2. Inauguracja EUNOP w Polsce w drugiej połowie roku idee dotyczące koncepcji spotkania. Konrad Frontczak, Akademia Morska Szczecin

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2. Inauguracja EUNOP w Polsce w drugiej połowie roku idee dotyczące koncepcji spotkania. Konrad Frontczak, Akademia Morska Szczecin"

Transkrypt

1 Spotkanie partnerów sieci EU-Netz Berlin-Brandenburg i sieci EU-Net Oderpartnership EUNOP, godz. 11:00-14:00, Fasanenstr. 85, Berlin Protokół Uczestnicy: (patrz: załącznik) PORZĄDEK DNIA: 1. Prezentacja nowej strony internetowej sieci EU-Net Oderpartnership EUNOP i planów jej rozbudowy we współpracy z partnerami sieci. Ulrike Braeter, Berlin Partner GmbH 2. Inauguracja EUNOP w Polsce w drugiej połowie roku idee dotyczące koncepcji spotkania. Konrad Frontczak, Akademia Morska Szczecin 3. Dyskusja. RóŜne. Powitanie Eckhard Behrendt, kierownik zespołu Unii Europejskiej w Berlin Partner GmbH wita uczestników spotkania. Pan Behrendt podkreśla, Ŝe poprzez EUNOP i Enterprise Europe Networks nową sieć doradczą Komisji Europejskiej do dyspozycji przedsiębiorstw oraz instytucji naukowych po obu stronach Odry stoją dwie doświadczone, kompetentne struktury, wspierające ich rozwój. Pkt.1: Prezentacja nowej strony internetowej sieci EU-Net Oderpartnership EUNOP i planów jej rozbudowy we współpracy z partnerami sieci. Ulrike Braeter, Berlin Partner GmbH (prezentacja nr 1 w załączniku) Pani Braeter jako nowa koordynatorka sieci EUNOP, tytułem wstępu udziela organizacyjnych wskazówek dotyczących popołudniowego spotkania. Następnie Pani Braeter przedstawia uczestnikom spotkania nowy zespół projektu EUNOP, który od roku 2008 z ramienia Berlin Partner przejął prace koordynacyjne nad projektem. Ulrike Braeter, koordynacja projektu Sibylle Kubale, strona internetowa, public relations Margitta Schilf, asystent projektu Doerthe Zeese, asystent projektu

2 Usługodawcy zewnętrzni: Aneta Taebel, Deutsch-Polnische PR- und Werbeagentur l Orangerie odpowiedzialna za wsparcie polskich partnerów sieci. Michael Eckhard, COWEMA Medienlabor, odpowiedzialny za techniczną administrację strony internetowej EUNOP. Pani Wiegand, dotychczasowa koordynatorka sieci EU-Netz Berlin-Brandenburg, od lutego 2008 objęła nowe zadania w sieci Enterprise Europe Network Berlin- Brandenburg. Na początku swej prezentacji, Pani Braeter przedstawia historię sieci UE, która powstała w roku 2005 z inicjatywy Komisji Europejskiej w celu poprawy powiązań między lokalnymi instytucjami doradczymi UE. Od tego czasu koordynację pracy sieci w regionie Berlina i Brandenburgii prowadzi ERIC BERLIN, EuRo Info Centre przy Berlin Partner. Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej w roku 2005 i powstaniu w roku 2006 Konferencji Regionu Odry, zarówno po stronie województw Zachodniej Polski jak i po stronie regionu Berlina i Brandenburgii powstało duŝe zainteresowanie lepszym pozycjonowaniem całego regionu Odry w Europie oraz zapewnieniem większej przejrzystości struktur doradczych, takŝe w wymiarze transgranicznym. Powstała w ramach Partnerstwa Odry sieć, miała na celu nie tylko lepsze wzajemne poznanie się instytucji partnerskich z róŝnych dziedzin, ale przede wszystkim wsparcie grup docelowych takich jak przedsiębiorstwa, instytucje naukowe i inne w poszukiwaniu informacji i osób kontaktowych w zakresie doradztwa unijnego. Owo wsparcie informacyjne dotyczy w szczególności wszelkich pytań związanych z tematem środków pomocowych w ramach Unii Europejskiej. Jednocześnie poprzez rozszerzenie sieci, na znaczeniu zyskuje aspekt transgranicznej, polsko-niemieckiej współpracy w regionie Partnerstwa Odry. Następnie Pani Braeter przedstawia nowe moŝliwości związane z portalem EUNOP. a) Partnerstwo Odry Strona internetowa zawierająca istotne informacje dotyczące projektów i imprez. b) Strony regionalne Prezentacja regionów EUNOP z najwaŝniejszymi informacjami o regionach. c) Frequently Asked Questions (FAQs) Zadania redakcyjne związane z tym działem przejmuje Berlin Partner (dotychczas pytania były samodzielnie opracowywane przez partnerów sieci). Interesujące pytania dotyczące poszczególnych instytucji mogą być w kaŝdej chwili przekazywane Berlin Partner. d) Funkcje wyszukiwania/ porządkowania Nowością jest moŝliwość porządkowania wyników wyszukiwania tematu lub grupy docelowej równieŝ według kryterium regionalnego. Berlin Partner 2

3 e) Kalendarz imprez/ Aktualności: Informacje dotyczące imprez oraz aktualnych wydarzeń, w zaleŝności od tego do jakiej grupy docelowej są skierowane, mogą być publikowane na stronie internetowej w róŝnych kombinacjach językowych. Partnerzy sieci mają dostęp do tej funkcji poprzez zalogowanie się na stronie. Ponadto partnerzy mają moŝliwość wyboru tego w jakiej wersji językowej i na których stronach mają się ukazywać wstawione przez nich informacje (w wersji niemieckiej, polskiej lub obu). Udostępnienie informacji na stronie następuje poprzez Berlin Partner. Pani Braeter apeluje do wszystkich partnerów sieci o aktywne korzystanie z tej rubryki. f) Fora: W tym dostępnym po zalogowaniu dziale strony, istnieje moŝliwość wstawiania informacji dotyczących pracy sieci (m.in. w tym miejscu dostępne są protokoły spotkań i inne informacje uzupełniające). Na Ŝyczenie Berlin Partner będzie tworzyło specjalne fora dyskusyjne dla określonych grup w ramach sieci (np. dla partnerów z danego regionu) czy teŝ dla określonych grup tematycznych bądź grup zainteresowań. Dr. Jürgen Lexow, Bundesanstalt für Materialforschung und prüfung (BAM) pyta o to jak długo opublikowane aktualności będą dostępne na stronie. Ulrike Braeter: Po upływie daty danej imprezy, informacja o niej będzie nadal dostępna na stronie tylko jeśli wpis uzupełniony został o dodatkowe, ponadczasowe informacje (np. prezentacje). Informacje takie znajdą się w dziale archiwum. Jeśli dodatkowe informacje dotyczące danej imprezy nie zostaną wstawione do kalendarza imprez w ciągu dwóch tygodni od daty wydarzenia, Berlin Partner przystąpi do usunięcia informacji ze strony. Kathrin Schmohl, TSB Innovationsagentur Berlin GmbH pyta o pozycjonowanie portalu EUNOP w wyszukiwarkach internetowych oraz o linkowanie strony. Michael Eckhard, COWEMA: Portal EUNOP został zameldowany w wyszukiwarce Google w dniu udostępnienia strony (soft launch w dniu ). Konkretna odpowiedź o pozycjonowanie strony jest jeszcze niemoŝliwa ze względu na zbyt krótki czas jej funkcjonowania. Sibylle Kubale, Berlin Partner: Pozytywny wpływ na pracę wyszukiwarek internetowych ma m.in. ilość przelinkowań na stronę. Stąd apel do wszystkich partnerów sieci o zamieszczenie na ich własnych stronach informacji o EUNOP i stworzenie przelinkowania na stronę portalu. Berlin Partner postara się o linkowanie do innych centralnych stron (jak np. Linkowanie ze stron podlegających Berlin Partner juŝ istnieje. Berlin Partner 3

4 Następnie Pani Ulrike Braeter przedstawia niektóre nowości w funkcjonowaniu pracy sieci EUNOP. a.) Partnerzy koordynujący (leadpartner) w czterech polskich województwach. Jako koordynator sieci, Berlin Partner proponuje powołanie w kaŝdym z uczestniczących polskich województw, partnera koordynującego prace sieci w terenie oraz umoŝliwiającego lepsze uwzględnienie w pracach sieci potrzeb i postulatów grup docelowych w Polsce. Oczekiwania w stosunku do partnerów koordynujących to: - reprezentacja interesów grup docelowych oraz partnerów sieci w danym regionie, - aktywne działanie na rzecz dalszego rozwoju portalu oraz udział w spotkaniach Grupy Zasadniczej (Core Group patrz poniŝej)/ popularyzacja sieci/ pozyskiwanie nowych instytucji partnerskich, - opieka nad kalendarzem imprez i bazą danych projektów w zakresie danego regionu (udostępnianie wpisów na stronie). b.) Core Group Ze względu na wielkość sieci (ok. 80 niemieckich i ok. 20 polskich instytucji partnerskich) powołana zostanie Grupa Zasadnicza ( Core Group) która w sposób reprezentatywny odda przekrój sieci (w odniesieniu do regionów i instytucji). Grupa Zasadnicza powinna wypracowywać propozycje co do dalszego rozwoju sieci, jej działań i strony internetowej. Skład Grupy Zasadniczej powinien gwarantować uwzględnianie interesów wszystkich partnerów sieci. Do zaproszenia na dzisiejsze spotkanie załączone były informacje dotyczace zamierzeń na rok 2008 i propozycje Berlin Partner dotyczace składu Grupy Zasadniczej: - Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Frauen - Investitionsbank Berlin - Berlin Partner jako koordynator sieci EU-Net Oderpartnership EUNOP - ZAB jako instytucja kontaktowa w Brandenburgii - po jednym przedstawicielu (Leadpartner) z kaŝdego polskiego województwa/ regionu - jeden przedstawiciel urzędów dzielnicowych Berlina i jeden przedstawiciel okręgów Brandenburgii - jeden uniwersytet/ szkoła wyŝsza - jedna instytucja technologiczna Swoje zainteresowanie udziałem w pracach Grupy Zasadniczej zgłosiły dotychczas IHK Berlin oraz Vereinigung der Unternehmensverbände in Berlin und Brandenburg e. V. (UVB). Pani Braeter podkreśla, Ŝe Berlin Partner cieszy się z zaangaŝowania kaŝdego z członków sieci i nikt nie powinien być tu wykluczony. Jednocześnie wskazuje na to, Ŝe praca jako partner koordynujący lub w ramach Grupy Zasadniczej ma charakter dobrowolny i jedynie w przypadku partnerów z Polski moŝe wiązać się z Berlin Partner 4

5 niewielkim wynagrodzeniem np. w postaci refundacji wydatków na przejazd. W tym kontekście waŝne jest czasowe i merytoryczne zaangaŝowanie się partnerów. W przedpolu dzisiejszego spotkania, Berlin Partner prosił o zgłaszanie zainteresowania przejęciem przedstawionych funkcji. Liczba dotychczasowych zgłoszeń nie wskazuje na konieczność przeprowadzania głosowań lub tworzenia złoŝonych procedur wyborczych. W przypadku pracy nad tematami specjalnymi wymagającymi wiedzy fachowej, istnieje teŝ moŝliwość zapraszania na posiedzenia Grupy Zasadniczej partnerów sieci nie wchodzących regularnie w jej skład. W przypadku polskich partnerów: wyłonienie partnera koordynującego w spośród większej liczby chętnych powinno zostać uzgodnione na szczeblu danego województwa. Dotychczas chęć przejęcia roli partnera koordynującego zgłosiła Izba Gospodarcza w woj. wielkopolskim. Pkt. 2: Inauguracja EUNOP w Polsce w drugiej połowie roku idee dotyczące koncepcji spotkania (prezentacja nr 2 w załączniku). Konrad Frontczak, Akademia Morska w Szczecinie (patrz prezentacja nr 2 w załączniku). Pan Frontczak przedstawia w swojej prezentacji koncepcje spotkania partnerów sieci planowanego w drugiej połowie b.r. w Polsce. Pan Frontczak wychodzi z załoŝenia, Ŝe spotkanie powinno być kombinacją spotkania partnerów, konferencji i imprezy typu B2B i prezentuje trzy propozycje dotyczące organizacji spotkania: w ramach targów dla przedsiębiorstw i rozwoju przedsiębiorczości PROBIZNES w hotelu, jako miejscu przebiegu konferencji u silnego partnera sieci np. EEN. Pytania do wyjaśnienia: - do jakiej grupy docelowej ma być skierowane spotkanie? - kto przejmie organizację spotkania po polskiej stronie? - jak szeroko zakrojona ma być ta impreza i jak zostanie sfinansowana? - w jaki sposób zaangaŝują się w nią partnerzy sieci? Dyskusja: Dr. Jarosław Osiadacz, Wrocław University of Technology pyta o moŝliwości finansowania imprezy. WTTC kieruje konsorcjum Enterprise Europe Network w Polsce Zachodniej. Dr Osiadacz proponuje współpracę obu sieci przy organizacji spotkania. Ponadto dr Osiadacz proponuje teŝ rozwaŝenie w dłuŝszej perspektywie czasowej moŝliwości i chęci złoŝenia przez sieć EUNOP wniosku o środki pomocowe z funduszu Interreg w celu zabezpieczenia finansowania działalności sieci oraz powołania w tym celu inicjatywy klastrowej. Berlin Partner 5

6 Dr. Jürgen Lexow, Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung podkreśla, Ŝe kwestia sfinansowania planowanej imprezy jest co prawda waŝna, ale nie decydująca. WaŜniejsze jest jego zdaniem pytanie o to, co i kogo powinno się planowanym spotkaniem osiągnąć. W odniesieniu do tego pytania powstaje teŝ pytanie o czas trwania spotkania. Dr Lexow proponuje kombinację imprezy inauguracyjnej EUNOP w Polsce z targami PROBIZNES i wykorzystanie powstających tu synergii. W razie konieczności, partnerzy sieci powinni zapłacić składkę uczestnictwa w wysokości 50,00 Euro, a resztę sfinansować ze środków budŝetu przedsięwzięcia. Pertti Hermannek, Investitionsbank des Landes Brandenburg, argumentuje, Ŝe targi są idealnym miejscem, by osiągnąć grupy docelowe EUNOP. Inauguracja EUNOP powinna być w miarę moŝliwości włączona w program ramowy targów. Proponowany czas imprezy to zdaniem Pana Hermannek dwa dni (kaŝdorazowo po pół dnia). Konrad Frontczak dodaje, Ŝe kierownictwo targów Probiznes kaŝdorazowo ustala tematyczny lub branŝowy punkt cięŝkości danych targów. W ubiegłym roku takim punktem cięŝkości była branŝa budowlana i finansowanie ze środków pomocowych UE. Uwzględniając fakt rozpoczęcia nowego okresu pomocowego, dotacje unijne mogłyby być tematem przewodnim takŝe i w tegorocznym programie targów. W odniesieniu do propozycji dwudniowego spotkania, Pan Frontczak zwraca uwagę na to, Ŝe konieczność noclegów moŝe stanowić problem dla słabszych finansowo polskich partnerów. Thorsten Kohlisch, Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Frauen, podkreśla, Ŝe najwaŝniejsze dla EUNOP jest osiągnięcie swych grup docelowych. W tym sensie Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Frauen jest zainteresowane długofalowością prowadzonego projektu i zamierza finansować prace sieci takŝe po roku Estera Lindner-Kuhlmann, Centrum für Innovation und Technologie GmbH, dodaje, Ŝe w bieŝącym roku odbędzie się prezentacja Kraju Związkowego Brandenburgii w Warszawie. Na prezentacji będą obecni przedstawiciele wszystkich polskich województw. Stąd propozycja moŝliwego połączenia imprezy inauguracyjnej EUNOP z prezentacją Brandenburgii. W przypadku organizacji spotkania w ramach targów Probiznes w Szczecinie waŝne jest zapewnienie, by impreza nie była wydarzeniem jednorazowym, ale aby podobne spotkania odbyły się w późniejszym czasie takŝe w pozostałych województwach. Dodatkowo wskazuje się na to, aby jesienna impreza nie miała charakteru wydarzenia politycznego, ale była przede wszystkim skierowana do grup docelowych w tym szczególnie do przedsiębiorstw. Pkt. 3 - RóŜne Jacek Scheibe, Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego (ZARR), przedstawia inicjatywę turystyczną Olimpiada 2020 i zaprasza uczestników sieci do współpracy. Berlin Partner 6

7 Anke Wiegand, Berlin Partner GmbH, wskazuje na efekty synergiczne między sieciami EUNOP i EEN. Spotkanie zostaje zakończone około godz.14:00. sporządziła: sprawdziła: Sibylle Kubale Ulrike Braeter Berlin Partner 7

8 Uczestnicy: Nazwisko Imię Organizacja Apelt Andreas H. Deutsche Gesellschaft e.v. Arndt Elena Berlin Partner GmbH Bakala Monika Wojewódzki Zaklad Doskonalenia Zawodowego Braeter Ulrike Berlin Partner GmbH Cicha Aleksandra Wielkopolska Izba Przemyslowo- Handlowa Dammasch Knut Eckhard Michael Cowema medienlabor Frontczak Konrad Maritime University of Szczecin Górska Marta Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologi Politechnika Szczecinska Greiner Gisela Handwerkskammer Berlin Hermannek Hoppe Pertti Uwe ILB Investitionsbank des Landes Brandenburg BIC Business and Innovation Centre Frankfurt (Oder) Jeremicz Jacek Urzad Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Koch Kohlisch Kolodko Krüger Jan Thorsten Anna Malgorzata Wroclaw Universitiy Of Technology, Wroclaw Centre For Technology Transfer Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Frauen Sudecka Izba Przemyslowo-Handlowa w Swidnicy ZukunftsAgentur Brandenburg GmbH, EU-Verbindungsbüro Kubale Sibylle Berlin Partner GmbH Kutschke Frank IHK Ostbrandenburg Lemke Lexow Lindner-Kuhlmann Lotecka Maciolek Mecinska Osiadacz Pefestorff Pluta Radomska Carina Jürgen Estera Justyna Anna Katarzyna Jaroslaw Dajana Zbigniew Malgorzata Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung Centrum für Innovation und Technologie (CIT) GmbH Wojewódzki Zaklad Doskonalenia Zawodowego Marschallamt der Wojewodschaft Wielkopolska, Wirtschaftsabteilung ZSRG Szczecin Center of Economic Initiatives Wroclaw Universitiy Of Technology, Wroclaw Centre For Technology Transfer ZAB ZukunftsAgentur Brandenburg GmbH ZSRG Szczecin Center of Economic Initiatives, Marschallamt der Wojewodschaft Westpommern Salek Janetta Polska Izba Gospodarcza Scheibe Jacek Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalego S.A. - ZARR Berlin Partner 8

9 Schmalz Nikolaus IHK Berlin Schmohl Katrin TSB Innovationsagentur Berlin GmbH Seyfarth Tobias Euroregion Pro Europa Viadrina Mittlere Oder e.v. Taebel Aneta Deutsch-Polnische PR-und Werbung Towarnicka Joanna OMNIA Centrum Edukacji Trusch Heike IHK Ostbrandenburg von Popowski Matthias ODPW - Office für Deutsch-Polnische Wirtschaftskontakte, c/o complan GmbH Werthwein Jens Vereinigung der Unternehmensverbände in Berlin und Brandenburg e. V. UVB Wiegand Anke Berlin Partner GmbH Wieser Wozniak- Urbanczyk Wysocki Waldemar Magdalena Jakub Ministerium für Wirtschaft des Landes Brandenburg Marschallamt der Wojewodschaft Westpommern Marschallamt der Wojewodschaft Wielkopolska Berlin Partner 9

Interreg IV programy UE 2007-2013. Anke Wiegand, Enterprise Europe Network Berlin-Brandenburg, Berlin Partner GmbH 10.10.2008 1

Interreg IV programy UE 2007-2013. Anke Wiegand, Enterprise Europe Network Berlin-Brandenburg, Berlin Partner GmbH 10.10.2008 1 Interreg IV programy UE 2007-2013 Anke Wiegand, Enterprise Europe Network Berlin-Brandenburg, Berlin Partner GmbH 10.10.2008 1 Nasza sieć Bazy danych UE Narodowi koordynatorzy programów Komisja UE Przedstawicielstwo

Bardziej szczegółowo

Berlin, październik 2010. Zaproszenie. Drodzy partnerzy sieci,

Berlin, październik 2010. Zaproszenie. Drodzy partnerzy sieci, Berlin Partner GmbH Ludwig Erhard Haus Fasanenstraße 85 10623 Berlin Berlin Partner GmbH Fasanenstraße 85 10623 Berlin Tel +49 30 39980-221 Fax +49 30 39980-239 Ulrike.Braeter@berlin-partner.de www.berlin-partner.de

Bardziej szczegółowo

Enterprise Europe Network Central Poland Business Support Network

Enterprise Europe Network Central Poland Business Support Network Enterprise Europe Network Central Poland Business Support Network NOWA ZINTEGROWANA SIEĆ Sieć informacyjno-doradcza Komisji Europejskiej; Powołana do działania z dniem 1 stycznia 2008r. jako kontynuacja

Bardziej szczegółowo

Instytucjonalne wsparcie polskich przedsiębiorców na rynku niemieckim: działalność i oferta ZAB

Instytucjonalne wsparcie polskich przedsiębiorców na rynku niemieckim: działalność i oferta ZAB Rynek niemiecki szansa dla polskiego przedsiębiorcy? Poznań 15 grudnia 2014r. Instytucjonalne wsparcie polskich przedsiębiorców na rynku niemieckim: działalność i oferta ZAB dr Rolf Banisch ZukunftsAgentur

Bardziej szczegółowo

Projekt PRACTPLANT (nr projektu 0855.01.J2.2.280813.1.10) jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju

Projekt PRACTPLANT (nr projektu 0855.01.J2.2.280813.1.10) jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Lubuska Fundacja Zachodnie Centrum Gospodarcze (Lubuser Stiftung Westliches Wirtschaftszentrum) ) jako przykład instytucji non profit ukierunkowanych na wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym tworzenie

Bardziej szczegółowo

Klaster Edukacji Lubuskie-Brandenburgia

Klaster Edukacji Lubuskie-Brandenburgia Klaster Edukacji Lubuskie-Brandenburgia dr Bogusław Bukowski 1 Biuro Obsługi Inwestora BranŜe przemysłu w Gorzowie W Gorzowie funkcjonuje około 18 000 firm, z tego blisko 500 z kapitałem zagranicznym Bezrobocie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Propozycje projektów przewidziane do realizacji przez podmioty trzecie usystematyzowane wg. celów i kierunków rozwoju

Załącznik nr 2 Propozycje projektów przewidziane do realizacji przez podmioty trzecie usystematyzowane wg. celów i kierunków rozwoju Załącznik nr 2 Propozycje projektów przewidziane do realizacji przez podmioty trzecie usystematyzowane wg. celów i kierunków rozwoju Nadrzędny cel strategiczny nr 1. Długotrwały, transgraniczny rozwój

Bardziej szczegółowo

enterprise europe ZACHODNIA POLSKA

enterprise europe ZACHODNIA POLSKA enterprise europe ZACHODNIA POLSKA Rynek. Technologie. Innowacje. www.westpoland.pl www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu Czym jest Enterprise Europe Network? Tworzymy międzynarodową sieć organizacji

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. 1. Dane dotyczące podmiotu/podmiotów realizujących lub zasłużonych dla realizacji opisanych inicjatyw lub praktyk

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. 1. Dane dotyczące podmiotu/podmiotów realizujących lub zasłużonych dla realizacji opisanych inicjatyw lub praktyk OPIS DOBREJ PRAKTYKI 1. Dane dotyczące podmiotu/podmiotów realizujących lub zasłużonych dla realizacji opisanych inicjatyw lub praktyk nazwa inicjatywy Wspieranie partnerstwa transgranicznego i współpracy

Bardziej szczegółowo

Działania PARP na rzecz przedsiębiorczości i innowacyjności

Działania PARP na rzecz przedsiębiorczości i innowacyjności 2009 Aneta Wilmańska Zastępca Prezesa Działania PARP na rzecz przedsiębiorczości i innowacyjności Warszawa, 22 kwietnia 2009 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP jest rządową agencją podległą

Bardziej szczegółowo

EUROREGIONIE PRO EUROPA VIADRINA

EUROREGIONIE PRO EUROPA VIADRINA Józef T. Finster, Gunnar Pajer "viadukt innovativ" - Wspieranie transgranicznych kooperacji i powstawania sieci małych i średnich przedsiębiorstw oraz placówek naukowych w EUROREGIONIE PRO EUROPA VIADRINA

Bardziej szczegółowo

TWÓJ POMYSŁ + NASZA WIEDZA = SUKCES

TWÓJ POMYSŁ + NASZA WIEDZA = SUKCES TWÓJ POMYSŁ + NASZA WIEDZA = SUKCES Aleksandra Gajewska Giżycko, 19 VI 2012 r. Już od 1993 roku Agencja wspiera małą i średnią przedsiębiorczość w celu rozwoju gospodarczego całego regionu. Cel ten realizujemy

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 oraz wsparcie dla Turystyki z programu COSME. 25 czerwca 2015 r.

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 oraz wsparcie dla Turystyki z programu COSME. 25 czerwca 2015 r. Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 oraz wsparcie dla Turystyki z programu COSME 25 czerwca 2015 r. Wsparcie pozafinansowe i instrumenty finansowe 2014-2020 1. Poziom krajowy: programy

Bardziej szczegółowo

Enterprise Europe Network. Wsparcie dla internacjonalizacji i innowacyjności przedsiębiorców

Enterprise Europe Network. Wsparcie dla internacjonalizacji i innowacyjności przedsiębiorców Enterprise Europe Network Wsparcie dla internacjonalizacji i innowacyjności przedsiębiorców Kim jesteśmy? ok. 600 organizacji, w tym izby handlowe, regionalne agencje rozwoju i ośrodki transferu technologii,

Bardziej szczegółowo

Możliwości międzynarodowej współpracy w branży energetycznej w przestrzeni kooperacyjnej Partnerstwa - Odra

Możliwości międzynarodowej współpracy w branży energetycznej w przestrzeni kooperacyjnej Partnerstwa - Odra Możliwości międzynarodowej współpracy w branży energetycznej w przestrzeni kooperacyjnej Partnerstwa - Odra Wkład Landu Berlin w sprawie dalszego rozwoju i wzmacniania Partnerstwa - Odra Matthias von Popowski,

Bardziej szczegółowo

Enterprise Europe Network. Wsparcie dla internacjonalizacji i innowacyjności przedsiębiorców

Enterprise Europe Network. Wsparcie dla internacjonalizacji i innowacyjności przedsiębiorców Enterprise Europe Network Wsparcie dla internacjonalizacji i innowacyjności przedsiębiorców Kim jesteśmy? ok. 600 organizacji, w tym izby handlowe, regionalne agencje rozwoju i ośrodki transferu technologii,

Bardziej szczegółowo

Fundusz dla Organizacji Pozarządowych w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG szansą dla III sektora

Fundusz dla Organizacji Pozarządowych w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG szansą dla III sektora ECORYS Polska Iwona Burakowska Fundusz dla Organizacji Pozarządowych w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG szansą dla III sektora Kraków, 11 października 2007 r. Finansowanie

Bardziej szczegółowo

UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE śycie

UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE śycie Program Program sektorowy Kategoria akcji Akcja Cele i opis akcji UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE śycie LEONARDO DA VINCI MOBILNOŚĆ LEONARDO DA VINCI IVT (osoby w trakcie wstępnego kształcenia zawodowego) Celem

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie skąd wywodzi się projekt SMART+?

Wprowadzenie skąd wywodzi się projekt SMART+? Podprojekty SMART+ Konferencja Regionalna SMART+ Innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz promocja badań i rozwoju technologicznego Kraków, 22 września 2010 Wprowadzenie skąd wywodzi się projekt

Bardziej szczegółowo

Realizacja zasady partnerstwa w kontekście Regionalnego Programu Operacyjnego. dla Województwa Pomorskiego. na lata 2007 2013

Realizacja zasady partnerstwa w kontekście Regionalnego Programu Operacyjnego. dla Województwa Pomorskiego. na lata 2007 2013 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 UNIA EUROPEJSKA Realizacja zasady partnerstwa w kontekście Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w sprawie informacji i promocji dla

Wytyczne w sprawie informacji i promocji dla Wytyczne w sprawie informacji i promocji dla Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Spis treści 1. Wstęp...3 2. Ogólne działania informacyjno-promocyjne Programu Współpracy...3 3. Działania informacyjno-promocyjne

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Koncepcja międzyinstytucjonalnego ośrodka wspierania badań Dominika Walec Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Skuteczna internacjonalizacja biznesu sieć Enterprise Europe Network

Skuteczna internacjonalizacja biznesu sieć Enterprise Europe Network 2010 Michał Polański Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Zespół Przedsiębiorczości Skuteczna internacjonalizacja biznesu sieć Enterprise Europe Network Warszawa, 26 maja 2010 r. Działania PARP na

Bardziej szczegółowo

DATA TEMAT MIEJSCE GODZINA GRUPY

DATA TEMAT MIEJSCE GODZINA GRUPY DATA TEMAT MIEJSCE GODZINA GRUPY 28.08.2006 r. 4.09.2006 r. 5.09.2006 r. Spotkanie B2B Fundusze strukturalne dla sektora MSP w nowej perspektywie finansowej na lata 2007 2013 Czas na eksport cz. I Unijne

Bardziej szczegółowo

Dostęp do finansowania dla innowacyjnych mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Regionie Morza Bałtyckiego

Dostęp do finansowania dla innowacyjnych mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Regionie Morza Bałtyckiego Dostęp do finansowania dla innowacyjnych mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Regionie Morza Bałtyckiego JOSEFIN - Joint SME Finance for Innovation Polska Fundacja Przedsiębiorczości partner Projektu

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska Saksonia 2007 2013

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska Saksonia 2007 2013 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska Saksonia 2007 2013 Aleksandra Sibiga Żagań, 25 marzec 2010 roku WARUNKI OTRZYMANIA WSPARCIA W ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej

Bardziej szczegółowo

CONTRACT CONSULTING KUMELA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA

CONTRACT CONSULTING KUMELA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA Autor: Tomasz Kublik Programy UE wspomagające współpracę terytorialną W bieŝącym okresie programowania (2007-2013) współpraca terytorialna realizowana będzie w trzech wymiarach: transgranicznym, transnarodowym

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNA EKSPERTYZA. członków Grupy Eksperckiej. Użyteczna informacja dla MŚP

WSPÓLNA EKSPERTYZA. członków Grupy Eksperckiej. Użyteczna informacja dla MŚP WSPÓLNA EKSPERTYZA członków Grupy Eksperckiej Użyteczna informacja dla MŚP na temat rozwiązań zaproponowanych w raporcie tematycznym Użyteczna informacja dla MŚP. Identyfikacja doświadczeń w zakresie tworzenia

Bardziej szczegółowo

rzecznictwo wspomaganie monitoring

rzecznictwo wspomaganie monitoring rzecznictwo wspomaganie monitoring Kim jesteśmy? OFOP to ponadbranŝowy związek stowarzyszeń, fundacji i porozumień: około 140 organizacji członkowskich zasięg lokalny, regionalny oraz ogólnopolski, takŝe

Bardziej szczegółowo

1/2009. Administracji Senatu ds. Gospodarki, Newsletter Technologii i Kobiet w Berlinie

1/2009. Administracji Senatu ds. Gospodarki, Newsletter Technologii i Kobiet w Berlinie 1/2009 +++ Przedsłowie +++ Newslettera 1/2009 Przedsłowie Informacje z polityki Aktulności z regionów Aktualności z projektów Wywiad z dr. Jürgenem Varnhornem Przegląd terminów Strefa partnerstwa Stopka

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 3941 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 października 2013 roku

Uchwała Nr 3941 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 października 2013 roku Uchwała Nr 3941 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 października 2013 roku w sprawie: zmian do projektu Programu Współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

Program Leonardo da Vinci

Program Leonardo da Vinci Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe Ŝycie Program Leonardo da Vinci szansą na poprawę jakości kształcenia i szkolenia zawodowego Piotrków Trybunalski, dnia

Bardziej szczegółowo

WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE

WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE RCITT to: Doświadczony Zespół realizujący projekty Baza kontaktów w sferze nauki i biznesu Fachowe doradztwo Otwartość na nowe pomysły

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF ZARZĄDZANIE SIECIĄ WSPÓŁPRACY MŚP Łukasz Pytliński CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej Wrzesień 2010 1 WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU

Bardziej szczegółowo

Inkubatory i parki technologiczne w województwie śląskim. Spotkanie okrągłego stołu. Gliwice, 26 marca 2007r.

Inkubatory i parki technologiczne w województwie śląskim. Spotkanie okrągłego stołu. Gliwice, 26 marca 2007r. Inkubatory i parki technologiczne w województwie śląskim Spotkanie okrągłego stołu Gliwice, 26 marca 2007r. Główne punkty prezentacji 1. Rola inkubatorów i parków technologicznych 2. Partnerzy 3. Usługi

Bardziej szczegółowo

Realizacja i wdrażanie zasady partnerstwa w województwach:

Realizacja i wdrażanie zasady partnerstwa w województwach: Realizacja i wdrażanie zasady partnerstwa w województwach: -łódzkim -podlaskim - warmińsko-mazurskim 1 Województwo Łódzkie: 1. Jaki jest skład liczbowy i procentowy Komitetu Monitorującego w stosunku do

Bardziej szczegółowo

IV Forum Gospodarcze InvestExpo 20 21 marca 2012, Chorzów Hotel Arsenal Palace

IV Forum Gospodarcze InvestExpo 20 21 marca 2012, Chorzów Hotel Arsenal Palace 9.30 10.00 Rejestracja uczestników PROGRAM FORUM 20 marca 2012 roku 10.00 10.30 Uroczyste otwarcie Forum z udziałem gości honorowych Andrzej Kotala - Prezydent Miasta Chorzów Marcin Michalik - Zastępca

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie na konferencję Cztery rzeki, dwa kraje, jedna podróż

Zaproszenie na konferencję Cztery rzeki, dwa kraje, jedna podróż DAA Deutsche Angestellten-Akademie Postfach 13 08 15203 Frankfurt (Oder) Deutsche Angestellten-Akademie Institut Brandenburg-Ost DAA Frankfurt (Oder) Berliner Str. 14 15230 Frankfurt (Oder) Telefon +49

Bardziej szczegółowo

Europejskie Spotkania Handlowe - transport i logistyka

Europejskie Spotkania Handlowe - transport i logistyka Europejskie Spotkania Handlowe - transport i logistyka Nowe Centrum Wystawowe Monachium Pokoje Konferencyjne B31/B32 (Hala B3) Monachium, Niemcy 13 maja 2009 Program Europejskich Spotkań Handlowych - Transport

Bardziej szczegółowo

2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw. Dr Barbara Grzybowska. Warszawa, maj 2010

2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw. Dr Barbara Grzybowska. Warszawa, maj 2010 2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności j mikroprzedsiębiorstw Dr Barbara Grzybowska Warszawa, maj 2010 PLAN WYSTĄPIENIA 1. Współpraca mikroprzedsiębiorstw z innymi podmiotami w zakresie realizacji

Bardziej szczegółowo

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r.

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Cele Obserwatoriów Specjalistycznych 1. Wsparcie i usprawnienie zarządzania

Bardziej szczegółowo

- know-how spotkań: repertuar metod na wszystkie fazy spotkań międzynarodowych / projektów międzynarodowych dla dzieci i młodzieży;

- know-how spotkań: repertuar metod na wszystkie fazy spotkań międzynarodowych / projektów międzynarodowych dla dzieci i młodzieży; Kurs kompaktowy Międzynarodowa praca z dziećmi i młodzieżą 2013/2014 Grupa docelowa Niniejszy kurs kompaktowy skierowany jest do pełnoetatowych i działających społecznie pedagogów (socjalnych), współpracowników

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat platform technologicznych, w tym

Informacja na temat platform technologicznych, w tym Informacja na temat platform technologicznych, w tym Polskiej Platformy Technologicznej Inteligentnych Systemów Transportowych (PPT ITS) Europejskie platformy technologiczne Europejskie Platformy Technologiczne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ze spotkania Komisji Dialogu Społecznego ds. Organizacji Wspierających. Warszawa, 20.09.2012

Sprawozdanie ze spotkania Komisji Dialogu Społecznego ds. Organizacji Wspierających. Warszawa, 20.09.2012 Sprawozdanie ze spotkania Komisji Dialogu Społecznego ds. Organizacji Wspierających Osoby obecne na spotkaniu: Warszawa, 20.09.2012 1) Ewa Rościszewska Fundacja Inicjatyw Społeczno- Ekonomicznych 2) Martyna

Bardziej szczegółowo

Oferta programu COSME

Oferta programu COSME EUROPEJSKIE INSTRUMENTY FINANSOWE NA RZECZ INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI. DZIEŃ INFORMACYJNY DLA PRZEDSTAWICIELI MŚP Lublin, 21.11.2014 Oferta programu COSME Magdalena Szukała Lubelskie Centrum Transferu

Bardziej szczegółowo

Działania PARP na rzecz przedsiębiorców w 2014 r.

Działania PARP na rzecz przedsiębiorców w 2014 r. 2014 Jakub Moskal Dyrektor Departamentu Koordynacji Wdrażania Programów PARP Działania PARP na rzecz przedsiębiorców w 2014 r. Katowice, 28 marca 2014 r. Obszary działalności PARP Informacja Doradztwo

Bardziej szczegółowo

TRANSGRANICZNA WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

TRANSGRANICZNA WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO TRANSGRANICZNA WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczególne położenie geopolityczne Województwa Zachodniopomorskiego: usytuowanie nad brzegiem Morza Bałtyckiego bliskość zachodniej

Bardziej szczegółowo

XXVII BIULETYN EUROPEJSKI. Biura ds. Unii Europejskiej KIG. Lipiec

XXVII BIULETYN EUROPEJSKI. Biura ds. Unii Europejskiej KIG. Lipiec XXVII BIULETYN EUROPEJSKI Biura ds. Unii Europejskiej KIG Lipiec 2012 Nowe uwspólnione przepisy dotyczące ce sprzedaŝy y w Europie Wspólne Europejskie Prawo SprzedaŜy y (1) Trwają konsultacje społeczne

Bardziej szczegółowo

Wielkopolskie Centrum Klastrowe

Wielkopolskie Centrum Klastrowe Wielkopolskie Centrum Klastrowe Platforma klastrów Założenia koncepcji Brokera Technologicznego Marek Dondelewski Poznao 10.09.2012r. LMC www.ines.org.pl Program rozwoju klasteringu Program ekspercki Konsorcjum

Bardziej szczegółowo

Rola firmy doradczej w procesie pozyskiwania dofinansowania planowanej inwestycji. Gniewino 01.06..2007

Rola firmy doradczej w procesie pozyskiwania dofinansowania planowanej inwestycji. Gniewino 01.06..2007 w procesie pozyskiwania dofinansowania planowanej inwestycji Gniewino 01.06..2007 PLAN PREZENTACJI 1) udział firmy doradczej na poszczególnych etapach przygotowania i realizacji inwestycji 2) Jakimi kryteriami

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki z przemysłem ICT na przykładzie Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii Informacyjnych Maciej Stroiński

Współpraca nauki z przemysłem ICT na przykładzie Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii Informacyjnych Maciej Stroiński Współpraca nauki z przemysłem ICT na przykładzie Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii Informacyjnych Maciej Stroiński stroins@man.poznan.pl Koncepcja WCZTI Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych

Bardziej szczegółowo

Konferencja. Kraków, 7 kwietnia 2011 Sesja V Międzyregionalna współpraca i wymiana doświadczeń

Konferencja. Kraków, 7 kwietnia 2011 Sesja V Międzyregionalna współpraca i wymiana doświadczeń Konferencja Kraków, 7 kwietnia 2011 Sesja V Międzyregionalna współpraca i wymiana doświadczeń Carola Wille Biuro administracyjne EFRR Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Technologii Turyngii Lars Wrage Biuro

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia objęte patronatem Doliny Lotniczej Czy chcesz poznać odpowiedzi na pytania: Co to jest inteligentna specjalizacja - IS (ang. smart

Bardziej szczegółowo

Przykład: Administracja powiatu

Przykład: Administracja powiatu Przykład: Administracja powiatu Grupa docelowa/ grupy docelowe: Grupa sterująca gender mainstreaming, kadra kierownicza administracji Cel: Metoda: Opracowanie koncepcji implementacji w celu wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WROCŁAWSKICH SPOTKAŃ BIZNESU WBM 2008

RAPORT Z WROCŁAWSKICH SPOTKAŃ BIZNESU WBM 2008 RAPORT Z WROCŁAWSKICH SPOTKAŃ BIZNESU WBM 2008 Przygotowany przez: Spis treści RAPORT...1 Z WROCŁAWSKICH SPOTKAŃ BIZNESU...1 WBM 2008...1 Opis Wrocławskich Spotkań Biznesu WBM 2008...3 Informacja o przebiegu

Bardziej szczegółowo

Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw z branży odpadowej i recyklingu

Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw z branży odpadowej i recyklingu Centrum Kooperacji Recyklingu not for profit system sp. z o.o. (Koordynator Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu) Partnerzy Klastra: Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O PROJEKCIE

INFORMATOR O PROJEKCIE INFORMATOR O PROJEKCIE Trinity Capital Business Network Trinity Capital Business Network jest projektem budującym ogólnopolskie sieci wspierające sektor małych i średnich przedsiębiorstw oraz inwestycje

Bardziej szczegółowo

Polski Express. Wspieranie nauki języka polskiego w Niemczech

Polski Express. Wspieranie nauki języka polskiego w Niemczech Czy ten projekt wzbudził Państwa zainteresowanie? Chcieliby Państwo wspierać nas w tym finansowo? Mają Państwo pytania lub uwagi? Proszę do nas napisać! Polski Express Kontakt: DPG Brandenburg e.v. z.hd.

Bardziej szczegółowo

Zalecenia Konferencji Miast Partnerskich odnośnie przyszłej współpracy. Murrhardt, 19. lipca 2008. Spis treści

Zalecenia Konferencji Miast Partnerskich odnośnie przyszłej współpracy. Murrhardt, 19. lipca 2008. Spis treści PROGRAM MURRHARDZKI Zalecenia Konferencji Miast Partnerskich odnośnie przyszłej współpracy Murrhardt, 19. lipca 2008 Spis treści 1 Partnerstwo szkół 1 2 Nowe formy zaangaŝowania młodzieŝy 2 3 Rozwój partnerstwa

Bardziej szczegółowo

Pozycja mikroprzedsiębiorstw w regionalnych systemach innowacji

Pozycja mikroprzedsiębiorstw w regionalnych systemach innowacji 2010 Pozycja mikroprzedsiębiorstw w regionalnych systemach innowacji Paweł Czyż Warszawa, maj 2010 WPROWADZENIE Ewolucja teorii wzrostu gospodarczego i podejścia do innowacji Od podejścia neoklasycznego

Bardziej szczegółowo

Umowa o Współpracy w ramach Klastra FOSS4G

Umowa o Współpracy w ramach Klastra FOSS4G Umowa o Współpracy w ramach Klastra FOSS4G zawarta w dniu [...] 2015 r. w Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością non-profit przez FOSS4G CLUSTER z siedzibą w Łodzi, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 28 maja 2012 roku REGULAMIN ZARZĄDU GREMI SOLUTION SPÓŁKA AKCYJNA TEKST JEDNOLITY

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 28 maja 2012 roku REGULAMIN ZARZĄDU GREMI SOLUTION SPÓŁKA AKCYJNA TEKST JEDNOLITY Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 28 maja 2012 roku REGULAMIN ZARZĄDU GREMI SOLUTION SPÓŁKA AKCYJNA TEKST JEDNOLITY 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zarząd GREMI SOLUTION S.A. (zwany dalej,,zarządem")

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie projektu do 7PR - aspekty prawne

Przygotowanie projektu do 7PR - aspekty prawne Warszawa, 24.01.2008 Przygotowanie projektu do 7PR - aspekty prawne Marta Kozal Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Umowy w projektach 7PR Komisja Europejska GRANT AGREEMENT Konsorcjum Partner

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na uzyskanie grantu. Oferta PARP dla małych i średnich firm aplikujących w programach ramowych.

Wsparcie na uzyskanie grantu. Oferta PARP dla małych i średnich firm aplikujących w programach ramowych. 2014 Monika Antonowicz, Departament Programów Pilotażowych, PARP Wsparcie na uzyskanie grantu. Oferta PARP dla małych i średnich firm aplikujących w programach ramowych. Gdańsk, 22.06.2015 r. Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia. I Forum Funduszy Europejskich-osiągnięcia i wyzwania Informacja prasowa. Warszawa, 7 maja 2008 r.

Osiągnięcia. I Forum Funduszy Europejskich-osiągnięcia i wyzwania Informacja prasowa. Warszawa, 7 maja 2008 r. Warszawa, 7 maja 2008 r. I Forum Funduszy Europejskich-osiągnięcia i wyzwania Informacja prasowa W tym roku kończy się wydatkowanie funduszy europejskich dostępnych w ramach perspektywy finansowej 2004-2006.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NR POKL.09.02.00-06-015/09

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NR POKL.09.02.00-06-015/09 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NR POKL.09.02.00-06-015/09 Nauka drogą do sukcesu 1. Definicje UŜyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Projekt Projekt nr POKL.09.02.00-06-015/09 pod tytułem:

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA GOSPODARCZA Importerów, Eksporterów i Kooperacji. Janetta Sałek Koordynator Projektu EUNOP w Wielkopolsce

POLSKA IZBA GOSPODARCZA Importerów, Eksporterów i Kooperacji. Janetta Sałek Koordynator Projektu EUNOP w Wielkopolsce POLSKA IZBA GOSPODARCZA Importerów, Eksporterów i Kooperacji Janetta Sałek Koordynator Projektu EUNOP w Wielkopolsce Partnerzy Projektu EUNOP w Wielkopolsce Instytut Włókien Naturalnych jednostka badawcza

Bardziej szczegółowo

Klaster Techniki Energetycznej Berlina i Brandenburgii

Klaster Techniki Energetycznej Berlina i Brandenburgii www.brandenburg-invest.com Klaster Techniki Energetycznej Berlina i Brandenburgii Research & Support Office ZAB - März 13 Klaster Techniki Energetycznej Berlina i Brandenburgii Cluster Profil Seite 1 Wspieranie

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców na rozwój działalności eksportowej

Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców na rozwój działalności eksportowej 2009 Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców na rozwój działalności eksportowej Cel Działania 6.1 Paszport do eksportu Działanie pozwoli przedsiębiorcom uczestniczącym w programie Paszport do eksportu

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do wzięcia udziału w Pawilonie Szwajcarskim

Zaproszenie do wzięcia udziału w Pawilonie Szwajcarskim Zaproszenie do wzięcia udziału w Pawilonie Szwajcarskim Wspólne stoisko firm szwajcarskich Organizatorzy: Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza Swiss Business Hub Polska Partner projektu: SWISSMEM Dostęp

Bardziej szczegółowo

PRACTPLANT WIZYTA STUDYJNA WE FRANKFURCIE N. ODRĄ / SŁUBICACH STUDIENBESUCH IN FRANKFURT (O) / SLUBICE 12-14 LUTY / FEBRUAR 2014

PRACTPLANT WIZYTA STUDYJNA WE FRANKFURCIE N. ODRĄ / SŁUBICACH STUDIENBESUCH IN FRANKFURT (O) / SLUBICE 12-14 LUTY / FEBRUAR 2014 PRACTPLANT WIZYTA STUDYJNA WE FRANKFURCIE N. ODRĄ / SŁUBICACH STUDIENBESUCH IN FRANKFURT (O) / SLUBICE 12-14 LUTY / FEBRUAR 2014 Projekt PRACTPLANT (nr projektu 0855.01.J2.2.280813.1.10) jest dofinansowany

Bardziej szczegółowo

2011-04-08. Konsorcjum grupa partnerów wspólnie składająca wniosek i odpowiedzialna za jego realizację.

2011-04-08. Konsorcjum grupa partnerów wspólnie składająca wniosek i odpowiedzialna za jego realizację. Określenie potrzeb do realizacji projektu Poszukiwanie partnerów do projektu i tworzenie dobrego konsorcjum Nasz pomysł co chcemy robić? Jakie są nasze cele? (analiza możliwości, terminów, sposobu wykonania

Bardziej szczegółowo

Główne założenia i stan przygotowania

Główne założenia i stan przygotowania Program Współpracy Brandenburgia-Polska 2014-2020 Główne założenia i stan przygotowania Sulechów, 24 kwietnia 2015 r. 1 Obszar wsparcia Brandenburgia-Polska 2014-2020 Po stronie polskiej: całe woj. lubuskie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N DZIAŁALNOŚCI RADY RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W KOTLI

R E G U L A M I N DZIAŁALNOŚCI RADY RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W KOTLI R E G U L A M I N DZIAŁALNOŚCI RADY RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W KOTLI Regulamin opracowano na podstawie Ustawy o systemie oświaty z dn. 07 września 1991 r. (art. 53 i

Bardziej szczegółowo

nowych technologii. Nadrzędnym celem projektu jest wspieranie krajowej polityki zatrudnienia oraz

nowych technologii. Nadrzędnym celem projektu jest wspieranie krajowej polityki zatrudnienia oraz Osiągnięcia Equala SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA POWSTAWANIU BEZROBOCIA NA TERENACH SŁABO ZURBANIZOWANYCH WyŜsza Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu pełni rolę administratora projektu współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Zarys wybranych programów form wsparcia MSP w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Paweł Czyż, PARP, 2004 1. Sektorowy

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 123/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 27 listopada 2013 r.

Uchwała nr 123/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 27 listopada 2013 r. Uchwała nr 123/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020. Grundtvig 2007-2013

Erasmus+ Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020. Grundtvig 2007-2013 Edukacja dorosłych Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił m.in. wcześniejsze programy Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Grundtvig 2007-2013 Erasmus+ Edukacja dorosłych

Bardziej szczegółowo

Nowy System KSU szanse zagroŝenia? Ocena wprowadzania przez PARP załoŝeń programu rządowego. Ryn, 17-18.09.2009 r.

Nowy System KSU szanse zagroŝenia? Ocena wprowadzania przez PARP załoŝeń programu rządowego. Ryn, 17-18.09.2009 r. 2009 Nowy System KSU szanse zagroŝenia? Ocena wprowadzania przez PARP załoŝeń programu rządowego Imię Mariola i nazwisko Misztak-Kowalska, autora Polska Miejscowość, Agencja Rozwoju data Przedsiębiorczości;

Bardziej szczegółowo

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości W imieniu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. oraz Targów Kielce pragnę Państwa serdecznie zaprosić do bezpłatnego udziału w IX Świętokrzyskiej Giełdzie Kooperacyjnej

Bardziej szczegółowo

Szkolenie o edukacji międzykulturowej w pracy z dziećmi

Szkolenie o edukacji międzykulturowej w pracy z dziećmi Szkolenie o edukacji międzykulturowej w pracy z dziećmi maj - czerwiec 2012 I cykl Bad Muskau Turmvilla Grupa docelowa Szkolenie adresowane jest do wychowawczyń/wychowawców, pedagoŝek/pedagogów i z Polski

Bardziej szczegółowo

Energetyczny Portal Innowacyjny CZ - PL

Energetyczny Portal Innowacyjny CZ - PL KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT z PROGRAMU OPERACYJNEGO WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ REPUBLIKA CZESKA RZECZPOSPOLITA POLSKA 2007-2013 Energetyczny Portal Innowacyjny CZ - PL dr inż. Kazimierz Herlender

Bardziej szczegółowo

Badania ankietowe w procesie tworzenia LPR

Badania ankietowe w procesie tworzenia LPR Badania ankietowe w procesie tworzenia LPR podstawowe załoŝenia, najczęstsze problemy Adam Stańczyk Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku - Oddział w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Gliwice, 21 listopada 2013 r.

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Gliwice, 21 listopada 2013 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Gliwice, 21 listopada 2013 r. Sieć regionalnych obserwatoriów specjalistycznych Cele Obserwatoriów Specjalistycznych 1. Wsparcie i usprawnienie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Wsparcie rozwojuprzedsiębiorczości przez AgencjęRozwoju Pomorza S.A.

Wsparcie rozwojuprzedsiębiorczości przez AgencjęRozwoju Pomorza S.A. Wsparcie rozwojuprzedsiębiorczości przez AgencjęRozwoju Pomorza S.A. Seminarium Dzień z przedsiębiorczością akademicką na Politechnice Gdańskiej 13 listopada 2013 r Agencja Rozwoju Pomorza S.A. - Tomasz

Bardziej szczegółowo

VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej 17-18 października 2013, Warszawa, Lublin

VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej 17-18 października 2013, Warszawa, Lublin Stowarzyszenie Energii Odnawialnej oraz Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza zapraszają na: VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej 17-18 października 2013, Warszawa, Lublin Wydarzenie to wpisuje

Bardziej szczegółowo

Wsparcie WCTT w dziedzinie energii odnawialnych

Wsparcie WCTT w dziedzinie energii odnawialnych Wsparcie WCTT w dziedzinie energii odnawialnych dr Agnieszka Turyńska-Gmur Kierownik Działu Transferu Technologii Wrocławskie Centrum Transferu Technologii WCTT doświadczenie i działalność w Odnawialnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin działania Komisji Przetargowej w procedurze przetargowej, których przedmiot zamówienia obejmuje zakup energii elektrycznej czynnej

Regulamin działania Komisji Przetargowej w procedurze przetargowej, których przedmiot zamówienia obejmuje zakup energii elektrycznej czynnej Regulamin działania Komisji Przetargowej w procedurze przetargowej, których przedmiot zamówienia obejmuje zakup energii elektrycznej czynnej 1 1. Regulamin normuje działanie Komisji Przetargowej powołanej

Bardziej szczegółowo

P R E Z E N T A C J A

P R E Z E N T A C J A P R E Z E N T A C J A decyzje-it.pl internetowy serwis branŝy IT specjalizujący się w oprogramowaniu dla biznesu Serwis decyzje-it.pl Kim jesteśmy? decyzje-it.pl to specjalistyczny, internetowy serwis

Bardziej szczegółowo

Czaty dla firm. Innowacyjne narzędzia komunikacji z klientami. Oferta ważna od 1 maja do 30 września 2010 r. Organizator czatów.

Czaty dla firm. Innowacyjne narzędzia komunikacji z klientami. Oferta ważna od 1 maja do 30 września 2010 r. Organizator czatów. Czaty dla firm Innowacyjne narzędzia komunikacji z klientami Oferta ważna od 1 maja do 30 września 2010 r. Organizator czatów Partnerzy Czaty biznesowe Czaty biznesowe, stworzone przez Grupę IPO.pl, dedykowane

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania WARMIŃSKI ZAKĄTEK

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania WARMIŃSKI ZAKĄTEK SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania WARMIŃSKI ZAKĄTEK za 2008 rok SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE LGD Warmiński Zakątek zainicjowała swoją działalność podczas warsztatów,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w śaganiu

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w śaganiu Załącznik nr 5 Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w śaganiu I. Podstawa prawna 1 Rada Rodziców przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w śaganiu działa na podstawie niŝej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DZIAŁANIA NA 2014 ROK PRACODAWCÓW POMORZA I KUJAW ZWIĄZKU PRACODAWCÓW

PROGRAM DZIAŁANIA NA 2014 ROK PRACODAWCÓW POMORZA I KUJAW ZWIĄZKU PRACODAWCÓW PROGRAM DZIAŁANIA NA 2014 ROK PRACODAWCÓW POMORZA I KUJAW ZWIĄZKU PRACODAWCÓW Lp. TREŚĆ ZADANIA TERMIN WYKONANIA ODPOWIEDZIALNOŚĆ 1 Prezentowanie stanowiska przedsiębiorców. 1.1 Współpraca z parlamentarzystami

Bardziej szczegółowo

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Warszawa, 20 marca 2013 Enterprise Europe Network Wsparcie dla internacjonalizacji i innowacyjności przedsiębiorców Anna Awdiejewa Departament Promocji Gospodarczej, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 2039 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 2039 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 2039 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budŝetu

Bardziej szczegółowo

Możliwości dla MŚP fundusze unijne

Możliwości dla MŚP fundusze unijne KRAKÓW, 17.04.2013 Możliwości dla MŚP fundusze unijne Joanna Niedziałek Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk W niniejszej

Bardziej szczegółowo

Fundacja śycia NiezaleŜnego Osób Niepełnosprawnych HUSSAR. Roczne Sprawozdanie Fundacji śycia NiezaleŜnego Osób Niepełnosprawnych HUSSAR

Fundacja śycia NiezaleŜnego Osób Niepełnosprawnych HUSSAR. Roczne Sprawozdanie Fundacji śycia NiezaleŜnego Osób Niepełnosprawnych HUSSAR Roczne Sprawozdanie Fundacji śycia NiezaleŜnego Osób Niepełnosprawnych HUSSAR dla Ministra Pracy i Polityki Społecznej za 2008 rok (podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 8 maja

Bardziej szczegółowo

EuroIndeks 2008 V EDYCJA KONKURSU WIEDZY O GOSPODARCE UNII EUROPEJSKIEJ. I Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie

EuroIndeks 2008 V EDYCJA KONKURSU WIEDZY O GOSPODARCE UNII EUROPEJSKIEJ. I Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie EuroIndeks 2008 V EDYCJA KONKURSU WIEDZY O GOSPODARCE UNII EUROPEJSKIEJ Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług I Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie Szanowni Państwo! Z

Bardziej szczegółowo

EPALE Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie ec.europa.eu/epale

EPALE Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie ec.europa.eu/epale EPALE Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie ec.europa.eu/epale Prezentacja informacyjna o platformie EPALE, 28 lipca 2015 Czym jest EPALE? Wielojęzyczna ogólnoeuropejska platforma

Bardziej szczegółowo