Erasmus+ Edukacja dorosłych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Erasmus+ Edukacja dorosłych"

Transkrypt

1 Erasmus+ Edukacja dorosłych Wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach akcji 1. Mobilność kadry edukacji dorosłych w programie Erasmus+ w roku 2019 (termin składania wniosków: ) 10 maja 2019 r. Narodowa Agencja Programu Erasmus+ ogłasza wyniki konkursu wniosków złożonych w terminie do 12 lutego 2019 r. w akcji 1. Mobilność kadry edukacji dorosłych. Indywidualne powiadomienia o wynikach konkursu, wraz ze szczegółowymi informacjami na temat przeprowadzonej oceny wniosków, zostaną wysłane drogą mailową na adresy osób kontaktowych w organizacji wnioskodawcy, które były podane we o. Informacja dla organizacji, których wnioski zostały zatwierdzone: 1) Podpisanie umowy finansowej gwarantującej przyznanie zaakceptowanego dofinansowania może poprzedzić badanie wiarygodności finansowej. Szczegółowe informacje na temat sposobu postępowania w przypadku konieczności przeprowadzenia takiego badania zostaną przekazane w indywidualnych powiadomieniach do tych Beneficjentów, którzy reprezentują podmioty niepubliczne. 2) Płatności zaliczkowe zostaną zrealizowane w terminie gwarantowanym w umowie pomiędzy Narodową Agencją a Beneficjentem, pod warunkiem, że Narodowa Agencja otrzyma na ten cel środki z Komisji Europejskiej. 3) Organizacje, którym przyznano Beneficjenci otrzymają drogą mailową od Zespołu Edukacja Dorosłych Erasmus+ informacje o dalszych krokach związanych z zawarciem umowy finansowej. 4) UWAGA: W trosce o jak najlepsze wykorzystanie środków programu Erasmus+ uprzejmie prosimy o niezwłoczne nie później niż 2 tygodnie od ukazania się tego komunikatu poinformowanie Narodowej Agencji o ewentualnej rezygnacji z przyznanego dofinansowania. Informacja dla organizacji, których wnioski znajdują się rezerwowej: 1) Uprzejmie informujemy, że wnioski umieszczone rezerwowej zostaną przekazane do dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój w ramach budżetu projektu realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji pt.: Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej edukacji dorosłych. 2) Organizacje, których wnioski znajdują się rezerwowej otrzymają drogą mailową od Zespołu PO WER informacje o wysokości przyznanego dofinansowania i dalszych krokach związanych z zawarciem umowy finansowej. 1

2 Wyniki konkursu wniosków złożonych do akcji 1. Mobilność kadry edukacji dorosłych w programie Erasmus+ w roku 2019: 1 KA Fundacja Chronić Dobro ul. Benedyktyńska Kraków Wolontariat na rzecz dziedzictwa podnoszenie kompetencji kadry edukacji dorosłych w Muzeum Opactwa w Tyńcu ,00 2 KA Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych ul. Związku Jaszczurczego Elbląg Współpraca się opłaca aktywni obywatele i silne organizacje ,00 3 KA GALERIA LABIRYNT UL. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI LUBLIN Galeria dla wszystkich ,00 4 KA Stowarzyszenie Pedagogów Teatru Racławicka 103/ Warszawa Zróbmy to razem! Teatr. Społeczność. Działanie ,00 5 KA Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni Grabowo Gdynia Słowackie szlaki wiedzy wzmocnienie kompetencji pracowników socjalnych i edukatorów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gdyni ,00 2

3 6 KA Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym ul. Rynek Kazimierz Dolny Podnoszenie kompetencji kadry edukacji dorosłych w Muzeum Nadwiślańskim 9 992,00 7 KA Fundacja Rozwoju KUL ul. Racławickie Lublin Od kształcenia do rozwoju ,00 8 KA EDUSYSTEM Sp. z o.o. Plac Bernardyński 1a/ Poznań Zarządzanie stresem w edukacji dorosłych ,00 9 KA Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emilii SukertowejBiedrawiny w Olsztynie ul. 1 Maja Olsztyn Tak możemy... w bibliotece ,00 10 KA Stowarzyszenie na Rzecz Rehabilitacji Osób Niewidomych i Słabo Widzących "Spojrzenie" ul. Dziewanny Łódź Kształcimy się aby wspierać innych ,00 11 KA Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości ul. Staszica 2A Końskie Wolontariat wart ZACHODU! ,00 3

4 12 13 KA KA MUZEUM PAŁACU KRÓLA JANA III W WILANOWIE Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych UL. STANISŁAWA KOSTKI POTOCKIEGO 10/ WARSZAWA ul. Nowolipki 9B Warszawa Muzeum przedsiębiorcze muzeum kreatywne Kompetentni i otwarci na różnorodność trenerzy na europejskim rynku , ,00 14 KA Fundacja Pokolenia Pokoleniom ul. Marii Dąbrowskiej Pruszków Nas uczą my uczymy ,00 15 KA FUNDACJA DOM ul. Upalna 1A lok Białystok Ładne Rzeczy , KA KA Muzeum Warszawy Miejska Biblioteka Publiczna w Żorach Rynek Starego Miasta Warszawa os. Pawlikowskiego 13 PU Żory Highquality Empowering Adult Learning Pracuj w europejskim stylu! , ,00 18 KA Stowarzyszenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich ul. Kujawska 5/ Morąg Modelowe Wioski Tematyczne. Program rozwoju kompetencji lokalnych liderów ,00 4

5 19 KA Mabila English Sp. z o. o. ul. Czereśniowa Gorzów Wielkopolski Nauka języka angielskiego jako klucz do wyrównywania szans i rozwoju inteligencji kulturowej edukacja językowa dla dorosłych 6 254,00 20 KA STOWARZYSZENIE SĄDECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU UL. JAGIELLOŃSKA NOWY SĄCZ Zostań europejskim działaczem seniorem i inspiruj innych ,00 21 KA Poleski Ośrodek Sztuki ul. Krzemieniecka 2a Łódź Wasze doświadczenie nasz rozwój 8 950,00 22 KA Stowarzyszenie Animowania Aktywności Lokalnej ul. Ludwika Krzywickiego nr Wrocław Język angielski przeciw wykluczeniu równe szanse w wielokulturowej Europie 5 198,00 23 KA FUNDACJA DAJEMY DZIECIOM SIŁĘ UL. WALECZNYCH WARSZAWA Podnoszenie kompetencji pracowników Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę 2 edycja ,00 24 KA Stowarzyszenie Pracownia Filmowa "Cotopaxi" ul. Skaryszewska 6/ Warszawa Specjalizacja kompetencji kadry edukacji audiowizualnej ,00 5

6 25 KA Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Wojciecha Korfantego w Bytomiu ul. Powstańców Śląskich Bytom Senior w centrum oddziaływań edukacyjnych 8 608,00 26 KA VIVA FEMINA ul. R. Alsa 2/ Rzeszów Motivational literacy through the symbols of European Cultural Heritage , KA KA FUNDACJA ALTERNATYWNYCH INICJATYW EDUKACYJNYCH Fundacja Pro Scientia Publica UL. UKRYTA BIELSKOBIAŁA ul. Redycka Wrocław "Współtworzenie jako wsparcie uczenia się przez całe życie" Rozwój kadry Fundacji Pro Scientia Publica , ,00 29 KA Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych ul. Kołłątaja 31 lok Wrocław Europejskie mobilności ,00 30 KA Koło Gospodyń Wiejskich w Mysłakowicach ul. Daszyńskiego Mysłakowice Jak to robią inni ,00 6

7 31 KA Fundacja Family Center ul. Jainty 18/ Bytom Język: Dzieli i Łączy rozwijanie kompetencji językowych kadry edukacji dorosłych ,00 32 KA Fundacja Culture Shock ul. Górnośląska 16/ Warszawa Make it work narzędzia w pracy trenerskiej ,00 33 KA Stowarzyszenie Willa Decjusza ul. 28 lipca a Kraków Interpretacja niewidzialnego dziedzictwa program podnoszący kompetencje w zakresie edukacji pozaformalnej osób niewidomych i słabowidzących ,00 34 KA Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Nasz Ośrodek" ul. T. Kościuszki Wschowa Rozwój kompetencji kadry Warsztatów Terapii Zajęciowej we Wschowie ,00 35 KA Fundacja "Instytut Psychologii Mitu" ul. Łukowska 27/ Warszawa "Skuteczne porozumiewanie się dla każdego" ,00 7

8 36 KA Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ul. Kościuszki Katowice Szkolenia dla kadry publicznych służb zatrudnienia kluczem do sukcesu ,00 37 KA Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie ul. Narutowicza Lublin Mobilny Bibliotekarz ,00 38 KA Fundacja AKWER ul. Legnicka Wrocław Poprawa kluczowych kompetencji i umiejętności w Fundacji AKWER ,00 39 KA Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku Pl. Wolności Włocławek Trzecia Misja KujawskoDobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku ,00 40 KA Stowarzyszenie edukacyjnokulturalne "Razem" ul. Legionów Czeladź "Razem" znaczy lepiej ,00 8

9 41 KA Towarzystwo Demokratyczne Wschód ul. Tamka 34 lok Warszawa Europa porusza. Mobilność na rzecz innowacyjności ,00 42 KA TOWARZYSTWO EDUKACJI ANTYDYSKRYMINACYJNEJ UL. KŁOPOTOWSKIEGO NR 9 LOK WARSZAWA European networking for resilient and longterm inclusion strategies ,00 43 KA Parafia Ewangelicko Augsburska pw. Św Trójcy pl. Pokoju Świdnica Poprawa kompetencji kadry Centrum Edukacji Ekologicznej przy Kościele Pokoju w Świdnicy ,00 44 KA Gminna Biblioteka Publiczna w Niemcach ul. Lubelska Niemce Biblioteka z wizją ,00 45 KA Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie ul. Gronowo Lubicz Kadra podnosi kompetencje zyskują słuchacze ,00 46 KA Instytut Tolerancji ul. Piotrkowska Łódź Kompetencje językowe dla dialogu ,00 9

10 47 KA Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur ul. Mikołaja Kopernika 45/ Olsztyn Działania mobilne drogą do podnoszenia kompetencji kadry Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur ,00 48 KA Spółdzielnia Socjalna Pracownia ul. Strumykowa 26 D/ Zielona Góra Połączenie zerwane. kliknij "napraw" o znaczeniu empatycznej komunikacji na drodze do porozumienia w pracy trenera ,00 49 KA Fundacja EuroForm ul. Kurpiowska 2/ Rzeszów Kreatywność, twórcze myślenie i przekraczanie barier wzmocnienie kompetencji miękkich w fundacji ,00 50 KA Regionalny Instytut Kultury w Katowicach ul. Teatralna Katowice INTERRIK ,00 51 KA Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie ul. Czajkowskiego Krosno Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności kadry kierowniczej i nauczycieli Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie ,00 10

11 52 KA Fundacja Synapsis ul. Ondraszka Warszawa A new dynamics in adult education na 53 KA Powiatowy Urząd Pracy w Malborku ul. Armii Krajowej Malbork Przedsiębiorczy How to be? na 54 KA Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej ul. Ballestremów Ruda Śląska EUROPEJSKI ROZWÓJ BEZ GRANIC na 55 KA Białostockie Towarzystwo Esperantystów ul. Piękna Białystok Improve Teaching na 56 KA Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych "Wyjdź z Domu" Średnie Moszczenica Wyjdź z domu, rozwijaj i ucz się! na 57 KA CENTRUM EDUKACJI I INICJATYW EUROPEJSKICH SP. Z O. O. ul. Żołnierska 4 lok Mrągowo Uczymy się, by lepiej uczyć. na 11

12 58 KA STOWARZYSZENIE AKTYWNE KOBIETY UL. 3 MAJA SOSNOWIEC Europe without Borders na 59 KA "Fundacja Boczne Drogi" ul. Strumykowa 26D/ Zielona Góra Empatyczni My na 60 KA Uniwersytet Trzeciego Wieku w Tarnobrzegu ul. Sienkiewicza Tarnobrzeg EDUKACJA BEZ GRANIC na 61 KA Stowarzyszenie Rozwoju Aktywności Społecznej "Triada" ul. Brzechwy Chełm Nowe kompetencjenowe możliwości na 62 KA Fundacja Gaudete ul. Bankowa 14 / 225A Katowice Edukacja międzypokoleniowa dla włączania społecznego rozwiązania edukacyjne na 63 KA SEMPER AVANTI OPOLE ul. Krakowska Opole Siła różnorodności na 12

13 64 KA Gminna Biblioteka Publiczna w Przyłęku Lipiny Przyłęk Wzbudzić pasję... na 65 KA Stowarzyszenie na rzecz edukacji osób wykluczonych społecznie o nazwie "Busola" ul. Górna 44B Płock Edukacja dorosłych w więzieniu na 66 KA Fundacja Ad Meritum ul. Poleczki Warszawa Small Business Clubs 2.0 na 67 KA Apure Stowarzyszenie na rzecz rozwoju regionów ul. Spółdzielców Sucha Beskidzka Job shadowing dla ekoturystyki i agrobiznesu regionu Suchej Beskidzkiej na 68 KA Fundacja To My ul. Rolna Olsztyn Gra w Kultury na 69 KA Fundacja Understanding ul. Jana Tarnowskiego 6/ Kraków Multicultural and Non Violence Parenting na 13

14 70 KA Gminny Ośrodek Kultury w Brwinowie ul. Wilsona Brwinów Podnoszenie kompetencji i mobilność kadry Uniwersytetu Każdego Wieku w Brwinowie na 71 KA FUNDACJA TECHSOUP UL. BRACKA WARSZAWA Digital and Training Skills for the Social Sector na 72 KA Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych ul. Kaszyńskiego 15/ Łódź Wielokulturowość, tolerancja i otwartość rozwój kadry oraz trenerów na 73 KA Fundacja Gaudete ul. Bankowa 14 / 225A Katowice Edukacja ekologiczna społeczności lokalnych rozwijanie współpracy międzynarodowej na 74 KA Centrum Kształcenia Ustawicznego Osiedle Szkolne Kraków Wyższe kompetencje zawodowe i językowe nauczycieli gwarancją profesjonalizmu i jakości w nauczaniu. na 75 KA Fundacja Centrum Inicjatyw Lokalnych ul. Senatorska Zawiercie Senior na europejskiej ścieżce edukacji na 14

15 76 KA Fundacja Uniwersytet Dzieci ul. Mydlarska Kraków Motywacja, Rozwój, Umiejętności na 77 KA "Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska" ul. Oławska Wrocław Łączy nas przemysł na KA KA FUNDACJA CENTRUM AKTYWNOŚCI TWÓRCZEJ FUNDACJA "AKTYWNI XXI" UL. ZACHODNIA 6, LASOCICE LESZNO ul. Wolności Jelenia Góra Razem dla rozwoju Regionu Leszczyńskiego wzmocnienie kompetencji kluczowych kadry Fundacji CAT Podniesienie kompetencji cyfrowych kadry Fundacji "Aktywni XXI" na na 80 KA CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ ZAMEK UJAZDOWSKI UL. JAZDÓW WARSZAWA Społecznie włączająca edukacja ekologiczna na rzecz zrównoważonego rozwoju kultury i sztuki na 81 KA GMINA LUBLIN PL. KRÓLA WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA LUBLIN Kadry Nowoczesnego Lublina na 15

16 82 KA KOBIETY.LODZ.PL AL.. KOŚCIUSZKI 48 LOK ŁÓDŹ EdukaTor. Zawsze w centrum na 83 KA Trampolina ul. Zaporoska 1/ Kraków Słuchać aby usłyszeć podniesienie umiejętności trenerskich w rozwijaniu kompetencji zobaczenia i zrozumienia różnych punktów widzenia u dorosłych z wykorzystaniem narzędzi Porozumienia Bez Przemocy. na 84 KA Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Dotkniętych Autyzmem "Szklany Mur" ul. Sowińskiego 5/ Piekary Śląskie Zamieszkamy pod wspólnym dachem. na 85 KA Fundusz Inicjatyw Lokalnych ul. Senatorska Zawiercie Aktywni seniorzy bez granic na 86 KA Fundacja "Zielony Słoń" ul. Struga Lublin Uniwersytet ludowy pod strzechą na 16

17 87 KA Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy ul. Jana Sebastiana Bacha Warszawa Perfect photofestival na 88 KA Stowarzyszenie Klub Kobiet Kreatywnych ul. Generała J. Hallera Cieszyn Język angielski szansą na rozwój dla kobiecej organizacji na 89 KA WSCHODNIA AGENCJA ROZWOJU SP. Z O. O. UL. PANA BALCERA NR 6, LOK LUBLIN Inwestycja w kompetencje pracowników na 90 KA Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu ul. Rynek Radom Cyfrowy symbolizm. Zerojedynkowy świat Muzeum Malczewskiego. na KA KA Fundacja Morze Kultury CENTRUM NOWOCZESNOŚCI MŁYN WIEDZY ul. Bohaterów Warszawy Szczecin UL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA TORUŃ Złap język odkrywaj kraj Development of Innovation Centre Mill of Knowledge human resources by participating in ECSITE`S Directors Forum na na 17

18 93 KA FUNDACJA INSTYTUT BADAŃ I INNOWACJI W EDUKACJI UL. CZECHA NR 13, LOK CZĘSTOCHOWA Improving Competences of Adult Education Professionals na 94 KA Powiatowy Urząd Pracy w Nysie ul. Słowiańska Nysa Poszerzamy nasze horyzonty transfer szkockich doświadczeń na 95 KA Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy PragaPołudnie m.st. Warszawy ul. Meissnera Warszawa Podziel się sobą wolontariat dorosłych w bibliotece na 96 KA Międzynarodowy Instytut Nauki, Kultury i Biznesu ul. Tęczowa 57/ Wałcz Mobilność kadry edukacji dorosłych Międzynarodowego Instytutu Nauki, Kultury i Biznesu na 97 KA Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawa ul. św. Wincentego Warszawa Mobilni w przyszłość na 18

19 98 KA Stowarzyszenie Historyczne Mazowsza Północnego ul. Ks. Prymasa Augusta Hlonda 2B m Warszawa Szukaj przodka we Francji na 99 KA Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie ul. Północna 9b Jaworzno Europejska Kadra na 100 KA Fundacja Bądź Aktywny ul. Kostromska 71/ Piotrków Trybunalski Aby Lepiej Pracować na 101 KA Globalnet sp. z o.o. ul. Ratajczaka 20/18 a Poznań Go Globally na 102 KA Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój Osiedle Międzylesie Czołowo Rozwój kompetencji kadry Stowarzyszenia Edukacja i Rozwój, pracującej z dorosłymi wykluczonymi społecznie lub zagrożonymi wykluczeniem na 19

20 103 KA OŚRODEK PROMOWANIA I WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ROLNEJ pl. Ks. J. Poniatowskiego Sandomierz Profesjonalizacja usług Ośrodka dla małych firm i przetwórców rolnych 104 KA Regionalne Stowarzyszenie Turystyczno Uzdrowiskowe w Kołobrzegu ul. Warzelnicza Kołobrzeg EUREKA Europejskie ścieżki w edukacji dorosłych 105 KA Stowarzyszenie Otwartych Drzwi w Lublińcu ul. Szymały Lubliniec Z angielskim po sukces 106 KA Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych ul. Modlińska 6 lok. U Białystok Podwyższenie kompetencji kadry OWOP 107 KA CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne ul. Stokrotkowa Toruń Kształcenie zawodowe w obszarze usług opiekuńczych doświadczenia Portugalii jako przykład dobrych praktyk dla Polski 108 KA "Graceland" ul. Watoły Siemianowice Śląskie Integracja dorosłych migrantów Szkolenia dla kadry edukacji dorosłych 20

21 109 KA Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie ul. Dworcowa Pszczyna "Młody człowiek wykształcenie i praca" 110 KA Powiatowy Urząd Pracy ul. Wyspiańskiego Mława Nowoczesne metody kształcenia zawodowego młodzieży i dorosłych 111 KA Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach ul. Krasińskiego Katowice Kompetencje przyszłości w edukacji dorosłych 112 KA Ari Ari ul. T. BoyaŻeleńskiego 6/ Bydgoszcz Akademia Samodzielności. Kadra 113 KA Wolny Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców ul. Bondkowskiego Tarnowskie Góry Kształcenie zawodowe najlepsza inwestycja w przyszłość 114 KA Śląska Fundacja Pomocy Osobom Uzależnionym Wykluczonym Społecznie i Ich Rodzinom Q Zmianie ul. Nankera 192/II/ Piekary Śląskie Utkane więzi 21

22 115 KA Fundacja "Lokalni Coolturalni" ul. Dziewanny 8/ Lublin Innovative approach towards English language learning 116 KA Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Jezuicka 1/ Lublin EUROPEJSKIE DOŚWIADCZENIA W DZIAŁANIACH REGIONALNYCH 117 KA Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej ul. Ogrodowa Bisztynek Działania artystyczne w przestrzeni publicznej, jak to zrobić? 118 KA Stowarzyszenie zwykłe IMPAKT ul. Zagórska 70/ Kielce Digital Strategies for Adult Education 119 KA Zespół Szkół Ekonomicznych ul. Grunwaldzka Toruń Mobilność kadry edukacji szkolnej 120 KA Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu Plac Słowackiego Nowy Targ Granice języka granicami świata 121 KA Zespół Szkolno Przedszkolny w Białowieży ul. Stoczek Białowieża Interaktywni nauczycielezmotywowani uczniowie. 22

23 122 KA Zespół Szkół Ekonomicznych im. J. A. Komeńskiego w Lesznie ul. Poniatowskiego Leszno Mobilność nauczycieli drogą od samorozwoju do rozwoju szkoły 123 KA Società Dante Alighieri ul. Komuny Paryskiej Wrocław Acquiring Skills for Inclusive Language Education 23