Średnie ceny zbóż KONSUMPCYJNYCH w przedsiębiorstwach. zł/tona 1050

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Średnie ceny zbóż KONSUMPCYJNYCH w przedsiębiorstwach. zł/tona 1050"

Transkrypt

1 INFORMACJE BIURA MAŁOPOLSKIEJ IZBY ROLNICZEJ NA TEMAT FUNKCJONOWANIA PODSTAWOWYCH RYNKÓW ROLNYCH, PRAC ZARZĄDU I NOWYCH AKTÓW PRAWNYCH. DANE OPRACOWANO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012R RYNEK ZBÓŻ-GRUDZIEŃ 2012R Giełda (ceny min/max skupu zbóż) Cena zł/t Zboża paszowe Pszenica Jęczmień Żyto Kukurydza Zboża konsumpcyjne Pszenica Żyto Jęczmień ѳ Jęczmień* Cena min/max w Małopolsce Małopolskie targowiska Pszenica Jęczmień Owies Kukurydza zł/tona 1050 Średnie ceny zbóż KONSUMPCYJNYCH w przedsiębiorstwach Pszenica Żyto Jęczmień Jęczmień brow arny 1

2 2 zł/tona Średnie ceny zbóż PASZOWYCH w przedsiębiorstwach Pszenica Jęczmień Żyto Kukurydza Zboże nadal jest drogie, na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni ceny pozostają prawie bez zmian. Jedynie można zauważyć niewielką zwyżkę cenową, która dotyczy nasion kukurydzy suchej. Nieznacznie obniżyła się cena żyta. Według FAO, w 2013 r światowy rynek zbóż będzie w dalszym ciągu narażony na znaczna zmienność cen. FAO szacuje tegoroczne zbiory zbóż na świecie na 2,282 mld ton t.j. o 2% mniej w porównaniu z poprzednim rokiem. Poziom zapasów na przełomie 2012/2013r jest oceniany w wysokości 459 mln ton, czyli o 5% poniżej ich poziomu początkowego. Niski poziom zapasów stwarza zagrożenie wahliwości cen. Będzie tak dotąd, aż zapasy nie zostaną wystarczająco odbudowane. RYNEK TRZODY CHLEWNEJ I ŻYWCA WOŁOWEGO Grudzień 2012r Ceny bydła CENA ZAKUPU Kategoria bydła wg w.ż.* [zł/kg] dla mpc** [zł/tonę] dla mps** [zł/tonę] Zmiana ceny mps [%] tyg. roczna Bydło ogółem 6, ,1 0,3 byki do 2 lat (A) 7, ,1-1,8 byki > 2 lat (B) 7, ,5-1,2 krowy (D) 5, ,8 2,1 *jest to cena netto zapłacona dostawcom bydła za dostarczony do rzeźni lub zakupiony przez rzeźnię pełnowartościowy żywiec wołowy wraz z kosztami transportu dostawcy jak i rzeźni jeśli poniosła ona koszty transportu związane z zakupem żywca. Cena towaru zawiera również wszelkie dodatkowe płatności (premie, nagrody itp.) niezależnie od okresu w jakim zostały wypłacone. **-w.ż.- waga żywa ( cenę za wagę żywą wyliczono stosując średnie wskaźniki wydajności rzeźnej uzyskane w Polsce w roku mpc- masa poubojowa ciepła, mps- masa poubojowa schłodzona

3 Ceny prosiąt za parę na wybranych targowiskach w Małopolsce Miejscowość Cena/para Miechów 360 Proszowice 350 Wolbrom 380 Wadowice 380 ARR podaje, że mniejsza krajowa podaż wieprzowiny oraz drogi import przyczyniły się do wzrostu cen detalicznych mięsa wieprzowego w Polsce. W okresie styczeńsierpień 2012r były one o 11% wyższe niż rok wcześniej. Prognozuje się, że ze względu na wysokie ceny mięsa wieprzowego w 2012r konsumpcja ukształtuje się na poziomie 40 kg na osobę wobec 42,8 kg na osobę w 2011r. Autorzy raportu prognozują, że średnia cena w marcu 2013r wynosić będzie 6,1-6,5 zł/kg. Największy wpływ na wysokość krajowych cen skupu trzody chlewnej miał pogłębiający się spadek jej produkcji w Polsce i UE. Wg informacji IERiGŻ-PIB produkcja wołowiny w 2012r wyniesie prawdopodobnie około 705 tys ton i będzie o 5% mniejsza niż w roku poprzednim. Przewiduje się, że spadek produkcji wołowiny w 2012r przyczyni się do wzrostu cen bydła w UE. W sytuacji w której 80% wołowiny produkowanej w Polsce jest kierowane na eksport ( głównie do krajów UE) wysokie ceny unijne będą sprzyjały utrzymaniu się wysokich krajowych cen wołowiny. Prognozuje się, że średnia cena bydła ogółem w marcu 2013r wynosić będzie 6,7-7,1 zł/kg. Przewidywane wysokie ceny mięsa czerwonego i rosnący popyt na mięso drobiowe będą sprzyjać wzrostowi krajowych cen kurcząt brojlerów. Średnia cena kurcząt w pierwszym kwartale 2013r może wynieść 3,9-4,2 zł/kg. OWOCE I WARZYWA Grudzień 2012r w Małopolsce Owoce/Warzywa Cena w zł/kg Cebula 0,53-2,00 Kalafior 2,30-3,50 Czosnek 0,50-1,50 Marchew 0,40-2,00 Pietruszka 0,80-5,00 Pomidory 3,85-7,00 Ogórki długie 4,60-10,00 Ogórki krótkie - Pieczarki 5,60-9,00 Ziemniaki 0,37-1,00 Jabłka 0,80-2,50 Gruszki 3,50-6,00 3

4 Pogoda znacząco wpływa na ceny owoców oraz warzyw. Widoczne tendencje to: spadek ceny cytrusów, stabilizacja cen jabłek krajowych, zanikanie warzyw takich jak pomidory czy ogórki z oferty krajowej i pojawienie się ich w imporcie. Zdrożały pieczarki - w cenie hurtowej od 5 do 6 złotych za kilogram. Boczniaki bez większych zmian - około 13 złotych za kilogram. Mroźny tydzień wpłynął na wzrost cen polskich porów, które w mijającym tygodniu były w cenie 2 złotych 50 groszy, a zdrożały do 3 złotych 20 groszy za kilogram", informuje Maciej Kmera, ekspert z rynku hurtowego Bronisze. Ceny targowiskowe ziemniaków i cebuli białej w okresie r w Polsce Kategoria towaru Kategoria ceny analizowany 51/12 Tydzień analizowany 50/12 Zmiana tygodniowa w [%] Zmiana roczna w [%] w wybranych miejscowościach województwa małopolskiego. Dofinansowanie do zakupu wapna przez rolników obejmie w sumie 16 gmin województwa małopolskiego. Interwencje KRIR: W odpowiedzi na wniosek Małopolskiej Izby Rolniczej w sprawie kar stosowanych przez ARiMR wobec Młodych rolników, Prezes Ryszard Czaicki otrzymał pismo z Krajowej Rady Izb Rolniczych z informacją, że resort rolnictwa podjął decyzję w tej sprawie zmierzającą do obniżenia kary z 15% premii do 3% premii. Jednak do chwili obecnej projekt zmiany rozporządzenia w w/w sprawie nie wpłynął do KRIR. ziemniaki jadalne cebula biała min. w zł/dt 40,00 40,00 0,0 166,7 max. w zł/dt 100,00 100,00 0,0 0,0 średnia w zł/dt 65,50 61,72 6,1 27,5 min. w zł/kg 0,50 0,48 4,2 150,0 max. w zł/kg 2,10 2,10 0,0-30,0 średnia w zł/kg 1,21 1,23-1,6 9,0 Informacje opracowane przez Biuro Małopolskiej Izby Rolniczej na podstawie:, TOP AGRAR, Rzeczpospolita, Tygodnik rolniczy stron internetowych: Wiadomości Rolniczych, Poradnika Rolniczego i inne. Informacja GIW Zwierząt nie można karmić mączkami mięsno-kostnymi - przypomina Główny Inspektorat Weterynarii. Są one zakazane jako dodatek do pasz w naszym kraju i w całej Unii Europejskiej. Za ich używanie grozi hodowcom kara do 1 mln zł lub nawet ograniczenie wolności. Prezentujemy pismo Głównego Lekarza Weterynarii skierowane do hodowców zwierząt gospodarskich na temat zakazu stosowania mączek mięsno kostnych Szanowni Rolnicy, Hodowcy zwierząt gospodarskich W związku z niepokojącym wzrostem liczby przypadków nielegalnego stosowania mączek mięsno-kostnych w żywieniu zwierząt gospodarskich oraz stanowczym pismem skierowanym w tej sprawie przez Komisję Europejską do Rządu RP Główny Lekarz Weterynarii informuje, co następuje: Zakaz stosowania mączek mięsno-kostnych w żywieniu zwierząt gospodarskich nie został zniesiony i nie przewiduje się jego odwołania. Nadal obowiązuje bezwzględny zakaz stosowania mączek mięsno-kostnych w żywieniu zwierząt gospodarskich. Każdy rolnik, który podejmuje decyzję o nielegalnym zastosowaniu w żywieniu 4 9

5 i Modernizacji Rolnictwa udzieliły 249 kredytów CSK na kwotę 25,86 mln zł. Agencja zapłaciła wówczas za rolników 5,5 mln zł. Informacja o aktach prawnych dotyczących rolnictwa, które ukazały się w grudniu 2012r. grudniu 2012 ogłoszono w Dzienniku Ustaw : - w poz rozporządzenie Rady Ministrów z r w sprawie wprowadzenia programu zwalczania i monitorowania choroby Aujeszkyego u świń. - w poz.1512 zamieszczona została ustawa z dnia r. o nasiennictwie, -w poz.1517 opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z r w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2013 r. Z prac Zarządu i biura MIR: wyjazd studyjny Zarządu MIR do Francji Rejon Rhone Alpes r. Walne Zgromadzenie KRIR Warszawa r. spotkanie z Dyrektorem Wydziału Rolnictwa UMWM w Krakowie w sprawie wapnowania ziem popowodziowych w woj. małopolskim oraz udział w Komitecie Sterującym ds. współpracy z Francją r. V posiedzenie Walnego Zgromadzenia Małopolskiej Izby Rolniczej IV kadencji w Krakowie r. Zaskale, spotkanie opłatkowe PSL r. uroczyste oddanie po rewitalizacji płyty Rynku Miejskiego w Nowym Targu r. Posiedzenie rady Lidera Podbabiogórze oraz szkolenie LSR Sucha Beskidzka r. Konferencja pt. Produkty tradycyjne szansą rozwoju regionalnej turystyki kulturowej UR Kraków r. Sesja Sejmiku Województwa Małopolskiego UMWM Kraków r. Spotkanie opłatkowe Samorządami LGD - Zawoja r. Rada ds. Produktów Tradycyjnych Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kraków r. Walne Zgromadzenie Małopolskiego Rynku Hurtowego w Tarnowie W miesiącu listopadzie i grudniu odbyło się w sumie 26 spotkań konsultacyjnych organizowanych przez Izbę we współpracy z Fundacją Partnerstwo dla Środowiska, dotyczących propozycji ułatwień sprzedaży przez rolników produktów lokalnych. Trwają prace związane z kompletowaniem dokumentacji niezbędnej do realizacji projektu Wapnowanie gleb zdegradowanych w wyniku powodzi w latach zwierząt gospodarskich mączek mięsno-kostnych, musi liczyć się z dotkliwymi sankcjami finansowymi i karnymi, między innymi: - zgłoszeniem nielegalnej działalności do organów ścigania; - przeszukaniem gospodarstwa z udziałem Policji, na okoliczność nielegalnego posiadania mączek mięsno kostnych, - nałożeniem przez Sąd kary grzywny w wysokości nawet ponad 1 mln złotych, - zniszczeniem paszy, w której stwierdzono obecność mączek mięsno kostnych na koszt właściciela, - blokadą stada zwierząt wraz z zakazem ich sprzedaży i wprowadzania do obrotu. W konsekwencji blokady, zwierzęta będą kierowane do uboju w rzeźniach, a otrzymane produkty będą poddawane utylizacji na koszt właściciela lub przeznaczane do produkcji karm dla zwierząt domowych lub mięsożernych zwierząt futerkowych. Biorąc pod uwagę powyższe, przypominam Państwu, że zastosowanie mączek mięsno kostnych w żywieniu zwierząt gospodarskich naraża rolnika na ogromne straty finansowe oraz poważne problemy natury karno administracyjnej. Użycie do żywienia zwierząt mączek mięsno kostnych jest przestępstwem zagrożonym, według prawa polskiego, karą grzywny, karą ograniczenia wolności do roku lub obiema karami łącznie. Z-ca Głównego Lekarza Weterynarii Jarosław Naze Informacja KRUS Jak informuje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zgodnie ze zmianami wprowadzonymi od 1 stycznia 2013 r. do ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291 z późn. zm.) przez ustawę z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 6 czerwca 2012 r. poz. 637) osoby uprawnione do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy mogą podejmować, w czasie pobierania tej renty, działalność podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia społecznego (np. zatrudnienie lub inną pracę zarobkową) i nie utracą prawa do tej renty. Osiąganie przez rencistę przychodów z tytułu wykonywania takiej działalności może natomiast spowodować zmniejszenie (zawieszenie) renty okresowej (części uzupełniającej tej renty). Jeżeli osiągane przez rencistę przychody przekroczą 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (od r. do r ,20 zł), a nie przekroczą kwoty stanowiącej 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (od r. do r ,30 zł), wówczas część uzupełniająca renty zostanie zmniejszona o kwotę przekroczenia w/w przychodu, ale nie więcej niż o 5

6 maksymalną kwotę zmniejszenia tj. nie więcej niż o 528 zł. W razie osiągania przychodu przekraczającego kwotę 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia zawieszeniu ulegnie część uzupełniająca okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy. Natomiast przychody nie przekraczające kwoty 2.457,20 zł nie powodują zmniejszenia (zawieszenia) części uzupełniającej okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy. Świadczenie to jest w takim przypadku nadal wypłacane w dotychczasowej wysokości. W związku z powyższym osoby, którym Kasa, przed dniem 1 stycznia 2013 r., wstrzymała wypłatę okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy z uwagi na podjęcie działalności podlegającej ubezpieczeniu społecznemu, powinny zwrócić się do właściwego oddziału regionalnego lub placówki terenowej KRUS z wnioskiem o podjęcie wypłaty świadczenia rentowego. Do wniosku powinny dołączyć zaświadczenie o wysokości osiąganych przychodów. Ponadto od 1 stycznia 2013 r. renciści lub emeryci w pełnym wieku emerytalnym, którzy prowadzą działalność rolniczą z małżonkiem podlegającym ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z mocy ustawy, mają prawo do wypłaty pełnej części uzupełniającej emerytury lub renty rolniczej. W przypadku takich osób wypłata części uzupełniającej świadczenia emerytalnorentowego w pełnej wysokości podejmowana jest z urzędu przez właściwy oddział regionalny lub placówkę terenową KRUS. Informacja ARR Od 15 stycznia 2013r można składać w oddziałach regionalnych Agencji Rynku Rolnego wnioski o dopłaty do materiału siewnego ( kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis). Nabór wniosków trwa do 25 czerwca 2013r. W tej edycji dopłatą objęty będzie materiał siewny następujących gatunków: zbóż ozimych, zbóż jarych, roślin strączkowych, ziemniaka, mieszanek pastewnych (sporządzonych z gatunków albo odmian gatunków objętych systemem dopłat). Do dopłaty będzie się kwalifikował materiał siewny zakupiony i zużyty od 15 lipca 2012r do 15 czerwca 2013r. Stawka dopłaty pozostanie prawdopodobnie bez zmian i wyniesie 100 zł/ha dla zbóż, 160 zł/ha dla roślin strączkowych, 500 zł/ha dla ziemniaków Informacja ARiMR Od 3 grudnia 2012 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi wypłatę dopłat bezpośrednich i płatności rolnośrodowiskowych za 2012 rok. Od rozpoczęcia realizacji dopłat bezpośrednich za 2012 r. do 8 stycznia 2013 r. ARiMR wypłaciła 1,9 mld zł i pieniądze te zostały przekazane na konta bankowe 331 tys. rolników. Do końca stycznia łączna suma zrealizowanych dopłat 6 bezpośrednich za 2012 r. osiągnie 5,8 mld zł, czyli około 42% przeznaczonych na ten cel środków. Natomiast do końca lutego dopłaty takie trafią do 70% uprawnionych rolników. Na wypłatę dopłat bezpośrednich za 2012 r. przeznaczone zostanie ok. 14 miliardów złotych - 90% tej kwoty pochodzi z budżetu UE, a pozostałe 10% sfinansowane jest z budżetu krajowego. Natomiast na płatności rolnośrodowiskowe za rok 2012 zostanie przeznaczone ok. 1,5 mld zł. Płatności bezpośrednie i płatności rolnośrodowiskowe mogą być realizowane do 30 czerwca 2013 r. Stawki poszczególnych płatności bezpośrednich za 2012 r. kształtują się w następujący sposób: jednolita Płatność Obszarowa (JPO) - 732,06 zł/ha; uzupełniająca płatność podstawowa - do powierzchni innych roślin i do powierzchni gruntów ornych, na których nie jest prowadzona uprawa roślin - 211,80 zł/ha; płatność uzupełniająca do powierzchni uprawy chmielu, do której przyznano płatność uzupełniającą do powierzchni uprawy chmielu za 2006 r. (płatność niezwiązana z produkcją) ,38 zł/ha; płatność do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatność zwierzęca) - 306,99 zł/ha; płatność uzupełniająca do skrobi (płatność niezwiązana z produkcją) - 463,39 zł/tonę ;płatność uzupełniająca do tytoniu (płatność niezwiązana z produkcją) - 5,62 zł/kg tytoniu jasnego z grupy odmian Virginia oraz 3,93 zł/kg tytoniu jasnego odmian typu Burley, tytoniu ciemnego suszonego powietrzem oraz tytoniu ciemnego suszonego powietrzem z możliwością dosuszenia i wędzenia; oddzielna płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów) - 162,09 zł/tonę; płatność cukrowa - 52,44 zł/tonę ;płatność do krów - 584,79 zł/szt.; płatność do owiec - 123,11 zł/szt.; płatność do roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych (specjalna płatność obszarowa) - 672,56 zł/ha; oddzielna płatność do owoców miękkich ,66 zł/ha. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomi dla banków współpracujących z ARiMR dodatkowe 2 mln złotych na dopłaty do kredytów z częściową spłatą kapitału (linia kredytowa CSK) udzielanych w 2012 r. Pieniądze te będą dostępne od 20 grudnia 2012 r. na platformie internetowej "Obsługa limitów on-line". W ten sposób banki współpracujące z Agencją będą mogły szybciej uruchomić dla rolników akcję kredytową i sprawniej ją prowadzić. O kredyty CSK można ubiegać się w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. i SGB- Banku S.A., a także w zrzeszonych w nich Bankach Spółdzielczych oraz w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A., ING Banku Śląskim S.A. i Banku PEKAO S.A. Komunikat Prezesa ARiMR Zbigniewa Banaszkiewicza w tej sprawie, został zamieszczony 19 grudnia 2012 r. na portalu internetowym Agencji. W 2012 r. Agencja przeznaczyła na dopłaty do kredytów z częściową spłatą kapitału już 13 mln zł. Dodatkowe 2 mln zł, które ARiMR udostępni bankom, zwiększy pulę środków, przeznaczonych na realizacje tej formy pomocy, do wysokości 15 mln zł i pozwoli na kontynuowanie w tym roku akcji kredytowej. W ten sposób kwota kredytów możliwych do udzielenia w 2012 roku przewyższy wartość kredytów udzielonych w roku 2011, gdy banki współpracujące z Agencją Restrukturyzacji 7