INFORMATOR. studia licencjackie studia magisterskie studia podyplomowe. wyższa szkoła zawodowa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMATOR. studia licencjackie studia magisterskie studia podyplomowe. wyższa szkoła zawodowa"

Transkrypt

1 INFORMATOR studia licencjackie studia magisterskie studia podyplomowe wyższa szkoła zawodowa

2 Najlepsza kadra naukowa, komfortowe warunki studiowania, stypendia dla innych to tylko HASŁA REKLAMOWE, dla nas to standard. Stawiamy na atmosferę i LUDZI, by oprócz przyswojonej wiedzy i praktyki, potrafili odnaleźć się w każdej sytuacji i wybić PONAD przeciętnoœć.

3 informacje o Uczelni spis treœci Informacje o Uczelni 3 Studia Licencjackie 5 PedagogIKA 5 Turystyka i RekrEACJA 5 EuropeistyKA 5 FilologIA 5 Ochrona Dóbr Kultury 7 EkonomIA 7 Studia magisterskie 7 PedagogIKA 7 Studia podyplomowe 9 Możliwości finansowania studiów 9 Rekrutacja na studia 11 Mapa 12 3 Jesteśmy Uczelnią, która szybko i elastycznie reaguje na zmiany zachodzące w otaczającym nas świecie. Nasza oferta jest na bieżąco aktualizowana, w zależności od wymogów rynku pracy oraz oczekiwań społecznych. Przygotowujemy naszych absolwentów do życia i pracy w warunkach nieustannych przemian społecznych i gospodarczych. Nasi absolwenci to świetnie wykształceni profesjonaliści, którzy z łatwością radzą sobie na coraz bardziej wymagających rynkach pracy w krajach Unii Europejskiej. Podstawy prawne Wpis do Rejestru Niepaństwowych Uczelni Zawodowych pod nr otwarcie rynku pracy przez Niemcy, Austrię i Szwajcarię. Europejska rewolucja to zmiana sposobu myślenia o studiach. Studia w KdE to nie tylko doskonała kadra dydaktyczna i komfortowe warunki studiowania to niepowtarzalny klimat akademicki, możliwości rozwoju własnego JA, różnorodni ludzie, zainteresowania. To solidna podstawa do budowania swojej przyszłości zarówno zawodowej jak i osobistej. Ciągły rozwój własnej osobowości w połączeniu z wszechstronną wiedzą i praktyką to gwarancja, że wszelkie ograniczania i bariery jakie stawia życie stają się łatwiejsze do pokonania. Z myślą o studentach i absolwentach dbamy o to, by wykształcić ludzi, którzy potrafią wybić się PONAD przeciętność bo przecież Kadry dla Europy to studia bez granic! Standard naszej Uczelni: studia w przestronnych i przygotowanych do celów dydaktycznych budynkach położonych w centrum Poznania możliwość nauki języków obcych na najwyższym poziomie (lektoraty, wykłady, konwersatoria) kształcenie przy pomocy najnowocześniejszych metod i technologii multimedialnych. kadra dydaktyczna - wysokiej klasy specjaliści, pomocni studentom aktywny Samorząd Studencki reprezentowany w Senacie Uczelni AZS - sekcje sportowe biuro karier biblioteka wydawnictwo barek uczelniany życzliwa atmosfera studiowania Studia Licenjackie Pedagogika Turystyka i Rekreacja Filologia Ochrona Dóbr Kultury Europeistyka Ekonomia Pedagogika Studia PodyPlomowe Studia Magisterskie Kierunki w przygotowaniu Taniec Architektura i Urbanistyka Doradztwo zawodowe i personalne Poœrednictwo pracy Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe Przygotowanie pedagogiczne BHP i ochrona œrodowiska Skuteczna obługa klienta Sprawny kierownik - psychologiczne podstawy zarządzania Nowe kierunki studiów podyplomowych: Planowany termin uruchomienia październik 2011 r. Więcej informacji na www. Międzynarodowy przewóz towarów (prawo i procedury celne, podatek VAT, firma transportu drogowego na rynku europejskim) Przedsiębiorstwo transportu drogowego na rynku krajowym i międzynarodowym Ubezpieczenia gospodarcze przygotowanie do pracy w instytucjach ubezpieczeniowych i agenta ubezpieczeniowego Nowoczesne doradztwo rolnicze Dyplomacja, negocjacje, etyka i savoir vivre w biznesie Kadry dla Europy Uczelnią magisterską!!! Szczegóły w rozdziale Studia magisterskie.

4 W jakim KIERUNKU zmierzasz? Pedagogika, Turystyka i Rekreacja, Ekonomia? A może Filologia, Europeistyka, Ochrona Dóbr Kultury? Twoja mała rewolucja trwa, po maturze wybierzesz swój kierunek na przyszłoœć. 3 lata studiów, dyplom licencjata, możliwoœci bez granic.

5 studia licencjackie studia I stopnia kierunek uzyskany tytuł Liczba semestrów tryb studiów Pedagogika licencjat 6 lub 7* stacjonarny/niestacjonarny Turystyka i Rekreacja licencjat 6 stacjonarny/niestacjonarny Filologia licencjat 6 stacjonarny/niestacjonarny Ochrona Dóbr Kultury licencjat 6 stacjonarny/niestacjonarny Europeistyka licencjat 6 stacjonarny/niestacjonarny Ekonomia licencjat 6 stacjonarny/niestacjonarny 5 * w zależnoœci od wybranej specjalnoœci Możliwoœć kontynuacji nauki na Studiach Uzupełniających Magisterskich (studia II stopnia) Studia na kierunku PEDAGOGIKA przygotują Cię merytorycznie i metodycznie do odmiennego pojmowania Pedagogika i pełnienia roli wychowawcy, nauczyciela i terapeuty, a także ukażą istotę edukacji w nowym europejskim kontekście. Proces jednoczenia się Europy wyznacza nowe zadania naukom o edukacji i jednocześnie wyzwala potrzebę innego spojrzenia na rolę współczesnego pedagoga. Głównym zadaniem edukacji staje się wspieranie jednostki w indywidualnym rozwoju na miarę złożonych wyzwań współczesności. W dzisiejszych czasach podmiot uczący się potrzebuje szkoły i pedagoga aktywnie reagującego na zmiany. Dobrą edukacją należy objąć człowieka w całym przebiegu jego życia, a w szczególności od okresu wczesnego dzieciństwa. Stoimy zatem przed koniecznością dokonania rewolucyjnych zmian strategii edukacyjnej w pierwszych latach kształcenia człowieka, co z kolei pociąga za sobą potrzebę odmiennego edukowania współczesnego nauczyciela małego ucznia. Specjalności na kierunku PEDAGOGIKA Resocjalizacja i profilaktyka społeczna Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe Pedagogika pracy i dorosłego człowieka Edukacja elementarna i język angielski * Doradztwo personalne i zawodowe Pedagogika Stacjonarne Niestacjonarne 12 rat 360 PLN 350 PLN Zobacz jakie masz możliwoœci dofinansowania nauki w rozdziale Stypendia oraz Kredyty studenckie Istnieje również możliwoœć wyboru innego języka, np. niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, fińskiego, szwedzkiego, norweskiego lub duńskiego. Dla nas STUDIA BEZ GRANIC to studia bez OPŁATY WPISOWEJ! Turystyka i Rekreacja Studia na kierunku TURYSTYKA I REKREACJA to rewolucyjne metody kształcenia, najnowsza wiedza teoretyczna jak i praktyczna, zastosowanie instrumentów marketingowych, praktyki w renomowanych placówkach obsługi ruchu turystycznego, ośrodkach rekreacji, biurach podróży. Zajęcia nie ograniczają się tylko do wykładów i ćwiczeń to także wiele obozów wyjazdowych np. żeglarskich, kajakowych czy narciarskich. Poza tytułem licencjata absolwenci otrzymują ECDL czyli Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych, wymagany przez pracodawców w Unii Europejskiej. Znajomość języka obcego jest obecnie podstawowym wymogiem pracodawców w każdym kraju Unii Europejskiej. Jest też niezbędna w kontaktach Filologia z instytucjami i społeczeństwem UE, a nauka języka obcego już na poziomie elementarnym stwarza szanse wychowania nowych pokoleń BEZ GRANIC językowych i kulturowych. Studiując FILOLOGIĘ będziesz płynnie posługiwał się językiem angielskim, Filologia 12 rat Stacjonarne 385 PLN Niestacjonarne 400 PLN a także możesz nauczyć się innych języków języka niderlandzkiego, języka niemieckiego, języka szwedzkiego, języka norweskiego Zobacz jakie masz możliwoœci dofinansowania nauki w rozdziale Stypendia oraz Kredyty studenckie i języka duńskiego. Specjalności na kierunku FILOLOGIA Filologia angielska (specjalizacje: komunikacja europejska, amerykanistyka, translatoryka) Filologia germańska z językiem skandynawskim (szwedzkim, norweskim lub duńskim) Specjalności na kierunku TURYSTYKA I REKREACJA Zarządzanie w gospodarce turystycznej Ekoturystyka Hotelarstwo Turystyka aktywna i rekreacja ruchowa Turystyka i rekreacja Stacjonarne Niestacjonarne Znajomość problematyki europejskiej stała się poszukiwaną przez pracodawców Europeistyka specjalnością zawodową, a pozyskiwanie i wykorzystywanie funduszy europejskich stwarza dla wielu firm i instytucji możliwości nieograniczonego rozwoju. By sprawnie funkcjonować na rynku europejskim trzeba również dobrze znać uwarunkowania kulturowe i mentalność społeczeństw krajów UE. Wybierz kierunek EUROPEISTYKA, by poznać mechanizmy funkcjonowania Wspólnot Europejskich, procedury i zasady działania administracji, a także społeczne zasady i obyczaje obowiązujące w poszczególnych państwach Europy. 12 rat 395 PLN 330 PLN Zobacz jakie masz możliwoœci dofinansowania nauki w rozdziale Stypendia oraz Kredyty studenckie Specjalności na kierunku EUROPEISTYKA administracja europejska urzędnik europejski zarządzanie projektem unijnym Europeistyka Stacjonarne Niestacjonarne 12 rat 295 PLN 265 PLN Zobacz jakie masz możliwoœci dofinansowania nauki w rozdziale Stypendia oraz Kredyty studenckie

6 Pedagogika. Studia licencjackie i MAGISTERSKIE! Zostań KREATOREM optymalnych warunków do wszechstronnego rozwoju człowieka w zmieniającej się europejskiej rzeczywistoœci społeczno kulturowej.

7 Kierunek pod patronatem Związku Polskich Artystów Plastyków Polska Sztuka Użytkowa Ochrona Dóbr Kultury Sztuka użytkowa, pojazdy zabytkowe, projektowanie i design, fotografia dokumentalna i artystyczna - studia na kierunku OCHRONA DÓBR KULTURY to połączenie pasji i wykształcenia. W trakcie zajęć praktycznych poznasz arkana pracy z materiałami artystycznymi (m.in. szkło, witraż, ceramika, tkaniny, zabytkowe meble oraz wystrój wnętrz), a swoją wiedzę i umiejętności poszerzysz w trakcie praktyk w pracowniach artystycznych. Zajęcia odbywają się w dobrze wyposażonych pracowniach plastycznych i informatycznych. Prowadzone są przez kadrę własną Uczelni, wykładowców Akademii Sztuk Pięknych i Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz wielu specjalistów i praktyków z zakresu szeroko rozumianej sztuki. Ochrona Dóbr Kultury Stacjonarne Niestacjonarne 12 rat 495 PLN 395 PLN Zobacz jakie masz możliwoœci dofinansowania nauki w rozdziale Stypendia oraz Kredyty studenckie Specjalności na kierunku OCHRONA DÓBR KULTURY Konserwacja zabytków sztuki użytkowej Konserwacja pojazdów zabytkowych Projektowanie plastyczne design Fotografia dokumentalna i artystyczna Dla nas STUDIA BEZ GRANIC to studia bez OPŁATY WPISOWEJ! Stawiamy na REWOLUCYJNE formy kształcenia - problemowe, sytuacyjne metody przypadków i gier symulacyjnych z wykorzystaniem technik multimedialnych, komputerów i Internetu, analizy tekstów źródłowych i informacji statystycznych, opracowania referatów problemowych i projektów, laboratoria komputerowe, zajęcia praktyczne w przedsiębiorstwach oraz różnorodne formy sprawdzania wiedzy i umiejętności. Studia na kierunku EKONOMIA są dla Ciebie, jeśli Twój umysł ścisły nie ma granic. Unikatowe specjalności na tym kierunku uzupełniają lukę na rynku edukacyjnym i wychodzą naprzeciw oczekiwaniom wielu pracodawców, zarówno w Polsce jak i w pozostałych krajach członkowskich UE. Specjalności na kierunku EKONOMIA Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw Gospodarka żywnościowa Ekonomika transportu, spedycji i usług logistycznych Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej Ekonomika pracy i zarządzanie kadrami Gospodarowanie nieruchomościami Handel międzynarodowy Zarządzanie funduszami UE Ekomika i organizacja ruchu turystycznego Bezpieczeństwo ekonomiczne nowoœć Ekonomia Stacjonarne Niestacjonarne 12 rat 370 PLN 330 PLN Zobacz jakie masz możliwoœci dofinansowania nauki w rozdziale Stypendia oraz Kredyty studenckie Ekonomia Możliwoœć uzyskania uprawnień i certyfikatów - Certyfikat Umiejętnoœci Komputerowych ECDL (wymagany przez pracodawców w krajach UE) - Świadectwo przeszkolenia doradcy ds. bezpieczeństwa w zakresie przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (specjalnoœć: Ekonomika transportu, spedycji i usług logistycznych) - Przygotowanie do zewnętrznych egzaminów w celu uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego (specjalnoœć: Ekonomika transportu, spedycji i usług logistycznych) - uprawnienia i certyfikaty w zakresie BHP (specjalnoœć: Ekonomika pracy i zarządzanie kadrami) - uprawnień do prowadzenia biur rachunkowych oraz doradców podatkowych (specjalnoœć: Finanse i rachunkowoœć) 7 studia magisterskie studia II stopnia Pedagogika Studia Uzupełniające Magisterskie kierunek uzyskany tytuł Liczba semestrów tryb studiów Pedagogika magister 4 stacjonarny/niestacjonarny Możliwoœć kontynuacji nauki na Studiach Uzupełniających Magisterskich (studia II stopnia) Ukończyłeś studia licencjackie (I stopnia) i chcesz kontynuować swoją naukę? Nie ograniczaj swoich możliwości i studiuj dalej! Priorytetowym celem studiów pedagogicznych jest promowanie najnowszych tendencji we współczesnej edukacji. Cechuje je podejście do ucznia jako konstruktora własnej wiedzy, jako osoby posiadającej własne prawa i korzystającej ze swojego potencjału edukacyjnego. Istotna jest rola pedagoga jako KREATORA optymalnych warunków do wszechstronnego rozwoju człowieka w zmieniającej się europejskiej rzeczywistości społeczno kulturowej. Specjalności: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna umożliwia studentom nabycie kompetencji niezbędnych do pełnienia roli profesjonalnego pedagoga-nauczyciela dziecka. Absolwent będzie posiadał zróżnicowane kompetencje do kreowania interaktywnego środowiska rozwoju dzieci od urodzenia do 10 roku życia. Nabyte kwalifikacje umożliwią mu podjęcie pracy w instytucjach opieki, wychowania i nauczania (np. żłobki, kluby dziecięce, przedszkola i szkoły) oraz prowadzenie własnej działalności gospodarczej (np. klubu malucha). Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza zagwarantuje studentom nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia pracy kompetentnego pedagoga sprawującego funkcje opiekuńcze i wychowawcze wobec dzieci, młodzieży i dorosłych. Absolwent będzie przygotowany do pracy w placówkach oświatowych (np. żłobki, kluby dziecięce, domy dziecka, ośrodki adopcyjne, pogotowia opiekuńcze, świetlice szkolne, socjoterapeutyczne i środowiskowe, bursy szkolne i internaty, poradnie rodzinne, pedagogiczne i zawodowe, schroniska młodzieżowe, domy opieki społecznej, ośrodki dziennego pobytu, stowarzyszenia charytatywne) oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej (np. dom opieki nad dziećmi, młodzieżą czy dorosłymi). Pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi stwarza studentom możliwość podjęcia pracy na stanowiskach wymagających samodzielnego tworzenia nowoczesnej polityki personalnej. Student uzyska kompetencje w zakresie planowania i organizowania pracy, innowacyjnego rozwiązywania problemów oraz korzystania z najnowszych metod i narzędzi HR. Absolwent będzie przygotowany do roli zawodowej doradcy w placówkach edukacyjnych, wychowawczych, socjalnych oraz działach kadr i HR, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w ramach doradztwa personalnego zawodowego. Pedagogika z arteterapią pozwoli studentom ukształtować kompetencje pedagoga - terapeuty poprzez wykorzystywanie walorów sztuki, w celu wpływania na ludzi o zróżnicowanych potrzebach rozwojowych. Absolwent tej specjalności będzie posiadał przygotowanie do podjęcia pracy zawodowej w placówkach kulturalno-oświatowych i penitencjarno-leczniczych (np. domy kultury, ośrodki dziennego pobytu, ośrodki pomocy społecznej, ośrodki terapii zajęciowej, ośrodki rehabilitacji, szpitale, przedszkola, szkoły). Pedagogika z językiem angielskim skierowana jest do absolwentów wszystkich kierunków studiów posiadających dobrą znajomość języka angielskiego. W toku studiów studenci nabędą kompetencji pedagogicznych niezbędnych do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego. Animacja czasu wolnego wyposaża studenta w profesjonalną wiedzę i umiejętności w zakresie efektywnego wspierania zdrowego i aktywnego stylu życia ludzi o zróżnicowanych potrzebach rozwojowych. Absolwent będzie przygotowany do prowadzenia własnej działalności związanej z organizacją zajęć i imprez rekreacyjnych dla firm, instytucji i osób prywatnych oraz pracy m.in. w biurach turystycznych, centrach hotelowych i wypoczynkowych, klubach lub domach kultury. Absolwenci WSZ Kadry dla Europy Absolwenci innych uczelni Stacjonarne/Niestacjonarne 12 rat PLN Opłata wpisowa: 0 PLN Stacjonarne/Niestacjonarne 12 rat PLN Opłata wpisowa: 0 PLN

8 Stypendia. Rozbudowany system STYPENDIALNY - to wiele możliwoœci uzyskania wsparcia finansowego. Nie pozwól by pieniądze stały się granicą na drodze do Twojego wykształcenia, Twojej przyszłoœci.

9 studia podyplomowe Studia podyplomowe trwają 2 lub 3 semestry i realizowane są w trakcie zjazdów odbywających się w soboty i niedziele (godz. 9:00-17:30). Zaliczenie poszczególnych modułów programowych odbywa się zgodnie z przyjętymi ustaleniami osób prowadzących w formie: napisania pracy o charakterze praktycznym przygotowanie i zaprezentowanie projektu zajęć dydaktycznowychowawczych w formie microteachingu przygotowania projektu - pod kierunkiem wykładowców Studia podyplomowe kończą się egzaminem. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w języku polskim, uznane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Nabór na studia podyplomowe trwa cały rok. Planowane terminy rozpoczęcia studiów to styczeń, kwiecień oraz październik. Aktualnie prowadzimy studia podyplomowe na kierunkach: Doradztwo zawodowe i personalne Pośrednictwo pracy Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe Przygotowanie pedagogiczne BHP i ochrona środowiska Skuteczna obsługa klienta Szczegółowe informacje dotyczące opłat umieszczone są na stronie Sprawny kierownik - psychologiczne podstawy zarządzania Stypendia możliwoœci finansowania studiów Nie pozwól by pieniądze stały się granicą do Twojego wykształcenia, Twojej przyszłości. Rozbudowany system STYPENDIALNY to nieograniczone możliwości uzyskania wsparcia finansowego. Stypendia przyznane WSZ Kadry dla Europy w roku akademickim 2010/2011 Stypendia za wyniki w nauce Stypendia socjalne Stypendia sportowe Dla osób niepełnosprawnych Dopłaty do zakwaterowania Zapomogi PLN PLN PLN PLN PLN PLN Łączna kwota przyznanych stypendiów w roku akademickim 2010/ PLN 9 NOWOŚĆ! - STYPENDIUM ZAŁoŻYCIELA uczelni Kredyty studenckie Każdy student Uczelni Kadry dla Europy może ubiegać się o kredyt studencki, jeśli posiada obywatelstwo polskie i rozpoczął studia przed 25 rokiem życia. Kredyt wypłaca się w miesięcznych ratach, natomiast spłata kredytu rozpoczyna się po 2 latach od ukończenia studiów. Wysokość odsetek spłacanych przez kredytobiorcę od zaciągniętego kredytu studenckiego wynosi połowę stopy redyskontowej NBP. Okres spłaty kredytu trwa nie krócej niż dwukrotność okresu, na jaki został udzielony. Oznacza to, że przez cały okres studiów i 2 lata po ich ukończeniu, należne bankom odsetki pokrywane są z Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich. Kredyt może zostać częściowo lub w całości umorzony dzięki dobrym wynikom w nauce lub w przypadku trudnej sytuacji materialnej absolwenta. Kredytów studenckich udzielają m.in. następujące banki: PKO BP S.A. PeKaO S.A. Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Kredyt Bank PBI S.A. Bank Ochrony Środowiska S.A. Bank Przemysłowo-Handlowy S.A. BZ WBK S.A. Górnośląski Bank Gospodarczy S.A.

10 ZMIENIAMY SIĘ, bo œwiat się zmienia. Czy można studiować Taniec? Można. Czy Architektura i Urbanistyka to atrakcyjny kierunek studiów w europejskim œrodowisku? Oczywiœcie! Już WKRÓTCE dwa nowe kierunki TANIEC oraz ARCHITEKTURA I URBANISTYKA. My też przekraczamy granice.

11 11 rekrutacja na studia Biuro Rekrutacji to miejsce, gdzie uzyskasz pełną informację o kierunkach, stypendiach, opłatach i możliwościach jakie będziesz miał, wstępując w poczet studentów naszej Uczelni. Mieści się w Siedzibie Uczelni, dlatego sam zobaczysz w jakich warunkach będziesz studiować. Przekonasz się również jak istotna jest lokalizacja Uczelni w centrum miasta wszystko masz w zasięgu ręki, a czas który poświęciłbyś na dojazdy możesz spędzić ze znajomymi. Teraz czas na trochę formalności. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz przyjęte limity miejsc w ramach poszczególnych kierunków. Dokumenty można składać do końca września 2011 r. w Biurze Rekrutacji WSZ Kadry dla Europy. Godziny otwarcia Biura Rekrutacji Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Do Biura Rekrutacji zabierz ze sobą: świadectwo maturalne w oryginale lub jego odpis wydany przez szkołę średnią (świadectwo możesz dostarczyć, gdy je otrzymasz, a wcześniej złożone dokumenty dadzą Ci pewność, że nie zabraknie miejsc na kierunku, który wybrałeś) kserokopię książeczki wojskowej (strony 1 i 2 oraz 6 i 7 - wpis WKU) dotyczy mężczyzn kserokopię dowodu osobistego (obie strony) aktualne zaświadczenie lekarskie (na kierunku Turystyka i Rekreacja ważna jest dodatkowa adnotacja od lekarza, że kandydat może wykonywać ćwiczenia wysiłkowe) cztery zdjęcia legitymacyjne 3,5x4,5cm (podpisane z tyłu imieniem i nazwiskiem) W Biurze Rekrutacji wypełnisz: podanie o przyjęcie na studia umowy o naukę W umowie zawarte są wszystkie informację dotyczące wybranych przez Ciebie studiów m.in. podpisując umowę znasz wszystkie opłaty na I, II i III roku nauki. kontakt Adres Biura Rekrutacji: ul. Petera Mansfelda 4, Poznań Telefon: (061) Mail: GG:

12 12 Wyższa Szkoła Zawodowa Kadry dla Europy ul. Petera Mansfelda Poznań tel. (61) faks (61)

bezpłatne studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

bezpłatne studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Wydział Pedagogiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie ul. Miodowa 21 c Tel. +48 22 831 15 48 zaprasza na bezpłatne studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna finansowane

Bardziej szczegółowo

WyŜsza Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu

WyŜsza Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu WyŜsza Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu Naszym studentom oferujemy: Studia I Stopnia: stacjonarne i niestacjonarne Studia podyplomowe: w tym kwalifikacyjne dla nauczycieli DLACZEGO

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY Załącznik nr 1 do Aneksu nr 1 ( z dn. 14.12.2011 r.) do Uchwały NR R/0004/19/11 z dnia 20 kwietnia 2011 roku WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY INSTYTUT MUZYKI Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Bardziej szczegółowo

Katolicki Uniwersytet. Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet. Jana Pawła II Katolicki Uniwersytet L u b e l s k i Jana Pawła II PEDAGOGIKA /pedagogika INSTYTUT PEDAGOGIKI KUL jest jednym z ważniejszych ośrodków badań nad myślą pedagogiczną w Polsce i cenionym ośrodkiem kształcenia

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI im. MIESZKA I w POZNANIU. WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY w NOWYM TOMYŚLU

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI im. MIESZKA I w POZNANIU. WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY w NOWYM TOMYŚLU WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI im. MIESZKA I w POZNANIU WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY w NOWYM TOMYŚLU Nowy Tomyśl 2011 INFORMACJE OGÓLNE Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Turystyka i rekreacja Organizacja turystyki i rekreacji Absolwent Państwowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDSTAWIA OFERTĘ DYDAKTYCZNĄ DLA BRANŻY FITNESS

PRZEDSTAWIA OFERTĘ DYDAKTYCZNĄ DLA BRANŻY FITNESS PRZEDSTAWIA OFERTĘ DYDAKTYCZNĄ DLA BRANŻY FITNESS Wyższa Szkoła Zarządzania i Coachingu została powołana w celu wypełnienia luki na rynku edukacyjnym, a tym samym przygotowania fachowców do pracy na rzecz

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 1. 1. Rodzaje pomocy materialnej dla studenta wynikające z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym... 1. 2.1. Trudna sytuacja materialna...

Wstęp... 1. 1. Rodzaje pomocy materialnej dla studenta wynikające z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym... 1. 2.1. Trudna sytuacja materialna... SYSTEM STYPENDIALNY Wstęp... 1 1. Rodzaje pomocy materialnej dla studenta wynikające z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym... 1 2.1. Trudna sytuacja materialna... 2 2.2. Orzeczona niepełnosprawność...

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji na studia w Wyższej Szkole Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach w roku akademickim 2011/2012

Regulamin rekrutacji na studia w Wyższej Szkole Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach w roku akademickim 2011/2012 Załącznik do Uchwały Senatu nr 2 z dnia 26 maja 2010 r. Regulamin rekrutacji na studia w Wyższej Szkole Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach w roku akademickim 2011/2012 1 Na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Kredyt studencki. Rok akademicki 2010/2011

Kredyt studencki. Rok akademicki 2010/2011 Kredyt studencki Rok akademicki 2010/2011 Kto może ubiegać się o kredyt studencki? O kredyt mogą się ubiegać wszyscy studenci bez względu na typ uczelni (publiczna, niepubliczna) i formę studiów (studia

Bardziej szczegółowo

KUL. Lubelski Jana Pawła II. europeistyka

KUL. Lubelski Jana Pawła II. europeistyka KUL Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II europeistyka 2 europeistyka European Studies www.kul.pl/unia Tryby studiów stacjonarne I stopnia licencjackie (limit miejsc: 60); niestacjonarne I stopnia

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja Nazwa kierunku studiów Administracja Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia Forma studiów Stacjonarne Profil kształcenia ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.)

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Dz.U.1998.108.685 2000-07-15 zm. Dz.U.2000.48.550 art. 50 2004-07-01 zm. Dz.U.2004.146.1546 art. 314 2004-07-17 zm. Dz.U.2004.152.1598 art. 3 2005-02-24 zm. Dz.U.2005.23.187 art. 3 2005-09-01 zm. Dz.U.2005.164.1365

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2.1. Ogólne informacje o systemie zarządzania jakością kształcenia System zarządzania jakością kształcenia funkcjonujący na Wydziale Zarządzania i

Bardziej szczegółowo

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Ubezpieczeń Gospodarczych,

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Ubezpieczeń Gospodarczych, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza zapisy na Studia Podyplomowe Ubezpieczeń Gospodarczych w roku akademickim 2013/2014 Wrocław, dnia 30 czerwca 2013 r. Nazwa studiów

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE STUDENTÓW KIERUNKÓW MEDYCZNYCH NA POTRZEBY SIŁ ZBROJNYCH W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011

KSZTAŁCENIE STUDENTÓW KIERUNKÓW MEDYCZNYCH NA POTRZEBY SIŁ ZBROJNYCH W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 Bielsko-Biała dnia 03.12.2009 KSZTAŁCENIE STUDENTÓW KIERUNKÓW MEDYCZNYCH NA POTRZEBY SIŁ ZBROJNYCH W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 W związku z kontynuacją procesu pozyskiwania i kształcenia studentów kierunków

Bardziej szczegółowo

Akademia Pomorska w Słupsku INSTYTUT PEDAGOGIKI

Akademia Pomorska w Słupsku INSTYTUT PEDAGOGIKI Specjalności do wyboru w roku akadem. 2011/12 Specjalność: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna (specjalność nauczycielska) : Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku "pedagogika", specjalność:

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich

USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich Art. 1. 1. Prawo do otrzymania pożyczek i kredytów, zwanych dalej pożyczkami studenckimi i kredytami studenckimi,

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Resocjalizacja i profilaktyka społeczna

Studia Podyplomowe. Resocjalizacja i profilaktyka społeczna I. Informacje ogólne Studia Podyplomowe Resocjalizacja i profilaktyka społeczna II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Zainwestuj w siebie! Pomyśl o swojej przyszłości!

Zainwestuj w siebie! Pomyśl o swojej przyszłości! Zainwestuj w siebie! Pomyśl o swojej przyszłości! Polska liderem branży logistycznej w Europie Środkowo-Wschodniej Raport Banku Światowego Logistyka w transporcie drogowym Wybitni specjaliści i praktycy

Bardziej szczegółowo

II stopień SYLWETKA ABSOLWENTA: Pedagogika Opiekuńczo-Resocjalizacyjna

II stopień SYLWETKA ABSOLWENTA: Pedagogika Opiekuńczo-Resocjalizacyjna Pedagogika Opiekuńczo-Resocjalizacyjna 1. Studenci zdobywają wiedzę z teoretycznych podstaw w zakresie pedagogiki penitencjarnej, pedagogiki czasu wolnego, gerontopedagogiki. Posiadają uporządkowaną wiedzę

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH Oferta edukacyjna APS skrót 2014-03-26 WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH Kierunek PEDAGOGIKA studia stacjonarne 1. Animacja społeczno kulturowa (nauczycielska) 2. Edukacja dorosłych i BHP 3. Doradztwo zawodowe

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich

USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich Art. 1. 1. Prawo do otrzymania pożyczek i kredytów, zwanych dalej pożyczkami studenckimi i kredytami studenckimi,

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE Przewoźnik drogowy logistyka przewozów drogowych rzeczy i osób

STUDIA PODYPLOMOWE Przewoźnik drogowy logistyka przewozów drogowych rzeczy i osób STUDIA PODYPLOMOWE Certyfikat Kompetencji Zawodowych w zakresie transportu drogowego rzeczy Cel Certyfikat Kompetencji Zawodowych w zakresie transportu drogowego osób BEZ EGZAMINU!!! Zakres BEZ STRESU!!!

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY. Instytut Edukacji Artystycznej PROGRAM KSZTAŁCENIA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY. Instytut Edukacji Artystycznej PROGRAM KSZTAŁCENIA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY Instytut Edukacji Artystycznej PROGRAM KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ Kod kierunku

Bardziej szczegółowo

1 1. Ustalam podstawowe opłaty semestralne za kształcenie studentów/doktorantów na studiach i studiach doktoranckich niestacjonarnych w wysokości:

1 1. Ustalam podstawowe opłaty semestralne za kształcenie studentów/doktorantów na studiach i studiach doktoranckich niestacjonarnych w wysokości: ZARZĄDZENIE R-58/2014 Rektora Uniwersytetu Technologiczno Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 22 października 2014 r. w sprawie: odpłatności za świadczone przez UTH Radom w roku

Bardziej szczegółowo

20 maja 2014 roku WARUNKI I TRYB REKRUTACJI. w roku akademickim 2015/2016

20 maja 2014 roku WARUNKI I TRYB REKRUTACJI. w roku akademickim 2015/2016 Załącznik do Uchwały nr 20/ 2014 Senatu PWSZ w Płocku z dnia 20 maja 2014 roku WARUNKI I TRYB REKRUTACJI na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2015/2016 1 W roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ).

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ). Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ). 1. Podstawą przyjęcia kandydatów ze starą maturą jest konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIĘDZYWYDZIAŁOWEGO STUDIUM PEDAGOGICZNEGO. Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

REGULAMIN MIĘDZYWYDZIAŁOWEGO STUDIUM PEDAGOGICZNEGO. Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu REGULAMIN MIĘDZYWYDZIAŁOWEGO STUDIUM PEDAGOGICZNEGO Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu 1 1. Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne ( Studium ) prowadzone jest jako wyodrębniona jednostka międzywydziałowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 154/XXXXVIII/11 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie

UCHWAŁA NR 154/XXXXVIII/11 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie UCHWAŁA NR 154/XXXXVIII/11 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 20 maja 2011 roku w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich

USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich Art. 1. [1. Prawo do otrzymania pożyczek i kredytów, zwanych dalej pożyczkami studenckimi i kredytami studenckimi,

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego Morro W BARLINKU ROK SZKOLNY 2012/2013 Drodzy Rodzice i Absolwenci Gimnazjum! Przedstawiamy wam ofertę

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY Załącznik nr 1 do uchwały NR R/0004/27/12 z dnia 30 maja 2012 roku INSTYTUT MUZYKI Animacja kulturalna i artystyczna* studia pierwszego stopnia stacjonarne Edukacja artystyczna

Bardziej szczegółowo

WYJAZD NA PRAKTYKĘ W ROKU 2009/2010

WYJAZD NA PRAKTYKĘ W ROKU 2009/2010 WYJAZD NA PRAKTYKĘ SPRAWOZDANIE STYPENDYSTY PROGRAMU LLP-ERASMUS W ROKU 2009/2010 Wszystkie dane osobowe zawarte w umowie będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE (studia licencjackie) specjalności do wyboru: - bezpieczeństwo antyterrorystyczne. - bezpieczeństwo cyberprzestrzeni

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE (studia licencjackie) specjalności do wyboru: - bezpieczeństwo antyterrorystyczne. - bezpieczeństwo cyberprzestrzeni WyŜsza Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu prowadzi nabór na studia licencjackie I stopnia. Na kaŝdym z kierunków uczelnia szereg ciekawych specjalności do wyboru. BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE (studia licencjackie)

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie Zarządzanie przedsiębiorstwem Absolwenci specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

1 1. Ustalam podstawowe opłaty semestralne za kształcenie studentów/doktorantów na studiach i studiach doktoranckich niestacjonarnych w wysokości:

1 1. Ustalam podstawowe opłaty semestralne za kształcenie studentów/doktorantów na studiach i studiach doktoranckich niestacjonarnych w wysokości: ZARZĄDZENIE R-35/2014 Rektora Uniwersytetu Technologiczno Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie: odpłatności za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Wynik matury międzynarodowej. Punkty rekrutacyjne

Wynik matury międzynarodowej. Punkty rekrutacyjne Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia obowiązujące absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy zdali maturalny (tzw. nową maturę ) oraz maturę międzynarodową. 1. Podstawą przyjęcia

Bardziej szczegółowo

OFERTA STUDIÓW II STOPNIA W INSTYTUCIE FILOLOGII ROMAŃSKIEJ UJ

OFERTA STUDIÓW II STOPNIA W INSTYTUCIE FILOLOGII ROMAŃSKIEJ UJ OFERTA STUDIÓW II STOPNIA W INSTYTUCIE FILOLOGII ROMAŃSKIEJ UJ Terminy rejestracji na II stopień filologii francuskiej, specjalizacja filologiczna oraz na Języki i Kulturę Krajów Romańskich: I nabór: rejestracja

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT DO DYPLOMU *)

SUPLEMENT DO DYPLOMU *) Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu SUPLEMENT DO DYPLOMU *) ważny z dyplomem nr xxx (ODPIS PRZEZNACZONY DO AKT) I. INFORMACJE O POSIADACZU DYPLOMU 1. Nazwisko: XXX 2. Imię (imiona): Xxx

Bardziej szczegółowo

WYKAZ WYśSZYCH UCZELNI REGIONU TARNOWSKIEGO

WYKAZ WYśSZYCH UCZELNI REGIONU TARNOWSKIEGO WYKAZ WYśSZYCH UCZELNI REGIONU TARNOWSKIEGO Lp. NAZWA UCZELNI KIERUNEK ADRES STRONY INTERNETOWEJ 1. Małopolska WyŜsza Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie Pedagogika - Społeczno-opiekuńcza Zarządzanie - Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Porozmawiajmy o finansach - Kredyt studencki

Porozmawiajmy o finansach - Kredyt studencki Porozmawiajmy o finansach - Kredyt studencki Anna Gawęda, Piotr Kielak Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 31.12.2014 r. Niniejsza prezentacja została przygotowana w celach edukacyjnych w ramach programu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ (KOD 234104) ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY

INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ (KOD 234104) ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ (KOD 234104) ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY Zawód nauczyciel języka angielskiego w szkole podstawowej to jeden z 2360

Bardziej szczegółowo

Zasady podjęcia studiów w języku angielskim w Uniwersytecie Opolskim przez studentów zagranicznych (m.in. Wydział Ekonomiczny)

Zasady podjęcia studiów w języku angielskim w Uniwersytecie Opolskim przez studentów zagranicznych (m.in. Wydział Ekonomiczny) Zasady podjęcia studiów w języku angielskim w Uniwersytecie Opolskim przez studentów zagranicznych (m.in. Wydział Ekonomiczny) I Legalizacja pobytu na terytorium RP 1. Obywatele Unii Europejskiej, Konfederacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Regulamin studiów podyplomowych w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku, zwanej dalej Uczelnią, opracowano na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 62/2014/2015 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 15 lipca 2015 r.

Zarządzenie Nr 62/2014/2015 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 15 lipca 2015 r. Zarządzenie Nr 62/2014/2015 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie: odpłatności na ch stacjonarnych i niestacjonarnych oraz innych opłat

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1998 Nr 108 poz. 685 USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich

Dz.U. 1998 Nr 108 poz. 685 USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich Kancelaria Sejmu s. 1/9 Dz.U. 1998 Nr 108 poz. 685 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1026, 1198. Art. 1. 1. Prawo do

Bardziej szczegółowo

Wydział Filologiczny. kierunek specjalność tryb/forma studiów

Wydział Filologiczny. kierunek specjalność tryb/forma studiów zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2014/2015 z dnia 29 kwietnia 2013 r. Wydział Filologiczny Filologia filologia

Bardziej szczegółowo

dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. 201, poz.1188). późn. zm). KOSZTY WPŁYWAJĄCE NA WYSOKOŚĆ OPŁAT 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. 201, poz.1188). późn. zm). KOSZTY WPŁYWAJĄCE NA WYSOKOŚĆ OPŁAT 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin pobierania opłat oraz wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w roku akademickim 2014/2015 przez Wyższą Szkołę Medyczną w Białymstoku POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Wyższa Szkoła Medyczna

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja Nazwa kierunku studiów Administracja Poziom kształcenia Studia drugiego stopnia Forma studiów Niestacjonarne Profil kształcenia ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku TURYSTYKA I REKREACJA - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku TURYSTYKA I REKREACJA - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku TURYSTYKA I REKREACJA - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia pierwszego stopnia studia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Kanclerza. Nr 1/2013 z dnia 28.01.2013 r.

Zarządzenie Kanclerza. Nr 1/2013 z dnia 28.01.2013 r. Zarządzenie Kanclerza Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Gdańsku Nr /203 z dnia 28.0.203 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu Opłat za Studia i Opłat Dodatkowych w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Socjoterapia

Studia Podyplomowe. Socjoterapia Studia Podyplomowe Socjoterapia I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania: 2 semestry

Bardziej szczegółowo

Dziekanat. Zawody po naszych kierunkach: www.ekonomia.zut.edu.pl. Wydział Ekonomiczny

Dziekanat. Zawody po naszych kierunkach: www.ekonomia.zut.edu.pl. Wydział Ekonomiczny www.ekonomia.zut.edu.pl Dziekanat Wydział Ekonomiczny ul. Żołnierska 47 71-210 Szczecin +48 91 91 449 69 00 : +48 91 449 69 51, 52, 56 nie: +48 91 449 69 53 dziekanat.wekon@zut.edu.pl Zawody po naszych

Bardziej szczegółowo

AUDYT WEWNĘTRZNY W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

AUDYT WEWNĘTRZNY W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO AUDYT WEWNĘTRZNY W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO CEL: Celem PODYPLOMOWEGO STUDIUM AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO jest uporządkowanie i poszerzenie wiedzy pracowników

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYJMOWANIA NA STUDIA W UNIWERSYTECIE RZESZOWSKIM CUDZOZIEMCÓW. 1 Zasady ogólne

ZASADY PRZYJMOWANIA NA STUDIA W UNIWERSYTECIE RZESZOWSKIM CUDZOZIEMCÓW. 1 Zasady ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 37/2014 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27.05.2014 r. w sprawie: zasad przyjmowania i odbywania studiów w Uniwersytecie Rzeszowskim przez cudzoziemców ZASADY

Bardziej szczegółowo

OPŁATY ZA ŚWIADCZONE USŁUGI EDUKACYJNE w r.a. 2012/2013 Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Forma

OPŁATY ZA ŚWIADCZONE USŁUGI EDUKACYJNE w r.a. 2012/2013 Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Forma Załącznik nr 10 do Zarządzenia nr 37/2012 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 17 lipca 2012 w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach pierwszego, drugiego stopnia oraz

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH Załącznik nr 1 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH INSTYTUT MUZYKI Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - studia pierwszego stopnia stacjonarne Specjalności: edukacja muzyczna (n) Przyjęcie kandydatów

Bardziej szczegółowo

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH Cudzoziemcem, w rozumieniu przepisów prawa polskiego, jest każda osoba nie posiadająca polskiego obywatelstwa. Osoby, które

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU

PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU 1. Nazwa studiów podyplomowych: Akademia trenerów biznesu 2. Zwięzły opis kierunku Studia podyplomowe Akademia trenerów biznesu prowadzone

Bardziej szczegółowo

Regulamin podejmowania studiów przez osoby niebędące obywatelami polskimi (cudzoziemców) w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Regulamin podejmowania studiów przez osoby niebędące obywatelami polskimi (cudzoziemców) w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku Załącznik do Zarządzenia Nr 29/11 Rektora PWSZ we Włocławku z dnia 10 maja 2011 roku Regulamin podejmowania studiów przez osoby niebędące obywatelami polskimi (cudzoziemców) w Państwowej Wyższej Szkole

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia...... r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku ul. Ks.Stanisława Suchowolca 6, 15-567 Białystok

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 30/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r.

Załącznik do Uchwały nr 30/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 30/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 23/2013/2014 Rady Wydziału Pedagogicznego z dnia 6 maja 2014 roku WARUNKI I TRYB REKRUTACJI

Bardziej szczegółowo

Ustawa o pożyczkach i kredytach studenckich z dnia 17 lipca 1998 r. (Dz.U. Nr 108, poz. 685)

Ustawa o pożyczkach i kredytach studenckich z dnia 17 lipca 1998 r. (Dz.U. Nr 108, poz. 685) Data generacji: 2009-5-13 13:21 ID aktu: 25251 brzmienie od 2005-09-01 Ustawa o pożyczkach i kredytach studenckich z dnia 17 lipca 1998 r. (Dz.U. Nr 108, poz. 685) Art. 1. [Prawo do otrzymania pożyczki

Bardziej szczegółowo

Rok studiów II DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH

Rok studiów II DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH WYśSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie Wydział Nauk Społecznych ul. Królowej Jadwigi 10/ ul. Krótka 5, 64-100 Leszno tel. 065/ 529-47-77 Kierunek: PEDAGOGIKA I STOPIEŃ

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja!

Człowiek najlepsza inwestycja! Załącznik 1 Człowiek najlepsza inwestycja! SYLWETKA ABSOLWENTA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA SPECJALNOŚCI TRANSPORT SPEDYCJA LOGISTYKA NA KIERUNKU EKONOMIA PROJEKT ROZWÓJ POTENCJAŁU WYŻSZEJ SZKOŁY GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/125/15 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 1 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/125/15 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 1 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VII/125/15 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 1. Kandydaci na I rok studiów przyjmowani są: w wyniku postępowania

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie MADE IN KRAKÓW

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie MADE IN KRAKÓW UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie MADE IN KRAKÓW Kraków 2014 Pracownicy liczba pracowników ogółem 1331 kadra naukowo - dydaktyczna 811 Pozostali 520 * dane na dzień 30.09.2013

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO KIERUNKACH

PRZEWODNIK PO KIERUNKACH PRZEWODNIK PO KIERUNKACH 2 Collegium Polonicum w Słubicach 3 Collegium Polonicum to unikatowa w skali europejskiej placówka naukowa utworzona wspólnie przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 Załącznik do Uchwały Senatu Nr 23/2009 z dnia 22 kwietnia 2009 r. ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PLACÓWEK PRZEZNACZONYCH DO REALIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA STUDENTÓW STUDIÓW PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA

INFORMACJA W SPRAWIE PLACÓWEK PRZEZNACZONYCH DO REALIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA STUDENTÓW STUDIÓW PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA INFORMACJA W SPRAWIE PLACÓWEK PRZEZNACZONYCH DO REALIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA STUDENTÓW STUDIÓW PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA Opracowanie: dr Agnieszka Barczykowska Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich

USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich Art. 1. 1. Prawo do otrzymania pożyczek i kredytów, zwanych dalej pożyczkami studenckimi i kredytami studenckimi,

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych. Stan obecny, planowane zmiany.

Funkcjonowanie kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych. Stan obecny, planowane zmiany. Ul. Szkolna 3, 77-400 Złotów, tel. (067) 265 01 85, fax.(67) 265 01 90 Małgorzata Chołodowska NKJO w Złotowie Funkcjonowanie kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych. Stan obecny,

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji na studia stacjonarne oraz niestacjonarne I stopnia. Oferta edukacyjna TA KADRA GWARANTUJE SUKCES!

Zasady rekrutacji na studia stacjonarne oraz niestacjonarne I stopnia. Oferta edukacyjna TA KADRA GWARANTUJE SUKCES! Zasady rekrutacji na studia stacjonarne oraz niestacjonarne I stopnia Przyjęcie na studia bez egzaminów wstępnych Elektroniczna rejestracja kandydatów Wniesienie opłaty rekrutacyjnej Złożenie kompletu

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA. PEDAGOGIKA / Pedagogika doradztwo zawodowe i personalne z przedsiębiorczością

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA. PEDAGOGIKA / Pedagogika doradztwo zawodowe i personalne z przedsiębiorczością PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Pedagogika doradztwo zawodowe i personalne z przedsiębiorczością NAUKI SPOŁECZNE Forma

Bardziej szczegółowo

Cel studiów podyplomowych

Cel studiów podyplomowych STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Jednostka organizacyjna uczelni: Adres organizatora studiów podyplomowych: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA 1. nazwa kierunku filologia angielska 2. poziom kształcenia drugi 3. profil kształcenia ogólnoakademicki

PROGRAM KSZTAŁCENIA 1. nazwa kierunku filologia angielska 2. poziom kształcenia drugi 3. profil kształcenia ogólnoakademicki Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 PROGRAM KSZTAŁCENIA 1. nazwa kierunku filologia angielska 2. poziom kształcenia drugi 3. profil kształcenia ogólnoakademicki Efekty kształcenia 4. opis zakładanych

Bardziej szczegółowo

Podyplomowe Studia Kształcenia Tłumaczy Języka Niemieckiego i Języków Skandynawskich, przy Instytucie Filologii Germańskiej UAM w Poznaniu

Podyplomowe Studia Kształcenia Tłumaczy Języka Niemieckiego i Języków Skandynawskich, przy Instytucie Filologii Germańskiej UAM w Poznaniu Podyplomowe Studia Kształcenia Tłumaczy Języka Niemieckiego i Języków Skandynawskich, przy Instytucie Filologii Germańskiej UAM w Poznaniu 1. Opis projektu 2. Założenia organizacyjno-programowe 3. Zespół

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015 Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015 Wyjazdy stypendialne Studia za granicą w ramach Programu Erasmus + traktowane są jako część programu studiów

Bardziej szczegółowo

Administracja 3200. Architektura krajobrazu I stopnia 3500. Architektura krajobrazu II stopnia 3600. Biologia - I stopnia 3200

Administracja 3200. Architektura krajobrazu I stopnia 3500. Architektura krajobrazu II stopnia 3600. Biologia - I stopnia 3200 Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16 C; 35 959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@univ.rzeszow.pl Zarządzenie nr 31/2011 Rektora

Bardziej szczegółowo

Statut Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia

Statut Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia Statut Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział I 1 1. Niepubliczna Szkoła Muzyczna reprezentuje typ szkoły artystycznej kształcącej uczniów w grze na instrumentach oraz dającej

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb kierowania studentów na studia za granicą w roku akademickim 2011/2012 w ramach LLP Erasmus. 1. W celu zrealizowania części studiów za

Warunki i tryb kierowania studentów na studia za granicą w roku akademickim 2011/2012 w ramach LLP Erasmus. 1. W celu zrealizowania części studiów za Warunki i tryb kierowania studentów na studia za granicą w roku akademickim 2011/2012 1. W celu zrealizowania części studiów za granicą w ramach LLP Erasmus studenci mogą wyjechać wyłącznie do uczelni

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/1092/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 26 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVI/1092/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 26 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR XLVI/1092/14 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2014 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Szkoły dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych w Janowie Lubelskim

UWAGA! Szkoły dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych w Janowie Lubelskim UWAGA! Szkoły dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych w Janowie Lubelskim nie ma ograniczenia wieku dla kandydatów zajęcia w soboty i niedziele co dwa tygodnie nie musisz mieć zdanej matury, możesz tylko

Bardziej szczegółowo

Kurs dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości dla Projektu pt. Kompetentny absolwent Wydziału Inżynierii Mechanicznej i informatyki.

Kurs dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości dla Projektu pt. Kompetentny absolwent Wydziału Inżynierii Mechanicznej i informatyki. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Centrum Szkoleniowe Oddziału Okręgowego w Częstochowie 42-216 Częstochowa, Al. Niepodległości 20/22 tel/fax (34) 363 38 54; (34) 363 05 69 biuro@czestochowa.skwp.pl ;

Bardziej szczegółowo

ADRES STRONY INTERNETOWEJ ADRES, TELEFON E-MAIL

ADRES STRONY INTERNETOWEJ ADRES, TELEFON E-MAIL WYKAZ WYśSZYCH UCZELNI REGIONU TARNOWSKIEGO Lp. NAZWA UCZELNI KIERUNEK 1. Małopolska WyŜsza Szkoła Pedagogika Ekonomiczna w Tarnowie sp. pedagogika społeczno-opiekuńcza pedagogika resocjalizacyjna pedagogika

Bardziej szczegółowo

3) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej

3) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej KWALIFIKACJE PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH wskazane ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o

Bardziej szczegółowo

Szkolenie "Animator Czasu Wolnego "

Szkolenie Animator Czasu Wolnego Szkolenie "Animator Czasu Wolnego " Tematy szkolenia 1. Animacja czasu wolnego wprowadzenie Definicja animacji i animatora Cechy animatora Typy animacji Funkcje animacji Prawa i obowiązki animatora Zarobki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu opłat dla Słuchaczy studiów podyplomowych i MBA Tabela opłat obowiązująca dla naboru w roku akademickim 2014/15

Załącznik nr 1 do Regulaminu opłat dla Słuchaczy studiów podyplomowych i MBA Tabela opłat obowiązująca dla naboru w roku akademickim 2014/15 Załącznik nr 1 do Regulaminu opłat dla Słuchaczy studiów podyplomowych i MBA Tabela opłat obowiązująca dla naboru w roku akademickim 2014/15 15 rat 12 rat/ 24 raty* Harmonogram wnoszenia czesnego za naukę***

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPŁAT ZA STUDIA

REGULAMIN OPŁAT ZA STUDIA Strona 1 z 5 WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN OPŁAT ZA STUDIA w roku akademickim 2011/2012 POZNAŃ 2011 Strona 2 z 5 1. PRZEPISY OGÓLNE 1. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI 2015/2016

ZASADY REKRUTACJI 2015/2016 ZASADY REKRUTACJI 2015/2016 Rekrutacja trwa od 1 maja do 30 września 2015 W przypadku wolnych miejsc do 11 października 2015 Punkt rekrutacyjny: Dziekanat Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Zwięzły opis Studia są odpowiedzią na zapotrzebowanie istniejące na rynku pracowników sektora administracyjnego na poszerzanie

Bardziej szczegółowo

1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia składa w dziale rekrutacji:

1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia składa w dziale rekrutacji: Uchwała nr 1A/2012/2013 Senatu Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej z dnia 17.05.2013 r. w sprawie trybu i warunków rekrutacji na studia pierwszego stopnia w roku akademickim 2014/2015 Senat

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO OŚWIADCZENIE KANDYDATA ROK AKADEMICKI 2015-2016

PROCEDURA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO OŚWIADCZENIE KANDYDATA ROK AKADEMICKI 2015-2016 PROCEDURA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO OŚWIADCZENIE KANDYDATA ROK AKADEMICKI 2015-2016 1 Oświadczam, że dane zawarte w formularzu są zgodne ze stanem faktycznym oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI PROJEKT ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM I. Kierunek Wychowanie Fizyczne 1. Studia pierwszego stopnia 3-letnie, stacjonarne Postępowanie

Bardziej szczegółowo

3-LETNIE STACJONARNE STUDIA LICENCJACKIE DLA POLICJANTÓW

3-LETNIE STACJONARNE STUDIA LICENCJACKIE DLA POLICJANTÓW BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE 3-LETNIE STACJONARNE STUDIA LICENCJACKIE DLA POLICJANTÓW Z DOSKONALENIEM ZAWODOWYM POLICJANTA ODBYWANYM W TRAKCIE STUDIÓW Uczelnia Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie Wydział Wydział

Bardziej szczegółowo

COLLEGE MEDYCZNY. ul. Wesoła 19/3, 25-305 Kielce tel. 41 33 08 800 kom. 535 60 60 14 www.college-med.pl sekretariat@college-med.pl

COLLEGE MEDYCZNY. ul. Wesoła 19/3, 25-305 Kielce tel. 41 33 08 800 kom. 535 60 60 14 www.college-med.pl sekretariat@college-med.pl COLLEGE MEDYCZNY kom. 535 60 60 14 PLACÓWKA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO COLLEGE MEDYCZNY Jest placówką kształcenia dorosłych i młodzieży prowadzącą kursy, szkolenia Decyzją nr 2 z dnia 30.03.2011 Prezydenta

Bardziej szczegółowo