Szanowni Państwo, Kierownicy Wydziałów Ekonomiczno Handlowych :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szanowni Państwo, Kierownicy Wydziałów Ekonomiczno Handlowych :"

Transkrypt

1 Szanowni Państwo, Przystąpienie Chin do Światowej Organizacji Handlu (WTO) bezsprzecznie wejdzie do historii jako jeden z najważniejszych kroków w kierunku kształtowania krajobrazu globalnej gospodarki XXI wieku. Obecność Chin w WTO wróży dobrze dla pełnej integracji kraju z gospodarką światową. Z jednej strony nastąpi zliberalizowanie i otwarcie gospodarki, z drugiej strony kraj ten podąża w kierunku bardziej przewidywalnego i jawnego środowiska handlowego, opartego na systemie norm regulujących wzajemne stosunki państw członkowskich w zakresie wymiany towarowej, handlu usługami i prawami własności intelektualnej. Warunki dostępu do rynku chińskiego dla firm zagranicznych zmienią się znacząco z korzyścią dla obu stron. Tradycyjnie uznawany za bramę do Chin, Hongkong, zlokalizowany w delcie Rzeki Perłowej, oraz Szanghaj strategiczny punkt rzeki Jangcy, powszechnie znany mediator mają do odegrania swoja historyczną rolę w tej nowej rzeczywistości. Nowa rzeczywistość to również nowe możliwości i wyzwania dla intensyfikacji polskiego eksportu, podejmowania działalności inwestycyjnej i korzystnej wymiany handlowej. Zamiarem autorów niniejszej publikacji jest znacznie przybliżenie polskim handlowcom informacji na temat tych dwóch najważniejszych i dynamicznie rozwijających się ośrodków życia gospodarczego w rejonie Chińskiej Republiki Ludowej. Wyrażamy nadzieję, że podane przez nas informacje umożliwią Państwu w miarę swobodne poruszanie się w gospodarczej rzeczywistości Hongkongu i Szanghaju umożliwią podejmowanie decyzji dotyczących wymiany handlowej i współpracy gospodarczej z tymi miastami. Koszt niniejszej publikacji pokryty został ze środków promocyjnych Ministerstwa Gospodarki. Kierownicy Wydziałów Ekonomiczno Handlowych : KG RP w Hongkongu Romuald Morawski Konsul KGRP w Szanghaju Marek Pleciński Konsul

2 . CHINY CZŁONKIEM WTO Wejście Smoka A. DOSTĘP DO RYNKU CHIŃSKIEGO Restrykcje związane ze sprzedażą towarów na rynku chińskim przez zagranicznych producentów (obejmujących Hongkong) zostaną zniesione. Przestaną obowiązywać również wymagania obejmujące bilans walut zagranicznych oraz wyników w handlu eksporcie. Wytwórcy z Hongkongu, którzy produkują swoje towary w fabrykach na terenie Chin będą mieli wolny dostęp do tego rynku. Wyprodukowane lokalnie dobra konsumenckie w dalszym ciągu będą miały przewagę pod względem cen nad produktami importowanymi pomimo redukcji taryf i wycofywania niektórych taryf zakładając, iż większość towarów będzie w dalszym ciągu znajdować się na co najmniej 10% poziomie. Znaczące zwiększenie możliwości dla firm zagranicznych, gdyż zarówno miejscowe jak i zagraniczne przedsiębiorstwa będą mogły większość produktów to dowolnego regionu w Chinach w trzy lata po wejściu do WTO. Firmy zagraniczne będą mogły angażować się w pełny zakres usług dystrybucyjnych po trzy-letnim okresie przejściowym dla większości produktów. Restrykcje na inwestycje w wielu ważnych usługach takich jak dystrybucja, telekomunikacja, usługi finansowe, profesjonalne, biznesowe, audiowizualne oraz turystyczne zostaną złagodzone. Sektor usług telekomunikacyjnych, obejmujących Internet zostanie otwarty dla zagranicznej partycypacji po raz pierwszy. W przypadku większości usług, liberalizacja dostępu do rynku będzie stopniowo wprowadzana w okresie do 6 lat. Większość należących do obcokrajowców firm lub join-ventures z udziałem kapitału zagranicznego będzie stopniowo mogła zacząć funkcjonować a wszelkie ilościowe i geograficzne restrykcjami będą progresywnie likwidowane. Obszar ich działalności bedzie również rozszerzany w większości przypadków. W sektorze bankowym dla przykładu, banki zagraniczne będą w stanie obsługiwać zarówno lokalnych jak i zagranicznych klientów i zarówno w lokalnej walucie jak i zagranicznych w ciągu 5 lat od wstąpienia Chin do WTO. B. DOSTĘP DO ZAGRANICZNYCH RYNKOW Generalnie bezpieczniejszy dostęp do zagranicznych rynków dla firm chińskich. Sektor tekstylny i odzieżowy będzie się stopniowo integrował z Ogólną Umową o Taryfach Handlu (General Agrement on Tarrifs) z 1994 roku, co oznacza, iż restrykcje ilościowe na tekstylia i odzież będą stopniowo eliminowane do końca 2004 roku. Nieograniczony wzrost eksportu chińskich towarów jest jednakże mało prawdopodobny ze względu na specyficzne podstawy prawne, na podstawie których produkty chińskie podlegają bardziej surowym ograniczeniom i mechanizmom antydampingowym. Chińskie tekstylia i odzież będą podlegały wspomnianym powyżej ograniczeniom do 2008 roku. Dzięki nim inni członkowie WTO mogą podejmować działania limitujące eksport chiński w przypadku zakłóceń spowodowanych przez chińskie produkty tekstylne. 2

3 Dodatkowo, do 15 lat po wejściu Chin do WTO, producenci chińscy, którzy podlegają procedurom antydampingowym będą musieli się z tym pogodzić, zakładając iż ich sektor będzie podlegał warunkom gospodarki rynkowej. C. BARDZIEJ PRZEWIDYWALNE I JAWNE ŚRODOWISKO HANDLOWE Wejście Chin do WTO implikuje generalnie bardziej jawny i przewidywalny system oparty na zasadach regulujących wymianę towarową pomiędzy Chinami i ich partnerami handlowymi, któremu towarzysza istotne zmiany w chińskim ustawodawstwie, przy czym niektóre z nich zostały już odzwierciedlone w istniejącym reżimie prawnym. Środki bezpieczeństwa wymierzone w chińskie towary eksportowe musza być zgodne zarówno z przejściowym mechanizmem zabezpieczającym umowy wejścia do WTO jak również z Umową WTO o Środkach Bezpieczeństwa. (WTO Agreement on Safeguards) Równolegle, Chiny musza respektować procedury i wymagania WTO wprowadzając swoje środki bezpieczeństwa przeciwko zagranicznym eksporterom. Chiński program subsydiów będzie bardziej przejrzysty ze względu, iż firmy objęte dotacjami na podlegające umowy o subsydiach (Agreement on Subsidies and Countervailing Measeures) będą musiały być podane do wiadomości publicznej po wejściu do WTO. Dostęp do aktualnej polityki subsydacyjnej Chin i programów pomoże zagranicznym przedsiębiorstwom podejmować bardziej świadome decyzje. Po wejściu do WTO, Chiny podejmą negocjacje zmierzające do przystąpienia do Umowy o Zamówieniach Publicznych (WTO Agreement on Procurement, GPA). Jako strona stowarzyszona z powyższą umową, umowy powyżej pewnego limitu, wszystkie podmioty rządowe szczebla centralnego i pod-centralnego, jak również pewne podmioty publiczne będą musiały postępować w jawny sposób. Dostawcy dla innych podmiotów otrzymają jednakowe zasady partycypowania w licytacjach na kontrakty rządowe. Pod względem barier technicznych handlu, procedur licencyjnych, wycen celnych, inspekcji przedwysyłkowych itd., Chiny zobowiązały się do przystosowania prawa w zgodzie z obligacjami w stosunku do WTO, czyniąc je jawniejsze, niedyskryminujące i obiektywne. Pełna implementacja Umowy o Prawach Intelektualnych (Agreement on Trade-Related Intellectual Property Rights, TRIP Agreement) od momentu wstąpienia do WTO oznacza iż ochrona praw intelektualnych będzie prawnie zagwarantowana. Z tego powodu, zmodyfikowano Prawo Patentowe. Podobnie, od momentu wstąpienia do WTO, uaktualnione zostać miało Prawo Ochrony Praw Autorskich i Ochrony Znaków Towarowych (Copyright Law i Trademark Law). Wyeliminowane zostaną także praktyki podwójnych cen i rożne traktowanie towarów na sprzedaż na terenie Chin oraz towarów wyprodukowanych na eksport. 3

4 Spis treści Lp. Treść strona PRZEDMOWA CHINY CZŁONKIEM WTO Wejście Smoka 2 CZĘŚĆ I SZANGHAJ 1 INFORMACJE OGÓLNE Ludność i klimat Szanghaju na tle prowincji podległych 9 kompetencyjnie WEH KG RP w Szanghaju 1.2 Prawno-traktatowe podstawy współpracy pomiędzy Polską 10 a ChRL 1.3 Współpraca regionalna 11 2 GOSPODARKA SZANGHAJU Gospodarka Handel zagraniczny Plany rozwojowe Szanghaju Przeładunki polskich towarów w porcie szanghajskim w 17 latach Port morski w Szanghaju 22 3 INFORMACJE DLA HANDLOWCÓW I INWESTORÓW Największe międzynarodowe imprezy targowe oraz 23 wystawy w 2002 r. 3.2 Inwestycje zagraniczne Działalność inwestycyjna Formy prowadzenia działalności Procedury zakładania firm System podatkowy Cło Strefy ekonomiczne Bariery dostępu do miejscowego rynku Badanie towarów będących przedmiotem handlu 43 zagranicznego 3.11 Ochrona własności intelektualnej Banki w Szanghaju Kontrola płatności zagranicznych Giełda szanghajska Izby handlowo-przemysłowe Zagraniczne izby gospodarcze w Szanghaju Polskie firmy w Szanghaju 59 4 WAŻNIEJSZE RYNKI W SZANGHAJU Rynek przemysłu motoryzacyjnego Rynek wybranych artykułów gospodarstwa domowego Rynek komputerów osobistych Rynek sprzętu audio-video 64 4

5 4.5 Rynek przemysłu spożywczego Rynek przemysłu odzieżowego Rynek przemysłu zegarków Rynek przemysłu obuwniczego Sprzedaż detaliczna w Szanghaju na tle prowincji Anhui, 68 Fujian, Jiangsu i Zhejiang, podległych kompetencyjnie WEH KG RP w Szanghaju 4.10 Stawki celne na wybrane towary po wejściu Chin do WTO 72 w kontekście polskiej oferty eksportowej 5 PRAKTYCZNE INFORMACJE Wizy do ChRL Połączenia lotnicze i kolejowe Komunikacja miejska autobusowa, metro, taksówki Hotele Restauracje Dyskoteki Praktyczne numery teleadresowe Konsulaty w Szanghaju Słowniczek podstawowych wyrazów Święta Etykieta rozmów z chińskimi partnerami 90 6 ATRAKCJE TURYSTYCZNE Wieża telewizyjna Perła Wschodu Stare Miasto Pudong Wybrane muzea Wycieczki autobusem po Szanghaju i okolicach 93 CZEŚĆ II HONGKONG 1 WPROWADZENIE 98 2 GOSPODARKA HONGKONGU W 2001 roku Co nowego? Gospodarka Hongkongu Aktualna sytuacja ekonomiczna Budżet i inicjatywy rządu Hongkongu Przepływ inwestycji Handel zagraniczny Hongkongu Perspektywy rozwoju gospodarczego Hongkongu w roku 2.3 Związki ekonomiczne Hongkongu z Chinami Wymiana handlowa pomiędzy Chinami i Hongkongiem Wymiana handlowa Hongkongu z prowincją Guangdong Wpływ wstąpienia Chin do Światowej Organizacji Handlu (WTO) na Specjalny Region Administracyjny Hongkong (HKSAR) 2.7 Hongkong jako centrum regionalne Rozwój infrastruktury Wymiana Handlowa pomiędzy Hongkongiem i Polska

6 2.10 Możliwości rozwoju wymiany handlowej oraz współpracy pomiędzy Hongkongiem i Polską Inwestycje Hongkongu w Polsce Międzynarodowe Targi i imprezy targowe na terenie Hongkongu w latach PRAKTYKI HANDLOWE Warunki płatności Wielkość zamówienia Dalsza dystrybucja towarów RYNEK KONSUMPCYJNY W HONGKONGU Charakterystyka rynku Typy punków sprzedaży detalicznej w Hongkongu CHARAKTERYSTYKA RYNKU HONGKONGU Rynek przemysłu elektronicznego Rynek przemysłu urządzeń elektrycznych Rynek przemysłu odzieżowego Rynek przemysłu spożywczego Rynek przemysłu komputerowego Rynek przemysłu produkcji gier i zabawek Rynek przemysłu produkcji toreb i artykułów podróżnych Rynek przemysłu produkcji zegarów i zegarków Rynek przemysłu drukarskiego Rynek przemysłu obuwniczego Rynek przemysłu materiałów biurowych i papierniczego Rynek przemysłu meblowego i drzewnego Rynek przemysłu tekstylnego Rynek przemysłu jubilerskiego INFORMACJE DLA HANDLOWCÓW I INWESTORÓW Jak znaleźć partnera w Hongkongu? Inwestowanie w Hongkongu Jak rozpocząć działalność gospodarczą na terenie Hongkongu? Typy przedsiębiorstw w Hongkongu Założenie firmy na terenie Hongkongu Rejestracja zagranicznej firmy na terenie Hongkongu System podatkowy w Hongkongu Warunki dostępu do rynku Hongkongu Cła Licencje Patenty, znaki towarowe i prawa autorskie Standardy jakości Gwarancje kontraktów eksportowych rządu Hongkongu Sprawdzanie firm działających na terenie Hongkongu System bankowy (finansowy) Spedycja i Transport Sztuka negocjacji Lista największych banków na terenie Hongkongu INFORMACJE PRAKTYCZNE 171 6

7 7.1 Położenie geograficzne Ludność i język Klimat Paszport i wiza Zatrudnienie/pozwolenie na prace Dowód tożsamości (Hong Kong Identity Card) Przelot do Hongkongu Lotnisko Waluta Hongkongu Poczta i usługi kurierskie Dni świąteczne w latach roku Godziny Urzędowania Transport publiczny Linie kolejowe Tramwaje Autobusy Promy Taksówki Podróż z Hongkongu do ChRL Wizy do Chin Atrakcje turystyczne Hongkongu Jedzenie i restauracje w Hongkongu Zakwaterowanie Zagrożenia Makao Przydatne adresy internetowe Polskie placówki ekonomiczno-handlowe na terenie 191 Chińskiej Republiki Ludowej: 7.23 Ważniejsze biura linii lotniczych 191 7

8 CZĘŚĆ I SZANGHAJ Miejsce Szanghaju na mapie Chin 8

9 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Ludność i klimat Szanghaju na tle prowincji podległych kompetencyjnie Wydziałowi Ekonomiczno - Handlowemu KG RP w Szanghaju PROWINCJA Wyszczególnienie Szanghaj Jiangsu Zhejiang Fujian Anhui Ludność w mln 16, ,5 62 Powierzchnia w km² Gęstość zaludnienia (osoby/km²) Język Klimat Dialekty: mandaryński i szanghajski Dialekt mandaryński Dialekt mandaryński Dialekt mandaryński Dialekt mandaryński Strefa podzwrotnikowa. Dominującą cechą klimatu jest wysoki stopień wilgotności W Szanghaju dominuje morski subtropikalny klimat, z czterema porami roku, przy czym wiosna i jesień są stosunkowo krótkie. W 2000 roku średnia temperatura wyniosła w Szanhaju 17,6º C. Średnie temperatury i wilgotność powietrza kształtują się jak natępuje: Miesiące Średnie temperatury Średnia wilotność powietrza Marzec - Maj 10º C do 15º C 56% do 59% Czerwiec - Sierpień 21º C do 40º C 62% do 66% Wrzesień - Listopad 18º C do 28º C 55% do 64% Grudzień - Luty - 2º C do 7º C 57% do 62% Prognoza pogody - tel: ( ) 121 9

10 1.2. Prawno-traktatowe podstawy współpracy między Polską a ChRL Stosunki gospodarczo-handlowe między Polską a Chinami reguluje szereg dokumentów, z których najważniejsze to: Umowa między Rządem RP a Rządem ChRL o stosunkach handlowych i gospodarczych podpisana w Warszawie w dniu 13 września 1993 r. Umowa między Rządem PRL a Rządem ChRL w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, zawarta w Pekinie 7 czerwca 1988 r., Umowa między Rządem PRL a Rządem ChRL w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, zawarta w Pekinie w dniu 7 czerwca 1988 r., Umowa fitosanitarna między Rządem RP i Rządem ChRL, zawarta w Pekinie 22 września 1994 r., Umowa o współpracy naukowo-technicznej, podpisana w Pekinie dnia 13 kwietnia 1995 r., Umowa między Rządem PRL a Rządem ChRL o cywilnej komunikacji lotniczej, podpisana w Pekinie w dniu 20 czerwca 1986 r., Porozumienie o współpracy w zakresie wzajemnego uznawania badań, certyfikatów i znaków zgodności wyrobów, zawarte między Polskim Centrum Badań i Certyfikacji RP i Państwowym Zarządem Kontroli Towarów Eksportowanych i Importowanych ChRL., podpisane w Pekinie w dniu 15 grudnia 1995 r., Porozumienie między Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. i Bank of China o otwarciu linii kredytowej na finansowanie polskiego eksporu inwestycyjnego do Chin, podpisane w Warszawie w maju 1996 r., Umowa między Rządem RP a Rządem ChRL o współpracy w transporcie morskim, podpisana w Warszawie w październiku 1996 r., Umowa o współpracy w zakresie zapewnienia warunków zdrowotnych produktom pochodzenia zwierzęcego, będącym przedmiotem wzajemnego obrotu handlowego podpisana pomiędzy Ministerstwem Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej RP a Ministerstwe Rolnictwa ChRL, podpisana w Pekinie w listopadzie 1997 r. Umowa międzyrządowa o utworzeniu Chińsko-Polskiego Towarzystwa Okrętowego Chipolbrok S. A., z siedzibą Centrali w Szanghaju, podpisana w 1951 r. Chipolbrok jest najdłużej działającym polskim przedsiębiorstwem na terenie ChRL. W roku 2001 przedsiębiorstwo obchodziło pięćdziesiątą rocznicę istnienia firmy. Umowa o współpracy finansowej, podpisana w dniu r. w Warszawie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej, na podstawie której Rząd Rzeczypospolitej Polskiej udzieli Rządowi Chińskiej Republiki Ludowej kredytu w wysokości 85 mln USD na finansowanie 100% wartości kontraktów ( maszyny, wyposażenie i materiały produkowane w Polsce, a także usługi włączając technologie) realizowanych przez polskich eksporterów w Chinach z zakresu ochrony środowiska. 10

11 1.3. Współpraca regionalna Szanghaj ma podpisaną umowę o współpracy miast siostrzanych z Gdańskiem. Wykaz wszystkich porozumień o współpracy pomiędzy polskimi województwami i miastami a chińskimi prowincjami i miastami Lp Porozumienia o współpracy (porozumienia zaznaczone tłustym drukiem dotyczą okręgu działania WEH KG RP w Szanghaju) Data podpisania 1 b.województwo tarnobrzeskie z regionem Guangxi b.województwo olsztyńskie z prowincją Heilongjiang Szczecin i miasto Dalian (prow. Liaoning) b.województwo opolskie i Autonomiczny Region Mongolii Wewnętrznej b.województwo warszawskie z prwincją Jilin b.województwo płockie z rejonem Yancheng (prow. Jiangsu) b.województwo bielskie z prowincją Hebei b.województwo bydgoskie z prowincją Hubei b.województwo legnickie z prowincją Shandong Gdańsk z Szanghajem b.województwo wrocławskie z prowincją Anhui 12 b.województwo krakowskie z prowincją Jiangsu 13 b.województwo lubelskie z prowincją Shanxi 11

12 2. GOSPODARKA SZANGHAJU 2.1 Gospodarka i w skali światowej. Miasto Szanghaj, to największy w Chinach ośrodek przemysłowo finansowy. Miasto mające powierzchnię km kw., zamieszkiwane jest przez 16,7 mln mieszkańców. W ciągu ostatniej dekady przekształciło się w metropolię o coraz większym znaczeniu nie tylko w Chinach, ale Wskaźnik wzrostu ekonomicznego wyniósł w 2001 r proc., a Szanghaj stał się pierwszym ośrodkiem gospodarczym w ChRL. Wartość produkcji przemysłowej osiągnęła poziom mld yuanów (tj mld US$), co oznaczało wzrost o 13.3 proc. w stosunku do wyników roku Największy postęp odnotowano w dziedzinie przemysłu informatycznego 39.1 proc.; wartość produkcji wyniosła 79.6 mld yuanów (9.62 mld US$). Prawie połowa produkcji przemysłowej przypadała na 6 wiodących branż: metalurgia (w tym głównie stal), petrochemia, motoryzacja, energetyka, telekomunikacja, produkcja artykułów gospodarstwa domowego), wynosząc mld yuanów (39.8 mld US$), co oznaczało wzrost o 18.7 proc. w stosunku do roku Projekty o wartości powyżej 10 mln US$ (łącznie: 4,33 mld US$) stanowiły 67.7% wszystkich zakontraktowanych inwestycji zagranicznych. Najważniejszymi inwestorami pozostają Japonia, USA, Singapur, Niemcy, Hongkong i Tajwan. W roku 2001 PKB Szanghaju wyniósł 60,42 mld USD, co stanowi 10,2% wzrost w stosunku do roku Dynamika wzrostu wskaźnika PKB Szanghaju jest o 2,9% wyższa od średniej wzrostu gospodarczego w ChRL wynoszącego w 2001 r. 7,3%. W Szanghaju bardzo dynamicznie rozwija się budownictwo obiektów mieszkalnych i użyteczności publicznej. Miasto posiada aktualnie ponad 2000 budynków o wysokości przekraczającej 60 m. 12

13 Podstawowe wskaźniki rozwoju ekonomicznego Szanghaju w latach L p Treść wielkość wzrost w % wielkość wzrost wielkość wzrost wielkość w % w % wzrost w % 1 Populacja (mln) 14,64* bd 14,74* 0,05 16,74* 13,5 16,74* 2 GDP (mld USD) 44,65 10,1 48,849 9,4 54,83 12,6 60,42 10,2 3 GDP na 1 mieszkańc bd , , a w USD 4 Obroty hz w mld USD 31,35 bd 38,604 23,1 54,41 40,95 60,89 11,9 5 Eksport w mld USD 15,96 5,9 18,785 17,7 25,26 34,4 27, Import w mld USD 15,39 4,6 19, ,15 33, Ilość projektów inwestycyj , ,5 nych 8 Wartość inwestycji zagraniczn 5,848 9,92 4, ,39 55,7 7,37 15,3 ych w mld USD *) łącznie z zameldowanymi czasowo. Dane z 2000 roku pochodzą ze spisu ludności w ChRL z listopada 2000 r. Źródła: Jiefang Daily, Shanghaj Daily, Powyższe dane jednoznacznie potwierdzają bardzo wysoką dynamikę rozwoju miasta na tle nie tylko całej gospodarki Chin, ale także innych regionów świata. 2.2 Handel Zagraniczny Wysokość obrotów handlowych Szanghaju z zagranicą wyniosła w 2001 r. według statystyk miejscowego Urzędu Celnego 60,89 mld USD, co stanowi 11,9% wzrost w stosunku do roku 2000, w tym eksport wyniósł 27,62 mld. USD. Ujemne saldo w wysokości 5,65 mld USD wynika głównie ze spowolnienia gospodarki światowej. Gospodarka Szanghaju odnotowuje deficyt handlowy od 1999 r. W eksporcie odnotowano spadek sprzedaży m.in w stosunku do Japonii i USA i wzrost sprzedaży do krajów Unii Europejskiej i Hongkongu, odpowiednio 16,9 i 13,8%. 13

14 Lp Treść wielkość wzrost wielkość wzrost wielkość wzrost wielkość wzrost w % w % w % w % Obroty hz w mld USD 31,35 bd 38,604 23,1 54,41 40,95 60,89 11,9 Eksport w mld USD 15,96 5,9 18,785 17,7 25,26 34,4 27,62 9 Import w mld USD 15,39 4,6 19, ,15 33,27 14 Od 1999 roku zwiększa się ujemne saldo w handlu zagranicznym Szanghaju, w latach wynosi odpowiednio: 1.03 mld US$, 3.9 mld US$, 5,65 mld US$. W 2000 roku Szanghaj utrzymywał kontakty handlowe w eksporcie z 218 krajami i regionami, natomiast w imporcie ze 198. Listę 10-ciu krajów - największych partnerów handlowych Szanghaju w 2000 r. przedstawia poniższa tabela: Waluta: mln USD Eksport Lp Kraj wartość % udział w eksporcie ogółem Import Lp Kraj wartość % udział w imporcie ogółem Japonia ,0 1 Japonia ,0 2 USA ,2 2 USA ,7 3 Hong Kong ,1 3 Niemcy ,1 4 Korea Płd ,2 4 Korea Płd ,1 5 Niemcy 948 3,8 5 Taiwan ,7 6 Singapur 788 3,1 6 Hong Kong ,7 7 Wielka Brytania 707 2,8 7 Singapur 939 3,2 8 Holandia 616 2,5 8 Francja 795 2,7 9 Taiwan 567 2,3 9 Kanada 703 2,4 10 Włochy 498 2,0 10 Włochy 481 1,7 Razem ,7 Razem Źródło: Almanac of China`s Foreign Economic Relations and Trade 2001 Eksport

15 Po stronie eksportu Szanghaju znajdują się 62 główne pozycje towarowe, których wartość jednostkowa przekroczyła 50 mln USD (26,11% eksportu ogółem). Wymienić tu należy m.in. telefony komórkowe, kontenery do przewozów towarów na statkach, kamery Video, odtwarzacze CD, ubrania z bawełny, faxy, kuchenki mikrofalowe, aparaty fotograficzne, tusz do drukarek, akcesoria do fotokopiarek. Import 2000 W imporcie 54 pozycje towarowe stanowią 23,19% importu ogółem, wśród których znajdują się m.in. części i akcesoria do odtwarzaczy video, drukarki laserowe, twarde dyski do komputerów, proszek tytanowy, windy pasażerskie, małe przetwarzacze cyfrowe, tusz do drukarek, oprzyrządowanie do telefonii cyfrowej. 2.3 Plany rozwojowe Szanghaju W 2001 r. zaczęto porządkować w Szanghaju całe sektory gospodarki. Zamierzenia dotyczą utworzenia pięciu wiodących baz przemysłowych o znaczeniu krajowym w: Informatyce i elektronice (m.in. obwody scalone, oprogramowanie do komputerów, komputery, sprzęt do utrzymywania łączności), Metalurgii (koncentracja na wybranych gatunkach wysokiej jakości stali), Przemyśle chemicznym i petrochemicznym (m.in. przetwórstwo gazu ziemnego, produkcja komponentów chemicznych o wysokim stopniu przetworzenia), Energetyce, transporcie i ochronie środowiska (m.in. produkcja nowoczesnych generatorów sterowanych numerycznie, aparatury do ochrony środowiska, środków transportu morskiego i miejskiego), Przemyśle motoryzacyjnym (koncentracja i zwiększenie produkcji samochodów i części zamiennych). Powyższe prace będą kontynuowane w 2002 r i w następnych latach. W dniu 30 stycznia 2002 r. kandydatura Szanghaju została jako pierwsza oficjalnie zgłoszona do Międzynarodowego Biura Wystaw w Paryżu do organizacji EXPO 20 Do organizacji wystawy Szanghaj przygotowuje się od dłuższego czasu. W 1999 roku władze miasta powołały do życia Komitet Organizacyjny, którego celem jest koordynowanie wszystkich prac związanych z przygotowaniem się do tego przedsięwzięcia, realizowanego pod hasłem Better City, Better Life (przejęte od greckiego filozofa Arystotelesa). Z myślą m.in. o tej wystawie, władze Szanghaju zatwierdziły w dniu 10 stycznia 2002 r. gigantyczny program związany ze stworzeniem w ciągu 15

16 najbliższych 10 lat wokół najbardziej atrakcyjnej części miasta wzdłuż rzeki Huangpu (dzielącej miasto na dwie części) światowej klasy centrum turystycznego. Inwestycja ma obejmować swym zasięgiem 22,6 km² miasta, w tym 61,5% nowej dzielnicy Pudong. W styczniu 2002 r. zaczęto wyburzać stare kamienice, fabryki chemiczne i magazyny portowe nad rzeką Huangpu. Potrzeby związane z modernizacją miasta i przygotowaniem do wystawy szacuje się na 2,5 mld. USD. W ciągu najbliższych lat ma być zrealizowanych szereg inwestycji mających na celu sprawne przeprowadzenie wystawy. Dotyczy to przede wszystkim infrastruktury komunikacyjnej. Drogi, mosty, tunele Do końca 2002 r. ma być realizowanych 7 projektów budowy autostrad o łącznej długości 235 km. Ogólna długość autostrad w Szanghaju na koniec 2002 roku ma wynosić 500 km. Budowany jest kolejny czwarty most nad rzeką Huangpu oraz czwarty dwupoziomowy tunel pod rzeką Huangpu o długości metrów, łączący dwie części miasta. Będzie to pierwsza tego typu inwestycja na świecie. Po górnym poziomie o wysokości 2,6 m będzie prowadzony ruch samochodów osobowych po trzech pasach ruchu w obie strony, a dolny poziom, o wysokości 4 m także z trzema pasami ruchu w obie strony będzie przeznaczony dla samochodów ciężarowych. Zakończenie budowy mostu przewidziane jest na koniec 2002 r., natomiast zakończenie prac i oddanie tunelu do eksploatacji przewidziane jest na połowę 2004 r. Ponadto na obrzeżach miasta ma być oddany do użytku do końca 2002 r. piąty tunel pod rzeką Huangpu. Transport kolejowy Szanghaj posiada trzy linie metra w tym jedną naziemną, o łącznej długości 91 km. Do końca 2002 r. ma przybyć kolejne 109 km. W 2001 r. zaczęto budowę drugiego dworca kolejowego. W 2003 roku ma być oddana do eksploatacji kolej magnetyczna łącząca centrum miasta z lotniskiem Pudong (odległość 33 km). Podróż koleją rozwijającą szybkość 430 km/godz. ma wynosić na lotnisko około 8 minut. 16

17 Transport lotniczy Na nowym lotnisku Pudong ma być zbudowany kolejny drugi pas startowy. Obecne zdolności przeładunkowe lotniska wynoszą 20 mln ludzi rocznie. Docelowa przepustowość ma wynosić 70 mln pasażerów. 2.4 Przeładunki polskich towarów w porcie szanghajskim w latach (dane według Szanghajskiego Urządu Celnego) wartość w tys. USD Kod Wyszczególnienie Eksport Import PCN O G Ó Ł E M Ryby i skorupiaki, mięczaki i inne bezkregowce wodne Produkty mleczarskie, jaja ptasie, miód naturalny, jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego 05 ProdukTy pochodzenia zwierzęcego Warzywa oraz niektóre korzenie i bulwy jadalne Kawa, herbara, herbata paragwajska i przyprawy Nasiona i owoce oleiste, ziarna, nasiona i owoce różne, rośliny przemysłowe i lecznicze, słoma i pasza Szelak; gumy, żywice oraz inne soki i ekstrakty roślinne

18 14 Materiały roślinne do wyplatania, produkty pochodzenia roślinnego gdzie indziej nie wymienione Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego oraz 15 produkty ich rozkładu; gotowe 0 40 tłuszcze jadalne; woski 0 0 pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego 17 Cukry i wyroby cukiernicze Różne przetwory spożywcze Pozostałości i odpady przemysłu spożywczego, gotowa pasza dla zwierząt Tytoń i przemysłowe namiastki tytoniu Paliwa mineralne, oleje mineralne i 27 produkty ich destylacji, substancje bitumiczne, woski mineralne Chemikalia nieorganiczne, organiczne lub nieorganiczne 28 związki metali szlachetnych, metali ziem rzadkich oraz pierwiastków promieniotwórczych lub izotopów 29 Chemikalia organiczne Produkty farmaceutyczne Ekstrakty garbników i środków barwiących, garbniki i ich 32 pochodne, barwniki, pigmenty i inne substancje barwiace, farby i lakiery, kit i inne masy uszczelniające, atramenty 33 Olejki eteryczne i rezinoidy, preparaty perfumenryjne, kosmetyczne i toaletowe Mydło, organiczne środki powierzchniowo czynne, preparaty 34 piorące, preparaty smarowe, woski syntetyczne, woski preparowane, preparaty do czyszczenia i szorowania itp. 35 Substancje białkowe, skrobie modyfikowane, kleje, enzymy

19 36 Materiały wybuchowe, produkty pirotechniczne, zapałki, stopy piroforyczne, niektóre materiały łatwo palne Produkty chemiczne różne Tworzywa sztuczne i wyroby z nich Kauczuk i wyroby z kauczuku Skóry i skóryki surowe(z wyjątkiem skór futerkowych) oraz skóry wyprawione Skóry i skórki surowe oraz skóry wyprawione Skóry futerkowe i futra sztuczne; wyroby z nich Drewno i wyroby z drewna, węgiel drzewny Korek i wyroby z korka Wyroby ze słomy, z esparto i 46 innych materiałów do wyplatania; wyroby koszykarskie oraz wyroby z wikliny 47 Ścier drzewny lub z innego włóknistego materiału celulozowego; odpady papieru lub tektury 48 Papier i tektura, wyroby z masy papierniczej, papieru lub tektury Książki, gazety, obrazki i inne wyroby przemysłu poligraficznego; manuskrypty, maszynopisy I plany 50 Jedwab Wełna, cienka lub gruba sierść zwierzęca, przędza i tkanina z włosia końskiego Bawełna Pozostałe roślinne włókna tekstylne, przędza papierowa i tkaniny z przędzy papierowej 54 Włókna chemiczne ciągłe Włókna chemiczne cięte

20 56 Wata, filc i włókniny, przędze specjalne, szpagat, powrozy, linki i liny oraz wyroby z nich 57 Dywany inne włókiennicze wykładziny podłogowe Tkaniny specjalne, tkaniny z okrywą włókienną, koronki, tkaniny obiciowe, pasmanteria, hafty Materiały włokiennicze płaskie 59 impregnowane, pokrywane, powlekane lub laminowane; wyroby włókiennicze do celów technicznych 60 Dzianiny i wyroby szydełkowane Odzież i dodatki odzieżowe dziane lub szydełkowane Odzież i dodatki odzieżowe, bez dzianych i szydełkowanych Inne konfekcjonowane artykuły 63 włókiennicze, zestawy, odzież używana i używane artykuły włókiennicze, szmaty 64 Obuwie, getry i wyroby podobne ich części 65 Nakrycia głowy i ich części Parasole, parasole 66 przeciwsłoneczne, laski, laski z siodełkiem, bicze, szpicruty i ich części 67 Preparowane pióra i puch oraz wyroby z piór lub puchu; sztuczne kwiaty; wyroby z włosów ludzkich Wyroby z kamieni, gipsu, cementu, 68 azbestu, miki i podobnych materiałów Wyroby ceramiczne Szkło i wyroby ze szkła Perły naturalne lub hodowlane, kamienie szlachetne lub półszlachetne, metale szlachetne, metale platerowane metalem szlachetnym i wyroby z nich, sztuczna biżuteria, monety 72 Żelazo, żeliwo i stal Wyroby z żeliwa i stal

Czy polski eksport odczuje efekt przesunięcia spowodowany porozumieniem o preferencjach między UE i USA?*

Czy polski eksport odczuje efekt przesunięcia spowodowany porozumieniem o preferencjach między UE i USA?* Czy polski eksport odczuje efekt przesunięcia spowodowany porozumieniem o preferencjach między UE i USA?* prof. dr hab. Elżbieta Czarny, Szkoła Główna Handlowa dr hab. prof. UW Katarzyna Śledziewska, Wydział

Bardziej szczegółowo

Przewagi komparatywne w handlu zagranicznym Portugalii 2014-01-31 00:13:38

Przewagi komparatywne w handlu zagranicznym Portugalii 2014-01-31 00:13:38 Przewagi komparatywne w handlu zagranicznym Portugalii 2014-01-31 00:13:38 2 Celem niniejszej analizy jest przedstawienie wskaźnika ujawnionej przewagi komparatywnej (RCA, revealed comparative advantage)

Bardziej szczegółowo

L 94/204 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 94/204 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 94/204 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 28.3.2014 ZAŁĄCZNIK III WYKAZ PRODUKTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 4 LIT. b) W ODNIESIENIU DO ZAMÓWIEŃ UDZIELANYCH PRZEZ INSTYTUCJE ZAMAWIAJĄCE W DZIEDZINIE OBRONNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Obroty towarowe Szwajcaria-Polska w I półroczu 2015, prognozy dla szwajcarskiego eksportu :01:03

Obroty towarowe Szwajcaria-Polska w I półroczu 2015, prognozy dla szwajcarskiego eksportu :01:03 Obroty towarowe Szwajcaria-Polska w I półroczu 2015, prognozy dla szwajcarskiego eksportu 2015-07-29 16:01:03 2 Utrzymujący się wysoki kurs franka szwajcarskiego, sprawia, iż szwajcarscy eksporterzy patrzą

Bardziej szczegółowo

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z USA. Tomasz Białowąs

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z USA. Tomasz Białowąs Stosunki handlowe Unii Europejskiej z USA Tomasz Białowąs Rola USA i UE w gospodarce światowej (2008) 70,0% 60,0% 50,0% 53,8% 45,7% 52,3% 60,6% 54,2% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% PKB (nominalne) Eksport

Bardziej szczegółowo

Kierunki 2013: Raport Banku DnB NORD i Deloitte Business Consulting. Rafał Antczak, Deloitte

Kierunki 2013: Raport Banku DnB NORD i Deloitte Business Consulting. Rafał Antczak, Deloitte Kierunki 2013: Raport Banku DnB NORD i Deloitte Business Consulting. Rafał Antczak, Deloitte Co kryzys w Chinach może oznaczać dla Polski? Znaczenie Chin Kryzys chiński? Model zależności Polski od Chin

Bardziej szczegółowo

Sektor odzieżowy :38:49

Sektor odzieżowy :38:49 Sektor odzieżowy 2015-12-20 21:38:49 2 Według danych Włoskiej Federacji Przemysłu Odzieżowego i Modowego, Sistema Moda Italia, sektor w 2013 roku wychodził z kryzysu. Obroty spadały nieznacznie - w sumie

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Polska-Japonia :48:49

Handel zagraniczny Polska-Japonia :48:49 Handel zagraniczny Polska-Japonia 2013-09-02 07:48:49 2 W 2012 r. w handlu pomiędzy Polską i Japonią odnotowano znaczny spadek obrotów do poziomu 2,7 mld USD (w porównaniu z 3,3 mld USD w 2011 r.). Wynik

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :25:37

Co kupić, a co sprzedać :25:37 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-10 16:25:37 2 Francja od lat jest największym europejskim eksporterem kosmetyków; wartość francuskiego eksportu szacuje się na prawie 4,5 mld euro. W III kw. 2013 r. nastąpiło

Bardziej szczegółowo

Targi China Import and Export Fair. w Kantonie

Targi China Import and Export Fair. w Kantonie Targi China Import and Export Fair w Kantonie Zapraszamy na organizowane przez nas od ponad 10 lat wyjazdy biznesowe na największe na świecie targi wielobranżowe: Targi China Import and Export Fair w Kantonie,

Bardziej szczegółowo

Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09

Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09 Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09 2 Greckie towary sprzedawane są głównie do krajów UE - Włoch, Niemiec, Bułgarii i na Cypr. Polska jako partner handlowy zajmuje 27. miejsce. W 2013 roku 46,4

Bardziej szczegółowo

w relacjach z Polską Janusz Piechociński

w relacjach z Polską Janusz Piechociński Mongolia, Korea Południowa i Japonia w relacjach z Polską Janusz Piechociński 2 Główne wskaźniki makroekonomiczne POLSKA KOREA JAPONIA MONGOLIA PKB 2012 (mld USD) 489,8 1 129,5 5 960,3 10,3 PKB 2012 (zmiana

Bardziej szczegółowo

BADANIE POZIOMU AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ FIRM MAZOWSZA - IDENTYFIKACJA POTENCJAŁU FIRM NIEEKSPORTERÓW

BADANIE POZIOMU AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ FIRM MAZOWSZA - IDENTYFIKACJA POTENCJAŁU FIRM NIEEKSPORTERÓW BADANIE POZIOMU AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ FIRM MAZOWSZA - IDENTYFIKACJA POTENCJAŁU FIRM NIEEKSPORTERÓW Załącznik nr 1 - Klasyfikacja towarów Opracowanie: AGERON Polska na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego

Bardziej szczegółowo

Perspektywy polskiego eksportu do Belgii. Krzysztof Turowski, Radca, Kierownik WPHI w Brukseli Wojciech Łapiński, IMSG, Ekspert WPHI w Brukseli

Perspektywy polskiego eksportu do Belgii. Krzysztof Turowski, Radca, Kierownik WPHI w Brukseli Wojciech Łapiński, IMSG, Ekspert WPHI w Brukseli Perspektywy polskiego eksportu do Belgii Krzysztof Turowski, Radca, Kierownik WPHI w Brukseli Wojciech Łapiński, IMSG, Ekspert WPHI w Brukseli Belgia kraj na pograniczu 3 kultur 2 Dane podstawowe Głowa

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :14:14

Co kupić, a co sprzedać :14:14 Co kupić, a co sprzedać 015-06-15 11:14:14 Kraje Unii Europejskiej są trzecim po Chinach i USA partnerem handlowym Japonii, natomiast Japonia zajmuje siódme miejsce w obrotach UE z zagranicą. Największym

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Liczba spółek z udziałem kapitału zagranicznego zarejestrowanych w województwie łódzkim (wg REGON) w VIII r.

Tabela 1. Liczba spółek z udziałem kapitału zagranicznego zarejestrowanych w województwie łódzkim (wg REGON) w VIII r. Projekt Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH Informator ekonomiczny o krajach świata Luksemburg

MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH Informator ekonomiczny o krajach świata Luksemburg 4. Dwustronna współpraca gospodarcza 4.1. Wymiana handlowa Dwustronna współpraca gospodarcza pomiędzy Polską a iem oparta jest na dwóch filarach: wymianie handlowej i zagranicznych inwestycjach bezpośrednich

Bardziej szczegółowo

LP SEKCJA DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA TYP. 1 SEKCJA C 20 20.1 20.11 20.11.Z Produkcja gazów technicznych Medium-high-technology

LP SEKCJA DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA TYP. 1 SEKCJA C 20 20.1 20.11 20.11.Z Produkcja gazów technicznych Medium-high-technology Lista działalności (wytwórczych i usługowych) z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii LP SEKCJA DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA TYP 1 SEKCJA C 20 20.1 20.11 20.11.Z Produkcja gazów

Bardziej szczegółowo

Lista działalności (wytwórczych i usługowych) z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii

Lista działalności (wytwórczych i usługowych) z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii Lista działalności (wytwórczych i usługowych) z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii LP SEKCJA DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA TYP 1 SEKCJA C 20 20.1 20.11 20.11.Z Produkcja gazów

Bardziej szczegółowo

w mld USD MOFCOM UNCTAD SAFE Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MOFCOM, UNCTAD i SAFE.

w mld USD MOFCOM UNCTAD SAFE Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MOFCOM, UNCTAD i SAFE. A. BEZPOŚREDNI 1. Poprzez działalność produkcyjną lub usługową import technologii ze spółki macierzystej i wykorzystywanie jej w procesie produkcyjnym prowadzenie działalności w branżach wysokiej techniki

Bardziej szczegółowo

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki:

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Przedmiotem działalności Spółki jest: - Wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z), - Przesyłanie energii

Bardziej szczegółowo

Jak wprowadzić produkty spożywcze na rynek w Chinach poprzez Szanghaj Xijiao International?

Jak wprowadzić produkty spożywcze na rynek w Chinach poprzez Szanghaj Xijiao International? Jak wprowadzić produkty spożywcze na rynek w Chinach poprzez Szanghaj Xijiao International? dr Jerzy Rzymanek, Klaster Eksport Promocja Azja, Robayu Corp. Sp. z o.o. Shanghai XiJiao International Agricultural

Bardziej szczegółowo

Brama Unii Celnej: Białoruś. Ambasada Republiki Białoruś w Rzeczypospolitej Polskiej

Brama Unii Celnej: Białoruś. Ambasada Republiki Białoruś w Rzeczypospolitej Polskiej Brama Unii Celnej: Białoruś 1 UNIA CELNA Powierzchnia: 20 031 000 km² Ludność: 169 mln. PKB: USD 2,7 bln. (4 % światowego PKB) Handlowy obrót zewnętrzny: USD 913 mld. 2 Co daje Unia Celna i WPG? Swobodny

Bardziej szczegółowo

Wymiana handlowa Polski z USA w 2014 roku 2015-12-30 15:55:44

Wymiana handlowa Polski z USA w 2014 roku 2015-12-30 15:55:44 Wymiana handlowa Polski z USA w 2014 roku 2015-12-30 15:55:44 2 W wymianie handlowej z państwami Unii Europejskiej USA odnotowały w 2014 r. deficyt na poziomie 141 mld. USD. Wartość eksportu amerykańskich

Bardziej szczegółowo

Ocena porównawcza sektora rolno-spożywczego Polski i Ukrainy

Ocena porównawcza sektora rolno-spożywczego Polski i Ukrainy Ocena porównawcza sektora rolno-spożywczego Polski i Ukrainy mgr Mirosława Tereszczuk Warszawa, 25 listopada 2016 r. 1 Gospodarka Ukrainy na tle gospodarki Wyszczególnienie Polski Ukraina Polska 2012 2015

Bardziej szczegółowo

Czego wymaga fiskus 2015-06-18 10:22:02

Czego wymaga fiskus 2015-06-18 10:22:02 Czego wymaga fiskus 2015-06-18 10:22:02 2 Chiński system podatkowy podlegał w ostatnich latach istotnym zmianom, czemu sprzyjała coraz większa liczba inwestycji z udziałem przedsiębiorców zagranicznych.

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33 Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku 2015-10-21 14:38:33 2 Rumunia jest krajem o dynamicznie rozwijającej się gospodarce Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku. Rumunia jest dużym krajem o dynamicznie

Bardziej szczegółowo

Proponowane zmiany statutu Spółki: Zmieniona zostaje treść 6 ust. 1 statutu Spółki poprzez dodanie punktów o numerach 100) oraz 101).

Proponowane zmiany statutu Spółki: Zmieniona zostaje treść 6 ust. 1 statutu Spółki poprzez dodanie punktów o numerach 100) oraz 101). Załącznik numer 1 do ogłoszenia o zwołaniu na dzień 23 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Proponowane zmiany statutu

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO- EKONOMICZNA PODMIOTÓW PÓŁNOCNO ZACHODNIEGO OKRĘGU FEDERLANEGO W 2015 r :25:18

SYTUACJA SPOŁECZNO- EKONOMICZNA PODMIOTÓW PÓŁNOCNO ZACHODNIEGO OKRĘGU FEDERLANEGO W 2015 r :25:18 SYTUACJA SPOŁECZNO- EKONOMICZNA PODMIOTÓW PÓŁNOCNO ZACHODNIEGO OKRĘGU FEDERLANEGO W 2015 r. 2016-07-26 12:25:18 2 SYTUACJA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA PODMIOTÓW PÓŁNOCNO ZACHODNIEGO OKRĘGU FEDERLANEGO W 2015

Bardziej szczegółowo

Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29

Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29 Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29 2 Eksport jest siłą napędową niemieckiej gospodarki. Niemcy są także znaczącym importerem surowców, głównie energetycznych, ale i wysoko przetworzonych wyrobów

Bardziej szczegółowo

Czego wymaga fiskus 2015-06-16 11:38:45

Czego wymaga fiskus 2015-06-16 11:38:45 Czego wymaga fiskus 2015-06-16 11:38:45 2 Turcja zawarła z ponad 60 krajami, w tym z Polską i z większością państw UE, umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Rodzaje podatków: VAT CIT PIT konsumpcyjny

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :58:22

Co kupić, a co sprzedać :58:22 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-11 13:58:22 2 Głównym partnerem handlowym Hiszpanii jest strefa euro. Hiszpania przede wszystkim eksportuje żywność i samochody, importuje zaś surowce energetyczne i chemię.

Bardziej szczegółowo

Polsko-czeska wymiana handlowa w okresie I-VII br :58:11

Polsko-czeska wymiana handlowa w okresie I-VII br :58:11 Polsko-czeska wymiana handlowa w okresie I-VII br. 2016-09-16 08:58:11 2 Wg danych Czeskiego Urzędu Statystycznego, czesko-polskie obroty handlowe w pierwszych 7 miesiącach br. były o 4,0% r/r wyższe i

Bardziej szczegółowo

Plomba plastikowa HSA :37:

Plomba plastikowa HSA :37: Plomba plastikowa HSA 001 2015-10-30 11:37:35.870394 2 Ta oferta nie stanowi informacji handlowej Adres instytucji/firmy ogłaszającej ofertę Merkat - Krzysztof Kaftański 62-023 Kamionki, Brylantowa 2 1,

Bardziej szczegółowo

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Katowice. Rok założenia: lipiec 2013 r. Wpis do KRS: Numer NIP: posiada Numer REGON: posiada

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Katowice. Rok założenia: lipiec 2013 r. Wpis do KRS: Numer NIP: posiada Numer REGON: posiada Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Katowice Rok założenia: lipiec 2013 r. Wpis do KRS: Numer NIP: posiada Numer REGON: posiada Ilość wspólników: 2 (osoby fizyczne) 5 000,00 zł (pięć tysięcy) Brak

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie biznesu i inwestowanie na Białorusi

Prowadzenie biznesu i inwestowanie na Białorusi Warszawa, dnia 26 lutego roku Prowadzenie biznesu i inwestowanie na Białorusi Nowe możliwości dla polskiego biznesu 1 Białoruś. Fakty Stolica Mińsk Powierzchnia całkowita 207 600 km² Liczba ludności ()

Bardziej szczegółowo

Kod PKD Nazwa Zakres 20.11.Z Produkcja gazów technicznych Medium-high-technology

Kod PKD Nazwa Zakres 20.11.Z Produkcja gazów technicznych Medium-high-technology Kod PKD Nazwa Zakres 20.11.Z Produkcja gazów technicznych 20.12.Z Produkcja barwników i pigmentów 20.13.Z podstawowych chemikaliów nieorganicznych 20.14.Z podstawowych chemikaliów organicznych 20.15.Z

Bardziej szczegółowo

SZYBKIE I TANIE PRZELEWY Z WIELKIEJ BRYTANII DO POLSKI ZA 2 GBP W PÓŁ GODZINY

SZYBKIE I TANIE PRZELEWY Z WIELKIEJ BRYTANII DO POLSKI ZA 2 GBP W PÓŁ GODZINY SZYBKIE I TANIE PRZELEWY Z WIELKIEJ BRYTANII DO POLSKI ZA 2 GBP W PÓŁ GODZINY FAST AND CHEAP TRANSFERS FROM GREAT BRITAIN TO POLAND FOR 2 IN HALF HOURS 2016-10-26 16:15:44.752884 2 3 Ta oferta nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Polsko-czeska wymiana handlowa w I poł r :09:46

Polsko-czeska wymiana handlowa w I poł r :09:46 Polsko-czeska wymiana handlowa w I poł. 2016 r. 2016-08-16 09:09:46 2 Wg danych Czeskiego Urzędu Statystycznego, czesko-polskie obroty handlowe w I półroczu 2016 r. były wyższe o 6,1% r/r i wyniosły 9

Bardziej szczegółowo

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami. Tomasz Białowąs

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami. Tomasz Białowąs Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami Tomasz Białowąs Wysoki dynamika wymiany handlowej 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Eksport całkowity UE Eksport UE do Chin Import całkowity UE Import

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Polski w 2012 roku

Handel zagraniczny Polski w 2012 roku Handel zagraniczny Polski w 2012 roku JANUSZ PIECHOCIŃSKI Luty 2013 Obroty towarowe Polski z zagranicą w latach 2000-2013 mld EUR 160 Redukcja deficytu w latach 2008-2012 o ponad 60%, tj. o 16,5 mld EUR.

Bardziej szczegółowo

Wymiana handlowa Grecja - Polska - I kwartał :33:23

Wymiana handlowa Grecja - Polska - I kwartał :33:23 Wymiana handlowa Grecja - Polska - I kwartał 2012 2012-06-26 11:33:23 2 I kwartał 2012 (I kwartał 2012*) Import i eksport Grecji W I kwartale 2012 roku import Grecji wyniósł nieco ponad 10 mld, podczas

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Litwy (przegląd kwartalny) :30:03

Handel zagraniczny Litwy (przegląd kwartalny) :30:03 Handel zagraniczny Litwy (przegląd kwartalny) 2010-12-14 14:30:03 2 Wartość polskiego eksportu towarowego na Litwę w okresie styczeń-wrzesień 2010 r. stanowiła 977.410.625 EUR (+9,9%), wartość importu

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :16:26

Co kupić, a co sprzedać :16:26 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-10 11:16:26 2 Głównymi partnerami handlowymi Bułgarii w UE są Niemcy, Włochy, Rumunia, Grecja, Francja, Belgia i Hiszpania, eksport do tych krajów stanowi 75,3 proc. eksportu

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA Aktywność Polski na rynku międzynarodowym realizowana jest w trzech głównych obszarach: 1. Udziału w tworzeniu wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej uwzględniającej interesy

Bardziej szczegółowo

Warunki eksportu do Chin Wybór produktu eksportowego. Ograniczenia importowe w Chinach. Znalezienie partnera. Negocjacje cenowe.

Warunki eksportu do Chin Wybór produktu eksportowego. Ograniczenia importowe w Chinach. Znalezienie partnera. Negocjacje cenowe. Warunki eksportu do Chin Wybór produktu eksportowego. Ograniczenia importowe w Chinach. Znalezienie partnera. Negocjacje cenowe. Dlaczego eksport do Chin? Gdy jesteś w Chinach i widzisz ogromne zmiany

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać 2015-07-13 13:10:08

Co kupić, a co sprzedać 2015-07-13 13:10:08 Co kupić, a co sprzedać 2015-07-13 13:10:08 2 Głównym partnerem handlowym Egiptu jest Unia Europejska. Egipski rynek jest w znacznym stopniu chroniony, zwłaszcza w przypadku importu towarów konsumpcyjnych.

Bardziej szczegółowo

Obowiązująca treść 7 ust. 1. Statutu Spółki:

Obowiązująca treść 7 ust. 1. Statutu Spółki: Obowiązująca treść 7 ust. 1. Statutu Spółki: 7.1 Przedmiotem działania Spółki jest: 1. produkcja wyrobów tartacznych PKD 16.10.Z, 2. produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna PKD

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka rynku. 2. Główne sektory gospodarki. 3. Specjalne strefy ekonomiczne. 4. Wymiana handlowa. 5.

1. Ogólna charakterystyka rynku. 2. Główne sektory gospodarki. 3. Specjalne strefy ekonomiczne. 4. Wymiana handlowa. 5. 1. Ogólna charakterystyka rynku 2. Główne sektory gospodarki 3. Specjalne strefy ekonomiczne 4. Wymiana handlowa 5. Umowy dwustronne 6. Szanse i zagrożenia 7. Przydatne linki Ogólna charakterystyka rynku

Bardziej szczegółowo

Hongkong: Miejsce na Twój biznes

Hongkong: Miejsce na Twój biznes Hongkong: Miejsce na Twój biznes Marcin Mitko data: wrzesień 2014 Corporate Banking Manager, HSBC Bank Polska S.A. HK: Miejsce na Twój biznes Dynamiczne centrum gospodarcze Regionalny i globalny ośrodek

Bardziej szczegółowo

Czego wymaga fiskus 2015-10-12 13:25:14

Czego wymaga fiskus 2015-10-12 13:25:14 Czego wymaga fiskus 2015-10-12 13:25:14 2 Na Białorusi obowiązują podatki powszechne, czyli państwowe, lokalne oraz inne opłaty obowiązkowe. Rodzaje podatków: 1 podatki powszechne (państwowe) 2 podatki

Bardziej szczegółowo

Targi, Konferencje i Wystawy w Chinach Październik - Grudzień 2011 r.

Targi, Konferencje i Wystawy w Chinach Październik - Grudzień 2011 r. Targi, Konferencje i Wystawy w Chinach Październik - Grdzień r. Nazwa Targów, Konferencji, Wystaw Data Miejsce 1 Msic China Międzynarodowe Targi Mzyki http://msik.messefrankfrt.com/content/corporate/frankfrt/en/bescher/

Bardziej szczegółowo

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822)

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822) Inwestorzy zagraniczni I kwartał 2017 r. W pierwszym kwartale 2017 r. wśród nowo rejestrowanych firm w KRS działalność rozpoczęły 1913 spółek z udziałem kapitału zagranicznego. Jeżeli podobna liczba rejestracji

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać 2015-06-17 10:08:23

Co kupić, a co sprzedać 2015-06-17 10:08:23 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-17 10:08:23 2 Wielka Brytania to światowy gracz w handlu. Według danych WTO za 2013 rok Zjednoczone Królestwo było 8. globalnym eksporterem z udziałem 2,9 proc. i 6. importerem

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Finlandii w 2015 r. oraz aktywność inwestycyjna

Handel zagraniczny Finlandii w 2015 r. oraz aktywność inwestycyjna Według wstępnych danych fińskiego Urzędu Celnego w roku 215 wartość fińskiego eksportu wyniosła 53,8 mld EUR, co oznacza spadek o 4 % w stosunku do roku 214. Wartość importu zmniejszyła się o 6 % i osiągnęła

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ

RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ ZAŁĄCZNIKI WARSZAWA Grudzień 2007 i regionalnej. Województwo lubelskie (według

Bardziej szczegółowo

PORTAL TRENDWIZOR http://www.trendwizor.pl FORMULARZ ZAMÓWIENIA

PORTAL TRENDWIZOR http://www.trendwizor.pl FORMULARZ ZAMÓWIENIA PORTAL TRENDWIZOR http://www.trendwizor.pl FORMULARZ ZAMÓWIENIA Prosimy o wypełnienie zgłoszenia DRUKOWANYMI literami i odesłanie podpisanego przez osobę upoważnioną i opatrzonego pieczątką Firmy, formularza

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 marca 2015 r. Poz. 379 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 12 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r.

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Warszawa, dnia 14 września 2015 r. Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z miesięcznych i kwartalnych sprawozdań polskich podmiotów

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY ZARZĄDZANIA Nr AC 129

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY ZARZĄDZANIA Nr AC 129 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY ZARZĄDZANIA Nr wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 1 października 2012 r. Nazwa

Bardziej szczegółowo

RYNKI WSCHODNIE Współpraca gospodarcza Polski z Litwą Przepisy prawne regulujące polsko litewską współpracę gospodarczą.

RYNKI WSCHODNIE Współpraca gospodarcza Polski z Litwą Przepisy prawne regulujące polsko litewską współpracę gospodarczą. RYNKI WSCHODNIE Współpraca gospodarcza Polski z Litwą Przepisy prawne regulujące polsko litewską współpracę gospodarczą. Stosunki gospodarcze między Polską i Litwą regulują przepisy prawne Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania

Bardziej szczegółowo

Ligia Szulc Fundacja Serce dla Gruzji 1 października 2014 r.

Ligia Szulc Fundacja Serce dla Gruzji 1 października 2014 r. Perspektywy współpracy z Gruzją Ligia Szulc Fundacja Serce dla Gruzji 1 października 2014 r. Gruzja - fakty Populacja: 4,56 mln (2013) Powierzchnia 69,700 km2 Język: gruziński Narodowości: Gruzini 83,8%,

Bardziej szczegółowo

W Statucie Emitenta wprowadzono następujące zmiany: Dotychczas obowiązująca treść 5 ust. 1 Statutu Spółki:

W Statucie Emitenta wprowadzono następujące zmiany: Dotychczas obowiązująca treść 5 ust. 1 Statutu Spółki: W Statucie Emitenta wprowadzono następujące zmiany: Dotychczas obowiązująca treść 5 ust. 1 Statutu Spółki: 1. Przedmiotem działania Spółki jest prowadzenie działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZAREJESTROWANYCH ZMIANACH STATUTU SPÓŁKI

INFORMACJA O ZAREJESTROWANYCH ZMIANACH STATUTU SPÓŁKI INFORMACJA O ZAREJESTROWANYCH ZMIANACH STATUTU SPÓŁKI Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Czego wymaga fiskus 2015-06-22 15:49:38

Czego wymaga fiskus 2015-06-22 15:49:38 Czego wymaga fiskus 2015-06-22 15:49:38 2 W Indonezji podatek jest pobierany bezpośrednio przez urzędy podatkowe w każdym dystrykcie. Podatek muszą płacić osoby fizyczne przebywające w tym kraju dłużej

Bardziej szczegółowo

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki:

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Przedmiotem działalności Spółki jest: - Wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z), - Przesyłanie energii

Bardziej szczegółowo

POTENCJAŁ EKSPORTOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ORAZ INSTRUMENTY WSPARCIA EKSPORTU. Piotr Słojewski Wiceprezes Zarządu Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.

POTENCJAŁ EKSPORTOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ORAZ INSTRUMENTY WSPARCIA EKSPORTU. Piotr Słojewski Wiceprezes Zarządu Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. POTENCJAŁ EKSPORTOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ORAZ INSTRUMENTY WSPARCIA EKSPORTU Piotr Słojewski Wiceprezes Zarządu Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. EKSPORT MAZOWSZA NA TLE KRAJU Wartość eksportu z Mazowsza

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi szansą rozwoju obszarów wiejskich

Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi szansą rozwoju obszarów wiejskich Iwona Szczepaniak Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi szansą rozwoju obszarów wiejskich Konferencja nt. Rozwój obszarów wiejskich stan obecny i perspektywy IUNG-PIB, UP w Lublinie, Lublin,

Bardziej szczegółowo

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH. Napływ inwestycji w 2016 roku oraz perspektywy na rok Warszawa, 17 stycznia 2017 r.

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH. Napływ inwestycji w 2016 roku oraz perspektywy na rok Warszawa, 17 stycznia 2017 r. POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH Napływ inwestycji w 2016 roku oraz perspektywy na rok 2017 w statystykach PAIiIZ Warszawa, 17 stycznia 2017 r. Światowe przepływy Bezpośrednich Inwestycji

Bardziej szczegółowo

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść proponowanych zmian

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść proponowanych zmian Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść proponowanych zmian Punkt Dotychczasowa treść Statutu 5 ust. 1 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) produkcja pozostałych wyrobów, gdzie

Bardziej szczegółowo

Polsko-ukraińska współpraca gospodarcza

Polsko-ukraińska współpraca gospodarcza Polsko-ukraińska współpraca gospodarcza 29 maja 2013 r. Wyszków Konferencja I Regionalne Forum Gospodarcze Baza prawno-traktatowa współpracy gospodarczej Polski z Ukrainą Porozumienie o Partnerstwie i

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNOŚĆ PRODUKCJI SEKTORA ROLNEGO UKRAINY. Profesor dr hab. Tatjana Mostenska Państwowy Uniwersytet Przetwórstwa Żywności Ukrainy

KONKURENCYJNOŚĆ PRODUKCJI SEKTORA ROLNEGO UKRAINY. Profesor dr hab. Tatjana Mostenska Państwowy Uniwersytet Przetwórstwa Żywności Ukrainy KONKURENCYJNOŚĆ PRODUKCJI SEKTORA ROLNEGO UKRAINY Profesor dr hab. Tatjana Mostenska Państwowy Uniwersytet Przetwórstwa Żywności Ukrainy Konkurencyjność produkcji wyznaczają wskaźniki: jakości, właściwości

Bardziej szczegółowo

Wymiana handlowa Grecji 2010-08-13 15:05:13

Wymiana handlowa Grecji 2010-08-13 15:05:13 Wymiana handlowa Grecji 2010-08-13 15:05:13 2 Opracowanie nt. wymiany handlowej Grecji - wg danych Narodowego Urzędu Statystycznego Grecji za lata 2008-2009. WYMIANA HANDLOWA GRECJI [1] Od szeregu lat

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE 2015. Konferencja: WĘGIEL TANIA ENERGIA I MIEJSCA PRACY.

Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE 2015. Konferencja: WĘGIEL TANIA ENERGIA I MIEJSCA PRACY. Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE 2015 Konferencja: WĘGIEL TANIA ENERGIA I MIEJSCA PRACY Wprowadzenie Janusz Olszowski Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa Produkcja

Bardziej szczegółowo

System podatkowy Białorusi 2015-12-17 20:59:19

System podatkowy Białorusi 2015-12-17 20:59:19 System podatkowy Białorusi 2015-12-17 20:59:19 2 System podatkowy oraz zasady opodatkowania na Białorusi reguluje kodeks podatkowy Republiki Białoruś. System podatkowy oraz zasady opodatkowania na Białorusi

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W LUTYM 2012 R.

BILANS PŁATNICZY W LUTYM 2012 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 12 kwietnia 2012 r. BILANS PŁATNICZY W LUTYM 2012 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z

Bardziej szczegółowo

Handel z Polską 2015-06-15 17:00:08

Handel z Polską 2015-06-15 17:00:08 Handel z Polską 2015-06-15 17:00:08 2 Szwajcaria zajmuje 23. miejsce jako partner handlowy Polski. W handlu między Polską a Szwajcarią utrzymuje się trend zmniejszania różnicy wartości między eksportem

Bardziej szczegółowo

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-07-31 10:18:31

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-07-31 10:18:31 Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-07-31 10:18:31 2 Stany Zjednoczone są największą i najbardziej zaawansowaną technologicznie gospodarką świata. Jej mocną stroną jest właśnie innowacyjność, a siłą napędową

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 15

Spis treści. Wstęp... 15 Spis treści Wstęp............................................................. 15 Rozdział I. Światowa Organizacja Handlu i jej system prawny a transformacja. systemowa Federacji Rosyjskiej..............................

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Indii w 2013 roku 2014-05-24 07:44:05

Sytuacja gospodarcza Indii w 2013 roku 2014-05-24 07:44:05 Sytuacja gospodarcza Indii w 2013 roku 2014-05-24 07:44:05 2 Brytyjskie Centrum ds. Badań Ekonomicznych i Biznesowych CEBR prognozuje, że w roku 2028 gospodarka indyjska osiągnie pozycję trzeciej gospodarki

Bardziej szczegółowo

Lista kodów PKD branże preferowane

Lista kodów PKD branże preferowane Lista kodów PKD branże preferowane reklama i marketing 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność 63.12.Z Działalność portali internetowych 63.91.Z

Bardziej szczegółowo

Czego wymaga fiskus 2015-06-15 13:34:27

Czego wymaga fiskus 2015-06-15 13:34:27 Czego wymaga fiskus 2015-06-15 13:34:27 2 W Irlandii obowiązują dwie stawki PIT 20 proc. i 41 proc., a progi zależą od sytuacji rodzinnej podatnika. Stawka podstawowa podatku od dochodów spółek, czyli

Bardziej szczegółowo

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Raport na temat działalności Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Kierunki eksportu i importu oraz zachowania MSP w Europie Lipiec 2015 European SME Export

Bardziej szczegółowo

Dotychczasowe brzmienie 3 Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie 3 Statutu Spółki: Dotychczasowe brzmienie 3 Statutu Spółki: Przedmiotem działalności Spółki jest: - PKD 18.11.Z drukowanie gazet, - PKD 18.12.Z pozostałe drukowanie, - PKD 18.13.Z działalność usługowa związana z przygotowaniem

Bardziej szczegółowo

Praktyczne wskazówki dla polskich spółek działających w Hong Kongu. 25 września 2014 r.

Praktyczne wskazówki dla polskich spółek działających w Hong Kongu. 25 września 2014 r. Praktyczne wskazówki dla polskich spółek działających w Hong Kongu 25 września 2014 r. Hong Kong specjalne miejsce dla biznesu Hong Kong: Specjalny region administracyjny Chin co roku pierwsze miejsce

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2005

BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2005 N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki 2005-03-31 BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2005 Komponenty miesięcznego bilansu płatniczego są szacowane przy wykorzystaniu miesięcznych płatności

Bardziej szczegółowo

Unia Celna i Wspólna Przestrzeo Gospodarcza (WPG) Rosja-Białoruś-Kazachstan. Andrzej Maciejewski Instytut Sobieskiego, www.sobieski.org.

Unia Celna i Wspólna Przestrzeo Gospodarcza (WPG) Rosja-Białoruś-Kazachstan. Andrzej Maciejewski Instytut Sobieskiego, www.sobieski.org. Unia Celna i Wspólna Przestrzeo Gospodarcza (WPG) Rosja-Białoruś-Kazachstan Od lata obroty Polski z Rosją są z ujemnym saldem dla Polski. Obrót za 2010r. wyniósł 20 785 mln USD (wzrost do 2009 o 24%).

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 10 września 2014 r. Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku Badaniem objęte zostały 123 przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE KIEDY? KIEDY? GDZIE? GOŚĆ SPECJALNY:

INFORMACJE OGÓLNE KIEDY? KIEDY? GDZIE? GOŚĆ SPECJALNY: INFORMACJE OGÓLNE Główny celem konferencji jest prezentacja możliwości eksportowych dla polskich producentów w Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz zapoznanie się z możliwościami uczestnictwa i rozwoju

Bardziej szczegółowo

(kliknięcie na daną sekcję odsyła do wykazu PKD zawierających się w tej sekcji)

(kliknięcie na daną sekcję odsyła do wykazu PKD zawierających się w tej sekcji) Wykaz rodzajów działalności gospodarczej według PKD zawierających się w priorytecie Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok 2017 w zakresie wsparcia zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo

Bardziej szczegółowo

dotychczasowa treść 2 ust. 1 Statutu Spółki o treści: 2 otrzymuje brzmienie: 2 dotychczasowy tytuł dokumentu o treści: otrzymuje brzmienie:

dotychczasowa treść 2 ust. 1 Statutu Spółki o treści: 2 otrzymuje brzmienie: 2 dotychczasowy tytuł dokumentu o treści: otrzymuje brzmienie: Działając na podstawie 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 29 grudnia 2017 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Sektor budowlany w Polsce 2017 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

Sektor budowlany w Polsce 2017 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata Sektor budowlany w Polsce 2017 Analiza regionalna Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022 MARZEC 2017 SPIS TREŚCI Metodologia...6 Rynek budowlany ogółem... 11 Produkcja budowlano-montażowa...

Bardziej szczegółowo

Zasady pomocy publicznej dla inwestorów zagranicznych na Białorusi 2015-10-12 10:38:48

Zasady pomocy publicznej dla inwestorów zagranicznych na Białorusi 2015-10-12 10:38:48 Zasady pomocy publicznej dla inwestorów zagranicznych na Białorusi 2015-10-12 10:38:48 2 Zasady pomocy publicznej dla inwestorów zagranicznych na Białorusi Zasady pomocy publicznej dla inwestorów zagranicznych

Bardziej szczegółowo

1. Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów: A. Główne PKD

1. Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów: A. Główne PKD Wykaz branż zidentyfikowanych jako branże o największym potencjalne rozwojowym i/lub branż strategicznych dla danego regionu (w ramach smart specialisation) 1. Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów:

Bardziej szczegółowo

Jak chronić patenty i znaki towarowe 2015-07-13 15:50:16

Jak chronić patenty i znaki towarowe 2015-07-13 15:50:16 Jak chronić patenty i znaki towarowe 2015-07-13 15:50:16 2 Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej to poważny problem w Algierii. Straty ponoszone przez tutejszą gospodarkę w związku z wprowadzaniem

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. Spółka z o.o. X prowadzi działalność produkcyjno-usługową. Na dzień r. spółka ta posiadała następujące środki gospodarcze:

Zadanie 3. Spółka z o.o. X prowadzi działalność produkcyjno-usługową. Na dzień r. spółka ta posiadała następujące środki gospodarcze: Zadanie 1. Która z wymienionych grup zawiera tylko składniki majątku trwałego? a) grunty, należności bieżące, zobowiązania b) budynki, budowle, maszyny, zapasy c) budynki, budowle, kapitał własny d) budynki,

Bardziej szczegółowo

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2006 roku

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2006 roku Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2006 roku 17.10.2007 Józef Sobota Członek Zarządu NBP Dyrektor Departamentu Statystyki 1 Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich w 2006 roku Najwyższy

Bardziej szczegółowo