PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY"

Transkrypt

1 WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY DLA STUDENTÓW IV ROKU I WYDZIAŁU LEKARSKIEGO Rok akademicki 2010 / 2011

2 Opracowanie edytorskie i druk: Oficyna Wydawnicza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Zam. 344 / 2010 nakład 360 egz. tel. (022)

3 Spis treści Podział roku akademickiego 2010 / WŁADZE WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO...5 Skład Zarządu Samorządu Studentów WUM w kadencji Plan studiów na rok akademicki 2010/ FARMAKOLOGIA I TOKSYKOLOGIA...10 CHOROBY WEWNĘTRZNE...12 PEDIATRIA...17 DERMATOLOGIA I WENEROLOGIA...23 PSYCHIATRIA...26 PSYCHIATRIA DZIECIĘCA...28 DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA...30 HIGIENA...32 Epidemiologia...34 GENETYKA KLINICZNA...36 MEDYCYNA NUKLEARNA...38 Immunologia Kliniczna...40 MEDYCYNA RODZINNA OTOLARYNGOLOGIA DZIECIĘCA...44

4 RAMOWY PROGRAM PRAKTYK STUDENTÓW IV ROKU I WYDZIAŁU LEKARSKIEGO Po IV roku studiów obowiązuje studentów 4 tygodniowa praktyka (20 dni roboczych) 140 godzin z Pediatrii do wyboru w Klinice (Oddziale) 2 tygodnie i 2 tygodnie z Medycyny Rodzinnej w praktyce lekarza rodzinnego. Kierownik Kliniki (Ordynator) lub wyznaczony przez niego opiekun ustala szczegółowy zakres obowiązków i harmonogram praktyk oraz sprawuje kontrolę nad pracą studenta. Opiekunem praktyki studenckiej powinien być lekarz o odpowiednim przygotowaniu zawodowym i ogólnym. Nieobecność studenta w pracy może być usprawiedliwiona jedynie formalnym zwolnieniem lekarskim. Choroba dłuższa niż powoduje konieczność przedłużenia praktyki o odpowiedni okres. W miarę możliwości student pod nadzorem opiekuna winien wykonywać wszystkie czynności lekarskie. Odbycie praktyki potwierdza opiekun, a praktykę zalicza Kierownik Kliniki lub Ordynator Oddziału. W czasie 2 tygodniowej praktyki w Zakładzie Medycyny Rodzinnej lub na Oddziale Pediatrycznym student obowiązany jest odbyć 2 całodobowe dyżury, w czasie których towarzyszy lekarzowi dyżurnemu we wszystkich czynnościach lekarskich (przyjmowanie chorych w izbie przyjęć, wykonywanie zabiegów koniecznych dla ratowania życia, udział w popołudniowych wizytach lekarskich). Celem praktyki w Oddziale Pediatrycznym jest: 1. Uzupełnienie wiadomości o organizacji Oddziału Dziecięcego (Kliniki) i powiązaniach organizacyjnych Oddziału z lecznictwem otwartym. 2. Ocena stanu dziecka i jego rozwoju psychofizycznego. 3. Zapoznanie się z pielęgnacją niemowlęcia. 4. Poznanie zasad żywienia zdrowego i chorego niemowlęcia i dziecka. 5. Doskonalenie umiejętności badania fizycznego dziecka. 6. Zapoznanie się z zasadami udzielania pierwszej pomocy. 7. Nabycie podstaw właściwego rozpoznawania i różnicowania podstawowych jednostek chorobowych ze szczególnym uwzględnieniem przypadków ostrych. 8. Poznanie właściwej interpretacji wyników badań pracownianych, radiologicznych i patomorfologicznych. 9. Udział w wizytach lekarskich i zapoznanie się z zasadami prowadzenia dokumentacji choroby. 10. Ocena stopnia nawodnienia niemowlęcia z ustaleniem wskazań do leczenia nawadniającego (ilość i skład płynu infuzyjnego). 11. Ocena równowagi kwasowo-zasadowej u chorego dziecka, zwłaszcza niemowlęcia. 12. Wykonywanie pod nadzorem zabiegów: pobieranie treści żołądkowej i dwunastniczej, płukanie żołądka, podłączanie wlewu kroplowego i wykonywanie wstrzyknięć. 13. Poznanie przepisów sanitarno epidemiologicznych w Oddziale Niemowlęcym i Dziecięcym oraz metod zapobiegania zakażeniom szpitalnym. 14. Uczestniczenie w konsultacjach wielospecjalistycznych. Celem praktyki w zakresie Medycyny Rodzinnej jest: 1. Zapoznanie studentów z zakresem przedmiotowym oraz metodami działania w zakresie medycyny rodzinnej. 2. Udoskonalenie umiejętności komunikacji z pacjentem (przekazy niewerbalne, asertywność, empatia). 3. Motywacja do wyboru kariery zawodowej lekarza rodzinnego.

5 Elementami praktyki w Poradni Medycyny Rodzinnej będą: a) praca z lekarzem rodzinnym w zakresie opieki nad osobami dorosłymi 4 dni, b) praca z lekarzem rodzinnym w zakresie opieki nad dzieckiem 2 dni, c) praca z lekarzem rodzinnym i pielęgniarką w zakresie profilaktyki pediatrycznej 2 dni, d) praca z lekarzem ginekologiem w poradni dla kobiet 1 dzień, e) udział w wizytach domowych u chorych dzieci i osób dorosłych min. 1, 2 wizyty w ramach punktów a i b, f) praca w innych modułach Poradni Medycyny Rodzinnej: w punkcie pobrań, gabinecie zabiegowym, pracowniach diagnostycznych (np. EKG, USG itp.) 1 dzień. 3

6 Podział roku akademickiego 2010 / 2011 SEMESTR ZIMOWY od dnia do dnia zajęcia dydaktyczne 12 tygodni wakacje zimowe zajęcia dydaktyczne 3 tygodnie sesja egzaminacyjna zimowa przerwa semestralna sesja poprawkowa SEMESTR LETNI od dnia do dnia zajęcia dydaktyczne 10 tygodni wakacje wiosenne zajęcia dydaktyczne 5 tygodni sesja egzaminacyjna letnia sesja poprawkowa 4

7 WŁADZE WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO REKTOR prof. dr hab. MAREK KRAWCZYK PROREKTOR ds. DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZYCH prof. dr hab. MAREK KULUS PROREKTOR ds. NAUKI I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ prof. dr hab. SŁAWOMIR MAJEWSKI PROREKTOR ds. KLINICZNYCH, INWESTYCJI i współpracy z regionem dr hab. SŁAWOMIR NAZAREWSKI PROREKTOR ds. KADR prof. dr hab. ANNA KAMIŃSKA DZIEKAN I WYDZIAŁU LEKARSKIEGO prof. dr hab. MIROSŁAW WIELGOŚ Prodziekan ds. I / II r. prof. dr hab. BARBARA GÓRNICKA Prodziekan ds. III / IV r. prof. dr hab. KAZIMIERZ NIEMCZYK Prodziekan ds. V / VI r. prof. dr hab. KRZYSZTOF ZIENIEWICZ Prodziekan ds. przewodów doktorskich prof. dr hab. CEZARY KOWALEWSKI Prodziekan ds. studiów doktoranckich prof. dr hab. PIOTR PRUSZCZYK Prodziekan ds. Oddziału Stomatologicznego prof. dr hab. RENATA GÓRSKA Pełnomocnik Dziekana ds. nauczania Elektroradiologii dr hab. ANDRZEJ CIESZANOWSKI Pełnomocnik Dziekana ds. nauczania Audiofonologii dr hab. Krzysztof Morawski Pełnomocnik Dziekana ds. nauczania Higieny Stomatologicznej dr hab. SYLWIA SŁOTWIŃSKA Pełnomocnik Dziekana ds. nauczania Technik Dentystycznych prof. dr hab. LEOPOLD WAGNER Przewodniczący Rady Pedagogicznej IV r. prf. Maria Nowaczyk Kierownik dziekanatu mgr Joanna Kwiatkowska, tel. (022) , fax (022) , pok SEKRETARIAT I WYDZIAŁU LEKARSKIEGO Sprawy studenckie IV r. studiów Barbara Pszczółkowska, pok. 213 c, przyjmuje w poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz , tel. (022) , fax (022) SEKCJA SPRAW BYTOWYCH STUDENTÓW tel. (022) , WŁADZE UCZELNI urzędują na ul. Żwirki i Wigury 61. Przychodnia dla studentów WUM: Niepubliczny ZOZ Centrum Medyczne WUM ul. Banacha 1 A, tel. (022) ,

8 Warszawski Uniwersytet Medyczny SAMORZĄD STUDENTÓW Skład Zarządu Samorządu Studentów WUM w kadencji ul. Oczki 5, pok Warszawa tel./faks: Przewodniczący Łukasz Marczak, III rok, I WL kierunek lekarsko-dentystyczny, Tel. Kom.: Wiceprzewodniczący Marcin Sanocki, IV rok, I WL kierunek lekarski, Tel. Kom.: Przewodniczący Komisji Kultury Dominik Gałecki, III rok, II WL kierunek lekarski, Tel. Kom.: Wiceprzewodniczący, Przewodniczący Komisji Dydaktyki Filip Dąbrowski, V rok, I WL kierunek lekarski, Tel. Kom.: Przewodnicząca Komisji Sportu i Turystyki Natalia Szyller, IV rok, WF kierunek farmacja, Tel. Kom.: Przewodniczący Komisji Informacji i Promocji Wojciech Figura, III rok, II WL kierunek lekarski, Tel. Kom.: Sekretarz Honorata Stachelek, IV rok, I WL kierunek lekarski, Tel. Kom.:

9 Nazwa przedmiotu Plan studiów na rok akademicki 2010/2011 I Wydział Lekarski, kierunek lekarski studia 6 letnie stacjonarne i niestacjonarne (d. wieczorowe) Rok studiów IV Liczba grup dziekańskich 13 Semestr (1 zimowy, 2 letni, c oznacza 1 i 2) Forma zaliczenia Wymiar godzin obowiązujących studenta (maksymalny) w tym: Kod jednostki Jednostka dydaktyczna prowadząca zajęcia Minimalna liczba studentów w grupie na zajęciach ECTS wyk. sem. ćwicz. wyk. sem. ćwicz. Farmakologia i toksykologia 9 c egzamin 105,0 30,0 10,0 65,0 1 M9 Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej c. kurs ,0 140,0 25,0 35,0 1WS Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii ,0 1WS Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii Oddział Intensywnej Terapii 4 Choroby wewnętrzne 12 c zaliczenie 210,0 25,0 35,0 1WO Katedra i Klinika Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii ,0 1WO Katedra i Klinika Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii Oddział Intensywnej Terapii 4 10,0 25,0 1WP Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych ,0 25,0 1WN Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii 20 5 Dermatologia i wenerologia 6 1 egzamin 90,0 Dermatologia i wenerologia 10,0 12,0 2 M12 25,0 43,0 1 M4 Katedra i Klinika Dermatologiczna 20 5 Zakład Diagnostyki Chorób Przenoszonych Drogą Płciową

10 Plan studiów na rok akademicki 2010/2011 I Wydział Lekarski, kierunek lekarski studia 6 letnie stacjonarne i niestacjonarne (d. wieczorowe) Rok studiów IV Liczba grup dziekańskich 13 Psychiatria 7 c egzamin 120,0 20,0 30,0 70,0 1WJ Katedra i Klinika Psychiatryczna c. kurs 20 5 Psychiatria dziecięca 1 2 zaliczenie 23,0 4,0 7,0 12,0 2 M7 Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego c. kurs ,0 30,0 55,0 4,0 30,0 55,0 1WH Katedra i Klinika Pediatrii i Endokrynologii c. kurs 20 4 Pediatria ul. Marszałkowska gr. 1-5, 12, 13 7 grup (53,8%) 4,0 2 M7 Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego c. kurs 6 c zaliczenie 115,0 5,0 1WI Katedra i Klinika Pediatrii i Nefrologii c. kurs 3,0 1WG Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii c. kurs Pediatria ul. Działdowska gr. 6-11, 6 grup (46,2%) 2,0 10,0 1W34 55,0 4,0 8,0 1W33 Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego (ćw. 42%) Klinika Gastroenterologii i Żywienia Dzieci (ćw. 26%) c. kurs 20 4 c. kurs ,0 12,0 1W44 Klinika Pediatrii (ćw. 32%) c. kurs 20 4 Diagnostyka laboratoryjna 3 c egzamin 45,0 5,0 15,0 25,0 1WW Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego c. kurs 20 5 Higiena 1 c zaliczenie 30,0 20,0 10,0 1 M31 Zakład Medycyny Zapobiegawczej i Higieny Epidemiologia 1 c zaliczenie 20,0 12,0 8,0 2 M8 Zakład Epidemiologii Genetyka kliniczna 2 2 egzamin 30,0 6,0 10,0 14,0 1W44 Klinika Pediatrii c. kurs 20 5 Medycyna nuklearna 2 2 zaliczenie 30,0 15,0 15,0 1W13 Zakład Medycyny Nuklearnej

11 Plan studiów na rok akademicki 2010/2011 I Wydział Lekarski, kierunek lekarski studia 6 letnie stacjonarne i niestacjonarne (d. wieczorowe) Rok studiów IV Liczba grup dziekańskich 13 14,0 16,0 10,0 15,0 1 MG Zakład Immunologii Klinicznej 20 5 Immunologia kliniczna 2 1 zaliczenie 30,0 3,0 1W22 Klinika Medycyny Transplantacyjnej i Nefrologii ,0 1,0 1W21 Klinika Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych 20 5 Medycyna rodzinna 3 c zaliczenie 75,0 15,0 10,0 50,0 1 MH Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej c. kurs 20 5 Otolaryngologia dziecięca 1 1 zaliczenie 20,0 8,0 12,0 1WT Klinika Otolaryngologii Dziecięcej 20 4 Zajęcia do wyboru/fakultatywne na III, IV, V lub VI roku c zaliczenie 30,0 30,0 5 Praktyki zawodowe 4 2 zaliczenie 140,0 140,0 0,0 R a z e m (maksymalnie) przedmioty: 1113,0 110,0 286,0 717,0 9

12 FARMAKOLOGIA I TOKSYKOLOGIA KATEDRA I ZAKŁAD FARMAKOLOGII DOŚWIADCZALNEJ I KLINICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa, tel./fax (22) Kierownik Katedry: prof. dr hab. med. Andrzej Członkowski Odpowiedzialne za dydaktykę: dr med. Iwona Korzeniewska-Rybicka dr med. Sylwia Gajewska-Meszaros. Przyjęcia w sprawach studenckich: sekretariat godz tel./fax (22) Roczny wymiar zajęć dydaktycznych wynosi 105 godzin: 30 godz. wykłady, 65 godz. ćwiczenia, 10 godz. seminaria. Zajęcia prowadzone są w semestrze VII i VIII Wykłady 1 godz. tygodniowo odbywają się we wtorki w godz w sali wykładowej Zakładu Farmakologii, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28. Ćwiczenia 2,5 godz. tygodniowo odbywają się w Zakładzie Farmakologii, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 i w Centrum Dydaktycznym, ul. Żwirki i Wigury 61. PROGRAM NAUCZANIA Celem nauczania farmakologii i toksykologii jest zapoznanie studentów z zasadami racjonalnej farmakoterapii oraz przedstawienie podstawowych korzyści, niebezpieczeństw i trudności związanych z leczeniem farmakologicznym. Studenci uczeni są także, z jakich źródeł informacji korzystać w celu aktualizowania wiedzy z zakresu farmakologii oraz jak oceniać publikacje medyczne pod kątem przedstawionego w nich dowodu medycznego. Po odbyciu półtorarocznego kursu nauczania farmakologii i toksykologii student powinien znać ogólne pojęcia i zagadnienia z zakresu farmakodynamiki, farmakokinetyki i farmakoekonomiki, zasady działania leków oraz posiadać wiadomości na temat grup leków stosowanych w lecznictwie. Wiadomości te obejmują mechanizm działania, efekty kliniczne, kinetykę, podstawowe wskazania, przeciwwskazania, działania niepożądane, interakcje i zasady dawkowania, jak również krytyczną ocenę przydatności leku. Obowiązuje ponadto umiejętność zapisywania recept na leki gotowe i recepturowe. Zakres materiału na IV roku obejmuje: w semestrze VII leki wpływające na układ współczulny i przywspółczulny, leki w chorobach układu krążenia i układu oddechowego, leki hipolipemizujące i stosowane w leczeniu otyłości, leki wpływające na metabolizm kości, leki wpływające na układ odpornościowy, leki cytostatyczne i inne stosowane w chorobach nowotworowych podstawy, leki stosowane w chorobach krwi, witaminy i minerały rola w farmakoterapii, leki biologiczne podstawy, zasady farmakoterapii wybranych jednostek chorobowych, podstawy farmakoekonomiki; w semestrze VIII leki działające na ośrodkowy układ nerwowy, leki przeciwzapalne i przeciwbólowe, farmakologiczne zagadnienia walki z bólem, leki stosowane w chorobach alergicznych, farmakologiczne aspekty uzależnień, leki pochodzenia naturalnego, zasady farmakoterapii wybranych jednostek chorobowych, elementy toksykologii, w tym środowiskowej. ORGANIZACJA ZAJĘĆ Ćwiczenia odbywają się raz w tygodniu według rozkładu umieszczonego na tablicy ogłoszeń Zakładu. Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Ćwiczenia opuszczone z usprawiedliwionej przyczyny należy odrobić po uzgodnieniu z asystentem. Jeśli odrobienie ćwiczenia nie jest możliwe, asystent może zgodzić się na ustne zaliczenie ćwiczenia, na którym student nie był obecny. ZASADY I FORMA OCENY WYNIKÓW NAUCZANIA W trakcie IV roku obowiązują dwa ustne kolokwia semestralne oraz egzamin praktyczny z receptury w semestrze letnim. Student, który nie zaliczy kolokwium z farmakologii po VI czy VII 10

13 semestrze, musi materiał tego kolokwium zaliczać łącznie z materiałem nauczania w VIII semestrze, czyli przed egzaminem. W sesji letniej po VIII semestrze obowiązuje zdanie egzaminu testowego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie kolokwiów po VI, VII, VIII semestrze i egzaminu praktycznego z receptury. Student, który uzyskał na trzech kolokwiach przewidzianych w programie nauczania farmakologii na III i IV roku studiów w pierwszym terminie co najmniej dwie oceny dobre i jedną ponad dobrą może być zwolniony z obowiązku zdawania egzaminu i uzyskuje ocenę egzaminacyjną równą średniej z ocen kolokwialnych Nie wyklucza to zdawania egzaminu testowego wtedy student otrzymuje ostatecznie lepszą z otrzymanych ocen. Szczegółowy regulamin dotyczący organizacji zajęć i form zaliczeń, a także plan i tematy zajęć oraz zakres materiału obowiązujący do kolokwium i terminy zaliczeń są wywieszone na tablicy informacyjnej Zakładu. ZALECANE PODRĘCZNIKI I PISMIENNICTWO UZUPEŁNIAJĄCE 1. Farmakologia. Podstawy farmakoterapii (tom 1-2), red. Kostowski W., Herman Z.S., wyd. 3, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2005 (ISBN: ) 2. Goodman and Gilman s the pharmacological basis of therapeutics, red. Brunton L., Lazo J., Parker K., wyd. 11, Mc-Graw -Hill, 2006 (ISBN: ) 3. Basic and Clinical Pharmacology, red. Katzung B., Trevor A., Masters S., wyd. 11, Mc-Graw- Hill, 2009 (ISBN: ) 4. A textbook of clinical pharmacology and therapeutics, red. Ritter J.M., Lewis L.D., Mant T.G.K., Ferro A., eyd. 5, Hodder Arnold 2008 (ISBN: ) 5. Vademecum zatruć, red. Dreisbach R.H., Robertson W.O, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 1995 (ISBN: ) 6. Toksykologia. Podręcznik dla studentów, lekarzy i farmaceutów, red. Seńczuk W., wyd. 4, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2002 (ISBN: ) 7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie recept lekarskich (Dz. U nr 97 poz. 646) 8. Adresy stron internetowych zawierających charakterystyki leków. Polskie: Unii Europejskiej: Amerykańskie: Brytyjskie: 9. NGC (różne narodowe rekomendacje dotyczące standardów postępowania medycznego w różnych jednostkach chorobowych): STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE Koło nr1. Opiekun: dr nauk farm. Paweł Krząścik. Koło nr2. Opiekun: dr nauk med. Maciej Niewada. Studenci biorą udział w pracach doświadczalnych prowadzonych w ramach programów naukowych Zakładu. Opracowują wyniki badań korzystając z technik komputerowych, przygotowują prace do publikacji, biorą aktywny udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. 11

14 CHOROBY WEWNĘTRZNE Zajęcia prowadzone są w blokach 6 tygodniowych w 4 Klinikach Chorób Wewnętrznych WUM na terenie Centralnego Szpitala Klinicznego przy ul. Banacha 1 A, bl. D w łącznym wymiarze 210 godz., 70 godz. seminaria, 140 godzin ćwiczenia) w 4 cyklach tematycznych. Program zajęć koordynuje: Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii Kierownik: Prof. dr hab. med. Zbigniew Gaciong Godziny przyjęć w sprawach studenckich: codziennie Zajęcia odbywają się w poszczególnych Katedrach i Klinikach Chorób Wewnętrznych WUM w godz Przed rozpoczęciem bloku zajęć należy zapoznać się z kolejnością cykli tematycznych wg grafiku dla poszczególnych grup, zamieszczonego na tablicy ogłoszeń w tej Klinice, blok D, II piętro. PROGRAM NAUCZANIA Nauczanie dotyczy etiopatogenezy, kliniki, diagnostyki i terapii chorób wewnętrznych; jego zakres będzie kontynuowany na V roku. 1. KATEDRA I KLINIKA GASTROENTEROLOGII I CHORÓB PRZEMIANY MATERII Kierownik: Prof. dr hab. med. Waldemar Karnafel Odpowiedzialni za dydaktykę: lek. Arkadiusz Krakowiecki, lek. Agnieszka B. Niebisz. Przyjęcia w sprawach studenckich: codziennie w godz PROGRAM NAUCZANIA 2 tygodnie zajęć (25 godzin seminariów, 45 godzin ćwiczeń). Seminaria odbywają się w bloku D (lewy łącznik), pokój 23. Ćwiczenia blok D, III piętro. Informacje dla studentów znajdują się na tablicy informacyjnej przy Sekretariacie Kliniki, blok D, III piętro. TEMATY SEMINARIÓW I. Z zakresu diabetologii: 1. Powtórzenie wiadomości o badaniu podmiotowym i przedmiotowym. 2. Epidemiologia, rozpoznawanie i klasyfikacja cukrzycy. 3. Diagnostyka laboratoryjna w cukrzycy. 4. Patogeneza i przewlekłe powikłania cukrzycy (makroangiopatia, neuropatia). 5. Patogeneza i przewlekłe powikłania cukrzycy (retinopatia, nefropatia). 6. Leczenie cukrzycy typu Leczenie śpiączek cukrzycowych. 8. Intensywna i konwencjonalna insulinoterapia. 9. Hipoglikemia. 10. Przypadki kliniczne w diabetologii. II. Z zakresu gastroenterologii: 11. Choroba wrzodowa i rak żołądka. 12. Kamica pęcherzyka żółciowego. 13. Marskość wątroby. 14. Ostre zapalenie trzustki. 15. Przewlekłe zapalenie trzustki oraz zaburzenia wchłaniania. 16. Choroby jelita grubego. 12

15 17. Nieswoiste zapalne choroby jelit. 18. Badanie endoskopowe górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego. 19. Ostre stany w gastroenterologii. 20. Przypadki kliniczne w gastroenterologii. PIŚMIENNICTWO OBOWIĄZKOWE I ZALECANE 1. Gastroenterologia wybrane zagadnienia (pod red. Prof. Jacka Muszyńskiego), Wyd. Akademia Medyczna 2005 r. 2. Diabetologia wybrane zagadnienia (pod red. Prof. Danuty Śliwonik-Janeczko), Wyd. Akademia Medyczna 2006 r. 3. Choroby wewnętrzne I II tom, pod red. Prof. Andrzeja Szczeklika, Medycyna Praktyczna, Kraków 2005 r. 4. Choroby wewnętrzne, pod red. Prof. Franciszka Kokota, PZWL, Warszawa 2002 r. 5. Zarys ogólnej diagnostyki lekarskiej, W. Orłowski, PZWL, Warszawa 1994 r. 6. Gastroenterologia i hepatologia kliniczna, pod red. Stanisława Konturka, PZWL, Warszawa 2001 r. STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE Opiekunowie: dr med. Mariusz Jasik, lek. Agnieszka B. Niebisz. Studenci biorą udział w powstawaniu prac naukowych z ramienia Kliniki, z możliwością prezentowania prac na zjazdach studenckich lub lekarskich oraz uczestniczą w przygotowywaniu publikacji. Spotkania członków Koła oraz osób zainteresowanych z omawianiem kolejnych zagadnień z zakresu diabetologii odbywają się co około 3 tygodnie w Bibliotece Kliniki (informacja o terminach na tablicy informacyjnej przy Sekretariacie Kliniki, blok D, III piętro). 2. KATEDRA I KLINIKA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO Kierownik: Prof. dr hab. med. Zbigniew Gaciong Odpowiedzialna za dydaktykę: dr Agnieszka Kuch-Wocial i dr Izabela Łoń. Godziny przyjęć w sprawach studenckich: (zalecane wcześniejsze umówienie się telefoniczne (022) POGRAM NAUCZANIA 2 tygodnie zajęć (25 godzin seminariów i 45 godz. ćwiczeń). KARDIOLOGIA cz. I Zajęcia fakultatywne: 1. Badanie usg serca. 2. Wrodzone wady serca u dorosłych. 3. Nabyte wady serca. 4. Bakteryjne zapalenie wsierdzia. 5. Zapalenie osierdzia. 6. Zapalenie mięśnia serca i kardiomiopatie. 7. Zatorowość płucna. 8. Przewlekła niewydolność serca. 9. Zakrzepowe zapalenie żył. 10. Miażdżyca i zapalne choroby tętnic. 11. Nadciśnienie pierwotne. 12. Nadciśnienie wtórne. W ramach zajęć programowych ponadto przewiduje się udział: w posiedzeniach klinicznych: demonstracja przypadków klinicznych, 13

16 w kominkach radiologicznych, w posiedzeniach międzyklinicznych. Zajęcia fakultatywne blok dwutygodniowy w godz w grupie 30 osob. tematyk fakultetów: badania nieinwazyjne w diagnostyce chorób układu krążenia. Studenckie Koło Naukowe opiekun dr Bartosz Symonides, adres internetowy: wwwam.waw.edu.pl sknnt Obowiązujące podręczniki 1. Wybrane zagadnienia z chorób układu krążenia. Skrypt dla studentów pod red. Z. Gacionga 2006 r. 2. Badanie Kliniczne. O. Epstein 2004., Wyd. Czelej. 3. F. Kokot (red.) Choroby wewnętrzne, Wyd. Lek. PZWL, I i II t A. Szczeklik (red.) Choroby wewnętrzne, Wyd. Med. Prak, Kraków Zalecana literatura uzupełniająca 1. W. Januszewicz, M. Sznajderman: Nadciśnienie tętnicze, PZWL 2002 r. 2. Angiologia pod red. T. Pasierskiego, Z. Gacionga, A. Torbickiego, J. Szmidta, Wyd. Lek. PZWL 2004 r. Zaliczenie zajęć w oparciu o udział w ćwiczeniach i seminariach oraz kolokwium końcowe w postaci testu. 3. Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii Kierownik: prof. nadzw. dr hab. Tomasz Bednarczuk Odpowiedzialny za dydaktykę: dr n. med. Marcin Debski. Godziny przyjęć w sprawach studenckich: pon. pt Szczegółowe plany zajęć są podane na tablicach informacyjnych przy Sekretariacie Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii, oraz w sali seminaryjnej Kliniki. PROGRAM NAUCZANIA 1 tydzień zajęć, 10 godzin seminariów, 25 godzin ćwiczeń. Tematy seminariów: 1. Niedoczynność przysadki 2. Guzy przysadki 3. Pierwotna nadczynność i niedoczynność tarczycy 4. Guzy tarczycy 5. Niedoczynność kory nadnerczy 6. Zespół Cushinga i guzy nadnerczy 7. Zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej 8. Zaburzenia odżywiania/guzy neuroendokrynne 9. Stany nagłe w endokrynologii 10. Diagnostyka laboratoryjna w endokrynologii ORGANIZACJA ZAJĘĆ Zajęcia seminaryjne odbywają się od poniedziałku do piątku w tygodniu przewidzianym dla danej grupy w sali seminaryjnej Kliniki w bloku D na piętrze 7 odc. B. Początek zajęć o godzinie Zajęcia kliniczne prowadzone są na Oddziale Endokrynologii Kliniki. 14

17 Zaliczenie zajęć odbywa się w ostatnim dniu ćwiczeń (piątek) na podstawie: - obecność na seminariach i ćwiczeniach, - sprawdzian pisemny na koniec zajęć (udział w końcowej ocenie 50%), - ocena aktywności na zajęciach przez prowadzącego asystenta (udział w końcowej ocenie 50%). PIŚMIENNICTWO OBOWIĄZKOWE 1. Podstawy Endokrynologii (skrypt) pod red. E. Bar-Andziak, DW AM Endokrynologia w Interna Harrisona, tom III, część XIV, sekcja I, wydanie polskie 2000 r. Czelej Sp. z o.o. PIŚMIENNICTWO UZUPEŁNIAJĄCE 1. Choroby Wewnętrzne pod redakcją prof. dr hab. Andrzeja Szczeklika Medycyna Praktyczna, Kraków 2010 STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE Przy klinice istnieje studenckie koło naukowe, którego opiekunem jest dr n. med. U Ambroziak. 4. Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Kierownik: prof. dr hab. Wiesław Jędrzejczak Odpowiedzialna za dydaktykę: Dr n. med. Jolanta Wieczorek. Sprawy organizacyjne studentów: od poniedziałku do piątku w godz. od PROGRAM NAUCZANIA 1 tydzień zajęć (10 godz. seminariów i 25 godz. ćwiczeń klinicznych). Zajęcia fakultatywne: 1. Niedokrwistość, Ostre białaczki. 2. Aplazja szpiku kostnego, Przeszczepienie szpiku kostnego, Przewlekłe zespoły mieloproliferacyjne. 3. Chłoniaki nieziarnicze, Chłoniak ziarniczy Hodgkina. 4. Gammapatie monoklonalne, Przetoczenie preparatów krwiopochodnych. 5. Interpretacja badań morfologii krwi, Interpretacja badań układu krzepnięcia. ORGANIZACJA ZAJĘĆ Zajęcia rozpoczynają się w poniedziałek o godz w sali seminaryjnej Banku Komórek Krwiotwórczych Blok C, niski parter. 1. Zajęcia kliniczne w podgrupach prowadzone są w Klinice Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Blok D IV piętro. 2. Każdy student obowiązany jest przygotować historię choroby wybranego pacjenta. Przydzielenie pacjenta następuje w pierwszym dniu ćwiczeń w trakcie zajęć przy łóżku chorego. Historia choroby musi być dostarczona nauczycielowi akademickiemu odbierającemu test zaliczeniowy przed rozpoczęciem tego testu. Historia powinna być napisana osobiście, odręcznie i czytelnie z pozostawieniem 5 cm marginesu po prawej stronie i zakończona podpisem studenta. 3. Szczegółowe plany zajęć są podane na tablicach informacyjnych w holu przy Klinice Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych oraz w sali seminaryjnej Banku Komórek Krwiotwórczych. 15

18 Zaliczenie zajęć odbywa się w ostatnim dniu ćwiczeń (piątek) na podstawie: obecności na wszystkich ćwiczeniach i seminariach, zaliczenia testu sprawdzającego. Przy klinice istnieje studenckie koło naukowe LITERATURA OBOWIĄZKOWA 1. Leczenie rozrostowych chorób hematologicznych pod red. Anny Dmoszyńskiej, wyd. Folium Lublin Podstawy hematologii klinicznej. Z. Kuratowska, J. Dwilewicz-Trojaczek (red.) AM (skrypt AM). 3. Podstawy hematologii A. Dmoszyńska, T. Robak. wyd. Czelej Sp. z o.o LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 4. Hematologia kliniczna. W. Janicki (red.) PZWL Nagłe przypadki w hematologii i onkologii. J. P. Dutcher, P. Wiernik PZWL

19 PEDIATRIA Informacje ogólne: Część grup studenckich (I V oraz grupy XII XV) odbywa zajęcia w Katedrze i Klinice Pediatrii i Endokrynologii WUM., ul. Marszałkowska 24. p.o. Kierownika: dr n. med. Beata Pyrżak Część grup studenckich (VI XI) odbywa zajęcia w zespole Klinik przy ul. Działdowskiej 1/3. Roczny wymiar zajęć 115 godzin: 30 godz. wykłady, 30 godz. seminaria, 55 godz. ćwiczenia. Koordynatorzy zajęć z pediatrii i jednocześnie osoby odpowiedzialne z wpis do indeksu: Grupy ćwiczące w Klinice Pediatrii i Endokrynologii przy ul. Marszałkowskiej dr n. med. Beata Pyrżak Grupy ćwiczące w zespole Klinik przy ul. Działdowskiej prof. dr hab. Hanna Szajewska. Wykłady dla całego roku odbywają się w semestrze zimowym i letnim w poniedziałki w godz : w semestrze zimowym w sali wykładowej A przy ul. Marszałkowskiej 24, w semestrze letnim w sali wykładowej zespołu klinik przy ul. Działdowskiej 1/3. Wykłady obowiązują wszystkich studentów IV roku I Wydziału Lekarskiego niezależnie gdzie grupa odbywa ćwiczenia. TEMATY WYKŁADÓW: Semestr zimowy Marszałkowska Charakterystyka poszczególnych okresów rozwojowych u dzieci. 2. Podstawowe objawy i ich różnicowanie w chorobach układu moczowego. 3. Podstawowe objawy i ich różnicowanie w chorobach układu krwiotwórczego. 4. Podstawowe objawy i ich różnicowanie w chorobach układu krążenia. 5. Podstawowe objawy i ich różnicowanie w chorobach układu nerwowego. 6. Podstawowe objawy i ich różnicowanie w okresie dojrzewania u dzieci. 7. Postępowanie profilaktyczne i lecznicze po kontakcie z dzieckiem chorym zakaźnie. 8. Problemy uzależnień u dzieci. Semestr letni Działdowska 1/3 1. Podstawowe objawy i ich różnicowanie w chorobach układu oddechowego. 2. Podstawowe objawy i ich różnicowanie w chorobach układu pokarmowego. 3. Dojrzewanie układu odpornościowego u dzieci. 4. Stany naglące w pediatrii. 5. Medycyna ambulatoryjna wieku dziecięcego. 6. Choroby alergiczne u dzieci. 7. Choroby tkanki łącznej u dzieci. PROGRAM NAUCZANIA Zagadnienia z pediatrii ogólnej oraz endokrynologii wieku rozwojowego badanie podmiotowe i przedmiotowe dziecka w poszczególnych okresach rozwojowych ocena auksologiczna w okresach rozwojowych ocena rozwoju psychicznego i umysłowego dziecka algorytmy diagnostyczne. Tematy seminariów: 1. Szczepienia ochronne. 2. Podstawowe wiadomości z zakresu zaburzeń wodno-elektrolitowych. 3. Najważniejsze choroby infekcyjne okresu niemowlęcego. 4. Fizjopatogeneza gospodarki wapniowo-fosforanowej (krzywica, tężyczka, zaburzenia czynności przytarczyc). 5. Zaburzenia wzrastania i dojrzewania. 17

20 6. Choroby tarczycy. 7. Choroby metaboliczne u dzieci. 8. Choroby nadnerczy. 9. Stany hipoglikemiczne. 10. Cukrzyca. 11. Zmiany skórne u dzieci zasady postępowania. 12. Zespół metaboliczny. Nadwaga. Otyłość. 13. Ostre zatrucia u dzieci. 14. Żywienie dzieci zdrowych. Zajęcia w Klinice Pediatrii i Endokrynologii odbywają się na oddziale przy ul. Marszałkowskiej 24, tel. (022) , sekret p.o. Kierownika Katedry i Kliniki: dr n. med. Beata Pyrżak Odpowiedzialna za dydaktykę: dr n. med. Danuta Janczarska Godziny przyjęć w sprawach studenckich: godz ; tel. (022) , Zajęcia w szpitalu przy ul. Działdowskiej odbywają się w następujących Klinikach: I Katedra Pediatrii Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego, tel. (022) , kierownik prof. Marek Kulus. Klinika Gastroenterologii i Żywienia Dzieci tel. (022) , , kierownik prof. Andrzej Radzikowski. II Katedra Pediatrii Kierownik Katedry i Kliniki prof. dr hab. Hanna Szajewska W skład II Katedry Patologii Wchodzi: Klinika Diabetologii, Patologii Noworodka i Wad Wrodzonych tel./fax (022) , tel. (022) Kierownik Katedry i Kliniki prof. dr hab. Hanna Szajewska Odpowiedzialne za dydaktykę w zespole Klinik przy ul. Działdowskiej: lek. Agnieszka Mazur tel. (022) lek. Anna Chmielewska tel. (022) dr n. med. Ewa Pańkowska (022) PROGRAM ĆWICZEŃ 1. Badanie podmiotowe i fizyczne niemowlęcia i dziecka starszego. 2. Ocena odrębności rozwojowej niemowlęcia i dziecka aż do osiągnięcia pełnej dojrzałości. 3. Posługiwanie się siatkami centylowymi. 4. Praktyczne zasady żywienia naturalnego i sztucznego. 5. Podstawy diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej pojęcie normy z uwzględnieniem wieku dziecka. 6. Badanie dzieci chorych przebywających w oddziałach poszczególnych klinik, ocena występujących u nich patologii, przeprowadzenie rozumowania klinicznego i różnicowania. ORGANIZACJA ZAJĘĆ Ćwiczenia i seminaria odbywają się w 3 tygodniowych blokach w godz w Klinikach przy ul. Marszałkowskiej 24 lub ul. Działdowskiej 1. ZASADY I FORMA OCENY WYNIKÓW NAUCZANIA Asystent prowadzący ćwiczenia wydaje o studentach opinię na piśmie (na indywidualnej karcie studenta). Po zakończeniu ćwiczeń każdy student zdaje kolokwium u Kierownika Kliniki lub upoważnionego adiunkta. Zdanie kolokwium jest warunkiem zaliczenia ćwiczeń. Przystąpić do kolokwium może tylko ten student, który spełnia takie warunki jak obecność na wszystkich ćwiczeniach i seminariach oraz wykazuje się wymaganą wiedzą praktyczną i teoretyczną (z ćwiczeń, seminariów., wykładów, raportów). 18

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2012/2013 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY V roku

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2012/2013 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY V roku PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2012/2013 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY V roku 1. NAZWA PRZEDMIOTU : PULMONOLOGIA 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek ) realizującej

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 NAZWA JEDNOSTKI: Katedra i Klinika Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 NAZWA JEDNOSTKI: Katedra i Klinika Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 NAZWA JEDNOSTKI: Katedra i Klinika Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej 1. Adres jednostki: Adres: ul. Szamarzewskiego 84, 60-569 Poznań

Bardziej szczegółowo

Choroby wewnętrzne - gastroenterologia Kod przedmiotu

Choroby wewnętrzne - gastroenterologia Kod przedmiotu Choroby wewnętrzne - gastroenterologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Choroby wewnętrzne - gastroenterologia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-ChW-G Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Psychiatria w pytaniach i odpowiedziach. 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2013/2014 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2013/2014 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2013/2014 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Pediatria w pytaniach i odpowiedziach 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek

Bardziej szczegółowo

Choroby wewnętrzne - kardiologia Kod przedmiotu

Choroby wewnętrzne - kardiologia Kod przedmiotu Choroby wewnętrzne - kardiologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Choroby wewnętrzne - kardiologia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-ChW-K Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek

Bardziej szczegółowo

Choroby wewnętrzne - pulmonologia Kod przedmiotu

Choroby wewnętrzne - pulmonologia Kod przedmiotu Choroby wewnętrzne - pulmonologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Choroby wewnętrzne - pulmonologia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-ChW-P Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla studentów V roku

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla studentów V roku PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla studentów V roku 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Nefrologia 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek )

Bardziej szczegółowo

Choroby wewnętrzne - diabetologia Kod przedmiotu

Choroby wewnętrzne - diabetologia Kod przedmiotu Choroby wewnętrzne - diabetologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Choroby wewnętrzne - diabetologia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-ChW-D Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2012/2013 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2012/2013 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2012/2013 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Przygotowanie do LEP z pediatrii 2. NAZWA JEDNOSTKI realizującej

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY I PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA KIERUNKU LEKARSKIM ROK AKADEMICKI 2016/2017

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY I PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA KIERUNKU LEKARSKIM ROK AKADEMICKI 2016/2017 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY I PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA KIERUNKU LEKARSKIM ROK AKADEMICKI 2016/2017 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Problemy psychiatryczne w pytaniach i odpowiedziach 2. NAZWA JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 Instytut Zdrowia Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Kod kierunku: 12.6 Specjalność: - 1. PRZEDMIOT NAZWA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do procedury opracowywania i okresowego przeglądu programów kształcenia II WYDZIAŁ LEKARSKI. Rok: IV.

Załącznik nr 2 do procedury opracowywania i okresowego przeglądu programów kształcenia II WYDZIAŁ LEKARSKI. Rok: IV. 1. Metryczka Nazwa Wydziału: Program kształcenia (Kierunek studiów, poziom i profil kształcenia, forma studiów np.: Zdrowie publiczne I stopnia profil praktyczny, studia stacjonarne): Rok akademicki: 2015/2016

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 NAZWA JEDNOSTKI:

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 NAZWA JEDNOSTKI: PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 NAZWA JEDNOSTKI: Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii UM w Poznaniu 1. Adres jednostki: Adres: Szpital im. Fr. Raszei, ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015/2021

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015/2021 Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015/2021 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Dermatologia i wenerologia Kod przedmiotu/

Bardziej szczegółowo

Psychiatria - opis przedmiotu

Psychiatria - opis przedmiotu Psychiatria - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Psychiatria Kod przedmiotu 12.2-WL-Lek-Psy Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil praktyczny Rodzaj studiów

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 NAZWA JEDNOSTKI:

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 NAZWA JEDNOSTKI: PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 NAZWA JEDNOSTKI: 1. Adres jednostki: Adres: 60-569 Poznań, ul, Szamarzewskiego 82/84 Tel. /Fax: 61/8549383, 61/8549356 Strona WWW: www.hematologia.ump.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Medycyna rodzinna - opis przedmiotu

Medycyna rodzinna - opis przedmiotu Medycyna rodzinna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Medycyna rodzinna Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-MRodz Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil praktyczny Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Warszawski Uniwersytet Medyczny Dziekanat II Wydziału Lekarskiego

Warszawski Uniwersytet Medyczny Dziekanat II Wydziału Lekarskiego Warszawski Uniwersytet Medyczny Dziekanat II Wydziału Lekarskiego 1. Metryczka Nazwa Wydziału: II Wydział Lekarski Program kształcenia Fizjoterapia studia licencjackie I stopnia, profil praktyczny, studia

Bardziej szczegółowo

Propedeutyka Chorób Wewnętrznych

Propedeutyka Chorób Wewnętrznych 1. Metryczka Nazwa Wydziału: Program kształcenia (Kierunek studiów, poziom i profil kształcenia, forma studiów np.: Zdrowie publiczne I stopnia profil praktyczny, studia stacjonarne): I Wydział Lekarski

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Nadciśnienie tętnicze od A do Z 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek )

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja informacji do przewodnika dydaktycznego, na rok akademicki 2011/2012 - Studenci VI roku Wydziału Lekarskiego

Aktualizacja informacji do przewodnika dydaktycznego, na rok akademicki 2011/2012 - Studenci VI roku Wydziału Lekarskiego Aktualizacja informacji do przewodnika dydaktycznego, na rok akademicki 2011/2012 - Studenci VI roku Wydziału Lekarskiego Przedmiot : MEDYCYNA RODZINNA 1. Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej 60 355 Poznań

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla studentów V roku

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla studentów V roku PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla studentów V roku 1. NAZWA PRZEDMIOTU : HEMATOLOGIA 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek )

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2013/2014 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2013/2014 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2013/2014 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Krwiolecznictwo-aspekty praktyczne. 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 NAZWA JEDNOSTKI: Zakład Farmakologii Klinicznej Katedry Kardiologii 1. Adres jednostki: Adres: ul. Długa 1/2 Tel. /Fax (61) 8533-161 Strona WWW www.zfk.ump.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Choroby wewnętrzne - nefrologia Kod przedmiotu

Choroby wewnętrzne - nefrologia Kod przedmiotu Choroby wewnętrzne - nefrologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Choroby wewnętrzne - nefrologia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-ChW-N Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek

Bardziej szczegółowo

Choroby wewnętrzne choroby układu moczowego

Choroby wewnętrzne choroby układu moczowego Sylabus Wydział: Wojskowo Lekarski Kierunek studiów: Lekarski Rok Studiów: 4 Semestr: zimowy (07) Przedmiot: Choroby wewnętrzne choroby układu moczowego Forma zajęć: wykłady sala wykładowa, ul. Żeromskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla III/IV roku

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla III/IV roku PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla III/IV roku 1. NAZWA PRZEDMIOTU : NIETYPOWE TECHNIKI BADAŃ INTERNISTYCZNYCH 2. NAZWA

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY I PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA KIERUNKU LEKARSKIM ROK AKADEMICKI 2016/2017

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY I PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA KIERUNKU LEKARSKIM ROK AKADEMICKI 2016/2017 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY I PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA KIERUNKU LEKARSKIM ROK AKADEMICKI 2016/2017 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Problemy pediatryczne w pytaniach i odpowiedziach 2. NAZWA JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla II, III, IV, V i VI roku

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla II, III, IV, V i VI roku PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla II, III, IV, V i VI roku 1. NAZWA PRZEDMIOTU : NEONATOLOGIA 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek

Bardziej szczegółowo

Choroby zakaźne i pasożytnicze Kod przedmiotu

Choroby zakaźne i pasożytnicze Kod przedmiotu Choroby zakaźne i pasożytnicze - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Choroby zakaźne i pasożytnicze Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-ChZiP Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY I PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA KIERUNKU LEKARSKIM ROK AKADEMICKI 2016/2017

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY I PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA KIERUNKU LEKARSKIM ROK AKADEMICKI 2016/2017 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY I PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA KIERUNKU LEKARSKIM ROK AKADEMICKI 2016/2017 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Dawkowanie leków u dzieci 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek ) realizującej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2016/2017 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW IV ROKU STUDIÓW

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2016/2017 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW IV ROKU STUDIÓW PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2016/2017 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW IV ROKU STUDIÓW 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Medycyna nuklearna 2. NAZWA JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Dermatologia

SYLABUS. Dermatologia SYLABUS Nazwa przedmiotu/modułu Wydział Wydział Lekarski I Dermatologia Nazwa kierunku studiów Kierunek Lekarski Poziom kształcenia Forma studiów Język przedmiotu Studia I stopnia stacjonarne polski Rodzaj

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2016/2017 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW III ROKU STUDIÓW

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2016/2017 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW III ROKU STUDIÓW PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 016/017 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW III ROKU STUDIÓW 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Diagnostyka laboratoryjna w pediatrii.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY I PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA KIERUNKU LEKARSKIM ROK AKADEMICKI 2016/2017

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY I PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA KIERUNKU LEKARSKIM ROK AKADEMICKI 2016/2017 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY I PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA KIERUNKU LEKARSKIM ROK AKADEMICKI 2016/2017 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Kiedy pacjent z upośledzoną odpornością ma objawy infekcji jak

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Diagnostyka radiologiczna w pediatrii 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY 1. NAZWA PRZEDMIOTU : FAKULTET DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA PRZY ŁÓŻKU CHOREGO 2. NAZWA

Bardziej szczegółowo

Onkologia - opis przedmiotu

Onkologia - opis przedmiotu Onkologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Onkologia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-On Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil praktyczny Rodzaj studiów jednolite

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY I PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA KIERUNKU LEKARSKIM ROK AKADEMICKI 2016/2017

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY I PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA KIERUNKU LEKARSKIM ROK AKADEMICKI 2016/2017 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY I PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA KIERUNKU LEKARSKIM ROK AKADEMICKI 2016/2017 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Krwiolecznictwo-aspekty praktyczne 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY 1. NAZWA PRZEDMIOTU : FAKULTET DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA PRZY ŁÓŻKU CHOREGO 2. NAZWA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2013/2014 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2013/2014 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2013/2014 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Dawkowanie leków u dzieci 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek ) realizującej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2012/2013 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2012/2013 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2012/2013 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY 1. NAZWA PRZEDMIOTU : ZAAWANSOWANA SYMULACJA MEDYCZNA fakultet miedzywydziałowy 2. NAZWA

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu WydziałZdrowia i Nauk Medycznych obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 014/01 Kierunek studiów: Ratownictwo

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu WydziałZdrowia i Nauk Medycznych obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/201 Kierunek studiów: Ratownictwo

Bardziej szczegółowo

wykłady sala wykładowa ćwiczenia kliniczne Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrodiabetologii, 90 549 Łódź, ul. Żeromskiego 113

wykłady sala wykładowa ćwiczenia kliniczne Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrodiabetologii, 90 549 Łódź, ul. Żeromskiego 113 Sylabus Wydział: Nauk o Zdrowiu Kierunek studiów: Ratownictwo Medyczne 3 letnie licencjackie studia zaoczne Rok Studiów: 2 Semestr: zimowy i letni (03 i 04) Przedmiot: Podstawy chorób wewnętrznych Liczba

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY 1. NAZWA PRZEDMIOTU : WIELODYSCYPLINARNE ASPEKTY DIAGNOSTYKI I LECZENIA MUKOWISCYDOZY

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Nazwa przedmiotu/modułu. Farmakologia Kliniczna. Wydział Lekarski I. Nazwa kierunku studiów. Lekarski. Język przedmiotu

SYLABUS. Nazwa przedmiotu/modułu. Farmakologia Kliniczna. Wydział Lekarski I. Nazwa kierunku studiów. Lekarski. Język przedmiotu Nazwa przedmiotu/modułu Wydział Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Forma studiów Język przedmiotu Wydział Lekarski I Lekarski Jednolite magisterskie stacjonarne polski SYLABUS Farmakologia Kliniczna

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY I PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA KIERUNKU LEKARSKIM ROK AKADEMICKI 2016/2017

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY I PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA KIERUNKU LEKARSKIM ROK AKADEMICKI 2016/2017 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY I PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA KIERUNKU LEKARSKIM ROK AKADEMICKI 2016/2017 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Stany naglące w onkologii i hematologii dziecięcej 2. NAZWA JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Część A - Opis przedmiotu kształcenia. II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Lekarski

SYLABUS. Część A - Opis przedmiotu kształcenia. II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Lekarski SYLABUS Nazwa modułu/przedmiotu : Wydział: Kierunek studiów: Część A - Opis przedmiotu kształcenia. Nefrologia Kod modułu LK.3.E.008 II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Lekarski Specjalności:

Bardziej szczegółowo

Samokształcenie (Sk) Zajęcia praktyczne (W) (Ć) (L) (S) (Zp) laboratoryjne III 30 35 15 3

Samokształcenie (Sk) Zajęcia praktyczne (W) (Ć) (L) (S) (Zp) laboratoryjne III 30 35 15 3 Kod przedmiotu: IOZRM-L-3k18-2012-S Pozycja planu: B18 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność - Jednostka

Bardziej szczegółowo

Okulistyka - opis przedmiotu

Okulistyka - opis przedmiotu Okulistyka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Okulistyka Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-O Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil praktyczny Rodzaj studiów jednolite

Bardziej szczegółowo

Propedeutyka pediatrii - opis przedmiotu

Propedeutyka pediatrii - opis przedmiotu Propedeutyka pediatrii - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Propedeutyka pediatrii Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-PP Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil praktyczny

Bardziej szczegółowo

Pielęgniarstwo Pierwszego stopnia Praktyczny. Znajomość zagadnień z zakresu anatomii, fizjologii, psychologii, farmakologii.

Pielęgniarstwo Pierwszego stopnia Praktyczny. Znajomość zagadnień z zakresu anatomii, fizjologii, psychologii, farmakologii. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające/wymagania wstępne: Nazwa modułu / przedmiotu (przedmiot lub grupa przedmiotów) Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

Otolaryngologia - opis przedmiotu

Otolaryngologia - opis przedmiotu Otolaryngologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Otolaryngologia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-Ol Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil praktyczny Rodzaj studiów

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Podstawy psychiatrii

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Podstawy psychiatrii Załącznik Nr do Uchwały Nr 14/2012 S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod KPP modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Nazwa modułu Podstawy psychiatrii Obowiązkowy Wydział Nauk

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Dermatologia i wenerologia

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Dermatologia i wenerologia S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Nazwa modułu Dermatologia i wenerologia Obowiązkowy Lekarsko-Stomatologiczny

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY I PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA KIERUNKU LEKARSKIM ROK AKADEMICKI 2016/2017

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY I PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA KIERUNKU LEKARSKIM ROK AKADEMICKI 2016/2017 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY I PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA KIERUNKU LEKARSKIM ROK AKADEMICKI 2016/2017 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Dawkowanie leków u dzieci 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek ) realizującej

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAJĘĆ DLA VI ROKU - KIERUNEK LEKARSKI - SEMESTR ZIMOWY 2017/2018

PLAN ZAJĘĆ DLA VI ROKU - KIERUNEK LEKARSKI - SEMESTR ZIMOWY 2017/2018 tydz. dydakt. Gr 1 2 3 4 5 6 PLAN ZAJĘĆ DLA VI ROKU - KIERUNEK LEKARSKI - SEMESTR ZIMOWY 2017/2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 02.X. 06.X. 09.X. 13.X. 16.X. 20.X. 23.X. 27.X. 30.X. 03.XI.* 06.XI.

Bardziej szczegółowo

Wzór sylabusa przedmiotu

Wzór sylabusa przedmiotu Wzór sylabusa przedmiotu 1. Metryczka Nazwa Wydziału: Program kształcenia (kierunek studiów, poziom i profil kształcenia, forma studiów, np. Zdrowie publiczne I stopnia profil praktyczny, studia stacjonarne):

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. dr n. med. Adam Borzęcki

KARTA PRZEDMIOTU. dr n. med. Adam Borzęcki KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku PWSZSand/KO/S/A/13, PWSZSand/KO/N/A/13, polskim Dermatologia angielskim Dermatology 1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW 1.1. Kierunek

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW 4.

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW 4. PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW 4. ROKU STUDIÓW 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Psychiatria 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2012/2013 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2012/2013 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2012/2013 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Odległe następstwa leczenia przeciwnowotworowego u dzieci. 2. NAZWA

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Część A - Opis przedmiotu kształcenia. II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Lekarski. podstawowy X

SYLABUS. Część A - Opis przedmiotu kształcenia. II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Lekarski. podstawowy X SYLABUS Nazwa modułu/przedmiotu : Wydział: Kierunek studiów: Część A - Opis przedmiotu kształcenia. Propedeutyka chorób dzieci Kod modułu LK.3.E.002 II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Lekarski

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla V roku

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla V roku PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla V roku 1. NAZWA PRZEDMIOTU : ENDOKRYNOLOGIA 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek ) realizującej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Leczenie bólu nowotworowego i opieka paliatywna nad dziećmi 2.

Bardziej szczegółowo

W roku akademickim 2014/2015 zajęcia koordynuje dr hab. n. med. Jolanta Kucharska-Mazur.

W roku akademickim 2014/2015 zajęcia koordynuje dr hab. n. med. Jolanta Kucharska-Mazur. REGULAMIN Zajęć z przedmiotu Wieloczynnikowe aspekty uzależnień dla studentów Fizjoterapii II roku studiów I stopnia stacjonarnych. Regulamin obowiązuje od roku akademickiego 2014/15. Rodzaje zajęć: Wykłady

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2021 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Propedeutyka chorób wewnętrznych Kod

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu WydziałZdrowia i Nauk Medycznych obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/013 Kierunek studiów: Kosmetologia

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU. Instytut Psychologii/Uniwersytet Medyczny, Katedra i Klinika Psychiatrii 4. Kod przedmiotu/modułu

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU. Instytut Psychologii/Uniwersytet Medyczny, Katedra i Klinika Psychiatrii 4. Kod przedmiotu/modułu 1. Nazwa przedmiotu w języku polskim SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU Psychopatologia - aspekt medyczny 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim Psychopathology - medical perspective 3. Jednostka prowadząca przedmiot

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Choroby Zakaźne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Choroby Zakaźne S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod WLS Ch.Zak. modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Choroby Zakaźne

Bardziej szczegółowo

Propedeutyka medycyny z elementami interny

Propedeutyka medycyny z elementami interny Propedeutyka medycyny z elementami interny 1. Metryczka Nazwa Wydziału: Program kształcenia (kierunek studiów, poziom i profil kształcenia, forma studiów, np. Zdrowie publiczne I stopnia profil praktyczny,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW II ROKU STUDIÓW

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW II ROKU STUDIÓW PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW II ROKU STUDIÓW 1. NAZWA PRZEDMIOTU :Epidemiologia 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2012/2013 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2012/2013 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2012/2013 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Psychologiczne aspekty opieki nad dzieckiem z chorobą nowotworową

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) Fizjoterapia kliniczna w psychiatrii

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) Fizjoterapia kliniczna w psychiatrii SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Fizjoterapia kliniczna w psychiatrii Kod przedmiotu/ modułu* Wydział

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2013/2014 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2013/2014 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2013/2014 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Odległe następstwa leczenia przeciwnowotworowego u dzieci. 2. NAZWA

Bardziej szczegółowo

Chirurgia - opis przedmiotu

Chirurgia - opis przedmiotu Chirurgia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Chirurgia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-Ch Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil praktyczny Rodzaj studiów jednolite

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY DLA STUDENTÓW IV ROKU I WYDZIAŁU LEKARSKIEGO Rok akademicki 2013 / 2014 Opracowanie edytorskie i druk: Oficyna Wydawnicza Warszawskiego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

SYLABUS Część A - Opis przedmiotu kształcenia. Endokrynologia Kod modułu LK.3.E.015. II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Lekarski

SYLABUS Część A - Opis przedmiotu kształcenia. Endokrynologia Kod modułu LK.3.E.015. II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Lekarski Nazwa modułu/przedmiotu : Wydział: Kierunek studiów: Specjalności: SYLABUS Część A - Opis przedmiotu kształcenia. Endokrynologia Kod modułu LK.3.E.015 II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Lekarski

Bardziej szczegółowo

Ginekologia i położnictwo - opis przedmiotu

Ginekologia i położnictwo - opis przedmiotu Ginekologia i położnictwo - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Ginekologia i położnictwo Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-GiP Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Zdrowia Karta przedmiotu obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Profil: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Kod

Bardziej szczegółowo

Ortopedia i ortopedia dziecięca z traumatologią i elementami rehabilitacji. narządu ruchu - opis przedmiotu

Ortopedia i ortopedia dziecięca z traumatologią i elementami rehabilitacji. narządu ruchu - opis przedmiotu Ortopedia i ortopedia dziecięca z traumatologią i elementami rehabilitacji narządu ruchu - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Ortopedia i ortopedia dziecięca z traumatologią i elementami

Bardziej szczegółowo

SYLABUS x 8 x

SYLABUS x 8 x SYLABUS Nazwa przedmiotu/modułu Wydział Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Forma studiów Język przedmiotu Reumatologia Lekarski I Lekarski Jednolite magisterskie 5-letnie Stacjonarne polski Rodzaj

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2016/2017 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2016/2017 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2016/2017 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Diagnostyka i leczenie wrodzonych zaburzeń metabolizmu 2. NAZWA

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Praktyczne ćwiczenia z ultrasonografii 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2013/2014 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla II, III, IV, V i VI roku

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2013/2014 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla II, III, IV, V i VI roku PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2013/2014 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla II, III, IV, V i VI roku 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Zajęcia fakultatywne: SEN 2. NAZWA

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA Z PEDIATRII ROK III SEMESTR zimowy 2017/2018 PROPEDEUTYKA PEDIATRII

ZAJĘCIA Z PEDIATRII ROK III SEMESTR zimowy 2017/2018 PROPEDEUTYKA PEDIATRII ZAJĘCIA Z PEDIATRII ROK III SEMESTR zimowy 2017/2018 PROPEDEUTYKA PEDIATRII Obowiązujące podręczniki: 1. Pediatria, Kawalec, Grenda, Ziółkowska. 2013, 2. Pediatria. Podręcznik do Lekarskiego Egzaminu Końcowego

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla V roku 1. NAZWA PRZEDMIOTU : DERMATOLOGIA 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek ) realizującej

Bardziej szczegółowo

data aktualizacji: r. PLAN ZAJĘĆ DLA IV ROKU - KIERUNEK LEKARSKI - SEMESTR LETNI 2017/2018

data aktualizacji: r. PLAN ZAJĘĆ DLA IV ROKU - KIERUNEK LEKARSKI - SEMESTR LETNI 2017/2018 tydz. dydakt. Gr 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 19.II. - 23.II. 26.II. - 02.III. 05.III. - 09.III. 12.III. - 16.III. 19.III. - 23.III. 26.III. - 30.III. 09.IV. - 13.IV. 16.IV. - 20.IV.

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Zdrowia obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Profil: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Kod

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Psychologia rozwojowa dziecka. 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek )

Bardziej szczegółowo

Syllabus przedmiotu Endokrynologia

Syllabus przedmiotu Endokrynologia Syllabus przedmiotu Endokrynologia 1. Metryczka Nazwa Wydziału: Program kształcenia I Wydział Lekarski Kierunek lekarski, studia całościowe, studia stacjonarne profil praktyczny Rok akademicki: 2016/2017

Bardziej szczegółowo

Ginekologia i położnictwo - opis przedmiotu

Ginekologia i położnictwo - opis przedmiotu Ginekologia i położnictwo - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Ginekologia i położnictwo Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-GiP Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil

Bardziej szczegółowo

Chirurgia naczyniowa - opis przedmiotu

Chirurgia naczyniowa - opis przedmiotu Chirurgia naczyniowa - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Chirurgia naczyniowa Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-ChN Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil praktyczny

Bardziej szczegółowo

Prorektor ds. Collegium Medicum Zastępca Dyrektora Administracyjnego ds. Collegium Medicum

Prorektor ds. Collegium Medicum Zastępca Dyrektora Administracyjnego ds. Collegium Medicum Załącznik do zarządzenia Nr 28 Rektora UMK z dnia 31 maja 2005 r. Kod Nazwa 01 01 05 00 00 Prorektor ds. Collegium Medicum 90 01 05 00 00 Zastępca Dyrektora Administracyjnego ds. Collegium Medicum 16 00

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA Z PEDIATRII ROK V SEMESTR LETNI 2016/2017 KARDIOLOGIA/GASTROLOGIA/PULMONOLOGIA/ZAKAŻNE

ZAJĘCIA Z PEDIATRII ROK V SEMESTR LETNI 2016/2017 KARDIOLOGIA/GASTROLOGIA/PULMONOLOGIA/ZAKAŻNE ZAJĘCIA Z PEDIATRII ROK V SEMESTR LETNI 2016/2017 KARDIOLOGIA/GASTROLOGIA/PULMONOLOGIA/ZAKAŻNE Obowiązujące podręczniki: 1. Pediatria, Kawalec, Grenda, Ziółkowska 2013, 2. Pediatria. Podręcznik do Lekarskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW 4 ROKU STUDIÓW

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW 4 ROKU STUDIÓW PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW 4 ROKU STUDIÓW 1. NAZWA PRZEDMIOTU : ZAAWANSOWANA SYMULACJA MEDYCZNA 2.

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Fizjoterapia kliniczna w kardiologii i pulmonologii. Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów

SYLABUS. Fizjoterapia kliniczna w kardiologii i pulmonologii. Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów SYLABUS Nazwa przedmiotu Fizjoterapia kliniczna w kardiologii i pulmonologii Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny, Instytut Fizjoterapii, Katedra Rehabilitacji Kod przedmiotu Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

STANDARDOWY SYLABUS PRZEDMIOTU na rok akademicki 2012/2013

STANDARDOWY SYLABUS PRZEDMIOTU na rok akademicki 2012/2013 TANDARDOWY YLABU PRZEDMIOTU na rok akademicki 2012/2013 Nazwa przedmiotu: Reumatologia dziecięca Kierownik jednostki realizującej zajęcia z przedmiotu: Wydział: Kierunek studiów: Poziom studiów Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo