INFORMACJA. o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miasto Sieradz za rok szkolny 2009/2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA. o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miasto Sieradz za rok szkolny 2009/2010"

Transkrypt

1 INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miasto Sieradz za rok szkolny 2009/2010 Opracowanie: Akceptacja: J. Maciejewska Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Sieradz Prezydent Miasta Sieradza Jacek Walczak Sieradz, czerwiec-październik

2 Spis treści WSTĘP Rozdział I PLACÓWKI OŚWIATOWE MIASTA SIERADZA 1. Wykaz placówek oświatowych 2. Uczniowie 3. Zatrudnienie 4. Baza lokalowa 4.1. Stan bazy lokalowej 4.2. Remonty i inwestycje Rozdział II JAKOŚD PRACY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 1. Kształcenie 1.1. Wyniki sprawdzianu uczniów szkół podstawowych 1.2. Wyniki egzaminów uczniów gimnazjów i ich analiza 1.3. Udział uczniów w olimpiadach, konkursach, turniejach 2. Opieka i wychowanie 3. Organizacja i zarządzanie placówkami 3.1. Oferta edukacyjna dla uczniów niepełnosprawnych 3.2. Nauczanie indywidualne 3.3. Oferta zajęd pozalekcyjnych 3.4. Funkcjonowanie uczniowskich klubów sportowych 3.5. Dowożenie uczniów 3.6. Doskonalenie zawodowe nauczycieli Rozdział III FINANSOWANIE ZADAO OŚWIATOWYCH 1. Środki przeznaczone na prowadzenie przedszkoli 2. Środki przeznaczone na prowadzenie szkół podstawowych i gimnazjów 3. Analiza finansowa poniesionych wydatków oświatowych Rozdział IV POZOSTAŁE ZADANIA OŚWIATOWE 1. Żywienie w placówkach oświatowych 2. Pomoc socjalna dla uczniów 3. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli 4. Pomoc dla pracodawców kształcących młodocianych MOCNE STRONY I PROBLEMY SIERADZKIEJ OŚWIATY 2

3 W S T Ę P Informacja o stanie realizacji zadao oświatowych za rok 2009/2010 opracowana została w Urzędzie Miasta Sieradz pod kierunkiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych. Do opracowania wykorzystano: - informacje gromadzone i przetwarzane w Referacie Oświaty, Kultury i Sportu - dane uzyskane z placówek oświatowych, - dane Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi. Sposób realizacji zadao oświatowych przez jednostki samorządu terytorialnego określają trzy najważniejsze akty prawne zawierające zadania i kompetencje. Są to: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) oraz stosowne uchwały Rady Miejskiej w Sieradzu. Źródłem finansowania zadao oświatowych jest subwencja oświatowa oraz dochody własne miasta. Niniejsza Informacja opracowana została jako wypełnienie Art. 5a ust. 4 Ustawy o systemie oświaty. 3

4 ROZDZIAŁ I PLACÓWKI OŚWIATOWE MIASTA SIERADZA 1. Wykaz placówek oświatowych Na terenie miasta Sieradz, które jest o powierzchni 51 km 2 i liczbie mieszkaoców 43,5 tys. w roku 2009 funkcjonowało 7 placówek przedszkolnych publicznych i 1 placówka przedszkolna niepubliczna, 7 szkół podstawowych publicznych i 2 szkoły podstawowe niepubliczne oraz 3 gimnazja publiczne i 2 gimnazja niepubliczne. Są to następujące placówki oświatowe: - przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Sieradz: 1. Przedszkole nr 1 im. Kubusia Puchatka, Plac Wojewódzki nr 2 dyr. Bogusława Sabat 2. Przedszkole nr 2 im. Krasnala Hałabały, ul. Rycerska nr 1 dyr. Ewa Owczarek 3. Przedszkole nr 3 im. Jana Brzechwy, ul. Łokietka nr 27a dyr. Anna Pyzik 4. Przedszkole nr 4 Słoneczne przedszkole, ul. Piłsudskiego nr 5a dyr. Katarzyna Fontowicz 5. Przedszkole nr 5 im. Misia Uszatka, ul. Jana Pawła II nr 41 dyr. Agata Owczarek 6. Przedszkole nr 6 im. Jasia i Małgosi, ul. Zajęcza nr 1 dyr. Jolanta Szymaoska 7. Przedszkole nr 15, ul. Koliba - Stacheckiego nr 3 dyr. Aneta Jaros - przedszkole niepubliczne: 1. Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia S.S. Urszulanek SJK im. Św. Urszuli Ledóchowskiej, ul. Krakowskie Przedmieście nr 123, - dyr. S. Iwona Siuchta - szkoły podstawowe publiczne prowadzone przez Miasto Sieradz: 1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława S. Reymonta, ul. Kościuszki nr 14 dyr. Elwira Królewicz 2. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Konopnickiej, ul. 23-go Stycznia nr 18 dyr. Jacek Goc 3. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Janiny Majkowskiej, ul. Uniejowska nr 199 dyr. Izabela Żuberek 4. Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Szkolna nr 4 dyr. Beata Leszczyk 5. Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 8, ul. Szlachecka nr 11 dyr. Renata Cieślak 6. Szkoła Podstawowa nr 9 im. Władysława Łokietka, ul. Łokietka nr 55 dyr. Małgorzata Bartkowiak 7. Szkoła Podstawowa nr 10 im. Bolesława Zwolioskiego, al. Grunwaldzka nr 10 dyr. Kazimiera Gotkowicz 4

5 - szkoły podstawowe niepubliczne: 1. Niepubliczna Szkoła Podstawowa Edukacja Niezależna sp. z o.o. w Sieradzu, ul. Sienkiewicza nr 4 dyr. Iwona Fengler 2. Katolicka Szkoła Podstawowa przy Parafii Rzymskokatolickiej Św. Urszuli Ledóchowskiej w Sieradzu, ul. Krakowskie Przedmieście nr 123 a dyr. Ks. Jan Witkowski - gimnazja publiczne prowadzone przez Miasto Sieradz: 1. Gimnazjum nr 1 im. 31. Pułku Strzelców Kaniowskich, al. Grunwaldzka nr 10 dyr. Krzysztof Klimas 2. Gimnazjum nr 2 im. Królowej Jadwigi, ul. Rycerska nr 4 dyr. Jolanta Maokowska 3. Gimnazjum nr 3 im. Unii Europejskiej, ul. Broniewskiego nr 30 dyr. Helena Rajewska - gimnazja niepubliczne: 1. Gimnazjum Niepubliczne Edukacja Niezależna sp. z o.o. w Sieradzu, ul. Sienkiewicza nr 4 dyr. Iwona Fengler 2. Gimnazjum Katolickie przy Parafii Rzymskokatolickiej Św. Urszuli Ledóchowskiej w Sieradzu, ul. Krakowskie Przedmieście nr 123 a dyr. Ks. Jan Witkowski 5

6 2. Uczniowie Dane według SIO (stan na r.) Liczba oddziałów i dzieci w przedszkolach łącznie Lp. PLACÓWKA Ilośd oddziałów Liczba dzieci 1. Przedszkole nr 1 im. Kubusia Puchatka Przedszkole nr 2 im. Krasnala Hałabały Przedszkole nr 3 im. Jana Brzechwy Przedszkole nr 4 Słoneczne przedszkole Przedszkole nr 5 im. Misia Uszatka Przedszkole nr 6 im. Jasia i Małgosi Przedszkole nr RAZEM PRZEDSZKOLA PUBLICZNE Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia S.S. Urszulanek SJK 4 92 im. Św. Urszuli Ledóchowskiej RAZEM PRZEDSZKOLA Liczba oddziałów 0 i dzieci w tych oddziałach w przedszkolach i szkołach podstawowych Lp. PLACÓWKA Ilośd oddziałów Liczba dzieci 1. Przedszkole nr 1 im. Kubusia Puchatka Przedszkole nr 2 im. Krasnala Hałabały Przedszkole nr 3 im. Jana Brzechwy Przedszkole nr 4 Słoneczne przedszkole Przedszkole nr 5 im. Misia Uszatka Przedszkole nr 6 im. Jasia i Małgosi Przedszkole nr RAZEM PRZEDSZKOLA PUBLICZNE Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia S.S. Urszulanek SJK 1 18 im. Św. Urszuli Ledóchowskiej RAZEM PRZEDSZKOLA Szkoła Podstawowa nr 6 im. J. Majkowskiej Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa Integracyjna nr RAZEM SZKOŁY 4 66 RAZEM PRZEDSZKOLA I SZKOŁY

7 Uczniowie/oddziały szkoły podstawowe (bez oddziałów 0 ) LP. PLACÓWKA Ilośd oddziałów Liczba uczniów 1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława S. Reymonta Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Konopnickiej Szkoła Podstawowa nr 6 im. Janiny Majkowskiej Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa Integracyjna nr Szkoła Podstawowa nr 9 im. Władysława Łokietka Szkoła Podstawowa nr 10 im. Bolesława Zwolioskiego RAZEM SZKOŁY PODSTAWOWE PUBLICZNE Niepubliczna Szkoła Podstawowa Edukacja Niezależna Katolicka Szkoła Podstawowa przy Parafii Rzymskokatolickiej 6 88 Św. Urszuli Ledóchowskiej RAZEM SZKOŁY PODSTAWOWE NIEPUBLICZNE RAZEM SZKOŁY PODSTAWOWE gimnazja LP. PLACÓWKA Ilośd oddziałów 1. Gimnazjum nr 1 im. 31. Pułku Strzelców Kaniowskich Liczba uczniów 2. Gimnazjum nr 2 im. Królowej Jadwigi Gimnazjum nr 3 im. Unii Europejskiej RAZEM GIMNAZJA PUBLICZNE Gimnazjum Niepubliczne Edukacja Niezależna Gimnazjum Katolickie przy Parafii Rzymskokatolickiej 3 38 Św. Urszuli Ledóchowskiej RAZEM GIMNAZJA NIEPUBLICZNE 6 62 RAZEM GIMNAZJA W ofercie edukacyjnej miasta znajduje się możliwośd kształcenia w klasie sportowej na etapie gimnazjum. Prowadzone było kształcenie w trzech klasach sportowych w Gimnazjum nr 3 w Sieradzu (klasa I jeden oddział, kl. II jeden oddział, kl. III jeden oddział). 7

8 Średnia liczba dzieci przypadająca na 1 oddział w poszczególnych placówkach Średnia liczba dzieci Lp. Przedszkola przypadająca i oddziały O przy szkołach podstawowych na 1 oddział 1. Przedszkole nr 1 im. Kubusia Puchatka 24,8 2. Przedszkole nr 2 im. Krasnala Hałabały 25,0 3. Przedszkole nr 3 im. Jana Brzechwy 29,7 4. Przedszkole nr 4 Słoneczne przedszkole 24,5 5. Przedszkole nr 5 im. Misia Uszatka 24,0 6. Przedszkole nr 6 im. Jasia i Małgosi 24,0 7. Przedszkole nr 15 26,4 PRZEDSZKOLA PUBLICZNE 25,7 8. Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia S.S. Urszulanek SJK 23,0 im. Św. Urszuli Ledóchowskiej PRZEDSZKOLA 25,4 9. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Janiny Majkowskiej 23,5 10. Szkoła Podstawowa nr 7 7,0 11. Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 8 12,0 Frekwencja dzieci w przedszkolach Placówka Wskaźnik procentowy Lp. 1. Przedszkole nr 1 im. Kubusia Puchatka 70 % 2. Przedszkole nr 2 im. Krasnala Hałabały 67 % 3. Przedszkole nr 3 im. Jana Brzechwy 67 % 4. Przedszkole nr 4 Słoneczne przedszkole 69 % 5. Przedszkole nr 5 im. Misia Uszatka 69 % 6. Przedszkole nr 6 im. Jasia i Małgosi 66 % 7. Przedszkole nr % Średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział w poszczególnych szkołach podstawowych Lp. Szkoły podstawowe Średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział 1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława S. Reymonta 24,0 2. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Konopnickiej 24,8 3. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Janiny Majkowskiej 22,2 4. Szkoła Podstawowa nr 7 9,7 5. Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 8 16,5 6. Szkoła Podstawowa nr 9 im. Władysława Łokietka 28,9 7. Szkoła Podstawowa nr 10 im. Bolesława Zwolioskiego 25,9 SZKOŁY PODSTAWOWE PUBLICZNE 24,1 8

9 8. Niepubliczna Szkoła Podstawowa Edukacja Niezależna 5,2 9. Katolicka Szkoła Podstawowa przy Parafii Rzymskokatolickiej 14,7 Św. Urszuli Ledóchowskiej Średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział w poszczególnych gimnazjach Lp. Gimnazja Średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział 1. Gimnazjum nr 1 im. 31. Pułku Strzelców Kaniowskich 26,8 2. Gimnazjum nr 2 im. Królowej Jadwigi 24,0 3. Gimnazjum nr 3 im. Unii Europejskiej 27,6 GIMNAZJA PUBLICZNE 26,4 4. Gimnazjum Niepubliczne Edukacja Niezależna 8,0 5. Gimnazjum Katolickie przy Parafii Rzymskokatolickiej Św. Urszuli Ledóchowskiej 12,7 Liczba uczniów i ilości oddziałów w poszczególnych placówkach i klasach szkoły podstawowe Lp. Placówka 0 kl. I kl. II kl. III kl. IV kl. V kl. VI Razem o. u. o. u. o. u. o. u. o. u. o. u. o. u. o. u. 1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. W.S. Reymonta 2. Szkoła Podstawowa nr 4 im. M. Konopnickiej Szkoła Podstawowa nr 6 im. J. Majkowskiej 4. Szkoła Podstawowa nr , Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 8 6. Szkoła Podstawowa nr 9 Im. Wł. Łokietka 7. Szkoła Podstawowa nr 10 im. B. Zwolioskiego Razem placówki publiczne 8. Niepubliczna Szkoła Podstawowa Edukacja Niezależna 9. Katolicka Szkoła Podstawowa przy Parafii Rzymskokatolickiej Św. Urszuli Ledóchowskiej Razem placówki niepubliczne Razem szkoły podstawowe o. ilośd oddziałów u. liczba uczniów

10 gimnazja L p. Placówka kl. I kl. II kl. III Razem 1. Gimnazjum nr 1 im. 31. Pułku Strzelców Kan. 2. Gimnazjum nr 2 im. Królowej Jadwigi 3. Gimnazjum nr 3 im. Unii Europejskiej Razem placówki publiczne 4. Gimnazjum Niepubliczne Edukacja Niezależna 5. Gimnazjum Katolickie przy Parafii Rzymskokatolickiej Św. Urszuli Ledóchowskiej Ilośd oddziałów Liczba uczniów Ilośd oddziałów Liczba uczniów Ilośd oddziałów Liczba uczniów Ilośd oddziałów Liczba uczniów Razem placówki niepubliczne Razem gimnazja

11 3. Zatrudnienie Dane według SIO (stan na r.) Zatrudnienie nauczycieli oraz pracowników administracyjno-obsługowych (w etatach) L.p. Placówka Zatrudnienie Ogółem Nauczyciele Pracownicy administracji Pracownicy obsługi 1 Przedszkole nr 1 24,28 12, im. Kubusia Puchatka 2 Przedszkole nr 2 23,04 11,54 0,5 11 im. Krasnala Hałabały 3 Przedszkole nr 3 27,64 9, ,5 im. Jana Brzechwy 4 Przedszkole nr 4 24,09 12, Słoneczne przedszkole 5 Przedszkole nr 5 21,09 10, im. Misia Uszatka 6 Przedszkole nr 6 28,89 13, im. Jasia i Małgosi 7 Przedszkole nr 15 48, ,75 RAZEM PRZEDSZKOLA 197,78 91,03 8,5 98,25 8 Szkoła Podstawowa nr 1 47,15 34,77 3,38 9 im. Wł. S. Reymonta 9 Szkoła Podstawowa nr 4 58,53 43,28 4,25 11 im. M. Konopnickiej 10 Szkoła Podstawowa nr 6 32,92 21,22+2* 3,2 6,5 im. J. Majkowskiej 11 Szkoła Podstawowa nr 7 10,53 7,53+1* 0,5 1+0,5** 12 Szkoła Podstawowa 18,49 13,99+1* 0,5 2+1** Integracyjna nr 8 13 Szkoła Podstawowa nr 9 37,36 27,11 3,25 7 im. Wł. Łokietka 14 Szkoła Podstawowa nr 10 86,84 47,34 7,5 32 im. B. Zwolioskiego RAZEM SZKOŁY 291,82 199,24 22,58 68,5+1,5** PODSTAWOWE 15 Gimnazjum nr 1 im. 31. Pułku 60,9 47,65 3,25 10 Strzelców Kaniowskich 16 Gimnazjum nr 2 46,29 31,79 3,5 11 im. Królowej Jadwigi 17 Gimnazjum nr 3 55,54 41,79 4,25 9,5 im. Unii Europejskiej RAZEM GIMNAZJA 162,73 121, ,5 OGÓŁEM 652,33 411,5 42,08 197,25+1,5** * nauczyciele zatrudnieni w oddziałach 0 **pracownicy sezonowi 11

12 Podstawowe wskaźniki wynikające z zatrudnienia Lp. Placówka Liczba dzieci z oddz. 0 Ilośd etatów nauczycielskich Ilośd etatów administracji i obsługi Ilośd dzieci przypadająca na 1 etat nauczyciela (poz.3/poz.4) Ilośd dzieci przypadająca na 1 etat pracownika admin. i obsługi 7 (poz.3/poz.5) 1. Przedszkole nr , im. Kubusia Puchatka 2. Przedszkole nr ,54 11, im. Krasnala Hałabały 3. Przedszkole nr ,14 18, im. Jana Brzechwy 4. Przedszkole nr , Słoneczne przedszkole 5. Przedszkole nr , im. Misia Uszatka 6. Przedszkole nr , im. Jasia i Małgosi 7. Przedszkole nr , PRZEDSZKOLA ,03 106, Szkoła Podstawowa nr ,77 12, im. Wł. S. Reymonta 9. Szkoła Podstawowa nr ,28 15, im. M. Konopnickiej 10. Szkoła Podstawowa nr ,22 9, im. J. Majkowskiej 11. Szkoła Podstawowa nr , Szkoła Podstawowa ,99 3, Integracyjna nr Szkoła Podstawowa nr ,11 10, im. Wł. Łokietka 14. Szkoła Podstawowa nr ,34 39, im. B. Zwolioskiego SZKOŁY PODSTAWOWE ,24 92, Gimnazjum nr 1 im. 31. Pułku ,65 13, Strzelców Kaniowskich 16. Gimnazjum nr ,79 14, im. Królowej Jadwigi 17. Gimnazjum nr ,79 13, im. Unii Europejskiej GIMNAZJA ,23 41, OGÓŁEM PLACÓWKI ,5 239,

13 Wysoki poziom zatrudnienia pracowników administracji i obsługi w Przedszkolu nr 3, 6, 15 wynika z poniższych przyczyn: - w Przedszkolu nr 3 prowadzona jest grupa żłobkowa i dla jej potrzeb zatrudnione są pielęgniarki, woźne-pokojowe, kucharka. - w Przedszkolach nr 6 i 15 funkcjonują grupy integracyjne. Ponadto w Przedszkole nr 3 prowadzi obsługę księgowo kadrową dla Przedszkoli nr 1 i 2, natomiast Przedszkole nr 6 dla przedszkoli nr 4 i 5. Wysokie zatrudnienie pracowników obsługi w przypadku Szkoły Podstawowej nr 10 wynika z zatrudnienia osób na potrzeby pływalni. Basen jest do dyspozycji uczniów ze wszystkich szkół. W Szkole Podstawowej nr 7, Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 8, Szkole Podstawowej nr 9 i w Gimnazjum nr 1 nie ma prowadzonych kuchni na przygotowywanie obiadów, a w Szkole Podstawowej nr 1 prowadzona jest tylko stołówka. Ten fakt powoduje, że zróżnicowane jest zatrudnienie pracowników obsługi w poszczególnych szkołach. Wysokie zatrudnienie nauczycieli występuje w przedszkolach prowadzących grupy integracyjne (Przedszkole nr 6 i 15) oraz w Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 8. Szczegółową informację dotyczącą zatrudnienia nauczycieli w poszczególnych typach placówek, poziomu wykształcenia oraz stopnia awansu zawodowego zawierają poniższe tabele. 13

14 Zestawienie zatrudnienia nauczycieli według stopni awansu zawodowego stan na 30 września 2009 r. (w osobach) STOPIEO AWANSU ZAWODOWEGO Inni RAZEM Przedszkola Szkoły podstawowe Gimnazja OGÓŁEM Udział procentowy N-L STAŻYSTA N-L KONTRAKTOWY N-L MIANOWANY N-L DYPLOMOWANY ,75 % 15,79 % 25,22 % 57,24 % 0 % 100 % 14

15 Zestawienie zatrudnienia nauczycieli według ogólnego stażu pracy stan na 30 września 2009 r. (w procentach) do 5 lat od 6 lat do od 16 lat powyżej Razem 15 lat do 30 lat 30 lat Przedszkola 19 % 10 % 66 % 5 % 100 % Szkoły podstawowe 16 % 27 % 56 % 1 % 100 % Gimnazja 14 % 28 % 57 % 1 % 100 % Ogółem 16 % 24 % 58 % 2 % 100 % 15

16 4. Baza lokalowa Placówki oświatowe dysponują obiektami wraz z wyposażeniem służącymi prowadzeniu działalności edukacyjnej, wychowawczej i opiekuoczej Stan bazy lokalowej Bazę lokalową i wyposażenie oferowane przez poszczególne szkoły i placówki prowadzone przez Miasto Sieradz prezentują poniższe tabele. Placówki przedszkolne Lp. Placówka 1. Przedszkole nr 1 im. Kubusia Puchatka 2. Przedszkole nr 2 im. Krasnala Hałabały 3. Przedszkole nr 3 im. Jana Brzechwy 4. Przedszkole nr 4 Słoneczne przedszkole 5. Przedszkole nr 5 im. Misia Uszatka 6. Przedszkole nr 6 im. Jasia i Małgosi całkowita gruntu w m 2 Powierzchnia użytkowa budynku w m 2 Liczba sal dydakt. Dodatkowe sale i obiekty plac zabaw-2588 m 2 -sala do zajęd ruchowo-tanecznych Wyposażenie -sprzęt audiowizualny -pomoce dydaktyczne plac zabaw-4130 m 2 -sprzęt audiowizualny -pomoce dydaktyczne plac zabaw-840 m 2 -sala komputerowa z 7 stanowiskami -2 pracownie techniczne -pracownia plastyczna -sprzęt audiowizualny -pomoce dydaktyczne plac zabaw-2248 m 2 -sprzęt audiowizualny -pomoce dydaktyczne plac zabaw-1100 m 2 -sprzęt audiowizualny -pomoce dydaktyczne plac zabaw-2600 m 2 -sala ruchowa -2 gabinety do zajęd terapeutycznych -sprzęt audiowizualny -3 komputery w salach zajęd -specjalistyczny sprzęt logopedyczny -pomoce dydaktyczne 7. Przedszkole nr plac zabaw-3413 m 2 -sprzęt audiowizualny -pomoce dydaktyczne 16

17 Szkoły podstawowe Lp. Placówka Powierzchnia całkowita gruntu w m 2 użytkowa w m 2 Liczba sal lekcyjnych Wyposażenie 1. SP nr komputery -11 telewizorów -2 ekrany projekcyjne -2 laptopy -7 DVD -9 radiomagnetofon 2. SP nr DVD -4 magnetowidy -9 telewizorów -6 projektorów -2 tablice interaktywne 3. SP nr diaskop -1 kamera video -12 magnetofonów -4 DVD -1 magnetowid -4 telewizory -2 projektory -2 kserografy -1 tablica interaktywna 4. SP nr diaskopy -1 grafoskop -1 ksero -4magnetofony -2 magnetowidy -1 DVD 5. SPI nr kamera video -4 ksero -6magnetofonów -1 magnetowid -3 DVD -2 projektory -2 telewizory 6. SP nr rzutnik pisma -8magnetofonów -6 magnetowidów -7 DVD -2 projektory -8 telewizorów Pracownia komputerowa ze stałym łączem do internetu Ilośd pracowni / ilośd stanowisk Sala gimnastyczna wymiary w metrach powierz. w m 2 2/23 11 x boisko Inne obiekty 2/ kompleks sportowy ORLIK 1/23 16 x boisko 1/ boisko -plac zabaw dla dzieci 1/ boisko -plac zabaw dla dzieci 1/16 19 x hala sport. (MOSiR) 17

18 7. SP nr rzutnik -1 kamera video -19magnetofony -8 magnetowidów -8 telewizorów 2/27 17,4 x 30, x 15, boiska do siatkówki -2 boiska do koszykówki -2 boiska do piłki ręcznej -1 kort tenis -1 boisko do piłki nożnej -bieżnia -2 skocznie -rzutnia -basen do dyspozycji wszystkich szkół Gimnazja Lp. Placówka 1. Gimnazjum nr 1 2. Gimnazjum nr 2 Powierzchnia całkowita gruntu w m 2 użytkowa w m 2 Liczba sal lekc. + prac. języko we Wyposażenie grafoskopy -1 kamera video -5 ksero -9magnetofonów -4 magnetowidy -4 DVD -3 projektory -3 telewizory -1 tablica interaktywna rzutniki -6 ksero -5 laptopów -12magnetofon -3 magnetowidy -6 DVD -6 projektorów -1 tablica interaktywna -6 telewizorów Pracownia komputerowa ze stałym łączem do internetu Ilośd pracowni / ilośd stanowisk Sala gimnastyczna wymiary w metrach Powie rzchnia w m 2 Inne obiekty 2/ Centrum multimedialne w bibliotece szkolnej uczniowie korzystają z obiektów SP 10 2/28 10x bieżnia -boisko do piłki nożnej -boisko do piłki ręcznej -skocznia 18

19 3. Gimnazjum nr grafoskopy -3 ksero -9 magnetowid -17 DVD -4 projektory -7 telewizorów -3ekrany elektroniczne -3 laptopy 2/21 15x boisko do koszykówki -boisko do piłki siatkowej -siłownia -miasteczko ruchu drogowego 4.2. Remonty i inwestycje Utrzymanie obiektów we właściwym stanie wymaga remontów i inwestycji. Poniższa tabela przedstawia zakres prowadzonych prac remontowych i inwestycyjnych. przedszkola Remonty zrealizowane w roku szkolnym 2009/2010 Placówka Przedszkole nr 1 im. Kubusia Puchatka Przedszkole nr 2 im. Krasnala Hałabały Przedszkole nr 3 im. Jana Brzechwy Przedszkole nr 4 Słoneczne przedszkole Przedszkole nr 5 im. Misia Uszatka Przedszkole nr 6 im. Jasia i Małgosi Zakres zadao zrealizowanych Położenie płytek i malowanie pomieszczeo przy wyjściu z piwnicy Remont i modernizacja ogrodzenia Remont tarasu Położenie płytek na schodach zewnętrznych i korytarzu przy części kuchenno-gospodarczej Zabezpieczenie fundamentów budynku przed przemarzaniem Remont dwóch łazienek Inwestycje i zakupy inwestycyjne zrealizowane w roku szkolnym 2009/2010 Placówka Przedszkole nr 1 im. Kubusia Puchatka Przedszkole nr 2 im. Krasnala Hałabały Przedszkole nr 3 im. Jana Brzechwy Przedszkole nr 4 Słoneczne przedszkole Przedszkole nr 6 im. Jasia i Małgosi Zakres zadao zrealizowanych Pociąg z drewna na plac zabaw zakup inwestycyjny Zmywarka do naczyo zakup inwestycyjny Zakooczenie termomodernizacji budynku - inwestycja Budowa budynku gospodarczego - inwestycja Zakooczenie termomodernizacji budynku - inwestycja Patelnia elektryczna zakup inwestycyjny Zakooczenie termomodernizacji budynku - inwestycja Zakooczenie termomodernizacji budynku - inwestycja 19

20 szkoły podstawowe Remonty zrealizowane w roku szkolnym 2009/2010 Placówka Szkoła Podstawowa nr 1 im. W.S. Reymonta Szkoła Podstawowa nr 4 im. M. Konopnickiej Szkoła Podstawowa nr 6 im. J. Majkowskiej Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 8 Szkoła Podstawowa nr 9 im. Wł. Łokietka Szkoła Podstawowa nr 10 im. B. Zwolioskiego Zakres zadao zrealizowanych Malowanie 2 sal w suterenie i sanitariatów. Malowanie kuchni. Malowanie zacieków w salach lekcyjnych. Malowanie klatek schodowych. Remont pomieszczenia obieralni. Utwardzenie i poszerzenie dojazdu do boiska Orlik oraz poszerzenie chodnika Malowanie 2 sal lekcyjnych, kuchni oraz świetlicy Malowanie sali lekcyjnej i częściowe cyklinowanie podłogi Wykonanie wentylacji w budynku szkoły Pomalowanie ścian po wykonaniu wentylacji Wymiana instalacji elektrycznej w sali rekreacyjno-sportowej Remont balkoniku i gabinetu logopedyczno-pedagogicznego Remont pomieszczenia na salę audiowizualną Odświeżenie budynku piwnicy Pomalowanie małej sali gimnastycznej. Malowanie 5 sal lekcyjnych. Założenie listew dylatacyjnych. Malowanie korytarzy i klatek schodowych. Inwestycje i zakupy inwestycyjne zrealizowane w roku szkolnym 2009/2010 Placówka Szkoła Podstawowa nr 6 im. J. Majkowskiej Szkoła Podstawowa nr 9 im. Wł. Łokietka Szkoła Podstawowa nr 10 im. B. Zwolioskiego Zakres zadao zrealizowanych Maszyna do mycia sali gimnastycznej - zakup inwestycyjny Termomodernizacja budynku szkoły w ramach zadania Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych poprawiająca środowisko naturalne w Sieradzu - inwestycja Patelnia elektryczna zakup inwestycyjny 20

21 Gimnazja Remonty zrealizowane w roku szkolnym 2009/2010 Placówka Gimnazjum nr 1 Gimnazjum nr 2 Gimnazjum nr 3 Zakres zadao zrealizowanych Konserwacja monitoringu wewnątrz szkoły. Wymiana wykładziny w pomieszczeniach szkolnych. Malowanie korytarzy. Konserwacja i naprawa ciągów wentylacyjnych. Renowacja ogrodzenia szkoły. Zakup materiałów do naprawy drogi dojazdowej. Naprawa podejśd kanalizacyjnych i wodociągowych w klasie. Położenie płytek na parapetach w 2 klasach. Ułożenie kostki brukowej oraz krawężnika na boisku. Malowanie kuchni i łazienek. Wymiana grzejników w pomieszczeniach administracyjnych. Wymiana drzwi do pomieszczeo szkolnych. Położenie wykładzin w salach lekcyjnych. Położenie płytek w pomieszczeniu gospodarczym i innych. Malowanie sal lekcyjnych, korytarza i sanitariatów. Częściowa wymiana grzejników. Inwestycje i zakupy inwestycyjne zrealizowane w roku szkolnym 2009/2010 Placówka Gimnazjum nr 2 Zakres zadao zrealizowanych Modernizacja części boiska szkolnego - inwestycja Zmywarka do naczyo zakup inwestycyjny 21

22 ROZDZIAŁ II JAKOŚD PRACY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 1. Kształcenie Placówki szkolne, których nadrzędnym celem jest proces kształcenia i wychowania, winny stworzyd optymalne warunki do zdobywania wiedzy i kształtowania umiejętności, by uczniowie mogli realizowad edukację na kolejnym etapie kształcenia, a jednocześnie pozytywnie i zadawalająco zakooczyd dany cykl poprzez złożenie sprawdzianu zewnętrznego w szkole podstawowej i egzaminu zewnętrznego w gimnazjum Wyniki sprawdzianu uczniów szkół podstawowych Wyniki sprawdzianu młodzieży klas VI szkół podstawowych uczęszczającej do szkół prowadzonych przez Miasto Sieradz oraz do szkoły niepublicznej w roku szkolnym 2009/2010 na tle Województwa Łódzkiego i Powiatu Sieradzkiego prezentują poniższe zestawienia. Placówka Liczba uczniów Średni wynik w placówce Skala staninowa Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wł. S. Reymonta 80 23,5 średni Szkoła Podstawowa nr 4 im. M. Konopnickiej ,9 wyżej średni Szkoła Podstawowa nr 6 im. J. Majkowskiej 53 22,5 niżej średni Szkoła Podstawowa nr ,8 niżej średni Szkoła Podstawowa Integracyjna nr ,7 średni Szkoła Podstawowa nr 9 im. Wł. Łokietka 59 25,3 wyżej średni Szkoła Podstawowa nr 10 im. B. Zwolioskiego ,9 wyżej średni Niepubliczna Szkoła Podstawowa Edukacja Niezależna 4 33,0 X Katolicka Szkoła Podstawowa przy Parafii Rzymskokatolickiej Św. Urszuli Ledóchowskiej Powiat Sieradzki ,41 Województwo Łódzkie ,41 22

23 Podczas sprawdzianu uczeo musi wykazad się ponadprzedmiotowymi umiejętnościami, które są kształtowane w szkole podstawowej w ramach różnych zajęd edukacyjnych. Umiejętności te uzupełniają się i przenikają wzajemnie. Są to: czytanie, pisanie, rozumowanie, korzystania z informacji, wykorzystania wiedzy w praktyce. Wynik maksymalny do osiągnięcia to 40 punktów. Zatem statystyczny uczeo Województwa Łódzkiego zdobył na sprawdzianie 61 % punków możliwych do uzyskania, a w Powiecie Sieradzkim wynik ten wynosi 59 % Wyniki egzaminu uczniów gimnazjów i ich analiza Wyniki egzaminu młodzieży klas III gimnazjów uczęszczającej do szkół prowadzonych przez Miasto Sieradz oraz do szkół niepublicznych na terenie miasta w roku szkolnym 2009/2010 na tle Województwa Łódzkiego i Powiatu Sieradzkiego prezentują poniższe zestawienia. Placówka Częśd humanistyczna Częśd matematyczno-przyrodnicza Liczba Średni Skala EWD Liczba Średni Skala EWD uczniów wynik staninowa uczniów wynik staninowa Gimnazjum nr 1 im. 31. Pułku Strzelców Kaniowskich ,7 bardzo wysoki 0, ,3 bardzo wysoki 1,23 Gimnazjum nr 2 im. Królowej Jadwigi Gimnazjum nr 3 im. Unii Europejskiej Gimnazjum Niepubliczne Edukacja Niezależna Gimnazjum Katolickie przy Parafii 90 28,2 niżej średni ,3 wyżej średni -1, ,6 średni 0,70-0, ,1 wysoki 0, ,7 wysoki X 6 28,2 wysoki X 11 26,6 niski X 11 23,6 średni X 23

24 Rzymskokatolickiej Św. Urszuli Ledóchowskiej Powiat Sieradzki , ,55 Województwo Łódzkie , ,01 Podczas egzaminu w części humanistycznej gimnazjalista musiał się wykazad wiadomościami i umiejętnościami z języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeostwie, plastyki i muzyki. Jego zadaniem było udowodnid, że potrafi czytad ze zrozumieniem różne teksty kultury, interpretowad je, a także redagowad własne wypowiedzi w różnej formie. Średni wynik w kraju dla tej części egzaminu wyniósł 30,34 pkt. Podczas egzaminu w części matematyczno przyrodniczej gimnazjalista powinien się wykazad wiadomościami i umiejętnościami z matematyki, biologii, geografii, chemii, fizyki z astronomią. Test matematyczno-przyrodniczy bada, w jakim stopniu uczeo opanował terminy czy pojęcia z tych przedmiotów, czy radzi sobie z wyszukiwaniem informacji, czy dostrzega związki i zależności pewnych zjawisk, jak wykorzystuje wiedzę do rozwiązywania problemów. Średni wynik w kraju dla tej części egzaminu wyniósł 23,9 pkt. Powyższa tabela zawiera także zestawienie wskaźników EWD w poszczególnych placówkach. Wynik egzaminu jest uwarunkowany trzema grupami czynników: 1. indywidualnych, takich jak zdolności i uprzednie osiągnięcia szkolne, 2. społecznych, takich jak kapitał kulturowy i społeczny rodziny czy wpływ grupy rówieśniczej, 3. szkolnych, takich jak kwalifikacje i zaangażowanie nauczycieli, metody nauczania czy warunki nauczania. Zatem nieprzetworzone wyniki egzaminacyjne mogą byd fałszywymi sygnałami efektywności. Metoda EWD jako zestaw technik statystycznych pozwala zmierzyd wkład szkoły w wyniki nauczania. Wkład ten nazywamy edukacyjną wartością dodaną. EWD jest więc miarą efektywności nauczania w danej szkole. 24

INFORMACJA. o stanie realizacji zadań oświatowych Samorządu Miasta Sieradza za rok szkolny 2010/2011

INFORMACJA. o stanie realizacji zadań oświatowych Samorządu Miasta Sieradza za rok szkolny 2010/2011 INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Samorządu Miasta Sieradza za rok szkolny 2010/2011 Opracowanie: Akceptacja: J. Maciejewska Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Sieradza Prezydent

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie realizacji zadań oświatowych Samorządu Miasta Sieradza za rok szkolny 2012/2013

INFORMACJA. o stanie realizacji zadań oświatowych Samorządu Miasta Sieradza za rok szkolny 2012/2013 INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Samorządu Miasta Sieradza za rok szkolny 2012/2013 Prezydent Miasta Sieradza Jacek Walczak Opracowanie: J. Maciejewska Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1 Osiągnięcia Gimnazjum im. Jana Pawła II w Twardorzeczce 2016/2017

Zał. nr 1 Osiągnięcia Gimnazjum im. Jana Pawła II w Twardorzeczce 2016/2017 Zał. nr Osiągnięcia Gimnazjum im. Jana Pawła II w Twardorzeczce 6/7 Rok szkolny 6 7 Lp. Nazwa konkursu szkolny/gminny powiatowy rejonowy woje wódz.. Sztafetowe Powiatowe Biegi I Przełajowe w kategorii

Bardziej szczegółowo

MISTRZ ORTOGRAFII 2012 PSP 37 III

MISTRZ ORTOGRAFII 2012 PSP 37 III c) osiągnięcia szkoły w roku szkolnym 2011/2012 L.P. osiągnięcia uczniów w konkursach, zawodach, olimpiadach na szczeblu miejskim (liczba osób, lokata, nazwa konkursu): Liczba Lokata 1 Międzyszkolny Konkurs

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie realizacji zadań oświatowych Samorządu Miasta Sieradza za rok szkolny 2014/2015. Sieradz, czerwiec-październik 2015

INFORMACJA. o stanie realizacji zadań oświatowych Samorządu Miasta Sieradza za rok szkolny 2014/2015. Sieradz, czerwiec-październik 2015 INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Samorządu Miasta Sieradza za rok szkolny 2014/2015 Prezydent Miasta Sieradza Paweł Osiewała Opracowanie: J. Maciejewska Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

Bardziej szczegółowo

Pracownicy administracji i obsługi 49 osób.

Pracownicy administracji i obsługi 49 osób. Szkoła Podstawowa nr 64 660 uczniów: 3 Oddziały 0 14 klas I-III 15 klas IV VI nauczyciele: 54-dyplomowani 8-mianowani 7-kontraktowi 2-stażyści Pracownicy administracji i obsługi 49 osób. Gimnazjum nr 32

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie realizacji zadań oświatowych Samorządu Miasta Sieradza za rok szkolny 2013/2014. Sieradz, czerwiec-październik 2014

INFORMACJA. o stanie realizacji zadań oświatowych Samorządu Miasta Sieradza za rok szkolny 2013/2014. Sieradz, czerwiec-październik 2014 INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Samorządu Miasta Sieradza za rok szkolny 2013/2014 Opracowanie: J. Maciejewska Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Sieradza Sieradz, czerwiec-październik

Bardziej szczegółowo

KONKURSY SZKOLNE I MIĘDZYSZKOLNE dla klas I - III

KONKURSY SZKOLNE I MIĘDZYSZKOLNE dla klas I - III KONKURSY SZKOLNE I MIĘDZYSZKOLNE dla klas I - III ROK SZKOLNY 2009/2010 LP NAZWA KONKURSU TERMIN ODPOWIEDZIALNI 1 Konkurs plastyczny Liściaki X mgr A.Chowaniec mgr J.Zbieralska 2 Szkolny konkurs Bądź bezpieczny

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie realizacji zadań oświatowych Samorządu Miasta Sieradza za rok szkolny 2011/2012

INFORMACJA. o stanie realizacji zadań oświatowych Samorządu Miasta Sieradza za rok szkolny 2011/2012 INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Samorządu Miasta Sieradza za rok szkolny 2011/2012 1 Prezydent Miasta Sieradza Jacek Walczak Opracowanie: J. Maciejewska Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1 Osiągnięcia Gimnazjum im. Jana Pawła II w Twardorzeczce 2012/2013

Zał. nr 1 Osiągnięcia Gimnazjum im. Jana Pawła II w Twardorzeczce 2012/2013 Zał. nr 1 Osiągnięcia Gimnazjum im. Jana Pawła II w Twardorzeczce 2012/2013 Rok szkolny 2 0 1 2 2 0 1 3 Lp. Nazwa konkursu szkolny/gminny 1. Sztafetowe Biegi Przełajowe Szkół Ponadgimnazjalnych dz. 2.

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia uczniów Szkoły Podstawowej w Czaszynie w roku szkolnym 2013/2014

Osiągnięcia uczniów Szkoły Podstawowej w Czaszynie w roku szkolnym 2013/2014 Osiągnięcia Szkoły Podstawowej w Czaszynie w roku szkolnym 2013/2014 Konkursy KO w Rzeszowie Lp. Nazwa konkursu Ilość na poszczególnych szczeblach Szkoła Rejonowe Województwo 1. Konkurs polonistyczny 2

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE KONKURSY I UROCZYSTOŚCI W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PAŹDZIERNIK 2013

PLANOWANE KONKURSY I UROCZYSTOŚCI W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PAŹDZIERNIK 2013 PLANOWANE KONKURSY I UROCZYSTOŚCI W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PAŹDZIERNIK 2013 Planowanie konkursy Mistrzostwa Polski Modeli Kartonowych ogólnokrajowy 18 20 października 2013 Święto

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi im. Unii Europejskiej w Zielonej Górze

Gimnazjum nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi im. Unii Europejskiej w Zielonej Górze Gimnazjum nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi im. Unii Europejskiej w Zielonej Górze Poznaj nas bliżej Oferta edukacyjna Szczególne osiągnięcia Zaplecze techniczne i sale szkolne Sport w naszej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 27 marca 2017 r. Poz. 1503 UCHWAŁA NR XXXV/225/2017 RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Centrum Obsługi Finansowej

Bardziej szczegółowo

Plan Wspierania Uzdolnień

Plan Wspierania Uzdolnień Plan Wspierania Uzdolnień na rok szkolny 2015/2016 Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie L.p. Planowane działanie Termin Osoba odpowiedzialna 1 Stworzenie kalendarza konkursów (zał. 1) wrzesień 2 Stworzenie kalendarza

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterskich Lotników Podlasia r r.

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterskich Lotników Podlasia r r. Informacja o planowanych zajęciach w szkołach prowadzonych przez Miasto Biała Podlaska w okresie ferii zimowych w roku szkolnym 2015/2016 w dniach 15.02 26.02.2016 r. Lp Szkoła Rodzaj planowanych zajęć

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKÓŁ W CHORZELOWIE

GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKÓŁ W CHORZELOWIE GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKÓŁ W CHORZELOWIE ZAPEWNIAMY: PRZYJAZNĄ ATMOSFERĘ W SZKOLE DODATKOWE ZAJĘCIA PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO WSPIERANIE INTEGRACJI W ŚRODOWISKU RÓWIEŚNICZYM ŻYCZLIWYCH NAUCZYCIELI

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 6 im. Królowej św. Jadwigi w Zamościu OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Gimnazjum nr 6 im. Królowej św. Jadwigi w Zamościu OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Gimnazjum nr 6 im. Królowej św. Jadwigi w Zamościu OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 STANDARD EDUKACYJNY W szkole realizujemy standardową ofertę edukacyjną zaplanowaną przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2015/2016

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2015/2016 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2015/2016 Gimnazjum Gminne im. Ireny Sendlerowej ul. Bolesława Chrobrego 4 76-004 Sianów tel/fax: 94 3185242 www.gimnazjum.sianow.pl

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Manowo w roku szkolnym 2014/2015

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Manowo w roku szkolnym 2014/2015 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Manowo w roku szkolnym 2014/2015 W roku szkolnym 2014/2015 Gmina Manowo była organem prowadzącym dla: 2 przedszkoli, 2 szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015 Gimnazjum Gminne im. Ireny Sendlerowej ul. Bolesława Chrobrego 4 76-004 Sianów tel/fax: 94 3185242 www.gimnazjum.sianow.pl

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY WYMAGANIE NR 6: SZKOŁA REALIZUJE KONCEPCJĘ PRACY UKIERUNKOWANĄ NA ROZWÓJ UCZNIÓW - 1 - Cele: - zebranie informacji na temat rodzajów konkursów organizowanych w placówce,

Bardziej szczegółowo

WRZESIEŃ KONKURSY ROK SZKOLNY 2016/2017. Osoba/y odpowiedzialna/e za przygotowanie konkursu Beata Krzemińska

WRZESIEŃ KONKURSY ROK SZKOLNY 2016/2017. Osoba/y odpowiedzialna/e za przygotowanie konkursu Beata Krzemińska WRZESIEŃ Nazwa, forma, Woda wokół nas konkurs plastyczny Morze, góry, las miejsce w którym spędziłem wakacje pejzaż Ogólnopolski Bieg Chrobrego kl. IV-VI Drużynowe Mistrzostwa w Pływaniu Reprezentacja

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM na rok szkolny 2013/2014

KALENDARIUM na rok szkolny 2013/2014 KALENDARIUM na rok szkolny 2013/2014 Data 30.08.2013 Uroczystość / konkurs Konferencja Rady Pedagogicznej, inauguracja roku szkolnego 2013/14 02.09. 2013 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 12.09.2013

Bardziej szczegółowo

SUKCESY UCZNIÓW W KONKURSACH W 2013r.

SUKCESY UCZNIÓW W KONKURSACH W 2013r. SUKCESY UCZNIÓW W KONKURSACH W 2013r. Placówka Nazwa konkursu ranga konkursu Miejsce jakie zajął/zajęli uczniowie Konkurs Recytatorski im. Juliusza Słowackiego Konkurs na sztukę teatralną Ja, Ty, My IV

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEGO KLUBU SPORTOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEGO KLUBU SPORTOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEGO KLUBU SPORTOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 Widząc, iż wysoki poziom aktywności ruchowej wśród uczniów gwarantuje odpowiedni poziom sprawności fizycznej i sprawności

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2013/2014, W TYM O WYNIKACH SPRAWDZIANU PO VI KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ I EGZAMINÓW

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2013/2014, W TYM O WYNIKACH SPRAWDZIANU PO VI KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ I EGZAMINÓW INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2013/2014, W TYM O WYNIKACH SPRAWDZIANU PO VI KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ I EGZAMINÓW PO III KLASIE GIMNAZJUM INFORMACJA O STANIE REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO BADANIA UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY, SPRAWDZIANU, EGZAMINU GIMNAZJALNEGO I MATURALNEGO W 2013 ROKU UCZNIÓW SZKÓŁ PROWADZONYCH

WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO BADANIA UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY, SPRAWDZIANU, EGZAMINU GIMNAZJALNEGO I MATURALNEGO W 2013 ROKU UCZNIÓW SZKÓŁ PROWADZONYCH WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO BADANIA UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY, SPRAWDZIANU, EGZAMINU GIMNAZJALNEGO I MATURALNEGO W 2013 ROKU UCZNIÓW SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC STATYSTYKA SZKOLNA ROK SZKOLNY

Bardziej szczegółowo

- II Miejsce Chóru na 60 Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej w Zabrzu -

- II Miejsce Chóru na 60 Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej w Zabrzu - Osiągnięcia Gimnazjum nr 21 im. Noblistów Polskich w Zabrzu w roku szkolnym 2014/2015 W zakresie dydaktycznym - II Miejsce w Miejskim Konkursie,,Woda Jest Życiem - IV Miejsce w Miejskim Konkursie "Zabrze

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia dydaktyczne

Osiągnięcia dydaktyczne 1 Osiągnięcia dydaktyczne 1. Egzamin gimnazjalny Wyniki egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2004/2005 mierzone średnią liczba punktów uzyskanych w szkole: - część humanistyczna egzaminu: 32,6 - część

Bardziej szczegółowo

SUKCESY NAUKOWE I ARTYSTYCZNE 2012/2013

SUKCESY NAUKOWE I ARTYSTYCZNE 2012/2013 SUKCESY NAUKOWE I ARTYSTYCZNE 2012/2013 LP nazwa zasięg miejsce 1. Ja i Ty bezpieczni w szkole - akcja ogólnopolski finalista Ministerstwa Edukacji Narodowej 2. Konkurs Towarzystwa na Rzecz wojewódzki

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ W SKAWIE rok szkolny 2010/2011

ZESPÓŁ SZKÓŁ W SKAWIE rok szkolny 2010/2011 ZESPÓŁ SZKÓŁ W SKAWIE rok szkolny 2010/2011 Zespół Szkół w Skawie 2010/2011 sprawdzian klasa III 78,0% 77,5% umiejętności polonistyczne 76,0% 74,0% 74,1% 73,3% 71,9% 72,0% 70,0% 70,6% 69,8% 68,0% 66,0%

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Mieście Lubartów w roku szkolnym 2014/2015

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Mieście Lubartów w roku szkolnym 2014/2015 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Mieście Lubartów w roku szkolnym 2014/2015 Obowiązek sporządzenia iprzedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy wynika z dyspozycji

Bardziej szczegółowo

SUKCESY UCZNIÓW ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ORŁACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

SUKCESY UCZNIÓW ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ORŁACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 SUKCESY UCZNIÓW ZEOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ORŁACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 SZKOŁA UCZEŃ NAZWA KONKURSU Katarzyna Golenia Paweł Statkiewicz Paweł Statkiewicz Anna Kawińska

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce, to szkoła z tradycjami naukowymi, kultywująca wielokulturowość Podlasia.

Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce, to szkoła z tradycjami naukowymi, kultywująca wielokulturowość Podlasia. Walory szkoły: Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce, to szkoła z tradycjami naukowymi, kultywująca wielokulturowość Podlasia. W szkole panuje przyjazna atmosfera, a uczniowie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W GMINIE RABKA-ZDRÓJ W ROKU Rabka-Zdrój, styczeń 2009 r.

DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W GMINIE RABKA-ZDRÓJ W ROKU Rabka-Zdrój, styczeń 2009 r. DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W GMINIE RABKA-ZDRÓJ W ROKU 2008 Rabka-Zdrój, styczeń 2009 r. Liczba uczniów w porównaniu z poprzednim rokiem szkolnym ZSPiG w Ponicach (SP i G w Ponicach) ZSSPiG w Chabówce

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM KONKURSÓW SZKOLNYCH 2014 / 2015

HARMONOGRAM KONKURSÓW SZKOLNYCH 2014 / 2015 Klasy 0-3 HARMONOGRAM KONKURSÓW SZKOLNYCH 2014 / 2015 NAZWA KONKURSU TERMIN REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI POLSKA ZNANA I NIEZNANA. WSPOMNIENIA ZWAKACJI WRZESIEŃ BARWY LASU PAŹDZIERNIK EDYTA WROBEL RUCH I ZABAWA

Bardziej szczegółowo

WYNIKI SPRAWDZIANU I EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w roku 2011 szkół podstawowych i gimnazjów w Turku

WYNIKI SPRAWDZIANU I EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w roku 2011 szkół podstawowych i gimnazjów w Turku WYNIKI SPRAWDZIANU I EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w roku 2011 szkół podstawowych i gimnazjów w Turku SPRAWDZIAN W roku 2011 do sprawdzianu przystąpiło 284 uczniów. Podczas sprawdzianu jest oceniany poziom opanowania

Bardziej szczegółowo

Sukcesy Zestawienie sukcesów sportowych III LO im. K.K. Baczyńskiego w Starachowicach

Sukcesy Zestawienie sukcesów sportowych III LO im. K.K. Baczyńskiego w Starachowicach Uczniowie naszej szkoły aktywnie uczestniczą w olimpiadach przedmiotowych i różnego rodzaju konkursach, osiągając wysokie lokaty w eliminacjach wojewódzkich i centralnych: - 1997 - Olimpiada Wiedzy o Polsce

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE OŚWIATY NA TERENIE GMINY KAŹMIERZ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

INFORMACJA O STANIE OŚWIATY NA TERENIE GMINY KAŹMIERZ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 INFORMACJA O STANIE OŚWIATY NA TERENIE GMINY KAŹMIERZ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 opracował: Janusz Stróżyk janusz.strozyk@kazmierz.pl 1 Podstawa prawna opracowania - art. 5a, ust. 4 ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2 w Sianowie

Szkoła Podstawowa nr 2 w Sianowie podsumowanie roku szkolnego 2012/2013 Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Dworcowa 26a 76-004 Sianów tel 943185218, www.sp2sianow.pl W roku szkolnym 2012/2013 320 uczniów w 14 oddziałach klas 1-6 59 przedszkolaków

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Chrobrego

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Chrobrego Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Chrobrego ul. Niepodległości 2 68 300 Lubsko tel. 68-457-22-32 e mail: sp2lubsko@poczta.onet.pl www.sp2.lubsko.pl Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Lubsku

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTOŚCI / INSCENIZACJE L.p. Tematyka Odpowiedzialni 1. Akcja ekologiczna Sprzątanie Świata J. Grębowska, M. Wieczorek KONKURSY

UROCZYSTOŚCI / INSCENIZACJE L.p. Tematyka Odpowiedzialni 1. Akcja ekologiczna Sprzątanie Świata J. Grębowska, M. Wieczorek KONKURSY WYKAZ UROCZYSTOŚCI, INSCENIZACJI I KONKURSÓW DLA KLAS IV VII I GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 WRZESIEŃ L.p. Tematyka Odpowiedzialni 1. Akcja ekologiczna Sprzątanie Świata J. Grębowska, M. Wieczorek

Bardziej szczegółowo

NOMINACJE NAJLEPSZY HUMANISTA WERONIKA GOLOMBEK. Wyróżnienie w Regionalnym Konkursie Recytatorskim Poezja ks. Twardowskiego

NOMINACJE NAJLEPSZY HUMANISTA WERONIKA GOLOMBEK. Wyróżnienie w Regionalnym Konkursie Recytatorskim Poezja ks. Twardowskiego NOMINACJE NAJLEPSZY HUMANISTA Wyróżnienie w Regionalnym Konkursie Recytatorskim Poezja ks. Twardowskiego WERONIKA GOLOMBEK KL 6 A II miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Gliwicach II miejsce w przeglądzie

Bardziej szczegółowo

UDZIAŁ W KONKURSACH I ZAWODACH SPORTOWYCH ROK SZKOLNY 2008/2009 GIMNAZJUM KONKURSY

UDZIAŁ W KONKURSACH I ZAWODACH SPORTOWYCH ROK SZKOLNY 2008/2009 GIMNAZJUM KONKURSY UDZIAŁ W KONKURSACH I ZAWODACH SPORTOWYCH ROK SZKOLNY 2008/2009 GIMNAZJUM KONKURSY l.p konkurs organizator szczebel opiekun uczestnicy osiągnięcia 1 Konkurs recytatorski dla gimnazjalistów dom jest sześcianem

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Wodzisławiu Śląskim

Oferta edukacyjna Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Wodzisławiu Śląskim Oferta edukacyjna Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Wodzisławiu Śląskim Jeśli dziecko dostało mniej od losu, powinno dostać więcej od ludzi ul. Tysiąclecia 25 44-300 Wodzisław Śląski

Bardziej szczegółowo

LAUREACI i FINALIŚCI. konkursów wojewódzkich 7. LAUREAÓW

LAUREACI i FINALIŚCI. konkursów wojewódzkich 7. LAUREAÓW LAUREACI i FINALIŚCI 7. LAUREAÓW konkursów wojewódzkich Natalia GŁUSZEK, kl. 5a - Konkurs Humanistyczny oraz Konkurs Języka Angielskiego Michał JANTARSKI, kl. 5b - Konkurs Matematyczno-Przyrodniczy oraz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z rywalizacji w Powiatowych Igrzyskach Sportowych Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013.

Sprawozdanie z rywalizacji w Powiatowych Igrzyskach Sportowych Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013. Sprawozdanie z rywalizacji w Powiatowych Igrzyskach Sportowych Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013. Sprawozdanie obejmuje okres od 01 września 2012 r. do 14 czerwca 2013 r. i dotyczy

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO DOBRE PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU BOGATY WYBÓR ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH BAZA SZKOŁY BEZPOŚREDNI DOSTĘP DO ORLIKA DOBRY DOJAZD DOMOWE OBIADY

BEZPIECZEŃSTWO DOBRE PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU BOGATY WYBÓR ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH BAZA SZKOŁY BEZPOŚREDNI DOSTĘP DO ORLIKA DOBRY DOJAZD DOMOWE OBIADY BEZPIECZEŃSTWO DOBRE PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU BOGATY WYBÓR ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH INDYWIDUALNA PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM I MAJĄCYM PROBLEMY W NAUCE BAZA SZKOŁY BEZPOŚREDNI DOSTĘP DO ORLIKA DOBRY DOJAZD DOMOWE

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia uczniów Szkoły Podstawowej w Czaszynie w roku szkolnym 2008/09

Osiągnięcia uczniów Szkoły Podstawowej w Czaszynie w roku szkolnym 2008/09 Osiągnięcia uczniów Szkoły Podstawowej w Czaszynie w roku szkolnym 2008/09 1. Sprawdzian w klasie I: Średnia szkolna: 25,6 pkt Średnia wojewódzka: 23,0 pkt Średnia gminy: 23,2 pkt Średnia powiatu: 23,0

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTU w Jeleniej Górze Dział Organizacji Imprez Sportowych ul. Sudecka 42

MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTU w Jeleniej Górze Dział Organizacji Imprez Sportowych ul. Sudecka 42 MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTU w Jeleniej Górze Dział Organizacji Imprez Sportowych ul. Sudecka 42 Regulamin KLASYFIKACJI MEDALOWEJ Międzyszkolnego Ośrodka Sportu w Jeleniej Górze na rok szkolny 2016/2017

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2016/2017

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2016/2017 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2016/2017 Gimnazjum Gminne im. Ireny Sendlerowej ul. Bolesława Chrobrego 4 76-004 Sianów tel/fax: 94 3185242 www.gimnazjum.sianow.pl

Bardziej szczegółowo

boisko piaskowe Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10 - boisko przy Rozgrywki w piłkę nożną kl. IV-VI 46 10.45

boisko piaskowe Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10 - boisko przy Rozgrywki w piłkę nożną kl. IV-VI 46 10.45 Sprawozdanie z imprez organizowanych na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w ramach V Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich - XIX Sportowy Turnieju Miast i Gmin 13 26-05-13-12.00 Ośrodek Wypoczynkowy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2013/2014

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2013/2014 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2013/2014 Obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych wynika z dyspozycji art. 5a ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 10 /2017 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 6 czerwca 2017 r.

Zarządzenie Nr 10 /2017 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 6 czerwca 2017 r. PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY ul. Grunwaldzka 15 35-959 Rzeszów PiP.110.14.2017 Zarządzenie Nr 10 /2017 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 6 czerwca 2017 r. 78 79 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 4 /

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 ZAPRASZA SERDECZNIE DO WSPÓLNEJ NAUKI I ZABAWY WSZYSTKIE DZIECI SZEŚCIO I SIEDMIOLETNIE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 ZAPRASZA SERDECZNIE DO WSPÓLNEJ NAUKI I ZABAWY WSZYSTKIE DZIECI SZEŚCIO I SIEDMIOLETNIE Odkrycia małego dziecka są jak kamienie kosztowne najtrwalsze, najpewniejsze, najświetniejsze ze zdobyczy K. Przerwa - Tetmajer SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 ZAPRASZA SERDECZNIE DO WSPÓLNEJ NAUKI I ZABAWY WSZYSTKIE

Bardziej szczegółowo

KONKURSY SZKOLNE I POZASZKOLNE

KONKURSY SZKOLNE I POZASZKOLNE KONKURSY SZKOLNE W KLASACH 1-3 Nr Nazwa konkursu Osoba odpowiedzialna Miesiąc/data 1. Konkurs plastyczny Zdrowie to podstawa - klasy 3 Anna Komorowska, Jolanta Zbudniewek IX- X 2016r. 2. Mój lapbook klasy

Bardziej szczegółowo

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018 Kalendarz roku szkolnego 2017/2018 Zdarzenie Termin Uwagi o realizacji Organizacja roku szkolnego Rozpoczęcie zajęć edukacyjnych Zakończenie zajęć edukacyjnych Klasyfikacja śródroczna Klasyfikacja roczna

Bardziej szczegółowo

Szkolny Kalendarz Konkursów Rok szkolny 2015/2016

Szkolny Kalendarz Konkursów Rok szkolny 2015/2016 Szkolny Kalendarz Konkursów Rok szkolny 2015/2016 Klasy I III Przybliżony termin realizacji Nazwa konkursu Organizator Zasięg Nauczyciel odpowiedzialny za organizację konkursu wrzesień Konkurs fotograficzny

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Pierzchnica w roku szkolnym 2011/2012

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Pierzchnica w roku szkolnym 2011/2012 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Pierzchnica w roku szkolnym 2011/2012 Obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Pierzchnica

Bardziej szczegółowo

Godzina 9:00 9.30-11.30 10.00-11.30 10.00-12.00 10.00-12.30 10:30-11:30 10.00-14.00

Godzina 9:00 9.30-11.30 10.00-11.30 10.00-12.00 10.00-12.30 10:30-11:30 10.00-14.00 Wykaz imprez zorganizowanych w Ostrowcu Świętokrzyskim podczas VII Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich w ramach XXI Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2015 w dniach 26 maja 1 czerwca 2015 r. Data

Bardziej szczegółowo

III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego w Poznaniu

III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego w Poznaniu w Poznaniu,,SUKCES jest najgłośniejszym mówcą świata. /Napoleon Bonaparte/ III LO w Poznaniu należy do czołówki liceów ogólnokształcących w Poznaniu i Wielkopolsce, czego dowodem są ogłaszane w każdym

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Jamielniku Rok szkolny 2014/2015- II SEMESTR OSIĄGNIĘCIA SZKÓŁ- SUKCESY SPORTOWE

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Jamielniku Rok szkolny 2014/2015- II SEMESTR OSIĄGNIĘCIA SZKÓŁ- SUKCESY SPORTOWE Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Jamielniku Rok szkolny 2014/2015- II SEMESTR OSIĄGNIĘCIA SZKÓŁ- SUKCESY SPORTOWE GMINNY POWIATOWY MIĘDZY- POWIATOWY 1-mce Powiatowy Lekkoatletyczny SP chłopcy- Smukała

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OLIMPIADY DZIECI I MŁODZIEŻY na rok szkolny 2017/2018 powiat legionowski

REGULAMIN OLIMPIADY DZIECI I MŁODZIEŻY na rok szkolny 2017/2018 powiat legionowski REGULAMIN OLIMPIADY DZIECI I MŁODZIEŻY na rok szkolny 2017/2018 powiat legionowski Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl zgodnie z kalendarzami

Bardziej szczegółowo

Udział uczniów PZ2 w konkursach przedmiotowych w roku szkolnym 2013/14

Udział uczniów PZ2 w konkursach przedmiotowych w roku szkolnym 2013/14 Udział uczniów PZ2 w konkursach przedmiotowych w roku szkolnym 2013/14 Konkurs Etap szkolny ilość uczestników Etap pozaszkolny Sukcesy Pangea (konkurs matematyczny) 22 Konkurs Matematyczny Kuratorium OKE

Bardziej szczegółowo

Witamy. w Gimnazjum nr 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Witamy. w Gimnazjum nr 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie Witamy w Gimnazjum nr 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie Dlaczego do G 119? Atuty szkoły Dobra baza lokalowa Sprawdzone rozwiązania organizacyjne, dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze Ciekawa

Bardziej szczegółowo

PLAN ZESPOŁU NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI W CHEŁMIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

PLAN ZESPOŁU NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI W CHEŁMIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PLAN ZESPOŁU NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI W CHEŁMIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Cele: wychowanie przez sport, promowanie zdrowia i rywalizacji

Bardziej szczegółowo

- Międzyszkolny Konkurs Plastyczny Szopka Rodzinna: Ania Podsiad - I miejsce.

- Międzyszkolny Konkurs Plastyczny Szopka Rodzinna: Ania Podsiad - I miejsce. I semestr 03/04 - XII Wojewódzki Konkurs Matematyczny Nudna Matematyka: Ania Kapuściska (5c) - I miejsce, Melania Majgier (5d) - IV miejsce. W półfinale tego Konkursu brali udział Przemek Bańka (5d) i

Bardziej szczegółowo

XIV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego 61-164 Poznań. tel./fax 61 8773632. e-mail: lo14@vp.pl http://czternastelo.pl

XIV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego 61-164 Poznań. tel./fax 61 8773632. e-mail: lo14@vp.pl http://czternastelo.pl XIV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego 61-164 Poznań tel./fax 61 8773632 e-mail: lo14@vp.pl http://czternastelo.pl Gmach Szkoły Nasza lokalizacja Jak do nas dojechać? T: 4, 7, 12, 13 A:

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNE METODY NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH

INNOWACYJNE METODY NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH KLASY SPORTOWE ODNOSZĄCE OGÓLNOPOLSKIE SUKCESY INNOWACYJNE METODY NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH EUROPEJSKI PROGRAM COMENIUS NOWOCZESNY I NAJWIĘKSZY W MIEŚCIE KOMPLEKS SPORTOWY ORAZ BEZPOŚREDNI DOSTĘP DO ORLIKA

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE KONKURSY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

PLANOWANE KONKURSY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PLANOWANE KONKURSY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Zakres materiału i regulamin każdego szkolnego konkursu należy przedstawić uczniom do końca października 2013r. Miesiąc Nazwa /rodzaj konkursu Osoby odpowiedzialne

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z rodzicami przyszłorocznych gimnazjalistów

Spotkanie z rodzicami przyszłorocznych gimnazjalistów Spotkanie z rodzicami przyszłorocznych gimnazjalistów Serdecznie zapraszamy! dyr. Maria Bielska-Kahan dyr.wojciech Musiał www.gimnazjum.proszowice.pl Strona internetowa Kilka informacji o szkole: W gimnazjum

Bardziej szczegółowo

I. Konkursy przedmiotowe

I. Konkursy przedmiotowe I. Konkursy przedmiotowe 1. finalistka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z matematyki- Marta Machej 2. finaliści Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z języka rosyjskiego: Władysław Lewandowski, Hubert

Bardziej szczegółowo

Program debaty 1. Otwarcie - przywitanie gości. 2. Zmiany w Karcie Nauczyciela, opieka przedszkolna -wystąpienie Pani Poseł Domiceli Kopaczewskiej.

Program debaty 1. Otwarcie - przywitanie gości. 2. Zmiany w Karcie Nauczyciela, opieka przedszkolna -wystąpienie Pani Poseł Domiceli Kopaczewskiej. Program debaty 1. Otwarcie - przywitanie gości. 2. Zmiany w Karcie Nauczyciela, opieka przedszkolna -wystąpienie Pani Poseł Domiceli Kopaczewskiej. 3. Charakterystyka systemu oświaty miejskiej oraz placówek

Bardziej szczegółowo

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 2 W KROŚNIE W ROKU SZKOLNYM 2007/2008

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 2 W KROŚNIE W ROKU SZKOLNYM 2007/2008 OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 2 W KROŚNIE W ROKU SZKOLNYM 2007/2008 1.Osiągnięcia w konkursach przedmiotowych: - Magdalena Skałba Nagroda Prezydenta Miasta Krosna, - Tomasz Gonet Nagroda Prezydenta

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY SPRAWDZIAN PO SZKOLE PODSTAWOWEJ EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN MATURALNY

OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY SPRAWDZIAN PO SZKOLE PODSTAWOWEJ EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN MATURALNY WYNIKI UCZNIÓW ZE SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC ZA 2014 ROK OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY SPRAWDZIAN PO SZKOLE PODSTAWOWEJ EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN MATURALNY STATYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Dwujęzyczne. Im. Św. Kingi. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2. w Tarnowie

Gimnazjum Dwujęzyczne. Im. Św. Kingi. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2. w Tarnowie Gimnazjum Dwujęzyczne Im. Św. Kingi w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Tarnowie Gimnazjum Dwujęzyczne w ZSO nr 2 w Tarnowie to Szkoła o bogatej historii, mimo, że istnieje dopiero od roku 2001.

Bardziej szczegółowo

Egzaminy zewnętrzne

Egzaminy zewnętrzne Egzaminy zewnętrzne 2012-2013 Zespół Szkolno Przedszkolny nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi Gimnazjum nr 1 w Brzeszczach Termin egzaminu w gimnazjum 23 kwietnia 2013 r (wtorek) Część humanistyczna godz.9.00

Bardziej szczegółowo

I. Kandydaci przyjmowani w pierwszej kolejności nie przystępują do sprawdzianu predyspozycji językowych. LAUREACI I FINALIŚCI OLIMPIAD PRZEDMIOTOWYCH

I. Kandydaci przyjmowani w pierwszej kolejności nie przystępują do sprawdzianu predyspozycji językowych. LAUREACI I FINALIŚCI OLIMPIAD PRZEDMIOTOWYCH Aneks do Zasad przyjmowania kandydatów do oddziału międzynarodowego w Gimnazjum Dwujęzycznym Nr 26 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 5 we Wrocławiu na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa

Bardziej szczegółowo

Miasto i Gmina Prabuty. Oświata w latach 2003-2012

Miasto i Gmina Prabuty. Oświata w latach 2003-2012 Miasto i Gmina Prabuty Oświata LICZBA UCZNIÓW W SZKOŁACH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO I GMINĘ PRABUTY W LATACH 2003 2012 ROK LICZBA UCZNIÓW SPADEK LICZBY UCZNIÓW W STOSUNKU DO ROKU POPRZEDNIEGO 2003 1887

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ PLANOWANYCH UROCZYSTOŚCI i KONKURSÓW W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

KALENDARZ PLANOWANYCH UROCZYSTOŚCI i KONKURSÓW W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 KALENDARZ PLANOWANYCH UROCZYSTOŚCI i KONKURSÓW W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 UROCZYSTOŚCI S Z K O L N E Rodzaj uroczystości Termin Odpowiedzialni Światowy Dzień Turystyki Młodzieży 25.09.2015r. Szkolnej. Rajd

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU W OKRESIE FERII ZIMOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKÓŁ KALISKICH /SZKOŁY PROWADZĄ ZAJĘCIA TYLKO DLA SWOICH UCZNIÓW/

PROPOZYCJE SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU W OKRESIE FERII ZIMOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKÓŁ KALISKICH /SZKOŁY PROWADZĄ ZAJĘCIA TYLKO DLA SWOICH UCZNIÓW/ PROPOZYCJE SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU W OKRESIE FERII ZIMOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKÓŁ KALISKICH /SZKOŁY PROWADZĄ ZAJĘCIA TYLKO DLA SWOICH UCZNIÓW/ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 UL. POMORSKA 7, KALISZ, TEL.0-62/760

Bardziej szczegółowo

50 kl.via 23ucz.kl.VIb 27ucz.

50 kl.via 23ucz.kl.VIb 27ucz. SPRAWDZIAN SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Sprawdzian w szóstej klasie przeprowadzono 4 kwietnia 2013 r. W Gminie do sprawdzianu przystąpiło 148 uczniów Liczba uczniów piszących sprawdzian w poszczególnych szkołach:

Bardziej szczegółowo

Prymus Szkoły Podstawowej nr 5. Weronika WOŁOWCZYK uczennica klasy 6 c została prymusem wśród tegorocznych absolwentów

Prymus Szkoły Podstawowej nr 5. Weronika WOŁOWCZYK uczennica klasy 6 c została prymusem wśród tegorocznych absolwentów Prymus Szkoły Podstawowej nr 5 Weronika WOŁOWCZYK uczennica klasy 6 c została prymusem wśród tegorocznych absolwentów Średnia ocen 5,8. Oceny celujące z języka polskiego, języka angielskiego, religii,

Bardziej szczegółowo

Organizatorem zawodów są: szkoły, SKS, UKS, SZS, LZS oraz Związki Sportowe;

Organizatorem zawodów są: szkoły, SKS, UKS, SZS, LZS oraz Związki Sportowe; R E G U L A M I N O G Ó L N Y IMPREZ SPORTOWYCH OBJĘTYCH KALENDARZEM SIERADZKIEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO Dla szkół podstawowych i gimnazjalnych Na rok szkolny 2011/2012 Regulamin określa ogólne zasady

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2 w Sianowie

Szkoła Podstawowa nr 2 w Sianowie podsumowanie roku szkolnego 2013/2014 Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Dworcowa 26a 76-004 Sianów tel 94 3185218, www.sp2sianow.pl W roku szkolnym 2013/2014 było nas: 335 uczniów w 13 oddziałach klas 1-6 89

Bardziej szczegółowo

Sukcesy indywidualne

Sukcesy indywidualne I semestr 2005/2006 W I semestrze zorganizowano w Gimnazjum I etap konkursów przedmiotowych organizowanych przez Podkarpackie Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Do drugiego etapu zakwalifikowało się 3 uczniów;

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w roku szkolnym 2012/2013 Szkoła Podstawowa i Gimnazjum

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w roku szkolnym 2012/2013 Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Sprawozdanie z działalności Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w roku szkolnym 2012/2013 Szkoła Podstawowa i Gimnazjum W roku szkolnym 2012/2013 uczniowie brali udział we współzawodnictwie sportowym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. do Uchwały Nr IV/40/11 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 23 marca 2011 roku

Załącznik nr 1. do Uchwały Nr IV/40/11 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 23 marca 2011 roku Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/40/11 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie: wyboru ofert, udzieleniu dotacji i jej wysokości na wsparcie realizacji zadań publicznych przez

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie współzawodnictwa sportowego szkół powiatu lubańskiego za rok szkolny 2008/2009 09.06.2009r. Starostwo Powiatowe

Podsumowanie współzawodnictwa sportowego szkół powiatu lubańskiego za rok szkolny 2008/2009 09.06.2009r. Starostwo Powiatowe Podsumowanie współzawodnictwa sportowego szkół powiatu lubańskiego za rok szkolny 00/00 0.0.00r. Starostwo Powiatowe. Informacja o realizacji kalendarza imprez sportowych w powiecie lubańskim w ramach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Nazwa zadania

Załącznik nr 7. Nazwa zadania Załącznik nr 7 a. w otwartych konkursach ofert Wykaz zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej zrealizowanych w 01 r. w tym: wysokość udzielonej dotacji na ich realizację

Bardziej szczegółowo

Szkolny Kalendarz Konkursów Rok szkolny 2016/2017

Szkolny Kalendarz Konkursów Rok szkolny 2016/2017 Szkolny Kalendarz Konkursów Rok szkolny 2016/2017 Klasy 0 III Termin realizacji Nazwa konkursu Organizator Zasięg Nauczyciel odpowiedzialny za organizację konkursu październik Konkurs plastyczny Owoce

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE KONKURSY w Zespole Szkół Integracyjnych nr 71 Rok szkolny 2015/2016

PLANOWANE KONKURSY w Zespole Szkół Integracyjnych nr 71 Rok szkolny 2015/2016 PLANOWANE KONKURSY w Zespole Szkół Integracyjnych nr 71 Rok szkolny 2015/2016. TERMIN KONKURSU TYTUŁ KONKURSU KLASY, SZKOŁA ORGANIZATOR, ADRES STRONY INTERNETOWEJ KOORDYNATOR NA TERENIE SZKOŁY 24. wg kalendarza

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. Tabela Nr 1. Stan organizacji szkół podstawowych i gimnazjum w roku szkolnym 2010/2011 (SIO wg. stanu na 31.03.2011 r.

I N F O R M A C J A. Tabela Nr 1. Stan organizacji szkół podstawowych i gimnazjum w roku szkolnym 2010/2011 (SIO wg. stanu na 31.03.2011 r. I N F O R M A C J A o stanie realizacji zadań oświatowych GMINY STARA KORNICA, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych w roku szkolnym 2010/2011 wynikająca z art. 5a ust. 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA 2015/16. GIMNAZJUM Nr 92 im. J.U. Niemcewicza Ul. Koncertowa 4, Warszawa - Ursynów. Informacja o szkole

REKRUTACJA 2015/16. GIMNAZJUM Nr 92 im. J.U. Niemcewicza Ul. Koncertowa 4, Warszawa - Ursynów. Informacja o szkole GIMNAZJUM Nr 92 im. J.U. Niemcewicza Ul. Koncertowa 4, Warszawa - Ursynów REKRUTACJA 2015/16 Informacja o szkole Położenie Dogodny dojazd autobusami ZTM: 136, 179, 193, 195, 209, 210 Szkoła położona jest

Bardziej szczegółowo

OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE:

OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE: OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE: 1. I miejsce drużynowo w Mistrzostwach Powiatu Sieradzkiego w Indywidualnych Biegach Przełajowych 2. IV miejsce w Mistrzostwach Powiatu Sieradzkiego w Sztafetowych Biegach Przełajowych

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna i przyjazna szkoła

Bezpieczna i przyjazna szkoła Zespół Szkół Nr 3 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Gustawa Morcinka, Gimnazjum nr 4 ul. Mickiewicza 11 43-430 Skoczów to Bezpieczna i przyjazna szkoła Budynek główny Zespołu Szkół nr 3 Tel./fax: 33 853 37 12

Bardziej szczegółowo

na rok szkolny 201 5/201 6

na rok szkolny 201 5/201 6 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLN OKSZTAŁCĄCYCH N R 15 W KRAKOWI E UL. RYDYGIERA 20, 30-695 KRAKÓW, (12).657.75.62, (12).657.05.88, WWW.ZSO15KRAKOW.EDU.PL GIMNAZJUM NR 33 IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO IInformator d

Bardziej szczegółowo

W 2010 roku Szkoła Podstawowa i Gimnazjum otrzymały imię Larysy Ewy Krause

W 2010 roku Szkoła Podstawowa i Gimnazjum otrzymały imię Larysy Ewy Krause W 2010 roku Szkoła Podstawowa i Gimnazjum otrzymały imię Larysy Ewy Krause Szkoła Podstawowa z 8 oddziałami, a w tym oddział przedszkolny dla dzieci 3-letnich i 4-letnich liczący 20 dzieci oraz oddział

Bardziej szczegółowo

Wykaz Konkursów przedmiotowych, zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych oraz punktacja

Wykaz Konkursów przedmiotowych, zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych oraz punktacja Załącznik 2 Wykaz Konkursów przedmiotowych, zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych oraz punktacja za dodatkowe osiągnięcia kandydata do II LO im. Hugona Kołłątaja w Wałbrzychu przydzielana na podstawie

Bardziej szczegółowo