Instytut Zdrowia Człowieka Sp. z o.o. Centrum Rehabilitacji i Profilaktyki w Muszynie, Wysowej, Uniejowie - HOLISTYCZNE PODEJŚCIE DO CZŁOWIEKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instytut Zdrowia Człowieka Sp. z o.o. Centrum Rehabilitacji i Profilaktyki w Muszynie, Wysowej, Uniejowie - HOLISTYCZNE PODEJŚCIE DO CZŁOWIEKA"

Transkrypt

1 Instytut Zdrowia Człowieka Sp. z o.o. Centrum Rehabilitacji i Profilaktyki w Muszynie, Wysowej, Uniejowie - HOLISTYCZNE PODEJŚCIE DO CZŁOWIEKA Czerwiec 2013

2 Spojrzenie na IZC Początki IZC Instytut Zdrowia Człowieka został założony w 1998 roku Działalność podstawowa Zapewnienie profesjonalnej opieki medycznej dla osób, zainteresowanych utrzymaniem i odzyskaniem zdrowia oraz utrzymaniem dobrej kondycji fizycznej Pomoc pacjentom w odzyskaniu zdrowia i w złagodzeniu objawów chorób, które są związane ze schorzeniami: - narządu ruchu, - układu krążenia, - schorzeniami psychosomatycznymi, Mocne strony Wysoko wyspecjalizowana kadra medyczna świadczaca24 godzinną opiekę Specjalistyczne programy psychologiczne, które ułatwiają rehabilitację Doskonałe warunki hotelowe i gastronomiczne

3 IZC USŁUGI Instytut podpisał kontrakty z klientami instytucjonalnymi (ZUS- Zakład Ubezpieczeń Społecznych, NFZ- Narodowy Fundusz Zdrowia, Powiatowe Centra Pomocy dla Rodzin) oraz biurami podróży turystyka medyczna. Szeroki zakres usług Instytutu obejmuje rehabilitację, lecznictwo uzdrowiskowe, jak również odnowę biologiczną i profilaktykę. Usługi świadczone przez IZC: - Lecznictwo Uzdrowiskowe - Rehabilitacja dla chorych po mastektomii, - Rehabilitacja w programie prewencji rentowej ZUS (psychosomatyka, narząd ruchu), - Szeroki wachlarz rehabilitacji medycznej - Poradnie ambulatoryjne - Pobyty indywidualne i grupowe

4 CERTYFIKATY Instytut Zdrowia Człowieka posiada wszystkie niezbędne certyfikaty, aby świadczyć usługi lecznicze i rehabilitacyjne. Numer KRS NZOZ Księga rejestrowa nr NZOZ MUSZYNA, NZOZ WYSOWA Księga rejestrowa nr NZOZ UNIEJOW REJESTR OŚRODKÓW, W KTÓRYCH ODBYWAĆ SIĘ MOGĄ TURNUSY REHABILITACYJNE OD/12/0036/09, Muszyna OD/12/0005/12, Wysowa OD/10/0001/12, Uniejów INNE CERTFIKATY Rejestr organizatorów turnusów rehabilitacyjnych nr OR/14/19/12, Certyfikat ISO Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowe

5 LOKALIZACJA JEST NASZĄ NIEPOWTAŻALNĄ ZALETĄ Muszyna specjalizuje się w: 1. Rehabilitacji schorzeń narządu ruchu 2. Lecznictwie uzdrowiskowym Uniejów specjalizuje się w: 1. Rehabilitacji schorzeń narządu ruchu 2. Lecznictwie uzdrowiskowym 3. Rehabilitacji schorzeniach psychosomatycznych 4. Dermatologii i medycynie estetycznej Wysowa specjalizuje się w: 1. Rehabilitacji schorzeń narządu ruchu 2. Lecznictwie uzdrowiskowym 3. Rehabilitacji schorzeń psychosomatycznych Doskonała lokalizacja do celów biznesowych

6 LOKALIZACJA CENTRÓW ZDROWIA W MUSZYNIE, WYSOWEJ, UNIEJOWIE Uniejów Wysowa Ośrodki w Muszynie i Wysowej znajdują się w pobliżu wielu dobrze znanych polskich kurortów wypoczynkowych i sanatoriów. Ośrodek w Uniejowie znajduje się w pierwszym uzdrowisku termalnym w centrum Polski.

7 PILOTAŻOWY PROGRAM KOMPLEKSOWEJ REHABILITACJI SCHORZEŃ NARZĄDU RUCHU W SYSTEMIE STACJONARNYM - innowacyjne wdrożenie oddziaływań z zakresu psychosomatyki, ergoterapii i ergonomii jako integralnej części leczenia schorzeń narządu ruchu.

8 Rehabilitacja kompleksowa Schorzenia narządu ruchu są ogromnym problemem medycznym, społecznym i ekonomicznym. Dysfunkcja jakiej pacjent doznał, ogranicza jego sprawność i eliminuje z aktywności społeczno-zawodowej. Sytuacja ta powoduje gwałtowne zmiany w funkcjonowaniu emocjonalnym, gdyż człowiek jest jednością psychofizyczną powiązana z otaczającym go środowiskiem przyrodniczym i społecznym. Z uwagi na powyższe, konieczne staje się wdrożenie wszechstronnej diagnostyki, leczenia, usprawniania ruchowego oraz terapii psychologicznej. Takie oddziaływanie powinno prowadzić do zminimalizowania skutków choroby (urazu lub zwyrodnienia), tak aby pacjent w jak najkrótszym czasie podjął swoje funkcje społeczne i zawodowe. Konieczna do tego jest kompleksowa rehabilitacja medyczna czyli proces umożliwiający przyspieszenie naturalnej regeneracji i zmniejszenie fizycznych oraz psychicznych następstw choroby. Wymaga to stosowania nowoczesnych technik diagnostycznych, terapeutycznych oraz stały monitoring procesu regeneracyjnego. Główną ideą programu są działania przeciwko wykluczeniu społecznemu. Szczególny nacisk kładziemy na terapię psychologiczną, tak aby zawierała ona elementy, które będą prowadziły do minimalizacji skutków niepełnosprawności oraz stworzenia możliwości i chęci ze strony pacjenta powrotu do pełnej aktywności we wszystkich sferach psychicznej, ruchowej, społecznej i zawodowej.

9 r Role społeczno - zawodowe

10 Cele programu Powołanie i wykształcenie specjalistycznego zespołu do realizowania kompleksowej rehabilitacji; Doposażenie bazy rehabilitacyjnej w innowacyjny sprzęt do rehabilitacji, oraz gabinety do ergoterapii; Przygotowanie cyklu oddziaływań edukacyjnych i kształtujących motywacje w procesie leczenia; Wdrożenie nowoczesnych - innowacyjnych technologii (ergoterapii i oddziaływań psychologicznych jako integralnej części leczenia schorzeń narządu ruchu).

11 Zakładane efekty Usunięcie lub zminimalizowani dysfunkcji z jaką pacjent zgłasza się na leczenie; Doraźne działania mające na celu przeciwdziałanie i leczenie powikłań w procesie leczenia; Podjęcie na nowo funkcji społeczno-zawodowych; Modyfikacja stylu życia; Poprawa jakości życia; Racjonalizacja kosztów leczenia.

12 Schemat etapów tworzenia i realizacji programu rehabilitacji kompleksowej w systemie stacjonarnym

13 Składowe rehabilitacji kompleksowej Oddział rehabilitacji stacjonarnej Badanie, oceny funkcjonalne, weryfikacja i uzupełnienie diagnostyki. Dostępne procedury medyczne. Kinezyterapia i metody specjalne Ergoterapia i ergonomia Fizykoterapia i masaż Hydroterapia Zabiegi z wykorzystaniem tworzyw naturalnych Oddziaływanie psychologiczne Edukacja Zaopatrzenie ortopedyczne

14 Ustalenie i realizacja indywidualnego programu rehabilitacji kompleksowej. Pacjent traktowany jest holistycznie wszystkie procedury dobierane są indywidualnie i ukierunkowane na przywrócenie sprawności we wszystkich sferach życia społecznego i zawodowego Czas trwania rehabilitacji ustalany jest indywidualnie w zależności od rozpoznania i postępów w procesie rehabilitacji. W tym samym czasie planowane są procedury psychoterapeutyczne i edukacyjne, a w razie potrzeby wsparcie pracownika socjalnego /doradcy zawodowego/. Procedury z zakresu fizykoterapii, hydroterapii, masażu oraz balneologiczne, traktowane są jako zabiegi przygotowujące do kinezyterapii, terapii manualnej oraz ergoterapii. Zabiegi odbywają się przez 6 dni w tygodniu w dwóch cyklach dziennych.

15 Warunkiem skuteczności programu jest odpowiednio dobrany zespół interdyscyplinarny składający się z: lekarzy specjalizujących się w leczeniu schorzeń narządu ruchu(przeszkoleni z zakresu leczenia schorzeń psychosomatycznych), pielęgniarek, fizjoterapeutów, ergoterapeutów, dietetyków, psychologów, psychoterapeutów, w ścisłej współpracy z pracownikiem socjalnym (doradcą zawodowym). Podczas realizacji programu rehabilitacji kompleksowej, konieczny jest stały monitoring procesu rehabilitacji.w tym celu wykorzystywany jest innowacyjny sprzęt do diagnostyki i monitorowania procesu rehabilitacji przez zespół,który wytycza zadania, a w razie potrzeby modyfikuje program. W podejmowaniu decyzji powinni uczestniczyć wszyscy członkowie zespołu biorącego czynny udział w programie leczenia i przywrócenia pacjenta do podjęcia wszystkich funkcji społeczno- zawodowych. Tak skonstruowany program i ścisła współpraca zespołu gwarantuje skuteczność, daje poczucie bezpieczeństwa i motywuje do współpracy pacjentów w celu osiągnięcia zakładanych efektów.

16 Kwalifikacje kadry: Ordynator specjalista rehabilitacji medycznej lub ortopedii i traumatologii. Asystent specjalista rehabilitacji medycznej lub ortopedii i traumatologii (lub w trakcie specjalizacji ww.). Pielęgniarka oddziałowa - mgr pielęgniarstwa. Pielęgniarka. Fizjoterapeuta magister fizjoterapii, licencjat fizjoterapii, technik fizjoterapii. Masażysta technik masażu leczniczego. Ergoterapeuta. Psycholog specjalista psycholog kliniczny. Psychoterapeuta psycholog z certyfikatem psychoterapeuty. Dietetyk

17 Podsumowanie Prowadzone statystyki dowodzą, iż nakłady na rehabilitacje należy traktować nie jako niepotrzebne koszty, ale jako inwestycje. Dobrze zaplanowana i przeprowadzona rehabilitacja skraca czas powrotu do podjęcia na nowo wszystkich funkcji społecznych i zawodowych. Natomiast działania edukacyjne i wdrożona profilaktyka zmniejszają ilość nawrotów. Istotnym czynnikiem jest szybka reakcja na każdym etapie rehabilitacji czyli przede wszystkim jak najwcześniejsze rozpoczęcie procesu, działanie we wszystkich sferach pacjenta przy wykorzystaniu różnych form terapii i technik. Jest to możliwe do zrealizowania jedynie przy ścisłej współpracy instytucji odpowiedzialnych i finansujący rehabilitacje danego pacjenta.

18 Dziękuję za uwagę. mgr Renata Trela