INFORMACJA. o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miasto Sieradz za rok szkolny 2009/2010

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA. o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miasto Sieradz za rok szkolny 2009/2010"

Transkrypt

1 INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miasto Sieradz za rok szkolny 2009/2010 Opracowanie: Akceptacja: J. Maciejewska Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Sieradz Prezydent Miasta Sieradza Jacek Walczak Sieradz, czerwiec-październik

2 Spis treści WSTĘP Rozdział I PLACÓWKI OŚWIATOWE MIASTA SIERADZA 1. Wykaz placówek oświatowych 2. Uczniowie 3. Zatrudnienie 4. Baza lokalowa 4.1. Stan bazy lokalowej 4.2. Remonty i inwestycje Rozdział II JAKOŚD PRACY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 1. Kształcenie 1.1. Wyniki sprawdzianu uczniów szkół podstawowych 1.2. Wyniki egzaminów uczniów gimnazjów i ich analiza 1.3. Udział uczniów w olimpiadach, konkursach, turniejach 2. Opieka i wychowanie 3. Organizacja i zarządzanie placówkami 3.1. Oferta edukacyjna dla uczniów niepełnosprawnych 3.2. Nauczanie indywidualne 3.3. Oferta zajęd pozalekcyjnych 3.4. Funkcjonowanie uczniowskich klubów sportowych 3.5. Dowożenie uczniów 3.6. Doskonalenie zawodowe nauczycieli Rozdział III FINANSOWANIE ZADAO OŚWIATOWYCH 1. Środki przeznaczone na prowadzenie przedszkoli 2. Środki przeznaczone na prowadzenie szkół podstawowych i gimnazjów 3. Analiza finansowa poniesionych wydatków oświatowych Rozdział IV POZOSTAŁE ZADANIA OŚWIATOWE 1. Żywienie w placówkach oświatowych 2. Pomoc socjalna dla uczniów 3. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli 4. Pomoc dla pracodawców kształcących młodocianych MOCNE STRONY I PROBLEMY SIERADZKIEJ OŚWIATY 2

3 W S T Ę P Informacja o stanie realizacji zadao oświatowych za rok 2009/2010 opracowana została w Urzędzie Miasta Sieradz pod kierunkiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych. Do opracowania wykorzystano: - informacje gromadzone i przetwarzane w Referacie Oświaty, Kultury i Sportu - dane uzyskane z placówek oświatowych, - dane Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi. Sposób realizacji zadao oświatowych przez jednostki samorządu terytorialnego określają trzy najważniejsze akty prawne zawierające zadania i kompetencje. Są to: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) oraz stosowne uchwały Rady Miejskiej w Sieradzu. Źródłem finansowania zadao oświatowych jest subwencja oświatowa oraz dochody własne miasta. Niniejsza Informacja opracowana została jako wypełnienie Art. 5a ust. 4 Ustawy o systemie oświaty. 3

4 ROZDZIAŁ I PLACÓWKI OŚWIATOWE MIASTA SIERADZA 1. Wykaz placówek oświatowych Na terenie miasta Sieradz, które jest o powierzchni 51 km 2 i liczbie mieszkaoców 43,5 tys. w roku 2009 funkcjonowało 7 placówek przedszkolnych publicznych i 1 placówka przedszkolna niepubliczna, 7 szkół podstawowych publicznych i 2 szkoły podstawowe niepubliczne oraz 3 gimnazja publiczne i 2 gimnazja niepubliczne. Są to następujące placówki oświatowe: - przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Sieradz: 1. Przedszkole nr 1 im. Kubusia Puchatka, Plac Wojewódzki nr 2 dyr. Bogusława Sabat 2. Przedszkole nr 2 im. Krasnala Hałabały, ul. Rycerska nr 1 dyr. Ewa Owczarek 3. Przedszkole nr 3 im. Jana Brzechwy, ul. Łokietka nr 27a dyr. Anna Pyzik 4. Przedszkole nr 4 Słoneczne przedszkole, ul. Piłsudskiego nr 5a dyr. Katarzyna Fontowicz 5. Przedszkole nr 5 im. Misia Uszatka, ul. Jana Pawła II nr 41 dyr. Agata Owczarek 6. Przedszkole nr 6 im. Jasia i Małgosi, ul. Zajęcza nr 1 dyr. Jolanta Szymaoska 7. Przedszkole nr 15, ul. Koliba - Stacheckiego nr 3 dyr. Aneta Jaros - przedszkole niepubliczne: 1. Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia S.S. Urszulanek SJK im. Św. Urszuli Ledóchowskiej, ul. Krakowskie Przedmieście nr 123, - dyr. S. Iwona Siuchta - szkoły podstawowe publiczne prowadzone przez Miasto Sieradz: 1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława S. Reymonta, ul. Kościuszki nr 14 dyr. Elwira Królewicz 2. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Konopnickiej, ul. 23-go Stycznia nr 18 dyr. Jacek Goc 3. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Janiny Majkowskiej, ul. Uniejowska nr 199 dyr. Izabela Żuberek 4. Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Szkolna nr 4 dyr. Beata Leszczyk 5. Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 8, ul. Szlachecka nr 11 dyr. Renata Cieślak 6. Szkoła Podstawowa nr 9 im. Władysława Łokietka, ul. Łokietka nr 55 dyr. Małgorzata Bartkowiak 7. Szkoła Podstawowa nr 10 im. Bolesława Zwolioskiego, al. Grunwaldzka nr 10 dyr. Kazimiera Gotkowicz 4

5 - szkoły podstawowe niepubliczne: 1. Niepubliczna Szkoła Podstawowa Edukacja Niezależna sp. z o.o. w Sieradzu, ul. Sienkiewicza nr 4 dyr. Iwona Fengler 2. Katolicka Szkoła Podstawowa przy Parafii Rzymskokatolickiej Św. Urszuli Ledóchowskiej w Sieradzu, ul. Krakowskie Przedmieście nr 123 a dyr. Ks. Jan Witkowski - gimnazja publiczne prowadzone przez Miasto Sieradz: 1. Gimnazjum nr 1 im. 31. Pułku Strzelców Kaniowskich, al. Grunwaldzka nr 10 dyr. Krzysztof Klimas 2. Gimnazjum nr 2 im. Królowej Jadwigi, ul. Rycerska nr 4 dyr. Jolanta Maokowska 3. Gimnazjum nr 3 im. Unii Europejskiej, ul. Broniewskiego nr 30 dyr. Helena Rajewska - gimnazja niepubliczne: 1. Gimnazjum Niepubliczne Edukacja Niezależna sp. z o.o. w Sieradzu, ul. Sienkiewicza nr 4 dyr. Iwona Fengler 2. Gimnazjum Katolickie przy Parafii Rzymskokatolickiej Św. Urszuli Ledóchowskiej w Sieradzu, ul. Krakowskie Przedmieście nr 123 a dyr. Ks. Jan Witkowski 5

6 2. Uczniowie Dane według SIO (stan na r.) Liczba oddziałów i dzieci w przedszkolach łącznie Lp. PLACÓWKA Ilośd oddziałów Liczba dzieci 1. Przedszkole nr 1 im. Kubusia Puchatka Przedszkole nr 2 im. Krasnala Hałabały Przedszkole nr 3 im. Jana Brzechwy Przedszkole nr 4 Słoneczne przedszkole Przedszkole nr 5 im. Misia Uszatka Przedszkole nr 6 im. Jasia i Małgosi Przedszkole nr RAZEM PRZEDSZKOLA PUBLICZNE Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia S.S. Urszulanek SJK 4 92 im. Św. Urszuli Ledóchowskiej RAZEM PRZEDSZKOLA Liczba oddziałów 0 i dzieci w tych oddziałach w przedszkolach i szkołach podstawowych Lp. PLACÓWKA Ilośd oddziałów Liczba dzieci 1. Przedszkole nr 1 im. Kubusia Puchatka Przedszkole nr 2 im. Krasnala Hałabały Przedszkole nr 3 im. Jana Brzechwy Przedszkole nr 4 Słoneczne przedszkole Przedszkole nr 5 im. Misia Uszatka Przedszkole nr 6 im. Jasia i Małgosi Przedszkole nr RAZEM PRZEDSZKOLA PUBLICZNE Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia S.S. Urszulanek SJK 1 18 im. Św. Urszuli Ledóchowskiej RAZEM PRZEDSZKOLA Szkoła Podstawowa nr 6 im. J. Majkowskiej Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa Integracyjna nr RAZEM SZKOŁY 4 66 RAZEM PRZEDSZKOLA I SZKOŁY

7 Uczniowie/oddziały szkoły podstawowe (bez oddziałów 0 ) LP. PLACÓWKA Ilośd oddziałów Liczba uczniów 1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława S. Reymonta Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Konopnickiej Szkoła Podstawowa nr 6 im. Janiny Majkowskiej Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa Integracyjna nr Szkoła Podstawowa nr 9 im. Władysława Łokietka Szkoła Podstawowa nr 10 im. Bolesława Zwolioskiego RAZEM SZKOŁY PODSTAWOWE PUBLICZNE Niepubliczna Szkoła Podstawowa Edukacja Niezależna Katolicka Szkoła Podstawowa przy Parafii Rzymskokatolickiej 6 88 Św. Urszuli Ledóchowskiej RAZEM SZKOŁY PODSTAWOWE NIEPUBLICZNE RAZEM SZKOŁY PODSTAWOWE gimnazja LP. PLACÓWKA Ilośd oddziałów 1. Gimnazjum nr 1 im. 31. Pułku Strzelców Kaniowskich Liczba uczniów 2. Gimnazjum nr 2 im. Królowej Jadwigi Gimnazjum nr 3 im. Unii Europejskiej RAZEM GIMNAZJA PUBLICZNE Gimnazjum Niepubliczne Edukacja Niezależna Gimnazjum Katolickie przy Parafii Rzymskokatolickiej 3 38 Św. Urszuli Ledóchowskiej RAZEM GIMNAZJA NIEPUBLICZNE 6 62 RAZEM GIMNAZJA W ofercie edukacyjnej miasta znajduje się możliwośd kształcenia w klasie sportowej na etapie gimnazjum. Prowadzone było kształcenie w trzech klasach sportowych w Gimnazjum nr 3 w Sieradzu (klasa I jeden oddział, kl. II jeden oddział, kl. III jeden oddział). 7

8 Średnia liczba dzieci przypadająca na 1 oddział w poszczególnych placówkach Średnia liczba dzieci Lp. Przedszkola przypadająca i oddziały O przy szkołach podstawowych na 1 oddział 1. Przedszkole nr 1 im. Kubusia Puchatka 24,8 2. Przedszkole nr 2 im. Krasnala Hałabały 25,0 3. Przedszkole nr 3 im. Jana Brzechwy 29,7 4. Przedszkole nr 4 Słoneczne przedszkole 24,5 5. Przedszkole nr 5 im. Misia Uszatka 24,0 6. Przedszkole nr 6 im. Jasia i Małgosi 24,0 7. Przedszkole nr 15 26,4 PRZEDSZKOLA PUBLICZNE 25,7 8. Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia S.S. Urszulanek SJK 23,0 im. Św. Urszuli Ledóchowskiej PRZEDSZKOLA 25,4 9. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Janiny Majkowskiej 23,5 10. Szkoła Podstawowa nr 7 7,0 11. Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 8 12,0 Frekwencja dzieci w przedszkolach Placówka Wskaźnik procentowy Lp. 1. Przedszkole nr 1 im. Kubusia Puchatka 70 % 2. Przedszkole nr 2 im. Krasnala Hałabały 67 % 3. Przedszkole nr 3 im. Jana Brzechwy 67 % 4. Przedszkole nr 4 Słoneczne przedszkole 69 % 5. Przedszkole nr 5 im. Misia Uszatka 69 % 6. Przedszkole nr 6 im. Jasia i Małgosi 66 % 7. Przedszkole nr % Średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział w poszczególnych szkołach podstawowych Lp. Szkoły podstawowe Średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział 1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława S. Reymonta 24,0 2. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Konopnickiej 24,8 3. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Janiny Majkowskiej 22,2 4. Szkoła Podstawowa nr 7 9,7 5. Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 8 16,5 6. Szkoła Podstawowa nr 9 im. Władysława Łokietka 28,9 7. Szkoła Podstawowa nr 10 im. Bolesława Zwolioskiego 25,9 SZKOŁY PODSTAWOWE PUBLICZNE 24,1 8

9 8. Niepubliczna Szkoła Podstawowa Edukacja Niezależna 5,2 9. Katolicka Szkoła Podstawowa przy Parafii Rzymskokatolickiej 14,7 Św. Urszuli Ledóchowskiej Średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział w poszczególnych gimnazjach Lp. Gimnazja Średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział 1. Gimnazjum nr 1 im. 31. Pułku Strzelców Kaniowskich 26,8 2. Gimnazjum nr 2 im. Królowej Jadwigi 24,0 3. Gimnazjum nr 3 im. Unii Europejskiej 27,6 GIMNAZJA PUBLICZNE 26,4 4. Gimnazjum Niepubliczne Edukacja Niezależna 8,0 5. Gimnazjum Katolickie przy Parafii Rzymskokatolickiej Św. Urszuli Ledóchowskiej 12,7 Liczba uczniów i ilości oddziałów w poszczególnych placówkach i klasach szkoły podstawowe Lp. Placówka 0 kl. I kl. II kl. III kl. IV kl. V kl. VI Razem o. u. o. u. o. u. o. u. o. u. o. u. o. u. o. u. 1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. W.S. Reymonta 2. Szkoła Podstawowa nr 4 im. M. Konopnickiej Szkoła Podstawowa nr 6 im. J. Majkowskiej 4. Szkoła Podstawowa nr , Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 8 6. Szkoła Podstawowa nr 9 Im. Wł. Łokietka 7. Szkoła Podstawowa nr 10 im. B. Zwolioskiego Razem placówki publiczne 8. Niepubliczna Szkoła Podstawowa Edukacja Niezależna 9. Katolicka Szkoła Podstawowa przy Parafii Rzymskokatolickiej Św. Urszuli Ledóchowskiej Razem placówki niepubliczne Razem szkoły podstawowe o. ilośd oddziałów u. liczba uczniów

10 gimnazja L p. Placówka kl. I kl. II kl. III Razem 1. Gimnazjum nr 1 im. 31. Pułku Strzelców Kan. 2. Gimnazjum nr 2 im. Królowej Jadwigi 3. Gimnazjum nr 3 im. Unii Europejskiej Razem placówki publiczne 4. Gimnazjum Niepubliczne Edukacja Niezależna 5. Gimnazjum Katolickie przy Parafii Rzymskokatolickiej Św. Urszuli Ledóchowskiej Ilośd oddziałów Liczba uczniów Ilośd oddziałów Liczba uczniów Ilośd oddziałów Liczba uczniów Ilośd oddziałów Liczba uczniów Razem placówki niepubliczne Razem gimnazja

11 3. Zatrudnienie Dane według SIO (stan na r.) Zatrudnienie nauczycieli oraz pracowników administracyjno-obsługowych (w etatach) L.p. Placówka Zatrudnienie Ogółem Nauczyciele Pracownicy administracji Pracownicy obsługi 1 Przedszkole nr 1 24,28 12, im. Kubusia Puchatka 2 Przedszkole nr 2 23,04 11,54 0,5 11 im. Krasnala Hałabały 3 Przedszkole nr 3 27,64 9, ,5 im. Jana Brzechwy 4 Przedszkole nr 4 24,09 12, Słoneczne przedszkole 5 Przedszkole nr 5 21,09 10, im. Misia Uszatka 6 Przedszkole nr 6 28,89 13, im. Jasia i Małgosi 7 Przedszkole nr 15 48, ,75 RAZEM PRZEDSZKOLA 197,78 91,03 8,5 98,25 8 Szkoła Podstawowa nr 1 47,15 34,77 3,38 9 im. Wł. S. Reymonta 9 Szkoła Podstawowa nr 4 58,53 43,28 4,25 11 im. M. Konopnickiej 10 Szkoła Podstawowa nr 6 32,92 21,22+2* 3,2 6,5 im. J. Majkowskiej 11 Szkoła Podstawowa nr 7 10,53 7,53+1* 0,5 1+0,5** 12 Szkoła Podstawowa 18,49 13,99+1* 0,5 2+1** Integracyjna nr 8 13 Szkoła Podstawowa nr 9 37,36 27,11 3,25 7 im. Wł. Łokietka 14 Szkoła Podstawowa nr 10 86,84 47,34 7,5 32 im. B. Zwolioskiego RAZEM SZKOŁY 291,82 199,24 22,58 68,5+1,5** PODSTAWOWE 15 Gimnazjum nr 1 im. 31. Pułku 60,9 47,65 3,25 10 Strzelców Kaniowskich 16 Gimnazjum nr 2 46,29 31,79 3,5 11 im. Królowej Jadwigi 17 Gimnazjum nr 3 55,54 41,79 4,25 9,5 im. Unii Europejskiej RAZEM GIMNAZJA 162,73 121, ,5 OGÓŁEM 652,33 411,5 42,08 197,25+1,5** * nauczyciele zatrudnieni w oddziałach 0 **pracownicy sezonowi 11

12 Podstawowe wskaźniki wynikające z zatrudnienia Lp. Placówka Liczba dzieci z oddz. 0 Ilośd etatów nauczycielskich Ilośd etatów administracji i obsługi Ilośd dzieci przypadająca na 1 etat nauczyciela (poz.3/poz.4) Ilośd dzieci przypadająca na 1 etat pracownika admin. i obsługi 7 (poz.3/poz.5) 1. Przedszkole nr , im. Kubusia Puchatka 2. Przedszkole nr ,54 11, im. Krasnala Hałabały 3. Przedszkole nr ,14 18, im. Jana Brzechwy 4. Przedszkole nr , Słoneczne przedszkole 5. Przedszkole nr , im. Misia Uszatka 6. Przedszkole nr , im. Jasia i Małgosi 7. Przedszkole nr , PRZEDSZKOLA ,03 106, Szkoła Podstawowa nr ,77 12, im. Wł. S. Reymonta 9. Szkoła Podstawowa nr ,28 15, im. M. Konopnickiej 10. Szkoła Podstawowa nr ,22 9, im. J. Majkowskiej 11. Szkoła Podstawowa nr , Szkoła Podstawowa ,99 3, Integracyjna nr Szkoła Podstawowa nr ,11 10, im. Wł. Łokietka 14. Szkoła Podstawowa nr ,34 39, im. B. Zwolioskiego SZKOŁY PODSTAWOWE ,24 92, Gimnazjum nr 1 im. 31. Pułku ,65 13, Strzelców Kaniowskich 16. Gimnazjum nr ,79 14, im. Królowej Jadwigi 17. Gimnazjum nr ,79 13, im. Unii Europejskiej GIMNAZJA ,23 41, OGÓŁEM PLACÓWKI ,5 239,

13 Wysoki poziom zatrudnienia pracowników administracji i obsługi w Przedszkolu nr 3, 6, 15 wynika z poniższych przyczyn: - w Przedszkolu nr 3 prowadzona jest grupa żłobkowa i dla jej potrzeb zatrudnione są pielęgniarki, woźne-pokojowe, kucharka. - w Przedszkolach nr 6 i 15 funkcjonują grupy integracyjne. Ponadto w Przedszkole nr 3 prowadzi obsługę księgowo kadrową dla Przedszkoli nr 1 i 2, natomiast Przedszkole nr 6 dla przedszkoli nr 4 i 5. Wysokie zatrudnienie pracowników obsługi w przypadku Szkoły Podstawowej nr 10 wynika z zatrudnienia osób na potrzeby pływalni. Basen jest do dyspozycji uczniów ze wszystkich szkół. W Szkole Podstawowej nr 7, Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 8, Szkole Podstawowej nr 9 i w Gimnazjum nr 1 nie ma prowadzonych kuchni na przygotowywanie obiadów, a w Szkole Podstawowej nr 1 prowadzona jest tylko stołówka. Ten fakt powoduje, że zróżnicowane jest zatrudnienie pracowników obsługi w poszczególnych szkołach. Wysokie zatrudnienie nauczycieli występuje w przedszkolach prowadzących grupy integracyjne (Przedszkole nr 6 i 15) oraz w Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 8. Szczegółową informację dotyczącą zatrudnienia nauczycieli w poszczególnych typach placówek, poziomu wykształcenia oraz stopnia awansu zawodowego zawierają poniższe tabele. 13

14 Zestawienie zatrudnienia nauczycieli według stopni awansu zawodowego stan na 30 września 2009 r. (w osobach) STOPIEO AWANSU ZAWODOWEGO Inni RAZEM Przedszkola Szkoły podstawowe Gimnazja OGÓŁEM Udział procentowy N-L STAŻYSTA N-L KONTRAKTOWY N-L MIANOWANY N-L DYPLOMOWANY ,75 % 15,79 % 25,22 % 57,24 % 0 % 100 % 14

15 Zestawienie zatrudnienia nauczycieli według ogólnego stażu pracy stan na 30 września 2009 r. (w procentach) do 5 lat od 6 lat do od 16 lat powyżej Razem 15 lat do 30 lat 30 lat Przedszkola 19 % 10 % 66 % 5 % 100 % Szkoły podstawowe 16 % 27 % 56 % 1 % 100 % Gimnazja 14 % 28 % 57 % 1 % 100 % Ogółem 16 % 24 % 58 % 2 % 100 % 15

16 4. Baza lokalowa Placówki oświatowe dysponują obiektami wraz z wyposażeniem służącymi prowadzeniu działalności edukacyjnej, wychowawczej i opiekuoczej Stan bazy lokalowej Bazę lokalową i wyposażenie oferowane przez poszczególne szkoły i placówki prowadzone przez Miasto Sieradz prezentują poniższe tabele. Placówki przedszkolne Lp. Placówka 1. Przedszkole nr 1 im. Kubusia Puchatka 2. Przedszkole nr 2 im. Krasnala Hałabały 3. Przedszkole nr 3 im. Jana Brzechwy 4. Przedszkole nr 4 Słoneczne przedszkole 5. Przedszkole nr 5 im. Misia Uszatka 6. Przedszkole nr 6 im. Jasia i Małgosi całkowita gruntu w m 2 Powierzchnia użytkowa budynku w m 2 Liczba sal dydakt. Dodatkowe sale i obiekty plac zabaw-2588 m 2 -sala do zajęd ruchowo-tanecznych Wyposażenie -sprzęt audiowizualny -pomoce dydaktyczne plac zabaw-4130 m 2 -sprzęt audiowizualny -pomoce dydaktyczne plac zabaw-840 m 2 -sala komputerowa z 7 stanowiskami -2 pracownie techniczne -pracownia plastyczna -sprzęt audiowizualny -pomoce dydaktyczne plac zabaw-2248 m 2 -sprzęt audiowizualny -pomoce dydaktyczne plac zabaw-1100 m 2 -sprzęt audiowizualny -pomoce dydaktyczne plac zabaw-2600 m 2 -sala ruchowa -2 gabinety do zajęd terapeutycznych -sprzęt audiowizualny -3 komputery w salach zajęd -specjalistyczny sprzęt logopedyczny -pomoce dydaktyczne 7. Przedszkole nr plac zabaw-3413 m 2 -sprzęt audiowizualny -pomoce dydaktyczne 16

17 Szkoły podstawowe Lp. Placówka Powierzchnia całkowita gruntu w m 2 użytkowa w m 2 Liczba sal lekcyjnych Wyposażenie 1. SP nr komputery -11 telewizorów -2 ekrany projekcyjne -2 laptopy -7 DVD -9 radiomagnetofon 2. SP nr DVD -4 magnetowidy -9 telewizorów -6 projektorów -2 tablice interaktywne 3. SP nr diaskop -1 kamera video -12 magnetofonów -4 DVD -1 magnetowid -4 telewizory -2 projektory -2 kserografy -1 tablica interaktywna 4. SP nr diaskopy -1 grafoskop -1 ksero -4magnetofony -2 magnetowidy -1 DVD 5. SPI nr kamera video -4 ksero -6magnetofonów -1 magnetowid -3 DVD -2 projektory -2 telewizory 6. SP nr rzutnik pisma -8magnetofonów -6 magnetowidów -7 DVD -2 projektory -8 telewizorów Pracownia komputerowa ze stałym łączem do internetu Ilośd pracowni / ilośd stanowisk Sala gimnastyczna wymiary w metrach powierz. w m 2 2/23 11 x boisko Inne obiekty 2/ kompleks sportowy ORLIK 1/23 16 x boisko 1/ boisko -plac zabaw dla dzieci 1/ boisko -plac zabaw dla dzieci 1/16 19 x hala sport. (MOSiR) 17

18 7. SP nr rzutnik -1 kamera video -19magnetofony -8 magnetowidów -8 telewizorów 2/27 17,4 x 30, x 15, boiska do siatkówki -2 boiska do koszykówki -2 boiska do piłki ręcznej -1 kort tenis -1 boisko do piłki nożnej -bieżnia -2 skocznie -rzutnia -basen do dyspozycji wszystkich szkół Gimnazja Lp. Placówka 1. Gimnazjum nr 1 2. Gimnazjum nr 2 Powierzchnia całkowita gruntu w m 2 użytkowa w m 2 Liczba sal lekc. + prac. języko we Wyposażenie grafoskopy -1 kamera video -5 ksero -9magnetofonów -4 magnetowidy -4 DVD -3 projektory -3 telewizory -1 tablica interaktywna rzutniki -6 ksero -5 laptopów -12magnetofon -3 magnetowidy -6 DVD -6 projektorów -1 tablica interaktywna -6 telewizorów Pracownia komputerowa ze stałym łączem do internetu Ilośd pracowni / ilośd stanowisk Sala gimnastyczna wymiary w metrach Powie rzchnia w m 2 Inne obiekty 2/ Centrum multimedialne w bibliotece szkolnej uczniowie korzystają z obiektów SP 10 2/28 10x bieżnia -boisko do piłki nożnej -boisko do piłki ręcznej -skocznia 18

19 3. Gimnazjum nr grafoskopy -3 ksero -9 magnetowid -17 DVD -4 projektory -7 telewizorów -3ekrany elektroniczne -3 laptopy 2/21 15x boisko do koszykówki -boisko do piłki siatkowej -siłownia -miasteczko ruchu drogowego 4.2. Remonty i inwestycje Utrzymanie obiektów we właściwym stanie wymaga remontów i inwestycji. Poniższa tabela przedstawia zakres prowadzonych prac remontowych i inwestycyjnych. przedszkola Remonty zrealizowane w roku szkolnym 2009/2010 Placówka Przedszkole nr 1 im. Kubusia Puchatka Przedszkole nr 2 im. Krasnala Hałabały Przedszkole nr 3 im. Jana Brzechwy Przedszkole nr 4 Słoneczne przedszkole Przedszkole nr 5 im. Misia Uszatka Przedszkole nr 6 im. Jasia i Małgosi Zakres zadao zrealizowanych Położenie płytek i malowanie pomieszczeo przy wyjściu z piwnicy Remont i modernizacja ogrodzenia Remont tarasu Położenie płytek na schodach zewnętrznych i korytarzu przy części kuchenno-gospodarczej Zabezpieczenie fundamentów budynku przed przemarzaniem Remont dwóch łazienek Inwestycje i zakupy inwestycyjne zrealizowane w roku szkolnym 2009/2010 Placówka Przedszkole nr 1 im. Kubusia Puchatka Przedszkole nr 2 im. Krasnala Hałabały Przedszkole nr 3 im. Jana Brzechwy Przedszkole nr 4 Słoneczne przedszkole Przedszkole nr 6 im. Jasia i Małgosi Zakres zadao zrealizowanych Pociąg z drewna na plac zabaw zakup inwestycyjny Zmywarka do naczyo zakup inwestycyjny Zakooczenie termomodernizacji budynku - inwestycja Budowa budynku gospodarczego - inwestycja Zakooczenie termomodernizacji budynku - inwestycja Patelnia elektryczna zakup inwestycyjny Zakooczenie termomodernizacji budynku - inwestycja Zakooczenie termomodernizacji budynku - inwestycja 19

20 szkoły podstawowe Remonty zrealizowane w roku szkolnym 2009/2010 Placówka Szkoła Podstawowa nr 1 im. W.S. Reymonta Szkoła Podstawowa nr 4 im. M. Konopnickiej Szkoła Podstawowa nr 6 im. J. Majkowskiej Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 8 Szkoła Podstawowa nr 9 im. Wł. Łokietka Szkoła Podstawowa nr 10 im. B. Zwolioskiego Zakres zadao zrealizowanych Malowanie 2 sal w suterenie i sanitariatów. Malowanie kuchni. Malowanie zacieków w salach lekcyjnych. Malowanie klatek schodowych. Remont pomieszczenia obieralni. Utwardzenie i poszerzenie dojazdu do boiska Orlik oraz poszerzenie chodnika Malowanie 2 sal lekcyjnych, kuchni oraz świetlicy Malowanie sali lekcyjnej i częściowe cyklinowanie podłogi Wykonanie wentylacji w budynku szkoły Pomalowanie ścian po wykonaniu wentylacji Wymiana instalacji elektrycznej w sali rekreacyjno-sportowej Remont balkoniku i gabinetu logopedyczno-pedagogicznego Remont pomieszczenia na salę audiowizualną Odświeżenie budynku piwnicy Pomalowanie małej sali gimnastycznej. Malowanie 5 sal lekcyjnych. Założenie listew dylatacyjnych. Malowanie korytarzy i klatek schodowych. Inwestycje i zakupy inwestycyjne zrealizowane w roku szkolnym 2009/2010 Placówka Szkoła Podstawowa nr 6 im. J. Majkowskiej Szkoła Podstawowa nr 9 im. Wł. Łokietka Szkoła Podstawowa nr 10 im. B. Zwolioskiego Zakres zadao zrealizowanych Maszyna do mycia sali gimnastycznej - zakup inwestycyjny Termomodernizacja budynku szkoły w ramach zadania Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych poprawiająca środowisko naturalne w Sieradzu - inwestycja Patelnia elektryczna zakup inwestycyjny 20

21 Gimnazja Remonty zrealizowane w roku szkolnym 2009/2010 Placówka Gimnazjum nr 1 Gimnazjum nr 2 Gimnazjum nr 3 Zakres zadao zrealizowanych Konserwacja monitoringu wewnątrz szkoły. Wymiana wykładziny w pomieszczeniach szkolnych. Malowanie korytarzy. Konserwacja i naprawa ciągów wentylacyjnych. Renowacja ogrodzenia szkoły. Zakup materiałów do naprawy drogi dojazdowej. Naprawa podejśd kanalizacyjnych i wodociągowych w klasie. Położenie płytek na parapetach w 2 klasach. Ułożenie kostki brukowej oraz krawężnika na boisku. Malowanie kuchni i łazienek. Wymiana grzejników w pomieszczeniach administracyjnych. Wymiana drzwi do pomieszczeo szkolnych. Położenie wykładzin w salach lekcyjnych. Położenie płytek w pomieszczeniu gospodarczym i innych. Malowanie sal lekcyjnych, korytarza i sanitariatów. Częściowa wymiana grzejników. Inwestycje i zakupy inwestycyjne zrealizowane w roku szkolnym 2009/2010 Placówka Gimnazjum nr 2 Zakres zadao zrealizowanych Modernizacja części boiska szkolnego - inwestycja Zmywarka do naczyo zakup inwestycyjny 21

22 ROZDZIAŁ II JAKOŚD PRACY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 1. Kształcenie Placówki szkolne, których nadrzędnym celem jest proces kształcenia i wychowania, winny stworzyd optymalne warunki do zdobywania wiedzy i kształtowania umiejętności, by uczniowie mogli realizowad edukację na kolejnym etapie kształcenia, a jednocześnie pozytywnie i zadawalająco zakooczyd dany cykl poprzez złożenie sprawdzianu zewnętrznego w szkole podstawowej i egzaminu zewnętrznego w gimnazjum Wyniki sprawdzianu uczniów szkół podstawowych Wyniki sprawdzianu młodzieży klas VI szkół podstawowych uczęszczającej do szkół prowadzonych przez Miasto Sieradz oraz do szkoły niepublicznej w roku szkolnym 2009/2010 na tle Województwa Łódzkiego i Powiatu Sieradzkiego prezentują poniższe zestawienia. Placówka Liczba uczniów Średni wynik w placówce Skala staninowa Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wł. S. Reymonta 80 23,5 średni Szkoła Podstawowa nr 4 im. M. Konopnickiej ,9 wyżej średni Szkoła Podstawowa nr 6 im. J. Majkowskiej 53 22,5 niżej średni Szkoła Podstawowa nr ,8 niżej średni Szkoła Podstawowa Integracyjna nr ,7 średni Szkoła Podstawowa nr 9 im. Wł. Łokietka 59 25,3 wyżej średni Szkoła Podstawowa nr 10 im. B. Zwolioskiego ,9 wyżej średni Niepubliczna Szkoła Podstawowa Edukacja Niezależna 4 33,0 X Katolicka Szkoła Podstawowa przy Parafii Rzymskokatolickiej Św. Urszuli Ledóchowskiej Powiat Sieradzki ,41 Województwo Łódzkie ,41 22

23 Podczas sprawdzianu uczeo musi wykazad się ponadprzedmiotowymi umiejętnościami, które są kształtowane w szkole podstawowej w ramach różnych zajęd edukacyjnych. Umiejętności te uzupełniają się i przenikają wzajemnie. Są to: czytanie, pisanie, rozumowanie, korzystania z informacji, wykorzystania wiedzy w praktyce. Wynik maksymalny do osiągnięcia to 40 punktów. Zatem statystyczny uczeo Województwa Łódzkiego zdobył na sprawdzianie 61 % punków możliwych do uzyskania, a w Powiecie Sieradzkim wynik ten wynosi 59 % Wyniki egzaminu uczniów gimnazjów i ich analiza Wyniki egzaminu młodzieży klas III gimnazjów uczęszczającej do szkół prowadzonych przez Miasto Sieradz oraz do szkół niepublicznych na terenie miasta w roku szkolnym 2009/2010 na tle Województwa Łódzkiego i Powiatu Sieradzkiego prezentują poniższe zestawienia. Placówka Częśd humanistyczna Częśd matematyczno-przyrodnicza Liczba Średni Skala EWD Liczba Średni Skala EWD uczniów wynik staninowa uczniów wynik staninowa Gimnazjum nr 1 im. 31. Pułku Strzelców Kaniowskich ,7 bardzo wysoki 0, ,3 bardzo wysoki 1,23 Gimnazjum nr 2 im. Królowej Jadwigi Gimnazjum nr 3 im. Unii Europejskiej Gimnazjum Niepubliczne Edukacja Niezależna Gimnazjum Katolickie przy Parafii 90 28,2 niżej średni ,3 wyżej średni -1, ,6 średni 0,70-0, ,1 wysoki 0, ,7 wysoki X 6 28,2 wysoki X 11 26,6 niski X 11 23,6 średni X 23

24 Rzymskokatolickiej Św. Urszuli Ledóchowskiej Powiat Sieradzki , ,55 Województwo Łódzkie , ,01 Podczas egzaminu w części humanistycznej gimnazjalista musiał się wykazad wiadomościami i umiejętnościami z języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeostwie, plastyki i muzyki. Jego zadaniem było udowodnid, że potrafi czytad ze zrozumieniem różne teksty kultury, interpretowad je, a także redagowad własne wypowiedzi w różnej formie. Średni wynik w kraju dla tej części egzaminu wyniósł 30,34 pkt. Podczas egzaminu w części matematyczno przyrodniczej gimnazjalista powinien się wykazad wiadomościami i umiejętnościami z matematyki, biologii, geografii, chemii, fizyki z astronomią. Test matematyczno-przyrodniczy bada, w jakim stopniu uczeo opanował terminy czy pojęcia z tych przedmiotów, czy radzi sobie z wyszukiwaniem informacji, czy dostrzega związki i zależności pewnych zjawisk, jak wykorzystuje wiedzę do rozwiązywania problemów. Średni wynik w kraju dla tej części egzaminu wyniósł 23,9 pkt. Powyższa tabela zawiera także zestawienie wskaźników EWD w poszczególnych placówkach. Wynik egzaminu jest uwarunkowany trzema grupami czynników: 1. indywidualnych, takich jak zdolności i uprzednie osiągnięcia szkolne, 2. społecznych, takich jak kapitał kulturowy i społeczny rodziny czy wpływ grupy rówieśniczej, 3. szkolnych, takich jak kwalifikacje i zaangażowanie nauczycieli, metody nauczania czy warunki nauczania. Zatem nieprzetworzone wyniki egzaminacyjne mogą byd fałszywymi sygnałami efektywności. Metoda EWD jako zestaw technik statystycznych pozwala zmierzyd wkład szkoły w wyniki nauczania. Wkład ten nazywamy edukacyjną wartością dodaną. EWD jest więc miarą efektywności nauczania w danej szkole. 24

Pracownicy administracji i obsługi 49 osób.

Pracownicy administracji i obsługi 49 osób. Szkoła Podstawowa nr 64 660 uczniów: 3 Oddziały 0 14 klas I-III 15 klas IV VI nauczyciele: 54-dyplomowani 8-mianowani 7-kontraktowi 2-stażyści Pracownicy administracji i obsługi 49 osób. Gimnazjum nr 32

Bardziej szczegółowo

KONKURSY SZKOLNE I MIĘDZYSZKOLNE dla klas I - III

KONKURSY SZKOLNE I MIĘDZYSZKOLNE dla klas I - III KONKURSY SZKOLNE I MIĘDZYSZKOLNE dla klas I - III ROK SZKOLNY 2009/2010 LP NAZWA KONKURSU TERMIN ODPOWIEDZIALNI 1 Konkurs plastyczny Liściaki X mgr A.Chowaniec mgr J.Zbieralska 2 Szkolny konkurs Bądź bezpieczny

Bardziej szczegółowo

Plan Wspierania Uzdolnień

Plan Wspierania Uzdolnień Plan Wspierania Uzdolnień na rok szkolny 2015/2016 Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie L.p. Planowane działanie Termin Osoba odpowiedzialna 1 Stworzenie kalendarza konkursów (zał. 1) wrzesień 2 Stworzenie kalendarza

Bardziej szczegółowo

SUKCESY UCZNIÓW W KONKURSACH W 2013r.

SUKCESY UCZNIÓW W KONKURSACH W 2013r. SUKCESY UCZNIÓW W KONKURSACH W 2013r. Placówka Nazwa konkursu ranga konkursu Miejsce jakie zajął/zajęli uczniowie Konkurs Recytatorski im. Juliusza Słowackiego Konkurs na sztukę teatralną Ja, Ty, My IV

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2013/2014, W TYM O WYNIKACH SPRAWDZIANU PO VI KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ I EGZAMINÓW

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2013/2014, W TYM O WYNIKACH SPRAWDZIANU PO VI KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ I EGZAMINÓW INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2013/2014, W TYM O WYNIKACH SPRAWDZIANU PO VI KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ I EGZAMINÓW PO III KLASIE GIMNAZJUM INFORMACJA O STANIE REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia dydaktyczne

Osiągnięcia dydaktyczne 1 Osiągnięcia dydaktyczne 1. Egzamin gimnazjalny Wyniki egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2004/2005 mierzone średnią liczba punktów uzyskanych w szkole: - część humanistyczna egzaminu: 32,6 - część

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE KONKURSY I UROCZYSTOŚCI W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PAŹDZIERNIK 2013

PLANOWANE KONKURSY I UROCZYSTOŚCI W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PAŹDZIERNIK 2013 PLANOWANE KONKURSY I UROCZYSTOŚCI W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PAŹDZIERNIK 2013 Planowanie konkursy Mistrzostwa Polski Modeli Kartonowych ogólnokrajowy 18 20 października 2013 Święto

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO DOBRE PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU BOGATY WYBÓR ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH BAZA SZKOŁY BEZPOŚREDNI DOSTĘP DO ORLIKA DOBRY DOJAZD DOMOWE OBIADY

BEZPIECZEŃSTWO DOBRE PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU BOGATY WYBÓR ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH BAZA SZKOŁY BEZPOŚREDNI DOSTĘP DO ORLIKA DOBRY DOJAZD DOMOWE OBIADY BEZPIECZEŃSTWO DOBRE PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU BOGATY WYBÓR ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH INDYWIDUALNA PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM I MAJĄCYM PROBLEMY W NAUCE BAZA SZKOŁY BEZPOŚREDNI DOSTĘP DO ORLIKA DOBRY DOJAZD DOMOWE

Bardziej szczegółowo

SUKCESY NAUKOWE I ARTYSTYCZNE 2012/2013

SUKCESY NAUKOWE I ARTYSTYCZNE 2012/2013 SUKCESY NAUKOWE I ARTYSTYCZNE 2012/2013 LP nazwa zasięg miejsce 1. Ja i Ty bezpieczni w szkole - akcja ogólnopolski finalista Ministerstwa Edukacji Narodowej 2. Konkurs Towarzystwa na Rzecz wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 6 im. Królowej św. Jadwigi w Zamościu OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Gimnazjum nr 6 im. Królowej św. Jadwigi w Zamościu OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Gimnazjum nr 6 im. Królowej św. Jadwigi w Zamościu OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 STANDARD EDUKACYJNY W szkole realizujemy standardową ofertę edukacyjną zaplanowaną przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015 Gimnazjum Gminne im. Ireny Sendlerowej ul. Bolesława Chrobrego 4 76-004 Sianów tel/fax: 94 3185242 www.gimnazjum.sianow.pl

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM na rok szkolny 2013/2014

KALENDARIUM na rok szkolny 2013/2014 KALENDARIUM na rok szkolny 2013/2014 Data 30.08.2013 Uroczystość / konkurs Konferencja Rady Pedagogicznej, inauguracja roku szkolnego 2013/14 02.09. 2013 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 12.09.2013

Bardziej szczegółowo

W 2010 roku Szkoła Podstawowa i Gimnazjum otrzymały imię Larysy Ewy Krause

W 2010 roku Szkoła Podstawowa i Gimnazjum otrzymały imię Larysy Ewy Krause W 2010 roku Szkoła Podstawowa i Gimnazjum otrzymały imię Larysy Ewy Krause Szkoła Podstawowa z 8 oddziałami, a w tym oddział przedszkolny dla dzieci 3-letnich i 4-letnich liczący 20 dzieci oraz oddział

Bardziej szczegółowo

III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego w Poznaniu

III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego w Poznaniu w Poznaniu,,SUKCES jest najgłośniejszym mówcą świata. /Napoleon Bonaparte/ III LO w Poznaniu należy do czołówki liceów ogólnokształcących w Poznaniu i Wielkopolsce, czego dowodem są ogłaszane w każdym

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Pierzchnica w roku szkolnym 2011/2012

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Pierzchnica w roku szkolnym 2011/2012 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Pierzchnica w roku szkolnym 2011/2012 Obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Pierzchnica

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z rodzicami przyszłorocznych gimnazjalistów

Spotkanie z rodzicami przyszłorocznych gimnazjalistów Spotkanie z rodzicami przyszłorocznych gimnazjalistów Serdecznie zapraszamy! dyr. Maria Bielska-Kahan dyr.wojciech Musiał www.gimnazjum.proszowice.pl Strona internetowa Kilka informacji o szkole: W gimnazjum

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE KONKURSY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

PLANOWANE KONKURSY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PLANOWANE KONKURSY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Zakres materiału i regulamin każdego szkolnego konkursu należy przedstawić uczniom do końca października 2013r. Miesiąc Nazwa /rodzaj konkursu Osoby odpowiedzialne

Bardziej szczegółowo

OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE:

OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE: OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE: 1. I miejsce drużynowo w Mistrzostwach Powiatu Sieradzkiego w Indywidualnych Biegach Przełajowych 2. IV miejsce w Mistrzostwach Powiatu Sieradzkiego w Sztafetowych Biegach Przełajowych

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM KONKURSÓW SZKOLNYCH 2014 / 2015

HARMONOGRAM KONKURSÓW SZKOLNYCH 2014 / 2015 Klasy 0-3 HARMONOGRAM KONKURSÓW SZKOLNYCH 2014 / 2015 NAZWA KONKURSU TERMIN REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI POLSKA ZNANA I NIEZNANA. WSPOMNIENIA ZWAKACJI WRZESIEŃ BARWY LASU PAŹDZIERNIK EDYTA WROBEL RUCH I ZABAWA

Bardziej szczegółowo

na rok szkolny 201 5/201 6

na rok szkolny 201 5/201 6 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLN OKSZTAŁCĄCYCH N R 15 W KRAKOWI E UL. RYDYGIERA 20, 30-695 KRAKÓW, (12).657.75.62, (12).657.05.88, WWW.ZSO15KRAKOW.EDU.PL GIMNAZJUM NR 33 IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO IInformator d

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z rywalizacji w Powiatowych Igrzyskach Sportowych Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013.

Sprawozdanie z rywalizacji w Powiatowych Igrzyskach Sportowych Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013. Sprawozdanie z rywalizacji w Powiatowych Igrzyskach Sportowych Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013. Sprawozdanie obejmuje okres od 01 września 2012 r. do 14 czerwca 2013 r. i dotyczy

Bardziej szczegółowo

Uczniowie spoza gminy w roku szkolnym 2013/2014

Uczniowie spoza gminy w roku szkolnym 2013/2014 Załącznik nr 1 Do uchwały Nr LIV/664/2014 Rady Gminy Lubicz z dnia 17 października 2014 r. INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE LUBICZ ZA ROK SZKOLNY 2013/14 w tym o wynikach sprawdzianu

Bardziej szczegółowo

Organizatorem zawodów są: szkoły, SKS, UKS, SZS, LZS oraz Związki Sportowe;

Organizatorem zawodów są: szkoły, SKS, UKS, SZS, LZS oraz Związki Sportowe; R E G U L A M I N O G Ó L N Y IMPREZ SPORTOWYCH OBJĘTYCH KALENDARZEM SIERADZKIEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO Dla szkół podstawowych i gimnazjalnych Na rok szkolny 2011/2012 Regulamin określa ogólne zasady

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce, to szkoła z tradycjami naukowymi, kultywująca wielokulturowość Podlasia.

Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce, to szkoła z tradycjami naukowymi, kultywująca wielokulturowość Podlasia. Walory szkoły: Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce, to szkoła z tradycjami naukowymi, kultywująca wielokulturowość Podlasia. W szkole panuje przyjazna atmosfera, a uczniowie

Bardziej szczegółowo

KONKURSY, IMPREZY, UROCZYSTOŚCI w roku szkolnym 2015/2016

KONKURSY, IMPREZY, UROCZYSTOŚCI w roku szkolnym 2015/2016 PAŹDZIERNIK WRZESIEŃ KONKURSY, IMPREZY, UROCZYSTOŚCI w roku szkolnym 2015/2016 Plebiscyt na 10 najlepszych sportowców w szkole Udział w zawodach międzyszkolnych zgodnie z kalendarzem MOS Szkolna Liga Koszykówki

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 8 im. S. Westwalewicza Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 os. Legionów Henryka Dąbrowskiego 16 w Tarnowie

Gimnazjum nr 8 im. S. Westwalewicza Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 os. Legionów Henryka Dąbrowskiego 16 w Tarnowie Gimnazjum nr 8 im. S. Westwalewicza Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 os. Legionów Henryka Dąbrowskiego 16 w Tarnowie tel./fax: 14622-43-41, 14622-32-21 http://www.zso4.okay.pl dyrzso4@umt.tarnow.pl

Bardziej szczegółowo

Witamy. w Gimnazjum nr 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Witamy. w Gimnazjum nr 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie Witamy w Gimnazjum nr 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie Dlaczego do G 119? Atuty szkoły Dobra baza lokalowa Sprawdzone rozwiązania organizacyjne, dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze Ciekawa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Planu Pracy Zespołu Szkół w Tryńczy HARMONOGRAM IMPREZ SZKOLNYCH, AKCJI I KONKURSÓW w ZESPOLE SZKÓŁ IM. ŚW. JANA KANTEGO W TRYŃCZY ROK SZKOLNY 2012/2013 I. IMPREZY, AKCJE Lp. Nazwa imprezy

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNE METODY NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH

INNOWACYJNE METODY NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH KLASY SPORTOWE ODNOSZĄCE OGÓLNOPOLSKIE SUKCESY INNOWACYJNE METODY NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH EUROPEJSKI PROGRAM COMENIUS NOWOCZESNY I NAJWIĘKSZY W MIEŚCIE KOMPLEKS SPORTOWY ORAZ BEZPOŚREDNI DOSTĘP DO ORLIKA

Bardziej szczegółowo

I. Konkursy przedmiotowe

I. Konkursy przedmiotowe I. Konkursy przedmiotowe 1. finalistka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z matematyki- Marta Machej 2. finaliści Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z języka rosyjskiego: Władysław Lewandowski, Hubert

Bardziej szczegółowo

Godzina 9:00 9.30-11.30 10.00-11.30 10.00-12.00 10.00-12.30 10:30-11:30 10.00-14.00

Godzina 9:00 9.30-11.30 10.00-11.30 10.00-12.00 10.00-12.30 10:30-11:30 10.00-14.00 Wykaz imprez zorganizowanych w Ostrowcu Świętokrzyskim podczas VII Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich w ramach XXI Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2015 w dniach 26 maja 1 czerwca 2015 r. Data

Bardziej szczegółowo

KONKURSY HUMANISTYCZNE

KONKURSY HUMANISTYCZNE KONKURSY HUMANISTYCZNE SZKOŁA PODSTAWOWA KL.0-III 1. Recytatorski- Zimowe dyrdymały I semestr Recytatorski- Zimowe dyrdymały 2. Recytatorski Mój ulubiony wiersz E. Makowska M. Kosińska I. Sękowska J. Milewska

Bardziej szczegółowo

DOBRA SZKOŁA- LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ

DOBRA SZKOŁA- LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ DOBRA SZKOŁA- LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ BEZPIECZEŃSTWO DOBRE PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU BOGATY WYBÓR ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH INDYWIDUALNA PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM I MAJĄCYM PROBLEMY W NAUCE BAZA SZKOŁY BEZPOŚREDNI

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia uczniów Szkoły Podstawowej w Czaszynie w roku szkolnym 2008/09

Osiągnięcia uczniów Szkoły Podstawowej w Czaszynie w roku szkolnym 2008/09 Osiągnięcia uczniów Szkoły Podstawowej w Czaszynie w roku szkolnym 2008/09 1. Sprawdzian w klasie I: Średnia szkolna: 25,6 pkt Średnia wojewódzka: 23,0 pkt Średnia gminy: 23,2 pkt Średnia powiatu: 23,0

Bardziej szczegółowo

Szkolny Kalendarz Konkursów Rok szkolny 2015/2016

Szkolny Kalendarz Konkursów Rok szkolny 2015/2016 Szkolny Kalendarz Konkursów Rok szkolny 2015/2016 Klasy I III Przybliżony termin realizacji Nazwa konkursu Organizator Zasięg Nauczyciel odpowiedzialny za organizację konkursu wrzesień Konkurs fotograficzny

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W WAŁBRZYCHU

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W WAŁBRZYCHU - 1 - NR 1(37) /2010-11 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W WAŁBRZYCHU ŻYCZENIA na nowy rok szkolny 20010/2011 W nowym roku szkolnym życzymy: Dyrekcji powodzenia w realizacji zamierzonych działań oraz sukcesów,

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Grabowie nad Prosną Sprawozdanie z realizacji zadao edukacyjnych w roku szkolnym 2010/2011

Szkoła Podstawowa w Grabowie nad Prosną Sprawozdanie z realizacji zadao edukacyjnych w roku szkolnym 2010/2011 Szkoła Podstawowa w Grabowie nad Prosną Sprawozdanie z realizacji zadao edukacyjnych w roku szkolnym 2010/2011 Grabów nad Prosną, 5 października 2011 r. I. Klasy 1. Liczba uczniów w poszczególnych klasach:

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie współzawodnictwa sportowego szkół powiatu lubańskiego za rok szkolny 2008/2009 09.06.2009r. Starostwo Powiatowe

Podsumowanie współzawodnictwa sportowego szkół powiatu lubańskiego za rok szkolny 2008/2009 09.06.2009r. Starostwo Powiatowe Podsumowanie współzawodnictwa sportowego szkół powiatu lubańskiego za rok szkolny 00/00 0.0.00r. Starostwo Powiatowe. Informacja o realizacji kalendarza imprez sportowych w powiecie lubańskim w ramach

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z rodzicami przyszłorocznych gimnazjalistów

Spotkanie z rodzicami przyszłorocznych gimnazjalistów Spotkanie z rodzicami przyszłorocznych gimnazjalistów Serdecznie zapraszamy! dyr. Maria Bielska-Kahan dyr.wojciech Musiał www.gimnazjum.proszowice.pl Strona internetowa Kilka informacji o szkole: W gimnazjum

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ GIMNAZJUM im. Adama Mickiewicza 2014/2015 W R Z E S I E Ń

KALENDARZ GIMNAZJUM im. Adama Mickiewicza 2014/2015 W R Z E S I E Ń KALENDARZ GIMNAZJUM im. Adama Mickiewicza 2014/2015 W R Z E S I E Ń PN 1 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 Obchody 75 rocznicy wybuchu II wojny światowej WT 2 ŚR 3 CZ 4 PT 5 SO 6 N 7 PN 8

Bardziej szczegółowo

Kalendarz Imprez Kulturalnych, Sportowych i Turystycznych w Powiecie Krośnieńskim planowanych na 2011 rok (wpisane w kalendarz powiatowy)

Kalendarz Imprez Kulturalnych, Sportowych i Turystycznych w Powiecie Krośnieńskim planowanych na 2011 rok (wpisane w kalendarz powiatowy) Kalendarz Imprez Kulturalnych, Sportowych i Turystycznych w Powiecie Krośnieńskim planowanych na 2011 rok (wpisane w kalendarz powiatowy) Imprezy Sportowo - Turystyczne L.p. Nazwa Imprezy Miejsce i termin

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2 w Sianowie

Szkoła Podstawowa nr 2 w Sianowie podsumowanie roku szkolnego 2012/2013 Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Dworcowa 26a 76-004 Sianów tel 943185218, www.sp2sianow.pl W roku szkolnym 2012/2013 320 uczniów w 14 oddziałach klas 1-6 59 przedszkolaków

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 TERMINARZ IMPREZ SPORTOWYCH PWSZS

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 TERMINARZ IMPREZ SPORTOWYCH PWSZS PAŹDZIERNIK WRZESIEŃ KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 TERMINARZ IMPREZ SPORTOWYCH PWSZS 1 poniedziałek Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 2 wtorek 3 środa 4 czwartek 5 piątek 6 sobota 7 niedziela 8

Bardziej szczegółowo

1. Nagroda jest formą promowania laureatów oraz finalistów konkursów przedmiotowych i innych.

1. Nagroda jest formą promowania laureatów oraz finalistów konkursów przedmiotowych i innych. Zarządzenie Nr 0151/1028/2005 Burmistrza Miasta i Gminy lkusz z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu nagród dla laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych i innych Dat a ut

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 TERMINARZ IMPREZ SPORTOWYCH PWSZS

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 TERMINARZ IMPREZ SPORTOWYCH PWSZS PAŹDZIERNIK WRZESIEŃ KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 TERMINARZ IMPREZ SPORTOWYCH PWSZS 1 WT Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016 2 ŚR 3 CZ 4 PT 5 SO 6 N 7 PN 8 WT 9 ŚR 10 CZ 11 PT 12 SO 13 N 14 PN 15

Bardziej szczegółowo

Nagrody dla uzdolnionych Uczniów Gminy Gnojnik. Uroczysta Sesja Rady Gminy Gnojnik 26 czerwca 2014 r.

Nagrody dla uzdolnionych Uczniów Gminy Gnojnik. Uroczysta Sesja Rady Gminy Gnojnik 26 czerwca 2014 r. Nagrody dla uzdolnionych Uczniów Gminy Gnojnik Uroczysta Sesja Rady Gminy Gnojnik 26 czerwca 2014 r. Arkadiusz Hebda Najlepszy Uczeń PSP Biesiadki Osiągnięcia w roku szkolnym 2013/2014: średnia ocen 5,7;

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU W OKRESIE FERII ZIMOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKÓŁ KALISKICH /SZKOŁY PROWADZĄ ZAJĘCIA TYLKO DLA SWOICH UCZNIÓW/

PROPOZYCJE SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU W OKRESIE FERII ZIMOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKÓŁ KALISKICH /SZKOŁY PROWADZĄ ZAJĘCIA TYLKO DLA SWOICH UCZNIÓW/ PROPOZYCJE SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU W OKRESIE FERII ZIMOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKÓŁ KALISKICH /SZKOŁY PROWADZĄ ZAJĘCIA TYLKO DLA SWOICH UCZNIÓW/ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 UL. POMORSKA 7, KALISZ, TEL.0-62/760

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna i przyjazna szkoła

Bezpieczna i przyjazna szkoła Zespół Szkół Nr 3 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Gustawa Morcinka, Gimnazjum nr 4 ul. Mickiewicza 11 43-430 Skoczów to Bezpieczna i przyjazna szkoła Budynek główny Zespołu Szkół nr 3 Tel./fax: 33 853 37 12

Bardziej szczegółowo

U. Duszka A. Piekarska A. Tokarz-Zwierz - Mały Samorząd marzec SP - 7 A. Kowalski

U. Duszka A. Piekarska A. Tokarz-Zwierz - Mały Samorząd marzec SP - 7 A. Kowalski Wykaz imprez i uroczystości szkolnych w roku szkolnym 2007/2008 LP Nazwa imprezy Termin Miejsce Organizator (osoba odpowiedzialna) 1 Sprzątanie Świata wrzesień M. Gryl-Wołyniak Tydzień Przyrody Polskiej

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA 2015/16. GIMNAZJUM Nr 92 im. J.U. Niemcewicza Ul. Koncertowa 4, Warszawa - Ursynów. Informacja o szkole

REKRUTACJA 2015/16. GIMNAZJUM Nr 92 im. J.U. Niemcewicza Ul. Koncertowa 4, Warszawa - Ursynów. Informacja o szkole GIMNAZJUM Nr 92 im. J.U. Niemcewicza Ul. Koncertowa 4, Warszawa - Ursynów REKRUTACJA 2015/16 Informacja o szkole Położenie Dogodny dojazd autobusami ZTM: 136, 179, 193, 195, 209, 210 Szkoła położona jest

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Chrobrego

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Chrobrego Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Chrobrego ul. Niepodległości 2 68 300 Lubsko tel. 68-457-22-32 e mail: sp2lubsko@poczta.onet.pl www.sp2.lubsko.pl Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Lubsku

Bardziej szczegółowo

WIKTORIA WĄSALA kl. 4d

WIKTORIA WĄSALA kl. 4d WIKTORIA WĄSALA kl. 4d Laureatka III miejsca w Mistrzostwach Dolnego Śląska Juniorów w szachach Zdobywczyni Mistrzostwa Jeleniej Góry, Strefy Jeleniogórskiej i IV miejsca w finale Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 ZAPRASZA SERDECZNIE DO WSPÓLNEJ NAUKI I ZABAWY WSZYSTKIE DZIECI SZEŚCIO I SIEDMIOLETNIE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 ZAPRASZA SERDECZNIE DO WSPÓLNEJ NAUKI I ZABAWY WSZYSTKIE DZIECI SZEŚCIO I SIEDMIOLETNIE Odkrycia małego dziecka są jak kamienie kosztowne najtrwalsze, najpewniejsze, najświetniejsze ze zdobyczy K. Przerwa - Tetmajer SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 ZAPRASZA SERDECZNIE DO WSPÓLNEJ NAUKI I ZABAWY WSZYSTKIE

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ POWIATOWYCH IMPREZ SPORTU SZKOLNEGO W ROKU 2014/2015

KALENDARZ POWIATOWYCH IMPREZ SPORTU SZKOLNEGO W ROKU 2014/2015 KALENDARZ POWIATOWYCH IMPREZ SPORTU SZKOLNEGO W ROKU 2014/2015 DATA MIEJSCE 1. 24.09.2014 godzina10 00 stadion OSiR 2. 02.10.2014 Godzina 10.00 "Camping przy Baszcie" 3. 22.10.2014r. Gimnazjum Nowy DYSCYPLINA

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ W BIAŁOBŁOTACH PODSUMOWANIE I PÓŁROCZA ROKU SZKOLNEGO 2011/2012

ZESPÓŁ SZKÓŁ W BIAŁOBŁOTACH PODSUMOWANIE I PÓŁROCZA ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 ZESPÓŁ SZKÓŁ W BIAŁOBŁOTACH PODSUMOWANIE I PÓŁROCZA ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 INFORMACJE OGÓLNE KADRA PEDAGOGICZNA 18 nauczycieli (14 zatrudnionych w pełnym wymiarze, 4 w niepełnym wymiarze godzin) 10 dyplomowanych

Bardziej szczegółowo

Miasto i Gmina Prabuty. Oświata w latach 2003-2012

Miasto i Gmina Prabuty. Oświata w latach 2003-2012 Miasto i Gmina Prabuty Oświata LICZBA UCZNIÓW W SZKOŁACH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO I GMINĘ PRABUTY W LATACH 2003 2012 ROK LICZBA UCZNIÓW SPADEK LICZBY UCZNIÓW W STOSUNKU DO ROKU POPRZEDNIEGO 2003 1887

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE KONKURSY w Zespole Szkół Integracyjnych nr 71 Rok szkolny 2015/2016

PLANOWANE KONKURSY w Zespole Szkół Integracyjnych nr 71 Rok szkolny 2015/2016 PLANOWANE KONKURSY w Zespole Szkół Integracyjnych nr 71 Rok szkolny 2015/2016. TERMIN KONKURSU TYTUŁ KONKURSU KLASY, SZKOŁA ORGANIZATOR, ADRES STRONY INTERNETOWEJ KOORDYNATOR NA TERENIE SZKOŁY 24. wg kalendarza

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. do Uchwały Nr IV/40/11 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 23 marca 2011 roku

Załącznik nr 1. do Uchwały Nr IV/40/11 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 23 marca 2011 roku Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/40/11 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie: wyboru ofert, udzieleniu dotacji i jej wysokości na wsparcie realizacji zadań publicznych przez

Bardziej szczegółowo

Miejsce przeprowadzenia imprezy

Miejsce przeprowadzenia imprezy Pole "Data imprezy" dla kolejnych imprez w danym dniu można (dla czytelności tabeli) pozostawić puste Pole "Miejsce przeprowadzenia imprezy" dla kolejnych imprez w danym dniu i w danym miejscu można (dla

Bardziej szczegółowo

Pływackich Szkół Gimnazjalnych o Puchar Dyrektora MOSiR w Stalowej Woli (05.05.2010),

Pływackich Szkół Gimnazjalnych o Puchar Dyrektora MOSiR w Stalowej Woli (05.05.2010), XX-LECIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPOŁECZNYCH PRIMUS INTER PARES 2010 SPOŁECZNE GIMNAZJUM 1.Wojciech Micał kl.ii 1.laureat konkursu KO Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego, 2.laureat etapu woj.konkursu KO j.niemiecki,

Bardziej szczegółowo

Prymus Szkoły Podstawowej nr 5. Weronika WOŁOWCZYK uczennica klasy 6 c została prymusem wśród tegorocznych absolwentów

Prymus Szkoły Podstawowej nr 5. Weronika WOŁOWCZYK uczennica klasy 6 c została prymusem wśród tegorocznych absolwentów Prymus Szkoły Podstawowej nr 5 Weronika WOŁOWCZYK uczennica klasy 6 c została prymusem wśród tegorocznych absolwentów Średnia ocen 5,8. Oceny celujące z języka polskiego, języka angielskiego, religii,

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 6. Osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2013/2014. wyróżnienie. laureat I miejsce. laureat II miejsce.

Gimnazjum nr 6. Osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2013/2014. wyróżnienie. laureat I miejsce. laureat II miejsce. Gimnazjum nr 6 Osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2013/2014 Uczeń Nazwa konkursu Lokata/wynik Zasięg konkursu Nauczyciel przygotowujący Eryk Kowalwski Konkurs Matematyczny Kangur wyróżnienie międzynarodowy

Bardziej szczegółowo

50 kl.via 23ucz.kl.VIb 27ucz.

50 kl.via 23ucz.kl.VIb 27ucz. SPRAWDZIAN SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Sprawdzian w szóstej klasie przeprowadzono 4 kwietnia 2013 r. W Gminie do sprawdzianu przystąpiło 148 uczniów Liczba uczniów piszących sprawdzian w poszczególnych szkołach:

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ TURNIEJOWYCH

KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ TURNIEJOWYCH Nazwa miasta / gminy: Data imprezy VII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXI SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 26 maja 1 czerwca 2015 r. KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ TURNIEJOWYCH Nazwa imprezy Bitwa

Bardziej szczegółowo

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2014/2015

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2014/2015 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2014/2015 IMPREZY KULTURALNE SEZON OD SIERPNIA/WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Dwujęzyczne. Im. Św. Kingi. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2. w Tarnowie

Gimnazjum Dwujęzyczne. Im. Św. Kingi. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2. w Tarnowie Gimnazjum Dwujęzyczne Im. Św. Kingi w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Tarnowie Gimnazjum Dwujęzyczne w ZSO nr 2 w Tarnowie to Szkoła o bogatej historii, mimo, że istnieje dopiero od roku 2001.

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 3 Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Białymstoku SZKOŁA ODKRYWCÓW TALENTÓW

Zespół Szkół nr 3 Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Białymstoku SZKOŁA ODKRYWCÓW TALENTÓW Zespół Szkół nr 3 Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Białymstoku SZKOŁA ODKRYWCÓW TALENTÓW Istnieje coś bardziej niespotykanego coś o wiele lepszego niż zdolności. To jest zdolność rozpoznawania

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ŻYCIA SZKOŁY 2015/2016 DZIAŁANIE/ZADANIE UWAGI

KALENDARZ ŻYCIA SZKOŁY 2015/2016 DZIAŁANIE/ZADANIE UWAGI DZIAŁANIE/ZADANIE Program POWER SE Wrocławianin, Polak, Europejczyk - międzynarodowy wymiar edukacji Szkolny konkurs języka francuskiego dla klas IV-VI Szkolny konkurs języka angielskiego dla klas IV-VI

Bardziej szczegółowo

STMiG-IMPREZY. EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XIX SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2013

STMiG-IMPREZY. EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XIX SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2013 STMiG-IMPREZY EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XIX SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2013 Nazwa miejscowości: KĘTRZYN Województwo: WARMIŃSKO - MAZURSKIE Starostwo: KĘTRZYN Status miejscowości (Miasto,

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM NR 3 IM. JANA PAWŁA II W TYCHACH TYCHY UL. BOROWA 123 SERDECZNIE WITAMY W NASZEJ SZKOLE

GIMNAZJUM NR 3 IM. JANA PAWŁA II W TYCHACH TYCHY UL. BOROWA 123 SERDECZNIE WITAMY W NASZEJ SZKOLE GIMNAZJUM NR 3 IM. JANA PAWŁA II W TYCHACH TYCHY UL. BOROWA 123 SERDECZNIE WITAMY W NASZEJ SZKOLE POSIADAMY: CERTYFIKAT ŚLĄSKA SZKOŁA JAKOŚCI CERTYFIKAT SZKOŁA Z KLASĄ CERTYFIKAT udziału SZKOŁA BEZ PRZEMOCY

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze osiągnięcia sportowe Szkoły Podstawowej nr 17 w Koszalinie. rok szkolny 2008/2009

Najważniejsze osiągnięcia sportowe Szkoły Podstawowej nr 17 w Koszalinie. rok szkolny 2008/2009 Najważniejsze osiągnięcia sportowe Szkoły Podstawowej nr 7 w Koszalinie rok szkolny 2008/2009. III miejsce w XIII Międzynarodowym Turnieju Judo pamięci E.L. Krause KS Tori w Dąbrowie 2. I miejsce w III

Bardziej szczegółowo

LOKATA IMPREZA SPORTOWA SZKOŁA PODSTAWOWA GIMNAZJUM

LOKATA IMPREZA SPORTOWA SZKOŁA PODSTAWOWA GIMNAZJUM Rok szkolny 2013/2014 IMPREZA SPORTOWA LOKATA 1. Mistrzostwa Szczecina chłopców klas VI w piłce nożnej grupa B MOS II miejsce 2. Turniej Piłki Nożnej chłopców Szkół Podstawowych ZS 1, UKS Szmaragd I miejsce

Bardziej szczegółowo

Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. L.p. Nazwa zadania, zasięg Termin Miejsce 1. 2. 3. 4. 5. 6. Koncert Kolęd Gloria In excelsis Deo!

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez w roku szkolnym 2013/2014

Kalendarz imprez w roku szkolnym 2013/2014 Kalendarz imprez w roku szkolnym 2013/2014 WRZESIEŃ Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014 02.09.2013 r. - msza św., akademia szkolna, - spotkanie z wychowawcami p. Justyna Stachura wykonanie hymnu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE LESZNOWOLA W ROKU SZK. 2009/2010

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE LESZNOWOLA W ROKU SZK. 2009/2010 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE LESZNOWOLA W ROKU SZK. 2009/2010 Podstawa prawna: art.5a ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.z 2004 r. Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

STMiG-SPRAWOZDANIE. VI EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XX SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2014. Godzina imprezy

STMiG-SPRAWOZDANIE. VI EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XX SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2014. Godzina imprezy STMiG-SPRAWOZDANIE VI EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XX SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 14 Nazwa miejscowości: Status miejscowości (M, G lub MiG): Nowy Wiśnicz Miasto i Gmina Nazwa województwa:

Bardziej szczegółowo

Działalność. Szkoła Podstawowa nr1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Miejskim Zespole Szkół nr 1

Działalność. Szkoła Podstawowa nr1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Miejskim Zespole Szkół nr 1 Działalność Działalność Miejski Zespół Szkół nr 1 w Gorlicach łączy tradycje z nowoczesnością. Utworzony został w 2006r. z placówek oświatowych o najstarszych w mieście korzeniach (XVIII/XIX w.) i bogatych

Bardziej szczegółowo

Dyrektor: mgr Dariusz Lisowski. Osiągnięcia. rok szkolny 2014/2015

Dyrektor: mgr Dariusz Lisowski. Osiągnięcia. rok szkolny 2014/2015 GIMNAZJUM im. Rycerstwa Polskiego w Bolkowie Dyrektor: mgr Dariusz Lisowski Osiągnięcia rok szkolny 2014/2015 OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE Lekka atletyka opiekun Tomasz Wójciak MEDALIŚCI ORAZ FINALIŚCI INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Międzyklasowy Turniej Gry Frizby kl. IV - VI

Międzyklasowy Turniej Gry Frizby kl. IV - VI EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XX SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2014 Nazwa miejscowości: Zgorzelec Status miejscowości (Miasto, Gmina lub Miasto i Gmina): Gmina Miejska Zgorzelec Województwo:

Bardziej szczegółowo

JEDYNKA dobry wybór! Miejskie Gimnazjum nr 1 im. Adama Mickiewicza w Dębicy

JEDYNKA dobry wybór! Miejskie Gimnazjum nr 1 im. Adama Mickiewicza w Dębicy Miejskie Gimnazjum nr 1 im. Adama Mickiewicza w Dębicy Misja szkoły. Bo tu wieczny ma przybytek ojczyzna, nauka, cnota... Adam Mickiewicz JEDYNKA dobry wybór! 39-200 Dębica ul. Cmentarna 1 tel./fax 14

Bardziej szczegółowo

Kalendarz Imprez, Uroczystości i Konkursów Szkolnych na rok szkolny 2013/2014

Kalendarz Imprez, Uroczystości i Konkursów Szkolnych na rok szkolny 2013/2014 Zadanie Odpowiedzialni Uwagi WRZESIEŃ Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014 Rocznice Wrześniowe Inauguracja szkolnego roku sportowego Integracja uczniów w klasach I i IV Bezpieczna droga i pobyt

Bardziej szczegółowo

SUKCESY SPORTOWE LICEALIADA ROK SZKOLNY 2011 / 2012

SUKCESY SPORTOWE LICEALIADA ROK SZKOLNY 2011 / 2012 SUKCESY SPORTOWE LICEALIADA Uczniowie naszej szkoły corocznie uczestniczą w zawodach sportowych organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach, w ramach Mistrzostw Powiatu Pabianickiego, osiągając

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY SPRAWDZIAN PO SZKOLE PODSTAWOWEJ EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN MATURALNY

OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY SPRAWDZIAN PO SZKOLE PODSTAWOWEJ EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN MATURALNY WYNIKI UCZNIÓW ZE SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC ZA 2014 ROK OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY SPRAWDZIAN PO SZKOLE PODSTAWOWEJ EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN MATURALNY STATYSTYKA

Bardziej szczegółowo

SZKOLNE I GMINNE PRZEGLĄDY, KONKURSY, TURNIEJE I ZAWODY

SZKOLNE I GMINNE PRZEGLĄDY, KONKURSY, TURNIEJE I ZAWODY SZKOLNE I GMINNE PRZEGLĄDY, KONKURSY, TURNIEJE I ZAWODY organizowane z inicjatywy lub udział w poszczególnych etapach organizowanych poza szkołą Rodzaj planowanej imprezy, zawodów, konkursów itp. I etap

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM KONKURSÓW

HARMONOGRAM KONKURSÓW ROK SZKOLNY: 2014/2015 Działanie Osoba odpowiedzialna Uwagi Wrzesień Szkolny konkurs Rzeżucha i żaba wstrzymują ruch w sztabach mistrz ortografii D. Michasik-Stępniak II połowa września Szkolny konkurs

Bardziej szczegółowo

VI EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XX SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2014

VI EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XX SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2014 VI EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XX SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2014 Nazwa miejscowości: Status miejscowości: Miasto, Gmina Województwo: Małopolskie Starostwo: skie DATA IMPREZY GODZINA IMPREZY

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ I KONKURSÓW ROK SZKOLNY 2010/2011

KALENDARZ IMPREZ I KONKURSÓW ROK SZKOLNY 2010/2011 KALENDARZ IMPREZ I KONKURSÓW ROK SZKOLNY 2010/2011 RODZAJ KONKURSU TERMIN NAJCIEKAWSZE ZDJĘCIE Z WAKACJI- KONKURS 08.09.2010r. LATAWIEC - KONKURS PLASTYCZNY (RODZINNY) 17.09.2010r. 17-TE SPRZĄTANIE ŚWIATA

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia sportowe SP Małe Walichnowy w roku szkolnym 2005/2006

Osiągnięcia sportowe SP Małe Walichnowy w roku szkolnym 2005/2006 Osiągnięcia sportowe SP Małe Walichnowy w roku szkolnym 2005/2006 TURNIEJE I ZAWODY MIĘDZYSZKOLNE Pierwszy semestr TURNIEJ UNIHOKEJA Lato 2005 z TCSIT Tczew 23.08.2005r.. III BIEG PRZEŁAJOWY KLAS I III

Bardziej szczegółowo

Plan ferii zimowych 2013 w Gminie Świebodzin

Plan ferii zimowych 2013 w Gminie Świebodzin 14.01.2013 (poniedziałek) Plan ferii zimowych 2013 w Gminie Świebodzin 8.30 10.00 Turniej gry w piłkę siatkową (gimnazjum) 10.00 11.30 Turniej mini piłki koszykowej, chłopcy i dziewczęta (V-VI) 10.00 Zajęcia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VIII/55/15 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 23 września 2015r.

UCHWAŁA Nr VIII/55/15 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 23 września 2015r. UCHWAŁA Nr VIII/55/15 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 23 września 2015r. w sprawie przyjęcia zadań w zakresie inwestycji, remontów i modernizacji w poszczególnych placówkach oświatowych na

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MARZENINIE

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MARZENINIE ZESPÓŁ SZKÓŁ W MARZENINIE SPACER PO SZKOLE KĄCIK PATRONA SZKOŁY SALE ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO SALE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASOPRACOWNIA JĘZYKA POLSKIEGO I MATEMATYKI SZKOLNE PRACOWNIE KOMPUTEROWE ŚWIETLICA

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ROZWIJANIE PASJI UCZNIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NUMER 4

DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ROZWIJANIE PASJI UCZNIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NUMER 4 DZAŁANA MAJĄCE NA CELU ROZWJANE PASJ UCZNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NUMER 4 Lp. Zadania Formy realizacji Termin Odpowiedzialna 1. Rozwijanie wiedzy humanistycznej i umiejętności językowych Zajęcia dodatkowe.

Bardziej szczegółowo

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na rok 2015

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na rok 2015 Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad zaplanowanych na rok 2015 Lp. Nazwa wydarzenia Termin Zasięg imprezy* Miejsce wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez sportowo-rekreacyjnych Gminy Przygodzice na rok 2015

Kalendarz imprez sportowo-rekreacyjnych Gminy Przygodzice na rok 2015 Kalendarz imprez sportowo-rekreacyjnych Gminy Przygodzice na rok 2015 Styczeń 1. Powiatowe zawody w aerobiku Ostrów Do ustalenia 2. Liga Gminna i Powiatowa siatkówki, piłki nożnej wtorek, sobota, niedziela

Bardziej szczegółowo

W nowo tworzonych klasach chcemy położyd nacisk na naukę języków i informatykę, ponieważ posiadamy nowoczesne, doskonale wyposażone pracownie.

W nowo tworzonych klasach chcemy położyd nacisk na naukę języków i informatykę, ponieważ posiadamy nowoczesne, doskonale wyposażone pracownie. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4, ul. Rejtana 30, w skład, którego wchodzą: Gimnazjum nr 7 im. Króla Jana III Sobieskiego oraz XII Liceum Ogólnokształcące w roku szkolnym 2009/2010 zamierza utworzyd

Bardziej szczegółowo

Konkursy przedmiotowe r. szk. 2008 / 2009

Konkursy przedmiotowe r. szk. 2008 / 2009 l.p.. Konkursy przedmiotowe r. szk. 008 / 009 Nazwa konkursu Liczba Osiągnięcia uczestników uczniów Konkurs przedmiotowy z chemii laureatka współorganizowany Filip Micek przez KujawskoPomorskiego Kuratora

Bardziej szczegółowo

KONKURSY, IMPREZY, UROCZYSTOŚCI w roku szkolnym 2013/2014

KONKURSY, IMPREZY, UROCZYSTOŚCI w roku szkolnym 2013/2014 PAŹDZIERNIK WRZESIEŃ KONKURSY, IMPREZY, UROCZYSTOŚCI w roku szkolnym 2013/2014 Plebiscyt na 10 najlepszych sportowców w szkole Udział w zawodach międzyszkolnych zgodnie z kalendarzem MOS Szkolna Liga Koszykówki

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM im. Noblistów Polskich W OLSZTYNKU PLAN UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH IMPREZ KULTURALNYCH I KONKURSÓW 2012/2013

GIMNAZJUM im. Noblistów Polskich W OLSZTYNKU PLAN UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH IMPREZ KULTURALNYCH I KONKURSÓW 2012/2013 GIMNAZJUM im. Noblistów Polskich W OLSZTYNKU PLAN UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH IMPREZ KULTURALNYCH I KONKURSÓW 2012/2013 OLSZTYNEK 2012 Wrzesień Rocznica wybuchu II wojny światowej- wyjazd na Sudwę J.Śliżewska

Bardziej szczegółowo

SERDECZNIE WITAMY NA UROCZYSTOŚCI WRĘCZENIA PROPORCZYKÓW DLA LAUREATÓW KONKURSÓW UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.OBROŃCÓW WYBRZEŻA W ŻUKOWIE

SERDECZNIE WITAMY NA UROCZYSTOŚCI WRĘCZENIA PROPORCZYKÓW DLA LAUREATÓW KONKURSÓW UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.OBROŃCÓW WYBRZEŻA W ŻUKOWIE SERDECZNIE WITAMY NA UROCZYSTOŚCI WRĘCZENIA PROPORCZYKÓW DLA LAUREATÓW KONKURSÓW UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.OBROŃCÓW WYBRZEŻA W ŻUKOWIE ROK SZKOLNY 2013/2014 WITAM SERDECZNIE RODZICÓW, OPIEKUNÓW NAUCZYCIELI

Bardziej szczegółowo

Sukcesy uczniów Zespołu Szkół w Potoku w konkursach i zawodach pozaszkolnych w roku szkolnym 2014/2015.

Sukcesy uczniów Zespołu Szkół w Potoku w konkursach i zawodach pozaszkolnych w roku szkolnym 2014/2015. Sukcesy uczniów Zespołu Szkół w Potoku w konkursach i zawodach pozaszkolnych w roku szkolnym 2014/2015. Lp. Imię i nazwisko ucznia lub nazwa grupy Nazwa i miejsce konkursu lub zawodów Październik 1 Aleksandra

Bardziej szczegółowo