21,6mln. 88,8mln. Wspieranie dostępu MŚP i firm o średniej kapitalizacji do finansowania. MŚP w UE zatrudniających. osób

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "21,6mln. 88,8mln. Wspieranie dostępu MŚP i firm o średniej kapitalizacji do finansowania. MŚP w UE zatrudniających. osób"

Transkrypt

1 Wspieranie dostępu MŚP i firm o średniej kapitalizacji do finansowania Wspieranie ożywienia gospodarczego w Europie przy pomocy zrównoważonego wzrostu i tworzenia miejsc pracy 21,6mln MŚP w UE zatrudniających 88,8mln osób Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) mają kluczowe znaczenie dla odblokowania potencjału gospodarczego i zbudowania silniejszej Europy, która wychodzi stopniowo z kryzysu. MŚP stanowią 99% przedsiębiorstw w UE i zatrudniają dwie trzecie osób aktywnych zawodowo. Tylko w 2013 roku około 21,6 mln MŚP w pozafinansowym sektorze gospodarki zatrudniało 88,8 mln osób i wytwarzało prawie 60% wartości dodanej UE imponujące 3,7 bln EUR. Nie ma najmniejszych wątpliwości, że te przedsiębiorstwa mają kluczowe znaczenie dla ożywienia gospodarczego. Grupa EBI, którą tworzą Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) i Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI), jest europejskim liderem w finansowaniu MŚP i firm o średniej kapitalizacji; jest to jeden z naczelnych priorytetów naszej Grupy. Nasze wsparcie finansowe jest przeznaczone głównie na rozwijanie innowacyjnych produktów i partnerstw, które ułatwiają MŚP dostęp do finansowania na wszystkich etapach rozwoju w dążeniu do zwiększenia możliwości zatrudnienia. EBI i EFI mobilizują specjalistyczną wiedzę finansową i techniczną, pełniąc rolę katalizatora dla inwestycji w tym kluczowym sektorze gospodarki w celu uzyskania inteligentnego i zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu.

2 Na czym polega nasze wsparcie dla MŚP? Kryzys zadał poważny cios małym i średnim przedsiębiorstwom w Europie, przez co stały się one bardziej zależne od zewnętrznych źródeł finansowania. W ściśle regulowanym środowisku, w którym wiele instytucji finansowych przeprowadza delewarowanie i stara się unikać ryzyka, wiele małych i średnich przedsiębiorstw napotyka trudności w uzyskaniu dostępu do finansowania zewnętrznego; chodzi tu o nowo powstałe małe firmy, innowacyjne MŚP czy też firmy dążące do rozwoju działalności lub zaangażowania w handel zagraniczny w momencie, kiedy wiele przedsiębiorstw walczy po prostu o przeżycie. Naszą odpowiedzią na te czasy było dostosowanie się do zmieniających się potrzeb MŚP i firm o średniej kapitalizacji poprzez zapewnienie im stałego i przystępnego cenowo dostępu do finansowania. W dążeniu do realizacji tego celu Grupa EBI korzysta z pośrednictwa rozbudowanej sieci instytucji finansowych i funduszy inwestycyjnych w całej Europie. EBI może ponadto wspierać, poprzez kredyty bezpośrednie, innowacyjne firmy o średniej kapitalizacji. Rumunia: produkowanie z pasją Do przetrwania i rozwoju małym i średnim przedsiębiorstwom są potrzebni wiarygodni partnerzy w finansowaniu. Dzięki programowi kredytów EBI dla MŚP rumuński bank CEC stał się źródłem stałego wsparcia dla producentów z firmy SARA. Małżeństwo Adrian i Adela Căţoiu założyło firmę SARA Srl w 1991 roku, jako para świeżo upieczonych absolwentów, stawiając sobie za cel dokonanie modernizacji zacofanego sektora wytwarzania przewodów rurowych ze stali węglowej w swoim kraju. Realizacja tego marzenia nie była jednak łatwa, gdyż małżeństwo dysponowało kapitałem początkowym w wysokości zaledwie 100 USD. Ale wkrótce nawiązali oni współpracę z CEC (bankiem pośredniczącym EBI), który przyznał im kredyty na kwotę około 9,9 mln EUR. Ich firma, z siedzibą w niewielkim mieście o nazwie Buzău, miała skromne początki, ale z czasem rozwinęła się i stała się pracodawcą zatrudniającym prawie 200 osób. W opracowaniu są plany dalszego rozwoju ich ambicją jest stworzenie kolejnych 200 miejsc pracy w ciągu najbliższych czterech lat; obecnie inwestują w budowanie zdolności z myślą o poszerzeniu specjalistycznej wiedzy swoich pracowników. Najważniejsze wydarzenia 2014 roku zacieśnienie współpracy z państwami członkowskimi UE i instytucjami publicznymi o zadaniach wspierających w celu ustanowienia dostosowanych do indywidualnych potrzeb innowacyjnych mechanizmów finansowania na rzecz MŚP z myślą o wspieraniu ożywienia gospodarczego; wsparcie dla zatrudnienia młodzieży poprzez poprawę dostępu MŚP do finansowania; intensyfikacja współpracy Grupy EBI z Komisją Europejską na rzecz MŚP i firm o średniej kapitalizacji za pośrednictwem niedawno ustanowionych programów w rodzaju InnovFin czy COSME; stałe wsparcie na rzecz ożywienia rynku usług finansowania handlu dla MŚP w krajach, które cierpią z powodu niewydolności rynku; stałe inwestycje w kapitał podwyższonego ryzyka i niepubliczny rynek kapitałowy w celu pobudzania rynku i inwestycji kapitałowych w MŚP i firmy o średniej kapitalizacji; wkład w ożywienie europejskiego rynku sekurytyzacji opartego na MŚP; realizacja wspólnej inicjatywy na rzecz MŚP lewarującej środki państw członkowskich, UE i Grupy EBI. wspiera około mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw 3,9 pomaga w zachowaniu mln miejsc pracy na całym świecie 2 Wspieranie dostępu MŚP i firm o średniej kapitalizacji do finansowania

3 MŚP i firmy o średniej kapitalizacji pomaga małym firmom, które zatrudniały lub wyszkoliły 500 tys. młodych ludzi w latach Irlandia i Portugalia: innowacyjny pomost w celu leczenia ran gospodarczych EBI przeznacza wsparcie na rzecz MŚP dla krajów najbardziej dotkniętych przez kryzys. To wsparcie pomogło w zbudowaniu innowacyjnego pomostu finansowania pomiędzy dwoma państwami UE. Hovione, portugalska firma farmaceutyczna o średniej kapitalizacji z ponad 55-letnim doświadczeniem w tworzeniu innowacyjnych leków, wykorzystała swój sukces do otwarcia nowych oddziałów w Irlandii, USA i w Chinach w celu poszerzenia swojej działalności i zwiększenia możliwości obsługiwania tych rynków. W dążeniu do wspierania rozwoju tej firmy EBI, wraz z portugalskim bankiem MillenniumBCP, przyznał jej kredyt w wysokości 14,5 mln USD, z czego około 1,9 mln EUR zostało przeznaczone dla spółki Hovione Ireland. To finansowanie umożliwiło firmie rozbudowanie obiektów w Portugalii i Irlandii, począwszy od modernizacji sprzętu i produkcji po usprawnienia w zakresie badań i rozwoju oraz ulepszenia technologiczne, a także wykazanie się nieustannym zaangażowaniem w rozwój innowacyjnych leków; wywiera również pozytywny wpływ na gospodarkę obydwu krajów. Grupa EBI 28,1 mld EUR EBI (UE) 22,2 mld EUR EFI 3,3mld EUR EBI (poza UE) 2,6mld EUR Włochy: plan odbudowy po klęsce żywiołowej Trzęsienie ziemi w 2012 roku miało niszczycielski wpływ na region Emilia-Romania, ale niektóre firmy przyczyniają się do jego odbudowy po tym trzęsieniu poprzez priorytetowe traktowanie innowacji i wzrostu z myślą o odbudowaniu swoich społeczności. Włoskie przedsiębiorstwo Borghi Imballaggi Srl działa w sektorze opakowań z tektury falistej od prawie 40 lat, budując swoją markę w oparciu o wartości szacunku dla środowiska i innowacji. Ta firma rodzinna dobrze wykorzystała finansowanie EBI, aby uwydatnić te wartości w czasie trudności gospodarczych po trzęsieniu ziemi. Bank partnerski EBI w tym regionie - Banca Popolare dell Emilia Romagna - udzielił firmie Borghi kredyt w wysokości 550 tys. EUR z przeznaczeniem na najnowocześniejszą, trzecią linię produkcyjną, co miało niezwykle pozytywny wpływ na jej działalność: zatrudniono trzech nowych pracowników i zakupiono nowy budynek, który ma zastąpić obiekty uszkodzone przez trzęsienie ziemi. Wspieranie dostępu MŚP i firm o średniej kapitalizacji do finansowania 3

4 MŚP na rzecz wzrostu i miejsc pracy IDEA Instrument mezaninowy na rzecz wzrostu Gwarancje i sekurytyzacja WZROST Wsparcie instytutu EBI na rzecz badań Transfer technologii InnovFin - gwarancje i kapitał podwyższonego ryzyka na rzecz innowacyjnych MŚP Kredyty pośrednie dla MŚP BADANIA Fundusz aniołów biznesu Mikrofinansowanie Umiejętności i miejsca pracy - inwestowanie w młodzież i MIEJSCA PRACY Pomoc techniczna i doradztwo Kapitał podwyższonego ryzyka i kapitał wzrostu InnovFin - gwarancje i finansowanie wzrostu na rzecz innowacyjnych firm o średniej kapitalizacji RYNEK Dostęp do finansowania 4 Wspieranie dostępu MŚP i firm o średniej kapitalizacji do finansowania

5 MŚP i firmy o średniej kapitalizacji Dostosowanie naszej oferty do indywidualnych potrzeb klientów Grupa EBI stara się spełniać różnorodne potrzeby mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz firm o średniej kapitalizacji w zakresie finansowania, oferując produkty dla wszystkich etapów rozwoju ich działalności. Wnosimy wkład poprzez: całościowy zakres szeroki wachlarz instrumentów dostosowanych do indywidualnych potrzeb; efekt katalityczny zachęcanie do dodatkowych inwestycji sektora prywatnego i publicznego; wiedzę specjalistyczną świadczenie usług doradczych i pomaganie naszym partnerom w spełnianiu wysokich standardów. Odpowiadamy na zapotrzebowanie na stałe i przystępne cenowo finansowanie przy pomocy: dedykowanych produktów obejmujących kredyty, inwestycje kapitałowe i inwestycje typu mezzanine oraz gwarancje lub kontr-gwarancje; wielu różnych pośredników, którzy są naszymi partnerami w finansowaniu na rynkach lokalnych w całej Europie, w tym banków komercyjnych, banków państwowych i banków rozwoju, innych instytucji finansowych, firm leasingowych, instytucji mikrofinansowania oraz funduszy private equity; odpowiedniego finansowania dla wszystkich etapów rozwoju przedsiębiorstw, na przykład finansowania ryzyka dla fazy rozruchu i wczesnych etapów działalności, mikrofinansowania, kredytów na wsparcie związanych ze wzrostem inwestycji w aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne oraz kapitału obrotowego; zwiększania wolumenu naszej działalności, dalszego różnicowania asortymentu naszych produktów i uruchamiania dodatkowych kredytów bankowych dla MŚP. Aby maksymalnie zwiększyć wpływ naszego wsparcia na rzecz mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz firm o średniej kapitalizacji współpracujemy z Komisją Europejską, krajowymi bankami promocyjnymi i innymi kluczowymi graczami w celu zwiększenia dostępu do finansowania i poprawy warunków finansowania. Więcej informacji na temat poszczególnych produktów można znaleźć na stronach internetowych EBI (www.eib.org/smes) i EFI (www.eif.org). Grecja: lokalny biznes, globalny gracz W czerwcu 2013 roku EBI uruchomił pierwszy w historii instrument finansowania handlu w Grecji. Rok później magazyn Trade Finance wyróżnił ten instrument nagrodą Deals of the Year 2013 (transakcja roku 2013) za udzielenie Grecji kluczowego wsparcia. Sabo S.A. to grecka firma zajmująca się wytwarzaniem w formule pod klucz fabryk produkujących cegły i dachówki oraz przemysłem ogólnym. Firma ta jest w wysokim stopniu zorientowana na eksport i młodzież. Sprzedaje i instaluje fabryki na prawie wszystkich kontynentach, prowadzi działalność w Belgii, Rosji, Arabii Saudyjskiej, Meksyku i Brazylii. Sabo zatrudnia wysoko wyspecjalizowanych pracowników o średniej wieku 27 lat, gdyż wszystkie fabryki są dostosowane do indywidualnych potrzeb danego klienta i lokalizacji. Eurobank udzielił Sabo wsparcia poprzez otwarcie akredytywy w wysokości 200 tys. EUR przeznaczonej na zapłatę za maszyny niezbędne do działalności tej firmy, w momencie gdy grecki rynek usług finansowania handlu był dotknięty kryzysem gospodarczym. Akredytywa została potwierdzona przez Commerzbank za pośrednictwem instrumentu finansowania handlu EBI. Wspieranie dostępu MŚP i firm o średniej kapitalizacji do finansowania 5

6 Polska: tworzenie miejsc pracy dla młodzieży Zapoczątkowana w 2013 roku inicjatywa umiejętności i zatrudnienie: inwestowanie w młodzież przerosła oczekiwania już na pierwszym etapie realizacji, a nowe kredyty podpisane na początku 2014 roku przyczyniają się do stworzenia nowych możliwości zatrudnienia dla młodzieży w całej Europie. Polska firma ALSPAW od 1994 roku jest światowym liderem w produkcji aluminiowych systemów scenicznych. Dzięki finansowaniu w wysokości 65 tys. EUR od polskiej firmy leasingowej EFL ALSPAW zakupiła nowe maszyny, które pozwoliły jej na podniesienie jakości produktów. Ta rozbudowa działalności przełożyła się również na zwiększenie zatrudnienia. W ciągu ostatnich sześciu miesięcy firma ta zatrudniła 18 młodych ludzi w wieku lat; czworo z nich zajmuje się nowymi technologiami zakupionymi dzięki temu finansowaniu. Obecnie ALSPAW skupia całą swoją energię na rozwoju nowych pracowników, wykorzystując ich gotowość do nauki i pomocy w osiągnięciu sukcesu przez firmę. Dania: zniesienie barier dla energetyki wiatrowej Dzięki ścisłej współpracy EFI z pośrednikami finansowymi i Komisją Europejską w ramach instrumentu podziału ryzyka tysiące MŚP w całej Europie może uruchomić i rozwinąć swoją działalność. Przeniesienie elementu maszynerii z jednego miejsca na drugie może stanowić nie lada wyzwanie, zwłaszcza gdy waży on kilka ton. Wyobraźcie sobie wymianę głównych podzespołów turbiny wiatrowej o wadze ponad 20 ton na turbinie wiatrowej znajdującej się 100 metrów nad ziemią! A to jest dla Liftry codziennym wyzwaniem. Liftra ApS, która powstała w 2003 roku w Danii, projektuje i wytwarza narzędzia i technologie do obsługi ciężkiego sprzętu i maszyn w sektorze turbin wiatrowych. Firma zatrudnia 35 inżynierów w swojej siedzibie w duńskim mieście Aalborg. W 2014 roku Liftrze potrzebne było częściowe dofinansowanie na rzecz samo-podnoszącego się dźwigu do wykorzystania głównie w działalności usługowej. W ramach instrumentu podziału ryzyka firma ta otrzymała kredyt w wysokości 1 mln EUR z banku Nordea, gwarantowany przez UE, który pomógł jej w sfinansowaniu pierwszych samo-podnoszących się dźwigów, co z kolei pomogło jej w uruchomieniu działalności usługowej, która obecnie szybko się rozwija. 6 Wspieranie dostępu MŚP i firm o średniej kapitalizacji do finansowania

7 MŚP i firmy o średniej kapitalizacji Portugalia: przedsiębiorczość ścieg po ściegu Priorytety na przyszłość Wsparcie dla finansowania na rzecz MŚP jest naczelnym priorytetem polityki Grupy EBI. Nasze priorytety na najbliższe lata to: ułatwienie dostępu mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz firm o średniej kapitalizacji do finansowania pośredniego i mechanizmów podziału ryzyka za pośrednictwem szerokiej gamy pośredników finansowych; dalsze eliminowanie konkretnych luk rynkowych w zakresie finansowania na rzecz MŚP i firm o średniej kapitalizacji poprzez, między innymi, wdrażanie nowych instrumentów finansowych UE w kontekście wieloletnich ram finansowych na lata ; dostosowanie się do zmieniających się priorytetów polityki UE w rodzaju zatrudnienia młodzieży, konkurencyjności i umiędzynarodowienia MŚP; zacieśnianie współpracy z Komisją Europejską, państwami członkowskimi, instytucjami publicznymi o zadaniach wspierających i organizacjami międzynarodowymi. Pod koniec 2014 roku Komisja Europejska zaproponowała plan inwestycyjny dla Europy, którego celem jest ożywienie inwestycji w projekty strategiczne w całej Europie. W ramach tego planu zostanie ustanowiony Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) wspólna inicjatywa Komisji Europejskiej i Grupy EBI. Fundusz pomoże w usunięciu nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku, które wstrzymują inwestycje. EFSI powinien przyczynić się do uruchomienia co najmniej 315 mld EUR na inwestycje w ciągu najbliższych trzech lat, z czego 75 mld EUR ma zostać przeznaczone na inwestycje MŚP i firm o średniej kapitalizacji. Mikro- lub małe przedsiębiorstwa stanowią 99% wszystkich nowo powstałych firm w Unii Europejskiej, z czego jedna trzecia została założona przez bezrobotnych. EFI jest wiarygodnym partnerem w finansowaniu dla tych spółek. Dorinda otworzyła własną firmę krawiecką w Lizbonie i nigdy tego nie żałowała. Przez większość życia pracowała jako krawcowa w różnych firmach krawieckich, ale to nie dawało jej bezpieczeństwa zatrudnienia ani nie zapewniało stałej bazy klientów. Pomysł otwarcia własnej firmy krawieckiej zawsze wydawał się jej atrakcyjny, ale 50-letniej krawcowej bez oficjalnej umowy o pracę i oficjalnego dochodu nie było łatwo uzyskać finansowanie. Z pomysłem otwarcia własnego sklepu krawieckiego poszła jednak do banku Millennium, który przyznał jej kredyt na kwotę 4 tys. EUR, dzięki czemu otworzyła mały sklep w swojej okolicy. Ten sklep z dnia na dzień zyskuje coraz większą popularność i Dorinda myśli nawet o uruchomieniu usług pralniczych w przyszłości. Wspieranie dostępu MŚP i firm o średniej kapitalizacji do finansowania 7

8 Wspieranie dostępu MŚP i firm o średniej kapitalizacji do finansowania Chorwacja: inwestowanie w jakość i bezpieczeństwo żywności Europejski Bank Inwestycyjny , boulevard Konrad Adenauer L-2950 Luxembourg U Europejski Fundusz Inwestycyjny 37B, avenue John Fitzgerald Kennedy L-2968 Luxembourg U Pomimo załamania na rynku kredytowym małym firmom udało się odnieść sukces dzięki poszerzeniu oferty usług. EBI był właśnie tego świadkiem w Chorwacji - nowym państwie członkowskim UE. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, kto zapewnia najwyższą jakość naszej żywności? Tym właśnie zajmuje się INSPECTO Ltd chorwacka firma powstała w 1998 roku. Ta mała firma świadczy usługi kontroli jakości towarów i surowców obejmujące badania i analizy laboratoryjne produktów rolnych, ziaren, nasion roślin oleistych, żywności, paszy dla zwierząt, buraków cukrowych, gleby i nawozów. Kredyt w wysokości 65,2 tys. EUR przyznany za pośrednictwem Privredna Banka Zagreb, banku partnerskiego EBI, pozwolił tej firmie na zakup najnowocześniejszego sprzętu laboratoryjnego z myślą o poszerzeniu oferty usług przy jednoczesnym priorytetowym traktowaniu zdrowia ludzkiego. Firma, dzięki wyłącznemu wykorzystywaniu płynów na bazie wody, przeprowadza analizy i kontrole żywności dla ponad 400 rodzajów pestycydów i sprawdza, czy składniki żywności są organiczne czy też genetycznie zmodyfikowane. EIB 04/2015 QH PL-C ISBN doi: /64468 EIB GraphicTeam EIB Photolibrary, Vestas, SARA Srl, Hovione, Borghi Imballagi Srl, Liftra ApS, Dorinda, INSPECTO Ltd.

Plan inwestycyjny dla Europy

Plan inwestycyjny dla Europy Plan inwestycyjny dla Europy ma na celu stymulowanie inwestycji w strategiczne projekty w całej Unii Europejskiej. W ramach Planu do roku 2018 wsparciem zostaną objęte inwestycje o łącznej wysokości co

Bardziej szczegółowo

Europejski Bank Inwestycyjny w skrócie

Europejski Bank Inwestycyjny w skrócie Europejski Bank Inwestycyjny w skrócie EBI, jako bank UE, oferuje finansowanie i służy fachową wiedzą na rzecz solidnych i trwałych projektów inwestycyjnych w Europie i poza jej granicami. Bank jest własnością

Bardziej szczegółowo

Europejski Bank Inwestycyjny w skrócie

Europejski Bank Inwestycyjny w skrócie Europejski Bank Inwestycyjny w skrócie EBI, jako bank Unii Europejskiej, oferuje finansowanie i know-how na rzecz solidnych i trwałych projektów inwestycyjnych w Europie i poza nią. Bank jest własnością

Bardziej szczegółowo

Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE

Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE Arkadiusz Lewicki Dyrektor Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Związek Banków Polskich

Bardziej szczegółowo

Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE

Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE Projekt Enterprise Europe Network Central Poland jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY

EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) realizuje cele Unii Europejskiej poprzez zapewnianie długoterminowego finansowania projektów, udzielanie gwarancji i doradztwo. Wspiera projekty

Bardziej szczegółowo

Wspieranie MŚP dla wzrostu gospodarczego, innowacji i miejsc pracy

Wspieranie MŚP dla wzrostu gospodarczego, innowacji i miejsc pracy Wspieranie MŚP dla wzrostu gospodarczego, innowacji i miejsc pracy Grupa EBI (EBI i EFI) dokłada nieustających starań, aby pomóc europejskim małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) poprzez zapewnianie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP i spółek o średniej kapitalizacji w instrumentach finansowych programów ramowych UE objętych EFIS

Wsparcie dla MŚP i spółek o średniej kapitalizacji w instrumentach finansowych programów ramowych UE objętych EFIS Wsparcie dla MŚP i spółek o średniej kapitalizacji w instrumentach finansowych programów ramowych UE objętych EFIS Arkadiusz Lewicki Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii

Bardziej szczegółowo

Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE

Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE Robert Rasiński Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Maj, 2017 r. Krajowy Punkt Kontaktowy

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP i spółek o średniej kapitalizacji w instrumentach finansowych programów ramowych UE objętych EFIS

Wsparcie dla MŚP i spółek o średniej kapitalizacji w instrumentach finansowych programów ramowych UE objętych EFIS Wsparcie dla MŚP i spółek o średniej kapitalizacji w instrumentach finansowych programów ramowych UE objętych EFIS Michał Gorzelak Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Wsparcie polskiego rynku venture capital w Programie ramowym CIP 2007-2013

Wsparcie polskiego rynku venture capital w Programie ramowym CIP 2007-2013 Wsparcie polskiego rynku venture capital w Programie ramowym CIP 2007-2013 Joanna Dąbrowska Chorzów, 7 kwietnia 2011 r. Strumienie finansowania MŚP 2007-2013 Krajowe programy operacyjne np. PO IG, PO IiŚ,

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe dla MŚP. Maciej Otulak Komisja Europejska DG Rynek wewnętrzny, przemysł, przedsiębiorczość i MŚP (GROW)

Instrumenty finansowe dla MŚP. Maciej Otulak Komisja Europejska DG Rynek wewnętrzny, przemysł, przedsiębiorczość i MŚP (GROW) Instrumenty finansowe dla MŚP Maciej Otulak Komisja Europejska DG Rynek wewnętrzny, przemysł, przedsiębiorczość i MŚP (GROW) Lublin 22 czerwca 2015 Działania UE czy potrzebne? Instrumenty finansowe dla

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe dla przedsiębiorców w programach UE

Instrumenty finansowe dla przedsiębiorców w programach UE Instrumenty finansowe dla przedsiębiorców w programach UE Michał Gorzelak Szef Obszaru Instrumentów Dłużnych Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Katowice,

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe w programach ramowych UE

Instrumenty finansowe w programach ramowych UE Instrumenty finansowe w programach ramowych UE Ewa Krawiec Michał Gorzelak Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Związek Banków Polskich Warszawa, 13.10.2014

Bardziej szczegółowo

Wsparcie działalności MŚP ze środków UE. Listopad 2014 r. KPMG Tax M.Michna sp. k.

Wsparcie działalności MŚP ze środków UE. Listopad 2014 r. KPMG Tax M.Michna sp. k. Wsparcie działalności MŚP ze środków UE Listopad 2014 r. KPMG Tax M.Michna sp. k. Spis treści I. Horyzont 2020 II. COSME III. JEREMIE 1 Horyzont 2020 obszary wsparcia FILAR: Wiodąca pozycja w przemyśle:

Bardziej szczegółowo

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu AUTOEVENT 2014 2 PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY Jeden z największych producentów samochodów i komponentów motoryzacyjnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Bardziej szczegółowo

Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE

Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE Piotr Matwiej Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Związek Banków Polskich Warszawa,

Bardziej szczegółowo

pogłębianie wiedzy o instrumentach finansowych EFSI Fundusz Spójności Instrumenty finansowe

pogłębianie wiedzy o instrumentach finansowych EFSI Fundusz Spójności Instrumenty finansowe pogłębianie wiedzy o instrumentach finansowych EFSI Fundusz Spójności 2 współfinansowane przez Fundusz Spójności są trwałym i efektywnym sposobem inwestowania we wzmocnienie spójności gospodarczej, społecznej

Bardziej szczegółowo

pogłębianie wiedzy o instrumentach finansowych EFSI Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Instrumenty finansowe

pogłębianie wiedzy o instrumentach finansowych EFSI Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Instrumenty finansowe pogłębianie wiedzy o instrumentach finansowych EFSI Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich , współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY DS. INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PROGRAMÓW UNII EUROPEJSKIEJ. Instrumenty gwarancyjne w programach ramowych UE 2014-2020

KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY DS. INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PROGRAMÓW UNII EUROPEJSKIEJ. Instrumenty gwarancyjne w programach ramowych UE 2014-2020 DS. INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH Instrumenty gwarancyjne w programach ramowych UE 2014-2020 Zakres prezentacji: Krajowy Punkt Kontaktowy przy ZBP Zwrotne instrumenty finansowe w programach UE 2007-2013 Instrumenty

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działalności innowacyjnej MŚP. Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 Instrumenty finansowe dla MŚP

Źródła finansowania działalności innowacyjnej MŚP. Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 Instrumenty finansowe dla MŚP Źródła finansowania działalności innowacyjnej MŚP Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 Instrumenty finansowe dla MŚP - obecne również na polskim rynku Joanna Dąbrowska www. cip.gov.pl/eip

Bardziej szczegółowo

Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego

Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego Dolnośląskie Spotkania Biznesowe, maj 2014 r. ZESPÓŁ PRODUKTÓW KREDYTOWYCH KLIENTA

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe w programach UE

Instrumenty finansowe w programach UE Instrumenty finansowe w programach UE Michał Gorzelak Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Związek Banków Polskich Lublin, 21 listopada 2014 r. Krajowy Punkt

Bardziej szczegółowo

Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP)

Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP) Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP) Instrumenty finansowe dla MŚP Arkadiusz Lewicki Dyrektor Krajowy Punkt Kontaktowy CIP przy Związku Banków Polskich Program ramowy na

Bardziej szczegółowo

Instrumenty Finansowe dla MŚP. Program COSME w Polsce

Instrumenty Finansowe dla MŚP. Program COSME w Polsce Seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo pt.: Instrumenty Finansowe dla MŚP. Program COSME w Polsce 3 października 2016 r. Projekt Enterprise Europe Network Central Poland jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Warszawa, 30 stycznia 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm Badania

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY FINANSOWE dla MŚP w instytucjach finansowych

INSTRUMENTY FINANSOWE dla MŚP w instytucjach finansowych INSTRUMENTY FINANSOWE dla MŚP w instytucjach finansowych w Programie ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP) Warszawa, 8 grudnia 2009 r. Joanna DĄBROWSKA Ekspert Krajowy Punkt Kontaktowy

Bardziej szczegółowo

pogłębianie wiedzy o instrumentach finansowych EFSI Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Instrumenty finansowe

pogłębianie wiedzy o instrumentach finansowych EFSI Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Instrumenty finansowe pogłębianie wiedzy o instrumentach finansowych EFSI Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego współfinansowane przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego są trwałym i efektywnym sposobem inwestowania

Bardziej szczegółowo

Konferencja Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Innowacja Wrocław, 17 października 2012 r.

Konferencja Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Innowacja Wrocław, 17 października 2012 r. www.psab.pl Konferencja Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Innowacja Wrocław, 17 października 2012 r. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych Koordynator zarządzający

Bardziej szczegółowo

Jak zdobywać rynki zagraniczne

Jak zdobywać rynki zagraniczne Jak zdobywać rynki zagraniczne Nagroda Emerging Market Champions 2014 *Cytowanie bez ograniczeń za podaniem źródła: Jak zdobywać rynki zagraniczne. Badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy zrealizowane

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji MŚP przez instrumenty zwrotne rekomendacje dla perspektywy finansowej 2014-2020 w oparciu o programy UE

Finansowanie inwestycji MŚP przez instrumenty zwrotne rekomendacje dla perspektywy finansowej 2014-2020 w oparciu o programy UE Finansowanie inwestycji MŚP przez instrumenty zwrotne rekomendacje dla perspektywy finansowej 2014-2020 w oparciu o programy UE realizowane przez Bank Pekao SA Katowice, 16 maja 2014 Dużo większa rola

Bardziej szczegółowo

Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE

Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE Arkadiusz Lewicki Dyrektor Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Warszawa, 1 grudnia

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

Źródła informacji o Funduszach Europejskich oraz wsparcie dla przedsiębiorstw ze środków Unii Europejskiej. Poznań, r.

Źródła informacji o Funduszach Europejskich oraz wsparcie dla przedsiębiorstw ze środków Unii Europejskiej. Poznań, r. Źródła informacji o Funduszach Europejskich oraz wsparcie dla przedsiębiorstw ze środków Unii Europejskiej Poznań, 09.05.2017 r. Plan prezentacji: I. Źródła informacji o Funduszach Europejskich. II. Zasady

Bardziej szczegółowo

Wspieranie eksportowej działalności MSP w Banku Gospodarstwa Krajowego

Wspieranie eksportowej działalności MSP w Banku Gospodarstwa Krajowego 2010 Wspieranie eksportowej działalności MSP w Banku Gospodarstwa Krajowego Jerzy Kurella Wiceprezes Zarządu Warszawa, 20 października 2010 BGK podstawowe informacje o Banku (1/2) Warszawa, 20 października

Bardziej szczegółowo

Program Ramowy na rzecz konkurencyjności ci i innowacji CIP 2007-2013. 2013 Instrumenty Finansowe dla MSP

Program Ramowy na rzecz konkurencyjności ci i innowacji CIP 2007-2013. 2013 Instrumenty Finansowe dla MSP Program Ramowy na rzecz konkurencyjności ci i innowacji CIP 2007-2013 2013 Instrumenty Finansowe dla MSP KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY PRZY ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH Warszawa, 12 grudnia 2007 r. CIP - Program

Bardziej szczegółowo

Jak instytucje finansowe mogą skorzystać z unijnego wsparcia? Wpisany przez Joanna Dąbrowska

Jak instytucje finansowe mogą skorzystać z unijnego wsparcia? Wpisany przez Joanna Dąbrowska Jednym z programów, w którym uwzględniono potrzeby małych i średnich przedsiębiorców jest Program Ramowy na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji 2007-2013. Obok programów o zasięgu krajowym, do dyspozycji

Bardziej szczegółowo

14.09.2015 r. Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE. KPK IF PUE oferuje wsparcie dla:

14.09.2015 r. Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE. KPK IF PUE oferuje wsparcie dla: Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE Michał Gorzelak Szef Obszaru Instrumentów Dłużnych Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

"Plan Junckera szansą na inwestycyjne ożywienie w Europie. Korzyści dla Polski."

Plan Junckera szansą na inwestycyjne ożywienie w Europie. Korzyści dla Polski. "Plan Junckera szansą na inwestycyjne ożywienie w Europie. Korzyści dla Polski." Danuta JAZŁOWIECKA Posłanka do Parlamentu Europejskiego BIPE, 1 czerwiec 2015 Dlaczego Europa potrzebuje nowej strategii

Bardziej szczegółowo

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Założeniem POIR jest wsparcie realizacji całego procesu powstawania

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Cel główny WRPO 2014+ POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI I SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWA Alokacja

Bardziej szczegółowo

pogłębianie wiedzy o instrumentach finansowych EFSI Europejski Fundusz Morski i Rybacki Instrumenty finansowe

pogłębianie wiedzy o instrumentach finansowych EFSI Europejski Fundusz Morski i Rybacki Instrumenty finansowe pogłębianie wiedzy o instrumentach finansowych EFSI Europejski Fundusz Morski i Rybacki , współfinansowane z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego są trwałym i efektywnym sposobem inwestowania

Bardziej szczegółowo

700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE

700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE ŚNIADANIE PRASOWE: 700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE 29 października 2013r. Warszawa, Klub Bankowca, ul. Smolna 6 0 KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY

Bardziej szczegółowo

Instrumenty Finansowe dla MŚP. Program COSME w Polsce

Instrumenty Finansowe dla MŚP. Program COSME w Polsce Seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo pt.: Instrumenty Finansowe dla MŚP. Program COSME w Polsce 3 października 2016 r. Projekt Enterprise Europe Network Central Poland jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Finansowanie rozwoju zrównoważonej energii Instrumenty Finansowe. Konferencja Mechanizmy wsparcia rozwoju zrównoważonej energii

Finansowanie rozwoju zrównoważonej energii Instrumenty Finansowe. Konferencja Mechanizmy wsparcia rozwoju zrównoważonej energii Finansowanie rozwoju zrównoważonej energii Instrumenty Finansowe Konferencja Mechanizmy wsparcia rozwoju zrównoważonej energii Warszawa, 18 marca 2015 Europejski Bank Inwestycyjny podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Mirosław Marek PARP, Prezes Zarządu Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Bardziej szczegółowo

Wsparcie polskiego biznesu, możliwe w ramach Programu CIP 2007-2013; Instrumenty finansowe dla MŚP po 2013 r.

Wsparcie polskiego biznesu, możliwe w ramach Programu CIP 2007-2013; Instrumenty finansowe dla MŚP po 2013 r. Wsparcie polskiego biznesu, możliwe w ramach Programu CIP 2007-2013; Instrumenty finansowe dla MŚP po 2013 r. Centralny Punkt Informacyjny FE Warszawa 20 marca 2013 r. Krajowy Punkt Kontaktowy Programu

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności z funduszy UE. Instrumenty dla małych i średnich firm

Finansowanie działalności z funduszy UE. Instrumenty dla małych i średnich firm Seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo Finansowanie działalności z funduszy UE. Instrumenty dla małych i średnich firm 28 kwietnia 2017 r., Warszawa www.een.org.pl www.een.org.pl 2014 2016 PARP:

Bardziej szczegółowo

Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu Europa 2020 Cele Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

Bardziej szczegółowo

WIELKIE SPRAWY MAŁYCH FIRM. Preferencyjne finansowanie bankowe z udziałem funduszy UE dla firm

WIELKIE SPRAWY MAŁYCH FIRM. Preferencyjne finansowanie bankowe z udziałem funduszy UE dla firm Preferencyjne finansowanie bankowe z udziałem funduszy UE dla firm Preferencyjne finansowanie dla firm z udziałem funduszy UE Kredyt Technologiczny Kredyty z poręczeniem EFI Finansowanie działalności inwestycyjnej

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów

KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów Panel W zgodzie z naturą i kulturą czyli jak skutecznie wspierać rozwój infrastruktury na wsi? Warszawa, 28 października 2010

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW Marita Koszarek BSR Expertise, Politechnika Gdańska INTERIZON NAJWAŻNIEJSZE FAKTY Branża ICT: informatyka, elektronika, telekomunikacja Interizon dawniej Pomorski

Bardziej szczegółowo

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Gdańsk, 26 luty 2015r.

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Gdańsk, 26 luty 2015r. Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców Gdańsk, 26 luty 2015r. Przewagi konkurencyjne Banku Pekao S.A. co nas wyróżnia? 5 Centra Bankowości dla Firm

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCY Z WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

PRZEDSIĘBIORCY Z WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO PRZEDSIĘBIORCY Z WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO RPO Dolnośląskie Poddziałanie 3.5. Wysokosprawna kogeneracja 26 lutego 2016 r. 1 kwietnia 2016 r. wsparcie: - budowy, przebudowy (w tym zastąpienie istniejących)

Bardziej szczegółowo

BIULETYN 4/2017. Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT - POZNAŃ. Plan inwestycyjny dla Europy

BIULETYN 4/2017. Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT - POZNAŃ. Plan inwestycyjny dla Europy Plan inwestycyjny dla Europy Jednym ze skutków kryzysu gospodarczego jest spadek poziomu inwestycji oraz wzrost bezrobocia w Unii Europejskiej. W tej sytuacji Unia Europejska podejmuje skoordynowane działania,

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Daniel Szczechowski Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Opole, 13 listopada 2014 r. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

Instrument Podziału Ryzyka dla wsparcia innowacji i B+R w Małych i Średnich Przedsiębiorstwach MŚP (RSI) w ramach Finansowego Instrumentu Podziału

Instrument Podziału Ryzyka dla wsparcia innowacji i B+R w Małych i Średnich Przedsiębiorstwach MŚP (RSI) w ramach Finansowego Instrumentu Podziału Instrument Podziału Ryzyka dla wsparcia innowacji i B+R w Małych i Średnich Przedsiębiorstwach MŚP (RSI) w ramach Finansowego Instrumentu Podziału Ryzyka (RSFF) Risk Sharing Instrument Instrument podziału

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II. CPFE, Warszawa, 5 czerwca 2012r

CZĘŚĆ II. CPFE, Warszawa, 5 czerwca 2012r PROGRAM RAMOWY UE NA RZECZ KONKURENCYJNOŚCI I INNOWACJI 2007-2013 /CIP/ - ŹRÓDŁEM ATRAKCYJNEGO WSPARCIA BIZNESU CZĘŚĆ II CPFE, Warszawa, 5 czerwca 2012r 2 PORĘCZENIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE

Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE Piotr Matwiej Ekspert Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Związek Banków Polskich Poznań,

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2016

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2016 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2016 Grzegorz Piwowar, Wiceprezes Zarządu Warszawa, 15 lutego 2017 Siódmy raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm 6 903 wywiady z właścicielami

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dziś i jutro

Fundusze unijne dziś i jutro Fundusze unijne dziś i jutro Mechanizmy wsparcia przedsiębiorstw Dotacje Usługi doradcze Szkolenia Powiązania kooperacyjne (klastry) Instrumenty inżynierii finansowej - pożyczki, mikropożyczki, poręczenia,

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Wprowadzenie

Rozdział I Wprowadzenie Rozdział I Wprowadzenie Przedmiotem Strategii Nowe szanse, nowe możliwości wspierania przedsiębiorczości MMSP na terenie powiatu bełchatowskiego, 2005-2013 jest pokazanie możliwości współfinansowania zadań

Bardziej szczegółowo

Finansowanie MŚP jako sposób na stymulowanie wzrostu gospodarczego

Finansowanie MŚP jako sposób na stymulowanie wzrostu gospodarczego Finansowanie MŚP jako sposób na stymulowanie wzrostu gospodarczego Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) odgrywają istotną rolę w generowaniu wzrostu gospodarczego, tworzeniu miejsc pracy i zwiększaniu

Bardziej szczegółowo

Rządowe programy dostępne w BGK

Rządowe programy dostępne w BGK Rządowe programy dostępne w BGK Radosław Stępień Wiceprezes - Pierwszy Zastępca Prezesa Zarządu Bank Gospodarstwa Krajowego Kraków, 15 czerwca 2015 r. Bank Gospodarstwa Krajowego Bank Gospodarstwa Krajowego,

Bardziej szczegółowo

BEST OF EAST FOR EASTER PARTNERSHIP

BEST OF EAST FOR EASTER PARTNERSHIP 5 th International Forum SPECIAL FORUM & EXHIBITION BEST OF EAST FOR EASTER PARTNERSHIP Challenges and Opportunities for Collaboration European Union Poland Eastern Europe Countries November 28-30, 2011

Bardziej szczegółowo

BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej

BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej Poznań, 24.11.2010 r. Rynek Zielonych

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Instrumenty wsparcia przedsiębiorców w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne ze szczególnym uwzględnieniem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 28 stycznia 2007 1 Narodowe Strategiczne

Bardziej szczegółowo

Instrumenty obniżające ryzyko finansowania przedsiębiorstw. Warszawa 10 grudnia 2008 r.

Instrumenty obniżające ryzyko finansowania przedsiębiorstw. Warszawa 10 grudnia 2008 r. Instrumenty obniżające ryzyko finansowania przedsiębiorstw Warszawa 10 grudnia 2008 r. Bank Gospodarstwa Krajowego Bank państwowy z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze jednostek centralnych, samorządów

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w nowym okresie finansowania 2014 2020. Szczecin, 26.10. 2011r.

Wsparcie dla MŚP w nowym okresie finansowania 2014 2020. Szczecin, 26.10. 2011r. Wsparcie dla MŚP w nowym okresie finansowania 2014 2020 Szczecin, 26.10. 2011r. Wsparcie dla MŚP w ramach RPO WZ 2007-2013 Inicjatywa JEREMIE System dotacyjny Alokacja na konkursy - dotacje: poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Perspektywa finansowania PPP w Polsce

Perspektywa finansowania PPP w Polsce Perspektywa finansowania PPP w Polsce Bezpieczne finansowanie rozwoju, Seminarium II -Obszar infrastrukturalny (kapitał-dług) 23 czerwca 2016 Paweł Szaciłło Dyrektor Departamentu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Bardziej szczegółowo

CAPITAL VENTURE. Jak zdobyć mądry kapitał? Krajowy Fundusz Kapitałowy 24 maja 2012. Piotr Gębala

CAPITAL VENTURE. Jak zdobyć mądry kapitał? Krajowy Fundusz Kapitałowy 24 maja 2012. Piotr Gębala VENTURE CAPITAL Jak zdobyć mądry kapitał? Piotr Gębala Krajowy Fundusz Kapitałowy 24 maja 2012 Agenda Źródła kapitału na rozwój Fundusze VC w Polsce KFK i fundusze VC z jego portfela Źródła kapitału a

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

ALIOR BANK. Tradycyjna bankowość z innowacyjnymi rozwiązaniami - 0 -

ALIOR BANK. Tradycyjna bankowość z innowacyjnymi rozwiązaniami - 0 - ALIOR BANK Tradycyjna bankowość z innowacyjnymi rozwiązaniami - 0 - Kim jesteśmy? NAJSZYBCIEJ ROZWIJAJĄCY SIĘ BANK, NOTOWANY NA GPW Rozpoczęliśmy działalność w 2008 r., grudniu 2012 r. akcje banku z sukcesem

Bardziej szczegółowo

Instrument mikrofinansowy Progress

Instrument mikrofinansowy Progress istock Instrument mikrofinansowy Progress Otwieranie możliwości 123RF Chcesz założyć lub rozwinąć firmę, ale uzyskanie tradycyjnego kredytu z banku okazuje się trudne? Mikrokredyt w ramach instrumentu

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Rzeszów, 12 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Rzeszów, 12 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Rzeszów, 12 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

W UE PRACY OBLIGACJE W LATACH 2014-2020 ROCZNIE W CIĄGU 3 LAT 582 MLD NA ZIELONE INWESTYCJE, TWORZĄCE 5 MLN MIEJSC PRACY W CIĄGU PIERWSZYCH 3.

W UE PRACY OBLIGACJE W LATACH 2014-2020 ROCZNIE W CIĄGU 3 LAT 582 MLD NA ZIELONE INWESTYCJE, TWORZĄCE 5 MLN MIEJSC PRACY W CIĄGU PIERWSZYCH 3. NOWE POROZUMIENIE NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEJ EUROPY 582 MLD NA ZIELONE INWESTYCJE, TWORZĄCE 5 MLN MIEJSC PRACY W CIĄGU PIERWSZYCH 3. LAT plan INWESTYCYJNY W WYS. 194 MLD ROCZNIE INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 16 maja

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Wrocław, 19 marca 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Wrocław, 19 marca 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Wrocław, 19 marca 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe w programach ramowych UE

Instrumenty finansowe w programach ramowych UE Instrumenty finansowe w programach ramowych UE Michał Gorzelak Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Związek Banków Polskich Dolnośląskie Spotkania Biznesowe

Bardziej szczegółowo

PROGRAM RAMOWY UE NA RZECZ KONKURENCYJNOŚCI I INNOWACJI 2007-2013 /CIP/ - AKTUALNYM ŹRÓDŁEM WSPARCIA BIZNESU

PROGRAM RAMOWY UE NA RZECZ KONKURENCYJNOŚCI I INNOWACJI 2007-2013 /CIP/ - AKTUALNYM ŹRÓDŁEM WSPARCIA BIZNESU PROGRAM RAMOWY UE NA RZECZ KONKURENCYJNOŚCI I INNOWACJI 2007-2013 /CIP/ - AKTUALNYM ŹRÓDŁEM WSPARCIA BIZNESU Spotkanie Informacyjne dla przedsiębiorców Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Priorytet 1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich 1a. Zwiększenie innowacyjności i bazy wiedzy na obszarach

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

O czym warto pamiętać, by przekonać polski bank do swego pomysłu?

O czym warto pamiętać, by przekonać polski bank do swego pomysłu? O czym warto pamiętać, by przekonać polski bank do swego pomysłu? Bartłomiej Pawlak Prezes Zarządu BOŚ Eko Profit S.A. Jak zachowywał się rynek od początku 2013 roku? Od dwóch lat branża OZE żyje w sytuacji

Bardziej szczegółowo

Produkty kapitałowe Tytuł prezentacji oferowane w ramach Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego - propozycja

Produkty kapitałowe Tytuł prezentacji oferowane w ramach Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego - propozycja Produkty kapitałowe Tytuł prezentacji oferowane w ramach Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego - propozycja BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Wrocław, 25 maja 2012 r. Miasto, data Najważniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

Finansowanie innowacyjnych projektów Częstochowa, 05 października 2016

Finansowanie innowacyjnych projektów Częstochowa, 05 października 2016 Finansowanie innowacyjnych projektów Częstochowa, 05 października 2016 Wsparcie rozwoju innowacyjnych przedsiębiorców Wsparcie z programów UE Zaplecze B+R +Programy regionalne Centrum B+R do 70% Rozwój

Bardziej szczegółowo

Informacje o Funduszu

Informacje o Funduszu od 8,49% Informacje o Funduszu Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o. jest instytucją pożyczkową wspierającą przedsiębiorców posiadających siedzibę lub prowadzącących działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja na rynku kredytowym dla firm w Polsce i możliwe scenariusze na przyszłość

Aktualna sytuacja na rynku kredytowym dla firm w Polsce i możliwe scenariusze na przyszłość Aktualna sytuacja na rynku kredytowym dla firm w Polsce i możliwe scenariusze na przyszłość Tomasz Kierzkowski Departament Klienta Biznesowego 23 maja 2013 Plan prezentacji Fundusze unijne i kredyty dla

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ Celem Programu jest promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje oraz rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r.

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r. Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 23 stycznia 2014 r. Założenia PO IR Najważniejsze założenia Programu: realizacja projektów B+R w konsorcjach biznesu i nauki,

Bardziej szczegółowo

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Poznań, 27 listopada 2014 r.

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Poznań, 27 listopada 2014 r. Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców Poznań, 27 listopada 2014 r. Bank Pekao S.A. dostosowujemy się do zmian w otoczeniu rynkowym Klientów Przedsiębiorca

Bardziej szczegółowo

Oferta Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój dla przedsiębiorców

Oferta Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój dla przedsiębiorców Oferta Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój dla przedsiębiorców Warszawa, 3 marca 2016 Wprowadzenie 8 mld EUR tyle wynosi pula środków przeznaczonych dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo