BIULETYN PROJEKTU BRANŻA MEDYCZNA SIŁĄ REGIONU KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIULETYN PROJEKTU BRANŻA MEDYCZNA SIŁĄ REGIONU KUJAWSKO-POMORSKIEGO"

Transkrypt

1 BIULETYN PROJEKTU BRANŻA MEDYCZNA SIŁĄ REGIONU KUJAWSKO-POMORSKIEGO KRÓTKO O PROJEKCIE: Projekt Branża medyczna siłą regionu kujawsko-pomorskiego w ramach prowadzonych działań, zakłada przeprowadzenie indywidualnego doradztwa, którego zadaniem jest wsparcie firm medycznych w rozpoczęciu lub rozwoju działań na rynku turystyki medycznej i uzdrowiskowej. W tym celu każdy uczestniczący podmiot zostanie poddany analizie potencjału pod względem rozwoju w tej branży, a także zdefiniowania potrzeb firmy. Na podstawie tych analiz opracowana, a następnie wdrożona, zostanie strategia innowacji oraz zbudowana zostanie dostosowana oferta dla klientów komercyjnych krajowych i zagranicznych. Uczestnicy projektu otrzymają wsparcie w budowaniu oferty usług, a także opracowanie ich w maksymalnie trzech wersjach językowych (w zależności od zapotrzebowania) angielskiej, niemieckiej i rosyjskiej. Projekt skierowany jest do przedsiębiorców: reprezentujących branżę medyczną, poszukujących nowych ścieżek rozwoju swojego biznesu planujących wejść na rynki zagraniczne i pozyskać nowych klientów, potrzebujących doradztwa w zakresie zapotrzebowania rynku i dostosowania swoich usług, do wymagań rynkowych, planujących przeszkolenie pracowników, by lepiej promowali i sprzedawali Markę firmy REALIZOWANE SZKOLENIA: W celu sprawnego wdrożenia powstałych strategii innowacyjnych pracownicy podmiotów medycznych będą mieć możliwość uczestnictwa w pakiecie szkoleń ukierunkowanych na wzrost zainteresowania klienta ofertą, pozyskanie potencjalnego pacjenta z rynku polskiego i/lub zagranicznego, a następnie jego profesjonalną obsługę. W ramach projektu realizowane będą następujące szkolenia: Szkolenia z marketingu usług medycznych Szkolenia z zakresu technik sprzedażowych Szkolenia ze specyfiki obsługi pacjenta zagranicznego Dotychczas odbyły się szkolenia (po II edycje) z marketingu usług medycznych i z zakresu technik sprzedażowych. Kolejne szkolenia realizowane będą od września 2014 roku. Szczegółowe informacje dotyczące prowadzonych w ramach projektu szkoleń dostępna jest na 1

2 DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU BIULETYN PROJEKTU - BRANŻA MEDYCZNA SIŁĄ REGIONU KUJAWSKO-POMORSKIEGO LIPIEC NR 07 KPOP LEWIATAN OPRACOWAŁA STRATEGIĘ KLASTRA TURYSTYKI MEDYCZNEJ I UZDROWISKOWEJ W ramach projektu pn Strategia Klastra Turystyki Medycznej i Uzdrowiskowej, który realizowany jest przez KPOP Lewiatan do , opracowana została Strategia Klastra TMiU. Przygotowanie dokumentu realizowane było na podstawie różnorodnych analiz, m.in. z zakresu: zewnętrznych źródeł finansowania możliwych sposobów powiązań pomiędzy uczestnikami grupy branżowej długoterminowej koncepcji zarządzania sytuacji konkurencyjnej sektora turystyki medycznej i uzdrowiskowej potencjału województwa kujawsko-pomorskiego pod kątem usług medycznych i uzdrowiskowych Przeprowadzono także rozległe analizy rynków: brytyjskiego i szwedzkiego także pod kątem możliwości rozwoju turystyki medycznej i uzdrowiskowej dla pacjentów z tych krajów. Strategia została zaakceptowana przez większość uczestników projektu. W dalszych działaniach KPOP Lewiatan, który jest liderem Klastra TMiU zamierza realizować działania zapisane w Strategii. Projekt Strategia Klastra TMiU jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata oraz ze środków budżetu państwa. KPOP LEWIATAN WYBRAŁA WYKONAWCĘ EKSPERTYZ DOTYCZĄCYCH: usług medycznych rynku niemieckiego i usług medycznych rynku rosyjskiego Dnia r. został ogłoszony wybór wykonawcy ekspertyz rynków zagranicznych, realizowanych w ramach projektu pt.: Branża medyczna siłą regionu kujawsko-pomorskiego. Ekspertyzy opracuje zespół Wyższej Szkoły Gospodarki z Bydgoszczy. W ramach tej usługi WSG dokona: analizy systemów finansowania usług medycznych pod kątem możliwości finansowania usług medycznych w Polsce opisu preferencji zakupowych w zakresie usług medycznych, pacjentów na danym rynku w określonych specjalizacjach charakterystyki operatorów zajmujących się turystyką medyczną wskazania kluczowych wymagań stawianych przez pacjentów porównania uśrednionych poziomów cen usług medycznych na rynku niemieckim/rosyjskim i na rynku polskim, w szczególności w województwie kujawsko-pomorskim stworzenie uproszczonej analizy SWOT związanych z potencjalną możliwością świadczenia eksportu usług określenia istotniejszych prawnych uwarunkowań związanych z eksportem usług medycznych świadczonych pacjentom z rynku rosyjskiego/niemieckiego szczegółowego opracowania dotyczącego określonego ograniczonego obszaru na danym rynku np. okręgu, landu. Takie opracowanie powinno stanowić osobny, szczegółowo przeanalizowany rynkowo i opisany rozdział Ekspertyzy ukończone zostaną 30 listopada Gotowe opracowania zostaną rozdystrybuowane w wersji papierowej i elektronicznej, a wyniki ekspertyz zostaną omówione na organizowanych przez KPOP Lewiatan konferencjach. Będziemy się starać, aby opracowania dotarły do wszystkich zainteresowanych, a zwłaszcza do podmiotów medycznych i uzdrowiskowych z województwa kujawsko-pomorskiego. 2

3 ARTYKUŁ SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PLACÓWCE OCHRONY ZDROWIA Wdrożenie systemu zarządzania jakością jest zalecane, by poprawić konkurencyjność placówki na rynku, zyskać zaufanie i lojalność klienta, a także podnieść renomę placówki. Standardowy czas wdrażania SZJ wynosi od 6 miesięcy do roku i wymaga zaangażowania zarówno kadry zarządzającej, jak i reszty personelu. Do podstawowych narzędzi służących poprawieniu funkcjonowania placówki należą benchmarking i outsourcing, które pomagają dowiedzieć się, jakie czynniki sprzyjają rozwojowi firmy, a jakie mu przeszkadzają oraz jak można zaoszczędzić pieniądze, nie tracąc przy tym na jakości usług oferowanych pacjentom. Cały proces wdrażania zamyka się w trzech etapach, z których każdy wymaga innych działań: poznania wymagań, które należy spełnić, by otrzymać certyfikat, ustalenia słabych punktów naszej placówki, stworzenia dokładnej dokumentacji i przeprowadzenia wewnętrznych audytów. Systemy zarządzania jakością, które znamy współcześnie, powstały w Japonii. Szybko okazało się, że dzięki ich wdrożeniu rentowność i konkurencyjność przedsiębiorstw rosła z tego powodu przydatność SZJ dostrzeżono także w USA i krajach Europy Zachodniej. Dziś certyfikaty jakości nie są już dodatkowym atutem firmy, ale standardem, który podnosi renomę placówki i pozwala jej konkurować z najlepszymi graczami na rynku. Choć dziś wdrażanie SZJ w placówkach ochrony zdrowia nie budzi zdziwienia, po raz pierwszy o jakości pracy lekarzy wspomniano dopiero w 1913 roku, na zjeździe Kolegium Chirurgów. Cztery lata później Kolegium opublikowało program, który wyszczególniał zasady, jakie powinien spełniać dobrze funkcjonujący szpital. Współczesne systemy zarządzania spełniają podobną funkcję: precyzują zalecenia, których przestrzeganie czyni placówkę wiarygodną. Niemal wszyscy menedżerowie i dyrektorzy placówek audytowanych w ramach Programu Przyjazna Przychodnia wiedzą, jak ważną funkcję spełniają SZJ. Zmiany rynku, które zaszły w ciągu ostatnich lat, wymuszają sukcesywne podnoszenie jakości usług, co jest, zdaniem Ryszarda Jankowiaka, autora artykułu Instrumenty zarządzania jakością, kluczowym kryterium wpływającym na sukces przedsiębiorstwa. Polityka jakości to uzyskanie wysokiego poziomu zadowolenia naszych pacjentów mówi właściciel Centrum Stomatologii Estetycznej Multimed Małgorzata Górska. Dotyczy to wszystkiego, z czym pacjent zetknie się w naszej placówce: kompetentnych, miłych i uśmiechniętych recepcjonistek, wykwalifikowanych asystentek stomatologicznych, i oczywiście ambitnych lekarzy stomatologów, którzy nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje, uczestnicząc w szkoleniach, kursach i kongresach. Dlatego możemy w naszej praktyce wprowadzać nowe usługi, nowinki techniczne i uprawiać stomatologię na nie boję się użyć tego słowa światowym poziomie zapewnia Małgorzata Górska. Co oceniają pacjenci? Zapewnienie usług na światowym poziomie to jeden z wielu celów wprowadzenia SZJ. Niemal wszystkie sprowadzają się do jednego celu, który można nazwać nadrzędnym: satysfakcji klienta. Dlaczego? Po pierwsze, zadowolony pacjent to lojalny pacjent: dopóki wybrana przez niego placówka zdrowia spełnia jego oczekiwania, nie będzie szukał nowej. Po drugie, zadowoleni pacjenci są najlepszą promocją dla placówki; z wielu badań konsumenckich jednoznacznie bowiem wynika, że mimo wielu możliwych kanałów promocji i informacji (ulotki, prasa, radio) najchętniej korzystamy z opinii naszych bliskich i rodziny. Co najbardziej wpływa na ocenę pacjentów? Trudno precyzyjnie 3

4 odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ klienci przychodni (SZJ bardzo podkreślają wagę podmiotowego traktowania pacjentów) zwracają uwagę na szereg czynników. Należą do nich m.in. czas oczekiwania na rejestrację, wizytę, badanie, wyniki badań, rzetelność i szybkość pracy wykonywanej przez pracowników okołomedycznych, praca lekarza: trafność diagnozy i podjęcie skutecznego leczenia, sposób przekazywania informacji o stanie zdrowia, wygląd placówki i udogodnienia, które zostały w niej wprowadzone kwalifikacje kadry, posiadanie nowoczesnego sprzętu. Oczywiście prócz nadrzędnego celu istnieje także wiele innych, których osiągnięciu sprzyja wdrożenie SZJ. Przychodnia FAMILIA MEDICA przyjęła politykę jakości, której celem jest pełne wykorzystanie wiedzy i doświadczenia personelu oraz posiadanych zasobów zaczyna kierownik Barbara Rokicka-Łapuć. Co ma służyć skutecznemu pomaganiu ludziom chorym w odzyskiwaniu zdrowia. Oznacza to ciągłe doskonalenie jakości poprzez podwyższanie kwalifikacji personelu i modernizowanie infrastruktury i usług przychodni. Rozmaite certyfikaty podnoszą, naszym zdaniem, reputację placówki, pomagają w budowie zaufania wśród pacjentów dodaje lek. stom. Artur Lebiedź, Zarządzający Gabinetami Stomatologicznymi Dentus. Są potwierdzeniem naszych starań o osiągniecie możliwie najwyższych standardów leczenia i obsługi. Kluczowa współpraca Jak widać, choć za decyzję o wprowadzeniu systemu zarządzania jakością odpowiadają przede wszystkim dyrektorzy lub menedżerowie placówek, w procesie wdrożenia uczestniczą wszyscy pracownicy przychodni: rejestratorki, higienistki lub asystentki stomatologiczne, pielęgniarki, pracownicy administracyjni i lekarze. Kolejną kluczową zasadą, obok wspomnianej już troski o podmiotowe traktowanie pacjenta, jest ścisła współpraca wszystkich pracowników. Niewłaściwe relacje interpersonalne, wzajemna niechęć i napięcie negatywnie wpływają na płynne wdrażanie systemów zarządzania jakością, a także tworzą nieprzyjemną atmosferę, często aż nazbyt dobrze widoczną także okiem pacjenta. Aby uniknąć takich problemów, menedżerowie powinni odbyć szkolenia w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi lub przynajmniej poznać jego elementy: szczególnie dotyczące dynamiki grupy, mechanizmów powstawania konfliktów oraz sposobów ich rozwiązywania. Jedną z najbardziej efektywnych metod motywowania pracowników do wzmożonego wysiłku jest przedstawienie celów firmy w taki sposób, by choć w części pokrywały się one z celami pracowników. Nie bez znaczenia są również rozwiązania uznawane już za klasyczne, czy wręcz intuicyjne: menedżer powinien wymagać, ale także interesować się problemami personelu i aktywnie pomagać w ich rozwiązywaniu. Rola kadry medycznej polega nie tylko na obsłudze pacjenta zgodnie z najostrzejszymi standardami medycznymi mówi dr n. med. Tomasz Nowak z Profesjonalnego Studia Stomatologii Aesthetica Dermadent. Ale także na takim kierowaniu jego planem leczenia, aby proces ten przebiegał skutecznie i realizowany był w jak najkrótszym czasie. W tym zadaniu musi aktywnie współuczestniczyć kadra okołomedyczna, która zobowiązana jest wiedzieć, na jakim etapie znajduje się obecnie proces leczenia danego pacjenta podkreśla dr n. med. Tomasz Nowak. Jak już wspomnieliśmy, nadrzędnym celem wprowadzania SZJ jest zapewnienie usług na jak najwyższym poziomie po to, by ponieść zaufanie i satysfakcję klientów, a także zapewnić placówce prestiż. Jakie elementy polityki 4

5 jakości uważają za najważniejsze, czyli takie, które należy wprowadzić w pierwszej kolejności, menedżerowie audytowanych przychodni? Podnoś kwalifikacje Diana Lewandowska z Centrum Gabinetów Specjalistycznych jako najważniejsze wymieniła indywidualne podejście do pacjenta, spisanie standardów obsługi pacjenta, prowadzenie statystyk, wysyłanie pracowników na szkolenia i wprowadzenie zwyczaju organizowania, raz na kwartał, spotkań wszystkich pracowników przychodni. O stałym podnoszeniu kwalifikacji personelu wspomniała również Joanna Woźniak, dyrektor Przychodni Specjalistycznej Klinika Krakowska, która zwróciła również uwagę na jakość sprzętu. Z kolei Marek Dymkowski akcentuje obsługę pacjenta. Moim zdaniem najważniejsza jest obsługa klienta to kluczowy element polityki jakości potwierdza Marek Dymkowski, dyrektor Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej PRO FAMILIA. Sama wizyta lekarska, podczas której świadczone są usługi zdrowotne zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, jest już zwieńczeniem całego procesu. To, co dzieje się przed: a więc przywitanie pacjenta w przychodni, rejestracja, oczekiwanie na wizytę, przeprowadzenie badań i zabiegów diagnostycznych i cały szereg innych działań związanych z rozwiązywaniem problemów pacjentów to wszystko ma znaczący wpływ na zadowolenie pacjentów i reputację placówki. Zdanie Marka Dymkowskiego potwierdził również dr n. med. Tomasz Nowak, który podkreślił, że sprawna obsługa pacjenta jest rzeczą kluczową w sprawnie działającej przychodni. Myślę, że trzeba skupić się na wielu wątkach dodaje właściciel Centrum Stomatologii Estetycznej Multimed Małgorzata Górska. podnoszenie kwalifikacji kadry wyższego jak i średniego szczebla, wprowadzanie do praktyki nowoczesnych rozwiązań, zarówno technicznych i sprzętowych oraz nowoczesnych usług. Równie ważnym elementem jest obsługa pacjenta, która musi być profesjonalna na każdym etapie rejestracji, zaproszenia do gabinetu i przyjęcia pacjenta już w samym gabinecie. O rozwiązaniach, wprowadzanych w ramach wdrażania SZJ w swojej placówce chętnie opowiada Grzegorz Herczak, współwłaściciel Uni-Med. Centrum Medyczno-Stomatologicznego: W chwili obecnej, w celu podniesienia jakości obsługi pacjenta i obiegu dokumentacji, dążymy do wprowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej oraz elektronicznego systemu kolejkowego zaczyna Grzegorz Herczak. Niestety poważnym ograniczeniem jest koszt wdrożenia takiego systemu (zakup jednolitego sprzętu komputerowego, serwera, skanera dokumentów i podpisu cyfrowego, ekranu wyświetlającego dane o kolejności wejścia do gabinetów, szkolenia personelu). Złożyliśmy w ubiegłym roku wniosek o dotację ze środków strukturalnych w programie Poprawa poziomu konkurencyjności firmy Wnioskodawcy poprzez zakup środków trwałych do wdrożenia innowacyjnych usług, ale do chwili obecnej nie zostały ogłoszone wyniki naboru. Zmusza to nas do sukcesywnego wydawania środków własnych tłumaczy. Niewielkim kosztem było natomiast ujednolicenie pod kątem wizualnym ubrań dla personelu medycznego. W chwili obecnej każdy pracownik posiada mundurek z haftem logo firmy i identyfikator dodaje Grzegorz Herczak. Mamy wypracowane procedury systemu zarządzania jakością obejmujące m.in.: przyjęcie pacjenta, obieg i nadzór nad dokumentacją medyczną, sterowanie procesem leczenia ambulatoryjnego i rentgenodiagnostyki stomatologicznej, kwestię audytów wewnętrznych oraz co bardzo istotne - sposób realizacji działań korygujących i zapobiegawczych w podmiocie leczniczym. Procedury te są wdrożone w oparciu i zgodnie z jednym z najbardziej popularnych standardów jakościowych EN ISO 9001:2000. Oczywiście zgodnie z tą normą prowadzimy Księgę Jakości, jednakże do tej pory nie ubiegaliśmy się o certyfikację. W chwili obecnej posiadanie certyfikatu ISO jest jedynie prestiżem dla placówki, albowiem norma ISO 9001 stałą się międzynarodowym wyznacznikiem oczekiwań w zakresie wymagań systemu zarządzania jakością w relacjach typu B2B, niestety nie dla głównego płatnika - NFZ. Posiadanie ISO 9001:2000 nie przekłada się 5

6 niestety w żaden sposób na odczuwalnie wyższą wycenę przez Narodowy Fundusz Zdrowia punktu w AOS i leczeniu stomatologicznym, ani na wyższą stawkę kapitacyjną w POZ. Certyfikacja i utrzymanie certyfikatu poprzez okresowe audyty jest nadal dość kosztowne dla małej jednostki, a utworzenie w strukturze małej firmy dedykowanych stanowisk odpowiedzialnych za procedury jakości jest wręcz niemożliwe. Zidentyfikuj kluczowe elementy polityki jakości Jak widać, elementów, na które należy zwrócić szczególną uwagę podczas wdrażania SZJ jest wiele. Nie można koncentrować się na jednym, co jest jednym z powodów, dla których we wdrażanie odpowiednich procedur zaangażowani powinni być wszyscy pracownicy placówki. Na dowód tego można przytoczyć wypowiedź lek. Barbary Rokickiej-Łapuć, która, zapytana o kluczowe elementy polityki jakości, wymieniła: stałe podnoszenie kwalifikacji personelu medycznego, świadomość i pełne zaangażowanie wszystkich pracowników w realizowanie oczekiwań pacjentów, wprowadzenie przyjaznej atmosfery i warunków w jakich świadczone są usługi, przestrzeganie Karty Praw Pacjenta, inwestowanie w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną oraz dbanie o odpowiedni stan pomieszczeń przychodni, współpracę ze starannie dobranymi podwykonawcami usług diagnostycznych, prowadzenie profilaktyki zdrowotnej, propagowanie zdrowego stylu życia. Przede wszystkim dbamy o to, aby nasi pacjenci mieli zapewnioną opiekę medyczną na jak najwyższym poziomie. Temu jest podporządkowana polityka jakości w naszej poradni podsumowała Anna Kowalczyk z poradni ALERGO-MED. Obecnie najpopularniejszą normą SZJ jest ISO. W Polsce najbardziej rozpowszechniona jest norma serii 9000:2000, która wdrożona została już w wielu placówkach ochrony zdrowia, zarówno państwowych, jak i prywatnych. Choć ciężar wdrażania systemów spoczywa na wszystkich pracownikach, podjęcie decyzji o wdrażaniu należy do kadry zarządzającej. To jednak nie jedyne zadanie dyrektorów i menedżerów. Przede wszystkim powinni oni postawić sobie cele, w oparciu o normy, i nadzorować ich realizację, na bieżąco korygując błędy i nie dopuszczając do ich ponownego wystąpienia. Szczególnie użyteczne mogą tu okazać się dwa narzędzia: benchmarking i outsourcing. Ważne narzędzia Benchmarking jest, zgodnie z definicją przytoczoną przez Jankowiaka, systematycznym i ciągłym procesem mierzenia, którego celem jest zdobycie informacji, które pomoże podjąć działania poprawiające funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Pomiary prowadzi się, oczywiście, w oparciu o wyniki liderów danego rynku. Co można mierzyć i porównywać? Niemal wszystko: koszty usług, sposoby obsługi, czas oczekiwania na wizytę, aranżacje wnętrz, innowacyjność. Dzięki stałemu prowadzeniu tego typu pomiarów nasza placówka będzie na bieżąco z działaniami konkurencji, co jest niezbędne, by stale podnosić poziom usług i nie dopuścić do odpływu naszych klientów. Choć inna nazwa benchmarkingu to analiza porównawcza, należy pamiętać, że narzędzie to nie służy do kopiowania rozwiązań, które zostały wprowadzone w innych placówkach, a raczej do ustalenia jakie czynniki sprawiły, że w konkretnych warunkach (lokalowych, środowiskowych) konkurencyjnej placówce udało się osiągnąć sukces. Benchmarking służy jednak nie tylko porównywaniu firmy z jej bezpośrednią konkurencją, ale także wypracowywaniu najlepszych rozwiązań w ramach firmy np. przez porównywanie filii placówki lub poszczególnych działów firmy (mówimy wtedy o benchmarkingu 6

7 wewnętrznym). Jak wygląda uproszczony schemat takiego porównywania? Józef Penc, autor książki Encyklopedia Zarządzania, Podstawowe kategorie i terminy, wyróżnił pięć etapów: zidentyfikowanie porównywalnych zmiennych (szukanie cech czy umiejętności, które sprawiają, że konkurencyjna firma odnosi sukces), zidentyfikowanie wzorcowych podmiotów (znalezienie firm, które działają w określonym sektorze i są najlepsze na tle innych na rynku), zbieranie informacji (pozyskiwanie informacji o wybranych podmiotach), określenie poziomu efektywności oraz bazowego poziomu własnych osiągnięć i wyznaczenie celów i planu działania oraz sposobów pomiaru osiągnięć. Wszystko to po to, by, parafrazując słowa R. C. Campa, znaleźć najefektywniejszą metodę dla danej działalności, pozwalającą osiągnąć przewagę konkurencyjną. Drugim wspomnianym narzędziem jest outsourcing (ang. outsideresourceusing), służący do identyfikowania zasobów znajdujących się w otoczeniu firmy i aktywne z nich korzystanie. W jakim celu? 60 proc. amerykańskich respondentów badania przeprowadzonego w 2002 roku przez portal internetowy Information Week jako główną przyczynę wskazało oszczędności (opis badania można znaleźć na stronie ftp://ftp. hp.com/pub/services/spotlight/info/info_week.pdf ). W jakich obszarach najlepiej jest zastosować strategię outsourcingu? Możliwości jest wiele, są to np.: szkolenia, obsługa w terenie, ochrona, reklama, rekrutacja pracowników, obsługa strony internetowej, projektowanie ulotek i broszur wszystko to, co teoretycznie, za pomocą własnych zasobów, możemy zrobić sami. Dlaczego więc zlecać wykonanie tych zadań i usług innym podmiotom? Po pierwsze, oszczędzimy (duże zamówienia generują korzystne rabaty), po drugie nasi pracownicy są odciążeni i mogą być delegowani do innych zadań, bardziej związanych z bezpośrednią obsługą pacjenta. Benchmarking i outsouricng nie wyczerpują możliwości, które dają nowoczesne SZJ. Dlatego warto, choćby pokrótce, zapoznać się ze schematem wdrażania systemu jakości w placówce. Wdrażanie zazwyczaj dzieli się na trzy etapy: prac koncepcyjnych i organizacyjnych, opracowania i wdrożenia dokumentacji oraz audytów wewnętrznych i szkoleń kadry zarządzającej. Pierwszy etap polega głównie na zapoznaniu się z warunkami wdrożenia systemu i otrzymania certyfikatu, opracowaniu harmonogramu, zapoznaniu personelu z nowymi wytycznymi i bieżącym monitorowaniem postępów. Drugie z opracowywaniem niezbędnej dokumentacji, która będzie zawierała doprecyzowane standardy i procedury. Zazwyczaj wdrażanie systemu trwa od 6 miesięcy do roku, co uzależnione jest od wielkości placówki, jej możliwości technologicznych oraz współpracy personelu. Jakie jeszcze korzyści, prócz wymienionych przez naszych rozmówców, może przynieść wdrożenie SZJ? Przede wszystkim ułatwienie adaptacji do stale zmieniających się warunków, co w przypadku placówek ochrony zdrowia jest szczególnie istotne, większe szanse pozyskiwania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, zmniejszenie kosztów reklamy i podniesienie konkurencyjności placówki. KOMENTARZ EKSPERTA Polityka jakości w naszej przychodni realizowana jest poprzez ciągłe szkolenia pracowników zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych, stosowanie najnowszych metod badawczych oraz aparatury diagnostycznej (w sierpniu 2012 roku zakupiliśmy 2 nowoczesne spektrofotometry absorpcji atomowej, a w najbliższym czasie planujemy zakup wysokiej klasy USG), dobór rzetelnych dostawców materiałów medycznych i podzlecanych usług, stałą kontrolę aparatury medycznej (przeglądy okresowe). Zapewniamy maksimum bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów i personelu poprzez realizowanie stworzonych standardów i procedur medycznych oraz ich stałe uaktualnianie, doskonalenie procesów medycznych i diagnostycznych w ramach całego systemu. Stale rozszerzamy zakres świadczonych usług (w najbliższym czasie planujemy otwarcie kolejnej poradni Medycyny 7

8 Estetycznej, a także powiększamy nasz personel o kolejnych specjalistów z różnych dziedzin). Prezes Zarządu Centrum Medycznego EKO-PROF-MED sp. z o. o. Piotr Słota Polityka jakości w naszej przychodni realizowana jest poprzez szkolenia wewnętrzne oraz zewnętrzne personelu medycznego oraz personelu pracującego na rejestracji, zatrudnianie lekarzy ze specjalizacjami oraz dyplomowanych higienistek stomatologicznych mogących pochwalić się certyfikatami zdobytymi na licznych szkoleniach, profesjonalną stronę internetową, bogatą w informacje medyczne oraz umożliwiającą interakcje z odwiedzającymi pacjentami za pomocą ankiet, newslettera, dodawania opinii oraz pobierania z niej kuponów rabatowych, zakup i stosowanie najnowocześniejszego sprzętu stomatologicznego. Lek. stom. Artur Lebiedź Zarządzający Gabinetami Stomatologicznymi Dentus. Źródło publikacji: red. Pruszkowska K., Zarządzanie nowoczesną przychodnią zdrowia; Lekcje z najlepszych polskich placówek, certyfikowanych w Programie Przyjazna Przychodnia, Agencja Rozwoju Lokalnego SA w Jaworznie, Jaworzno 2012 Dowiedz się więcej: tel , kom

9 LIDER PROJEKTU Kujawko-Pomorska Organizacja Pracodawców Lewiatan to podmiot skupiający ponad 60 firm członkowskich ze wszystkich branży województwa. Organizacja, wspólnie z Konfederacją Lewiatan (podmiotem matką) zabiega o wzrost konkurencyjności, uczciwe regulacje prawne i sukces przedsiębiorstw w regionie. Organizacja jest także reprezentantem swoich członków wobec lokalnych i krajowych władz. Od lipca 2013 roku Organizacja kieruje Klastrem Turystyki Medycznej i Uzdrowiskowej, którego celem jest promocja turystyki medycznej i uzdrowiskowej w Polsce oraz tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi przedsiębiorstw branży medycznej i uzdrowiskowej w województwie kujawsko-pomorskim i innych regionach. Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać: w biurze KPOP Lewiatan w Toruniu przy ul. Moniuszki 10 i w Bydgoszczy przy ul. Chodkiewicza 15 lok. 302 II piętro telefonicznie pod numerem: Pytania prosimy kierować również na adres: lub do Koordynatora Projektu: Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 9