2. Inauguracja EUNOP w Polsce w drugiej połowie roku idee dotyczące koncepcji spotkania. Konrad Frontczak, Akademia Morska Szczecin

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2. Inauguracja EUNOP w Polsce w drugiej połowie roku idee dotyczące koncepcji spotkania. Konrad Frontczak, Akademia Morska Szczecin"

Transkrypt

1 Spotkanie partnerów sieci EU-Netz Berlin-Brandenburg i sieci EU-Net Oderpartnership EUNOP, godz. 11:00-14:00, Fasanenstr. 85, Berlin Protokół Uczestnicy: (patrz: załącznik) PORZĄDEK DNIA: 1. Prezentacja nowej strony internetowej sieci EU-Net Oderpartnership EUNOP i planów jej rozbudowy we współpracy z partnerami sieci. Ulrike Braeter, Berlin Partner GmbH 2. Inauguracja EUNOP w Polsce w drugiej połowie roku idee dotyczące koncepcji spotkania. Konrad Frontczak, Akademia Morska Szczecin 3. Dyskusja. RóŜne. Powitanie Eckhard Behrendt, kierownik zespołu Unii Europejskiej w Berlin Partner GmbH wita uczestników spotkania. Pan Behrendt podkreśla, Ŝe poprzez EUNOP i Enterprise Europe Networks nową sieć doradczą Komisji Europejskiej do dyspozycji przedsiębiorstw oraz instytucji naukowych po obu stronach Odry stoją dwie doświadczone, kompetentne struktury, wspierające ich rozwój. Pkt.1: Prezentacja nowej strony internetowej sieci EU-Net Oderpartnership EUNOP i planów jej rozbudowy we współpracy z partnerami sieci. Ulrike Braeter, Berlin Partner GmbH (prezentacja nr 1 w załączniku) Pani Braeter jako nowa koordynatorka sieci EUNOP, tytułem wstępu udziela organizacyjnych wskazówek dotyczących popołudniowego spotkania. Następnie Pani Braeter przedstawia uczestnikom spotkania nowy zespół projektu EUNOP, który od roku 2008 z ramienia Berlin Partner przejął prace koordynacyjne nad projektem. Ulrike Braeter, koordynacja projektu Sibylle Kubale, strona internetowa, public relations Margitta Schilf, asystent projektu Doerthe Zeese, asystent projektu

2 Usługodawcy zewnętrzni: Aneta Taebel, Deutsch-Polnische PR- und Werbeagentur l Orangerie odpowiedzialna za wsparcie polskich partnerów sieci. Michael Eckhard, COWEMA Medienlabor, odpowiedzialny za techniczną administrację strony internetowej EUNOP. Pani Wiegand, dotychczasowa koordynatorka sieci EU-Netz Berlin-Brandenburg, od lutego 2008 objęła nowe zadania w sieci Enterprise Europe Network Berlin- Brandenburg. Na początku swej prezentacji, Pani Braeter przedstawia historię sieci UE, która powstała w roku 2005 z inicjatywy Komisji Europejskiej w celu poprawy powiązań między lokalnymi instytucjami doradczymi UE. Od tego czasu koordynację pracy sieci w regionie Berlina i Brandenburgii prowadzi ERIC BERLIN, EuRo Info Centre przy Berlin Partner. Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej w roku 2005 i powstaniu w roku 2006 Konferencji Regionu Odry, zarówno po stronie województw Zachodniej Polski jak i po stronie regionu Berlina i Brandenburgii powstało duŝe zainteresowanie lepszym pozycjonowaniem całego regionu Odry w Europie oraz zapewnieniem większej przejrzystości struktur doradczych, takŝe w wymiarze transgranicznym. Powstała w ramach Partnerstwa Odry sieć, miała na celu nie tylko lepsze wzajemne poznanie się instytucji partnerskich z róŝnych dziedzin, ale przede wszystkim wsparcie grup docelowych takich jak przedsiębiorstwa, instytucje naukowe i inne w poszukiwaniu informacji i osób kontaktowych w zakresie doradztwa unijnego. Owo wsparcie informacyjne dotyczy w szczególności wszelkich pytań związanych z tematem środków pomocowych w ramach Unii Europejskiej. Jednocześnie poprzez rozszerzenie sieci, na znaczeniu zyskuje aspekt transgranicznej, polsko-niemieckiej współpracy w regionie Partnerstwa Odry. Następnie Pani Braeter przedstawia nowe moŝliwości związane z portalem EUNOP. a) Partnerstwo Odry Strona internetowa zawierająca istotne informacje dotyczące projektów i imprez. b) Strony regionalne Prezentacja regionów EUNOP z najwaŝniejszymi informacjami o regionach. c) Frequently Asked Questions (FAQs) Zadania redakcyjne związane z tym działem przejmuje Berlin Partner (dotychczas pytania były samodzielnie opracowywane przez partnerów sieci). Interesujące pytania dotyczące poszczególnych instytucji mogą być w kaŝdej chwili przekazywane Berlin Partner. d) Funkcje wyszukiwania/ porządkowania Nowością jest moŝliwość porządkowania wyników wyszukiwania tematu lub grupy docelowej równieŝ według kryterium regionalnego. Berlin Partner 2

3 e) Kalendarz imprez/ Aktualności: Informacje dotyczące imprez oraz aktualnych wydarzeń, w zaleŝności od tego do jakiej grupy docelowej są skierowane, mogą być publikowane na stronie internetowej w róŝnych kombinacjach językowych. Partnerzy sieci mają dostęp do tej funkcji poprzez zalogowanie się na stronie. Ponadto partnerzy mają moŝliwość wyboru tego w jakiej wersji językowej i na których stronach mają się ukazywać wstawione przez nich informacje (w wersji niemieckiej, polskiej lub obu). Udostępnienie informacji na stronie następuje poprzez Berlin Partner. Pani Braeter apeluje do wszystkich partnerów sieci o aktywne korzystanie z tej rubryki. f) Fora: W tym dostępnym po zalogowaniu dziale strony, istnieje moŝliwość wstawiania informacji dotyczących pracy sieci (m.in. w tym miejscu dostępne są protokoły spotkań i inne informacje uzupełniające). Na Ŝyczenie Berlin Partner będzie tworzyło specjalne fora dyskusyjne dla określonych grup w ramach sieci (np. dla partnerów z danego regionu) czy teŝ dla określonych grup tematycznych bądź grup zainteresowań. Dr. Jürgen Lexow, Bundesanstalt für Materialforschung und prüfung (BAM) pyta o to jak długo opublikowane aktualności będą dostępne na stronie. Ulrike Braeter: Po upływie daty danej imprezy, informacja o niej będzie nadal dostępna na stronie tylko jeśli wpis uzupełniony został o dodatkowe, ponadczasowe informacje (np. prezentacje). Informacje takie znajdą się w dziale archiwum. Jeśli dodatkowe informacje dotyczące danej imprezy nie zostaną wstawione do kalendarza imprez w ciągu dwóch tygodni od daty wydarzenia, Berlin Partner przystąpi do usunięcia informacji ze strony. Kathrin Schmohl, TSB Innovationsagentur Berlin GmbH pyta o pozycjonowanie portalu EUNOP w wyszukiwarkach internetowych oraz o linkowanie strony. Michael Eckhard, COWEMA: Portal EUNOP został zameldowany w wyszukiwarce Google w dniu udostępnienia strony (soft launch w dniu ). Konkretna odpowiedź o pozycjonowanie strony jest jeszcze niemoŝliwa ze względu na zbyt krótki czas jej funkcjonowania. Sibylle Kubale, Berlin Partner: Pozytywny wpływ na pracę wyszukiwarek internetowych ma m.in. ilość przelinkowań na stronę. Stąd apel do wszystkich partnerów sieci o zamieszczenie na ich własnych stronach informacji o EUNOP i stworzenie przelinkowania na stronę portalu. Berlin Partner postara się o linkowanie do innych centralnych stron (jak np. Linkowanie ze stron podlegających Berlin Partner juŝ istnieje. Berlin Partner 3

4 Następnie Pani Ulrike Braeter przedstawia niektóre nowości w funkcjonowaniu pracy sieci EUNOP. a.) Partnerzy koordynujący (leadpartner) w czterech polskich województwach. Jako koordynator sieci, Berlin Partner proponuje powołanie w kaŝdym z uczestniczących polskich województw, partnera koordynującego prace sieci w terenie oraz umoŝliwiającego lepsze uwzględnienie w pracach sieci potrzeb i postulatów grup docelowych w Polsce. Oczekiwania w stosunku do partnerów koordynujących to: - reprezentacja interesów grup docelowych oraz partnerów sieci w danym regionie, - aktywne działanie na rzecz dalszego rozwoju portalu oraz udział w spotkaniach Grupy Zasadniczej (Core Group patrz poniŝej)/ popularyzacja sieci/ pozyskiwanie nowych instytucji partnerskich, - opieka nad kalendarzem imprez i bazą danych projektów w zakresie danego regionu (udostępnianie wpisów na stronie). b.) Core Group Ze względu na wielkość sieci (ok. 80 niemieckich i ok. 20 polskich instytucji partnerskich) powołana zostanie Grupa Zasadnicza ( Core Group) która w sposób reprezentatywny odda przekrój sieci (w odniesieniu do regionów i instytucji). Grupa Zasadnicza powinna wypracowywać propozycje co do dalszego rozwoju sieci, jej działań i strony internetowej. Skład Grupy Zasadniczej powinien gwarantować uwzględnianie interesów wszystkich partnerów sieci. Do zaproszenia na dzisiejsze spotkanie załączone były informacje dotyczace zamierzeń na rok 2008 i propozycje Berlin Partner dotyczace składu Grupy Zasadniczej: - Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Frauen - Investitionsbank Berlin - Berlin Partner jako koordynator sieci EU-Net Oderpartnership EUNOP - ZAB jako instytucja kontaktowa w Brandenburgii - po jednym przedstawicielu (Leadpartner) z kaŝdego polskiego województwa/ regionu - jeden przedstawiciel urzędów dzielnicowych Berlina i jeden przedstawiciel okręgów Brandenburgii - jeden uniwersytet/ szkoła wyŝsza - jedna instytucja technologiczna Swoje zainteresowanie udziałem w pracach Grupy Zasadniczej zgłosiły dotychczas IHK Berlin oraz Vereinigung der Unternehmensverbände in Berlin und Brandenburg e. V. (UVB). Pani Braeter podkreśla, Ŝe Berlin Partner cieszy się z zaangaŝowania kaŝdego z członków sieci i nikt nie powinien być tu wykluczony. Jednocześnie wskazuje na to, Ŝe praca jako partner koordynujący lub w ramach Grupy Zasadniczej ma charakter dobrowolny i jedynie w przypadku partnerów z Polski moŝe wiązać się z Berlin Partner 4

5 niewielkim wynagrodzeniem np. w postaci refundacji wydatków na przejazd. W tym kontekście waŝne jest czasowe i merytoryczne zaangaŝowanie się partnerów. W przedpolu dzisiejszego spotkania, Berlin Partner prosił o zgłaszanie zainteresowania przejęciem przedstawionych funkcji. Liczba dotychczasowych zgłoszeń nie wskazuje na konieczność przeprowadzania głosowań lub tworzenia złoŝonych procedur wyborczych. W przypadku pracy nad tematami specjalnymi wymagającymi wiedzy fachowej, istnieje teŝ moŝliwość zapraszania na posiedzenia Grupy Zasadniczej partnerów sieci nie wchodzących regularnie w jej skład. W przypadku polskich partnerów: wyłonienie partnera koordynującego w spośród większej liczby chętnych powinno zostać uzgodnione na szczeblu danego województwa. Dotychczas chęć przejęcia roli partnera koordynującego zgłosiła Izba Gospodarcza w woj. wielkopolskim. Pkt. 2: Inauguracja EUNOP w Polsce w drugiej połowie roku idee dotyczące koncepcji spotkania (prezentacja nr 2 w załączniku). Konrad Frontczak, Akademia Morska w Szczecinie (patrz prezentacja nr 2 w załączniku). Pan Frontczak przedstawia w swojej prezentacji koncepcje spotkania partnerów sieci planowanego w drugiej połowie b.r. w Polsce. Pan Frontczak wychodzi z załoŝenia, Ŝe spotkanie powinno być kombinacją spotkania partnerów, konferencji i imprezy typu B2B i prezentuje trzy propozycje dotyczące organizacji spotkania: w ramach targów dla przedsiębiorstw i rozwoju przedsiębiorczości PROBIZNES w hotelu, jako miejscu przebiegu konferencji u silnego partnera sieci np. EEN. Pytania do wyjaśnienia: - do jakiej grupy docelowej ma być skierowane spotkanie? - kto przejmie organizację spotkania po polskiej stronie? - jak szeroko zakrojona ma być ta impreza i jak zostanie sfinansowana? - w jaki sposób zaangaŝują się w nią partnerzy sieci? Dyskusja: Dr. Jarosław Osiadacz, Wrocław University of Technology pyta o moŝliwości finansowania imprezy. WTTC kieruje konsorcjum Enterprise Europe Network w Polsce Zachodniej. Dr Osiadacz proponuje współpracę obu sieci przy organizacji spotkania. Ponadto dr Osiadacz proponuje teŝ rozwaŝenie w dłuŝszej perspektywie czasowej moŝliwości i chęci złoŝenia przez sieć EUNOP wniosku o środki pomocowe z funduszu Interreg w celu zabezpieczenia finansowania działalności sieci oraz powołania w tym celu inicjatywy klastrowej. Berlin Partner 5

6 Dr. Jürgen Lexow, Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung podkreśla, Ŝe kwestia sfinansowania planowanej imprezy jest co prawda waŝna, ale nie decydująca. WaŜniejsze jest jego zdaniem pytanie o to, co i kogo powinno się planowanym spotkaniem osiągnąć. W odniesieniu do tego pytania powstaje teŝ pytanie o czas trwania spotkania. Dr Lexow proponuje kombinację imprezy inauguracyjnej EUNOP w Polsce z targami PROBIZNES i wykorzystanie powstających tu synergii. W razie konieczności, partnerzy sieci powinni zapłacić składkę uczestnictwa w wysokości 50,00 Euro, a resztę sfinansować ze środków budŝetu przedsięwzięcia. Pertti Hermannek, Investitionsbank des Landes Brandenburg, argumentuje, Ŝe targi są idealnym miejscem, by osiągnąć grupy docelowe EUNOP. Inauguracja EUNOP powinna być w miarę moŝliwości włączona w program ramowy targów. Proponowany czas imprezy to zdaniem Pana Hermannek dwa dni (kaŝdorazowo po pół dnia). Konrad Frontczak dodaje, Ŝe kierownictwo targów Probiznes kaŝdorazowo ustala tematyczny lub branŝowy punkt cięŝkości danych targów. W ubiegłym roku takim punktem cięŝkości była branŝa budowlana i finansowanie ze środków pomocowych UE. Uwzględniając fakt rozpoczęcia nowego okresu pomocowego, dotacje unijne mogłyby być tematem przewodnim takŝe i w tegorocznym programie targów. W odniesieniu do propozycji dwudniowego spotkania, Pan Frontczak zwraca uwagę na to, Ŝe konieczność noclegów moŝe stanowić problem dla słabszych finansowo polskich partnerów. Thorsten Kohlisch, Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Frauen, podkreśla, Ŝe najwaŝniejsze dla EUNOP jest osiągnięcie swych grup docelowych. W tym sensie Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Frauen jest zainteresowane długofalowością prowadzonego projektu i zamierza finansować prace sieci takŝe po roku Estera Lindner-Kuhlmann, Centrum für Innovation und Technologie GmbH, dodaje, Ŝe w bieŝącym roku odbędzie się prezentacja Kraju Związkowego Brandenburgii w Warszawie. Na prezentacji będą obecni przedstawiciele wszystkich polskich województw. Stąd propozycja moŝliwego połączenia imprezy inauguracyjnej EUNOP z prezentacją Brandenburgii. W przypadku organizacji spotkania w ramach targów Probiznes w Szczecinie waŝne jest zapewnienie, by impreza nie była wydarzeniem jednorazowym, ale aby podobne spotkania odbyły się w późniejszym czasie takŝe w pozostałych województwach. Dodatkowo wskazuje się na to, aby jesienna impreza nie miała charakteru wydarzenia politycznego, ale była przede wszystkim skierowana do grup docelowych w tym szczególnie do przedsiębiorstw. Pkt. 3 - RóŜne Jacek Scheibe, Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego (ZARR), przedstawia inicjatywę turystyczną Olimpiada 2020 i zaprasza uczestników sieci do współpracy. Berlin Partner 6

7 Anke Wiegand, Berlin Partner GmbH, wskazuje na efekty synergiczne między sieciami EUNOP i EEN. Spotkanie zostaje zakończone około godz.14:00. sporządziła: sprawdziła: Sibylle Kubale Ulrike Braeter Berlin Partner 7

8 Uczestnicy: Nazwisko Imię Organizacja Apelt Andreas H. Deutsche Gesellschaft e.v. Arndt Elena Berlin Partner GmbH Bakala Monika Wojewódzki Zaklad Doskonalenia Zawodowego Braeter Ulrike Berlin Partner GmbH Cicha Aleksandra Wielkopolska Izba Przemyslowo- Handlowa Dammasch Knut Eckhard Michael Cowema medienlabor Frontczak Konrad Maritime University of Szczecin Górska Marta Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologi Politechnika Szczecinska Greiner Gisela Handwerkskammer Berlin Hermannek Hoppe Pertti Uwe ILB Investitionsbank des Landes Brandenburg BIC Business and Innovation Centre Frankfurt (Oder) Jeremicz Jacek Urzad Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Koch Kohlisch Kolodko Krüger Jan Thorsten Anna Malgorzata Wroclaw Universitiy Of Technology, Wroclaw Centre For Technology Transfer Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Frauen Sudecka Izba Przemyslowo-Handlowa w Swidnicy ZukunftsAgentur Brandenburg GmbH, EU-Verbindungsbüro Kubale Sibylle Berlin Partner GmbH Kutschke Frank IHK Ostbrandenburg Lemke Lexow Lindner-Kuhlmann Lotecka Maciolek Mecinska Osiadacz Pefestorff Pluta Radomska Carina Jürgen Estera Justyna Anna Katarzyna Jaroslaw Dajana Zbigniew Malgorzata Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung Centrum für Innovation und Technologie (CIT) GmbH Wojewódzki Zaklad Doskonalenia Zawodowego Marschallamt der Wojewodschaft Wielkopolska, Wirtschaftsabteilung ZSRG Szczecin Center of Economic Initiatives Wroclaw Universitiy Of Technology, Wroclaw Centre For Technology Transfer ZAB ZukunftsAgentur Brandenburg GmbH ZSRG Szczecin Center of Economic Initiatives, Marschallamt der Wojewodschaft Westpommern Salek Janetta Polska Izba Gospodarcza Scheibe Jacek Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalego S.A. - ZARR Berlin Partner 8

9 Schmalz Nikolaus IHK Berlin Schmohl Katrin TSB Innovationsagentur Berlin GmbH Seyfarth Tobias Euroregion Pro Europa Viadrina Mittlere Oder e.v. Taebel Aneta Deutsch-Polnische PR-und Werbung Towarnicka Joanna OMNIA Centrum Edukacji Trusch Heike IHK Ostbrandenburg von Popowski Matthias ODPW - Office für Deutsch-Polnische Wirtschaftskontakte, c/o complan GmbH Werthwein Jens Vereinigung der Unternehmensverbände in Berlin und Brandenburg e. V. UVB Wiegand Anke Berlin Partner GmbH Wieser Wozniak- Urbanczyk Wysocki Waldemar Magdalena Jakub Ministerium für Wirtschaft des Landes Brandenburg Marschallamt der Wojewodschaft Westpommern Marschallamt der Wojewodschaft Wielkopolska Berlin Partner 9