Kierunki studiów: - o dużym popycie studentów - o relatywnie dużym popycie na absolwentów. Toruń

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kierunki studiów: - o dużym popycie studentów - o relatywnie dużym popycie na absolwentów. Toruń 28.10.2013."

Transkrypt

1 Kierunki studiów: - o dużym popycie studentów - o relatywnie dużym popycie na absolwentów Toruń

2 Dotyczy kierunku kształcenia: ADMINISTRACJA Specjalista administracji publicznej (kod )

3 Wyszczególnieni e ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY ZAWODU SPECJALISTA ADMINISTRACJI PUPLICZNEJ Bezrobotni zarejestrowani w okresie ogółem Bezrobotni według stanu na koniec okresu Osoby do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki ogółem Osoby do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki na koniec okresu Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej ogółem W 2012, 2011 i 2010 r. zawód Specjalista administracji publicznej został sklasyfikowany jako zawód nadwyżkowy. Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej na koniec okresu

4 WYNIKI BADANIA PRACODAWCÓW W badaniu ankietowym pracodawców w 2012 r. Z badania ankietowego pracodawców wynika, że przebadani pracodawcy naszego województwa w 2010 roku planowali zatrudnienie 1 specjalisty administracji publicznej. W 2011 roku już 23. Najwięcej bo aż 17 planowano zatrudnić w Toruniu. Powodem planowanych zatrudnień było uzupełnienie braków kadrowych.2 osoby w Bydgoszczy z tego samego powodu. Natomiast w Nakle planowano zatrudnić jedną osobę z powodu reorganizacji działalności firmy a w Radziejowie z powodu rozwoju firmy. W 2012 roku zawód specjalista administracji publicznej nie pojawił się w planach zatrudnienia wśród ankietowanych pracodawców.

5 ANALIZA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE (UCZELNIE) W województwie kujawsko-pomorskim kształcenie na kierunku Administracja prowadzi 8 uczelni. W roku akademickim 2011/2012 r. kierunek ten ukończyło w sumie 2420 osób. Jest to drugi w kolejności kierunek (po pedagogice) najliczniej reprezentowany przez absolwentów uczelni w województwie kujawskopomorskim. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 595 absolwentów i 1537 studentów Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 409 absolwentów i 1134 studentów Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy 491 absolwentów i 1163 studentów Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku 159 absolwentów i 395 studentów Toruńska Szkoła Wyższa 144 absolwentów i 344 studentów. Bydgoska Szkoła Wyższa -128 absolwentów i 180 studentów Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu 109 absolwentów i 260 studentów Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku 82 absolwentów i 95 studentów

6 Dotyczy kierunku kształcenia: PRAWO Asystent prawny (kod ) Pozostali specjaliści z dziedziny prawa gdzie indziej niesklasyfikowani (kod zawodu )

7 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY ZAWODU: ASYSTENT PRAWNY Wyszczegól -nienie Bezrobotni zarejestrowani w okresie ogółem Bezrobotni według stanu na koniec okresu Osoby do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki ogółem Osoby do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki na koniec okresu Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej ogółem Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej na koniec okresu

8 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY ZAWODU: POZOSTALI SPECJALIŚCI Z DZIEDZINY PRAWA GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANI Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestro wani w okresie ogółem Bezrobotni według stanu na koniec okresu Osoby do 12 miesięcy od dnia ukończeni a nauki ogółem Osoby do 12 miesięcy od dnia ukończeni a nauki na koniec okresu Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizac ji zawodow ej ogółem Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizac ji zawodow ej na koniec okresu

9 WYNIKI BADANIA PRACODAWCÓW W badaniu ankietowym pracodawców przeprowadzonym w 2010 r., 2011 r. i 2012 r. planowano zatrudnienie kilku osób w zawodach prawniczych. W 2010r. 3 pracodawców planowało zatrudnienie asystentów prawnych. W 2011 planowano zatrudnienie dwóch prawników legislatorów i 3 prokuratorów. W 2012 roku planowano zatrudnienie radcy prawnego, asystenta prawnego, asystenta prokuratora oraz 3 prokuratorów. Pracodawcy planujący zatrudnienia w wymienionych zawodach oczekiwali od kandydatów posiadania dodatkowych umiejętności osobowościowych: szybkości uczenia się, staranności wykonywania pracy, obowiązkowości, radzenia sobie ze stresującymi sytuacjami, dobrej organizacji pracy własnej, umiejętności pracy zespołowej, gotowości do podnoszenia kwalifikacji, ambicji i samodzielności.

10 ANALIZA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE (UCZELNIE) W województwie kujawsko-pomorskim kształcenie na kierunku Prawo prowadzi jedna uczelnia. Jest to Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. W roku akademickim 2011/2012 r. kierunek ten ukończyły 473 osoby z czego 245 na studiach stacjonarnych i 228 na studiach niestacjonarnych. W roku akademickim 2012/2013 na UMK kierunek prawo studiowało jeszcze 2407 studentów.

11 Dotyczy kierunku kształcenia: EKONOMIA Ekonomista (kod )

12 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY ZAWODU EKONOMISTA Bezrobotni zarejestrowani w okresie ogółem Bezrobotni według stanu na koniec okresu Osoby do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki ogółem Osoby do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki na koniec okresu Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej ogółem Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej na koniec okresu Mała liczba zgłaszanych wolnych miejsc pracy lub aktywizacji zawodowej spowodowała, że zawód Ekonomista sklasyfikowany został w 2012 r. jako nadwyżkowy, tzn. taki, na który na rynku pracy istnieje niższe zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie. W 2011 r. był to także zawód nadwyżkowy.

13 WYNIKI BADANIA PRACODAWCÓW W badaniu ankietowym pracodawców w 2012 r. planowano zatrudnienie 4 osób z zawodem Ekonomista, natomiast nie planowano zwolnień w tym zawodzie. W 2011 r. nie planowano przyjęć do pracy w tym zawodzie. ANALIZA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE (SZKOŁY) Ze szkół wyższych posiadających siedzibę na terenie województwa (18 jednostek) kształcenie na kierunku Ekonomia w roku akademickim 2011/2012 odbywało się na: Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu 193 absolwentów, 733 studentów Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy 301 absolwentów, 475 studentów Wyższej Szkole Humanistyczno Ekonomicznej we Włocławku 34 absolwentów, 81 studentów Kujawsko Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy 65 absolwentów, 382 studentów W sumie było to 593 absolwentów oraz 1671 studentów.

14 Na rok akademicki 2013/2014 na kierunek Ekonomia prowadzone są nabory w następujących uczelniach: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wyższa Szkoła Humanistyczno Ekonomiczna we Włocławku Kujawsko Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

15 Dotyczy kierunku kształcenia: ZARZĄDZANIE I MARKETING Specjalista ds. marketingu i handlu (243106) Pozostali specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi (242390)

16 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY ZAWODU SPECJALISTA DS. MARKETINGU I HANDLU Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej na koniec okresu Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej ogółem Osoby do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki na koniec okresu Osoby do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki ogółem Bezrobotni według stanu na koniec okresu Bezrobotni zarejestrowani w okresie ogółem W 2012 i 2011 r. zawód Specjalista ds. marketingu i handlu został sklasyfikowany jako zawód nadwyżkowy.

17 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY ZAWODU POZOSTALI SPECJALIŚCI DS. ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI Bezrobotni zarejestrowani w okresie ogółem Bezrobotni według stanu na koniec okresu Osoby do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki ogółem Osoby do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki na koniec okresu Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej ogółem Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej na koniec okresu W 2012 i 2011 r. zawód Specjalista ds. marketingu i handlu został sklasyfikowany jako zawód nadwyżkowy.

18 WYNIKI BADANIA PRACODAWCÓW W badaniu ankietowym pracodawców w 2012 r. planowano zatrudnienie 19 osób z zawodem Specjalista ds. marketingu i handlu, natomiast w2011 r. 16 osób. W powyższych latach nie planowano zatrudnienia osób z zawodem Pozostali specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi. Pracodawcy w powyższych latach nie planowali zwolnień w omawianych zawodach. ANALIZA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE (SZKOŁY) Ze szkół wyższych posiadających siedzibę na terenie województwa (18 jednostek) kształcenie na kierunku Zarządzanie w roku akademickim 2011/2012 odbywało się na: Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu 552 absolwentów, 1983 studentów Uniwersytecie Techniczno Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy 249 absolwentów, 946 studentów Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu absolwentów, 2596 studentów Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy 136 absolwentów, 316 studentów Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku - 80 absolwentów, 242 studentów W sumie było to 1544 absolwentów oraz 6083 studentów.

19 W ramach nauki na kierunku Zarządzanie możliwe jest ukończenie różnych specjalności w zależności od uczelni: inżynieria decyzji menedżerskich, inwestycje i nieruchomości, logistyka procesów gospodarczych, marketing, przedsiębiorczość i zarządzanie MSP, zarządzanie: biznesem, turystyką i sportem, w regionie, zasobami ludzkimi, w gospodarce żywnościowej, w przedsiębiorstwie przemysłowym, w administracji, w handlu i usługach, w zdrowiu publicznym, w gospodarce samorządu terytorialnego, w gospodarce międzynarodowej, w sferze ochrony środowiska, finansami i inwestycjami, bezpieczeństwem i higieną pracy, firmą, informacją Infobrokering, kulturą, służbą zdrowia, logistyczne, podatki i rachunkowość, socjologiczne i psychologiczne aspekty zarządzania, nowoczesny marketing, analityk finansów osobistych, International Business studia anglojęzyczne, logistyka w biznesie, marketing i Public Relations, psychologia w zarządzaniu, strategie i techniki sprzedaży, zarządzanie i finanse przedsiębiorstw

20 Dotyczy kierunku kształcenia: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Specjalista ds. finansów (241306) Specjalista ds. rachunkowości (241103)

21 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY ZAWODU SPECJALISTA DS. FINANSÓW Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej na koniec okresu Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej ogółem Osoby do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki na koniec okresu Osoby do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki ogółem Bezrobotni według stanu na koniec okresu Bezrobotni zarejestrowani w okresie ogółem W 2012 i 2011 r. zawód Specjalista ds. finansów został sklasyfikowany jako zawód nadwyżkowy.

22 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY ZAWODU SPECJALISTA DS. RACHUNKOWOŚCI Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej na koniec okresu Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej ogółem Osoby do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki na koniec okresu Osoby do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki ogółem Bezrobotni według stanu na koniec okresu Bezrobotni zarejestrowani w okresie ogółem W 2012 i 2011 r. zawód Specjalista ds. rachunkowości został sklasyfikowany jako zawód nadwyżkowy.

23 WYNIKI BADANIA PRACODAWCÓW W badaniach pracodawców w latach pracodawcy z obszaru województwa kujawsko - pomorskiego planowali zatrudnić łącznie 13 specjalistów ds. finansów. Plany zatrudnienia pochodziły głównie z terenu powiatu świeckiego, miast Bydgoszczy i Torunia. W 5 letniej perspektywie, do 2017 roku, w badaniach wskazano plan zatrudnienia 1 osoby w tym zawodzie. W 2012 roku miał być to 1 specjalista ds. finansów, gdzie powodem zatrudnienia był rozwój firmy. W 2011 roku 7 specjalistów, gdzie jako przyczyny zatrudnienia wskazano uzupełnienie braków kadrowych (4 wskazania), rozwój firmy (2) i tymczasowe zwiększenie zatrudnienia (1). W specjalistów ds. finansów dla zatrudnienia których przyczynami zatrudnienia w przypadku 3 pracodawców było uzupełnienie braków kadrowych i dla 2 firm reorganizacja działalności. W odniesieniu do specjalisty ds. rachunkowości w latach 2012 i 2010 nikt z badanych pracodawców nie zgłosił planów zatrudnienia, podobnie w 5 letniej perspektywie. W 2011 roku zamiar taki zgłosiło 3 pracodawców, W przytoczonych latach pracodawcy nie planowali zwolnień osób pracujących w obu zawodach.

24 ANALIZA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE (SZKOŁY) W województwie kujawsko pomorskim kształcenie na kierunku Finanse i rachunkowość realizują 2 uczelnie wyższe: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu w oddziałach w Toruniu i Bydgoszczy (licencjat) W roku akademickim 2011/2012 uczelnie te opuściło 1319 absolwentów tegoż kierunku (385 UMK, 934 WSB). Z tej liczby 612 osób to absolwenci studiów pierwszego stopnia, a 707 osób ukończyło studia drugiego stopnia. W roku 2012/2013 studia na tym kierunku kontynuowało łącznie 4061 osób, z czego w UMK 1563, a w WSB 2498 osób. Obie uczelnie nadal oferują kształcenie w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia.

25 Dotyczy kierunku kształcenia: BUDOWNICTWO Inżynier budownictwa budownictwo ogólne (214202)

26 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY ZAWODU INŻYNIER BUDOWNICTWA BUDOWNICTWO OGÓLNE Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej na koniec okresu Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej ogółem Osoby do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki na koniec okresu Osoby do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki ogółem Bezrobotni według stanu na koniec okresu Bezrobotni zarejestrowani w okresie ogółem W 2012 i 2011 r. zawód inżynier budownictwa budownictwo ogólne został sklasyfikowany jako zawód nadwyżkowy.

27 WYNIKI BADANIA PRACODAWCÓW W badaniu ankietowym pracodawców w 2012 r. planowano zatrudnić 6 osób, 2011 r. 7 osób, a w 2010 r.- 5 osób. Od 2010 do 2012 r. nie zanotowano zwolnień osób z zawodem inżynier budownictwa budownictwo ogólne Absolwenci kierunku budownictwo mogą podjąć pracę w następujących obszarach zawodowych: u projektanta i wykonawcy inwestycji z zakresu budownictwa wodnego, ogólnego inwentarskiego, w administracji i jednostkach samorządu terytorialnego, w placówkach naukowo-badawczych i szkolnictwie, w placówkach handlujących materiałami budowlanymi.

28 ANALIZA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE (SZKOŁY) W roku 2012 r. kierunek Budownictwo na terenie województwa kujawsko-pomorskiego ukończyło 341 osób. W roku akademickim 2012/2013 kształcenie na tym kierunku odbywało się w 5 szkołach wyższych posiadających siedzibę na terenie województwa: Bydgoska Szkoła Wyższa, Kujawsko Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy w Bydgoszczy (307 absolwentów), Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Wyższa Szkoła Techniki i Przedsiębiorczości we Włocławku (34 absolwentów), Ogółem na kierunku Budownictwo kształciło się 1941 osób, większość na studiach pierwszego stopnia 1554 osób. Wszystkie wyżej wymienione uczelnie w roku akademickim 2013/2014 niezmiennie oferują kształcenie na kierunku Budownictwo. Wyższa Szkoła Techniki i Przedsiębiorczości we Włocławku przyjmuje kandydatów w obecnym roku akademickim pod nazwą Wyższa Szkoła Techniczna we Włocławku.

29 Dotyczy kierunku kształcenia: KOSMETOLOGIA Kosmetolog (228903)

30 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY ZAWODU KOSMETOLOG Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej na koniec okresu Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej ogółem Osoby do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki na koniec okresu Osoby do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki ogółem Bezrobotni według stanu na koniec okresu Bezrobotni zarejestrowani w okresie ogółem W 2012 i 2011 r. zawód kosmetolog został sklasyfikowany jako zawód nadwyżkowy.

31 WYNIKI BADANIA PRACODAWCÓW W badaniach pracodawców w 2012 roku nie zgłoszono zamiaru zatrudnienia kosmetologa. Podobnie rzecz się ma w odniesieniu do planów zatrudnienia kosmetologa w 5 letniej perspektywie, do 2017 roku. Wśród oczekiwań w odniesieniu do zawodu kosmetolog, pracodawca wskazał: obsługę aplikacji biurowych oraz znajomość j. angielskiego. dodatkowo oczekiwanymi uprawnieniami było posiadanie prawa jazdy kat. B. wśród pożądanych cech wskazać można: szybkość uczenia się, staranność wykonywania pracy, obowiązkowość, umiejętność pracy zespołowej i samodzielność, radzenie sobie ze stresującymi sytuacjami oraz dobra organizacja. Przytaczając wyniki badań pracodawców z roku 2012 wynika, że nie było wśród pracodawców planów zwolnień kosmetologa. Zatrudnienia i zwolnień osób z kwalifikacjami dla tego zawodu nie planowali, uczestniczący w badaniach pracodawcy, w latach

32 ANALIZA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE (SZKOŁY) W roku 2012 kierunek kosmetologia na terenie województwa kujawsko pomorskiego ukończyło 251 osób, w tym 205 to kosmetolodzy z tytułem licencjata. W roku akademickim 2012/2013 kształcenie na tym kierunku odbywało się na 4 uczelniach wyższych z siedzibą na terenie województwa: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Collegium Medicum w Bydgoszczy (117 absolwentów) Bydgoska Szkoła Wyższa (58 absolwentów) Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy (31 absolwentów) Toruńska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości (45 absolwentów) Ogółem na kierunku kosmetologia kształciły się 623 osoby, w tym 499 na studiach licencjackich. Uczelnie nadal oferują kształcenie na kierunku kosmetologia w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, na poziomie licencjatu i studiów drugiego stopnia (UMK w Toruniu).

33 Dotyczy kierunku kształcenia: PEDAGOGIKA Pedagog (235107)

34 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY ZAWODU PEDAGOG Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej na koniec okresu Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej ogółem Osoby do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki na koniec okresu Osoby do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki ogółem Bezrobotni według stanu na koniec okresu Bezrobotni zarejestrowani w okresie ogółem W 2012 i 2011 r. zawód kosmetolog został sklasyfikowany jako zawód nadwyżkowy.

35 WYNIKI BADANIA PRACODAWCÓW W perspektywie zatrudnienia do 2017 r. pedagog znalazł się w grupie zawodów z 1 wskazaniem. W 2012 r. nie planowano zatrudniania ani zwalniania osób z zawodem pedagog. W 2011 r. zgłoszono 10 ofert pracy niesubsydiowanych w powiecie bydgoskim, uzasadnianych rozwojem firmy. W badaniu ankietowym pracodawców w 2010 r. pracodawcy nie zgłaszali chęci zatrudniania i zwalniania w zawodzie pedagoga. Branże, w których pedagodzy podejmują zatrudnienie to: Edukacja Ochrona i opieka zdrowotna Administracja Handel i obsługa klienta Hotele i restauracje Inne

36 ANALIZA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE (SZKOŁY) W roku 2012 r. kierunek Pedagogika w województwie kujawsko-pomorskim ukończyło 3956 osób na 5 uczelniach. W roku akademickim 2012/2013 kształcenie na tym kierunku odbywało się w 7 szkołach wyższych posiadających siedzibę na terenie województwa, tj.: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (1688 absolwentów) Kujawsko Pomorska Szkoła Wyższa (1085 absolwentów) Uniwersytet Mikołaja Kopernika (779 absolwentów) Wyższa Szkoła Humanistyczno Ekonomiczna we Włocławku (354 absolwentów) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku (50 absolwentów) Toruńska Szkoła Wyższa Bydgoska Szkoła Wyższa Ogółem na kierunku pedagogika kształciło się 8276 osób.

37 Dotyczy kierunku kształcenia: TURYSTYKA I REKREACJA Specjalista do spraw organizacji usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych (242222)

38 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY ZAWODU SPECJALISTA DS. USŁUG GASTRONOMICZNYCH, HOTELARSKICH I TURYSTYCZNYCH Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej na koniec okresu Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej ogółem Osoby do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki na koniec okresu Osoby do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki ogółem Bezrobotni według stanu na koniec okresu Bezrobotni zarejestrowani w okresie ogółem W 2012 i 2011 r. zawód Specjalista ds. usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych został sklasyfikowany jako zawód nadwyżkowy.

39 WYNIKI BADANIA PRACODAWCÓW Wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród pracodawców województwa kujawsko pomorskiego w latach r. wskazują, że nie planowano zatrudniania ani zwalniania osób z zawodem Specjalista do spraw organizacji usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych.

40 ANALIZA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE (SZKOŁY) W roku 2012 r. kierunek Turystyka i rekreacja na terenie województwa kujawsko-pomorskiego ukończyły 844 osoby. Znaczna liczba absolwentów kwalifikuje Turystyka i rekreacja do grupy kierunków najliczniej reprezentowanych przez kończących edukację na poziomie wyższym w województwie kujawsko-pomorskim - 5 pozycja po pedagogice, administracji, zarządzaniu, finansach i rachunkowości W roku akademickim 2012/2013 kształcenie na tym kierunku odbywało się w 5 szkołach wyższych posiadających siedzibę na terenie województwa, tj.: Uniwersytet Mikołaja Kopernika Toruńska Szkoła Wyższa Przedsiębiorczości (48 absolwentów) Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (85 absolwentów) Wyższa Szkoła Gospodarki (636 absolwentów) - studia II stopnia Ogółem na kierunku Turystyka i rekreacja kształciło się 2071 osób. Wyżej wymienione uczelnie, za wyjątkiem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, nadal oferują kształcenie na kierunku Turystyka i rekreacja. UMK proponuje kształcenia na kierunku geografia ze specjalnością geografia turystyczna.

41 Dotyczy kierunku kształcenia: INŻYNIER MECHANIK Grupa elementarna (2144)

42 GRUPA ELEMENTARNA 2144 OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE ZAWODY : 1.inżynier mechanik- maszyny i urządzenia do obróbki metali 2.inżynier mechanik-maszyny i urządzenia energetyczne 3.inżynier mechanik- maszyny i urządzenia przemysłowe 4.inżynier mechanik- mechanika precyzyjna 5.inżynier mechanik-środki transportu 6.inżynier mechanik-technologia mechaniczna 7.inżynier mechanik lotniczy 8.inżynier mechanik-ciepłownicze urządzenia instalacyjne i sieci energetyczne

43 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY GRUPY -INŻYNIEROWIE MECHANICY Bezrobotni zarejestro wani w okresie ogółem Bezrobot ni według stanu na koniec okresu Osoby do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki ogółem Osoby do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki na koniec okresu Wolne miejsca pracy i miejsca aktywiza cji zawodo wej ogółem Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej na koniec okresu W 2012 i 2011 r. zawód Inżynier mechanik został sklasyfikowany jako zawód nadwyżkowy.

44 ANALIZA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE (SZKOŁY) Ze szkół wyższych posiadających siedzibę na terenie województwa kształcenie na kierunku Mechanika i budowa maszyn w roku akademickim 2011/2012 odbywało się na: Uniwersytecie Technologiczno Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy 165 absolwentów, 775 studentów (rok akademicki 2012/2013) w Grudziądzkiej Szkole Wyższej - 46 absolwentów, 218 studentów (rok akademicki 2012/2013)

45 Dotyczy kierunku kształcenia: POLITOLOGIA Politolog (263304)

46 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY ZAWODU -POLITOLOG Bezrobotni zarejestro wani w okresie ogółem Bezrobot ni według stanu na koniec okresu Osoby do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki ogółem Osoby do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki na koniec okresu Wolne miejsca pracy i miejsca aktywiza cji zawodo wej ogółem Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej na koniec okresu W 2012 i 2011 r. zawód Politolog został sklasyfikowany jako zawód nadwyżkowy.

47 WYNIKI BADANIA PRACODAWCÓW W badaniach sondażowych zrealizowanych w latach pracodawcy nie zgłaszali planów zatrudnienia lub zwolnienia osób z zawodem politolog. Branże oraz stanowiska pracy, w których znaleźli zatrudnienie badani absolwenci kierunku politologia: edukacja -młodszy asystent lektora, trener, coach media -redaktor sportowy, specjalista ds. monitoringu, asystent działu kreacji handel hurtowy i detaliczny hotele i restauracje -recepcjonista, asystent managera, barmanka bankowość -asystent ds. obsługi klienta projekty POKL -specjalista ds. szkoleń, specjalistka ds. szkoleń, referent ds. rozwoju i koordynacji inicjatyw społecznych inne -asystentka zarządu, ref. administracyjny, specjalista ds. obsługi programu partnerskiego Microsoft, stażysta - pracownik biurowy, listonosz

48 ANALIZA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE (SZKOŁY) Ze szkół wyższych posiadających siedzibę na terenie województwa kształcenie na kierunku Politologia w roku akademickim 2011/2012 odbywało się na: Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu- 121 absolwentów, 369 studentów (rok akademicki 2012/2013) Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 167 absolwentów, 140 studentów (rokakademicki 2012/2013) w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu 50 absolwentów, 114 studentów ( rok akademicki 2012/2013) w Grudziądzkiej Szkole Wyższej - 17 absolwentów, 76 studentów (rok akademicki 2012/2013) w Wyższej Szkole Demokracji z siedzibą w Grudziądzu- brak Absolwentów, 131 studentów (rok akademicki 2012/2013)

49 Dotyczy kierunku kształcenia: FILOLOGIA ANGIELSKA Nauczyciel języka angielskiego (233008)

50 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY ZAWODU -NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO Bezrobotni zarejestro wani w okresie ogółem Bezrobot ni według stanu na koniec okresu Osoby do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki ogółem Osoby do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki na koniec okresu Wolne miejsca pracy i miejsca aktywiza cji zawodo wej ogółem Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej na koniec okresu W 2012 i 2011 r. zawód Nauczyciel języka angielskiego został sklasyfikowany jako zawód nadwyżkowy.

51 WYNIKI BADANIA PRACODAWCÓW W badaniu ankietowym pracodawców w 2010 r. i 2011 r. nie planowano zatrudniania ani zwalniania osób z zawodem nauczyciel języka angielskiego. W roku 2012 badani pracodawcy planowali zwolnienie 3 nauczycieli języka angielskiego, natomiast zatrudnić planowano 1 osobę. Branże i stanowiska pracy, w których znaleźli zatrudnienie badani absolwenci kierunku filologia angielska z rocznika 2010 wg Badania Losów Absolwentów UMK -edukacja (nauczyciel j. angielskiego, lektor j. angielskiego, opiekunka/nauczycielka, nauczyciel j. polskiego za granicą) -wydawnictwo (młodszy redaktor) -centrum kultury (tłumacz, obsługa kas, obsługa klienta) -firmy produkcyjno-usługowe (asystentka dyrektora handlowego, referent ds. eksportu, specjalista ds. marketingu, referent ds. księgowo-handlowych)

52 ANALIZA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE (SZKOŁY) Ze szkół wyższych posiadających siedzibę na terenie województwa kształcenie na kierunku Filologia angielska w roku akademickim 2011/2012 odbywało się na: Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu absolwentów, 486 studentów (rok akademicki 2012/2013) Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy- 124 absolwentów, 405 studentów (rok akademicki 2012/2013) w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy -23 absolwentów, 52 studentów (rok akademicki 2012/2013) w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku 91 absolwentów, 193 studentów (rok akademicki 2012/2013) w Kujawsko- Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy - 66 absolwentów, 172 studentów (rok akademicki 2012/2013) w Wyższej Szkole Języków Obcych w Świeciu- 51 absolwentów, 257 studentów (rok akademicki 2012/2013)

53 Dotyczy kierunku kształcenia: FARMACJA Farmaceuta-farmacja apteczna (kod )

54 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY ZAWODU: FARMACEUTA-FARMACJA APTECZNA Wyszczególnie nie Bezrobotni zarejestrowani w okresie ogółem Bezrobotni według stanu na koniec okresu Osoby do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki ogółem Osoby do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki na koniec okresu Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej ogółem Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej na koniec okresu W 2012, 2011 i 2010 r. zawód ten został sklasyfikowany jako zawód nieznacznie nadwyżkowy.

55 WYNIKI BADANIA PRACODAWCÓW W badaniu ankietowym pracodawców planowano zatrudnienie farmaceuty farmacja apteczna w 2010 roku w Radziejowie. W 2012 planowano zatrudnienie dwóch farmaceutów ze specjalizacją farmacja szpitalna w Grudziądzu. W każdym przypadku powodem planowanego zatrudnienia podawano rozwój firmy.

56 ANALIZA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE (UCZELNIE) W województwie kujawsko-pomorskim kształcenie na kierunku Farmacja prowadzi jedna uczelnia. Jest to Uniwersytet Mikołaja Kopernika Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy. W roku akademickim 2011/2012 r. kierunek ten ukończyło 97 osób. 533 osoby kontynuowały jeszcze naukę( w tym 395 osób na studiach stacjonarnych i 158 na studiach niestacjonarnych).

57 Postulowany zawód: Doradca ds. sprzedaży (np. produktów finansowych) Doradca finansowy (241202) Opiekun klienta (243302)

58 Pośrednio związane z powyższym zawodem są następujące zawody: Doradca finansowy (kod zawodu ) oraz Opiekun klienta (kod zawodu ), choć nie zawsze przy zatrudnieniu na powyższych stanowiskach wymagane jest wykształcenie wyższe. Śledząc ogłoszenia na stronach internetowych i wymagania pracodawców dotyczące stanowisk Doradca finansowy i Opiekun klienta, preferują oni wykształcenie wyższe ekonomiczne czy też związane z finansami.

59 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY ZAWODU DORADCA FINANSOWY Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej na koniec okresu Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej ogółem Osoby do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki na koniec okresu Osoby do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki ogółem Bezrobotni według stanu na koniec okresu Bezrobotni zarejestrowani w okresie ogółem W 2012 i 2011 r. zawód Specjalista ds. marketingu i handlu został sklasyfikowany jako zawód deficytowy.

60 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY ZAWODU OPIEKUN KLIENTA Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej na koniec okresu Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej ogółem Osoby do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki na koniec okresu Osoby do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki ogółem Bezrobotni według stanu na koniec okresu Bezrobotni zarejestrowani w okresie ogółem W 2012 i 2011 r. zawód Specjalista ds. marketingu i handlu został sklasyfikowany jako zawód nadwyżkowy.