UMOWA NR ZP/BP/.../2018

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA NR ZP/BP/.../2018"

Transkrypt

1 UMOWA NR ZP/BP/.../2018 Załącznik nr 2 do ZO zawarta w dniu 2018 r. w Jaworzu pomiędzy: Beskidzkim Zespołem Leczniczo-Rehabilitacyjnym Szpitalem Opieki Długoterminowej w Jaworzu ul. Słoneczna Jaworze KRS ; NIP ; Regon reprezentowanym przez Dyrektora- dr n.med. Grażynę Habdas zwanym dalej Zamawiającym, a. NIP:. REGON:.., zwany dalej Wykonawcą Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U r., poz.1579 z późn. zm.) po przeprowadzeniu postępowania nr 14/BZLR/ZP/2018, Strony zawierają umowę następującej treści: 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem umowy jest wykonanie kontroli jednorocznej stanu technicznego sprawności obiektów budowlanych oraz kontroli instalacji elektrycznych i kominowych budynków przynależnych do Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu z podziałem na 3 części: Część I - Kontrola jednoroczna stanu technicznego budynków - jednoroczny Część II - Czyszczenie i przegląd okresowy przewodów kominowych - jednoroczny Część III - Kontrola instalacji elektrycznych jednoroczny. 2. W części I Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania w 2018 roku przeglądu okresowego stanu technicznego budynków jednorocznego: a) Kontrola musi odbyć się zgodnie z zapisami i zakresem ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r. poz z późn. zm.) zwanej dalej PB; b) Przegląd jednoroczny budynku zasadniczy - obejmuje zakres, który jest wymagany dla kontroli budynków rocznej zgodnie z art. 62 ust.1 pkt 1 lit. a i b oraz ust. 4 PB; c) Należy przeprowadzić pełny zakres przeglądu rocznego z wyłączeniem instalacji elektrycznych, gazowych i przewodów kominowych; d) Kontrola budynku jednoroczna obejmuje między innymi sprawdzenie stanu sprawności technicznej i przydatności do użytkowania całego obiektu budowlanego, estetyki obiektu oraz jego otoczenia; e) Przegląd jednoroczny wymagany przez Zamawiającego obejmie swoim zakresem także sprawdzenie elementów budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska (elementy budynków mieszkalnych narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania objęte szczegółowym sprawdzeniem, wymienione są w art. 5 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. z 1999 r. Nr 74, poz. 836). Są to między innymi: zewnętrzne warstwy przegród zewnętrznych (warstwy fakturowe), elementy ścian zewnętrznych (attyki, filary, gzymsy itp.), balustrady loggii i balkonów itp., urządzenia zamocowane do ścian i dachu budynku, elementy odwodnienia budynku oraz obróbek blacharskich, pokrycia dachowe, instalacje centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, urządzenia stanowiące zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku, elementy instalacji kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki z budynku, przejścia przyłączy instalacyjnych przez ściany budynku. 1/7

2 f) Przegląd stanu technicznego jednoroczny obejmuje budynki położone przy: 1) Budynek Główny Oddziału Leczniczo Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży 3409,00 m 2 Budynek hotelowo warsztatowy ,20 m 2 Budynek OLIMP 373,30 m 2 budynek wyłączony z eksploatacji Budynek mieszkalny ,00 m 2 Budynek Stara Administracja 471,90 m 2 budynek wyłączony z eksploatacji Budynki gospodarcze Wapienicka 167 bd budynek wyłączony z eksploatacji Budynek portierni Wapienicka 7,40 m 2 budynek wyłączony z eksploatacji Budynek ZRB Zdrojowa ,00 m 2 budynek wyłączony z eksploatacji Budynek Nowy Jerzy wraz z budynkiem Przewiązka (jeden obiekt) 2620,00 m 2 Budynek Szymon 951,60 m 2 Budynek Jaś oddział hydroterapii 190,00 m 2 Budynek Agregat 35,70 m 2 Budynek Sauna 141,00 m 2 budynek wyłączony z eksploatacji Budynek Portierni Słoneczna 28,85 m 2 Budynek Warsztatowy - Stacja TRAFO 279,40 m 2 Budynek Maria 706,00 m 2 Budynek Stacja uzdatniania wody 48,80 m 2 2) Budynek Stary Jerzy 980,02 m 2 3. W części II Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania w 2018 roku czyszczenia i przeglądu okresowego przewodów kominowych jednorocznego: a) Kontrola musi odbyć się zgodnie z zapisami i zakresem PB; b) Przegląd jednoroczny budynku zasadniczy - obejmuje zakres, który jest wymagany dla kontroli budynków rocznej zgodnie z art. 62 ust.1 pkt 1 lit. c oraz ust. 6 PB; c) Należy przeprowadzić udrożnienie i czyszczenie wszystkich przewodów kominowych w Szpitalu a następnie wykonać pełny zakres przeglądu rocznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych; d) Kontrola budynku jednoroczna obejmuje między innymi sprawdzenie stanu sprawności technicznej i przydatności do użytkowania wszystkich przewodów kominowych całego obiektu budowlanego; e) Zakres kontroli w odniesieniu do budynków mieszkalnych ustalają przepisy Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. z 1999 r. Nr 74, poz. 836); f) Przegląd okresowy przewodów kominowych jednoroczny obejmuje budynki położone przy: 1) Budynek Główny Oddziału Leczniczo Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży 3409,00 m 2 Budynek hotelowo warsztatowy ,20 m 2 Budynek OLIMP 373,30 m 2 budynek wyłączony z eksploatacji Budynek mieszkalny ,00 m 2 Budynek Stara Administracja 471,90 m 2 budynek wyłączony z eksploatacji Budynki gospodarcze Wapienicka 167 bd budynek wyłączony z eksploatacji Budynek portierni Wapienicka 7,40 m 2 budynek wyłączony z eksploatacji Budynek ZRB Zdrojowa ,00 m 2 budynek wyłączony z eksploatacji Budynek Nowy Jerzy wraz z budynkiem Przewiązka (jeden obiekt) 2620,00 m 2 Budynek Szymon 951,60 m 2 Budynek Jaś oddział hydroterapii 190,00 m 2 Budynek Agregat 35,70 m 2 2/7

3 Budynek Sauna 141,00 m 2 budynek wyłączony z eksploatacji Budynek Portierni Słoneczna 28,85 m 2 Budynek Warsztatowy Stacja TRAFO 279,40 m 2 Budynek Maria 706,00 m 2 Budynek Stacja uzdatniania wody 48,80 m 2 2) Budynek Stary Jerzy 980,02 m 2 4. W części III Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania w 2018 r. przeglądu okresowego instalacji elektrycznej jednorocznego. a) Kontrola musi odbyć się zgodnie z zapisami i zakresem PB; b) Przegląd jednoroczny budynku zasadniczy - obejmuje zakres, który jest wymagany dla kontroli budynków rocznej zgodnie z art. 62 ust.1 pkt 1 lit. a oraz ust. 5 i 7 PB; c) Na podstawie art. 62 ust.1 pkt 1 lit. a PB w ustalonych punktach należy przeprowadzić: Pomiary rezystancji instalacji elektrycznej, Badanie zabezpieczeń różnicowo-prądowych, Badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej instalacji i urządzeń; d) Przegląd jednoroczny obejmuje między innymi: 1) Budynek,,Jaś badanie ochrony przeciwporażeniowej w układzie sieciowym - 20 pkt. badanie wyłączników różnicowo-prądowych - 10 pkt. badanie rezystancji izolacji przewodów (kabli) oraz obwodów niskiego napięcia - 24 pkt. Budynek,,Szymon badanie ochrony przeciwporażeniowej w układzie sieciowym - 32 pkt. badanie wyłączników różnicowo-prądowych - 20 pkt. badanie rezystancji obwodów niskiego napięcia - 54 pkt. Budynek,,Przewiązka badanie ochrony przeciwporażeniowej w układzie sieciowym pkt. badanie wyłączników różnicowo-prądowych - 35 pkt. badanie rezystancji obwodów niskiego napięcia - 72 pkt. Budynek,,Nowy Jerzy badanie ochrony przeciwpożarowej w układzie sieciowym 37 pkt badanie wyłączników różnicowo-prądowych - 29 pkt. badanie rezystancji obwodów niskiego napięcia - 59 pkt. Budynek,,Kuchnia F badanie ochrony przeciwporażeniowej w układzie sieciowym - 38 pkt. badanie wyłączników różnicowo-prądowych - 3 pkt. badanie rezystancji obwodów niskiego napięcia - 34 pkt. Budynek,,Stacja Uzdatniania Wody badanie ochrony przeciwporażeniowej w układzie sieciowym - 9 pkt. badanie wyłączników różnicowo-prądowych - 6 pkt. badanie rezystancji obwodów napięcia - 14 pkt. Odział Leczniczo-Rehabilitacyjny dla dzieci i młodzieży badanie ochrony przeciwporażeniowej w układzie sieciowym - 45 pkt. badanie wyłączników różnicowo-prądowych - 10 pkt. badanie rezystancji izolacji przewodów (kabli) oraz obwodów niskiego napięcia - 58 pkt. Budynek Warsztatowy Stacja TRAFO badanie ochrony przeciwporażeniowej w układzie sieciowym - 15 pkt. badanie wyłączników różnicowo-prądowych - 3 pkt. badanie rezystancji obwodów niskiego napięcia - 17 pkt. Kotłownia,,F badanie ochrony przeciwporażeniowej w układzie sieciowym - 23 pkt. badanie wyłączników różnicowo-prądowych - 3 pkt. 3/7

4 badanie rezystancji izolacji przewodów (kabli) oraz obwodów niskiego napięcia - 16 pkt. 2) Budynek Stary Jerzy badanie ochrony przeciwpożarowej w układzie sieciowym 28 pkt badanie wyłączników różnicowo-prądowych 22 pkt badanie rezystancji obwodów niskiego napięcia 42 pkt 5. Szczegółowy zakres zamówienia: 1) Część I: a) przegląd budynków; b) sporządzenie protokołów kontroli rocznej stanu technicznego budynków odrębne protokoły dla każdego z budynków; c) zakres planu remontów na rok 2018 sporządzony na podstawie usterek i wad oraz wyników kontroli (plan musi zawierać zalecenia pokontrolne, zakres zadań oraz szacunkowe koszty). 2) Część II: a) czyszczenie przewodów kominowych; b) przegląd przewodów kominowych; 3) sporządzenie protokołów kontroli rocznej przewodów kominowych odrębne protokoły dla każdego z budynków, zalecenia pokontrolne, wraz z oszacowaniem ewentualnych napraw. Część III: a) przegląd instalacji elektrycznej budynków; b) sporządzenie protokołów okresowych przeglądów instalacji elektrycznej odrębne protokoły dla każdego z budynków, zalecenia pokontrolne, wraz z oszacowaniem ewentualnych napraw. 6. Wymagana dokumentacja, czyli protokoły kontroli stanu technicznego budynków oraz plan remontów, protokoły kontroli przewodów kominowych i instalacji elektrycznej, powinny składać się z 2 egzemplarzy w wersji papierowej. 7. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części, w którym każda z części stanowi odrębny przedmiot zamówienia. 2 Obowiązki Wykonawcy 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przeglądów określonych w 1 ust. 1 w terminach uzgodnionych telefonicznie bądź drogą elektroniczną z Zamawiającym, z zastrzeżeniem ust Przedmiot umowy Wykonawca zobowiązuje się wykonywać w godz. od 7 00 do 13 00, przy udziale wyznaczonego pracownika Zamawiającego. 3. Na trzy dni przed planowanym terminem rozpoczęcia kontroli instalacji należy poinformować użytkowników lub mieszkańców budynku o celu, podstawach prawnych i warunkach planowanej kontroli. Formą powiadomienia może być ogłoszenie na tablicy ogłoszeń. 4. Kontrolę stanu technicznego obiektów budowlanych mogą przeprowadzać wyłącznie osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności i o odpowiednim zakresiedotyczy części I. 5. Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych obiektów budowlanych mogą przeprowadzać wyłącznie osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności i o odpowiednim zakresie - dotyczy części II. 6. Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych, obok kominiarzy, którzy kontrolują przewody dymowe oraz grawitacyjne przewody spalinowe i wentylacyjne, wykazując się przy tym kwalifikacjami mistrza w zawodzie kominiarskim, mogą również wykonywać osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności - dotyczy części II. 7. Kontrolę stanu technicznego instalacji elektrycznej mogą przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych - dotyczy części III. 8. Strony ustalają, że po stronie Wykonawcy leży sporządzenie protokołów (2 egzemplarzy w wersji papierowej) z przeprowadzonych przeglądów okresowych kontroli technicznej budynków, instalacji elektrycznej oraz przewodów kominowych określonych w 1 wraz z opracowaniem i wyszacowaniem planu remontów. 4/7

5 3 Termin realizacji umowy Umowa niniejsza będzie realizowana od dnia zawarcia umowy do dnia r. 4 Kary umowne 1. W przypadku nienależytego wykonywania umowy (w tym opóźnienia w wykonywaniu obowiązków umownych) lub niewykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 2. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kwoty stanowiącej równowartość 20 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, tytułem kary umownej. 3. W przypadku, jeżeli wysokość szkody przenosi wartość zastrzeżonych kar umownych, Zamawiający ma prawo żądania, na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym, odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody i utraconych korzyści. 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 z faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę. 5 Wynagrodzenie i warunki płatności 1.Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi: Dla części I- za zakres określony w 1 ust. 2 lit. f) ppkt 1): Dla części I- za zakres określony w 1 ust. 2 lit. f) ppkt 2): Dla części II- za zakres określony w 1 ust. 3 lit. f) ppkt 1): Dla części II- za zakres określony w 1 ust. 3 lit. f) ppkt 2): Dla części III- za zakres określony w 1 ust. 4 lit. d) ppkt 1): Dla części III- za zakres określony w 1 ust. 4 lit. d) ppkt 2): Łączna wartość:.. zł brutto 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obowiązuje przez cały okres trwania umowy i nie podlega zwiększeniu, czy waloryzacji. W szczególności wynagrodzenie to obejmuje podatki, ubezpieczenia oraz wszelkie inne koszty niezbędne do prawidłowego i zgodnego z prawem wykonania przedmiotu 5/7

6 umowy oraz wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy do Zamawiającego z tytułu realizacji niniejszej Umowy. 3. Wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy będzie płatne na podstawie odrębnych faktur VAT zgodnie z 5 ust. 1 niniejszej umowy, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru końcowego zatwierdzonego przez Dyrektora Szpitala lub osobę upoważnioną bez zastrzeżeń wraz z dokumentacją określoną w 1 ust. 6 niniejszej umowy. 4. Za dotrzymanie terminu zapłaty uważa się termin obciążenia rachunku Zamawiającego. 6 Wykonanie przedmiotu umowy 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, w sposób zgodny z wymaganiami prawa a w szczególności: a) ustawy PB; b) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. z 1999 r. Nr 74, poz. 836); c) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.); d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1134). 7 Ubezpieczenie Wykonawca posiada aktualną polisę odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o nr.. i zobowiązuje się do jej utrzymywania przez okres obowiązywania umowy. Kopie stosownych polis będą przekazywane Zamawiającemu. 8 Odpowiedzialność za szkody 1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Zamawiającego za szkody powstałe w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem niniejszej umowy, w tym szkody wyrządzone przez osoby pozostające pod jego kierownictwem (odpowiedzialność kontraktowa). 2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za szkody powstałe przy wykonywaniu niniejszej umowy, w tym szkody wyrządzone przez osoby pozostające pod kierownictwem Wykonawcy (odpowiedzialność deliktowa). 9 Uprawnienia zawodowe Utrata przez Wykonawcę uprawnień zawodowych lub zakończenie działalności pozostaje bez wpływu na obowiązki Wykonawcy wynikające z niniejszej umowy, a w szczególności, pomimo zajścia którejś z powyższych okoliczności, Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia należytego wykonania niniejszej umowy przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia na własny koszt i ryzyko (w tym w okresie rękojmi i gwarancji umowy o roboty budowlane oraz w trakcie realizacji robót dodatkowych) oraz ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą. 10 Tajemnica zawodowa Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy zawodowej oraz zachowania poufności w zakresie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 6/7

7 11 Przedstawiciele 1. Do wzajemnych kontaktów w czasie trwania umowy strony wyznaczają swoich przedstawicieli w osobach: a) po stronie Zamawiającego: Kierownik Działu Inwestycyjno-Remontowego, tel. 33/ , wew. 512, , b) po stronie Wykonawcy: 2. Przedstawiciele, o których mowa w ust. 1 nie są uprawnieni do dokonywania jakichkolwiek zmian niniejszej umowy. 3. Zmiana osób wymienionych w ust. 1 nie stanowi zmiany niniejszej umowy i powinna nastąpić w formie pisemnej bądź drogą elektroniczną. 12 Rozwiązanie umowy Zamawiający może rozwiązać umowę za wypowiedzeniem bez podawania przyczyn z zachowaniem 7- dniowego okresu wypowiedzenia lub odstąpić od umowy w razie naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy. 13 Inne postanowienia 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi oraz inne przepisy powszechnie obowiązujące. 2. Spory wynikające z niniejszej umowy Strony poddawać będą pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 3. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 14 Postanowienia końcowe Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla Wykonawcy, a dwa egzemplarze dla Zamawiającego. Zamawiający : Wykonawca: /7