Instrukcja LC-359 IP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja LC-359 IP"

Transkrypt

1 Instrukcja LC-359 IP Dziękujemy za zakup produktu firmy LC-Security. Zapraszamy do zapoznania się z treścią poniższej instrukcji, a w przypadku braku odpowiedzi na nurtujące pytania zachęcamy do kontaktu z działem technicznym firmy w celu uzyskania szczegółowych informacji. Prezentowana instrukcja zawiera w sobie opis instalacji oraz użytkowania urządzenia. Pozwala na zapoznanie się z parametrami technicznymi oraz właściwościami sprzętu. Przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z jej treścią.

2 Uwagi i ostrzeżenia UWAGA! PRODUCENT ORAZ DYSTRYBUTOR NA BIEŻĄCO PRACUJĄ NAD UDOSKONALENIEM SPRZĘTU. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO DOKONYWANIA ZMIAN PARAMETRÓW URZĄDZEŃ ORAZ SPOSOBU OBSŁUGI URZĄDZENIA BEZ WCZEŚNIEJSZEGO POINFORMOWANIA. W WYNIKU CIĄGŁEGO ULEPSZANIA OPROGRAMOWANIA NIEKTÓRE Z FUNKCJI OPISANYCH W INSTRUKCJI MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ. W RAZIE PROBLEMÓW PROSIMY O KONTAKT Z DZIAŁEM TECHNICZNYM W CELU UZYSKANIA SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI BEZ UPRZEDZENIA. UWAGA! NIE OTWIERAJ POKRYWY ZEWNĘTRZNEJ URZĄDZENIA, PONIEWAŻ NIESIE TO ZA SOBĄ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM. W RAZIE BŁĘDNEGO DZIAŁANIA URZĄDZENIA ZWRÓĆ SIĘ Z PROŚBĄ DO AUTORYZOWANEGO SERWISU. PAMIĘTAJ RÓWNIEŻ O WŁAŚCIWYM UZIEMIENIU ORAZ OCHRONIE PRZECIWPRZEPIĘCIOWEJ. UWAGA! UŻYTKOWNICY SYSTEMU POWINNI DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI REGULACJAMI PRAWNYMI DOTYCZĄCYMI PROWADZENIA MONITORINGU AUDIOWIZYJNEGO. PRODUCENT I DYSTRYBUTOR SPRZĘTU NIE ODPOWIADAJĄ ZA NADUŻYCIA ORAZ NARUSZENIA ZWIĄZANE Z UŻYTKOWANIEM SPRZĘTU. Urządzenie po okresie eksploatacji nie może być umieszczone razem z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek przekazania sprzętu odpowiednim służbom zajmującym się zbiórką urządzeń elektrycznych oraz elektronicznych. Punkty prowadzące zbieranie tego typu sprzętu tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego typu urządzeń. Przyczynia się to do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia oraz środowiska konsekwencji, które wynikają z niewłaściwego składowania i przetwarzania tego typu sprzętu oraz obecności w nim składników niebezpiecznych.

3 WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA 1. Urządzenia powinny być instalowane w miejscach, które zapewniają odpowiednią wentylację. Montaż urządzenia np. w zamkniętej szafce może doprowadzić do jego nieodwracalnego uszkodzenia. 2. Zabronione jest samodzielne otwieranie obudowy urządzenia, a tym bardziej umieszczanie w niej ciał obcych. 3. Podczas montażu powinny zostać wykorzystane przewody osłonięte izolacją wykonaną z tworzywa sztucznego. 4. Urządzenie powinno być transportowane oraz przechowywane w oryginalnym opakowaniu, które zapewnia jego odpowiednią ochronę przed wstrząsami. 5. Naprawy oraz testy sprzętu powinny być wykonywane przez autoryzowany personel. Producent oraz dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody, które wynikają z nieautoryzowanych przeróbek oraz napraw. Takie działanie skutkuje utratą gwarancji. 6. Instalacje powinny być wykonywane przez autoryzowany personel posiadający wiedzę z zakresu elektryki, elektroniki oraz informatyki, a także zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. Konieczne jest używanie dedykowanego źródła zasilania. Nieodpowiednie zasilanie może być przyczyną nieodwracalnego uszkodzenia sprzętu, które nie jest objęte gwarancją. 8. Nie należy podejmować prób samodzielnych napraw. W przypadku wykrycia usterki konieczne jest skontaktowanie się z autoryzowanym serwisem. 9. Producent ani dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprawidłowego użytkowania lub nieprawidłowej instalacji sprzętu. 10. Urządzenia wchodzące w skład monitoringu wizyjnego CCTV są w znacznym stopniu narażone na zgubny wpływ m.in. wyładowań atmosferycznych, które mogą doprowadzić do ich uszkodzenia. Powinny zostać zabezpieczone dodatkowymi elementami ochrony przepięciowej. 11. Firma LC-Security zapewnia profesjonalny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz profesjonalną pomoc techniczną na najwyższym poziomie.

4 SKRÓCONE WARUNKI GWARANCJI 1. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do których wykonania zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie. 2. Gwarancja nie obejmuje obniżania się jakości produktu spowodowanego normalnym procesem zużycia i poniższych przypadków: - niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania i konserwacji, - użytkowaniem lub pozostawieniem produktu w nieodpowiednich warunkach (nadmierna wilgotność, zbyt wysoka lub zbyt niska temperatura, nasłonecznienie, itp.), - samowolnych (dokonywanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby) napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych, - podłączaniem dodatkowego wyposażenia, innego niż zalecane przez producenta produktu, - nieprawidłowego napięcia zasilania. 3. Klient jest odpowiedzialny za dostarczenie reklamowanego towaru na swój koszt. Nie zwracamy kosztów wysyłki i pakowania. Nie odbieramy paczek za pobraniem. 4. Warunkiem wykonania naprawy jest dostarczenie produktu wraz z dowodem zakupu produktu (paragon lub kserokopia faktury). 5. Do pudełka z reklamowanym towarem należy włożyć kartkę z dokładnym opisem uszkodzenia oraz z adresem, na który odesłany ma zostać towar po reklamacji. 6. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków gwarancji towar zostanie odesłany w stanie niezmienionym na koszt kupującego.

5 Krok 1: Instalacja sprzętu 1. Zainstaluj antenę Wi-Fi. 2. Podłącz zasilacz do kamery. 3. Podłącz kabel sieciowy do kamery i do routera / przełącznika.

6 Krok 2: Instalacja oprogramowania Zainstaluj następujące oprogramowanie: 1. ActiveX: kliknij "setup OCX" - "Next" - "Install" - "Finish". 2. Narzędzie Wyszukaj: Otwórz CD. Narzędzia wyszukiwania będzie działać automatycznie. (Nie ma potrzeby instalowania. Można skopiować to oprogramowanie na pulpit). Krok 3: Real-time Prezentacja video 1. Zaloguj się

7 Dwukrotnie kliknij search tool ikonę na płycie CD lub komputera do wyszukiwania adresu IP kamery, wybierz jeden adres IP twojej kamery, kliknij dwukrotnie lub kliknij przycisk Open, aby przejść do IE Zaloguj się do interfejsu. Domyślna nazwa użytkownika: admin Hasło: bez hasła 1. Aktualny komputer wskazuje informacje o adresie IP komputera. 2. Informacje urządzenia wskazują informacje dotycząca adresu IP kamery. 3. Upewnij się, że "Subnet Mask", "Brama(Gateway)", "Serwer DNS" jest taka sama jak routera. 4. Jeśli nie wiesz jak skonfigurować adres IP kamery. Możesz kliknąć przycisk "Update". Oprogramowanie narzędziowe Szukaj pomoże Ci skonfigurować użytkowy Adres IP automatycznie.

8 2. Wybierz język i tryb logowania

9 3. Zaloguj się Q1: Problem z brakiem obrazu Ustawień ActiveX w przeglądarce Internet Explorer Jeśli używasz przeglądarki IE do połączenia z kamerą pierwszy raz, może nie być obrazu. Wyświetli się wiersz poleceń ActiveX, kliknij na niego i uruchom Addon(Run Addon). Odśwież interfejs IE oraz zaloguj kamerę jeszcze raz, następnie zobaczysz obraz wideo na żywo.

10 Windows XP system

11 Win7 System Jeśli nadal nie ma wideo na żywo po uruchomieniu ActiveX, spróbuj włączyć opcje ActiveX IE ustawienia zabezpieczeń, należy wykonać według następujących kroków: 1. Zamknij zapory komputera. 2. Zmień ustawienia ActiveX, przeglądarka "IE" > "narzędzia"> "Opcje internetowe"> "Zabezpieczenia">"Poziom niestandardowy"> "ActiveX i dodatki Plug-in", wszystkie opcje ActiveX muszą być ustawione Zaznacz: Przede wszystkim Zaznacz: Pobieranie niepodpisanych formantów ActiveX Zaznacz: Inicjowanie i wykonywanie skryptów formantów ActiveX nie zaznaczonych jako bezpieczne Zaznacz: Uruchamianie formantów ActiveX i dodatków plug-in

12 Ponadto: można także kliknąć menu Start-> "Internet Explorer", wybierz "Internet atrybuty ", aby wejść, lub poprzez" Panel sterowania "->" Internet Explorer ", ustawienia zabezpieczeń. Jeśli nadal nie ma obrazu, należy zamknąć program antywirusowy, a następnie przejdź do kroku 1 i 2 ponownie.

13 Q2: Ustawienia sieci bezprzewodowej 1. Upewnij się, że router jest routerem bezprzewodowym. 2. Upewnij się, że antena Wi-Fi jest zainstalowana. 3. Upewnij się, czy istnieje szyfrowanie sieci WLAN routera, jeśli jest szyfrowane zachowaj klucz. 4. Zaloguj kamerę, klikni j> "ustawienia bezprzewodowej sieci LAN"> "Scan", proszę przeskanować 2 razy, wtedy znajdziesz WLAN z listy, wybierz ten, którego używasz. 5. Jeśli nie ma szyfrowania, wystarczy kliknąć "Prześlij (submit)", jeżeli jest szyfrowanie, należy wprowadzić klucz, kliknij "Prześlij". 6. Poczekaj około 30 sekund, kamera uruchomi się ponownie, a następnie odłącz kabel sieciowy. Q3: Jak skorzystać z usługi DDNS 1. Zaloguj kamerę: Kliknij > " DDNS Service Settings".

14 2. Wybierz DDNS, istnieją 4 rodzaje opcji: (1): producenta dotycząca DDNS: oferujemy bezpłatny DDNS: Uwaga: 88safe.com jest starym DDNS dostarczanym również przez producenta. Jeśli chcesz korzystać producenta z darmowego DDNS, wybierz vipcam.org. (2): Trzecia strona DDNS: Ta domena jest świadczona przez trzecią stronę, taką jak DynDNS, Oray, Jeśli korzystasz z trzeciej strony DDNS proszę wybrać serwer, który potrzebujesz potrzebujesz, np. "3322.org".

15 Musisz zarejestrować konto jako pierwsze, zachowaj nazwę użytkownika, hasło hosta, a następnie wypełnić go. Uwaga: Można wybrać tylko jeden DDNS, na przykład, jeśli używasz trzy strony producenta DDNS, jedna nie zadziała. 3. Zmiana w aparacie port i ustawić przekierowanie portów w router 1: Ustawienie adresu IP kamery Domyślny adres IP kamery to: :99. Domyślny adres IP kamery można zmienić na inny jaki chcesz: Zmień na: :109 lub :90 itp. Kliknij "Zastosuj"> wpisz nazwę użytkownika i hasło do kamery> kliknij "OK", następnie kamera uruchomi się ponownie, odczekaj około 30 sekund. Otrzymasz zmieniony adres IP.

16 Upewnij się, że "Subnet Mask", "Brama(gateway)", "Serwer DNS" jest taka sama jak routera. 2: Ustawianie funkcji przekierowania portów w routerze To jest najważniejszy krok. Ustaw przekierowania portów w routerze, które odnoszą się prawidłowo do IP kamery, DDNS będzie działać. Ponieważ istnieje tak wiele rodzajów routerów na całym świecie, że trudno jest pokazać odpowiednie czynności, ale są pewne próby różnych ustawień routerów przekierowania portów jak poniżej, tylko dla odniesienia: 1. Zaloguj router. 2. Wybierz "Przekierowania (Forwarding)", wybierz "serwery wirtualne" 3. Kliknij przycisk Dodaj nową, pop-up poniżej:

17 Wypełnij port usługi (z wyjątkiem 80), adresem IP kamery, a następnie kliknij przycisk Zapisz Adres portu i IP powinien być taki sam jak kamery. 1. Zaloguj router. 2. Wybierz "Zapora ( Firewall) ", wybierz "serwery wirtualne (Virtual Servers)". 3. Wejście do portu (z wyjątkiem 80) i adres IP, kliknij przycisk Zapisz. Uwaga: Adres portu i IP powinien być taki sam jak kamery.

18 1) Zaloguj router. 2. Wybierz "Zaawansowane (Advencet)", zaznacz "serwery wirtualne (Virtual Server)" 3. Wejdź do portu, adres IP, protokół, a następnie kliknij przycisk Zapisz. Uwaga: publiczny port i prywatny port powinny być takie sama jak portu kamery, wybierz protokół być oba (both). Po zrobionych wszystkich 4 krokach, możesz skorzystać z usługi DDNS swobodnie, sprawdź stan DDNS z kamery, jak poniżej, a otrzymasz link do DDNS dla widoku Internetu. Krok: "Login"> " "> "Device Info":

19 Q3: Jak poznać WAN IP urządzenia. 1. Z Internetu Znajdziesz tu bieżące WAN IP swojego urządzenia.

20 2. Z routera Możesz również uzyskać WAN adres IP z routera. Q5: Jak zarejestrować konto trzeciej partii DDNS Na przykład, możesz wejść na strone Dyndns i założyć darmowe konto. (1): Kliknij Sign up FREE (2): Wybierz Sign Up under FREE

21 3): Postępuj według następujących kroków Następnie wybierz Add to Cart. 5) Ustaw nazwę użytkownika i hasło, jak poniżej:

22 Po wykonaniu następujących ustawień dostaniesz na swoją pocztę link do aktywacji konta. Proszę zalogować się do skrzynki i otworzyć link aktywacyjny, następnie zostaniesz przekierowany na stronę aktywacyjną, gdzie otrzymasz wszystkie szczegóły dotyczące DDNS, takie jak nazwa hosta, WAN adres IP itp. Dziękujemy za wsparcie i uwagę. W celu uzyskania szczegółów proszę sprawdzić pełną wersję instrukcji kamery IP!