WOLA DLA SENIORA INFORMATOR O DZIAŁANIACH WOLSKICH INSTYTUCJI I ORGANIZACJI DLA SENIORÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WOLA DLA SENIORA INFORMATOR O DZIAŁANIACH WOLSKICH INSTYTUCJI I ORGANIZACJI DLA SENIORÓW"

Transkrypt

1 WOLA DLA SENIORA INFORMATOR O DZIAŁANIACH WOLSKICH INSTYTUCJI I ORGANIZACJI DLA SENIORÓW

2 Informator został sfinansowany ze środków Dzielnicy Wola m.st. Warszawy Opracowanie: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy Fotografie: Archiwum Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy Aktualizacja danych zawartych w informatorze: grudzień 2013

3 Szanowni Mieszkańcy, Przekazujemy Państwu kolejną edycję Informatora o działaniach wolskich instytucji i organizacji pozarządowych dla seniorów pn. Wola dla Seniora. Poprawa jakości życia mieszkańców, w szczególności seniorów to jeden z priorytetów rozwojowych naszej Dzielnicy, jak również Programu Warszawa Przyjazna Seniorom uchwalonego przez Radę m.st. Warszawy w dniu 5 grudnia 2013 r. Mam nadzieję, że zaktualizowane i poszerzone dane w Informatorze ułatwią Państwu dotarcie do miejsc na Woli oferujących pomoc, wsparcie, konsultacje prozdrowotne, aktywne spędzenie wolnego czasu, jak również rozwój zainteresowań i poszerzenie grona przyjaciół. Cieszę się, że przekazują nam Państwo pozytywne opinie na temat poprzednich edycji Informatora. Zachęcam również do zgłaszania propozycji dot. ważnych dla Państwa tematów. Chcielibyśmy ułatwić naszym Seniorom korzystanie z potencjału Dzielnicy Wola. Z okazji obchodów w 2014 roku Międzynarodowego Roku Rodziny ustanowionego przez Organizację Narodów Zjednoczonych chciałabym w imieniu Zarządu podziękować wszystkim wolskim Seniorom za wysiłek, zaangażowanie i serce wkładane przez lata w wychowanie kolejnych pokoleń. Z wyrazami szacunku, Urszula Kierzkowska Burmistrz Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

4 SPIS TREŚCI POMOC SPOŁECZNA Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy 1 Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola - Ośrodek Wsparcia dla Seniorów 2 Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola - Działy Pomocy Środowiskowej 3 Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola - Dział Usług Opiekuńczych 3 Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola - Dział Oparcia Społecznego 4 Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola - Dział Wsparcia i Pomocy Rodzinie 4 Dom Opieki Nad Ludźmi Starszymi Siostry Felicjanki 4 Domy Pomocy Społecznej 5 Zakład Opiekuńczo-Leczniczy im. E. Bojanowskiego Sióstr Służebniczek N.M.P. 5 Dzielnicowy Zespół Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dzielnicy Wola 6 Wolska Koalicja na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 6 Ośrodek Interwencji Kryzysowej 7 Stołeczne Centrum Osób Niepełnosprawnych - Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie 7 Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej Ośrodek Nowolipie 8 PORADNICTWO Punkt Informacyjno Konsultacyjny Dzielnicy Wola m.st. Warszawy 9 Fundacja Academia Iuris - Wolski Punkt Porad 9 Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS 9 Wolski Punkt Porad Obywatelskich - Stowarzyszenia Centrum Informacji Społecznej CIS 10 ORGANIZACJA POZARZĄDOWE I KLUBY SENIORA Polski Komitet Pomocy Społecznej - Zarząd Dzielnicowy Warszawa Wola 11 Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa 11 Fundacja Emeryt 11 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Zarząd Rejonowy Warszawa Wola 12 Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej 12 Stowarzyszenie mali bracia Ubogich 13 Inne organizacje 14

5 SPIS TREŚCI EDUKACJA, UNIWERSYTETY TRZECIEGO WIEKU Uniwersytet Trzeciego Wieku ALMAMER Szkoła Wyższa 15 Uniwersytet Trzeciego Wieku Woli i Bemowa 15 Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 3 15 OPIEKA ZDROWOTNA Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście 16 Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 17 Centrum Leczniczo Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Spółka z o.o. 18 Fundacja Wemenders 18 ZAGOSPODAROWANIE CZASU WOLNEGO Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy 19 Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola 21 Centrum Wolontariatu 21 Dom Kultury Działdowska 22 Ośrodek Kultury im. Stefana Żeromskiego w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy 22 Związki i Kluby Seniora przy Ośrodku Kultury 23 Stowarzyszenie Taoistycznego Tai Chi w Polsce - Oddział w Warszawie 23 Muzeum Powstania Warszawskiego 24 Muzeum Woli - Oddział Muzeum Historycznego m.st. Warszawy 24 Muzeum Kolejnictwa w Warszawie 25 Towarzystwo Przyjaciół Woli 25 Fundacja Ave 25 BEZPIECZEŃSTWO Komenda Rejonowa Policji Warszawa IV 26 Straż Miejska m.st. Warszawy 26 Ważne numery telefonów 27

6 Szanowni Państwo, Zależy nam, aby informacje zawarte w informatorze, jak najlepiej odpowiadały Państwa potrzebom. Dlatego bardzo cenimy sobie wszelkie propozycje dotyczące zawartości informatora, i zachęcamy do przekazania nam swoich uwag. Wszelkie uwagi i opinie prosimy przekazywać do Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy - kontakt znajdą Państwo na stronie obok. Dziękujemy.

7 POMOC SPOŁECZNA Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy ul. Syreny 18 tel. (22) fax. (22) Sekretariat tel. (22) Referat Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych godz. 8:00-16:00 Informacje o organizacjach pozarządowych Na stronie internetowej w zakładce Polityka społeczna można znaleźć informacje o organizacjach oraz miejscach nieodpłatnych porad m.in. prawnych. Programy dla seniorów Informacje o aktualnych programach aktywizujących seniorów realizowanych przez Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. Zasiłek pielęgnacyjny i świadczenia pielęgnacyjne W Referacie Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych można otrzymać m.in. zasiłek pielęgnacyjny i świadczenia pielęgnacyjne. Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się osobie, która z powodu niezdolności do samodzielnej egzystencji musi opłacić niezbędną opiekę. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje osobom, które z powodu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym albo osobą o znacznym stopniu niepełnosprawności nie podejmują pracy lub z niej rezygnują. Osoby zainteresowane mogą się kontaktować z Referatem osobiście lub telefonicznie, pod numerem: (22) , gdzie uzyskają niezbędne informacje. Druki formularzy dostępne są w Referacie lub na stronie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy: Czy wiesz, że... Informator Wola dla Seniora jest dostępny w internecie - można go pobrać ze strony Dzielnicy. Aby go odszukać na stronie internetowej należy w polu szukaj wpisać wyrazy: Wola dla seniora. POMOC SPOŁECZNA 1

8 POMOC SPOŁECZNA Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola Ośrodek Wsparcia dla Seniorów ul. Zawiszy 5 tel. (22) fax. (22) poniedziałek piątek godz. 8:00-16:00 Punkt informacyjny godz. 8:00-16:00 Udzielanie informacji na temat: programów i zajęć aktywizujących dla seniorów, ulg i uprawnień dla osób starszych, oferty opiekuńczej i usługowej (w tym uzyskania pomocy usługowej w miejscu zamieszkania). Pobyt dzienny godz. 9:00-15:00 Ośrodek oferuje różnorodne zajęcia oraz posiłki. Odpłatność za pomoc w Ośrodku Wsparcia jest ustalana na poziomie kosztów wyżywienia w zależności od sytuacji życiowej seniora. Program Aktywny Senior Nieodpłatne zajęcia mające na celu poprawę kondycji fizycznej, dające możliwość ciekawego spędzania czasu wspólnie z innymi seniorami np. chór, tańce w kręgu, gimnastyka mózgu metodą Dennisona. Klub Kłębuszek poniedziałek, godz. 15:00-17:30 Nieodpłatne zajęcia dla osób zainteresowanych rękodziełem. Klub Plastyczny środa, godz. 15:00 17:30 Nieodpłatne zajęcia dla osób zainteresowanych różnymi technikami plastycznymi. 2 POMOC SPOŁECZNA

9 POMOC SPOŁECZNA Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola Działy Pomocy Środowiskowej ul. Bema 91 tel. (22) fax. (22) poniedziałek, godz. 8:00-18:00 wtorek piątek, godz. 8:00-16:00 Poradnictwo Dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Pomoc finansowa Dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i bardzo trudnej sytuacji finansowej. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola Dział Usług Opiekuńczych ul. Bema 91 tel. (22) tel. (22) fax. (22) poniedziałek, godz. 8:00-18:00 wtorek piątek, godz. 8:00-16:00 Organizacja pomocy usługowej Dla osób, które z powodu złego stanu zdrowia i niedołężności wymagają pomocy w codziennym życiu. Pomoc świadczą na zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej, osoby, które mogą pomóc m.in. w sprzątaniu, zakupach, przygotowaniu posiłków lub załatwić różne sprawy w urzędzie. W przypadku osób chorych i leżących, pomoc opiekunów może obejmować pielęgnację - np. zabiegi higieniczne. Odpłatność za pomoc usługową jest ustalana indywidualnie, w zależności od sytuacji życiowej seniora. Czy wiesz, że... Na Woli znajduje się 6 parków, 4 skwery i jeden XIX-wieczny ogród. Większość terenów zielonych została niedawno zrewitalizowana, między innymi całkiem odnowiony został Park Szymańskiego - jest dokąd zabrać wnuki na spacer. POMOC SPOŁECZNA 3

10 POMOC SPOŁECZNA Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola Dział Oparcia Społecznego ul. Żytnia 75/77 tel. (22) fax. (22) godz. 8:00-19:00 Świetlica Opiekuńcza dla osób chorych na Alzheimera godz. 8:00-16:00 W świetlicy osoby z chorobą Alzheimera oraz osoby z zaburzeniami pamięci mogą spędzić czas. Świetlica zapewnia dwa posiłki dziennie oraz różnorodne zajęcia, dostosowane do potrzeb i możliwości seniora, dzięki którym chory aktywnie spędza czas. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola Dział Wsparcia i Pomocy Rodzinie ul. Karolkowa 58 A tel. (22) w. 114, 115 fax.(22) godz. 8:00-16:00 Poradnictwo indywidualne dla osób doświadczających przemocy udzielane w domu lub w siedzibie Działu przy ul. Karolkowej 58 A. Grupa wsparcia dla seniorów doświadczających przemocy Program Asystent osoby starszej doświadczającej przemocy - m.in. poradnictwo indywidualne, wizyty asystenta w domu, pomoc w zapewnieniu bezpieczeństwa osobie starszej doświadczającej przemocy. Dom Opieki Nad Ludźmi Starszymi Siostry Felicjanki ul. Syreny 11 tel. (22) godz. 8:00-17:00 Opieka nad starszymi kobietami Placówka otacza opieką kobiety starsze, niepełnosprawne wymagające całodobowej opieki. Aby ubiegać się o miejsce, osoba z rodziny lub opiekun musi osobiście złożyć podanie w sekretariacie placówki. 4 POMOC SPOŁECZNA

11 POMOC SPOŁECZNA Domy Pomocy Społecznej Dom Pomocy Społecznej Syrena ul. Syreny 26 tel. (22) w Dom Pomocy Społecznej Budowlani ul. Elekcyjna 6 tel. (22) fax. (22) w Na terenie Miasta Stołecznego Warszawy znajduje się 18 domów pomocy społecznej, w tym 2 na terenie Dzielnicy Wola (dane kontaktowe obok). Prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobie: wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w domu. Dokumentację potrzebną do uzyskania przez mieszkańca Dzielnicy Wola miejsca w Domu Pomocy Społecznej kompletuje pracownik socjalny z Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Bema 91. Wnioski o umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej może złożyć osoba, która się o to ubiega lub jej opiekun prawny. Po skompletowaniu dokumentów, Ośrodek Pomocy Społecznej przekazuje je do Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie, które podejmuje decyzję o przyznaniu miejsca w Domu Pomocy Społecznej. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy im. E. Bojanowskiego Sióstr Służebniczek N.M.P. ul. Dobrogniewa 6 tel. (22) Całodobowa opieka i leczenie osób niewymagających leczenia w szpitalu, które zaś wymagają nadzoru lekarskiego, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji. Wymagane jest skierowanie od lekarza rodzinnego lub lekarza oddziałowego jeśli osoba przebywa w szpitalu. Odpłatność za pobyt w wysokości 70% emerytury. POMOC SPOŁECZNA 5

12 POMOC SPOŁECZNA Dzielnicowy Zespół Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dzielnicy Wola Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola ul. Syreny 18, pokój nr 17 tel. (22) poniedziałek, godz. 16:00-17:30 Zobowiązanie do leczenia odwykowego Prowadzenie procedury zobowiązania do leczenia odwykowego wobec osób, które z powodu nadużywania alkoholu zakłócają porządek, doprowadzają do rozpadu rodziny, demoralizują dzieci, uchylają się od pracy. Wolska Koalicja na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Kontakt w sprawie strony: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola ul. Syreny 18 tel. (22) Strona edukacyjno-pomocowa: przemoc.wola.waw.pl Porady psychologa przez internet Dla osób mających problem z przemocą i szukających pomocy dla siebie lub kogoś bliskiego. Porady udzielane są nieodpłatnie i anonimowo. Informacje na temat przemocy Można dowiedzieć się o sposobach przeciwdziałania przemocy, miejscach, w których można otrzymać pomoc i wsparcie. Pomoc w Twojej okolicy Aby ustalić kto dla danej ulicy jest pracownikiem socjalnym, dzielnicowym czy kuratorem, należy na stronie internetowej: przemoc.wola.waw.pl, w zakładce Pomoc w Twojej okolicy wybrać nazwę ulicy, na której się mieszka. Czy wiesz, że... Dzielnica Wola prowadzi w internecie profil Miejska Wola na stronie facebook.com. Umieszczane są tam bieżące informacje o tym co dzieje się na Woli - można dowiedzieć się jak ciekawie spędzić czas lub gdzie można zorganizować zabawy wnukom. Informacje można znaleźć w internecie pod tym adresem: 6 POMOC SPOŁECZNA

13 POMOC SPOŁECZNA Ośrodek Interwencji Kryzysowej ul. Dalibora 1 tel. (22) całodobowo, we wszystkie dni tygodnia Pomoc prawna. Po uprzedniej konsultacji u psychologa w Ośrodku Interwencji Kryzysowej. Pomoc psychologa lub psychiatry dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji związanej np. z utratą bliskiej osoby, przemocą, której doświadczają lub innymi trudnymi zdarzeniami losowymi. Na konsultacje obowiązują zapisy telefoniczne lub osobiste w siedzibie Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul. Dalibora 1. Stołeczne Centrum Osób Niepełnosprawnych Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie ul. Andersa 5 tel. (22) tel. (22) godz. 8:00-16:00 Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności: tel. (22) Przyjmowanie wniosków w sprawie udzielenia dofinansowania ze środków PFRON Wydawanie kart parkingowych dla instytucji czy zainteresowanych osób niepełnosprawnych Asystent Osoby Niepełnosprawnej Infolinia programu Asystent Osoby Niepełnosprawnej : tel. (22) , godz. 8:00-18:00. Czy wiesz, że... Na stronie internetowej znajdują się wydawnictwa i publikacje Dzielnicy Wola do pobrania lub przeczytania, m.in. popularne wśród mieszkańców: Nasza Chłodna oraz Wola wielu wyznań. POMOC SPOŁECZNA 7

14 POMOC SPOŁECZNA Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej Ośrodek Nowolipie ul. Nowolipie 25b tel. (22) godz. 9:00-16:00 Usługi mini-poradni geriatrycznej Rehabilitacja, fizykoterapia, gimnastyka, usługi pielęgniarskie. Poradnictwo socjalno-prawne z zakresu pomocy społecznej. Dowożenie obiadów do osób chorych i niepełnosprawnych lub żywienie na miejscu. Koła zainteresowań: koło PTTK Echo, Ogród Botaniczny, szachowe, brydżowe, klub Olimpijczyka, pracownia malarska. Usługi edukacyjno-kulturalne. Galeria Nowolipie, bibilioteka, czytelnia, prelekcje, odczyty, koncerty, spotkania z ciekawymi ludźmi. Klub kawiarnia, codzienna prasa, kawiarenka internetowa. Usługi wspierające: pralnicze, fryzjerskie, kąpielowe. Program Asystent Osoby Niepełnosprawnej. Asystent pomoże m.in.: załatwić sprawy w urzędzie, zrobić zakupy, iść na pocztę, w dojazdach w wybrane miejsca: praca, rehabilitacja, szkoła, wybrać się na spacer, spotkać się ze znajomymi. Pomoc asystenta można uzyskać: pod numerem tel. (22) , wysyłając na adres: osobiście w Ośrodku Nowolipie (pokój 103). Warunki korzystania z usługi asystenta: orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (znaczny, umiarkowany), lub grupy inwalidzkiej (I, II), lub orzeczenie o całkowitej/ częściowej niezdolności do samodzielnej egzystencji/pracy. Więcej informacji na temat usługi asystenta można uzyskać na stronie: 8 POMOC SPOŁECZNA

15 PORADNICTWO Punkt Informacyjno Konsultacyjny Dzielnicy Wola m.st. Warszawy ul. Syreny 18 tel. (22) poniedziałek środa, godz. 12:00-18:00 czwartek, piątek, godz. 8:00-16:00 Nieodpłatne konsultacje prawne Podstawowa informacja w sprawach rodzinnych, lokalowych. dotycząca przepisów prawa regulujących daną kwestię oraz pomoc w pisaniu pozwów, wniosków. Konieczne jest zapisanie się telefoniczne lub osobiście. Nieodpłatne poradnictwo psychologiczne Porady szczególnie w zakresie problematyki uzależnień od alkoholu, przemocy, problemów wychowawczych z dziećmi. Informacje dotyczące aktualnych terminów dyżurów specjalistów w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym: lub pod numerem tel. (22) Fundacja Academia Iuris Wolski Punkt Porad: Ośrodek Nowolipie ul. Nowolipie 25b tel. (22) poniedziałek czwartek, godz. 13:00-16:00 Nieodpłatna pomoc prawna dla osób niezamożnych Dyżury odbywają się w trakcie roku akademickiego. Aktualny grafik dostępny na stronie internetowej: Konieczne są wcześniejsze zapisy pod numerem tel.(22) Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS ul. Warecka 4/6 tel. (22) tel. (22) godz. 9:00-16:00 Konsultacje i szkolenia ogólne, prawne i księgowe w zakresie zakładania i prowadzenia organizacji pozarządowych. Wsparcie jest nieodpłatne dla organizacji i mieszkańców z Warszawy. Konsultacja po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym. PORADNICTWO 9

16 PORADNICTWO Wolski Punkt Porad Obywatelskich Stowarzyszenia Centrum Informacji Społecznej CIS Dom Kultury Działdowska ul. Działdowska 6 czwartek, godz. 9:00-14:00 Biuro Stowarzyszenia: ul. Gałczyńskiego 3 tel. (22) Poradnictwo obywatelskie Porady w sprawach mieszkaniowych, rodzinnych, zadłużeń, spadkowych, dotyczące uzyskania prawa do świadczeń pieniężnych i innych. Poradnictwo jest poufne, nieodpłatne, bezstronne. Obowiązkowe są zapisy w dniu dyżuru o 8:00 w Domu Kultury Działdowska Czy wiesz, że... Miasto Stołeczne Warszawa prowadzi ogólnomiejską infolinię pod numerem telefonu Warszawa to przede wszystkim jeden, wspólny dla całego miasta numer telefonu, za pośrednictwem którego mieszkańcy mogą uzyskać informację na temat funkcjonowania Urzędu m.st. Warszawy i miejskich jednostek, usług (procedur i etapów realizacji spraw), planowanych wydarzeń, organizacji imprez kulturalnych czy remontów. Pod numerem można także zgłosić każdą sprawę wymagającą interwencji administracji miejskiej (np. dziura w chodniku, nielegalne wysypisko śmieci czy błąkające się zwierzę). Infolinia działa całą dobę przez 7 dni w tygodniu. Do dyspozycji mieszkańców każdego dnia jest zespół konsultantów, którego zadaniem jest przyjmowanie i przekazywanie do odpowiednich komórek merytorycznych zgłaszanych spraw. Warszawa to kilka różnych kanałów komunikacji: przede wszystkim numer infolinii , samoobsługowy portal internetowy: aplikacja mobilna (dostępna na telefony z systemami Android, ios, Windows Phone), poczta elektroniczna: faks pod numerem , czat - rozmowa z konsultantem na stronie internetowej 10 PORADNICTWO

17 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE I KLUBY SENIORA Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Dzielnicowy Warszawa Wola ul. Siedmiogrodzka 5 tel. (22) poniedziałek, godz. 12:00-17:00 wtorek, czwartek, godz. 9:00-14:00 Magazyn: art. rzeczowe, art. czystościowo-higieniczne, art. żywnościowe (należy uzyskać skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola przy ul. Bema 91). Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa ul. Kartezjusza 2 tel. (22) poniedziałek czwartek, godz. 11:00-13:00 Grupy wsparcia i samopomocy dla kobiet przed, w trakcie i po leczeniu raka piersi oraz dla ich rodzin. Warsztaty terapii psychologicznej i działania rehabilitacyjne. Edukacja z zakresu profilaktyki nowotworowej. Fundacja Emeryt ul. Ogrodowa 8 tel./fax. (22) (22) godz. 10:00-17:00 Specjalistyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku - edukacja w zakresie wiedzy praktycznej niezbędnej do samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym. Wypożyczalnia wózków inwalidzkich (odpłatnie). Kabina rehabilitacyjna do ćwiczeń kończyn górnych i dolnych, stawów barkowych. Przewóz osób starszych na badania, zabiegi lekarskie (odpłatnie). Rozliczanie PIT seniorom (nieodpłatnie). Turystyka, rekreacja i udział w kulturze Seniorów. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE I KLUBY SENIORA 11

18 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE I KLUBY SENIORA Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy Warszawa Wola ul. Młynarska 35 a tel./fax. (22) poniedziałek, wtorek, czwartek, godz. 9:00-12:00 Programy obejmujące działalność socjalno-bytową m.in. zapomogi, paczki żywnościowe dla najuboższych emerytów i rencistów zameldowanych na Woli lub Bemowie. Turnusy rekreacyjno-wypoczynkowe i rehabilitacyjne, wycieczki, spotkania integracyjne, prelekcje i pogadanki. Nieodpłatne porady prawne Działalność kulturalna: wyjścia do kina, teatrów, muzeów itp. (nieodpłatnie lub ulga). Wystawianie emerytom i rencistom zaświadczeń uprawniających do korzystania z ulgi na przejazdy koleją. Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej ul. Deotymy 41 tel. (22) godz. 8:00-16:00 Praca z osobami z niepełnosprawnością intelektualną: warsztaty terapii zajęciowej (konieczne jest orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniem do terapii zajęciowej). Piesza pielgrzymka osób niepełnosprawnych z Warszawy na Jasną Górę w dniach 5-15 sierpnia (konieczna jest zgoda lekarza, a w przypadku osób niepełnosprawnych zapewnienie opieki). Czy wiesz, że... Biblioteka Publiczna na Woli prowadzi stronę internetową Na stronie internetowej Wolskich Regionaliów publikowane są materiały pozyskane od mieszkańców - fotografie, pamiętniki, pocztówki lub publikacje o treści związanej z historią Dzielnicy. Wola ma bowiem nietuzinkową historię i wyjątkowych mieszkańców. 12 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE I KLUBY SENIORA

19 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE I KLUBY SENIORA Stowarzyszenie mali bracia Ubogich ul. Gen. Wł. Andersa 13 tel. (22) godz. 9:00-17:00 Telefon zaufania dla osób starszych - (22) wtorek, godz. 9:00-12:00 środa i czwartek, 17:00 20:00 Telefon na temat choroby Alzheimera - (22) środa, godz Wolontariusze wspierają osoby starsze mieszkające samotnie, pomagają w zadbaniu o zdrowie, towarzyszą podczas spacerów i wycieczek. Grupowe formy aktywizacji, spotkania międzypokoleniowe, świąteczne, organizacja czasu w wakacje, wsparcie w rozwijaniu zainteresowań. Wolontariat seniorów: seniorzy powyżej 50 roku życia mogą zostać wolontariuszami pomagając przy organizacji zajęć oraz w odwiedzinach u osób starszych. Nieodpłatne poradnictwo: psycholog (radzenie sobie ze stresem, pomoc w doborze terapii), prawnik (sprawy spadkowe, pozwy, umowy), lekarz (weryfikacja leków, recepty na leki pełnopłatne), pracownik socjalny. Zapisy na porady: tel. (22) lub Nagrywanie wspomnień seniorów (dla osób powyżej 65 r.ż.). Czy wiesz, że... Na stronie internetowej Dzielnicy Wola: znajdują się wszystkie wydania Kuriera Wolskiego, które można pobrać lub przeczytać. Opublikowana jest również lista punktów dystrybucji Kuriera Wolskiego w wersji papierowej. Kurier Wolski to bezpłatny miesięcznik informacyjny Dzielnicy, a w nim można przeczytać o wszystkich najważniejszych wydarzeniach i aktualnościach z Woli. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE I KLUBY SENIORA 13

20 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE I KLUBY SENIORA Inne organizacje Wolność i Niezawisłość Komenda Główna Warszawa-Wola ul. Siedmiogrodzka 5 Związek Powstańców Warszawskich Środowiska Żołnierzy AK Zgrupowanie Chrobry II Biuro Związku: ul. Długa 22 / tel. (22) Koło Związku Sybiraków Warszawa Wola-Bemowo ul. Siedmiogrodzka 5 / tel. (22) Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Zarząd Rejonu Warszawa - Wola ul. Siedmiogrodzka 5 / tel. (22) Światowy Związek Żołnierzy AK - Zgrupowanie Obroża Związek Kombatantów R. P. i Byłych Więźniów Politycznych Koło Nr. 2 - Oddział Warszawa Wola Związek Inwalidów Wojennych R.P. Oddział Warszawa Wola Ośrodek Kultury im. S. Żeromskiego ul. Obozowa 85 / tel. (22) spotkania w czwartki, godz. 12:00-15:00 spotkania w czwartki (po drugim wtorku miesiąca), godz. 16:00 Spotkania Związku: Szkoła podstawowa nr 26, ul. Miedziana 8 spotkania w środy, godz. 13:00-15:00 spotkania w poniedziałki, godz. 15:00-18:00 spotkania w pierwsze i trzecie piątki miesiąca, godz. 10:00-12:00 Spotkania Związku: Dom Kultury Działdowska, ul. Działdowska 6 poniedziałek, godz. 10:00-12:00 14 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE I KLUBY SENIORA

21 EDUKACJA, UNIWERSYTETY TRZECIEGO WIEKU Uniwersytet Trzeciego Wieku ALMAMER Szkoła Wyższa ul. Wolska 43 tel. (22) poniedziałek czwartek, godz. 8:00-16:00 Pakiet podstawowy: seminaria kierunkowe z zakresu dyplomacji, władzy i administracji, turystyki, rekreacji, wiedzy o kulturze i sztuce, wykłady ogólne o tematyce zdrowotnej, gospodarczej, ekonomicznej i społecznej. Pakiet dodatkowy: lektoraty języków obcych, kursy komputerowe, zajęcia ruchowe, warsztaty jak zachować dobrą pamięć, klub rozważań seniora, warsztaty plastyczne, literackie, taneczne. Konferencje naukowe, imprezy kulturalne i integracyjne. Uniwersytet Trzeciego Wieku Woli i Bemowa Biuro: ul. Staszica 7/9 kom kom kom kom Wykłady, seminaria, wycieczki. Zajęcia: komputerowe, językowe. Warsztaty literackie, warsztaty psychologiczne, klub miłośników filmu. Zajęcia warsztatowe Być kobietą, plastyczne. Zajęcia rehabilitacyjne na basenie, gimnastyka na sali. Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 3 ul. Księcia Janusza 45/47 tel. (22) tel. (22) godz. 9:00-19:00 Kursy komputerowe dla seniorów: podstawy obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel, edytora tekstowego Word (odpłatnie). EDUKACJA, UNIWERSYTETY TRZECIEGO WIEKU 15

22 OPIEKA ZDROWOTNA Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście ul. Ciołka 11 tel. (22) tel. (22) godz. 8:00-18:00 Podstawowa opieka zdrowotna: ul. Grzybowska 34 ul. Dragonów 6a ul. Nowolipie 31 ul. Miedziana 2 ul. Obozowa 63/65 ul. Elekcyjna 54 ul. Ciołka 11 ul. Płocka 49 ul. Leszno 17 Poradnie specjalistyczne (na podstawie skierowania wydanego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego) w zakresie diabetologii, endokrynologii, kardiologii, dermatologii i wenerologii, neurologii, gruźlicy i choroby płuc, reumatologii, położnictwa i ginekologii, urologii, chirurgii ogólnej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, okulistyki, otolaryngologii: ul. Ciołka 11, ul. Płocka 49, ul. Leszno 17, ul. Chmielna 14, ul. Grzybowska 34,, ul. Dragonów 6a, ul. Elekcyjna 54. Rehabilitacja lecznicza (konieczne jest skierowanie do lekarza rehabilitanta lub na zabiegi rehabilitacyjne): ul. Ciołka 11, ul. Leszno 17, ul. Dragonów 6a. Stomatologia lecznicza, w tym protetyka. Stomatologia jest bezpłatna dla pacjentów ubezpieczonych w NFZ. Protetyka przysługuje ubezpieczonemu pacjenotowi raz na 5 lat: ul. Dragonów 6a, ul. Elekcyjna 54, ul.żytnia 39, ul. Chmielna 14. Ośrodek Rehabilitacji Dziennej (konieczne jest skierowanie wydane przez lekarza rehabilitanta): ul. Leszno 17. Dzienny oddział rehabilitacji psychiatrycznej (psychoterapia indywidualna i grupowa). Konieczne jest skierowanie wydane przez lekarza psychiatrę: ul. Leszno 17. Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu (nie jest potrzebne skierowanie): ul. Elektoralna 26, ul. Mariańska 1. Wolskie Centrum Seniora (ul. Leszno 17): Dzienny oddział psychologiczny-geriatryczny oraz oddział zaburzeń nerwicowych. Konieczne jest skierowanie wydane przez lekarza psychiatrę oraz ukończone 60 lat. Oddział zaburzeń nerwicowych. Konieczne jest skierowanie wydane przez lekarza psychiatrę. 16 OPIEKA ZDROWOTNA

23 OPIEKA ZDROWOTNA Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Obsługi Pacjenta: tel. (22) ul. Kasprzaka 17 tel. (22) godz. 7:30-19:00 Poradnie specjalistyczne w zakresie diabetologii, onkologii, endokrynologii, kardiologii, chirurgii ogólnej, neurologii, chirurgii naczyniowej, proktologii, psychiatrii. Do wszystkich poradni można zapisać się osobiście, telefonicznie lub przez internet. Przy zapisie do poradni (z wyjątkiem poradni onkologicznej oraz zdrowia psychicznego) wymagane jest skierowanie wydane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Hospitalizacje w zakresie chorób wewnętrznych, diabetologii, endokrynologii, kardiologii, w tym całodobowej kardiologii inwazyjnej, rehabilitacji kardiologicznej, chirurgii ogólnej, chirurgii naczyniowej, neurologii, leczenia udarów, rehabilitacji neurologicznej, psychiatrii. Rehabilitacja lecznicza w zakresie porad lekarskich oraz zabiegów fizjoterapeutycznych m.in. krioterapii, elektroterapii podciśnieniowej, master terapii, masażu, ergometrów kończyn górnych i dolnych. Do korzystania ze świadczeń wymagane jest skierowanie od lekarza oraz aktualne zaświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym w NFZ. Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w ramach klinicznego oddziału psychiatrycznego z pododdziałem dla chorych somatycznie, ogólnoprofilowego oddziału dziennego psychiatrycznego, oddziału dziennego zaburzeń nerwicowych, poradni zdrowia psychicznego, poradni leczenia uzależnień i współuzależnień. Do leczenia w oddziale dziennym wymagane jest skierowanie od lekarza psychiatry lub lekarza rodzinnego i aktualne zaświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym. OPIEKA ZDROWOTNA 17