WSO - przedmiot WOS. -Wychowanie do życia w rodzinie, który nie podlega ocenie i jest realizowany w ciągu II półrocza

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WSO - przedmiot WOS. -Wychowanie do życia w rodzinie, który nie podlega ocenie i jest realizowany w ciągu II półrocza"

Transkrypt

1 WSO - przedmiot WOS Przedmiot Wiedza o społeczeństwie składa się z trzech modułów -Wychowanie obywatelskie -Wychowanie do aktywnego udziału w życiu gospodarczym -Wychowanie do życia w rodzinie, który nie podlega ocenie i jest realizowany w ciągu II półrocza Oceniane są: -aktywność ucznia na lekcji, -przygotowywane prasówki, -odpowiedzi ustne, -zadania domowe, -umiejętność przedstawiania własnych opinii, -sprawdziany i kartkówki, -orientacja w zagadnieniach politycznych i gospodarczych w regionie, kraju i świecie. KLASA I Ocena celująca: i nadobowiązkowe, -bierze udział w konkursach -rozumie dlaczego człowiek jest istotą społeczną i potrafi tego dowieść, zna czynniki warunkujące rozwój jednostki ludzkiej, rozróżnia wartości, które wpływają na budowę osobowości, zna potrzeby człowieka i ich rodzaje, określa własne potrzeby i ocenia możliwości ich zaspokojenia, rozróżnia wartości mające znaczenie dla budowania własnej godności, prawidłowo operuje pojęciami: grupa społeczna, więź społeczna, rola społeczna, zbiorowość, zna sposoby klasyfikacji grup, rozumie jaki grupa może mieć wpływ na jednostkę i potrafi opisać mechanizm, rozróżnia pojęcie narodu i państwa, potrafi podać cechy, zna strukturę samorządu terytorialnego, jego zadania i kompetencje, potrafi przedstawić dowody na demokratyczny charakter takiego podziału władzy, -prowadzi zeszyt. Ocena bardzo dobra:

2 -umie przedstawić swoje zdanie, potrafi bronić swojego stanowiska w dyskusji -rozumie dlaczego człowiek jest istotą społeczną i potrafi tego dowieść, zna czynniki warunkujące rozwój jednostki ludzkiej, rozróżnia wartości, które wpływają na budowę osobowości, zna potrzeby człowieka i ich rodzaje, określa własne potrzeby i ocenia możliwości ich zaspokojenia, rozróżnia wartości mające znaczenie dla budowania własnej godności, prawidłowo operuje pojęciami: grupa społeczna, więź społeczna, rola społeczna, zbiorowość, zna sposoby klasyfikacji grup, rozumie jaki grupa może mieć wpływ na jednostkę i potrafi opisać mechanizm, rozróżnia pojęcie narodu i państwa, potrafi podać cechy, zna strukturę samorządu terytorialnego, jego zadania i kompetencje, potrafi przedstawić dowody na demokratyczny charakter takiego podziału władzy, -prowadzi zeszyt. Ocena dobra: -ma wiedzę na temat zagadnień politycznych i gospodarczych, - jest przygotowany do lekcji, -umie przedstawić swoje zdanie, potrafi bronić swojego stanowiska w dyskusji -rozumie dlaczego człowiek jest istotą społeczną, zna czynniki warunkujące rozwój jednostki ludzkiej, rozróżnia wartości, które wpływają na budowę osobowości, zna potrzeby człowieka i ich rodzaje, określa własne potrzeby i ocenia możliwości ich zaspokojenia, rozróżnia wartości mające znaczenie dla budowania własnej godności, prawidłowo operuje pojęciami: grupa społeczna, więź społeczna, rola społeczna, zbiorowość, zna sposoby klasyfikacji grup, rozumie jaki grupa może mieć wpływ na jednostkę i potrafi opisać mechanizm, rozróżnia pojęcie narodu i państwa, potrafi podać cechy, zna strukturę samorządu terytorialnego, jego zadania i kompetencje, potrafi przedstawić dowody na demokratyczny charakter takiego podziału władzy, -prowadzi zeszyt: Ocena dostateczna: -uczeń raczej wykonuje zadania obowiązkowe, -przygotowuje prasówki, - jest raczej przygotowany do lekcji, -umie przedstawić swoje zdanie, -rozumie,że człowiek jest istotą społeczną, zna niektóre czynniki warunkujące rozwój jednostki ludzkiej, rozróżnia wartości, które wpływają na budowę osobowości, zna potrzeby człowieka i ich rodzaje, określa niektóre własne potrzeby i ocenia możliwości ich zaspokojenia, raczej rozróżnia wartości mające znaczenie dla budowania własnej godności, operuje pojęciami: grupa społeczna, więź społeczna, rola społeczna, zbiorowość, zna część sposobów klasyfikacji grup, rozumie,że grupa może mieć pozytywny i negatywny wpływ na jednostkę, rozróżnia pojęcie narodu i państwa, potrafi podać cechy, zna strukturę samorządu terytorialnego, część jego zadań i kompetencji, -prowadzi zeszyt: Ocena dopuszczająca: -uczeń często nie wykonuje zadań,

3 - rzadko przygotowuje prasówki, -często jest nieprzygotowany do lekcji, - nie umie przedstawić swoje zdanie, -rozumie,jaki wpływ ma społeczeństwo na życie człowieka, zna niektóre czynniki warunkujące rozwój jednostki ludzkiej, zna niektóre potrzeby człowieka i ich rodzaje, określa niektóre własne potrzeby, raczej rozróżnia wartości mające znaczenie dla budowania własnej godności, wie co to jest: grupa społeczna, więź społeczna, rola społeczna, zbiorowość, rozumie,że grupa ma wpływ na jednostkę, rozróżnia pojęcie narodu i państwa, zna strukturę samorządu terytorialnego, część zadań i kompetencji samorządu gminnego -prowadzi zeszyt KLASA II Ocena celująca: i nadobowiązkowe, -bierze udział w konkursach -zna pojęcie państwa i jego cechy, wie jakimi cechami charakteryzuje się państwo totalitarne, autorytarne, zna zasady państwa demokratycznego, potrafi przedstawić wyższość tego ustroju nad innymi, wie jaką rolę pełni konstytucja w funkcjonowaniu państwa, zna podział władzy, wie jaki jest zakres jej funkcjonowania, zna kompetencje poszczególnych organów państwowych, potrafi określić w tym kontekście wydarzenia spotykane w życiu codziennym, zna i operuje podstawowymi pojęciami z zakresu gospodarki ekonomii np. przedmioty pracy, środki pracy, środki produkcji, wymiana, gospodarka rynkowa i pojęcia typu podaż, popyt itp. zna mechanizmy stymulujące gospodarkę, zna funkcje banku, wie schematycznie jak działa giełda, zna różne rodzaje przedsiębiorstw i zasady ich funkcjonowania. - prowadzi zeszyt. Ocena bardzo dobra: -zna pojęcie państwa i jego cechy, wie jakimi cechami charakteryzuje się państwo totalitarne, autorytarne, zna zasady państwa demokratycznego, potrafi przedstawić wyższość tego ustroju nad innymi, wie jaką rolę pełni konstytucja w funkcjonowaniu państwa, zna podział władzy, wie jaki jest zakres jej funkcjonowania, zna kompetencje poszczególnych organów państwowych, potrafi określić w tym kontekście wydarzenia spotykane w życiu codziennym, zna i operuje podstawowymi pojęciami z zakresu gospodarki ekonomii np. przedmioty pracy, środki pracy, środki produkcji, wymiana, gospodarka rynkowa i pojęcia typu podaż, popyt itp. zna mechanizmy stymulujące gospodarkę, zna funkcje banku, wie schematycznie jak działa giełda, zna różne rodzaje przedsiębiorstw i zasady ich funkcjonowania.

4 - prowadzi zeszyt. Ocena dobra: -uczeń raczej wykonuje zadania obowiązkowe -uczeń jest mało aktywny na lekcjach, -ma wybiórczą wiedzę na temat zagadnień politycznych i gospodarczych, - jest raczej przygotowany do lekcji, -umie przedstawić swoje zdanie, -zna pojęcie państwa i jego cechy, wie jakimi cechami charakteryzuje się państwo totalitarne, autorytarne, zna zasady państwa demokratycznego, wie jaką rolę pełni konstytucja w funkcjonowaniu państwa, zna podział władzy, orientuje się w zasadach jej funkcjonowania, zna kompetencje poszczególnych organów państwowych, zna i operuje podstawowymi pojęciami z zakresu gospodarki ekonomii np. przedmioty pracy, środki pracy, środki produkcji, wymiana, gospodarka rynkowa i pojęcia typu podaż, popyt itp. zna mechanizmy stymulujące gospodarkę, zna funkcje banku, wie schematycznie jak działa giełda, wie co to akcja,a co to obligacja,zna różne rodzaje przedsiębiorstw i dostrzega różnice w zasadach ich funkcjonowania, - prowadzi zeszyt. Ocena dostateczna: -uczeń jest raczej aktywny na lekcjach, -ma wiedzę na temat zagadnień politycznych i gospodarczych, - jest przygotowany do lekcji, -umie przedstawić swoje zdanie, broni swojego stanowiska w dyskusji, -zna pojęcie państwa i jego cechy, zna najważniejsze cechy państwa totalitarnego, autorytarnego, zna zasady państwa demokratycznego, zna podział władzy, orientuje się w zasadach jej funkcjonowania, zna kompetencje poszczególnych organów państwowych, zna i operuje podstawowymi pojęciami z zakresu gospodarki ekonomii np. przedmioty pracy, środki pracy, środki produkcji, wymiana, gospodarka rynkowa i pojęcia typu podaż, popyt itp. zna mechanizmy stymulujące gospodarkę, zna funkcje banku, wie schematycznie jak działa giełda, wie co to akcja,a co to obligacja,zna różne rodzaje przedsiębiorstw i dostrzega różnice w zasadach ich funkcjonowania, - prowadzi zeszyt. Ocena dopuszczająca: -uczeń nie zawsze wykonuje zadania obowiązkowe -uczeń nie jest aktywny na lekcjach, -ma ograniczoną wiedzę na temat zagadnień politycznych i gospodarczych, - często nie jest przygotowany do lekcji, -nie ma własnego zdania na określone tematy -zna pojęcie państwa i niektóre jego cechy, zna najważniejsze cechy państwa totalitarnego, autorytarnego, zna niektóre zasady państwa demokratycznego, zna podział władzy, zna niektóre kompetencje poszczególnych organów państwowych, zna część podstawowych pojęć z zakresu gospodarki ekonomii np. przedmioty pracy, środki pracy, środki produkcji, wymiana, gospodarka rynkowa i pojęcia typu podaż, popyt itp. dostrzega mechanizmy stymulujące gospodarkę, zna podstawowe funkcje banku, wie co to akcja,a co to obligacja, zna pojęcie przedsiębiorstwa,

5 - prowadzi zeszyt. KLASA III Ocena celująca: i nadobowiązkowe, -bierze udział w konkursach -uczeń zna katalog praw człowieka, zna podstawowe dokumenty, które te prawa zawierają oraz międzynarodowe organy praw człowieka, zna formy życia publicznego : partie ich cechy i podział, związki zawodowe i ich zadania, stowarzyszenia i fundacje- cele ich działań, organizacje pracodawców, zna pojęcie kultury politycznej i potrafi bezbłędnie nim operować, potrafi podać przykłady, potrafi wykazać różnice między gospodarką polską przed 1989r. i po, zna założenia planu Balcerowicza i potrafi się do nich ustosunkować, zna pojęcie związane z przekształceniami własnościowymi: prywatyzacja, prywatyzacja kapitałowa i bezpośrednia, likwidacja przedsiębiorstw, zna rodzaje podatków i potrafi wykazać zasadność ich płacenia, wie co to rynek pracy, zna rodzaje bezrobocia i wie jakie są jego przyczyny, potrafi ocenić swoje możliwości na rynku pracy. - prowadzi zeszyt Ocena bardzo dobra: -uczeń zna katalog praw człowieka, zna podstawowe dokumenty, które te prawa zawierają oraz międzynarodowe organy praw człowieka, zna formy życia publicznego : partie ich cechy i podział, związki zawodowe i ich zadania, stowarzyszenia i fundacje- cele ich działań, organizacje pracodawców, zna pojęcie kultury politycznej i potrafi bezbłędnie nim operować, potrafi podać przykłady, potrafi wykazać różnice między gospodarką polską przed 1989r. i po, zna założenia planu Balcerowicza, zna pojęcie związane z przekształceniami własnościowymi: prywatyzacja, prywatyzacja kapitałowa i bezpośrednia, likwidacja przedsiębiorstw, zna rodzaje podatków i potrafi wykazać zasadność ich płacenia, wie co to rynek pracy, zna rodzaje bezrobocia i wie jakie są jego przyczyny, potrafi ocenić swoje możliwości na rynku pracy. Ocena dobra: -ma wiedzę na temat zagadnień politycznych i gospodarczych, - jest przygotowany do lekcji,

6 -uczeń zna katalog praw człowieka, zna podstawowe dokumenty, które te prawa zawierają oraz międzynarodowe organy praw człowieka, zna formy życia publicznego : partie ich cechy i podział, związki zawodowe i ich zadania, stowarzyszenia i fundacje- cele ich działań, organizacje pracodawców, zna pojęcie kultury politycznej i potrafi nim operować, potrafi podać przykłady, potrafi wykazać najważniejsze różnice między gospodarką polską przed 1989r. i po, zna część założeń planu Balcerowicza, rozróżnia pojęcia: prywatyzacji, prywatyzacji kapitałowej i bezpośredniej, wie co to likwidacja przedsiębiorstwa, zna rodzaje podatków i rozumie ideę ich płacenia wie co to rynek pracy, zna rodzaje bezrobocia i wie jakie są jego przyczyny, potrafi ocenić swoje możliwości na rynku pracy. Ocena dostateczna: -uczeń jest raczej aktywny na lekcjach, -ma pewną wiedzę na temat zagadnień politycznych i gospodarczych, - jest raczej przygotowany do lekcji, -umie przedstawić swoje zdanie, -uczeń zna katalog praw człowieka, wie o podstawowych dokumentach, które te prawa zawierają oraz zna międzynarodowe organy praw człowieka, zna formy życia publicznego : partie ich podział, związki zawodowe i ich zadania, stowarzyszenia i fundacje- cele ich działań, organizacje pracodawców, zna pojęcie kultury politycznej, potrafi podać przykłady, potrafi wykazać niektóre różnice między gospodarką polską przed 1989r. i po, zna część założeń planu Balcerowicza, rozróżnia pojęcia: prywatyzacji, prywatyzacji kapitałowej i bezpośredniej, wie co to likwidacja przedsiębiorstwa, zna rodzaje podatków i rozumie ideę ich płacenia wie co to rynek pracy, zna rodzaje bezrobocia i wie jakie są jego przyczyny, Ocena dopuszczająca: -uczeń czasem wykonuje zadania obowiązkowe -uczeń nie jest aktywny na lekcjach, -ma ograniczoną wiedzę na temat zagadnień politycznych i gospodarczych, - jest często nieprzygotowany do lekcji, - nie umie przedstawić swoje zdanie, -uczeń zna podstawowe prawa człowieka, wie o podstawowych dokumentach, które te prawa zawierają oraz ma świadomość istnienia międzynarodowych organów praw człowieka, zna formy życia publicznego : partie, związki zawodowe, stowarzyszenia i fundacje, organizacje pracodawców, zna pojęcie kultury politycznej, wykazać niektóre różnice między gospodarką polską przed 1989r. i po, wie kim jest Balcerowicz, rozróżnia pojęcia: prywatyzacji, zna rodzaje podatków, wie co to rynek pracy, zna rodzaje bezrobocia,