PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY"

Transkrypt

1 WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY DLA STUDENTÓW IV ROKU I WYDZIAŁU LEKARSKIEGO Rok akademicki 2010 / 2011

2 Opracowanie edytorskie i druk: Oficyna Wydawnicza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Zam. 344 / 2010 nakład 360 egz. tel. (022)

3 Spis treści Podział roku akademickiego 2010 / WŁADZE WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO...5 Skład Zarządu Samorządu Studentów WUM w kadencji Plan studiów na rok akademicki 2010/ FARMAKOLOGIA I TOKSYKOLOGIA...10 CHOROBY WEWNĘTRZNE...12 PEDIATRIA...17 DERMATOLOGIA I WENEROLOGIA...23 PSYCHIATRIA...26 PSYCHIATRIA DZIECIĘCA...28 DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA...30 HIGIENA...32 Epidemiologia...34 GENETYKA KLINICZNA...36 MEDYCYNA NUKLEARNA...38 Immunologia Kliniczna...40 MEDYCYNA RODZINNA OTOLARYNGOLOGIA DZIECIĘCA...44

4 RAMOWY PROGRAM PRAKTYK STUDENTÓW IV ROKU I WYDZIAŁU LEKARSKIEGO Po IV roku studiów obowiązuje studentów 4 tygodniowa praktyka (20 dni roboczych) 140 godzin z Pediatrii do wyboru w Klinice (Oddziale) 2 tygodnie i 2 tygodnie z Medycyny Rodzinnej w praktyce lekarza rodzinnego. Kierownik Kliniki (Ordynator) lub wyznaczony przez niego opiekun ustala szczegółowy zakres obowiązków i harmonogram praktyk oraz sprawuje kontrolę nad pracą studenta. Opiekunem praktyki studenckiej powinien być lekarz o odpowiednim przygotowaniu zawodowym i ogólnym. Nieobecność studenta w pracy może być usprawiedliwiona jedynie formalnym zwolnieniem lekarskim. Choroba dłuższa niż powoduje konieczność przedłużenia praktyki o odpowiedni okres. W miarę możliwości student pod nadzorem opiekuna winien wykonywać wszystkie czynności lekarskie. Odbycie praktyki potwierdza opiekun, a praktykę zalicza Kierownik Kliniki lub Ordynator Oddziału. W czasie 2 tygodniowej praktyki w Zakładzie Medycyny Rodzinnej lub na Oddziale Pediatrycznym student obowiązany jest odbyć 2 całodobowe dyżury, w czasie których towarzyszy lekarzowi dyżurnemu we wszystkich czynnościach lekarskich (przyjmowanie chorych w izbie przyjęć, wykonywanie zabiegów koniecznych dla ratowania życia, udział w popołudniowych wizytach lekarskich). Celem praktyki w Oddziale Pediatrycznym jest: 1. Uzupełnienie wiadomości o organizacji Oddziału Dziecięcego (Kliniki) i powiązaniach organizacyjnych Oddziału z lecznictwem otwartym. 2. Ocena stanu dziecka i jego rozwoju psychofizycznego. 3. Zapoznanie się z pielęgnacją niemowlęcia. 4. Poznanie zasad żywienia zdrowego i chorego niemowlęcia i dziecka. 5. Doskonalenie umiejętności badania fizycznego dziecka. 6. Zapoznanie się z zasadami udzielania pierwszej pomocy. 7. Nabycie podstaw właściwego rozpoznawania i różnicowania podstawowych jednostek chorobowych ze szczególnym uwzględnieniem przypadków ostrych. 8. Poznanie właściwej interpretacji wyników badań pracownianych, radiologicznych i patomorfologicznych. 9. Udział w wizytach lekarskich i zapoznanie się z zasadami prowadzenia dokumentacji choroby. 10. Ocena stopnia nawodnienia niemowlęcia z ustaleniem wskazań do leczenia nawadniającego (ilość i skład płynu infuzyjnego). 11. Ocena równowagi kwasowo-zasadowej u chorego dziecka, zwłaszcza niemowlęcia. 12. Wykonywanie pod nadzorem zabiegów: pobieranie treści żołądkowej i dwunastniczej, płukanie żołądka, podłączanie wlewu kroplowego i wykonywanie wstrzyknięć. 13. Poznanie przepisów sanitarno epidemiologicznych w Oddziale Niemowlęcym i Dziecięcym oraz metod zapobiegania zakażeniom szpitalnym. 14. Uczestniczenie w konsultacjach wielospecjalistycznych. Celem praktyki w zakresie Medycyny Rodzinnej jest: 1. Zapoznanie studentów z zakresem przedmiotowym oraz metodami działania w zakresie medycyny rodzinnej. 2. Udoskonalenie umiejętności komunikacji z pacjentem (przekazy niewerbalne, asertywność, empatia). 3. Motywacja do wyboru kariery zawodowej lekarza rodzinnego.

5 Elementami praktyki w Poradni Medycyny Rodzinnej będą: a) praca z lekarzem rodzinnym w zakresie opieki nad osobami dorosłymi 4 dni, b) praca z lekarzem rodzinnym w zakresie opieki nad dzieckiem 2 dni, c) praca z lekarzem rodzinnym i pielęgniarką w zakresie profilaktyki pediatrycznej 2 dni, d) praca z lekarzem ginekologiem w poradni dla kobiet 1 dzień, e) udział w wizytach domowych u chorych dzieci i osób dorosłych min. 1, 2 wizyty w ramach punktów a i b, f) praca w innych modułach Poradni Medycyny Rodzinnej: w punkcie pobrań, gabinecie zabiegowym, pracowniach diagnostycznych (np. EKG, USG itp.) 1 dzień. 3

6 Podział roku akademickiego 2010 / 2011 SEMESTR ZIMOWY od dnia do dnia zajęcia dydaktyczne 12 tygodni wakacje zimowe zajęcia dydaktyczne 3 tygodnie sesja egzaminacyjna zimowa przerwa semestralna sesja poprawkowa SEMESTR LETNI od dnia do dnia zajęcia dydaktyczne 10 tygodni wakacje wiosenne zajęcia dydaktyczne 5 tygodni sesja egzaminacyjna letnia sesja poprawkowa 4

7 WŁADZE WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO REKTOR prof. dr hab. MAREK KRAWCZYK PROREKTOR ds. DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZYCH prof. dr hab. MAREK KULUS PROREKTOR ds. NAUKI I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ prof. dr hab. SŁAWOMIR MAJEWSKI PROREKTOR ds. KLINICZNYCH, INWESTYCJI i współpracy z regionem dr hab. SŁAWOMIR NAZAREWSKI PROREKTOR ds. KADR prof. dr hab. ANNA KAMIŃSKA DZIEKAN I WYDZIAŁU LEKARSKIEGO prof. dr hab. MIROSŁAW WIELGOŚ Prodziekan ds. I / II r. prof. dr hab. BARBARA GÓRNICKA Prodziekan ds. III / IV r. prof. dr hab. KAZIMIERZ NIEMCZYK Prodziekan ds. V / VI r. prof. dr hab. KRZYSZTOF ZIENIEWICZ Prodziekan ds. przewodów doktorskich prof. dr hab. CEZARY KOWALEWSKI Prodziekan ds. studiów doktoranckich prof. dr hab. PIOTR PRUSZCZYK Prodziekan ds. Oddziału Stomatologicznego prof. dr hab. RENATA GÓRSKA Pełnomocnik Dziekana ds. nauczania Elektroradiologii dr hab. ANDRZEJ CIESZANOWSKI Pełnomocnik Dziekana ds. nauczania Audiofonologii dr hab. Krzysztof Morawski Pełnomocnik Dziekana ds. nauczania Higieny Stomatologicznej dr hab. SYLWIA SŁOTWIŃSKA Pełnomocnik Dziekana ds. nauczania Technik Dentystycznych prof. dr hab. LEOPOLD WAGNER Przewodniczący Rady Pedagogicznej IV r. prf. Maria Nowaczyk Kierownik dziekanatu mgr Joanna Kwiatkowska, tel. (022) , fax (022) , pok SEKRETARIAT I WYDZIAŁU LEKARSKIEGO Sprawy studenckie IV r. studiów Barbara Pszczółkowska, pok. 213 c, przyjmuje w poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz , tel. (022) , fax (022) SEKCJA SPRAW BYTOWYCH STUDENTÓW tel. (022) , WŁADZE UCZELNI urzędują na ul. Żwirki i Wigury 61. Przychodnia dla studentów WUM: Niepubliczny ZOZ Centrum Medyczne WUM ul. Banacha 1 A, tel. (022) ,

8 Warszawski Uniwersytet Medyczny SAMORZĄD STUDENTÓW Skład Zarządu Samorządu Studentów WUM w kadencji ul. Oczki 5, pok Warszawa tel./faks: Przewodniczący Łukasz Marczak, III rok, I WL kierunek lekarsko-dentystyczny, Tel. Kom.: Wiceprzewodniczący Marcin Sanocki, IV rok, I WL kierunek lekarski, Tel. Kom.: Przewodniczący Komisji Kultury Dominik Gałecki, III rok, II WL kierunek lekarski, Tel. Kom.: Wiceprzewodniczący, Przewodniczący Komisji Dydaktyki Filip Dąbrowski, V rok, I WL kierunek lekarski, Tel. Kom.: Przewodnicząca Komisji Sportu i Turystyki Natalia Szyller, IV rok, WF kierunek farmacja, Tel. Kom.: Przewodniczący Komisji Informacji i Promocji Wojciech Figura, III rok, II WL kierunek lekarski, Tel. Kom.: Sekretarz Honorata Stachelek, IV rok, I WL kierunek lekarski, Tel. Kom.:

9 Nazwa przedmiotu Plan studiów na rok akademicki 2010/2011 I Wydział Lekarski, kierunek lekarski studia 6 letnie stacjonarne i niestacjonarne (d. wieczorowe) Rok studiów IV Liczba grup dziekańskich 13 Semestr (1 zimowy, 2 letni, c oznacza 1 i 2) Forma zaliczenia Wymiar godzin obowiązujących studenta (maksymalny) w tym: Kod jednostki Jednostka dydaktyczna prowadząca zajęcia Minimalna liczba studentów w grupie na zajęciach ECTS wyk. sem. ćwicz. wyk. sem. ćwicz. Farmakologia i toksykologia 9 c egzamin 105,0 30,0 10,0 65,0 1 M9 Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej c. kurs ,0 140,0 25,0 35,0 1WS Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii ,0 1WS Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii Oddział Intensywnej Terapii 4 Choroby wewnętrzne 12 c zaliczenie 210,0 25,0 35,0 1WO Katedra i Klinika Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii ,0 1WO Katedra i Klinika Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii Oddział Intensywnej Terapii 4 10,0 25,0 1WP Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych ,0 25,0 1WN Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii 20 5 Dermatologia i wenerologia 6 1 egzamin 90,0 Dermatologia i wenerologia 10,0 12,0 2 M12 25,0 43,0 1 M4 Katedra i Klinika Dermatologiczna 20 5 Zakład Diagnostyki Chorób Przenoszonych Drogą Płciową

10 Plan studiów na rok akademicki 2010/2011 I Wydział Lekarski, kierunek lekarski studia 6 letnie stacjonarne i niestacjonarne (d. wieczorowe) Rok studiów IV Liczba grup dziekańskich 13 Psychiatria 7 c egzamin 120,0 20,0 30,0 70,0 1WJ Katedra i Klinika Psychiatryczna c. kurs 20 5 Psychiatria dziecięca 1 2 zaliczenie 23,0 4,0 7,0 12,0 2 M7 Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego c. kurs ,0 30,0 55,0 4,0 30,0 55,0 1WH Katedra i Klinika Pediatrii i Endokrynologii c. kurs 20 4 Pediatria ul. Marszałkowska gr. 1-5, 12, 13 7 grup (53,8%) 4,0 2 M7 Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego c. kurs 6 c zaliczenie 115,0 5,0 1WI Katedra i Klinika Pediatrii i Nefrologii c. kurs 3,0 1WG Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii c. kurs Pediatria ul. Działdowska gr. 6-11, 6 grup (46,2%) 2,0 10,0 1W34 55,0 4,0 8,0 1W33 Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego (ćw. 42%) Klinika Gastroenterologii i Żywienia Dzieci (ćw. 26%) c. kurs 20 4 c. kurs ,0 12,0 1W44 Klinika Pediatrii (ćw. 32%) c. kurs 20 4 Diagnostyka laboratoryjna 3 c egzamin 45,0 5,0 15,0 25,0 1WW Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego c. kurs 20 5 Higiena 1 c zaliczenie 30,0 20,0 10,0 1 M31 Zakład Medycyny Zapobiegawczej i Higieny Epidemiologia 1 c zaliczenie 20,0 12,0 8,0 2 M8 Zakład Epidemiologii Genetyka kliniczna 2 2 egzamin 30,0 6,0 10,0 14,0 1W44 Klinika Pediatrii c. kurs 20 5 Medycyna nuklearna 2 2 zaliczenie 30,0 15,0 15,0 1W13 Zakład Medycyny Nuklearnej

11 Plan studiów na rok akademicki 2010/2011 I Wydział Lekarski, kierunek lekarski studia 6 letnie stacjonarne i niestacjonarne (d. wieczorowe) Rok studiów IV Liczba grup dziekańskich 13 14,0 16,0 10,0 15,0 1 MG Zakład Immunologii Klinicznej 20 5 Immunologia kliniczna 2 1 zaliczenie 30,0 3,0 1W22 Klinika Medycyny Transplantacyjnej i Nefrologii ,0 1,0 1W21 Klinika Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych 20 5 Medycyna rodzinna 3 c zaliczenie 75,0 15,0 10,0 50,0 1 MH Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej c. kurs 20 5 Otolaryngologia dziecięca 1 1 zaliczenie 20,0 8,0 12,0 1WT Klinika Otolaryngologii Dziecięcej 20 4 Zajęcia do wyboru/fakultatywne na III, IV, V lub VI roku c zaliczenie 30,0 30,0 5 Praktyki zawodowe 4 2 zaliczenie 140,0 140,0 0,0 R a z e m (maksymalnie) przedmioty: 1113,0 110,0 286,0 717,0 9

12 FARMAKOLOGIA I TOKSYKOLOGIA KATEDRA I ZAKŁAD FARMAKOLOGII DOŚWIADCZALNEJ I KLINICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa, tel./fax (22) Kierownik Katedry: prof. dr hab. med. Andrzej Członkowski Odpowiedzialne za dydaktykę: dr med. Iwona Korzeniewska-Rybicka dr med. Sylwia Gajewska-Meszaros. Przyjęcia w sprawach studenckich: sekretariat godz tel./fax (22) Roczny wymiar zajęć dydaktycznych wynosi 105 godzin: 30 godz. wykłady, 65 godz. ćwiczenia, 10 godz. seminaria. Zajęcia prowadzone są w semestrze VII i VIII Wykłady 1 godz. tygodniowo odbywają się we wtorki w godz w sali wykładowej Zakładu Farmakologii, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28. Ćwiczenia 2,5 godz. tygodniowo odbywają się w Zakładzie Farmakologii, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 i w Centrum Dydaktycznym, ul. Żwirki i Wigury 61. PROGRAM NAUCZANIA Celem nauczania farmakologii i toksykologii jest zapoznanie studentów z zasadami racjonalnej farmakoterapii oraz przedstawienie podstawowych korzyści, niebezpieczeństw i trudności związanych z leczeniem farmakologicznym. Studenci uczeni są także, z jakich źródeł informacji korzystać w celu aktualizowania wiedzy z zakresu farmakologii oraz jak oceniać publikacje medyczne pod kątem przedstawionego w nich dowodu medycznego. Po odbyciu półtorarocznego kursu nauczania farmakologii i toksykologii student powinien znać ogólne pojęcia i zagadnienia z zakresu farmakodynamiki, farmakokinetyki i farmakoekonomiki, zasady działania leków oraz posiadać wiadomości na temat grup leków stosowanych w lecznictwie. Wiadomości te obejmują mechanizm działania, efekty kliniczne, kinetykę, podstawowe wskazania, przeciwwskazania, działania niepożądane, interakcje i zasady dawkowania, jak również krytyczną ocenę przydatności leku. Obowiązuje ponadto umiejętność zapisywania recept na leki gotowe i recepturowe. Zakres materiału na IV roku obejmuje: w semestrze VII leki wpływające na układ współczulny i przywspółczulny, leki w chorobach układu krążenia i układu oddechowego, leki hipolipemizujące i stosowane w leczeniu otyłości, leki wpływające na metabolizm kości, leki wpływające na układ odpornościowy, leki cytostatyczne i inne stosowane w chorobach nowotworowych podstawy, leki stosowane w chorobach krwi, witaminy i minerały rola w farmakoterapii, leki biologiczne podstawy, zasady farmakoterapii wybranych jednostek chorobowych, podstawy farmakoekonomiki; w semestrze VIII leki działające na ośrodkowy układ nerwowy, leki przeciwzapalne i przeciwbólowe, farmakologiczne zagadnienia walki z bólem, leki stosowane w chorobach alergicznych, farmakologiczne aspekty uzależnień, leki pochodzenia naturalnego, zasady farmakoterapii wybranych jednostek chorobowych, elementy toksykologii, w tym środowiskowej. ORGANIZACJA ZAJĘĆ Ćwiczenia odbywają się raz w tygodniu według rozkładu umieszczonego na tablicy ogłoszeń Zakładu. Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Ćwiczenia opuszczone z usprawiedliwionej przyczyny należy odrobić po uzgodnieniu z asystentem. Jeśli odrobienie ćwiczenia nie jest możliwe, asystent może zgodzić się na ustne zaliczenie ćwiczenia, na którym student nie był obecny. ZASADY I FORMA OCENY WYNIKÓW NAUCZANIA W trakcie IV roku obowiązują dwa ustne kolokwia semestralne oraz egzamin praktyczny z receptury w semestrze letnim. Student, który nie zaliczy kolokwium z farmakologii po VI czy VII 10

13 semestrze, musi materiał tego kolokwium zaliczać łącznie z materiałem nauczania w VIII semestrze, czyli przed egzaminem. W sesji letniej po VIII semestrze obowiązuje zdanie egzaminu testowego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie kolokwiów po VI, VII, VIII semestrze i egzaminu praktycznego z receptury. Student, który uzyskał na trzech kolokwiach przewidzianych w programie nauczania farmakologii na III i IV roku studiów w pierwszym terminie co najmniej dwie oceny dobre i jedną ponad dobrą może być zwolniony z obowiązku zdawania egzaminu i uzyskuje ocenę egzaminacyjną równą średniej z ocen kolokwialnych Nie wyklucza to zdawania egzaminu testowego wtedy student otrzymuje ostatecznie lepszą z otrzymanych ocen. Szczegółowy regulamin dotyczący organizacji zajęć i form zaliczeń, a także plan i tematy zajęć oraz zakres materiału obowiązujący do kolokwium i terminy zaliczeń są wywieszone na tablicy informacyjnej Zakładu. ZALECANE PODRĘCZNIKI I PISMIENNICTWO UZUPEŁNIAJĄCE 1. Farmakologia. Podstawy farmakoterapii (tom 1-2), red. Kostowski W., Herman Z.S., wyd. 3, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2005 (ISBN: ) 2. Goodman and Gilman s the pharmacological basis of therapeutics, red. Brunton L., Lazo J., Parker K., wyd. 11, Mc-Graw -Hill, 2006 (ISBN: ) 3. Basic and Clinical Pharmacology, red. Katzung B., Trevor A., Masters S., wyd. 11, Mc-Graw- Hill, 2009 (ISBN: ) 4. A textbook of clinical pharmacology and therapeutics, red. Ritter J.M., Lewis L.D., Mant T.G.K., Ferro A., eyd. 5, Hodder Arnold 2008 (ISBN: ) 5. Vademecum zatruć, red. Dreisbach R.H., Robertson W.O, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 1995 (ISBN: ) 6. Toksykologia. Podręcznik dla studentów, lekarzy i farmaceutów, red. Seńczuk W., wyd. 4, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2002 (ISBN: ) 7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie recept lekarskich (Dz. U nr 97 poz. 646) 8. Adresy stron internetowych zawierających charakterystyki leków. Polskie: Unii Europejskiej: Amerykańskie: Brytyjskie: 9. NGC (różne narodowe rekomendacje dotyczące standardów postępowania medycznego w różnych jednostkach chorobowych): STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE Koło nr1. Opiekun: dr nauk farm. Paweł Krząścik. Koło nr2. Opiekun: dr nauk med. Maciej Niewada. Studenci biorą udział w pracach doświadczalnych prowadzonych w ramach programów naukowych Zakładu. Opracowują wyniki badań korzystając z technik komputerowych, przygotowują prace do publikacji, biorą aktywny udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. 11

14 CHOROBY WEWNĘTRZNE Zajęcia prowadzone są w blokach 6 tygodniowych w 4 Klinikach Chorób Wewnętrznych WUM na terenie Centralnego Szpitala Klinicznego przy ul. Banacha 1 A, bl. D w łącznym wymiarze 210 godz., 70 godz. seminaria, 140 godzin ćwiczenia) w 4 cyklach tematycznych. Program zajęć koordynuje: Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii Kierownik: Prof. dr hab. med. Zbigniew Gaciong Godziny przyjęć w sprawach studenckich: codziennie Zajęcia odbywają się w poszczególnych Katedrach i Klinikach Chorób Wewnętrznych WUM w godz Przed rozpoczęciem bloku zajęć należy zapoznać się z kolejnością cykli tematycznych wg grafiku dla poszczególnych grup, zamieszczonego na tablicy ogłoszeń w tej Klinice, blok D, II piętro. PROGRAM NAUCZANIA Nauczanie dotyczy etiopatogenezy, kliniki, diagnostyki i terapii chorób wewnętrznych; jego zakres będzie kontynuowany na V roku. 1. KATEDRA I KLINIKA GASTROENTEROLOGII I CHORÓB PRZEMIANY MATERII Kierownik: Prof. dr hab. med. Waldemar Karnafel Odpowiedzialni za dydaktykę: lek. Arkadiusz Krakowiecki, lek. Agnieszka B. Niebisz. Przyjęcia w sprawach studenckich: codziennie w godz PROGRAM NAUCZANIA 2 tygodnie zajęć (25 godzin seminariów, 45 godzin ćwiczeń). Seminaria odbywają się w bloku D (lewy łącznik), pokój 23. Ćwiczenia blok D, III piętro. Informacje dla studentów znajdują się na tablicy informacyjnej przy Sekretariacie Kliniki, blok D, III piętro. TEMATY SEMINARIÓW I. Z zakresu diabetologii: 1. Powtórzenie wiadomości o badaniu podmiotowym i przedmiotowym. 2. Epidemiologia, rozpoznawanie i klasyfikacja cukrzycy. 3. Diagnostyka laboratoryjna w cukrzycy. 4. Patogeneza i przewlekłe powikłania cukrzycy (makroangiopatia, neuropatia). 5. Patogeneza i przewlekłe powikłania cukrzycy (retinopatia, nefropatia). 6. Leczenie cukrzycy typu Leczenie śpiączek cukrzycowych. 8. Intensywna i konwencjonalna insulinoterapia. 9. Hipoglikemia. 10. Przypadki kliniczne w diabetologii. II. Z zakresu gastroenterologii: 11. Choroba wrzodowa i rak żołądka. 12. Kamica pęcherzyka żółciowego. 13. Marskość wątroby. 14. Ostre zapalenie trzustki. 15. Przewlekłe zapalenie trzustki oraz zaburzenia wchłaniania. 16. Choroby jelita grubego. 12

15 17. Nieswoiste zapalne choroby jelit. 18. Badanie endoskopowe górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego. 19. Ostre stany w gastroenterologii. 20. Przypadki kliniczne w gastroenterologii. PIŚMIENNICTWO OBOWIĄZKOWE I ZALECANE 1. Gastroenterologia wybrane zagadnienia (pod red. Prof. Jacka Muszyńskiego), Wyd. Akademia Medyczna 2005 r. 2. Diabetologia wybrane zagadnienia (pod red. Prof. Danuty Śliwonik-Janeczko), Wyd. Akademia Medyczna 2006 r. 3. Choroby wewnętrzne I II tom, pod red. Prof. Andrzeja Szczeklika, Medycyna Praktyczna, Kraków 2005 r. 4. Choroby wewnętrzne, pod red. Prof. Franciszka Kokota, PZWL, Warszawa 2002 r. 5. Zarys ogólnej diagnostyki lekarskiej, W. Orłowski, PZWL, Warszawa 1994 r. 6. Gastroenterologia i hepatologia kliniczna, pod red. Stanisława Konturka, PZWL, Warszawa 2001 r. STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE Opiekunowie: dr med. Mariusz Jasik, lek. Agnieszka B. Niebisz. Studenci biorą udział w powstawaniu prac naukowych z ramienia Kliniki, z możliwością prezentowania prac na zjazdach studenckich lub lekarskich oraz uczestniczą w przygotowywaniu publikacji. Spotkania członków Koła oraz osób zainteresowanych z omawianiem kolejnych zagadnień z zakresu diabetologii odbywają się co około 3 tygodnie w Bibliotece Kliniki (informacja o terminach na tablicy informacyjnej przy Sekretariacie Kliniki, blok D, III piętro). 2. KATEDRA I KLINIKA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO Kierownik: Prof. dr hab. med. Zbigniew Gaciong Odpowiedzialna za dydaktykę: dr Agnieszka Kuch-Wocial i dr Izabela Łoń. Godziny przyjęć w sprawach studenckich: (zalecane wcześniejsze umówienie się telefoniczne (022) POGRAM NAUCZANIA 2 tygodnie zajęć (25 godzin seminariów i 45 godz. ćwiczeń). KARDIOLOGIA cz. I Zajęcia fakultatywne: 1. Badanie usg serca. 2. Wrodzone wady serca u dorosłych. 3. Nabyte wady serca. 4. Bakteryjne zapalenie wsierdzia. 5. Zapalenie osierdzia. 6. Zapalenie mięśnia serca i kardiomiopatie. 7. Zatorowość płucna. 8. Przewlekła niewydolność serca. 9. Zakrzepowe zapalenie żył. 10. Miażdżyca i zapalne choroby tętnic. 11. Nadciśnienie pierwotne. 12. Nadciśnienie wtórne. W ramach zajęć programowych ponadto przewiduje się udział: w posiedzeniach klinicznych: demonstracja przypadków klinicznych, 13

16 w kominkach radiologicznych, w posiedzeniach międzyklinicznych. Zajęcia fakultatywne blok dwutygodniowy w godz w grupie 30 osob. tematyk fakultetów: badania nieinwazyjne w diagnostyce chorób układu krążenia. Studenckie Koło Naukowe opiekun dr Bartosz Symonides, adres internetowy: wwwam.waw.edu.pl sknnt Obowiązujące podręczniki 1. Wybrane zagadnienia z chorób układu krążenia. Skrypt dla studentów pod red. Z. Gacionga 2006 r. 2. Badanie Kliniczne. O. Epstein 2004., Wyd. Czelej. 3. F. Kokot (red.) Choroby wewnętrzne, Wyd. Lek. PZWL, I i II t A. Szczeklik (red.) Choroby wewnętrzne, Wyd. Med. Prak, Kraków Zalecana literatura uzupełniająca 1. W. Januszewicz, M. Sznajderman: Nadciśnienie tętnicze, PZWL 2002 r. 2. Angiologia pod red. T. Pasierskiego, Z. Gacionga, A. Torbickiego, J. Szmidta, Wyd. Lek. PZWL 2004 r. Zaliczenie zajęć w oparciu o udział w ćwiczeniach i seminariach oraz kolokwium końcowe w postaci testu. 3. Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii Kierownik: prof. nadzw. dr hab. Tomasz Bednarczuk Odpowiedzialny za dydaktykę: dr n. med. Marcin Debski. Godziny przyjęć w sprawach studenckich: pon. pt Szczegółowe plany zajęć są podane na tablicach informacyjnych przy Sekretariacie Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii, oraz w sali seminaryjnej Kliniki. PROGRAM NAUCZANIA 1 tydzień zajęć, 10 godzin seminariów, 25 godzin ćwiczeń. Tematy seminariów: 1. Niedoczynność przysadki 2. Guzy przysadki 3. Pierwotna nadczynność i niedoczynność tarczycy 4. Guzy tarczycy 5. Niedoczynność kory nadnerczy 6. Zespół Cushinga i guzy nadnerczy 7. Zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej 8. Zaburzenia odżywiania/guzy neuroendokrynne 9. Stany nagłe w endokrynologii 10. Diagnostyka laboratoryjna w endokrynologii ORGANIZACJA ZAJĘĆ Zajęcia seminaryjne odbywają się od poniedziałku do piątku w tygodniu przewidzianym dla danej grupy w sali seminaryjnej Kliniki w bloku D na piętrze 7 odc. B. Początek zajęć o godzinie Zajęcia kliniczne prowadzone są na Oddziale Endokrynologii Kliniki. 14

17 Zaliczenie zajęć odbywa się w ostatnim dniu ćwiczeń (piątek) na podstawie: - obecność na seminariach i ćwiczeniach, - sprawdzian pisemny na koniec zajęć (udział w końcowej ocenie 50%), - ocena aktywności na zajęciach przez prowadzącego asystenta (udział w końcowej ocenie 50%). PIŚMIENNICTWO OBOWIĄZKOWE 1. Podstawy Endokrynologii (skrypt) pod red. E. Bar-Andziak, DW AM Endokrynologia w Interna Harrisona, tom III, część XIV, sekcja I, wydanie polskie 2000 r. Czelej Sp. z o.o. PIŚMIENNICTWO UZUPEŁNIAJĄCE 1. Choroby Wewnętrzne pod redakcją prof. dr hab. Andrzeja Szczeklika Medycyna Praktyczna, Kraków 2010 STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE Przy klinice istnieje studenckie koło naukowe, którego opiekunem jest dr n. med. U Ambroziak. 4. Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Kierownik: prof. dr hab. Wiesław Jędrzejczak Odpowiedzialna za dydaktykę: Dr n. med. Jolanta Wieczorek. Sprawy organizacyjne studentów: od poniedziałku do piątku w godz. od PROGRAM NAUCZANIA 1 tydzień zajęć (10 godz. seminariów i 25 godz. ćwiczeń klinicznych). Zajęcia fakultatywne: 1. Niedokrwistość, Ostre białaczki. 2. Aplazja szpiku kostnego, Przeszczepienie szpiku kostnego, Przewlekłe zespoły mieloproliferacyjne. 3. Chłoniaki nieziarnicze, Chłoniak ziarniczy Hodgkina. 4. Gammapatie monoklonalne, Przetoczenie preparatów krwiopochodnych. 5. Interpretacja badań morfologii krwi, Interpretacja badań układu krzepnięcia. ORGANIZACJA ZAJĘĆ Zajęcia rozpoczynają się w poniedziałek o godz w sali seminaryjnej Banku Komórek Krwiotwórczych Blok C, niski parter. 1. Zajęcia kliniczne w podgrupach prowadzone są w Klinice Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Blok D IV piętro. 2. Każdy student obowiązany jest przygotować historię choroby wybranego pacjenta. Przydzielenie pacjenta następuje w pierwszym dniu ćwiczeń w trakcie zajęć przy łóżku chorego. Historia choroby musi być dostarczona nauczycielowi akademickiemu odbierającemu test zaliczeniowy przed rozpoczęciem tego testu. Historia powinna być napisana osobiście, odręcznie i czytelnie z pozostawieniem 5 cm marginesu po prawej stronie i zakończona podpisem studenta. 3. Szczegółowe plany zajęć są podane na tablicach informacyjnych w holu przy Klinice Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych oraz w sali seminaryjnej Banku Komórek Krwiotwórczych. 15

18 Zaliczenie zajęć odbywa się w ostatnim dniu ćwiczeń (piątek) na podstawie: obecności na wszystkich ćwiczeniach i seminariach, zaliczenia testu sprawdzającego. Przy klinice istnieje studenckie koło naukowe LITERATURA OBOWIĄZKOWA 1. Leczenie rozrostowych chorób hematologicznych pod red. Anny Dmoszyńskiej, wyd. Folium Lublin Podstawy hematologii klinicznej. Z. Kuratowska, J. Dwilewicz-Trojaczek (red.) AM (skrypt AM). 3. Podstawy hematologii A. Dmoszyńska, T. Robak. wyd. Czelej Sp. z o.o LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 4. Hematologia kliniczna. W. Janicki (red.) PZWL Nagłe przypadki w hematologii i onkologii. J. P. Dutcher, P. Wiernik PZWL

19 PEDIATRIA Informacje ogólne: Część grup studenckich (I V oraz grupy XII XV) odbywa zajęcia w Katedrze i Klinice Pediatrii i Endokrynologii WUM., ul. Marszałkowska 24. p.o. Kierownika: dr n. med. Beata Pyrżak Część grup studenckich (VI XI) odbywa zajęcia w zespole Klinik przy ul. Działdowskiej 1/3. Roczny wymiar zajęć 115 godzin: 30 godz. wykłady, 30 godz. seminaria, 55 godz. ćwiczenia. Koordynatorzy zajęć z pediatrii i jednocześnie osoby odpowiedzialne z wpis do indeksu: Grupy ćwiczące w Klinice Pediatrii i Endokrynologii przy ul. Marszałkowskiej dr n. med. Beata Pyrżak Grupy ćwiczące w zespole Klinik przy ul. Działdowskiej prof. dr hab. Hanna Szajewska. Wykłady dla całego roku odbywają się w semestrze zimowym i letnim w poniedziałki w godz : w semestrze zimowym w sali wykładowej A przy ul. Marszałkowskiej 24, w semestrze letnim w sali wykładowej zespołu klinik przy ul. Działdowskiej 1/3. Wykłady obowiązują wszystkich studentów IV roku I Wydziału Lekarskiego niezależnie gdzie grupa odbywa ćwiczenia. TEMATY WYKŁADÓW: Semestr zimowy Marszałkowska Charakterystyka poszczególnych okresów rozwojowych u dzieci. 2. Podstawowe objawy i ich różnicowanie w chorobach układu moczowego. 3. Podstawowe objawy i ich różnicowanie w chorobach układu krwiotwórczego. 4. Podstawowe objawy i ich różnicowanie w chorobach układu krążenia. 5. Podstawowe objawy i ich różnicowanie w chorobach układu nerwowego. 6. Podstawowe objawy i ich różnicowanie w okresie dojrzewania u dzieci. 7. Postępowanie profilaktyczne i lecznicze po kontakcie z dzieckiem chorym zakaźnie. 8. Problemy uzależnień u dzieci. Semestr letni Działdowska 1/3 1. Podstawowe objawy i ich różnicowanie w chorobach układu oddechowego. 2. Podstawowe objawy i ich różnicowanie w chorobach układu pokarmowego. 3. Dojrzewanie układu odpornościowego u dzieci. 4. Stany naglące w pediatrii. 5. Medycyna ambulatoryjna wieku dziecięcego. 6. Choroby alergiczne u dzieci. 7. Choroby tkanki łącznej u dzieci. PROGRAM NAUCZANIA Zagadnienia z pediatrii ogólnej oraz endokrynologii wieku rozwojowego badanie podmiotowe i przedmiotowe dziecka w poszczególnych okresach rozwojowych ocena auksologiczna w okresach rozwojowych ocena rozwoju psychicznego i umysłowego dziecka algorytmy diagnostyczne. Tematy seminariów: 1. Szczepienia ochronne. 2. Podstawowe wiadomości z zakresu zaburzeń wodno-elektrolitowych. 3. Najważniejsze choroby infekcyjne okresu niemowlęcego. 4. Fizjopatogeneza gospodarki wapniowo-fosforanowej (krzywica, tężyczka, zaburzenia czynności przytarczyc). 5. Zaburzenia wzrastania i dojrzewania. 17

20 6. Choroby tarczycy. 7. Choroby metaboliczne u dzieci. 8. Choroby nadnerczy. 9. Stany hipoglikemiczne. 10. Cukrzyca. 11. Zmiany skórne u dzieci zasady postępowania. 12. Zespół metaboliczny. Nadwaga. Otyłość. 13. Ostre zatrucia u dzieci. 14. Żywienie dzieci zdrowych. Zajęcia w Klinice Pediatrii i Endokrynologii odbywają się na oddziale przy ul. Marszałkowskiej 24, tel. (022) , sekret p.o. Kierownika Katedry i Kliniki: dr n. med. Beata Pyrżak Odpowiedzialna za dydaktykę: dr n. med. Danuta Janczarska Godziny przyjęć w sprawach studenckich: godz ; tel. (022) , Zajęcia w szpitalu przy ul. Działdowskiej odbywają się w następujących Klinikach: I Katedra Pediatrii Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego, tel. (022) , kierownik prof. Marek Kulus. Klinika Gastroenterologii i Żywienia Dzieci tel. (022) , , kierownik prof. Andrzej Radzikowski. II Katedra Pediatrii Kierownik Katedry i Kliniki prof. dr hab. Hanna Szajewska W skład II Katedry Patologii Wchodzi: Klinika Diabetologii, Patologii Noworodka i Wad Wrodzonych tel./fax (022) , tel. (022) Kierownik Katedry i Kliniki prof. dr hab. Hanna Szajewska Odpowiedzialne za dydaktykę w zespole Klinik przy ul. Działdowskiej: lek. Agnieszka Mazur tel. (022) lek. Anna Chmielewska tel. (022) dr n. med. Ewa Pańkowska (022) PROGRAM ĆWICZEŃ 1. Badanie podmiotowe i fizyczne niemowlęcia i dziecka starszego. 2. Ocena odrębności rozwojowej niemowlęcia i dziecka aż do osiągnięcia pełnej dojrzałości. 3. Posługiwanie się siatkami centylowymi. 4. Praktyczne zasady żywienia naturalnego i sztucznego. 5. Podstawy diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej pojęcie normy z uwzględnieniem wieku dziecka. 6. Badanie dzieci chorych przebywających w oddziałach poszczególnych klinik, ocena występujących u nich patologii, przeprowadzenie rozumowania klinicznego i różnicowania. ORGANIZACJA ZAJĘĆ Ćwiczenia i seminaria odbywają się w 3 tygodniowych blokach w godz w Klinikach przy ul. Marszałkowskiej 24 lub ul. Działdowskiej 1. ZASADY I FORMA OCENY WYNIKÓW NAUCZANIA Asystent prowadzący ćwiczenia wydaje o studentach opinię na piśmie (na indywidualnej karcie studenta). Po zakończeniu ćwiczeń każdy student zdaje kolokwium u Kierownika Kliniki lub upoważnionego adiunkta. Zdanie kolokwium jest warunkiem zaliczenia ćwiczeń. Przystąpić do kolokwium może tylko ten student, który spełnia takie warunki jak obecność na wszystkich ćwiczeniach i seminariach oraz wykazuje się wymaganą wiedzą praktyczną i teoretyczną (z ćwiczeń, seminariów., wykładów, raportów). 18