INFORMATOR. studia licencjackie studia magisterskie studia podyplomowe. wyższa szkoła zawodowa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMATOR. studia licencjackie studia magisterskie studia podyplomowe. wyższa szkoła zawodowa"

Transkrypt

1 INFORMATOR studia licencjackie studia magisterskie studia podyplomowe wyższa szkoła zawodowa

2 Najlepsza kadra naukowa, komfortowe warunki studiowania, stypendia dla innych to tylko HASŁA REKLAMOWE, dla nas to standard. Stawiamy na atmosferę i LUDZI, by oprócz przyswojonej wiedzy i praktyki, potrafili odnaleźć się w każdej sytuacji i wybić PONAD przeciętnoœć.

3 informacje o Uczelni spis treœci Informacje o Uczelni 3 Studia Licencjackie 5 PedagogIKA 5 Turystyka i RekrEACJA 5 EuropeistyKA 5 FilologIA 5 Ochrona Dóbr Kultury 7 EkonomIA 7 Studia magisterskie 7 PedagogIKA 7 Studia podyplomowe 9 Możliwości finansowania studiów 9 Rekrutacja na studia 11 Mapa 12 3 Jesteśmy Uczelnią, która szybko i elastycznie reaguje na zmiany zachodzące w otaczającym nas świecie. Nasza oferta jest na bieżąco aktualizowana, w zależności od wymogów rynku pracy oraz oczekiwań społecznych. Przygotowujemy naszych absolwentów do życia i pracy w warunkach nieustannych przemian społecznych i gospodarczych. Nasi absolwenci to świetnie wykształceni profesjonaliści, którzy z łatwością radzą sobie na coraz bardziej wymagających rynkach pracy w krajach Unii Europejskiej. Podstawy prawne Wpis do Rejestru Niepaństwowych Uczelni Zawodowych pod nr otwarcie rynku pracy przez Niemcy, Austrię i Szwajcarię. Europejska rewolucja to zmiana sposobu myślenia o studiach. Studia w KdE to nie tylko doskonała kadra dydaktyczna i komfortowe warunki studiowania to niepowtarzalny klimat akademicki, możliwości rozwoju własnego JA, różnorodni ludzie, zainteresowania. To solidna podstawa do budowania swojej przyszłości zarówno zawodowej jak i osobistej. Ciągły rozwój własnej osobowości w połączeniu z wszechstronną wiedzą i praktyką to gwarancja, że wszelkie ograniczania i bariery jakie stawia życie stają się łatwiejsze do pokonania. Z myślą o studentach i absolwentach dbamy o to, by wykształcić ludzi, którzy potrafią wybić się PONAD przeciętność bo przecież Kadry dla Europy to studia bez granic! Standard naszej Uczelni: studia w przestronnych i przygotowanych do celów dydaktycznych budynkach położonych w centrum Poznania możliwość nauki języków obcych na najwyższym poziomie (lektoraty, wykłady, konwersatoria) kształcenie przy pomocy najnowocześniejszych metod i technologii multimedialnych. kadra dydaktyczna - wysokiej klasy specjaliści, pomocni studentom aktywny Samorząd Studencki reprezentowany w Senacie Uczelni AZS - sekcje sportowe biuro karier biblioteka wydawnictwo barek uczelniany życzliwa atmosfera studiowania Studia Licenjackie Pedagogika Turystyka i Rekreacja Filologia Ochrona Dóbr Kultury Europeistyka Ekonomia Pedagogika Studia PodyPlomowe Studia Magisterskie Kierunki w przygotowaniu Taniec Architektura i Urbanistyka Doradztwo zawodowe i personalne Poœrednictwo pracy Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe Przygotowanie pedagogiczne BHP i ochrona œrodowiska Skuteczna obługa klienta Sprawny kierownik - psychologiczne podstawy zarządzania Nowe kierunki studiów podyplomowych: Planowany termin uruchomienia październik 2011 r. Więcej informacji na www. Międzynarodowy przewóz towarów (prawo i procedury celne, podatek VAT, firma transportu drogowego na rynku europejskim) Przedsiębiorstwo transportu drogowego na rynku krajowym i międzynarodowym Ubezpieczenia gospodarcze przygotowanie do pracy w instytucjach ubezpieczeniowych i agenta ubezpieczeniowego Nowoczesne doradztwo rolnicze Dyplomacja, negocjacje, etyka i savoir vivre w biznesie Kadry dla Europy Uczelnią magisterską!!! Szczegóły w rozdziale Studia magisterskie.

4 W jakim KIERUNKU zmierzasz? Pedagogika, Turystyka i Rekreacja, Ekonomia? A może Filologia, Europeistyka, Ochrona Dóbr Kultury? Twoja mała rewolucja trwa, po maturze wybierzesz swój kierunek na przyszłoœć. 3 lata studiów, dyplom licencjata, możliwoœci bez granic.

5 studia licencjackie studia I stopnia kierunek uzyskany tytuł Liczba semestrów tryb studiów Pedagogika licencjat 6 lub 7* stacjonarny/niestacjonarny Turystyka i Rekreacja licencjat 6 stacjonarny/niestacjonarny Filologia licencjat 6 stacjonarny/niestacjonarny Ochrona Dóbr Kultury licencjat 6 stacjonarny/niestacjonarny Europeistyka licencjat 6 stacjonarny/niestacjonarny Ekonomia licencjat 6 stacjonarny/niestacjonarny 5 * w zależnoœci od wybranej specjalnoœci Możliwoœć kontynuacji nauki na Studiach Uzupełniających Magisterskich (studia II stopnia) Studia na kierunku PEDAGOGIKA przygotują Cię merytorycznie i metodycznie do odmiennego pojmowania Pedagogika i pełnienia roli wychowawcy, nauczyciela i terapeuty, a także ukażą istotę edukacji w nowym europejskim kontekście. Proces jednoczenia się Europy wyznacza nowe zadania naukom o edukacji i jednocześnie wyzwala potrzebę innego spojrzenia na rolę współczesnego pedagoga. Głównym zadaniem edukacji staje się wspieranie jednostki w indywidualnym rozwoju na miarę złożonych wyzwań współczesności. W dzisiejszych czasach podmiot uczący się potrzebuje szkoły i pedagoga aktywnie reagującego na zmiany. Dobrą edukacją należy objąć człowieka w całym przebiegu jego życia, a w szczególności od okresu wczesnego dzieciństwa. Stoimy zatem przed koniecznością dokonania rewolucyjnych zmian strategii edukacyjnej w pierwszych latach kształcenia człowieka, co z kolei pociąga za sobą potrzebę odmiennego edukowania współczesnego nauczyciela małego ucznia. Specjalności na kierunku PEDAGOGIKA Resocjalizacja i profilaktyka społeczna Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe Pedagogika pracy i dorosłego człowieka Edukacja elementarna i język angielski * Doradztwo personalne i zawodowe Pedagogika Stacjonarne Niestacjonarne 12 rat 360 PLN 350 PLN Zobacz jakie masz możliwoœci dofinansowania nauki w rozdziale Stypendia oraz Kredyty studenckie Istnieje również możliwoœć wyboru innego języka, np. niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, fińskiego, szwedzkiego, norweskiego lub duńskiego. Dla nas STUDIA BEZ GRANIC to studia bez OPŁATY WPISOWEJ! Turystyka i Rekreacja Studia na kierunku TURYSTYKA I REKREACJA to rewolucyjne metody kształcenia, najnowsza wiedza teoretyczna jak i praktyczna, zastosowanie instrumentów marketingowych, praktyki w renomowanych placówkach obsługi ruchu turystycznego, ośrodkach rekreacji, biurach podróży. Zajęcia nie ograniczają się tylko do wykładów i ćwiczeń to także wiele obozów wyjazdowych np. żeglarskich, kajakowych czy narciarskich. Poza tytułem licencjata absolwenci otrzymują ECDL czyli Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych, wymagany przez pracodawców w Unii Europejskiej. Znajomość języka obcego jest obecnie podstawowym wymogiem pracodawców w każdym kraju Unii Europejskiej. Jest też niezbędna w kontaktach Filologia z instytucjami i społeczeństwem UE, a nauka języka obcego już na poziomie elementarnym stwarza szanse wychowania nowych pokoleń BEZ GRANIC językowych i kulturowych. Studiując FILOLOGIĘ będziesz płynnie posługiwał się językiem angielskim, Filologia 12 rat Stacjonarne 385 PLN Niestacjonarne 400 PLN a także możesz nauczyć się innych języków języka niderlandzkiego, języka niemieckiego, języka szwedzkiego, języka norweskiego Zobacz jakie masz możliwoœci dofinansowania nauki w rozdziale Stypendia oraz Kredyty studenckie i języka duńskiego. Specjalności na kierunku FILOLOGIA Filologia angielska (specjalizacje: komunikacja europejska, amerykanistyka, translatoryka) Filologia germańska z językiem skandynawskim (szwedzkim, norweskim lub duńskim) Specjalności na kierunku TURYSTYKA I REKREACJA Zarządzanie w gospodarce turystycznej Ekoturystyka Hotelarstwo Turystyka aktywna i rekreacja ruchowa Turystyka i rekreacja Stacjonarne Niestacjonarne Znajomość problematyki europejskiej stała się poszukiwaną przez pracodawców Europeistyka specjalnością zawodową, a pozyskiwanie i wykorzystywanie funduszy europejskich stwarza dla wielu firm i instytucji możliwości nieograniczonego rozwoju. By sprawnie funkcjonować na rynku europejskim trzeba również dobrze znać uwarunkowania kulturowe i mentalność społeczeństw krajów UE. Wybierz kierunek EUROPEISTYKA, by poznać mechanizmy funkcjonowania Wspólnot Europejskich, procedury i zasady działania administracji, a także społeczne zasady i obyczaje obowiązujące w poszczególnych państwach Europy. 12 rat 395 PLN 330 PLN Zobacz jakie masz możliwoœci dofinansowania nauki w rozdziale Stypendia oraz Kredyty studenckie Specjalności na kierunku EUROPEISTYKA administracja europejska urzędnik europejski zarządzanie projektem unijnym Europeistyka Stacjonarne Niestacjonarne 12 rat 295 PLN 265 PLN Zobacz jakie masz możliwoœci dofinansowania nauki w rozdziale Stypendia oraz Kredyty studenckie

6 Pedagogika. Studia licencjackie i MAGISTERSKIE! Zostań KREATOREM optymalnych warunków do wszechstronnego rozwoju człowieka w zmieniającej się europejskiej rzeczywistoœci społeczno kulturowej.

7 Kierunek pod patronatem Związku Polskich Artystów Plastyków Polska Sztuka Użytkowa Ochrona Dóbr Kultury Sztuka użytkowa, pojazdy zabytkowe, projektowanie i design, fotografia dokumentalna i artystyczna - studia na kierunku OCHRONA DÓBR KULTURY to połączenie pasji i wykształcenia. W trakcie zajęć praktycznych poznasz arkana pracy z materiałami artystycznymi (m.in. szkło, witraż, ceramika, tkaniny, zabytkowe meble oraz wystrój wnętrz), a swoją wiedzę i umiejętności poszerzysz w trakcie praktyk w pracowniach artystycznych. Zajęcia odbywają się w dobrze wyposażonych pracowniach plastycznych i informatycznych. Prowadzone są przez kadrę własną Uczelni, wykładowców Akademii Sztuk Pięknych i Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz wielu specjalistów i praktyków z zakresu szeroko rozumianej sztuki. Ochrona Dóbr Kultury Stacjonarne Niestacjonarne 12 rat 495 PLN 395 PLN Zobacz jakie masz możliwoœci dofinansowania nauki w rozdziale Stypendia oraz Kredyty studenckie Specjalności na kierunku OCHRONA DÓBR KULTURY Konserwacja zabytków sztuki użytkowej Konserwacja pojazdów zabytkowych Projektowanie plastyczne design Fotografia dokumentalna i artystyczna Dla nas STUDIA BEZ GRANIC to studia bez OPŁATY WPISOWEJ! Stawiamy na REWOLUCYJNE formy kształcenia - problemowe, sytuacyjne metody przypadków i gier symulacyjnych z wykorzystaniem technik multimedialnych, komputerów i Internetu, analizy tekstów źródłowych i informacji statystycznych, opracowania referatów problemowych i projektów, laboratoria komputerowe, zajęcia praktyczne w przedsiębiorstwach oraz różnorodne formy sprawdzania wiedzy i umiejętności. Studia na kierunku EKONOMIA są dla Ciebie, jeśli Twój umysł ścisły nie ma granic. Unikatowe specjalności na tym kierunku uzupełniają lukę na rynku edukacyjnym i wychodzą naprzeciw oczekiwaniom wielu pracodawców, zarówno w Polsce jak i w pozostałych krajach członkowskich UE. Specjalności na kierunku EKONOMIA Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw Gospodarka żywnościowa Ekonomika transportu, spedycji i usług logistycznych Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej Ekonomika pracy i zarządzanie kadrami Gospodarowanie nieruchomościami Handel międzynarodowy Zarządzanie funduszami UE Ekomika i organizacja ruchu turystycznego Bezpieczeństwo ekonomiczne nowoœć Ekonomia Stacjonarne Niestacjonarne 12 rat 370 PLN 330 PLN Zobacz jakie masz możliwoœci dofinansowania nauki w rozdziale Stypendia oraz Kredyty studenckie Ekonomia Możliwoœć uzyskania uprawnień i certyfikatów - Certyfikat Umiejętnoœci Komputerowych ECDL (wymagany przez pracodawców w krajach UE) - Świadectwo przeszkolenia doradcy ds. bezpieczeństwa w zakresie przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (specjalnoœć: Ekonomika transportu, spedycji i usług logistycznych) - Przygotowanie do zewnętrznych egzaminów w celu uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego (specjalnoœć: Ekonomika transportu, spedycji i usług logistycznych) - uprawnienia i certyfikaty w zakresie BHP (specjalnoœć: Ekonomika pracy i zarządzanie kadrami) - uprawnień do prowadzenia biur rachunkowych oraz doradców podatkowych (specjalnoœć: Finanse i rachunkowoœć) 7 studia magisterskie studia II stopnia Pedagogika Studia Uzupełniające Magisterskie kierunek uzyskany tytuł Liczba semestrów tryb studiów Pedagogika magister 4 stacjonarny/niestacjonarny Możliwoœć kontynuacji nauki na Studiach Uzupełniających Magisterskich (studia II stopnia) Ukończyłeś studia licencjackie (I stopnia) i chcesz kontynuować swoją naukę? Nie ograniczaj swoich możliwości i studiuj dalej! Priorytetowym celem studiów pedagogicznych jest promowanie najnowszych tendencji we współczesnej edukacji. Cechuje je podejście do ucznia jako konstruktora własnej wiedzy, jako osoby posiadającej własne prawa i korzystającej ze swojego potencjału edukacyjnego. Istotna jest rola pedagoga jako KREATORA optymalnych warunków do wszechstronnego rozwoju człowieka w zmieniającej się europejskiej rzeczywistości społeczno kulturowej. Specjalności: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna umożliwia studentom nabycie kompetencji niezbędnych do pełnienia roli profesjonalnego pedagoga-nauczyciela dziecka. Absolwent będzie posiadał zróżnicowane kompetencje do kreowania interaktywnego środowiska rozwoju dzieci od urodzenia do 10 roku życia. Nabyte kwalifikacje umożliwią mu podjęcie pracy w instytucjach opieki, wychowania i nauczania (np. żłobki, kluby dziecięce, przedszkola i szkoły) oraz prowadzenie własnej działalności gospodarczej (np. klubu malucha). Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza zagwarantuje studentom nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia pracy kompetentnego pedagoga sprawującego funkcje opiekuńcze i wychowawcze wobec dzieci, młodzieży i dorosłych. Absolwent będzie przygotowany do pracy w placówkach oświatowych (np. żłobki, kluby dziecięce, domy dziecka, ośrodki adopcyjne, pogotowia opiekuńcze, świetlice szkolne, socjoterapeutyczne i środowiskowe, bursy szkolne i internaty, poradnie rodzinne, pedagogiczne i zawodowe, schroniska młodzieżowe, domy opieki społecznej, ośrodki dziennego pobytu, stowarzyszenia charytatywne) oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej (np. dom opieki nad dziećmi, młodzieżą czy dorosłymi). Pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi stwarza studentom możliwość podjęcia pracy na stanowiskach wymagających samodzielnego tworzenia nowoczesnej polityki personalnej. Student uzyska kompetencje w zakresie planowania i organizowania pracy, innowacyjnego rozwiązywania problemów oraz korzystania z najnowszych metod i narzędzi HR. Absolwent będzie przygotowany do roli zawodowej doradcy w placówkach edukacyjnych, wychowawczych, socjalnych oraz działach kadr i HR, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w ramach doradztwa personalnego zawodowego. Pedagogika z arteterapią pozwoli studentom ukształtować kompetencje pedagoga - terapeuty poprzez wykorzystywanie walorów sztuki, w celu wpływania na ludzi o zróżnicowanych potrzebach rozwojowych. Absolwent tej specjalności będzie posiadał przygotowanie do podjęcia pracy zawodowej w placówkach kulturalno-oświatowych i penitencjarno-leczniczych (np. domy kultury, ośrodki dziennego pobytu, ośrodki pomocy społecznej, ośrodki terapii zajęciowej, ośrodki rehabilitacji, szpitale, przedszkola, szkoły). Pedagogika z językiem angielskim skierowana jest do absolwentów wszystkich kierunków studiów posiadających dobrą znajomość języka angielskiego. W toku studiów studenci nabędą kompetencji pedagogicznych niezbędnych do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego. Animacja czasu wolnego wyposaża studenta w profesjonalną wiedzę i umiejętności w zakresie efektywnego wspierania zdrowego i aktywnego stylu życia ludzi o zróżnicowanych potrzebach rozwojowych. Absolwent będzie przygotowany do prowadzenia własnej działalności związanej z organizacją zajęć i imprez rekreacyjnych dla firm, instytucji i osób prywatnych oraz pracy m.in. w biurach turystycznych, centrach hotelowych i wypoczynkowych, klubach lub domach kultury. Absolwenci WSZ Kadry dla Europy Absolwenci innych uczelni Stacjonarne/Niestacjonarne 12 rat PLN Opłata wpisowa: 0 PLN Stacjonarne/Niestacjonarne 12 rat PLN Opłata wpisowa: 0 PLN

8 Stypendia. Rozbudowany system STYPENDIALNY - to wiele możliwoœci uzyskania wsparcia finansowego. Nie pozwól by pieniądze stały się granicą na drodze do Twojego wykształcenia, Twojej przyszłoœci.

9 studia podyplomowe Studia podyplomowe trwają 2 lub 3 semestry i realizowane są w trakcie zjazdów odbywających się w soboty i niedziele (godz. 9:00-17:30). Zaliczenie poszczególnych modułów programowych odbywa się zgodnie z przyjętymi ustaleniami osób prowadzących w formie: napisania pracy o charakterze praktycznym przygotowanie i zaprezentowanie projektu zajęć dydaktycznowychowawczych w formie microteachingu przygotowania projektu - pod kierunkiem wykładowców Studia podyplomowe kończą się egzaminem. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w języku polskim, uznane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Nabór na studia podyplomowe trwa cały rok. Planowane terminy rozpoczęcia studiów to styczeń, kwiecień oraz październik. Aktualnie prowadzimy studia podyplomowe na kierunkach: Doradztwo zawodowe i personalne Pośrednictwo pracy Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe Przygotowanie pedagogiczne BHP i ochrona środowiska Skuteczna obsługa klienta Szczegółowe informacje dotyczące opłat umieszczone są na stronie Sprawny kierownik - psychologiczne podstawy zarządzania Stypendia możliwoœci finansowania studiów Nie pozwól by pieniądze stały się granicą do Twojego wykształcenia, Twojej przyszłości. Rozbudowany system STYPENDIALNY to nieograniczone możliwości uzyskania wsparcia finansowego. Stypendia przyznane WSZ Kadry dla Europy w roku akademickim 2010/2011 Stypendia za wyniki w nauce Stypendia socjalne Stypendia sportowe Dla osób niepełnosprawnych Dopłaty do zakwaterowania Zapomogi PLN PLN PLN PLN PLN PLN Łączna kwota przyznanych stypendiów w roku akademickim 2010/ PLN 9 NOWOŚĆ! - STYPENDIUM ZAŁoŻYCIELA uczelni Kredyty studenckie Każdy student Uczelni Kadry dla Europy może ubiegać się o kredyt studencki, jeśli posiada obywatelstwo polskie i rozpoczął studia przed 25 rokiem życia. Kredyt wypłaca się w miesięcznych ratach, natomiast spłata kredytu rozpoczyna się po 2 latach od ukończenia studiów. Wysokość odsetek spłacanych przez kredytobiorcę od zaciągniętego kredytu studenckiego wynosi połowę stopy redyskontowej NBP. Okres spłaty kredytu trwa nie krócej niż dwukrotność okresu, na jaki został udzielony. Oznacza to, że przez cały okres studiów i 2 lata po ich ukończeniu, należne bankom odsetki pokrywane są z Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich. Kredyt może zostać częściowo lub w całości umorzony dzięki dobrym wynikom w nauce lub w przypadku trudnej sytuacji materialnej absolwenta. Kredytów studenckich udzielają m.in. następujące banki: PKO BP S.A. PeKaO S.A. Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Kredyt Bank PBI S.A. Bank Ochrony Środowiska S.A. Bank Przemysłowo-Handlowy S.A. BZ WBK S.A. Górnośląski Bank Gospodarczy S.A.

10 ZMIENIAMY SIĘ, bo œwiat się zmienia. Czy można studiować Taniec? Można. Czy Architektura i Urbanistyka to atrakcyjny kierunek studiów w europejskim œrodowisku? Oczywiœcie! Już WKRÓTCE dwa nowe kierunki TANIEC oraz ARCHITEKTURA I URBANISTYKA. My też przekraczamy granice.

11 11 rekrutacja na studia Biuro Rekrutacji to miejsce, gdzie uzyskasz pełną informację o kierunkach, stypendiach, opłatach i możliwościach jakie będziesz miał, wstępując w poczet studentów naszej Uczelni. Mieści się w Siedzibie Uczelni, dlatego sam zobaczysz w jakich warunkach będziesz studiować. Przekonasz się również jak istotna jest lokalizacja Uczelni w centrum miasta wszystko masz w zasięgu ręki, a czas który poświęciłbyś na dojazdy możesz spędzić ze znajomymi. Teraz czas na trochę formalności. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz przyjęte limity miejsc w ramach poszczególnych kierunków. Dokumenty można składać do końca września 2011 r. w Biurze Rekrutacji WSZ Kadry dla Europy. Godziny otwarcia Biura Rekrutacji Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Do Biura Rekrutacji zabierz ze sobą: świadectwo maturalne w oryginale lub jego odpis wydany przez szkołę średnią (świadectwo możesz dostarczyć, gdy je otrzymasz, a wcześniej złożone dokumenty dadzą Ci pewność, że nie zabraknie miejsc na kierunku, który wybrałeś) kserokopię książeczki wojskowej (strony 1 i 2 oraz 6 i 7 - wpis WKU) dotyczy mężczyzn kserokopię dowodu osobistego (obie strony) aktualne zaświadczenie lekarskie (na kierunku Turystyka i Rekreacja ważna jest dodatkowa adnotacja od lekarza, że kandydat może wykonywać ćwiczenia wysiłkowe) cztery zdjęcia legitymacyjne 3,5x4,5cm (podpisane z tyłu imieniem i nazwiskiem) W Biurze Rekrutacji wypełnisz: podanie o przyjęcie na studia umowy o naukę W umowie zawarte są wszystkie informację dotyczące wybranych przez Ciebie studiów m.in. podpisując umowę znasz wszystkie opłaty na I, II i III roku nauki. kontakt Adres Biura Rekrutacji: ul. Petera Mansfelda 4, Poznań Telefon: (061) Mail: GG:

12 12 Wyższa Szkoła Zawodowa Kadry dla Europy ul. Petera Mansfelda Poznań tel. (61) faks (61)

bezpłatne studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

bezpłatne studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Wydział Pedagogiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie ul. Miodowa 21 c Tel. +48 22 831 15 48 zaprasza na bezpłatne studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna finansowane

Bardziej szczegółowo

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk)

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk) Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Wydział Pedagogiczny Studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja II finansowana z Europejskiego Funduszu Socjalnego-EFS Uprawnienia:

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR Studia podyplomowe rok akademicki 2016/2017

INFORMATOR Studia podyplomowe rok akademicki 2016/2017 INFORMATOR Studia podyplomowe rok akademicki 2016/2017 2 AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH STUDIA PODYPLOMOWE Jednostka prowadząca Akademia

Bardziej szczegółowo

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012 Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 11/12 Uprawnienia: Studia kwalifikacyjne, tzn. nadające kwalifikacje do zajmowania

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Marek Kowalczyk sobota, 14 sierpnia :44 - Poprawiony poniedziałek, 03 października :32

Wpisany przez Marek Kowalczyk sobota, 14 sierpnia :44 - Poprawiony poniedziałek, 03 października :32 Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych KIERUNEK PEDAGOGIKA studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Specjalności: wychowanie przedszkolne z edukacją wczesnoszkolną pedagogika resocjalizacyjna

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne uzupełniające magisterskie (II stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne uzupełniające magisterskie (II stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne uzupełniające magisterskie (II stopnia) Specjalności: ekonomia menedżerska finanse i rynki finansowe NOWOŚĆ!

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do:

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do: Akademia Sztuki w Szczecinie ogłasza nabór na drugą edycję dwusemestralnych studiów podyplomowych: Zarządzanie kulturą z wybranymi aspektami zarządzania szkolnictwem artystycznym 219 godzin zajęć zostanie

Bardziej szczegółowo

I. Część ogólna programu studiów.

I. Część ogólna programu studiów. I. Część ogólna programu studiów.. Wstęp: Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych jest umiejscowiony w obszarze sztuki (Sz). Program studiów dla prowadzonych w uczelni specjalności

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Specjalności: transport, spedycja i przewozy NOWOŚĆ! międzynarodowe - gospodarka

Bardziej szczegółowo

WyŜsza Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu

WyŜsza Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu WyŜsza Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu Naszym studentom oferujemy: Studia I Stopnia: stacjonarne i niestacjonarne Studia podyplomowe: w tym kwalifikacyjne dla nauczycieli DLACZEGO

Bardziej szczegółowo

Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii, działając na podstawie Art.169 ust.2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uchwala, co następuje:

Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii, działając na podstawie Art.169 ust.2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uchwala, co następuje: UCHWAŁA Rady WPiP Nr 84 /2013/2014 z dnia 11 kwietnia 2014 roku w sprawie zasad rekrutacji na kierunku pedagogika, pedagogika wczesnoszkolna, praca socjalna, logopedia, psychologia na rok akademicki 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii, działając na podstawie Art.169 ust.2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uchwala, co następuje:

Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii, działając na podstawie Art.169 ust.2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uchwala, co następuje: UCHWAŁA Rady WPiP Nr 142/2013/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku zmieniająca UCHWAŁĘ Rady WPiP Nr 84 /2013/2014 z dnia 11 kwietnia 2014 roku w sprawie zasad rekrutacji na kierunku pedagogika, pedagogika

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja na studia drugiego stopnia

Rekrutacja na studia drugiego stopnia Załącznik 3 do uchwały Senatu UO nr 163/2012-2016 z dnia 2. VI 2016r. w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 Rekrutacja na studia drugiego stopnia Nazwa kierunku, na który odbywa

Bardziej szczegółowo

Katolicki Uniwersytet. Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet. Jana Pawła II Katolicki Uniwersytet L u b e l s k i Jana Pawła II PEDAGOGIKA /pedagogika INSTYTUT PEDAGOGIKI KUL jest jednym z ważniejszych ośrodków badań nad myślą pedagogiczną w Polsce i cenionym ośrodkiem kształcenia

Bardziej szczegółowo

Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii, działając na podstawie Art.169 ust.2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uchwala, co następuje:

Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii, działając na podstawie Art.169 ust.2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uchwala, co następuje: UCHWAŁA Rady WPiP Nr /2015/2016 z dnia 09 lutego 2016 roku zmieniająca UCHWAŁĘ Rady WPiP Nr 226 /2014/2015 z dnia 15 września 2015 roku w w sprawie zasad rekrutacji na kierunku pedagogika, pedagogika wczesnoszkolna,

Bardziej szczegółowo

Nazwa kierunku Finanse i rachunkowość. Tryb studiów stacjonarne/niestacjonarne. Wydział Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Nazwa kierunku Finanse i rachunkowość. Tryb studiów stacjonarne/niestacjonarne. Wydział Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Nazwa kierunku Finanse i rachunkowość Tryb studiów stacjonarne/niestacjonarne Profil studiów ogólnoakademicki Wydział Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Opis kierunku Celem kształcenia studentów drugiego

Bardziej szczegółowo

Nazwa kierunku Rozwój regionalny i fundusze europejskie. Wydział Wydział Humanistyczny

Nazwa kierunku Rozwój regionalny i fundusze europejskie. Wydział Wydział Humanistyczny Nazwa kierunku Rozwój regionalny i fundusze europejskie Tryb studiów stacjonarne Profil studiów ogólnoakademicki Wydział Wydział Humanistyczny Opis kierunku Absolwent kierunku studiów Rozwój regionalny

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja Nazwa kierunku studiów Administracja Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia Forma studiów Niestacjonarne Profil kształcenia ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 48/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 18 czerwca 2010 r.

Zarządzenie Nr 48/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 18 czerwca 2010 r. DNS.430 10/2010 Zarządzenie Nr 48/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie podejmowania i odbywania studiów przez cudzoziemców Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 3/08 Z DNIA 18.04.2008 R. SENATU WYŻSZEJ SZKOŁY MENEDŻERSKIEJ W LEGNICY

UCHWAŁA NR 3/08 Z DNIA 18.04.2008 R. SENATU WYŻSZEJ SZKOŁY MENEDŻERSKIEJ W LEGNICY UCHWAŁA NR 3/08 Z DNIA 18.04.2008 R. SENATU WYŻSZEJ SZKOŁY MENEDŻERSKIEJ W LEGNICY w sprawie: uchwalenie Zasad przyjęć na studia w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Legnicy w roku akademickim 2009/2010 Na

Bardziej szczegółowo

instytut sztuk wizualnych

instytut sztuk wizualnych instytut sztuk wizualnych www.isw.uz.zgora.pl o instytutcie grafika malarstwo architektura wnętrz edukacja artystyczna rekrutacja http://rekrutacja.uz.zgora.pl O Instytucie Sztuk Wizualnych na WA UZ: Początki

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne a) - profil Pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne a) - profil

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe Załącznik nr 2 do uchwały nr 438/2012-2013 Rady WPiA z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie korekty programu studiów na kierunku administracja I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 176/2013/2014. z dnia 23 września 2014 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 176/2013/2014. z dnia 23 września 2014 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 176/2013/2014 z dnia 23 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia szczegółowych warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne a) Pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne a) Zamiejscowy Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

SYLWETKI ABSOLWENTÓW DLA KIERUNKÓW I SPECJALNOŚCI PROWADZONYCH W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII ORAZ INSTYTUCIE EDUKACJI SZKOLNEJ

SYLWETKI ABSOLWENTÓW DLA KIERUNKÓW I SPECJALNOŚCI PROWADZONYCH W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII ORAZ INSTYTUCIE EDUKACJI SZKOLNEJ SYLWETKI ABSOLWENTÓW DLA KIERUNKÓW I SPECJALNOŚCI PROWADZONYCH W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII ORAZ INSTYTUCIE EDUKACJI SZKOLNEJ STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KRYMINOLOGIA STOSOWANA Absolwenci kierunku

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE (III semestr)

Studia podyplomowe OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE (III semestr) Studia podyplomowe OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE (III semestr) Termin: 25.03.2017; 22.04.2017 godz. 9:00 Czas trwania 3 semestry (kwalifikacyjne) Łączna

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Szkoły dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych w Janowie Lubelskim

UWAGA! Szkoły dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych w Janowie Lubelskim UWAGA! Szkoły dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych w Janowie Lubelskim nie ma ograniczenia wieku dla kandydatów zajęcia w soboty i niedziele co dwa tygodnie nie musisz mieć zdanej matury, możesz tylko

Bardziej szczegółowo

Tryb studiów stacjonarne/niestacjonarne. Wydział Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Tryb studiów stacjonarne/niestacjonarne. Wydział Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Nazwa kierunku Logistyka Tryb studiów stacjonarne/niestacjonarne Profil studiów ogólnoakademicki Wydział Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Opis kierunku Celem kształcenia studentów pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne a) - profil Pedagogika specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza a) - profil

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej 80 875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B, tel. (58) 306 54 78 w. 17, e mail: biurokarier@gwsh.gda.

Biuro Karier Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej 80 875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B, tel. (58) 306 54 78 w. 17, e mail: biurokarier@gwsh.gda. Biuro Karier Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej wspiera pracodawców z obszaru północnej Polski w pozyskiwaniu wykwalifikowanej kadry pracowniczej. Pracodawcom oraz instytucjom rynku pracy współpracującym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ (KOD 234104) ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY

INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ (KOD 234104) ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ (KOD 234104) ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY Zawód nauczyciel języka angielskiego w szkole podstawowej to jeden z 2360

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji na studia w Wyższej Szkole Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach w roku akademickim 2011/2012

Regulamin rekrutacji na studia w Wyższej Szkole Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach w roku akademickim 2011/2012 Załącznik do Uchwały Senatu nr 2 z dnia 26 maja 2010 r. Regulamin rekrutacji na studia w Wyższej Szkole Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach w roku akademickim 2011/2012 1 Na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. Astrofizyka i kosmologia. Obszar nauk ścisłych. Studia drugiego stopnia. Profil ogólnoakademicki

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. Astrofizyka i kosmologia. Obszar nauk ścisłych. Studia drugiego stopnia. Profil ogólnoakademicki Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. Program kształcenia na studiach wyższych Nazwa Wydziału Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Nazwa kierunku studiów Określenie

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Turystyka i rekreacja Organizacja turystyki i rekreacji Absolwent Państwowej

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia STUDIA PODYPLOMOWE

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kierunku studiów

Ogólna charakterystyka kierunku studiów Instytut Kultury Fizycznej Ogólna charakterystyka kierunku studiów 1. Nazwa kierunku studiów: Wychowanie fizyczne 2. Poziom kształcenia: studia I stopnia 3. Profil kształcenia: praktyczny 4. Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze do roku 2020

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH Załącznik nr 1 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH INSTYTUT MUZYKI Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - studia pierwszego stopnia stacjonarne edukacja muzyczna (n) Przyjęcie kandydatów na studia następuje

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja Nazwa kierunku studiów Administracja Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia Forma studiów Stacjonarne Profil kształcenia ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz. Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof.

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz. Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof. nzw Prodziekani ds. Studenckich i Dydaktyki Dr BARBARA WOJSZNIS

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY Załącznik nr 1 do Aneksu nr 1 ( z dn. 14.12.2011 r.) do Uchwały NR R/0004/19/11 z dnia 20 kwietnia 2011 roku WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY INSTYTUT MUZYKI Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Socjoterapia

Studia Podyplomowe. Socjoterapia Studia Podyplomowe Socjoterapia I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania: 2 semestry

Bardziej szczegółowo

Uczelnia pracodawca studenci Siła synergii

Uczelnia pracodawca studenci Siła synergii Uczelnia pracodawca studenci Siła synergii Kierunki i programy studiów, efekty kształcenia, perspektywy zawodowe absolwentów WNS dr Agnieszka Kampka Katedra Socjologii WNS SGGW w Warszawie Absolwent wspólny

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki. Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny. Instytut Finansów PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH FINANSE W PRAKTYCE

Uniwersytet Łódzki. Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny. Instytut Finansów PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH FINANSE W PRAKTYCE Uniwersytet Łódzki Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Instytut Finansów PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH FINANSE W PRAKTYCE 1. Nazwa studiów podyplomowych: Finanse w praktyce 2. Zwięzły opis studiów:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. Na Wydziale Zarządzania prowadzimy trzy, dość blisko ze sobą powiązane kierunki menedżerskie:

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. Na Wydziale Zarządzania prowadzimy trzy, dość blisko ze sobą powiązane kierunki menedżerskie: WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Na Wydziale Zarządzania prowadzimy trzy, dość blisko ze sobą powiązane kierunki menedżerskie: INFORMATYKA I EKONOMETRIA ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI ZARZĄDZANIE I MARKETING. W

Bardziej szczegółowo

Zainwestuj w siebie! Pomyśl o swojej przyszłości!

Zainwestuj w siebie! Pomyśl o swojej przyszłości! Zainwestuj w siebie! Pomyśl o swojej przyszłości! Polska liderem branży logistycznej w Europie Środkowo-Wschodniej Raport Banku Światowego Logistyka w transporcie drogowym Wybitni specjaliści i praktycy

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia Podyplomowe. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna I. Informacje ogólne Studia Podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Program studiów na kierunku Prawo europejskie, studia pierwszego stopnia. na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu

Program studiów na kierunku Prawo europejskie, studia pierwszego stopnia. na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu Załącznik nr 3 do uchwały nr 201/2012-2013 Rady Wydziału Prawa i Administracji z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie utworzenia kierunku Prawo europejskie oraz zatwierdzenia programu kształcenia dla tego kierunku

Bardziej szczegółowo

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Ubezpieczeń Gospodarczych,

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Ubezpieczeń Gospodarczych, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza zapisy na Studia Podyplomowe Ubezpieczeń Gospodarczych w roku akademickim 2013/2014 Wrocław, dnia 30 czerwca 2013 r. Nazwa studiów

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY. Instytut Edukacji Artystycznej PROGRAM KSZTAŁCENIA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY. Instytut Edukacji Artystycznej PROGRAM KSZTAŁCENIA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY Instytut Edukacji Artystycznej PROGRAM KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ Kod kierunku

Bardziej szczegółowo

KUL. Lubelski Jana Pawła II. europeistyka

KUL. Lubelski Jana Pawła II. europeistyka KUL Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II europeistyka 2 europeistyka European Studies www.kul.pl/unia Tryby studiów stacjonarne I stopnia licencjackie (limit miejsc: 60); niestacjonarne I stopnia

Bardziej szczegółowo

Kredyt studencki. Rok akademicki 2010/2011

Kredyt studencki. Rok akademicki 2010/2011 Kredyt studencki Rok akademicki 2010/2011 Kto może ubiegać się o kredyt studencki? O kredyt mogą się ubiegać wszyscy studenci bez względu na typ uczelni (publiczna, niepubliczna) i formę studiów (studia

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie pedagogiczne WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR w Pile- Studia podyplomowe

Przygotowanie pedagogiczne WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR w Pile- Studia podyplomowe Przygotowanie pedagogiczne WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR w Pile- Studia podyplomowe Opis kierunku Przygotowanie pedagogiczne - studia podyplomowe w NODN EURO CREATOR Studia 3-semestralne,

Bardziej szczegółowo

środa, 22 lutego 2012

środa, 22 lutego 2012 Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie 20-030 Lublin, ul. Obrońców Pokoju 2, tel. (081) 531 85 56 20-358 Lublin, ul. Olchowa 8, tel. (081) 744 21 13 fax. 081 463 17 30 ŁYK HISTORII - Uczelnia została

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012. Wydział Filologiczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012. Wydział Filologiczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2011/2012 kod w SID data zatwierdzenia przez Radę ydziału pieczęć i podpis dziekana ydział Filologiczny Studia wyższe prowadzone na kierunku

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacyjne studia podyplomowe z zakresu psychopedagogiki i socjoterapii z elementami terapii uzależnień

Kwalifikacyjne studia podyplomowe z zakresu psychopedagogiki i socjoterapii z elementami terapii uzależnień Kwalifikacyjne studia podyplomowe z zakresu psychopedagogiki i socjoterapii z elementami terapii uzależnień Program kształcenia na kierunku Kwalifikacyjne studia podyplomowe z zakresu psychopedagogiki

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE Nazwa kierunku studiów DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE ZARZĄDZANIE I STOPIEŃ Poziom kształcenia/poziom

Bardziej szczegółowo

Nazwa kierunku Finanse i rachunkowość. Tryb studiów stacjonarne/niestacjonarne. Wydział Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Nazwa kierunku Finanse i rachunkowość. Tryb studiów stacjonarne/niestacjonarne. Wydział Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Nazwa kierunku Finanse i rachunkowość Tryb studiów stacjonarne/niestacjonarne Profil studiów ogólnoakademicki Wydział Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Opis kierunku Celem kształcenia na kierunku

Bardziej szczegółowo

5 Wysokość opłat za studia podyplomowe i kursy dokształcające ustala Rektor w drodze zarządzenia na wniosek dziekana wydziału.

5 Wysokość opłat za studia podyplomowe i kursy dokształcające ustala Rektor w drodze zarządzenia na wniosek dziekana wydziału. Zarządzenie Nr R 0161/44/ 2011 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 8 lipca 2011 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2011/2012 Na podstawie art. 99

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Filologia - specjalność: Filologia rosyjska FILOLOGIA - SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA ROSYJSKA Studenci decydują o wyborze specjalizacji po zakończeniu drugiego semestru. Uruchomienie danej specjalizacji na studiach

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI im. MIESZKA I w POZNANIU. WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY w NOWYM TOMYŚLU

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI im. MIESZKA I w POZNANIU. WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY w NOWYM TOMYŚLU WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI im. MIESZKA I w POZNANIU WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY w NOWYM TOMYŚLU Nowy Tomyśl 2011 INFORMACJE OGÓLNE Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

PRZEDSTAWIA OFERTĘ DYDAKTYCZNĄ DLA BRANŻY FITNESS

PRZEDSTAWIA OFERTĘ DYDAKTYCZNĄ DLA BRANŻY FITNESS PRZEDSTAWIA OFERTĘ DYDAKTYCZNĄ DLA BRANŻY FITNESS Wyższa Szkoła Zarządzania i Coachingu została powołana w celu wypełnienia luki na rynku edukacyjnym, a tym samym przygotowania fachowców do pracy na rzecz

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów i specjalności - rok akademicki 2013/2014

Kierunki studiów i specjalności - rok akademicki 2013/2014 Kierunki studiów i specjalności - rok akademicki 2013/2014 STUDIA STACJONARNE WSTĘPNEGO STUDIA I STOPNIA Specjalność: Projektowanie w krajobrazie kulturowym - egzamin specjalistyczny 1 MINIMUM DOPUSZCZAJĄCE

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 2017 UCZELNIA KREATYWNYCH PROFESJONALISTÓW

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 2017 UCZELNIA KREATYWNYCH PROFESJONALISTÓW 2017 UCZELNIA KREATYWNYCH PROFESJONALISTÓW Studia I stopnia; o profilu praktycznym; Finanse i Rachunkowość w WSPA to: stacjonarne, niestacjonarne, wspomagane on-line; od wielu lat cieszące się dużym zainteresowaniem

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego Morro W BARLINKU ROK SZKOLNY 2012/2013 Drodzy Rodzice i Absolwenci Gimnazjum! Przedstawiamy wam ofertę

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA. PEDAGOGIKA / Pedagogika doradztwo zawodowe i personalne z przedsiębiorczością

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA. PEDAGOGIKA / Pedagogika doradztwo zawodowe i personalne z przedsiębiorczością PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Pedagogika doradztwo zawodowe i personalne z przedsiębiorczością NAUKI SPOŁECZNE Forma

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA DZIENNE NA ROK AKADEMICKI 2005/2006

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA DZIENNE NA ROK AKADEMICKI 2005/2006 KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA DZIENNE NA ROK AKADEMICKI 2005/2006 nazwa kierunku i specjalności Architektura krajobrazu* Architektura wnętrz projektowanie wnętrz projektowanie ogrodów projektowanie wystaw

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU EUROPA-UNIVERSITÄT VIADRINA FRANKFURT (ODER)

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU EUROPA-UNIVERSITÄT VIADRINA FRANKFURT (ODER) UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU EUROPA-UNIVERSITÄT VIADRINA FRANKFURT (ODER) Collegium Polonicum w Słubicach PASJA POKONUJE GRANICE. STUDIUJ Z NAMI I UCZYŃ Z NIEJ SPOSÓB NA ŻYCIE. O COLLEGIUM

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Ekonomiczny PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH Oferta edukacyjna APS skrót 2014-03-26 WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH Kierunek PEDAGOGIKA studia stacjonarne 1. Animacja społeczno kulturowa (nauczycielska) 2. Edukacja dorosłych i BHP 3. Doradztwo zawodowe

Bardziej szczegółowo

Dziekanat. Zawody po naszych kierunkach: www.ekonomia.zut.edu.pl. Wydział Ekonomiczny

Dziekanat. Zawody po naszych kierunkach: www.ekonomia.zut.edu.pl. Wydział Ekonomiczny www.ekonomia.zut.edu.pl Dziekanat Wydział Ekonomiczny ul. Żołnierska 47 71-210 Szczecin +48 91 91 449 69 00 : +48 91 449 69 51, 52, 56 nie: +48 91 449 69 53 dziekanat.wekon@zut.edu.pl Zawody po naszych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Ekonomiczny PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2015/2016. 1. Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2015/2016. 1. Wydział Humanistyczny na studia w roku akademickim 2015/2016 * - przedmiot kierunkowy ** - studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego SM stara matura NM nowa matura IB - matura

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie)

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY Nr XXIII 17.12/14 Senatu UMCS w Lublinie z dnia 28 maja 2014 r. ZASADY KWALIFIKACJI na rok akademicki 2015/2016: STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ADMINISTRACJA ANIMACJA

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacyjne studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego na III i IV etapie edukacyjnym

Kwalifikacyjne studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego na III i IV etapie edukacyjnym Kwalifikacyjne studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego na III i IV etapie edukacyjnym Studia adresowane są do absolwentów filologii angielskiej (dowolnego

Bardziej szczegółowo

Nazwa kierunku Gospodarka nieruchomościami. Wydział Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Nazwa kierunku Gospodarka nieruchomościami. Wydział Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Nazwa kierunku Gospodarka nieruchomościami Tryb studiów stacjonarne Profil studiów praktyczny Wydział Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Opis kierunku Gospodarka nieruchomościami jest kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Rok akademicki 2017/2018 Kryterium zakres kwalifikacji Załącznik nr 3

Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Rok akademicki 2017/2018 Kryterium zakres kwalifikacji Załącznik nr 3 WYDZIAŁ ETNOLOGII I NAUK O EDUKACJI v Etnologia studia pierwszego stopnia W przypadku uzyskania przez Wydział zgody MNiSW na uruchomienie kierunku: etnologia i antropologia kulturowa (studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe Załącznik nr 4 do uchwały nr 438/2012-2013 Rady WPiA z dnia 25 czerwca2013 r. w sprawie korekty programu studiów na kierunku administracja I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Socjoterapia

Studia Podyplomowe Socjoterapia Studia Podyplomowe Socjoterapia I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania: 2 semestry

Bardziej szczegółowo

KATEDRA RACHUNKOWOŚCI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTET ŁÓDZKI. Studia podyplomowe Rachunkowość i Finanse dla Nauczycieli

KATEDRA RACHUNKOWOŚCI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTET ŁÓDZKI. Studia podyplomowe Rachunkowość i Finanse dla Nauczycieli KATEDRA RACHUNKOWOŚCI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTET ŁÓDZKI Studia podyplomowe Rachunkowość i Finanse dla Nauczycieli Łódź, marzec 2007 Kierownik studiów: dr Halina Waniak-Michalak Katedra/adres: Katedra

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Specjalności: finanse przedsiębiorstw informatyka w finansach Ulotka

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne a) Pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne a) Zamiejscowy Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Nazwa kierunku Management instytucji publicznych i public relations. Tryb studiów stacjonarne/niestacjonarne. Wydział Wydział Humanistyczny

Nazwa kierunku Management instytucji publicznych i public relations. Tryb studiów stacjonarne/niestacjonarne. Wydział Wydział Humanistyczny Nazwa kierunku Management instytucji publicznych i public relations Tryb studiów stacjonarne/niestacjonarne Profil studiów ogólnoakademicki Wydział Wydział Humanistyczny Opis kierunku Celem studiów jest

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 15 czerwca 2016 r.

Wrocław, dnia 15 czerwca 2016 r. Wrocław, dnia 15 czerwca 2016 r. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza zapisy na Studia Podyplomowe Organizacja Uzdrowisk i Lecznictwa Uzdrowiskowego w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

roczna - biologia (I stopień) 530 zł zł zł - biologia (II stopień) 530 zł zł zł

roczna - biologia (I stopień) 530 zł zł zł - biologia (II stopień) 530 zł zł zł Załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora nr 20/R/08 Opłaty za zajęcia dydaktyczne * na studiach niestacjonarnych na Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2008/2009 Wydział Biologii - biologia (I stopień)

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE Przewoźnik drogowy logistyka przewozów drogowych rzeczy i osób

STUDIA PODYPLOMOWE Przewoźnik drogowy logistyka przewozów drogowych rzeczy i osób STUDIA PODYPLOMOWE Certyfikat Kompetencji Zawodowych w zakresie transportu drogowego rzeczy Cel Certyfikat Kompetencji Zawodowych w zakresie transportu drogowego osób BEZ EGZAMINU!!! Zakres BEZ STRESU!!!

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 149/2016 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 149/2016 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR 149/2016 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia programów kształcenia na studiach

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe Załącznik nr 3 do uchwały nr 438/2012-2013 Rady WPiA z dnia 25 czerwca2013 r. w sprawie korekty programu studiów na kierunku administracja I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja

Bardziej szczegółowo

Katolicki Uniwersytet. Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet. Jana Pawła II Katolicki Uniwersytet L u b e l s k i Jana Pawła II EUROPEISTYKA / EUROPEAN STUDIES /unia UNIWERSYTET KUL jest charakterystycznym symbolem Lublina zarówno w Polsce, jak i za granicą, gdzie renoma Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 55/2015/2016 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 30 września 2016 r.

Zarządzenie Nr 55/2015/2016 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 30 września 2016 r. Zarządzenie Nr 55/2015/2016 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 30 września 2016 r. w sprawie: odpłatności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz innych

Bardziej szczegółowo

OFERTA STUDIÓW II STOPNIA W INSTYTUCIE FILOLOGII ROMAŃSKIEJ UJ

OFERTA STUDIÓW II STOPNIA W INSTYTUCIE FILOLOGII ROMAŃSKIEJ UJ OFERTA STUDIÓW II STOPNIA W INSTYTUCIE FILOLOGII ROMAŃSKIEJ UJ Terminy rejestracji na II stopień filologii francuskiej, specjalizacja filologiczna oraz na Języki i Kulturę Krajów Romańskich: I nabór: rejestracja

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Program kształcenia studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne Gdynia 2014 r. Podstawa prawna realizacji studiów. Ustawa Prawo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIĘDZYWYDZIAŁOWEGO STUDIUM PEDAGOGICZNEGO. Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

REGULAMIN MIĘDZYWYDZIAŁOWEGO STUDIUM PEDAGOGICZNEGO. Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu REGULAMIN MIĘDZYWYDZIAŁOWEGO STUDIUM PEDAGOGICZNEGO Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu 1 1. Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne ( Studium ) prowadzone jest jako wyodrębniona jednostka międzywydziałowa

Bardziej szczegółowo

Nazwa kierunku Finanse i rachunkowość. Tryb studiów stacjonarne/niestacjonarne. Wydział Zamiejscowy Wydział Społeczno- Ekonomiczny w Gorzowie Wlkp.

Nazwa kierunku Finanse i rachunkowość. Tryb studiów stacjonarne/niestacjonarne. Wydział Zamiejscowy Wydział Społeczno- Ekonomiczny w Gorzowie Wlkp. Nazwa kierunku Finanse i rachunkowość Tryb studiów stacjonarne/niestacjonarne Profil studiów praktyczny Wydział Zamiejscowy Wydział Społeczno- Ekonomiczny w Gorzowie Wlkp. Opis kierunku Celem kształcenia

Bardziej szczegółowo

Nazwa studiów podyplomowych: Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna z Terapią Pedagogiczną

Nazwa studiów podyplomowych: Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna z Terapią Pedagogiczną Nazwa studiów podyplomowych: Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna z Terapią Pedagogiczną Jednostka organizacyjna uczelni: Wydział Nauk Pedagogicznych Adres, telefon, e-mail organizatora studiów podyplomowych:

Bardziej szczegółowo