PRZENOŚNY SKANER INSTRUKCJA OBSŁUGI Skanuje bezpośrednio na kartę SD! (wymagana karta microsd, nie załączona w zestawie) OV-SC-02

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZENOŚNY SKANER INSTRUKCJA OBSŁUGI Skanuje bezpośrednio na kartę SD! (wymagana karta microsd, nie załączona w zestawie) OV-SC-02"

Transkrypt

1 PRZENOŚNY SKANER INSTRUKCJA OBSŁUGI Skanuje bezpośrednio na kartę SD! (wymagana karta microsd, nie załączona w zestawie) OV-SC-02

2 Instalacja oprogramowania 1. kliknij dwukrotnie setup w folderze dysku aby przejść do procesu instalacji. 2. Wybierz język jakiego chcesz używać podczas procesu instalacji. 3. Zaznacz Accept i kliknij Next aby rozpocząć instalację oprogramowania. 4. Aby kontynuować instalację kliknij Browse wybierz katalog docelowy dla plików oprogramowania (lub zostaw domyślny), a następnie kliknij Next.

3 5. Klikaj przycisk Next aż do zakończenia procesu instalacji. Używanie oprogramowania skanera 1. Po zakończeniu instalacji oprogramowania na pulpicie Twojego komputera pojawi się ikona jak niżej: 2. Podłącz skaner do komputera a następnie dwukrotnie kliknij ikonę MagicScan. Na pulpicie pojawi się panel narzędzi skanera jak niżej: Picture Direct skanowanie bezpośrednio do wybranego dokumentu Scan and OCR skanowanie obrazu i tekstu System Setting ustawienia Close zamknij Min minimalizuj 3. Wybierz narzędzie, którego chcesz używać i kliknij jego ikonę, aby rozpocząć. Kiedy chcesz zamknąć oprogramowanie kliknij krzyżyk (Close), a następnie odłącz skaner od komputera.

4 Narzędzie Picture Direct skanowanie obrazu bezpośrednio do pliku 1. Kliknij ikonę Picture Direct. Wyświetlona zostanie wtedy ikona funkcyjna jak niżej: 2. Wciśnij przycisk Setting, aby przejść do ustawień wyboru języka systemu oraz opcji skanowania. Opcja Scan Color pozwala na ustawienie skanowania w trybie kolorowym (Color) lub czarno-białym (Gray). Opcja Scan Orientation to wybór pomiędzy skanowaniem poziomym (Horizontal) a pionowym (Vertical). Po zakończeniu dostosowywania kliknij przycisk Save aby zapisać ustawienia i przejść do skanowania. 3. Zaznacz i otwórz dowolne oprogramowanie biurowe (Office) lub komunikator np. MSN lub Skype, gdzie chcesz umieścić zeskanowany obraz, a następnie umieść kursor myszy w tym miejscu. Wciśnij i przytrzymaj przycisk Scan na skanerze aby rozpocząć skanowanie. Po zakończeniu zwolnij przycisk Scan. Zeskanowany obraz zostanie automatycznie umieszczony w zaznaczonym przez Ciebie wcześniej dokumencie.

5 Narzędzie Scan and OCR 1. Kliknij ikonę Scan and OCR aby wyświetlić następujące menu: Nazwa przycisku Start/Stop Scan Open Image Save Image Preprocess Image Start Recognizer System Setting Exit Resolve Rogate Left Rogate Wright Flit X Funkcja Rozpocznij/zatrzymaj skanowanie. Umieść w oprogramowaniu obraz z komputera. Zapisz zeskanowane obrazy na dysku komputera. Przetwórz obrazy w oprogramowaniu. Rozpoznawanie i automatyczne przenoszenie obrazów do dokumentów Word/Excel. Ustawianie języka systemu, koloru i orientacji skanowania oraz języka OCR. Wyjście z aplikacji. Po tym jak wyciąłeś dany obszar obrazu możesz kliknąć ten przycisk aby ów obszar przywrócić. Obróć obraz w lewo. Obróć obraz w prawo. Odwróć w pionie.

6 Flit Y Cut 2. Ustawienia systemowe Odwróć w poziomie. Wciśnij i przytrzymaj lewy przycisk myszy a następnie zaznacz obszar, który chcesz wyciąć i kliknij Cut. Kliknij przycisk System Setting, aby ustawić język systemu, kolor i orientację skanowania oraz język OCR i format docelowy zeskanowanego dokumentu (obrazu). Po dokonaniu wyboru ustawień kliknij przycisk Save, aby zapisać te ustawienia, a następnie rozpocznij skanowanie. Uwaga: Zaleca się wybór nie więcej niż trzech języków OCR. 3. Skanowanie i OCR a) Skanuj obraz Kliknij przycisk Start/Stop Scan, aby aktywować oprogramowanie, następnie wciśnij przycisk Scan na skanerze aby rozpocząć skanowanie. Po zakończeniu skanowania wciśnij przycisk Scan ponownie aby sfinalizować proces.

7 Zeskanowany obraz zostanie automatycznie dodany do aplikacji oprogramowania, następnie możesz kliknąć przycisk Save Image, aby zapisać zeskanowany obraz na dysku komputera. b) Otwórz obraz z komputera klikając przycisk Open Image. Obraz zostanie automatycznie przeniesiony do aplikacji oprogramowania. c) OCR Kliknij przycisk Start Recognizer a następnie wybierz folder oraz nazwę pliku. Po zakończeniu i zatwierdzeniu ustawień oprogramowanie rozpocznie proces rozpoznawania i przenoszenia zeskanowanego obrazu automatycznie do aplikacji Word. Kliknij przycisk Preprocess Image aby zmienić kolor obrazu na czarnobiały, jak na obrazku poniżej.

8 1. Cechy główne Wybór skanowania kolorowe/monochromatyczne (mono); Skanowanie 900, 600 lub 300 dpi; Zeskanowany plik może być zapisany w formacie JPG lub PDF; Bezpośredni zapis pliku JPG lub PDF na kartę microsd; Obsługa kart microsd do pojemności do 32GB; Dla systemów operacyjnych Windows XP Sp2, Windows Vista, Windows 7, MAC OS 10,4 lub wyżej wystarczy bezpośrednie wpięcie do komputera; instalacja sterowników nie jest wymagana. Możliwość podłączenia do ipadów oraz tabletów z systemami Android w celu bezpośredniego przesyłu zeskanowanych plików. 2. Komponenty urządzenia i ich funkcje Pozycja Komponent Funkcja 1 Komora baterii Komora zasilająca na 3 alkaliczne baterie typu AAA. 2 Port USB Zgrywaj obrazy na dysk twardy

9 komputera za pomocą dołączonego przewodu USB. 3 Kontrolka LED skanowania Urządzenie gotowe do skanowania: zielona kontrolka świeci się. 4 Wyświetlacz LCD Wyświetla informacje odnośnie skanowania. 5 Kontrolka LED Błędu skanowania Zbyt duża prędkość przesuwania: czerwona kontrolka świeci się. 6 Przycisk zmiany trybu kolor/mono Wybór skanowania w kolorze lub czarno-białego; odpowiednia ikona ukaże się na wyświetlaczu (Color lub Mono). 7 Przycisk rozdzielczości Wybór pomiędzy wysoką (900dpi), średnią (600) a niską (300dpi) rozdzielczością; odpowiednia ikona ukaże się na wyświetlaczu (High wysoka lub Low niska). 8 Włączanie/Skanowanie Wciśnij i przytrzymaj ten przycisk przez 2 sekundy aby włączyć lub wyłączyć urządzenie. Gdy urządzenie jest włączone wciśnij ten przycisk by rozpocząć skanowanie. Wciśnij go ponownie by skanowanie zakończyć. 9 Przycisk formatowania Wciśnij aby sformatować kartę Micro SD. 10 Przycisk konfiguracji czasu Wciśnij aby dokonać ustawień czasu. 11 Port karty SD Tutaj należy umieścić kartę Micro SD. 3. Objaśnienie znaczenia ikon wyświetlacza

10 Pozycja Funkcja Opis 1 Wskaźnik karty Micro Obrazy będą zapisywane na SD karcie Micro SD. 2 Wskaźnik poziomu baterii Baterie są pełne. Baterie są wyczerpane. 3 Wskaźnik koloru Color lub Mono. skanowania 4 Wybrana rozdzielczość HI: 900 dpi; MI: 600 dpi lub LO: 300 dpi. 5 Licznik zeskanowanych obrazów Pokazuje liczbę zeskanowanych obrazów na karcie Micro SD. 4. Używanie skanera 4.1 Instalacja baterii a) Otwórz pokrywę baterii. b) Umieść 3 alkaliczne baterie typu AAA do pojemnika baterii. Zwróć uwagę na ich biegunowość, zgodnie z diagramem widocznym na dnie pojemnika. c) Włącz skaner przytrzymując przycisk przez 2 sekundy. 4.2 Instalacja karty Micro SD (nie załączona w zestawie) Aby móc zapisywać i przechowywać zeskanowane obrazy należy umieścić w porcie urządzenia kartę Micro SD. Umieszczanie karty: a) wyłącz skaner; b) wsuń kartę Micro SD do portu kart, delikatnie wciśnij ją dopóki nie zostanie zablokowana; Uwaga: Nie naciskaj zbyt mocno podczas umieszczania karty w porcie kart gdyż może to doprowadzić do uszkodzenia samej karty jak i skanera. Wyrównaj pozycję karty, tak jak pokazane na rysunku i spróbuj ponownie.

11 Uwaga: Karta Micro SD powinna być sformatowana przed rozpoczęciem procesu skanowania i zapisu plików. Zastosuj się do poniższych instrukcji. 4.3 Formatowanie karty Micro SD Jeśli na karcie Micro SD znajdują się ważne pliki, przed jej sformatowaniem zrób ich kopię zapasową. W przypadku rozpoczęcia korzystania z nowej, nie używanej wcześniej karty Micro SD należy ją sformatować. a) Umieść kartę Micro SD w porcie kart skanera, a następnie włącz skaner. b) Wciśnij przycisk formatowania; na wyświetlaczu pojawi się ikona F. c) Wciśnij przycisk aby rozpocząć formatowanie karty Micro SD. d) Kontrolka karty Micro SD będzie mrugać dopóki proces formatowania nie zostanie zakończony. 4.4 Ustawianie czasu a) Wciśnij TIME SET aby wejść w tryb ustawień czasu. b) Na wyświetlaczu ukaże się 2011 i napis ten będzie mrugał. Wciskaj przyciski COLOR/BW oraz RESOLUTION aby wybierać cyfry w górę lub w dół. Następnie naciśnij przycisk aby zatwierdzić wybór roku i przejść do ustawień miesiąca. c) Tym samym sposobem ustaw miesiąc, dzień, godzinę oraz minuty. d) Gdy wszystkie informacje odnośnie czasu zostaną już wprowadzone, wciśnij przycisk TIME SET ponownie aby opuścić menu ustawień. 4.5 Ustawianie rozdzielczości Wciśnij przycisk RESOLUTION aby wybrać rozdzielczość pomiędzy wysoką (HI) 900 dpi, średnią (MI) 600 dpi a niską (LO) 300 dpi. Odpowiednia ikona pojawi się wtedy na wyświetlaczu LCD. JP9: format zeskanowanego pliku JPG;

12 PdF: format zeskanowanego pliku PDF; COLOR: zeskanowany plik jest w kolorze; BW: skanowanie monochromatyczne. Wyświetlacz pokazuje aktualne ustawienia jak niżej: 4.6 Ustawianie kolorów skanowania Wciśnij przycisk COLOR/BW aby wybrać tryb skanowania w kolorze (Color) lub czarno-biały (Mono). Odpowiednia ikona pojawi się wtedy na wyświetlaczu LCD. 4.7 Jak skanować a) Przytrzymaj dokument nieruchomo w jednym ręku. b) Za pomocą drugiej ręki umieść skaner w pozycji startowej. c) Trzymając skaner sztywno wciśnij raz przycisk. d) Przesuwaj powoli skaner nad dokumentem dla uzyskania najlepszej jakości obrazu. e) wciśnij przycisk ponownie aby zakończyć proces skanowania. 5. Wskaźniki LED

13 - Zielona kontrolka świeci się: skanowanie w trakcie. - Zielona kontrolka jest wyłączona: stan uśpienia/skanowanie zakończone. - Czerwona kontrolka błędu świeci się: zbyt szybkie przesuwanie skanera nad dokumentem mogło doprowadzić do wygenerowania błędu; poziom energii baterii jest zbyt niski. Wyłącz i włącz skaner ponownie oraz spróbuj zeskanować dokument jeszcze raz; w razie potrzeby wymień baterie na nowe. - Czerwona kontrolka błędu jest wyłączona: brak błędów podczas procesu skanowania kontynuuj skanowanie. Skanowanie rozpocznie się gdy wciśniesz przycisk zakończyć skanowanie wciśnij ów przycisk ponownie.. Aby 6. Podłączenie do komputera 6.1 Podłączenie do komputera w celu odczytu karty SD Włóż kartę SD do gniazda karty skanera (nie są wymagane bateria ani sterowniki) i użyj przewodu USB aby podłączyć skaner do komputera. Po wykryciu urządzenia na ekranie komputera pojawi się komunikat o wykryciu "Dysku wymiennego". Kliknij go dwukrotnie, aby otworzyć folder DCIM i przeglądać zeskanowane pliki. 6.2 Podłączenie do komputera w celu używania oprogramowania MagicScan do skanowania Po zainstalowaniu oprogramowania MagicScan na komputerze, użyj przewodu USB aby podłączyć skaner do komputera (karta SD ani bateria skanera nie są wymagane). Uruchom skaner, a następnie włącz aplikację MagicScan i odnieś się do instrukcji odnośnie obsługi oprogramowania dołączonej na początku tego dokumentu. 6.3 Podłączenie do ipada w celu odczytu karty SD 1. Włącz skaner. 2. Podłącz skaner do ipada za pomocą przewodu USB oraz zestawu połączeniowego ipad.

14 3. Zapisane na karcie SD zeskanowane obrazy zostaną automatycznie wyświetlone. 6.4 Podłączenie do tabletu z systemem Android w celu odczytu karty SD 1. Włącz skaner. 2. Podłącz skaner do tabletu za pomocą przewodu USB. Na ekranie tabletu pojawi się folder DCIM. Kliknij dwukrotnie na ikonkę folderu, aby otworzyć go i wyświetlić zeskanowane obrazy. 6.5 Możliwe jest podłączenie skanera do komputera i oglądanie obrazów bezpośrednio na ekranie monitora. 6.6 Podłącz skaner do komputera aby bezpośrednio zapisywać zeskanowane dokumenty na dysku twardym za pomocą dostępnego oprogramowania. W tym przypadku baterie oraz karta Micro SD nie są potrzebne. 7. Specyfikacje Pozycja Czujnik obrazu Rozdzielczość czujnika Rozdzielczość skanowania Szerokość i długość zeskanowanego dokumentu Format pliku Zewnętrzna pamięć Zasięg Wyświetlacz LCD Port USB Zasilanie Obsługiwane systemy Wymiary (dł. X wys. X szer.) Opis A4 Color Contact Sensor 900 dpi Niska: 300x300 dpi (domyślnie ustawiona) Średnia: 600x600 dpi Wysoka: 900x900 dpi 217mm(szer.) X 1200mm(wys.) JPEG Karta Micro SD do 32GB Kontakt, +- 0,2mm Wyświetla status skanowania USB2.0 wysoka prędkość 3x baterie alkaliczne typu AAA Windows XP Sp2, Windows Vista, Windows 7, MAC OS 10,4 lub wyżej wystarczy bezpośrednie wpięcie do komputera; instalacja sterowników nie jest wymagana 253 X 30 X 25 mm

15 8. Rozwiązywanie najczęstszych problemów Problem Przyczyna Rozwiązanie Nie można włączyć urządzenia Obrazy nie mogą zostać zapisane po zeskanowaniu Komputer nie rozpoznaje skanera po jego podłączeniu (nie można odnaleźć wymiennego dysku) Baterie szybko wyczerpują się Zamazane obrazy Podczas skanowania dokumentu czerwona kontrolka LED świeci się 1. Niski poziom energii baterii. 2. baterie nie są umieszczone poprawnie. 1. Karta Micro SD jest włożona nieprawidłowo. 2. Karta Micro SD jest pełna. 3. Karta Micro SD nie została prawidłowo sformatowana. Błąd w podłączeniu. Używasz baterii nieprawidłowego typu. Soczewka skanera jest zabrudzona. 1. Zbyt duża szybkość skanowania. 2. Niski poziom energii baterii. Wymień lub umieść poprawnie baterie. 1. umieść w skanerze kartę Micro SD. 2. Zgraj obrazy z karty Micro SD na dysk twardy komputera aby zwolnić miejsce na inne skany. 3. Odnieś się do podrozdziału 4.3 tej instrukcji. Upewnij się, że wszystkie podłączenia przewodów są poprawne. Jeśli to konieczne zrestartuj komputer. Wymień baterie na nowe alkaliczne, typu AAA. Wyczyść soczewkę suchą, miękką szmatką. 1. Wciśnij przycisk Power/Scan aby zresetować urządzenie, następnie zeskakuj dokument ponownie. 2. Wymień baterie na nowe alkaliczne, typu AAA.

16 ENGLISH USER S MANUAL SCAN ALMOST ANYTHING Directly on to microsd card! (microsd card required, not included) OV-SC-02

17 SOFTWARE APPLICATION Installing the software 1. Double click the setup in the disc and start installation. 2. Select the language you will use during the installation. 3. Click the Accept, it will start installing the software. 4. Please follow the steps to install the software. Shown as bellow:

18 5. Click the next button until the installation completed. Using the Scanner Software 1. After the software has been installed, an icon will be shown on your computer desktop: 2. Connect the scanner to your computer, double click the MagicScan icon, and a magicscan toolbar will be appeared as below: Scan and OCR skanowanie obrazu i tekstu System Setting ustawienia Picture Direct skanowanie bezpośrednio do wybranego dokumentu Close zamknij Min minimalizuj 3. Select a software you need, click it to start to use. When you want to close it, you can click Close button to exit the software and unplug the scanner.

19 Picture Direct 1. Click Picture Direct icon, the function icon will be appeared as below: 2. Click Setting button, the you can set the system language and scan color / orientation. After you finished the setting, click Save button to save the setting, the you can start to scan. 3. Select and open any office software or MSN / Skype / QQ communication software that you want to insert a photo, then place the mouse cursors in the selected software and location. Press SCAN button, then slide the scanner with the direction, after finish the scanning, press SCAN button again, the scanned picture will be inserted to your appointing software directly. Scan and OCR

20 1. Click Scan and OCR icon, the user interface will be appeared as below: Button Name Start/Stop Scan Open Image Save Image Preprocess Image Start Recognizer System Setting Exit Resolve Rogate Left Rogate Wright Flit X Flit Y Cut Functions Start/Stop Scanning. Insert pictures to the software from computer. Save scanned pictures to computer. Preprocess the picture in the software. Recognizing and export the picture to Word/Excel/Text files directly. Set the system language, scan color & orientation and OCR language. Exit the software. After you cropped the picture, then you can click Resolve button to retrievt it. Rotate the picture to left. Rotate the picture to right. Flip Vertical. Flip Horizontal. Press and hold the left buton of mouse to select desired area, then click Cut button to crop the picture.

21 2. System Setting Click the System Setting button, then you can set the system language, scan color/orientation and OCR language/ Export format. After finished the setting, click Save button to save the setting, the you can start to scan. *Please select not more than 3 languages for OCR. 3. Scan and OCR a) Scan pictures Click Start/Stop Scan button to activate the software, then press Scan button of scanner to start scanning, press the Scan button of scanner again to stop.

22 The scanned picture will be inserted to this software directly, then you can click Save Image button to save the scanned picture to your computer. b) Open pictures from computer Click Open Image button to open a picture from your computer, the picture will be inserted to this software directly. c) OCR Click Start Recognizer, then select folder and file name. After confirming the setting, the software will start recognizing and exporting the scanned images directly into Word files directly. Click the Preprocess Image button and the image will change to black and white as shown. All trademarks are the property of their respective owner.

23 1. Key Features Color/Monochrome (Mono) scan selection 900/600/300 dpi scan selection The scanned file can be saved as JPG or PDF format Direct save JPG or PDF file to microsd card Supports microsd car dup to 32GB Driver download needed for Windows XP Sp2, Windows Vista, Windows 7, MAC OS 10.4 or above (direct plug-in, driver istallation not required) It can be connect to ipad & Android tablets to load scanned pictures directly 2. Functional Parts Item Part Function 1 Battery door For3*AAA alkaline batteries. 2 USB iterface Download photos to computer via USB cable provided. 3 Scan LED Ready for scan: Green LED on. indicator 4 LCD screen Scanning status display. 5 Error LED Over speed: Red LED on. indicator 6 COLOR/BR Button Press this buton, you can select the scanning color & format of JPG/PDF; 7 Resolution Button COLOR is color model, BW is black model. Select HI(900 dpi)/mi(600 dpi)/lo(300 dpi) resolution. HI/MI/LO resolution mode icon will be displayed on status LCD.

24 8 Power/Scan Power On/Off: Press and hold this key for 2 seconds to turn power on or off. In power on mode, press this button to start scan, press this button again to stop. 9 Format button Press the button to format the Micro SD card. 10 Time set Press the button to enter Time setting mode. Button 11 SD card slot Micro SD card storage location. 3. Explanation of the status icons Item Function Description 1 Micro SD card indicator Photos will be stored in Micro SD card 2 Battery indicator Batteries are full. Batteries are empty. 3 Effect indicator Color or Mono. 4 Selected resolution HI: 900 dpi / MI: 600 dpi / LO: 300 dpi. 5 Picture quantity & file format It shows the total quality you scanned into SD card. Format is JPG or PDF. 4. Using the scanner 4.1 How to use a) Outdoor use: By using 3xAAA batteries, it s a computer free scanner and all scanned images will be saved in SD card. b) Indoor use: Connecting with computer via USB cable (no battery & SD card needed), you can use MigicScan software for scanning and please refer to the software Instruction for use on the back. When connect the scanner with computer via USB cable, the display shows PC and the resolution is 300 dpi. If you want to select the color

25 model, you need to make the setting on the MagicScan software and please refer to the software instruction on the back. 4.2 Installing the batteries a) Open the battery door. b) Insert 3*AAA alkaline batteries into the battery compartment. Please follow the pole indicator inside the battery compartment. c) Turn on the scanner by pressing the button for 2 seconds. 4.3 Inserting Micro SD memory card (not included) You must insert a Micro SD card to record and store your pictures. Inserting the Micro SD card: a) Turn OFF the scanner. b) Insert the Micro SD card into Micro SD card slot, gently press in until card is latched. Note: Do not force the card into the slot as forcing it may damage scanner and the Micro SD card. Please align MicroSD card position (as marked) any try again. 4.4 Formatting the Micro SD memory card Please us this cautiously: please make backup if there are some important files on Micro SD and some new Micro SD card can only be used after format. a) Insert a new Micro SD memory card into the scanner, then turn on the scanner. b) Press the format button into format mode. F shows on the LCD.

26 c) Press the button to start formatting the Micro SD memory card. d) SD card indicator will blink until format is complete. 4.5 Time setting a) Press [TIME SET] to enter time setting mode. b) In the LCD, it show 2011 and the 2011 is flicker, press [COLOR/BW & RESOLUTION] button for up/down number selection, then press button to confirm Year Setting and enter to Month Setting. c) Use same way, you can set Month, Date, Hour and Minute sequentially. d) After all the infomation has been set, press [TIME SET] button again to exit. 4.6 Setting the resolution Press the [RESOLUTION] button to select HI(900 dpi)/mi9600 dpi)/lo(300 dpi) resolution. Hi/MI/LO resolution icon will be displayed on status LCD. 4.7 To set the color model & saving format Press the [COLOR/BW] button to select Color/Mono mode & saving format. Icons will be displayed on status LCD. JP9: Scanned file in JPG format PDF: Scanned file in PDF format COLOR: Scanned file in color BW: Scanned file in monochrome The Display shows the status as below:

27 4.8 How to Scan a) Hold the document firmly in one hand. b) Place the scanner on the star-scanning position with the other hand. c) Hold the scanner tightly and press the button once. d) Slide the scanner slowly, keeping your hand stable to get the best quality picture. e) Press the button again to stop scanning. 5. LED Light indications GREEN RED 1. GREEN SCAN LED ON : Scan in progress. 2. GREEN SCAN LED OFF : Standby/Scan is complete. 3. RED ERROR LED ON - Scanning too fast may have caused scanning error or the scanner is low on battery power

28 - Restart and scan again or change batteries 4. RED ERROR LED OFF : - No error in scanning speed. - Continue scanning process. Scan will START when To END scan, press button is pressed. button again. 6. How to connect computer and tablet 6.1 Connect computer to read SD card Insert SD card into scanner card slot (No battery & Setup Driver need) and use USB cable to connect computer. After the scanner, it shows Removable Disk On the computer screen and double click to enter DCIM folder for reviewing pictures. 6.2 Connect computer to use MagicScan software for scanning Using USB cable to connect computer after setup software on the computer (no SD card & battery needed) and open the scanner. Then open the MagicScan software for scanning and please refer to Software application on the back for details. 6.3 Connect to ipad to read SD card 4. Switch on the scanner. 5. Connect the scanner to the ipad by USB cable & *ipad connection kit. 6. The saved pictures in the SD card will be displayed automatically. 6.4 Connect to Android Tablets to read SD card 3. Switch on the scanner. 4. Connect the scanner to Tablet via USB cable. 5. DCIM folder will show on the screen, double click to enter the folder for loading pictures. 6.5 It is possible to connect the scanner to PC to watch the images directly on the PC screen. 6.6 Connect the scanner to PC to save the scanned documents directly on the harddrive through available software. In this case batteries and MicroSD card are not necessary.

29 7. Specifications ITEM Image sensor Sensor Resolution Scanning Resolution Scan Width and Length File format External memory Focus range LCD USB Port Power Support system Dimension (L x H x W) DESCRIPTION A4 Color Contact Image Sensor 900 dpi Low : 300x300 dpi (by default) Average : 600x600 dpi High : 900x900 dpi 217mm(W) X 1200mm(L) JPEG Support Micro Sd card (up to 32GB) Contact, +- 0,2mm Scanning status display USB2.0 high speed 3x AAA alkaline batteries Windows XP Sp2, Windows Vista, Windows 7, MAC OS 10,4 or above (direct plug-in, driver installation not required) 253 X 30 X 25 mm 8. Trouble shooting Problem Cause Solution Cannot turn on the scanner Picture can not be saved when you are scanning them Computer does not recognize your scanner 1. Low battery power. 2. Battery not inserted properly. 1. Micro SD card not inserted properly. 2. Memory is full. 3. The Micro SD card has not been formatted properly. Replace or insert the battery correctly. 1. Insert Micro SD card. 2. Download the pictures from the scanner to computer to create storage space. 3. Please refer to section 4.4. Connection failure. Make sure all cable connections are secured.

30 when you connected. (you can not find removable disk.) The battery life is very short. Blurry images ERR. LED is on when scanning a document. Use wrong type of Battery. The lens of scanner is Dirty. 1. Scanning speed is too fast. 2. Low battery power. Restart the computer if necessary. Replace with new 3*AAA alkaline battery Clean the lens with soft dry cloth. 1. Press the Power/Scan button to reset and scan again the document. 2. change batteries.

31 ROMANA MANUAL DE UTILIZARE SCANEAZA APROAPE ORICE Direct pe cardul microsd (Cardul microsd este necesar.nu este inclus) OV-SC-02

32 APLICATIA SOFTWARE Instalarea softului 1. Dublu click pe setup pe disc si incepe instalarea. 2. Selectati limb ape care o veti folosi pe durata instalarii. 3. Click Accept si va incepe instalarea. 4. Va rugam urmati pasii pentru a incepe instalarea softului. Precum mai jos:

33 5. Click butonul next pana cand instalarea este complete Using the Scanner Software 1. Dup ace softul a fost instalat, o iconita va aparea pe desktop-ul calculatorului: 2. Conectati scanner-ul la calculator, dublu click pe iconita MagicScan, si o bara cu unelte magicscan va aparea precum cea de mai jos: Scanare si OCR skanowanie obrazu i tekstu Setarile sistemului ustawienia Direct fotografie skanowanie bezpośrednio do wybranego dokumentu Inchide zamknij Min minimalizuj 3. Selectati un soft de care aveti nevoie, click pe el pentru a incepe sa-l folositi. Cand doriti sa-l inchideti, puteti da click pe butonul Close pentru a iesi din soft si pentru a deconecta scanner-ul. Fotografie Direct

34 1. Click iconita Picture Direct, functia iconitei va aparea precum mai jos: 2. Click butonul Setari, puteti selecta limba softului si culoarea scanarii / orientare. Dup ace terminate setarea, click butonul Salvare pentru a salva setarile si apoi puteti incepe scanarea 3. Selectati si deschideti orice soft de birou sau MSN/ Skype/ QQ soft pentru comunicare in care doriti sa introduceti o poza apoi plasati cursorul mouse-ului pe softul selectat si locatia. Apasati butonul de Scanare apoi glisati scanner-ul in directia dorita. Dup ace terminate de scanat apasati butonul Scanare inca odata. Poza scanata va fi introdusa direct in softul dorit. Scan and OCR 1. Click Scan and OCR, interfata utilizatorului va aparea precum mai jos:

35 Button Name Start/Stop Scanare Deschide imagine Salveaza imagine Preprocesare imagine Start recunoastere Setarea sistemului Iesire Rezolvare Rotiti stanga Rotiti dreapta Flit X Flit Y Taie Functions Start/Stop Scanare Introduceti pozele in softul din computer. Salvati pozele scanate in computer. Preprocesati poza in soft. Recunoastere si exportarea pozei in Word/Excel/Fisiere text direct. Sectati limba sistemului, scanare color & orientare si limba OCR. Exit the software. After you cropped the picture, then you can click Resolve button to retrievt it. Rotiti poza catre stanga. Roiti poza catre dreaptat. Schimbati Vertical. Schimbati orizontal. Apasati si tineti apasat butonul stang al mouse-ului pentru a selecta suprafata dorita, apoi click butonul Taie pentru a taia poza. 2 Setarea sistemului Apasati butonul Setarea sistemului apoi puteti selecta limba sistemului, sa scanezi color/orientare si limba OCR/ Exporta formatul. Dupa

36 terminarea setarii apasati butonul Salvare pentru a salva setarea, apoi puteti incepe scanarea. *Va rugam nu selectati mai mult de 3 limbi pentru OCR. 3 Scanati si OCR a) Scanare poze Click Start/Stop Scanare pentru activarea softului apoi apasati butonul Scanare al scanner-ului pentru a incepe scanarea. Apasati din nou butonul Scanare pentru a opri scanarea. Poza scanata va fi introdusa in acest soft direct. Apoi puteti apasa Salvare imagine pentru a salva poza scanata in computer.

37 b) Deschideti poze din computer, click Deschidere imagine pentru a deschide o imagine din calculator apoi poza va fi introdusa in acest soft direct. c) OCR Clisk butonul de Start recunoastere apoi selectati folder-ul si numele fisierului. Dupa confirmarea setarii, softul va incepe recunoasterea si exportarea pozelor scanate direct in fisierele WORD. Click Preprocesare imagine si imaginea se va schimba in alb si negru precum mai jos: Toate marcile sunt proprietatea detinatorilor respectiv. 1. Caracteristicile butoanelor Color/Monochrome (Mono) selectarea scanarii

38 900/600/300 dpi selectarea scanarii Fisierul scanat poate fi salvat ca JPG sau format PDF Salvare directa JPG sau PDF pe cardul microsd Suporta card microsd pana la 32GB Drivere descarcate necesare pentru Windows XP Sp2, Windows Vista, Windows 7, MAC OS 10.4 sau (conectare directa, instalarea driver-ului nu este necesara) Poate fi conectat la ipad & tablete Android pentru a incarca pozele scanate direct 2. Parti functionale Articol Parte Functie 1 Locul bateriei pentru r3*aaa baterii alkaline. 2 Interfata USB Descarcati poze din calculator via cablu USB. 3 Indicator LED al Gata pentru scanare: LED verde aprins. scanarii 4 Ecran LCD Afisarea starii de scanare. 5 Indicator LED pt Supraviteza: LED rosu aprins. eroare 6 Buton Culoare/BR Apasa acest buton, puteti selecta culoarea scanarii & si formatul JPG/PDF; CULOARE este modelul culorii, este 7 Butonul de rezolutie modelul negru. Selectati rezolutia HI(900 dpi)/mi(600 dpi)/lo(300 dpi). HI/MI/LO iconita modului de rezolutie va fi afisata pe LCD-ul de status. 8 Putere/Scanare Aprins/ Inchis: Apasa si tine apasat acest buton pentru 2 secunde pentru a-l aprinde sau inchide..in modul aprins, apasa acest buton pentru a incepe scanarea, apasati acest buton inca odata pentr a-l opri.

39 9 Butonul de formatare Apasati butonul pentru a formata cardul microsd. 10 Butonul de setare a-l timpului Apasati butonul pentru a intra in modul de setare a-l timpului. 11 Slot card SD Card Micro SD- locatie de depozitare. 3 Explicatii ale iconitelor din status Articol Functie 1 Indicator card MicroSD Descriere Pozele vor fi stocate in cardul MicroSD 2 Indicator baterie Bateriile sunt pline. Bateriile sunt descarcate. 3 Indicator de efect Color sau Mono. 4 Rezolutia selectata Ridicata: 900 dpi / MI: 600 dpi / Slaba: 300 dpi. 5 Cantitatea de poze si formatul fisierului Arata calitatea total ape care ati scanato in cardul SD.Formatul este JPG sau PDF. 4 Utilizarea Scaner-ului 4.1 Cum sa-l folosesti: a) Folosire in exterior: Utilizand baterii 3xAAA un scaner care stocheaza toate scanarile pe cardul micro SD b) Folosirea in interior: Conectat la calculator prin cablu USB ( nu sunt necesare baterii sau card de stocare). Puteti observa softul MagicScan pentru scanare si va rugam consultati instructiunile de folosire. Cand conectati scaner-ul cu calculatoru cu ajutorul unui cablu USB, display-ul va afisa PC si rezolutia este 300dpi. Daca vreti sa selectati modelul culorii trebuie sa faceti setarea pe softul MagicScan si va rugam cititi instructiunile de folosire de pe spate. 4.2 Instalarea bateriilor a) deschideti usita bateriilor

40 b) Introduceti bateriile alkaline 3xAAA in compartimentul pentru baterii. Va rugam urmariti indicatorii polilor din compartimentul pentru baterii. c) Aprindeti scaner-ul apasand butonul pentru 2 secunde 4.3 Introducerea cardului de memorie microsd (nu este inclus) Trebuie sa introduceti un card microsd pentru a inregistra si scana imaginile. Introducerea cardului microsd: a) Opriti scaner-ul b) Introduceti cardul microsd in slotul pentru card. Introduceti cardul cu grija pana este prins. Nota: Nu fortati cardul in slot. Fortarea lui poate duce la stricaciuni ale scaner-ului cat si ale cardului. Va rugam repozitionati cardul si incercati din nou. 4.4 Formatarea cardului de memorie microsd Va rugam sa utilizati aceasta functie cu atentie: Va rugam sa aveti salvari de rezerva in caz ca aveti fisiere importante scanate pe cardul microsd si unele carduri noi microsd pot fi folosite numai dupa ce au fost formatate. a) Introduceti un nou card microsd in scaner apoi porniti scaner-ul. b) Apasati butonul de formatare in modul de formatare. F va aparea pe LCD c) Apasati butonul pentru a incepe formatarea cardului de memorie. d) Indicatorul de formatare va clipi atata timp cat dureaza formatarea cardului microsd 4.5 Setarea timpului a) Apasati Setare timp pentru a intra in modul de setare al timpului

HYUNDAI Magic Scan Nr produktu 0001233529

HYUNDAI Magic Scan Nr produktu 0001233529 INSTRUKCJA OBSŁUGI HYUNDAI Magic Scan Nr produktu 0001233529 Strona 1 z 11 HYUNDAI Magic Scan Podręcznik użytkownika - Skanowanie zdjęć/artykułów/wizytówek - Szybkie i łatwe skanowanie, archiwizowanie

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 8 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers and

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie użytkowania

Rozpoczęcie użytkowania Rozpoczęcie użytkowania Niniejsza skrócona instrukcja obsługi pomaga w rozpoczęciu korzystania z urządzenia IRIScan TM Anywhere Wifi. Prosimy o zapoznanie się z nią przed przystąpieniem do użytkowania

Bardziej szczegółowo

Obudowa zewnętrznego dysku twardego USB 2.0 3.5" (8,89cm)

Obudowa zewnętrznego dysku twardego USB 2.0 3.5 (8,89cm) Obudowa zewnętrznego dysku twardego USB 2.0 3.5" (8,89cm) Podręcznik użytkownika DA-71051 Przedmowa Gratulujemy zakupu naszego produktu! Przedstawimy nową koncepcję zapisu łączącą bezpieczeństwo z wygodą.

Bardziej szczegółowo

Karta TV PVR-TV 883 SPIS TREŚCI. Ver 2.0

Karta TV PVR-TV 883 SPIS TREŚCI. Ver 2.0 Karta TV PVR-TV 883 SPIS TREŚCI Ver 2.0 Rozdział 1 : Instalacja sprzętowa karty PVR-TV 883 TV...2 1.1 Zawartość opakowania...2 1.2 Wymagania systemowe...2 1.3 Instalacja sprzętu...2 Rozdział 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Routera 4G

Instrukcja obsługi Routera 4G Instrukcja obsługi Routera 4G Dziękujemy za zakup routera 4G L T EWiFi. Tourządzenie zapewni ci bezprzewodowy internet o bardzo dobrej szybkości. Ta instrukcja pomoże ci zrozumieć twój router Mobile WiF

Bardziej szczegółowo

DVD MAKER USB2.0 Instrukcja instalacji

DVD MAKER USB2.0 Instrukcja instalacji DVD MAKER USB2.0 Instrukcja instalacji Spis treści V1.0 Rozdział1: Instalacja karty telewizyjnej DVD MAKER USB2.0...2 1.1. Zawartość opakowania...2 1.2. Wymagania systemowe...2 1.3. Instalacja sprzętu...2

Bardziej szczegółowo

Istnieją trzy sposoby tworzenia kopii zapasowej na panelu Comfort:

Istnieją trzy sposoby tworzenia kopii zapasowej na panelu Comfort: Istnieją trzy sposoby tworzenia kopii zapasowej na panelu Comfort: - automatyczna kopia zapasowa - kopia zapasowa / przywracanie z użyciem karty pamięci - kopia zapasowa / przywracanie z użyciem programu

Bardziej szczegółowo

USB 306/307 Modem. Quick Start Guide Pierwsze kroki. www.sierrawireless.com

USB 306/307 Modem. Quick Start Guide Pierwsze kroki. www.sierrawireless.com USB 306/307 Modem Quick Start Guide Pierwsze kroki www.sierrawireless.com Welcome to the USB 306/307 modem Your package contains: USB 306/307 modem with TRU-Install This Quick Start Guide USB extension

Bardziej szczegółowo

Instalacja Windows XP z USB, pendrive-a lub karty pamięci flash

Instalacja Windows XP z USB, pendrive-a lub karty pamięci flash Instalacja Windows XP z USB, pendrive-a lub karty pamięci flash W tym artykule przedstawię jak przygotować instalacje Winodws XP uruchamianą z pamięci USB (Pendrive), zewnętrznych dysków HDD czy kart pamięci

Bardziej szczegółowo

PROFITEC TREND Exclusive OTB HDD 2,5 Enclosure

PROFITEC TREND Exclusive OTB HDD 2,5 Enclosure PROFITEC TREND Exclusive OTB HDD 2,5 Enclosure PL MT5075 Instrukcja obsługi PL 2 Spis treści Zawartość zestawu...2 Właściwości...2 Specyfikacja...2 Wymagania systemowe...3 Instalacja dysku...3 Podłączenie

Bardziej szczegółowo

Ramka cyfrowa iview. Uwaga: Zachowaj oryginalne opakowanie w celu zabezpieczenia urządzenia podczas ewentualnego transportu.

Ramka cyfrowa iview. Uwaga: Zachowaj oryginalne opakowanie w celu zabezpieczenia urządzenia podczas ewentualnego transportu. Ramka cyfrowa iview Instrukcja obsługi(dpf07p1h-cbco/c0) Prezentacja urządzenia: Gratulujemy! Stałeś się właścicielem ramki cyfrowej iview. Przed włączeniem urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z

Bardziej szczegółowo

EASY CAP VIDEO GRABBER SZYBKI START. Instalacja sterowników

EASY CAP VIDEO GRABBER SZYBKI START. Instalacja sterowników EASY CAP VIDEO GRABBER SZYBKI START Instalacja sterowników Włóż do napędu CD-ROM dołączoną do urządzenia płytę CD. Jeśli po chwili nie uruchomi się automatycznie program z opcjami instalacyjnymi to uruchom

Bardziej szczegółowo

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100 Instrukcja obsługi Wstęp Rejestrator temperatury i wilgotności wyposażony jest w bardzo dokładny czujnik temperatury i wilgotności. Głównymi zaletami rejestratora

Bardziej szczegółowo

TAB9-200 XENTA 97ic 9.7 TABLET ANDROID 4.1.1 JELLY BEAN - INSTRUKCJA AKTUALIZACJI

TAB9-200 XENTA 97ic 9.7 TABLET ANDROID 4.1.1 JELLY BEAN - INSTRUKCJA AKTUALIZACJI TAB9-200 XENTA 97ic 9.7 TABLET ANDROID 4.1.1 JELLY BEAN - INSTRUKCJA AKTUALIZACJI 1 ZANIM ZACZNIESZ: ZABEZPIECZ WAŻNE DANE Przeprowadzenie aktualizacji tabletu Yarvik do wersji Android 4.1.1 spowoduje

Bardziej szczegółowo

Obudowa zewnętrznego dysku USB 2.0, 2.5" (6.35cm)

Obudowa zewnętrznego dysku USB 2.0, 2.5 (6.35cm) Obudowa zewnętrznego dysku USB 2.0, 2.5" (6.35cm) Podręcznik użytkownika DA-71001 DA-71002 Przedmowa Gratulujemy zakupu naszego produktu! Przedstawimy nową koncepcję zapisu łączącą bezpieczeństwo z wygodą.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfigurowania GPS Trackera

Instrukcja konfigurowania GPS Trackera Gdzie możesz zaopatrzyć się w lokalizator GPS? Instrukcja konfigurowania GPS Trackera Jeśli nie posiadasz własnego lokalizatora GPS, to można wypożyczyć go w wyznaczonych Punktach Informacji i Monitorowania

Bardziej szczegółowo

inode instalacja sterowników USB dla adaptera BT 4.0

inode instalacja sterowników USB dla adaptera BT 4.0 instalacja sterowników USB dla adaptera BT 4.0 2014 ELSAT 1. Instalowanie sterownika USB dla adaptera BT4.0 Oprogramowanie do obsługi inode na komputery PC z Windows wymaga współpracy z adapterem obsługującym

Bardziej szczegółowo

Skaner przenośny, Magicscan 884150, 300/600/900 dpi, WiFi, bezprzewodowe skanowanie do ios, 2 GB, obszar skanu 210 x 297 mm, USB

Skaner przenośny, Magicscan 884150, 300/600/900 dpi, WiFi, bezprzewodowe skanowanie do ios, 2 GB, obszar skanu 210 x 297 mm, USB INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000884150 Skaner przenośny, Magicscan 884150, 300/600/900 dpi, WiFi, bezprzewodowe skanowanie do ios, 2 GB, obszar skanu 210 x 297 mm, USB Strona 1 z 11 Przeznaczenie produktu

Bardziej szczegółowo

Niniejsza skrócona instrukcja obsługi pomaga w rozpoczęciu korzystania z urządzenia IRIScan TM Mouse Executive 2.

Niniejsza skrócona instrukcja obsługi pomaga w rozpoczęciu korzystania z urządzenia IRIScan TM Mouse Executive 2. Niniejsza skrócona instrukcja obsługi pomaga w rozpoczęciu korzystania z urządzenia IRIScan TM Mouse Executive 2. Opisy zawarte w tym dokumencie odnoszą się do systemów operacyjnych Windows 7 oraz Mac

Bardziej szczegółowo

VCC-HD2500P VDC-HD3500P VCC-HD4600P VCC-HD5400P VCC-HD5600P

VCC-HD2500P VDC-HD3500P VCC-HD4600P VCC-HD5400P VCC-HD5600P PORADNIK: NAGRYWANIE MATERIAŁU NA KARTĘ SD VCC-HD2500P VDC-HD3500P VCC-HD4600P VCC-HD5400P VCC-HD5600P Poradnik przedstawia proces konfiguracji kamery pod kątem rejestracji materiału na kartę SD Rejestracja

Bardziej szczegółowo

3,5 HDD External Enclosure

3,5 HDD External Enclosure Zewnętrzna kieszeń do dysku HDD 3,5 Instrukcja obsługi 3,5 HDD External Enclosure User Manual Kieszeń do dysku 3,5 2 Kieszeń do dysku 3,5 1. Wstęp Gratulujemy nabycia dysku zewnętrznego USB 2.0/eSATA Kieszeń.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com

INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com GOCLEVER TAB A73 INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com Spis treści 1. Ekran główny... 3 1.1 Uruchomienie... 3 1.2 Okno główne... 3 1.3 Przedstawienie podstawowych przycisków oraz ikon... 3 1.4 Powiadomienia

Bardziej szczegółowo

Ramka cyfrowa RENKFORCE 17,8 cm (7") Instrukcja obsługi Nr produktu: 954826

Ramka cyfrowa RENKFORCE 17,8 cm (7) Instrukcja obsługi Nr produktu: 954826 Ramka cyfrowa RENKFORCE 17,8 cm (7") Instrukcja obsługi Nr produktu: 954826 Strona 1 z 5 1. Charakterystyka wyświetlanie cyfrowych obrazów (JPEG) wejście na kartę pamięci SD/MMC/MS złącze USB (na nośnik

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja systemu Android do wersji 4.4 dla smartfonów Kruger&Matz DRIVE 2 - KM0408, KM0414, SOUL - KM0409 oraz LIVE 2 - KM0410

Aktualizacja systemu Android do wersji 4.4 dla smartfonów Kruger&Matz DRIVE 2 - KM0408, KM0414, SOUL - KM0409 oraz LIVE 2 - KM0410 WAŻNE INFORMACJE! Aktualizacja systemu Android do wersji 4.4 dla smartfonów Kruger&Matz DRIVE 2 - KM0408, KM0414, SOUL - KM0409 oraz LIVE 2 - KM0410 Przeprowadzając aktualizację urządzenia, użytkownik

Bardziej szczegółowo

USB HYBRID TV STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153

USB HYBRID TV STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153 USB HYBRID TV STICK Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153 Instrukcja obsługi PL 2 Wprowadzenie Presto! PVR jest rejestratorem wideo w Twoim komputerze. Możesz nagrywać programy

Bardziej szczegółowo

Spisz na kartce dane sieci Wi-Fi, którą będzie generował router: nazwę sieci SSID oraz hasło do sieci WIFI KEY.

Spisz na kartce dane sieci Wi-Fi, którą będzie generował router: nazwę sieci SSID oraz hasło do sieci WIFI KEY. ROUTER HUAWEI E5220 Zapoznaj się z instrukcją obsługi routera Huawei E5220 dołączoną do opakowania, przejrzyj wszystkie informacje zawarte w materiałach drukowanych znajdujących się w pudełku z routerem.

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

Spis treści ... 36. Ustawienia zaawansowane: Dotyczy użytkowników, którzy używają proxy... 40

Spis treści ... 36. Ustawienia zaawansowane: Dotyczy użytkowników, którzy używają proxy... 40 Spis treści Gdzie można znaleźć wymagania techniczne dla aplikacji SODiR?... 2 Instrukcja postępowania w przypadku występowania komunikatu o aktualnie wspieranej wersji Javy... 3 Instrukcja postępowania

Bardziej szczegółowo

Spis treści QUICKSTORE PORTABLE USB3.0. 1. Właściwości. 2. Specyfikacje. 3. Części i akcesoria. 4. Widok urządzenia. 5. Instalacja dysku twardego SATA

Spis treści QUICKSTORE PORTABLE USB3.0. 1. Właściwości. 2. Specyfikacje. 3. Części i akcesoria. 4. Widok urządzenia. 5. Instalacja dysku twardego SATA Instukcja obstugi Spis treści 1. Właściwości 2. Specyfikacje 3. Części i akcesoria 4. Widok urządzenia 5. Instalacja dysku twardego SATA 6. Instalacja oprogramowania 7. Oprogramowanie do wykonywania kopii

Bardziej szczegółowo

Architektura komunikacji

Architektura komunikacji isqlplus Agenda 1 Rozwój produktu isql*plus ma swoje początki w wersji Oracle 8i, kiedy jest zakończony pierwszy etap prac nad projektem. Interfejs użytkownika jest cienki klient - przeglądarka internetowa,

Bardziej szczegółowo

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 NPS-520 Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje ogólne POLSKI Urządzenie NPS-520 jest serwerem

Bardziej szczegółowo

Ramka cyfrowa iview 9, 10

Ramka cyfrowa iview 9, 10 Ramka cyfrowa iview 9, 10 Instrukcja obsługi Prezentacja urządzenia: Gratulujemy! Stałeś się właścicielem ramki cyfrowej iview. Przed włączeniem urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu DS150E. Dangerfield March. 2009V3.0 Delphi PSS

Instrukcja obsługi programu DS150E. Dangerfield March. 2009V3.0 Delphi PSS Instrukcja obsługi programu DS150E 1 SPIS TREŚCI Główne elementy... 3 Instrukcje instalacji.... 5 Konfiguracja Bluetooth.26 Program diagnostyczny...39 Zapis do ECU (OBD)...85 Skanowanie..88 Historia...93

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI USB2.0 GRABBER

INSTRUKCJA OBSŁUGI USB2.0 GRABBER 1. Opis produktu Zawiera on najnowszy multimedialny cyfrowy chipset audio-wideo obsługujący kodowanie wideo oraz audio. Wbudowana ulepszająca technologia wielomianowa audio-wideo z wysoką zdolnością anty-interferencyjną.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rama do twardego dysku 3,5 SATA. Evolve HardBox

Instrukcja obsługi. Rama do twardego dysku 3,5 SATA. Evolve HardBox Instrukcja obsługi Rama do twardego dysku 3,5 SATA Evolve HardBox Ostrzeżenia Evolve HardBox służy do przechowywania danych i nie należy go używać do innych celów. Objaśnienia Ostrzeżenie: niewłaściwe

Bardziej szczegółowo

Karta Video USB DVR-USB/42

Karta Video USB DVR-USB/42 Karta Video USB DVR-USB/42 Instrukcja użytkownika 1 www.delta.poznan.pl Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5 1.3. Specyfikacja systemu...5 2. Instalacja sprzętu...6

Bardziej szczegółowo

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 11/2007 Edycja 1 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przegląd NWD210N to adapter sieciowy USB do komputerów osobistych.

Bardziej szczegółowo

Platinet modem 4G LTE instrukcja obsługi. Platinet modem 4G LTE instrukcja obsługi

Platinet modem 4G LTE instrukcja obsługi. Platinet modem 4G LTE instrukcja obsługi Platinet modem 4G LTE instrukcja obsługi 1 Funkcje... 1 1.1 Użytkowanie, scenariusz 1- zasilanie ładowarką USB... 1 1.2 Użytkowanie, scenariusz 2: zasilanie ładowarką samochodową... 1 1.3 Użytkowanie,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi obudowy Welland ME-940OTG

Instrukcja montażu i obsługi obudowy Welland ME-940OTG Instrukcja montażu i obsługi obudowy Welland ME-940OTG 1. WSTĘP Obudowa Welland jest przenośnym, kompaktowym urządzeniem służącym do przechowywania danych wyposażonym w szybki interfejs USB 2.0 OTG (Universal

Bardziej szczegółowo

Przewodnik konfiguracji sieci bezprzewodowej NPD4759-00 PL

Przewodnik konfiguracji sieci bezprzewodowej NPD4759-00 PL Przewodnik konfiguracji sieci bezprzewodowej NPD4759-00 PL Sprawdzanie sieci Sprawdź ustawienia sieciowe komputera, a następnie wybierz kolejny krok. Postępuj zgodnie z instrukcjami dla środowiska, w którym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL 5 AUTO AL <> FE KOMUNIKACJA Z KOMPUTEREM POPRZEZ ZŁĄCZE USB

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL 5 AUTO AL <> FE KOMUNIKACJA Z KOMPUTEREM POPRZEZ ZŁĄCZE USB INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL 5 AUTO AL FE KOMUNIKACJA Z KOMPUTEREM POPRZEZ ZŁĄCZE USB www.elmarco.net.pl - 2 - Miernik do pomiaru grubości lakieru na karoserii samochodu z pamięcią

Bardziej szczegółowo

Tablet bezprzewodowy QIT30. Oprogramowanie Macro Key Manager

Tablet bezprzewodowy QIT30. Oprogramowanie Macro Key Manager Tablet bezprzewodowy QIT30 Oprogramowanie Macro Key Manager Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Panel Sterowania - wprowadzenie... 4 3. Instalacja... 5 3.1 Jak stworzyć nowy profil... 5 3.2 Jak zmodyfikować

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

ACSE Sp. z o.o. Graficzne rejestratory VM7000. Dużo funkcji i łatwa obsługa! Duża szybkość, dokładność i wielozakresowość.

ACSE Sp. z o.o. Graficzne rejestratory VM7000. Dużo funkcji i łatwa obsługa! Duża szybkość, dokładność i wielozakresowość. Graficzne rejestratory VM7000 Dużo funkcji i łatwa obsługa! Panel dotykowy Mniej klawiszy i łatwiejsza obsługa Ekran 5.7 (TFT) Kolorowy LCD(320 x 240 pikseli) Kontrolka statusu Sygalizuje włączenie/wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Oprogramowania Firmowego (Fleszowanie) Microprocessor Firmware Upgrade (Firmware downloading)

Aktualizacja Oprogramowania Firmowego (Fleszowanie) Microprocessor Firmware Upgrade (Firmware downloading) Aktualizacja Oprogramowania Firmowego (Fleszowanie) Microprocessor Firmware Upgrade (Firmware downloading) ROGER sp.j. Gościszewo 59 82-416 Gościszewo Poland tel. 055 2720132 fax 055 2720133 www.roger.pl

Bardziej szczegółowo

POLSKI. Macro Key Manager Podręcznik użytkownika

POLSKI. Macro Key Manager Podręcznik użytkownika POLSKI Macro Key Manager Podręcznik użytkownika Wprowadzenie Macro Key Manager to specjalna aplikacja oprogramowania tabletu. Korzystając z oprogramowania Macro Key Manager, można konfigurować funkcje

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji w systemie Mac OS X

instrukcja instalacji w systemie Mac OS X instrukcja instalacji w systemie Mac OS X modemu USB F@st 800 Twój świat. Cały świat. neostrada tp Spis treści 1. Instalacja sterowników modemu F@st 800... 3 2. Połączenie z Internetem... 6 3. Diagnostyka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Okularów z ukrytą kamerą V12

Instrukcja obsługi Okularów z ukrytą kamerą V12 Instrukcja jest własnością Firmy KORJAR. Wszystkie zawarte w niej nazwy, marki, linki, screeny itp są zastrzeżone przez swoich właścicieli i są chronione międzynarodowymi przepisami o prawach autorskich.

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji Nr produktu 351595 Strona 1 z 14 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 1. Przechowuj radio z dala od źródeł ciepła

Bardziej szczegółowo

PL - GENESIS HX55 - INSTRUKCJA OBSŁUGI

PL - GENESIS HX55 - INSTRUKCJA OBSŁUGI PL - GENESIS HX55 - INSTRUKCJA OBSŁUGI 1) INSTALACJA: Instalacja sprzętu: Znajdź wolny port USB, Podłącz słuchawki do komputera Słuchawki powinny być gotowe do pracy Instalacja oprogramowania. Umieść dołączoną

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis urządzenia. Pierwsze użycie

Spis treści. Opis urządzenia. Pierwsze użycie Spis treści Opis urządzenia... 1 Pierwsze użycie... 1 Podstawowa obsługa urządzenia... 2 Opis diod LED... 2 Przygotowania do odczytu danych z urządzenia... 2 Proces instalacji... 3 Zmiana domyślnego sterownika

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

NANO DVB-T STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4161

NANO DVB-T STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4161 NANO DVB-T STICK Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4161 Instrukcja obsługi PL Spis treści Spis treści...2 Wprowadzenie...2 Zawartość opakowania...2 Wymagania systemowe...2 Instalacja urządzenia...3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 Quatrovent Morska 242 Gdynia Tel. +48 58 3505995, fax +48 58 6613553 1 Spis treści I. Ustawienie orientacji wentylatorów...3 A. Za pomocą regulatora

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Instalacja w Windows 2000 i XP LW057 SWEEX WIRELESS LAN PCI CARD 54 MBPS

Wersja polska. Instalacja w Windows 2000 i XP LW057 SWEEX WIRELESS LAN PCI CARD 54 MBPS Instalacja w Windows 2000 i XP LW057 SWEEX WIRELESS LAN PCI CARD 54 MBPS Podłącz SWEEX WIRELESS LAN PCI CARD 54 MBPS do wolnego portu USB w komputerze. Windows automatycznie wykryje urządzenie, pojawi

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja drukarki AdobePS w systemie Windows

Konfiguracja drukarki AdobePS w systemie Windows Konfiguracja drukarki AdobePS w systemie Windows Instalacja sterownika AdobePS aps102.exe Skopiuj sterownik AdobePS w wersji 1.02 z internetowej witryny Adobe.(www.adobe.com). Dostępnych jest kilka wersji

Bardziej szczegółowo

LASERJET ENTERPRISE 500 MFP. Skrócona instrukcja obsługi M525

LASERJET ENTERPRISE 500 MFP. Skrócona instrukcja obsługi M525 LASERJET ENTERPRISE 500 MFP Skrócona instrukcja obsługi 2 M525 Drukowanie zapisanego zadania Use the following procedure to print a job that is stored in the product memory. 1. Na ekranie głównym panelu

Bardziej szczegółowo

Vivotek ST3402 Skrócona instrukcja uŝytkownika

Vivotek ST3402 Skrócona instrukcja uŝytkownika Vivotek ST3402 Skrócona instrukcja uŝytkownika Spis treści Instalacja...3 1.1 Wymagania sprzętowe... 3 1.2 Instalacja oporgramowania... 3 Pierwsze uruchomienie...9 1.1 Zabezpieczenia programu... 9 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia

Podłączenie urządzenia Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji punktu dostępowego należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, injector i punkt dostępowy).

Bardziej szczegółowo

MAGICTAB Instrukcja użytkownika

MAGICTAB Instrukcja użytkownika MAGICTAB Instrukcja użytkownika 1 Wstęp Dziękujemy za zakup naszego produktu, jesteśmy przekonani, że korzystanie z niego będzie dla Państwa prawdziwą przyjemnością.proszę przeczytać i zachować wszystkie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SKRÓCONA FSV-1640 Profesjonalny Dyktafon Cyfrowy 64 MB

INSTRUKCJA SKRÓCONA FSV-1640 Profesjonalny Dyktafon Cyfrowy 64 MB INSTRUKCJA SKRÓCONA FSV-1640 Profesjonalny Dyktafon Cyfrowy 64 MB INTEKpolska Sp. J. 33-300 Nowy Sącz ul. Rokitniańczyków 17A tel.: +48 18 547 42 22 e-mail: intek@intekpolska.pl www: http://www.intekpolska.pl

Bardziej szczegółowo

Kamera do obserwacji natury Bresser

Kamera do obserwacji natury Bresser INSTRUKCJA OBSŁUGI Kamera do obserwacji natury Bresser Nr produktu 861031 Strona 1 z 11 1.1 Podstawowe informacje Ta kamera jest cyfrową kamerą przeznaczoną do obserwacji, działa ona automatycznie. Może

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Aktualizacja 06/2010 V4.03 (PL) - Subject to change without notice! Wymagania systemu: Aktualne minimalne wymagania systemowe dla program pixel-fox na PC:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi użytkownika. Kamera samochodowa

Instrukcja obsługi użytkownika. Kamera samochodowa Instrukcja obsługi użytkownika Kamera samochodowa 87230 1. Zawartość pakietu Samochodowy rejestrator cyfrowy firmy ednet Kabel zasilający 1,2 m Przyssawka do montażu Instrukcja obsługi użytkownika Ładowarka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji BMW INPA do interfejsu BMW USB VIAKEN

Instrukcja instalacji BMW INPA do interfejsu BMW USB VIAKEN Instrukcja instalacji BMW INPA do interfejsu BMW USB VIAKEN 1.Zmienna środowiskowa Instalacje rozpoczynamy od zmiany ścieżki we właściwościach mój komputer w zakładce zaawansowane, zmienne środowiskowe

Bardziej szczegółowo

programu X-lite Spis treści

programu X-lite Spis treści instrukcja instalacji i konfiguracji programu X-lite Spis treści Instalacja programu X-lite... 2 Konfiguracja programu X-lite... 3 Aktywacja poczty głosowej tp... 4 Opcje powiadamiania poczty głosowej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics

Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics Wygląd i opis funkcji 1. 6. 11. 16. Klawisz menu Wyjściowe złącze sygnału TV Soczewki Głośnik 2. 7. 12. 17. Klawisz w górę. 3 Klawisz w dół 4. Klawisz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2. Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3. wersja 0.0.

Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2. Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3. wersja 0.0. Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2 Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3 wersja 0.0.4 2z12 1. Wymagania systemowe. Przed rozpoczęciem instalacji

Bardziej szczegółowo

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia.

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia. Korzystanie z Usług internetowych podczas skanowania sieciowego (dotyczy systemu Windows Vista z dodatkiem SP2 lub nowszym oraz systemu Windows 7 i Windows 8) Protokół Usług internetowych umożliwia użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie. Rozdział 2: Uruchamianie

Rozdział 1: Wprowadzenie. Rozdział 2: Uruchamianie Rozdział 1: Wprowadzenie Media Player 100 jest cyfrowym odtwarzaczem multimedialnym ze złączem do przyłączania urządzeń pamięci USB i czytnikiem kart. Media Player 100 stanowi domowe centrum rozrywki,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTY PRZECHWYTUJĄCEJ PCI-E

INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTY PRZECHWYTUJĄCEJ PCI-E 1. Opis produktu Dziękujemy za wybór tego produktu! Zawiera on najnowszy multimedialny cyfrowy chipset audio-wideo obsługujący 10 bitowe kodowanie wideo oraz 16 bitowe audio. Wbudowana ulepszająca technologia

Bardziej szczegółowo

Combo ZTE. instrukcja instalacji

Combo ZTE. instrukcja instalacji Combo ZTE instrukcja instalacji Spis treści 1. zawartość zestawu instalacyjnego...2 2. opis tylnego panelu modemu...3 3. opis działania diod modemu...4 4. instalacja modemu Combo ZTE za pomocą kabla Ethernet...5

Bardziej szczegółowo

Podręcznik konfiguracji wysyłania

Podręcznik konfiguracji wysyłania Podręcznik konfiguracji wysyłania W tej instrukcji obsługi opisano, jak skonfigurować funkcje Wysyłanie pocztą e-mail oraz Przechowywanie w udostępnionym folderze za pomocą narzędzia konfiguracji funkcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Uwaga! Nowa wersja oprogramowania oznaczona numerem 1.03v jest przeznaczona tylko dla routerów mających współpracować z modemem

Bardziej szczegółowo

QUICKSTORE PORTABLE PRO

QUICKSTORE PORTABLE PRO PODRĘZNIK QUIKSTOR PORTBL PRO 1. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowej 1.1 Instalacja (na przykładzie systemu Windows) 1. Włóż do napędu D/DVD dostarczony dysk Tools D. 2. W programie ksplorator

Bardziej szczegółowo

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE!

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! Pl_Omicron Addendum.fm Page 68 Wednesday, September 17, 2003 12:23 PM WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! W przypadku każdego urządzenia magazynującego, które wykorzystuje nośniki cyfrowe, należy regularnie

Bardziej szczegółowo

Nagrywamy podcasty program Audacity

Nagrywamy podcasty program Audacity Pobieranie i instalacja Program Audacity jest darmowym zaawansowanym i wielościeżkowym edytorem plików dźwiękowych rozpowszechnianym na licencji GNU GPL. Jest w wersjach dla systemów typu Unix/Linux, Microsoft

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku

Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku 0 Rev: 1.0.0 7106500670 1. Przed rozpoczęciem, przygotuj następujące elementy: Komputer PC z systemem Windows 2000/XP/2003/Vista

Bardziej szczegółowo

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi PC0060 ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji Instrukcja obsługi Rozdział 1 Produkt 1.1 Instrukcja Produkt PC0060 to najlepsze rozwiązanie w zakresie przesyłania danych.

Bardziej szczegółowo

user s manual Applications client for mobile devices NVR-5000 series NVR s

user s manual Applications client for mobile devices NVR-5000 series NVR s user s manual Applications client for mobile devices NVR-5000 series NVR s Applications client for mobile devices for 5000 series NVR s - user manual ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS ATTENTION!

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia.

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. Ostrzeżenia Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Mikroskop Easi-Scope

Bardziej szczegółowo

Serwer/hub sieciowy USB LogiLink

Serwer/hub sieciowy USB LogiLink INSTRUKCJA OBSŁUGI Serwer/hub sieciowy USB LogiLink Nr produktu 992249 Strona 1 z 34 2.0 Wprowadzenie Rewolucyjny serwer USB UA0079 wykorzystuje technologie, które ułatwiają i poprawiają pracę oraz udostępnia

Bardziej szczegółowo

ZyXEL G-302 v3. Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11g PCI. Skrócona instrukcja obsługi

ZyXEL G-302 v3. Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11g PCI. Skrócona instrukcja obsługi ZyXEL G-302 v3 Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11g PCI Skrócona instrukcja obsługi Wersja 2.0 Edycja 2 5/2006 ZyXEL G-302 v3 informacje ZyXEL G-302 v3 to bezprzewodowa karta sieciowa, przeznaczona do

Bardziej szczegółowo

[ROBOKIDS MANUAL] ROBOROBO

[ROBOKIDS MANUAL] ROBOROBO 1 2 When you plug in or unplug the cable, be sure to insert pressing the hook of the connection cable. If you want to input the program to your robot, you should first connect the Card reader with the

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR CYFROWY INTROX IN 104

REJESTRATOR CYFROWY INTROX IN 104 ul. Płomyka 2, 02-490 Warszawa email: janex@janexint.com.pl http://www.janexint.com.pl Sp. z o.o. tel. (022) 863-63-53 REJESTRATOR CYFROWY IN 104 INDEKS Wprowadzenie 3 Przedni panel 3 Tylny panel 4 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego

Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Uwaga! Nowa wersja oprogramowania, oznaczona numerem 1.04V, jest przeznaczona dla routerów współpracujących ze wszystkimi modemem Cyfrowego Polsatu. W tej wersji uaktualnienia dodano obsługę modemów ZTE

Bardziej szczegółowo

Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x?

Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x? Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x? Przykład autoryzacji 802.1x dokonano w oparciu serwer Microsoft Windows 2003 i

Bardziej szczegółowo

Przed restartowaniem routera odłącz wszystkie urządzenia podłączone pod porty USB.

Przed restartowaniem routera odłącz wszystkie urządzenia podłączone pod porty USB. Podłączanie i konfiguracja zewnętrznych dysków i pamięci masowych do router ów firmy ASUS. Routery wyposażone w porty USB mają możliwość podłączenia zewnętrznych dysków twardych po przez port USB i udostępniania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX UNIWERSYTETU BIBLIOTEKA IEGO UNIWERSYTETU IEGO Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX 1. Make a new connection Open the System Preferences by going to the Apple menu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aktualizacji oprogramowania. CardioScan 10, 11 i 12. do wersji 54a luty 2012

Instrukcja aktualizacji oprogramowania. CardioScan 10, 11 i 12. do wersji 54a luty 2012 Instrukcja aktualizacji oprogramowania CardioScan 10, 11 i 12 do wersji 54a luty 2012 Sierpień 2012 Strona 2 Instrukcja Instalacji oprogramowania CardioScan 10, 11, 12 Instrukcja Instalacji oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 Produkt nr: 986922 Strona 1 z 17 Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300 To urządzenie WI-Fi jest zaprojekowane

Bardziej szczegółowo

AG-220 Bezprzewodowa karta sieciowa USB 802.11a/g

AG-220 Bezprzewodowa karta sieciowa USB 802.11a/g AG-220 Bezprzewodowa karta sieciowa USB 802.11a/g Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 9/2006 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeŝone ZyXEL AG-220 informacje

Bardziej szczegółowo

FilmScan35 I. Instrukcja Obsługi

FilmScan35 I. Instrukcja Obsługi FilmScan35 I Instrukcja Obsługi Wersja 3.01 Jun-2009 I. Zawartość opakowania FilmScan35 I Uważaj Skaner współpracuje z Windows XP i Vista (32/64bits) wyłącznie przez USB 2.0. Stanowczo proponujemy używanie

Bardziej szczegółowo

Poradnik użytkownika pomoc techniczna

Poradnik użytkownika pomoc techniczna Poradnik użytkownika pomoc techniczna Poradnik dotyczy komputerów z zainstalowanym systemem Windows 1 Spis treści I. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PROBLEMÓW Z URUCHOMIENIEM APLIKACJI SUPERMAKLER... 3 1. JAVA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji

Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE, Macintosh OS X (wersja 10.2.x lub nowsza). Przed rozpoczęciem Karta USB do

Bardziej szczegółowo

MP4 FY535D. Włączanie: Przesuń przełacznik ON/OFF na pozycję ON i przytrzymaj przycisk > aby właczyć. Aby wyłączyć przesuń przełacznik na pozycję OFF

MP4 FY535D. Włączanie: Przesuń przełacznik ON/OFF na pozycję ON i przytrzymaj przycisk > aby właczyć. Aby wyłączyć przesuń przełacznik na pozycję OFF MP4 FY535D Cechy urządzenia: 3,0" wysokiej przejżystości ekran TFT, rozdzielczość 480x240 TFT Odtwarzanie video: Wsparcie formatów video: RM, RMVB, 3GP, MP4, AVI, WMV, MOV, FLV, MPG, MPEG, DAT itp Odtwarzanie

Bardziej szczegółowo

Engenius/Senao EUB-362EXT IEEE802.11b/g USB Instrukcja Obsługi

Engenius/Senao EUB-362EXT IEEE802.11b/g USB Instrukcja Obsługi Engenius/Senao EUB-362EXT IEEE802.11b/g USB Instrukcja Obsługi 1 WSTĘP 2 1 Wstęp 1.1 Wymagania systemowe Minimalne wymagania systemowe niezbędne do używania adaptera USB. Komputer PC wyposażony w interfejs

Bardziej szczegółowo