INFORMACJA. Udział w Warsztatach jest bezpłatny. Obowiązuje jedynie wpisowe w wysokości 50 zł.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA. Udział w Warsztatach jest bezpłatny. Obowiązuje jedynie wpisowe w wysokości 50 zł."

Transkrypt

1 INFORMACJA Informujemy, że w dniach kwietnia Lions Club Magnolia w Szczecinie przy współudziale z Akademią Sztuki, Zespołem Szkół Muzycznych im. F. Nowowiejskiego i Państwową Szkołą Muzyczną im. T. Szeligowskiego oraz Polskim Związkiem Niewidomych Okręg Zachodniopomorski organizuje Muzyczne Warsztaty Tyflodydaktyczne adresowane do nauczycieli szkół muzycznych wszystkich szczebli. Zajęcia odbywać się będą w Akademii Sztuki w Szczecinie. Prowadzącymi będą najwybitniejsi polscy tyflodydaktycy muzycy Helena Jakubowska z Warszawy i Henryk Wereda z Poznania oraz posiadający doświadczenie w kształceniu uczniów z dysfunkcją wzroku pedagodzy ze szkół muzycznych ze Szczecina. W załączeniu przesyłamy Program Muzycznych Warsztatów Tyflodydaktycznych oraz Program Słońce w Sobie w ramach którego te warsztaty zostały zorganizowane. Udział w Warsztatach jest bezpłatny. Obowiązuje jedynie wpisowe w wysokości 50 zł. Prosimy o zgłaszanie chętnych osób na adres mailowy : W zgłoszeniu należy podać następujące dane: NAZWA SZKOŁY/ OGNISKA MUZYCZNEGO, IMIĘ, NAZWISKO, PRZEDMIOT NAUCZANIA, TELEFON KONTAKTOWY, ADRES MAILOWY Ze względu na duże zainteresowanie Warsztatami, dla zachowania formuły warsztatowej, nie wykluczamy ich powtórzenia w innych terminach. Główny organizator Koordynator Programu Słońce w Sobie dr Ryszard Stoltmann Współorganizatorzy:

2 MUZYCZNE WARSZTATY TYFLODYDAKTYCZNE SZCZECIN, KWIECIEŃ 2014 ORGANIZATOR LIONS CLUB MAGNOLIA SZCZECIN WSPÓŁORGANIZATORZY Akademia Sztuki w Szczecinie, Zespół Szkół Muzycznych im. F. Nowowiejskiego w Szczecinie, Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia im. T. Szeligowskiego w Szczecinie Polski Związek Niewidomych okręg Zachodniopomorski, Warsztaty odbędą się w siedzibie Akademii Sztuki w Szczecinie, przy ul. Grodzkiej 50. SOBOTA 12 KWIECIEŃ 2014 ROK MUZYCZNE WARSZTATY TYFLODYDAKTYCZNE PROGRAM Godz akredytacja uczestników powitanie uczestników, sprawy organizacyjne Ogólne zagadnienia związane z nauczaniem osób z dysfunkcją wzroku Anna Skupińska Metody pracy z uczniem niewidomym. Współpraca nauczyciela z opiekunami ucznia - Henryk Wereda - Dostosowanie formy kształcenia do możliwości i preferencji ucznia - Henryk Wereda Instrumenty, przedmioty i zawody a ich dostępność dla niewidomych - Henryk Wereda przerwa na lunch Brajlowska notacja muzyczna - Helena Jakubowska Posumowanie zajęć pierwszego dnia dyskusja plenarna, konsultacje indywidualne Obiadokolacja - Restauracja Zamkowa Zamek Książąt Pomorskich KONCERT SŁOŃCE W SOBIE - Sala Ks. Katarzyny Leszczyńskiej Zamku Książąt Pomorskich Współorganizatorzy:

3 NIEDZIELA 13 KWIECIEŃ 2014 ROK Godz Prezentacja sprzętu wspomagającego osoby z dysfunkcją wzroku - Justyna Jastrzębska Zastosowanie współczesnych technologii informatycznych w nauce i wykonywaniu zawodu - Henryk Wereda Prezentacja komputerowych programów dla niewidomych (Braille Music Editor,Braille Music Reader, ) oraz krótkie omówienie europejskiego projektu Music4 vip. - Helena Jakubowska WARSZTATY ( ) Konsultacje dla uczniów jak posługiwać się programami Helena Jakubowska przerwa na lunch Lekcja pokazowa - Henryk Wereda, Urszula Szyryńska, Katarzyna Kuszwara, Piotr Okrzyński, Warsztaty - lekcje w sekcjach instrumentalnych (instrumenty klawiszowe, smyczkowe, dęte ) Zakończenie Warsztatów - podsumowanie, wręczenie dyplomów uczestnictwa Program może ulegać modyfikacjom w trakcie Warsztatów Współorganizatorzy:

4 Sylwetki prowadzących zajęcia podczas MUZYCZNYCH WARSZTATÓW TYFLODYDAKTYCZNYCH Helena Jakubowska Wiceprezes Towarzystwa Muzycznego im. Edwina Kowalika. Ur Wykształcenie wyższe w zakresie lingwistyki stosowanej (w zakresie j. angielskiego i hiszpańskiego). Pracowała zawodowo wiele lat jako tłumacz w różnych instytucjach; nauczała również języka angielskiego. Od roku 2001 kieruje wydawnictwem nut i podręczników brajlowskich powołanym przez Towarzystwo Muzyczne im. Edwina Kowalika. Wydawnictwo ma w swoim dorobku podręczniki i zbiory nut. W latach była redaktorem naczelnym kwartalnika Nowy Magazyn Muzyczny wydawanego pismem Braille a oraz w formie elektronicznej. Przetłumaczyła na język polski Podręcznik ujednoliconej międzynarodowej brajlowskiej notacji muzycznej. Napisała brajlowski samouczek nutowy. Od wielu lat dokonuje transkrypcji nut na system Braille a. Kierowała realizacją dwuetapowego projektu dofinansowanego przez Fundację im. L. Kronenberga, w wyniku którego powstała internetowa biblioteka nut chóralnych, obejmująca obecnie 331 pozycji i zapewniająca nuty w formacie.pdf,.txt (brajlowski zapis),.mp3 (nagranie) oraz od drugiego etapu również.sib (partytury zapisane w edytorze muzycznym Sibelius). Udziela konsultacji nauczycielom i uczniom w zakresie brajlowskiej notacji muzycznej. Uczestniczyła w międzynarodowych konferencjach dotyczących kształcenia muzycznego niewidomych oraz brajlowskiej notacji muzycznej (w Zurychu, Lipsku i Kopenhadze). Prowadziła kursy brajlowskiej notacji muzycznej (m.in. w ramach projektu Chopin dla niewidomych prowadzonego przez PZN). Brała udział w krajowych projektach dotyczących automatycznej konwersji nut na system Braille a (m.in. projekt Instytutu Badań Systemowych PAN). W latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku rozpoczęła działalność w dziedzinie muzyki chóralnej najpierw jako asystent dyrygenta, a od roku 2000 jako kierownik wokalnego zespołu kameralnego, którego większość członków to osoby niewidome. Członkowie zespołu posługują się nutami, które przygotowuje na bieżąco. Od listopada 2012 r. uczestniczy w europejskim projekcie Music4vip, reprezentując polskę. W ramach projektu dokonuje tłumaczeń materiałów na język polski, przygotowuje podręcznik użytkownika programu BME2 oraz lekcje wykorzystywania programu, np. w dziedzinie muzyki wokalnej.

5 Henryk Wereda - nauczyciel muzyki, aranżer, animator ruchu muzycznego. Jako niewidomy ukończył Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach koło Poznania, gdzie przez 7 lat uczył się gry na fortepianie oraz stawiał pierwsze kroki w zakresie prowadzenia zespołów muzycznych. Średnią szkołę muzyczną w Poznaniu ukończył w zakresie fortepianu i oboju. Następnie Wyższą szkołę Muzyczną im. J.I. Paderewskiego w Poznaniu na wydziale pedagogicznym. Po maturze podjął pracę jako nauczyciel muzyki w ośrodku w Owińskach, w którym był uczniem. Tam pracuje do dziś. Równolegle działa w szeroko rozumianym ruchu amatorskim akompaniament i tworzenie muzyki do gimnastyki artystycznej, zespoły wokalne i instrumentalne w domach kultury, zajęcia umuzykalniające w przedszkolach i szkołach, zespoły seniorów, członek jury i instruktor na warsztatach i festiwalach muzycznych. udziela prywatnych lekcji muzyki i przygotowuje do konkursów młodych adeptów sztuki muzycznej. Będąc niewidomym zna problemy muzycznego środowiska niewidomych oraz brajlowską notację muzyczną. Tematem jego pracy magisterskiej był ruch muzyczny w szkołach dla niewidomych w Polsce. Drugim nurtem jego zainteresowań jest akustyka muzyczna, instrumenty elektroniczne i aranżacje oparte o technologie komputerowe. Był inicjatorem projektu opracowania metody nauki orientacji przestrzennej niewidomych w oparciu o słuch i treningu słuchu. Projekt miał miejsce na Wydziale Akustyki UAM w Poznaniu, w Politechnice Poznańskiej oraz w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach. Jest laureatem odznaczeń resortu kultury i oświaty. Otrzymał tytuł idola w konkursie ogłoszonym przez fundację Szansa z Warszawy za propagowanie wiedzy komputerowej wśród niewidomych. Słuchacze programu Wyzwanie w poznańskiej telewizji wybrali go Człowiekiem Roku.

6 Urszula Świętosława-Szyryńska, koncertująca pianistka, kameralistka, pedagog. Studia ukończyła w Akademii Muzycznej w Poznaniu filia w Szczecinie, w klasie fortepianu prof. Bogusława Rottermunda oraz studia podyplomowe w zakresie kameralistyki fortepianowej w warszawskiej Akademii Muzycznej im. Fr. Chopina w klasie fortepianu prof. Barbary Halskiej. Jako człowiek ciekawy życia i nieustannie poszukujący inspiracji twórczych do pracy pedagogicznej i koncertowej ukończyła tyflodydaktykę na Uniwersytecie Szczecińskim a także podyplomowe studia menadżerskie dla twórców artystów i animatorów kultury na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. W swoim dorobku artystycznym ma wiele prawykonań utworów muzyki kameralnej. Dokonała archiwalnych nagrań radiowych i telewizyjnych dla rozgłośni ogólnopolskich i regionalnych. Brała udział w wielu festiwalach muzycznych w Europie i poza jej granicami. Jest laureatką cyklu muzyki austriackiej im. Bronisława Hubermana w Warszawie. Obok działalności koncertowej prowadzi również bardzo owocna działalność pedagogiczną. Jej uczniowie wielokrotnie uczestniczyli w konkursach pianistycznych otrzymując wysokie lokaty. W 2005 roku otrzymała w Warszawie nagrodę im. Witolda Hulewicza za pracę z ociemniałymi młodymi artystami muzyki. Zatrudniona jest w Akademii Sztuki w Szczecinie. W grudniu 2009 r. wraz z Marcinem Murawskiem wydała płytę z utworami Johanna Nepomuka Hummla na altówkę z fortepianem i orkiestrą "Johann Nepomuk Hummel - works for viola. Katarzyna Kuszwara - dyplomowany nauczyciel skrzypiec. Zatrudniona w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego od 1986 r. W roku 1991 ukończyła Akademia Muzyczna w Poznaniu a w 2002 Studia podyplomowe- Tyflodydaktyka na Uniwersytecie Szczecińskim. Systematycznie uczestniczy w warsztatach metodycznych w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych Spotkania z mistrzem prof. B.Bryła, Lekcje otwarte z mistrzem mgr K.Gidaszewska, Warsztaty kameralne prof. K.Dębski. Jest organizatorem wydarzeń artystycznych oraz koncertów na terenie szkoły i o zasięgu lokalnym. W szkole pełni funkcję koordynatora współpracy zagranicznej. Jej uczniowie osiągają artystyczne sukcesy w konkursach i festiwalach o zasięgu lokalnym, regionalnym oraz ogólnopolskim. Są laureatami i uczestnikami konkursów skrzypcowych, przesłuchań makroregionalnych, festiwali międzynarodowych. Biorą czynny udział w warsztatach instrumentalnych, muzyki kameralnej i orkiestrowej.

7 Piotr Okrzyński - absolwent pedagogiki instrumentalnej Akademii Muzycznej w Poznaniu. Saksofonista, klarnecista, band leader, muzyk sesyjny. Założyciel i pierwszy nauczyciel klasy saksofonu w Zespole Szkół Muzycznych II st. w Szczecinie (1992 r.). Wieloletni kierownik artystyczny, dyrygent i solista jazzowej orkiestry The Big Baltic Band (laureat wielu konkursów), z zespołem jako dyrygent otrzymał na międzynarodowym konkursie prestiżową nagrodę - Złotą Batutę (2004r.). Aktualnie prowadzi klasę saksofonu i klarnetu w Pierwszej Prywatnej Szkole Muzycznej I st. Tosca w Policach oraz w Państwowej Szkole Muzycznej I st. w Szczecinie. W tej ostatniej założył i prowadzi zespół Art Band, jedyny big band w Szczecinie. Jego uczniowie są studentami i absolwentami wyższych muzycznych uczelni: w Poznaniu, Warszawie, Katowicach czy Odense (Dania).