Protokół z zebrania plenarnego Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej Polskiej Akademii Nauk Warszawa, 7 marca 2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół z zebrania plenarnego Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej Polskiej Akademii Nauk Warszawa, 7 marca 2013"

Transkrypt

1 Komitet Metrologii i Aparatury Naukowej Polskiej Akademii Nauk Sekretariat: Katedra Metrologii Elektronicznej i Fotonicznej Politechniki Wrocławskiej ul. B. Prusa 53/55, Wrocław tel.: , fax: Protokół z zebrania plenarnego Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej Polskiej Akademii Nauk Warszawa, 7 marca 2013 Zebranie odbyło się 7 marca 2013 roku w siedzibie Ministerstwa Obrony Narodowej w Warszawie, al. Niepodległości 218, na zaproszenie Dyrektora Woskowego Centrum Metrologii, płk. Roberta Targosa. W zebraniu wzięło udział 23 członków Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej Polskiej Akademii Nauk. Nieobecnych było 10 członków Komitetu, w tym 7 osób usprawiedliwiły wcześniej swoją nieobecność innymi obowiązkami zawodowymi lub chorobą. Na zaproszenie Przewodniczącego gośćmi obrad byli nowi członkowie Komitetu Redakcyjnego (Editorial Board) czasopisma Metrology and Measurement Systems: prof. dr hab. inż. Teodor Gotszalk z Politechniki Wrocławskiej, dr hab. inż. Piotr Jasiński, prof. nadzw. Politechniki Gdańskiej, dr hab. inż. Krzysztof Duda z AGH, dr inż. Ireneusz Jabłoński z Politechniki Wrocławskiej oraz Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego VI Kongresu Metrologii, dr hab. inż. Włodzimierz Makieła, prof. nadzw. Politechniki Świętokrzyskiej. Zebranych w sali konferencyjno prasowej Ministerstwa Obrony Narodowej przywitał (w zastępstwie gen. broni rez. Waldemara Skrzypczaka, który z przyczyn służbowych nie mógł być obecny) gen. bryg. rez. Stanisław Butlak, radca generalny w Ministerstwie Obrony Narodowej ds. uzbrojenia i modernizacji, życząc owocnych i spokojnych obrad. Opuścił następnie salę obrad ze względu na inne obowiązki przekazując funkcję gospodarza zebrania Dyrektorowi Wojskowego Centrum Metrologii, płk. Robertowi Targosowi. Zebrani podziękowali mówcy oklaskami. Otwierając zebranie, Przewodniczący Komitetu prof. J. Mroczka przekazał płk. Robertowi Targosowi podziękowania dla władz Ministerstwa Obrony Narodowej za zaproszenie i umożliwienie obrad kolejnego zebrania plenarnego w murach Ministerstwa Obrony Narodowej. Przywitał również zaproszonych gości: nowych członków Komitetu Redakcyjnego czasopisma Metrology and Measurement Systems oraz Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego VI Kongresu Metrologii. Na wstępie pierwszych dwóch punktów obrad (Otwarcie zebrania oraz Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia plenarnego) Przewodniczący skierował prośbę o wpisywanie się na listę obecności, która jest podstawą do stwierdzenia kworum wymaganego przy podejmowaniu uchwał oraz poinformował o usprawiedliwieniach nieobecności, które wpłynęły przed zebraniem plenarnym od kilku członków Komitetu. Po przedstawieniu propozycji składu komisji skrutacyjnej Komitet przyjął ją jednomyślnie w składzie: prof. prof. Z. Bielecki, C. Łukianowicz, J. Smulko. Komitet w głosowaniu przyjął jednomyślnie protokół z posiedzenia plenarnego z dnia 10 października 2012 r., rozesłany członkom Komitetu 22 października 2012r. i do którego treści nie wpłynęły przed dzisiejszym zebraniem żadne uwagi. Przechodząc do części obrad poświęconym sprawom osobowym Przewodniczący udzielił głosu prof. J. Gajdzie, który poinformował zebranych, że w składzie Komitetu znajduje się dwóch członków nowo wybranej Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów: prof. A. Rogalski i prof. J. Mroczka gratulując im tego wyboru, a uczestnicy zebrania oklaskami dołączyli się do tych gratulacji. W kolejnym punkcie obrad (Sprawa poparcia kandydatur do Polskiej Akademii Nauk) Przewodniczący poinformował, że 4 kwietnia br. odbędą się wybory członków Akademii. Zgodnie z zatwierdzoną procedurą wyborów, Komitety są zobligowane do opiniowania kandydatur osób, które wskazały dany komitet, jako najbardziej właściwy do zaopiniowania ich kandydatur. W przypadku Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN zgłosiły się dwie osoby: prof. R. Z. Morawski i prof. T. Gotszalk. Charakterystyki kandydatów otrzymane z Wydziału IV PAN członkowie Komitetu otrzymali pocztą elektroniczną przed zebraniem plenarnym, a więc kandydaci są już znani członkom Komitetu. Przewodniczący poinformował, że głosowanie dotyczy zaopiniowania przez Komitet kandydatur na członków korespondentów PAN. Głosowanie jest niezależne dla każdej kandydatury, a w przypadku opinii pozytywnej wystarczy wpisać przy nazwisku kandydata opiniowanego pozytywnie cyfrę, np. 1, 2 wyznaczającą miejsce zaszeregowania. Wzór karty do głosowania jest jednolity dla wszystkich Komitetów PAN. Przewodniczący otworzył dyskusję na 1

2 temat zgłoszonych kandydatur, stwierdzając na podstawie charakterystyk kandydatów że obaj kandydaci reprezentują metrologię, stąd ich wybór Komitetu opiniującego był jednoznaczny. Poinformował też szczegółowo o sposobie wypełniania otrzymanych kart do głosowania. Głos zabrał prof. J. Mindykowski stwierdzając: Chciałbym poprzeć zdecydowanie kandydaturę prof. R. Morawskiego, przy czym nie oznacza to, że nie popieram kandydatury prof. T. Gotszalka. Natomiast dlaczego prof. R. Morawskiego? Ponieważ do tej kandydatury, myślę że potrafię się odnieść w sposób merytoryczny z uwagi na wieloletnią wspólną działalność na różnych polach z prof. R. Morawskim. Prof. R. Morawskiego znam z bezpośrednich działań naukowych i organizacyjnych - jeśli chodzi o współpracę międzynarodową w zakresie metrologii od 1991 r., od Kongresu IMEKO w Pekinie. Biorąc pod uwagę charakterystykę zamieszczoną dla wszystkich głosujących, to na pewno wrażenie nieodparte, przynajmniej moje, jest takie, że jest to kandydatura ze wszech miar spełniająca warunki pozytywnej reprezentacji środowiska w Komitecie Polskiej Akademii Nauk. Natomiast na dwa aspekty chciałbym zwrócić uwagę, które osobiście są mi być może trochę lepiej znane, aniżeli nie wszystkim osobom tutaj obecnym. Te aspekty, to: pierwszy pozycja międzynarodowa prof. R. Morawskiego, ponieważ od wielu lat (oczywiście w znacznie skromniejszym charakterze), jestem zamieszany w działalność na forum IMEKO (jako wcześniej sekretarz naukowy, wiceprzewodniczący, obecnie przewodniczący Komitetu TC4 Electrical Measurements Quantities ). Wielokrotnie z prof. R. Morawskim spotykałem się w gremiach IMEKO i muszę powiedzieć, że obserwując jego wystąpienia i rezonans, który wzbudza wśród odbiorców tych wystąpień byłem dumny, że prof. R. Morawski jest po pierwsze Polakiem, po drugie pochodzi z naszego środowiska. To naprawdę znakomicie przygotowany od strony merytorycznej przedstawiciel naszej dyscypliny. Dla wszystkich z Państwa na pewno powszechnie znana jest jego znakomita znajomość języków obcych. Drugi element, który już od wielu lat wzbudza moją uwagę, jeśli chodzi o dokonania prof. R. Morawskiego to bardzo duża liczba realizowanych projektów badawczych, zarówno krajowych jak i zagranicznych. Proszę Państwa, jeżeli rzucilibyście Państwo okiem na to, co jest w charakterystyce w pkt. 4 (Dorobek naukowy) i potem w pkt. 10 są dwa wyróżnienia Komitetu Badan Naukowych za realizację projektów badawczych, to to jest właśnie ten moment, który chcę podkreślić. Tak się składa, że na przestrzeni lat w różnych odstępach czasu i konfiguracjach byłem uczestnikiem sekcji KBN-owskich: bądź Miernictwo interdyscyplinarne bądź Elektrotechnika. W czasie pracy w tychże sekcjach miałem bezpośredni kontakt ze znakomitymi projektami prof. R. Morawskiego, a w szczególności z raportami, które jak na ówczesne czasy stanowiły w moim przekonaniu niedościgłe wzorce tego, co na tym polu można osiągnąć. To są na pewno nieprzeciętne dokonania, jeśli chodzi o realizację projektów badawczych. Już w tamtym czasie, latach 90-tych, prof. R. Morawski miał wyraźnie udokumentowane osiągnięcia w publikacjach, które powszechnie określamy mianem listy filadelfijskiej naonczas nie był to tak powszechny atrybut jak dzisiaj, stąd dla wielu ludzi było to wówczas elementem zwracającym uwagę. Reasumując: gorąco popieram tą kandydaturę. W odpowiedzi na pytanie prof. R. Jachowicza, Przewodniczący wyjaśnił, że w przekazanych charakterystykach nie ma podanej informacji, o tym, kto zgłosił kandydatów. W ogólności mogą to być członkowie Akademii, organizacje jak np. Rady Wydziałów, itp. Prof. R. Jachowicz stwierdził: W stu procentach podpisuję się pod tym, co przed chwilą mówił prof. J. Mindykowski. Też mam bardzo wnikliwy wgląd w dorobek prof. R. Morawskiego (dwa razy byłem recenzentem jego wniosków profesorskich, więc bardzo szczegółowo zapoznałem się z jego dorobkiem i muszę powiedzieć, że robi ogromne wrażenie pozytywne) i żeby nie powtarzać tego, o czym mówił tutaj prof. J. Mindykowski, to tylko dodam jeden ważny aspekt. Otóż prof. R. Morawski ma duży dorobek, jeżeli chodzi o sprawy związane z kształceniem studentów i metrologów w szczególności. To jest bardzo ważny aspekt, żeby, jeżeli zostanie wybrany na członka korespondenta PAN, taka osoba się znalazła właśnie z takim dużym doświadczeniem dydaktycznym. On ma cały szereg publikacji związany z kształceniem, uczestniczył w wielu konferencjach, kongresach i jednocześnie opracowywał pewne postulaty dla Konferencji Rektorów Szkół Polskich. Myślę, że to jest ważny aspekt. Głos zabrał prof. R. Zielonko, który stwierdził: Ja również znam dorobek prof. R. Morawskiego z wieloletniej z nim współpracy, bardzo przyjaznej. Również recenzowałem jego wniosek profesorski i, również ostatnio, dwa granty z zakresu spektrofotometrii. Z licznego dorobku naukowego prof. R. Morawskiego chciałbym uwypuklić osiągnięcia właśnie z analizy spektrofotometrycznej różnych substancji, w tym również żywności. Warto zauważyć, że właśnie tej problematyce poświęcony jest artykuł przeglądowy w numerze M&MS, który został przedstawiony zebranym, z 240 pozycjami bibliografii (w bazie zespołu, o czym wiem, zgromadzono ich ponad 7 tys.). Kandydat wraz z zespołem opracował wiele metod algorytmów przetwarzania oraz oceny surowych zaszumionych danych spektrofotometrycznych z wbudowanymi mechanizmami autokalibracji i oceny niepewności. Różne warianty metod, licznie opatentowane międzynarodowo, były ukierunkowane na praktyczne zastosowania w analizatorach spektrofotometrycznych: 2

3 laboratoryjnych, przemysłowych, a także tanich kieszonkowych analizatorach żywności, które będą w przyszłości, jak sądzę, powszechnie stosowane. Dorobek w tym zakresie cechuje wysoki poziom naukowy, bo odtwarzanie mezurandów spektrofotometrycznych należy do problemu rozwiązywania źle uwarunkowanych zagadnień odwrotnych, co wymaga zastosowania zaawansowanych metod matematycznych. Jednocześnie wyniki badań cechuje praktyczna użyteczność, co jest teraz bardzo cenione. Z licznych osiągnięć organizacyjnych ograniczę się tylko do wymienienia dwóch najważniejszych: był Dziekanem Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych największego wydziału największej uczelni technicznej w kraju. Po drugie od wielu lat jest, o czym była już mowa, aktywnym przedstawicielem Polski w Radzie Generalnej IMEKO, gdzie godnie zastąpił prof. A. Fioka. Był też przewodniczącym Komitetu IMEKO TC7. O jego aktywności i autorytecie na polu IMEKO świadczy otrzymana w ubiegłym roku bardzo prestiżowa nagroda Distinguished Service Award. Jego osiągnięcia jako Przewodniczącego międzynarodowej Rady Programowej czasopisma M&MS są na ogół znane. Wielokrotnie podkreślałem, również w ostatnim Editorial Note, iż większość przedsięwzięć rozwojowych tego czasopisma po roku 2008 podejmowaliśmy wspólnie. Reasumując: wniosek ten zdecydowanie popieram. Prof. R. Zielonko przekazał też zebranym kilka egzemplarzy czasopisma M&MS z artykułem prof. R. Morawskiego. Wiceprezes W. Popiołek zgłosił uwagę, że otrzymane opisy kandydatów wyglądają na pierwszy rzut oka jako zharmonizowane, ale zharmonizowane nie są, bo w pkt. 4 i 5 (które charakteryzują siłę naukową kandydatów) używane są różne określenia. Karty dostarczają trochę innych informacji o jednym kandydacie i trochę innych o drugim. To uwaga do przyszłego sposobu głosowania. Przewodniczący wskazał, że charakterystyki otrzymał z Wydziału IV i nie miał wpływu na sposób podawania danych. Wskazał też na problem podawania danych wg różnych baz danych. Prof. A. Rogalski wyjaśnił, że w zaleceniach otrzymanych od Dziekana Wydziału IV były zalecane do opisu publikacji bazy: Web of Knowledge, Scopus, Google (Publish or Perish, Google Index). Wobec braku dalszych zgłoszeń Przewodniczący zarządził głosowanie. Przed ogłoszeniem przerwy Przewodniczący przekazał informacje organizacyjne. Delegacje rozliczane przez PAN należy dostarczyć do rozliczenia w ciągu 21 dni od daty posiedzenia. Można je też zostawić u sekretarza podpisane w miejscu niniejszy rachunek przedkładam i uzupełnione o nr konta i adres zamieszkania wraz z załączonymi biletami. W przypadku biletów powrotnych należy wypełnić i podpisać oświadczenie, którego formularz znajduje się u sekretarza. Przewodniczący przekazał też informacje dotyczące organizacji posiłku po zebraniu. Po 25-minutowej przerwie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, prof. Z. Bielecki, ogłosił wyniki wyborów w sprawie opiniowania kandydatów na członków korespondentów PAN przez Komitet Metrologii i Aparatury Naukowej Polskiej Akademii Nauk. Uprawnionych do głosowania: 33 osoby, obecnych w czasie głosowania: 22, głosów oddanych: 22, głosów ważnych: 20, głosów nieważnych: 2. Kandydatura prof. T. Gotszalka uzyskała 19 głosów popierających (w tym 10 głosów wskazujących miejsce pierwsze i 9 głosów miejsce drugie) przy 1 głosie przeciw i braku głosów wstrzymujących się. Kandydatura prof. R. Z. Morawskiego uzyskała 18 głosów popierających (w tym 10 głosów wskazujących miejsce pierwsze i 8 głosów miejsce drugie) przy 1 głosie przeciw i 1 głosie wstrzymującym się. W kolejnym punkcie obrad prof. W. Makieła, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego VI Kongresu Metrologii, przedstawił w 20 min. prezentacji stan organizacji Kongresu: stronę www (www.tu.kielce.pl\km_2013), terminarz działań (aktualnie trwają recenzje referatów, które powinny się zakończyć do 15 marca; termin wnoszenia opłat do 31 marca, po potwierdzeniach rozsyłanych począwszy od 20 marca, szczegółowy program Kongresu ok. 15 kwietnia), informacje statystyczne (zarejestrowanych na podstawie przysłanych kart zgłoszeń 204 uczestników, pełnych referatów 112 z tego 85 do publikacji w czasopiśmie PAK, 14 w czasopiśmie Mechanik, 13 w materiałach kongresowych, w tym 6 pełnych tekstów; ponadto 6 referatów na sesji GUM; informacje jak przygotować skróty są podane na stronie internetowej Kongresu), aktualny stan przygotowania referatów do publikacji (z 85 prac do publikacji w PAK już przekazano do redakcji 39, do 14 referatów jeszcze nie wpłynęły recenzje, stąd apel do członków Komitetu, którzy otrzymali prace do recenzji o przesłanie swoich recenzji; w przypadku czasopisma Mechanik w trakcie recenzji są 3 artykuły, a kilka jest przesyłanych do ponownych recenzji; w przypadku prac do materiałów kongresowych wszystkie są po recenzjach), tryb rezerwacji noclegów (które każdy uczestnik zamawia indywidualnie adresy siedmiu najbardziej znanych hoteli w Sandomierzu są podane na stronie internetowej, a umowa z hotelami jest taka, że do 15 kwietnia hotele rezerwują miejsca noclegowe w dn czerwca tylko dla uczestników Kongresu) i program (w stosunku do wcześniejszej wersji dodatkowo zaplanowano obrady plenarne z przemówieniami zaproszonych gości, niewielkie zmiany w rozplanowaniu sesji GUM, ewentualnie zwiedzanie Politechniki), który po szczegółowym opracowaniu zostanie przesłany uczestnikom. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Kongresu przedstawił również szczegóły 3

4 wybranych punktów Kongresu, firm sponsorujących i biorących udział w wystawie, patronatu honorowego i dotacji z DUN. W odpowiedzi na pytanie dotyczące zniżek w opłatach dla członków Komitetu potwierdził, że opłata zniżkowa wynosi 700 zł (wykonywanie recenzji przez członków Komitetu odbywa się jednak bezpłatnie i jest obligatoryjne). Poruszono również sprawę zmniejszenia kosztów publikacji w czasopismach PAK i Mechanik (prof. J. Mroczka, prof. E. Ratajczyk), które obecnie są zbyt wysokie i wymagają chyba negocjacji (prof. J. Mroczka). W kolejnym punkcie obrad, prof. J. Smulko, Redaktor Naczelny kwartalnika Metrology and Measurement Systems w 5 min. wystąpieniu przedstawił bieżące informacje dotyczące czasopisma: w pełni wdrożono w bieżącym roku, po objęciu funkcji Redaktora Naczelnego, internetowy system składania propozycji prac do druku, a także ich pełnego procedowania (proces ten prof. J. Smulko rozpoczął od listopada). Obecnie w systemie jest ok. 90 prac, co oznacza szacunkowo ok. 300 prac zgłaszanych w ciągu roku, z czego część jest odrzucanych na pierwszym etapie. Obecnie 45 prac jest w systemie w pełni procedowanych, a 15 prac jest procedowanych bez systemu, jako pozostałości z ubiegłego roku. Pozostała dokumentacja czasopisma jest już przechowywana wyłącznie w formie elektronicznej. Usprawniono system pozycjonowania artykułów w niektórych bazach danych, w szczególności wprowadzono pozycjonowanie w bardzo popularnej przeglądarce Google Scholar (pliki, które są dostępne na platformie Versita jako open access mają wprowadzone specjalne pola metadata, co znacząco poprawi do nich dostęp). Ze względu na duży napływ prac, który w tej chwili występuje i spowodowane tym istotne obciążenie redaktorów tematycznych, Redaktor Naczelny zaproponował rozszerzenie pod koniec bieżącego roku Komitetu Redakcyjnego o 2 osoby, tak aby każdy edytor tematyczny procedował w całości w systemie do ok. 20 prac rocznie. Redaktor Naczelny zaapelował do członków Komitetu o kierowanie do czasopisma wartościowych publikacji, szczególnie międzynarodowych, aby nie tylko utrzymać, ale także zwiększyć rozpoznawalność czasopisma i cytowalność publikowanych artykułów. W najbliższym numerze będzie opublikowana praca dwóch autorów posiadających odpowiednio kilka i kilkanaście tysięcy cytowań. Redaktor Naczelny zapowiedział, że inne działania zmierzające do zwiększenia rangi czasopisma zostaną przedyskutowane na zebraniu roboczym Komitetu Redakcyjnego, które odbędzie się bezpośrednio po zebraniu plenarnym Komitetu. W trakcie wystąpienia prof. J. Smulko zebrani otrzymali wydrukowaną informację pt. Dane publikacyjne członków Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN wg bazy Scopus na 20 styczeń 2013r. dotyczące czasopisma Metrology and Measurement Systems (zał.). Ukazuje ona udział prac naukowych członków Komitetu publikowanych w M&MS i ich cytowań od czasu wejścia czasopisma na listę filadelfijską (2008r). Przewodniczący udzielił głosu poza porządkiem obrad prof. R. Zielonce, byłemu Redaktorowi Naczelnemu czasopisma M&MS, który wyraził chęć podziękowania członkom za współpracę. Prof. R. Zielonko w 10 min. wystąpieniu podziękował członkom Komitetu i zespołom redakcyjnym obecnej i minionej kadencji za współpracę na rzecz rozwoju czasopisma M&MS, podkreślając, że sukces czasopisma jest dziełem zbiorowym, przytoczył ważniejsze dane statystyczne za ubiegły rok oraz złożył życzenia sukcesów nowemu Redaktorowi Naczelnemu i całemu zespołowi. W sposób specjalny podziękował prof. R. Z. Morawskiemu, Przewodniczącemu Rady Programowej od roku Podziękowania skierował też dla prof. Z. Jankiewicza, który przewodniczył Radzie do roku 2008 oraz prof. M. Miłka, członka poprzedniej Rady Programowej. Na zakończenie podziękowań prof. R. Zielonko przytoczył swoje osobiste opinie i spostrzeżenia, w tym dotyczące Kongresów Metrologii, począwszy od pierwszego Kongresu w 1998 roku w Gdańsku i jeszcze raz podziękował wszystkim członkom Komitetu za współpracę. Przewodniczący Komitetu, prof. J. Mroczka, zaproponował powstanie i podziękowanie prof. R. Zielonce oklaskami za pracę na rzecz czasopisma. Zebrani oklaskami podziękowali prof. R. Zielonce. W kolejnym z zaplanowanych punktów obrad, Dyrektor Wojskowego Centrum Metrologii płk. R. Targos zaprezentował referat pt. Rozwój metrologii w resorcie obrony narodowej w aspekcie zabezpieczenia metrologicznego uzbrojenia i sprzętu wojskowego wprowadzanego do eksploatacji zgodnie z Programem rozwoju Sił Zbrojnych RP w latach Prezentacja trwała ok. 25 min. Przewodniczący przy tej okazji powitał referenta w Komitecie, ponieważ był to jego pierwszy udział w zebraniu plenarnym i wyraził nadzieję na ścisłą współpracę Wojskowego Centrum Metrologii i Głównego Urzędu Miar w ramach drugiego z realizowanych zadań Komitetu. Jak i w innych obszarach dodał wiceprezes GUM W. Popiołek. W punkcie obrad Dyskusja i wolne wnioski Przewodniczący poinformował, że następne posiedzenie Komitetu odbędzie się na Kongresie Metrologii, gdzie będzie możliwość organizacji nawet dwóch zebrań plenarnych w razie potrzeby lub odpowiednich spotkań roboczych. Przewodniczący poinformował też o dyskusjach w Akademii dotyczących sposobu obliczania, podawania i interpretacji współczynnika Hirscha oraz możliwej oceny Komitetu w oparciu o ten współczynnik. Trwają dyskusje dotyczące delegowania osoby wyliczających ten współczynnik dla komitetu, obliczania średniej dla samego komitetu czy też 4

5 środowiska, które wybierało komitet, itp. Przewodniczący przytoczył swoją propozycję, jaką zgłosił na jednej z dyskusji na ten temat, aby ocena uwzględniała różne kategorie wiekowe, ponieważ bazy cytowań nie uwzględniają wielu prac wcześniejszych. Z tego względu można by ograniczyć się w ocenie Komitetu tylko do członków do określonego wieku. Dyskusje na ten temat trwają i Przewodniczący zaapelował o zgłaszanie swojego głosu w tych dyskusjach. Sytuacja ze współczynnikiem Hirscha w Komitecie Metrologii i Aparatury Naukowej jest na średnim poziomie, aczkolwiek sytuacja zależy od tego czy średnia współczynnika będzie liczona dla Komitetu, czy dla społeczności, która go wybiera. Mamy kilku liderów w Komitecie z wysokim współczynnikiem Hirscha. Prof. E. Ratajczyk stwierdził: Wystarczy wziąć współczynnik Hirscha Przewodniczącego i wtedy będzie najlepszy. Tak sformułowane stwierdzenie zdziwiło Przewodniczącego i w odpowiedzi wskazał, że w Komitecie są osoby posiadające większy współczynnik Hirscha. Przewodniczący poinformował, że opracowane i złożone zostało w Wydziale IV roczne sprawozdanie z działalności Komitetu wykonane na podstawie rozesłanych ankiet i podkreślił, że przesłane przez członków Komitetu dane zostały wykorzystane jedynie w sposób statystyczny (a nie imienny), a brak kilku ankiet spowodował pewne zaniżenie całościowych danych dla Komitetu. Przewodniczący przypomniał, że na poprzednim zebraniu została poruszona sprawa nieobecności nieusprawiedliwionych na zebraniach Komitetu kilka razy z rzędu (3 takie osoby) i sugestię automatycznej rezygnacji w przypadku trzech nieobecności, którą zaproponował wówczas prof. J. Barzykowski. Przewodniczący stwierdził, że dobrowolna rezygnacja tych osób z członkostwa rozwiązałaby ten problem, umożliwiając jednocześnie udział w Komitecie kolejnym kandydatom z listy wyborczej. Przewodniczący wyraził opinię, że każdy członek Komitetu jest zobligowany do wykonywania recenzji dla czasopisma Metrology and Measurement Systems. Konieczna jest nasza pomoc edytorom tematycznym. Za ten głos podziękował Redaktor Naczelny prof. J. Smulko, który stwierdził, że bardzo często nie ma nawet żadnej odpowiedzi ze strony recenzentów. Przewodniczący podkreślił, że konieczna jest informacja zwrotna od osoby proszonej o recenzję, nawet gdy nie może ona tej recenzji w bliskim terminie wykonać i wskazanie, kiedy recenzja może być wykonana. Ponadto krytyczna recenzja jest czymś naturalnym, jeśli odzwierciedla rzetelne merytoryczne stanowisko recenzenta. Przewodniczący zauważył, że w nowym składzie Komitetu Redakcyjnego znajdują się osoby z dużym doświadczeniem pracy na forum międzynarodowym i biegle znające język angielski oraz że należy się spodziewać wyższych wymagań wobec autorów w celu podnoszenia rangi czasopisma. Jednocześnie zaapelował do recenzentów, aby starali się wskazywać autorom prac możliwości ich korekty wykazując życzliwość i empatię wobec autorów, nie rezygnując jednocześnie z asertywności, która powinna być dla recenzenta na pierwszym miejscu. Nie tylko Przewodniczący Komitetu ma być asertywny, ale i recenzent również podsumował Przewodniczący. Przewodniczący poruszył też sprawę planowanego wydania zeszytu o Komitecie, który będzie zawierał opracowania z realizacji zadań Komitetu i wskazał na potrzebę zamieszczenia w charakterystykach osobowych daty urodzenia oraz w sposób jednoznaczny miejsca pracy: np. prof. Adam Kowalski, Politechnika Toruńska w przypadku profesora czynnego lub prof. Adam Kowalski, profesor emerytowany Politechniki Toruńskiej w przypadku osoby, która przeszła już na emeryturę. W dyskusji nt. terminu wydania zeszytu (prof. W. Miczulski, prof. J. Mroczka) przyjęto, że w kwietniu prof. W. Miczulski zwróci się do członków Komitetu o stosowne dane biograficzne. Prof. J. Gajda poinformował, że pisemne opracowanie zadania, którego był koordynatorem zostało wykonane i przesłane do Sekretarza. Wiceprezes W. Popiołek stwierdził, że posiada materiał z realizacji zadania, którego jest koordynatorem, w formie zaawansowanej i będzie ono gotowe do zeszytu. Po dyskusji (prof. J. Gajda, prof. J. Mroczka, wiceprezes W. Popiołek) stwierdzono, że opracowania prezentują stanowisko Komitetu, ale są rozwiązaniami autorskimi (tj. mają swoich autorów). Wobec braku dalszych zgłoszeń Przewodniczący zakończył obrady. Protokół sporządził Dr hab. inż. Józef Borkowski, sekretarz KMiAN PAN Wrocław, 12 marca 2013 r. 5