Wspomnijmy jeszcze raz...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wspomnijmy jeszcze raz..."

Transkrypt

1 Wspomnijmy jeszcze raz...

2 2 Hymn Gimnazjum im. Jana Pawła II My sławiąc imię naszej szkoły Chcemy pod jej sztandarem iść W życie co nie zna łatwej drogi Wierni Twym ideałom być ref. Więc choćby i na koniec świata Ty Ojcze prowadź z sobą nas Niech Twoja barka nam przewodzi W ten trudny czas Chcemy być wszyscy jak rodzina A nasza szkoła to nasz dom Każda spędzona tu godzina Ma być podobna pięknym snom ref. Więc choćby... Więc bracia do nauki Otwieram dla was cały świat Porozpinajmy życia żagle By chwytać w nie pomyślny wiatr ref. Więc choćby... Tekst: Aleksandra Zawacka Muzyka: Magdalena Domżał

3 3

4 4 Jan Paweł II Patron Gimnazjum im. Jana Pawła II w Choceniu Od średniowiecza, od Długosza Jana, W polskich miasteczkach tradycja spisana, Że na Piekarskiej mieszkali piekarze, Na Szewskiej szewcy, a na Szklanej szklarze. Na Złotej złotnik, browarnik na Chmielnej, A On urodził się na Kościelnej. 18 maja 1920 roku w Wadowicach, przyszedł na świat mały Lolek, drugi syn Karola Wojtyły seniora i Emilii z Kaczorowskich. Nieco ponad miesiąc później został włączony do grona dzieci Bożych przez sakrament chrztu. Rodzina Wojtyłów wiodła skromne życie. Jedynym źródłem utrzymania była pensja ojca - urzędnika w Powiatowej Komendzie Uzupełnień. Matka pracowała dorywczo jako szwaczka. Brat Karola, Edmund, po ukończeniu wadowickiego gimnazjum, podjął studia medyczne w Krakowie. Lolek, bo tak w dzieciństwie nazywano Karola Wojtyłę, był niezwykle utalentowanym i wysportowanym chłopcem. Ogromną pasją przyszłego papieża były wycieczki krajoznawcze, a także spacery po okolicy Wadowic. Kompanem większości wypraw był jego ojciec. Na szlaku, w kajaku, Na łące wśród maków. Jest ołtarz polowy, zrobiony na pniaku. 14 maja 1938 roku jako wzorowy uczeń, celująco ukończył Państwowe Gimnazjum Męskie im. Marcina Wadowity w Wadowicach, gdzie uczęszczał od 1930 roku. Z tamtego okresu pochodzi również jego zamiłowanie do teatru; jako uczeń występował w przedstawieniach Kółka Teatralnego stworzonego przez polonistów z gimnazjów: żeńskiego i męskiego. Po ukończeniu gimnazjum podjął studia polonistyczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, niestety nie zdołał ich kontynuować z powodu wybuchu II wojny światowej. 18 lutego 1941 roku umarł ojciec Karola. Wojtyła rozpoczął współpracę z podziemną organizacją Unia, wierną ideom katolickim, starającą się ochraniać zagrożonych Żydów. Wraz z przyjaciółmi założył Teatr Rapsodyczny, który swoje pierwsze przedstawienie wystawił 1 listopada 1941 roku. Teatr, teatr, teatr się otwiera Słowo tworzy, tworzy bohatera Scena wciąga, scena ludzi zmienia Jest się tym, którego nie ma Nietrwało to długo Bóg miał dla Karola inny plan. Po dwóch latach wstąpił do tajnego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Krakowie oraz rozpoczął w konspiracji studia na Wydziale Teologii. Został powołany do głoszenia Słowa Bożego, w Ziemi Ojczystej i nie tylko tu Z rąk kardynała Adama Sapiehy 1 listopada w 1946 roku otrzymał święcenia kapłańskie, a dzień później odprawił Mszę św. prymicyjną w Krypcie św. Leonarda na Wawelu. Aby kontynuować naukę udał się do Rzymu. Po powrocie przebywał przez 7 miesięcy na parafii w Niegowici. Do dzisiaj Niegowić pamięta jak w lichą sutannę ubrany pracował łopatą i mówił: kościół to sukces jest murowany! Nim został kardynałem w 1967 roku krocząc ścieżką obranej drogi życiowej, podejmował się wielu zadań. Wykładał m.in. w seminariach diecezji: krakowskiej, katowickiej i częstochowskiej oraz na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

5 5 Po śmierci Jana Pawła I nastał czas wyboru nowej Głowy Kościoła rzymskokatolickiego. 16 października 1978 roku nieprzebrany tłum na Placu Św. Piotra czekał a wtem Habemus Papam, Habemus Papam, Biały dym nad Watykanem. Habemus Papam, Habemus Papam, Przez wiatr na północ wzniesiony. Habemus Papam, Habemus Papam, Papież z dalekiego kraju, Habemus Papam, Habemus Papam, Gdzie dziś biją wszystkie dzwony. 22 października miała miejsce formalna inauguracja pontyfikatu Jana Pawła II, w trakcie Mszy na Placu św. Piotra (toteż tego dnia obchodzone jest w Kościele katolickim wspomnienie liturgiczne Błogosławionego Papieża). Był pierwszym od 455 lat papieżem niepochodzącym z Włoch Papież pielgrzym przemierzał świat W ślad za Norwidem myślał sobie Że Pan jest tam (...) dokąd idę Papież pielgrzym przemierzał świat A to potrafił myślał sobie Kroczę drogą duchowej geografii 2 kwietnia 2005 roku w Watykanie przestało bić serce Ojca Świętego Jana Pawła II, który przeszedł do Domu Ojca, żegnany przez tłumy wiernych zgromadzone na Placu św. Piotra. Był synem Maryi; patriotą miłującym Ojczyznę, kochającym jej przyrodę; człowiekiem, który z troską patrzył na dzieci i młodzież. Ale przede wszystkim był Człowiekiem Modlitwy Panie, Panie milczenia Panie prawdy całej Spraw bym nie wyparł się Go Zapytany: - Czy Go znałem? Spraw, by mi nigdy Nie zabrakło sił Kiedy będą mnie pytali: - Jaki był? I choć dzieło jego jest ogromne Za odpowiedź niech wystarczą trzy zdania: Papież miłości - Papież pokoju - Papież pojednania

6 6 Gimnazjum w Choceniu K ALENDARIUM utworzenie Gimnazjum w Choceniu uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2002/2003 w nowym budynku Gimnazjum w Choceniu oficjalne otwarcie nowego budynku Gimnazjum w Choceniu uroczystość nadania szkole imienia Jana Pawła II oraz poświęcenie i przekazanie sztandaru uroczystość odsłonięcia popiersia Jana Pawła II, ufundowanego przez rodziny Siniarskich i Czaplickich z Borzymia i Niemojewa uroczyste otwarcie sali gimnastycznej przy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Choceniu

7 TROCHĘ HISTORII 7 Gimnazjum w Choceniu powstało w 1999 roku. W latach , ze względu na trudności lokalowe zajęcia odbywały się w trzech placówkach szkół podstawowych na terenie gminy w Choceniu, w Wilkowicach i w Śmiłowicach. W pierwszym roku funkcjonowania szkoły do choceńskiego gimnazjum uczęszczało 108 uczniów (5 oddziałów: 3 oddziały Choceń, 1 oddział Śmiłowice, 1 oddział Wilkowice). Pracą 22 nauczycieli kierowała ówcześnie pani dyrektor Barbara Gabrysiak. W 2000 roku rozpoczęto budowę nowego obiektu. Dzięki zaangażowaniu władz gminy oraz dyrekcji w 2002 roku oddano do użytku nowoczesną placówkę oświatową. Uroczystość inauguracji roku szkolnego w nowym budynku gimnazjum miała miejsce 2 września 2002 roku. Był to wyjątkowy dzień. Młodzież i nauczyciele doczekali się szkoły na miarę XXI wieku. W roku szkolnym 2002/2003 do choceńskiego gimnazjum uczęszczało 320 gimnazjalistów (12 oddziałów). Dyrektorem szkoły został p. Leszek Skalski. Oficjalne otwarcie szkoły nastąpiło 9 września 2002 roku. W uroczystości brali udział wyjątkowi goście Kurator Kujawsko-Pomorskiego Kuratorium Oświaty p. Iwona Stanek, senator - p. Ryszard Jarzębowski, wicemarszałek Sejmiku Wojewódzkiego p. Władysław Kubiak oraz Naczelnik Wydziału Oświaty w Starostwie Powiatowym p. Jolanta Pijaczyńska. 18 maja 2005 roku, z inicjatywy dyrektora Leszka Skalskiego, odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Jana Pawła II oraz przekazanie i poświęcenie sztandaru. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą z udziałem biskupa diecezji włocławskiej Wiesława Meringa. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele władz lokalnych z p. wójtem Kazimierzem Kacą na czele, dyrektor KO delegatury włocławskiej p. Marianna Sawoni, prof. dr hab. Bogdan Trzeciak oraz emerytowani nauczyciele. Po mszy świętej nastąpiła część oficjalna zapoczątkowana przemówieniem dyrektora p. Leszka Skalskiego. W części artystycznej młodzież przypomniała historię pontyfikatu Jana Pawła II i motywację wyboru Jego osoby na patrona. 13 stycznia 2006 roku odbyła się uroczystość odsłonięcia popiersia patrona. Fundatorami popiersia byli potomkowie dawnych właścicieli majątków w Borzymiu i Niemojewie - rodziny Siniarskich i Czaplickich. Obok dar-

8 8 czyńców, uczniów, nauczycieli i dyrekcji w uroczystości uczestniczyli również przedstawiciele władz gminy. 21 lutego 2010 roku dokonano uroczystego otwarcia sali gimnastycznej przy budynku gimnazjum. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele św. Idziego w Choceniu. Po liturgii nastąpiło poświęcenie hali, część artystyczna i pokazowy mecz koszykarzy Anwilu Włocławek. DZIEŃ DZISIEJSZY W roku szkolnym 2011/2012 do choceńskiego gimnazjum uczęszcza 297 uczniów (13 oddziałów). Pracą 34 nauczycieli kieruje, drugą kadencję, dyrektor p. Leszek Skalski. W chwili obecnej Gimnazjum im. Jana Pawła II dysponuje 16 salami dydaktycznymi, w tym dwiema nowoczesnymi salami do nauki języków obcych 24 stanowiskami dla uczniów w każdej z nich, nowoczesną pracownią komputerową z 18 stanowiskami dla uczniów, 11 z 13 klasopracowni jest wyposażona w komputery stacjonarne lub laptopy podłączone do stałego łącza internetowego, rzutniki multimedialne oraz ekrany; pokojem nauczycielskim, gabinetem psychologa i pedagoga, gabinetem do zajęć rewalidacyjnych, świetlicą, biblioteką, stołówką z zapleczem kuchennym, sekretariatem oraz szatnią. Bazę sportową szkoły stanowi hala sportowa o wymiarach 24x50 m oraz pełnowymiarowe boiska do piłki nożnej, piłki ręcznej, siatkówki, koszykówki, a także siłownia.

9 DYREKCJA GIMNAZJUM W CHOCENIU 9 BARBARA GABRYSIAK (MICHALAK) Urodziła się 1 grudnia 1950 roku w Śmiłowicach. W 1957 roku podjęła naukę w Szkole Podstawowej w Śmiłowicach, którą ukończyła 1964 roku. Naukę kontynuowała w III Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej we Włocławku. W 1970 roku zdała maturę i podjęła naukę w Wyższej Szkole Nauczycielskiej w Bydgoszczy. W 1979 roku ukończyła studia, obroniła pracę magisterską i otrzymała tytuł magistra techniki, specjalność nauczycielska. W 1988 ukończyła Studium Podyplomowe Organizacji i Zarządzania Oświatą. Od 1973 roku pracowała w zawodzie nauczyciela. Pełniła funkcję pierwszego dyrektora Gimnazjum w Choceniu. Prywatnie od 1973 roku - żona Józefa Gabrysiaka, matka trojga dzieci: Dariusza (1974), Daniela (1982), Doroty (1989). PRACA ZAWODOWA: Zbiorcza Szkoła Gminna w Przedczu Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Chodczu Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Choceniu zastępca dyrektora Szkoły Podstawowej w Choceniu dyrektor Szkoły Podstawowej w Choceniu dyrektor Gimnazjum w Choceniu przejście na emeryturę NAGRODY I ODZNACZENIA: Nagroda Kuratora Oświaty i Wychowania

10 10 DYREKCJA GIMNAZJUM W CHOCENIU LESZEK SKALSKI Urodził się 4 stycznia 1958 roku w Choceniu. W 1965 roku rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej w Choceniu, którą ukończył w 1973 roku. Edukację kontynuował w Zespole Szkół Technicznych we Włocławku. W 1980 ukończył Pedagogiczne Studium Techniczne we Włocławku. W 1993 roku uzyskał tytuł magistra nauk społecznych na Wydziale Humanistycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. W kolejnych latach zdobywał dodatkowe kwalifikacje: 1995 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: studia podyplomowe z zakresu geografii, 2001 Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna Pedagogiki i Pracy Socjalnej: studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą, Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego: studia podyplomowe z zakresu historii i edukacji obywatelskiej. Był pierwszym dyrektorem Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Choceniu i założycielem Społecznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Choceniu. To współtwórca i pierwszy prezes Towarzystwa Kultury, Edukacji i Promocji Gminy Choceń organu prowadzącego choceńskie szkoły ponadgimnazjalne. Od 2002 roku pełni funkcję dyrektora Gimnazjum im. Jana Pawła II w Choceniu. Szkoła, którą kieruje od dziesięciu lat systematycznie rozwija się, aby pełnić rolę lidera nie tylko w środowisku lokalnym. W chwili obecnej łączy pracę dyrektora Gimnazjum im. Jana Pawła II w Choceniu z działalnością wiceprezesa Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Menadżerów Oświaty. Prywatnie od 1983 roku żonaty z Elżbietą Skalską z domu Rychter, z którą ma dwoje dzieci Tamarę (1984) i Michała (1987). PRACA ZAWODOWA: Nauczyciel w Szkole Rolniczej w Chodczu Instruktor terapii zajęciowej w Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach Nauczyciel w Szkole Podstawowej w Choceniu Nauczyciel w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Choceniu Dyrektor w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Choceniu NAGRODY I ODZNACZENIA: Nagroda Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty Medal Komisji Edukacji Narodowej Nagroda Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

11 11 NAUCZYCIELE - EMERYCI ELŻBIETA PODLASKA (DAMIAN) Urodziła się 23 grudnia 1947 roku w Zakrzewku. W 1954 roku podjęła naukę w Szkole Podstawowej w Choceniu. Naukę kontynuowała w Liceum Pedagogicznym w Chełmnie. W 1967 roku zdała maturę. W 1972 roku uzyskała kwalifikacje naukowo-pedagogiczne do nauczania w szkole podstawowej. W 1984 roku ukończyła studia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu uzyskując tytuł magistra matematyki. Od szkoły średniej należała do Związku Harcerstwa Polskiego, a od 1979 roku pełniła funkcję Komendanta Hufca ZHP. W styczniu 1983 roku zrezygnowała, na rok, z kierowniczego stanowiska (z-ca dyrektora Szkoły Podstawowej w Choceniu) i funkcji nauczyciela na rzecz harcerstwa. Prywatnie od 1969 roku - żona Jana Podlaskiego, matka trojga dzieci: Pawła (1969), Marcina (1971) i Katarzyny (1976). PRACA ZAWODOWA: Zbiorcza Szkoła Gminna w Choceniu Szkoła Podstawowa w Wilkowicach Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Chorągwi Włocławek Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Choceniu NAGRODY I ODZNACZENIA: 1981 Krzyż za zasługi dla ZHP 1984 Srebrny Krzyż Zasługi dla ZHP 1986 Złoty Krzyż Zasługi dla ZHP

12 12 NAUCZYCIELE - EMERYCI EWA TOMASZEWSKA (TARCZYŃSKA) Urodziła się 29 lipca 1959 roku w Choceniu. W 1966 roku podjęła naukę w Szkole Podstawowej w Wilkowicach, którą ukończyła 1974 roku. Naukę kontynuowała w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika we Włocławku. W 1978 roku zdała maturę i rozpoczęła pracę w Szkole Podstawowej w Wilkowicach. 29 sierpnia ukończyła Studium Wychowania Przedszkolnego we Włocławku. W 1997 roku ukończyła studia, obroniła pracę licencjacką na Wydziale Humanistycznym, kierunek historia, Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. W 1999 roku uzyskała tytuł magistra historii na tej samej uczelni. W 2000 roku ukończyła studia podyplomowe z zakresu wychowania fizycznego na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Prywatnie: mąż Zenon Tomaszewski (od 1981), córka Anna (1982). PRACA ZAWODOWA: Nauczyciel w Szkole Podstawowej w Wilkowicach Nauczyciel w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Choceniu

13 13 NAUCZYCIELE - EMERYCI JADWIGA BIŃKOWSKA (KUBACKA) Urodziła się 10 stycznia 1957 roku w Pile w rodzinie nauczycielskiej. W 1963 roku podjęła naukę w Szkole Podstawowej w Śmiłowicach, którą ukończyła 1971 roku. Naukę kontynuowała w III Liceum Ogólnokształcącym we Włocławku. W 1975 roku zdała maturę i podjęła studia na kierunku pedagogika Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 1979 roku ukończyła studia, obroniła pracę magisterską i otrzymała tytuł magistra. Od 1981 roku pracuje w zawodzie nauczyciela. W 1999 roku uzyskała tytuł licencjata w zakresie nauczania języka angielskiego na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Prywatnie od 1977 roku - żona Andrzeja Bińkowskiego, matka czworga dzieci: Łukasza (1978), Dominiki (1982), Piotra (1991) i Barbary (1993). PRACA ZAWODOWA: Nauczyciel w Szkole Podstawowej w Śmiłowicach Nauczyciel w Szkole Podstawowej w Wichrowicach Nauczyciel w Szkole Podstawowej w Śmiłowicach Nauczyciel w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Choceniu

14 14 Kadra Gimnazjum im. Jana Pawła II w Choceniu Anna Bilińska Maciej Bledziewski Radosław Chełminiak Tomasz Chyliński Magdalena Domżał Andrzej Dzięciołowski Marzanna Grzempa Karolina Jarębska Dorota Jędrzejewska Dariusz Kolczyński Wioletta Krysztoforska Paulina Kubiak Krzysztof Matusiak Tamara Mikołajczak Barbara Niziołek Elżbieta Ogrodnik Alicja Oleśkowska Anna Pasiecznik Małgorzata Pietrzak Sylwia Pietrzak

15 Kadra Gimnazjum im. Jana Pawła II w Choceniu 15 Jadwiga Piotrowska Paweł Przybyszewski Małgorzata Rybacka Beata Sieracka Wioletta Sikorska Elżbieta Skalska Julia Słowińska ks. Piotr Paweł Stanny Katarzyna Struś Paulina Trzcinska Emilia Waszak Agata Wąsikowska Agnieszka Weiss Ewa Wojciechowska Justyna Wrońska Pracowali z nami: Ks. Cieśla Piotr, Dziewirz Mariola, Ks. Fijałkowski Tadeusz, Fydryszewski Wiesław, Gołaszewska Magdalena, Guziejewska Lucyna, Gwardecki Sławomir, Kopeć Halina, Ks. Kowal Krzysztof, Kowalska (Podgórska) Małgorzata, Kurkiewicz Lidia, Lewandowska Gertruda, Łącka Sylwia, Łączkowski Damian, Malanowska Agata, Mazur P., Myzia Elżbieta, Rosińska Małgorzata, Szydłowska Jolanta, Świątek W., Ks. Polak K., Ks. Teodorczyk Bogdan, Ks. Tomicki Jacek, Wiśniewska Mirosława, Witkowska W., Zapiec Małgorzata, Zasowska Wioletta, Zięta Barbara

16 16 ABSOLWENCI GIMNAZJUM W CHOCENIU 2001/2002 Klasa IIIA Wychowawca: Elżbieta Podlaska Uczniowie: Awaj Natalia, Genert Maciej, Gołębiewska Angelika, Grzempa Michał, Jałoszyńska Monika, Jasiński Przemysław, Kędzierski Filip, Klejba Marta, Kraska Elżbieta, Kulik Łukasz, Kwiatkowska Malwina, Laskowska Elwira, Maciejewska Marta, Mejza Arkadiusz, Nowakowska Anita, Olszewski Marcin, Pawlak Paulina, Seweryniak Malwina, Sieliwierstow Marta, Stasiak Rafał, Stolarczyk Katarzyna, Szcześniak Milena, Szczęsny Radosław, Wiśniewska Ilona, Wojtczak Weronika Klasa IIIB Wychowawca: Elżbieta Skalska Uczniowie: Czerwińska Małgorzata, Danielak Marlena, Gąsecka Katarzyna, Kacprzak Karolina, Karkowska Urszula, Kralska Katarzyna, Kuciński Paweł, Kurpińska Kinga, Kwiatkowska Katarzyna, Lisiecki Marcin, Marciniak Joanna, Nowak Ewelina, Okulski Piotr, Powroźnik Daniel, Powróźnik Damian, Pszczółkowska Kamila, Raczkowska Izabela, Rosińska Katarzyna, Rychter Idalia, Sikorski Maciej, Szperling Ewelina, Trocikowska Emilia, Zajdel Artur, Zapiec Aleksandra, Zieliński Michał Klasa IIIC Wychowawca: Emilia Przystałowska Uczniowie: Dolatowska Renata, Filipiak Aneta, Glonek Anna, Jankowski Ireneusz, Krzyżanowski Maciej, Kuropatwińska Iga, Lisiecka Ernestyna, Ludwicki Paweł, Matusiak Krzysztof, Mieszkalski Tomasz, Nowak Karolina, Nowakowska Magdalena, Nowakowska Paulina, Polewska Anita, Postrach Damian, Rybacka Magdalena, Ryniec Tomasz, Sroka Marika, Świątecka Izabela, Świątkowska Urszula, Świątkowski Piotr, Wesołowska Natalia, Zientara Piotr Klasa IIID Wychowawca: Elżbieta Ogrodnik Uczniowie: Bazela Robert, Biliński Radosław, Błaszczyk Radosław, Cyradny Jan, Czajkowski Norbert, Ćwikliński Jakub, Gralak Mariusz, Grzelak Sławomir, Herman Ewelina, Lipowski Kamil, Matusiak Dominika, Paradowska Joanna, Rusicka Magdalena, Rydecki Krzysztof, Sobański Patryk, Terpińska Anna, Walczak Sławomir, Woźnikowski Michał, Zefert Magdalena, Ziółkowski Adam, Żelazek Marta 2002/2003 Klasa IIIA Wychowawca: Marzanna Grzempa Uczniowie: Barański Tomasz, Chojnacki Andrzej, Fabijański Piotr, Gątarek Sławomir, Górka Adrian, Kaniewska Edyta, Latowski Kamil, Lewandowska Natalia, Lińczak Katarzyna, Lipiński Bartłomiej, Lipiński Marcin, Marciniak Anna, Mazurkiewicz Anna, Nałudka Karina, Niedziółka Karolina, Noga Bartosz, Nowakowski Tomasz, Olejnik Łukasz, Przekwas Marta, Romanów Anna, Skalski Michał, Staniszewska Natalia, Szadkowski Marcin, Szaradowski Dariusz, Tuchorska Anna, Wieczorek Tomasz, Wudarczyk Emilia, Wyczałkowski Piotr, Zieliński Radosław Klasa IIIB Wychowawca: Elżbieta Skalska Uczniowie: Balczyńska Anna, Borecka Agata, Ciechalska Paulina, Dąbrowski Krzysztof, Dąbrowski Łukasz, Gorzycka Magdalena, Jarecki Grzegorz, Jułkowski Piotr, Kamińska Sylwia, Kaniewska Ilona, Komorowska Agnieszka, Konarski Rafał, Kordyl Michał, Krokowska Magdalena, Kulis Justyna, Kurpińska Monika, Łojewski Tomasz, Marszałek Patrycja, Michalska Malwina, Neuman Sylwia, Nowak Emil, Nowak Kacper, Pietrzak Marcin, Piwowarek Krzysztof, Rutkowska Katarzyna, Seklecki Krzysztof, Włodarczyk Aniela, Wojtaszewski Dawid

17 Klasa IIIC Wychowawca: Emilia Przystałowska Uczniowie: Adamczewski Kamil, Balcer Jowita, Baksalerska Kamila, Bińskowska Malwina, Bińkowska Małgorzata, Brykalski Łukasz, Dolatowska Iwona, Filipiak Mariusz, Głowacki Rafał, Jabłońska Ilona, Janiak Agnieszka, Kierzkowska Emilia, Kwiatkowski Krzysztof, Latopolski Krystian, Ludwicka Magdalena, Muszyński Robert, Nowak Magdalena, Pasik Paulina, Pawlicka Barbara, Piekarski Patryk, Polnisiak Emil, Przybyłowski Patryk, Richlewska Ewelina, Rydecka Natalia, Sompolska Ada, Strzelecki Bartłomiej, Szałczyńska Agnieszka, Świątecka Lidia, Wesołowska Monika, Wilczyński Dariusz, Woźnica Ewelina, Woźnica Michał Klasa IIID Wychowawca: Ewa Tomaszewska Uczniowie: Bazela Anna, Bilińska Joanna, Broda Michalina, Cymerman Grzegorz, Czajkowski Damian, Gralak Daria, Gratkowska Anna, Komorowska Małgorzata, Krajewska Jolanta, Krygier Marek, Lewandowska Ewelina, Olszewska Beata, Panfil Agnieszka, Paradowska Ewa, Pawlak Krystian, Polewski Konrad, Procelewski Sebastian, Semenowicz Franciszek, Szałczyńska Dagmara, Szypulska Natalia, Terpińska Natalia, Terpiński Łukasz, Walczak Katarzyna, Walczak Małgorzat, Wyrwa Bartosz, Zefert Patrycja, Ziółkowski Piotr 2003/2004 Klasa IIIA Wychowawca: Ewa Wojciechowska Uczniowie: Barańska Barbara, Boderek Justyna, Bogdańska Ewelina, Cybulska Monika, Czajkowski Łukasz, Dziubich Rafał, Gątarek Ireneusz, Golasińska Anna, Golasińska Ewelina, Golasiński Piotr, Gralewska Sylwia, Jałoszyńska Ewelina, Kalczyński Łukasz, Kamiński Marcin, Klauze Konrad, Kubczyk Milena, Małkowski Dariusz, Miszczak Justyna, Pawłowska Emilia, Pawłowska Kinga, Perlic Patryk, Przekwas Dawid, Siemaszkiewicz Paweł, Szatkowska Klaudia, Szubski Michał, Szumińska Aleksandra, Wieczorek Witold, Zielińska Dagmara Klasa IIIB Wychowawca: Wioletta Krysztoforska Uczniowie: Banaszek Beata, Bielak Iwona, Bobrowska Łucja, Gąsecki Bartosz, Grześ Łukasz, Jabłoński Piotr, Jędrzejewski Przemysław, Kalczyńska Małgorzata, Księżak Błażej, Mikołajczyk Rafał, Okulska Agnieszka, Ostrowski Marcin, Piasecki Piotr, Raczkowski Łukasz, Rychlewska Barbara, Rutkowski Kamil, Seklecki Krystian, Sieliwierstow Michał, Sikorski Tomasz, Skórzewski Paweł, Targosz Kamil, Zawadzka Izabela, Zwolińska Natalia Klasa IIIC Wychowawca: Jadwiga Piotrowska Uczniowie: Bagiński Krzysztof, Brykalski Rafał, Czajkowski Łukasz, Hoffman Karolina, Huć Anita, Kołaciński Hubert, Kosińska Aneta, Kowalski Michał, Kurzep Bartłomiej, Lewandowski Piotr, Malinowski Łukasz, Olszewska Karolina, Rydecki Tomasz, Sompolski Bartłomiej, Szkopkowski Kacper, Świtalska Aneta, Wilczyńska Agnieszka, Wojtalik Kinga, Wysińska Katarzyna Klasa IIID Wychowawca: Anna Bilińska Uczniowie: Bazela Marcin, Chmielewski Łukasz, Czajkowski Kamil, Dalmann Dawid, Dobiecki Maksymilian, Dorsz Anna, Jóźwiak Sławomir, Kalinowska Marta, Kędzierska Edyta, Lewandowski Adrian, Lewandowski Łukasz, Mikorski Rafał, Nejman Łukasz, Olejniczak Daniel, Paradowska Żaneta, Polenisiak Łukasz, Prus Arkadiusz, Rybarczyk Magdalena, Semenowicz Julian, Słupski Artur, Śmiałek Natalia, Świątkowska Aneta, Świątkowska Małgorzata, Walecka Magdalena, Woźnikowski Bartłomiej, Zawiślański Grzegorz 17

18 /2005 Klasa IIIA Wychowawca: Emilia Przystałowska Uczniowie: Baksalerska Katarzyna, Błaszczyk Milena, Czajkowska Marita, Jakubowski Mariusz, Jastrzębski Michał, Kolanda Monika, Krzyżanowska Anna, Kubczyk Rafał, Kubiak Ilona, Lewandowska Monika, Lińczak Tomasz, Michalak Beata, Nitecki Łukasz, Nowak Natalia, Okulski Łukasz, Piekarska Paulina, Pietrzak Przemysław, Postrach Paulina, Rybska Agnieszka, Sroka Piotr, Szachuła Dominika, Szałczyński Piotr, Szews Igor, Żelazek Sebastian Klasa IIIB Wychowawca: Paweł Przybyszewski Uczniowie: Adamski Paweł, Adamski Przemysław, Brylińska Marzena, Gabrysiak Dorota, Jakubowska Aleksandra, Janowski Jakub, Kaniewska Marta, Krygier Łukasz, Latecki Marcin, Lewandowicz Marlena, Lisiecki Artur, Majewski Dawid, Mejza Anna, Mikołajczyk Natalia, Nowak Krystian, Olszewski Artur, Pawłowska Agnieszka, Podgórski Piotr, Przybyłowski Daniel, Rudziński Dawid, Sudomir Krzysztof, Zieliński Adam Klasa IIIC Wychowawca: Maciej Bledziewski Uczniowie: Cybulski Marcin, Dynarski Dawid, Felińczak Marta, Głowacka Lidia, Jabłoński Paweł, Kasiorkiewicz Piotr, Kosiński Tomasz, Kuropatwiński Łukasz, Lipska Julia, Malinowska Małgorzata, Matusiak Patrycja, Powróźnik Beata, Rakowski Mateusz, Ryniec Krzysztof, Stokwisz Angelika, Szałczyński Konrad, Szklarski Rafał, Święcicka Katarzyna, Wieczorek Justyna, Wojtczak Natalia, Woźniak Joanna Klasa IIID Wychowawca: Magdalena Domżał Uczniowie: Boderek Paweł, Dankowska Angelika, Groszewski Grzegorz, Herman Daria, Jakubowski Kamil, Kacprzak Natalia, Kędzierska Paulina, Klejba Kamil, Knerek Marcin, Lewandowska Bożena, Machalska Malwina, Miszczak Bartosz, Paczkowska Justyna, Pajor Dawid, Piotrowski Krystian, Przybysz Dawid, Skórzewska Ilona, Wesołowska Małgorzata, Włodarska Margarita, Ziółkowska Paulina, Żelazek Paulina, Żurawicz Fabian 2005/2006 Klasa IIIA Wychowawca: Agata Malanowska Uczniowie: Adamczewski Przemysław, Ampanowicz Ewelina, Balcer Karol, Bińkowski Łukasz, Jaworska Sylwia, Kalinowski Krystian, Kędzierski Piotr, Kubczyk Beata, Kwiatkowska Angelika, Lewandowska Magdalena, Mejza Katarzyna, Nowakowski Tomasz, Pieczkowski Artur, Ryniec Agnieszka, Sroka Mariusz, Szcześniak Aneta, Szklarski Mateusz, Sztejka Joanna, Szymczak Anna, Świątkiewicz Magdalena, Wiliński Dariusz, Ziółkowska Monika, Zwoliński Konrad, Żak Mateusz Klasa IIIB Wychowawca: Jadwiga Bińkowska Uczniowie: Barański Jarosław, Buczyński Jarosław, Bunio Aleksandra, Fabijański Marcin, Grabczewski Michał, Kaczmarek Milena, Kosińska Justyna, Kowalewski Sebastian, Michalak Erwin, Niewiadomska Paulina, Przybylska Daria, Przybyłowska Daria, Rybska Justyna, Seklecki Grzegorz, Siemaszkiewicz Piotr, Sieradzki Krystian, Sikorska Anna, Skonieczna Magdalena, Sroka Leszek, Szadkowski Maciej, Szadkowski Paweł, Świątkowska Sandra, Woźniak Ewa, Ziółkowska Amelia

19 19 Klasa IIIC Wychowawca: Ewa Tomaszewska Uczniowie: Borkowska Natalia, Dwornikowski Kamil, Góralski Cezary, Joachimiak Milena, Jóźwiak Mariusz, Kłys Mariusz, Koronowska Elżbieta, Kowalewska Izabela, Krasucka Karolina, Latowski Przemysław, Lewandowska Angelika, Machalski Dawid, Matusiak Katarzyna, Nowacki Krzysztof, Nowak Jarosław, Podgórski Mariusz, Rychter Dymitr, Stolarski Mariusz, Śmiałek Maciej, Świątkowska Marta, Turkowski Dominik, Wiśniewska Karolina, Wolski Rafał, Zielińska Jagoda Klasa IIID Wychowawca: Wioletta Sikorska Uczniowie: Adamska Aleksandra, Amelska Daria, Bazela Agnieszka, Broda Joanna, Dąbrowski Jakub, Felińczak Dawid, Janowska JUstyna, Jędrzejewski Paweł, Kuźmińska Marlena, Lewandowska Marta, Lewandowski Łukasz, Majewski Piotr, Miszczak Przemysław, Paliński Roman, Patyński Michał, Pawlak Marlena, Proszkiewicz Sylwia, Raczkowski Michał, Rogalski Grzegorz, Rydecka Anna, Seweryniak Robert, Snopkowska Karolina, Sobczak Roksana, Sobczyńska Monika, Świątkiewicz Paweł, Wachulak Katarzyna, Włodarska Klaudia, Wojtczak Paweł, Wypyszewski Robert 2006/2007 Klasa IIIA Wychowawca: Elżbieta Skalska Uczniowie: Buczyńska Joanna, Glonek Rafał, Kacprzak Adam, Kempara Katarzyna, Klinkosz Paweł, Kurzep Jakub, Kwiatkowska Anna, Lewandowska Anna, Lewandowski Marek, Przybyłowski Radosław, Przystałowski Marcin, Rutkowska Anita, Rybacki Przemysław, Rydecki Paweł, Ryniec Anna, Siemaszkiewicz Agnieszka, Sieradzka Arletta, Skoczylas Mariusz, Sroka Angelika, Stefanowska Marlena, Stokwisz Marietta, Szałczyńska Emilia, Szaradowska Katarzyna, Szczupakowski Rafał, Wachulak Malwina, Wołyniak Adam, Ziółkowski Jakub Klasa IIIB Wychowawca: Ewa Wojciechowska Uczniowie: Banasiak Mateusz, Britwak Andrzej, Górski Kamil, Górzyńska Nina, Grzelak Mateusz, Jankowska Magdalena, Kita Damian, Krusińska Katarzyna, Lachendrowicz Martyna, Lewandowicz Szymon, Lipiński Michał, Larent Beata, Larent Łukasz, Mularska Sylwia, Piekarska Julita, Podlaski Bartosz, Przybylska Ewa, Przybyłowska Olga, Szałczyńska Edyta, Szarecka Sylwia, Wieczorek Tomasz, Woźnica Agnieszka, Zawadzka Malwina, Zieliński Kacper Klasa IIIC Wychowawca: Jadwiga Piotrowska Uczniowie: Adamska Małgorzata, Bącela Arkadiusz, Genert Piotr, Golasińska Dorota, Huć Marta, Kalinowska Sylwia, Kaniewski Michał, Knerek Łukasz, Kuliński Damian, Kwiatkowski Adam, Lewandowska Krystyna, Majewski Wojciech, Matusiak Sandra, Mikołajczak Szymon, Pakmur Patryk, Paradowska Aleksandra, Piasecki Mateusz, Podgórska Angelika, Sudomir Grzegorz, Terpińska Olga, Trocikowski Grzegorz, Urbański Szymon, Walecka Ewa Klasa IIID Wychowawca: Wioletta Krysztoforska Uczniowie: Biliński Jan, Brylińska Magdalena, Gulczyńska Irena, Jastrzębska Jowita, Kaniewska Dominika, Karolak Katarzyna, Komorowski Dawid, Kordyl Damian, Kulińska Natalia, Kwiatkowska Katarzyna, Kwiatkowski Sebastian, Majewski Patryk, Nałudka Katarzyna, Podgórski Marcin, Podufalski Łukasz, Ruciński Zbigniew, Rykaczewski Dawid, Szperling Anita, Szumińska Katarzyna, Szymczak Marta, Tomecka Klaudia, Wiśniewska Justyna, Zięta Łukasz, Ziółkowski Kamil

20 /2008 Klasa IIIA Wychowawca: Magdalena Domżał Uczniowie: Baranowska Magdalena, Bąkowski Przemysław, Chmielewski Bartłomiej, Chudzinska Patrycja, Groszewski Mateusz, Kędzierska Sylwia, Latus Monika, Nolbertowicz Dominik, Pawłowska Marta, Przybysz Damian, Rakowski Łukasz, Richlewska Malwina, Skoczylas Magdalena, Stolarska Sylwia, Urbańska Agnieszka, Urbański Bartosz, Wachulak Dawid, Wieczorek Patryk, Woźnica Martyna, Zaranek Joanna, Żak Alicja, Żak Karolina Klasa IIIB Wychowawca: Elżbieta Ogrodnik Uczniowie: Bagińska Magdalena, Borkowska Karolina, Glinski Adrian, Gołębiewska Magdalena, Grygorek Magdalena, Grygorek Patryk, Kopczyńska Dominika, Lewandowska Katarzyna, Łukasik Łukasz, Mejza Mateusz, Michalska Karolina, Michalski Damian, Miszczak Bartłomiej, Rogalski Łukasz, Skoczylas Dawid, Snopkowska Paulina, Snopkowski Cezary, Sztajnert Sara, Śmiałek Joanna, Walecki Marcin Klasa IIIC Wychowawca: Mariola Dziewirz Uczniowie: Abent Joanna, BłaszczykEmilia, Błaszczyk Przemysław, Bogdańska Marta, Cybulska Justyna, Czajkowski Partyk, Gólczyński Marcin, Góralski Mateusz, Jastrzębska Marta, Klimczak Natasza, Kordyl Kinga, Lewandowski Sebastian, Lińczak Danuta, Machalska Paulina, Pawłowska Joanna, Podufalska Monika, Polewski Filip, Scieszek Piotr, Sroka Angelika, Stolarski Kamil, Wilmańska Sara, Wolska Ewa, Żelazek Kamil, Żychliński Grzegorz Klasa IIID Wychowawca: Anna Pasiecznik Uczniowie: Bagiński Damian, Biniek Anita, Błaszczyk Dawid, Bogdańska Natalia, Grajbich Monika, Kalinowski Dawid, Kaniewska Aleksandra, Kolanda Artur, Kucińska Ewelina, Kujawa Marta, Kwaśniewska Agnieszka, Leszczyński Mateusz, Lipińska Róża, Łukasiak Dominik, Mizgalski Marcin, Rybacka Angelika, Rybacki Jarosław, Sobczyńska Paulina, Supryczyński Krzysztof, Wesołowska Natasza, Wojnacka Marta, Woźnica Adrian Klasa IIIE Wychowawca: Tomasz Chyliński Uczniowie: Alabrudziński Krystian, Chorzela Łukasz, Grzegorzewski Adam, Kaniewski Mateusz, Kinasiewicz Rafał, Maślanka Paweł, Nejman Hubert, Nowak Bartłomiej, Pawlewicz Michał, Rybarczyk Krzysztof, Sierzbista Damian, Sztuka Michał, Szwarc Krzysztof, Szwarc Zbigniew, Świątkowski Łukasz, Walczak Daniel, Wałęsa Piotr, Wojciechowski Adam, Wypyszewski Grzegorz, Zieliński Arkadiusz 2008/2009 Klasa IIIA Wychowawca: Emilia Waszak Uczniowie: Adamusik Marta, Celmer Oliwia, Domżał Ewa, Drużyńska Patrycja, Dulska Weronika, Gołębiewski Mateusz, Górski Dominik, Koziński Dawid, Lewandowska Aleksandra, Przystałowski Rafał, Rucińska Aleksandra, Sadokierska Angelika, Siedlecki Marek, Terpińska Ewelina, Terpińska Joanna, Włodarska Daria, Wojtczak Marcin, Zasada Daria, Ziółkowska Izabela, Żak Bartłomiej, Żak Piotr

Lista osób (dzieci oraz ich rodzice) przyjętych do projektu 1.3.2 NASZE DZIECI POD DOBRĄ OPIEKĄ PRZEDSZKOLE

Lista osób (dzieci oraz ich rodzice) przyjętych do projektu 1.3.2 NASZE DZIECI POD DOBRĄ OPIEKĄ PRZEDSZKOLE Lista osób (dzieci oraz ich rodzice) przyjętych do projektu 1.3.2 NASZE DZIECI POD DOBRĄ OPIEKĄ PRZEDSZKOLE ZAKŁADOWE PRZY WYŻSZEJ SZKOLE GOSPODARKI W BYDGOSZCZY współfinansowanego przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

1. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 Plac 1 Maja 8 Barcin

1. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 Plac 1 Maja 8 Barcin Załącznik do Zarządzenia Nr 67/2014 Burmistrza a z dnia 5 maja 2014 r. 1. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 Plac 1 Maja 8 1. Drążek Andrzej Jan, zam. Wieś 2. Kazek Kamila Arleta, zam.

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska Wydział Elektryczny ul. Piotrowo 3A, 60-965 Poznań

Politechnika Poznańska Wydział Elektryczny ul. Piotrowo 3A, 60-965 Poznań Lista uczestników szkoleń energetycznych z zakresu urządzeń gazowych (grupa III) w ramach projektu Energetyka z przyszłością nr POKL 04.01.02-00-088/12 Grupa A - termin szkolenia 16/17 maja, egzamin 17

Bardziej szczegółowo

PRZYRODNIK 2015 - WYNIKI KONKURSU

PRZYRODNIK 2015 - WYNIKI KONKURSU PRZYRODNIK 2015 - WYNIKI KONKURSU Maksymalna liczba punktów do zdobycia : 32 Tytuł laureata osiągnął uczeń, który zdobył powyżej 24 punktów. Tytuł finalisty osiągnął uczeń, który zdobył 24 punkty 1 Bestry

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 48/15 BURMISTRZA MSZCZONOWA. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania członków obwodowych komisji do spraw referendum

ZARZĄDZENIE NR 48/15 BURMISTRZA MSZCZONOWA. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania członków obwodowych komisji do spraw referendum ZARZĄDZENIE NR 48/15 BURMISTRZA MSZCZONOWA w sprawie powołania członków obwodowych komisji do spraw referendum Na podstawie art. 13 ust.1-4 ustawy z dnia 14 marca 2003r. o referendum ogólnokrajowym (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Z a r z ą d z e n i e Nr 116/15 Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 13 sierpnia 2015r.

Z a r z ą d z e n i e Nr 116/15 Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 13 sierpnia 2015r. Z a r z ą d z e n i e Nr 116/15 Międzyrzec Podlaski z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Sukcesy uczniów Gimnazjum nr 8 w Płocku w wojewódzkich i ogólnopolskich konkursach przedmiotowych

Sukcesy uczniów Gimnazjum nr 8 w Płocku w wojewódzkich i ogólnopolskich konkursach przedmiotowych Sukcesy uczniów Gimnazjum nr 8 w Płocku w wojewódzkich i ogólnopolskich konkursach przedmiotowych Rok szkolny uczeń Wiktoria Charzewska Gościcka Michał Kolankiewicz Mrozowska uzyskany tytuł Kacper Pawlak

Bardziej szczegółowo

BADANIE PRZYDATNOŚCI MUZYCZNEJ. DNIA 10 czerwca 2014 r. ( wtorek)

BADANIE PRZYDATNOŚCI MUZYCZNEJ. DNIA 10 czerwca 2014 r. ( wtorek) BADANIE PRZYDATNOŚCI MUZYCZNEJ DNIA 10 czerwca 2014 r. ( wtorek) godz. 15:00 1. BEJMA ANNA ŚPIEW SOLOWY 2. STRZELECKA ANETA ŚPIEW SOLOWY BADANIE PRZYDATNOŚCI MUZYCZNEJ DNIA 17 czerwca 2014 r. (wtorek)

Bardziej szczegółowo

Harmonogram egzaminu maturalnego w części ustnej w roku szkolnym 2014/15

Harmonogram egzaminu maturalnego w części ustnej w roku szkolnym 2014/15 Harmonogram egzaminu maturalnego w części ustnej w roku szkolnym 2014/15 Termin przedmiot Zdający Nr sali Absolwenci Technikum 1. Cybulska Agata - godz. 08.00-08.30 07 maja 2. Dziekan Kacper -godz. 08.30-09.00

Bardziej szczegółowo

Lista osób spełniających kryteria formalne w konkursie na stanowisko specjalisty/starszego specjalisty w Dziale Projektów Komercyjnych:

Lista osób spełniających kryteria formalne w konkursie na stanowisko specjalisty/starszego specjalisty w Dziale Projektów Komercyjnych: 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a tel.: +48 22 39 07 401, fax: +48 22 20 13 408 sekretariat@ncbr.gov.pl Lista osób spełniających kryteria formalne w konkursie na stanowisko specjalisty/starszego specjalisty

Bardziej szczegółowo

NAZWISKO i Imię ucznia

NAZWISKO i Imię ucznia Strona 1 1 Kopczyński Mateusz II III Liceum Ogólnokształcące Brodnica C 9 12 9 7 18 20 0 75 TAK 2 Magdalena Mickiewicz II III Liceum Ogólnokształcące Brodnica C 10 8 8 10 10 19 0 65 NIE 3 Domagalski Mateusz

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa w Ciechankach Łęczyńskich 1 Kur Tomasz 2 Kwaśnik Jolanta 3 Lamut Anna 4 Łucjan Jacek 5 Morszczyzna

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa w Ciechankach Łęczyńskich 1 Kur Tomasz 2 Kwaśnik Jolanta 3 Lamut Anna 4 Łucjan Jacek 5 Morszczyzna Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa w Ciechankach Łęczyńskich 1 Kur Tomasz 2 Kwaśnik Jolanta 3 Lamut Anna 4 Łucjan Jacek 5 Morszczyzna Anna 6 Nowak Piotr Wacław 7 Olszak Leszek 8 Woźnica Agnieszka

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOŃCOWY MISTRZOSTW ZRZESZENIA LZS WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W LA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I LKS Piotrków Tryb., 11.06.2015 r.

KOMUNIKAT KOŃCOWY MISTRZOSTW ZRZESZENIA LZS WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W LA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I LKS Piotrków Tryb., 11.06.2015 r. KOMUNIKAT KOŃCOWY MISTRZOSTW ZRZESZENIA LZS WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W LA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I LKS Piotrków Tryb., 11.06.2015 r. 100 m kobiet 1 Polak-Grudzińska Klaudia 1997 ZSP Kleszczów bełchatowski

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKA KAMPANIA WSPIERANIA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ TEST COOPERA DLA WSZYSTKICH PROGRAM FINANSOWANY PRZEZ MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI

OGÓLNOPOLSKA KAMPANIA WSPIERANIA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ TEST COOPERA DLA WSZYSTKICH PROGRAM FINANSOWANY PRZEZ MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI OGÓLNOPOLSKA KAMPANIA WSPIERANIA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ TEST COOPERA DLA WSZYSTKICH PROGRAM FINANSOWANY PRZEZ MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Miasto: Płock Adres stadionu: MCS ul. Sportowa 3 1 Ada Malanowska

Bardziej szczegółowo

Wyniki etapu wojewódzkiego konkursu. Liga Zadaniowa konkurs przedmiotowy z matematyki. dla szkół podstawowych

Wyniki etapu wojewódzkiego konkursu. Liga Zadaniowa konkurs przedmiotowy z matematyki. dla szkół podstawowych Wyniki etapu wojewódzkiego konkursu Liga Zadaniowa konkurs przedmiotowy z matematyki dla szkół podstawowych Laureaci konkursu w roku szkolnym 2014/2015 1 Górska Aleksandra Agata Szkoła Podstawowa nr 20

Bardziej szczegółowo

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 LISTA NAGRODZONYCH DOKTORANTÓW alfabetycznie Lp Imię i nazwisko Uczelnia 1 p. Małgorzata Aleksandrzak

Bardziej szczegółowo

PG nr 5 Białystok, ul. Pułaskiego 25

PG nr 5 Białystok, ul. Pułaskiego 25 PG nr 5, ul. Pułaskiego 25 OPIEKUN PRAKTYK Pani mgr Bożena Dytman, dnia 11.02.2013r. godzina 8.00 1. Ambroziak Agnieszka 2. Aponiewicz Michał 3. Brzostowski Paweł 4. Chomik Łukasz 5. Choruży Rafał 6. Chwetko

Bardziej szczegółowo

I grupa wiekowa Dziewczęta - klasy I- IV

I grupa wiekowa Dziewczęta - klasy I- IV K O M U N I K A T IGRZYSKA I GIMNAZJADA OŚRODKA SZCZAWNICA W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA GMINY SZCZAWNICA Organizator : Miejski Ośrodek Kultury, Powiatowe Centrum Kultury Nowy Targ,

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Dzień Olimpijczyka

Powiatowy Dzień Olimpijczyka Powiatowy Dzień Olimpijczyka Lp Szkoła Imię i nazwisko ucznia Imiona i nazwisko rodziców (matka,ojciec) Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego Nazwa olimpiady/turnieju 1 Mateusz Pasek Mirosław, Beata

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w mieście, nr umowy UDA-POKL.03.03.02-00-090/10-00. Wyniki rekrutacji do 30 czerwca 2012 r. 1. Archacki Mateusz 2. Banicki Marcin 3. Baranowski Mateusz 4. Bednarczyk Patryk 5. Bernatowicz Łukasz 6. Bołtuć

Bardziej szczegółowo

Składy obwodowych komisji do spraw referendum w Dzielnicy Wilanów. Obwodowa Komisja do spraw referendum nr 552, Zespół Szkół nr 2,

Składy obwodowych komisji do spraw referendum w Dzielnicy Wilanów. Obwodowa Komisja do spraw referendum nr 552, Zespół Szkół nr 2, Załącznik do Postanowienia Komisarza Wyborczego w Warszawie Nr 48/13 z dnia 23 września 2013 r. Składy obwodowych komisji do spraw referendum w Dzielnicy Wilanów Obwodowa Komisja do spraw referendum nr

Bardziej szczegółowo

1. Milczarczyk Dominika 5,55 wzorowe. 2. Szymanik Klaudia 5,09 bardzo dobre. 3. Grodzki Igor 4,91 bardzo dobre. 4. Kruciński Mateusz 4,91 wzorowe

1. Milczarczyk Dominika 5,55 wzorowe. 2. Szymanik Klaudia 5,09 bardzo dobre. 3. Grodzki Igor 4,91 bardzo dobre. 4. Kruciński Mateusz 4,91 wzorowe Uczniowie wzorowi w nauce w roku szkolnym 2014/2015 koniec roku Klasa IV a 1. Milczarczyk Dominika 5,55 wzorowe 2. Szymanik Klaudia 5,09 bardzo dobre 3. Grodzki Igor 4,91 bardzo dobre 4. Kruciński Mateusz

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 62/2014. Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin. z dnia 5 maja 2014 rok

Zarządzenie Nr 62/2014. Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin. z dnia 5 maja 2014 rok Zarządzenie Nr 62/2014 Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin z dnia 5 maja 2014 rok w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Mieście i Gminie Pelplin dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Z MISTRZOSTW ŚWIDWINA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W PŁYWANIU

KOMUNIKAT Z MISTRZOSTW ŚWIDWINA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W PŁYWANIU KOMUNIKAT Z MISTRZOSTW ŚWIDWINA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W PŁYWANIU W dniu 24.05.2012r., na pływalni Parku Wodnego Relax w Świdwinie, przeprowadzono Mistrzostwa Świdwina Szkół Podstawowych w Pływaniu, w których

Bardziej szczegółowo

Wyniki mistrzostw Włocławka SZS w pływaniu-listopad 2014 r.

Wyniki mistrzostw Włocławka SZS w pływaniu-listopad 2014 r. Szkoła Podstawowa Styl klasyczny dziewczyny Eliza Borowska SP 23 0:47:30 Zuzia Malinowska SP 14 0:50:08 Kornelia Konopka SP 14 0:57:53 Amelia Wojciechowska SP 20 1:00:92 Dominika Mujto SP 22 1:00:96 Aleksandra

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZBIORCZE. 1. Zestawienie liczby uczestników konkursu: ZKN w Łowiczu. Język angielski Język niemiecki

ZESTAWIENIE ZBIORCZE. 1. Zestawienie liczby uczestników konkursu: ZKN w Łowiczu. Język angielski Język niemiecki Międzypowiatowy Konkurs Języka Angielskiego i Niemieckiego pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego zorganizowany przez Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Łowiczu oraz Nauczycielskie Kolegium Języków

Bardziej szczegółowo

Laureaci i finaliści olimpiad i konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2013/2014

Laureaci i finaliści olimpiad i konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2013/2014 Załącznik Nr 2 Laureaci i finaliści olimpiad i konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2013/2014 Laureaci konkursów przedmiotowych - uczniowie szkół podstawowych Szkoła Podstawowa nr 3 w Grudziądzu 1.

Bardziej szczegółowo

WYNIKI Dystans: 4,4 km

WYNIKI Dystans: 4,4 km : BRANIEWO - 2012-04-02 owość / Klub 1 529 HWEDORUK MACIEJ BIEG M 6 DZIECI 1 BRANIEWO 0:14:44 17,92 [] 03:21 [] 2 133 LISOWSKI ROBERT BIEG M 22 DZIECI 2 BRANIEWO 0:17:02 15,50 [] 03:52 [] 3 192 PRZYWARA

Bardziej szczegółowo

Powołanie Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej do naboru w roku szkolnym 2012/13 z dnia 15.09.2012r.

Powołanie Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej do naboru w roku szkolnym 2012/13 z dnia 15.09.2012r. /Powiatowa Jednostka Obsługi Placówek Oświatowych w Płońsku Powołanie Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej do naboru w roku szkolnym 2012/13 z dnia 15.09.2012r. Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole

Bardziej szczegółowo

MEDALIŚCI VII HALOWYCH INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW POWIATU OPOCZYŃSKIEGO W LEKKIEJ ATLETYCE SPAŁA 05.03.2015

MEDALIŚCI VII HALOWYCH INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW POWIATU OPOCZYŃSKIEGO W LEKKIEJ ATLETYCE SPAŁA 05.03.2015 MEDALIŚCI VII HALOWYCH INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW POWIATU OPOCZYŃSKIEGO W LEKKIEJ ATLETYCE SPAŁA 05.03.2015 SZKOŁY PODSTAWOWE 60 m dz. 1. Ziemniak Angelika - SP Błogie Rządowe 9,34 2. Borończyk Klaudia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 30/2014

Zarządzenie nr 30/2014 Zarządzenie nr 30/2014 z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Zespół Szkół w Jezierzycach ul. Szkolna 3

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Zespół Szkół w Jezierzycach ul. Szkolna 3 SKŁAD obwodowych komisji wyborczych w Gminie Słupsk Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Zespół Szkół w Jezierzycach ul. Szkolna 3 1. Biel Elżbieta 2. Rakoczy Sławomir Szatkiewicz Ewa Barbara 3. Leśniewska Wioletta

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Dziewcząt Dystans 1000m (2002) LP. Nazwisko i imię Szkoła Pkt. PWZ 1 BANY DARIA GIMNAZJUM W LESZNIE 10 2

Gimnazjum Dziewcząt Dystans 1000m (2002) LP. Nazwisko i imię Szkoła Pkt. PWZ 1 BANY DARIA GIMNAZJUM W LESZNIE 10 2 Komunikat końcowy Powiatowy Finał w Indywidualnych Biegach Przełajowych Szkoły Gimnazjalne i Szkoły Ponad Gimnazjalne GOSiR Stare Babice Zielonki Parcela 9.09.0 Gimnazjum Dziewcząt Dystans 000m (00) BANY

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przydział studentów do szkół podstawowych wyłonionych w ramach projektu Przygotowanie i wdrożenie programu praktyk studenckich w mieście GRUPA C PRAKTYKA -TYGODNIOWA W SZKOLE PODSTAWOWEJ TERMIN PRAKTYK:

Bardziej szczegółowo

18 czerwca 2013 r. BIEG NA 40 M DZIEWCZĘTA, SZKOŁA PODSTAWOWA KL. I-III BIEG NA 40 M CHŁOPCY, SZKOŁA PODSTAWOWA KL. I-III

18 czerwca 2013 r. BIEG NA 40 M DZIEWCZĘTA, SZKOŁA PODSTAWOWA KL. I-III BIEG NA 40 M CHŁOPCY, SZKOŁA PODSTAWOWA KL. I-III WYNIKI BIEG NA 40 M DZIEWCZĘTA, SZKOŁA PODSTAWOWA KL. I-III I miejsce: Izabella Barska, Szkoła Podstawowa nr 92, wynik: 6,81 s. II miejsce: Agata Boczkowska, Szkoła Podstawowa nr 92, wynik: 7,02 s. III

Bardziej szczegółowo

STYPENDIA BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE

STYPENDIA BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE STYPENDIA BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE Za wysokie wyniki w nauce (średnia min.5,3) 1. Olivia Felkowska 5,71 2.Karolina Dziakowicz 5,68 3. Wojciech Dase 5,63 4.Paweł Kuźmiński 5,63 5. Martyna Skowrońska

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. Burmistrza Miasta Tuszyna. z dnia 5 listopada 2014 r.

INFORMACJA. Burmistrza Miasta Tuszyna. z dnia 5 listopada 2014 r. INFORMACJA Burmistrza Miasta Tuszyna z dnia 5 listopada 2014 r. o składach obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. Obwodowa

Bardziej szczegółowo

LISTA UCZESTNIKÓW KONKURSU GMINNEGO NA KARTKĘ WIELKANOCNĄ 2008r.

LISTA UCZESTNIKÓW KONKURSU GMINNEGO NA KARTKĘ WIELKANOCNĄ 2008r. LISTA UCZESTNIKÓW KONKURSU GMINNEGO NA KARTKĘ WIELKANOCNĄ 2008r. Lp. IMIĘ I NAZWISKO WIEK NAZWA INSTYTUCJI DEKLARUJĄCEJ KATEGORIA PRZEDSZKOLE 1. Paulina Sobkowiak 6 lat Szkoła Podstawowa w 2. Laura Krzynowek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 49/2015 WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE. z dnia 11 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 49/2015 WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE. z dnia 11 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 49/2015 WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE w sprawie powołania Obwodowych Komisji do Spraw Referendum, zarządzonego na dzień 6 września 2015r. Na podstawie art. 13 ustwawy z dnia 14 marca 2003

Bardziej szczegółowo

Lista nagrodzonych i wyróżnionych za osiągnięcie wysokich wyników sportowych OSOBY FIZYCZNE/ZAWODNICY Imię i nazwisko Klub, dyscyplina Decyzja

Lista nagrodzonych i wyróżnionych za osiągnięcie wysokich wyników sportowych OSOBY FIZYCZNE/ZAWODNICY Imię i nazwisko Klub, dyscyplina Decyzja Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 164 /15 Zarządu Powiatu Pabianickiego z dnia 9 listopada 2015 r. Lista nagrodzonych i wyróżnionych za osiągnięcie wysokich wyników sportowych OSOBY FIZYCZNE/ZAWODNICY Imię

Bardziej szczegółowo

Lista osób zakwalifikowanych do II etapu w Konkursie wiedzy o UE

Lista osób zakwalifikowanych do II etapu w Konkursie wiedzy o UE Lista osób zakwalifikowanych do II etapu w Konkursie wiedzy o UE L. p. Nazwisko Imię Nazwa szkoły 1. Biernacki Michał Gimnazjum nr 2 im. S. Konarskiego 2. Bylina Przemysław Gimnazjum nr 2 im. S. Konarskiego

Bardziej szczegółowo

zam. Garbów; zam. Garbów;

zam. Garbów; zam. Garbów; Wykaz zgłoszonych kandydatów na członków obwodowych komisji ds. referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. z gminy Garbów. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 z siedzibą w Garbowie, lokal Gminnej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwisko ucznia Imię/Imiona ucznia

Lp. Nazwisko ucznia Imię/Imiona ucznia Lista uczniów zakwalifikowanych do rejonowych konkursów przedmiotowych dla gimnazjalistów, które odbędą się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Czesława Miłosza w Gryficach w dniach 13 25.11.2014 r.

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania Podmiot zgłaszający

L.p. Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania Podmiot zgłaszający Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Obwodowa Komisja Wyborcza Nr I Szkoła Podstawowa Nr 2 w Milanówku ul. Literacka 20 1 Tucharz Danuta Koalicyjny Zjednoczona 2 Kurmanowski Paweł Marek 3 Dąbrowski

Bardziej szczegółowo

Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich

Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich Lp. Imię i Nazwisko Instytucja Lokalizacja Grupa Urzędy Wojewódzkie Grupa I (19-20.03.2014 r., 02-03.04.2014 r.) 1.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 1/2013. Skład komisji konkursowej w Lipnie: 1. Marek Grzymowicz Przewodniczący 2. Katarzyna Lejmanowicz 3.

PROTOKÓŁ 1/2013. Skład komisji konkursowej w Lipnie: 1. Marek Grzymowicz Przewodniczący 2. Katarzyna Lejmanowicz 3. PROTOKÓŁ 1/20 z przeprowadzenia I etapu konkursu Konkurs Regionalny o Ziemi Dobrzyńskiej dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w dniu 23..20r. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Pierwsza pomoc przedmedyczna 17 listopada 2010r. CENTRUM TRENINGU I SYMULACJI RATUNKOWYCH W TORUNIU, UL. ŁAZIENNA 24/2 1. Dybska Magdalena ROPS Toruń 2. Wojciechowski Janusz ROPS Toruń 3. Kwiesielewicz Tomasz ROPS Toruń 4. Dąbrowska

Bardziej szczegółowo

I IV Powiatowy Turniej Matematyczny szkół podstawowych MATENATYCZNE DUETY Dla klas VI SP

I IV Powiatowy Turniej Matematyczny szkół podstawowych MATENATYCZNE DUETY Dla klas VI SP I IV Powiatowy Turniej Matematyczny szkół podstawowych MATENATYCZNE DUETY Dla klas VI SP 1. Maksymilian Krzak Jakub Bielawski I Elżbieta Ługowska 2. Klaudia Fryzowska II SP nr 7 w Anna Płaneta Dominik

Bardziej szczegółowo

Lista najlepszych uczniów i studentów Gminy Kłobuck

Lista najlepszych uczniów i studentów Gminy Kłobuck Lista najlepszych uczniów i studentów Gminy Kłobuck 1. Mateusz Tałajczyk 2. Magdalena Leszczyńska 3. Dawid Łańczak 4. Katarzyna Bukała 5. Zuzanna Orłowska 6. Kacper Zielonka 7. Agata Soluch 8. Paula Pastuszka

Bardziej szczegółowo

Lista uczestników eliminacji konkursu. w SZCZECINIE

Lista uczestników eliminacji konkursu. w SZCZECINIE Lista uczestników eliminacji konkursu w SZCZECINIE Lp. Nazwisko i imię Nazwa szkoły Miejscowość 1. Adamczyk Marzena II Liceum Ogólnokształcące 2. Antczak Karolina Zespół Szkół nr1 im.noblistów Pyrzyce

Bardziej szczegółowo

LISTA UCZNIÓW KLASA I - WYCHOWAWCA PANI IWONA GRELA

LISTA UCZNIÓW KLASA I - WYCHOWAWCA PANI IWONA GRELA LISTA UCZNIÓW KLASA I - WYCHOWAWCA PANI IWONA GRELA 1 Bednarczyk Kamil 2 Bożek Jan Maksymilian 3 Góra Szymon 4 Grzyb Wiktoria 5 Hołodniak Karol 6 Horodko Mateusz 7 Kamińska Wiktoria Sylwia 8 Koniec Maja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA 5/2010 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 2 listopada 2010 r.

UCHWAŁA 5/2010 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 2 listopada 2010 r. UCHWAŁA 5/2010 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na 21 listopada 2010 r. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Etap pisemny 15 czerwca 2015 r. Aula A, godz. 12 00

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Etap pisemny 15 czerwca 2015 r. Aula A, godz. 12 00 Etap pisemny 15 czerwca 2015 r. 1. Barbara Sorbaj przewodnicząca 2. Jarosław Puszko 3. Agnieszka Marciniak 4. Urszula Saulewicz Aula A, godz. 12 00 Lp. Nazwisko Imię Zawód 1. Araśkiewicz Dorota 1 2. Bogójawleński

Bardziej szczegółowo

Puciło Jacek. 1. Mistrzostwa. 4 I miejsce drużynowo dziewczęta. pływanie. Olejnik Andrzej. 2. Mistrzostwa. Województwa SZS - pływanie 3.

Puciło Jacek. 1. Mistrzostwa. 4 I miejsce drużynowo dziewczęta. pływanie. Olejnik Andrzej. 2. Mistrzostwa. Województwa SZS - pływanie 3. IV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej Curie w Olsztynie Udział uczniów w olimpiadach i konkursach przedmiotowych w roku szkolnym 2012/2013 Zestawienie udziału uczniów w zawodach sportowych

Bardziej szczegółowo

Finaliści Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych

Finaliści Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych Finaliści Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego (37 finalistów 10 ze szkół łódzkich, 27 spoza Łodzi) 1. Alina Goniewicz Publiczne Gimnazjum nr 46 w Łodzi

Bardziej szczegółowo

UAM DZIEŃ SPORTU, 18 MAJA 2013 IX OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY PŁYWACKIE STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH SZKÓŁ WYŻSZYCH WYNIKI INDYWIDUALNE

UAM DZIEŃ SPORTU, 18 MAJA 2013 IX OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY PŁYWACKIE STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH SZKÓŁ WYŻSZYCH WYNIKI INDYWIDUALNE UAM DZIEŃ SPORTU, 18 MAJA 2013 IX OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY PŁYWACKIE STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH SZKÓŁ WYŻSZYCH WYNIKI INDYWIDUALNE 25 M DOWOLNYM KOBIET LP. NAZWISKO IMIĘ UCZELNIA KATEGORIA CZAS MIEJSCE 1.

Bardziej szczegółowo

STUDENCI II ROKU SKIEROWANI NA PRAKTYKĘ OGÓLNOMECHANICZNĄ do: ASCO Numatics Sp. z o.o. 93-331 Łódź, ul. Kurczaki 132

STUDENCI II ROKU SKIEROWANI NA PRAKTYKĘ OGÓLNOMECHANICZNĄ do: ASCO Numatics Sp. z o.o. 93-331 Łódź, ul. Kurczaki 132 ASCO Numatics Sp. z o.o. 93-331 Łódź, ul. Kurczaki 132 termin 11.08. - 7.09.2014 r. 1. Borowicki Bartosz 182498 2. Dalik Paweł 182800 3. Dąbek Mateusz 182309 4. Gajewska Katarzyna 182243 5. Jaruga Daria

Bardziej szczegółowo

XLVIII Konkurs o Tytuł Mistrza Warszawy i Mazowsza w MnO 2015 Kategoria TU Aktualizacja: 16.10.2015 r.

XLVIII Konkurs o Tytuł Mistrza Warszawy i Mazowsza w MnO 2015 Kategoria TU Aktualizacja: 16.10.2015 r. XLV Konkurs o Tytuł Mistrza Warszawy i Mazowsza w MnO 2015 Kategoria TU Aktualizacja: 16.10.2015 r. Miejsce XXXV Orient XXXV z 1 Renata Łaska 956 1000 996 999 1000 986 1000 1000 976 1000 5999 1 Tomasz

Bardziej szczegółowo

Spis sędziów Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Spis sędziów Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Spis sędziów Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu LP. Nazwisko i imię Wydział 1. SSR Aleksandrowicz Marek XII Wydział Cywilny 2. SSR Banach Stanisław VIII Wydział Karny 3. SSR Bartoszek Mateusz

Bardziej szczegółowo

Jak co roku nasza szkoła dołączyła do akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Był to XXIII Finał.

Jak co roku nasza szkoła dołączyła do akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Był to XXIII Finał. Jak co roku nasza szkoła dołączyła do akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Był to XXIII Finał. Klasy I-III wraz z pani Małgorzatą Barganowską opiekunem Małego Samorządu Uczniowskiego zorganizowały

Bardziej szczegółowo

pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W INDYWIDUALNYM I DRUśYNOWYM PŁYWANIU GIMNAZJÓW W RAMACH IX MAZOWIECKICH IGRZYSK MŁODZIEśY SZKOLNEJ organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy Warszawy i Województwa

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko Szkoła Nazwa

Imię i nazwisko Szkoła Nazwa Uczniowie uhonorowani przez Prezydenta Miasta Zamość statuetkami za osiągnięcia w zdobywaniu wiedzy i umiejętności w roku szkolnym 2013/2014. 1. Mateusz Szczygieł I Liceum Ogólnokształcące w 2. Przemysław

Bardziej szczegółowo

w Aleksandrowie Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Aleksandrowie Szkoła Podstawowa w Aleksandrowie, Aleksandrów 54, 21-400 Łuków 1 Filipczak Monika Przewodniczący 2 Kurowska Zofia Zastępca 3 Chudowolska

Bardziej szczegółowo

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej)

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) (Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Tuszynie z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Tuszynie

Bardziej szczegółowo

O B W I E S Z C Z E N I E Informacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych z dnia 5 maja 2014 roku

O B W I E S Z C Z E N I E Informacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych z dnia 5 maja 2014 roku O B W I E S Z C Z E N I E Informacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych z dnia 5 maja 2014 roku Zarządzeniem Nr 35/2014 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie powołania obwodowych

Bardziej szczegółowo

TEST COOPERA DLA WSZYSTKICH WIOSNA 2014 PROGRAM FINANSOWANY PRZEZ MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI

TEST COOPERA DLA WSZYSTKICH WIOSNA 2014 PROGRAM FINANSOWANY PRZEZ MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI OGÓLNOPOLSKA KAMPANIA WSPIERANIA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ TEST COOPERA DLA WSZYSTKICH WIOSNA 2014 PROGRAM FINANSOWANY PRZEZ MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Miasto: POZNAŃ (Organizator: AZS Politechnika Poznańska)

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia Sportowe 2014/2015 2014-09-15 2014-09-16

Osiągnięcia Sportowe 2014/2015 2014-09-15 2014-09-16 Lp. Nazwa konkursu Rodzaj konkursu 1. V TURNIEJ ORLIKA O PUCHAR PREMIERA DONALDA TUSKA w kategorii dziwecząt 2003 rocznik Osiągnięcia Sportowe 2014/2015 Organizator Termin Laureaci i nagrody konkursu konkursu

Bardziej szczegółowo

Wyniki rywalizacji szkoła podstawowa:

Wyniki rywalizacji szkoła podstawowa: KOMUNIKAT Z GMINNYCH ZAWODÓW LEKKOATLETYCZNYCH ROZEGRANYCH 08.05.2012r. Wyniki rywalizacji szkoła podstawowa: 60m dziewcząt 1 Rożental Angelika Frydrych 09,18 2 Byszwałd Natalia Ziółkowska 09,32 3 Złotowo

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Z ZAWODÓW. VII Indywidualne Mistrzostwa Miasta i gminy Lubawa w Lekkiej atletyce Lubawa 26.04.2014

KOMUNIKAT Z ZAWODÓW. VII Indywidualne Mistrzostwa Miasta i gminy Lubawa w Lekkiej atletyce Lubawa 26.04.2014 KOMUNIKAT Z ZAWODÓW VII Indywidualne Mistrzostwa Miasta i gminy Lubawa w Lekkiej atletyce Lubawa 26.04.2014 Szkoła Podstawowa Bieg: 60 m dziewcząt I Beata Rumińska SP Lubawa/LKS 9,59 II Julia Uzarska SP

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2010 Wójta Gminy Opatówek z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie Nr 16/2010 Wójta Gminy Opatówek z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Zarządzenie Nr 16/2010 Wójta Gminy Opatówek z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

msc płeć zawodnik rok miejscowość klub wynik kategorie Grębocice druk: 03.05.2015 CHRONOSPORTS

msc płeć zawodnik rok miejscowość klub wynik kategorie Grębocice druk: 03.05.2015 CHRONOSPORTS msc nr płeć zawodnik rok miejscowość klub wynik kategorie 1 42 M (1) PIOTR STACHYRA 1983 GŁOGÓW 00:17:23 M30(1) 2 9 M (2) JERZY MAZURKIEWICZ 1970 ZG RUDNA 00:18:07 M40(1) 3 32 M (3) GRZEGORZ PAWŁOWSI 1981

Bardziej szczegółowo

kategoria - szkoły podstawowe

kategoria - szkoły podstawowe NP.5563.8.10.2013.AP Kraków, 14 czerwca 2013 r. IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Tematycznego Losy Bliskich i losy Dalekich - Ŝycie Polaków w latach 1914-1989 w roku szkolnym 2012/2013 LISTA LAUREATÓW

Bardziej szczegółowo

Yamabushi Bydgoszcz. Fighter Swarzędz

Yamabushi Bydgoszcz. Fighter Swarzędz W dniu 22.09.2012 na hali Obornickiego Centrum Sportu przy ulicy Obrzyckiej odbył się VI Okręgowy Turniej Karate. Do zawodów zgłoszonych zostało 182 zawodników z 19 klubów. 1. 2. Gottsu Kościan 3. 4. 5.

Bardziej szczegółowo

XXXV Indywidualne Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych w Podnoszeniu Ciężarów Seniorów i III Mistrzostwa Polski Juniorów Wyniki: Kategoria Kobiet

XXXV Indywidualne Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych w Podnoszeniu Ciężarów Seniorów i III Mistrzostwa Polski Juniorów Wyniki: Kategoria Kobiet MP Tarnobrzeg 2008 XXXV Indywidualne Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych w Podnoszeniu Ciężarów Seniorów i III Mistrzostwa Polski Juniorów Wyniki: Kategoria Kobiet 1 Lipowska Emila Grudziądz k 38,3

Bardziej szczegółowo

SKŁAD obwodowych komisji wyborczych w gminie Sierakowice

SKŁAD obwodowych komisji wyborczych w gminie Sierakowice Załącznik do uchwały Nr 9/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Sierakowicach z dnia 23 października 2014 roku SKŁAD obwodowych komisji wyborczych w gminie Sierakowice Lp. Nazwisko i imię (imiona) Miejsce zamieszkania

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grand Prix Gorzów Wielkopolski "Dzieciaki zbiegiemnatury" KLASYFIKACJA GENERALNA 2013/2014

Wyniki Grand Prix Gorzów Wielkopolski Dzieciaki zbiegiemnatury KLASYFIKACJA GENERALNA 2013/2014 Wyniki Grand Prix Gorzów Wielkopolski "Dzieciaki ziemnatury" KLASYFIKACJA GENERALNA 2013/2014 Kategoria D0 - dziewczynki 1 Szymankiewicz Blanka Przedszkole nr 29 Polska 24.05.2009 K 5 1 1 1 3 1 4 2 Cywińska

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr Or/28/Z/2005. Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 14 września 2005 r.

Zarządzenie nr Or/28/Z/2005. Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 14 września 2005 r. Zarządzenie nr Or/28/Z/2005 Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 14 września 2005 r. w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

NASZ RODAK PAPIEś. NASZ PAPIEś JAN PAWEŁ II CZŁOWIEK MODLITWY PRZEZ WSZYSTKICH TAK PODZIWIANY... LIST DO OJCA ŚWIĘTEGO

NASZ RODAK PAPIEś. NASZ PAPIEś JAN PAWEŁ II CZŁOWIEK MODLITWY PRZEZ WSZYSTKICH TAK PODZIWIANY... LIST DO OJCA ŚWIĘTEGO IV KONKURS LITERACKI LP IMIĘ, NAZWISKO KLASA, SZKOŁA TYTUŁ OPIEKUN 1. FRANCISZEK PROŃCZUK III SP 1 W PUŁAWACH 2. GABRYSIA PIKUŁA III SP 1 W PUŁAWCH 3. MICHAŁ WOSZCZYK III 4. KATARZYNA KORPYSA II 5. MARTYNA

Bardziej szczegółowo

Miejsce Imię i Naziwsko 25m stylem dowolnym 1. Solarczyk Zosia 53:66 2. Seliga Kalina 1:03:14 3. Skóra Magdalena 1:05:78

Miejsce Imię i Naziwsko 25m stylem dowolnym 1. Solarczyk Zosia 53:66 2. Seliga Kalina 1:03:14 3. Skóra Magdalena 1:05:78 Dziewczęta 5-6 lat Miejsce Imię i Naziwsko 25m stylem dowolnym 1. Solarczyk Zosia 53:66 2. Seliga Kalina 1:03:14 3. Skóra Magdalena 1:05:78 Chłopcy 5-6 lat 1. Włodarczyk Bruno 43:21 Dziewczęta 7-8 lat

Bardziej szczegółowo

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe etap pisemny

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe etap pisemny Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe etap pisemny 23 czerwca 2014r. - Godz. 12.00 - Duża Sala Gimnastyczna - Czas: 120 min. Technik budownictwa 1. Biernacki Damian 2. Bomba Rafał 3. Bystrzycki

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOŃCOWY INDYWIDUALNE BIEGI PRZEŁAJOWE

KOMUNIKAT KOŃCOWY INDYWIDUALNE BIEGI PRZEŁAJOWE OPOLE 25 września 205 r. KOMUNIKAT KOŃCOWY INDYWIDUALNE BIEGI PRZEŁAJOWE szkół ponadgimnazjalnych OPOLE 24 września 205r. WYNIKI: DZIEWCZĘTA: 998-999 LP. Dziewczęta Rocznik 998/99 Renecka Daria 98 Publiczne

Bardziej szczegółowo

Tytuł mistrzowski. Najbardziej naukowa szkoła. Najbardziej usportowiona szkoła. Najbardziej kulturalna szkoła

Tytuł mistrzowski. Najbardziej naukowa szkoła. Najbardziej usportowiona szkoła. Najbardziej kulturalna szkoła Tytuł mistrzowski 1 Polska Szkoła SEN (488 punktów) 2 (241 punktów) Polska Szkoła w Letterkenny (10 punktów) 4 Polska Szkoła Uzupełniająca w Newry (144 punktów) 5 Polska Szkoła Dundalk (86 punktów) Najbardziej

Bardziej szczegółowo

Oferta zajęć dodatkowych w roku szkolnym 2010/2011 w ramach dodatkowej godz. lekcyjnej.

Oferta zajęć dodatkowych w roku szkolnym 2010/2011 w ramach dodatkowej godz. lekcyjnej. 1 Oferta zajęć dodatkowych w roku szkolnym 2010/2011 w ramach dodatkowej godz. lekcyjnej. 1. Zajęcia dla maturzystów Dorota Ejme środa 14.15 15.00 114 Iwona Bednarek wtorek 15.05 16.40 213 Ewa Mordalska

Bardziej szczegółowo

Za komisję sędziowską : Zbigniew Siemaszko

Za komisję sędziowską : Zbigniew Siemaszko BIEG DLA DZIECI : DZIEWCZĘTA KL. I - II Dystans : 300 m 1. Wszołek Natalia I 182 Wilczków 1:05,2 2. Curyło Natalia II 194 1:08,0 SP Rzeplin 3. Szydło Emilia II 171 Stary Śleszów 1:13,2 4. Chimiczewska

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 1 W BEŁSZNICY z dnia 22 kwietnia 2015 r.

INFORMACJA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 1 W BEŁSZNICY z dnia 22 kwietnia 2015 r. NR 1 W BEŁSZNICY 1. Matuszek Florian Antoni 2. Koczwara Katarzyna Iwona Zastępca Przewodniczącego 3. Andreczko Kinga Anna 4. Glenc Piotr Kamil 5. Grzegoszczyk Kamil Henryk 6. Jęczmionka Dorota Agnieszka

Bardziej szczegółowo

WYKAZ obwodowych komisji wyborczych w Gminie Sulechów do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

WYKAZ obwodowych komisji wyborczych w Gminie Sulechów do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej WYKAZ obwodowych komisji wyborczych w Gminie Sulechów do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA Nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Piaskowa 53,

Bardziej szczegółowo

agnes Szkoła Języka Angielskiego PLAN ZAJĘĆ 2015/2016

agnes Szkoła Języka Angielskiego PLAN ZAJĘĆ 2015/2016 agnes Szkoła Języka Angielskiego PLAN ZAJĘĆ 2015/2016 GRUPA A: wtorki 14:40 15:25, piątki 14:30 15:15 Nauczyciel: Agnieszka Klincewicz 1. Alec Siwik 2. Karolina Wiszniewska 3. Mateusz Pliszka 4. Gabriela

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja Wyborcza numer 1, siedziba: Szkoła Podstawowa, ul. Konopnickiej 5, 64-030 Śmigiel

Obwodowa Komisja Wyborcza numer 1, siedziba: Szkoła Podstawowa, ul. Konopnickiej 5, 64-030 Śmigiel Załącznik do Zarządzenia nr 43/15 Burmistrza Śmigla Obwodowa Komisja Wyborcza numer 1, siedziba: Szkoła Podstawowa, ul. Konopnickiej 5, 64-030 Śmigiel 1 Wanda Jakubowska Śmigiel zgł. przez Burmistrza Śmigla

Bardziej szczegółowo

Akademickie Mistrzostwa Polski

Akademickie Mistrzostwa Polski Arkusz1 Akademickie Mistrzostwa Polski 19.05.2013 Finały 19.05.2013 S1 S2 FB FA 2xKL 11:00:00 1xMA 10:00:00 10:05:00 11:15:00 11:20:00 1xKA 10:20:00 10:25:00 11:35:00 11:40:00 2xML 11:55:00 2xKA 12:10:00

Bardziej szczegółowo

I termin: 29 września 2015 roku, Miejsce: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, ul. Snycerska 8

I termin: 29 września 2015 roku, Miejsce: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, ul. Snycerska 8 Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi informuje, że zamyka nabór uczestników w związku z organizacją 12 edycji szkolenia dla kadry pomocy społecznej, pn.: Warsztaty dla pracowników zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

LAUREACI - KONKURSY PRZEDMIOTOWE

LAUREACI - KONKURSY PRZEDMIOTOWE LAUREACI - KONKURSY PRZEDMIOTOWE 1 G 1 Monika Ryszka Laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z matematyki 2 G 1 Aleksandra Romanek Laureat Wojewódzkiego Konkursu I m. w Międzygimnazjalnym 3 G 1 Magdalena

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE

WOJEWÓDZKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE WOJEWÓDZKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE Rok Przedmiot Imię i nazwisko ucznia Tytuł Opiekun 2012/2013 Biologia Małgorzata Ryba Laureat mgr Wiesława Korecka Widenka Emilia Czorny Finalista mgr Wiesława Korecka

Bardziej szczegółowo

I MISTRZOSTWA ŁODZI W KARATE TRADYCYJNYM "KUMITE'" Okręgowa Liga Karate Tradycyjnego Województwa Łódzkiego. Łódź 22 lutego 2014 WYNIKI

I MISTRZOSTWA ŁODZI W KARATE TRADYCYJNYM KUMITE' Okręgowa Liga Karate Tradycyjnego Województwa Łódzkiego. Łódź 22 lutego 2014 WYNIKI I MISTRZOSTWA ŁODZI W KARATE TRADYCYJNYM "KUMITE'" Okręgowa Liga Karate Tradycyjnego Województwa Łódzkiego Łódź 22 lutego 2014 WYNIKI CZEŚĆ A: Turniej Pokazowy GRUPA I Chłopcy: 2007 i 2008; 9 kyu dodatkowa

Bardziej szczegółowo

Lista uczestników. Konkursu wiedzy o Polsce, Europie i Świecie

Lista uczestników. Konkursu wiedzy o Polsce, Europie i Świecie Lublin, 9.04.2014r. Lista uczestników Konkursu wiedzy o Polsce, Europie i Świecie L.p. 1. 2. 3. 4. 5. Nazwisko i imię Adres szkoły uczestnika Adamiak Artur Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 I im. Krzysztofa

Bardziej szczegółowo

LISTA LAUREATÓW KONKURSU ŁOWCY BATERII KATEGORIA INDYWIDUALNA RYSUNEK / PLAKAT 1 MIEJSCIE APARATY CYFROWE

LISTA LAUREATÓW KONKURSU ŁOWCY BATERII KATEGORIA INDYWIDUALNA RYSUNEK / PLAKAT 1 MIEJSCIE APARATY CYFROWE LISTA LAUREATÓW KONKURSU ŁOWCY BATERII KATEGORIA INDYWIDUALNA RYSUNEK / PLAKAT 1 MIEJSCIE APARATY CYFROWE LP AUTOR PRACY PLACÓWKA OPIEKUN 1 BONIKOWSKA NATALIA ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 9 PRZY CENTRUM

Bardziej szczegółowo

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość Lista przedmiotów planowanych do nauczania przez słuchaczy studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu pn. Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych

Bardziej szczegółowo

2 Bieg Swoszowicki WYNIKI ZAWODÓW. Rodzinna Mila MUSIAŁ GRZEGORZ POL WRZĄSOWICE 94 00:05:05 00:05:05 KURLETO MICHAŁ POL OCHOJNO 97 00:05:08 00:05:07

2 Bieg Swoszowicki WYNIKI ZAWODÓW. Rodzinna Mila MUSIAŁ GRZEGORZ POL WRZĄSOWICE 94 00:05:05 00:05:05 KURLETO MICHAŁ POL OCHOJNO 97 00:05:08 00:05:07 Termin:.0.0 Dystans:, km Bieg Swoszowicki Rodzinna Mila 0 0 0 0 0 0 SIEPRAWSKI JAKUB POL SKAWINA BIEGA WOLA 00:0: 00:0: TEKIELA KAMIL POL IZZ RUNNING KRAKÓW 00:0: 00:0: MUSIAŁ GRZEGORZ POL WRZĄSOWICE 00:0:0

Bardziej szczegółowo

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ŚW. KRÓLOWEJ JADWIGI W SIEDLCACH ROK SZKOLNY 2014/2015.

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ŚW. KRÓLOWEJ JADWIGI W SIEDLCACH ROK SZKOLNY 2014/2015. OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ŚW. KRÓLOWEJ JADWIGI W SIEDLCACH Imię Przedmiot i nazwisko ucznia, klasa Julianna Musiał kl. 2 e Damian Gadamer ROK SZKOLNY

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA DODATKOWE DLA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2015 / 2016

ZAJĘCIA DODATKOWE DLA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2015 / 2016 ZAJĘCIA DODATKOWE DLA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2015 / 2016 Lp. Imię i nazwisko nauczyciela Rodzaj zajęć 1. p. Urszula Balcerzak Poniedziałek 15.25-16.10 Rodzaj zajęć matematyki Poniedziałek 13.45-14.30

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY PODSTAWOWE dziewczęta

SZKOŁY PODSTAWOWE dziewczęta SZKOŁY PODSTAWOWE dziewczęta L.p Imię i Nazwisko Miejsce Szkoła/Klub Rok urodzenia 1. Joanna Szelestowska 1 Łówcza 2. Angelika Żuk 2 Horyniec - Zdrój 3. Kamila Łukaszewicz 3 Łówcza 4. Izabela Flis 4 Lisie

Bardziej szczegółowo