Sytuacja zdrowotna oraz organizacja systemu opieki zdrowotnej. w województwie łódzkim

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sytuacja zdrowotna oraz organizacja systemu opieki zdrowotnej. w województwie łódzkim"

Transkrypt

1 Sytuacja zdrowotna oraz organizacja systemu opieki zdrowotnej w województwie łódzkim Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Polityki Zdrowotnej

2 Sytuacja zdrowotna w województwie łódzkim 2

3 Dane demograficzne stan na dzień roku* Według stanu na r. liczba ludności w regionie wynosiła osób. Pod tym względem województwo łódzkie zajmowało 6 miejsce w kraju. Łódzkie było drugim w kolejności województwem (po opolskim), w którym liczba ludności malała najszybciej. Region łódzki miał najwyższy w Polsce współczynnik feminizacji na 100 mężczyzn przypadało 110 kobiet (wartość dla Polski:107). Gęstość zaludnienia w województwie łódzkim wynosiła średnio 140 osób na 1 km², przewyższając tym samym wartość dla Polski (122 osoby/km²). Prawie dwie trzecie ludności województwa łódzkiego tj. 64,3% (1.638,7 tys.) stanowili mieszkańcy miast, zaś pozostała część (910,2 tys. osób 35,7%) zamieszkiwała tereny wiejskie. *Dane według GUS 3

4 Ludność województwa (w tys.) według grup wieku w latach * 1646,4 1629, lat , /64 lat 486,5 454,5 629,6 444,6 464,7 320, /65+ lat Udział % ludności w wieku: w 2008 r. w 2035 r. przedprodukcyjnym 17,8% 14,7% produkcyjnym 64% 56,5% poprodukcyjnym 18,2% 28,8% 4 * Dane według GUS

5 Ruch naturalny ludności województwa w latach * ,7 12,1 9,1 12,2 9,3 12, ,3 10, , ,4-3,1-3,2-2, POLSKA (2008) * Dane według GUS wsp. urodzeń żywych wsp. zgonów przyrost naturalny 5

6 Współczynnik umieralności niemowląt w województwie łódzkim w latach * Polska (2008) 56, , , , ,5 *Dane według GUS

7 Przeciętna dalsza długość życia w latach dla noworodka* płci męskiej płci żeńskiej ,4 79,6 79, ,8 70, , ,3 78,6 78,7 78, ,6 68,5 68,7 69, Polska Łódzkie 7 *Dane według GUS

8 Główne przyczyny zgonów w województwie w latach (współczynnik na ludności)* WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE POLSKA 2005 r r r r r. Choroby układu krążenia Nowotwory (ogółem) Zewnętrzne przyczyny zgonu Choroby układu oddechowego Choroby układu trawiennego *Dane według GUS

9 Główne przyczyny zgonów Choroby układu krążenia Nowotwory Wypadki, urazy, zatrucia Nowe ośrodki kardiologii interwencyjnej w regionie Regionalny Ośrodek Onkologiczny WSS im. M. Kopernika w Łodzi Programy i akcje profilaktyczne Centrum Urazowe w WSS im. M. Kopernika w Łodzi 9

10 Ośrodki wykonujące przezskórne zabiegi wieńcowe na terenie województwa łódzkiego w latach r. 1. WSS im. W. Biegańskiego w Łodzi 2. USK im. S. Sterlinga w Łodzi 3. USK im. WAM w Łodzi 4. Szpital MSWiA w Łodzi 2009 r. 5. WSS im. M. Kopernika w Łodzi 6. Centrum Kardiologii Inwazyjnej i Angiologii w Sieradzu 7. Centrum Kardiologii Allenort w Tomaszowie Mazowieckim 8. NZOZ Procardia w Bełchatowie 2010 r. 9. Łęczyckie Centrum Kardiologii Inwazyjnej i Angiologii w Łęczycy 10. Centrum Kardiologii Allenort w Kutnie 10

11 Liczba wykonanych zabiegów koronarografii i PCI (plastyki tętnic wieńcowych serca) na terenie województwa łódzkiego w latach w przeliczeniu na 1 mln mieszkańców* koronarografia PCI *Dane Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie kardiologii 11

12 Regionalny Ośrodek Onkologiczny WSS im. M. Kopernika w Łodzi Jedyna placówka w regionie łódzkim udzielająca kompleksowych świadczeń z zakresu onkologii. Jedna z dwóch placówek w Polsce, obok Instytutu Onkologii w Gliwicach, która posiada certyfikat Europejskiej Organizacji Ośrodków Onkologicznych. W dniu 30 marca 2010 roku podpisano umowę o dofinansowanie Indywidualnego Projektu Kluczowego pn. Modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi jako kompleksowa realizacja planu rozwoju Regionalnego Ośrodka Onkologicznego w ramach Osi Priorytetowej V Infrastruktura społeczna, Działanie V.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata Całkowita wartość Projektu: zł, w tym wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: ,00 zł. Wartość dofinansowania z budżetu SWŁ: zł. 12

13 Działania z zakresu profilaktyki chorób nowotworowych finansowane w 2010 r. przez Samorząd Województwa Łódzkiego Autorskie programy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu: Program zdrowotny wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego Program zdrowotny wykrywania wczesnych zmian nowotworowych z zakresu górnych dróg oddechowych Akcje profilaktyczne w ramach Programu Zdrowe Województwo : Zdrowy mężczyzna profilaktyka raka prostaty (czerwiec i wrzesień) Zdrowa kobieta profilaktyka raka piersi (październik) 13

14 Centrum Urazowe w WSS im. M. Kopernika w Łodzi Utworzenie centrów urazowych współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego było celem ubiegłorocznych zmian do ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.). W Polsce ma powstać 13 Centrów Urazowych. Zarząd Województwa Łódzkiego, uchwałą nr 1234/09 z dnia 3 sierpnia 2009 roku pozytywnie zaopiniował oraz wyraził akces przystąpienia do organizacji i funkcjonowania Centrum Urazowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi. Projekt znajduje się na podstawowej liście projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Koszt Projektu zł, w tym ze środków Samorządu Województwa Łódzkiego zł. 14

15 Struktura hospitalizacji w zakładach opieki zdrowotnej na terenie województwa łódzkiego w 2008 roku (wg choroby zasadniczej)* ch. uk. krążenia 17% nowotwory ch. uk. trawiennego 12,6% urazy, zatrucia i inne ciąża, poród i połóg 9,4% 9% 8,6% 8,4% 8,2% ch. uk. oddechowego ch. uk. moczowo-płciowego ch. uk. kostno-stawowego 4,2% ch. uk. nerwowego 3,4% 3,3% 2,3% zaburzenia wydzielania wew. *Dane według WCZP w Łodzi choroba zasadnicza ch. zakaźne i pasożytnicze 15

16 Czynniki wpływające na zdrowie ZDROWIE zgodnie z definicją WHO, jest to całkowity fizyczny, psychiczny i społeczny dobrostan człowieka, a nie tylko brak choroby lub niedomagania. Zdrowie zależy od czterech grup czynników określonych w 1973 r. przez Lalonda jako tak zwane pola zdrowotne. 16

17 Organizacja systemu opieki zdrowotnej 17

18 Liczba placówek lecznictwa stacjonarnego w województwie łódzkim w latach ORGANY ZAŁOŻYCIELSKIE 2007 r r r. Samorząd Województwa Samorząd powiatowy i gminny Uniwersytet Medyczny Ministerstwo Zdrowia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej Łącznie

19 Lecznictwo stacjonarne w województwie w 2009 r.* Organ założycielski Liczba łóżek Liczba leczonych chorych Samorząd Województwa m. Łódź województwo Samorząd powiatowy i gminny Uniwersytet Medyczny Ministerstwo Zdrowia MSWiA Niepubliczne ZOZ Suma *Dane według WCZP w Łodzi 19

20 Zmiany organizacyjno prawne w zakresie funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej w województwie łódzkim Przekształcenie Szpitala Powiatowego w Wieruszowie w spółkę prawa handlowego. Od września 2008 r. Szpital rozpoczął działalność jako Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o. o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie. Włączenie Ośrodka Medycyny Pracy w Sieradzu oraz Wojewódzkiego Szpitala Opieki Długoterminowej i Hospicyjnej w struktury SP ZOZ im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu (2008). Połączenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 2 im. WAM w Łodzi oraz Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 5 im. Gen. Dyw. Bolesława Szareckiego w Łodzi w jedną placówkę. Od kwietnia 2009 r. funkcjonuje jako Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM Centralny Szpital Weteranów. 20

21 Zmiany organizacyjno prawne w zakresie funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej - c.d. Likwidacja Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej w Łodzi (2009). Jej pracownicy założyli spółkę pracowniczą pn. Wielospecjalistyczna Przychodnia Stomatologiczna Spółka z o.o. Likwidacja Szpitala Miejskiego SP ZOZ w Głownie (2009). Działalność Szpitala przejęła Wyższa Szkoła Informatyki w Zgierzu, która powołała niepubliczny ZOZ pod nazwą NZOZ Centrum Medyczne WSInF. Przekształcenie (likwidacja) Szpitala Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim (2009). Obecnie Szpital funkcjonuje jako spółka z o.o. NZOZ Tomaszowskie Centrum Zdrowia. Przekształcenie (likwidacja) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pabianicach (2009). Obecnie placówka działa jako NZOZ Pabianickie Centrum Medyczne. Włączenie Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Madurowicza w Łodzi w strukturę Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi (w trakcie realizacji). 21

22 Środki finansowe (w tys. zł) przeznaczane przez NFZ na świadczenia zdrowotne w regionie w latach * Ogółem Leczenie szpitalne 22 *Dane według ŁOW NFZ

23 Monitoring Strategii Polityki Zdrowotnej na lata

24 Założenia monitoringu Programu Wojewódzkiego - Strategii Polityki Zdrowotnej Województwa Łódzkiego na lata Prowadzony każdego roku (poza pierwszym, który dotyczył lat ). Odnosi się do 4 celów szczegółowych (cel V - Poprawa funkcjonowania systemu informacji i wiedzy w ochronie zdrowia będzie oceniany w ramach monitoringu Strategii ezdrowia Województwa Łódzkiego na lata ). Zatwierdzany przez Komitet Monitorujący powołany uchwałą Nr 659/08 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 14 maja 2008 roku. Zawiera 2 części: I - opisuje realizację każdego z zadań, w oparciu o przyjęte wskaźniki monitoringu oraz przedstawia czynniki zewnętrzne, które miały istotny wpływ na realizację niektórych założeń, II - zawiera diagnozę stanu zdrowia mieszkańców województwa łódzkiego w danym roku. 24

25 CEL GŁÓWNY PODNIESIENIE STANU ZDROWOTNOŚCI MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO CEL I - POPRAWA JAKOŚCI USŁUG MEDYCZNYCH Zadanie I.1- Dostosowanie placówek ochrony zdrowia do wymogów rozporządzenia MZ w sprawie wymagań, jakim mają odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej Zadanie I.2 - Termomodernizacja, wymiana nośników energii Zadanie I.3 - Wprowadzenie systemów jakości w ochronie zdrowia (akredytacja), wprowadzenie standardów związanych ze świadczeniem usług medycznych, certyfikacja procedur Zadania I.4 - Stosowanie nowych technologii medycznych (zakup aparatów i urządzeń medycznych) CEL II - POPRAWA DOSTĘPU DO USŁUG MEDYCZNYCH Zadanie II.1 - Wzmocnienie roli i znaczenia p.o.z. w systemie świadczeń medycznych Zadanie II.2 - Racjonalizacja rozmieszczenia placówek ochrony zdrowia (specjalistyczne świadczenia ambulatoryjne,szpitale lokalne, szpitale podregionalne) Zadanie II.3 - Podwojenie liczby miejsc w placówkach opieki długoterminowej Zadania II.4 -Zwiększenie bazy lecznictwa psychiatrycznego CEL III - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO Zadanie III.1 - Budowa Zintegrowanego Systemu Ratownictwa Medycznego Zadanie III.2 - Utworzenie ośrodka leczenia osób narażonych na broń biologiczną (izolatorium) Zadanie III.3 - Budowa systemu realizacji świadczeń w ramach nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej i pielęgniarskiej w oparciu o podstawową opiekę zdrowotną CEL IV - PROMOCJA ZDROWIA I ZAPOBIEGANIE CHOROBOM Zadanie IV.1 - Kontynuacja Wojewódzkiego Programu Profilaktyki Gruźlicy Płuc i Nowotworów Układu Oddechowego Zadanie IV.2 - Wdrożenie i prowadzenie Programu Zdrowotnego Wczesnego Wykrywania Jaskry Zadanie IV.3 - Wspieranie działań służących promocji zdrowia i profilaktyce chorób oraz inicjatyw wspierających prozdrowotny styl życia CEL V - POPRAWA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU INFORMACJI I WIEDZY W OCHRONIE ZDROWIA Zadanie V.1- Budowa Regionalnego Systemu Informacji Medycznej (RSIM Łódź) Zadanie V.2 - Wzrost wykorzystania rozwiązań teleinformatycznych w zakładach opieki zdrowotnej 25

26 Mierniki monitoringu dla Celu szczegółowego I Zadanie I.1 Dostosowanie placówek ochrony zdrowia do wymogów rozporządzenia MZ (...) Zadanie I.2 Termomodernizacja, wymiana nośników energii Zadanie I.3 Wprowadzenie systemów jakości w ochronie zdrowia, certyfikacja procedur Powierzchnia zmodernizowanych i zaadaptowanych pomieszczeń Liczba zainstalowanych dźwigów osobowych (szt), wybudowanych podjazdów dla niepełnosprawnych Liczba szpitali dysponujących własną sterylizatorniią, liczba sterylizatorni wymagających modernizacji, liczba placówek, które zamierzają wybudować własną sterylizatornię. Liczba szpitalnych oddziałów ratunkowych, które spełniają wszystkie wymogi rozporządzenia z dnia r. Wielkość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania I.1 Powierzchnia budynków poddanych termomodernizacji Liczba wymienionych okien i drzwi Liczba szpitali, które dokonały wymiany instalacji grzewczej Wielkość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania I.2 Liczba placówek posiadających certyfikat ISO na dany rok oraz jednostek, które uzyskały certyfikat ISO w tym roku Liczba placówek, które posiadają akredytację Centrum Monitorowania Jakości na dany rok oraz placówek, które uzyskały akredytację CMJ w tym roku Wielkość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania I.3 Zadania I.4 - Stosowanie nowych technologii medycznych (zakup aparatów i urządzeń medycznych) Liczba zakupionego sprzętu typu: RTG cyfrowe, ramię C, USG, CT, MR, mammograf, angiograf, sztuczna nerka, respirator Liczba placówek, które wdrożyły system zarządzania jakością w radioterapii, medycynie nuklearnej, rentgenodiagnostyce oraz radiologii Liczba placówek, które wdrożyły kliniczny audyt wewnętrzny oraz tych, które poddały się klinicznemu audytowi zewnętrznemu Wielkość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania I.4 26