WOLA DLA SENIORA INFORMATOR O DZIAŁANIACH WOLSKICH INSTYTUCJI I ORGANIZACJI DLA SENIORÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WOLA DLA SENIORA INFORMATOR O DZIAŁANIACH WOLSKICH INSTYTUCJI I ORGANIZACJI DLA SENIORÓW"

Transkrypt

1 WOLA DLA SENIORA INFORMATOR O DZIAŁANIACH WOLSKICH INSTYTUCJI I ORGANIZACJI DLA SENIORÓW

2 Informator został sfinansowany ze środków Dzielnicy Wola m.st. Warszawy Opracowanie: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy Fotografie: Archiwum Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy Aktualizacja danych zawartych w informatorze: grudzień 2013

3 Szanowni Mieszkańcy, Przekazujemy Państwu kolejną edycję Informatora o działaniach wolskich instytucji i organizacji pozarządowych dla seniorów pn. Wola dla Seniora. Poprawa jakości życia mieszkańców, w szczególności seniorów to jeden z priorytetów rozwojowych naszej Dzielnicy, jak również Programu Warszawa Przyjazna Seniorom uchwalonego przez Radę m.st. Warszawy w dniu 5 grudnia 2013 r. Mam nadzieję, że zaktualizowane i poszerzone dane w Informatorze ułatwią Państwu dotarcie do miejsc na Woli oferujących pomoc, wsparcie, konsultacje prozdrowotne, aktywne spędzenie wolnego czasu, jak również rozwój zainteresowań i poszerzenie grona przyjaciół. Cieszę się, że przekazują nam Państwo pozytywne opinie na temat poprzednich edycji Informatora. Zachęcam również do zgłaszania propozycji dot. ważnych dla Państwa tematów. Chcielibyśmy ułatwić naszym Seniorom korzystanie z potencjału Dzielnicy Wola. Z okazji obchodów w 2014 roku Międzynarodowego Roku Rodziny ustanowionego przez Organizację Narodów Zjednoczonych chciałabym w imieniu Zarządu podziękować wszystkim wolskim Seniorom za wysiłek, zaangażowanie i serce wkładane przez lata w wychowanie kolejnych pokoleń. Z wyrazami szacunku, Urszula Kierzkowska Burmistrz Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

4 SPIS TREŚCI POMOC SPOŁECZNA Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy 1 Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola - Ośrodek Wsparcia dla Seniorów 2 Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola - Działy Pomocy Środowiskowej 3 Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola - Dział Usług Opiekuńczych 3 Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola - Dział Oparcia Społecznego 4 Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola - Dział Wsparcia i Pomocy Rodzinie 4 Dom Opieki Nad Ludźmi Starszymi Siostry Felicjanki 4 Domy Pomocy Społecznej 5 Zakład Opiekuńczo-Leczniczy im. E. Bojanowskiego Sióstr Służebniczek N.M.P. 5 Dzielnicowy Zespół Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dzielnicy Wola 6 Wolska Koalicja na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 6 Ośrodek Interwencji Kryzysowej 7 Stołeczne Centrum Osób Niepełnosprawnych - Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie 7 Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej Ośrodek Nowolipie 8 PORADNICTWO Punkt Informacyjno Konsultacyjny Dzielnicy Wola m.st. Warszawy 9 Fundacja Academia Iuris - Wolski Punkt Porad 9 Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS 9 Wolski Punkt Porad Obywatelskich - Stowarzyszenia Centrum Informacji Społecznej CIS 10 ORGANIZACJA POZARZĄDOWE I KLUBY SENIORA Polski Komitet Pomocy Społecznej - Zarząd Dzielnicowy Warszawa Wola 11 Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa 11 Fundacja Emeryt 11 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Zarząd Rejonowy Warszawa Wola 12 Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej 12 Stowarzyszenie mali bracia Ubogich 13 Inne organizacje 14

5 SPIS TREŚCI EDUKACJA, UNIWERSYTETY TRZECIEGO WIEKU Uniwersytet Trzeciego Wieku ALMAMER Szkoła Wyższa 15 Uniwersytet Trzeciego Wieku Woli i Bemowa 15 Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 3 15 OPIEKA ZDROWOTNA Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście 16 Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 17 Centrum Leczniczo Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Spółka z o.o. 18 Fundacja Wemenders 18 ZAGOSPODAROWANIE CZASU WOLNEGO Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy 19 Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola 21 Centrum Wolontariatu 21 Dom Kultury Działdowska 22 Ośrodek Kultury im. Stefana Żeromskiego w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy 22 Związki i Kluby Seniora przy Ośrodku Kultury 23 Stowarzyszenie Taoistycznego Tai Chi w Polsce - Oddział w Warszawie 23 Muzeum Powstania Warszawskiego 24 Muzeum Woli - Oddział Muzeum Historycznego m.st. Warszawy 24 Muzeum Kolejnictwa w Warszawie 25 Towarzystwo Przyjaciół Woli 25 Fundacja Ave 25 BEZPIECZEŃSTWO Komenda Rejonowa Policji Warszawa IV 26 Straż Miejska m.st. Warszawy 26 Ważne numery telefonów 27

6 Szanowni Państwo, Zależy nam, aby informacje zawarte w informatorze, jak najlepiej odpowiadały Państwa potrzebom. Dlatego bardzo cenimy sobie wszelkie propozycje dotyczące zawartości informatora, i zachęcamy do przekazania nam swoich uwag. Wszelkie uwagi i opinie prosimy przekazywać do Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy - kontakt znajdą Państwo na stronie obok. Dziękujemy.

7 POMOC SPOŁECZNA Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy ul. Syreny 18 tel. (22) fax. (22) Sekretariat tel. (22) Referat Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych godz. 8:00-16:00 Informacje o organizacjach pozarządowych Na stronie internetowej w zakładce Polityka społeczna można znaleźć informacje o organizacjach oraz miejscach nieodpłatnych porad m.in. prawnych. Programy dla seniorów Informacje o aktualnych programach aktywizujących seniorów realizowanych przez Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. Zasiłek pielęgnacyjny i świadczenia pielęgnacyjne W Referacie Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych można otrzymać m.in. zasiłek pielęgnacyjny i świadczenia pielęgnacyjne. Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się osobie, która z powodu niezdolności do samodzielnej egzystencji musi opłacić niezbędną opiekę. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje osobom, które z powodu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym albo osobą o znacznym stopniu niepełnosprawności nie podejmują pracy lub z niej rezygnują. Osoby zainteresowane mogą się kontaktować z Referatem osobiście lub telefonicznie, pod numerem: (22) , gdzie uzyskają niezbędne informacje. Druki formularzy dostępne są w Referacie lub na stronie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy: Czy wiesz, że... Informator Wola dla Seniora jest dostępny w internecie - można go pobrać ze strony Dzielnicy. Aby go odszukać na stronie internetowej należy w polu szukaj wpisać wyrazy: Wola dla seniora. POMOC SPOŁECZNA 1

8 POMOC SPOŁECZNA Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola Ośrodek Wsparcia dla Seniorów ul. Zawiszy 5 tel. (22) fax. (22) poniedziałek piątek godz. 8:00-16:00 Punkt informacyjny godz. 8:00-16:00 Udzielanie informacji na temat: programów i zajęć aktywizujących dla seniorów, ulg i uprawnień dla osób starszych, oferty opiekuńczej i usługowej (w tym uzyskania pomocy usługowej w miejscu zamieszkania). Pobyt dzienny godz. 9:00-15:00 Ośrodek oferuje różnorodne zajęcia oraz posiłki. Odpłatność za pomoc w Ośrodku Wsparcia jest ustalana na poziomie kosztów wyżywienia w zależności od sytuacji życiowej seniora. Program Aktywny Senior Nieodpłatne zajęcia mające na celu poprawę kondycji fizycznej, dające możliwość ciekawego spędzania czasu wspólnie z innymi seniorami np. chór, tańce w kręgu, gimnastyka mózgu metodą Dennisona. Klub Kłębuszek poniedziałek, godz. 15:00-17:30 Nieodpłatne zajęcia dla osób zainteresowanych rękodziełem. Klub Plastyczny środa, godz. 15:00 17:30 Nieodpłatne zajęcia dla osób zainteresowanych różnymi technikami plastycznymi. 2 POMOC SPOŁECZNA

9 POMOC SPOŁECZNA Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola Działy Pomocy Środowiskowej ul. Bema 91 tel. (22) fax. (22) poniedziałek, godz. 8:00-18:00 wtorek piątek, godz. 8:00-16:00 Poradnictwo Dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Pomoc finansowa Dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i bardzo trudnej sytuacji finansowej. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola Dział Usług Opiekuńczych ul. Bema 91 tel. (22) tel. (22) fax. (22) poniedziałek, godz. 8:00-18:00 wtorek piątek, godz. 8:00-16:00 Organizacja pomocy usługowej Dla osób, które z powodu złego stanu zdrowia i niedołężności wymagają pomocy w codziennym życiu. Pomoc świadczą na zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej, osoby, które mogą pomóc m.in. w sprzątaniu, zakupach, przygotowaniu posiłków lub załatwić różne sprawy w urzędzie. W przypadku osób chorych i leżących, pomoc opiekunów może obejmować pielęgnację - np. zabiegi higieniczne. Odpłatność za pomoc usługową jest ustalana indywidualnie, w zależności od sytuacji życiowej seniora. Czy wiesz, że... Na Woli znajduje się 6 parków, 4 skwery i jeden XIX-wieczny ogród. Większość terenów zielonych została niedawno zrewitalizowana, między innymi całkiem odnowiony został Park Szymańskiego - jest dokąd zabrać wnuki na spacer. POMOC SPOŁECZNA 3

10 POMOC SPOŁECZNA Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola Dział Oparcia Społecznego ul. Żytnia 75/77 tel. (22) fax. (22) godz. 8:00-19:00 Świetlica Opiekuńcza dla osób chorych na Alzheimera godz. 8:00-16:00 W świetlicy osoby z chorobą Alzheimera oraz osoby z zaburzeniami pamięci mogą spędzić czas. Świetlica zapewnia dwa posiłki dziennie oraz różnorodne zajęcia, dostosowane do potrzeb i możliwości seniora, dzięki którym chory aktywnie spędza czas. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola Dział Wsparcia i Pomocy Rodzinie ul. Karolkowa 58 A tel. (22) w. 114, 115 fax.(22) godz. 8:00-16:00 Poradnictwo indywidualne dla osób doświadczających przemocy udzielane w domu lub w siedzibie Działu przy ul. Karolkowej 58 A. Grupa wsparcia dla seniorów doświadczających przemocy Program Asystent osoby starszej doświadczającej przemocy - m.in. poradnictwo indywidualne, wizyty asystenta w domu, pomoc w zapewnieniu bezpieczeństwa osobie starszej doświadczającej przemocy. Dom Opieki Nad Ludźmi Starszymi Siostry Felicjanki ul. Syreny 11 tel. (22) godz. 8:00-17:00 Opieka nad starszymi kobietami Placówka otacza opieką kobiety starsze, niepełnosprawne wymagające całodobowej opieki. Aby ubiegać się o miejsce, osoba z rodziny lub opiekun musi osobiście złożyć podanie w sekretariacie placówki. 4 POMOC SPOŁECZNA

11 POMOC SPOŁECZNA Domy Pomocy Społecznej Dom Pomocy Społecznej Syrena ul. Syreny 26 tel. (22) w Dom Pomocy Społecznej Budowlani ul. Elekcyjna 6 tel. (22) fax. (22) w Na terenie Miasta Stołecznego Warszawy znajduje się 18 domów pomocy społecznej, w tym 2 na terenie Dzielnicy Wola (dane kontaktowe obok). Prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobie: wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w domu. Dokumentację potrzebną do uzyskania przez mieszkańca Dzielnicy Wola miejsca w Domu Pomocy Społecznej kompletuje pracownik socjalny z Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Bema 91. Wnioski o umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej może złożyć osoba, która się o to ubiega lub jej opiekun prawny. Po skompletowaniu dokumentów, Ośrodek Pomocy Społecznej przekazuje je do Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie, które podejmuje decyzję o przyznaniu miejsca w Domu Pomocy Społecznej. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy im. E. Bojanowskiego Sióstr Służebniczek N.M.P. ul. Dobrogniewa 6 tel. (22) Całodobowa opieka i leczenie osób niewymagających leczenia w szpitalu, które zaś wymagają nadzoru lekarskiego, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji. Wymagane jest skierowanie od lekarza rodzinnego lub lekarza oddziałowego jeśli osoba przebywa w szpitalu. Odpłatność za pobyt w wysokości 70% emerytury. POMOC SPOŁECZNA 5

12 POMOC SPOŁECZNA Dzielnicowy Zespół Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dzielnicy Wola Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola ul. Syreny 18, pokój nr 17 tel. (22) poniedziałek, godz. 16:00-17:30 Zobowiązanie do leczenia odwykowego Prowadzenie procedury zobowiązania do leczenia odwykowego wobec osób, które z powodu nadużywania alkoholu zakłócają porządek, doprowadzają do rozpadu rodziny, demoralizują dzieci, uchylają się od pracy. Wolska Koalicja na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Kontakt w sprawie strony: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola ul. Syreny 18 tel. (22) Strona edukacyjno-pomocowa: przemoc.wola.waw.pl Porady psychologa przez internet Dla osób mających problem z przemocą i szukających pomocy dla siebie lub kogoś bliskiego. Porady udzielane są nieodpłatnie i anonimowo. Informacje na temat przemocy Można dowiedzieć się o sposobach przeciwdziałania przemocy, miejscach, w których można otrzymać pomoc i wsparcie. Pomoc w Twojej okolicy Aby ustalić kto dla danej ulicy jest pracownikiem socjalnym, dzielnicowym czy kuratorem, należy na stronie internetowej: przemoc.wola.waw.pl, w zakładce Pomoc w Twojej okolicy wybrać nazwę ulicy, na której się mieszka. Czy wiesz, że... Dzielnica Wola prowadzi w internecie profil Miejska Wola na stronie facebook.com. Umieszczane są tam bieżące informacje o tym co dzieje się na Woli - można dowiedzieć się jak ciekawie spędzić czas lub gdzie można zorganizować zabawy wnukom. Informacje można znaleźć w internecie pod tym adresem: 6 POMOC SPOŁECZNA

13 POMOC SPOŁECZNA Ośrodek Interwencji Kryzysowej ul. Dalibora 1 tel. (22) całodobowo, we wszystkie dni tygodnia Pomoc prawna. Po uprzedniej konsultacji u psychologa w Ośrodku Interwencji Kryzysowej. Pomoc psychologa lub psychiatry dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji związanej np. z utratą bliskiej osoby, przemocą, której doświadczają lub innymi trudnymi zdarzeniami losowymi. Na konsultacje obowiązują zapisy telefoniczne lub osobiste w siedzibie Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul. Dalibora 1. Stołeczne Centrum Osób Niepełnosprawnych Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie ul. Andersa 5 tel. (22) tel. (22) godz. 8:00-16:00 Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności: tel. (22) Przyjmowanie wniosków w sprawie udzielenia dofinansowania ze środków PFRON Wydawanie kart parkingowych dla instytucji czy zainteresowanych osób niepełnosprawnych Asystent Osoby Niepełnosprawnej Infolinia programu Asystent Osoby Niepełnosprawnej : tel. (22) , godz. 8:00-18:00. Czy wiesz, że... Na stronie internetowej znajdują się wydawnictwa i publikacje Dzielnicy Wola do pobrania lub przeczytania, m.in. popularne wśród mieszkańców: Nasza Chłodna oraz Wola wielu wyznań. POMOC SPOŁECZNA 7

14 POMOC SPOŁECZNA Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej Ośrodek Nowolipie ul. Nowolipie 25b tel. (22) godz. 9:00-16:00 Usługi mini-poradni geriatrycznej Rehabilitacja, fizykoterapia, gimnastyka, usługi pielęgniarskie. Poradnictwo socjalno-prawne z zakresu pomocy społecznej. Dowożenie obiadów do osób chorych i niepełnosprawnych lub żywienie na miejscu. Koła zainteresowań: koło PTTK Echo, Ogród Botaniczny, szachowe, brydżowe, klub Olimpijczyka, pracownia malarska. Usługi edukacyjno-kulturalne. Galeria Nowolipie, bibilioteka, czytelnia, prelekcje, odczyty, koncerty, spotkania z ciekawymi ludźmi. Klub kawiarnia, codzienna prasa, kawiarenka internetowa. Usługi wspierające: pralnicze, fryzjerskie, kąpielowe. Program Asystent Osoby Niepełnosprawnej. Asystent pomoże m.in.: załatwić sprawy w urzędzie, zrobić zakupy, iść na pocztę, w dojazdach w wybrane miejsca: praca, rehabilitacja, szkoła, wybrać się na spacer, spotkać się ze znajomymi. Pomoc asystenta można uzyskać: pod numerem tel. (22) , wysyłając na adres: osobiście w Ośrodku Nowolipie (pokój 103). Warunki korzystania z usługi asystenta: orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (znaczny, umiarkowany), lub grupy inwalidzkiej (I, II), lub orzeczenie o całkowitej/ częściowej niezdolności do samodzielnej egzystencji/pracy. Więcej informacji na temat usługi asystenta można uzyskać na stronie: 8 POMOC SPOŁECZNA

15 PORADNICTWO Punkt Informacyjno Konsultacyjny Dzielnicy Wola m.st. Warszawy ul. Syreny 18 tel. (22) poniedziałek środa, godz. 12:00-18:00 czwartek, piątek, godz. 8:00-16:00 Nieodpłatne konsultacje prawne Podstawowa informacja w sprawach rodzinnych, lokalowych. dotycząca przepisów prawa regulujących daną kwestię oraz pomoc w pisaniu pozwów, wniosków. Konieczne jest zapisanie się telefoniczne lub osobiście. Nieodpłatne poradnictwo psychologiczne Porady szczególnie w zakresie problematyki uzależnień od alkoholu, przemocy, problemów wychowawczych z dziećmi. Informacje dotyczące aktualnych terminów dyżurów specjalistów w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym: lub pod numerem tel. (22) Fundacja Academia Iuris Wolski Punkt Porad: Ośrodek Nowolipie ul. Nowolipie 25b tel. (22) poniedziałek czwartek, godz. 13:00-16:00 Nieodpłatna pomoc prawna dla osób niezamożnych Dyżury odbywają się w trakcie roku akademickiego. Aktualny grafik dostępny na stronie internetowej: Konieczne są wcześniejsze zapisy pod numerem tel.(22) Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS ul. Warecka 4/6 tel. (22) tel. (22) godz. 9:00-16:00 Konsultacje i szkolenia ogólne, prawne i księgowe w zakresie zakładania i prowadzenia organizacji pozarządowych. Wsparcie jest nieodpłatne dla organizacji i mieszkańców z Warszawy. Konsultacja po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym. PORADNICTWO 9

16 PORADNICTWO Wolski Punkt Porad Obywatelskich Stowarzyszenia Centrum Informacji Społecznej CIS Dom Kultury Działdowska ul. Działdowska 6 czwartek, godz. 9:00-14:00 Biuro Stowarzyszenia: ul. Gałczyńskiego 3 tel. (22) Poradnictwo obywatelskie Porady w sprawach mieszkaniowych, rodzinnych, zadłużeń, spadkowych, dotyczące uzyskania prawa do świadczeń pieniężnych i innych. Poradnictwo jest poufne, nieodpłatne, bezstronne. Obowiązkowe są zapisy w dniu dyżuru o 8:00 w Domu Kultury Działdowska Czy wiesz, że... Miasto Stołeczne Warszawa prowadzi ogólnomiejską infolinię pod numerem telefonu Warszawa to przede wszystkim jeden, wspólny dla całego miasta numer telefonu, za pośrednictwem którego mieszkańcy mogą uzyskać informację na temat funkcjonowania Urzędu m.st. Warszawy i miejskich jednostek, usług (procedur i etapów realizacji spraw), planowanych wydarzeń, organizacji imprez kulturalnych czy remontów. Pod numerem można także zgłosić każdą sprawę wymagającą interwencji administracji miejskiej (np. dziura w chodniku, nielegalne wysypisko śmieci czy błąkające się zwierzę). Infolinia działa całą dobę przez 7 dni w tygodniu. Do dyspozycji mieszkańców każdego dnia jest zespół konsultantów, którego zadaniem jest przyjmowanie i przekazywanie do odpowiednich komórek merytorycznych zgłaszanych spraw. Warszawa to kilka różnych kanałów komunikacji: przede wszystkim numer infolinii , samoobsługowy portal internetowy: aplikacja mobilna (dostępna na telefony z systemami Android, ios, Windows Phone), poczta elektroniczna: faks pod numerem , czat - rozmowa z konsultantem na stronie internetowej 10 PORADNICTWO

17 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE I KLUBY SENIORA Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Dzielnicowy Warszawa Wola ul. Siedmiogrodzka 5 tel. (22) poniedziałek, godz. 12:00-17:00 wtorek, czwartek, godz. 9:00-14:00 Magazyn: art. rzeczowe, art. czystościowo-higieniczne, art. żywnościowe (należy uzyskać skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola przy ul. Bema 91). Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa ul. Kartezjusza 2 tel. (22) poniedziałek czwartek, godz. 11:00-13:00 Grupy wsparcia i samopomocy dla kobiet przed, w trakcie i po leczeniu raka piersi oraz dla ich rodzin. Warsztaty terapii psychologicznej i działania rehabilitacyjne. Edukacja z zakresu profilaktyki nowotworowej. Fundacja Emeryt ul. Ogrodowa 8 tel./fax. (22) (22) godz. 10:00-17:00 Specjalistyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku - edukacja w zakresie wiedzy praktycznej niezbędnej do samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym. Wypożyczalnia wózków inwalidzkich (odpłatnie). Kabina rehabilitacyjna do ćwiczeń kończyn górnych i dolnych, stawów barkowych. Przewóz osób starszych na badania, zabiegi lekarskie (odpłatnie). Rozliczanie PIT seniorom (nieodpłatnie). Turystyka, rekreacja i udział w kulturze Seniorów. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE I KLUBY SENIORA 11

18 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE I KLUBY SENIORA Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy Warszawa Wola ul. Młynarska 35 a tel./fax. (22) poniedziałek, wtorek, czwartek, godz. 9:00-12:00 Programy obejmujące działalność socjalno-bytową m.in. zapomogi, paczki żywnościowe dla najuboższych emerytów i rencistów zameldowanych na Woli lub Bemowie. Turnusy rekreacyjno-wypoczynkowe i rehabilitacyjne, wycieczki, spotkania integracyjne, prelekcje i pogadanki. Nieodpłatne porady prawne Działalność kulturalna: wyjścia do kina, teatrów, muzeów itp. (nieodpłatnie lub ulga). Wystawianie emerytom i rencistom zaświadczeń uprawniających do korzystania z ulgi na przejazdy koleją. Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej ul. Deotymy 41 tel. (22) godz. 8:00-16:00 Praca z osobami z niepełnosprawnością intelektualną: warsztaty terapii zajęciowej (konieczne jest orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniem do terapii zajęciowej). Piesza pielgrzymka osób niepełnosprawnych z Warszawy na Jasną Górę w dniach 5-15 sierpnia (konieczna jest zgoda lekarza, a w przypadku osób niepełnosprawnych zapewnienie opieki). Czy wiesz, że... Biblioteka Publiczna na Woli prowadzi stronę internetową Na stronie internetowej Wolskich Regionaliów publikowane są materiały pozyskane od mieszkańców - fotografie, pamiętniki, pocztówki lub publikacje o treści związanej z historią Dzielnicy. Wola ma bowiem nietuzinkową historię i wyjątkowych mieszkańców. 12 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE I KLUBY SENIORA

19 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE I KLUBY SENIORA Stowarzyszenie mali bracia Ubogich ul. Gen. Wł. Andersa 13 tel. (22) godz. 9:00-17:00 Telefon zaufania dla osób starszych - (22) wtorek, godz. 9:00-12:00 środa i czwartek, 17:00 20:00 Telefon na temat choroby Alzheimera - (22) środa, godz Wolontariusze wspierają osoby starsze mieszkające samotnie, pomagają w zadbaniu o zdrowie, towarzyszą podczas spacerów i wycieczek. Grupowe formy aktywizacji, spotkania międzypokoleniowe, świąteczne, organizacja czasu w wakacje, wsparcie w rozwijaniu zainteresowań. Wolontariat seniorów: seniorzy powyżej 50 roku życia mogą zostać wolontariuszami pomagając przy organizacji zajęć oraz w odwiedzinach u osób starszych. Nieodpłatne poradnictwo: psycholog (radzenie sobie ze stresem, pomoc w doborze terapii), prawnik (sprawy spadkowe, pozwy, umowy), lekarz (weryfikacja leków, recepty na leki pełnopłatne), pracownik socjalny. Zapisy na porady: tel. (22) lub Nagrywanie wspomnień seniorów (dla osób powyżej 65 r.ż.). Czy wiesz, że... Na stronie internetowej Dzielnicy Wola: znajdują się wszystkie wydania Kuriera Wolskiego, które można pobrać lub przeczytać. Opublikowana jest również lista punktów dystrybucji Kuriera Wolskiego w wersji papierowej. Kurier Wolski to bezpłatny miesięcznik informacyjny Dzielnicy, a w nim można przeczytać o wszystkich najważniejszych wydarzeniach i aktualnościach z Woli. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE I KLUBY SENIORA 13

20 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE I KLUBY SENIORA Inne organizacje Wolność i Niezawisłość Komenda Główna Warszawa-Wola ul. Siedmiogrodzka 5 Związek Powstańców Warszawskich Środowiska Żołnierzy AK Zgrupowanie Chrobry II Biuro Związku: ul. Długa 22 / tel. (22) Koło Związku Sybiraków Warszawa Wola-Bemowo ul. Siedmiogrodzka 5 / tel. (22) Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Zarząd Rejonu Warszawa - Wola ul. Siedmiogrodzka 5 / tel. (22) Światowy Związek Żołnierzy AK - Zgrupowanie Obroża Związek Kombatantów R. P. i Byłych Więźniów Politycznych Koło Nr. 2 - Oddział Warszawa Wola Związek Inwalidów Wojennych R.P. Oddział Warszawa Wola Ośrodek Kultury im. S. Żeromskiego ul. Obozowa 85 / tel. (22) spotkania w czwartki, godz. 12:00-15:00 spotkania w czwartki (po drugim wtorku miesiąca), godz. 16:00 Spotkania Związku: Szkoła podstawowa nr 26, ul. Miedziana 8 spotkania w środy, godz. 13:00-15:00 spotkania w poniedziałki, godz. 15:00-18:00 spotkania w pierwsze i trzecie piątki miesiąca, godz. 10:00-12:00 Spotkania Związku: Dom Kultury Działdowska, ul. Działdowska 6 poniedziałek, godz. 10:00-12:00 14 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE I KLUBY SENIORA

21 EDUKACJA, UNIWERSYTETY TRZECIEGO WIEKU Uniwersytet Trzeciego Wieku ALMAMER Szkoła Wyższa ul. Wolska 43 tel. (22) poniedziałek czwartek, godz. 8:00-16:00 Pakiet podstawowy: seminaria kierunkowe z zakresu dyplomacji, władzy i administracji, turystyki, rekreacji, wiedzy o kulturze i sztuce, wykłady ogólne o tematyce zdrowotnej, gospodarczej, ekonomicznej i społecznej. Pakiet dodatkowy: lektoraty języków obcych, kursy komputerowe, zajęcia ruchowe, warsztaty jak zachować dobrą pamięć, klub rozważań seniora, warsztaty plastyczne, literackie, taneczne. Konferencje naukowe, imprezy kulturalne i integracyjne. Uniwersytet Trzeciego Wieku Woli i Bemowa Biuro: ul. Staszica 7/9 kom kom kom kom Wykłady, seminaria, wycieczki. Zajęcia: komputerowe, językowe. Warsztaty literackie, warsztaty psychologiczne, klub miłośników filmu. Zajęcia warsztatowe Być kobietą, plastyczne. Zajęcia rehabilitacyjne na basenie, gimnastyka na sali. Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 3 ul. Księcia Janusza 45/47 tel. (22) tel. (22) godz. 9:00-19:00 Kursy komputerowe dla seniorów: podstawy obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel, edytora tekstowego Word (odpłatnie). EDUKACJA, UNIWERSYTETY TRZECIEGO WIEKU 15

22 OPIEKA ZDROWOTNA Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście ul. Ciołka 11 tel. (22) tel. (22) godz. 8:00-18:00 Podstawowa opieka zdrowotna: ul. Grzybowska 34 ul. Dragonów 6a ul. Nowolipie 31 ul. Miedziana 2 ul. Obozowa 63/65 ul. Elekcyjna 54 ul. Ciołka 11 ul. Płocka 49 ul. Leszno 17 Poradnie specjalistyczne (na podstawie skierowania wydanego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego) w zakresie diabetologii, endokrynologii, kardiologii, dermatologii i wenerologii, neurologii, gruźlicy i choroby płuc, reumatologii, położnictwa i ginekologii, urologii, chirurgii ogólnej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, okulistyki, otolaryngologii: ul. Ciołka 11, ul. Płocka 49, ul. Leszno 17, ul. Chmielna 14, ul. Grzybowska 34,, ul. Dragonów 6a, ul. Elekcyjna 54. Rehabilitacja lecznicza (konieczne jest skierowanie do lekarza rehabilitanta lub na zabiegi rehabilitacyjne): ul. Ciołka 11, ul. Leszno 17, ul. Dragonów 6a. Stomatologia lecznicza, w tym protetyka. Stomatologia jest bezpłatna dla pacjentów ubezpieczonych w NFZ. Protetyka przysługuje ubezpieczonemu pacjenotowi raz na 5 lat: ul. Dragonów 6a, ul. Elekcyjna 54, ul.żytnia 39, ul. Chmielna 14. Ośrodek Rehabilitacji Dziennej (konieczne jest skierowanie wydane przez lekarza rehabilitanta): ul. Leszno 17. Dzienny oddział rehabilitacji psychiatrycznej (psychoterapia indywidualna i grupowa). Konieczne jest skierowanie wydane przez lekarza psychiatrę: ul. Leszno 17. Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu (nie jest potrzebne skierowanie): ul. Elektoralna 26, ul. Mariańska 1. Wolskie Centrum Seniora (ul. Leszno 17): Dzienny oddział psychologiczny-geriatryczny oraz oddział zaburzeń nerwicowych. Konieczne jest skierowanie wydane przez lekarza psychiatrę oraz ukończone 60 lat. Oddział zaburzeń nerwicowych. Konieczne jest skierowanie wydane przez lekarza psychiatrę. 16 OPIEKA ZDROWOTNA

23 OPIEKA ZDROWOTNA Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Obsługi Pacjenta: tel. (22) ul. Kasprzaka 17 tel. (22) godz. 7:30-19:00 Poradnie specjalistyczne w zakresie diabetologii, onkologii, endokrynologii, kardiologii, chirurgii ogólnej, neurologii, chirurgii naczyniowej, proktologii, psychiatrii. Do wszystkich poradni można zapisać się osobiście, telefonicznie lub przez internet. Przy zapisie do poradni (z wyjątkiem poradni onkologicznej oraz zdrowia psychicznego) wymagane jest skierowanie wydane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Hospitalizacje w zakresie chorób wewnętrznych, diabetologii, endokrynologii, kardiologii, w tym całodobowej kardiologii inwazyjnej, rehabilitacji kardiologicznej, chirurgii ogólnej, chirurgii naczyniowej, neurologii, leczenia udarów, rehabilitacji neurologicznej, psychiatrii. Rehabilitacja lecznicza w zakresie porad lekarskich oraz zabiegów fizjoterapeutycznych m.in. krioterapii, elektroterapii podciśnieniowej, master terapii, masażu, ergometrów kończyn górnych i dolnych. Do korzystania ze świadczeń wymagane jest skierowanie od lekarza oraz aktualne zaświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym w NFZ. Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w ramach klinicznego oddziału psychiatrycznego z pododdziałem dla chorych somatycznie, ogólnoprofilowego oddziału dziennego psychiatrycznego, oddziału dziennego zaburzeń nerwicowych, poradni zdrowia psychicznego, poradni leczenia uzależnień i współuzależnień. Do leczenia w oddziale dziennym wymagane jest skierowanie od lekarza psychiatry lub lekarza rodzinnego i aktualne zaświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym. OPIEKA ZDROWOTNA 17

Szanowni Mieszkańcy, Przekazuję w Państwa ręce zaktualizowany informator o działaniach wolskich instytucji i organizacji na rzecz Seniorów pn.

Szanowni Mieszkańcy, Przekazuję w Państwa ręce zaktualizowany informator o działaniach wolskich instytucji i organizacji na rzecz Seniorów pn. Szanowni Mieszkańcy, Przekazuję w Państwa ręce zaktualizowany informator o działaniach wolskich instytucji i organizacji na rzecz Seniorów pn. Wola dla Seniora. Oferta naszej Dzielnicy skierowana do Seniorów

Bardziej szczegółowo

Ośrodki wsparcia działające w Lublinie L.p. Nazwa adres telefon opis 1. Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 1

Ośrodki wsparcia działające w Lublinie L.p. Nazwa adres telefon opis 1. Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 1 Ośrodki wsparcia działające w ie L.p. Nazwa adres telefon opis 1. Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 1 2. Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 3 ul. Niecała 16 20-080 ul. Pozytywistów 16 3. Centrum Usług Socjalnych

Bardziej szczegółowo

Wykaz instytucji działających w zakresie pomocy społecznej i zdrowia udzielających pomocy mieszkańcom Suwałk

Wykaz instytucji działających w zakresie pomocy społecznej i zdrowia udzielających pomocy mieszkańcom Suwałk Wykaz instytucji działających w zakresie pomocy społecznej i zdrowia udzielających pomocy mieszkańcom Suwałk L.p. 1. Nazwa i adres instytucji Czas pracy Rodzaj udzielanej pomocy i wparcia Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych w Mieście Koszalin formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Informator o dostępnych w Mieście Koszalin formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W dniu 28 lutego 2013 r. Rada Miejska w Koszalinie przyjęła do realizacji Program ochrony zdrowia psychicznego dla Miasta Koszalina na lata 2013-2015. Zgodnie z założeniami Programu opracowany został poniższy

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

KONKURS OFERT NA Udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek

KONKURS OFERT NA Udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek Warszawa, dn. 04.12.2014 r. KONKURS OFERT NA Udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek Samodzielny Zespół Publicznych

Bardziej szczegółowo

1. Schronisko dla Bezdomnych im. Sabiny Kusznierów Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie

1. Schronisko dla Bezdomnych im. Sabiny Kusznierów Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie 1. Schronisko dla Bezdomnych im. Sabiny Kusznierów Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie ul. Towarowa 18, 10-417 Olsztyn tel. 89 521 04 49 e-mail: schroniskodlabezdomnych@gmail.com poniedziałek

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA REJESTROWA. Nr księgi Oznaczenie organu: W - 14

KSIĘGA REJESTROWA. Nr księgi Oznaczenie organu: W - 14 Stan na dzień: 24-8-3 KSIĘGA REJESTROWA Nr księgi 77 Oznaczenie organu: W - 4 DZIAŁ I OZNACZENIE PODMIOTU LECZNICZEGO I LISTA PRZEDSIĘBIORSTW Rubryka. Numer księgi rejestrowej 77 Rubryka 2. Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

1. Miejski Urząd Pracy w Olsztynie

1. Miejski Urząd Pracy w Olsztynie al. Piłsudskiego 64 B, Olsztyn tel. 89 53-70-800 e-mail: mup@olsztyn.mup.gov.pl www.olsztyn.mup.gov.pl 1. Miejski Urząd Pracy w Olsztynie Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 Przyjmowanie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW YJNEJ 1 2 świadczenia w oddziale psychiatrycznym świadczenia w oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży 4700 4701 4703 4705 oddział psychiatryczny oddział psychiatryczny dla dzieci, oddział psychiatryczny

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W PODSTAWOWYCH KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH PODMIOTU

ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W PODSTAWOWYCH KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH PODMIOTU ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W PODSTAWOWYCH KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH PODMIOTU UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ZGODNIE Z UMOWĄ Z NFZ W ZAKRESIE POZ -u Świadczenia zdrowotne udzielane są pacjentom

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie O T W A R T E D R Z W I

Stowarzyszenie O T W A R T E D R Z W I Stowarzyszenie O T W A R T E D R Z W I Pełno spraw dla niepełnosprawnych Centralny Punkt Funduszy Europejskich Warszawa, 13 grudnia 2011r. OTWARTE DRZWI OTWARTE SERCA OTWARTE GŁOWY Powstało w 1995 r. z

Bardziej szczegółowo

Kontakt ze Szpitalem Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie

Kontakt ze Szpitalem Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie Kontakt ze Szpitalem Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie www.lukasz.med.pl Dział Organizacji i Nadzoru Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie 33-100 Tarnów, ul. Lwowska 178a, woj. małopolskie

Bardziej szczegółowo

OFERTA. ubezpieczenia zdrowotnego dla Agencji Usług Ubezpieczeniowych i Finansowych Profit Kamila Błażejczyk

OFERTA. ubezpieczenia zdrowotnego dla Agencji Usług Ubezpieczeniowych i Finansowych Profit Kamila Błażejczyk Gdynia, czwartek, 16 kwietnia 2015 r. OFERTA ubezpieczenia zdrowotnego dla Agencji Usług Ubezpieczeniowych i Finansowych Profit Kamila Błażejczyk Oferta jest ważna 60 dni od momentu jej przedstawienia,

Bardziej szczegółowo

Zadania realizowane w zakresie pomocy społecznej i wspierania rodziny 2016 rok (luty 2016)

Zadania realizowane w zakresie pomocy społecznej i wspierania rodziny 2016 rok (luty 2016) Zadania realizowane w zakresie pomocy społecznej i wspierania rodziny 2016 rok (luty 2016) Lp. Nazwa 1. zapewnienie opieki w placówce wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin problemowych Placówka jest otwarta

Bardziej szczegółowo

Pomoc uzależnionym [1] Pomoc uzależnionym. Opublikowano na Miasto Gliwice (https://gliwice.eu)

Pomoc uzależnionym [1] Pomoc uzależnionym. Opublikowano na Miasto Gliwice (https://gliwice.eu) Opublikowano na Miasto Gliwice (https://gliwice.eu) Źródłowy URL: https://gliwice.eu/miasto/opieka-medyczna-i-spoleczna/pomocspoleczna/pomoc-uzaleznionym Pomoc uzależnionym Image not found https://www.gliwice.eu/sites/default/files/imce/ppk_baner_gora_2.jpg

Bardziej szczegółowo

Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy.

Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy. Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy. Bardo Ośrodek Interwencji Kryzysowej Nadzieja Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej,

Bardziej szczegółowo

------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------

------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚW. RAFAŁA W CZERWONEJ GÓRZE ul. Czerwona Góra 10 26 060 Chęciny -- Wojewódzka Przychodnia Specjalistyczna Szpitala w Czerwonej Górze, Kielce, ul. Jagiellońska 72

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja usług finansowanych z Programu Integracji Społecznej

Klasyfikacja usług finansowanych z Programu Integracji Społecznej Klasyfikacja usług finansowanych z Programu Integracji Społecznej GRUPA I - USŁUGI DLA OSÓB STARSZYCH, SENIORÓW np.: 1.1 dzienne: - świadczone w miejscu zamieszkania indywidualnie, w tym: usługi opiekuńcze

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie kłodzkim

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie kłodzkim Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie kłodzkim Wydział Zdrowia I Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Kłodzku Kłodzko

Bardziej szczegółowo

PORADNIE RODZINNE I PEDAGOGICZNE

PORADNIE RODZINNE I PEDAGOGICZNE PORADNIE RODZINNE I PEDAGOGICZNE Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 ul. Pułaskiego 1f tel. (55) 237-06-70 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 Poradnia Rodzinna i Pedagogiczna poniedziałki,

Bardziej szczegółowo

1. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

1. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ul. Bałtycka 37A, 10-144 Olsztyn tel. 89 527 57 11 e-mail: sowolsztyn@poczta.onet.pl http://www.sow.olsztyn.pl Od poniedziałku do niedzieli - całodobowo 1. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy

Bardziej szczegółowo

Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi w systemie pomocy społecznej na terenie Powiatu Tarnogórskiego

Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi w systemie pomocy społecznej na terenie Powiatu Tarnogórskiego Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi w systemie pomocy społecznej na terenie Powiatu Tarnogórskiego Osoby z zaburzeniami psychicznymi mogą uzyskać wsparcie w zakresie pomocy społecznej w formie: -specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

PRZEMOC INSTYTUCJE PAŃSTWOWE. L.p. PODMIOT FORMY POMOCY. Interwencja Zapewnienie bezpieczeństwa Zebranie dowodów Niebieskie Karty

PRZEMOC INSTYTUCJE PAŃSTWOWE. L.p. PODMIOT FORMY POMOCY. Interwencja Zapewnienie bezpieczeństwa Zebranie dowodów Niebieskie Karty PRZEMOC Instytucje i placówki służące pomocą na terenie miasta Olsztyna (stan na dzień 21 marca 2014 r., aktualizacja inf. o Poradniach Psych.-Ped. 14.11.2014 r.) INSTYTUCJE PAŃSTWOWE L.p. PODMIOT FORMY

Bardziej szczegółowo

Informator - Przewodnik o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób

Informator - Przewodnik o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób Informator - Przewodnik o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób będących w kryzysie w Gminie Czudec Nie jesteś sam!

Bardziej szczegółowo

Data pierwszej certyfikacji: 10 stycznia 2006

Data pierwszej certyfikacji: 10 stycznia 2006 Certyfikat Nr: 165695-2014-AE-POL-RvA Data pierwszej certyfikacji: 10 stycznia 2006 Ważność certyfikatu: 14 grudnia 2015-31 stycznia 2018 Niniejszym potwierdza się, że system zarządzania organizacji Samodzielny

Bardziej szczegółowo

Laureaci IV edycji konkursu Miejsce Przyjazne Seniorom :

Laureaci IV edycji konkursu Miejsce Przyjazne Seniorom : 1) Instytucje kultury i rozrywki: Klub Osiedlowy Miniatura Teatr Stary w Lublinie Laureaci IV edycji konkursu Miejsce Przyjazne Seniorom : Filia Dzielnicowego Domu Kultury Bronowice Muzeum Lubelskie w

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla osób uzależnionych od alkoholu

Pomoc dla osób uzależnionych od alkoholu P R O B L E M Y A L K O H O L O W E Nazwa, adres instytucji, Lp. możliwości kontaktu 1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 48-210 Biała ul. Rynek 10 tel. 77 4388533 lub 77 4388531 2. Punkt

Bardziej szczegółowo

4. Harmonogram realizacji gminnej strategii na lata 2011-2012

4. Harmonogram realizacji gminnej strategii na lata 2011-2012 4. Harmonogram realizacji gminnej strategii na lata 2011-2012 LP CELE STRATEGICZNE/ KIERUNKI DZIAŁANIA INSTYTUCJE I PODMIOTY UCZESTNICZĄC E WAŻNOSĆ OKRES REALIZ ACJI WSKAŹNIKI FINANSE Cel I Wzmocnienie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNY I N F O R M A T O R DLA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH POMOCY

PODRĘCZNY I N F O R M A T O R DLA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH POMOCY Pp Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Elblągu, ul. Kosynierów Gdyńskich 30, 82-300 Elbląg tel./fax. (055) 643-34-35, ~ www.pppdwa.elblag.com.pl ~ pppdwa@elblag.com.pl PODRĘCZNY I N F O R M A T

Bardziej szczegółowo

Cel strategiczny nr 1

Cel strategiczny nr 1 Cel strategiczny nr 1 OCENA MOŻLIWOŚCI SKUTECZNEGO REAGOWANIA NA POJAWIAJĄCE SIĘ PROBLEMY SPOŁECZNE 1.Analiza efektywności działań zmierzających do rozwiązania lokalnych problemów społecznych oraz świadczonej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r. ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Instytucje Pomocowe. Instytucje Pomocowe Osobom Uzależnionym od Alkoholu. 1. SPP ZOZ Choroszcz Oddział Leczenie Odwykowego.

Instytucje Pomocowe. Instytucje Pomocowe Osobom Uzależnionym od Alkoholu. 1. SPP ZOZ Choroszcz Oddział Leczenie Odwykowego. Instytucje Pomocowe Instytucje Pomocowe Osobom Uzależnionym od Alkoholu 1. SPP ZOZ Choroszcz Oddział Leczenie Odwykowego 16-070 Choroszcz Ul. Pl. Brodowicza 1 Tel. (085) 719-10-91 (całodobowo) 2. Poradnia

Bardziej szczegółowo

nazwa uwagi rozliczeniowej dopiecznych na 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

nazwa uwagi rozliczeniowej dopiecznych na 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Część B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja Oddziału Wojewódzkiego: Plan na rok: 2014 L.P jednostki 13 Świętokrzyski OW NFZ 01 Podstawowa opieka zdrowotna 01.0000.155.16 ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Zespół d/s Wdrażania i Koordynacji Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Zespół d/s Wdrażania i Koordynacji Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Cel szczegółowy 1. Upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego, rozwijanie umiejętności efektywnego radzenia sobie w

Bardziej szczegółowo

Osoby doznające przemocy w rodzinie obecnie i w przeszłości

Osoby doznające przemocy w rodzinie obecnie i w przeszłości Wykaz zadań zleconych przez Urząd Miasta st. Warszawy na 2015 r. w zakresie przeciwdziałania przemocy, specjalistycznego i pomocy kobietom w trudnej sytuacji życiowej Lp. Podmiot nazwa, adres Nazwa zadania

Bardziej szczegółowo

Debata Społeczna Bezpieczny senior 12 grudnia 2013

Debata Społeczna Bezpieczny senior 12 grudnia 2013 Burmistrz Morąga Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Debata Społeczna Bezpieczny senior 12 grudnia 2013 Organizatorzy Burmistrz Morąga i Komendant Komisariatu Policji w Morągu DANE STATYSTYCZNE LICZBA OSÓB

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Marek Jabłoński Sekretarz Elwira Zaręba Członkowie: - Barbara Wyszyńska - Jerzy Łuniewski - Grażyna Werpachowska

Przewodniczący Marek Jabłoński Sekretarz Elwira Zaręba Członkowie: - Barbara Wyszyńska - Jerzy Łuniewski - Grażyna Werpachowska 1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szepietowie działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

2. Podstawą przyjęcia do ZPOP jest zdiagnozowana przewlekła choroba psychiczna.

2. Podstawą przyjęcia do ZPOP jest zdiagnozowana przewlekła choroba psychiczna. Kontakt: Punkt Pielęgniarski: (087) 562 64 83, Sekretariat: (087) 562 64 79 Kliknij po więcej informacji Regulamin Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Psychiatrycznego w Specjalistycznym Psychiatrycznym

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu Jaworskiego Czerwiec 2015 1 Przekazuję Państwu Informator

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Stryków na rok 2009

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Stryków na rok 2009 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Stryków na rok 2009 Załącznik do Uchwały Nr XXXI/244/200 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 25 lutego 2009r. Na realizację zadań

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5 MSWiA z dnia 27 lutego 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu ZOZ MSWiA w Koszalinie

Zarządzenie Nr 5 MSWiA z dnia 27 lutego 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu ZOZ MSWiA w Koszalinie Źródło: http://bip.mswia.gov.pl Wygenerowano: Środa, 23 grudnia 2015, 15:41 Zarządzenie Nr 5 MSWiA z dnia 27 lutego 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu ZOZ MSWiA w Koszalinie Dz.Urz.MSWiA.04.2.4

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ODDZIAŁ WIELKOPOLSKI POLSKIEGO ZWIĄZKU GŁUCHYCH

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ODDZIAŁ WIELKOPOLSKI POLSKIEGO ZWIĄZKU GŁUCHYCH SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ODDZIAŁ WIELKOPOLSKI POLSKIEGO ZWIĄZKU GŁUCHYCH ZA ROK 2007 1 I. Stan zarejestrowanych podopiecznych Głusi Sł. Słyszący Ogółem T.O. Gniezno 32 77 109 T.O. Jarocin 66 15 81 T.O.

Bardziej szczegółowo

Pomoc- ważne adresy: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 8 ul. Stępińska 6/8, 00-739 Warszawa tel./fax (0-22) 841-14-23 PSYCHOLOG SZKOLNY

Pomoc- ważne adresy: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 8 ul. Stępińska 6/8, 00-739 Warszawa tel./fax (0-22) 841-14-23 PSYCHOLOG SZKOLNY Pomoc- ważne adresy: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 8 ul. Stępińska 6/8, 00-739 Warszawa tel./fax (0-22) 841-14-23 PSYCHOLOG SZKOLNY p. Przemysław Marszał przyjmuje: w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja*

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja* u Wojewódzkiego: Pomorskiego jednostki 1 11 Pomorski 01 Podstawowa opieka zdrowotna 01.0000.155.16 ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ NA OBSZARZE ZABEZPIECZENIA DO 50 000 OSÓB - RYCZAŁT

Bardziej szczegółowo

NARKOTYKI. Placówki ambulatoryjne dzienne

NARKOTYKI. Placówki ambulatoryjne dzienne NARKOTYKI Placówki ambulatoryjne dzienne 1. TRiDPU Powrót z U Poradnia Profilaktyki Środowiskowej Kontakt ul. Elektoralna 26 00 892 Warszawa tel. (22) 620 64 35 Czynne: pon. czw. 9.00 19.00; pt. 9.00 18.00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/156/15 RADY MIASTA OPOLA. z dnia 28 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/156/15 RADY MIASTA OPOLA. z dnia 28 maja 2015 r. UCHWAŁA NR XI/156/15 RADY MIASTA OPOLA z dnia 28 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Opola na lata 2012 2015 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA PACJENTÓW

INFORMATOR DLA PACJENTÓW INFORMATOR DLA PACJENTÓW Witamy Państwa w Beskidzkim Centrum Onkologii Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej (BCO-SM). Nasz Szpital usytuowany jest w trzech różnych lokalizacjach na terenie

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki realizacji. Harmonogram -lata realizacji. Źródła finansowania. Realizatorzy. Działanie

Wskaźniki realizacji. Harmonogram -lata realizacji. Źródła finansowania. Realizatorzy. Działanie VI. PROGRAMY Realizacja przedstawionych powyżej celów operacyjnych będzie przebiegała etapami. Szczegółowe programy służące realizacji strategii wyrównywania szans edukacyjnych w gminie przedstawione są

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 4900 UCHWAŁA NR 392/2013 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH. z dnia 27 czerwca 2013 r.

Katowice, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 4900 UCHWAŁA NR 392/2013 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH. z dnia 27 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 4900 Elektronicznie podpisany przez: IWONA ANDRUSZKIEWICZ; ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W Data: 2013-07-09 14:39:14 UCHWAŁA NR 392/2013

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR /2015 RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE. z dnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu wspierania seniorów na lata 2015-2020

UCHWAŁA NR /2015 RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE. z dnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu wspierania seniorów na lata 2015-2020 UCHWAŁA NR /2015 RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE z dnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu wspierania seniorów na lata 2015-2020 Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Świadczenia pomocy społecznej

Świadczenia pomocy społecznej Świadczenia pomocy społecznej Świadczenia pomocy społecznej Ośrodki pomocy społecznej Ośrodki pomocy społecznej działają w każdej gminie, udzielając pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla osób w kryzysie na terenie powiatu zielonogórskiego:

Wsparcie dla osób w kryzysie na terenie powiatu zielonogórskiego: Wsparcie dla osób w kryzysie na terenie powiatu zielonogórskiego: Miejski Ośrodek w Zielonej Górze Zielonogórskie Centrum Pomocy Rodzinie ul. Długa 13, 65-401 Zielona Góra tel. 68/323 69 00 Gminny Ośrodek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia... 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia... 2013 r. ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia... 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy.

Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy. Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy. Bardo Ośrodek Interwencji Kryzysowej Nadzieja Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej,

Bardziej szczegółowo

W szpitalach psychiatrycznych organizuje się całodobowe oddziały wyspecjalizowane, takie jak oddziały:

W szpitalach psychiatrycznych organizuje się całodobowe oddziały wyspecjalizowane, takie jak oddziały: Oddzialy psychiatryczne szpitalne - Opieka całodobowa Opieka całodobowa Psychiatryczne oddziały szpitalne Psychiatryczne leczenie szpitalne powinno być stosowane tylko w przypadkach ciężkich zaburzeń psychicznych

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA WOLONTARIAT W POLSCE

DOTACJE NA WOLONTARIAT W POLSCE DOTACJE NA WOLONTARIAT W POLSCE PROGRAMY RZĄDOWE - MPIPS Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014-2020 Priorytet 1. Aktywne społeczeństwo Podziałanie 2 Rozwijanie wolontariatu działania nakierowane na: wolontariat

Bardziej szczegółowo

SERDECZNIE WITAMY NA KONFERENCJI PODSUMOWUJĄCEJ PROJEKT SYSTEMOWY. Nowe Szanse w MOPS

SERDECZNIE WITAMY NA KONFERENCJI PODSUMOWUJĄCEJ PROJEKT SYSTEMOWY. Nowe Szanse w MOPS SERDECZNIE WITAMY NA KONFERENCJI PODSUMOWUJĄCEJ PROJEKT SYSTEMOWY Nowe Szanse w MOPS REALIZOWANY PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRIORYTET VII, DZIAŁANIE 7.1, PODDZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) Liczba podjętych działań. 2. Propagowanie informacji dotyczących profilaktyki zaburzeń psychicznych.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) Liczba podjętych działań. 2. Propagowanie informacji dotyczących profilaktyki zaburzeń psychicznych. Załącznik do Programu Cel główny 1: promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym Cel szczegółowy 1.1: upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań

Bardziej szczegółowo

Polityka senioralna w Gminie Gogolin. Gogolin, dnia 19.03.2015 r.

Polityka senioralna w Gminie Gogolin. Gogolin, dnia 19.03.2015 r. 1 Dobry pomysł na długie lata 9 sołectw oraz miasto łącznie 12 209 mieszkańców; Obszar gminy 101 km2; Położenie na krawędzi Wyżyny Śląskiej; Stolica Śląskiej Pieśni Ludowej Pomnik Karolinki i Karliczka;

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja*

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja* u Wojewódzkiego: Pomorskiego Plan na rok: 2012 jednostki 1 11 Pomorski 01 Podstawowa opieka zdrowotna 01.0010.092.01 ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ KAPITACJA 2 173 796 2 11 Pomorski 01 Podstawowa opieka zdrowotna

Bardziej szczegółowo

Częstochowski program działań na rzecz seniorów na lata 2014-2020 "Częstochowa-Seniorom"

Częstochowski program działań na rzecz seniorów na lata 2014-2020 Częstochowa-Seniorom Misja Poprawa jakości życia osób w wieku 60+ poprzez zaspokojenie ich potrzeb i oczekiwań, zwiększenie aktywności, wzmocnienie integracji międzypokoleniowej oraz kształtowanie w społeczeństwie pozytywnego

Bardziej szczegółowo

Leczenie szpitalne 18.01.2016

Leczenie szpitalne 18.01.2016 Leczenie szpitalne 18.01.2016 Wykaz obejmuje: oddziały szpitalne/ zakresy świadczeń udzielanych w oddziałach oddziały szpitalne, w których realizowany jest pakiet onkologiczny miejsca wykonywania procedur

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy. Powiatu Hrubieszowskiego. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy. Powiatu Hrubieszowskiego. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi S t a r o s t w o P o w i a t o w e w H r u b i e s z o w i e Załącznik do uchwały Nr XIII/128/2012 Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 17 maja 2012 r. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu

Bardziej szczegółowo

ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA CHIRURGIA NACZYNIOWA CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA CHIRURGIA NACZYNIOWA CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA REZYDENTURY - 20 miejsc przyznanych przez MZ 1 80962/2016 2 81526/2016 CHIRURGIA NACZYNIOWA 2 miejsca pozarezydenckie dla lekarzy posiadających odpowiednią specjalizację

Bardziej szczegółowo

Wykaz Poradni Rodzinnych i podmiotów realizujących zadanie w zakresie poradnictwa rodzinnego w 2012 r.: pedagog (problemy rodzinne, wychowawcze)

Wykaz Poradni Rodzinnych i podmiotów realizujących zadanie w zakresie poradnictwa rodzinnego w 2012 r.: pedagog (problemy rodzinne, wychowawcze) Poradnictwo rodzinne. Celem poradnictwa rodzinnego jest udzielanie wsparcia rodzinom, szczególnie znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, w wypełnianiu ich podstawowych funkcji, w tym opiekuńczo-wychowawczej.

Bardziej szczegółowo

Podstawowym celem Zespołu jest udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia.

Podstawowym celem Zespołu jest udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia. Podstawowym celem Zespołu jest udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia. A. ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej w dziedzinie: 1. alergologii, 2. alergologii dla

Bardziej szczegółowo

TAK. UCHWAŁA Nr XXXI/292/2013 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 30 grudnia 2013 roku

TAK. UCHWAŁA Nr XXXI/292/2013 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 30 grudnia 2013 roku UCHWAŁA Nr XXXI/292/2013 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok Data utworzenia 2013-12-30

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN Radom, ul. Reja 5/1 tel. 48 36-22- 046 pon. pt. 9.00-18.00, infolinia: 0800-12-02-89

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN Radom, ul. Reja 5/1 tel. 48 36-22- 046 pon. pt. 9.00-18.00, infolinia: 0800-12-02-89 Informacje dotyczące funkcjonowania placówek i instytucji zajmujących się leczeniem sprawców przestępstw, oddziaływaniem terapeutycznym lub wykonujących programy korekcyjnoedukacyjne w okręgu Sądu Okręgowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXI/105/2012. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

UCHWAŁA Nr XXI/105/2012. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. UCHWAŁA Nr XXI/105/2012 Rady Gminy Podedwórze z dnia 30 kwietnia 2012 w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Po co jest potrzebne orzeczenie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności?

Po co jest potrzebne orzeczenie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności? Po co jest potrzebne orzeczenie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności? Orzeczenie może dawać uprawnienia do różnych świadczeń. Orzekaniem o niepełnosprawności dziecka zajmuje się Miejski

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2014 r. (poz. ) Załącznik nr 1 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp.

Bardziej szczegółowo

1.Kontynuowanie pracy Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin. 500,00 Policja poradni leczenia uzależnień.

1.Kontynuowanie pracy Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin. 500,00 Policja poradni leczenia uzależnień. Preliminarz wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wiślica na 2015 rok Lp. Zadania Sposób realizacji Planowana kwota Współpracujący I Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Promocji Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015

Miejski Program Promocji Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr XIV/101/2011 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 30.11.2011 r. Miejski Program Promocji Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015 Prezydent Miasta Sieradza Jacek Walczak Miejski Program

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po wirtualnej i telefonicznej pomocy dla młodzieży, czyli gdzie zajrzeć, napisać, zadzwonić gdy masz problem

Przewodnik po wirtualnej i telefonicznej pomocy dla młodzieży, czyli gdzie zajrzeć, napisać, zadzwonić gdy masz problem Przewodnik po wirtualnej i telefonicznej pomocy dla młodzieży, czyli gdzie zajrzeć, napisać, zadzwonić gdy masz problem Opracowanie: www.mlodziez.wzp.pl Szczecin 2014 Pomocne strony internetowe: www.plasterek.pl

Bardziej szczegółowo

@ przemoc@mops.radom.pl. Zakres działań: udzielanie pomocy rodzinom w wykonywaniu zadań opiekuńczowychowawczych;

@ przemoc@mops.radom.pl. Zakres działań: udzielanie pomocy rodzinom w wykonywaniu zadań opiekuńczowychowawczych; Lp. NAZWA INSTUTUCJI, ORGANIZACJI Zakres działań ADRES TELEFON / ADRES INTERNETOWY 1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ul. Reja 5/2a 48 381 04 00 2. Komenda Miejska Policji w Radomiu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA z dnia... 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Opola na lata 2012 2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dr Anna Andruszkiewicz Mgr Agata Kosobudzka. System opieki długoterminowej w Polsce

Dr Anna Andruszkiewicz Mgr Agata Kosobudzka. System opieki długoterminowej w Polsce Dr Anna Andruszkiewicz Mgr Agata Kosobudzka System opieki długoterminowej w Polsce Świadczenia w zakresie opieki długoterminowej zapewnia w Polsce ochrona zdrowia i pomoc społeczna cześć świadczeń (usług)

Bardziej szczegółowo

https://rpwdl.csioz.gov.pl/rpm/druk/wyswietlksiegaservlet?idksiega=... KSIĘGA REJESTROWA

https://rpwdl.csioz.gov.pl/rpm/druk/wyswietlksiegaservlet?idksiega=... KSIĘGA REJESTROWA 1 z 108 2014-12-04 09:31 Stan na dzień: 2014-12-04 KSIĘGA REJESTROWA Nr księgi 000000018572 Oznaczenie organu: W - 24 DZIAŁ I OZNACZENIE PODMIOTU LECZNICZEGO I LISTA PRZEDSIĘBIORSTW Rubryka 1. Numer księgi

Bardziej szczegółowo

Rodzaj Zakres Nazwa Cena oczekiwana

Rodzaj Zakres Nazwa Cena oczekiwana Rodzaj Zakres Nazwa Cena oczekiwana Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne 02.0000.073.02 BADANIA MEDYCYNY NUKLEARNEJ 8,10 Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne 02.0000.074.02 BADANIE ANGIOGRAFICZNE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 lutego 2011 r. Nr 2

Warszawa, dnia 2 lutego 2011 r. Nr 2 DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Warszawa, dnia 2 lutego 2011 r. Nr 2 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI: 9 Nr 1 z dnia 10 stycznia 2011 r.

Bardziej szczegółowo

WYNIKI KONKURSU OFERT ZŁOŻONYCH PRZEZ ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA W ROKU

WYNIKI KONKURSU OFERT ZŁOŻONYCH PRZEZ ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA W ROKU WYNIKI KONKURSU OFERT ZŁOŻONYCH PRZEZ ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA W ROKU 2012 Lp. Podmiot realizujący zadanie Nazwa zadania Przyznana

Bardziej szczegółowo

KONTRAKT SOCJALNY narzędziem w realizacji projektów systemowych

KONTRAKT SOCJALNY narzędziem w realizacji projektów systemowych KONTRAKT SOCJALNY narzędziem w realizacji projektów systemowych Podstawa prawna Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Polityki

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NA RZECZ PACJENTÓW Z TYT. ZDARZEŃ MEDYCZNYCH

UBEZPIECZENIE NA RZECZ PACJENTÓW Z TYT. ZDARZEŃ MEDYCZNYCH Strona 1 z 6 Wrocław, 02.02.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia Szpitali Województwa Śląskiego ZMIANY DO SIWZ NR 24/19/01/2012/N/KATOWICE Działając w imieniu i na rzecz

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie. Wykaz telefonów. tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie. Wykaz telefonów. tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie Wykaz telefonów tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532 tel. centrala szpitalna: 89 53 86 356, 89 53 86 598 e-mail: szpital@wss.olsztyn.pl ODDZIAŁY Oddział

Bardziej szczegółowo

Alergologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4, Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii

Alergologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4, Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Nazwa jednostki szkolącej Alergologia Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Anestezjologia i intensywna terapia Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Sanodzielny

Bardziej szczegółowo

RADY GMINY PILCHOWICE z dnia 20 grudnia 2010r.

RADY GMINY PILCHOWICE z dnia 20 grudnia 2010r. U C H WA Ł A RADY GMINY PILCHOWICE z dnia 20 grudnia 2010r. p r o j e k t w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po wirtualnej i telefonicznej pomocy dla młodzieży, czyli gdzie zajrzeć, napisać, zadzwonić gdy masz problem

Przewodnik po wirtualnej i telefonicznej pomocy dla młodzieży, czyli gdzie zajrzeć, napisać, zadzwonić gdy masz problem Przewodnik po wirtualnej i telefonicznej pomocy dla młodzieży, czyli gdzie zajrzeć, napisać, zadzwonić gdy masz problem Opracowanie: / Centrum Informacji Młodzieżowej www.mlodziez.wzp.pl Szczecin 2012

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA

GMINNY PROGRAM KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA GMINNY PROGRAM KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2015 rok. Gminny program rozwiązywania problemów alkoholowych jest opracowywany na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Powiatowego Ośrodka Wsparcia w 2013 roku

Plan pracy Powiatowego Ośrodka Wsparcia w 2013 roku Plan pracy Powiatowego Ośrodka Wsparcia w 2013 roku GRUPA ODBIORCÓW TERMIN REALIZACJI I. Trening funkcjonowania w życiu codziennym 1. Trening kulinarny - praca ciągła, codzienne dyżury w kilkuosobowych

Bardziej szczegółowo

Placówki realizujące świadczenia zdrowotne w Sopocie w 2014r. na podstawie umów z NFZ lista obowiązująca od dnia 1 lipca 2013 r.

Placówki realizujące świadczenia zdrowotne w Sopocie w 2014r. na podstawie umów z NFZ lista obowiązująca od dnia 1 lipca 2013 r. Placówki realizujące świadczenia zdrowotne w Sopocie w 2014r. na podstawie umów z NFZ lista obowiązująca od dnia 1 lipca 2013 r. Lekarze, pielęgniarki i położne Podstawowa Opieka Zdrowotna, Poradnia (gabinet)

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja*

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja* Część B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja Oddziału Wojewódzkiego: Zachodniopomorskiego Plan na rok: 2015 CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja* Oddział wojewódzki rodzaj świadczeń (kontraktowany)

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WSPARCIA DLA SENIORÓW REALIZOWANY PRZEZ

SYSTEM WSPARCIA DLA SENIORÓW REALIZOWANY PRZEZ SYSTEM WSPARCIA DLA SENIORÓW REALIZOWANY PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W GDAŃSKU Gdańsk, październik 2013 r. Wstęp Wzrost gospodarczy, postęp w medycynie i technologii medycznej sprawiły, że w

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA REJESTROWA. Nr księgi 000000026789 Oznaczenie organu: W - 14

KSIĘGA REJESTROWA. Nr księgi 000000026789 Oznaczenie organu: W - 14 Stan na dzień: 22--23 KSIĘGA REJESTROWA Nr księgi 26789 Oznaczenie organu: W - 4 DZIAŁ I OZNACZENIE PODMIOTU LECZNICZEGO I LISTA PRZEDSIĘBIORSTW Rubryka. Numer księgi rejestrowej 26789 Rubryka 2. Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

strategia Grupa Scanmed Multimedis 2014-2015

strategia Grupa Scanmed Multimedis 2014-2015 strategia Grupa Scanmed Multimedis 2014-2015 Segmenty działalności i kierunki rozwoju Celem grupy Scanmed Multimedis w latach 2014-2015 będzie dalsze konsekwentne i dynamiczne zwiększanie przychodów oraz

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XVI / 127 /2015 R A D Y M I E J S K I E J w A L W E R N I z dnia 18 grudnia 2015 roku

U C H W A Ł A Nr XVI / 127 /2015 R A D Y M I E J S K I E J w A L W E R N I z dnia 18 grudnia 2015 roku U C H W A Ł A Nr XVI / 127 /2015 R A D Y M I E J S K I E J w A L W E R N I z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie : Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

1. Podmioty lecznicze w psychiatrycznej opiece zdrowotnej. 1.1 Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej

1. Podmioty lecznicze w psychiatrycznej opiece zdrowotnej. 1.1 Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej 1. Podmioty lecznicze w psychiatrycznej opiece zdrowotnej 1.1 Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej 76-200 Słupsk, ul. Wojska Polskiego 50 Tel. 59 842 30 33 http://www.psychiatria-slupsk.pl/

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo