I ] JADWIGA BORKOWSKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I 2015-2018 1] JADWIGA BORKOWSKA"

Transkrypt

1 Lista mieszkańców Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, którzy w wyniku głosowania selekcyjnego przeszli do ostatecznej tury głosowania na kandydatów do Rady Seniorów Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy I kadencja ] JADWIGA BORKOWSKA Emerytowana nauczycielka. Zamieszkała na Bielanach (Oś. Chomiczówka) od niemal 40 lat. Pracowała z dziećmi w Szkole Podstawowe nr 106. Aktywnie zajmowała się dziećmi w Ognisku na Chomiczówce. W 2009 r. uhonorowana tytułem wolontariusza TPD na Bielanach. Od 2011 r. pracuje jako wolontariusz Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej na Bielanach, gdzie pomaga ludziom starszym, biednym, wykluczonym, wymagającym wsparcia. Od ponad 10 lat działa w sekcji malarskiej przy Klubie Osiedlowym Chomiczówka. Uczestniczy w programach; Senior starszy, sprawniejszy, Senior ma talent. Jest osobą pogodną, wyznającą zasadę dobro powraca. 2] ZBIGNIEW DUBIEL Jest inżynierem. Były Burmistrz Dzielnicy Bielany. Wieloletni radny gminy, dzielnicy, miasta. Zarządca nieruchomości. Były członek Rady Programowej Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Członek Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu CREDO. Pracuje społecznie na rzecz seniorów organizując spotkania, wyjazdy, prelekcje, doradzając im w sprawach nieruchomości. Współpracuje z Hospicjum. 3] WOJCIECH DZIEKOŃSKI Zamieszkały na Bielanach od 35 lat. Wykształcenie średnie. Po przejściu na emeryturę zaczął działać jako wolontariusz w Stowarzyszeniu Vis Major, w Klubie Barka, gdzie pomaga i wspiera osoby słabe, schorowane i zagubione. Zajmuje się organizowaniem wycieczek plenerowych, działalnością kulturalną i oświatową. W szkole nr 53, przy ul Rudzkiej organizuje i pomaga przy różnych uroczystościach, w których uczestniczą seniorzy ( np. Wigilia, Wielkanoc, Święto Niepodległości). Główny cel przyświecający mu z tych działaniach, to integracja młodzieży z pokoleniem seniorów, polegająca np. na dzieleniu się wspomnieniami z Powstania Warszawskiego przez kombatantów i występami artystycznymi młodzieży dla seniorów. Jest aktywnym uczestnikiem szkoleń podnoszących kwalifikacje. Pragnie nadal aktywnie działać na rzecz środowiska seniorów. 4] GRAŻYNA JAKUBCZAK Wykształcenie średnie i ukończone Studium Organizacji Planowania Produkcji. Mama dwóch córek i babcia dwojga wnucząt. Aktywny członek TKKF Chomiczówka i Klubu Seniora, gdzie uczestniczy w zajęciach z gimnastyki, na basenie, w wycieczkach, koncertach, wieczorkach tanecznych. Śpiewa w dwóch chórach i kabarecie, z którymi występuje w warszawskich Domach Opieki i Klubach Seniora. Uważa się za osobę dobrze zorganizowaną. Ma bardzo pogodne usposobienie i pozytywne nastawienie do życia i ludzi i stara się nim zarazić otoczenie. 5] ANNA JÓZEFOWICZ

2 Urodzona w Warszawie. Na Bielanach mieszka od 1990 r. ( 25 lat). Od zawsze interesowała się sprawami ludzi starszych i aktywnie działała w ich interesie. Mając na uwadze ich dobro wystarała się o przystanek autobusowy dla mieszkańców ul. Reymonta 23 i okolicy. W wyborach samorządowych startowała deklarując działania na rzecz środowisk senioralnych. Zależy jej na tworzeniu warunków polepszających życie osób starszych i integrowaniu ich z lokalnym życiem społecznym. 6] GRAŻYNA LEWIŃSKA Urodziła się na Bielanach, w czasie Powstania Warszawskiego. Jest już trzecim pokoleniem mieszkańców Bielan. Bardzo aktywnie działa na rzecz środowisk seniorów; przykładowo: - Uczestniczyła w kampanii obrony ogródka jordanowskiego przy ul. Cegłowskiej, z którego korzystają nie tylko dzieci i młodzież ale również osoby starsze, które przychodzą tam na spacery, nie tylko z wnukami ale również ze znajomymi; - 8 marca 2015 r. minęło 15 lat od zainicjowania przez nią gimnastyki dla seniorów na Starych Bielanach. Później powstał program Senior starszy, sprawniejszy, którego nadal jest koordynatorem z ramienia TKKF Chomiczówka - w przeszłości skutecznie postulowała instalowanie ławek, na których mogliby odpoczywać ludzie starsi, np. w pobliżu sklepu Radek ; - bardzo aktywnie zaangażowała się w budowę podjazdu dla ludzi starszych i niepełnosprawnych przy kościele św. Zygmunta i zainstalowanie windy jest i działa!; - wyróżniona została nagrodą Bielańskiego Wolontariusza 2013 roku 7] DANUTA MARCINIAK Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Od kilkudziesięciu lat pracuje jako informatyk. Autorka e-booka na temat problemów jakie dotykają kobiety w wieku starszym niż średni. (senioralny). Zgromadzony materiał skonsultowany został z lekarzami, pielęgniarkami, rehabilitantami, dietetykami i kobietami po 45 roku życia. Jest to całościowa informacja podnosząca poziom wiedzy kobiet na temat przekwitania oraz przedstawiająca konkretne rozwiązania przynoszące ulgę w dolegliwościach tego okresu. Książka zawiera nie tylko porady praktyczne ale również wspiera kobiety psychicznie w tym trudnym dla nich okresie. Na bazie tego e-booka prowadziła społecznie, przez kilka miesięcy dwa warsztaty dla Fundacji FISE. Planuje napisanie drugiego e-booka na temat tego, jak w wielu lat przygotować się na jeszcze późniejsze lata, tak aby można je było przeżyć jak najspokojniej i najzdrowiej. Pisze różne artykuły do: zdaniemseniora.pl Podejmuje inicjatywy społeczne o charakterze interwencyjnym: np. postulowała w ZTM, MZK, Metro, Tramwaje Warszawskie o rozmieszczenie uchwytów tak, aby każda osoba o niższym wzroście (dotyczy to nie tylko dzieci ale również osób starszych) bez problemów mogła trzymać się w czasie jazdy. Umie zarządzać ludźmi i organizować im pracę (w przeszłości kierowała zespołami informatycznymi w kilku instytucjach, a na EURO 2012 kierowała zespołem infolinii. Była wolontariuszem w Muzeum Narodowym, gdzie pomagała działowi edukacji przy organizacji zajęć dla seniorów.

3 Jest osobą wrażliwą na krzywdę ludzką, komunikatywną i uważa się za typ negocjatora, potrafiącego pracować w grupie. Nie ma zobowiązań, które kolidowałyby z ewentualna pracą w Radzie Seniorów 8] EWA MICHALSKA Mieszkanka Bielan od ponad pół wieku! Przez 43 lata była nauczycielką języka polskiego. Przez wiele lat działała w harcerstwie organizując pomoc potrzebującym. Obecnie aktywnie uczestniczy w działaniach Związku Emerytów, przy ul Kasprowicza. Organizuje wycieczki, wczasy, cykliczne wyjścia do teatrów i na inne imprezy integracyjne. W czasie współorganizowanych przez siebie spotkań świątecznych, stara się objąć opieką jak największą grupę osób starszych. Doceniając jej zaangażowanie i pracę społeczną na rzecz seniorów, Zarząd Rejonowy Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów wnioskował o uhonorowanie jej Złotą Odznaką. 9] MARIA MOSSAKOWSKA Od 20 lat Radna Dzielnicy Bielany, a wcześniej Gminy Bielany, gdzie w komisjach Redy: Zdrowia i Pomocy Społecznej; Kultury i Sportu; Samorządowej i Bezpieczeństwa, bardzo aktywnie i skutecznie działała i działa na rzecz seniorów. Również od 20 lat działa dla dobra społeczności lokalnej, w Klubie Mieszkańców WSM Piaski. Współorganizatorka chóru Piaskowe Babeczki; inicjator i współorganizator Wieczoru Pieśni Patriotycznych; współorganizator spotkań seniorów (np. przed świętami), wycieczek. Popiera i aktywnie działa na rzecz akcji władz Warszawy i Dzielnicy Bielany na rzecz sprawności seniorów. 10] ROMANA NAWARA Jej maksyma, którą kieruje się w życiu, to: pomagając innym, pomagamy sobie. Filolog; nauczyciel akademicki. W czasie aktywności zawodowej m. in. specjalista ds. rynków wschodnich w Departamencie Współpracy z Zagranicą Ministerstwa Zdrowia; starszy wykładowca Studium Języków Obcych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od 1999 członek założyciel, prezes Zarządu Warszawskiego Stowarzyszenia Amazonek Żonkil. Członek Rady Polskiej Koalicji Organizacji Pacjentów Onkologicznych (Wiceprzewodnicząca). Od 16 lat prowadzi działania na rzecz aktywności osób niepełnosprawnych, w tym 8 lat na rzecz mieszkańców Dzielnicy Bielany. Animatorka społeczności ludzi, których łączy chęć niesienia pomocy i troska o dobro mniej zaradnych, czy słabszych. Była jedną ze współinicjatorek powołania Warszawskiego Ośrodka Wsparcia Amazonek, działającego na Bielanach. Liderka Mazowieckiej Akademii Seniora; Wolontariusz Bielański. 11] ELŻBIETA OBŁUSKA Aktywna uczestniczka i działaczka Ośrodka Wsparcia Dziennego Seniora nr 1. W dowód zaufania i docenienia jej zaangażowania od kilku lat wybierana do tamtejszego samorządu. Reprezentuje Ośrodek w czasie oficjalnych uroczystości zarówno na terenie placówki, jak i na zewnątrz, np. w 2014 r. Reprezentowała Ośrodek na XII Ogólnopolskim Przeglądzie Teraz My. 12] TADEUSZ PAŁKA

4 Z wykształcenia ekonomista, na emeryturze przebywa od 25 lat. Zasiada w Radzie Osiedla Piaski (III kadencję), w Komisji Społeczno-Kulturalnej, w której bardzo aktywnie działa na rzecz seniorów. Organizuje imprezy i spotkania okolicznościowe, nie tylko wigilijne i wielkanocne ale również z okazji Dnia Niepodległości, Powstania Warszawskiego, wieczory pieśni patriotycznej i inne. Działa w komisji przydzielającej paczki i zapomogi pieniężnie seniorom znajdującym się w ciężkiej sytuacji życiowej lub cierpiącym na przewlekłe choroby. Jest członkiem Zarządu Mazowieckiego Stowarzyszenia Pokolenia, w którym pracuje społecznie na rzecz seniorów. W 2014 był aktywnym uczestnikiem Bielańskiej Akademii Seniorów. 13] RYSZARD PODCZASKI Urodzony w Warszawie, pod koniec II wojny światowej. Od 37 lat zamieszkały na Bielanach. Absolwent Politechniki Warszawskiej, którą skończył z tytułem mgr inż. mechanika. Pracując 32 lata w FSO Warszawa, przeszedł drogę od projektanta, do Dyrektora Technicznego Biura Projektów. Przez cztery kadencje był radnym Gminy i Dzielnicy Bielany. Członek Stowarzyszenia Gwiaździsta 17, które w statucie ma również zapisaną działalność na rzecz seniorów. I tym właśnie zajmuje się, organizując imprezy turystyczne, wypoczynek, zajęcia kulturalne i różnoraką pomoc osobom starszym. 14] DANUTA POLAK Mieszkanka Bielan od ponad 50 lat. Przez blisko 10 lat łączyła swoją pracę zawodową, z byciem wolontariuszką w Opiece Społecznej na ul. Przybyszewskiego, gdzie opiekowała się chorymi po wylewach i urazach kręgosłupa. Od 2013 r. w Klubie Osiedlowym WSBM Chomiczówka, prowadzi też jako wolontariuszka, zajęcia manualne dla seniorów i chętnych mieszkańców. W czerwcu 2014 r. startując ze swoją grupą, w konkursie Seniorzy mają talent otrzymała statuetkę z zajęcie I miejsca. Przy okazji różnych imprez urządza wystawy prac swojej grupy, nie tylko aby pokazać je ale również aby zachęcić innych i uzmysłowić im, że można tak spędzać czas. W grudniu 2014 r. otrzymała tytuł Bielańskiego Wolontariusza roku 2014 r. Od ubiegłego roku pomaga w magazynach PKPS Wrzeciono wydawać odzież osobom starszym i bezdomnym. Organizuje i robi paczki świąteczne. 15] EWA SZEMIŃSKA MORSAKOWSKA Od roku 1995 aktywnie działa na rzecz seniorów w Zarządzie Regionu NSZZ Solidarność. W tym czasie była radną gminy Bielany, a w latach przewodniczącą Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Gminy Bielany. Od 2003 r. jest bardzo aktywnym wolontariuszem Bielańskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Działa w Ośrodku Wsparcia Nr 1, w Al. Zjednoczenia. Jest członkiem Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Z biegiem lat coraz lepiej poznawała problemy osób starszych. A obecnie bazując na swoich doświadczeniach, chce nadal pomagać i przyczyniać się do poprawy życia osobom starszym, czyli z reguły tym którzy najbardziej potrzebują pomocy. 16] HALINA SZERSZEŃ Radna Dzielnicy Bielany od pięciu kadencji. Wieloletni dyrektor Bielańskiego Domu Kultury na ul. Goldoniego. Obecnie główny specjalista w Mediatece Star Meta.

5 W pracy samorządowej zajmowała się głównie sferami kultury i pomocy społecznej. Zabiegała o dofinansowanie i wyposażenie placówek kultury oraz działań na rzecz osób starszych. W wyniku tego seniorzy mogli korzystać z ciekawych ofert kulturalnych, oświatowych i rekreacyjnych. Organizowała spotkania z gerontologami, artystami i przedstawicielami porządku publicznego. Podejmowała liczne inicjatywy na rzecz osób starszych, jak np.: nabory na kursy komputerowe, naukę języka angielskiego, gimnastykę i imprezy okolicznościowe. Uczestniczyła w programie profilaktyki zdrowotnej, w wyniku czego przed Urzędem Dzielnicy Bielany stanął tzw. Geriatrobus, w którym seniorzy mogli wykonać podstawowe badania i uzyskać poradę lekarską. Przez ostatnie dwa lata uczestniczyła w pracach nieformalnej Rady Seniorów jako przedstawiciel Stowarzyszenia Huty Warszawa Warszawscy Hutnicy. Jako wiceprezes w/w Stowarzyszenia i były pracownik Huty Warszawa, uczestniczyła w powstaniu i propagowaniu trzech książek o historii Huty i jej ludziach, w większości obecnych seniorach. 17] EWA SZUBERT SŁONIEWSKA Mieszka na Bielanach od kilkunastu lat, a poprzednio mieszkała po sąsiedzku, na Żoliborzu. Posiada wyższe wykształcenie ekonomiczne. Wiele lat przepracowała w administracji samorządowej. Była wykładowczynią w szkole policealnej. Równocześnie była ławnikiem w sądzie pracy. Od dwóch lat nie pracuje i swój wolny czas, którego ma dużo, pragnie poświęcić pracy społecznej. Szczególnie bliskie są jej zagadnienia związane z życiem ludzi starszych. Ma syna i 18 letniego wnuka. 18] MAGDALENA WÓJCIK - DRAPIŃSKA Na Bielanach mieszka od 1989 r. (26 lat). Od samego początku działa w Osiedlowym Komitecie Mieszkańców Radiowa. Posiada wyższe wykształcenie i lubi pomagać innym. Te dwie cechy powodują, że mieszkańcy osiedla od wielu już lat zwracają się do niej z prośbami o pomoc w różnych życiowych sprawach, zarówno prywatnych jak i dotyczących społeczności lokalnej. Głównie są to osoby starsze, które proszą o pomoc np. w odczytaniu i zrozumieniu pism urzędowych i napisaniu odpowiedzi na nie, proszą o doradzenie, czy wręcz popilotowanie spraw dotyczących nieruchomości, spadków, darowizn, czy podziału działek. Dzięki temu bardzo dobrze zna problemy istotne dla seniorów. 19] JANINA ZAKRZEWSKA MASŁOWSKA Zamieszkała na Bielanach od 1986 r. ( 29 lat). Posiada wykształcenie wyższe bibliotekarskie i jej praca zawodowa była związana właśnie z tą branżą; najpierw jako bibliotekarka, następnie jako dyrektor Biblioteki (od roku 2005). W przeszłości była: 5 lat członkiem PKPS, 8 lat kuratorem sądowym 16 lat Sekretarzem Sekcji Krajowej NSZZ Solidarność Pracowników Bibliotek Publicznych była delegatem na Zjazd Regionu Mazowsze. W latach była Radną Gminy Bielany. Obecnie pracuje nad edukacją osób 50+ przeciwko wykluczeniu cyfrowemu. Jest członkiem Oddziału Żoliborz Bielany Towarzystwa Przyjaciół Warszawy.

AKTYWIZACJA SPOŁECZNA OSÓB STARSZYCH

AKTYWIZACJA SPOŁECZNA OSÓB STARSZYCH Tomasz Schimanek AKTYWIZACJA SPOŁECZNA OSÓB STARSZYCH MATERIAŁY EDUKACYJNE DLA PRACOWNI DOBRA WSPÓLNEGO WPROWADZENIE Starość jest nieunikniona, o tym wiemy wszyscy, choć nie wszyscy sobie to uświadamiamy.

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

GDYŃSKA DEBATA MŁODYCH

GDYŃSKA DEBATA MŁODYCH GDYŃSKA DEBATA MŁODYCH ORGANIZATOR: WSPÓŁORGANIZACJA I DOFINANSOWANIE: PARTNERZY DEBATY: PATRONAT: Prezydent Miasta Gdyni dr WOJCIECH SZCZUREK SPIS RZECZY 4 OD REDAKCJI ROZMOWA 5 DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie wolontariatu w OPS

Prowadzenie wolontariatu w OPS ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ RAZEM W OLSZTYNIE Prowadzenie wolontariatu w OPS Olsztyn 2010 Projekt "Rozwój wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie Warmii i Mazur" dofinansowany przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Wolontariat jako narzędzie aktywnej integracji osób chorujących psychicznie. To działa!

Wolontariat jako narzędzie aktywnej integracji osób chorujących psychicznie. To działa! Wolontariat jako narzędzie aktywnej integracji osób chorujących psychicznie To działa! Wolontariat jako narzędzie aktywnej integracji osób chorujących psychicznie To działa! ( ) Sztuka w tym, by różnica

Bardziej szczegółowo

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015...

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015... MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ ORAZ PRZESTRZEGANIA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ PRZEMYŚL NA LATA 2009 2015 Lp Spis

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016 Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim na lata 2006-2016 Janów Lubelski 2006 rok Spis treści: I. Wstęp...4 II. III. IV. Diagnoza środowiska osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Po co seniorom kultura? Badania kulturalnych aktywności osób starszych RAPORT

Po co seniorom kultura? Badania kulturalnych aktywności osób starszych RAPORT Po co seniorom kultura? Badania kulturalnych aktywności osób starszych RAPORT przygotowany przez zespół badawczy w składzie: dr Piotr Landsberg, dr Marcin Poprawski, dr Przemysław Kieliszewski, Michał

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

Niepełnosprawni walczą o swój dom

Niepełnosprawni walczą o swój dom l POWIAT PIASECZYŃSKI l POWIAT GRÓJECKI l URSYNÓW l ROK XIII NR 37 (503) 11-17 PAŹDZIERNIK A 2013 ISSN 1643-2843 GAZETA BEZPŁ ATNA l POWIAT GRODZISKI l POWIAT PRUSZKOWSKI l W NUMERZE Becikowego nie będzie

Bardziej szczegółowo

Diagnoza problemów osób niepełnosprawnych w Gliwicach

Diagnoza problemów osób niepełnosprawnych w Gliwicach Diagnoza problemów osób niepełnosprawnych w Gliwicach Wrocław Gliwice, 2010 1 Spis treści 1. Wprowadzenie...3 2. Opis realizowanych badań...10 3. Interpretacja wyników badania...11 3.1 Sytuacja społeczno-demograficzna...11

Bardziej szczegółowo

Najciekawsze dobre praktyki na rzecz osób starszych w województwie kujawsko-pomorskim

Najciekawsze dobre praktyki na rzecz osób starszych w województwie kujawsko-pomorskim Najciekawsze dobre praktyki na rzecz osób starszych w województwie kujawsko-pomorskim W naszym kraju zauważa się zjawisko starzenia się społeczeństwa oraz stały wzrost liczby osób w wieku emerytalnym.

Bardziej szczegółowo

Masz więcej niż 50 lat? Zostań wolontariuszem!

Masz więcej niż 50 lat? Zostań wolontariuszem! Masz więcej niż 50 lat? Zostań wolontariuszem! WOLONTARIAT TO MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA POSIADANEGO DOŚWIADCZENIA. TO TAKŻE WYJŚCIE Z OSAMOTNIENIA, WYPEŁNIENIE WOLNEGO CZASU I ZADOWOLENIE Z BYCIA POTRZEBNYM

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52 UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu na

Bardziej szczegółowo

Wykorzystaj swój talent. Upowszechnianie edukacji artystycznej na terenie Gminy Polkowice

Wykorzystaj swój talent. Upowszechnianie edukacji artystycznej na terenie Gminy Polkowice Nie mam wątpliwości, że realizacja projektów w ramach tzw. małych grantów to ogromna satysfakcja i czysta przyjemność. Uśmiechnięte twarze dzieci spełniających swoje marzenia oraz łzy radości i wzruszenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK KULTURA. uwaga na podmioty! red. Wojciech Kłosowski

KIERUNEK KULTURA. uwaga na podmioty! red. Wojciech Kłosowski uwaga na podmioty! KIERUNEK KULTURA uwaga na podmioty! red. Wojciech Kłosowski Mazowieckie Centrum kultury i Sztuki Warszawa 2012 Niniejsza książka ukazuje się w ramach projektu Kierunek Kultura 2012

Bardziej szczegółowo

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok!

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! Numer 1 (222) STYCZEŃ 2015 ISSN 1428-1198 www.stare-babice.pl Miesięcznik Gminny istniejemy od 1990 roku Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! (czyt. str. 10 i 12)

Bardziej szczegółowo

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania.

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Publikacja uwzględnia m.in. treść Ustawy o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Do zaczytania jeden krok...

Do zaczytania jeden krok... 22 maja 2015 Nr 11 (860) Do zaczytania jeden krok... Główną ideą festiwalu jest zachęcenie dzieci do czytania, ale także zachęcenie rodziców do głośnego czytania dzieciom mówi Izabela Kula, dyrektorka

Bardziej szczegółowo

s top dyskryminacji ze względu na wiek

s top dyskryminacji ze względu na wiek s top dyskryminacji ze względu na wiek 02 03 à C o w i e m y o d y s k r y m i n a c j i z e w z g l ę d u n a w i e k? G ł o s e k s p e r t ó w, d o ś w i a d c z e n i a o s ó b s t a r s z y c h.

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Instytucje wobec potrzeb osób starszych. Raport opracował zespół Instytutu Rozwoju Służb Społecznych. Warszawa, grudzień 2010 r.

RAPORT. Instytucje wobec potrzeb osób starszych. Raport opracował zespół Instytutu Rozwoju Służb Społecznych. Warszawa, grudzień 2010 r. RAPORT Instytucje wobec potrzeb osób starszych Raport opracował zespół Instytutu Rozwoju Służb Społecznych Warszawa, grudzień 2010 r. Spis Treści 1. Wstęp.4 2. Diagnozowanie potrzeb ludzi starszych przegląd

Bardziej szczegółowo

Czy trudno zostać myśliwym?

Czy trudno zostać myśliwym? PANORAMA ŻÓŁKIEWSKA Z ŻYCIA GMINY (luty) Nr 1(10)/2012 3 Czy trudno zostać myśliwym? Rozmowa z panem Ryszardem Borowcem, myśliwym Koła Łowieckiego Nr 17 Jeleń Żółkiewka. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM. (tytuł roboczy: POMOC ŻYWNOŚCIOWA)

PROGRAM OPERACYJNY EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM. (tytuł roboczy: POMOC ŻYWNOŚCIOWA) MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ P R O J E K T Z DNIA 3. 12 PROGRAM OPERACYJNY EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM 2014 2020 (tytuł roboczy: POMOC ŻYWNOŚCIOWA) WARSZAWA,.2013

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

DZIAŁAJ LOKALNIE WOKÓŁ DOBRA WSPÓLNEGO VI EDYCJA PROGRAMU

DZIAŁAJ LOKALNIE WOKÓŁ DOBRA WSPÓLNEGO VI EDYCJA PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE WOKÓŁ DOBRA WSPÓLNEGO VI EDYCJA PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE WOKÓŁ DOBRA WSPÓLNEGO VI EDYCJA PROGRAMU 1 2 SPIS TREŚCI 4 JAK REALIZUJEMY PROGRAM DZIAŁAJ LOKALNIE? DOBRO WSPÓLNE. OPISY WYBRANYCH

Bardziej szczegółowo