Protokół z zebrania plenarnego Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej Polskiej Akademii Nauk Warszawa, 7 marca 2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół z zebrania plenarnego Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej Polskiej Akademii Nauk Warszawa, 7 marca 2013"

Transkrypt

1 Komitet Metrologii i Aparatury Naukowej Polskiej Akademii Nauk Sekretariat: Katedra Metrologii Elektronicznej i Fotonicznej Politechniki Wrocławskiej ul. B. Prusa 53/55, Wrocław tel.: , fax: Protokół z zebrania plenarnego Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej Polskiej Akademii Nauk Warszawa, 7 marca 2013 Zebranie odbyło się 7 marca 2013 roku w siedzibie Ministerstwa Obrony Narodowej w Warszawie, al. Niepodległości 218, na zaproszenie Dyrektora Woskowego Centrum Metrologii, płk. Roberta Targosa. W zebraniu wzięło udział 23 członków Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej Polskiej Akademii Nauk. Nieobecnych było 10 członków Komitetu, w tym 7 osób usprawiedliwiły wcześniej swoją nieobecność innymi obowiązkami zawodowymi lub chorobą. Na zaproszenie Przewodniczącego gośćmi obrad byli nowi członkowie Komitetu Redakcyjnego (Editorial Board) czasopisma Metrology and Measurement Systems: prof. dr hab. inż. Teodor Gotszalk z Politechniki Wrocławskiej, dr hab. inż. Piotr Jasiński, prof. nadzw. Politechniki Gdańskiej, dr hab. inż. Krzysztof Duda z AGH, dr inż. Ireneusz Jabłoński z Politechniki Wrocławskiej oraz Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego VI Kongresu Metrologii, dr hab. inż. Włodzimierz Makieła, prof. nadzw. Politechniki Świętokrzyskiej. Zebranych w sali konferencyjno prasowej Ministerstwa Obrony Narodowej przywitał (w zastępstwie gen. broni rez. Waldemara Skrzypczaka, który z przyczyn służbowych nie mógł być obecny) gen. bryg. rez. Stanisław Butlak, radca generalny w Ministerstwie Obrony Narodowej ds. uzbrojenia i modernizacji, życząc owocnych i spokojnych obrad. Opuścił następnie salę obrad ze względu na inne obowiązki przekazując funkcję gospodarza zebrania Dyrektorowi Wojskowego Centrum Metrologii, płk. Robertowi Targosowi. Zebrani podziękowali mówcy oklaskami. Otwierając zebranie, Przewodniczący Komitetu prof. J. Mroczka przekazał płk. Robertowi Targosowi podziękowania dla władz Ministerstwa Obrony Narodowej za zaproszenie i umożliwienie obrad kolejnego zebrania plenarnego w murach Ministerstwa Obrony Narodowej. Przywitał również zaproszonych gości: nowych członków Komitetu Redakcyjnego czasopisma Metrology and Measurement Systems oraz Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego VI Kongresu Metrologii. Na wstępie pierwszych dwóch punktów obrad (Otwarcie zebrania oraz Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia plenarnego) Przewodniczący skierował prośbę o wpisywanie się na listę obecności, która jest podstawą do stwierdzenia kworum wymaganego przy podejmowaniu uchwał oraz poinformował o usprawiedliwieniach nieobecności, które wpłynęły przed zebraniem plenarnym od kilku członków Komitetu. Po przedstawieniu propozycji składu komisji skrutacyjnej Komitet przyjął ją jednomyślnie w składzie: prof. prof. Z. Bielecki, C. Łukianowicz, J. Smulko. Komitet w głosowaniu przyjął jednomyślnie protokół z posiedzenia plenarnego z dnia 10 października 2012 r., rozesłany członkom Komitetu 22 października 2012r. i do którego treści nie wpłynęły przed dzisiejszym zebraniem żadne uwagi. Przechodząc do części obrad poświęconym sprawom osobowym Przewodniczący udzielił głosu prof. J. Gajdzie, który poinformował zebranych, że w składzie Komitetu znajduje się dwóch członków nowo wybranej Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów: prof. A. Rogalski i prof. J. Mroczka gratulując im tego wyboru, a uczestnicy zebrania oklaskami dołączyli się do tych gratulacji. W kolejnym punkcie obrad (Sprawa poparcia kandydatur do Polskiej Akademii Nauk) Przewodniczący poinformował, że 4 kwietnia br. odbędą się wybory członków Akademii. Zgodnie z zatwierdzoną procedurą wyborów, Komitety są zobligowane do opiniowania kandydatur osób, które wskazały dany komitet, jako najbardziej właściwy do zaopiniowania ich kandydatur. W przypadku Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN zgłosiły się dwie osoby: prof. R. Z. Morawski i prof. T. Gotszalk. Charakterystyki kandydatów otrzymane z Wydziału IV PAN członkowie Komitetu otrzymali pocztą elektroniczną przed zebraniem plenarnym, a więc kandydaci są już znani członkom Komitetu. Przewodniczący poinformował, że głosowanie dotyczy zaopiniowania przez Komitet kandydatur na członków korespondentów PAN. Głosowanie jest niezależne dla każdej kandydatury, a w przypadku opinii pozytywnej wystarczy wpisać przy nazwisku kandydata opiniowanego pozytywnie cyfrę, np. 1, 2 wyznaczającą miejsce zaszeregowania. Wzór karty do głosowania jest jednolity dla wszystkich Komitetów PAN. Przewodniczący otworzył dyskusję na 1

2 temat zgłoszonych kandydatur, stwierdzając na podstawie charakterystyk kandydatów że obaj kandydaci reprezentują metrologię, stąd ich wybór Komitetu opiniującego był jednoznaczny. Poinformował też szczegółowo o sposobie wypełniania otrzymanych kart do głosowania. Głos zabrał prof. J. Mindykowski stwierdzając: Chciałbym poprzeć zdecydowanie kandydaturę prof. R. Morawskiego, przy czym nie oznacza to, że nie popieram kandydatury prof. T. Gotszalka. Natomiast dlaczego prof. R. Morawskiego? Ponieważ do tej kandydatury, myślę że potrafię się odnieść w sposób merytoryczny z uwagi na wieloletnią wspólną działalność na różnych polach z prof. R. Morawskim. Prof. R. Morawskiego znam z bezpośrednich działań naukowych i organizacyjnych - jeśli chodzi o współpracę międzynarodową w zakresie metrologii od 1991 r., od Kongresu IMEKO w Pekinie. Biorąc pod uwagę charakterystykę zamieszczoną dla wszystkich głosujących, to na pewno wrażenie nieodparte, przynajmniej moje, jest takie, że jest to kandydatura ze wszech miar spełniająca warunki pozytywnej reprezentacji środowiska w Komitecie Polskiej Akademii Nauk. Natomiast na dwa aspekty chciałbym zwrócić uwagę, które osobiście są mi być może trochę lepiej znane, aniżeli nie wszystkim osobom tutaj obecnym. Te aspekty, to: pierwszy pozycja międzynarodowa prof. R. Morawskiego, ponieważ od wielu lat (oczywiście w znacznie skromniejszym charakterze), jestem zamieszany w działalność na forum IMEKO (jako wcześniej sekretarz naukowy, wiceprzewodniczący, obecnie przewodniczący Komitetu TC4 Electrical Measurements Quantities ). Wielokrotnie z prof. R. Morawskim spotykałem się w gremiach IMEKO i muszę powiedzieć, że obserwując jego wystąpienia i rezonans, który wzbudza wśród odbiorców tych wystąpień byłem dumny, że prof. R. Morawski jest po pierwsze Polakiem, po drugie pochodzi z naszego środowiska. To naprawdę znakomicie przygotowany od strony merytorycznej przedstawiciel naszej dyscypliny. Dla wszystkich z Państwa na pewno powszechnie znana jest jego znakomita znajomość języków obcych. Drugi element, który już od wielu lat wzbudza moją uwagę, jeśli chodzi o dokonania prof. R. Morawskiego to bardzo duża liczba realizowanych projektów badawczych, zarówno krajowych jak i zagranicznych. Proszę Państwa, jeżeli rzucilibyście Państwo okiem na to, co jest w charakterystyce w pkt. 4 (Dorobek naukowy) i potem w pkt. 10 są dwa wyróżnienia Komitetu Badan Naukowych za realizację projektów badawczych, to to jest właśnie ten moment, który chcę podkreślić. Tak się składa, że na przestrzeni lat w różnych odstępach czasu i konfiguracjach byłem uczestnikiem sekcji KBN-owskich: bądź Miernictwo interdyscyplinarne bądź Elektrotechnika. W czasie pracy w tychże sekcjach miałem bezpośredni kontakt ze znakomitymi projektami prof. R. Morawskiego, a w szczególności z raportami, które jak na ówczesne czasy stanowiły w moim przekonaniu niedościgłe wzorce tego, co na tym polu można osiągnąć. To są na pewno nieprzeciętne dokonania, jeśli chodzi o realizację projektów badawczych. Już w tamtym czasie, latach 90-tych, prof. R. Morawski miał wyraźnie udokumentowane osiągnięcia w publikacjach, które powszechnie określamy mianem listy filadelfijskiej naonczas nie był to tak powszechny atrybut jak dzisiaj, stąd dla wielu ludzi było to wówczas elementem zwracającym uwagę. Reasumując: gorąco popieram tą kandydaturę. W odpowiedzi na pytanie prof. R. Jachowicza, Przewodniczący wyjaśnił, że w przekazanych charakterystykach nie ma podanej informacji, o tym, kto zgłosił kandydatów. W ogólności mogą to być członkowie Akademii, organizacje jak np. Rady Wydziałów, itp. Prof. R. Jachowicz stwierdził: W stu procentach podpisuję się pod tym, co przed chwilą mówił prof. J. Mindykowski. Też mam bardzo wnikliwy wgląd w dorobek prof. R. Morawskiego (dwa razy byłem recenzentem jego wniosków profesorskich, więc bardzo szczegółowo zapoznałem się z jego dorobkiem i muszę powiedzieć, że robi ogromne wrażenie pozytywne) i żeby nie powtarzać tego, o czym mówił tutaj prof. J. Mindykowski, to tylko dodam jeden ważny aspekt. Otóż prof. R. Morawski ma duży dorobek, jeżeli chodzi o sprawy związane z kształceniem studentów i metrologów w szczególności. To jest bardzo ważny aspekt, żeby, jeżeli zostanie wybrany na członka korespondenta PAN, taka osoba się znalazła właśnie z takim dużym doświadczeniem dydaktycznym. On ma cały szereg publikacji związany z kształceniem, uczestniczył w wielu konferencjach, kongresach i jednocześnie opracowywał pewne postulaty dla Konferencji Rektorów Szkół Polskich. Myślę, że to jest ważny aspekt. Głos zabrał prof. R. Zielonko, który stwierdził: Ja również znam dorobek prof. R. Morawskiego z wieloletniej z nim współpracy, bardzo przyjaznej. Również recenzowałem jego wniosek profesorski i, również ostatnio, dwa granty z zakresu spektrofotometrii. Z licznego dorobku naukowego prof. R. Morawskiego chciałbym uwypuklić osiągnięcia właśnie z analizy spektrofotometrycznej różnych substancji, w tym również żywności. Warto zauważyć, że właśnie tej problematyce poświęcony jest artykuł przeglądowy w numerze M&MS, który został przedstawiony zebranym, z 240 pozycjami bibliografii (w bazie zespołu, o czym wiem, zgromadzono ich ponad 7 tys.). Kandydat wraz z zespołem opracował wiele metod algorytmów przetwarzania oraz oceny surowych zaszumionych danych spektrofotometrycznych z wbudowanymi mechanizmami autokalibracji i oceny niepewności. Różne warianty metod, licznie opatentowane międzynarodowo, były ukierunkowane na praktyczne zastosowania w analizatorach spektrofotometrycznych: 2

3 laboratoryjnych, przemysłowych, a także tanich kieszonkowych analizatorach żywności, które będą w przyszłości, jak sądzę, powszechnie stosowane. Dorobek w tym zakresie cechuje wysoki poziom naukowy, bo odtwarzanie mezurandów spektrofotometrycznych należy do problemu rozwiązywania źle uwarunkowanych zagadnień odwrotnych, co wymaga zastosowania zaawansowanych metod matematycznych. Jednocześnie wyniki badań cechuje praktyczna użyteczność, co jest teraz bardzo cenione. Z licznych osiągnięć organizacyjnych ograniczę się tylko do wymienienia dwóch najważniejszych: był Dziekanem Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych największego wydziału największej uczelni technicznej w kraju. Po drugie od wielu lat jest, o czym była już mowa, aktywnym przedstawicielem Polski w Radzie Generalnej IMEKO, gdzie godnie zastąpił prof. A. Fioka. Był też przewodniczącym Komitetu IMEKO TC7. O jego aktywności i autorytecie na polu IMEKO świadczy otrzymana w ubiegłym roku bardzo prestiżowa nagroda Distinguished Service Award. Jego osiągnięcia jako Przewodniczącego międzynarodowej Rady Programowej czasopisma M&MS są na ogół znane. Wielokrotnie podkreślałem, również w ostatnim Editorial Note, iż większość przedsięwzięć rozwojowych tego czasopisma po roku 2008 podejmowaliśmy wspólnie. Reasumując: wniosek ten zdecydowanie popieram. Prof. R. Zielonko przekazał też zebranym kilka egzemplarzy czasopisma M&MS z artykułem prof. R. Morawskiego. Wiceprezes W. Popiołek zgłosił uwagę, że otrzymane opisy kandydatów wyglądają na pierwszy rzut oka jako zharmonizowane, ale zharmonizowane nie są, bo w pkt. 4 i 5 (które charakteryzują siłę naukową kandydatów) używane są różne określenia. Karty dostarczają trochę innych informacji o jednym kandydacie i trochę innych o drugim. To uwaga do przyszłego sposobu głosowania. Przewodniczący wskazał, że charakterystyki otrzymał z Wydziału IV i nie miał wpływu na sposób podawania danych. Wskazał też na problem podawania danych wg różnych baz danych. Prof. A. Rogalski wyjaśnił, że w zaleceniach otrzymanych od Dziekana Wydziału IV były zalecane do opisu publikacji bazy: Web of Knowledge, Scopus, Google (Publish or Perish, Google Index). Wobec braku dalszych zgłoszeń Przewodniczący zarządził głosowanie. Przed ogłoszeniem przerwy Przewodniczący przekazał informacje organizacyjne. Delegacje rozliczane przez PAN należy dostarczyć do rozliczenia w ciągu 21 dni od daty posiedzenia. Można je też zostawić u sekretarza podpisane w miejscu niniejszy rachunek przedkładam i uzupełnione o nr konta i adres zamieszkania wraz z załączonymi biletami. W przypadku biletów powrotnych należy wypełnić i podpisać oświadczenie, którego formularz znajduje się u sekretarza. Przewodniczący przekazał też informacje dotyczące organizacji posiłku po zebraniu. Po 25-minutowej przerwie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, prof. Z. Bielecki, ogłosił wyniki wyborów w sprawie opiniowania kandydatów na członków korespondentów PAN przez Komitet Metrologii i Aparatury Naukowej Polskiej Akademii Nauk. Uprawnionych do głosowania: 33 osoby, obecnych w czasie głosowania: 22, głosów oddanych: 22, głosów ważnych: 20, głosów nieważnych: 2. Kandydatura prof. T. Gotszalka uzyskała 19 głosów popierających (w tym 10 głosów wskazujących miejsce pierwsze i 9 głosów miejsce drugie) przy 1 głosie przeciw i braku głosów wstrzymujących się. Kandydatura prof. R. Z. Morawskiego uzyskała 18 głosów popierających (w tym 10 głosów wskazujących miejsce pierwsze i 8 głosów miejsce drugie) przy 1 głosie przeciw i 1 głosie wstrzymującym się. W kolejnym punkcie obrad prof. W. Makieła, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego VI Kongresu Metrologii, przedstawił w 20 min. prezentacji stan organizacji Kongresu: stronę www (www.tu.kielce.pl\km_2013), terminarz działań (aktualnie trwają recenzje referatów, które powinny się zakończyć do 15 marca; termin wnoszenia opłat do 31 marca, po potwierdzeniach rozsyłanych począwszy od 20 marca, szczegółowy program Kongresu ok. 15 kwietnia), informacje statystyczne (zarejestrowanych na podstawie przysłanych kart zgłoszeń 204 uczestników, pełnych referatów 112 z tego 85 do publikacji w czasopiśmie PAK, 14 w czasopiśmie Mechanik, 13 w materiałach kongresowych, w tym 6 pełnych tekstów; ponadto 6 referatów na sesji GUM; informacje jak przygotować skróty są podane na stronie internetowej Kongresu), aktualny stan przygotowania referatów do publikacji (z 85 prac do publikacji w PAK już przekazano do redakcji 39, do 14 referatów jeszcze nie wpłynęły recenzje, stąd apel do członków Komitetu, którzy otrzymali prace do recenzji o przesłanie swoich recenzji; w przypadku czasopisma Mechanik w trakcie recenzji są 3 artykuły, a kilka jest przesyłanych do ponownych recenzji; w przypadku prac do materiałów kongresowych wszystkie są po recenzjach), tryb rezerwacji noclegów (które każdy uczestnik zamawia indywidualnie adresy siedmiu najbardziej znanych hoteli w Sandomierzu są podane na stronie internetowej, a umowa z hotelami jest taka, że do 15 kwietnia hotele rezerwują miejsca noclegowe w dn czerwca tylko dla uczestników Kongresu) i program (w stosunku do wcześniejszej wersji dodatkowo zaplanowano obrady plenarne z przemówieniami zaproszonych gości, niewielkie zmiany w rozplanowaniu sesji GUM, ewentualnie zwiedzanie Politechniki), który po szczegółowym opracowaniu zostanie przesłany uczestnikom. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Kongresu przedstawił również szczegóły 3

4 wybranych punktów Kongresu, firm sponsorujących i biorących udział w wystawie, patronatu honorowego i dotacji z DUN. W odpowiedzi na pytanie dotyczące zniżek w opłatach dla członków Komitetu potwierdził, że opłata zniżkowa wynosi 700 zł (wykonywanie recenzji przez członków Komitetu odbywa się jednak bezpłatnie i jest obligatoryjne). Poruszono również sprawę zmniejszenia kosztów publikacji w czasopismach PAK i Mechanik (prof. J. Mroczka, prof. E. Ratajczyk), które obecnie są zbyt wysokie i wymagają chyba negocjacji (prof. J. Mroczka). W kolejnym punkcie obrad, prof. J. Smulko, Redaktor Naczelny kwartalnika Metrology and Measurement Systems w 5 min. wystąpieniu przedstawił bieżące informacje dotyczące czasopisma: w pełni wdrożono w bieżącym roku, po objęciu funkcji Redaktora Naczelnego, internetowy system składania propozycji prac do druku, a także ich pełnego procedowania (proces ten prof. J. Smulko rozpoczął od listopada). Obecnie w systemie jest ok. 90 prac, co oznacza szacunkowo ok. 300 prac zgłaszanych w ciągu roku, z czego część jest odrzucanych na pierwszym etapie. Obecnie 45 prac jest w systemie w pełni procedowanych, a 15 prac jest procedowanych bez systemu, jako pozostałości z ubiegłego roku. Pozostała dokumentacja czasopisma jest już przechowywana wyłącznie w formie elektronicznej. Usprawniono system pozycjonowania artykułów w niektórych bazach danych, w szczególności wprowadzono pozycjonowanie w bardzo popularnej przeglądarce Google Scholar (pliki, które są dostępne na platformie Versita jako open access mają wprowadzone specjalne pola metadata, co znacząco poprawi do nich dostęp). Ze względu na duży napływ prac, który w tej chwili występuje i spowodowane tym istotne obciążenie redaktorów tematycznych, Redaktor Naczelny zaproponował rozszerzenie pod koniec bieżącego roku Komitetu Redakcyjnego o 2 osoby, tak aby każdy edytor tematyczny procedował w całości w systemie do ok. 20 prac rocznie. Redaktor Naczelny zaapelował do członków Komitetu o kierowanie do czasopisma wartościowych publikacji, szczególnie międzynarodowych, aby nie tylko utrzymać, ale także zwiększyć rozpoznawalność czasopisma i cytowalność publikowanych artykułów. W najbliższym numerze będzie opublikowana praca dwóch autorów posiadających odpowiednio kilka i kilkanaście tysięcy cytowań. Redaktor Naczelny zapowiedział, że inne działania zmierzające do zwiększenia rangi czasopisma zostaną przedyskutowane na zebraniu roboczym Komitetu Redakcyjnego, które odbędzie się bezpośrednio po zebraniu plenarnym Komitetu. W trakcie wystąpienia prof. J. Smulko zebrani otrzymali wydrukowaną informację pt. Dane publikacyjne członków Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN wg bazy Scopus na 20 styczeń 2013r. dotyczące czasopisma Metrology and Measurement Systems (zał.). Ukazuje ona udział prac naukowych członków Komitetu publikowanych w M&MS i ich cytowań od czasu wejścia czasopisma na listę filadelfijską (2008r). Przewodniczący udzielił głosu poza porządkiem obrad prof. R. Zielonce, byłemu Redaktorowi Naczelnemu czasopisma M&MS, który wyraził chęć podziękowania członkom za współpracę. Prof. R. Zielonko w 10 min. wystąpieniu podziękował członkom Komitetu i zespołom redakcyjnym obecnej i minionej kadencji za współpracę na rzecz rozwoju czasopisma M&MS, podkreślając, że sukces czasopisma jest dziełem zbiorowym, przytoczył ważniejsze dane statystyczne za ubiegły rok oraz złożył życzenia sukcesów nowemu Redaktorowi Naczelnemu i całemu zespołowi. W sposób specjalny podziękował prof. R. Z. Morawskiemu, Przewodniczącemu Rady Programowej od roku Podziękowania skierował też dla prof. Z. Jankiewicza, który przewodniczył Radzie do roku 2008 oraz prof. M. Miłka, członka poprzedniej Rady Programowej. Na zakończenie podziękowań prof. R. Zielonko przytoczył swoje osobiste opinie i spostrzeżenia, w tym dotyczące Kongresów Metrologii, począwszy od pierwszego Kongresu w 1998 roku w Gdańsku i jeszcze raz podziękował wszystkim członkom Komitetu za współpracę. Przewodniczący Komitetu, prof. J. Mroczka, zaproponował powstanie i podziękowanie prof. R. Zielonce oklaskami za pracę na rzecz czasopisma. Zebrani oklaskami podziękowali prof. R. Zielonce. W kolejnym z zaplanowanych punktów obrad, Dyrektor Wojskowego Centrum Metrologii płk. R. Targos zaprezentował referat pt. Rozwój metrologii w resorcie obrony narodowej w aspekcie zabezpieczenia metrologicznego uzbrojenia i sprzętu wojskowego wprowadzanego do eksploatacji zgodnie z Programem rozwoju Sił Zbrojnych RP w latach Prezentacja trwała ok. 25 min. Przewodniczący przy tej okazji powitał referenta w Komitecie, ponieważ był to jego pierwszy udział w zebraniu plenarnym i wyraził nadzieję na ścisłą współpracę Wojskowego Centrum Metrologii i Głównego Urzędu Miar w ramach drugiego z realizowanych zadań Komitetu. Jak i w innych obszarach dodał wiceprezes GUM W. Popiołek. W punkcie obrad Dyskusja i wolne wnioski Przewodniczący poinformował, że następne posiedzenie Komitetu odbędzie się na Kongresie Metrologii, gdzie będzie możliwość organizacji nawet dwóch zebrań plenarnych w razie potrzeby lub odpowiednich spotkań roboczych. Przewodniczący poinformował też o dyskusjach w Akademii dotyczących sposobu obliczania, podawania i interpretacji współczynnika Hirscha oraz możliwej oceny Komitetu w oparciu o ten współczynnik. Trwają dyskusje dotyczące delegowania osoby wyliczających ten współczynnik dla komitetu, obliczania średniej dla samego komitetu czy też 4

5 środowiska, które wybierało komitet, itp. Przewodniczący przytoczył swoją propozycję, jaką zgłosił na jednej z dyskusji na ten temat, aby ocena uwzględniała różne kategorie wiekowe, ponieważ bazy cytowań nie uwzględniają wielu prac wcześniejszych. Z tego względu można by ograniczyć się w ocenie Komitetu tylko do członków do określonego wieku. Dyskusje na ten temat trwają i Przewodniczący zaapelował o zgłaszanie swojego głosu w tych dyskusjach. Sytuacja ze współczynnikiem Hirscha w Komitecie Metrologii i Aparatury Naukowej jest na średnim poziomie, aczkolwiek sytuacja zależy od tego czy średnia współczynnika będzie liczona dla Komitetu, czy dla społeczności, która go wybiera. Mamy kilku liderów w Komitecie z wysokim współczynnikiem Hirscha. Prof. E. Ratajczyk stwierdził: Wystarczy wziąć współczynnik Hirscha Przewodniczącego i wtedy będzie najlepszy. Tak sformułowane stwierdzenie zdziwiło Przewodniczącego i w odpowiedzi wskazał, że w Komitecie są osoby posiadające większy współczynnik Hirscha. Przewodniczący poinformował, że opracowane i złożone zostało w Wydziale IV roczne sprawozdanie z działalności Komitetu wykonane na podstawie rozesłanych ankiet i podkreślił, że przesłane przez członków Komitetu dane zostały wykorzystane jedynie w sposób statystyczny (a nie imienny), a brak kilku ankiet spowodował pewne zaniżenie całościowych danych dla Komitetu. Przewodniczący przypomniał, że na poprzednim zebraniu została poruszona sprawa nieobecności nieusprawiedliwionych na zebraniach Komitetu kilka razy z rzędu (3 takie osoby) i sugestię automatycznej rezygnacji w przypadku trzech nieobecności, którą zaproponował wówczas prof. J. Barzykowski. Przewodniczący stwierdził, że dobrowolna rezygnacja tych osób z członkostwa rozwiązałaby ten problem, umożliwiając jednocześnie udział w Komitecie kolejnym kandydatom z listy wyborczej. Przewodniczący wyraził opinię, że każdy członek Komitetu jest zobligowany do wykonywania recenzji dla czasopisma Metrology and Measurement Systems. Konieczna jest nasza pomoc edytorom tematycznym. Za ten głos podziękował Redaktor Naczelny prof. J. Smulko, który stwierdził, że bardzo często nie ma nawet żadnej odpowiedzi ze strony recenzentów. Przewodniczący podkreślił, że konieczna jest informacja zwrotna od osoby proszonej o recenzję, nawet gdy nie może ona tej recenzji w bliskim terminie wykonać i wskazanie, kiedy recenzja może być wykonana. Ponadto krytyczna recenzja jest czymś naturalnym, jeśli odzwierciedla rzetelne merytoryczne stanowisko recenzenta. Przewodniczący zauważył, że w nowym składzie Komitetu Redakcyjnego znajdują się osoby z dużym doświadczeniem pracy na forum międzynarodowym i biegle znające język angielski oraz że należy się spodziewać wyższych wymagań wobec autorów w celu podnoszenia rangi czasopisma. Jednocześnie zaapelował do recenzentów, aby starali się wskazywać autorom prac możliwości ich korekty wykazując życzliwość i empatię wobec autorów, nie rezygnując jednocześnie z asertywności, która powinna być dla recenzenta na pierwszym miejscu. Nie tylko Przewodniczący Komitetu ma być asertywny, ale i recenzent również podsumował Przewodniczący. Przewodniczący poruszył też sprawę planowanego wydania zeszytu o Komitecie, który będzie zawierał opracowania z realizacji zadań Komitetu i wskazał na potrzebę zamieszczenia w charakterystykach osobowych daty urodzenia oraz w sposób jednoznaczny miejsca pracy: np. prof. Adam Kowalski, Politechnika Toruńska w przypadku profesora czynnego lub prof. Adam Kowalski, profesor emerytowany Politechniki Toruńskiej w przypadku osoby, która przeszła już na emeryturę. W dyskusji nt. terminu wydania zeszytu (prof. W. Miczulski, prof. J. Mroczka) przyjęto, że w kwietniu prof. W. Miczulski zwróci się do członków Komitetu o stosowne dane biograficzne. Prof. J. Gajda poinformował, że pisemne opracowanie zadania, którego był koordynatorem zostało wykonane i przesłane do Sekretarza. Wiceprezes W. Popiołek stwierdził, że posiada materiał z realizacji zadania, którego jest koordynatorem, w formie zaawansowanej i będzie ono gotowe do zeszytu. Po dyskusji (prof. J. Gajda, prof. J. Mroczka, wiceprezes W. Popiołek) stwierdzono, że opracowania prezentują stanowisko Komitetu, ale są rozwiązaniami autorskimi (tj. mają swoich autorów). Wobec braku dalszych zgłoszeń Przewodniczący zakończył obrady. Protokół sporządził Dr hab. inż. Józef Borkowski, sekretarz KMiAN PAN Wrocław, 12 marca 2013 r. 5

STATUT REDAKCJI CZASOPISMA NAUKOWEGO PERSPEKTYWY EDUKACYJNO- SPOŁECZNE

STATUT REDAKCJI CZASOPISMA NAUKOWEGO PERSPEKTYWY EDUKACYJNO- SPOŁECZNE WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU I NAUK O ZDROWIU W ŁODZI STATUT REDAKCJI CZASOPISMA NAUKOWEGO PERSPEKTYWY EDUKACYJNO- SPOŁECZNE ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Czasopismo naukowe Perspektywy edukacyjno-społeczne,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wydziałowej Komisji ds. Doktoratów

Regulamin Wydziałowej Komisji ds. Doktoratów Niniejszy regulamin został zatwierdzony przez Radę WIZ PP na posiedzeniu w dniu 2009-03-31. Wydziałowa Komisja ds. Doktoratów Wydział Informatyki i Zarządzania Politechnika Poznańska Regulamin Wydziałowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców Regulamin Rady Rodziców Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Stanisława Moniuszki w Zbąszyniu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin działalności Rady Rodziców zostaje ustalony na podstawie

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia nr 10/2014 Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego II kadencji w dniu 20 listopada 2014 roku

Protokół z posiedzenia nr 10/2014 Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego II kadencji w dniu 20 listopada 2014 roku Protokół z posiedzenia nr 10/2014 Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego II kadencji w dniu 20 listopada 2014 roku W dniu 20 listopada 2014 roku w Sali konferencyjnej im. Znaku Rodła

Bardziej szczegółowo

TRYB POSTĘPOWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH PRZEPROWADZANYCH W INSTYTUCIE BIOLOGII SSAKÓW PAN W BIAŁOWIEŻY

TRYB POSTĘPOWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH PRZEPROWADZANYCH W INSTYTUCIE BIOLOGII SSAKÓW PAN W BIAŁOWIEŻY Załącznik nr 1 do Regulaminu Rady Naukowej Instytutu Biologii Ssaków PAN TRYB POSTĘPOWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH PRZEPROWADZANYCH W INSTYTUCIE BIOLOGII SSAKÓW PAN W BIAŁOWIEŻY Podstawa prawna: - Ustawa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH

SZCZEGÓŁOWY TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH Załącznik do Uchwały nr 28 Rady Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska z dn. 22.04.2009 r. SZCZEGÓŁOWY TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH w dziedzinie: nauki techniczne w dyscyplinach:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 225/2015 Rady Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 października 2015 r.

Uchwała Nr 225/2015 Rady Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 października 2015 r. Uchwała Nr 225/2015 Rady Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 października 2015 r. w sprawie procedury dyplomowania studentów na Wydziale Nauk Biologicznych Na podstawie Uchwały

Bardziej szczegółowo

TRYB PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA O NADANIE TYTUŁU PROFESORA W WOJSKOWYM INSTYTUCIE MEDYCZNYM

TRYB PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA O NADANIE TYTUŁU PROFESORA W WOJSKOWYM INSTYTUCIE MEDYCZNYM TRYB PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA O NADANIE TYTUŁU PROFESORA W WOJSKOWYM INSTYTUCIE MEDYCZNYM 1. Rada Naukowa WIM posiada uprawnienia do przeprowadzania postępowania o nadanie tytułu profesora w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r.

XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r. Dz.18.0020.1.31.2013 Podsumowanie: XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji. 4. Roczne Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

1. Złożenie wniosku - wykaz dokumentów: Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora sztuki, przedstawia dziekanowi następujące dokumenty:

1. Złożenie wniosku - wykaz dokumentów: Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora sztuki, przedstawia dziekanowi następujące dokumenty: Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora w zakresie sztuki na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ OBRAD. Obecnych 20 z 23 radnych: I sesji Młodzieżowej Rady Miasta Słupska dnia 25 listopada o godzinie 10 w sali nr 211

PROTOKÓŁ OBRAD. Obecnych 20 z 23 radnych: I sesji Młodzieżowej Rady Miasta Słupska dnia 25 listopada o godzinie 10 w sali nr 211 PROTOKÓŁ OBRAD I sesji Młodzieżowej Rady Miasta Słupska dnia 25 listopada o godzinie 10 w sali nr 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku. Obecnych 20 z 23 radnych: 1. Ewelina Pankiewicz 2. Oskar Schulz 3. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

TRYB PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH

TRYB PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH TRYB PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH I. Podstawa prawna Zasady przeprowadzania przewodów doktorskich w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc, zwanym dalej Instytutem określają: 1. Ustawa z dnia 14 marca

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO FIZYKÓW Migacz

STATUT KOŁA NAUKOWEGO FIZYKÓW Migacz STATUT KOŁA NAUKOWEGO FIZYKÓW Migacz działającego przy Instytucie Fizyki Doświadczalnej Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego. I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe Fizyków Migacz,

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI i TECHNIK INFORMACYJNYCH

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI i TECHNIK INFORMACYJNYCH załącznik do Systemu oceny pracowników w Politechnice Warszawskiej, uszczegółowiony zgodnie z Uchwałą Rady Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie oceny nauczycieli

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INSTYTUTU NAUK O ZDROWIU

REGULAMIN INSTYTUTU NAUK O ZDROWIU REGULAMIN INSTYTUTU NAUK O ZDROWIU I. Słownik użytych w regulaminie skrótów i określeń 1 Użyte w Regulaminie skróty i określenia oznaczają: 1) ustawa ustawę z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁANIA UCZELNIANYCH ORGANIZACJI STUDENCKICH W SZKOLE WYŻSZEJ PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ

REGULAMIN DZIAŁANIA UCZELNIANYCH ORGANIZACJI STUDENCKICH W SZKOLE WYŻSZEJ PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ Załącznik do Zarządzenia Rektora SWPS nr 7/2014 z dnia 11 marca 2014 r. REGULAMIN DZIAŁANIA UCZELNIANYCH ORGANIZACJI STUDENCKICH W SZKOLE WYŻSZEJ PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Pan Andrzej Jelonek zaproponował aby przewodniczącym zgromadzenia została Pani Monika Kowalska

Pan Andrzej Jelonek zaproponował aby przewodniczącym zgromadzenia została Pani Monika Kowalska PROTOKÓŁ ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia QUALIPOL Stowarzyszenie Wykonawców Obróbki Powierzchni Aluminiowych, które odbyło się w dniu 25 lutego 2008 roku w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ KATOWICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ KATOWICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ 1 Załącznik do Uchwały Zebrania Przedstawicieli Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej nr 60/19/2007/2011 z dn. 18.01.2011 r. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ KATOWICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ 1 Rada Nadzorcza

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie i rozwój subsystemu żywnościowego oraz obszarów wiejskich

Funkcjonowanie i rozwój subsystemu żywnościowego oraz obszarów wiejskich Komitet Organizacyjny XXI Kongresu Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Wydział Agrobioinżynierii Katedra Ekonomii i Zarządzania XXI KONGRES STOWARZYSZENIA

Bardziej szczegółowo

Statut Koła Naukowego Studentów Akademii Górniczo-Hutniczej BIT Działającego przy Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

Statut Koła Naukowego Studentów Akademii Górniczo-Hutniczej BIT Działającego przy Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Statut Koła Naukowego Studentów Akademii Górniczo-Hutniczej BIT Działającego przy Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Rozdział I Art. I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe Studentów

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

4 W danym roku nauczyciel akademicki moŝe otrzymać tylko jedną nagrodę Rektora - indywidualną lub zespołową.

4 W danym roku nauczyciel akademicki moŝe otrzymać tylko jedną nagrodę Rektora - indywidualną lub zespołową. Regulamin przyznawania nagród rektorskich nauczycielom akademickim zatrudnionym w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach /wprowadzony Uchwałą Senatu AE nr 27/2009/2010/ Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

Projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki

Projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki Projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki TYPY KONKURSÓW Konkursy na finansowanie projektów badawczych Konkursy na finansowanie projektów badawczych dla osób nieposiadających stopnia doktora

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW Lotnictwa i Kosmonautyki Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej

REGULAMIN KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW Lotnictwa i Kosmonautyki Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej REGULAMIN KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW Lotnictwa i Kosmonautyki Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej Rozdział I. Zasady ogólne 1. Koło Naukowe Studentów Lotnictwa i Kosmonautyki,

Bardziej szczegółowo

Protokół z Posiedzenia Zgromadzenia Partnerów Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów Lokalna Grupa Działania z dnia 25 stycznia 2013 roku

Protokół z Posiedzenia Zgromadzenia Partnerów Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów Lokalna Grupa Działania z dnia 25 stycznia 2013 roku Protokół z Posiedzenia Zgromadzenia Partnerów Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów Lokalna Grupa Działania z dnia 25 stycznia 2013 roku Posiedzenie Zgromadzenia Partnerów otworzył Przewodniczący Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM Załącznik Nr 9 ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM 1. 1. Okresowa ocena pracy nauczyciela akademickiego obejmuje ocenę wykonywania obowiązków

Bardziej szczegółowo

2. Autor/autorzy, data wydania, tytuł, wydawca lub czasopismo, tom, strony. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na Mój udział procentowy szacuję

2. Autor/autorzy, data wydania, tytuł, wydawca lub czasopismo, tom, strony. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na Mój udział procentowy szacuję WZÓR OBSZAR NAUK SPOŁECZNYCH Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki I. Wykaz publikacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 1 w Pacanowie im. Michała Janasa w Pacanowie

Regulamin pracy Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 1 w Pacanowie im. Michała Janasa w Pacanowie Regulamin pracy Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 1 w Pacanowie im. Michała Janasa w Pacanowie 1. Postawienia ogólne. 1.1. Rada Pedagogiczna, zwana dalej radą, jest kolegialnym organem Gimnazjum nr 1 im.

Bardziej szczegółowo

ZASADY I WYTYCZNE OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

ZASADY I WYTYCZNE OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ ZASADY I WYTYCZNE OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ (zatwierdzone przez Radę Wydziału Elektrycznego w dn. 22.02.2010r.) Oceny nauczycieli akademickich Wydziału

Bardziej szczegółowo

Tryb przeprowadzenia czynności w przewodach doktorskich na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego

Tryb przeprowadzenia czynności w przewodach doktorskich na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego Tryb przeprowadzenia czynności w przewodach doktorskich na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego W okresie dwóch lat od dnia wejścia w życie Ustawy (Dz. U. z 2011 r. Nr 84, poz. 455), na wniosek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW przy Zespole Szkół nr 18 w Warszawie ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią : 1/ Ustawa z dnia 7.09.1991r. art. 53 i 54 (Dz.U.Nr 425

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA EUROGALICJA. Przepisy ogólne

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA EUROGALICJA. Przepisy ogólne REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA EUROGALICJA Przepisy ogólne 1. 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 2. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

Dz.18.0020.1.51.2014 Podsumowanie:

Dz.18.0020.1.51.2014 Podsumowanie: Dz.18.0020.1.51.2014 Podsumowanie: LI sesja VI kadencji w dniu 13 października 2014 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z L sesji. 4. Projekty

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO RUSYCYSTÓW UŚ ROSYJSKA RULETKA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO RUSYCYSTÓW UŚ ROSYJSKA RULETKA STATUT KOŁA NAUKOWEGO RUSYCYSTÓW UŚ ROSYJSKA RULETKA Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytet Śląski w Katowicach Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Pełna nazwa Koła brzmi: Koło Naukowe Rusycystów

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/2014 sesji Rady Dzielnicy Środula w Sosnowcu z dnia 4 grudnia 2014 r. Godz. rozpoczęcia sesji 17 05 Godz. zakończenia sesji 18 30

Protokół Nr VII/2014 sesji Rady Dzielnicy Środula w Sosnowcu z dnia 4 grudnia 2014 r. Godz. rozpoczęcia sesji 17 05 Godz. zakończenia sesji 18 30 Protokół Nr VII/2014 sesji Rady Dzielnicy Środula w Sosnowcu z dnia 4 grudnia 2014 r. Godz. rozpoczęcia sesji 17 05 Godz. zakończenia sesji 18 30 Ad.1.Otwarcie sesji. Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU W SPRAWIE ZATRUDNIENIA NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO. Rozdział 1 Przepisy ogólne

REGULAMIN KONKURSU W SPRAWIE ZATRUDNIENIA NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO. Rozdział 1 Przepisy ogólne Załącznik nr 7 do Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego Regulamin konkursu w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego REGULAMIN KONKURSU W SPRAWIE ZATRUDNIENIA NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr I/2010 z pierwszej Sesji Rady Gminy Dąbrowa w kadencji 2010-2014 odbytej w dniu 2 grudnia 2010 r.

P R O T O K Ó Ł Nr I/2010 z pierwszej Sesji Rady Gminy Dąbrowa w kadencji 2010-2014 odbytej w dniu 2 grudnia 2010 r. P R O T O K Ó Ł Nr I/2010 z pierwszej Sesji Rady Gminy Dąbrowa w kadencji 2010-2014 odbytej w dniu 2 grudnia 2010 r. Ad. 1 Pierwszą sesję Rady Gminy Dąbrowa otworzył Radny Senior Stanisław Królikowski.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Do Regulaminu Organizacyjnego WA PK

Załącznik nr 2 Do Regulaminu Organizacyjnego WA PK Załącznik nr 2 Do Regulaminu Organizacyjnego WA PK REGULAMIN PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH PROCEDURY STARE wg. ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym z dnia 14 marca 2003 r. (Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. 5. Ustępujący na skutek upływu kadencji członkowie Rady Nadzorczej mogą ponownie kandydować w wyborach do Rady Nadzorczej.

R E G U L A M I N. 5. Ustępujący na skutek upływu kadencji członkowie Rady Nadzorczej mogą ponownie kandydować w wyborach do Rady Nadzorczej. R E G U L A M I N Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Wrocławski Dom w e W r o c ł a w i u I. Postanowienia ogólne. 1 Rada Nadzorcza działa na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 16 września

Bardziej szczegółowo

TRYB PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO W WOJSKOWYM INSTYTUCIE MEDYCZNYM

TRYB PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO W WOJSKOWYM INSTYTUCIE MEDYCZNYM TRYB PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO W WOJSKOWYM INSTYTUCIE MEDYCZNYM 1. Rada Naukowa posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie: nauk medycznych

Bardziej szczegółowo

ZASADY NALICZANIA PUNKTÓW DO WNIOSKU O STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW I. ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW DLA DOKTORANTÓW I ROKU

ZASADY NALICZANIA PUNKTÓW DO WNIOSKU O STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW I. ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW DLA DOKTORANTÓW I ROKU Załącznik nr 2 ZASADY NALICZANIA PUNKTÓW DO WNIOSKU O STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW I. ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW DLA DOKTORANTÓW I ROKU. Prawo do ubiegania się o stypendium dla najlepszych doktorantów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI ZA ROK...

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI ZA ROK... Imię i nazwisko pracownika / doktoranta... SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI ZA ROK... Kilka najważniejszych osiągnięć naukowych uszeregowanych w formie rankingu (W przypadku tematu badawczego podać

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA dyplomowania studentów na Wydziale Nauk Biologicznych

PROCEDURA dyplomowania studentów na Wydziale Nauk Biologicznych Wydanie: 4 dostosowanie do nowego Regulaminu Studiów, dodanie załącznika 6.1.-K01 Data wydania 1: 20.12.2014 Data weryfikacji: 24.11.2016 Nr: 6.1. Symbol: WSZJK-PD-W Załącznik nr 1 do Uchwały RW Nr 288/2016

Bardziej szczegółowo

Protokół z zebrania plenarnego Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej Polskiej Akademii Nauk Warszawa, 10 października 2012

Protokół z zebrania plenarnego Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej Polskiej Akademii Nauk Warszawa, 10 października 2012 Komitet Metrologii i Aparatury Naukowej Polskiej Akademii Nauk Sekretariat: Katedra Metrologii Elektronicznej i Fotonicznej Politechniki Wrocławskiej ul. B. Prusa 53/55, 50-317 Wrocław tel.: 071-320-6232,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KUZIACH

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KUZIACH REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KUZIACH 1 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy regulamin określa strukturę, formy pracy i organizację Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

1. Rada Rodziców stanowi samodzielną reprezentację rodziców i opiekunów prawnych uczniów Gimnazjum nr 9 w Gorzowie Wlkp.

1. Rada Rodziców stanowi samodzielną reprezentację rodziców i opiekunów prawnych uczniów Gimnazjum nr 9 w Gorzowie Wlkp. Regulamin Rady Rodziców Gimnazjum nr 9 im. Szarych Szeregów w Gorzowie Wielkopolskim Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Rada Rodziców stanowi samodzielną reprezentację rodziców i opiekunów prawnych uczniów

Bardziej szczegółowo

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie PROTOKÓŁ Nr 32/13 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Lubartowie przy ul. Kościuszki 1 w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz.

Bardziej szczegółowo

Protokół posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 12 grudnia 2013 r.

Protokół posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 12 grudnia 2013 r. Protokół posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 12 grudnia 2013 r. I. Otwarcie posiedzenia Przewodniczący RG prof. J. Lubacz otwierając obrady powitał członków Rady Głównej

Bardziej szczegółowo

OBSZARY NAUK: PRZYRODNICZYCH, ROLNICZYCH, LEŚLNYCH I WETERYNARYJNYCH ORAZ MEDYCZNYCH, NAUK O ZDROWIU, NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ

OBSZARY NAUK: PRZYRODNICZYCH, ROLNICZYCH, LEŚLNYCH I WETERYNARYJNYCH ORAZ MEDYCZNYCH, NAUK O ZDROWIU, NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ WZÓR OBSZARY NAUK: PRZYRODNICZYCH, ROLNICZYCH, LEŚLNYCH I WETERYNARYJNYCH ORAZ MEDYCZNYCH, NAUK O ZDROWIU, NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z obrad WALNEGO ZGROMADZENIA Polskiego Stowarzyszenia Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR

PROTOKÓŁ z obrad WALNEGO ZGROMADZENIA Polskiego Stowarzyszenia Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR PROTOKÓŁ z obrad WALNEGO ZGROMADZENIA Polskiego Stowarzyszenia Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia POLSPAR odbyło się w dniu 16 grudnia 2011 r. w sali 229 na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich Na podstawie 25 ust 3 Statutu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich przyjmuje się Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich w następującym

Bardziej szczegółowo

(kierunek ekonomia) oraz nauk o administracji i nauk prawnych (kierunek administracja),

(kierunek ekonomia) oraz nauk o administracji i nauk prawnych (kierunek administracja), Załącznik do uchwały nr 25/2013/RW z dnia 18.04.2013 zmienionej uchwałami nr 62/2013/RW z dnia 07.11.2013 26/2014/RW z dnia 24.04.2014 r. Zasady dyplomowania, realizacji prac dyplomowych i przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Protokół z Zebrania Zarządu Głównego PTBNiDT SIMP nr 5/12.2014 z dn. 02.12.2014 r.

Protokół z Zebrania Zarządu Głównego PTBNiDT SIMP nr 5/12.2014 z dn. 02.12.2014 r. Protokół z Zebrania Zarządu Głównego PTBNiDT SIMP nr 5/12.2014 z dn. 02.12.2014 r. PORZĄDEK DZIENNY Termin: 02.12.2014 godzina 12:00 16:15 Miejsce spotkania : Dom Technika, ul. Świętokrzyska 14a, 00-050

Bardziej szczegółowo

REKTOR PISMO OKÓLNE 38/2014. w sprawie stypendiów naukowych z własnego funduszu stypendialnego Politechniki Wrocławskiej na rok akademicki 2014/2015

REKTOR PISMO OKÓLNE 38/2014. w sprawie stypendiów naukowych z własnego funduszu stypendialnego Politechniki Wrocławskiej na rok akademicki 2014/2015 REKTOR PISMO OKÓLNE 38/2014 z dnia 30 września 2014 r. w sprawie stypendiów naukowych z własnego funduszu stypendialnego Politechniki Wrocławskiej na rok akademicki 2014/2015 Zgodnie z 5 Zarządzenia Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. III Ogólnopolską Konferencję Naukową Młodych Logistyków POLLOGUS 2012. W tym roku tematem przewodnim Konferencji będą:

ZAPROSZENIE. III Ogólnopolską Konferencję Naukową Młodych Logistyków POLLOGUS 2012. W tym roku tematem przewodnim Konferencji będą: ZAPROSZENIE Koło Naukowe Młodych Logistyków JUST IN TIME działające przy Instytucie Przyrodniczo-Technicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu ma zaszczyt zaprosić

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Komitetu Rewitalizacyjnego Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łącko na lata Postanowienia ogólne

Regulamin pracy Komitetu Rewitalizacyjnego Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łącko na lata Postanowienia ogólne Projekt Regulamin pracy Komitetu Rewitalizacyjnego Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łącko na lata 2016-2022 1. Postanowienia ogólne 1. Komitet Rewitalizacyjny Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Fan Club zespołu Dżem "Skazani na Bluesa" z dnia 27 czerwca 2015r.

Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Fan Club zespołu Dżem Skazani na Bluesa z dnia 27 czerwca 2015r. Protokół z W dniu 27 czerwca 2015r. o godzinie 12:00 w Chorzowie odbyło się Walne Zebranie Członków (dalej jako Stowarzyszenie). Na wstępie Członek Zarządu Stowarzyszenia Pan Marcin Ziemiański powitał

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 42/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 12 maja 2015 r.

Zarządzenie nr 42/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 12 maja 2015 r. Zarządzenie nr 42/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia zasad rejestracji, działania i finansowania uczelnianych organizacji studenckich, zespołów

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne: I. Zasady ogólne

Podstawy prawne: I. Zasady ogólne Regulamin przewodów doktorskich na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie przyjęty przez Radę Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego dnia 22

Bardziej szczegółowo

STATUT INTERDYSCYPLINARNEGO STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO COACHINGU I ROZWOJU INSPIRO

STATUT INTERDYSCYPLINARNEGO STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO COACHINGU I ROZWOJU INSPIRO UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH UL. ŻEROMSKIEGO 5 25-369 KIELCE STATUT INTERDYSCYPLINARNEGO STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO COACHINGU I ROZWOJU INSPIRO ROZDZIAŁ l Postanowienia ogólne 1. Pełna nazwa

Bardziej szczegółowo

Protokół. z posiedzenia Rady Bibliotecznej. w dniu r. W dniu o godzinie odbyło się posiedzenie Rady Bibliotecznej.

Protokół. z posiedzenia Rady Bibliotecznej. w dniu r. W dniu o godzinie odbyło się posiedzenie Rady Bibliotecznej. Protokół z posiedzenia Rady Bibliotecznej w dniu 23.01.2014 r. W dniu 23.01.2014 o godzinie 12.30 odbyło się posiedzenie Rady Bibliotecznej. Obecność członków Rady Bibliotecznej: 1. dr Małgorzata Całka

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R.

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. Obecnych 15 członków Młodzieżowej Rady Gminy według załączonej listy obecności. Lista gości stanowi załącznik nr

Bardziej szczegółowo

2 Wszczęcie przewodu doktorskiego

2 Wszczęcie przewodu doktorskiego Regulamin przeprowadzania postępowań o nadanie stopnia doktora nauk prawnych w zakresie prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego Na podstawie art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wykonawczy Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Opolskiego

Regulamin Wykonawczy Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Opolskiego 1 Regulamin Wykonawczy Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Opolskiego ROZDZIAŁ I Wybory i inne głosowania w sprawach personalnych 1 Organizacja wyborów 1. Organizacja i przeprowadzenie wyborów w Samorządzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAC Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

REGULAMIN PRAC Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego REGULAMIN PRAC Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego 1. 1. Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego zwana dalej "Komisją" wykonuje zadania określone w 2 rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEPROWADZANIA OKRESOWEJ OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM WE WROCŁAWIU I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

ZASADY PRZEPROWADZANIA OKRESOWEJ OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM WE WROCŁAWIU I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 49/2011 z dnia 26 października 2011 r. ZASADY PRZEPROWADZANIA OKRESOWEJ OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM WE WROCŁAWIU I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII

WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII Opracował Sprawdził Zatwierdził WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII KARTA PROCEDURY Nr procedury WA-S3a PRZYZNAWANIA NAGRÓD DLA NAJLEPSZYCH MŁODYCH PRACOWNIKÓW NAUKI Zespół Wydziałowy Zespół ds. Wdrożenia Procedur

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do Regulaminu Wydziału Mechaniczno-Energetycznego

Załącznik nr 7 do Regulaminu Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Załącznik nr 7 do Regulaminu Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Regulamin Wewnętrzny Wydziału Mechaniczno-Energetycznego przyznawania i rozliczania środków przeznaczonych na utrzymanie potencjału badawczego

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH REGULAMIN REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH REGULAMIN REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH REGULAMIN REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH Uchwalony przez Radę Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Uchwałą nr 1/2013 z dnia 18.01.2013

Bardziej szczegółowo

Regulamin wysuwania kandydatur do nagród na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Regulamin wysuwania kandydatur do nagród na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Regulamin wysuwania kandydatur do nagród na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią: Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dn. 27

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 43/2010/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 30 grudnia 2010 r.

Uchwała Nr 43/2010/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 30 grudnia 2010 r. Uchwała Nr 43/2010/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zasięgnięcia opinii Senatu Politechniki Lubelskiej odnośnie przyjęcia Zasad dotyczących opiniowania wniosków o awans

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania w przewodach doktorskich w Wydziale Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Regulamin postępowania w przewodach doktorskich w Wydziale Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 9 kwietnia 2013 r. Regulamin postępowania w przewodach doktorskich w Wydziale Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie I. Postanowienia wstępne 1. Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności Rady Pedagogicznej Szkoły Policealnej Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

Regulamin działalności Rady Pedagogicznej Szkoły Policealnej Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Toruniu Regulamin działalności Rady Pedagogicznej Szkoły Policealnej Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Toruniu Rada Pedagogiczna działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.

Bardziej szczegółowo

Procedury w przewodach doktorskich przeprowadzanych w Instytucie Sztuki PAN

Procedury w przewodach doktorskich przeprowadzanych w Instytucie Sztuki PAN Procedury w przewodach doktorskich przeprowadzanych w Instytucie Sztuki PAN zgodnie z Ustawą z dnia 18 marca 2011 r o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule

Bardziej szczegółowo

Regulamin działania Rady Pedagogicznej w Zespole Szkół w Nowym Dworze

Regulamin działania Rady Pedagogicznej w Zespole Szkół w Nowym Dworze Regulamin działania Rady Pedagogicznej w Zespole Szkół w Nowym Dworze I. Ustalenia wstępne Regulamin opracowano na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. ze zm. art. 43, ust. 2 (Dz.U. z 2004 r.256.2572

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYBORU EKSPERTÓW OCENIAJĄCYCH PROJEKTY ZŁOŻONE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013

ZASADY WYBORU EKSPERTÓW OCENIAJĄCYCH PROJEKTY ZŁOŻONE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 Załącznik do uchwały Nr 1358/172/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 26 czerwca 2012 r. ZASADY WYBORU EKSPERTÓW OCENIAJĄCYCH PROJEKTY ZŁOŻONE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

II część I inauguracyjnej sesji Rady Miasta Zgierza odbytej w dniu 9 grudnia 2010 r.

II część I inauguracyjnej sesji Rady Miasta Zgierza odbytej w dniu 9 grudnia 2010 r. II część I inauguracyjnej sesji Rady Miasta Zgierza odbytej w dniu 9 grudnia 2010 r. Obrady, do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Miasta VI kadencji prowadził najstarszy wiekiem radny MIROSŁAW GAJDA.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 42 w Gdańsku

Regulamin Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 42 w Gdańsku Regulamin Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 42 w Gdańsku Gdańsk, 29 wrzesień 2010 Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Rada Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 42 w Gdańsku, zwana dalej Radą, działa na

Bardziej szczegółowo

Protokół z XIV Posiedzenia Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PKM PO KL) 2007-2013 Województwa Śląskiego.

Protokół z XIV Posiedzenia Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PKM PO KL) 2007-2013 Województwa Śląskiego. Protokół z XIV Posiedzenia Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PKM PO KL) 2007-2013 Województwa Śląskiego. Czas i miejsce posiedzenia 29 sierpnia 2013 r. godz. 9:00, Sala Marmurowa

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINśYNIERII Kraków, dnia

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINśYNIERII Kraków, dnia Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINśYNIERII Kraków, dnia 5.03.2009 P R O T O K Ó Ł z posiedzenia Rady Wydziału Górnictwa i GeoinŜynierii w dniu 26.02.2009 roku

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ WYNIKÓW PRACY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO

ARKUSZ WYNIKÓW PRACY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO Arkusz nr 2... (jednostka organizacyjna)... (instytut / katedra)... (zakład) ARKUSZ WYNIKÓW PRACY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO (pracownicy naukowo- dydaktyczni: adiunkci i asystenci) za lata 1. Imię i nazwisko,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR I/2014 z obrad Sesji Inauguracyjnej Rady Gminy Jejkowice odbytej w dniu 27 listopada 2014 roku. Załącznik Nr 1 lista obecności radnych.

PROTOKÓŁ NR I/2014 z obrad Sesji Inauguracyjnej Rady Gminy Jejkowice odbytej w dniu 27 listopada 2014 roku. Załącznik Nr 1 lista obecności radnych. PROTOKÓŁ NR I/2014 z obrad Sesji Inauguracyjnej Rady Gminy Jejkowice odbytej w dniu 27 listopada 2014 roku. W obradach Sesji uczestniczyło 15 radnych na stan 15. W Sesji uczestniczyli także zaproszeni

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy komisji konkursowej

Regulamin pracy komisji konkursowej Załącznik do zarządzenia nr 6/2017 Wójta Gminy Cedry Wielkie z dnia 11stycznia 2017r. Regulamin pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Szkoły przy Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2 w Poznaniu

Regulamin Rady Szkoły przy Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2 w Poznaniu ZESPÓŁ SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR w Poznaniu ZSMS2.0001-1/07 Regulamin Rady Szkoły przy Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2 w Poznaniu 1. Rada Szkoły liczy 15 osób. W jej skład wchodzą w równej

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWAŃ PRZEZ RADĘ WYDZIAŁU MECHANICZNEGO WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ W SPRAWIE WNIOSKÓW O NADANIE TYTUŁU PROFESORA

ZASADY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWAŃ PRZEZ RADĘ WYDZIAŁU MECHANICZNEGO WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ W SPRAWIE WNIOSKÓW O NADANIE TYTUŁU PROFESORA 1 Załącznik do Uchwały nr 02/11/2013 Rady Wydziału Mechanicznego z dnia 20.11.2013 r. ZASADY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWAŃ PRZEZ RADĘ WYDZIAŁU MECHANICZNEGO WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ W SPRAWIE WNIOSKÓW

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. Protokół nr V/15 obrad sesji zwyczajnej Rady Powiatu Sulęcińskiego w świetlicy Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1: Wzór wniosku o przyznanie stypendium naukowego... Lublin, dn...

Załącznik nr 1: Wzór wniosku o przyznanie stypendium naukowego... Lublin, dn... Załącznik nr 1: Wzór wniosku o przyznanie stypendium naukowego.. Lublin, dn.... Imię i Nazwisko Wydział Teologii KUL Instytut... Wniosek o przyznanie stypendium naukowego z dotacji na finansowanie działalności

Bardziej szczegółowo

STATUT Ogólnopolskiego Forum Rad Rodziców i Organizacji Rodzicielskich. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT Ogólnopolskiego Forum Rad Rodziców i Organizacji Rodzicielskich. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT Ogólnopolskiego Forum Rad Rodziców i Organizacji Rodzicielskich Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1. Ogólnopolskie Forum Rad Rodziców i Organizacji Rodzicielskich, zwane dalej Forum, jest obywatelską

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 14:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 9/2015 z IX sesji Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec odbytej 23 czerwca 2015 r. w siedzibie Rady przy ul. Prusa 18 w Krakowie

Protokół nr 9/2015 z IX sesji Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec odbytej 23 czerwca 2015 r. w siedzibie Rady przy ul. Prusa 18 w Krakowie Dz-07.0021.7.2015 Protokół nr 9/2015 z IX sesji Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec odbytej 23 czerwca 2015 r. w siedzibie Rady przy ul. Prusa 18 w Krakowie Sesję prowadził Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Rady Nadzorczej Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej,,Budowlani w Gdańsku Oliwie

Regulamin Obrad Rady Nadzorczej Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej,,Budowlani w Gdańsku Oliwie Regulamin Obrad Rady Nadzorczej Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej,,Budowlani w Gdańsku Oliwie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. 1. Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością

Bardziej szczegółowo

Regulacje prawne związane z katastrem nieruchomości

Regulacje prawne związane z katastrem nieruchomości S T O W A R Z Y S Z E N I E G E O D E T Ó W P O L S K I C H Sekcja Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, Komitet Geodezji PAN Sekcja Informacji i Gospodarki Przestrzennej oraz Oddział SGP w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU FUNDACJI WSPIERANIA ALPINIZMU POLSKIEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI. I. Podstawy działania, funkcja, skład i powoływanie Zarządu Fundacji

REGULAMIN ZARZĄDU FUNDACJI WSPIERANIA ALPINIZMU POLSKIEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI. I. Podstawy działania, funkcja, skład i powoływanie Zarządu Fundacji REGULAMIN ZARZĄDU FUNDACJI WSPIERANIA ALPINIZMU POLSKIEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI I. Podstawy działania, funkcja, skład i powoływanie Zarządu Fundacji 1 1. Zarząd Fundacji Wspierania Alpinizmu Polskiego im.

Bardziej szczegółowo

ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE MECHANICZNYM POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ

ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE MECHANICZNYM POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE MECHANICZNYM POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ I. ZASADY OGÓLNE 1 1. Niniejsze zasady określają przebieg procesu dyplomowania oraz wymagania stawiane pracom dyplomowym realizowanym

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. odbytego w dniu 10.06.2011 roku

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. odbytego w dniu 10.06.2011 roku PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO odbytego w dniu 10.06.2011 roku W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Rady Organizacji Pozarządowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/116/2015 RADY MIEJSKIEJ W SIEWIERZU. z dnia 26 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/116/2015 RADY MIEJSKIEJ W SIEWIERZU. z dnia 26 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XI/116/2015 RADY MIEJSKIEJ W SIEWIERZU z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Siewierzu oraz nadania jej statutu Na podstawie art. 5 c ust. 2 i ust. 5, art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY RADY ŁAWNICZEJ przy SĄDZIE OKRĘGOWYM w WARSZAWIE

REGULAMIN PRACY RADY ŁAWNICZEJ przy SĄDZIE OKRĘGOWYM w WARSZAWIE REGULAMIN PRACY RADY ŁAWNICZEJ przy SĄDZIE OKRĘGOWYM w WARSZAWIE Na podstawie art.175 3 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sadów powszechnych (Dz. U. nr 98 poz. 1070, z późn. zm.); Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. W głosowaniu podjęto decyzję o powołaniu Komisji Uchwał i Wniosków w składzie: Pan Jarosław Galej,

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. W głosowaniu podjęto decyzję o powołaniu Komisji Uchwał i Wniosków w składzie: Pan Jarosław Galej, PROTOKÓŁ Z OBRAD Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów Podlaskiego Związku Szachowego w Białymstoku odbytego w dniu 31 stycznia 2015 roku w Białymstoku 1. Otwarcie obrad Obrady otworzył

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PIANISTÓW przy Katedrze Fortepianu Akademii Muzycznej w Krakowie

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PIANISTÓW przy Katedrze Fortepianu Akademii Muzycznej w Krakowie STATUT KOŁA NAUKOWEGO PIANISTÓW przy Katedrze Fortepianu Akademii Muzycznej w Krakowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Koło nosi nazwę Koło Naukowe Pianistów i działa przy Katedrze Fortepianu Akademii

Bardziej szczegółowo