Kierunki studiów: - o dużym popycie studentów - o relatywnie dużym popycie na absolwentów. Toruń

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kierunki studiów: - o dużym popycie studentów - o relatywnie dużym popycie na absolwentów. Toruń 28.10.2013."

Transkrypt

1 Kierunki studiów: - o dużym popycie studentów - o relatywnie dużym popycie na absolwentów Toruń

2 Dotyczy kierunku kształcenia: ADMINISTRACJA Specjalista administracji publicznej (kod )

3 Wyszczególnieni e ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY ZAWODU SPECJALISTA ADMINISTRACJI PUPLICZNEJ Bezrobotni zarejestrowani w okresie ogółem Bezrobotni według stanu na koniec okresu Osoby do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki ogółem Osoby do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki na koniec okresu Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej ogółem W 2012, 2011 i 2010 r. zawód Specjalista administracji publicznej został sklasyfikowany jako zawód nadwyżkowy. Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej na koniec okresu

4 WYNIKI BADANIA PRACODAWCÓW W badaniu ankietowym pracodawców w 2012 r. Z badania ankietowego pracodawców wynika, że przebadani pracodawcy naszego województwa w 2010 roku planowali zatrudnienie 1 specjalisty administracji publicznej. W 2011 roku już 23. Najwięcej bo aż 17 planowano zatrudnić w Toruniu. Powodem planowanych zatrudnień było uzupełnienie braków kadrowych.2 osoby w Bydgoszczy z tego samego powodu. Natomiast w Nakle planowano zatrudnić jedną osobę z powodu reorganizacji działalności firmy a w Radziejowie z powodu rozwoju firmy. W 2012 roku zawód specjalista administracji publicznej nie pojawił się w planach zatrudnienia wśród ankietowanych pracodawców.

5 ANALIZA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE (UCZELNIE) W województwie kujawsko-pomorskim kształcenie na kierunku Administracja prowadzi 8 uczelni. W roku akademickim 2011/2012 r. kierunek ten ukończyło w sumie 2420 osób. Jest to drugi w kolejności kierunek (po pedagogice) najliczniej reprezentowany przez absolwentów uczelni w województwie kujawskopomorskim. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 595 absolwentów i 1537 studentów Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 409 absolwentów i 1134 studentów Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy 491 absolwentów i 1163 studentów Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku 159 absolwentów i 395 studentów Toruńska Szkoła Wyższa 144 absolwentów i 344 studentów. Bydgoska Szkoła Wyższa -128 absolwentów i 180 studentów Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu 109 absolwentów i 260 studentów Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku 82 absolwentów i 95 studentów

6 Dotyczy kierunku kształcenia: PRAWO Asystent prawny (kod ) Pozostali specjaliści z dziedziny prawa gdzie indziej niesklasyfikowani (kod zawodu )

7 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY ZAWODU: ASYSTENT PRAWNY Wyszczegól -nienie Bezrobotni zarejestrowani w okresie ogółem Bezrobotni według stanu na koniec okresu Osoby do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki ogółem Osoby do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki na koniec okresu Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej ogółem Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej na koniec okresu

8 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY ZAWODU: POZOSTALI SPECJALIŚCI Z DZIEDZINY PRAWA GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANI Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestro wani w okresie ogółem Bezrobotni według stanu na koniec okresu Osoby do 12 miesięcy od dnia ukończeni a nauki ogółem Osoby do 12 miesięcy od dnia ukończeni a nauki na koniec okresu Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizac ji zawodow ej ogółem Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizac ji zawodow ej na koniec okresu

9 WYNIKI BADANIA PRACODAWCÓW W badaniu ankietowym pracodawców przeprowadzonym w 2010 r., 2011 r. i 2012 r. planowano zatrudnienie kilku osób w zawodach prawniczych. W 2010r. 3 pracodawców planowało zatrudnienie asystentów prawnych. W 2011 planowano zatrudnienie dwóch prawników legislatorów i 3 prokuratorów. W 2012 roku planowano zatrudnienie radcy prawnego, asystenta prawnego, asystenta prokuratora oraz 3 prokuratorów. Pracodawcy planujący zatrudnienia w wymienionych zawodach oczekiwali od kandydatów posiadania dodatkowych umiejętności osobowościowych: szybkości uczenia się, staranności wykonywania pracy, obowiązkowości, radzenia sobie ze stresującymi sytuacjami, dobrej organizacji pracy własnej, umiejętności pracy zespołowej, gotowości do podnoszenia kwalifikacji, ambicji i samodzielności.

10 ANALIZA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE (UCZELNIE) W województwie kujawsko-pomorskim kształcenie na kierunku Prawo prowadzi jedna uczelnia. Jest to Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. W roku akademickim 2011/2012 r. kierunek ten ukończyły 473 osoby z czego 245 na studiach stacjonarnych i 228 na studiach niestacjonarnych. W roku akademickim 2012/2013 na UMK kierunek prawo studiowało jeszcze 2407 studentów.

11 Dotyczy kierunku kształcenia: EKONOMIA Ekonomista (kod )

12 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY ZAWODU EKONOMISTA Bezrobotni zarejestrowani w okresie ogółem Bezrobotni według stanu na koniec okresu Osoby do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki ogółem Osoby do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki na koniec okresu Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej ogółem Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej na koniec okresu Mała liczba zgłaszanych wolnych miejsc pracy lub aktywizacji zawodowej spowodowała, że zawód Ekonomista sklasyfikowany został w 2012 r. jako nadwyżkowy, tzn. taki, na który na rynku pracy istnieje niższe zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie. W 2011 r. był to także zawód nadwyżkowy.

13 WYNIKI BADANIA PRACODAWCÓW W badaniu ankietowym pracodawców w 2012 r. planowano zatrudnienie 4 osób z zawodem Ekonomista, natomiast nie planowano zwolnień w tym zawodzie. W 2011 r. nie planowano przyjęć do pracy w tym zawodzie. ANALIZA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE (SZKOŁY) Ze szkół wyższych posiadających siedzibę na terenie województwa (18 jednostek) kształcenie na kierunku Ekonomia w roku akademickim 2011/2012 odbywało się na: Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu 193 absolwentów, 733 studentów Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy 301 absolwentów, 475 studentów Wyższej Szkole Humanistyczno Ekonomicznej we Włocławku 34 absolwentów, 81 studentów Kujawsko Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy 65 absolwentów, 382 studentów W sumie było to 593 absolwentów oraz 1671 studentów.

14 Na rok akademicki 2013/2014 na kierunek Ekonomia prowadzone są nabory w następujących uczelniach: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wyższa Szkoła Humanistyczno Ekonomiczna we Włocławku Kujawsko Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

15 Dotyczy kierunku kształcenia: ZARZĄDZANIE I MARKETING Specjalista ds. marketingu i handlu (243106) Pozostali specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi (242390)

16 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY ZAWODU SPECJALISTA DS. MARKETINGU I HANDLU Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej na koniec okresu Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej ogółem Osoby do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki na koniec okresu Osoby do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki ogółem Bezrobotni według stanu na koniec okresu Bezrobotni zarejestrowani w okresie ogółem W 2012 i 2011 r. zawód Specjalista ds. marketingu i handlu został sklasyfikowany jako zawód nadwyżkowy.

17 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY ZAWODU POZOSTALI SPECJALIŚCI DS. ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI Bezrobotni zarejestrowani w okresie ogółem Bezrobotni według stanu na koniec okresu Osoby do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki ogółem Osoby do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki na koniec okresu Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej ogółem Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej na koniec okresu W 2012 i 2011 r. zawód Specjalista ds. marketingu i handlu został sklasyfikowany jako zawód nadwyżkowy.

18 WYNIKI BADANIA PRACODAWCÓW W badaniu ankietowym pracodawców w 2012 r. planowano zatrudnienie 19 osób z zawodem Specjalista ds. marketingu i handlu, natomiast w2011 r. 16 osób. W powyższych latach nie planowano zatrudnienia osób z zawodem Pozostali specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi. Pracodawcy w powyższych latach nie planowali zwolnień w omawianych zawodach. ANALIZA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE (SZKOŁY) Ze szkół wyższych posiadających siedzibę na terenie województwa (18 jednostek) kształcenie na kierunku Zarządzanie w roku akademickim 2011/2012 odbywało się na: Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu 552 absolwentów, 1983 studentów Uniwersytecie Techniczno Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy 249 absolwentów, 946 studentów Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu absolwentów, 2596 studentów Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy 136 absolwentów, 316 studentów Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku - 80 absolwentów, 242 studentów W sumie było to 1544 absolwentów oraz 6083 studentów.

19 W ramach nauki na kierunku Zarządzanie możliwe jest ukończenie różnych specjalności w zależności od uczelni: inżynieria decyzji menedżerskich, inwestycje i nieruchomości, logistyka procesów gospodarczych, marketing, przedsiębiorczość i zarządzanie MSP, zarządzanie: biznesem, turystyką i sportem, w regionie, zasobami ludzkimi, w gospodarce żywnościowej, w przedsiębiorstwie przemysłowym, w administracji, w handlu i usługach, w zdrowiu publicznym, w gospodarce samorządu terytorialnego, w gospodarce międzynarodowej, w sferze ochrony środowiska, finansami i inwestycjami, bezpieczeństwem i higieną pracy, firmą, informacją Infobrokering, kulturą, służbą zdrowia, logistyczne, podatki i rachunkowość, socjologiczne i psychologiczne aspekty zarządzania, nowoczesny marketing, analityk finansów osobistych, International Business studia anglojęzyczne, logistyka w biznesie, marketing i Public Relations, psychologia w zarządzaniu, strategie i techniki sprzedaży, zarządzanie i finanse przedsiębiorstw

20 Dotyczy kierunku kształcenia: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Specjalista ds. finansów (241306) Specjalista ds. rachunkowości (241103)

21 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY ZAWODU SPECJALISTA DS. FINANSÓW Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej na koniec okresu Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej ogółem Osoby do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki na koniec okresu Osoby do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki ogółem Bezrobotni według stanu na koniec okresu Bezrobotni zarejestrowani w okresie ogółem W 2012 i 2011 r. zawód Specjalista ds. finansów został sklasyfikowany jako zawód nadwyżkowy.

22 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY ZAWODU SPECJALISTA DS. RACHUNKOWOŚCI Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej na koniec okresu Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej ogółem Osoby do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki na koniec okresu Osoby do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki ogółem Bezrobotni według stanu na koniec okresu Bezrobotni zarejestrowani w okresie ogółem W 2012 i 2011 r. zawód Specjalista ds. rachunkowości został sklasyfikowany jako zawód nadwyżkowy.

23 WYNIKI BADANIA PRACODAWCÓW W badaniach pracodawców w latach pracodawcy z obszaru województwa kujawsko - pomorskiego planowali zatrudnić łącznie 13 specjalistów ds. finansów. Plany zatrudnienia pochodziły głównie z terenu powiatu świeckiego, miast Bydgoszczy i Torunia. W 5 letniej perspektywie, do 2017 roku, w badaniach wskazano plan zatrudnienia 1 osoby w tym zawodzie. W 2012 roku miał być to 1 specjalista ds. finansów, gdzie powodem zatrudnienia był rozwój firmy. W 2011 roku 7 specjalistów, gdzie jako przyczyny zatrudnienia wskazano uzupełnienie braków kadrowych (4 wskazania), rozwój firmy (2) i tymczasowe zwiększenie zatrudnienia (1). W specjalistów ds. finansów dla zatrudnienia których przyczynami zatrudnienia w przypadku 3 pracodawców było uzupełnienie braków kadrowych i dla 2 firm reorganizacja działalności. W odniesieniu do specjalisty ds. rachunkowości w latach 2012 i 2010 nikt z badanych pracodawców nie zgłosił planów zatrudnienia, podobnie w 5 letniej perspektywie. W 2011 roku zamiar taki zgłosiło 3 pracodawców, W przytoczonych latach pracodawcy nie planowali zwolnień osób pracujących w obu zawodach.

24 ANALIZA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE (SZKOŁY) W województwie kujawsko pomorskim kształcenie na kierunku Finanse i rachunkowość realizują 2 uczelnie wyższe: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu w oddziałach w Toruniu i Bydgoszczy (licencjat) W roku akademickim 2011/2012 uczelnie te opuściło 1319 absolwentów tegoż kierunku (385 UMK, 934 WSB). Z tej liczby 612 osób to absolwenci studiów pierwszego stopnia, a 707 osób ukończyło studia drugiego stopnia. W roku 2012/2013 studia na tym kierunku kontynuowało łącznie 4061 osób, z czego w UMK 1563, a w WSB 2498 osób. Obie uczelnie nadal oferują kształcenie w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia.

25 Dotyczy kierunku kształcenia: BUDOWNICTWO Inżynier budownictwa budownictwo ogólne (214202)

26 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY ZAWODU INŻYNIER BUDOWNICTWA BUDOWNICTWO OGÓLNE Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej na koniec okresu Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej ogółem Osoby do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki na koniec okresu Osoby do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki ogółem Bezrobotni według stanu na koniec okresu Bezrobotni zarejestrowani w okresie ogółem W 2012 i 2011 r. zawód inżynier budownictwa budownictwo ogólne został sklasyfikowany jako zawód nadwyżkowy.

27 WYNIKI BADANIA PRACODAWCÓW W badaniu ankietowym pracodawców w 2012 r. planowano zatrudnić 6 osób, 2011 r. 7 osób, a w 2010 r.- 5 osób. Od 2010 do 2012 r. nie zanotowano zwolnień osób z zawodem inżynier budownictwa budownictwo ogólne Absolwenci kierunku budownictwo mogą podjąć pracę w następujących obszarach zawodowych: u projektanta i wykonawcy inwestycji z zakresu budownictwa wodnego, ogólnego inwentarskiego, w administracji i jednostkach samorządu terytorialnego, w placówkach naukowo-badawczych i szkolnictwie, w placówkach handlujących materiałami budowlanymi.

28 ANALIZA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE (SZKOŁY) W roku 2012 r. kierunek Budownictwo na terenie województwa kujawsko-pomorskiego ukończyło 341 osób. W roku akademickim 2012/2013 kształcenie na tym kierunku odbywało się w 5 szkołach wyższych posiadających siedzibę na terenie województwa: Bydgoska Szkoła Wyższa, Kujawsko Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy w Bydgoszczy (307 absolwentów), Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Wyższa Szkoła Techniki i Przedsiębiorczości we Włocławku (34 absolwentów), Ogółem na kierunku Budownictwo kształciło się 1941 osób, większość na studiach pierwszego stopnia 1554 osób. Wszystkie wyżej wymienione uczelnie w roku akademickim 2013/2014 niezmiennie oferują kształcenie na kierunku Budownictwo. Wyższa Szkoła Techniki i Przedsiębiorczości we Włocławku przyjmuje kandydatów w obecnym roku akademickim pod nazwą Wyższa Szkoła Techniczna we Włocławku.

29 Dotyczy kierunku kształcenia: KOSMETOLOGIA Kosmetolog (228903)

30 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY ZAWODU KOSMETOLOG Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej na koniec okresu Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej ogółem Osoby do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki na koniec okresu Osoby do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki ogółem Bezrobotni według stanu na koniec okresu Bezrobotni zarejestrowani w okresie ogółem W 2012 i 2011 r. zawód kosmetolog został sklasyfikowany jako zawód nadwyżkowy.

31 WYNIKI BADANIA PRACODAWCÓW W badaniach pracodawców w 2012 roku nie zgłoszono zamiaru zatrudnienia kosmetologa. Podobnie rzecz się ma w odniesieniu do planów zatrudnienia kosmetologa w 5 letniej perspektywie, do 2017 roku. Wśród oczekiwań w odniesieniu do zawodu kosmetolog, pracodawca wskazał: obsługę aplikacji biurowych oraz znajomość j. angielskiego. dodatkowo oczekiwanymi uprawnieniami było posiadanie prawa jazdy kat. B. wśród pożądanych cech wskazać można: szybkość uczenia się, staranność wykonywania pracy, obowiązkowość, umiejętność pracy zespołowej i samodzielność, radzenie sobie ze stresującymi sytuacjami oraz dobra organizacja. Przytaczając wyniki badań pracodawców z roku 2012 wynika, że nie było wśród pracodawców planów zwolnień kosmetologa. Zatrudnienia i zwolnień osób z kwalifikacjami dla tego zawodu nie planowali, uczestniczący w badaniach pracodawcy, w latach

32 ANALIZA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE (SZKOŁY) W roku 2012 kierunek kosmetologia na terenie województwa kujawsko pomorskiego ukończyło 251 osób, w tym 205 to kosmetolodzy z tytułem licencjata. W roku akademickim 2012/2013 kształcenie na tym kierunku odbywało się na 4 uczelniach wyższych z siedzibą na terenie województwa: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Collegium Medicum w Bydgoszczy (117 absolwentów) Bydgoska Szkoła Wyższa (58 absolwentów) Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy (31 absolwentów) Toruńska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości (45 absolwentów) Ogółem na kierunku kosmetologia kształciły się 623 osoby, w tym 499 na studiach licencjackich. Uczelnie nadal oferują kształcenie na kierunku kosmetologia w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, na poziomie licencjatu i studiów drugiego stopnia (UMK w Toruniu).

33 Dotyczy kierunku kształcenia: PEDAGOGIKA Pedagog (235107)

34 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY ZAWODU PEDAGOG Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej na koniec okresu Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej ogółem Osoby do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki na koniec okresu Osoby do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki ogółem Bezrobotni według stanu na koniec okresu Bezrobotni zarejestrowani w okresie ogółem W 2012 i 2011 r. zawód kosmetolog został sklasyfikowany jako zawód nadwyżkowy.

35 WYNIKI BADANIA PRACODAWCÓW W perspektywie zatrudnienia do 2017 r. pedagog znalazł się w grupie zawodów z 1 wskazaniem. W 2012 r. nie planowano zatrudniania ani zwalniania osób z zawodem pedagog. W 2011 r. zgłoszono 10 ofert pracy niesubsydiowanych w powiecie bydgoskim, uzasadnianych rozwojem firmy. W badaniu ankietowym pracodawców w 2010 r. pracodawcy nie zgłaszali chęci zatrudniania i zwalniania w zawodzie pedagoga. Branże, w których pedagodzy podejmują zatrudnienie to: Edukacja Ochrona i opieka zdrowotna Administracja Handel i obsługa klienta Hotele i restauracje Inne

36 ANALIZA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE (SZKOŁY) W roku 2012 r. kierunek Pedagogika w województwie kujawsko-pomorskim ukończyło 3956 osób na 5 uczelniach. W roku akademickim 2012/2013 kształcenie na tym kierunku odbywało się w 7 szkołach wyższych posiadających siedzibę na terenie województwa, tj.: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (1688 absolwentów) Kujawsko Pomorska Szkoła Wyższa (1085 absolwentów) Uniwersytet Mikołaja Kopernika (779 absolwentów) Wyższa Szkoła Humanistyczno Ekonomiczna we Włocławku (354 absolwentów) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku (50 absolwentów) Toruńska Szkoła Wyższa Bydgoska Szkoła Wyższa Ogółem na kierunku pedagogika kształciło się 8276 osób.

37 Dotyczy kierunku kształcenia: TURYSTYKA I REKREACJA Specjalista do spraw organizacji usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych (242222)

38 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY ZAWODU SPECJALISTA DS. USŁUG GASTRONOMICZNYCH, HOTELARSKICH I TURYSTYCZNYCH Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej na koniec okresu Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej ogółem Osoby do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki na koniec okresu Osoby do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki ogółem Bezrobotni według stanu na koniec okresu Bezrobotni zarejestrowani w okresie ogółem W 2012 i 2011 r. zawód Specjalista ds. usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych został sklasyfikowany jako zawód nadwyżkowy.

39 WYNIKI BADANIA PRACODAWCÓW Wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród pracodawców województwa kujawsko pomorskiego w latach r. wskazują, że nie planowano zatrudniania ani zwalniania osób z zawodem Specjalista do spraw organizacji usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych.

40 ANALIZA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE (SZKOŁY) W roku 2012 r. kierunek Turystyka i rekreacja na terenie województwa kujawsko-pomorskiego ukończyły 844 osoby. Znaczna liczba absolwentów kwalifikuje Turystyka i rekreacja do grupy kierunków najliczniej reprezentowanych przez kończących edukację na poziomie wyższym w województwie kujawsko-pomorskim - 5 pozycja po pedagogice, administracji, zarządzaniu, finansach i rachunkowości W roku akademickim 2012/2013 kształcenie na tym kierunku odbywało się w 5 szkołach wyższych posiadających siedzibę na terenie województwa, tj.: Uniwersytet Mikołaja Kopernika Toruńska Szkoła Wyższa Przedsiębiorczości (48 absolwentów) Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (85 absolwentów) Wyższa Szkoła Gospodarki (636 absolwentów) - studia II stopnia Ogółem na kierunku Turystyka i rekreacja kształciło się 2071 osób. Wyżej wymienione uczelnie, za wyjątkiem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, nadal oferują kształcenie na kierunku Turystyka i rekreacja. UMK proponuje kształcenia na kierunku geografia ze specjalnością geografia turystyczna.

41 Dotyczy kierunku kształcenia: INŻYNIER MECHANIK Grupa elementarna (2144)

42 GRUPA ELEMENTARNA 2144 OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE ZAWODY : 1.inżynier mechanik- maszyny i urządzenia do obróbki metali 2.inżynier mechanik-maszyny i urządzenia energetyczne 3.inżynier mechanik- maszyny i urządzenia przemysłowe 4.inżynier mechanik- mechanika precyzyjna 5.inżynier mechanik-środki transportu 6.inżynier mechanik-technologia mechaniczna 7.inżynier mechanik lotniczy 8.inżynier mechanik-ciepłownicze urządzenia instalacyjne i sieci energetyczne

43 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY GRUPY -INŻYNIEROWIE MECHANICY Bezrobotni zarejestro wani w okresie ogółem Bezrobot ni według stanu na koniec okresu Osoby do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki ogółem Osoby do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki na koniec okresu Wolne miejsca pracy i miejsca aktywiza cji zawodo wej ogółem Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej na koniec okresu W 2012 i 2011 r. zawód Inżynier mechanik został sklasyfikowany jako zawód nadwyżkowy.

44 ANALIZA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE (SZKOŁY) Ze szkół wyższych posiadających siedzibę na terenie województwa kształcenie na kierunku Mechanika i budowa maszyn w roku akademickim 2011/2012 odbywało się na: Uniwersytecie Technologiczno Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy 165 absolwentów, 775 studentów (rok akademicki 2012/2013) w Grudziądzkiej Szkole Wyższej - 46 absolwentów, 218 studentów (rok akademicki 2012/2013)

45 Dotyczy kierunku kształcenia: POLITOLOGIA Politolog (263304)

46 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY ZAWODU -POLITOLOG Bezrobotni zarejestro wani w okresie ogółem Bezrobot ni według stanu na koniec okresu Osoby do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki ogółem Osoby do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki na koniec okresu Wolne miejsca pracy i miejsca aktywiza cji zawodo wej ogółem Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej na koniec okresu W 2012 i 2011 r. zawód Politolog został sklasyfikowany jako zawód nadwyżkowy.

47 WYNIKI BADANIA PRACODAWCÓW W badaniach sondażowych zrealizowanych w latach pracodawcy nie zgłaszali planów zatrudnienia lub zwolnienia osób z zawodem politolog. Branże oraz stanowiska pracy, w których znaleźli zatrudnienie badani absolwenci kierunku politologia: edukacja -młodszy asystent lektora, trener, coach media -redaktor sportowy, specjalista ds. monitoringu, asystent działu kreacji handel hurtowy i detaliczny hotele i restauracje -recepcjonista, asystent managera, barmanka bankowość -asystent ds. obsługi klienta projekty POKL -specjalista ds. szkoleń, specjalistka ds. szkoleń, referent ds. rozwoju i koordynacji inicjatyw społecznych inne -asystentka zarządu, ref. administracyjny, specjalista ds. obsługi programu partnerskiego Microsoft, stażysta - pracownik biurowy, listonosz

48 ANALIZA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE (SZKOŁY) Ze szkół wyższych posiadających siedzibę na terenie województwa kształcenie na kierunku Politologia w roku akademickim 2011/2012 odbywało się na: Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu- 121 absolwentów, 369 studentów (rok akademicki 2012/2013) Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 167 absolwentów, 140 studentów (rokakademicki 2012/2013) w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu 50 absolwentów, 114 studentów ( rok akademicki 2012/2013) w Grudziądzkiej Szkole Wyższej - 17 absolwentów, 76 studentów (rok akademicki 2012/2013) w Wyższej Szkole Demokracji z siedzibą w Grudziądzu- brak Absolwentów, 131 studentów (rok akademicki 2012/2013)

49 Dotyczy kierunku kształcenia: FILOLOGIA ANGIELSKA Nauczyciel języka angielskiego (233008)

50 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY ZAWODU -NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO Bezrobotni zarejestro wani w okresie ogółem Bezrobot ni według stanu na koniec okresu Osoby do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki ogółem Osoby do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki na koniec okresu Wolne miejsca pracy i miejsca aktywiza cji zawodo wej ogółem Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej na koniec okresu W 2012 i 2011 r. zawód Nauczyciel języka angielskiego został sklasyfikowany jako zawód nadwyżkowy.

51 WYNIKI BADANIA PRACODAWCÓW W badaniu ankietowym pracodawców w 2010 r. i 2011 r. nie planowano zatrudniania ani zwalniania osób z zawodem nauczyciel języka angielskiego. W roku 2012 badani pracodawcy planowali zwolnienie 3 nauczycieli języka angielskiego, natomiast zatrudnić planowano 1 osobę. Branże i stanowiska pracy, w których znaleźli zatrudnienie badani absolwenci kierunku filologia angielska z rocznika 2010 wg Badania Losów Absolwentów UMK -edukacja (nauczyciel j. angielskiego, lektor j. angielskiego, opiekunka/nauczycielka, nauczyciel j. polskiego za granicą) -wydawnictwo (młodszy redaktor) -centrum kultury (tłumacz, obsługa kas, obsługa klienta) -firmy produkcyjno-usługowe (asystentka dyrektora handlowego, referent ds. eksportu, specjalista ds. marketingu, referent ds. księgowo-handlowych)

52 ANALIZA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE (SZKOŁY) Ze szkół wyższych posiadających siedzibę na terenie województwa kształcenie na kierunku Filologia angielska w roku akademickim 2011/2012 odbywało się na: Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu absolwentów, 486 studentów (rok akademicki 2012/2013) Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy- 124 absolwentów, 405 studentów (rok akademicki 2012/2013) w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy -23 absolwentów, 52 studentów (rok akademicki 2012/2013) w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku 91 absolwentów, 193 studentów (rok akademicki 2012/2013) w Kujawsko- Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy - 66 absolwentów, 172 studentów (rok akademicki 2012/2013) w Wyższej Szkole Języków Obcych w Świeciu- 51 absolwentów, 257 studentów (rok akademicki 2012/2013)

53 Dotyczy kierunku kształcenia: FARMACJA Farmaceuta-farmacja apteczna (kod )

54 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY ZAWODU: FARMACEUTA-FARMACJA APTECZNA Wyszczególnie nie Bezrobotni zarejestrowani w okresie ogółem Bezrobotni według stanu na koniec okresu Osoby do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki ogółem Osoby do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki na koniec okresu Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej ogółem Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej na koniec okresu W 2012, 2011 i 2010 r. zawód ten został sklasyfikowany jako zawód nieznacznie nadwyżkowy.

55 WYNIKI BADANIA PRACODAWCÓW W badaniu ankietowym pracodawców planowano zatrudnienie farmaceuty farmacja apteczna w 2010 roku w Radziejowie. W 2012 planowano zatrudnienie dwóch farmaceutów ze specjalizacją farmacja szpitalna w Grudziądzu. W każdym przypadku powodem planowanego zatrudnienia podawano rozwój firmy.

56 ANALIZA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE (UCZELNIE) W województwie kujawsko-pomorskim kształcenie na kierunku Farmacja prowadzi jedna uczelnia. Jest to Uniwersytet Mikołaja Kopernika Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy. W roku akademickim 2011/2012 r. kierunek ten ukończyło 97 osób. 533 osoby kontynuowały jeszcze naukę( w tym 395 osób na studiach stacjonarnych i 158 na studiach niestacjonarnych).

57 Postulowany zawód: Doradca ds. sprzedaży (np. produktów finansowych) Doradca finansowy (241202) Opiekun klienta (243302)

58 Pośrednio związane z powyższym zawodem są następujące zawody: Doradca finansowy (kod zawodu ) oraz Opiekun klienta (kod zawodu ), choć nie zawsze przy zatrudnieniu na powyższych stanowiskach wymagane jest wykształcenie wyższe. Śledząc ogłoszenia na stronach internetowych i wymagania pracodawców dotyczące stanowisk Doradca finansowy i Opiekun klienta, preferują oni wykształcenie wyższe ekonomiczne czy też związane z finansami.

59 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY ZAWODU DORADCA FINANSOWY Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej na koniec okresu Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej ogółem Osoby do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki na koniec okresu Osoby do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki ogółem Bezrobotni według stanu na koniec okresu Bezrobotni zarejestrowani w okresie ogółem W 2012 i 2011 r. zawód Specjalista ds. marketingu i handlu został sklasyfikowany jako zawód deficytowy.

60 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY ZAWODU OPIEKUN KLIENTA Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej na koniec okresu Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej ogółem Osoby do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki na koniec okresu Osoby do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki ogółem Bezrobotni według stanu na koniec okresu Bezrobotni zarejestrowani w okresie ogółem W 2012 i 2011 r. zawód Specjalista ds. marketingu i handlu został sklasyfikowany jako zawód nadwyżkowy.

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE POZOSTALI SPECJALIŚCI DS. ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI (242390) ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY Zawód Pozostali specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi to jeden z 2360

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADANIA PRACODAWCÓW 2

WYNIKI BADANIA PRACODAWCÓW 2 INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE POZOSTALI SPECJALIŚCI DS. ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI (242390) ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY Zawód Pozostali specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi to jeden z 2360

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ KOD ZAWODU 242217 ANALIZA REJESTROWANEJ SYTUACJI W ZAWODZIE NA RYNKU PRACY

SPECJALISTA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ KOD ZAWODU 242217 ANALIZA REJESTROWANEJ SYTUACJI W ZAWODZIE NA RYNKU PRACY INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE SPECJALISTA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ KOD ZAWODU 242217 ANALIZA REJESTROWANEJ SYTUACJI W ZAWODZIE NA RYNKU PRACY Specjalista administracji publicznej to jeden z 2360 zawodów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ (KOD 234104) ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY

INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ (KOD 234104) ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ (KOD 234104) ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY Zawód nauczyciel języka angielskiego w szkole podstawowej to jeden z 2360

Bardziej szczegółowo

ANALIZA REJESTROWANEJ SYTUACJI W ZAWODZIE NA RYNKU PRACY

ANALIZA REJESTROWANEJ SYTUACJI W ZAWODZIE NA RYNKU PRACY INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE SPECJALISTA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY KOD ZAWODU 228203 ANALIZA REJESTROWANEJ SYTUACJI W ZAWODZIE NA RYNKU PRACY Specjalista bezpieczeństwa i higieny pracy to jeden z

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 POWIATOWY URZĄD PRACY w ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Rok 2013 część druga Tabela nr 1. Stan bezrobocia w PUP Szczecin

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 POWIATOWY URZĄD PRACY w ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Rok 2010 część druga Tabela nr 1. Stan bezrobocia w PUP Szczecin

Bardziej szczegółowo

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE NAUCZYCIEL JĘZYKA NIEMIECKIEGO (KOD 233011) ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY Zawód Nauczyciel języka niemieckiego to jeden z 2360 zawodów ujętych w obowiązującej od 1 lipca

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 POWIATOWY URZĄD PRACY w ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Rok 2009 część druga Tabela nr 1. Stan bezrobocia w PUP Szczecin

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE Z WYKSZTAŁCENIEM WYŻSZYM

INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE Z WYKSZTAŁCENIEM WYŻSZYM INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE Z WYKSZTAŁCENIEM WYŻSZYM INŻYNIER BUDOWNICTWA - BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE - kod 214203 W klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy (Dz. U. z 2010 r. nr 82,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA REJESTROWANEJ SYTUACJI W ZAWODZIE NA RYNKU PRACY

ANALIZA REJESTROWANEJ SYTUACJI W ZAWODZIE NA RYNKU PRACY INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE SOCJOLOG KOD ZAWODU 263204 ANALIZA REJESTROWANEJ SYTUACJI W ZAWODZIE NA RYNKU PRACY Socjolog to jeden z 2360 zawodów ujętych w obowiązującej od 1 lipca 2010 r. klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2011 ROKU (CZ. II - ABSOLWENCI)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2011 ROKU (CZ. II - ABSOLWENCI) MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2011 ROKU (CZ. II - ABSOLWENCI) Wałbrzych, lipiec 2012 1 Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu analizując sytuację na lokalnym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE. NAUCZYCIEL JĘZYKA POLSKIEGO (kod ) ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY

INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE. NAUCZYCIEL JĘZYKA POLSKIEGO (kod ) ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE NAUCZYCIEL JĘZYKA POLSKIEGO (kod 233012) ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY Zawód nauczyciel języka polskiego to jeden z 2360 zawodów ujętych w obowiązującej od 1 lipca 2010

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE Z WYKSZTAŁCENIEM WYŻSZYM

INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE Z WYKSZTAŁCENIEM WYŻSZYM INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE Z WYKSZTAŁCENIEM WYŻSZYM ANALITYK RUCHU NA STRONACH INTERNETOWYCH kod 262202 Analityk ruchu na stronach internetowych (kod 262202) to jeden z 2443 zawodów ujętych w obowiązującej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE SPECJALISTA DS. MARKETINGU I HANDLU (243106) ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY

INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE SPECJALISTA DS. MARKETINGU I HANDLU (243106) ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE SPECJALISTA DS. MARKETINGU I HANDLU (243106) ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY Zawód specjalista ds. marketingu i handlu (243106) to jeden z 2360 zawodów ujętych w obowiązującej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE FILOLOG-FILOLOGIA POLSKA KOD ZAWODU 264303

INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE FILOLOG-FILOLOGIA POLSKA KOD ZAWODU 264303 INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE FILOLOG-FILOLOGIA POLSKA KOD ZAWODU 264303 Filolog filologia polska to jeden z 2360 zawodów ujętych w obowiązującej od 1 lipca 2010 r. klasyfikacji zawodów i specjalności

Bardziej szczegółowo

ANALIZA REJESTROWANEJ SYTUACJI W ZAWODZIE NA RYNKU PRACY

ANALIZA REJESTROWANEJ SYTUACJI W ZAWODZIE NA RYNKU PRACY INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE ASYSTEN PRAWNY KOD ZAWODU 261901 ANALIZA REJESTROWANEJ SYTUACJI W ZAWODZIE NA RYNKU PRACY Asystent prawny to jeden z 2443 zawodów ujętych w obowiązującej od 1 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

POZOSTALI SPECJALIŚCI DS. ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI (242390)

POZOSTALI SPECJALIŚCI DS. ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI (242390) INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE POZOSTALI SPECJALIŚCI DS. ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI (242390) Zawód Pozostali specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi (242390) to jeden z zawodów ujętych w obowiązującej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE FILOLOG-FILOLOGIA POLSKA KOD ZAWODU 264303

INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE FILOLOG-FILOLOGIA POLSKA KOD ZAWODU 264303 INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE FILOLOG-FILOLOGIA POLSKA KOD ZAWODU 64303 Filolog filologia polska to jeden z 360 zawodów ujętych w obowiązującej od 1 lipca 010 r. klasyfikacji zawodów i specjalności na

Bardziej szczegółowo

ANALIZA REJESTROWANEJ SYTUACJI W ZAWODZIE NA RYNKU PRACY

ANALIZA REJESTROWANEJ SYTUACJI W ZAWODZIE NA RYNKU PRACY INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE LOGOPEDA KOD 228502 ANALIZA REJESTROWANEJ SYTUACJI W ZAWODZIE NA RYNKU PRACY Logopeda to jeden z 2360 zawodów ujętych w obowiązującej od 1 lipca 2010 r. klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

ANALIZA REJESTROWANEJ SYTUACJI W ZAWODZIE NA RYNKU PRACY

ANALIZA REJESTROWANEJ SYTUACJI W ZAWODZIE NA RYNKU PRACY INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE RADCA PRAWNY KOD 261103 ANALIZA REJESTROWANEJ SYTUACJI W ZAWODZIE NA RYNKU PRACY Radca prawny to jeden z 2360 zawodów ujętych w obowiązującej od 1 lipca 2010 r. klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

stanu na koniec okresu sprawozdawczego Osoby do 12 miesięcy sprawozdawczym nauki w okresie od dnia ukończenia

stanu na koniec okresu sprawozdawczego Osoby do 12 miesięcy sprawozdawczym nauki w okresie od dnia ukończenia INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE OPIEKUNKA DZIECIĘCA - kod 325905 Opiekunka dziecięca to jeden z 2360 zawodów ujętych w obowiązującej od 1 lipca 2010 r. klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku

Bardziej szczegółowo

Do zawodu specjalista ds. marketingu i handlu przygotowuje kierunek Zarządzanie lub Zarządzanie i marketing.

Do zawodu specjalista ds. marketingu i handlu przygotowuje kierunek Zarządzanie lub Zarządzanie i marketing. INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE SPECJALISTA DS. MARKETINGU I HANDLU (243106) Zawód specjalista ds. marketingu i handlu (243106) to jeden z zawodów ujętych w obowiązującej od 1 stycznia 2015 r. klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIEL JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ (kod )

NAUCZYCIEL JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ (kod ) INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE NAUCZYCIEL JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ (kod 234108) Zawód nauczyciel języka polskiego w szkole podstawowej (kod 234108) to jeden z zawodów ujętych w obowiązującej

Bardziej szczegółowo

TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA kod

TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA kod INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA kod 541315 Technik ochrony fizycznej osób i mienia (kod 541315) to jeden z zawodów ujętych w obowiązującej od 1 stycznia 2015 r. klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

ANALIZA REJESTROWANEJ SYTUACJI W ZAWODZIE NA RYNKU PRACY

ANALIZA REJESTROWANEJ SYTUACJI W ZAWODZIE NA RYNKU PRACY INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE MATEMATYK KOD 212002 ANALIZA REJESTROWANEJ SYTUACJI W ZAWODZIE NA RYNKU PRACY Matematyk to jeden z 2360 zawodów ujętych w obowiązującej od 1 lipca 2010 r. klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

3) uczestniczenia w analizach i procesie kontroli produktów leczniczych i wyrobów medycznych w laboratoriach.

3) uczestniczenia w analizach i procesie kontroli produktów leczniczych i wyrobów medycznych w laboratoriach. INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE TECHNIK FARMACEUTYCZNY - KOD ZAWODU 321301 Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik farmaceutyczny powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Bardziej szczegółowo

stanu na koniec okresu sprawozdawczego Osoby do 12 miesięcy sprawozdawczym nauki w okresie od dnia ukończenia

stanu na koniec okresu sprawozdawczego Osoby do 12 miesięcy sprawozdawczym nauki w okresie od dnia ukończenia INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE OPIEKUNKA DZIECIĘCA - kod 325905 Opiekunka dziecięca to jeden z 2360 zawodów ujętych w obowiązującej od 1 lipca 2010 r. klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku

Bardziej szczegółowo

2) rozpoznawania i diagnozowania potrzeb bio-psycho-społecznych podopiecznego przez terapeutę zajęciowego;

2) rozpoznawania i diagnozowania potrzeb bio-psycho-społecznych podopiecznego przez terapeutę zajęciowego; INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE TERAPEUTA ZAJĘCIOWY - kod 325907 Terapeuta zajęciowy to jeden z 2360 zawodów ujętych w obowiązującej od 1 lipca 2010 r. klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku

Bardziej szczegółowo

ZAPOTRZEBOWANIE NA PRACOWNIKÓW opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg Z WYŻSZYM WYKSZTAŁCENIEM

ZAPOTRZEBOWANIE NA PRACOWNIKÓW opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg Z WYŻSZYM WYKSZTAŁCENIEM qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui ZAPOTRZEBOWANIE NA PRACOWNIKÓW opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM W 2011 ROKU OPRACOWANIE

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM W 2011 ROKU OPRACOWANIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM W 2011 ROKU OPRACOWANIE CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Kraków 2012 Spis treści Wstęp... 3 Bezrobotni absolwenci wg zawodów... 3 Tegoroczni

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza Szczecin tel tel / fax

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza Szczecin tel tel / fax POWIATOWY URZĄD PRACY w ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Rok 2008 część druga Analiza danych dotycząca zmian występujących

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE Z WYKSZTAŁCENIEM WYŻSZYM

INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE Z WYKSZTAŁCENIEM WYŻSZYM INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE Z WYKSZTAŁCENIEM WYŻSZYM ADMINISTRATOR BAZ DANYCH kod 252101 Administrator baz danych (kod 252101) to jeden z 2443 zawodów ujętych w obowiązującej od 1 stycznia 2015 r. klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE INŻYNIER MECHATRONIK KOD

INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE INŻYNIER MECHATRONIK KOD INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE INŻYNIER MECHATRONIK KOD 215202 Inżynier mechatronik to jeden z 2360 zawodów ujętych w obowiązującej od 1 lipca 2010 r. klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE. TECHNIK TECHNOLOGII ODZIEŻY kod

INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE. TECHNIK TECHNOLOGII ODZIEŻY kod INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE TECHNIK TECHNOLOGII ODZIEŻY kod 311924 Technik technologii odzieży (kod 311924) to jeden z zawodów ujętych w obowiązującej od 1 stycznia 2015 r. klasyfikacji zawodów i specjalności

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na regionalnym rynku pracy w zawodzie. Projektant wzornictwa przemysłowego

Informacja o sytuacji na regionalnym rynku pracy w zawodzie. Projektant wzornictwa przemysłowego Informacja o sytuacji na regionalnym rynku pracy w zawodzie Projektant wzornictwa przemysłowego Projektant wzornictwa przemysłowego to jeden to jeden z 2443 zawodów ujętych w obowiązującej od 01 stycznia

Bardziej szczegółowo

1) rozpoznawania i oceniania stanu funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego osoby podopiecznej;

1) rozpoznawania i oceniania stanu funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego osoby podopiecznej; INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ - kod 341203 Opiekun w domu pomocy społecznej (kod 341203) to jeden z 2360 zawodów ujętych w obowiązującej od 1 lipca 2010 r. klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

ANALIZA REJESTROWANEJ SYTUACJI W ZAWODZIE NA RYNKU PRACY

ANALIZA REJESTROWANEJ SYTUACJI W ZAWODZIE NA RYNKU PRACY INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE SPECJALISTA ZDROWIA PUBLICZNEGO KOD 228204 ANALIZA REJESTROWANEJ SYTUACJI W ZAWODZIE NA RYNKU PRACY Specjalista zdrowia publicznego (kod 229104) to jeden z zawodów ujętych

Bardziej szczegółowo

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE NAUCZYCIEL JĘZYKA WŁOSKIEGO (KOD 233014) ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY Zawód Nauczyciel języka włoskiego to jeden z 2360 zawodów ujętych w obowiązującej od 1 lipca 2010

Bardziej szczegółowo

3) wykonywania napraw, renowacji i konserwacji wyrobów stolarskich. stanu na koniec okresu. sprawozdawczego. Osoby do 12 miesięcy.

3) wykonywania napraw, renowacji i konserwacji wyrobów stolarskich. stanu na koniec okresu. sprawozdawczego. Osoby do 12 miesięcy. INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE Stolarz kod 752205 Stolarz ( kod 752205 ) to jeden z 2360 zawodów ujętych w obowiązującej od 1 lipca 2010 r. klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy (DZ.U.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE SPECJALISTA DO SPRAW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO - kod

INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE SPECJALISTA DO SPRAW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO - kod INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE SPECJALISTA DO SPRAW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO - kod 224001 Specjalista do spraw ratownictwa medycznego - kod 224001 (w poprzednich wersjach klasyfikacji: ratownik medyczny specjalista,

Bardziej szczegółowo

3) wykonywania napraw, renowacji i konserwacji wyrobów stolarskich. stanu na koniec okresu. sprawozdawczego. Osoby do 12 miesięcy.

3) wykonywania napraw, renowacji i konserwacji wyrobów stolarskich. stanu na koniec okresu. sprawozdawczego. Osoby do 12 miesięcy. INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE Stolarz kod 752205 Stolarz (kod 752205) to jeden z 2360 zawodów ujętych w obowiązującej od 1 lipca 2010 r. klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy (DZ.U.

Bardziej szczegółowo

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY - kod 333906 Technik organizacji reklamy (kod 333906) to jeden z zawodów ujętych w obowiązującej od 1 stycznia 2015 r. klasyfikacji zawodów i specjalności

Bardziej szczegółowo

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY - KOD ZAWODU 325509 Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy powinien być przygotowany do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Przedmiot i cel raportu

Przedmiot i cel raportu Analiza sytuacji w wybranych grupach zawodów na kujawsko-pomorskim rynku pracy w latach 2010-2013 Diana Turek 17.12.2013, Toruń 1 PRZEDMIOT I CEL RAPORTU 2 Przedmiot i cel raportu Przedmiot opracowania

Bardziej szczegółowo

PROFIL KOMPETENCYJNY ZAWODU NAUCZYCIEL BIOLOGI 1

PROFIL KOMPETENCYJNY ZAWODU NAUCZYCIEL BIOLOGI 1 INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE NAUCZYCIEL BIOLOGII KOD ZAWODU 233001 Nauczyciel biologii to jeden z 2443 zawodów ujętych w obowiązującej od 1 stycznia 2015 r. klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby

Bardziej szczegółowo

stanu na koniec okresu sprawozdawczego Osoby do 12 miesięcy sprawozdawczym nauki w okresie od dnia ukończenia 2012 r.

stanu na koniec okresu sprawozdawczego Osoby do 12 miesięcy sprawozdawczym nauki w okresie od dnia ukończenia 2012 r. INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ - kod 422103 Technik obsługi turystycznej to jeden z 2360 zawodów ujętych w obowiązującej od 1 lipca 2010 r. klasyfikacji zawodów i specjalności

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie Wydziału. Trójmiasta i kraju. mgr Adam Szczęch, dr Marcin Wołek, dr Marcin Skurczyński, Wydział Ekonomiczny

Pozycjonowanie Wydziału. Trójmiasta i kraju. mgr Adam Szczęch, dr Marcin Wołek, dr Marcin Skurczyński, Wydział Ekonomiczny Pozycjonowanie Wydziału Ekonomicznego na mapie edukacyjnej Trójmiasta i kraju mgr Adam Szczęch, dr Marcin Wołek, dr Marcin Skurczyński, Wydział Ekonomiczny Najpopularniejsze kierunki studiów na studiach

Bardziej szczegółowo

3) wykonywania napraw, renowacji i konserwacji wyrobów stolarskich. stanu na koniec okresu. Bezrobotni według. sprawozdawczego. Osoby do 12 miesięcy

3) wykonywania napraw, renowacji i konserwacji wyrobów stolarskich. stanu na koniec okresu. Bezrobotni według. sprawozdawczego. Osoby do 12 miesięcy INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE Stolarz kod 752205 Stolarz ( kod 752205 ) to jeden z 2360 zawodów ujętych w obowiązującej od 1 lipca 2010 r. klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy (DZ.U.

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNI ABSOLWENCI SZKÓŁ WYŻSZYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2016 ROKU

BEZROBOTNI ABSOLWENCI SZKÓŁ WYŻSZYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2016 ROKU WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU BEZROBOTNI ABSOLWENCI SZKÓŁ WYŻSZYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2016 ROKU Toruń, wrzesień 2017 rok Analiza Bezrobotni absolwenci szkół wyższych w województwie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II. POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

4) udzielania wsparcia emocjonalnego i aktywizowanie osoby starszej do samodzielności życiowej w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności;

4) udzielania wsparcia emocjonalnego i aktywizowanie osoby starszej do samodzielności życiowej w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności; INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE OPIEKUN OSOBY STARSZEJ - kod 341202 Opiekun osoby starszej to jeden z 2360 zawodów ujętych w obowiązującej od 1 lipca 2010 roku klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na regionalnym rynku pracy w zawodzie. Nauczyciel/instruktor praktycznej nauki zawodu

Informacja o sytuacji na regionalnym rynku pracy w zawodzie. Nauczyciel/instruktor praktycznej nauki zawodu Informacja o sytuacji na regionalnym rynku pracy w zawodzie Nauczyciel/instruktor praktycznej nauki zawodu Nauczyciel/instruktor praktycznej nauki zawodu (kod 232001) to jeden z 2443 zawodów ujętych w

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2013 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SANDOMIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA Sandomierz-lipiec 2014 SPIS TREŚCI I Wstęp 3 II Popyt na pracę...4

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNI I ZGŁOSZONE WOLNE MIEJSCA PRACY LUB AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W ZAWODZIE SPECJALISTA DO SPRAW PUBLIC RELATIONS

BEZROBOTNI I ZGŁOSZONE WOLNE MIEJSCA PRACY LUB AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W ZAWODZIE SPECJALISTA DO SPRAW PUBLIC RELATIONS INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE SPECJALISTA DO SPRAW PUBLIC RELATIONS -KOD 243203 Specjalista do spraw public relations to jeden z 2443 zawodów ujętych w obowiązującej od 1 stycznia 2015 r. klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia obowiązujące

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia obowiązujące Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia obowiązujące 1 9. Szczegółowe warunki rekrutacji ubiegających się na Wydziale Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego: ADMINISTRACJA konkurs

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE TECHNIK MASAŻYSTA - KOD ZAWODU 325402

INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE TECHNIK MASAŻYSTA - KOD ZAWODU 325402 INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE TECHNIK MASAŻYSTA - KOD ZAWODU 325402 Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik masażysta powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1)

Bardziej szczegółowo

1) organizowania opieki oraz wsparcia społecznego osobie podopiecznej;

1) organizowania opieki oraz wsparcia społecznego osobie podopiecznej; INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA - kod 341204 Opiekunka środowiskowa to jeden z 2360 zawodów ujętych w obowiązującej od 1 lipca 2010 r. klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby

Bardziej szczegółowo

LOSY ABSOLWENTÓW 2013 II Liceum im. K. K. Baczyńskiego w Koninie

LOSY ABSOLWENTÓW 2013 II Liceum im. K. K. Baczyńskiego w Koninie LOSY ABSOLWENTÓW 2013 II Liceum im. K. K. Baczyńskiego w Koninie Zebraliśmy informacje o losach 246 tegorocznych maturzystów (87,54%). 1. Naukę będzie kontynuować 97,97% absolwentów (2,03% - wyjazd za

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ).

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ). Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ). 1. Podstawą przyjęcia kandydatów ze starą maturą jest konkurs

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ).

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ). Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ). 1. Podstawą przyjęcia kandydatów ze starą maturą jest konkurs

Bardziej szczegółowo

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE INTROLIGATOR kod 732301 Introligator (kod 732301) to jeden z zawodów ujętych w obowiązującej od 1 stycznia 2015 r. klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011r. w powiecie wodzisławskim. Część druga prognostyczna.

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011r. w powiecie wodzisławskim. Część druga prognostyczna. POWIATOWY URZĄD PRACY W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011r. w powiecie wodzisławskim. Część druga prognostyczna. Lipiec 2012 1. Wprowadzenie Obowiązek przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 65/000/2015 Senatu PWSZ z dnia 22 grudnia 2015 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 65/000/2015 Senatu PWSZ z dnia 22 grudnia 2015 r. Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia obowiązujące absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy zdali maturalny (tzw. nową maturę ) oraz maturę międzynarodową. 1. Podstawą przyjęcia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE

INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE ARTYSTA GRAFIK - KOD 265102 Artysta grafik to jeden z 2443 zawodów ujętych w obowiązującej od 1 stycznia 2015 r. klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE DORADCA FINANSOWY (KOD ZAWODU 241202) ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY

INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE DORADCA FINANSOWY (KOD ZAWODU 241202) ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE DORADCA FINANSOWY (KOD ZAWODU 241202) ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY Zawód doradca finansowy to jeden z 2360 zawodów ujętych w obowiązującej od 1 lipca 2010 r. klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

ANALIZA REJESTROWANEJ SYTUACJI W ZAWODZIE NA RYNKU PRACY

ANALIZA REJESTROWANEJ SYTUACJI W ZAWODZIE NA RYNKU PRACY INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE DIAGNOSTA LABORATORYJNY KOD 227101 ANALIZA REJESTROWANEJ SYTUACJI W ZAWODZIE NA RYNKU PRACY Diagnosta laboratoryjny to jeden z 2360 zawodów ujętych w obowiązującej od 1 lipca

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE. Projektant Baz Danych kod 252103

INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE. Projektant Baz Danych kod 252103 INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE Projektant Baz Danych kod 252103 Projektant baz danych (kod 252103) to jeden z 2443 zawodów ujętych w obowiązującej od 1 stycznia 2015 r. klasyfikacji zawodów i specjalności

Bardziej szczegółowo

Rok 2015; poz. 84. UCHWAŁA Nr 43. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 24 marca 2015 r.

Rok 2015; poz. 84. UCHWAŁA Nr 43. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 24 marca 2015 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2015; poz. 84 UCHWAŁA Nr 43 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr 74 Senatu UMK z

Bardziej szczegółowo

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE TAPICER kod 753402 Tapicer (kod 753402) to jeden z zawodów ujętych w obowiązującej od 1 stycznia 2015 r. klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy (DZ.U.

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNI ORAZ WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W ZAWODZIE KUCHARZ W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W LATACH 2010 2014

BEZROBOTNI ORAZ WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W ZAWODZIE KUCHARZ W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W LATACH 2010 2014 INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE KUCHARZ KOD ZAWODU 512001 Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kucharz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) przechowywania żywności;

Bardziej szczegółowo

W analizowanym okresie tylko w 2011r. zgłoszono 5 wolnych miejsc pracy lub aktywizacji zawodowej w zawodzie artysta rzeźbiarz.

W analizowanym okresie tylko w 2011r. zgłoszono 5 wolnych miejsc pracy lub aktywizacji zawodowej w zawodzie artysta rzeźbiarz. INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE ARTYSTA RZEŹBIARZ - kod 265104 Artysta rzeźbiarz (kod zawodu 265104) to jeden z 2443 zawodów ujętych w obowiązującej od 01 stycznia 2015 r. klasyfikacji zawodów i specjalności

Bardziej szczegółowo

POZOSTALI SPECJALIŚCI DS. ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI (242390)

POZOSTALI SPECJALIŚCI DS. ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI (242390) INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE POZOSTALI SPECJALIŚCI DS. ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI (242390) ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY Zawód Pozostali specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi (242390) to

Bardziej szczegółowo

LOSY ABSOLWENTÓW 2017

LOSY ABSOLWENTÓW 2017 LOSY ABSOLWENTÓW 2017 DANE OGÓLNE Liczba absolwentów: 185 Kontynuacja edukacji: 151 Przerwa (chęć poprawiania matury): 5 Brak informacji: 29 UCZELNIE WYBIERANE PRZEZ ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETY Adama Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE BIOLOG KOD ZAWODU

INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE BIOLOG KOD ZAWODU INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE BIOLOG KOD ZAWODU 213105 Biolog to jeden z z 2443 zawodów ujętych w obowiązującej od 1 stycznia 2015 r. klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

1) rozpoznawania i oceniania stanu funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego osoby podopiecznej;

1) rozpoznawania i oceniania stanu funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego osoby podopiecznej; INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ - kod 341203 Opiekun w domu pomocy społecznej (kod 341203) to jeden z 2360 zawodów ujętych w obowiązującej od 1 lipca 2010 r. klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTA OCHRONY ŚRODOWISKA kod 213303

SPECJALISTA OCHRONY ŚRODOWISKA kod 213303 INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE SPECJALISTA OCHRONY ŚRODOWISKA kod 213303 Specjalista ochrony środowiska (kod zawodu-213303) to jeden z 2443 zawodów i specjalności ujętych w obowiązującej od 01 stycznia

Bardziej szczegółowo

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE FOTOGRAF - kod 343101 Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie fotograf powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) organizowania planu zdjęciowego;

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BIALSKIM I MIEŚCIE BIAŁA PODLASKA W 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BIALSKIM I MIEŚCIE BIAŁA PODLASKA W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁEJ PODLASKIEJ URZĄD PRACY ul. Brzeska, - Biała Podlaska, tel., fax MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BIALSKIM I MIEŚCIE BIAŁA PODLASKA W ROKU CZĘŚĆ II

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRÓDZKIM W 2010 ROKU Część

Bardziej szczegółowo

PROFIL KOMPETENCYJNY ZAWODU NAUCZYCIEL JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ 1

PROFIL KOMPETENCYJNY ZAWODU NAUCZYCIEL JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ 1 INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE NAUCZYCIEL JĘZYKA POLSKIEGO (kod 233012) Zawód nauczyciel języka polskiego to jeden z zawodów ujętych w obowiązującej od 1 stycznia 2015 r. klasyfikacji zawodów i specjalności

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2011 roku. część prognostyczna

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2011 roku. część prognostyczna Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2011 roku część prognostyczna LIPIEC 2012 Analiza absolwentów na terenie miasta Legnicy i powiatu legnickiego została podzielona zgodnie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2013 roku. część prognostyczna

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2013 roku. część prognostyczna Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2013 roku część prognostyczna LIPIEC 2014 Analiza absolwentów na terenie miasta Legnicy i powiatu legnickiego została podzielona zgodnie

Bardziej szczegółowo

PROFIL KOMPETENCYJNY ZAWODU FILOLOG FILOLOGIA POLSKA 1

PROFIL KOMPETENCYJNY ZAWODU FILOLOG FILOLOGIA POLSKA 1 INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE FILOLOG-FILOLOGIA POLSKA KOD ZAWODU 264303 Filolog filologia polska to jeden z 2443 zawodów ujętych w obowiązującej od 1 stycznia 2015 r. klasyfikacji zawodów i specjalności

Bardziej szczegółowo

Diagnoza zapotrzebowania na pracowników w wymiarze kwalifikacyjno-zawodowym do końca 2012 roku

Diagnoza zapotrzebowania na pracowników w wymiarze kwalifikacyjno-zawodowym do końca 2012 roku Spotkanie robocze z pracownikami PUP odpowiedzialnymi za realizację badań pracodawców w w ramach projektu Rynek Pracy pod Lupą Diagnoza zapotrzebowania na pracowników w wymiarze kwalifikacyjno-zawodowym

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ZDROWIA Portal Porozumienie 1 Czerwca

MINISTERSTWO ZDROWIA Portal Porozumienie 1 Czerwca MINISTERSTWO ZDROWIA Biuro Prasy i Promocji Warszawa, 2014-06-26 MZ-BP-P-0620-9591-2/PK/14 Portal Porozumienie 1 Czerwca Szanowny Panie Redaktorze, Kształcenia przeddyplomowe na kierunkach lekarskim i

Bardziej szczegółowo

Doktoranci według obszarów wiedzy w województwie kujawsko pomorskim Stan w dniu r.

Doktoranci według obszarów wiedzy w województwie kujawsko pomorskim Stan w dniu r. Niniejsze opracowanie przedstawia informacje dotyczące studentów studiów doktoranckich (łącznie z cudzoziemcami) w województwie kujawsko pomorskim według stanu na 31.12.2013 r. Źródłem danych o studiach

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 Kierunki studiów na uczelniach wyższych w rejonie Kościerzyny

Załącznik 2 Kierunki studiów na uczelniach wyższych w rejonie Kościerzyny Załącznik 2 Kierunki studiów na uczelniach wyższych w rejonie Kościerzyny L.p. Uczelnia wyższa 1 2 Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Kartuzach - Akademia Humanistyczno- Ekonomiczna w Łodzi PWSH Pomerania

Bardziej szczegółowo

INTROLIGATOR kod

INTROLIGATOR kod INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE INTROLIGATOR kod 732301 Introligator (kod 732301) to jeden z 2360 zawodów ujętych w obowiązującej od 1 lipca 2010 r. klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku

Bardziej szczegółowo

LOSY ABSOLWENTÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ GÓRNICZO ENERGETYCZNYCH IM. S. STASZICA

LOSY ABSOLWENTÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ GÓRNICZO ENERGETYCZNYCH IM. S. STASZICA LOSY ABSOLWENTÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ GÓRNICZO ENERGETYCZNYCH IM. S. STASZICA ROK UKOŃCZENIA SZKOŁY 2014 Liceum profilowane W roku 2014 do liceum profilowanego w naszej szkole uczęszczało 40 uczniów. Zebraliśmy

Bardziej szczegółowo

Wynik matury międzynarodowej. Punkty rekrutacyjne

Wynik matury międzynarodowej. Punkty rekrutacyjne Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia obowiązujące absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy zdali maturalny (tzw. nową maturę ) oraz maturę międzynarodową. 1. Podstawą przyjęcia

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY. 1

ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY. 1 . INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE K O W A L kod 722101 OPIS ZAWODU Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kowal powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) wykonywania i

Bardziej szczegółowo

Część II Prognostyczna

Część II Prognostyczna POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM Część II - Analiza absolwentów szkół w 2011 roku Sierpień 2012 1 1.

Bardziej szczegółowo

2. Otwartością na innych: Pozytywne nastawienie i traktowanie innych ludzi oraz okazywanie chęci ich zrozumienia.

2. Otwartością na innych: Pozytywne nastawienie i traktowanie innych ludzi oraz okazywanie chęci ich zrozumienia. INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE EKONOMISTA (KOD 263102) Zawód ekonomista to jeden z 2360 zawodów ujętych w obowiązującej od 1 stycznia 2015 r. klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Nowe kierunki w ofercie UwB

Nowe kierunki w ofercie UwB Nowe kierunki w ofercie UwB Logistyka oraz filozofia i etyka na studiach I stopnia, a także kryminologia II stopnia to kolejne nowości w ofercie Uniwersytetu w Białymstoku na rok akademicki 2015/2016 zatwierdzone

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SANDOMIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA Sandomierz-lipiec 2013 SPIS TREŚCI I Wstęp 3 II Popyt na pracę...4

Bardziej szczegółowo

LOSY ABSOLWENTÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ GÓRNICZO ENERGETYCZNYCH IM. S. STASZICA

LOSY ABSOLWENTÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ GÓRNICZO ENERGETYCZNYCH IM. S. STASZICA LOSY ABSOLWENTÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ GÓRNICZO ENERGETYCZNYCH IM. S. STASZICA ROK UKOŃCZENIA SZKOŁY 2011 Liceum ogólnokształcące W roku 2011 liceum ogólnokształcące w naszej szkole ukończyło 28 uczniów. Zebraliśmy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE. TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY - kod 333906

INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE. TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY - kod 333906 INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY - kod 333906 Technik organizacji reklamy (kod 333906) to jeden z 2360 zawodów ujętych w obowiązującej od 1 lipca 2010 r. klasyfikacji zawodów i

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ALEKSANDROWSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ALEKSANDROWSKIM MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ALEKSANDROWSKIM CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Lipiec 2010r. 1 Spis treści: Str. I. Wstęp 3 II. Wyniki badań z Sondażu wśród pracodawców powiatów województwa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE DORADCA FINANSOWY (KOD ZAWODU )

INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE DORADCA FINANSOWY (KOD ZAWODU ) INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE DORADCA FINANSOWY (KOD ZAWODU 241202) Zawód doradca finansowy to jeden z 2360 zawodów ujętych w obowiązującej od 1 stycznia 2015 r. klasyfikacji zawodów i specjalności na

Bardziej szczegółowo