INFORMACJA. o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miasto Sieradz za rok szkolny 2009/2010

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA. o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miasto Sieradz za rok szkolny 2009/2010"

Transkrypt

1 INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miasto Sieradz za rok szkolny 2009/2010 Opracowanie: Akceptacja: J. Maciejewska Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Sieradz Prezydent Miasta Sieradza Jacek Walczak Sieradz, czerwiec-październik

2 Spis treści WSTĘP Rozdział I PLACÓWKI OŚWIATOWE MIASTA SIERADZA 1. Wykaz placówek oświatowych 2. Uczniowie 3. Zatrudnienie 4. Baza lokalowa 4.1. Stan bazy lokalowej 4.2. Remonty i inwestycje Rozdział II JAKOŚD PRACY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 1. Kształcenie 1.1. Wyniki sprawdzianu uczniów szkół podstawowych 1.2. Wyniki egzaminów uczniów gimnazjów i ich analiza 1.3. Udział uczniów w olimpiadach, konkursach, turniejach 2. Opieka i wychowanie 3. Organizacja i zarządzanie placówkami 3.1. Oferta edukacyjna dla uczniów niepełnosprawnych 3.2. Nauczanie indywidualne 3.3. Oferta zajęd pozalekcyjnych 3.4. Funkcjonowanie uczniowskich klubów sportowych 3.5. Dowożenie uczniów 3.6. Doskonalenie zawodowe nauczycieli Rozdział III FINANSOWANIE ZADAO OŚWIATOWYCH 1. Środki przeznaczone na prowadzenie przedszkoli 2. Środki przeznaczone na prowadzenie szkół podstawowych i gimnazjów 3. Analiza finansowa poniesionych wydatków oświatowych Rozdział IV POZOSTAŁE ZADANIA OŚWIATOWE 1. Żywienie w placówkach oświatowych 2. Pomoc socjalna dla uczniów 3. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli 4. Pomoc dla pracodawców kształcących młodocianych MOCNE STRONY I PROBLEMY SIERADZKIEJ OŚWIATY 2

3 W S T Ę P Informacja o stanie realizacji zadao oświatowych za rok 2009/2010 opracowana została w Urzędzie Miasta Sieradz pod kierunkiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych. Do opracowania wykorzystano: - informacje gromadzone i przetwarzane w Referacie Oświaty, Kultury i Sportu - dane uzyskane z placówek oświatowych, - dane Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi. Sposób realizacji zadao oświatowych przez jednostki samorządu terytorialnego określają trzy najważniejsze akty prawne zawierające zadania i kompetencje. Są to: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) oraz stosowne uchwały Rady Miejskiej w Sieradzu. Źródłem finansowania zadao oświatowych jest subwencja oświatowa oraz dochody własne miasta. Niniejsza Informacja opracowana została jako wypełnienie Art. 5a ust. 4 Ustawy o systemie oświaty. 3

4 ROZDZIAŁ I PLACÓWKI OŚWIATOWE MIASTA SIERADZA 1. Wykaz placówek oświatowych Na terenie miasta Sieradz, które jest o powierzchni 51 km 2 i liczbie mieszkaoców 43,5 tys. w roku 2009 funkcjonowało 7 placówek przedszkolnych publicznych i 1 placówka przedszkolna niepubliczna, 7 szkół podstawowych publicznych i 2 szkoły podstawowe niepubliczne oraz 3 gimnazja publiczne i 2 gimnazja niepubliczne. Są to następujące placówki oświatowe: - przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Sieradz: 1. Przedszkole nr 1 im. Kubusia Puchatka, Plac Wojewódzki nr 2 dyr. Bogusława Sabat 2. Przedszkole nr 2 im. Krasnala Hałabały, ul. Rycerska nr 1 dyr. Ewa Owczarek 3. Przedszkole nr 3 im. Jana Brzechwy, ul. Łokietka nr 27a dyr. Anna Pyzik 4. Przedszkole nr 4 Słoneczne przedszkole, ul. Piłsudskiego nr 5a dyr. Katarzyna Fontowicz 5. Przedszkole nr 5 im. Misia Uszatka, ul. Jana Pawła II nr 41 dyr. Agata Owczarek 6. Przedszkole nr 6 im. Jasia i Małgosi, ul. Zajęcza nr 1 dyr. Jolanta Szymaoska 7. Przedszkole nr 15, ul. Koliba - Stacheckiego nr 3 dyr. Aneta Jaros - przedszkole niepubliczne: 1. Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia S.S. Urszulanek SJK im. Św. Urszuli Ledóchowskiej, ul. Krakowskie Przedmieście nr 123, - dyr. S. Iwona Siuchta - szkoły podstawowe publiczne prowadzone przez Miasto Sieradz: 1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława S. Reymonta, ul. Kościuszki nr 14 dyr. Elwira Królewicz 2. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Konopnickiej, ul. 23-go Stycznia nr 18 dyr. Jacek Goc 3. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Janiny Majkowskiej, ul. Uniejowska nr 199 dyr. Izabela Żuberek 4. Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Szkolna nr 4 dyr. Beata Leszczyk 5. Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 8, ul. Szlachecka nr 11 dyr. Renata Cieślak 6. Szkoła Podstawowa nr 9 im. Władysława Łokietka, ul. Łokietka nr 55 dyr. Małgorzata Bartkowiak 7. Szkoła Podstawowa nr 10 im. Bolesława Zwolioskiego, al. Grunwaldzka nr 10 dyr. Kazimiera Gotkowicz 4

5 - szkoły podstawowe niepubliczne: 1. Niepubliczna Szkoła Podstawowa Edukacja Niezależna sp. z o.o. w Sieradzu, ul. Sienkiewicza nr 4 dyr. Iwona Fengler 2. Katolicka Szkoła Podstawowa przy Parafii Rzymskokatolickiej Św. Urszuli Ledóchowskiej w Sieradzu, ul. Krakowskie Przedmieście nr 123 a dyr. Ks. Jan Witkowski - gimnazja publiczne prowadzone przez Miasto Sieradz: 1. Gimnazjum nr 1 im. 31. Pułku Strzelców Kaniowskich, al. Grunwaldzka nr 10 dyr. Krzysztof Klimas 2. Gimnazjum nr 2 im. Królowej Jadwigi, ul. Rycerska nr 4 dyr. Jolanta Maokowska 3. Gimnazjum nr 3 im. Unii Europejskiej, ul. Broniewskiego nr 30 dyr. Helena Rajewska - gimnazja niepubliczne: 1. Gimnazjum Niepubliczne Edukacja Niezależna sp. z o.o. w Sieradzu, ul. Sienkiewicza nr 4 dyr. Iwona Fengler 2. Gimnazjum Katolickie przy Parafii Rzymskokatolickiej Św. Urszuli Ledóchowskiej w Sieradzu, ul. Krakowskie Przedmieście nr 123 a dyr. Ks. Jan Witkowski 5

6 2. Uczniowie Dane według SIO (stan na r.) Liczba oddziałów i dzieci w przedszkolach łącznie Lp. PLACÓWKA Ilośd oddziałów Liczba dzieci 1. Przedszkole nr 1 im. Kubusia Puchatka Przedszkole nr 2 im. Krasnala Hałabały Przedszkole nr 3 im. Jana Brzechwy Przedszkole nr 4 Słoneczne przedszkole Przedszkole nr 5 im. Misia Uszatka Przedszkole nr 6 im. Jasia i Małgosi Przedszkole nr RAZEM PRZEDSZKOLA PUBLICZNE Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia S.S. Urszulanek SJK 4 92 im. Św. Urszuli Ledóchowskiej RAZEM PRZEDSZKOLA Liczba oddziałów 0 i dzieci w tych oddziałach w przedszkolach i szkołach podstawowych Lp. PLACÓWKA Ilośd oddziałów Liczba dzieci 1. Przedszkole nr 1 im. Kubusia Puchatka Przedszkole nr 2 im. Krasnala Hałabały Przedszkole nr 3 im. Jana Brzechwy Przedszkole nr 4 Słoneczne przedszkole Przedszkole nr 5 im. Misia Uszatka Przedszkole nr 6 im. Jasia i Małgosi Przedszkole nr RAZEM PRZEDSZKOLA PUBLICZNE Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia S.S. Urszulanek SJK 1 18 im. Św. Urszuli Ledóchowskiej RAZEM PRZEDSZKOLA Szkoła Podstawowa nr 6 im. J. Majkowskiej Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa Integracyjna nr RAZEM SZKOŁY 4 66 RAZEM PRZEDSZKOLA I SZKOŁY

7 Uczniowie/oddziały szkoły podstawowe (bez oddziałów 0 ) LP. PLACÓWKA Ilośd oddziałów Liczba uczniów 1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława S. Reymonta Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Konopnickiej Szkoła Podstawowa nr 6 im. Janiny Majkowskiej Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa Integracyjna nr Szkoła Podstawowa nr 9 im. Władysława Łokietka Szkoła Podstawowa nr 10 im. Bolesława Zwolioskiego RAZEM SZKOŁY PODSTAWOWE PUBLICZNE Niepubliczna Szkoła Podstawowa Edukacja Niezależna Katolicka Szkoła Podstawowa przy Parafii Rzymskokatolickiej 6 88 Św. Urszuli Ledóchowskiej RAZEM SZKOŁY PODSTAWOWE NIEPUBLICZNE RAZEM SZKOŁY PODSTAWOWE gimnazja LP. PLACÓWKA Ilośd oddziałów 1. Gimnazjum nr 1 im. 31. Pułku Strzelców Kaniowskich Liczba uczniów 2. Gimnazjum nr 2 im. Królowej Jadwigi Gimnazjum nr 3 im. Unii Europejskiej RAZEM GIMNAZJA PUBLICZNE Gimnazjum Niepubliczne Edukacja Niezależna Gimnazjum Katolickie przy Parafii Rzymskokatolickiej 3 38 Św. Urszuli Ledóchowskiej RAZEM GIMNAZJA NIEPUBLICZNE 6 62 RAZEM GIMNAZJA W ofercie edukacyjnej miasta znajduje się możliwośd kształcenia w klasie sportowej na etapie gimnazjum. Prowadzone było kształcenie w trzech klasach sportowych w Gimnazjum nr 3 w Sieradzu (klasa I jeden oddział, kl. II jeden oddział, kl. III jeden oddział). 7

8 Średnia liczba dzieci przypadająca na 1 oddział w poszczególnych placówkach Średnia liczba dzieci Lp. Przedszkola przypadająca i oddziały O przy szkołach podstawowych na 1 oddział 1. Przedszkole nr 1 im. Kubusia Puchatka 24,8 2. Przedszkole nr 2 im. Krasnala Hałabały 25,0 3. Przedszkole nr 3 im. Jana Brzechwy 29,7 4. Przedszkole nr 4 Słoneczne przedszkole 24,5 5. Przedszkole nr 5 im. Misia Uszatka 24,0 6. Przedszkole nr 6 im. Jasia i Małgosi 24,0 7. Przedszkole nr 15 26,4 PRZEDSZKOLA PUBLICZNE 25,7 8. Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia S.S. Urszulanek SJK 23,0 im. Św. Urszuli Ledóchowskiej PRZEDSZKOLA 25,4 9. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Janiny Majkowskiej 23,5 10. Szkoła Podstawowa nr 7 7,0 11. Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 8 12,0 Frekwencja dzieci w przedszkolach Placówka Wskaźnik procentowy Lp. 1. Przedszkole nr 1 im. Kubusia Puchatka 70 % 2. Przedszkole nr 2 im. Krasnala Hałabały 67 % 3. Przedszkole nr 3 im. Jana Brzechwy 67 % 4. Przedszkole nr 4 Słoneczne przedszkole 69 % 5. Przedszkole nr 5 im. Misia Uszatka 69 % 6. Przedszkole nr 6 im. Jasia i Małgosi 66 % 7. Przedszkole nr % Średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział w poszczególnych szkołach podstawowych Lp. Szkoły podstawowe Średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział 1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława S. Reymonta 24,0 2. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Konopnickiej 24,8 3. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Janiny Majkowskiej 22,2 4. Szkoła Podstawowa nr 7 9,7 5. Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 8 16,5 6. Szkoła Podstawowa nr 9 im. Władysława Łokietka 28,9 7. Szkoła Podstawowa nr 10 im. Bolesława Zwolioskiego 25,9 SZKOŁY PODSTAWOWE PUBLICZNE 24,1 8

9 8. Niepubliczna Szkoła Podstawowa Edukacja Niezależna 5,2 9. Katolicka Szkoła Podstawowa przy Parafii Rzymskokatolickiej 14,7 Św. Urszuli Ledóchowskiej Średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział w poszczególnych gimnazjach Lp. Gimnazja Średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział 1. Gimnazjum nr 1 im. 31. Pułku Strzelców Kaniowskich 26,8 2. Gimnazjum nr 2 im. Królowej Jadwigi 24,0 3. Gimnazjum nr 3 im. Unii Europejskiej 27,6 GIMNAZJA PUBLICZNE 26,4 4. Gimnazjum Niepubliczne Edukacja Niezależna 8,0 5. Gimnazjum Katolickie przy Parafii Rzymskokatolickiej Św. Urszuli Ledóchowskiej 12,7 Liczba uczniów i ilości oddziałów w poszczególnych placówkach i klasach szkoły podstawowe Lp. Placówka 0 kl. I kl. II kl. III kl. IV kl. V kl. VI Razem o. u. o. u. o. u. o. u. o. u. o. u. o. u. o. u. 1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. W.S. Reymonta 2. Szkoła Podstawowa nr 4 im. M. Konopnickiej Szkoła Podstawowa nr 6 im. J. Majkowskiej 4. Szkoła Podstawowa nr , Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 8 6. Szkoła Podstawowa nr 9 Im. Wł. Łokietka 7. Szkoła Podstawowa nr 10 im. B. Zwolioskiego Razem placówki publiczne 8. Niepubliczna Szkoła Podstawowa Edukacja Niezależna 9. Katolicka Szkoła Podstawowa przy Parafii Rzymskokatolickiej Św. Urszuli Ledóchowskiej Razem placówki niepubliczne Razem szkoły podstawowe o. ilośd oddziałów u. liczba uczniów

10 gimnazja L p. Placówka kl. I kl. II kl. III Razem 1. Gimnazjum nr 1 im. 31. Pułku Strzelców Kan. 2. Gimnazjum nr 2 im. Królowej Jadwigi 3. Gimnazjum nr 3 im. Unii Europejskiej Razem placówki publiczne 4. Gimnazjum Niepubliczne Edukacja Niezależna 5. Gimnazjum Katolickie przy Parafii Rzymskokatolickiej Św. Urszuli Ledóchowskiej Ilośd oddziałów Liczba uczniów Ilośd oddziałów Liczba uczniów Ilośd oddziałów Liczba uczniów Ilośd oddziałów Liczba uczniów Razem placówki niepubliczne Razem gimnazja

11 3. Zatrudnienie Dane według SIO (stan na r.) Zatrudnienie nauczycieli oraz pracowników administracyjno-obsługowych (w etatach) L.p. Placówka Zatrudnienie Ogółem Nauczyciele Pracownicy administracji Pracownicy obsługi 1 Przedszkole nr 1 24,28 12, im. Kubusia Puchatka 2 Przedszkole nr 2 23,04 11,54 0,5 11 im. Krasnala Hałabały 3 Przedszkole nr 3 27,64 9, ,5 im. Jana Brzechwy 4 Przedszkole nr 4 24,09 12, Słoneczne przedszkole 5 Przedszkole nr 5 21,09 10, im. Misia Uszatka 6 Przedszkole nr 6 28,89 13, im. Jasia i Małgosi 7 Przedszkole nr 15 48, ,75 RAZEM PRZEDSZKOLA 197,78 91,03 8,5 98,25 8 Szkoła Podstawowa nr 1 47,15 34,77 3,38 9 im. Wł. S. Reymonta 9 Szkoła Podstawowa nr 4 58,53 43,28 4,25 11 im. M. Konopnickiej 10 Szkoła Podstawowa nr 6 32,92 21,22+2* 3,2 6,5 im. J. Majkowskiej 11 Szkoła Podstawowa nr 7 10,53 7,53+1* 0,5 1+0,5** 12 Szkoła Podstawowa 18,49 13,99+1* 0,5 2+1** Integracyjna nr 8 13 Szkoła Podstawowa nr 9 37,36 27,11 3,25 7 im. Wł. Łokietka 14 Szkoła Podstawowa nr 10 86,84 47,34 7,5 32 im. B. Zwolioskiego RAZEM SZKOŁY 291,82 199,24 22,58 68,5+1,5** PODSTAWOWE 15 Gimnazjum nr 1 im. 31. Pułku 60,9 47,65 3,25 10 Strzelców Kaniowskich 16 Gimnazjum nr 2 46,29 31,79 3,5 11 im. Królowej Jadwigi 17 Gimnazjum nr 3 55,54 41,79 4,25 9,5 im. Unii Europejskiej RAZEM GIMNAZJA 162,73 121, ,5 OGÓŁEM 652,33 411,5 42,08 197,25+1,5** * nauczyciele zatrudnieni w oddziałach 0 **pracownicy sezonowi 11

12 Podstawowe wskaźniki wynikające z zatrudnienia Lp. Placówka Liczba dzieci z oddz. 0 Ilośd etatów nauczycielskich Ilośd etatów administracji i obsługi Ilośd dzieci przypadająca na 1 etat nauczyciela (poz.3/poz.4) Ilośd dzieci przypadająca na 1 etat pracownika admin. i obsługi 7 (poz.3/poz.5) 1. Przedszkole nr , im. Kubusia Puchatka 2. Przedszkole nr ,54 11, im. Krasnala Hałabały 3. Przedszkole nr ,14 18, im. Jana Brzechwy 4. Przedszkole nr , Słoneczne przedszkole 5. Przedszkole nr , im. Misia Uszatka 6. Przedszkole nr , im. Jasia i Małgosi 7. Przedszkole nr , PRZEDSZKOLA ,03 106, Szkoła Podstawowa nr ,77 12, im. Wł. S. Reymonta 9. Szkoła Podstawowa nr ,28 15, im. M. Konopnickiej 10. Szkoła Podstawowa nr ,22 9, im. J. Majkowskiej 11. Szkoła Podstawowa nr , Szkoła Podstawowa ,99 3, Integracyjna nr Szkoła Podstawowa nr ,11 10, im. Wł. Łokietka 14. Szkoła Podstawowa nr ,34 39, im. B. Zwolioskiego SZKOŁY PODSTAWOWE ,24 92, Gimnazjum nr 1 im. 31. Pułku ,65 13, Strzelców Kaniowskich 16. Gimnazjum nr ,79 14, im. Królowej Jadwigi 17. Gimnazjum nr ,79 13, im. Unii Europejskiej GIMNAZJA ,23 41, OGÓŁEM PLACÓWKI ,5 239,

13 Wysoki poziom zatrudnienia pracowników administracji i obsługi w Przedszkolu nr 3, 6, 15 wynika z poniższych przyczyn: - w Przedszkolu nr 3 prowadzona jest grupa żłobkowa i dla jej potrzeb zatrudnione są pielęgniarki, woźne-pokojowe, kucharka. - w Przedszkolach nr 6 i 15 funkcjonują grupy integracyjne. Ponadto w Przedszkole nr 3 prowadzi obsługę księgowo kadrową dla Przedszkoli nr 1 i 2, natomiast Przedszkole nr 6 dla przedszkoli nr 4 i 5. Wysokie zatrudnienie pracowników obsługi w przypadku Szkoły Podstawowej nr 10 wynika z zatrudnienia osób na potrzeby pływalni. Basen jest do dyspozycji uczniów ze wszystkich szkół. W Szkole Podstawowej nr 7, Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 8, Szkole Podstawowej nr 9 i w Gimnazjum nr 1 nie ma prowadzonych kuchni na przygotowywanie obiadów, a w Szkole Podstawowej nr 1 prowadzona jest tylko stołówka. Ten fakt powoduje, że zróżnicowane jest zatrudnienie pracowników obsługi w poszczególnych szkołach. Wysokie zatrudnienie nauczycieli występuje w przedszkolach prowadzących grupy integracyjne (Przedszkole nr 6 i 15) oraz w Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 8. Szczegółową informację dotyczącą zatrudnienia nauczycieli w poszczególnych typach placówek, poziomu wykształcenia oraz stopnia awansu zawodowego zawierają poniższe tabele. 13

14 Zestawienie zatrudnienia nauczycieli według stopni awansu zawodowego stan na 30 września 2009 r. (w osobach) STOPIEO AWANSU ZAWODOWEGO Inni RAZEM Przedszkola Szkoły podstawowe Gimnazja OGÓŁEM Udział procentowy N-L STAŻYSTA N-L KONTRAKTOWY N-L MIANOWANY N-L DYPLOMOWANY ,75 % 15,79 % 25,22 % 57,24 % 0 % 100 % 14

15 Zestawienie zatrudnienia nauczycieli według ogólnego stażu pracy stan na 30 września 2009 r. (w procentach) do 5 lat od 6 lat do od 16 lat powyżej Razem 15 lat do 30 lat 30 lat Przedszkola 19 % 10 % 66 % 5 % 100 % Szkoły podstawowe 16 % 27 % 56 % 1 % 100 % Gimnazja 14 % 28 % 57 % 1 % 100 % Ogółem 16 % 24 % 58 % 2 % 100 % 15

16 4. Baza lokalowa Placówki oświatowe dysponują obiektami wraz z wyposażeniem służącymi prowadzeniu działalności edukacyjnej, wychowawczej i opiekuoczej Stan bazy lokalowej Bazę lokalową i wyposażenie oferowane przez poszczególne szkoły i placówki prowadzone przez Miasto Sieradz prezentują poniższe tabele. Placówki przedszkolne Lp. Placówka 1. Przedszkole nr 1 im. Kubusia Puchatka 2. Przedszkole nr 2 im. Krasnala Hałabały 3. Przedszkole nr 3 im. Jana Brzechwy 4. Przedszkole nr 4 Słoneczne przedszkole 5. Przedszkole nr 5 im. Misia Uszatka 6. Przedszkole nr 6 im. Jasia i Małgosi całkowita gruntu w m 2 Powierzchnia użytkowa budynku w m 2 Liczba sal dydakt. Dodatkowe sale i obiekty plac zabaw-2588 m 2 -sala do zajęd ruchowo-tanecznych Wyposażenie -sprzęt audiowizualny -pomoce dydaktyczne plac zabaw-4130 m 2 -sprzęt audiowizualny -pomoce dydaktyczne plac zabaw-840 m 2 -sala komputerowa z 7 stanowiskami -2 pracownie techniczne -pracownia plastyczna -sprzęt audiowizualny -pomoce dydaktyczne plac zabaw-2248 m 2 -sprzęt audiowizualny -pomoce dydaktyczne plac zabaw-1100 m 2 -sprzęt audiowizualny -pomoce dydaktyczne plac zabaw-2600 m 2 -sala ruchowa -2 gabinety do zajęd terapeutycznych -sprzęt audiowizualny -3 komputery w salach zajęd -specjalistyczny sprzęt logopedyczny -pomoce dydaktyczne 7. Przedszkole nr plac zabaw-3413 m 2 -sprzęt audiowizualny -pomoce dydaktyczne 16

17 Szkoły podstawowe Lp. Placówka Powierzchnia całkowita gruntu w m 2 użytkowa w m 2 Liczba sal lekcyjnych Wyposażenie 1. SP nr komputery -11 telewizorów -2 ekrany projekcyjne -2 laptopy -7 DVD -9 radiomagnetofon 2. SP nr DVD -4 magnetowidy -9 telewizorów -6 projektorów -2 tablice interaktywne 3. SP nr diaskop -1 kamera video -12 magnetofonów -4 DVD -1 magnetowid -4 telewizory -2 projektory -2 kserografy -1 tablica interaktywna 4. SP nr diaskopy -1 grafoskop -1 ksero -4magnetofony -2 magnetowidy -1 DVD 5. SPI nr kamera video -4 ksero -6magnetofonów -1 magnetowid -3 DVD -2 projektory -2 telewizory 6. SP nr rzutnik pisma -8magnetofonów -6 magnetowidów -7 DVD -2 projektory -8 telewizorów Pracownia komputerowa ze stałym łączem do internetu Ilośd pracowni / ilośd stanowisk Sala gimnastyczna wymiary w metrach powierz. w m 2 2/23 11 x boisko Inne obiekty 2/ kompleks sportowy ORLIK 1/23 16 x boisko 1/ boisko -plac zabaw dla dzieci 1/ boisko -plac zabaw dla dzieci 1/16 19 x hala sport. (MOSiR) 17

18 7. SP nr rzutnik -1 kamera video -19magnetofony -8 magnetowidów -8 telewizorów 2/27 17,4 x 30, x 15, boiska do siatkówki -2 boiska do koszykówki -2 boiska do piłki ręcznej -1 kort tenis -1 boisko do piłki nożnej -bieżnia -2 skocznie -rzutnia -basen do dyspozycji wszystkich szkół Gimnazja Lp. Placówka 1. Gimnazjum nr 1 2. Gimnazjum nr 2 Powierzchnia całkowita gruntu w m 2 użytkowa w m 2 Liczba sal lekc. + prac. języko we Wyposażenie grafoskopy -1 kamera video -5 ksero -9magnetofonów -4 magnetowidy -4 DVD -3 projektory -3 telewizory -1 tablica interaktywna rzutniki -6 ksero -5 laptopów -12magnetofon -3 magnetowidy -6 DVD -6 projektorów -1 tablica interaktywna -6 telewizorów Pracownia komputerowa ze stałym łączem do internetu Ilośd pracowni / ilośd stanowisk Sala gimnastyczna wymiary w metrach Powie rzchnia w m 2 Inne obiekty 2/ Centrum multimedialne w bibliotece szkolnej uczniowie korzystają z obiektów SP 10 2/28 10x bieżnia -boisko do piłki nożnej -boisko do piłki ręcznej -skocznia 18

19 3. Gimnazjum nr grafoskopy -3 ksero -9 magnetowid -17 DVD -4 projektory -7 telewizorów -3ekrany elektroniczne -3 laptopy 2/21 15x boisko do koszykówki -boisko do piłki siatkowej -siłownia -miasteczko ruchu drogowego 4.2. Remonty i inwestycje Utrzymanie obiektów we właściwym stanie wymaga remontów i inwestycji. Poniższa tabela przedstawia zakres prowadzonych prac remontowych i inwestycyjnych. przedszkola Remonty zrealizowane w roku szkolnym 2009/2010 Placówka Przedszkole nr 1 im. Kubusia Puchatka Przedszkole nr 2 im. Krasnala Hałabały Przedszkole nr 3 im. Jana Brzechwy Przedszkole nr 4 Słoneczne przedszkole Przedszkole nr 5 im. Misia Uszatka Przedszkole nr 6 im. Jasia i Małgosi Zakres zadao zrealizowanych Położenie płytek i malowanie pomieszczeo przy wyjściu z piwnicy Remont i modernizacja ogrodzenia Remont tarasu Położenie płytek na schodach zewnętrznych i korytarzu przy części kuchenno-gospodarczej Zabezpieczenie fundamentów budynku przed przemarzaniem Remont dwóch łazienek Inwestycje i zakupy inwestycyjne zrealizowane w roku szkolnym 2009/2010 Placówka Przedszkole nr 1 im. Kubusia Puchatka Przedszkole nr 2 im. Krasnala Hałabały Przedszkole nr 3 im. Jana Brzechwy Przedszkole nr 4 Słoneczne przedszkole Przedszkole nr 6 im. Jasia i Małgosi Zakres zadao zrealizowanych Pociąg z drewna na plac zabaw zakup inwestycyjny Zmywarka do naczyo zakup inwestycyjny Zakooczenie termomodernizacji budynku - inwestycja Budowa budynku gospodarczego - inwestycja Zakooczenie termomodernizacji budynku - inwestycja Patelnia elektryczna zakup inwestycyjny Zakooczenie termomodernizacji budynku - inwestycja Zakooczenie termomodernizacji budynku - inwestycja 19

20 szkoły podstawowe Remonty zrealizowane w roku szkolnym 2009/2010 Placówka Szkoła Podstawowa nr 1 im. W.S. Reymonta Szkoła Podstawowa nr 4 im. M. Konopnickiej Szkoła Podstawowa nr 6 im. J. Majkowskiej Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 8 Szkoła Podstawowa nr 9 im. Wł. Łokietka Szkoła Podstawowa nr 10 im. B. Zwolioskiego Zakres zadao zrealizowanych Malowanie 2 sal w suterenie i sanitariatów. Malowanie kuchni. Malowanie zacieków w salach lekcyjnych. Malowanie klatek schodowych. Remont pomieszczenia obieralni. Utwardzenie i poszerzenie dojazdu do boiska Orlik oraz poszerzenie chodnika Malowanie 2 sal lekcyjnych, kuchni oraz świetlicy Malowanie sali lekcyjnej i częściowe cyklinowanie podłogi Wykonanie wentylacji w budynku szkoły Pomalowanie ścian po wykonaniu wentylacji Wymiana instalacji elektrycznej w sali rekreacyjno-sportowej Remont balkoniku i gabinetu logopedyczno-pedagogicznego Remont pomieszczenia na salę audiowizualną Odświeżenie budynku piwnicy Pomalowanie małej sali gimnastycznej. Malowanie 5 sal lekcyjnych. Założenie listew dylatacyjnych. Malowanie korytarzy i klatek schodowych. Inwestycje i zakupy inwestycyjne zrealizowane w roku szkolnym 2009/2010 Placówka Szkoła Podstawowa nr 6 im. J. Majkowskiej Szkoła Podstawowa nr 9 im. Wł. Łokietka Szkoła Podstawowa nr 10 im. B. Zwolioskiego Zakres zadao zrealizowanych Maszyna do mycia sali gimnastycznej - zakup inwestycyjny Termomodernizacja budynku szkoły w ramach zadania Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych poprawiająca środowisko naturalne w Sieradzu - inwestycja Patelnia elektryczna zakup inwestycyjny 20

21 Gimnazja Remonty zrealizowane w roku szkolnym 2009/2010 Placówka Gimnazjum nr 1 Gimnazjum nr 2 Gimnazjum nr 3 Zakres zadao zrealizowanych Konserwacja monitoringu wewnątrz szkoły. Wymiana wykładziny w pomieszczeniach szkolnych. Malowanie korytarzy. Konserwacja i naprawa ciągów wentylacyjnych. Renowacja ogrodzenia szkoły. Zakup materiałów do naprawy drogi dojazdowej. Naprawa podejśd kanalizacyjnych i wodociągowych w klasie. Położenie płytek na parapetach w 2 klasach. Ułożenie kostki brukowej oraz krawężnika na boisku. Malowanie kuchni i łazienek. Wymiana grzejników w pomieszczeniach administracyjnych. Wymiana drzwi do pomieszczeo szkolnych. Położenie wykładzin w salach lekcyjnych. Położenie płytek w pomieszczeniu gospodarczym i innych. Malowanie sal lekcyjnych, korytarza i sanitariatów. Częściowa wymiana grzejników. Inwestycje i zakupy inwestycyjne zrealizowane w roku szkolnym 2009/2010 Placówka Gimnazjum nr 2 Zakres zadao zrealizowanych Modernizacja części boiska szkolnego - inwestycja Zmywarka do naczyo zakup inwestycyjny 21

22 ROZDZIAŁ II JAKOŚD PRACY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 1. Kształcenie Placówki szkolne, których nadrzędnym celem jest proces kształcenia i wychowania, winny stworzyd optymalne warunki do zdobywania wiedzy i kształtowania umiejętności, by uczniowie mogli realizowad edukację na kolejnym etapie kształcenia, a jednocześnie pozytywnie i zadawalająco zakooczyd dany cykl poprzez złożenie sprawdzianu zewnętrznego w szkole podstawowej i egzaminu zewnętrznego w gimnazjum Wyniki sprawdzianu uczniów szkół podstawowych Wyniki sprawdzianu młodzieży klas VI szkół podstawowych uczęszczającej do szkół prowadzonych przez Miasto Sieradz oraz do szkoły niepublicznej w roku szkolnym 2009/2010 na tle Województwa Łódzkiego i Powiatu Sieradzkiego prezentują poniższe zestawienia. Placówka Liczba uczniów Średni wynik w placówce Skala staninowa Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wł. S. Reymonta 80 23,5 średni Szkoła Podstawowa nr 4 im. M. Konopnickiej ,9 wyżej średni Szkoła Podstawowa nr 6 im. J. Majkowskiej 53 22,5 niżej średni Szkoła Podstawowa nr ,8 niżej średni Szkoła Podstawowa Integracyjna nr ,7 średni Szkoła Podstawowa nr 9 im. Wł. Łokietka 59 25,3 wyżej średni Szkoła Podstawowa nr 10 im. B. Zwolioskiego ,9 wyżej średni Niepubliczna Szkoła Podstawowa Edukacja Niezależna 4 33,0 X Katolicka Szkoła Podstawowa przy Parafii Rzymskokatolickiej Św. Urszuli Ledóchowskiej Powiat Sieradzki ,41 Województwo Łódzkie ,41 22

23 Podczas sprawdzianu uczeo musi wykazad się ponadprzedmiotowymi umiejętnościami, które są kształtowane w szkole podstawowej w ramach różnych zajęd edukacyjnych. Umiejętności te uzupełniają się i przenikają wzajemnie. Są to: czytanie, pisanie, rozumowanie, korzystania z informacji, wykorzystania wiedzy w praktyce. Wynik maksymalny do osiągnięcia to 40 punktów. Zatem statystyczny uczeo Województwa Łódzkiego zdobył na sprawdzianie 61 % punków możliwych do uzyskania, a w Powiecie Sieradzkim wynik ten wynosi 59 % Wyniki egzaminu uczniów gimnazjów i ich analiza Wyniki egzaminu młodzieży klas III gimnazjów uczęszczającej do szkół prowadzonych przez Miasto Sieradz oraz do szkół niepublicznych na terenie miasta w roku szkolnym 2009/2010 na tle Województwa Łódzkiego i Powiatu Sieradzkiego prezentują poniższe zestawienia. Placówka Częśd humanistyczna Częśd matematyczno-przyrodnicza Liczba Średni Skala EWD Liczba Średni Skala EWD uczniów wynik staninowa uczniów wynik staninowa Gimnazjum nr 1 im. 31. Pułku Strzelców Kaniowskich ,7 bardzo wysoki 0, ,3 bardzo wysoki 1,23 Gimnazjum nr 2 im. Królowej Jadwigi Gimnazjum nr 3 im. Unii Europejskiej Gimnazjum Niepubliczne Edukacja Niezależna Gimnazjum Katolickie przy Parafii 90 28,2 niżej średni ,3 wyżej średni -1, ,6 średni 0,70-0, ,1 wysoki 0, ,7 wysoki X 6 28,2 wysoki X 11 26,6 niski X 11 23,6 średni X 23

24 Rzymskokatolickiej Św. Urszuli Ledóchowskiej Powiat Sieradzki , ,55 Województwo Łódzkie , ,01 Podczas egzaminu w części humanistycznej gimnazjalista musiał się wykazad wiadomościami i umiejętnościami z języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeostwie, plastyki i muzyki. Jego zadaniem było udowodnid, że potrafi czytad ze zrozumieniem różne teksty kultury, interpretowad je, a także redagowad własne wypowiedzi w różnej formie. Średni wynik w kraju dla tej części egzaminu wyniósł 30,34 pkt. Podczas egzaminu w części matematyczno przyrodniczej gimnazjalista powinien się wykazad wiadomościami i umiejętnościami z matematyki, biologii, geografii, chemii, fizyki z astronomią. Test matematyczno-przyrodniczy bada, w jakim stopniu uczeo opanował terminy czy pojęcia z tych przedmiotów, czy radzi sobie z wyszukiwaniem informacji, czy dostrzega związki i zależności pewnych zjawisk, jak wykorzystuje wiedzę do rozwiązywania problemów. Średni wynik w kraju dla tej części egzaminu wyniósł 23,9 pkt. Powyższa tabela zawiera także zestawienie wskaźników EWD w poszczególnych placówkach. Wynik egzaminu jest uwarunkowany trzema grupami czynników: 1. indywidualnych, takich jak zdolności i uprzednie osiągnięcia szkolne, 2. społecznych, takich jak kapitał kulturowy i społeczny rodziny czy wpływ grupy rówieśniczej, 3. szkolnych, takich jak kwalifikacje i zaangażowanie nauczycieli, metody nauczania czy warunki nauczania. Zatem nieprzetworzone wyniki egzaminacyjne mogą byd fałszywymi sygnałami efektywności. Metoda EWD jako zestaw technik statystycznych pozwala zmierzyd wkład szkoły w wyniki nauczania. Wkład ten nazywamy edukacyjną wartością dodaną. EWD jest więc miarą efektywności nauczania w danej szkole. 24