RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011"

Transkrypt

1 RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Wydział Infrastruktury Społecznej Urząd Miasta w Dzierżoniowie Dzierżoniów, sierpień 2011 r. 1

2 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I RAPORTY PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH: STR. PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 IM. JANA BRZECHWY PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I ODDZIAŁEM SPECJALNYM PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR ROZDZIAŁ II RAPORTY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM.KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. WANDY CHOTOMSKIEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA ROZDZIAŁ III RAPORTY GIMNAZJÓW: GIMNAZJUM NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. SZARYCH SZEREGÓW ZESPÓŁ GIMNAZJÓW NR 3 IM. STANISŁAWA KONARSKIEGO

3 1. Wypracowane/ zmodyfikowane dokumenty prawa oświatowego: Wprowadzane dokumenty prawa oświatowego Zmodyfikowane dokumenty prawa oświatowego: Plan nadzoru pedagogicznego 2. Podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli: Rodzaj formy Temat/zakres Statut Przedszkola Studia Kursy Konferencje Europejskie wędrówki kulturalne - JUKA 7 Szkolenia Odczytywanie symboli na rysunkach dzieci sposobem na wczesną diagnozę Komunikacja interpersonalna /nauczyciel, rodzic, dziecko/. 9 Metody integracyjne w pracy z grupą. 7 Czyste powietrze wokół nas europejskie wędrówki kulturalne. Trudni rodzice -pokonywanie trudności komunikacyjnych w kontaktach z rodzicami. Specjalne potrzeby edukacyjne w przedszkolu. 3 Odimienna nauka czytania i pisania 3 Seminaria Rozwój mowy dziecka 3-4 letniego 2 Liczba nauczycieli 3. Inne formy wsparcia uczniów (oprócz stypendiów) np. (bezpłatne śniadania, obiady, szklanka mleka, owoce w szkole ) Nazwa Liczba uczniów Okres Pomoc państwowa w zakresie dożywiania Od września 2010 do lutego 2011 Od marca do czerwca 1011 Dofinansowanie posiłków z OPS 20 Od września 2010 do czerwca Praca z dzieckiem zdolnym (zajęcia dodatkowe); W ramach pracy z dzieckiem zdolnym organizowane były zajęcia dodatkowe: - język angielski dla dzieci 3, 4, 5, 6 letnich - zajęcia na basenie dla dzieci 4, 5, 6 letnich - udział w zajęciach grupy starszej, związanych z uzdolnieniami dziecka. 5. Sukcesy uczniów w konkursach, przeglądach artystycznych Zasięg etap Nazwa konkursu/ Miejsce przeprowadzenia Zajęte miejsce Liczba laureatów Szkolny Konkurs wakacyjny -PP1 I-m gr III II-m gr IV 1 1 Miejski Moje wymarzone ferie SKOK I -m gr II 1 Jan Dzierżon książę pszczół Biblioteka II,III gr III 2 Dzierżoniów wyróżnienia 12 Przegląd teatrzyków - Żuk Kino Zbyszek udział 5 Powiatowy Śpiewające Brzdące XV Festiwal Piosenki- udział 6 Bielawa Jabłko zamiast papierosa -Konkurs plastyczny. udział 2 Dzierżoniów Przegląd piosenki ekologicznej Piława Górna udział 2 3

4 Ogólnopolski /wojewódzki 4 Uczę się bezpiecznie żyć - Wałbrzych ORD udział 3 Zarządu Województwa Dolnośląskiego i Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Nysa Bocian i jego sąsiedzi - ZOO Wrocław udział 6 Używam chusteczek gdy... Misja VELWETKI- udział 5 prace plast. Międzynarodowy Sukcesy uczniów w zawodach sportowych Zasięg etap Nazwa zawodów/ Miejsce Zajęte miejsce Liczba laureatów Szkolny Miejski Olimpiada sportowa przedszkolaków OSIR III 9 Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza OSIR IV 10 Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej OSIR III 10 Olimpiada Pływacka Przedszkolaków OSiR indywid. 7 Powiatowy Ogólnopolski Międzynarodowy Imprezy masowe organizowane dla środowiska przez szkołę /przedszkole: (wymienić myślnikami) - Przegląd twórczości J. Brzechwy - Zabawa z Brzechwą - Festyn Jesienny - Góra grosza - Akcja Ogólnopolska pod patronatem MEN - Festyn Rodzinny z Mamą i Tatą - Jasełka dla emerytów, w ZS Nr 1 - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w PP1 - Bal Księżniczki Ogólnopolska Akcja Karnawałowa dla obecnych i byłych wychowanków w czasie ferii zimowych. 8. Sukcesy przedszkola i inne przedsięwzięcia: (wymienić myślnikami) - Udział dzieci: - w występach na Dniach Dzierżoniowa - występy na Prezentacjach Dzierżoniowskich - Zielony dzień w przedszkolu Dzień warzyw, owoców i soków. - Przegląd Teatrzyków Skrzat insc. Dlaczego w mieście nie pachnie wiosną. - Wiosenna Lista Przebojów piosenka Tyle słońca w całym mieście - Taniec Disco-Polo - Wianki i róże. - Bezpieczny przedszkolak bezpiecznym uczniem inscenizacja Na ulicy 9. Organizacja imprez / aktywnego wypoczynku; (wymienić myślnikami) - Wycieczka do lasu jesienią i wiosną - Festyn Jesienny z Mamą i Tatą - Wiosenny Festyn Rodzinny - Zielone przedszkole 10. Realizacja programów w zakresie: 1) zdrowie i sprawność dziecka - Ogólnopolski Program Edukacyjny - Akademia Malucha Magazynu Kubuś Puchatek - Misja welwetki - program edukacyjny kształtujący nawyki higieniczne - Czyste powietrze wokół nas - program edukacji antytytoniowej. - Akcja Nakrętka Fundacji Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową - Uczę się bezpiecznie żyć -dla dzieci 6 -l. nauka udzielania I pomocy 2) rozwój samorządności i demokracji wśród uczniów - udział dzieci w dyżurach na terenie przedszkola - możliwość wyboru niektórych potraw - wybór formy zabawy i doboru rówieśników - rozmowy na temat sądów i opinii wydawanych przez dzieci

5 - ustalanie zasad postępowania w grupie 3) ekologia - Kubusiowi Przyjaciele Natury - II ogólnopolska edycja programu - Certyfikat dla przedszkola - Nowoczesny System Gospodarowania odpadami dla czystego i lepszego jutra - Kampania edukacyjno informacyjna. - Czyste powietrze wokół nas - Program Ogólnopolski - Udział w obchodach Dnia Ziemi - Zbiórka surowców wtórnych - Zużyte baterie 4) profilaktyka w zakresie patologii społecznych - Jabłko zamiast papierosa - profilaktyka antynikotynowa - Uczę się bezpiecznie żyć -profilaktyka w zakresie prawidłowych zachowań /ulica, dom, obcy / 5) profilaktyka w zakresie wad postawy u uczniów (gimnastyka korekcyjna) - gimnastyka korekcyjna, - zajęcia sportowe na hali OSiR - zajęcia na basenie - zestawy ćwiczeń gimnastycznych w sali i ogrodzie 6) wyrównywania szans dzieci i młodzieży - współpraca z PPP- Logopeda i pedagog radzi... - praca indywidualna z dzieckiem - konsultacje indywidualne z rodzicami - zajęcia otwarte dla rodziców, - występy dzieci i udział w konkursach i przeglądach, 7) bezpieczeństwo dzieci i młodzieży - Uczę się żyć bezpiecznie - Dolnośląski Konkurs Bezpieczeństwa dla Dzieci i Młodzieży przy współpracy z KPP, Strażą Pożarną i ratownikiem medycznym - Projekt edukacyjny Bezpieczny przedszkolak bezpiecznym uczniem 8) wychowanie patriotyczne w szkołach i przedszkolach - Moja mała ojczyzna - poznanie bliższych i dalszych okolic miasta - Lepienie w glinie -udział w zajęciach plastycznych w Izbie Regionalnej - Zwiedzanie kościoła Św. Jerzego w ramach poznania zabytków - Zapoznanie z godłem, hymnem, barwami państwowymi - Zapoznanie z treścią wiersza Kto ty jesteś 9) Przejrzysta Polska - Co jest dobra a co złe? zapoznanie z literaturą dziecięcą. - w zajęciach z dziećmi wykorzystano naturalne sytuacje, w których przekazywano treści o etycznym postępowaniu, podkreślano akceptowane zachowania i ukazywano pozytywne wzorce postępowania wykorzystując literaturę dziecięcą. 11. Podjęte starania w zakresie racjonalizacji wydatków placówki (efekty) -W ramach racjonalizacji wydatków podjęto działania związane z: - zatrudnieniem stażystów, pracowników w ramach robót publicznych wpłynęło na lepszą organizację pracy, - pozyskiwaniem funduszy na realizację zadań dodatkowych / ferie zimowe, konkurs wakacyjny / umożliwiło rozszerzenie oferty zajęć, - organizacją festynów dochodowych / na zakup pomocy, zakupiono aparaturę nagłaśniającą. - kontrola i racjonalne wykorzystanie wody, światła i innych mediów, zmniejszyło wydatki na ten cel - pozyskaniem sponsorów na zakup nagród za udział dzieci w konkursach, 12. Diagnozowanie wyniki sprawdzianów / egzaminów wewnętrznych i zewnętrznych oraz wnioski do dalszej pracy wynikające z przeprowadzonych badań; 13. Losy absolwentów szkoły / przedszkola Stała współpraca ze Szkołą Podstawową nr 9 pozwala na bieżące śledzenie losów absolwentów przedszkola jak również pobyt młodszego rodzeństwa. Dzieci osiągają dobre i bardzo dobre wyniki 5

6 w nauce, kontynuują udział w konkursach i zawodach osiągając sukcesy. W jednostkowych sytuacjach dotyczących rodzin dysfunkcyjnych stwierdza się, że dzieci mają problemy z nauką, zachowaniem i mimo interwencji OPS, kuratorów, pedagoga sytuacja dzieci nie zawsze ulega poprawie. 14. Ocena pracy przedszkola / szkoły przez rodziców. W ramach spotkań z Radą Rodziców, na zebraniach grupowych i zajęciach otwartych oraz wypełnionej ankiety uzyskiwana jest wiedza na temat oceny przedszkola. W dalszym ciągu niepokój rodziców i niezadowolenie budzi obecność dzieci chorych w przedszkolu / niedoleczonych /. W znacznym stopniu wzrosło zainteresowanie rodziców pracą przedszkola, o czym świadczy frekwencja na zebraniach, zajęciach i uroczystościach. Rodzice pozytywnie oceniają pracę z dziećmi, metody prowadzonych zajęć. Proponują zatrudnienie logopedy na terenie przedszkola. Pozytywnie oceniają wyjścia i wyjazdy dzieci poza teren przedszkola, szczególnie pikniki i spotkania z leśniczym w ramach realizacji programów ekologicznych. 6

7 1. Wypracowane/ zmodyfikowane dokumenty prawa oświatowego: Wprowadzane dokumenty prawa oświatowego Zmodyfikowane dokumenty prawa oświatowego: Regulamin kontroli zarządczej Statut przedszkola. Regulamin oceny nauczycieli. 2. Podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli: Rodzaj formy Temat/zakres Liczba nauczycieli Studia Kursy Planowanie jadłospisów 1 Konferencje Razem w pełni sprawni 4 Szkolenia Realizacja podstawy programowej. Czytanie odimienne. 5 Integracja w lokalnym środowisku. Seminaria Inne formy wsparcia uczniów (oprócz stypendiów) np. (bezpłatne śniadania, obiady, szklanka mleka, owoce w szkole ) Nazwa Liczba uczniów Okres Bezpłatne śniadania 30 IX-VI Bezpłatne obiady 36 IX-VI 4. Praca z dzieckiem zdolnym (zajęcia dodatkowe); - basen, koło artystyczne, komputerowe, piłka nożna, karate, - umożliwianie dziecku różnorodnych kontaktów ze środowiskiem w celu rozwijania i kształcenia swoich zainteresowań, - stworzenie dziecku możliwości wykorzystania swoich zdolności w praktyce, promowanie tych zdolności poprzez zorganizowanie - wernisażu wystawy prac ( wewnątrz i na zewnątrz), udział w konkursach, przeglądach, - organizowanie pomocy koleżeńskiej dla dzieci słabszych z wykorzystaniem potencjału dziecka zdolnego, - organizowanie zajęć w oparciu o innowacje pedagogiczne opracowane przez nauczycielki przedszkola. 5. Sukcesy uczniów w konkursach, przeglądach artystycznych Zasięg etap Nazwa konkursu/ Miejsce Zajęte miejsce Liczba laureatów przeprowadzenia Szkolny Miejski Biblioteka Miejska wyróżnienia 3 Powiatowy Ogólnopolski Międzynarodowy Sukcesy uczniów w zawodach sportowych Zasięg etap Nazwa zawodów/ Miejsce Zajęte miejsce Liczba laureatów 5 4 7

8 Szkolny Miejski Turniej Piłki Nożnej 3 10 Przedszkolaków Powiatowy Ogólnopolski Międzynarodowy Imprezy masowe organizowane dla środowiska przez szkołę /przedszkole: - Festyn rodzinny Mamo, tato, co ty na to?, - Turniej Unihokeja ze Szkołą Podstawową nr 3, - XVII Olimpiada Sportowa Przedszkolaków, - VI Paraolimpiada Sportowa dla dzieci niepełnosprawnych z powiatu dzierżoniowskiego, - Turniej Piłki Nożnej Przedszkolaków. 8. Sukcesy przedszkola i inne przedsięwzięcia: (wymienić myślnikami) - Utrzymanie certyfikatu ISO PN-EN w zakresie wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka poprzez działania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze. - Utworzenie minipracowni komputerowej /6 laptopów/, na potrzeby zajęć indywidualnych z dziećmi zagrożonymi patologią, - wprowadzenie nowoczesnych technologii do pracy z dziećmi zakup tablicy interaktywnej, - po 5 latach współpracy z przedszkolami w Lanškroun, rozszerzamy współpracę na przedszkola publiczne w Dzierżoniowie, - 4 nauczycielki biorą udział w projekcie organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego PN. Razem w pełni sprawni. Uczestniczą w trzydniowych wyjazdowych zajęciach warsztatowych oraz zakwalifikowały się na wyjazd studyjny do Niemiec. Na warsztaty w maju przygotowano prezentację multimedialną Pt. Sport niepełnosprawnych oraz prezentację o edukacji dzieci niepełnosprawnych w Dzierżoniowie, - wprowadzono zajęcia korekcyjne wad postawy i zajęcia ruchowe przy muzyce, - zainicjowano nową formę pracy, skierowaną do rodziców dzieci niepełnosprawnych spotkania omawiające problemy dzieci pod nazwą Dziecko naszą wspólną troską. - utworzono grupę 5-godzinną, w ramach projektu Edukacyjna przygoda-wszystko zaczyna się w przedszkolu. 9. Organizacja imprez / aktywnego wypoczynku; (wymienić myślnikami) - Wyjazd na Zielone Przedszkole w Ustroniu Morskim, - organizacja wycieczek do wrocławskiego ZOO, Jaskini Niedźwiedziej, Harendy w Górach Sowich, Telewizji Wrocławskiej, - cotygodniowe wyjazdy na OSiR gra w piłkę nożną, - wyjście z rodzicami na Trakt Smoka w ramach TRAKTU Mikołaj, Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Rodziny, Zakończenie roku 10. Realizacja programów w zakresie: 1) zdrowie i sprawność dziecka - realizacja programu profilaktyczno - wychowawczego Cukierki, nauka obrony zdrowia fizycznego, emocjonalnego, społecznego przed działaniem substancji psychoaktywnych, - pogadanki o zdrowiu i zdrowym żywieniu przeprowadzane przez pielęgniarkę, realizacja programu z profilaktyki zdrowotnej,,zdrowy czyli szczęśliwy - udział w olimpiadach: sportowej i pływackiej przedszkolaków, - wdrażanie dzieci do picia wody źródlanej i herbatek ziołowych w przedszkolu, - organizowanie zajęć i zabaw na świeżym powietrzu z wykorzystaniem sprzętu sportowego i ogrodowego, - doposażenie przedszkola w sprzęt sportowy i do rehabilitacji, - udział dzieci w zajęciach piłki nożnej i karate w ramach programu Mali olimpijczycy - zwiększona liczba wycieczek poprzez realizację programu z zakresu edukacji turystycznej Poznajemy nasz region, - udział dzieci w zajęciach na basenie 8

9 - wykorzystanie naturalnej potrzeby ruchu dziecka w ćwiczeniach i zabawach opartych na metodzie R. Labana, K. Orffa, W. Sherborne, Dennisona, - kształtowanie u dziecka nawyków dbania o czystość osobistą, 2) rozwój samorządności i demokracji wśród uczniów Samorządność i demokracja przejawia się w respektowaniu indywidualnych potrzeb dziecka, liczeniu się z jego zdaniem, dopasowywanie zajęć do aktualnych zainteresowań dzieci. Podczas sytuacji aranżowanych przez nauczyciela dzieci same dokonują sądów i opinii, ustalają zasady grupowego postępowania, których następnie muszą przestrzegać. Dziecko nie musi uczestniczyć w zajęciach, jeśli nie chce, może zmienić grupę w czasie roku szkolnego, jeśli tylko są takie możliwości. Dzieci poznają swoje miasto, instytucje w nim działające i ich znaczenie w życiu społecznym. Poprzez znajomość miasta rozwija się u dzieci duma z przynależności do lokalnej społeczności. 3) ekologia - czynny udział w akcji Zbieramy zużyte baterie, - czynny udział w akcji Segregujemy odpady, - poszerzanie wiadomości dotyczących zwierząt /zapoznanie ze zwierzętami w ZOO i gospodarstwach agroturystycznych/, - kształtowanie właściwych nawyków dotyczących ochrony środowiska naturalnego - wyrażanie przeżyć w kontaktach z przyrodą - uczestniczenie w akcji sprzątania świata ( naszego otoczenia przedszkola) 4) profilaktyka w zakresie patologii społecznych - realizacja programu profilaktyczno-wychowawczego Cukierki. Uczenie odpowiedzialności i dbałości o własne zdrowie, zapoznanie ze środkami uzależniającymi i ich wpływ na zdrowie człowieka, uczenie współpracy w grupie, jako formy zapobiegającej zachowaniom agresywnym. - realizacja programu edukacyjnego E-przedszkolak. Zapoznanie z zagrożeniami i sposobami przeciwdziałania w czasie posługiwania się komputerem i grami edukacyjnymi, wyrabianie umiejętności radzenia sobie w sytuacji zagrożenia na miarę swoich możliwości. - realizacja programu Mali artyści. Wyrażanie emocji pozytywnych i negatywnych poprzez udział w działaniach artystycznych, niwelowanie zachowań aspołecznych, ukształtowanie zachowań społecznych w grupie. - współpraca z psychologiem przedszkolnym- konsultacje dla nauczycieli i rodziców, rozmowy z dziećmi sprawiającymi trudności wychowawcze, - kierowanie rodziców z problemami do odpowiednich instytucji, - współpraca z instytucjami społecznymi ( Opieka Społeczna, Kuratorzy sądowi, Rzecznik Praw Dziecka) celem sygnalizowania problemów w rodzinach zagrożonych patologią, - praca w ramach Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Integracji,, Uśmiech 5) profilaktyka w zakresie wad postawy u uczniów (gimnastyka korekcyjna) - Uwzględnianie ćwiczeń przeciw płaskostopiu w codziennej porcji zajęć gimnastycznych, - przebadanie wszystkich dzieci w przedszkolu w kierunku wad postawy, poinformowanie rodziców o wynikach badań, - uczestnictwo dzieci z wadami postawy w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych. 6) wyrównywania szans dzieci i młodzieży W związku z wejściem w życie Rozporządzenia MEN w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, powołano zespół w celu planowania i koordynowania udzielania pomocy poszczególnym dzieciom ze specyficznymi potrzebami. Zespół określił formy, sposoby i okresy udzielania dzieciom pomocy i przedstawił dyrektorowi Przedszkola. 7) bezpieczeństwo dzieci i młodzieży - poruszanie tematów dotyczących zachowań w różnych sytuacjach i kontaktach z obcymi (niektóre zagadnienia z programu,,zdrowy czyli szczęśliwy ) 9

10 - nauka podstawowych zasad poruszania się po ulicach, zasady ruchu drogowego, zachowanie bezpieczeństwa, - rozwijanie u dzieci umiejętności zapewniających bezpieczeństwo, - spotkanie z policjantem i nauka pierwszej pomocy, - spotkanie z funkcjonariuszką straży miejskiej. Pogadanka o bezpieczeństwie na drodze i w kontaktach z obcymi. - udział dzieci w konkursie Bezpieczny przedszkolak, - udział w akcji Bezpieczny przedszkolak-bezpiecznym uczniem, występ dzieci w czasie podsumowania w Kinie Zbyszek, - przestrzeganie przez dzieci różnorodnych nakazów dotyczących zachowania bezpieczeństwa. 8) wychowanie patriotyczne w szkołach i przedszkolach - przejście Traktem Smoka wszystkich grup wiekowych, wizyta w mennicy i wieży ratuszowej, - poznanie bliższych i dalszych okolic miasta, - poznanie historii miasta w czasie zajęć w Dziale Dziecięcym Biblioteki Miejskiej, - nabywanie poczucia przynależności narodowej; zapoznanie z flagą, godłem, nazwą stolicy itd. - poznanie piękna ojczystej ziemi w czasie wycieczek realizowanych w ramach programu Poznajemy nasz region. 9) Przejrzysta Polska Powszechnie wiadomo, że wychowanie dziecka zaczyna się już w pierwszym dniu jego życia. Zasada ta dotyczy także wychowania etycznego, które jest istotnym elementem kształtowania prawidłowych wzorców społecznych, postaw i zachowań. W przedszkolu tematyka etyki jest realizowana w działach programowych, a także poprzez wprowadzanie do zajęć innowacyjnych zajęć edukacyjnych. Jednym z takich programów jest międzynarodowy program Przyjaciele Zippiego, który nasza placówka, jako jedna z nielicznych w Polsce, realizuje od roku Program ten pomaga dzieciom odkryć i nazwać własne emocje /dobre i złe/, pokazuje jakie są sposoby radzenia sobie z różnymi trudnościami na jakie napotykają w życiu. Udoskonala relacje dzieci z rówieśnikami oraz nauczycielami. Ukazuje pozytywne wzorce postępowania /zachowania/, zachęca je do zastanowienia się nad sobą i wymyślania własnych rozwiązań problemów. Dzieci uczą się dokonywać wyborów uwzględniających nie tylko własne dobro, ale i potrzeby innych osób. W ostatnich latach grupy wprowadzają Kodeks postępowania, który wdraża dzieci do świadomego podejmowania decyzji dotyczących ustalenia reguł postępowania w grupie, tworzy sytuacje sprzyjające wyrażaniu własnych sądów i opinii. 11. Podjęte starania w zakresie racjonalizacji wydatków placówki (efekty) Dodatkowe środki pozyskiwane są poprzez: - indywidualnych sponsorów, - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Integracji, - projekty pisane do różnych instytucji i fundacji, - racjonalizacja wydatków to przede wszystkim zatrudnienia stażystów i wolontariuszy, wykorzystanie funduszy z zewnątrz do doposażenia placówki, pomoc dzieciom najbiedniejszym oraz racjonalne wykorzystanie wody, światła i innych mediów poprzez wymianę starych urządzeń na nowe, energo i wodooszczędne. 12. Losy absolwentów szkoły / przedszkola Większość absolwentów nie ma problemów z podjęciem nauki w klasie pierwszej. Dzieci niepełnosprawne znajdują swoje miejsce w określonych placówkach, w których spełniają oczekiwania rodziców, a wymagania dostosowane są do możliwości dzieci. 13. Ocena pracy przedszkola / szkoły przez rodziców. Analiza wyników ankiety wskazuje, iż rodzice o pracy personelu w przedszkolu mają bardzo pozytywną opinię. Zapisują dzieci do naszej placówki, bo dzieci dobrze się w niej czują oraz panuje tu domowa i serdeczna atmosfera. Podkreślają fachową opiekę, widoczny rozwój i uspołecznienie dzieci. W badaniach satysfakcji klientów rodzice wyrazili zadowolenie ze sposobu funkcjonowania przedszkola, z fachowości i wiedzy nauczycieli, z uprzejmości kadry, z dostępności nauczycieli, z ofert 10

11 dodatkowych zajęć oraz poziomu opieki pedagogicznej, psychologicznej i logopedycznej. Wątpliwości rodziców budziło wyposażenie ogrodu przedszkolnego. Nazwa przedszkola /szkoły Logo przedszkola / szkoły Imię nazwisko Dyrektora placówki Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2009 Os. Tęczowe Dzierżoniów tel./fax , Liliana Bąk 1. Wypracowane/ zmodyfikowane dokumenty prawa oświatowego: Wprowadzane dokumenty prawa oświatowego Zmodyfikowane dokumenty prawa oświatowego: Plan nadzoru pedagogicznego 2. Podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli: Rodzaj formy Temat/zakres W związku z przekształceniem przedszkola z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową uaktualniono wszystkie regulaminy. Liczba nauczycieli Studia - - Kursy - - Konferencje Szkolenia Ewaluacja oraz monitorowanie realizacji podstawy programowej w roku 2010/2011 Prawo do znajomości swoich praw 1 III Samorządowy Dzień Jakości (WiK) 1 Trudni rodzice-pokonywanie trudności komunikacyjnych w kontaktach z rodzicami. Zdrowie i higiena przedszkolaka-kształtowanie nawyków prozdrowotnych i żywieniowych Kształtowanie prawidłowych postaw proekologicznych w wychowaniu przedszkolnym Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie przyrodniczym 8 Poszerzanie wiedzy o otaczającym świecie 7 Prawa dziecka - Jak budować dobry klimat w grupie przedszkolnej Pierwsza pomoc przedmedyczna 7 Nowa matematyka. Realizacja podstawy programowej 3 Komunikacja interpersonalna 3 Specjalne potrzeby edukacyjne w przedszkolu 4 ZFŚS 1 Odimienna nauka czytania metodą I.Majchrzak 4 Ewaluacja oczami dyrektora

12 Kocham, to wiem o pneumokokach 2 Seminaria Inne formy wsparcia uczniów (oprócz stypendiów) np. (bezpłatne śniadania, obiady, szklanka mleka, owoce w szkole ) Nazwa Liczba uczniów Okres Dofinansowanie posiłków z OPS Średnio 8 miesięcznie IX 2010-VI 2011 Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2 miesięcznie IX 2010-VI Praca z dzieckiem zdolnym (zajęcia dodatkowe); W roku szkolnym 2010/2011 naszym działaniom przyświecało hasło odkrywamy talenty. Praca w przedszkolu była nastawiona przede wszystkim na tworzenie warunków do rozwoju dzieci. Różnorodność stosowanych form i metod pracy sprzyjała rozwojowi zdolności twórczych i artystycznych. Zorganizowano zajęcia dodatkowe: - rytmika, - język angielski, - koncerty muzyczne, - basen 5. Sukcesy uczniów w konkursach, przeglądach artystycznych Zasięg etap Szkolny Miejski Powiatowy Ogólnopolski - Międzynarodowy - Nazwa konkursu/ Miejsce przeprowadzenia Miedzyprzedszkolny konkurs- Bezpieczny przedszkolak/ NP Szóstka Moje najpiękniejsze marzenie -Spółdzielczy Dom Kultury IV Konkurs Dziecięcej i Młodzieżowej Piosenki Nutką świat malowany Przegląd Przedszkolnych Teatrzyków Dziecięcych SKRZAT/ DOK Konkurs Plastyczny Jan Dzierżon- Książę Pszczół /MBP Zbieramy zużyte baterie /UM Przegląd piosenki Ekologicznej/Piława Górna Międzygminny Konkurs Piosenki Przedszkolnej/ Pieszyce IV Gminny Konkurs Recytatorski Majowe wierszowanie /Tuszyn Zajęte miejsce wyróżnienie wyróżnienie wyróżnienie wyróżnienie wyróżnienie III Wyróżnienie wyróżnienie wyróżnienie 6. Sukcesy uczniów w zawodach sportowych Zasięg etap Nazwa zawodów/ Miejsce Zajęte miejsce Szkolny Miejski Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej/ OSiR / PP2 Liczba laureatów Liczba laureatów 12

13 Powiatowy Ogólnopolski Międzynarodowy Olimpiada pływacka/osir XVII Olimpiada Sportowa Przedszkolaków /PP 2 Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Dzierżoniowa/ PP 2 VII Imprezy masowe organizowane dla środowiska przez przedszkole: (wymienić myślnikami) - jesienny festyn integracyjny, - konkurs wiedzy o Bożym Narodzeniu, - przegląd twórczości muzycznej Powitanie wiosny, - Bezpieczny przedszkolak - bezpiecznym uczniem - sportowy piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka. 8. Sukcesy przedszkola i inne przedsięwzięcia: (wymienić myślnikami) Odbyły się uroczystości i imprezy wewnątrzprzedszkolne: jesienny festyn, spotkanie z policjantem, MBP, Dzień Nauczyciela, Mikołaj, Turniej wiedzy o Bożym Narodzeniu, Jasełka, zabawa noworoczna, Dzień Babci i Dziadka, spektakle teatrzyku Bajka. Dzieci uczestniczyły w imprezach, konkursach, zawodach i przeglądach zewnętrznych: Zdrowe kolory jesieni, Dzierżoniowskie Prezentacje, Bezpieczny przedszkolak: Przedszkolak potrafi, Zawody o puchar Dyrektora SP nr 3,Przegląd piosenki ekologicznej w Piławie Górnej, Mikołajkowy turniej piłki nożnej, Konkursy plastyczne MBP, gminy Łagiewniki, promocja zdrowia Jabłko zamiast papierosa, Wiolinek, Olimpiada sportowa, Nutką świat malowany, Majowe wierszowanie, Brzechwa dzieciom, Powitanie wiosny, Tańce Disco polo, Bezpieczny przedszkolak -bezpiecznym uczniem, Szkoła Muzyczna, Olimpiada pływacka, Skrzat 9. Organizacja imprez / aktywnego wypoczynku; (wymienić myślnikami) - jesienny festyn integracyjny, - mikołajkowy dzień sportu, - sportowe zajęcia otwarte, - sportowy piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka. 10. Realizacja programów w zakresie: 1) zdrowie i sprawność dziecka - realizowano zajęcia i zabawy przewidziane programem, - realizowano profilaktykę logopedyczną w tym badania słuchu, -przeprowadzono Mikołajki i Dzień Dziecka na sportowo oraz zajęcia otwarte, -realizowano treści programowe, - dzieci z grupy 5 i 6latków uczestniczyły w zajęciach na basenie, - przestrzegano zasad zdrowego żywienia, - zorganizowano zajęcia z pielęgniarką, - prowadzono tablicę informacyjną dla rodziców, 2) rozwój samorządności i demokracji wśród uczniów 3) ekologia - prowadzono zbiórkę baterii / III miejsce dla wychowanka przedszkola/ - segregowano śmieci, - realizowano podstawę programową w obszarze - ekologia, - utrzymywano pomieszczenia w bezwzględnej czystości przy zastosowaniu do prac porządkowych środków przyjaznych środowisku, - zrealizowano programy edukacyjne Czyste powietrze wokół nas i Dobre rady na odpady 4) profilaktyka w zakresie patologii społecznych 13

14 - zorganizowano spotkania dla dzieci z policjantami ds. nieletnich, z Komisarzem Lwem oraz z pracownikami Straży Miejskiej, - zrealizowano działania w ramach Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz prodramu rządowego ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej - zrealizowano miejski program nauki pływania Rybka, - prowadzono współpracę z OPS. 5) profilaktyka w zakresie wad postawy u uczniów (gimnastyka korekcyjna) - prowadzono zajęcia i zabawy ruchowe w sali gimnastycznej i ogrodzie przedszkolnym, - realizowano zajęcia na basenie, - prowadzono gimnastykę korekcyjną - zachęcano rodziców do wykonania badania postawy dzieci, 6) wyrównywanie szans dzieci i młodzieży W celu upowszechniania wychowania przedszkolnego zorganizowano dodatkową grupę dla dzieci 3-5letnich W przedszkolu rozpoznawano i zaspokajano specyficzne potrzeby edukacyjne dzieci. Prowadzono obserwacje i diagnozę przedszkolną. Na terenie placówki zorganizowano badania pedagogiczne, psychologiczne, logopedyczne, słuchu, wad postawy. Przekazano rodzicom informacje o ich wynikach oraz o działaniach podejmowanych przez przedszkole, a także o możliwości podjęcia terapii pedagogicznej lub rozwijaniu uzdolnień w innych placówkach, instytucjach i organizacjach. Prowadzono terapię logopedyczną. a) bezpieczeństwo dzieci i młodzieży W przedszkolu zwraca się szczególną uwagę na bezpieczeństwo dzieci. Systematyczne przeglądy budynku pozwalają na dostrzeganie i eliminowanie zagrożeń. Zgodnie z przepisami wykonuje się przeglądy techniczne budynku i mediów. Sprzęty, przybory i zabawki są utrzymywane we właściwym stanie i użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Wszystkie grupy wiekowe wyposażone są w apteczki pierwszej pomocy. Personel jest systematycznie szkolony. Podczas spacerów i wycieczek dzieci objęte są opieką personelu pedagogicznego i rodziców. Systematycznie prowadzono z dziećmi rozmowy i pogadanki na temat zachowań warunkujących bezpieczeństwo. Na wniosek rodziców zlikwidowano bezpośredni dojazd do przedszkola. 7) wychowanie patriotyczne w szkołach i przedszkolach -realizowano program edukacyjny Czyste powietrze wokół nas -zrealizowano program Zbieramy zużyte baterie -zrealizowano program wychowania przedszkolnego z uwzględnieniem treści patriotycznych, - podkreślano znaczenie barw narodowych, dekorowano przedszkole z okazji świąt państwowych, - dzieci zwiedzały miasto, Szkołę Muzyczną i inne instytucje. 8) Przejrzysta Polska - wykorzystywano naturalne sytuacje wychowawcze do podkreślenia akceptowanych zachowań, - organizowano zajęcia z wykorzystaniem pomocy ułatwiających przekazywanie treści o etycznym postępowaniu, - realizowano program wychowania przedszkolnego z uwzględnieniem treści wychowawczych zaakceptowany przez rodziców, 11. Podjęte starania w zakresie racjonalizacji wydatków placówki (efekty) - wynajem placu na parking dla mieszkańców, - sprzedaż zupy dla Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczego i Warsztatów Terapii Zajęciowej, - zatrudniano stażystów, pracowników w ramach robót publicznych z PUP, - organizowano festyny dochodowe- na zakup zabawek i pomocy, - prowadzono nadzór i kontrolę nad zużyciem mediów, 12. Losy absolwentów przedszkola Do podjęcia obowiązków szkolnych przygotowano 20 sześciolatków i 29 pięciolatków. Zorganizowano spotkanie informacyjne dla rodziców 5 latków w celu przybliżenia oferty szkół i ułatwienia decyzji o wysłaniu dzieci do szkoły. W wyniku podjętych działań do szkoły zapisano 12 pięciolatków. Dzieci zdobyły potrzebną wiedzę i umiejętności na bardzo dobrym poziomie, co pozwoli im na dobry start w szkole. Wszyscy rodzice otrzymali Informacje o gotowości dziecka. 13. Ocena pracy przedszkola przez rodziców. Rodzice pozytywnie oceniają pracę przedszkola. Chętnie angażują się w życie placówki, aktywnie uczestniczą w zajęciach, imprezach i uroczystościach. W przedszkolu działa Rada Rodziców, która partycypuje w imprezach typu Mikołaj, Dzień Dziecka oraz teatrzyki przedszkolne i wycieczki. 14

15 Przeprowadzono jedno badanie ankietowe satysfakcji klienta na próbie 30 rodziców - dla Urzędu Miasta. Nazwa przedszkola /szkoły Logo przedszkola / szkoły Szkoła Podstawowa nr 3 im. Komisji Edukacji Narodowej w Dzierżoniowie Imię nazwisko Dyrektora placówki mgr Regina Walendowska 1. Wypracowane/zmodyfikowane dokumenty prawa oświatowego Wprowadzane dokumenty prawa oświatowego Zmodyfikowane dokumenty prawa oświatowego 1. Regulamin Kontroli Zarządczej 1.Statut szkoły 2.Wewnątrzszkolny system Oceniania 3.Plan nadzoru pedagogicznego 4.Szkolny zestaw podręczników i programów nauczania 2. Podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli: Rodzaj formy Temat / zakres Liczba nauczycieli Studia 1.Studia podyplomowe: Neurologopedia kliniczna 1 2.Studia podyplomowe: Logopedia 1 3.Studia mgr : Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 1 4. Studia podyplomowe: Nauczyciel informatyki 1 Kursy 1.Całoroczny kurs języka angielskiego dla nauczycieli 1 2.Integracja odruchów twarzy wg metody S.Masgutowej 1 Konferencje 1.Indywidualizacja procesu nauczania w szkole I i II moduł 20 Szkolenia 2.Wprowadzenie do pedagogiki zabawy KLANZA Konferencja ERM 1 4.Diecezjalne spotkanie katechetów i nauczycieli 1 5.Nie dla dopalaczy 1 6.Profilaktyka uzależnień dzieci i młodzieży 2 1.Wspólne zadania szkoły i poradni w zakresie organizacji i udzielania pomocy uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 2. Mistrzowskie prezentacje i wystąpienia publiczne Zamówienia publiczne oraz zasady konkurencyjności w 2 projektach EFS. 4.Elementy terapii upajająco-rozwijającej dla dzieci 1 5.Zagrożenia związane z używaniem tzw. nowych narkotyków, czyli dopalaczy 6.Zaburzenia mowy na tle autyzmu 1 7.Tablica interaktywna w nauczaniu j. obcych 1 8. Samorząd Uczniowski 2 9.Awans na stopień nauczyciela dyplomowanego 1 10.Awans na stopień nauczyciela kontraktowego

16 Seminaria Warsztaty 11.Pedagogika zabawy 1 12.Szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy 1 13.Zapobieganie przemocy i zachowaniom agresywnym w szkole 1 14.Jak prowadzić dziennik elektroniczny 1 15.Dziecko i młodzież w świecie mediów-szanse i zagrożenia stąd 1 wypływające 16.Internet, komputer wirtualny plac zabaw 1 1.Ewaluacja wewnętrzna budowanie narzędzi, realizacja projektów 3 i harmonogramów 2.Nowelizacja statutu szkoły / placówki 1 3.Seminarium dla Doradców Życia Rodzinnego 1 4.Dzień skupienia katechetów i nauczycieli 1 5.Innowacje w psychologii i pedagogice. Nowe sposoby diagnozy i 2 terapii dzieci z dysleksja i ADHD 6.Dolnośląski system wspierania uzdolnień 1 1.Jak efektywnie i niebanalnie powtarzać materiał w szkole podstawowej i gimnazjum 2.Lekcje, które się pamięta 1 3. Budowanie grupy-przyjazny klimat 1 4.Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka z grupy 1 wysokiego ryzyka 5.Trening pamięci 1 6.Techniki terapii manualnej wpływające na dynamikę twarzy 1 7.Indywidualizacja pracy z uczniem w klasie pierwszej 1 8.Dwudniowe Warsztaty Diagnozy i terapii Dziecka dyslektycznego 1 9.Od diagnozy do sukcesu pedagogicznego. Jak pracować z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 10.Jak to powiedzieć? Kształcenie umiejętności językowostylistycznych Inne formy wsparcia uczniów (oprócz stypendiów) np. (bezpłatne śniadania, obiady, szklanka mleka, owoce w szkole ) Nazwa Liczba uczniów Okres Bezpłatne śniadania 45 OPS+ 14UM = 59 I półrocze IX VI 2011r. 28 OPS + 10 UM = 38 II półrocze Bezpłatne obiady 60 OPS - I półrocze IX VI 2011r. 50OPS - II półrocze Szklanka mleka 114 IX VI 2011r. Owoce w szkole 114 IX VI 2011r. 4. Praca z dzieckiem zdolnym (zajęcia dodatkowe); - KAŻDY MOŻE ZOSTAĆ OMNIBUSEM Z JĘZYKIEM OBCYM NA TY 5 grup - KAŻDY MOŻE ZOSTAĆ OMNIBUSEM OD MATEMATYKI DO PRZYRODY 1 grupa - KOMPUTER ŹRÓDŁO WIEDZY 2 grupy - MŁODY BIZNESMEN 2 grupy - Koło artystyczne 2x - Lubimy śpiewać - Zajęcia wyjazdowe dla interesujących się teatrem, muzyką i sportem - Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego - Szkolne Koło Redaktorów - Klub Popierania czytelnictwa - Piłka nożna dla klas I - III - Koło Ruchu Drogowego - Eucharystyczny Ruch Młodych 16

17 - Czytam ze zrozumieniem - Koło matematyczne dla klas I III - Koło promocji Zdrowia - Kolo matematyczne IV VI - Z ortografią na ty - Uczę się bawiąc - Basen 5. Sukcesy uczniów w konkursach, przeglądach artystycznych Zasięg etap Nazwa konkursu/ Miejsce przeprowadzenia Zajęte miejsce Liczba laureatów szkolny Recytatorski I III/SP3 Dz-ów I 3 miejski Recytatorski I III/ SP3 Dz-ów I, 1 Wyróżnienie powiatowy Recytatorski I III/SP7 Bielawa Wyróżnienie 1 szkolny Recytatorki Pegazik/ SP3 Dz-ów I 4 miejski Recytatorki Pegazik/ Dom Kultury Dz-ów Nagroda Wyróżnienie 1 3 powiatowy Poezji Jana Pawła II/ Dz-ów Pensjonat - Zespół III, 2 Szkół nr 2 Wyróżnienie miejski Ortograficzny Asik/ G1 Dz-ów III 3 Szkolny Konkurs mitologiczny Wciąż o Ikarach głoszą / Nagroda 5 SP3 Dz-ów międzynarodowy Kangur Beniamin/ SP3 Dz-ów Wyróżnienie 2 powiatowy Na najładniejszą szopkę/urząd Powiatowy Dz-ów III 1 miejski Plastyczny ilustracja do wierszy Czesława II, III 2 Miłosza/Biblioteka Miejska Dz-ów powiatowy Plastyczny Jan Dzierżon - książę pszczół / UM Nagroda 3 Dz-ów miejski Sowiogórski Bajarz II 1 szkolny Konkurs Wiedzy o Zdrowiu I, II, III 3 powiatowy ABC Pierwszej Pomocy/SP3 III 1 miejski Konkurs ekologiczny III, I 6,1 szkolny Jabłko zamiast papierosa plastyczny Nagroda 3 ogólnopolski Zachowaj Trzeźwy Umysł / Stowarzyszenie Wyróżnienie 2 Producentów i Dziennikarzy w Poznaniu miejski Nie palę, nie piję, nie biorę /OPS Dz-ów I, II III 3 powiatowy Festiwal Piosenki Klasowej 2011/ Kino III, III ZBYSZEK Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym / I 3 Piława Górna Strefowy Strefowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu V 3 Drogowym / WORD Wałbrzych szkolny Moja ulubiona postać literacka czytelniczo I, II, III 2, 1, 1, 1 rysunkowy/ SP3 Wyróżnienie szkolny Moja ulubiona książka / SP3- I 1 szkolny Przeczytałam (-em) i chcę się podzielić I 1 wrażeniami z lektury miejski Siatkówka trójki/sp9 II, III 6,6 miejski Piłka ręczna/osir II, II 10,1 miejski Czwórbój lekkoatletyczny/osir II 6 powiatowy Siatkówka trójki/osir III 6 powiatowy Piłka ręczna/osir III, III 10,1 powiatowy Czwórbój lekkoatletyczny/osir II 6 miejski Strzelectwo- wiatrówka drużynowo/osir I 6 miejski Strzelectwo- łuk drużynowo /OSiR II 6 miejski Strzelectwo- wiatrówka indywidualnie/osir I, II, III 1, 2, 1 17

18 miejski Strzelectwo- łuk indywidualnie/osir III 1 6. Sukcesy uczniów w zawodach sportowych Zasięg etap Nazwa zawodów/miejsce Zajęte miejsce Liczba laureatów Szkolny Miejski Mini piłka ręczna dziewcząt OSiR Dz-ów 2 miejsce 10 uczennic Mini piłka ręczna chłopców OSiR Dz-ów 2 miejsce 10 uczniów Mini siatkówka klas 5 chłopców SP9 Dz-ów 2 miejsce 6 uczniów Czwórbój lekkoatletyczny dziewcząt OSiR Dz-ów 2 miejsce 6 uczennic Strzelectwo (wiatrówka) dziewcząt OSiR Dz-ów 1 miejsce 1 uczennica Strzelectwo (wiatrówka) dziewcząt OSiR Dz-ów 2 miejsce 1 uczennica Strzelectwo (wiatrówka) dziewcząt OSiR Dz-ów 3 miejsce 1 uczennica Strzelectwo (wiatrówka) chłopców OSiR Dz-ów 2 miejsce 1 uczeń Strzelectwo (wiatrówka) drużynowo OSiR Dz-ów 1 miejsce 6 uczniów Strzelectwo (łuk) dziewcząt OSiR Dz-ów 3 miejsce 1 uczennica Strzelectwo (łuk) drużynowo OSiR Dz-ów 2 miejsce 6 uczniów Powiatowy Mini piłka ręczna dziewcząt OSiR Dz-ów 3 miejsce 10 uczennic Mini piłka ręczna chłopców OSiR Dz-ów 3 miejsce 10 uczniów Mini siatkówka chłopców klas 5 OSiR dz-ów 4 miejsce 6 uczniów Czwórbój lekkoatletyczny dziewcząt OSiR Dz-ów 2 miejsce 6 uczennic Ogólnopolski Międzynarodowy Imprezy masowe organizowane dla środowiska przez szkołę /przedszkole: (wymienić myślnikami) 1) Zajęcia dla przedszkoli: - zawody sportowe - gry i zabawy zajęcia muzyczno ruchowe - lekcja z tablicą interaktywną - bajkowe spotkanie - zajęcia matematyczne. 2) Pozostałe imprezy: - szkolne jasełka dla dzieci z przedszkoli, dla emerytów i w kościołach - Chrystusa Króla i Maryi Matki Kościoła - Rekolekcje Wielkanocne dla przedszkoli - festyn rodzinny - Dzień Babci i Dziadka klasy I III - Dzień Matki i Ojca klasy I III - Dzień Papieski z udziałem przedszkolaków - warsztaty logopedyczne dla rodziców - warsztaty dla rodziców pt. Dziecko nadpobudliwe w domu i w szkole. 8. Sukcesy przedszkola i inne przedsięwzięcia 9. Organizacja imprez / aktywnego wypoczynku; - rajd szkolny - sportowa inauguracja roku szkolnego - Ślubowanie klas pierwszych - prezentacje dzierżoniowskie - Tydzień Promocji Zdrowia - Tydzień Ekologiczny - Festiwal Piosenki Klasowej - występ dzieci z okazji Dni Dzierżoniowa - Szkolny i Gminny Konkurs Recytatorski - Międzygminny Konkurs ABC Pierwszej Pomocy 18

19 - zajęcia z Czechami - udział w projekcie unijnym pt. Żyjemy we wspólnej Europie ( udział w obozie narciarskim w Czechach i w obozie turystycznym w Międzygórzu) - Noc Bajkowa - wycieczki szkolne poszczególnych klas - warsztaty dla uczniów pt. Nie dla dopalaczy - organizacja zajęć podczas ferii zimowych - Konkurs Ruchu drogowego i egzamin na kartę rowerową - kampania Zachowaj trzeźwy umysł - zabawa andrzejkowa i karnawałowa 10. Realizacja programów w zakresie: 1) zdrowie i sprawność dziecka Dbając o zdrowie i sprawność dzieci w szkole realizowane były następujące programy: - Zawsze wygrywam, dzięki któremu organizowane były zajęcia sportowe dla dzieci - Szklanka mleka i Owoce w szkole - Ratujemy i uczymy ratować, w ramach którego dzieci uczyły się udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz poznawały zasady zachowania w nagłych wypadkach (program realizowany był też podczas spotkania z grupą czeskich dzieci w Międzygórzu) - Radosny uśmiech radosna przyszłość oraz Doktor Ząbek i legenda Zębolandii połączony z fluoryzacją zębów dzieci z klas I-III Ponadto w roku szkolnym 2010/2011 podejmowane były następujące działania: - organizacja raz w semestrze Tygodnia Promocji Zdrowia, którego celem było propagowanie zdrowego stylu życia i modyfikacja złych nawyków żywieniowych - organizacja Międzygminnego Konkursu ABC udzielania pierwszej pomocy połączonego z pokazem ratownictwa medycznego - organizacja Olimpiady Sportowej dla Przedszkolaków połączonej z owocowym poczęstunkiem - organizacja Festynu Rodzinnego propagującego aktywny wypoczynek i zdrowe odżywianie - organizacja szkolnego rajdu w góry zachęcającego do czynnego wypoczynku na świeżym powietrzu - organizacja Powiatowego Konkursu Piosenki Klasowej pod hasłem Śpiewaj na zdrowie - przygotowanie przez uczniów i wystawienie z okazji obchodów powitania wiosny przedstawienia o tematyce prozdrowotnej Zdrowy Czerwony Kapturek - udział w konkursach profilaktycznych m.in. Jabłko zamiast papierosa - nauka jazdy na nartach i chodzenia z kijkami Nordic Walking podczas spotkań z uczniami z czeskiej szkoły w Lanškroun, organizowanych w ramach realizacji unijnego projektu - organizowanie zajęć w Kole Promocji Zdrowia - propagowanie wszystkich działań prozdrowotnych na stronie internetowej szkoły 2) rozwój samorządności i demokracji wśród uczniów W Szkole Podstawowej nr 3 im. Komisji Edukacji Narodowej w Dzierżoniowie na bieżąco realizowany jest program w zakresie rozwoju samorządności i demokracji wśród uczniów. Grono pedagogiczne dokłada wszelkich starań, aby uczniowie czuli się współodpowiedzialni za funkcjonowanie placówki. Na terenie szkoły działa Samorząd Uczniowski, którego zarząd i opiekun jest wybierany corocznie w sposób demokratyczny, przy współudziale całej społeczności uczniowskiej. Nadrzędnym celem Samorządu Uczniowskiego jest rozwijanie samodzielności działania i myślenia oraz demokracji. Uczniowie naszej szkoły znają swoje prawa i obowiązki oraz wiedzą, że mają wpływ na życie szkoły. Mają także świadomość, że w sprawach trudnych i istotnych mogą zwrócić się do działającego na terenie szkoły Rzecznika Praw Uczniów i opiekunów Samorządu Uczniowskiego. Swojej rady, wsparcia i doświadczenia udziela im również dyrektor szkoły, który jest otwarty na pomysły wypływające od uczniów. Z ich inicjatywy od kilku lat organizowane są różne imprezy szkolne, miejskie i powiatowe, różnego rodzaju akcje charytatywne na potrzeby ludzi i zwierząt. Uczniowie doskonalą umiejętność wyrażania własnych opinii dotyczących nie tylko spraw szkolnych, ale również ich bezpieczeństwa po zajęciach lekcyjnych. Działania Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2010/2011: - zbiórka żywności dla najbardziej potrzebujących rodzin ze szkoły - apele z okazji świąt narodowych - aukcja na rzecz WOŚP - dyskoteki szkolne - zbiórka surowców wtórnych zużytych baterii, makulatury, Akcja nakrętka 3) ekologia W bieżącym roku szkolnym treści ekologiczno-przyrodnicze realizowane były w następującej formie: 19

20 1.Akcja Sprzątanie świata połączona z pieszym rajdem szkolnym na Przełęcz Jugowską. Realizowano zagadnienia dotyczące ochrony przyrody na terenie Parku Krajobrazowego Gór Sowich. 2.Tydzień ekologiczny-obchody Dnia Ziemi - zajęcia dydaktyczne o tematyce ekologicznej, prezentacje multimedialne, konkurs Zieleń w klasie, konkurs z wykorzystaniem surowców wtórnych Ekoprace, quiz o tematyce ekologicznej dotyczący segregacji odpadów, konkurs plastyczny Zachowaj piękno przyrody. 3.Udział uczniów w następujących konkursach: -Konkurs wiedzy ekologicznej organizowany w ramach akcji Nowoczesny system gospodarowania odpadami dla lepszego i czystego jutra -Konkurs Przyroda mojej okolicy i jej ochrona -Miejska Olimpiada Ekologiczna 4.Realizacja treści proekologicznych na godzinach wychowawczych oraz w trakcie zajęć zintegrowanych. 5.Udział uczniów w wycieczkach turystyczno-krajoznawczych jednodniowych i kilkudniowych organizowanych w ramach zajęć dydaktycznych i pozalekcyjnych. 6.Zbiórka makulatury i baterii na terenie szkoły. 7.Tygodnie Promocji Zdrowia-akcje propagujące zdrowy, ekologiczny styl życia. 4) profilaktyka w zakresie patologii społecznych Działania prowadzono w oparciu o Szkolny Program Wychowawczy i Profilaktyczny. 1. Wprowadzano programy profilaktyczno wychowawcze i profilaktyczno-prozdrowotne: - Codziennie jestem w szkole, - Zero tolerancji dla agresji i przemocy, - Nie! Dla dopalaczy!, - Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł , - DOBRY START. 2. Prowadzono warsztaty profilaktyczno-wychowawcze: - NIE! Dla dopalaczy! /XI 2010r./ -warsztaty szkolne dla uczniów klas IV-VI, rodziców, nauczycieli Prowadzenie: pedagog szkolny. - Cykliczne warsztaty pedagogiczno-psychologiczne dla dzieci klas VI Dobry Start, w ramach projektu Urzędu Miasta Nauka to wyzwanie-mamy na to rozwiązanie /12 uczniów/. Prowadzeniepedagog szkolny /od I-VI 2011r./. 3. Organizowano spotkania prewencyjne i profilaktyczne uczniów z przedstawicielami instytucji dbających o bezpieczeństwo i wspomagającymi pracę szkoły: policjantem, sędzią i kuratorem sądowym, strażnikami miejskimi, strażakami i terapeutą uzależnień. W ramach projektu Nauka to wyzwanie zorganizowano wizyty studyjne uczniów kl. VI w Komisariacie Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, Sądzie Rodzinnym i Nieletnich oraz w Poradni Terapii Uzależnień. 4. Diagnozowano środowisko szkolne poprzez badania ankietowe. 5. Ogłoszono i przeprowadzono konkursy wychowawczo-profilaktyczne: - Ucznia z Klasą, - Codziennie jestem w szkole!, - Jabłko zamiast papierosa, - Nie palę, nie piję, nie biorę!, - Zachowaj Trzeźwy Umysł 2011 Rosnę, myślę, dbam!, Ping-graj-pong i Biegnijmy razem! 6. Zorganizowano wyjścia na spektakle Teatru Profilaktycznego dla klas IV-VI Niewidzialni /ok. 85 uczniów/ i kl. I-III Komunikacja na wesoło Bombel w drodze do szkoły /ok. 65 uczniów/. 7. Uczniowie uzdolnieni przygotowali gazetki profilaktyczno-wychowawcze na temat: Prawa dziecka i ucznia w szkole na podst. Konwencji Praw Dziecka ; Bezpieczeństwo w domu, szkole, na ulicy i w czasie zabawy ; wystawa prac ucz. kl. I-III i IV-VI Jabłko zamiast papierosa ; Nie palę, nie piję, nie biorę! ; NIE! Dla dopalaczy! - akcja plakatowa; Będę świadkiem w sądzie i Zachowaj Trzeźwy Umysł!. 8. Dwukrotnie przeprowadzono Tydzień Zdrowia, wprowadzając również zagadnienia profilaktyczne. 9. Opracowywano i publikowano na stronie internetowej szkoły materiały profilaktycznowychowawcze i prozdrowotne oraz porady pedagogiczno-psychologiczne. 20

21 10. Odbył się Festyn Rodzinny, podczas którego promowano zdrowy styl życia, rozdawano ulotki wychowawczo - profilaktyczne dla dzieci i dorosłych w ramach Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł Odbywały się spotkania profilaktyczne przedstawicieli policji - Zespołu ds. Nieletnich i Patologii Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie - z uczniami klas młodszych Bezpieczna droga do szkoły i zachowanie bezpieczeństwa w szkole, w domu, na ulicy. 12. W ramach preorientacji zawodowej w klasach VI pedagog PPP przeprowadziła warsztaty nt. wyboru gimnazjum i dalszego kierunku kształcenia oraz warsztaty Jak się uczyć. Rozmawiano o systematycznym przygotowywaniu się do sprawdzianu klas VI, wskazywano kierunki i możliwości dalszego rozwoju. Z uczniami kl. VI odwiedzono 3 dzierżoniowskie gimnazja w ramach Dni Otwartych. 13. Organizowano czas wolny dla uczniów w czasie ferii zimowych i wypoczynek wakacyjny oraz czas wolny po lekcjach, poprzez prowadzenie szeregu kół zainteresowań, zajęć dodatkowych i organizowanie ciekawych wycieczek /również w wolne soboty/. 14. Rozwijano umiejętności wychowawcze rodziców i nauczycieli poprzez organizowanie spotkań wychowawczo-profilaktyczne z rodzicami i pedagogizację. Odbyły się: - Jak pomóc dziecku w domu w nauce - dla rodziców klas I - VI. Przygotowano materiały informacyjne - ulotki. - NIE! Dla dopalaczy! pogadanki i rozdawnictwo profilaktycznych ulotek informacyjnych w kl. I-VI. - Dziecko z ADHD w szkole pedagogizacja dla rodziców klas I-VI, zainteresowanych tematyką. - Dla rodziców dzieci kl. VIB: Jak pomóc dziecku przygotować się do sprawdzianu klas VI i pokonać stres egzaminacyjny w kl. VI. 15. Podejmowano działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych. Współpracowano w tym zakresie z przedstawicielami sądu - kuratorami, pracownikami PPP i OPS w sprawach uczniów problemowych oraz ich rodzin. 5) profilaktyka w zakresie wad postawy u uczniów (gimnastyka korekcyjna) W roku szkolnym 2010/2011 w zajęciach gimnastyki korekcyjnej uczestniczyli uczniowie klas drugich /24 uczniów podzielonych na dwie grupy/ oraz uczniowie klas pierwszych / także 24 uczniów w dwóch grupach/. Podziału grup dokonano na podstawie wyników badań w taki sposób, by były one możliwie jednorodne pod względem wady postawy. Rodzice uczniów klasy II na spotkaniu z wychowawcą dnia 13 stycznia 2011 r. otrzymali indywidualne zestawy ćwiczeń oraz instrukcje ich wykonywania w warunkach domowych. Zajęcia gimnastyki korekcyjnej miały na celu: kształtowanie nawyku prawidłowej postawy, wzmacnianie osłabionych mięśni, korygowanie wad postawy, wdrażanie do czynnego wypoczynku. Ćwiczenia realizowano różnorodnymi metodami /zabawową, naśladowczą, bezpośredniej celowości ruchu, zadaniową/ z wykorzystaniem dostępnych przyborów i przyrządów, aby zapewnić realizację celów gimnastyki korekcyjnej i uatrakcyjnić zabawy. Przed rozpoczęciem cyklu zajęć w klasie pierwszej /podczas styczniowych spotkań z rodzicami r./ omówiono znaczenie ćwiczeń korekcyjnych dla rozwoju dziecka i kształtowania prawidłowej postawy. Dzieci systematycznie, chętnie i aktywnie uczestniczyły w zajęciach, bawiły się, wykonywały ćwiczenia, przy tym nabierały świadomości postawy oraz konieczności jej korygowania. Celowe jest kontynuowanie zajęć w nowym roku szkolnym. 6) wyrównywania szans dzieci i młodzieży W szkole stwarzane są warunki rozwoju dla wszystkich uczniów, także tych ze specyficznymi trudnościami, między innymi poprzez wyrównywanie szans edukacyjnych. - W roku szkolnym 2010/2011 prowadzone były zajęcia wyrównawcze z matematyki i języka polskiego dla uczniów klas IV-VI, oraz zajęcia wyrównujące braki w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych dla dzieci ze wszystkich klas w ramach dodatkowych godzin pracy art.42. Karty Nauczyciela - Uczniowie brali udział w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej Nauka to wyzwanie mamy na to rozwiązanie. Wytypowane wcześniej przez wychowawców i nauczycieli dzieci systematycznie uczęszczały na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze Mój język oraz Plusminus na dwóch poziomach - dla klas I-III i IV-V. 21

22 - W szkole działa świetlica, której godziny pracy zostały dostosowane specjalnie do potrzeb rodziców i uczniów. Podczas pobytu dzieci na świetlicy mają możliwość skorzystania z pomocy pedagoga przy odrabianiu zadań domowych i przygotowaniu się do lekcji. - Grupa uczniów z wadami wymowy, po wcześniejszym przebadaniu, korzystała z zajęć prowadzonych przez logopedę. - Trzech uczniów, którzy z różnych powodów nie mogą uczestniczyć w lekcjach organizowanych na terenie szkoły, realizowało podstawę programową w formie indywidualnego nauczania. 7) bezpieczeństwo dzieci i młodzieży W roku szkolnym 2010/2011 szkoła realizowała szereg zadań dotyczących bezpieczeństwa uczniów i społeczności szkolnej. Opracowano szkolne procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia, sposób alarmowania i reagowania. Realizowano program szkolnego koordynatora d.s. bezpieczeństwa poprzez analizę dokumentów określających sposoby zapewnienia bezpieczeństwa w szkole jak również dostosowania procedur do konkretnych zadań szkoły w tym zakresie. Poprzez współpracę dyrektora, nauczycieli, pedagoga, koordynatora ds. bezpieczeństwa, rzecznika praw ucznia, wychowawców wdrażano procedury do użytkowania. Wszyscy nauczyciele i wychowawcy w ramach nauczanych przedmiotów oraz poprzez realizację programów wychowawczych wspierali działania szkoły dotyczące bezpieczeństwa, kształtowania postawy odpowiedzialności za siebie i innych wśród uczniów. W trakcie realizowania przez szkołę projektu unijnego również zostały zrealizowane treści bezpośrednio dotyczące bezpieczeństwa w szkole. Szkoła była organizatorem powiatowego konkursu ABC Pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. Cele konkursu skierowane były na poszerzenie wiedzy w zakresie udzielania pierwszej pomocy, kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie i propagowanie zdrowego stylu życia. Konkurs obejmował wiedzę z zakresu higieny i zdrowia człowieka, profilaktyki chorób zakaźnych, zasad udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, oraz zadania PCK. Uczniowie zostali zapoznani z zasadami bezpieczeństwa w czasie ferii zimowych, ferii letnich oraz w trakcie imprez, w których brali udział w czasie wycieczek klasowych, udziału w zawodach sportowych. Uczniowie uczyli się współpracy zapewniającej bezpieczeństwo w grupie, kształtowali w sobie cechę odpowiedzialności za siebie i za kolegów oraz umiejętność przewidywania zagrożeń wynikających z nieprzemyślanych zachowań jak np. niepotrzebna brawura. W ramach lekcji informatyki lub zajęć z wykorzystaniem komputera uczniowie zostali zapoznani z zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu oraz unikania treści niepożądanych w sieci. W okresie zimowym nagłośniono treści dotyczące działań profilaktycznych przed grypą AH1N1. Inne zagadnienia realizowane przez szkołę to: przeciwdziałanie agresji i przemocy, zapobieganie wszelkim przejawom demoralizacji i uzależnień (programy profilaktyczne pedagoga szkolnego oraz sportowy), promowanie zdrowego stylu życia i odżywiania, objęcie wzmożoną opieką dzieci zagrożonych patologią, współpraca z instytucjami wspierającymi działania profilaktyczne. 8) wychowanie patriotyczne w szkołach i przedszkolach Celem wychowania patriotycznego jest : - kształtowanie postaw patriotycznych wśród uczniów - rozbudzenie uczuć patriotycznych - poszerzenie wiedzy o historii Polski - rozwinięcie umiejętności samodzielnej, solidnej pracy Wychowanie patriotyczne w Szkole Podstawowej nr 3 realizowane jest na co dzień zarówno podczas lekcji historii, j. polskiego, lekcji wychowawczych, muzyki, przyrody i na innych zajęciach jak również podczas wycieczek, konkursów, uroczystości państwowych oraz szkolnych. Młodzież SP nr 3 świadomie i aktywnie uczestniczy w obchodach świąt narodowych zarówno w szkole jak i w mieście. Z okazji ważnych wydarzeń historycznych odbywają się apele np. 11 listopada, Konstytucji 3 maja. W celu zachowania pamięci pomordowanych Polaków na Kresach Wschodnich. Przeprowadzono akcję pod hasłem: Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia. Dzięki temu uczniowie uzyskali wiele dodatkowych, ciekawych informacji na temat życia ich przodków i często tajemniczej śmierci Polaków na wschodzie. Przygotowana prezentacja ułatwiła uczniom poznanie największych nekropolii na wschodzie. Podczas zajęć dydaktycznych uczniowie zdobywają wiedzę na temat historii Polski, polskiej literatury, muzyki, sztuki oraz poznają sylwetki wielkich Polaków, noblistów polskich, a także bohaterów. Historia szkoły wyeksponowana jest w Szkolnej Izbie Regionalnej, a o ważnych postawach patriotycznych przypominają gazetki w gabinetach i na korytarzach szkolnych. Dzięki wielu konkursom uczniowie poszerzają wiedzę na temat historii szkoły i miasta. W roku szkolnym 2010/11 odbyło się wiele konkursów szkolnych i pozaszkolnych: - konkurs pt. Znam historię Komisji Edukacji Narodowej 22

23 - Sowiogórski Bajarz czyli opowiadania i legendy o Dzierżoniowie i Ziemi Dzierżoniowskiej Wychowanie w poczuciu patriotyzmu, znajomość Ojczyzny, to nie tylko wiedza książkowa, ale szeroko pojęte krajoznawstwo wycieczki, których celem jest poznanie Ojczyzny i poznanie dziedzictwa przyrodniczo historyczno kulturowego. W tym celu, w roku szkolnym 2010/11 odbyło się wiele wycieczek: - Międzygórze-ogród bajek- Śnieżnik - Nasze góry Góry Sowie - Stolica Dolnego Śląska Wrocław wraz z Panoramą Racławicką. - Świdnica,muzeum kupiectwa, muzeum militariów oraz pozostałe zabytki. - Zabytki Karpacza i okolic - Tajemnice Walimia i okolic - Zabytki Kotliny Jeleniogórskiej Oprócz tego poszczególne grupy wiekowe poznają zabytki Dzierżoniowa. Trakt Smoka wraz z Izbą Regionalną w Dzierżoniowie oraz Sowiogórskie Muzeum Techniki Patriotyzm był również przedmiotem refleksji podczas rekolekcji w naszej szkole. Uczniowie naszej szkoły prezentują właściwą postawę patriotyczną. Uczestnictwo w obchodach świąt państwowych i uroczystościach związanych z regionem, miastem i szkoły - 1 września 2010 r. obchody wybuchu rocznicy II wojny światowej, 17 września, rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę, rocznica Święta Niepodległości -11 Listopada, rocznica tragedii smoleńskiej, rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja,12.05.symboliczny pochówek AK. Podczas każdej wymienionej uroczystości szkołę reprezentował dyrektor szkoły mgr Regina Walendowska, wybrani nauczyciele wraz z uczniami składającymi wiązanki kwiatów i Poczet Sztandarowy Szkoły. 9) Przejrzysta Polska. Wprowadzono treści dotyczące etyki na każdym poziomie edukacyjnym, na każdym przedmiocie obowiązującym w ramowym programie nauczania dostosowując do możliwości zrozumienia i odbioru przez dzieci. Wprowadzono dodatkowe treści związane z etyką w życiu społecznym uzupełniającą wiedzę o zasadach, prawidłowych postawach i zachowania podczas zajęć obowiązujących przedmiotów w ramach lekcji wychowawczych oraz wychowania do życia w rodzinie. W klasach I-III przeprowadzono pogadanki na temat kulturalnego odnoszenia się do kolegów, koleżanek, poszanowanie godności osób, które spotykamy. Omawiano zasady uczciwości i fair play. Uczniowie poznawali swoje obowiązki wobec rodziny, szkoły, ojczyzny. W klasach IV VI przeprowadzono tematy związane z zasadami, które są konieczne w życiu, zasady konkurencji, jasnych i uczciwych wyborów, praw i obowiązków ucznia wobec statutu szkoły. W roku szkolnym 2010/2011 przybliżono uczniom wiele przykładów postaw ludzi godnych naśladowania, a także sytuacji, w których należy wykazać się odwaga, wybierać dobro, po to by żyło się lepiej i uczciwiej. Poruszane tematy to np. Przyjaciele- przyjaźń fałszywa i prawdziwa, Czy można usprawiedliwić kradzież, Podziwiam go, ją za.. Wybieramy Samorząd, Zasady konieczne czy zbędne, Salomonowe mądrości, By ocalić ludzką godność, Czy jestem dobrym człowiekiem itd. Zorganizowano warsztaty Zagrożenia współczesnego świata. 11. Podjęte starania w zakresie racjonalizacji wydatków placówki (efekty) DOCHODY : 1. Wynajmy sali gimnastycznej i gabinetów lekcyjnych ,00 zł 3. Prowizja za zdjęcia : 1.020,00 zł 4. Prowizja ubezpieczenie dzieci 2010/ ,00 zł Razem : ,00 zł WYDATKI : 1. zakup mebli do klas i pomieszczeń biurowych 5.512,00 zł 2. zakup pomocy dydaktycznych, książek do biblioteki 2.200,00 zł 3.zakup materiałów na bieżące naprawy, malowanie klas 3.000,00 zł 5. tusze, tonery, akcesoria komputerowe 2.540,00 zł 6.licencje i oprogramowania 2.500,00 zł 7. komputery 3 szt ,00 zł 8.wykładzina dywanowa do klas I-III 899,99 zł 9.reklama szkoły 1.923,00 zł 23

24 10.słodycze na różne okazje / współpraca z Czechami/ 780,00 zł 11. konserwacja ksera 825,00 zł 12. zakup art. biurowych, środków czystości, znaczki 1.830,00 zł 13. zakup art. na dekoracje i wyposażenie szkoły, kwiaty 1.573,00 zł 14. środki przeznaczone na zakupy do końca roku 2011r ,00 zł 12. Diagnozowanie wyniki sprawdzianów / egzaminów wewnętrznych i zewnętrznych oraz wnioski do dalszej pracy wynikające z przeprowadzonych badań; Wyniki sprawdzianów dla klasy VI Badany standard Listopad 2010 Styczeń 2011 Kwiecień 2011 Czytanie Pisanie Rozumowanie Korzystanie z informacji Wykorzystanie wiedzy w praktyce Średnia ilość zdobytych punktów Wnioski: 1. Na każdej lekcji dbać o poprawność językową, ortograficzną i interpunkcyjną oraz ćwiczyć czytanie ze zrozumieniem. 2. Poprawiać na bieżąco błędy uczniów. 3. Stwarzać możliwości do częstych wypowiedzi uczniów, zarówno ustnych, jak i pisemnych. 4. Podczas analizy utworów literackich zwracać uwagę na ukryty sens, interpretację tekstu oraz rozpoznawanie środków poetyckich. 5. Przy realizacji zagadnień z różnych przedmiotów korzystać z encyklopedii, słowników, leksykonów. 6. Rozwiązywać zadania tekstowe różnymi sposobami, analizować treść, wyszukiwać zależności między danymi w celu kształtowania logicznego myślenia. 7. Ćwiczyć wykonywanie obliczeń pieniężnych, obliczanie pola powierzchni i obwodu prostokąta w kontekście praktycznym, obliczanie ułamka danej liczby. 8. Rozpoznawać nazwy kierunków geograficznych, obliczanie różnic temperatur. 13. Losy absolwentów szkoły / przedszkola W roku szkolnym 2010/2011 szkołę ukończyło 28 absolwentów. Wybrali oni następujące gimnazja: - 22 uczniów Gimnazjum nr 1 Dzierżoniów - 6 uczniów Gimnazjum nr 3 Dzierżoniów 14. Ocena pracy przedszkola / szkoły przez rodziców. Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 im. KEN w Dzierżoniowie pozytywnie oceniają pracę szkoły w roku szkolnym 2010/2011. Dostrzegają działania podejmowane przez dyrektora i nauczycieli mające na celu zapewnienie odpowiednich warunków nauki, rozwoju i wypoczynku dzieci. Jako najważniejsze osiągnięcie wskazują otwarcie stołówki na terenie szkoły. Wskazują także na doposażenie szkoły w środki audiowizualne, programy multimedialne jako element aktywizujący dzieci do nauki. Chwalą też udział szkoły w akcjach Mleko w szkole i Owoce w szkole. Na terenie szkoły odbywają się liczne zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia wyrównawcze oraz zajęcia współfinansowane przez UE zarówno rozwijające uzdolnienia, jak i wyrównujące szanse edukacyjne. Uczniowie uzyskują na terenie szkoły pomoc w odrabianiu zadań domowych, mają możliwość korzystania z zajęć z logopedą oraz z zajęć korekcyjno kompensacyjnych, uczestniczą w zajęciach gimnastyki korekcyjnej. Czas odbywania się zajęć dodatkowych, podobnie jak czas pracy świetlicy szkolnej, dopasowane są do potrzeb rodziców. Na terenie szkoły odbywają się liczne konkursy, w których dzieci mogą wykazać się swymi uzdolnieniami. W soboty organizowane są wyjazdy do teatru i muzeów dla dzieci lubiących sztukę oraz wycieczki w góry wdrażające do prowadzenia zdrowego stylu życia 24

25 Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 są zadowoleni z trwającej współpracy ze szkołą czeską. Z entuzjazmem wypowiadają się o uczestnictwie dzieci w tygodniowych, bezpłatnych wyjazdach na narty do Czech i do Międzygórza w ramach projektu Żyjemy we wspólnej Europie współfinansowanego ze środków UE. Według opinii rodziców szkołę wyróżnia duża ilość organizowanych imprez. Tradycją są: Ślubowanie Pierwszoklasistów, jesienny rajd w góry, Rekolekcje Wielkopostne, Noc z Andersenem, Festyn Rodzinny na Dzień Dziecka, pożegnanie ze Sztandarem uczniów klas szóstych. W związku z rozpoczętymi pracami remontowymi sali gimnastycznej, rodzice oczekują na jej otwarcie w nowym roku szkolnym. 25

26 Nazwa szkoły Logo szkoły Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte w Dzierżoniowie Imię nazwisko Dyrektora szkoły Urszula Skoczek 1. Wypracowane/zmodyfikowane dokumenty prawa oświatowego: Wprowadzane dokumenty prawa oświatowego Zmodyfikowane dokumenty prawa oświatowego - Statut Szkoły Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania 2. Podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli: Rodzaj formy Studia podyplomowe Kursy Temat/zakres Oligofrenopedagogika 1 Logopedia 1 Modelowy system pomocy i profilaktyki psychologiczno-pedagogicznej uczniom z dysleksja rozwojową i diagnoza niepowodzeń szkolnych Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka niepełnosprawnego 1 Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością 1 Instruktor pływania 1 Konferencje Nowy egzamin gimnazjalny 2 Lekcje kulturoznawcze rozwijające wiedzę i słownictwo 2 Ciekawe lekcje kulturoznawcze w szkole podstawowej 2 Interwencja kryzysowa w kryzysie uzależnień i w sytuacji przemocy w rodzinie Podsumowanie pracy szkoły w roku szkolnym2010/2011. Wnioski ewaluacji wewnętrznej Szkolenia Rozwój osobisty i praca z grupą 1 Szkolenie taneczne 1 Od diagnozy do sukcesu edukacyjnego, jak pracować z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Ewaluacja obszarów pracy szkoły. Ewaluacja wewnętrzna jako element nadzoru pedagogicznego Nowelizacja statutu szkoły, placówki 1 Jak kształtować pozytywny wizerunek nauczyciela w szkole podstawowej 53 Udział biblioteki w projektach szkolnych 2 Dziecko w sieci 11 Formy pracy na katechezie 1 Instrukcja kancelaryjna 1 L. n-li