RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011"

Transkrypt

1 RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Wydział Infrastruktury Społecznej Urząd Miasta w Dzierżoniowie Dzierżoniów, sierpień 2011 r. 1

2 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I RAPORTY PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH: STR. PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 IM. JANA BRZECHWY PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I ODDZIAŁEM SPECJALNYM PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR ROZDZIAŁ II RAPORTY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM.KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. WANDY CHOTOMSKIEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA ROZDZIAŁ III RAPORTY GIMNAZJÓW: GIMNAZJUM NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. SZARYCH SZEREGÓW ZESPÓŁ GIMNAZJÓW NR 3 IM. STANISŁAWA KONARSKIEGO

3 1. Wypracowane/ zmodyfikowane dokumenty prawa oświatowego: Wprowadzane dokumenty prawa oświatowego Zmodyfikowane dokumenty prawa oświatowego: Plan nadzoru pedagogicznego 2. Podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli: Rodzaj formy Temat/zakres Statut Przedszkola Studia Kursy Konferencje Europejskie wędrówki kulturalne - JUKA 7 Szkolenia Odczytywanie symboli na rysunkach dzieci sposobem na wczesną diagnozę Komunikacja interpersonalna /nauczyciel, rodzic, dziecko/. 9 Metody integracyjne w pracy z grupą. 7 Czyste powietrze wokół nas europejskie wędrówki kulturalne. Trudni rodzice -pokonywanie trudności komunikacyjnych w kontaktach z rodzicami. Specjalne potrzeby edukacyjne w przedszkolu. 3 Odimienna nauka czytania i pisania 3 Seminaria Rozwój mowy dziecka 3-4 letniego 2 Liczba nauczycieli 3. Inne formy wsparcia uczniów (oprócz stypendiów) np. (bezpłatne śniadania, obiady, szklanka mleka, owoce w szkole ) Nazwa Liczba uczniów Okres Pomoc państwowa w zakresie dożywiania Od września 2010 do lutego 2011 Od marca do czerwca 1011 Dofinansowanie posiłków z OPS 20 Od września 2010 do czerwca Praca z dzieckiem zdolnym (zajęcia dodatkowe); W ramach pracy z dzieckiem zdolnym organizowane były zajęcia dodatkowe: - język angielski dla dzieci 3, 4, 5, 6 letnich - zajęcia na basenie dla dzieci 4, 5, 6 letnich - udział w zajęciach grupy starszej, związanych z uzdolnieniami dziecka. 5. Sukcesy uczniów w konkursach, przeglądach artystycznych Zasięg etap Nazwa konkursu/ Miejsce przeprowadzenia Zajęte miejsce Liczba laureatów Szkolny Konkurs wakacyjny -PP1 I-m gr III II-m gr IV 1 1 Miejski Moje wymarzone ferie SKOK I -m gr II 1 Jan Dzierżon książę pszczół Biblioteka II,III gr III 2 Dzierżoniów wyróżnienia 12 Przegląd teatrzyków - Żuk Kino Zbyszek udział 5 Powiatowy Śpiewające Brzdące XV Festiwal Piosenki- udział 6 Bielawa Jabłko zamiast papierosa -Konkurs plastyczny. udział 2 Dzierżoniów Przegląd piosenki ekologicznej Piława Górna udział 2 3

4 Ogólnopolski /wojewódzki 4 Uczę się bezpiecznie żyć - Wałbrzych ORD udział 3 Zarządu Województwa Dolnośląskiego i Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Nysa Bocian i jego sąsiedzi - ZOO Wrocław udział 6 Używam chusteczek gdy... Misja VELWETKI- udział 5 prace plast. Międzynarodowy Sukcesy uczniów w zawodach sportowych Zasięg etap Nazwa zawodów/ Miejsce Zajęte miejsce Liczba laureatów Szkolny Miejski Olimpiada sportowa przedszkolaków OSIR III 9 Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza OSIR IV 10 Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej OSIR III 10 Olimpiada Pływacka Przedszkolaków OSiR indywid. 7 Powiatowy Ogólnopolski Międzynarodowy Imprezy masowe organizowane dla środowiska przez szkołę /przedszkole: (wymienić myślnikami) - Przegląd twórczości J. Brzechwy - Zabawa z Brzechwą - Festyn Jesienny - Góra grosza - Akcja Ogólnopolska pod patronatem MEN - Festyn Rodzinny z Mamą i Tatą - Jasełka dla emerytów, w ZS Nr 1 - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w PP1 - Bal Księżniczki Ogólnopolska Akcja Karnawałowa dla obecnych i byłych wychowanków w czasie ferii zimowych. 8. Sukcesy przedszkola i inne przedsięwzięcia: (wymienić myślnikami) - Udział dzieci: - w występach na Dniach Dzierżoniowa - występy na Prezentacjach Dzierżoniowskich - Zielony dzień w przedszkolu Dzień warzyw, owoców i soków. - Przegląd Teatrzyków Skrzat insc. Dlaczego w mieście nie pachnie wiosną. - Wiosenna Lista Przebojów piosenka Tyle słońca w całym mieście - Taniec Disco-Polo - Wianki i róże. - Bezpieczny przedszkolak bezpiecznym uczniem inscenizacja Na ulicy 9. Organizacja imprez / aktywnego wypoczynku; (wymienić myślnikami) - Wycieczka do lasu jesienią i wiosną - Festyn Jesienny z Mamą i Tatą - Wiosenny Festyn Rodzinny - Zielone przedszkole 10. Realizacja programów w zakresie: 1) zdrowie i sprawność dziecka - Ogólnopolski Program Edukacyjny - Akademia Malucha Magazynu Kubuś Puchatek - Misja welwetki - program edukacyjny kształtujący nawyki higieniczne - Czyste powietrze wokół nas - program edukacji antytytoniowej. - Akcja Nakrętka Fundacji Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową - Uczę się bezpiecznie żyć -dla dzieci 6 -l. nauka udzielania I pomocy 2) rozwój samorządności i demokracji wśród uczniów - udział dzieci w dyżurach na terenie przedszkola - możliwość wyboru niektórych potraw - wybór formy zabawy i doboru rówieśników - rozmowy na temat sądów i opinii wydawanych przez dzieci

5 - ustalanie zasad postępowania w grupie 3) ekologia - Kubusiowi Przyjaciele Natury - II ogólnopolska edycja programu - Certyfikat dla przedszkola - Nowoczesny System Gospodarowania odpadami dla czystego i lepszego jutra - Kampania edukacyjno informacyjna. - Czyste powietrze wokół nas - Program Ogólnopolski - Udział w obchodach Dnia Ziemi - Zbiórka surowców wtórnych - Zużyte baterie 4) profilaktyka w zakresie patologii społecznych - Jabłko zamiast papierosa - profilaktyka antynikotynowa - Uczę się bezpiecznie żyć -profilaktyka w zakresie prawidłowych zachowań /ulica, dom, obcy / 5) profilaktyka w zakresie wad postawy u uczniów (gimnastyka korekcyjna) - gimnastyka korekcyjna, - zajęcia sportowe na hali OSiR - zajęcia na basenie - zestawy ćwiczeń gimnastycznych w sali i ogrodzie 6) wyrównywania szans dzieci i młodzieży - współpraca z PPP- Logopeda i pedagog radzi... - praca indywidualna z dzieckiem - konsultacje indywidualne z rodzicami - zajęcia otwarte dla rodziców, - występy dzieci i udział w konkursach i przeglądach, 7) bezpieczeństwo dzieci i młodzieży - Uczę się żyć bezpiecznie - Dolnośląski Konkurs Bezpieczeństwa dla Dzieci i Młodzieży przy współpracy z KPP, Strażą Pożarną i ratownikiem medycznym - Projekt edukacyjny Bezpieczny przedszkolak bezpiecznym uczniem 8) wychowanie patriotyczne w szkołach i przedszkolach - Moja mała ojczyzna - poznanie bliższych i dalszych okolic miasta - Lepienie w glinie -udział w zajęciach plastycznych w Izbie Regionalnej - Zwiedzanie kościoła Św. Jerzego w ramach poznania zabytków - Zapoznanie z godłem, hymnem, barwami państwowymi - Zapoznanie z treścią wiersza Kto ty jesteś 9) Przejrzysta Polska - Co jest dobra a co złe? zapoznanie z literaturą dziecięcą. - w zajęciach z dziećmi wykorzystano naturalne sytuacje, w których przekazywano treści o etycznym postępowaniu, podkreślano akceptowane zachowania i ukazywano pozytywne wzorce postępowania wykorzystując literaturę dziecięcą. 11. Podjęte starania w zakresie racjonalizacji wydatków placówki (efekty) -W ramach racjonalizacji wydatków podjęto działania związane z: - zatrudnieniem stażystów, pracowników w ramach robót publicznych wpłynęło na lepszą organizację pracy, - pozyskiwaniem funduszy na realizację zadań dodatkowych / ferie zimowe, konkurs wakacyjny / umożliwiło rozszerzenie oferty zajęć, - organizacją festynów dochodowych / na zakup pomocy, zakupiono aparaturę nagłaśniającą. - kontrola i racjonalne wykorzystanie wody, światła i innych mediów, zmniejszyło wydatki na ten cel - pozyskaniem sponsorów na zakup nagród za udział dzieci w konkursach, 12. Diagnozowanie wyniki sprawdzianów / egzaminów wewnętrznych i zewnętrznych oraz wnioski do dalszej pracy wynikające z przeprowadzonych badań; 13. Losy absolwentów szkoły / przedszkola Stała współpraca ze Szkołą Podstawową nr 9 pozwala na bieżące śledzenie losów absolwentów przedszkola jak również pobyt młodszego rodzeństwa. Dzieci osiągają dobre i bardzo dobre wyniki 5

6 w nauce, kontynuują udział w konkursach i zawodach osiągając sukcesy. W jednostkowych sytuacjach dotyczących rodzin dysfunkcyjnych stwierdza się, że dzieci mają problemy z nauką, zachowaniem i mimo interwencji OPS, kuratorów, pedagoga sytuacja dzieci nie zawsze ulega poprawie. 14. Ocena pracy przedszkola / szkoły przez rodziców. W ramach spotkań z Radą Rodziców, na zebraniach grupowych i zajęciach otwartych oraz wypełnionej ankiety uzyskiwana jest wiedza na temat oceny przedszkola. W dalszym ciągu niepokój rodziców i niezadowolenie budzi obecność dzieci chorych w przedszkolu / niedoleczonych /. W znacznym stopniu wzrosło zainteresowanie rodziców pracą przedszkola, o czym świadczy frekwencja na zebraniach, zajęciach i uroczystościach. Rodzice pozytywnie oceniają pracę z dziećmi, metody prowadzonych zajęć. Proponują zatrudnienie logopedy na terenie przedszkola. Pozytywnie oceniają wyjścia i wyjazdy dzieci poza teren przedszkola, szczególnie pikniki i spotkania z leśniczym w ramach realizacji programów ekologicznych. 6

7 1. Wypracowane/ zmodyfikowane dokumenty prawa oświatowego: Wprowadzane dokumenty prawa oświatowego Zmodyfikowane dokumenty prawa oświatowego: Regulamin kontroli zarządczej Statut przedszkola. Regulamin oceny nauczycieli. 2. Podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli: Rodzaj formy Temat/zakres Liczba nauczycieli Studia Kursy Planowanie jadłospisów 1 Konferencje Razem w pełni sprawni 4 Szkolenia Realizacja podstawy programowej. Czytanie odimienne. 5 Integracja w lokalnym środowisku. Seminaria Inne formy wsparcia uczniów (oprócz stypendiów) np. (bezpłatne śniadania, obiady, szklanka mleka, owoce w szkole ) Nazwa Liczba uczniów Okres Bezpłatne śniadania 30 IX-VI Bezpłatne obiady 36 IX-VI 4. Praca z dzieckiem zdolnym (zajęcia dodatkowe); - basen, koło artystyczne, komputerowe, piłka nożna, karate, - umożliwianie dziecku różnorodnych kontaktów ze środowiskiem w celu rozwijania i kształcenia swoich zainteresowań, - stworzenie dziecku możliwości wykorzystania swoich zdolności w praktyce, promowanie tych zdolności poprzez zorganizowanie - wernisażu wystawy prac ( wewnątrz i na zewnątrz), udział w konkursach, przeglądach, - organizowanie pomocy koleżeńskiej dla dzieci słabszych z wykorzystaniem potencjału dziecka zdolnego, - organizowanie zajęć w oparciu o innowacje pedagogiczne opracowane przez nauczycielki przedszkola. 5. Sukcesy uczniów w konkursach, przeglądach artystycznych Zasięg etap Nazwa konkursu/ Miejsce Zajęte miejsce Liczba laureatów przeprowadzenia Szkolny Miejski Biblioteka Miejska wyróżnienia 3 Powiatowy Ogólnopolski Międzynarodowy Sukcesy uczniów w zawodach sportowych Zasięg etap Nazwa zawodów/ Miejsce Zajęte miejsce Liczba laureatów 5 4 7

8 Szkolny Miejski Turniej Piłki Nożnej 3 10 Przedszkolaków Powiatowy Ogólnopolski Międzynarodowy Imprezy masowe organizowane dla środowiska przez szkołę /przedszkole: - Festyn rodzinny Mamo, tato, co ty na to?, - Turniej Unihokeja ze Szkołą Podstawową nr 3, - XVII Olimpiada Sportowa Przedszkolaków, - VI Paraolimpiada Sportowa dla dzieci niepełnosprawnych z powiatu dzierżoniowskiego, - Turniej Piłki Nożnej Przedszkolaków. 8. Sukcesy przedszkola i inne przedsięwzięcia: (wymienić myślnikami) - Utrzymanie certyfikatu ISO PN-EN w zakresie wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka poprzez działania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze. - Utworzenie minipracowni komputerowej /6 laptopów/, na potrzeby zajęć indywidualnych z dziećmi zagrożonymi patologią, - wprowadzenie nowoczesnych technologii do pracy z dziećmi zakup tablicy interaktywnej, - po 5 latach współpracy z przedszkolami w Lanškroun, rozszerzamy współpracę na przedszkola publiczne w Dzierżoniowie, - 4 nauczycielki biorą udział w projekcie organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego PN. Razem w pełni sprawni. Uczestniczą w trzydniowych wyjazdowych zajęciach warsztatowych oraz zakwalifikowały się na wyjazd studyjny do Niemiec. Na warsztaty w maju przygotowano prezentację multimedialną Pt. Sport niepełnosprawnych oraz prezentację o edukacji dzieci niepełnosprawnych w Dzierżoniowie, - wprowadzono zajęcia korekcyjne wad postawy i zajęcia ruchowe przy muzyce, - zainicjowano nową formę pracy, skierowaną do rodziców dzieci niepełnosprawnych spotkania omawiające problemy dzieci pod nazwą Dziecko naszą wspólną troską. - utworzono grupę 5-godzinną, w ramach projektu Edukacyjna przygoda-wszystko zaczyna się w przedszkolu. 9. Organizacja imprez / aktywnego wypoczynku; (wymienić myślnikami) - Wyjazd na Zielone Przedszkole w Ustroniu Morskim, - organizacja wycieczek do wrocławskiego ZOO, Jaskini Niedźwiedziej, Harendy w Górach Sowich, Telewizji Wrocławskiej, - cotygodniowe wyjazdy na OSiR gra w piłkę nożną, - wyjście z rodzicami na Trakt Smoka w ramach TRAKTU Mikołaj, Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Rodziny, Zakończenie roku 10. Realizacja programów w zakresie: 1) zdrowie i sprawność dziecka - realizacja programu profilaktyczno - wychowawczego Cukierki, nauka obrony zdrowia fizycznego, emocjonalnego, społecznego przed działaniem substancji psychoaktywnych, - pogadanki o zdrowiu i zdrowym żywieniu przeprowadzane przez pielęgniarkę, realizacja programu z profilaktyki zdrowotnej,,zdrowy czyli szczęśliwy - udział w olimpiadach: sportowej i pływackiej przedszkolaków, - wdrażanie dzieci do picia wody źródlanej i herbatek ziołowych w przedszkolu, - organizowanie zajęć i zabaw na świeżym powietrzu z wykorzystaniem sprzętu sportowego i ogrodowego, - doposażenie przedszkola w sprzęt sportowy i do rehabilitacji, - udział dzieci w zajęciach piłki nożnej i karate w ramach programu Mali olimpijczycy - zwiększona liczba wycieczek poprzez realizację programu z zakresu edukacji turystycznej Poznajemy nasz region, - udział dzieci w zajęciach na basenie 8

9 - wykorzystanie naturalnej potrzeby ruchu dziecka w ćwiczeniach i zabawach opartych na metodzie R. Labana, K. Orffa, W. Sherborne, Dennisona, - kształtowanie u dziecka nawyków dbania o czystość osobistą, 2) rozwój samorządności i demokracji wśród uczniów Samorządność i demokracja przejawia się w respektowaniu indywidualnych potrzeb dziecka, liczeniu się z jego zdaniem, dopasowywanie zajęć do aktualnych zainteresowań dzieci. Podczas sytuacji aranżowanych przez nauczyciela dzieci same dokonują sądów i opinii, ustalają zasady grupowego postępowania, których następnie muszą przestrzegać. Dziecko nie musi uczestniczyć w zajęciach, jeśli nie chce, może zmienić grupę w czasie roku szkolnego, jeśli tylko są takie możliwości. Dzieci poznają swoje miasto, instytucje w nim działające i ich znaczenie w życiu społecznym. Poprzez znajomość miasta rozwija się u dzieci duma z przynależności do lokalnej społeczności. 3) ekologia - czynny udział w akcji Zbieramy zużyte baterie, - czynny udział w akcji Segregujemy odpady, - poszerzanie wiadomości dotyczących zwierząt /zapoznanie ze zwierzętami w ZOO i gospodarstwach agroturystycznych/, - kształtowanie właściwych nawyków dotyczących ochrony środowiska naturalnego - wyrażanie przeżyć w kontaktach z przyrodą - uczestniczenie w akcji sprzątania świata ( naszego otoczenia przedszkola) 4) profilaktyka w zakresie patologii społecznych - realizacja programu profilaktyczno-wychowawczego Cukierki. Uczenie odpowiedzialności i dbałości o własne zdrowie, zapoznanie ze środkami uzależniającymi i ich wpływ na zdrowie człowieka, uczenie współpracy w grupie, jako formy zapobiegającej zachowaniom agresywnym. - realizacja programu edukacyjnego E-przedszkolak. Zapoznanie z zagrożeniami i sposobami przeciwdziałania w czasie posługiwania się komputerem i grami edukacyjnymi, wyrabianie umiejętności radzenia sobie w sytuacji zagrożenia na miarę swoich możliwości. - realizacja programu Mali artyści. Wyrażanie emocji pozytywnych i negatywnych poprzez udział w działaniach artystycznych, niwelowanie zachowań aspołecznych, ukształtowanie zachowań społecznych w grupie. - współpraca z psychologiem przedszkolnym- konsultacje dla nauczycieli i rodziców, rozmowy z dziećmi sprawiającymi trudności wychowawcze, - kierowanie rodziców z problemami do odpowiednich instytucji, - współpraca z instytucjami społecznymi ( Opieka Społeczna, Kuratorzy sądowi, Rzecznik Praw Dziecka) celem sygnalizowania problemów w rodzinach zagrożonych patologią, - praca w ramach Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Integracji,, Uśmiech 5) profilaktyka w zakresie wad postawy u uczniów (gimnastyka korekcyjna) - Uwzględnianie ćwiczeń przeciw płaskostopiu w codziennej porcji zajęć gimnastycznych, - przebadanie wszystkich dzieci w przedszkolu w kierunku wad postawy, poinformowanie rodziców o wynikach badań, - uczestnictwo dzieci z wadami postawy w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych. 6) wyrównywania szans dzieci i młodzieży W związku z wejściem w życie Rozporządzenia MEN w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, powołano zespół w celu planowania i koordynowania udzielania pomocy poszczególnym dzieciom ze specyficznymi potrzebami. Zespół określił formy, sposoby i okresy udzielania dzieciom pomocy i przedstawił dyrektorowi Przedszkola. 7) bezpieczeństwo dzieci i młodzieży - poruszanie tematów dotyczących zachowań w różnych sytuacjach i kontaktach z obcymi (niektóre zagadnienia z programu,,zdrowy czyli szczęśliwy ) 9

10 - nauka podstawowych zasad poruszania się po ulicach, zasady ruchu drogowego, zachowanie bezpieczeństwa, - rozwijanie u dzieci umiejętności zapewniających bezpieczeństwo, - spotkanie z policjantem i nauka pierwszej pomocy, - spotkanie z funkcjonariuszką straży miejskiej. Pogadanka o bezpieczeństwie na drodze i w kontaktach z obcymi. - udział dzieci w konkursie Bezpieczny przedszkolak, - udział w akcji Bezpieczny przedszkolak-bezpiecznym uczniem, występ dzieci w czasie podsumowania w Kinie Zbyszek, - przestrzeganie przez dzieci różnorodnych nakazów dotyczących zachowania bezpieczeństwa. 8) wychowanie patriotyczne w szkołach i przedszkolach - przejście Traktem Smoka wszystkich grup wiekowych, wizyta w mennicy i wieży ratuszowej, - poznanie bliższych i dalszych okolic miasta, - poznanie historii miasta w czasie zajęć w Dziale Dziecięcym Biblioteki Miejskiej, - nabywanie poczucia przynależności narodowej; zapoznanie z flagą, godłem, nazwą stolicy itd. - poznanie piękna ojczystej ziemi w czasie wycieczek realizowanych w ramach programu Poznajemy nasz region. 9) Przejrzysta Polska Powszechnie wiadomo, że wychowanie dziecka zaczyna się już w pierwszym dniu jego życia. Zasada ta dotyczy także wychowania etycznego, które jest istotnym elementem kształtowania prawidłowych wzorców społecznych, postaw i zachowań. W przedszkolu tematyka etyki jest realizowana w działach programowych, a także poprzez wprowadzanie do zajęć innowacyjnych zajęć edukacyjnych. Jednym z takich programów jest międzynarodowy program Przyjaciele Zippiego, który nasza placówka, jako jedna z nielicznych w Polsce, realizuje od roku Program ten pomaga dzieciom odkryć i nazwać własne emocje /dobre i złe/, pokazuje jakie są sposoby radzenia sobie z różnymi trudnościami na jakie napotykają w życiu. Udoskonala relacje dzieci z rówieśnikami oraz nauczycielami. Ukazuje pozytywne wzorce postępowania /zachowania/, zachęca je do zastanowienia się nad sobą i wymyślania własnych rozwiązań problemów. Dzieci uczą się dokonywać wyborów uwzględniających nie tylko własne dobro, ale i potrzeby innych osób. W ostatnich latach grupy wprowadzają Kodeks postępowania, który wdraża dzieci do świadomego podejmowania decyzji dotyczących ustalenia reguł postępowania w grupie, tworzy sytuacje sprzyjające wyrażaniu własnych sądów i opinii. 11. Podjęte starania w zakresie racjonalizacji wydatków placówki (efekty) Dodatkowe środki pozyskiwane są poprzez: - indywidualnych sponsorów, - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Integracji, - projekty pisane do różnych instytucji i fundacji, - racjonalizacja wydatków to przede wszystkim zatrudnienia stażystów i wolontariuszy, wykorzystanie funduszy z zewnątrz do doposażenia placówki, pomoc dzieciom najbiedniejszym oraz racjonalne wykorzystanie wody, światła i innych mediów poprzez wymianę starych urządzeń na nowe, energo i wodooszczędne. 12. Losy absolwentów szkoły / przedszkola Większość absolwentów nie ma problemów z podjęciem nauki w klasie pierwszej. Dzieci niepełnosprawne znajdują swoje miejsce w określonych placówkach, w których spełniają oczekiwania rodziców, a wymagania dostosowane są do możliwości dzieci. 13. Ocena pracy przedszkola / szkoły przez rodziców. Analiza wyników ankiety wskazuje, iż rodzice o pracy personelu w przedszkolu mają bardzo pozytywną opinię. Zapisują dzieci do naszej placówki, bo dzieci dobrze się w niej czują oraz panuje tu domowa i serdeczna atmosfera. Podkreślają fachową opiekę, widoczny rozwój i uspołecznienie dzieci. W badaniach satysfakcji klientów rodzice wyrazili zadowolenie ze sposobu funkcjonowania przedszkola, z fachowości i wiedzy nauczycieli, z uprzejmości kadry, z dostępności nauczycieli, z ofert 10

11 dodatkowych zajęć oraz poziomu opieki pedagogicznej, psychologicznej i logopedycznej. Wątpliwości rodziców budziło wyposażenie ogrodu przedszkolnego. Nazwa przedszkola /szkoły Logo przedszkola / szkoły Imię nazwisko Dyrektora placówki Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2009 Os. Tęczowe Dzierżoniów tel./fax , Liliana Bąk 1. Wypracowane/ zmodyfikowane dokumenty prawa oświatowego: Wprowadzane dokumenty prawa oświatowego Zmodyfikowane dokumenty prawa oświatowego: Plan nadzoru pedagogicznego 2. Podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli: Rodzaj formy Temat/zakres W związku z przekształceniem przedszkola z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową uaktualniono wszystkie regulaminy. Liczba nauczycieli Studia - - Kursy - - Konferencje Szkolenia Ewaluacja oraz monitorowanie realizacji podstawy programowej w roku 2010/2011 Prawo do znajomości swoich praw 1 III Samorządowy Dzień Jakości (WiK) 1 Trudni rodzice-pokonywanie trudności komunikacyjnych w kontaktach z rodzicami. Zdrowie i higiena przedszkolaka-kształtowanie nawyków prozdrowotnych i żywieniowych Kształtowanie prawidłowych postaw proekologicznych w wychowaniu przedszkolnym Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie przyrodniczym 8 Poszerzanie wiedzy o otaczającym świecie 7 Prawa dziecka - Jak budować dobry klimat w grupie przedszkolnej Pierwsza pomoc przedmedyczna 7 Nowa matematyka. Realizacja podstawy programowej 3 Komunikacja interpersonalna 3 Specjalne potrzeby edukacyjne w przedszkolu 4 ZFŚS 1 Odimienna nauka czytania metodą I.Majchrzak 4 Ewaluacja oczami dyrektora

12 Kocham, to wiem o pneumokokach 2 Seminaria Inne formy wsparcia uczniów (oprócz stypendiów) np. (bezpłatne śniadania, obiady, szklanka mleka, owoce w szkole ) Nazwa Liczba uczniów Okres Dofinansowanie posiłków z OPS Średnio 8 miesięcznie IX 2010-VI 2011 Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2 miesięcznie IX 2010-VI Praca z dzieckiem zdolnym (zajęcia dodatkowe); W roku szkolnym 2010/2011 naszym działaniom przyświecało hasło odkrywamy talenty. Praca w przedszkolu była nastawiona przede wszystkim na tworzenie warunków do rozwoju dzieci. Różnorodność stosowanych form i metod pracy sprzyjała rozwojowi zdolności twórczych i artystycznych. Zorganizowano zajęcia dodatkowe: - rytmika, - język angielski, - koncerty muzyczne, - basen 5. Sukcesy uczniów w konkursach, przeglądach artystycznych Zasięg etap Szkolny Miejski Powiatowy Ogólnopolski - Międzynarodowy - Nazwa konkursu/ Miejsce przeprowadzenia Miedzyprzedszkolny konkurs- Bezpieczny przedszkolak/ NP Szóstka Moje najpiękniejsze marzenie -Spółdzielczy Dom Kultury IV Konkurs Dziecięcej i Młodzieżowej Piosenki Nutką świat malowany Przegląd Przedszkolnych Teatrzyków Dziecięcych SKRZAT/ DOK Konkurs Plastyczny Jan Dzierżon- Książę Pszczół /MBP Zbieramy zużyte baterie /UM Przegląd piosenki Ekologicznej/Piława Górna Międzygminny Konkurs Piosenki Przedszkolnej/ Pieszyce IV Gminny Konkurs Recytatorski Majowe wierszowanie /Tuszyn Zajęte miejsce wyróżnienie wyróżnienie wyróżnienie wyróżnienie wyróżnienie III Wyróżnienie wyróżnienie wyróżnienie 6. Sukcesy uczniów w zawodach sportowych Zasięg etap Nazwa zawodów/ Miejsce Zajęte miejsce Szkolny Miejski Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej/ OSiR / PP2 Liczba laureatów Liczba laureatów 12

13 Powiatowy Ogólnopolski Międzynarodowy Olimpiada pływacka/osir XVII Olimpiada Sportowa Przedszkolaków /PP 2 Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Dzierżoniowa/ PP 2 VII Imprezy masowe organizowane dla środowiska przez przedszkole: (wymienić myślnikami) - jesienny festyn integracyjny, - konkurs wiedzy o Bożym Narodzeniu, - przegląd twórczości muzycznej Powitanie wiosny, - Bezpieczny przedszkolak - bezpiecznym uczniem - sportowy piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka. 8. Sukcesy przedszkola i inne przedsięwzięcia: (wymienić myślnikami) Odbyły się uroczystości i imprezy wewnątrzprzedszkolne: jesienny festyn, spotkanie z policjantem, MBP, Dzień Nauczyciela, Mikołaj, Turniej wiedzy o Bożym Narodzeniu, Jasełka, zabawa noworoczna, Dzień Babci i Dziadka, spektakle teatrzyku Bajka. Dzieci uczestniczyły w imprezach, konkursach, zawodach i przeglądach zewnętrznych: Zdrowe kolory jesieni, Dzierżoniowskie Prezentacje, Bezpieczny przedszkolak: Przedszkolak potrafi, Zawody o puchar Dyrektora SP nr 3,Przegląd piosenki ekologicznej w Piławie Górnej, Mikołajkowy turniej piłki nożnej, Konkursy plastyczne MBP, gminy Łagiewniki, promocja zdrowia Jabłko zamiast papierosa, Wiolinek, Olimpiada sportowa, Nutką świat malowany, Majowe wierszowanie, Brzechwa dzieciom, Powitanie wiosny, Tańce Disco polo, Bezpieczny przedszkolak -bezpiecznym uczniem, Szkoła Muzyczna, Olimpiada pływacka, Skrzat 9. Organizacja imprez / aktywnego wypoczynku; (wymienić myślnikami) - jesienny festyn integracyjny, - mikołajkowy dzień sportu, - sportowe zajęcia otwarte, - sportowy piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka. 10. Realizacja programów w zakresie: 1) zdrowie i sprawność dziecka - realizowano zajęcia i zabawy przewidziane programem, - realizowano profilaktykę logopedyczną w tym badania słuchu, -przeprowadzono Mikołajki i Dzień Dziecka na sportowo oraz zajęcia otwarte, -realizowano treści programowe, - dzieci z grupy 5 i 6latków uczestniczyły w zajęciach na basenie, - przestrzegano zasad zdrowego żywienia, - zorganizowano zajęcia z pielęgniarką, - prowadzono tablicę informacyjną dla rodziców, 2) rozwój samorządności i demokracji wśród uczniów 3) ekologia - prowadzono zbiórkę baterii / III miejsce dla wychowanka przedszkola/ - segregowano śmieci, - realizowano podstawę programową w obszarze - ekologia, - utrzymywano pomieszczenia w bezwzględnej czystości przy zastosowaniu do prac porządkowych środków przyjaznych środowisku, - zrealizowano programy edukacyjne Czyste powietrze wokół nas i Dobre rady na odpady 4) profilaktyka w zakresie patologii społecznych 13

14 - zorganizowano spotkania dla dzieci z policjantami ds. nieletnich, z Komisarzem Lwem oraz z pracownikami Straży Miejskiej, - zrealizowano działania w ramach Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz prodramu rządowego ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej - zrealizowano miejski program nauki pływania Rybka, - prowadzono współpracę z OPS. 5) profilaktyka w zakresie wad postawy u uczniów (gimnastyka korekcyjna) - prowadzono zajęcia i zabawy ruchowe w sali gimnastycznej i ogrodzie przedszkolnym, - realizowano zajęcia na basenie, - prowadzono gimnastykę korekcyjną - zachęcano rodziców do wykonania badania postawy dzieci, 6) wyrównywanie szans dzieci i młodzieży W celu upowszechniania wychowania przedszkolnego zorganizowano dodatkową grupę dla dzieci 3-5letnich W przedszkolu rozpoznawano i zaspokajano specyficzne potrzeby edukacyjne dzieci. Prowadzono obserwacje i diagnozę przedszkolną. Na terenie placówki zorganizowano badania pedagogiczne, psychologiczne, logopedyczne, słuchu, wad postawy. Przekazano rodzicom informacje o ich wynikach oraz o działaniach podejmowanych przez przedszkole, a także o możliwości podjęcia terapii pedagogicznej lub rozwijaniu uzdolnień w innych placówkach, instytucjach i organizacjach. Prowadzono terapię logopedyczną. a) bezpieczeństwo dzieci i młodzieży W przedszkolu zwraca się szczególną uwagę na bezpieczeństwo dzieci. Systematyczne przeglądy budynku pozwalają na dostrzeganie i eliminowanie zagrożeń. Zgodnie z przepisami wykonuje się przeglądy techniczne budynku i mediów. Sprzęty, przybory i zabawki są utrzymywane we właściwym stanie i użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Wszystkie grupy wiekowe wyposażone są w apteczki pierwszej pomocy. Personel jest systematycznie szkolony. Podczas spacerów i wycieczek dzieci objęte są opieką personelu pedagogicznego i rodziców. Systematycznie prowadzono z dziećmi rozmowy i pogadanki na temat zachowań warunkujących bezpieczeństwo. Na wniosek rodziców zlikwidowano bezpośredni dojazd do przedszkola. 7) wychowanie patriotyczne w szkołach i przedszkolach -realizowano program edukacyjny Czyste powietrze wokół nas -zrealizowano program Zbieramy zużyte baterie -zrealizowano program wychowania przedszkolnego z uwzględnieniem treści patriotycznych, - podkreślano znaczenie barw narodowych, dekorowano przedszkole z okazji świąt państwowych, - dzieci zwiedzały miasto, Szkołę Muzyczną i inne instytucje. 8) Przejrzysta Polska - wykorzystywano naturalne sytuacje wychowawcze do podkreślenia akceptowanych zachowań, - organizowano zajęcia z wykorzystaniem pomocy ułatwiających przekazywanie treści o etycznym postępowaniu, - realizowano program wychowania przedszkolnego z uwzględnieniem treści wychowawczych zaakceptowany przez rodziców, 11. Podjęte starania w zakresie racjonalizacji wydatków placówki (efekty) - wynajem placu na parking dla mieszkańców, - sprzedaż zupy dla Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczego i Warsztatów Terapii Zajęciowej, - zatrudniano stażystów, pracowników w ramach robót publicznych z PUP, - organizowano festyny dochodowe- na zakup zabawek i pomocy, - prowadzono nadzór i kontrolę nad zużyciem mediów, 12. Losy absolwentów przedszkola Do podjęcia obowiązków szkolnych przygotowano 20 sześciolatków i 29 pięciolatków. Zorganizowano spotkanie informacyjne dla rodziców 5 latków w celu przybliżenia oferty szkół i ułatwienia decyzji o wysłaniu dzieci do szkoły. W wyniku podjętych działań do szkoły zapisano 12 pięciolatków. Dzieci zdobyły potrzebną wiedzę i umiejętności na bardzo dobrym poziomie, co pozwoli im na dobry start w szkole. Wszyscy rodzice otrzymali Informacje o gotowości dziecka. 13. Ocena pracy przedszkola przez rodziców. Rodzice pozytywnie oceniają pracę przedszkola. Chętnie angażują się w życie placówki, aktywnie uczestniczą w zajęciach, imprezach i uroczystościach. W przedszkolu działa Rada Rodziców, która partycypuje w imprezach typu Mikołaj, Dzień Dziecka oraz teatrzyki przedszkolne i wycieczki. 14

15 Przeprowadzono jedno badanie ankietowe satysfakcji klienta na próbie 30 rodziców - dla Urzędu Miasta. Nazwa przedszkola /szkoły Logo przedszkola / szkoły Szkoła Podstawowa nr 3 im. Komisji Edukacji Narodowej w Dzierżoniowie Imię nazwisko Dyrektora placówki mgr Regina Walendowska 1. Wypracowane/zmodyfikowane dokumenty prawa oświatowego Wprowadzane dokumenty prawa oświatowego Zmodyfikowane dokumenty prawa oświatowego 1. Regulamin Kontroli Zarządczej 1.Statut szkoły 2.Wewnątrzszkolny system Oceniania 3.Plan nadzoru pedagogicznego 4.Szkolny zestaw podręczników i programów nauczania 2. Podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli: Rodzaj formy Temat / zakres Liczba nauczycieli Studia 1.Studia podyplomowe: Neurologopedia kliniczna 1 2.Studia podyplomowe: Logopedia 1 3.Studia mgr : Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 1 4. Studia podyplomowe: Nauczyciel informatyki 1 Kursy 1.Całoroczny kurs języka angielskiego dla nauczycieli 1 2.Integracja odruchów twarzy wg metody S.Masgutowej 1 Konferencje 1.Indywidualizacja procesu nauczania w szkole I i II moduł 20 Szkolenia 2.Wprowadzenie do pedagogiki zabawy KLANZA Konferencja ERM 1 4.Diecezjalne spotkanie katechetów i nauczycieli 1 5.Nie dla dopalaczy 1 6.Profilaktyka uzależnień dzieci i młodzieży 2 1.Wspólne zadania szkoły i poradni w zakresie organizacji i udzielania pomocy uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 2. Mistrzowskie prezentacje i wystąpienia publiczne Zamówienia publiczne oraz zasady konkurencyjności w 2 projektach EFS. 4.Elementy terapii upajająco-rozwijającej dla dzieci 1 5.Zagrożenia związane z używaniem tzw. nowych narkotyków, czyli dopalaczy 6.Zaburzenia mowy na tle autyzmu 1 7.Tablica interaktywna w nauczaniu j. obcych 1 8. Samorząd Uczniowski 2 9.Awans na stopień nauczyciela dyplomowanego 1 10.Awans na stopień nauczyciela kontraktowego

16 Seminaria Warsztaty 11.Pedagogika zabawy 1 12.Szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy 1 13.Zapobieganie przemocy i zachowaniom agresywnym w szkole 1 14.Jak prowadzić dziennik elektroniczny 1 15.Dziecko i młodzież w świecie mediów-szanse i zagrożenia stąd 1 wypływające 16.Internet, komputer wirtualny plac zabaw 1 1.Ewaluacja wewnętrzna budowanie narzędzi, realizacja projektów 3 i harmonogramów 2.Nowelizacja statutu szkoły / placówki 1 3.Seminarium dla Doradców Życia Rodzinnego 1 4.Dzień skupienia katechetów i nauczycieli 1 5.Innowacje w psychologii i pedagogice. Nowe sposoby diagnozy i 2 terapii dzieci z dysleksja i ADHD 6.Dolnośląski system wspierania uzdolnień 1 1.Jak efektywnie i niebanalnie powtarzać materiał w szkole podstawowej i gimnazjum 2.Lekcje, które się pamięta 1 3. Budowanie grupy-przyjazny klimat 1 4.Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka z grupy 1 wysokiego ryzyka 5.Trening pamięci 1 6.Techniki terapii manualnej wpływające na dynamikę twarzy 1 7.Indywidualizacja pracy z uczniem w klasie pierwszej 1 8.Dwudniowe Warsztaty Diagnozy i terapii Dziecka dyslektycznego 1 9.Od diagnozy do sukcesu pedagogicznego. Jak pracować z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 10.Jak to powiedzieć? Kształcenie umiejętności językowostylistycznych Inne formy wsparcia uczniów (oprócz stypendiów) np. (bezpłatne śniadania, obiady, szklanka mleka, owoce w szkole ) Nazwa Liczba uczniów Okres Bezpłatne śniadania 45 OPS+ 14UM = 59 I półrocze IX VI 2011r. 28 OPS + 10 UM = 38 II półrocze Bezpłatne obiady 60 OPS - I półrocze IX VI 2011r. 50OPS - II półrocze Szklanka mleka 114 IX VI 2011r. Owoce w szkole 114 IX VI 2011r. 4. Praca z dzieckiem zdolnym (zajęcia dodatkowe); - KAŻDY MOŻE ZOSTAĆ OMNIBUSEM Z JĘZYKIEM OBCYM NA TY 5 grup - KAŻDY MOŻE ZOSTAĆ OMNIBUSEM OD MATEMATYKI DO PRZYRODY 1 grupa - KOMPUTER ŹRÓDŁO WIEDZY 2 grupy - MŁODY BIZNESMEN 2 grupy - Koło artystyczne 2x - Lubimy śpiewać - Zajęcia wyjazdowe dla interesujących się teatrem, muzyką i sportem - Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego - Szkolne Koło Redaktorów - Klub Popierania czytelnictwa - Piłka nożna dla klas I - III - Koło Ruchu Drogowego - Eucharystyczny Ruch Młodych 16

17 - Czytam ze zrozumieniem - Koło matematyczne dla klas I III - Koło promocji Zdrowia - Kolo matematyczne IV VI - Z ortografią na ty - Uczę się bawiąc - Basen 5. Sukcesy uczniów w konkursach, przeglądach artystycznych Zasięg etap Nazwa konkursu/ Miejsce przeprowadzenia Zajęte miejsce Liczba laureatów szkolny Recytatorski I III/SP3 Dz-ów I 3 miejski Recytatorski I III/ SP3 Dz-ów I, 1 Wyróżnienie powiatowy Recytatorski I III/SP7 Bielawa Wyróżnienie 1 szkolny Recytatorki Pegazik/ SP3 Dz-ów I 4 miejski Recytatorki Pegazik/ Dom Kultury Dz-ów Nagroda Wyróżnienie 1 3 powiatowy Poezji Jana Pawła II/ Dz-ów Pensjonat - Zespół III, 2 Szkół nr 2 Wyróżnienie miejski Ortograficzny Asik/ G1 Dz-ów III 3 Szkolny Konkurs mitologiczny Wciąż o Ikarach głoszą / Nagroda 5 SP3 Dz-ów międzynarodowy Kangur Beniamin/ SP3 Dz-ów Wyróżnienie 2 powiatowy Na najładniejszą szopkę/urząd Powiatowy Dz-ów III 1 miejski Plastyczny ilustracja do wierszy Czesława II, III 2 Miłosza/Biblioteka Miejska Dz-ów powiatowy Plastyczny Jan Dzierżon - książę pszczół / UM Nagroda 3 Dz-ów miejski Sowiogórski Bajarz II 1 szkolny Konkurs Wiedzy o Zdrowiu I, II, III 3 powiatowy ABC Pierwszej Pomocy/SP3 III 1 miejski Konkurs ekologiczny III, I 6,1 szkolny Jabłko zamiast papierosa plastyczny Nagroda 3 ogólnopolski Zachowaj Trzeźwy Umysł / Stowarzyszenie Wyróżnienie 2 Producentów i Dziennikarzy w Poznaniu miejski Nie palę, nie piję, nie biorę /OPS Dz-ów I, II III 3 powiatowy Festiwal Piosenki Klasowej 2011/ Kino III, III ZBYSZEK Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym / I 3 Piława Górna Strefowy Strefowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu V 3 Drogowym / WORD Wałbrzych szkolny Moja ulubiona postać literacka czytelniczo I, II, III 2, 1, 1, 1 rysunkowy/ SP3 Wyróżnienie szkolny Moja ulubiona książka / SP3- I 1 szkolny Przeczytałam (-em) i chcę się podzielić I 1 wrażeniami z lektury miejski Siatkówka trójki/sp9 II, III 6,6 miejski Piłka ręczna/osir II, II 10,1 miejski Czwórbój lekkoatletyczny/osir II 6 powiatowy Siatkówka trójki/osir III 6 powiatowy Piłka ręczna/osir III, III 10,1 powiatowy Czwórbój lekkoatletyczny/osir II 6 miejski Strzelectwo- wiatrówka drużynowo/osir I 6 miejski Strzelectwo- łuk drużynowo /OSiR II 6 miejski Strzelectwo- wiatrówka indywidualnie/osir I, II, III 1, 2, 1 17

18 miejski Strzelectwo- łuk indywidualnie/osir III 1 6. Sukcesy uczniów w zawodach sportowych Zasięg etap Nazwa zawodów/miejsce Zajęte miejsce Liczba laureatów Szkolny Miejski Mini piłka ręczna dziewcząt OSiR Dz-ów 2 miejsce 10 uczennic Mini piłka ręczna chłopców OSiR Dz-ów 2 miejsce 10 uczniów Mini siatkówka klas 5 chłopców SP9 Dz-ów 2 miejsce 6 uczniów Czwórbój lekkoatletyczny dziewcząt OSiR Dz-ów 2 miejsce 6 uczennic Strzelectwo (wiatrówka) dziewcząt OSiR Dz-ów 1 miejsce 1 uczennica Strzelectwo (wiatrówka) dziewcząt OSiR Dz-ów 2 miejsce 1 uczennica Strzelectwo (wiatrówka) dziewcząt OSiR Dz-ów 3 miejsce 1 uczennica Strzelectwo (wiatrówka) chłopców OSiR Dz-ów 2 miejsce 1 uczeń Strzelectwo (wiatrówka) drużynowo OSiR Dz-ów 1 miejsce 6 uczniów Strzelectwo (łuk) dziewcząt OSiR Dz-ów 3 miejsce 1 uczennica Strzelectwo (łuk) drużynowo OSiR Dz-ów 2 miejsce 6 uczniów Powiatowy Mini piłka ręczna dziewcząt OSiR Dz-ów 3 miejsce 10 uczennic Mini piłka ręczna chłopców OSiR Dz-ów 3 miejsce 10 uczniów Mini siatkówka chłopców klas 5 OSiR dz-ów 4 miejsce 6 uczniów Czwórbój lekkoatletyczny dziewcząt OSiR Dz-ów 2 miejsce 6 uczennic Ogólnopolski Międzynarodowy Imprezy masowe organizowane dla środowiska przez szkołę /przedszkole: (wymienić myślnikami) 1) Zajęcia dla przedszkoli: - zawody sportowe - gry i zabawy zajęcia muzyczno ruchowe - lekcja z tablicą interaktywną - bajkowe spotkanie - zajęcia matematyczne. 2) Pozostałe imprezy: - szkolne jasełka dla dzieci z przedszkoli, dla emerytów i w kościołach - Chrystusa Króla i Maryi Matki Kościoła - Rekolekcje Wielkanocne dla przedszkoli - festyn rodzinny - Dzień Babci i Dziadka klasy I III - Dzień Matki i Ojca klasy I III - Dzień Papieski z udziałem przedszkolaków - warsztaty logopedyczne dla rodziców - warsztaty dla rodziców pt. Dziecko nadpobudliwe w domu i w szkole. 8. Sukcesy przedszkola i inne przedsięwzięcia 9. Organizacja imprez / aktywnego wypoczynku; - rajd szkolny - sportowa inauguracja roku szkolnego - Ślubowanie klas pierwszych - prezentacje dzierżoniowskie - Tydzień Promocji Zdrowia - Tydzień Ekologiczny - Festiwal Piosenki Klasowej - występ dzieci z okazji Dni Dzierżoniowa - Szkolny i Gminny Konkurs Recytatorski - Międzygminny Konkurs ABC Pierwszej Pomocy 18

19 - zajęcia z Czechami - udział w projekcie unijnym pt. Żyjemy we wspólnej Europie ( udział w obozie narciarskim w Czechach i w obozie turystycznym w Międzygórzu) - Noc Bajkowa - wycieczki szkolne poszczególnych klas - warsztaty dla uczniów pt. Nie dla dopalaczy - organizacja zajęć podczas ferii zimowych - Konkurs Ruchu drogowego i egzamin na kartę rowerową - kampania Zachowaj trzeźwy umysł - zabawa andrzejkowa i karnawałowa 10. Realizacja programów w zakresie: 1) zdrowie i sprawność dziecka Dbając o zdrowie i sprawność dzieci w szkole realizowane były następujące programy: - Zawsze wygrywam, dzięki któremu organizowane były zajęcia sportowe dla dzieci - Szklanka mleka i Owoce w szkole - Ratujemy i uczymy ratować, w ramach którego dzieci uczyły się udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz poznawały zasady zachowania w nagłych wypadkach (program realizowany był też podczas spotkania z grupą czeskich dzieci w Międzygórzu) - Radosny uśmiech radosna przyszłość oraz Doktor Ząbek i legenda Zębolandii połączony z fluoryzacją zębów dzieci z klas I-III Ponadto w roku szkolnym 2010/2011 podejmowane były następujące działania: - organizacja raz w semestrze Tygodnia Promocji Zdrowia, którego celem było propagowanie zdrowego stylu życia i modyfikacja złych nawyków żywieniowych - organizacja Międzygminnego Konkursu ABC udzielania pierwszej pomocy połączonego z pokazem ratownictwa medycznego - organizacja Olimpiady Sportowej dla Przedszkolaków połączonej z owocowym poczęstunkiem - organizacja Festynu Rodzinnego propagującego aktywny wypoczynek i zdrowe odżywianie - organizacja szkolnego rajdu w góry zachęcającego do czynnego wypoczynku na świeżym powietrzu - organizacja Powiatowego Konkursu Piosenki Klasowej pod hasłem Śpiewaj na zdrowie - przygotowanie przez uczniów i wystawienie z okazji obchodów powitania wiosny przedstawienia o tematyce prozdrowotnej Zdrowy Czerwony Kapturek - udział w konkursach profilaktycznych m.in. Jabłko zamiast papierosa - nauka jazdy na nartach i chodzenia z kijkami Nordic Walking podczas spotkań z uczniami z czeskiej szkoły w Lanškroun, organizowanych w ramach realizacji unijnego projektu - organizowanie zajęć w Kole Promocji Zdrowia - propagowanie wszystkich działań prozdrowotnych na stronie internetowej szkoły 2) rozwój samorządności i demokracji wśród uczniów W Szkole Podstawowej nr 3 im. Komisji Edukacji Narodowej w Dzierżoniowie na bieżąco realizowany jest program w zakresie rozwoju samorządności i demokracji wśród uczniów. Grono pedagogiczne dokłada wszelkich starań, aby uczniowie czuli się współodpowiedzialni za funkcjonowanie placówki. Na terenie szkoły działa Samorząd Uczniowski, którego zarząd i opiekun jest wybierany corocznie w sposób demokratyczny, przy współudziale całej społeczności uczniowskiej. Nadrzędnym celem Samorządu Uczniowskiego jest rozwijanie samodzielności działania i myślenia oraz demokracji. Uczniowie naszej szkoły znają swoje prawa i obowiązki oraz wiedzą, że mają wpływ na życie szkoły. Mają także świadomość, że w sprawach trudnych i istotnych mogą zwrócić się do działającego na terenie szkoły Rzecznika Praw Uczniów i opiekunów Samorządu Uczniowskiego. Swojej rady, wsparcia i doświadczenia udziela im również dyrektor szkoły, który jest otwarty na pomysły wypływające od uczniów. Z ich inicjatywy od kilku lat organizowane są różne imprezy szkolne, miejskie i powiatowe, różnego rodzaju akcje charytatywne na potrzeby ludzi i zwierząt. Uczniowie doskonalą umiejętność wyrażania własnych opinii dotyczących nie tylko spraw szkolnych, ale również ich bezpieczeństwa po zajęciach lekcyjnych. Działania Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2010/2011: - zbiórka żywności dla najbardziej potrzebujących rodzin ze szkoły - apele z okazji świąt narodowych - aukcja na rzecz WOŚP - dyskoteki szkolne - zbiórka surowców wtórnych zużytych baterii, makulatury, Akcja nakrętka 3) ekologia W bieżącym roku szkolnym treści ekologiczno-przyrodnicze realizowane były w następującej formie: 19

20 1.Akcja Sprzątanie świata połączona z pieszym rajdem szkolnym na Przełęcz Jugowską. Realizowano zagadnienia dotyczące ochrony przyrody na terenie Parku Krajobrazowego Gór Sowich. 2.Tydzień ekologiczny-obchody Dnia Ziemi - zajęcia dydaktyczne o tematyce ekologicznej, prezentacje multimedialne, konkurs Zieleń w klasie, konkurs z wykorzystaniem surowców wtórnych Ekoprace, quiz o tematyce ekologicznej dotyczący segregacji odpadów, konkurs plastyczny Zachowaj piękno przyrody. 3.Udział uczniów w następujących konkursach: -Konkurs wiedzy ekologicznej organizowany w ramach akcji Nowoczesny system gospodarowania odpadami dla lepszego i czystego jutra -Konkurs Przyroda mojej okolicy i jej ochrona -Miejska Olimpiada Ekologiczna 4.Realizacja treści proekologicznych na godzinach wychowawczych oraz w trakcie zajęć zintegrowanych. 5.Udział uczniów w wycieczkach turystyczno-krajoznawczych jednodniowych i kilkudniowych organizowanych w ramach zajęć dydaktycznych i pozalekcyjnych. 6.Zbiórka makulatury i baterii na terenie szkoły. 7.Tygodnie Promocji Zdrowia-akcje propagujące zdrowy, ekologiczny styl życia. 4) profilaktyka w zakresie patologii społecznych Działania prowadzono w oparciu o Szkolny Program Wychowawczy i Profilaktyczny. 1. Wprowadzano programy profilaktyczno wychowawcze i profilaktyczno-prozdrowotne: - Codziennie jestem w szkole, - Zero tolerancji dla agresji i przemocy, - Nie! Dla dopalaczy!, - Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł , - DOBRY START. 2. Prowadzono warsztaty profilaktyczno-wychowawcze: - NIE! Dla dopalaczy! /XI 2010r./ -warsztaty szkolne dla uczniów klas IV-VI, rodziców, nauczycieli Prowadzenie: pedagog szkolny. - Cykliczne warsztaty pedagogiczno-psychologiczne dla dzieci klas VI Dobry Start, w ramach projektu Urzędu Miasta Nauka to wyzwanie-mamy na to rozwiązanie /12 uczniów/. Prowadzeniepedagog szkolny /od I-VI 2011r./. 3. Organizowano spotkania prewencyjne i profilaktyczne uczniów z przedstawicielami instytucji dbających o bezpieczeństwo i wspomagającymi pracę szkoły: policjantem, sędzią i kuratorem sądowym, strażnikami miejskimi, strażakami i terapeutą uzależnień. W ramach projektu Nauka to wyzwanie zorganizowano wizyty studyjne uczniów kl. VI w Komisariacie Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, Sądzie Rodzinnym i Nieletnich oraz w Poradni Terapii Uzależnień. 4. Diagnozowano środowisko szkolne poprzez badania ankietowe. 5. Ogłoszono i przeprowadzono konkursy wychowawczo-profilaktyczne: - Ucznia z Klasą, - Codziennie jestem w szkole!, - Jabłko zamiast papierosa, - Nie palę, nie piję, nie biorę!, - Zachowaj Trzeźwy Umysł 2011 Rosnę, myślę, dbam!, Ping-graj-pong i Biegnijmy razem! 6. Zorganizowano wyjścia na spektakle Teatru Profilaktycznego dla klas IV-VI Niewidzialni /ok. 85 uczniów/ i kl. I-III Komunikacja na wesoło Bombel w drodze do szkoły /ok. 65 uczniów/. 7. Uczniowie uzdolnieni przygotowali gazetki profilaktyczno-wychowawcze na temat: Prawa dziecka i ucznia w szkole na podst. Konwencji Praw Dziecka ; Bezpieczeństwo w domu, szkole, na ulicy i w czasie zabawy ; wystawa prac ucz. kl. I-III i IV-VI Jabłko zamiast papierosa ; Nie palę, nie piję, nie biorę! ; NIE! Dla dopalaczy! - akcja plakatowa; Będę świadkiem w sądzie i Zachowaj Trzeźwy Umysł!. 8. Dwukrotnie przeprowadzono Tydzień Zdrowia, wprowadzając również zagadnienia profilaktyczne. 9. Opracowywano i publikowano na stronie internetowej szkoły materiały profilaktycznowychowawcze i prozdrowotne oraz porady pedagogiczno-psychologiczne. 20

21 10. Odbył się Festyn Rodzinny, podczas którego promowano zdrowy styl życia, rozdawano ulotki wychowawczo - profilaktyczne dla dzieci i dorosłych w ramach Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł Odbywały się spotkania profilaktyczne przedstawicieli policji - Zespołu ds. Nieletnich i Patologii Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie - z uczniami klas młodszych Bezpieczna droga do szkoły i zachowanie bezpieczeństwa w szkole, w domu, na ulicy. 12. W ramach preorientacji zawodowej w klasach VI pedagog PPP przeprowadziła warsztaty nt. wyboru gimnazjum i dalszego kierunku kształcenia oraz warsztaty Jak się uczyć. Rozmawiano o systematycznym przygotowywaniu się do sprawdzianu klas VI, wskazywano kierunki i możliwości dalszego rozwoju. Z uczniami kl. VI odwiedzono 3 dzierżoniowskie gimnazja w ramach Dni Otwartych. 13. Organizowano czas wolny dla uczniów w czasie ferii zimowych i wypoczynek wakacyjny oraz czas wolny po lekcjach, poprzez prowadzenie szeregu kół zainteresowań, zajęć dodatkowych i organizowanie ciekawych wycieczek /również w wolne soboty/. 14. Rozwijano umiejętności wychowawcze rodziców i nauczycieli poprzez organizowanie spotkań wychowawczo-profilaktyczne z rodzicami i pedagogizację. Odbyły się: - Jak pomóc dziecku w domu w nauce - dla rodziców klas I - VI. Przygotowano materiały informacyjne - ulotki. - NIE! Dla dopalaczy! pogadanki i rozdawnictwo profilaktycznych ulotek informacyjnych w kl. I-VI. - Dziecko z ADHD w szkole pedagogizacja dla rodziców klas I-VI, zainteresowanych tematyką. - Dla rodziców dzieci kl. VIB: Jak pomóc dziecku przygotować się do sprawdzianu klas VI i pokonać stres egzaminacyjny w kl. VI. 15. Podejmowano działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych. Współpracowano w tym zakresie z przedstawicielami sądu - kuratorami, pracownikami PPP i OPS w sprawach uczniów problemowych oraz ich rodzin. 5) profilaktyka w zakresie wad postawy u uczniów (gimnastyka korekcyjna) W roku szkolnym 2010/2011 w zajęciach gimnastyki korekcyjnej uczestniczyli uczniowie klas drugich /24 uczniów podzielonych na dwie grupy/ oraz uczniowie klas pierwszych / także 24 uczniów w dwóch grupach/. Podziału grup dokonano na podstawie wyników badań w taki sposób, by były one możliwie jednorodne pod względem wady postawy. Rodzice uczniów klasy II na spotkaniu z wychowawcą dnia 13 stycznia 2011 r. otrzymali indywidualne zestawy ćwiczeń oraz instrukcje ich wykonywania w warunkach domowych. Zajęcia gimnastyki korekcyjnej miały na celu: kształtowanie nawyku prawidłowej postawy, wzmacnianie osłabionych mięśni, korygowanie wad postawy, wdrażanie do czynnego wypoczynku. Ćwiczenia realizowano różnorodnymi metodami /zabawową, naśladowczą, bezpośredniej celowości ruchu, zadaniową/ z wykorzystaniem dostępnych przyborów i przyrządów, aby zapewnić realizację celów gimnastyki korekcyjnej i uatrakcyjnić zabawy. Przed rozpoczęciem cyklu zajęć w klasie pierwszej /podczas styczniowych spotkań z rodzicami r./ omówiono znaczenie ćwiczeń korekcyjnych dla rozwoju dziecka i kształtowania prawidłowej postawy. Dzieci systematycznie, chętnie i aktywnie uczestniczyły w zajęciach, bawiły się, wykonywały ćwiczenia, przy tym nabierały świadomości postawy oraz konieczności jej korygowania. Celowe jest kontynuowanie zajęć w nowym roku szkolnym. 6) wyrównywania szans dzieci i młodzieży W szkole stwarzane są warunki rozwoju dla wszystkich uczniów, także tych ze specyficznymi trudnościami, między innymi poprzez wyrównywanie szans edukacyjnych. - W roku szkolnym 2010/2011 prowadzone były zajęcia wyrównawcze z matematyki i języka polskiego dla uczniów klas IV-VI, oraz zajęcia wyrównujące braki w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych dla dzieci ze wszystkich klas w ramach dodatkowych godzin pracy art.42. Karty Nauczyciela - Uczniowie brali udział w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej Nauka to wyzwanie mamy na to rozwiązanie. Wytypowane wcześniej przez wychowawców i nauczycieli dzieci systematycznie uczęszczały na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze Mój język oraz Plusminus na dwóch poziomach - dla klas I-III i IV-V. 21

22 - W szkole działa świetlica, której godziny pracy zostały dostosowane specjalnie do potrzeb rodziców i uczniów. Podczas pobytu dzieci na świetlicy mają możliwość skorzystania z pomocy pedagoga przy odrabianiu zadań domowych i przygotowaniu się do lekcji. - Grupa uczniów z wadami wymowy, po wcześniejszym przebadaniu, korzystała z zajęć prowadzonych przez logopedę. - Trzech uczniów, którzy z różnych powodów nie mogą uczestniczyć w lekcjach organizowanych na terenie szkoły, realizowało podstawę programową w formie indywidualnego nauczania. 7) bezpieczeństwo dzieci i młodzieży W roku szkolnym 2010/2011 szkoła realizowała szereg zadań dotyczących bezpieczeństwa uczniów i społeczności szkolnej. Opracowano szkolne procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia, sposób alarmowania i reagowania. Realizowano program szkolnego koordynatora d.s. bezpieczeństwa poprzez analizę dokumentów określających sposoby zapewnienia bezpieczeństwa w szkole jak również dostosowania procedur do konkretnych zadań szkoły w tym zakresie. Poprzez współpracę dyrektora, nauczycieli, pedagoga, koordynatora ds. bezpieczeństwa, rzecznika praw ucznia, wychowawców wdrażano procedury do użytkowania. Wszyscy nauczyciele i wychowawcy w ramach nauczanych przedmiotów oraz poprzez realizację programów wychowawczych wspierali działania szkoły dotyczące bezpieczeństwa, kształtowania postawy odpowiedzialności za siebie i innych wśród uczniów. W trakcie realizowania przez szkołę projektu unijnego również zostały zrealizowane treści bezpośrednio dotyczące bezpieczeństwa w szkole. Szkoła była organizatorem powiatowego konkursu ABC Pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. Cele konkursu skierowane były na poszerzenie wiedzy w zakresie udzielania pierwszej pomocy, kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie i propagowanie zdrowego stylu życia. Konkurs obejmował wiedzę z zakresu higieny i zdrowia człowieka, profilaktyki chorób zakaźnych, zasad udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, oraz zadania PCK. Uczniowie zostali zapoznani z zasadami bezpieczeństwa w czasie ferii zimowych, ferii letnich oraz w trakcie imprez, w których brali udział w czasie wycieczek klasowych, udziału w zawodach sportowych. Uczniowie uczyli się współpracy zapewniającej bezpieczeństwo w grupie, kształtowali w sobie cechę odpowiedzialności za siebie i za kolegów oraz umiejętność przewidywania zagrożeń wynikających z nieprzemyślanych zachowań jak np. niepotrzebna brawura. W ramach lekcji informatyki lub zajęć z wykorzystaniem komputera uczniowie zostali zapoznani z zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu oraz unikania treści niepożądanych w sieci. W okresie zimowym nagłośniono treści dotyczące działań profilaktycznych przed grypą AH1N1. Inne zagadnienia realizowane przez szkołę to: przeciwdziałanie agresji i przemocy, zapobieganie wszelkim przejawom demoralizacji i uzależnień (programy profilaktyczne pedagoga szkolnego oraz sportowy), promowanie zdrowego stylu życia i odżywiania, objęcie wzmożoną opieką dzieci zagrożonych patologią, współpraca z instytucjami wspierającymi działania profilaktyczne. 8) wychowanie patriotyczne w szkołach i przedszkolach Celem wychowania patriotycznego jest : - kształtowanie postaw patriotycznych wśród uczniów - rozbudzenie uczuć patriotycznych - poszerzenie wiedzy o historii Polski - rozwinięcie umiejętności samodzielnej, solidnej pracy Wychowanie patriotyczne w Szkole Podstawowej nr 3 realizowane jest na co dzień zarówno podczas lekcji historii, j. polskiego, lekcji wychowawczych, muzyki, przyrody i na innych zajęciach jak również podczas wycieczek, konkursów, uroczystości państwowych oraz szkolnych. Młodzież SP nr 3 świadomie i aktywnie uczestniczy w obchodach świąt narodowych zarówno w szkole jak i w mieście. Z okazji ważnych wydarzeń historycznych odbywają się apele np. 11 listopada, Konstytucji 3 maja. W celu zachowania pamięci pomordowanych Polaków na Kresach Wschodnich. Przeprowadzono akcję pod hasłem: Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia. Dzięki temu uczniowie uzyskali wiele dodatkowych, ciekawych informacji na temat życia ich przodków i często tajemniczej śmierci Polaków na wschodzie. Przygotowana prezentacja ułatwiła uczniom poznanie największych nekropolii na wschodzie. Podczas zajęć dydaktycznych uczniowie zdobywają wiedzę na temat historii Polski, polskiej literatury, muzyki, sztuki oraz poznają sylwetki wielkich Polaków, noblistów polskich, a także bohaterów. Historia szkoły wyeksponowana jest w Szkolnej Izbie Regionalnej, a o ważnych postawach patriotycznych przypominają gazetki w gabinetach i na korytarzach szkolnych. Dzięki wielu konkursom uczniowie poszerzają wiedzę na temat historii szkoły i miasta. W roku szkolnym 2010/11 odbyło się wiele konkursów szkolnych i pozaszkolnych: - konkurs pt. Znam historię Komisji Edukacji Narodowej 22

23 - Sowiogórski Bajarz czyli opowiadania i legendy o Dzierżoniowie i Ziemi Dzierżoniowskiej Wychowanie w poczuciu patriotyzmu, znajomość Ojczyzny, to nie tylko wiedza książkowa, ale szeroko pojęte krajoznawstwo wycieczki, których celem jest poznanie Ojczyzny i poznanie dziedzictwa przyrodniczo historyczno kulturowego. W tym celu, w roku szkolnym 2010/11 odbyło się wiele wycieczek: - Międzygórze-ogród bajek- Śnieżnik - Nasze góry Góry Sowie - Stolica Dolnego Śląska Wrocław wraz z Panoramą Racławicką. - Świdnica,muzeum kupiectwa, muzeum militariów oraz pozostałe zabytki. - Zabytki Karpacza i okolic - Tajemnice Walimia i okolic - Zabytki Kotliny Jeleniogórskiej Oprócz tego poszczególne grupy wiekowe poznają zabytki Dzierżoniowa. Trakt Smoka wraz z Izbą Regionalną w Dzierżoniowie oraz Sowiogórskie Muzeum Techniki Patriotyzm był również przedmiotem refleksji podczas rekolekcji w naszej szkole. Uczniowie naszej szkoły prezentują właściwą postawę patriotyczną. Uczestnictwo w obchodach świąt państwowych i uroczystościach związanych z regionem, miastem i szkoły - 1 września 2010 r. obchody wybuchu rocznicy II wojny światowej, 17 września, rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę, rocznica Święta Niepodległości -11 Listopada, rocznica tragedii smoleńskiej, rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja,12.05.symboliczny pochówek AK. Podczas każdej wymienionej uroczystości szkołę reprezentował dyrektor szkoły mgr Regina Walendowska, wybrani nauczyciele wraz z uczniami składającymi wiązanki kwiatów i Poczet Sztandarowy Szkoły. 9) Przejrzysta Polska. Wprowadzono treści dotyczące etyki na każdym poziomie edukacyjnym, na każdym przedmiocie obowiązującym w ramowym programie nauczania dostosowując do możliwości zrozumienia i odbioru przez dzieci. Wprowadzono dodatkowe treści związane z etyką w życiu społecznym uzupełniającą wiedzę o zasadach, prawidłowych postawach i zachowania podczas zajęć obowiązujących przedmiotów w ramach lekcji wychowawczych oraz wychowania do życia w rodzinie. W klasach I-III przeprowadzono pogadanki na temat kulturalnego odnoszenia się do kolegów, koleżanek, poszanowanie godności osób, które spotykamy. Omawiano zasady uczciwości i fair play. Uczniowie poznawali swoje obowiązki wobec rodziny, szkoły, ojczyzny. W klasach IV VI przeprowadzono tematy związane z zasadami, które są konieczne w życiu, zasady konkurencji, jasnych i uczciwych wyborów, praw i obowiązków ucznia wobec statutu szkoły. W roku szkolnym 2010/2011 przybliżono uczniom wiele przykładów postaw ludzi godnych naśladowania, a także sytuacji, w których należy wykazać się odwaga, wybierać dobro, po to by żyło się lepiej i uczciwiej. Poruszane tematy to np. Przyjaciele- przyjaźń fałszywa i prawdziwa, Czy można usprawiedliwić kradzież, Podziwiam go, ją za.. Wybieramy Samorząd, Zasady konieczne czy zbędne, Salomonowe mądrości, By ocalić ludzką godność, Czy jestem dobrym człowiekiem itd. Zorganizowano warsztaty Zagrożenia współczesnego świata. 11. Podjęte starania w zakresie racjonalizacji wydatków placówki (efekty) DOCHODY : 1. Wynajmy sali gimnastycznej i gabinetów lekcyjnych ,00 zł 3. Prowizja za zdjęcia : 1.020,00 zł 4. Prowizja ubezpieczenie dzieci 2010/ ,00 zł Razem : ,00 zł WYDATKI : 1. zakup mebli do klas i pomieszczeń biurowych 5.512,00 zł 2. zakup pomocy dydaktycznych, książek do biblioteki 2.200,00 zł 3.zakup materiałów na bieżące naprawy, malowanie klas 3.000,00 zł 5. tusze, tonery, akcesoria komputerowe 2.540,00 zł 6.licencje i oprogramowania 2.500,00 zł 7. komputery 3 szt ,00 zł 8.wykładzina dywanowa do klas I-III 899,99 zł 9.reklama szkoły 1.923,00 zł 23

24 10.słodycze na różne okazje / współpraca z Czechami/ 780,00 zł 11. konserwacja ksera 825,00 zł 12. zakup art. biurowych, środków czystości, znaczki 1.830,00 zł 13. zakup art. na dekoracje i wyposażenie szkoły, kwiaty 1.573,00 zł 14. środki przeznaczone na zakupy do końca roku 2011r ,00 zł 12. Diagnozowanie wyniki sprawdzianów / egzaminów wewnętrznych i zewnętrznych oraz wnioski do dalszej pracy wynikające z przeprowadzonych badań; Wyniki sprawdzianów dla klasy VI Badany standard Listopad 2010 Styczeń 2011 Kwiecień 2011 Czytanie Pisanie Rozumowanie Korzystanie z informacji Wykorzystanie wiedzy w praktyce Średnia ilość zdobytych punktów Wnioski: 1. Na każdej lekcji dbać o poprawność językową, ortograficzną i interpunkcyjną oraz ćwiczyć czytanie ze zrozumieniem. 2. Poprawiać na bieżąco błędy uczniów. 3. Stwarzać możliwości do częstych wypowiedzi uczniów, zarówno ustnych, jak i pisemnych. 4. Podczas analizy utworów literackich zwracać uwagę na ukryty sens, interpretację tekstu oraz rozpoznawanie środków poetyckich. 5. Przy realizacji zagadnień z różnych przedmiotów korzystać z encyklopedii, słowników, leksykonów. 6. Rozwiązywać zadania tekstowe różnymi sposobami, analizować treść, wyszukiwać zależności między danymi w celu kształtowania logicznego myślenia. 7. Ćwiczyć wykonywanie obliczeń pieniężnych, obliczanie pola powierzchni i obwodu prostokąta w kontekście praktycznym, obliczanie ułamka danej liczby. 8. Rozpoznawać nazwy kierunków geograficznych, obliczanie różnic temperatur. 13. Losy absolwentów szkoły / przedszkola W roku szkolnym 2010/2011 szkołę ukończyło 28 absolwentów. Wybrali oni następujące gimnazja: - 22 uczniów Gimnazjum nr 1 Dzierżoniów - 6 uczniów Gimnazjum nr 3 Dzierżoniów 14. Ocena pracy przedszkola / szkoły przez rodziców. Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 im. KEN w Dzierżoniowie pozytywnie oceniają pracę szkoły w roku szkolnym 2010/2011. Dostrzegają działania podejmowane przez dyrektora i nauczycieli mające na celu zapewnienie odpowiednich warunków nauki, rozwoju i wypoczynku dzieci. Jako najważniejsze osiągnięcie wskazują otwarcie stołówki na terenie szkoły. Wskazują także na doposażenie szkoły w środki audiowizualne, programy multimedialne jako element aktywizujący dzieci do nauki. Chwalą też udział szkoły w akcjach Mleko w szkole i Owoce w szkole. Na terenie szkoły odbywają się liczne zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia wyrównawcze oraz zajęcia współfinansowane przez UE zarówno rozwijające uzdolnienia, jak i wyrównujące szanse edukacyjne. Uczniowie uzyskują na terenie szkoły pomoc w odrabianiu zadań domowych, mają możliwość korzystania z zajęć z logopedą oraz z zajęć korekcyjno kompensacyjnych, uczestniczą w zajęciach gimnastyki korekcyjnej. Czas odbywania się zajęć dodatkowych, podobnie jak czas pracy świetlicy szkolnej, dopasowane są do potrzeb rodziców. Na terenie szkoły odbywają się liczne konkursy, w których dzieci mogą wykazać się swymi uzdolnieniami. W soboty organizowane są wyjazdy do teatru i muzeów dla dzieci lubiących sztukę oraz wycieczki w góry wdrażające do prowadzenia zdrowego stylu życia 24

25 Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 są zadowoleni z trwającej współpracy ze szkołą czeską. Z entuzjazmem wypowiadają się o uczestnictwie dzieci w tygodniowych, bezpłatnych wyjazdach na narty do Czech i do Międzygórza w ramach projektu Żyjemy we wspólnej Europie współfinansowanego ze środków UE. Według opinii rodziców szkołę wyróżnia duża ilość organizowanych imprez. Tradycją są: Ślubowanie Pierwszoklasistów, jesienny rajd w góry, Rekolekcje Wielkopostne, Noc z Andersenem, Festyn Rodzinny na Dzień Dziecka, pożegnanie ze Sztandarem uczniów klas szóstych. W związku z rozpoczętymi pracami remontowymi sali gimnastycznej, rodzice oczekują na jej otwarcie w nowym roku szkolnym. 25

26 Nazwa szkoły Logo szkoły Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte w Dzierżoniowie Imię nazwisko Dyrektora szkoły Urszula Skoczek 1. Wypracowane/zmodyfikowane dokumenty prawa oświatowego: Wprowadzane dokumenty prawa oświatowego Zmodyfikowane dokumenty prawa oświatowego - Statut Szkoły Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania 2. Podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli: Rodzaj formy Studia podyplomowe Kursy Temat/zakres Oligofrenopedagogika 1 Logopedia 1 Modelowy system pomocy i profilaktyki psychologiczno-pedagogicznej uczniom z dysleksja rozwojową i diagnoza niepowodzeń szkolnych Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka niepełnosprawnego 1 Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością 1 Instruktor pływania 1 Konferencje Nowy egzamin gimnazjalny 2 Lekcje kulturoznawcze rozwijające wiedzę i słownictwo 2 Ciekawe lekcje kulturoznawcze w szkole podstawowej 2 Interwencja kryzysowa w kryzysie uzależnień i w sytuacji przemocy w rodzinie Podsumowanie pracy szkoły w roku szkolnym2010/2011. Wnioski ewaluacji wewnętrznej Szkolenia Rozwój osobisty i praca z grupą 1 Szkolenie taneczne 1 Od diagnozy do sukcesu edukacyjnego, jak pracować z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Ewaluacja obszarów pracy szkoły. Ewaluacja wewnętrzna jako element nadzoru pedagogicznego Nowelizacja statutu szkoły, placówki 1 Jak kształtować pozytywny wizerunek nauczyciela w szkole podstawowej 53 Udział biblioteki w projektach szkolnych 2 Dziecko w sieci 11 Formy pracy na katechezie 1 Instrukcja kancelaryjna 1 L. n-li

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013. Promowanie zdrowia oraz zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013. Promowanie zdrowia oraz zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013 L.p. Zadanie Sposób realizacji Termin Promowanie zdrowia oraz zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią 1. Propagowanie zdrowego trybu życia i odżywiania.

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF na rok szkolny 2015/2016

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF na rok szkolny 2015/2016 Program wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF na rok szkolny 2015/2016 (w oparciu o Program wychowawczy szkoły na lata 2010-2016, podstawowe kierunki

Bardziej szczegółowo

Plan pracy w Publicznej Szkole Podstawowej

Plan pracy w Publicznej Szkole Podstawowej Plan pracy w Publicznej Szkole Podstawowej im. Maratończyków Polskich w Miłoszycach Podstawa prawna: na rok szkolny 2016/2017 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2004 r. Nr

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI HARMONOGRAM ZADAŃ DLA KLAS IV-VI rok szkolny 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYKI HARMONOGRAM ZADAŃ DLA KLAS IV-VI rok szkolny 2014/2015 Rozwój empatii, tolerancji, akceptacji i współpracy PROGRAM PROFILAKTYKI HARMONOGRAM ZADAŃ DLA KLAS IV-VI rok szkolny 2014/2015 1. Uczymy się akceptować siebie i innych. 2. Akceptacja osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI DZIAŁ PROGRAMU 1. Profilaktyka uzależnień. CELE 1. Dostarczenie wiedzy o szkodliwości palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania dopalaczy i narkotyków, spożywania niezdrowej żywności. ZADANIA I SPOSÓB

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZYCH ROK SZKOLNY 2015/2016 DZIAŁANIA ZADANIA FORMY DZIAŁAŃ ODPOWIEDZIALNI

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZYCH ROK SZKOLNY 2015/2016 DZIAŁANIA ZADANIA FORMY DZIAŁAŃ ODPOWIEDZIALNI PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZYCH ROK SZKOLNY 2015/2016 Utworzony w oparciu o: - SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ W RUDZIE HUCIE ROK SZKOLNY 2013/2014-2015/2016 - PROGRAM WYCHOWAWCZY

Bardziej szczegółowo

Działania Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni Czas realizacji Uwagi

Działania Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni Czas realizacji Uwagi Wyciąg ze Szkolnego Programu Profilaktyki Zespołu Nr 1 Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Siennicy Nadolnej na rok szkolny Działania Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni Czas

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Ustroniu Morskim rok 2014/15 Przyjęty program profilaktyki tworzy spójną całość ze szkolnym zestawem programów nauczania oraz programem

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4. im. Józefa Lompy w Rudzie Śląskiej

Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4. im. Józefa Lompy w Rudzie Śląskiej Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Józefa Lompy w Rudzie Śląskiej I.Podstawa prawna opracowania Programu Profilaktyki: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59 IM. J. H. DĄBROWSKIEGO W POZNANIU

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59 IM. J. H. DĄBROWSKIEGO W POZNANIU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59 IM. J. H. DĄBROWSKIEGO W POZNANIU 2012/2013 1 Ewaluacja realizacji zadań szkolnego Programu Profilaktyki za rok szk. 2011/2012 pozwoliła określić główne

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI REALIZOWANY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 W SPOŁECZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI REALIZOWANY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 W SPOŁECZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI REALIZOWANY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 W SPOŁECZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ CELE PROGRAMU: Wspomaganie prawidłowego rozwoju osobowości uczniów poprzez zindywidualizowanie procesów

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ rok szkolny 2013 / 2014 Cele programu : Kształtowanie osobowości uczniów przez ukazywanie właściwych systemów wartości. Podniesienie

Bardziej szczegółowo

Lp. Zadania do wykonania Wskaźnik realizacji zadania Termin Odpowiedzialny

Lp. Zadania do wykonania Wskaźnik realizacji zadania Termin Odpowiedzialny PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 17 W ZABRZU NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Utrzymanie poziomu nauczania i wyników testów zewnętrznych. Lp. Zadania do Wskaźnik realizacji zadania Termin 1. Utrzymanie efektywności

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SIÓDEMKA W WAŁBRZYCHU

ROCZNY PLAN PRACY OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SIÓDEMKA W WAŁBRZYCHU ROCZNY PLAN PRACY OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SIÓDEMKA W WAŁBRZYCHU Podstawa prawna Statut przedszkola, Koncepcja pracy przedszkola, Ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Aneks do Programu Wychowawczego i Profilaktycznego na rok szkolny 2015/2016 ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE

Aneks do Programu Wychowawczego i Profilaktycznego na rok szkolny 2015/2016 ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE Aneks do Programu Wychowawczego i Profilaktycznego na rok szkolny 2015/2016 ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE NA ROK SZKOLNY 2015-16 Zadania Formy realizacji Osoby odpowiedzialne

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 1 IM. H. SIENKIEWICZA W ŁOWICZU Program został uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną w dn. 22. 09. 2015 roku Spis treści I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej nr 35 w Toruniu

PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej nr 35 w Toruniu PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej nr 35 w Toruniu Cel ogólny: Uczniowie znają i stosują zasady zdrowego stylu życia. Cel szczegółowy Zadania Formy Realizatorzy Termin 1. Uczniowie odżywiają się zdrowo

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W ŁODZI NA ROK SZKOLNY 2016/2017

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W ŁODZI NA ROK SZKOLNY 2016/2017 PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W ŁODZI NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Podstawa prawna: 1. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 10 grudnia 1948 r. 2. Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka

Bardziej szczegółowo

I. IDENTYFIKACJA PROBLEMU II. DIAGNOZA ŚRODOWISKA SZKOLNEGO

I. IDENTYFIKACJA PROBLEMU II. DIAGNOZA ŚRODOWISKA SZKOLNEGO I. IDENTYFIKACJA PROBLEMU 1. Obserwacja środowiska szkolnego i przeprowadzone ankiety wśród uczniów, rodziców oraz nauczycieli wykazały, że w naszej szkole występują następujące problemy: - agresja słowna

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 ZAPRASZA SERDECZNIE DO WSPÓLNEJ NAUKI I ZABAWY WSZYSTKIE DZIECI SZEŚCIO I SIEDMIOLETNIE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 ZAPRASZA SERDECZNIE DO WSPÓLNEJ NAUKI I ZABAWY WSZYSTKIE DZIECI SZEŚCIO I SIEDMIOLETNIE Odkrycia małego dziecka są jak kamienie kosztowne najtrwalsze, najpewniejsze, najświetniejsze ze zdobyczy K. Przerwa - Tetmajer SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 ZAPRASZA SERDECZNIE DO WSPÓLNEJ NAUKI I ZABAWY WSZYSTKIE

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCY KLASY

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCY KLASY Klasa druga PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCY KLASY Lp. Zadania do realizacji Sposób realizacji ( podać wybrany konkretny sposób realizacji ) Termin Odpowiedzialny 1. Integrowanie zespołu klasowego Gry i zabawy

Bardziej szczegółowo

Szkoła wyposażona jest w 2 nowoczesne pracownie komputerowe ze stałym łączem internetowym i tablicami interaktywnymi Prowadzi naukę języka

Szkoła wyposażona jest w 2 nowoczesne pracownie komputerowe ze stałym łączem internetowym i tablicami interaktywnymi Prowadzi naukę języka MISJA SZKOŁY : W naszej szkole uczniowie dzielą się myślami, wspólnie pracują, uczą się i współzawodnicząc, pomagają sobie wzajemnie, aby osiągnąć sukces. Szkoła wyposażona jest w 2 nowoczesne pracownie

Bardziej szczegółowo

Zadania priorytetowe:

Zadania priorytetowe: PLAN PRACY WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZABIERZOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Zadania priorytetowe: 1 Rodzice są partnerami przedszkola. 2 Pozytywny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZY NA ROK SZKOLNY 2012/2013 SZKOŁA PODSTAWOWA

PROGRAM PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZY NA ROK SZKOLNY 2012/2013 SZKOŁA PODSTAWOWA PROGRAM PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZY NA ROK SZKOLNY 2012/2013 SZKOŁA PODSTAWOWA Działania informacyjne 1. Spotkanie z rodzicami - konsultacje dla rodziców w zakresie funkcjonowania dzieci w szkole - dyrektor

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONIEWIE NA ROK SZKOLNY

PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONIEWIE NA ROK SZKOLNY PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONIEWIE NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 Cele do zrealizowania: stwarzanie warunków sprzyjających uczeniu się, przygotowanie uczniów do sprawdzianu szóstoklasistów

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Publicznego Przedszkola nr 3 w Wieluniu na rok szkolny 2016/2017

Plan pracy Publicznego Przedszkola nr 3 w Wieluniu na rok szkolny 2016/2017 Plan pracy Publicznego Przedszkola nr 3 w Wieluniu na szkolny 2016/ Działania zawarte w planie pracy wynikają z Koncepcji Pracy Przedszkola oraz wniosków do dalszej pracy wynikających z analizy pracy dydaktycznej,

Bardziej szczegółowo

ZADANIA PROGRAMU NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016

ZADANIA PROGRAMU NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 ZADANIA PROGRAMU NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 Zadania Formy realizacji Osoby odpowiedzialne Terminy Diagnozowanie poziomu zagrożeń związanych z zachowaniami ryzykownymi uczniów w szkole i poza nią 1. Ankiety

Bardziej szczegółowo

Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Uwagi. nauczyciele dzieci nowo Organizowanie warunków działalności przedszkola

Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Uwagi. nauczyciele dzieci nowo Organizowanie warunków działalności przedszkola Kierunki realizacji koncepcji I. Praca z dziećmi Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Uwagi Adaptacja Rozpowszechnianie informatora prezentującego działalność Od II każdego Zespółdo sp dziecka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/ Dzierążnia, roku

PROGRAM WYCHOWAWCZY DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/ Dzierążnia, roku PROGRAM WYCHOWAWCZY DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/ 2014 Opracowanie Anna Bajur Dzierążnia, 19.08.2013 roku CEL PROGRAMU,,Wychowanie dziecka w atmosferze wzajemnego szacunku, akceptacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DZIERĄŻNI

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DZIERĄŻNI PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DZIERĄŻNI OPRACOWANIE Maryla Kocerba Krystyna Gołpyś Dzierążnia, 1 września 2014 roku Cele główne programu: Promowanie zdrowego stylu życia, ochrona uczniów przed

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 NA ROK SZKOLNY 2014/2015 MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 NA ROK SZKOLNY 2014/2015 MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Szkoła Podstawowa Nr l realizuje cele zawarte w Podstawie Programowej Kształcenia Ogólnego oraz w Statucie Szkoły Podstawowej Nr l ze

Bardziej szczegółowo

Przyjazne przejście dziecka z przedszkola do szkoły

Przyjazne przejście dziecka z przedszkola do szkoły Przyjazne przejście dziecka z przedszkola do szkoły ZAJĘCIA INTEGRACYJNE W SZKOLE Dla naszych dzieci szkoła jest drugim domem. Czują się w niej bezpiecznie, gdyż panuje tam serdeczna atmosfera. Maluchy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 5 W SIEDLCACH NA LATA 2014/2017

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 5 W SIEDLCACH NA LATA 2014/2017 PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 5 W SIEDLCACH NA LATA 2014/2017 Cel główny w roku m 2014/2015: Promocja zdrowego i bezpiecznego stylu życia wśród uczniów. Wzmacnianie poczucia wartości własnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Statutu Szkoły Podstawowej w Przyłękach PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYŁĘKACH

Załącznik nr 2 do Statutu Szkoły Podstawowej w Przyłękach PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYŁĘKACH Załącznik nr 2 do Statutu Szkoły Podstawowej w Przyłękach PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYŁĘKACH 1 WSTĘP 1. Program profilaktyki jest dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz środowiska.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZEDSZKOLA GEDANENSIS

PROGRAM PRZEDSZKOLA GEDANENSIS PROGRAM PRZEDSZKOLA GEDANENSIS NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Cele programu: 1. Współdziałanie domu i przedszkola środowisko wychowawcze dziecka 2. Budzenie świadomości narodowej 3. Kształtowanie właściwych

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13 IM. BOHATERSKICH HARCERZY RYBNIKA-CHWAŁOWIC

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13 IM. BOHATERSKICH HARCERZY RYBNIKA-CHWAŁOWIC SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13 IM. BOHATERSKICH HARCERZY RYBNIKA-CHWAŁOWIC Rok 2013/2014 ZAŁOŻENIA I CELE PROGRAMU: Program został opracowany z myślą o wszystkich uczniach. Często

Bardziej szczegółowo

Zadania Formy realizacji Odpowiedzialni Terminy

Zadania Formy realizacji Odpowiedzialni Terminy Zadania Formy realizacji Odpowiedzialni Terminy 1. Promowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia: 1. Ukazanie uczniom rodzajów zagrożeń, 2. Uświadomienie przyczyn i skutków wynikających z nierozważnych

Bardziej szczegółowo

Meble, stoliki i krzesła dostosowane są do wzrostu i wieku dzieci. Pomoce dydaktyczne systematycznie uzupełniane pomagają w aktywnym rozwoju

Meble, stoliki i krzesła dostosowane są do wzrostu i wieku dzieci. Pomoce dydaktyczne systematycznie uzupełniane pomagają w aktywnym rozwoju Meble, stoliki i krzesła dostosowane są do wzrostu i wieku dzieci Pomoce dydaktyczne systematycznie uzupełniane pomagają w aktywnym rozwoju Higieny i zdrowia Rekreacyjno-zabawowy Kącik przyrodniczy Miejsce

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Osieku 1 Zadania Sposób realizacji Profilaktyka 1. Diagnoza występowania w szkole, zagrożeń przypadków przemocy, agresji pedagog szkolny

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dnia 7

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie Program ten sporządzono w oparciu o: Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORZENIEWIE NA LATA MISJA SZKOŁY:

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORZENIEWIE NA LATA MISJA SZKOŁY: KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORZENIEWIE NA LATA 2009-2014 MISJA SZKOŁY: Wspomagamy w miłej atmosferze dzięki współpracy z rodzicami wszechstronny i harmonijny rozwój wychowanków. Wspieramy uczniów

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Informacje o programie Program wychowawczy Gimnazjum opracowany został w oparciu

Bardziej szczegółowo

ZADANIA NA ROK SZKOLNY 2016/2017

ZADANIA NA ROK SZKOLNY 2016/2017 ZADANIA NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni Termin realizacji Uwagi WYCHOWANIE W ZDROWIU 1. Nauka korzystania z toalety, utrzymywania porządku w łazience, systematyczne mycie

Bardziej szczegółowo

ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE NA ROK SZKOLNY 2014-15

ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE NA ROK SZKOLNY 2014-15 ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE NA ROK SZKOLNY 2014-15 Zadania Formy realizacji Osoby odpowiedzialne Termin realizacji Wspieranie rozwoju dziecka Udział w programie Szkoła

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JEŁOWEJ

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JEŁOWEJ PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JEŁOWEJ LP CELE ZADANIA FORMA REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI 1. Poznanie problemów istniejących w środowisku szkolnym Badanie problemów związanych z : nauką,

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZYCH PRZEWIDZIANY DO REALIZACJI W ŚWIETLICY SZKOLNEJ W LATACH 2012 2015

PLAN DZIAŁAŃ OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZYCH PRZEWIDZIANY DO REALIZACJI W ŚWIETLICY SZKOLNEJ W LATACH 2012 2015 PLAN DZIAŁAŃ OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZYCH PRZEWIDZIANY DO REALIZACJI W ŚWIETLICY SZKOLNEJ W LATACH 2012 2015 Zadania edukacyjne 1. Kształtowanie postawy, szacunku, życzliwości i tolerancji Cele szczegółowe

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ODDZIAŁÓW PZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 356 W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PLAN PRACY ODDZIAŁÓW PZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 356 W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PLAN PRACY ODDZIAŁÓW PZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 356 W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Główne zadania na rok szkolny 2015/2016: 1. Bezpieczny na co dzień znajomość zasad postępowania warunkującego bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Plutarch KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UWIELINACH NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Koncepcja jest planem działań dydaktycznych,

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki

Szkolny Program Profilaktyki SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ANTONIEGO SEWIOŁKA W CZUŁOWIE Szkolny Program Profilaktyki Na lata 2012-2015 Opracowała: Joanna Wołoszyńska Przeczytany na zebraniu RP 30.08.2012, zatwierdzony uchwałą RR nr 1/2012/2013

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W PUŁTUSKU (LATA 2012-2017)

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W PUŁTUSKU (LATA 2012-2017) WIELOLETNI PLAN ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W PUŁTUSKU (LATA 2012-2017) ŹRÓDŁA STRATEGICZNEGO ROZWOJU SZKOŁY. 1. Statut szkoły. 2. Koncepcja pracy szkoły. 3. Podstawa programowa

Bardziej szczegółowo

,,Przyjazna atmosfera w szkole

,,Przyjazna atmosfera w szkole Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Jaworznie SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI ZDROWOTNEJ pod hasłem,,przyjazna atmosfera w szkole realizowany w latach 2005-2008 Koordynatorzy: mgr Anna Ziętara i

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 Plan pracy szkoły Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 1 LP CEL/ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI KSZTAŁCENIE Poprawa jakości pracy szkoły 1. Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Szkolny program profilaktyki na rok szkolny 2013/14

Szkolny program profilaktyki na rok szkolny 2013/14 Szkolny program profilaktyki na rok szkolny 2013/14 Szkoła Podstawowa nr 340 w Warszawie Podstawa prawna; 1. Rozporządzenie MENiS z dn. 23.XII.2008r w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 ROK SZKOLNY 2016/2017

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 ROK SZKOLNY 2016/2017 PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 ROK SZKOLNY 2016/2017 Szkoła Podstawowa Nr 1 realizuje cele zawarte w Podstawie Programowej Kształcenia Ogólnego oraz w Statucie Szkoły Podstawowej Nr 1 ze szczególną

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO W SP NR 2 W TUSZYNIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO W SP NR 2 W TUSZYNIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO W SP NR 2 W TUSZYNIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Lp Treść zadania Sposoby i formy Termin Uwagi realizacji I Zadania ogólnowychowa wcze i organizacyjne 1. Weryfikacja rejestru

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA W GRZMIĄCEJ 2012-2017

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA W GRZMIĄCEJ 2012-2017 KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA W GRZMIĄCEJ 2012-2017 Cele Cele szczegółowe Wskaźniki 1. Przedszkole ujednoliciło 1.1 Przedszkole będzie wspomagało rodzinę w wychowaniu własne oddziaływania dziecka. wychowawcze

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy. Przedszkola Samorządowego nr 22 w Wałbrzychu. na rok szkolny 2016/2017

Roczny plan pracy. Przedszkola Samorządowego nr 22 w Wałbrzychu. na rok szkolny 2016/2017 Roczny plan pracy Przedszkola Samorządowego nr 22 w Wałbrzychu na rok szkolny 2016/2017 Zadanie Zadania szczegółowe Formy realizacji Termin Odpowiedzialni 1.Zapewnienie wszechstronnego rozwoju dzieci na

Bardziej szczegółowo

Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016

Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 ZS nr 5 w Bełku Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 w Zespole Szkół nr 5 w Bełku uwzględniają: I. Podstawowe kierunki realizacji polityki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PLACÓWKI PRZEDSZKOLA W ZAKRESIE PRACY DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ

PROGRAM ROZWOJU PLACÓWKI PRZEDSZKOLA W ZAKRESIE PRACY DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ PROGRAM ROZWOJU PLACÓWKI PRZEDSZKOLA W ZAKRESIE PRACY DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ Zadania dydaktyczno wychowawcze na rok szkolny 2015/2016 I. Promowanie wartości wychowania przedszkolnego. II. Wspomaganie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PLAN PROFILAKTYKI realizowany od września 2013r. do sierpnia 2014r. Zespół Szkół Publicznych w Cząstkowie Mazowieckim

SZKOLNY PLAN PROFILAKTYKI realizowany od września 2013r. do sierpnia 2014r. Zespół Szkół Publicznych w Cząstkowie Mazowieckim SZKOLNY PLAN PROFILAKTYKI realizowany od września 2013r. do sierpnia 2014r. Zespół Szkół Publicznych w Cząstkowie Mazowieckim Opracowany: Tomasz Krysiak, Tomasz Bielecki, Barbara Dreszler I. Wstęp Stwierdzono,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6. W roku szkolnym 2015/2016

PROGRAM PROFILAKTYKI. Dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6. W roku szkolnym 2015/2016 PROGRAM PROFILAKTYKI Dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 W roku szkolnym 2015/2016 Program Profilaktyki stanowi uzupełnienie Programu Wychowawczego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6. Skierowany jest

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka uzależnień

Profilaktyka uzależnień Profilaktyka uzależnień 1) Zapoznanie uczniów z rodzajami uzależnień występujących we współczesnym świecie 2) Zapoznanie uczniów i rodziców ze skutkami wszelkich uzależnień i omówienie sposobów ich zapobiegania

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ W LĘDZINACH zatwierdzony Uchwałą Rady Rodziców z dnia 15.09.2014 r.

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ W LĘDZINACH zatwierdzony Uchwałą Rady Rodziców z dnia 15.09.2014 r. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ W LĘDZINACH zatwierdzony Uchwałą Rady Rodziców z dnia 15.09.2014 r. Podstawa programowa i podstawa prawna szkolnego programu profilaktycznego 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie 2012/2013 Celem programu jest: - profilaktyka dzieci i młodzieży przed demoralizacją - podniesienie

Bardziej szczegółowo

ZADANIA NA ROK SZKOLNY 2014/2015

ZADANIA NA ROK SZKOLNY 2014/2015 ZADANIA NA ROK SZKOLNY 2014/2015 WYCHOWANIE W ZDROWIU 1. Nauka korzystania z toalety, utrzymywania porządku w łazience, systematyczne mycie zębów. wychowawcy punktu przedszkolnego wrzesień Poprawa stanu

Bardziej szczegółowo

XIII. ZAŁĄCZNIKI 1. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ NA ROK SZKOLNY 20016/2017 DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ KLASY I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

XIII. ZAŁĄCZNIKI 1. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ NA ROK SZKOLNY 20016/2017 DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ KLASY I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ XIII. ZAŁĄCZNIKI 1. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ NA ROK SZKOLNY 20016/2017 DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ KLASY I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ Cel: Kształtowanie postaw prozdrowotnych. 1. Wdrażanie do przestrzegania zasad higieny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI na lata 2012-2017

PROGRAM PROFILAKTYKI na lata 2012-2017 PROGRAM PROFILAKTYKI na lata 2012-2017 dla Szkoły Podstawowej w Krześlinie Uchwalony przez Radę Pedagogiczną dnia 10 września 2015r. Radę Rodziców dnia 23 września 2015r. Załącznik do Statutu Szkoły 1

Bardziej szczegółowo

Szkolny program profilaktyki

Szkolny program profilaktyki Szkolny program profilaktyki CELE PROGRAMU 1. Wspieranie działań wychowawczych rodziców. 2. Zapoznanie uczniów z przyczynami i skutkami zażywania środków uzależniających. 3. Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W BIELSKU-BIAŁEJ

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W BIELSKU-BIAŁEJ PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W BIELSKU-BIAŁEJ Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. Jan Paweł II SPIS TREŚCI 1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI REALIZOWANY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 W SPOŁECZNYM GIMNAZJUM ŚLĄSKIM

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI REALIZOWANY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 W SPOŁECZNYM GIMNAZJUM ŚLĄSKIM SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI REALIZOWANY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 W SPOŁECZNYM GIMNAZJUM ŚLĄSKIM CELE PROGRAMU: -Wspomaganie prawidłowego rozwoju osobowości uczniów poprzez indywidualizację procesów dydaktyczno-wychowawczych;

Bardziej szczegółowo

Plan wychowawczy realizowany w latach 2015-2016

Plan wychowawczy realizowany w latach 2015-2016 Plan wychowawczy realizowany w latach 2015-2016 Cele: Zadania: Sposoby realizacji Odpowiedzialny: termin uwagi Przekazywanie wartości i norm społecznych, budowanie przyjaznego klimatu w klasie i całej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 49 NA LATA 2014-2017

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 49 NA LATA 2014-2017 PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 49 W CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2017 Program Profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 49 uzupełnia program wychowawczy. Celem jest wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Armii Krajowej w Milanówku

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Armii Krajowej w Milanówku Projekt Programu profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 2 im. Armii Krajowej w Milanówku DLA KLAS I-VI w roku szkolnym 2013/2014 Załącznik nr 1 uchwały nr 3/13/14 Rady Pedagogicznej z dn 13.09.13 CEL ZADANIA

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PODSTAWA PRAWNA. Program wychowawczy został opracowany w oparciu o:

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PODSTAWA PRAWNA. Program wychowawczy został opracowany w oparciu o: ROCZNY PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 PODSTAWA PRAWNA Program wychowawczy został opracowany w oparciu o: Konstytucje Rzeczypospolitej Polskiej, Powszechną Deklarację Praw

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie Program ten sporządzono w oparciu o: Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. K. MAKUSZYŃSKIGO W LEGIONOWIE

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. K. MAKUSZYŃSKIGO W LEGIONOWIE PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. K. MAKUSZYŃSKIGO W LEGIONOWIE CELE ZADANIA FORMA OSOBA ODPOWIEDZIALNA 1. Bezpieczeństwo - prowadzenie monitoringu Interwencyjna i stała kontrola zapisu Pedagog

Bardziej szczegółowo

Sposoby realizacji Programu Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 120 z Oddziałami Integracyjnymi Załącznik 1

Sposoby realizacji Programu Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 120 z Oddziałami Integracyjnymi Załącznik 1 Cele główne Cele szczegółowe Zadania do realizacji Osoby odpowiedzialne Termin realizacji Profilaktyka zdrowia Rozwijanie umiejętności podejmowania decyzji w sprawie własnego zdrowia Przeprowadzenie programu

Bardziej szczegółowo

Osoby. Sposób realizacji. programu. Dział. I. Bezpieczeństwo dziecka w szkole i poza szkołą.

Osoby. Sposób realizacji. programu. Dział. I. Bezpieczeństwo dziecka w szkole i poza szkołą. Dział programu Zadania Sposób realizacji Osoby odpowiedzialne Efekty działań I. Bezpieczeństwo dziecka w szkole i poza szkołą. 1.Bezpieczeństwo w drodze do i ze szkoły. - Zapoznanie uczniów z zasadami

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GMINNEGO PRZEDSZKOLA W WĄSEWIE

KONCEPCJA PRACY GMINNEGO PRZEDSZKOLA W WĄSEWIE KONCEPCJA PRACY GMINNEGO PRZEDSZKOLA W WĄSEWIE Dzieci są wiosną rodziny I społeczeństwa nadzieją, która ciągle kwitnie przyszłością, która bez przerwy się otwiera. CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW DZIAŁANIA PRZEDSZKOLA

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZABIERZOWIE NA ROK SZKOLNY 2017/2018

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZABIERZOWIE NA ROK SZKOLNY 2017/2018 PLAN PRACY WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZABIERZOWIE NA ROK SZKOLNY 2017/2018 Zadania priorytetowe: 1. Edukacja ekologiczna. 2. Integracja społeczna dzieci

Bardziej szczegółowo

Plan wychowawczy realizowany w latach

Plan wychowawczy realizowany w latach Plan wychowawczy realizowany w latach 2016-2017 Cele: Zadania: Sposoby realizacji Odpowiedzialny: termin uwagi Przekazywanie wartości i norm społecznych, budowanie przyjaznego klimatu w klasie i całej

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W JEDLINIE- ZROJU KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA Zadania na lata 2013-2015 Jeśli nie umie- naucz Jeśli nie wie- wytłumacz

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich w Koninie na rok szkolny 2011/12

Plan pracy Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich w Koninie na rok szkolny 2011/12 Plan pracy Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich w Koninie na rok szkolny 2011/12 Cele Działania Sposób realizacji Wykonawcy Termin I. Dostosowanie oferty zajęć dodatkowych do oczekiwań i potrzeb uczniów

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH. Lp. Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialni Ewaluacja

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH. Lp. Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialni Ewaluacja PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH Cel I zwiększenie bezpieczeństwa uczniów w szkole i poza jej terenem. Lp. Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialni Ewaluacja 1. Zachęcanie do szukania pomocy w trudnych

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY na lata 2011-2016 Cokolwiek czynisz, czyń roztropnie. Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Kornela Makuszyńskiego w Guzewie na rok szkolny 2015/2016 I. Praca dydaktyczna Lp. Zadania Sposób realizacji Termin realizacji 1. Posiedzenia Rady Pedagogicznej Rada klasyfikacyjna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZEDSZKOLA GEDANENSIS

PROGRAM PRZEDSZKOLA GEDANENSIS PROGRAM PRZEDSZKOLA GEDANENSIS NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Cele programu: 1. Współdziałanie domu i przedszkola środowisko wychowawcze dziecka; 2. Budzenie świadomości narodowej; 3. Kształtowanie właściwych

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PODSTAWA PRAWNA. Program wychowawczy został opracowany w oparciu o:

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PODSTAWA PRAWNA. Program wychowawczy został opracowany w oparciu o: ROCZNY PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 PODSTAWA PRAWNA Program wychowawczy został opracowany w oparciu o: Konstytucje Rzeczypospolitej Polskiej, Powszechną Deklarację Praw

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĄTRZSZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM2011/2012

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĄTRZSZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM2011/2012 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĄTRZSZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM2011/2012 Ewaluacja wewnątrzszkolna w roku szkolnym 2011/2012 była przeprowadzona przez dwa zespoły ewaluacyjne: zespół szkolny i zespół przedszkolny.

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI GAŁĘZOWSKIEJ NA ROK 2015/2016. Priorytet 1: Promowanie zdrowego stylu życia

ROCZNY PLAN PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI GAŁĘZOWSKIEJ NA ROK 2015/2016. Priorytet 1: Promowanie zdrowego stylu życia Priorytet 1: Promowanie zdrowego stylu życia Zadanie Sposoby realizacji Osoby odpowiedzialne Termin realizacji Zapoznanie uczniów z zasadami zdrowego żywienia i higieny spożywania posiłków. Godziny z wychowawcą

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 59 rok szkolny 2013/2014

Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 59 rok szkolny 2013/2014 Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 59 rok szkolny 2013/2014 Plan opracowany został w oparciu o: 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2013/2014. 2. Plan nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 168. Szkolny program profilaktyki na rok szkolny 2009/10

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 168. Szkolny program profilaktyki na rok szkolny 2009/10 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 68 Szkolny program profilaktyki na rok szkolny 2009/0 Podstawa prawna:. Ustawa z dnie 7 września 99 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) 2. Statut

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLNYCH DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH

HARMONOGRAM SZKOLNYCH DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH "Troska o dziecko, jeszcze przed jego narodzeniem, od pierwszej chwili poczęcia, a potem w latach dziecięcych i młodzieńczych, jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka"

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy. Przedszkola Samorządowego nr 22 w Wałbrzychu. na rok szkolny 2017/2018

Roczny plan pracy. Przedszkola Samorządowego nr 22 w Wałbrzychu. na rok szkolny 2017/2018 Roczny plan pracy Przedszkola Samorządowego nr 22 w Wałbrzychu na rok szkolny 2017/2018 Zadanie Zadania szczegółowe Formy realizacji Termin Odpowiedzialni 1.Zapewnienie wszechstronnego rozwoju dzieci na

Bardziej szczegółowo

Szkolny program profilaktyki na rok 2014/2015 Procedury postępowania

Szkolny program profilaktyki na rok 2014/2015 Procedury postępowania Szkolny program profilaktyki na rok 2014/2015 Procedury postępowania Blok tematyczny Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni Termin I. Żyjmy Zdrowo Higiena codzienna Dbamy o zęby Higiena okresu dojrzewania

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE NA LATA

HARMONOGRAM PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE NA LATA HARMONOGRAM PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE NA LATA 2016-2019 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA BRZECHWY W DRATOWIE Opracowała: Justyna Słowik Działanie Formy realizacji Osoby odpowiedzialne Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 163 IM. BATALIONU,,ZOŚKA W WARSZAWIE NA LATA 2011 2015

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 163 IM. BATALIONU,,ZOŚKA W WARSZAWIE NA LATA 2011 2015 PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 163 IM. BATALIONU,,ZOŚKA W WARSZAWIE NA LATA 2011 2015 CELE PROGRAMU: Wdrażanie do dbałości o własny rozwój, zdrowie i życie; Kształtowanie postaw społecznych,

Bardziej szczegółowo

Przewidywane efekty. Zadanie. Sposób realizacji. 1. Systematyczne diagnozowanie środowiska uczniowskiego.

Przewidywane efekty. Zadanie. Sposób realizacji. 1. Systematyczne diagnozowanie środowiska uczniowskiego. Zadanie Sposób realizacji Odpowiedzialni Termin realizacji Przewidywane efekty 1. Systematyczne diagnozowanie środowiska uczniowskiego. 1. Obserwacja sytuacji wychowawczej w placówce. wszyscy pracownicy

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WŁADYSŁAWA ZAMOYSKIEGO W BRZEGACH

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WŁADYSŁAWA ZAMOYSKIEGO W BRZEGACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WŁADYSŁAWA ZAMOYSKIEGO W BRZEGACH /zatwierdzony po ewaluacji na zebraniu Rady Pedagogicznej w dniu 10.09.2014 do realizacji w roku szkolnym 2014/2015/

Bardziej szczegółowo