PRZENOŚNY SKANER INSTRUKCJA OBSŁUGI Skanuje bezpośrednio na kartę SD! (wymagana karta microsd, nie załączona w zestawie) OV-SC-02

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZENOŚNY SKANER INSTRUKCJA OBSŁUGI Skanuje bezpośrednio na kartę SD! (wymagana karta microsd, nie załączona w zestawie) OV-SC-02"

Transkrypt

1 PRZENOŚNY SKANER INSTRUKCJA OBSŁUGI Skanuje bezpośrednio na kartę SD! (wymagana karta microsd, nie załączona w zestawie) OV-SC-02

2 Instalacja oprogramowania 1. kliknij dwukrotnie setup w folderze dysku aby przejść do procesu instalacji. 2. Wybierz język jakiego chcesz używać podczas procesu instalacji. 3. Zaznacz Accept i kliknij Next aby rozpocząć instalację oprogramowania. 4. Aby kontynuować instalację kliknij Browse wybierz katalog docelowy dla plików oprogramowania (lub zostaw domyślny), a następnie kliknij Next.

3 5. Klikaj przycisk Next aż do zakończenia procesu instalacji. Używanie oprogramowania skanera 1. Po zakończeniu instalacji oprogramowania na pulpicie Twojego komputera pojawi się ikona jak niżej: 2. Podłącz skaner do komputera a następnie dwukrotnie kliknij ikonę MagicScan. Na pulpicie pojawi się panel narzędzi skanera jak niżej: Picture Direct skanowanie bezpośrednio do wybranego dokumentu Scan and OCR skanowanie obrazu i tekstu System Setting ustawienia Close zamknij Min minimalizuj 3. Wybierz narzędzie, którego chcesz używać i kliknij jego ikonę, aby rozpocząć. Kiedy chcesz zamknąć oprogramowanie kliknij krzyżyk (Close), a następnie odłącz skaner od komputera.

4 Narzędzie Picture Direct skanowanie obrazu bezpośrednio do pliku 1. Kliknij ikonę Picture Direct. Wyświetlona zostanie wtedy ikona funkcyjna jak niżej: 2. Wciśnij przycisk Setting, aby przejść do ustawień wyboru języka systemu oraz opcji skanowania. Opcja Scan Color pozwala na ustawienie skanowania w trybie kolorowym (Color) lub czarno-białym (Gray). Opcja Scan Orientation to wybór pomiędzy skanowaniem poziomym (Horizontal) a pionowym (Vertical). Po zakończeniu dostosowywania kliknij przycisk Save aby zapisać ustawienia i przejść do skanowania. 3. Zaznacz i otwórz dowolne oprogramowanie biurowe (Office) lub komunikator np. MSN lub Skype, gdzie chcesz umieścić zeskanowany obraz, a następnie umieść kursor myszy w tym miejscu. Wciśnij i przytrzymaj przycisk Scan na skanerze aby rozpocząć skanowanie. Po zakończeniu zwolnij przycisk Scan. Zeskanowany obraz zostanie automatycznie umieszczony w zaznaczonym przez Ciebie wcześniej dokumencie.

5 Narzędzie Scan and OCR 1. Kliknij ikonę Scan and OCR aby wyświetlić następujące menu: Nazwa przycisku Start/Stop Scan Open Image Save Image Preprocess Image Start Recognizer System Setting Exit Resolve Rogate Left Rogate Wright Flit X Funkcja Rozpocznij/zatrzymaj skanowanie. Umieść w oprogramowaniu obraz z komputera. Zapisz zeskanowane obrazy na dysku komputera. Przetwórz obrazy w oprogramowaniu. Rozpoznawanie i automatyczne przenoszenie obrazów do dokumentów Word/Excel. Ustawianie języka systemu, koloru i orientacji skanowania oraz języka OCR. Wyjście z aplikacji. Po tym jak wyciąłeś dany obszar obrazu możesz kliknąć ten przycisk aby ów obszar przywrócić. Obróć obraz w lewo. Obróć obraz w prawo. Odwróć w pionie.

6 Flit Y Cut 2. Ustawienia systemowe Odwróć w poziomie. Wciśnij i przytrzymaj lewy przycisk myszy a następnie zaznacz obszar, który chcesz wyciąć i kliknij Cut. Kliknij przycisk System Setting, aby ustawić język systemu, kolor i orientację skanowania oraz język OCR i format docelowy zeskanowanego dokumentu (obrazu). Po dokonaniu wyboru ustawień kliknij przycisk Save, aby zapisać te ustawienia, a następnie rozpocznij skanowanie. Uwaga: Zaleca się wybór nie więcej niż trzech języków OCR. 3. Skanowanie i OCR a) Skanuj obraz Kliknij przycisk Start/Stop Scan, aby aktywować oprogramowanie, następnie wciśnij przycisk Scan na skanerze aby rozpocząć skanowanie. Po zakończeniu skanowania wciśnij przycisk Scan ponownie aby sfinalizować proces.

7 Zeskanowany obraz zostanie automatycznie dodany do aplikacji oprogramowania, następnie możesz kliknąć przycisk Save Image, aby zapisać zeskanowany obraz na dysku komputera. b) Otwórz obraz z komputera klikając przycisk Open Image. Obraz zostanie automatycznie przeniesiony do aplikacji oprogramowania. c) OCR Kliknij przycisk Start Recognizer a następnie wybierz folder oraz nazwę pliku. Po zakończeniu i zatwierdzeniu ustawień oprogramowanie rozpocznie proces rozpoznawania i przenoszenia zeskanowanego obrazu automatycznie do aplikacji Word. Kliknij przycisk Preprocess Image aby zmienić kolor obrazu na czarnobiały, jak na obrazku poniżej.

8 1. Cechy główne Wybór skanowania kolorowe/monochromatyczne (mono); Skanowanie 900, 600 lub 300 dpi; Zeskanowany plik może być zapisany w formacie JPG lub PDF; Bezpośredni zapis pliku JPG lub PDF na kartę microsd; Obsługa kart microsd do pojemności do 32GB; Dla systemów operacyjnych Windows XP Sp2, Windows Vista, Windows 7, MAC OS 10,4 lub wyżej wystarczy bezpośrednie wpięcie do komputera; instalacja sterowników nie jest wymagana. Możliwość podłączenia do ipadów oraz tabletów z systemami Android w celu bezpośredniego przesyłu zeskanowanych plików. 2. Komponenty urządzenia i ich funkcje Pozycja Komponent Funkcja 1 Komora baterii Komora zasilająca na 3 alkaliczne baterie typu AAA. 2 Port USB Zgrywaj obrazy na dysk twardy

9 komputera za pomocą dołączonego przewodu USB. 3 Kontrolka LED skanowania Urządzenie gotowe do skanowania: zielona kontrolka świeci się. 4 Wyświetlacz LCD Wyświetla informacje odnośnie skanowania. 5 Kontrolka LED Błędu skanowania Zbyt duża prędkość przesuwania: czerwona kontrolka świeci się. 6 Przycisk zmiany trybu kolor/mono Wybór skanowania w kolorze lub czarno-białego; odpowiednia ikona ukaże się na wyświetlaczu (Color lub Mono). 7 Przycisk rozdzielczości Wybór pomiędzy wysoką (900dpi), średnią (600) a niską (300dpi) rozdzielczością; odpowiednia ikona ukaże się na wyświetlaczu (High wysoka lub Low niska). 8 Włączanie/Skanowanie Wciśnij i przytrzymaj ten przycisk przez 2 sekundy aby włączyć lub wyłączyć urządzenie. Gdy urządzenie jest włączone wciśnij ten przycisk by rozpocząć skanowanie. Wciśnij go ponownie by skanowanie zakończyć. 9 Przycisk formatowania Wciśnij aby sformatować kartę Micro SD. 10 Przycisk konfiguracji czasu Wciśnij aby dokonać ustawień czasu. 11 Port karty SD Tutaj należy umieścić kartę Micro SD. 3. Objaśnienie znaczenia ikon wyświetlacza

10 Pozycja Funkcja Opis 1 Wskaźnik karty Micro Obrazy będą zapisywane na SD karcie Micro SD. 2 Wskaźnik poziomu baterii Baterie są pełne. Baterie są wyczerpane. 3 Wskaźnik koloru Color lub Mono. skanowania 4 Wybrana rozdzielczość HI: 900 dpi; MI: 600 dpi lub LO: 300 dpi. 5 Licznik zeskanowanych obrazów Pokazuje liczbę zeskanowanych obrazów na karcie Micro SD. 4. Używanie skanera 4.1 Instalacja baterii a) Otwórz pokrywę baterii. b) Umieść 3 alkaliczne baterie typu AAA do pojemnika baterii. Zwróć uwagę na ich biegunowość, zgodnie z diagramem widocznym na dnie pojemnika. c) Włącz skaner przytrzymując przycisk przez 2 sekundy. 4.2 Instalacja karty Micro SD (nie załączona w zestawie) Aby móc zapisywać i przechowywać zeskanowane obrazy należy umieścić w porcie urządzenia kartę Micro SD. Umieszczanie karty: a) wyłącz skaner; b) wsuń kartę Micro SD do portu kart, delikatnie wciśnij ją dopóki nie zostanie zablokowana; Uwaga: Nie naciskaj zbyt mocno podczas umieszczania karty w porcie kart gdyż może to doprowadzić do uszkodzenia samej karty jak i skanera. Wyrównaj pozycję karty, tak jak pokazane na rysunku i spróbuj ponownie.

11 Uwaga: Karta Micro SD powinna być sformatowana przed rozpoczęciem procesu skanowania i zapisu plików. Zastosuj się do poniższych instrukcji. 4.3 Formatowanie karty Micro SD Jeśli na karcie Micro SD znajdują się ważne pliki, przed jej sformatowaniem zrób ich kopię zapasową. W przypadku rozpoczęcia korzystania z nowej, nie używanej wcześniej karty Micro SD należy ją sformatować. a) Umieść kartę Micro SD w porcie kart skanera, a następnie włącz skaner. b) Wciśnij przycisk formatowania; na wyświetlaczu pojawi się ikona F. c) Wciśnij przycisk aby rozpocząć formatowanie karty Micro SD. d) Kontrolka karty Micro SD będzie mrugać dopóki proces formatowania nie zostanie zakończony. 4.4 Ustawianie czasu a) Wciśnij TIME SET aby wejść w tryb ustawień czasu. b) Na wyświetlaczu ukaże się 2011 i napis ten będzie mrugał. Wciskaj przyciski COLOR/BW oraz RESOLUTION aby wybierać cyfry w górę lub w dół. Następnie naciśnij przycisk aby zatwierdzić wybór roku i przejść do ustawień miesiąca. c) Tym samym sposobem ustaw miesiąc, dzień, godzinę oraz minuty. d) Gdy wszystkie informacje odnośnie czasu zostaną już wprowadzone, wciśnij przycisk TIME SET ponownie aby opuścić menu ustawień. 4.5 Ustawianie rozdzielczości Wciśnij przycisk RESOLUTION aby wybrać rozdzielczość pomiędzy wysoką (HI) 900 dpi, średnią (MI) 600 dpi a niską (LO) 300 dpi. Odpowiednia ikona pojawi się wtedy na wyświetlaczu LCD. JP9: format zeskanowanego pliku JPG;

12 PdF: format zeskanowanego pliku PDF; COLOR: zeskanowany plik jest w kolorze; BW: skanowanie monochromatyczne. Wyświetlacz pokazuje aktualne ustawienia jak niżej: 4.6 Ustawianie kolorów skanowania Wciśnij przycisk COLOR/BW aby wybrać tryb skanowania w kolorze (Color) lub czarno-biały (Mono). Odpowiednia ikona pojawi się wtedy na wyświetlaczu LCD. 4.7 Jak skanować a) Przytrzymaj dokument nieruchomo w jednym ręku. b) Za pomocą drugiej ręki umieść skaner w pozycji startowej. c) Trzymając skaner sztywno wciśnij raz przycisk. d) Przesuwaj powoli skaner nad dokumentem dla uzyskania najlepszej jakości obrazu. e) wciśnij przycisk ponownie aby zakończyć proces skanowania. 5. Wskaźniki LED

13 - Zielona kontrolka świeci się: skanowanie w trakcie. - Zielona kontrolka jest wyłączona: stan uśpienia/skanowanie zakończone. - Czerwona kontrolka błędu świeci się: zbyt szybkie przesuwanie skanera nad dokumentem mogło doprowadzić do wygenerowania błędu; poziom energii baterii jest zbyt niski. Wyłącz i włącz skaner ponownie oraz spróbuj zeskanować dokument jeszcze raz; w razie potrzeby wymień baterie na nowe. - Czerwona kontrolka błędu jest wyłączona: brak błędów podczas procesu skanowania kontynuuj skanowanie. Skanowanie rozpocznie się gdy wciśniesz przycisk zakończyć skanowanie wciśnij ów przycisk ponownie.. Aby 6. Podłączenie do komputera 6.1 Podłączenie do komputera w celu odczytu karty SD Włóż kartę SD do gniazda karty skanera (nie są wymagane bateria ani sterowniki) i użyj przewodu USB aby podłączyć skaner do komputera. Po wykryciu urządzenia na ekranie komputera pojawi się komunikat o wykryciu "Dysku wymiennego". Kliknij go dwukrotnie, aby otworzyć folder DCIM i przeglądać zeskanowane pliki. 6.2 Podłączenie do komputera w celu używania oprogramowania MagicScan do skanowania Po zainstalowaniu oprogramowania MagicScan na komputerze, użyj przewodu USB aby podłączyć skaner do komputera (karta SD ani bateria skanera nie są wymagane). Uruchom skaner, a następnie włącz aplikację MagicScan i odnieś się do instrukcji odnośnie obsługi oprogramowania dołączonej na początku tego dokumentu. 6.3 Podłączenie do ipada w celu odczytu karty SD 1. Włącz skaner. 2. Podłącz skaner do ipada za pomocą przewodu USB oraz zestawu połączeniowego ipad.

14 3. Zapisane na karcie SD zeskanowane obrazy zostaną automatycznie wyświetlone. 6.4 Podłączenie do tabletu z systemem Android w celu odczytu karty SD 1. Włącz skaner. 2. Podłącz skaner do tabletu za pomocą przewodu USB. Na ekranie tabletu pojawi się folder DCIM. Kliknij dwukrotnie na ikonkę folderu, aby otworzyć go i wyświetlić zeskanowane obrazy. 6.5 Możliwe jest podłączenie skanera do komputera i oglądanie obrazów bezpośrednio na ekranie monitora. 6.6 Podłącz skaner do komputera aby bezpośrednio zapisywać zeskanowane dokumenty na dysku twardym za pomocą dostępnego oprogramowania. W tym przypadku baterie oraz karta Micro SD nie są potrzebne. 7. Specyfikacje Pozycja Czujnik obrazu Rozdzielczość czujnika Rozdzielczość skanowania Szerokość i długość zeskanowanego dokumentu Format pliku Zewnętrzna pamięć Zasięg Wyświetlacz LCD Port USB Zasilanie Obsługiwane systemy Wymiary (dł. X wys. X szer.) Opis A4 Color Contact Sensor 900 dpi Niska: 300x300 dpi (domyślnie ustawiona) Średnia: 600x600 dpi Wysoka: 900x900 dpi 217mm(szer.) X 1200mm(wys.) JPEG Karta Micro SD do 32GB Kontakt, +- 0,2mm Wyświetla status skanowania USB2.0 wysoka prędkość 3x baterie alkaliczne typu AAA Windows XP Sp2, Windows Vista, Windows 7, MAC OS 10,4 lub wyżej wystarczy bezpośrednie wpięcie do komputera; instalacja sterowników nie jest wymagana 253 X 30 X 25 mm

15 8. Rozwiązywanie najczęstszych problemów Problem Przyczyna Rozwiązanie Nie można włączyć urządzenia Obrazy nie mogą zostać zapisane po zeskanowaniu Komputer nie rozpoznaje skanera po jego podłączeniu (nie można odnaleźć wymiennego dysku) Baterie szybko wyczerpują się Zamazane obrazy Podczas skanowania dokumentu czerwona kontrolka LED świeci się 1. Niski poziom energii baterii. 2. baterie nie są umieszczone poprawnie. 1. Karta Micro SD jest włożona nieprawidłowo. 2. Karta Micro SD jest pełna. 3. Karta Micro SD nie została prawidłowo sformatowana. Błąd w podłączeniu. Używasz baterii nieprawidłowego typu. Soczewka skanera jest zabrudzona. 1. Zbyt duża szybkość skanowania. 2. Niski poziom energii baterii. Wymień lub umieść poprawnie baterie. 1. umieść w skanerze kartę Micro SD. 2. Zgraj obrazy z karty Micro SD na dysk twardy komputera aby zwolnić miejsce na inne skany. 3. Odnieś się do podrozdziału 4.3 tej instrukcji. Upewnij się, że wszystkie podłączenia przewodów są poprawne. Jeśli to konieczne zrestartuj komputer. Wymień baterie na nowe alkaliczne, typu AAA. Wyczyść soczewkę suchą, miękką szmatką. 1. Wciśnij przycisk Power/Scan aby zresetować urządzenie, następnie zeskakuj dokument ponownie. 2. Wymień baterie na nowe alkaliczne, typu AAA.

16 ENGLISH USER S MANUAL SCAN ALMOST ANYTHING Directly on to microsd card! (microsd card required, not included) OV-SC-02

17 SOFTWARE APPLICATION Installing the software 1. Double click the setup in the disc and start installation. 2. Select the language you will use during the installation. 3. Click the Accept, it will start installing the software. 4. Please follow the steps to install the software. Shown as bellow:

18 5. Click the next button until the installation completed. Using the Scanner Software 1. After the software has been installed, an icon will be shown on your computer desktop: 2. Connect the scanner to your computer, double click the MagicScan icon, and a magicscan toolbar will be appeared as below: Scan and OCR skanowanie obrazu i tekstu System Setting ustawienia Picture Direct skanowanie bezpośrednio do wybranego dokumentu Close zamknij Min minimalizuj 3. Select a software you need, click it to start to use. When you want to close it, you can click Close button to exit the software and unplug the scanner.

19 Picture Direct 1. Click Picture Direct icon, the function icon will be appeared as below: 2. Click Setting button, the you can set the system language and scan color / orientation. After you finished the setting, click Save button to save the setting, the you can start to scan. 3. Select and open any office software or MSN / Skype / QQ communication software that you want to insert a photo, then place the mouse cursors in the selected software and location. Press SCAN button, then slide the scanner with the direction, after finish the scanning, press SCAN button again, the scanned picture will be inserted to your appointing software directly. Scan and OCR

20 1. Click Scan and OCR icon, the user interface will be appeared as below: Button Name Start/Stop Scan Open Image Save Image Preprocess Image Start Recognizer System Setting Exit Resolve Rogate Left Rogate Wright Flit X Flit Y Cut Functions Start/Stop Scanning. Insert pictures to the software from computer. Save scanned pictures to computer. Preprocess the picture in the software. Recognizing and export the picture to Word/Excel/Text files directly. Set the system language, scan color & orientation and OCR language. Exit the software. After you cropped the picture, then you can click Resolve button to retrievt it. Rotate the picture to left. Rotate the picture to right. Flip Vertical. Flip Horizontal. Press and hold the left buton of mouse to select desired area, then click Cut button to crop the picture.

21 2. System Setting Click the System Setting button, then you can set the system language, scan color/orientation and OCR language/ Export format. After finished the setting, click Save button to save the setting, the you can start to scan. *Please select not more than 3 languages for OCR. 3. Scan and OCR a) Scan pictures Click Start/Stop Scan button to activate the software, then press Scan button of scanner to start scanning, press the Scan button of scanner again to stop.

22 The scanned picture will be inserted to this software directly, then you can click Save Image button to save the scanned picture to your computer. b) Open pictures from computer Click Open Image button to open a picture from your computer, the picture will be inserted to this software directly. c) OCR Click Start Recognizer, then select folder and file name. After confirming the setting, the software will start recognizing and exporting the scanned images directly into Word files directly. Click the Preprocess Image button and the image will change to black and white as shown. All trademarks are the property of their respective owner.

23 1. Key Features Color/Monochrome (Mono) scan selection 900/600/300 dpi scan selection The scanned file can be saved as JPG or PDF format Direct save JPG or PDF file to microsd card Supports microsd car dup to 32GB Driver download needed for Windows XP Sp2, Windows Vista, Windows 7, MAC OS 10.4 or above (direct plug-in, driver istallation not required) It can be connect to ipad & Android tablets to load scanned pictures directly 2. Functional Parts Item Part Function 1 Battery door For3*AAA alkaline batteries. 2 USB iterface Download photos to computer via USB cable provided. 3 Scan LED Ready for scan: Green LED on. indicator 4 LCD screen Scanning status display. 5 Error LED Over speed: Red LED on. indicator 6 COLOR/BR Button Press this buton, you can select the scanning color & format of JPG/PDF; 7 Resolution Button COLOR is color model, BW is black model. Select HI(900 dpi)/mi(600 dpi)/lo(300 dpi) resolution. HI/MI/LO resolution mode icon will be displayed on status LCD.

24 8 Power/Scan Power On/Off: Press and hold this key for 2 seconds to turn power on or off. In power on mode, press this button to start scan, press this button again to stop. 9 Format button Press the button to format the Micro SD card. 10 Time set Press the button to enter Time setting mode. Button 11 SD card slot Micro SD card storage location. 3. Explanation of the status icons Item Function Description 1 Micro SD card indicator Photos will be stored in Micro SD card 2 Battery indicator Batteries are full. Batteries are empty. 3 Effect indicator Color or Mono. 4 Selected resolution HI: 900 dpi / MI: 600 dpi / LO: 300 dpi. 5 Picture quantity & file format It shows the total quality you scanned into SD card. Format is JPG or PDF. 4. Using the scanner 4.1 How to use a) Outdoor use: By using 3xAAA batteries, it s a computer free scanner and all scanned images will be saved in SD card. b) Indoor use: Connecting with computer via USB cable (no battery & SD card needed), you can use MigicScan software for scanning and please refer to the software Instruction for use on the back. When connect the scanner with computer via USB cable, the display shows PC and the resolution is 300 dpi. If you want to select the color

25 model, you need to make the setting on the MagicScan software and please refer to the software instruction on the back. 4.2 Installing the batteries a) Open the battery door. b) Insert 3*AAA alkaline batteries into the battery compartment. Please follow the pole indicator inside the battery compartment. c) Turn on the scanner by pressing the button for 2 seconds. 4.3 Inserting Micro SD memory card (not included) You must insert a Micro SD card to record and store your pictures. Inserting the Micro SD card: a) Turn OFF the scanner. b) Insert the Micro SD card into Micro SD card slot, gently press in until card is latched. Note: Do not force the card into the slot as forcing it may damage scanner and the Micro SD card. Please align MicroSD card position (as marked) any try again. 4.4 Formatting the Micro SD memory card Please us this cautiously: please make backup if there are some important files on Micro SD and some new Micro SD card can only be used after format. a) Insert a new Micro SD memory card into the scanner, then turn on the scanner. b) Press the format button into format mode. F shows on the LCD.

26 c) Press the button to start formatting the Micro SD memory card. d) SD card indicator will blink until format is complete. 4.5 Time setting a) Press [TIME SET] to enter time setting mode. b) In the LCD, it show 2011 and the 2011 is flicker, press [COLOR/BW & RESOLUTION] button for up/down number selection, then press button to confirm Year Setting and enter to Month Setting. c) Use same way, you can set Month, Date, Hour and Minute sequentially. d) After all the infomation has been set, press [TIME SET] button again to exit. 4.6 Setting the resolution Press the [RESOLUTION] button to select HI(900 dpi)/mi9600 dpi)/lo(300 dpi) resolution. Hi/MI/LO resolution icon will be displayed on status LCD. 4.7 To set the color model & saving format Press the [COLOR/BW] button to select Color/Mono mode & saving format. Icons will be displayed on status LCD. JP9: Scanned file in JPG format PDF: Scanned file in PDF format COLOR: Scanned file in color BW: Scanned file in monochrome The Display shows the status as below:

27 4.8 How to Scan a) Hold the document firmly in one hand. b) Place the scanner on the star-scanning position with the other hand. c) Hold the scanner tightly and press the button once. d) Slide the scanner slowly, keeping your hand stable to get the best quality picture. e) Press the button again to stop scanning. 5. LED Light indications GREEN RED 1. GREEN SCAN LED ON : Scan in progress. 2. GREEN SCAN LED OFF : Standby/Scan is complete. 3. RED ERROR LED ON - Scanning too fast may have caused scanning error or the scanner is low on battery power

28 - Restart and scan again or change batteries 4. RED ERROR LED OFF : - No error in scanning speed. - Continue scanning process. Scan will START when To END scan, press button is pressed. button again. 6. How to connect computer and tablet 6.1 Connect computer to read SD card Insert SD card into scanner card slot (No battery & Setup Driver need) and use USB cable to connect computer. After the scanner, it shows Removable Disk On the computer screen and double click to enter DCIM folder for reviewing pictures. 6.2 Connect computer to use MagicScan software for scanning Using USB cable to connect computer after setup software on the computer (no SD card & battery needed) and open the scanner. Then open the MagicScan software for scanning and please refer to Software application on the back for details. 6.3 Connect to ipad to read SD card 4. Switch on the scanner. 5. Connect the scanner to the ipad by USB cable & *ipad connection kit. 6. The saved pictures in the SD card will be displayed automatically. 6.4 Connect to Android Tablets to read SD card 3. Switch on the scanner. 4. Connect the scanner to Tablet via USB cable. 5. DCIM folder will show on the screen, double click to enter the folder for loading pictures. 6.5 It is possible to connect the scanner to PC to watch the images directly on the PC screen. 6.6 Connect the scanner to PC to save the scanned documents directly on the harddrive through available software. In this case batteries and MicroSD card are not necessary.

29 7. Specifications ITEM Image sensor Sensor Resolution Scanning Resolution Scan Width and Length File format External memory Focus range LCD USB Port Power Support system Dimension (L x H x W) DESCRIPTION A4 Color Contact Image Sensor 900 dpi Low : 300x300 dpi (by default) Average : 600x600 dpi High : 900x900 dpi 217mm(W) X 1200mm(L) JPEG Support Micro Sd card (up to 32GB) Contact, +- 0,2mm Scanning status display USB2.0 high speed 3x AAA alkaline batteries Windows XP Sp2, Windows Vista, Windows 7, MAC OS 10,4 or above (direct plug-in, driver installation not required) 253 X 30 X 25 mm 8. Trouble shooting Problem Cause Solution Cannot turn on the scanner Picture can not be saved when you are scanning them Computer does not recognize your scanner 1. Low battery power. 2. Battery not inserted properly. 1. Micro SD card not inserted properly. 2. Memory is full. 3. The Micro SD card has not been formatted properly. Replace or insert the battery correctly. 1. Insert Micro SD card. 2. Download the pictures from the scanner to computer to create storage space. 3. Please refer to section 4.4. Connection failure. Make sure all cable connections are secured.

30 when you connected. (you can not find removable disk.) The battery life is very short. Blurry images ERR. LED is on when scanning a document. Use wrong type of Battery. The lens of scanner is Dirty. 1. Scanning speed is too fast. 2. Low battery power. Restart the computer if necessary. Replace with new 3*AAA alkaline battery Clean the lens with soft dry cloth. 1. Press the Power/Scan button to reset and scan again the document. 2. change batteries.

31 ROMANA MANUAL DE UTILIZARE SCANEAZA APROAPE ORICE Direct pe cardul microsd (Cardul microsd este necesar.nu este inclus) OV-SC-02

32 APLICATIA SOFTWARE Instalarea softului 1. Dublu click pe setup pe disc si incepe instalarea. 2. Selectati limb ape care o veti folosi pe durata instalarii. 3. Click Accept si va incepe instalarea. 4. Va rugam urmati pasii pentru a incepe instalarea softului. Precum mai jos:

33 5. Click butonul next pana cand instalarea este complete Using the Scanner Software 1. Dup ace softul a fost instalat, o iconita va aparea pe desktop-ul calculatorului: 2. Conectati scanner-ul la calculator, dublu click pe iconita MagicScan, si o bara cu unelte magicscan va aparea precum cea de mai jos: Scanare si OCR skanowanie obrazu i tekstu Setarile sistemului ustawienia Direct fotografie skanowanie bezpośrednio do wybranego dokumentu Inchide zamknij Min minimalizuj 3. Selectati un soft de care aveti nevoie, click pe el pentru a incepe sa-l folositi. Cand doriti sa-l inchideti, puteti da click pe butonul Close pentru a iesi din soft si pentru a deconecta scanner-ul. Fotografie Direct

34 1. Click iconita Picture Direct, functia iconitei va aparea precum mai jos: 2. Click butonul Setari, puteti selecta limba softului si culoarea scanarii / orientare. Dup ace terminate setarea, click butonul Salvare pentru a salva setarile si apoi puteti incepe scanarea 3. Selectati si deschideti orice soft de birou sau MSN/ Skype/ QQ soft pentru comunicare in care doriti sa introduceti o poza apoi plasati cursorul mouse-ului pe softul selectat si locatia. Apasati butonul de Scanare apoi glisati scanner-ul in directia dorita. Dup ace terminate de scanat apasati butonul Scanare inca odata. Poza scanata va fi introdusa direct in softul dorit. Scan and OCR 1. Click Scan and OCR, interfata utilizatorului va aparea precum mai jos:

35 Button Name Start/Stop Scanare Deschide imagine Salveaza imagine Preprocesare imagine Start recunoastere Setarea sistemului Iesire Rezolvare Rotiti stanga Rotiti dreapta Flit X Flit Y Taie Functions Start/Stop Scanare Introduceti pozele in softul din computer. Salvati pozele scanate in computer. Preprocesati poza in soft. Recunoastere si exportarea pozei in Word/Excel/Fisiere text direct. Sectati limba sistemului, scanare color & orientare si limba OCR. Exit the software. After you cropped the picture, then you can click Resolve button to retrievt it. Rotiti poza catre stanga. Roiti poza catre dreaptat. Schimbati Vertical. Schimbati orizontal. Apasati si tineti apasat butonul stang al mouse-ului pentru a selecta suprafata dorita, apoi click butonul Taie pentru a taia poza. 2 Setarea sistemului Apasati butonul Setarea sistemului apoi puteti selecta limba sistemului, sa scanezi color/orientare si limba OCR/ Exporta formatul. Dupa

36 terminarea setarii apasati butonul Salvare pentru a salva setarea, apoi puteti incepe scanarea. *Va rugam nu selectati mai mult de 3 limbi pentru OCR. 3 Scanati si OCR a) Scanare poze Click Start/Stop Scanare pentru activarea softului apoi apasati butonul Scanare al scanner-ului pentru a incepe scanarea. Apasati din nou butonul Scanare pentru a opri scanarea. Poza scanata va fi introdusa in acest soft direct. Apoi puteti apasa Salvare imagine pentru a salva poza scanata in computer.

37 b) Deschideti poze din computer, click Deschidere imagine pentru a deschide o imagine din calculator apoi poza va fi introdusa in acest soft direct. c) OCR Clisk butonul de Start recunoastere apoi selectati folder-ul si numele fisierului. Dupa confirmarea setarii, softul va incepe recunoasterea si exportarea pozelor scanate direct in fisierele WORD. Click Preprocesare imagine si imaginea se va schimba in alb si negru precum mai jos: Toate marcile sunt proprietatea detinatorilor respectiv. 1. Caracteristicile butoanelor Color/Monochrome (Mono) selectarea scanarii

38 900/600/300 dpi selectarea scanarii Fisierul scanat poate fi salvat ca JPG sau format PDF Salvare directa JPG sau PDF pe cardul microsd Suporta card microsd pana la 32GB Drivere descarcate necesare pentru Windows XP Sp2, Windows Vista, Windows 7, MAC OS 10.4 sau (conectare directa, instalarea driver-ului nu este necesara) Poate fi conectat la ipad & tablete Android pentru a incarca pozele scanate direct 2. Parti functionale Articol Parte Functie 1 Locul bateriei pentru r3*aaa baterii alkaline. 2 Interfata USB Descarcati poze din calculator via cablu USB. 3 Indicator LED al Gata pentru scanare: LED verde aprins. scanarii 4 Ecran LCD Afisarea starii de scanare. 5 Indicator LED pt Supraviteza: LED rosu aprins. eroare 6 Buton Culoare/BR Apasa acest buton, puteti selecta culoarea scanarii & si formatul JPG/PDF; CULOARE este modelul culorii, este 7 Butonul de rezolutie modelul negru. Selectati rezolutia HI(900 dpi)/mi(600 dpi)/lo(300 dpi). HI/MI/LO iconita modului de rezolutie va fi afisata pe LCD-ul de status. 8 Putere/Scanare Aprins/ Inchis: Apasa si tine apasat acest buton pentru 2 secunde pentru a-l aprinde sau inchide..in modul aprins, apasa acest buton pentru a incepe scanarea, apasati acest buton inca odata pentr a-l opri.

39 9 Butonul de formatare Apasati butonul pentru a formata cardul microsd. 10 Butonul de setare a-l timpului Apasati butonul pentru a intra in modul de setare a-l timpului. 11 Slot card SD Card Micro SD- locatie de depozitare. 3 Explicatii ale iconitelor din status Articol Functie 1 Indicator card MicroSD Descriere Pozele vor fi stocate in cardul MicroSD 2 Indicator baterie Bateriile sunt pline. Bateriile sunt descarcate. 3 Indicator de efect Color sau Mono. 4 Rezolutia selectata Ridicata: 900 dpi / MI: 600 dpi / Slaba: 300 dpi. 5 Cantitatea de poze si formatul fisierului Arata calitatea total ape care ati scanato in cardul SD.Formatul este JPG sau PDF. 4 Utilizarea Scaner-ului 4.1 Cum sa-l folosesti: a) Folosire in exterior: Utilizand baterii 3xAAA un scaner care stocheaza toate scanarile pe cardul micro SD b) Folosirea in interior: Conectat la calculator prin cablu USB ( nu sunt necesare baterii sau card de stocare). Puteti observa softul MagicScan pentru scanare si va rugam consultati instructiunile de folosire. Cand conectati scaner-ul cu calculatoru cu ajutorul unui cablu USB, display-ul va afisa PC si rezolutia este 300dpi. Daca vreti sa selectati modelul culorii trebuie sa faceti setarea pe softul MagicScan si va rugam cititi instructiunile de folosire de pe spate. 4.2 Instalarea bateriilor a) deschideti usita bateriilor

40 b) Introduceti bateriile alkaline 3xAAA in compartimentul pentru baterii. Va rugam urmariti indicatorii polilor din compartimentul pentru baterii. c) Aprindeti scaner-ul apasand butonul pentru 2 secunde 4.3 Introducerea cardului de memorie microsd (nu este inclus) Trebuie sa introduceti un card microsd pentru a inregistra si scana imaginile. Introducerea cardului microsd: a) Opriti scaner-ul b) Introduceti cardul microsd in slotul pentru card. Introduceti cardul cu grija pana este prins. Nota: Nu fortati cardul in slot. Fortarea lui poate duce la stricaciuni ale scaner-ului cat si ale cardului. Va rugam repozitionati cardul si incercati din nou. 4.4 Formatarea cardului de memorie microsd Va rugam sa utilizati aceasta functie cu atentie: Va rugam sa aveti salvari de rezerva in caz ca aveti fisiere importante scanate pe cardul microsd si unele carduri noi microsd pot fi folosite numai dupa ce au fost formatate. a) Introduceti un nou card microsd in scaner apoi porniti scaner-ul. b) Apasati butonul de formatare in modul de formatare. F va aparea pe LCD c) Apasati butonul pentru a incepe formatarea cardului de memorie. d) Indicatorul de formatare va clipi atata timp cat dureaza formatarea cardului microsd 4.5 Setarea timpului a) Apasati Setare timp pentru a intra in modul de setare al timpului