Tabela 1. Zaopatrzenie gmin w wodę produkowaną przez nadzorowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną wodociągi sieciowe. Liczba ludności.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tabela 1. Zaopatrzenie gmin w wodę produkowaną przez nadzorowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną wodociągi sieciowe. Liczba ludności."

Transkrypt

1 P O W I A T O W A S T A C J A S A N I T A R N O - E P I D E M I O L O G I C Z N A W S A N O K U, U L. J E Z IE R S K IE G O 39 OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Z A 2010 R O K P O W I A T S A N O C K I POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SANOKU

2 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Sanoku działając na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 i 4 art. 13 ust. 2 ustawy z r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ) oraz 16 i 17 rozporządzenia Ministra Zdrowia z r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417, z późn. zm.), w oparciu o wyniki laboratoryjnych badań próbek wody oraz po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach kontroli sanitarnych urządzeń wodociągowych i protokołach poboru próbek wody stwierdza, że w 2010 roku powiat sanocki: 1. zaopatrywany był wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi przez 15 wodociągów sieciowych objętych przez Państwową Inspekcję Sanitarną stałym monitoringiem jakości wody. 2. Są to: Wodociąg Czystogarb o produkcji wody ok. 15 m 3 /dobę, Wodociąg Odrzechowa ZZD o produkcji wody ok. 26 m 3 /dobę, Wodociąg Kalnica o produkcji wody ok. 10 m 3 /dobę, Wodociąg Średnie Wielkie o produkcji wody ok. 10 m 3 /dobę, Wodociąg Moszczaniec o produkcji wody ok. 60 m 3 /dobę, Wodociąg Szczawne - Krzyżówka o produkcji wody ok. 16 m 3 /dobę, Wodociąg Stomil - Sanok o produkcji wody ok. 73 m 3 /dobę, Wodociąg Prusiek o produkcji wody ok. 90 m 3 /dobę, Wodociąg Nowy Łupków o produkcji wody ok. 85 m 3 /dobę, Wodociąg Nagórzany o produkcji wody ok. 160 m 3 /dobę, Wodociąg Rzepedź Jawornik o produkcji wody ok. 95 m 3 /dobę, Wodociąg Besko o produkcji wody ok. 170 m 3 /dobę, Wodociąg Zarszyn o produkcji wody ok. 120 m 3 /dobę, Wodociąg Sanok-Trepcza o produkcji wody ok m 3 /dobę, Wodociąg Sanok-Zasław o produkcji wody ok m 3 /dobę, 3. Na obszarze zaopatrywanym przez wyżej wymienione urządzenia wodociągowe znajduje się 33 punkty, z których Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sanoku pobiera próbki wody do badań laboratoryjnych. 4. W 2010 r. z w/w urządzeń wodociągowych pobrano do badań laboratoryjnych 267 próbek zgodnie z załącznikiem nr 5 do rozporządzenia MZ z r. 5. Jakość wody produkowanej przez 1 wodociąg tj. Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB w Odrzechowej Sp. z. o. o. produkujący <100 m 3 /dobę wody, który zaopatruje w wodę 270 osób wsi Odrzechowa, nie odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z r. z powodu przekroczenia dopuszczalnych norm w składzie fizykochemicznym wody tj. żelazo, amonowego jonu oraz mętności. POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SANOKU 2

3 6. Według szacunków Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sanoku z wody docierającej do konsumentów wodociągami sieciowymi korzystało w 2010 r. ok mieszkańców powiatu sanockiego, co stanowi ok. 55,2 % wszystkich osób mieszkających w powiecie. Z wody spełniającej wymagania obowiązujących norm w 2010 roku korzystało osoby, co stanowi 99,5% wszystkich osób korzystających z wody docierającej do konsumentów wodociągami sieciowymi, natomiast z wody nie spełniającej określonych wymagań sanitarnych korzystało ok. 270 osób, stanowi to 0,5 % mieszkańców powiatu korzystających z wody dostarczanej przez wodociągi sieciowe. Tabela 1. Zaopatrzenie gmin w wodę produkowaną przez nadzorowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną wodociągi sieciowe Gmina i miasto Liczba ludności ogółem ze względu na stałe miejsce zameldowania Liczba ludności korzystającej z wody dostarczanej przez wodociągi sieciowe ogółem % Liczba ludności korzystającej z wody nie spełniającej wymogów ogółe m Liczba ludności bez wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę % % Miasto Sanok % 0 0% 1% Gmina Besko % 0 0% 30% Gmina Bukowsko Gmina Komańcza % 0 0% 78% % 0 0% 58% Gmina Sanok % 0 0% 91% Gmina Tyrawa Wołoska Miasto i Gmina Zagórz % 0 0% 100% % 0 0% 75% Gmina Zarszyn % % 70% SUMA: ,2 % 270 0,5 % 44,8 % POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SANOKU 3

4 Zaopatrzenie Gmin Powiatu Sanockiego w wodę przeznaczoną do spożycia Liczba ludności nie korzystającej z wody dostarczanej przez wodociągi sieciowe 44,8% Liczba ludności korzystającej z wody dostarczanej przez wodociągi sieciowe 55,2% 7. Na terenie powiatu sanockiego znajdują się miejscowości, w których nie ma sieci wodociągowej. Mieszkańcy tych terenów ok osób (~45%) zaopatrywanych jest w wodę przeznaczoną do spożycia z własnych, indywidualnych ujęć, której jakość określana jest przez Państwowa Inspekcję Sanitarną jako niepewna ponieważ jest sporadycznie kontrolowana. Szczegóły dot. gmin I. gmina Zagórz zaopatrywana była w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi przez 2 wodociągi sieciowe objęte przez Państwowa Inspekcję Sanitarną stałym monitoringiem jakości wody. Są to wodociągi w: 1. Kalnicy o produkcji wody <100 m 3 /dobę, który zaopatruje w wodę 114 osób 2. Średnim Wielkim o produkcji wody <100 m 3 /dobę, który zaopatruje w wodę 200 osób 3. wodociąg Sanok Zasław o produkcji wody od m 3 /dobę, który zaopatruje w wodę mieszkańców Zahutynia i Zasławia tj. ok osób. Na obszarze zaopatrywanym przez w/w urządzenia wodociągowe znajdują się 6 punktów, z których Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sanoku pobiera próbki wody do badań laboratoryjnych. W 2010 r. z w/w urządzeń wodociągowych pobrano do badań laboratoryjnych próbki w zakresie monitoringu kontrolnego zgodnie z załącznikiem nr 5 do rozporządzenia MZ z r. POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SANOKU 4

5 Parametry jakości wody produkowanej przez wszystkie wodociągi wykazały zgodność z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z r. w zakresie monitoringu kontrolnego. Według szacunków Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sanoku z wody docierającej do konsumentów z wodociągów sieciowych i spełniającej wymogi sanitarne korzystało łącznie w 2010 r. ok mieszkańców Miasta i Gminy Zagórz, co stanowi ok. 25 % wszystkich osób mieszkających w gminie. Na terenie gminy znajdują się jednak gospodarstwa, w których nie ma sieci wodociągowej liczba osób w tych gospodarstwach przekracza wartość 9700, co stanowi 75 % mieszkańców Miasta i Gminy Zagórz. Mieszkańcy tych terenów zaopatrywani są w wodę przeznaczoną do spożycia z własnych, indywidualnych lub grupowych ujęć, której jakość określana jest przez Państwowa Inspekcję Sanitarną jako niepewna, ponieważ nie jest kontrolowana. II. gmina Besko zaopatrywana była w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi przez wodociąg sieciowy objęty przez Państwową Inspekcję Sanitarną stałym monitoringiem jakości wody. Jest to wodociąg w Sieniawie, który nadzorowany jest przez PSSE w Krośnie. Sieć rozdzielcza dla gminy Besko nadzorowana jest przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sanoku, który w dniu oraz pobrał próbki wody do badań laboratoryjnych w których laboratorium WSSE w Rzeszowie stwierdziło obecność bakterii grupy coli. Po otrzymaniu wyników badań Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sanoku powiadomił ZGK w Besku o zaistniałej sytuacji. Po przeprowadzonych działaniach naprawczych, ponowny pobór próbek wody wykazał, że woda spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417, z późn. zm.). Według szacunków Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sanoku z wody docierającej do konsumentów wodociągiem sieciowym i spełniającej wymogi sanitarne korzystało łącznie w 2010 r. ok mieszkańców gminy Besko, co stanowi ok. 70 % wszystkich osób mieszkających w gminie. Miejscowości Mymoń i Besko objęte są siecią wodociągową. Na terenie gminy znajdują się jednak gospodarstwa, w których nie ma sieci wodociągowej. Mieszkańcy tych terenów zaopatrywani są w wodę przeznaczoną do spożycia z własnych, indywidualnych lub grupowych ujęć, której jakość określana jest przez Państwową Inspekcję Sanitarną jako niepewna, ponieważ nie jest kontrolowana. POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SANOKU 5

6 III. gmina Zarszyn zaopatrywana była w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi przez 2 wodociągi sieciowe objęte przez Państwową Inspekcję Sanitarną stałym monitoringiem jakości wody. Są to wodociągi w: 1. Sieniawie o produkcji wody od m 3 /dobę, który zaopatruje w wodę 2500 osób 2. Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Zootechniki PIB w Odrzechowej Sp. z.o.o. o produkcji wody od <100 m 3 /dobę, który zaopatruje w wodę 270 osób wsi Odrzechowa. Na obszarze zaopatrywanym przez w/w urządzenia wodociągowe znajdują się 2 punkty, z których Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sanoku pobiera próbki wody do badań laboratoryjnych. W 2010 r. z w/w urządzeń wodociągowych pobrano do badań laboratoryjnych próbki w zakresie monitoringu kontrolnego zgodnie z załącznikiem nr 5 do rozporządzenia MZ z r. Jakość wody produkowanej przez wodociąg ZDIZ w Odrzechowej nie odpowiadała wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z r. ze względu na obecność w wodzie zanieczyszczeń fizykochemicznych. Wydana została decyzja znak PSK /10 z dnia stwierdzająca warunkową przydatność wody do spożycia pod względem fizyko - chemicznym z uwagi na przekroczoną zawartość wskaźnika mętności w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Termin wykonania do r. Nadal nie została wykonana decyzja znak: PSK /2008 dot. doprowadzenia jakości wody pod względem fizykochemicznym do wymagań jakie stawia rozporządzenie Ministra Zdrowia. Wobec nie wykonania przez Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Spółka z o.o. w Odrzechowej, obowiązków ustalonych w decyzji z dnia r. znak: PSK /2008 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sanoku wydał: a. Postanowienie i Tytuł Wykonawczy znak PSK /10 z dnia termin wykonania do dnia 30 kwietnia 2010 r.; b. Postanowienie i Tytuł Wykonawczy znak PSK /10 z dnia termin wykonania do dnia 31 lipca 2010 r.; c. Postanowienie i Tytuł Wykonawczy znak PSK /10 z dnia termin wykonania do dnia 01 grudnia 2010 r.; d. Postanowienie i Tytuł Wykonawczy znak PSK /10 z dnia termin wykonania do dnia 31 maja 2011 r.; Na dzień r. jakość wody produkowanej przez w/w wodociąg nie odpowiada wymaganiom rozporządzenia z powodu przekroczenia dopuszczalnych norm w składzie fizykochemicznym (mętność, amonowy jon, mangan). W dniu r. w związku z interwencją telefoniczną pobrano wodę do badania z wodociągu sieciowego w Zarszynie protokół nr PSK /10. Próbka wody pobrana została w budynku POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SANOKU 6

7 mieszkalnym Bażanówka Nr 42. Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie Oddział Laboratoryjny w Sanoku sporządziło sprawozdanie z badań Numer próbki z rejestru W wyniku przeprowadzonych badań w wydanym przez ww. laboratorium orzeczeniu stwierdzono, iż pobrana badana próbka wody nie odpowiada pod względem fizykochemicznym warunkom określonym w 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417, z późn. zm.). Stwierdzono przekroczenia dopuszczalnej wartości wskaźnika fizykochemicznego, organoleptycznego (mętność 1,6 NTU). Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sanoku wydał decyzję nakazującą doprowadzenie jakości wody w wodociągu do wymagań cyt. wyżej rozporządzenia w zakresie parametrów fizykochemicznych. Decyzja została wykonana. Według informacji uzyskanych z ZGK w Zarszynie oraz szacunków Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sanoku z wody docierającej do konsumentów z wodociągów sieciowych i spełniającej wymogi sanitarne korzystało łącznie w 2010 r. ok mieszkańców gminy Zarszyn, co stanowi ok. 27 % wszystkich osób mieszkających w gminie. 3 % populacji gminy tj. 270 osób korzysta z wody niespełniającej wymogów sanitarnych, którą produkuje wodociąg w Odrzechowej ZDIZ. Są to osoby zamieszkujące osiedle ZDIZ Odrzechowa. Na terenie gminy znajdują się jednak gospodarstwa, w których nie ma sieci wodociągowej liczba osób w tych gospodarstwach przekracza wartość Mieszkańcy tych terenów zaopatrywani są w wodę przeznaczoną do spożycia z własnych, indywidualnych lub grupowych ujęć, której jakość określana jest przez Państwową Inspekcję Sanitarną jako niepewna, ponieważ nie jest kontrolowana. IV. gmina Bukowsko zaopatrywana była w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi z jednego wodociągu sieciowego objętego przez Państwową Inspekcję Sanitarną stałym monitoringiem jakości wody. Jest to wodociąg w Nagórzanach o produkcji wody od m 3 /dobę. Na obszarze zaopatrywanym przez w/w urządzenia wodociągowe znajdują się 2 punkty, z których Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sanoku pobiera próbki wody do badań laboratoryjnych. W dniach r. oraz r. z w/w punktów pobrano do badań laboratoryjnych próbki wody w zakresie monitoringu kontrolnego i monitoringu przeglądowego. Parametry jakości wody produkowanej przez wodociąg w Nagórzanach wykazały zgodność z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z r., natomiast woda pobrana w dniu r. wykazała znaczne przekroczenie wskaźnika mętności, w związku z powyższym Państwowy POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SANOKU 7

8 Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sanoku wydał decyzję znak PSK /10 z dnia o warunkowej przydatności wody do spożycia pod względem fizyko - chemicznym z uwagi na przekroczoną zawartość w/w wskaźnika. Woda produkowana przez wodociąg w Nagórzanach na koniec roku 2010 odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417, z poźn. zm.). Wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia nie wykazały zmian w stosunku do roku Woda nadal spełnia wymagania określone dla Klasy A2. Według szacunków Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sanoku z wody docierającej do konsumentów wodociągiem sieciowym i spełniającej wymogi sanitarne korzystało łącznie w 2010 r. ok mieszkańców miejscowości: Nagórzany, Nadolany, Nowotaniec, Wola Sękowa, stanowi to ok. 22 % wszystkich osób mieszkających w gminie. Na terenie gminy znajdują się miejscowości, w których nie ma sieci wodociągowej. Mieszkańcy tych terenów zaopatrywani są w wodę przeznaczoną do spożycia z własnych, indywidualnych lub grupowych ujęć, której jakość określana jest przez Państwową Inspekcję Sanitarną jako niepewna, ponieważ nie jest kontrolowana. V. gmina Komańcza zaopatrywana była w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi przez 4 wodociągi sieciowe objęte przez Państwowa Inspekcję Sanitarną stałym monitoringiem jakości wody. Są to wodociągi w: 1. Czystogarbie, Moszczańcu, Szczawnem o produkcji wody <100 m 3 /dobę, które zaopatrują w wodę łącznie 690 osób (bez osób przebywających w areszcie) 2. Nowym Łupkowie i Rzepedzi o produkcji wody od m 3 /dobę, które zaopatrują w wodę łącznie 1510 osób (bez osób przebywających w areszcie) Na obszarze zaopatrywanym przez w/w urządzenia wodociągowe znajdują się 9 punktów, z których Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sanoku pobiera próbki wody do badań laboratoryjnych. W 2010 r. z w/w urządzeń wodociągowych pobrano do badań laboratoryjnych próbki w zakresie monitoringu kontrolnego i przeglądowego zgodnie z załącznikiem nr 5 do rozporządzenia MZ z r. Parametry jakości wody produkowanej przez wszystkie wodociągi wykazały zgodność z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z r. w zakresie monitoringu kontrolnego i przeglądowego. Według szacunków Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sanoku z wody docierającej do konsumentów POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SANOKU 8

9 z wodociągów sieciowych i spełniającej wymogi sanitarne korzystało łącznie w 2010 r. ok mieszkańców Gminy Komańcza, co stanowi ok. 42 % wszystkich osób mieszkających w gminie. Na terenie gminy znajdują się jednak gospodarstwa, w których nie ma sieci wodociągowej liczba osób w tych gospodarstwach przekracza wartość 3000, co stanowi 58 % mieszkańców Gminy Komańcza. Mieszkańcy tych terenów zaopatrywani są w wodę przeznaczoną do spożycia z własnych, indywidualnych lub grupowych ujęć, której jakość określana jest przez Państwowa Inspekcję Sanitarną jako niepewna, ponieważ nie jest kontrolowana. VI. gmina Sanok zaopatrywana była w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi przez 2 wodociągi sieciowe objęte przez Państwowa Inspekcję Sanitarną stałym monitoringiem jakości wody. Są to wodociągi w: 1. Trepczy o produkcji wody od m 3 /dobę, który zaopatruje w wodę mieszkańców Czerteża i Trepczy tj osób 2. Prusieku (wodociąg Spółki Wodnej POSTĘP ) o produkcji wody <100 m 3 /dobę, który zaopatruje w wodę 400 osób mieszkańców Prusieka Na obszarze zaopatrywanym przez w/w urządzenia wodociągowe znajdują się 2 punkty, z których Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sanoku pobiera próbki wody do badań laboratoryjnych. W 2010 r. z w/w urządzeń wodociągowych pobrano do badań laboratoryjnych próbki w zakresie monitoringu kontrolnego i przeglądowego zgodnie z załącznikiem nr 5 do rozporządzenia MZ z r. Parametry jakości wody produkowanej przez w/w wodociągi wykazały zgodność z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z r. w zakresie monitoringu kontrolnego i przeglądowego. Według szacunków Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sanoku z wody docierającej do konsumentów z wodociągów sieciowych i spełniającej wymogi sanitarne korzystało łącznie w 2010 r. ok mieszkańców Gminy Sanok, co stanowi ok. 9 % wszystkich osób mieszkających w gminie. Jak widać z powyższego zestawienia na terenie gminy znajdują się gospodarstwa, w których nie ma sieci wodociągowej liczba osób w tych gospodarstwach przekracza wartość 15000, co stanowi aż 91 % mieszkańców Gminy Sanok. Mieszkańcy tych terenów zaopatrywani są w wodę przeznaczoną do spożycia z własnych, indywidualnych lub grupowych ujęć, której jakość określana jest przez Państwowa Inspekcję Sanitarną jako niepewna, ponieważ nie jest kontrolowana. POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SANOKU 9

10 VII. gmina Miasta Sanoka zaopatrywana była w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi przez 3 wodociągi sieciowe objęte przez Państwowa Inspekcję Sanitarną stałym monitoringiem jakości wody. Są to wodociągi w: 1. Trepczy o produkcji wody od m 3 /dobę 2. Zasławiu o produkcji wody od m 3 /dobę, 3. Wodociąg Stomil - Sanok o produkcji wody ok. 73 m 3 /dobę, który zaopatruje w wodę Zakład Stomil Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sanoku w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego nad jakością wody pobiera próbki wody z urządzeń i instalacji wodociągowej dostarczającej wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi z w/w ujęć. Nadmienić tu należy, że z wodociągów Trencza oraz Zasław woda do badań pobierana jest w każdym miesiącu. Wykonano badania próbek wody w zakresie monitoringu kontrolnego i monitoringu przeglądowego /bakteriologicznym i fizykochemicznym/. Przeprowadzone analizy w/w próbek wykazały, że jakość wody w badanym zakresie spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417). Poniższe tabele przedstawiają zakres badania wody, datę pobierania próbek oraz miejsce z wyznaczonych stałych punktów, w którym zostały one pobrane. Tabela 2 Wodociąg sieciowy Sanok TREPCZA, produkujący wodę w ilości > 1000 m³/d Lp. Nr protokołu Data poboru Miejsce poboru Zakres badań 1. PSK / PSK / PSK / PSK / PSK / PSK / ul. Stankiewicza ul. Okulickiego ul. Witkiewicza ul. Stankiewicza SUW TREPCZA Rzeka San SUW TREPCZA ul. Okulickiego ul. Witkiewicza ul. Stankiewicza Badanie wód powierzchniowych I, II, III gr. 7. PSK / ul. Witkiewicza monitoring przeglądowy 8. PSK / PSK / PSK / PSK / ul. Okulickiego ul. Stankiewicza ul. Okulickiego ul. Witkiewicza ul. Stankiewicza POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SANOKU 10

11 12. PSK / Rzeka San badanie radiologiczne 13. PSK / PSK / PSK / SUW TREPCZA ul. Okulickiego ul. Witkiewicza ul. Stankiewicza ul. Okulickiego ul. Witkiewicza Tabela 3 Wodociąg sieciowy Sanok ZASŁAW, produkujący wodę w ilości > 1000 m³/d Lp. Nr protokołu Data poboru Miejsce poboru Zakres badań 1. PSK / PSK / PSK / PSK / PSK / PSK / ul. Stawiska Urząd Miasta Pizzeria U Włocha ul. Stawiska SUW ZASŁAW Rzeka San SUW ZASŁAW Urząd Miasta Pizzeria U Włocha ul. Stawiska Badanie wód powierzchniowych I, II, III gr. 7. PSK / Urząd Miasta monitoring przeglądowy 8. PSK / PSK / PSK / PSK / PSK / PSK / PSK / Pizzeria U Włocha ul. Stawiska Urząd Miasta Pizzeria U Włocha ul. Stawiska SUW ZASŁAW Urząd Miasta Pizzeria U Włocha ul. Stawiska Urząd Miasta Pizzeria U Włocha Wyjaśnienie: Monitoring kontrolny służy sprawowaniu bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przez regularne badanie wody i przekazywanie informacji o jej jakości Monitoring przeglądowy stanowi rozszerzenie monitoringu kontrolnego i służy dostarczeniu informacji niezbędnych do oceny, czy są przestrzegane wymagania określone w załącznikach nr 1-3 do rozporządzenia oraz spełnione parametry określone w lp. 2, 4 i 5 w załączniku nr 4 do rozporządzenia. POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SANOKU 11

12 Podsumowanie. W oparciu o wyżej przedstawione informacje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sanoku stwierdza występowanie na terenie powiatu obszarów całkowicie pozbawionych zaopatrzenia w wodę, której jakość nie jest systematycznie kontrolowana. W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sanoku wskazuje na konieczność podjęcia pilnych działań zmierzających do zapewnienia mieszkańcom całej gminy wody spełniającej wymagania sanitarne. Szczególną uwagę należy zwrócić na wodociągi, które nie są objęte monitoringiem jakości wody, jednak są nadzorowane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sanoku. Są to wodociągi zaopatrujące w wodę szkoły, w których przygotowywane są posiłki dla dzieci, a zaopatrywane są z indywidualnych ujęć, w których woda niejednokrotnie nie spełnia podstawowych wymagań rozporządzenia, co stanowić może zagrożenie dla zdrowia i życia osób korzystających z takiej wody. Należy rozważyć możliwość jak najszybszego podłączenia tych szkół do wodociągów sieciowych w celu zapewnienia wody spełniającej wymagania rozporządzenia. POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SANOKU 12

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Powiatu Jasielskiego za rok 2011

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Powiatu Jasielskiego za rok 2011 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w Jaśle ul. Koralewskiego 13 38-200 Jasło Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Powiatu Jasielskiego za rok 2011 Państwowy Powiatowy

Bardziej szczegółowo

Stan sanitarny urządzeń do zaopatrywania w wodę oraz jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu żnińskiego w 2012 roku

Stan sanitarny urządzeń do zaopatrywania w wodę oraz jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu żnińskiego w 2012 roku Stan sanitarny urządzeń do zaopatrywania w wodę oraz jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu żnińskiego w 2012 roku Wstęp Podstawę oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia

Bardziej szczegółowo

STAN SANITARNY URZĄDZEŃ DO ZAOPATRYWANIA W WODĘ, JAKOŚĆ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI, W 2011 ROKU, NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO

STAN SANITARNY URZĄDZEŃ DO ZAOPATRYWANIA W WODĘ, JAKOŚĆ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI, W 2011 ROKU, NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO STAN SANITARNY URZĄDZEŃ DO ZAOPATRYWANIA W WODĘ, JAKOŚĆ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI, W 2011 ROKU, NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO Wstęp Podstawę oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia

Bardziej szczegółowo

Ocena wody za cały 2011 rok

Ocena wody za cały 2011 rok GMINA ZEBRZYDOWICE Gmina Zebrzydowice zaopatrywana jest w wodę do spożycia przez wodociągi publiczne, których woda w określonych rejonach miesza się. Są to następujące wodociągi: Zebrzydowice (woda mieszana

Bardziej szczegółowo

Nakło nad Notecią r.

Nakło nad Notecią r. Nakło nad Notecią 08.02.2011r. Informacja dotycząca oceny jakości wodociągowej przeznaczonej do spożycia przez ludzi za rok 2010, dostarczanej przez wodociągi sieciowe funkcjonujące na terenie gminy Szubin.

Bardziej szczegółowo

Ocena obszarowa jakości wody w nadzorowanych wodociągach za rok 2012 na terenie powiatu ostrowskiego

Ocena obszarowa jakości wody w nadzorowanych wodociągach za rok 2012 na terenie powiatu ostrowskiego Ocena obszarowa jakości w nadzorowanych wodociągach za rok 2012 na terenie powiatu ostrowskiego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowie Wielkopolskim sprawuje nadzór nad jakością i nad obiektami

Bardziej szczegółowo

Ocena obszarowa jakości wody na terenie gminy Jodłownik za rok 2014.

Ocena obszarowa jakości wody na terenie gminy Jodłownik za rok 2014. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w LIMANOWEJ dla powiatu limanowskiego 34-600 Limanowa, ul. M.B.Bolesnej 16 B TEL: (0-18) 33-72-101, FAX: (0-18) 33-72-438 e-mail: tsse@poczta.fm NHK-071-7/15 Limanowa,

Bardziej szczegółowo

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA NA TERENIE CHORZOWA I ŚWIĘTOCHŁOWIC za rok 2014

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA NA TERENIE CHORZOWA I ŚWIĘTOCHŁOWIC za rok 2014 OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA NA TERENIE CHORZOWA I ŚWIĘTOCHŁOWIC za rok 2014 SYSTEM ZAOPATRZENIA MIESZKAŃCÓW W WODĘ PRZEZNACZONĄ DO SPOŻYCIA Teren nadzorowany przez PPIS w Chorzowie,

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Gminy Klucze za 2014 rok.

Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Gminy Klucze za 2014 rok. Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Gminy Klucze za 2014 rok. Cały obszar Gminy Klucze zaopatrywany jest w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi z 5 urządzeń

Bardziej szczegółowo

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY dla gminy Morzeszczyn za 2009 r.

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY dla gminy Morzeszczyn za 2009 r. dla gminy Morzeszczyn za 009 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie na podstawie art.4 Ustawy z dnia 4 marca 985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 006 r Nr, poz.85 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Wykres nr 2. Ilość konsumentów, zależnie od wydajności urządzenia wodociągowego w 2014 r. ilość konsumentów. wydajność urządzenia w m 3 /d

Wykres nr 2. Ilość konsumentów, zależnie od wydajności urządzenia wodociągowego w 2014 r. ilość konsumentów. wydajność urządzenia w m 3 /d Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Woda przeznaczona do spożycia, rozprowadzana przez wodociągową sieć rozdzielczą, produkowana jest przez 386 urządzeń wodociągowych (wg ewidencji z 31.12.2014

Bardziej szczegółowo

Nakło nad Notecią, r.

Nakło nad Notecią, r. Nakło nad Notecią, 23.02.2015r. Informacja dotycząca oceny jakości wodociągowej przeznaczonej do spożycia przez ludzi za rok 2014, dostarczanej przez wodociągi publiczne funkcjonujące na terenie gminy

Bardziej szczegółowo

Nakło nad Notecią, r.

Nakło nad Notecią, r. Nakło nad Notecią, 06.03.2017 r. Informacja dotycząca oceny jakości wodociągowej przeznaczonej do spożycia przez ludzi za rok 2016, dostarczanej przez wodociągi publiczne funkcjonujące na terenie gminy

Bardziej szczegółowo

Zaopatrzenie w wodę przeznaczoną do spożycia na terenie powiatu białostockiego ziemskiego w 2010 r.

Zaopatrzenie w wodę przeznaczoną do spożycia na terenie powiatu białostockiego ziemskiego w 2010 r. W powiecie białostockim ziemskim mieszkały 139643 osoby. W 2010 r. nadzorowano 65 wodociągów, w tym 59 publicznych i 6 lokalnych o charakterze publicznym. Ponadto część mieszkańców omawianego powiatu otrzymywała

Bardziej szczegółowo

Powiatowa ocena obszarowa jakości wody w nadzorowanych wodociągach za 2007 rok.

Powiatowa ocena obszarowa jakości wody w nadzorowanych wodociągach za 2007 rok. Powiatowa ocena obszarowa jakości wody w nadzorowanych wodociągach za 2007 rok. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie sprawuje nadzór nad jakością wody i nad obiektami służącymi do zaopatrzenia

Bardziej szczegółowo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie zgodnie z 16

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie zgodnie z 16 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie zgodnie z 16 i 17 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007

Bardziej szczegółowo

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA za 2012 r. POWIAT KUTNOWSKI

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA za 2012 r. POWIAT KUTNOWSKI kwestionowana kwestionowana OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA za 2012 r. POWIAT KUTNOWSKI Nazwa producenta Wielkość produkcji m 3 /dobę Liczba zaopatrywan ej ludności Jakość Przekroczenia wartości

Bardziej szczegółowo

Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z terenu powiatu wieruszowskiego za rok 2011

Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z terenu powiatu wieruszowskiego za rok 2011 Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z terenu powiatu wieruszowskiego za rok 2011 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie sprawuje nadzór nad jakością wody i nad obiektami

Bardziej szczegółowo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie 2015 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie 2015 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie zgodnie z 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 1989)

Bardziej szczegółowo

Powiatowa ocena obszarowa jakości wody w nadzorowanych wodociągach za 2009 rok

Powiatowa ocena obszarowa jakości wody w nadzorowanych wodociągach za 2009 rok Powiatowa ocena obszarowa jakości w nadzorowanych wodociągach za 2009 rok Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie sprawuje nadzór nad jakością i nad obiektami służącymi do zaopatrzenia ludności

Bardziej szczegółowo

Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z terenu powiatu wieruszowskiego za rok 2010

Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z terenu powiatu wieruszowskiego za rok 2010 Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z terenu powiatu wieruszowskiego za rok 2010 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie sprawuje nadzór nad jakością wody i nad obiektami

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI WODY w nadzorowanych wodociągach w powiecie otwockim w 2015 r.

OCENA JAKOŚCI WODY w nadzorowanych wodociągach w powiecie otwockim w 2015 r. OCENA JAKOŚCI WODY w nadzorowanych wodociągach w powiecie otwockim w 2015 r. Na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz.

Bardziej szczegółowo

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA NA TERENIE CHORZOWA I ŚWIĘTOCHŁOWIC za rok 2010

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA NA TERENIE CHORZOWA I ŚWIĘTOCHŁOWIC za rok 2010 OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA NA TERENIE CHORZOWA I ŚWIĘTOCHŁOWIC za rok 2010 SYSTEM ZAOPATRZENIA MIESZKAŃCÓW W WODĘ PRZEZNACZONĄ DO SPOŻYCIA Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Powiatu Jasielskiego za rok 2014

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Powiatu Jasielskiego za rok 2014 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w Jaśle ul. Koralewskiego 13 38-200 Jasło Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Powiatu Jasielskiego za rok 2014 Państwowy Powiatowy

Bardziej szczegółowo

< 100 m³/d m³/d m³/d 1

< 100 m³/d m³/d m³/d 1 Roczna ocena zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia i prognoza sytuacji w zakresie zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi na terenie powiatu świebodzińskiego 1

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE LUDNOŚCI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W WODĘ PITNĄ

ZABEZPIECZENIE LUDNOŚCI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W WODĘ PITNĄ ZABEZPIECZENIE LUDNOŚCI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W WODĘ PITNĄ Podstawowe akty prawne w sprawie wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi: ustawa z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę

Bardziej szczegółowo

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY dla gminy TCZEW za 2009 r

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY dla gminy TCZEW za 2009 r dla gminy TCZEW za 2009 r Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie na podstawie art.4 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2006 r Nr 122, poz.851 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

zaopatrywanej ludności Wodociągi publiczne:

zaopatrywanej ludności Wodociągi publiczne: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie zgodnie z 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015

Bardziej szczegółowo

Ogólna produkcja wody. Liczba zaopatrywanej ludności

Ogólna produkcja wody. Liczba zaopatrywanej ludności I. CHARAKTERYSTYKA URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH Pod nadzorem granicznej i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych na terenie województwa mazowieckiego znajduje się 905 przedsiębiorstw wodociągowokanalizacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Miasta Bukowno za 2014 rok.

Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Miasta Bukowno za 2014 rok. Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Miasta Bukowno za 2014 rok. Teren Miasta Bukowno zaopatrywany jest w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi z 3 urządzeń

Bardziej szczegółowo

Ocena wody za cały 2011 rok

Ocena wody za cały 2011 rok MIASTO I GMINA SKOCZÓW Gmina Skoczów zaopatrywana jest w wodę do spożycia przez trzy wodociągi publiczne: Wisła Czarne (ujęcie powierzchniowe), Pogórze oraz Skoczów Zawiśle (ujęcia podziemne). W rejonie

Bardziej szczegółowo

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA NA TERENIE CHORZOWA I ŚWIĘTOCHŁOWIC za rok 2015

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA NA TERENIE CHORZOWA I ŚWIĘTOCHŁOWIC za rok 2015 OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA NA TERENIE CHORZOWA I ŚWIĘTOCHŁOWIC za rok 2015 1. System zaopatrzenia mieszkańcówa. w wodę przeznaczoną do spożycia Teren nadzorowany przez Państwowego

Bardziej szczegółowo

MIASTO I GMINA STRUMIEŃ

MIASTO I GMINA STRUMIEŃ MIASTO I GMINA STRUMIEŃ Gmina zaopatrywana jest w wodę do spożycia przez jeden wodociąg publiczny (ujecie powierzchniowe). W gminie z wody wodociągowej w 2012r. korzystało w obszarze miejskim około 90%

Bardziej szczegółowo

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Sopot 2015

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Sopot 2015 Sopot, 19 stycznia 2016r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sopocie, działając na podstawie art.4 pkt.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011r. Nr 212 poz.1263

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA MYSŁOWICE za rok 2014

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA MYSŁOWICE za rok 2014 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH UL. BARBARY 17, 40-053 KATOWICE http://www.psse.katowice.pl/ NS/HKiŚ/4564/U/2015 e-mail: psse.katowice@pis.gov.pl Katowice, dnia 04.02.2015r. Sekretariat

Bardziej szczegółowo

NHK-430-M-26/17 Bochnia, dnia 27 marca 2017r.

NHK-430-M-26/17 Bochnia, dnia 27 marca 2017r. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W BOCHNI NHK-430-M-26/17 Bochnia, dnia 27 marca 2017r. Sz. Pan Jerzy Błoniarz Wójt Gminy Żegocina 32-731 Żegocina Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia

Bardziej szczegółowo

ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI W POWIECIE CIESZYŃSKIM ZA 2013 ROK

ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI W POWIECIE CIESZYŃSKIM ZA 2013 ROK ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI W POWIECIE CIESZYŃSKIM ZA 2013 ROK Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie, działając na podstawie: art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W JAWORZNIE 43-600 JAWORZNO, ul. POCZTOWA 7

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W JAWORZNIE 43-600 JAWORZNO, ul. POCZTOWA 7 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W JAWORZNIE 43-600 JAWORZNO, ul. POCZTOWA 7 Tel./Fax 32 616-35-50 e-mail:psse.jaworzno@pis.gov.pl http://pssejaworzno.pis.gov.pl NS/HK/4562/53/13 Jaworzno, dnia

Bardziej szczegółowo

Obszarowa ocena jakości wody za 2015 rok dla gminy Zblewo. miejscowości zaopatrywane

Obszarowa ocena jakości wody za 2015 rok dla gminy Zblewo. miejscowości zaopatrywane PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w Starogardzie Gdańskim SE.I/4110/13/GF/16 Starogard Gdański, dnia 27.01.2016r. Wójt Gminy Zblewo ul. Główna 40 83-210 Zblewo Obszarowa ocena jakości wody za 2015

Bardziej szczegółowo

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu tarnowskiego za 2013 rok.

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu tarnowskiego za 2013 rok. NHK.41.18.2014 Tarnów, dnia 24 marca 2014 r. Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu tarnowskiego za 2013 rok. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie

Bardziej szczegółowo

Starogard Gdański, dnia r. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w Starogardzie Gdańskim SE.I/ 4110/51/GF/16

Starogard Gdański, dnia r. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w Starogardzie Gdańskim SE.I/ 4110/51/GF/16 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w Starogardzie Gdańskim Starogard Gdański, dnia 10.02.2016r. SE.I/ 4110/51/GF/16 Wójt Gminy Lubichowo ul. Zblewska 8 83-240 Lubichowo Obszarowa ocena jakości wody

Bardziej szczegółowo

OBSZAROWA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA POWIATU ŁĘCZYCKIEGO w 2010 roku.

OBSZAROWA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA POWIATU ŁĘCZYCKIEGO w 2010 roku. OBSZAROWA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA POWIATU ŁĘCZYCKIEGO w 2010 roku. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęczycy informuje, iż na podstawie 17 rozporządzenia Ministra Zdrowia z

Bardziej szczegółowo

Ocena obszarowa jakości wody na terenie gminy Dobra za rok 2015.

Ocena obszarowa jakości wody na terenie gminy Dobra za rok 2015. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w LIMANOWEJ 34-600 Limanowa, ul. M.B.Bolesnej 16 B TEL: 18 33-72-101, FAX: 18 33-72-438 e-mail: limanowa@psse.malopolska.pl NHK-071-6/16 Limanowa, dnia. Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

MIASTO I GMINA SKOCZÓW

MIASTO I GMINA SKOCZÓW MIASTO I GMINA SKOCZÓW Gmina Skoczów zaopatrywana jest w wodę do spożycia przez trzy wodociągi publiczne: Wisła Czarne (ujęcie powierzchniowe), Pogórze oraz Skoczów Zawiśle (ujęcia podziemne). Ponadto

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE za rok 2014

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE za rok 2014 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH UL. BARBARY 17, 40-053 KATOWICE http://www.psse.katowice.pl/ NS/HKiŚ/4564/U/2015 e-mail: psse.katowice@pis.gov.pl Katowice, dnia 04.02.2015r. Sekretariat

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Miasta Bukowno za 2016 rok.

Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Miasta Bukowno za 2016 rok. Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Miasta Bukowno za 2016 rok. Na terenie Miasta Bukowno działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną

Bardziej szczegółowo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie zgodnie z 16

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie zgodnie z 16 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie zgodnie z 16 i 17 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007

Bardziej szczegółowo

22 marca Światowy Dzień Wody

22 marca Światowy Dzień Wody 22 marca Światowy Dzień Wody Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w województwie warmińsko-mazurskim w 2010 r. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę Zasady i warunki zbiorowego zaopatrzenia wodę reguluje

Bardziej szczegółowo

II. Gmina Dąbrowa Biskupia:

II. Gmina Dąbrowa Biskupia: Ocena stanu sanitarnego urządzeń do zaopatrywania ludności w wodę i jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dot. wodociągów zlokalizowanych na terenie powiatu inowrocławskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Sopot 2014

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Sopot 2014 Sopot, 19 stycznia 2015r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sopocie, działając na podstawie art.4 pkt.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011r. Nr 212 poz.1263

Bardziej szczegółowo

Ocena obszarowa jakości wody na terenie gminy Limanowa za rok 2014.

Ocena obszarowa jakości wody na terenie gminy Limanowa za rok 2014. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w LIMANOWEJ dla powiatu limanowskiego 34-600 Limanowa, ul. M.B.Bolesnej 16 B TEL: (18) 33-72-101, FAX: (18) 33-72-438 e-mail: tsse@poczta.fm NHK-071-3/15 Limanowa,

Bardziej szczegółowo

Lipno ul. Kościuszki 18/20 tel. fax (54)

Lipno ul. Kościuszki 18/20 tel. fax (54) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie 87-600 Lipno ul. Kościuszki 18/20 tel. fax (54) 287 32 24 e-mail: psse.lipno@pis.gov.pl www.psselipno.pl N.HK 072-9/.../16 Lipno, dnia. Wójt Gminy Wielgie

Bardziej szczegółowo

Bogusław Król Wójt Gminy Zielonki Urząd Gminy Zielonki ul. Krakowskie Przedmieście Zielonki

Bogusław Król Wójt Gminy Zielonki Urząd Gminy Zielonki ul. Krakowskie Przedmieście Zielonki Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie 31-752 Kraków, ul. Makuszyńskiego 9 tel. centr. 12-644-91-33. tel. 12-412-34-41 fax 12-412-34-41 wew.167 Oryginał/Kopia Bogusław Król Wójt Gminy Zielonki

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA KATOWICE za rok 2014

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA KATOWICE za rok 2014 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH UL. BARBARY 17, 40-053 KATOWICE http://www.psse.katowice.pl/ NS/HKiŚ/4564/U/2015 e-mail: psse.katowice@pis.gov.pl Katowice, dnia 10.02.2015r. Sekretariat

Bardziej szczegółowo

NHK /18 Bochnia, dnia 03 stycznia 2017r.

NHK /18 Bochnia, dnia 03 stycznia 2017r. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W BOCHNI NHK-430-01-01-1/18, dnia 03 stycznia 2017r. Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Miasta od 02 stycznia

Bardziej szczegółowo

Ilość mieszkańców zaopatrywany ch w wodę z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę. w tym: miasto Kwidzyn: osoby Gmina Kwidzyn: osób

Ilość mieszkańców zaopatrywany ch w wodę z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę. w tym: miasto Kwidzyn: osoby Gmina Kwidzyn: osób GMINA KWIDZYN - OBSZAROWA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ZA 213 ROK NR 2 /HK/ 214 Aktualna liczba mieszkańców miasta wynosi 37 249 osób. 17 249 osób zaopatrywanych jest w wodę pochodzącą

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY KUŹNIA RACIBORSKA W 2014 ROKU

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY KUŹNIA RACIBORSKA W 2014 ROKU OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY KUŹNIA RACIBORSKA W 2014 ROKU Na terenie gminy Kuźnia Raciborska funkcjonują dwa wodociągi zaopatrujące ludność w wodę do spożycia.

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Miasta i Gminy Olkusz za 2014 rok.

Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Miasta i Gminy Olkusz za 2014 rok. Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Miasta i Gminy Olkusz za 2014 rok. Teren Miasta Olkusz zaopatrywany jest w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi z 1

Bardziej szczegółowo

87-600 Lipno ul. Kościuszki 18/20 tel. fax (54) 287 32 24

87-600 Lipno ul. Kościuszki 18/20 tel. fax (54) 287 32 24 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie 87-600 Lipno ul. Kościuszki 18/20 tel. fax (54) 287 32 24 e-mail: psse.lipno@pis.gov.pl www.psselipno.pl Lipno, dnia 09.02.2015r. Burmistrz Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

Obszarowa ocena jakości wody w nadzorowanych wodociągach na terenie powiatu pajęczańskiego za 2010 rok.

Obszarowa ocena jakości wody w nadzorowanych wodociągach na terenie powiatu pajęczańskiego za 2010 rok. Obszarowa ocena jakości wody w nadzorowanych wodociągach na terenie powiatu pajęczańskiego za 2010 rok. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie zgodnie z 17 rozporządzenia Ministra Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Włodawa, dnia 20 stycznia 2011 r. ONS HK. 721/6/11. Ocena jakości wody do spożycia pochodzącej z wodociągów na obszarze powiatu włodawskiego za 2010r.

Włodawa, dnia 20 stycznia 2011 r. ONS HK. 721/6/11. Ocena jakości wody do spożycia pochodzącej z wodociągów na obszarze powiatu włodawskiego za 2010r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 22-200 Włodawa, Al. J. Piłsudskiego 66 skr. poczt. 63 tel. (82) 57-21-405; fax. (82) 546-15-20 e-mail: psse.wlodawa@pis.gov.pl, http://pssewlodawa.pis.gov.pl Włodawa,

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie miasta Bytomia, miasta Piekary Śląskie i powiatu tarnogórskiego za rok 2016

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie miasta Bytomia, miasta Piekary Śląskie i powiatu tarnogórskiego za rok 2016 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie miasta Bytomia, miasta Piekary Śląskie i powiatu tarnogórskiego za rok 2016 Bytom 2017 Wstęp Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Bardziej szczegółowo

Obszarowa ocena jakości wody w nadzorowanych wodociągach na terenie powiatu pajęczańskiego za 2015 rok.

Obszarowa ocena jakości wody w nadzorowanych wodociągach na terenie powiatu pajęczańskiego za 2015 rok. Obszarowa ocena jakości wody w nadzorowanych wodociągach na terenie powiatu pajęczańskiego za 2015 rok. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny zgodnie z 17 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca

Bardziej szczegółowo

22 marca Światowy Dzień Wody

22 marca Światowy Dzień Wody 22 marca Światowy Dzień Wody Czysta woda to zdrowa woda i jest najważniejszym elementem dla zdrowia i życia człowieka. Podobnie jak krew w organizmach ludzi spełnia bardzo ważne funkcje. Jakość wody ma

Bardziej szczegółowo

ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOśYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOśYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH ul. Barbary 17, 40-053 Katowice ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOśYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE Publikacja wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Ilość mieszkańców zaopatrywanych w wodę z. - 0 wodociągów. zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Ilość mieszkańców zaopatrywanych w wodę z. - 0 wodociągów. zbiorowego zaopatrzenia w wodę GMINA GARDEJA - OBSZAROWA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ZA 2014 ROK NR 3/HK/201 Aktualna liczba mieszkańców gminy Gardeja wynosi 8 74 osoby. Wszystkie miejscowości na terenie gminy zaopatrywane

Bardziej szczegółowo

OCENA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

OCENA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w Chojnicach Chojnice, dnia 19.12.2012 r. OCENA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej

Bardziej szczegółowo

Obszarowa ocena jakości wody za 2015 rok dla gminy Starogard Gdański. Tabela nr 1. Urządzenia wodociągowe, z których jakość wody jest monitorowana.

Obszarowa ocena jakości wody za 2015 rok dla gminy Starogard Gdański. Tabela nr 1. Urządzenia wodociągowe, z których jakość wody jest monitorowana. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w Starogardzie Gdańskim Starogard Gdański, dnia 8.03.2016r. SE.I/4110/130/GF/16 Wójt Gminy Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdański Obszarowa

Bardziej szczegółowo

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO W ROKU 2012

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO W ROKU 2012 Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny we Wrocławiu Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 73-77, 50-950 Wrocław OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY

Bardziej szczegółowo

10000-100000 m 3 /dobę 18 urządzeń zaopatrujących 2449292 osób, > 100000 m 3 /dobę 1 urządzenie zaopatrujące 290000 osób.

10000-100000 m 3 /dobę 18 urządzeń zaopatrujących 2449292 osób, > 100000 m 3 /dobę 1 urządzenie zaopatrujące 290000 osób. Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Warunki i zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi określa ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W BOCHNI

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W BOCHNI PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W BOCHNI NHK-430-M-1/17, dnia 22 luty 2017r Pan Ludwik Węgrzyn Starosta Bocheński reprezentujący Powiat Bocheński ul. Kazimierza Wielkiego 31 32-700 Obszarowa ocena

Bardziej szczegółowo

Obszarowa ocena jakości wody dla miasta i gminy Skarszewy za 2015 rok. zaopatrywane

Obszarowa ocena jakości wody dla miasta i gminy Skarszewy za 2015 rok. zaopatrywane PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w Starogardzie Gdańskim SE.I/4110/70/GF/16 Starogard Gdański, dnia 15.02.2016r. Burmistrz Miasta i Gminy Plac Hallera 18 83-250 Skarszewy Obszarowa ocena jakości

Bardziej szczegółowo

Procedura postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody przeznaczonej do spożycia dostarczanej przez sieć wodociągową dla gminy Dębe Wielkie

Procedura postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody przeznaczonej do spożycia dostarczanej przez sieć wodociągową dla gminy Dębe Wielkie Załącznik 1 do Zarządzenia Nr ZK.0050.9.2014 Wójta Gminy Dębe Wielkie z dnia 20 stycznia 2014 roku Procedura postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody przeznaczonej do spożycia dostarczanej przez

Bardziej szczegółowo

Ocena obszarowa jakości wody na terenie miasta Mszana Dolna za rok 2015.

Ocena obszarowa jakości wody na terenie miasta Mszana Dolna za rok 2015. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w LIMANOWEJ 34-600 Limanowa, ul. M.B.Bolesnej 16 B TEL: 18 33-72-101, FAX: 18 33-72-438 e-mail: limanowa@psse.malopolska.pl NHK-071-5/16 Limanowa, dnia Burmistrz

Bardziej szczegółowo

OCENA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

OCENA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Chojnice, dnia 19.12.2013 r. OCENA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. Nr 212

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI WODY NA TERENIE GMINY WARNICE ZA 2015 R.

OCENA JAKOŚCI WODY NA TERENIE GMINY WARNICE ZA 2015 R. OCENA JAKOŚCI WODY NA TERENIE GMINY WARNICE ZA 2015 R. Mieszkańcy gminy Warnice w roku 2015 zaopatrywani byli w wodę przeznaczoną do spożycia z 5 wodociągów. Dwa stanowią własność gminy, natomiast dwa

Bardziej szczegółowo

OCENA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

OCENA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Chojnice, dnia 27.12.2011 r. OCENA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. Nr 212

Bardziej szczegółowo

Ocena obszarowa jakości wody w 2009 r. Nr 76/W/10 Gminy Nowa Wieś Lęborska w zakresie zaopatrzenia w wodę do spożycia

Ocena obszarowa jakości wody w 2009 r. Nr 76/W/10 Gminy Nowa Wieś Lęborska w zakresie zaopatrzenia w wodę do spożycia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku ul. Gdańska 63 Lębork, dnia 20100217 SE.HK30/4710/84/10 Ocena obszarowa w 2009 r. Nr 76/W/10 Gminy Nowa Wieś Lęborska w zakresie zaopatrzenia w wodę do

Bardziej szczegółowo

Ocena obszarowa jakości wody na terenie miasta Częstochowy i powiatu częstochowskiego za 2012r. MIASTO CZĘSTOCHOWA

Ocena obszarowa jakości wody na terenie miasta Częstochowy i powiatu częstochowskiego za 2012r. MIASTO CZĘSTOCHOWA Ocena obszarowa jakości wody na terenie miasta Częstochowy i powiatu częstochowskiego za 2012r. Pod nadzorem Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Częstochowie znajduje się 49 wodociągów publicznych,

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad jakością wody organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Nadzór nad jakością wody organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej Nadzór nad jakością wody organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej 1. Zaopatrzenie zakładu w wodę z wodociągu publicznego a ujęcie własne. Woda z wodociągu publicznego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie miasta Bytomia, miasta Piekary Śląskie i powiatu tarnogórskiego za rok 2012

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie miasta Bytomia, miasta Piekary Śląskie i powiatu tarnogórskiego za rok 2012 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie miasta Bytomia, miasta Piekary Śląskie i powiatu tarnogórskiego za rok 2012 Bytom 2013 Wstęp Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Bardziej szczegółowo

Znak: NS/HK- 4560-Gl-11/10 Gliwice, dnia 20.07.2010r. OCENA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA NA TERENIE MIASTA GLIWICE NR 02/Gl/10

Znak: NS/HK- 4560-Gl-11/10 Gliwice, dnia 20.07.2010r. OCENA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA NA TERENIE MIASTA GLIWICE NR 02/Gl/10 44 100 Gliwice, ul. Banacha 4 Tel. 032 33-80-500, Fax. 032 231-95-23; 032 33-80-530 NIP 631 10 81 512 http://www.psse.gliwice.pl ppis@psse.gliwice.pl Oddział Laboratoryjny 41 800 Zabrze, ul. 3 go Maja

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie miasta Bytomia, miasta Piekary Śląskie i powiatu tarnogórskiego za rok 2013

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie miasta Bytomia, miasta Piekary Śląskie i powiatu tarnogórskiego za rok 2013 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie miasta Bytomia, miasta Piekary Śląskie i powiatu tarnogórskiego za rok 2013 Bytom 2014 Wstęp Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie miasta Bytomia, miasta Piekary Śląskie i powiatu tarnogórskiego za rok 2014

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie miasta Bytomia, miasta Piekary Śląskie i powiatu tarnogórskiego za rok 2014 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie miasta Bytomia, miasta Piekary Śląskie i powiatu tarnogórskiego za rok 2014 Bytom 2015 Wstęp Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Bardziej szczegółowo

LRZ /2014 P/14/056 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LRZ /2014 P/14/056 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LRZ 4101-010-04/2014 P/14/056 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler/Kontrolerzy] P/14/056 Organizacja i utrzymanie

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄG SIECIOWY KWIDZYN OCENA OBSZAROWA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ZA ROK 2015 NR 7 /HK/2016

WODOCIĄG SIECIOWY KWIDZYN OCENA OBSZAROWA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ZA ROK 2015 NR 7 /HK/2016 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w KWIDZYNIE WODOCIĄG SIECIOWY KWIDZYN OCENA OBSZAROWA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ZA ROK 2015 NR 7 /HK/2016 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Bardziej szczegółowo

Nadzór Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego wody

Nadzór Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego wody Nadzór Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego wody Działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej wspierające elementy Planów Bezpieczeństwa Wody Anna Kamińska Dyrektor Departamentu

Bardziej szczegółowo

Ocena obszarowa jakości wody w 2014 r. Nr 22/W/15. (stan na dzień r.)

Ocena obszarowa jakości wody w 2014 r. Nr 22/W/15. (stan na dzień r.) PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY WLĘBORKU Lębork, dnia 2015-02-10 SE.HK-30/4710/42/2015 Ocena obszarowa jakości wody w 2014 r. Nr 22/W/15 (stan na dzień 31.12.2014 r.) dla miejscowości Łebunia,

Bardziej szczegółowo

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA NA TERENIE powiatu rawskiego za rok 2009

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA NA TERENIE powiatu rawskiego za rok 2009 OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA NA TERENIE powiatu rawskiego za rok 2009 Oddział Nadzoru Higieny Komunalnej PSSE w Rawie Mazowieckiej sprawuje nadzór nad jakością wody w 20 wociągach publicznych,

Bardziej szczegółowo

NHK-430-M-27/17 Bochnia, dnia 27 marca 2017r.

NHK-430-M-27/17 Bochnia, dnia 27 marca 2017r. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W BOCHNI NHK-430-M-27/17 Bochnia, dnia 27 marca 2017r. Sz. Pan Józef Nowak Wójt Gminy Trzciana 32-733 Trzciana Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia

Bardziej szczegółowo

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI W 2016 r.

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI W 2016 r. ON.HK-4201-02-15117 OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI W 2016 r. Działaj ąc na podstawie 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości

Bardziej szczegółowo

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w 2011 roku.

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w 2011 roku. Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w 2 roku. Warunki i zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi określa ustawa z dnia 7 czerwca 2r. o zbiorowym zaopatrzeniu

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI WODY WODOCIĄGOWEJ W I PÓŁROCZU 2015 r.

OCENA JAKOŚCI WODY WODOCIĄGOWEJ W I PÓŁROCZU 2015 r. OCENA JAKOŚCI WODY WODOCIĄGOWEJ W I PÓŁROCZU 2015 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie, działając na podstawie: art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę

Bardziej szczegółowo

STAN SANITARNY URZĄDZEŃ DO ZAOPATRYWANIA W WODĘ, JAKOŚĆ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOśYCIA PRZEZ LUDZI

STAN SANITARNY URZĄDZEŃ DO ZAOPATRYWANIA W WODĘ, JAKOŚĆ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOśYCIA PRZEZ LUDZI STAN SANITARNY URZĄDZEŃ DO ZAOPATRYWANIA W WODĘ, JAKOŚĆ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOśYCIA PRZEZ LUDZI 1. Wstęp Podstawę oceny jakości wody przeznaczonej do spoŝycia stanowiły wymagania określone w rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

BRAK PRZYDATNOSCI A WARUNKOWA PRZYDATNŚĆ WPS

BRAK PRZYDATNOSCI A WARUNKOWA PRZYDATNŚĆ WPS BRAK PRZYDATNOSCI A WARUNKOWA PRZYDATNŚĆ WPS BRAK PRZYDATNOŚCI A WARUNKOWA PRZYDATNOŚĆ Należy rozróżnić dwa obszary zapewnienia bezpieczeństwa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi: normy

Bardziej szczegółowo

LRZ /2012 P/12/169 Rzeszów, sierpnia 2012 r.

LRZ /2012 P/12/169 Rzeszów, sierpnia 2012 r. LRZ-4101-07-10/2012 P/12/169 Rzeszów, sierpnia 2012 r. Pan Stanisław Kwolek Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sanoku Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie

Bardziej szczegółowo

Stalowa Wola Stalowa Wola, ul. Hutnicza 15;

Stalowa Wola Stalowa Wola, ul. Hutnicza 15; Stalowa Wola 37-450 Stalowa Wola, ul. Hutnicza 15; mosir/ir/ pro.onet.pl M i ej s k i Ośrodek Sportu i w Stało w ej Woli Rek r e a c ji Stalowa Wola, dnia 01 sierpnia 2017r. KOMUNIKAT 2/2017 w sprawie

Bardziej szczegółowo

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY dla miasta i gminy Gniew za rok 2012

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY dla miasta i gminy Gniew za rok 2012 OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY dla miasta i gminy Gniew za rok 202 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie na podstawie art.4 Ustawy z dnia 4 marca 985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j.

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia.2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 2)

M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia.2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 2) R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt z dnia 9.11.2015 r. M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia.2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 2) Na podstawie art. 13 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA

JAKOŚĆ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA JAKOŚĆ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA 1. Wodociągi produkujące wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi. 2. Nadzór sanitarny nad jakością wody. 3. Ocena jakości wody do spożycia przez ludzi w miastach.

Bardziej szczegółowo