NEWSLETTER DORADCÓW EFA edycja 5 wrzesień 2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NEWSLETTER DORADCÓW EFA edycja 5 wrzesień 2011"

Transkrypt

1 NEWSLETTER DORADCÓW EFA edycja 5 wrzesień 2011 Drodzy Doradcy EFA! To już piąty numer Newslettera! Rośnie jego objętość wraz ze wzrostem naszej społeczności Doradców EFA. W Newsletterze ogłaszamy start nowego poziomu certyfikacji w ramach European Financial Planner (EFP). To doniosły moment, ponieważ możemy jako Doradcy EFA iść krok dalej w naszej edukacji i karierze zawodowej. Więcej informacji wysłuchamy na dorocznym spotkaniu Doradców EFA 26 października Br. W tym numerze także o tym, jak ostatecznie wypełniliśmy wymogi w ramach Programu Stałego Rozwoju Zawodowego Nie wszyscy ten sprawdzian zdali na piątkę, ale jak się zorientujecie nie był to istotny odsetek w liczbie Doradców. Cieszy fakt, iż Wy jako czytający ten Newsletter stanęliście na wysokości zadania. Edyta Bogacka Redaktor Newslettera CHWILA PRAWDY Z dniem 30 września zaktualizowany zostanie Rejestr Certyfikowanych Doradców Finansowych EFA. Będą w nim prezentowani ci doradcy, którzy zdobyli Certyfikat EFA i wypełniają wymogi certyfikatu. Należą do tego grona osoby, które otrzymały Certyfikat EFA w latach i zrealizowały Program Stałego Rozwoju Zawodowego, uruchomiony w 2010 roku oraz wszystkie osoby, które uzyskały prawo posługiwania się certyfikatem EFA w roku osób utraciło certyfikat. W dniu wydawania Newslettera uprawnionych Certyfikowanych Doradców Finansowych jest 167, w tym 94 osoby, które wypełniły obowiązujące ich wymogi za 2010 rok. Dziękujemy za włożoną pracę i dyscyplinę. Do końca roku do tego grona ma szansę przystąpić kolejnych 65 doradców, co oznacza, że społeczność EFA w Polsce przekroczy 200 osób. Ta elitarna grupa wraz ze swoimi macierzystymi firmami może wyznaczyć nowe standardy doradztwa finansowego w Polsce, skoncentrowane na diagnozie potrzeb i szerokiej współpracy z klientem w długim terminie. Dlatego tak ważne jest aby każdy posiadacz Certyfikatu EFA był wzorcem obiecywanej przez certyfikat jakości. To praca i postawa Certyfikowanych Doradców EFA przesądzą o powodzeniu naszych ambitnych zamierzeń. Pierwsze sygnały z instytucji finansowych, które korzystają ze standardu EFA potwierdzają skuteczność nowych umiejętności Doradców EFA w przełożeniu na wielkość i jakość portfeli klientów oraz poziom ich zadowolenia. EFPA Polska udostępnia platformę działania i narzędzia służące wprowadzaniu nowych standardów. Angażuje się także w promocję i upowszechnienie wiedzy o korzyściach płynących z wysokiej jakości doradztwa finansowego. Jednak prawdziwa zmiana może dokonać się razem z doradcami i ich firmami (czytaj: opinię Prezesa Józefa Wancera w dalszej części Newslettera). O tym m.in. będziemy chcieli rozmawiać na najbliższym, październikowym spotkaniu Certyfikowanych Doradców EFA. Rejestr EFA staje się cenionym źródłem informacji dla klientów i rynku o Certyfikowanych Doradcach EFA i ich pracodawcach. Nasze działania koncentrują się na poszerzaniu grona firm i osób, które mogą udokumentować wysokie kwalifikacje zawodowe i zaprezentować się w Rejestrze, przy jednoczesnym konsekwentnym monitorowaniu wymogów związanych z utrzymywaniem certyfikatu. Dla upowszechnienia dostępu do Rejestru rozbudowywana jest właśnie strona internetowa EFPA Polska. Ma w sposób czytelny i atrakcyjny przedstawić kim jest Certyfikowany Doradca EFA i jaką jakość oferuje klientowi wraz z instytucją, która go zatrudnia. Wprowadzone rozwiązania ułatwiają szybkie zasilanie strony nowymi wiadomościami oraz wysokie pozycjonowanie strony w wyszukiwarkach internetowych. Nową odsłonę strony przedstawimy w trakcie październikowego spotkania. Opracowała: Mariola Szymańska-Koszczyc EFPA Polska w liczbach (wrzesień 2011) Liczba przeprowadzonych egzaminów, od początku działalności: 13 Liczba wydanych certyfikatów, od początku działalności: 194 Liczba aktualnie certyfikowanych Europejskich Doradców Finansowych EFA: 167 Liczba przygotowujących się do egzaminu: 81 (Nordea, Raiffeisen) Instytucje korzystające z certyfikacji EFPA: Xelion. Doradcy Finansowi, Raiffeisen Bank Polska SA, Kredyt Bank SA, Pekao SA, HSBC Bank Polska SA, Alior Bank SA, Nordea Bank SA, DZ Bank. Wkrótce dołączy BRE Bank SA. Newsletter Doradców EFA wrzesień

2 EKSPERT PLANOWANIA FINANSOWEGO - EFP W BLOKACH STARTOWYCH Zgodnie z oczekiwaniami naszych partnerów, EFPA Polska realizuje przyjęty plan wprowadzenia w tym roku na polski rynek najwyższego zawodowego certyfikatu EFPA: European Financial Planner EFP. Po wielomiesięcznej pracy znakomitego zespołu ekspertów, uwzględniając nową procedurę EFPA, polski pakiet akredytacyjny EFP został przesłany do Komitetu Standardów Kwalifikacyjnych EFPA w czerwcu tego roku i przedstawiony na posiedzeniu Komitetu we Frankfurcie 27 lipca br. Obejmował prezentację dotychczasowych dokonań EFPA Polska oraz szczegółowe omówienie sposobu implementacji EFP w Polsce, wraz z opisem procedury egzaminacyjnej oraz próbą pytań egzaminacyjnych. Wstępna ocena naszej propozycji jest bardzo wysoka. Możemy spodziewać się ostatecznej decyzji akredytacyjnej do końca września br. Po licznych konsultacjach przyjęliśmy, że w polskiej wersji certyfikat EFP przyjmie nazwę Ekspert Planowania Finansowego EFP. Ma stworzyć atrakcyjną perspektywę rozwoju dla certyfikowanych doradców finansowych EFA oraz dla najbardziej doświadczonych polskich doradców zamożnych klientów prywatnych. EFP ma być wzorem najwyższej jakości i profesjonalizmu w kompleksowej usłudze planowania finansowego, obejmującej planowanie inwestycji i oszczędności, ubezpieczenia i emerytury, finansów, przekazywania majątku oraz optymalizacji podatkowej. Posiadacze certyfikatu EFP będą wyznaczać punkt odniesienia dla standardu doradztwa finansowego w Polsce, będą synonimem zaufanego doradcy klienta indywidualnego i powiernika jego finansów. Kim jest posiadacz prestiżowego certyfikatu EFP? Potrafi przeprowadzić kompleksowy proces planowania finansowego poprzez: o o Nawiązanie konstruktywnej i opartej na zaufaniu relacji z klientem, Określenie celów i oczekiwań klienta, o Zebranie wszystkich potrzebnych informacji na temat klienta, o Określenie statusu finansowego klienta, o Opracowanie szczegółowego planu finansowego, z wykorzystaniem wszystkich dostępnych produktów i rozwiązań optymalizacyjnych. o Zaprezentowanie planu finansowego klientowi, o Wdrożenie planu finansowego, o Monitorowanie dossier klienta. Posiadacz certyfikatu EFP jest znakomitym członkiem zespołu. Łatwo dostosowuje się do zmieniającego się środowiska, w tym otoczenia technologicznego. Potrafi wyznaczyć priorytety w swoim rozwoju zawodowym i osobistym. Kieruje się niezłomnie etyką zawodu. EFP jest zdecydowanie tylko dla orłów. Już w październiku pierwsi polscy doradcy rozpoczną przygotowania do egzaminu EFP. Przed nimi 160 godzin intensywnych zajęć. Prace nad standardem i programem trwały od jesieni 2011 roku. Ogromne podziękowania należą się wszystkim zaangażowanym ekspertom EFPA i trenerom WIB, a w szczególności Jackowi Więckowi, Rafałowi Madejowi, Ewie Małyszko oraz Krzysztofowi Pałacowi. Wiemy, że uczestnicy będą pracować ze znakomitymi trenerami-praktykami rynku i pasjonatami swoich dziedzin. Jesteśmy przekonani, że sesje będą praktyczne, użyteczne i rozwijające. Chcemy bardzo, aby egzamin był na miarę ich zawodowych możliwości i aspiracji. Naszym celem jest wspólna praca nad nową jakością doradztwa, która pomaga zawodowo i nadaje sens pracy doradcy, która buduje biznes instytucji i podnosi jej konkurencyjność, która służy dobru klienta, jego bezpieczeństwu i zamożności. Opracowała: Mariola Szymańska-Koszczyc Ramowy Program Certyfikacji w ramach EFP 1. Proces planowania finansowego 2. Makroekonomia i globalny rynek finansowy 4. Ubezpieczenia i strategie ubezpieczeniowe 5. Emerytury i strategie emerytalne 6. Inwestycje i strategie inwestycyjne 7. Inwestycje na rynku walutowym i surowców 8. Inwestycje alternatywne. Nieruchomości 9. Inwestycje alternatywne. Private Equity 10. Inwestycje alternatywne: Art. Banking i inne 14. Planowanie finansowe dla przedsiębiorców 11. Optymalizacja podatkowa. 12. Warsztaty w zarządzaniu Przekazywanie majątku. Elementy portfelem klienta prawa międzynarodowego 15. Warsztaty w planowaniu finansowym: prezentacja planu finansowego klientowi 13. Warsztaty w planowaniu finansowym: studium przypadku Newsletter Doradców EFA wrzesień

3 SPOTKANIE DORADCÓW EFA 26 PAŹDZIERNIKA 2011 r. Zapraszamy 26 października 2011 r. w Warszawie, w Klubie Bankowca w Warszawie na doroczne spotkanie Certyfikowanych Doradców EFA. Co ważne, udział w konferencji zalicza 5 punktów w ramach Programu Stałego Rozwoju! Spotkanie odbędzie się pod hasłem EFPA platforma wspólnych działań. Formuła tego spotkania zależy w dużej mierze od nas. W programie nie zabraknie ciekawych prezentacji. Będziemy także mieli okazję przedyskutować istotne z punktu widzenia Doradców EFA kwestie. w toku prac zespołów tematycznych, do których Was zaprosimy w trakcie spotkania. Jesteśmy otwarci na wszelkie Wasze oczekiwania i pomysły co do tematów, które chcielibyście poruszyć i przedyskutować. Ważnym i uroczystym momentem spotkania będzie wręczenie Kart Certyfikacyjnych EFA, potwierdzających zdobyte i utrzymywane kwalifikacje EFA. Uprawnienia takie zdobyło już 194 doradców. Mamy nadzieję, że jak największa ich liczba będzie mogła otrzymać w październiku tę kartę, wypełniając obowiązujące wymogi. CZY ZDOBYCIE CERTYFIKATÓW EFA PRZEZ DORDACÓW PRZYNIOSŁO KORZYŚĆ BANKOWI? WYPOWIEDŹ BARBARY STĘCHŁY DYREKTORA DEPARTAMENTU BANKOWOŚCI PRYWATNEJ RAIFFESIEN BANK POLSKA SA "Raiffeisen Bank Polska S.A. jest pierwszym bankiem w Polsce, którego pracownicy bankowości prywatnej zdobyli prestiżowy certyfikat jakości w doradztwie finansowym Europejskiego Doradcy Finansowego (EFA European Financial Advisor), będący potwierdzeniem wysokich kompetencji i profesjonalizmu doradców. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwalają wprowadzić unikalne na rynku polskim, autorskie podejście w zakresie planowania finansowego, pozwalające na precyzyjne określenie najlepszych rozwiązań finansowych realizujących indywidualne potrzeby i plany klienta. Ogromną wartością dodaną zajęć teoretycznych i praktycznych przygotowujących do egzaminu EFA była możliwość zdobycia umiejętność całościowego spojrzenia na potrzeby klienta zarówno w zakresie inwestycji na rynkach finansowych, jak i finansowania, inwestycji w nieruchomości czy ubezpieczeń. Dzięki temu nasi doradcy czują się bardziej komfortowo w relacjach ze swoimi klientami, a klienci widząc różnicę w umiejętnościach i podejściu doradców, zacieśniają współpracę z naszym bankiem, co przekłada się pozytywnie na wymierne efekty biznesowe i lojalność klientów. Mając na uwadze dotychczasowy sukces, zdecydowaliśmy się na rozpoczęcie przygotowań do certyfikacji na poziomie Eksperta Planowania Finansowego EFP. Zakładamy, że dalszy rozwój kwalifikacji naszych doradców pozwoli na wzbogacenie wcześniej zdobytych umiejętności o wiedzę z zakresu inwestycji private equity, optymalizacji podatkowej czy planowania finansowego dla przedsiębiorców. Wymagania i potrzeby klientów segmentu private banking nieustannie ewoluują i rosną, co zobowiązuje nas do dalszego rozwoju profesjonalizmu kadry doradczej, która stanowi naszą bardzo silną przewagę konkurencyjną w obszarze private banking". Barbara Stęchły Dyrektor Departamentu Bankowości Prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen Raiffeisen Bank Polska S.A. Newsletter Doradców EFA wrzesień

4 DORADZTWO NOWY MODEL SPRZEDAŻY W BANKACH? Z INFORMACJI PRASOWYCH DELOITTE Sytuacja makroekonomiczna i zmiany regulacyjne w sektorze finansowym spowodują głębokie przekształcenia w sposobie działania banków. Klienci powinni odczuć poprawę jakości oferowanych usług oraz otrzymać znacznie szerszą informację na temat produktów bankowych. Banki powinny skoncentrować się na zmianie filozofii prowadzenia działalności, podnieść kompetencje pracowników, a także jakość oferowanych usług. W przeciwnym wypadku już wkrótce mogą mieć problem z utrzymaniem obecnej pozycji rynkowej. W trakcie kryzysu sektor bankowy koncentrował swoje działania na ograniczeniu ryzyka i redukcji kosztów. W ciągu dwóch ostatnich lat większość instytucji dokonała szczegółowej analizy struktury kosztów i zatrudnienia, podejmując często decyzje o ich restrukturyzacji. Te działania pomogły przetrwać kryzys i zapewnić stabilność. Analizując skutki działań podjętych przez banki można wnioskować, że obecnie koszty ich funkcjonowania zostały zracjonalizowane i są pod kontrolą. Teraz priorytetem powinno być zwiększanie przychodów poprzez podniesienie jakości oferowanych usług mówi Józef Wancer, doradca zarządu Deloitte. Zwiększenie przychodów będzie wymagało nowego podejścia do rynku i do klienta. W ostatnich latach rynek uległ znaczącym zmianom i działania nastawione na sprzedaż podstawowych usług, takich jak rachunki, lokaty czy karty kredytowe nie przyniosą istotnego wzrostu przychodów w przyszłości. Dodatkowo, banki muszą poradzić sobie z nowymi regulacjami, które ograniczają liczbę klientów uprawnionych do skorzystania na przykład z kredytów hipotecznych (rekomendacje T i S(II)). Zmiany w otoczeniu makroekonomicznym i regulacyjnym będą wymagały nowego podejścia do prowadzenia działalności bankowej. Nowy model bankowości to duże wyzwanie dla podmiotów działających na tym rynku. Główną dźwignią rozwoju będzie wkrótce sprzedaż większej liczby usług bankowych obecnym klientom. To z kolei wymusi zmiany w sposobie zarządzania bankiem, będzie wymagało szerszych kompetencji pracowników i nowego modelu sprzedaży, skoncentrowanego na doradztwie dodaje Józef Wancer, doradca zarządu Deloitte. Naturalnym efektem zmian priorytetów będzie wzrost konkurencji i walka o klienta. To z pewnością przyniesie korzyści osobom korzystającym z usług banków, gdyż będzie można wymagać więcej i oczekiwać niższych kosztów korzystania z usług tej instytucji. Klienci mogą spodziewać się, że obsługa banku będzie ewoluowała w stronę doradztwa oraz bieżącej i aktywnej analizy ich potrzeb. Aktywność bankowców wykroczy więc daleko poza, standardowe dziś, propozycje kolejnych kart kredytowych i lokat. Zdaniem eksperta, banki powinny wykorzystać najbliższe dwa lata na dokonanie takich zmian w swoim sposobie działania by móc sprostać nadchodzącym wyzwaniom. Decydenci muszą mieć na uwadze, że nie wystarczą kosmetyczne działania rewitalizujące obecne produkty bankowe czy też obecność znanych osób w kampaniach reklamowych. Konieczna jest zmiana filozofii zarządzania bankiem. Leadership kadry zarządzającej wpłynie na kulturę organizacyjną, zwiększy odpowiedzialność pracowników, swobodę w podejmowaniu decyzji oraz pobudzi innowacyjność we wdrażaniu nowych inicjatyw. Konieczne będzie też podniesienie kompetencji pracowników, aby mogli aktywnie doradzać klientom. Te elementy zadecydują czy dany bank będzie mógł zaproponować nową jakość i tym samym odnieść sukces w zmieniającej się rzeczywistości podkreśla Józef Wancer, doradca zarządu Deloitte. Faza wzrostu gospodarczego jest najlepszym momentem na zmiany. Banki, które pozostaną przy obecnym sposobie działania, w perspektywie kilku lat mogą mieć problem nie tylko z poprawą swojej pozycji rynkowej, ale też z jej utrzymaniem. źródło: Deloitte, Informacja Prasowa REWITALIZACJA STRONY INTERNETOWEJ EFPA TRWA!!! Już teraz zapraszamy do odwiedzenia stron EFPA Polska w nowej odsłonie. Więcej aktualności, ciekawych materiałów i przede wszystkim rejestr Certyfikowanych Doradców EFA. Newsletter Doradców EFA wrzesień

5 NEWSLETTER DORADCÓW EFA wrzesień 2011 ŚWIAT SIĘ NIE ZAWALI, A GIEŁDA POWSTANIE NICZYM FENIKS Z POPIOŁÓW Rafał Madej Dziś światem rządzi strach. Utrzymująca się od dłuższego czasu niepewność i widmo kolejnej fali kryzysu skutecznie paraliżuje inwestorów. Wszyscy mają świeżo w pamięci upadek banku Lehman Brothers i kryzys nazwany subprimie. Ale przecież wydarzenie z roku 2008 nie były niczym szczególnie niezwykłym, skala przeceny indeksów w skali globalnej budzi respekt, ale bardziej doświadczeni inwestorzy z pewnością pamiętają lub doświadczali innych, wcześniejszych krachów giełdowych. Patrząc jednak na wykresy indeksów giełdowych (choćby WIG) z perspektywy kilku/kilkunastu lat widać wyraźnie, że pną się one do góry, pomimo tego wielu inwestorów traci swoje oszczędności. Każdy kryzys finansowy ma swoją nazwę a tulipany pachną czasem bardzo gorzko Na przestrzeni 20 lat historii warszawskiej giełdy papierów wartościowych z krachami mieliśmy do czynienia już kilkukrotnie. Najpierw giełdowe szaleństwo i gorączkę papierów wartościowych przerwał rok 1993, potem jesienią 1997 roku dotarł na nasz rynek Kryzys Azjatycki. Inwestorom nie było dane odetchnąć, bo już kolejnej wiosny (1998) doświadczyliśmy Kryzysu Rosyjskiego. Ale rynki nie mają pamięci i już dwa lata później mieliśmy szczyt kolejnej hossy, po której rzecz jasna przyszedł krach i kryzys zwany.com lub bańką internetową. Mechanizm powstawania tzw. baniek spekulacyjnych jest znamy i wielokrotnie opisywany w literaturze fachowej. Nie jest to zjawisko nowe, weźmy na ten przykład Tulipomanię kwiatową bańkę spekulacyjną. Tulipany przybyły do Europy z Imperium Ottomańskiego w połowie XVI wieku. Szczególną popularność osiągnęły w Niderlandach. W 1623 r. cena pojedynczej cebulki napędzana gorączką chciwości i snobizmem wynosiła nawet 1 tys. guldenów (średni roczny dochód w Niderlandach wynosił wtedy ok. 150 guldenów). Zbigniew Herbert Grzechy główne inwestorów: Chciwość czyli kupowanie wyniku historycznego. To główna przyczyna rozczarowań, kiedy giełdy biją kolejne rekordy zainteresowanie inwestorów rośnie. Takie momenty powinny być raczej przestrogą niż zachętą do rozpoczynania inwestycji. Warren Buffet pytany o źródło swoich sukcesów inwestycyjnych zwykł mawiać: Po prostu staramy się być lękliwi, kiedy inni są chciwi, a staramy się być chciwi, kiedy inni są lękliwi Brak dywersyfikacji czyli nie wszystkie jaka do jednego koszyka. Można zarabiać na akcjach, ale i na obligacjach. Czasem warto mieć surowce, a czasem lepiej poprzestać na depozycie bankowym. Warto o tym pamiętać. Polak potrafi czyli przewidywanie przyszłości to pestka. Wielu inwestorów może skusić wizja szybkiego zarobku na giełdzie. Część z nich traktuje giełdę jako sposób na błyskawiczne pomnożenie majątku. Rzeczywistość pokazuje, że jedynie niewielu taka sztuka rzeczywiście się udaje. Zamiast liczyć na łut szczęścia, lepiej powierzyć swoje pieniądze przytacza anegdotę o pewnej kobiecie, która zwróciła się z prośbą do artysty malarza, aby namalował jej bukiet kwiatów, ponieważ ma za mało pieniędzy, aby je kupić (co ponoć zapoczątkowało nową gałąź malarstwa). W 1637 r. doszło do załamania rynku. Zapanowała panika, w wyniku której tysiące ludzi stały się bankrutami (w ich posiadaniu znalazły się jedynie tulipany, które warte były zaledwie ułamek tego, co zapłacili wcześniej). Wesprzyjmy się raz jeszcze esejem Zbigniewa Herberta, który niezwykle trafnie diagnozuje przyczynę kryzysu: Jeśli tulipomania była rodzajem psychicznej epidemii - a tak ośmielamy się sądzić - istnieje prawdopodobieństwo graniczące z pewnością, że któregoś dnia, w tej czy innej postaci nawiedzi nas znowu. * No i mamy odpowiedź, kryzysy i krachy to zjawiska cykliczne. Nie można im zapobiec, ponieważ są wpisane w ludzką naturę. Jak przetrwać giełdową apokalipsę? I dlaczego każdy kryzys rodzi okazję Skoro skazani jesteśmy na kolejny kryzysy warto wyciągnąć lekcję z historii (choć jak pisałem rynki nie mają pamięci) i nauczyć się jak skutecznie radzić sobie z jego skutkami (ograniczać straty). Kryzysy są zawsze okazją do zajęcia pozycji, a po każdej bessie przychodzi hossa. Warto być cierpliwym, systematycznym i nie ulegać emocjom to wszystko może nam pomóc w korzystnym inwestowaniu na rynkach akcji. Autor tekstu jest Dyrektorem Departamentu Klienta Kluczowego PKO TFI *Zbigniew Herbert Tulipanów gorzki zapach szkiców Martwa natura z wędzidłem, 1993 z tomu specjalistom, na przykład zarządzającym funduszami inwestycyjnymi. Każdy plan jest lepszy niż jego brak- czyli warto być konsekwentnym i trzymać się założeń inwestycyjnych. Jeśli zrealizowaliśmy swój plan, warto zacząć myśleć o ograniczaniu ryzyka. Jeśli mamy ograniczoną skłonność do ponoszenia strat nie czekajmy aż nasze oszczędności będą topniały dalej. Łapanie górek i dołków - nie mając na wyposażeniu szklanej kuli, nie próbujmy przewidywać z aptekarską precyzją najlepszego momentu na rozpoczęcie lub zakończenie naszej inwestycji. To się po prostu nie udaje nawet najlepszym profesjonalistom. Statystyka w tym przypadku jest niezwykle brutalna. Okazuje się, że w trakcie hossy tylko kilka procent dni sesyjnych (w rzeczywistości kilkanaście kilkadziesiąt sesji) decyduje o kierunku rynku i możliwej do uzyskania stopie zwrotu. Opracowanie Newslettera Edyta Bogacka Newsletter Doradców EFA wrzesień

Planowanie finansów osobistych

Planowanie finansów osobistych Planowanie finansów osobistych Osoby, które planują znaczne wydatki w perspektywie najbliższych kilku czy kilkunastu lat, osoby pragnące zabezpieczyć się na przyszłość, a także wszyscy, którzy dysponują

Bardziej szczegółowo

KURS DORADCY FINANSOWEGO

KURS DORADCY FINANSOWEGO KURS DORADCY FINANSOWEGO Przykładowy program szkolenia I. Wprowadzenie do planowania finansowego 1. Rola doradcy finansowego Definicja i cechy doradcy finansowego Oczekiwania klienta Obszary umiejętności

Bardziej szczegółowo

IX edycja, Warszawa Sala Notowañ GPW 12 grudnia 2013

IX edycja, Warszawa Sala Notowañ GPW 12 grudnia 2013 Patronat Honorowy IX edycja, Warszawa Sala Notowañ GPW 12 grudnia 2013 Wspó³organizatorzy R PROGRAM KONGRESU 12 grudnia 2013 09.00-09.30 Rejestracja 09.30-09.40 Otwarcie Kongresu Leszek Pawłowicz, Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją

Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją Grudzień 2010 r. AKTYWNY PORTFEL FUNDUSZY Korzyści dla klienta - Aktywnie zarządzana strategia inwestycyjna z szansą na ponadprzeciętne zyski -

Bardziej szczegółowo

STUDIUM EFP European Financial Planner Certyfikowany Planer Finansowy

STUDIUM EFP European Financial Planner Certyfikowany Planer Finansowy STUDIUM EFP European Financial Planner Certyfikowany Planer Finansowy I w Polsce edycja na Certyfikowanego Planera Finansowego STUDIA PODYPLOMOWE (STUDIUM) OBJĘTE CERTYFIKACJĄ European Federation of Financial

Bardziej szczegółowo

Dobrze służy ludziom. Nowa odsłona Banku BGŻ. Warszawa, 13 marca, 2012 r.

Dobrze służy ludziom. Nowa odsłona Banku BGŻ. Warszawa, 13 marca, 2012 r. Dobrze służy ludziom Nowa odsłona Banku BGŻ Warszawa, 13 marca, 2012 r. Kim jesteśmy dziś Prawie 400 oddziałów w 90 proc. powiatów w Polsce Bank lokalnych społeczności, wspierający rozwój polskich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

EFG European Financial Guide (Ekspert w doborze produktów finansowych)

EFG European Financial Guide (Ekspert w doborze produktów finansowych) Zadbaj o swoją przyszłość zawodową i zostań liderem na rynku pracy. Nowy zawód Certyfikowany Doradca Finansowy EFG European Financial Guide (Ekspert w doborze produktów finansowych) Certyfikat Doradcy

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto zostać Certyfikowanym Doradcą Finansowym?

Dlaczego warto zostać Certyfikowanym Doradcą Finansowym? Dlaczego warto zostać Certyfikowanym Doradcą Finansowym? Korzyści dla Doradcy Potwierdzenie kwalifikacji dla wykonywania zawodu przyszłości jakim jest doradca finansowy- kod zawodu 241202, Doradca finansowy

Bardziej szczegółowo

EFG European Financial Guide- Ekspert w doborze produktów finansowych

EFG European Financial Guide- Ekspert w doborze produktów finansowych Zadbaj o swoją przyszłość zawodową i stań się liderem na rynku pracy. Nowy zawód EFG European Financial Guide- Ekspert w doborze produktów finansowych KTO MOŻE APLIKOWAĆ NA SZKOLENIE EFG? W Studium mogą

Bardziej szczegółowo

Ocean Finansów w zasięgu ręki? ZAUFAJ NAJLEPSZYM TRANSPORT INNOVATION EXPO 2014

Ocean Finansów w zasięgu ręki? ZAUFAJ NAJLEPSZYM TRANSPORT INNOVATION EXPO 2014 Ocean Finansów w zasięgu ręki? ZAUFAJ NAJLEPSZYM TRANSPORT INNOVATION EXPO 2014 Geneza powstania Druga połowa roku 2007 przyniosła wiele zmian na rynku systemów jakości w obszarze szeroko pojętego doradztwa

Bardziej szczegółowo

Alma CG. Europejski lider w zakresie # cost consultingu

Alma CG. Europejski lider w zakresie # cost consultingu Alma CG Europejski lider w zakresie # cost consultingu Agenda Kim jesteśmy Gwarancja jakości Obszary współpracy Etapy realizacji Projektu 3 Kim jesteśmy > Alma CG opracowała cost consulting - system doradztwa

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNI ZA SUKCESY NASZYCH KLIENTÓW. Prezentacja spółki IPO SA. www.iposa.pl

ODPOWIEDZIALNI ZA SUKCESY NASZYCH KLIENTÓW. Prezentacja spółki IPO SA. www.iposa.pl ODPOWIEDZIALNI ZA SUKCESY NASZYCH KLIENTÓW Prezentacja spółki IPO SA www.iposa.pl Kim jesteśmy? IPO SA od 2007 roku jest firmą consultingową, wyspecjalizowaną w rynku kapitałowym i finansowym. Od grudnia

Bardziej szczegółowo

EFG European Financial Guide Ekspert w doborze produktów finansowych

EFG European Financial Guide Ekspert w doborze produktów finansowych EFG European Financial Guide Ekspert w doborze produktów finansowych KTO MOŻE APLIKOWAĆ NA SZKOLENIE EFG? W Studium mogą brać udział osoby, które mają wykształcenie kierunkowe- ekonomia, finanse, rachunkowości,

Bardziej szczegółowo

Wspólny Rynek Najlepszy kurs dla firm. Oferta współpracy. dla Partnera WR

Wspólny Rynek Najlepszy kurs dla firm. Oferta współpracy. dla Partnera WR Wspólny Rynek Najlepszy kurs dla firm Agenda Kim jesteśmy Nasze rozwiązania Korzyści dla klientów Partnera WR Korzyści Zasady współpracy Kim jesteśmy Wspólny Rynek powstał z myślą o potrzebach przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Sektora Nieruchomości 2

BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Sektora Nieruchomości 2 BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Sektora Nieruchomości 2 Zarabiajcie na inwestycjach w nieruchomości komercyjne!!! Czy widzieli Państwo kiedyś puste centrum handlowe? Czy wiedzą Państwo, że polski rynek

Bardziej szczegółowo

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Poznań, 27 listopada 2014 r.

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Poznań, 27 listopada 2014 r. Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców Poznań, 27 listopada 2014 r. Bank Pekao S.A. dostosowujemy się do zmian w otoczeniu rynkowym Klientów Przedsiębiorca

Bardziej szczegółowo

Recepta na globalny sukces wg Grupy Selena 16 listopada 2011 Agata Gładysz, Dyrektor Business Unitu Foams

Recepta na globalny sukces wg Grupy Selena 16 listopada 2011 Agata Gładysz, Dyrektor Business Unitu Foams Recepta na globalny sukces wg Grupy Selena 16 listopada 2011 Agata Gładysz, Dyrektor Business Unitu Foams Grupa Selena Rok założenia: 1992 Siedziba: Polska, Europa Spółka giełdowa: notowana na Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Kredyty w euro rata o 20 proc. niższa

Kredyty w euro rata o 20 proc. niższa KOMENTARZ Open Finance, 14.12.2009 r. Kredyty w euro rata o 20 proc. niższa Średnia marża kredytu w euro to w tej chwili 3,75, o 1,15 pkt proc. więcej niż średnia dla złotego. Nawet przy uwzględnieniu

Bardziej szczegółowo

Jak pokonać giełdę czyli jak osiągnąć satysfakcjonujące wyniki inwestycyjne w długim terminie?

Jak pokonać giełdę czyli jak osiągnąć satysfakcjonujące wyniki inwestycyjne w długim terminie? Poznań, 22.10.2009 Informacja prasowa Jak pokonać giełdę czyli jak osiągnąć satysfakcjonujące wyniki inwestycyjne w długim terminie? Jak pokazuje doświadczenie zarówno inwestorów indywidualnych, jak i

Bardziej szczegółowo

Przemyślany pomysł na inwestycje i rozwój Dobre wykorzystanie możliwości finansowania we współpracy z właściwym partnerem Bogata oferta

Przemyślany pomysł na inwestycje i rozwój Dobre wykorzystanie możliwości finansowania we współpracy z właściwym partnerem Bogata oferta Grupa BRE Banku Recepta na kryzys Przemyślany pomysł na inwestycje i rozwój Dobre wykorzystanie możliwości finansowania we współpracy z właściwym partnerem Bogata oferta nowoczesna, zaawansowana technologicznie

Bardziej szczegółowo

Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego

Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Witold Szczepaniak Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego Rynek

Bardziej szczegółowo

PressPack. Sztuka doradzania. O firmie

PressPack. Sztuka doradzania. O firmie PressPack PressPack Rynek usług finansowych i ubezpieczeniowych w Polsce rośnie bardzo dynamicznie. I choć do Niemiec, gdzie jeden doradca finansowy przypada średnio na 1000 mieszkańców jeszcze nam daleko

Bardziej szczegółowo

6. Literatura, materiały źródłowe, strony internetowe:

6. Literatura, materiały źródłowe, strony internetowe: Strona1 Sławomir Dorocki Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 3.10 Temat zajęć: Sprawdzian z działu 3 1. Cele lekcji: Uczeń: sprawdza stopień opanowania wiedzy i umiejętności z działu 3. 2. Metody i techniki:

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE PRODUKTY STRUKTURYZOWANE WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Ma ona charakter wyłącznie informacyjny. Działając pod marką New World

Bardziej szczegółowo

Na czym polega odpowiedzialność firmy farmaceutycznej? Raport Społeczny. GlaxoSmithKline Pharmaceuticals

Na czym polega odpowiedzialność firmy farmaceutycznej? Raport Społeczny. GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Na czym polega odpowiedzialność firmy farmaceutycznej? Raport Społeczny GlaxoSmithKline Pharmaceuticals 2009-2010 Jerzy Toczyski Prezes Zarządu GlaxoSmithKline Pharmaceuticals SA Od odpowiedzialności do

Bardziej szczegółowo

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne POLSKI ZWIĄZEK PRYWATNYCH PRACODAWCÓW TURYSTYKI LEWIATAN I INSTYTUT TURYSTYKI W KRAKOWIE SP. Z O. O. ZAPRASZAJĄ PRZEDSIĘBIORCÓW I ICH PRACOWNIKÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Wzrost adaptacyjności mikro, małych

Bardziej szczegółowo

www.privatebanking.pl

www.privatebanking.pl www.privatebanking.pl Dariusz Korczakowski Zestawienie oferty usług typu Private na dzień 30.06.2012 (na podstawie informacji otrzymanych z banków oraz z ich materiałów reklamowych i stron internetowych,

Bardziej szczegółowo

K-20. Konspekt projektu. Temat: Pieniądze lubią mnożenie. Cel główny projektu: Cele projektu:

K-20. Konspekt projektu. Temat: Pieniądze lubią mnożenie. Cel główny projektu: Cele projektu: Konspekt projektu K-20 Temat: Pieniądze lubią mnożenie Cel główny projektu: Pobudzenie świadomości uczniów na temat możliwości pomnażania posiadanych dóbr finansowych. Cele projektu: Wiedza: - dostarczenie

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013. Wybór specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013. Wybór specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013 Wybór specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość KIERUNEK: Finanse i rachunkowość SPECJALNOŚCI: Finanse, podatki

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji MŚP przez instrumenty zwrotne rekomendacje dla perspektywy finansowej 2014-2020 w oparciu o programy UE

Finansowanie inwestycji MŚP przez instrumenty zwrotne rekomendacje dla perspektywy finansowej 2014-2020 w oparciu o programy UE Finansowanie inwestycji MŚP przez instrumenty zwrotne rekomendacje dla perspektywy finansowej 2014-2020 w oparciu o programy UE realizowane przez Bank Pekao SA Katowice, 16 maja 2014 Dużo większa rola

Bardziej szczegółowo

Wyzwania i oczekiwania stojące przed współczesnym Dyrektorem Finansowym

Wyzwania i oczekiwania stojące przed współczesnym Dyrektorem Finansowym Wyzwania i oczekiwania stojące przed współczesnym Dyrektorem Finansowym Zaproszenie na szkolenie Szanowni Państwo, W imieniu własnym oraz Prelegentów chciałbym zaprosić Państwa do wzięcia udziału w seminarium

Bardziej szczegółowo

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci biura pośrednictwa kredytowego / 4 2. Cele i zasoby

Bardziej szczegółowo

Opłata za pakiet. Oprocentowanie rachunku podstawowego. bez opłat 0,01% - PKO VISA Infinite, - MasterCard Platinum

Opłata za pakiet. Oprocentowanie rachunku podstawowego. bez opłat 0,01% - PKO VISA Infinite, - MasterCard Platinum www.privatebanking.pl Dariusz Korczakowski Zestawienie oferty usług typu na dzień 30.06.2013 (na podstawie informacji otrzymanych z banków oraz z ich materiałów reklamowych i stron internetowych, artykułów

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1.5. Funkcje funduszy inwestycyjnych w gospodarce... 32 1.6. Szanse i zagrożenia inwestowania w fundusze inwestycyjne...

SPIS TREŚCI. 1.5. Funkcje funduszy inwestycyjnych w gospodarce... 32 1.6. Szanse i zagrożenia inwestowania w fundusze inwestycyjne... SPIS TREŚCI Wstęp......................................................... 9 Rozdział 1. Pojęcie i istota funduszu inwestycyjnego.................. 13 1.1. Definicja funduszu inwestycyjnego...............................

Bardziej szczegółowo

LIST PREZESA ZARZĄDU

LIST PREZESA ZARZĄDU RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY Od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 roku LIST PREZESA ZARZĄDU NWAI Dom Maklerski SA Warszawa, 14 lutego 2014 roku Szanowni Akcjonariusze, członkowie Rady Nadzorczej, Zarządu

Bardziej szczegółowo

www.privatebanking.pl

www.privatebanking.pl www.privatebanking.pl Dariusz Korczakowski Zestawienie oferty usług typu Private na dzień 31.12.2011 (na podstawie informacji otrzymanych z banków oraz z ich materiałów reklamowych i stron internetowych,

Bardziej szczegółowo

Jak zdobywać rynki zagraniczne

Jak zdobywać rynki zagraniczne Jak zdobywać rynki zagraniczne Nagroda Emerging Market Champions 2014 *Cytowanie bez ograniczeń za podaniem źródła: Jak zdobywać rynki zagraniczne. Badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy zrealizowane

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2013 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset

Bardziej szczegółowo

Wizerunek polskiego sektora bankowego

Wizerunek polskiego sektora bankowego Wizerunek polskiego sektora bankowego Edycja TNS Polska dla Związku Banków Polskich TRI*M Reputation Index - Banki opinia publiczna Banki - przedsiębiorcy 1 Mikro 27 Średnie 7 Małe 0 (+2) SKOK-i 7 (+)

Bardziej szczegółowo

GRA INWESTYCJNA. dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. PolRENTIER Sp. z o.o. tel./fax 0 22 773 16 52 www.polrentier.pl biuro@polrentier.

GRA INWESTYCJNA. dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. PolRENTIER Sp. z o.o. tel./fax 0 22 773 16 52 www.polrentier.pl biuro@polrentier. GRA INWESTYCJNA dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych dr Jacek Rembiszewski doradca finansowy tel. kom. 601 801 890 jacek.rembiszewski@polrentier.pl PolRENTIER Sp. z o.o. tel./fax 0 22 773 16 52 www.polrentier.pl

Bardziej szczegółowo

2.2 Poznajcie mnie autoprezentacja mocnych stron

2.2 Poznajcie mnie autoprezentacja mocnych stron Rozkład materiału Program: Ekonomia Stosowana Podręcznik: praca zbiorowa, kierownik zespołu dr Jarosław Neneman, Ekonomia Stosowana", wyd. FMP, Warszawa Tematyka zajęć dydaktycznych Treści nauczania wymagania

Bardziej szczegółowo

Standard HRD BP i jego konsekwencje dla sposobu definiowania projektów rozwojowych

Standard HRD BP i jego konsekwencje dla sposobu definiowania projektów rozwojowych Standard HRD BP i jego konsekwencje dla sposobu definiowania projektów rozwojowych Stowarzyszenie PSTD istnieje od 2005 roku i jest organizacją zrzeszającą profesjonalistów zajmujących się obszarem szkoleń.

Bardziej szczegółowo

Finansowanie Venture Capital: Wady i Zalety

Finansowanie Venture Capital: Wady i Zalety Finansowanie Venture Capital: Wady i Zalety Barbara Nowakowska Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych Poznań, 22 września 2007 r. 1. Fundusze venture capital 2. Finansowanie innowacji 2 Definicje

Bardziej szczegółowo

Rynek obligacji korporacyjnych, hipotecznych i samorządowych w Polsce 2010, GAB PATRONAT HONOROWY

Rynek obligacji korporacyjnych, hipotecznych i samorządowych w Polsce 2010, GAB PATRONAT HONOROWY Termin: 4 października 2011 Miejsce: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (Sala Notowań) Rynek obligacji korporacyjnych, hipotecznych i samorządowych w Polsce 2010, GAB PATRONAT HONOROWY PARTNERZY

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.10.2012-31.10.2012

Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.10.2012-31.10.2012 Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.10.2012-31.10.2012 Warszawa, dnia 14 listopada 2012 roku 1. Spis treści: 1. Spis treści:... 2 2. Informacje podstawowe... 3 3. Informacje na temat wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski Rynki finansowe., Książka stanowi kontynuację rozważań nad problematyką zawartą we wcześniejszych publikacjach autorów: Podstawy finansów i bankowości oraz Finanse i bankowość wydanych odpowiednio w 2005

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ALTERNATYWNE NA GPW. Łukasz Porębski Dyrektor ds. Analiz Giełdowych

INWESTYCJE ALTERNATYWNE NA GPW. Łukasz Porębski Dyrektor ds. Analiz Giełdowych INWESTYCJE ALTERNATYWNE NA GPW Łukasz Porębski Dyrektor ds. Analiz Giełdowych Inwestycje alternatywne - cechy rozszerzają katalog możliwości inwestycyjnych dostępnych na GPW dla przeciętnego inwestora

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FINANSOWY W POLSCE. Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak. Wydanie*drugie zmienione

SYSTEM FINANSOWY W POLSCE. Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak. Wydanie*drugie zmienione SYSTEM FINANSOWY W POLSCE Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak Wydanie*drugie zmienione Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2008 Spis treści Przedmowa do drugiego wydania

Bardziej szczegółowo

Helping to Make a Difference

Helping to Make a Difference Russell Bedford www.russellbedford.pl Helping to Make a Difference Prawo Podatki Audyt Księgowość Doradztwo Gospodarcze Szkolenia i konferencje Russell Bedford Poland Szanowni Państwo, Z poważaniem, Zapraszamy

Bardziej szczegółowo

BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary

BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary Spis treści 1. Kim jesteśmy 2. Zalety leasingu jako formy finansowania 3. Leasing operacyjny, leasing finansowy 3. Co oferujemy Klientowi 4. Przewagi konkurencyjne

Bardziej szczegółowo

Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy

Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy prof. dr hab. Piotr Banaszyk, prof. zw. UEP Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Gospodarki Międzynarodowej Agenda 1. Przyczyny globalnego

Bardziej szczegółowo

6-7 października 2015 Wrocław

6-7 października 2015 Wrocław 6-7 października 2015 Kolejna, VI już edycja Dni Dewelopera to najważniejsze wydarzenie dotyczące rynku nieruchomości w Polsce. Istotne zagadnienia do dyskusji w gronie ekspertów koncentrują się wokół

Bardziej szczegółowo

ANG SPÓŁDZIELNIA DORADCÓW KREDYTOWYCH I GRUPA ANG ZARZĄD I RADA NADZORCZA MISJA, WIZJA I WARTOŚCI OBOWIĄZUJĄCE W RAPORTOWANYM OKRESIE 2

ANG SPÓŁDZIELNIA DORADCÓW KREDYTOWYCH I GRUPA ANG ZARZĄD I RADA NADZORCZA MISJA, WIZJA I WARTOŚCI OBOWIĄZUJĄCE W RAPORTOWANYM OKRESIE 2 wania. 03 ANG SPÓŁDZIELNIA DORADCÓW KREDYTOWYCH I GRUPA ANG ANG SPÓŁDZIELNIA DORADCÓW KREDYTOWYCH Powstała w 2010 roku Spółdzielnia ANG jest częścią Grupy ANG, w skład której wchodzą firmy realizujące

Bardziej szczegółowo

700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE

700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE ŚNIADANIE PRASOWE: 700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE 29 października 2013r. Warszawa, Klub Bankowca, ul. Smolna 6 0 KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY

Bardziej szczegółowo

Wartości Doradców Alex T. Great

Wartości Doradców Alex T. Great Wartości Doradców Alex T. Great Odpowiedzialność za słowa, deklaracje i czyny. Mamy świadomość, że każde działanie wywołuje skutki. Zaufanie jakim świat nas obdarza: Klienci, banki, towarzystwa ubezpieczeniowe

Bardziej szczegółowo

BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (BGŻ SFIO)

BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (BGŻ SFIO) BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (BGŻ SFIO) BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (BGŻ SFIO) został stworzony z myślą o osobach poszukujących inwestycji w portfel wyselekcjonowanych

Bardziej szczegółowo

zajmują się profesjonalnym lokowaniem powierzonych im pieniędzy. Do funduszu może wpłacić swoje w skarpecie.

zajmują się profesjonalnym lokowaniem powierzonych im pieniędzy. Do funduszu może wpłacić swoje w skarpecie. Fundusze inwestycyjne to instytucje, które zajmują się profesjonalnym lokowaniem powierzonych im pieniędzy. Do funduszu może wpłacić swoje oszczędności każdy, kto nie chce ich trzymać w skarpecie. Wynajęci

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015 19 marca 2012 roku / mln zł / / mln zł / wyniki podsumowanie Rozwój biznesu SEGMENT KORPORACYJNY Transakcje walutowe

Bardziej szczegółowo

Wszyscy mają konto, mam i ja!

Wszyscy mają konto, mam i ja! Wszyscy mają konto, mam i ja! Banki oraz ich oferty nadal pozostają często sferą znaną dla większości ludzi. Seminarium Bank Bez Tajemnic dla Ciebie było okazją do przeprowadzenia ankiety dotyczącej znajomości

Bardziej szczegółowo

Informacjant. egzaminu na

Informacjant. egzaminu na Informacjant. egzaminu na Europejski Certyfikat Bankowca EFCB organizowanego w ramach Systemu Standardów Kwalifikacyjnych przy ZBP Spotkanie ze studentami organizowane przez Koło Naukowe Audytu i Bankowości,

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJE O TEMATYCE

PUBLIKACJE O TEMATYCE PUBLIKACJE O TEMATYCE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH Poznań, 22 grudnia 2010, 10:15 CZ.1 Zbliżają się Święta. Zbliża się Mikołaj. Od ponad półtora roku na szkoleniach o tematyce funduszy inwestycyjnych pomijam

Bardziej szczegółowo

Licz i zarabiaj matematyka na usługach rynku finansowego

Licz i zarabiaj matematyka na usługach rynku finansowego Licz i zarabiaj matematyka na usługach rynku finansowego Przedstawiony zestaw zadań jest przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ma na celu ukazanie praktycznej strony matematyki, jej zastosowania

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW POPRZEZ EMISJĘ AKCJI ORAZ DŁUGU

FINANSOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW POPRZEZ EMISJĘ AKCJI ORAZ DŁUGU Chorzów, 07 kwiecień 20111 SŁUCHAMY NASZYCH KLIENTÓW FINANSOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW POPRZEZ EMISJĘ AKCJI ORAZ DŁUGU PODSUMOWANIE O NAS Działamy na rynku kapitałowym od 1996 roku, a od grudnia 2005 jako akcjonariusze

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie przeprowadzić zmianę z wykorzystaniem Interim Managera?

Jak skutecznie przeprowadzić zmianę z wykorzystaniem Interim Managera? Jak skutecznie przeprowadzić zmianę z wykorzystaniem Interim Managera? Studium Przypadku na przykładzie projektu zmiany w obszarze wspierania sprzedaży ING Życie Emilia Urich ING Życie Karolina Niesiobędzka-

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r.

Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r. Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej realizacji w latach 2004 2005 projektów: Bemowski Program Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

czyli Piotr Baran Koło Naukowe Cash Flow

czyli Piotr Baran Koło Naukowe Cash Flow Bądź tu mądry człowieku!!! czyli Jak inwestować w czasie kryzysu finansowego??? Piotr Baran Koło Naukowe Cash Flow Możliwości inwestowania Konserwatywne : o Lokaty o Obligacje o Fundusze inwestycyjne o

Bardziej szczegółowo

Rok 2014 rokiem inwestycji proekologicznych rola BOŚ S.A. w perspektywie 2014-2020

Rok 2014 rokiem inwestycji proekologicznych rola BOŚ S.A. w perspektywie 2014-2020 Rok 2014 rokiem inwestycji proekologicznych rola BOŚ S.A. w perspektywie 2014-2020 BOŚ Bank promuje elektroniczny obieg dokumentów, który chroni środowisko. Pomyśl zanim wydrukujesz! Z korzyścią dla Ciebie

Bardziej szczegółowo

POŁĄCZENIE PRAWNE ALIOR BANKU Z MERITUM BANKIEM

POŁĄCZENIE PRAWNE ALIOR BANKU Z MERITUM BANKIEM POŁĄCZENIE PRAWNE ALIOR BANKU Z MERITUM BANKIEM Lipiec 2015-0 - INFORMACJE DOTYCZĄCE FUZJI 30 czerwca 2015 r. nastąpiło prawne połączenie Meritum Banku z Alior Bankiem Połączony bank działa pod nazwą prawną

Bardziej szczegółowo

Opiekunka klubu Iwona Szypuła. Działamy od 2006 roku

Opiekunka klubu Iwona Szypuła. Działamy od 2006 roku Opiekunka klubu Iwona Szypuła Działamy od 2006 roku Wiemy wszystko o Unii Europejskiej Konkurs scenariusz audycji radiowej Droga do euro Laureatki II miejsce Wiemy wszystko o Unii Europejskiej Konkurs

Bardziej szczegółowo

18 miesięczna LOKATA Strukturyzowana Giganci Bankowi zarabiaj razem z dużymi bankami

18 miesięczna LOKATA Strukturyzowana Giganci Bankowi zarabiaj razem z dużymi bankami 18 miesięczna LOKATA Strukturyzowana Giganci Bankowi zarabiaj razem z dużymi bankami Okres subskrypcji: 09.09.2011 20.09.2011 Okres trwania lokaty: 21.09.2011-22.03.2013 Aktywo bazowe: koszyk akcji 5 banków

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce. Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska

Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce. Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska Struktura prezentacji Banki spółdzielcze charakterystyka Konkurencja

Bardziej szczegółowo

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność?

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Program Poprawy Efektywności Zakupów Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Oferta Zakupy Celem każdej firmy jest zdobycie dominującej pozycji na rynku, która przekłada się na poziom obrotów i zysków firmy.

Bardziej szczegółowo

Strategie inwestycyjne na rynku kapitałowym

Strategie inwestycyjne na rynku kapitałowym Akademia Młodego Ekonomisty Uniwersytet w Białymstoku 13 pażdziernika 2011 r. Strategie inwestycyjne na rynku kapitałowym Inwestowanie na rynku Jarosław Kilon RYNEK KAPITAŁOWY Rynek walutowy Rynek finansowy

Bardziej szczegółowo

III KONFERENCJA INTERIM MANAGEMENT 2011

III KONFERENCJA INTERIM MANAGEMENT 2011 III KONFERENCJA INTERIM MANAGEMENT 2011 INTERIM MANAGEMENT JAKO ROZWIĄZANIE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Prowadzący: Zbigniew Brzeziński, Prezes Zarządu, Simple Solution, Robert Loranc, Wiceprezes

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O OFERENCIE

INFORMACJE O OFERENCIE INFORMACJE O OFERENCIE Doradztwo i Szkolenia Europejskie 91-426 Łódź, ul. Wierzbowa 4/20 Telefon/fax: (+42) 678 57 34, Telefon komórkowy: 604 477 754 e-mail: m.feter@dise.com.pl www: www.dise.com.pl Działalność

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem kursowym w. przedsiębiorstwie - szkolenie

Zarządzanie ryzykiem kursowym w. przedsiębiorstwie - szkolenie Zarządzanie ryzykiem kursowym w przedsiębiorstwie - szkolenie Szanowni Państwo, Dom Maklerskim TMS Brokers we współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą i Wielkopolską Izbą Przemysłowo Handlową serdecznie zaprasza

Bardziej szczegółowo

Konferencja w ramach projektu ROZWÓJ ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO WSPOMAGAJĄCEJ NIWELOWANIE DWUDZIELNOŚCI

Konferencja w ramach projektu ROZWÓJ ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO WSPOMAGAJĄCEJ NIWELOWANIE DWUDZIELNOŚCI Konferencja w ramach projektu ROZWÓJ ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO WSPOMAGAJĄCEJ NIWELOWANIE DWUDZIELNOŚCI PODZIAŁU WOJEWÓDZTWA 8 lipca 2010 r. E-GOSPODARKA WYKORZYSTAĆ

Bardziej szczegółowo

Giełda. Podstawy inwestowania SPIS TREŚCI

Giełda. Podstawy inwestowania SPIS TREŚCI Giełda. Podstawy inwestowania SPIS TREŚCI Zaremba Adam Wprowadzenie Część I. Zanim zaczniesz inwestować Rozdział 1. Jak wybrać dom maklerski? Na co zwracać uwagę? Opłaty i prowizje Oferta kredytowa Oferta

Bardziej szczegółowo

Czy ostatnie odbicie na parkietach to zaledwie światełko w kryzysowym tunelu, czy poważniejsza zmiany trendu? Domy maklerskie liczą, że to drugie.

Czy ostatnie odbicie na parkietach to zaledwie światełko w kryzysowym tunelu, czy poważniejsza zmiany trendu? Domy maklerskie liczą, że to drugie. Czy ostatnie odbicie na parkietach to zaledwie światełko w kryzysowym tunelu, czy poważniejsza zmiany trendu? Domy maklerskie liczą, że to drugie. Czy ostatnie odbicie na parkietach to zaledwie światełko

Bardziej szczegółowo

Otwarte fundusze inwestycyjne. Zasady są proste.

Otwarte fundusze inwestycyjne. Zasady są proste. Otwarte fundusze inwestycyjne. Zasady są proste. Autor: Maciej Rogala Czy fundusz inwestycyjny jest ofertą dla Ciebie? Sprawdź to, zanim powierzysz mu pieniądze... Oceń fundusz inwestycyjny pod kątem swoich

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 30.03.2015. ING Konto Funduszowe SFIO

Warszawa, 30.03.2015. ING Konto Funduszowe SFIO Warszawa, 30.03.2015 ING Konto Funduszowe SFIO ING BANK ŚLĄSKI od lat zachęca do oszczędzania. Jeden z wiodących banków dla klienta detalicznego: W obrębie oferty oszczędnościowej z ponad 8% udziałem w

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem kursowym w. przedsiębiorstwie - szkolenie

Zarządzanie ryzykiem kursowym w. przedsiębiorstwie - szkolenie Zarządzanie ryzykiem kursowym w przedsiębiorstwie - szkolenie Szanowni Państwo, Dom Maklerskim TMS Brokers we współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą serdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnych Warsztatach,

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA MENEDŻERSKIE

SZKOLENIA MENEDŻERSKIE SZKOLENIA MENEDŻERSKIE PAKIET SZKOLEŃ DOSKONALĄCYCH KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I REZERWOWEJ Bankowości i Finansów Sp. z o. o. 1 MIĘDZYNARODOWA SZKOŁA BANKOWOŚCI I FINANSÓW to ponad 23

Bardziej szczegółowo

Kapitalny senior emerytura nie musi być tylko z ZUS

Kapitalny senior emerytura nie musi być tylko z ZUS Kapitalny senior emerytura nie musi być tylko z ZUS Podstawowe zasady inwestowania na giełdzie Remigiusz Lipiec Kraków, 13 października 2014r. 1 Podstawowe zasady inwestowania Określ cel inwestowania,

Bardziej szczegółowo

MIROSŁAWA CAPIGA. m #

MIROSŁAWA CAPIGA. m # MIROSŁAWA CAPIGA m # Katowice 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 CZĘŚĆ I DWUSZCZEBLOWOŚĆ SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE Rozdział 1 SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO 15 1.1. System bankowy jako element rynkowego systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia niestacjonarne II stopnia, rok akademicki 2013/2014. Wybór specjalności na kierunku Finanse i Rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia niestacjonarne II stopnia, rok akademicki 2013/2014. Wybór specjalności na kierunku Finanse i Rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych Studia niestacjonarne II stopnia, rok akademicki 2013/2014 Wybór specjalności na kierunku Finanse i Rachunkowość PRZEDMIOTY KIERUNKOWE 1. Polityka pieniężna 2. Zarządzanie instytucjami

Bardziej szczegółowo

Seryjny twórca firm. Wpisany przez Eliza Więcław

Seryjny twórca firm. Wpisany przez Eliza Więcław Współwłaściciel pośrednika finansowego Doradcy24, założyciel firmy windykacyjnej Ultimo, bliski współpracownik Mariusza Łukasiewicza, twórcy Lukasa tak w skrócie można opisać Janusza Tchórzewskiego. Współwłaściciel

Bardziej szczegółowo

Kryzys i Zarządzanie ryzykiem

Kryzys i Zarządzanie ryzykiem Kryzys i Zarządzanie ryzykiem Piotr Banaszyk Katedra Logistyki Międzynarodowej Globalny kryzys ekonomiczny opinie Banku Światowego W 2013 r. gospodarka eurolandu pozostanie w recesji, kurcząc się o 0,1

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 TREŚĆ: Poz.: KOMUNIKATY KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH: 27 Komunikat Nr 20 Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Ranking kredytów gotówkowych Gold Finance

Ranking kredytów gotówkowych Gold Finance Warszawa, 19.03.2010 Ranking kredytów gotówkowych Gold Finance Kredyty gotówkowe cały czas pozostają na cenzurowanym. Banki nie palą się do ich udzielania każdemu zainteresowanemu i konsekwentnie podwyższają

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania a etap rozwoju przedsiębiorstwa

Źródła finansowania a etap rozwoju przedsiębiorstwa Źródła finansowania a etap rozwoju przedsiębiorstwa Sieci Inwestorów Kapitałowych (Aniołów Biznesu) na świecie Roma Toft, MAEŚ Kraków, r. Agenda 1. Fazy rozwoju a finansowanie przedsięwzięcia - problemy

Bardziej szczegółowo

Proces budowania strategii. Prof. zw. dr hab. Krzysztof Opolski Wydzial Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego

Proces budowania strategii. Prof. zw. dr hab. Krzysztof Opolski Wydzial Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Proces budowania strategii Prof. zw. dr hab. Krzysztof Opolski Wydzial Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Strategia nie jest badaniem obecnej sytuacji, ale ćwiczeniem polegającym na wyobrażaniu

Bardziej szczegółowo

Opłata za pakiet. Oprocentowanie rachunku podstawowego. bez opłat 0,01% - PKO VISA Infinite, - MasterCard Platinum

Opłata za pakiet. Oprocentowanie rachunku podstawowego. bez opłat 0,01% - PKO VISA Infinite, - MasterCard Platinum www.privatebanking.pl Dariusz Korczakowski Zestawienie oferty usług typu na dzień 31.03.2015 (na podstawie informacji otrzymanych z banków oraz z ich materiałów reklamowych i stron internetowych, artykułów

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Młody inwestor na giełdzie Strategie inwestycyjne dr Radosław Pietrzyk Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 11 maja 2015 r. Plan prezentacji 1. Co to jest rynek i giełda?

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE NA CELOWNIKU

INNOWACJE NA CELOWNIKU INNOWACJE NA CELOWNIKU 1 Kim jesteśmy? - Istniejemy na rynku od 2005 roku - Pracujemy w gronie 15 specjalistów wysokiej klasy - w 2009 pomyślnie przeszliśmy audyt technologiczny, otrzymując opinię firma

Bardziej szczegółowo

II Kongres Finansów Publicznych

II Kongres Finansów Publicznych II Kongres Finansów Publicznych Kryzys szansą rozwoju 4-5 października 2012 r. Hotel Qubus, Kraków, ul. Nadwiślańska 6 Stagnacja i ograniczenie możliwości inwestowania we własny rozwój to chyba najgorsza

Bardziej szczegółowo

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku dr Jacek Płocharz Warunki działania przedsiębiorstw! Na koniec 2003 roku działało w Polsce 3.581,6

Bardziej szczegółowo

Stopień zawodowy Certyfikowany Konsultant ds. Finansowych

Stopień zawodowy Certyfikowany Konsultant ds. Finansowych Stopień zawodowy Certyfikowany Konsultant ds. Finansowych - jako narzędzie poprawy jakości obsługi System Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej Czym jest System Standardów? Jest to system certyfikacji

Bardziej szczegółowo