Protokół z zebrania plenarnego Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej Polskiej Akademii Nauk Warszawa, 7 marca 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół z zebrania plenarnego Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej Polskiej Akademii Nauk Warszawa, 7 marca 2013"

Transkrypt

1 Komitet Metrologii i Aparatury Naukowej Polskiej Akademii Nauk Sekretariat: Katedra Metrologii Elektronicznej i Fotonicznej Politechniki Wrocławskiej ul. B. Prusa 53/55, Wrocław tel.: , fax: Protokół z zebrania plenarnego Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej Polskiej Akademii Nauk Warszawa, 7 marca 2013 Zebranie odbyło się 7 marca 2013 roku w siedzibie Ministerstwa Obrony Narodowej w Warszawie, al. Niepodległości 218, na zaproszenie Dyrektora Woskowego Centrum Metrologii, płk. Roberta Targosa. W zebraniu wzięło udział 23 członków Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej Polskiej Akademii Nauk. Nieobecnych było 10 członków Komitetu, w tym 7 osób usprawiedliwiły wcześniej swoją nieobecność innymi obowiązkami zawodowymi lub chorobą. Na zaproszenie Przewodniczącego gośćmi obrad byli nowi członkowie Komitetu Redakcyjnego (Editorial Board) czasopisma Metrology and Measurement Systems: prof. dr hab. inż. Teodor Gotszalk z Politechniki Wrocławskiej, dr hab. inż. Piotr Jasiński, prof. nadzw. Politechniki Gdańskiej, dr hab. inż. Krzysztof Duda z AGH, dr inż. Ireneusz Jabłoński z Politechniki Wrocławskiej oraz Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego VI Kongresu Metrologii, dr hab. inż. Włodzimierz Makieła, prof. nadzw. Politechniki Świętokrzyskiej. Zebranych w sali konferencyjno prasowej Ministerstwa Obrony Narodowej przywitał (w zastępstwie gen. broni rez. Waldemara Skrzypczaka, który z przyczyn służbowych nie mógł być obecny) gen. bryg. rez. Stanisław Butlak, radca generalny w Ministerstwie Obrony Narodowej ds. uzbrojenia i modernizacji, życząc owocnych i spokojnych obrad. Opuścił następnie salę obrad ze względu na inne obowiązki przekazując funkcję gospodarza zebrania Dyrektorowi Wojskowego Centrum Metrologii, płk. Robertowi Targosowi. Zebrani podziękowali mówcy oklaskami. Otwierając zebranie, Przewodniczący Komitetu prof. J. Mroczka przekazał płk. Robertowi Targosowi podziękowania dla władz Ministerstwa Obrony Narodowej za zaproszenie i umożliwienie obrad kolejnego zebrania plenarnego w murach Ministerstwa Obrony Narodowej. Przywitał również zaproszonych gości: nowych członków Komitetu Redakcyjnego czasopisma Metrology and Measurement Systems oraz Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego VI Kongresu Metrologii. Na wstępie pierwszych dwóch punktów obrad (Otwarcie zebrania oraz Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia plenarnego) Przewodniczący skierował prośbę o wpisywanie się na listę obecności, która jest podstawą do stwierdzenia kworum wymaganego przy podejmowaniu uchwał oraz poinformował o usprawiedliwieniach nieobecności, które wpłynęły przed zebraniem plenarnym od kilku członków Komitetu. Po przedstawieniu propozycji składu komisji skrutacyjnej Komitet przyjął ją jednomyślnie w składzie: prof. prof. Z. Bielecki, C. Łukianowicz, J. Smulko. Komitet w głosowaniu przyjął jednomyślnie protokół z posiedzenia plenarnego z dnia 10 października 2012 r., rozesłany członkom Komitetu 22 października 2012r. i do którego treści nie wpłynęły przed dzisiejszym zebraniem żadne uwagi. Przechodząc do części obrad poświęconym sprawom osobowym Przewodniczący udzielił głosu prof. J. Gajdzie, który poinformował zebranych, że w składzie Komitetu znajduje się dwóch członków nowo wybranej Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów: prof. A. Rogalski i prof. J. Mroczka gratulując im tego wyboru, a uczestnicy zebrania oklaskami dołączyli się do tych gratulacji. W kolejnym punkcie obrad (Sprawa poparcia kandydatur do Polskiej Akademii Nauk) Przewodniczący poinformował, że 4 kwietnia br. odbędą się wybory członków Akademii. Zgodnie z zatwierdzoną procedurą wyborów, Komitety są zobligowane do opiniowania kandydatur osób, które wskazały dany komitet, jako najbardziej właściwy do zaopiniowania ich kandydatur. W przypadku Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN zgłosiły się dwie osoby: prof. R. Z. Morawski i prof. T. Gotszalk. Charakterystyki kandydatów otrzymane z Wydziału IV PAN członkowie Komitetu otrzymali pocztą elektroniczną przed zebraniem plenarnym, a więc kandydaci są już znani członkom Komitetu. Przewodniczący poinformował, że głosowanie dotyczy zaopiniowania przez Komitet kandydatur na członków korespondentów PAN. Głosowanie jest niezależne dla każdej kandydatury, a w przypadku opinii pozytywnej wystarczy wpisać przy nazwisku kandydata opiniowanego pozytywnie cyfrę, np. 1, 2 wyznaczającą miejsce zaszeregowania. Wzór karty do głosowania jest jednolity dla wszystkich Komitetów PAN. Przewodniczący otworzył dyskusję na 1

2 temat zgłoszonych kandydatur, stwierdzając na podstawie charakterystyk kandydatów że obaj kandydaci reprezentują metrologię, stąd ich wybór Komitetu opiniującego był jednoznaczny. Poinformował też szczegółowo o sposobie wypełniania otrzymanych kart do głosowania. Głos zabrał prof. J. Mindykowski stwierdzając: Chciałbym poprzeć zdecydowanie kandydaturę prof. R. Morawskiego, przy czym nie oznacza to, że nie popieram kandydatury prof. T. Gotszalka. Natomiast dlaczego prof. R. Morawskiego? Ponieważ do tej kandydatury, myślę że potrafię się odnieść w sposób merytoryczny z uwagi na wieloletnią wspólną działalność na różnych polach z prof. R. Morawskim. Prof. R. Morawskiego znam z bezpośrednich działań naukowych i organizacyjnych - jeśli chodzi o współpracę międzynarodową w zakresie metrologii od 1991 r., od Kongresu IMEKO w Pekinie. Biorąc pod uwagę charakterystykę zamieszczoną dla wszystkich głosujących, to na pewno wrażenie nieodparte, przynajmniej moje, jest takie, że jest to kandydatura ze wszech miar spełniająca warunki pozytywnej reprezentacji środowiska w Komitecie Polskiej Akademii Nauk. Natomiast na dwa aspekty chciałbym zwrócić uwagę, które osobiście są mi być może trochę lepiej znane, aniżeli nie wszystkim osobom tutaj obecnym. Te aspekty, to: pierwszy pozycja międzynarodowa prof. R. Morawskiego, ponieważ od wielu lat (oczywiście w znacznie skromniejszym charakterze), jestem zamieszany w działalność na forum IMEKO (jako wcześniej sekretarz naukowy, wiceprzewodniczący, obecnie przewodniczący Komitetu TC4 Electrical Measurements Quantities ). Wielokrotnie z prof. R. Morawskim spotykałem się w gremiach IMEKO i muszę powiedzieć, że obserwując jego wystąpienia i rezonans, który wzbudza wśród odbiorców tych wystąpień byłem dumny, że prof. R. Morawski jest po pierwsze Polakiem, po drugie pochodzi z naszego środowiska. To naprawdę znakomicie przygotowany od strony merytorycznej przedstawiciel naszej dyscypliny. Dla wszystkich z Państwa na pewno powszechnie znana jest jego znakomita znajomość języków obcych. Drugi element, który już od wielu lat wzbudza moją uwagę, jeśli chodzi o dokonania prof. R. Morawskiego to bardzo duża liczba realizowanych projektów badawczych, zarówno krajowych jak i zagranicznych. Proszę Państwa, jeżeli rzucilibyście Państwo okiem na to, co jest w charakterystyce w pkt. 4 (Dorobek naukowy) i potem w pkt. 10 są dwa wyróżnienia Komitetu Badan Naukowych za realizację projektów badawczych, to to jest właśnie ten moment, który chcę podkreślić. Tak się składa, że na przestrzeni lat w różnych odstępach czasu i konfiguracjach byłem uczestnikiem sekcji KBN-owskich: bądź Miernictwo interdyscyplinarne bądź Elektrotechnika. W czasie pracy w tychże sekcjach miałem bezpośredni kontakt ze znakomitymi projektami prof. R. Morawskiego, a w szczególności z raportami, które jak na ówczesne czasy stanowiły w moim przekonaniu niedościgłe wzorce tego, co na tym polu można osiągnąć. To są na pewno nieprzeciętne dokonania, jeśli chodzi o realizację projektów badawczych. Już w tamtym czasie, latach 90-tych, prof. R. Morawski miał wyraźnie udokumentowane osiągnięcia w publikacjach, które powszechnie określamy mianem listy filadelfijskiej naonczas nie był to tak powszechny atrybut jak dzisiaj, stąd dla wielu ludzi było to wówczas elementem zwracającym uwagę. Reasumując: gorąco popieram tą kandydaturę. W odpowiedzi na pytanie prof. R. Jachowicza, Przewodniczący wyjaśnił, że w przekazanych charakterystykach nie ma podanej informacji, o tym, kto zgłosił kandydatów. W ogólności mogą to być członkowie Akademii, organizacje jak np. Rady Wydziałów, itp. Prof. R. Jachowicz stwierdził: W stu procentach podpisuję się pod tym, co przed chwilą mówił prof. J. Mindykowski. Też mam bardzo wnikliwy wgląd w dorobek prof. R. Morawskiego (dwa razy byłem recenzentem jego wniosków profesorskich, więc bardzo szczegółowo zapoznałem się z jego dorobkiem i muszę powiedzieć, że robi ogromne wrażenie pozytywne) i żeby nie powtarzać tego, o czym mówił tutaj prof. J. Mindykowski, to tylko dodam jeden ważny aspekt. Otóż prof. R. Morawski ma duży dorobek, jeżeli chodzi o sprawy związane z kształceniem studentów i metrologów w szczególności. To jest bardzo ważny aspekt, żeby, jeżeli zostanie wybrany na członka korespondenta PAN, taka osoba się znalazła właśnie z takim dużym doświadczeniem dydaktycznym. On ma cały szereg publikacji związany z kształceniem, uczestniczył w wielu konferencjach, kongresach i jednocześnie opracowywał pewne postulaty dla Konferencji Rektorów Szkół Polskich. Myślę, że to jest ważny aspekt. Głos zabrał prof. R. Zielonko, który stwierdził: Ja również znam dorobek prof. R. Morawskiego z wieloletniej z nim współpracy, bardzo przyjaznej. Również recenzowałem jego wniosek profesorski i, również ostatnio, dwa granty z zakresu spektrofotometrii. Z licznego dorobku naukowego prof. R. Morawskiego chciałbym uwypuklić osiągnięcia właśnie z analizy spektrofotometrycznej różnych substancji, w tym również żywności. Warto zauważyć, że właśnie tej problematyce poświęcony jest artykuł przeglądowy w numerze M&MS, który został przedstawiony zebranym, z 240 pozycjami bibliografii (w bazie zespołu, o czym wiem, zgromadzono ich ponad 7 tys.). Kandydat wraz z zespołem opracował wiele metod algorytmów przetwarzania oraz oceny surowych zaszumionych danych spektrofotometrycznych z wbudowanymi mechanizmami autokalibracji i oceny niepewności. Różne warianty metod, licznie opatentowane międzynarodowo, były ukierunkowane na praktyczne zastosowania w analizatorach spektrofotometrycznych: 2

3 laboratoryjnych, przemysłowych, a także tanich kieszonkowych analizatorach żywności, które będą w przyszłości, jak sądzę, powszechnie stosowane. Dorobek w tym zakresie cechuje wysoki poziom naukowy, bo odtwarzanie mezurandów spektrofotometrycznych należy do problemu rozwiązywania źle uwarunkowanych zagadnień odwrotnych, co wymaga zastosowania zaawansowanych metod matematycznych. Jednocześnie wyniki badań cechuje praktyczna użyteczność, co jest teraz bardzo cenione. Z licznych osiągnięć organizacyjnych ograniczę się tylko do wymienienia dwóch najważniejszych: był Dziekanem Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych największego wydziału największej uczelni technicznej w kraju. Po drugie od wielu lat jest, o czym była już mowa, aktywnym przedstawicielem Polski w Radzie Generalnej IMEKO, gdzie godnie zastąpił prof. A. Fioka. Był też przewodniczącym Komitetu IMEKO TC7. O jego aktywności i autorytecie na polu IMEKO świadczy otrzymana w ubiegłym roku bardzo prestiżowa nagroda Distinguished Service Award. Jego osiągnięcia jako Przewodniczącego międzynarodowej Rady Programowej czasopisma M&MS są na ogół znane. Wielokrotnie podkreślałem, również w ostatnim Editorial Note, iż większość przedsięwzięć rozwojowych tego czasopisma po roku 2008 podejmowaliśmy wspólnie. Reasumując: wniosek ten zdecydowanie popieram. Prof. R. Zielonko przekazał też zebranym kilka egzemplarzy czasopisma M&MS z artykułem prof. R. Morawskiego. Wiceprezes W. Popiołek zgłosił uwagę, że otrzymane opisy kandydatów wyglądają na pierwszy rzut oka jako zharmonizowane, ale zharmonizowane nie są, bo w pkt. 4 i 5 (które charakteryzują siłę naukową kandydatów) używane są różne określenia. Karty dostarczają trochę innych informacji o jednym kandydacie i trochę innych o drugim. To uwaga do przyszłego sposobu głosowania. Przewodniczący wskazał, że charakterystyki otrzymał z Wydziału IV i nie miał wpływu na sposób podawania danych. Wskazał też na problem podawania danych wg różnych baz danych. Prof. A. Rogalski wyjaśnił, że w zaleceniach otrzymanych od Dziekana Wydziału IV były zalecane do opisu publikacji bazy: Web of Knowledge, Scopus, Google (Publish or Perish, Google Index). Wobec braku dalszych zgłoszeń Przewodniczący zarządził głosowanie. Przed ogłoszeniem przerwy Przewodniczący przekazał informacje organizacyjne. Delegacje rozliczane przez PAN należy dostarczyć do rozliczenia w ciągu 21 dni od daty posiedzenia. Można je też zostawić u sekretarza podpisane w miejscu niniejszy rachunek przedkładam i uzupełnione o nr konta i adres zamieszkania wraz z załączonymi biletami. W przypadku biletów powrotnych należy wypełnić i podpisać oświadczenie, którego formularz znajduje się u sekretarza. Przewodniczący przekazał też informacje dotyczące organizacji posiłku po zebraniu. Po 25-minutowej przerwie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, prof. Z. Bielecki, ogłosił wyniki wyborów w sprawie opiniowania kandydatów na członków korespondentów PAN przez Komitet Metrologii i Aparatury Naukowej Polskiej Akademii Nauk. Uprawnionych do głosowania: 33 osoby, obecnych w czasie głosowania: 22, głosów oddanych: 22, głosów ważnych: 20, głosów nieważnych: 2. Kandydatura prof. T. Gotszalka uzyskała 19 głosów popierających (w tym 10 głosów wskazujących miejsce pierwsze i 9 głosów miejsce drugie) przy 1 głosie przeciw i braku głosów wstrzymujących się. Kandydatura prof. R. Z. Morawskiego uzyskała 18 głosów popierających (w tym 10 głosów wskazujących miejsce pierwsze i 8 głosów miejsce drugie) przy 1 głosie przeciw i 1 głosie wstrzymującym się. W kolejnym punkcie obrad prof. W. Makieła, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego VI Kongresu Metrologii, przedstawił w 20 min. prezentacji stan organizacji Kongresu: stronę www (www.tu.kielce.pl\km_2013), terminarz działań (aktualnie trwają recenzje referatów, które powinny się zakończyć do 15 marca; termin wnoszenia opłat do 31 marca, po potwierdzeniach rozsyłanych począwszy od 20 marca, szczegółowy program Kongresu ok. 15 kwietnia), informacje statystyczne (zarejestrowanych na podstawie przysłanych kart zgłoszeń 204 uczestników, pełnych referatów 112 z tego 85 do publikacji w czasopiśmie PAK, 14 w czasopiśmie Mechanik, 13 w materiałach kongresowych, w tym 6 pełnych tekstów; ponadto 6 referatów na sesji GUM; informacje jak przygotować skróty są podane na stronie internetowej Kongresu), aktualny stan przygotowania referatów do publikacji (z 85 prac do publikacji w PAK już przekazano do redakcji 39, do 14 referatów jeszcze nie wpłynęły recenzje, stąd apel do członków Komitetu, którzy otrzymali prace do recenzji o przesłanie swoich recenzji; w przypadku czasopisma Mechanik w trakcie recenzji są 3 artykuły, a kilka jest przesyłanych do ponownych recenzji; w przypadku prac do materiałów kongresowych wszystkie są po recenzjach), tryb rezerwacji noclegów (które każdy uczestnik zamawia indywidualnie adresy siedmiu najbardziej znanych hoteli w Sandomierzu są podane na stronie internetowej, a umowa z hotelami jest taka, że do 15 kwietnia hotele rezerwują miejsca noclegowe w dn czerwca tylko dla uczestników Kongresu) i program (w stosunku do wcześniejszej wersji dodatkowo zaplanowano obrady plenarne z przemówieniami zaproszonych gości, niewielkie zmiany w rozplanowaniu sesji GUM, ewentualnie zwiedzanie Politechniki), który po szczegółowym opracowaniu zostanie przesłany uczestnikom. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Kongresu przedstawił również szczegóły 3

4 wybranych punktów Kongresu, firm sponsorujących i biorących udział w wystawie, patronatu honorowego i dotacji z DUN. W odpowiedzi na pytanie dotyczące zniżek w opłatach dla członków Komitetu potwierdził, że opłata zniżkowa wynosi 700 zł (wykonywanie recenzji przez członków Komitetu odbywa się jednak bezpłatnie i jest obligatoryjne). Poruszono również sprawę zmniejszenia kosztów publikacji w czasopismach PAK i Mechanik (prof. J. Mroczka, prof. E. Ratajczyk), które obecnie są zbyt wysokie i wymagają chyba negocjacji (prof. J. Mroczka). W kolejnym punkcie obrad, prof. J. Smulko, Redaktor Naczelny kwartalnika Metrology and Measurement Systems w 5 min. wystąpieniu przedstawił bieżące informacje dotyczące czasopisma: w pełni wdrożono w bieżącym roku, po objęciu funkcji Redaktora Naczelnego, internetowy system składania propozycji prac do druku, a także ich pełnego procedowania (proces ten prof. J. Smulko rozpoczął od listopada). Obecnie w systemie jest ok. 90 prac, co oznacza szacunkowo ok. 300 prac zgłaszanych w ciągu roku, z czego część jest odrzucanych na pierwszym etapie. Obecnie 45 prac jest w systemie w pełni procedowanych, a 15 prac jest procedowanych bez systemu, jako pozostałości z ubiegłego roku. Pozostała dokumentacja czasopisma jest już przechowywana wyłącznie w formie elektronicznej. Usprawniono system pozycjonowania artykułów w niektórych bazach danych, w szczególności wprowadzono pozycjonowanie w bardzo popularnej przeglądarce Google Scholar (pliki, które są dostępne na platformie Versita jako open access mają wprowadzone specjalne pola metadata, co znacząco poprawi do nich dostęp). Ze względu na duży napływ prac, który w tej chwili występuje i spowodowane tym istotne obciążenie redaktorów tematycznych, Redaktor Naczelny zaproponował rozszerzenie pod koniec bieżącego roku Komitetu Redakcyjnego o 2 osoby, tak aby każdy edytor tematyczny procedował w całości w systemie do ok. 20 prac rocznie. Redaktor Naczelny zaapelował do członków Komitetu o kierowanie do czasopisma wartościowych publikacji, szczególnie międzynarodowych, aby nie tylko utrzymać, ale także zwiększyć rozpoznawalność czasopisma i cytowalność publikowanych artykułów. W najbliższym numerze będzie opublikowana praca dwóch autorów posiadających odpowiednio kilka i kilkanaście tysięcy cytowań. Redaktor Naczelny zapowiedział, że inne działania zmierzające do zwiększenia rangi czasopisma zostaną przedyskutowane na zebraniu roboczym Komitetu Redakcyjnego, które odbędzie się bezpośrednio po zebraniu plenarnym Komitetu. W trakcie wystąpienia prof. J. Smulko zebrani otrzymali wydrukowaną informację pt. Dane publikacyjne członków Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN wg bazy Scopus na 20 styczeń 2013r. dotyczące czasopisma Metrology and Measurement Systems (zał.). Ukazuje ona udział prac naukowych członków Komitetu publikowanych w M&MS i ich cytowań od czasu wejścia czasopisma na listę filadelfijską (2008r). Przewodniczący udzielił głosu poza porządkiem obrad prof. R. Zielonce, byłemu Redaktorowi Naczelnemu czasopisma M&MS, który wyraził chęć podziękowania członkom za współpracę. Prof. R. Zielonko w 10 min. wystąpieniu podziękował członkom Komitetu i zespołom redakcyjnym obecnej i minionej kadencji za współpracę na rzecz rozwoju czasopisma M&MS, podkreślając, że sukces czasopisma jest dziełem zbiorowym, przytoczył ważniejsze dane statystyczne za ubiegły rok oraz złożył życzenia sukcesów nowemu Redaktorowi Naczelnemu i całemu zespołowi. W sposób specjalny podziękował prof. R. Z. Morawskiemu, Przewodniczącemu Rady Programowej od roku Podziękowania skierował też dla prof. Z. Jankiewicza, który przewodniczył Radzie do roku 2008 oraz prof. M. Miłka, członka poprzedniej Rady Programowej. Na zakończenie podziękowań prof. R. Zielonko przytoczył swoje osobiste opinie i spostrzeżenia, w tym dotyczące Kongresów Metrologii, począwszy od pierwszego Kongresu w 1998 roku w Gdańsku i jeszcze raz podziękował wszystkim członkom Komitetu za współpracę. Przewodniczący Komitetu, prof. J. Mroczka, zaproponował powstanie i podziękowanie prof. R. Zielonce oklaskami za pracę na rzecz czasopisma. Zebrani oklaskami podziękowali prof. R. Zielonce. W kolejnym z zaplanowanych punktów obrad, Dyrektor Wojskowego Centrum Metrologii płk. R. Targos zaprezentował referat pt. Rozwój metrologii w resorcie obrony narodowej w aspekcie zabezpieczenia metrologicznego uzbrojenia i sprzętu wojskowego wprowadzanego do eksploatacji zgodnie z Programem rozwoju Sił Zbrojnych RP w latach Prezentacja trwała ok. 25 min. Przewodniczący przy tej okazji powitał referenta w Komitecie, ponieważ był to jego pierwszy udział w zebraniu plenarnym i wyraził nadzieję na ścisłą współpracę Wojskowego Centrum Metrologii i Głównego Urzędu Miar w ramach drugiego z realizowanych zadań Komitetu. Jak i w innych obszarach dodał wiceprezes GUM W. Popiołek. W punkcie obrad Dyskusja i wolne wnioski Przewodniczący poinformował, że następne posiedzenie Komitetu odbędzie się na Kongresie Metrologii, gdzie będzie możliwość organizacji nawet dwóch zebrań plenarnych w razie potrzeby lub odpowiednich spotkań roboczych. Przewodniczący poinformował też o dyskusjach w Akademii dotyczących sposobu obliczania, podawania i interpretacji współczynnika Hirscha oraz możliwej oceny Komitetu w oparciu o ten współczynnik. Trwają dyskusje dotyczące delegowania osoby wyliczających ten współczynnik dla komitetu, obliczania średniej dla samego komitetu czy też 4

5 środowiska, które wybierało komitet, itp. Przewodniczący przytoczył swoją propozycję, jaką zgłosił na jednej z dyskusji na ten temat, aby ocena uwzględniała różne kategorie wiekowe, ponieważ bazy cytowań nie uwzględniają wielu prac wcześniejszych. Z tego względu można by ograniczyć się w ocenie Komitetu tylko do członków do określonego wieku. Dyskusje na ten temat trwają i Przewodniczący zaapelował o zgłaszanie swojego głosu w tych dyskusjach. Sytuacja ze współczynnikiem Hirscha w Komitecie Metrologii i Aparatury Naukowej jest na średnim poziomie, aczkolwiek sytuacja zależy od tego czy średnia współczynnika będzie liczona dla Komitetu, czy dla społeczności, która go wybiera. Mamy kilku liderów w Komitecie z wysokim współczynnikiem Hirscha. Prof. E. Ratajczyk stwierdził: Wystarczy wziąć współczynnik Hirscha Przewodniczącego i wtedy będzie najlepszy. Tak sformułowane stwierdzenie zdziwiło Przewodniczącego i w odpowiedzi wskazał, że w Komitecie są osoby posiadające większy współczynnik Hirscha. Przewodniczący poinformował, że opracowane i złożone zostało w Wydziale IV roczne sprawozdanie z działalności Komitetu wykonane na podstawie rozesłanych ankiet i podkreślił, że przesłane przez członków Komitetu dane zostały wykorzystane jedynie w sposób statystyczny (a nie imienny), a brak kilku ankiet spowodował pewne zaniżenie całościowych danych dla Komitetu. Przewodniczący przypomniał, że na poprzednim zebraniu została poruszona sprawa nieobecności nieusprawiedliwionych na zebraniach Komitetu kilka razy z rzędu (3 takie osoby) i sugestię automatycznej rezygnacji w przypadku trzech nieobecności, którą zaproponował wówczas prof. J. Barzykowski. Przewodniczący stwierdził, że dobrowolna rezygnacja tych osób z członkostwa rozwiązałaby ten problem, umożliwiając jednocześnie udział w Komitecie kolejnym kandydatom z listy wyborczej. Przewodniczący wyraził opinię, że każdy członek Komitetu jest zobligowany do wykonywania recenzji dla czasopisma Metrology and Measurement Systems. Konieczna jest nasza pomoc edytorom tematycznym. Za ten głos podziękował Redaktor Naczelny prof. J. Smulko, który stwierdził, że bardzo często nie ma nawet żadnej odpowiedzi ze strony recenzentów. Przewodniczący podkreślił, że konieczna jest informacja zwrotna od osoby proszonej o recenzję, nawet gdy nie może ona tej recenzji w bliskim terminie wykonać i wskazanie, kiedy recenzja może być wykonana. Ponadto krytyczna recenzja jest czymś naturalnym, jeśli odzwierciedla rzetelne merytoryczne stanowisko recenzenta. Przewodniczący zauważył, że w nowym składzie Komitetu Redakcyjnego znajdują się osoby z dużym doświadczeniem pracy na forum międzynarodowym i biegle znające język angielski oraz że należy się spodziewać wyższych wymagań wobec autorów w celu podnoszenia rangi czasopisma. Jednocześnie zaapelował do recenzentów, aby starali się wskazywać autorom prac możliwości ich korekty wykazując życzliwość i empatię wobec autorów, nie rezygnując jednocześnie z asertywności, która powinna być dla recenzenta na pierwszym miejscu. Nie tylko Przewodniczący Komitetu ma być asertywny, ale i recenzent również podsumował Przewodniczący. Przewodniczący poruszył też sprawę planowanego wydania zeszytu o Komitecie, który będzie zawierał opracowania z realizacji zadań Komitetu i wskazał na potrzebę zamieszczenia w charakterystykach osobowych daty urodzenia oraz w sposób jednoznaczny miejsca pracy: np. prof. Adam Kowalski, Politechnika Toruńska w przypadku profesora czynnego lub prof. Adam Kowalski, profesor emerytowany Politechniki Toruńskiej w przypadku osoby, która przeszła już na emeryturę. W dyskusji nt. terminu wydania zeszytu (prof. W. Miczulski, prof. J. Mroczka) przyjęto, że w kwietniu prof. W. Miczulski zwróci się do członków Komitetu o stosowne dane biograficzne. Prof. J. Gajda poinformował, że pisemne opracowanie zadania, którego był koordynatorem zostało wykonane i przesłane do Sekretarza. Wiceprezes W. Popiołek stwierdził, że posiada materiał z realizacji zadania, którego jest koordynatorem, w formie zaawansowanej i będzie ono gotowe do zeszytu. Po dyskusji (prof. J. Gajda, prof. J. Mroczka, wiceprezes W. Popiołek) stwierdzono, że opracowania prezentują stanowisko Komitetu, ale są rozwiązaniami autorskimi (tj. mają swoich autorów). Wobec braku dalszych zgłoszeń Przewodniczący zakończył obrady. Protokół sporządził Dr hab. inż. Józef Borkowski, sekretarz KMiAN PAN Wrocław, 12 marca 2013 r. 5

Regulamin Wydziałowej Komisji ds. Doktoratów

Regulamin Wydziałowej Komisji ds. Doktoratów Niniejszy regulamin został zatwierdzony przez Radę WIZ PP na posiedzeniu w dniu 2009-03-31. Wydziałowa Komisja ds. Doktoratów Wydział Informatyki i Zarządzania Politechnika Poznańska Regulamin Wydziałowej

Bardziej szczegółowo

STATUT REDAKCJI CZASOPISMA NAUKOWEGO PERSPEKTYWY EDUKACYJNO- SPOŁECZNE

STATUT REDAKCJI CZASOPISMA NAUKOWEGO PERSPEKTYWY EDUKACYJNO- SPOŁECZNE WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU I NAUK O ZDROWIU W ŁODZI STATUT REDAKCJI CZASOPISMA NAUKOWEGO PERSPEKTYWY EDUKACYJNO- SPOŁECZNE ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Czasopismo naukowe Perspektywy edukacyjno-społeczne,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wydziałowej Komisji ds. Doktoratów

Regulamin Wydziałowej Komisji ds. Doktoratów Wydziałowa Komisja ds. Doktoratów Wydział Inżynierii Zarządzania Politechnika Poznańska Regulamin Wydziałowej Komisji ds. Doktoratów Na podstawie Statutu Politechniki Poznańskiej (Załącznik nr 6, punkt

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wydziałowej Komisji ds. Doktoratów

Regulamin Wydziałowej Komisji ds. Doktoratów Wydziałowa Komisja ds. Doktoratów Wydział Inżynierii Zarządzania Politechnika Poznańska Regulamin Wydziałowej Komisji ds. Doktoratów Na podstawie Statutu Politechniki Poznańskiej (Załącznik nr 5, punkt

Bardziej szczegółowo

STATUT NAUKOWEGO KOŁA STUDENCKIEGO ElektroENERGA

STATUT NAUKOWEGO KOŁA STUDENCKIEGO ElektroENERGA STATUT NAUKOWEGO KOŁA STUDENCKIEGO ElektroENERGA Rozdział I Postanowienia ogólne z dnia 29.05.2014 r. Koło naukowe: Studenckie Koło Naukowe Pasjonatów Elektrotechniki ElektroENERGA, zwanej dalej Kołem

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu na stypendia naukowe dla uczestników studiów doktoranckich finansowanych z dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia nr 10/2014 Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego II kadencji w dniu 20 listopada 2014 roku

Protokół z posiedzenia nr 10/2014 Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego II kadencji w dniu 20 listopada 2014 roku Protokół z posiedzenia nr 10/2014 Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego II kadencji w dniu 20 listopada 2014 roku W dniu 20 listopada 2014 roku w Sali konferencyjnej im. Znaku Rodła

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu

Regulamin Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu Regulamin Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Samorząd Studentów Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania działa na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców Regulamin Rady Rodziców Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Stanisława Moniuszki w Zbąszyniu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin działalności Rady Rodziców zostaje ustalony na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 225/2015 Rady Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 października 2015 r.

Uchwała Nr 225/2015 Rady Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 października 2015 r. Uchwała Nr 225/2015 Rady Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 października 2015 r. w sprawie procedury dyplomowania studentów na Wydziale Nauk Biologicznych Na podstawie Uchwały

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ I/10 pierwszej 1 grudnia 2010 załącznik nr 1 Anna Strug Otwieram I sesję Rady Gminy Słopnice

PROTOKÓŁ I/10 pierwszej 1 grudnia 2010 załącznik nr 1 Anna Strug Otwieram I sesję Rady Gminy Słopnice PROTOKÓŁ I/10 z pierwszej sesji VI kadencji Rady Gminy Słopnice, która odbyła się dnia 1 grudnia 2010 r. w Gimnazjum w Słopnicach. Sesja trwała od godz. 16.00 do godz. 18.10. Szczegółowa lista obecności

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 118/ Uchwala się Regulamin Senackiej Komisji ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała Nr 118/ Uchwala się Regulamin Senackiej Komisji ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Uchwała Nr 118/2016 Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Senackiej Komisji ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO FIZYKÓW Migacz

STATUT KOŁA NAUKOWEGO FIZYKÓW Migacz STATUT KOŁA NAUKOWEGO FIZYKÓW Migacz działającego przy Instytucie Fizyki Doświadczalnej Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego. I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe Fizyków Migacz,

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Jajuga Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu NAUKI EKONOMICZNE - HABILITACJA

Krzysztof Jajuga Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu NAUKI EKONOMICZNE - HABILITACJA Krzysztof Jajuga Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu NAUKI EKONOMICZNE - HABILITACJA UWAGA!!!! Przedstawiane poglądy są prywatnymi poglądami autora

Bardziej szczegółowo

TRYB POSTĘPOWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH PRZEPROWADZANYCH W INSTYTUCIE BIOLOGII SSAKÓW PAN W BIAŁOWIEŻY

TRYB POSTĘPOWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH PRZEPROWADZANYCH W INSTYTUCIE BIOLOGII SSAKÓW PAN W BIAŁOWIEŻY Załącznik nr 1 do Regulaminu Rady Naukowej Instytutu Biologii Ssaków PAN TRYB POSTĘPOWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH PRZEPROWADZANYCH W INSTYTUCIE BIOLOGII SSAKÓW PAN W BIAŁOWIEŻY Podstawa prawna: - Ustawa

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH

SZCZEGÓŁOWY TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH Załącznik do Uchwały nr 28 Rady Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska z dn. 22.04.2009 r. SZCZEGÓŁOWY TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH w dziedzinie: nauki techniczne w dyscyplinach:

Bardziej szczegółowo

STATUT INTERDYSCYPLINARNEGO STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO COACHINGU I ROZWOJU INSPIRO

STATUT INTERDYSCYPLINARNEGO STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO COACHINGU I ROZWOJU INSPIRO UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH UL. ŻEROMSKIEGO 5 25-369 KIELCE STATUT INTERDYSCYPLINARNEGO STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO COACHINGU I ROZWOJU INSPIRO ROZDZIAŁ l Postanowienia ogólne 1. Pełna nazwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INSTYTUTU NAUK O ZDROWIU

REGULAMIN INSTYTUTU NAUK O ZDROWIU REGULAMIN INSTYTUTU NAUK O ZDROWIU I. Słownik użytych w regulaminie skrótów i określeń 1 Użyte w Regulaminie skróty i określenia oznaczają: 1) ustawa ustawę z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

Informacja o trybie przeprowadzania przewodu doktorskiego w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w Krakowie:

Informacja o trybie przeprowadzania przewodu doktorskiego w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w Krakowie: Informacja o trybie przeprowadzania przewodu doktorskiego w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w Krakowie: 1. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ OBRAD. Obecnych 20 z 23 radnych: I sesji Młodzieżowej Rady Miasta Słupska dnia 25 listopada o godzinie 10 w sali nr 211

PROTOKÓŁ OBRAD. Obecnych 20 z 23 radnych: I sesji Młodzieżowej Rady Miasta Słupska dnia 25 listopada o godzinie 10 w sali nr 211 PROTOKÓŁ OBRAD I sesji Młodzieżowej Rady Miasta Słupska dnia 25 listopada o godzinie 10 w sali nr 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku. Obecnych 20 z 23 radnych: 1. Ewelina Pankiewicz 2. Oskar Schulz 3. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Statut Studenckiego Koła Energetyków działającego przy Wydziale Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej

Załącznik nr 1. Statut Studenckiego Koła Energetyków działającego przy Wydziale Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej Załącznik nr 1. Statut Studenckiego Koła Energetyków działającego przy Wydziale Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej I. Postanowienia ogólne 1. Studenckie Koło Energetyków AGH przyjmuje nazwę

Bardziej szczegółowo

Pan Andrzej Jelonek zaproponował aby przewodniczącym zgromadzenia została Pani Monika Kowalska

Pan Andrzej Jelonek zaproponował aby przewodniczącym zgromadzenia została Pani Monika Kowalska PROTOKÓŁ ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia QUALIPOL Stowarzyszenie Wykonawców Obróbki Powierzchni Aluminiowych, które odbyło się w dniu 25 lutego 2008 roku w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODZIE DOKTORSKIM NA WYDZIALE BIOCHEMII, BIOFIZYKI I BIOTECHNOLOGII UJ

PROCEDURA PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODZIE DOKTORSKIM NA WYDZIALE BIOCHEMII, BIOFIZYKI I BIOTECHNOLOGII UJ PROCEDURA PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODZIE DOKTORSKIM NA WYDZIALE BIOCHEMII, BIOFIZYKI I BIOTECHNOLOGII UJ UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE 1. Warunki do otwarcia przewodu doktorskiego Przy otwarciu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NAUKOWEJ MORSKIEGO INSTYTUTU RYBACKIEGO - PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO

REGULAMIN RADY NAUKOWEJ MORSKIEGO INSTYTUTU RYBACKIEGO - PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO REGULAMIN RADY NAUKOWEJ MORSKIEGO INSTYTUTU RYBACKIEGO - PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO Na podstawie art. 30 ust. 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o instytutach badawczych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁANIA UCZELNIANYCH ORGANIZACJI STUDENCKICH W SZKOLE WYŻSZEJ PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ

REGULAMIN DZIAŁANIA UCZELNIANYCH ORGANIZACJI STUDENCKICH W SZKOLE WYŻSZEJ PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ Załącznik do Zarządzenia Rektora SWPS nr 7/2014 z dnia 11 marca 2014 r. REGULAMIN DZIAŁANIA UCZELNIANYCH ORGANIZACJI STUDENCKICH W SZKOLE WYŻSZEJ PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

1. Złożenie wniosku - wykaz dokumentów: Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora sztuki, przedstawia dziekanowi następujące dokumenty:

1. Złożenie wniosku - wykaz dokumentów: Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora sztuki, przedstawia dziekanowi następujące dokumenty: Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora w zakresie sztuki na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w

Bardziej szczegółowo

Statut Koła Naukowego Studentów Akademii Górniczo-Hutniczej BIT Działającego przy Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

Statut Koła Naukowego Studentów Akademii Górniczo-Hutniczej BIT Działającego przy Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Statut Koła Naukowego Studentów Akademii Górniczo-Hutniczej BIT Działającego przy Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Rozdział I Art. I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe Studentów

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO RUSYCYSTÓW UŚ ROSYJSKA RULETKA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO RUSYCYSTÓW UŚ ROSYJSKA RULETKA STATUT KOŁA NAUKOWEGO RUSYCYSTÓW UŚ ROSYJSKA RULETKA Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytet Śląski w Katowicach Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Pełna nazwa Koła brzmi: Koło Naukowe Rusycystów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 53/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia

ZARZĄDZENIE NR 53/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia R /DOP-014/53/06 REKTOR ZARZĄDZENIE NR 53/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia zasad okresowej oceny nauczycieli akademickich

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXIX z posiedzenia Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej w dniu 25 stycznia 2012 r.

Protokół Nr XXXIX z posiedzenia Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej w dniu 25 stycznia 2012 r. Protokół Nr XXXIX z posiedzenia Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej w dniu 25 stycznia 2012 r. Obecni wg listy stanowiącej Załącznik Nr 1. Obrady otworzył JMR, który serdecznie powitał przybyłych

Bardziej szczegółowo

XXXII sesja VII kadencji w dniu 30 stycznia 2017 r.

XXXII sesja VII kadencji w dniu 30 stycznia 2017 r. Dz.18.0021.32.2016 Podsumowanie: Porządek obrad: XXXII sesja VII kadencji w dniu 30 stycznia 2017 r. 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie projektu porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji. 4.

Bardziej szczegółowo

TRYB PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA O NADANIE TYTUŁU PROFESORA W WOJSKOWYM INSTYTUCIE MEDYCZNYM

TRYB PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA O NADANIE TYTUŁU PROFESORA W WOJSKOWYM INSTYTUCIE MEDYCZNYM TRYB PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA O NADANIE TYTUŁU PROFESORA W WOJSKOWYM INSTYTUCIE MEDYCZNYM 1. Rada Naukowa WIM posiada uprawnienia do przeprowadzania postępowania o nadanie tytułu profesora w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska Wydział Elektroniki NAGRODA DZIEKANA DLA STUDENTÓW

Politechnika Wrocławska Wydział Elektroniki NAGRODA DZIEKANA DLA STUDENTÓW NAGRODA DZIEKANA DLA STUDENTÓW Symbol: WEK / P6/ 2013 Data: 22 maja 2013 1. Dokumenty związane z procedurą Regulamin Studiów Politechniki Wrocławskiej. Regulamin przyznawania nagród dla studentów Politechniki

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy tryb czynności w przewodzie doktorskim w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego

Szczegółowy tryb czynności w przewodzie doktorskim w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego Szczegółowy tryb czynności w przewodzie doktorskim w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego przyjęty przez Radę IS UW w dn. 5 maja 2015 r., zgodny ze stanem prawnym na 5 maja 2015 r., określonym

Bardziej szczegółowo

4 W danym roku nauczyciel akademicki moŝe otrzymać tylko jedną nagrodę Rektora - indywidualną lub zespołową.

4 W danym roku nauczyciel akademicki moŝe otrzymać tylko jedną nagrodę Rektora - indywidualną lub zespołową. Regulamin przyznawania nagród rektorskich nauczycielom akademickim zatrudnionym w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach /wprowadzony Uchwałą Senatu AE nr 27/2009/2010/ Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie STATUT. Rozdział I Postanowienia ogólne

Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie STATUT. Rozdział I Postanowienia ogólne Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie STATUT Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich w IPPT PAN przyjęty Uchwałą Rady Naukowej IPPT PAN w dniu 24 maja 2013 r.

Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich w IPPT PAN przyjęty Uchwałą Rady Naukowej IPPT PAN w dniu 24 maja 2013 r. Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich w IPPT PAN przyjęty Uchwałą Rady Naukowej IPPT PAN w dniu 24 maja 2013 r. Etap I. Wszczęcie przewodu doktorskiego 1) Kandydat zwany dalej doktorantem składa

Bardziej szczegółowo

Zebranie ogólne sprawozdawczo wyborcze Oddziału Terenowego OZZL - wzory dokumentów

Zebranie ogólne sprawozdawczo wyborcze Oddziału Terenowego OZZL - wzory dokumentów Zebranie ogólne sprawozdawczo wyborcze Oddziału Terenowego OZZL - wzory dokumentów Na tej stronie znajdują się materiały niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia zebrania ogólnego (sprawozdawczo wyborczego)

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Rady Kolegium MISH z dnia 20 stycznia 2016 r.

Protokół z posiedzenia Rady Kolegium MISH z dnia 20 stycznia 2016 r. Protokół z posiedzenia Rady Kolegium MISH z dnia 20 stycznia 2016 r. 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia Przewodniczący Rady Kolegium MISH, prof. dr hab. Jerzy Axer, przywitał zebranych

Bardziej szczegółowo

Protokół z Posiedzenia Zgromadzenia Partnerów Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów Lokalna Grupa Działania z dnia 25 stycznia 2013 roku

Protokół z Posiedzenia Zgromadzenia Partnerów Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów Lokalna Grupa Działania z dnia 25 stycznia 2013 roku Protokół z Posiedzenia Zgromadzenia Partnerów Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów Lokalna Grupa Działania z dnia 25 stycznia 2013 roku Posiedzenie Zgromadzenia Partnerów otworzył Przewodniczący Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie i rozwój subsystemu żywnościowego oraz obszarów wiejskich

Funkcjonowanie i rozwój subsystemu żywnościowego oraz obszarów wiejskich Komitet Organizacyjny XXI Kongresu Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Wydział Agrobioinżynierii Katedra Ekonomii i Zarządzania XXI KONGRES STOWARZYSZENIA

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ IV NAUK TECHNICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK ... SEKCJA MECHATRONIKI SPRAWOZDANIE

WYDZIAŁ IV NAUK TECHNICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK ... SEKCJA MECHATRONIKI SPRAWOZDANIE KBM POLSKA AKADEMIA N AUK KOMITET BUDOWY MASZYN WYDZIAŁ IV NAUK TECHNICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK KOMITET BUDOWY MASZYN......................................... SEKCJA MECHATRONIKI SPRAWOZDANIE z posiedzenia

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA WYBORCZA Polskiego Towarzystwa Matematycznego

ORDYNACJA WYBORCZA Polskiego Towarzystwa Matematycznego ORDYNACJA WYBORCZA Polskiego Towarzystwa Matematycznego uchwalona przez Zgromadzenie Delegatów PTM w dniu 23 czerwca 2007 roku w Gdańsku z poprawkami uchwalonymi przez Zgromadzenie Delegatów PTM w dniu

Bardziej szczegółowo

XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r.

XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r. Dz.18.0020.1.31.2013 Podsumowanie: XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji. 4. Roczne Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

2. Autor/autorzy, data wydania, tytuł, wydawca lub czasopismo, tom, strony. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na Mój udział procentowy szacuję

2. Autor/autorzy, data wydania, tytuł, wydawca lub czasopismo, tom, strony. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na Mój udział procentowy szacuję WZÓR OBSZAR NAUK SPOŁECZNYCH Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki I. Wykaz publikacji

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. III Ogólnopolską Konferencję Naukową Młodych Logistyków POLLOGUS 2012. W tym roku tematem przewodnim Konferencji będą:

ZAPROSZENIE. III Ogólnopolską Konferencję Naukową Młodych Logistyków POLLOGUS 2012. W tym roku tematem przewodnim Konferencji będą: ZAPROSZENIE Koło Naukowe Młodych Logistyków JUST IN TIME działające przy Instytucie Przyrodniczo-Technicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu ma zaszczyt zaprosić

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z II SESJI (SESJI NADZWYCZAJNEJ) RADY DZIELNICY XIII PODGÓRZE z dnia 22 grudnia 2014 roku

PROTOKÓŁ z II SESJI (SESJI NADZWYCZAJNEJ) RADY DZIELNICY XIII PODGÓRZE z dnia 22 grudnia 2014 roku Dz-13.0021.2.2015 PROTOKÓŁ z II SESJI (SESJI NADZWYCZAJNEJ) RADY DZIELNICY XIII PODGÓRZE z dnia 22 grudnia 2014 roku Obecni wg listy obecności (zał. nr 1) Czas trwania obrad od godz.18.00 do godz.20.30

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW Lotnictwa i Kosmonautyki Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej

REGULAMIN KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW Lotnictwa i Kosmonautyki Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej REGULAMIN KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW Lotnictwa i Kosmonautyki Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej Rozdział I. Zasady ogólne 1. Koło Naukowe Studentów Lotnictwa i Kosmonautyki,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA EUROGALICJA. Przepisy ogólne

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA EUROGALICJA. Przepisy ogólne REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA EUROGALICJA Przepisy ogólne 1. 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 2. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

WZÓR..., dnia (...) r.

WZÓR..., dnia (...) r. WZÓR..., dnia......200... (...) r. PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZEGO CZŁONKÓW KOŁA... POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO 1. Otwarcie zebrania przez Prezesa Koła. 2. Powitanie wędkarzy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ KATOWICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ KATOWICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ 1 Załącznik do Uchwały Zebrania Przedstawicieli Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej nr 60/19/2007/2011 z dn. 18.01.2011 r. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ KATOWICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ 1 Rada Nadzorcza

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Kół Naukowych Politechniki Warszawskiej

Regulamin Rady Kół Naukowych Politechniki Warszawskiej Regulamin Rady Kół Naukowych Politechniki Warszawskiej Uchwalony przez Parlament Studentów Politechniki Warszawskiej w dniu 17 listopada 2011 r. 1 Postanowienia ogólne W treści niniejszego regulaminu stosuje

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Komitetu Rewitalizacyjnego Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łącko na lata Postanowienia ogólne

Regulamin pracy Komitetu Rewitalizacyjnego Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łącko na lata Postanowienia ogólne Projekt Regulamin pracy Komitetu Rewitalizacyjnego Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łącko na lata 2016-2022 1. Postanowienia ogólne 1. Komitet Rewitalizacyjny Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy

Bardziej szczegółowo

REKTOR PISMO OKÓLNE 38/2014. w sprawie stypendiów naukowych z własnego funduszu stypendialnego Politechniki Wrocławskiej na rok akademicki 2014/2015

REKTOR PISMO OKÓLNE 38/2014. w sprawie stypendiów naukowych z własnego funduszu stypendialnego Politechniki Wrocławskiej na rok akademicki 2014/2015 REKTOR PISMO OKÓLNE 38/2014 z dnia 30 września 2014 r. w sprawie stypendiów naukowych z własnego funduszu stypendialnego Politechniki Wrocławskiej na rok akademicki 2014/2015 Zgodnie z 5 Zarządzenia Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki

Projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki Projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki TYPY KONKURSÓW Konkursy na finansowanie projektów badawczych Konkursy na finansowanie projektów badawczych dla osób nieposiadających stopnia doktora

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla autorów publikacji w Zeszytach Naukowych Politechniki Poznańskiej seria Organizacja i Zarządzanie:

Wytyczne dla autorów publikacji w Zeszytach Naukowych Politechniki Poznańskiej seria Organizacja i Zarządzanie: Wytyczne dla autorów publikacji w Zeszytach Naukowych Politechniki Poznańskiej seria Organizacja i Zarządzanie: 1. Zeszyty Naukowe są czasopismem publikującym artykuły naukowe. Autor przed zgłoszeniem

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA WYBORCZA Polskiego Towarzystwa Kobiet w Matematyce uchwalona przez Zjazd Założycielski w Rzeszowie dnia 2 kwietnia 2016 roku

ORDYNACJA WYBORCZA Polskiego Towarzystwa Kobiet w Matematyce uchwalona przez Zjazd Założycielski w Rzeszowie dnia 2 kwietnia 2016 roku ORDYNACJA WYBORCZA Polskiego Towarzystwa Kobiet w Matematyce uchwalona przez Zjazd Założycielski w Rzeszowie dnia 2 kwietnia 2016 roku Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zakres stosowania Ordynacja Wyborcza

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Rady Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej w dniu roku

Protokół z posiedzenia Rady Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej w dniu roku Protokół z posiedzenia Rady Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej w dniu 20.05.2016 roku Obecni według załączonej listy. Dziekan powitał członków Rady Wydziału. Nie wniesiono uwag do porządku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENTÓW SZKOŁY WYŻSZEJ EKONOMII I ZARZĄDZANIA W ŁODZI

REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENTÓW SZKOŁY WYŻSZEJ EKONOMII I ZARZĄDZANIA W ŁODZI REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENTÓW SZKOŁY WYŻSZEJ EKONOMII I ZARZĄDZANIA W ŁODZI Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Samorząd Studentów Szkoły Wyższej Ekonomii i Zarządzania w Łodzi, zwany dalej Samorządem,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 68/III/2015 Rady Miasta Lublin. z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Lublin oraz nadania jej Statutu

Uchwała Nr 68/III/2015 Rady Miasta Lublin. z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Lublin oraz nadania jej Statutu Uchwała Nr 68/III/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Lublin oraz nadania jej Statutu Na podstawie art. 5c ust. 2 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PIANISTÓW przy Katedrze Fortepianu Akademii Muzycznej w Krakowie

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PIANISTÓW przy Katedrze Fortepianu Akademii Muzycznej w Krakowie STATUT KOŁA NAUKOWEGO PIANISTÓW przy Katedrze Fortepianu Akademii Muzycznej w Krakowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Koło nosi nazwę Koło Naukowe Pianistów i działa przy Katedrze Fortepianu Akademii

Bardziej szczegółowo

TRYB PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH

TRYB PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH TRYB PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH I. Podstawa prawna Zasady przeprowadzania przewodów doktorskich w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc, zwanym dalej Instytutem określają: 1. Ustawa z dnia 14 marca

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 42/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 12 maja 2015 r.

Zarządzenie nr 42/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 12 maja 2015 r. Zarządzenie nr 42/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia zasad rejestracji, działania i finansowania uczelnianych organizacji studenckich, zespołów

Bardziej szczegółowo

OBSZARY NAUK: PRZYRODNICZYCH, ROLNICZYCH, LEŚLNYCH I WETERYNARYJNYCH ORAZ MEDYCZNYCH, NAUK O ZDROWIU, NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ

OBSZARY NAUK: PRZYRODNICZYCH, ROLNICZYCH, LEŚLNYCH I WETERYNARYJNYCH ORAZ MEDYCZNYCH, NAUK O ZDROWIU, NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ WZÓR OBSZARY NAUK: PRZYRODNICZYCH, ROLNICZYCH, LEŚLNYCH I WETERYNARYJNYCH ORAZ MEDYCZNYCH, NAUK O ZDROWIU, NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz

Bardziej szczegółowo

Jak założyć Oddział Terenowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy WZORY DOKUMENTÓW UWAGA!

Jak założyć Oddział Terenowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy WZORY DOKUMENTÓW UWAGA! Jak założyć Oddział Terenowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy WZORY DOKUMENTÓW ZESTAWIENIE ZAWIERA WZORY NASTĘPUJĄCYCH DOKUMENTÓW: 1. Program Zebrania założycielskiego Oddziału Terenowego OZZL

Bardziej szczegółowo

Tryb przeprowadzenia czynności w przewodach doktorskich na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego

Tryb przeprowadzenia czynności w przewodach doktorskich na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego Tryb przeprowadzenia czynności w przewodach doktorskich na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego W okresie dwóch lat od dnia wejścia w życie Ustawy (Dz. U. z 2011 r. Nr 84, poz. 455), na wniosek

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 1 w Pacanowie im. Michała Janasa w Pacanowie

Regulamin pracy Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 1 w Pacanowie im. Michała Janasa w Pacanowie Regulamin pracy Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 1 w Pacanowie im. Michała Janasa w Pacanowie 1. Postawienia ogólne. 1.1. Rada Pedagogiczna, zwana dalej radą, jest kolegialnym organem Gimnazjum nr 1 im.

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE INFORMATYKI ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE

ZASADY PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE INFORMATYKI ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE ZASADY PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE INFORMATYKI ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE Podstawy prawne: 1. Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz

Bardziej szczegółowo

I sesja VII kadencji w dniu 16 grudnia 2014 r.

I sesja VII kadencji w dniu 16 grudnia 2014 r. 1 Dz-18.0021.1.2014 Podsumowanie: I sesja VII kadencji w dniu 16 grudnia 2014 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji, 2. Ślubowanie członków Rady Dzielnicy, 3. Przedstawienie projektu porządku obrad, 4.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich Na podstawie 25 ust 3 Statutu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich przyjmuje się Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich w następującym

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy komisji konkursowej

Regulamin pracy komisji konkursowej Załącznik do zarządzenia nr 6/2017 Wójta Gminy Cedry Wielkie z dnia 11stycznia 2017r. Regulamin pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację

Bardziej szczegółowo

Statut Młodzieżowej Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy. Rozdział 1. Postanowienia ogólne.

Statut Młodzieżowej Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy. Rozdział 1. Postanowienia ogólne. Załącznik nr 2 do Uchwały.. Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy z dnia Statut Młodzieżowej Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy Rozdział 1 Postanowienia ogólne. 1 1. Statut określa zasady działania,

Bardziej szczegółowo

(kierunek ekonomia) oraz nauk o administracji i nauk prawnych (kierunek administracja),

(kierunek ekonomia) oraz nauk o administracji i nauk prawnych (kierunek administracja), Załącznik do uchwały nr 25/2013/RW z dnia 18.04.2013 zmienionej uchwałami nr 62/2013/RW z dnia 07.11.2013 26/2014/RW z dnia 24.04.2014 r. Zasady dyplomowania, realizacji prac dyplomowych i przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

1. Rada Rodziców stanowi samodzielną reprezentację rodziców i opiekunów prawnych uczniów Gimnazjum nr 9 w Gorzowie Wlkp.

1. Rada Rodziców stanowi samodzielną reprezentację rodziców i opiekunów prawnych uczniów Gimnazjum nr 9 w Gorzowie Wlkp. Regulamin Rady Rodziców Gimnazjum nr 9 im. Szarych Szeregów w Gorzowie Wielkopolskim Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Rada Rodziców stanowi samodzielną reprezentację rodziców i opiekunów prawnych uczniów

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr I/2010 z pierwszej Sesji Rady Gminy Dąbrowa w kadencji 2010-2014 odbytej w dniu 2 grudnia 2010 r.

P R O T O K Ó Ł Nr I/2010 z pierwszej Sesji Rady Gminy Dąbrowa w kadencji 2010-2014 odbytej w dniu 2 grudnia 2010 r. P R O T O K Ó Ł Nr I/2010 z pierwszej Sesji Rady Gminy Dąbrowa w kadencji 2010-2014 odbytej w dniu 2 grudnia 2010 r. Ad. 1 Pierwszą sesję Rady Gminy Dąbrowa otworzył Radny Senior Stanisław Królikowski.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. 5. Ustępujący na skutek upływu kadencji członkowie Rady Nadzorczej mogą ponownie kandydować w wyborach do Rady Nadzorczej.

R E G U L A M I N. 5. Ustępujący na skutek upływu kadencji członkowie Rady Nadzorczej mogą ponownie kandydować w wyborach do Rady Nadzorczej. R E G U L A M I N Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Wrocławski Dom w e W r o c ł a w i u I. Postanowienia ogólne. 1 Rada Nadzorcza działa na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 16 września

Bardziej szczegółowo

5. Powiatowy Zjazd Delegatów PSL wybiera ze swojego grona Prezydium Zjazdu, w tym przewodniczącego i sekretarza Zjazdu.

5. Powiatowy Zjazd Delegatów PSL wybiera ze swojego grona Prezydium Zjazdu, w tym przewodniczącego i sekretarza Zjazdu. Załącznik Nr 3 do Uchwały NKW PSL Nr 68 /2016 z dnia 2.02.2016 r. REGULAMIN OBRAD ORAZ WYBORU WŁADZ, ORGANÓW I DELEGATÓW NA POWIATOWYM /równorzędnym/ ZJEŹDZIE DELEGATÓW PSL ZASADY OBRADOWANIA 1. Zarząd

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ im. W. Z. NAŁKOWSKICH w LUBLINIE

R E G U L A M I N RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ im. W. Z. NAŁKOWSKICH w LUBLINIE Załącznik do Uchwały Nr 2/2008 z dnia 22 listopada 2008r. Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie R E G U L A M I N RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ im.

Bardziej szczegółowo

Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych

Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych Łódź, 10 czerwca 2017 Działając zgodnie z 22 Ust. 2, 3, 5, 6 Statutu stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych

Bardziej szczegółowo

Wykaz dorobku habilitacyjnego nauki techniczne OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH

Wykaz dorobku habilitacyjnego nauki techniczne OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Wykaz dorobku habilitacyjnego nauki techniczne OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wydziału Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa (WMTiW) Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego.

Regulamin Wydziału Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa (WMTiW) Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego. Regulamin Wydziału Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa (WMTiW) Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin Wydziału Materiałoznawstwa, Technologii

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Z WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO CZŁONKÓW ROD GÓRNIK w Zgorzelcu odbytego w dniu 18 kwietnia 2015 roku.

PROTOKÓŁ. Z WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO CZŁONKÓW ROD GÓRNIK w Zgorzelcu odbytego w dniu 18 kwietnia 2015 roku. PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO CZŁONKÓW ROD GÓRNIK w Zgorzelcu odbytego w dniu 18 kwietnia 2015 roku. Z powodu niskiej frekwencji, pierwszy termin rozpoczęcia zebrania został przesunięty

Bardziej szczegółowo

ZASADY NALICZANIA PUNKTÓW DO WNIOSKU O STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW I. ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW DLA DOKTORANTÓW I ROKU

ZASADY NALICZANIA PUNKTÓW DO WNIOSKU O STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW I. ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW DLA DOKTORANTÓW I ROKU Załącznik nr 2 ZASADY NALICZANIA PUNKTÓW DO WNIOSKU O STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW I. ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW DLA DOKTORANTÓW I ROKU. Prawo do ubiegania się o stypendium dla najlepszych doktorantów

Bardziej szczegółowo

ZASADY I WYTYCZNE OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

ZASADY I WYTYCZNE OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ ZASADY I WYTYCZNE OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ (zatwierdzone przez Radę Wydziału Elektrycznego w dn. 22.02.2010r.) Oceny nauczycieli akademickich Wydziału

Bardziej szczegółowo

2 Radzie Seniorów Miasta Lublin nadaje się Statut, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

2 Radzie Seniorów Miasta Lublin nadaje się Statut, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Projekt z dnia 16 stycznia 2015 r. DRUK NR 70-1 Uchwała Nr... Rady Miasta Lublin z dnia... 2015 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Lublin oraz nadania jej Statutu Na podstawie art. 5c ust. 2 i

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2006 z I Sesji Rady Miejskiej w Łowiczu odbytej w dniu 27 listopada 2006 roku w sali Urzędu Miejskiego w Łowiczu.

Protokół Nr I/2006 z I Sesji Rady Miejskiej w Łowiczu odbytej w dniu 27 listopada 2006 roku w sali Urzędu Miejskiego w Łowiczu. Protokół Nr I/2006 z I Sesji Rady Miejskiej w Łowiczu odbytej w dniu 27 listopada 2006 roku w sali Urzędu Miejskiego w Łowiczu. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad I Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z posiedzenia plenarnego Komitetu Inżynierii Środowiska PAN (28 października 2013r)

Sprawozdanie z posiedzenia plenarnego Komitetu Inżynierii Środowiska PAN (28 października 2013r) Sprawozdanie z posiedzenia plenarnego Komitetu Inżynierii Środowiska PAN (28 października 2013r) Na wstępie, Przewodnicząca Komitetu Inżynierii Środowiska PAN - Prof. dr hab. inż. Czesława Rosik- Dulewska,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KUZIACH

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KUZIACH REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KUZIACH 1 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy regulamin określa strukturę, formy pracy i organizację Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM Załącznik Nr 9 ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM 1. 1. Okresowa ocena pracy nauczyciela akademickiego obejmuje ocenę wykonywania obowiązków

Bardziej szczegółowo

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie PROTOKÓŁ Nr 32/13 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Lubartowie przy ul. Kościuszki 1 w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz.

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI i TECHNIK INFORMACYJNYCH

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI i TECHNIK INFORMACYJNYCH załącznik do Systemu oceny pracowników w Politechnice Warszawskiej, uszczegółowiony zgodnie z Uchwałą Rady Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie oceny nauczycieli

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N RADY ELBLĄSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

R E G U L A M I N RADY ELBLĄSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH R E G U L A M I N RADY ELBLĄSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Postanowienia ogólne 1 Regulamin Rady Elbląskich Organizacji Pozarządowych (zwanej dalej Radą) określa strukturę Rady, tryb powoływania jej członków,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW przy Zespole Szkół nr 18 w Warszawie ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią : 1/ Ustawa z dnia 7.09.1991r. art. 53 i 54 (Dz.U.Nr 425

Bardziej szczegółowo

Procedura przeprowadzania postępowania habilitacyjnego na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 1.

Procedura przeprowadzania postępowania habilitacyjnego na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 1. Procedura przeprowadzania postępowania habilitacyjnego na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 1. Podstawa prawna Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule

Bardziej szczegółowo

2 Wszczęcie przewodu doktorskiego

2 Wszczęcie przewodu doktorskiego Regulamin przeprowadzania postępowań o nadanie stopnia doktora nauk prawnych w zakresie prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego Na podstawie art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

STATUT PODKARPACKIEJ RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WSTĘP

STATUT PODKARPACKIEJ RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WSTĘP STATUT PODKARPACKIEJ RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WSTĘP Mając na względzie, iż istotną cechą i podstawą sukcesu demokratycznie zorganizowanej społeczności lokalnej jest aktywność obywatelska jej mieszkańców,

Bardziej szczegółowo

-1- ZAŁĄCZNIK NR 7 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 33 W BYDGOSZCZY. Uchwalony przez Radę Rodziców w dniu r. ... PRZEWODNICZĄCY RADY RODZICÓW

-1- ZAŁĄCZNIK NR 7 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 33 W BYDGOSZCZY. Uchwalony przez Radę Rodziców w dniu r. ... PRZEWODNICZĄCY RADY RODZICÓW ZAŁĄCZNIK NR 7 DO STATUTU -1- GIMNAZJUM NR 33 W BYDGOSZCZY Uchwalony przez Radę Rodziców w dniu 12.09.2011 r.... PRZEWODNICZĄCY RADY RODZICÓW Bydgoszcz 12.09.2011 -2- REGULAMIN RADY RODZICÓW GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

Naukowe Koło Młodego Księgowego

Naukowe Koło Młodego Księgowego STATUT STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO Naukowe Koło Młodego Księgowego Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Studenckie Naukowe Koło Młodego Księgowego jest organizacją studencką zrzeszającą studentów wszystkich

Bardziej szczegółowo