PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA"

Transkrypt

1 III ROK PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2010/

2 SPIS TREŚCI 1. WŁADZE UCZELNI.3 2. HISTORIA UCZELNI WŁADZE WYDZIAŁU MEDYCZNEGO DZIEKANAT WYDZIAŁU MEDYCZNEGO 5 5. STRUKTURA WYDZIAŁU MEDYCZNEGO WŁADZE INSTYTUTU PIELĘGNIARSTWA I NAUK O ZDROWIU SEKRETARIAT INSTYTUTU PIELĘGNIARSTWA I NAUK O ZDROWIU STRUKTURA INSTYTUTU PIELĘGNIARSTWA I NAUK O ZDROWIU JEDNOSTKI DYDAKTYCZNE ZAJĘCIA PRAKTYCZNE I PRAKTYKI ZAWODOWE PLAN ZAJĘĆ STUDENCKICH W ROKU AKADEMICKIM 2009/ SZCZEGÓŁOWY PLAN NAUCZANIA RAMOWY PROGRAM NAUCZANIA WZÓR WPISU DO INDEKSU I KARTY ZALICZEŃ

3 1. WŁADZE UCZELNI Rektor Prorektorzy Prof. dr hab. Stanisław ULIASZ Prof. dr hab. Aleksander BOBKO Dr hab. prof. UR Elżbieta DYNIA Dr hab. inż. prof. UR Czesław PUCHALSKI Adres Uniwersytet Rzeszowski Aleja Rejtana 16c Rzeszów tel tel./fax: e mail: NIP: REGON: HISTORIA UCZELNI Na podstawie materiałów dostarczonych przez Dział Informacji i Promocji przygotował Zbigniew Szostek (wybór z modyfikacjami). Uniwersytet Rzeszowski rozpoczął swoją działalność we wrześniu 2001 r. na mocy ustawy uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 7 czerwca 2001 r. i podpisanej przez Prezydenta RP 4 lipca. Uczelnia powstała z połączenia: istniejącej od 1965 r. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Filii UMCS w Rzeszowie (1969 r.) oraz Zamiejscowego Wydziału Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (1973 r.). Obecnie w Uczelni funkcjonuje 12 wydziałów: Wydział Biologiczno Rolniczy Wydział Ekonomii 3

4 Wydział Filologiczny Wydział Matematyczno Przyrodniczy Wydział Medyczny Wydział Pedagogiczno Artystyczny Wydział Prawa i Administracji Wydział Socjologiczno Historyczny Wydział Sztuki Wydział Wychowania Fizycznego Zamiejscowy Wydział Biotechnologii Międzywydziałowy Instytut Filozofii Kształcenie odbywa się w systemie: studiów stacjonarnych (dziennych), niestacjonarnych (zaocznych), I stopnia 36 kierunków, II stopnia 29 kierunków, III stopnia (doktoranckie) 5 dyscyplin. Uniwersytet posiada obiekty dydaktyczne w kilku miejscach Rzeszowa. Główny zespół budynków dydaktycznych, usytuowany jest przy al. T. Rejtana. Tutaj znajduje się nowa Biblioteka Uniwersytecka o powierzchni użytkowej 14 tys. m2. Jej księgozbiór liczy ponad 715 tys. woluminów druków zwartych oraz blisko 98 tys. woluminów czasopism. Uczelniane wydawnictwo przygotowuje i wydaje literaturę naukową i dydaktyczną. Autorami opracowań są nauczyciele akademiccy Uniwersytetu i innych ośrodków akademickich w kraju i za granicą, z którymi Uczelnia ma podpisane umowy o współpracy. Liczba umów o współpracy z uczelniami zagranicznymi wynosi 46. Na stałe współpracujemy z uniwersytetami z krajów sąsiednich (m.in. Ukraina, Słowacja, Czechy, Niemcy, Ukraina, Rosja) i Unii Europejskiej (Wielka Brytania, Hiszpania, Francja, Włochy, Węgry). Udział w takich programach międzynarodowych jak Erasmus i Leonardo da Vinci owocuje coraz liczniejszymi wyjazdami do zagranicznych uczelni naszych studentów i nauczycieli akademickich. 4

5 Wśród wyjątkowych wydarzeń w historii Uczelni na przypomnienie zasługuje niewątpliwie uroczystość (20 II 2006 r.) ogłoszenia przyjętego przez Ojca Świętego Jana Pawła II w lutym 2005 r. pierwszego tytułu doktora honoris causa UR, w znamienny sposób oddająca hołd wielkiemu Papieżowi. 3. WŁADZE WYDZIAŁU MEDYCZNEGO Dziekan Prof. dr hab. n. med. Andrzej KWOLEK Prodziekani Adres Prof. dr hab. n. med. Andrzej SKRĘT Dr n. med. Małgorzata MARĆ Dr n. o kult. fiz. Teresa POP Wydział Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego Ul. Warszawska 26a Rzeszów tel e mail: Numer konta Wydziału Medycznego Podkarpacki Bank Spółdzielczy o. Rzeszów DZIEKANAT WYDZIAŁU MEDYCZNEGO P.o. Kierownika Dziekanatu Mgr inż. Anna Wisz tel Sprawy finansowe Mgr Katarzyna Gottman tel Sprawy socjalne Mgr Bożena Korcz tel

6 Adres Dziekanat Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego Ul. Warszawska 26a Rzeszów tel faks: e mail: Tok studiów: Studia stacjonarne Fizjoterapia Mgr Barbara Wilk tel. (017) Pielęgniarstwo Anna Fidler tel. (017) Położnictwo Mgr Karolina Mróz tel. (017) Ratownictwo medyczne Zdrowie publiczne Zdrowie publiczne spec. elektroradiologia Mgr Katarzyna Gottman tel. (017) Fizjoterapia Pielęgniarstwo pomostowe system ABCD Studia niestacjonarne Lic. Katarzyna Jurak Strawa Mgr Karolina Mróz tel. (017) tel. (017) Pielęgniarstwo Anna Fidler tel. (017) Położnictwo Położnictwo pomostowe Zdrowie publiczne Mgr Karolina Mróz tel. (017)

7 5. STRUKTURA WYDZIAŁU MEDYCZNEGO STRUKTURA ORGANIZACYJNA WYDZIAŁU MEDYCZNEGO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO INSTYTUT FIZJOTERAPII 1. Katedra Nauk Podstawowych kierownik dr hab. n. med. prof. UR Tetyana Boychuk 1.1. Pracownia Anatomii Prawidłowej, Funkcjonalnej i Rentgenowskiej 1.2.Pracownia Biologii 1.3.Pracownia Fizjologii 2. Katedra Kinezyterapii 2.1. Pracownia Kinezyterapii 2.2. Pracownia Fizjologii Wysiłku 2.3. Pracownia Diagnostyki Fizjoterapeutycznej 1.4 Pracownia Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Narządu Ruchu i ADHD 3. Katedra Neurologii i Neurochirurgii kierownik dr hab. n med. prof. UR Andrzej Maciejczak 3.1. Pracownia Terapii Kręgosłupa 3.2 Zakład Onkologii 4. Katedra Ortopedii i Traumatologii 4.1. Pracownia Biomechaniki Ruchu 4.2. Pracownia Protetyki i Zaopatrzenia Medycznego 4.3. Pracowania Traumatologii 4.4. Pracownia Informatyki Medycznej 5. Katedra Pediatrii 5.1. Pracownia Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Metabolicznymi 6. Katedra Rehabilitacji 6.1.Pracownia Ergoterapii 6.2. Pracownia Rehabilitacji Ręki 6.3.Pracownia Sportu Niepełnosprawnych 6.4. Pracownia Arteterapii 7

8 6.5. Pracownia Antropometryczna 6.6. Pracownia Zdrowia Publicznego 7. Zakład Fizykoterapii 7.1. Pracownia Masażu 7.2. Pracownia Fizykoterapii KATEDRA PIELĘGNIARSTWA 1. Zakład Propedeutyki Nauk Pielęgniarskich. INSTYTUT PIELĘGNIARSTWA I NAUK O ZDROWIU 1 A. Pracownia Umiejętności Pielęgniarskich 2. Pracownia Badań Fizykalnych 3. Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego 3. Zakład Promocji Zdrowia KATEDRA ZDROWIA PUBLICZNEGO 1. Zakład Zdrowia Publicznego 2. Zakład Epidemiologii KATEDRA POŁOŻNICTWA Zakład Opieki Położniczej INSTYTUT POŁOŻNICTWA I RATOWNICTWA MEDYCZNEGO 1.A. Pracownia Umiejętności Położniczych 1.B. Pracownia Technik Położniczych 1. Zakład Opieki Neonatologicznej 2. Zakład Opieki Ginekologicznej 3. Zakład Epidemiologii Nowotworów Narządu Rodnego 4. Samodzielna Pracownia Biologii Molekularnej KATEDRA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO 1. Zakład Medycyny Ratunkowej i Medycyny Katastrof 1.A. Pracownia Medycznych Czynności Ratunkowych 8

9 1.B. Pracownia Technik Zabiegowych w Ratownictwie 2. Zakład Chirurgii Urazowej i Obrażeń Wielonarządowych 3. Zakład Chirurgii Głowy i Szyi, Epidemiologii i Prewencji Urazów 4. Zakład Neurochirurgii i Neurotraumatologii KATEDRA INTENSYWNEJ TERAPII i TRANSPLANTOLOGII 1.Zakład Transplantologii 2.Zakład Intensywnej Terapii Medycznej i Anestezjologicznej 3. Pracownia Toksykologii i Ostrych Zatruć 9

10 6. WŁADZE INSTYTUTU PIELĘGNIARSTWA I NAUK O ZDROWIU Dyrektor V ce Dyrektorzy Adres Prof. dr hab. n. med. Paweł JANUSZEWICZ Prof. dr hab. n. med. Józef RYŻKO Dr n. med. Monika BINKOWSKA BURY Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Ul. Warzywna Rzeszów tel fax: e mail: 7. SEKRETARIAT INSTYTUTU PIELĘGNIARSTWA I NAUK O ZDROWIU Adres Sekretariat Instytutu Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Ul. Warzywna Rzeszów tel fax: e mail: 10

11 8. STRUKTURA INSTYTUTU PIELĘGNIARSTWA I NAUK O ZDROWIU INSTYTUT PIELĘGNIARSTWA I NAUK O ZDROWIU KATEDRA PIELĘGNIARSTWA KIEROWNIK prof. dr hab. n. med. Józef Ryżko 1. Zakład Propedeutyki Nauk Pielęgniarskich: Kierownik : dr n. med. Monika Binkowska Bury Kurator: prof. dr hab. n. med. Józef Ryżko mgr Dariusz Bazaliński mgr Małgorzata Nagórska mgr Natasza Tobiasz Kałkun mgr Katarzyna Wardak mgr Paweł Więch 1 A. Pracownia Umiejętności Pielęgniarskich: Opiekun: mgr Paweł Więch 2. Pracownia Badań Fizykalnych : Kierownik: dr n. med. Tomasz Łoziński 3. Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego: Kierownik: dr n. med. Małgorzata Marć Kurator: dr hab. prof. UR Idalia Cybulska dr n. med. Józef Rusin dr n. med. Barbara Gugała lek. med. Helena Romańczuk mgr Lucyna Boratyn Dubiel mgr Zdzisława Chmiel 3. Zakład Promocji Zdrowia: Kierownik : dr n. med. Beata Penar Zadarko Kurator: Dr hab. prof. UR Andrzej Kawecki Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Piontek dr hab. n. med. Danuta Celińska Cedro dr hab. n. med. Katarzyna Dzierżanowska Fangrat dr hum. Anna Iwanicka Maciura 11

12 KATEDRA ZDROWIA PUBLICZNEGO KIEROWNIK prof. dr hab. n. med. Paweł Januszewicz 1. Zakład Zdrowia Publicznego: Kierownik: prof. dr hab. n. med. Paweł Januszewicz prof. dr hab.n. farm. Zdzisław Chilmonczyk prof. dr hab.n. med. Jerzy Socha dr n. med. Jan Gawełko dr n. prawn. Anna Jacek mgr Małgorzata Gajdek mgr Maciej Masłowski mgr Filip Osuchowski 2. Zakład Epidemiologii: Kierownik: dr n. med. Dorota Gutkowska Kurator: prof. dr hab. Zdzisław Chilmonczyk dr n. chem. Jolanta Gruszecka mgr Waldemar Burzyński 3. Pracownia Rentgenografii Kierownik: dr n. med. Jan Gawełko 12

13 9. JEDNOSTKI DYDAKTYCZNE Szpitale w Rzeszowie Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, Rzeszów, ul. Lwowska 60 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, Rzeszów, ul. Chopina 2 Szpital Miejski im. Jana Pawła II, Rzeszów, ul. Rycerska 4 Szpital MSWiA, Rzeszów, ul. Krakowska 16 Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób w Rzeszowie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Rzeszowie NZOZ w Rzeszowie AKLEPIOS, ul. Rejtana 51, Rzeszów Na czas nieokreślony NZOZ MEDYK, ul. Szopena 1, Rzeszów Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie, ul. Poniatowskiego 4, Rzeszów ZOZ Nr 2 w Rzeszowie, ul. Batorego 9, Rzeszów Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna, ul. Wierzbowa 16, Rzeszów Centrum Medyczne PROMEDICA, ul. Plac Wolności 17, Rzeszów Centrum Medyczne PRO FAMILIA, ul. Podpromie 8, Rzeszów Domy Pomocy Społecznej w Rzeszowie DPS, ul. Powstańców Styczniowych 37, Rzeszów Słocina, Rzeszów Placówki szkolno wychowawcze OIPiP w Rzeszowie, ul. Rymanowska 3, Rzeszów Medyczna Szkoła Policealna, ul. Warzywna 1, Rzeszów 13

14 10. ZAJĘCIA PRAKTYCZNE I PRAKTYKI ZAWODOWE REGULAMIN ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH I PRAKTYK ZAWODOWYCH NA UNIWERSYTECIE RZESZOWSKIM KIERUNEK : PIELĘGNIARSTWO Studia na Wydziale Medycznym kierunek pielęgniarstwo, obejmują 6 semestrów zajęć dydaktycznych (2 300 godzin dydaktycznych) w tym: 1. Zajęcia praktyczne Praktyka zawodowa Studia na Wydziale Medycznym kierunek położnictwo, obejmują 6 semestrów zajęć dydaktycznych (2 300 godzin dydaktycznych) w tym: 3. Zajęcia praktyczne Praktyka zawodowa Bezpośrednimi przełożonymi studenta są: 2 w trakcie zajęć praktycznych nauczyciel akademicki w trakcie praktyki zawodowej pielęgniarka/rz z którymi Uczelnia zawarła umowę opiekun praktyk zawodowych z ramienia Uczelni. Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe organizowane są w oparciu o ramowy plan studiów i obowiązujący w danym roku akademickim harmonogram praktyk

15 W ramach praktyk zawodowych, które prowadzi pracownik placówki szpitalnej/przychodni: studenci harmonogram praktyk omawiają z osobą prowadzącą praktykę i opiekunem dydaktycznym. Wszelkie zmiany w harmonogramie praktyk wymagają zgody opiekuna dydaktycznego z ramienia Uczelni, Kierownika Zakładu. Student ma prawo do: 5 1. Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia odpowiedniego do wymagań Uczelni i Instytucji, w której odbywają się zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe zgodnie z programem kształcenia oraz zasadami higieny pracy umysłowej. 2. Opieki wychowawczej i warunków pobytu zapewniających bezpieczeństwo oraz ochronę i poszanowanie godności osobistej. 3. Życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym. 4. Konsultacji i pomocy opiekuna dydaktycznego, pielęgniarki/rza opiekuna praktyki zawodowej podczas prowadzenia i dokumentowania procesu pielęgnowania pacjenta. 5. Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny, zgodnej z ustalonymi kryteriami. 6. Pomocy w planowaniu i realizowaniu samorozwoju. 7. Umożliwienia korzystania z dostępnej literatury medycznej w placówkach ochrony zdrowia. 8. Trzydziestominutowej przerwy na posiłek w wyznaczonym przez nauczyciela, opiekuna praktyki zawodowej miejscu i czasie. Student ma obowiązek: 1. Przejęcia odpowiedzialności za własne uczenie się i rozwój 2. Wykazanie odpowiedzialności etycznej 3. Systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach 100% obecności 4. Bycia gotowym do zajęć na 5 minut przed ich rozpoczęciem. 5. Noszenia estetycznego i pełnego umundurowania wraz z identyfikatorem. 6 15

16 6. Przestrzegania obowiązujących procedur w oddziale 7. Prezentowania aktywnej postawy w stosunku do pacjenta. 8. Przestrzegania zasad kultury współżycia w zespole i subordynacji w stosunku do przełożonych. 9. Systematycznego zaliczania umiejętności zgodnie z indywidualną kartą zaliczeń Przestrzegania tajemnicy zawodowej. 11. Bezwzględnego zakazu palenia tytoniu. 12. Obowiązek zgłoszenia przyczyny nieobecności na zajęciach i usprawiedliwienia u osoby prowadzącej zajęcia w oddziale. 13. Przedłożenia nauczycielowi akademickiemu w pierwszym dniu powrotu na zajęcia pisemnego usprawiedliwienia powodu nieobecności. 14. W przypadku nieobecności na zajęciach studenta spowodowaną długotrwałą chorobą (usprawiedliwioną zaświadczenie lekarskim) lub zdarzeniem losowym Kierownik Zakładu może zmniejszyć o 10% ilość godzin do odpracowania. 15. Nieobecności nieobjęte odpracowaniem przez studenta dotyczą: nieobecności z powodu zawarcia małżeństwa, nieobecności z powodu pogrzebu w najbliższej rodzinie, nieobecności z powodu honorowego krwiodawstwa, nieobecności z powodu wezwania do poboru, nieobecności z powodu wezwania do sądu. 16. Studentka ciężarna jest zobowiązana do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie nauczyciela akademickiego i Kierownika praktyk oraz powinna przedstawić od lekarza specjalisty zaświadczenie stwierdzające: czas trwania ciąży, ogólny stan zdrowia, orzeczenie o możliwości odbywania zajęć oraz pisemną deklarację o osobistym ponoszeniu odpowiedzialności za decyzję kontynuowania zajęć praktycznych, 16

17 na prośbę studentki Dyrektor Instytutu po konsultacji z Kierownikiem Zakładu może wyrazić zgodę na kontynuowanie zajęć praktycznych lub urlopuje studentkę. Tygodniowy harmonogram zajęć praktycznych i praktyk zawodowych: 7 1. Zajęcia praktyczne odbywają się 5 dni w tygodniu, dzień zajęć trwa 8 godzin z przerwą 15 minut przy ośmiogodzinnym czasie pracy chyba, że pracodawca zastosuje art Kodeksu Pracy. 2. Praktyka zawodowa odbywa się 5 dni w tygodniu, dzień zajęć trwa 8 godzin z przerwą 15 minut przy ośmiogodzinnym czasie pracy chyba, że pracodawca zastosuje art Kodeksu Pracy. 3. Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe odbywają się w systemie zmianowym na dyżurach rannych i popołudniowych. 4. Studenci odbywający praktyki i zajęcia praktyczne są podporządkowaniu Regulaminowi Pracy obowiązującemu w danym zakładzie pracy. 8 W każdej placówce szkolenia praktycznego przed rozpoczęciem zajęć studenci będą zapoznani z zakładowym regulaminem pracy, regulaminem BHP i P/poż oraz obowiązującymi procedurami. 9 Studenci odbywający zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe muszą posiadać aktualne badania Studenci odpowiedzialni są za zabezpieczenie odzieży w szatni. Mundur i obuwie przechowują w szafce Uczelnia i placówki służby zdrowia nie ponoszą odpowiedzialności za wartościowe rzeczy studentów

18 Na zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe studenci nie wnoszą telefonów komórkowych, dyktafonów, aparatów fotograficznych i kamer. Studenci dbają o dobrą atmosferę i ład w placówce szkolenia, powierzony sprzęt, z którego korzystają zgodnie z przeznaczeniem. Studentom nie wolno samowolnie opuszczać miejsca pracy, w sytuacjach koniecznych mogą uzyskać zwolnienie u opiekuna praktyk lub pielęgniarki/rza Studenci są zobowiązani do przestrzegania Kodeksu Etyki Zawodowej Polskiej Pielęgniarki i Położnej oraz Karty Praw Pacjenta Studenci są zobowiązani do przestrzegania: Regulaminu Studiów Uniwersytetu Rzeszowskiego Wydziału Medycznego Regulaminu zajęć praktycznych i praktyk zawodowych Aneks do Regulaminu zatwierdzono na posiedzeniu Rady Wydziału Medycznego w dniu 8 lutego 2007 r. Do regulaminu dołączone są załączniki : 1. Zasady pracy obowiązujące studentów w czasie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych. 2. Zasady pracy osób prowadzących zajęcia praktyczne w Klinicznym Oddziale Ginekologii i Położnictwa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Rzeszowie. Załącznik 1. 18

19 Zasady pracy obowiązujące studentów UR Wydziału Medycznego w czasie zajęć praktycznych i praktyki zawodowej w placówkach służby zdrowia na terenie których odbywają się te zajęcia. Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe odbywają się zgodnie w danym roku akademickim harmonogramem Bezpośrednimi przełożonymi studenta są: w trakcie zajęć praktycznych nauczyciel akademicki, a w trakcie praktyki zawodowej pielęgniarka opiekun praktyk zawodowych oraz nauczyciel akademicki opiekun dydaktyczny. Prowadzony przez studenta proces pielęgnowania chorego konsultuje i ocenia nauczyciel akademicki opiekun dydaktyczny praktyki. Na zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe studenci nie wnoszą: telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych, dyktafonów, kamer. W trakcie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych studenci nie opuszczają miejsca zajęć. W trakcie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych studenci mogą uczestniczyć w konsultacjach wyłącznie na terenie placówki dydaktycznej. Studenci nie mogą w trakcie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych opuszczać placówki celem realizacji innych spraw związanych z tokiem studiów (np. spotkania z promotorem, załatwiania spraw na terenie Uczelni). W ramach zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, które prowadzi pracownik placówki szpitalnej / przychodni harmonogram godzin zajęć studenci omawiają z osobą prowadzącą i opiekunem dydaktycznym i przestrzegają ustalonego harmonogramu zajęć. Wszelkie zmiany wymagają zgody opiekuna dydaktycznego i koordynatora zajęć praktycznych/ praktyk zawodowych. Nauczyciel oraz placówka, w której odbywają się zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste studenta. Student w czasie trwania zajęć praktycznych i praktyk zawodowych ma prawo do: 1. Dobrze zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej i procedurami 19

20 2. Opieki wychowawczej i warunków pobytu zapewniających bezpieczeństwo oraz ochronę i poszanowanie godności osobistej. 3. Życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym. 4. Konsultacji i pomocy opiekuna dydaktycznego / pielęgniarki opiekuna zawodowego podczas dokumentowania procesu pielęgnowania pacjenta. 5. Sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej i zgodnej z ustalonymi kryteriami oceny. 6. Pomocy w przypadku trudności w nauce. 7. Trzydziestominutowej przerwy na posiłek w wyznaczonym przez nauczyciela / opiekuna praktyki czasie i miejscu. Student w czasie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych ma obowiązek: Systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach oraz 100% obecności. Punktualności gotowości do zajęć ni później niż 5 minut przed ich rozpoczęciem. Spóźnienie, spóźnienia mogą stanowić dla nauczyciela / opiekuna praktyki podstawę do odmowy przyjęcia studenta na zajęcia. Noszenie estetycznego pełnego umundurowania z identyfikatorem braki w umundurowaniu stanowią podstawę do odmówienia przyjęcia studenta na zajęcia. Zapoznania się z przepisami BHP i innymi obowiązującymi w placówce szkolenia praktycznego oraz do ich bezwzględnego przestrzegania. Stosowania i przestrzegania procedur i zasad podczas wykonywania wszystkich zabiegów pielęgniarskich. Powtórzenia wiadomości z przedmiotów teoretycznych oraz wykorzystania ich w trakcie odbywania zajęć. Przestrzegania Karty Praw Pacjenta oraz Kodeksu Etyki Zawodowej Pielęgniarki i Położnej. Przestrzegania zasad kultury współżycia. Ponoszenia odpowiedzialności za własny rozwój, zdrowie i życie Dbania o wspólne dobro i ład w placówce szkolenia, powierzony sprzęt i używania go zgodnie z przeznaczeniem. Bezwzględnie przestrzegać zakazu palenia tytoniu. 20

21 Załącznik 2. Zasady pracy osób prowadzących zajęcia praktyczne w Klinicznym Oddziale Ginekologii i Położnictwa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Rzeszowie. 1. Osoba prowadząca zajęcia praktyczne odpowiada i nadzoruje w sposób ciągły czynności wszystkich studentek. 2. Osobą odpowiedzialną za pacjentkę jest położna pełniąca dyżur według harmonogramu pracy na oddziale. Obowiązkiem położnej odcinkowej jest: powiadamianie lekarza odcinkowego, oddziałowej i ordynatora o sytuacji zdrowotnej podopiecznych. 3. Osoba prowadząca zajęcia praktyczne informuje o wszystkich podejmowanych czynnościach (swoich i studentek) położną pełniącą dyżur. 4. Osoba prowadząca zajęcia praktyczne pracuje wraz ze studentami pod nadzorem położnej odcinkowej. Do obowiązków położnej odcinkowej należy zgłaszanie działań osoby prowadzącej zajęcia praktyczne związane z badaniem, leczeniem i asystą przy porodzie lekarzowi i ordynatorowi oddziału. 5. Studentki wykonując czynności zawodowe (badanie, asysta przy porodzie), pracują pod nadzorem osoby prowadzącej zajęcia praktyczne, za zgodą dyżurującej, odpowiedzialnej za pacjentkę położnej. 6. Studentki podczas zajęć praktycznych prowadzą jedynie swoją ćwiczebną dokumentację. 21

22 11. PLAN ZAJĘĆ STUDENCKICH W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 ZARZĄDZENIE NR 26 /2010 REKTORA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO z dnia r. w sprawie: ORGANIZACJI ROKU AKADEMICKIEGO 2010 / Na podstawie 15 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Rzeszowskiego określa się organizację roku akademickiego 2010/2011 w sposób następujący: SEMESTR ZIMOWY trwa od do i obejmuje: zajęcia dydaktyczne ferie zimowe zajęcia dydaktyczne c.d egzaminacyjna sesja zimowa a) do 20 lutego sesja poprawkowa, a do 27 lutego egzaminy komisyjne z zimowej sesji zaliczeniowo egzaminacyjnej przerwa międzysemestralna SEMESTR LETNI trwa od do i obejmuje: zajęcia dydaktyczne ferie wiosenne zajęcia dydaktyczne c.d egzaminacyjna sesja letnia ferie letnie a) od 29 sierpnia do 18 września sesja poprawkowa, a do 30 września egzaminy komisyjne z letniej sesji zaliczeniowo egzaminacyjnej CS2 3. Terminy egzaminów dyplomowych nie mogą kolidować z rekrutacją na studia. 2. Ewentualny szczegółowy wykaz tygodni zajęć dydaktycznych mogą ustalić kierownicy jednostek prowadzących kształcenie. REKTOR UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO Prof. dr hab. STANISŁAW ULIASZ 22

23 12. SZCZEGÓŁOWY PLAN NAUCZANIA III ROK Lp. Przedmiot Wykłady ZAJĘCIA TEORETYCZNE Ćwiczenia audyt. lab. Seminaria Samokszt ałcenie RAZEM Zajęcia teoretyczne Zajęcia praktyczne Ćwiczenia w placówkach ochrony zdrowia z nauczycielem akademickim Praktyki zawodowe Wakacyjne i międzyseme stralne RAZEM Zajęcia praktyczne i praktyka zawodowa Zajęcia OGÓŁEM Forma zaliczenia Punkty ECTS I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 1. Prawo Zalicz.* 1 2. Pedagogika Egzamin 3 3. Socjologia Zalicz* 1 PRZEDMIOTY KIERUNKOWE I PRAKTYKI ZAWODOWE 1 Psychiatria i Egzamin (3+3) Pielęgniarstwo psychiatryczne 2 Neurologia i Pielęgniarstwo neurologiczne 3 Rehabilitacja i Egzamin 7 (3+4) 220 Zalicz* Egzamin 6 (2+4) Pielęgnowanie niepełnosprawnych 0 4 Anestezjologia i Zaliczenie 5 23

24 Pielęgniarstwo w zagrożeniu życia Egzamin (3+2) 5 Geriatria i Egzamin Pielęgniarstwo (3+4) geriatryczne 6 Opieka paliatywna Egzamin 3 30 (1+2) 7 Badania w pielęgniarstwie 8 Egzamin dyplomowy licencjacki RAZEM Zalicz* Zalicz* 2 Egzamin III rok ogółem Zajęcia teoretyczne 365 godzin Zajęcia praktyczne 480 godzin Praktyka zawodowa 560 godzin Samokształcenie 260 godzin OGÓŁEM:

25 14. RAMOWY PROGRAM NAUCZANIA WYDZIAŁ MEDYCZNY UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO KIERUNEK Pielęgniarstwo NAZWA PRZEDMIOTU PRAWO ROK STUDIÓW III SEMESTR I Liczba godzin 30 Punkty ECTS 1 Osoba odpowiedzialna za przedmiot mgr A. Szczajura Osoby prowadzące mgr A. Szczajura Liczba godzin Wykłady 15, Samokształcenie 15 Forma zaliczenia przedmiotu pozytywna ocena z zaliczenia końcowego Miejsce realizacji przedmiotu Wymagania wstępne OPIS PRZEDMIOTU ZAŁOŻENIA I CELE TREŚCI KSZTAŁCENIA METODY DYDAKTYCZNE wg szczegółowego planu A. Przygotowanie studenta do interpretowania i rozumienia wiedzy dotyczącej: prawnych podstaw funkcjonowania ochrony zdrowia w Polsce; prawa pracy; prawa handlowego; prawa administracyjnego; prawnych podstaw wykonywania zawodów medycznych. B. Przygotowanie studenta w zakresie umiejętności do: posługiwania się przepisami prawnymi w wykonywaniu działań zawodowych. C. Kształtowania postawy studenta do: posługiwania się wiedzą z zakresu szeroko rozumianego prawa pogłębiania i aktualizowania wiedzy z zagadnień prawnych. wykład konwersatoryjny 25

26 LITERATURA PODSTAWOWA 1. Ponczek D.: Prawa pacjenta w Polsce. Wydawnictwo ADI, Łódź Poźdzłoch S.: Podstawy prawa w zarządzaniu zakładami opieki zdrowotnej. Szkoła Zdrowia Publicznego Collegium Medicum UJ, Kraków Walczak A.(red.): Kodeks Cywilny. Wyd. GEO, Kraków Gajda J.: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. komentarz. Warszawa Smyczyński T.: Prawo rodzinne i opiekuńcze. Warszawa UZUPEŁNIAJĄCA 1. Gęsicki M.: Kodeks pracy z komentarzem. Zakład Doradztwa Organizacyjno Finansowego SIGMA, Skierniewice Kodeks Pracy. Stan prawny na dzień Grupa Wydawnicza INFOR, Warszawa Kruczalak K.(red.): Kodeks handlowy. Komentarz. Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa Kodeks spółek handlowych z dnia Dz. U Nr 94, poz r. z późniejszymi zmianami. TEMATYKA POSZCZEGÓLNYCH ZAJĘĆ WYKŁADY 1. System prawa, struktura aktów prawnych, prawa człowieka, wykładnia prawna. 2. Prawo o zakładach opieki zdrowotnej. 3. Prawo ubezpieczeń zdrowotnych. Ustawa o zawodzie pielęgniarki i położnej. 4. Przepisy dotyczące samorządu zawodowego. 5. Prawa pacjenta. 6. Odpowiedzialność w zawodach medycznych cywilna, karna, pracownicza, zawodowa. 7. Elementy prawa pracy. 8. Kształcenie i doskonalenie zawodowe pielęgniarek. 9. Organizacje pielęgniarskie krajowe i zagraniczne. 10. Prawa i obowiązki pracowników 11. Wybrane aspekty prawa handlowego. 12. Prawne aspekty wykonywania zawodów medycznych. 13. Samorządy i związki zawodowe. 14. Wybrane aspekty prawa administracyjnego. 15. Dokumentacja medyczna uregulowania prawne. ĆWICZENIA SAMOKSZTAŁCENIE Formę i zakres zaliczenia określa osoba odpowiedzialna za przedmiot ZAJĘCIA PRAKTYCZNE PRAKTYKA ZAWODOWA 26

27 WYDZIAŁ MEDYCZNY UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO NAZWA PRZEDMIOTU PEDAGOGIKA KIERUNEK ROK STUDIÓW SEMESTR Osoba odpowiedzialna za przedmiot Osoby prowadzące Liczba godzin Wykłady 45, Samokształcenie 15 Liczba godzin 60 Punkty ECTS 3 Pielęgniarstwo III II Forma zaliczenia przedmiotu pozytywna ocena z egzaminu końcowego Miejsce realizacji przedmiotu wg szczegółowego planu Wymagania wstępne OPIS PRZEDMIOTU ZAŁOŻENIA I CELE TREŚCI KSZTAŁCENIA A. Przygotowanie studenta do interpretowania i rozumienia wiedzy dotyczącej: teoretycznych podstaw wychowania i nauczania; metod wychowania i kształcenia; istoty, metod i form wychowania zdrowotnego. B. Przygotowanie studenta w zakresie umiejętności do: wykorzystywania w praktyce wybranych metod i form wychowania i nauczania; stosowania metod i form wychowania zdrowotnego w praktyce zawodowej. C. Kształtowanie postawy studenta do: pogłębiania wiedzy z pedagogiki METODY DYDAKTYCZNE wykład konwersatoryjny 27

28 LITERATURA PODSTAWOWA 1. Ciechaniewicz W. [red.]: Pedagogika. Podręcznik dla szkół medycznych, Warszawa Górniewicz J.: Teoria wychowania, Toruń Olsztyn Guilbert J. J.: Zarys pedagogiki medycznej, Warszawa Hessen S.: Podstawy pedagogiki, Warszawa Kunowski S.: Podstawy współczesnej pedagogiki, Warszawa Kupisiewicz Cz.: Podstawy dydaktyki ogólnej, Warszawa Kupisiewicz Cz.: Dydaktyka ogólna, Warszawa Kupisiewicz Cz.: Podstawy dydaktyki, Warszawa Kuźma J.: Nauka o szkole. Studium monograficzne. Zarys koncepcji, Kraków Kwieciński Z., Śliwerski B.: Pedagogika, t. 1, 2, Warszawa Łobocki M : ABC wychowania, Lublin Łobocki M.: Metody i techniki badań pedagogicznych, Kraków Łobocki M.: Teoria wychowania w zarysie, Kraków Okoń W.: Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa Palka S.: Orientacje w metodologii badań pedagogicznych, Kraków Półturzycki J.: Dydaktyka dla nauczycieli, Płock Wasyluk J.:Dydaktyka medyczna, Warszawa Homplewicz J.: Etyka pedagogiczna. Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa Łobocki M.: ABC wychowania dla nauczycieli i wychowawców. WSiP, Warszawa Okoń W.: Nowy słownik pedagogiczny. Wydawnictwo Żak, Warszawa Charońska E.: Zarys wybranych problemów edukacji zdrowotnej. Centrum Edukacji Medycznej, Warszawa Pilch T.: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa UZUPEŁNIAJĄCA 1. Denek K.: O nowy kształt edukacji. Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń Hessen S.: Podstawy pedagogiki. Wydawnictwo Żak, Warszawa Kunowski S.: Podstawy współczesnej pedagogiki. Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa Łobocki M.: W poszukiwaniu skutecznych form wychowania. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa