INFORMATOR. studia licencjackie studia magisterskie studia podyplomowe. wyższa szkoła zawodowa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMATOR. studia licencjackie studia magisterskie studia podyplomowe. wyższa szkoła zawodowa"

Transkrypt

1 INFORMATOR studia licencjackie studia magisterskie studia podyplomowe wyższa szkoła zawodowa

2 Najlepsza kadra naukowa, komfortowe warunki studiowania, stypendia dla innych to tylko HASŁA REKLAMOWE, dla nas to standard. Stawiamy na atmosferę i LUDZI, by oprócz przyswojonej wiedzy i praktyki, potrafili odnaleźć się w każdej sytuacji i wybić PONAD przeciętnoœć.

3 informacje o Uczelni spis treœci Informacje o Uczelni 3 Studia Licencjackie 5 PedagogIKA 5 Turystyka i RekrEACJA 5 EuropeistyKA 5 FilologIA 5 Ochrona Dóbr Kultury 7 EkonomIA 7 Studia magisterskie 7 PedagogIKA 7 Studia podyplomowe 9 Możliwości finansowania studiów 9 Rekrutacja na studia 11 Mapa 12 3 Jesteśmy Uczelnią, która szybko i elastycznie reaguje na zmiany zachodzące w otaczającym nas świecie. Nasza oferta jest na bieżąco aktualizowana, w zależności od wymogów rynku pracy oraz oczekiwań społecznych. Przygotowujemy naszych absolwentów do życia i pracy w warunkach nieustannych przemian społecznych i gospodarczych. Nasi absolwenci to świetnie wykształceni profesjonaliści, którzy z łatwością radzą sobie na coraz bardziej wymagających rynkach pracy w krajach Unii Europejskiej. Podstawy prawne Wpis do Rejestru Niepaństwowych Uczelni Zawodowych pod nr otwarcie rynku pracy przez Niemcy, Austrię i Szwajcarię. Europejska rewolucja to zmiana sposobu myślenia o studiach. Studia w KdE to nie tylko doskonała kadra dydaktyczna i komfortowe warunki studiowania to niepowtarzalny klimat akademicki, możliwości rozwoju własnego JA, różnorodni ludzie, zainteresowania. To solidna podstawa do budowania swojej przyszłości zarówno zawodowej jak i osobistej. Ciągły rozwój własnej osobowości w połączeniu z wszechstronną wiedzą i praktyką to gwarancja, że wszelkie ograniczania i bariery jakie stawia życie stają się łatwiejsze do pokonania. Z myślą o studentach i absolwentach dbamy o to, by wykształcić ludzi, którzy potrafią wybić się PONAD przeciętność bo przecież Kadry dla Europy to studia bez granic! Standard naszej Uczelni: studia w przestronnych i przygotowanych do celów dydaktycznych budynkach położonych w centrum Poznania możliwość nauki języków obcych na najwyższym poziomie (lektoraty, wykłady, konwersatoria) kształcenie przy pomocy najnowocześniejszych metod i technologii multimedialnych. kadra dydaktyczna - wysokiej klasy specjaliści, pomocni studentom aktywny Samorząd Studencki reprezentowany w Senacie Uczelni AZS - sekcje sportowe biuro karier biblioteka wydawnictwo barek uczelniany życzliwa atmosfera studiowania Studia Licenjackie Pedagogika Turystyka i Rekreacja Filologia Ochrona Dóbr Kultury Europeistyka Ekonomia Pedagogika Studia PodyPlomowe Studia Magisterskie Kierunki w przygotowaniu Taniec Architektura i Urbanistyka Doradztwo zawodowe i personalne Poœrednictwo pracy Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe Przygotowanie pedagogiczne BHP i ochrona œrodowiska Skuteczna obługa klienta Sprawny kierownik - psychologiczne podstawy zarządzania Nowe kierunki studiów podyplomowych: Planowany termin uruchomienia październik 2011 r. Więcej informacji na www. Międzynarodowy przewóz towarów (prawo i procedury celne, podatek VAT, firma transportu drogowego na rynku europejskim) Przedsiębiorstwo transportu drogowego na rynku krajowym i międzynarodowym Ubezpieczenia gospodarcze przygotowanie do pracy w instytucjach ubezpieczeniowych i agenta ubezpieczeniowego Nowoczesne doradztwo rolnicze Dyplomacja, negocjacje, etyka i savoir vivre w biznesie Kadry dla Europy Uczelnią magisterską!!! Szczegóły w rozdziale Studia magisterskie.

4 W jakim KIERUNKU zmierzasz? Pedagogika, Turystyka i Rekreacja, Ekonomia? A może Filologia, Europeistyka, Ochrona Dóbr Kultury? Twoja mała rewolucja trwa, po maturze wybierzesz swój kierunek na przyszłoœć. 3 lata studiów, dyplom licencjata, możliwoœci bez granic.

5 studia licencjackie studia I stopnia kierunek uzyskany tytuł Liczba semestrów tryb studiów Pedagogika licencjat 6 lub 7* stacjonarny/niestacjonarny Turystyka i Rekreacja licencjat 6 stacjonarny/niestacjonarny Filologia licencjat 6 stacjonarny/niestacjonarny Ochrona Dóbr Kultury licencjat 6 stacjonarny/niestacjonarny Europeistyka licencjat 6 stacjonarny/niestacjonarny Ekonomia licencjat 6 stacjonarny/niestacjonarny 5 * w zależnoœci od wybranej specjalnoœci Możliwoœć kontynuacji nauki na Studiach Uzupełniających Magisterskich (studia II stopnia) Studia na kierunku PEDAGOGIKA przygotują Cię merytorycznie i metodycznie do odmiennego pojmowania Pedagogika i pełnienia roli wychowawcy, nauczyciela i terapeuty, a także ukażą istotę edukacji w nowym europejskim kontekście. Proces jednoczenia się Europy wyznacza nowe zadania naukom o edukacji i jednocześnie wyzwala potrzebę innego spojrzenia na rolę współczesnego pedagoga. Głównym zadaniem edukacji staje się wspieranie jednostki w indywidualnym rozwoju na miarę złożonych wyzwań współczesności. W dzisiejszych czasach podmiot uczący się potrzebuje szkoły i pedagoga aktywnie reagującego na zmiany. Dobrą edukacją należy objąć człowieka w całym przebiegu jego życia, a w szczególności od okresu wczesnego dzieciństwa. Stoimy zatem przed koniecznością dokonania rewolucyjnych zmian strategii edukacyjnej w pierwszych latach kształcenia człowieka, co z kolei pociąga za sobą potrzebę odmiennego edukowania współczesnego nauczyciela małego ucznia. Specjalności na kierunku PEDAGOGIKA Resocjalizacja i profilaktyka społeczna Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe Pedagogika pracy i dorosłego człowieka Edukacja elementarna i język angielski * Doradztwo personalne i zawodowe Pedagogika Stacjonarne Niestacjonarne 12 rat 360 PLN 350 PLN Zobacz jakie masz możliwoœci dofinansowania nauki w rozdziale Stypendia oraz Kredyty studenckie Istnieje również możliwoœć wyboru innego języka, np. niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, fińskiego, szwedzkiego, norweskiego lub duńskiego. Dla nas STUDIA BEZ GRANIC to studia bez OPŁATY WPISOWEJ! Turystyka i Rekreacja Studia na kierunku TURYSTYKA I REKREACJA to rewolucyjne metody kształcenia, najnowsza wiedza teoretyczna jak i praktyczna, zastosowanie instrumentów marketingowych, praktyki w renomowanych placówkach obsługi ruchu turystycznego, ośrodkach rekreacji, biurach podróży. Zajęcia nie ograniczają się tylko do wykładów i ćwiczeń to także wiele obozów wyjazdowych np. żeglarskich, kajakowych czy narciarskich. Poza tytułem licencjata absolwenci otrzymują ECDL czyli Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych, wymagany przez pracodawców w Unii Europejskiej. Znajomość języka obcego jest obecnie podstawowym wymogiem pracodawców w każdym kraju Unii Europejskiej. Jest też niezbędna w kontaktach Filologia z instytucjami i społeczeństwem UE, a nauka języka obcego już na poziomie elementarnym stwarza szanse wychowania nowych pokoleń BEZ GRANIC językowych i kulturowych. Studiując FILOLOGIĘ będziesz płynnie posługiwał się językiem angielskim, Filologia 12 rat Stacjonarne 385 PLN Niestacjonarne 400 PLN a także możesz nauczyć się innych języków języka niderlandzkiego, języka niemieckiego, języka szwedzkiego, języka norweskiego Zobacz jakie masz możliwoœci dofinansowania nauki w rozdziale Stypendia oraz Kredyty studenckie i języka duńskiego. Specjalności na kierunku FILOLOGIA Filologia angielska (specjalizacje: komunikacja europejska, amerykanistyka, translatoryka) Filologia germańska z językiem skandynawskim (szwedzkim, norweskim lub duńskim) Specjalności na kierunku TURYSTYKA I REKREACJA Zarządzanie w gospodarce turystycznej Ekoturystyka Hotelarstwo Turystyka aktywna i rekreacja ruchowa Turystyka i rekreacja Stacjonarne Niestacjonarne Znajomość problematyki europejskiej stała się poszukiwaną przez pracodawców Europeistyka specjalnością zawodową, a pozyskiwanie i wykorzystywanie funduszy europejskich stwarza dla wielu firm i instytucji możliwości nieograniczonego rozwoju. By sprawnie funkcjonować na rynku europejskim trzeba również dobrze znać uwarunkowania kulturowe i mentalność społeczeństw krajów UE. Wybierz kierunek EUROPEISTYKA, by poznać mechanizmy funkcjonowania Wspólnot Europejskich, procedury i zasady działania administracji, a także społeczne zasady i obyczaje obowiązujące w poszczególnych państwach Europy. 12 rat 395 PLN 330 PLN Zobacz jakie masz możliwoœci dofinansowania nauki w rozdziale Stypendia oraz Kredyty studenckie Specjalności na kierunku EUROPEISTYKA administracja europejska urzędnik europejski zarządzanie projektem unijnym Europeistyka Stacjonarne Niestacjonarne 12 rat 295 PLN 265 PLN Zobacz jakie masz możliwoœci dofinansowania nauki w rozdziale Stypendia oraz Kredyty studenckie

6 Pedagogika. Studia licencjackie i MAGISTERSKIE! Zostań KREATOREM optymalnych warunków do wszechstronnego rozwoju człowieka w zmieniającej się europejskiej rzeczywistoœci społeczno kulturowej.

7 Kierunek pod patronatem Związku Polskich Artystów Plastyków Polska Sztuka Użytkowa Ochrona Dóbr Kultury Sztuka użytkowa, pojazdy zabytkowe, projektowanie i design, fotografia dokumentalna i artystyczna - studia na kierunku OCHRONA DÓBR KULTURY to połączenie pasji i wykształcenia. W trakcie zajęć praktycznych poznasz arkana pracy z materiałami artystycznymi (m.in. szkło, witraż, ceramika, tkaniny, zabytkowe meble oraz wystrój wnętrz), a swoją wiedzę i umiejętności poszerzysz w trakcie praktyk w pracowniach artystycznych. Zajęcia odbywają się w dobrze wyposażonych pracowniach plastycznych i informatycznych. Prowadzone są przez kadrę własną Uczelni, wykładowców Akademii Sztuk Pięknych i Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz wielu specjalistów i praktyków z zakresu szeroko rozumianej sztuki. Ochrona Dóbr Kultury Stacjonarne Niestacjonarne 12 rat 495 PLN 395 PLN Zobacz jakie masz możliwoœci dofinansowania nauki w rozdziale Stypendia oraz Kredyty studenckie Specjalności na kierunku OCHRONA DÓBR KULTURY Konserwacja zabytków sztuki użytkowej Konserwacja pojazdów zabytkowych Projektowanie plastyczne design Fotografia dokumentalna i artystyczna Dla nas STUDIA BEZ GRANIC to studia bez OPŁATY WPISOWEJ! Stawiamy na REWOLUCYJNE formy kształcenia - problemowe, sytuacyjne metody przypadków i gier symulacyjnych z wykorzystaniem technik multimedialnych, komputerów i Internetu, analizy tekstów źródłowych i informacji statystycznych, opracowania referatów problemowych i projektów, laboratoria komputerowe, zajęcia praktyczne w przedsiębiorstwach oraz różnorodne formy sprawdzania wiedzy i umiejętności. Studia na kierunku EKONOMIA są dla Ciebie, jeśli Twój umysł ścisły nie ma granic. Unikatowe specjalności na tym kierunku uzupełniają lukę na rynku edukacyjnym i wychodzą naprzeciw oczekiwaniom wielu pracodawców, zarówno w Polsce jak i w pozostałych krajach członkowskich UE. Specjalności na kierunku EKONOMIA Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw Gospodarka żywnościowa Ekonomika transportu, spedycji i usług logistycznych Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej Ekonomika pracy i zarządzanie kadrami Gospodarowanie nieruchomościami Handel międzynarodowy Zarządzanie funduszami UE Ekomika i organizacja ruchu turystycznego Bezpieczeństwo ekonomiczne nowoœć Ekonomia Stacjonarne Niestacjonarne 12 rat 370 PLN 330 PLN Zobacz jakie masz możliwoœci dofinansowania nauki w rozdziale Stypendia oraz Kredyty studenckie Ekonomia Możliwoœć uzyskania uprawnień i certyfikatów - Certyfikat Umiejętnoœci Komputerowych ECDL (wymagany przez pracodawców w krajach UE) - Świadectwo przeszkolenia doradcy ds. bezpieczeństwa w zakresie przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (specjalnoœć: Ekonomika transportu, spedycji i usług logistycznych) - Przygotowanie do zewnętrznych egzaminów w celu uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego (specjalnoœć: Ekonomika transportu, spedycji i usług logistycznych) - uprawnienia i certyfikaty w zakresie BHP (specjalnoœć: Ekonomika pracy i zarządzanie kadrami) - uprawnień do prowadzenia biur rachunkowych oraz doradców podatkowych (specjalnoœć: Finanse i rachunkowoœć) 7 studia magisterskie studia II stopnia Pedagogika Studia Uzupełniające Magisterskie kierunek uzyskany tytuł Liczba semestrów tryb studiów Pedagogika magister 4 stacjonarny/niestacjonarny Możliwoœć kontynuacji nauki na Studiach Uzupełniających Magisterskich (studia II stopnia) Ukończyłeś studia licencjackie (I stopnia) i chcesz kontynuować swoją naukę? Nie ograniczaj swoich możliwości i studiuj dalej! Priorytetowym celem studiów pedagogicznych jest promowanie najnowszych tendencji we współczesnej edukacji. Cechuje je podejście do ucznia jako konstruktora własnej wiedzy, jako osoby posiadającej własne prawa i korzystającej ze swojego potencjału edukacyjnego. Istotna jest rola pedagoga jako KREATORA optymalnych warunków do wszechstronnego rozwoju człowieka w zmieniającej się europejskiej rzeczywistości społeczno kulturowej. Specjalności: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna umożliwia studentom nabycie kompetencji niezbędnych do pełnienia roli profesjonalnego pedagoga-nauczyciela dziecka. Absolwent będzie posiadał zróżnicowane kompetencje do kreowania interaktywnego środowiska rozwoju dzieci od urodzenia do 10 roku życia. Nabyte kwalifikacje umożliwią mu podjęcie pracy w instytucjach opieki, wychowania i nauczania (np. żłobki, kluby dziecięce, przedszkola i szkoły) oraz prowadzenie własnej działalności gospodarczej (np. klubu malucha). Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza zagwarantuje studentom nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia pracy kompetentnego pedagoga sprawującego funkcje opiekuńcze i wychowawcze wobec dzieci, młodzieży i dorosłych. Absolwent będzie przygotowany do pracy w placówkach oświatowych (np. żłobki, kluby dziecięce, domy dziecka, ośrodki adopcyjne, pogotowia opiekuńcze, świetlice szkolne, socjoterapeutyczne i środowiskowe, bursy szkolne i internaty, poradnie rodzinne, pedagogiczne i zawodowe, schroniska młodzieżowe, domy opieki społecznej, ośrodki dziennego pobytu, stowarzyszenia charytatywne) oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej (np. dom opieki nad dziećmi, młodzieżą czy dorosłymi). Pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi stwarza studentom możliwość podjęcia pracy na stanowiskach wymagających samodzielnego tworzenia nowoczesnej polityki personalnej. Student uzyska kompetencje w zakresie planowania i organizowania pracy, innowacyjnego rozwiązywania problemów oraz korzystania z najnowszych metod i narzędzi HR. Absolwent będzie przygotowany do roli zawodowej doradcy w placówkach edukacyjnych, wychowawczych, socjalnych oraz działach kadr i HR, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w ramach doradztwa personalnego zawodowego. Pedagogika z arteterapią pozwoli studentom ukształtować kompetencje pedagoga - terapeuty poprzez wykorzystywanie walorów sztuki, w celu wpływania na ludzi o zróżnicowanych potrzebach rozwojowych. Absolwent tej specjalności będzie posiadał przygotowanie do podjęcia pracy zawodowej w placówkach kulturalno-oświatowych i penitencjarno-leczniczych (np. domy kultury, ośrodki dziennego pobytu, ośrodki pomocy społecznej, ośrodki terapii zajęciowej, ośrodki rehabilitacji, szpitale, przedszkola, szkoły). Pedagogika z językiem angielskim skierowana jest do absolwentów wszystkich kierunków studiów posiadających dobrą znajomość języka angielskiego. W toku studiów studenci nabędą kompetencji pedagogicznych niezbędnych do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego. Animacja czasu wolnego wyposaża studenta w profesjonalną wiedzę i umiejętności w zakresie efektywnego wspierania zdrowego i aktywnego stylu życia ludzi o zróżnicowanych potrzebach rozwojowych. Absolwent będzie przygotowany do prowadzenia własnej działalności związanej z organizacją zajęć i imprez rekreacyjnych dla firm, instytucji i osób prywatnych oraz pracy m.in. w biurach turystycznych, centrach hotelowych i wypoczynkowych, klubach lub domach kultury. Absolwenci WSZ Kadry dla Europy Absolwenci innych uczelni Stacjonarne/Niestacjonarne 12 rat PLN Opłata wpisowa: 0 PLN Stacjonarne/Niestacjonarne 12 rat PLN Opłata wpisowa: 0 PLN

8 Stypendia. Rozbudowany system STYPENDIALNY - to wiele możliwoœci uzyskania wsparcia finansowego. Nie pozwól by pieniądze stały się granicą na drodze do Twojego wykształcenia, Twojej przyszłoœci.

9 studia podyplomowe Studia podyplomowe trwają 2 lub 3 semestry i realizowane są w trakcie zjazdów odbywających się w soboty i niedziele (godz. 9:00-17:30). Zaliczenie poszczególnych modułów programowych odbywa się zgodnie z przyjętymi ustaleniami osób prowadzących w formie: napisania pracy o charakterze praktycznym przygotowanie i zaprezentowanie projektu zajęć dydaktycznowychowawczych w formie microteachingu przygotowania projektu - pod kierunkiem wykładowców Studia podyplomowe kończą się egzaminem. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w języku polskim, uznane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Nabór na studia podyplomowe trwa cały rok. Planowane terminy rozpoczęcia studiów to styczeń, kwiecień oraz październik. Aktualnie prowadzimy studia podyplomowe na kierunkach: Doradztwo zawodowe i personalne Pośrednictwo pracy Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe Przygotowanie pedagogiczne BHP i ochrona środowiska Skuteczna obsługa klienta Szczegółowe informacje dotyczące opłat umieszczone są na stronie Sprawny kierownik - psychologiczne podstawy zarządzania Stypendia możliwoœci finansowania studiów Nie pozwól by pieniądze stały się granicą do Twojego wykształcenia, Twojej przyszłości. Rozbudowany system STYPENDIALNY to nieograniczone możliwości uzyskania wsparcia finansowego. Stypendia przyznane WSZ Kadry dla Europy w roku akademickim 2010/2011 Stypendia za wyniki w nauce Stypendia socjalne Stypendia sportowe Dla osób niepełnosprawnych Dopłaty do zakwaterowania Zapomogi PLN PLN PLN PLN PLN PLN Łączna kwota przyznanych stypendiów w roku akademickim 2010/ PLN 9 NOWOŚĆ! - STYPENDIUM ZAŁoŻYCIELA uczelni Kredyty studenckie Każdy student Uczelni Kadry dla Europy może ubiegać się o kredyt studencki, jeśli posiada obywatelstwo polskie i rozpoczął studia przed 25 rokiem życia. Kredyt wypłaca się w miesięcznych ratach, natomiast spłata kredytu rozpoczyna się po 2 latach od ukończenia studiów. Wysokość odsetek spłacanych przez kredytobiorcę od zaciągniętego kredytu studenckiego wynosi połowę stopy redyskontowej NBP. Okres spłaty kredytu trwa nie krócej niż dwukrotność okresu, na jaki został udzielony. Oznacza to, że przez cały okres studiów i 2 lata po ich ukończeniu, należne bankom odsetki pokrywane są z Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich. Kredyt może zostać częściowo lub w całości umorzony dzięki dobrym wynikom w nauce lub w przypadku trudnej sytuacji materialnej absolwenta. Kredytów studenckich udzielają m.in. następujące banki: PKO BP S.A. PeKaO S.A. Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Kredyt Bank PBI S.A. Bank Ochrony Środowiska S.A. Bank Przemysłowo-Handlowy S.A. BZ WBK S.A. Górnośląski Bank Gospodarczy S.A.

10 ZMIENIAMY SIĘ, bo œwiat się zmienia. Czy można studiować Taniec? Można. Czy Architektura i Urbanistyka to atrakcyjny kierunek studiów w europejskim œrodowisku? Oczywiœcie! Już WKRÓTCE dwa nowe kierunki TANIEC oraz ARCHITEKTURA I URBANISTYKA. My też przekraczamy granice.

11 11 rekrutacja na studia Biuro Rekrutacji to miejsce, gdzie uzyskasz pełną informację o kierunkach, stypendiach, opłatach i możliwościach jakie będziesz miał, wstępując w poczet studentów naszej Uczelni. Mieści się w Siedzibie Uczelni, dlatego sam zobaczysz w jakich warunkach będziesz studiować. Przekonasz się również jak istotna jest lokalizacja Uczelni w centrum miasta wszystko masz w zasięgu ręki, a czas który poświęciłbyś na dojazdy możesz spędzić ze znajomymi. Teraz czas na trochę formalności. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz przyjęte limity miejsc w ramach poszczególnych kierunków. Dokumenty można składać do końca września 2011 r. w Biurze Rekrutacji WSZ Kadry dla Europy. Godziny otwarcia Biura Rekrutacji Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Do Biura Rekrutacji zabierz ze sobą: świadectwo maturalne w oryginale lub jego odpis wydany przez szkołę średnią (świadectwo możesz dostarczyć, gdy je otrzymasz, a wcześniej złożone dokumenty dadzą Ci pewność, że nie zabraknie miejsc na kierunku, który wybrałeś) kserokopię książeczki wojskowej (strony 1 i 2 oraz 6 i 7 - wpis WKU) dotyczy mężczyzn kserokopię dowodu osobistego (obie strony) aktualne zaświadczenie lekarskie (na kierunku Turystyka i Rekreacja ważna jest dodatkowa adnotacja od lekarza, że kandydat może wykonywać ćwiczenia wysiłkowe) cztery zdjęcia legitymacyjne 3,5x4,5cm (podpisane z tyłu imieniem i nazwiskiem) W Biurze Rekrutacji wypełnisz: podanie o przyjęcie na studia umowy o naukę W umowie zawarte są wszystkie informację dotyczące wybranych przez Ciebie studiów m.in. podpisując umowę znasz wszystkie opłaty na I, II i III roku nauki. kontakt Adres Biura Rekrutacji: ul. Petera Mansfelda 4, Poznań Telefon: (061) Mail: GG:

12 12 Wyższa Szkoła Zawodowa Kadry dla Europy ul. Petera Mansfelda Poznań tel. (61) faks (61)