REGULAMIN PORZĄDKOWY ODDZIAŁU PSYCHIATRYCZNEGO I PODODDZIAŁU LECZENIA ALKOHOLOWYCH ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PORZĄDKOWY ODDZIAŁU PSYCHIATRYCZNEGO I PODODDZIAŁU LECZENIA ALKOHOLOWYCH ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH"

Transkrypt

1 PŁOCKI ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Płock ul. Kościuszki 28 tel. (24) fax. (24) Misja Szpitala Świętej Trójcy:,,Pacjent jest podmiotem wszystkich naszych działań, zmierzających do poprawy jakości świadczonych usług medycznych REGULAMIN PORZĄDKOWY ODDZIAŁU PSYCHIATRYCZNEGO I PODODDZIAŁU LECZENIA ALKOHOLOWYCH ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH Egzemplarz nadzorowany podlega aktualizacji Płocki Zakład zdrowotnej Żadna część niniejszego dokumentu nie może być przedrukowywana ani kopiowana jakąkolwiek techniką w celu udostępniania poza placówkę bez pisemnej zgody Prezesa Zarządu

2 KSIĘGA REGULAMINÓW Strona 2 z 9 Ordynator Oddziału Psychiatrycznego z PLAZA lek. psych. Wiktor Tołubiński Zastępca Ordynatora Oddziału Psychiatrycznego z PLAZA - lek.psych. Michał Wojciechowski Pielęgniarka Oddziałowa piel. Iwona Orłowska Telefony: Sekretariat Płockiego Zakładu Sp. z o.o Dyrektor ds. Lecznictwa Naczelna Pielęgniarka Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta Ordynator Oddziału Wiktor Tołubiński Pielęgniarka Oddziałowa Pokój Lekarski Dyżurka pielęgniarek PLAZA PLAZA Izba Przyjęć Oddziału Sekretariat Medyczny Psycholog Informacji na temat stanu zdrowia pacjentów udziela Ordynator Oddziału, lekarz prowadzący lub lekarz dyżurny

3 KSIĘGA REGULAMINÓW Strona 3 z 9 Poniższe postanowienia ułożone zostały dla Pacjenta. Zaznajamiając się z nimi pragniemy zapewnić poczucie bezpieczeństwa podczas pobytu w Oddziale Psychiatrycznym i Pododdziale Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych. Chcemy uczynić wszystko, by satysfakcja ze świadczonych przez naszą placówkę usług medycznych była jak najwyższa I. Oddział Psychiatryczny i Pododdział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych jest medyczną jednostką organizacyjną Szpitala Świętej Trójcy, działającą na podstawie: Rejestru Podmiotów Leczniczych, Aktu Założycielskiego Spółki Płocki Zakład, Regulaminu Organizacyjnego Płockiego Zakładu, Niniejszego Regulaminu Porządkowego Innych przepisów dotyczących Podmiotu Leczniczych. II. Zadania Oddziału Psychiatrycznego i Pododdziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych: Leczenie chorych zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej. Codzienny raport lekarsko pielęgniarski, przeprowadzenie wizyt. Prowadzenie na bieżąco obowiązującej dokumentacji oddziału. Przeprowadzanie badań diagnostycznych Dbanie o celowość wykonywanych badań lekarskich i gospodarka lekiem. Przestrzeganie i stosowanie standardów epidemiologicznych, higieniczno sanitarnych i pielęgnacyjnych obowiązujących w oddziałach lecznictwa stacjonarnego. Udzielanie konsultacji lekarskich w innych oddziałach szpitalnych w razie potrzeby. III. Personel Oddziału Psychiatrycznego i Pododdziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych stanowią: Ordynator Oddziału Psychiatrycznego i PLAZA Lekarze Psychiatrzy Asystenci Psycholodzy Terapeuta uzależnień Pielęgniarka Oddziałowa Personel Pielęgniarski Sanitariusze Terapeuta zajęciowy Pracownik socjalny

4 KSIĘGA REGULAMINÓW Strona 4 z 9 Sekretarka medyczna Personel pomocniczy Personel medyczny pracuje w systemie zmianowym przez całą dobę. IV. Ramowy program funkcjonowania Oddziału Psychiatrycznego i Pododdziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych: 1. Każdy nowo przyjęty pacjent jest zapoznawany z przysługującymi mu prawami oraz ma możliwość zapoznania się z Regulaminem Porządkowym Oddziału Psychiatrycznego i Pododdziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych. 2. Za prawidłową pracę oddziału odpowiedzialny jest Ordynator Oddziału oraz Pielęgniarka Oddziałowa 3. Poza godzinami pracy oraz w dni wolne od pracy osobą bezpośrednio odpowiedzialną za oddział jest lekarz dyżurny. 4. O przyjęciu do oddziału decyduje lekarz oddziałowy na podstawie skierowania, po zapoznaniu się ze stanem zdrowia pacjenta i zakwalifikowaniu go do leczenia szpitalnego. Przyjęcia pacjentów odbywają się całą dobę. 6. Pacjenci zgłaszają się do oddziału z własną bielizną i przyborami toaletowymi. 7. Pielęgniarka zapoznaje pacjenta z topografią Oddziału, wskazując miejsce w sali chorych. 8. Pacjenci mają możliwość identyfikowania personelu (personel przedstawia się, posiada identyfikatory, przy salach chorych znajdują się tabliczki informacyjne o osobach sprawujących opiekę w danej sali) 9. Pielęgniarka Oddziałowa wyznacza na każdym dyżurze pielęgniarkę odcinkową odpowiedzialną za podejmowanie decyzji, dotyczących sprawowania opieki nad pacjentem po godz. 14.3, na dyżurach nocnych oraz w dni świąteczne 10. Szczegółowy zakres praw i obowiązków pacjenta oraz osób odwiedzających zawarty jest w dokumencie: Prawa i Obowiązki Pacjenta w Szpitalu Świętej Trójcy w Płocku oraz Obowiązki Osób Odwiedzających 11. Każdy pacjent ma wyznaczonego lekarza prowadzącego bezpośrednio leczenie. 12. Wizyty lekarskie odbywają się codziennie. 13. W każdy czwartek w godz odbywa się spotkanie społeczności pacjentów i pracowników oddziału. 14. Opiekę pielęgniarską sprawują pielęgniarki/ pielęgniarze pod nadzorem Pielęgniarki Oddziałowej. 1. Większość badań wykonywana jest do godziny Pacjent jest informowany o wszystkich zabiegach, badaniach diagnostycznych i metodach leczenia. 17. Informacji pacjentowi o jego stanie zdrowia i planowanym leczeniu udziela Ordynator lub lekarz prowadzący na każde żądanie pacjenta/ przedstawiciela ustawowego. 18. Informacji dotyczących opieki pielęgniarskiej udziela Pielęgniarka Oddziałowa 19. Pacjent ma prawo do kontaktu telefonicznego i korespondencyjnego z osobami spoza szpitala na własny koszt; dopuszczalne jest korzystanie z telefonu komórkowego w przypadkach: - niezakłócania pracy urządzeń medycznych

5 KSIĘGA REGULAMINÓW Strona z 9 - korzystania z aparatu w sposób nieuciążliwy dla innych pacjentów oraz personelu 20. Pielęgniarki/pielęgniarze/sanitariusze pomagają w wykonywaniu codziennych zabiegów higienicznych pacjentom potrzebującym pomocy. 21. Pacjenci mają obowiązek dbać o higienę osobistą i otoczenia. 22. Przynoszenie i korzystanie ze sprzętu audio video może odbywać się za zgodą personelu i pacjentów na sali. 23. Pacjent nie może opuszczać oddziału oraz terenu szpitala bez wiedzy i zgody lekarza. 24. Na oddziale psychiatrycznym znajduje się pomieszczenie palarnia przeznaczone dla pacjentów palących papierosy. Jednorazowo w pomieszczeniu mogą przebywać 2-3 osoby. W pozostałych pomieszczeniach oddziału obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów. 2. W czasie ciszy nocnej obowiązuje: gaszenie głównego oświetlenia sal chorych zakaz korzystania z telefonów zakaz korzystania ze sprzętu audio-video obowiązek przebywania w swoim łóżku 26. Osoba wypisana na własne żądanie jest zobowiązana złożyć pisemne oświadczenie, że została uprzedzona o możliwości wystąpienia następstw zaprzestania leczenia. 27. W przypadku rażącego naruszenia przez pacjenta Regulaminu Porządkowego Oddziału Psychiatrycznego i Pododdziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych, pacjent może zostać wypisany z oddziału jeśli nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie udzielania świadczeń może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwa jego życia lub zdrowia albo życia lub zdrowia innych osób. V. Harmonogram dnia w Oddziale Psychiatrycznym i Pododdziale Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych: raport pielęgniarski, przekazywanie dyżuru gimnastyka poranna sprzątanie sal, toaleta chorych i inne zabiegi śniadanie 8 30 parzenie kawy, herbaty raport lekarski obchód lekarski zajęcia terapeutyczne rozmowy, zajęcia z psychologiem wykonywanie zleceń lekarskich i zabiegów obiad parzenie kawy, herbaty wykonywanie zleceń lekarskich i innych czynności związanych z funkcjonowaniem oddziału parzenie kawy, herbaty kolacja

6 KSIĘGA REGULAMINÓW Strona 6 z raport pielęgniarski parzenie herbaty uporządkowanie sal chorych, wykonywanie zleceń lekarskich cisza nocna, wykonywanie zleceń lekarskich i zabiegów, opieka nad pacjentami VI. Opieka duszpasterska Kaplica szpitalna znajduje się na I piętrze budynku w Oddziale Chorób Wewnętrznych. Opiekę duszpasterską sprawuje ksiądz wyznania rzymsko- katolickiego. Msze św. odprawiane są: w niedziele i święta - o godz. 7:00 od poniedziałku do piątku - o godz. 6:30 Spowiedź święta codziennie rano podczas rozdzielania Komunii św. przed Mszą św. w kaplicy. Na spowiedź św., rozmowę duszpasterską w godzinach popołudniowych można umówić się również indywidualnie telefonicznie z kapelanem Sakrament namaszczenia chorych - można poprosić podczas porannych odwiedzin z Komunią św., zwłaszcza przed operacją, w wyjątkowych sytuacjach na wezwanie telefoniczne. Prośby o udzielenie sakramentów należy kierować bezpośrednio do księdza kapelana. W sytuacjach nagłych i sprawach pilnych można kontaktować się całodobowo z ks. kapelanem dyżurnym pod nr tel / lub z ks. wikariuszem nr tel W przypadku, gdy pacjent lub jego najbliższe osoby pragną skorzystać z opieki duchowej kapłanów innego wyznania mogą osobiście lub przez wskazane osoby czy też personel medyczny zawiadomić duchownego wskazanej przez siebie religii. Parafie pozostałych wyznań w Płocku: 1. Parafia Ewangelicko- Augsburska- ul. Grodzka 6 m 9 ; nr tel. 24/ ; ks. Mariusz Łaciak nr tel ; 2. Cerkiew Prawosławna ul. Kościuszki 18; nr tel ; ks. Eliasz Tarasiewicz nr tel ; 3. Kościół Starokatolickich Mariawitów ul. Kazimierza Wielkiego 27, nr tel Zbór Protestancki- Społeczność Chrześcijańska ul. Nowowiejskiego 9; nr tel Buddyjski Związek Diamentowej Drogi w Kucharach nr 7; nr tel VII. Procedura zabezpieczenia przedmiotów wartościowych należących do pacjenta: 1. Przedmioty wartościowe należące do pacjenta są zabezpieczane w przypadku: pacjenta nieprzytomnego lub niezdolnego do zrozumienia znaczenia informacji, pacjenta zgłaszającego chęć zdeponowania rzeczy wartościowych, zgonu pacjenta, 2. W oddziale znajduje się Księga Depozytów, składająca się z kopii kart depozytowych. Karta depozytowa zawiera w szczególności : a) kolejny numer karty; b) oznaczenie oddziału; c) dane osobowe niezbędne do zidentyfikowania pacjenta: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres miejsca zamieszkania, numer PESEL, d) spis przedmiotów oddanych do depozytu zawierający ich opis oraz liczbę;

7 KSIĘGA REGULAMINÓW Strona 7 z 9 e) datę wypełnienia karty; f) podpis osoby przyjmującej depozyt. 3. Przedmioty w depozycie przechowuje się w opakowaniu trwale zamkniętym, ostemplowanym pieczęcią oddziału. Opakowanie to umieszcza się w kasecie metalowej przytwierdzonej na stałe do podłoża. Klucz od kasety posiada Pielęgniarka Oddziałowa w godzinach pracy. 4. Depozyt wydawany jest za pokwitowaniem odbioru: a. właścicielowi b. osobie uprawnionej lub upoważnionej przez właściciela VIII. Dodatkowe informacje i usługi świadczone w Oddziale Psychiatrycznym i Pododdziale Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych: 1. W oddziale umieszczona jest tablica informacyjna dla pacjentów oraz Ustawa o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. 2. Na korytarzu oddziału znajdują się aparaty telefoniczne ( psychiatria , Pododdział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych ) 3. W oddziale znajduje się pomieszczenie służące jako kuchenka oddziałowa w której jest lodówka przeznaczona do przechowywania żywności własnej pacjenta. Żywność pacjenta powinna być zapakowana w torebki foliowe lub papierowe, opisane imieniem i nazwiskiem właściciela żywności, datą i godziną umieszczenia w lodówce. Informacje dodatkowe dotyczące korzystania z lodówki są wywieszone na drzwiach wejściowych do kuchenki oddziałowej. 4. Wstęp do kuchenki oddziałowej jest dozwolony tylko dla personelu oddziału.. Istnieje możliwość odpłatnego skorzystania (na życzenie lub dla osób nie ubezpieczonych), z komercyjnych świadczeń medycznych wg cennika obowiązującego w Płockim Zakładzie Sp. z o.o. 6. Na terenie przyszpitalnym znajduje się sklep spożywczy z artykułami spożywczymi i pierwszej potrzeby. 7. Parking dla odwiedzających znajduje się przed wjazdem do szpitala. Zabrania się zastawiania traktów komunikacyjnych. Brama wjazdowa do szpitala otwarta jest cała dobę. 8. Skargi i wnioski pacjenci mogą składać do Ordynatora Oddziału lub do Pełnomocnika ds. Praw Pacjentów

8 KSIĘGA REGULAMINÓW Strona 8 z 9 Rzecznik Praw Pacjenta Krystyna Barbara Kozłowska Zastępca Rzecznika Praw Pacjenta - Izabela Jakubczak - Rak Dyrektor Generalny Jarosław Fiks Biuro Rzecznika Praw Pacjenta ul. Młynarska Warszawa Sekretariat: tel.: (22) fax.: (22) Przyjęcia interesantów w Biurze Poniedziałek - piątek w godzinach od 9.00 do 1.00 Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta: (z tel. stacjonarnych i komórkowych) czynna pn. - pt. w godz

9 KSIĘGA REGULAMINÓW Strona 9 z 9 Informacja dla Pacjentów Wszystkie skargi / wnioski / podziękowania dotyczące działalności pod względem medycznym Płockiego Zakładu można kierować na adres : Ewa Nieścierenko Prezes Płockiego Zakładu Sp. z o.o. ul. Kościuszki Płock Wiesława Rybicka-Bogusz Pełnomocnik Zarządu ds. Zarządzania Jakością Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta Pełnomocnik ds. Kombatantów Płockiego Zakładu Płock