BIULETYN PROJEKTU BRANŻA MEDYCZNA SIŁĄ REGIONU KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIULETYN PROJEKTU BRANŻA MEDYCZNA SIŁĄ REGIONU KUJAWSKO-POMORSKIEGO"

Transkrypt

1 BIULETYN PROJEKTU BRANŻA MEDYCZNA SIŁĄ REGIONU KUJAWSKO-POMORSKIEGO KRÓTKO O PROJEKCIE: Projekt Branża medyczna siłą regionu kujawsko-pomorskiego w ramach prowadzonych działań, zakłada przeprowadzenie indywidualnego doradztwa, którego zadaniem jest wsparcie firm medycznych w rozpoczęciu lub rozwoju działań na rynku turystyki medycznej i uzdrowiskowej. W tym celu każdy uczestniczący podmiot zostanie poddany analizie potencjału pod względem rozwoju w tej branży, a także zdefiniowania potrzeb firmy. Na podstawie tych analiz opracowana, a następnie wdrożona, zostanie strategia innowacji oraz zbudowana zostanie dostosowana oferta dla klientów komercyjnych krajowych i zagranicznych. Uczestnicy projektu otrzymają wsparcie w budowaniu oferty usług, a także opracowanie ich w maksymalnie trzech wersjach językowych (w zależności od zapotrzebowania) angielskiej, niemieckiej i rosyjskiej. Projekt skierowany jest do przedsiębiorców: reprezentujących branżę medyczną, poszukujących nowych ścieżek rozwoju swojego biznesu planujących wejść na rynki zagraniczne i pozyskać nowych klientów, potrzebujących doradztwa w zakresie zapotrzebowania rynku i dostosowania swoich usług, do wymagań rynkowych, planujących przeszkolenie pracowników, by lepiej promowali i sprzedawali Markę firmy REALIZOWANE SZKOLENIA: W celu sprawnego wdrożenia powstałych strategii innowacyjnych pracownicy podmiotów medycznych będą mieć możliwość uczestnictwa w pakiecie szkoleń ukierunkowanych na wzrost zainteresowania klienta ofertą, pozyskanie potencjalnego pacjenta z rynku polskiego i/lub zagranicznego, a następnie jego profesjonalną obsługę. W ramach projektu realizowane będą następujące szkolenia: Szkolenia z marketingu usług medycznych Szkolenia z zakresu technik sprzedażowych Szkolenia ze specyfiki obsługi pacjenta zagranicznego Dotychczas odbyły się szkolenia (po II edycje) z marketingu usług medycznych i z zakresu technik sprzedażowych. Kolejne szkolenia realizowane będą od września 2014 roku. Szczegółowe informacje dotyczące prowadzonych w ramach projektu szkoleń dostępna jest na 1

2 DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU BIULETYN PROJEKTU - BRANŻA MEDYCZNA SIŁĄ REGIONU KUJAWSKO-POMORSKIEGO LIPIEC NR 07 KPOP LEWIATAN OPRACOWAŁA STRATEGIĘ KLASTRA TURYSTYKI MEDYCZNEJ I UZDROWISKOWEJ W ramach projektu pn Strategia Klastra Turystyki Medycznej i Uzdrowiskowej, który realizowany jest przez KPOP Lewiatan do , opracowana została Strategia Klastra TMiU. Przygotowanie dokumentu realizowane było na podstawie różnorodnych analiz, m.in. z zakresu: zewnętrznych źródeł finansowania możliwych sposobów powiązań pomiędzy uczestnikami grupy branżowej długoterminowej koncepcji zarządzania sytuacji konkurencyjnej sektora turystyki medycznej i uzdrowiskowej potencjału województwa kujawsko-pomorskiego pod kątem usług medycznych i uzdrowiskowych Przeprowadzono także rozległe analizy rynków: brytyjskiego i szwedzkiego także pod kątem możliwości rozwoju turystyki medycznej i uzdrowiskowej dla pacjentów z tych krajów. Strategia została zaakceptowana przez większość uczestników projektu. W dalszych działaniach KPOP Lewiatan, który jest liderem Klastra TMiU zamierza realizować działania zapisane w Strategii. Projekt Strategia Klastra TMiU jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata oraz ze środków budżetu państwa. KPOP LEWIATAN WYBRAŁA WYKONAWCĘ EKSPERTYZ DOTYCZĄCYCH: usług medycznych rynku niemieckiego i usług medycznych rynku rosyjskiego Dnia r. został ogłoszony wybór wykonawcy ekspertyz rynków zagranicznych, realizowanych w ramach projektu pt.: Branża medyczna siłą regionu kujawsko-pomorskiego. Ekspertyzy opracuje zespół Wyższej Szkoły Gospodarki z Bydgoszczy. W ramach tej usługi WSG dokona: analizy systemów finansowania usług medycznych pod kątem możliwości finansowania usług medycznych w Polsce opisu preferencji zakupowych w zakresie usług medycznych, pacjentów na danym rynku w określonych specjalizacjach charakterystyki operatorów zajmujących się turystyką medyczną wskazania kluczowych wymagań stawianych przez pacjentów porównania uśrednionych poziomów cen usług medycznych na rynku niemieckim/rosyjskim i na rynku polskim, w szczególności w województwie kujawsko-pomorskim stworzenie uproszczonej analizy SWOT związanych z potencjalną możliwością świadczenia eksportu usług określenia istotniejszych prawnych uwarunkowań związanych z eksportem usług medycznych świadczonych pacjentom z rynku rosyjskiego/niemieckiego szczegółowego opracowania dotyczącego określonego ograniczonego obszaru na danym rynku np. okręgu, landu. Takie opracowanie powinno stanowić osobny, szczegółowo przeanalizowany rynkowo i opisany rozdział Ekspertyzy ukończone zostaną 30 listopada Gotowe opracowania zostaną rozdystrybuowane w wersji papierowej i elektronicznej, a wyniki ekspertyz zostaną omówione na organizowanych przez KPOP Lewiatan konferencjach. Będziemy się starać, aby opracowania dotarły do wszystkich zainteresowanych, a zwłaszcza do podmiotów medycznych i uzdrowiskowych z województwa kujawsko-pomorskiego. 2

3 ARTYKUŁ SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PLACÓWCE OCHRONY ZDROWIA Wdrożenie systemu zarządzania jakością jest zalecane, by poprawić konkurencyjność placówki na rynku, zyskać zaufanie i lojalność klienta, a także podnieść renomę placówki. Standardowy czas wdrażania SZJ wynosi od 6 miesięcy do roku i wymaga zaangażowania zarówno kadry zarządzającej, jak i reszty personelu. Do podstawowych narzędzi służących poprawieniu funkcjonowania placówki należą benchmarking i outsourcing, które pomagają dowiedzieć się, jakie czynniki sprzyjają rozwojowi firmy, a jakie mu przeszkadzają oraz jak można zaoszczędzić pieniądze, nie tracąc przy tym na jakości usług oferowanych pacjentom. Cały proces wdrażania zamyka się w trzech etapach, z których każdy wymaga innych działań: poznania wymagań, które należy spełnić, by otrzymać certyfikat, ustalenia słabych punktów naszej placówki, stworzenia dokładnej dokumentacji i przeprowadzenia wewnętrznych audytów. Systemy zarządzania jakością, które znamy współcześnie, powstały w Japonii. Szybko okazało się, że dzięki ich wdrożeniu rentowność i konkurencyjność przedsiębiorstw rosła z tego powodu przydatność SZJ dostrzeżono także w USA i krajach Europy Zachodniej. Dziś certyfikaty jakości nie są już dodatkowym atutem firmy, ale standardem, który podnosi renomę placówki i pozwala jej konkurować z najlepszymi graczami na rynku. Choć dziś wdrażanie SZJ w placówkach ochrony zdrowia nie budzi zdziwienia, po raz pierwszy o jakości pracy lekarzy wspomniano dopiero w 1913 roku, na zjeździe Kolegium Chirurgów. Cztery lata później Kolegium opublikowało program, który wyszczególniał zasady, jakie powinien spełniać dobrze funkcjonujący szpital. Współczesne systemy zarządzania spełniają podobną funkcję: precyzują zalecenia, których przestrzeganie czyni placówkę wiarygodną. Niemal wszyscy menedżerowie i dyrektorzy placówek audytowanych w ramach Programu Przyjazna Przychodnia wiedzą, jak ważną funkcję spełniają SZJ. Zmiany rynku, które zaszły w ciągu ostatnich lat, wymuszają sukcesywne podnoszenie jakości usług, co jest, zdaniem Ryszarda Jankowiaka, autora artykułu Instrumenty zarządzania jakością, kluczowym kryterium wpływającym na sukces przedsiębiorstwa. Polityka jakości to uzyskanie wysokiego poziomu zadowolenia naszych pacjentów mówi właściciel Centrum Stomatologii Estetycznej Multimed Małgorzata Górska. Dotyczy to wszystkiego, z czym pacjent zetknie się w naszej placówce: kompetentnych, miłych i uśmiechniętych recepcjonistek, wykwalifikowanych asystentek stomatologicznych, i oczywiście ambitnych lekarzy stomatologów, którzy nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje, uczestnicząc w szkoleniach, kursach i kongresach. Dlatego możemy w naszej praktyce wprowadzać nowe usługi, nowinki techniczne i uprawiać stomatologię na nie boję się użyć tego słowa światowym poziomie zapewnia Małgorzata Górska. Co oceniają pacjenci? Zapewnienie usług na światowym poziomie to jeden z wielu celów wprowadzenia SZJ. Niemal wszystkie sprowadzają się do jednego celu, który można nazwać nadrzędnym: satysfakcji klienta. Dlaczego? Po pierwsze, zadowolony pacjent to lojalny pacjent: dopóki wybrana przez niego placówka zdrowia spełnia jego oczekiwania, nie będzie szukał nowej. Po drugie, zadowoleni pacjenci są najlepszą promocją dla placówki; z wielu badań konsumenckich jednoznacznie bowiem wynika, że mimo wielu możliwych kanałów promocji i informacji (ulotki, prasa, radio) najchętniej korzystamy z opinii naszych bliskich i rodziny. Co najbardziej wpływa na ocenę pacjentów? Trudno precyzyjnie 3

4 odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ klienci przychodni (SZJ bardzo podkreślają wagę podmiotowego traktowania pacjentów) zwracają uwagę na szereg czynników. Należą do nich m.in. czas oczekiwania na rejestrację, wizytę, badanie, wyniki badań, rzetelność i szybkość pracy wykonywanej przez pracowników okołomedycznych, praca lekarza: trafność diagnozy i podjęcie skutecznego leczenia, sposób przekazywania informacji o stanie zdrowia, wygląd placówki i udogodnienia, które zostały w niej wprowadzone kwalifikacje kadry, posiadanie nowoczesnego sprzętu. Oczywiście prócz nadrzędnego celu istnieje także wiele innych, których osiągnięciu sprzyja wdrożenie SZJ. Przychodnia FAMILIA MEDICA przyjęła politykę jakości, której celem jest pełne wykorzystanie wiedzy i doświadczenia personelu oraz posiadanych zasobów zaczyna kierownik Barbara Rokicka-Łapuć. Co ma służyć skutecznemu pomaganiu ludziom chorym w odzyskiwaniu zdrowia. Oznacza to ciągłe doskonalenie jakości poprzez podwyższanie kwalifikacji personelu i modernizowanie infrastruktury i usług przychodni. Rozmaite certyfikaty podnoszą, naszym zdaniem, reputację placówki, pomagają w budowie zaufania wśród pacjentów dodaje lek. stom. Artur Lebiedź, Zarządzający Gabinetami Stomatologicznymi Dentus. Są potwierdzeniem naszych starań o osiągniecie możliwie najwyższych standardów leczenia i obsługi. Kluczowa współpraca Jak widać, choć za decyzję o wprowadzeniu systemu zarządzania jakością odpowiadają przede wszystkim dyrektorzy lub menedżerowie placówek, w procesie wdrożenia uczestniczą wszyscy pracownicy przychodni: rejestratorki, higienistki lub asystentki stomatologiczne, pielęgniarki, pracownicy administracyjni i lekarze. Kolejną kluczową zasadą, obok wspomnianej już troski o podmiotowe traktowanie pacjenta, jest ścisła współpraca wszystkich pracowników. Niewłaściwe relacje interpersonalne, wzajemna niechęć i napięcie negatywnie wpływają na płynne wdrażanie systemów zarządzania jakością, a także tworzą nieprzyjemną atmosferę, często aż nazbyt dobrze widoczną także okiem pacjenta. Aby uniknąć takich problemów, menedżerowie powinni odbyć szkolenia w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi lub przynajmniej poznać jego elementy: szczególnie dotyczące dynamiki grupy, mechanizmów powstawania konfliktów oraz sposobów ich rozwiązywania. Jedną z najbardziej efektywnych metod motywowania pracowników do wzmożonego wysiłku jest przedstawienie celów firmy w taki sposób, by choć w części pokrywały się one z celami pracowników. Nie bez znaczenia są również rozwiązania uznawane już za klasyczne, czy wręcz intuicyjne: menedżer powinien wymagać, ale także interesować się problemami personelu i aktywnie pomagać w ich rozwiązywaniu. Rola kadry medycznej polega nie tylko na obsłudze pacjenta zgodnie z najostrzejszymi standardami medycznymi mówi dr n. med. Tomasz Nowak z Profesjonalnego Studia Stomatologii Aesthetica Dermadent. Ale także na takim kierowaniu jego planem leczenia, aby proces ten przebiegał skutecznie i realizowany był w jak najkrótszym czasie. W tym zadaniu musi aktywnie współuczestniczyć kadra okołomedyczna, która zobowiązana jest wiedzieć, na jakim etapie znajduje się obecnie proces leczenia danego pacjenta podkreśla dr n. med. Tomasz Nowak. Jak już wspomnieliśmy, nadrzędnym celem wprowadzania SZJ jest zapewnienie usług na jak najwyższym poziomie po to, by ponieść zaufanie i satysfakcję klientów, a także zapewnić placówce prestiż. Jakie elementy polityki 4

5 jakości uważają za najważniejsze, czyli takie, które należy wprowadzić w pierwszej kolejności, menedżerowie audytowanych przychodni? Podnoś kwalifikacje Diana Lewandowska z Centrum Gabinetów Specjalistycznych jako najważniejsze wymieniła indywidualne podejście do pacjenta, spisanie standardów obsługi pacjenta, prowadzenie statystyk, wysyłanie pracowników na szkolenia i wprowadzenie zwyczaju organizowania, raz na kwartał, spotkań wszystkich pracowników przychodni. O stałym podnoszeniu kwalifikacji personelu wspomniała również Joanna Woźniak, dyrektor Przychodni Specjalistycznej Klinika Krakowska, która zwróciła również uwagę na jakość sprzętu. Z kolei Marek Dymkowski akcentuje obsługę pacjenta. Moim zdaniem najważniejsza jest obsługa klienta to kluczowy element polityki jakości potwierdza Marek Dymkowski, dyrektor Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej PRO FAMILIA. Sama wizyta lekarska, podczas której świadczone są usługi zdrowotne zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, jest już zwieńczeniem całego procesu. To, co dzieje się przed: a więc przywitanie pacjenta w przychodni, rejestracja, oczekiwanie na wizytę, przeprowadzenie badań i zabiegów diagnostycznych i cały szereg innych działań związanych z rozwiązywaniem problemów pacjentów to wszystko ma znaczący wpływ na zadowolenie pacjentów i reputację placówki. Zdanie Marka Dymkowskiego potwierdził również dr n. med. Tomasz Nowak, który podkreślił, że sprawna obsługa pacjenta jest rzeczą kluczową w sprawnie działającej przychodni. Myślę, że trzeba skupić się na wielu wątkach dodaje właściciel Centrum Stomatologii Estetycznej Multimed Małgorzata Górska. podnoszenie kwalifikacji kadry wyższego jak i średniego szczebla, wprowadzanie do praktyki nowoczesnych rozwiązań, zarówno technicznych i sprzętowych oraz nowoczesnych usług. Równie ważnym elementem jest obsługa pacjenta, która musi być profesjonalna na każdym etapie rejestracji, zaproszenia do gabinetu i przyjęcia pacjenta już w samym gabinecie. O rozwiązaniach, wprowadzanych w ramach wdrażania SZJ w swojej placówce chętnie opowiada Grzegorz Herczak, współwłaściciel Uni-Med. Centrum Medyczno-Stomatologicznego: W chwili obecnej, w celu podniesienia jakości obsługi pacjenta i obiegu dokumentacji, dążymy do wprowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej oraz elektronicznego systemu kolejkowego zaczyna Grzegorz Herczak. Niestety poważnym ograniczeniem jest koszt wdrożenia takiego systemu (zakup jednolitego sprzętu komputerowego, serwera, skanera dokumentów i podpisu cyfrowego, ekranu wyświetlającego dane o kolejności wejścia do gabinetów, szkolenia personelu). Złożyliśmy w ubiegłym roku wniosek o dotację ze środków strukturalnych w programie Poprawa poziomu konkurencyjności firmy Wnioskodawcy poprzez zakup środków trwałych do wdrożenia innowacyjnych usług, ale do chwili obecnej nie zostały ogłoszone wyniki naboru. Zmusza to nas do sukcesywnego wydawania środków własnych tłumaczy. Niewielkim kosztem było natomiast ujednolicenie pod kątem wizualnym ubrań dla personelu medycznego. W chwili obecnej każdy pracownik posiada mundurek z haftem logo firmy i identyfikator dodaje Grzegorz Herczak. Mamy wypracowane procedury systemu zarządzania jakością obejmujące m.in.: przyjęcie pacjenta, obieg i nadzór nad dokumentacją medyczną, sterowanie procesem leczenia ambulatoryjnego i rentgenodiagnostyki stomatologicznej, kwestię audytów wewnętrznych oraz co bardzo istotne - sposób realizacji działań korygujących i zapobiegawczych w podmiocie leczniczym. Procedury te są wdrożone w oparciu i zgodnie z jednym z najbardziej popularnych standardów jakościowych EN ISO 9001:2000. Oczywiście zgodnie z tą normą prowadzimy Księgę Jakości, jednakże do tej pory nie ubiegaliśmy się o certyfikację. W chwili obecnej posiadanie certyfikatu ISO jest jedynie prestiżem dla placówki, albowiem norma ISO 9001 stałą się międzynarodowym wyznacznikiem oczekiwań w zakresie wymagań systemu zarządzania jakością w relacjach typu B2B, niestety nie dla głównego płatnika - NFZ. Posiadanie ISO 9001:2000 nie przekłada się 5

6 niestety w żaden sposób na odczuwalnie wyższą wycenę przez Narodowy Fundusz Zdrowia punktu w AOS i leczeniu stomatologicznym, ani na wyższą stawkę kapitacyjną w POZ. Certyfikacja i utrzymanie certyfikatu poprzez okresowe audyty jest nadal dość kosztowne dla małej jednostki, a utworzenie w strukturze małej firmy dedykowanych stanowisk odpowiedzialnych za procedury jakości jest wręcz niemożliwe. Zidentyfikuj kluczowe elementy polityki jakości Jak widać, elementów, na które należy zwrócić szczególną uwagę podczas wdrażania SZJ jest wiele. Nie można koncentrować się na jednym, co jest jednym z powodów, dla których we wdrażanie odpowiednich procedur zaangażowani powinni być wszyscy pracownicy placówki. Na dowód tego można przytoczyć wypowiedź lek. Barbary Rokickiej-Łapuć, która, zapytana o kluczowe elementy polityki jakości, wymieniła: stałe podnoszenie kwalifikacji personelu medycznego, świadomość i pełne zaangażowanie wszystkich pracowników w realizowanie oczekiwań pacjentów, wprowadzenie przyjaznej atmosfery i warunków w jakich świadczone są usługi, przestrzeganie Karty Praw Pacjenta, inwestowanie w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną oraz dbanie o odpowiedni stan pomieszczeń przychodni, współpracę ze starannie dobranymi podwykonawcami usług diagnostycznych, prowadzenie profilaktyki zdrowotnej, propagowanie zdrowego stylu życia. Przede wszystkim dbamy o to, aby nasi pacjenci mieli zapewnioną opiekę medyczną na jak najwyższym poziomie. Temu jest podporządkowana polityka jakości w naszej poradni podsumowała Anna Kowalczyk z poradni ALERGO-MED. Obecnie najpopularniejszą normą SZJ jest ISO. W Polsce najbardziej rozpowszechniona jest norma serii 9000:2000, która wdrożona została już w wielu placówkach ochrony zdrowia, zarówno państwowych, jak i prywatnych. Choć ciężar wdrażania systemów spoczywa na wszystkich pracownikach, podjęcie decyzji o wdrażaniu należy do kadry zarządzającej. To jednak nie jedyne zadanie dyrektorów i menedżerów. Przede wszystkim powinni oni postawić sobie cele, w oparciu o normy, i nadzorować ich realizację, na bieżąco korygując błędy i nie dopuszczając do ich ponownego wystąpienia. Szczególnie użyteczne mogą tu okazać się dwa narzędzia: benchmarking i outsourcing. Ważne narzędzia Benchmarking jest, zgodnie z definicją przytoczoną przez Jankowiaka, systematycznym i ciągłym procesem mierzenia, którego celem jest zdobycie informacji, które pomoże podjąć działania poprawiające funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Pomiary prowadzi się, oczywiście, w oparciu o wyniki liderów danego rynku. Co można mierzyć i porównywać? Niemal wszystko: koszty usług, sposoby obsługi, czas oczekiwania na wizytę, aranżacje wnętrz, innowacyjność. Dzięki stałemu prowadzeniu tego typu pomiarów nasza placówka będzie na bieżąco z działaniami konkurencji, co jest niezbędne, by stale podnosić poziom usług i nie dopuścić do odpływu naszych klientów. Choć inna nazwa benchmarkingu to analiza porównawcza, należy pamiętać, że narzędzie to nie służy do kopiowania rozwiązań, które zostały wprowadzone w innych placówkach, a raczej do ustalenia jakie czynniki sprawiły, że w konkretnych warunkach (lokalowych, środowiskowych) konkurencyjnej placówce udało się osiągnąć sukces. Benchmarking służy jednak nie tylko porównywaniu firmy z jej bezpośrednią konkurencją, ale także wypracowywaniu najlepszych rozwiązań w ramach firmy np. przez porównywanie filii placówki lub poszczególnych działów firmy (mówimy wtedy o benchmarkingu 6

7 wewnętrznym). Jak wygląda uproszczony schemat takiego porównywania? Józef Penc, autor książki Encyklopedia Zarządzania, Podstawowe kategorie i terminy, wyróżnił pięć etapów: zidentyfikowanie porównywalnych zmiennych (szukanie cech czy umiejętności, które sprawiają, że konkurencyjna firma odnosi sukces), zidentyfikowanie wzorcowych podmiotów (znalezienie firm, które działają w określonym sektorze i są najlepsze na tle innych na rynku), zbieranie informacji (pozyskiwanie informacji o wybranych podmiotach), określenie poziomu efektywności oraz bazowego poziomu własnych osiągnięć i wyznaczenie celów i planu działania oraz sposobów pomiaru osiągnięć. Wszystko to po to, by, parafrazując słowa R. C. Campa, znaleźć najefektywniejszą metodę dla danej działalności, pozwalającą osiągnąć przewagę konkurencyjną. Drugim wspomnianym narzędziem jest outsourcing (ang. outsideresourceusing), służący do identyfikowania zasobów znajdujących się w otoczeniu firmy i aktywne z nich korzystanie. W jakim celu? 60 proc. amerykańskich respondentów badania przeprowadzonego w 2002 roku przez portal internetowy Information Week jako główną przyczynę wskazało oszczędności (opis badania można znaleźć na stronie ftp://ftp. hp.com/pub/services/spotlight/info/info_week.pdf ). W jakich obszarach najlepiej jest zastosować strategię outsourcingu? Możliwości jest wiele, są to np.: szkolenia, obsługa w terenie, ochrona, reklama, rekrutacja pracowników, obsługa strony internetowej, projektowanie ulotek i broszur wszystko to, co teoretycznie, za pomocą własnych zasobów, możemy zrobić sami. Dlaczego więc zlecać wykonanie tych zadań i usług innym podmiotom? Po pierwsze, oszczędzimy (duże zamówienia generują korzystne rabaty), po drugie nasi pracownicy są odciążeni i mogą być delegowani do innych zadań, bardziej związanych z bezpośrednią obsługą pacjenta. Benchmarking i outsouricng nie wyczerpują możliwości, które dają nowoczesne SZJ. Dlatego warto, choćby pokrótce, zapoznać się ze schematem wdrażania systemu jakości w placówce. Wdrażanie zazwyczaj dzieli się na trzy etapy: prac koncepcyjnych i organizacyjnych, opracowania i wdrożenia dokumentacji oraz audytów wewnętrznych i szkoleń kadry zarządzającej. Pierwszy etap polega głównie na zapoznaniu się z warunkami wdrożenia systemu i otrzymania certyfikatu, opracowaniu harmonogramu, zapoznaniu personelu z nowymi wytycznymi i bieżącym monitorowaniem postępów. Drugie z opracowywaniem niezbędnej dokumentacji, która będzie zawierała doprecyzowane standardy i procedury. Zazwyczaj wdrażanie systemu trwa od 6 miesięcy do roku, co uzależnione jest od wielkości placówki, jej możliwości technologicznych oraz współpracy personelu. Jakie jeszcze korzyści, prócz wymienionych przez naszych rozmówców, może przynieść wdrożenie SZJ? Przede wszystkim ułatwienie adaptacji do stale zmieniających się warunków, co w przypadku placówek ochrony zdrowia jest szczególnie istotne, większe szanse pozyskiwania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, zmniejszenie kosztów reklamy i podniesienie konkurencyjności placówki. KOMENTARZ EKSPERTA Polityka jakości w naszej przychodni realizowana jest poprzez ciągłe szkolenia pracowników zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych, stosowanie najnowszych metod badawczych oraz aparatury diagnostycznej (w sierpniu 2012 roku zakupiliśmy 2 nowoczesne spektrofotometry absorpcji atomowej, a w najbliższym czasie planujemy zakup wysokiej klasy USG), dobór rzetelnych dostawców materiałów medycznych i podzlecanych usług, stałą kontrolę aparatury medycznej (przeglądy okresowe). Zapewniamy maksimum bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów i personelu poprzez realizowanie stworzonych standardów i procedur medycznych oraz ich stałe uaktualnianie, doskonalenie procesów medycznych i diagnostycznych w ramach całego systemu. Stale rozszerzamy zakres świadczonych usług (w najbliższym czasie planujemy otwarcie kolejnej poradni Medycyny 7

8 Estetycznej, a także powiększamy nasz personel o kolejnych specjalistów z różnych dziedzin). Prezes Zarządu Centrum Medycznego EKO-PROF-MED sp. z o. o. Piotr Słota Polityka jakości w naszej przychodni realizowana jest poprzez szkolenia wewnętrzne oraz zewnętrzne personelu medycznego oraz personelu pracującego na rejestracji, zatrudnianie lekarzy ze specjalizacjami oraz dyplomowanych higienistek stomatologicznych mogących pochwalić się certyfikatami zdobytymi na licznych szkoleniach, profesjonalną stronę internetową, bogatą w informacje medyczne oraz umożliwiającą interakcje z odwiedzającymi pacjentami za pomocą ankiet, newslettera, dodawania opinii oraz pobierania z niej kuponów rabatowych, zakup i stosowanie najnowocześniejszego sprzętu stomatologicznego. Lek. stom. Artur Lebiedź Zarządzający Gabinetami Stomatologicznymi Dentus. Źródło publikacji: red. Pruszkowska K., Zarządzanie nowoczesną przychodnią zdrowia; Lekcje z najlepszych polskich placówek, certyfikowanych w Programie Przyjazna Przychodnia, Agencja Rozwoju Lokalnego SA w Jaworznie, Jaworzno 2012 Dowiedz się więcej: tel , kom

9 LIDER PROJEKTU Kujawko-Pomorska Organizacja Pracodawców Lewiatan to podmiot skupiający ponad 60 firm członkowskich ze wszystkich branży województwa. Organizacja, wspólnie z Konfederacją Lewiatan (podmiotem matką) zabiega o wzrost konkurencyjności, uczciwe regulacje prawne i sukces przedsiębiorstw w regionie. Organizacja jest także reprezentantem swoich członków wobec lokalnych i krajowych władz. Od lipca 2013 roku Organizacja kieruje Klastrem Turystyki Medycznej i Uzdrowiskowej, którego celem jest promocja turystyki medycznej i uzdrowiskowej w Polsce oraz tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi przedsiębiorstw branży medycznej i uzdrowiskowej w województwie kujawsko-pomorskim i innych regionach. Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać: w biurze KPOP Lewiatan w Toruniu przy ul. Moniuszki 10 i w Bydgoszczy przy ul. Chodkiewicza 15 lok. 302 II piętro telefonicznie pod numerem: Pytania prosimy kierować również na adres: lub do Koordynatora Projektu: Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 9

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych.

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych. Norma PN-EN ISO 9001:2009 System Zarządzania Jakością w usługach medycznych Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych. www.isomed.pl Grzegorz Dobrakowski Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Aby wyruszyć w drogę, trzeba zrobić pierwszy krok

Aby wyruszyć w drogę, trzeba zrobić pierwszy krok Aby wyruszyć w drogę, trzeba zrobić pierwszy krok PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY FIRMA DELTAMED SŁOWO WSTĘPU Każda Placówka Służby Zdrowia opiera się na pewnych podstawach (prawnych, informatycznych, społecznych),

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA DOBRYCH PRAKTYK

SZKOŁA DOBRYCH PRAKTYK FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY SZKOŁA DOBRYCH PRAKTYK TYTUŁ/NAZWA Dobrej praktyki Nowoczesny System Zarządzania Jakością w I Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. A. J. Czartoryskiego w Puławach - Permanentne doskonalenie

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KZ NR 503 ds. Facility Management

PLAN DZIAŁANIA KZ NR 503 ds. Facility Management PLAN DZIAŁANIA KZ NR 503 ds. Facility Management Strona 1 STRESZCZENIE Termin Facility Management (FM) nie ma idealnego przekładu na język polski. Często spotykanym tłumaczeniem pojęcia FM jest zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Normy ISO serii 9000 Zostały uznane za podstawę wyznaczania standardów zarządzania jakością Opublikowane po raz

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PROJEKTU BRANŻA MEDYCZNA SIŁĄ REGIONU KUJAWSKO-POMORSKIEGO

BIULETYN PROJEKTU BRANŻA MEDYCZNA SIŁĄ REGIONU KUJAWSKO-POMORSKIEGO BIULETYN PROJEKTU BRANŻA MEDYCZNA SIŁĄ REGIONU KUJAWSKO-POMORSKIEGO KRÓTKO O PROJEKCIE: Projekt Branża medyczna siłą regionu kujawsko-pomorskiego w ramach prowadzonych działań, zakłada przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Obszar tematyczny Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy: Rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP

Obszar tematyczny Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy: Rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP Obszar tematyczny Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy: Rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP Całkowita alokacja: do 10 milionów franków szwajcarskich W danym obszarze ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA Strona: 1 z 5 1. Opis systemu zintegrowanego systemu zarządzania 1.1. Postanowienia ogólne i zakres obowiązywania W Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota jest ustanowiony,

Bardziej szczegółowo

Dofinansowane doradztwo Krajowej Sieci Innowacji dla przedsiębiorców

Dofinansowane doradztwo Krajowej Sieci Innowacji dla przedsiębiorców Dofinansowane doradztwo Krajowej Sieci Innowacji dla przedsiębiorców Jerzy Bagiński, FPE Seminarium dla MSP, Katowice 26.11.2014 2 Cele i aktualna działalność Fundacji Działa nieprzerwanie od 1992 roku

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PROJEKTU BRANŻA MEDYCZNA SIŁĄ REGIONU KUJAWSKO-POMORSKIEGO

BIULETYN PROJEKTU BRANŻA MEDYCZNA SIŁĄ REGIONU KUJAWSKO-POMORSKIEGO BIULETYN PROJEKTU BRANŻA MEDYCZNA SIŁĄ REGIONU KUJAWSKO-POMORSKIEGO KRÓTKO O PROJEKCIE: W ramach projektu Branża medyczna siłą regionu kujawsko-pomorskiego realizowane jest między innymi indywidualne doradztwo

Bardziej szczegółowo

Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą. dr Adam Jabłoński

Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą. dr Adam Jabłoński 2012 Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą dr Adam Jabłoński GENEZA POWSTANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO Konferencja w Rio de Janeiro 1992 r. 27 Zasad Zrównoważonego Rozwoju Karta Biznesu Zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Jeśli chcesz gdzieś dojść, najlepiej znajdź kogoś, kto już tam doszedł

Jeśli chcesz gdzieś dojść, najlepiej znajdź kogoś, kto już tam doszedł Chcemy Państwu przekazać swoją wiedzę i doświadczenie z zakresu zarządzania zespołami sprzedażowymi, rekrutacji i selekcji, motywowania osób zaangażowanych w procesy sprzedażowe. Pomimo różnych sytuacji

Bardziej szczegółowo

Powitaj w gronie swoich pracowników wykwalifikowanego specjalistę ds. HR

Powitaj w gronie swoich pracowników wykwalifikowanego specjalistę ds. HR Powitaj w gronie swoich pracowników wykwalifikowanego specjalistę ds. HR BODiE, bo liczy się wiedza 2 S t r o n a Wszystkich pracowników banków spółdzielczych uczestniczących w projekcie SGB HR nowoczesne

Bardziej szczegółowo

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Bydgoszcz, 14.05.2014 Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców Pracodawcy Pomorza i Kujaw to regionalny

Bardziej szczegółowo

KARTA PROJEKTU. 1.12.2010 do 31.12.2013 r.

KARTA PROJEKTU. 1.12.2010 do 31.12.2013 r. KARTA PROJEKTU Informacje o projekcie Tytuł projektu Okres realizacji Utworzenie sieci firm w sektorze budownictwa w południowo-zachodniej Wielkopolsce jako szansa wzrostu ich konkurencyjności i innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Działania w ramach projektu Od inicjatywy klastrowej do Sopockiego Klastra Turystycznego program wsparcia i rozwoju zostały już rozpoczęte!!!

Działania w ramach projektu Od inicjatywy klastrowej do Sopockiego Klastra Turystycznego program wsparcia i rozwoju zostały już rozpoczęte!!! Działania w ramach projektu Od inicjatywy klastrowej do Sopockiego Klastra Turystycznego program wsparcia i rozwoju zostały już rozpoczęte!!! Głównym celem projektu jest umożliwienie podmiotom z sopockiej

Bardziej szczegółowo

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO Jakość samą w sobie trudno jest zdefiniować, tak naprawdę pod tym pojęciem kryje się wszystko to co ma związek z pewnymi cechami - wyrobu lub usługi - mającymi wpływ na

Bardziej szczegółowo

Eko Branding. Skuteczni bo ekologiczni. Program doradczo szkoleniowy dla MŚP z województwa lubelskiego i podlaskiego

Eko Branding. Skuteczni bo ekologiczni. Program doradczo szkoleniowy dla MŚP z województwa lubelskiego i podlaskiego Eko Branding. Skuteczni bo ekologiczni Program doradczo szkoleniowy dla MŚP z województwa lubelskiego i podlaskiego 1 INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE Branding to strategia wykorzystania wizerunku do budowania

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Katarzyna Stępniak, ORE

Opracowanie: Katarzyna Stępniak, ORE Opracowanie: Katarzyna Stępniak, ORE Materiał informacyjny oraz odpowiedzi na pytania dotyczące dwóch programów upowszechnianych w Ośrodku Rozwoju Edukacji przez Zespół ds. Promocji Zdrowia w Szkole. 1.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 15. Wprowadzenie... 17. Część I Organizacja i zarządzanie... 21

Spis treści. Wykaz skrótów... 15. Wprowadzenie... 17. Część I Organizacja i zarządzanie... 21 Wykaz skrótów... 15 Wprowadzenie... 17 Część I Organizacja i zarządzanie... 21 Organizacja i zarządzanie, Damian Makowski, Dariusz Jemielniak... 21 1. Nauki organizacji i zarządzania jako wyodrębniona

Bardziej szczegółowo

Zadowolony Klient to najlepsza inwestycja

Zadowolony Klient to najlepsza inwestycja Zadowolony Klient to najlepsza inwestycja OFERTA DOSTĘPNE USŁUGI: 1. TAJEMNICZY KLIENT 2. BADANIE KONKURENCJI 3. ANKIETOWANIE POUSŁUGOWE ZA POŚREDNICTWEM POCZTY ELEKTRONICZNEJ I/LUB TELEFONICZNE 4. SPRAWDZANIE

Bardziej szczegółowo

KLASTER TURYSTYKI MEDYCZNEJ I UZDROWISKOWEJ PRZYKŁADEM DZIAŁAŃ INTELIGENTNEJ SPECJALIZACJI

KLASTER TURYSTYKI MEDYCZNEJ I UZDROWISKOWEJ PRZYKŁADEM DZIAŁAŃ INTELIGENTNEJ SPECJALIZACJI KLASTER TURYSTYKI MEDYCZNEJ I UZDROWISKOWEJ PRZYKŁADEM DZIAŁAŃ INTELIGENTNEJ SPECJALIZACJI Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracodawców Lewiatan KLASTRY JAKO CZYNNIK ROZWOJU REGIONU Współpraca Większa innowacyjność

Bardziej szczegółowo

Jak zaprezentować pomysł przed inwestorem

Jak zaprezentować pomysł przed inwestorem Jak zaprezentować pomysł przed inwestorem Katarzyna Duda Pomorskie Forum Przedsiębiorczości Gdynia 2012 Dotacje na innowacje Spis treści: Czego oczekuje inwestor i jakich pomysłów szuka Biznesplan jak

Bardziej szczegółowo

Po co nam klaster? Edyta Pęcherz

Po co nam klaster? Edyta Pęcherz Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy

Bardziej szczegółowo

Kluczowi uczestnicy klastra: (powiązania 2,4,5,8)

Kluczowi uczestnicy klastra: (powiązania 2,4,5,8) Toruń,16.07.2014 r. Zadanie realizowane jest w ramach realizacji projektu Strategia Klastra Turystyki Medycznej i Uzdrowiskowej nr umowy UW/1/FPK/2014/01/16/00 w ramach Funduszu Powiązań Kooperacyjnych

Bardziej szczegółowo

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com.

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com. Normy ISO serii 9000 dr inż. Tomasz Greber www.greber.com.pl www.greber.com.pl 1 Droga do jakości ISO 9001 Organizacja tradycyjna TQM/PNJ KAIZEN Organizacja jakościowa SIX SIGMA Ewolucja systemów jakości

Bardziej szczegółowo

Mój region w Europie. Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Polityki Regionalnej

Mój region w Europie. Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Polityki Regionalnej Mój region w Europie Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Polityki Regionalnej Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na wykonanie badania pt. Ocena potencjału rynkowego marki Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie zarządzania jakością na uczelni

Wdrażanie zarządzania jakością na uczelni Człowiek najlepsza inwestycja Wdrażanie zarządzania jakością na uczelni Plan prezentacji 1. Przepisy prawne a zarządzanie jakością na uczelni 2. Jakość i jej definicje w uczelni 3. Cele istnienia systemu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Jakością. System jakości jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem. Dr Mariusz Maciejczak

Zarządzanie Jakością. System jakości jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem. Dr Mariusz Maciejczak Zarządzanie Jakością System jakości jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem Dr Mariusz Maciejczak SYSTEM System to zespół powiązanych ze sobą elementów, które stanowią pewną całość. Istotną cechą

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ KIG BLCA II PÓŁROCZE 2011 r.

HARMONOGRAM SZKOLEŃ KIG BLCA II PÓŁROCZE 2011 r. HARMONOGRAM SZKOLEŃ KIG BLCA II PÓŁROCZE 2011 r. Termin Temat Zakres merytoryczny Prowadzący Szkolenie obejmuje zagadnienia związane z przygotowaniem się i przeprowadzeniem auditu wewnętrznego systemu

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz. dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012. 1. Nazwa klastra...

Kwestionariusz. dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012. 1. Nazwa klastra... Załącznik nr 2 do ZZW Kwestionariusz dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012 A. CHARAKTERYSTYKA KLASTRA 1. Nazwa klastra... 2. Rok utworzenia klastra (podjęcia inicjatywy lub

Bardziej szczegółowo

Budowanie marki salonu beauty

Budowanie marki salonu beauty Budowanie marki salonu beauty Czym jest marka? Klient dokonując zakupu danej usługi czy produktu, kupuje przede wszystkim zadowolenie wynikające ze swojego zakupu. Zatem marka jest wartością, która przekłada

Bardziej szczegółowo

Audyt Marketingowy Młodej Firmy [RAPORT]

Audyt Marketingowy Młodej Firmy [RAPORT] Wytyczne dotyczące przygotowania raportu z Audytu Marketingowego Młodej Firmy zał. nr 3 do umowy Audyt Marketingowy Młodej Firmy [RAPORT] NAZWA AUDYTOWANEJ FIRMY:.. ADRES:. DATA PRZEKAZANIA PRZEPROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

Pracownicza Platforma Transakcyjna www.pracujekupuje.pl. Od indywidualnych korzyści do lojalności i motywacji

Pracownicza Platforma Transakcyjna www.pracujekupuje.pl. Od indywidualnych korzyści do lojalności i motywacji Pracownicza Platforma Transakcyjna www.pracujekupuje.pl Od indywidualnych korzyści do lojalności i motywacji Plan prezentacji Wyzwania pracodawcy AD 2010 Systemy wynagrodzeń / Pozapłacowe systemy motywacyjne

Bardziej szczegółowo

Ewa Małysz-Bujak Lider systemowego zarządzania zasobami ludzkimi (Ankol)

Ewa Małysz-Bujak Lider systemowego zarządzania zasobami ludzkimi (Ankol) Portfel metod i narzędzi 89 Ewa Małysz-Bujak Lider systemowego zarządzania zasobami ludzkimi (Ankol) Autorka przedstawia korzyści płynące z wdrożenia i certyfikacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ),

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA Strona: 1 z 6 1. Zaangażowanie kierownictwa Najwyższe kierownictwo SZPZLO Warszawa Ochota przejęło pełną odpowiedzialność za rozwój i ciągłe doskonalenie ustanowionego i wdrożonego zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Zmiany wymagań normy ISO 14001

Zmiany wymagań normy ISO 14001 Zmiany wymagań normy ISO 14001 Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) opublikowała 15 listopada br. zweryfikowane i poprawione wersje norm ISO 14001 i ISO 14004. Od tego dnia są one wersjami obowiązującymi.

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001

System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001 System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001 Informacje ogólne ISO 50001 to standard umożliwiający ustanowienie systemu i procesów niezbędnych do osiągnięcia poprawy efektywności energetycznej.

Bardziej szczegółowo

Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005

Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Marek Misztal ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. Biuro Systemów Zarządzania i Ocen Nowe Brzesko, 26 września 2006 r. Czy systemy zarządzania są nadal dobrowolne?

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa Strona 1 1. Księga Środowiskowa Księga Środowiskowa to podstawowy dokument opisujący strukturę i funkcjonowanie wdrożonego w Urzędzie Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy PN-EN

Bardziej szczegółowo

College dla aplikantów na stanowisko Dyrektor Hotelu Master Hotel Management

College dla aplikantów na stanowisko Dyrektor Hotelu Master Hotel Management College dla aplikantów na stanowisko Dyrektor Hotelu Master Hotel Management Zapraszamy osoby zainteresowane pracą na stanowisku Dyrektor / Manager w Hotelu do pierwszego w Polsce branżowego, praktycznego

Bardziej szczegółowo

APTEKA TO NIE TYLKO MISJA TO DOBRZE ZARZĄDZANE PRZEDSIĘBIORSTWO

APTEKA TO NIE TYLKO MISJA TO DOBRZE ZARZĄDZANE PRZEDSIĘBIORSTWO Nazywam się Magdalena Manicka i prowadzę spółkę pod skróconą nazwą Bezpieczna Strefa. Bezpieczna Strefa to firma rodzinna zajmująca się świadczeniem wybranych usług w zakresie prawidłowego funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Polityka klastrowa i wsparcie inicjatyw klastrowych doświadczenia i perspektywa 2014-2020

Polityka klastrowa i wsparcie inicjatyw klastrowych doświadczenia i perspektywa 2014-2020 2013 Joanna Podgórska Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polityka klastrowa i wsparcie inicjatyw klastrowych doświadczenia i perspektywa 2014-2020 Seminarium CATI Warszawa, 24 czerwca 2013 roku

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

The power of PEOPLE pierwsza w Polsce certyfikacja D3

The power of PEOPLE pierwsza w Polsce certyfikacja D3 The power of PEOPLE pierwsza w Polsce certyfikacja D3 Chcesz podnieść swoją konkurencyjność i wyróżnić się na rynku? Certyfikat D3 368 C 355 C C-0 M-0 Y-0 K-60 368 C 355 C PANTON 424 C 292 C 285 C K-100

Bardziej szczegółowo

Modelowy program Praktyk tydzień 2:

Modelowy program Praktyk tydzień 2: Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - najlepsza inwestycja. Modelowy program Praktyk tydzień 2: sprzedaż, marketing, dział handlowy

Bardziej szczegółowo

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Opis szkoleń planowanych do realizacji w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SULĘCINIE NA LATA 2014-2017

KONCEPCJA PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SULĘCINIE NA LATA 2014-2017 KONCEPCJA PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SULĘCINIE NA LATA 2014-2017 Podstawa prawna Koncepcja pracy poradni oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... 11. Rozdział I. Systemowe zarządzanie jakością... 15

Spis treści. Przedmowa... 11. Rozdział I. Systemowe zarządzanie jakością... 15 Przedmowa... 11 Rozdział I. Systemowe zarządzanie jakością... 15 1. Charakterystyka zarządzania jakością... 15 1.1. Zarządzanie a kierowanie... 15 1.2. Cel i obiekt zarządzania... 16 1.3. Definiowanie

Bardziej szczegółowo

Budowanie przewagi konkurencyjnej Istota, metody, techniki

Budowanie przewagi konkurencyjnej Istota, metody, techniki Budowanie przewagi konkurencyjnej Istota, metody, techniki Opracowanie: Aneta Stosik Nowoczesna organizacja Elastyczna (zdolna do przystosowania się do potrzeb) wg P. Druckera Dynamiczna (Mająca umiejętność

Bardziej szczegółowo

ISO Revisions. ISO Revisions ISO 9001. Znaczenie ryzyka w zarządzaniu jakością. Jak podchodzić do zmian?

ISO Revisions. ISO Revisions ISO 9001. Znaczenie ryzyka w zarządzaniu jakością. Jak podchodzić do zmian? ISO 9001 Znaczenie ryzyka w zarządzaniu jakością Jak podchodzić do zmian? Tło historyczne i przegląd aktualizacji wprowadzonych do ISO 9001:2015 Międzynarodowy Standard ISO 9001 podlega przeglądowi w regularnych

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Ocena merytoryczna wniosków w ramach Działania 2.3 schemat A

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Ocena merytoryczna wniosków w ramach Działania 2.3 schemat A Ocena merytoryczna wniosków w ramach Działania 2.3 schemat A Warszawa, 28 luty 2005 1.6.3 Okres wdrażania projektu nieuwzględniający czasu od złożenia wniosku do podpisania umowy sprzeczny z harmonogramem

Bardziej szczegółowo

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne POLSKI ZWIĄZEK PRYWATNYCH PRACODAWCÓW TURYSTYKI LEWIATAN I INSTYTUT TURYSTYKI W KRAKOWIE SP. Z O. O. ZAPRASZAJĄ PRZEDSIĘBIORCÓW I ICH PRACOWNIKÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Wzrost adaptacyjności mikro, małych

Bardziej szczegółowo

ISO 14000 w przedsiębiorstwie

ISO 14000 w przedsiębiorstwie ISO 14000 w przedsiębiorstwie Rodzina norm ISO 14000 TC 207 ZARZADZANIE ŚRODOWISKOWE SC1 System zarządzania środowiskowego SC2 Audity środowiskowe SC3 Ekoetykietowanie SC4 Ocena wyników ekologicznych SC5

Bardziej szczegółowo

Matryca efektów kształcenia dla programu studiów podyplomowych ZARZĄDZANIE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Matryca efektów kształcenia dla programu studiów podyplomowych ZARZĄDZANIE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Podstawy firmą Marketingowe aspekty jakością Podstawy prawa gospodarczego w SZJ Zarządzanie Jakością (TQM) Zarządzanie logistyczne w SZJ Wymagania norm ISO serii 9000 Dokumentacja w SZJ Metody i Techniki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KLASTRA TURYSTYKI MEDYCZNEJ I UZDROWISKOWEJ

REGULAMIN KLASTRA TURYSTYKI MEDYCZNEJ I UZDROWISKOWEJ REGULAMIN KLASTRA TURYSTYKI MEDYCZNEJ I UZDROWISKOWEJ 1. Klaster Turystyki Medycznej i Uzdrowiskowej jest dobrowolnym porozumieniem przedsiębiorstw, organizacji badawczych, instytucji otoczenia biznesu,

Bardziej szczegółowo

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM WSPÓŁFINANSOWANYM ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Spis treści III. działalność leczniczą... 8

Spis treści III. działalność leczniczą... 8 Notki biograficzne... IX Wykaz skrótów... XI Wprowadzenie... XV Rozdział 1. Nowe zasady funkcjonowania podmiotów leczniczych... 1 1.1. Działalność lecznicza... 1 1.1.1. Definicja podmiotu leczniczego i

Bardziej szczegółowo

Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą

Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą 2012 Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą Usługi PK KSU jako pierwowzór nowych usług PK DIAGNOZA POTRZEB KLIENTA

Bardziej szczegółowo

Etapy wdraŝania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2008

Etapy wdraŝania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2008 1 2 Etapy wdraŝania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2008 Etapy wdraŝania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2008 3 Agenda 4 Jaki powinien być System Zarządzania wg norm serii

Bardziej szczegółowo

TEST KOMPETENCJI kierowniczych kadry polskich szpitali

TEST KOMPETENCJI kierowniczych kadry polskich szpitali TEST KOMPETENCJI kierowniczych kadry polskich szpitali lipiec wrzesień 2015 Forum Ekonomiczne w Krynicy 10 września 2015 r. 1 Kadra kierownicza szpitali Dyrektorzy, DM, DF, DA, NP Ordynatorzy, kierownicy

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Agnieszka Matuszak 1 Strona 0 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ WDROŻEŃ INNOWACJI Jednym

Bardziej szczegółowo

Firmowe Call Center krok po kroku

Firmowe Call Center krok po kroku OFERTA SZKOLENIOWA Firmowe Call Center krok po kroku TELEAKADEMIA to profesjonalne centrum szkoleniowe mające swoją siedzibę w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni. TELEAKADEMIA realizuje szkolenia

Bardziej szczegółowo

Diagnoza i zmiana czynników decydujących o niedoskonałości w działaniu POZ-tów

Diagnoza i zmiana czynników decydujących o niedoskonałości w działaniu POZ-tów Diagnoza i zmiana czynników decydujących o niedoskonałości w działaniu POZ-tów dr hab. n. med. Tomasz Stefaniak, MBA kierownik projektu Katarzyna Dutkiewicz kontrola finansowa projektu Dariusz Szplit -

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system zapewniania jakości

Wewnątrzszkolny system zapewniania jakości Wewnątrzszkolny system zapewniania jakości Obszar: I. 2. Wewnątrzszkolny system zapewniania jakości Standard Nadzór pedagogiczny w szkole zapewnia ciągły rozwój i doskonalenie jakości jej pracy oraz zmierza

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska wspiera eksport mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego

Unia Europejska wspiera eksport mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego Unia Europejska wspiera eksport mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego Dnia 20.08.2015 r. został ogłoszony konkurs w ramach poddziałania 1.4.1 Kompleksowe wsparcie działalności

Bardziej szczegółowo

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH Beata Nowotarska-Romaniak wydanie 3. zmienione Warszawa 2013 SPIS TREŚCI Wstęp... 7 Rozdział 1. Istota marketingu usług zdrowotnych... 11 1.1. System marketingu usług... 11

Bardziej szczegółowo

6. Jakość, kontrola, pomiar i ocena wyników kształcenia

6. Jakość, kontrola, pomiar i ocena wyników kształcenia 6. Jakość, kontrola, pomiar i ocena wyników kształcenia 1. Monitoring, ewaluacja jakości kształcenia (systemy zarządzania jakością) 2. Elementy pomiaru dydaktycznego 3. Zadania testowe, konstruowanie,

Bardziej szczegółowo

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2012 Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność

Bardziej szczegółowo

ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ENERGIĄ

ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ENERGIĄ ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ENERGIĄ Standardowe etapy wdrażania systemu zarzadzania energią ETAP I: Przeprowadzenie przeglądu wstępnego zarządzania energią ETAP II: Opracowanie zakresu działań

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MONITORINGU I EWALUACJI PROJEKTU DZIELNICOWA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI

REGULAMIN MONITORINGU I EWALUACJI PROJEKTU DZIELNICOWA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI REGULAMIN MONITORINGU I EWALUACJI PROJEKTU DZIELNICOWA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI realizowanego w okresie 1 września

Bardziej szczegółowo

IV Opis przedmiotu zamówienia:

IV Opis przedmiotu zamówienia: IV Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest na zakup eksperckiej usługi informatycznej w ramach której Zamawiający będzie miał zapewniony dostęp, przez okres jednego roku (tj. 12 miesięcy

Bardziej szczegółowo

HRMpromo www.hrmpromo.pl ul. Parkowa 13 05-110 Jabłonna tel.: (22) 782 07 60 kom.: 724 901 385 kom.: 665 037 993 e-mail: biuro@hrmpromo.

HRMpromo www.hrmpromo.pl ul. Parkowa 13 05-110 Jabłonna tel.: (22) 782 07 60 kom.: 724 901 385 kom.: 665 037 993 e-mail: biuro@hrmpromo. HRMpromo HRMpromo www.hrmpromo.pl ul. Parkowa 13 05-110 Jabłonna tel.: (22) 782 07 60 kom.: 724 901 385 kom.: 665 037 993 e-mail: biuro@hrmpromo.pl REGON:140018709, NIP 526-265-69-68 JABŁONNA 2013 SPIS

Bardziej szczegółowo

Klaster. Powiązanie kooperacyjne (PK) Inicjatywa klastrowa (IK) DEFINICJE ROBOCZE najistotniejsze elementy

Klaster. Powiązanie kooperacyjne (PK) Inicjatywa klastrowa (IK) DEFINICJE ROBOCZE najistotniejsze elementy DEFINICJE ROBOCZE najistotniejsze elementy Klaster skupisko podmiotów występujących na danym terenie, ogół podmiotów w danej branży/sektorze gospodarki itd. Powiązanie kooperacyjne (PK) podstawowy, niesformalizowany

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie standardów zarządzania w administracji rządowej

Doskonalenie standardów zarządzania w administracji rządowej Informator o projekcie Doskonalenie standardów zarządzania w administracji rządowej Warszawa, marzec 2013 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

wsparcia w zakresie kryteriów wyboru firmy szkoleniowej lub weryfikacji jej działań. Członkowie Polskiej Izby Firm Szkoleniowych Strona 1 z 10

wsparcia w zakresie kryteriów wyboru firmy szkoleniowej lub weryfikacji jej działań. Członkowie Polskiej Izby Firm Szkoleniowych Strona 1 z 10 Misją Polskiej Izby Firm Szkoleniowych jest działanie na rzecz ciągłego rozwoju kompetencji i kształcenia przez cale życie poprzez rozwój rynku szkoleniowego, na którym obowiązują zasady uczciwej konkurencji.

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r.

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r. Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA Toruń, 28.04.2015 r. GRUPA MEBLOWA HORECA 9 firm produkcyjnych oraz WSZP/UMK 2 firmy z branży informatycznej Produkcja mebli w technologiach: drewno, płyty meblowe,

Bardziej szczegółowo

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości W imieniu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. oraz Targów Kielce pragnę Państwa serdecznie zaprosić do bezpłatnego udziału w IX Świętokrzyskiej Giełdzie Kooperacyjnej

Bardziej szczegółowo

Dajemy WIĘCEJ CALL CENTER? WIĘCEJ? ODWAŻNIE, chcą ROZWIJAĆ SIĘ każdego dnia i pomagają w tym innym,

Dajemy WIĘCEJ CALL CENTER? WIĘCEJ? ODWAŻNIE, chcą ROZWIJAĆ SIĘ każdego dnia i pomagają w tym innym, NIE DAJEMY GOTOWYCH ODPOWIEDZI 3 Co decyduje o skuteczności i jakości działań nowoczesnego CALL CENTER? Jak wybrać partnera biznesowego, który dostarczy profesjonalną usługę? 2 4 Ludzie? Procesy? Technologie?

Bardziej szczegółowo

"Możliwości pozyskania środków finansowych dla uczelni wyższych z funduszy unijnych". Informatyczne zarządzanie uczelnią" Poznań, 19/04/2005

Możliwości pozyskania środków finansowych dla uczelni wyższych z funduszy unijnych. Informatyczne zarządzanie uczelnią Poznań, 19/04/2005 "Możliwości pozyskania środków finansowych dla uczelni wyższych z funduszy unijnych". 1 Informatyczne zarządzanie uczelnią" Poznań, 19/04/2005 PODSTAWOWE POJĘCIA DOTACJA bezzwrotna pomoc finansowa pochodząca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH DAG MARA LEWICKA ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Metody, narzędzia, mierniki WYDAWNICTWA PROFESJONALNE PWN WARSZAWA 2010 Wstęp 11 ROZDZIAŁ 1. Zmiany w zakresie funkcji personalnej

Bardziej szczegółowo

OUTSOURCING SZKOLENIOWY

OUTSOURCING SZKOLENIOWY W dobie outsourcingu każdy robi to, co potrafi najlepiej. Korzyści - odnoszą wszyscy" SPIS TREŚCI 1. Wstęp...3 2. Cel naszej usługi...3 3. Pakiety...3 4. Etapy działania...7 5. Korzyści...7 6. Nasza kadra...8

Bardziej szczegółowo

Efektywne kształtowanie relacji B2B w kanałach dystrybucji

Efektywne kształtowanie relacji B2B w kanałach dystrybucji Efektywne kształtowanie relacji B2B w kanałach dystrybucji Nowy Sącz, 3 grudnia 2010 dr Marek Rutkowski Relacje to stosunki zachodzące między dwoma (lub więcej) osobami, organizacjami, przedmiotami, zdarzeniami;

Bardziej szczegółowo

Efektywny Controlling Personalny

Efektywny Controlling Personalny Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: Efektywny Controlling Personalny praktyczne warsztaty Ekspert: Monika Kulikowska-Pawlak Trener z wieloletnim doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia objęte patronatem Doliny Lotniczej Czy chcesz poznać odpowiedzi na pytania: Co to jest inteligentna specjalizacja - IS (ang. smart

Bardziej szczegółowo

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP jest realizowana

Bardziej szczegółowo

TECZKA PRASOWA. Czym jest FINANCE-TENDER.COM?

TECZKA PRASOWA. Czym jest FINANCE-TENDER.COM? Czym jest FINANCE-TENDER.COM? FINANCE-TENDER.COM jest pierwszą w Polsce platformą przetargową i ogłoszeniową oferującą nowoczesną metodę przeprowadzania przetargów elektronicznych oraz umożliwiającą przedsiębiorstwom

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Mirosław Marek PARP, Prezes Zarządu Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania i ekonomiczna ocena wdrażania systemów zarządzania jakością w produkcji i przetwórstwie mięsa wieprzowego mgr inż.

Uwarunkowania i ekonomiczna ocena wdrażania systemów zarządzania jakością w produkcji i przetwórstwie mięsa wieprzowego mgr inż. Uwarunkowania i ekonomiczna ocena wdrażania systemów zarządzania jakością w produkcji i przetwórstwie mięsa wieprzowego mgr inż. Sławomir Stec Zakład Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Państwowa Wyższa

Bardziej szczegółowo

Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna

Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna Nr*: 01/2014 Termin przeglądu: 17.02.2014 1. Program przeglądu; spotkanie otwierające ocena realizacji Polityki Jakości sprawozdania z realizacji celów dotyczących jakości raporty z realizacji celów wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM JAKO OGNIWO PROFILAKTYKI

LABORATORIUM JAKO OGNIWO PROFILAKTYKI II MAŁOPOLSKA KONFERENCJA SZPITALI PROMUJĄCYCH ZDROWIE MGR JOANNA FIJOŁEK BUDOWA SYSTEMU JAKOŚCI W LABORATORIACH MEDYCZNYCH W OPARCIU O SYSTEMY INFORMATYCZNE LABORATORIUM A CELE PROGRAMU SZPITALI PROMUJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ

ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ PODSTAWOWE INFORMACJE skierowany do mikro, małych

Bardziej szczegółowo

CEM Instytut BadańRynku i Opinii Publicznej Sp. z o.o. 30-134 Kraków ul. Zarzecze 38 B tel. 012 6375438 faks 012 6386913 http://www.cem.pl cem@cem.

CEM Instytut BadańRynku i Opinii Publicznej Sp. z o.o. 30-134 Kraków ul. Zarzecze 38 B tel. 012 6375438 faks 012 6386913 http://www.cem.pl cem@cem. CEM Instytut BadańRynku i Opinii Publicznej Sp. z o.o. 30-134 Kraków ul. Zarzecze 38 B tel. 012 6375438 faks 012 6386913 http://www.cem.pl cem@cem.pl Rynek usług doradczych w województwie pomorskim Wyniki

Bardziej szczegółowo

EXPORT GROUP Rozwiń eksport! USŁUGI EXPORT GROUP

EXPORT GROUP Rozwiń eksport! USŁUGI EXPORT GROUP EXPORT GROUP Rozwiń eksport! USŁUGI EXPORT GROUP ANALIZA RYNKU I KONKURENCJI POGŁĘBIONA ANALIZA KONKURENCJI WYSZUKIWANIE KLIENTÓW Opracowanie dotyczące rynku, branży i potencjalnej konkurencji, które daje

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r.

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r. FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Fundusz pożyczkowy dla kobiet... 3 1. Termin przyjmowania wniosków... 3 2. Limity

Bardziej szczegółowo

KONTRAKTOWANIE USŁUG MEDYCZNYCH KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PROCESU OFERTOWANIA DO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

KONTRAKTOWANIE USŁUG MEDYCZNYCH KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PROCESU OFERTOWANIA DO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA KONTRAKTOWANIE USŁUG MEDYCZNYCH KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PROCESU OFERTOWANIA DO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZESPÓŁ OBSŁUGI PODMIOTÓW MEDYCZNYCH Kluczowym dla polskiego systemu finansowania podmiotów leczniczych

Bardziej szczegółowo

VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości 3-4 marca 2010r. Targi Kielce, ul. Zakładowa 1, Kielce OFERTA DLA WYSTAWCY VIII Świętokrzyska Giełda

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą PE-EN ISO 9001:2009 w Starostwie Powiatowym we Włocławku

Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą PE-EN ISO 9001:2009 w Starostwie Powiatowym we Włocławku Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą PE-EN ISO 9001:2009 w Starostwie Powiatowym we Włocławku Sprawne i skuteczne wykonywanie zadań przez jednostki samorządu terytorialnego zależy w

Bardziej szczegółowo