Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu, jako przykład restrukturyzacji i modernizacji w systemie opieki zdrowotnej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu, jako przykład restrukturyzacji i modernizacji w systemie opieki zdrowotnej"

Transkrypt

1 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu, jako przykład restrukturyzacji i modernizacji w systemie opieki zdrowotnej

2 Restrukturyzacja poprzez zmianę miejsca

3 HISTORIA Lata Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Chorób Infekcyjnych im. J. Gromkowskiego przy ul. Piwnej we Wrocławiu funkcjonował jako zakaźny do 1998 r. Od niego wszystko się zaczęło

4 HISTORIA Rok 1993 Szpital otrzymał nowe budynki przy ul. Koszarowej, po byłym szpitalu Armii Radzieckiej. Rozpoczynamy przebudowę.

5 HISTORIA lata Oddajemy pierwszy pawilon szpitalny, do którego przeniesiono szpital z ul. Piwnej oraz oddział kliniczny chorób zakaźnych Akademii Medycznej przy ul. Kamieńskiego.

6 HISTORIA Rok 2000 Oddajemy do użytku drugi pawilon szpitalny. Uruchamiamy dwa oddziały wewnętrzne, oddział chirurgii, anestezjologii i intensywnej terapii. Otwieramy drugą Izba Przyjęć.

7 HISTORIA lata Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Chorób Infekcyjnych im. J. Gromkowskiego posiadał: trzy oddziały zakaźne dwa oddziały wewnętrzne, oddział chirurgii, oddział anestezjologii i intensywnej terapii, stacja dializ, Szpital liczył 266 łóżek

8 Restrukturyzacja poprzez likwidację

9 HISTORIA Lata Uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego zostaje zlikwidowany szpital im. L. Rydygiera zaś oddziały z placówki zostają przyłączone jako oddziały zamiejscowe do WSSChI im. J. Gromkowskiego. Szpital liczy 420 łóżek Stopniowo przenosimy usługi medyczne z budynków przy ul. Rydygiera, łączymy oddziały i likwidujemy oddziały zamiejscowe.

10 HISTORIA lata Zostaje zmieniona nazwa na Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu, co odzwierciedla jego wielospecjalistyczny profil. Przejmujemy usługi medyczne ze Szpitala im. J. Babińskiego we Wrocławiu: dwóch oddziałów wewnętrznych, oddziału anestezjologii i intensywnej terapii.

11 Restrukturyzacja poprzez modernizację

12 HISTORIA Rok 2007 Oddajemy do użytku nowy pawilon szpitalny A2, do którego przenosimy oddziały zakaźne. Koszt inwestycji to prawie 40 mln zł.

13 HISTORIA Rok 2008 W ramach inwestycji do użytku zostają oddane jedyne na Dolnym Śląsku i w regionie boksy Melcera, czyli specjalne izolatorium przeznaczone dla pacjentów cierpiących na wysoko zakaźne choroby jak m.in. ebola.

14 HISTORIA lata Modernizujemy budynek A1, tworzymy oddział neurologii z pododdziałem leczenia udarów mózgu oraz wewnętrzny. Przenosimy gastroenterologię. 1. Przystosowujemy Izbę Przyjęć do potrzeb oddziału neurologii i oddziałów wewnętrznych. 2. Modernizujemy kompleks diagnostyczny: diagnostykę cyfrową oraz obrazową dla dzieci i dorosłych. 3. Tworzymy pracownię Elektromiografii i Elektroencelografii. 4. Uruchamiamy pocztę pneumatyczną.

15 HISTORIA Rok 2009 Dochodzi do przyłączenia i likwidacji Dolnośląskiego Centrum Pediatrycznego im. J. Korczaka, w związku z tym: szpital przejmuje oddziały pediatryczne liczące 120 łóżek dla dzieci, oraz poradnie pediatryczne, restrukturyzuje i likwiduje laboratorium przy al. Kasprowicza. Rozpoczyna się realizacja inwestycji pt. Budowa Pawilonu Pediatrycznego, do którego zostaną przeniesione wszystkie oddziały pediatryczne wraz z poradniami.

16 HISTORIA Rok Otwieramy Pawilon Pediatryczny i przenosimy działalność medyczną z al. Kasprowicza (oddziały, poradnie i diagnostykę). Całkowity koszt inwestycji to 62 mln zł. 2. Restrukturyzujemy pediatrię - łączymy i tworzymy nowe oddziały.

17 HISTORIA Rok 2012 Uruchamiamy oddział stacjonarny rehabilitacji ogólnoustrojowej dla dzieci.

18 WSS im. J. Gromkowskiego obecnie Teren szpitala to 7,3 ha 15 budynków oraz park. A2 Organem założycielskim szpitala, samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego. A3 E A1 A Podstawowym obszarem działania szpitala jest woj. dolnośląskie. J D C B

19 WSS im. J. Gromkowskiego obecnie Szpital ma 20 oddziałów: I Oddział Chorób Zakaźnych II Oddział Chorób Zakaźnych III Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym IV Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii V Oddział Chirurgii Ogólnej VI Oddział Chorób Wewnętrznych i Żywienia Klinicznego VII Oddział Gastroenterologii i Hepatologii IX Oddział Chorób Wewnętrznych X Oddział Chorób Wewnętrznych XI Oddział Pediatryczny XII Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży XIII Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej

20 WSS im. J. Gromkowskiego obecnie XIV Oddział Pediatryczny Pulmonologii i Alergologii XV Oddział Pediatryczny Nefrologii z Pododdziałem Neurologii XVI Oddział Immunologii Klinicznej i Pediatrii XVII Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Noworodków i Dzieci XVIII Oddział Neonatologiczny XIX Oddział Dzienny Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży XX Oddział Dzienny Rehabilitacji Ogólnoustrojowej - Izba Przyjęć Centralna Izba Przyjęć Chorób Zakaźnych Izba Przyjęć dla Dzieci Izba Przyjęć Psychiatryczna dla Dzieci i Młodzieży Ambulatorium Ogólne

21 WSS im. J. Gromkowskiego obecnie W szpitalu działają również: Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (20 poradni specjalistycznych) Dział Diagnostyki Laboratoryjnej Dział Diagnostyki Obrazowej wyposażony w sprzęt tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, cyfrowe RTG i USG Nowoczesna Centralna Sterylizatornia Pracownia EEG i EMG Pracownia ph-metrii, Pracownia Endoskopii (diagnostyczna i zabiegowa)

22 Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna Poradnia Chorób Zakaźnych Poradnia Profilaktyczno Lecznicza (HIV i AIDS) Poradnia Gastroenterologiczna Poradnia Żywienia Klinicznego Poradnia Neurologiczna Poradnia Neonatologiczna Poradnia Nefrologiczna dla Dzieci Poradnia Alergologiczna dla Dzieci Poradnia Zaburzeń Odporności Poradnia Neurologiczna dla Dzieci Poradnia Chorób Zakaźnych dla Dzieci Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży i Ich Rodzin.

23 Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna Poradnia Hepatologiczna Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc dla Dzieci Poradnia Hepatologiczna Poradnia Okulistyczna Poradnia Gastroenterologiczna dla Dzieci Poradnia Stomatologiczna Poradnia Ortodontyczna Poradnia Rehabilitacyjna Poradnia Reumatologiczna dla Dzieci

24 Dział Diagnostyki Laboratoryjnej Działu Diagnostyki Laboratoryjnej: Pracownia Hematologii, Pracownia Analityki Ogólnej, Pracownia Biochemii, Pracownia Bakteriologii, Pracownia Immunoserologii i Markerów Nowotworowych, Pracownia Grup Krwi i Bank Krwi, Pracownia Cytometrii i Autoprzeciwciał, Pracownia Koagulacji i Gazometrii

25 Dział Diagnostyki Obrazowej Dział Diagnostyki Obrazowej pracuje również w systemie teleradiologii. Sieć pracowni TK, MR, RTG, USG, EKG i endoskopii jest zintegrowana z siecią szpitala i ma własny system niezależnej archiwizacji obrazów i badań PACS.

26 Dział Diagnostyki Obrazowej Struktura organizacyjna Działu Diagnostyki Obrazowej: Pracownie RTG, Pracownia Tomografii Komputerowej, Pracownia Rezonansu Magnetycznego, Pracownia USG, Pracownia EKG, Pracownia Endoskopii,

27 Pracownie EEG i EMG W szpitalu działają nowoczesne pracownie EEG i EMG wspomagające pracę oddziału neurologii oraz pozostałych oddziałów szpitalnych.

28 Centralna Sterylizatornia Wyposażona jest w nowoczesny sprzęt: myjnie, dezynfektory, sprzęt do sterylizacji parowej, gazowej i plazmowej. Spełnia wymogi epidemiologiczne, standardy UE. Wykonuje cały proces technologiczny dekontaminacji narzędzi chirurgicznych i sprzętu medycznego. Szpital dysponuje trzema urządzeniami do dekontaminacji pomieszczeń.

29 Informatyzacja Szpital jest skomputeryzowany. Dokumentacja medyczna i dane są tworzone, archiwizowane oraz przesyłana drogą elektroniczną. Wszystkie budynki połączone są światłowodami. Wewnątrz w pełni osieciowane.

30 Lata Rozbudowaliśmy Zintegrowany System Obsługi Szpitala HIPOKRATES. Stajemy się wiodącą jednostką w zakresie wykorzystania systemu szpitalnego na Dolnym Śląsku. Dysponujemy czterema serwerami fizycznymi wykorzystującymi technologię wirtualizacji (zapewniały obsługę podstawowych systemów: Hipokrates, FK, Kadry-Płace) 370 stacjami roboczymi

31 Wspomagający restrukturyzację i modernizację

32 Fundatorzy Dziękujemy

33 Fundatorzy wspomagający modernizację Fundacja Opieka i Troska zakupiła nowy tomograf komputerowy

34 Fundatorzy wspomagający modernizację Stworzenie pracowni rezonansu magnetycznego wraz z kupnem urządzenie. Wartość inwestycji to 5 mln zł. Fundacja Opieka i Troska sfinansowała 35 proc. inwestycji.

35 Certyfikaty Lata Szpital uzyskał ISO 9001 : 2000 w zakresie: świadczenie usług medycznych, ambulatoryjnych i szpitalnych z zakresu chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, gastroenterologii, intensywnej terapii i chorób zakaźnych i pediatrii i utrzymał go do dzisiaj.

36 Certyfikat Akredytacyjny Lata Szpital uzyskał Certyfikat Akredytacyjny, który pozwala na ocenę: pracy personelu szpitala w zakresie działalności klinicznej, wnikliwe analizowanie i ocenę zdarzeń związanych z hospitalizacją oraz wyszukiwanie zagadnień, które wpływają na poziom świadczeń usług i bezpieczeństwa pacjenta. Akredytacja pozwala usprawnić funkcjonowanie szpitala, aktywizować działania zespołowe. To zaś przekłada się na wykonywanie usług na wysokim poziomie.

37 Certyfikat Akredytacyjny Lata

38 Realizujemy 1. Budowa Bloku Operacyjnego i Apteki Szpitalnej - realizacja w trakcie. 2. Budowę piątego pawilonu realizacja programu Dolnośląska Geriatria oddział geriatryczny, rehabilitacja neurologiczna i ZOL (kompleksowość usług) projekt w trakcie realizacji. 3. Kompleksowy remont oddziałów szpitalnych w najstarszych budynkach A i A1. 4. Jako Lider konsorcjum projekt UE Dolnośląskie E-Zdrowie: E-Usługi dla obywateli. 5. Wymianę systemu Kadrowo-Płacowego wraz z rejestracją czasu pracy.

39 Wyzwania Elektroniczna Dokumentacja Medyczna Wdrożenie rozwiązań mobilnych: instalacja sieci WiFi w pozostałych budynkach szpitala, urządzenia mobilne dla lekarzy, Wdrożenie wydawania leków dla pacjenta, indywidualna dawka (po wybudowaniu nowej apteki). Modernizacja systemu RIS oraz HIS.

40 Dziękuję za uwagę Janusz Jerzak, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu