Kancelaris pytania i odpowiedzi użytkowników i administratorów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kancelaris pytania i odpowiedzi użytkowników i administratorów"

Transkrypt

1 Kancelaris pytania i odpowiedzi użytkowników i administratorów Nr 14 dokumentu: Tytuł: FAQ Administratora i FAQ Użytkownika Wersja: 2 Data: Krótki opis: Ten dokument zawiera pytania i odpowiedzi na problemy Administracyjne i Użytkownika, a także opis niektórych procedur. Uwaga Do sierpnia 2011 dokument był tworzony osobno jak FAQ Użytkownika i FAQ Administratora w związku z tym numer pytania może się powtarzać. Prosimy o zwrócenie uwagi na symbol pytania: fa problem administracyjny fu problem użytkownika. Od września 2011 kontynuujemy numerację jako fannn Pytania są posortowane wg dat.

2 2 Temat: Problem z zainstalowaniem nowego stanowiska dla Kancelarii zarejestrowanej Kancelarii pracującej na systemie w wersji 4 Nr pytania: fa067 Data: Wersja instalacja 4.xx na stanowiskach sieciowych Zakres pytania Korzystanie z programu PROBLEM: W czasie instalacji nowego stanowiska w wersji 4.xx uruchamiane są 3 programy: Instalacja 3.10/3.00 Aktualizacja 3.30/3.40 Aktualizacja 4.10/4.20 Problem polega na tym, że aktualizacja do wersji 3.40 wymaga klucza aktualizacji dokładnie do wersji 3.40 podczas gdy w bazie danych wpisany jest klucz aktualizacji z wyższej wersji 4.20 ROZWIĄZANIE: Rozwiązaniem jest skorzystanie z pliku, który instaluje wersję 4.xx bezpośrednio na wersję 3.00 umieszczonego na: Płytach CD do wersji 4 oznaczonych jako Aby umożliwić aktualizację w sieci lokalnej plik ten powinien być także umieszczony w folderze współdzielonym w miejsce standardowej Aktualizacji 3.30/3.40

3 3 Temat: W trakcie instalacji programu na stanowisku sieciowym nie mogę odnaleźć pliku kancelaris.dat Nr pytania: fa066 Data: Wersja Instalacja 4.xx na stanowiskach sieciowych Zakres pytania Korzystanie z programu PROBLEM: Plik kancelaris.dat jest kopiowany do folderu współdzielonego Kancelarisa podczas instalacji pierwszego stanowiska. Jako że instalator w procesie deinstalacji stara się wyczyścić wszystkie pliki, które zainstalował w momencie deinstalacji pierwszego stanowiska jest on automatycznie usuwany. W takiej sytuacji w momencie instalowania nowego stanowiska brakuje pliku, który należy wskazać w kolejnym kroku kreatora. ROZWIĄZANIE Lokalizację folderu współdzielonego możemy podejrzeć na działającym stanowisku po wybraniu menu Pomoc -> O programie -> Informacje o ustawieniach i licencji Należy utworzyć pusty plik z nazwą kancelaris.dat i wskazać go w instalatorze.

4 4 Temat: Zmiany w fakturach 2013 Nr pytania: fa065 Data: Wersja 3.33+/3.43+ Zakres pytania Korzystanie z programu Nowe rozporządzenie fakturowe wprowadza zmiany w zakresie zawartości faktur. Jednak zgodnie z wyjaśnieniami ministerstwa zmiany nie powinny wpłynąć na dotychczasowy sposób wystawiania faktury. Finansow.html Słowo "VAT" w nagłówku faktury Zmiana w rozporządzeniu jest spowodowana tym, żeby osoby nie będące VATowcami mogły wystawiać także faktury. Słowo VAT nie jest niezgodne z rozporządzeniem. "Zmiany zawarte w zmienianym rozporządzeniu generalnie upraszczają zasady fakturowania i m.in. polegają na zmniejszeniu obowiązkowych danych na fakturze lub na wprowadzeniu możliwości podawania niektórych danych innych niż obecnie wymagane w miejsce tych obecnie obowiązujących. Jednakże, pomimo zniesienia obowiązku podawania niektórych 8 danych w fakturze, podatnicy, którzy np. obecnie oznaczają faktury wyrazami faktura VAT nadal będą mogli to czynić w nowym stanie prawnym. Brak słów Oryginał/Kopia W naszym przekonaniu nie ma przeciwwskazań do dalszego używania tych słów. Ideę zmian w rozporządzeniu rozumiemy tak, że jeżeli ktoś robi skan oryginału to nie musi na nim być napisu kopia, bo to przecież widać. Natomiast, jeżeli chcecie Państwo drukować faktury bez słów ORYGINAŁ/KOPIA, to można nie korzystać z przycisku szybki wydruk, ale wejść w PODGLĄD i zastąpić słowo oryginał znakiem SPACJI, a potem wydrukować 2 razy Zmiana "daty sprzedaży" na " datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi " Rozumiemy ten przepis, jako wyjaśniający, czym jest data sprzedaży umieszczana na fakturze, a nie jako obligatoryjne umieszczanie na fakturze słów "data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi". Pragniemy także zwrócić Państwa uwagę, ze w ustawie o VAT nadal mówi się o dacie sprzedaży. Art Podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 1a, 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16 Odwrotne obciążenie / reverse charge W naszych fakturach stosowaliśmy zgodnie z rozporządzeniem tekst "VAT -przeniesiony na nabywcę". W nowym rozporządzeniu nie ma takiej możliwości i należy te faktury oznaczyć, jako "odwrotne obciążenie" Nowe wydruki odpowiednich faktur są dostępne do pobrania na stronach internetowych oznaczone, jako "RC" Mały podatnik metoda kasowa

5 Zgodnie z nowym rozporządzeniem podatnicy, którzy do tej pory wystawiali faktury MP (mały podatnik) teraz mają umieścić na wydrukach słowa "metoda kasowa". W przypadku Kancelarisa należy korzystać ze standardowych wydruków faktur, a informacje "metoda kasowa" umieścić w polu 5 Temat: Kancelaris przestał działać nie można wybrać nic na pasku narzędziowym, ani przejść do zakładek np. Klienci Adresy Nr pytania: fa064 Data: Wersja <=2.60 Zakres pytania Korzystanie z programu W dniu Microsoft wydał aktualizację pakietu Office aktualizująca komponent "mscomctl.ocx" - m.in. pasek narzędziowy i zakładki. 2003: 2007: 2010: Na stronach Microsoftu można przeczytać: Rozwiązaniem problemów jest odrejestrowanie i zarejestrowanie MSCOMCLT.OCX Szczegóły są dostępne na stronach Microsoftu.

6 6 Temat: Czy jest możliwe, aby Kancelaris automatycznie generował w stopce dokumentu informacje o wersji i stronie dokumentu Nr pytania: fa063 Data: Wersja <3.34/ PLUS <3.44 Zakres pytania Korzystanie z programu Dokumentami rejestrowanymi w Kancelarisie mogą być dowolne pliki: tekstowe, pakietu Office, Open office, obrazy, nagrania mp3... Operacje, jakie Kancelaris robi w trakcie rejestracji dokumentu w systemie to: - zapisanie do bazy danych informacji o dokumencie: id, wersja i strona - skopiowanie wskazanego pliku do folderu współdzielonego - zmiana nazwy pliku tak, żeby zawierała informacje o id, wersji i stronie, aby możliwe było powiązanie danych z bazy z informacjami z folderu współdzielonego Kancelaris w żaden sposób nie ingeruje w treść dokumentu. Wobec tego na dziś nie ma możliwości, żeby system Kancelaris cokolwiek automatycznie umieszczał w stopce w czasie rejestracji. Możliwe rozwiązania problemu na dziś to: a) wstawianie do stopki nazwy pliku b) Udostępnienie na wszystkich stanowiskach z Wordem dodatkowego makra, który tworzy stopkę na podstawie nazwy pliku. Trzeba wejść do stopki i uruchomić makro, które wygląda mnie więcej tak: Sub Wstaw() Selection.TypeText Mid(ActiveDocument.Name, InStr(ActiveDocument.Name, ".id") + 3, 5) End Sub Przy czym wszystko zalezy od tego jakie elementy miałaby zawierać stopka: nazwę pliku, id,wersję, stronę.. W powyższym przykładzie wprowadzane jest jedynie id dokumentu, czyli z pliku o nazwie "AAA.wer01.plik01.id00014.doc" wstawi się tylko id "00014"

7 Temat: W trakcie aktualizacji pojawia się komunikat, że "klucz aktualizacji" nie upoważnia do zainstalowania tej wersji systemu. Pole "wersja w kluczu: jest puste,a ostatnia darmowa aktualizacja to "2.40/2.30" Nr pytania: fa062 Data: Wersja aktualizacja 3.30/3.40 Zakres pytania Korzystanie z programu 7 Problem z aktualizacją Kancelarisa generującą powyższy komunikat wynika z prefiksu "PL" wpisanego w numer NIP. Problem dotyczy aktualizacji 3.30/3.40 i został poprawiony w kolejnych aktualizacjach (3.33/3.43). W przypadku wystąpienia tego problemu prosimy o chwilową zmianę numeru NIP, na numery bez prefiksu, zaktualizowanie programu i ponowne wpisanie prefiksu do numeru NIP.

8 8 Temat: Chciałabym przenieść kilku klientów do archiwum. Czy mogliby Państwo wysłać wskazówki, jak to zrobić? Nr pytania: fa061 Data: Wersja wszystkie Zakres pytania Korzystanie z programu Nie ma możliwości usunięcia klientów z obecnej bazy ze względu na liczne powiązania z innymi elementami. Może Pani: - zamykać usługi, pozostawiając otwarte zlecenia - zamykać sprawy - zamykać zlecenia - oznaczyć klienta, jako "były" - Okno klienci - znajdujemy klienta - Edycja - i zmieniamy pole Typ Potem w liście klientów może Pani ewentualnie zdefiniować sobie filtr, za pomocą którego będzie Pani przeglądała jedynie klientów "aktualnych".

9 9 Temat: Wyjaśnienia dotyczące własnego logo na fakturach. Nr pytania: fa060 Data: Wersja wszystkie Zakres pytania Korzystanie z programu Każdy wydruk faktury to jest osoby plik, w którym jest zdefiniowany układ danych na fakturze i wpisane są odpowiednie teksty (polskie, angielskie, polskie i angielskie, niemieckie) i odpowiednie kwoty (tylko w PLN, tylko w walucie, obie). W każdym standardowym wydruku Kancelarisa jest miejsce przeznaczone na logo. Ale to musi być konkretny obszar na kartce. Działa to podobnie jak miejsce pod "zdjęcie legitymacyjne". W formularzach jest konkretne miejsce na to zdjęcie i zdjęcie musi mieć konkretny rozmiar. Nie da się tego układu faktury automatycznie zmieniać w zależności od wielkości obrazka, bo się wszystko na fakturze "rozjedzie". Jako, że za LOGO uważamy coś takiego przyjęliśmy, że obszar z logo musi być kwadratowy. Kancelaria, może samodzielnie wstawić takie logo do programu i ono się automatycznie będzie drukowało na wszystkich fakturach. Jeżeli logo ma inne proporcje np to trzeba je wpisać w biały kwadrat o odpowiednich rozmiarach np. poziome logo trzeba zapisać tak: Jako, że różnych rodzajów wydruków faktur jest w systemie dużo, nie jesteśmy w stanie prowadzić w systemie "wersji" wszystkich wydruków, z logo o innej wielkości i innym położeniu. Wobec tego wprowadzenie własnego "logo" o zupełnie innych rozmiarach i innym miejscu położenia do układu faktury wiąże się z przerobieniem układu na wszystkich używanych przez daną Kancelarię wydrukach. Możemy dla Kancelarii wykonać taką usługę, ale jest ona dodatkowo płatna.

10 10 Temat: Jak obsłużyć dłuższy numer nadawczy listu poleconego (R) w książce korespondencji i na wydrukach dla poczty. Nr pytania: fa059 Data: Wersja <=3.34, <=3.44 Zakres pytania Korzystanie z programu Od 1 stycznia 2012 r. numery nadawcze listów są dłuższe (składają się z 20 cyfr) i wyglądają przykładowo w ten sposób: (00) W programie Kancelaris pole Numer nadawczy w oknie Wydarzenia przyjmuje 20 znaków, choć widoczne jest tylko 14. Zatem radzimy nie wpisywać nawiasów na początku numeru: (00) lub pominąć ten prefix. W najbliższej aktualizacji zostanie wydłużone to pole, aby był widoczny cały numer. Zostały także wydłużone pola wydruków dla poczty, które można pobrać ze strony z sekcji [Dla informatyków] [Do pobrania dodatki]. Procedura wgrywania nowych raportów została opisana w dokumentacji w punkcie 9 Opis raportów systemu Kancelaris i procedura instalacji nowego raportu.

11 11 Temat: Jak wysłać maila do pracowników pracujących w danej sprawie. Nr pytania: fa058 Data: Wersja >3.33, >3.43 Zakres pytania Korzystanie z programu Wybieramy opcję: Wybieramy sprawę, której dotyczy mail, a następnie przyciskiem [>> Do] listę adresatów i wybieramy [pracownik] i mamy zestaw mail pracowników danej sprawy.

12 12 Temat: Komunikaty systemu związane z nieprawidłowym połączeniem do serwera MySQL Nr pytania: fa057 Data: Wersja PLUS Zakres pytania Administracja programem Komunikat "Can't connect to MySQL serwer on <nazwa lub IP> (nr błędu)" świadczy o braku połączenia komputera do serwera MySQL. W zależności od numeru błędu: o zła nazwę serwera o złe IP serwera o zablokowany port mysql (domyślnie 3306) po stronie serwera Procedura: 0. Można wyłączyć firewalle po obu stronach i sprawdzić czy program działa. Jeżeli zadziała, włączamy kolejno firewalle i sprawdzamy, który blokuje połączenie i włączamy zaporę pozwalając na ruch po porcie 3306 np. dla zapory systemu Windows Oczywiście ustawienia konkretnego systemu antywirusowego mogą wyglądać inaczej. 1. Jeżeli to nie firewalle to na stanowisku należy uruchomić linię komend 2. Wpisać polecenie ping <nazwa lub IP>, aby sprawdzić czy jest komunikacja z komputerem serwerem Poprawny komunikat to: Niepoprawny komunikat:

13 3. Wpisać polecenie telnet <nazwa lub IP> <port> np. telnet serwer 3006 i sprawdzić czy zwracane są jakiekolwiek znaki, a wśród nich numer serwera. 13 Niepoprawny komunikat to: Uwaga na systemach Vista i W7 telnet nie jest dostępny w standardowej konfiguracji i trzeba go "doinstalować" Jeżeli telnet nie odpowiada oznacza to zablokowany 4. Jeżeli telnet odpowiada możliwe, że trzeba jeszcze odblokować komunikację na serwer OK., port OK., ale nie ma tam MySQL Najprawdopodobniej nie jest uruchomiona usługa MySQL na serwerze. Należy sprawdzić czy "semaforek" na serwerze ma kolor zielony. Należy spróbować uruchomić usługę MySQL, a jeżeli się nie uruchamia. 1. Sprawdzić poprawność konfiguracji 2. Sprawdzić poprawność wpisów w pliku my.ini 3. Sprawdzić dziennik zdarzeń systemowych w celu określenia przyczyny błędów. Szczegóły znajdą Państwo w dokumentacji MySQL'a

14 14 Temat: W jaki sposób po zmianie nazw komputerów można usunąć stare nazwy komputerów widniejące w spisie stanowisk programu Kancelaris? Nr pytania: fa056 Data: Wersja Wszystkie Zakres pytania Administracja programem 1. Trzeba ściągnąć program Kanctool ze stron Dla informatyków Do pobrania narzędzia. 2. Zalogować się na administratora systemu Kancelaris 3. Wybrać opcję "Czyszczenie licencji stanowisk" 4. Zadzwonić do pomocy technicznej na numer Podać klucz pokazany na ekranie i wpisać klucz podany przez nas. Wszystkie licencje zostaną wyczyszczone i nazwy zaczną się wpisywać od nowa.

15 15 Temat: Błąd w czasie wprowadzania daty w oknie wywołania raportu Nr pytania: fa055 Data: Wersja <3.50 Zakres pytania Korzystanie z programu Np dla raportu o zleceniach Rozwiązanie: a. Zamknąć program b. Pobrać nową wersję komponentu c. Zapisać ją do folderu instalacyjnego Kancelarisa pewnie C:\program files\kancelaris d. Uruchomić program Nowa wersja wygląda trochę inaczej i ma inne rozwiązanie dotyczące wprowadzania daty.

16 16 Temat: Opcja "Przydziela wszystkich do wszystkiego" przydzieliła pracownika do wszystkich zleceń nadając mu wszystkie uprawnienia, tak jak administratorowi. Nr pytania: fa054 Data: Wersja <3.50 Zakres pytania Korzystanie z programu 1. Jedyną rolą Administratora jest zakładania innych pracowników i nadawanie im uprawnień ogólnych. Administrator nie posiada żadnych dodatkowych uprawnień dostępu do spraw i zleceń. 2. Uprawnienia ogólne są widoczne w zakładce uprawnienia w oknie pracownika. 3. Uprawnienia szczegółowe są osobno dla każdej sprawy i zlecenia. Dla zlecenia istnienie przydziału pozwala rejestrować w nim czynności a zaznaczony haczyk "przeglądanie" pozwala zobaczyć dane finansowe zlecenia. Opcja "Wszyscy do wszystkiego" przydziela pracownika do zleceń z prawem przeglądanie. Możliwość przydzielania kreatorem pracowników do wszystkich zleceń bez prawa przeglądania pojawi się w wersji w roku 2012.

17 Przychodzi do pracy nowa osoba. Chcę jej przydzielić możliwość wprowadzania czasu w ramach wszystkich zleceń. Jak to zrobić jednym ruchem? Nr pytania: fa053 Data: Wersja: <3.50 Zakres pytania: Korzystanie z programu 17 Do wykonania tej operacji użyjemy opcji "Przydzielaj wszystkich pracowników do wszystkich spraw i zleceń". Po jej włączeniu wszyscy nowi pracownicy tworzeniu za pomocą kreatora są przydzielani do nowych zleceń i spraw podczas zakładania nowych zleceń i spraw są do nich przydzielani wszyscy pracownicy Procedura: 1. Wchodzimy w opcje Kancelarii i zaznaczamy odpowiedni haczyk 2. Tworzymy nowego pracownika za pomocą kreatora Uwaga, pracownik zostanie przydzielony do wszystkich spraw i zleceń z tą samą stawką. Jeżeli w trakcie przydzielania system znajdzie zlecenia w walutach obcych zapyta o jedną stawkę dla każdej z walut. 3. W zależności od sposobu pracy Kancelarii wchodzimy w opcje Kancelarii i odznaczamy wcześniej włączony haczyk

18 Temat: Jak uzyskać informację o przeczytaniu komunikatu Nr pytania: fa052 Data: Wersja: wszystkie (wersja z dnia publikacji 3.44) Zakres pytania: Korzystanie z programu 18 Komunikat w Kancelarisie pełni rolę podobną do wiadomości SMS. Wobec czego nie istnieje mechanizm powiadomienia o przeczytaniu komunikatu. Rozwiązaniem powyższego problemu mogą natomiast być: 1. Korzystanie z zadań, w których obie strony mają podgląd statusu 2. Odsyłanie komunikatu z potwierdzeniem co pokazuje przykład: Administrator wysyła do pracownika komunikat, który widzi on na liście Po otwarciu status zmienia mu się na "przeczytany". Pracownik może teraz włączyć edycję komunikatu, a następnie w polu "Do" wybrać jakąś osobę w tym Nadawcę i dopisać jakiś tekst. Po zrobieniu [Zapisz], ten sam komunikat będzie przesłany dalej i zniknie prawnikowi z listy jego komunikatów.

19 19 Temat: Jak działa wprowadzanie kursów waluty? Nr pytania: fa051 Data: Wersja: wszystkie Zakres pytania: Korzystanie z programu Odpowiedź: W Kancelarisie jest baza kursów, ale nie wszystkich, tylko tych, z których korzystał użytkownik. Użytkownik może wprowadzać do programu kurs walut (nawet codziennie) w oknie "Rozliczenia - kursy walut". Jeżeli kurs nie zostanie wprowadzony to w czasie wystawiania faktury system zapyta się o brakujący kurs i zapisze go do bazy. Zgodnie z ustawą jest to kurs z ostatniego dnia roboczego przed wystawieniem faktury, dlatego na fakturze jest dodatkowe pole "data waluty" (dotyczy wersji 3.31+/3.41+ bo wcześniej data waluty = data wystawienia)

20 20 Temat: Jak poprawnie ustawić rozliczenia w walucie obcej, Nr pytania: fa050 Data: Wersja: wszystkie Zakres pytania: Korzystanie z programu Odpowiedź: a) Zakładamy zlecenie i wybieramy walutę W tym miejscu nie ma miejsca na stawki za godziny. Stawki za godziny podaje się w zakładce pracowników (przy zakładaniu zlecenia jest to niemożliwe), przy czym waluta stawki powinna być zgodna z walutą zlecenia z jednym wyjątkiem: zlecenie w PLN, stawka w walucie obcej. W pozostałych wypadkach stawka jest traktowana jako "nominał" czyli 100PLN będzie traktowane jako 100EUR, ponieważ nie mamy kursów do przeliczeń innych niż waluta obca -> PLN. b) W zakładce Pracownicy wprowadzamy stawkę w walucie obcej UWAGA: Jako, że dla zlecenie w EUR nie da się wpisać stawki w PLN może pojawić cię komunikat: Ten komunikat może pojawić się również w przypadku gdy to zlecenie najpierw było w PLN, potem ktoś dodał pracownika ze stawką PLN, a potem zmienił walutę zlecenia na EUR Wszystkie obliczenia są tak jakby stawka wynosiła 100EUR. Aby zmienić walutę stawki:

21 21 c) Wystawianie faktury Wszystkie obliczenia są tak jakby stawka wynosiła 100EUR. Np. Wystawiamy fakturę za 10 godzin wg stawki 100 EUR - czyli 1000EUR wg kursu d) Statystyki dochody miesięcznie To są dane zawsze w PLN, bo one są pobierane z faktur, a te są przechowywane w PLN. Wypracowane przez pracownika: Tutaj dane wyszły "jakby w walucie" ale tak naprawdę to są sumowane NOMINALNE wartości, które pojawiają się w czasie wystawiania faktur tutaj:

22 22 więc przy zleceniach w różnych walutach te sumy nie będą poprawne, ale zostało to opisane w okienku wyżej: Dlaczego tak to działa System nie przechowuje przeliczonych kwot w PLN dla każdej czynności z osobna, a przeliczenie na PLN w czasie obliczania faktur następuje dopiero po podsumowaniu kwot za czynności, czyli najpierw: 200EUR za czynnosc EUR za czynnosc EUR za czynnosc 3 = 1000EUR *i dopiero teraz razy kurs, co daje pozycje na fakturze PLN

23 Temat: Przy uruchamianiu programu system prosi o zautoryzowanie się hasłem do konta Administratora (autoryzowanie Windows). Nr pytania: Pytanie użytkownika numer: fa049 Data: Wersja: wszystkie Zakres pytania: Korzystanie z programu 23 Odpowiedź: Najprawdopodobniej poszczególni pracownicy mają włączoną opcje "Aktualizuj przez internet", co powoduje na starcie uruchomienie programu "webupdate.exe", który wymaga uprawnień Administratora do połączenia się z internetem i sprawdzeniem dostępności nowych wersji. Nazwa programu: webupdate.exe pojawia się w komunikacie Kontoli Konta Użytkownika. Rozwiązanie: zalogować się jako Administrator Kancelarisa i zmienić ustawienia pracownikom.

24 Temat: Jak zróżnicować stawki w jednym zleceniu Jak dla danego Klienta ustawić różne stawki w zależności od usługi (np. niższe stawki za dojazdy) Nr pytania: fa048 Data: Wersja: wszystkie Zakres pytania: Korzystanie z programu 24 Odpowiedź: W opisie czynności wpisujemy wybrany tekst np. "dojazd", a wystawiając fakturę możemy zmienić stawkę w zależności od nazwy.

25 Temat: Gdzie umieszcza się "sygnaturę"? (chodzi o sygnatury spraw, jakie są nadane w wersjach papierowych). Czy jest możliwość wyszukiwania po sygnaturze? Czy istnieje tylko automatycznie nadawany numer sprawy? Nr pytania: fa047 Data: Wersja: wszystkie Zakres pytania: Korzystanie z programu 25 Odpowiedź: To zależy jak traktuje się sprawy i czym jest sygnatura - wewnętrznym oznaczeniem i/lub sygnaturą sądową. Jeżeli prowadzimy same procesy to można sobie swoją sygnaturą zastępować ten automatyczny numer sprawy - on jest dowolnie modyfikowalny, byleby był unikatowy. Dobre rozwiązanie. Natomiast w Kancelarisie sygnatura jest cechą ETAPU sprawy, bo zakładamy, że "merytoryczna sprawa" to może być kilka procesów w kilku instancjach. i wyszukiwanie:

26 Temat: W jakim zakresie Kancelaris współpracuje z MS Outlook? Nr pytania: fa046 Data: Wersja: wszystkie Zakres pytania: Korzystanie z programu Odpowiedź: a) z Outloka można zarejestrować maila jako dokument w sprawie 26 b) użyć adresu mailowego, zapisanego w Kancelarisie, do wysyłania maili domyślnym klientem poczty c) Synchronizacja terminów z Microsoft Outlook

27 27 Synchronizacja terminów polega na doprowadzeniu do takiej samej zawartości dwóch kalendarzy programu Kancelaris i programu Outlook. W Kancelaris brane są pod uwagę wszystkie terminy prywatne pracownika oraz terminy publiczne, do których pracownik został przydzielony. W Outlook terminy są pobierane z domyślnego kalendarza zalogowanego użytkownika. W czasie synchronizacji mamy do czynienia z następującymi sytuacjami: termin jest obecny w obu terminarzach\ jest taki sam, ma różne dane; termin jest obecny w jednym z kalendarzy, ale nie ma go w drugim został wprowadzony do pierwszego terminarza, został usunięty z drugiego terminarza. Aby rozwiązać sytuacje sporne (konflikty) należy przyjąć, że któryś kalendarz jest dominującym, co oznacza, że jego ustawienia są ważniejsze. W wersji Kancelaris 3.30/3.40 przyjmujemy, że dominującym kalendarzem jest Kancelaris (w następnych wersjach programu umożliwimy wybór dominującego kalendarza). Konsekwencja tego jest to, że: nowe terminy z Kancelarisa zostaną przeniesione do Outlook, nowe terminy z Outlook zostaną przeniesione do Kancelarisa, terminy wcześniej synchronizowane usunięte z Outlooka zostaną do Outlooka ponownie dodane, terminy wcześniej synchronizowane usunięte z Kancelarisa zostaną usunięte z Outlooka, jeśli zsynchronizowane wcześniej terminy różnią się godziną rozpoczęcia, godziną zakończenia, opisem-tematem lub miejscem-lokalizacją, to ważniejsze będą ustawienia z programu Kancelaris i w Outlook zostaną zmienione tak jak w Kancelarisie. W przypadku terminów całodziennych godziny początku i końca nie są porównywane.

28 Temat: Czy istnieje możliwość wyszukiwania podmiotów po nazwisku/nazwie? Chodzi o wyszukanie nazwiska osoby strony w danej sprawie, przy założeniu, że nie znam numeru sprawy, ani klienta, czyli o namierzenie sprawy naszego klienta na podstawie nazwiska osoby w sprawie? Nr pytania: fa045 Data: Wersja: wszystkie Zakres pytania: Korzystanie z programu Odpowiedź: Wszystko zależy gdzie to nazwisko było wcześniej wpisane. Jeżeli ta osoba jest naszym przeciwnikiem procesowym i jest zarejestrowana, jako strona to tak: 28 lub przez wyszukiwanie w Kartotece

29 29

30 Temat: Czy istnieje możliwość udostępniania podglądu prowadzonych spraw klientom kancelarii? Nr pytania: fa044 Data: Wersja: 3.33/3.34 i następne Zakres pytania: Korzystanie z programu 30 Odpowiedź: Kancelaris ma obecnie możliwość eksportowania danych o sprawach w formacie XML na dowolny serwer WWW. Jest to dostęp tylko do wyeksportowanej kopii danych, nie do pełnej bazy. Szczegóły na Zalety: nie ma możliwości włamania do wszystkich danych Kancelarii ze strony internetu narażamy tylko te dane, które wystawimy możemy to publikować na dowolnym serwerze więc Kancelaria nie musi udostępniać serwera na WWW Wady: dostęp nie jest on-line trzeba robić okresowy eksport dostęp jest do wybranych danych

31 31 Temat: Jak ustawić widok list (spraw, faktur, klientów.) według własnych potrzeb? Nr pytania: fa043 Data: Wersja: wszystkie Zakres pytania: Korzystanie z programu Odpowiedź: Program ma możliwość ustawiania własnej kolejności każdej z list. Trzeba zdefiniować władny widok i ustawić go jako domyślny dla danej listy

32 32 Temat: Po długim użytkowaniu programu pojawia się komunikat o błędzie i nie jest możliwe ponowne uruchomienie programu z powodu błędu "Run-time error 0". Konieczny jest restart komputera. Nr pytania: fa042 Data: Wersja: Wszystkie (poniżej 3.50) Dodatkowe warunki: System: Vista, WIN7, WIN8 Zakres pytania: Administracyjne Odpowiedź: Proszę pobrać plik: i nadpisać istniejący plik w folderze instalacyjnym systemu Kancelaris.

33 Temat: Jak dokonać powtórnej rejestracji (w związku z uzyskaniem/zmianą NIP przez kancelarię) Nr pytania: fa041 Data: Wersja: wszystkie Zakres pytania: Korzystanie z programu 33 Odpowiedź: W takim wypadku należy: - zmienić NIP w programie - ponownie uruchomić program - zarejestrować program na infolinii Infolinia: , Pomoc techniczna: W przypadku problemów z rejestracją można za pomocą dodatkowego programu KancTool wprowadzić do bazy danych stary numer NIP, co powinno spowodować odblokowanie programu.

34 Temat: Przeglądając paragony fiskalne jest pozycja kwota oraz na dole sumuje się kwota aktualnie wyświetlanych paragonów. Chciałbym ustawić taki sam widok dla faktur jednak nie mogę znaleźć możliwości dodania pozycji kwota w przeglądzie faktur, nie ma również autosumy. Nr pytania: fa040 Data: Wersja: wszystkie Zakres pytania: Korzystanie z programu 34 Odpowiedź: Okna Paragonu i Faktury nie są takie same. Okno Paragony to jest jakby okno "Paragony - wyszukiwanie". W takim oknie nie prezentujemy szczegółowych danych, nie ma kart ze szczegółami i nie służy ono do edycji rekordów. Pozytywną konsekwencją tego faktu jest to, że możemy w takim oknie prezentować dodatkowe operacje - w tym wypadku posumować pozycje paragonu i dostać pełną kwotę. Podstawowym zadaniem okna Faktury jest pokazywanie szczegółowych informacji o fakturach, szczegółów (czynności, wpłat) i szybkiej edycji np. "Oznacz jako zatwierdzoną/zapłaconą" itp. Widok "Przeglądanie Lista" takiego okna nie służy do robienia zestawień, ale głównie do wyszukania faktury do edycji. W takim oknie nie możemy niestety w widoku lista pobrać z bazy dodatkowych informacji, ponieważ zaburza to podstawowe operacje dla których dedykowane jest dane okno. Dla wersji <= 3.43, aby uzyskać informacje, o kwotach i stanie wpłat w fakturach należy skorzystać z okna "Statystyki i zestawienia" i wybrać "Zestawienia z faktur" lub skorzystać z opcji "Raporty" "Faktury" "Faktury - zestawienia"

35 Temat: Czy można wyłączyć automatyczne przeliczanie w fakturach sumy podanej w euro na złotówki. Nr pytania: fa039 Data: Wersja: wszystkie Zakres pytania: Korzystanie z programu Odpowiedź: Faktury w Kancelarisie są zawsze przechowywane w bazie danych w PLN. Dla stawek w EUR w czasie wystawiania faktury pytamy o kurs i przeliczamy kwoty na złote i zapisujemy do bazy. Natomiast później w zależności od wybranego wydruku możemy je z powrotem przeliczyć lub nie na daną walutę i skorzystać z wydruków: po polsku w złotówkach dwujęzycznego w złotówkach w języku obcym w dwóch walutach w języku obcym - w walucie zlecenia W programie dostępny jest wydruk angielski jako "wydruk własny 3",a dodatkowo na stronach są dostępne inne wersje wydruków. 35

36 Temat: Czy można instalować Kancelarisa na systemie Windows innym niż polski? Nr pytania: fa038 Data: Wersja: wszystkie Zakres pytania: Korzystanie z programu Problem: - Instalacja aktualizacji 3.3/3.4 nie pokazuje polskich znaków, kliknięcie w [Test] połączenia z serwerem jest OK, ale dalej pokazują się błędy. Odpowiedź: Tak, należy jednak ustawić język polski dla systemów nie używających UNICODE. 36 Zrzut jest z XP (Panel sterowania Opcje regionalen i językowe) Dla Vista/W7 - Panel Sterowania - Region i Język - Administracyjne - druga ramka

37 Temat: Jak wyeksportować terminy z Kancelarisa na komórkę? Nr pytania: fa037 Data: Wersja: wszystkie Zakres pytania: Korzystanie z programu Odpowiedź: Terminy z Kancelarisa na komórkę wysyłamy korzystając z MS Outlook. Z Kancelarisa wysyłamy je do prywatnego Outlooka i z Outlooka na komórkę. 37

38 38 Temat: Jak działają SMSy w Kancelarisie? Nr pytania: fa036 Data: Wersja: wszystkie Zakres pytania: Korzystanie z programu Odpowiedź: Niestety ta konstrukcja jest stara i nie była zmieniana od początku działania systemy. Kiedyś operatorzy PLUS i IDEA (ktoś to jeszcze pamięta ) pozwalali wysyłać SMSy za pomocą wiadomości pocztowych. Kiedyś konkretny prefix numeru był przydzielony do konkretnego operatora. Tabela BRAMKI_SMS bramka_sms_id numer bramka prefix text.plusgsm.pl text.plusgsm.pl 48 pokazuje, że jeżeli pracownik miał numer od 603 to wysyłaliśmy mu SMSa za pomocą maila na adres W chwili obecnej rozwiązanie działa jedynie dla klientów PLUS'a

39 39 Temat: Jak wydrukować raport np. fakturę na inną drukarkę? Nr pytania: fa035 Data: Wersja: wszystkie Zakres pytania: Korzystanie z programu Odpowiedź: Kancelaris korzysta z domyślnej drukarki systemowej. Jeżeli macie Państwo w systemie zainstalowaną inną drukarkę to proponuję w panelu sterownia wybrać drukarki i ustawić inną, jako domyślną, a potem uruchamiać drukowanie raportów. Mogą Państwo także pobrać i zainstalować nową wersję komponentu do drukowania, która pozwala na wybranie drukarki już z poziomu Kancelarisa na samym dole

40 Temat: Chciałbym mieć możliwość wpisania tylko miesiąca w polu data sprzedaży, np. sierpień 2011r? Nr pytania: fa034 Data: Wersja: wszystkie Zakres pytania: Korzystanie z programu Odpowiedź: Trzeba "sierpień 2011" wpisać w momencie wystawiania faktur i w ten sposób zostanie ona umieszczona na wydruku. Zobacz także: fu027 Temat: Różny format daty w oknie Faktury 40

41 Temat: Chciałbym mieć możliwość podania numerów SWIFT i IBAN? Nr pytania: fa033 Data: Wersja: wszystkie Zakres pytania: Korzystanie z programu Odpowiedź: Proponujemy zdefiniowanie dwóch kont w oknie Kancelaria. Jedno "polskie", a drugie "zagraniczne" obejmujące kody SWIFT i IBAN. Wystawiając fakturę zdecydować, jaki ma być format konta. I potem to się przeniesie na wydruk. 41

42 Temat: Na jednym stanowisku w wielu miejscach programu pojawiają się komunikaty "za mało parametrów", "nie znaleziono obiektu w kolekcji" Nr pytania: fa032 Data: Wersja: Plus Zakres pytania: Administracyjne Problem: Użytkownik korzysta ze starej kopii pliku połączenia z serwerem Kancelaris.dbc, która nie zawiera informacji o polach dodanych w nowej wersji programu. 42 Rozwiązanie: Należy usunąć plik Kancelaris.dbc i ewentualnie poprawić uprawnienia do folderu instalacyjnego. Opis rozwiązania dla systemów Vista i Windows7: kliknąć dwukrotnie w Komputer dalej wybierać dwukrotnie klikając Dysk C: folder Users (Użytkownicy) folder z nazwą użytkownika, na którego jesteśmy zalogowani do komputera folder AppData (jeżeli go Pan nie widzi to trzeba kliknąć w pole u góry i wpisać z klawiatury nazwę) dalej wybieramy folder Local folder VirtualStore folder Program files Teraz klikamy prawym przyciskiem na Kancelaris i wybieramy Usuń, potwierdzamy i gotowe Uruchamiamy Kancelarisa i sprawdzamy czy błędy zniknęły Ustawienie uprawnień opisano w dokumentacji na

43 Temat: Przy dłuższej bezczynności następuje utrata łączności z programem Nr pytania: fa031 Data: Wersja: Plus Zakres pytania: Administracyjne 43 Odpowiedź: Jeżeli "dłuższa" oznacza ponad 8 godzin to na serwerze MySQL jest parametr "wait_timeout", ustawiony w sekundach na (czyli 8 godzin), potem klient jest rozłączany. Jeżeli to krótszy czas to może jeszcze sieć się "gubi" np. wyłacza się karta sieciowa w oszczędzaniu energii i gubi się połączenie. Ewentualnie to źle działające WiFi, które gubi, co którąś ramkę.

44 Temat: Czy jest możliwe uruchomienie Kancelarisa na Mac u poprzez aplikację Parallels Desktop? Nr pytania: fa030 Data: Wersja: wszystkie Zakres pytania: Korzystanie z programu Odpowiedź: Kancelaris wymaga Windowsa. Jeżeli na wirtualnej maszynie jest poprawnie zainstalowany Windows to nie powinno być problemów. 44

45 Temat: Przeglądając paragony fiskalne jest pozycja kwota oraz na dole sumuje się kwota aktualnie wyświetlanych paragonów chciałbym ustawić taki sam widok dla faktur jednak nie mogę znaleźć Nr pytania: fa029 Data: Wersja: 3.34/ Niestety okna Paragonu i Faktury nie są takie same. Okno Paragony to jest jakby okno "Paragony - wyszukiwanie". W takim oknie nie prezentujemy szczegółowych danych, nie ma kart ze szczegółami i nie służy ono do edycji rekordów. Pozytywną konsekwencją tego faktu jest to, że możemy w takim oknie prezentować dodatkowe operacje - w tym wypadku posumować pozycje paragonu i dostać pełną kwotę. Podstawowym zadaniem okna Faktury jest pokazywanie szczegółowych informacji o fakturach, szczegółów (czynności, wpłat) i szybkiej edycji Np. "Oznacz jako zatwierdzoną/zapłaconą" itp. Widok "Przeglądanie Lista" takiego okna nie służy do robienia zestawień, ale głównie do wyszukania faktury do edycji. W takim oknie nie możemy niestety w widoku lista pobrać z bazy dodatkowych informacji, ponieważ zaburza to podstawowe operacje dla których dedykowane jest dane okno. Na dziś, aby uzyskać informacje, o kwotach i stanie wpłat w fakturach należy skorzystać z okna "Statystyki i zestawienia" i wybrać "Zestawienia z faktur" lub skorzystać z opcji "Raporty" "Faktury" "Faktury - zestawienia" W nowej wersji programu w związku ze zwiększeniem ilości "Typów dokumentów księgowych" planujemy dodanie okna "Dokumenty wyszukiwanie", w którym możliwa będzie opisana sytuacja.

46 Temat: Jak wydrukować fakturę w języku obcym i/lub walucie obcej Nr pytania: Pytanie użytkownika numer: fu035 Data: Wersja: Wszystkie 46 W systemie Kancelaris wszystkie faktury są przechowywane w bazie danych w PLN. Tak więc w czasie tworzenia faktury system przelicza z wielu różnych walut na PLN wszystkie jej elementy tj. kwoty dla zleceń w walucie, stawki w walutach, koszty w walutach obcych. Umożliwia to wydrukowanie ich w postaci, jaką przechowuje polska księgowość. Aby uzyskać dla klienta wydruk w języku obcym i ewentualnie w walucie innej niż PLN należy skorzystać z wydruku faktury, który ponownie przeliczy kwoty z PLN na określoną jedną walutę. Jako, że kancelarie mają różne potrzeby umieściliśmy te wydruki jako "wydruki własne". Od wersji 3.30/3.40 jako "wydruk własny 3" wprowadzony jest wydruk po angielsku. Inne wersje wydruków mogą Państwo pobrać ze strony z dodatkami Do pobrania - dodatki wybierając odpowiednią wersję programu, wydruku i stosowanych stawek VAT. Zobacz także:fa018

47 Temat: Wersja 3.32/3.42, czy 3.33/ której używać Nr pytania: Pytanie użytkownika numer: fu034 Data: Wersja: 3.32/3.42,3.33/3.43 Opis problemu: W wersji 3.32/3.42 na fakturach jest zarówno stara (22) jak i nowa stawka (23). W wersji 3.33/3.43 na wszystkich fakturach są nowe stawki (8 i 23), natomiast poprzednie, standardowo używane przez kancelarię wydruki faktury i korekty są zapamiętane jako "Wydruk faktury - VAT 2010". Skorzystanie z aktualizacji 3.32/3.42 zalecane jest tym kancelariom, które na początku stycznia będą wystawiać faktury i z nowymi, i ze starymi stawkami, a nie są w stanie zapewnić sobie wdrożenia wersji 3.43 na początku roku i korzystają z więcej niż jednego wydruku, np. drukują jednocześnie faktury "dla kwot większych niż milion" i "z jednostką miary", itp. Przykład Informatyk jest dostępny raz na tydzień w czwartek. Przyjdzie do Kancelarii 30 grudnia i potem dopiero 13 stycznia, bo w czwartek 6-tego stycznia jest wolne. W międzyczasie kancelaria musi wystawić 31 grudnia faktury za rok 2010 i potem od razu w styczniu umieć fakturować różnymi wydrukami ze stawką 23%. Proszę skorzystać z wersji Jeżeli Kancelaria będzie wystawiała faktury z nowymi stawkami w terminie poźniejszym, np. dopiero pod koniec stycznia albo kancelaria korzysta jedynie ze standardowych wydruków, to sugerujemy instalację od razu wersji 3.33/ Przykład dla wersji 3.33/3.43 Kancelaria ma na stałe informatyka. Spokojnie w styczniu zamyka faktury 2010 na wersji 3.41 i w dogodnym terminie instaluje wersję 3.33/3.43. Będzie miała wszystko dostosowane do roku 2011 oraz kopię wydruków 2010 jako "VAT 2010".

48 Temat: Możliwość obsługi kas fiskalnych w programie Kancelaris Nr pytania: Pytanie użytkownika numer: fu031 Data: Wersja: Kancelaris PLUS >=3.00 i Kancelaris Standard >=2.70 Opis problemu: Czy w związku z wprowadzeniem dla prawników z dniem 1 maja 2011r. obowiązku ewidencjonowania sprzedaży usług za pomocą urządzeń fiskalnych program Kancelaris będzie współpracował z jakimiś urządzeniami fiskalnymi? 48 Odpowiedź: Program Kancelaris obsługuje już od 2006 roku drukarki fiskalne firmy Elzab Omega i Posnet Thermal. W programie należy z menu lub modułu ROZLICZENIA wybrać funkcję PARAGONY FISKALNE. Tu konfiguruje się drukarki fiskalne współpracujące z Kancelarisem. Również kreator faktur w pierwszym kroku pozwala wybrać rodzaj rejestrowanego dokumentu:

49 49 Od 2006 roku wersje drukarek nieco się zmieniły, zmienił się też sposób komunikacji komputera z drukarką (teraz drukarki obsługują dodatkowo łącze USB). Według informacji, które zostały nam przekazane od producenta nowe modele powinny działać na starym oprogramowaniu. Wczesną wiosną 2011r. planujemy wydanie nowej wersji programu Kancelaris, w której odświeżona zostanie obsługa drukarek fiskalnych w modelach dostępnych obecnie w sprzedaży.

50 Temat: Pytanie administracyjne - Fa028 Ustawienia wyjątków w zaporze Windows. Nr pytania: 28 Data: Wersja: Dodatkowe warunki: Krótki opis: Przyczyna: Istniejąca poprawka: Zobacz też: Wszystkie 50 Jak w zaporze systemu Windows ustawić wyjątek dla portu MySQL (3306) Aby zapewnić połączenie z serwerem MySQL trzeba dodać ten port do wyjątków zapory na serwerze. Standardowo używany jest port o numerze Aby zobaczyć, z jakiego portu korzysta dany serwer można otworzyć Win MySQLadmin (Semaforek + ShowMe) i wejść do zakładki Variables Jeżeli korzystamy ze standardowej zapory Windows to ustawienie wyjątku wygląda następująco: System XP

51 System W7 51

52 Temat: Pytanie administracyjne - Fa027 - Błąd w czasie tworzenia folderu Aktualizuj podczas automatycznej aktualizacji w systemie Vista i Windows 7 z folderem współdzielonym udostępnionym przez mapowany dysk. Nr pytania: 27 Data: Wersja: Aktualizacje 3.40 Dodatkowe warunki: Krótki opis: Przyczyna: 52 Folder Kancelarisa udostępniony jest przez MAPOWANY DYSK W trakcie automatycznej aktualizacji na VISTA i W7 program poprawnie się uruchamia, ale następnie pojawia się "Błąd w czasie tworzenia folderu ". Uruchomienie programu z tokenem Administratora ("uruchom jako Administrator") powoduje, że nie widać mapowanych dysków widocznych dla zwykłego użytkownika. Istniejąca poprawka: brak Zobacz też: Pytanie administracyjne - Fa026 Opis: Opis problemu by Microsoft dla VISTA: Aby zidentyfikować czy to ten problem należy wykonać następujący test: W trybie użytkownika dyski są poprawnie zamapowane i dostępne. Natomiast uruchomienie wiersza poleceń (cmd) "jako Administrator" i wydanie polecenia net use daje następujący efekt: Rozwiązanie: Rozwiązanie 1: Zmienić w wpis w rejestrach: co spowoduje, że procesy uruchomione z tokenem administracyjnym będą widziały to samo co procesy zwykłego użytkownika. Rozwiązanie 2: Uruchamiamy NOTATNIK "Jako administrator" i "otwieramy" dostęp do danego dysku. Wybieramy z menu opcję OTWÓRZ, przechodzimy do Komputer i dwukrotnie w niego klikamy i otwieramy tę lokalizację i.

53 Rozwiązanie 3: Zamienić w rejestrach mapowany dysk np. "K:\kancelaris" na \\serwer\folder\kancelaris co zlikwiduje te problemy. 53

54 Temat: Pytanie administracyjne - Fa026 - Błąd w czasie kopiowania pliku podczas automatycznej aktualizacji w systemie Vista i Windows 7 z folderem współdzielonym udostępnionym przez mapowany dysk. Nr pytania: 26 Data: Wersja: Aktualizacje / Dodatkowe warunki: Krótki opis: 54 Folder Kancelarisa udostępniony jest przez MAPOWANY DYSK W trakcie automatycznej aktualizacji na VISTA i W7 program poprawnie się uruchamia, ale następnie pojawia się "Błąd w czasie kopiowania pliku". Przyczyna: Ścieżka programu jaką widzi program uruchomiony programu "jako Administrator" jest inna niż ścieżka zapisana w rejestrach. Istniejąca poprawka: Nowe wersje aktualizacji 3.41 opublikowane , które Zobacz też: pozwalają na nie udanie się operacji kopiowania na serwer. Pytanie administracyjne - Fa027 Opis: Jeżeli stanowisko WIN7 jest KOLEJNYM aktualizowanym stanowiskiem, to: 1. Uruchamiamy Kancelaris 2. Kancelaris mówi, że jest nowa wersja i uruchamia aktualizację 3. Aktualizacja się uruchamia i wyskakuje błąd: Przyczyna: Problem polega na tym, że Aktualizacja uruchomiona "Jako administrator" nie widzi swojej ściezki jako zmapowany dysk (np. K:\) tylko od razu jako jego rozwinięcie "\\serwer\" Aktualizacja po uruchomieniu sprawdza czy jest umieszczona w folderze współdzielonym. W tym celu porównuje ścieżkę uruchomienia z tą zapisaną w rejestrach. Jako, że w rejestrach ma "K:\", a sama widzi się jako "\\serwer\" próbuje się skopiować na do folderu współdzielonego. Oczywiście nie potrafi, bo plik jest zajęty, bo aktualizacja jest właśnie uruchomiona. Rozwiązanie Rozwiązanie 1: Dla aktualizacji 3.41 i 3.42 pobrać nową wersję programu aktualizującego. Rozwiązanie 2: (sugerowane dla wersji 3.40): Zmienić w rejestrach Folder z K:\ na \\serwer\folder wtedy ścieżki będą zgodne i nie będzie próby kopiowania.

55 Rozwiązanie 3: Uruchamiać na WIN7 aktualizację ręcznie z lokalnego dysku wtedy kopiowanie się powiedzie. 55

56 PYTANIE ADMINISTRACYJNE - FA025 - Problemy w czasie rejestracji dokumentów i wydarzeń z programu Outloook. 56 Numer: Pytanie administracyjne - Fa025 Data: Temat: Problemy w czasie rejestracji dokumentów i wydarzeń z programu Outloook. Wersja: - STD <=330, PLUS<=340 Opis problemu: Czasem podczas próby zarejestrowania w Kancelarisie wiadomości pocztowej jako wydarzenia lub załącznika jako dokumentu pojawiają się błędy: 1. Wystąpił błąd w trakcie eksportowania elementu do programu Kancelaris. - Opis błędu: operacja nie powiodła się 2. Wystąpił błąd podczas dodawania załącznika: Błąd kopiowania pliku 3. Nieudany zapis pliku: 1 na dysk. Sprawdź ilość miejsca na dysku z bazą dokumentów i dodaj plik edytując dokument. Błąd kopiowania pliku. Przyczynami problemów są znaki specjalne w temacie wiadomości, które nie są dopuszczalne w nazwie pliku podczas jego zapisywania na dysku twardym. Proszę pobrać nową wersję dodatku do Outlooka, w której wszystkie znaki specjalne są zastępowane znakiem podkreślenia "_" i zapisać ją w folderze instalacyjnym Kancelarisa np. "C:\Program Files\Kancelaris" zastępując istniejący plik w wersji na wersję Oficjalna aktualizacja tego pliku nastąpi w wersji 3.31/3.41. Zobacz także: Pytanie administracyjne - Fa018

57 57 Pytanie administracyjne - Fa024 - Błąd "Invalid command-line arguments. Unable to continue." w czasie instalacji programu z dysku twardego. Numer: Pytanie administracyjne - Fa024 Data: Temat: Błąd "Invalid command-line arguments. Unable to continue." w czasie instalacji programu z dysku twardego. Wersja: - Wszystkie Opis problemu: W przypadku przegrania zawartości płyty instalacyjnej na dysk twardy uruchomienie instalatora czasem generuje błąd "Invalid command-line arguments. Unable to continue.".przyczyną jest nazwa folderu, do którego przegrane są programy instalacyjne. Jeżeli zawiera ona spację, to niektóre skrypty wykorzystywane w czasie instalacji generują błąd. Problem pojawia się więc na przykład, jeżeli pliki są przegrane w systemie XP na Pulpit, ponieważ ten zawarty jest w folderze "Documents and Settings". Rozwiązanie: Proponujemy przegrywać zawartość płyt do folderu bezpośrednio na dysku "c:" np. "c:\kancinst", co rozwiązuje problem.

58 58 Pytanie administracyjne - Fa023 - Problemy z uruchomieniem wersji 3.04/3.14 w systemie Windows 7 Numer: Pytanie administracyjne - Fa023 Data: Temat: Problemy z uruchomieniem wersji 3.04/3.14 w systemie Windows 7 Wersja: /3.14 Opis problemu: Plik msjet40.dll jest plikiem silnika bazy danych MS Access, wykorzystywanym w obu edycjach Kancelarisa: Standard i PLUS. Do roku 2005 Microsft wydawał nowe wersje tego pliku jedynie w postaci Service Packów, z których ostatni miał numer 8.0. Te SP są na płytach instalacyjnych. W systemie Server 2003 pojawiła się nowa wersja pliku msjet40.dll, która powodowała problemy z działaniem systemu Kancelaris. Z tego powodu instalator wersji 3.00 instaluje wersję pliku msjet40.dll z SP8 do folderu C:\program files\kancelaris. Niestety okazało się, że Microsoft całkowicie zmienił taktykę. Zamiast kolejnej wersji SP 9.0, która moglibyśmy wgrać na płyty i zainstalować jet stał się częścią systemu i w chwili obecnej każdy system zawiera inną wersję tego pliku. W dodatku nowe wersje są aktualizowane razem z systemem i nie działają poprawnie z plikiem z SP8 co opisano w punkcie Pytanie administracyjne - Fa012.4 Z tego powodu aktualizacja do wersji 3.04/3.14 zmienia nazwę tego pliku wycofując się z koncepcji własnego pliku. Niestety w momencie tworzenia 3.04 problem dotyczył jedynie systemu Vista i tylko dla tego systemu dokonujemy zmiany. Z tego powodu system Windows7 zawiera nadal w folderze C:\program files\kancelaris nieaktualny plik msjet40.dll. Od wersji 3.30/3.40 plik nie jest już wykorzystywany i jest usuwany dla wszystkich systemów. Rozwiązanie: W chwili obecnej nie przewidujemy wydania dodatkowej wersji 3.05/3.15. Jeżeli chcą Państwo pracować na systemie w wersji 3.04/3.14 należy ręcznie usunąć plik "c:\program files\kancelaris\msjet40.dll" Problem rozwiązuje także aktualizacja do wersji 3.30/3.40, która usuwa ten plik niezależnie od wersji systemu operacyjnego. Zobacz także: Pytanie administracyjne - Fa analogiczny problem dla wersji 3.20 w systemie Vista

59 59 Pytanie użytkownika numer: fu030 Data: Temat: W jaki sposób można przechować w Kancelarisie dokumenty wewnętrzne Kancelarii np. regulaminy, akta pracowników? Odpowiedź: Kancelaris posiada mechanizm Biblioteki, który pozwala na dzielenie się przez pracowników Kancelarii wzorcowymi dokumentami. Kancelaris nie posiada mechanizmów gromadzenia dokumentów takich jak "akta pracowników" natomiast można w tym celu wykorzystać mechanizm spraw. Rozwiązanie 1: Biblioteka Pierwszą możliwością jest umieszczanie tych dokumentów w bibliotece. W tym rozwiązaniu możemy nadawać dokumentom słowa kluczowe i umieszczać je w katalogach, natomiast nie będziemy korzystali z uprawnień tzn. wszyscy pracownicy Kancelarii będą mieli do nich dostęp, chyba że dodatkowo założymy sprawę jak w przykładzie 2 i egzemplarzami dokumentów będą akta sprawy chronione uprawnieniami. Zobacz ilustrację Rozwiązanie 2: Sprawa "Administracja" Dzięki możliwości tworzenia spraw nie związanych z klientami, swobodnemu nadawaniu im numerów oraz tworzeniu typow dokumentów przechowywanie tego typu danych nie będzie problemem. W tym celu: 1. W słowniku "typy dokumentów" dodajemy typy dokumentów administracyjnych, których chcemy używać np. "admin - akta osobowe pracownika" 2. Zakładamy sprawę "administracyjna" i nadajemy jej numer " " dzięki czemu będzie w czasie sortowania po numerach na początku listy 3. Uprawniamy do tej sprawy wybrane osoby w Kancelarii. To istotne, bo akta powinny być chronione. 4. Do sprawy możemy teraz dodawać dokumenty opisując co jest wewnątrz. Zobacz ilustrację

60 60 Pytanie użytkownika numer: fu029 Data: Temat: Problemy w czasie rejestracji dokumentów i wydarzeń z programu Outloook. Wersja: - STD <=330, PLUS<=340 Opis problemu: Czasem podczas próby zarejestrowania w Kancelarisie wiadomości pocztowej jako wydarzenia lub załącznika jako dokumentu pojawiają się błądy: 1. Wystąpił błąd w trakcie eksportowania elementu do programeu Kancelaris. - Opis błędu: operacja nie powiodła się 2. Wystąpił błąd podczas dodawania załącznika: Błąd kopiowania pliku 3. Nieudany zapis pliku: 1 na dysk. Sprawdź ilość miejsca na dysku z bazą dokumentów i dodaj plik edytując dokument.błąd kopiowania pliku. Ad. 1 Przyczynami tego problemu są znaki specjalne w temacie wiadomości, które nie są dopuszczalne w nazwie pliku podczas jego zapisywania. Dodatek próbuje zapisać wiadomość do folderu tymczasowego użytkownika używając tematu wiadomości jako nazwy pliku co kończy się błędem zapisu. Ad. 2., 3. Podobnie jak poprzednio, ale jeżeli w temacie występuje ":" np. "RE:" lub "FW:" W tym wypadku zapis do folderu tymczasowego jest udany, ale pod inną nazwą niz oryginalny temat np. "Re: temat" zostaje zapisany jako "Re" Jako, że zapis jest udany uruchamia się kreator dokumentu, ale w czasie kopiowania pliku na serwer generowany jest błąd. Rozwiązanie: 1. Pobrać nową wersję dodatku do Outlooka, w której wszystkie znaki specjlalne są zastępowane znakiem podkreślenia "_" 2. Podmienić istniejący w "Program FilesKancelaris" plik w wersji na wersję Oficjalna aktualizacja tego pliku nastąpi w wersji 3.31/3.41. Zobacz także: Pytanie administracyjne - Fa018

61 Pytanie administracyjne - Fa022 - Kancelaris.exe na systemach 64 bitowych Numer: Pytanie administracyjne - Fa022 Data: Temat: Kancelaris.exe na systemach 64 bitowych Wersja: - Wszystkie Opis problemu: Czy jest możliwa instalacja systemu Kancelaris na systemach 64bitowych. Rozwiązanie: Tak, system Kancelaris działa na systemach 64 bitowych. Przeprowadziliśmy testy na systemach Windows7x64 oraz Serwer 2008 x64. Różnice w położeniu plików i wpisów w rejestrach wynikają z ogólnych zasad przyjętych przez firmę Microsoft i tak: 1. Program domyślnie instaluje się do folderu przeznaczonego dla aplikacji 32 bitowych czyli "C:\Pliki programów (x86)\kancelaris" 2. Wszystkie 32 bitowe pliki systemowe, które były dotychczas w folderze "C:\windows\system32" są teraz w folderze "C:\windows\sysWoW64" 3. Aby zobaczyć 32 bitowe źródła ODBC trzeba uruchomić program "C:\windows\sysWoW64\odbcad32.exe" 4. W rejestrach gałąź dotycząca Kancelarisa np. znajduje się w kluczu HKLM/Software/Wow6432Node/Kancelaris Więcej informacji o położeniu plików Kancelarisa znajdziecie Państwo w dokumentacji. 61 Problemy z instalacją dla wersji <=3.10 mogą także wynikać z faktu instalacji na systemie nowszym niż XP. Zobacz także: Pytanie administracyjne - Fa012 ("brak sekcji"), Pytanie administracyjne - Fa020 (problemy z UAC), Pytanie administracyjne - Fa021 (kontrola DEP).

62 62 Pytanie administracyjne - Fa021 - : Program Kancelaris.exe na systemie 2008serwer i innych systemach z włączoną kontrolą DEP Numer: Pytanie administracyjne - Fa021 Data: Temat: Program Kancelaris.exe na systemie 2008serwer i innych systemach z włączoną kontrolą DEP Wersja: - Wszystkie Opis problemu: Program Kancelaris bezpośrednio po instalacji nie działa poprawnie na systemie Windows Serwer Rozwiązanie: W systemie Windows Serwer 2008 bezpośrednio po uruchomieniu programu Kancelaris.exe system automatycznie zamyka program z komunikatem w dzienniku zdarzeń. Przyczyną jest domyślnie włączona kontrola DEP dla wszystkich aplikacji - Zapobieganie Wykonywaniu Danych. Aby program Kancelaris zadziałał należy wyłączyć go spod kontroli DEP. Ten problem może występować także w innych systemach (np. Windows7) w których administrator objął kontrolą DEP wszystkie programy.

63 63 Pytanie administracyjne - Fa020 - Problemy z mechanizmem UAC w Windows Vista/Windows 7 Numer: Pytanie administracyjne - Fa020 Data: ( ) Temat: Problemy z mechanizmem UAC w Windows Vista/Windows 7 Wersja: - Kancelaris Standard - jednostanowiskowy (dotyczy pliku kancelaris.mdb), Kancelaris PLUS - stanowisko (dotyczy pliku kancelaris.dbc) Opis problemu: Rolą mechanizmu UAC (User Account Control - Kontrola Konta Użytkownika) zastosowanego w systemie Vista i W7 jest ograniczenie dostępu użytkownikom, którzy nie pracują z uprawnieniami administratora do niektórych operacji i zasobów systemu, w tym folderu Windows/system32 oraz Program Files. Instalator systemu Kancelaris został napisany dla systemu XP nie zawierającego takich ograniczeń. Z tego powodu niektóre dane, do których dostęp powinni mieć wszyscy użytkownicy danego komptuera są domyślnie umieszczane w folderze "Program Files/Kancelaris". Są to: - plik bazy danych wersji standard kancelaris.mdb - plik połączenie z bazą danych MySQL w wersji Plus - kancelaris.dbc - plik ustawień asystenta - local.dat - folder Dane Vista i W7 mają na to "rozwiązanie". W momencie próby modyfikacji danych w folderze "Program Files/Kancelaris", do którego nie mamy uprawnień system operacyjny robi kopię modyfikowanego pliku w folderze C:\Users\userName\AppData\Local\VirtualStore\Program files\kancelaris i tam dokonuje modyfikacji. Konsekwencje dla jednostanowiskowej wersji Standard. W jednostanowiskowej wersji standard wszystkie dane znajdują się w lokalnym pliku "Program Files/Kancelaris/kancelaris.mdb". Administrator komputera ma dostęp do tego pliku i wprowadza do niego dane. Osobie bez uprawnień administracyjnych system bez żadnego sygnału stworzy kopię bazy danych i zawsze będzie pokazywał dane z tej kopii. W efekcie w systemie znajdują dwie albo więcej baz danych, w których mogą się znajdować różne dane i których nie sposób ponownie złączyć. W przypadku, gdy z systemu korzysta tylko jedna osoba nie będąca administratorem konsekwencja jest tak, że właściwa baza danych jest w folderze Virtual Store i ta powinna być archiwizowana oraz aktualizowana. Konsekwencje dla aktualizowania wersji Standard i Plus. Właściwości mechanizmu UAC mają też wpływ na aktualizowanie systemu Kancelaris. Aktualizacji dokonuje administrator wobec czego wszystkie modyfikacje są przeprowadzane w folderze "Program Files/Kancelaris". Jeżeli jednak wcześniej z systemu Kancelaris korzystała osoba bez uprawnień administracyjnych to ma ona własne kopie plików w folderze VirtualStore i te kopie nie podlegają aktualizacji. W efekcie po zaktualizowaniu systemu Kancelaris: a) dla wersji Standard - użytkownik może używać nowego programu kancelaris.exe ze kopią starej bazy kancelaris.mdb co spowoduje wygenerowanie błędu czasie uruchomiania programu b) dla wersji PLUS - użytkownik może korzystać ze starej kopii pliku podłączenia do bazy MySQL (kancelaris.dbc) co może powodować błędy w pracy programu c) dla obu wersji - użytkownik może korzystać ze starej kopii pliku ustawień Asystenta Kancelaris - local.dat - co może powodować błędy w pracy programu Przykład: - Administrator instaluje wersję tworzy się plik "Progam Files\kancelaris\kancelaris.dbc" - Użytkownik uruchamia wersję system po cichu robi mu kopię pliku kancelaris.dbc do

64 64 folderu VirtualStore - Użytkownik działa tak przez rok i nie ma żadnych problemów, bo plik kancelaris.dbc się nie zmienia - Administrator aktualizuje system do wersji aktualizuje bazę na serwerze MySQL i plik "Progam Files\kancelaris\kancelaris.dbc" - Użytkownik uruchamia program, ale pracuje z własnym plikiem dbc, a w efekcie ma program w wersji 3.04, bazę w wersji 3.04, ale plik połączenia w wersji 3.00 czego wynikiem mogą być błędy w programie w miejscach, w których plik kancelaris.dbc różni się między wersją 3.00 a 3.04 Rozwiązanie: Rozwiązaniem problemu jest nadanie uprawnień wszystkim użytkownikom danego komputera do pełnej kontroli nad folderem "Program Files\Kancelaris" i wyrzucenie dziedziczenia uprawnień z nad-folderu, podobnie jak w przypadku udostępniania. W tym wypadku mechanizm UAC nie zostanie uruchomiony, ponieważ użytkownicy będą mieli odpowiednie prawa do zapisu. Zostało to opisane w dokumentacji [Udostępnianie współdzielonego folderu Kancelaris]. W przypadku wersji wielostanowiskowej po zainstalowaniu stanowiska głównego niezbędne jest odpowiednie uprawnienie i dodatkowo udostępnienie tego folderu w sieci. Zobacz także: Pytanie administracyjne - Fa012

65 65 Pytanie administracyjne - Fa019 - Odinstalowanie stanowiska sieciowego Kancelarisa bez połączenia z serwerem bazy danych Numer: Pytanie administracyjne - Fa019 Data: Temat: Odinstalowanie stanowiska sieciowego Kancelarisa bez połączenia z serwerem bazy danych Wersja: - Kancelaris PLUS / Kancelaris Standard Opis problemu: Po uruchomieniu na stanowisku sieciowym deinstalatora programu Kancelaris próbuje on połączyć się z serwerem, aby usunąć z bazy licencję. Jeśli nie uda mu się połączyć z bazą, deinstalator przestaje działać. Rozwiązanie: Aby usunąć program ze stanowiska można uruchomić standardową, systemową deinstalację C:\WINDOWS\st6unst.exe z parametrem -n i ścieżką do pliku ST6UNST.LOG znajdującego się w folderze programu Kancelaris, np. -n "C:\Program Files\Kancelaris\ST6UNST.LOG". C:\WINDOWS\st6unst.exe n "C:\Program Files\Kancelaris\ST6UNST.LOG" Parametr można podać z linii komend, wykorzystując okno Uruchom lub tworząc skrót do programu st6unst.exe i dodając w polu "Element docelowy" poniższy wpis: Należy pamiętać, że deinstalator nie usuwa zmian wniesionych przez kolejne aktualizacje SP, ani plików archiwum.

66 66 Pytanie użytkownika numer: fu028 Data: Wersja: od Kancelaris 3.04 Temat: Instalacja własnych wydruków faktur Opis problemu: Chciałabym używać w programie polsko-niemieckiego wydruku faktury. W jakim folderze i pod jaką nazwą zapisać pobrany ze strony plik? Rozwiązanie: Po pobraniu odpowiedniego wydruku należy zapisać go w folderze współdzielonym w podfolderze "raporty". Szczegółowy proces instalacji raportu oraz wyjaśnienie jaką przypisać mu nazwę znajdą Państwo w dokumentacji.

67 67 Pytanie użytkownika numer: fu027 Data: Wersja: Wszystkie Temat: Różny format daty w oknie Faktury Opis problemu: Dlaczego w oknie Faktury w dacie wystawienia rok jest w postaci dwucyfrowej, np. "" "", a data sprzedaży jest wyświetlana z czterema cyframi, czyli ? Rozwiązanie: Dane widoczne w polu ""data wystawienia"" do wyświetlania używają ustawień regionalnych daty na danym komputerze, natomiast dane widoczne w ""dacie sprzedaży"" są wyświetlane w taki sposób, w jaki zostały zapisane do bazy. Zatem powodem takiego widoku jest różnica w ustawieniach systemowych daty, np. gdy osoba, która zapisała fakturę używa ustawień daty krótkiej z czterocyfrowym rokiem, a osoba, która ogląda fakturę ma ustawioną w systemie datę krótką z dwoma cyframi. Aby uniknąć problemów z interpretacją daty, a w ich konsekwencji błędów z numerowaniem zleceń, spraw, faktur zalecamy, aby w formacie daty krótkiej rok zapisany był na początku w postaci czterocyfrowej: ""rrrr-mm-dd"".

68 68 Pytanie użytkownika numer: fu026 Data: Wersja: Wszystkie Temat: Jak wprowadzić małą zmianę na wydruku faktury? Opis problemu: Jeden z naszych klientów ma bardzo długą nazwę. Chciałabym, żeby na wydruku faktury część nazwy znalazła się w nowym wierszu. Czy można to jakoś zrobić? Rozwiązanie: Jeśli problem dotyczy samej nazwy, to od wersji 3.04 w oknie Klient można wprowadzać nazwę klienta (firmy) w kilku wierszach. Aby przejść do nowego wiersza trzeba nacisnąć Enter. Tak wprowadzone podziały są stosowane na wszystkich wydrukach. W pozostałych przypadkach proponujemy, aby raport, który generują Państwo z programu Kancelaris (faktura też jest raportem) wyeksportować do innego formatu. Należy do tego użyć przycisku z obrazkiem teczki. W oknie eksportu z lewej listy wybieramy format "Rich text format" a z prawej miejsce zapisu "Disc file". Otrzymany plik w formacie.rtf, który można zmienić i wydrukować. Dokonane w tym pliku zmiany nie mają związku z bazą Kancelarisa.

69 69 Pytanie administracyjne - Fa018 - Jak zobaczyć "Dodatki COM" w MSOutlook 2007 Numer: Pytanie administracyjne - Fa018 Data: Temat: Jak zobaczyć "Dodatki COM" w MSOutlook 2007 Wersja: - Kancelaris PLUS od wersji 3.00/ Kancelaris Standard od wersji 3.10 Opis problemu: W programie Outlook2007 nie jest widoczny pasek Kancelaris. Rozwiązanie: W menu Narzędzia kliknąć polecenie Centrum zaufania, a następnie opcję Dodatki. Szczegółowe informacje na stronach Microsoftu: pokaż

70 70 Pytanie użytkownika numer: fu025 Data: Wersja: od Kancelaris 3.00 PLUS/ Kancelaris 3.10 Standard Temat: Zestawienie faktur niezapłaconych Opis problemu: Czy w Kancelarisie można zrobić raport: faktury niezapłacone, z kwotami, datą zapłaty, danymi faktury i nazwą klienta? Rozwiązanie: Jeśli są wpisywane wpłaty na poczet faktur (na karcie Wpłaty w oknie Faktury), to można utworzyć raport z faktur, który będzie zawierał numer faktury, datę, nazwę klienta oraz wartości netto i brutto faktury, a także wartość wpłat i aktualne saldo. W tym celu wybieramy z menu Rozliczenia polecenie Statystyka i Zestawienia. Z listy z lewej strony wybieramy opcję "Zestawienia z faktur", a następnie z prawej listy wybieramy "Faktury - saldo wpłat". Uzyskane wyniki filtrujemy wpisując do kolumny "pozostało" warunek ">0". W ten sposób otrzymamy listę faktur, które nie zostały całkowicie zapłacone.

71 71 Pytanie administracyjne - Fa017 - Nie działa skanowanie w kreatorze nowego dokumentu sprawy Numer: Pytanie administracyjne - Fa017 Data: Temat: Nie działa skanowanie w kreatorze nowego dokumentu sprawy Wersja: - Wszystkie na Windows XP/Vista Opis problemu: W 3. kroku kreatora nowego dokumentu sprawy po wybraniu przycisku [Skanuj] nie zostaje wywołana żadna akcja. Rozwiązanie: W momencie tworzenia Kancelarisa kontrolki do skanowania (imgskan.ocx, imgedit.ocx) były składnikiem używanych wówczas systemów Windows 98/2000. Niestety, od systemu Windows XP Microsoft nie dostarcza już tych kontrolek. W chwili obecnej pracujemy nad obsługą skanowania dla innych kontrolek. Prawdopodobie w wersji 3.20 będzie możliwe skanowanie dokumentów niezależnie od posiadanej wersji systemu Windows.

72 Pytanie administracyjne - Fa016 - Po uruchomieniu instalatora pojawił się błąd "Vb6stkit.dll" Numer: Pytanie administracyjne - Fa016 Data: Temat: Po uruchomieniu instalatora pojawił się błąd "Vb6stkit.dll" Wersja: - Kancelaris PLUS w wersji 3.0 Rozwiązanie: Opis błędu: "Vb6stkit.dll nie jest prawidłowym obrazem systemu. Cannot start main program! (Create process () returned error code 0x000000C1H)", który pojawił się przy uruchomieniu instalatora, znajduje się na stronie Microsoftu: pokaż Aby usunąć problem, należy: 1. znaleźć i usunąć plik kancelaris.cab, 2. znaleźć i usunąć folder Msftqws.pdw, 3. znaleźć i usunąć pliki o długości "0" w lokalizacjach: - windows/st6unst.exe - windows/system32/vb6stkit.dll Jeżeli te pliki pojawią się w systemie ponownie z długością zerową, to należy nadgrać je prawidłowymi plikami: 72

73 73 Pytanie administracyjne - Fa015 - Po zalogowaniu pojawił się błąd podłączenia do bazy danych "Invalid use of NULL" Numer: Pytanie administracyjne - Fa015 Data: Temat: Po zalogowaniu pojawił się błąd podłączenia do bazy danych "Invalid use of NULL" Wersja: - Kancelaris PLUS w wersji 3.04 na serwerze MySQL 5.1 Rozwiązanie: Przy powyższym zestawieniu wersji programu z bazą koniecznie w źródle ODBC kancelaris_mysql musi być włączona opcja: Flags2: User Manager Cursors Jej opis znajduje się w temacie: Force use of ODBC manager cursors (experimental) pokaż Po włączeniu opcji należy ponownie podłączyć plik.dbc do bazy za pomocą programu DBCChanger [pobierz].

74 74 Pytanie administracyjne - Fa014 - Po zalogowaniu się użytkownika program się zamyka Numer: Pytanie administracyjne - Fa014 Data: Temat: Po zalogowaniu się użytkownika program się zamyka Wersja: - Kancelaris PLUS wersja 3.03 Rozwiązanie: Sprawdzamy, co może być przyczyną problemu - uruchamiamy program z opcją -msg, która powoduje pojawianie się startowych komunikatów. Należy się zorientować, który komunikat pojawił się jako ostatni. * Jeżeli jest to "InitMenu:GetSettings", to należy ustawić w rejestrach: HKEY_CURRENT_USER/Software/VB and VBA Program Settings/Kancelaris/Widok/bar na pusty tekst * Jeżeli to coś z eksplorerem, to wyłączamy asystenta programu HKEY_CURRENT_USER/Software/VB and VBA Program Settings/Kancelaris/Widok/Asystent ustawiamy na false * Można też całkowicie wyrzucić gałąź Widok, wtedy wrócą ustawienia standardowe z Asystentem.

75 75 Pytanie administracyjne - Fa013 - Jak zainstalować na stanowisku aktualizację 3.01/3.02, gdy pozostała część systemu jest już w wersji 3.02/3.03? Numer: Pytanie administracyjne - Fa013 Data: Temat: Jak zainstalować na stanowisku aktualizację 3.01/3.02, gdy pozostała część systemu jest już w wersji 3.02/3.03? Wersja: - Kancelaris PLUS w wersji 3.00 Opis problemu: Ta sytuacja ma miejsce, jeżeli chcemy zainstalować wersję 3.01, a wcześniej w kancelarii zainstalowano już co najmniej jedno stanowisko w wersji Dochodzi do niej jeśli: a) aktualizujemy system z wersji 3.00 do 3.02 i uruchomimy na 1 stanowisku obie aktualizacje na raz, b) instalujemy całkiem nowe stanowisko z płyty instalacyjnej 3.00, podczas gdy pozostałe stanowiska są już w wersji 3.02 Problem wynika z zabezpieczenia jakie jest w aktualizatorze, które polega na tym, że nie da się zainstalować: - wersji wcześniejszej (3.01) niż ta, która jest zaznaczona w bazie danych jako aktualna (3.02) - wersji 3.02 jeżeli wcześniej nie zainstalowano wersji 3.01 Rozwiązanie: Aby zainstalować aktualizację 3.01 należy uruchomić program aktualizacyjny z parametrem "-k 3.00". W tym wypadku użytkownik ŚWIADOMIE instaluje wersję wcześniejszą niż aktualna, a program nie sprawdza wersji zapisanej w bazie danych. Parametr można podać albo z linii komend, albo tworząc skrót do programu Aktualizuj.exe i dodając w polu "Element docelowy" poniższy wpis:

76 76 Pytanie administracyjne - Fa012 - Problemy z instalacją i pracą na systemie nowszym niż XP (Vista, Windows 7) Numer: Pytanie administracyjne - Fa012 Data: Temat: Problemy z instalacją i pracą na systemie nowszym niż XP (Vista, Windows 7, Windows 8) Wersja: - Kancelaris PLUS w wersji <=3.00/Kancelaris Standard w wersji <=3.10, na systemach Windows nowszym niż XP Opis problemów: 1. W systemie Vista/W7 "konto standardowe może ułatwić ochronę komputera, uniemożliwiając użytkownikom wprowadzanie zmian dotyczących wszystkich użytkowników komputera. Po zalogowaniu do systemu Windows z kontem standardowym można wykonywać wszystkie czynności konta administratora. Jeśli jednak chcesz wykonać czynność dotyczącą innych użytkowników komputera, na przykład zainstalować oprogramowanie lub zmienić ustawienia zabezpieczeń, system Windows może poprosić o podanie hasła do konta administratora". źródło: W związku z tym zalecamy, aby wszelkie prace instalacyjne uruchamiać poprzez "Uruchom jako Administrator" 2. Jeżeli pojawił się błąd "Brak sekcji", należy: - w wersji PLUS zainstalować MySQL ODBC Driver, który znajduje się w folderze mysql - w obu wersjach otworzyć folder "default" - kliknąć prawym przyciskiem w plik "setup.exe" i wybrać "Uruchom jako Administrator" 3. Jeżeli w trakcie instalacji występuje problem z plikiem "nowosci310.mht" Błąd pojawił się 3 razy w ciągu 10 lat różnych instalacji w różnych miejscach, na różnych komputerach, w różnych systemach (Vista, W7, W7x64). Niestety nie znamy jego przyczyn. W czasie wyświetlania tego komunikatu kopiowane są pliki grafiki. Na razie ( ) jedynym znanym rozwiązaniem jest wybranie: a następnie: błąd pojawi się ponownie należy tak klikać, aż do momentu aż błąd nie wystąpi raz problem ustąpił po 10 kliknięciach, a raz po kilkudziesięciu. 4. W przypadku problemów na systemie Vista po zainstalowaniu wersji 3.02 należy zmienić nazwę pliku "Program Files/Kancelaris/msjet40.dll" dopisując 'x' przed kropką, np. msjet40x.dll (zmiana wyłącza działanie biblioteki Microsoft JET w wersji SP8 i włącza działanie analogicznej biblioteki w wersji dostarczanej z Vistą umieszczonej w C:\windows\system32) lub zainstalować wersję 3.04/3.14. [pobierz] Zobacz także: Pytanie administracyjne - Fa020 - UAC w Vista

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS Ten dokument zawiera informacje o zmianach w wersjach: 3.31 STD w stosunku do wersji 3.30 STD 3.41 PLUS w stosunku do wersji 3.40 PLUS 1. Kancelaria 1.1. Opcje kancelarii Co nowego w systemie Kancelaris

Bardziej szczegółowo

I. WERSJA KANCELARIS PLUS

I. WERSJA KANCELARIS PLUS Data modyfikacji: 2014-04-25 Co zawiera ten dokument: W tym dokumencie opisana jest procedura przeniesienia serwera systemu Kancelaris PLUS lub głównego stanowiska Kancelaris Standard na inny (fizycznie)

Bardziej szczegółowo

Data modyfikacji: 2013-08-14

Data modyfikacji: 2013-08-14 Data modyfikacji: 2013-08-14 Co zawiera ten dokument: Ten dokument przedstawia, w jaki sposób zainstalować program Kancelaris PLUS 4 za pomocą standardowego instalatora na serwerze MySQL w wersji 5.0 i

Bardziej szczegółowo

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.70

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.70 Kancelaris - Zmiany w wersji 2.70 1. Administracja W oknie Informacyjnym pokazano ilość licencji. 2. Archiwizacja Wprowadzono opcję kancelarii i archiwizatora: "Po archiwizacji automatycznie skopiuj archiwum

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie BDE: Menedżer Pojazdów PL+ Ewidencja Wyposażenia PL+ Spis treści: 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Kancelaris krok po kroku. PRZEBIEG PROCESU INSTALACJI programu Kancelaris 4.10 standard

Kancelaris krok po kroku. PRZEBIEG PROCESU INSTALACJI programu Kancelaris 4.10 standard Kancelaris krok po kroku PRZEBIEG PROCESU INSTALACJI programu Kancelaris 4.10 standard Objaśnienia W niniejszej prezentacji stosujemy następujący układ slajdu: - u góry znajduje się tytuł slajdu, - w tekście

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Wysyłka wniosko w ZUS - EKS Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Spis treści Wysyłka elektronicznych wniosków ZUS EKS do portalu PUE ZUS... 2 Instalacja aplikacji... 2 Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Sygnity SA 2013 Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki firmowe oraz towarowe użyte w opracowaniu są prawną własnością ich właścicieli. Autor dokumentacji: Magdalena

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

Ewidencja Wyposażenia PL+

Ewidencja Wyposażenia PL+ Ewidencja Wyposażenia PL+ Jak poprawnie skonfigurować uprawnienia systemowe Spis treści: 1. Wstęp 2. Systemy: Windows Vista,, 8, 8.1, 10... 2.1. Folder z bazą danych... 2.2. Folder z konfiguracją programu...

Bardziej szczegółowo

Data modyfikacji:

Data modyfikacji: Data modyfikacji: 2013-06-20 Co zawiera ten dokument: Ten dokument zawiera informacje o tym, jak udostępniać i nadawać uprawnienia do folderów z danymi współdzielonymi zawierającymi archiwa, aktualizacje,

Bardziej szczegółowo

Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja. Wersja B

Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja. Wersja B Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja Wersja 2013.1.B Forte Zarządzanie Produkcją - Instalacja i konfiguracja Strona 2 z 13 SPIS TREŚCI 1 Instalacja i konfiguracja Forte Zarządzanie Produkcją...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 COMPUTER SERVICE CENTER 43-300 Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 52 tel. +48 (33) 819 35 86, 819 35 87, 601 550 625 Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 wersja 0.0.2 123 SERWIS Sp. z o. o. ul.

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Warsztat 3 w sieci

Instalacja programu Warsztat 3 w sieci Instalacja programu Warsztat 3 w sieci (proszę uważnie przeczytać do końca) Spis treści 1 Przed instalacją...2 2 Przeprowadzanie po raz pierwszy instalacji sieciowej...3 2.1 Dane umieszczone na jednej

Bardziej szczegółowo

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów.

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Możliwość wysyłki dokumentacji serwisowej do producentów poprzez API możliwa jest od wersji 3.0.48.6 (Aby sprawdzić wersję swojego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji - wersja dokumentu 1.3-19.08.2014 Spis treści 1 Wstęp... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Powiązane dokumenty...

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2)

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2) Program RMUA Instrukcja konfiguracji i pracy w programie (Wersja 2) 1 Wstęp Program RMUA powstał w związku z obowiązkiem przekazywania ubezpieczonym informacji rocznej zwanej wcześniej RMUA. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001

Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001 1 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001 I. EKSPORT DANYCH Z PROGRAMU FAKT DO PŁATNIKA...2 I.1. WYSYŁANIE DEKLARACJI Z PROGRAMU FAKT....2 I.2. KATALOGI I ŚCIEŻKI DOSTĘPU....2

Bardziej szczegółowo

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umożliwia zarządzanie skanowaniem na serwerze Fiery server i drukarce ze zdalnego komputera. Programu Fiery Remote Scan można użyć do wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

Co nowego w systemie Kancelaris 4.11 STD/4.21 PLUS. Co nowego w systemie Kancelaris 4.12 STD/4.22 PLUS

Co nowego w systemie Kancelaris 4.11 STD/4.21 PLUS. Co nowego w systemie Kancelaris 4.12 STD/4.22 PLUS Ten dokument zawiera informacje o zmianach w wersjach: 4.12 STD w stosunku do wersji 4.10 STD 4.22 PLUS w stosunku do wersji 4.20 PLUS Co nowego w systemie Kancelaris 4.11 STD/4.21 PLUS Wersja 4.11 STD/4.21

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aktualizacji programu FAKTURY i Rachunki 2013

Instrukcja aktualizacji programu FAKTURY i Rachunki 2013 Instrukcja aktualizacji programu FAKTURY i Rachunki 2013 I. Wykonie kopii bezpieczeństwa danych Proszę uruchomić program (jeszcze starą wersję ) a następnie wyjść z niego. W zależności od wersji pojawi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Profile GT

Instrukcja obsługi programu Profile GT Instrukcja obsługi programu Profile GT 1. Instalacja i pierwsze uruchomienie Instalacja programu jest prosta. Należy uruchomić plik setup.exe i w zasadzie wszystkie pytania można pominąć przyjmując domyślne

Bardziej szczegółowo

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Spis treści: Wstęp: 1. Informacje o programie 2. Wymagania techniczne Ustawienia: 3. Połączenie z bazą danych 4. Konfiguracja email 5. Administracja Funkcje programu:

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI Uwagi: 1. Użytkownicy korzystający z systemów operacyjnych Windows 2000, XP lub Vista na swoich komputerach muszą zalogować się z uprawnieniami

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl AKTYWNY SAMORZĄD Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 1.0 2013.04.12 2

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Co zawiera ten dokument: Ten dokument zawiera informacje o sposobie organizacji danych w systemie Kancelaris.

Co zawiera ten dokument: Ten dokument zawiera informacje o sposobie organizacji danych w systemie Kancelaris. Data modyfikacji: 2008-05-08 Co zawiera ten dokument: Ten dokument zawiera informacje o sposobie organizacji danych w systemie Kancelaris. Organizacja Przechowywania Danych w systemie Kancelaris 1. Dane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM SYSTEmEG Sp. z o.o. Siedziba: ul. Wojrow icka 10a/14 PL 54-434 Wrocław + 48 (71) 354 47 76 Biuro: ul. Chociebuska 11 PL 54-433 Wrocław fax. + 48 (71) 358 04 99 Bank:

Bardziej szczegółowo

Nr: 12. Tytuł: UDOSTĘPNIANIE DANYCH O SPRAWACH KLIENTOM KANCELARII NA ZEWNĘTRZNYCH SERWERACH WWW. Data modyfikacji: 2012-03-08

Nr: 12. Tytuł: UDOSTĘPNIANIE DANYCH O SPRAWACH KLIENTOM KANCELARII NA ZEWNĘTRZNYCH SERWERACH WWW. Data modyfikacji: 2012-03-08 Nr: 12 Tytuł: UDOSTĘPNIANIE DANYCH O SPRAWACH KLIENTOM KANCELARII NA ZEWNĘTRZNYCH SERWERACH WWW Data modyfikacji: 2012-03-08 Co zawiera ten dokument: Ten dokument zawiera informacje o możliwościach i sposobie

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

VinCent Administrator

VinCent Administrator VinCent Administrator Moduł Zarządzania podatnikami Krótka instrukcja obsługi ver. 1.01 Zielona Góra, grudzień 2005 1. Przeznaczenie programu Program VinCent Administrator przeznaczony jest dla administratorów

Bardziej szczegółowo

Kancelaria 2.19 - zmiany w programie czerwiec 2011

Kancelaria 2.19 - zmiany w programie czerwiec 2011 1. Finanse, opcje faktur a. Wprowadzono nowe szablony numerowania faktur: nr kolejny w roku/miesiąc/rok, numer kolejny w miesiącu/miesiąc/rok oraz numer kolejny w roku/dowolny symbol/rok. b. Wprowadzono

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji 1 Instalacja aplikacji SERTUM... 2 1.1 Pobranie programu z Internetu... 2 1.2 Instalacja programu... 2 1.3 Logowanie... 3 2 Instalacja aplikacji RaportNet... 4 2.1 Pobranie programu z Internetu... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy Instalacja systemu Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy System Rodzajowa Ewidencja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Wirtualny Dysk:

Instrukcja Wirtualny Dysk: Instrukcja Wirtualny Dysk: Część 1 - Instalacja Żeby zainstalować Wirtualny Dysk Twój komputer musi spełniać minimalne wymagania: - w zakresie systemu operacyjnego, powinien mieć zainstalowany jeden z

Bardziej szczegółowo

Kancelaria 2.26 zmiany w programie czerwiec 2014

Kancelaria 2.26 zmiany w programie czerwiec 2014 Aktualizacja musi odbyć się przy zamkniętych programach na wszystkich końcówkach. Przed zainstalowaniem nowej wersji programu należy wykonać kopię zapasową bazy danych oraz całego folderu, w którym znajduje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0

Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0 Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0 Wersja instrukcji 1.0.1 1 SPIS TREŚCI 1. Sprawdzenie wersji systemu Windows... 3 2. Instalacja sterowników interfejsu diagnostycznego...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT

Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT 1. Instalacja i pierwsze uruchomienie Instalacja programu jest prosta. Należy uruchomić plik setup.exe i w zasadzie wszystkie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji i konfiguracji aplikacji 7 Office Ship Control dla Microsoft Office 2007 i 2010. Siódemka S.A. Warszawa, dnia 06.02.20112r.

Podręcznik instalacji i konfiguracji aplikacji 7 Office Ship Control dla Microsoft Office 2007 i 2010. Siódemka S.A. Warszawa, dnia 06.02.20112r. Podręcznik instalacji i konfiguracji aplikacji 7 Office Ship Control dla Microsoft Office 2007 i 2010 Siódemka S.A. Warszawa, dnia 06.02.20112r. 1 Spis treści: 1. Przed instalacją aplikacji 7 Office Ship

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Wersja 2.0 Warszawa, Wrzesień 2015 Strona 2 z 9 Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Spis

Bardziej szczegółowo

EuroFirma Sklep Internetowy do programów

EuroFirma Sklep Internetowy do programów EuroFirma Sklep Internetowy do programów humansoft HermesMała Firma humansoft HermesStandard Bielsko-Biała,październik 2008 do obsługi sklepu internetowego Instrukcja modułu Sklep Internetowy do programu

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja panelu Klienta

Dokumentacja panelu Klienta Dokumentacja panelu Klienta Wersja 1.2 Strona 1 z 25 Spis treści Historia zmian... 3 Logowanie do panelu Klienta... 4 Panel... 5 Wysyłki... 6 Przyłączenia... 7 Ustawienia... 8 Zasoby... 8 Integracje...

Bardziej szczegółowo

SystimPlus. Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12

SystimPlus. Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12 SystimPlus Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12 Spis treści 1.Co to jest SystimPlus?... 1 2.Instalacja i wymagania... 1 3.Jakie drukarki fiskalne obsługuje SystimPlus?... 3 4.Jak połączyć się z drukarką

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu STATISTICA

Instrukcja instalacji programu STATISTICA Instrukcja instalacji programu STATISTICA UWAGA: Program STATISTICA wymaga zarejestrowania licencji, które należy przeprowadzić on-line. Dlatego też przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Na stronie http://www.cba.pl/ zarejestruj nowe konto klikając na przycisk:, następnie wybierz nazwę domeny (Rys. 1a) oraz wypełnij obowiązkowe pola

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu na systemie vista/win7/win8/win10. Instrukcja dotyczy instalacji wszystkich programów ( na przykładzie Helios ).

Instalacja programu na systemie vista/win7/win8/win10. Instrukcja dotyczy instalacji wszystkich programów ( na przykładzie Helios ). Instalacja programu na systemie vista/win7/win8/win10. Instrukcja dotyczy instalacji wszystkich programów ( na przykładzie Helios ). Program Helios pomoc społeczna pracuje zarówno na systemach 32 i 64

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja Strona 1 z 6 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8.1 Windows Server

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie Firebird: System Obsługi Zleceń PL+ Grafik Urlopowy PL+ Zarządzanie Szkoleniami

Bardziej szczegółowo

Instalacja protokołu PPPoE

Instalacja protokołu PPPoE Instalacja protokołu PPPoE Uruchomienie PPPoE w systemie Windows XP za pomocą wbudowanego kreatora Uruchomienie PPPoE w systemach z rodziny Windows 98 Instrukcja oparta na powszechnie dostępnych w Internecie

Bardziej szczegółowo

Silent setup SAS Enterprise Guide (v 3.x)

Silent setup SAS Enterprise Guide (v 3.x) SAS Institute TECHNICAL SUPPORT Silent setup SAS Enterprise Guide (v 3.x) Silent Setup ( cicha instalacja oprogramowania) pozwala na instalację Enterprise Guide (lub całości oprogramowania SAS) na wielu

Bardziej szczegółowo

10.2. Udostępnianie zasobów

10.2. Udostępnianie zasobów Rozdział 10 t Praca w sieci równoprawnej Aby komputer mógł być widoczny wśród innych w otoczeniu sieciowym, musi mieć unikalną nazwę i przynależeć do grupy roboczej. Ustawienia te dostępne są poprzez aplet

Bardziej szczegółowo

Kancelaria instalacja programu

Kancelaria instalacja programu Kancelaria instalacja programu Program Kancelaria można zainstalować w wersji przeznaczonej na pojedynczy komputer (dane zgromadzone przez użytkownika nie będą udostępniane innym pracownikom firmy) lub

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Należy przy tym pamiętać, że zmiana stawek VAT obejmie dwie czynności:

Szanowni Państwo. Należy przy tym pamiętać, że zmiana stawek VAT obejmie dwie czynności: Szanowni Państwo Zapowiedź podniesienia stawek VAT stała się faktem. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dniem 1 stycznia 2011 roku zostaną wprowadzone nowe stawki VAT. Obowiązujące aktualnie

Bardziej szczegółowo

Kancelaris krok po kroku. PRZEBIEG PROCESU INSTALACJI I AKTUALIZACJI programu Kancelaris PLUS 4.20

Kancelaris krok po kroku. PRZEBIEG PROCESU INSTALACJI I AKTUALIZACJI programu Kancelaris PLUS 4.20 Kancelaris krok po kroku PRZEBIEG PROCESU INSTALACJI I AKTUALIZACJI programu Kancelaris PLUS 4.20 Objaśnienia W niniejszej prezentacji stosujemy następujący układ slajdu: - u góry znajduje się tytuł slajdu,

Bardziej szczegółowo

Nagrywamy podcasty program Audacity

Nagrywamy podcasty program Audacity Pobieranie i instalacja Program Audacity jest darmowym zaawansowanym i wielościeżkowym edytorem plików dźwiękowych rozpowszechnianym na licencji GNU GPL. Jest w wersjach dla systemów typu Unix/Linux, Microsoft

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.1 Warszawa, Luty 2016 Strona 2 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją...3 2. Instalacja programu...4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Dane z programu dla wersji jednostanowiskowej są zapisywane w katalogu :

Instalacja. Dane z programu dla wersji jednostanowiskowej są zapisywane w katalogu : Instalacja a)pobranie i instalacja programu ze strony SOFTLINE b)jest to wersja demo (działa przez okres jednego miesiąca. W przypadku zakupu wystarczy wgrać plik licencji do głównego katalogu GeoOrganizera

Bardziej szczegółowo

PTV MAP&GUIDE INTERNET V2 ŁATWE PRZESTAWIENIE SIĘ

PTV MAP&GUIDE INTERNET V2 ŁATWE PRZESTAWIENIE SIĘ PTV MAP&GUIDE INTERNET V2 ŁATWE PRZESTAWIENIE SIĘ Spis treści Spis treści 1 PTV Map&Guide internet V2 co jest nowe?... 3 1.1 Zmiana modelu licencji... 3 1.1.1 Starzy klienci 3 1.1.2 Nowi klienci 3 1.2

Bardziej szczegółowo

WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8.

WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8. WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8. Gdy już posiadamy serwer i zainstalowany na nim system Windows XP, 7 lub 8 postawienie na nim serwera stron WWW jest bardzo proste. Wystarczy

Bardziej szczegółowo

BSX PRINTER INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015

BSX PRINTER INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015 ! BSX PRINTER INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 INTERFEJS PROGRAMU... 5 KONFIGURACJA PROGRAMU... 6 DRUKOWANIE PARAGONÓW I FAKTUR... 8 REJESTRACJA PROGRAMU...

Bardziej szczegółowo

Football Team Monitor opis funkcji

Football Team Monitor opis funkcji Football Team Monitor opis funkcji Spis treści STRONA 1. Instalacja programu Football Team Monitor. 2-6 2. Proces logowania do Football Team Monitor 7 3. Moduły: 3.1 System.8 3.1.1 Funkcje okna SYSTEM

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Wersja 1.0 Warszawa, Kwiecień 2015 Strona 2 z 13 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Spis treści 1. Wstęp...4

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja panelu Klienta

Dokumentacja panelu Klienta Dokumentacja panelu Klienta Wersja 1.1 Strona 1 z 17 Spis treści Historia zmian... 3 Logowanie do Panelu Klienta... 4 Panel... 5 Wysyłki... 6 Przyłączenia... 7 Ustawienia... 8 Zasoby... 8 Integracje...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.0 Warszawa, Sierpień 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Certyfikat Certum Basic ID. Instrukcja dla użytkowników Windows Vista. wersja 1.3 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat Certum Basic ID. Instrukcja dla użytkowników Windows Vista. wersja 1.3 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat Certum Basic ID Instrukcja dla użytkowników Windows Vista wersja 1.3 Spis treści 1. INSTALACJA CERTYFIKATU... 3 1.1. KLUCZ ZAPISANY BEZPOŚREDNIO DO PRZEGLĄDARKI (NA TYM KOMPUTERZE),... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID

Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID wersja 1.3 Spis treści 1. INSTALACJA CERTYFIKATU... 3 1.1. KLUCZ ZAPISANY BEZPOŚREDNIO DO PRZEGLĄDARKI (NA TYM KOMPUTERZE),... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji

Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU VAT2011 VER 1.0

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU VAT2011 VER 1.0 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU VAT2011 VER 1.0 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Wymagania...3 3. Rejestracja programu...3 4. Instalacja programu...3 5. Rozpoczęcie pracy z programem...4 6. Zmiana

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO

INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO UWAGA!!! Wskazówki dotyczą wybranych klientów pocztowych Zespół Systemów Sieciowych Spis treści 1. Konfiguracja klienta pocztowego Outlook Express 3 2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Licencji Wersja 2013.0.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 AKTUALIZACJA SERWISU KLUCZA HASP ORAZ ZDALNEGO SERWISU KLUCZA... 3 3 INSTALACJA... 3 4 MONITOR MENADŻERA LICENCJI...

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA I KONFIGURACJA. 1.1. Instalacja systemu WF-Mag Mobile 2

INSTALACJA I KONFIGURACJA. 1.1. Instalacja systemu WF-Mag Mobile 2 INSTALACJA I KONFIGURACJA 1.1. Instalacja systemu WF-Mag Mobile 2 System WF-Mag Mobile 2 dostępny jest na jednej płycie instalacyjnej wraz z innymi aplikacjami Asseco WAPRO. Oprócz aplikacji wchodzących

Bardziej szczegółowo

Kalipso wywiady środowiskowe

Kalipso wywiady środowiskowe Instrukcja instalacji Kalipso wywiady środowiskowe I. Na systemie operacyjnym Ubuntu (TM) II. Na systemie operacyjnym Windows INFO-R Spółka Jawna - 2017 43-430 Pogórze, ul. Baziowa 29, tel. (33) 479 93

Bardziej szczegółowo

Dane z programu dla wersji jednostanowiskowej są zapisywane w katalogu :

Dane z programu dla wersji jednostanowiskowej są zapisywane w katalogu : Instalacja a)pobranie i instalacja programu ze strony Softline b)jest to wersja demo (działa przez okres jednego miesiąca. W przypadku zakupu wystarczy wgrać plik licencji do głównego katalogu GeoOrganizera

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie

Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie 1 (Pobrane z slow7.pl) Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie awaryjnym? Najprostszym ze sposobów wymuszenia na systemie przejścia do trybu awaryjnego jest wybranie Start a następnie Zasilanie i z

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu:

Instalacja programu: Instrukcja programu Konwerter Lido Aktualizacja instrukcji : 2012/03/25 INSTALACJA PROGRAMU:... 1 OKNO PROGRAMU OPIS... 3 DODANIE MODUŁÓW KONWERSJI... 3 DODANIE LICENCJI... 5 DODANIE FIRMY... 7 DODAWANIE

Bardziej szczegółowo

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP System Windows XP umożliwia udostępnianie plików i dokumentów innym użytkownikom komputera oraz innym użytkownikom

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY...

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY... 1 Sprzedaż SPA 2 Spis treści: WPROWADZENIE...3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 LICENCJA...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY...6 WYSTAWIANIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A.

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. 1. Rejestracja Po wejściu na stronę partner.blackpoint.pl należy nacisnąć przycisk Zarejestruj się Pojawi się okno do wypełnienia danych: Po wprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

Jak zainstalować i skonfigurować komunikator MIRANDA, aby wyglądał i funkcjonował jak Gadu Gadu Tutorial by t800.

Jak zainstalować i skonfigurować komunikator MIRANDA, aby wyglądał i funkcjonował jak Gadu Gadu Tutorial by t800. Jak zainstalować i skonfigurować komunikator MIRANDA, aby wyglądał i funkcjonował jak Gadu Gadu Tutorial by t800. Wraz z niniejszym tutorialem, dołączone są 4 pliki (krok0, krok1, itd). Nie należy ich

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH.

Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH. Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH. Spis treści 1. Konfiguracja poczty Exchange dla klienta pocztowego Outlook 2007 protokół Exchange

Bardziej szczegółowo

Zmiany wprowadzone w pakiecie. Projekt PSZ.eDOK

Zmiany wprowadzone w pakiecie. Projekt PSZ.eDOK Projekt Wersja 4.0 2 kwietnia 2012 Dokument wg wzorca PULS/SW/KOD/FR/10 Strona: 1 Spis treści 1. 3 Moduł administratora 1.1. Poszerzono funkcjonalność zmiany drzewa struktury organizacyjnej 3 1.2. Umożliwiono

Bardziej szczegółowo

STATISTICA 8 WERSJA SIECIOWA CONCURRENT INSTRUKCJA INSTALACJI

STATISTICA 8 WERSJA SIECIOWA CONCURRENT INSTRUKCJA INSTALACJI STATISTICA 8 WERSJA SIECIOWA CONCURRENT INSTRUKCJA INSTALACJI Uwagi: 1. Instalacja wersji sieciowej concurrent składa się z dwóch części: a) instalacji na serwerze oraz b) instalacji na każdej stacji roboczej.

Bardziej szczegółowo

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. Wersji 6.2

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. Wersji 6.2 Books by HansaWorld Przewodnik instalacji Wersji 6.2 Instalacja Przejdź do strony: http://books.hansaworld.com/downloads/hwindex.htm i pobierz najnowszą wersję oprogramowania Books. Na następnej stronie

Bardziej szczegółowo

Tutaj znajdziesz Odpowiedź na: Najczęściej Spotykane Problemy Najczęściej zadawane Pytania

Tutaj znajdziesz Odpowiedź na: Najczęściej Spotykane Problemy Najczęściej zadawane Pytania Tutaj znajdziesz Odpowiedź na: Najczęściej Spotykane Problemy Najczęściej zadawane Pytania WAŻNE INFORMACJE Aplikacja PeerNG jest aplikacją typu klient - serwer. Wszystkie dane zapisane po stronie klienta

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 1. Folder poczekalnia Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 Dostępny jest z poziomu strony głównej w zakładce Foldery 2. Wkładka adresowa Zdefiniowane wkładu 3. Lokalizacja składów chronologicznych Możliwość

Bardziej szczegółowo

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Płatności Wprowadzaj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności.

Bardziej szczegółowo