104 D P I Ą T E K S O B O T A N I E D Z I E L A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "104 D P I Ą T E K S O B O T A N I E D Z I E L A"

Transkrypt

1 104 D I Ą T E K roj. i Optymal. Operacji Technol. MiBM sem.vii S.ałubicki roj. i Optymal. Operacji Technol. MiBM sem.vii S.ałubicki Matematyka III MiBM sem. III G.Malatyńska Matematyka III MiBM sem. III G.Malatyńska Matematyka I MiBM sem.i G.Malatyńska Matematyka I Transport sem.i G.Malatyńska odst. Fizyki TŻiŻCz+ZiI sem.i B.archoliński Matematyka I TŻiŻCz+ZiI sem.i G.Malatyńska

2 201 D I Ą T E K odst. Logistyki ZiI sem.iii M.Sutowska lanowanie Logistyczne ZiI sem.v M.Sutowska lanowanie Logistyczne ZiI sem.v M.Sutowska Ochrona łasn. Intelekt. ZiI II st sem.i K.Nadolny roj. Elastycznego Sys. ytw..musiał Sem. Dypl. II MiBM II st sem.iv J.lichta roj. Elastycznego Sys. ytw..musiał Zast. Met Sztucz.Intelig. w Inż. rod. ZiI II st sem.iii K.Bzdyra odstawy Technologii Maszyn J.lichta Kierunki Rozwoju Techniki ZiI II st sem.i J.lichta Zarządzanie Strategiczne rzedsięb. ZiI II st sem.iii K.Kukiełka

3 210D I Ą T E K Chemia Ogólna i Org. TŻiŻCz sem.i.sienicki Grafika Inżynierska I Transport sem.i G.Chomka roj. Konstrukcyjny z Zast. CAD ZiI sem.iii G.Chomka odst. Technologii Maszyn J.lichta Log. Sys. rod. MiBM sem.vii.sutowski ytrz. Mat. MiBM sem. III Ł.Bohdal Fizyka Budowli Elastyczne Systemy rodukcyjne ZiI II st sem.iii.musiał Elastyczne Systemy rodukcyjne ZiI II st sem.iii.musiał Modelow. i Symulacje roc. rod. ZiI II st sem.iii.sutowski odst. Inż. rodukcji MiBM sem.v J.lichta odst. Ekspl. MiBM sem.v R.atyk odst. Ekspl. Technicznej Transport sem.v K.Kukiełka odst. Ekspl. Technicznej Tr sem. V K.Kukiełka Sys. Modelow. Zespołów Maszyn MiBM sem. V R.atyk

4 211D I Ą T E K ytrzymałość Materiałów Energ sem.iii Ł.Bohdal Grafika Inżynierska I MiBM sem.i M.Kasperowicz Elektrownie i Elektrociepł. S.Duer Elektrownie i Elektrociepł. S.Duer Modelowanie rocesów rod. ZiI sem.v.sutowski Metrologia Techniczna ZiI sem.iii Cz. Łukianowicz Sem. Dypl. I ZiI II st sem.iii K.Nadolny roj. Sys. Nadzorow. rod. K.Nadolny roj. Sys. Nadzorow. rod. K.Nadolny Sem. Dypl. MiBM sem. VII K.Nadolny Inform. Systemy Zarządzania ZiI sem.iii K.Nadolny odst. Zarządzania rzedsięb. ZiI sem.i B.Chamier-Gliszczyńska Inż. roekologiczna MiBM sem.vii.szada-borzyszkowski Zarządzanie Jakością i Bezpiecz. ZiI sem.v K.Kukiełka Zarządz. Jakością i Bezpiecz. ZiI sem.v K.Kukiełka Niezawodność Sys. Tech. R.atyk Niezawodność Sys. Tech. R.atyk

5 212D I Ą T E K sółcz. Trendy w Energ. Niekonw M.Sikora Mikro i Makroekonomia ZiI sem.i M.Klonowska-Matynia Mikro i Makroekonomia ZiI sem.i M.Klonowska-Matynia Zaawans. Narz. i Urządz. rod. MiBM II st sem.iv J.lichta Zaawans. Narz. i Urządz. rod. MiBM II st sem.iv J.lichta odst. Inż. rodukcji MiBM sem. V S.ałubicki Org. Służb Utrzym. Ruchu ZiI II st sem.i K.Nadolny Sys. Sterowania w Energ. Energ sem.v K.Zajkowski rocesy rodukcyjne ZiI sem.v K.Nadolny Zarządzanie Rozwojem yrobu ZiI sem.v K.Nadolny

6 202A I Ą T E K Rek. ypadków Kom.. Tr sem. VII.iątkowski roj. Instalacji Energetycznej Energ sem.vii M.Sikora odst. Kreatywności. TŻiŻCz sem. I K.Tandecka ytrzymałość Materiałów Energ sem.iii Ł.Bohdal Sem. Dypl. I K.Dutkowski Mech. Tech. II Energ sem.iii.kałduński odst. Kreatywności. MiBM sem. I K.Tandecka odst. Kreatywności. Tr sem. I K.Tandecka Termodyn. Tech. MiBM sem.iii K.idomska ytrzymałość Materiałów Transport sem.iii M.Fligiel odst. Kreatywności ZiI II st sem.i K.Tandecka

7 207A I Ą T E K Monitor. i Diagnostyka roc. ZiI sem.v D.Lipiński Utylizacja Odpadów T.Heese Automatyka Energ sem.iii E.achowicz odst. Zarz. rzedsięb. ZiI sem.i D.Oczachowski odst. roj. Innowacji T.Szatkiewicz odst. roj. Innowacji T.Szatkiewicz Język Angielski Energ II st sem.i M.Surówka Inżynieria Eksploatacji Maszyn ZiI sem.v J.Chojnacki Inżynieria Eksploatacji Maszyn ZiI sem.v J.Chojnacki akiety Oprogr. Biurowego ZiI sem.i M.Majewski Sys. Modelow. roc. rod. MiBM sem. V T.Szatkiewicz Systemy Ekspertowe ZiI sem.v M.Majewski Metodyka racy Bad. Energ II st sem.i M.Majewski roj. Strategii Rozwoju roduktu M.Majewski Met. racy Bad. i Naukowej M.Majewski Badania Operacyjne Transport sem.iii L.Kukiełka/A.Kułakowska Badania Operacyjne Tr sem. III L.Kukiełka/A.Kułakowska odst. Kreatywności ZiI II st sem.i K.Tandecka Metody i roc. Obróbki I MiBM sem. III Ł.Żurawski roj. Strategii Rozwoju roduktu M.Majewski

8 210A I Ą T E K Układy Sterowania MiBM sem. V E.achowicz Organ. Sys. rodukcyjnych ZiI II st sem.i.sutowski Sem. Dypl. I D.Lipiński Sem. Dypl. I D.Lipiński Organ. racy Grupowej TŻiŻCz+ZiI sem.i I.ierucka Zarz. Bezpiecz. racy i Ergon. ZiI sem.i I.ierucka Algor. i Sys. Obliczeniowe MiBM,Tr,En sem. III F.Szafraniec Mech. łynów II Energ sem.iii K.Dutkowski Komp. spom. roj. rzepł. Energ II st sem.i K.Dutkowski Inż. Ruchu Transport sem.v T.Szatkiewicz Techniki Komunikacji MiBM sem.vii K.Tandecka Metody Numeryczne Energ II st sem.i K.Tandecka Sys.Komp. i Zast. Sieci Inform. Transp. sem.i M.Majewski Sys. i Sieci Komp. MiBM sem.i M.Majewski Sys. Model. Zespołów Maszyn MiBM sem. V R.atyk odst. rzedsięb. Tr sem. V A.Czarnota odst. rzedsięb. Transport sem.v A.Czarnota

9 213A I Ą T E K roj. Innowacji Technol. MiBM sem.vii T.Szatkiewicz Chemia Ogólna i Org. TŻiŻCz sem.i.sienicki Mechanika Techniczna II Tr sem. III T.Krzyżyński Mechanika Techniczna II Tr sem. III T.Krzyżyński Statystyka Inż. Transport sem.iii A.Kułakowska Maszyny Robocze MiBM sem.vii R.atyk Obl. i Dobór Urz. rzepł. Energ sem.v K.Dutkowski Mech. Tech. II Energ sem. III.Kałduński Mechanika Techniczna II MiBM sem.iii.kałduński Mech. Tech. II MiBM sem. III.Kałduński ytrzymałość Materiałów MiBM sem.iii.kałduński ytrzymałość Materiałów Transport sem.iii M.Fligiel Mechanika Zderzeń Tr sem. VII L.Kukiełka/M.Fligiel Mechanika Zderzeń Tr sem. VII L.Kukiełka/M.Fligiel odstawy Ekonomii Transport sem.ii K.Sławiński rod. i ykorzyst. Biomasy R.Bujaczek rod. i ykorzyst. Biomasy R.Bujaczek

10 5H I Ą T E K Mech. Zakł. i ielęg. Ter. Ziel. TRiL sem. VII R.Bujaczek Mech. Zakł. i ielęg. Ter. Ziel. L TRiL sem.vii R.Bujaczek roj.technol. rod. Roślinnej TRiL sem.vii R.Bujaczek Org. rod. Rolniczej i Usług TRiL sem.vii K.Sławiński Org. rod. Rolniczej i Usług TRiL sem.vii K.Sławiński Informat. spom. rod. Rol. TRiL sem. VII K.Sławiński Ekologia i Ochr. Środowiska TŻiŻCz sem.i R.Bujaczek roj. Linii do rod. Ener. z Biomasy Energ sem.vii K.Sławiński Biomasa Energet. Energ sem.v K.Sławiński

11 105BC I Ą T E K Język Angielski I MiBM,Tr,ZiI sem.i Język Angielski III MiBM,Tr,Energ,ZiI sem.iii Organ. Sys. rodukcyjnych-roj. ZiI II st sem.i.sutowski Modelowanie Zjawisk Fiz. MiBM sem.v T.Bohdal Modelowanie Zjawisk Fiz. - roj. MiBM sem.v T.Bohdal Termodyn. Techn. ZiI sem.iii T.Bohdal Termodyn. Techn. ZiI sem.iii T.Bohdal Gospod. Energ. i Ciepl. w rzedsięb. ZiI II st sem.i T.Bohdal Sem. Dypl. I T.Bohdal Audyt Energetyczny odst. rawne Efektywność Energet. Obiektów M.Sikora Efektywność Energet. Obiektów M.Sikora spółcz. robl. Termodyn Energ II st sem.i M.Sikora Org. i Zarządzanie Transport sem.iii A.Czarnota roj. Instalacji Energetycznej Energ sem.vii M.Sikora

12 204BC I Ą T E K odst. Chłodnictwa Energ sem.v H.Charun Gospodarka Energetyczna Energ sem.v H.Charun odst. Chłodnictwa Energ sem.v M.Sikora spółcz. robl. Termodyn Energ II st sem.i M.Sikora Tech. Odbudowy oj. II Tr sem. VII J.Mysłowski Termodyn. I Energ sem.iii H.Charun Termodyn. I Energ sem.iii H.Charun Termodyn. Tech. MiBM,Tr sem.iii H.Charun Gospodarka Energetyczna-roj. Energ sem.v H.Charun Sem. Dypl. Energ sem.vii H.Charun Technol. rod. Spoż. Energ sem.vii Z.Domiszewski odst. Fizyki MiBM sem.i Ł.Szparaga odst. Fizyki Tr sem.i Ł.Szparaga Fizyka Kwantowa Energ II st sem.i Ł.Szparaga

13 Aula I Ą T E K Zarz. roj. i Inwest. K.Tandecka Metody Szybkiego rototypowania K.Tandecka Chemia Czynników Energ. Energ II st sem.i.sienicki Ochr.łasn.Intel MiBM,Tr,TŻiŻCz,ZiI sem.i B.Storch Matematyka I MiBM,Tr,TŻiŻCz,ZiI sem.i G.Malatyńska odst. Kreatywności MiBM,Tr,TŻiŻCz sem.i K.Tandecka Materiałoznawstwo MiBM,Tr,ZiI sem.i D.Herman/ T.Rydzkowski/M.ancielejko odst. Fizyki I MiBM,Tr,TŻiŻCz,ZiI sem.i Ł.Szparaga Tech. rezent. i izual. roj. K.Tandecka

14 218C I Ą T E K Seminarium I TŻiŻCz sem.vii A.Dowgiałło/M.Jakubowski roj.technol. Zakładów rzem. Spoż TŻiŻCz sem.vii M.Jakubowski roj.technol. Zakładów rzem. Spoż TŻiŻCz sem.vii M.Jakubowski Sem. Zal. raktyki TŻiŻCz sem.vii M.Jakubowski odst. rawa Żywn. TŻiŻCz sem.viii I.Michalska-ożoga odst. rawa Żywn. TŻiŻCz sem.viii I.Michalska-ożoga Statystyka Inż.. TŻiŻCz sem.vii A.Szparaga Statystyka Inż. TŻiŻCz sem.viii A.Szparaga Dietetyka z rofil. TŻiŻCz sem.vii M.Dymkowska-Malesa Dietetyka z rofil. TŻiŻC semviii M.Dymkowska-Malesa Dietetyka z rofil. TŻiŻC semviii M.Dymkowska-Malesa Towarozn. rod. Spoż. TŻiŻC semviii M.Dymkowska-Malesa Rachunkowość TŻiŻCz sem.vii K.Sławiński Rachunkowość TŻiŻCz sem.viii K.Sławiński Towarozn. rod. Spoż. TŻiŻC semviii Z.Domiszewski Towarozn. rod. Spoż. TŻiŻC semviii Z.Domiszewski