Polska-Golub-Dobrzyń: Urządzenia medyczne 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polska-Golub-Dobrzyń: Urządzenia medyczne 2015/S 021-033705. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy"

Transkrypt

1 1/22 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: Polska-Golub-Dobrzyń: Urządzenia medyczne 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Szpital Powiatowy Sp. z o.o. ul. Doktora Jerzego Gerarda Koppa 1E Osoba do kontaktów: Krzysztof Piotrowski Golub-Dobrzyń POLSKA Tel.: Faks: Adresy internetowe: Ogólny adres instytucji zamawiającej: Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) I.2) I.3) I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej Inna: podmiot leczniczy w formie spółki kapitałowej, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej z Główny przedmiot lub przedmioty działalności Zdrowie Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.1) Opis II.1.1) II.1.2) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Dostawa, montaż i przekazanie do użytku sprzętu medycznego. Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług Dostawy Kupno Kod NUTS PL613 1/22

2 2/22 II.1.3) II.1.4) II.1.5) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego Informacje na temat umowy ramowej Krótki opis zamówienia lub zakupu Dostawa, montaż i przekazanie do użytku sprzętu medycznego Załącznik nr 1 Zestawienie warunków i parametrów wymaganych 1. Przedmiot zamówienia: Łóżko szpitalne - sztuk 63 - w tym 43 sztuki o n/w parametrach Lp. Opis parametrów wymaganych Parametr wymagany Parametr oferowany Wymagania ogólne 1. Nazwa oferowanego urządzenia: Producent: Typ: Rok produkcji:2015 tak podać 2. Łóżko posiadające zewnętrzną ramę z segmentami umieszczonymi wewnątrz ramy leża. Rama łóżka wykonana z kształtowników stalowych o wymiarach min. 4 x 3 cm, pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV tak podać 3. Wymiary zewnętrzne łóżka: Długość całkowita: 2100 mm, (+/- 30 mm) Szerokość całkowita bez barierek bocznych (krążki odbojowe w osi szczytu): 950 mm, (+/- 30 mm) Szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami wynosi 1030 mm (wymiar leża 900x2000) tak podać 6. Wysokość leża od podłoża: 550 mm tak podać 7. Leże łóżka czterosegmentowe z czego min. 3 segmenty ruchome tak podać 8. Segmenty leża wypełnione odejmowaną stalową siatką o wymiarach oczek 5 x 5cm. Siatka metalowa wykonana z pręta stalowego o średnicy minimum 5mm. Tak podać 9. Regulacja kąta leża bezstopniowo, za pomocą sprężyny gazowej: segment oparcia pleców w zakresie: (± 50) segment oparcia uda w zakresie: 0-50 (±5 ), z czytelnym oznaczeniem funkcji na ramie leża lub na dźwigni. Tak podać 10. Regulacja segmentu oparcia pleców oraz uda wykonywana za pomocą jednej dźwigni umieszczonej pod ramą leża, w miejscu łatwego dostępu dla leżącego pacjenta. TAK 11. Regulacja segmentu podudzia ręczna, wspomagana mechanizmem zapadkowym TAK Przechyły wzdłużne uzyskiwane za pomocą sprężyny gazowej z blokadą. Dźwignia zwalniająca umieszczona pod ramą leża od strony nóg, uniemożliwiając dostęp dla leżącego pacjenta, w zakresie: kąt przechyłu Trendelenburga: 0-18 (± 2 ) kąt przechyłu anty-trendelenburga: 0-14 (± 2 ) tak podać 12. Szczyty łóżka chromowane, łatwo odejmowane wypełnione wysokiej jakości płytą HPL o grubości 10 mm (± 2 mm), odporną na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. Wypełnienie szczytów wyjmowane bez użycia narzędzi. Dodatkowo szczyt wyposażony w akrylową tabliczkę imienną montowaną do rury szczytu. Tak podać 13. W narożnikach leża 4 krążki odbojowe chroniące łóżko i ściany przed uderzeniami i otarciami. Tak Łóżko wyposażone w metalowe uchwyty trzymające materac przy min. trzech segmentach. Tak 2/22

3 3/ W narożnikach leża od strony wezgłowia i strony nóg tuleje do mocowania wieszaka kroplówki oraz wysięgnika z uchwytem do ręki z możliwością zabezpieczenia przed wypadnięciem mechanizmem śrubowym (bez użycia narzędzi). Tak 16. Łóżko wyposażona w tworzywowe uchwyty umożliwiające zawieszenie uchwytów, np. na worki urologiczne, min. 2 przy łóżku. Tak podać 17. Łóżko wyposażone w półkę do odkładania pościeli, półka wysuwana za pomocą mechanizmu teleskopowego, nie wystająca poza obrys ramy łóżka. Tak 18. Podstawa łóżka (wzmocniona poprzeczkami łączącymi nogi) jezdna, wyposażona w 4 koła o średnicy min. 125 mm (rdzeń koła osłonięty metalową osłoną) w tym min. 2 koła z wytrzymałą, metalową, indywidualną blokadą jazdy i obrotu. Tak podać 19. Wzmocniona podstawa leża, obciążenie maksymalne łóżka min. 200 kg potwierdzone przez niezależny instytut badawczy Tak podać 20. Łóżko przystosowane do zamontowania barierek bocznych, ramy wyciągowej, uchwytów na basen oraz kaczkę. Tak 21. Elementy wyposażenia łóżka: materac dopasowany do ramy leża z pianki poliuretanowej w pokrowcu paroprzepuszczalnym, nieprzenikliwy dla cieczy. Materac z możliwością wymiany pokrowca, pokrowiec z zamkiem błyskawicznym obszyty w literę L z okapnikiem, grubość minimum 10 cm, odporny na dezynfekcję. Pokrowiec materaca lub tkanina z której jest wykonany winien posiadać Opinię laboratoryjną potwierdzająca właściwości nieprzepuszczalności drobnoustrojów wydaną przez uprawniony do tego podmiot - 43 szt. barierki boczne ciągłe (na całej długości łóżka) składane, mocowane po bokach do szczytów łóżka za pomocą specjalnych uchwytów z możliwością odejmowania bez użycia narzędzi, poprzeczki barierek wykonane z aluminium. Mechanizm zwalniający barierkę z funkcją świadomego użycia (zabezpieczający przed niepożądanym opuszczeniem barierki). Barierki spełniające najnowszą normę bezpieczeństwa EN kompletów. wieszak kroplówki lakierowany proszkowo - 23 szt. wysięgnik z uchwytem do ręki lakierowany proszkowo - 10 szt. ramka do kart gorączkowych metalowa lakierowana proszkowo z zabezpieczeniem przed wypadnięciem kart z trzech stron (format karty A4 poziomo) - 43 szt. możliwość przedłużenia leża o 20 cm u 3 szt. łóżek. Tak 22. Możliwość wyboru kolorów wypełnień szczytów min. 10 kolorów oraz kolorów ramy łóżka min. 2 kolory w tym kolor szary. Tak podać Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE, WPIS do Rejestru Wyrobów Medycznych, Certyfikat ISO 9001:2000 lub równoważny potwierdzający zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnie z wymaganiami, Certyfikat ISO 13485:2003 potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych. Tak 25. Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat tak 26. Czas reakcji serwisu max. 72 godz. Tak oraz 20 sztuk łóżek o n/w parametrach Lp. Opis parametrów wymaganych Parametr wymagany Parametr oferowany Wymagania ogólne 1. Nazwa oferowanego urządzenia: Producent: 3/22

4 4/22 Typ: Rok produkcji:2015 Tak podać 2. Łóżko posiadające zewnętrzną ramę z segmentami umieszczonymi wewnątrz ramy leża. Rama łóżka wykonana z kształtowników stalowych o wymiarach min. 4 x 3 cm, pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV tak podać 3. Wymiary zewnętrzne łóżka: Długość całkowita: 2100 mm, (+/- 30 mm) Szerokość całkowita bez barierek bocznych (krążki odbojowe w osi szczytu): 950 mm, (+/- 30 mm) Szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami wynosi 1030 mm (wymiar leża 900x2000) tak podać 4. W narożnikach leża 4 krążki odbojowe chroniące łóżko i ściany przed uderzeniami i otarciami. TAK 6. Łóżko wyposażone w metalowe uchwyty trzymające materac przy min. dwóch segmentach. TAK 7. Szczyty łóżka chromowane, łatwo odejmowane wypełnione wysokiej jakości płytą HPL o grubości 10 mm (± 2 mm), odporną na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. Wypełnienie szczytów wyjmowane bez użycia narzędzi. Dodatkowo szczyt wyposażony w akrylową tabliczkę imienną montowaną do rury szczytu. Tak podać 8. Leże łóżka czterosegmentowe z czego min. 3 segmenty ruchome Tak podać 9. Segmenty leża wypełnione stalową siatką montowaną na stałe o wymiarach oczek 4 x 10cm. Siatka metalowa wykonana z pręta stalowego o średnicy minimum 5mm. Tak podać 10. W narożnikach leża od strony wezgłowia oraz nóg tuleje do mocowania wieszaka kroplówki. Tak podać 11. Regulacja kąta leża bezstopniowo, za pomocą sprężyny gazowej: segment oparcia pleców w zakresie: (± 20), segment oparcia uda w zakresie: 0-40 (±2 ). Tak podać 12. Regulacja segmentu oparcia pleców oraz uda wykonywana za pomocą jednej dźwigni umieszczonej pod ramą leża, w miejscu łatwego dostępu dla leżącego pacjenta. TAK 13. Regulacja segmentu podudzia ręczna, wspomagana mechanizmem zapadkowym tak 14. Hydrauliczna regulacja wysokości w zakresie: mm (± 30 mm) - dokonywana za pomocą nożnej pompy hydraulicznej. Tak podać 15. Przechyły wzdłużne uzyskiwane za pomocą sprężyny gazowej z blokadą. Dźwignia zwalniająca umieszczona pod ramą leża od strony nóg, uniemożliwiając dostęp dla leżącego pacjenta, w zakresie: Kąt przechyłu Trendelenburga: 0-14 (± 2 ), Kąt przechyłu anty-trendelenburga: 0-15 (± 2 ). Tak podać 16. Łóżko wyposażone w półkę do odkładania pościeli, półka wysuwana za pomocą mechanizmu teleskopowego, nie wystająca poza obrys ramy łóżka. Tak 18. Podstawa łóżka jezdna, wyposażona w 4 koła o średnicy min. 125 mm, zaopatrzone w centralną blokadę kół oraz blokadę kierunkową. Koła umieszczone w tworzywowej obudowie. Tak podać 19. Łóżko wyposażone w tworzywową osłonę podwozia tak 20. Łóżko przystosowane do zamontowania barierek bocznych, ramy wyciągowej, uchwytów na basen oraz kaczkę. Tak 22. Bezpieczne obciążenie min. 200 kg Tak podać 23. Elementy wyposażenia łóżka: Materac dopasowany do ramy leża z pianki poliuretanowej w pokrowcu paroprzepuszczalnym, nieprzenikliwy dla cieczy. Materac z możliwością wymiany pokrowca, pokrowiec z zamkiem błyskawicznym obszyty w literę L z okapnikiem, grubość minimum 10 cm, odporny na dezynfekcję. Pokrowiec materaca lub tkanina z której jest wykonany winien posiadać Opinię laboratoryjną potwierdzająca właściwości nieprzepuszczalności drobnoustrojów wydaną przez uprawniony do tego podmiot - 20 szt. 4/22

5 5/22 Barierki boczne ciągłe (na całej długości łóżka) składane, mocowane po bokach do szczytów łóżka za pomocą specjalnych uchwytów z możliwością odejmowania bez użycia narzędzi, poprzeczki barierek wykonane z aluminium. Mechanizm zwalniający barierkę z funkcją świadomego użycia (zabezpieczający przed niepożądanym opuszczeniem barierki). Barierki spełniające najnowszą normę bezpieczeństwa EN szt. Wieszak kroplówki lakierowany proszkowo -28 szt. Wysięgnik z uchwytem do ręki lakierowany proszkowo - 18 szt. Możliwość przedłużenia leża o 20 cm 3 szt. łóżek Ramka do kart gorączkowych metalowa lakierowana proszkowo z zabezpieczeniem przed wypadnięciem kart z trzech stron (format karty A4 poziomo) - 20szt. TAK 24. Możliwość wyboru kolorów wypełnień szczytów min. 10 kolorów oraz kolorów ramy łóżka min. 2 kolory w tym szary. Tak podać 25. Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE, WPIS do Rejestru Wyrobów Medycznych, Certyfikat ISO 9001:2000 lub równoważny potwierdzający zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnie z wymaganiami, Certyfikat ISO 13485:2003 potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych. Tak 26. Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat Tak 27. Czas reakcji serwisu max. 72 godz. Tak Treść oświadczenia wykonawcy: Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia). Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 2. Przedmiot zamówienia: Łóżko szpitalne - sale pooperacyjne - sztuk 14 - w tym 10 sztuk o n/w parametrach Lp. Opis parametrów wymaganych Parametr wymagany Parametr oferowany Wymagania ogólne 1. Nazwa oferowanego urządzenia: Producent: Typ: Rok produkcji: 2015 tak podać 2. Metalowa konstrukcja łóżka lakierowana proszkowo. Podstawa łóżka pozbawiona kabli oraz układów sterujących funkcjami łóżka, łatwa w utrzymaniu czystości. Tak 3. Podstawa łóżka pantograf podpierająca leże w minimum 8 punktach, gwarantująca stabilność leża (nie dopuszcza się łózek opartych na dwóch i trzech kolumnach). Tak podać 4. Wolna przestrzeń pomiędzy podłożem, a całym podwoziem wynosząca nie mniej niż 140 mm umożliwiająca łatwy przejazd przez progi oraz wjazd do dźwigów osobowych. Tak podać 5. Wymiary zewnętrzne łóżka: Długość całkowita: 2150 mm, (± 30 mm) Szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami wynosi max 990 mm (wymiar leża 870x2000) Tak podać 6. Leże łóżka czterosegmentowe z czego min. 3 segmenty ruchome Tak podać 5/22

6 6/22 7. Zasilanie elektryczne 220/230 V tak 8. Rama leża wyposażona w gniazdo wyrównania potencjału. Łóżko przebadane pod kątem bezpieczeństwa elektrycznego wg normy PN EN dołączyć protokół z badań przy dostawie produktu. Tak 9. Elektryczne regulacje: segment oparcia pleców 0-75 (± 5 ) z optycznym wskaźnikiem kąta przechyłu, segment uda 0-50 (± 5 ), kąt przechyłu Trendlelenburga 0-20 (± 2 ), kąt przechyłu anty-trendlenburga 0-20 (± 2 ), regulacja segmentu podudzia ręczna mechanizmem zapadkowym. Tak podać 10. Elektryczna regulacja wysokości w zakresie: 350 do 840 mm (± 30 mm) tak podać 11. Czas zmiany wysokości leża z pozycji minimalnej do maksymalnej max. 27 sekund. Tak podać 12. Łóżko sterowane przewodowym pilotem z możliwością blokady funkcji przez personel medyczny. Dodatkowo pilot wyposażony w sygnalizację dźwiękową aktywowaną każdorazowo przy zmianie pozycji leża oraz optycznym wskaźnikiem podłączenia do sieci oraz ładowania akumulatora. TAK 13. Łóżko wyposażone w panel sterujący chowany pod leżem w półce do odkładania pościeli. Panel wyposażony w podwójne zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem funkcji elektrycznych z możliwością blokady poszczególnych funkcji pilota. Panel sterujący wyposażony w funkcję regulacji segmentu oparcia pleców, uda, wysokości leża, pozycji wzdłużnych oraz uzyskiwanych za pomocą jednego przycisku funkcji anty-szokowej, egzaminacyjnej, CPR, krzesła kardiologicznego. Tak 14. Segment oparcia pleców z możliwością mechanicznego szybkiego poziomowania (CPR) dźwignia umieszczona pod leżem, oznaczona kolorem czerwonym. Autokontur segmentu oparcia pleców. Autoregresja segmentu oparcia pleców zapobiegająca przed zsuwaniem pacjenta. Tak 15 Akumulator wbudowany w układ elektryczny łóżka podtrzymujący sterowanie łóżka przy braku zasilania sieciowego, sygnał dźwiękowy sygnalizujący wyczerpanie akumulatora. Tak 16 Łóżko z możliwością przedłużenia leża o 200 mm tak podać 17 Szczyty łóżka o kształcie prostokąta zamkniętego z wyraźnie zaokrąglonymi krawędziami, wykonane z profilu stalowego, spłaszczonego ze stali węglowej, lakierowane proszkowo łatwo odejmowane, wypełnione wysokiej, jakości płytą HPL (o grubości min. 8 mm), odporną na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. Górna część szczytu wyposażona w metalowy uchwyt ułatwiający transport stanowiący co najmniej 70 % długości szczytu. Tak podać 18 Łóżko wyposażone w cztery opuszczane i składane na ramę leża niezależnie aluminiowe barierki boczne, nie powiększające gabarytów lóżka, zabezpieczające pacjenta na całej długości. Każda barierka umożliwia wykorzystanie jako słupek ułatwiający wstawanie lub siadanie. Tworzywo umieszczone na barierkach pełni funkcję listwy odbojowej. Barierki w części środkowej wyposażone w tunel na przewód odprowadzający płyny fizjologiczne. Spełniające normę bezpieczeństwa EN tak 19 Wysuwana półka do odkładania pościeli, nie wystająca poza obrys ramy łóżka tak 20 Możliwość zamontowania po dwóch stronach łóżka uchwytów na worki urologiczne. tak 21 W narożnikach leża 4 krążki odbojowe chroniące ściany i łóżko podczas przemieszczania łóżka. tak 22 Łóżko wyposażone w elastyczne tworzywowe uchwyty materaca przy min. dwóch segmentach leża, dostosowujące się do szerokości materaca, zapobiegające powstawaniu urazów kończyn. Uchwyty tworzywowe wyposażone w kątomierze po dwóch stronach przy segmencie wezgłowia. Tak 23 Podstawa łóżka jezdna wyposażona w antystatyczne koła o średnicy min. 150 mm, z centralną blokadą kół oraz blokadą kierunkową. tak podać 6/22

7 7/22 24 Bezpieczne obciążenie min. 250 kg tak podać 25 Możliwość montażu ramy wyciągowej, wysięgnika z uchwytem do ręki i wieszaka kroplówki (możliwość zamontowania wieszaka w czterech narożnikach leża) tak 26 Możliwość wyboru kolorów wypełnień szczytów min. 10 kolorów oraz kolorów ramy łóżka min. 2 kolory w tym kolor szary. Tak podać 27 Elementy wyposażenia łóżek: Materac dopasowany do ramy leża z pianki poliuretanowej w pokrowcu paroprzepuszczalnym, nieprzenikliwy dla cieczy. Materac z możliwością wymiany pokrowca, pokrowiec z zamkiem błyskawicznym obszyty w literę L z okapnikiem, grubość minimum 10 cm, odporny na dezynfekcję. Pokrowiec materaca lub tkanina z której jest wykonany winien posiadać Opinię laboratoryjną potwierdzająca właściwości nieprzepuszczalności drobnoustrojów wydaną przez uprawniony do tego podmiot 10 szt. Wieszak kroplówki lakierowany proszkowo - 10 szt. Wysięgnik z uchwytem do ręki lakierowany proszkowo - 10 szt. Ramka do kart gorączkowych metalowa lakierowana proszkowo z zabezpieczeniem przed wypadnięciem kart z trzech stron (format karty A4 poziomo) - 10 szt. TAK 28 Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE, WPIS do Rejestru Wyrobów Medycznych, Certyfikat ISO 9001:2000 lub równoważny potwierdzający zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnie z wymaganiami, Certyfikat ISO 13485:2003 potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych. TAK 29 Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat tak podać 30 Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat tak podać 31 Czas reakcji serwisu max. 72 godz. Tak Treść oświadczenia wykonawcy: 1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry. 2. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia). Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy oraz 4 sztuk łóżek o n/w parametrach Lp. Opis parametrów granicznych Warunek Tak lub nie Dokładny opis 1 Konstrukcja łóżka wykonane z profili stalowych, pokryte lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, promieniowanie UV. Leże oparte na systemie pantografowym. Podwozie leża osłonięte tworzywową osłoną z materiału typu ABS. Pod leżem wysuwana półka do odkładania pościeli. 2 Wymiary zewnętrzne: długość 215 cm,+/- 3 cm szerokość 100 cm,+/- 5 cm Łóżko winno posiadać możliwość przedłużenia długości leża o ok. 20 cm. Pod leżem półka na pościel. 3 Ochrona przed uderzeniami-4 krążki dwuosiowe w narożnikach ramy leża 7/22

8 8/22 4 Szyny nierdzewne mocowane po bokach, wzdłuż ramy leża umożliwiające zamocowanie wyposażenia dodatkowego na długości ¾ łóżka. Haczyki na worki urologiczne. 5 Chromowane lub nierdzewne ramy szczytów głowy i nóg odejmowane z leża. Szczyt głowy uchylny przydatny przy dokonywaniu zdjęć RTG.. Szczyt od strony głowy zabezpieczony przed niepożądanym wypadnięciem. 6 Leże: leże czterosegmentowe wypełnione odejmowanymi panelami z ABS segment oparcia pleców wypełniony płytą tworzywową przezierną dla RTG 7 Elektryczna regulacja wysokości w zakresie od 43-80, +/- 3 cm 8 Elektryczne regulacje: segmentu oparcia pleców /- 3 segmentu uda - 80 (pozycja ortopedyczna) +/- 3 poz. Trendelenburga -20 +/- 3 poz. Anty-Trendelenburga /- 3 przechyły boczne leża ok. 25 +/- 3 9 Segment oparcia pleców z autoregreją 10 Regulacja elektryczna funkcji autokontur sterowana przy pomocy przycisku na pilocie przewodowym 11 Mechaniczna funkcja CPR segmentów oparcia pleców, segmentu uda oraz pozycji przechyłów bocznych. 12 Akumulator wbudowany w układ elektryczny łóżka 13 Sterowanie elektryczne przy pomocy: 3. Pilot przewodowy: czytelny i wygodny w obsłudze dla pacjenta 4. Panel centralny: czytelny wygodny w obsłudze, wyposażony w selektywną blokadę funkcji łóżka dla personelu medycznego. Zabezpieczenie przed nieświadomym użyciem funkcji. Dostępne funkcje z panelu centralnego: 5. Elektryczny CPR 6. Pozycja szokowa 7. Pozycja kardiologiczna 8. Pozycja egzaminacyjna 9. Stan podłączenia łózka do prądu 10. Informacja diodowa o zablokowanej funkcji leża 14 Segment oparcia pleców przystosowane do reanimacji, wykonywania zdjęć RTG z szyną na kasetę RTG, współpracy z ramieniem C 15 Zasilanie elektryczne V/50Hz 16 Obciążenie robocze min 250 kg 17 Łóżko oraz wszystkie elementy wyposażenia dodatkowego przystosowane do mycia automatycznego w komorze myjącej. 18 Barierki boczne składane, cztery niezależne stanowiące ochronę na całej długości leża, spełniające normę EN Odbojniki na barierkach bocznych. Wysokość barierek min. 42 cm antystatyczne podwójne koła jezdne, średnica 15 mm, z blokadą centralną i kierunkową 20 Wyposażenie dodatkowe: materac z piankowy pokryty tkaniną zmywalną przepuszczającą powietrze nieprzepuszczającą cieczy, przystosowany do prania i dezynfekcji 4 szt. barierki boczne 8/22

9 9/22 Wysięgnik z tworzywowym uchwytem ręki 4 szt. Wieszak kroplówki 4 szt. Uchwyt na woreczki na mocz 4 szt. 2 łóżka z wagą zintegrowaną z łóżkiem. W narożnikach leża od strony wezgłowia i strony nóg tuleje do mocowania wieszaka kroplówki oraz wysięgnika z uchwytem do ręki z możliwością zabezpieczenia przed wypadnięciem mechanizmem śrubowym (bez użycia narzędzi). 21 Certyfikat potwierdzający posiadanie znak CE 22 Szkolenie obsługi, szkolenie personelu technicznego 23 Czas reakcji serwisu 24 Kolory: minimum 8 kolorów. Nazwa i typ produktu Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo odrzucenia oferty. Treść oświadczenia Wykonawcy: Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia) Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 3. Przedmiot zamówienia: Wózek do transportu chorych 2 sztuki Lp. Opis parametrów wymaganych Parametr wymagany Parametr oferowany Wymagania ogólne 1. Szerokość całkowita 710 mm (+/- 20 mm) tak podać 2. Długość całkowita 1950 mm (+/- 20 mm) tak podać 3. Wysokość regulowana ręcznie za pomocą mechanizmu śrubowego w zakresie mm (+/- 20 mm) tak podać 4. Konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV tak 5. Leże dwusegmentowe wypełnione płytą tworzywową przezierną dla promieni RTG tak 6. Pod leżem prowadnica na kasetę RTG umożliwiająca jej przesunięcie w celu wykonania zdjęcia na całej długości leża. Tak 7. Ruchomy segment oparcia pleców za pomocą mechanizmu zapadkowego w zakresie /- 5 tak podać 8 Cztery odbojniki w ramie leża tak 9. Wózek wyposażony w: chromowane barierki boczne, składane, wieszak kroplówki, materac wyposażony w uchwyty umożliwiające przeniesienie pacjenta, tak 10 Możliwość wyboru koloru obić tapicerowanych tak podać 11 Cztery koła jezdne, w tym min. 2 z blokadą tak 12 Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE tak 9/22

10 10/22 13 Szkolenie obsługi, szkolenie personelu technicznego przy odbiorze technicznym produktów tak 14 Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat tak 15 Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres min. 10 lat tak 16 Czas reakcji serwisu 24 godz. tak Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty. Treść oświadczenia wykonawcy: Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia) Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 4. Przedmiot zamówienia: Wózek do transportu pacjenta 1 sztuk Lp. Opis parametrów wymaganych Parametr wymagany Parametr oferowany Wymagania ogólne 1. Nazwa oferowanego urządzenia: Producent: Typ: Rok produkcji: 2015 tak podać 2. Konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV tak 3. Szerokość całkowita: 750 mm (± 20 mm) Długość całkowita: 2050 mm (± 20 mm) tak podać 4. Wysokość regulowana ręcznie za pomocą pompy hydraulicznej w zakresie mm (± 20 mm), regulacja odbywa się za pomocą 2 pedałów umieszczonych z boku wózka. Tak podać 5. Pozycja Trendelenburga uzyskiwana za pomocą sprężyny gazowej w zakresie: (± 20) regulacja płynna tak podać 6. Pozycja anty-trendelenburga uzyskiwana za pomocą sprężyny gazowej w zakresie: (± 20) regulacja płynna tak podać 7. Leże dwusegmentowe wypełnione płytą tworzywową przezierną dla promieni RTG tak 8. Pod leżem prowadnica na kasetę RTG umożliwiająca jej przesunięcie w celu wykonania zdjęcia na całej długości leża. Tak 9. Ruchomy segment oparcia pleców za sprężyny gazowej w zakresie: 0-70 (± 5 ) regulacja płynna tak podać 10. Wózek wyposażony w barierki boczne chromowane, zabezpieczające pacjenta, składane wzdłuż ramy leża za pomocą jednego przycisku, zabezpieczające pacjenta na min. 60 % długości leża. Tak 11. Każdy narożnik wózka wyposażony w dwuosiowe krążki odbojowe zabezpieczające ściany i wózek podczas przetaczania i zmiany wysokości tak 12. Wyposażenie wózka: materac wyposażony w uchwyty umożliwiające przeniesienie pacjenta 1 szt. wieszak kroplówki 1 szt. Tak 10/22

11 11/ Cztery koła jezdne o średnicy 150 mm, z centralną blokadą, jedno z blokadą kierunkową. Podstawa wózka wyposażona w kosz na podręczne rzeczy pacjenta. Tak 14. Możliwość wyboru koloru obić tapicerowanych z min. 10 kolorów oraz ramy wózka w tym kolor szary. Tak podać 15. Potwierdzone stosownym dokumentem przez niezależną jednostkę badawczą obciążenie robocze wózka wynoszące min. 250 kg. Tak podać 16. Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE, WPIS do Rejestru Wyrobów Medycznych, Certyfikat ISO 9001:2000 lub równoważny potwierdzający zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnie z wymaganiami, Certyfikat ISO 13485:2003 potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych. Tak 17. Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat tak 18. Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat tak 19. Czas reakcji serwisu max. 72 godz. Tak Treść oświadczenia wykonawcy: Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia). Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 5. Przedmiot zamówienia: Stół zabiegowy chirurgiczny - 1 sztuk Lp. Opis parametrów wymaganych Parametr wymagany Parametr oferowany Wymagania ogólne 1. Nazwa oferowanego urządzenia: Producent: Typ: tak 2. Konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV oparta na 4 kołach 150 mm z centralną blokadą i kierunkową blokadą kół. Tak 3. Szerokość całkowita 670 mm (+/- 20 mm) tak podać 4. Długość całkowita mm (+/- 20 mm) tak podać 5. Wysokość leża regulowana hydraulicznie przy pomocy dźwigni nożnej w zakresie od 810 mm do 1110 mm (+/- 50 mm) tak podać 6. Kąt przechyłu Trendelenburga: 150 (+/- 30) tak podać 7. Kąt przechyłu anty - Trendelenburga: 130 (+/- 30) tak podać 8. Pozycja Trendelenburga i anty-trendelenburga wspomagana sprężyną gazową tak 9. Bezstopniowa regulacja oparcia pleców dokonywana mechanizmem dociskowym: (+/- 50) tak podać 10. Regulacja segmentu siedziska (+/- 50) tak podać 11. Leże 4 segmentowe tak 12. Segmenty leża tapicerowane bezszwowo tak 13. Możliwość uzyskania pozycji fotelowej tak 11/22

12 12/ Z boku stołu nierdzewne szyny do mocowania wyposażenia dodatkowego tak 15. Wysuwana miska wykonana ze stali nierdzewnej tak 16. Uchwyt wyposażony w: prześcieradło jednorazowego użytku Podpórkę ręki 1 szt. Wieszak kroplówki komplet zacisków tak 17. Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat tak 18. Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat tak 19. Czas reakcji serwisu 24 godz. Tak 20. Możliwość wyboru kolorów powłok tapicerowanych tak Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty. Treść oświadczenia wykonawcy: Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia). Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 6. Przedmiot zamówienia: Wózek do przewożenia materiałów do sterylizacji szt. 1 Lp. Parametry wymagane Tak/nie parametry oferowane 1. Model/Typ podać 2. Kraj pochodzenia podać 3. Wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej gat. AISI 304 (PN 0H18N9) tak 4. Konstrukcja nośna ścian dwuwarstwowa z profilowanej blachy z wewnętrznymi elementami wzmacniającymi oraz izolującymi akustycznie tak 5. Wszystkie krawędzie wózka zaokrąglone, bezpieczne tak 6. Wymiary całkowite (szer. x gł. x wys.) 700 x 600 x 890 mm (+/-20mm) tak / podać 7. Wózek wyposażony w szafkę 2-drzwiową tak 8. Fronty drzwi wyposażone w uszczelkę z możliwością jej wymiany w przypadku zużycia lub uszkodzenia tak 9. Wewnątrz szafki 2 przestawne półki tak 10. Zamek patentowy jednopunktowy tak 11. Niebrudzące kółka śr. 125mm z odbojnikami (dwa kółka z blokadą) tak 12. Uchwyty U-kształtne ze stali nierdzewnej polerowanej tak 13. Uchwyt do prowadzenia wzdłuż krótszej krawędzi wózka tak 14. Atest higieniczny na meble wykonane ze stali kwasoodpornej oraz materiały informacyjne z parametrami technicznymi. tak / załączyć Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W 12/22

13 13/22 przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty. Treść oświadczenia wykonawcy: Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia). Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 7. Przedmiot zamówienia: Łóżko porodowe szt. 1 Lp. Parametry wymagane Tak/nie parametry oferowane 1 Model/Typ podać 2 Kraj pochodzenia podać 3 Całkowita długość łóżka mm (+/- 5 mm) tak 4 Całkowita szerokość łóżka mm (+/- 5 mm) tak 5 Elektryczna regulacja wysokości w zakresie od 550 mm 800 mm (+/- 10 mm) tak 6 Elektryczna regulacja oparcia pleców w zakresie 0-70 (+/- 2 ) tak 7 Elektryczna regulacja funkcji Trendelenburga i anty - Trendelenburga w zakresie min. 12 tak 8 Funkcje elektryczne wybierane za pomocą pilota przewodowego tak 9 Dodatkowe zasilanie bateryjne z akumulatora 24V min. 1,2 Ah tak podać 10 Funkcja CPR w segmencie oparcia pleców TAK 11 Materace zdejmowalne dla każdego elementu leża nieprzemakalne i nadające się do dezynfekcji. Do wyboru kolor niebieski, granatowy, zielony, seledynowy, różowy lub beżowy tak 12 Materacyk dla noworodka w dolnej części łóżka Do wyboru kolor niebieski, granatowy, zielony, seledynowy, różowy lub beżowy tak 13 4 podwójne koła o średnicy 150 mm, w tym jedno kierunkowe tak 14 Centralna blokada kół. Pedał blokady po obu stronach łóżka tak 15 Maksymalne, dopuszczalne obciążenie 180 kg tak 16 Odejmowane szczyty wykonane z tworzywa ABS tak 17 Poręcze boczne wykonane z tworzywa ABS, składane wzdłuż ramy leża tak 18 Leże wyposażone w listwy boczne na wyposażenie tak 19 Rama łóżka wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym. Osłona tworzywowa na podstawie łóżka tak 20 Wyposażenie: podkolanniki, podpórki rąk, podpórki stóp, wieszak kroplówki, uchwyt do pozycji kucznej, miska ze stali nierdzewnej. Tak 21 Autoryzowany serwis na terenie kraju tak 22 Dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim (przy dostawie) tak 23 Certyfikaty oraz materiały informacyjne z parametrami technicznymi. Tak/ załączyć Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty. 13/22

14 14/22 Treść oświadczenia wykonawcy: Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia) Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 8. Przedmiot zamówienia: Stolik zabiegowy anestezjologiczny szt. 3 Lp. Parametry wymagane Tak/nie parametry oferowane 1 Model/Typ podać 2 Kraj pochodzenia podać 3 Wielofunkcyjny wózek o monolitycznej budowie tak 4 Wózek wykonany w całości z pigmentowanego polietylenu tak 5 Wózek odporny na promienie UV, zarysowania i obicia tak 6 Wózek nadający się w całości do myć i dezynfekować oraz recyklingu tak 7 Wózek posiadający zaokrąglone krawędzie łatwe w czyszczeniu tak 8 Podstawa wózka zaopatrzona w odboje oraz 4 kółka o średnicy 125 mm w tym dwa z nich z hamulcami tak / podać 9 Korpus wózka powinien posiadać zintegrowany ergonomiczny uchwyt do pchania tak 10 Wymiary wózka: szer.910 x gł.610 x wys.1000 mm (+/- 10 mm) tak / podać 11 Blat wózka powinien stanowić monolit z jego korpusem o wym. 700 x 450 mm (+/-50 mm). Blat powinien być łatwy w czyszczeniu i dezynfekcji zaopatrzony w podwyższone krawędzie zatrzymujące płyn z 3 stronach tak / podać 12 Korpusu wózka na krótszym boku powinien posiadać wbudowaną półkę, wysuwaną z pod blatu wózka o wymiary: 350 x 350 cm (+/- 10 mm) tak / podać 13 Wózek wyposażony w: 5 szuflad zamykanych zamkiem centralnym, w tym: 3 szuflady o wysokości frontu 100 mm i wym. wew. 625 x 375 x 70 mm, 2 szuflady o wysokości frontu 150 mm i wym. wew. 625 x 375 x 120 mm tak / podać 14 Szuflady muszą posiadać możliwość dowolnego ich ułożenia względem korpusu wózka tak 15 Wózek powinien również posiadać możliwość zastosowania szuflad o wysokości frontu 200 i 300 mm oraz wkładów na leki posiadających 8 lub 12 wysuwnych szufladek z wewnętrznym podziałem i opisem tak / podać 16 W tylnej części wózek powinien posiadać możliwość zamocowania: pojemnika na cewniki, butli z tlenem o średnicy min. 110 mm, deski do masażu serca tak / podać 17 Konstrukcja wózka powinna zapewniać możliwość swobodnego jego rozbudowy i montażu różnorakich akcesoriów uzupełniających takich jak: bocznych i tylnych szyn na akcesoria, nadstawek w różnych konfiguracjach z uchylnymi pojemnikami, koszy na odpady, wieszak kroplówki, półki pod monitor/defibrylator/ respirator, półki na ssak o wym. 340 x 180 mm, przegródek do szuflad, uchylnych pojemników na dokumenty, uchwytu z pojemnikiem na zużyte igły, uchwytu na opakowanie rękawiczek jednorazowych, itp. tak 18 Zamawiający powinien posiadać możliwość wyboru kolorystyki elementów wózka: korpus wózka min. 5 kolorów do wyboru 14/22

15 15/22 szuflady wózka min. 7 kolorów do wyboru odboje wózka min. 2 kolory do wyboru tak 19 Deklaracja Zgodności oraz Wpis lub Zgłoszenie do Wyrobów Medycznych oraz materiały informacyjne z parametrami technicznymi. Tak / załączyć Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty. Treść oświadczenia wykonawcy: Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia) Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 9. Przedmiot zamówienia: Lampa operacyjna szt. 1 LP. Parametry wymagane tak/nie parametry oferowane Lampa operacyjna 1 szt. 1. Model/Typ podać 2. Kraj pochodzenia podać 3. Lampa operacyjna dwugłowicowa mocowana do stropu: zestaw złożony z elementów do montażu stropowego, ramion nośnych i uchylnych, głowic, zasilaczy. Zestaw montażowy pozwalający na dołączenie w przyszłości dodatkowego ramienia pod monitor montowanego współosiowo tak 4. Lampa przeznaczona do oświetlenia pola operacyjnego: płytkiego, głębokiego, rozległego. Tak 5. Ramiona obrotowe (wszystkich głowic) zawieszone na jednej, wspólnej osi głównej. Nie dopuszcza się zawieszania jednej z czasz na osobnej osi jako tandem z osią pozostałych czasz. Tak 6. Diody o kolorystyce zapewniającej światło białe w polu operacyjnym, dopuszcza się zastosowanie diod w co najmniej 3 barwach lub jednobarwne. Tak 7. Lampa przystosowana do montażu i współpracy z nawiewem laminarnym (dzielona czasza). Tak 8. Wysokie natężenie światła na polu operacyjnym. Maksymalne sumaryczne natężenie światła wszystkich głowic (przy jasności 100 %, w odległości 1m) lx. Należy zaoferować 2 lub 3 głowice dla zapewnienia spełnienia wymogu. Tak 9. Konstrukcja pozwalająca na łatwe przemieszczanie i precyzyjne ustawianie w żądanym położeniu. Czasza dzielona. Segmenty matrycy zlokalizowane względem siebie współosiowo (2 segmenty główna i satelita) lub na planie wieloboku (min 3 segmenty w czaszy głównej i 3 segmenty w czaszy satelitarnej). Czasza wykonana z malowanego proszkowo aluminium. Tak 10. Matryca w czaszy głównej (bez względu na sposób jej podziału) musi zawierać sumarycznie co najmniej 110 widocznych i pracujących punktów oświetleniowych. Czasza satelitarna (bez względu na sposób jej podziału) musi zawierać sumarycznie co najmniej 110 widocznych i pracujących punktów oświetleniowych. Za punkt oświetleniowy uznaje się diodę LED ze zwierciadłem lub kompletny segment z soczewką. Jeżeli segment zawiera więcej niż jedną diodę, a jest widoczny w czaszy lampy jako jeden punkt liczy się jako jeden. Tak 11. Wielkość plamy świetlnej każdej czaszy (głównej i satelitarnej) stała 26 cm lub regulowana elektromechanicznie poprzez sterylizowalny uchwyt w osi geometrycznej czaszy zawierająca się w przedziale cm. Tak 12. Temperatura barwowa stała 3800 K lub regulowana w przedziale do K. Tak 15/22

16 16/22 II.1.6) 13. Możliwość regulowania wartości natężenia oświetlenia w zakresie co najmniej %. Tak 14. Łatwość mycia i czyszczenia. Tak 15. Regulacja parametrów światła z panelu na czaszy ze sterylizowalną nakładką lub z panelu przy czaszy z hermetyczną klawiaturą foliową. Nie dopuszcza się paneli dotykowych ze względu na trudności w utrzymaniu higieny. Tak 16. Kształt obudowy lamp minimalizuje zakłócenia nawiewu laminarnego na sali operacyjnej odstęp pomiędzy częściami czaszy musi być widoczny gołym okiem, łatwy do czyszczenia. Tak 17. Stała temperatura barwowa i wskaźnik rozpoznawania barw podczas regulacji natężenia światła. Tak 18. Współczynnik rozpoznawania barw głowicy głównej i satelitarnej Ra 98 % tak 19. Żywotność matrycy LED h tak 20. Centralny, sterylizowalny uchwyt do regulacji średnicy pola roboczego i pozycjonowania każdej głowicy, umieszczony w osi głównej głowicy. Tak 21. Co najmniej jeden niesterylny uchwyt przy ramieniu czaszy głównej przeznaczony do pozycjonowania lampy przez personel pomocniczy. Nie dopuszcza się uchwytów wykonanych z tworzywa sztucznego oraz żadnych innych elementów na obrzeżach czaszy lampy wykonanych z tworzyw sztucznych. Tak 22. Wzrost temperatury w okolicy głowy chirurga <1 C tak 23. L1+L2 dla głowicy głównej 140cm oraz satelitarnej 140cm tak 24. Dla czaszy głównej: pozostała jasność, gdy wiązka jest zasłonięta 1 przysłoną min72 % tak 25. Dla czaszy głównej: pozostała jasność, gdy wiązka jest zasłonięta 2 przysłonami 51 % tak 26. Dla czaszy głównej: pozostała jasność w standaryzowanej wiązce (tuba) 90 % tak 27. Dla czaszy głównej: pozostała jasność w standaryzowanej wiązce (tuba) przy 1 przysłonie 62 % tak 28. Pozostała jasność w standaryzowanej wiązce przy 2 przysłonach 45 % tak 29. Zasilanie 230 V, 50/60 Hz. Całkowity pobór mocy elektrycznej nie więcej niż 245 W tak 30. Automatyczne przełączanie na zasilanie awaryjne. Tak 31. Czasza główna lub satelitarna przygotowana pod montaż kamery HD w centralnym geometrycznym środku czaszy lampy tak 32. Autoryzowany serwis na terenie kraju możliwość niezwłocznego kontaktu z serwisem, w przypadku awarii tak 33. Dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej (przy dostawie) tak 34. Certyfikaty oraz materiały informacyjne z parametrami technicznymi. Tak/ załączyć Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty. Treść oświadczenia wykonawcy: Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia) Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 16/22

17 17/22 II.1.7) II.1.8) II.1.9) II.2) II.2.1) II.2.2) II.2.3) II.3) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie Części To zamówienie podzielone jest na części: nie Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie Wielkość lub zakres zamówienia Całkowita wielkość lub zakres: Dostawa, montaż i przekazanie do użytku sprzętu medycznego. Informacje o opcjach Opcje: nie Informacje o wznowieniach Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie Czas trwania zamówienia lub termin realizacji Rozpoczęcie Zakończenie Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1) Warunki dotyczące zamówienia III.1.1) III.1.2) III.1.3) III.1.4) III.2) III.2.1) Wymagane wadia i gwarancje: PLN ( słownie: osiemnaście tysięcy sto dwadzieścia złotych ). Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących: Termin płatności 30 dni. Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie: Wykonawcy obiegający sie wspólnie o zamówienie muszą spełniać warunki określone w art. 23 prawo zamówień publicznych. Inne szczególne warunki Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie Warunki udziału Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2) posiadania wiedzy i doświadczenia, tj.: a) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedną dostawę sprzętu medycznego o wartości nie mniejszej niż PLN, oraz załączy dowody czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 17/22

18 18/22 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj.: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości PLN. (Informacja banku mówiąca tylko o obrotach na rachunku Wykonawcy nie spełnia warunku udziału w postępowaniu) 5) nie podlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-11 oraz art. 24 ust. 2 pkt 1-5 prawo zamówień publicznych, 6) przedłożą na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oświadczenia i dokumenty wyszczególnione w części III i części IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia 2. Wykonawca załącza do oferty oświadczenie, że spełnia warunki określone w art. 22 ust.1 pkt 1-4 prawo zamówień publicznych W celu wykazania się, że Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 prawo zamówień publicznych załącza do oferty następujące dokumenty: a) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; b) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych załączą do oferty następujące dokumenty: a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert c) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; d) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; f) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; g) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 18/22

19 19/22 III.2.2) odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; h) Wykonawca załączy do oferty listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp albo informacje o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. Dokumenty podmiotów zagranicznych 1. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5 8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5 8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów: 1) o których mowa w 3 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z (Dz.U. poz. 231): a) pkt 2 4 i 6 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, b) pkt. 5 i 7 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 8, 10 i 11 ustawy; 2. Dokumenty, o których mowa w 4 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z (Dz.U. poz. 231) pkt. 1 lit. a tiret pierwsze i trzecie, lit. b oraz pkt. 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument, o którym mowa w 4 ust. 1 pkt. 1 lit. a tiret drugie, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 4. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 4 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z (Dz.U. poz. 231), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Zdolność ekonomiczna i finansowa Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych 19/22

20 20/22 III.2.3) III.2.4) III.3) III.3.1) III.3.2) lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Kwalifikacje techniczne Informacje o zamówieniach zastrzeżonych Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi Informacje dotyczące określonego zawodu Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi Sekcja IV: Procedura IV.1) Rodzaj procedury IV.1.1) IV.1.2) IV.1.3) IV.2) IV.2.1) IV.2.2) IV.3) IV.3.1) IV.3.2) IV.3.3) IV.3.4) IV.3.5) IV.3.6) IV.3.7) IV.3.8) Rodzaj procedury Otwarta Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu Kryteria udzielenia zamówienia Kryteria udzielenia zamówienia Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej 1. Cena. Waga Okres gwarancji. Waga 5 Informacje na temat aukcji elektronicznej Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie Informacje administracyjne Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: DTZ Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia nie Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego Dokumenty odpłatne: nie Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu :30 Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu polski. Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert) Warunki otwarcia ofert Data: :00 Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej 20/22