Szkolenia dla biznesu i administracji M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szkolenia dla biznesu i administracji M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J"

Transkrypt

1 NR 5 (186) WROCŁ AW MA J 2008 I S S N M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J Szkolenia dla biznesu i administracji str. 8-9 ALL TRAINING SZKOLIMY DLA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI

2

3 DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA L O W E R S I L E S I A N C H A M B E R O F C O M M E R C E Wrocław, ul Świdnicka 39 tel , fax Biuro DIG Czynne codziennie w godz Prezydium DIG: Prezes: Zbigniew Sebastian Członkowie Prezydium: Wojciech Kraus, Jerzy Lipiński, Arkadiusz Ludwikowski, Grażyna Marciniak, Ryszard Milan, Paweł Rosienkiewicz, Czesław Sołtysiak, Mirosław Szeleziński, Janusz Trzciński Biuro DIG: Julita Markiewicz-Patkowska Zastępca dyr. DIG Jowita Cetnar-Kupracz Specjalista ds. projektów międzynarodowych Małgorzata Bednarczuk Fundusze Unii Europejskiej Sylwia Lasota Szef Projektów Unijnych realizowanych z EFS Marta Szott Specjalista ds. administracyjno-biurowych tel. 071/ Iwona Wielgo Koordynator Działu Promocji, Spotkań i Szkoleń Magdalena Włodarczyk Legalizacja dokumentów, Obsługa Sądu Arbitrażowego Jakub Żołnierczyk Projekty międzynarodowe, fundusz pożyczkowy Redakcja Miesięcznika DIG-Info Adam Karolczuk tel Zdjęcia: Mieczysław Mieloch Edycja i obsługa promocyjna Miesięcznika EDU-SA Agencja Public Relations Małgorzata Garbacz tel , tel./fax Ceny reklam: II i III strona okładki 700 zł Wewnątrz numeru (w nawiasach ceny dla członków DIG) cała strona 400 zł (300 zł) ½ strony 300 zł (200 zł) ¾ strony 200 zł (150 zł) Członkowie DIG mają prawo do jednej bezpłatnej reklamy o objętości ¼ strony, w ciągu roku. W NUMERZE: STR. 4-5 DOLNY ŚLĄSK - EMILIA ROMANA: PARTNERZY W EUROPIE STR. 6 UPROŚCIĆ, UREALNIĆ, INFORMATYZOWAĆ STR. 7 POSIEDZENIE PREZYDIUM UNII IZB ŁABY I ODRY STR. 8-9 SZKOLIMY DLA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI STR. 10 PRACODAWCA A DANE OSOBOWE I KONTROLA PRACOWNIKA STR. 11 PODPIS ELEKTRONICZNY STR. 12 NA XXV-LECIE - ZŁOTY PARTNER PO RAZ ÓSMY STR. 12 SĄD JEDNOINSTANCYJNY, POUFNY, NIESFORMALIZOWANY (II) STR. 13 POMYSŁ NA PEWNE ZLECENIA - Mrowisko.biz STR. 14 DOTACJE NA INNOWACJE XIX ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW DIG Stosownie do treści 23 ust. 11 Statutu Dolnośląskiej Izby Gospodarczej i Uchwały Rady Izby nr 5/2008 z 14 kwietnia 2008 r. zostaje zwołane XIX ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW DIG Sprawozdawcze które odbędzie się 16 czerwca 2008 r. w sali konferencyjnej NOVOTELU przy ul. Wyścigowej 35. Proponowany porządek obrad, godz w pierwszym terminie, godz w drugim terminie: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego. 2. Wybór sekretarza i dwóch asesorów. 3. Wybór Komisji Mandatowej. 4. Określenie kworum WZC. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Wybór Komisji Wniosków i Uchwał. 7. Sprawozdanie z działalności Izby. 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. 9. Dyskusja nad sprawozdaniami. 10. Protokół Komisji Mandatowej o prawomocności WZC. 11. Udzielenie absolutorium Radzie Izby. 12. Przyjęcie uchwał WZC przygotowanych przez Komisję Uchwał i Wniosków. 13. Wolne wnioski. 14. Zamknięcie obrad. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczyć może tylko jeden, upoważniony na deklaracji członkowskiej, przedstawiciel firmy lub pisemnie upoważniona przez dyrektora/prezesa/właściciela przedsiębiorstwa osoba, która będzie posiadać bierne i czynne prawo głosu. W sprawach organizacyjnych dotyczących XIX WZC można kontaktować się bezpośrednio z biurem DIG, tel lub Dokumenty XIX WZC DIG będą do wglądu w biurze Izby 10 dni przed Zgromadzeniem. 3 DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA

4 DOLNY ŚLĄSK - EMILIA ROMANA: PARTNERZY W EUROPIE 14 maja 2008 w Sali Sesyjnej Rady Miasta Wrocławia odbyła się kolejna konferencja prezentującą regiony europejskie. Spotkanie pt. DOLNY ŚLĄSK EMILIA ROMANA: PARTNERZY W EUROPIE. PRZYGOTO- WANIA DOLNEGO ŚLĄSKA DO EURO 2012 poświęcone było możliwościom nawiązywania współpracy pomiędzy urzędami, instytucjami i przedsiębiorcami obu regionów. Interesującym elementem programu była prezentacja przygotowań Dolnego Śląska do organizacji EURO Zbigniew Dynak Moderatorami konferencji były: Sylwia Lasota koordynator projektu Eurofirma oraz wicedyrektor Izby Julita Markiewicz Patkowska. Do Wrocławia przybyli goście z Włoch, przedstawiciele dolnośląskich instytucji, biznesmeni z regionu, a także przedsiębiorcy włoscy prowadzący swoje firmy na Dolnym Śląsku. Konferencja zorganizowana przez Dolnośląską Izbę Gospodarczą odbyła się w ramach projektu Eurofirma. Program wzrostu konkurencyjności polskich przedsiębiorstw na wspólnym rynku europejskim. W imieniu Urzędu Marszałkowskiego gości powitał Zbigniew Dynak - dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. Prezes DIG Zbigniew Sebastian w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na aktywność Wrocławia i regionu, jego otwartość i przyjazną atmosferę zarówno dla turystów, jak i inwestorów. Duże środki finansowe zostały wydane na promocje, ale dzięki temu Wrocław jest rozpoznawalny i stanowi ważny punkt na mapie Polski i Europy. Polska to również dobry punkt wyjścia na rynki wschodnie; z Polski jest blisko na Ukrainę, Białoruś, do Rosji. W kwestiach rynków wschodnich możemy służyć swoją pomocą - zadeklarował prezes Sebastian. Następnie z referatem wystąpił Maurizio Melucci wiceprezydent Rimini, jednocześnie dyrektor departamentu do spraw turystyki w tym mieście. Gość podkreślił, że dzięki różnorodności obu regionów współpraca jest tym bardziej interesująca. Rimini jest niezaprzeczalnie jednym z najpopularniejszych miast turystyczno-wypoczynkowych nad północnym Adriatykiem. To tutaj znajduje się największa w Europie plaża, ciągnąca się 15 km wzdłuż wybrzeża. Rimini to również jedno z najdynamiczniej rozwijających się miast włoskich, doskonale wykorzystujące własne walory i możliwości, otwarte także na współpracę z nowymi partnerami. Jednym z tych partnerów jest właśnie Dolny Śląsk, a Wrocław w szczególności. Współpraca Rimini i Dolnośląskiej Izby Gospodarczej ma już swoją historię, a została nawiązana przy okazji realizacji projektu Akademia Eksportu. i kulturalne oraz w piękną przyrodę. Wielką przyjemnością dla gości z Włoch jest możliwość poznania Dolnego Śląska podkreślił. Wymierny efekt tej współpracy zaprezentowały panie: Claudia Canè z Biura Współpracy Międzynarodowej Regionu Emilia-Romana, oraz Agnieszka Goranin z UMWD. Natomiast Barbara Franco przedstawicielka Włoskiego Stowarzyszenia Ceramiki, któremu przewodniczy Faenza, miasto regionu Emilia- -Romana, przedstawiła w swojej prezentacji rolę i znaczenie wspomagania i promocji produktów regionalnych. Są one bowiem podkreśliła wizerunkiem regionu, czymś niepowtarzalnych i charakterystycznym dla danego miejsca. Vincenzo Cimino oraz Andrea Fabbri specjaliści do spraw komunikacji marketingowej i reklamy w agencji PROMOS oraz współpracownicy firmy consaltingowej Aziende in Europa przedstawili ścieżkę rozwoju dwóch firm włoskich, które w swojej strategii rozwoju duży nacisk położyły na poprawnie prowadzoną komunikację marketingową. Kolejny blok tematyczny dotyczył przygotowań Dolnego Śląska do EURO Województwo dolnośląskie posiada obecnie zintegrowane biuro przygotowujące nas do EURO 2012, w jego skład wchodzą przedstawiciele miasta Wrocławia, marszałka oraz wojewody dolnośląskiego. Według mnie jest to idealne rozwiązanie, ponieważ unikamy zbędnej rywalizacji, jeśli chodzi o decyzje, i zawodów, kto jest najważniejszym organizatorem podkreślił Dariusz Kupiec, wiceburmistrz Polanicy Zdroju. Maurizio Melucci Zbigniew Sebastian - Włosi i Polacy, dwa narody bardzo podobne - podkreślił w swoim wystąpieniu Samuele- Zerbini, członek Rady Miasta Rimini które wspominają o sobie we własnych hymnach narodowych. Emilia Romana i Dolny Śląsk to regiony o tych samych celach i dążeniach do rozwoju i podejmowania przedsięwzięć, do przyjmowania i obsługi turystów oraz podnoszenia wartości własnych doświadczeń. Regiony te mówił Zerbini są bogate w zasoby termalne, atrakcje turystyczne, artystyczne Samuele Zerbini DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA 4

5 Przygotowanie regionu i miasta Wrocławia przedstawili: dyrektor Departamentu Spraw Społecznych UMWD Dariusz Kowalczyk, oraz Krzysztof Kopertyński i Patrycja Wojciechowska z biura EURO 2012 w Urzędzie Miejskim Wrocławia. Dariusz Kupiec, przedstawił natomiast przygotowania swojego miasta, które na zamiar stać się bazą pobytową dla turystów i sportowców. Obecnie trwa procedura wyboru miast i gmin na ośrodki pobytowe. Województwo dolnośląskie przygotowało grupę kandydatów i przekazało informacje o nich do dalszej kwalifikacji przez Ministerstwo Sportu. Wymagania oparte są na wytycznych sporządzonych przez UEFA i składają się z dwóch grup kryteriów dodał D. Kupiec. Pierwsze kryterium dotyczy bazy hotelowej miejscowości będące ośrodkami pobytowymi, które powinny posiadać hotele przynajmniej czterogwiazdkowe z minimum 60 pokojami, salami konferencyjnymi, odpowiednią infrastrukturą, zapewniające pełne bezpieczeństwo. Ośrodki pobytowe powinny znajdować się w odległości ok. 100 km od stadionu i lotniska, do których dojazd dojazd nie powinien Od lewej: Zbigniew Sebastian, Michał Bobowiec wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia, Dariusz Kupiec przekraczać 2 godzin. Ponadto ośrodki te muszą dysponować bazą noclegową dla kibiców, dziennikarzy łącznie od kilkuset do kilku tysięcy miejsc. Drugie kryterium dotyczy dostępnych dla drużyn obiektów sportowych, które muszą posiadać najwyższej jakości boisko treningowe z odpowiednią infrastrukturą towarzyszącą oraz boisko ze sztuczną nawierzchnią. Następnie przedstawiciele przedsiębiorców włoskich, a jednocześnie sekcji włoskiej działającej przy Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej Giacomo Ciccarelli i Gianbruno Torano opowiedzieli o swoich doświadczeniach związanych z prowadzeniem działalności w Polsce. Zachęcili również gości z Włoch do wyboru Wrocławia jako najlepszego miejsca do prowadzenia inwestycji. Na zakończenie Alicja Grzymalska z Telewizji Miejskiej Wrocław przedstawiła uczestnikom filmową prezentację dotyczącą przygotowań Dolnego Śląska do EURO 2012 oraz możliwości inwestycyjne we Wrocławiu. VIAGGIO ITALO-POLACCO IN BASSA SILESIA WŁOSKO-POLSKA PODRÓŻ PO DOLNYM ŚLĄSKU Jelcz-Laskowice, Sierpnia 2008 r. POLSKA-WŁOCHY Wydarzenie polsko-włoskie o charakterze kulturalno-komercyjnym, organizowane w Jelczu-Laskowicach. Powierzchnia targowa z możliwością przedstawienia produktów handlowych. Przedstawienia teatralne każdego wieczoru. Workshop. Kontakt: 5 DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA

6 UPROŚCIĆ, UREALNIĆ, INFORMATYZOWAĆ Kontynuując nasz cykl spotkań z przedstawicielami rządu, 29 kwietnia gościliśmy w Izbie wiceministra rozwoju regionalnego Jarosława Pawłowskiego, postać dla środowiska biznesu o tyle ważną, że jest on koordynatorem, a czasami wręcz dysponentem środków unijnych na lata Spotkanie było interesujące, jako że pan minister, który był szefem agencji rozwoju regionalnego w Gdańsku, trafnie ocenia nasze wojewódzkie potrzeby i lepiej rozumie związane z tym problemy. Wprawdzie z jego ust nie usłyszeliśmy jakichś nowości, bo informacje o opóźnieniach w przyznawaniu i przekazywaniu środków są powszechnie znane (znam je choćby z poziomie urzędu marszałkowskiego, gdzie zasiadam w komitecie sterującym), za to mieliśmy okazji przybliżenia ministrowi sytuacji na poziomie Dolnego Śląska, sytuacji negatywnie oddziałującej na małą i średnią przedsiębiorczość z uwagi na piętrzące się przeszkody w dostępie do środków UE, w ramach RPO Zwróciliśmy uwagę na dwie główne bolączki stwarzające nam kłopoty: kwestie aplikacji i rozliczeń. Od razu uzyskaliśmy zapewnienie ministra, że obie wymienione przez nas procedury zostaną uproszczone i urealnione, a jak bardzo paląca to sprawa, niech świadczy fakt, że brak przecinka we wniosku wyklucza przedsiębiorcę już na etapie postępowania wstępnego. Ten przysłowiowy przecinek merytorycznie nic nie znaczy, taka omyłka może się każdemu się przytrafić i nie ma ona żadnego wpływu na poprawność składanego wniosku. Miło było słyszeć z ust ministra Pawłowskiego, że również w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego dostrzeżono bezsens tego typu obostrzeń i teraz jeśli przedsiębiorca popełni drobne błędy, nie zostanie wyeliminowany z postępowania, choć pozostaje oczywiście kwestia interpretacji urzędniczej, która decyduje, co jest drobnym błędem, a co poważnym uchybieniem. Z rozliczeniami sprawa jest jeszcze poważniejsza. Nikt z uczestników spotkania nie negował, że środki unijne to są pieniądze pod specjalnym nadzorem i ich wydawanie musi być szczególnie starannie monitorowane. Nam chodzi o to, by była to jednak staranność na miarę XXI wieku, z pełnym wykorzystaniem nowoczesnych środków technicznych. Sytuacja jest bowiem zgoła paradoksalna: sfera rządowa i samorządowa coraz więcej spraw przerzuca do sieci, każdy dziś ma komputer z pamięcią wewnętrzną i zewnętrzną, mnożą się typy pamięci przenośnych, rośnie ich pojemność, a my ze swymi dokumentami wciąż tkwimy w ubiegłym stuleciu, ponieważ każda dokumentacja nadal musi istnieć także w formie papierowej, wielokrotnie powielanej. Parafa wymagana na każdej ze stron powoduje, że zanika wartość merytoryczna tej strony, rośnie natomiast znaczenie podpisów, potwierdzeń, zezwoleń, zgód, akceptacji, pieczątek itp. Pokazałem ministrowi różnicę w sposobach rozliczeń, które DIG prowadzi w ramach projektów finansowanych zarówno z regionalnych i centralnych instytucji, jak i bezpośrednio przez Brukselę. Rozliczenie tych samych kwot powiedzmy 100 tys. euro w Unii wymaga dwóch stron, a w kraju kilkuset, pokserowanych i opieczętowanych. Ustawodawca za nic ma przy tym ochronę środowiska, bo przecież na te powielane setkami egzemplarze idą niewyobrażalne ilości papieru. Porównałem obecną sytuację z latami 80., gdy obsługa sklepów mozolnie naklejała na arkusze papieru kartki rozliczające kilogramy wołowiny, pary butów, litry olejów, paczki papierosów i kostki masła, choć tego jestem pewien - nikt nigdy tych naklejanek nie sprawdzał. Teraz też nikt nie jest w stanie skontrolować tysięcy ton papierów spływających do ministerstwa, nie zdziwiłbym się natomiast, gdybym resort zaczął czynić starania o budowę kolejnych obiektów, w których lokowałby archiwa dla tej makulatury. W kontekście tej ogólnej niechęci resortów do wykorzystania nośników elektronicznych do przechowywania i przesyłania informacji zadaliśmy ministrowi pytanie, jak w takim razie resort widzi możliwość zastosowania podpisu elektronicznego. Wywiązała się dyskusja, w trakcie której koledzy z firmy członkowskiej, która informatyzuje i uszczelnia kanały przesyłowe, nadając informacjom charakter poufności, zaproponowali ministrowi, że pokażą mu, jak te systemy działają. Wiem, że się nawet umówili. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Ciekawej dyskusji należy się też spodziewać także podczas zaplanowanego na 3 czerwca spotkania z wiceministrem gospodarki - Adamem Szejnfeldem. Minister, którego zapraszamy często na posiedzenia prezydium KIG, wie, że nasze oczekiwania względem resortu są dość sprecyzowane. Niepokojąco natomiast zabrzmiała informacja, że jego plany dotyczące uproszczeń procedur ułatwiających funkcjonowanie małej i średniej przedsiębiorczości napotykają na przeszkody w ministerstwie finansów. Pan minister zapowiada, że będzie próbował kontrataku, bo dysponuje bardzo dogłębną oceną problemów zgłaszanych przez sektor MSP, a jego plany wdrożenia zmian są oparte na praktycznych przykładach referowanych mu w KIG. Nie chciałbym usłyszeć, że minister Szejnfeld napotyka trudności we własnym rządzie, wolałbym sygnały, iż jednak walczy skutecznie. Na razie nie widzimy wdrożonych w praktyce żadnych działań czyniących los małych i średnich przedsiębiorstw znośniejszym. Jeśli chcemy utrzymać wysoki wzrost gospodarczy, trzeba dać zielone światło sektorowi, który w większości ten wzrost generuje. Podczas spotkań w KIG utwierdzaliśmy pana ministra w przekonaniu, że ma za sobą olbrzymią siłę przedsiębiorców i ich rodzin, którzy doceniają jego wysiłki i starania na rzecz zmian, nie tylko werbalnych, deklarowanych w kampanii wyborczej. Przypominaliśmy mu też wielokrotnie, że pamiętamy o tych deklaracjach i oczekujemy wdrożeń w jak najszybszym czasie. Zbigniew Sebastian DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA 6

7 POSIEDZENIE PREZYDIUM UNII IZB ŁABY I ODRY W Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej 15 i 16 kwietnia odbyło się posiedzenie Prezydium Unii Izb Łaby i Odry, w trakcie którego przedstawiciele izb gospodarczych z Czech, Niemiec i Polski zaprezentowali po raz pierwszy wspólną platformę internetową - tzw. bank danych przedsiębiorstw, mieszczący się na stronie - która ma posłużyć członkom izb do wyszukiwania partnerów i kooperantów gospodarczych. W banku umieszczone są bazy danych wszystkich firm niemieckich z takich regionów, jak Berlin, Hamburg, Magdeburg i Rhein Neckar. Na razie, ze względu na koszty, wyszukiwanie jest możliwe tylko w języku niemieckim. Podczas prezydium gościliśmy dyrektora Biura Rozwoju Gospodarczego UM Janinę Woźną (na zdjęciu obok), która zapoznała uczestników z prezentacją pt: Znaczenie współpracy polsko-czesko- niemieckiej w kontekście strategicznych kierunków rozwoju gospodarczego Wrocławia oraz omówiła główne kierunki rozwoju przedsiębiorczości we Wrocławiu, sposoby budowania marki miasta oraz regionalnego systemu innowacji i szerzenia kultury kooperacji, warunkującej rozwój gospodarki opartej na wiedzy, jak również zintensyfikowanie wymiany transgranicznej oraz wzmacnianie powiązań sektora MSP z Wrocławiem. Wszystkie te kwestie poruszane były w świetle najważniejszych projektów realizowanych przez miasto z partnerami z Czech oraz Niemiec. Następnie Kanclerz Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu Janusz Pawęska - przedstawił zebranym prezentację projektu pt: III Paneuropejski Korytarz Transportowy determinantą rozwoju regionalnego, w którym wskazał na złą jakość dróg dolnośląskich pamiętających jeszcze wiek XIX oraz na potrzebę zbudowania zintegrowanego systemu transportowego. Za cel główny projektu uznał stworzenie platformy informacyjnej zapewniającej szeroki dostęp do informacji związanych z funkcjonowaniem i rozwojem III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego. Jako korzyści płynące z projektu J. Pawęska podał: zapewnienie zrównoważonego rozwoju na poziomie regionu dolnośląskiego (ze szczególnym uwzględnieniem Wrocławia), docelowo na poziomie kraju i krajów partnerskich (Niemcy, Ukraina); zapewnienie efektywnego i dogodnego zagospodarowania przestrzennego regionów wzdłuż III Korytarza Paneuropejskiego, celowa rozbudowa infrastruktury i otoczenia infrastrukturalnego regionów III Korytarza; wyodrębnienie węzłów komunikacyjnych ze struktury przestrzennej III Korytarza Transportowego w celu zintensyfikowania inwestycji w tych obszarach; promocja kształcenia przez całe życie przy zastosowaniu najnowocześniejszych technik informacyjnych dzięki stworzeniu platformy e-learningowej, która będzie zawierała alternatywne rozwiązania problemów występujących przy planowaniu przestrzennym i rozwoju III Korytarza Paneuropejskiego i regionów przyległych. Na zakończenie Maciej Zathey z Biura Rozwoju Wrocławia zaprezentował projekt Europejski Korytarz III Via Regia, którego Wrocław był jednym z partnerów. Korytarz ten obejmuje swym zasięgiem obszary metropolitalne Berlina, Trójkąta Saksońskiego, Wrocławia, Katowic, Krakowa, Lwowa i Kijowa. Jego głównym celem jest wykorzystanie potencjału dla rozwoju drugiego rdzenia gospodarczego Europy, poprawa dostępności, wspieranie innowacyjności oraz turystyki. ED-CIII Via Regia to projekt Europejski (INTERREG IIIB) ukierunkowany na wskazanie potencjałów rozwoju wzdłuż III PKT i stworzenie strategii działania, a do zadań Wrocławia należą: integracja kolejowego i miejskiego systemu transportowego rozwój stacji kolejowych integracja miejskiego systemu komunikacji z systemem korytarza transportowego rozwój powiązań północ południe. Merytoryczny punkt ciężkości pracy Unii Izb Regionu Łaba/Odra stanowi problematyka komunikacji, ochrony środowiska i współpracy w ramach Unii Europejskiej. Przy tym czołowe znaczenie ma zrastanie się regionu transgranicznego w jedną całość, czy to na drodze uzupełniania istniejących braków infrastruktury, czy to dzięki wspieraniu polskich i czeskich partnerów podczas przystosowywania wytycznych UE. Z tego powodu zachęcamy wszystkich Państwa do aktywnego uczestnictwa w pracach komisji ds. transportu, która zajmuje się opracowywaniem katalogu pt: Mosty na Łabie i Odrze. Zawierać on będzie informacje o najważniejszych drogach, autostradach liniach kolejowych, korytarzach transgranicznych i innych szlakach komunikacyjnych ważnych dla wspólnego regionu z punktu rozwoju gospodarczego. Komisja, dla której najważniejsze jest zdanie przedsiębiorców, z niecierpliwością czeka na Państwa sugestie i zaprasza do podzielenia się opiniami na temat inwestycji infrastrukturalnych oraz potrzeb przedsiębiorców związanych z rozwojem regionu. Prosimy o przesyłanie propozycji do Sekretariatu Generalnego Unii Izb Łaby i Odry - do 27 maja br. (adres znajduje się na stronie Jowita Cetnar-Kupracz OFERTA Polsko-włoskie biuro projektowe z dużym doświadczeniem oszukuje partnerów (inżynierowie i firmy) do wspólnego udziału w przetargach na projekty dla sektora publicznego: inwestycje drogowe, kanalizacja, architektura - zarówno w Polsce, jak i we Włoszech. Kontakt: fax DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA

8 SZKOLIMY DLA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI Firma szkoleniowa All training Sp. z o.o. powstała, by doskonalić wiedzę i umiejętności ludzi zaangażowanych w proces rozwoju organizacji biznesowych. Szkolimy dla korzyści firm i ludzi w nich pracujących. Zależy nam na najlepszych efektach szkoleń i treningów, warsztatów i innych zajęć rozwijających indywidualne umiejętności uczestników. Dysponujemy fachową i praktyczną wiedzą wykwalifikowanej kadry trenerskiej, znającej potrzeby firm w zakresie doskonalenia kadr i której praca przyczynia się do sukcesu firm naszych klientów. Eko Bajka - widok salonu z kominkiem w domku z bali kolejny krok przybliżający osiągnięcie sukcesu. Korzyści, jakie odnosi nasz klient w związku z uczestnictwem w naszych szkoleniach, jest dla nas źródłem satysfakcji z dobrze wypełnionego zadania. Gospodarstwo agroturystyczne Eko Bajka w Bukówce (woj. dolnośląskie) Bazując na doświadczeniach zdobytych w jednej z największych polskich firm szkoleniowych, specjalizującej się w szkoleniach dla przedsiębiorców z zakresu funduszy unijnych, All training Sp. z o.o. rozszerzyła formułę i zakres działania. Specjalizujemy się w organizacji szkoleń, konferencji, wyjazdów integracyjnych. Szkolenia kierowane są do kadry menedżerskiej i do pracowników firm i dotyczą różnych obszarów: zarządzania, finansów, sprzedaży, informatyki, rozwoju osobistego i innych. Przy organizacji szkoleń, konferencji i wyjazdów integracyjnych zapewniamy wykwalifikowaną kadrę trenerską oraz gwarantujemy wysokie zaangażowanie z indywidualnym podejściem do każdego realizowanego projektu. Wierzymy, że środki przeznaczone przez naszych klientów na wspólnie realizowane przedsięwzięcia stanowią inwestycję w przyszłość, Zapewniamy: wysoką jakość merytoryczną prowadzonych przez nas projektów wysoki poziom obsługi organizacyjnej komfortowe warunki do nauki i wymiany doświadczeń. Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z naszą najnowszą ofertą szkoleniową kierowaną do osób i firm chcących zainwestować w turystykę, szczególnie na obszarach wiejskich. Szkolenie to ma innowacyjny charakter. Po raz pierwszy uczestnicy szkolenia będą mogli zobaczyć z bliska jak funkcjonuje wzorowo prowadzona działalność agroturystyczna. Wiodącym tematem szkolenia będzie przedstawienie możliwości uzyskania dotacji na inwestycje w turystykę na obszarach wiejskich. Omówione zostaną również zagadnienia dotyczące tworzenia oferty turystycznej organizacji bazy noclegowej i żywieniowej, organizacja czasu wolnego gości oraz promocji i reklamy usług turystycznych. Tematyka szkolenia zainteresuje firmy i osoby zamierzające prowadzić lub prowadzące pensjonaty, hotele oraz gospodarstwa agroturystyczne. Domek z bali - wygodny, gwarantujący znakomite warunki wypoczynku Jeden z zakątków rozległego ogrodu Eko Bajki DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA 8

9 Trenerami są praktycy prowadzący działalność agroturystyczną oraz doświadczeni konsultanci zajmujący się pozyskiwaniem dotacji unijnych na inwestycje dla firm. W naszej ofercie znajdują się również szkolenia z zakresu zarządzania, rozwoju osobistego, mediacji, etc. Szczegóły o organizowanych przez All training szkoleniach, można znaleźć na stronie internetowej: Serdecznie zapraszamy na szkolenia! ALL TRAINING Sp. z o.o Wrocław, ul. Świdnicka 19 tel./fax INNOWACYJNE SZKOLENIA DLA CHCĄCYCH ZAINWESTOWAĆ W TURYSTYKĘ NA OBSZARACH WIEJSKICH I NIE TYLKO! ALL TRAINING Sp. z o.o. serdecznie zaprasza do udziału w cyklu szkoleń dotyczących szeroko rozumianej agroturystyki oraz możliwości i zasad pozyskiwania środków unijnych na działania inwestycyjne związane z turystyką na obszarach wiejskich. Dotacje unijne dla firm na rozwój działalności agroturystycznej Turystyka na obszarach wiejskich. Szkolenie z wyjazdem studyjnym Uwaga, wyjątkowa oferta! Szkolenie + wyjazd studyjny w jednym! Niepowtarzalna okazja zdobycia wiedzy praktycznej, skorzystanie z doświadczeń wzorcowo prowadzonej działalności turystycznej na wsi. Termin 12 czerwca 2008 r. Bukówka Miejsce Eko Bajka gospodarstwo agroturystyczne Bukówka 71 (powiat Lubawka, woj. dolnośląskie), Lubawka Więcej informacji oraz zgłoszenie na szkolenie: Termin Miejsce Dotacje unijne dla firm na rozwój działalności agroturystycznej Turystyka na obszarach wiejskich 18 czerwca 2008 r. Warszawa Centrum Konferencyjno Kongresowe ul. Bobrowiecka 9, Warszawa Więcej informacji oraz zgłoszenie na szkolenie: Cena powyższych szkoleń wynosi: 480 zł brutto (380 zł brutto dla drugiej i kolejnej osoby z firmy) przy zgłoszeniach do dnia r. Cena przy zgłoszeniu po tym terminie: 580 zł brutto. Cena obejmuje: profesjonalnie przeprowadzone szkolenie, materiały szkoleniowe, certyfikat imienny ukończenia szkolenia, poczęstunki w trakcie przerw (kawa, herbata, ciastka), lunch (możliwość posiłku jarskiego po wcześniejszym powiadomieniu organizatorów). W trakcie szkoleń istnieje możliwość odbycia konsultacji z profesjonalistami przygotowującymi wnioski o dotację dla projektów inwestycyjnych. Warsztaty przygotowania wniosku o dotację dla firm (z biznesplanem) Termin Miejsce czerwca 2008 r. Warszawa Centrum Konferencyjno Kongresowe ul. Bobrowiecka 9, Warszawa Więcej informacji oraz zgłoszenie na szkolenie: Cena szkolenia wynosi: 1550 zł brutto (1450 zł brutto dla drugiej i kolejnej osoby z firmy) przy zgłoszeniach do dnia r. Cena przy zgłoszeniu po tym terminie: 1800 zł brutto. Cena obejmuje: profesjonalnie przeprowadzone warsztaty, materiały szkoleniowe, certyfikat imienny ukończenia szkolenia, poczęstunki w trakcie przerw (kawa, herbata, ciastka), lunch (możliwość posiłku jarskiego po wcześniejszym powiadomieniu organizatorów). Część zajęć odbędzie się w sali komputerowej. Dla osób zainteresowanych noclegiem pomagamy w znalezieniu dogodnego miejsca (może nim być nocleg w miejscu odbywania szkolenia). Prosimy o kontakt. Ilość miejsc ograniczona decyduje kolejność zgłoszeń! Kontakt z naszym biurem: tel. (71) lub , 9 DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA

10 PRACODAWCA A DANE OSOBOWE I KONTROLA PRACOWNIKA Zakres informacji, jakie może pozyskiwać i przetwarzać o pracowniku jego pracodawca, jest kwestią wzbudzającą wiele wątpliwości. Punkt widzenia obydwu bezpośrednio zaangażowanych stron pracownika i pracodawcy jest diametralnie różny: podczas gdy pracodawca dąży do uzyskania jak największej ilości danych najpierw o kandydacie do pracy, a następnie o pracowniku, pracownik jest żywotnie zainteresowany w ochronie swojej prywatności chciałby zatem, by zakres wiedzy pracodawcy o nim był jak najwęższy. Kodeks pracy precyzyjnie reguluje, jakich informacji posiadających status danych osobowych potencjalny pracodawca może żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Należą do nich: imiona i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania, wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Gdy umowa o pracę zostanie już zawarta, pracodawca ma prawo zapytać dodatkowo o inne dane osobowe pracownika, w tym m.in. o potrzebne do określenia uprawnień pracowniczych informacje o sytuacji rodzinnej oraz numer PESEL. Ponieważ za dane osobowe ustawa o ich ochronie każe uznawać wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, pracodawca powinien być ostrożny w przekraczaniu sformułowanych w Kodeksie regulacji. Określonych danych powinien wymagać co do zasady tylko wtedy, gdy jest to niezbędne ze względu na charakter zatrudnienia pracownika (np. wymagane szczególne kwalifikacje) lub gdy upoważniają go do tego wyraźnie inne przepisy. Taka sytuacja występuje m.in. odnośnie informacji dotyczących uprzedniej karalności kandydata do pracy. Choć posiadanie takiej informacji przez pracodawcę wydaje się być uzasadnionym w każdym wypadku związanym z zatrudnieniem osoby, co do której zasady doświadczenia życiowego sugerują potrzebę istnienie stosunku szczególnego zaufania (a może to dotyczyć różnych stanowisk w firmach o różnych profilach), to jednak ustawodawca przyjął w tej kwestii stanowisko raczej restrykcyjne. Jedynym pewnym źródłem pozyskania wiedzy o tym, czy dana osoba była uprzednio karana, jest zasięgnięcie informacji o wpisach w krajowym rejestrze karnym. Pracodawca ma jednak prawo uzyskania zawartych tam informacji w zakresie niezbędnym do zatrudnienia pracownika tylko wówczas, gdy wymóg niekaralności, korzystania z pełni praw publicznych czy ustalenia prawa do wykonywania danego zawodu wynika z przepisów ustawy. Taka podstawa ustawowa istnieje m.in. na przykład w stosunku do osób ubiegających się o zatrudnienie w służbie cywilnej, jako agent ubezpieczeniowy, aktuariusz czy funkcjonariusz służb specjalnych. W innych wypadkach danych z KRK pozyskać nie może. Precyzyjnie uregulowany został zakres informacji, których pracodawcy żądać, gromadzić i przetwarzać nie wolno. Należą do nich wszelkie informacje o tzw. charakterze dyskryminacyjnym. Obejmują one na przykład dane dotyczące poglądów religijnych i politycznych pracownika, jego pochodzenia etnicznego, narodowości, rasy czy orientacji seksualnej. Do kategorii tej należą także kwestie stanu zdrowia pracownika, a w przypadku kobiet - istnienia bądź nieistnienia ciąży. Na przykładzie tego ostatniego przypadku można dobrze zilustrować kryterium dopuszczalności przetwarzania niektórych danych dyskryminacyjnych: pomimo generalnego zakazu wolno je mianowicie przetwarzać w tych szczególnych sytuacjach, gdy jest to niezbędne ze względu na charakter pracy pracownika. Jeżeli zatem pracodawca zamierza zatrudnić kobietę na stanowisku, na którym praca jest wzbroniona ciężarnym, nie tylko wolno mu, ale ma obowiązek zapytać, czy nie jest ona w ciąży. Uzyskanie i przetwarzanie tej informacji będzie wówczas całkowicie legalne jako służące podjęciu odpowiednich decyzji co do rodzaju i miejsca pracy. Celem ich pozyskania nie będzie bowiem dyskryminacja, lecz ochrona pracownika. Niekiedy obowiązek pozyskania bardziej szczegółowych danych na temat stanu zdrowia pracownika wynika z odrębnych przepisów. Tak jest m.in. w gastronomii, gdzie pracownicy muszą poddawać się bardziej szczegółowym badaniom lekarskim, aby wykluczyć np. nosicielstwo chorób wenerycznych. Wypada również poświęcić kilka słów dość powszechnie stosowanym przez pracodawców testom, np. psychologicznym. Pomijam tutaj przypadki, gdy przeprowadzenie określonych testów jest niezbędne bądź obligatoryjne ze względu na charakter pracy (np. w służbach mundurowych). W pozostałych wypadkach jako generalną zasadę należy przyjąć, że na ich przeprowadzenie trzeba zawsze uzyskać wyraźną zgodę pracownika. Nawet jednak badania przeprowadzane po uzyskaniu zgody powinny być przeznaczone jedynie do uzyskania takich informacji, które są niezbędne z punktu widzenia wykonywania konkretnej pracy. Gdyby przy okazji dostarczyły także innych danych, np. o profilu osobowościowym pracownika, określonych cechach niezwiązanych z zakresem zatrudnienia, pracodawca powinien powstrzymać się od ich rejestrowania i przetwarzania. Osobną kwestią jest kontrola pracownika przez pracodawcę. Bez wątpienia podstawowym obowiązkiem pracownika jest wykonywanie umówionej pracy na rzecz pracodawcy. Oznacza to, że w czasie pracy ma ją starannie wykonywać oraz pozostawać do dyspozycji pracodawcy. Nikt rozsądny nie wpadnie na pomysł, by zabronić pracodawcy kontrolowania obecności pracownika w miejscu pracy. Wobec pracowników znajdujących się w ruchu taką role może np. spełniać GPS w samochodzie służbowym czy telefonie komórkowym, trzeba go więc uznać za dopuszczalny. Pracodawca nie może zakazać pracownikowi załatwiania potrzeb fizjologicznych, na pewno będzie jednak miał prawo interweniować, jeśli ten będzie spędzał w toalecie, palarni itp. nieproporcjonalnie dużo czasu. Pracodawca może również kontrolować, czy pracownik wykorzystuje powierzone mu wyposażenie stanowiska pracy w celu świadczenia pracy. Narzędziem pracy, które powinno być do niej wykorzystywane, jest również komputer, także ten wyposażony w nieograniczony dostęp do internetu. Pracodawca ma więc prawo sprawdzać, czy w czasie pracy pracownik nie załatwia spraw prywatnych, nie odwiedza stron rozrywkowych czy nie związanych z pracą. Dotyczy to także służbowej poczty elektronicznej. Pracodawca ma prawo kontrolować, czy jest wykorzystywana do celów służbowych. Powinien on jednak uprzedzić pracownika o tym, że nie powinien korzystać z niej do celów prywatnych oraz że taka kontrola będzie dokonywana. Najczęściej dokonuje się tego w regulaminach zakładowych bądź w samej umowie o pracę. Ważne jest, że taka kontrola nie może naruszać prawa pracownika do prywatności, do ochrony tajemnicy korespondencji itp. W praktyce oznacza to, że pracodawca może kontrolować służbową skrzynkę pocztową pracownika, jednak w wypadku stwierdzenia, że zawiera ona korespondencję prywatną, nie wolno mu zapoznawać się z jej zawartością. Nie wyklucza to uprawnienia do wyciągnięcia wobec pracownika konsekwencji z tytułu niewłaściwego wykorzystywania czasu pracy. Można także wyobrazić sobie naruszenie obowiązku dbania o dobre imię firmy poprzez posługiwanie się służbowym adresem pocztowym w miejscach mogących naruszyć jej prestiż, np. na forach internetowych o określonym profilu. Krzysztof Bramorski - radca prawny partner zarządzający kancelarii BSO Prawo & Podatki we Wrocławiu DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA 10

11 Kilkaset tysięcy małych i średnich przedsiębiorstw stanęło przed koniecznością wykupienia certyfikowanego e podpisu. Podpis ten będzie bowiem już wkrótce niezbędny do przesyłania dokumentów do ZUS. Poniższy artykuł wyjaśnia, czym jest wspomniany podpis, w jaki sposób można go wykorzystać oraz jakie czynności należy podjąć aby podpis taki uzyskać PODPIS ELEKTRONICZNY Podpis elektroniczny to dane w postaci elektronicznej tworzące wraz z innymi danymi podstawę służącą do identyfikacji osoby składającej taki podpis. Wyróżniamy dwa rodzaje podpisu e-podpisu: zwykły oraz kwalifikowany. Kwalifikowany to taki, który jest wystawiony przez centra certyfikacji uprawnione do świadczenia tego typu usług. Istotnym podobieństwem podpisu elektronicznego z podpisem własnoręcznym jest to, że po złożeniu ich pod dokumentem oba rodzaje podpisów potwierdzają, iż osoba podpisująca zna dany dokument i bierze na siebie odpowiedzialność za jego treść. Złożenie podpisu weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym pod elektronicznym dokumentem wywołuje takie same skutki prawne jak podpis odręczny. Wynika to wprost z art. 78 kodeksu cywilnego stanowiącego, że oświadczenie woli złożone w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej. Niewątpliwą zaletą podpisu elektronicznego jest możliwość natychmiastowej identyfikacji osoby podpisanej. Dodatkowo podpis elektroniczny ma nad tradycyjnym przewagę polegającą na tym, że jego powiązanie z dokumentem uniemożliwia jego zmianę. W przypadku złożenia podpisu odręcznego istniała możliwość dodania do określonego dokumenty punktów zmieniających jego treść. Takie fałszerstwo po wprowadzeniu podpisów elektronicznych nie będzie możliwe. Również sfałszowanie samego podpisu elektronicznego jest zdecydowanie trudniejsze niż podpisu złożonego własnoręcznie. Podrobienie, zeskanowanie podpisu elektronicznego jest bowiem niemożliwe, gdyż stosowany w technice komputerowej jest ściśle powiązany z zaawansowanymi przekształceniami matematycznymi. E podpis chroni całość dokumentu podpisanego. W związku z czym nie będzie już potrzeby parafowania każdej strony oddzielnie. Podpis elektroniczny wydawany jest dla określonej osoby fizycznej, aczkolwiek w certyfikacie można wskazać to, że dana osoba działa jako członek organu osoby prawnej bądź jej przedstawiciel. Z ustawy o podpisie elektronicznym wynika, że ma on identyfikować jedną osobę i jest wyłącznie do niej przypisany. Oznacza to, że jeden pracownik wyposażony w podpis elektroniczny w przedsiębiorstwie zazwyczaj nie wystarczy (może on na przykład zmienić nagle pracę czy też pójść na dłuższy urlop), dlatego przedsiębiorca powinien mieć dwa lub więcej certyfikowanych podpisów. Certyfikat jest ważny w okresie wskazanym w nim. Zazwyczaj certyfikaty są wystawiane na dwanaście lub dwadzieścia cztery miesiące. Procedura uzyskania e-podpisu Usługi certyfikacyjne świadczą kwalifikowane podmioty certyfikacyjne ich rejestr znajduje się na stronie Narodowego Centrum Certyfikacji, które pełni funkcję głównego urzędu certyfikacji dla infrastruktury bezpiecznego podpisu elektronicznego w Polsce, powierzoną Narodowemu Bankowi Polskiemu przez Ministra Gospodarki i Pracy na mocy ustawy z 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym: rejestr_index.aspx W celu uzyskania certyfikatu uprawniającego do korzystania z e podpisu należy przedstawić informacje niezbędne do wydania certyfikatu kwalifikowanego, jak również informacje niezbędne do zweryfikowania tożsamości osoby ubiegającej się o niego. Przede wszystkim w centrum certyfikacyjnym należy przedstawić aktualny odpis z KRS, jak również notarialnie poświadczone wzory podpisów osób. Należy oczywiście podpisać umowę na świadczenie usług certyfikacyjnych oraz wnieść opłatę. Cena certyfikatu wynosi ok zł (na rok lub dwa ), a urządzeń do składania cyfrowych podpisów - ok zł, w zależności od rodzaju sprzętu i posiadanych funkcji. Z e podpisu można korzystać od razu po podłączeniu sprzętu do komputera. Sposób wykorzystania e-podpisu Podpis elektroniczny będzie potrzebny w rozliczeniach z ZUS em każdemu przedsiębiorcy zatrudniającemu powyżej pięciu osób już od 21 lipca br. Jeżeli płatnik składek, który ma obowiązek przekazywać dokumenty ubezpieczeniowe w formie elektronicznej, przekaże po 20 lipca br. dokumenty nieopatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, ZUS ich nie przyjmie. To zaś będzie równoznaczne z nieprzekazaniem dokumentów ubezpieczeniowych. Sytuacji, w których można wykorzystywać podpis elektroniczny, jest dużo więcej. Kwalifikowany podpis elektroniczny można wykorzystywać przy zawieraniu umów oraz dokumentów w codziennej działalności przedsiębiorstwa. E podpis może być także wykorzystywany w rozliczaniach przy wystawianiu e faktur. Możliwe jest skorzystanie z e-podpisu przy udziale w postępowaniu o zamówienie publiczne. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą Prawo zamówień publicznych - Zamawiający może żądać, aby oświadczenia i wnioski przekazywane drogą elektroniczną były opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Jednocześnie w myśl rozporządzenia określającego formę składanych dokumentów w przypadku składania elektronicznych kopii dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Cały czas zwiększa się obszar, w którym przedsiębiorcy mogą i będą mogli korzystać z e podpisów. Jest to związane przede wszystkim z informatyzacją urzędów, w szczególności urzędów skarbowych. Ministerstwo Finansów jest w trakcie realizacji projektu tzw. e-deklaracji i obsługi elektronicznych deklaracji podatkowych przedsiębiorców. Powoli uruchamiane są kolejne opcje. Do 1 stycznia 2010 r., czyli dnia, w którym zacznie obowiązywać dyrektywa określająca nowe zasady zwrotu podatku od towarów i usług podmiotom zagranicznym, konieczne jest także przygotowanie systemu elektronicznego, który umożliwi polskim przedsiębiorcom składanie wniosków o zwrot VAT za pośrednictwem portalu elektronicznego. Daria Szewczyk radca prawny w Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy 11 DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA

12 NA XXV-LECIE - ZŁOTY PARTNER PO RAZ ÓSMY Kilka przedsiębiorstw z naszego regionu znalazło się wśród laureatów corocznego Święta Klienta zorganizowanego przez ZPB Kaczmarek w Rawiczu. Uroczystość połączono z obchodami 25-lecia firmy. Święto Klienta jest okazją do wręczenia największym i najsolidniejszym kontrahentom ZPB Kaczmarek tytułów Partnera Roku oraz innych wyróżnień; kandydaci oceniani są pod względem wielkości obrotów z ZPB Kaczmarek i terminowości płacenia za zamówiony towar. Wyróżnione tytułem firmy otrzymały tradycyjnie statuetki,,złoty Partner, których charakterystycznym symbolem jest kostka brukowa, sztandarowy produkt ZPB Kaczmarek. Impreza, zorganizowana przez firmę już po raz ósmy, odbyła się w hotelu Maria w Dębnie Polskim koło Rawicza. Zgromadziła około 300 gości, między innymi władze samorządowe, przedstawicieli kontrahentów i zakładów współpracujących z firmą Krzysztofa Kaczmarka oraz placówek i instytucji związanych z branżą budowlaną. Prezes Krzysztof Kaczmarek ocenił ubiegłoroczną działalność firmy jako udaną. Jej przychody wzrosły prawie o jedną trzecią, o jedną trzecią zwiększyła się też... przeciętna płaca w firmie, wynosząca obecnie 3900 Złoci Partnerzy ZPB Kaczmarek Przedstawiciele załogi dziękują Prezesowi za lata współpracy. złotych. Najważniejszym wydarzeniem ubiegłego roku było natomiast otwarcie nowej fabryki w Prusicach wykorzystującej - jako trzecia firma na świecie - nowoczesną, specjalistyczną technologię do produkcji studni szczelnych i dennic monolitycznych. Nowością było też przyznanie wyróżnień w kategorii Pierwsi Nabywcy Studni Szczelnych - otrzymały je firmy, które najszybciej zdecydowały się na zakup takich wyrobów produkowanych w zakładzie w Prusicach. Osobnymi wyróżnieniami podkreślono 25-lecie ZPB Kaczmarek. Firma ufundowała prezenty osobom legitymującym się najdłuższym stażem pracy w firmie; nagrodzeni są związani z obecnym pracodawcą średnio 20 lat. Załoga nie zapomniała z kolei o prezesie, sprawiając jubileuszowy prezent Krzysztofowi Kaczmarkowi i jego małżonce Elżbiecie. O oprawę artystyczną uroczystości zadbał zespół Partytour z Wrocławia i rawicki muzyk Andrzej Walus, goście obejrzeli także występ Wrocławskiego Teatru Komedia. J.W. SĄD JEDNOINSTANCYJNY, POUFNY, NIESFORMALIZOWANY (II) Wyroki Sądu Arbitrażowego są traktowane w swej istocie jak wyroki sądów państwowych, mają wymiar ostateczny, a ich przymusową egzekucję przeprowadza komornik państwowy. Ponadto podlegają one wykonaniu w ponad stu czterdziestu państwach, które przystąpiły do Konwencji Nowojorskiej o uznaniu i wykonaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych. Zasadniczym jednak sposobem realizacji orzeczeń Sądu Arbitrażowego jest dobrowolność podmiotu zobowiązanego, który poprzez poddanie się kognicji Sądu przygotowany jest do akceptacji rozstrzygnięcia, o ile nie narusza ono podstawowych zasad porządku prawnego. Brak dobrowolności w realizacji orzeczenia może być poddawane do wiadomości publicznej i w większości przypadków traktowane jest w środowisku przedsiębiorców jako dyshonor. Poddanie sporu pod rozstrzygnięcie Sądu Arbitrażowego przy Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej wymaga umowy stron, w której należy wskazać przedmiot sporu lub stosunek prawny, z którego spór wyniknął lub może wyniknąć (tzw. zapis na sąd polubowny). Taki zapis może być zawarty w umowie regulującej określony stosunek prawny między stronami, bądź w odrębnej umowie. Możliwe są dwa rodzaje takich zapisów: w formie tzw. klauzuli arbitrażowej formułowanej w umowie na wypadek sporu, który może powstać w przyszłości na tle określonego stosunku prawnego bezpośrednio wynikającego lub związanego z zawieraną umową. Przykładowo może ona przybrać następującą treść: Wszelkie spory, nie wyłączając sporów pozaumownych, jakie wynikły lub mogą wyniknąć z umowy lub w związku z jej zawarciem i wykonywaniem oraz innych aktów stanowiących integralną część umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu Arbitrażowego przy Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej we Wrocławiu, stosownie do regulaminu tego Sądu obowiązującego w dacie wniesienia pozwu. w formie odrębnej umowy zawieranej zwykle w przypadku poddania pod rozstrzygnięcie Sądu Arbitrażowego konkretnego już istniejącego sporu. Przy tej formie zapisu na sąd polubowny minimalna treść pisma powinna wskazywać przedmiot sporu lub stosunek prawny, z którego spór wyniknął lub może wyniknąć, przykładowo.: W związku z powstaniem sporu w zakresie wykonania Umowy (...) zawartej w dniu (...) pomiędzy (...) strony niniejszym zgodnie poddają spór bliżej opisany w załączniku do umowy pod rozstrzygnięcie Sądu Arbitrażowego przy Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej we Wrocławiu, stosownie do regulaminu tego Sądu obowiązującego w dacie wniesienia pozwu. Do zawarcia umowy arbitrażowej może także dojść w wyniku niezaprzeczenia w złożonej odpowiedzi na pozew oświadczeniu powoda o istnieniu właściwości Sądu Arbitrażowego. Zapis na sąd polubowny powinien być sporządzony na piśmie. Wymaganie dotyczące formy zapisu na sąd polubowny będzie spełnione także wtedy, gdy zapis zamieszczony zostanie w wymienionych między stronami pismach lub oświadczeniach złożonych za pomocą środków porozumienia się na odległość, które pozwalają utrwalić ich treść. Obok rozpatrywania sporów Sąd Arbitrażowy przy DIG oferuje również możliwość skorzystania z wiedzy specjalistów z wielu dziedzin obrotu gospodarczego. Utworzono listę ekspertów, którzy sporządzają opinię nie tylko w toku postępowania, ale również w każdym innym przypadku na zlecenie przedsiębiorcy. Ekspertyza może być więc niezwykle cenna nie tylko przy sporach rozstrzyganych przed Sądem Arbitrażowym, ale także przed sądami powszechnymi, a także może spełniać swoją rolę poznawczą przed wszczęciem postępowania sądowego i niezależnie od niego. Lista ekspertów sukcesywnie powiększa się. Aktualnie Sąd Arbitrażowy dysponuje ekspertami z podstawowych gałęzi gospodarki, to jest takich jak: architektura, budownictwo, chemia, ekonomia, elektroenergetyka i informatyka. DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA 12

13 POMYSŁ NA PEWNE ZLECENIA - Mrowisko.biz Wrocław od dawna jest jednym z głównych ośrodków, w których powstają pomysły na wykorzystanie innowacyjnych technologii w biznesie. Właśnie ruszyło Mrowisko - internetowa platforma, dzięki której firmy mogą zlecać wykonanie konkretnych zadań specjalistom. Skąd pomysł na mrowisko? Dlaczego zdecydowaliście się zainwestować w ten biznes? Wojciech Kubiak: Jeden z moich przyjaciół prowadzi firmę informatyczną, zajmującą się doradztwem dla biznesu. W pewnym momencie okazało się, że zleceń dla swojej firmy ma na tyle dużo, że nie jest w stanie ich wszystkich wykonać. Nie chcąc stracić klientów wpadł na pomysł, żeby przynajmniej część z nich przekazać podwykonawcom. I tu zaczęły się schody: bardzo trudno jest w szybkim czasie znaleźć osoby o wysokich kwalifikacjach, które byłyby gotowe odpowiedzialnie zająć się realizacją tego typu zadań. Co więcej, okazało się, że nie tylko on ma tego typu problem. Przepytaliśmy znajomych przedsiębiorców z branży informatycznej, reklamowej i wydawniczej - większość z nich mówiła to samo: można znaleźć freelancerów gotowych przyjąć niemal każde zlecenie, ale wymaga to czasu i prawie zawsze wiąże się ze sporym ryzykiem. Szczególnie, gdy współpracę z daną osobą nawiązujemy po raz pierwszy. To zrozumiałe, bo zazwyczaj wolimy pracować z ludźmi, których znamy przynajmniej z ich dokonań zawodowych. A skoro nie ma na polskim rynku wiarygodnej platformy kojarzenia zleceniodawców z freelancerami, postanowiliśmy ją stworzyć. Dlaczego akurat mrowisko? Czy tylko dlatego, że mrówki kojarzą się z pracowitością? - Zamierzaliśmy stworzyć markę, która będzie się dobrze kojarzyła. Oczywiście, w dalszej perspektywie chcielibyśmy poprzez mrowisko stworzyć swego rodzaju społeczność internetową - może nawet nie tyle ludzi pracujących, co pracowitych. Wierzymy, że takich ludzi jest w Polsce wielu. Skąd wiecie, że ci, którzy dzięki Mrowisku oferują swoje usługi, rzeczywiście są pracowici? Że można na nich polegać, a wykonana praca będzie najwyższej jakości? - Złożone w systemie Mrowiska zlecenia podlegają konkursowi ofert ze strony freelancerów. Deklarują oni cenę i termin wykonania prac, a zleceniodawca samodzielnie wybiera najkorzystniejszą według siebie ofertę. Ma przy tym dostęp do portfolio swoich potencjalnych wykonawców, może się także kierować systemem ocen, doskonale funkcjonujących w tak znanych serwisach aukcyjnych, jak ebay czy Allegro. Po wykonaniu zlecenia obie strony transakcji wzajemnie oceniają swoją współpracę - bo nic tak nie wpływa na decyzję o podjęciu takiej współpracy, jak doświadczenia innych. Przy czym systemy ocen w portalach aukcyjnych są stosunkowo proste, my zaś chcemy, by oceniać nie tylko poziom współpracy, ale także innowacyjność wykonania, terminowość, zaangażowanie. Zalety pracy na odległość przedsiębiorcy docenili już dawno. Niższe są koszty takiej działalności, nie trzeba tworzyć czy utrzymywać etatów, oszczędzamy na dojazdach, kosztach funkcjonowania biura. Także freelancerzy, nierzadko wybitni specjaliści w swojej dziedzinie, doceniają zalety pracy poza biurem w samodzielnie wybranych godzinach. Ich ogłoszenia można już teraz znaleźć w Internecie. - Tak, ale bardzo trudno sprawdzić ich kompetencje. Bez tego trudno nawiązać współpracę. W jaki sposób rozwiązaliście problem z wiarygodnością danych osobowych podawanych w systemie przez zleceniodawców i freelancerów? Wojciech Kubiak: Zatrudniając freelancerów poprzez Mrowisko firmy mogą obniżyć koszty swojej działalności Fot. Natalia Dobryszycka - Wszyscy użytkownicy portalu podlegają rejestracji. Dane firmy, która po raz pierwszy wystawia w Mrowisku zlecenie do realizacji, zostają zweryfikowane poprzez system bankowy. To samo dzieje się z danymi freelancera, który pierwszy raz podejmuje się jakiegoś zadania - na przykład tłumaczenia, wykonania pracy graficznej czy opracowania projektu strony internetowej. To proste i skuteczne rozwiązanie, dzięki któremu wszyscy zyskują pewność danych swojego kontrahenta. W jaki sposób rozpocząć współpracę z Mrowiskiem? Wystarczy wejść na naszą stronę internetową - - zarejestrować się w systemie i już można zlecać swoje zadania. Rozmawiał Jakub Żołnierczyk Twórcy Mrowiska: Wojciech Kubiak - właściciel firmy, doktorant wrocławskiej Akademii Ekonomicznej, doradca biznesowy. Zdobywał doświadczenie zawodowe m.in. w Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej. Prywatnie miłośnik wschodnich sztuk walki. Jak działa Mrowisko? Grzegorz Koseski - analityk systemów informatycznych, matematyk, odpowiedzialny m.in. za pozycjonowanie, optymalizacja treści, aktualizację serwisu, sprzęt. Przedsiębiorca i doradca w zakresie wykorzystania technologii informatycznych w biznesie. Grzegorz Strzelecki - informatyk, projektant i współwykonawca portalu. Pracował jako programista dla Microsoftu i Siemensa, obecnie lider grupy programistów w IT-Dev Sp. z o.o. Freelancer - osoba pracująca na zlecenie, tzw. wolny strzelec. Specjalizuje się w danej dziedzinie, najczęściej związanej z tzw. pracą twórczą - fotografii, dziennikarstwie, grafice, programowaniu, szkoleniach czy tłumaczeniach. Zazwyczaj oferuje swoje usługi firmom ad hoc, w razie konkretnej potrzeby. Przedsiębiorstwa korzystające z ich usług nie muszą ponosić kosztów związanych z utrzymaniem etatu, freelancer zaś ma znaczną swobodę w kształtowaniu swojego czasu pracy. 13 DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA

14 DOTACJE NA INNOWACJE (PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, (PO IG) to jeden z 6 programów krajowych, który finansowany jest ze środków europejskich. Jest to program skierowany przede wszystkim do przedsiębiorców, którzy zamierzają realizować innowacyjne projekty, związane z badaniami i rozwojem (B+R), nowoczesnymi technologiami, inwestycjami o dużym znaczeniu dla gospodarki lub wdrażaniem i stosowaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Budżet programu to 9,7 mld euro, z czego 35 proc. stanowią środki na inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia. Innowacyjność w POIG została precyzyjnie zdefiniowania jako wdrożenie nowości do praktyki gospodarczej: nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do produktu (towaru lub usługi), procesu, marketingu lub organizacji. Innowacyjne rozwiązanie może być wynikiem własnej działalności B+R przedsiębiorstwa, współpracy z innymi przedsiębiorstwami i instytucjami lub może być wynikiem zakupu wiedzy w postaci niematerialnej lub materialnej. Przykłady projektów kwalifikujących się do wsparcia: projekty inwestycyjne (w tym niezbędne działania szkoleniowe i doradcze) w zakresie zakupu lub wdrożenia nowych (stosowanych nie dłużej niż 3 lata na świecie bądź posiadających stopień rozprzestrzenienia na świecie w danej branży nie przekraczający 15 proc.) rozwiązań technologicznych w produkcji i usługach (zakup niezbędnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych związanych bezpośrednio z zakupem i eksploatacją środków trwałych), w tym prowadzących do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko, m.in.: ograniczenia energo-, materiało- i wodochłonności procesu produkcyjnego lub świadczenia usług, prowadzących do powstania nowego lub znacząco ulepszonego produktu lub usługi; przedsięwzięcia techniczne, technologiczne lub organizacyjne (badania przemysłowe i prace rozwojowe) prowadzone przez przedsiębiorców samodzielnie lub we współpracy z jednostkami naukowymi, a także na zlecenie przedsiębiorców przez jednostki naukowe; wzmocnienia działalności przedsiębiorców w zakresie prowadzenia przez nich prac B+R, w tym opracowanie i aktualizacja oprogramowania, wprowadzenia innowacji, opracowanie wzorów przemysłowych i użytkowych, strategii przekształcenia przedsiębiorcy w CBR. Projekty zakupy środków trwałych związanych z prowadzeniem prac w zakresie B+R; uzyskanie ochrony własności przemysłowej, unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji, stwierdzenie wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji; rozwój powiązań kooperacyjnych, przeprowadzenie analizy potencjału eksportowego, wyszukiwanie i dobór partnerów na rynku docelowym, udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych, udział w zorganizowanych misjach gospodarczych za granicą, uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia towarów lub usług na wybrany rynek zagraniczny; świadczenie usług drogą elektroniczną i ewentualne wytworzenie produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia tych usług, budowa i utrzymanie dedykowanej infrastruktury teleinformatycznej stworzonej pomiędzy najbliższym lub najbardziej efektywnym punktem dystrybucji Internetu a grupą docelową; przedsięwzięcia o charakterze zarówno technicznym, jak i organizacyjnym, które prowadzą do realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej, obejmujących trzech lub więcej współpracujących przedsiębiorców; szkolenia, działania informacyjne i promocyjne w zakresie form i sposobów zewnętrznego finansowania działalności gospodarczej, powstawanie nowych i rozwój istniejących sieci inwestorów prywatnych, w tym sieci aniołów biznesu. Przedsiębiorcy z Dolnego Śląska mogą liczyć na następujące wsparcie na część inwestycyjną projektu (intensywność wsparcia określona jako procent wartości wydatków kwalifikowanych): - mikro i mali - do 60 proc. - średni - do 50 proc. - duzi - do 40 proc. Dodatkowo w niektórych przypadkach uzyskają wsparcie na część szkoleniową i doradczą bezpośrednio związaną z projektem. Instytucją odpowiedzialną za realizację działań na rzecz przedsiębiorców jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (www.parp.gov.pl). Więcej informacji: Źródło: broszurka informacyjna pt.: Dotacje na innowacje. Innowacyjna Gospodarka, ; Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Enterprise Europe Network Wałbrzych tel./fax DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA 14

15

16

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wartości 193 000 euro Nazwa postępowania

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza na tle wyników kontroli RIO i NIK. Janusz Kot. Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie

Kontrola zarządcza na tle wyników kontroli RIO i NIK. Janusz Kot. Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie www.dlaadministracji.pl Kontrola zarządcza na tle wyników kontroli RIO i NIK Janusz Kot Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie 8 października 2013 r. w Warszawie Hotel MDM, Plac Konstytucji 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU III EDYCJI

REGULAMIN KONKURSU III EDYCJI REGULAMIN KONKURSU III EDYCJI I. Organizatorem Konkursu jest Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa we współpracy z partnerem strategicznym Gazetą Lubuską. Współorganizatorem konkursu są: Telewizja Polska

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA SZKOLENIOWA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA SZKOLENIOWA UMOWA SZKOLENIOWA *Beneficjent Ostateczny podpisuje odrębną umowę dla każdego Uczestnika szkolenia Zawarta w dniu.. pomiędzy: Spółdzielnia Pracy Oświata w Rzeszowie, al. Piłsudskiego 31, 35-074 Rzeszów,

Bardziej szczegółowo

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Katowice, 22.11.2013 r. Główne obszary działalności DOTACJE

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Serdecznie zachęcamy do udziału w warsztatach pt.: PRZYGOTOWANIE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH W RAMACH PO WER PRZY WYKORZYSTANIU PLATFORMY SOWA

Serdecznie zachęcamy do udziału w warsztatach pt.: PRZYGOTOWANIE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH W RAMACH PO WER PRZY WYKORZYSTANIU PLATFORMY SOWA Serdecznie zachęcamy do udziału w warsztatach pt.: PRZYGOTOWANIE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH W RAMACH PO WER PRZY WYKORZYSTANIU PLATFORMY SOWA ADRESACI WARSZTATÓW DO UDZIAŁU W WARSZTATACH ZAPRASZAMY: wszystkie

Bardziej szczegółowo

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości W imieniu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. oraz Targów Kielce pragnę Państwa serdecznie zaprosić do bezpłatnego udziału w IX Świętokrzyskiej Giełdzie Kooperacyjnej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DZIAŁANIA NA 2014 ROK PRACODAWCÓW POMORZA I KUJAW ZWIĄZKU PRACODAWCÓW

PROGRAM DZIAŁANIA NA 2014 ROK PRACODAWCÓW POMORZA I KUJAW ZWIĄZKU PRACODAWCÓW PROGRAM DZIAŁANIA NA 2014 ROK PRACODAWCÓW POMORZA I KUJAW ZWIĄZKU PRACODAWCÓW Lp. TREŚĆ ZADANIA TERMIN WYKONANIA ODPOWIEDZIALNOŚĆ 1 Prezentowanie stanowiska przedsiębiorców. 1.1 Współpraca z parlamentarzystami

Bardziej szczegółowo

Standard usługi doradczej - asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej

Standard usługi doradczej - asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3c do umowy o udzielenie wsparcia Standard usługi doradczej - asysta w rozpoczynaniu działalności

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY - SKUTECZNA OCHRONA DANYCH MEDYCZNYCH

WARSZTATY - SKUTECZNA OCHRONA DANYCH MEDYCZNYCH WARSZTATY - SKUTECZNA OCHRONA Jak zabezpieczać informacje i dane w jednostkach opieki i ochrony zdrowia? Szanowni Państwo, w jaki sposób skutecznie i zgodnie z prawem pozyskiwać, przetwarzać, przechowywać

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne POLSKI ZWIĄZEK PRYWATNYCH PRACODAWCÓW TURYSTYKI LEWIATAN I INSTYTUT TURYSTYKI W KRAKOWIE SP. Z O. O. ZAPRASZAJĄ PRZEDSIĘBIORCÓW I ICH PRACOWNIKÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Wzrost adaptacyjności mikro, małych

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Polityka Prywatności 1. Postanowienia ogólne 1. Administrator danych - NetShock.pl sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny 14, 50 062 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy w ramach powiązania kooperacyjnego pod nazwą Klaster Przedsiębiorstw Społecznych

Umowa o współpracy w ramach powiązania kooperacyjnego pod nazwą Klaster Przedsiębiorstw Społecznych Umowa o współpracy w ramach powiązania kooperacyjnego pod nazwą Klaster Przedsiębiorstw Społecznych PREAMBUŁA: Kierując się wolą wzmacniania potencjału podmiotów ekonomii społecznej na Dolnym Śląsku, tworzenia

Bardziej szczegółowo

OD POMYSŁU DO PRZEMYSŁU

OD POMYSŁU DO PRZEMYSŁU OD POMYSŁU DO PRZEMYSŁU TRANSFER WIEDZY NA PRZYKŁADZIE WDROŻEŃ WZORNICZYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH Seminarium podsumowujące prace zespołów wdrożeniowych w ramach projektu: Dolnośląska Sieć Wzornictwa Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Standard usługi doradczej - asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej

Standard usługi doradczej - asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej Załącznik nr 2c do umowy o udzielnie wsparcia Standard usługi doradczej - asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej Wsparcie na prowadzenie punktu konsultacyjnego jest przeznaczone na finansowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA PROJEKTU. 1.12.2010 do 31.12.2013 r.

KARTA PROJEKTU. 1.12.2010 do 31.12.2013 r. KARTA PROJEKTU Informacje o projekcie Tytuł projektu Okres realizacji Utworzenie sieci firm w sektorze budownictwa w południowo-zachodniej Wielkopolsce jako szansa wzrostu ich konkurencyjności i innowacyjności

Bardziej szczegółowo

NOWE PRAWA KONSUMENTA. Zwrot towaru zakupionego przez internet

NOWE PRAWA KONSUMENTA. Zwrot towaru zakupionego przez internet NOWE PRAWA KONSUMENTA Zwrot towaru zakupionego przez internet Sprzedaż towarów i usług przez Internet, ze względu na swoje walory praktyczne, ma coraz większe znaczenie dla klienta także tego, a może przede

Bardziej szczegółowo

Nowe. zatrudnienia. perspektywy. -outplacement na Mazowszu

Nowe. zatrudnienia. perspektywy. -outplacement na Mazowszu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nowe perspektywy zatrudnienia -outplacement na Mazowszu Szanowni Państwo, informacja zawarta w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Mirosław Marek PARP, Prezes Zarządu Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania dla biur Rachunkowych

Rozwiązania dla biur Rachunkowych Rozwiązania dla biur Rachunkowych Kompleksowy program do obsługi biur rachunkowych Wieloletnia współpraca z ekspertami z branży usług księgowych pozwoliła nam stworzyć nowoczesne i kompleksowe rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA usług doradztwa podatkowego

PREZENTACJA usług doradztwa podatkowego PREZENTACJA usług doradztwa podatkowego O Firmie Spółka INDEPENDENT TAX ADVISERS Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. rozpoczęła działalność w zakresie świadczenia usług doradztwa podatkowego w lutym 2004 roku.

Bardziej szczegółowo

Oferta Usług Kancelarii Doradców Biznesowych i Prawnych

Oferta Usług Kancelarii Doradców Biznesowych i Prawnych Kancelaria Doradców Biznesowych i Prawnych KDBiP sp. z o.o. Biuro Obsługi Klienta: os. Złotego Wieku 91/3 31-618 Kraków tel/fax. 12 649 12 34 mob. 513 910 705 Oferta Usług Kancelarii Doradców Biznesowych

Bardziej szczegółowo

Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP

Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP Michał Kołodziejski Zespół Instytucjonalnego Systemu Wsparcia PARP Sieć współpracujących ze sobą ośrodków

Bardziej szczegółowo

Regulamin I Dolnośląskiego Plebiscytu Gospodarczego Gwiazdy Biznesu 2015

Regulamin I Dolnośląskiego Plebiscytu Gospodarczego Gwiazdy Biznesu 2015 Regulamin I Dolnośląskiego Plebiscytu Gospodarczego Gwiazdy Biznesu 2015 I. CELE PRZYZNAWANIA NAGRODY GOSPODARCZEJ W PLEBISCYCIE GWIAZDY BIZNESU Fundusz Regionu Wałbrzyskiego (zwany dalej: Organizatorem),

Bardziej szczegółowo

VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości 3-4 marca 2010r. Targi Kielce, ul. Zakładowa 1, Kielce OFERTA DLA WYSTAWCY VIII Świętokrzyska Giełda

Bardziej szczegółowo

Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET. KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw

Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET. KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET w ramach projektu KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw Warszawa, 21 czerwca 2012 r. Sieć KIGNET Sieć współpracy, którą tworzą izby

Bardziej szczegółowo

Jak zaprezentować pomysł przed inwestorem

Jak zaprezentować pomysł przed inwestorem Jak zaprezentować pomysł przed inwestorem Katarzyna Duda Pomorskie Forum Przedsiębiorczości Gdynia 2012 Dotacje na innowacje Spis treści: Czego oczekuje inwestor i jakich pomysłów szuka Biznesplan jak

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - Etap I

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - Etap I REGULAMIN KONKURSU Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2011 1. Postanowienia wstępne Niniejszy regulamin określa cel Konkursu Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2011, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

Krajowy System Usług. oferta perspektywy rozwoju współpraca z regionami. Agata Wieruszewska 14 czerwiec 2011

Krajowy System Usług. oferta perspektywy rozwoju współpraca z regionami. Agata Wieruszewska 14 czerwiec 2011 2011 Krajowy System Usług oferta perspektywy rozwoju współpraca z regionami Agata Wieruszewska 14 czerwiec 2011 Krajowy System Usług (KSU) to oferta usług dla osób przedsiębiorczych w kraju - firm z sektora

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska wspiera eksport mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego

Unia Europejska wspiera eksport mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego Unia Europejska wspiera eksport mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego Dnia 20.08.2015 r. został ogłoszony konkurs w ramach poddziałania 1.4.1 Kompleksowe wsparcie działalności

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku"

Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku" Dr Roman Szełemej Prezydent Wałbrzycha Wałbrzych, dn. 18 grudnia 2013 r. ul. Szczawieńska 2 58-310 Szczawno Zdrój biuro@dolnoslascy-pracodawcy.pl

Bardziej szczegółowo

ANKIETA WSTĘPNYCH DANYCH DO WYKONANIA ANALIZ MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA DOTACJI

ANKIETA WSTĘPNYCH DANYCH DO WYKONANIA ANALIZ MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA DOTACJI ANKIETA WSTĘPNYCH DANYCH DO WYKONANIA ANALIZ MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA DOTACJI 1. Podstawowe dane przedsiębiorstwa: (jeśli nie jesteś jeszcze przedsiębiorcą to przejdź do pn 2) 1.1 Nazwa pełna: 1.2 Siedziba

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA DLA BIZNESU

ROZWIĄZANIA DLA BIZNESU ROZWIĄZANIA DLA BIZNESU OFERTA DLA FIRM I INSTYTUCJI Cudotwórnia Events - kim jesteśmy? Cudotwórnia Events jest firmą zajmującą się kompleksową organizacją różnego typu wydarzeń oraz imprez. W naszej ofercie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NIEPEŁNOSPRAWNI W PRACY OD GÓRNEGO PO DOLNY ŚLĄSK ZZO/000073/01/D

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NIEPEŁNOSPRAWNI W PRACY OD GÓRNEGO PO DOLNY ŚLĄSK ZZO/000073/01/D REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NIEPEŁNOSPRAWNI W PRACY OD GÓRNEGO PO DOLNY ŚLĄSK ZZO/000073/01/D Katowice, 02.02.2014r. DEFINICJE Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: Fundacji- należy przez

Bardziej szczegółowo

Grażyna Gończar Konsultant ds. Funduszy UE. STRATEGOR Wielkopolskie Centrum Ekspertyz Finansowych

Grażyna Gończar Konsultant ds. Funduszy UE. STRATEGOR Wielkopolskie Centrum Ekspertyz Finansowych Grażyna Gończar Konsultant ds. Funduszy UE STRATEGOR Wielkopolskie Centrum Ekspertyz Finansowych Kilka słów o nas Nasze sukcesy i nasze doświadczenie Kredyt technologiczny w oczach przedsiębiorców 4.3

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE: Ochrona danych osobowych w praktyce z uwzględnieniem zmian od 01.01.2015 r.

SZKOLENIE: Ochrona danych osobowych w praktyce z uwzględnieniem zmian od 01.01.2015 r. SZKOLENIE: ADRESACI SZKOLENIA: Adresatami szkolenia są wszyscy zainteresowani tematyką ochrony danych, działy kadr, marketingu, sprzedaży, obsługi klienta, IT, prawny, menedżerów i kadry zarządzającej.

Bardziej szczegółowo

CSR drogą do zrównoważonego rozwoju

CSR drogą do zrównoważonego rozwoju CSR drogą do zrównoważonego rozwoju CSR drogą do zrównoważonego rozwoju Jesteśmy jedną z dziesięciu największych agencji pracy i doradztwa personalnego w Polsce. Na rynku działamy od 2006 r. Kapitał firmy

Bardziej szczegółowo

EASY BUSINESS SYMULACJA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WARSZTAT OPARTY O SYMULACJĘ BIZNESU EASY BUSINESS

EASY BUSINESS SYMULACJA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WARSZTAT OPARTY O SYMULACJĘ BIZNESU EASY BUSINESS EASY BUSINESS SYMULACJA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WARSZTAT OPARTY O SYMULACJĘ BIZNESU EASY BUSINESS Na bazie symulacji EASY BUSINESS może być prowadzone szkolenie lub cykl szkoleń z tematyki

Bardziej szczegółowo

DATA TEMAT MIEJSCE GODZINA GRUPY

DATA TEMAT MIEJSCE GODZINA GRUPY DATA TEMAT MIEJSCE GODZINA GRUPY 28.08.2006 r. 4.09.2006 r. 5.09.2006 r. Spotkanie B2B Fundusze strukturalne dla sektora MSP w nowej perspektywie finansowej na lata 2007 2013 Czas na eksport cz. I Unijne

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA nr zawarta w dniu. pomiędzy: -a- 1 Postanowienia ogólne

UMOWA ZLECENIA nr zawarta w dniu. pomiędzy: -a- 1 Postanowienia ogólne UMOWA ZLECENIA nr zawarta w dniu pomiędzy:... Adres: NIP:. PESEL: zwaną/zwanym dalej Zleceniobiorcą, o treści następującej: -a- 1 Postanowienia ogólne 1. Przedmiotem Umowy jest realizacja zadań eksperta

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA UDZIAŁU W PROJEKCIE nr./up/green/bdc/2014 zawarta dnia... w Rzeszowie pomiędzy firmą: BD Center spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie (35-222), ul. Broniewskiego 1, której

Bardziej szczegółowo

Krajowe i zagraniczne podróże służbowe po nowelizacji przepisów

Krajowe i zagraniczne podróże służbowe po nowelizacji przepisów Szkolenie portalu TaxFin.pl Krajowe i zagraniczne podróże służbowe po nowelizacji przepisów 14 maja 2013 r., Hotel Marriott, Warszawa Partner merytoryczny: Opis spotkania: Z dniem 1 marca 2013 r. wchodzą

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy zarządu Stowarzyszenia Wolimierz.

Regulamin pracy zarządu Stowarzyszenia Wolimierz. Stowarzyszenie Wolimierz Wolimierz 120, 59-814 Pobiedna stowarzyszenie@wolimierz.org NIP 6131573567 KRS 000050148 Regulamin pracy zarządu Stowarzyszenia Wolimierz. Informacje ogólne 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Zielona Góra, dnia 24 lutego 2014r. Zamawiający: Kancelaria Finansowa Dariusz Orzechowski ul. Bohaterów Westerplatte 11 65-034 Zielona Góra Tel. 601 805 960 Fax.: 68 363 61 22 www.czyszczeniebik.pl Zapytanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT POKONFERENCYJNY

RAPORT POKONFERENCYJNY RAPORT POKONFERENCYJNY KONFERENCJA: Szanse rozwoju rynku szkoleniowego na Dolnym Śląsku w nowym okresie programowania 2007-2013 Wrocław, 3 grudnia 2007 r. SPIS TREŚCI: 1. Wstęp...2 2. Ogólna ocena konferencji

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia Szczegółowy opis zamówienia I. Przedmiot zamówienia Zamówienie obejmuje przeprowadzenie jednodniowego szkolenia dla maksymalnie 20 pracowników Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy

I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy PROGRAM BLOKU FINANSOWEGO* PIENIĄDZ ROBI PIENIĄDZ czyli rola i wsparcie instytucji finansowych w procesie wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie środowiskowe elementem strategii przedsiębiorstwa

Zarządzanie środowiskowe elementem strategii przedsiębiorstwa Załącznik nr 6 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady rekrutacji potencjalnych uczestników projektu oraz warunki uczestnictwa w projekcie. 2.

Bardziej szczegółowo

WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ

WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do udziału w projekcie OŚRODKI WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ dla podmiotu ekonomii społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.2.2 Nazwa Podmiotu Ekonomii

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI LIDER BIZNESU

WOJEWÓDZKI LIDER BIZNESU I. Organizator programu Wyłącznym organizatorem Programu,,Wojewódzki Lider Biznesu jest Regionalna Izba Gospodarcza w Lublinie. II. Cel Programu: Celem Programu jest : -wyłonienie (wyróżnienie) i promocja

Bardziej szczegółowo

UMOWA PARTNERSKA w sprawie zasad realizacji projektu pn. Wrota Lubelszczyzny informatyzacja administracji

UMOWA PARTNERSKA w sprawie zasad realizacji projektu pn. Wrota Lubelszczyzny informatyzacja administracji UMOWA PARTNERSKA w sprawie zasad realizacji projektu pn. Wrota Lubelszczyzny informatyzacja administracji zawarta w dniu 26 października 2010 roku w Lublinie pomiędzy następującymi Stronami: Samorządem

Bardziej szczegółowo

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski SILNA MARKA ZIELONA MARKA Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE Silna Marka Zielona Marka to projekt: szkoleniowo - doradczy ogólnopolski otwarty dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO POD NAZWĄ "HEAVY DUTY MASTERS" Obowiązuje od 1 października 2015 roku

REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO POD NAZWĄ HEAVY DUTY MASTERS Obowiązuje od 1 października 2015 roku REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO POD NAZWĄ "HEAVY DUTY MASTERS" Obowiązuje od 1 października 2015 roku 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie Motywacyjnym

Bardziej szczegółowo

ZGŁASZAM SWÓJ UDZIAŁ W RAMACH PROJEKTU ŚLĄSKA SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU BRANŻY IT

ZGŁASZAM SWÓJ UDZIAŁ W RAMACH PROJEKTU ŚLĄSKA SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU BRANŻY IT PROJEKT ŚLĄSKA SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU BRANŻY IT Realizowany w ramach Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Brief projektowy

Regulamin konkursu Brief projektowy Regulamin konkursu Brief projektowy 1 Cel 1. Do konkursu zgłaszane są briefy 1 projektowe z zakresu projektowania produktu (np. projekt produktu, stoiska, systemu ekspozycyjnego) lub projektowania graficznego

Bardziej szczegółowo

Organizatorzy spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z woj. opolskiego. Środki na rozwój eksportu dla Twojego przedsiębiorstwa

Organizatorzy spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z woj. opolskiego. Środki na rozwój eksportu dla Twojego przedsiębiorstwa Organizatorzy spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z woj. opolskiego Środki na rozwój eksportu dla Twojego przedsiębiorstwa Fundacja została założona w 2010r. we Wrocławiu w celu: promocji przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

CO KAŻDY PRZEDSIĘBIORCA O

CO KAŻDY PRZEDSIĘBIORCA O CO KAŻDY PRZEDSIĘBIORCA O ŚRODKACH UNIJNYCH WIEDZIEĆ POWINIEN! MARCIN KOWALSKI Wrocław, dnia 6.10.2014 Czym się zajmujemy? Świadczymy usługi rozwojowe dla biznesu doradztwo, szkolenia, programy rozwojowe.

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! II edycja programu stażowego Kariera na start :

Szanowni Państwo! II edycja programu stażowego Kariera na start : Szanowni Państwo! Dwie edycje programu stażowego Kariera na start już za nami. W związku z tym pragniemy zaprezentować Państwu efekty naszych działań, a także przedstawić kolejne etapy realizacji naszego

Bardziej szczegółowo

KOMERCJALIZACJA DROGĄ DO SUKCESU. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

KOMERCJALIZACJA DROGĄ DO SUKCESU. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KOMERCJALIZACJA DROGĄ DO SUKCESU Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dokument dostępny również w Internecie: www.komercjalizacja.cl-consulting.com.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu partnerskiego SheeplaPARTNER

Regulamin programu partnerskiego SheeplaPARTNER Regulamin programu partnerskiego SheeplaPARTNER Regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie Partnerskim SheeplaPARTNER prowadzonym przez firmę Sheepla S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej

Bardziej szczegółowo

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Czy realizacja projektu to dostarczenie narzędzia biznesowego, czy czynnik stymulujący rozwój społeczeństwa informacyjnego? W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne,

Bardziej szczegółowo

Lepszy start dla zawodowca

Lepszy start dla zawodowca FORMULARZ REKRUTACYJNY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE WZÓR Formularz jest dostępny do pobrania wyłącznie w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.um.warszawa.pl/lepszystart Należy go wypełnić komputerowo

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POKL_2.1.1_401_10

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POKL_2.1.1_401_10 Warszawa, 12 lipca 2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POKL_2.1.1_401_10 ZAMAWIAJĄCY The TOWER ul. Marszałkowska 34/50; 00-554 Warszawa ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Szanowni Państwo, w związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu: Pomysł na Start wybór najlepszego, innowacyjnego pomysłu na własny biznes

Regulamin konkursu: Pomysł na Start wybór najlepszego, innowacyjnego pomysłu na własny biznes Regulamin konkursu: Pomysł na Start wybór najlepszego, innowacyjnego pomysłu na własny biznes 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Pomysł na start, zwanego dalej "Konkursem" jest: Górnośląska

Bardziej szczegółowo

Klinika Biznesu. rozwój i innowacja. biznesu. Kompilator finansowy Moderator kooperacyjny. Virtual spot. Menadżer finansowy

Klinika Biznesu. rozwój i innowacja. biznesu. Kompilator finansowy Moderator kooperacyjny. Virtual spot. Menadżer finansowy KLINIKA biznesu pl Menadżer finansowy Virtual spot Kompilator finansowy Moderator kooperacyjny Klinika Biznesu rozwój i innowacja rozwój i innowacja Czy projekt jest dla Ciebie? Tak, jeżeli jesteś MIKRO

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów Unii Europejskiej w Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej

Realizacja projektów Unii Europejskiej w Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej Realizacja projektów Unii Europejskiej w Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej SYLWIA LASOTA JULITA MARKIEWICZ - PATKOWSKA Szanowni Państwo, w tym roku obchodziliśmy dziesięciolecie wejścia Polski do Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU LIDER POLSKIEGO BIZNESU

REGULAMIN KONKURSU LIDER POLSKIEGO BIZNESU REGULAMIN KONKURSU LIDER POLSKIEGO BIZNESU DANE OGÓLNE 1 CEL Business Centre Club popierając przedsiębiorczość i gospodarkę rynkową organizuje ogólnopolski konkurs Lider Polskiego Biznesu, którego zadaniem

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PUNKT KONSULTACYJNY KSU kompleksowe usługi informacyjne oraz doradcze

REGIONALNY PUNKT KONSULTACYJNY KSU kompleksowe usługi informacyjne oraz doradcze REGIONALNY PUNKT KONSULTACYJNY KSU kompleksowe usługi informacyjne oraz doradcze Potrzebujesz wsparcia eksperckiego w pierwszym okresie funkcjonowania firmy? Chciałbyś rozwiać wątpliwości dotyczące prawa,

Bardziej szczegółowo

ROLA TURYSTYKI W GOSPODARCE REGIONU

ROLA TURYSTYKI W GOSPODARCE REGIONU WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA ROLA TURYSTYKI W GOSPODARCE REGIONU Redakcja naukowa Jerzy Wyrzykowski Wrocław 2007 SPIS TREŚCI Wprowadzenie 9 1. UWARUNKOWANIA GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ W REGIONIE 11 Teresa Zabińska

Bardziej szczegółowo

Targi Business to Business Innowacyjność i nowe technologie jako budowanie przewagi konkurencyjnej w regionie 12 września 2013 roku Park Naukowo

Targi Business to Business Innowacyjność i nowe technologie jako budowanie przewagi konkurencyjnej w regionie 12 września 2013 roku Park Naukowo jako budowanie przewagi konkurencyjnej w regionie 12 września 2013 roku Park Naukowo Technologiczny Polska Wschód w Suwałkach, ul. Innowacyjna 1 Suwalska Specjalna Strefy Ekonomicznej S.A. i firma Prospects

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE,,Ekologia w firmie transportowej drogą do sukcesu na rynku. 1.Postanowienia ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE,,Ekologia w firmie transportowej drogą do sukcesu na rynku. 1.Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE,,Ekologia w firmie transportowej drogą do sukcesu na rynku 1.Postanowienia ogólne Niniejszy dokument określa ramowe zasady, kryteria oraz warunki rekrutacji

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. szkolenia z zakresu: MS Excel, MS Power Point, MS Access, SQL, MS Outlook.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. szkolenia z zakresu: MS Excel, MS Power Point, MS Access, SQL, MS Outlook. DZC/EM/719/11 Warszawa, dnia 15.12.2011 r. Szanowni Państwo, ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Bank Millennium S.A. jest zainteresowany wyborem wykonawcy szkolenia z zakresu: MS Excel, MS Power Point, MS

Bardziej szczegółowo

Zostań w Polsce swoim szefem!

Zostań w Polsce swoim szefem! FORMULARZ REKRUTACYJNY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE WZÓR Formularz jest dostępny do pobrania wyłącznie w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.zostanszefem.vizja.pl Należy go wypełnić komputerowo

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE: Licencje na moduły systemu B2B oraz usługi wdrożeniowe.

ZAPYTANIE OFERTOWE: Licencje na moduły systemu B2B oraz usługi wdrożeniowe. Kraków, 06.08.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE: Licencje na moduły systemu B2B oraz usługi wdrożeniowe. Zamawiający: Omni Rafał Olszowski, ul. Krowoderska 53/23, 31-142 Kraków, Tel/Fax: (12) 294 40 33, e-mail:

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Miejsce: Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu ul. Grunwaldzka 65 Czas trwania szkolenia: 3x2 dni w ciągu trzech miesięcy (48 godzin lekcyjnych) w godzinach 09.00 16.00 Opłata za szkolenie:

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie standardów zarządzania w administracji rządowej

Doskonalenie standardów zarządzania w administracji rządowej Informator o projekcie Doskonalenie standardów zarządzania w administracji rządowej Warszawa, marzec 2013 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ EKSPORTU MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PASZPORT DO EKSPORTU 1

PROJEKTY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ EKSPORTU MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PASZPORT DO EKSPORTU 1 Informacja nt. możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na: PROJEKTY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ EKSPORTU MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PASZPORT DO EKSPORTU 1 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

ZIELONE ŚWIATŁO DLA OBRÓBKI POWIERZCHNIOWEJ METALI SZANSA NA EKOLOGIĘ I EKONOMIĘ W MŚP

ZIELONE ŚWIATŁO DLA OBRÓBKI POWIERZCHNIOWEJ METALI SZANSA NA EKOLOGIĘ I EKONOMIĘ W MŚP REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZIELONE ŚWIATŁO DLA OBRÓBKI POWIERZCHNIOWEJ METALI SZANSA NA EKOLOGIĘ I EKONOMIĘ W MŚP NR WND - REALIZOWANEGO PRZEZ EUROPROFES SP. Z O.O. ORAZ POLSKIE TOWARZYSTWO GALWANOTECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Biuro Projektu

ZAPYTANIE OFERTOWE. Biuro Projektu Warszawa, 23.09.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszamy Państwa do składania ofert na wykonanie usługi: pozycjonowania systemu, stworzenie materiałów promocyjnych, kampania informacyjna na portalach internetowych,

Bardziej szczegółowo

www.radcaprawny-ciesla.pl BEZPIECZEŃSTWO PRAWNE ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW

www.radcaprawny-ciesla.pl BEZPIECZEŃSTWO PRAWNE ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW i i i BEZPIECZEŃSTWO PRAWNE ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW i i i Co to jest elektroniczny obieg dokumentów (EOD) Elektroniczny obieg dokumentów = system informatyczny do zarządzania obiegiem zadań,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przez Naukę do Biznesu

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przez Naukę do Biznesu REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przez Naukę do Biznesu 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 2. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach projektu: Przez Naukę do Biznesu. Projekt dofinansowany

Bardziej szczegółowo

W województwie śląskim zarejestrowanych jest ponad 426 tys. przedsiębiorstw, z czego prawie 96 proc. podmiotów stanowią firmy sektora prywatnego.

W województwie śląskim zarejestrowanych jest ponad 426 tys. przedsiębiorstw, z czego prawie 96 proc. podmiotów stanowią firmy sektora prywatnego. W województwie śląskim zarejestrowanych jest ponad 426 tys. przedsiębiorstw, z czego prawie 96 proc. podmiotów stanowią firmy sektora prywatnego. Autostrady A1 i A4, Drogowa Trasa Średnicowa łącząca duże

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie będzie udzielane na wzmocnienie potencjału instytucji i wspólnych przedsięwzięć, z przeznaczeniem na:

Dofinansowanie będzie udzielane na wzmocnienie potencjału instytucji i wspólnych przedsięwzięć, z przeznaczeniem na: Program: Program Innowacyjna Gospodarka Priorytet: 5 Dyfuzja Innowacji Działanie: 5.2 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Janów na lata 2014 2020

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Janów na lata 2014 2020 SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Janów na lata 2014 2020 WSTĘP W celu zagwarantowania szerokiego udziału społeczeństwa w procesie budowania

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie przez Bank Pocztowy bezpiecznego podpisu elektronicznego do zawierania umów z Klientami

Wykorzystanie przez Bank Pocztowy bezpiecznego podpisu elektronicznego do zawierania umów z Klientami Wykorzystanie przez Bank Pocztowy bezpiecznego podpisu elektronicznego do zawierania umów z Klientami 19 lutego 2009 roku Misja Banku Pocztowego Uczynienie usług finansowych dostępnych i przystępnych dla

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystać BIG w działalności sklepu internetowego? Marcin Ledworowski, Wiceprezes Zarządu BIG InfoMonitor S.A.

Jak wykorzystać BIG w działalności sklepu internetowego? Marcin Ledworowski, Wiceprezes Zarządu BIG InfoMonitor S.A. Jak wykorzystać BIG w działalności sklepu internetowego? Marcin Ledworowski, Wiceprezes Zarządu BIG InfoMonitor S.A. O czym będę mówił? Diagnoza kryzysu finansowego wzrost liczby zadłużonych firm i konsumentów

Bardziej szczegółowo

Misja Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach na lata 2010-2014

Misja Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach na lata 2010-2014 REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA W KATOWICACH STRATEGIA ORAZ PROGRAM DZIAŁANIA RIG W KATOWICACH NA LATA 2010-2014 Misja Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach na lata 2010-2014 Rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I POSTĘPOWANIE WEDŁUG KPA, KANCELARIA TAJNA I E-DOKUMENTACJA W PRAKTYCE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

ORGANIZACJA I POSTĘPOWANIE WEDŁUG KPA, KANCELARIA TAJNA I E-DOKUMENTACJA W PRAKTYCE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ ORGANIZACJA I POSTĘPOWANIE WEDŁUG KPA, KANCELARIA TAJNA I E-DOKUMENTACJA W PRAKTYCE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Szanowni Państwo Kodeks Postępowania Administracyjnego wytycza precyzyjne kroki w zakresie prowadzenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2013 Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER Al. Wyścigowa 14 lok. 402 02-681 Warszawa tel./fax 22 436 10 98 KRS 0000320647 Warszawa, 19 grudnia 2014 roku Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania: 1) Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

www.factotum.pl Zapraszamy Paostwa do zapoznania się z ofertą szkoleo 4 kroki, a w razie dodatkowych pytao prosimy o kontakt.

www.factotum.pl Zapraszamy Paostwa do zapoznania się z ofertą szkoleo 4 kroki, a w razie dodatkowych pytao prosimy o kontakt. Szanowni Państwo, W załączeniu przekazujemy Paostwu ofertę realizacji szkoleo kierowaną do Menedżerów Sprzedaży oraz Doradców współpracujących z firmami finansowo-ubezpieczeniowymi. Projekt został opracowany

Bardziej szczegółowo

INTERNETOWE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ - ICPA

INTERNETOWE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ - ICPA ICPA Regulamin uczestnictwa Strona 1 z 5 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE INTERNETOWE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ - ICPA realizowanym w pilotażowej edycji na terenie woj. dolnośląskiego w

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020. Wytyczne do pomocy technicznej a realizacja projektów Związków ZIT

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020. Wytyczne do pomocy technicznej a realizacja projektów Związków ZIT Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Wytyczne do pomocy technicznej a realizacja projektów Związków ZIT Wytyczne do pomocy technicznej a realizacja projektów Związków ZIT Prawo powszechnie obowiązujące,

Bardziej szczegółowo

e-deklaracje www.e-deklaracje.gov.pl

e-deklaracje www.e-deklaracje.gov.pl e-deklaracje www.e-deklaracje.gov.pl e-deklaracje Składanie deklaracji i zeznań podatkowych w formie elektronicznej szybkie tanie łatwe Idea ograniczenie formalności, oszczędność czasu podatnika związanego

Bardziej szczegółowo