Protokół z zebrania plenarnego Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej Polskiej Akademii Nauk Warszawa, 7 marca 2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół z zebrania plenarnego Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej Polskiej Akademii Nauk Warszawa, 7 marca 2013"

Transkrypt

1 Komitet Metrologii i Aparatury Naukowej Polskiej Akademii Nauk Sekretariat: Katedra Metrologii Elektronicznej i Fotonicznej Politechniki Wrocławskiej ul. B. Prusa 53/55, Wrocław tel.: , fax: Protokół z zebrania plenarnego Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej Polskiej Akademii Nauk Warszawa, 7 marca 2013 Zebranie odbyło się 7 marca 2013 roku w siedzibie Ministerstwa Obrony Narodowej w Warszawie, al. Niepodległości 218, na zaproszenie Dyrektora Woskowego Centrum Metrologii, płk. Roberta Targosa. W zebraniu wzięło udział 23 członków Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej Polskiej Akademii Nauk. Nieobecnych było 10 członków Komitetu, w tym 7 osób usprawiedliwiły wcześniej swoją nieobecność innymi obowiązkami zawodowymi lub chorobą. Na zaproszenie Przewodniczącego gośćmi obrad byli nowi członkowie Komitetu Redakcyjnego (Editorial Board) czasopisma Metrology and Measurement Systems: prof. dr hab. inż. Teodor Gotszalk z Politechniki Wrocławskiej, dr hab. inż. Piotr Jasiński, prof. nadzw. Politechniki Gdańskiej, dr hab. inż. Krzysztof Duda z AGH, dr inż. Ireneusz Jabłoński z Politechniki Wrocławskiej oraz Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego VI Kongresu Metrologii, dr hab. inż. Włodzimierz Makieła, prof. nadzw. Politechniki Świętokrzyskiej. Zebranych w sali konferencyjno prasowej Ministerstwa Obrony Narodowej przywitał (w zastępstwie gen. broni rez. Waldemara Skrzypczaka, który z przyczyn służbowych nie mógł być obecny) gen. bryg. rez. Stanisław Butlak, radca generalny w Ministerstwie Obrony Narodowej ds. uzbrojenia i modernizacji, życząc owocnych i spokojnych obrad. Opuścił następnie salę obrad ze względu na inne obowiązki przekazując funkcję gospodarza zebrania Dyrektorowi Wojskowego Centrum Metrologii, płk. Robertowi Targosowi. Zebrani podziękowali mówcy oklaskami. Otwierając zebranie, Przewodniczący Komitetu prof. J. Mroczka przekazał płk. Robertowi Targosowi podziękowania dla władz Ministerstwa Obrony Narodowej za zaproszenie i umożliwienie obrad kolejnego zebrania plenarnego w murach Ministerstwa Obrony Narodowej. Przywitał również zaproszonych gości: nowych członków Komitetu Redakcyjnego czasopisma Metrology and Measurement Systems oraz Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego VI Kongresu Metrologii. Na wstępie pierwszych dwóch punktów obrad (Otwarcie zebrania oraz Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia plenarnego) Przewodniczący skierował prośbę o wpisywanie się na listę obecności, która jest podstawą do stwierdzenia kworum wymaganego przy podejmowaniu uchwał oraz poinformował o usprawiedliwieniach nieobecności, które wpłynęły przed zebraniem plenarnym od kilku członków Komitetu. Po przedstawieniu propozycji składu komisji skrutacyjnej Komitet przyjął ją jednomyślnie w składzie: prof. prof. Z. Bielecki, C. Łukianowicz, J. Smulko. Komitet w głosowaniu przyjął jednomyślnie protokół z posiedzenia plenarnego z dnia 10 października 2012 r., rozesłany członkom Komitetu 22 października 2012r. i do którego treści nie wpłynęły przed dzisiejszym zebraniem żadne uwagi. Przechodząc do części obrad poświęconym sprawom osobowym Przewodniczący udzielił głosu prof. J. Gajdzie, który poinformował zebranych, że w składzie Komitetu znajduje się dwóch członków nowo wybranej Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów: prof. A. Rogalski i prof. J. Mroczka gratulując im tego wyboru, a uczestnicy zebrania oklaskami dołączyli się do tych gratulacji. W kolejnym punkcie obrad (Sprawa poparcia kandydatur do Polskiej Akademii Nauk) Przewodniczący poinformował, że 4 kwietnia br. odbędą się wybory członków Akademii. Zgodnie z zatwierdzoną procedurą wyborów, Komitety są zobligowane do opiniowania kandydatur osób, które wskazały dany komitet, jako najbardziej właściwy do zaopiniowania ich kandydatur. W przypadku Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN zgłosiły się dwie osoby: prof. R. Z. Morawski i prof. T. Gotszalk. Charakterystyki kandydatów otrzymane z Wydziału IV PAN członkowie Komitetu otrzymali pocztą elektroniczną przed zebraniem plenarnym, a więc kandydaci są już znani członkom Komitetu. Przewodniczący poinformował, że głosowanie dotyczy zaopiniowania przez Komitet kandydatur na członków korespondentów PAN. Głosowanie jest niezależne dla każdej kandydatury, a w przypadku opinii pozytywnej wystarczy wpisać przy nazwisku kandydata opiniowanego pozytywnie cyfrę, np. 1, 2 wyznaczającą miejsce zaszeregowania. Wzór karty do głosowania jest jednolity dla wszystkich Komitetów PAN. Przewodniczący otworzył dyskusję na 1

2 temat zgłoszonych kandydatur, stwierdzając na podstawie charakterystyk kandydatów że obaj kandydaci reprezentują metrologię, stąd ich wybór Komitetu opiniującego był jednoznaczny. Poinformował też szczegółowo o sposobie wypełniania otrzymanych kart do głosowania. Głos zabrał prof. J. Mindykowski stwierdzając: Chciałbym poprzeć zdecydowanie kandydaturę prof. R. Morawskiego, przy czym nie oznacza to, że nie popieram kandydatury prof. T. Gotszalka. Natomiast dlaczego prof. R. Morawskiego? Ponieważ do tej kandydatury, myślę że potrafię się odnieść w sposób merytoryczny z uwagi na wieloletnią wspólną działalność na różnych polach z prof. R. Morawskim. Prof. R. Morawskiego znam z bezpośrednich działań naukowych i organizacyjnych - jeśli chodzi o współpracę międzynarodową w zakresie metrologii od 1991 r., od Kongresu IMEKO w Pekinie. Biorąc pod uwagę charakterystykę zamieszczoną dla wszystkich głosujących, to na pewno wrażenie nieodparte, przynajmniej moje, jest takie, że jest to kandydatura ze wszech miar spełniająca warunki pozytywnej reprezentacji środowiska w Komitecie Polskiej Akademii Nauk. Natomiast na dwa aspekty chciałbym zwrócić uwagę, które osobiście są mi być może trochę lepiej znane, aniżeli nie wszystkim osobom tutaj obecnym. Te aspekty, to: pierwszy pozycja międzynarodowa prof. R. Morawskiego, ponieważ od wielu lat (oczywiście w znacznie skromniejszym charakterze), jestem zamieszany w działalność na forum IMEKO (jako wcześniej sekretarz naukowy, wiceprzewodniczący, obecnie przewodniczący Komitetu TC4 Electrical Measurements Quantities ). Wielokrotnie z prof. R. Morawskim spotykałem się w gremiach IMEKO i muszę powiedzieć, że obserwując jego wystąpienia i rezonans, który wzbudza wśród odbiorców tych wystąpień byłem dumny, że prof. R. Morawski jest po pierwsze Polakiem, po drugie pochodzi z naszego środowiska. To naprawdę znakomicie przygotowany od strony merytorycznej przedstawiciel naszej dyscypliny. Dla wszystkich z Państwa na pewno powszechnie znana jest jego znakomita znajomość języków obcych. Drugi element, który już od wielu lat wzbudza moją uwagę, jeśli chodzi o dokonania prof. R. Morawskiego to bardzo duża liczba realizowanych projektów badawczych, zarówno krajowych jak i zagranicznych. Proszę Państwa, jeżeli rzucilibyście Państwo okiem na to, co jest w charakterystyce w pkt. 4 (Dorobek naukowy) i potem w pkt. 10 są dwa wyróżnienia Komitetu Badan Naukowych za realizację projektów badawczych, to to jest właśnie ten moment, który chcę podkreślić. Tak się składa, że na przestrzeni lat w różnych odstępach czasu i konfiguracjach byłem uczestnikiem sekcji KBN-owskich: bądź Miernictwo interdyscyplinarne bądź Elektrotechnika. W czasie pracy w tychże sekcjach miałem bezpośredni kontakt ze znakomitymi projektami prof. R. Morawskiego, a w szczególności z raportami, które jak na ówczesne czasy stanowiły w moim przekonaniu niedościgłe wzorce tego, co na tym polu można osiągnąć. To są na pewno nieprzeciętne dokonania, jeśli chodzi o realizację projektów badawczych. Już w tamtym czasie, latach 90-tych, prof. R. Morawski miał wyraźnie udokumentowane osiągnięcia w publikacjach, które powszechnie określamy mianem listy filadelfijskiej naonczas nie był to tak powszechny atrybut jak dzisiaj, stąd dla wielu ludzi było to wówczas elementem zwracającym uwagę. Reasumując: gorąco popieram tą kandydaturę. W odpowiedzi na pytanie prof. R. Jachowicza, Przewodniczący wyjaśnił, że w przekazanych charakterystykach nie ma podanej informacji, o tym, kto zgłosił kandydatów. W ogólności mogą to być członkowie Akademii, organizacje jak np. Rady Wydziałów, itp. Prof. R. Jachowicz stwierdził: W stu procentach podpisuję się pod tym, co przed chwilą mówił prof. J. Mindykowski. Też mam bardzo wnikliwy wgląd w dorobek prof. R. Morawskiego (dwa razy byłem recenzentem jego wniosków profesorskich, więc bardzo szczegółowo zapoznałem się z jego dorobkiem i muszę powiedzieć, że robi ogromne wrażenie pozytywne) i żeby nie powtarzać tego, o czym mówił tutaj prof. J. Mindykowski, to tylko dodam jeden ważny aspekt. Otóż prof. R. Morawski ma duży dorobek, jeżeli chodzi o sprawy związane z kształceniem studentów i metrologów w szczególności. To jest bardzo ważny aspekt, żeby, jeżeli zostanie wybrany na członka korespondenta PAN, taka osoba się znalazła właśnie z takim dużym doświadczeniem dydaktycznym. On ma cały szereg publikacji związany z kształceniem, uczestniczył w wielu konferencjach, kongresach i jednocześnie opracowywał pewne postulaty dla Konferencji Rektorów Szkół Polskich. Myślę, że to jest ważny aspekt. Głos zabrał prof. R. Zielonko, który stwierdził: Ja również znam dorobek prof. R. Morawskiego z wieloletniej z nim współpracy, bardzo przyjaznej. Również recenzowałem jego wniosek profesorski i, również ostatnio, dwa granty z zakresu spektrofotometrii. Z licznego dorobku naukowego prof. R. Morawskiego chciałbym uwypuklić osiągnięcia właśnie z analizy spektrofotometrycznej różnych substancji, w tym również żywności. Warto zauważyć, że właśnie tej problematyce poświęcony jest artykuł przeglądowy w numerze M&MS, który został przedstawiony zebranym, z 240 pozycjami bibliografii (w bazie zespołu, o czym wiem, zgromadzono ich ponad 7 tys.). Kandydat wraz z zespołem opracował wiele metod algorytmów przetwarzania oraz oceny surowych zaszumionych danych spektrofotometrycznych z wbudowanymi mechanizmami autokalibracji i oceny niepewności. Różne warianty metod, licznie opatentowane międzynarodowo, były ukierunkowane na praktyczne zastosowania w analizatorach spektrofotometrycznych: 2

3 laboratoryjnych, przemysłowych, a także tanich kieszonkowych analizatorach żywności, które będą w przyszłości, jak sądzę, powszechnie stosowane. Dorobek w tym zakresie cechuje wysoki poziom naukowy, bo odtwarzanie mezurandów spektrofotometrycznych należy do problemu rozwiązywania źle uwarunkowanych zagadnień odwrotnych, co wymaga zastosowania zaawansowanych metod matematycznych. Jednocześnie wyniki badań cechuje praktyczna użyteczność, co jest teraz bardzo cenione. Z licznych osiągnięć organizacyjnych ograniczę się tylko do wymienienia dwóch najważniejszych: był Dziekanem Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych największego wydziału największej uczelni technicznej w kraju. Po drugie od wielu lat jest, o czym była już mowa, aktywnym przedstawicielem Polski w Radzie Generalnej IMEKO, gdzie godnie zastąpił prof. A. Fioka. Był też przewodniczącym Komitetu IMEKO TC7. O jego aktywności i autorytecie na polu IMEKO świadczy otrzymana w ubiegłym roku bardzo prestiżowa nagroda Distinguished Service Award. Jego osiągnięcia jako Przewodniczącego międzynarodowej Rady Programowej czasopisma M&MS są na ogół znane. Wielokrotnie podkreślałem, również w ostatnim Editorial Note, iż większość przedsięwzięć rozwojowych tego czasopisma po roku 2008 podejmowaliśmy wspólnie. Reasumując: wniosek ten zdecydowanie popieram. Prof. R. Zielonko przekazał też zebranym kilka egzemplarzy czasopisma M&MS z artykułem prof. R. Morawskiego. Wiceprezes W. Popiołek zgłosił uwagę, że otrzymane opisy kandydatów wyglądają na pierwszy rzut oka jako zharmonizowane, ale zharmonizowane nie są, bo w pkt. 4 i 5 (które charakteryzują siłę naukową kandydatów) używane są różne określenia. Karty dostarczają trochę innych informacji o jednym kandydacie i trochę innych o drugim. To uwaga do przyszłego sposobu głosowania. Przewodniczący wskazał, że charakterystyki otrzymał z Wydziału IV i nie miał wpływu na sposób podawania danych. Wskazał też na problem podawania danych wg różnych baz danych. Prof. A. Rogalski wyjaśnił, że w zaleceniach otrzymanych od Dziekana Wydziału IV były zalecane do opisu publikacji bazy: Web of Knowledge, Scopus, Google (Publish or Perish, Google Index). Wobec braku dalszych zgłoszeń Przewodniczący zarządził głosowanie. Przed ogłoszeniem przerwy Przewodniczący przekazał informacje organizacyjne. Delegacje rozliczane przez PAN należy dostarczyć do rozliczenia w ciągu 21 dni od daty posiedzenia. Można je też zostawić u sekretarza podpisane w miejscu niniejszy rachunek przedkładam i uzupełnione o nr konta i adres zamieszkania wraz z załączonymi biletami. W przypadku biletów powrotnych należy wypełnić i podpisać oświadczenie, którego formularz znajduje się u sekretarza. Przewodniczący przekazał też informacje dotyczące organizacji posiłku po zebraniu. Po 25-minutowej przerwie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, prof. Z. Bielecki, ogłosił wyniki wyborów w sprawie opiniowania kandydatów na członków korespondentów PAN przez Komitet Metrologii i Aparatury Naukowej Polskiej Akademii Nauk. Uprawnionych do głosowania: 33 osoby, obecnych w czasie głosowania: 22, głosów oddanych: 22, głosów ważnych: 20, głosów nieważnych: 2. Kandydatura prof. T. Gotszalka uzyskała 19 głosów popierających (w tym 10 głosów wskazujących miejsce pierwsze i 9 głosów miejsce drugie) przy 1 głosie przeciw i braku głosów wstrzymujących się. Kandydatura prof. R. Z. Morawskiego uzyskała 18 głosów popierających (w tym 10 głosów wskazujących miejsce pierwsze i 8 głosów miejsce drugie) przy 1 głosie przeciw i 1 głosie wstrzymującym się. W kolejnym punkcie obrad prof. W. Makieła, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego VI Kongresu Metrologii, przedstawił w 20 min. prezentacji stan organizacji Kongresu: stronę www (www.tu.kielce.pl\km_2013), terminarz działań (aktualnie trwają recenzje referatów, które powinny się zakończyć do 15 marca; termin wnoszenia opłat do 31 marca, po potwierdzeniach rozsyłanych począwszy od 20 marca, szczegółowy program Kongresu ok. 15 kwietnia), informacje statystyczne (zarejestrowanych na podstawie przysłanych kart zgłoszeń 204 uczestników, pełnych referatów 112 z tego 85 do publikacji w czasopiśmie PAK, 14 w czasopiśmie Mechanik, 13 w materiałach kongresowych, w tym 6 pełnych tekstów; ponadto 6 referatów na sesji GUM; informacje jak przygotować skróty są podane na stronie internetowej Kongresu), aktualny stan przygotowania referatów do publikacji (z 85 prac do publikacji w PAK już przekazano do redakcji 39, do 14 referatów jeszcze nie wpłynęły recenzje, stąd apel do członków Komitetu, którzy otrzymali prace do recenzji o przesłanie swoich recenzji; w przypadku czasopisma Mechanik w trakcie recenzji są 3 artykuły, a kilka jest przesyłanych do ponownych recenzji; w przypadku prac do materiałów kongresowych wszystkie są po recenzjach), tryb rezerwacji noclegów (które każdy uczestnik zamawia indywidualnie adresy siedmiu najbardziej znanych hoteli w Sandomierzu są podane na stronie internetowej, a umowa z hotelami jest taka, że do 15 kwietnia hotele rezerwują miejsca noclegowe w dn czerwca tylko dla uczestników Kongresu) i program (w stosunku do wcześniejszej wersji dodatkowo zaplanowano obrady plenarne z przemówieniami zaproszonych gości, niewielkie zmiany w rozplanowaniu sesji GUM, ewentualnie zwiedzanie Politechniki), który po szczegółowym opracowaniu zostanie przesłany uczestnikom. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Kongresu przedstawił również szczegóły 3

4 wybranych punktów Kongresu, firm sponsorujących i biorących udział w wystawie, patronatu honorowego i dotacji z DUN. W odpowiedzi na pytanie dotyczące zniżek w opłatach dla członków Komitetu potwierdził, że opłata zniżkowa wynosi 700 zł (wykonywanie recenzji przez członków Komitetu odbywa się jednak bezpłatnie i jest obligatoryjne). Poruszono również sprawę zmniejszenia kosztów publikacji w czasopismach PAK i Mechanik (prof. J. Mroczka, prof. E. Ratajczyk), które obecnie są zbyt wysokie i wymagają chyba negocjacji (prof. J. Mroczka). W kolejnym punkcie obrad, prof. J. Smulko, Redaktor Naczelny kwartalnika Metrology and Measurement Systems w 5 min. wystąpieniu przedstawił bieżące informacje dotyczące czasopisma: w pełni wdrożono w bieżącym roku, po objęciu funkcji Redaktora Naczelnego, internetowy system składania propozycji prac do druku, a także ich pełnego procedowania (proces ten prof. J. Smulko rozpoczął od listopada). Obecnie w systemie jest ok. 90 prac, co oznacza szacunkowo ok. 300 prac zgłaszanych w ciągu roku, z czego część jest odrzucanych na pierwszym etapie. Obecnie 45 prac jest w systemie w pełni procedowanych, a 15 prac jest procedowanych bez systemu, jako pozostałości z ubiegłego roku. Pozostała dokumentacja czasopisma jest już przechowywana wyłącznie w formie elektronicznej. Usprawniono system pozycjonowania artykułów w niektórych bazach danych, w szczególności wprowadzono pozycjonowanie w bardzo popularnej przeglądarce Google Scholar (pliki, które są dostępne na platformie Versita jako open access mają wprowadzone specjalne pola metadata, co znacząco poprawi do nich dostęp). Ze względu na duży napływ prac, który w tej chwili występuje i spowodowane tym istotne obciążenie redaktorów tematycznych, Redaktor Naczelny zaproponował rozszerzenie pod koniec bieżącego roku Komitetu Redakcyjnego o 2 osoby, tak aby każdy edytor tematyczny procedował w całości w systemie do ok. 20 prac rocznie. Redaktor Naczelny zaapelował do członków Komitetu o kierowanie do czasopisma wartościowych publikacji, szczególnie międzynarodowych, aby nie tylko utrzymać, ale także zwiększyć rozpoznawalność czasopisma i cytowalność publikowanych artykułów. W najbliższym numerze będzie opublikowana praca dwóch autorów posiadających odpowiednio kilka i kilkanaście tysięcy cytowań. Redaktor Naczelny zapowiedział, że inne działania zmierzające do zwiększenia rangi czasopisma zostaną przedyskutowane na zebraniu roboczym Komitetu Redakcyjnego, które odbędzie się bezpośrednio po zebraniu plenarnym Komitetu. W trakcie wystąpienia prof. J. Smulko zebrani otrzymali wydrukowaną informację pt. Dane publikacyjne członków Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN wg bazy Scopus na 20 styczeń 2013r. dotyczące czasopisma Metrology and Measurement Systems (zał.). Ukazuje ona udział prac naukowych członków Komitetu publikowanych w M&MS i ich cytowań od czasu wejścia czasopisma na listę filadelfijską (2008r). Przewodniczący udzielił głosu poza porządkiem obrad prof. R. Zielonce, byłemu Redaktorowi Naczelnemu czasopisma M&MS, który wyraził chęć podziękowania członkom za współpracę. Prof. R. Zielonko w 10 min. wystąpieniu podziękował członkom Komitetu i zespołom redakcyjnym obecnej i minionej kadencji za współpracę na rzecz rozwoju czasopisma M&MS, podkreślając, że sukces czasopisma jest dziełem zbiorowym, przytoczył ważniejsze dane statystyczne za ubiegły rok oraz złożył życzenia sukcesów nowemu Redaktorowi Naczelnemu i całemu zespołowi. W sposób specjalny podziękował prof. R. Z. Morawskiemu, Przewodniczącemu Rady Programowej od roku Podziękowania skierował też dla prof. Z. Jankiewicza, który przewodniczył Radzie do roku 2008 oraz prof. M. Miłka, członka poprzedniej Rady Programowej. Na zakończenie podziękowań prof. R. Zielonko przytoczył swoje osobiste opinie i spostrzeżenia, w tym dotyczące Kongresów Metrologii, począwszy od pierwszego Kongresu w 1998 roku w Gdańsku i jeszcze raz podziękował wszystkim członkom Komitetu za współpracę. Przewodniczący Komitetu, prof. J. Mroczka, zaproponował powstanie i podziękowanie prof. R. Zielonce oklaskami za pracę na rzecz czasopisma. Zebrani oklaskami podziękowali prof. R. Zielonce. W kolejnym z zaplanowanych punktów obrad, Dyrektor Wojskowego Centrum Metrologii płk. R. Targos zaprezentował referat pt. Rozwój metrologii w resorcie obrony narodowej w aspekcie zabezpieczenia metrologicznego uzbrojenia i sprzętu wojskowego wprowadzanego do eksploatacji zgodnie z Programem rozwoju Sił Zbrojnych RP w latach Prezentacja trwała ok. 25 min. Przewodniczący przy tej okazji powitał referenta w Komitecie, ponieważ był to jego pierwszy udział w zebraniu plenarnym i wyraził nadzieję na ścisłą współpracę Wojskowego Centrum Metrologii i Głównego Urzędu Miar w ramach drugiego z realizowanych zadań Komitetu. Jak i w innych obszarach dodał wiceprezes GUM W. Popiołek. W punkcie obrad Dyskusja i wolne wnioski Przewodniczący poinformował, że następne posiedzenie Komitetu odbędzie się na Kongresie Metrologii, gdzie będzie możliwość organizacji nawet dwóch zebrań plenarnych w razie potrzeby lub odpowiednich spotkań roboczych. Przewodniczący poinformował też o dyskusjach w Akademii dotyczących sposobu obliczania, podawania i interpretacji współczynnika Hirscha oraz możliwej oceny Komitetu w oparciu o ten współczynnik. Trwają dyskusje dotyczące delegowania osoby wyliczających ten współczynnik dla komitetu, obliczania średniej dla samego komitetu czy też 4

5 środowiska, które wybierało komitet, itp. Przewodniczący przytoczył swoją propozycję, jaką zgłosił na jednej z dyskusji na ten temat, aby ocena uwzględniała różne kategorie wiekowe, ponieważ bazy cytowań nie uwzględniają wielu prac wcześniejszych. Z tego względu można by ograniczyć się w ocenie Komitetu tylko do członków do określonego wieku. Dyskusje na ten temat trwają i Przewodniczący zaapelował o zgłaszanie swojego głosu w tych dyskusjach. Sytuacja ze współczynnikiem Hirscha w Komitecie Metrologii i Aparatury Naukowej jest na średnim poziomie, aczkolwiek sytuacja zależy od tego czy średnia współczynnika będzie liczona dla Komitetu, czy dla społeczności, która go wybiera. Mamy kilku liderów w Komitecie z wysokim współczynnikiem Hirscha. Prof. E. Ratajczyk stwierdził: Wystarczy wziąć współczynnik Hirscha Przewodniczącego i wtedy będzie najlepszy. Tak sformułowane stwierdzenie zdziwiło Przewodniczącego i w odpowiedzi wskazał, że w Komitecie są osoby posiadające większy współczynnik Hirscha. Przewodniczący poinformował, że opracowane i złożone zostało w Wydziale IV roczne sprawozdanie z działalności Komitetu wykonane na podstawie rozesłanych ankiet i podkreślił, że przesłane przez członków Komitetu dane zostały wykorzystane jedynie w sposób statystyczny (a nie imienny), a brak kilku ankiet spowodował pewne zaniżenie całościowych danych dla Komitetu. Przewodniczący przypomniał, że na poprzednim zebraniu została poruszona sprawa nieobecności nieusprawiedliwionych na zebraniach Komitetu kilka razy z rzędu (3 takie osoby) i sugestię automatycznej rezygnacji w przypadku trzech nieobecności, którą zaproponował wówczas prof. J. Barzykowski. Przewodniczący stwierdził, że dobrowolna rezygnacja tych osób z członkostwa rozwiązałaby ten problem, umożliwiając jednocześnie udział w Komitecie kolejnym kandydatom z listy wyborczej. Przewodniczący wyraził opinię, że każdy członek Komitetu jest zobligowany do wykonywania recenzji dla czasopisma Metrology and Measurement Systems. Konieczna jest nasza pomoc edytorom tematycznym. Za ten głos podziękował Redaktor Naczelny prof. J. Smulko, który stwierdził, że bardzo często nie ma nawet żadnej odpowiedzi ze strony recenzentów. Przewodniczący podkreślił, że konieczna jest informacja zwrotna od osoby proszonej o recenzję, nawet gdy nie może ona tej recenzji w bliskim terminie wykonać i wskazanie, kiedy recenzja może być wykonana. Ponadto krytyczna recenzja jest czymś naturalnym, jeśli odzwierciedla rzetelne merytoryczne stanowisko recenzenta. Przewodniczący zauważył, że w nowym składzie Komitetu Redakcyjnego znajdują się osoby z dużym doświadczeniem pracy na forum międzynarodowym i biegle znające język angielski oraz że należy się spodziewać wyższych wymagań wobec autorów w celu podnoszenia rangi czasopisma. Jednocześnie zaapelował do recenzentów, aby starali się wskazywać autorom prac możliwości ich korekty wykazując życzliwość i empatię wobec autorów, nie rezygnując jednocześnie z asertywności, która powinna być dla recenzenta na pierwszym miejscu. Nie tylko Przewodniczący Komitetu ma być asertywny, ale i recenzent również podsumował Przewodniczący. Przewodniczący poruszył też sprawę planowanego wydania zeszytu o Komitecie, który będzie zawierał opracowania z realizacji zadań Komitetu i wskazał na potrzebę zamieszczenia w charakterystykach osobowych daty urodzenia oraz w sposób jednoznaczny miejsca pracy: np. prof. Adam Kowalski, Politechnika Toruńska w przypadku profesora czynnego lub prof. Adam Kowalski, profesor emerytowany Politechniki Toruńskiej w przypadku osoby, która przeszła już na emeryturę. W dyskusji nt. terminu wydania zeszytu (prof. W. Miczulski, prof. J. Mroczka) przyjęto, że w kwietniu prof. W. Miczulski zwróci się do członków Komitetu o stosowne dane biograficzne. Prof. J. Gajda poinformował, że pisemne opracowanie zadania, którego był koordynatorem zostało wykonane i przesłane do Sekretarza. Wiceprezes W. Popiołek stwierdził, że posiada materiał z realizacji zadania, którego jest koordynatorem, w formie zaawansowanej i będzie ono gotowe do zeszytu. Po dyskusji (prof. J. Gajda, prof. J. Mroczka, wiceprezes W. Popiołek) stwierdzono, że opracowania prezentują stanowisko Komitetu, ale są rozwiązaniami autorskimi (tj. mają swoich autorów). Wobec braku dalszych zgłoszeń Przewodniczący zakończył obrady. Protokół sporządził Dr hab. inż. Józef Borkowski, sekretarz KMiAN PAN Wrocław, 12 marca 2013 r. 5

TRYB PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA O NADANIE TYTUŁU PROFESORA W WOJSKOWYM INSTYTUCIE MEDYCZNYM

TRYB PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA O NADANIE TYTUŁU PROFESORA W WOJSKOWYM INSTYTUCIE MEDYCZNYM TRYB PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA O NADANIE TYTUŁU PROFESORA W WOJSKOWYM INSTYTUCIE MEDYCZNYM 1. Rada Naukowa WIM posiada uprawnienia do przeprowadzania postępowania o nadanie tytułu profesora w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH

SZCZEGÓŁOWY TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH Załącznik do Uchwały nr 28 Rady Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska z dn. 22.04.2009 r. SZCZEGÓŁOWY TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH w dziedzinie: nauki techniczne w dyscyplinach:

Bardziej szczegółowo

STATUT REDAKCJI CZASOPISMA NAUKOWEGO PERSPEKTYWY EDUKACYJNO- SPOŁECZNE

STATUT REDAKCJI CZASOPISMA NAUKOWEGO PERSPEKTYWY EDUKACYJNO- SPOŁECZNE WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU I NAUK O ZDROWIU W ŁODZI STATUT REDAKCJI CZASOPISMA NAUKOWEGO PERSPEKTYWY EDUKACYJNO- SPOŁECZNE ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Czasopismo naukowe Perspektywy edukacyjno-społeczne,

Bardziej szczegółowo

TRYB PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH

TRYB PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH TRYB PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH I. Podstawa prawna Zasady przeprowadzania przewodów doktorskich w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc, zwanym dalej Instytutem określają: 1. Ustawa z dnia 14 marca

Bardziej szczegółowo

XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r.

XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r. Dz.18.0020.1.31.2013 Podsumowanie: XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji. 4. Roczne Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE MECHANICZNYM POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ

ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE MECHANICZNYM POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE MECHANICZNYM POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ I. ZASADY OGÓLNE 1 1. Niniejsze zasady określają przebieg procesu dyplomowania oraz wymagania stawiane pracom dyplomowym realizowanym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 225/2015 Rady Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 października 2015 r.

Uchwała Nr 225/2015 Rady Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 października 2015 r. Uchwała Nr 225/2015 Rady Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 października 2015 r. w sprawie procedury dyplomowania studentów na Wydziale Nauk Biologicznych Na podstawie Uchwały

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców Regulamin Rady Rodziców Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Stanisława Moniuszki w Zbąszyniu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin działalności Rady Rodziców zostaje ustalony na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach

REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach 1 1. Na podstawie art. 155 ust. l w zw. z ust. 4 i 6 Ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

1. Złożenie wniosku - wykaz dokumentów: Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora sztuki, przedstawia dziekanowi następujące dokumenty:

1. Złożenie wniosku - wykaz dokumentów: Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora sztuki, przedstawia dziekanowi następujące dokumenty: Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora w zakresie sztuki na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w

Bardziej szczegółowo

Protokół posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 12 grudnia 2013 r.

Protokół posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 12 grudnia 2013 r. Protokół posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 12 grudnia 2013 r. I. Otwarcie posiedzenia Przewodniczący RG prof. J. Lubacz otwierając obrady powitał członków Rady Głównej

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr I/2010 z pierwszej Sesji Rady Gminy Dąbrowa w kadencji 2010-2014 odbytej w dniu 2 grudnia 2010 r.

P R O T O K Ó Ł Nr I/2010 z pierwszej Sesji Rady Gminy Dąbrowa w kadencji 2010-2014 odbytej w dniu 2 grudnia 2010 r. P R O T O K Ó Ł Nr I/2010 z pierwszej Sesji Rady Gminy Dąbrowa w kadencji 2010-2014 odbytej w dniu 2 grudnia 2010 r. Ad. 1 Pierwszą sesję Rady Gminy Dąbrowa otworzył Radny Senior Stanisław Królikowski.

Bardziej szczegółowo

TRYB POSTĘPOWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH PRZEPROWADZANYCH W INSTYTUCIE BIOLOGII SSAKÓW PAN W BIAŁOWIEŻY

TRYB POSTĘPOWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH PRZEPROWADZANYCH W INSTYTUCIE BIOLOGII SSAKÓW PAN W BIAŁOWIEŻY Załącznik nr 1 do Regulaminu Rady Naukowej Instytutu Biologii Ssaków PAN TRYB POSTĘPOWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH PRZEPROWADZANYCH W INSTYTUCIE BIOLOGII SSAKÓW PAN W BIAŁOWIEŻY Podstawa prawna: - Ustawa

Bardziej szczegółowo

Zasady przygotowania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych na Wydziale Humanistycznym UKW

Zasady przygotowania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych na Wydziale Humanistycznym UKW Zasady przygotowania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych na Wydziale Humanistycznym UKW Niniejsze zasady opracowane zostały na podstawie: Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

Procedury w przewodach doktorskich

Procedury w przewodach doktorskich Procedury w przewodach doktorskich Przeprowadzanych w Instytucie Sztuki PAN zgodnie z Ustawą z 18 marca 2011 r o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym

Bardziej szczegółowo

Pan Andrzej Jelonek zaproponował aby przewodniczącym zgromadzenia została Pani Monika Kowalska

Pan Andrzej Jelonek zaproponował aby przewodniczącym zgromadzenia została Pani Monika Kowalska PROTOKÓŁ ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia QUALIPOL Stowarzyszenie Wykonawców Obróbki Powierzchni Aluminiowych, które odbyło się w dniu 25 lutego 2008 roku w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym

Bardziej szczegółowo

Protokół z Zebrania Zarządu Głównego PTBNiDT SIMP nr 5/12.2014 z dn. 02.12.2014 r.

Protokół z Zebrania Zarządu Głównego PTBNiDT SIMP nr 5/12.2014 z dn. 02.12.2014 r. Protokół z Zebrania Zarządu Głównego PTBNiDT SIMP nr 5/12.2014 z dn. 02.12.2014 r. PORZĄDEK DZIENNY Termin: 02.12.2014 godzina 12:00 16:15 Miejsce spotkania : Dom Technika, ul. Świętokrzyska 14a, 00-050

Bardziej szczegółowo

2. Autor/autorzy, data wydania, tytuł, wydawca lub czasopismo, tom, strony. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na Mój udział procentowy szacuję

2. Autor/autorzy, data wydania, tytuł, wydawca lub czasopismo, tom, strony. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na Mój udział procentowy szacuję WZÓR OBSZAR NAUK SPOŁECZNYCH Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki I. Wykaz publikacji

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy tryb przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich w Instytucie Filozofii UW

Szczegółowy tryb przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich w Instytucie Filozofii UW Załącznik nr 1 Szczegółowy tryb przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich w Instytucie Filozofii UW A. Szczegółowy tryb przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich otwartych przed 1 października

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne: I. Zasady ogólne

Podstawy prawne: I. Zasady ogólne Regulamin przewodów doktorskich na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie przyjęty przez Radę Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego dnia 22

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/2014 sesji Rady Dzielnicy Środula w Sosnowcu z dnia 4 grudnia 2014 r. Godz. rozpoczęcia sesji 17 05 Godz. zakończenia sesji 18 30

Protokół Nr VII/2014 sesji Rady Dzielnicy Środula w Sosnowcu z dnia 4 grudnia 2014 r. Godz. rozpoczęcia sesji 17 05 Godz. zakończenia sesji 18 30 Protokół Nr VII/2014 sesji Rady Dzielnicy Środula w Sosnowcu z dnia 4 grudnia 2014 r. Godz. rozpoczęcia sesji 17 05 Godz. zakończenia sesji 18 30 Ad.1.Otwarcie sesji. Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R.

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. Obecnych 15 członków Młodzieżowej Rady Gminy według załączonej listy obecności. Lista gości stanowi załącznik nr

Bardziej szczegółowo

4. Rada Wydziału na wniosek dziekana może podjąć uchwałę o zamknięciu przewodu doktorskiego

4. Rada Wydziału na wniosek dziekana może podjąć uchwałę o zamknięciu przewodu doktorskiego Uchwała Nr AWWF-2-XII/2008 Rady Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 16 grudnia 2008 roku dotycząca procedury czynności w przewodach doktorskich

Bardziej szczegółowo

OBSZARY NAUK: PRZYRODNICZYCH, ROLNICZYCH, LEŚLNYCH I WETERYNARYJNYCH ORAZ MEDYCZNYCH, NAUK O ZDROWIU, NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ

OBSZARY NAUK: PRZYRODNICZYCH, ROLNICZYCH, LEŚLNYCH I WETERYNARYJNYCH ORAZ MEDYCZNYCH, NAUK O ZDROWIU, NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ WZÓR OBSZARY NAUK: PRZYRODNICZYCH, ROLNICZYCH, LEŚLNYCH I WETERYNARYJNYCH ORAZ MEDYCZNYCH, NAUK O ZDROWIU, NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz

Bardziej szczegółowo

Protokół z Posiedzenia Zgromadzenia Partnerów Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów Lokalna Grupa Działania z dnia 25 stycznia 2013 roku

Protokół z Posiedzenia Zgromadzenia Partnerów Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów Lokalna Grupa Działania z dnia 25 stycznia 2013 roku Protokół z Posiedzenia Zgromadzenia Partnerów Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów Lokalna Grupa Działania z dnia 25 stycznia 2013 roku Posiedzenie Zgromadzenia Partnerów otworzył Przewodniczący Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia ESN Polska

Regulamin Walnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia ESN Polska Tekst jedn. 14.03.2015 Regulamin Walnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia ESN Polska Regulamin Walnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia ESN Polska, zwany dalej Regulaminem, określa zasady działania Walnego

Bardziej szczegółowo

WYMOGI STAWIANE PRACOM DYPLOMOWYM

WYMOGI STAWIANE PRACOM DYPLOMOWYM WYDZIAŁ FINANSÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE WYMOGI STAWIANE PRACOM DYPLOMOWYM (tekst zatwierdzony na posiedzeniu Rady Wydziału Finansów dnia 16 listopada 2009 r.) I. Wymogi regulaminowe 1. Praca

Bardziej szczegółowo

Projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki

Projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki Projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki TYPY KONKURSÓW Konkursy na finansowanie projektów badawczych Konkursy na finansowanie projektów badawczych dla osób nieposiadających stopnia doktora

Bardziej szczegółowo

REKTOR PISMO OKÓLNE 38/2014. w sprawie stypendiów naukowych z własnego funduszu stypendialnego Politechniki Wrocławskiej na rok akademicki 2014/2015

REKTOR PISMO OKÓLNE 38/2014. w sprawie stypendiów naukowych z własnego funduszu stypendialnego Politechniki Wrocławskiej na rok akademicki 2014/2015 REKTOR PISMO OKÓLNE 38/2014 z dnia 30 września 2014 r. w sprawie stypendiów naukowych z własnego funduszu stypendialnego Politechniki Wrocławskiej na rok akademicki 2014/2015 Zgodnie z 5 Zarządzenia Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN postępowania w przewodach doktorskich prowadzonych na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej

REGULAMIN postępowania w przewodach doktorskich prowadzonych na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 32/2013 RWCh z dnia 18.12.2013 r. REGULAMIN postępowania w przewodach doktorskich prowadzonych na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej Podstawą niniejszego postępowania

Bardziej szczegółowo

Dz.18.0020.1.51.2014 Podsumowanie:

Dz.18.0020.1.51.2014 Podsumowanie: Dz.18.0020.1.51.2014 Podsumowanie: LI sesja VI kadencji w dniu 13 października 2014 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z L sesji. 4. Projekty

Bardziej szczegółowo

Protokół z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Dawstwa Szpiku Kostnego z dnia 06.04.2006r.

Protokół z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Dawstwa Szpiku Kostnego z dnia 06.04.2006r. wpisanym do KRS 0000202597 W dniu 06.04.2006r. we Wrocławiu odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo Wyborcze Pani Barbara Szymczak dyrektor Biura Stowarzyszenia powitała członków i przybyłych gości

Bardziej szczegółowo

Ogólne wymagania dotyczące przygotowania i złożenia w dziekanacie pracy dyplomowej (licencjackiej, magisterskiej) na kierunku studiów zarządzanie.

Ogólne wymagania dotyczące przygotowania i złożenia w dziekanacie pracy dyplomowej (licencjackiej, magisterskiej) na kierunku studiów zarządzanie. UCHWAŁA NR RWZST- 2-V/2015 Rady Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie wymogów dotyczących przygotowania

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie realizacji konferencji/seminarium/warsztatów naukowych

Zgłoszenie realizacji konferencji/seminarium/warsztatów naukowych Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 37/2012 Rektora Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie z dnia 14 września 2012 r.... Olsztyn, dnia.. (Pieczęć Wydziału, Jednostki) Zgłoszenie realizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAC Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

REGULAMIN PRAC Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego REGULAMIN PRAC Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego 1. 1. Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego zwana dalej "Komisją" wykonuje zadania określone w 2 rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie PROTOKÓŁ Nr 32/13 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Lubartowie przy ul. Kościuszki 1 w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Zasady wydawania publikacji obowiązujące w Wydawnictwie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Załącznik nr 2. Zasady wydawania publikacji obowiązujące w Wydawnictwie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Zasady wydawania publikacji obowiązujące w Wydawnictwie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Załącznik nr 2 1 Podstawą procesu wydawniczego jest roczny plan wydawniczy, który powstaje w oparciu o zasady

Bardziej szczegółowo

Procedura przygotowania i uchwalania decyzji i stanowisk przez Radę Pedagogiczną.

Procedura przygotowania i uchwalania decyzji i stanowisk przez Radę Pedagogiczną. 38 Rada Pedagogiczna 1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły, w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 2. W skład rady wchodzą: dyrektor jako

Bardziej szczegółowo

PROCES DYPLOMOWANIA w roku akademickim 2014/2015 studia II stopnia MAGISTERSKIE T E R M I N Y

PROCES DYPLOMOWANIA w roku akademickim 2014/2015 studia II stopnia MAGISTERSKIE T E R M I N Y PROCES DYPLOMOWANIA w roku akademickim 2014/2015 studia II stopnia MAGISTERSKIE T E R M I N Y od 15.06.2015 I termin egzaminów dyplomowych na studiach magisterskich (chętni mogą się bronić wcześniej po

Bardziej szczegółowo

Regulamin RADA KFE Rada Programowo-Akredytacyjna KFE

Regulamin RADA KFE Rada Programowo-Akredytacyjna KFE Regulamin RADA KFE Rada Programowo-Akredytacyjna KFE 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Rada Programowo-Akredytacyjna KFE (RADA KFE) jest niezależnym organem stanowiącym i nadzorującym Education and Accreditation

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Cele i zadania Rady Rodziców

ROZDZIAŁ I. Cele i zadania Rady Rodziców ROZDZIAŁ I Cele i zadania Rady Rodziców 1 Celem działalności Rady Rodziców jest zapewnienie współpracy rodziców ze szkołą w kwestiach związanych z doskonaleniem nauczania, wychowania i opieki. 2 1. Rada

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. WNIOSEK 1 Nr../ 2011

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. WNIOSEK 1 Nr../ 2011 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet IV: Działanie 4.1: Szkolnictwo wyższe i nauka Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym

Bardziej szczegółowo

z W A L N E G O Z E B R A N I A S P R A W O Z D A W C Z O - W Y B O R C Z E G O Członków Stowarzyszenia Przedsiębiorców Poligrafii w Krakowie

z W A L N E G O Z E B R A N I A S P R A W O Z D A W C Z O - W Y B O R C Z E G O Członków Stowarzyszenia Przedsiębiorców Poligrafii w Krakowie P R O T O K Ó Ł z W A L N E G O Z E B R A N I A S P R A W O Z D A W C Z O - W Y B O R C Z E G O Członków Stowarzyszenia Przedsiębiorców Poligrafii w Krakowie odbytego w dniu 07.05.2015r. W zebraniu wg

Bardziej szczegółowo

Statut. Koła Naukowego Dietetyków. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

Statut. Koła Naukowego Dietetyków. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne Statut Koła Naukowego Dietetyków Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Nazwa Koła brzmi: Koło Naukowe Dietetyków. 2. Koło zrzesza studentów Uniwersytetu Przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

WYMOGI STAWIANE PRACOM DYPLOMOWYM

WYMOGI STAWIANE PRACOM DYPLOMOWYM Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie WYMOGI STAWIANE PRACOM DYPLOMOWYM (tekst zatwierdzony na posiedzeniu Rady Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

5) czy wersja papierowa pracy dyplomowej jest zgodna z wersją elektroniczną zamieszczoną w systemie APD tzn. czy sumy kontrolne na wydruku zgadzają

5) czy wersja papierowa pracy dyplomowej jest zgodna z wersją elektroniczną zamieszczoną w systemie APD tzn. czy sumy kontrolne na wydruku zgadzają Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/33/2015 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Szkoły nr 1/2013/2014 z dnia 16.12.2013 w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Szkoły ZSO nr 3

Uchwała Rady Szkoły nr 1/2013/2014 z dnia 16.12.2013 w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Szkoły ZSO nr 3 Uchwała Rady Szkoły nr 1/2013/2014 z dnia 16.12.2013 w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Szkoły ZSO nr 3 Na podstawie art. 51 ust.5 ustawy o systemie oświaty z dn. 7.09.1991 (z późniejszymi zmianami)

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, W imieniu Komitetu Organizacyjnego Komendant Centrum Reagowania Epidemiologicznego SZ RP. płk dr Artur Zdrojewski

Szanowni Państwo, W imieniu Komitetu Organizacyjnego Komendant Centrum Reagowania Epidemiologicznego SZ RP. płk dr Artur Zdrojewski Szanowni Państwo, Zachęceni sukcesem zeszłorocznej Konferencji naukowo-szkoleniowej EpiMilitaris Służby mundurowe w epidemiologii, organizujemy z Państwa udziałem kolejne spotkanie. Do zeszłorocznych organizatorów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 listopada 2003 r.

Uchwała Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 listopada 2003 r. Uchwała Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie określenia warunków i trybu kierowania za granicę pracowników i studentów Politechniki Lubelskiej w celach naukowych, dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DYPLOMOWANIA WYDZIAŁ INFORMATYKI

REGULAMIN DYPLOMOWANIA WYDZIAŁ INFORMATYKI REGULAMIN DYPLOMOWANIA WYDZIAŁ INFORMATYKI WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI i EKOLOGII W SUCHEJ BESKIDZKIEJ 1. Uwagi wstępne 1. Niniejszy dokument zawiera zasady dotyczące procesu dyplomowania na Wydziale Informatyki

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr /2015 Rady Miasta Siemianowic Śląskich. z dnia. 2015 r. Rada Miasta Siemianowic Śląskich uchwala :

Uchwała nr /2015 Rady Miasta Siemianowic Śląskich. z dnia. 2015 r. Rada Miasta Siemianowic Śląskich uchwala : -projekt- Uchwała nr /2015 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia. 2015 r. w sprawie: powołania Siemianowickiej Rady Seniorów i nadania jej Statutu Na podstawie art.5 c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Ad 6. Ad 7. Ad 8. Ad 9.

Ad 6. Ad 7. Ad 8. Ad 9. POP.521.9.2015 Protokół z II posiedzenia Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w dniu 11 lutego 2015 r. w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Suwałkach II posiedzenie Suwalskiej Rady

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich Na podstawie 25 ust 3 Statutu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich przyjmuje się Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich w następującym

Bardziej szczegółowo

XII KONFERENCJA DOKTORANTÓW I MŁODYCH UCZONYCH

XII KONFERENCJA DOKTORANTÓW I MŁODYCH UCZONYCH XII KONFERENCJA DOKTORANTÓW I MŁODYCH UCZONYCH Interdyscyplinarne zagadnienia w górnictwie i geologii 17-20 maja 2012 Szklarska Poręba Nie ma rzeczywistości samej w sobie, są tylko obrazy widziane z różnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW GMINNEGO PRZEDSZKOLA W CISKU

REGULAMIN RADY RODZICÓW GMINNEGO PRZEDSZKOLA W CISKU REGULAMIN RADY RODZICÓW GMINNEGO PRZEDSZKOLA W CISKU I. Postanowienia wstępne 1. W Przedszkolu działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola w Cisku. 2. Rada

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OTWIERANIA PRZEWODÓW I NADAWANIA STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA NA WYDZIALE EKONOMICZNO-SPOŁECZNYM UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU

PROCEDURA OTWIERANIA PRZEWODÓW I NADAWANIA STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA NA WYDZIALE EKONOMICZNO-SPOŁECZNYM UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU PROCEDURA OTWIERANIA PRZEWODÓW I NADAWANIA STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA NA WYDZIALE EKONOMICZNO-SPOŁECZNYM UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU Obowiązujące przepisy: Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o

Bardziej szczegółowo

1) Pozycje wydawnicze umieszczone w bazie Journal Citation Reports (posiadające Impact Factor - IF) (lista A).

1) Pozycje wydawnicze umieszczone w bazie Journal Citation Reports (posiadające Impact Factor - IF) (lista A). ZASADY GŁÓWNE Na stronie internetowej Ministerstwa, regularnie raz do roku publikuje się alfabetyczny wykaz czasopism punktowanych, który będzie składał się z trzech części: 1) A pozycje wydawnicze z obliczonym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY SZKOŁY. w Liceum Ogólnokształcącym Nr XVII im. Agnieszki Osieckiej we Wrocławiu. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY SZKOŁY. w Liceum Ogólnokształcącym Nr XVII im. Agnieszki Osieckiej we Wrocławiu. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Uchwała nr 1/2010/2011 z dnia 06.10.2010 r. REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY SZKOŁY w Liceum Ogólnokształcącym Nr XVII im. Agnieszki Osieckiej we Wrocławiu Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Ilekroć w dalszych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin Regulamin przyznawania doktoranckich stypendiów naukowych oraz stypendiów stażowych dla młodych doktorów (wprowadzony Zarządzeniem Rektora z dnia 28. 01. 2010 r. Nr 6/2010) przyznawanych ze środków projektu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 11/2014 Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu 1 Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA P FUNDACJA PRO POMERANIA KOMUNIKAT Nr 1 I Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. www.ateneum.edu.pl Gdańsk 17 18 listopad 2010 r. Organizatorzy: Ul. Wały Piastowskie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ TEKSTYLNO-HANDLOWYCH W ŻAGANIU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ TEKSTYLNO-HANDLOWYCH W ŻAGANIU Załącznik nr12 Do Statutu Zespołu Szkół Tekstylno-Handlowych w Żaganiu REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ TEKSTYLNO-HANDLOWYCH W ŻAGANIU Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin działalności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin działalności Rady Rodziców zostaje ustalony na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał projekt porządku obrad pod głosowanie.

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał projekt porządku obrad pod głosowanie. PROTOKÓŁ Nr XXXVII/2014 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Końskich odbytej w dniu 16 stycznia 2014 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich W nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Końskich wzięło

Bardziej szczegółowo

RADY REGULAMIN PEDAGOGICZNEJ. Zespół Szkół w Paszczynie. Spis treści: ROZDZIAŁ II...2 POSTANOWIENIA OGÓLNE...2

RADY REGULAMIN PEDAGOGICZNEJ. Zespół Szkół w Paszczynie. Spis treści: ROZDZIAŁ II...2 POSTANOWIENIA OGÓLNE...2 REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Spis treści: ROZDZIAŁ I...2 POSTANOWIENIA OGÓLNE...2 ROZDZIAŁ II...2 ZADANIA I KOMPETENCJE RADY PEDAGOGICZNEJ...2 ROZDZIAŁ III...3 OGÓLNE ZASADY DZIAŁANIA RADY PEDAGOGICZNEJ...3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Plastycznego im. Tadeusza Brzozowskiego w Krośnie

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Plastycznego im. Tadeusza Brzozowskiego w Krośnie REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Plastycznego im. Tadeusza Brzozowskiego w Krośnie Podstawa prawna: Na podstawie art. 53 i 54 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2004

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI ZA ROK...

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI ZA ROK... Imię i nazwisko pracownika / doktoranta... SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI ZA ROK... Kilka najważniejszych osiągnięć naukowych uszeregowanych w formie rankingu (W przypadku tematu badawczego podać

Bardziej szczegółowo

Inauguracyjne posiedzenie Prezydium Rady Ogrodów Botanicznych w Polsce.

Inauguracyjne posiedzenie Prezydium Rady Ogrodów Botanicznych w Polsce. Mikołów, 01.03.2011 Inauguracyjne posiedzenie Prezydium Rady Ogrodów Botanicznych w Polsce. Mikołów, 1 marca 2011 roku od godz. 08:30 w sali konferencyjnej Hotelu Sjesta, ul. Gliwicka158A Ukonstytuowanie

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. III Ogólnopolską Konferencję Naukową Młodych Logistyków POLLOGUS 2012. W tym roku tematem przewodnim Konferencji będą:

ZAPROSZENIE. III Ogólnopolską Konferencję Naukową Młodych Logistyków POLLOGUS 2012. W tym roku tematem przewodnim Konferencji będą: ZAPROSZENIE Koło Naukowe Młodych Logistyków JUST IN TIME działające przy Instytucie Przyrodniczo-Technicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu ma zaszczyt zaprosić

Bardziej szczegółowo

Standardy dotyczące prac dyplomowych na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH

Standardy dotyczące prac dyplomowych na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH Standardy dotyczące prac dyplomowych na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH Standardy i zasady zostały opracowane zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 (Dz. U. nr 164, poz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin działania Rady Pedagogicznej w Zespole Szkół w Nowym Dworze

Regulamin działania Rady Pedagogicznej w Zespole Szkół w Nowym Dworze Regulamin działania Rady Pedagogicznej w Zespole Szkół w Nowym Dworze I. Ustalenia wstępne Regulamin opracowano na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. ze zm. art. 43, ust. 2 (Dz.U. z 2004 r.256.2572

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1: Wzór wniosku o przyznanie stypendium naukowego... Lublin, dn...

Załącznik nr 1: Wzór wniosku o przyznanie stypendium naukowego... Lublin, dn... Załącznik nr 1: Wzór wniosku o przyznanie stypendium naukowego.. Lublin, dn.... Imię i Nazwisko Wydział Teologii KUL Instytut... Wniosek o przyznanie stypendium naukowego z dotacji na finansowanie działalności

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW. INSTYTUCJA: Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania, Instytut Informatyki

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW. INSTYTUCJA: Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania, Instytut Informatyki FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania, Instytut Informatyki MIASTO: Wrocław STANOWISKO: asystent naukowo-dydaktyczny DYSCYPLINA NAUKOWA:

Bardziej szczegółowo

1. Rada Rodziców stanowi samodzielną reprezentację rodziców i opiekunów prawnych uczniów Gimnazjum nr 9 w Gorzowie Wlkp.

1. Rada Rodziców stanowi samodzielną reprezentację rodziców i opiekunów prawnych uczniów Gimnazjum nr 9 w Gorzowie Wlkp. Regulamin Rady Rodziców Gimnazjum nr 9 im. Szarych Szeregów w Gorzowie Wielkopolskim Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Rada Rodziców stanowi samodzielną reprezentację rodziców i opiekunów prawnych uczniów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 1 W WOLSZTYNIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 1 W WOLSZTYNIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 1 W WOLSZTYNIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej został opracowany na podstawie art. 40 43 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu 11 czerwca 2010 Dr Andrzej Niesler Pełnomocnik Rektora ds. Nauczania na Odległość Rozdział I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu MISTRZ Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Postanowienia ogólne

Regulamin programu MISTRZ Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Postanowienia ogólne Regulamin programu MISTRZ Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb organizowania konkursu w programie Mistrz Fundacji na rzecz Nauki Polskiej,

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo informacji - wyzwania dla gospodarki i administracji

Bezpieczeństwo informacji - wyzwania dla gospodarki i administracji III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Bezpieczeństwo informacji - wyzwania dla gospodarki i administracji Józefów, 5 września 2014 r. Innow@cja - Administracja Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Konkurs Studenckich Kół Naukowych

Ogólnopolski Konkurs Studenckich Kół Naukowych Ogólnopolski Konkurs Studenckich Kół Naukowych REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WETERYNARYJNYCH STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH 1. Postanowienia ogólne 1. Ogólnopolski Konkurs Weterynaryjnych Studenckich Kół

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII Kraków, dnia 2.03.2011

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII Kraków, dnia 2.03.2011 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII Kraków, dnia 2.03.2011 P R O T O K Ó Ł z posiedzenia Rady Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii w dniu 24.02.2011 roku

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej - SIMP. PTBNiDT SIMP REGULAMIN

Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej - SIMP. PTBNiDT SIMP REGULAMIN Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej - SIMP PTBNiDT SIMP REGULAMIN ORGANIZACJI KRAJOWYCH KONFERENCJI BADAŃ NIENISZCZĄCYCH czerwiec 2015 1 1. WSTĘP Krajowa Konferencja Badań

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców Regulamin Rady Rodziców Załącznik do Uchwały Nr 1/2014/2015 z dnia 16.09.2014r. Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Węgrowie w sprawie Regulaminu Rady Rodziców Regulamin Rady Rodziców

Bardziej szczegółowo

Regulacje prawne związane z katastrem nieruchomości

Regulacje prawne związane z katastrem nieruchomości S T O W A R Z Y S Z E N I E G E O D E T Ó W P O L S K I C H Sekcja Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, Komitet Geodezji PAN Sekcja Informacji i Gospodarki Przestrzennej oraz Oddział SGP w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Nagrody Pary Prezydenckiej za wybitne osiągnięcia w twórczości dla dzieci i młodzieży

Regulamin Nagrody Pary Prezydenckiej za wybitne osiągnięcia w twórczości dla dzieci i młodzieży Regulamin Nagrody Pary Prezydenckiej za wybitne osiągnięcia w twórczości dla dzieci i młodzieży Postanowienia ogólne 1 1. Organizatorem Nagrody Pary Prezydenckiej za wybitne osiągnięcia w twórczości dla

Bardziej szczegółowo

2 Wszczęcie przewodu doktorskiego

2 Wszczęcie przewodu doktorskiego Regulamin przeprowadzania postępowań o nadanie stopnia doktora nauk prawnych w zakresie prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego Na podstawie art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Krzepicach z dnia 26.06.2010r.

PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Krzepicach z dnia 26.06.2010r. PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Krzepicach z dnia 26.06.2010r. Ad 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Absolwentów (dalej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1.1 Konkurs dla kół naukowych Diamond Project jest częścią Programu Edukacyjnego Ticket to Your Future. 1.2 Organizatorem konkursu Diamond Project, zwanym dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Międzywydziałowego Studium Języków Obcych. Akademii Ignatianum w Krakowie

Regulamin. Międzywydziałowego Studium Języków Obcych. Akademii Ignatianum w Krakowie Załącznik do Zarządzenia nr 36/2012/2013 z dnia 25 września 2013 roku w sprawie zatwierdzenia nowego Regulaminu Międzywydziałowego Studium Języków Obcych Akademii Ignatianum w Krakowie. Regulamin Międzywydziałowego

Bardziej szczegółowo

Protokół z Zebrania Plenarnego Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie w dniu 27 listopada 2014 roku.

Protokół z Zebrania Plenarnego Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie w dniu 27 listopada 2014 roku. Protokół z Zebrania Plenarnego Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie w dniu 27 listopada 2014 roku. 1) Otwarcie Zebrania Plenarnego. Zebranie otworzył Andrzej Kołodziejczyk,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW. II LICEUM OGÓLNKSZTAŁCĄCEGO im. WŁ. BRONIEWSKIEGO KOSZALINIE

REGULAMIN RADY RODZICÓW. II LICEUM OGÓLNKSZTAŁCĄCEGO im. WŁ. BRONIEWSKIEGO KOSZALINIE REGULAMIN RADY RODZICÓW II LICEUM OGÓLNKSZTAŁCĄCEGO im. WŁ. BRONIEWSKIEGO W KOSZALINIE Rozdział I: Postanowienia ogólne 1 1. Podstawą Regulaminu Rady Rodziców ( zwanej dalej Radą ) jest Ustawa o Systemie

Bardziej szczegółowo

Regulamin dyplomowania na Wydziale Ekonomicznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Regulamin dyplomowania na Wydziale Ekonomicznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie Regulamin dyplomowania na Wydziale Ekonomicznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 1 Uwagi ogólne 1. Zasady realizacji procesu dyplomowania na Wydziale Ekonomicznym określają

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania w przewodach doktorskich w Wydziale Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Regulamin postępowania w przewodach doktorskich w Wydziale Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 4 Rady Wydziału Rehabilitacji AWF Warszawa z dnia 13.05.2014 r. Regulamin postępowania w przewodach doktorskich w Wydziale Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa

Bardziej szczegółowo

NR REFERENCYJNY 3/UZBR/09

NR REFERENCYJNY 3/UZBR/09 Nr referencyjny 3/UZBR/09 Pieczęć Zamawiającego PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST UZBROJENIE NR REFERENCYJNY 3/UZBR/09 Sporządzony zgodnie z 44 wytycznych Ministra

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania zadań służących rozwojowi młodych naukowców. oraz uczestników studiów doktoranckich (badania MNiD)

Zasady finansowania zadań służących rozwojowi młodych naukowców. oraz uczestników studiów doktoranckich (badania MNiD) Zasady finansowania zadań służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich (badania MNiD) I. Środki finansowe pochodzące z dotacji MNiSW na działalność polegającą na prowadzeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE

REGULAMIN RADY RODZICÓW ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE REGULAMIN RADY RODZICÓW ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią: 1/ Ustawa z dnia 7.09.1991r. art. 53 i 54 (Dz.U.Nr 425 z późn.zm.), 2/ Statut Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na granty w ramach programu stypendialnego im. prof. Stefana Swieżawskiego

Regulamin konkursu na granty w ramach programu stypendialnego im. prof. Stefana Swieżawskiego Regulamin konkursu na granty w ramach programu stypendialnego im. prof. Stefana Swieżawskiego 1 1. Konkurs na granty w ramach programu stypendialnego im. prof. Stefana Swieżawskiego, zwany dalej konkursem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW. przy Gimnazjum im. ks. abp. Leona Wałęgi. w Moszczenicy

REGULAMIN RADY RODZICÓW. przy Gimnazjum im. ks. abp. Leona Wałęgi. w Moszczenicy REGULAMIN RADY RODZICÓW przy Gimnazjum im. ks. abp. Leona Wałęgi w Moszczenicy 1 Rozdział I Postanowienia wstępne. 1 1. Rada Rodziców, jako organ będący reprezentacją ogółu rodziców uczniów Gimnazjum w

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności Rady Pedagogicznej Szkoły Policealnej Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

Regulamin działalności Rady Pedagogicznej Szkoły Policealnej Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Toruniu Regulamin działalności Rady Pedagogicznej Szkoły Policealnej Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Toruniu Rada Pedagogiczna działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.

Bardziej szczegółowo

Statut Koła Naukowego Studentów Akademii Górniczo-Hutniczej BIT Działającego przy Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

Statut Koła Naukowego Studentów Akademii Górniczo-Hutniczej BIT Działającego przy Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Statut Koła Naukowego Studentów Akademii Górniczo-Hutniczej BIT Działającego przy Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Rozdział I Art. I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe Studentów

Bardziej szczegółowo