PRZESYŁ GŁOSU PRZEZ ATM - PODSTAWY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZESYŁ GŁOSU PRZEZ ATM - PODSTAWY"

Transkrypt

1 PRZESYŁ GŁOSU PRZEZ ATM - PODSTAWY Standaryzacją przekazu głosu przez sieci ATM zajmuje się grupa robocza VTOA (Voice and Telephony Services Over ATM), utworzona w 1993 r. przy ATM Forum. Podstawowym i najprostszym sposobem realizacji kanałów głosowych w sieci ATM jest kategoria usług CBR o ustalonej charakterystyce przenoszenia. Stabilność warunków przekazu jest okupiona stosunkowo wysoką stratą przepustowości łącza, związaną z narzutem sieci (5 bajtów więcej na każde 48 bajtów danych) dla naturalnej przepływności głosu 64 kb/s. Przekaz głosu w kategorii usług VBR o zmiennej szybkości i dodatkowo z kompresją danych wraz z tłumieniem ciszy daje duże oszczędności pasma, jednak brak jest jeszcze jednolitych i uzgodnionych standardów. Duże nadzieje są związane z protokołem AAL6, definiującym usługi kanałów VBR dla wolnych kanałów głosowych (przepływność kanałowa 32 kb/s,16 kb/s lub mniej).

2 VOICE OVER ATM Do rodziny technologii VoATM zaliczyć można też większość systemów Voice over DSL, które w warstwie drugiej wykorzystują ATM. Standard ATM zawiera odpowiednie mechanizmy zapewnienia wymaganej przy transmisji głosu jakości usług. Dwie spośród definiowanych w ATM usług można uznać za nadające się do przekazu głosu: CBR i VBR-rt. CBR (Constant Bit Rate) to usługa transmisji danych o stałej prędkości w czasie rzeczywistym; VBR-rt (Variable Bit Rate - real time) również dotyczy transmisji danych w czasie rzeczywistym, lecz o zmiennych w czasie wymaganiach transmisyjnych. VBR-rt lepiej nadaje się do przekazu wideo, ale w niektórych przypadkach może służyć również do transmisji głosu.

3 WARSTWY APLIKACYJNE AAL Ważnym pojęciem związanym z usługą ATM są warstwy aplikacyjne AAL (ATM Aplication Layers), ponumerowane od AAL1 do AAL5. Do przenoszenia głosu przez sieć ATM mogą służyć warstwy pierwsza, druga i piąta, które odpowiadają różnym usługom ATM (AAL1 - CBR, AAL2 - VBR-rt, AAL 3/4 i AAL 5 - różnym sposobom przenoszenia danych). Pierwotnie warstwy trzecia i czwarta były oddzielnymi warstwami, z których jedna odpowiadała za tryb połączeniowy, a druga za bezpołączeniowy. Ponieważ warstwa AAL 3/4 wprowadzała duży narzut protokołu, wprowadzono warstwę piątą, której zwykle używa się zamiast AAL 3/4.

4 VoATM - USŁUGI CES - Circuit Emulation Service (rekomendacja af-vtoa-0078) - emulacja łączy E1,T1,E3,T3 i J2 za pomocą AAL1. Z punktu widzenia użytkownika jest to zwykłe łącze (np. E1) i nie musi on nawet wiedzieć, że ma do czynienia z ATM. LSCES - Low Speed CES (af-vtoa-0119) - emulacja łącza o niskiej prędkości, głównie EIA-449, EIA/TIA-530-A i V.35. Chociaż ma przenosić głównie strumienie o przepływności mniejszej niż 64 Kbit/s, maksymalna jej prędkość to 2 Mbit/s. Wykorzystuje AAL1. DBCES - Dynamic Bandwidth CES (af-vtoa-0085) - emulacja łącza 64 Kbit z dynamicznym wykorzystaniem pasma (AAL1). Voice and Multimedia over ATM - Loop Emulation Service using AAL2 (af-vtoa-0145) - emulacja łącza multimedialnego przez warstwę AAL2. Podobne zastosowania mają ATM trunking using AAL2 (af-vtoa-113) i ATM trunking using AAL1 (af-vtoa-0089). Voice and Telephony Over ATM - właściwa usługa VoATM (afvtoa-0083), wykorzystuje AAL1 lub AAL5.

5 VoATM - FUNKCJE Dokument af-vtoa-0145 opisuje również realizację klasycznych procedur znanych z telefonii, takich jak wykrywanie ciszy, odtwarzanie ciszy i eliminacja echa. W ramach emulacji łącza zostaje przeniesiona sygnalizacja DTMF, istnieją też mechanizmy do przenoszenia sygnalizacji CAS i CCS (zarówno skojarzonej jak i wspólnokanałowej) Kolejnymi funkcjami oferowanymi przez protokół są wykrywanie modemu oraz przenoszenie sygnału modemu lub faksu (demodulacja i remodulacja na krańcach połączenia). Jako mechanizm kodowania mowy wykorzystany został standard PCM 64kbit/s. Brak jest w tej usłudze realizacji komutacji na poziomie sieci ATM. Do tego celu musi służyć osobny węzeł - np. centralka PABX.

6 VoATM EMULACJA ŁĄCZA PRZEZ AAL2 Sieć ATM przenosi połączenia głosowe pomiędzy węzłami CO-IWF i CP- IWF. CO-IWF (Central Office Interworking Function) służy do podłączenia węzła usługowego a CP-IWF (Customer Premises Interworking Function) - do podłączenia terminala abonenta. Funkcje węzła usługowego może spełniać np. centralka PABX.

7 PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA VoATM Pełna usługa VoATM pozwala na użycie terminala ATM w roli telefonu. Wszystkie terminale - zarówno z sieci publicznej, jak i prywatnej, ATM czy PSTN mogą nawiązywać ze sobą połączenia. Po stronie ATM użyta została sygnalizacja DSS2 - szerokopasmowy odpowiednik DSS1.

8 PRZESYŁ GŁOSU PRZEZ xdsl Druga generacja dostępu abonenckiego IAD (ang. Integrated Access Devices) oferuje skuteczniejszą integrację głosu z danymi, transmitowanymi w formacie pakietowym. Największe oczekiwania wobec technologii przekazów szerokopasmowych DSL wiążą się z przekazami multimedialnymi, przy czym równocześnie z dostępem szerokopasmowym mogą być dostarczane usługi telefonii analogowej (POTS) i cyfrowej z integracją usług (ISDN - Integrated Subscriber Digital Network). Dostęp abonencki xdsl umożliwia realizację typowych usług szerokopasmowych, takich jak: wideo na żądanie, wideokonferencje czy szybki dostęp do Internetu, a ponadto tradycyjnych usług telefonicznych, pod postacią usług głosowych VoDSL (Voice over DSL).

9 METODY TRANSMISJI VoDSL Istnieją dwa odmienne sposoby transmisji głosu przez łącza xdsl: przesyłanie głosu przez łącza szerokopasmowe ADSL w wydzielonym pasmie 0-4 khz (POTS) - pierwsza generacja przekazów głosowych VoDSL. Ten sposób przekazu głosu wymaga odseparowania kanałów głosowych i multimedialnych za pomocą odpowiednich filtrów pasmowych. druga generacja przekazów głosowych VoDSL, jest oparta na pakietowym przekazie głosu łącznie z danymi, również przez szerokopasmowe fizyczne medium transmisyjne. Jest to ewolucyjne przejście w kierunku konwergencji (głos z danymi) oraz potrzebuje dodatkowych urządzeń integrujących klasy IAD po stronie użytkownika sieci.

10 TRADYCYJNE ROZWIĄZANIA DSL Rodzina urządzeń cyfrowych xdsl ma obecnie kilkanaście rozwiązań technologicznych o coraz wyższych przepływnościach, uzyskiwanych za pomocą jednej dwuprzewodowej, miedzianej linii telefonicznej, bądź działających przez wydzielone dwuprzewodowe, dwukierunkowe łącza transmisyjne. Największą popularność wśród miedzianych rozwiązań szerokopasmowych xdsl uzyskały urządzenia wykonane w technologiach: IDSL, HDSL, HDSL-2 (HDSL z linią dwuprzewodową), MDSL (Multirate Single Pair DSL), oraz rozwiązania asymetryczne ADSL i ADSL Lite (G. Lite) o maksymalnych przepływnościach dosyłowych 6/8 Mb/s i 1,0 Mb/s. Poszczególne wersje DSL różnią się między sobą zarówno przepływnością binarną, liczbą potrzebnych przewodów, zasięgiem działania oraz sposobem stosowanej modulacji sygnałów liniowych, jak i stanem zaawansowania prac standaryzacyjnych.

11 PROBLEMY POTS/ISDN/ADSL Niezgodności poszczególnych rozwiązań ADSL/ISDN wynikają ze stosowania technik kodowania o różnej skuteczności widmowej, co objawia się zajętością pasma częstotliwości o różnej szerokości, przy tych samych wymaganych przepływnościach transmisji.

12 INTEGRACJA Z WYKORZYSTANIEM IAD Szerokopasmowe łącza abonenckie DSL, coraz częściej używane do transmisji danych w postaci pakietowej, są obecnie najbardziej skuteczną technologią przekazu informacji przez sieć. Pakietowe transmisje danych z wielu terminali PC w sieci komputerowej LAN przedsiębiorstwa mogą być łączone i integrowane z głosem w jeden strumień informacyjny i przesyłany dalej przez szerokopasmowe łącze DSL.

13 TRANSMISJA GŁOSU I DANYCH Z WYKORZYSTANIEM IAD Druga generacja rozwiązań cyfrowych jest oparta na urządzeniach integrujących IAD. W urządzeniach tych transmisje przebiegają w pakietowym łączu szerokopasmowym z wykorzystaniem modulacji z podziałem czasu TDM (Time Division Multiplexing). Za fizyczny przebieg transmisji, łączenie i rozdzielanie niespójnych sygnałów, kanałów oraz usług odpowiadają urządzenia cyfrowe IAD, o złożonej technice przetwarzania, instalowane po obydwu stronach łącza szerokopasmowego DSL lokalnej pętli abonenckiej. Po stronie użytkownika są to urządzenia zintegrowanego dostępu nowej generacji NG-IAD (Next Generation IAD), a od strony sieci specjalizowane multipleksery DSLAM (DSL Multiplexer), współpracujące zwykle z szybką siecią szerokopasmową (ATM).

14 TRANSMISJA GŁOSU I DANYCH Z WYKORZYSTANIEM IAD - CD Modemy integrujące IAD (wspierające technologię VoDSL) zwykle mają wbudowany router dla LAN oraz różnorodne porty głosowe (analogowe, ISDN, PBX). Zarówno głos, jak i dane zostają spakietowane do postaci zgodnej z wymaganiami ATM, a następnie przekierowane przez łącze DSL do węzła multipleksującego sieci (DSLAM), gdzie są kierowane bądź przez serwer do operatora Internetu (dane), bądź przez bramę do sieci telefonicznej PSTN (głos). Urządzenia IAD zapewniają dostęp do wielu usług telefonicznych (POTS, ISDN, PABX), a także pozwalają na dołączenie sieci LAN przez standardowy styk transmisji danych (Ethernet).

15 TRANSMISJA GŁOSU I DANYCH Z WYKORZYSTANIEM IAD - CD W urządzeniu IAD dokonuje się konwersja analogowego sygnału głosu na postać cyfrową oraz formowanie pakietów głosowych - zwykle z wykorzystaniem funkcji warstwy ATM/AAL-2. Urządzenie IAD nadaje pakietom głosowym wyższy priorytet niż pakietom danych. Tak skonstruowany zbiorczy strumień pakietów, przenoszących jednocześnie głos i dane, jest transmitowany w kierunku sieci przez łącze szerokopasmowe DSL. Funkcjonowanie urządzenia IAD, znajdującego się u abonenta sieci, wymaga zainstalowania po stronie lokalnej centrali telefonicznej bramy głosowej współpracującej z koncentratorem (multiplekserem) dostępowym DSLAM (DSL Access Multiplexer) - przetwarzającym głos z danymi, pochodzącymi od wielu użytkowników sieci. Multiplekser DSLAM, znajdujący się u operatora sieci i stanowiący zakończenie łączy xdsl, formuje zbiorczy strumień danych z przekazywanych pakietów i kieruje je do sieci ATM. Telefoniczny ruch głosowy przekształcony na konwencjonalne sygnały głosowe jest kierowany przez bramę do sieci telefonicznych, a dane transmitowane w postaci pakietowej są trasowane przez router do właściwych miejsc przeznaczenia, zgodnie z adresem docelowym. Zwykle są to punkty usług internetowych lub inne sieci korporacyjne LAN, dla których typowe są stałe lub wirtualne połączenia VPN.

16 TRANSMISJA GŁOSU I DANYCH Z WYKORZYSTANIEM IAD CD Urządzenia IAD zwykle wspierają różnorodne usługi ATM, w tym obsługę połączeń ethernetowych oraz IP (zgodnie z rekomendacją RFC1483), a także pakietowe połączenia międzysieciowe dla Frame Relay. Poszczególnymi jednostkami dostępowymi można zarządzać lokalnie z terminalu ASCII lub zdalnie - z możliwością przesyłania informacji zarządzających wewnątrz pasma komunikacyjnego lub poza nim.

17 CECHY CHARAKTERYSTYCZNE IAD możliwość wykorzystania linii dzierżawionych do przesyłania danych z dużą szybkością integrowanie pakietowej transmisji głosowej z transmisją danych (dostęp do Internetu, połączenie zdalnych sieci LAN, inne) - przy stosunkowo niskich kosztach eksploatacji uniwersalność - prawie dowolne ich konfigurowanie wraz z dostosowaniem urządzeń dostępowych do specyficznych warunków pracy lokalnej. możliwość skalowania pasma transmisji dla poszczególnych usług realizowanych w czasie rzeczywistym, z uwzględnieniem bieżącego trafiku w sieci tak, aby transmisje te przebiegały bez zakłóceń pakietowa technologia transmisji pozwala bowiem na dynamiczne wykorzystanie dostępnego pasma, a jakość usług jest zagwarantowana (QoS) dzięki nadawaniu pakietom priorytetów (najwyższy dla głosu). IAD są dostosowane do transmisji głosu i danych przez sieć ATM, lecz także potrafią one umieszczać dane IP w komórkach ATM dla szerokopasmowej transmisji xdsl, wspierając w ten sposób funkcje trasowania i zarządzania adresami IP w sieci.

18 CECHY CHARAKTERYSTYCZNE IAD Rynek usług xdsl, zintegrowanych w pętli lokalnej z usługami transmisji głosu (VoDSL), jest ukierunkowany na obsługę małych i średnich przedsiębiorstw klasy oraz klientów SOHO (Small Office/Home Office). Zapewnienie odpowiedniej jakości połączenia głosowego - z jednoczesnym zachowaniem maksymalnie dostępnego pasma - uzyskuje się dzięki odpowiedniej elastycznej (dynamicznej) segmentacji ramek. Za właściwą segmentację ethernetowych ramek danych LAN i przeplatanie ich ramkami głosowymi odpowiada urządzenie abonenckie CPE (IAD). Z kolei jako podstawową technikę integrowania danych i głosu przyjmuje się kombinację dwóch technologii multipleksowania: multipleksację z podziałem czasu TDM połączoną z multipleksowaniem statystycznym.

19 INTEGRACJA USŁUG SPOJRZENIE OGÓLNE Bardzo korzystnym ekonomicznie rozwiązaniem w połączeniach długodystansowych jest możliwość grupowania głosu (voice bundling) w wielousługowych urządzeniach dostępowych. Zapewnia to umieszczanie kilku pakietów głosowych w jednym pakiecie sieci WAN, minimalizując w ten sposób łączną wielkość pola sterującego transmitowanych pakietów. Przy grupowaniu tylko pięciu pakietów głosowych uzyskuje się zaoszczędzenie pasma o ponad 30 proc. w implementacjach IP, a w sieciach pakietowych Frame Relay o ponad 7 proc. oszczędności w pasmie

20 IDEA SIECI ZORIENTOWANYCH NA USŁUGI Architektura Content Networking musi być wprowadzona praktycznie na każdym szczeblu przesyłania informacji!

21 WARSTWY CONTENT NETWORKING Content Distribution & Management Jaka zawartość może być dystrybuowana na krawędź sieci? Jaka metoda dystrybucji? (Algorytm SODA lub multicast) Do jakich adresatów można dystrybuować jakie zawartośći? Kiedy zawartość powinna być odświeżana? Jak usługi powinny być rozliczane? Content Switching Który serwer jest w danej chwile najlepszy aby z niego korzystać? Jaki jest TYP przesyłane zawartości? KTO prosi o zawartość? Jaki jest typ używanego URZĄDZENIA DOSTĘPOWEGO? Jaki jest PRIORYTET użytkownika i żądanej zawartości? Czy są jakieś dodatkowe ZAŁOŻENIA przy podejmowaniu decyzji?

22 WARSTWY CONTENT NETWORKING - cd Content Routing Na jaką zawartość jest zapotrzebowanie? Gdzie jest użytkownik? Która część sieci jest najbardziej w danej chwili wydajna? Czy są jakieś dodatkowe ZAŁOŻENIA przy podejmowaniu decyzji? Content Edge Delivery Czy można dostarczyć zawartość z lokalnego magazynu? Czy moja kopia zawartości jest aktualna? Jeśli nie, to czy mogę ją odświeżyć? Jeśli pakiety mają określone QoS to należy ich używać czy modyfikować? Czy mam wystarczające możliwości aby obsłużyć więcej wywołań?

23 MOŻLIWOŚCI CONTENT NETWORKING

24 SYSTEMY I USŁUGI CONTENT NETWORKING

25 ARCHITEKTURA CISCO AVVID

26 ELEMENTY SYSTEMU AVVID Zespoły funkcjonalne systemów wideokonferencyjnych: Terminale wideokonferencyjne (terminals, PC) : pojedyncze karty instalowane w komputerach PC, wideotelefony ISDN (przystosowane do współpracy ze zwykłymi odbiornikami TV) bądź kompletne zintegrowane systemy do pracy grupowej Bramy (gateways)- element służący do tworzenia połączeń wideokonferencyjnych między sieciami informatycznymi lub telekomunikacyjnymi, wykorzystującymi różne standardy (np. połączenie sieci LAN z siecią ISDN). Zapewniając konwersję protokołów, brama umożliwia zestawianie połączeń między dwiema różnymi sieciami, wymianę komunikatów sterujących, przekodowanie sygnałów audio i wideo oraz łączenie terminali (H.323, H.320, telefony

27 ELEMENTY SYSTEMU AVVID - CD Nadzorca (gatekeeper) - jest urządzeniem zarządzającym połączeniami wideokonferencyjnymi w sieciach IP, co zapewnia obsługę kilku użytkowników oraz wielu połączeń jednocześnie. Pozwala na translację nazw użytkowników oraz ich adresów sieciowych, konfigurację, zarządzanie i ustalanie praw dostępu do sieci dla użytkowników wideokonferencji oraz kontrolę wykorzystania pasma. Mostek wideokonferencyjny MCU (Multipoint Conference Unit) - stanowi pomocnicze urządzenie do zestawiania wideokonferencji w przypadku, gdy udział w niej bierze więcej niż dwóch uczestników. Mostki MCU są wyposażone w interfejsy: LAN, ISDN lub inne, co pozwala na zestawiania wideokonferencji między różnymi interfejsami i dla wielu przepływności.

28 ELEMENTY SYSTEMU VoIP WEDŁUG CISCO Stacje końcowe Przetwarzanie połączeń Aplikacje Telefony IP SoftPhone Cisco CallManager Auto- Attendant/IVR Voice/ Unified Messaging Infrastruktura do transmisji głosu

29 ROLA CALLMANAGERA

30 ELEMENTY SYSTEMU IP/TV WEDŁUG CISCO System IP/TV składa się z kilku elementów: Control Server kontrolujący Archive Server archiwizujący Broadcast Server server nadający Niezbędną częścią systemu IP/TV jest także oprogramowanie klienckie dla użytkowników tego rozwiązania.

31 STRUKTURA IP/TV

32 CONTROL ORAZ ARCHIVE SERVER Serwer kontrolujący przebieg transmisji pełni podwójną rolę. Z jednej strony jest urządzeniem zapamiętującym dane o użytkownikach i powiadamia odbiorców, jakie usługi są dla nich aktualnie dostępne. Z drugiej strony zaś, ControServer zapewnia automatyczne równoważenie obciążenia sieci komputerowej, monitorując liczbę i jakość strumieni wideo płynących z serwerów nadających transmisję. Urządzenie archiwizujące, ArchiveServer jest rozbudowaną biblioteką woluminów wideo. Można w nim zapamiętać do 160 godzin cyfrowego filmu dobrej jakości(prędkość transmisji 1 Mb/s). Serwer archiwizujący służy do planowania emisji do wszystkich użytkowników (broadcast), a także do udostępniania w określonych godzinach odpowiednich pozycji filmowych na żądanie.

33 BROADCAST VIDEOSERVER Broadcast VideoServer jest to serwer emisji wideo, czyli narzędzie do nadawania przez Internet komunikatów wideo i audio do większego grona odbiorców. Moduł umożliwia transmisję na żywo obrazu oraz dźwięku. Urządzenie nadające transmisję TV w sieci pakietowej jest produkowane w dwóch wersjach: Do łączy o niższej przepustowości Broadcast Server W tym przypadku firma Cisco zdecydowała się na emitowanie obrazu wideo kompresowanego w standardzie MPEG 4. Do szybkich połączeń Broadcast Server 3423.Emitowany obraz wideo kompresowany jest w standardzie MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4, Intel Indeo oraz Windows Media. Server nadający transmisję może digitalizować obraz analogowy z kamer magnetowidów, odbiorników staelitarnych i telewizji kablowej. Urządzenie jest przystosowane również di emitowania plików zapisanych w formatach ASF, AVI, MP3 i MPEG.

IDEA SIECI ZORIENTOWANYCH NA USŁUGI. Architektura Content Networking musi być wprowadzona praktycznie na każdym szczeblu przesyłania informacji!

IDEA SIECI ZORIENTOWANYCH NA USŁUGI. Architektura Content Networking musi być wprowadzona praktycznie na każdym szczeblu przesyłania informacji! IDEA SIECI ZORIENTOWANYCH NA USŁUGI Architektura Content Networking musi być wprowadzona praktycznie na każdym szczeblu przesyłania informacji! WARSTWY CONTENT NETWORKING Content Distribution & Management

Bardziej szczegółowo

PRZESYŁ GŁOSU PRZEZ ATM - PODSTAWY

PRZESYŁ GŁOSU PRZEZ ATM - PODSTAWY PRZESYŁ GŁOSU PRZEZ ATM - PODSTAWY Standaryzacją przekazu głosu przez sieci ATM zajmuje się grupa robocza VTOA (Voice and Telephony Services Over ATM), utworzona w 1993 r. przy ATM Forum. Podstawowym i

Bardziej szczegółowo

Obecna definicja sieci szerokopasmowych dotyczy transmisji cyfrowej o szybkości powyżej 2,048 Mb/s (E1) stosowanej w sieciach rozległych.

Obecna definicja sieci szerokopasmowych dotyczy transmisji cyfrowej o szybkości powyżej 2,048 Mb/s (E1) stosowanej w sieciach rozległych. SYSTEMY SZEROKOPASMOWE 1 Obecna definicja sieci szerokopasmowych dotyczy transmisji cyfrowej o szybkości powyżej 2,048 Mb/s (E1) stosowanej w sieciach rozległych. ATM Frame Relay Fast 10 Gigabit X.25 FDDI

Bardziej szczegółowo

DSL (od ang. Digital Subscriber Line)

DSL (od ang. Digital Subscriber Line) MODEMY xdsl DSL (od ang. Digital Subscriber Line) cyfrowa linia abonencka, popularna technologia szerokopasmowego dostępu do internetu. Często określa się ją jako xdsl. Wynalazcą modemów DSL był Joseph

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE wykład dla kierunku informatyka semestr 4 i 5

SIECI KOMPUTEROWE wykład dla kierunku informatyka semestr 4 i 5 SIECI KOMPUTEROWE wykład dla kierunku informatyka semestr 4 i 5 dr inż. Michał Sajkowski Instytut Informatyki PP pok. 227G PON PAN, Wieniawskiego 17/19 Michal.Sajkowski@cs.put.poznan.pl tel. +48 (61) 8

Bardziej szczegółowo

SIECI CYFROWE Z INTEGRACJĄ USŁUG ISDN ISDN Integrated Services Digital Networks

SIECI CYFROWE Z INTEGRACJĄ USŁUG ISDN ISDN Integrated Services Digital Networks SIECI CYFROWE Z INTEGRACJĄ USŁUG ISDN ISDN Integrated Services Digital Networks CHARAKTERYSTYKA SIECI ISDN Klasyczne publiczne sieci telekomunikacyjne świadczyły różne rodzaje usług (rys.1) Wady wielu

Bardziej szczegółowo

Łącza WAN. Piotr Steć. 28 listopada 2002 roku. P.Stec@issi.uz.zgora.pl. Rodzaje Łącz Linie Telefoniczne DSL Modemy kablowe Łącza Satelitarne

Łącza WAN. Piotr Steć. 28 listopada 2002 roku. P.Stec@issi.uz.zgora.pl. Rodzaje Łącz Linie Telefoniczne DSL Modemy kablowe Łącza Satelitarne Łącza WAN Piotr Steć P.Stec@issi.uz.zgora.pl 28 listopada 2002 roku Strona 1 z 18 1. Nośniki transmisyjne pozwalające łączyć sieci lokalne na większe odległości: Linie telefoniczne Sieci światłowodowe

Bardziej szczegółowo

Instytut Informatyki Politechniki Śląskiej. Sieci konwergentne. Andrzej Grzywak

Instytut Informatyki Politechniki Śląskiej. Sieci konwergentne. Andrzej Grzywak Sieci konwergentne Andrzej Grzywak Sieci ich klasyfikacja i rozwój WAN MAN LAN SP transmisja modemowa transmisja w paśmie podstawowym transmisja w paśmie szerokim Systemy ISDN Technologia ATM Fast Ethernet

Bardziej szczegółowo

Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access. dr inż. Stanisław Wszelak

Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access. dr inż. Stanisław Wszelak Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access dr inż. Stanisław Wszelak Rodzaje dostępu szerokopasmowego Technologia xdsl Technologie łączami kablowymi Kablówka Technologia poprzez siec

Bardziej szczegółowo

Sygnalizacja Kontrola bramy Media

Sygnalizacja Kontrola bramy Media PROTOKOŁY VoIP Sygnalizacja Kontrola bramy Media H.323 Audio/ Video H.225 H.245 Q.931 RAS SIP MGCP RTP RTCP RTSP TCP UDP IP PROTOKOŁY VoIP - CD PROTOKOŁY VoIP - CD PROTOKOŁY VoIP - CD PROTOKOŁY SYGNALIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

Voice over xdsl STRESZCZENIE

Voice over xdsl STRESZCZENIE Tomasz Rogowski Bogdan Miazga Instytut Telekomunikacji i kustyki Politechnika Wrocławska Voice over STRESZCZENIE W referacie przedstawiono przegląd zagadnień dotyczących przekazywania głosu w systemach.

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Mark McGregor Akademia sieci cisco. Semestr szósty

Księgarnia PWN: Mark McGregor Akademia sieci cisco. Semestr szósty Księgarnia PWN: Mark McGregor Akademia sieci cisco. Semestr szósty Wprowadzenie 13 Rozdział 1. Zdalny dostęp 17 Wprowadzenie 17 Typy połączeń WAN 19 Transmisja asynchroniczna kontra transmisja synchroniczna

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA HDSL AUTOR: DARIUSZ MŁYNARSKI IVFDS

TECHNOLOGIA HDSL AUTOR: DARIUSZ MŁYNARSKI IVFDS TECHNOLOGIA HDSL AUTOR: DARIUSZ MŁYNARSKI IVFDS 2 SPIS TREŚCI 1. Ogólne informacje o technologii HDSL....3 2. Idea stosowania technologii HDSL.....3 3. Zasada działania łącza HDSL....4 4. Kody liniowe.....5

Bardziej szczegółowo

Sieci telekomunikacyjne sieci cyfrowe z integracją usług (ISDN)

Sieci telekomunikacyjne sieci cyfrowe z integracją usług (ISDN) Sieci telekomunikacyjne sieci cyfrowe z integracją usług (ISDN) mgr inż. Rafał Watza Katedra Telekomunikacji AGH Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Polska tel. +48 12 6174034, fax +48 12 6342372 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Przesył mowy przez internet

Przesył mowy przez internet Damian Goworko Zuzanna Dziewulska Przesył mowy przez internet organizacja transmisji głosu, wybrane kodeki oraz rozwiązania podnoszące jakość połączenia głosowego Telefonia internetowa / voice over IP

Bardziej szczegółowo

Sieci Komórkowe naziemne. Tomasz Kaszuba 2013 kaszubat@pjwstk.edu.pl

Sieci Komórkowe naziemne. Tomasz Kaszuba 2013 kaszubat@pjwstk.edu.pl Sieci Komórkowe naziemne Tomasz Kaszuba 2013 kaszubat@pjwstk.edu.pl Założenia systemu GSM Usługi: Połączenia głosowe, transmisja danych, wiadomości tekstowe I multimedialne Ponowne użycie częstotliwości

Bardziej szczegółowo

Transmisja danych multimedialnych. mgr inż. Piotr Bratoszewski

Transmisja danych multimedialnych. mgr inż. Piotr Bratoszewski Transmisja danych multimedialnych mgr inż. Piotr Bratoszewski Wprowadzenie Czym są multimedia? Informacje przekazywane przez sieć mogą się składać z danych różnego typu: Tekst ciągi znaków sformatowane

Bardziej szczegółowo

Systemy i Sieci Radiowe

Systemy i Sieci Radiowe Systemy i Sieci Radiowe Wykład 6 Protokoły część 1 Program wykładu Model ISO - OSI ISDN V5 ATM 1 Model referencyjny OSI ISO OSI (Open Systems Interconnection) Zaakceptowany w roku 1984 jako standard dla

Bardziej szczegółowo

PLAN KONSPEKT. do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu. Szerokopasmowe sieci dostępowe. Konfigurowanie urządzeń w szerokopasmowych sieciach dostępowych

PLAN KONSPEKT. do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu. Szerokopasmowe sieci dostępowe. Konfigurowanie urządzeń w szerokopasmowych sieciach dostępowych PLAN KONSPEKT do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu Szerokopasmowe sieci dostępowe TEMAT: Konfigurowanie urządzeń w szerokopasmowych sieciach dostępowych CEL: Zapoznanie uczniów z podstawami konfiguracji

Bardziej szczegółowo

1 2004 BRINET Sp. z o. o.

1 2004 BRINET Sp. z o. o. W niektórych routerach Vigor (np. serie 2900/2900V) interfejs WAN występuje w postaci portu Ethernet ze standardowym gniazdem RJ-45. Router 2900 potrafi obsługiwać ruch o natężeniu kilkudziesięciu Mbit/s,

Bardziej szczegółowo

Migracja tradycyjnych systemów komutacyjnych w kierunku szerokopasmowej platformy dostępu abonenckiego

Migracja tradycyjnych systemów komutacyjnych w kierunku szerokopasmowej platformy dostępu abonenckiego Jerzy Zacharków Tomasz Tomala Obszar Telekomunikacji w Opolu Telekomunikacja Polska S.A. Migracja tradycyjnych systemów komutacyjnych w kierunku szerokopasmowej platformy dostępu abonenckiego STRESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

Usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu

Usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu Usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu Strona 1 Agenda Usługa jednokierunkowego dostępu do Internetu ASTRA2Connect: nowa usługa triple play Strona 2 Szerokopasmowy dostęp do Internetu (1-way) Cechy

Bardziej szczegółowo

GTS Transmisja Danych

GTS Transmisja Danych Autoryzowany Partner GTS Poland - Biznes Integrator GTS Transmisja Danych Usługi komunikacji biznesowej w wirtualnych sieciach prywatnych VPN Wirtualne sieci prywatne VPN - narzędzie do zapewnienia bezpiecznej

Bardziej szczegółowo

PLAN KONSPEKT. Bezprzewodowe sieci dostępowe. Konfigurowanie urządzeń w bezprzewodowych szerokopasmowych sieciach dostępowych

PLAN KONSPEKT. Bezprzewodowe sieci dostępowe. Konfigurowanie urządzeń w bezprzewodowych szerokopasmowych sieciach dostępowych PLAN KONSPEKT do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu Bezprzewodowe sieci dostępowe TEMAT: Konfigurowanie urządzeń w bezprzewodowych szerokopasmowych sieciach dostępowych CEL: Zapoznanie uczniów z podstawami

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami WAN

Zarządzanie sieciami WAN Zarządzanie sieciami WAN Dariusz CHAŁADYNIAK 1 Plan prezentacji Technologie w sieciach rozległych Technologia PSTN Technologia ISDN Technologia xdsl Technologia ATM Technologia Frame Relay Wybrane usługi

Bardziej szczegółowo

PORADNIKI. ISDN: Sieć Cyfrowa z Integracją Usług

PORADNIKI. ISDN: Sieć Cyfrowa z Integracją Usług PORADNIKI ISDN: Sieć Cyfrowa z Integracją Usług Omówienie ISDN Zwykle użytkownik jest połączony z siecią przez linie analogowe.sygnały są potem digitalizowane a wewnątrz sieci cała komunikacja jest cyfrowa,

Bardziej szczegółowo

Sieci WAN. Mgr Joanna Baran

Sieci WAN. Mgr Joanna Baran Sieci WAN Mgr Joanna Baran Technologie komunikacji w sieciach Analogowa Cyfrowa Komutacji pakietów Połączenia analogowe Wykorzystanie analogowych linii telefonicznych do łączenia komputerów w sieci. Wady

Bardziej szczegółowo

Usługi telefoniczne w szerokopasmowych sieciach dostępu abonenckiego xdsl

Usługi telefoniczne w szerokopasmowych sieciach dostępu abonenckiego xdsl CZASOPISMO STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH ODZNACZONE ZŁOTĄ HONOROWĄ ODZNAKĄ SEP ORAZ DWUKROTNIE ODZNACZONE HONOROWĄ ZŁOTĄ ODZNAKĄ ZASŁUŻONEGO PRACOWNIKA ŁĄCZNOŚCI ROK LXXIV LIPIEC 2005 NR 7 Arkadiusz

Bardziej szczegółowo

Bramka VoIP (Voice over IP gateway) Implementacja VoIP w routerach DrayTek

Bramka VoIP (Voice over IP gateway) Implementacja VoIP w routerach DrayTek Implementacja VoIP w routerach DrayTek Serie routerów DrayTek oznaczane literą V implementują mechanizmy Voice over IP. Taki router posiada dodatkowo dwa analogowe gniazda telefoniczne w tylnym panelu.

Bardziej szczegółowo

MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK

MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK WSZECHNICA PORANNA Wykład 1. Podstawy budowy i działania sieci komputerowych Korzyści wynikające z pracy w sieci. Role komputerów w sieci. Typy

Bardziej szczegółowo

USŁUGI DODATKOWE W SIECIACH BEZPRZEWODOWYCH VoIP oraz multimedia w sieciach WiFi problemy

USŁUGI DODATKOWE W SIECIACH BEZPRZEWODOWYCH VoIP oraz multimedia w sieciach WiFi problemy Seminarium poświęcone sieci bezprzewodowej w Politechnice Krakowskiej - projekt Eduroam USŁUGI DODATKOWE W SIECIACH BEZPRZEWODOWYCH VoIP oraz multimedia w sieciach WiFi problemy Wprowadzenie Problematyka

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: DGA/16/09 Załącznik A do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia: wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy systemu komputerowego z oprogramowaniem, instalacją

Bardziej szczegółowo

Dwa lub więcej komputerów połączonych ze sobą z określonymi zasadami komunikacji (protokołem komunikacyjnym).

Dwa lub więcej komputerów połączonych ze sobą z określonymi zasadami komunikacji (protokołem komunikacyjnym). Sieci komputerowe Dwa lub więcej komputerów połączonych ze sobą z określonymi zasadami komunikacji (protokołem komunikacyjnym). Zadania sieci - wspólne korzystanie z plików i programów - współdzielenie

Bardziej szczegółowo

Dr Michał Tanaś(http://www.amu.edu.pl/~mtanas)

Dr Michał Tanaś(http://www.amu.edu.pl/~mtanas) Dr Michał Tanaś(http://www.amu.edu.pl/~mtanas) Jest to zbiór komputerów połączonych między sobą łączami telekomunikacyjnymi, w taki sposób że Możliwa jest wymiana informacji (danych) pomiędzy komputerami

Bardziej szczegółowo

Modemy. M@rek Pudełko Urządzenia Techniki Komputerowej

Modemy. M@rek Pudełko Urządzenia Techniki Komputerowej Modemy M@rek Pudełko Urządzenia Techniki Komputerowej Modem Urządzenie do wysyłania informacji cyfrowej przez zwykłą linię telefoniczną. Interfejs między linią telefoniczną a PC, służący do tworzenia chwilowych

Bardziej szczegółowo

Komunikacja IP Cisco dla JST. Piotr Skirski Cisco Systems Poland 2004 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Komunikacja IP Cisco dla JST. Piotr Skirski Cisco Systems Poland 2004 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Komunikacja IP Cisco dla JST Piotr Skirski Cisco Systems Poland 1 Agenda Trendy na rynku komunikacji głosowej i video Cisco IP Communications Łączność Głosowa w JST IP Communications Telefonia IP IP Communications

Bardziej szczegółowo

Mediatel S.A., ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A, 02-366 Warszawa, www.mediatel.pl

Mediatel S.A., ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A, 02-366 Warszawa, www.mediatel.pl Mini Słownik Terminów Telekomunikacyjnych Adres IP unikalny w skali świata numer, jaki posiada każdy komputer podłączony do Internetu. ADSL Bajt Billing Bit (ang. Asymmetric Digital Subscriber Line) technologia

Bardziej szczegółowo

JAK PRAWIDŁOWO SPRAWOZDAWAĆ ZASIĘGI SIECI

JAK PRAWIDŁOWO SPRAWOZDAWAĆ ZASIĘGI SIECI JAK PRAWIDŁOWO SPRAWOZDAWAĆ ZASIĘGI SIECI 1 JAK PRAWIDŁOWO SPRAWOZDAĆ ZAKOŃCZENIA SIECI 1.1 Czy trzeba podawać adres zakończenia sieci z dokładnością do lokalu? Nie. Należy podać adres zakończenia sieci

Bardziej szczegółowo

Technika IP w sieciach dostępowych

Technika IP w sieciach dostępowych Krzysztof Łysek Instytut Systemów Łączności Wojskowa Akademia Techniczna Technika IP w sieciach dostępowych STRESZCZENIE Artykuł przedstawia ewolucję sieci dostępowej w kierunku sieci następnej generacji

Bardziej szczegółowo

MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP

MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) protokół kontroli transmisji. Pakiet najbardziej rozpowszechnionych protokołów komunikacyjnych współczesnych

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK

SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK NIE ARACHNOFOBII!!! Sieci i komputerowe są wszędzie WSZECHNICA PORANNA Wykład 1. Podstawy budowy i działania sieci komputerowych WYKŁAD: Role

Bardziej szczegółowo

Internet. dodatkowy switch. Koncentrator WLAN, czyli wbudowany Access Point

Internet. dodatkowy switch. Koncentrator WLAN, czyli wbudowany Access Point Routery Vigor oznaczone symbolem G (np. 2900Gi), dysponują trwale zintegrowanym koncentratorem radiowym, pracującym zgodnie ze standardem IEEE 802.11g i b. Jest to zbiór protokołów, definiujących pracę

Bardziej szczegółowo

Telekomunikacyjne Sieci

Telekomunikacyjne Sieci Telekomunikacyjne Sieci Szerokopasmowe Dr inż. Jacek Oko Wydział Elektroniki Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Katedra Radiokomunikacji i Teleinformatyki Pracownia Sieci Telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp...13

Spis treści. Wstęp...13 Spis treści Wstęp...13 ROZDZIAŁ 1. ROZWÓJ TECHNIK INFORMATYCZNYCH... 17 1.1. Próba zdefiniowania informacji...17 1.2. StaroŜytne urządzenia liczące...20 1.3. Maszyny licząco-analityczne... 21 1.4. Elektroniczne

Bardziej szczegółowo

Projektowanie sieci LAN i WAN. Wykład 3

Projektowanie sieci LAN i WAN. Wykład 3 Projektowanie sieci LAN i WAN Wykład 3 Plan prezentacji Technologia WAN Projektowanie sieci WAN Modele projektowania sieci WAN 2 Technologie WAN 3 Technologie sieci WAN Sieć WAN jest siecią teleinformatyczną

Bardziej szczegółowo

VPLS - Virtual Private LAN Service

VPLS - Virtual Private LAN Service VPLS - Virtual Private LAN Service 1.1 Opis usługi VPLS (Virtual Private LAN Service), czyli usługa wirtualnej prywatnej sieci LAN, jest najnowszym i najbardziej zaawansowanym produktem z kategorii transmisji

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA KOMUNIKACYJNE CISCO IP KLASY SMB: PODSTAWA WSPÓLNEGO DZIAŁANIA

ROZWIĄZANIA KOMUNIKACYJNE CISCO IP KLASY SMB: PODSTAWA WSPÓLNEGO DZIAŁANIA ROZWIĄZANIA KOMUNIKACYJNE CISCO IP KLASY SMB: PODSTAWA WSPÓLNEGO DZIAŁANIA SCENARIUSZ Rozwiązania Cisco przeznaczone dla małych i średnich firm Wdrażając zaawansowane rozwiązania, Państwa firma może skorzystać

Bardziej szczegółowo

5.5.5. Charakterystyka podstawowych protokołów rutingu zewnętrznego 152 Pytania kontrolne 153

5.5.5. Charakterystyka podstawowych protokołów rutingu zewnętrznego 152 Pytania kontrolne 153 Przedmowa 1. Sieci telekomunikacyjne 1 1.1. System telekomunikacyjny a sieć telekomunikacyjna 1 1.2. Rozwój sieci telekomunikacyjnych 4 1.2.1. Sieci telegraficzne 4 1.2.2. Sieć telefoniczna 5 1.2.3. Sieci

Bardziej szczegółowo

1 2004 BRINET Sp. z o. o.

1 2004 BRINET Sp. z o. o. Ogólna koncepcja DrayTeka Serie routerów DrayTek oznaczane literą V implementują mechanizmy Voice over IP. Taki router posiada dodatkowo dwa analogowe gniazda telefoniczne w tylnym panelu. Są to gniazda

Bardziej szczegółowo

Technologia VoIP w aspekcie dostępu do numerów alarmowych

Technologia VoIP w aspekcie dostępu do numerów alarmowych Technologia VoIP w aspekcie dostępu do numerów alarmowych Jerzy Paczocha - gł. specjalista Waldemar Szczęsny - adiunkt Debata o przyszłych regulacjach usługi VoIP Urząd Komunikacji Elektronicznej 26 listopad

Bardziej szczegółowo

Łączność w zarządzaniu. DNI technik SATELITARNYCH 21-24 czerwca 2007

Łączność w zarządzaniu. DNI technik SATELITARNYCH 21-24 czerwca 2007 Łączność w zarządzaniu kryzysowym DNI technik SATELITARNYCH 21-24 czerwca 2007 Typowe wymogi użytkowników systemu łączności w warunkach zarządzania kryzysowego System łączności powinien być w najwyższym

Bardziej szczegółowo

Redukcja kosztów połączeń telekomunikacyjnych przy wykorzystaniu central ISDN PABX

Redukcja kosztów połączeń telekomunikacyjnych przy wykorzystaniu central ISDN PABX Andrzej Białas, Waldemar Fuczkiewicz Aksonet Poznań Wojciech Kabaciński Instytut Elektroniki i Telekomunikacji Politechnika Poznańska Redukcja kosztów połączeń telekomunikacyjnych przy wykorzystaniu central

Bardziej szczegółowo

Projektowanie sieci LAN i WAN. Wykład 3

Projektowanie sieci LAN i WAN. Wykład 3 Projektowanie sieci LAN i WAN Wykład 3 Plan prezentacji Technologia WAN Projektowanie sieci WAN Modele projektowania sieci WAN 2 Model hierarchiczny projektowania sieci 3 Model hierarchiczny projektowania

Bardziej szczegółowo

Interfejsy dostępowe w ogólnym modelu węzła komutacyjnego

Interfejsy dostępowe w ogólnym modelu węzła komutacyjnego Interfejsy dostępowe w ogólnym modelu węzła komutacyjnego Dr inż. Janusz Klink Politechnika Wrocławska Instytut Telekomunikacji i Akustyki Zakład Systemów Telekomutacyjnych pok. 808, C-5 E-mail: Janusz.Klink@ita.pwr.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

Internet ISDN. 1 2006 BRINET Sp. z o. o.

Internet ISDN. 1 2006 BRINET Sp. z o. o. W routerach DrayTek oznaczonych literką i (jak 2600i, 2900Gi itd) dostępny jest interfejs ISDN, oferujący dodatkowe możliwości komunikacyjne Interfejs służy obsłudze dostępu podstawowego ISDN BRA, a więc

Bardziej szczegółowo

Trzy lata doświadczeń w sprzedaży usług Triple Play w sieciach Gawex Media

Trzy lata doświadczeń w sprzedaży usług Triple Play w sieciach Gawex Media Trzy lata doświadczeń w sprzedaży usług Triple Play w sieciach Gawex Media Tarnów 2006 TELEFON niezawodna komunikacja Schemat dostępu do usługi Telefonii Stacjonarnej Linki Optyczne do Operatorów nadrzędnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Opis sieci teleinformatycznej

Załącznik nr 2. Opis sieci teleinformatycznej Załącznik nr 2 Opis sieci teleinformatycznej 1. Założenia techniczne Sieć teleinformatyczna Stadionu Narodowego ma pełnić rolę wydajnego, zintegrowanego szkieletu komunikacyjnego dla wielu systemów projektowanych

Bardziej szczegółowo

MX-One propozycja modernizacji istniejących systemów (MD110, MX-One TSW)

MX-One propozycja modernizacji istniejących systemów (MD110, MX-One TSW) MX-One propozycja modernizacji istniejących systemów (MD110, MX-One TSW) Piotr Wrona Solution Consultant 17/06/2009 MD110 MX-ONE Telephony Switch MX-One TSW i TSE MX-One Telephony Switch (TSW) - BC13 Rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Planowanie telefonii VoIP

Planowanie telefonii VoIP Planowanie telefonii VoIP Nie zapominając o PSTN Składniki sieci telefonicznej 1 Centrale i łącza między nimi 2 Nawiązanie połączenia Przykład sygnalizacji lewy dzwoni do prawego 3 4 Telefonia pakietowa

Bardziej szczegółowo

jest protokołem warstwy aplikacji, tworzy on sygnalizację, aby ustanowić ścieżki komunikacyjne, a następnie usuwa je po zakończeniu sesji

jest protokołem warstwy aplikacji, tworzy on sygnalizację, aby ustanowić ścieżki komunikacyjne, a następnie usuwa je po zakończeniu sesji PROTOKÓŁ SIP INFORMACJE PODSTAWOWE SIP (Session Initiation Protocol) jest protokołem sygnalizacyjnym służącym do ustalania adresów IP oraz numerów portów wykorzystywanych przez terminale do wysyłania i

Bardziej szczegółowo

Tytuł pracy. Technologia xdsl. Autor: Paweł Połoszynowicz IVFDS

Tytuł pracy. Technologia xdsl. Autor: Paweł Połoszynowicz IVFDS Tytuł pracy Technologia xdsl. Autor: Paweł Połoszynowicz IVFDS 1 STRESZCZENIE W projekcie znajdują się informacje dotyczące nowoczesnej technologii cyfrowego dostępu abonenckiego DSL (Digital Subscriber

Bardziej szczegółowo

PORADNIKI. Architektura bezprzewodowego systemu WAN

PORADNIKI. Architektura bezprzewodowego systemu WAN PORADNIKI Architektura bezprzewodowego systemu WAN Bezprzewodowy WAN W tej części podam bliższy opis systemów bezprzewodowych WAN. Tu opiszę architekturę systemu, plany czasowe i charakterystyki. W porównaniu

Bardziej szczegółowo

Adresy w sieciach komputerowych

Adresy w sieciach komputerowych Adresy w sieciach komputerowych 1. Siedmio warstwowy model ISO-OSI (ang. Open System Interconnection Reference Model) 7. Warstwa aplikacji 6. Warstwa prezentacji 5. Warstwa sesji 4. Warstwa transportowa

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne (5) Zdzisław Szyjewski

Technologie informacyjne (5) Zdzisław Szyjewski Technologie informacyjne (5) Zdzisław Szyjewski Technologie informacyjne Technologie pracy z komputerem Funkcje systemu operacyjnego Przykłady systemów operacyjnych Zarządzanie pamięcią Zarządzanie danymi

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Poniższa instrukcja opisuje sposób konfiguracji poszczególnych funkcji Domowej Bramki Internetowej (ASMAX BR-8xx). Domowa Bramka Internetowa pozwala twojej sieci na połączenie poprzez dowolne

Bardziej szczegółowo

System trankingowy. Stacja wywołująca Kanał wolny Kanał zajęty

System trankingowy. Stacja wywołująca Kanał wolny Kanał zajęty SYSTEMY TRANKINGOWE Systemy trankingowe Tranking - automatyczny i dynamiczny przydział kanałów (spośród wspólnego i ograniczone do zbioru kanałów) do realizacji łączności pomiędzy dużą liczbę użytkowników

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie...13 CzÍúÊ I. PSTN...17 Rozdzia 1. Przeglπd sieci PSTN i jej porûwnanie z Voice over IP...19

Wprowadzenie...13 CzÍúÊ I. PSTN...17 Rozdzia 1. Przeglπd sieci PSTN i jej porûwnanie z Voice over IP...19 6SLVWUHFL Wprowadzenie...13 CzÍúÊ I. PSTN...17 Rozdzia 1. Przeglπd sieci PSTN i jej porûwnanie z Voice over IP...19 Poczπtki PSTN...19 Podstawy PSTN...21 Sygnalizacja analogowa i cyfrowa...21 Cyfrowe sygna

Bardziej szczegółowo

Systemy GEPON oraz EoC. Jerzy Szczęsny

Systemy GEPON oraz EoC. Jerzy Szczęsny Systemy GEPON oraz EoC Jerzy Szczęsny AGENDA Sieci Pasywne Omówienie technologii Rynek Urządzeń GEPON Rodzaje Urządzeń Przykładowe Sieci EoC Omówienie technologii Rodzaje Urządzeń Przykładowe Sieci Omówienie

Bardziej szczegółowo

Systemy i Sieci Radiowe

Systemy i Sieci Radiowe Systemy i Sieci Radiowe Wykład 3 Media transmisyjne część 1 Program wykładu transmisja światłowodowa transmisja za pomocą kabli telekomunikacyjnych (DSL) transmisja przez sieć energetyczną transmisja radiowa

Bardziej szczegółowo

Systemy Teletransmisji I Transmisji Danych cz.2

Systemy Teletransmisji I Transmisji Danych cz.2 Systemy Teletransmisji I Transmisji Danych cz.2 Tomasz Ruść 1 1 Łączenie i Sygnalizacja 2 Numeracja Telefoniczna 3 Wznaczanie trasy 4 Lokalny dostęp do sieci 5 Ruch telekomunikacyjny 6 Modulacja PCM 7

Bardziej szczegółowo

Warstwy i funkcje modelu ISO/OSI

Warstwy i funkcje modelu ISO/OSI Warstwy i funkcje modelu ISO/OSI Organizacja ISO opracowała Model Referencyjny Połączonych Systemów Otwartych (model OSI RM - Open System Interconection Reference Model) w celu ułatwienia realizacji otwartych

Bardziej szczegółowo

PBS. Wykład Zabezpieczenie przełączników i dostępu do sieci LAN

PBS. Wykład Zabezpieczenie przełączników i dostępu do sieci LAN PBS Wykład 7 1. Zabezpieczenie przełączników i dostępu do sieci LAN mgr inż. Roman Krzeszewski roman@kis.p.lodz.pl mgr inż. Artur Sierszeń asiersz@kis.p.lodz.pl mgr inż. Łukasz Sturgulewski luk@kis.p.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ Moduł 3. E.15. Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich Część pisemna Przykładowe zadanie 1. str. 1 Którą z wymienionych opcji

Bardziej szczegółowo

CERBERUS P 6351 router ADSL2+ WiFi N300 (2.4GHz) 2T2R 4x10/100 LAN 1xRJ11 Annex A

CERBERUS P 6351 router ADSL2+ WiFi N300 (2.4GHz) 2T2R 4x10/100 LAN 1xRJ11 Annex A CERBERUS P 6351 router ADSL2+ WiFi N300 (2.4GHz) 2T2R 4x10/100 LAN 1xRJ11 Annex A KOD PRODUCENT GWARANCJA KMPENADSL24 Pentagram 24 miesięcy gwarancja normalna Opis Router Pentagram Cerberus WiFi 802.11n

Bardziej szczegółowo

Marek Parfieniuk, Tomasz Łukaszuk, Tomasz Grześ. Symulator zawodnej sieci IP do badania aplikacji multimedialnych i peer-to-peer

Marek Parfieniuk, Tomasz Łukaszuk, Tomasz Grześ. Symulator zawodnej sieci IP do badania aplikacji multimedialnych i peer-to-peer Marek Parfieniuk, Tomasz Łukaszuk, Tomasz Grześ Symulator zawodnej sieci IP do badania aplikacji multimedialnych i peer-to-peer Plan prezentacji 1. Cel projektu 2. Cechy systemu 3. Budowa systemu: Agent

Bardziej szczegółowo

Multiplekser Gigabit TDM MICROSENS Wprowadzenie Gigabit TDM firmy MICROSENS jest optycznym multiplekserem z podziałem czasowym umożliwiającym jednoczesną transmisję głosu i danych. Transmisja może odbywać

Bardziej szczegółowo

RUTERY. Dr inŝ. Małgorzata Langer

RUTERY. Dr inŝ. Małgorzata Langer RUTERY Dr inŝ. Małgorzata Langer Co to jest ruter (router)? Urządzenie, które jest węzłem komunikacyjnym Pracuje w trzeciej warstwie OSI Obsługuje wymianę pakietów pomiędzy róŝnymi (o róŝnych maskach)

Bardziej szczegółowo

Ilość sztuka 1 PBX/IP Opis minimalnych wymagań 1 W zakresie sprzętowym 1.1 Porty: - Min 1 port WAN - RJ-45 (10/100Base-TX, automatyczne wykrywanie)

Ilość sztuka 1 PBX/IP Opis minimalnych wymagań 1 W zakresie sprzętowym 1.1 Porty: - Min 1 port WAN - RJ-45 (10/100Base-TX, automatyczne wykrywanie) CZĘŚĆ I Załącznik I do siwz Urządzenie 1. Przedmiot zamówienia dotyczy dostawy sprzętowej centralki telefonii internetowej PBX/IP sztuk 1. Szczegółowe parametry oraz inne wymagania Zamawiającego wyszczególnione

Bardziej szczegółowo

Protokoły sieciowe - TCP/IP

Protokoły sieciowe - TCP/IP Protokoły sieciowe Protokoły sieciowe - TCP/IP TCP/IP TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) działa na sprzęcie rożnych producentów może współpracować z rożnymi protokołami warstwy

Bardziej szczegółowo

2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. IPICS - integracja systemów łączności radiowej UHF/VHF z rozwiązaniami telefonii IP Jarosław Świechowicz Systems Engineer Zakopane, Cisco Forum 2007 Agenda Co to jest IPICS Komponenty systemu IPICS Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

WLAN bezpieczne sieci radiowe 01

WLAN bezpieczne sieci radiowe 01 WLAN bezpieczne sieci radiowe 01 ostatnim czasie ogromną popularność zdobywają sieci bezprzewodowe. Zapewniają dużą wygodę w dostępie użytkowników do zasobów W informatycznych. Jednak implementacja sieci

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA ZAJĘĆ WSTĘP DO SIECI

ORGANIZACJA ZAJĘĆ WSTĘP DO SIECI DR INŻ. ROBERT WÓJCIK DR INŻ. JERZY DOMŻAŁ ORGANIZACJA ZAJĘĆ WSTĘP DO SIECI WSTĘP DO SIECI INTERNET Kraków, dn. 3 października 2016r. PLAN WYKŁADU Organizacja zajęć Modele komunikacji sieciowej Okablowanie

Bardziej szczegółowo

ZiMSK. VLAN, trunk, intervlan-routing 1

ZiMSK. VLAN, trunk, intervlan-routing 1 ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Artur Sierszeń, asiersz@kis.p.lodz.pl dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl VLAN, trunk, intervlan-routing

Bardziej szczegółowo

Dr Michał Tanaś(http://www.amu.edu.pl/~mtanas)

Dr Michał Tanaś(http://www.amu.edu.pl/~mtanas) Dr Michał Tanaś(http://www.amu.edu.pl/~mtanas) Medium transmisyjne Kabel miedziany Światłowód Fale radiowe Kabel miedziany 8 żyłowa skrętka telefoniczna Może być w wersji nieekranowanej (UTP Unshielded

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE PODZIAŁY SIECI KOMPUTEROWYCH

PODSTAWOWE PODZIAŁY SIECI KOMPUTEROWYCH PODSTAWOWE PODZIAŁY SIECI KOMPUTEROWYCH Pojęcie sieci komputerowych Sieć komputerowa jest to zbiór niezależnych komputerów połączonych ze sobą. Mówimy, że dwa komputery są ze sobą połączone, jeśli mogą

Bardziej szczegółowo

2. STRUKTURA RADIOFONICZNYCH SYGNAŁÓW CYFROWYCH

2. STRUKTURA RADIOFONICZNYCH SYGNAŁÓW CYFROWYCH 1. WSTĘP Radiofonię cyfrową cechują strumienie danych o dużych przepływnościach danych. Do przesyłania strumienia danych o dużych przepływnościach stosuje się transmisję z wykorzystaniem wielu sygnałów

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1777983. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.09.2006 06019021.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1777983. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.09.2006 06019021. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1777983 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.09.06 06019021.2 (13) (1) T3 Int.Cl. H04Q 11/04 (06.01) H04L

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1 Z jakich protokołów korzysta usługa WWW? (Wybierz prawidłowe odpowiedzi)

Pytanie 1 Z jakich protokołów korzysta usługa WWW? (Wybierz prawidłowe odpowiedzi) Pytanie 1 Z jakich protokołów korzysta usługa WWW? (Wybierz prawidłowe odpowiedzi) Pytanie 2 a) HTTPs, b) HTTP, c) POP3, d) SMTP. Co oznacza skrót WWW? a) Wielka Wyszukiwarka Wiadomości, b) WAN Word Works,

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny Konwerter Protokołów

Uniwersalny Konwerter Protokołów Uniwersalny Konwerter Protokołów Autor Robert Szolc Promotor dr inż. Tomasz Szczygieł Uniwersalny Konwerter Protokołów Szybki rozwój technologii jaki obserwujemy w ostatnich latach, spowodował że systemy

Bardziej szczegółowo

Rywalizacja w sieci cd. Protokoły komunikacyjne. Model ISO. Protokoły komunikacyjne (cd.) Struktura komunikatu. Przesyłanie między warstwami

Rywalizacja w sieci cd. Protokoły komunikacyjne. Model ISO. Protokoły komunikacyjne (cd.) Struktura komunikatu. Przesyłanie między warstwami Struktury sieciowe Struktury sieciowe Podstawy Topologia Typy sieci Komunikacja Protokoły komunikacyjne Podstawy Topologia Typy sieci Komunikacja Protokoły komunikacyjne 15.1 15.2 System rozproszony Motywacja

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Zajęcia 2 Warstwa łącza, sprzęt i topologie sieci Ethernet

Sieci komputerowe. Zajęcia 2 Warstwa łącza, sprzęt i topologie sieci Ethernet Sieci komputerowe Zajęcia 2 Warstwa łącza, sprzęt i topologie sieci Ethernet Zadania warstwy łącza danych Organizacja bitów danych w tzw. ramki Adresacja fizyczna urządzeń Wykrywanie błędów Multipleksacja

Bardziej szczegółowo

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Laboratorium z sieci komputerowych Ćwiczenie numer: 7 Temat ćwiczenia: Konfiguracja i badanie połączenia GPRS 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Systemy i Sieci Telekomunikacyjne TI

Systemy i Sieci Telekomunikacyjne TI Systemy i Sieci Telekomunikacyjne TI N-ISDN B-ISDN Krzysztof Wajda Katedra Telekomunikacji AGH marzec, 2017 Zakres wykładu N-ISDN Usługi sieciowe Ewolucja w stronę B-ISDN Motywacja wprowadzenia ATM Podstawy

Bardziej szczegółowo

C. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

C. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania do przechwytywania, nagrywania i dystrybucji sygnałów audio/wideo w sieciach IP Edukacja

Rozwiązania do przechwytywania, nagrywania i dystrybucji sygnałów audio/wideo w sieciach IP Edukacja Rozwiązania do przechwytywania, nagrywania i dystrybucji sygnałów audio/wideo w sieciach IP Edukacja Page 1 Reach Shenzhen REACH Software Technology Co. Ltd, firma HI-TECH założona w 2003. Lider w zakresie

Bardziej szczegółowo

Najwyższy standard usług w Państwa hotelu. Biznes Telewizja, Biznes Internet, Biznes Telefon

Najwyższy standard usług w Państwa hotelu. Biznes Telewizja, Biznes Internet, Biznes Telefon Najwyższy standard usług w Państwa hotelu Biznes Telewizja, Biznes Internet, Biznes Telefon Jeden dostawca i wszystko, czego Państwo potrzebują UPC Biznes w Państwa hotelu to najwyższy standard rozrywki

Bardziej szczegółowo

BusinessPhone 250. Charakterystyka ogólna

BusinessPhone 250. Charakterystyka ogólna BusinessPhone 250 Charakterystyka ogólna System łączności BusinessPhone jest dostępny w trzech wersjach: BP50, mieszczący się w zwartej obudowie, dostosowany do systemów telefonicznych wykorzystują- cych

Bardziej szczegółowo

bramka faksowa TRF GSM/GPRS

bramka faksowa TRF GSM/GPRS bramka faksowa TRF GSM/GPRS CLiP Voice/Data/Fax Ma przyjemność zaprezentować MOBICOM Sp. z o.o. 70-205 Szczecin, ul. Świętego Ducha 2A Tel. (+48.91) 333.000.7, Fax (+48.91) 333.000.5 mobicom@mobicom.pl

Bardziej szczegółowo

Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol)

Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) W latach 1973-78 Agencja DARPA i Stanford University opracowały dwa wzajemnie uzupełniające się protokoły: połączeniowy TCP

Bardziej szczegółowo