SŁUPOWE STACJE TRANSFORMATOROWE NOWE ROZWIĄZANIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SŁUPOWE STACJE TRANSFORMATOROWE NOWE ROZWIĄZANIA"

Transkrypt

1 inŝ. Włodzimierz Szajkowski mgr inŝ. Waldemar Kiwitt inŝ. Jacek Cwojdziński P.P.U. Elprojekt Poznań SŁUPOWE STACJE TRANSFORMATOROWE NOWE ROZWIĄZANIA Jak ogólnie wiadomo Przedsiębiorstwo Projektowo Usługowe ELprojekt Sp. z o.o. od 1991 roku opracowuje albumy typizacyjne dla napowietrznych linii średniego i niskiego napięcia oraz słupowych stacji transformatorowych. Zaproponowane w nich rozwiązania powtarzalne są stosowane w wielu projektach inwestycyjnych na terenie całego kraju. Zgodnie z zapisami Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (Dz. U. 1994r. Nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami) prawa do produkcji konstrukcji wykonywanych wg tych opracowań posiadają firmy, które podpisały stosowne umowy licencyjne. Przy okazji róŝnego rodzaju spotkań, seminariów, konferencji przedstawiane były informacje na temat nowych publikacji i zawartych w nich rozwiązań. Zgodnie z powyŝszą tradycją, równieŝ przy tej okazji zaprezentowane zostaną katalogi wydane w okresie ostatniego roku nakładem Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii elektrycznej oraz Stowarzyszenia STELEN autorstwa P.P.U. Elprojekt. 1. Album Linii Napowietrznych Średniego Napięcia z przewodami gołymi AFL 35(50) mm 2 na Ŝerdziach w układzie trójkątnym - LSNS tom I wydanie wrzesień 2006 Opracowanie zawiera konstrukcje słupów z wykorzystaniem tylko pojedynczych Ŝerdzi wirowanych E i Ŝelbetowych śn (słupy przelotowe). Rys. 1. Zamocowanie poprzeczników na słupie z Ŝerdzi wirowanej - brak obejm mocujących. 1

2 Ze względu na róŝnorodność średnic produkowanych obecnie Ŝerdzi wirowanych w zaproponowanych rozwiązaniach zrezygnowano ze stosowania obejm mocujących poprzeczniki do słupa lub zastąpiono je jednym uniwersalnym elementem mocującym. 2. Album Linii Napowietrznych Średniego Napięcia z przewodami niepełnoizolowanymi o przekroju mm 2 w układzie pionowym na Ŝerdziach drewnianych - LSNid tom I wydanie październik 2006 Album Słupów z Odłącznikami i Rozłącznikami dla linii napowietrznych średniego napięcia z przewodami niepełnoizolowanymi o przekroju mm 2 w układzie pionowym na Ŝerdziach drewnianych - LSNid-o tom II wydanie luty 2007 Album Słupów z Głowicami Kablowymi, Odłącznikami i Rozłącznikami dla linii napowietrznych średniego napięcia z przewodami niepełnoizolowanymi o przekroju mm 2 w układzie pionowym na Ŝerdziach drewnianych - LSNid-g tom III wydanie luty 2007 W w/w opracowaniach przedstawiono konstrukcje słupów w oparciu o impregnowane Ŝerdzie drewniane, wykonane wg Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać Ŝerdzie drewniane do budowy napowietrznych linii energetycznych wyd. PTPiREE, kwiecień Przedstawiono równieŝ m.in. rozwiązania zawieszenia przewodów przy zastosowaniu uchwytów odciągowych, nie wymagających zdejmowania izolacji przewodu, produkcji firm ENSTO-POL i GENERIK (rys. 1). Rys. 1. Zastosowanie uchwytów odciągowych, nie wymagających zdejmowania izolacji przewodu. 2

3 Dla słupów funkcyjnych opracowano rozwiązania z wykorzystaniem odłączników i rozłączników firmy ABB typu ONIII i NPS, m.in. z moŝliwością wariantowego uziemienia linii lub kabla. Rys. 2. Przykład sylwetki słupa krańcowego z głowicami kablowymi i rozłącznikiem NPS. 3. Album Słupowych Stacji Transformatorowych Z uwagi na zainteresowanie energetyki zawodowej oraz przemysłowych odbiorców słupowymi stacjami transformatorowymi z z transformatorem o mocy 630kVA w roku 2005 P.P.U. Elprojekt opracował album w/w stacji pod nazwą: 3

4 Album Słupowych Stacji Transformatorowych na słupach pojedynczych z Ŝerdzi wirowanych typu E - STSRS-20/630 tom I wydanie Przedmiot i zakres opracowania a) Przedmiotem opracowania są jednoŝerdziowe stacje transformatorowe słupowe SN/nN z transformatorem o mocy docelowej 630 kva, zasilane po stronie SN linią napowietrzną lub kablową i odejściami kablowymi po stronie nn umoŝliwiające zastosowanie rozwiązań ułatwiających eksploatacje, zwiększenie bezpieczeństwa obsługi i osób postronnych oraz ochrony środowiska naturalnego. Proponowane rozwiązania przewidują montaŝ hermetycznego transformatora (bez konserwatora i poduszki powietrznej pod pokrywą) o mocy do 630 kva oraz zastosowanie aktualnie produkowanego osprzętu i aparatury. Stacje spełniają wymagania normy PN-E b) Zakres opracowanych rozwiązań jednoŝerdziowych stacji transformatorowych typu STSRS-20/630 obejmuje: - stacje transformatorowe zasilanie po stronie SN linią napowietrzną - wariant I i II, - stacje transformatorowe zasilanie po stronie SN linią kablową, - wykonanie sprowadzeń po stronie niskiego napięcia z transformatora do rozdzielnicy wolnostojącej kablami miedzianymi dobranymi do max. mocy transformatora, - wyprowadzenia tylko kablowych obwodów niskiego napięcia z rozdzielnicy wolnostojącej. Podstawowe dane techniczne: Napięcie nominalne sieci: 15 kv i 20 kv NajwyŜsze napięcie urządzenia: 17,5 kv i 24 kv po stronie SN i 1,0 kv po stronie nn Zasilanie stacji SN: - przewody gołe AFL 6 35, 50 i 70 mm 2 - przewody niepełnoizolowane 50 i 70 mm 2 - kable jednoŝyłowe o izolacji i powłoce polietylenowej lub tradycyjne Moc transformatora: do 630 kva - masa max kg Typ Ŝerdzi: strunobetonowe wirowane typu E o dł. 8,2; 9; 10,5 i wytrzymałości 10 kn oraz o dł. 12 m i 13,5 m i wytrzymałości 15; 17,5; 20 i 25 kn. 4

5 Izolacja: po stronie SN - izolatory stojące LWP 8-24, LWZ 8-24 (standard) - izolatory wiszące LP 60/5U, LP 60/8U, CS70AA20, CS70AA30 - lub dobrana indywidualnie Stopień obostrzenia: 0, 1, 2 i 3 Rodzaj gruntu: średni i słaby Rodzaj fundamentu: z prefabrykatów, studnia z kręgów Strefa klimatyczna WI, WII - obciąŝenie wiatrem SI, SII, SIa, SIIa - obciąŝenie sadzią Obwody niskiego napięcia kablowe Rozdzielnica niskiego napięcia szafa rozdzielcza kablowa na fundamencie obok stacji Rozpowszechnianie w/w publikacji wywołało duŝe zainteresowanie przedmiotowymi stacjami, jednakŝe zakres ich zastosowania znacznie ograniczał wymóg większości Zakładów Energetycznych, dotyczących montaŝu układów pomiarowych dla pomiaru energii elektrycznej po stronie średniego napięcia. Z uwagi na powyŝsze został przez P.P.U. Elprojekt opracowany i wydany nakładem Stowarzyszenia STELEN Album Słupowych Stacji Transformatorowych - STSRS-20/630 tom III wydanie Zawierający równieŝ rozwiązania stacji z transformatorem o mocy do 630kVA z odłącznikami i pomiarem pośrednim. Przedmiot i zakres opracowania a) Przedmiotem opracowania są jednoŝerdziowe stacje transformatorowe słupowe SN/nN z transformatorem o mocy docelowej 630 kva, zasilane po stronie SN linią napowietrzną lub kablową i odejściami kablowymi po stronie nn. Zastosowane rozwiązania ułatwiają eksploatację, zwiększają bezpieczeństwo obsługi i osób postronnych oraz środowiska naturalnego. Proponowane rozwiązania przewidują montaŝ hermetycznego transformatora (bez konserwatora i poduszki powietrznej pod pokrywą) o mocy do 630 kva oraz zastosowanie aktualnie produkowanego osprzętu i aparatury. Stacje spełniają wymagania normy PN-E b) Zakres opracowanych rozwiązań jednoŝerdziowych stacji transformatorowych typu STSRS-20/630 obejmuje: 5

6 stacje transformatorowe zasilane po stronie SN linią napowietrzną, stacje transformatorowe zasilane po stronie SN linią kablową, wykonanie sprowadzeń po stronie niskiego napięcia z transformatora do rozdzielnicy wolnostojącej kablami miedzianymi dobranymi do max. mocy transformatora, wyprowadzenia tylko kablowych obwodów niskiego napięcia z rozdzielnicy wolnostojącej. Uwagi: 1) Album stacji transformatorowych STSRS 20/630 zawiera rozwiązania z zastrzeŝeniami zgłoszonymi w Urzędzie Patentowym RP pod numerem P ) Zgodę na produkcję stacji w oparciu o rozwiązania w/w albumu posiadają tylko firmy uprawnione, których listę umieszczono na początku albumu. Aktualność listy do wglądu w zespole autorskim. 3) W świetle przepisów O Prawie Autorskim powielanie i dokonywanie zmian w rozwiązaniach bez zgody zespołu autorskiego jest wzbronione. Podstawowe dane techniczne: Napięcie nominalne sieci SN: 15 kv i 20 kv NajwyŜsze napięcie urządzenia: 17,5 kv i 24 kv po stronie SN i 1,0 kv po stronie nn Zasilanie stacji SN: - przewody gołe AFL 6 35, 50 i 70 mm 2 - przewody niepełnoizolowane 50 i 70 mm 2 - kable jednoŝyłowe o izolacji i powłoce polietylenowej lub tradycyjne Moc transformatora: do 630 kva - masa max kg Typ Ŝerdzi: strunobetonowe wirowane typu E o długości 8,2; 9; 10,5 i wytrzymałości 10 kn oraz o długości 12 m i 13,5 m i wytrzymałości 15; 17,5; 20 i 25 kn. Izolacja: po stronie SN - izolatory stojące LWP 8-24, LWZ 8-24, LP 45/U - izolatory wiszące LP 60/5U, LP 60/8U, CS70AA20, CS70AA30, H E.E, CS 70/515EE, CS 70/635 EE, CS70E17E17 - lub dobrana indywidualnie Stopień obostrzenia: 0, 1, 2 i 3 6

7 Rodzaj gruntu: średni i słaby Rodzaj fundamentu: z prefabrykatów, studnia z kręgów Strefa klimatyczna: WI, WII - obciąŝenie wiatrem SI, SII, SIa, SIIa - obciąŝenie sadzią Obwody niskiego napięcia: kablowe Rozdzielnica niskiego napięcia: szafa rozdzielcza kablowa na fundamencie obok stacji Rodzaj pomiaru energii: - pośredni trójsystemowy, - pośredni dwusystemowy. Warianty rozwiązań i oznaczenia Stacje opracowano dla dwóch zasadniczych typów w zaleŝności od sposobu zasilania linią po stronie średniego napięcia: a) napowietrzna [jako słup krańcowy w linii napowietrznej], b) kablowa [jako słup z głowicą kablową dla linii kablowej SN]. Dla określenia typu stacji przyjęto następujące oznaczenia: 7

8 Przedstawione oznaczenia powinny być umieszczone trwale na tablicy identyfikacyjnej stacji transformatorowej. Zakres stosowania stacji transformatorowych Zamieszczone w niniejszym albumie stacje transformatorowe przeznaczone są do zasilania odbiorców wiejskich, miejskich, osiedli mieszkaniowych oraz obiektów przemysłowych z sieci napowietrznej lub kablowej średniego napięcia nominalnego 15 kv lub 20 kv. śerdź napowietrznej stacji transformatorowej pełni rolę słupa krańcowego: a) dla przewodów gołych z poprzecznikiem PSts-1 o rozstawie przewodów b = 1,2 m dla naciągu wypadkowego do 12 kn z poprzecznikiem PSts-2 o rozstawie przewodów b = 1,8 m dla naciągu wypadkowego do 18,75 kn b) dla przewodów niepełnoizolowanych z poprzecznikiem PSts-3 o rozstawie przewodów b = 0,7 m dla naciągu wypadkowego do 16,62 kn. W przypadku przewodów gołych w zaleŝności od zastosowanego naciągu i gabarytu linii b na słupie przed stacją transformatorową, maksymalne długości przęsła gabarytowego podano w tablicy 1. 8

9 Tablica 1. Dopuszczalne długości przęsła gabarytowego napowietrznej linii SN od stacji do pierwszego słupa (gabaryt linii b na pierwszym słupie z trójkątnym układem przewodów przyjęto wg albumów LSN wydanych nakładem PTPiREE lub STELEN) Dla linii napowietrznej SN z przewodami niepełnoizolowanymi długość przęsła przed stacją dobrać wg albumu LSNi wydanych nakładem PTPiREE. Zasilanie stacji transformatorowych kablowych przewidziano jednoŝyłowymi kablami SN w izolacji z polietylenu usieciowanego lub tradycyjnymi zakończonymi głowicami termo lub zimnokurczliwymi mocowanymi bezpośrednio na ogranicznikach przepięć z izolacją silikonową. Głowice kablowe, izolatory, ograniczniki przepięć, łączniki i przekładniki SN powinny posiadać odpowiednio dobraną drogę upływu do strefy zabrudzeniowej w miejscu zainstalowania. Posadowienia wszystkich typów stacji dobrane są do dopuszczalnej wytrzymałości Ŝerdzi, podanej na kartach albumowych. Ochrona przepięciowa Ochronę przepięciową linii naleŝy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem MGiE oraz MBiPMB z dnia (Dziennik Budownictwa nr 6 poz. 21 z ) oraz aktualnymi wskazówkami Ochrona sieci elektroenergetycznych od przepięć z 2005r. (opracowanie PTPiREE). Przykłady doboru ograniczników przepięć SN dla poszczególnych napięć sieci z izolowanym punktem zerowym lub kompensacją prądu ziemnozwarciowego z nieznanym czasem wyłączenia zwarcia przedstawiono w tablicy 2. Dobór uwzględnia ograniczniki przepięć z zalecanym prądem wyładowczym 10 ka i przeznaczone do stosowania w I, II i III strefie zabrudzeniowej. 9

10 Dla sieci z punktem neutralnym uziemionym przez rezystor i znanym czasem wyłączenia zwarć doziemnych, doboru ograniczników przepięć naleŝy dokonać w oparciu o zalecenia poszczególnych producentów. Tablica 2. Ograniczniki przepięć SN przykład doboru UWAGA: SBK I - do stosowania w I i II strefie zabrudzeniowej SBK II - do stosowania w III strefie zabrudzeniowej pozostałe typy do stosowania we wszystkich trzech strefach zabrudzeniowych. Od strony linii niskiego napięcia transformator chroniony jest beziskiernikowymi ogranicznikami przepięć nn zainstalowanymi na zaciskach niskiego napięcia transformatora. Przykład doboru ograniczników przepięć przedstawiono w tablicy 3, a szczegóły montaŝu w dalszej części albumu. Tablica 3. Ograniczniki przepięć nn przykład doboru 10

11 Zabezpieczenie transformatorów Zabezpieczenie transformatorów przed skutkami od zwarć i przeciąŝeń przewiduje się podstawowo za pomocą wysokonapięciowych wkładek bezpiecznikowych, których dobór przedstawiono w tablicy 4, a ich parametry w tablicy 5. WyŜej wymienione wkładki bezpiecznikowe stanowią równocześnie zabezpieczenie dla przekładników SN zainstalowanych na stacjach z pośrednim pomiarem energii. Tablica 4. Ograniczniki przepięć nn przykład doboru Tablica 5. Wysokonapięciowe wkładki bezpiecznikowe 11

12 Pośredni pomiar energii Pośredni pomiar energii w oparciu o napowietrzne prądowe i napięciowe przekładniki SN rozwiązano w wariancie trójsystemowym (P3) i dwusystemowym (PA). Przykładowe schematy połączeń, widoków tablic pomiarowych oraz szczegóły wykonania przedstawiono na kartach albumowych w części III - elementy związane. Parametry przekładników przedstawiono w tablicy 6 i 7. Mogą one być stosowane w I, II i III strefie zabrudzeniowej dla sieci o Un - 15 i 20kV. Tablica 6. Wysokonapięciowe wkładki bezpiecznikowe UWAGI: 1. Przekładniki o mocy (15VA) zamawiać dla pomiarów z trzema licznikami indukcyjnymi. 2. Przekładniki spełniają wymaganą klasę dokładności w zakresie od 5% do 120% znamionowego prądu pierwotnego Ipn. 3. Podane w tablicy 6 wartości prądów I th i I dyn są górnymi wartościami uwzględniającymi wartość prądów ograniczonych przez zalecane wkładki topikowe dobrane wg tablicy 5. Tablica 7. Dane przekładników napięciowych UWAGI: 1. Przekładniki o mocy (30VA) zamawiać dla pomiarów z licznikami indukcyjnymi. 12

13 Przykłady zamówień dla przekładników produkcji ABB lub KPB INTRA A) Przekładnik prądowy typu: - TPO lub: - CTSO 38 - poziom izolacji: - 17,5/38/95-36/70/170 - przekładnia: - 20/5-20/5 - klasa dokładności: - 0,5-0,5 - współczynnik bezpieczeństwa przyrządu: - FS5 - FS5 - moc: - 10 VA - 10 VA - prąd cieplny jednosekundowy Ith1s: - 6,3 ka - 6,3 ka - prąd dynamiczny: - 16 ka - 16 ka - wykonanie: - P1-P2/S1-S2(1-rdzeniowy) - P1-P2/S1-S2(1-rdzeniowy) B) Przekładnik napięciowy typu: - TJO6 lub: - VTO 38 - poziom izolacji: - 17,5/38/95-17,5/38/95 - przekładnia: - 15:Ö3/0,1:Ö3-15:Ö3/0,1:Ö3 - klasa dokładności: - 0,2-0,2 - moc: - 10 VA - 10 VA - wykonanie: - A-N/a-n(1-rdzeniowy) - A-N/a-n(1-rdzeniowy) Na stacjach z pośrednim pomiarem energii zaleca się stosowanie kompletu przekładników prądowych i napięciowych od jednego wytwórcy. W III części albumu z elementami związanymi zamieszczono przykładowe schematy połączeń dla pośrednich pomiarów energii z licznikami indukcyjnymi o zakresie temperatury pracy -30 C do +65 C oraz elektronicznymi o zakresie temperatur pracy -25 C do +55 C. Szafki z licznikami energii mogą być montowane bezpośrednio na słupie stacji transformatorowej lub jako wolnostojące ustawione w jej pobliŝu w indywidualnej obudowie albo wydzielonej części szafy kablowej z obwodami niskiego napięcia. Ochrona środowiska: a) utylizacja: Stacja wykonana jest z elementów podlegających utylizacji po zakończonym czasie eksploatacji. 13

14 b) zabezpieczenie przed wyciekiem oleju: Aktualnie produkowane hermetyczne transformatory o mocy 630 kva i górnym napięciu 21 kv zawierają około 340 do 450 l oleju, którego niebezpieczeństwo wycieku jest znikome ze względu na ich budowę i jakość wykonania. Zgodnie z normą PN-E-05115:2002 punkt w instalacji napowietrznej nie jest konieczna misa olejowa, jeŝeli ilość oleju w jednym transformatorze jest mniejsza niŝ 1000 l. Jednak zaleca się wykonanie podsypki Ŝwirowej o grubości 20 cm na 5 cm warstwie ubitego piasku i wymiarach obrzeŝa 2 2 m, przewidzianą do wymiany w przypadku ewentualnego wycieku oleju. PowyŜsze nie ma zastosowania, gdy lokalne przepisy stanowią inaczej. NaleŜy wtedy zgodnie z punktem w/w normy indywidualnie zaprojektować misę olejową z uwzględnieniem odprowadzenia wody opadowej i jej separacji od oleju. Opracowanie obejmuje następujące warianty słupowych stacji transformatorowych: 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 Przykładowy schemat elektryczny stacji transformatorowej STSRS-20/630-K-10,5/10-OP3 z odłącznikiem i pomiarem pośrednim (rys. X). Szczegóły montaŝu przekładników prądowych i napięciowych: a) trójsystemowy pomiar energii (P3) rys. X1a, b) dwusystemowy pomiar energii (PA) rys. X1b. Album zawiera równieŝ przykładowe schematy połączeń dla: - trójsystemowego, dwutaryfowego pomiaru energii czynnej i biernej z licznikiem indukcyjnym, - trójsystemowego, wielotaryfowego pomiaru energii czynnej i biernej z licznikiem elektronicznym, - dwusystemowego, wielotaryfowego pomiaru energii czynnej i biernej z licznikiem elektronicznym. 20

21 Rys. X. Schemat elektryczny stacji transformatorowej z odłącznikiem i pomiarem pośrednim. 21

22 Rys. X1. Szczegóły montaŝu przekładników prądowych i napięciowych 22

23 Rys. X2. Kompletne rozwiązanie szafki pomiarowej przystosowanej do montaŝu na słupie Kompletne rozwiązanie szafki pomiarowej przystosowanej do montaŝu na słupie z moŝliwością dokonywania zdalnych odczytów wskazań licznika zamieszczone zostało w albumie jako wyrób jednej z firm posiadających licencję na produkcję w/w stacji (rys. X2). 23

1. Przedmiot i zakres opracowania. 2. Podstawowe dane techniczne

1. Przedmiot i zakres opracowania. 2. Podstawowe dane techniczne 1 1. Przedmiot i zakres opracowania a) Przedmiotem opracowania są jednożerdziowe stacje transformatorowe słupowe SN/nN z transformatorem o mocy docelowej 630 kva, zasilane po stronie SN linią napowietrzną

Bardziej szczegółowo

S UPOWE STACJE TRANSFORMATOROWE TYPU STN

S UPOWE STACJE TRANSFORMATOROWE TYPU STN S UPOWE STACJE TRANSFORMATOROWE TYPU STN produkcji ZMER Kalisz - suplement dot. Stacji transformatorowych napowietrznych - s³upowych SN/nn typu STN, STNu z pomiarem poœrednim trójsystemowym Kalisz, wrzesień

Bardziej szczegółowo

3.4 Typy stacji oraz moc i masa transformatora Oznaczenia stacji STSR. STSRp u - 20 / 250 -k /10,5 /12 / II /o / a

3.4 Typy stacji oraz moc i masa transformatora Oznaczenia stacji STSR.  STSRp u - 20 / 250 -k /10,5 /12 / II /o / a 3.4 Typy stacji oraz moc i masa transformatora. 3.4.1 Stacje typu STSR: STSR-PO -20/25 25 kva - 350 kg STSR -20/400 250 400 kva - 1500 kg STSRp -20/400 400 kva - 2000 kg 3.4.2 Stacje typu STSRS 630 kva

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA ELEKTROENERGETYCZNEJ LINII

PRZEBUDOWA ELEKTROENERGETYCZNEJ LINII ep PROJEKTOWANIE, REALIZACJA NADZORY mgr inŝ. ElŜbieta Perzyńska Czwa Armii Krajowej 1/3 / biuro / Czwa Aleja Pokoju12/48 / siedziba / tel. 34* 366 * 44* 94 504 * 231 * 399 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

6.2. Obliczenia zwarciowe: impedancja zwarciowa systemu elektroenergetycznego: " 3 1,1 15,75 3 8,5

6.2. Obliczenia zwarciowe: impedancja zwarciowa systemu elektroenergetycznego:  3 1,1 15,75 3 8,5 6. Obliczenia techniczne 6.1. Dane wyjściowe: prąd zwarć wielofazowych na szynach rozdzielni 15 kv stacji 110/15 kv Brzozów 8,5 czas trwania zwarcia 1 prąd ziemnozwarciowy 36 czas trwania zwarcia 5 moc

Bardziej szczegółowo

Oferta albumów do projektowania wydanych nakładem Stowarzyszenia "STELEN" obejmuje:

Oferta albumów do projektowania wydanych nakładem Stowarzyszenia STELEN obejmuje: LSNiS-o 50120 Oferta albumów do projektowania wydanych nakładem Stowarzyszenia "STELEN" obejmuje: 1) Album Słupowych Stacji Transformatorowych STSRS - 20/630 tom V (wyd. 2009r.) zawiera rozwiązania zawarte

Bardziej szczegółowo

Oferta albumów do projektowania wydanych nakładem Stowarzyszenia "STELEN" obejmuje:

Oferta albumów do projektowania wydanych nakładem Stowarzyszenia STELEN obejmuje: LSNiS-og 50120 Oferta albumów do projektowania wydanych nakładem Stowarzyszenia "STELEN" obejmuje: 1) Album Słupowych Stacji Transformatorowych STSRS - 20/630 tom V (wyd. 2009r.) zawiera rozwiązania zawarte

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU

KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU Bydgoszcz 14.01.2008r. KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU Inwestor: Urząd Miasta i Gminy w Nakle n/notecią Wydział Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Autor

Bardziej szczegółowo

TOM V STSRS - 20/630 ALBUM SŁUPOWYCH STACJI TRANSFORMATOROWYCH NA SŁUPACH POJEDYNCZYCH Z ŻERDZI WIROWANYCH TYPU E STSRS - 20/630

TOM V STSRS - 20/630 ALBUM SŁUPOWYCH STACJI TRANSFORMATOROWYCH NA SŁUPACH POJEDYNCZYCH Z ŻERDZI WIROWANYCH TYPU E STSRS - 20/630 0/0 ALBUM SŁUPOWYCH STACJI TRANSFORMATOROWYCH NA SŁUPACH POJEDYNCZYCH Z ŻERDZI WIROWANYCH TYPU E 0/0 TOM V RYSUNKI MONTAŻOWO ELEKTRYCZNE Poznań luty 009 0/0 Oferta albumów do projektowania wydanych

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania - zlecenie inwestora - warunki przyłączenia do sieci energetycznej wydane przez ENERGA OPERATOR S.A., Oddział w Olsztynie - decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji

Bardziej szczegółowo

ALBUM SŁUPOWYCH STACJI TRANSFORMATOROWYCH SN / nn STE. Z TRANSFORMATORAMI O MOCY DO 630kVA NA ŻERDZIACH WIROWANYCH TOM I

ALBUM SŁUPOWYCH STACJI TRANSFORMATOROWYCH SN / nn STE. Z TRANSFORMATORAMI O MOCY DO 630kVA NA ŻERDZIACH WIROWANYCH TOM I ALBUM SŁUPOWYCH STACJI TRANSFORMATOROWYCH SN / nn Z TRANSFORMATORAMI O MOCY DO 630kVA NA ŻERDZIACH WIROWANYCH TOM I ROZWIĄZANIA STACJI Opracowanie przeznaczone do realizacji prototypów Redakcja Poznań,

Bardziej szczegółowo

- stacje transformatorowe słupowe SN/nN do stosowania w TAURON Dystrybucja S.A.

- stacje transformatorowe słupowe SN/nN do stosowania w TAURON Dystrybucja S.A. - stacje transformatorowe słupowe SN/nN do stosowania w TAURON Dystrybucja S.A. 1. Spis Rysunków Nr kol. 1.1 1.2.1 1.2.2 1..1 1..2 1.4.1 1.4.2 2.1 2.2 2. 2.4.1.2 4 5.1 5.2 5. Tytuł rysunku Schemat elektryczny

Bardziej szczegółowo

2 OPIS TECHNICZNY 2 3 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH 3 4 SPIS RYSUNKÓW 4

2 OPIS TECHNICZNY 2 3 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH 3 4 SPIS RYSUNKÓW 4 1 ZAŁOŻENIA DO PROJEKTOWANIA. 2 2 OPIS TECHNICZNY 2 2.1 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 2 2.2 STAN ISTNIEJĄCY 2 2.3 DEMONTAŻ SŁUPÓW W LINII NAPOWIETRZNEJ SN 15 KV 2 2.4 MONTAŻ SŁUPÓW W LINII NAPOWIETRZNEJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Nazwa obiektu i adres : Przepompownia ścieków w miejscowości Niemodlin : PN przy ulicy Wyzwolenia dz. nr 714/2.

PROJEKT WYKONAWCZY. Nazwa obiektu i adres : Przepompownia ścieków w miejscowości Niemodlin : PN przy ulicy Wyzwolenia dz. nr 714/2. Opole maj 2009 PROJEKT WYKONAWCZY Nazwa obiektu i adres : Przepompownia ścieków w miejscowości Niemodlin : PN przy ulicy Wyzwolenia dz. nr 714/2. Stadium dokumentacji : Projekt wykonawczy Rodzaj opracowania

Bardziej szczegółowo

2. SPIS TREŚCI I SPIS RYSUNKÓW

2. SPIS TREŚCI I SPIS RYSUNKÓW " 2 2 7 0 - A J H J A I A / H I F " & ' 9 E E K ) I B = J M =! J A! "! $ $ ' " $ B = N! "! $ $ ' " % 1 2 # % # % # $ 2 H A J H! 4 K 6 - C H 2 4-6 * 7, 9 ) ; 9 1-6 - 1-7 1 + - 1 9-5 6 4 / E = 4 K @ E E

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Załącznik nr 2 do SIWZ nr Nr EZA2o6-901-150/2016 stanowiący jednocześnie Załącznik nr 2 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) na dostawę wraz z montażem i uruchomieniem 3 kontenerowych stacji transformatorowych

Bardziej szczegółowo

stacje transformatorowe słupowe SN/nN do stosowania w TAURON Dystrybucja S.A.

stacje transformatorowe słupowe SN/nN do stosowania w TAURON Dystrybucja S.A. stacje transformatorowe słupowe SN/nN do stosowania w TAURON Dystrybucja S.A. Spis treści 1. Akty prawne... 3 2. Normy... 4 3. Dokumenty TAURON Dystrybucja S.A.... 6 do stosowania w TAURON Dystrybucja

Bardziej szczegółowo

2. SPIS TREŚCI I SPIS RYSUNKÓW

2. SPIS TREŚCI I SPIS RYSUNKÓW 2 2 7 0 - A J H J A I A / H I F " & ' 9 E E K ) I B = J M =! J A! "! $ $ ' " $ B = N! "! $ $ ' " % 1 2 # % # % # $ 2 H A J H % 4 K @ 6 - C H " 2 4-6 * 7, 9 ) ; 2 4 ; + ; - - 4 / - 6 ; + ; + 0 1 9-5 6 4

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny SPIS TREŚCI

Opis techniczny SPIS TREŚCI 1 SPIS TREŚCI I Opis techniczny 1. Przedmiot i zakres opracowania 6 2. Podstawowe dane techniczne 6 3. Oznaczenia słupów 7 3.1. Oznaczenie słupów przelotowych 3.2. Oznaczenie słupów przelotowo - skrzyżowaniowych

Bardziej szczegółowo

ALBUM DWUTOROWYCH LINII NAPOWIETRZNYCH ŚREDNIEGO NAPIĘCIA 15 20 kv. LSN 2x120 (70) Tom III. Konstrukcje stalowe do tomów I, II, III. Redakcja 2.

ALBUM DWUTOROWYCH LINII NAPOWIETRZNYCH ŚREDNIEGO NAPIĘCIA 15 20 kv. LSN 2x120 (70) Tom III. Konstrukcje stalowe do tomów I, II, III. Redakcja 2. LSN 2x120 (70) tom III Opracowanie zostało przyjęte do powszechnego stosowania przez Zespół Zadaniowy Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. Protokół nr 10829T1 z dnia 29.08.2001r.

Bardziej szczegółowo

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Woźnikach Modernizacja stacji transformatorowej słupowej. Oczyszczalnia ścieków w Woźnikach 701/238.

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Woźnikach Modernizacja stacji transformatorowej słupowej. Oczyszczalnia ścieków w Woźnikach 701/238. NR ARCHIWALNY: DATA: WRZESIEŃ 2012r. JEDNOSTKA PROJEKTOWA ECOONE Sp. z o.o. ul. Brzoskwiniowa 71, 43-100 Tychy NAZWA INWESTYCJI FAZA: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Modernizacja oczyszczalni ścieków w Woźnikach

Bardziej szczegółowo

KATALOG SŁUPÓW O NOŚNOŚCI 50 kn DLA LINII NAPOWIETRZNYCH. ŚREDNIEGO NAPIĘCIA 15 20 kv Z PŁASKIM I TRÓJKĄTNYM UKŁADEM PRZEWODÓW AFL- 6 120 i 240 mm 2

KATALOG SŁUPÓW O NOŚNOŚCI 50 kn DLA LINII NAPOWIETRZNYCH. ŚREDNIEGO NAPIĘCIA 15 20 kv Z PŁASKIM I TRÓJKĄTNYM UKŁADEM PRZEWODÓW AFL- 6 120 i 240 mm 2 EN - 36 KATALOG SŁUPÓW O NOŚNOŚCI 50 kn DLA LINII NAPOWIETRZNYCH ŚREDNIEGO NAPIĘCIA 5 0 kv Z PŁASKIM I TRÓJKĄTNYM UKŁADEM PRZEWODÓW AFL- 6 0 i 40 mm NA śerdziach WIROWANYCH Opracowanie przeznaczone do

Bardziej szczegółowo

(wersja druga) Załącznik do Zarządzenia nr 35/2015. Obowiązuje od dnia 29 maja 2015 r.

(wersja druga) Załącznik do Zarządzenia nr 35/2015. Obowiązuje od dnia 29 maja 2015 r. Wytyczne dla przebudowy\rozbudowy \modernizacji\remontu stacji SN/nN w zakresie bilansujących układów pomiarowych oraz dostosowania ich do wymogów AMI na obszarze działania TAURON Dystrybucja S.A. (wersja

Bardziej szczegółowo

GMINA SIERAKOWICE ul. Lęborska 30, Sierakowice

GMINA SIERAKOWICE ul. Lęborska 30, Sierakowice Zleceniodawca : GMINA SIERAKOWICE ul. Lęborska 30, 83-340 Sierakowice Biuro Projektów :. temat opracowania: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SIERAKOWICACH Nr Archiwalny EKO 184.8A PROJEKT

Bardziej szczegółowo

1.2. Wymagania szczegółowe w zakresie wykonania szafek pomiaru bilansującego.

1.2. Wymagania szczegółowe w zakresie wykonania szafek pomiaru bilansującego. Załącznik nr 5 do wniosku Standardowe rozwiązania techniczne 1. Szafki pomiaru bilansującego 1.1. Zabudowa szafek pomiaru bilansującego. 1.1.1. Szafka pomiaru bilansującego stacji SN/nN zawiera urządzenia

Bardziej szczegółowo

15(20)kV. układ płaski na żerdziach drewnianych 79.F. Stanowiska słupowe. Stanowiska słupowe na żerdziach drewnianych

15(20)kV. układ płaski na żerdziach drewnianych 79.F. Stanowiska słupowe. Stanowiska słupowe na żerdziach drewnianych 8-0 Żukowo tel. +8 08 68-0-89 +8 08 68-0-0; fax. +8 08 68-0- (0)kV 79. układ płaski KATALOG 0/ 79. 8-0 Żukowo tel. +8 08 68-0-89 +8 08 68-0-0; fax. +8 08 68-0- OPIS TECHNICZNY. Przedmiot i zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

G MINISTERSTWO GOSPODARKI, pl. Trzech KrzyŜy 3/5, Warszawa. Agencja Rynku Energii S.A. Portal sprawozdawczy ARE

G MINISTERSTWO GOSPODARKI, pl. Trzech KrzyŜy 3/5, Warszawa. Agencja Rynku Energii S.A. Portal sprawozdawczy ARE MINISTERSTWO GOSPODARKI, pl. Trzech KrzyŜy 3/5, 00-507 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON Dział 1. Linie elektryczne G-10.5 Sprawozdanie o stanie urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Normy i dokumenty związane.

Normy i dokumenty związane. Normy i dokumenty związane. Spis treści Akty prawne... 3 Normy... 4 Dokumenty TAURON Dystrybucja S.A.:... 7 do stosowania w TAURON Dystrybucja S.A. (wersja pierwsza) Strona 2 z 7 Akty prawne [U1] Ustawa

Bardziej szczegółowo

79.J. Stanowiska słupowe niskiego napięcia. Stanowiska słupowe niskiego napięcia

79.J. Stanowiska słupowe niskiego napięcia. Stanowiska słupowe niskiego napięcia LAMEL ROZDZIELNICE 79. 79. LAMEL ROZDZIELNICE Notatnik Stanowisko słupowe sterowane zdalnie Wyłącznik napowietrzny próżniowy 400A Siedziba firmy woj. Pomorskie Tel (058) 685-40-5; 685-40-5 Fax (058) 685-40-50

Bardziej szczegółowo

SM/ST/2006/5 Specyfikacja techniczna materiału dla linii napowietrzych średniego napięcia (linie nieizolowane, niepełnoizolowane i pełnoizolowane)

SM/ST/2006/5 Specyfikacja techniczna materiału dla linii napowietrzych średniego napięcia (linie nieizolowane, niepełnoizolowane i pełnoizolowane) SM/ST/2006/5 Specyfikacja techniczna materiału dla linii napowietrzych średniego napięcia (linie nieizolowane, niepełnoizolowane i pełnoizolowane) 1. Warunki ogólne 1.1. Zamawiane urządzenia elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych zewnętrznych-oświetlenie pomnika Polanka Wielka ul. Kasztanowa dz.nr 2440/3, 3006, 3011/1

Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych zewnętrznych-oświetlenie pomnika Polanka Wielka ul. Kasztanowa dz.nr 2440/3, 3006, 3011/1 PROJEKT: TEMAT: Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych zewnętrznych-oświetlenie pomnika ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO FUNDAMENTU POMNIKA WRAZ Z BUDOWĄ NOWEGO ADRES: INWESTOR: 32-607 Polanka Wielka ul. Kasztanowa

Bardziej szczegółowo

PN-EN : Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-EN : Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Normy i dokumenty związane Normy: [N1] [N2] [N3] PN-EN-61936-1:2011 - Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1kV. Część 1: Postanowienia ogólne. PN-E-05115:2002 - Instalacje

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 323

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 323 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 323 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 10 marca 2017 r. Nazwa i adres: INSTYTUT ENERGETYKI

Bardziej szczegółowo

- stacje transformatorowe słupowe SN/nN do stosowania w TAURON Dystrybucja S.A.

- stacje transformatorowe słupowe SN/nN do stosowania w TAURON Dystrybucja S.A. - stacje transformatorowe słupowe SN/nN do stosowania w TAURON Dystrybucja S.A. Spis treści 1. Wymagania jakości... 3 1.1. Definicje... 3 1.2. Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji... 3 1.3. Certyfikaty

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do budowy systemów elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.

Wytyczne do budowy systemów elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. Wytyczne do budowy systemów elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. TOM 3 LINIE NAPOWIETRZNE ŚREDNIEGO NAPIĘCIA Wersja 04 2011 Zatwierdzono dnia 30.12.2011r. Wszelkie prawa do powielania, rozpowszechniania

Bardziej szczegółowo

KATALOG SUP-EL. str. 1

KATALOG SUP-EL. str. 1 str. 1 I. WPROWADZENIE ZAKRES: Firma Handlowo-Usługowa S.C. n/w asortymentu: prowadzi działalność w zakresie montażu - Obudowy i fundamenty termoutwardzalne - Złącza kablowe - Złącza P.Poż - Złącza licznikowe

Bardziej szczegółowo

TOM V STSRS - 20/630 ALBUM SŁUPOWYCH STACJI TRANSFORMATOROWYCH NA SŁUPACH POJEDYNCZYCH Z ŻERDZI WIROWANYCH TYPU E STSRS - 20/630

TOM V STSRS - 20/630 ALBUM SŁUPOWYCH STACJI TRANSFORMATOROWYCH NA SŁUPACH POJEDYNCZYCH Z ŻERDZI WIROWANYCH TYPU E STSRS - 20/630 0/0 ALBUM SŁUPOWYCH STACJI TRANSFORMATOROWYCH NA SŁUPACH POJEDYNCZYCH Z ŻERDZI WIROWANYCH TYPU E 0/0 TOM V RYSUNKI MONTAŻOWO ELEKTRYCZNE Poznań luty 009 0/0 Oferta albumów do projektowania wydanych

Bardziej szczegółowo

Rozłączniki napowietrzne Flc p, Flc p/u, Flc GB/K/P

Rozłączniki napowietrzne Flc p, Flc p/u, Flc GB/K/P Zakład Obsługi Energetyki Sp. z o.o. ul. S. Kuropatwińskiej 16, PL 95-100 Zgierz tel.: +48 42 6 25 37 fax: +48 42 716 48 78 zoen@zoen.pl www.zoen.pl Rozłączniki napowietrzne Flc p, Flc p/u, Flc GB/K/P

Bardziej szczegółowo

15(20)kV 79.G. Stanowiska słupowe sterowanie zdalne. Stanowiska słupowe sterowanie zdalne

15(20)kV 79.G. Stanowiska słupowe sterowanie zdalne. Stanowiska słupowe sterowanie zdalne Pępowo ul. dańska -0 Żukowo fax. + 0-0- (0)kV. KATALO 0/ . Pępowo ul. dańska -0 Żukowo fax. + 0-0- OPIS TECHNICZNY. Przedmiot i zakres opracowania Tematem niniejszego opracowania są stanowiska słupowe

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 323

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 323 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 323 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 24 lutego 2015 r. Nazwa i adres: AB 323 INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

2.1. Założenia techniczne dla oświetlenia ul. Warszawskiej i Warckiej.

2.1. Założenia techniczne dla oświetlenia ul. Warszawskiej i Warckiej. VII CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA ZESTAWIENIE RYSUNKÓW E- 1 Usunięcie kolizji sieci ENN przy ul. Warckiej E- 2 Oświetlenie ul. Warszawskiej schemat ideowy E- 3 Oświetlenie ul. Warszawskiej schemat zasilani i pomiar

Bardziej szczegółowo

Spis Rysunków

Spis Rysunków Spis Rysunków Nr rys. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 Tytuł rysunku Schemat elektryczny pojedynczego pola rozdzielnicy SN Pole liniowe rozłącznikowe

Bardziej szczegółowo

Sypniewski Sp. z o.o.

Sypniewski Sp. z o.o. Rozdzielnice nn stacji transformatorowych Sypniewski Sp. z o.o. Rozwiązania Rozdzielnice stacji słupowych typu RS Rozdzielnica słupowa RS-I: izolacyjna z tworzywa chemoutwardzalnego. Rozdzielnica słupowej

Bardziej szczegółowo

PK Partner Sp. z o.o. ul. Szafarnia 11 /F8, Gdańsk

PK Partner Sp. z o.o. ul. Szafarnia 11 /F8, Gdańsk PK Partner Sp. z o.o. ul. Szafarnia 11 /F8, 80-755 Gdańsk PREFABRYKOWANA PODSTACJA TRAKCYJNA PROJEKT WYKONAWCZY - ELEKTROENERGETYKA TOM 03.05 POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ opracowano zgodnie z warunkami

Bardziej szczegółowo

G-10.5 Sprawozdanie o stanie urządzeń elektrycznych

G-10.5 Sprawozdanie o stanie urządzeń elektrycznych MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON G-10.5 Sprawozdanie o stanie urządzeń elektrycznych Agencja Rynku Energii

Bardziej szczegółowo

ZAKRES BADAŃ I PRÓB EKSPLOATACYJNYCH URZĄDZEŃ SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ORAZ

ZAKRES BADAŃ I PRÓB EKSPLOATACYJNYCH URZĄDZEŃ SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ORAZ Załącznik nr 4 do Instrukcji nr I-1-RE j ZAKRES BADAŃ I PRÓB EKSPLOATACYJNYCH URZĄDZEŃ SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ORAZ WYMAGANE TERMINY ICH WYKONANIA 1. Linie napowietrzne o znamionowym wyższym niż 1kV

Bardziej szczegółowo

2. SPIS TREŚCI I SPIS RYSUNKÓW

2. SPIS TREŚCI I SPIS RYSUNKÓW " 2 2 7 0 - A J H J A I A / H I F " & ' 9 E E K ) I B = J M =! J A! "! $ $ ' " $ B = N! "! $ $ ' " % 1 2 # % # % # $ 2 H A J H ' 4 K @ 6 - C H 2 4-6 * 7, 9 ) ; 9 1-6 - 1-7 1 + - 1 9-5 6 4 / E = 4 K @ E

Bardziej szczegółowo

NOWA GENERACJA oryginalnych fińskich przewodów systemu. PAS typu SAX-W. Do nabycia w dostawach fabrycznych lub z magazynu w Gliwicach GWARANTUJEMY:

NOWA GENERACJA oryginalnych fińskich przewodów systemu. PAS typu SAX-W. Do nabycia w dostawach fabrycznych lub z magazynu w Gliwicach GWARANTUJEMY: UWAGA!!!! UWAGA!!!! UWAGA!!!! UWAGA!!!! UWAGA!!!! NOWA GENERACJA oryginalnych fińskich przewodów systemu PAS typu SAX-W WZDŁUŻNIE USZCZELNIANYCH Do nabycia w dostawach fabrycznych lub z magazynu w Gliwicach

Bardziej szczegółowo

6. OPIS TECHNICZNY 6.1. Podstawa i cel opracowania 6.2. Zakres opracowania 6.3. Odgałęzienie od istniejącej linii kablowej

6. OPIS TECHNICZNY 6.1. Podstawa i cel opracowania 6.2. Zakres opracowania 6.3. Odgałęzienie od istniejącej linii kablowej 6. OPIS TECHNICZNY 6.1. Podstawa i cel opracowania Niniejsza dokumentacja została wykonana na zlecenie Gminy Święciechowa ul. Ułąńska 4 Święciechowa. Podstawę opracowania stanowią: warunki technice przyłączenia

Bardziej szczegółowo

Słupowe stacje transformatorowe

Słupowe stacje transformatorowe Słupowe stacje transformatorowe ZPUE S.A. ul. Jędrzejowska 79c, 29-100 Włoszczowa, tel. +48 41 38 81 000; fax +48 41 38 81 001; tel. marketing: +48 41 38 81 010 www.zpue.pl e-mail: office@zpue.pl dział

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Wstęp 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Zakres opracowania

Spis treści. 1. Wstęp 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Zakres opracowania Spis treści 1. Wstęp 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Zakres opracowania 2. Opis techniczny 2.1. Stan istniejący 2.2. Projektowane zmiany 3. Zestawienie materiałów 4. Rysunki rys.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY OŚWIETLENIA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH Moje Boisko ORLIK 2012

PROJEKT TECHNICZNY OŚWIETLENIA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH Moje Boisko ORLIK 2012 1 PROJEKT TECHNICZNY OŚWIETLENIA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH Moje Boisko ORLIK 2012 Inwestor: Urząd Gminy Wołów Adres inwestora: Rynek-Ratusz, 56-100 Wołów Lokalizacja: Wołów ul. Fryderyka Chopina dz. nr

Bardziej szczegółowo

LSN 35(50) + LSN-o 35(50) + LSN-g 35(50)

LSN 35(50) + LSN-o 35(50) + LSN-g 35(50) LSN 35(50) Opracowanie zosta o przyj te do powszechnego stosowania przez Zespó Zadaniowy Polskiego Towarzystwa Przesy u i Rozdzia u Energii Elektrycznej Protokó z dnia 27.01.2011r. nr 110127T1 ALBUM LINII

Bardziej szczegółowo

Przekładniki prądowe niskiego napięcia

Przekładniki prądowe niskiego napięcia Listwy typu L listwowe typu SL skrzynkowe typu KETO i LTL Obudowy i skrzynki poliestrowe Zaciski kablowe i transformatorowe Przekładniki prądowe to jednofazowe transformatory małej mocy pracujące w warunkach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY UKŁADU POMIAROWEGO ROZLICZENIOWEGO ENERGII ELEKTRYCZNEJ POTRZEB WŁASNYCH GENERATORÓW

PROJEKT WYKONAWCZY UKŁADU POMIAROWEGO ROZLICZENIOWEGO ENERGII ELEKTRYCZNEJ POTRZEB WŁASNYCH GENERATORÓW PPJT TOPOLSKI 16-001 KLEOSIN ul. Tuwima 17 tel. 604508256 PROJEKT WYKONAWCZY UKŁADU POMIAROWEGO ROZLICZENIOWEGO ENERGII ELEKTRYCZNEJ POTRZEB WŁASNYCH GENERATORÓW w STACJI PZO 02-X89 - OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA

Bardziej szczegółowo

BRAŻA ELEKTRYCZNA- PRZYŁĄCZ ENERGETYCZNY

BRAŻA ELEKTRYCZNA- PRZYŁĄCZ ENERGETYCZNY ZAPROJEKTOWANIE ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W GNOJNICY DOLNEJ O SALĘ GIMNASTYCZNĄ I PRZEDSZKOLE. Adres inwestycji: dz. nr ew. 3032 w Gnojnicy Dolnej Inwestor: GMINA ROPCZYCE, ul. Krisego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna miejskich stacji dwutransformatorowych 15/0,4 kv (bez transformatorów).

Specyfikacja techniczna miejskich stacji dwutransformatorowych 15/0,4 kv (bez transformatorów). SOM/ST/2005/06 Specyfikacja techniczna miejskich stacji dwutransformatorowych 15/0,4 kv (bez transformatorów). 1. Wymagania ogólne Zamawiane urządzenia elektroenergetyczne muszą podlegać Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

SZAFY KABLOWE. dssdsdsdsd SK/ENERGA 001(018)/2010. SK i ELKAB. wg standardów KE ENERGA z dnia 5 stycznia 2009

SZAFY KABLOWE. dssdsdsdsd SK/ENERGA 001(018)/2010. SK i ELKAB. wg standardów KE ENERGA z dnia 5 stycznia 2009 SZAFY KABLOWE SK i ELKAB wg standardów KE ENERGA z dnia 5 stycznia 2009 SK/ENERGA 001(018)/2010 dssdsdsdsd PPU ELCOM SA ul. Płońska 30 PL 80-711 Gdańsk e-mail: marketing@elcom.com.pl NIP 583-000-17-35

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY TOM III

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY TOM III DROGBUD ZAKŁAD BUDOWNICTWA DROGOWEGO I OGÓLNEGO 65-520 ZIELONA GÓRA UL. PTASIA 2 B/33 tel.: (0-68) 452-17-08 NIP: 973-052-59-49 kom. 0-696 348-074 e-mail: tawy@wp.pl ROK ZAŁOśENIA 1985 REGON: 970673759

Bardziej szczegółowo

Obliczenia układu pomiarowego pośredniego 50 I

Obliczenia układu pomiarowego pośredniego 50 I Obliczenia układu pomiarowego pośredniego 1. Dobór wkładek bezpiecznikowych SN. I S NT 250 NT ( 2 2,5) = 2 = 19, 3U 3 15 bsn 24 S NT - moc znamionowa transformatora w [kva] U N - znamionowe napięcie strony

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY (STADIUM)

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY (STADIUM) INWESTOR: GMINA TUSZYN UL. PIOTRKOWSKA 2/4 95-080 TUSZYN PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY (STADIUM) PRZEDMIOT OPRACOWANIA: PRZEBUDOWA NAPOWIETRZNEJ LINII N.N. W ZWIĄZKU Z INSTALOWANIEM OŚWIETLENIA ULICY TUSZYŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do standaryzacji układów pomiarowych w sieci ŁZE Dystrybucja sp. z o.o.

Wytyczne do standaryzacji układów pomiarowych w sieci ŁZE Dystrybucja sp. z o.o. Wytyczne do standaryzacji układów pomiarowych w sieci ŁZE Dystrybucja sp. z o.o. WERSJA DRUGA Pomiary energii elektrycznej 1 Pomiary energii elektrycznej dla Odbiorców V grupy lub VI grupy przyłączeniowej

Bardziej szczegółowo

Dla stacji 30 kv dopuszcza się również Ocenę Techniczną lub Opinię Techniczną wydaną przez akredytowaną przez PCA jednostkę certyfikującą 4

Dla stacji 30 kv dopuszcza się również Ocenę Techniczną lub Opinię Techniczną wydaną przez akredytowaną przez PCA jednostkę certyfikującą 4 Spis treści 1. Wymagania jakości... 3 1.1. Definicje... 3 1.2. Certyfikaty Zgodności... 3 1.3. Deklaracje zgodności.... 4 1.4. Atesty/Oceny Techniczne... 5 2. Raporty, Protokoły z badań... 6 3. Audyt u

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do budowy systemów elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.

Wytyczne do budowy systemów elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. Wytyczne do budowy systemów elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. TOM 5 STACJE TRANSFORMATOROWE SN/nN Wersja 04 2011 Zatwierdzono dnia 30.12.2011r. Wszelkie prawa do powielania, rozpowszechniania

Bardziej szczegółowo

IO.UZ-2.02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI. Edycja B WARSZAWA MARZEC 2010.

IO.UZ-2.02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI. Edycja B WARSZAWA MARZEC 2010. IO.UZ-2.02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA UśYTKOWANIA UKŁAD ZABEZPIECZAJĄCY UZ-2/N UKŁAD ZABEZPIECZAJĄCY UZ-2/L Edycja B WARSZAWA MARZEC 2010. APLISENS

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne i niezawodne złącza kablowe średniego napięcia

Bezpieczne i niezawodne złącza kablowe średniego napięcia Instytut Energetyki ul. Mory 8, 01-330 Warszawa Bezpieczne i niezawodne złącza kablowe średniego napięcia ******** Wisła, 2016 Lidia Gruza, Stanisław aw Maziarz Niezawodność pracy złączy kablowych średniego

Bardziej szczegółowo

stacje transformatorowe słupowe SN/nN do stosowania w TAURON Dystrybucja S.A.

stacje transformatorowe słupowe SN/nN do stosowania w TAURON Dystrybucja S.A. stacje transformatorowe słupowe SN/nN do stosowania w TAURON Dystrybucja S.A. Lp. Wyszczególnienie ZESTAWIENIE APARATURY I OSPRZĘTU Producent (dystrybutor) str. albumu Ilość Jedn. Masa [kg] jedn. całk.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna aparatury SN dla miejskich stacji transformatorowych.

Specyfikacja techniczna aparatury SN dla miejskich stacji transformatorowych. SM/ST/2007/1 Specyfikacja techniczna aparatury SN dla miejskich stacji transformatorowych. 1. Wymagania ogólne. Zamawiane urządzenia elektroenergetyczne muszą podlegać Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r.

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w zakresie montażu infrastruktury AMI w stacjach transformatorowych SN/nn

Wytyczne w zakresie montażu infrastruktury AMI w stacjach transformatorowych SN/nn Wytyczne w zakresie montażu infrastruktury AMI w stacjach Strona 1 z 15 Wersja: 01 Data publikacji: 07.06.2013 Wytyczne w zakresie montażu infrastruktury AMI w stacjach Opracowanie: Departament Rozwoju

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM WYSOKICH NAPIĘĆ

LABORATORIUM WYSOKICH NAPIĘĆ LABORATORIUM WYSOKICH NAPIĘĆ LABORATORIUM AKREDYTOWANE PRZY POLSKIM CENTRUM AKREDYTACJI Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 272 SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr Badania moŝliwości stosowania gaśnic

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji technicznej dla wymiany aparatury łączeniowej oraz modernizacji instalacji odgromowej i zabezpieczenia przed przepięciami rozdzielni 220kV ESP Porąbka-Żar

Bardziej szczegółowo

BUDOWA STACJI TRANSFORMATOROWEJ NAPOWIETRZNEJ

BUDOWA STACJI TRANSFORMATOROWEJ NAPOWIETRZNEJ Droga nr 10 Obwodnica Wyrzyska D-01.03.01/22 D.01.03.01/22 BUDOWA STACJI TRANSFORMATOROWEJ NAPOWIETRZNEJ 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

Standard techniczny nr 3/DTS/ oznaczenia projektowe obiektów i urządzeń zabudowanych w stacjach elektroenergetycznych TAURON Dystrybucja S.A.

Standard techniczny nr 3/DTS/ oznaczenia projektowe obiektów i urządzeń zabudowanych w stacjach elektroenergetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Standard techniczny nr 3/DTS/2015 - oznaczenia projektowe obiektów i urządzeń zabudowanych w stacjach elektroenergetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Załącznik do Zarządzenia nr 5/2015 Obowiązuje od 3 lutego

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA KOLIZJI ELEKTRYCZNYCH

PRZEBUDOWA KOLIZJI ELEKTRYCZNYCH PRZEBUDOWA KOLIZJI ELEKTRYCZNYCH OPRACOWANO NA BAZIE INFORMACJI OTRZYMANYCH OD PGE DYSTRYBUCJA S.A. : REJON ENERGETYCZNY BIAŁYSTOK TEREN Załączniki rysunkowe: rys EK-1 Kolizja K-4 z linią oświetleniową

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 2 wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zał. nr 3 uzgodnienia lokalizacyjne naniesione na planach i w pismach

Zał. nr 2 wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zał. nr 3 uzgodnienia lokalizacyjne naniesione na planach i w pismach TECZKA ZAWIERA 1. Opis techniczny 2. Obliczenia 3. Załączniki: Zał. nr 1 warunki przyłączenia, pismo ENION S.A., R.D. Cieszyn z dn. 23.11.2010 r., nr warunków WP/R2/222918/10 Zał. nr 2 wypis i wyrys z

Bardziej szczegółowo

15(20)kV 79.D. Stanowiska słupowe przewody niepełnoizolowane. Stanowiska słupowe przewody niepełnoizolowane

15(20)kV 79.D. Stanowiska słupowe przewody niepełnoizolowane. Stanowiska słupowe przewody niepełnoizolowane LAMEL ROZZIELNICE Pępowo ul Gdańska -0 Żukowo tel + 0-0- + 0-0-0; fax + 0-0- (0)kV KATALOG 0/ LAMEL ROZZIELNICE Pępowo ul Gdańska -0 Żukowo tel + 0-0- + 0-0-0; fax + 0-0- Notatnik Stanowisko słupowe sterowane

Bardziej szczegółowo

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1) Strona tytułowa. 2) Zawartość opracowania. 3) Oświadczenie - klauzula. 4) Spis rysunków. 5) Zakres opracowania

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1) Strona tytułowa. 2) Zawartość opracowania. 3) Oświadczenie - klauzula. 4) Spis rysunków. 5) Zakres opracowania 2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1) Strona tytułowa 2) Zawartość opracowania 3) Oświadczenie - klauzula 4) Spis rysunków 5) Zakres opracowania 6) Opis techniczny 7) Rysunki wg spisu 3. OŚWIADCZENIE - K L A U Z

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 324

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 324 PCA Zakres akredytacji Nr AB 324 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 324 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 13 lutego

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU A. OPIS TECHNICZNY. B. Wykazy i załączniki. C. Część rysunkowa

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU A. OPIS TECHNICZNY. B. Wykazy i załączniki. C. Część rysunkowa ZAWARTOŚĆ PROJEKTU A. OPIS TECHNICZNY 1.1 Podstawa prawna opracowania 1.2 Podstawa techniczna opracowania 1.3 Zakres opracowania 2. Opis projektowanych rozwiązań 2.1. Zasilanie i sterowanie 2.2. Sieć oświetleniowa

Bardziej szczegółowo

ep PROJEKTOWANIE, REALIZACJA NADZORY

ep PROJEKTOWANIE, REALIZACJA NADZORY ep PROJEKTOWANIE, REALIZACJA NADZORY mgr inż. Elżbieta Perzyńska Cz-wa al. Armii Krajowej 1/3 / biuro / Cz-wa Aleja Pokoju 12/48 / siedziba / tel. 34* 366 * 44* 94 504 * 231 * 399 P R O J E K T B U D O

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Stadium oprac. PROJEKT WYKONAWCZY Branża ELEKTRYCZNA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nazwa inwestycji PRZYŁĄZCE KABLOWE WLZ DO ROZBUDOWYWANEGO BUDYNKU PRODUKCYJNO-HANDLOWEGO Treść opracowania Adres inwestycji

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca nastaw sygnalizatorów zwarć doziemnych i międzyfazowych serii SMZ stosowanych w sieciach kablowych SN.

Informacja dotycząca nastaw sygnalizatorów zwarć doziemnych i międzyfazowych serii SMZ stosowanych w sieciach kablowych SN. Informacja dotycząca nastaw sygnalizatorów zwarć doziemnych i międzyfazowych serii SMZ stosowanych w sieciach kablowych SN. Firma Zakład Automatyki i Urządzeń Precyzyjnych TIME-NET Sp. z o.o., jako producent

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. i kanalizacji światłowodowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie gminy. Elektrownia fotowoltaiczna.

PROJEKT WYKONAWCZY. i kanalizacji światłowodowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie gminy. Elektrownia fotowoltaiczna. PROJEKT WYKONAWCZY BRANśA: ELEKTRYCZNA ZADANIE INWESTYCYJNE: Budowa elektrowni słonecznej z ogniw fotowoltaicznych i kanalizacji światłowodowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie gminy

Bardziej szczegółowo

ALBUM. STLm-1b. STACJA TRANSFORMATOROWA MA OGABARYTOWA W OBUDOWIE BETONOWEJ SN/nn Z TRANSFORMATOREM O MOCY DO 400 kva Z OBS UG ZEWNÊTRZN TYPU STLm-1b

ALBUM. STLm-1b. STACJA TRANSFORMATOROWA MA OGABARYTOWA W OBUDOWIE BETONOWEJ SN/nn Z TRANSFORMATOREM O MOCY DO 400 kva Z OBS UG ZEWNÊTRZN TYPU STLm-1b ALBUM STLm-1b STACJA TRANSFORMATOROWA MA OGABARYTOWA W OBUDOWIE BETONOWEJ SN/nn Z TRANSFORMATOREM O MOCY DO 400 kva Z OBS UG ZEWNÊTRZN TYPU STLm-1b Strona 2 SPIS TREŚCI : strona 1. DANE OGÓLNE...3 1.1

Bardziej szczegółowo

ALBUM LINII NAPOWIETRZNYCH REDNIEGO NAPI CIA 15 20kV Z PRZEWODAMI GOŁYMI AFL-6 70 i 50 mm 2 W UKŁADZIE PŁASKIM NA ERDZIACH WIROWANYCH

ALBUM LINII NAPOWIETRZNYCH REDNIEGO NAPI CIA 15 20kV Z PRZEWODAMI GOŁYMI AFL-6 70 i 50 mm 2 W UKŁADZIE PŁASKIM NA ERDZIACH WIROWANYCH LSN 70(50) Opracowanie zostało przyj te do powszechnego stosowania przez Zespół Zadaniowy Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej Protokół z dnia 26.08.2008r. nr 80826T1 ALBUM LINII

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Część opisowa: Inwestycja

OPIS TECHNICZNY. Część opisowa: Inwestycja OPIS TECHNICZNY Część opisowa: 1. Przedmiot i zakres opracowania....2 2. Podstawa opracowania...2 3. Zakres opracowania....2 4. Ogólne dane elektroenergetyczne....3 5. Zasilanie....3 5.1. Linie kablowe

Bardziej szczegółowo

Szafki licznikowe w obudowie PNK-1 mogą być montowane na słupie (przy pomocy płyty montażowej) lub bezpośrednio na elewacji budynku.

Szafki licznikowe w obudowie PNK-1 mogą być montowane na słupie (przy pomocy płyty montażowej) lub bezpośrednio na elewacji budynku. 3.2. Szafki licznikowe SL W szafkach licznikowych realizowany jest pomiar energii elektrycznej w obwodach jedno- lub trójfazowych. W szafce znajdować mogą się również zabezpieczenia przedlicznikowe oraz

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzone Zarządzeniem nr 10/2015 Dyrektora Departamentu Zarządzania Majątkiem Sieciowym

Zatwierdzone Zarządzeniem nr 10/2015 Dyrektora Departamentu Zarządzania Majątkiem Sieciowym Zasady prowadzenia ewidencji wykonanych prac w technologii PPN oraz obliczania dostarczonej energii elektrycznej do odbiorców w trakcie wykonywania prac pod napięciem w ENEA Operator Sp. z o.o. Zatwierdzone

Bardziej szczegółowo

Wytyczne nr 7/2/B/2012 w sprawie standaryzacji linii SN przebiegających przez tereny leśne i zadrzewione w TAURON Dystrybucja S.A

Wytyczne nr 7/2/B/2012 w sprawie standaryzacji linii SN przebiegających przez tereny leśne i zadrzewione w TAURON Dystrybucja S.A Wytyczne nr 7/2/B/2012 w sprawie standaryzacji linii SN przebiegających przez tereny leśne i zadrzewione w TAURON Dystrybucja S.A Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 21/2012 Kraków, kwiecień 2012 r. Spis

Bardziej szczegółowo

EN ENERGOLINIA. Spis tomów EN - 340. z płaskim układem przewodów gołych 70 i 50 mm 2 na pojedynczych żerdziach wirowanych typu E i E m

EN ENERGOLINIA. Spis tomów EN - 340. z płaskim układem przewodów gołych 70 i 50 mm 2 na pojedynczych żerdziach wirowanych typu E i E m Spis tomów LSN 70(50) - Katalog linii napowietrznych średniego napięcia 15 20 kv z płaskim układem przewodów gołych 70 i 50 mm 2 na pojedynczych żerdziach wirowanych typu E i E m LSNog 70(50) - Katalog

Bardziej szczegółowo

Opis tech.i schematy Przepompownia P - roboty elektryczne- Projekt przyłącza kablowego n.n. do przepompowni ścieków OPIS TECHNICZNY

Opis tech.i schematy Przepompownia P - roboty elektryczne- Projekt przyłącza kablowego n.n. do przepompowni ścieków OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY I. Wstęp 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przyłącza kablowego n.n. do przepompowni ścieków w Więcborku, ul. Pomorska dz. 295/3. Wskaźniki elektroenergetyczne:

Bardziej szczegółowo

Instalacje elektryczne zewnętrzne etap I. przy ul. Wrocławskiej 30-38, 62-800 Kalisz.

Instalacje elektryczne zewnętrzne etap I. przy ul. Wrocławskiej 30-38, 62-800 Kalisz. nstalacje elektryczne zewnętrzne etap na terenie Kaliskiego Przedsiębiorstwa Transportowego przy ul. Wrocławskiej 30-38, 62-800 Kalisz. KPT ul. Wrocławska 30-38, 62-800 Kalisz Strona 1 SPS TREŚC : 1. Strona

Bardziej szczegółowo

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu, ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole, tel. 77 889 82 01, 77 889 92 01, faks 77 889 82 54, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna miejskich stacji transformatorowych 15/0,4 kv (bez transformatora).

Specyfikacja techniczna miejskich stacji transformatorowych 15/0,4 kv (bez transformatora). SM/ST/2006/10 Specyfikacja techniczna miejskich stacji transformatorowych 15/0,4 kv (bez transformatora). 1. Wymagania ogólne Zamawiane urządzenia elektroenergetyczne muszą podlegać Ustawie z dnia 30 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ARS 00/100 mm ARS 00/100 mm pro

ARS 00/100 mm ARS 00/100 mm pro energia bezpiecznie połączona paratura łącznikowa RS 00/100 mm RS 00/100 mm pro Rozłączniki izolacyjne bezpiecznikowe listwowe Mamy przyjemność przekazać Państwu do użytkowania nową wersję rozłącznika

Bardziej szczegółowo

Biuro Architektoniczno Projektowe DORA s.c ul. 59 Pułku Piechoty 1/ Inowrocław tel (0693) PROJEKT BUDOWLANY

Biuro Architektoniczno Projektowe DORA s.c ul. 59 Pułku Piechoty 1/ Inowrocław tel (0693) PROJEKT BUDOWLANY Biuro Architektoniczno Projektowe DORA s.c ul. 59 Pułku Piechoty 1/92 88-100 Inowrocław tel (0693)340-968 e-mail: rubik28@gmail.com PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres obiektu budowlanego: TEREN ZIELONY CENTRUM

Bardziej szczegółowo

I. Wstęp Przedmiot dokumentacji Podstawowe dokumenty do opracowania projektu Zakres opracowania

I. Wstęp Przedmiot dokumentacji Podstawowe dokumenty do opracowania projektu Zakres opracowania I. Wstęp...2 1. Przedmiot dokumentacji....2 2. Podstawowe dokumenty do opracowania projektu...2 3. Zakres opracowania...2 4. Zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa...3 5. Uprawnienia

Bardziej szczegółowo

Inwestor: - Urząd Gminy Mokobody

Inwestor: - Urząd Gminy Mokobody EL-PRO Kluj Grzegorz Opole Nowe ul.warszawska 26 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa opracowania: Projekt budowlany na wykonanie oświetlenia placu Chreptowicza w Mokobodach Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY. 1 Przedmiot opracowania.... 2 2 Zakres opracowania.... 2 3 Podstawa opracowania.... 2 4 Zasilanie pompowni.... 3 5 Zestaw ZK1+SL1.... 3 6 Pomiar energii elektrycznej....

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY JEDNOSTKA PROJEKTOWA INWESTOR TEMAT ZAKŁAD INSTALATORSTWA ELEKTRYCZNEGO Jan Madej 25-370 Kielce ul. śeromskiego 38/22 UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO w KIELCACH Ul. śeromskiego

Bardziej szczegółowo