny Dyrektor, Dział Sprzedaży, EWE energia Sp. z o.o. Moderatorzy: Dariusz Ciepiela Redaktor, Miesięcznik Gospodarczy Nowy Przemysł, portal wnp.pl; Marek Kulesa Dyrektor, Towarzystwo Obrotu Energią Prezentacja: Ireneusz Łazor Prezes Zarządu, Towarowa Giełda Energii SA 14 października, godz Zmiany i perspektywy rozwoju rynku gazu na rynku polskim i europejskim Skąd brać gaz, czy wystarczy gazu na polskim rynku dla odbiorców przemysłowych? Znaczenie giełdy dla całego rynku gazu rola TGE w kontekście europejskiej giełdy gazu Rola dużych odbiorców gazu w kształtowaniu modelu rynku energii (TPA) Gaz skroplony potencjał rynku, nowe możliwości importu Kogeneracja, Poligeneracja przykłady realizacji w przemyśle Skład i kaloryczności gazu czy może być argumentem w pozyskaniu klienta Czy Polska i inne kraje UE powinny inwestować w huby gazowe, dzięki którym ceny surowca mogłyby odzwierciedlać realia rynkowe Mariusz Caliński Prezes Zarządu, Duon SA; Jarosław Dybowski Prezes Zarządu, Vattenfall Energy Trading Sp. z o. o.; Małgorzata Szymańska Dyrektor, Departament Ropy i Gazu, Ministerstwo Gospodarki RP; Tadeusz Tański Kierownik Biura Strategii i Analiz, Polskie LNG SA; Rafał Wittmann Dyrektor Pionu Rozwoju, Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA Moderator: Ireneusz Łazor Prezes Zarządu, Towarowa Giełda Energii SA 14 października, godz Infrastruktura jako gwarant wzrostu bezpieczeństwa energetycznego inwestycje w ramach nowej perspektywy finansowej Nowa perspektywa finansowa środki i skala inwestycji infrastrukturalnych w energetyce Kierunki rozwoju transgranicznych połączeń energetycznych (gaz, ropa naftowa, energia elektryczna) geopolityczne uwarunkowania i realne projekty Rozwój terminali LNG, nowe kierunki importu gazu skroplonego do Polski Australia jako gwarant globalnego bezpieczeństwa energetycznego Biznesowe i strategiczne cele rozwoju energetycznych połączeń gazowych i elektroenergetycznych z Ukrainą, Mołdawią, krajami bałtyckimi, krajami Europy Południowej (projekty możliwe do realizacji do 2030 r.) Pojemności magazynowe nowe realia, nowe potrzeby, nowe projekty (gaz, ropa naftowa)

6 Joanna Kijas Prezes Zarządu, Operator Systemu Magazynowania Sp. z o.o.; Marcin Laskowski Dyrektor, Departament Inwestycji, Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA; Przemysław Ligenza Wiceprezes, Urząd Dozoru Technicznego; Zbigniew Paszkowicz Wiceprezes Zarządu ds. Poszukiwań i Wydobycia, Grupa Lotos SA; Rafał Wittmann Dyrektor Pionu Rozwoju, Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA Moderator: Wojciech Kuśpik Prezes Zarządu PTWP, Wydawca Miesięcznika Gospodarczego Nowy Przemysł oraz portalu wnp.pl 14 października, godz Systemy wsparcia dla energetyki. Czy nie ma innej metody na realizację inwestycji w energetyce wytwórczej Generacja gazowa w różnych modelach biznesowych. Czy ma sens przy braku długoterminowego wsparcia? Jakim systemem wsparcia zastąpić żółte certyfikaty w kogeneracji? Czy system aukcyjny pobudzi inwestycje w OZE? Skala wsparcia dla górnictwa czy może być rentowne bez dopłat Czy na systemowe wsparcie może liczyć również mikrokogeneracja? Rozwój jakich źródeł energii powinno wspierać systemowo państwo? Jerzy Baehr Radca Prawny, Starszy Partner, WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr Sp. k.; Andrzej Czerwiński Poseł na Sejm RP, Przewodniczący, Parlamentarny Zespół ds. Energetyki; Ziemowit Iwański Dyrektor Wykonawczy, GE Hitachi Nuclear Energy; Jacek Piekacz Dyrektor ds. Regulacji i Relacji Zewnętrznych, EDF Polska SA; Janusz Pilitowski Dyrektor, Departament Energii Odnawialnej, Ministerstwo Gospodarki RP Moderator: Ireneusz Chojnacki Redaktor, Miesięcznik Gospodarczy Nowy Przemysł, portal wnp.pl 14 października, godz Inwestycje w energetyce i ich finansowanie jak realizować w terminie i zgodnie z procedurami Modele kontraktowe FIDIC a przepisy polskiego prawa zamówień publicznych jakie modyfikacje Warunków Ogólnych są dopuszczalne i konieczne? Koszty i dostępne źródła finansowania inwestycji oraz możliwości poprawy poziomu ich opłacalności Bariera ceny energii w procesie opłacalności inwestycji w energetyce Kompatybilność planów inwestycyjnych w energetyce konwencjonalnej oraz OZE z planami rozwoju sieci i planami zagospodarowania przestrzennego (procedury, bariery, praktyka) Nadzór inwestorski nad inwestycją jak realizować budowę zgodnie z planem (pułapki i praktyczne rozwiązania) Zarządzanie dużym projektem energetycznym Igor Grela Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Techniczny, GDF SUEZ Energia Polska SA; Ziemowit Iwański Dyrektor Wykonawczy, GE Hitachi Nuclear Energy; Mariusz Marciniak Dyrektor Zarządzający, Doosan na Europę Środkowo-Wschodnią; Wiesław Różacki Country Executive Poland, Mitsubishi Hitachi Power Systems GmbH; Karolina Siedlik Partner, Kierownik Departamentu Energetyki, CMS; Andrzej Twardowski Dyrektor Zakładu Elektrowni Alstom Power; Maciej Stańczuk p.o. Prezesa Zarządu, Polimex-Mostostal SA Moderator: Tomasz Elżbieciak Dziennikarz, Nowy Przemysł, wnp.pl