Wspomnijmy jeszcze raz...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wspomnijmy jeszcze raz..."

Transkrypt

1 Wspomnijmy jeszcze raz...

2 2 Hymn Gimnazjum im. Jana Pawła II My sławiąc imię naszej szkoły Chcemy pod jej sztandarem iść W życie co nie zna łatwej drogi Wierni Twym ideałom być ref. Więc choćby i na koniec świata Ty Ojcze prowadź z sobą nas Niech Twoja barka nam przewodzi W ten trudny czas Chcemy być wszyscy jak rodzina A nasza szkoła to nasz dom Każda spędzona tu godzina Ma być podobna pięknym snom ref. Więc choćby... Więc bracia do nauki Otwieram dla was cały świat Porozpinajmy życia żagle By chwytać w nie pomyślny wiatr ref. Więc choćby... Tekst: Aleksandra Zawacka Muzyka: Magdalena Domżał

3 3

4 4 Jan Paweł II Patron Gimnazjum im. Jana Pawła II w Choceniu Od średniowiecza, od Długosza Jana, W polskich miasteczkach tradycja spisana, Że na Piekarskiej mieszkali piekarze, Na Szewskiej szewcy, a na Szklanej szklarze. Na Złotej złotnik, browarnik na Chmielnej, A On urodził się na Kościelnej. 18 maja 1920 roku w Wadowicach, przyszedł na świat mały Lolek, drugi syn Karola Wojtyły seniora i Emilii z Kaczorowskich. Nieco ponad miesiąc później został włączony do grona dzieci Bożych przez sakrament chrztu. Rodzina Wojtyłów wiodła skromne życie. Jedynym źródłem utrzymania była pensja ojca - urzędnika w Powiatowej Komendzie Uzupełnień. Matka pracowała dorywczo jako szwaczka. Brat Karola, Edmund, po ukończeniu wadowickiego gimnazjum, podjął studia medyczne w Krakowie. Lolek, bo tak w dzieciństwie nazywano Karola Wojtyłę, był niezwykle utalentowanym i wysportowanym chłopcem. Ogromną pasją przyszłego papieża były wycieczki krajoznawcze, a także spacery po okolicy Wadowic. Kompanem większości wypraw był jego ojciec. Na szlaku, w kajaku, Na łące wśród maków. Jest ołtarz polowy, zrobiony na pniaku. 14 maja 1938 roku jako wzorowy uczeń, celująco ukończył Państwowe Gimnazjum Męskie im. Marcina Wadowity w Wadowicach, gdzie uczęszczał od 1930 roku. Z tamtego okresu pochodzi również jego zamiłowanie do teatru; jako uczeń występował w przedstawieniach Kółka Teatralnego stworzonego przez polonistów z gimnazjów: żeńskiego i męskiego. Po ukończeniu gimnazjum podjął studia polonistyczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, niestety nie zdołał ich kontynuować z powodu wybuchu II wojny światowej. 18 lutego 1941 roku umarł ojciec Karola. Wojtyła rozpoczął współpracę z podziemną organizacją Unia, wierną ideom katolickim, starającą się ochraniać zagrożonych Żydów. Wraz z przyjaciółmi założył Teatr Rapsodyczny, który swoje pierwsze przedstawienie wystawił 1 listopada 1941 roku. Teatr, teatr, teatr się otwiera Słowo tworzy, tworzy bohatera Scena wciąga, scena ludzi zmienia Jest się tym, którego nie ma Nietrwało to długo Bóg miał dla Karola inny plan. Po dwóch latach wstąpił do tajnego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Krakowie oraz rozpoczął w konspiracji studia na Wydziale Teologii. Został powołany do głoszenia Słowa Bożego, w Ziemi Ojczystej i nie tylko tu Z rąk kardynała Adama Sapiehy 1 listopada w 1946 roku otrzymał święcenia kapłańskie, a dzień później odprawił Mszę św. prymicyjną w Krypcie św. Leonarda na Wawelu. Aby kontynuować naukę udał się do Rzymu. Po powrocie przebywał przez 7 miesięcy na parafii w Niegowici. Do dzisiaj Niegowić pamięta jak w lichą sutannę ubrany pracował łopatą i mówił: kościół to sukces jest murowany! Nim został kardynałem w 1967 roku krocząc ścieżką obranej drogi życiowej, podejmował się wielu zadań. Wykładał m.in. w seminariach diecezji: krakowskiej, katowickiej i częstochowskiej oraz na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

5 5 Po śmierci Jana Pawła I nastał czas wyboru nowej Głowy Kościoła rzymskokatolickiego. 16 października 1978 roku nieprzebrany tłum na Placu Św. Piotra czekał a wtem Habemus Papam, Habemus Papam, Biały dym nad Watykanem. Habemus Papam, Habemus Papam, Przez wiatr na północ wzniesiony. Habemus Papam, Habemus Papam, Papież z dalekiego kraju, Habemus Papam, Habemus Papam, Gdzie dziś biją wszystkie dzwony. 22 października miała miejsce formalna inauguracja pontyfikatu Jana Pawła II, w trakcie Mszy na Placu św. Piotra (toteż tego dnia obchodzone jest w Kościele katolickim wspomnienie liturgiczne Błogosławionego Papieża). Był pierwszym od 455 lat papieżem niepochodzącym z Włoch Papież pielgrzym przemierzał świat W ślad za Norwidem myślał sobie Że Pan jest tam (...) dokąd idę Papież pielgrzym przemierzał świat A to potrafił myślał sobie Kroczę drogą duchowej geografii 2 kwietnia 2005 roku w Watykanie przestało bić serce Ojca Świętego Jana Pawła II, który przeszedł do Domu Ojca, żegnany przez tłumy wiernych zgromadzone na Placu św. Piotra. Był synem Maryi; patriotą miłującym Ojczyznę, kochającym jej przyrodę; człowiekiem, który z troską patrzył na dzieci i młodzież. Ale przede wszystkim był Człowiekiem Modlitwy Panie, Panie milczenia Panie prawdy całej Spraw bym nie wyparł się Go Zapytany: - Czy Go znałem? Spraw, by mi nigdy Nie zabrakło sił Kiedy będą mnie pytali: - Jaki był? I choć dzieło jego jest ogromne Za odpowiedź niech wystarczą trzy zdania: Papież miłości - Papież pokoju - Papież pojednania

6 6 Gimnazjum w Choceniu K ALENDARIUM utworzenie Gimnazjum w Choceniu uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2002/2003 w nowym budynku Gimnazjum w Choceniu oficjalne otwarcie nowego budynku Gimnazjum w Choceniu uroczystość nadania szkole imienia Jana Pawła II oraz poświęcenie i przekazanie sztandaru uroczystość odsłonięcia popiersia Jana Pawła II, ufundowanego przez rodziny Siniarskich i Czaplickich z Borzymia i Niemojewa uroczyste otwarcie sali gimnastycznej przy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Choceniu

7 TROCHĘ HISTORII 7 Gimnazjum w Choceniu powstało w 1999 roku. W latach , ze względu na trudności lokalowe zajęcia odbywały się w trzech placówkach szkół podstawowych na terenie gminy w Choceniu, w Wilkowicach i w Śmiłowicach. W pierwszym roku funkcjonowania szkoły do choceńskiego gimnazjum uczęszczało 108 uczniów (5 oddziałów: 3 oddziały Choceń, 1 oddział Śmiłowice, 1 oddział Wilkowice). Pracą 22 nauczycieli kierowała ówcześnie pani dyrektor Barbara Gabrysiak. W 2000 roku rozpoczęto budowę nowego obiektu. Dzięki zaangażowaniu władz gminy oraz dyrekcji w 2002 roku oddano do użytku nowoczesną placówkę oświatową. Uroczystość inauguracji roku szkolnego w nowym budynku gimnazjum miała miejsce 2 września 2002 roku. Był to wyjątkowy dzień. Młodzież i nauczyciele doczekali się szkoły na miarę XXI wieku. W roku szkolnym 2002/2003 do choceńskiego gimnazjum uczęszczało 320 gimnazjalistów (12 oddziałów). Dyrektorem szkoły został p. Leszek Skalski. Oficjalne otwarcie szkoły nastąpiło 9 września 2002 roku. W uroczystości brali udział wyjątkowi goście Kurator Kujawsko-Pomorskiego Kuratorium Oświaty p. Iwona Stanek, senator - p. Ryszard Jarzębowski, wicemarszałek Sejmiku Wojewódzkiego p. Władysław Kubiak oraz Naczelnik Wydziału Oświaty w Starostwie Powiatowym p. Jolanta Pijaczyńska. 18 maja 2005 roku, z inicjatywy dyrektora Leszka Skalskiego, odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Jana Pawła II oraz przekazanie i poświęcenie sztandaru. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą z udziałem biskupa diecezji włocławskiej Wiesława Meringa. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele władz lokalnych z p. wójtem Kazimierzem Kacą na czele, dyrektor KO delegatury włocławskiej p. Marianna Sawoni, prof. dr hab. Bogdan Trzeciak oraz emerytowani nauczyciele. Po mszy świętej nastąpiła część oficjalna zapoczątkowana przemówieniem dyrektora p. Leszka Skalskiego. W części artystycznej młodzież przypomniała historię pontyfikatu Jana Pawła II i motywację wyboru Jego osoby na patrona. 13 stycznia 2006 roku odbyła się uroczystość odsłonięcia popiersia patrona. Fundatorami popiersia byli potomkowie dawnych właścicieli majątków w Borzymiu i Niemojewie - rodziny Siniarskich i Czaplickich. Obok dar-

8 8 czyńców, uczniów, nauczycieli i dyrekcji w uroczystości uczestniczyli również przedstawiciele władz gminy. 21 lutego 2010 roku dokonano uroczystego otwarcia sali gimnastycznej przy budynku gimnazjum. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele św. Idziego w Choceniu. Po liturgii nastąpiło poświęcenie hali, część artystyczna i pokazowy mecz koszykarzy Anwilu Włocławek. DZIEŃ DZISIEJSZY W roku szkolnym 2011/2012 do choceńskiego gimnazjum uczęszcza 297 uczniów (13 oddziałów). Pracą 34 nauczycieli kieruje, drugą kadencję, dyrektor p. Leszek Skalski. W chwili obecnej Gimnazjum im. Jana Pawła II dysponuje 16 salami dydaktycznymi, w tym dwiema nowoczesnymi salami do nauki języków obcych 24 stanowiskami dla uczniów w każdej z nich, nowoczesną pracownią komputerową z 18 stanowiskami dla uczniów, 11 z 13 klasopracowni jest wyposażona w komputery stacjonarne lub laptopy podłączone do stałego łącza internetowego, rzutniki multimedialne oraz ekrany; pokojem nauczycielskim, gabinetem psychologa i pedagoga, gabinetem do zajęć rewalidacyjnych, świetlicą, biblioteką, stołówką z zapleczem kuchennym, sekretariatem oraz szatnią. Bazę sportową szkoły stanowi hala sportowa o wymiarach 24x50 m oraz pełnowymiarowe boiska do piłki nożnej, piłki ręcznej, siatkówki, koszykówki, a także siłownia.

9 DYREKCJA GIMNAZJUM W CHOCENIU 9 BARBARA GABRYSIAK (MICHALAK) Urodziła się 1 grudnia 1950 roku w Śmiłowicach. W 1957 roku podjęła naukę w Szkole Podstawowej w Śmiłowicach, którą ukończyła 1964 roku. Naukę kontynuowała w III Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej we Włocławku. W 1970 roku zdała maturę i podjęła naukę w Wyższej Szkole Nauczycielskiej w Bydgoszczy. W 1979 roku ukończyła studia, obroniła pracę magisterską i otrzymała tytuł magistra techniki, specjalność nauczycielska. W 1988 ukończyła Studium Podyplomowe Organizacji i Zarządzania Oświatą. Od 1973 roku pracowała w zawodzie nauczyciela. Pełniła funkcję pierwszego dyrektora Gimnazjum w Choceniu. Prywatnie od 1973 roku - żona Józefa Gabrysiaka, matka trojga dzieci: Dariusza (1974), Daniela (1982), Doroty (1989). PRACA ZAWODOWA: Zbiorcza Szkoła Gminna w Przedczu Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Chodczu Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Choceniu zastępca dyrektora Szkoły Podstawowej w Choceniu dyrektor Szkoły Podstawowej w Choceniu dyrektor Gimnazjum w Choceniu przejście na emeryturę NAGRODY I ODZNACZENIA: Nagroda Kuratora Oświaty i Wychowania

10 10 DYREKCJA GIMNAZJUM W CHOCENIU LESZEK SKALSKI Urodził się 4 stycznia 1958 roku w Choceniu. W 1965 roku rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej w Choceniu, którą ukończył w 1973 roku. Edukację kontynuował w Zespole Szkół Technicznych we Włocławku. W 1980 ukończył Pedagogiczne Studium Techniczne we Włocławku. W 1993 roku uzyskał tytuł magistra nauk społecznych na Wydziale Humanistycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. W kolejnych latach zdobywał dodatkowe kwalifikacje: 1995 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: studia podyplomowe z zakresu geografii, 2001 Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna Pedagogiki i Pracy Socjalnej: studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą, Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego: studia podyplomowe z zakresu historii i edukacji obywatelskiej. Był pierwszym dyrektorem Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Choceniu i założycielem Społecznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Choceniu. To współtwórca i pierwszy prezes Towarzystwa Kultury, Edukacji i Promocji Gminy Choceń organu prowadzącego choceńskie szkoły ponadgimnazjalne. Od 2002 roku pełni funkcję dyrektora Gimnazjum im. Jana Pawła II w Choceniu. Szkoła, którą kieruje od dziesięciu lat systematycznie rozwija się, aby pełnić rolę lidera nie tylko w środowisku lokalnym. W chwili obecnej łączy pracę dyrektora Gimnazjum im. Jana Pawła II w Choceniu z działalnością wiceprezesa Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Menadżerów Oświaty. Prywatnie od 1983 roku żonaty z Elżbietą Skalską z domu Rychter, z którą ma dwoje dzieci Tamarę (1984) i Michała (1987). PRACA ZAWODOWA: Nauczyciel w Szkole Rolniczej w Chodczu Instruktor terapii zajęciowej w Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach Nauczyciel w Szkole Podstawowej w Choceniu Nauczyciel w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Choceniu Dyrektor w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Choceniu NAGRODY I ODZNACZENIA: Nagroda Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty Medal Komisji Edukacji Narodowej Nagroda Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

11 11 NAUCZYCIELE - EMERYCI ELŻBIETA PODLASKA (DAMIAN) Urodziła się 23 grudnia 1947 roku w Zakrzewku. W 1954 roku podjęła naukę w Szkole Podstawowej w Choceniu. Naukę kontynuowała w Liceum Pedagogicznym w Chełmnie. W 1967 roku zdała maturę. W 1972 roku uzyskała kwalifikacje naukowo-pedagogiczne do nauczania w szkole podstawowej. W 1984 roku ukończyła studia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu uzyskując tytuł magistra matematyki. Od szkoły średniej należała do Związku Harcerstwa Polskiego, a od 1979 roku pełniła funkcję Komendanta Hufca ZHP. W styczniu 1983 roku zrezygnowała, na rok, z kierowniczego stanowiska (z-ca dyrektora Szkoły Podstawowej w Choceniu) i funkcji nauczyciela na rzecz harcerstwa. Prywatnie od 1969 roku - żona Jana Podlaskiego, matka trojga dzieci: Pawła (1969), Marcina (1971) i Katarzyny (1976). PRACA ZAWODOWA: Zbiorcza Szkoła Gminna w Choceniu Szkoła Podstawowa w Wilkowicach Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Chorągwi Włocławek Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Choceniu NAGRODY I ODZNACZENIA: 1981 Krzyż za zasługi dla ZHP 1984 Srebrny Krzyż Zasługi dla ZHP 1986 Złoty Krzyż Zasługi dla ZHP

12 12 NAUCZYCIELE - EMERYCI EWA TOMASZEWSKA (TARCZYŃSKA) Urodziła się 29 lipca 1959 roku w Choceniu. W 1966 roku podjęła naukę w Szkole Podstawowej w Wilkowicach, którą ukończyła 1974 roku. Naukę kontynuowała w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika we Włocławku. W 1978 roku zdała maturę i rozpoczęła pracę w Szkole Podstawowej w Wilkowicach. 29 sierpnia ukończyła Studium Wychowania Przedszkolnego we Włocławku. W 1997 roku ukończyła studia, obroniła pracę licencjacką na Wydziale Humanistycznym, kierunek historia, Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. W 1999 roku uzyskała tytuł magistra historii na tej samej uczelni. W 2000 roku ukończyła studia podyplomowe z zakresu wychowania fizycznego na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Prywatnie: mąż Zenon Tomaszewski (od 1981), córka Anna (1982). PRACA ZAWODOWA: Nauczyciel w Szkole Podstawowej w Wilkowicach Nauczyciel w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Choceniu

13 13 NAUCZYCIELE - EMERYCI JADWIGA BIŃKOWSKA (KUBACKA) Urodziła się 10 stycznia 1957 roku w Pile w rodzinie nauczycielskiej. W 1963 roku podjęła naukę w Szkole Podstawowej w Śmiłowicach, którą ukończyła 1971 roku. Naukę kontynuowała w III Liceum Ogólnokształcącym we Włocławku. W 1975 roku zdała maturę i podjęła studia na kierunku pedagogika Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 1979 roku ukończyła studia, obroniła pracę magisterską i otrzymała tytuł magistra. Od 1981 roku pracuje w zawodzie nauczyciela. W 1999 roku uzyskała tytuł licencjata w zakresie nauczania języka angielskiego na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Prywatnie od 1977 roku - żona Andrzeja Bińkowskiego, matka czworga dzieci: Łukasza (1978), Dominiki (1982), Piotra (1991) i Barbary (1993). PRACA ZAWODOWA: Nauczyciel w Szkole Podstawowej w Śmiłowicach Nauczyciel w Szkole Podstawowej w Wichrowicach Nauczyciel w Szkole Podstawowej w Śmiłowicach Nauczyciel w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Choceniu

14 14 Kadra Gimnazjum im. Jana Pawła II w Choceniu Anna Bilińska Maciej Bledziewski Radosław Chełminiak Tomasz Chyliński Magdalena Domżał Andrzej Dzięciołowski Marzanna Grzempa Karolina Jarębska Dorota Jędrzejewska Dariusz Kolczyński Wioletta Krysztoforska Paulina Kubiak Krzysztof Matusiak Tamara Mikołajczak Barbara Niziołek Elżbieta Ogrodnik Alicja Oleśkowska Anna Pasiecznik Małgorzata Pietrzak Sylwia Pietrzak

15 Kadra Gimnazjum im. Jana Pawła II w Choceniu 15 Jadwiga Piotrowska Paweł Przybyszewski Małgorzata Rybacka Beata Sieracka Wioletta Sikorska Elżbieta Skalska Julia Słowińska ks. Piotr Paweł Stanny Katarzyna Struś Paulina Trzcinska Emilia Waszak Agata Wąsikowska Agnieszka Weiss Ewa Wojciechowska Justyna Wrońska Pracowali z nami: Ks. Cieśla Piotr, Dziewirz Mariola, Ks. Fijałkowski Tadeusz, Fydryszewski Wiesław, Gołaszewska Magdalena, Guziejewska Lucyna, Gwardecki Sławomir, Kopeć Halina, Ks. Kowal Krzysztof, Kowalska (Podgórska) Małgorzata, Kurkiewicz Lidia, Lewandowska Gertruda, Łącka Sylwia, Łączkowski Damian, Malanowska Agata, Mazur P., Myzia Elżbieta, Rosińska Małgorzata, Szydłowska Jolanta, Świątek W., Ks. Polak K., Ks. Teodorczyk Bogdan, Ks. Tomicki Jacek, Wiśniewska Mirosława, Witkowska W., Zapiec Małgorzata, Zasowska Wioletta, Zięta Barbara

16 16 ABSOLWENCI GIMNAZJUM W CHOCENIU 2001/2002 Klasa IIIA Wychowawca: Elżbieta Podlaska Uczniowie: Awaj Natalia, Genert Maciej, Gołębiewska Angelika, Grzempa Michał, Jałoszyńska Monika, Jasiński Przemysław, Kędzierski Filip, Klejba Marta, Kraska Elżbieta, Kulik Łukasz, Kwiatkowska Malwina, Laskowska Elwira, Maciejewska Marta, Mejza Arkadiusz, Nowakowska Anita, Olszewski Marcin, Pawlak Paulina, Seweryniak Malwina, Sieliwierstow Marta, Stasiak Rafał, Stolarczyk Katarzyna, Szcześniak Milena, Szczęsny Radosław, Wiśniewska Ilona, Wojtczak Weronika Klasa IIIB Wychowawca: Elżbieta Skalska Uczniowie: Czerwińska Małgorzata, Danielak Marlena, Gąsecka Katarzyna, Kacprzak Karolina, Karkowska Urszula, Kralska Katarzyna, Kuciński Paweł, Kurpińska Kinga, Kwiatkowska Katarzyna, Lisiecki Marcin, Marciniak Joanna, Nowak Ewelina, Okulski Piotr, Powroźnik Daniel, Powróźnik Damian, Pszczółkowska Kamila, Raczkowska Izabela, Rosińska Katarzyna, Rychter Idalia, Sikorski Maciej, Szperling Ewelina, Trocikowska Emilia, Zajdel Artur, Zapiec Aleksandra, Zieliński Michał Klasa IIIC Wychowawca: Emilia Przystałowska Uczniowie: Dolatowska Renata, Filipiak Aneta, Glonek Anna, Jankowski Ireneusz, Krzyżanowski Maciej, Kuropatwińska Iga, Lisiecka Ernestyna, Ludwicki Paweł, Matusiak Krzysztof, Mieszkalski Tomasz, Nowak Karolina, Nowakowska Magdalena, Nowakowska Paulina, Polewska Anita, Postrach Damian, Rybacka Magdalena, Ryniec Tomasz, Sroka Marika, Świątecka Izabela, Świątkowska Urszula, Świątkowski Piotr, Wesołowska Natalia, Zientara Piotr Klasa IIID Wychowawca: Elżbieta Ogrodnik Uczniowie: Bazela Robert, Biliński Radosław, Błaszczyk Radosław, Cyradny Jan, Czajkowski Norbert, Ćwikliński Jakub, Gralak Mariusz, Grzelak Sławomir, Herman Ewelina, Lipowski Kamil, Matusiak Dominika, Paradowska Joanna, Rusicka Magdalena, Rydecki Krzysztof, Sobański Patryk, Terpińska Anna, Walczak Sławomir, Woźnikowski Michał, Zefert Magdalena, Ziółkowski Adam, Żelazek Marta 2002/2003 Klasa IIIA Wychowawca: Marzanna Grzempa Uczniowie: Barański Tomasz, Chojnacki Andrzej, Fabijański Piotr, Gątarek Sławomir, Górka Adrian, Kaniewska Edyta, Latowski Kamil, Lewandowska Natalia, Lińczak Katarzyna, Lipiński Bartłomiej, Lipiński Marcin, Marciniak Anna, Mazurkiewicz Anna, Nałudka Karina, Niedziółka Karolina, Noga Bartosz, Nowakowski Tomasz, Olejnik Łukasz, Przekwas Marta, Romanów Anna, Skalski Michał, Staniszewska Natalia, Szadkowski Marcin, Szaradowski Dariusz, Tuchorska Anna, Wieczorek Tomasz, Wudarczyk Emilia, Wyczałkowski Piotr, Zieliński Radosław Klasa IIIB Wychowawca: Elżbieta Skalska Uczniowie: Balczyńska Anna, Borecka Agata, Ciechalska Paulina, Dąbrowski Krzysztof, Dąbrowski Łukasz, Gorzycka Magdalena, Jarecki Grzegorz, Jułkowski Piotr, Kamińska Sylwia, Kaniewska Ilona, Komorowska Agnieszka, Konarski Rafał, Kordyl Michał, Krokowska Magdalena, Kulis Justyna, Kurpińska Monika, Łojewski Tomasz, Marszałek Patrycja, Michalska Malwina, Neuman Sylwia, Nowak Emil, Nowak Kacper, Pietrzak Marcin, Piwowarek Krzysztof, Rutkowska Katarzyna, Seklecki Krzysztof, Włodarczyk Aniela, Wojtaszewski Dawid

17 Klasa IIIC Wychowawca: Emilia Przystałowska Uczniowie: Adamczewski Kamil, Balcer Jowita, Baksalerska Kamila, Bińskowska Malwina, Bińkowska Małgorzata, Brykalski Łukasz, Dolatowska Iwona, Filipiak Mariusz, Głowacki Rafał, Jabłońska Ilona, Janiak Agnieszka, Kierzkowska Emilia, Kwiatkowski Krzysztof, Latopolski Krystian, Ludwicka Magdalena, Muszyński Robert, Nowak Magdalena, Pasik Paulina, Pawlicka Barbara, Piekarski Patryk, Polnisiak Emil, Przybyłowski Patryk, Richlewska Ewelina, Rydecka Natalia, Sompolska Ada, Strzelecki Bartłomiej, Szałczyńska Agnieszka, Świątecka Lidia, Wesołowska Monika, Wilczyński Dariusz, Woźnica Ewelina, Woźnica Michał Klasa IIID Wychowawca: Ewa Tomaszewska Uczniowie: Bazela Anna, Bilińska Joanna, Broda Michalina, Cymerman Grzegorz, Czajkowski Damian, Gralak Daria, Gratkowska Anna, Komorowska Małgorzata, Krajewska Jolanta, Krygier Marek, Lewandowska Ewelina, Olszewska Beata, Panfil Agnieszka, Paradowska Ewa, Pawlak Krystian, Polewski Konrad, Procelewski Sebastian, Semenowicz Franciszek, Szałczyńska Dagmara, Szypulska Natalia, Terpińska Natalia, Terpiński Łukasz, Walczak Katarzyna, Walczak Małgorzat, Wyrwa Bartosz, Zefert Patrycja, Ziółkowski Piotr 2003/2004 Klasa IIIA Wychowawca: Ewa Wojciechowska Uczniowie: Barańska Barbara, Boderek Justyna, Bogdańska Ewelina, Cybulska Monika, Czajkowski Łukasz, Dziubich Rafał, Gątarek Ireneusz, Golasińska Anna, Golasińska Ewelina, Golasiński Piotr, Gralewska Sylwia, Jałoszyńska Ewelina, Kalczyński Łukasz, Kamiński Marcin, Klauze Konrad, Kubczyk Milena, Małkowski Dariusz, Miszczak Justyna, Pawłowska Emilia, Pawłowska Kinga, Perlic Patryk, Przekwas Dawid, Siemaszkiewicz Paweł, Szatkowska Klaudia, Szubski Michał, Szumińska Aleksandra, Wieczorek Witold, Zielińska Dagmara Klasa IIIB Wychowawca: Wioletta Krysztoforska Uczniowie: Banaszek Beata, Bielak Iwona, Bobrowska Łucja, Gąsecki Bartosz, Grześ Łukasz, Jabłoński Piotr, Jędrzejewski Przemysław, Kalczyńska Małgorzata, Księżak Błażej, Mikołajczyk Rafał, Okulska Agnieszka, Ostrowski Marcin, Piasecki Piotr, Raczkowski Łukasz, Rychlewska Barbara, Rutkowski Kamil, Seklecki Krystian, Sieliwierstow Michał, Sikorski Tomasz, Skórzewski Paweł, Targosz Kamil, Zawadzka Izabela, Zwolińska Natalia Klasa IIIC Wychowawca: Jadwiga Piotrowska Uczniowie: Bagiński Krzysztof, Brykalski Rafał, Czajkowski Łukasz, Hoffman Karolina, Huć Anita, Kołaciński Hubert, Kosińska Aneta, Kowalski Michał, Kurzep Bartłomiej, Lewandowski Piotr, Malinowski Łukasz, Olszewska Karolina, Rydecki Tomasz, Sompolski Bartłomiej, Szkopkowski Kacper, Świtalska Aneta, Wilczyńska Agnieszka, Wojtalik Kinga, Wysińska Katarzyna Klasa IIID Wychowawca: Anna Bilińska Uczniowie: Bazela Marcin, Chmielewski Łukasz, Czajkowski Kamil, Dalmann Dawid, Dobiecki Maksymilian, Dorsz Anna, Jóźwiak Sławomir, Kalinowska Marta, Kędzierska Edyta, Lewandowski Adrian, Lewandowski Łukasz, Mikorski Rafał, Nejman Łukasz, Olejniczak Daniel, Paradowska Żaneta, Polenisiak Łukasz, Prus Arkadiusz, Rybarczyk Magdalena, Semenowicz Julian, Słupski Artur, Śmiałek Natalia, Świątkowska Aneta, Świątkowska Małgorzata, Walecka Magdalena, Woźnikowski Bartłomiej, Zawiślański Grzegorz 17

18 /2005 Klasa IIIA Wychowawca: Emilia Przystałowska Uczniowie: Baksalerska Katarzyna, Błaszczyk Milena, Czajkowska Marita, Jakubowski Mariusz, Jastrzębski Michał, Kolanda Monika, Krzyżanowska Anna, Kubczyk Rafał, Kubiak Ilona, Lewandowska Monika, Lińczak Tomasz, Michalak Beata, Nitecki Łukasz, Nowak Natalia, Okulski Łukasz, Piekarska Paulina, Pietrzak Przemysław, Postrach Paulina, Rybska Agnieszka, Sroka Piotr, Szachuła Dominika, Szałczyński Piotr, Szews Igor, Żelazek Sebastian Klasa IIIB Wychowawca: Paweł Przybyszewski Uczniowie: Adamski Paweł, Adamski Przemysław, Brylińska Marzena, Gabrysiak Dorota, Jakubowska Aleksandra, Janowski Jakub, Kaniewska Marta, Krygier Łukasz, Latecki Marcin, Lewandowicz Marlena, Lisiecki Artur, Majewski Dawid, Mejza Anna, Mikołajczyk Natalia, Nowak Krystian, Olszewski Artur, Pawłowska Agnieszka, Podgórski Piotr, Przybyłowski Daniel, Rudziński Dawid, Sudomir Krzysztof, Zieliński Adam Klasa IIIC Wychowawca: Maciej Bledziewski Uczniowie: Cybulski Marcin, Dynarski Dawid, Felińczak Marta, Głowacka Lidia, Jabłoński Paweł, Kasiorkiewicz Piotr, Kosiński Tomasz, Kuropatwiński Łukasz, Lipska Julia, Malinowska Małgorzata, Matusiak Patrycja, Powróźnik Beata, Rakowski Mateusz, Ryniec Krzysztof, Stokwisz Angelika, Szałczyński Konrad, Szklarski Rafał, Święcicka Katarzyna, Wieczorek Justyna, Wojtczak Natalia, Woźniak Joanna Klasa IIID Wychowawca: Magdalena Domżał Uczniowie: Boderek Paweł, Dankowska Angelika, Groszewski Grzegorz, Herman Daria, Jakubowski Kamil, Kacprzak Natalia, Kędzierska Paulina, Klejba Kamil, Knerek Marcin, Lewandowska Bożena, Machalska Malwina, Miszczak Bartosz, Paczkowska Justyna, Pajor Dawid, Piotrowski Krystian, Przybysz Dawid, Skórzewska Ilona, Wesołowska Małgorzata, Włodarska Margarita, Ziółkowska Paulina, Żelazek Paulina, Żurawicz Fabian 2005/2006 Klasa IIIA Wychowawca: Agata Malanowska Uczniowie: Adamczewski Przemysław, Ampanowicz Ewelina, Balcer Karol, Bińkowski Łukasz, Jaworska Sylwia, Kalinowski Krystian, Kędzierski Piotr, Kubczyk Beata, Kwiatkowska Angelika, Lewandowska Magdalena, Mejza Katarzyna, Nowakowski Tomasz, Pieczkowski Artur, Ryniec Agnieszka, Sroka Mariusz, Szcześniak Aneta, Szklarski Mateusz, Sztejka Joanna, Szymczak Anna, Świątkiewicz Magdalena, Wiliński Dariusz, Ziółkowska Monika, Zwoliński Konrad, Żak Mateusz Klasa IIIB Wychowawca: Jadwiga Bińkowska Uczniowie: Barański Jarosław, Buczyński Jarosław, Bunio Aleksandra, Fabijański Marcin, Grabczewski Michał, Kaczmarek Milena, Kosińska Justyna, Kowalewski Sebastian, Michalak Erwin, Niewiadomska Paulina, Przybylska Daria, Przybyłowska Daria, Rybska Justyna, Seklecki Grzegorz, Siemaszkiewicz Piotr, Sieradzki Krystian, Sikorska Anna, Skonieczna Magdalena, Sroka Leszek, Szadkowski Maciej, Szadkowski Paweł, Świątkowska Sandra, Woźniak Ewa, Ziółkowska Amelia

19 19 Klasa IIIC Wychowawca: Ewa Tomaszewska Uczniowie: Borkowska Natalia, Dwornikowski Kamil, Góralski Cezary, Joachimiak Milena, Jóźwiak Mariusz, Kłys Mariusz, Koronowska Elżbieta, Kowalewska Izabela, Krasucka Karolina, Latowski Przemysław, Lewandowska Angelika, Machalski Dawid, Matusiak Katarzyna, Nowacki Krzysztof, Nowak Jarosław, Podgórski Mariusz, Rychter Dymitr, Stolarski Mariusz, Śmiałek Maciej, Świątkowska Marta, Turkowski Dominik, Wiśniewska Karolina, Wolski Rafał, Zielińska Jagoda Klasa IIID Wychowawca: Wioletta Sikorska Uczniowie: Adamska Aleksandra, Amelska Daria, Bazela Agnieszka, Broda Joanna, Dąbrowski Jakub, Felińczak Dawid, Janowska JUstyna, Jędrzejewski Paweł, Kuźmińska Marlena, Lewandowska Marta, Lewandowski Łukasz, Majewski Piotr, Miszczak Przemysław, Paliński Roman, Patyński Michał, Pawlak Marlena, Proszkiewicz Sylwia, Raczkowski Michał, Rogalski Grzegorz, Rydecka Anna, Seweryniak Robert, Snopkowska Karolina, Sobczak Roksana, Sobczyńska Monika, Świątkiewicz Paweł, Wachulak Katarzyna, Włodarska Klaudia, Wojtczak Paweł, Wypyszewski Robert 2006/2007 Klasa IIIA Wychowawca: Elżbieta Skalska Uczniowie: Buczyńska Joanna, Glonek Rafał, Kacprzak Adam, Kempara Katarzyna, Klinkosz Paweł, Kurzep Jakub, Kwiatkowska Anna, Lewandowska Anna, Lewandowski Marek, Przybyłowski Radosław, Przystałowski Marcin, Rutkowska Anita, Rybacki Przemysław, Rydecki Paweł, Ryniec Anna, Siemaszkiewicz Agnieszka, Sieradzka Arletta, Skoczylas Mariusz, Sroka Angelika, Stefanowska Marlena, Stokwisz Marietta, Szałczyńska Emilia, Szaradowska Katarzyna, Szczupakowski Rafał, Wachulak Malwina, Wołyniak Adam, Ziółkowski Jakub Klasa IIIB Wychowawca: Ewa Wojciechowska Uczniowie: Banasiak Mateusz, Britwak Andrzej, Górski Kamil, Górzyńska Nina, Grzelak Mateusz, Jankowska Magdalena, Kita Damian, Krusińska Katarzyna, Lachendrowicz Martyna, Lewandowicz Szymon, Lipiński Michał, Larent Beata, Larent Łukasz, Mularska Sylwia, Piekarska Julita, Podlaski Bartosz, Przybylska Ewa, Przybyłowska Olga, Szałczyńska Edyta, Szarecka Sylwia, Wieczorek Tomasz, Woźnica Agnieszka, Zawadzka Malwina, Zieliński Kacper Klasa IIIC Wychowawca: Jadwiga Piotrowska Uczniowie: Adamska Małgorzata, Bącela Arkadiusz, Genert Piotr, Golasińska Dorota, Huć Marta, Kalinowska Sylwia, Kaniewski Michał, Knerek Łukasz, Kuliński Damian, Kwiatkowski Adam, Lewandowska Krystyna, Majewski Wojciech, Matusiak Sandra, Mikołajczak Szymon, Pakmur Patryk, Paradowska Aleksandra, Piasecki Mateusz, Podgórska Angelika, Sudomir Grzegorz, Terpińska Olga, Trocikowski Grzegorz, Urbański Szymon, Walecka Ewa Klasa IIID Wychowawca: Wioletta Krysztoforska Uczniowie: Biliński Jan, Brylińska Magdalena, Gulczyńska Irena, Jastrzębska Jowita, Kaniewska Dominika, Karolak Katarzyna, Komorowski Dawid, Kordyl Damian, Kulińska Natalia, Kwiatkowska Katarzyna, Kwiatkowski Sebastian, Majewski Patryk, Nałudka Katarzyna, Podgórski Marcin, Podufalski Łukasz, Ruciński Zbigniew, Rykaczewski Dawid, Szperling Anita, Szumińska Katarzyna, Szymczak Marta, Tomecka Klaudia, Wiśniewska Justyna, Zięta Łukasz, Ziółkowski Kamil

20 /2008 Klasa IIIA Wychowawca: Magdalena Domżał Uczniowie: Baranowska Magdalena, Bąkowski Przemysław, Chmielewski Bartłomiej, Chudzinska Patrycja, Groszewski Mateusz, Kędzierska Sylwia, Latus Monika, Nolbertowicz Dominik, Pawłowska Marta, Przybysz Damian, Rakowski Łukasz, Richlewska Malwina, Skoczylas Magdalena, Stolarska Sylwia, Urbańska Agnieszka, Urbański Bartosz, Wachulak Dawid, Wieczorek Patryk, Woźnica Martyna, Zaranek Joanna, Żak Alicja, Żak Karolina Klasa IIIB Wychowawca: Elżbieta Ogrodnik Uczniowie: Bagińska Magdalena, Borkowska Karolina, Glinski Adrian, Gołębiewska Magdalena, Grygorek Magdalena, Grygorek Patryk, Kopczyńska Dominika, Lewandowska Katarzyna, Łukasik Łukasz, Mejza Mateusz, Michalska Karolina, Michalski Damian, Miszczak Bartłomiej, Rogalski Łukasz, Skoczylas Dawid, Snopkowska Paulina, Snopkowski Cezary, Sztajnert Sara, Śmiałek Joanna, Walecki Marcin Klasa IIIC Wychowawca: Mariola Dziewirz Uczniowie: Abent Joanna, BłaszczykEmilia, Błaszczyk Przemysław, Bogdańska Marta, Cybulska Justyna, Czajkowski Partyk, Gólczyński Marcin, Góralski Mateusz, Jastrzębska Marta, Klimczak Natasza, Kordyl Kinga, Lewandowski Sebastian, Lińczak Danuta, Machalska Paulina, Pawłowska Joanna, Podufalska Monika, Polewski Filip, Scieszek Piotr, Sroka Angelika, Stolarski Kamil, Wilmańska Sara, Wolska Ewa, Żelazek Kamil, Żychliński Grzegorz Klasa IIID Wychowawca: Anna Pasiecznik Uczniowie: Bagiński Damian, Biniek Anita, Błaszczyk Dawid, Bogdańska Natalia, Grajbich Monika, Kalinowski Dawid, Kaniewska Aleksandra, Kolanda Artur, Kucińska Ewelina, Kujawa Marta, Kwaśniewska Agnieszka, Leszczyński Mateusz, Lipińska Róża, Łukasiak Dominik, Mizgalski Marcin, Rybacka Angelika, Rybacki Jarosław, Sobczyńska Paulina, Supryczyński Krzysztof, Wesołowska Natasza, Wojnacka Marta, Woźnica Adrian Klasa IIIE Wychowawca: Tomasz Chyliński Uczniowie: Alabrudziński Krystian, Chorzela Łukasz, Grzegorzewski Adam, Kaniewski Mateusz, Kinasiewicz Rafał, Maślanka Paweł, Nejman Hubert, Nowak Bartłomiej, Pawlewicz Michał, Rybarczyk Krzysztof, Sierzbista Damian, Sztuka Michał, Szwarc Krzysztof, Szwarc Zbigniew, Świątkowski Łukasz, Walczak Daniel, Wałęsa Piotr, Wojciechowski Adam, Wypyszewski Grzegorz, Zieliński Arkadiusz 2008/2009 Klasa IIIA Wychowawca: Emilia Waszak Uczniowie: Adamusik Marta, Celmer Oliwia, Domżał Ewa, Drużyńska Patrycja, Dulska Weronika, Gołębiewski Mateusz, Górski Dominik, Koziński Dawid, Lewandowska Aleksandra, Przystałowski Rafał, Rucińska Aleksandra, Sadokierska Angelika, Siedlecki Marek, Terpińska Ewelina, Terpińska Joanna, Włodarska Daria, Wojtczak Marcin, Zasada Daria, Ziółkowska Izabela, Żak Bartłomiej, Żak Piotr