ROZDZIAŁ I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZDZIAŁ I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA"

Transkrypt

1 Rozdział I Podsumowanie i czynniki ryzyka ROZDZIAŁ I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA 1. Najważniejsze informacje o Emitencie 1.1. Specyfika działalności Emitenta i jego Grupy Kapitałowej rozpoczął działalność w czerwcu 1991 r., kiedy to powstały dwa pierwsze oddziały w Gdańsku i Warszawie. We wrześniu 2004 roku w strukturach Emitenta zatrudnionych było 1240 osób. ComputerLand prowadzi działalność w 13 centrach regionalnych, zlokalizowanych w największych miastach Polski. Emitent obsługuje klientów korporacyjnych i instytucjonalnych, którym oferuje nowoczesne rozwiązania informatyczne, pozwalające na zwiększenie efektywności prowadzonej przez nich działalności, pełnionej funkcji i realizacji celów. ComputerLand charakteryzuje się znaczną specjalizacją sektorową i wybitną znajomością rynku, jak również wykształconą kadrą i bogatym doświadczeniem, dzięki czemu może dobrze dopasować swoją ofertę do potrzeb klienta. Wszystkie usługi oferowane przez Emitenta opracowywane są w oparciu o najnowsze technologie informatyczne. ComputerLand świadczy usługi dla firm i instytucji z sześciu sektorów gospodarki: bankowo-finansowego, telekomunikacyjnego, przemysłowego, użyteczności publicznej, administracji publicznej i opieki zdrowotnej. Szczegółowa oferta Emitenta zawiera następujące usługi informatyczne: konsulting w zakresie przedsięwzięć informatycznych, produkcję i wdrażanie oprogramowania, integrację systemów IT, usługi outsourcingowe, dostawę i instalację sprzętu, budowę lokalnych i rozległych sieci komputerowych (LAN i WAN), usługi serwisu oprogramowania, sieci i sprzętu, usługi szkoleniowe. Najważniejszymi klientami Spółki są: instytucje finansowe, m.in. Narodowy Bank Polski, Bank BPH S.A., BGŻ S.A., Kredyt Bank S.A., Lukas Bank S.A.; przedsiębiorstwa, m.in. J.W. Construction Holding S.A., Gdańska Stocznia Remontowa im. Józefa Piłsudskiego, Messenger Service Stolica S.A., UPC Telewizja Kablowa Sp. z o.o., Danone Sp. z o.o., Raben Logistic Sp. z o.o.; instytucje publiczne, m.in. Ministerstwo Finansów, Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników, PFRON; publiczne zakłady opieki zdrowotnej Narodowy Fundusz Zdrowia, szpitale, przychodnie, kliniki; przedsiębiorstwa użyteczności publicznej: Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny, Grupa Energetyczna ENEA, Kogeneracja S.A., MPEC Wrocław; firmy telekomunikacyjne: Telekomunikacja Polska S.A. Dynamiczny rozwój ComputerLand opiera się nie tylko na rozwoju organicznym, lecz również na przejmowaniu innych firm informatycznych. Budowa Grupy ComputerLand rozpoczęła się w 1995 roku, a głównym celem tego procesu było stworzenie dynamicznego organizmu, który w miarę rozwoju rynku i potrzeb klientów pozyskiwałby niezbędne kompetencje. W związku z bardzo szybkim i intensywnym postępem technologicznym w dziedzinie informatyki, bardzo ważna dla rozwoju firm tej branży jest specjalizacja. Dlatego ComputerLand przyjął strategię zbudowania grupy firm, które uzupełniają lub poszerzają tradycyjną ofertę Emitenta o szereg usług, m.in. związanych z analizą, konsultingiem informatycznym i dostawą specjalistycznego oprogramowania. Należy zwrócić uwagę, że w wyniku tego procesu firmy wchodzące w skład Grupy ComputerLand zwiększają swój potencjał w zakresie realizacji dużych projektów informatycznych, mogąc jednocześnie koncentrować się na własnej działalności, często o wąskim zakresie specjalizacji. W ten sposób Emitent, przyłączając do Grupy kolejne podmioty, zyskuje kompetencje i doświadczenie oraz nowych specjalistów. 1

2 Rozdział I Podsumowanie i czynniki ryzyka 1.2. Podstawowe produkty i rynki działalności Oferta usług ComputerLand skierowana jest do klientów korporacyjnych i instytucjonalnych w sześciu sektorach gospodarki: bankowo-finansowym systemy zintegrowane, oprogramowanie, infrastruktura, sprzęt i usługi serwisowe dla banków i instytucji finansowych, telekomunikacyjnym autorskie rozwiązania informatyczne, infrastruktura, sprzęt i usługi serwisowe dla operatorów telekomunikacyjnych, przemysłowym systemy zintegrowane, oprogramowanie, infrastruktura, sprzęt i usługi serwisowe dla dużych i średnich przedsiębiorstw, użyteczności publicznej systemy bilingowe, zintegrowane systemy teleinformatyczne, systemy zarządzania infrastrukturą, administracji publicznej oprogramowanie, infrastruktura, sprzęt oraz usługi serwisowe dla administracji centralnej i lokalnej, opieki zdrowotnej specjalistyczne oprogramowanie, infrastruktura, usługi dla szpitali oraz dla mniejszych jednostek, np. prywatnych gabinetów. Strukturę sprzedaży Emitenta w podziale na produkty i sektory ilustrują poniższe tabele: Wartość i struktura sprzedaży Emitenta według produktów w okresie 2002 I półrocze 2004 r. Struktura sprzedaży w mln zł I półrocze 2004 r r r. Sprzedaż licencji i oprogramowania 44,2 14,2% 67,9 13,0% 61,2 12,2% Sprzedaż usług wdrożeniowych 95,8 30,8% 218,0 41,7% 199,5 39,7% Sprzedaż sprzętu 121,5 39,2% 157,1 30,1% 115,1 22,9% Sprzedaż pozostałych usług 48,9 15,8% 79,3 15,2% 126,5 25,2% Razem 310,4 100,0% 522,3 100,0% 502,3 100,0% Źródło: Wartość i struktura sprzedaży według sektorów, w jakich działa Emitent w okresie 2002 I półrocze 2004 Struktura sprzedaży w mln zł I półrocze 2004 r r r. Sektor bankowo-finansowy 146,6 47,2% 267,4 51,2% 239,5 47,7% Sektor telekomunikacyjny 31,9 10,3% 51,0 9,7% 86,0 17,1% Sektor przemysłowy* 41,6 13,4% 80,7 15,5% 70,3 14,0% Sektor administracji publicznej 55,6 18,0% 36,7 7,0% 49,2 9,8% Sektor użyteczności publicznej 28,9 9,3% 67,2 12,9% 30,3 6,0% Sektor opieki zdrowotnej** 0,4 0,1% 6,8 1,3% 18,5 3,7% Pozostała sprzedaż 5,4 1,7% 12,5 2,4% 8,5 1,7% Razem 310,4 100,0% 522,3 100,0% 502,3 100,0% Źródło: * sektor przemysłowy obejmuje: przemysł, szpitale, ubezpieczenia społeczne ** sektor opieki zdrowotnej obejmuje jedynie obsługę NFZ Oferta Emitenta dla sektora bankowo-finansowego ComputerLand współpracuje z większością instytucji finansowych działających w Polsce. W swojej ofercie posiada m.in.: systemy transakcyjne, systemy bankowości elektronicznej i internetowej, systemy do sprawozdawczości i raportowania, rozwiązania wspomagające zarządzanie, aplikacje do oceny ryzyka bankowego, systemy do zarządzania gotówką, rozwiązania do zarządzania relacjami z klientem (CRM), aplikacje do bilingu transakcji bankowych, systemy do zdalnego nauczania, hurtownie danych. Emitent świadczy również: usługi analityczne w zakresie modernizacji rozwiązań informatycznych banku, opracowania strategii rozwoju informatyki w banku, usługi w zakresie analizy i reinżynierii procesów biznesowych w banku, usługi doradcze w zakresie rozwiązań zarządzania bankiem, kontroli ryzyka finansowego, audytu bezpieczeństwa i kontroli ryzyka operacyjnego banku, usługi w zakresie serwisu i konserwacji systemów bankowych różnych producentów oraz opracowanie polonizacji i rozszerzeń wymaganych dla polskiego rynku. 2

3 Rozdział I Podsumowanie i czynniki ryzyka Oferta Emitenta dla sektora telekomunikacyjnego Oferta skierowana do sektora telekomunikacyjnego podlega ciągłemu rozwojowi w związku ze zmianami zachodzącymi na tym rynku. Proces ten polega na logicznym uporządkowaniu obecnych rozwiązań i uzupełnieniu ich o elementy niezbędne do funkcjonowania operatora telekomunikacyjnego w kontekście zmian zachodzących na rynku. Oferta obejmuje rozwiązania własne, opracowane i wyprodukowane przez ComputerLand, oraz systemy partnerskie oferowane przy ścisłej współpracy z producentami rozwiązań. Do rozwiązań oferowanych przez ComputerLand należą: rodzina produktów przeznaczona do kompleksowego wsparcia obsługi procesów dostarczania i utrzymania usług realizowanych przez pion sieci operatora telekomunikacyjnego oraz grupa systemów wspierających realizację procesów związanych z zarządzaniem siecią telekomunikacyjną operatora Oferta Emitenta dla sektora przemysłowego Emitent świadczy zaawansowane usługi dla firm i przedsiębiorstw handlowych, produkcyjnych i usługowych wszystkich branż w zakresie ich informatyzacji. Aby kompleksowo rozwiązywać problemy klientów, Emitent stworzył w strukturach firmy zespół specjalistów, świadczących konsulting biznesowy. Eksperci Spółki pomagają w doborze i wdrożeniu optymalnych rozwiązań, wspierających wszystkie obszary działalności przedsiębiorstwa w oparciu o systemy czołowych producentów oprogramowania, takich jak: SAP, Oracle, PeopleSoft czy Interchain B.V. oraz producentów sprzętu, takich jak IBM, HP, SUN czy Cisco Systems. W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku logistycznego, ComputerLand poszerzył w 2003 r. swoje kompetencje w tej branży zawierając umowę partnerską z Interchain B.V. Oferta obejmuje: konsulting, systemy wspomagające zarządzanie (ERP), systemy wspierania decyzji (DSS), systemy wspierające zarządzanie relacjami z klientem (CRM), systemy do zarządzania łańcuchem dostaw (SCM), usługi wdrożeniowe, szkoleniowe i serwisowe, integrację infrastruktury (serwery) i sieci komputerowych oraz integrację w zakresie e-biznesu Oferta dla sektora użyteczności publicznej ComputerLand oferuje rozwiązania informatyczne odpowiadające specyficznym wymaganiom zmieniającego się rynku mediów energetycznych. Rozwiązania te koncentrują się na procesach obsługi klienta i opieki nad majątkiem technicznym. Proponowane przez ComputerLand rozwiązania pomagają firmom z branży użyteczności publicznej osiągnąć sukces na nowym, otwartym i europejskim rynku mediów energetycznych. Głównymi elementami oferty ComputerLand są: system bilingowy do rozliczania odbiorców energii elektrycznej, gazu, ciepła i wody, system informacji o sieci elektroenergetycznej, gazowej, cieplnej i wodociągowej. Emitent posiada również w swojej ofercie użyteczności publicznej rozwiązanie do zarządzania relacjami z klientami (CRM), system zarządzania majątkiem technicznym, rozwiązanie przeznaczone do gromadzenia i analizy danych związanych z kosztami utrzymania majątku technicznego Oferta Emitenta dla sektora administracji publicznej Systemy dla sektora publicznego oferowane przez ComputerLand są dopasowywane do indywidualnych potrzeb klientów lub tworzone na konkretne zamówienia. Uwzględniana jest w pełni specyfika tego sektora ze szczególnym naciskiem na aktualne uwarunkowania prawne. W ofercie Spółki znajdują się również zestandaryzowane rozwiązania dla określonych grup klientów: system dla jednostek administracji, rozwiązanie do ewidencji gruntów, lokali i punktów adresowych, aplikacja do planowania przestrzennego, system wspomagania dowodzenia dla policji, system wspomagający kierowanie i koordynację służb ratowniczych. Ponadto Emitent oferuje systemy pracy grupowej i obiegu dokumentów dla urzędów miast Oferta dla sektora opieki zdrowotnej ComputerLand jest rozpoznawany jako największy polski producent oprogramowania dla rynku opieki zdrowotnej. Z produktów i usług Spółki korzysta centrala i 8 oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia, kilkaset publicznych i prywatnych placówek medycznych: szpitali, klinik i zakładów lecznictwa otwartego oraz wojewódzkie i regionalne Centra Zdrowia Publicznego. ComputerLand jest twórcą kilku pionierskich rozwiązań informatycznych w ochronie zdrowia. Opracował i wdrożył m.in. system ewidencji i analizy kosztów w zakładach opieki zdrowotnej, system analizy zachoro- 3

4 Rozdział I Podsumowanie i czynniki ryzyka walności hospitalizowanej oraz elektroniczny system ewidencji usług medycznych z wykorzystaniem karty elektronicznej, funkcjonujący pod nazwą START, który obejmuje swoim zasięgiem kilka tysięcy świadczeniodawców i aptek, pozwalając im na bieżące rozliczanie kontraktów i refundację leków drogą elektroniczną z NFZ. Karta elektroniczna systemu START jest dowodem ubezpieczenia zdrowotnego dla ok. 5 mln mieszkańców województwa śląskiego. Sztandarowym produktem ComputerLand dla sektora zdrowia jest pakiet InfoMedica: zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie placówkami opieki zdrowotnej. Pakiet został wdrożony kompleksowo w kilkudziesięciu szpitalach, a z jego wybranych modułów korzysta kilkaset zakładów opieki zdrowotnej Działalność Emitenta w poszczególnych sektorach W sektorze publicznym trwają prace nad realizacją szeregu umów zawartych w ramach programów PHARE. Jednocześnie ComputerLand przygotowuje się intensywnie do kolejnych przetargów związanych z koniecznością dostosowania polskiej administracji do unijnych standardów w obszarze informatyzacji. ComputerLand podpisał trzy umowy na realizację projektów informatycznych finansowanych z funduszu PHARE. Dotyczą one realizacji projektów w Ministerstwie Finansów, Urzędzie Zamówień Publicznych oraz Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych. Dla Ministerstwa Finansów ComputerLand opracuje i wdroży system zdalnego nauczania dla administracji celnej. Umowy z Komisją Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych oraz z Urzędem Zamówień Publicznych dotyczą natomiast zaprojektowania, budowy i wdrożenia kompleksowego systemu informatycznego. W sektorze przemysłowym ComputerLand świadczy usługi dla firm i przedsiębiorstw handlowych, produkcyjnych i usługowych wszystkich branż w zakresie ich komputeryzacji. Eksperci Emitenta pomagają klientom tego sektora w doborze optymalnych rozwiązań wspierających wszystkie obszary działalności przedsiębiorstwa. W pierwszym kwartale 2004 r. podpisał umowę z firmą deweloperską J.W. Construction na świadczenie usług outsourcingowych, stanowiącą rozszerzenie dotychczas świadczonych usług w zakresie dostawy i wdrożenia rozwiązań informatycznych klasy ERP i CRM. W ramach tej umowy ComputerLand zobowiązuje się udostępnić bezpieczną infrastrukturę teleinformatyczną, którą zapewni centrum outsourcingowe Web Inn. J.W. Construction otrzyma także ze strony ComputerLand stałe wsparcie wysokiej klasy specjalistów w zakresie zarządzania systemami ERP i CRM oraz administrowania urządzeniami sieci WAN i obsługą helpdesku. Outsourcing informatyczny daje niesłychany komfort, nie tylko w postaci pomocy i wsparcia technicznego, stałego dostępu do fachowego zarządzania i administrowania siecią, ale przede wszystkim zapewniając pełne bezpieczeństwo zasobów informatycznych. Klient nie musi martwić się o rozwój własnych zasobów informatycznych, bo zrobi to za niego wyspecjalizowana firma. Outsourcing to także oszczędności, gdyż nie trzeba utrzymywać własnych, często rozbudowanych, zespołów informatyków ani inwestować pieniędzy w ich rozwój. W pierwszej połowie 2004 roku ComputerLand zakończył realizację projektu dla Gdańskiej Stoczni Remontowej S.A. Do końca roku zakończone zostanie również wdrożenie najnowszej wersji Oracle E-Business Suite w zakresie finansów i logistyki. Wejście na rynek TSL (transport-spedycja-logistyka) może oznaczać dla ComputerLand wejście na nową drogę rozwoju ekspansji na inne rynki europejskie. Prowadzone jest także kompleksowe wdrożenie systemu SAP dla spółki J.W. Construction. Z Telekomunikacją Polską S.A. ComputerLand zawarł umowę na realizację w głównych aglomeracjach Polski systemu GEOMARKETING.CL. System ten, oparty na technologii GIS, pozwala na prezentowanie stanu i możliwości sieci telekomunikacyjnej w zakresie świadczenia usług w połączeniu z informacjami statystycznymi i demograficznymi. System pozwala także na przestrzenne porównywanie popytu i podaży na usługi telekomunikacyjne, co wspomaga proces podejmowania decyzji marketingowych i inwestycyjnych. W sektorze bankowym ComputerLand zakończył wdrożenie systemu Spectrum w Banku Ochrony Środowiska. System oferuje szeroką gamę funkcji związanych z operacjami komercyjnymi banku, w tym analizę ryzyka oraz funkcje STP (Straight Through Processing). Zaletą systemu jest to, że obejmuje on swym zakresem wszystkie potrzeby gospodarki pieniężnej banku, jednocześnie znacznie ograniczając ryzyko operacyjne. System Spectrum pomoże bankowi poszerzyć ofertę usług komercyjnych w Polsce, zapewniając jednocześnie poprawę konkurencyjności. Wydaje się, że jest to idealne rozwiązanie dla rozwijających się na rynku polskim banków. W Invest Bank S.A. ComputerLand zakończył kolejne wdrożenie centralnego systemu informatycznego Sanchez Profile. Projekt, aż do uruchomienia systemu w całej Polsce, trwał rok i pięć miesięcy i był najszybszym wdrożeniem systemu centralnego w banku wielooddziałowym. Wdrożenie systemu centralnego to przede wszystkim nowa jakość dla klientów banku: pozwala on m.in. na odmiejscowienie rachunków, dzięki czemu klient może dokonywać transakcji na swoich rachunkach w każdej placówce banku. System otwiera także 4

5 Rozdział I Podsumowanie i czynniki ryzyka szeroki obszar nowych, atrakcyjnych produktów i usług, a także daje możliwość wykorzystywania nowych kanałów dystrybucji. W Zakładzie Głównym Grupy Energetycznej ENEA w Poznaniu ComputerLand zakończył wdrożenie systemu mysap.com oraz uruchomił system ZBYT Oba te projekty stanowią realizację zawartej wcześniej umowy na Zintegrowany System Informatyczny dla Grupy Energetycznej ENEA. Celem wdrożenia mysap.com było ujednolicenie systemów informatycznych w obszarze finansów oraz poprawa organizacji i obiegu informacji księgowej w Zakładzie Głównym w Poznaniu. Obecnie z systemu tego korzysta już 200 użytkowników. Wdrożony w Grupie ENEA system bilingowy ZBYT-2000 zastąpił dotychczas eksploatowane systemy rozliczeniowe. Prace objęły konwersję pięciu różnych systemów bilingowych w jeden wspólny we wszystkich Rejonach Energetycznych Zakładu Głównego ENEA w Poznaniu. Jest to już dwunaste z kolei wdrożenie systemu ZBYT-2000 dokonane przez ComputerLand w sektorze energetycznym Partnerzy Emitenta ComputerLand jest kluczowym partnerem globalnych firm IT, dostarczających najnowocześniejsze rozwiązania sprzętowe, aplikacyjne i integracyjne. Do grona tych firm należą m.in.: Cisco, HP, IBM, I-Flex Solutions, Commscope (dawniej Avaya), Microsoft, Novell, Oracle, Sanchez, SAP, Siemens, Sun Microsystems. Emitent posiada wiele certyfikatów i nagród, które potwierdzają odpowiedni poziom świadczonych usług. Należą do nich m.in.: Advanced IBM Business Partner oraz IBM Centre of Excellence; Oracle Certified Advantage Partner przyznany Emitentowi w roku 2000, jako pierwszej spółce w Polsce. Ponadto Emitent otrzymał tytuł Partner of the Year 2003 w zakresie aplikacji E-Business Suite. To prestiżowe wyróżnienie świadczy o tym, że siedmioletnia współpraca obu firm rozwija się znakomicie, z korzyścią nie tylko dla samych firm, ale także ich klientów. ComputerLand, oferujący swoim klientom tylko rozwiązania na najwyższym, światowym poziomie, ma na swoim koncie liczne wdrożenia w oparciu o Oracle E-Business Suite; Centrum Kompetencyjne Oracle, skupiające największą w Polsce grupę specjalistów ponad 100 osób w zakresie aplikacji tej firmy. ComputerLand zajmuje czołowe miejsca pod względem sprzedaży aplikacji Oracle (2000 I miejsce, 2001 II miejsce, 2002 I miejsce); Premier Silver Business Partner of Hewlett-Packard ComputerLand otrzymał wspomniany tytuł w lutym 2002 r. jako potwierdzenie wysokich kompetencji w zakresie projektowania wdrażania rozwiązań opartych na produktach rodziny HP Open View; Spółka została uhonorowana przez Cisco Systems tytułem Security Partner of the Year 2003 in Poland. Wyróżnienie to potwierdza, że współpraca ComputerLand i Cisco stanowi modelowy przykład dobrego partnerstwa biznesowego. Zaawansowane technologicznie rozwiązania dostarczane przez Cisco cieszą się dużym uznaniem wśród klientów ComputerLand. Zostały wdrożone już m.in. w Narodowym Banku Polskim, Tel-Energo, TVP oraz wielu instytucjach finansowych. ComputerLand otrzymał już wcześniej od Cisco tytuły Cisco Silver Partner, Cisco Gold Partner (1999), Cisco New World Partner of the Year 2000, Cisco AVVID Partner of the Year ComputerLand oraz SAP Polska współpracują w zakresie wdrażania rozwiązań informatycznych we wszystkich sektorach rynku. Porozumienie zawarte z SAP Polska umożliwia Spółce ComputerLand pełnoprawne wdrażanie produktów grupy mysap Business Suite, tym samym poszerzając ofertę Spółki. Efektem porozumienia jest również prowadzenie wspólnych działań promujących rozwiązania SAP na polskim rynku. Dzięki współpracy ComputerLand z SAP, klienci Spółki mogą korzystać z połączenia wieloletniego doświadczenia Emitenta we wdrażaniu zaawansowanych rozwiązań informatycznych z nowoczesną ofertą produktową firmy SAP. ComputerLand nawiązał współpracę z firmą Concord Communications, notowaną na nowojorskiej giełdzie. Dla Concord Communications partnerstwo z ComputerLand stwarza okazję do wejścia na wschodnioeuropejskie rynki, na których daje się zauważyć rosnący popyt w szczególności na rozwiązania w zakresie zarządzania usługami dostarczanymi przez systemy informatyczne. Firma Concord Communications specjalizuje się w rozwiązaniach optymalizujących wydajność infrastruktury IT. ComputerLand zdecydował się na podjęcie współpracy z Concord Communications w związku z coraz większym popytem na rozwiązania wspierające i automatyzujące procesy biznesowe. W szczególności firmy z dużą i rozproszoną infrastrukturą IT, głównie z sektora finansowego czy telekomunikacyjnego, wykazują duże zapotrzebowanie na tego rodzaju rozwiązania. 5

6 Rozdział I Podsumowanie i czynniki ryzyka 1.5. Osiągnięcia Emitenta Emitent istnieje na rynku polskim od 13 lat. Niemal od początku swojej działalności plasuje się w czołówce firm informatycznych działających w Polsce. Na dzisiejszą pozycję Spółki składa się kilka czynników, z których należy wymienić: ogromne doświadczenie zdobyte przy realizacji najbardziej skomplikowanych projektów informatycznych o dużym znaczeniu dla polskiej gospodarki i jakości życia obywateli, doskonałą bazę dużych, instytucjonalnych klientów, długotrwałe relacje biznesowe z klientami, profil działalności dopasowany do aktualnych potrzeb rynku. Te wszystkie elementy sprawiają, że co roku zajmuje czołowe pozycje w rankingach branżowych. Dzięki ciągłym inwestycjom we własny rozwój, Emitent należy do nielicznych w Polsce firm mogących realizować najbardziej zaawansowane projekty informatyczne, wśród których można wymienić: systemy wspomagania dowodzenia dla Policji i Państwowej Straży Pożarnej, systemy PULS i POMOST dla ośrodków pomocy społecznej i biur pracy, system paszportyzacji oraz system GEOMARKETING.CL dla Telekomunikacji Polskiej, projekty finansowane z funduszy PHARE, realizowane dla Ministerstwa Finansów (system zdalnego nauczania dla administracji celnej), Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych oraz Urzędu Zamówień Publicznych (budowa i wdrożenie kompleksowego systemu informatycznego), a także liczne systemy wspomagające pracę banków Emitent od lat jest liderem na rynku usług dla sektora bankowo-finansowego. Do osiągnięć Emitenta w ostatnim czasie należy również zaliczyć skuteczne wejście na rynek edukacyjny. Efektem tego było podpisanie umowy rozszerzającej współpracę z Politechniką Wrocławską na wdrożenie systemu Edukacja.CL, stanowiącego część Zintegrowanego Systemu Zarządzania Uczelnią. Jego wdrożenie ComputerLand rozpoczął latem 2003 roku. Do osiągnięć Emitenta niewątpliwie należy konsekwentne zwiększanie udziału w polskim rynku IT oraz stałe utrzymywanie pozycji lidera na rynku komercyjnym. Ponadto Emitent coraz aktywniej zdobywa klientów w sektorze publicznym, do czego przyczyniła się m.in. inwestycja w zakup udziałów w spółce Aram Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która posiada doświadczenie i dobre referencje w sektorze administracji publicznej i samorządów. Inwestycja ta stanowi jednocześnie element prowadzonego z sukcesem przez Emitenta procesu konsolidacji rynku, polegającego na pozyskiwaniu nowych firm, których specjalistyczna oferta i doświadczenie doskonale uzupełniają ofertę ComputerLand. Atutem Spółki jest doskonała baza dużych, instytucjonalnych klientów, z którymi ComputerLand utrzymuje długotrwałe relacje biznesowe, oparte na wiedzy i doświadczeniu załogi oraz najwyższej jakości świadczonych usług. Wysoka jakość została potwierdzona otrzymaniem w 1996 roku certyfikatu ISO 9001 w zakresie projektowania, budowy i integracji sieci komputerowych wraz z instalacją niezbędnego wyposażenia oraz świadczenia usług serwisowych. W 2001 roku zakres certyfikatu został rozszerzony o projektowanie, produkcję, kastomizację, testowanie, wdrażanie i serwisowanie oprogramowania własnego i aplikacji Oracle. ComputerLand jest obecnie jedyną firmą informatyczną z czołówki branży posiadającą certyfikat ISO w tak szerokim zakresie. Osiągnięcia Emitenta to także stała współpraca partnerska z najlepszymi, światowymi firmami z branży informatycznej, z którymi Spółkę łączą najbardziej zaawansowane formy partnerstwa. Są wśród nich m.in. Cisco Systems, HP, IBM, Microsoft, Novell, Oracle, SUN Microsystems, SAP. ComputerLand to atrakcyjne i stabilne miejsce pracy dla 1250 osób, którym Emitent zapewnia szerokie możliwości rozwoju i awansu społecznego. W 2002 roku ComputerLand został zaliczony do grona 100 najlepszych pracodawców branży IT na świecie (wg rankingu opracowanego przez amerykańską edycję tygodnika Computerworld ). W 2004 roku, w plebiscycie Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów BEST, Emitent otrzymał tytuł Firma dla inżyniera, a także Złotą Statuetkę i tytuł Lidera Zarządzania Zasobami Ludzkimi. ComputerLand jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1995 roku. Przez ten czas Spółka była wielokrotnie wyróżniana i nagradzana przez Prezesa Giełdy i specjalistyczne pisma, takie jak Gazeta Giełdy Parkiet, Puls Biznesu, Gazeta Bankowa, otrzymując tytuły m.in. Najlepszej Spółki Giełdowej i wyróżnienie za największy wzrost kursu akcji. Dzięki rygorystycznemu wykonywaniu obowiązków informacyjnych, ComputerLand jest postrzegany jako firma uczciwa, transparentna i dbająca o interesy akcjonariuszy. Wyrazem pozycji ComputerLand na polskim rynku i osiągnięć Spółki jest miejsce w dorocznych rankingach branżowych, obrazujących sytuację polskiego rynku informatycznego. Według najważniejszych z nich, tj. raportu TOP 200 tygodnika Computerworld oraz raportu TELEINFO 500 (dane za 2003 rok), ComputerLand zajął następujące pozycje: I miejsce wśród firm tworzących oprogramowanie na zamówienie, osiągających przychód z obsługi sektorów bankowo-finansowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, realizujących usługi outsourcingowe, 6

7 Rozdział I Podsumowanie i czynniki ryzyka II miejsce wśród firm osiągających przychód z obsługi sektora służby zdrowia, wśród producentów oprogramowania, wśród największych firm integracyjnych, III miejsce wśród firm sprzedających oprogramowanie własne. ComputerLand stanowi doskonały przykład przedsiębiorstwa powstałego na bazie prywatnego kapitału, które dzięki sprawnemu zarządzaniu z kilkuosobowej firmy wyrosło na potentata nie tylko swojej branży, ale całej polskiej gospodarki. Obecna pozycja Spółki, jej doskonała znajomość polskiego rynku, nowoczesne metody zarządzania, ogromne doświadczenie, wiedza oraz doskonałe referencje zapewniają Emitentowi mocną pozycję także na otwartym rynku europejskim i czynią z ComputerLand równorzędnego partnera dla zachodnich koncernów Spółki zależne i stowarzyszone Emitenta W ciągu ostatnich lat w strukturach Grupy Kapitałowej Emitenta znalazły się firmy o znaczącej wiedzy, doświadczeniu i możliwościach. Na dzień sporządzenia Prospektu w Grupie Emitenta pracuje blisko 1750 osób. Wśród spółek zależnych i stowarzyszonych, należących do Grupy Kapitałowej Emitenta, można wyróżnić: A) Spółki związane z działalnością podstawową w dziedzinie: produkcji i wdrażania specjalistycznego oprogramowania, usług sieciowych (np. dla sektora energetycznego i przemysłowego). Podmiot Centrum Informatyki Energetyki Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ComputerLand Mielec Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu ComputerLand Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku AgroComp Sp. z o.o.,w likwidacji 1, z siedzibą w Warszawie Projekty Bankowe Polsoft Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu C2 System Polska S.A. z siedzibą w Warszawie RUM IT S.A. z siedzibą w Warszawie TETRA System Polska S.A. z siedzibą w Warszawie ZEC Infoservice Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu Aram Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie GEOMAR S.A. z siedzibą w Szczecinie Funkcja w Grupie Realizacja przedsięwzięć w sektorze energetycznym: produkcja dedykowanego oprogramowania do rozliczania odbiorców energii elektrycznej, gazu, ciepła i wody; gotowe systemy pod klucz konsulting, oprogramowanie, sprzęt, instalacje, okablowanie, usługi gwarancyjne oraz powdrożeniowe Oprogramowanie aplikacyjne do zarządzania przedsiębiorstwem Udział CL w kapitale 99,71% 100% Usługi w zakresie budowy sieci rozległych i serwisowych 99,90% Realizacja przedsięwzięć w sektorze rolnictwa 100% Projektowanie, wdrażanie i obsługa systemów informatycznych dla sektora finansowego i klientów innych rynków Spółka wskazana jako Offsetobiorca w Umowie Offsetowej firmy Lockheed Martin w Projekcie C2 (ogólnopolski system powiadamiania ratunkowego i zarządzania kryzysowego) Spółka wskazana jako Offsetobiorca w Umowie Offsetowej firmy Lockheed Martin w Projekcie RUM (Rejestr Usług Medycznych) Spółka wskazana jako Offsetobiorca w Umowie Offsetowej firmy Lockheed Martin w Projekcie TETRA (krajowego systemu radiokomunikacji cyfrowej w standardach Tetra dla celów służb bezpieczeństwa publicznego i agend rządowych) Dostarczanie technologii i rozwiązań informatycznych dla Grupy Kapitałowej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. Specjalizuje się w wykonywaniu zaawansowanych projektów softwarowych dla sektora administracji publicznej i samorządów. Profil działalności firmy to systemy informacji przestrzennej, geodezja i kartografia, fotogrametria oraz usługi reprodukcyjne w zakresie opracowywania map numerycznych i wtórników geodezyjnych; GEOMAR S.A. świadczy usługi między innymi dla administracji publicznej oraz zakładów energetycznych 99,95% 50% 50% 21% 97,92% 38,4% 51% 7

8 Rozdział I Podsumowanie i czynniki ryzyka Podmiot SUPPORT Sp. z o.o. 2 z siedzibą w Warszawie GLOBAL SERVICES Sp. z o.o. 3 z siedzibą w Warszawie Funkcja w Grupie SUPPORT Sp. z o.o. jest wiodącym dostawcą oprogramowania i usług dla sektora ubezpieczeń i bankowości, w znaczący sposób uzupełnia strategię dalszego rozwoju i wzrostu działalności Grupy ComputerLand w sektorze bankowo- -finansowym w kraju i za granicą Spółka GLOBAL SERVICES Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie oprogramowania, doradztwa w dziedzinie sprzętu komputerowego oraz działalność związaną z informatyką Udział CL w kapitale Źródło: 1 w dniu 18 listopada 2004 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników AgroComp Sp. z o.o. podjęło uchwałę w sprawie rozwiązania spółki i otwarcia jej likwidacji. 2 nabył udziały tej spółki na podstawie umowy sprzedaży z dnia 7 października 2004 r. 3 nabył udziały tej spółki na podstawie umowy sprzedaży z dnia 7 października 2004 r. 100% 100% B) Spółki uzupełniające ofertę Emitenta o następujące usługi: szkolenia, realizację projektów informatycznych poza granicami kraju. Podmiot Dolnośląska Szkoła Bankowa Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie UAB Baltijos Kompiuteriu Centras z siedzibą w Wilnie, Republika Litewska CSBI Eastern Europe z siedzibą w St. Petersburgu, Federacja Rosyjska Źródło: Funkcja w Grupie Organizacja i prowadzenie szkoleń specjalistów w zakresie bankowości Usługi w zakresie informatyzacji sektora przemysłowego, handlu oraz administracji publicznej Udział CL w kapitale 24,8% 100% Usługi w zakresie informatyzacji sektora bankowego 89,26% C) Spółki działające w obszarze gospodarki elektronicznej: rozwiązania w zakresie e-biznesu, outsourcing, webhosting, przedsięwzięcia partnerskie z firmami spoza branży IT. Podmiot Web Inn S.A. z siedzibą w Krakowie ecard S.A. z siedzibą w Warszawie StalPortal S.A. z siedzibą w Katowicach Źródło: Funkcja w Grupie Świadczenie usług webhostingowych w Centrum Webhostingowym platformie sprzętowo-telekomunikacyjnej do prowadzenia działalności z wykorzystaniem Internetu Świadczenie usług z zakresu autoryzacji płatności elektronicznych w Internecie, doradztwo i produkty w zakresie handlu elektronicznego Prowadzenie portalu umożliwiającego handel stalą i towarami przemysłowymi, dostarczanie oprogramowania i badania rynku związane z branżą hutniczą i metalurgiczną Udział CL w kapitale 99,99% 29,19% 49,71% D) Spółki, w których Emitent posiada udziały mniejszościowe: Podmiot Fitch Polska S.A. z siedzibą w Warszawie Funkcja w Grupie Przygotowywanie i publikacja analiz sytuacji gospodarczej w Polsce i innych krajach, przedsiębiorstw, banków i innych podmiotów gospodarczych i samorządowych, w szczególności w celu nadania ogłaszanego publicznie ratingu Udział CL w kapitale 1,76% 8

9 Rozdział I Podsumowanie i czynniki ryzyka E) Spółki, w których Emitent posiada udziały poprzez swoje spółki zależne: Podmiot Centrum Informatyki Zeto Rodan Sp. z o.o. 1 z siedzibą w Warszawie KPG Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie 2 Funkcja w Grupie Tworzenie, wdrażanie i rozwój kompleksowych systemów informatycznych, w szczególności dla rynku papierów wartościowych, systemy sztucznej inteligencji, systemy eksperckie, metodyka i narzędzia budowy systemów informatycznych, systemy baz danych, zastosowania internetowe KPG Sp. z o.o. jest jedną z największych firm geodezyjnych działających na polskim rynku. Spółka opracowała autorski system, zapewniający tworzenie i prowadzenie graficznej oraz opisowej bazy danych ewidencji gruntów i budynków oparty na relacyjnej bazie danych ORACLE. Z wyżej opisanym systemem związane są także aplikacje przeznaczone dla firm geodezyjnych i instytucji współpracujących lub wykonujących zlecenia dla jednostek prowadzących ewidencję Udział spółki zależnej od Computer- Land S.A. w kapitale 70% 31,83% Źródło: 1 wspólnikiem w Spółce jest spółka Projekty Bankowe Polsoft Sp. z o.o. 2 wspólnikiem w Spółce jest spółka GEOMAR S.A Metody konsolidacji w Grupie Emitenta Jednostki objęte konsolidacją metodą pełną: Web Inn S.A. ComputerLand Mielec Sp. z o.o., ComputerLand Serwis Sp. z o.o., Centrum Informatyki Energetyki Sp. z o.o., Projekty Bankowe Polsoft Sp. z o.o., ZEC Infoservice Sp. z o.o., Aram Sp. z o.o., Centrum Informatyki Zeto Rodan Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie została objęta konsolidacją od 1 września 2004 roku Jednostki objęte konsolidacją metodą praw własności: Dolnośląska Szkoła Bankowa Sp. z o.o., GEOMAR S.A. objęta konsolidacją od 1 czerwca 2004 roku Jednostki nie objęte konsolidacją: AgroComp Sp. z o.o., StalPortal S.A., CSBI EE, UAB Baltijos Kompiuteriu Centras, ecard S.A., C2 System Polska S.A., RUM IT S.A., Tetra System Polska S.A. Dwie jednostki zależne mające swoje siedziby poza obszarem Rzeczpospolitej Polskiej Computer System for Business International EE oraz UAB Baltijos Kompiuteriu Centras zostały wyłączone z konsolidacji na podstawie art. 58 ust. 1 pkt 3 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku. 9

10 Rozdział I Podsumowanie i czynniki ryzyka Spółka AgroComp Sp. z o.o. nie została objęta konsolidacją ze względu na zawieszenie działalności. Jednostki stowarzyszone StalPortal S.A., ecard S.A. wyłączono z konsolidacji na podstawie art. 57 ust.1 pkt 2 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku. Spółki Tetra System Polska S.A., C2 System S.A. oraz RUM IT S.A. wyłączono z konsolidacji z uwagi na to, że powyższe spółki nie rozpoczęły działalności operacyjnej i nie sporządzały sprawozdań finansowych na dzień konsolidacji, tj. 31 grudnia 2003 r Plany i przewidywania w zakresie czynników wpływających na przyszłe wyniki Według danych podawanych przez europejską organizację badawczą EITO, średnioroczne nakłady na projekty informatyczne w Europie Zachodniej, w przeliczeniu na jednego obywatela, wynoszą ponad 700 euro (dane za 2003 rok). W Polsce, według danych tej samej organizacji, wydatki te są szacowane na poziomie ponad 100 euro (dane za 2003 rok). Porównanie tych danych w znakomity sposób obrazuje potencjał polskiego rynku informatycznego. Można wskazać kilka czynników, które mogą generować w najbliższej przyszłości wzrost popytu na rozwiązania informatyczne. Akcesja Polski do Unii Europejskiej wymusza nie tylko dostosowanie prawa do standardów Zjednoczonej Europy. Większa konkurencja na polskim rynku w różnych branżach obliguje lokalne podmioty do inwestowania w projekty biznesowe, które mają wyposażyć je w narzędzia lub usługi umożliwiające wygrywanie tej rywalizacji. Szczególnie w sektorze publicznym można oczekiwać na wyraźny udział dotacji z funduszy europejskich w finansowaniu projektów informatycznych. Z drugiej zaś strony polskie przedsiębiorstwa i instytucje, często powiązane kapitałowo z zagranicznymi koncernami, unifikują swoje narzędzia, w tym informatyczne, zgodnie ze standardami przyjętymi w całej korporacji. Rynek usług informatycznych, na którym działa Emitent, należy do bardzo szybko rozwijającego się i jednocześnie bardzo konkurencyjnego. Spółka konkuruje z czołowymi polskimi integratorami, z międzynarodowymi koncernami z branży IT, globalnymi i krajowymi firmami konsultingowymi oferującymi wdrażanie rozwiązań informatycznych. Prognozowany przez instytuty badawcze wzrost polskiego rynku IT oznacza większą podaż. Emitent obserwuje większe zainteresowanie polskim rynkiem ze strony firm informatycznych, które do tej pory funkcjonowały na tym rynku symbolicznie lub w ogóle nie miały swoich struktur. Taki proces oznacza w wielu specjalnościach lub niszach większą konkurencję w zakresie dostaw rozwiązań i usług informatycznych ze strony zagranicznych graczy. Z drugiej zaś strony polski rynek informatyczny ulega dynamicznemu procesowi konsolidacji. Jednym z ważniejszych podmiotów takiego procesu jest Emitent. Na przychody i koszty Emitenta wpływ wywiera także tempo wzrostu PKB w Polsce, w tym tempo rozwoju przemysłu i sektora usług, procesy restrukturyzacji przedsiębiorstw i sektora publicznego, poziom inflacji oraz kursy walut względem złotego. Wielkość popytu na usługi informatyczne w sektorze prywatnym zależy w dużej mierze od sytuacji gospodarczej kraju. Obserwowane ostatnio w różnych branżach oznaki ożywienia gospodarczego mogą skutkować większymi zamówieniami na rozwiązania informatyczne Opis strategii i rozwoju Emitenta oraz jego Grupy Kapitałowej Emitent jest jednym z największych integratorów na polskim rynku informatycznym, liderem w zakresie świadczenia usług informatycznych dla przedsiębiorstw i instytucji z różnych branż polskiej gospodarki. Emitent umacnia swoją pozycję rynkową jako dostawca nowoczesnych usług IT w najważniejszych sektorach gospodarki, poprzez realizację dużych projektów informatycznych na rzecz największych przedsiębiorstw i instytucji. Celem Spółki jest utrzymanie pozycji niekwestionowanego lidera w sektorze bankowo-finansowym. Ugruntowana pozycja firmy na tym rynku to efekt bardzo dobrych relacji z instytucjami finansowymi, wielu kluczowych projektów zrealizowanych dla klientów, jak również rozwoju i dostosowania oferty do rosnących wymagań tego sektora. Emitent zakłada wzrost przychodów generowanych z projektów realizowanych dla Telekomunikacji Polskiej oraz dla instytucji z sektora użyteczności publicznej. Spółka zakłada też silną ekspansję na rynku publicznym, realizację wielu przedsięwzięć, które są finansowane między innymi z funduszy Unii Europejskiej. W sektorze zdrowia Spółka umacnia współpracę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Spółka jest również dobrze przygotowana do nadchodzącego ożywienia gospodarczego, którego pierwszymi beneficjentami są zwykle firmy sektora przemysłowego. Emitent jest przygotowany do realizacji projektów związanych z budową infrastruktury informatycznej dla administracji rządowej, które zostały uwzględnione w umowie offsetowej pomiędzy rządem polskim a firmą Lockheed Martin Aeronautics Company. 10

11 Rozdział I Podsumowanie i czynniki ryzyka Projektami tymi są: TETRA system cyfrowej łączności radiowej dla służb ratownictwa i bezpieczeństwa publicznego, C2 ogólnopolski system powiadamiania ratunkowego i zarządzania kryzysowego, RUM Centralny Rejestr Usług Medycznych. Do końca 2004 r. Emitent zamierza kontynuować rozszerzanie swoich kompetencji w zakresie działalności integratorskiej. Jest to szczególnie ważne w obliczu coraz częściej pojawiających się na rynku złożonych projektów informatycznych, wymagających współpracy różnych platform sprzętowo-aplikacyjnych. Spółka planuje dynamicznie poszerzać swoje kompetencje i zakres usług aktywnie konsolidując rynek, poprzez zakupy udziałów w spółkach informatycznych, które mają unikatowe produkty lub relacje z klientami. Emitent zamierza intensywnie rozwijać swoją działalność eksportową. Wiązać się to może z realizacją projektów u dotychczasowych klientów poza granicami kraju lub ze świadczeniem usług dla nowych zagranicznych przedsiębiorstw i instytucji samodzielnie lub w partnerskich konsorcjach. Obiektem szczególnego zainteresowania Emitenta jest rynek rosyjski, na którym ComputerLand posiada większościowe udziały w spółce CSBI EE, z siedzibą w Sankt Petersburgu, która świadczy usługi informatyczne dla sektora bankowego. Podstawowe, strategiczne kierunki rozwoju ComputerLand zakładają dalsze, stałe podnoszenie kompetencji pracowników, doskonalenie procedur produkcji i rozwoju własnego oprogramowania, prowadzenie prac badawczych oraz pozyskiwanie nowych kompetencji i poszerzanie tym samym oferty Spółki poprzez akwizycje. Emitent poddaje obecnie audytowi finansowemu grupę spółek, których specjalistyczna oferta doskonale uzupełnia działalność Emitenta. W najbliższym czasie Spółka podejmie finalne decyzje dotyczące współpracy lub przejęcia udziałów w kilku podmiotach Wskazanie osób zarządzających Emitentem i akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Zarząd Spółki W skład Zarządu ComputerLand wchodzą: Tomasz Sielicki Michał Danielewski Sławomir Chłoń Elżbieta Bujniewicz-Belka Krzysztof Rutte Andrzej Miernik Prezes Zarządu Dyrektor Generalny Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Członek Zarządu Prokurenci Funkcję Prokurenta w ComputerLand pełni Leszek Tomica Rada Nadzorcza W skład Rady Nadzorczej ComputerLand wchodzą*: Andrzej K. Koźmiński Przewodniczący Rady Nadzorczej Heather J.C. Potters Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Henryka Bochniarz Członek Rady Nadzorczej Jacek Mościcki Członek Rady Nadzorczej Józef Okolski Członek Rady Nadzorczej Szczepan Strublewski Członek Rady Nadzorczej * do dnia 17 listopada 2004 r. w skład Rady Nadzorczej wchodził pan Maciej Jankowski 11

12 Rozdział I Podsumowanie i czynniki ryzyka Znaczący akcjonariusze Akcjonariusze posiadający powyżej 5% akcji Spółki * Akcjonariusz Liczba akcji % udziału w kapitale zakładowym Liczba głosów na WZA % udziału w liczbie głosów na WZA Tomasz Sielicki ,60% ,60% Commercial Union Otwarty Fundusz Emerytalny BPH CU WBK Pioneer Pekao Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., łącznie poprzez następujące podmioty: Pioneer Zrównoważony Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Pioneer Stabilnego Wzrostu Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Pioneer Agresywnego Inwestowania Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Pioneer Akcji Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Telekomunikacji Polskiej S.A. PZU S.A. wraz z podmiotem zależnym PZU Życie S.A. ING Nationale-Nederlanden Polska Otwarty Fundusz Emerytalny ,43% ,43% ,69% ,69% ,64% ,64% ,25% ,25% Razem ,60% ,60% Źródło: *) lista akcjonariuszy została sporządzona według najlepszej wiedzy Spółki, opartej na liście obecności na ostatnim Walnym Zgromadzeniu oraz zawiadomieniach otrzymanych w trybie art. 147 ustawy Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi 2. Czynniki powodujące wysokie ryzyko dla nabywców akcji Spółki 2.1. Ryzyko związane z działalnością Spółki Ryzyko związane z uzależnieniem od dostawców kluczowych rozwiązań Specyfika działalności biznesowej Emitenta polega na bliskiej współpracy z dużymi korporacjami światowymi, które tworzą kluczowe rozwiązania informatyczne, oprogramowanie i sprzęt komputerowy. Od początku istnienia rynku integracji systemów informatycznych w Polsce przeważająca większość światowych koncernów budowała swoją obecność w Polsce w oparciu o partnerstwo z lokalnymi dostawcami usług informatycznych. W takim układzie to właśnie lokalni partnerzy obsługują proces implementacji systemów informatycznych u klientów oraz świadczą dodatkowe usługi z zakresu serwisu, szkoleń, rozbudowy oraz aktualizacji oprogramowania. Istnieje ryzyko, iż kluczowi dostawcy ComputerLand przeformułują swoje strategie w dziedzinie współpracy z lokalnymi partnerami i będą starali się zacieśnić współpracę tylko z jednym, wybranym partnerem lub sami rozpoczną oferowanie usług implementacji swoich produktów. Takie zjawisko może mieć niekorzystny wpływ na przychody Emitenta i osiągane przez niego wyniki finansowe Ryzyko związane z dostarczeniem klientom aplikacji i systemów o kluczowym znaczeniu dla działalności klientów Spółki Znaczna część wszystkich projektów realizowanych przez ComputerLand polega na wdrożeniu aplikacji, które regulują lub wręcz umożliwiają realizację ważnych procesów w przedsiębiorstwach klientów Emitenta, a co za tym idzie warunkują ich prawidłowe funkcjonowanie. Istnieje ryzyko, iż w przypadku wadliwego działania aplikacji, zainstalowanych u klientów przez Emitenta, spółki te mogą ponieść straty finansowe. W efekcie takich sytuacji klienci Emitenta mogą usiłować wyegzekwować odszkodowanie ze strony ComputerLand. W opinii Zarządu Spółki umowy zawierane przez Spółkę 12

13 Rozdział I Podsumowanie i czynniki ryzyka ograniczają ryzyko wystąpienia takich roszczeń poprzez ograniczenie odpowiedzialności do szkód wynikających z ewentualnych błędów produktu i wyłączenie odpowiedzialności za szkody będące następstwem użytkowania produktu. Jednakże sam fakt wystąpienia z roszczeniami, jak i samo niezadowolenie klienta, może mieć negatywny wpływ na wizerunek rynkowy Spółki Ryzyko związane z uzależnieniem od dużych kontraktów prywatnych i publicznych Duża część przychodów Emitenta jest generowana przez projekty pozyskiwane w ramach przetargów organizowanych przez duże spółki prywatne oraz instytucje i firmy państwowe. W przypadku wielu takich przetargów startujący oferenci stanowią czołówkę polskiego rynku informatycznego, co wymiernie zwiększa konkurencję. Efektem takiej sytuacji jest ryzyko niepowodzenia Emitenta w części tego typu przetargów i zmniejszenie się w związku z tym jego przychodów Ryzyko związane z utratą kluczowych pracowników Głównym czynnikiem warunkującym sukces ComputerLand są jego pracownicy, w związku z czym dalszy rozwój Emitenta jest bezpośrednio związany z umiejętnością utrzymania, szkolenia i motywowania obecnych pracowników i zatrudniania nowych. Znaczny popyt na specjalistów z branży teleinformatycznej oraz działania firm o podobnym profilu mogą doprowadzić do odejścia kluczowych osób oraz utrudnić proces rekrutacji nowych pracowników. Takie zjawisko może mieć negatywny wpływ na zapewnienie klientom odpowiedniej jakości i zakresu usług oraz wzrost przychodów i zysków Emitenta w przyszłości. W celu minimalizacji ryzyka utraty kluczowych pracowników mających istotny wpływ na działalność i rozwój ComputerLand realizowany jest szeroki program motywacyjny, w tym m.in. Program Opcji Ryzyko związane z rozwojem nowych produktów Specyfiką branży Emitenta jest bardzo szybki rozwój stosowanych technologii i rozwiązań informatycznych, a w związku z tym stosunkowo krótki cykl życia oferowanych usług i produktów. ComputerLand oferuje zarówno produkty własne, jak również korzysta z aplikacji globalnych oferowanych przez firmy międzynarodowe, co oznacza, iż wraz ze zmianami na rynku nieodzowne są zmiany we własnych produktach i ustawiczne szkolenia w produktach innych firm. Istnieje ryzyko, iż pomimo ciągłego dostosowywania oferty, ComputerLand może nie być w stanie zaoferować rozwiązań, które będą najlepiej spełniały oczekiwania klientów. Taka sytuacja może wpłynąć na pogorszenie pozycji konkurencyjnej Spółki i uzyskiwane przychody. Ponadto pojawienie się na rynku nowych rozwiązań może spowodować, że nieatrakcyjne rynkowo produkty znajdujące się w portfelu Emitenta mogą nie zapewnić Spółce wpływów oczekiwanych przy ich tworzeniu i rozwoju Ryzyko związane z otoczeniem Spółki Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną Rozwój branży usług informatycznych pozostaje w bliskiej korelacji z ogólną sytuacją gospodarczą kraju. Wielkość przychodów i kosztów Emitenta jest uzależniona od wzrostu PKB w Polsce oraz od tempa rozwoju przemysłu i sektora usług, procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw i sektora publicznego, procesów prywatyzacyjnych, poziomu inflacji oraz zmian kursów walut względem złotego, w szczególności kursu dolara amerykańskiego. Ewentualne pogorszenie sytuacji gospodarczej w kraju, spowolnienie procesów restrukturyzacji, nasilenie procesów inflacyjnych lub gwałtownie zmieniający się kurs złotego w relacji do innych walut mogą negatywnie wpłynąć na wielkość generowanych przez Spółkę przychodów ze sprzedaży oraz wyniki finansowe Ryzyko zmiany przepisów prawnych Zagrożeniem dla działalności Emitenta są zmieniające się przepisy prawa lub różne jego interpretacje. Ewentualne zmiany przepisów prawa, a w szczególności przepisów podatkowych, przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa handlowego (w tym prawa spółek i prawa regulującego zasady funkcjonowania rynku kapitałowego), prawa dotyczącego działalności w zakresie teleinformatyki, mogą zmierzać w kierunku powodującym wystąpienie negatywnych skutków dla działalności Emitenta. 13

14 Rozdział I Podsumowanie i czynniki ryzyka Ryzyko związane z systemem podatkowym Polski system podatkowy charakteryzuje się częstymi zmianami przepisów. Ponadto wiele z nich nie zostało sformułowanych w sposób dostatecznie precyzyjny i brak jest ich jednoznacznej wykładni. Interpretacje przepisów podatkowych ulegają częstym zmianom, a zarówno praktyka organów skarbowych, jak i orzecznictwo sądowe w sferze opodatkowania nie są jednolite. W związku z rozbieżnymi interpretacjami przepisów podatkowych, w przypadku polskiej spółki zachodzi większe ryzyko niż w przypadku spółki działającej w bardziej stabilnych systemach podatkowych, iż działalność spółki i jej ujęcie podatkowe w deklaracjach i zeznaniach podatkowych zostaną uznane za niezgodne z przepisami podatkowymi. Jednym z aspektów niedostatecznej precyzji unormowań podatkowych jest brak przepisów przewidujących formalne procedury ostatecznej weryfikacji prawidłowości naliczenia zobowiązań podatkowych za dany okres. Deklaracje podatkowe oraz wysokość faktycznych wypłat z tytułu podatków mogą być kontrolowane przez organy skarbowe przez pięć lat od końca roku, w którym minął termin płatności podatku. W przypadku przyjęcia przez organy podatkowe odmiennej interpretacji przepisów podatkowych niż zakładana przez Spółkę, sytuacja taka może mieć istotny negatywny wpływ na działalność Spółki, jej sytuację finansową, wyniki i perspektywy rozwoju Ryzyko konkurencji ComputerLand działa na rynku usług informatycznych, który charakteryzuje się bardzo szybkim rozwojem i jednocześnie wysokim poziomem konkurencyjności. Do grona konkurentów Emitenta można zaliczyć czołowych polskich integratorów, międzynarodowe koncerny z branży IT, globalne i krajowe firmy konsultingowe oferujące wdrażanie rozwiązań informatycznych. Zarząd Emitenta ocenia, iż utrzymująca się duża atrakcyjność polskiego rynku teleinformatycznego będzie powodować dalsze wzmaganie się konkurencji. W szczególności należy spodziewać się jeszcze silniejszych prób wchodzenia na rynek polski zagranicznych integratorów oraz globalnych dostawców usług informatycznych. Ponadto zachodzące procesy konsolidacji w sektorze będą powodować jeszcze silniejsze umacnianie się na rynku największych graczy. Istnieje ryzyko, iż wzmożenie się działań konkurencji może spowodować konieczność oferowania korzystniejszych dla odbiorców warunków, co może wiązać się z potrzebą zaangażowania dodatkowego kapitału obrotowego oraz spadkiem marż i wpłynąć niekorzystnie na sytuację finansową i wyniki Emitenta. Ponadto umocnienie się firm konkurujących z ComputerLand może przyczynić się do osłabienia pozycji rynkowej Emitenta Ryzyko związane z rynkiem kapitałowym i z wtórnym obrotem akcjami Ryzyko opóźnienia we wprowadzeniu Akcji do obrotu giełdowego lub odmowa wprowadzenia Akcji do obrotu giełdowego. Emitent będzie wprowadzał Akcje do obrotu giełdowego w sposób sukcesywny, po zakończeniu przyjmowania zapisów w danym miesiącu trwania subskrypcji. Zarząd Emitenta wystąpi do KDPW z wnioskiem o zarejestrowanie objętej w tym terminie puli Akcji. Rejestracja pierwszej puli Akcji danej serii nastąpi w terminie 5 dni roboczych, a kolejnych w terminie 2 dni roboczych od złożenia kompletu wymaganych dokumentów stosownie do zapisu par. 13b ust.2 Szczegółowych zasad działania KDPW. Po zarejestrowaniu pierwszej puli Akcji danej serii w KDPW Emitent wystąpi jednocześnie z wnioskiem do Zarządu GPW o wprowadzenie ich do obrotu giełdowego i do KDPW o asymilację z akcjami już notowanymi na GPW. Po dokonaniu pierwszej asymilacji Akcji danej serii, każda następna pula objętych Akcji będzie rejestrowana w KDPW pod kodem giełdowym. Emitent dołoży wszelkich starań, aby wprowadzanie Akcji do obrotu giełdowego następowało płynnie i bez nieuzasadnionego opóźnienia, czemu sprzyjają istniejące procedury GPW i KDPW. Zważywszy na długi okresu trwania subskrypcji i powtarzającą się cyklicznie procedurę Emitent nie może zagwarantować, że nie wystąpią żadne okoliczności opóźniającego płynne wprowadzanie Akcji do notowań giełdowych Ryzyko zawieszenia notowań Zgodnie z 28 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy może zawiesić obrót papierami wartościowymi na okres do trzech miesięcy na wniosek Emitenta, jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, lub jeżeli Emitent narusza przepisy obowiązujące na giełdzie. Pomimo iż w odniesieniu do akcji Spółki sytuacja tego typu nie miała miejsca w przeszłości, nie ma pewności, że nie wystąpi w przyszłości. 14

15 Rozdział I Podsumowanie i czynniki ryzyka Ryzyko wykluczenia akcji z obrotu giełdowego Zgodnie z 29 ust. 1 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy obligatoryjnie wyklucza papiery wartościowe z obrotu giełdowego, jeżeli utraciły status papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu lub ich zbywalność stała się ograniczona. Zarząd Giełdy, na podstawie 29 ust. 2 Regulaminu Giełdy, może wykluczyć papiery wartościowe z obrotu giełdowego: jeżeli przestały spełniać pozostałe warunki dopuszczenia do obrotu giełdowego, poza określonymi w 29 ust. 1 pkt 1) i 2) Regulaminu Giełdy, jeżeli Emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące na giełdzie, na wniosek Emitenta, wskutek ogłoszenia upadłości Emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku środków w majątku Emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania, jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, wskutek podjęcia decyzji o połączeniu Emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub przekształceniu, jeżeli w ciągu ostatnich 3 miesięcy nie dokonano żadnych transakcji giełdowych na danym papierze wartościowym, wskutek podjęcia przez Emitenta działalności zakazanej przez obowiązujące przepisy prawa, wskutek otwarcia likwidacji Emitenta. Pomimo iż w odniesieniu do akcji Emitenta nie wystąpiły w przeszłości żadne z przesłanek dających podstawę do uruchomienia przez Giełdę procedury wykluczenia akcji Spółki z obrotu giełdowego, nie ma pewności, że sytuacja taka nie wystąpi w przyszłości Ryzyko cofnięcia decyzji o dopuszczeniu do publicznego obrotu Zgodnie z art ustawy Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi, w przypadku gdy Emitent nie wykonuje obowiązków, o których mowa w art , art. 81c, art. 81d ust. 5 i 6, art. 84 Ustawy lub wynikających z przepisów, o których mowa w art. 63, art. 73, art. 75, art. 82, art. 83, art. 83a, art. 148 i art. 161e Ustawy albo wykonuje je nienależycie, Komisja Papierów Wartościowych Giełd może: wydać decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych z publicznego obrotu albo nałożyć karę pieniężną do wysokości zł, albo wydać decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych z publicznego obrotu, nakładając jednocześnie karę pieniężną określoną w pkt. 2. W przypadku naruszenia obowiązków określonych w art. 81 Ustawy albo wynikających z przepisów, o których mowa w art. 82 Ustawy, KPWiG może dodatkowo zobowiązać Emitenta do niezwłocznego opublikowania w dwóch dziennikach ogólnopolskich wymaganych informacji. KPWiG może przekazać do publicznej wiadomości treść decyzji stwierdzającej niewywiązywanie się Emitenta z obowiązków wynikających z dopuszczenia wyemitowanych przez niego papierów wartościowych do publicznego obrotu. Pomimo iż w odniesieniu do Emitenta sytuacja opisana powyżej nie miała miejsca w przeszłości, nie ma pewności, że sytuacja taka nie wystąpi w przyszłości. 15

16 Rozdział I Podsumowanie i czynniki ryzyka 3. Porównywalne dane finansowe Emitenta i Grupy Kapitałowej Podstawowe dane finansowe Emitenta za okres 2001 I półrocze 2004, w tys. zł Wyszczególnienie I półrocze 2004 r r r r. Przychody ze sprzedaży Zysk na działalności operacyjnej Zysk przed opodatkowaniem Zysk netto Aktywa razem Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Aktywa netto Kapitał zakładowy Liczba akcji (sztuki) Zysk netto na jedną akcję (w zł) 2,95 1,79 1,82 4,33 Rozwodniony zysk netto na jedną akcję (w zł) 4,27 3,12 2,95 4,30 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na 1 akcję (w zł) 0,00 0,00 0,00 0,00 Źródło: Sprawozdania finansowe Podstawowe dane finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za okres 2001 I półrocze 2004, w tys. zł Wyszczególnienie I półrocze 2004 r r r r. Przychody ze sprzedaży Zysk na działalności operacyjnej Zysk przed opodatkowaniem Zysk netto Aktywa razem Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Aktywa netto Kapitał zakładowy Liczba akcji (sztuki) Zysk netto na jedną akcję (w zł) 2,45 1,26 1,36 4,25 Rozwodniony zysk netto na jedną akcję (w zł) 3,85 2,68 2,56 4,22 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na 1 akcję (w zł) 0,00 0,00 0,00 0,00 Źródło: skonsolidowane sprawozdania finansowe 16

17 Rozdział I Podsumowanie i czynniki ryzyka 4. Wskaźniki efektywności działalności gospodarczej i zdolności regulowania zobowiązań Emitenta Efektywność działalności gospodarczej i zdolność regulowania zobowiązań Emitenta oraz Grupy Kapitałowej Emitenta za okres Wyszczególnienie Stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału (zysk netto/średni stan funduszy własnych) Stopa zwrotu z aktywów (zysk netto/średni stan aktywów ogółem) Rentowność sprzedaży (zysk ze sprzedaży/przychody ze sprzedaży) Rentowność netto (zysk netto/przychody ze sprzedaży) Stopa wypłaty dywidendy (kwota wypłaconej dywidendy na jedną akcję/aktualny kurs giełdowy jednej akcji) Wskaźnik relacji zobowiązań do kapitałów własnych (suma zobowiązań krótkoterminowych i długoterminowych/kapitał własny) Grupa Kapitałowa Emitent 2003 r r r r r r. 5,0% 5,9% 21,6% 6,4% 7,8% 22,0% 1,9% 2,4% 8,3% 2,8% 3,2% 8,5% 5,7% 4,7% 8,8% 5,2% 5,3% 8,8% 1,5% 1,7% 5,3% 2,3% 2,4% 5,4% ,1% 112,6% 157,2% 114,3% 127,2% 157,2% Źródło: Jednostkowe oraz skonsolidowane sprawozdania finansowe Efektywność działalności gospodarczej i zdolność regulowania zobowiązań Emitenta oraz Grupy Kapitałowej Emitenta za I półrocze 2002 r., I półrocze 2003 r. i I półrocze 2004 r.* Wyszczególnienie Stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału (zysk netto/średni stan funduszy własnych) Stopa zwrotu z aktywów (zysk netto/średni stan aktywów ogółem) Rentowność sprzedaży (zysk ze sprzedaży/przychody ze sprzedaży) Rentowność netto (zysk netto/przychody ze sprzedaży) Stopa wypłaty dywidendy (kwota wypłaconej dywidendy na jedną akcję/aktualny kurs giełdowy jednej akcji) Wskaźnik relacji zobowiązań do kapitałów własnych (suma zobowiązań krótkoterminowych i długoterminowych /kapitał własny) I półr r.* Grupa Kapitałowa I półr r. I półr r. I półr r. Emitent I półr r. I półr r. 9,5% -0,3% 18,8% 10,5% 2,5% 21,5% 3,9% -0,1% 8,3% 4,7% 1,2% 9,6% 7,3% 3,3% 8,5% 6,6% 3,7% 8,8% 2,3% -0,1% 4,8% 4,5% 0,9% 5,6% ,3% 109,0% 103,5% 89,6% 98,9% 99,3% Źródło: jednostkowe oraz skonsolidowane sprawozdania finansowe * dane przychodowe zostały wyznaczone dla ostatnich 12 miesięcy, a dane bilansowe jako średni stan w okresie dwóch ostatnich półroczy 17

18 Rozdział I Podsumowanie i czynniki ryzyka 5. Informacje o przyznanym Emitentowi ratingu Emitent oraz emitowane przez niego papiery wartościowe nie miały do tej pory przyznanego ratingu przez jakąkolwiek instytucję dokonującą oceny. 6. Cele emisji Akcji Serii T Celem emisji Akcji Serii T jest realizacja zobowiązań Spółki wynikających z Programu Opcji Menedżerskich realizowanego na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 października 2001 r. Strategicznym celem prowadzenia Programu Opcji jest długoterminowe związanie z firmą osób, mających istotny wpływ na działalność Emitenta i podstawowe znaczenie dla perspektyw jego rozwoju. Realizacja Programu Opcji służyć ma stabilizacji składu osobowego kadry ComputerLand poprzez zaoferowanie osobom mającym istotny wpływ na działalność Spółki możliwości nabycia w przyszłości akcji po z góry ustalonej cenie. Program Opcji skierowany jest więc do członków Rady Nadzorczej, Zarządu i kluczowych pracowników Emitenta, a także członków zarządów i kluczowych pracowników spółek zależnych i stowarzyszonych Emitenta. Prowadzenie przez Emitenta Programu Opcji pozwoli na zmniejszenie ryzyka związanego z możliwością utraty kluczowych pracowników. Ze względu na zależność wyników Spółki i spółek jej Grupy Kapitałowej od zatrudnionych w niej osób, związanie ze Spółką wysokiej klasy specjalistów jest konieczne dla zapewnienia jej prawidłowego rozwoju. Uczestnictwo w Programie Opcji stanowić będzie dodatkowy bodziec dla osób, mających kluczowe znaczenie dla działalności Emitenta, a co za tym idzie, dla jego wyników finansowych i wartości akcji. Realizacja Programu Opcji leży więc w interesie Spółki i jej akcjonariuszy. Pośrednim celem emisji wynikającym z gromadzonego sukcesywnie kapitału jest zwiększanie środków obrotowych Emitenta. Charakter celów emisji Akcji powoduje, że do ich realizacji nie są konieczne dodatkowe źródła finansowania. Środki uzyskane z emisji Akcji Serii T nie będą przeznaczone na spłatę zadłużenia Spółki ani na nabywanie składników majątkowych na warunkach istotnie odbiegających od dotychczasowych warunków nabywania takich składników, ani też na nabywanie składników majątkowych od podmiotów zależnych. Do realizacji celów emisji, jakim jest zasilenie środków obrotowych, Emitent nie musi czynić specjalnych przygotowań. Realizacja motywacyjnego celu emisji wynika z samej istoty emisji akcji. Wpływy uzyskane z emisji papierów wartościowych dokonanych w okresie ostatnich pięciu lat zostały wykorzystane zgodnie ze wskazanymi celami tych emisji. Cele tych emisji zostały w pełni zrealizowane. Cele emisji akcji serii H Celem emisji było nabycie przez ComputerLand, w drodze wniesienia wkładu niepieniężnego do Spółki w postaci 100% udziałów, Przedsiębiorstwa Innowacyjno-Handlowego INFO-SERWIS Sp. z o.o., a następnie połączenie go z ComputerLand i otwarcie na tej bazie białostockiego oddziału ComputerLand. Cele emisji akcji serii I Celem emisji było nabycie przez ComputerLand od 76,24% do 88,11% akcji firmy Computer Systems for Business International S.A. i włączenie w ten sposób tej firmy do grupy ComputerLand grupy firm posiadających wzajemnie uzupełniającą się ofertę na usługi i produkty w zakresie technologii informacji. Cele emisji akcji serii J Celem emisji akcji serii J było objęcie aportu w postaci wszystkich praw przyznanych ComputerLand przez ComputerLand Europe Operations S.A. w umowie franchisingowej zawartej w dniu 27 lipca 1994 r. przy zniesieniu wszelkich świadczeń pieniężnych ComputerLand na rzecz ComputerLand Europe Operations S.A., wynikających z tej umowy, co bezpośrednio wpłynęło na wzrost wyniku finansowego firmy ComputerLand. Cele emisji akcji serii K i L Emisja akcji serii K i L miała na celu realizację zobowiązań Spółki wynikających z kontraktów na zarządzanie, zawartych w roku 1994 z członkami Zarządu Emitenta. Wpływy z emisji akcji serii K i L przeznaczone zostały na zwiększenie środków obrotowych Emitenta. Kontrakty na zarządzanie podpisywane z członkami Zarządu przewidywały emisję akcji po cenie równej wartości nominalnej, jako narzędzie bezpośredniego powiązania interesów akcjonariuszy z interesami członków Zarządu. Emisja akcji serii K i L była ostatnią emisją akcji na podstawie kontraktów o zarządzanie podpisanych w 1994 r. 18

19 Rozdział I Podsumowanie i czynniki ryzyka Cele emisji akcji serii M Celem emisji akcji serii M była realizacja Programu Opcji uchwalonego przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 8 kwietnia 1998 r., w wykonaniu Uchwały nr 7 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 czerwca 1997 r. Wpływy z emisji akcji serii M przeznaczone zostały na zwiększenie środków obrotowych Emitenta. Cele emisji akcji serii N Celem emisji akcji serii N było umożliwienie obligatariuszom obligacji zamiennych serii B wykonania przysługującego im prawa do objęcia akcji Spółki serii N. Do dnia sporządzenia niniejszego Prospektu żadna obligacja serii B nie została zamieniona na akcje serii N. Cele emisji akcji serii O Celem emisji akcji serii O była kontynuacja Programu Opcji, wprowadzonego na podstawie uchwały Rady Nadzorczej z dnia 8 kwietnia 1998 roku, podjętej w wykonaniu uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 6 czerwca 1997 roku. Wpływy z emisji akcji serii O przeznaczone zostały na zwiększenie środków obrotowych Emitenta. Cele emisji akcji serii P i R Celem emisji akcji serii P była kontynuacja Programu Opcji, wprowadzonego na podstawie uchwały Rady Nadzorczej z dnia 8 kwietnia 1998 roku, podjętej w wykonaniu uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 6 czerwca 1997 roku. Celem emisji akcji serii R była realizacja zobowiązań Spółki wynikających z Programu Opcji Menedżerskich, realizowanego na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 października 2001 roku. Cele emisji akcji serii S Celem emisji akcji serii S była realizacja zobowiązań Spółki wynikających z Programu Opcji Menedżerskich, realizowanego na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 października 2001 roku. Emitent nie planuje zmiany celów emisji Akcji Serii T. Strategicznym celem emisji Akcji Serii T jest realizacja Programu Opcji, który został określony właściwymi uchwałami WZ. Realizacja Programu Opcji następuje zgodnie z zasadami określonymi uchwałami nr 22 i 23 WZ z dnia 22 czerwca 2004 roku, poprzez umożliwienie Osobom Uprawnionym obejmowanie Akcji Serii T w drodze publicznej subskrypcji z wyłączeniem prawa poboru. Zmiana celu emisji Akcji, jakim jest realizacja Programu Opcji wymaga więc zmiany stosownych uchwał WZ, co może implikować negatywne konsekwencje prawne, których szczegółowa identyfikacja wymagałaby przeprowadzenia wnikliwej ekspertyzy prawnej. Ponadto wszelkie zmiany zasad subskrypcji Akcji, zgodnie z art. 81 ust. 4a Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi, wymagają zgody KPWiG. 7. Podstawowe czynniki mające wpływ na cenę emisyjną Akcji Cena emisyjna Akcji Serii T w poszczególnych transzach została ustalona Uchwałą nr 22 WZ z dnia 22 czerwca 2004 roku. Uchwała ta stanowi Załącznik nr 4 niniejszego Prospektu. Ustalenie ceny odbyło się zgodnie z Uchwałą NWZ z dnia 25 października 2001 r. Uchwała ta stanowi Załącznik nr 3 niniejszego Prospektu. Cena emisyjna Akcji Serii T w poszczególnych transzach wynosi: 90,39 (dziewięćdziesiąt 39/100) złotych za Akcję w przypadku, gdy Akcje Serii T obejmowane będą nie później niż w dniu 31 grudnia 2008 roku, 98,07 (dziewięćdziesiąt osiem 07/100) złotych za Akcję w przypadku, gdy Akcje Serii T obejmowane będą w roku 2009, 106,41 (sto sześć 41/100) złotych za Akcję w przypadku, gdy Akcje Serii T obejmowane będą w roku 2010, 115,45 (sto piętnaście 45/100) złotych za Akcję w przypadku, gdy Akcje Serii T obejmowane będą w roku 2011, 125,27 (sto dwadzieścia pięć 27/100) złotych za Akcję w przypadku, gdy Akcje Serii T obejmowane będą w roku 2012, 135,92 (sto trzydzieści pięć 92/100) złotych za Akcję w przypadku, gdy Akcje Serii T obejmowane będą w roku Cena emisyjna Akcji Serii T została ustalona zgodnie z zapisami Uchwały NWZ z dnia 25 października 2001 r. 19

20 Rozdział I Podsumowanie i czynniki ryzyka 8. Stopień obniżenia wartości księgowej netto na jedną akcję dla nowych nabywców Stopień obniżenia wartości księgowej netto na jedną akcję dla nowych nabywców został ustalony przez porównanie wartości wkładów pieniężnych wnoszonych przez nabywców Akcji Serii T z wartością wkładów pieniężnych wniesionych przy poprzednich emisjach. Obliczenia nie obejmują akcji serii A, wyemitowanych w związku z przekształceniem Emitenta ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, akcji serii H, I, J, objętych za wkłady niepieniężne, oraz akcji serii N, które zostały wyemitowane w celu objęcia ich przez właścicieli obligacji serii B zamiennych na akcje (do dnia sporządzenia Prospektu żadna obligacja nie została zamieniona na akcje Spółki). Stan kapitałów i funduszy własnych Emitenta został podany na dzień 31 lipca 2004 roku. Liczba akcji oraz wartość wkładów pieniężnych przyjętych do obliczeń wykazane zostały według stanu na 29 września 2004 r. Cena emisyjna jednej Akcji Serii T została ustalona jako średnia arytmetyczna ceny emisyjnej z poszczególnych okresów cenowych (ze względu na specyfikę emisji Akcji Serii T, na dzień sporządzenia Prospektu nie można w precyzyjny sposób określić wartościowej wielkości emisji). Stopień obniżenia wartości księgowej netto na jedną akcję po emisji Akcji Serii T (średnia arytmetyczna cena emisyjna w zł) Cena emisyjna jednej Akcji 111,92 Wartość księgowa netto na jedną Akcję przed emisją 28,82 Wzrost wartości księgowej na jedną Akcję w wyniku emisji 1,84 Wartość księgowa netto na jedną akcję po emisji (pro forma) 30,66 Obniżenie wartości księgowej netto na jedną nabywaną Akcję 81,26 Proporcje wkładu pieniężnego dotychczasowych i nowych akcjonariuszy po emisji Akcji Serii T Wyszczególnienie Łączny wkład pieniężny do Nabyte akcje kapitału Spółki Ilość Procent Wartość w zł Procent Średnia cena zapłacona za 1 akcję (w zł) Dotychczasowi akcjonariusze (serie B-S) ,79% ,45 83,26% 12,59 Nowi nabywcy (seria T) ,21% ,00 16,74% 111,92 Razem (serie B-T) ,00% ,45 100,00% 14,79 9. Wartość księgowa netto i wartość zobowiązań Emitenta Wartość księgowa netto i stan zobowiązań Emitenta według stanu na dzień 30 września 2004 roku przedstawiały się następująco: Wartość księgowa netto i wartość zobowiązań, w tys. zł Wyszczególnienie 30 września 2004 r. Wartość księgowa netto Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym: zobowiązania długoterminowe zobowiązania krótkoterminowe