Danuta Korzon Główna Biblioteka Lekarska w Warszawie O d d z i a ł w K a t o w i c a c h

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Danuta Korzon Główna Biblioteka Lekarska w Warszawie O d d z i a ł w K a t o w i c a c h"

Transkrypt

1 Danuta Korzon Główna Biblioteka Lekarska w Warszawie O d d z i a ł w K a t o w i c a c h B i b l i o g r a f i a p u b l i k a c j i d r n. m e d. K r z y s z t o f a B r o ż k a z a l a t a w u k ł a d z i e c h r o n o l o g i c z n y m Dr Krzysztof Brożek jest powszechnie znanym i cenionym historykiem medycyny. W 2015 roku przypada jubileusz 50-lecia jego bogatych dokonań autorskich. Powstała z tej okazji bibliografia ma na celu precyzyjnie udokumentować i utrwalić informację o dorobku naukowym Jubilata. Jednocześnie stanowi element uczczenia półwiecza Jego pracy naukowej w służbie śląskiej historii medycyny. Bibliografia o trwałej wartości, stanowiąca dokument naukowej aktywności Jubilata - w założeniu jest kompletna. Rejestruje zatem publikacje naukowe, popularnonaukowe i popularne. Uwzględnia dokumenty zarówno samoistne wydawniczo, jak i fragmenty dzieł zbiorowych, oraz artykuły zamieszczane w czasopismach (także w prasie codziennej). Rejestruje ponadto referaty zjazdowe, recenzje i wywiady. Opisy sporządzano z autopsji. Za jednostkę bibliograficzną przyjęto każdą publikację, stąd różne edycje tej samej pracy, lub nawet ta sama praca z inną cytatą wydawniczą, posiadają odrębne opisy bibliograficzne. Aby ułatwić przyszłym użytkownikom dotarcie do materiałów źródłowych tytuły czasopism podano w pełnym brzmieniu, natomiast skróty ich nazw umieszczono w indeksie wydawnictw ciągłych Brożek Krzysztof: Przyczynek do położnictwa i ginekologii ludowej na Śląsku Cieszyńskim praca z okresu leczenia ludowego. [W:] VI Uczelniania Sesja Naukowa Studenckiego Koła Naukowego Śląskiej Akademii Medycznej pod protektoratem J.M. Prorektora prof. dr Jerzego Szaflarskiego. Streszczenia referatów. Rokitnica, r. Zabrze: Śląska Akademia Medyczna, 1965 s Brożek Krzysztof: Lecznictwo ludowe i znachorstwo a leki medycyny oficjalnej. Z historii medycyny. Biuletyn Informacyjny. Centrala Farmaceutyczna Cefarm i Zjednoczenie Przemysłu Farmaceutycznego Polfa 1966 T.16 nr 11 s Brożek Krzysztof: Lekarz ludziom [wspomnienie o doktorze Albinie Garbieniu]. Poglądy. Pismo Społeczno-Kulturalne 1968 R.7 nr 24 s.11, portr., bibliogr. 4. Brożek Krzysztof: Lekarze w walce o polskość Ziemi Rybnicko-Wodzisławskiej. (Cz.1). Nowiny 1968 R.13 nr 45(581) s.4, portr. 5. Brożek Krzysztof: Służba sanitarna Grupy Południowej w III Powstaniu Śląskim. Nowiny 1968 R.13 nr 20(556) s.5, il. 6. Brożek Krzysztof: Wpływ kultury medycznej na stan zdrowia ludności. [W:] Streszczenia referatów II-go Krajowego Sympozjum Medycyny Społecznej. Katowice, r. Katowice: Polskie Towarzystwo Medycyny Społecznej, 1968 s.94, ref Brożek Krzysztof: Lekarze w walce o polskość Ziemi Rybnicko-Wodzisławskiej (Cz.2). Nowiny 1969 R.13 [właśc.14] nr 2(590) s.5, portr. [Cz.1 zob. tamże 1968 R.13 nr 45(581) s.4]. 8. Brożek Krzysztof: Lekarze w walce o polskość Ziemi Rybnicko-Wodzisławskiej (Cz.3). Nowiny 1969 R.13 [właśc.14] nr 4(592) s.4, il., bibliogr. poz.3 [Cz.1 zob. tamże 1968 R.13 nr 45(581) s.4; Cz.2 zob. tamże 1969 R.14 nr 2(590) s.5]. 1

2 9. Brożek Krzysztof: [Polski Czerwony Krzyż] PCK w powstaniach śląskich i plebiscycie. Służba Zdrowia 1969 nr 15/16 s.8, il. 10. Brożek Krzysztof: [Polski Czerwony Krzyż] PCK w powstaniach śląskich i plebiscycie. [Zmienione]. Trybuna Robotnicza 1969 nr 122 s Brożek Krzysztof: Polski Czerwony Krzyż Ziemi Rybnicko-Wodzisławskiej na tle działalności czerwonokrzyskiej na Górnym Śląsku w latach ( ). [W:] Polski Czerwony Krzyż Ziemi Rybnicko-Wodzisławskiej Red. Wacław Wieczorek. Konsult. nauk. Alfons Mrowiec. Rybnik: Towarzystwo Miłośników Ziemi Rybnickiej; Zarząd Powiatowy PCK, 1969 s Brożek Krzysztof: Z tradycji 50-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża na Śląsku Opolskim ( ). Kwartalnik Opolski 1970 R.16 nr 3 s.18-31, tabl Brożek Krzysztof: Byli wśród powstańców śląskich. Służba Zdrowia 1971 nr 21 s.4. [Polemika z art.: Moska Dionizy: Byli wśród powstańców śląskich, tamże nr 19 s.8]. 14. Brożek Krzysztof: Organizacja i taktyka służby medycznej w III Powstaniu Śląskim. Zaranie Śląskie 1971 R.34 z.1 s Brożek Krzysztof: Polska służba w powstaniach śląskich i plebiscycie (1918/ ). Tezy rozprawy doktorskiej przedłożonej Radzie Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Promot. Andrzej Rożanowicz. Katowice: ŚLAM, 1971 s.7 streszcz. maszyn. powiel. Komunikaty i omówienia: Lekarski przyczynek do historii. Obrona pracy doktorskiej: Polska służba medyczna w powstaniach śląskich. Wieczór 1971 R.25 nr 152(7130) s.3; Lekarski przyczynek do historii powstań śląskich. Poglądy. Pismo Społeczno-Kulturalne 1971 R.10 nr 15(211) s.9; Polska służba medyczna w powstaniach. Zapiski kulturalne. Trybuna Robotnicza 1971 nr 171(8536) s.3; Rozprawy doktorskie. Dziennik Zachodni 1971 R.27 nr 146(8473) s.9; Służba zdrowia w powstaniach śląskich tematem pracy doktorskiej. Służba Zdrowia 1971 nr 29(1138) s Brożek Krzysztof: Polska służba medyczna w plebiscycie górnośląskim. Studia Śląskie. Seria Nowa 1971 T.19 s , il., rys., tabl Brożek Krzysztof: [Polski Czerwony Krzyż] PCK w powstaniach śląskich i plebiscycie. W 50 rocznicę III powstania śląskiego. Zdrowie 1971 nr 5 s Brożek Krzysztof: Położnictwo i ginekologia ludowa górali Beskidu Śląskiego. Z zagadnień kultury medycznej w ujęciu historycznym. Archiwum Historii Medycyny 1971 T.34 nr 2 s Osiągnięcia lecznictwa zamkniętego w Cieszyńskiem w 25-leciu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej / pod red. Alfonsa Mackowskiego. Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1970 s.226, tabl., il., bibliogr. Rec.: Brożek Krzysztof: Lecznictwo zamknięte w Cieszyńskiem. Poglądy. Pismo Społeczno- Kulturalne 1971 R.10 nr 9 s.12; Rec. zmieniona: Brożek Krzysztof: Osiągnięcia lecznictwa zamkniętego w Cieszyńskiem. Służba Zdrowia 1971 nr 10 s Brożek Krzysztof: Alojzy Pawelec ( ) [Nekrolog-biogram]. Służba Zdrowia 1972 nr 38 s Brożek Krzysztof: Farmaceuci w powstaniach śląskich i plebiscycie Farmacja Polska 1972 T.28 nr 2 s , il. 22. Brożek Krzysztof: Nie opuszczę Gliwic. W 50 rocznicę zamordowania doktora Wincentego Styczyńskiego. Służba Zdrowia 1972 nr 16 s.8. 2

3 23. Brożek Krzysztof: Polscy lekarze i farmaceuci w ruchu narodowym na Górnym Śląsku od połowy XIX w. Zeszyty Gliwickie 1972 T.9 s.51-66, il. portr. 24. Brożek Krzysztof: Polski Czerwony Krzyż w powstaniach śląskich i plebiscycie ( ). Archiwum Historii Medycyny 1972 T.35 nr 1/2 s Brożek Krzysztof: Polska służba medyczna w powstaniach śląskich i plebiscycie: Katowice: Śląsk; Opole: Instytut Śląski w Opolu, 1973 ss.355, il., portr., ryc., tabl., err., bibliogr. Rec.: Głowacki Witold W., Farmacja Polska 1974 R.30 nr 4 s ; Gutt Romuald W., Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 1974 R.29 s ; J. St. [Kuśnierz Janina]: Skalpel i karabin. Trybuna Opolska. Magazyn 1973 nr 240(6992) s.4; Komunikat Informacyjny nr 52: nowości wydawnicze. Bulletin of Polish Medical Science and History 1973 vol.15 nr 4 s.21. Marcinkowski Tadeusz, Polski Tygodnik Lekarski 1974 T.29 nr 47 s.2015; Meissner Jan: Śląska powstańcza służba zdrowia. Opole. Miesięcznik Społeczno- Kulturalny 1973 R.4 nr 11(43) s.28-29; Nowak Franciszek, Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 1974 R.19 z.1 s ; Szymiczek Franciszek, Archiwum Historii Medycyny 1974 T.37 nr 4 s ; Szymiczek Franciszek, Medycyna w powsta-niach śląskich. Poglądy. Pismo Społeczno-Kulturalne 1973 R.12 nr 19 s.11; Wisz [Wilhelm Szewczyk], Notatki i utarczki. Medycyna w walce. Trybuna Robotnicza 1973 nr 207(9192) s.2; Wojtkowiak Stefan, Lekarz Wojskowy 1974 R.50 nr 1 s.66-67; Wojtkowiak Stefan, W witrynie księgarskiej. Pod czerwono-krzyskim znakiem kierunek Odra. Żołnierz Wolności 1973 R.24(31) nr 202(7053) s.3; Wojtkowiak Stefan, Z opaską czerwonego krzyża na szlaku Piastów. Służba Zdrowia 1973 nr 35(1248) s.6; Woszczyński Bolesław, Wojskowy Przegląd Historyczny 1974 R.19 nr 3 s ; Wrzosek Mieczysław, Kwartalnik Opolski 1974, R.20 nr 2(77) s Brożek Krzysztof: Wincenty Styczyński ( ), lekarz i działacz narodowy ziemi gliwickiej. Zeszyty Gliwickie 1973 T.10 s Brożek Krzysztof: Andrzej Mielęcki ( ). Sylwetki lekarzy śląskich. Archiwum Historii Medycyny 1974 T.37 nr 4 s , portr. 28. Brożek Krzysztof: Anioł z Ravensbrück. Wspomnienie o doktor Marii Rajdzie- Kujawskiej ( ). Opole. Miesięcznik Społeczno-Kulturalny 1974 R.5 nr 4(48) s.14, 24 il., portr. 29. Brożek Krzysztof: Anioł z Ravensbrück. [dr Maria Rajda-Kujawska]. Służba Zdrowia 1974 nr 10 s Brożek Krzysztof: Henryk Jarczyk ( ). Sylwetki lekarzy śląskich. Archiwum Historii Medycyny 1974 T.37 nr 4 s , portr. 31. Brożek Krzysztof: Lekarz górali [dr Jan Raszyk nekrolog biogram]. Służba Zdrowia 1974 nr 43 s Brożek Krzysztof: Leonard Lisiecki ( ). Sylwetki lekarzy śląskich. Archiwum Historii Medycyny 1974 T.37 nr 4 s , portr. 33. Brożek Krzysztof: Maksymilian Hager ( ). Sylwetki lekarzy śląskich. Archiwum Historii Medycyny 1974 T.37 nr 4 s , portr. 34. Brożek Krzysztof: Stanisław Roszak [nekrolog biogram]. Służba Zdrowia 1974 nr 44 s Brożek Krzysztof: Upośledzenie ziem byłego pruskiego wschodu w zakresie służby zdrowia na przełomie XIX i XX wieku i w okresie międzywojennym. Archiwum Historii Medy- 3

4 cyny 1974 T.37 nr 1 s.87-91, tabl. 36. Brożek Krzysztof: Urodzony w Chróścicach, zamordowany w Berlinie [dr med. Augustyn Kośny]. Opole. Miesięcznik Społeczno - Kulturalny 1974 R.5 nr 6(50) s.12, 14, il., portr. 37. Brożek Krzysztof: Z dziejów grupy zawodowej lekarzy na Górnym Śląsku ( ). Archiwum Historii Medycyny 1974 T.37 nr 4 s Brożek Krzysztof: Dr Maksymilian Wilimowski ( ). Przyczynek do historii Szpitalnictwa Polskiego na Śląsku. Szpitalnictwo Polskie 1975 T.19 nr 5 s Brożek Krzysztof: Lekarz społecznik, który zdobył serce górali [dr Jan Raszyk]. Głos Ziemi Cieszyńskiej 1975 R.21 nr 30 s Brożek Krzysztof: Lekarz górali. Wspomnienie o doktorze Janie Raszyku ( ) z Istebnej. Polski Tygodnik Lekarski 1975 R.30 nr 44 s Brożek Krzysztof: Lekarz górników [dr Leonard Lisiecki]. Nowiny 1975 R.19 [właśc. 20] nr 37(937) s Brożek Krzysztof: Mielęcki Andrzej ( ), lekarz, działacz narodowy na Górnym Śląsku. [W:] Polski słownik biograficzny. T.20 z.4(87): Michał opat Benedyktynów- Mieroszewski Krzysztof. [Red. nacz. Emanuel Rostworowski]. Wrocław; Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich; Instytut Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla, 1975 s , bibliogr. 43. Brożek Krzysztof: Sierociniec im. dra med. Andrzeja Mielęckiego obecnie Państwowy Dom Dziecka Nr 2 w Katowicach. Poglądy. Pismo Społeczno-Kulturalne 1975 R.14 nr 18(310) s Brożek Krzysztof: Edward Hanke ( ), członek honorowy Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny. Archiwum Historii Medycyny 1976 T.39 nr 2 s , portr. 45. Brożek Krzysztof: [Polskie Towarzystwo Lekarskie] PTL w okresie niewoli narodowej. Służba Zdrowia 1976 nr 33 s Brożek Krzysztof: Rys życia społecznego i naukowego polskich lekarzy na Śląsku w czasach najnowszych ( ). Zaranie Śląskie 1976 R.39 z.4 s Brożek Krzysztof: Śląskie Towarzystwo Lekarskie (do 1939 r. pod nazwą Towarzystwo Lekarzy Polaków na Śląsku). Z historii prekursorów Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Polski Tygodnik Lekarski 1976 R.31 nr 19 s , bibliogr. poz Brożek Krzysztof: Towarzystwo Lekarskie Częstochowskie Z historii prekursorów Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Polski Tygodnik Lekarski 1976 R.31 nr 12 s , bibliogr. poz Brożek Krzysztof: Towarzystwo Lekarskie Zagłębia Dąbrowskiego ( ). Z historii prekursorów Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Polski Tygodnik Lekarski 1976 R.31 nr 15 s , bibliogr. poz Brożek Krzysztof: Akcja kolonii dla dzieci i młodzieży województwa śląskiego w latach Zdrowie Publiczne 1977 T.88 nr 9 s , bibliogr. poz Brożek Krzysztof: [Dwadzieścia pięć] 25 lat pracy Koła Katowickiego Polskiego Towarzystwa Lekarskiego ( ). Polski Tygodnik Lekarski 1977 R.32 nr 34 s.1340, Brożek Krzysztof: Mielęcki Andrzej ( ) - lekarz, działacz społeczny i narodowy. [W:] Śląski słownik biograficzny. T.1. Pod red. Jana Kantyki, Władysława Zielińskiego. 4

5 Katowice: Śląski Instytut Naukowy, 1977 s , bibliogr. 53. Brożek Krzysztof: Rys higieny szkolnej województwa śląskiego w latach Zdrowie Publiczne 1977 T.88 nr 8 s , tabl., bibliogr. poz Brożek Krzysztof: Rys polskiego ruchu lekarskich towarzystw naukowych do roku Kultura i Społeczeństwo 1977 T.21 nr 1 s Brożek Krzysztof: Z historii prekursorów Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Wiadomości Lekarskie 1977 T.30 z.5 s Brożek Krzysztof: Doktor Janusz Korczak. Wychowanie Fizyczne i Higiena Szkolna 1978 R.26 nr 7 s Brożek Krzysztof: Dziś Szymon Starkiewicz. Wiadomości Zagłębia 1978 R.23 nr 13 s.5, portr. 58. Brożek Krzysztof: Lekarskie tradycje Śląska. Służba Zdrowia 1978 nr 46(1529) s.1, Brożek Krzysztof: Olszak Wacław ( ), lekarz, działacz narodowy i społeczny na Śląsku Cieszyńskim. [W:] Polski słownik biograficzny. T.23 z.4(99): Ogiński Michał - Olszak Wacław. [Red. nacz. Emanuel Rostworowski]. Wrocław; Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich; Instytut Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla, 1978 s , bibliogr. 60. Brożek Krzysztof: Pionierzy medycyny pracy na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim (do 1939 r.). [W:] III Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy. Streszczenia referatów. Łódź, r. Łódź: Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy, 1978 s Brożek Krzysztof: Polish medical services during the Silesian Insurrections and the Plebiscite ( ). [In:] XXVI International Congress of the History of Medicine. Resume. Plovdiv, r. [b.m.n.] s Brożek Krzysztof: Szymon Starkiewicz ( ). W 100-lecie urodzin prekursora kompleksowej rehabilitacji dzieci w Polsce. Pediatria Polska 1978 T.53 nr 8 s Brożek Krzysztof: W [stulecie] 100-lecie urodzin twórcy Górki [o doktorze Szymonie Starkiewiczu]. Służba Zdrowia 1978 nr 33 s Brożek Krzysztof, Ornowski Jan: Próba zestawienia strat wśród lekarzy Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego ( ). Przegląd Lekarski 1978 T.35 [właśc. 34] nr 1 s , bibliogr. poz Brożek Krzysztof: Andrzej Mielęcki ( ), lekarz, społecznik, działacz narodowy. Zasłużeni dla Katowic. Rocznik Katowicki 1979 T.7 s Brożek Krzysztof: Biały Feliks ( ) - lekarz, działacz społeczny i narodowy. [W:] Śląski słownik biograficzny. T.2. Pod red. Jana Kantyki, Władysława Zielińskiego. Katowice: Śląski Instytut Naukowy, 1979 s.22-24, bibliogr. 67. Brożek Krzysztof: Bogusław Parczewski ( ), lekarz, społecznik. Zasłużeni dla Katowic. Rocznik Katowicki 1979 T.7 s Brożek Krzysztof: Cyran Emil. [W:] Ludzie 35-lecia: sylwetki zasłużonych dla województwa katowickiego. Red. Henryk Rechowicz. Katowice: Śląski Instytut Naukowy, 1979 s Brożek Krzysztof: Cyran Emil ( ) - lekarz, nestor polskich psychiatrów. [W:] Śląski słownik biograficzny. T.2. Pod red. Jana Kantyki, Władysława Zielińskiego. Katowice: Śląski Instytut Naukowy, 1979 s.56-58, bibliogr. 70. Brożek Krzysztof: Czajkowski Józef ( ) - lekarz, naukowiec i społecznik. [W:] Śląski słownik biograficzny. T.2. Pod red. Jana 5

6 Kantyki, Władysława Zielińskiego. Katowice: Śląski Instytut Naukowy, 1979 s.59-60, bibliogr. 71. Brożek Krzysztof: Dr med. Józef Rostek ( ), lekarz i społecznik, organizator ochrony zdrowia na Śląsku. Zdrowie Publiczne 1979 T.90 nr 5 s , bibliogr. rez. sum. 72. Brożek Krzysztof: Dr med. Karol Zahorski ( ), lekarz-społecznik w Zagłębiu Dąbrowskim. (W 100-lecie urodzin). Polski Tygodnik Lekarski 1979 R.34 nr 26 s , bibliogr. 73. Brożek Krzysztof: Falkowski Stefan Feliks ( ) - lekarz, społecznik, działacz Narodowej Demokracji na terenie Zagłębia Dąbrowskiego. [W:] Śląski słownik biograficzny. T.2. Pod red. Jana Kantyki, Władysława Zielińskiego. Katowice: Śląski Instytut Naukowy, 1979 s.75-77, bibliogr. 74. Brożek Krzysztof: Farmaceuci w powstaniach śląskich i plebiscycie [W:] Dzieje nauk farmaceutycznych. Postępowe tradycje farmacji na Śląsku i Zagłębiu. Sesja naukowa. Red. Eugeniusz Kucharz. Streszczenia prac. Katowice: Śląska Akademia Medyczna, 1979 s Brożek Krzysztof: Funkcja społeczna lekarzy Zagłębia Dąbrowskiego w latach Zaranie Śląskie 1979 R.42 z.1 s Brożek Krzysztof: Hanke Edward ( ). [W:] Ludzie 35-lecia: sylwetki zasłużonych dla województwa katowickiego. Red. Henryk Rechowicz. Katowice: Śląski Instytut Naukowy, 1979 s Brożek Krzysztof: Józef Rostek ( ), lekarz, społecznik, działacz narodowy. Zasłużeni dla Katowic. Rocznik Katowicki 1979 T.7 s Brożek Krzysztof: Józef Rostek ( ). W 120-lecie urodzin i 50-lecie śmierci. Kwartalnik Opolski 1979 R.25 nr 2 s Brożek Krzysztof: Odszedł od nas, ale zasługuje na naszą wdzięczną pamięć [o doktorze Karolu Zahorskim]. Wiadomości Zagłębia 1979 R.24 nr 1 s.5, portr. 80. Brożek Krzysztof: Pierwsza ofiara hitlerowskiego terroru [o doktorze Wacławie Olszaku]. Podbeskidzie 1979 nr 9 s Brożek Krzysztof: Posłannictwo Judymów [z dziejów służby zdrowia w Zagłębiu Dąbrowskim]. Wiadomości Zagłębia 1979 R.24 nr 42 s Brożek Krzysztof: Społeczne tradycje medycyny w regionie śląsko-dąbrowskim ( ). Kultura i Społeczeństwo 1979 T.23 nr 3 s Brożek Krzysztof: Starkiewicz Szymon, pseud. Szymon Górka ( ) - lekarz pediatra, społecznik, prekursor kompleksowej rehabilitacji dzieci w Polsce. [W:] Śląski słownik biograficzny. T.2. Pod red. Jana Kantyki, Władysława Zielińskiego. Katowice: Śląski Instytut Naukowy, 1979 s , bibliogr. 84. Brożek Krzysztof: Szaflarski Jerzy Adam. [W:] Ludzie 35-lecia: sylwetki zasłużonych dla województwa katowickiego. Red. Henryk Rechowicz. Katowice: Śląski Instytut Naukowy, 1979 s Brożek Krzysztof: Trawiński Witold Marian ( ) - lekarz chirurg, działacz społecznego ruchu towarzystw lekarskich. [W:] Śląski słownik biograficzny. T.2. Pod red. Jana Kantyki, Władysława Zielińskiego. Katowice: Śląski Instytut Naukowy, 1979 s , bibliogr. 86. Brożek Krzysztof: Zahorski Karol ( ) - nestor lekarzy chorób wewnętrznych w Zagłębiu Dąbrowskim. [W:] Śląski słownik biograficzny. T.2. Pod red. Jana Kantyki, Władysława Zielińskiego. Katowice: Śląski Instytut Naukowy, 1979 s , bibliogr

7 87. Brożek Krzysztof: Dr Jan Buzek ( ). Sylwetki zasłużonych lekarzy. Przegląd Lekarski 1980 T.37 nr 1 s , il., bibliogr. poz Brożek Krzysztof: Lekarze w życiu społecznym Zagłębia Dąbrowskiego w latach Zaranie Śląskie 1980 R.43 z.3 s Brożek Krzysztof: Mielęcki Andrzej. [W:] Znani i nieznani Katowiczanie: wybór sylwetek zasłużonych dla miasta. Red. Lech Szafraniec. Katowice: Katowickie Towarzystwo Społeczno- Kulturalne, 1980 s Brożek Krzysztof: Parczewski Bogusław ( ), lekarz, działacz społeczny, powstaniec śląski. [W:] Polski słownik biograficzny. T.25 z.1(104): Padło Jan - Parczewski Franciszek. [Red. nacz. Emanuel Rostworowski]. Wrocław; Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich; Instytut Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla, 1980 s , bibliogr. 91. Brożek Krzysztof: Parczewski Bogusław. [W:] Znani i nieznani Katowiczanie: wybór sylwetek zasłużonych dla miasta. Red. Lech Szafraniec. Katowice: Katowickie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, 1980 s Brożek Krzysztof: Pawelec Alojzy ( ), lekarz, powstaniec śląski, poseł na Sejm Śląski, senator RP. [W:] Polski słownik biograficzny. T.25 z.2(105): Parczewski Franciszek - Pawlak Wojciech. [Red. nacz. Emanuel Rostworowski]. Wrocław; Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich; Instytut Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla, 1980 s , bibliogr. 93. Brożek Krzysztof: Ruch naukowy towarzystw medycznych w regionie śląskodąbrowskim. Wiadomości Lekarskie 1980 T.33 z.15 s , bibliogr. poz.9 rez. sum. 94. Brożek Krzysztof: Społeczne tradycje medycyny w regionie śląsko-dąbrowskim. Z historii ochrony zdrowia. Zdrowie Publiczne 1980 T.91 nr 9 s , bibliogr. poz.14, rez. sum Brożek Krzysztof: Bałdyk Bonifacy ( ) - aptekarz, działacz narodowy. [W:] Śląski słownik biograficzny. T.3. Pod red. Jana Kantyki, Władysława Zielińskiego. Katowice: Śląski Instytut Naukowy, 1981 s.16-18, bibliogr. 96. Brożek Krzysztof: Berdo Nadzieja ( ) - lekarz ftyzjatra. [W:] Śląski słownik biograficzny. T.3. Pod red. Jana Kantyki, Władysława Zielińskiego. Katowice: Śląski Instytut Naukowy, 1981 s.24-26, bibliogr. 97. Brożek Krzysztof: Chwalibogowski Artur Aleksander ( ) - lekarz pediatra. [W:] Śląski słownik biograficzny. T.3. Pod red. Jana Kantyki, Władysława Zielińskiego. Katowice: Śląski Instytut Naukowy, 1981 s.65-67, bibliogr. 98. Brożek Krzysztof: Głowiński Mieczysław Filip ( ) - lekarz ginekolog-położnik. [W:] Śląski słownik biograficzny. T.3. Pod red. Jana Kantyki, Władysława Zielińskiego. Katowice: Śląski Instytut Naukowy, 1981 s , bibliogr. 99. Brożek Krzysztof: Gryglewicz Edmund Leon ( ) - lekarz medycyny pracy i chorób wewnętrznych. [W:] Śląski słownik biograficzny. T.3. Pod red. Jana Kantyki, Władysława Zielińskiego. Katowice: Śląski Instytut Naukowy, 1981 s , bibliogr Brożek Krzysztof: Habryka Konrad ( ). [W:] Tobie Polsko: szkice biograficzne działaczy ruchu niepodległościowego na Górnym Śląsku. Red. Wiesław Lesiuk, Władysław Zieliński. Katowice: Śląski Instytut Naukowy; Opole: Instytut Naukowy, 1981 s Brożek Krzysztof: Kolszewski Alfred Antoni, pseud. Wilczek ( ) - lekarz, uczestnik powstań wielkopolskiego, śląskiego i warszawskiego. [W:] Śląski słownik 7

8 biograficzny. T.3. Pod red. Jana Kantyki, Władysława Zielińskiego. Katowice: Śląski Instytut Naukowy, 1981 s , bibliogr Brożek Krzysztof: Mielęcki Andrzej. [W:] Tobie Polsko: szkice biograficzne działaczy ruchu niepodległościowego na Górnym Śląsku. Red. Wiesław Lesiuk, Władysław Zieliński. Katowice: Śląski Instytut Naukowy; Opole: Instytut Naukowy, 1981 s Brożek Krzysztof: Molicki Marian, pseud. Konrad ( ) - lekarz, organizator społecznej służby zdrowia nad dziećmi i walki z gruźlicą. [W:] Śląski słownik biograficzny. T.3. Pod red. Jana Kantyki, Władysława Zielińskiego. Katowice: Śląski Instytut Naukowy, 1981 s , bibliogr Brożek Krzysztof: Obremba Teodor, pseud. Witek ( ) - lekarz, działacz niepodległościowy i społeczny. [W:] Śląski słownik biograficzny. T.3. Pod red. Jana Kantyki, Władysława Zielińskiego. Katowice: Śląski Instytut Naukowy, 1981 s , bibliogr Brożek Krzysztof: Pionierzy medycyny pracy w regionie śląsko-dąbrowskim. [W:] Pamiętnik III Krajowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy. T.3. Łódź, r. Łódź: Instytut Medycyny Pracy, 1981 s , bibliogr. poz Brożek Krzysztof: Rożanowicz Stanisław ( ) - lekarz dentysta, dziennikarz, działacz narodowy i społeczny na Pomorzu i Górnym Śląsku. [W:] Śląski słownik biograficzny. T.3. Pod red. Jana Kantyki, Władysława Zielińskiego. Katowice: Śląski Instytut Naukowy, 1981 s , bibliogr Brożek Krzysztof: Ruch naukowy towarzystw medycznych w regionie śląskodąbrowskim w 35-leciu PRL. Pamiętnik XII Krajowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny. Łódź, r. Annales Academiae Medicae Lodzensis 1981 T.22 supl.22 s Brożek Krzysztof: Adamczyk Ferdynand Korneliusz ( ) - działacz plebiscytowy, lekarz internista. [W:] Encyklopedia powstań śląskich. Zespół red. Franciszek Hawranek [i in.]. Opole: Instytut Śląski w Opolu, 1982 s Brożek Krzysztof: Adamiak Jan Szczęsny ( ) - organizator powstańczej służby zdrowia, lekarz. [W:] Encyklopedia powstań śląskich. Zespół red. Franciszek Hawranek [i in.]. Opole: Instytut Śląski w Opolu, 1982 s Brożek Krzysztof: Bałdyk Bonifacy ( ) - działacz plebiscytowy, aptekarz. [W:] Encyklopedia powstań śląskich. Zespół red. Franciszek Hawranek [i in.]. Opole: Instytut Śląski w Opolu, 1982 s Brożek Krzysztof: Baraniecka-Szaynok Wanda ( ) - lekarz powstańczy. [W:] Encyklopedia powstań śląskich. Zespół red. Franciszek Hawranek [i in.]. Opole: Instytut Śląski w Opolu, 1982 s Brożek Krzysztof: Barylski Tadeusz ( ) - powstaniec, lekarz dermatolog. [W:] Encyklopedia powstań śląskich. Zespół red. Franciszek Hawranek [i in.]. Opole: Instytut Śląski w Opolu, 1982 s Brożek Krzysztof: Bederski Jan, pseud. Struś (1899-?) - powstaniec, lekarz internista. [W:] Encyklopedia powstań śląskich. Zespół red. Franciszek Hawranek [i in.]. Opole: Instytut Śląski w Opolu, 1982 s Brożek Krzysztof: Biały Feliks ( ) - działacz narodowy i plebiscytowy, lekarz. [W:] Encyklopedia powstań śląskich. Zespół red. Franciszek Hawranek [i in.]. Opole: Instytut Śląski w Opolu, 1982 s Brożek Krzysztof: Biron Zygmunt ( ) - organizator opieki medycznej nad powstańcami, lekarz internista. [W:] Encyklopedia powstań śląskich. Zespół red. Franciszek Hawranek [i in.]. Opole: Instytut Śląski 8

9 w Opolu, 1982 s Brożek Krzysztof: Bobkowski Stanisław ( ) - organizator pomocy medycznej dla I i III powstania, lekarz. [W:] Encyklopedia powstań śląskich. Zespół red. Franciszek Hawranek [i in.]. Opole: Instytut Śląski w Opolu, 1982 s Brożek Krzysztof: Boroń Edward ( ) - organizator powstańczej służby sanitarnej, farmaceuta. [W:] Encyklopedia powstań śląskich. Zespół red. Franciszek Hawranek [i in.]. Opole: Instytut Śląski w Opolu, 1982 s Brożek Krzysztof: Burzyński Kazimierz ( ) - działacz plebiscytowy, organizator peowiacki, farmaceuta. [W:] Encyklopedia powstań śląskich. Zespół red. Franciszek Hawranek [i in.]. Opole: Instytut Śląski w Opolu, 1982 s Brożek Krzysztof: Ceglarek Mieczysław ( ) - dca powstańczy, drogista. [W:] Encyklopedia powstań śląskich. Zespół red. Franciszek Hawranek [i in.]. Opole: Instytut Śląski w Opolu, 1982 s Brożek Krzysztof: Centralny Komitet Czerwonego Krzyża dla Śląska. [W:] Encyklopedia powstań śląskich. Zespół red. Franciszek Hawranek [i in.]. Opole: Instytut Śląski w Opolu, 1982 s Brożek Krzysztof: Centralny Komitet Pomocy dla Dzieci w Katowicach - z siedzibą zarządu w Warszawie, utworzony w [W:] Encyklopedia powstań śląskich. Zespół red. Franciszek Hawranek [i in.]. Opole: Instytut Śląski w Opolu, 1982 s Brożek Krzysztof: Chrapek-Chortyński Jan Zygmunt ( ) - oficer powstańczy, lekarz chirurg. [W:] Encyklopedia powstań śląskich. Zespół red. Franciszek Hawranek [i in.]. Opole: Instytut Śląski w Opolu, 1982 s Brożek Krzysztof: Cichy Maksymilian ( ) - powstaniec, lekarz. [W:] Encyklopedia powstań śląskich. Zespół red. Franciszek Hawranek [i in.]. Opole: Instytut Śląski w Opolu, 1982 s Brożek Krzysztof: Ciesielski Stanisław ( ) - organizator sanitariatu w III powstaniu, farmaceuta. [W:] Encyklopedia powstań śląskich. Zespół red. Franciszek Hawranek [i in.]. Opole: Instytut Śląski w Opolu, 1982 s Brożek Krzysztof: Cyran Emil ( ) - działacz narodowy i plebiscytowy, powstaniec, lekarz. [W:] Encyklopedia powstań śląskich. Zespół red. Franciszek Hawranek [i in.]. Opole: Instytut Śląski w Opolu, 1982 s Brożek Krzysztof: Długiewicz Franciszek ( ) - działacz plebiscytowy i społeczny, drogista. [W:] Encyklopedia powstań śląskich. Zespół red. Franciszek Hawranek [i in.]. Opole: Instytut Śląski w Opolu, 1982 s Brożek Krzysztof: Długiewicz Władysław ( ) - działacz plebiscytowy, drogista. [W:] Encyklopedia powstań śląskich. Zespół red. Franciszek Hawranek [i in.]. Opole: Instytut Śląski w Opolu, 1982 s Brożek Krzysztof: Donhaiser Antoni ( ) - oficer powstańczy, lekarz, specjalista chorób zakaźnych, mikrobiologii i epidemiologii. [W:] Encyklopedia powstań śląskich. Zespół red. Franciszek Hawranek [i in.]. Opole: Instytut Śląski w Opolu, 1982 s Brożek Krzysztof: Dzieża Franciszek ( ) - działacz plebiscytowy, organizator służby medycznej, lekarz. [W:] Encyklopedia powstań śląskich. Zespół red. Franciszek Hawranek [i in.]. Opole: Instytut Śląski w Opolu, 1982 s Brożek Krzysztof: Dziopiński Jerzy ( ) - oficer powstańczy, lekarz. [W:] Encyklopedia powstań śląskich. Zespół red. Franciszek Hawranek [i in.]. Opole: Instytut 9

10 Śląski w Opolu, 1982 s Brożek Krzysztof: Fabian Ignacy ( ) - powstaniec. [W:] Encyklopedia powstań śląskich. Zespół red. Franciszek Hawranek [i in.]. Opole: Instytut Śląski w Opolu, 1982 s Brożek Krzysztof: Falkowski Stefan Feliks ( ) - działacz społeczny, lekarz internista. [W:] Encyklopedia powstań śląskich. Zespół red. Franciszek Hawranek [i in.]. Opole: Instytut Śląski w Opolu, 1982 s Brożek Krzysztof: Filipczak Józef ( ) - organizator sanitariatu w III powstaniu, farmaceuta. [W:] Encyklopedia powstań śląskich. Zespół red. Franciszek Hawranek [i in.]. Opole: Instytut Śląski w Opolu, 1982 s Brożek Krzysztof: Flieger Stanisław ( ) - działacz plebiscytowy, drogista. [W:] Encyklopedia powstań śląskich. Zespół red. Franciszek Hawranek [i in.]. Opole: Instytut Śląski w Opolu, 1982 s Brożek Krzysztof: Gajdas Emil ( ) - działacz plebiscytowy, przywódca peowiacki, farmaceuta. [W:] Encyklopedia powstań śląskich. Zespół red. Franciszek Hawranek [i in.]. Opole: Instytut Śląski w Opolu, 1982 s Brożek Krzysztof: Gintrowicz- Wojnarowska Agnieszka ( ) - drogistka. [W:] Encyklopedia powstań śląskich. Zespół red. Franciszek Hawranek [i in.]. Opole: Instytut Śląski w Opolu, 1982 s Brożek Krzysztof: Głogowski Leon ( ) - powstaniec. [W:] Encyklopedia powstań śląskich. Zespół red. Franciszek Hawranek [i in.]. Opole: Instytut Śląski w Opolu, 1982 s Brożek Krzysztof: Gniatczyński Marian ( ) - przywódca peowiacki, farmaceuta. [W:] Encyklopedia powstań śląskich. Zespół red. Franciszek Hawranek [i in.]. Opole: Instytut Śląski w Opolu, 1982 s Brożek Krzysztof: Gogela Zygmunt ( ) - powstaniec, farmaceuta. [W:] Encyklopedia powstań śląskich. Zespół red. Franciszek Hawranek [i in.]. Opole: Instytut Śląski w Opolu, 1982 s Brożek Krzysztof: Golus Teofil ( ) - działacz plebiscytowy, lekarz powstańczy. [W:] Encyklopedia powstań śląskich. Zespół red. Franciszek Hawranek [i in.]. Opole: Instytut Śląski w Opolu, 1982 s Brożek Krzysztof: Gondzik Jan ( ) - działacz plebiscytowy, dca powstańczy, lekarz dentysta. [W:] Encyklopedia powstań śląskich. Zespół red. Franciszek Hawranek [i in.]. Opole: Instytut Śląski w Opolu, 1982 s Brożek Krzysztof: Górny Jan, pseud. Dobrzyński ( ) - działacz plebiscytowy, organizator powstańczej służby zdrowia, lekarz laryngolog. [W:] Encyklopedia powstań śląskich. Zespół red. Franciszek Hawranek [i in.]. Opole: Instytut Śląski w Opolu, 1982 s Brożek Krzysztof: Grobelski Michał, pseud. Antoniewicz ( ) - organizator służby zdrowia w III powstaniu, chirurgortopeda. [W:] Encyklopedia powstań śląskich. Zespół red. Franciszek Hawranek [i in.]. Opole: Instytut Śląski w Opolu, 1982 s Brożek Krzysztof: Gryglewicz Leon ( ) - działacz plebiscytowy, drogista. [W:] Encyklopedia powstań śląskich. Zespół red. Franciszek Hawranek [i in.]. Opole: Instytut Śląski w Opolu, 1982 s Brożek Krzysztof: Hadera Maria z Rossów (1901-?) - sanitariuszka powstańcza, pielęgniarka. [W:] Encyklopedia powstań śląskich. Zespół red. Franciszek Hawranek [i in.]. Opole: Instytut Śląski w Opolu, 1982 s Brożek Krzysztof: Hager Bronisław (

Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą

Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Marta Boszczyk Kielce 2013 Korekta Bożena Lewandowska

Bardziej szczegółowo

Król Stanisław ( ) : księgarz kielecki

Król Stanisław ( ) : księgarz kielecki Król Stanisław (1904-1981) : księgarz kielecki Wybór i opracowanie Marta Boszczyk 1. Jedno, Anna : Stanisław Król 1904-1981 // W: Raptularz Kielecki. [T.] 3 / red. Ryszard Miernik ; Towarzystwo Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

Źródła, dokumenty do dziejów Narodowej Demokracji Romana Dmowskiego

Źródła, dokumenty do dziejów Narodowej Demokracji Romana Dmowskiego Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Źródła, dokumenty do dziejów Narodowej Demokracji Romana Dmowskiego zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Małgorzata Pronobis Kielce 2009

Bardziej szczegółowo

Szymon Starkiewicz i dzieło jego życia

Szymon Starkiewicz i dzieło jego życia Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Szymon Starkiewicz i dzieło jego życia zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Agnieszka Jasińska Kielce 2013 Korekta Bożena Lewandowska

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. MARII KONOPNICKIEJ W SUWAŁKACH

BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. MARII KONOPNICKIEJ W SUWAŁKACH 1 BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. MARII KONOPNICKIEJ W SUWAŁKACH OSKAR KOLBERG W 200. ROCZNICĘ URODZIN ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE NA PODSTAWIE ZBIORÓW SUWALSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ Suwałki, 2014 2 I. PRACE

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia dotyczące lokalizacji w Kielcach:

Objaśnienia dotyczące lokalizacji w Kielcach: Zuzanna Rabska - walory edukacyjne twórczości dla dzieci (ujęcie pedagogiczne i literackie) : zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i oprac. Bożena Lewandowska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

Kopalnia Ksawery (Zagłębie Dąbrowskie) Wybór literatury

Kopalnia Ksawery (Zagłębie Dąbrowskie) Wybór literatury Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Kopalnia Ksawery (Zagłębie Dąbrowskie) Wybór literatury Wybór i opracowanie Marta Boszczyk Kielce 2012 Korekta Dorota Parkita Redakcja techniczna opracowanie graficzne

Bardziej szczegółowo

Służby kontrwywiadu wojskowego III RP : zestawienie bibliograficzne w wyborze

Służby kontrwywiadu wojskowego III RP : zestawienie bibliograficzne w wyborze Służby kontrwywiadu wojskowego I RP : zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i oprac. Bożena Lewandowska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Kielce, 2015 r. Książki Rozwinięcie skrótów dot. lokalizacji

Bardziej szczegółowo

ALFRED WIERUSZ KOWALSKI w 165. rocznicę urodzin

ALFRED WIERUSZ KOWALSKI w 165. rocznicę urodzin 1 BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. MARII KONOPNICKIEJ W SUWAŁKACH ALFRED WIERUSZ KOWALSKI w 165. rocznicę urodzin (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Suwałki, 2014 2 I. WYDAWNICTWA ZWARTE A. Wierusz-Kowalski

Bardziej szczegółowo

Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego.

Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego. BIBLIOGRAFIA WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI OGŁOSZONYCH DRUKIEM PRZEZ PRACOWNIKÓW WOJSKOWEJ SŁUŻBY ARCHIWALNEJ Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego. [W:] Wybrane

Bardziej szczegółowo

WITAMINA D ELIKSIR ZROWIA

WITAMINA D ELIKSIR ZROWIA RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI WITAMINA D ELIKSIR ZROWIA WARSZAWA, 11 LIPCA 2014r. SESJA INAUGURACYJNA 09:00 9:40 Rejestracja uczestników, kawa powitalna 09: 40-10:00 OTWARCIE KONFERENCJI - Wystąpienia zaproszonych

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, Sieradz tel./fax , ,

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, Sieradz tel./fax , , TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE PIOTR SKARGA Oferta Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu Oprac. mgr Beata Kuc-Mazurek Wydział Informacji i Instruktażu Metodycznego BIBLIOGRAFIA Wydawnictwa zwarte:

Bardziej szczegółowo

Stanisław Staszic (1755-1826) na Zamojszczyźnie 255 rocznica urodzin

Stanisław Staszic (1755-1826) na Zamojszczyźnie 255 rocznica urodzin Stanisław Staszic (1755-1826) na Zamojszczyźnie 255 rocznica urodzin zestawienie bibliograficzne w wyborze Bibliografia podmiotu Staszic Stanisław : Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego / Stanisław Staszic

Bardziej szczegółowo

Powstanie Styczniowe 1863 r.

Powstanie Styczniowe 1863 r. PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE 62-600 Koło, ul. Toruńska 60 tel. (0-63) 2721261 e-mail kolo@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl Powstanie Styczniowe 1863 r. Zestawienie bibliograficzne

Bardziej szczegółowo

O Marii Grzegorzewskiej monografie, artykuły

O Marii Grzegorzewskiej monografie, artykuły O Marii Grzegorzewskiej monografie, artykuły Opracowanie: dr Małgorzata Walkiewicz-Krutak Artykuł: Maria Grzegorzewska wśród nas Autor: Janina Doroszewska Rok wydania: 1967 Czasopismo: Szkoła Specjalna

Bardziej szczegółowo

Ruda Śląska. - zestawienie bibliograficzne. ze zbiorów PBW w Rudzie Śląskiej

Ruda Śląska. - zestawienie bibliograficzne. ze zbiorów PBW w Rudzie Śląskiej Ruda Śląska - zestawienie bibliograficzne ze zbiorów PBW w Rudzie Śląskiej 1. 10 [DZIESIĘĆ] lat samorządu lokalnego w Rudzie Śląskiej. - Ruda Śląska : Rada Miejska i Zarząd Miasta Ruda Śląska, 2000 Sygnatura:

Bardziej szczegółowo

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia Informacja o dokonanych umorzeniach należności Skarbu Państwa z tytułu grzywien nałożonych w formie mandatów karnych kredytowanych w I kwartale 2011 r. Umorzeń dokonano na podstawie: art. 64 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

Dr Włodzimierz Berner XXI KRAJOWY ZJAZD

Dr Włodzimierz Berner XXI KRAJOWY ZJAZD Dr Włodzimierz Berner XXI KRAJOWY ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA HISTORII MEDYCYNY I FARMACJI W dniach od 24 do 26 maja 2007 r. odbył się we Wrocławiu XXI Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny

Bardziej szczegółowo

Pomoc PCK jeńcom wojennym w okręgu kielecko-radomskim w latach 1939-1945

Pomoc PCK jeńcom wojennym w okręgu kielecko-radomskim w latach 1939-1945 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Pomoc PCK jeńcom wojennym w okręgu kielecko-radomskim w latach 1939-1945 zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska Kielce

Bardziej szczegółowo

Bibliografia publikacji Profesora Lecha Mokrzeckiego za lata 2005 2015 (opracowali Tomasz Maliszewski, Mariusz Brodnicki)... 32

Bibliografia publikacji Profesora Lecha Mokrzeckiego za lata 2005 2015 (opracowali Tomasz Maliszewski, Mariusz Brodnicki)... 32 Spis treści Wstęp... 11 Kazimierz Puchowski, Józef Żerko Profesor Lech Marian Mokrzecki badacz dziejów nauki, kultury i oświaty... 17 Doktorzy wypromowani przez Profesora Lecha Mokrzeckiego (opracował

Bardziej szczegółowo

Michał Grabik Wykaz Autorów. Forum Bibliotek Medycznych 1/1,

Michał Grabik Wykaz Autorów. Forum Bibliotek Medycznych 1/1, Michał Grabik Wykaz Autorów Forum Bibliotek Medycznych 1/1, 501-504 2008 autorzy instytucje Miejscowości Michał Grabik Łódź UM wykaz autorów Spis obejmuje autorów artykułów, referatów, prezentacji i komunikatów,

Bardziej szczegółowo

Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) życie i twórczość

Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) życie i twórczość PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE 62-600 Koło, ul. Toruńska 60 tel. (0-63) 2721261 e-mail kolo@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) życie i twórczość (bibliografia

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Dzieci i ich relacje z rodzicami, jako temat wybranych utworów literackich. Przedstaw na dowolnych przykładach [Materiały dostępne w Pedagogicznej Bibliotece

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PROTOKÓŁ Z WYBORÓW. 4d76-76f c2-6f f523-6f2e

WYBORY DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PROTOKÓŁ Z WYBORÓW. 4d76-76f c2-6f f523-6f2e WYBORY DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Sejmiku Województwa Śląskiego sporządzony dnia 23 listopada 2010 r. przez Wojewódzką Komisję Wyborczą w Katowicach. I. Dla wyboru Sejmiku Województwa

Bardziej szczegółowo

Historia szkolnictwa specjalnego w Polsce : zestawienie bibliograficzne w wyborze

Historia szkolnictwa specjalnego w Polsce : zestawienie bibliograficzne w wyborze Historia szkolnictwa specjalnego w Polsce : zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Ewa Lewicka Kielce, 2013 PBW Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Korekta Dorota Parkita Książki,

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. MARII KONOPNICKIEJ W SUWAŁKACH

BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. MARII KONOPNICKIEJ W SUWAŁKACH 1 BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. MARII KONOPNICKIEJ W SUWAŁKACH POLSKIE TOWARZYSTWO KRAJOZNAWCZE I POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE NA SUWALSZCZYŹNIE HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE

Bardziej szczegółowo

Ziemia świętokrzyska (historia, ludzie, przyroda) w utworach Stefana Żeromskiego

Ziemia świętokrzyska (historia, ludzie, przyroda) w utworach Stefana Żeromskiego Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Ziemia świętokrzyska (historia, ludzie, przyroda) w utworach Stefana Żeromskiego Wybór i opracowanie Małgorzata Pronobis Kielce 2004 2 1. Adamczyk, Zdzisław

Bardziej szczegółowo

Dzieje i organizacja szkolnictwa na terenie Galicji w latach 1900-1918 oraz w latach II Rzeczypospolitej 1918-1939 na terenie województwa krakowskiego

Dzieje i organizacja szkolnictwa na terenie Galicji w latach 1900-1918 oraz w latach II Rzeczypospolitej 1918-1939 na terenie województwa krakowskiego Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka W Bielsku-Białej Wydział Informacyjno-Bibliograficzny Dzieje i organizacja szkolnictwa na terenie Galicji w latach 1900-1918 oraz w latach II Rzeczypospolitej 1918-1939

Bardziej szczegółowo

Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański

Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański 1. Przedmiot: Historia historiografii Rok: IV Semestr: VII Studia: stacjonarne 2. Ilość godzin:

Bardziej szczegółowo

Kwatera II Rzędy od 1-10

Kwatera II Rzędy od 1-10 1 wolny II 1 1 pojedyńczy 2 Mikołajczak Franciszek 1985 II 1 2 pojedyńczy prolongata do 2022 roku 3 Koncewicz Stanisław 2005 II 1 3 pojedyńczy głębinowy 4 wolny II 1 4 pojedyńczy 5 Budój Agnieszka 1943

Bardziej szczegółowo

Programowanie treści kształcenia metodą/wersją blokową: wybór materiałów Oprac. Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, 2016 r.

Programowanie treści kształcenia metodą/wersją blokową: wybór materiałów Oprac. Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, 2016 r. Programowanie treści kształcenia metodą/wersją blokową: wybór materiałów Oprac. Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, 2016 r. Wydawnictwa zwarte 1. Bereźnicki, Franciszek : Dydaktyka

Bardziej szczegółowo

Gmina Zawoja Lista podstawowa

Gmina Zawoja Lista podstawowa Gmina Lista podstawowa Nazwisko i imię BaŜak Janina Białas Janusz Dyrcz Józef Dyrcz Józef Dyrcz Krzysztof Grausz Józefa Kaczmarczyk Tadeusz Kozina Wojciech Marek Tadeusz, Maria Mazur Danuta Pacyga Krzysztof

Bardziej szczegółowo

POWSTANIE WARSZAWSKIE

POWSTANIE WARSZAWSKIE Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Filia w Końskich POWSTANIE WARSZAWSKIE 1944 r. Bibliografia sporządzona na podstawie zbiorów PBW Filii w Końskich Wybór i opracowanie 2014 r. Elżbieta Skowron

Bardziej szczegółowo

CZESŁAW MIŁOSZ : życie i twórczość (bibliografia w wyborze)

CZESŁAW MIŁOSZ : życie i twórczość (bibliografia w wyborze) PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE 62-600 Koło, ul. Toruńska 60 tel. (0-63) 2721261 e-mail kolo@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl CZESŁAW MIŁOSZ : życie i twórczość (bibliografia w wyborze)

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

WYNIKI WIELKIEGO TESTU HISTORYCZNEGO 2012 PRZEPROWADZONEGO Z OKAZJI ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45

WYNIKI WIELKIEGO TESTU HISTORYCZNEGO 2012 PRZEPROWADZONEGO Z OKAZJI ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 WYNIKI WIELKIEGO TESTU HISTORYCZNEGO 2012 PRZEPROWADZONEGO Z OKAZJI ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 1. Pierwszy król Polski, który pochodził z dynastii Piastów to:

Bardziej szczegółowo

Janusz Korczak - życie i dzieło

Janusz Korczak - życie i dzieło PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W LUBLINIE FILIA W LUBARTOWIE Janusz Korczak - życie i dzieło Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowała Halina Soszka LUBARTÓW 2012

Bardziej szczegółowo

Wpływ emigracji zarobkowej na gospodarkę Polski

Wpływ emigracji zarobkowej na gospodarkę Polski Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Wpływ emigracji zarobkowej na gospodarkę Polski zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Małgorzata Pronobis Kielce 2010 2 1. 2. 3. 4. 5.

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Historia pieniądza. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Historia pieniądza. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Historia pieniądza zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska Kielce 2010 2 Historia pieniądza na świecie wydawnictwa zwarte

Bardziej szczegółowo

Związki Józefa Piłsudskiego z Kielcami

Związki Józefa Piłsudskiego z Kielcami Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Związki Józefa Piłsudskiego z Kielcami zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Marta Boszczyk, Bożena Lewandowska Kielce 2011 1. Anar : Marszałek

Bardziej szczegółowo

K S I Ą Ż K I. Narodowe Święto Niepodległości. 1. Bitwa Warszawska 1920 : materiały edukacyjne. Warszawa, 2011

K S I Ą Ż K I. Narodowe Święto Niepodległości. 1. Bitwa Warszawska 1920 : materiały edukacyjne. Warszawa, 2011 Narodowe Święto Niepodległości K S I Ą Ż K I 1. Bitwa Warszawska 1920 : materiały edukacyjne. Warszawa, 2011 2. Borucki M. / Historia Polski do 2010 roku. Warszawa, 2010. 3. Brzoza Cz. / Historia Polski

Bardziej szczegółowo

Skład Zespołu do Spraw Opracowania Propozycji Określających Ogólne Warunki Umów o Udzielanie Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Skład Zespołu do Spraw Opracowania Propozycji Określających Ogólne Warunki Umów o Udzielanie Świadczeń Opieki Zdrowotnej Załącznik do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2004r. Skład Zespołu do Spraw Opracowania Propozycji Określających Ogólne Warunki Umów o Udzielanie Świadczeń Opieki Zdrowotnej OSOBA FUNKCJA

Bardziej szczegółowo

KUJAWY REGION - OGÓLNIE W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W INOWROCŁAWIU

KUJAWY REGION - OGÓLNIE W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W INOWROCŁAWIU Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy FILIA W INOWROCŁAWIU ul. Narutowicza 47 tel. (52) 357-44-09 e-mail: bpino@poczta.fm www.pbwinowroclaw.neostrada.pl KUJAWY REGION - OGÓLNIE W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

SPIS ARTYKUŁÓW OGŁOSZONYCH W NUMERACH 1 5 BIULETYNU. Nr 1, 1969

SPIS ARTYKUŁÓW OGŁOSZONYCH W NUMERACH 1 5 BIULETYNU. Nr 1, 1969 SPIS ARTYKUŁÓW OGŁOSZONYCH W NUMERACH 1 5 BIULETYNU Nr 1, 1969 Rola i zadania wojskowej służby archiwalnej (Leszek Lewandowicz) Postępowanie z zespołami otwartymi w świetle wytycznych Naczelnej Dyrekcji

Bardziej szczegółowo

Doktor nauk medycznych Krzysztof Marek Brożek - 50 lat w służbie historii medycyny

Doktor nauk medycznych Krzysztof Marek Brożek - 50 lat w służbie historii medycyny Doktor nauk medycznych Krzysztof Marek Brożek - 50 lat w służbie historii medycyny Doctor of Medical Science Krzysztof Marek Brożek 50 years in the service of the history of medicine D r o g a ż yc i a

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej

Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu Filia w Świdnicy Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej Opracowanie Agnieszka Nawrocka Katarzyna Giedrys-Woźny Świdnica 2015 Na zjeździe założycielskim,

Bardziej szczegółowo

Opis wystawy W 90-tą rocznicę Powstania Wielkopolskiego Grupa Leszno

Opis wystawy W 90-tą rocznicę Powstania Wielkopolskiego Grupa Leszno Głównym celem wystawy, zgodnie z koncepcją dr. Eugeniusza Śliwińskiego (Muzeum Okręgowe w Lesznie) i Barbary Ratajewskiej (Archiwum Państwowe w Lesznie) jest ukazanie przyczyn i okoliczności zrywu powstańczego,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UCZESTNIKÓW SCALENIA OBRĘBU PIECHY, GMINA PODEDWÓRZE, POWIAT PARCZEW

WYKAZ UCZESTNIKÓW SCALENIA OBRĘBU PIECHY, GMINA PODEDWÓRZE, POWIAT PARCZEW Załącznik nr 1 WYKAZ UCZESTNIKÓW SCALENIA OBRĘBU PIECHY, GMINA PODEDWÓRZE, POWIAT PARCZEW Lp. Dane personalne Nr. jednostki rej. 1. Abramczyk Franciszek Józef; Rodzice: Józef, Janina ul. Reymonta 14/5;

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy. Dziedzina. Prof. dr hab. n. med. Michał Kurek

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy. Dziedzina. Prof. dr hab. n. med. Michał Kurek Lp Dziedzina Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy 1. alergologia Michał Kurek allergy@pum.edu.pl Zakład Alergologii PUM tel. (91) 466 16 46, 47 2. anestezjologia i intensywna terapia Prof.dr

Bardziej szczegółowo

Materiały dotyczące działalności dydaktycznej z zakresu andragogiki i nauczania zdalnego. Bibliografia podmiotowa

Materiały dotyczące działalności dydaktycznej z zakresu andragogiki i nauczania zdalnego. Bibliografia podmiotowa Materiały dotyczące działalności dydaktycznej z zakresu andragogiki i nauczania zdalnego Bibliografia podmiotowa Wydawnictwa zwarte 1. Kształcenie korespondencyjne. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe,

Bardziej szczegółowo

Wyniki z wyborów do Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej

Wyniki z wyborów do Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej Wyniki z wyborów do Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej Okręg wyborczy nr 1 obejmujący jeden mandat Lista nr 1 Komitet Wyborczy PSL 1) Wrzesień Marek - 153 1) Domański Andrzej Stanisław - 150 Lista nr

Bardziej szczegółowo

POLAKÓW ZDROWIA PORTRET WŁASNY 2015

POLAKÓW ZDROWIA PORTRET WŁASNY 2015 POLAKÓW ZDROWIA PORTRET WŁASNY 2015 Wizyta Ministra Administracji i Cyfryzacji Andrzeja Halickiego oraz Ministra Zdrowia Mariana Zembali wraz z Wojewodami 9 lipca 2015 roku (czwartek); godzina 11.00-15.00

Bardziej szczegółowo

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej)

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) (Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Tuszynie z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Tuszynie

Bardziej szczegółowo

Z A W I A D O M I E N I E o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości

Z A W I A D O M I E N I E o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości G4 GEODEZJA Kraków, 11.02.2016 31-619 Kraków, ul. Orła Białego 29 Tel. 012 647 01 40, fax 012 647 01 40 NIP: 551-227-84-51, REGON: 356514690 Adres do korespondencji: Dariusz Gala ul. Chełmońskiego 70d/8

Bardziej szczegółowo

W SŁUŻBIE ZDROWIA I ŻYCIA LUDZKIEGO (Słowo do chirurgów polskich) list papieża Jana Pawła II do chirurgów polskich

W SŁUŻBIE ZDROWIA I ŻYCIA LUDZKIEGO (Słowo do chirurgów polskich) list papieża Jana Pawła II do chirurgów polskich Spis W SŁUŻBIE ZDROWIA I ŻYCIA LUDZKIEGO (Słowo do chirurgów polskich) list papieża Jana Pawła II do chirurgów polskich VII PRZEDMOWA DO PIERWSZEGO WYDANIA XI Aleksander Gieysztor WSTĘP DO PIERWSZEGO

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W KATOWICACH z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa śląskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W KATOWICACH z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa śląskiego 1 WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W KATOWICACH z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa śląskiego Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Bibliografia podmiotowa

Bibliografia podmiotowa Materiały dotyczące działalności dydaktycznej z zakresu andragogiki i nauczania zdalnego Bibliografia podmiotowa Wydawnictwa zwarte 1. Kształcenie korespondencyjne. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr Or/28/Z/2005. Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 14 września 2005 r.

Zarządzenie nr Or/28/Z/2005. Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 14 września 2005 r. Zarządzenie nr Or/28/Z/2005 Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 14 września 2005 r. w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Aleksander Połujański (1814-1866) w 150. rocznicę śmierci

Aleksander Połujański (1814-1866) w 150. rocznicę śmierci BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. MARII KONOPNICKIEJ W SUWAŁKACH CZYTELNIA KSIĄŻEK Aleksander Połujański (1814-1866) w 150. rocznicę śmierci zestawienie bibliograficzne w wyborze Suwałki, 2016 2 SPIS TREŚCI Notka

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UDZIAŁOWCÓW WSPÓLNOTY GRUNTOWEJ WSI OPOLE, GMINA PODEDWÓRZE, POWIAT PARCZEW

WYKAZ UDZIAŁOWCÓW WSPÓLNOTY GRUNTOWEJ WSI OPOLE, GMINA PODEDWÓRZE, POWIAT PARCZEW Załącznik nr 2 WYKAZ UDZIAŁOWCÓW WSPÓLNOTY GRUNTOWEJ WSI OPOLE, GMINA PODEDWÓRZE, POWIAT PARCZEW Lp. Dane personalne Udział 1. Andrzejewska Celina; Rodzice: Eugeniusz, Eugenia ul. Dąbrowskiej 33/15; 39-400

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

Konkurs dla uczennic i uczniów gimnazjów z Powiatu Ostrowskiego

Konkurs dla uczennic i uczniów gimnazjów z Powiatu Ostrowskiego źródło: www.ngopole.pl Konkurs dla uczennic i uczniów gimnazjów z Powiatu Ostrowskiego Udział Wielkopolan w Powstaniu Styczniowym Finał Powiatowy- 20 marca 2013 roku, godz. 09.00 II Liceum Ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg x Cisło Marcin Cisło y Cisło x1 Cisło Jakub Cisło ( - -1951) Michał Cisło (- -1888-24-12-1964) Wojciech Cisło (02-03-1927-08-02-1995) Anna Bełz Cisło Anna OŜóg Cisło (14-04-1904-30-06-1990) Aniela Kus

Bardziej szczegółowo

LISTA RECENZENTÓW WSPÓŁPRACUJACYCH ( )

LISTA RECENZENTÓW WSPÓŁPRACUJACYCH ( ) LISTA RECENZENTÓW WSPÓŁPRACUJACYCH (2010-2011) prof. zw. dr hab. Henryk Koroniak Uniwersytet im. Adama Mickiewicza; Wydział Chemii; Zakład Syntezy i Struktury Związków Organicznych prof. zw. dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo

Wyniki wyszukiwania w indeksach ksiąg parafialnych i USC. Znaleziono: 74 wyników w indeksie urodzonych (również w uwagach*)

Wyniki wyszukiwania w indeksach ksiąg parafialnych i USC. Znaleziono: 74 wyników w indeksie urodzonych (również w uwagach*) Portal Nawigacja Nasze Forum Pomocnik Artykuły Pobierz wzór Pomoc w FSI Kontakt z administratorem bazy Cookies 26 Marzec 2013 Wyniki wyszukiwania Wyniki wyszukiwania w indeksach ksiąg parafialnych i USC

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W KATOWICACH z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa śląskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W KATOWICACH z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa śląskiego 1 WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W KATOWICACH z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa śląskiego Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca

Bardziej szczegółowo

17-18 lutego: Kraków X Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Kontrowersje w Pediatrii Przewodniczący: prof. Jacek J. Pietrzyk

17-18 lutego: Kraków X Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Kontrowersje w Pediatrii Przewodniczący: prof. Jacek J. Pietrzyk kalendarium 2017 KONFERENCJE OGÓLNOPOLSKIE LUTY MARZEC KWIECIEŃ 17-18 lutego: Kraków X Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Kontrowersje w Pediatrii Przewodniczący: prof. Jacek J. Pietrzyk 10-11 marca:

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Czas wolny

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Czas wolny Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Czas wolny (zestawienie bibliograficzne w wyborze materiałów dostępnych w Bibliotece Pedagogicznej w Kazimierzy Wielkiej) Wybór i opracowanie Agnieszka Kabat

Bardziej szczegółowo

Czasopisma muzyczne polskie w okresie zaborów

Czasopisma muzyczne polskie w okresie zaborów Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Czasopisma muzyczne polskie w okresie zaborów zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Ewa Lewicka Kielce 2012 Korekta Bożena Lewandowska

Bardziej szczegółowo

Ośrodki uczestniczące w Programie Leczenia Osobistymi Pompami Insulinowymi Kobiet Ciężarnych z Cukrzycą

Ośrodki uczestniczące w Programie Leczenia Osobistymi Pompami Insulinowymi Kobiet Ciężarnych z Cukrzycą Ośrodki uczestniczące w Programie Leczenia Osobistymi Pompami Insulinowymi Kobiet Ciężarnych z Cukrzycą lp miasto ulica OŚRODEK OŚRODKI NOWE 1 Zabrze 3 Maja prof. Gumprecht Samodzielny Publiczny Szpital

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 maja 2013 r. Poz. 465 P O S T A N O W I E N I E PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 7 marca 2013 r. o nadaniu odznaczeń

Warszawa, dnia 28 maja 2013 r. Poz. 465 P O S T A N O W I E N I E PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 7 marca 2013 r. o nadaniu odznaczeń MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 maja 2013 r. Poz. 465 Rej. 84/2013 P O S T A N O W I E N I E PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 marca 2013 r. o nadaniu

Bardziej szczegółowo

Udział w konferencjach dr Bożena Makowska

Udział w konferencjach dr Bożena Makowska Udział w konferencjach dr Bożena Makowska Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Teraźniejszość i przyszłość edukacji zdrowotnej pod honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora Akademii Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 17 marca 2015 r.

INFORMACJA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 17 marca 2015 r. ZPOW-640-26/15 INFORMACJA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 17 marca 2015 r. o utworzonych komitetach wyborczych w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 10 maja

Bardziej szczegółowo

Alfabetyczna lista członków Rady Kuratorów ZNiO wszystkich kadencji

Alfabetyczna lista członków Rady Kuratorów ZNiO wszystkich kadencji Alfabetyczna lista członków Rady ZNiO wszystkich L.p. Imię i nazwisko, stopień naukowy 1. Prof. dr hab. Andrzej Baborski 2. Prof. Władysław Bartoszewski 3. Prof. dr hab. Marek Bojarski 4. Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko lekarza specjalisty

Imię i nazwisko lekarza specjalisty Nr Umowy z NFZ: 09010016022008012 2008 rok Specjalizacja i Serewko Zbigniew Lekarz-Choroby wewnętrzne II Pon.,wt.,śr.,pt. 7.00-14.35 Czw. 10.00-17.35 1 DIABETOLOGICZNA Mazur Iwona Lekarz-Choroby wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Aneks 1. Przydatne adresy i telefony

Aneks 1. Przydatne adresy i telefony Aneks 1. Przydatne adresy i telefony Kliniki i oddziały kardiologiczne dla dzieci Bydgoszcz Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego ul. Chodkiewicza 44; 85-667 Bydgoszcz Oddział Pediatrii i Kardiologii

Bardziej szczegółowo

Dr Jan Dąbrowski Wrocław - AM

Dr Jan Dąbrowski Wrocław - AM Dr Jan Dąbrowski Wrocław - AM ekslibrisy stomatologów w zbiorach biblioteki akademii medycznej we wrocławiu W skład bogatej kolekcji zbiorów specjalnych Biblioteki Akademii Medycznej we Wrocławiu wchodzą,

Bardziej szczegółowo

Ewidencja Członków Koła Łowieckiego Bóbr w Pasłęku z 2015 roku

Ewidencja Członków Koła Łowieckiego Bóbr w Pasłęku z 2015 roku Lp Imię i Nazwisko Ewidencja Członków Koła Łowieckiego Bóbr w Pasłęku z 2015 roku Rok przynal do PZŁ Funkcja w kole i PZŁ Posiadane uprawnienia Przynależność do koła i okręgu 1. Apanasowicz Mieczysław

Bardziej szczegółowo

Bohaterstwo i tchórzostwo w literaturze

Bohaterstwo i tchórzostwo w literaturze Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Bohaterstwo i tchórzostwo w literaturze zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Małgorzata Pronobis Kielce 2012 Korekta Dorota Parkita Redakcja

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ w gminie do 20 tys. mieszkańców * PROTOKÓŁ Z WYBORÓW. 1f46-aa80-53ff-5228-bc1a-b248-fd

WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ w gminie do 20 tys. mieszkańców * PROTOKÓŁ Z WYBORÓW. 1f46-aa80-53ff-5228-bc1a-b248-fd WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ w gminie do 20 tys. mieszkańców * PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Gminy Łodygowice sporządzony dnia 23 listopada 2010 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Łodygowicach. I. Dla wyboru

Bardziej szczegółowo

"Śląskie środowisko lekarskie XIX-XX wieku. Sesja w Instytucie Historii Nauki PAN w Warszawie 14 grudnia 2000 roku

Śląskie środowisko lekarskie XIX-XX wieku. Sesja w Instytucie Historii Nauki PAN w Warszawie 14 grudnia 2000 roku Joanna Mackiewicz "Śląskie środowisko lekarskie XIX-XX wieku. Sesja w Instytucie Historii Nauki PAN w Warszawie 14 grudnia 2000 roku Kolejne z cyklu spotkań, organizowanych przez redakcję Słownika biograficznego

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI PRZEPROWADZAJĄCYCH POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE DO ROZPOCZĘCIA SPECJALIZACJI W DZIEDZINACH LEKARSKICH I STOMATOLOGICZNYCH

HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI PRZEPROWADZAJĄCYCH POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE DO ROZPOCZĘCIA SPECJALIZACJI W DZIEDZINACH LEKARSKICH I STOMATOLOGICZNYCH HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI PRZEPROWADZAJĄCYCH POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE DO ROZPOCZĘCIA SPECJALIZACJI W DZIEDZINACH LEKARSKICH I STOMATOLOGICZNYCH sesja w terminie: 1-31.12.2012 DZIEDZINY PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Encyklopedia Katolicka T. VI, VII, VIII, IX, X, XI cena: 50,00 zł/tom

Encyklopedia Katolicka T. VI, VII, VIII, IX, X, XI cena: 50,00 zł/tom Encyklopedia Katolicka T. VI, VII, VIII, IX, X, XI cena: 50,00 zł/tom 1. Graczyk Roman Konstytucja dla Polski Seria: Demokracja. Filozofia i Praktyka Kraków : Znak, 1997 Warszawa : Fundacja im. Stefana

Bardziej szczegółowo

Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole

Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole Zestawienie bibliograficzne w wyborze Zasięg chronologiczny: 2000-2013 Zasięg językowy: język polski Rodzaje wykorzystanych źródeł: Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW KSIĄŻNICY ZAMOJSKIEJ. 2012 r.

PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW KSIĄŻNICY ZAMOJSKIEJ. 2012 r. PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW KSIĄŻNICY ZAMOJSKIEJ 2012 r. Dżygało Marta - Wyjazd szkoleniowy bibliotekarzy do Warszawy (Relacje) / Marta Dżygało // Bibliotekarz Zamojski". - 2012, nr 1(35), s. 46-47. Grabczak

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Krakowie z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego (wyciąg) Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

Ryszard Żmuda Sylwetka Stelli Fronczak w 85 rocznicę urodzin, 60 lecie pracy zawodowej. Forum Bibliotek Medycznych 7/2 (14),

Ryszard Żmuda Sylwetka Stelli Fronczak w 85 rocznicę urodzin, 60 lecie pracy zawodowej. Forum Bibliotek Medycznych 7/2 (14), Ryszard Żmuda Sylwetka Stelli Fronczak w 85 rocznicę urodzin, 60 lecie pracy zawodowej Forum Bibliotek Medycznych 7/2 (14), 412-417 2014 BIOGRAFIE WSPOMNIENIA REFLEKSJE Dr Ryszard Żmuda Łódź UM sylwetka

Bardziej szczegółowo

(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) UNIWERSYTETY TRZECIEGO WIEKU Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1996 2014 (materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) WYDAWNICTWA ZWARTE (KSIĄŻKI) 1. Aktywność seniorów

Bardziej szczegółowo

PLAN POSIEDZENIA KOMISJI PRZEPROWADZAJĄCYCH POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE DO SPECJALIZACJI LEKARSKICH I STOMATOLOGICZNYCH W SESJI 01.12.2010-31.01.

PLAN POSIEDZENIA KOMISJI PRZEPROWADZAJĄCYCH POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE DO SPECJALIZACJI LEKARSKICH I STOMATOLOGICZNYCH W SESJI 01.12.2010-31.01. PLAN POSIEDZENIA KOMISJI PRZEPROWADZAJĄCYCH POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE DO SPECJALIZACJI LEKARSKICH I STOMATOLOGICZNYCH W SESJI 01.12.2010-31.01.2011 DZIEDZINY PODSTAWOWE L.p. Dziedzina Data posiedzenia

Bardziej szczegółowo

Lista Honorowych Obywateli m.st. Warszawy:

Lista Honorowych Obywateli m.st. Warszawy: Lista Honorowych Obywateli m.st. Warszawy: 1. Józef Piłsudski (ur. 1867 r. - zm. 1935 r.) Honorowy Obywatel m. st. Warszawy od lipca 1918 r. 2. Ignacy Jan Paderewski (ur. 1860 r. - zm. 1941 r.) Honorowy

Bardziej szczegółowo

Motyw snu w literaturze

Motyw snu w literaturze Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Motyw snu w literaturze zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Małgorzata Pronobis Kielce 2010 2 Materiały ogólne 1. Danek, D. : Sen (marzenie

Bardziej szczegółowo

ZAJMOWANE STANOWISKO PRACY AKTUALNIE: Pracownik Starostwa Powiatowego w Tarnowie Wydział Kultury i Promocji

ZAJMOWANE STANOWISKO PRACY AKTUALNIE: Pracownik Starostwa Powiatowego w Tarnowie Wydział Kultury i Promocji IMIĘ, NAZWISKO: Paweł Juśko STOPIEŃ NAUKOWY: doktor historii WYKSZTAŁCENIE: 2008 Uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie historii, nadanego uchwałą Rady Wydziału Nauk Humanistycznych

Bardziej szczegółowo

ZNANI I MNIEJ ZNANI TORUŃCZYCY. Zestawienie bibliograficzne w wyborze

ZNANI I MNIEJ ZNANI TORUŃCZYCY. Zestawienie bibliograficzne w wyborze ZNANI I MNIEJ ZNANI TORUŃCZYCY. Zestawienie bibliograficzne w wyborze 1 Magdalena Ciecierska, Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu Opublikowano 11.05.2011 Balcerowicz

Bardziej szczegółowo

WYNIKI WYBORÓW. do Rady Miejskiej Ostrzeszów

WYNIKI WYBORÓW. do Rady Miejskiej Ostrzeszów WYNIKI WYBORÓW do Rady Miejskiej Ostrzeszów na podstawie protokołu sporządzonego dnia 7 listopada 0r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Ostrzeszowie OKRĘG WYBORCZY NR Oddano 0 głosów ważnych. Frekwencja:

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Realizacja usług kontrolnych 2016/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi

Polska-Kraków: Realizacja usług kontrolnych 2016/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi 1 / 13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:311733-2016:text:pl:html -Kraków: Realizacja usług kontrolnych 2016/S 173-311733 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Usługi

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Ogniska wychowawcze. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Ogniska wychowawcze. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Ogniska wychowawcze zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska Kielce 2012 Korekta Marta Boszczyk Redakcja techniczna opracowanie

Bardziej szczegółowo

3. JEMIOŁ Łukasz, lat 30, zam. Puławy zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA PSPP - lista nr 16

3. JEMIOŁ Łukasz, lat 30, zam. Puławy zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA PSPP - lista nr 16 OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Puławach z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miasta Puławy w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada

Bardziej szczegółowo

Nowości w Bibliotece WSKIZ październik 2011

Nowości w Bibliotece WSKIZ październik 2011 Nowości w Bibliotece WSKIZ październik 2011 Jakość, środowisko i bezpieczeństwo pracy w zarządzaniu przedsiębiorstwem Bożena Gajdzik, Andrzej Wyciślik Wyd. 2 popr. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej,

Bardziej szczegółowo

Rząd Polski. 1. prezydent Bronisław Komorowski
2. premier Donald Tusk
3. Waldemar Pawlak
4. Elżbieta Bieokowska
5.

Rząd Polski. 1. prezydent Bronisław Komorowski<br> 2. premier Donald Tusk<br> 3. Waldemar Pawlak<br> 4. Elżbieta Bieokowska<br> 5. Rząd Polski 1. prezydent Bronisław Komorowski 2. premier Donald Tusk 3. Waldemar Pawlak 4. Elżbieta Bieokowska 5. Michał Boni 6. Jolanta Fedak 7. Adam Giersz 8. Cezary Grabarczyk

Bardziej szczegółowo