NEWSLETTER DORADCÓW EFA edycja 5 wrzesień 2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NEWSLETTER DORADCÓW EFA edycja 5 wrzesień 2011"

Transkrypt

1 NEWSLETTER DORADCÓW EFA edycja 5 wrzesień 2011 Drodzy Doradcy EFA! To już piąty numer Newslettera! Rośnie jego objętość wraz ze wzrostem naszej społeczności Doradców EFA. W Newsletterze ogłaszamy start nowego poziomu certyfikacji w ramach European Financial Planner (EFP). To doniosły moment, ponieważ możemy jako Doradcy EFA iść krok dalej w naszej edukacji i karierze zawodowej. Więcej informacji wysłuchamy na dorocznym spotkaniu Doradców EFA 26 października Br. W tym numerze także o tym, jak ostatecznie wypełniliśmy wymogi w ramach Programu Stałego Rozwoju Zawodowego Nie wszyscy ten sprawdzian zdali na piątkę, ale jak się zorientujecie nie był to istotny odsetek w liczbie Doradców. Cieszy fakt, iż Wy jako czytający ten Newsletter stanęliście na wysokości zadania. Edyta Bogacka Redaktor Newslettera CHWILA PRAWDY Z dniem 30 września zaktualizowany zostanie Rejestr Certyfikowanych Doradców Finansowych EFA. Będą w nim prezentowani ci doradcy, którzy zdobyli Certyfikat EFA i wypełniają wymogi certyfikatu. Należą do tego grona osoby, które otrzymały Certyfikat EFA w latach i zrealizowały Program Stałego Rozwoju Zawodowego, uruchomiony w 2010 roku oraz wszystkie osoby, które uzyskały prawo posługiwania się certyfikatem EFA w roku osób utraciło certyfikat. W dniu wydawania Newslettera uprawnionych Certyfikowanych Doradców Finansowych jest 167, w tym 94 osoby, które wypełniły obowiązujące ich wymogi za 2010 rok. Dziękujemy za włożoną pracę i dyscyplinę. Do końca roku do tego grona ma szansę przystąpić kolejnych 65 doradców, co oznacza, że społeczność EFA w Polsce przekroczy 200 osób. Ta elitarna grupa wraz ze swoimi macierzystymi firmami może wyznaczyć nowe standardy doradztwa finansowego w Polsce, skoncentrowane na diagnozie potrzeb i szerokiej współpracy z klientem w długim terminie. Dlatego tak ważne jest aby każdy posiadacz Certyfikatu EFA był wzorcem obiecywanej przez certyfikat jakości. To praca i postawa Certyfikowanych Doradców EFA przesądzą o powodzeniu naszych ambitnych zamierzeń. Pierwsze sygnały z instytucji finansowych, które korzystają ze standardu EFA potwierdzają skuteczność nowych umiejętności Doradców EFA w przełożeniu na wielkość i jakość portfeli klientów oraz poziom ich zadowolenia. EFPA Polska udostępnia platformę działania i narzędzia służące wprowadzaniu nowych standardów. Angażuje się także w promocję i upowszechnienie wiedzy o korzyściach płynących z wysokiej jakości doradztwa finansowego. Jednak prawdziwa zmiana może dokonać się razem z doradcami i ich firmami (czytaj: opinię Prezesa Józefa Wancera w dalszej części Newslettera). O tym m.in. będziemy chcieli rozmawiać na najbliższym, październikowym spotkaniu Certyfikowanych Doradców EFA. Rejestr EFA staje się cenionym źródłem informacji dla klientów i rynku o Certyfikowanych Doradcach EFA i ich pracodawcach. Nasze działania koncentrują się na poszerzaniu grona firm i osób, które mogą udokumentować wysokie kwalifikacje zawodowe i zaprezentować się w Rejestrze, przy jednoczesnym konsekwentnym monitorowaniu wymogów związanych z utrzymywaniem certyfikatu. Dla upowszechnienia dostępu do Rejestru rozbudowywana jest właśnie strona internetowa EFPA Polska. Ma w sposób czytelny i atrakcyjny przedstawić kim jest Certyfikowany Doradca EFA i jaką jakość oferuje klientowi wraz z instytucją, która go zatrudnia. Wprowadzone rozwiązania ułatwiają szybkie zasilanie strony nowymi wiadomościami oraz wysokie pozycjonowanie strony w wyszukiwarkach internetowych. Nową odsłonę strony przedstawimy w trakcie październikowego spotkania. Opracowała: Mariola Szymańska-Koszczyc EFPA Polska w liczbach (wrzesień 2011) Liczba przeprowadzonych egzaminów, od początku działalności: 13 Liczba wydanych certyfikatów, od początku działalności: 194 Liczba aktualnie certyfikowanych Europejskich Doradców Finansowych EFA: 167 Liczba przygotowujących się do egzaminu: 81 (Nordea, Raiffeisen) Instytucje korzystające z certyfikacji EFPA: Xelion. Doradcy Finansowi, Raiffeisen Bank Polska SA, Kredyt Bank SA, Pekao SA, HSBC Bank Polska SA, Alior Bank SA, Nordea Bank SA, DZ Bank. Wkrótce dołączy BRE Bank SA. Newsletter Doradców EFA wrzesień

2 EKSPERT PLANOWANIA FINANSOWEGO - EFP W BLOKACH STARTOWYCH Zgodnie z oczekiwaniami naszych partnerów, EFPA Polska realizuje przyjęty plan wprowadzenia w tym roku na polski rynek najwyższego zawodowego certyfikatu EFPA: European Financial Planner EFP. Po wielomiesięcznej pracy znakomitego zespołu ekspertów, uwzględniając nową procedurę EFPA, polski pakiet akredytacyjny EFP został przesłany do Komitetu Standardów Kwalifikacyjnych EFPA w czerwcu tego roku i przedstawiony na posiedzeniu Komitetu we Frankfurcie 27 lipca br. Obejmował prezentację dotychczasowych dokonań EFPA Polska oraz szczegółowe omówienie sposobu implementacji EFP w Polsce, wraz z opisem procedury egzaminacyjnej oraz próbą pytań egzaminacyjnych. Wstępna ocena naszej propozycji jest bardzo wysoka. Możemy spodziewać się ostatecznej decyzji akredytacyjnej do końca września br. Po licznych konsultacjach przyjęliśmy, że w polskiej wersji certyfikat EFP przyjmie nazwę Ekspert Planowania Finansowego EFP. Ma stworzyć atrakcyjną perspektywę rozwoju dla certyfikowanych doradców finansowych EFA oraz dla najbardziej doświadczonych polskich doradców zamożnych klientów prywatnych. EFP ma być wzorem najwyższej jakości i profesjonalizmu w kompleksowej usłudze planowania finansowego, obejmującej planowanie inwestycji i oszczędności, ubezpieczenia i emerytury, finansów, przekazywania majątku oraz optymalizacji podatkowej. Posiadacze certyfikatu EFP będą wyznaczać punkt odniesienia dla standardu doradztwa finansowego w Polsce, będą synonimem zaufanego doradcy klienta indywidualnego i powiernika jego finansów. Kim jest posiadacz prestiżowego certyfikatu EFP? Potrafi przeprowadzić kompleksowy proces planowania finansowego poprzez: o o Nawiązanie konstruktywnej i opartej na zaufaniu relacji z klientem, Określenie celów i oczekiwań klienta, o Zebranie wszystkich potrzebnych informacji na temat klienta, o Określenie statusu finansowego klienta, o Opracowanie szczegółowego planu finansowego, z wykorzystaniem wszystkich dostępnych produktów i rozwiązań optymalizacyjnych. o Zaprezentowanie planu finansowego klientowi, o Wdrożenie planu finansowego, o Monitorowanie dossier klienta. Posiadacz certyfikatu EFP jest znakomitym członkiem zespołu. Łatwo dostosowuje się do zmieniającego się środowiska, w tym otoczenia technologicznego. Potrafi wyznaczyć priorytety w swoim rozwoju zawodowym i osobistym. Kieruje się niezłomnie etyką zawodu. EFP jest zdecydowanie tylko dla orłów. Już w październiku pierwsi polscy doradcy rozpoczną przygotowania do egzaminu EFP. Przed nimi 160 godzin intensywnych zajęć. Prace nad standardem i programem trwały od jesieni 2011 roku. Ogromne podziękowania należą się wszystkim zaangażowanym ekspertom EFPA i trenerom WIB, a w szczególności Jackowi Więckowi, Rafałowi Madejowi, Ewie Małyszko oraz Krzysztofowi Pałacowi. Wiemy, że uczestnicy będą pracować ze znakomitymi trenerami-praktykami rynku i pasjonatami swoich dziedzin. Jesteśmy przekonani, że sesje będą praktyczne, użyteczne i rozwijające. Chcemy bardzo, aby egzamin był na miarę ich zawodowych możliwości i aspiracji. Naszym celem jest wspólna praca nad nową jakością doradztwa, która pomaga zawodowo i nadaje sens pracy doradcy, która buduje biznes instytucji i podnosi jej konkurencyjność, która służy dobru klienta, jego bezpieczeństwu i zamożności. Opracowała: Mariola Szymańska-Koszczyc Ramowy Program Certyfikacji w ramach EFP 1. Proces planowania finansowego 2. Makroekonomia i globalny rynek finansowy 4. Ubezpieczenia i strategie ubezpieczeniowe 5. Emerytury i strategie emerytalne 6. Inwestycje i strategie inwestycyjne 7. Inwestycje na rynku walutowym i surowców 8. Inwestycje alternatywne. Nieruchomości 9. Inwestycje alternatywne. Private Equity 10. Inwestycje alternatywne: Art. Banking i inne 14. Planowanie finansowe dla przedsiębiorców 11. Optymalizacja podatkowa. 12. Warsztaty w zarządzaniu Przekazywanie majątku. Elementy portfelem klienta prawa międzynarodowego 15. Warsztaty w planowaniu finansowym: prezentacja planu finansowego klientowi 13. Warsztaty w planowaniu finansowym: studium przypadku Newsletter Doradców EFA wrzesień

3 SPOTKANIE DORADCÓW EFA 26 PAŹDZIERNIKA 2011 r. Zapraszamy 26 października 2011 r. w Warszawie, w Klubie Bankowca w Warszawie na doroczne spotkanie Certyfikowanych Doradców EFA. Co ważne, udział w konferencji zalicza 5 punktów w ramach Programu Stałego Rozwoju! Spotkanie odbędzie się pod hasłem EFPA platforma wspólnych działań. Formuła tego spotkania zależy w dużej mierze od nas. W programie nie zabraknie ciekawych prezentacji. Będziemy także mieli okazję przedyskutować istotne z punktu widzenia Doradców EFA kwestie. w toku prac zespołów tematycznych, do których Was zaprosimy w trakcie spotkania. Jesteśmy otwarci na wszelkie Wasze oczekiwania i pomysły co do tematów, które chcielibyście poruszyć i przedyskutować. Ważnym i uroczystym momentem spotkania będzie wręczenie Kart Certyfikacyjnych EFA, potwierdzających zdobyte i utrzymywane kwalifikacje EFA. Uprawnienia takie zdobyło już 194 doradców. Mamy nadzieję, że jak największa ich liczba będzie mogła otrzymać w październiku tę kartę, wypełniając obowiązujące wymogi. CZY ZDOBYCIE CERTYFIKATÓW EFA PRZEZ DORDACÓW PRZYNIOSŁO KORZYŚĆ BANKOWI? WYPOWIEDŹ BARBARY STĘCHŁY DYREKTORA DEPARTAMENTU BANKOWOŚCI PRYWATNEJ RAIFFESIEN BANK POLSKA SA "Raiffeisen Bank Polska S.A. jest pierwszym bankiem w Polsce, którego pracownicy bankowości prywatnej zdobyli prestiżowy certyfikat jakości w doradztwie finansowym Europejskiego Doradcy Finansowego (EFA European Financial Advisor), będący potwierdzeniem wysokich kompetencji i profesjonalizmu doradców. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwalają wprowadzić unikalne na rynku polskim, autorskie podejście w zakresie planowania finansowego, pozwalające na precyzyjne określenie najlepszych rozwiązań finansowych realizujących indywidualne potrzeby i plany klienta. Ogromną wartością dodaną zajęć teoretycznych i praktycznych przygotowujących do egzaminu EFA była możliwość zdobycia umiejętność całościowego spojrzenia na potrzeby klienta zarówno w zakresie inwestycji na rynkach finansowych, jak i finansowania, inwestycji w nieruchomości czy ubezpieczeń. Dzięki temu nasi doradcy czują się bardziej komfortowo w relacjach ze swoimi klientami, a klienci widząc różnicę w umiejętnościach i podejściu doradców, zacieśniają współpracę z naszym bankiem, co przekłada się pozytywnie na wymierne efekty biznesowe i lojalność klientów. Mając na uwadze dotychczasowy sukces, zdecydowaliśmy się na rozpoczęcie przygotowań do certyfikacji na poziomie Eksperta Planowania Finansowego EFP. Zakładamy, że dalszy rozwój kwalifikacji naszych doradców pozwoli na wzbogacenie wcześniej zdobytych umiejętności o wiedzę z zakresu inwestycji private equity, optymalizacji podatkowej czy planowania finansowego dla przedsiębiorców. Wymagania i potrzeby klientów segmentu private banking nieustannie ewoluują i rosną, co zobowiązuje nas do dalszego rozwoju profesjonalizmu kadry doradczej, która stanowi naszą bardzo silną przewagę konkurencyjną w obszarze private banking". Barbara Stęchły Dyrektor Departamentu Bankowości Prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen Raiffeisen Bank Polska S.A. Newsletter Doradców EFA wrzesień

4 DORADZTWO NOWY MODEL SPRZEDAŻY W BANKACH? Z INFORMACJI PRASOWYCH DELOITTE Sytuacja makroekonomiczna i zmiany regulacyjne w sektorze finansowym spowodują głębokie przekształcenia w sposobie działania banków. Klienci powinni odczuć poprawę jakości oferowanych usług oraz otrzymać znacznie szerszą informację na temat produktów bankowych. Banki powinny skoncentrować się na zmianie filozofii prowadzenia działalności, podnieść kompetencje pracowników, a także jakość oferowanych usług. W przeciwnym wypadku już wkrótce mogą mieć problem z utrzymaniem obecnej pozycji rynkowej. W trakcie kryzysu sektor bankowy koncentrował swoje działania na ograniczeniu ryzyka i redukcji kosztów. W ciągu dwóch ostatnich lat większość instytucji dokonała szczegółowej analizy struktury kosztów i zatrudnienia, podejmując często decyzje o ich restrukturyzacji. Te działania pomogły przetrwać kryzys i zapewnić stabilność. Analizując skutki działań podjętych przez banki można wnioskować, że obecnie koszty ich funkcjonowania zostały zracjonalizowane i są pod kontrolą. Teraz priorytetem powinno być zwiększanie przychodów poprzez podniesienie jakości oferowanych usług mówi Józef Wancer, doradca zarządu Deloitte. Zwiększenie przychodów będzie wymagało nowego podejścia do rynku i do klienta. W ostatnich latach rynek uległ znaczącym zmianom i działania nastawione na sprzedaż podstawowych usług, takich jak rachunki, lokaty czy karty kredytowe nie przyniosą istotnego wzrostu przychodów w przyszłości. Dodatkowo, banki muszą poradzić sobie z nowymi regulacjami, które ograniczają liczbę klientów uprawnionych do skorzystania na przykład z kredytów hipotecznych (rekomendacje T i S(II)). Zmiany w otoczeniu makroekonomicznym i regulacyjnym będą wymagały nowego podejścia do prowadzenia działalności bankowej. Nowy model bankowości to duże wyzwanie dla podmiotów działających na tym rynku. Główną dźwignią rozwoju będzie wkrótce sprzedaż większej liczby usług bankowych obecnym klientom. To z kolei wymusi zmiany w sposobie zarządzania bankiem, będzie wymagało szerszych kompetencji pracowników i nowego modelu sprzedaży, skoncentrowanego na doradztwie dodaje Józef Wancer, doradca zarządu Deloitte. Naturalnym efektem zmian priorytetów będzie wzrost konkurencji i walka o klienta. To z pewnością przyniesie korzyści osobom korzystającym z usług banków, gdyż będzie można wymagać więcej i oczekiwać niższych kosztów korzystania z usług tej instytucji. Klienci mogą spodziewać się, że obsługa banku będzie ewoluowała w stronę doradztwa oraz bieżącej i aktywnej analizy ich potrzeb. Aktywność bankowców wykroczy więc daleko poza, standardowe dziś, propozycje kolejnych kart kredytowych i lokat. Zdaniem eksperta, banki powinny wykorzystać najbliższe dwa lata na dokonanie takich zmian w swoim sposobie działania by móc sprostać nadchodzącym wyzwaniom. Decydenci muszą mieć na uwadze, że nie wystarczą kosmetyczne działania rewitalizujące obecne produkty bankowe czy też obecność znanych osób w kampaniach reklamowych. Konieczna jest zmiana filozofii zarządzania bankiem. Leadership kadry zarządzającej wpłynie na kulturę organizacyjną, zwiększy odpowiedzialność pracowników, swobodę w podejmowaniu decyzji oraz pobudzi innowacyjność we wdrażaniu nowych inicjatyw. Konieczne będzie też podniesienie kompetencji pracowników, aby mogli aktywnie doradzać klientom. Te elementy zadecydują czy dany bank będzie mógł zaproponować nową jakość i tym samym odnieść sukces w zmieniającej się rzeczywistości podkreśla Józef Wancer, doradca zarządu Deloitte. Faza wzrostu gospodarczego jest najlepszym momentem na zmiany. Banki, które pozostaną przy obecnym sposobie działania, w perspektywie kilku lat mogą mieć problem nie tylko z poprawą swojej pozycji rynkowej, ale też z jej utrzymaniem. źródło: Deloitte, Informacja Prasowa REWITALIZACJA STRONY INTERNETOWEJ EFPA TRWA!!! Już teraz zapraszamy do odwiedzenia stron EFPA Polska w nowej odsłonie. Więcej aktualności, ciekawych materiałów i przede wszystkim rejestr Certyfikowanych Doradców EFA. Newsletter Doradców EFA wrzesień

5 NEWSLETTER DORADCÓW EFA wrzesień 2011 ŚWIAT SIĘ NIE ZAWALI, A GIEŁDA POWSTANIE NICZYM FENIKS Z POPIOŁÓW Rafał Madej Dziś światem rządzi strach. Utrzymująca się od dłuższego czasu niepewność i widmo kolejnej fali kryzysu skutecznie paraliżuje inwestorów. Wszyscy mają świeżo w pamięci upadek banku Lehman Brothers i kryzys nazwany subprimie. Ale przecież wydarzenie z roku 2008 nie były niczym szczególnie niezwykłym, skala przeceny indeksów w skali globalnej budzi respekt, ale bardziej doświadczeni inwestorzy z pewnością pamiętają lub doświadczali innych, wcześniejszych krachów giełdowych. Patrząc jednak na wykresy indeksów giełdowych (choćby WIG) z perspektywy kilku/kilkunastu lat widać wyraźnie, że pną się one do góry, pomimo tego wielu inwestorów traci swoje oszczędności. Każdy kryzys finansowy ma swoją nazwę a tulipany pachną czasem bardzo gorzko Na przestrzeni 20 lat historii warszawskiej giełdy papierów wartościowych z krachami mieliśmy do czynienia już kilkukrotnie. Najpierw giełdowe szaleństwo i gorączkę papierów wartościowych przerwał rok 1993, potem jesienią 1997 roku dotarł na nasz rynek Kryzys Azjatycki. Inwestorom nie było dane odetchnąć, bo już kolejnej wiosny (1998) doświadczyliśmy Kryzysu Rosyjskiego. Ale rynki nie mają pamięci i już dwa lata później mieliśmy szczyt kolejnej hossy, po której rzecz jasna przyszedł krach i kryzys zwany.com lub bańką internetową. Mechanizm powstawania tzw. baniek spekulacyjnych jest znamy i wielokrotnie opisywany w literaturze fachowej. Nie jest to zjawisko nowe, weźmy na ten przykład Tulipomanię kwiatową bańkę spekulacyjną. Tulipany przybyły do Europy z Imperium Ottomańskiego w połowie XVI wieku. Szczególną popularność osiągnęły w Niderlandach. W 1623 r. cena pojedynczej cebulki napędzana gorączką chciwości i snobizmem wynosiła nawet 1 tys. guldenów (średni roczny dochód w Niderlandach wynosił wtedy ok. 150 guldenów). Zbigniew Herbert Grzechy główne inwestorów: Chciwość czyli kupowanie wyniku historycznego. To główna przyczyna rozczarowań, kiedy giełdy biją kolejne rekordy zainteresowanie inwestorów rośnie. Takie momenty powinny być raczej przestrogą niż zachętą do rozpoczynania inwestycji. Warren Buffet pytany o źródło swoich sukcesów inwestycyjnych zwykł mawiać: Po prostu staramy się być lękliwi, kiedy inni są chciwi, a staramy się być chciwi, kiedy inni są lękliwi Brak dywersyfikacji czyli nie wszystkie jaka do jednego koszyka. Można zarabiać na akcjach, ale i na obligacjach. Czasem warto mieć surowce, a czasem lepiej poprzestać na depozycie bankowym. Warto o tym pamiętać. Polak potrafi czyli przewidywanie przyszłości to pestka. Wielu inwestorów może skusić wizja szybkiego zarobku na giełdzie. Część z nich traktuje giełdę jako sposób na błyskawiczne pomnożenie majątku. Rzeczywistość pokazuje, że jedynie niewielu taka sztuka rzeczywiście się udaje. Zamiast liczyć na łut szczęścia, lepiej powierzyć swoje pieniądze przytacza anegdotę o pewnej kobiecie, która zwróciła się z prośbą do artysty malarza, aby namalował jej bukiet kwiatów, ponieważ ma za mało pieniędzy, aby je kupić (co ponoć zapoczątkowało nową gałąź malarstwa). W 1637 r. doszło do załamania rynku. Zapanowała panika, w wyniku której tysiące ludzi stały się bankrutami (w ich posiadaniu znalazły się jedynie tulipany, które warte były zaledwie ułamek tego, co zapłacili wcześniej). Wesprzyjmy się raz jeszcze esejem Zbigniewa Herberta, który niezwykle trafnie diagnozuje przyczynę kryzysu: Jeśli tulipomania była rodzajem psychicznej epidemii - a tak ośmielamy się sądzić - istnieje prawdopodobieństwo graniczące z pewnością, że któregoś dnia, w tej czy innej postaci nawiedzi nas znowu. * No i mamy odpowiedź, kryzysy i krachy to zjawiska cykliczne. Nie można im zapobiec, ponieważ są wpisane w ludzką naturę. Jak przetrwać giełdową apokalipsę? I dlaczego każdy kryzys rodzi okazję Skoro skazani jesteśmy na kolejny kryzysy warto wyciągnąć lekcję z historii (choć jak pisałem rynki nie mają pamięci) i nauczyć się jak skutecznie radzić sobie z jego skutkami (ograniczać straty). Kryzysy są zawsze okazją do zajęcia pozycji, a po każdej bessie przychodzi hossa. Warto być cierpliwym, systematycznym i nie ulegać emocjom to wszystko może nam pomóc w korzystnym inwestowaniu na rynkach akcji. Autor tekstu jest Dyrektorem Departamentu Klienta Kluczowego PKO TFI *Zbigniew Herbert Tulipanów gorzki zapach szkiców Martwa natura z wędzidłem, 1993 z tomu specjalistom, na przykład zarządzającym funduszami inwestycyjnymi. Każdy plan jest lepszy niż jego brak- czyli warto być konsekwentnym i trzymać się założeń inwestycyjnych. Jeśli zrealizowaliśmy swój plan, warto zacząć myśleć o ograniczaniu ryzyka. Jeśli mamy ograniczoną skłonność do ponoszenia strat nie czekajmy aż nasze oszczędności będą topniały dalej. Łapanie górek i dołków - nie mając na wyposażeniu szklanej kuli, nie próbujmy przewidywać z aptekarską precyzją najlepszego momentu na rozpoczęcie lub zakończenie naszej inwestycji. To się po prostu nie udaje nawet najlepszym profesjonalistom. Statystyka w tym przypadku jest niezwykle brutalna. Okazuje się, że w trakcie hossy tylko kilka procent dni sesyjnych (w rzeczywistości kilkanaście kilkadziesiąt sesji) decyduje o kierunku rynku i możliwej do uzyskania stopie zwrotu. Opracowanie Newslettera Edyta Bogacka Newsletter Doradców EFA wrzesień