SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA"

Transkrypt

1 Załącznik nr 9 do SIWZ 223/28/08/2012/N/Zawiercie INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Szpital Powiatowy w Zawierciu Adres siedziby (dyrekcji): Zawiercie, ul. Miodowa 14 I. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Wartość w zł Łączna wysokość obrotów za ,59 Wartość kontraktu z NFZ za ,67 Wartość kontraktu z NFZ z NFZ planowany w 2012r ,74 Rodzaj świadczeń (usług medycznych) poza NFZ Wartość obrotu w zł Leczenie osób nieuprawnionych ,60 Liczba Pracownicy ogółem 548 Lekarze ogółem 69 Pielęgniarki ogółem 257 Oddział Liczba lekarzy kontraktowych Liczba łóżek Wewnętrzny 3 90 Neurologia 0 30 Dziecięcy 1 35 Położniczo- Ginekologiczny 0 43 Noworodkowy 1 25

2 Oddział Liczba lekarzy kontraktowych Liczba łóżek Chirurgii Ogólnej 0 44 Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej 0 38 Skórno- Wenerologiczny 0 16 Okulistyczny 0 24 Obserwacyjno- Zakaźny 0 10 Opieki Paliatywnej 0 20 OAIT 0 7 Sposób organizacji opieki lekarskiej podczas dyżurów: Opieka lekarska podczas Dyżurów zapewniona jest przez lekarzy zatrudnionych na umowę o pracę i przez lekarzy z umowy o świadczenie usług medycznych z indywidualną praktyką lekarską oraz z N-ZOZ-em. OCENA RYZYKA ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH TAK NIE 1 W podmiocie leczniczym działa Zespół d/s. Zakażeń Szpitalnych 2 W podmiocie leczniczym rejestrowane są zakażenia szpitalne wszystkie wybiórczo 3 Liczba stwierdzanych rocznie zakażeń szpitalnych krwiopochodnych (wzw B, wzw C, hiv) gronkowca innych 4 Podmiot leczniczy zgłasza do Sanepid zakażenia szpitalne/choroby zakaźne wszystkie krwiopochodne 5 Podmiot leczniczy posiada centralną sterylizatornię 6 W podmiocie leczniczym używane są sterylizatory narzędzi na suche, gorące powietrze 7 Prowadzona jest wewnętrzna kontrola procesów sterylizacji 8 Testy używane do kontroli procesów sterylizacji i pracy sterylizatorów: wskaźniki fizyczne wydruk komputerowy testy Bowie-Dicka testy paskowe

3 testy zintegrowane testy biologiczne 9 Używane są puszki Schimmelbuscha jako opakowania do sterylizacji 10 Inne opakowania używane do sterylizacji puszki kontenerowe rękawy papierowo foliowe inne 11 Do mycia rąk używane jest mydło w: dozownikach kostkach 12 Do dezynfekcji rąk używany jest środek dezynfekcyjny w dozownikach 13 Cały personel poddawany jest szkoleniom z zakresu zapobiegania infekcjom szkolenie tylko przy przyjęciu do pracy systematycznie 14 W podmiocie leczniczym opracowane są następujące procedury postępowania mycia i dezynfekcji rąk w czasie pobierania krwi przy wykonywaniu iniekcji podczas dezynfekcji podczas sterylizacji ze sprzętem endoskopowym z zużytym sprzętem jednorazowym ze skażonym mat. biologicznym 15 Przestrzeganie procedur jest systematycznie kontrolowane 16 Możliwa jest izolacja pacjentów chorych zakaźnie 17 Podmiot leczniczy posiada myjnię do endoskopów półautomatyczną automatyczną sterylizator 18 Cały personel narażony na zakażenie wzw jest zaszczepiony przeciwko żółtaczce typu B (na podstawie dokumentacji w Zakł. Leczniczym)

4 Zakres świadczonych usług medycznych Lecznictwo zamknięte Poradnie specjalistyczne Podstawowa Opieka Zdrowotna Zakład rehabilitacji Zespoły wyjazdowe (1) Apteka szpitalna Zakres świadczonych usług pozamedycznych Prowadzenie parkingu strzeżonego (odpłatnego) Usługi sterylizacji dla podmiotów zewnętrznych Wynajem pomieszczeń Podmiot leczniczy przygotowuje we własnym zakresie posiłki dla pacjentów posiada laboratorium diagnostyczne posiada laboratorium mikrobiologiczne posiada pracownię histopatologiczną prowadzi działalność w budynkach (pomieszczeniach) najmowanych od innych podmiotów Certyfikat ISO 9001:2008 Posiadane certyfikaty Dodatkowe informacje: 1. W Szpitalu znajduje się Apteka Szpitalna oraz Apteka komercyjna, która posiada oddzielne ubezpieczenie 2. Prace/usługi zlecane podwykonawcom : wykonywanie dyżurów lekarskich 3. Podwykonawcy wykonujący prace na rzecz Zamawiającego to lekarze zatrudnieni na kontraktach lub poprzez 1 niepubliczny zakład opieki zdrowotnej. Podwykonawcy posiadają ubezpieczenia OC zgodnie z wymogami prawa. II. UBEZPIECZENIA MIENIA

5 ZASTOSOWANE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE gaśnice hydranty wewnętrzne hydranty zewnętrzne stałe urządzenia gaśnicze pianowe lub proszkowe stały dozór OCENA BUDYNKÓW I BUDOWLI Budynki nie stoją w zabudowie zwartej Minimalne odległości między budynkami 100 m Budynki stoją na posesji ogrodzonej Posesja jest oświetlona Konstrukcja budynków: materiały niepalne Budynki nie są wykonane z płyt warstwowych z palnym wypełnieniem np. styropianem lub pianką poliuretanową. Ściany działowe wykonane są z: materiałów niepalnych Wystrój wnętrz budynków wykonany jest z materiałów palnych zabezpieczonych ognioodpornie Istnieją centralne wyłączniki prądu odcinające dopływ energii do wszystkich urządzeń Rodzaj istniejącej instalacji grzewczej: ogrzewanie gazowo- olejowe OCENA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej 3 km Czas dojazdu jednostek straży pożarnej 4 min Istnieje możliwość dojazdu jednostek straży pożarnej o każdej porze roku Oznakowane są: drogi pożarowe, drogi i wyjścia ewakuacyjne, lokalizacje sprzętu ppoż. Budynki są wyposażone w sprzęt ratowniczo-gaśniczy zgodnie z wymaganiami Istnieje regulamin ppoż. Pracownicy przechodzą szkolenie na wypadek pożaru i prowadzenia akcji gaśniczej

6 Zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż. Przeprowadzane są regularne kontrole z ramienia straży pożarnej Prowadzi się kontrole sprzętu ratowniczo-gaśniczego Na terenie zakładu znajdują się zbiorniki z wodą Woda do gaszenia pożaru dostarczana jest przy użyciu pomp Źródła dostarczenia wody: studnia INFORMACJE DODATKOWE Wskazane w SIWZ lokalizacje nie znajdują się na terenie zalewowym. Na terenie wymienionych w SIWZ lokalizacji począwszy od 1997 r. nie wystąpiła powódź. Mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz z późn. zm.); b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.); c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.) Stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w: a) ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931) Obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane Obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty. W protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie. Rok budowy Pawilonu A, B, C, D 1960 Rok budowy Kotłowni gazowo-olejowej 2003 Najważniejsze remonty:

7 1999 remont II p. Pawilonu D adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Administracji 1999 remont pomieszczeń Kuchni- wymiana okien, roboty malarskie, położenie glazury i terakoty remont Izby Przyjęć 2001 adaptacja pomieszczeń na parterze Pawilonu D na 8 łóżkowy Oddział Opieki Paliatywnej 2003 remont Oddz. Dziecięcego 2004 remont I Oddz. Wewnętrznego 2004 adaptacja pomieszczeń na parterze na 6 łóżkowy Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii zgodnie z wymogami ( rob. budowlane, wymiana stolarki, inst. elektryczna, wod.-kan., gazów medycznych, c.o., inst. sanitarna, inst. klimatyzacji i wentylacji mechanicznej) 2005 remont Oddz. Chirurgii Ogólnej 2006 remont Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej roboty budowlane, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja węzłów sanitarnych, remont korytarza remont Oddz. Okulistyki roboty budowlane, korytarz 2007 remont Laboratorium Analitycznego roboty budowlane, instalacja sanitarna i elektryczna, 2007 remont Oddz. Neurologii 2007 remont Bloku Operacyjnego dostosowanie do aktualnych wymogów ( rob. budowlane, wymiana stolarki, inst. elektryczna, wod.-kan., gazów medycznych, c.o., inst. sanitarna, inst. klimatyzacji i wentylacji mechanicznej) 2007 remont Holu Głównego 2006 remont dachu Pawilon B 2010 remont dachu Pawilon A- wykonano remont oddziału Położniczo -Ginekologicznego remont i rozbudowa oddziału Opieki Paliatywnej do 20 łóżek remont na byłym oddziale III chorób wewnętrznych przygotowanie pod zaadoptowanie pod oddział Rehabilitacji Konstrukcja obiektów: Fundamenty żelbetowe, wylewane. Konstrukcja mieszana: cz. słupowo-ryglowa z wypełnieniem z cegły pełnej na zaprawie cem.- wapn., cz. murowana. Ściany zewnętrzne parteru i piętra wykonane z cegły pełnej o grubości 55 cm. Całość obustronnie otynkowana. Stropy: - Strop Ackermana o wys. pustaków 18 cm, nadbeton 4 cm, zbrojenie żeber Ø 16 n ze stali Ao, - Stropy z płyt kanałowych,

8 - nad piwnicami strop płytowo-żebrowy, - pod pomieszczeniami specjalnymi żelbetowy, krzyżowo-zbrojony. Nad ostatnią kondygnacją wentylowany strop DZ-3 (24 cm) ocieplony żużlem paleniskowym o grubości 7 cm oraz przykryty wylewką o grubości 3,0 cm. Strop nad piwnicami strop DZ-3 ( 24 cm) przykryty wylewką o grubości 3,5 cm oraz lastrikiem. Pokrycie dachu Pawilon A i B papa termozgrzewalna Pawilon Ci D papa na lepiku Elementy drewniane nie występują w konstrukcji dachu, stropów i pokrycia dachu, Wszystkie instalacje elektryczne po remontach są prowadzone w niepalnych osłonach, natomiast nie ma pewności co do sposobu prowadzenia instalacji nieremontowanych. Szpital stosuje się do przepisów prawa, jednak istnieją zalecenia Komendanta Straży Pożarnej dotyczące usunięcia braków w zabezpieczeniach przeciwpożarowych w terminie do końca 2012 r. Stan techniczny obiektów jest zgodny z wymogami prawa. ZABEZPIECZENIA PRZECIWKRADZIEŻOWE Sposób przechowywania wartości pieniężnych Kasa pancerna przytwierdzona do podłoża SZKODOWOŚĆ Z TYT. UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z OKRESU OSTATNICH 3 LAT (DZIAŁALNOŚĆ MEDYCZNA) szkoda na osobie (obrażenie ciała) zł szkoda na osobie (obrażenie ciała) zł szkoda na osobie (obrażenie ciała) zł Utworzono rezerwę w 2012 r. na kwotę zł z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

9 SZKODOWOŚĆ Z TYT. UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH Z OKRESU OSTATNICH 3 LAT (W TYM Z TYT. ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POZAMEDYCZNEJ) ubezpieczenia majątku brak szkód ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów- 1 szkoda, wypłata zł 2009 r.- ubezpieczenia majątku brak szkód.