SPRAWOZDANIE RADY NACZELNEJ Z DZIAŁNOŚCI ZRZESZENIA KASZUBSKO-POMORSKIEGO w okresie od 4 grudnia 2010 do XIX Zjazdu Delegatów ZKP w 2013 (XVIII

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE RADY NACZELNEJ Z DZIAŁNOŚCI ZRZESZENIA KASZUBSKO-POMORSKIEGO w okresie od 4 grudnia 2010 do XIX Zjazdu Delegatów ZKP w 2013 (XVIII"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE RADY NACZELNEJ Z DZIAŁNOŚCI ZRZESZENIA KASZUBSKO-POMORSKIEGO w okresie od 4 grudnia 2010 do XIX Zjazdu Delegatów ZKP w 2013 (XVIII kadencja) Gdańsk, wrzesień 2013

2 SPIS TREŚCI: I.. INFORMACJE OGÓLNE str. 3 II.. DZIAŁANIA W ZWIĄZKU Z OBCHODAMI ROKU ROKU FLORIANA CEYNOWY str. 5 III.. DZIAŁANIA W ZWIĄZKU Z OBCHODAMI ROKU ROKU MŁODOKASZUBÓW str. 5 IV.. DZIAŁANIA W ZWIĄZKU Z OBCHODAMI ROKU ROKU KS. JANUSZA ST. PASIERBA str. 6 V.. DZIAŁANIA POLEGAJĄCE NA ROZWOJU JĘZYKA I KULTURY KASZUBSKIEJ str. 7 VI. DZIAŁANIA PODJĘTE W ZWIĄZKU ZE SFERĄ KULTURALNĄ str. 11 VII. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA str. 18 VIII. DZIAŁANIA PODJĘTE W ZWIĄZKU ZE SFERĄ ORGANIZACYJNĄ str. 23 IX. GOSPODARKA FINANSOWA str. 26 X. PODMIOTY ZWIĄZANE ZE ZRZESZENIEM str. 26 XI. DZIAŁANIA PODJĘTE PRZEZ ZESPOŁY PROBLEMOWE RADY NACZELNEJ str. 26 XII.DZIAŁANIA KLUBÓW DZIAŁAJĄCYCH PRZY RADZIE NACZLNEJ str. 26 Strona 2 z 26

3 I. INFORMACJE OGÓLNE Nazwa stowarzyszenia: ZRZESZENIE KASZUBSKO-POMORSKIE Adres: GDAŃSK, UL. STRAGANIARSKA 20-23, Numer KRS: Numer REGON: Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: r. Dane dotyczące władz naczelnych Zrzeszenia: W dniu 4 grudnia 2010 r. XVIII Zjazd Delegatów Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego dokonał wyboru Rady Naczelnej, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, a funkcję Prezesa Zrzeszenia powierzył Łukaszowi Grzędzickiemu. Organami naczelnymi Zrzeszenia są Rada Naczelna, Zarząd Główny, Główna Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński. Główna Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się w składzie Bernard Hinz (przewodniczący), Andrzej Mirosławski (zca przewodniczącego), Katarzyna Dampc (sekretarz), Bogusław Breza (rzecznik dyscyplinarny), Roman Borzyszkowska (członek), Anna Derra (członek), Zenon Hewelt (członek), Janusz Brzeziński (członek), Tomasz Krause (członek). W skład Sądu Koleżeńskiego weszli Jolanta Czerwińska, Franciszek Kosznik, Krystyna Mach, Kazimierz Smoliński, Szmidtke Witold. 15 stycznia 2011 roku odbyło się pierwsze posiedzenie nowej Rady Naczelnej, podczas którego wybrano Zarząd Główny. Ukonstytuował się on w składzie w składzie: Łukasz Grzędzicki (prezes), Tomasz Fopke (wiceprezes ds. kultury), Teresa Hoppe (wiceprezes ds. współpracy z Kościołem), Krzysztof Korda (wiceprezes ds. kociewskich), Danuta Pioch (członek ds. edukacji), Wojciech Józef Konkel (sekretarz), Henryk Rhode (skarbnik), Kazimierz Formela (członek ds. współpracy z Kościołem), Gabriela Jóskowska (członek ds. polityki społecznej), Katarzyna Knopik (członek ds. funduszy zewnętrznych), Mieczysław Konkol (członek ds. rybackich), Janina Kosiedowska (członek ds. edukacji przedszkolnej), Jerzy Kreft (członek ds. gospodarczych), Zygmunt Orzeł (członek ds. współpracy z Kościołem), Michał Szczupaczyński (członek ds. współpracy międzynarodowej), Edmund Zmuda Trzebiatowski (członek ds. gospodarczych). W dniu 19 listopada 2011 roku z funkcji wiceprezesa ZKP zrezygnowała Teresa Hoppe. 16 czerwca 2012 roku wiceprezesem została Danuta Pioch, a od 29 września 2012 roku kolejnym wiceprezesem została Danuta Tocke. 15 grudnia 2012 r. przyjęto rezygnację Katarzyny Knopik z członkostwa w zarządzie Głównym. Rada Naczelna powołała 4 zespoły problemowe: zespół ds. oświaty (przewodniczący Jerzy Hoppe), zespół ds. samorządu (przewodniczący: Albin Bychowski), zespół ds. rozwoju regionu (przewodniczący: Jacek Fopke), zespół ds. współpracy z Kościołem (przewodnicząca: Teresa Hoppe), zespół ds. statutowych (przewodniczący: Arkadiusz Goliński) oraz zespół ds. mediów, który się nie ukonstytuował. Rada Naczelna podejmuje uchwały m.in. zatwierdzające bilans i rachunek wyników. Wszystkie funkcje we władzach ZKP (Prezesa, Zarządu Głównego, Rady Naczelnej, Głównej Komisji Rewizyjnej) pełnione są społecznie a ich członkowie nie otrzymują żadnych zwrotów kosztów podróży, delegacji itp. finansując swoją aktywność ze swoich środków prywatnych. W okresie sprawozdawczym zarówno Rada Naczelna jak i Zarząd Główny odbywały regularnie zebrania. Łącznie odbyło 13 posiedzeń Rady Naczelnej (5 w 2011, 5 w 2012, 3 w 2013), a zebrania Zarządu Głównego odbywały się systematycznie na ogół w pierwsza sobotę miesiąca. Najważniejsze tematy posiedzeń Rady Naczelnej to: w 2011: uchwalenie Roku Floriana Ceynowy, przygotowania do Narodowego Spis Ludności i Mieszkań 2011, działalność Rady Języka Kaszubskiego (RJK), omówienie bieżącej sytuacji nauczania języka kaszubskiego. w 2012: Przyjęcie stanowiska w sprawie kaszubskiego rybołówstwa przybrzeżnego, przedstawienie Rezolucji Komitetu Ministrów Rady Europy i Opinii Komitetu Ekspertów Europejskiej karty języków regionalnych lub *** *** *** Strona 3 z 26

4 mniejszościowych w sprawie realizacji ww. konwencji, ZKP a wprowadzanie kaszubskich nazw miejscowości, ZKP a działalność sportowa. Współpraca ZKP ze Stowarzyszeniem Trefl Pomorze. 2013: uregulowanie i przywrócenie gospodarczego wykorzystania rzeki Wisły, omówienie działalności struktur i przedstawienie inicjatyw oddziałów ZKP na Kociewiu, w Borach Tucholskich i Ziemi Chełmińskiej oraz na Żuławach. W ramach posiedzenia RN odbyło się również seminarium Jaką drogę przeszli Kaszubi po 1989 roku, które odbyło się 2 marca 2013 r. w ramach przygotowania do Kaszubskiego Magnificat w Ziemi Świętej. Rada Naczelna w 2011 roku podjęła 31 uchwał, w 2012 roku - 31 uchwał, w uchwał. *** Powołano w 2012 r. nowy oddział ZKP w Gniewinie i przygotowano utworzenie oddziału w Stargardzie Szczecińskim. Prawo do ubiegania się o osobowość prawną przyznano oddziałom ZKP: Cewice, Chmielno, Stężyca, Szczecin, Jastarni, Strzelno, Łubiana oraz Klubowi Turystycznemu Wanożnik. W mijającej kadencji przyjęto 1068 nowych członków (455 w 2011 roku, w , w ). W tym samym okresie z listy członków skreślono 300 osób (2011r. 84, 2012r. 147, 2013r. - 69) W okresie sprawozdawczym w biurze Zarządu Głównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego pracowały następujące osoby: Łukasz Richert - dyrektor Biura ZG ZKP, Anna Dunst dyrektor Wydawnictwa ZKP, Lucyna Radzimińska specjalista ds. oświaty, Waldemar Gwizdała - specjalista ds. administracyjno-internetowych, Krystyna Sulicka - specjalista ds. rozliczeń, Monika Górecka - specjalista ds. projektów (od 2011), Halina Malijewska - asystent Zarządu Głównego ZKP (od 2012), Krystyna Kuziemska utrzymywanie czystości w Domu Kaszubskim. Redaktorem Naczelnym Pomeranii w 2011 roku był Edmund Szczeniak a od 2012 roku funkcję tą pełni Dariusz Majkowski. Opiekunem sztandaru Zarządu Głównego przez całą kadencję był Pan Brunon Cirocki, który nie pobierał z tego tytułu żadnej gratyfikacji, czy zwrotu kosztów dojazdu pomimo takich zaleceń Prezesa ZKP. *** *** *** *** Strona 4 z 26

5 II. DZIAŁANIA W ZWIĄZKU Z OBCHODAMI ROKU ROKU FLORIANA CEYNOWY Konkurs grantowy. Zarząd Główny ZKP zorganizował konkurs na dofinansowanie innowacyjnych przedsięwzięć, realizowanych przez oddziały i kluby związanych z obchodami Roku Floriana Ceynowy. Dofinansowanie uzyskały następujące przedsięwzięcia kulturalne: 1. Oddział ZKP w Lębork Każdy Kaszub to Polak, ale nie każdy Polak jest Kaszubą 2. Oddział ZKP Szemud Florian Ceynowa Kaszub Polak Patriota Pisarz 3. Oddział ZKP Sierakowice Florian Ceynowa od niego wszystko się zaczęło 4. Oddział ZKP Lipusz Zéńdzenié z Florianã Cenôwą 5. Oddział ZKP Łubiana Florian Ceynowa dawniej i dziś 6. Oddział ZKP Somonino Upowszechnienie wiedzy o życiu, kulturze i dorobku Floriana Ceynowy 7. Oddział ZKP Tczew Florian Ceynowa pierwszy badacz Kociewia III. DZIAŁANIA W ZWIĄZKU Z OBCHODAMI ROKU ROKU MŁODOKASZUBÓW Konkurs grantowy. W związku z ogłoszeniem przez Radę Naczelną ZKP roku 2012 Rokiem Młodokaszubów - tej tematyce poświęcony został tegoroczny konkurs grantowy na dofinansowanie innowacyjnych przedsięwzięć, realizowanych przez oddziały i kluby ZKP. Dofinansowanie uzyskały następujące przedsięwzięcia kulturalne: 1. Oddział ZKP Przodkowo Śladami Młodokaszubów, 2. Oddział ZKP Kościerzyna Kościerski Remus, 3. Oddział ZKP Wejherowo - wykonanie płaskorzeźb postaci A. Majkowskiego i głównego bohatera jego powieści, Remusa, w pniu drzewa jesionowego, które pozostało in situ w Parku Miejskim w Wejherowie im. A. Majkowskiego, 4. Oddział ZKP Luzino - wystawa planszowa pt. Muzeum Kaszubsko-Pomorskie w Sopocie - dzieło Młodokaszuby A. Majkowskiego - a Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, 5. Oddział ZKP Rumia - Aleksander Majkowski i inni lat od Młodokaszubów, 6. Oddział ZKP Szczecin Młodzi w ruchu kaszubskim wczoraj i dziś, 7. Oddział ZKP Kolbudy Młodokaszubi wczoraj i dziś, 8. Oddział ZKP Bytów - Ksiądz Ignacy Cyra z Rabacina, Prezes Towarzystwa Młodokaszubów, 9. Oddział ZKP Lębork - Jedność w różnorodności. - "Zachować skarby nagromadzone przez ojców dla przyszłych pokoleń, i jednych i drugich łączyć pasmem tradycji", 10. Oddział ZKP Szemud Co kaszubskie, to polskie. Młodokaszubi. W ramach uczczenia stulecia założenia Towarzystwa Młodokaszubów zorganizowano spotkania u w różnych miejscach Kaszub, Kociewia, Borów i innych regionów Pomorza (często przy grobach Młodokaszubów), podczas których przypomniana została spuścizna młodokaszubskiego ruchu oraz odmawiane były modlitwy za zmarłych członków tego stowarzyszenia. Spotkania upamiętniające Młodokaszubów miały miejsce 22 sierpnia 2012 roku. W ten sposób członkowie Zrzeszenia uczcili pamięć o dokonaniach ruchu młodokaszubskiego, który dał podwaliny nowoczesnemu ruchowi kaszubsko-pomorskiemu. Tego dnia odbyły się spotkania w Kartuzach, Bytowie, Brusach, Chojnicach, Dębogórzu, Gdańsku, Sopocie, Cewicach, Kościerzynie, Wejherowie, Tucholi, Donimierzu, Strzelnie, Lubiszewie, na terenie obozu Stutthof oraz w Lasach Piaśnickich i Szpęgawska. Strona 5 z 26

6 13 grudnia 2012 r. w Domu Kaszubskim odbyła się promocja książki pod tym tytułem Młodokaszubi. Szkice biograficzne. Autorami publikacji są profesorowie: Józef Borzyszkowski i Cezary Obracht-Prondzyński. Publikacja poświęcona jest życiowym i ideowym drogom Młodokaszubów. Zawiera szkice biograficzne ponad 30 postaci, które współtworzyły ruch młodokaszubski. W miesięczniku Pomerania w ciągu roku pojawiło się osiem artykułów autorstwa prof. Cezarego Obracht- Prondzyńskiego oraz Krzysztofa Kordy, które poświęcone były Młodokaszubom. W listopadzie i grudniu wystawa poświęcona Młodokaszubie Janowi Karnowskiemu oraz ekspozycja pn. Muzeum Kaszubsko-Pomorskie w Sopocie - dzieło Młodokaszuby A. Majkowskiego - a Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko- Pomorskiej w Wejherowie były prezentowane w Centrum Handlowym Auchan w Gdańsku i w Domu Kultury w Dziemianach. Konkurs i konferencja w Muzeum Ziemi Kościerskiej. 24 maja w Kościerzynie odbył się konkurs Kaszubi wczoraj i dziś, organizowany przez Muzeum Ziemi Kościerskiej im. dra Jerzego Knyby. Trzecia edycja poświęcona została życiu i działalności czterech wybitnych Młodokaszubów Aleksandra Majkowskiego, Jana Karnowskiego, Franciszka Sędzickiego oraz Leona Heyke. Konkurs skierowany był do uczniów szkół gimnazjalnych z całego województwa pomorskiego. IV. DZIAŁANIA W ZWIĄZKU Z OBCHODAMI ROKU ROKU KS. JANUSZ ST. PASIERBA Tego wybitnego, pochodzącego z Pomorza pisarza, historyka, poety i eseisty, a przede wszystkim Pomorzanina, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie postanowiło uczcić ustanawiając go patronem bieżącego roku. W obchody włączyły się aktywnie oddziały ZKP, szczególnie w miejscach, gdzie działał lub bywał patron. 7 stycznia oficjalnie zainaugurowano Rok ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie. Wydarzenie rozpoczęła msza św. w kościele pw. św. Józefa. Jeszcze przed oficjalną inauguracją zaproszono gości na otwarcie wystawy prac Aleksandra Popowa artysty pochodzącego z Kresów, ucznia m.in. Chagalla. Na ekspozycję złożył się cykl jego akwareli poświęconych ziemi kociewskiej. Malarza swoim pięknem urzekły wiejskie kościoły m.in. w Subkowach, Wielkim Garcu, Rajkowach czy Piasecznie oraz katedra w Pelplinie i zamek w Gniewie. Otwarcia Roku ks. Janusza St. Pasierba dokonali wspólnie Prezes ZKP Łukasz Grzędzicki oraz dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie im. ks. Pasierba Jerzy Cisewski. Szereg wystąpień przypominających postać patrona bieżącego roku rozpoczął prof. Józef Borzyszkowski wykładem na temat wybitnej twórczości ks. Pasierba. Wśród licznie zgromadzonych gości znających osobiście ks. Pasierba był Prymas senior abp. Henryk Muszyński. O swojej przyjaźni i podziwie dla osoby ks. Pasierba, wzorca dla dzisiejszej młodzieży, opowiedziała prezes Fundacji jego imienia, Maria Wilczek. Ostatnim punktem była konferencja popularnonaukowa pt. Ks. Janusz St. Pasierb twórca w przestrzeni kultury. Podczas sesji wygłoszono szereg wykładów poświęconych życiu i działalności bohatera wydarzenia. Prymas H. Muszyński mówił o niezwykłym talencie ks. Pasierba do posługiwania się słowem, w wystąpieniu zatytułowanym Ks. Pasierb jako homileta. O zamiłowaniu ks. Pasierba do sztuki, jego ogromnej wiedzy na temat konserwacji i potrzeby szanowania i zachowania dzieł nie tylko sakralnych, opowiedziała Maria Wilczek. 16 maja br. 63 uczniów z całego województwa pomorskiego wzięło udział w konkursie poświęconym ks. Januszowi St. Pasierbowi patronowi roku 2013 w ZKP. Konkurs zatytułowany Ks. Janusz Stanisław Pasierb sługa Słowa i twórca kultury zorganizowany został przez Muzeum Ziemi Kościerskiej im. dra Jerzego Knyby w Kościerzynie. Była to już Strona 6 z 26

7 czwarta edycja wojewódzkiego konkursu dla uczniów szkół gimnazjalnych pt. Kaszubi wczoraj i dziś. W tym roku gimnazjaliści sprawdzali swoją wiedzę na temat postaci ks. Janusza St. Pasierba patrona roku 2013 w Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskiem. Dlatego też honorowy patronat nad wydarzeniem objął prezes Zrzeszenia Kaszubsko- Pomorskiego. 180 młodych ludzi wzięło udział w XVIII Pomorskim Festiwalu Poetyckim im. ks. Janusza Pasierba, który odbył się w dniach 4-5 czerwca w Pelplinie. Tegoroczny XVIII Pomorski Festiwal Poetycki odbył się w Roku Ks. Janusza St. Pasierba, ogłoszonym na Pomorzu przez ZG ZKP i w Pelplinie przez Radę Miejską. Wzięło w nim udział 180 młodych ludzi z 36 szkół, głównie z Pomorza. W ramach Festiwalu młodzież uczestniczyła w konkursach recytatorskich, poezji śpiewanej, na najlepszy program poetycko-muzyczny oraz esej. Prace konkursowe nadesłano nie tylko z naszego regionu, ale też m.in. z Krakowa i Wrocławia. Po dłuższej przerwie do Pelplina zawitali również uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z Żabna k. Tarnowa, skąd pochodzili rodzice patrona Festiwalu. 20 kwietnia (sobota) w Centrum Wystawienniczo-Regionalnym Dolnej Wisły w Tczewie odbyło się posiedzenie Rady Naczelnej Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Spotkanie poprzedziło otwarcie wystawy poświęconej ks. prof. Januszowi Pasierbowi. Wystawa pod tytułem Galilejska uroda Kociewia i Kaszub została przygotowana na zamówienie Zarządu Głównego ZKP przez znawców problematyki pasierbowej : Bogdana Wiśniewskiego i Stefana Kukowskiego. Ekspozycja była prezentowana przy okazji wydarzeń organizowanych przez oddziały i koła Zrzeszenia na całym Pomorzu. Do tej pory wystawa była prezentowana w Tczewie, Pelplinie, Gniewie, Wejherowie, Dębogórzu, Kościerzynie, Kartuzach, Chmielnie, Żarnowcu, Redzie, Chojnicach. Od marca br. na Kaszubach prezentowana jest również inna wystawa, wypożyczona z Fundacji im ks. prof. Janusza Pasierba z Warszawy pt. Pasierbowa Europa Ducha. Wystawa do tej pory odwiedziła: Gdańsk, Pelplin, Władysławowo, Jastarnię, Luzino, Redę, Somonino, Kościerzynę, Przodkowo, Bytów, Szemud, Banino, Brusy i Przywidz. W Pelplinie zorganizowano we współpracy z Biblioteką Diecezjalną, Wyższym Seminarium Duchownym, Wydawnictwem "Bernardinum" oraz LO im. ks. Pasierba cykl spotkań poetycko-muzycznych poświęconych twórczości patrona pt. "Cztery pory roku z poezją ks. Janusza St. Pasierba". W ramach wydarzenia zaplanowano cztery spotkania: 8 maja, 26 czerwca, 25 września i 11 grudnia. Czytanie poezji odbywało się w auli Biblioteki Diecezjalnej w Pelplinie. W miesięczniku Pomerania w ciągu roku pojawiło się 5 artykułów autorstwa m.in. prof. Józefa Borzyszkowskiego, Krzysztofa Kordy oraz Jana Kulasa, które poświęcone były ks. J. St. Pasierbowi. Sekcja Motocyklowa Klubu Turystycznego ZKP Wanożnik w dniach sierpnia 2013r. odbyła rajd szlakiem (bytowania) ks. prof. J. Pasierba z Wejherowa (Żarnowca) przez Tczew (Pelplin), Gniew do Grudziądza i Torunia. V. DZIAŁANIA POLEGAJĄCE NA ROZWOJU JĘZYKA I KULTURY KASZUBSKIEJ Działalność Rady Języka Kaszubskiego. W roku 2011 r. Rada Języka Kaszubskiego (RJK) odbyła sześć posiedzeń plenarnych, w tym jedno dwudniowe we Wieżycy. RJK podjęła następujące uchwały: - w sprawie stosowania kaszubskich pojęć i terminów gramatycznych. Słownictwo związane z lasem i wodą - w sprawie funkcjonowania niektórych polskich reguł ortograficznych w języku kaszubskim - w sprawie nazewnictwa podstawowych znaków interpunkcyjnych w języku kaszubskim - w sprawie kaszubskiego języka religijnego i obyczajowego 1. Słownictwo związane z okresem Bożego Narodzenia 2. Słownictwo związane z okresem wielkanocnym 3. Słownictwo związane z okresem zwykłym 4. Słownictwo związane z sakramentami świętymi (generalia) 5. Słownictwo związane z sakramentem i obrzędem chrztu. 6. Słownictwo związane z sakramentami bierzmowania, pokuty i namaszczenia chorych 7. Słownictwo związane z sakramentem kapłaństwa Strona 7 z 26

8 - w sprawie stosowania kaszubskiej podstawowej terminologii medialnej Rada wydała również stanowisko w sprawie stosowania kaszubskiego słownictwa związanego z funkcjonowaniem Oddziału Chirurgicznego Powiatowego Centrum Zdrowia w Kartuzach. Podczas dwudniowej sesji RJK we Wieżycy został omówiony język kaszubski w mediach. Wszystkie referaty oraz uchwały zawarto w dwujęzycznej publikacji - Biuletynie Rady Języka Kaszubskiego za 2011 r., wydanego w nakładzie 1000 egzemplarzy. Projekt realizowany był dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Rada Języka Kaszubskiego w 2012 r. spotkała się na pięciu posiedzeniach (w tym na jednym dwudniowym) w Wieżycy oraz w Gdańsku. Członkowie Rady kontynuowali rozważania z roku 2011, dotyczące słownictwa religijnego i obyczajowego: sakramentu małżeństwa, domu kultu, świętowania, poszczenia, życia religijnego, objawienia Bożego, zwyczajów i uroczystości prywatnych. Dyskutowano również nad zagadnieniami z problematyki ściśle gramatycznej. Poddano uchwale terminologię składniową i fleksyjną. Podczas posiedzeń członkowie RJK rozważali problem labializacji i jotacji w języku kaszubskim. Postanowienia w tym przedmiocie stanowią odpowiednie uchwały: - Uchwała Nr 1/RJK/12 z dnia r. w sprawie kaszubskiego języka religijnego i obyczajowego. 1. Słownictwo związane z sakramentem małżeństwa - Uchwała Nr 2/RJK/12 z dnia r. w sprawie zaznaczania labializacji w kaszubskojęzykowych tekstach pisanych - Uchwała Nr 3/RJK/12 z dnia r. w sprawie kaszubskiego języka religijnego i obyczajowego. 2. Słownictwo związane z domem kultu. - Uchwała Nr 4/RJK/12 z dnia r. w sprawie kaszubskiego języka religijnego i obyczajowego. 3. Słownictwo związane ze świętowaniem, poszczeniem i życiem religijnym. - Uchwała Nr 5/RJK/12 z dnia r. w sprawie kaszubskiego języka religijnego i obyczajowego. 4. Słownictwo związane z objawieniem Bożym. - Uchwała Nr 6/RJK/12 z dnia r. w sprawie kaszubskiego języka religijnego i obyczajowego. 5. Słownictwo związane z tradycyjnymi zwyczajami polskimi i uroczystościami prywatnymi. - Uchwała Nr 7/RJK/12 z dnia r. w sprawie stosowania słownictwa związanego z terminologią gramatyczną - fleksja. - Uchwała Nr 8/RJK/12 z dnia r. w sprawie stosowania słownictwa związanego z terminologią gramatyczną - składnia. - Uchwała Nr 9/RJK/12 z dnia r. w sprawie stosowania jotacji w języku kaszubskim. Ponadto Rada udzielała odpowiedzi w formie opinii na nadesłane zapytania. Podczas dwudniowego posiedzenia RJK odbyła się, z udziałem zaproszonych gości, dyskusja poświęcona zagadnieniom pracy Rady Języka Kaszubskiego w przyszłości: czym powinna zajmować się Rada - oczekiwania różnych środowisk (nauczycieli, tłumaczy, pisarzy, dziennikarzy, samorządowców) wobec Rady oraz konferencja Religia w życiu człowieka. Wszystkie wymienione uchwały i referaty zostały wydane w formie Biuletynu Rady Języka Kaszubskiego 2012 rok w nakładzie 1000 egzemplarzy, w dwóch wersjach językowych. W 2013 r. Rada spotkała się na czterech posiedzeniach (w tym na jednym dwudniowym) w Starbieninie, Wieżycy oraz w Gdańsku. Członkowie Rady skupili się na tematyce szeroko pojętej kultury, kontynuując również rozważania z roku 2012, dotyczące m.in. słownictwa religijnego i obyczajowego. Podnoszono tematy terminologii związanej ze słownictwem medialnym (prasa), terminologii związanej z hodowlą zwierząt, podejmując w tym zakresie stosowne uchwały. Dokonano ustaleń dotyczących pracy nad zakresem słownictwa (np. zasadą skaszubiania nazwisk, skaszubiania - czy raczej nie - nazwisk obcojęzycznych, słowiańskich i niesłowiańskich, ustalenia zasad ich transkrypcji; przygotowania zestawienia słownictwa z zakresu historii i kultury w związku z wprowadzeniem do szkół od września 2013 przedmiotu nauka własnej kultury i historii. Dyskutowano nad zagadnieniami z problematyki ściśle gramatycznej. Podczas czerwcowego posiedzenia RJK odbyła się konferencja pn. Bogactwo kulturowe Kaszub, na której przedstawiono następujące referaty: Nowe albo nieznane słownictwo kaszubskie Kręgi związane tematycznie z kulturą w podręcznikach do nauki języka kaszubskiego Pole leksykalne - odzież w słowniku St. Ramułta i J. Trepczyk Sądy młodzieży nt. kultury kaszubskiej Zaklęta w legendzie... miejsca, historia na wybranych przykładach Piękno z oddalenia. A. Majkowski i S. Pestka o Kaszubach Strona 8 z 26

9 Kaszubskie kresy. Dla kogo kresy, dla kogo centrum Adaptacja nazw własnych obcego pochodzenia w języku kaszubskim przyczynek do dyskusji Aktualny rozwój kultury kaszubskiej u Kaszubów w Kanadzie Rozwój współczesnej muzyki kaszubskiej na przykładzie siedmioletniej działalności zespołu "Spiéwné kwiôtczi" Na styku historii i kultury Powyższe tematy zostaną wydane w formie Biuletynu Rady Języka Kaszubskiego 2013 rok w nakładzie 1000 egzemplarzy, w dwóch wersjach językowych. Trwają również prace nad Internetową Poradnią Języka Kaszubskiego. X Dyktando Kaszubskie. Organizatorem X Dyktanda Kaszubskiego Piszã pò kaszëbskù Królewianka w Stolëcë Kaszëb w roku 2011 był oddział ZKP w Gdańsku wraz z Wydziałem Filologicznym UG, przy współudziale ZG ZKP. Do promocji włączyły się media pomorskie (telewizja, radio, prasa, portale internetowe) oraz nauczyciele języka kaszubskiego. Celem dyktanda była popularyzacja kaszubskich tekstów literackich Floriana Ceynowy, wdrażanie zasad pisowni języka kaszubskiego, rozpropagowanie formy pisanej języka kaszubskiego. Do dyktanda przygotowywali się uczniowie wszystkich szkół, w których nauczany jest język kaszubski oraz zainteresowani dorośli. Szkoły zgłaszały uczestników w kategoriach: uczniowie szkół podstawowych, uczniowie gimnazjów, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, dorośli, profesjonaliści, nauczyciele języka kaszubskiego. W Dyktandzie wzięło udział 166 uczestników. Teksty dyktanda z fragmentami utworów Floriana Ceynowy przygotowała dr Justyna Pomierska pracownik naukowy Uniwersytetu Gdańskiego. X Dyktando Kaszubskie zorganizowano przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Samorządu Województwa Pomorskiego, Samorządu Miasta Gdańska i Grupy Energa. XI Dyktando Kaszubskie. Tematem dyktanda w 2012 roku była popularyzacja twórczości Aleksandra Labudy. Dodatkowymi celami były wdrażanie zasad pisowni języka kaszubskiego, rozpropagowanie formy pisanej języka kaszubskiego, jak również podnoszenie rangi języka kaszubskiego. Do dyktanda przygotowywali się uczniowie szkół, w których nauczany jest język kaszubski oraz zainteresowani dorośli. Szkoły zgłaszały uczestników w kategoriach: uczniowie szkół podstawowych, uczniowie gimnazjów, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, dorośli, profesjonaliści, nauczyciele języka kaszubskiego. Dodatkowo szóstą kategorię stanowili dotychczasowi mistrzowie poprzednich edycji o tytuł arcymistrza. W Dyktandzie wzięło udział 178 uczestników. Teksty dyktanda z fragmentami utworów Aleksandra Labudy przygotowała dr Justyna Pomierska pracownik naukowy Uniwersytetu Gdańskiego. XI Dyktando Kaszubskie zorganizowano przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Pedagogiczno-Metodyczne Nauczania Języka Kaszubskiego. Zarząd Główny ZKP w partnerstwie z Akademią Pomorską w Słupsku przygotował i pozyskał dofinansowanie na realizację Podyplomowych Studiów. Realizacja projektu rozpoczęła się w maju 2010 r. i zakończyła się w grudniu 2011 r. Podczas trzech semestrów sześćdziesięciu słuchaczy mogło poszerzyć swoją wiedzę z różnych dziedzin naukowych pod okiem fachowców w ramach weekendowych zjazdów w Słupsku i dwóch czternastodniowych zjazdów w siedzibie KUL w Starbieninie. Studia umożliwiły 60 nauczycielom z Pomorza podniesienie swoich kwalifikacji oraz uzyskanie uprawnień bezterminowych do nauczania języka kaszubskiego w szkołach i przedszkolach. Zadanie było finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, konkurs 01/POKL/9.4/2009. W ramach studiów ukazała się publikacja zawierająca scenariusze lekcji języka kaszubskiego na różne etapy edukacyjne pt. Scenarniczi ùczbów kaszëbsczégò jãzëka opracowane zgodnie z Europejskim Systemem Kształcenia Językowego. Scenariusze opracowane i przygotowane zostały przez słuchaczy podyplomowych studiów. Promocja nauczania języka kaszubskiego. Zrzeszenie nieustannie prowadzi kampanię informacyjną dotyczącą wprowadzenia nauczania języka kaszubskiego w placówkach oświatowych. Przedstawiciele Zrzeszenia inicjowali spotkania informacyjne, zachęcając miejscowych włodarzy oraz rodziców do wprowadzania zajęć z języka kaszubskiego do planów lekcji lokalnych szkół. Efektem tych działań jest wzrost liczby dzieci uczących się języka kaszubskiego w 2012 r. w stosunku do roku 2011 o ok. dwa tysiące uczniów. Według danych Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30 września 2012 r. w roku szkolnym 2012/2013 języka kaszubskiego uczyło się: w 263 szkołach podstawowych dzieci, w 89 szkołach gimnazjalnych 2381 dzieci, a w 11 szkołach ponadgimnazjalnych 384 uczniów. W sumie liczba uczących się wyniosła dzieci. Strona 9 z 26

10 Skarbnica Kaszubska kaszubski portal edukacyjny działający od 2011 roku, jest jedną z metod dbałości ZKP o zachowanie i rozwój języka kaszubskiego. Za jego pośrednictwem promujemy i wspieramy używanie języka kaszubskiego oraz upowszechniamy literaturę w języku kaszubskim wśród młodzieży i dorosłych. Portal jest również cennym elementem wspomagającym nauczanie języka kaszubskiego na wszystkich poziomach edukacji, począwszy od nauczania przedszkolnego, poprzez szkołę podstawową i średnią, po studia wyższe o specjalizacji kaszubistyka na kierunku filologii polskiej na Uniwersytecie Gdańskim oraz studia podyplomowe przygotowujące wykwalifikowane kadry nauczania języka kaszubskiego. Portal udostępnia specjalnie wybrane informacje, źródła i materiały na temat języka, tradycji, historii oraz kultury kaszubskiej, będące cenną pomocą w nauce języka kaszubskiego w szkołach, na kursach językowych oraz studiach podyplomowych dla nauczycieli języka kaszubskiego. Skarbnica Kaszubska stanowi zbiór materiałów pomocnych w nauce języka kaszubskiego i źródło fachowej wiedzy dla nauczycieli, studentów, uczniów i osób dorosłych uczących się języka. Portal sukcesywnie wzbogaca się o nowe materiały. Strona cieszy się też sporym zainteresowaniem jak na wąskie grono nauczycieli języka kaszubskiego oraz osób uczących się tego języka. W 2013 roku odnotowano ponad 11 tys. odwiedzin. Opublikowano 115 artykuły (532 od powstania portalu). Z wyników odwiedzin poszczególnych działów największym zainteresowaniem cieszą się takie materiały przeznaczone dla nauczycieli, jak podręczniki, scenariusze oraz uchwały Biuletynu Rady Języka Kaszubskiego. Konferencja naukowa: Edukacja kaszubska tradycje, aktualność, perspektywy. W kwietniu 2012 roku Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oraz Akademia Pomorska w Słupsku zorganizowały przedmiotową konferencję. W roli współorganizatora pojawiło się również Pomorskie Kuratorium Oświaty. W auli i salach wykładowych, przy stoiskach księgarskich oraz w kuluarach Akademii Pomorskiej ponad stu uczestników forum rozmawiało nad zjawiskami, które wiążą się z edukacją kaszubską i problematyką nauki języka kaszubskiego, jakości kształcenia, problemami wyznaczników tożsamości kaszubskiej, stymulowaniem kaszubskich działań kulturalnych. Do realizacji celów konferencji zaproszeni zostali znawcy tematu i praktycy edukacji kaszubskiej. Reprezentowali oni różne orientacje badawcze (np. historycy edukacji, metodycy, kulturoznawcy, literaturoznawcy, językoznawcy, socjolodzy, lektorzy języka kaszubskiego, nauczyciele) z różnych środowisk edukacyjnych. Pojawili się również przedstawiciele samorządowców oraz pasjonaci i działacze ruchu regionalnego. Podczas konferencji zostało wygłoszonych 19 referatów. W zaplanowanych wystąpieniach oraz dyskusji edukację kaszubską analizowano w trzech wymiarach: po pierwsze w znaczeniu określenia specyfiki tradycji nauczania języka kaszubskiego, we wskazaniu na dawne pomysły edukacyjne, tworzenie klas kaszubskojęzycznych, szkół tego typu oraz omówieniu formacji i stowarzyszeń, które zajmują się tą sferą działań. Po drugie edukacja kaszubska jako organizm żywy, aktualnie działający w środowisku przedszkolnym, szkolnym i akademickim wymaga stałego aktualizowania i ewaluacji. Po trzecie przed edukacją kaszubską stoją w przyszłości zarówno pozytywne (pogłębianie tożsamości kulturowej) jak i negatywne zjawiska kultury (globalizacja), które mogą dalej wspomagać lub odwrotnie: hamować jej wzrost. Wygłoszone referaty i głosy podczas konferencji zostały wydane w publikacji pokonferencyjnej. Konferencja metodyczna: Nowe spojrzenie na lekcje kaszubskiego. Aktywizujące metody nauczania. We wrześniu 2013 r. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie zorganizowało konferencję metodyczną dla nauczycieli. Konferencja składała się z 2 sesji: w pierwszej części nauczyciele wysłuchali wykładów o szeroko pojętej edukacji kaszubskiej oraz nauce własnej kultury i historii (jako nowym przedmiocie nauczania w szkole); w drugiej natomiast uczestniczyli w warsztatach tematycznych. W części prelekcyjnej wykłady wygłosili znawcy tematu i praktycy edukacji kaszubskiej. Podczas warsztatów uczestnicy mieli okazję poznać innowacyjne metody nauczania z wykorzystaniem sztuki teatralnej, muzyki, audycji radiowej, wycieczki terenowej czy gazetki szkolnej, a także programu PowerPoint. Wielkim powodzeniem cieszyły się zajęcia z aktorką Teatru Wybrzeże, Marzeną Nieczują-Urbańską, czy kompozytorem i poetą, Tomaszem Fopke. Konferencja stała się platformą dla wymiany doświadczeń i uwag w kaszubskim środowisku nauczycielskim, które prawdopodobnie po raz pierwszy zgromadziło się w aż tak licznym gronie (frekwencja wyniosła blisko 200 osób). Przedmiotem dyskusji stały się liczne tematy związane ze sposobami uatrakcyjniającymi lekcje w języku regionalnym, jakością kształcenia, wprowadzeniem do szkół nowego przedmiotu nauka własnej kultury i historii, a także stymulowanie działań kulturalnych oraz nowe pomysły edukacyjne. W korytarzu Wydziału Filologicznego pojawiły się stoiska z bogatą ofertą wydawnictw regionalnych, pedagodzy mogli również odebrać dla swoich szkół egzemplarz Wielkiego Słownika Polsko-Kaszubskiego. Konferencja okazała się dużym sukcesem, wskazując na wielkie zapotrzebowanie na tego typu inicjatywy, umożliwiające wymianę doświadczeń i wiedzy w środowisku nauczycieli języka regionalnego. Strona 10 z 26

11 VIII Zjazd Pedagogiczny. Sympozjum tematyczne pn. Kaszubskie praktyki edukacyjne: kultura - tożsamość język. Odbywający się pod hasłem Różnice edukacja inkluzja wrześniowy zjazd w swoim programie zawierał sympozjum tematyczne Kaszubskie praktyki edukacyjne: kultura tożsamość język. Podczas VIII Zjazdu Pedagogicznego na Wydziale Nauk Społecznych UG czynne było stoisko Wydawnictwa Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i Instytutu Kaszubskiego, zawierające szeroką ofertę publikacji, m.in.: monografie naukowe, zbiory pokonferencyjne czy kaszubską literaturą piękną. Przy stoisku ZKP goszczono nauczycielkę i autorkę kaszubskich podręczników, Danutę Pioch, która udzielała informacji i przybliżała wszystkim zainteresowanym problematykę nauczania języka kaszubskiego. Promocja nowego kierunku na Uniwersytecie Gdańskim etnofilologia kaszubska. Od roku akademickiego 2013/2014 otworzony miał być długo oczekiwany kierunek. W związku z tym aby jak najwięcej potencjalnych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych dowiedziało się o tym fakcie Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie przy wsparciu Klubu Studenckiego Pomorania podjęło się promowania etnofilologii kaszubskiej. Informacje o ruszającym kierunku, warunkach przyjęcia na studia oraz terminach i siatkach studiów opublikowane zostały na portalu kaszubi.pl oraz w miesięczniku Pomerania. Oprócz tego członkowie KS Pomorania promowali nowy kierunek na Uniwersytecie Gdańskim podczas dni otwartych w dniach marca, a także jeździli do szkół ponadgimnazjalnych na terenie Pomorza, tj. do Kościerzyny, Pucka, Wejherowa i Kartuz. Na spotkaniach z licealistami zachęcali do zapisywania się na ten kierunek i wręczali im ulotki nt. etnofilologii, a także ulotki o KS Pomorania. W rekrutacji na Uniwersytet Gdański na rok akademicki 2013/14 zgłosiło się 14 chętnych ale kierunek ten z powodu nie wystarczającej liczby zgłoszeń nie został uruchomiony. Zespół orzekający w sprawie znajomości języka kaszubskiego na potrzeby nauczania lub prowadzenia zajęć w szkołach i przedszkolach. Zespół Orzekający działał w 2011 r. w oparciu o Regulamin orzekania o znajomości języka kaszubskiego na potrzeby nauczania lub prowadzenia zajęć w szkołach i przedszkolach nauczyciela ubiegającego się o wydanie orzeczenia przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie w wersji zatwierdzonej przez ZG ZKP 5 stycznia 2008 r. oraz uchwały ZG ZKP Nr 3 z 4 marca 2006 r. w sprawie ustalenia opłaty za egzamin kwalifikacyjny ze znajomości języka kaszubskiego na potrzeby nauczania lub prowadzenia zajęć w szkołach i przedszkolach. W 2011 r. przeprowadzono 10 akcji obejmujących: egzaminy ze znajomości j. kaszubskiego, przedłużenia ważności wcześniej wydanych zaświadczeń, wydania zaświadczeń bezterminowych. Łącznie w 2011 r. wydano 245 zaświadczeń, w tym 122 zaświadczenia bezterminowe, 56 zaświadczeń na 3 lata, 3 zaświadczenia na 2 lata, 5 zaświadczeń na 1 rok oraz przedłużono ważność 59 zaświadczeń. Od września 2011 r. trwały prace nad zmianą Regulaminu orzekania. Nowy regulamin obowiązywać będzie od 2012 r. W 2012 r. w oparciu o przyjęty na początku roku nowy Regulamin orzekania, w którym m.in. zmianie uległy reguły przeprowadzania egzaminu ze znajomości języka kaszubskiego, dostosowane do międzynarodowych standardów egzaminowania. W 2012 r. przeprowadzono 5 egzaminów ze znajomości j. kaszubskiego, do którego przystąpiło 111 osób. Łącznie wydano 109 zaświadczeń, w tym 28 zaświadczeń bezterminowych, 58 zaświadczeń na 5 lat, 19 zaświadczeń na 3 lata, 4 zaświadczeń na 1 rok oraz przedłużono ważność 59 zaświadczeń. Usprawniony został także system rejestracji na egzamin za pomocą internetowego formularza on-line. W 2013 r. przeprowadzono 4 egzaminy ze znajomości j. kaszubskiego, do których przystąpiło 99 osób. 28 absolwentów studiów podyplomowych otrzymało zaświadczenia bez egzaminu. Łącznie wydano 123 zaświadczenia, w tym 56 zaświadczeń bezterminowych, 29 zaświadczeń na 5 lat, 27 zaświadczeń na 3 lata, 11 zaświadczeń na 1 rok. Cztery osoby nie zdały egzaminów i nie uzyskały zaświadczeń. Ponadto Zespół Orzekający opracował drugi regulamin na potrzeby osób nie będących nauczycielami: Regulamin egzaminu przed Zespołem Orzekającym o znajomości języka kaszubskiego na potrzeby osób zatrudnionych w jednostkach administracji publicznej i innych podmiotach oraz dla pozostałych zainteresowanych, przyjęty przez ZG ZKP 7 września 2013 r. Uchwałą z 7 września 2013 r. Zespół został przemianowany na Zespół Orzekający o znajomości języka kaszubskiego. Zespół pracował w składzie: prof. Edward Breza przewodniczący, Renata Mistarz sekretarz, członkowie: prof. Marek Cybulski, dr Małgorzata Klinkosz, Danuta Pioch, Wanda Lew Kiedrowska, Bożena Ugowska. VI. DZIAŁANIA PODJĘTE W ZWIĄZKU ZE SFERĄ KULTURALNĄ XIII Zjazd Kaszubów. 23 lipca 2011 r. odbył się w Lęborku XIII Zjazd Kaszubów. Wydarzenie połączono z obchodami Dni Jakubowach w tym mieście. Uczestnicy Zjazdu przybyli do Lęborka pociągiem Transcassubią oraz autokarami. Wśród najważniejszych wydarzeń Zjazdu należy wymienić: przyjazd Transcassubii z Helu i Chojnic, Strona 11 z 26

12 występy artystyczne tradycyjnych i nowoczesnych zespołów kaszubskich, stoiska z wyrobami rękodzieła ludowego, książkami i jadłem kaszubskim. W Zjeździe uczestniczył Donald Tusk Prezes Rady Ministrów. XIV Zjazd Kaszubów. 7 lipca 2012 r. miał miejsce XIV Zjazd Kaszubów. Uczestnicy Zjazdu przybyli do Sopotu: pociągiem Transcassubią, autokarami, białą flotą oraz tradycyjnymi kaszubskimi żaglówkami Pomerankami. Zjazd rozpoczął się mszą świętą w sanktuarium św. Michała w Sopocie, której przewodniczył ksiądz arcybiskup senior Tadeusz Gocłowski, a kazanie w języku kaszubskim wygłosił ks. prof. Jan Perszon. Wielka, barwna parada przeszła przez miasto w kierunku centralnego punktu - Placu Przyjaciół Sopotu, gdzie na Scenie Głównej Zjazdu nastąpiło jego oficjalne otwarcie. Wydarzenia w ramach XIV Zjazdu odbywały się w różnych punktach miasta. Na scenie głównej oraz małej scenie przy molo prezentowały się kaszubskie zespoły w aranżacjach zarówno tradycyjnych, jak i nowoczesnych. Na Placu Zdrojowym odbył się kaszubski jarmark rękodzieła ludowego, w Hali 100-lecia Sopotu o Puchar Prezydenta Miasta zmagało się 200 baśkarzy, w sopockim grodzisku zorganizowana została kaszubska biesiada, a w miejskich Parkach obejrzeć można było dwie wystawy: Piękno odzyskane oraz Muzeum Kaszubsko-Pomorskie w Sopocie - dzieło Młodokaszuby A. Majkowskiego - a Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko- Pomorskiej w Wejherowie. Uczestnicy Zjazdu mogli również skorzystać z 50% upustu na wstęp na molo oraz odwiedzić bezpłatnie miejskie instytucje kulturalne i hipodrom. Ostatnim elementem Zjazdu był nocny występ kaszubskiego teatru ulicznego. Szacuje się, że w Zjeździe uczestniczyło 14 tys. osób. Na kaszubską imprezę zostały zaprojektowane i wykonane gadżety: szalik, naklejki oraz okulary - wszystko w barwach czarno-żółtych. Szczególnym zainteresowaniem cieszył się szalik KASZEBE, który jest widoczny podczas wielu kaszubskich wydarzeń. XV Zjazd Kaszubów. 6 lipca 2013 r. miał miejsce XV Zjazd Światowy Kaszubów. Uczestnicy Zjazdu przybyli do Władysławowa: pociągiem Transcassubią, autokarami, białą flotą oraz tradycyjnymi kaszubskimi żaglówkami Pomerankami. Podczas przemarszu do kościoła uczestnicy wydarzenia zatrzymali się pod pomnikiem Antoniego Abrahama, aby odsłonić tablicę upamiętniającą XV Zjazd Kaszubów we Władysławowie. Zjazd rozpoczął się mszą świętą z liturgią słowa w języku kaszubskim w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Władysławowie, której przewodniczył ksiądz arcybiskup senior Tadeusz Gocłowski. Po mszy wielka, barwna parada przeszła przez miasto w kierunku Alei Gwiazd Sportu, gdzie z udziałem Prezydenta RP, Bronisława Komorowskiego, nastąpiło oficjalne otwarcie Zjazdu. Pierwszy raz w historii w Zjeździe Kaszubów uczestniczył urzędujący Prezydent RP, który od Kaszubów otrzymał w prezencie symboliczną szyfrówkę. Wydarzenia w ramach XV Zjazdu odbywały się w różnych punktach miasta. Na scenie głównej prezentowały się kaszubskie zespoły w aranżacjach zarówno tradycyjnych, jak i nowoczesnych. Część Alei Gwiazd Sportu zamieniła się w jarmark, gdzie swoje rękodzieła i regionalne przysmaki wystawiali twórcy kaszubscy oraz Koła Gospodyń Wiejskich z regionu. Tradycyjnie podczas Zjazdu na terenie Ośrodka Przygotowań Olimpijskich Cetniewo odbył się turniej gry w kaszubską baśkę. Szacuje się, że w Zjeździe uczestniczyło 10 tys. osób. Na kaszubską imprezę zostały zaprojektowane i wykonane gadżety: okazjonalny buton, silikonowa opaska z napisem Kaszëbë, czarno-żółte, uśmiechnięte, kaszubskie jo-jo oraz żółte baloniki z logo Zjazdu. VIII Dzień Jedności Kaszubów. W 2011 r. główne obchody Dnia Jedności Kaszubów (DJK) odbyły się 19 marca w Gdańsku. Tego dnia odbyło się posiedzenie Rady Naczelnej, po czym nastąpiło rozpoczęcie obchodów Dnia Jedności Kaszubów pod pomnikiem Świętopełka II Wielkiego. Następnie odbył się uroczysty przemarsz uczestników ulicami Starego Miasta Gdańska do Dworu Artusa i dalsza część uroczystości połączona z koncertem muzyki dawnej Cappella Gedanensis w Dworze Artusa. 20 marca 2011 r. w Słupsku odbyły się obchody Dnia Jedności Kaszubów. Na scenie trwały występy solistów, zespołów i kapel. Przeprowadzono turniej gry w Baśkę. Czynne były stoiska z pamiątkami, książkami i kuchnią regionalną. Tradycyjnie już akordeoniści podjęli próbę bicia kolejnego kaszubskiego rekordu Polski w jednoczesnej grze na akordeonie. Niestety rekord nie został pobity. W jednoczesnej grze uczestniczyło tylko 204 akordeonistów. Wszyscy obiecali, że w przyszłym roku dołożą starań, aby namówić do uczestnictwa większą liczbę osób i pobiją rekord. IX Dzień Jedności Kaszubów. W 2012 r. Dzień Jedności Kaszubów (DJK) obchodzono 18 marca w Brusach. Obchody rozpoczęła msza święta w kościele p.w. Wszystkich Świętych, po której odbył się uroczysty przemarsz ulicą Gdańską aż do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II. Podczas przemarszu uczestników kaszubskiego święta, pod pomnikiem Jana Karnowskiego, złożone zostały kwiaty oraz wygłoszono okolicznościowe przemówienia. W szkole dokonano oficjalnego otwarcia DJK, a następnie na scenie oglądać można było występy solistów, zespołów i kapel z Kaszub. Przeprowadzono też turniej gry w popularną kaszubską baśkę. Licznie przybyli twórcy ludowi, którzy prezentowali na stoiskach produkty kaszubskiego rękodzieła, książki oraz kuchnię regionalną. Przeprowadzono konkurs wiedzy o Kaszubach oraz przedstawiono specjalną prezentację haftu kaszubskiego i pokaz robienia i zażywania tabaki. Tradycyjnie już Strona 12 z 26

13 akordeoniści podjęli próbę bicia kolejnego kaszubskiego rekordu Polski w jednoczesnej grze na akordeonie. W Brusach naraz zagrało 242 miłośników tego instrumentu. Niestety, rekordu z Kartuz nie udało się pobić (268). Uczestnicy złożyli jednak solenną obietnicę, iż w przyszłym roku dołożą starań, aby namówić do uczestnictwa większą liczbę osób i pobić rekord. Dzień Jedności Kaszubów obchodzono też w Gdańsku, Luzinie, Lęborku i Cewicach. X Dzień Jedności Kaszubów. W 2013 r., jubileuszowy X Dzień Jedności Kaszubów (DJK) obchodzono 17 marca w Kościerzynie. Obchody tego kaszubskiego święta rozpoczęły się od odsłonięcia tablicy upamiętniającej miejsce urodzenia Prymasa z Kaszub, abpa Henryka Muszyńskiego. Tego dnia miało również miejsce otwarcie nowej wystawy stałej w Muzeum Ziemi Kościerskiej poświęconej ruchowi młodokaszubskiemu oraz odsłonięcie tablicy na Wzgórzu Księżniczki Gertrudy. Po mszy św., w kościele Św. Trójcy, oficjalnie otworzono X Dzień Jedności Kaszubów w Hali Sportowej Sokolnia. Tutaj też przeprowadzono turniej gry w kaszubską baśkę. Jak co roku nie zabrakło regionalnych twórców, rzemieślników i muzyków. Nie lada atrakcją dla uczestników tegorocznego święta Kaszubów było czytanie przekładu na kaszubski epopei Adama Mickiewicza Pan Tadeusz. W role bohaterów utworu wcielili się m.in. kościerscy włodarze oraz przedstawiciele Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Zwieńczeniem uroczystości była tradycyjna próba bicia rekordu w jednoczesnej grze na akordeonie. Udało się pobić rekord z 2010 roku w Kartuzach, gdzie zagrało blisko 270 muzyków. W Kościerzynie na akordeonie zagrało jednocześnie 281 osób. 19 marca, dla upamiętnienia 775. rocznicy pierwszej wzmianki o Kaszubach, na ulicach wielu kaszubskich miast, na domach oraz samochodach, zawisły czarno żółte flagi. Dzień Jedności Kaszubów obchodzono także w Gdańsku, Luzinie i Chojnicach. XXX Kaszubska Piesza Pielgrzymka. 12 sierpnia 2011 r. odbył się wyjazd delegacji Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego wraz z reprezentacją 10 pocztów sztandarowych z oddziałów ZKP do Częstochowy w celu przywitania pielgrzymów. Tego dnia, oprócz uroczystego wejścia na Jasną Górę, odbyła się msza święta z czytaniem w języku kaszubskim oraz Apel Jasnogórski, a także modlitwa w intencji Kaszubów. Podczas Apelu Jasnogórskiego rozważania po kaszubsku przedstawił Prezes Zrzeszenia Łukasz Grzędzicki. W dniach sierpnia został zorganizowany przez ZKP kolejny wyjazd - tym razem w celu uczestniczenia w jubileuszowej XXX Kaszubskiej Pieszej Pielgrzymce. Do Lewoczy z delegacją Zrzeszenia i reprezentacją 7 pocztów sztandarowych z oddziałów ZKP pojechali członkowie Zespołu Pieśni i Tańca "Kaszuby" z Wiela i Karsina. Od wielu lat kierownikiem Kaszubskiej Pieszej Pielgrzymki Hel Swarzewo Jasna Góra jest członek honorowy ZKP ks. prof. Jan Perszon. ZKP co roku wspiera to ważne i formacyjne przedsięwzięcie jakim jest ta najdłuższa piesza pielgrzymka w Polsce. Cykl edukacyjnych spotkań W krainie baśni i bajek kaszubskich związanych z promocją regionu wśród dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym. W okresie od marca do czerwca 2011 r. odbyło się 6 spotkań z cyklu przedszkolnych zajęć edukacyjnych, które prowadzili pracownicy Biura ZKP w Kartuzach, Przodkowie Gdańsku i Gdyni. W 2012 roku odbyły się spotkania edukacyjne w szkołach i przedszkolach, m. in. w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 20, Szkole Podstawowej nr 1 im. Mariusza Zaruskiego w Gdańsku, Przedszkolu nr 2 im. Jana Brzechwy w Sopocie oraz Przedszkolu nr 50 w Gdyni. Spotkania te prowadzili pracownicy Biura ZKP. W 2013 roku odbyły się spotkania edukacyjne w szkołach podstawowych, na terenie Trójmiasta, m. in.: w Szkole Podstawowej nr 45 im. Bohaterów Westerplatte, Szkole Podstawowej nr 82 w Gdańsku-Klukowie, Szkole Podstawowej im. Emilii Plater w Gdańsku, Szkole Podstawowej nr 48 w Gdyni-Chwarznie oraz na oddziale dziecięcym w Wojewódzkim Szpitalu w Gdańsku. Spotkania te prowadzili pracownicy Biura ZKP oraz studenci z KS Pomorania. W sumie przeprowadzono ok. 30 godzin lekcyjnych zajęć. Kaszubskie przedszkola. W 2011 r. ZKP zakończyło realizację projektu Kaszubskie przedszkole, w ramach którego opracowany został pilotażowy program edukacji kaszubskiej w przedszkolach. Celem projektu było podtrzymywanie kaszubskiej tożsamości regionalnej u dzieci w wieku 3-5 lat uczęszczających do przedszkoli Tęczowa Trójeczka w Kościerzynie, Wesołe Przedszkolaki w Chojnicach, Iskierka w Rumi poprzez wdrożenie pilotażowego programu nauczania języka i kultury kaszubskiej. Do przedszkoli przekazano materiały edukacyjne oraz kaszubskie zabawki. Grupy z językiem i kulturą kaszubską funkcjonowały w roku szkolnym 2010/2011 od września do czerwca. Projekt był realizowany dzięki dofinansowaniu z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. W czerwcu odbyła się konferencja podsumowująca projekt. Do 300 przedszkoli w województwie pomorskim wysłano: Kaszëbsczi cëdowny swiat. Program dla przedszkoli kaszubskich oraz publikację konferencyjną Kaszëbsczi cëdowny swiat i śpiewnik pod tym samym tytułem. Strona 13 z 26

14 Kaszubskie Bajania 2011 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie zainicjowało w 2011 r. kampanię społeczną zatytułowaną Kaszubskie Bajania, której celem było podniesienie świadomości społecznej w zakresie roli czytania w rozwoju dzieci, jak i zapoznania z regionalną tradycją i kulturą. Kaszubskie Bajania to jedna z wielu akcji poświęconych czytaniu dzieciom, jednakże jako jedyna wykorzystuje bajki do propagowania języka i kultury Kaszub. Kampania obejmowała swym zasięgiem całe województwo pomorskie, a powstały audiobook z kaszubskimi bajkami rozdystrybuowany został do kilku tysięcy osób. Kulminacyjnym punktem kampanii była regionalna akcja informacyjno-promocyjna przeprowadzona we wrześniu br., w ramach której odbył się m.in. duży festyn rodzinny na kościerskim rynku dn. 18 września Do współpracy przy realizacji kampanii włączyli się znani kaszubscy artyści i twórcy m.in. Danuta Stenka, Maciej Miecznikowski, Weronika Korthals, naukowcy oraz przedstawiciele mediów, władz lokalnych, oświaty i kościoła, którzy użyczyli swojego głosu do nagrania płyty z bajkami, baśniami i legendami czytanymi w języku kaszubskim. Wsparcie organizacyjne i medialne zaoferowały takie instytucje jak: Radio Gdańsk S.A., Teatr Polskiego Radia S.A., ENERGA S.A., CSB TV, Dziennik Bałtycki, portal naszemiasto.pl, Samorząd Województwa Pomorskiego, Fundacja Cała Polska czyta dzieciom. Patronat honorowy nad akcją objęła Małżonka Prezydenta RP, Anna Komorowska. Informacje o różnych przedsięwzięciach, które odbywają się w ramach akcji Kaszubskie Bajania zamieszczane są na powstałym w 2011 r. portalu internetowym Kaszubskie Bajania Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie kontynuowało kampanię społeczną Kaszubskie Bajania, której celem było podniesienie świadomości społecznej dotyczącej roli czytania w rozwoju dzieci, jak i zapoznania z regionalną tradycją i kulturą. W 2012 roku została wydana druga część płyty Najpiękniejsze bajki i baśnie kaszubskie. Kaszubskie Bajania to jedna z wielu akcji poświęconych czytaniu dzieciom, która jako jedyna wykorzystuje bajki do propagowania języka i kultury Kaszub. Kampania obejmowała swym zasięgiem całe województwo pomorskie, a powstały audiobook z kaszubskimi bajkami rozdystrybuowany został do kilku tysięcy osób. Kulminacyjnym punktem kampanii była przeprowadzona we wrześniu regionalna akcja informacyjno-promocyjna, w ramach której m.in. 16 września odbył się duży festyn rodzinny na kościerskim rynku. Do współpracy przy realizacji kampanii włączyli się znani nie tylko kaszubscy - artyści i twórcy, m.in. Rudi Schuberth, Krzysztof Skiba, naukowcy oraz przedstawiciele mediów, władz lokalnych, oświaty i kościoła, którzy użyczyli swojego głosu do nagrania płyty z bajkami, baśniami i legendami czytanymi w języku kaszubskim. Kaszubskie Bajania Już trzeci rok z rzędu Zrzeszenie organizowało kampanię społeczną Kaszubskie Bajania, której celem było podniesienie świadomości społecznej o roli czytania w rozwoju dzieci oraz zapoznanie najmłodszych z dziedzictwem kulturowym regionu. W 2013 roku została wydana III część płyty Najpiękniejsze bajki i baśnie kaszubskie. Kaszubskie Bajania - jedna z licznych akcji poświęconych czytaniu dzieciom, jako jedyna wykorzystuje bajki w celu promowania języka i kultury Kaszub. Swoim zasięgiem kampania objęła całe województwo pomorskie, a powstały audiobook z kaszubskimi bajkami trafił do kilku tysięcy osób. Finał kampanii miał swoje miejsce we wrześniu, w postaci regionalnej akcji informacyjno-promocyjnej, w ramach której m.in. 15 września odbył się duży festyn rodzinny na rynku miasta w Kościerzynie. W tym roku do akcji włączyli się ponownie znani nie tylko kaszubscy artyści, przedstawiciele mediów, władz lokalnych, oświaty, którzy czytali po kaszubsku bajki, baśnie i legendy. W studiu Radia Gdańsk bajki czytali m.in.: marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, wiceprezydent Miasta Gdańska Maciej Lisicki, piosenkarka Natalia Szroeder, czy pianistka i kompozytorka Ewa Jasińska i gdański fotoreporter Maciej Kosycarz. Ilustrację muzyczną do czytanych utworów stworzył inspirujący się folkiem i muzyką jazzową zespół Zagan Acoustic. Patronat honorowy nad akcją objął Marszałek Województwa Pomorskiego, Mieczysław Struk. Północnokaszubski Rezerwat Kultury to przeprowadzony w 2012 i 2013 roku projekt, polegający na nowatorskim zorganizowaniu tradycyjnych wydarzeń, które realizowane były przez oddziały terenowe ZKP przy użyciu nowoczesnych technologii (radiowa transmisja wideo, kamery video HD, nadajniki i odbiorniki GPS, użycie ekranów LCD i telebimów, wykorzystanie internetowych aplikacji multimedialnych). Wszystko to odbyło się na obszarze Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej, która dofinansowała przedsięwzięcie. Do projektu wybrano inicjatywy: Morską Pielgrzymkę Rybaków do Fary w Pucku, Zjazd Kaszubów we Władysławowie, Kaszubskie Łodzie pod Żaglami w Chałupach, Dni Węgorza w Jastarni oraz dwie edycje Dni Kaszubskich w Helu. Działania w ramach tej inicjatywy zostały bardzo dobrze przyjęte przez oddziały ZKP, uczestników i media, zainteresowane wynikiem próby połączenia starych zwyczajów i tradycji z nową technologią. Rezultat przedsięwzięcia oceniany był pozytywnie, a wszystko to udokumentowano na stronach internetowych ZKP. Strona 14 z 26

15 Magnificat Kaszubów. W dniach marca 2013 roku odbyła się Kaszubska Pielgrzymka do Ziemi Świętej Magnificat Kaszubów. Przewodniczył jej ks. bp Wiesław Śmigiel, biskup pomocniczy diecezji pelplińskiej, a honorowy patronat sprawowali ks. abp Sławoj Leszek Głódź, Metropolita Gdański oraz ks. abp Henryk Muszyński, prymas senior. Koordynatorem pielgrzymki był Arkadiusz Goliński, któremu pomagał, zwłaszcza w sprawach związanych z liturgią, ks. Marian Miotk. Główną intencją łączącą 160 pątników było dziękczynienie za wszystko, co udało się osiągnąć kaszubskiej społeczności w ciągu ostatnich 20 lat po II Kongresie Kaszubskim. Materialnym znakiem tego podziękowania jest tablica z kaszubskim tekstem: Wielbi dësza mòja Pana. Zawisła ona 12 marca w sanktuarium w dzielnicy Jerozolimy - Ain Karem obok wielu innych w różnych językach całego świata. Podczas pielgrzymki do pątników dotarał informacja o wyborze na Stolice Piotrową papieża Franciszka. Trwałą pamiątka po tegorocznej pielgrzymce jest album: Magnificat Kaszubów w Ziemi Świętej wydany przez Wydawnictwo Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oraz film przygotowany przez Dariusza Majkowskiego i Daniela Zaputowicza. Realizacja filmu możliwa była dzięki wsparciu i współpracy z Twoją Telewizją Morską z Wejherowa. Podczas pielgrzymki, w Bazylice Grobu Pańskiego w Jerozolimie, poświęcono żałobną flagę kaszubską, która ma spoczywać na trumnach zasłużonych działaczy kaszubsko-pomorskich. 10 maja 2013 r. w kościele ojców franciszkanów w Wejherowie odsłonięto ufundowaną przez ZKP kopię tablicy z Magnificat w języku kaszubskim. Taką samą tablicę odsłonięto 15 czerwca 2013 r. w sanktuarium w Sianowie a ufundowana została ona z datków pielgrzymów którzy w marcu 2013 r. byli w Ziemi Świętej. Kopiec Kaszubów w Helu. 23 czerwca 2013 r. w niedzielę odbyło się uroczyste odsłonięcie i poświęcenie Kopca Kaszubów w Helu przedsięwzięcia powstałego z inicjatywy oddziału helskiego, w które zaangażowały się również pozostałe oddziały ZKP. Przyciągnęło ono wielu miłośników regionu i turystów oraz ponad 40 delegacji oddziałów Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego całego Pomorza. Na pomniku umieszczono napis Hel początek Polski i tablicę z nazwami miejscowości, w których działają oddziały Zrzeszenia-Kaszubsko Pomorskiego oraz funkcjonującej od ponad 50 lat młodzieżowej organizacji kaszubskiej - Klubu Studenckiego Pomorania. W centralnym miejscu monumentu znalazł się gryf kaszubski. Odsłonięcia dokonał Prezes Zrzeszenia Łukasz Grzędzicki, Marszałek Województwa Mieczysłąw Struk, Wojewoda Pomorski Ryszard Stachurski, ks. Jan Perszon kierownik Kaszubskiej Pielgrzymki Pieszej Hel Jasna Góra i Burmistrz Helu Mirosław Wądołowski. Realizacja tego pomnika była zwieńczeniem wieloletnich zabiegów członków ZKP z Półwyspu Helskiego i odbyła się dzięki współpracy z Urzędem Morskim w Gdyni. Wirtualne Kaszuby multimedialny portal internetowy. Jest to całkowicie nowy projekt, którego celem jest upowszechnianie i propagowanie kaszubskiej kultury oraz używania języka kaszubskiego za pośrednictwem materiałów video. Projekt ma na celu nie tylko zebranie w jednym miejscu i promowanie wartościowych filmów dotyczących Kaszub, języka, kultury, które obecnie są rozproszone w Internecie. Ma również zachęcić użytkowników sieci do dzielenia się swoimi materiałami kręconymi nie tylko kamerami, ale również telefonami, tabletami itp., gdyż w tym projekcie liczy się głównie pomysł i przekaz. Ważnym jest pokazanie czegoś ciekawego, pochwalenie małymi lokalnymi wydarzeniami, a więc spojrzenie na znany temat z innej strony, przy jednoczesnym zachowaniu głównego celu portalu, jakim jest promocja Kaszub i języka. Portal jest obecnie w trakcie tworzenia i będzie uruchomiony w październiku br. Będzie zawierał oprócz nagrań amatorskich również dokumentalne filmy krótkometrażowe na temat języka kaszubskiego, kultury, historii, geografii, życia codziennego oraz specjalnie przygotowane materiały edukacyjne, które będą służyć zachowaniu, pielęgnacji i promowaniu języka. Obecnie na potrzeby portalu wyprodukowano 15 z 20 filmów (pozostałe są w produkcji). Autorzy i producenci tych filmów pochodzą z różnych części Kaszub i mają doświadczenie w produkcji filmów dokumentalnych. Twórcy prezentują głównie tematy związane ze swoimi stronami, które są oceniane pod względem merytorycznym i poddawane akceptacji. W ramach projektu ZKP oraz Fundacja Wydawnictwo ZKP ogłosiły letni konkurs na 5-minutowy amatorski film edukacyjny. Pasjonatów kultury, historii i geografii regionu ze smykałką do kręcenia filmów zachęcano do stworzenia materiału, który w ciekawy sposób przekaże wiedzę o dorobku kulturalnym Pomorza i Kaszub oraz zachęci widza do eksplorowania tematyki regionalnej. Na twórców najlepszych filmów czekały atrakcyjne nagrody pieniężne. Do konkursu zgłoszono 6 filmów. Głosowanie obywało się też na Facebooku. 12 września jury za najlepszy uznało film pt. Barwy Kaszub, który zebrał także najwięcej głosów internautów. Od 5 do 8 lipca 2012 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie było obecne w strefie NGO podczas jednego z największych festiwali muzycznych w kraju - Heineken Opener Festiwal w Gdyni. Na otrzymanym stoisku przez 4 dni wolontariusze ZKP jako uczestnicy strefy NGO prezentowali kulturę kaszubską i język wśród uczestników festiwalu oraz zapraszali ich do udziału w Zjeździe Kaszubów. Strona 15 z 26

16 Od 3 do 6 lipca 2013 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, ponownie, tym razem jako jedna z 25 organizacji z całej Polski, zostało wybrane do zaprezentowania się w strefie NGO Open era. Kaszubska Gwiazdka. 27 stycznia 2012 r. w Ratuszu Staromiejskim zorganizowana została Kaszubska Gwiazdka dla najmłodszych. Uczestnicy Gwiazdki nauczyli się kaszubskiego tańca, lukrowali pierniki, obejrzeli występ kaszubskich gwiżdży z Gdyni i Gowidlina oraz otrzymali słodki upominek od gwiazdora. Gwiazdka cieszyła się dużym zainteresowaniem, do ostatniego dnia przyjmowane były zgłoszenia. Ostatecznie w imprezie wzięło udział 86 dzieci wraz opiekunami. 31 stycznia 2013 r. w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku zorganizowana została druga Kaszubska Gwiazdka dla najmłodszych. W imprezie wzięło udział 86 dzieci wraz opiekunami. 50-lecie Klubu Studenckiego Pomerania. Zrzeszenie włączyło się w szereg inicjatyw mających na celu upamiętnienie jubileuszu Klubu Studenckiego, działającego przy Radzie Naczelnej ZKP. Do głównych inicjatyw należy zaliczyć organizację uroczystego Balu Pomorańców w Kłosowie (12 maja), wydanie okolicznościowej publikacji oraz organizację Jubileuszowego Koncertu w Centrum św. Jana w Gdańsku (13 października). W międzynarodowym seminarium "Solidarność w Różnorodności", trwającym od 9 do 14 października w Gdańsku, wzięli udział reprezentanci mniejszości narodowych, etnicznych i językowych z całej Europy, w tym m.in. Retoromanowie ze Szwajcarii, Wołochowie z Albanii i Macedonii, Fryzowie z Holandii, Bretończycy z Francji, Serbołużyczanie z Niemiec czy mniejszość niemiecka z Węgier, Rosji i Danii. W projekcie uczestniczyło 45 osób z 12 krajów. Celem projektu było zapoznanie młodych Europejczyków z kulturą i tożsamością Kaszub oraz z ideą Solidarności. Uczestnicy brali udział w warsztatach prowadzonych przez Europejskie Centrum Solidarności, w aktywny sposób zwiedzali Gdańsk i Kaszuby, poznając kaszubską kulturę oraz kuchnię. Płyta CD Młodzi dla Gdańska. Drugie wydanie płyty z nowoczesnymi aranżacjami muzycznymi w wykonaniu najpopularniejszych kaszubskich zespołów młodzieżowych, które śpiewają o stolicy Kaszub ukazało się w 2012 roku. Nakład 1000 szt. Płyty były dystrybuowane bezpłatnie jako nagrody w konkursach organizowanych przez oddziały i kluby ZKP. W 2013 roku ukazało się trzecie wydanie płyty nakładem 5000 szt. Warsztaty regionalne Remusowa Kara. W 2011 w Jastrzębiej Górze, 2012 we Władysławowie i 2013 w Helu odbył się cykliczny projekt, tj. organizowane przez Pomoranię warsztaty regionalne Remusowa Kara. Podczas organizowanych warsztatów młodzi ludzie mieli okazję lepiej poznać specyfikę języka kaszubskiego, zetknąć się z literaturą i muzyką kaszubską (dawną oraz współczesną), poznać ciekawe miejsca w i nie tylko, a także spotkać ciekawych ludzi związanych z Kaszubami. Młodzież uczestniczyła w trzech warsztatach tematycznych: z dziennikarstwa, literatury marynistycznej oraz warsztacie tanecznym do współczesnej muzyki kaszubskiej. I Tydzień Kaszubski na Uniwersytecie Gdańskim. W dniach marca na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego odbył cykl wykładów i debat zorganizowany przez Instytut Filologii Polskiej UG, Zakład Historii Języka Polskiego UG, Dialektologii i Onomastyki IFP UG, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oraz Klub Studencki Pomorania. W programie Tygodnia Kaszubskiego znalazł się kiermasz wydawnictw kaszubskich, w cyklu wykładów zaprezentowano kaszubskich literatów dawniej i dziś, muzykę i literaturę współczesną, konferencję studencką Polilingwistyczny charakter Kaszub przedstawienie badań studentów Filologii polskiej ze specjalnością kaszubistyczną. II Tydzień Kaszubski na Uniwersytecie Gdańskim. Od 19 do 22 marca na Wydziale Filologicznym odbył się cykl wykładów i debat zorganizowany przez Wydział Filologiczny UG, ZKP oraz Klub Studencki Pomorania. W programie Tygodnia znalazł się cykl wykładów Tradycja i współczesność Kaszubi wczoraj i dziś, kiermasz wydawnictw kaszubskich, spotkania autorskie i czytanie wierszy przez kaszubskich poetów oraz pokazy filmów. Fundusz Stypendialny im. Izabeli Trojanowskiej. Decyzją Kapituły Funduszu Stypendialnego w 2011 r. stypendium otrzymała Karolina Serkowska, dziennikarka Pomeranii oraz Mateusz Bullmann, dziennikarz Radia Kaszëbë. W 2012 r. stypendium otrzymała Marlena Nadolska, dziennikarka Twojej Telewizji Morskiej. w 2013 r. stypendium otrzymali Magdalena Świerczyńska-Dolot związana w Radiem Gdańsk oraz Adam Hebel współpracujący z Twoją Telewizją Morską. Strona 16 z 26

17 Fischmarkt. 10 sierpnia br. w Gdańsku na Targu Rybnym odbył się Fischmarkt 2013, który nawiązuje do tradycji jarmarków i związanej z tym miejscem tradycji handlu rybnego. Gdańszczanie, mieszkańcy Kaszub oraz turyści z innych regionów Polski oraz zagranicy, którzy przybyli tego dnia nad Motławę, mieli okazję nie tylko poznać folklor i tradycje rybackie, ale też poczuć niepowtarzalną atmosferę gdańskich targów rybnych. Organizatorzy stworzyli inscenizację wioski rybackiej, w tym checzy zamieszkiwanej przez kaszubskich rybaków. Między stoiskami z rękodziełem regionalnych rzemieślników i artystów przechadzały się kaszubskie handlarki, ubrane w stroje z epoki, których dopełnieniem były charakterystyczne kosze na ryby noszone na plecach. Podczas Fischmarktu nie zabrakło także stoisk z rybami, w które, tak jak dawniej, zaopatrzyć mogli się mieszkańcy miasta i nie tylko. Dodatkowymi atrakcjami wydarzenia były występy zespołów folklorystycznych oraz pokazy kulinarne. Jak przygotować tradycyjne potrawy z ryb uczyli zawodowi kucharze, a swoich sił w sztuce gotowania próbowali też przedstawiciele władz pomorskich. Kulturę rybacką i morską - jedno z największych bogactw naszego regionu poznać można również dzięki Wydawnictwu Zrzeszenia Kaszubko-Pomorskiego, prezentującemu historię fischmarktów w Gdańsku. W książce zebrane zostały też różne fragmenty prozy, w której mowa jest o fischmarktach, m.in. z utworów Augustyna Necla pt. Kutry o czerwonych żaglach i Maszopi, a także urywki z utworu Marii Kuncewiczowej. W publikacji są też relacje z badań muzealników, prowadzonych w połowie XX wieku wśród uczestników targów rybnych. Dopełnieniem treści są zamieszczone w książce archiwalne zdjęcia. Salon Małych Ojczyzn - Kaszuby i Gdańsk na Targach Książki w Krakowie. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie jest w trakcie przygotowań do październikowej, 17 edycji targów książki w Krakowie największego tego typu wydarzenia związanego z czytelnictwem na skalę ogólnopolską. Program wydarzeń Salonu kaszubsko-gdańskiego przygotowany został przez Zrzeszenie we współpracy z Instytutem Kaszubskim, Instytutem Kultury Miejskiej oraz Urzędem Miejskim w Gdańsku. Prezentujący specyfikę kulturową Kaszub oraz klimat dawnego i współczesnego Gdańska salon zawierał będzie bogatą ofertę publikacji regionalnych. W programie targów mających miejsce w dniach października znalazły się również liczne prezentacje multimedialne, traktujące o dorobku kulturalnym naszego regionu. Liczne spotkania z aktywnymi działaczami na rzecz Kaszub i Pomorza będą okazją do przybliżenia uczestnikom targów dorobku literackiego i kulturalnego tego regionu. Odbędzie się również panel o tematyce dotyczącej religii i tożsamości, na którym gościć będziemy Księdza Prymasa prof. Henryka Muszyńskiego. Krakowskie targi książki będą doskonałą okazją do promocji dziedzictwa kulturalnego Kaszub i Pomorza na tak szeroką skalę. Norda w nowych dodatkach Dziennika Bałtyckiego. Od 6 września w dodatkach Trójmiasto i Echo Pruszcza Gdańskiego w piątkowym wydaniu Dziennika Bałtyckiego ukazuje się kaszubski dodatek Norda. Dotychczas dołączano go do piątkowego wydania Dziennik Bałtyckiego tylko w powiatach kartuskim, kościerskim, bytowskim, chojnickim, lęborskim, puckim i wejherowskim. Teraz poszerzono obszar publikowania Nordy. Od dłuższego czasu Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie zabiegało u wydawcy Dziennika Bałtyckiego najpopularniejszej gazety codziennej na Pomorzu o dodawanie Nordy również do piątkowego wydania "Dziennika Bałtyckiego" w Trójmieście. Przyczyni się ona bez wątpienia do lepszego poznania się i integracji mieszkańców Pomorza. Dni Kaszubskie w stolicy Europy. W dniach 4-5 czerwca 2013 r. w Brukseli odbywały się Dni Kaszubskie, których współorganizatorem było Zrzeszenie. 4 czerwca zorganizowano seminarium poświęcone ochronie bioróżnorodności pomorskich jezior oraz wieczór kaszubski połączony z prezentacją specjałów kuchni kaszubskiej i regionalnego rękodzieła. Wydarzeniu towarzyszył koncert znanego zespołu Bubliczki. Natomiast 5 czerwca w Parlamencie Europejskim odbyło się seminarium poświęcone kwestii języków regionalnych w polityce UE i państw członkowskich. Seminarium przyciągnęło licznych europosłów i przedstawicieli z różnych regionów, którzy po jego zakończeniu zgłaszali chęć nawiązania współpracy z kaszubskimi instytucjami. Pomorska debata o kulturze. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie jest partnerem Instytutu Kaszubskiego w zorganizowaniu cyklu debat dotyczących pomorskiej kultury. Celem tego przedsięwzięcia jest organizacja pięciu spotkań dyskusyjnych, wydanie publikacji oraz integracja środowiska zaangażowanego w pomorską kulturę. Druga debata pn. Regionalna i etniczna kultura popularna odbyła się 26 września w Domu Kaszubskim w Gdańsku. Prof. Monika Mazurek i Prof. Cezary Obracht-Prondzyński przedstawili uczestnikom raport o stanie pomorskiej kultury. Następnie moderowali dyskusje, w której starali się zwrócić uwagę uczestników m.in. na takie kwestie jak: Na ile Strona 17 z 26

18 kultura popularna jest środkiem do ideologizowania, elementem budowania banalnego nacjonalizmu kaszubskiego? Czy kultura popularna jest wśród Kaszubów towarem na sprzedaż? Jakie jest miejsce kultury popularnej w różnych sferach edukacji? Zaproszeni do dyskusji goście opowiadali o swoich doświadczeniach z kulturą kaszubską, a obecni na sali z chęcią zadawali pytania i wyrażali opinie o stanie obecnym i przyszłości pomorskiej kultury. 40-lecie pracy twórczej i 60. urodziny Jerzego Stachurskiego. 9 marca 2013 r., w sali Ratusza Staromiejskiego w Gdańsku, świętowano 40-lecie pracy twórczej i 60. urodziny poety i kompozytora Jerzego Stachurskiego. Uroczystość zorganizowały: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, miesięcznik "Pomerania" oraz Kaszubska Agencja Artystyczna z Chwaszczyna. Jerzy Stachurski jest autorem muzyki do ponad 125 przedstawień teatralnych, wykonywanych w kraju i za granicą. Na swoim koncie ma kilka tomików wierszy w języku polskim i kaszubskim. Podkładki pod tablice rejestracyjne Jô jem z Gduńska. Na wniosek ZKP Miasto Gdańsk wyprodukowało 1500 podkładek pod tablice rejestracyjne z napisem w języku kaszubskim Jô jem z Gduńska. Kaszubi w Gdańsku w gdańsk4u MOBILE Od 6 sierpnia na Domu Kaszubskim przy ulicy Straganiarskiej zobaczyć można tabliczkę z kodem QR. Liczni turyści wędrujący uliczkami Starego Miasta mogą poznać historię miejscowej ludności kaszubskiej oraz posłuchać języka kaszubskiego odsłuchując mp3 na smartfonie, tablecie czy komputerze. Kaszubi w Gdańsku to jedna ze 100 najciekawszych pozycji w mobilnym przewodniku gdańsk4u MOBILE. Jedynie nasza strona, oprócz wersji polskiej, angielskiej i niemieckiej, posiada również kaszubską. Przedsięwzięcia pod patronatem Prezesa Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego: 1. Międzyszkolny Konkurs Krasomówczy Kaszubskie bajanie w SP nr 85 im. ZKP w Gdańsku 2. Kaszubski Festiwal Polskich i Światowych Przebojów w Zespole Szkół w Lipnicy 3. Konkurs Kaszubi wczoraj i dziś w Muzeum Ziemi Kościerskiej w Kościerzynie lecie Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana SOLARIS w Gdańsku 5. V Kaszubski Przegląd Orkiestr Dętych w Gniewinie 6. konkurs Florian Ceynowa od niego wszystko się zaczęło w SP im. F. Ceynowy w Sierakowicach 7. Otwarty Wojewódzki Turniej Halowej Piłki Nożnej Juniorów rocznik 1993 i młodsi KASZUB CUP w Lini, 8. Przegląd Twórczości Ludowej Dzieci i Młodzieży Województwa Pomorskiego w Zespole Szkół Publicznych w Bytoni, 9. Konkurs Wiedzy o Kaszubach w Kartuzach, 10. Uroczystość upamiętnienia ks. Ignacego Cyry i odsłonięcia pamiątkowej tablicy w czasie Dni Bytowa, 11. Akcja Letnia 2012 Wschód dla harcerzy z Białorusi, Litwy i Ukrainy, 12. Kaszubski Festiwal Muzyki Chóralnej i Regionalnej w ramach obchodów 800-lecia Miasta Żukowa, 13. I edycja Konkursu pn. Drewniany Produkt Pomorza 14. VIII edycja Koźlaków Bielkowskich Browaru Amber w Bielkówku 15. Film Saga o Gdyni w jantarze zaklęta 16. Projekt Pasierbowa iskra poezji w XXI wieku 17. I Jeździeckie Mistrzostwa Kaszub Amatorów w Skokach Przez Przeszkody Runowo X Sejmiku Kaszubskiego Gimnazjalnego Konkursu Wiedzy o Kaszubach i Pomorzu VII. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA Podtrzymywanie oraz rozwijanie znajomości języka kaszubskiego odbywa się również poprzez wydawanie publikacji regionalnych. Miesięcznik Pomerania. W 2011 r. ukazało się 11 numerów miesięcznika społeczno-kulturalnego Pomerania o nakładzie egz. Do Pomeranii dołączone zostały bezpłatne dodatki: 4 numery pisma literackiego Stegna (nakład egz.), 10 numerów dodatku edukacyjnego Najô Ùczba (nakład egz.) dofinansowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 2 dodatki ekologiczne Bogactwo przyrody Kaszub Kaszuby Południowe, Kaszuby Północne (każdy o nakładzie egz.), których tematyka dotyczyła kwestii związanych z ekologią i ochroną środowiska woj. pomorskiego, w szczególności Kaszub, dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Strona 18 z 26

19 W 2012 r. Zarząd Główny ZKP wydał 11 numerów miesięcznika społeczno-kulturalnego Pomerania w nakładzie egz.. Do Pomeranii dołączone zostały bezpłatne dodatki: 4 numery pisma literackiego Stegna (nakład egz.), 10 numerów dodatku edukacyjnego Najô Ùczba (nakład egz.) dofinansowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz specjalny dodatek z okazji Zjazdu Kaszubów w Sopocie (nakład egz.). Redakcja Pomeranii przygotowała również doroczną uroczystość wręczenia Skier Ormuzdowych oraz odbyła cykl spotkań promujących miesięcznik w różnych częściach Kaszub i Pomorza. W 2012 r. miały też miejsce 2 spotkania dla piszących po kaszubsku (w Starbieninie i Gdańsku), które miały za zadanie przede wszystkim poszerzyć grono współpracowników Pomeranii. Rok 2013 w redakcji Pomeranii przebiegał pod hasłem 50-lecia tego pisma. Tradycyjnie ukazało się 11 numerów naszego miesięcznika społeczno-kulturalnego w nakładzie egzemplarzy. Do Pomeranii dołączone zostały bezpłatne dodatki: 4 numery pisma literackiego Stegna (nakład egz.), 10 numerów dodatku edukacyjnego Najô Ùczba (nakład egz.) dofinansowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, dodatek ekologiczny poświęcony pomorskim ptakom, dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska oraz specjalny dodatek z okazji Zjazdu Kaszubów we Władysławowie(nakład egz.). Ten ostatni był nie tylko przewodnikiem dla uczestników Zjazdu, którzy dzięki niemu mogli dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy o Władysławowie i atrakcjach imprezy, ale także wypromował Pomeranię wśród wielotysięcznej rzeszy zjazdowiczów. Redakcja Pomeranii przygotowała w tym roku wielką uroczystość z okazji swojego 50-lecia. Imprezę w Filharmonii Bałtyckiej uświetniły występy kaszubskich chórów i zespołów, a sala nie była w stanie pomieścić wszystkich gości. Podczas imprezy podziękowaliśmy ludziom zasłużonym dla miesięcznika oraz wręczyliśmy Skry Ormuzdowe coroczne nagrody przyznawane osobom i instytucjom animującym pomorską kulturę. Odebraliśmy również medal Senatu RP za 50-letnią działalność Pomeranii. Dodajmy, że także w Sejmie za sprawą pani Teresy Hoppe posłowie wysłuchali podstawowych informacji o miesięczniku. Aby uczcić ten wyjątkowy rok, redakcja zorganizowała wiele spotkań i wydarzeń literackich oraz kulturalnych. Przykładem tego jest debata, która odbyła się w marcu w gdyńskim Ośrodku Kultury Kaszubsko-Pomorskiej. Eksperci i zaproszeni goście dyskutowali o stanie literatury kaszubskiej i szukali rozwiązań, które mogłyby pomóc w jej rozwoju. W tym samym Ośrodku, dzięki staraniom gdyńskiego oddziału ZKP została przygotowana i umieszczona wystawa upamiętniająca 50-lecie Pomeranii. Trafi ona do kilku miejscowości na Pomorzu. Chcąc upamiętnić swoich twórców i redaktorów naczelnych, w ciągu 2013 r. publikowaliśmy w Pomeranii artykuły im poświęcone, przypominając zwłaszcza młodszym czytelnikom m.in. Izabelę Trojanowską, Wojciecha Kiedrowskiego czy Edmunda Szczesiaka. Pomerania była też współorganizatorem konkursu prozatorskiego dla piszących po kaszubsku im. Jana Drzeżdżona. Jego finał odbył się 28 października 2013 r. w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Dzięki naszej inicjatywie i środkom, które udało się nam zaoszczędzić na dość wysokie nagrody, został wskrzeszony najważniejszy dla kaszubskiej literatury konkurs. Kilka spośród nadesłanych prac daje nadzieję, że kaszubskojęzyczna proza może doczekać się za kilka lat nowego Aleksandra Majkowskiego czy Jana Drzeżdżona. Przygotowujemy się także do wydanie książki z okazji 50-lecia Pomeranii. Ludzie przez lata związani z naszym pismem, pracując pod przewodnictwem Edmunda Szczesiaka, wybrali 50 tekstów, które ukazują wielką rolę naszego miesięcznika w najnowszych dziejach Pomorza i Polski. Wszystkie te artykuły zebrane w jednej książce, zostaną wydane przez Fundację Wydawnictwo ZKP w najbliższych miesiącach. Warto też zaznaczyć, że w 2013 r. Pomerania, odpowiadając na coraz większe wymagania Czytelników, została pismem w części kolorowym. Cieszą nas zwłaszcza kolorowe obrazki w edukacyjnym dodatku Najô Ùczba, bo korzystającym z niego nauczycielom, a zwłaszcza dzieciom, czarno-białe strony nie pozwalały w pełni wykorzystać tego dodatku w pracy. W minionych latach wzrosła też dość wyraźnie liczba czytelników Pomeranii od ok. 650 w grudniu 2011 do ponad 1000 w 2013 roku. Warto też wspomnieć o zwiększeniu liczby punktów, gdzie dostępny jest miesięcznik. Zwłaszcza na północy Kaszub udało się nam dotrzeć do większości gminnych (i nie tylko) miejscowości. W latach r. organizowaliśmy też spotkania dla piszących po kaszubsku (odbyły się one w Starbieninie, Gdańsku i Chojnicach). Ich podstawowym zadaniem jest poszerzenie grona współpracowników Pomeranii, skupienie wokół pisma zwłaszcza młodych autorów piszących w rodny mòwie oraz lepsze poznanie pracy poszczególnych oddziałów Zrzeszenia. Dla przykładu, podczas tegorocznych spotkań w Chojnicach młodzi piszący i redakcja Pomeranii przygotowała materiały o działaniach partów w Chojnicach czy Tucholi. Teksty te wkrótce pojawią się w naszym miesięczniku. Strona 19 z 26

20 W czasie spotkań ich uczestnicy słuchają rad znawców literatury i doświadczonych dziennikarzy oraz zajmują się zbieraniem materiałów i pisaniem konkretnych artykułów. Poza tym w minionych latach odbyło się wiele spotkań promujących Pomeranię, organizowanych zwłaszcza we współpracy z poszczególnymi oddziałami ZKP lub szkołami, np. w Kartuzach, Baninie, Kolbudach, Somoninie. Do lektury Pomeranii zachęcaliśmy tez podczas corocznych spotkań dla liderów Zrzeszenia. Podręczniki do nauki języka kaszubskiego. W 2011 roku Zarząd Główny ZKP podpisał umowę wydawniczą z Ministerstwem Edukacji Narodowej na wydanie podręczników do nauki języka kaszubskiego: Òjczëstô mòwa (kl. I gimnazjum - III Etap Edukacyjny) autorstwa Danuty Pioch w nakładzie egzemplarzy oraz Kaszëbë. Zemia i lëdze (kl. II szkoła podstawowa - I Etap Edukacyjny) w nakładzie egzemplarzy. W 2012 roku Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie zawarło umowę wydawniczą z Ministerstwem Edukacji Narodowej na wydanie podręczników do nauki języka kaszubskiego: Z kaszëbsczim w swiat (I etap edukacyjny) autorstwa Danuty Pioch w nakładzie 2000 egzemplarzy oraz pierwszy podręcznik do nauki języka kaszubskiego w szkole ponadgimnazjalnej Jô w Kaszëbsczi, Kaszëbskô w swiece autorstwa Felicji Baska-Borzyszkowskiej i Wojciecha Myszka (IV etap edukacyjny) w nakładzie 700 egzemplarzy. W 2013 roku Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie złożyło wnioski do Ministerstwa Edukacji Narodowej na wydanie następujących podręczników do nauki języka kaszubskiego: w ramach I transzy Poradnik metodyczny dla nauczycieli języka kaszubskiego. Nauka własnej kultury i historii podręcznik do kształcenia ogólnego dla mniejszości narodowych i grup etnicznych (II etap edukacyjny); Słownik ilustrowany języka kaszubskiego dla klas I-III. Podręcznik pomocniczy przeznaczony do kształcenia ogólnego dla mniejszości narodowych i grup etnicznych w klasach I III; płyta CD - Spiéwómë pò kaszëbskù, przeznaczona do kształcenia ogólnego dla mniejszości narodowych i grup etnicznych w klasach I III. W ramach II transzy: Jô w Kaszëbsczi, Kaszëbskô w swiece. Podręcznik do nauki języka kaszubskiego w liceum cz. II; Słownik ilustrowany języka kaszubskiego dla klas IV-VI. Podręcznik pomocniczy przeznaczony do kształcenia ogólnego dla mniejszości narodowych i grup etnicznych w klasach IV-VI. ZKP zwróciło się do 363 szkół, w których nauczany był język kaszubski z propozycją odpłatnego nabycia po kosztach produkcji następujących podręczników do nauki kaszubskiego: T. Czerwińska, A. Pająk, L. Sorn, Z kaszëbsczim w szkòle cz. I (kmpl. ćwiczeń); Danuta Pioch, Kaszëbë Zemia i Lëdze cz. I; Danuta Pioch, Z kaszëbsczim w swiat; T. Czerwińska, A. Pająk, L. Sorn, Z kaszëbsczim w szkòle cz. II; Jaromira Labuda, Zdrój słowa; Danuta Pioch, Òjczëstô mòwa; Felicja Baska-Borzyszkowska, Wojciech Myszk, Jô w kaszëbsczi, Kaszëbskô w swiece. Łącznie ZKP wydrukowało podręczników, które rozdystrybuowano w szkołach. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie w 2011 wydało: 1. Red. Bożena Ugowska, Antologiô kaszëbsczi dramë Spòd strzechë na binã (Nakład 1000 egz.) 2. Red. Marika Jelińska Remusowa Kara 2011 (Nakład 300 egz.) 3. Red. Róża Wosiak-Śliwa Scenarniczi ùczbów kaszëbsczégò jãzëka (Nakład 500 egz.) 4. Biuletyn Rady Języka Kaszubskiego 2011 Red. Edward Breza (Nakład 1000 egz.) 5. Kaszëbsczi cëdowny swiat. Publikacja konferencyjna Red. Katarzyna Knopik (Nakład 500 egz.) 6. Kaszëbsczi cëdowny swiat. Program dla przedszkoli kaszubskich Red. Renata Mistarz (Nakład 500 egz.) 7. Kaszëbsczi cëdowny swiat. Śpiewnik dla przedszkoli kaszubskich Red. Tomasz Fopke (Nakład 500 egz.) 8. XX lat Kaszubskiego Liceum Ogólnokształcącego w Brusach , (Nakład 500 egz.) 9. Seven senses of Kashubia. Cultural Diversity, Youth Unity a European minorities review red. Katarzyna Główczewska (Nakład 500 egz.) Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie w 2012 roku wydało: 10. Red. Adela i Daniel Kalinowscy, Edukacja kaszubska tradycje, aktualność, perspektywy (publikacja pokonferencyjna), 11. Arkadiusz Goliński, Marian Miotk, Kaszubi w biblijnej krainie. Po dziesięciu latach w Pater Noster 12. Red. Edward Breza, Biuletyn Rady Języka Kaszubskiego 2012, 13. Michał Kargul, Abyście w puszczach naszych szkód żadnych nie czynili, 14. Red. Marika Jelińska, Remusowa Kara 2012, Strona 20 z 26

Oświata na Kaszubach. Osiągnięcia na przestrzeni ponad 20 lat

Oświata na Kaszubach. Osiągnięcia na przestrzeni ponad 20 lat Oświata na Kaszubach Osiągnięcia na przestrzeni ponad 20 lat Przedszkola Przedszkola i oddziały przedszkolne - bytowski 2 (62 dzieci) - chojnicki 3 (159 dzieci) - gdański 3 (15 dzieci) - kartuski 8 (186

Bardziej szczegółowo

KLUB STUDENCKI POMORANIA I ZARZĄD GŁÓWNY ZRZESZENIA KASZUBSKO- POMORSKIEGO SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ UCZNIÓW SZKÓŁ ŚREDNICH I STUDENTÓW

KLUB STUDENCKI POMORANIA I ZARZĄD GŁÓWNY ZRZESZENIA KASZUBSKO- POMORSKIEGO SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ UCZNIÓW SZKÓŁ ŚREDNICH I STUDENTÓW KLUB STUDENCKI POMORANIA I ZARZĄD GŁÓWNY ZRZESZENIA KASZUBSKO- POMORSKIEGO SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ UCZNIÓW SZKÓŁ ŚREDNICH I STUDENTÓW DO UDZIAŁU W WARSZTATACH REGIONALNYCH REMUSOWA KARA 2008. MAJĄ ONE NA

Bardziej szczegółowo

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum przeprowadzonym wśród nauczycieli, uczniów i rodziców,

Bardziej szczegółowo

Komponent kulturowy w nauczaniu języka kaszubskiego - opinie młodzieży. Wanda Lew-Kiedrowska Danuta Stanulewicz

Komponent kulturowy w nauczaniu języka kaszubskiego - opinie młodzieży. Wanda Lew-Kiedrowska Danuta Stanulewicz Komponent kulturowy w nauczaniu języka kaszubskiego - opinie młodzieży Wanda Lew-Kiedrowska Danuta Stanulewicz Cele referatu Przedstawienie opinii młodzieży nt. obecności kultury w nauczaniu języka kaszubskiego

Bardziej szczegółowo

konkursowe Do II etapu konkursu - eliminacji na szczeblu gminnym Komisje konkursowe zakwalifikują po 2 osoby z każdej kategorii wiekowej

konkursowe Do II etapu konkursu - eliminacji na szczeblu gminnym Komisje konkursowe zakwalifikują po 2 osoby z każdej kategorii wiekowej I Regionalny Konkurs Czytelniczy Méster Bëlnégò Czëtaniô /II Powiatowo-Gminny Konkurs Czytelniczy Méster Bëlnégò Czëtaniô REGULAMIN ORGANIZATORZY: Starostwo Wejherowskie Gmina Wejherowo Biblioteka Publiczna

Bardziej szczegółowo

Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 w Sztumie Przedszkole Nr 5 im. Dzieci z Zamkowego Wzgórza w Malborku

Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 w Sztumie Przedszkole Nr 5 im. Dzieci z Zamkowego Wzgórza w Malborku W DNIU 17 MARCA 2014 ROKU W SALI KONFERENCYJNEJ PARKU NAUKOWO TECHNOLOGICZNEGO W GDYNI ODBYŁA SIĘ POMORSKA GALA III EDYCJI KONKURSU MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ MAM 6 LAT. Organizatorem Gali była Pani Elżbieta

Bardziej szczegółowo

Podział uczestników Wojewódzkiego Konkursu z Języka Angielskiego etapu rejonowy

Podział uczestników Wojewódzkiego Konkursu z Języka Angielskiego etapu rejonowy Podział uczestników Wojewódzkiego Konkursu z Języka Angielskiego etapu rejonowy REJON 1 - Miasto Gdańsk - gimnazja publiczne Lp. 1. 2. Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku 9 1 Gimnazjum nr 2

Bardziej szczegółowo

Podział uczestników Wojewódzkiego Konkursu z Języka Angielskiego etap rejonowy po zmianach

Podział uczestników Wojewódzkiego Konkursu z Języka Angielskiego etap rejonowy po zmianach Podział uczestników Wojewódzkiego Konkursu z Języka Angielskiego etap rejonowy po zmianach REJON 1 - Miasto Gdańsk - gimnazja publiczne 143. 144. Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku 9 1 Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ. IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji LUTY

STYCZEŃ. IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji LUTY PROPOZYCJE CYKLICZNYCH IMPREZ na rok 2012 DATA NAZWA ORGANIZATOR MIEJSCE IMPREZY ZASIĘG 15.01.2012 (niedziela) STYCZEŃ IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji Koncerty kolęd i pastorałek w różnych

Bardziej szczegółowo

LAUREACI I FINALIŚCI II EDYCJI KONKURSU MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ MAM 6 LAT SPOTKALI SIĘ NA POMORSKIEJ GALI KONKURSU W KOŚCIERZYNIE

LAUREACI I FINALIŚCI II EDYCJI KONKURSU MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ MAM 6 LAT SPOTKALI SIĘ NA POMORSKIEJ GALI KONKURSU W KOŚCIERZYNIE Występ dzieci z Niepublicznego Przedszkole Nr w Kościerzynie LAUREACI I FINALIŚCI II EDYCJI KONKURSU MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ MAM 6 LAT SPOTKALI SIĘ NA POMORSKIEJ GALI KONKURSU W KOŚCIERZYNIE 7

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zarządu Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo Samorządowego za 2013 r.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo Samorządowego za 2013 r. Sprawozdanie z działalności Zarządu Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo Samorządowego za 2013 r. Zarząd Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo Samorządowego został powołany w dniu 1 marca 2012 r. Uchwałą

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO SEJMIKU O PODEJMOWANYCH DZIAŁANIACH MIĘDZY SESJAMI ORAZ O KORESPONDENCJI WPŁYWAJĄCEJ DO KANCELARII SEJMIKU

INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO SEJMIKU O PODEJMOWANYCH DZIAŁANIACH MIĘDZY SESJAMI ORAZ O KORESPONDENCJI WPŁYWAJĄCEJ DO KANCELARII SEJMIKU SEJMIK WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO tel./fax (058) 3261740, e-mail: przewodniczacy@woj-pomorskie.pl www.woj-pomorskie.pl l Druk nr 674 INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO SEJMIKU O PODEJMOWANYCH DZIAŁANIACH MIĘDZY

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjny pod hasłem Nasza wspólna Europa"

Projekt edukacyjny pod hasłem Nasza wspólna Europa Projekt edukacyjny pod hasłem Nasza wspólna Europa" Obchody 10-lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych Cel główny zgodny z ceremoniałem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM HENRYK SIENKIEWICZ PATRONEM. SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 2 W WIERBCE

PROGRAM HENRYK SIENKIEWICZ PATRONEM. SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 2 W WIERBCE PROGRAM HENRYK SIENKIEWICZ PATRONEM SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 2 W WIERBCE I. CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU 1. Program HENRYK SIENKIEWICZ- PATRONEM SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 2 w Wierbce ma na celu przybliżenie postaci

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik internetowy OZW SEP, czyli kalendarium wydarzeń pisanych na ogół jednym zdaniem, ale niekiedy ilustrowanych

Miesięcznik internetowy OZW SEP, czyli kalendarium wydarzeń pisanych na ogół jednym zdaniem, ale niekiedy ilustrowanych Miesięcznik internetowy OZW SEP, czyli kalendarium wydarzeń pisanych na ogół jednym zdaniem, ale niekiedy ilustrowanych Katowice, 2 czerwca 2014 roku Czerwiec/Lipiec 2014 roku nr 1-2/2014 Spotkanie prezesa

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTOŚĆ NADANIA IMIENIA ARMII KRAJOWEJ GIMNAZJUM NR1 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W STRZELINIE.

UROCZYSTOŚĆ NADANIA IMIENIA ARMII KRAJOWEJ GIMNAZJUM NR1 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W STRZELINIE. UROCZYSTOŚĆ NADANIA IMIENIA ARMII KRAJOWEJ GIMNAZJUM NR1 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W STRZELINIE. Dnia 2 października 2013r w Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Armii Krajowej w Strzelinie odbyła

Bardziej szczegółowo

Działania Zespołu Humanistycznego w roku szkolnym 2014/2015.

Działania Zespołu Humanistycznego w roku szkolnym 2014/2015. Działania Zespołu Humanistycznego w roku szkolnym 2014/2015. 1. Obchody 75. rocznicy wybuchu II wojny światowej pogadanka okolicznościowa i minuta ciszy w hołdzie ofiar. Udział delegacji Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły?

Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły? Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły? Projekt edukacyjny realizowany w Publicznym Gimnazjum im. Biskupa Piotra Gołębiowskiego w Jedlińsku w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

IX 2010 rozpoczęcie stażu. Plan rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentacji. Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju.

IX 2010 rozpoczęcie stażu. Plan rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentacji. Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju. L.p. Zadania do Formy Termin 1. Poznanie procedury Analiza przepisów VIII 2010 awansu zawodowego i prawa oświatowego przygotowanie planu dotyczących oświaty. Wniosek o IX 2010 rozpoczęcie stażu. Dowody

Bardziej szczegółowo

PROGRAM EDUKACJI PATRIOTYCZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W NIEBOCKU NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PROGRAM EDUKACJI PATRIOTYCZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W NIEBOCKU NA ROK SZKOLNY 2014/2015 PROGRAM EDUKACJI PATRIOTYCZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W NIEBOCKU NA ROK SZKOLNY 2014/2015 1 Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla

Bardziej szczegółowo

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016.

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016. Kalendarz roku szkolnego 2015/2016. SIERPIEŃ 2015 r. 28.08.2015 r. (pt.) godz. 8.30 Zebranie rady pedagogicznej inaugurujące rok szkolny 2015/2016: o zatwierdzenie wyników klasyfikacji rocznej i promocji

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA WE WŁODAWIE KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH NA ROK 2015

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA WE WŁODAWIE KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH NA ROK 2015 MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA WE WŁODAWIE KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH NA ROK 2015 1.1. Nazwa imprezy i jej zasięg: X BIBLIOTECZNA NOC Z ANDERSENEM (lokalna). 1.2. Data i miejsce imprezy: 27-28 marca Miejska

Bardziej szczegółowo

Pytania konkursowe. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo Wojtyłowie?

Pytania konkursowe. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo Wojtyłowie? Pytania konkursowe 1. Podaj imię i nazwisko Jana Pawła II. 2. Podaj imię brata Karola Wojtyły. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo

Bardziej szczegółowo

REKOLEKCJE U ŚW. ANDRZEJA BOBOLI

REKOLEKCJE U ŚW. ANDRZEJA BOBOLI REKOLEKCJE U ŚW. ANDRZEJA BOBOLI W styczniu 2013 roku wzorem lat ubiegłych w Domu Rekolekcyjnym Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rycerstwa Niepokalanej w Strachocinie rozpoczęły się rekolekcje dla prezesów

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY OPIS IMPREZ TARGOWYCH, W KTÓRYCH UCZESTNICZYŁO MIASTO SOPOT 2006

SKRÓCONY OPIS IMPREZ TARGOWYCH, W KTÓRYCH UCZESTNICZYŁO MIASTO SOPOT 2006 SKRÓCONY OPIS IMPREZ TARGOWYCH, W KTÓRYCH UCZESTNICZYŁO MIASTO SOPOT 2006 Międzynarodowy Salon Turystyczny Tour Salon 2006 W dniach 26-28 października 2006 Stowarzyszenie Turystyczne Sopot promowało miasto

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TAŃCA W BIAŁYMSTOKU. Taniec jest poezją, której częścią jest świat

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TAŃCA W BIAŁYMSTOKU. Taniec jest poezją, której częścią jest świat MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TAŃCA W BIAŁYMSTOKU Taniec jest poezją, której częścią jest świat Po raz czwarty PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31 w BIAŁYMSTOKU i VII LO w BIAŁYMSTOKU zorganizowała obchody Międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

FINAŁ VIII EDYCJI KONKURSU WOJEWÓDZKIEGO ZNAM HISTORIĘ POLSKICH SYMBOLI NARODOWYCH 11 marca 2014 r.

FINAŁ VIII EDYCJI KONKURSU WOJEWÓDZKIEGO ZNAM HISTORIĘ POLSKICH SYMBOLI NARODOWYCH 11 marca 2014 r. FINAŁ VIII EDYCJI KONKURSU WOJEWÓDZKIEGO ZNAM HISTORIĘ POLSKICH SYMBOLI NARODOWYCH 11 marca 2014 r. 11 marca 2014 r. w naszej szkole został zorganizowany po raz ósmy finał wojewódzkiego konkursu Znam historię

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE I. Europa oczami dziecka budowanie wiedzy o Europie i byciu Europejczykiem z jednoczesnym kształtowaniem przynależności do własnego kraju

ZAGADNIENIE I. Europa oczami dziecka budowanie wiedzy o Europie i byciu Europejczykiem z jednoczesnym kształtowaniem przynależności do własnego kraju I ZAGADNIENIE I. Europa oczami dziecka budowanie wiedzy o Europie i byciu Europejczykiem z jednoczesnym kształtowaniem przynależności do własnego kraju Cele Zakres Sposoby realizacji Osoby odpowiedzialne

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Miejskie Mniszek Odbędą się zajęcia w ramach religii związane z kanonizacją Jana Pawła II.

Przedszkole Miejskie Mniszek Odbędą się zajęcia w ramach religii związane z kanonizacją Jana Pawła II. Przedszkole Miejskie RZĄDZ Temat:,, Jesteśmy pokoleniem J.P. II. Realizacja: 24 kwiecień 2014r. Cel główny: zapewnianie dzieciom możliwości wspólnej nauki w przyjaznych warunkach w ramach budowania systemu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWANIA PATRIOTYCZNEGO W ZSE W KIELCACH ROK SZKOLNY 2014 / 2015

PROGRAM WYCHOWANIA PATRIOTYCZNEGO W ZSE W KIELCACH ROK SZKOLNY 2014 / 2015 PROGRAM WYCHOWANIA PATRIOTYCZNEGO W ZSE W KIELCACH ROK SZKOLNY 2014 / 2015 Wstęp Wychowanie współczesnego ucznia w duchu patriotyzmu to cel niniejszego programu. Naszym priorytetem jest wychowanie uczniów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DIECEZJALNEGO KONGRESU RODZIN MATKĘ SWOJĄ

PROGRAM DIECEZJALNEGO KONGRESU RODZIN MATKĘ SWOJĄ PROGRAM DIECEZJALNEGO KONGRESU RODZIN CZCIJ OJCA SWEGO I MATKĘ SWOJĄ 1 5 czerwca 2005 r. NIEDZIELA INAUGURACJA KONGRESU MSZA ŚWIĘTA W BAZYLICE KATEDRALNEJ O GODZ. 17.30 ADORACJA NAJŚW. SAKRAMENTU w Rejonie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 93 IM. KSIĘŻNEJ IZABELI CZARTORYJSKIEJ W WRSZAWIE

SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 93 IM. KSIĘŻNEJ IZABELI CZARTORYJSKIEJ W WRSZAWIE SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 93 IM. KSIĘŻNEJ IZABELI CZARTORYJSKIEJ W WRSZAWIE 1 1. Podstawy prawne 1) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

PEREGRYNACJA RELIKWII ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

PEREGRYNACJA RELIKWII ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II PEREGRYNACJA RELIKWII ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W ODDZIALE OKRĘGOWYM W BIAŁYMSTOKU AUGUSTÓW, 4-5 PAŹDZIERNIKA BAZYLIKA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA, UL. KSIĘDZA SKORUPKI 6 4 października 18:00 Eucharystia

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji FORUM ARTIS IM. MARKA TRACZA

Statut Fundacji FORUM ARTIS IM. MARKA TRACZA Statut Fundacji FORUM ARTIS IM. MARKA TRACZA Tekst jednolity uwzględniający zmiany przyjęte Uchwałą nr 3 Rady Fundacji z dnia 14 maja 2014 r. I. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja FORUM

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PIANISTÓW przy Katedrze Fortepianu Akademii Muzycznej w Krakowie

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PIANISTÓW przy Katedrze Fortepianu Akademii Muzycznej w Krakowie STATUT KOŁA NAUKOWEGO PIANISTÓW przy Katedrze Fortepianu Akademii Muzycznej w Krakowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Koło nosi nazwę Koło Naukowe Pianistów i działa przy Katedrze Fortepianu Akademii

Bardziej szczegółowo

Nowy projekt ACTIV aktywnie i razem dla rozwoju Regionalnej Sieci Wolontariatu

Nowy projekt ACTIV aktywnie i razem dla rozwoju Regionalnej Sieci Wolontariatu Nowy projekt ACTIV aktywnie i razem dla rozwoju Regionalnej Sieci Wolontariatu Niezwykle popularna idea pracy wolontarystycznej powoduje, że osób chcących zostać wolontariuszami przybywa, szczególnie w

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. Zgłoszenie do udziału w konkursie pod patronatem WÓJTA GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

WNIOSEK. Zgłoszenie do udziału w konkursie pod patronatem WÓJTA GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI WNIOSEK Zgłoszenie do udziału w konkursie pod patronatem WÓJTA GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI Na projekt realizowany w szkołach z terenu gminy Kamieniec Ząbkowicki przez ZESPÓŁ SZKÓŁ nr 2 w KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM

Bardziej szczegółowo

Gdańsk - Oferta dydaktyczna na rok szkolny 2014/2015

Gdańsk - Oferta dydaktyczna na rok szkolny 2014/2015 Gdańsk - Oferta dydaktyczna na szkolny 2014/2015 SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA DLA NAUCZYCIELI Temat Forma Termin Czas Koordynator Adresaci Zgłoszenia Uwagi Nowoczesna biblioteka szkolna. Spotkania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO SEJMIKU O PODEJMOWANYCH DZIAŁANIACH MIĘDZY SESJAMI ORAZ O KORESPONDENCJI WPŁYWAJĄCEJ DO KANCELARII SEJMIKU

INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO SEJMIKU O PODEJMOWANYCH DZIAŁANIACH MIĘDZY SESJAMI ORAZ O KORESPONDENCJI WPŁYWAJĄCEJ DO KANCELARII SEJMIKU SEJMIK WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO tel./fax (058) 32 61 740, e-mail: przewodniczacy@woj-pomorskie.pl www.woj-pomorskie.pl l Druk nr 919 INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO SEJMIKU O PODEJMOWANYCH DZIAŁANIACH MIĘDZY

Bardziej szczegółowo

Raport Merytoryczny, 2010 Stowarzyszenie Nasz Norblin ul. Dembego 8 m. 37 02-796 Warszawa

Raport Merytoryczny, 2010 Stowarzyszenie Nasz Norblin ul. Dembego 8 m. 37 02-796 Warszawa Raport Merytoryczny, 2010 Stowarzyszenie Nasz Norblin ul. Dembego 8 m. 37 02-796 Warszawa 1 Raport merytoryczny Stowarzyszenia Nasz Norblin za 2010 r. Pełna nazwa Stowarzyszenie byłych właścicieli i ich

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Dzieci i Młodzieży Szkolnej

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Dzieci i Młodzieży Szkolnej Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Dzieci i Młodzieży Szkolnej I Założenia ogólne konkursu Celem konkursów krasomówczych jest zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na potrzebę pielęgnacji języka

Bardziej szczegółowo

II EDYCJA DIECEZJALNEGO KONKURSU BIBLIA I JA

II EDYCJA DIECEZJALNEGO KONKURSU BIBLIA I JA II EDYCJA DIECEZJALNEGO KONKURSU BIBLIA I JA pt: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał (1 Kor 13,1-13) dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum pod patronatem Jego Ekscelencji

Bardziej szczegółowo

Uroczystość rozpoczęła się korowodem wieńców dożynkowych przygotowanych przez reprezentacje poszczególnych sołectw.

Uroczystość rozpoczęła się korowodem wieńców dożynkowych przygotowanych przez reprezentacje poszczególnych sołectw. Projekt Dożynki Gminne 2014 został zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. W ramach projektu w dniu 31 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie pierwszej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Karola Wojtyły

Podsumowanie pierwszej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Karola Wojtyły Podsumowanie pierwszej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Karola Wojtyły W roku akademickim 2004/2005 zainaugurowana została I edycja Akademii Młodych Dyplomatów, programu przygotowującego

Bardziej szczegółowo

B I U T E T Y N N T I E

B I U T E T Y N N T I E B I U T E T Y N N T I E Nr 4(22) Rok VII Wrocław listopad 2002 1. Posiedzenie Zarządu NTIE W dniu 22 września, w przededniu konferencji dydaktycznej NTIE Dydaktyka Informatyki Ekonomicznej Kształcenie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCY KLASOWEGO KLASY IV

PLAN PRACY WYCHOWAWCY KLASOWEGO KLASY IV PLAN PRACY WYCHOWAWCY KLASOWEGO KLASY IV ROK SZKOLNY 2014/2015 ZADANIA OGÓLNE FORMY REALIZACJI SPOSOBY DZIAŁANIA 1. Rozwój wewnętrzny ucznia. 1. Dokonywanie samooceny podczas lekcji wychowawczych. 2. Udział

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

zapraszają do udziału w IV Międzyuczelnianej Konferencji Doktorantów Pedagodzy i psycholodzy wobec wyzwań edukacyjnych Warsztat młodego badacza

zapraszają do udziału w IV Międzyuczelnianej Konferencji Doktorantów Pedagodzy i psycholodzy wobec wyzwań edukacyjnych Warsztat młodego badacza Samorząd Doktorantów Akademii Pedagogiki Specjalnej, Rada Doktorantów Wydziału Pedagogicznego UW, Doktoranckie Koło Naukowe Historyczne Konteksty Pedagogiki (UW), Samorząd Naukowo - Badawczej Akademii

Bardziej szczegółowo

Krzykosy, dn. 2010-02 - 28

Krzykosy, dn. 2010-02 - 28 Krzykosy, dn. 2010-02 - 28 Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy za rok 2009. 1.Sieć biblioteczna. Na terenie Gminy Krzykosy działają : Biblioteka Publiczna Gminy Krzykosy Filia

Bardziej szczegółowo

STATUT. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT REGIONALNEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI RECTUS Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli - RECTUS zwany dalej Ośrodkiem prowadzi swoją działalność na podstawie

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA PROGRAMU NIWKI NA ROK 2013 TERMINY I OBSZAR OFERTA EDUKACYJNA DLA NAUCZYCIELI I UCZNIÓW WSZYSTKICH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

OFERTA EDUKACYJNA PROGRAMU NIWKI NA ROK 2013 TERMINY I OBSZAR OFERTA EDUKACYJNA DLA NAUCZYCIELI I UCZNIÓW WSZYSTKICH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH OFERTA EDUKACYJNA PROGRAMU NIWKI NA ROK 2013 TERMINY I OBSZAR OFERTA EDUKACYJNA DLA NAUCZYCIELI I UCZNIÓW WSZYSTKICH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH Cykl I 1. Nauczanie języka mniejszości narodowej w edukacji przedszkolnej

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH

PLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH L.p. Zadania do realizacji 1. Organizacja pracy zespołu w roku szkolnym 2014/2015 2. Przygotowanie oferty zajęć pozalekcyjnych odpowiadających oczekiwaniom uczniów w ramach godzin z art.42 KN, zajęć projektowych

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Win-Win

Statut Fundacji Win-Win Statut Fundacji Win-Win ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja Win-Win, zwana w dalszej części statutu Fundacją, została ustanowiona 08 lutego 2012 roku w Toruniu, przez Piotra Wielgusa, zwanego

Bardziej szczegółowo

X Festiwal Piosenki o Zdrowiu 2015

X Festiwal Piosenki o Zdrowiu 2015 X Festiwal Piosenki o Zdrowiu 2015 Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Radomiu, Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia i Starostwo Powiatowe mając na celu zainteresowanie tematyką zdrowia

Bardziej szczegółowo

Obchody 20-lecia nadania Szkole Podstawowej w Mrokowie imienia Marii Konopnickiej

Obchody 20-lecia nadania Szkole Podstawowej w Mrokowie imienia Marii Konopnickiej Obchody 20-lecia nadania Szkole Podstawowej w Mrokowie imienia Marii Konopnickiej Obchody Dnia Patrona na stałe wpisały się do szkolnego kalendarza uroczystości. To swoiste imieniny naszej placówki, obchodzone

Bardziej szczegółowo

KURS NA PRZYSZŁOŚĆ. Strategia i kierunki rozwoju Pomorskiego Związku Żeglarskiego (PoZŻ) na lata 2014-2016. Gdynia, 12 października 2014 r.

KURS NA PRZYSZŁOŚĆ. Strategia i kierunki rozwoju Pomorskiego Związku Żeglarskiego (PoZŻ) na lata 2014-2016. Gdynia, 12 października 2014 r. KURS NA PRZYSZŁOŚĆ Strategia i kierunki rozwoju Pomorskiego Związku Żeglarskiego (PoZŻ) na lata 2014-2016 Gdynia, 12 października 2014 r. SPIS TREŚCI: 1. WPROWADZENIE 2. OBSZARY STRATEGICZNE 3. PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Świętego Brata Alberta w Elblągu za rok 2011

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Świętego Brata Alberta w Elblągu za rok 2011 Elbląg, 2012-05-25 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Świętego Brata Alberta w Elblągu za rok 2011 1. Dane Fundacji: Nazwa: Fundacja Świętego Brata Alberta Siedziba: ul. Częstochowska 28,

Bardziej szczegółowo

55 lat Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Pałuckiej w Wągrowcu

55 lat Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Pałuckiej w Wągrowcu 55 lat Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Pałuckiej w Wągrowcu Rok 1958 - p. Wanda Kowalińska i p. Anna Wolniewicz. To od nich się wszystko zaczęło Inicjatorki założenia TPZP podczas otwarcia wystawy Kazimierza

Bardziej szczegółowo

Maliszewski/10-2012. Z życia Koła Nr 3 ZŻWP w Helu

Maliszewski/10-2012. Z życia Koła Nr 3 ZŻWP w Helu Maliszewski/10-2012 Z życia Koła Nr 3 ZŻWP w Helu 1. Jak corocznie, w kwietniu 2012 r. żołnierze 43 Batalionu Saperów Marynarki Wojennej wspierający przedsięwzięcia naszego Koła obchodzili swoje Święto

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU CZŁOWIEKA TROOD ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU CZŁOWIEKA TROOD ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU CZŁOWIEKA TROOD ZA ROK 2013 INFORMACJE OGÓLNE Fundacja Rozwoju Człowieka TROOD, zwana dalej Fundacją, została zarejestrowana w dniu 7 stycznia

Bardziej szczegółowo

STATUT. AKADEMICKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w Chorzowie. I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie

STATUT. AKADEMICKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w Chorzowie. I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie STATUT AKADEMICKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w Chorzowie I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie I. PODSTAWA PRAWNA 1 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Przedszkole z kulturą Projekt edukacyjny dla przedszkoli. Raport 2012

Przedszkole z kulturą Projekt edukacyjny dla przedszkoli. Raport 2012 Przedszkole z kulturą Projekt edukacyjny dla przedszkoli Raport 2012 Cele projektu: edukacja artystyczna, włączająca do prac placówek przedszkolnych instytucje kultury z Bydgoszczy zachęcenie przedszkoli

Bardziej szczegółowo

I. Konkurs Co jest dla mnie najważniejsze (luty 2012) II. Publikacja w Przeglądzie Edukacyjnym (marzec kwiecień 2012) III. Konkurs Literacki List do

I. Konkurs Co jest dla mnie najważniejsze (luty 2012) II. Publikacja w Przeglądzie Edukacyjnym (marzec kwiecień 2012) III. Konkurs Literacki List do I. Konkurs Co jest dla mnie najważniejsze (luty 2012) II. Publikacja w Przeglądzie Edukacyjnym (marzec kwiecień 2012) III. Konkurs Literacki List do Janusza Korczaka (czerwiec2012) IV. Przedstawienie Sen

Bardziej szczegółowo

I półrocze r. szk. 2014/2015

I półrocze r. szk. 2014/2015 I półrocze r. szk. 2014/2015 Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 Wybory do Samorządu Uczniowskiego Przewodniczące SU: Małgorzata Rosłon kl. III A, Martyna Kalicka kl. III L. Kultura bezpieczeństwa" spotkanie

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU KULTURY, WYCHOWANIA I SPORTU - AKTYWNI

FUNDACJA ROZWOJU KULTURY, WYCHOWANIA I SPORTU - AKTYWNI FUNDACJA ROZWOJU KULTURY, WYCHOWANIA I SPORTU - AKTYWNI STATUT FUNDACJI Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Fundacja Rozwoju, Kultury, Wychowania i Sportu- Aktywni, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. Trzech Braci w Hażlachu

Szkoła Podstawowa im. Trzech Braci w Hażlachu 9 kwietnia 2014 r. podczas spotkania Komitetu ds. Organizacji Jubileuszu Szkoły Podstawowej w Hażlachu określono działania związane z Rokiem Jubileuszowym, w związku z czym podaję do wiadomości całego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU GŁÓWNEGO STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH

REGULAMIN ZARZĄDU GŁÓWNEGO STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH REGULAMIN ZARZĄDU GŁÓWNEGO STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH 1. Zarząd Główny Stowarzyszenia Saperów Polskich (SSP) wybrany na VI Kongresie jest najwyższą władzą, między Kongresami Stowarzyszenia. Kieruje

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OBCHODÓW 100. ROCZNICY BITWY POD GORLICAMI

PROGRAM OBCHODÓW 100. ROCZNICY BITWY POD GORLICAMI PROGRAM OBCHODÓW 100. ROCZNICY BITWY POD GORLICAMI 22 kwietnia 2015 roku (środa) Samobójstwo Europy? W 100-lecie Wielkiej Wojny i Bitwy pod Gorlicami - wykład prof. Andrzeja Chwalby (Uniwersytet Jagielloński)

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół w Marzęcicach

Zespół Szkół w Marzęcicach Zespół Szkół w Marzęcicach ul. Szkolna 21, Marzęcice 13-306 Kurzętnik tel./ fax: 056 47 404 97 e-mail: szkolamarzecice@wp.pl www.szkolamarzecice.pl Żyj w zgodzie z naturą, bądź wrażliwy na piękno i otwarty

Bardziej szczegółowo

Średnią arytmetyczną wylicza się do trzech miejsc po przecinku

Średnią arytmetyczną wylicza się do trzech miejsc po przecinku Zał. nr 9 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Morskiej w Gdyni z dnia.0.01 r. KRYTERIA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKÓW O PRZYZNANIE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z działalności Stowarzyszenia Na Rzecz Odnowy Zabytków. Parafii Św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym

Sprawozdanie. z działalności Stowarzyszenia Na Rzecz Odnowy Zabytków. Parafii Św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Na Rzecz Odnowy Zabytków Parafii Św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 I. Dane organizacji: Nazwa - Stowarzyszenia Na Rzecz

Bardziej szczegółowo

Statut Uczelnianego Zespołu Góralskiego Młode Podhale Działającego przy Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu

Statut Uczelnianego Zespołu Góralskiego Młode Podhale Działającego przy Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 1/2009 Rektora Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu z dnia 13 stycznia 2009 r. Statut Uczelnianego Zespołu Góralskiego Młode Podhale Działającego

Bardziej szczegółowo

PATRONAT HONOROWY Podróżnik, sportowiec, humanista, dziennikarz fotoreporter - nasz patron Kazimierz Nowak wzorem dla współczesnej młodzieży.

PATRONAT HONOROWY Podróżnik, sportowiec, humanista, dziennikarz fotoreporter - nasz patron Kazimierz Nowak wzorem dla współczesnej młodzieży. PATRONAT HONOROWY Podróżnik, sportowiec, humanista, dziennikarz fotoreporter - nasz patron Kazimierz Nowak wzorem dla współczesnej młodzieży. Projekt edukacyjny realizowany w latach 2009-2012 w Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

2. Współudział w wychowaniu patriotycznym i obywatelskim. 4. Przedstawianie władzom szkoły opinii i stanowiska uczniów.

2. Współudział w wychowaniu patriotycznym i obywatelskim. 4. Przedstawianie władzom szkoły opinii i stanowiska uczniów. ZADANIA PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 1. Dbałość o dobre imię szkoły. 2. Współudział w wychowaniu patriotycznym i obywatelskim. 3. Współpraca z Radą Pedagogiczną. 4. Przedstawianie władzom szkoły opinii

Bardziej szczegółowo

Sapere Auso Małopolska Fundacja Stypendialna

Sapere Auso Małopolska Fundacja Stypendialna Sapere Auso Małopolska Fundacja Stypendialna Kraków, 2005 r. 1 Sprawozdanie z działalności w roku 2004 Sapere Auso Małopolskiej Fundacji Stypendialnej W roku 2004 Sapere Auso Małopolska Fundacja Stypendialna

Bardziej szczegółowo

16. Gdańskie Targi Turystyczne. Nagroda Medal Mercurius Gedanensis w kategorii wystawcy krajowi. Najlepsza kampania promocyjna na rynki zagraniczne.

16. Gdańskie Targi Turystyczne. Nagroda Medal Mercurius Gedanensis w kategorii wystawcy krajowi. Najlepsza kampania promocyjna na rynki zagraniczne. 2009-2013 Sekcja ds. Turystyki Działalność Stowarzyszenia opiera się głównie na promocji walorów turystycznych Północnych Kaszub. W tym celu stworzono w Stowarzyszeniu Sekcję ds. Turystyki. Tworzą ją osoby

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego Beata Gomułka nauczyciel mianowany biologii i chemii w Gimnazjum Publicznym im. Ks. B. Markiewicza w Pruchniku Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 01.09.2012 godz. 15:55:26 Numer KRS: 0000393418

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 01.09.2012 godz. 15:55:26 Numer KRS: 0000393418 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 01.09.2012 godz. 15:55:26 Numer KRS: 0000393418 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności STOWARZYSZENIA KAMELEON w roku 2010. NR w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000257416

Sprawozdanie merytoryczne z działalności STOWARZYSZENIA KAMELEON w roku 2010. NR w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000257416 Zgierz, dnia 21 marca 2011r. Sprawozdanie merytoryczne z działalności STOWARZYSZENIA KAMELEON w roku 2010. Nazwa stowarzyszenia: KAMELEON Siedziba: 95-100 Zgierz, ul. Długa 42, Data wpisu w KRS : 22.05.2006r.

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI REALIZACJI KONCEPCJI. Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Ewaluacja Adaptacja dziecka w Rozpowszechnianie informatora.

KIERUNKI REALIZACJI KONCEPCJI. Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Ewaluacja Adaptacja dziecka w Rozpowszechnianie informatora. KIERUNKI REALIZACJI KONCEPCJI I. Praca z dziećmi. Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Ewaluacja Adaptacja dziecka w Rozpowszechnianie informatora od III każdego roku Dyrektor, V-ce Dyrektor

Bardziej szczegółowo

harmonogram obchodów kanonizacji jana pawła ii na terenie gminy trzydnik duży

harmonogram obchodów kanonizacji jana pawła ii na terenie gminy trzydnik duży harmonogram obchodów kanonizacji jana pawła ii na terenie gminy trzydnik duży LP. Przedsięwzięcie Miejsce Data Uwagi 1. Przeprowadzenie konkursów wewnątrzszkolnychplastycznego, poetyckiego na obrazek z

Bardziej szczegółowo

22.05. O godz. 10.30 odbyła się Pierwsza Komunia św. dzieci niesłyszących przygotowana przez ks. Wikariusza.

22.05. O godz. 10.30 odbyła się Pierwsza Komunia św. dzieci niesłyszących przygotowana przez ks. Wikariusza. 08.05. W parafii odbył się kiermasz książki katolickiej zorganizowany przez Drukarnię i Księgarnię Św. Wojciecha. 15.05. O godz. 10.30 odbyła się uroczystość I Komunii św. dzieci, które przygotowała katechetka

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA WIRTUALNY HEL ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA WIRTUALNY HEL ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA WIRTUALNY HEL ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie WIRTUALNY HEL w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 258 IM. GEN. JAKUBA JASIŃSKIEGO W WARSZAWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 258 IM. GEN. JAKUBA JASIŃSKIEGO W WARSZAWIE SZKOLNY PROGRAM AKTYWNEJ WSPÓŁPRACY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 258 IM. GEN. JAKUBA JASIŃSKIEGO W WARSZAWIE Dokument ten jest podsumowaniem udziału szkoły w projekcie Szkoła współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 2. Nadbałtyckiego Festiwalu Orkiestr Dętych, Zblewo`2015. 1. Nazwa festiwalu: 2. Nadbałtycki Festiwal Orkiestr Dętych, Zblewo`2015

REGULAMIN 2. Nadbałtyckiego Festiwalu Orkiestr Dętych, Zblewo`2015. 1. Nazwa festiwalu: 2. Nadbałtycki Festiwal Orkiestr Dętych, Zblewo`2015 GMINA ZBLEWO REGULAMIN 2. Nadbałtyckiego Festiwalu Orkiestr Dętych, Zblewo`2015 1. Nazwa festiwalu: 2. Nadbałtycki Festiwal Orkiestr Dętych, Zblewo`2015 2. Organizatorzy: Urząd Gminy Zblewo Projekt dofinansowany

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej

Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu Filia w Świdnicy Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej Opracowanie Agnieszka Nawrocka Katarzyna Giedrys-Woźny Świdnica 2015 Na zjeździe założycielskim,

Bardziej szczegółowo

DOBRA PRAKTYKA. Pogłębianie wśród dzieci wiedzy o życiu, działalności i osobowości Ojca Świętego Jana Pawła II.

DOBRA PRAKTYKA. Pogłębianie wśród dzieci wiedzy o życiu, działalności i osobowości Ojca Świętego Jana Pawła II. DOBRA PRAKTYKA Nazwa szkoły: Imię i nazwisko dyrektora: Dobra praktyka(nazwa programu, działań): Ilość uczniów objętych programem/działaniami: Odpowiedzialni, organizatorzy i partnerzy: Okres czasowy realizacji:

Bardziej szczegółowo

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY SPOŁECZEŃSTWO / POMOC SPOŁECZNA / ZDROWIE / GOSPODARKA... 2 NAUKA / EDUKACJA... 5 KULTURA I SZTUKA... 7 EKOLOGIA/OCHRONA ŚRODOWISKA/TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO...

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Załączniki do Uchwały nr 55/XVIII/2014 Zarządu Głównego PTTK z 27 lutego 2014 r. Regulamin szkolenia i egzaminowania kandydatów na przewodników turystycznych miejskich i terenowych oraz nadawania uprawnień

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO SEJMIKU O PODEJMOWANYCH DZIAŁANIACH MIĘDZY SESJAMI ORAZ O KORESPONDENCJI WPŁYWAJĄCEJ DO KANCELARII SEJMIKU

INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO SEJMIKU O PODEJMOWANYCH DZIAŁANIACH MIĘDZY SESJAMI ORAZ O KORESPONDENCJI WPŁYWAJĄCEJ DO KANCELARII SEJMIKU SEJMIK WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO tel./fax (058) 3261740, e-mail: przewodniczacy@woj-pomorskie.pl www.woj-pomorskie.pl l Druk nr 629 INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO SEJMIKU O PODEJMOWANYCH DZIAŁANIACH MIĘDZY

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2012 ROK

KALENDARZ IMPREZ MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2012 ROK KALENDARZ IMPREZ MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2012 ROK Miesiąc Nazwa imprezy/konkursu/warsztatu Miejsce Organizator 8 stycznia BIAŁA RAWSKA GRA Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 22 stycznia Spotkanie

Bardziej szczegółowo

2. Akt założycielski Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Akt założycielski Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. UCHWAŁA NR XXII/200/04 RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie założenia Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego z siedzibą w Białymstoku, ul. Poleska 27 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

KURATORIUM OŚWIATY W OPOLU ul. Piastowska 14, 45-082 Opole

KURATORIUM OŚWIATY W OPOLU ul. Piastowska 14, 45-082 Opole KURATORIUM OŚWIATY W OPOLU ul. Piastowska 14, 45-082 Opole tel.: (77) 452-45-68, 452-49-20 e - mail:kontakt@kuratorium.opole.pl fax: (77) 452-49-21, 452-44-17 http://www.kuratorium.opole.pl NIP: 754-11-56-220

Bardziej szczegółowo

1 Maria Zduniak Ukończyła studia w zakresie teorii muzyki i gry na fortepianie w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej we Wrocławiu (1961), a także w zakresie historii sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Kreatywnego Rozwoju. Postanowienia ogólne 1.

Statut Fundacji Kreatywnego Rozwoju. Postanowienia ogólne 1. Statut Fundacji Kreatywnego Rozwoju Postanowienia ogólne 1. 1. Fundacja Kreatywnego Rozwoju zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego

Bardziej szczegółowo

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje:

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Comenius Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół Partnerskie Projekty

Bardziej szczegółowo

Konferencja poświęcona rozstrzygnięciu Konkursu Innowator Roku 2009

Konferencja poświęcona rozstrzygnięciu Konkursu Innowator Roku 2009 Konferencja poświęcona rozstrzygnięciu Konkursu Innowator Roku 2009 Na rozstrzygnięcie Konkursu Innowator 2009 licznie przybyli nauczyciele Konferencję rozpoczęła Alina Karaśkiewicz - główny organizator

Bardziej szczegółowo

Krótki opis projektu pt.: Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w parkach narodowych

Krótki opis projektu pt.: Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w parkach narodowych Krótki opis projektu pt.: Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w parkach narodowych Beneficjentem projektu jest Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska (NFOŚ). Projekt

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA RODZIN KRESOWYCH

STATUT STOWARZYSZENIA RODZIN KRESOWYCH Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/2012 statut Stowarzyszenia Rodzin Kresowych w treści przyjętej w dniu 23 stycznia 2012 STATUT STOWARZYSZENIA RODZIN KRESOWYCH 1 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU CZŁOWIEKA TROOD ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU CZŁOWIEKA TROOD ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU CZŁOWIEKA TROOD ZA ROK 2012 INFORMACJE OGÓLNE Fundacja Rozwoju Człowieka TROOD, zwana dalej Fundacją, została zarejestrowana w dniu 7 stycznia 2011 roku pod numerem

Bardziej szczegółowo