PARLAMENT EUROPEJSKI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PARLAMENT EUROPEJSKI"

Transkrypt

1 PARLAMENT EUROPEJSKI Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów IMCO(2005)0201_1 PROTOKÓŁ z posiedzenia z dnia 1 lutego 2005, , 2 lutego 2005, , oraz dnia 2 lutego 2005, BRUKSELA Phillip Whitehead, Przewodniczący, otworzył posiedzenie o godz. 15:00 we wtorek, 1 lutego 2005 r. Wtorek, 1 lutego 2005 r, od do Posiedzenie koordynatorów Posiedzenie rozpoczęło sie o godz we wtorek 1 lutego 2005 r. pod przewodnictwem pana Phillipa Whitehead'a. Przewodniczący zamknął posiedzenie koordynatorów o godz Wtorek, 1 lutego 2005 r, w godz Przyjęcie projektu porządku dziennego Z powodu braku sprzeciwu ze strony członków Komisji, projekt porządku dziennego uważa się za przyjęty. 3. Komunikaty Przewodniczącego PV\ doc PE

2 W obecności Rady i Komisji Europejskiej 4. Wspólnotowy Kodeks Celny : IT i techniki analizy ryzyka (zmiana rozporządzenia) IMCO/6/25247 PR - PE v01-00 Sprawozdawca: Janelly Fourtou (ALDE) - Rozpatrzenie poprawek - Termin składania poprawek: , 12:00 ***II 2003/0167(COD) 12060/2/ C6-0211/2004 T5-0281/2004 Przedm. właśc.: IMCO F - Janelly Fourtou (ALDE) PE v01-00 Sprawozdawca: Jeanelly Fourtou Głos zabrali: Christopher Heaton-Harris, Arlene McCarthy, Michael Lux (przedstawiciel Komisji) 5. Ochrona konsumentów i nieuczciwe praktyki handlowe (zmiana dyrektywy 84/450/EEC, 97/7/EC) IMCO/6/24996 PR - PE v02-00 AM - PE v01-00 Sprawozdawca: Mercedes Bresso (PSE) - Rozpatrzenie poprawek - Termin składania poprawek: , 18:00 ***II 2003/0134(COD) 11630/2/ C6-0190/2004 T5-0298/2004 Przedm. właśc.: IMCO F - Mercedes Bresso (PSE) PE v02-00 PE v01-00 Sprawozdawca: Mercedes Bresso Głos zabrali: Evelyne Gebhardt, Marianne Thyssen, Phillip Whitehead, Heide Rühle, Diane Wallis, p. Abbamonte (przedstawiciel Komisji), p. Raay (przedstawiciel Rady), Hendrik Dam Kristensen, Joachim Würmeling, Malcolm Harbour, Mercedes Bresso 6. Rynek wewnętrzny w nowych Państwach Członkowskich : sytuacja, możliwości i "lekcje do odrobienia" IMCO/6/23424 PR - PE v01-00 Sprawozdawca: Małgorzata Handzlik (EPP-ED) - Rozpatrzenie projektu sprawozdania 2004/2155(INI) Przedm. właśc.: IMCO F -Małgorzata Handzlik (PPE-ED) PE v PV\ doc PE

3 Sprawozdawca: Małgorzata Handzlik Głos zabrali: József Szájer, Gisela Kallenbach, Barbara Weiler, Malcolm Harbour, Zuzana Roithova, Edit Herczog, Anna Hedh, Boguslaw Marian Liberadzki, Phillip Whitehead, Gerald de Graaf (przedstawiciel Komisji) 7. Wyzwania polityczne i środki budżetowe w rozszerzonej Unii w latach IMCO/6/24486 Sprawozdawca: Phillip Whitehead (PSE) - Rozpatrzenie projektu opinii - Głosowanie i przyjęcie projektu opinii 2004/2209(INI) COM(2004)0487 Przedm. właśc.: FINP F -Reimer Böge (PPE-DE) Opiniodawcza: AFET, DEVE, INTA, BUDG, CONT, ECON, EM, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, LIBE, AFCO, FEMM, PETI Sprawozdawca: Phillip Whitehead Głos zabrali: Christoper Heaton - Harris, Joachim Würmeling, Heide Rühle, p. Arnault (przedstawiciel Komisji) 8. REZOLUCJA Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego EOG: w sprawie strategii na rynku wewnętrznym w latach i EOG [Europejskiego Obszaru Gospodarczego]. IMCO/6/25992 Wymiana poglądów ze współsprawozdawcą, Dianą WALLIS Sprawozdawca: Diane Wallis Głos zabrali: Phillip Whitehead, p. Thomasson (przedstawiciel rządu norweskiego) 9. Komunikaty na temat dyrektywy dotyczącej usług Sprawozdawca: Evelyne Gebhardt Głos zabrali: Malcolm Harbour, Stefano Zappala, Anneli Jäätteenmäki Przewodniczący Phillip Whitehead zamknął posiedzenie o godz PV\ doc PE

4 Środa, 2 lutego 2005 r., w godz Posiedzenie rozpoczęło się w środę 2 lutego 2005 r. pod przewodnictwem Phillipa Whitehead'a 10. Wymiana poglądów na temat współpracy Komisji Europejskiej z Dyrektorem Generalnym ds. Rynku, A. Schaubem Głos zabrali: Malcolm Harbour, Manuel Ortega Medina, Arlene McCarthy, Edit Herzcog, Diane Wallis, Evelyne Gebhardt, Alexander Stubb, Barbara Weiler, Jacques Toubon Środa, 2 lutego 2005 r., w godz Wspólnotowy Kodeks Celny : IT i techniki analizy ryzyka (zmiana rozporządzenia) IMCO/6/25247 PR - PE v01-00 Sprawozdawca: Janelly Fourtou (ALDE) - Przyjęcie projektu zalecenia - Termin składania poprawek: :00 ***II 2003/0167(COD) 12060/2/ C6-0211/2004 T5-0281/2004 Przedm. właśc.: IMCO F -Janelly Fourtou (ALDE) PE v01-00 Sprawozdawca: Jeanelly Fourtou Głos zabrali: Malcolm Harbour, Janelly Fourtou Głosowanie: 35 głosów za, brak głosów przeciwnych 12. Ochrona konsumentów i nieuczciwe praktyki handlowe (zmiana dyrektywy 84/450/EEC, 97/7/EC) IMCO/6/24996 PR - PE v02-00 AM - PE v01-00 Sprawozdawca: Mercedes Bresso (PSE) - Przyjęcie projektu zalecenia - Termin składania poprawek: :00 ***II 2003/0134(COD) 11630/2/ C6-0190/2004 T5-0298/2004 Przedm. właśc.: IMCO F -Mercedes Bresso (PSE) PE v02-00 PE v01-00 Sprawozdawca: Mercedes Bresso 4 PV\ doc PE

5 Głos zabrali: Phillip Whitehead, Marianne Thyssen, Malgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Joachim Würmeling, Manuel Ortega Medina, Evelyne Gebhardt, Mia DeVits Głosowanie: 35 głosów za, brak głosów przeciwnych 13. Absolutorium za rok 2003: Budżet ogólny WE - Sekcja 3, Komisja IMCO/6/22207 PA - PE v01-00 Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Joachim Würmeling (PPE-DE) - Przyjęcie projektu opinii - Termin składania poprawek: : /2040(DEC) SEC(2004) C6-0012/2005 Przedm. właśc.: CONT F- Terence Wynn (PSE) PE v01-00 Opiniodawcza: AFET, DEVE, BUDG, ECON, EM, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, RETT, REGI, AGRI, CULT, JURI, LIBE, FEMM, PETI Sprawozdawca: Joachim Würmeling Głos zabrali: Malcolm Harbour, Evelyne Gebhardt Głosowanie: 35 głosów za, brak głosów przeciwnych 14. Żywność: informacje o wartościach odżywczych i właściwościach zdrowotnych (zmieniające dyrektywę 2000/13/EC) IMCO/6/21037 Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Alexander Stubb (PPE-DE) - Rozpatrzenie projektu opinii ***I 2003/0165(COD) COM(2003) C5-0329/2003 Przedm. właśc.: ENVI F -Adriana Poli Bortone (UEN) PE v02-00 Opiniodawcza: ITRE A -Angelika Niebler (PPE-DE) PE v01-00 PE v01-00 IMCO A - Alexander Stubb (PPE-DE) Sprawozdawca: Alexander Stubb Głos zabrali: Charlotte Cederschiöld, Edit Herczog, Mia DeVits, Christopher Heaton - Harris, Simon Conveney, Zuzana Roithova 15. Wzbogacanie żywności o witaminy, minerały i inne substancje IMCO/6/21098 Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Alexander Stubb (PPE-DE) - Rozpatrzenie projektu opinii ***I 2003/0262(COD) COM(2003) C5-0538/2003 Przedm. właśc.: ENVI F -Karin Scheele (PSE) PE v01-00 Opiniodawcza: IMCO A -Alexander Stubb (PPE-DE) Sprawozdawca: Alexander Stubb 5 PV\ doc PE

6 Głos zabrali: Charlotte Cederschiöld, Edit Herczog, Mia DeVits, Christopher Heaton - Harris, Simon Conveney, Zuzana Roithova 16. Opłaty akcyzowe Sprawozdawca: Jacques Toubon Głos zabrali: Charlotte Cederschiöld, Manuel Ortega Medina, Jeanelly Fourtou, Malcolm Harbour, p. Racconi (przedstawiciel Komisji) 17. Sprawy różne 18. Termin i miejsce następnego posiedzenia: 15 marca 2005 r., Bruksela Przewodniczący Phillip Whitehead zamknął posiedzenie o godz * * * Środa, 2 lutego 2005 r., w godz Wymiana poglądów z wyspecjalizowanymi ekspertami na wspólnym przesłuchaniu IMCO/ITRE w sprawie liberalizacji rynku gazu : najnowsze doświadczenia. Głos zabrali: Giles Chichester, Przewodniczący Komitetu ds. Przemysłu Phillip Whitehead, Przewodniczący Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów Sir John Mogg, Przewodniczący OFGEM (Urzędu ds. Rynku Gazu i Elektryczności) w Londynie Adam Scorer, Dyrektor ds. Komunikacji w Energywatch (instytucji regulującej rynek gazu i elektryczności) z Londynu Alan Robinson, Dyrektor RWE npower w Wielkiej Brytanii Dyskusja: Vittorio Prodi, poseł do PE, pan Esko Säppanen, poseł do PE, Paul Rübig, poseł do PE, Miloslav Ransdorf, wiceprzewodniczący ITRE, Romana Jordan Cizelj, posłanka do PE Helmut Schmitt von Sydow, Dyrektor Dyrekcji C ds. konwencjonalnych źródeł energii, Dyrekcja Generalna ds. Energii i Transportu, Komisja Europejska * * * 6 PV\ doc PE

7 BILAG/ANLAGE/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ/ANNEX/ANNEXE/ALLEGATO/BIJLAGE/ANEXO/LIITE/BILAGA DELTAGERLISTE/ANWESENHEITSLISTE/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/LISTA DE ASISTENCIA/LISTE DE PRESENCE/ELENCO DEI PRESENTI/PRESENTIELIJST/LISTA DE PRESENÇAS/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA Til stede Anwesend Παρόντες Present Presentes Présents Presenti Aanwezig Formandskabet/Vorstand/Προεδρείο/Bureau/Ufficio di Presidenza/Mesa/Puheenjohtajisto/J.L. Presidium: (*) Phillip Whitehead (P) (1, 2),Charlotte Cederschiöld (VP) (1, 2), Zuzana Roithová (VP) (1, 2),Marco Rizzo (VP) (1, 2) Medlemmer/Mitglieder/Μέλη/Members/Diputados/Deputes/Deputati/Leden/Deputados/Jasenet/ Ledamöter: Godfrey William Bloom (1), Mercedes Bresso (1, 2), Mia De Vits (2), Bert Doorn (2), Janelly Fourtou (1, 2), Evelyne Gebhardt (1, 2),Małgorzata Handzlik (1, 2), Malcolm Harbour (1, 2), Christopher Heaton-Harris (1, 2), Anna Hedh (1, 2), Edit Herczog (1, 2), Anneli Jäätteenmäki (1), Pierre Jonckheer (1, 2), Henrik Dam Kristensen (1, 2), Alexander Lambsdorff Graf (2), Lasse Antero Lehtinen (1, 2), Arlene McCarthy (1, 2), Toine Manders (1, 2), Manuel Medina Ortega (1, 2), Zita Pleštinská (1, 2), Guido Podestà (1, 2), Luisa Fernanda Rudi Ubeda (1, 2), Heide Rühle (1, 2), Leopold Józef Rutowicz (1, 2), Andreas Schwab (1, 2), Eva-Britt Svensson (1, 2), József Szájer (1, 2), Marianne Thyssen (1, 2), Jacques Toubon (2), Bernadette Vergnaud (1, 2), Barbara Weiler (1, 2), Joachim Wuermeling (1, 2) Stedfortrædere/Stellvertreter/??aπληρωτές/Substitutes/Suplentes/Suppleants/ Membri supplenti/plaatsvervangers/membros suplentes/varajäsenet/suppleanter: Simon Coveney (2), Konstantinos Hatzidakis (1), Ian Hudghton (2), Gisela Kallenbach (1), Bogusław Marian Liberadzki (1), Hartmut Nassauer (2), José Ribeiro e Castro (1, 2), Alexander Stubb (2), Diana Wallis (1, 2), Stefano Zappala (1) Läsnä Närvarande Art. 178,2 Martine Roure (2) Art. 183,3 Jas Gawronski (1) Endv. deltog/weitere Teiln./ Συµµετείχαν επίσης/also present Participaron igualmente/ Participaient également/ Hanno partecipato altresi / Andere deelnemers/ Outros participantes/ Muut osallistujat/ Dessutom deltog (Dagsorden/Tagesordnung Pkt/Ηµερήσια ιάταξη Σηµεί/Point OJ/Punto OG/Agenda Punt/Ponto OJ/punto orden del dia/ Esityslistan kohta/föredragningslista punkt): * (P) =Formand/Vorsitzender/Πρόεδρος/Chairman/President/Presidente/Voorzitter/Presidente/Puheenjohtaja/Ordforande (VP) =Næstform./Stellv. Vorsitz./?ντιπρόεδρος/Vice-Chairman/Vice-President/Vice-Presidente/Varapuheenjohtaja Ondervoorz./Vice-Pres./Vicepres/Vice ordförande. Til stede den/anwesend am/παρών στις/present on/present le/presente il/aanwezig op/presente em/presente el/lasnä/närvarande den. (1) Tuesday, 1 February 2005 (2) Wednesday, 2 February PV\ doc PE

8 Efter indbydelse fra formanden/auf Einladung d. Vorsitzenden/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chairman/Por invitacion del presidente/sur l'invitation du president/su invito del presidente/op uitnodiging van de voorzitter/a convite do Presidente/Puheenjohtajan kutsusta/ På ordförandens inbjudan: Radet/Rat/Συµβούλιο/Council/Consejo/Conseil/Consiglio/Raad/Conselho/Neuvosto/Radet: (*) Kommissionen/Kommission/Επιτροπή/Commission/Comision/Commissione/Commissie/Comissao/Komissio/ Kommissionen: (*) Mme J. Arnaud (1), Mr Schaub (2) Cour des comptes: C.E.S.: Andre deltagere/andere Teilnehmer Επίσης Παρόντες/Also present Otros participantes/autres participants/altri partecipanti Andere aanwezigen/outros participantes Muut osallistujat/övriga deltagare Gruppernes sekretariat Sekretariat der Fraktionen Γραµµατεία των Πολ. Οµάδων Secretariat political groups Secr. de los grupos politicos Secr. Groupes politiques Segr. dei gruppi politici Secr. van de fracties Secr. dos grupos politicos Poliittisten ryhmien sihteeristö Gruppernas sekretariat Cab. du Président Cab. du Secrétaire Général Generaldirektorat Generaldirektion Γενική ιεύθυνση Directorate-General Dirección general Direction générale Direzione generale Directoraat-generaal Direcção-Geral Contrôle financier Service juridique Pääosasto Generaldirektorat Udvalgssekretariatet Ausschußsekretariat Γραµµατεία επιτροπής Committee secretariat Secretaria de la comisión Secrétariat de la commission Segretariato della commissione Commissiesecretariaat Secretariado da comissão Valiokunnan sihteeristö Utskottssekretariatet Assist./Βοηθός PPE-DE PSE ALDE Verts/ALE GUE/NGL IND/DEM UEN NI I II III IV V VI VII VIII O. Dreute, T.Pinto de Rezende, M.J. Wood, K. Zachmann J.A. Gil De Muro Arenas, V. Bocquillon M. Colera Garzon S. Grudzlielski E. Ferrara, K. Adamcova W. Ziobro S.Ryom J. Dunne, R. Bray, U. Bux, J. Richter S. Rogowski * (P) =Formand/Pres./Πρόεδρος/Chairman/President/Voorzitter/Puheenjohtaja/Ordforande (VP) =Næstform./Vize-Pres./??tιπρόεδρος/Vice-Chairman/Vice-President/Ondervoorz./Vice-pres/Varapuheenjohtaja/Vice ordförande. (M) =Medlem./Mitglied/Μέλος/Member/Miembro/Deputado/Membro/Lid/Membro/Jasen/Ledamot (F) =Tjenestemand/Beamter/Υπάλληλος/Official/Funcionario/Fonctionnaire/Funzionario/Ambtenaar/ Functionαrio/Virkamies/Tjansteman 8 PV\ doc PE