Szanowni Państwo, Kierownicy Wydziałów Ekonomiczno Handlowych :

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szanowni Państwo, Kierownicy Wydziałów Ekonomiczno Handlowych :"

Transkrypt

1 Szanowni Państwo, Przystąpienie Chin do Światowej Organizacji Handlu (WTO) bezsprzecznie wejdzie do historii jako jeden z najważniejszych kroków w kierunku kształtowania krajobrazu globalnej gospodarki XXI wieku. Obecność Chin w WTO wróży dobrze dla pełnej integracji kraju z gospodarką światową. Z jednej strony nastąpi zliberalizowanie i otwarcie gospodarki, z drugiej strony kraj ten podąża w kierunku bardziej przewidywalnego i jawnego środowiska handlowego, opartego na systemie norm regulujących wzajemne stosunki państw członkowskich w zakresie wymiany towarowej, handlu usługami i prawami własności intelektualnej. Warunki dostępu do rynku chińskiego dla firm zagranicznych zmienią się znacząco z korzyścią dla obu stron. Tradycyjnie uznawany za bramę do Chin, Hongkong, zlokalizowany w delcie Rzeki Perłowej, oraz Szanghaj strategiczny punkt rzeki Jangcy, powszechnie znany mediator mają do odegrania swoja historyczną rolę w tej nowej rzeczywistości. Nowa rzeczywistość to również nowe możliwości i wyzwania dla intensyfikacji polskiego eksportu, podejmowania działalności inwestycyjnej i korzystnej wymiany handlowej. Zamiarem autorów niniejszej publikacji jest znacznie przybliżenie polskim handlowcom informacji na temat tych dwóch najważniejszych i dynamicznie rozwijających się ośrodków życia gospodarczego w rejonie Chińskiej Republiki Ludowej. Wyrażamy nadzieję, że podane przez nas informacje umożliwią Państwu w miarę swobodne poruszanie się w gospodarczej rzeczywistości Hongkongu i Szanghaju umożliwią podejmowanie decyzji dotyczących wymiany handlowej i współpracy gospodarczej z tymi miastami. Koszt niniejszej publikacji pokryty został ze środków promocyjnych Ministerstwa Gospodarki. Kierownicy Wydziałów Ekonomiczno Handlowych : KG RP w Hongkongu Romuald Morawski Konsul KGRP w Szanghaju Marek Pleciński Konsul

2 . CHINY CZŁONKIEM WTO Wejście Smoka A. DOSTĘP DO RYNKU CHIŃSKIEGO Restrykcje związane ze sprzedażą towarów na rynku chińskim przez zagranicznych producentów (obejmujących Hongkong) zostaną zniesione. Przestaną obowiązywać również wymagania obejmujące bilans walut zagranicznych oraz wyników w handlu eksporcie. Wytwórcy z Hongkongu, którzy produkują swoje towary w fabrykach na terenie Chin będą mieli wolny dostęp do tego rynku. Wyprodukowane lokalnie dobra konsumenckie w dalszym ciągu będą miały przewagę pod względem cen nad produktami importowanymi pomimo redukcji taryf i wycofywania niektórych taryf zakładając, iż większość towarów będzie w dalszym ciągu znajdować się na co najmniej 10% poziomie. Znaczące zwiększenie możliwości dla firm zagranicznych, gdyż zarówno miejscowe jak i zagraniczne przedsiębiorstwa będą mogły większość produktów to dowolnego regionu w Chinach w trzy lata po wejściu do WTO. Firmy zagraniczne będą mogły angażować się w pełny zakres usług dystrybucyjnych po trzy-letnim okresie przejściowym dla większości produktów. Restrykcje na inwestycje w wielu ważnych usługach takich jak dystrybucja, telekomunikacja, usługi finansowe, profesjonalne, biznesowe, audiowizualne oraz turystyczne zostaną złagodzone. Sektor usług telekomunikacyjnych, obejmujących Internet zostanie otwarty dla zagranicznej partycypacji po raz pierwszy. W przypadku większości usług, liberalizacja dostępu do rynku będzie stopniowo wprowadzana w okresie do 6 lat. Większość należących do obcokrajowców firm lub join-ventures z udziałem kapitału zagranicznego będzie stopniowo mogła zacząć funkcjonować a wszelkie ilościowe i geograficzne restrykcjami będą progresywnie likwidowane. Obszar ich działalności bedzie również rozszerzany w większości przypadków. W sektorze bankowym dla przykładu, banki zagraniczne będą w stanie obsługiwać zarówno lokalnych jak i zagranicznych klientów i zarówno w lokalnej walucie jak i zagranicznych w ciągu 5 lat od wstąpienia Chin do WTO. B. DOSTĘP DO ZAGRANICZNYCH RYNKOW Generalnie bezpieczniejszy dostęp do zagranicznych rynków dla firm chińskich. Sektor tekstylny i odzieżowy będzie się stopniowo integrował z Ogólną Umową o Taryfach Handlu (General Agrement on Tarrifs) z 1994 roku, co oznacza, iż restrykcje ilościowe na tekstylia i odzież będą stopniowo eliminowane do końca 2004 roku. Nieograniczony wzrost eksportu chińskich towarów jest jednakże mało prawdopodobny ze względu na specyficzne podstawy prawne, na podstawie których produkty chińskie podlegają bardziej surowym ograniczeniom i mechanizmom antydampingowym. Chińskie tekstylia i odzież będą podlegały wspomnianym powyżej ograniczeniom do 2008 roku. Dzięki nim inni członkowie WTO mogą podejmować działania limitujące eksport chiński w przypadku zakłóceń spowodowanych przez chińskie produkty tekstylne. 2

3 Dodatkowo, do 15 lat po wejściu Chin do WTO, producenci chińscy, którzy podlegają procedurom antydampingowym będą musieli się z tym pogodzić, zakładając iż ich sektor będzie podlegał warunkom gospodarki rynkowej. C. BARDZIEJ PRZEWIDYWALNE I JAWNE ŚRODOWISKO HANDLOWE Wejście Chin do WTO implikuje generalnie bardziej jawny i przewidywalny system oparty na zasadach regulujących wymianę towarową pomiędzy Chinami i ich partnerami handlowymi, któremu towarzysza istotne zmiany w chińskim ustawodawstwie, przy czym niektóre z nich zostały już odzwierciedlone w istniejącym reżimie prawnym. Środki bezpieczeństwa wymierzone w chińskie towary eksportowe musza być zgodne zarówno z przejściowym mechanizmem zabezpieczającym umowy wejścia do WTO jak również z Umową WTO o Środkach Bezpieczeństwa. (WTO Agreement on Safeguards) Równolegle, Chiny musza respektować procedury i wymagania WTO wprowadzając swoje środki bezpieczeństwa przeciwko zagranicznym eksporterom. Chiński program subsydiów będzie bardziej przejrzysty ze względu, iż firmy objęte dotacjami na podlegające umowy o subsydiach (Agreement on Subsidies and Countervailing Measeures) będą musiały być podane do wiadomości publicznej po wejściu do WTO. Dostęp do aktualnej polityki subsydacyjnej Chin i programów pomoże zagranicznym przedsiębiorstwom podejmować bardziej świadome decyzje. Po wejściu do WTO, Chiny podejmą negocjacje zmierzające do przystąpienia do Umowy o Zamówieniach Publicznych (WTO Agreement on Procurement, GPA). Jako strona stowarzyszona z powyższą umową, umowy powyżej pewnego limitu, wszystkie podmioty rządowe szczebla centralnego i pod-centralnego, jak również pewne podmioty publiczne będą musiały postępować w jawny sposób. Dostawcy dla innych podmiotów otrzymają jednakowe zasady partycypowania w licytacjach na kontrakty rządowe. Pod względem barier technicznych handlu, procedur licencyjnych, wycen celnych, inspekcji przedwysyłkowych itd., Chiny zobowiązały się do przystosowania prawa w zgodzie z obligacjami w stosunku do WTO, czyniąc je jawniejsze, niedyskryminujące i obiektywne. Pełna implementacja Umowy o Prawach Intelektualnych (Agreement on Trade-Related Intellectual Property Rights, TRIP Agreement) od momentu wstąpienia do WTO oznacza iż ochrona praw intelektualnych będzie prawnie zagwarantowana. Z tego powodu, zmodyfikowano Prawo Patentowe. Podobnie, od momentu wstąpienia do WTO, uaktualnione zostać miało Prawo Ochrony Praw Autorskich i Ochrony Znaków Towarowych (Copyright Law i Trademark Law). Wyeliminowane zostaną także praktyki podwójnych cen i rożne traktowanie towarów na sprzedaż na terenie Chin oraz towarów wyprodukowanych na eksport. 3

4 Spis treści Lp. Treść strona PRZEDMOWA CHINY CZŁONKIEM WTO Wejście Smoka 2 CZĘŚĆ I SZANGHAJ 1 INFORMACJE OGÓLNE Ludność i klimat Szanghaju na tle prowincji podległych 9 kompetencyjnie WEH KG RP w Szanghaju 1.2 Prawno-traktatowe podstawy współpracy pomiędzy Polską 10 a ChRL 1.3 Współpraca regionalna 11 2 GOSPODARKA SZANGHAJU Gospodarka Handel zagraniczny Plany rozwojowe Szanghaju Przeładunki polskich towarów w porcie szanghajskim w 17 latach Port morski w Szanghaju 22 3 INFORMACJE DLA HANDLOWCÓW I INWESTORÓW Największe międzynarodowe imprezy targowe oraz 23 wystawy w 2002 r. 3.2 Inwestycje zagraniczne Działalność inwestycyjna Formy prowadzenia działalności Procedury zakładania firm System podatkowy Cło Strefy ekonomiczne Bariery dostępu do miejscowego rynku Badanie towarów będących przedmiotem handlu 43 zagranicznego 3.11 Ochrona własności intelektualnej Banki w Szanghaju Kontrola płatności zagranicznych Giełda szanghajska Izby handlowo-przemysłowe Zagraniczne izby gospodarcze w Szanghaju Polskie firmy w Szanghaju 59 4 WAŻNIEJSZE RYNKI W SZANGHAJU Rynek przemysłu motoryzacyjnego Rynek wybranych artykułów gospodarstwa domowego Rynek komputerów osobistych Rynek sprzętu audio-video 64 4

5 4.5 Rynek przemysłu spożywczego Rynek przemysłu odzieżowego Rynek przemysłu zegarków Rynek przemysłu obuwniczego Sprzedaż detaliczna w Szanghaju na tle prowincji Anhui, 68 Fujian, Jiangsu i Zhejiang, podległych kompetencyjnie WEH KG RP w Szanghaju 4.10 Stawki celne na wybrane towary po wejściu Chin do WTO 72 w kontekście polskiej oferty eksportowej 5 PRAKTYCZNE INFORMACJE Wizy do ChRL Połączenia lotnicze i kolejowe Komunikacja miejska autobusowa, metro, taksówki Hotele Restauracje Dyskoteki Praktyczne numery teleadresowe Konsulaty w Szanghaju Słowniczek podstawowych wyrazów Święta Etykieta rozmów z chińskimi partnerami 90 6 ATRAKCJE TURYSTYCZNE Wieża telewizyjna Perła Wschodu Stare Miasto Pudong Wybrane muzea Wycieczki autobusem po Szanghaju i okolicach 93 CZEŚĆ II HONGKONG 1 WPROWADZENIE 98 2 GOSPODARKA HONGKONGU W 2001 roku Co nowego? Gospodarka Hongkongu Aktualna sytuacja ekonomiczna Budżet i inicjatywy rządu Hongkongu Przepływ inwestycji Handel zagraniczny Hongkongu Perspektywy rozwoju gospodarczego Hongkongu w roku 2.3 Związki ekonomiczne Hongkongu z Chinami Wymiana handlowa pomiędzy Chinami i Hongkongiem Wymiana handlowa Hongkongu z prowincją Guangdong Wpływ wstąpienia Chin do Światowej Organizacji Handlu (WTO) na Specjalny Region Administracyjny Hongkong (HKSAR) 2.7 Hongkong jako centrum regionalne Rozwój infrastruktury Wymiana Handlowa pomiędzy Hongkongiem i Polska

6 2.10 Możliwości rozwoju wymiany handlowej oraz współpracy pomiędzy Hongkongiem i Polską Inwestycje Hongkongu w Polsce Międzynarodowe Targi i imprezy targowe na terenie Hongkongu w latach PRAKTYKI HANDLOWE Warunki płatności Wielkość zamówienia Dalsza dystrybucja towarów RYNEK KONSUMPCYJNY W HONGKONGU Charakterystyka rynku Typy punków sprzedaży detalicznej w Hongkongu CHARAKTERYSTYKA RYNKU HONGKONGU Rynek przemysłu elektronicznego Rynek przemysłu urządzeń elektrycznych Rynek przemysłu odzieżowego Rynek przemysłu spożywczego Rynek przemysłu komputerowego Rynek przemysłu produkcji gier i zabawek Rynek przemysłu produkcji toreb i artykułów podróżnych Rynek przemysłu produkcji zegarów i zegarków Rynek przemysłu drukarskiego Rynek przemysłu obuwniczego Rynek przemysłu materiałów biurowych i papierniczego Rynek przemysłu meblowego i drzewnego Rynek przemysłu tekstylnego Rynek przemysłu jubilerskiego INFORMACJE DLA HANDLOWCÓW I INWESTORÓW Jak znaleźć partnera w Hongkongu? Inwestowanie w Hongkongu Jak rozpocząć działalność gospodarczą na terenie Hongkongu? Typy przedsiębiorstw w Hongkongu Założenie firmy na terenie Hongkongu Rejestracja zagranicznej firmy na terenie Hongkongu System podatkowy w Hongkongu Warunki dostępu do rynku Hongkongu Cła Licencje Patenty, znaki towarowe i prawa autorskie Standardy jakości Gwarancje kontraktów eksportowych rządu Hongkongu Sprawdzanie firm działających na terenie Hongkongu System bankowy (finansowy) Spedycja i Transport Sztuka negocjacji Lista największych banków na terenie Hongkongu INFORMACJE PRAKTYCZNE 171 6

7 7.1 Położenie geograficzne Ludność i język Klimat Paszport i wiza Zatrudnienie/pozwolenie na prace Dowód tożsamości (Hong Kong Identity Card) Przelot do Hongkongu Lotnisko Waluta Hongkongu Poczta i usługi kurierskie Dni świąteczne w latach roku Godziny Urzędowania Transport publiczny Linie kolejowe Tramwaje Autobusy Promy Taksówki Podróż z Hongkongu do ChRL Wizy do Chin Atrakcje turystyczne Hongkongu Jedzenie i restauracje w Hongkongu Zakwaterowanie Zagrożenia Makao Przydatne adresy internetowe Polskie placówki ekonomiczno-handlowe na terenie 191 Chińskiej Republiki Ludowej: 7.23 Ważniejsze biura linii lotniczych 191 7

8 CZĘŚĆ I SZANGHAJ Miejsce Szanghaju na mapie Chin 8

9 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Ludność i klimat Szanghaju na tle prowincji podległych kompetencyjnie Wydziałowi Ekonomiczno - Handlowemu KG RP w Szanghaju PROWINCJA Wyszczególnienie Szanghaj Jiangsu Zhejiang Fujian Anhui Ludność w mln 16, ,5 62 Powierzchnia w km² Gęstość zaludnienia (osoby/km²) Język Klimat Dialekty: mandaryński i szanghajski Dialekt mandaryński Dialekt mandaryński Dialekt mandaryński Dialekt mandaryński Strefa podzwrotnikowa. Dominującą cechą klimatu jest wysoki stopień wilgotności W Szanghaju dominuje morski subtropikalny klimat, z czterema porami roku, przy czym wiosna i jesień są stosunkowo krótkie. W 2000 roku średnia temperatura wyniosła w Szanhaju 17,6º C. Średnie temperatury i wilgotność powietrza kształtują się jak natępuje: Miesiące Średnie temperatury Średnia wilotność powietrza Marzec - Maj 10º C do 15º C 56% do 59% Czerwiec - Sierpień 21º C do 40º C 62% do 66% Wrzesień - Listopad 18º C do 28º C 55% do 64% Grudzień - Luty - 2º C do 7º C 57% do 62% Prognoza pogody - tel: ( ) 121 9

10 1.2. Prawno-traktatowe podstawy współpracy między Polską a ChRL Stosunki gospodarczo-handlowe między Polską a Chinami reguluje szereg dokumentów, z których najważniejsze to: Umowa między Rządem RP a Rządem ChRL o stosunkach handlowych i gospodarczych podpisana w Warszawie w dniu 13 września 1993 r. Umowa między Rządem PRL a Rządem ChRL w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, zawarta w Pekinie 7 czerwca 1988 r., Umowa między Rządem PRL a Rządem ChRL w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, zawarta w Pekinie w dniu 7 czerwca 1988 r., Umowa fitosanitarna między Rządem RP i Rządem ChRL, zawarta w Pekinie 22 września 1994 r., Umowa o współpracy naukowo-technicznej, podpisana w Pekinie dnia 13 kwietnia 1995 r., Umowa między Rządem PRL a Rządem ChRL o cywilnej komunikacji lotniczej, podpisana w Pekinie w dniu 20 czerwca 1986 r., Porozumienie o współpracy w zakresie wzajemnego uznawania badań, certyfikatów i znaków zgodności wyrobów, zawarte między Polskim Centrum Badań i Certyfikacji RP i Państwowym Zarządem Kontroli Towarów Eksportowanych i Importowanych ChRL., podpisane w Pekinie w dniu 15 grudnia 1995 r., Porozumienie między Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. i Bank of China o otwarciu linii kredytowej na finansowanie polskiego eksporu inwestycyjnego do Chin, podpisane w Warszawie w maju 1996 r., Umowa między Rządem RP a Rządem ChRL o współpracy w transporcie morskim, podpisana w Warszawie w październiku 1996 r., Umowa o współpracy w zakresie zapewnienia warunków zdrowotnych produktom pochodzenia zwierzęcego, będącym przedmiotem wzajemnego obrotu handlowego podpisana pomiędzy Ministerstwem Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej RP a Ministerstwe Rolnictwa ChRL, podpisana w Pekinie w listopadzie 1997 r. Umowa międzyrządowa o utworzeniu Chińsko-Polskiego Towarzystwa Okrętowego Chipolbrok S. A., z siedzibą Centrali w Szanghaju, podpisana w 1951 r. Chipolbrok jest najdłużej działającym polskim przedsiębiorstwem na terenie ChRL. W roku 2001 przedsiębiorstwo obchodziło pięćdziesiątą rocznicę istnienia firmy. Umowa o współpracy finansowej, podpisana w dniu r. w Warszawie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej, na podstawie której Rząd Rzeczypospolitej Polskiej udzieli Rządowi Chińskiej Republiki Ludowej kredytu w wysokości 85 mln USD na finansowanie 100% wartości kontraktów ( maszyny, wyposażenie i materiały produkowane w Polsce, a także usługi włączając technologie) realizowanych przez polskich eksporterów w Chinach z zakresu ochrony środowiska. 10

11 1.3. Współpraca regionalna Szanghaj ma podpisaną umowę o współpracy miast siostrzanych z Gdańskiem. Wykaz wszystkich porozumień o współpracy pomiędzy polskimi województwami i miastami a chińskimi prowincjami i miastami Lp Porozumienia o współpracy (porozumienia zaznaczone tłustym drukiem dotyczą okręgu działania WEH KG RP w Szanghaju) Data podpisania 1 b.województwo tarnobrzeskie z regionem Guangxi b.województwo olsztyńskie z prowincją Heilongjiang Szczecin i miasto Dalian (prow. Liaoning) b.województwo opolskie i Autonomiczny Region Mongolii Wewnętrznej b.województwo warszawskie z prwincją Jilin b.województwo płockie z rejonem Yancheng (prow. Jiangsu) b.województwo bielskie z prowincją Hebei b.województwo bydgoskie z prowincją Hubei b.województwo legnickie z prowincją Shandong Gdańsk z Szanghajem b.województwo wrocławskie z prowincją Anhui 12 b.województwo krakowskie z prowincją Jiangsu 13 b.województwo lubelskie z prowincją Shanxi 11

12 2. GOSPODARKA SZANGHAJU 2.1 Gospodarka i w skali światowej. Miasto Szanghaj, to największy w Chinach ośrodek przemysłowo finansowy. Miasto mające powierzchnię km kw., zamieszkiwane jest przez 16,7 mln mieszkańców. W ciągu ostatniej dekady przekształciło się w metropolię o coraz większym znaczeniu nie tylko w Chinach, ale Wskaźnik wzrostu ekonomicznego wyniósł w 2001 r proc., a Szanghaj stał się pierwszym ośrodkiem gospodarczym w ChRL. Wartość produkcji przemysłowej osiągnęła poziom mld yuanów (tj mld US$), co oznaczało wzrost o 13.3 proc. w stosunku do wyników roku Największy postęp odnotowano w dziedzinie przemysłu informatycznego 39.1 proc.; wartość produkcji wyniosła 79.6 mld yuanów (9.62 mld US$). Prawie połowa produkcji przemysłowej przypadała na 6 wiodących branż: metalurgia (w tym głównie stal), petrochemia, motoryzacja, energetyka, telekomunikacja, produkcja artykułów gospodarstwa domowego), wynosząc mld yuanów (39.8 mld US$), co oznaczało wzrost o 18.7 proc. w stosunku do roku Projekty o wartości powyżej 10 mln US$ (łącznie: 4,33 mld US$) stanowiły 67.7% wszystkich zakontraktowanych inwestycji zagranicznych. Najważniejszymi inwestorami pozostają Japonia, USA, Singapur, Niemcy, Hongkong i Tajwan. W roku 2001 PKB Szanghaju wyniósł 60,42 mld USD, co stanowi 10,2% wzrost w stosunku do roku Dynamika wzrostu wskaźnika PKB Szanghaju jest o 2,9% wyższa od średniej wzrostu gospodarczego w ChRL wynoszącego w 2001 r. 7,3%. W Szanghaju bardzo dynamicznie rozwija się budownictwo obiektów mieszkalnych i użyteczności publicznej. Miasto posiada aktualnie ponad 2000 budynków o wysokości przekraczającej 60 m. 12

13 Podstawowe wskaźniki rozwoju ekonomicznego Szanghaju w latach L p Treść wielkość wzrost w % wielkość wzrost wielkość wzrost wielkość w % w % wzrost w % 1 Populacja (mln) 14,64* bd 14,74* 0,05 16,74* 13,5 16,74* 2 GDP (mld USD) 44,65 10,1 48,849 9,4 54,83 12,6 60,42 10,2 3 GDP na 1 mieszkańc bd , , a w USD 4 Obroty hz w mld USD 31,35 bd 38,604 23,1 54,41 40,95 60,89 11,9 5 Eksport w mld USD 15,96 5,9 18,785 17,7 25,26 34,4 27, Import w mld USD 15,39 4,6 19, ,15 33, Ilość projektów inwestycyj , ,5 nych 8 Wartość inwestycji zagraniczn 5,848 9,92 4, ,39 55,7 7,37 15,3 ych w mld USD *) łącznie z zameldowanymi czasowo. Dane z 2000 roku pochodzą ze spisu ludności w ChRL z listopada 2000 r. Źródła: Jiefang Daily, Shanghaj Daily, Powyższe dane jednoznacznie potwierdzają bardzo wysoką dynamikę rozwoju miasta na tle nie tylko całej gospodarki Chin, ale także innych regionów świata. 2.2 Handel Zagraniczny Wysokość obrotów handlowych Szanghaju z zagranicą wyniosła w 2001 r. według statystyk miejscowego Urzędu Celnego 60,89 mld USD, co stanowi 11,9% wzrost w stosunku do roku 2000, w tym eksport wyniósł 27,62 mld. USD. Ujemne saldo w wysokości 5,65 mld USD wynika głównie ze spowolnienia gospodarki światowej. Gospodarka Szanghaju odnotowuje deficyt handlowy od 1999 r. W eksporcie odnotowano spadek sprzedaży m.in w stosunku do Japonii i USA i wzrost sprzedaży do krajów Unii Europejskiej i Hongkongu, odpowiednio 16,9 i 13,8%. 13

14 Lp Treść wielkość wzrost wielkość wzrost wielkość wzrost wielkość wzrost w % w % w % w % Obroty hz w mld USD 31,35 bd 38,604 23,1 54,41 40,95 60,89 11,9 Eksport w mld USD 15,96 5,9 18,785 17,7 25,26 34,4 27,62 9 Import w mld USD 15,39 4,6 19, ,15 33,27 14 Od 1999 roku zwiększa się ujemne saldo w handlu zagranicznym Szanghaju, w latach wynosi odpowiednio: 1.03 mld US$, 3.9 mld US$, 5,65 mld US$. W 2000 roku Szanghaj utrzymywał kontakty handlowe w eksporcie z 218 krajami i regionami, natomiast w imporcie ze 198. Listę 10-ciu krajów - największych partnerów handlowych Szanghaju w 2000 r. przedstawia poniższa tabela: Waluta: mln USD Eksport Lp Kraj wartość % udział w eksporcie ogółem Import Lp Kraj wartość % udział w imporcie ogółem Japonia ,0 1 Japonia ,0 2 USA ,2 2 USA ,7 3 Hong Kong ,1 3 Niemcy ,1 4 Korea Płd ,2 4 Korea Płd ,1 5 Niemcy 948 3,8 5 Taiwan ,7 6 Singapur 788 3,1 6 Hong Kong ,7 7 Wielka Brytania 707 2,8 7 Singapur 939 3,2 8 Holandia 616 2,5 8 Francja 795 2,7 9 Taiwan 567 2,3 9 Kanada 703 2,4 10 Włochy 498 2,0 10 Włochy 481 1,7 Razem ,7 Razem Źródło: Almanac of China`s Foreign Economic Relations and Trade 2001 Eksport

15 Po stronie eksportu Szanghaju znajdują się 62 główne pozycje towarowe, których wartość jednostkowa przekroczyła 50 mln USD (26,11% eksportu ogółem). Wymienić tu należy m.in. telefony komórkowe, kontenery do przewozów towarów na statkach, kamery Video, odtwarzacze CD, ubrania z bawełny, faxy, kuchenki mikrofalowe, aparaty fotograficzne, tusz do drukarek, akcesoria do fotokopiarek. Import 2000 W imporcie 54 pozycje towarowe stanowią 23,19% importu ogółem, wśród których znajdują się m.in. części i akcesoria do odtwarzaczy video, drukarki laserowe, twarde dyski do komputerów, proszek tytanowy, windy pasażerskie, małe przetwarzacze cyfrowe, tusz do drukarek, oprzyrządowanie do telefonii cyfrowej. 2.3 Plany rozwojowe Szanghaju W 2001 r. zaczęto porządkować w Szanghaju całe sektory gospodarki. Zamierzenia dotyczą utworzenia pięciu wiodących baz przemysłowych o znaczeniu krajowym w: Informatyce i elektronice (m.in. obwody scalone, oprogramowanie do komputerów, komputery, sprzęt do utrzymywania łączności), Metalurgii (koncentracja na wybranych gatunkach wysokiej jakości stali), Przemyśle chemicznym i petrochemicznym (m.in. przetwórstwo gazu ziemnego, produkcja komponentów chemicznych o wysokim stopniu przetworzenia), Energetyce, transporcie i ochronie środowiska (m.in. produkcja nowoczesnych generatorów sterowanych numerycznie, aparatury do ochrony środowiska, środków transportu morskiego i miejskiego), Przemyśle motoryzacyjnym (koncentracja i zwiększenie produkcji samochodów i części zamiennych). Powyższe prace będą kontynuowane w 2002 r i w następnych latach. W dniu 30 stycznia 2002 r. kandydatura Szanghaju została jako pierwsza oficjalnie zgłoszona do Międzynarodowego Biura Wystaw w Paryżu do organizacji EXPO 20 Do organizacji wystawy Szanghaj przygotowuje się od dłuższego czasu. W 1999 roku władze miasta powołały do życia Komitet Organizacyjny, którego celem jest koordynowanie wszystkich prac związanych z przygotowaniem się do tego przedsięwzięcia, realizowanego pod hasłem Better City, Better Life (przejęte od greckiego filozofa Arystotelesa). Z myślą m.in. o tej wystawie, władze Szanghaju zatwierdziły w dniu 10 stycznia 2002 r. gigantyczny program związany ze stworzeniem w ciągu 15

16 najbliższych 10 lat wokół najbardziej atrakcyjnej części miasta wzdłuż rzeki Huangpu (dzielącej miasto na dwie części) światowej klasy centrum turystycznego. Inwestycja ma obejmować swym zasięgiem 22,6 km² miasta, w tym 61,5% nowej dzielnicy Pudong. W styczniu 2002 r. zaczęto wyburzać stare kamienice, fabryki chemiczne i magazyny portowe nad rzeką Huangpu. Potrzeby związane z modernizacją miasta i przygotowaniem do wystawy szacuje się na 2,5 mld. USD. W ciągu najbliższych lat ma być zrealizowanych szereg inwestycji mających na celu sprawne przeprowadzenie wystawy. Dotyczy to przede wszystkim infrastruktury komunikacyjnej. Drogi, mosty, tunele Do końca 2002 r. ma być realizowanych 7 projektów budowy autostrad o łącznej długości 235 km. Ogólna długość autostrad w Szanghaju na koniec 2002 roku ma wynosić 500 km. Budowany jest kolejny czwarty most nad rzeką Huangpu oraz czwarty dwupoziomowy tunel pod rzeką Huangpu o długości metrów, łączący dwie części miasta. Będzie to pierwsza tego typu inwestycja na świecie. Po górnym poziomie o wysokości 2,6 m będzie prowadzony ruch samochodów osobowych po trzech pasach ruchu w obie strony, a dolny poziom, o wysokości 4 m także z trzema pasami ruchu w obie strony będzie przeznaczony dla samochodów ciężarowych. Zakończenie budowy mostu przewidziane jest na koniec 2002 r., natomiast zakończenie prac i oddanie tunelu do eksploatacji przewidziane jest na połowę 2004 r. Ponadto na obrzeżach miasta ma być oddany do użytku do końca 2002 r. piąty tunel pod rzeką Huangpu. Transport kolejowy Szanghaj posiada trzy linie metra w tym jedną naziemną, o łącznej długości 91 km. Do końca 2002 r. ma przybyć kolejne 109 km. W 2001 r. zaczęto budowę drugiego dworca kolejowego. W 2003 roku ma być oddana do eksploatacji kolej magnetyczna łącząca centrum miasta z lotniskiem Pudong (odległość 33 km). Podróż koleją rozwijającą szybkość 430 km/godz. ma wynosić na lotnisko około 8 minut. 16

17 Transport lotniczy Na nowym lotnisku Pudong ma być zbudowany kolejny drugi pas startowy. Obecne zdolności przeładunkowe lotniska wynoszą 20 mln ludzi rocznie. Docelowa przepustowość ma wynosić 70 mln pasażerów. 2.4 Przeładunki polskich towarów w porcie szanghajskim w latach (dane według Szanghajskiego Urządu Celnego) wartość w tys. USD Kod Wyszczególnienie Eksport Import PCN O G Ó Ł E M Ryby i skorupiaki, mięczaki i inne bezkregowce wodne Produkty mleczarskie, jaja ptasie, miód naturalny, jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego 05 ProdukTy pochodzenia zwierzęcego Warzywa oraz niektóre korzenie i bulwy jadalne Kawa, herbara, herbata paragwajska i przyprawy Nasiona i owoce oleiste, ziarna, nasiona i owoce różne, rośliny przemysłowe i lecznicze, słoma i pasza Szelak; gumy, żywice oraz inne soki i ekstrakty roślinne

18 14 Materiały roślinne do wyplatania, produkty pochodzenia roślinnego gdzie indziej nie wymienione Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego oraz 15 produkty ich rozkładu; gotowe 0 40 tłuszcze jadalne; woski 0 0 pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego 17 Cukry i wyroby cukiernicze Różne przetwory spożywcze Pozostałości i odpady przemysłu spożywczego, gotowa pasza dla zwierząt Tytoń i przemysłowe namiastki tytoniu Paliwa mineralne, oleje mineralne i 27 produkty ich destylacji, substancje bitumiczne, woski mineralne Chemikalia nieorganiczne, organiczne lub nieorganiczne 28 związki metali szlachetnych, metali ziem rzadkich oraz pierwiastków promieniotwórczych lub izotopów 29 Chemikalia organiczne Produkty farmaceutyczne Ekstrakty garbników i środków barwiących, garbniki i ich 32 pochodne, barwniki, pigmenty i inne substancje barwiace, farby i lakiery, kit i inne masy uszczelniające, atramenty 33 Olejki eteryczne i rezinoidy, preparaty perfumenryjne, kosmetyczne i toaletowe Mydło, organiczne środki powierzchniowo czynne, preparaty 34 piorące, preparaty smarowe, woski syntetyczne, woski preparowane, preparaty do czyszczenia i szorowania itp. 35 Substancje białkowe, skrobie modyfikowane, kleje, enzymy

19 36 Materiały wybuchowe, produkty pirotechniczne, zapałki, stopy piroforyczne, niektóre materiały łatwo palne Produkty chemiczne różne Tworzywa sztuczne i wyroby z nich Kauczuk i wyroby z kauczuku Skóry i skóryki surowe(z wyjątkiem skór futerkowych) oraz skóry wyprawione Skóry i skórki surowe oraz skóry wyprawione Skóry futerkowe i futra sztuczne; wyroby z nich Drewno i wyroby z drewna, węgiel drzewny Korek i wyroby z korka Wyroby ze słomy, z esparto i 46 innych materiałów do wyplatania; wyroby koszykarskie oraz wyroby z wikliny 47 Ścier drzewny lub z innego włóknistego materiału celulozowego; odpady papieru lub tektury 48 Papier i tektura, wyroby z masy papierniczej, papieru lub tektury Książki, gazety, obrazki i inne wyroby przemysłu poligraficznego; manuskrypty, maszynopisy I plany 50 Jedwab Wełna, cienka lub gruba sierść zwierzęca, przędza i tkanina z włosia końskiego Bawełna Pozostałe roślinne włókna tekstylne, przędza papierowa i tkaniny z przędzy papierowej 54 Włókna chemiczne ciągłe Włókna chemiczne cięte

20 56 Wata, filc i włókniny, przędze specjalne, szpagat, powrozy, linki i liny oraz wyroby z nich 57 Dywany inne włókiennicze wykładziny podłogowe Tkaniny specjalne, tkaniny z okrywą włókienną, koronki, tkaniny obiciowe, pasmanteria, hafty Materiały włokiennicze płaskie 59 impregnowane, pokrywane, powlekane lub laminowane; wyroby włókiennicze do celów technicznych 60 Dzianiny i wyroby szydełkowane Odzież i dodatki odzieżowe dziane lub szydełkowane Odzież i dodatki odzieżowe, bez dzianych i szydełkowanych Inne konfekcjonowane artykuły 63 włókiennicze, zestawy, odzież używana i używane artykuły włókiennicze, szmaty 64 Obuwie, getry i wyroby podobne ich części 65 Nakrycia głowy i ich części Parasole, parasole 66 przeciwsłoneczne, laski, laski z siodełkiem, bicze, szpicruty i ich części 67 Preparowane pióra i puch oraz wyroby z piór lub puchu; sztuczne kwiaty; wyroby z włosów ludzkich Wyroby z kamieni, gipsu, cementu, 68 azbestu, miki i podobnych materiałów Wyroby ceramiczne Szkło i wyroby ze szkła Perły naturalne lub hodowlane, kamienie szlachetne lub półszlachetne, metale szlachetne, metale platerowane metalem szlachetnym i wyroby z nich, sztuczna biżuteria, monety 72 Żelazo, żeliwo i stal Wyroby z żeliwa i stal

Kierunki 2013: Raport Banku DnB NORD i Deloitte Business Consulting. Rafał Antczak, Deloitte

Kierunki 2013: Raport Banku DnB NORD i Deloitte Business Consulting. Rafał Antczak, Deloitte Kierunki 2013: Raport Banku DnB NORD i Deloitte Business Consulting. Rafał Antczak, Deloitte Co kryzys w Chinach może oznaczać dla Polski? Znaczenie Chin Kryzys chiński? Model zależności Polski od Chin

Bardziej szczegółowo

Targi China Import and Export Fair. w Kantonie

Targi China Import and Export Fair. w Kantonie Targi China Import and Export Fair w Kantonie Zapraszamy na organizowane przez nas od ponad 10 lat wyjazdy biznesowe na największe na świecie targi wielobranżowe: Targi China Import and Export Fair w Kantonie,

Bardziej szczegółowo

Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09

Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09 Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09 2 Greckie towary sprzedawane są głównie do krajów UE - Włoch, Niemiec, Bułgarii i na Cypr. Polska jako partner handlowy zajmuje 27. miejsce. W 2013 roku 46,4

Bardziej szczegółowo

LP SEKCJA DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA TYP. 1 SEKCJA C 20 20.1 20.11 20.11.Z Produkcja gazów technicznych Medium-high-technology

LP SEKCJA DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA TYP. 1 SEKCJA C 20 20.1 20.11 20.11.Z Produkcja gazów technicznych Medium-high-technology Lista działalności (wytwórczych i usługowych) z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii LP SEKCJA DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA TYP 1 SEKCJA C 20 20.1 20.11 20.11.Z Produkcja gazów

Bardziej szczegółowo

Lista działalności (wytwórczych i usługowych) z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii

Lista działalności (wytwórczych i usługowych) z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii Lista działalności (wytwórczych i usługowych) z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii LP SEKCJA DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA TYP 1 SEKCJA C 20 20.1 20.11 20.11.Z Produkcja gazów

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie biznesu i inwestowanie na Białorusi

Prowadzenie biznesu i inwestowanie na Białorusi Warszawa, dnia 26 lutego roku Prowadzenie biznesu i inwestowanie na Białorusi Nowe możliwości dla polskiego biznesu 1 Białoruś. Fakty Stolica Mińsk Powierzchnia całkowita 207 600 km² Liczba ludności ()

Bardziej szczegółowo

Brama Unii Celnej: Białoruś. Ambasada Republiki Białoruś w Rzeczypospolitej Polskiej

Brama Unii Celnej: Białoruś. Ambasada Republiki Białoruś w Rzeczypospolitej Polskiej Brama Unii Celnej: Białoruś 1 UNIA CELNA Powierzchnia: 20 031 000 km² Ludność: 169 mln. PKB: USD 2,7 bln. (4 % światowego PKB) Handlowy obrót zewnętrzny: USD 913 mld. 2 Co daje Unia Celna i WPG? Swobodny

Bardziej szczegółowo

Jak wprowadzić produkty spożywcze na rynek w Chinach poprzez Szanghaj Xijiao International?

Jak wprowadzić produkty spożywcze na rynek w Chinach poprzez Szanghaj Xijiao International? Jak wprowadzić produkty spożywcze na rynek w Chinach poprzez Szanghaj Xijiao International? dr Jerzy Rzymanek, Klaster Eksport Promocja Azja, Robayu Corp. Sp. z o.o. Shanghai XiJiao International Agricultural

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać 2015-07-13 13:10:08

Co kupić, a co sprzedać 2015-07-13 13:10:08 Co kupić, a co sprzedać 2015-07-13 13:10:08 2 Głównym partnerem handlowym Egiptu jest Unia Europejska. Egipski rynek jest w znacznym stopniu chroniony, zwłaszcza w przypadku importu towarów konsumpcyjnych.

Bardziej szczegółowo

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Katowice. Rok założenia: lipiec 2013 r. Wpis do KRS: Numer NIP: posiada Numer REGON: posiada

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Katowice. Rok założenia: lipiec 2013 r. Wpis do KRS: Numer NIP: posiada Numer REGON: posiada Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Katowice Rok założenia: lipiec 2013 r. Wpis do KRS: Numer NIP: posiada Numer REGON: posiada Ilość wspólników: 2 (osoby fizyczne) 5 000,00 zł (pięć tysięcy) Brak

Bardziej szczegółowo

Czego wymaga fiskus 2015-06-15 13:34:27

Czego wymaga fiskus 2015-06-15 13:34:27 Czego wymaga fiskus 2015-06-15 13:34:27 2 W Irlandii obowiązują dwie stawki PIT 20 proc. i 41 proc., a progi zależą od sytuacji rodzinnej podatnika. Stawka podstawowa podatku od dochodów spółek, czyli

Bardziej szczegółowo

Czego wymaga fiskus 2015-06-16 11:38:45

Czego wymaga fiskus 2015-06-16 11:38:45 Czego wymaga fiskus 2015-06-16 11:38:45 2 Turcja zawarła z ponad 60 krajami, w tym z Polską i z większością państw UE, umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Rodzaje podatków: VAT CIT PIT konsumpcyjny

Bardziej szczegółowo

Praktyczne wskazówki dla polskich spółek działających w Hong Kongu. 25 września 2014 r.

Praktyczne wskazówki dla polskich spółek działających w Hong Kongu. 25 września 2014 r. Praktyczne wskazówki dla polskich spółek działających w Hong Kongu 25 września 2014 r. Hong Kong specjalne miejsce dla biznesu Hong Kong: Specjalny region administracyjny Chin co roku pierwsze miejsce

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Polski w 2012 roku

Handel zagraniczny Polski w 2012 roku Handel zagraniczny Polski w 2012 roku JANUSZ PIECHOCIŃSKI Luty 2013 Obroty towarowe Polski z zagranicą w latach 2000-2013 mld EUR 160 Redukcja deficytu w latach 2008-2012 o ponad 60%, tj. o 16,5 mld EUR.

Bardziej szczegółowo

POTENCJAŁ EKSPORTOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ORAZ INSTRUMENTY WSPARCIA EKSPORTU. Piotr Słojewski Wiceprezes Zarządu Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.

POTENCJAŁ EKSPORTOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ORAZ INSTRUMENTY WSPARCIA EKSPORTU. Piotr Słojewski Wiceprezes Zarządu Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. POTENCJAŁ EKSPORTOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ORAZ INSTRUMENTY WSPARCIA EKSPORTU Piotr Słojewski Wiceprezes Zarządu Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. EKSPORT MAZOWSZA NA TLE KRAJU Wartość eksportu z Mazowsza

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 marca 2015 r. Poz. 379 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 12 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania

Bardziej szczegółowo

Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29

Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29 Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29 2 Eksport jest siłą napędową niemieckiej gospodarki. Niemcy są także znaczącym importerem surowców, głównie energetycznych, ale i wysoko przetworzonych wyrobów

Bardziej szczegółowo

Formy inwestycji zagranicznych w Polsce

Formy inwestycji zagranicznych w Polsce Elżbieta Ostrowska Uniwersytet Wrocławski Formy inwestycji zagranicznych w Polsce Napływ kapitału zagranicznego regulowany jest w każdym kraju goszczącym przez pakiet aktów prawnych dotyczących różnych

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ

RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ ZAŁĄCZNIKI WARSZAWA Grudzień 2007 i regionalnej. Województwo lubelskie (według

Bardziej szczegółowo

Dotychczasowa treść 6 ust. 1 Statutu Spółki o treści:

Dotychczasowa treść 6 ust. 1 Statutu Spółki o treści: Dotychczasowa treść 6 ust. 1 Statutu Spółki o treści: 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) działalność w zakresie turystyki, wypoczynku i rekreacji, 2) świadczenie usług sanatoryjno-leczniczych,

Bardziej szczegółowo

PORTAL TRENDWIZOR http://www.trendwizor.pl FORMULARZ ZAMÓWIENIA

PORTAL TRENDWIZOR http://www.trendwizor.pl FORMULARZ ZAMÓWIENIA PORTAL TRENDWIZOR http://www.trendwizor.pl FORMULARZ ZAMÓWIENIA Prosimy o wypełnienie zgłoszenia DRUKOWANYMI literami i odesłanie podpisanego przez osobę upoważnioną i opatrzonego pieczątką Firmy, formularza

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA Aktywność Polski na rynku międzynarodowym realizowana jest w trzech głównych obszarach: 1. Udziału w tworzeniu wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej uwzględniającej interesy

Bardziej szczegółowo

Podatek od towarów i usług

Podatek od towarów i usług Podatek od towarów i usług 1. Zagadnienia ogólne 2. Przedmiot opodatkowania 3. Zwolnienia podatkowe 4. Obowiązek podatkowy 5. Stawki podatku 6. Udogodnienia dla małych przedsiębiorstw 1. Zagadnienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Piotr MAŁECKI. Zakład Ekonomiki Ochrony Środowiska. Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Piotr MAŁECKI. Zakład Ekonomiki Ochrony Środowiska. Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Piotr MAŁECKI Zakład Ekonomiki Ochrony Środowiska Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 1 PODATKI EKOLOGICZNE W POLSCE NA TLE INNYCH KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ 2

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja podręcznika podstaw przedsiębiorczości pt. Jak być przedsiębiorczym

Aktualizacja podręcznika podstaw przedsiębiorczości pt. Jak być przedsiębiorczym Aktualizacja podręcznika podstaw przedsiębiorczości pt. Jak być przedsiębiorczym s. 0 Zamiast WIRR powinno być: Kolejne indeksy to mwig40, który uwzględnia notowania 40 średnich spółek kolejnych 40 spółek

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r.

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Warszawa, dnia 14 września 2015 r. Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z miesięcznych i kwartalnych sprawozdań polskich podmiotów

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2015 Kontakt: e mail: SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy strefy euro publikuje Europejski Bank Centralny, natomiast bilans płatniczy Unii Europejskiej - Eurostat.

Bilans płatniczy strefy euro publikuje Europejski Bank Centralny, natomiast bilans płatniczy Unii Europejskiej - Eurostat. Bilans płatniczy zestawienie (dochody wpływy kontra wydatki płatności) wszystkich transakcji dokonanych między rezydentami (gospodarką krajową) a nierezydentami (zagranicą) w danym okresie. Jest on sporządzany

Bardziej szczegółowo

Zasady pomocy publicznej dla inwestorów zagranicznych na Białorusi 2015-10-12 10:38:48

Zasady pomocy publicznej dla inwestorów zagranicznych na Białorusi 2015-10-12 10:38:48 Zasady pomocy publicznej dla inwestorów zagranicznych na Białorusi 2015-10-12 10:38:48 2 Zasady pomocy publicznej dla inwestorów zagranicznych na Białorusi Zasady pomocy publicznej dla inwestorów zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Hongkong: Miejsce na Twój biznes

Hongkong: Miejsce na Twój biznes Hongkong: Miejsce na Twój biznes Marcin Mitko data: wrzesień 2014 Corporate Banking Manager, HSBC Bank Polska S.A. HK: Miejsce na Twój biznes Dynamiczne centrum gospodarcze Regionalny i globalny ośrodek

Bardziej szczegółowo

Targi, Konferencje i Wystawy w Chinach Lipiec - Wrzesień 2011 r.

Targi, Konferencje i Wystawy w Chinach Lipiec - Wrzesień 2011 r. Targi, Konferencje i Wystawy w Chinach Lipiec - Wrzesień r. Nazwa Targów, Konferencji, Wystaw Data Miejsce 1 EASTPO Międzynarodowe Targi Obrabiarek http://en.eastpo.net/ 28.06. 01.07. 2 Water Treatment

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 10 września 2014 r. Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku Badaniem objęte zostały 123 przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

CIT Podatek dochodowy od osób prawnych. Kto jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych?

CIT Podatek dochodowy od osób prawnych. Kto jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych? Echo ćwiczeń CIT Podatek dochodowy od osób prawnych Co to jest CIT? Podatek CIT jest podatkiem dochodowym od osób prawnych (z ang. CIT - Corporate Income Tax - podatek od dochodów spółek (przedsiębiorstw))

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach zwołanego na dzień 19 grudnia 2014 roku

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach zwołanego na dzień 19 grudnia 2014 roku Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach zwołanego na dzień 19 grudnia 2014 roku 1. Projekt uchwały w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego

Bardziej szczegółowo

Jak zapewnić bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa? Marek Jakubicz Dyrektor Biura Sprzedaży i Obsługi Polis

Jak zapewnić bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa? Marek Jakubicz Dyrektor Biura Sprzedaży i Obsługi Polis Jak zapewnić bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa? Marek Jakubicz Dyrektor Biura Sprzedaży i Obsługi Polis Obszary kształtowania i zapewniania bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa Sprzedaż

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy porządek obrad:

Szczegółowy porządek obrad: Szczegółowy porządek obrad: 1. Otwarcie obrad ; 2. Wybór przewodniczącego ; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej; 5. Przyjęcie porządku

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2014 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2014 r. Warszawa, 2014.06.13 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2014 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2014 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, obniżyły się o 0,1%. W poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Lista kodów PKD branże preferowane

Lista kodów PKD branże preferowane Lista kodów PKD branże preferowane reklama i marketing 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność 63.12.Z Działalność portali internetowych 63.91.Z

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie

Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie Dr Elżbieta Wojnicka Uniwersytet Gdaoski/Instytut Gospodarki WSIiZ Przedsięwzięcie środków Unii Europejskiej współfinansowane w ramach ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Dane z wpisu w rejestrze REGON Informacja prawna: Zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz.591, z późn. zm.) od

Bardziej szczegółowo

Finansowe Wspieranie Eksportu

Finansowe Wspieranie Eksportu Finansowe Wspieranie Eksportu Karol Rozenberg Departament Finansowania Handlu Zagranicznego GO IRAN Warszawa 2015 1 1. Bank Gospodarstwa Krajowego Informacje ogólne Utworzony w 1924 r. 100% własność państwa

Bardziej szczegółowo

DOKOKANO NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN STATUTU EMITENTA:

DOKOKANO NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN STATUTU EMITENTA: Nr 20/2011 dotyczy: zmiany w Statucie SIMPLE Zarząd Spółki SIMPLE S.A. informuje że w dniu 27 czerwca 2011 r. podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonano zmiany postanowieo 2, 5, 6 oraz tytułu

Bardziej szczegółowo

Zmiany Statutu Spółki Prymus S.A. uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 10.06.2014 roku.

Zmiany Statutu Spółki Prymus S.A. uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 10.06.2014 roku. Zmiany Statutu Spółki Prymus S.A. uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 10.06.2014 roku. 1. Na podstawie uchwały nr 17 ZWZ Prymus S.A. zmienia się 6 Statutu Spółki. Obowiązujące brzmienie:

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r. Biuro Analiz i Programowania Warszawa, marzec 2014 r. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r. Od akcesji Polski do UE sukcesywnie rosły obroty towarami rolnospożywczymi oraz ich udział

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONANIE GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONANIE GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONANIE GŁOSU PRZEZ na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie, zwołanym na dzień 8 sierpnia 2013 r. Stosowanie niniejszego

Bardziej szczegółowo

Lokalne uwarunkowania, specyficzne dla Republiki Kazachstanu

Lokalne uwarunkowania, specyficzne dla Republiki Kazachstanu STAN I PERSPEKTYWY WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ POLSKA - KAZACHSTAN REPUBLIKA K AZACHSTANU Liczba ludności: 16,4 mln Powierzchnia: 2 724,9 tys. km ² Podstawowe informacje makroekonomiczne Kazachstanu Główne

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA w dniu 30 listopada 2010 roku

FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA w dniu 30 listopada 2010 roku Dane Akcjonariusza: FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA w dniu 30 listopada 2010 roku Imię i Nazwisko/Nazwa:.... Adres:... PESEL

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 10 września 2013 r. Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2012 roku W badaniu uczestniczyło 125 przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

Finansowe Wspieranie Eksportu. Rządowy Program

Finansowe Wspieranie Eksportu. Rządowy Program Finansowe Wspieranie Eksportu Rządowy Program Warszawa 2015 Agenda 1. Bank Gospodarstwa Krajowego 2. Rządowy Program Finansowe Wspieranie Eksportu 3. Krótkoterminowe instrumenty wspierania eksportu 4.

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego

Konferencja prasowa. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego Konferencja prasowa Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego Wzrost eksportu polskich artykułów rolno-spożywczych efektem działań promocyjnych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 6 maja

Bardziej szczegółowo

Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe:

Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe: AKTYWA TRWAŁE Ćwiczenie 1: Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe: 1. Rozpoczęta budowa magazynu, 2. Oprogramowanie komputera, 3. Udziały nabyte w innych

Bardziej szczegółowo

PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W CHINACH

PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W CHINACH PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W CHINACH Podjęciem działalności gospodarczej w Chinach zainteresowana jest coraz większa grupa polskich przedsiębiorców. Jedni zamierzają tam otworzyć swój oddział,

Bardziej szczegółowo

B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA Z

B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA Z PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Uchwała nr 1 / 2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą B3SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2014 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2014 r. Warszawa, 2015.01.15 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2014 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2014 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, obniżyły się o 0,3%. Największy

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE ZMIANY STATUTU: 1 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, w województwie śląskim.

PLANOWANE ZMIANY STATUTU: 1 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, w województwie śląskim. PLANOWANE ZMIANY STATUTU: 1 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, w województwie śląskim. Proponowana zmiana: 3.Siedziba Spółki mieści się w Chorzowie, w województwie

Bardziej szczegółowo

Ryszard Petru Przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich

Ryszard Petru Przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich Ryszard Petru Przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich PERSPEKTYWY GOSPODARCZE DLA POLSKI Coface Country Risk Conference Warszawa, 27 marca 2014 r. Plan Sytuacja w gospodarce światowej Poprawa koniunktury

Bardziej szczegółowo

Spis tre ści. Część I. System finansowy przedsiębiorstwa... 8

Spis tre ści. Część I. System finansowy przedsiębiorstwa... 8 Spis tre ści Część I. System finansowy przedsiębiorstwa....................... 8 1. Majątek podmiotu gospodarczego................................. 8 1.1. Majątek i jego struktura......................................

Bardziej szczegółowo

Licencje, certyfikaty, świadectwa 2015-03-01 18:16:42

Licencje, certyfikaty, świadectwa 2015-03-01 18:16:42 Licencje, certyfikaty, świadectwa 2015-03-01 18:16:42 2 Instytucją zajmującą się kwestiami norm technicznych i jakościowych oraz ich standaryzacją jest Koreańska Agencja Standardów i Technologii, która

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY ZARZĄDZANIA Nr AC 129

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY ZARZĄDZANIA Nr AC 129 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY ZARZĄDZANIA Nr wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 30 maja 2014 r. QMS EMS BHP

Bardziej szczegółowo

3. Przykładowa analiza roczna. 3.1. Wycena wartości majątku infrastrukturalnego

3. Przykładowa analiza roczna. 3.1. Wycena wartości majątku infrastrukturalnego 3. Przykładowa analiza roczna 3.1. Wycena wartości majątku infrastrukturalnego Oszacowanie wartości majątku infrastrukturalnego wymaga szczegółowych informacji o parametrach technicznych sieci drogowej.

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNOSĆ POLSKIEGO EKSPORTU W FR

KONKURENCYJNOSĆ POLSKIEGO EKSPORTU W FR KONKURENCYJNOSĆ EGO EKSPORTU W FR opr. Piotr Masajło WPHI Moskwa Na podstawie wstępnych danych Statystyki Celnej FR Co się opłaca eksportować z naszego kraju do Rosji oraz co można kupić w tym kraju, a

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 58-500 Jelenia Góra ul. 1 Maja 27 ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI (PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ) 1 Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o pożyczkę: Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Raport na temat działalności Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Kierunki eksportu i importu oraz zachowania MSP w Europie Lipiec 2015 European SME Export

Bardziej szczegółowo

ŚCIĄGA KSIĘGOWEGO. miesięcznik. Nowy wykaz towarów. objętych od 1 lipca 2015 r. odwrotnym obciążeniem

ŚCIĄGA KSIĘGOWEGO. miesięcznik. Nowy wykaz towarów. objętych od 1 lipca 2015 r. odwrotnym obciążeniem miesięcznik ŚCIĄGA KSIĘGOWEGO Nowy wykaz towarów objętych od 1 lipca 2015 r. odwrotnym obciążeniem miesięcznik ściąga księgowego Nowy wykaz towarów objętych od 1 lipca 2015 r. odwrotnym obciążeniem został

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 23 października 2012 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI OCENA SKUTKÓW REGULACJI 1. Podmioty, na które oddziałuje regulacja Projektowany akt prawny oddziałuje na podatników podatku od towarów i usług oraz podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i od

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej Warszawa, 11.02.2014 roku Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w wizycie studyjnej (misji gospodarczej) polskich przedsiębiorców do Szwajcarii w dniach 25 27 marca 2014 roku. Organizują

Bardziej szczegółowo

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, województwie śląskim.

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, województwie śląskim. Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, województwie śląskim. 1 2 Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 4

TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 4 TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 4 TEST WYBORU (1 pkt za prawidłową odpowiedź) Przeczytaj uważnie pytania, wybierz jedną poprawną odpowiedź spośród podanych i zakreśl ją znakiem X. Czas pracy 30 minut. 1. Bankiem

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie pożyczki FdS II

Wniosek o udzielenie pożyczki FdS II Wniosek o udzielenie pożyczki FdS II Nazwa i adres Wnioskodawcy wraz z kodem pocztowym): Pieczęć firmowa Przedsiębiorcy (taka jak stosowana w banku): REGON: NIP: KRS: PESEL: (gdy wnioskodawcą jest osoba

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Tematyka targów obejmuje

INFORMATOR. Tematyka targów obejmuje I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIE I CELE INFORMATOR XVIII MIĘDZYNARODOWE TARGI-BIZNES-ŻYWNOŚĆ-MEDYCYNA-AUTO FLOTA RZESZÓW 2015 to największa na Podkarpaciu impreza wystawienniczo-handlowa. Organizowana od kilku lat,

Bardziej szczegółowo

UJAWNIONA PRZEWAGA KOMPARATYWNA POLSKI W HANDLU Z NIEMCAMI W LATACH 1995-2011

UJAWNIONA PRZEWAGA KOMPARATYWNA POLSKI W HANDLU Z NIEMCAMI W LATACH 1995-2011 Małgorzata Fronczek Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach UJAWNIONA PRZEWAGA KOMPARATYWNA POLSKI W HANDLU Z NIEMCAMI W LATACH 1995-2011 Wprowadzenie Handel zagraniczny jest jednym z istotnych czynników

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie drogowych przewozów kabotażowych

Opodatkowanie drogowych przewozów kabotażowych Opodatkowanie drogowych przewozów kabotażowych Rozważając zasady opodatkowania drogowych przewozów kabotażowych w poszczególnych krajach członkowskich za podstawę należy przyjąć następujące przepisy prawne:

Bardziej szczegółowo

w sprawie połączenia Spółki STALEXPORT SPÓŁKA AKCYJNA ze Spółką STALEXPORT - CENTROSTAL Warszawa SPÓŁKA AKCYJNA oraz w sprawie zmiany Statutu

w sprawie połączenia Spółki STALEXPORT SPÓŁKA AKCYJNA ze Spółką STALEXPORT - CENTROSTAL Warszawa SPÓŁKA AKCYJNA oraz w sprawie zmiany Statutu Załącznik Nr 1 do Planu Połączenia UCHWAŁA NR [ ] NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI STALEXPORT SPÓŁKA AKCYJNA w sprawie połączenia Spółki STALEXPORT SPÓŁKA AKCYJNA ze Spółką STALEXPORT - CENTROSTAL

Bardziej szczegółowo

DECYZJA MINISTRA GOSPODARKI. z dnia 6 stycznia 1999 r. wyrażone w procencie ceny krajowej, wynosiły:

DECYZJA MINISTRA GOSPODARKI. z dnia 6 stycznia 1999 r. wyrażone w procencie ceny krajowej, wynosiły: Monitor Polski Nr 3-18- Poz. 13 13 DECYZJA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 6 stycznia 1999 r. w sprawie wprowadzenia opłaty celnej dodatkowej w związku z nadmiernym przywozem niektórych rodzajów obuwia pochodzącego

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania nr MARKT/2006/11/G: Dostawcy danych w dziedzinie usług finansowych FORMULARZ WNIOSKU

Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania nr MARKT/2006/11/G: Dostawcy danych w dziedzinie usług finansowych FORMULARZ WNIOSKU FORMULARZ WNIOSKU Szanowni Państwo! W załączeniu przesyłamy wniosek [nazwa usługodawcy] w odpowiedzi na zaproszenie do wyrażenia zainteresowania w dziedzinie usług finansowych dla dostawców danych. SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 13.08.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2015 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Polskie Banku Gospodarstwa Krajowego

Inwestycje Polskie Banku Gospodarstwa Krajowego Inwestycje Polskie Banku Gospodarstwa Krajowego Paweł Lisowski Dyrektor ds. Współpracy z Samorządami Terytorialnymi Doradca Prezesa Podstawowe cele i zadania strategiczne Bank pierwszego wyboru dla Państwa

Bardziej szczegółowo

Rejestru Sądowego TREŚĆ ART.6 STATUTU SPÓŁKI STOPKLATKA SA PRZED I PO ZMIANACH

Rejestru Sądowego TREŚĆ ART.6 STATUTU SPÓŁKI STOPKLATKA SA PRZED I PO ZMIANACH TREŚĆ ART.6 STATUTU SPÓŁKI STOPKLATKA SA PRZED I PO ZMIANACH Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Było: Art. 6. Przedmiotem działalności

Bardziej szczegółowo

Wymiana gospodarcza województwa podlaskiego z zagranicą - stan, perspektywy, zagrożenia

Wymiana gospodarcza województwa podlaskiego z zagranicą - stan, perspektywy, zagrożenia Wymiana gospodarcza województwa podlaskiego z zagranicą - stan, perspektywy, zagrożenia dr.inż. Wojciech Winogrodzki Prezes Zarządu Członek Konfederacji Lewiatan Przygotowując moje wystąpienie wykorzystałem:

Bardziej szczegółowo

Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008

Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 r., w których został zaangażowany kapitał zagraniczny

Bardziej szczegółowo

Wykaz proponowanych zmian w Statucie ENEA S.A.

Wykaz proponowanych zmian w Statucie ENEA S.A. Załącznik Nr 3 do raportu bieżącego nr 34/2013 ENEA S.A. z dnia 21 listopada 2013 r. Wykaz proponowanych zmian w Statucie ENEA S.A. Dotychczasowe brzmienie 5 Statutu: Przedmiotem działalności Spółki jest

Bardziej szczegółowo

Czego wymaga fiskus 2015-06-16 15:50:36

Czego wymaga fiskus 2015-06-16 15:50:36 Czego wymaga fiskus 2015-06-16 15:50:36 2 W styczniu 2013 władze Ukrainy przyjęły szereg zmian w systemie podatkowym. Dotyczą one m.in. zmian zasad rozliczania określonych operacji z papierami wartościowymi.

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.07.2014 godz. 00:56:32 Numer KRS: 0000106711

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.07.2014 godz. 00:56:32 Numer KRS: 0000106711 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.07.2014 godz. 00:56:32 Numer KRS: 0000106711 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o udzielenie kredytu w rachunku bieżącym / obrotowego / inwestycyjnego/ rewolwingowego / pomostowego / deweloperskiego / konsolidacyjnego/*

WNIOSEK o udzielenie kredytu w rachunku bieżącym / obrotowego / inwestycyjnego/ rewolwingowego / pomostowego / deweloperskiego / konsolidacyjnego/* Adnotacje Banku Data przyjęcia wniosku Nr rejestru... Podpis pracownika Banku.. BANK SPÓŁDZIELCZY W OSTROWI MAZOWIECKIEJ Oddział w..... WNIOSEK o udzielenie kredytu w rachunku bieżącym / obrotowego / inwestycyjnego/

Bardziej szczegółowo

Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe:

Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe: AKTYWA TRWAŁE Ćwiczenie 1: Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe: 1. Rozpoczęta budowa magazynu, 2. Oprogramowanie komputera, 3. Udziały nabyte w innych

Bardziej szczegółowo

Elementy systemu podatkowego

Elementy systemu podatkowego Elementy systemu podatkowego I. ogólne prawo podatkowe 1. zobowiązania podatkowe i postępowanie podatkowe ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa 1 2. kontrola skarbowa -ustawa z dnia 28 września

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.06.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2015 r., utrzymały się przeciętnie na poziomie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY... (WNIOSKODAWCA nazwa/imię i nazwisko ; siedziba/ adres)

WNIOSEK KREDYTOWY... (WNIOSKODAWCA nazwa/imię i nazwisko ; siedziba/ adres) Załącznik nr 1 do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, część III BANK SPÓŁDZIELCZY W KŁOMNICACH Data przyjęcia wniosku Nr rejestru.. Podpis pracownika Banku.. WNIOSEK KREDYTOWY... (WNIOSKODAWCA

Bardziej szczegółowo

JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ? Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w krajach EU

JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ? Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w krajach EU JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ? Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w krajach EU WPROWADZENIE DO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWOWE POJĘCIA PRAWNE POJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Bardziej szczegółowo

Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO PARK MIELEC. Mariusz Błędowski Dyrektor Oddziału ARP S.A. w Mielcu

Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO PARK MIELEC. Mariusz Błędowski Dyrektor Oddziału ARP S.A. w Mielcu Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO PARK MIELEC Mariusz Błędowski Dyrektor Oddziału ARP S.A. w Mielcu Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO PARK MIELEC to wydzielony, uprzywilejowany obszar, zarządzany przez

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: PLASTPACK COMPANY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 16 WRZEŚNIA 2015 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: PLASTPACK COMPANY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 16 WRZEŚNIA 2015 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: PLASTPACK COMPANY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 16 WRZEŚNIA 2015 ROKU Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego

Bardziej szczegółowo

3 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu sprzed zarejestrowania zmian w KRS

3 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu sprzed zarejestrowania zmian w KRS 3 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu sprzed zarejestrowania zmian w KRS Przedmiotem działalności Spółki z uwzględnieniem Polskiej Klasyfikacji Działalności jest: 1. PKD 13.1 Przygotowanie i przędzenie włókien

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2009 r. Projekt z dnia 5 lutego2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne

Bardziej szczegółowo

Debata organizowana przez Polish Market i Dąbrowski Finance "Handel i inwestycje w Chinach"

Debata organizowana przez Polish Market i Dąbrowski Finance Handel i inwestycje w Chinach Debata organizowana przez Polish Market i Dąbrowski Finance "Handel i inwestycje w Chinach" Warszawa, 2013-03-06 Polska vs. Chiny CHINY POLSKA jednostka PKB 7 479 771 mld USD Liczba ludności 1 344,9 38,5

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Wykaz podstawowej literatury Przedmowa. Podatki część ogólna. Podatki dochodowe XIII

Spis treści. Wykaz skrótów Wykaz podstawowej literatury Przedmowa. Podatki część ogólna. Podatki dochodowe XIII Wykaz skrótów Wykaz podstawowej literatury Przedmowa XI XIII XV Podatki część ogólna Tabl. 1. Definicja podatku 3 Tabl. 2. Elementy podatku 4 Tabl. 3. Rodzaje podatów 5 Tabl. 4. Regulacja Ordynacji podatkowej

Bardziej szczegółowo

Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej

Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej dr Arkadiusz Tarnowski Zastępca Dyrektora Departament Rozwoju Regionalnego Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. Program Promocji Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Kto i gdzie inwestuje 2015-06-17 10:09:37

Kto i gdzie inwestuje 2015-06-17 10:09:37 Kto i gdzie inwestuje 2015-06-17 10:09:37 2 Wielka Brytania plasuje się w czołówce globalnych inwestorów. Według danych OECD zajmuje 5. miejsce na świecie. Według wstępnych danych OECD w 2012 r. poziom

Bardziej szczegółowo