UCZESTNICY MIEJSCE I TERMIN. VII Ogólnopolskie Spotkanie Nauczycieli Języka Angielskiego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCZESTNICY MIEJSCE I TERMIN. VII Ogólnopolskie Spotkanie Nauczycieli Języka Angielskiego"

Transkrypt

1 VII Ogólnopolskie Spotkanie Nauczycieli Języka Angielskiego ENGLISH TEACHING MARKET Stare Jabłonki, czerwca 2009 r. Spotkanie organizowane jest w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności - English Teaching, którego krajowym operatorem jest Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA (województwo warmińsko-mazurskie). W organizację Spotkania zaangażowany jest również Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli oraz wydawnictwa anglojęzyczne. Partnerzy English Teaching Market w 2009 r. UCZESTNICY Uczestnikami Spotkania w Starych Jabłonkach będą: nauczyciele języka angielskiego uczący w szkołach publicznych w miejscowościach do 20 tysięcy mieszkańców Podobnie jak w latach ubiegłych, przy podziale na grupy zostanie uwzględniony poziom nauczania. Zakładamy połowę uczestników stanowić będą osoby nauczające w przedszkolach i szkołach podstawowych, połowę - osoby nauczające w gimnazjach i szkołach średnich, realizatorzy projektów dotowanych dotychczas w ramach Programu English Teaching, przedstawiciele wydawnictw publikujących podręczniki i inne pomoce do nauki języka angielskiego, przedstawiciele ambasad krajów anglojęzycznych oraz programów i funduszy pomocowych. MIEJSCE I TERMIN Spotkanie odbędzie się w dniach czerwca 2009 r. w Starych Jabłonkach k/ostródy w Hotelu Anders. Uczestnicy zakwaterowani zostaną w kilku miejscach: Hotel Anders w Starych Jabłonkach, Osada Warmińska w Guzowym Piecu, Pensjonat Czarcia Podkowa w Dłużkach, Rezydencja Warmińska w Worytach, Hotel Sajmino w Kajkowie koło Ostródy. Uczestnicy, którzy zostaną zakwaterowani w Guzowym Piecu, Dłużkach, Worytach i Kajkowie (tylko śniadania spożywają w miejscu zakwaterowania) będą dowożeni do Starych Jabłonek na zajęcia i odwożeni do miejsca zakwaterowania na nocleg (transportem wewnętrznym). Wszystkie zajęcia (warsztaty, wykłady, sesje) oraz obiady i kolacje dla wszystkich uczestników będą miały miejsce w Hotelu Anders w Starych Jabłonkach. Uczestnicy, którzy zostaną zakwaterowani w Guzowym Piecu, Dłużkach, Worytach i Kajkowie będą mogli przyjechać 22 czerwca bezpośrednio do Hotelu Anders w Starych Jabłonkach, złożyć bagaż w przechowalni, a do miejsca zakwaterowania zostaną przewiezieni po zajęciach, kolacji i wieczorze przy ognisku (o godz i 23.15). Osoby, którym zostanie przydzielone zakwaterowanie w Guzowym Piecu, Dłużkach, Worytach lub Kajkowie, podróżujące 1

2 samochodem, mogą oczywiście w ciągu dnia (22 czerwca) najpierw zameldować się w miejscu zakwaterowania i przyjechać do Starych Jabłonek na obiad i zajęcia. Materiały szkoleniowe wszyscy uczestnicy otrzymają podczas rejestracji w punkcie informacyjnym spotkania w Starych Jabłonkach. DOJAZD Stare Jabłonki to miejscowość położona przy trasie nr 16 Ostróda Olsztyn (10 km od Ostródy, ok. 30 km od Olsztyna). Dojazd do hotelu samochodem z Warszawy zajmuje ok. 3 godz. (220 km), z Gdańska ok. 2 godz. (130 km). Do Starych Jabłonek można dojechać bezpośrednio pociągiem z Olsztyna lub Ostródy. Rozkład jazdy pociągów można znaleźć na stronie Stare Jabłonki są bardzo dobrze skomunikowane zarówno z Olsztynem, jak i z Ostródą. KOSZTY Dla nauczycieli języka angielskiego udział w Spotkaniu jest bezpłatny. Kosztami (w wysokości 650 zł) zostaną obciążone jedynie osoby, które po zakwalifikowaniu do udziału nie będą uczestniczyły w Spotkaniu. Wszyscy ponoszą we własnym zakresie koszty podróży. Parkingi dla uczestników Spotkania również są bezpłatne. ZGŁ GŁOSZ SZENI NIA Osoby zainteresowane udziałem w Spotkaniu prosimy o przysyłanie ankiet zgłoszeniowych (wyłącznie pocztą) do r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA, ul. Rzemieślnicza 3, Nidzica Zgłoszenia, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Ankiety zgłoszeniowe należy pobrać ze strony internetowej Programu. Pierwszeństwo w naborze będą miały osoby, które dotychczas uczestniczyły w Spotkaniu nie więcej niż dwa razy. Preferowane będą osoby, zgłaszające się na Spotkanie po raz pierwszy. WAŻNE! Informacje o zakwalifikowaniu na Spotkanie i miejscu zakwaterowania dostępne będą wyłącznie na stronie internetowej Programu: od 15 czerwca 2009 r. Potwierdzenia nie będą rozsyłane pocztą, dlatego należy sprawdzić listę osób zakwalifikowanych w Internecie. Przypominamy, że osoby, które po zakwalifikowaniu do udziału nie będą uczestniczyły w Spotkaniu zostaną obciążone kosztami w wysokości 650 zł. 2

3 Bardzo ważne jest, aby dokładnie wypełnić ankietę zgłoszeniową, zwracając szczególną uwagę na wybór grupy: grupy A (od 1 do 8) przeznaczone są wyłącznie dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych grupy B (od 1 do 8) przeznaczone są dla nauczycieli gimnazjów i szkół średnich Wybrany numer grupy pozostaje niezmienny przez całe Spotkanie. Należy pamiętać, aby adekwatnie do wyboru grupy (A lub B) potwierdzić zatrudnienie pieczątką i podpisem dyrektora. Wybierając nr grupy należy wpisać pref. przy numerze preferowanej grupy (tylko jedna grupa może być wybrana jako preferowana) oraz na wypadek braku miejsc alt. przy numerze grupy alternatywnej (maksymalnie dwie grupy mogą być wybrane jako alternatywne). Na warsztaty dodatkowe, które odbędą się we wtorek, 23 czerwca w godz i kwalifikowani będą (w ramach rekompensaty) uczestnicy, którym z powodu braku miejsc zostaną przypisane warsztaty podstawowe zaznaczone w ankiecie jako alternatywne. Informacje o przydzielonych warsztatach podstawowych oraz zakwalifikowaniu na warsztat dodatkowy i warsztat z pisania wniosków zamieszczone będą na identyfikatorze, który uczestnicy otrzymają podczas rejestracji na początku Spotkania. WARSZTATY WYDAWNICTW Nowym elementem ET Market jest poniedziałkowy blok zajęć połączony z promocją, który prowadzić będą trenerzy rekomendowani przez poszczególne wydawnictwa podręczników do nauczania języka angielskiego lub ich przedstawiciele. Zachęcamy Państwa do udziału w tych zajęciach, będą one z jednej strony doskonałą okazją do zgłębienia wiedzy z proponowanych tematów a z drugiej - zapoznania się z propozycjami wykorzystania poszczególnych pomocy dydaktycznych w nauczaniu, oferowanych przez wydawnictwa. CERTYFIKATY Uczestnicy Spotkania w Starych Jabłonkach otrzymają stosowny certyfikat uwzględniający tematy warsztatów i wykładów. Warunkiem otrzymania certyfikatu będzie obecność (potwierdzona podpisem na liście obecności) na następujących zajęciach: dwóch warsztatach podstawowych zgodnie z wybraną w ankiecie i przypisaną na identyfikatorze grupą - zmiana grupy i dopisanie się na liście obecności w innej grupie jest równoznaczna z nieobecnością, co spowoduje nieotrzymanie certyfikatu dwóch wykładach podstawowych zgodnie z wybraną w ankiecie i przypisaną na identyfikatorze grupą trzech z pięciu poniższych propozycji: poniedziałkowa sesja wykładowa w godz poniedziałkowe warsztaty wydawnictw w godz wtorkowy warsztat dodatkowy w godz lub (możliwość udziału tylko dla osób zakwalifikowanych) wtorkowa sesja nt. Teaching Contemporary America through the U.S. Constitution w godz środowa prezentacja projektów dofinansowanych w ramach Programu English Teaching Small Grants ( ) i sesja dotycząca Studiów dla nauczycieli w USA Certyfikaty rozsyłane będą pocztą po zakończeniu Spotkania. OPIS WARSZTATÓW PODSTAWOWYCH ORAZ NOTKI BIOGRAFICZNE TRENERÓW GRUPY B: PONIEDZIAŁEK , WTOREK B1 Stres w pracy nauczyciela, wypalenie zawodowe W czasie warsztatu dowiecie się Państwo, jakie czynniki są głównym źródłem stresu, czym jest i jak się objawia stres, który przeżywamy oraz jakie obszary obejmuje. Poznacie zagrożenia związanie z doświadczaniem stresu szkodliwego. Będziecie mogli również dowiedzieć się, jakie skuteczne strategie radzenia sobie ze stresem można stosować, aby jego poziom był optymalny dla nas oraz jakie czynniki zwiększają stres w zawodzie nauczyciela; jaki jest związek stresu z prawami osobistymi, realizacją celów życiowych i gospodarowaniem czasem. Jak myślenie negatywne może wywołać lub nasilić stres i jak zmienia się jego poziom, gdy myślimy pozytywnie. Trener: Małgorzata Rudnicka - psycholog kliniczny z wieloletnim stażem, trener PTP umiejętności psychospołecznych, autor i realizator programów psychoedukacyjnych dla dorosłych w zakresie komunikacji, negocjacji, przeciwdziałania agresji. Współautorka Programu Zatrzymać przemoc. Autorka publikacji o tematyce psychologicznej w prasie specjalistycznej i popularnej. Współautorka książki Człowiek i psychologia. 3

4 GRAMMAR English exclamations in action Język to nie tylko narzędzie do przekazywania suchych faktów. Za pomocą języka można wyrażać postawy i emocje. W tej sesji przyjrzymy się strukturom gramatycznym i wyrażeniom używanym do tego celu w języku angielskim nie unikając języka taboo w razie konieczności. Trener: Zbigniew Czaja - absolwent wydziału Anglistyki Uniwersytetu Gdańskiego, metodyk, starszy wykładowca BC Studium Uniwersytetu Gdańskiego z 25 letnim doświadczeniem w nauczaniu języka angielskiego na wszystkich poziomach i we wszystkich grupach wiekowych. Szczególne pola zainteresowania to nauczanie języka poprzez zabawę, muzykę, piosenki i ruch, a także fonetyka. Współautor OBSERVING ENGLISH LESSONS - kursu metodycznego dla studentów i nauczycieli. B2 Generation Now: 21st century Young People in the Classroom W średniowieczu powszechne było zjawisko dzieci-żołnierzy, takich jak Joanna D arc oraz profesjonalnych skrybów kopiujących piękne manuskrypty. Do wieku XIX pojawienie się prasy drukarskiej zapoczątkowało masowe piśmiennictwo i czytelnictwo oraz wynalazek dzieciństwa. Od połowy minionego stulecia powszechna stała się edukacja ponadpodstawowa oraz pojawienie się pierwszych nastolatków. Na początku tego stulecia, rewolucja cyfrowa przyniosła nowe pokolenie cyfrowych tubylców : Pokolenie TERAZ. Podczas tej sesji przyjrzymy się dzisiejszym nastolatkom, ich zachowaniu w szkole, i odpowiemy sobie na pytanie jak zniwelować różnicę między indywidualnymi oczekiwaniami uczniów, a ich szkolną rzeczywistością, wykorzystując nauczanie wzbogacone o materiały cyfrowe, takie jak, tablica interaktywna, strony internetowe, CD-Rom y. Trener: Piotr Steinbrich - zajmuje się nauczaniem języka angielskiego od ponad 10 lat. Kształci studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz nauczycieli w ramach programów organizowanych przez INSETT i British Council. Obecnie współpracuje z wydawnictwem Pearson Longman, prowadząc sesje szkoleniowe w Polsce i Europie. Publikuje artykuły naukowe dotyczące językoznawstwa stosowanego oraz praktyczne materiały dydaktyczne. Yes we can... teach! Can they learn? Lights and shades of washback in gimnazjum Termin washback effect jest znany wszystkim nauczycielom przygotowującym grupy do egzaminów (dowolnego szczebla i stopnia trudności). Czy wraz z wprowadzeniem egzaminu gimnazjalnego z języka obcego 3 klasa gimnazjum stanie się kursem egzaminacyjnym (exam class)? Czy można uniknąć negatywnego wpływu samego testu na przebieg nauki języka obcego w tej klasie? A może washback effect wcale nie musi być taki negatywny jak się powszechnie uważa, trzeba go tylko umieć zaakceptować i oswoić? No i oczywiście użyć dla dobra uczniów Trener: Marek Darewski - absolwent Nauczycielskiego Kolegium Języka Angielskiego oraz Ośrodka Studiów Amerykańskich UW uczy angielskiego od 15 lat (z przerwami), obecnie w prywatnej szkole językowej w Otwocku. Zajmuje się też tłumaczeniami oraz prowadzi szkolenia biznesowe z zakresu profesjonalnej prezentacji, komunikacji interpersonalnej, budowania zespołu, itp. B3 Memorable Recycling Planując lekcje skupiamy się zwykle na tym, co chcemy przekazać uczniom, czyli na materiale, jaki chcemy zaprezentować. Rzadko kiedy rozważamy kwestię tego, co nasi uczniowie rzeczywiście z zajęć wyniosą, z jaką wiedzą opuszczą klasę. Współczesne badania nad działaniem ludzkiego mózgu pokazują na przykład, że jesteśmy w stanie jednocześnie zapamiętać co najwyżej siedem nowych elementów - tego rodzaju fakty powinny mieć istotny wpływ na naszą codzienną praktykę nauczania. Istnieją sposoby, by wiedzę z zakresu działań ludzkiego mózgu i procesów zapamiętywania wykorzystać do zwiększenia efektywności nauczania, zarówno słownictwa, jak i gramatyki. Podczas tej sesji skupimy się na różnorodnych technikach wprowadzania i powtarzania materiału językowego począwszy od używania bodźców wizualnych, przez analizowanie języka, aż do żonglowania różnymi językami. Wszystko z myślą o tym, by zapamiętywanie przedstawianego materiału było tak skuteczne, jak to tylko możliwe. W końcu im więcej zostanie zapamiętane, tym więcej zostanie wykorzystane. Trener: Agnieszka Szeżyńska - jest absolwentką Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego a swoją pracę magisterską z lingwistyki połączyła z metodyką nauczania języka angielskiego. Od 2001 roku, czyli swoich wczesnych lat studenckich, Agnieszka pozostaje niezmiennie zauroczona uczeniem języka angielskiego równie chętnie uczy w różnych grupach wiekowych i na wszystkich poziomach zaawansowania, zarówno języka ogólnego, jak i biznesowego. W chwili obecnej pisze pracę doktorską dotyczącą nauczania gramatyki języka angielskiego jako lingua franca. READING - using myths & legends Pewne znane i mniej znane, fascynujące opowieści wykorzystane w formie dramy na lekcjach języka angielskiego, adresowane do licealistów. Trener: Danuta Tylkowska - doświadczona nauczycielka. Uczy angielskiego małe dzieci, a także studentów kierunków biznesowych i dorosłych. W nauczaniu wykorzystuje sztukę, rękodzieło i dramę. 4

5 B4 Tańce irlandzkie W programie nauka kilku wybranych tańców irlandzkich i szkockich stanowiących element folkloru. Wśród nich irlandzkie ceili i szkockie ceilidh oraz przykłady szkockich tańców sali balowej SCD i irlandzkich tańców setowych. Tańce te mają bardzo proste układy i oparte są na podstawowych krokach i figurach tanecznych, które będą wprowadzone na zajęciach. Warsztaty będą stanowiły namiastkę zabawy ceili, przy tradycyjnej muzyce, podczas której każdy będzie się dobrze czuł i będzie mógł dobrze się bawić. Absolutnie nie trzeba być zawodowym tancerzem. Trener: Iwona Czerwińska - nauczyciel dyplomowany, specjalność: kształcenie zintegrowane i plastyk, instruktor tańca w kręgu i tańca etnicznego, trener Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział w Gdyni - sekcja taneczna, współpraca z Małopolskim Niepublicznym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli Kangur - zajęcia taneczne, autor warsztatów tanecznych dla nauczycieli opartych na tańcach z różnych kultur świata, współautor warsztatów tańców integracyjnych oraz publikacji Tańce integracyjne cz. II i Taneczne spotkanie z Klanzą. Uczenie w klasach o zróżnicowanym poziomie Praca z grupą uczniów o zróżnicowanym poziomie umiejętności jest w polskiej szkole codziennością. Stanowi nie lada wyzwanie, ale też bardzo często rodzi frustracje. Dlaczego niektórzy uczniowie są gorsi od pozostałych? Z jakimi problemami w klasie stykamy się najczęściej i jak sobie z nimi radzić? Czym charakteryzuje się dobre ćwiczenie adresowane do zróżnicowanej pod względem językowym grupy? Czy istnieje gotowa recepta na udaną lekcję? W trakcie warsztatów postaramy się znaleźć odpowiedzi na te i inne pytania, a wspólna wymiana doświadczeń z pewnością zaowocuje ciekawymi pomysłami, utwierdzając nas w przekonaniu, że możemy zaoferować naszym uczniom coś więcej, niż tylko łatkę słabeusza. Trener: Ewa Palczak - nauczyciel języka angielskiego i polskiego jako obcego, teacher trainer. Autorka przekładu poradnika metodycznego dla nauczycieli oraz Przewodnika dla rodziców dzieci uczących się języka angielskiego w klasach 1-3 szkoły podstawowej. Opracowała i przeprowadziła autorski cykl szkoleń kulturowych dla nauczycieli i studentów Welcome to... we współpracy z nauczycielami z Australii, Walii i Kanady; współautorka szkoleń kulturowych z wykorzystaniem nowatorskich metod nauczania (m.in. tańców w kręgu) dla młodzieży licealnej na terenie woj. podkarpackiego; autorka radiowego wakacyjnego kursu języka angielskiego dla radia Vija w Rzeszowie. B5 GRAMMAR playing with grammar W trakcie warsztatu pragnę się podzielić z uczestnikami pomysłami, dzięki którym możemy uprzyjemnić naszym uczniom, a także sobie lekcje gramatyki. Gramatyka może być zabawną grą bez wkuwania na pamięć regułek- efekt będzie ten sam, ale o ileż przyjemniej osiągnięty! Trener: Marta Bujakowska - nauczycielka i trenerka nauczycieli. Uczy w gimnazjum i liceum, wiele lat uczyła małe dzieci w przedszkolach i szkołach podstawowych. Posiada doświadczenie w nauczaniu na poziomie początkującym i zaawansowanym. Członek IATEFL - Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Angielskiego. Motivating Teenagers to Learn Nauczanie gimnazjalistów języka angielskiego stanowi duże wyzwanie dla nauczyciela. Młodzieńcze zmiany nastrojów, charakterystyczne dla okresu dojrzewania, niepewność emocjonalna i trudności w zrozumieniu zasad rządzących światem, nie ułatwiają pracy z tą grupą wiekową. Lecz czy rzeczywiście musimy w naszych klasach toczyć boje? Czy istnieją sposoby i techniki, które mogą pomóc nam w lepszym radzeniu sobie z nastolatkami? Jedna z teorii mówi, że wszystko co robimy w życiu jest wynikiem różnego rodzaju motywacji. Co więcej, motywacja, która ma źródło w nas samych zwykle powoduje lub co najmniej ułatwia osiągnięcie wytyczonego uprzednio celu. Dlaczego więc nie wykorzystać tej wiedzy w klasie próbując uruchomić motywację wewnętrzną (intrinsic motivation) i nieustannie podnosić jej poziom poprzez różne techniki możliwe do zastosowania w grupie? Warsztat ten będzie poświęcony próbie odnalezienia w każdym z nas tego, co motywuje do działania i powoduje, że chcemy osiągać wyznaczone cele. Spróbujemy też przyjrzeć się, jak przenieść tę wiedzę na zajęcia z nastolatkami. Trener: Bartłomiej Jaślikowski - Absolwent Filologii angielskiej Uniwersytetu Warszawskiego i Podyplomowego Studium Trenerów Grupowych Laboratorium Psychoedukacji i Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, założyciel firmy szkoleniowej goodteachers.eu. Nauczaniem języka angielskiego zajmuje się od 1998 roku. Od 2005 roku prowadzi również szkolenia dla nauczycieli języka angielskiego na terenie całego kraju. Jest pasjonatem skomplikowanej osobowości człowieka oraz pracy i analizowania procesu grupowego w podejściu dynamicznej psychologii społecznej. 5

6 B6 Reading is much more than purely receptive skill Trener: Mario Rinvolucri - jedna z najbardziej znanych postaci z kręgu fachowców nauczania języka angielskiego i szkoleń dla nauczycieli tego języka na całym świecie. Prekursor i niestrudzony orędownik tzw. humanistycznego nurtu w nauczaniu języków obcych, współtwórca i wieloletni wykładowca nowatorskiego ośrodka szkolenia nauczycieli języka angielskiego Pilgrims w Wielkiej Brytanii. Nauczyciel z czterdziestoletnim stażem zawodowym, mówiący pięcioma językami, twórca pionierskich pomysłów dotyczących sposobów szkolenia nauczycieli języka obcego. Współautor wielu znanych książek dla nauczycieli języka angielskiego, m.in.: Challenge to Think, Vocabulary, Video, Letters, Grammar Games, Grammar in Action. Wykorzystanie komputera i Internetu w nauczaniu Warsztat jest przeznaczony dla nauczycieli, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę o możliwościach wykorzystania zasobów internetu do zajęć z języka angielskiego. Omówione będą zarówno przydatne zasoby w postaci portali, zbiorów ćwiczeń, baz danych, i inne, jak i praktyczne możliwości wykorzystania darmowych systemów e-learningu (a w szczególności Moodle) do prowadzenia autorskich kursów (czysto online, jak i w formule tzw. "blended learning", czyli jako przedłużenia i uzupełnienia kursów tradycyjnych). W miarę możliwości technicznych, zaplanowany jest także element praktycznego szkolenia z wykorzystania dostępnych narzędzi. Każdy absolwent warsztatów powinien być w stanie zacząć stopniowo poszerzać swoje zajęcia także o elementy e-learningu. Trener: dr Dariusz Jemielniak - adiunkt w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, dyrektor akademicki programów międzynarodowych tej Uczelni. Jest członkiem Academy of Management, European Group for Organization Studies, oraz Collegium Invisibile (w latach był przewodniczącym). Jest członkiem grupy doradczej Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności i Fundacji Nida w ramach programu English Teaching. Był beneficjentem nagród i stypendystą Fundacji Kościuszkowskiej, Fundacji im. W. Fulbrighta, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Collegium Invisibile. Od ukończenia (summa cum laude) studiów magisterskich na Uniwersytecie Warszawskim jest pracownikiem Akademii Leona Koźmińskiego, na której w 2004 roku obronił rozprawę doktorską, a w 2008 otworzył przewód habilitacyjny. Prowadził badania w USA na zaproszenie Cornell University (10 miesięcy ), Harvard University (5 miesięcy 2007) oraz University of California Berkeley (7 miesięcy 2008). B7 General-using authentic materials Najczęściej w pracy używamy sprawdzonych podręczników. Nie mam nic przeciwko dobrym podręcznikom ale mamy mnóstwo innych cennych materiałów które możemy wykorzystać w pracy z uczniem. Tak zwane authentic materials dają odpocząć zmęczonemu nauczycielowi, są źródłem inspiracji a przede wszystkim dają uczniowi poczucie, że pracuje z prawdziwym angielskim, a nie angielskim podręcznikowym, po przeróbce. Trener: Anna Fabjańczyk-Woźniak - nauczyciel z pasją i 17-letnim stażem. Mama dwóch uroczych synów. Uczyła w wielu szkołach językowych na wszystkich poziomach zaawansowania. Prowadzi zajęcia w szkołach i instytucjach oraz zajęcia indywidualne. W uczeniu fascynuje się gimnastyką mózgu, technikami przyspieszonego uczenia i wykorzystaniem muzyki. Uwielbia czytać Miłosza i nie tylko, gotować, bawić się z synami i fotografować. Jak zrozumieć i pomóc uczniowi z dysleksją rozwojową Osoby dyslektyczne mają trudności ze świadomym wydzielaniem i manipulowaniem dźwiękami mowy, a także z przyporządkowaniem im właściwych symboli graficznych liter. Systematyczne opracowywanie relacji głoska-litera i zasad pisowni oraz prezentowanie ich w sposób ustrukturalizowany i wielozmysłowy przynosi wyraźną poprawę umiejętności odczytywania i zapisywania wyrazów. W czasie warsztatu przedstawione zostaną przykładowe typy ćwiczeń i pomocy dydaktycznych, które pozwalają na opanowanie wybranych relacji głoska-litera w języku angielskim oraz teoretyczne podstawy zjawiska dysleksji rozwojowej. Trener: dr Joanna Nijakowska adiunkt w Zakładzie Psycholingwistyki i Dydaktyki Języka Angielskiego Uniwersytetu Łódzkiego. Wykładowca w Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego oraz na podyplomowych studiach doskonalących dla nauczycieli języka angielskiego. Posiada doświadczenie w pracy z młodzieżą dyslektyczną oraz w szkoleniach dla nauczycieli i studentów z zakresu specyficznych trudności w uczeniu się. Autorka publikacji dotyczących problemów doświadczanych w nauce języka angielskiego przez uczniów z dysleksją rozwojową. 6

7 B8 Inteligencje wielorakie w praktyce szkolnej Od lat 80 Teoria Inteligencji Wielorakich Gardnera wzbudza wiele pozytywnych emocji wśród nauczycieli. Wspierająca indywidualne podejście do ucznia stała się punktem odniesienia dla wielu propozycji metodycznych. Wychodząc naprzeciw tym aktualnym tendencjom, proponujemy refleksję nad nauką języka angielskiego dla dzieci i młodzieży. Nauczanie języków obcych pozostaje w zgodzie z holistycznymi zasadami postrzegania świata jako całości. Celem takiego nauczania jest wyposażenie uczniów w narzędzia pozwalające rozwiązywać zadania nie tylko akademickie, ale i życiowe. Warsztat posłuży do ukazania zastosowania teorii Inteligencji wielorakich w praktyce szkolnej Trenerzy: Mieczysław Lechowski - anglista, dydaktyk, trener, autor między innymi: Gramatyka szkolna języka angielskiego, WSiP, Matura z języka angielskiego. Zestawy egzaminacyjne. wsp. Jolanta Palowska, Express Publishing Pracuje w: Uniwersytet Pedagogiczny Instytut Neofilologii, Kraków Małgorzata Pamuła - adiunkt, specjalistka w dziedzinie nauczania wczesnoszkolnego języków obcych. Autorka między innymi: Metodyka nauczania języków obcych w kształceniu zintegrowanym, Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna Uczę się angielskiego śpiewająco, Wydawnictwo Nowela, EUROPEJSKIE PORTFOLIO JĘZYKOWE DLA DZIECI OD 6 DO 10 LAT, CODN, EUROPEK NA ZAJĘCIACH JĘZYKÓW. PRZEWODNIK DO EPJ 6-10 DLA NAUCZYCIELI I RODZICÓW, CODN. Pracuje w: Uniwersytet Pedagogiczny Instytut Neofilologii, Kraków LISTENING/READING - speaking comes after listening and reading Taka kolejność pomaga w osiągnięciu płynności przekonanie to wynika z mojego doświadczenia. W trakcie warsztatu chciałabym porozmawiać o połączeniu w/w umiejętności językowych w jedną całość. Mile widziane odmienne zdanie. Będziemy pracować na materiałach używanych w gimnazjach i liceach. Trener: Marta Bujakowska - nauczycielka i trenerka nauczycieli. Uczy w gimnazjum i liceum, wiele lat uczyła małe dzieci w przedszkolach i szkołach podstawowych. Posiada doświadczenie w nauczaniu na poziomie początkującym i zaawansowanym. Członek IATEFL - Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Angielskiego. GRUPY A: WTOREK ŚRODA A1 Stres w pracy nauczyciela, wypalenie zawodowe W czasie warsztatu dowiecie się Państwo, jakie czynniki są głównym źródłem stresu, czym jest i jak się objawia stres, który przeżywamy oraz jakie obszary obejmuje. Poznacie zagrożenia związanie z doświadczaniem stresu szkodliwego. Będziecie mogli również dowiedzieć się, jakie skuteczne strategie radzenia sobie ze stresem można stosować, aby jego poziom był optymalny dla nas oraz jakie czynniki zwiększają stres w zawodzie nauczyciela; jaki jest związek stresu z prawami osobistymi, realizacją celów życiowych i gospodarowaniem czasem. Jak myślenie negatywne może wywołać lub nasilić stres i jak zmienia się jego poziom, gdy myślimy pozytywnie. Trener: Małgorzata Rudnicka - psycholog kliniczny z wieloletnim stażem, trener PTP umiejętności psychospołecznych, autor i realizator programów psychoedukacyjnych dla dorosłych w zakresie komunikacji, negocjacji, przeciwdziałania agresji. Współautorka Programu Zatrzymać przemoc. Autorka publikacji o tematyce psychologicznej w prasie specjalistycznej i popularnej. Współautorka książki Człowiek i psychologia. Inteligencje wielorakie w praktyce szkolnej Od lat 80 Teoria Inteligencji Wielorakich Gardnera wzbudza wiele pozytywnych emocji wśród nauczycieli. Wspierająca indywidualne podejście do ucznia stała się punktem odniesienia dla wielu propozycji metodycznych. Wychodząc naprzeciw tym aktualnym tendencjom, proponujemy refleksję nad nauką języka angielskiego dla dzieci i młodzieży. Nauczanie języków obcych pozostaje w zgodzie z holistycznymi zasadami postrzegania świata jako całości. Celem takiego nauczania jest wyposażenie uczniów w narzędzia pozwalające rozwiązywać zadania nie tylko akademickie, ale i życiowe. Warsztat posłuży do ukazania zastosowania teorii Inteligencji wielorakich w praktyce szkolnej Trenerzy: Mieczysław Lechowski - anglista, dydaktyk, trener, autor między innymi: Gramatyka szkolna języka angielskiego, WSiP, Matura z języka angielskiego. Zestawy egzaminacyjne. wsp. Jolanta Palowska, Express Publishing Pracuje w: Uniwersytet Pedagogiczny Instytut Neofilologii, Kraków. Małgorzata Pamuła - adiunkt, specjalistka w dziedzinie nauczania wczesnoszkolnego języków obcych. Autorka między innymi: Metodyka nauczania języków obcych w kształceniu zintegrowanym, Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna Uczę się angielskiego śpiewająco, Wydawnictwo Nowela, EUROPEJSKIE PORTFOLIO JĘZYKOWE DLA DZIECI OD 6 DO 10 LAT, CODN, EUROPEK NA ZAJĘCIACH JĘZYKÓW. PRZEWODNIK DO EPJ 6-10 DLA NAUCZYCIELI I RODZICÓW, CODN. Pracuje w: Uniwersytet Pedagogiczny Instytut Neofilologii, Kraków 7

8 A2 Games - a game must be more than just fun Gry i zabawy mają w pierwszej kolejności sprawiać przyjemność oraz odprężać; czasem służą nawiązywaniu kontaktów, a w konsekwencji mogą posłużyć jako wyjątkowo skuteczna metoda nauczania języka angielskiego. Wszystkie łączy to, że dają radość i uczą. Przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych. Trener: Danuta Tylkowska - doświadczona nauczycielka. Uczy angielskiego małe dzieci, a także studentów kierunków biznesowych i dorosłych. W nauczaniu wykorzystuje sztukę, rękodzieło i dramę. Jak zrozumieć i pomóc uczniowi z dysleksją rozwojową rozwijanie świadomości fonologicznej W czasie warsztatu przedstawione zostaną teoretyczne podstawy zjawiska dysleksji rozwojowej oraz sekwencja ćwiczeń mających na celu rozwijanie świadomości fonologicznej u dzieci z dysleksją rozwojową. Ćwiczenia obejmują rymowanie, wydzielanie wyrazów w zdaniach, sylab w wyrazach, analizę i syntezę głoskową, manipulowanie głoskami oraz przyporządkowanie im odpowiednich symboli graficznych liter. W ćwiczeniach wykorzystano materiał obrazkowy i literowy, a także ruchome pomoce dydaktyczne. Trener: dr Joanna Nijakowska adiunkt w Zakładzie Psycholingwistyki i Dydaktyki Języka Angielskiego Uniwersytetu Łódzkiego. Wykładowca w Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego oraz na podyplomowych studiach doskonalących dla nauczycieli języka angielskiego. Posiada doświadczenie w pracy z młodzieżą dyslektyczną oraz w szkoleniach dla nauczycieli i studentów z zakresu specyficznych trudności w uczeniu się. Autorka publikacji dotyczących problemów doświadczanych w nauce języka angielskiego. A3 READING - children like reading, provided these are the right books Dzieci uwielbiają czytać pod warunkiem, że mają właściwe książki. Książki można z powodzeniem wykorzystać w uczeniu dzieci. Trener: Anna Fabjańczyk-Woźniak - nauczyciel z pasją i 17-letnim stażem. Mama dwóch uroczych synów. Uczyła w wielu szkołach językowych na wszystkich poziomach zaawansowania. Prowadzi zajęcia w szkołach i instytucjach oraz zajęcia indywidualne. W uczeniu fascynuje się gimnastyką mózgu, technikami przyspieszonego uczenia i wykorzystaniem muzyki. Uwielbia czytać Miłosza i nie tylko, gotować, bawić się z synami i fotografować. Tańce irlandzkie W programie nauka kilku wybranych tańców irlandzkich i szkockich stanowiących element folkloru. Wśród nich irlandzkie ceili i szkockie ceilidh oraz przykłady szkockich tańców sali balowej SCD i irlandzkich tańców setowych. Tańce te mają bardzo proste układy i oparte są na podstawowych krokach i figurach tanecznych, które będą wprowadzone na zajęciach. Warsztaty będą stanowiły namiastkę zabawy ceili, przy tradycyjnej muzyce, podczas której każdy będzie się dobrze czuł i będzie mógł dobrze się bawić. Absolutnie nie trzeba być zawodowym tancerzem. Trener: Iwona Czerwińska - nauczyciel dyplomowany, specjalność: kształcenie zintegrowane i plastyk, instruktor tańca w kręgu i tańca etnicznego, trener Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział w Gdyni - sekcja taneczna, współpraca z Małopolskim Niepublicznym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli Kangur - zajęcia taneczne, autor warsztatów tanecznych dla nauczycieli opartych na tańcach z różnych kultur świata, współautor warsztatów tańców integracyjnych oraz publikacji Tańce integracyjne cz. II i Taneczne spotkanie z Klanzą. A4 Nowa podstawa programowa w klasach 1-3 szkół podstawowych Sesja składa się z dwóch części: prezentacji założeń i wymagań nowej podstawy programowej oraz warsztatu w praktyczny sposób pokazującego realizację wymagań podstawy na różnych etapach nauki dziecka w klasach 1-3 szkoły podstawowej. Trener: Ewa Rumistrzewicz - metodyk nauczania w Oxford University Press, w którym pracuje od ponad 10 lat. Specjalizuje się w uczeniu fonetyki praktycznej oraz kultury krajów anglojęzycznych. Bierze udział w pracach związanych z przygotowywaniem nowych publikacji wydawnictwa. Wykorzystywanie w nauce nowoczesnych pomocy: Interactive Whiteboard Co to jest tablica interaktywna SMART Technologies i jakie rozwiązania interaktywne dla edukacji proponuje. Jak produkty interaktywne (oprogramowanie i sprzęt) pomagają nauczycielom osiągnąć cele nauczania oraz sprawić, by każda lekcja była ciekawa, efektywna i angażująca uczniów. Trenerzy: Andrzej Butra metodyk nauczania w Polanglo, konsultant British Council, egzaminator Cambridge oraz, przede wszystkim, nauczyciel z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem. 8

9 Marek Nowowiejski od 1996 roku w branży urządzeń prezentacyjnych. Związany z importerem i dystrybutorem urządzeń interaktywnych SMART. Certyfikowany trener. Doradza, prezentuje i szkoli w zakresie zastosowań i obsługi systemów prezentacyjnych i interaktywnych. A5 READING/WRITING read, tell us what you read and write your own story W trakcie warsztatu pragnę pobawić się z uczestnikami tekstem. Tekstem, który nasi uczniowie w szkole podstawowej powinni czytać ze zrozumieniem. Jak im w tym pomóc? Jednym ze sposobów jest nadanie tekstowi znaczenia i sprawienie, że stanie się dla ucznia bardziej osobisty. Stanie się również inspiracją do własnej twórczości. Trener: Marta Bujakowska - nauczycielka i trenerka nauczycieli. Uczy w gimnazjum i liceum, wiele lat uczyła małe dzieci w przedszkolach i szkołach podstawowych. Posiada doświadczenie w nauczaniu na poziomie początkującym i zaawansowanym. Członek IATEFL - Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Angielskiego. Gramatyka na wesoło sposób na uczenie dzieci Wszyscy wiemy, że dopóki dzieci nie rozwiną umiejętności abstrakcyjnego myślenia, trudno z nimi analizować struktury gramatyczne. Jednak nawet dzieci z młodszych klas szkół podstawowych potrafią poprawnie te struktury stosować. Warsztat prezentuje oryginalne sposoby prezentacji i utrwalania struktur gramatycznych dla dzieci w wieku 7-10 lat. Trener: Ewa Rumistrzewicz metodyk nauczania w Oxford University Press, w którym pracuje od ponad 10 lat. Specjalizuje się w uczeniu fonetyki praktycznej oraz kultury krajów anglojęzycznych. Bierze udział w pracach związanych z przygotowywaniem nowych publikacji wydawnictwa. A6 Uczenie w klasach o zróżnicowanym poziomie Praca z grupą uczniów o zróżnicowanym poziomie umiejętności jest w polskiej szkole codziennością. Stanowi nie lada wyzwanie, ale też bardzo często rodzi frustracje. Dlaczego niektórzy uczniowie są gorsi od pozostałych? Z jakimi problemami w klasie stykamy się najczęściej i jak sobie z nimi radzić? Czym charakteryzuje się dobre ćwiczenie adresowane do zróżnicowanej pod względem językowym grupy? Czy istnieje gotowa recepta na udaną lekcję? W trakcie warsztatów postaramy się znaleźć odpowiedzi na te i inne pytania, a wspólna wymiana doświadczeń z pewnością zaowocuje ciekawymi pomysłami, utwierdzając nas w przekonaniu, że możemy zaoferować naszym uczniom coś więcej, niż tylko łatkę słabeusza. Trener: Ewa Palczak - nauczyciel języka angielskiego i polskiego jako obcego, teacher trainer. Autorka przekładu poradnika metodycznego dla nauczycieli oraz Przewodnika dla rodziców dzieci uczących się języka angielskiego w klasach 1-3 szkoły podstawowej. Opracowała i przeprowadziła autorski cykl szkoleń kulturowych dla nauczycieli i studentów Welcome to... we współpracy z nauczycielami z Australii, Walii i Kanady; współautorka szkoleń kulturowych z wykorzystaniem nowatorskich metod nauczania (m.in. tańców w kręgu) dla młodzieży licealnej na terenie woj. podkarpackiego; autorka radiowego wakacyjnego kursu języka angielskiego dla radia Vija w Rzeszowie. English In action creating conditions for quality teaching and learning Dzieci z natury są ciekawe, pomysłowe i bardzo wymagające. Co więcej, podczas sześcioletniej edukacji w szkole zmieniają się każdego roku w niewiarygodnym tempie. Jak podążać za ich potrzebami i zapewnić im niezbędne wyzwania intelektualne w klasie? Nauczanie wielozmysłowe, interdyscyplinarne czy inteligencje wielorakie nie są już elementami dyskusji teoretycznej. Przeciwnie, stały się codzienną praktyką, konkretnymi ćwiczeniami, które wykorzystuje się w nauczaniu języka angielskiego. Podczas warsztatu skupimy się na aktywności nauczyciela oraz wyborze materiałów, które mogą pomóc wypracować aktywne metody nauczania. Nie ulega wątpliwości, że lekcja z dużą zawartością rozmaitych aktywności umożliwia skupienie się na potrzebach ucznia, a co za tym idzie daje lepsze rezultaty w nauce. Trener: Mariola Bogucka - jest nauczycielem i metodykiem z ponad 20-letnim stażem, wykłada obecnie ELT Young Learners Methodology na Uniwersytecie Gdańskim. Mariola od wielu lat pełni aktywną rolę w programie INSETT, będąc jego regionalną koordynatorką oraz współorganizatorką ogólnopolskich konferencji. Zajmuje się także pisaniem kursów do nauki języka angielskiego dla najmłodszych. Jest współautorką podręczników, takich jak Friends czy English Adventure oraz autorką materiałów dydaktycznych dla nauczycieli języka angielskiego. A7 Reading aloud-how to make the most of it Czytanie na głos to jedna z podstawowych umiejętności, do której opanowania przykłada się wielka wagę we wczesnych latach szkoły podstawowej. Warto, zatem wykorzystać ten fakt podczas nauki języka obcego i od samego początku poświęcać poprawnemu czytaniu na głos odpowiednio dużo uwagi. Będzie to miało duży wpływ na to jak bezboleśnie i z jakim akcentem uczniowie będą w stanie posługiwać się językiem mówionym w przeszłości. Praktyczne wskazówki z zakresu fonetyki oraz ćwiczenia w czytaniu na głos wypełnią cały warsztat. 9

10 Trener: Zbigniew Czaja - absolwent wydziału Anglistyki Uniwersytetu Gdańskiego, metodyk, starszy wykładowca BC Studium Uniwersytetu Gdańskiego z 25 letnim doświadczeniem w nauczaniu języka angielskiego na wszystkich poziomach i we wszystkich grupach wiekowych. Szczególne pola zainteresowania to nauczanie języka poprzez zabawę, muzykę, piosenki i ruch, a także fonetyka. Współautor OBSERVING ENGLISH LESSONS - kursu metodycznego dla studentów i nauczycieli. All out for English - activities In English for the open air Słońce za oknem, ogólne rozleniwienie, trudności ze skupieniem uwagi Czasem warto zostawić zeszyty oraz podręczniki w klasie i wyjść zza szkolnych ławek. W trakcie warsztatów pokażę Państwu, jak dzięki zmianie otoczenia i możliwości wykorzystania wielu zmysłów wzmocnić chęć uczniów do nauki angielskiego. Przekonają się Państwo, że dobrze zaplanowane zajęcia poza salą lekcyjną, w których nie brak humoru i elementów współzawodnictwa, to doskonały sposób na przełamanie rutyny i okazja do świetnej zabawy. A czy tak dobrze znany Państwu budynek Waszej szkoły i jego otoczenie mogą być źródłem inspiracji? Zapraszam do udziału w praktycznych ćwiczeniach w plenerze. Trener: Ewa Palczak - nauczyciel języka angielskiego i polskiego jako obcego, teacher trainer. Autorka przekładu poradnika metodycznego dla nauczycieli oraz Przewodnika dla rodziców dzieci uczących się języka angielskiego w klasach 1-3 szkoły podstawowej. Opracowała i przeprowadziła autorski cykl szkoleń kulturowych dla nauczycieli i studentów Welcome to... we współpracy z nauczycielami z Australii, Walii i Kanady; współautorka szkoleń kulturowych z wykorzystaniem nowatorskich metod nauczania (m.in. tańców w kręgu) dla młodzieży licealnej na terenie woj. podkarpackiego; autorka radiowego wakacyjnego kursu języka angielskiego dla radia Vija w Rzeszowie. A8 Kinesthetic Consolidation having fun and lowering inhibition with language review for Young Learners Ten warsztat prezentuje kilka gier i zabaw wykorzystujących aktywność fizyczną dzieci uczących się języka obcego w taki sposób, by zaangażować w naukę zarówno kinestetyczne, jak i wzrokowe kanały absorpcji wiedzy. Głównym celem jest obniżenie poziomu lęku uczniów poprzez stworzenie im możliwości aktywnego użycia języka w niezwykle wesołej i przyjaznej atmosferze oraz jednoczesne udostępnienie nauczycielowi rzetelnego narzędzia oceny. Zajęcia odbędą się w twórczej przestrzeni pomiędzy niezmierzonym błękitem nieba a głęboką zielenią trawy. Zalecamy więc wygodne obuwie lub jego kompletny brak. Trener: Josh Skjold - ukończył Macalester College w St Paul w Minnesota (USA), następnie skończył Literaturę Angielską. Od blisko 10 lat mieszka w Polsce. Tutaj uczy, muzykuje i pisze. Specjalizuje się w nauczaniu wczesnoszkolnym i integracyjnym. Jego zainteresowania obejmują pracę z młodymi ludźmi i nauczanie komunikacji międzykulturowej, a także Task Based Language Teaching i CLT. Aktywnie uczestniczy w projektach EU Sokrates i upowszechnia naukę języka angielskiego organizując wiele konkursów muzycznych w szkołach. Josh pisze piosenki i koncertuje po całej Polsce z zespołami muzycznymi. Pisze i prowadzi wiele warsztatów edukacyjnych dla wszystkich grup wiekowych. Wykorzystanie komputera i Internetu w nauczaniu Warsztat jest przeznaczony dla nauczycieli, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę o możliwościach wykorzystania zasobów internetu do zajęć z języka angielskiego. Omówione będą zarówno przydatne zasoby w postaci portali, zbiorów ćwiczeń, baz danych, i in., jak i praktyczne możliwości wykorzystania darmowych systemów e-learningu (a w szczególności Moodle) do prowadzenia autorskich kursów (czysto online, jak i w formule tzw. blended learning, czyli jako przedłużenia i uzupełnienia kursów tradycyjnych). W miarę możliwości technicznych, zaplanowany jest także element praktycznego szkolenia z wykorzystania dostępnych narzędzi. Każdy absolwent warsztatów powinien być w stanie zacząć stopniowo poszerzać swoje zajęcia także o elementy e-learningu. Trener: dr Dariusz Jemielniak - adiunkt w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, dyrektor akademicki programów międzynarodowych tej Uczelni. Jest członkiem Academy of Management, European Group for Organization Studies, oraz Collegium Invisibile (w latach był przewodniczącym). Jest członkiem grupy doradczej Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności i Fundacji Nida w ramach programu English Teaching. Był beneficjentem nagród i stypendystą Fundacji Kościuszkowskiej, Fundacji im. W. Fulbrighta, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Collegium Invisibile. Od ukończenia (summa cum laude) studiów magisterskich na Uniwersytecie Warszawskim jest pracownikiem Akademii Leona Koźmińskiego, na której w 2004 roku obronił rozprawę doktorską, a w 2008 otworzył przewód habilitacyjny. Prowadził badania w USA na zaproszenie Cornell University (10 miesięcy ), Harvard University (5 miesięcy 2007) oraz University of California Berkeley (7 miesięcy 2008). 10

11 OPIS WARSZTATÓW DODATKOWYCH ORAZ NOTKI BIOGRAFICZNE TRENERÓW GRUPY A: WTOREK i AD1 Drama Gym for Young Learners-kinesthetic drama game for begining to elementary learners Podczas tego warsztatu poznamy wiele różnych rodzajów pełnych ekspresji gier wykorzystujących techniki teatralne. Głównym celem jest wpisanie języka obcego w kontekst pełnej ruchu, wesołej zabawy w wyrażanie emocji. Zajęcia przeznaczone są dla uczniów początkujących, ale mają na tyle otwarty charakter, że ich oddziaływanie może z powodzeniem objąć słuchaczy w różnym wieku i o różnym poziomie zaawansowania. Jeśli aura okaże się łaskawa, warsztat, zgodnie z tradycją, zostanie przeprowadzony w otoczeniu promieni słonecznych, na świeżym letnim powietrzu. Przygotujmy się zatem na mnóstwo doskonałej zabawy! Trener: Josh Skjold - ukończył Macalester College w St Paul w Minnesota (USA), następnie skończył Literaturę Angielską. Od blisko 10 lat mieszka w Polsce. Tutaj uczy, muzykuje i pisze. Specjalizuje się w nauczaniu wczesnoszkolnym i integracyjnym. Jego zainteresowania obejmują pracę z młodymi ludźmi i nauczanie komunikacji międzykulturowej, a także Task Based Language Teaching i CLT. Aktywnie uczestniczy w projektach EU Sokrates i upowszechnia naukę języka angielskiego organizując wiele konkursów muzycznych w szkołach. Josh pisze piosenki i koncertuje po całej Polsce z zespołami muzycznymi. Pisze i prowadzi wiele warsztatów edukacyjnych dla wszystkich grup wiekowych. AD2 Relaxed listening and guided imagery Jeśli czujesz się zestresowany zapraszam na warsztat. Zastosuję techniki relaksacyjne zwiększające samoświadomość, które z pewnością przydadzą się w pracy z uczniami. Trener: Mario Rinvolucri - jedna z najbardziej znanych postaci z kręgu fachowców nauczania języka angielskiego i szkoleń dla nauczycieli tego języka na całym świecie. Prekursor i niestrudzony orędownik tzw. humanistycznego nurtu w nauczaniu języków obcych, współtwórca i wieloletni wykładowca nowatorskiego ośrodka szkolenia nauczycieli języka angielskiego Pilgrims w Wielkiej Brytanii. Nauczyciel z czterdziestoletnim stażem zawodowym, mówiący pięcioma językami, twórca pionierskich pomysłów dotyczących sposobów szkolenia nauczycieli języka obcego. Współautor wielu znanych książek dla nauczycieli języka angielskiego, m.in.: Challenge to Think, Vocabulary, Video, Letters, Grammar Games, Grammar in Action. AD3 Reading Companion Często podczas zajęć w klasie nie mamy czasu na indywidualną pracę z każdym uczniem i korygowanie ich wymowy. Z pomocą przychodzi nam jednak program Reading Companion, który dzięki nowoczesnej technologii rozpoznawania głosu ucznia znacząco wpływa na rozwój umiejętności mówienia i czytania w języku angielskim. Jest on przeznaczony dla uczniów początkujących, zarówno dorosłych jak i dzieci. Jak to działa? Bottom of Form; Top of Form; Markup; Reading Companion "słucha" głosu ucznia, analizuje go, a następnie przekazuje informację, czy dane słowo zostało poprawnie wymówione. Jeśli nie, program podaje poprawną wymowę i prosi o powtórzenie, aż do osiągnięcia zadowalającego wyniku. Wszystko to odbywa się pod kontrolą nauczyciela, który dobiera odpowiedni materiał i na bieżąco monitoruje postępy ucznia. Reading Companion jest bezpłatny i dostępny on-line, dzięki czemu możemy z niego korzystać w dowolnym miejscu i czasie.; Zawiera bogatą bibliotekę kilkuset multimedialnych książek. Umożliwia także nauczycielom tworzenie własnych materiałów edukacyjnych. Podczas warsztatów uczestnicy będą mogli zapoznać się z oprogramowaniem Reading Companion i narzędziem Book Builder. Stworzymy własne książki multimedialne i zastanowimy się, jak najlepiej korzystać z osiągnięć nowoczesnej technologii w klasie. Serdecznie zapraszamy! Trener: Dorota Górecka - Specjalista ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu IBM Polska. 11

12 GRUPY B: WTOREK i BD1 READING - Examples of British, American and Australian literature By dobrze poznać kraj należy poznać nie tylko język lecz również literaturę... Przykłady literatury angielskiej, amerykańskiej i australijskiej w pracy z gimnazjalistą i licealistą. Trener: Anna Fabjańczyk-Woźniak - nauczyciel z pasją i 17-letnim stażem. Mama dwóch uroczych synów. Uczyła w wielu szkołach językowych na wszystkich poziomach zaawansowania. Prowadzi zajęcia w szkołach i instytucjach oraz zajęcia indywidualne. W uczeniu fascynuje się gimnastyką mózgu, technikami przyspieszonego uczenia i wykorzystaniem muzyki. Uwielbia czytać Miłosza i nie tylko, gotować, bawić się z synami i fotografować. BD2 Wykorzystywanie w nauce nowoczesnych pomocy: Interactive Whiteboard Co to jest tablica interaktywna SMART Technologies i jakie rozwiązania interaktywne dla edukacji proponuje. Jak produkty interaktywne (oprogramowanie i sprzęt) pomagają nauczycielom osiągnąć cele nauczania oraz sprawić, by każda lekcja była ciekawa, efektywna i angażująca uczniów. Trenerzy: Andrzej Butra metodyk nauczania w Polanglo, konsultant British Council, egzaminator Cambridge oraz, przede wszystkim, nauczyciel z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem. Marek Nowowiejski od 1996 roku w branży urządzeń prezentacyjnych. Związany z importerem i dystrybutorem urządzeń interaktywnych SMART. Certyfikowany trener. Doradza, prezentuje i szkoli w zakresie zastosowań i obsługi systemów prezentacyjnych i interaktywnych. 12 BD3 GAMES - successful games for teenage students Pomysły na powszechnie znane gry, które można adaptować do nauki języka angielskiego i mniej znane, które ucieszą każdego, np. blaga, Botticelli, osioł. Przeznaczone dla uczniów szkół gimnazjalnych i liceów. Trener: Danuta Tylkowska - doświadczona nauczycielka. Uczy angielskiego małe dzieci, a także studentów kierunków biznesowych i dorosłych. W nauczaniu wykorzystuje sztukę, rękodzieło i dramę. BD4 Podróż w nieznane edukacja globalna, czyli więcej niż egzotyczny folklor Kto szyje nasze dżinsy? Co to jest sprawiedliwy handel? Kto zarabia kokosy na bananach? Dlaczego problemy ekologiczne nie mają granic państwowych? Między innymi na takie pytania próbuje odpowiedzieć edukacja rozwojowa i globalna (ang. global/development education), która od kilku lat dynamicznie rozwija się w Polsce w oparciu w wzorce zachodnie. Jednym z zadań edukacji rozwojowej jest pokazywanie nam życia ludzi w odległych od nas krajach, szczególnie krajach słabiej rozwiniętych takim, jakie ono jest w różnych aspektach a więc np.: nie tylko tradycyjne stroje Masajów, ale również typowa szkoła w Kenii; nie tylko muzyka andyjska, ale powody, dla których mieszkańcy Ameryki Łacińskiej emigrują; nie tylko dziewczynki w chustach, ale również tradycyjny wschodni targ... Edukacja globalna może być wyśmienitym tematem do zajęć z języka angielskiego, bo poprzez naukę języka obcego odkrywamy świat. Podstawą warsztatu będą interaktywne ćwiczenia, które nauczyciele mogą twórczo wykorzystać w pracy z dziećmi i młodzieżą. Opowiemy również o inicjatywie Tygodnia Edukacji Globalnej obchodzonego co roku w trzecim tygodniu listopada i podpowiemy skąd można czerpać inspirację, materiały dydaktyczne i edukacyjne oraz wsparcie merytoryczne. Trener: Justyna Janiszewska absolwentka politologii ze specjalnością stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od dziesięciu lat pracuje społecznie i zarobkowo w organizacjach pozarządowych. Współpracowała m.in. ze Stowarzyszeniem Jeden Świat, Fundacją im. Stefana Batorego, Stowarzyszeniem Szkoła Liderów, Domem Spotkań Polsko-Niemieckich w Gliwicach. W latach była sekretarzem Grupy Zagranica, obecnie jest członkiem Komitetu Wykonawczego tego związku stowarzyszeń. Pracowniczka i członkini Zarządu Fundacji Edukacja dla Demokracji, gdzie odpowiada m.in. za projekty dot. edukacji rozwojowej oraz Program Przemiany w Regionie RITA. BD5 Reading Companion Często podczas zajęć w klasie nie mamy czasu na indywidualną pracę z każdym uczniem i korygowanie ich wymowy. Z pomocą przychodzi nam jednak program Reading Companion, który dzięki nowoczesnej technologii rozpoznawania głosu ucznia znacząco wpływa na rozwój umiejętności mówienia i czytania w języku angielskim. Jest on przeznaczony dla uczniów początkujących, zarówno dorosłych jak i dzieci. Jak to działa? Bottom of Form; Top of Form; Markup; Reading Companion "słucha" głosu ucznia, analizuje go, a następnie przekazuje informację, czy dane słowo zostało poprawnie wymówione. Jeśli nie, program podaje poprawną wymowę i prosi o powtórzenie, aż do osiągnięcia

13 zadowalającego wyniku. Wszystko to odbywa się pod kontrolą nauczyciela, który dobiera odpowiedni materiał i na bieżąco monitoruje postępy ucznia. Reading Companion jest bezpłatny i dostępny on-line, dzięki czemu możemy z niego korzystać w dowolnym miejscu i czasie.; Zawiera bogatą bibliotekę kilkuset multimedialnych książek. Umożliwia także nauczycielom tworzenie własnych materiałów edukacyjnych. Podczas warsztatów uczestnicy będą mogli zapoznać się z oprogramowaniem Reading Companion i narzędziem Book Builder. Stworzymy własne książki multimedialne i zastanowimy się, jak najlepiej korzystać z osiągnięć nowoczesnej technologii w klasie. Serdecznie zapraszamy! Trener: Dorota Górecka - Specjalista ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu IBM Polska. SESJA WYDAWNICTW W1 Oxford University Press Rozwiązania dla małomównych uczniów jak przygotowywać do ustnej matury Ustny egzamin maturalny jest wyzwaniem nie tylko językowym. Oprócz wykazania się umiejętnością słuchania i mówienia, uczeń musi też pokonać stres, co w przypadku słabo przygotowanych uczniów jest dużym dodatkowym obciążeniem. Warsztat przedstawia szereg ćwiczeń relaksujących, zachęcających do mówienia i poprawiających umiejętność komunikacji językowej. Prowadzący: Ewa Rumistrzewicz metodyk nauczania w Oxford University Press, w którym pracuje od ponad 10 lat. Specjalizuje się w uczeniu fonetyki praktycznej oraz kultury krajów anglojęzycznych. Bierze udział w pracach związanych z przygotowywaniem nowych publikacji wydawnictwa. W2 Egis/Express Publishing Beef Up Your Lessons with 21 st Century Technology (Interactive Whiteboard) Świat naszych uczniów to coraz częściej świat technologicznych nowinek, wśród których czują się jak przysłowiowa ryba w wodzie. Jak sprostać ich rosnącym wymaganiom i zaoferować lekcje, które nie tylko podniosą poziom języka angielskiego w klasie, ale też będą nowoczesne i pasjonujące? Podczas tych warsztatów poznamy proste sposoby unowocześnienia zajęć z języka angielskiego poprzez wykorzystanie oprogramowania do tablicy interaktywnej. Zobaczymy, że całe bogactwo atrakcyjnych ćwiczeń, nagrań, materiałów audiowizualnych, gier, zabaw i piosenek jest na wyciągnięcie ręki. Dzięki temu przetestujemy sposoby na harmonijne połączenie pracy z podręcznikiem i oprogramowaniem do tablicy interaktywnej. Prowadzący: Monika Lech - jest absolwentką filologii angielskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Swoje pierwsze doświadczenia w branży ELT zdobywała również w Lublinie, najpierw pracując jako lektor języka angielskiego, a następnie jako konsultant metodyczny wydawnictw Express Publishing i EGIS na województwo lubelskie. Od ponad trzech lat mieszka i pracuje w Warszawie na stanowisku doradcy metodycznego Express Publishing i EGIS. Jako miłośniczka języka angielskiego i podróży łączy pracę z przyjemnością, prowadząc prezentacje i warsztaty metodyczne na terenie całej Polski. W3 Langenscheidt Polska sp. z o.o. Egzamin gimnazjalny i matura z języka angielskiego Egzamin maturalny i gimnazjalny w oparciu o materiały wydawnictwa Langenscheidt, jak Trening Maturalny, Ćwiczenia Maturalne, Dialogi Maturalne, Matura Last Minute oraz Testy Gimnazjalne. Jak skutecznie przygotować uczniów do egzaminów - ze szczególnym uwzględnieniem nauczania umiejętności redagowania własnych wypowiedzi pisemnych i ustnych. Prowadzący: Elżbieta Mańko - Doświadczona nauczycielka języka angielskiego szkół średnich, nauczyciel dyplomowany, obecnie pracuje w CIX Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie, egzaminator maturalny i gimnazjalny, autorka licznych podręczników wyd. Langenscheidt (ponad 10 pozycji - z czego kilka zaadaptowano dla odbiorcy czeskiego, wyd. INFOA), Macmillan (ForMatura), REA (Zbiór testów do matury ustnej); artykułów w The World of English; współpracuje z CKE. W4 Macmillan Polska Sp. z o.o. Take it personal Gdy ma się do czynienia z grupą latków, nie trudno uwierzyć, że naszym podstawowym priorytetem jest sprawić, by funkcjonowali sprawnie właśnie jako grupa. Jeśli tak, to pierwszą reakcją na hasło personalizacja będzie być może wzruszenie ramion: czyż podejście indywidualne to aby nie rodzaj luksusu, na jaki po prostu nas nie stać w szkolnej codzienności?! Rzecz w tym, że co będę chciał pokazać w trakcie tej sesji personalizacja to nie pedagogiczny kwiatek do kożucha, lecz potencjalnie niezwykle ważne i skuteczne narzędzie zarządzania motywacją grupy i każdego jej uczestnika! Podejście indywidualne nie musi i nie powinno nawet polegać na opracowywaniu 13

14 kilkunastu różnych planów lekcji za każdym razem byłby to oczywisty nonsens. Chodzi o raczej o dobór takich ćwiczeń i zadań językowych, które wywołają indywidualną reakcję poszczególnych uczniów. A co ważniejsze, o budowanie odpowiedniej jakości relacji z każdym uczniem, opartej na szacunku i pozytywnym wzmocnieniu a nie na ciągłej koercji i strachu. Oczywiście wszystko to nie ma sensu, o ile nie pokaże się, jak ma to działać w praktyce kursu języka obcego. Ale to już moje zadanie serdecznie zapraszam! Obiecuję mnóstwo konkretnych przykładów z zakresu nauczania gramatyki, słownictwa, wymowy i wszystkich sprawności językowych. Prowadzący: dr Grzegorz Śpiewak - jest absolwentem Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego i Wydziału Językoznawstwa Uniwersytetu Essex (Wlk. Brytania). Doktorat z zakresu językoznawstwa ogólnego uzyskał na Uniwersytecie Warszawskim w czerwcu 2000 r. Od 17 lat jest wykładowcą w Instytucie Anglistyki UW. Jest także naczelnym konsultantem ds./ metodyki nauczania w Wydawnictwie Macmillan, trenerem, doradcą ds. metodyki języka obcego. Grzegorz jest także założycielem i prezesem niezależnego centrum DOS-Teacher Training Solutions i byłym prezesem IATEFL PL Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Angielskiego w Polsce. Grzegorz jest także autorem licznych recenzji, artykułów z zakresu językoznawstwa i metodyki nauczania języka angielskiego, a także współautorem i/ lub konsultantem materiałów dydaktycznych. Do tych ostatnich należy bestseller Egzamin Gimnzajalny. Repetytorium z testami (współautor: Marta Rosińska, Macmillan 2008). W5 Pearson Longman Never be lost for words - new techniques in vocabulary learning and teaching Nauka słownictwa może się wydawać zadaniem niewykonalnym dla uczniów na każdym poziomie, jeśli tylko za wsparcie będą służyć długie listy słówek zebranych mniej lub bardziej przypadkowo. Jednak jeśli tylko podstawą tego procesu będzie przemyślana struktura, dzięki której nowe słownictwo będzie mogło zakotwiczyć się w pamięci długotrwałej, teza ta przestanie być prawdziwa. W tej sesji przeanalizujemy strategie pomagające uczniom zapamiętywanie słów dłużej niż przez kilka tygodni oraz możliwości wykorzystania słownika aby wesprzeć ten proces. Odpowiemy również na pytanie co to znaczy znać słówko w odniesieniu do nowych metod przyswajania słownictwa opartych o nowe technologie oraz wyniki najnowszych badań. Prowadzący: Piotr Steinbrich - zajmuje się nauczaniem języka angielskiego od ponad 10 lat. Kształci studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz nauczycieli w ramach programów organizowanych przez INSETT i British Council. Obecnie współpracuje z wydawnictwem Pearson Longman, prowadząc sesje szkoleniowe w Polsce i Europie. Publikuje artykuły naukowe dotyczące językoznawstwa stosowanego oraz praktyczne materiały dydaktyczne. W6 Nowa Era Heinle ELT Broaden your horizons with National Geographic materials Spraw, aby zapał uczniów do nauki języka angielskiego ożył na nowo dzięki zapierającym dech w piersiach obrazom, niesamowitym historiom i filmom, które interesują i rozbudzają ciekawość. Naucz ich języka odkrywając przed nimi świat, w którym mieszkamy, przybliżając im życie jego mieszkańców, zwyczaje i osobliwości. Prowadzący: David Evans jest pisarzem, prezenterem radia BBC i ekspertem prowadzącym szkolenia dla nauczycieli języka angielskiego. Jest autorem 19 publikacji dotyczących metodologii nauczania języka angielskiego. Prowadził wykłady i warsztaty dla nauczycieli w ponad 40 krajach na całym świecie. Jest absolwentem filologii angielskiej Queens College w Cambridge oraz twórczego pisania City University w Londynie. W 2002 roku został uhonorowany nagrodą Duke of Edinburgh's English Language Award, którą odebrał z rąk Księcia Filipa. W7 Cambridge University Press The Art Of Teaching Children Nauczanie języka angielskiego w klasach 1-3 szkoły podstawowej to zadanie zarówno ciekawe jak i niezwykle odpowiedzialne. Ten etap pracy nauczycieli daje im niepowtarzalne możliwości intensywnego oddziaływania na zachowania dzieci i kształtowania ich postaw czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. Z tego właśnie powodu, tak istotne dla nas nauczycieli jest dostosowanie materiału, wprowadzanego na lekcjach do indywidualnych możliwości i stylów uczenia się każdego ucznia oraz zwracanie uwagi na relacje interpersonalne zachodzące w grupach, które uczymy. W czasie warsztatu zapoznamy się z nowym podręcznikiem Cambridge University Press Primary Kid s Box. Spróbujemy zastanowić się nad tym w jaki sposób materiał zawarty w podręczniku realizuje założenia Nowej Podstawy Programowej w zakresie rozwoju kompetencji językowych ucznia z uwzględnieniem procesu rozwojowego dziecka. Podejmiemy próbę analizy swojego dzieciństwa i postaramy się przeżyć kilka chwil, doświadczając świata takim, jakim widzi go dziecko. Prowadzący: Bartłomiej Jaślikowski - Absolwent Filologii angielskiej Uniwersytetu Warszawskiego i Podyplomowego Studium Trenerów Grupowych Laboratorium Psychoedukacji i Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, założyciel firmy szkoleniowej goodteachers.eu. Nauczaniem języka angielskiego zajmuje się od 1998 roku. Od 2005 roku prowadzi również szkolenia dla nauczycieli języka angielskiego na terenie całego kraju. Jest pasjonatem skomplikowanej osobowości człowieka oraz pracy i analizowania procesu grupowego w podejściu dynamicznej psychologii społecznej. 14

15 W8 Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne do nowej Podstawy Gotowi? Start! Podręcznik New Hurray! odpowiedzią na nową Podstawę programową dla klas 1 3 szkoły podstawowej Podczas prezentacji będziemy podróżować po zagadnieniach zawartych w nowej Podstawie programowej dla klas 1 3 szkoły podstawowej i zobaczymy jak podręcznik New Hurray! je realizuje. Każdy z omawianych punktów nowej Podstawy zostanie zilustrowany licznymi przykładami różnorodnych ćwiczeń i zabaw pochodzących z cyklu New Hurray! oraz propozycjami zadań dodatkowo urozmaicających pracę z podręcznikiem. Prowadzący: Dariusz Gałczyński W9 Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Program Comenius Oferta programu sektorowego Comenius skierowana do kadry oświatowej dotycząca zagranicznych wyjazdów na kursy i szkolenia (doskonalenie zawodowe za granicą). Jak ubiegać się o uzyskanie dofinansowania na tego typu działania z funduszy unijnych (składanie wniosków, niezbędne informacje, dokumenty itd.). Prowadzący: Aleksandra Długosz - Koordynator Mobilności Comeniusa, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie. SESJA PREZENTACJA PROJEKTÓW SMALL GRANTS Realizatorów projektów dofinansowanych zarówno w aktualnej edycji Programu English Teaching 2008 Small Grants i Follow Me, jak i w poprzednich latach (o ile nie były prezentowane na wcześniejszych Spotkaniach) zapraszamy serdecznie do udziału w sesji plenarnej (środa, ), podczas której będziecie możliwość podzielenia się doświadczeniami i zaprezentowania realizowanych projektów. Osoby występujące zostaną nagrodzone słownikiem Fundacji Kościuszkowskiej. KONTAKT Z ORGANIZATORAMI AMI We wszystkich sprawach związanych ze Spotkaniem prosimy o kontakt: Jolanta Jakubińska i Joanna Waśkiewicz tel. (89) wew. 2 15

Innowacja pedagogiczna w nauczaniu języka angielskiego. w wersji rozszerzonej na poziomie gimnazjum

Innowacja pedagogiczna w nauczaniu języka angielskiego. w wersji rozszerzonej na poziomie gimnazjum Innowacja pedagogiczna w nauczaniu języka angielskiego w wersji rozszerzonej na poziomie gimnazjum 1) Tytuł innowacji: ENGLISH the way to success. 2) Rodzaj innowacji: Programowa 3) Miejsce realizacji:

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie kreatywności i autonomii ucznia

Rozwijanie kreatywności i autonomii ucznia Językii obce REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA Kurs doskonalący Nauczyciele języka angielskiego Strony internetowe, portale społecznościowe oraz gry komputerowe jako narzędzia dydaktyczne

Bardziej szczegółowo

HAPPY WORDS for HAPPY KIDS Nowoczesna edukacja językowa dla klas (angielski w zasięgu ręki w szkole i w domu)

HAPPY WORDS for HAPPY KIDS Nowoczesna edukacja językowa dla klas (angielski w zasięgu ręki w szkole i w domu) HAPPY WORDS for HAPPY KIDS Nowoczesna edukacja językowa dla klas 0-1-3 (angielski w zasięgu ręki w szkole i w domu) Autor: Anna Wieczorek Wydawnictwo: BINGOedu-time Recenzenci: 1. Prof. zw. dr hab. Hanna

Bardziej szczegółowo

mówić żadnym ludzkim językiem. Nie wiedziałoby miałoby wspomnień i planów na przyszłość. Nasze

mówić żadnym ludzkim językiem. Nie wiedziałoby miałoby wspomnień i planów na przyszłość. Nasze w w w. t o r u n. a k n. p l mówić żadnym ludzkim językiem. Nie wiedziałoby miałoby wspomnień i planów na przyszłość. Nasze, błyskotliwych karier, czy możliwości realizowania Akademia Nauki jest instytucją

Bardziej szczegółowo

Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA

Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA Idea programu W programie Wolontariat studencki grupy liczące od dwóch do pięciu studentów wolontariuszy prowadzą zajęcia edukacyjne

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Na okres stażu od 1 września 2002r. do 31 maja 2005r. mgr Katarzyna Janicka nauczyciel mianowany

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Uczenie dzieci z dysleksją - najskuteczniejsze metody. Część 2. Strategie nauczania

Spis treści. Część I. Uczenie dzieci z dysleksją - najskuteczniejsze metody. Część 2. Strategie nauczania Spis treści Wstęp,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,... 10 Część I. Uczenie dzieci z dysleksją - najskuteczniejsze metody I, Przepisywanie z tablicy,,,,,,, 14 2, Komputerowe korektory pisowni, 15 3, Kolorowy

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacyjne studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego w przedszkolu

Kwalifikacyjne studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego w przedszkolu Kwalifikacyjne studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego w przedszkolu Studia adresowane są do absolwentów kierunków pedagogicznych posiadających przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Czym jest nauczanie dwujęzyczne?

Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Języka obcego nauczymy się lepiej kiedy będzie nam on służył do przyswojenia sobie czegoś więcej niż tylko jego samego Jean Duverger Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Od pewnego czasu można zauważyć wzrost

Bardziej szczegółowo

WAKACYJNY WARSZTAT DYDAKTYCZNO-METODYCZNY NOWOCZESNE NAUCZANIE

WAKACYJNY WARSZTAT DYDAKTYCZNO-METODYCZNY NOWOCZESNE NAUCZANIE INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI WAKACYJNY WARSZTAT DYDAKTYCZNO-METODYCZNY NOWOCZESNE NAUCZANIE SOPOT, LEGIONOWO CO PROPONUJEMY? Warsztat dydaktyczno-metodyczny to innowacyjny kurs rozwojowy dla nauczycieli na

Bardziej szczegółowo

Środki dydaktyczne wykorzystywane w nauczaniu dzieci. zabaw językowych w procesie nauczania Motywowanie dzieci do nauki języka obcego

Środki dydaktyczne wykorzystywane w nauczaniu dzieci. zabaw językowych w procesie nauczania Motywowanie dzieci do nauki języka obcego Nauczyciele języków obcych szkół podstawowych Nauczanie języka obcego w edukacji wczesnoszkolnej TREŚCI: Psychorozwojowe uwarunkowania wczesnej edukacji językowej Rozwój sprawności receptywnych i produktywnych

Bardziej szczegółowo

Gospodarz. Prelegenci

Gospodarz. Prelegenci Gospodarz Piotr Bogdanowicz Dyrektor Szkół Programów Indywidualnych, malarz, nauczyciel plastykii historii sztuki Twórca koncepcji nauczania zindywidualizowanego, opartego na zainteresowaniach i predyspozycjach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO- WYRÓWNAWCZYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO I JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. V I VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO- WYRÓWNAWCZYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO I JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. V I VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO- WYRÓWNAWCZYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO I JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. V I VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ R. SZK. 2013/2014 Opracowała i realizuje Aneta Topczewska nauczyciel języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: ZINTEGROWANE NAUCZANIE PRZEDMIOTOWO-JĘZYKOWE (JĘZYK ANGIELSKI)

PROGRAM KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: ZINTEGROWANE NAUCZANIE PRZEDMIOTOWO-JĘZYKOWE (JĘZYK ANGIELSKI) PROGRAM KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: ZINTEGROWANE NAUCZANIE PRZEDMIOTOWO-JĘZYKOWE (JĘZYK ANGIELSKI) Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych: Po ukończeniu studiów ich absolwent: 1. swobodnie

Bardziej szczegółowo

Dokumenty elektroniczne CD-ROM

Dokumenty elektroniczne CD-ROM Dokumenty elektroniczne CD-ROM Sygnatura: Płk 116 Opracowany materiał zawiera 260 ćwiczeń z wyrazami oraz 70 fabularyzowanych ćwiczeń ze zdaniami. Jedna sesja ćwiczeń przewidziana jest na 20 minut pracy,

Bardziej szczegółowo

Podnoszenie jakości nauczania języków obcych na I,II i III etapie edukacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów defaworyzowanych

Podnoszenie jakości nauczania języków obcych na I,II i III etapie edukacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów defaworyzowanych Podnoszenie jakości nauczania języków obcych na I,II i III etapie edukacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów defaworyzowanych Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Nauczanie języka polskiego jako obcego

Nauczanie języka polskiego jako obcego Nauczanie języka polskiego jako obcego WSB Gdynia - Studia podyplomowe Opis kierunku Nauczanie języka polskiego jako obcego- studia w Gdyni Gramatyki języka polskiego nauczysz się wszędzie. U nasz dowiesz

Bardziej szczegółowo

AUTORSKI PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-II GIMNAZJUM W STRONĘ NOWOCZESNEJ PRACY DYDAKTYCZNEJ

AUTORSKI PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-II GIMNAZJUM W STRONĘ NOWOCZESNEJ PRACY DYDAKTYCZNEJ AUTORSKI PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-II GIMNAZJUM W RAMACH PROJEKTU COACHING i TUTORING W STRONĘ NOWOCZESNEJ PRACY DYDAKTYCZNEJ Autor: mgr Krzysztof Otfinowski Tytuł: Poznawanie

Bardziej szczegółowo

Glottodydaktyka. Nauczanie języka polskiego jako obcego II edycja NOWY PROGRAM, WARSZTATY, 30 GODZIN PRAKTYK!

Glottodydaktyka. Nauczanie języka polskiego jako obcego II edycja NOWY PROGRAM, WARSZTATY, 30 GODZIN PRAKTYK! 00-330 Warszawa, Nowy Świat 72. www.ibl.waw.p, e-mail: podyplomowe@ibl.waw.pl, tel.: 530 064 008 STUDIA PODYPLOMOWE 2015/2016 Glottodydaktyka. Nauczanie języka polskiego jako obcego II edycja NOWY PROGRAM,

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA METODYCZNA STUDENTÓW PWSZ W. http://www.interankiety.pl/interankieta/7ea21269635a75f04cb054cfe43f2599.xml ANKIETA

PRAKTYKA METODYCZNA STUDENTÓW PWSZ W. http://www.interankiety.pl/interankieta/7ea21269635a75f04cb054cfe43f2599.xml ANKIETA PRAKTYKA METODYCZNA STUDENTÓW PWSZ W http://www.interankiety.pl/interankieta/7ea21269635a75f04cb054cfe43f2599.xml ANKIETA Ankieta jest skierowana do opiekunów praktyk metodycznych i ma charakter anonimowy.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podziałem na części

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podziałem na części Strona1 Załącznik nr 7 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podziałem na części SZKOŁY I PRZEDSZKOLA UCZESTNICZĄCE w PROJEKCIE przyporządkowane do poszczególnych części 1. Bożena Stocka 4. Anna Stankiewicz

Bardziej szczegółowo

Cudzoziemcy w naszej szkole. Lekcja języka polskiego jako języka obcego

Cudzoziemcy w naszej szkole. Lekcja języka polskiego jako języka obcego Cudzoziemcy w naszej szkole. Lekcja języka polskiego jako języka obcego Dla: nauczycieli języka polskiego Cel: wprowadzenie do nauczania języka polskiego jako języka obcego dzieci uczących się w polskiej

Bardziej szczegółowo

Glottodydaktyka. Nauczanie języka polskiego jako obcego III edycja NOWOCZESNY PROGRAM, AKTYWNE METODY NAUKI, 12 GODZIN PRAKTYK!

Glottodydaktyka. Nauczanie języka polskiego jako obcego III edycja NOWOCZESNY PROGRAM, AKTYWNE METODY NAUKI, 12 GODZIN PRAKTYK! 00-330 Warszawa, Nowy Świat 72. www.ibl.waw.pl, e-mail: podyplomowe@ibl.waw.pl, tel.: 530 064 008 STUDIA PODYPLOMOWE 2016/2017 Glottodydaktyka. Nauczanie języka polskiego jako obcego III edycja NOWOCZESNY

Bardziej szczegółowo

Punkty ECTS uzyskane w ramach specjalizacji nauczycielskiej są zaliczane do specjalizacji językoznawczej jako specjalizacji pierwszej

Punkty ECTS uzyskane w ramach specjalizacji nauczycielskiej są zaliczane do specjalizacji językoznawczej jako specjalizacji pierwszej Specjalizacja nauczycielska STARY PROGRAM Zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dnia 07.09.2004 dotyczącym standardów kształcenia nauczycieli na postawie ustawy o szkolnictwie wyższym z dnia 12.09.1990, kształcenie

Bardziej szczegółowo

Sharing Stories about Cooperation nagrodzony European Language Label w 2009 nagrodzony European Language Label w 2010

Sharing Stories about Cooperation nagrodzony European Language Label w 2009 nagrodzony European Language Label w 2010 I. Informacje Ogólne! 1. Metryczka programu Przedmiot: język angielski Typ szkoły: szkoła podstawowa uczniowie w wieku 6-12 Autor: Anneta Sadowska-Martyka Warunki powstania programu: Program opracowany

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA

REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA Językii obce REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA Praca z dziećmi na lekcjach języka angielskiego integrowanie umiejętności językowych TREŚCI: Wykorzystanie gier i zabaw językowych w procesie

Bardziej szczegółowo

Podnoszenie jakości nauczania języków obcych na I,II i III etapie edukacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów defaworyzowanych

Podnoszenie jakości nauczania języków obcych na I,II i III etapie edukacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów defaworyzowanych Podnoszenie jakości nauczania języków obcych na I,II i III etapie edukacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów defaworyzowanych Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Założenia programowe

Założenia programowe Założenia programowe Nauczanie języków obcych w szkole jest ograniczone czasowo (wymiarem godzin lekcyjnych) i tematycznie (programem nauczania) i z przyczyn oczywistych skupia się często na zagadnieniach

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ (2014-2020) PROJEKT TWORZYMY SZKOŁĘ PRZYSZŁOŚCI VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KOSZALINIE

Erasmus+ (2014-2020) PROJEKT TWORZYMY SZKOŁĘ PRZYSZŁOŚCI VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KOSZALINIE Erasmus+ (2014-2020) PROJEKT TWORZYMY SZKOŁĘ PRZYSZŁOŚCI VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KOSZALINIE Cele projektu Pogłębienie wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie: a) stosowania nowych technologii

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA. PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA.  PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI www.akademiadlamlodych.pl PODRĘCZNIK WPROWADZENIE Akademia dla Młodych to nowa inicjatywa mająca na celu wspieranie ludzi młodych w rozwijaniu umiejętności niezbędnych w ich miejscu

Bardziej szczegółowo

Katedra Językoznawstwa Niemieckiego i Stosowanego UŁ Program specjalizacji nauczycielskiej

Katedra Językoznawstwa Niemieckiego i Stosowanego UŁ Program specjalizacji nauczycielskiej 1. Wstęp przygotowano w zgodzie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia na rozgrzewkę

Ćwiczenia na rozgrzewkę Ćwiczenia na rozgrzewkę DOKĄD ZMIERZA EDUKACJA XXI WIEKU? Co ma wspólnego uczenie się z wielbłądem doprowadzonym do wodopoju? Oroooo czyli o różnych aspektach tworzenia atmosfery sprzyjającej uczeniu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DOSKONALENIA PRZEDMIOTOWEGO W ZAKRESIE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

PROGRAM DOSKONALENIA PRZEDMIOTOWEGO W ZAKRESIE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ PROGRAM DOSKONALENIA PRZEDMIOTOWEGO W ZAKRESIE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ TYTUŁ PROGRAMU: Edukacja wczesnoszkolna wsparta TIK CELE OGÓLNE: Nauczyciel po zakończeniu szkolenia Ma wiedzę i umiejętności: w

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie zajęć w oparciu o metody aktywne: podnosi zaangażowanie osób uczestniczących w zajęciach,

Prowadzenie zajęć w oparciu o metody aktywne: podnosi zaangażowanie osób uczestniczących w zajęciach, Zapraszamy do spojrzenia na zajęcia jako na proces edukacyjny: angażujący do pracy i nauki, oparty o zasoby i czyniący studentów współodpowiedzialnymi za swój rozwój. Prowadzenie zajęć w oparciu o metody

Bardziej szczegółowo

OXFORD. Szkoła języka angielskiego. Angielski dla dzieci młodzieży i dorosłych. Przygotowanie do egzaminów

OXFORD. Szkoła języka angielskiego. Angielski dla dzieci młodzieży i dorosłych. Przygotowanie do egzaminów Angielski dla dzieci młodzieży i dorosłych Przygotowanie do egzaminów Konwersacje Business English Kim jesteśmy? Szkoła Języka Angielskiego OXFORD powstała w 2008 roku w Chotomowie. Obecnie rozpoczynamy

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół 29 maja 2014 r. Nowelizacja rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Pearson Online English. Pełne zanurzenie w języku angielskim

Pearson Online English. Pełne zanurzenie w języku angielskim Pearson Online English Pełne zanurzenie w języku angielskim Czym jest Pearson Online English? Pearson Online English to wyjątkowa platforma on-line do nauki języka angielskiego, która w pełni dostosowuje

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AUTORSKI ZAJĘĆ DODATKOWYCH NAUKA SŁÓW PRZEZ ZABAWĘ. w grupie uczniów w Publicznym Gimnazjum im. Mariana

PROGRAM AUTORSKI ZAJĘĆ DODATKOWYCH NAUKA SŁÓW PRZEZ ZABAWĘ. w grupie uczniów w Publicznym Gimnazjum im. Mariana PROGRAM AUTORSKI ZAJĘĆ DODATKOWYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NAUKA SŁÓW PRZEZ ZABAWĘ w grupie uczniów w Publicznym Gimnazjum im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach w roku szkolnym 2014/2015 REALIZOWANY

Bardziej szczegółowo

O D N. środek. oskonalenia. auczycieli. w Słupsku

O D N. środek. oskonalenia. auczycieli. w Słupsku O D N środek oskonalenia auczycieli w Słupsku Status Publiczna wojewódzka placówka doskonalenia nauczycieli Organ prowadzący Samorząd Województwa Pomorskiego Nadzór pedagogiczny Pomorski Kurator Oświaty

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

PLAN DZIAŁAŃ SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA PLAN DZIAŁAŃ SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA Tytuł sieci: Dobry start w świat języków Kontekst Nauczyciele języka obcego na I etapie edukacyjnym oraz nauczyciele kolejnych etapów zwracają uwagę na to,

Bardziej szczegółowo

Andragogika. 1. Wprowadzenie do andragogiki. Opr. Katarzyna Verbeek

Andragogika. 1. Wprowadzenie do andragogiki. Opr. Katarzyna Verbeek Andragogika Opr. Katarzyna Verbeek 1. Wprowadzenie do andragogiki Andragogika to dziedzina zajmująca się szeroko pojętym kształceniem dorosłych, ich edukowaniem, wychowaniem i rozwojem. Wywodzi się z pedagogiki,

Bardziej szczegółowo

OFERTA WARSZTATÓW PSYCHOEDUKACYJNYCH DLA SZKÓŁ

OFERTA WARSZTATÓW PSYCHOEDUKACYJNYCH DLA SZKÓŁ OFERTA WARSZTATÓW PSYCHOEDUKACYJNYCH DLA SZKÓŁ Rok szkolny 2013/2014 Pracownia SENSOS przeprowadza ambitne i bezpieczne programy szkoleniowe dla dziec i i młodzieży. Program każdego warsztatu jest dostosowany

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 we Włocławku ENGLISH IS EASY

Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 we Włocławku ENGLISH IS EASY ENGLISH IS EASY PROGRAM ZAJĘĆ PRZYGOTOWUJĄCY UCZNIÓW DO SPRAWDZIANU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Data wdrożenia programu: rok szkolny 2015/2016 Opracowanie: mgr Magdalena Wiśniewska

Bardziej szczegółowo

Materiały Collegium Wratislaviense. Wszelkie prawa zastrzeżone. cw.edu.pl

Materiały Collegium Wratislaviense. Wszelkie prawa zastrzeżone. cw.edu.pl Szkoła Wystąpień Publicznych Collegium Wratislaviense, to intensywne, jednodniowe szkolenie dające uczestnikom praktyczne narzędzia pomagające w roli mówcy w sytuacjach, takich jak: prowadzenie wykładów,

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacyjne studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego na III i IV etapie edukacyjnym

Kwalifikacyjne studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego na III i IV etapie edukacyjnym Kwalifikacyjne studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego na III i IV etapie edukacyjnym Studia adresowane są do absolwentów filologii angielskiej (dowolnego

Bardziej szczegółowo

Projekt: Współpraca i dialog. Opis szkoleń językowych planowanych do realizacji w ramach projektu

Projekt: Współpraca i dialog. Opis szkoleń językowych planowanych do realizacji w ramach projektu Projekt: Współpraca i dialog Opis szkoleń językowych planowanych do realizacji w ramach projektu Gdańsk, wrzesień 2013 Spis Treści SPIS TREŚCI...2 SZKOLENIA JĘZYKOWE...3 JĘZYK ANGIELSKI...4 Szkolenia językowe

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY (JĘZYK ANGIELSKI) Foreign Language (English) Stacjonarne Poziom przedmiotu: II stopnia Liczba godzin/tydzień: 2 PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

JĘZYK OBCY (JĘZYK ANGIELSKI) Foreign Language (English) Stacjonarne Poziom przedmiotu: II stopnia Liczba godzin/tydzień: 2 PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Matematyka Rodzaj przedmiotu: Treści uzupełniające Rodzaj zajęć: Ćwiczenia JĘZYK OBCY (JĘZYK ANGIELSKI) Foreign Language (English) Forma studiów: Stacjonarne Poziom przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Materiały Collegium Wratislaviense. Wszelkie prawa zastrzeżone. cw.edu.pl

Materiały Collegium Wratislaviense. Wszelkie prawa zastrzeżone. cw.edu.pl Grywalizacja i Narzędzia IT: Badania naukowe pozwalają nam zrozumieć, dlaczego tak bardzo angażujemy się w gry i pokazują, jak możemy bazować na mechanizmach grywalizacji, by budować angażujące ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

ZARYS WYTYCZNYCH/REKOMENDACJI

ZARYS WYTYCZNYCH/REKOMENDACJI ZARYS WYTYCZNYCH/REKOMENDACJI dotyczących realizacji działania: Budowanie kompetencji w zakresie matematyki, informatyki i nauk przyrodniczych jako podstawy do uczenia się przez cale życie (w tym wspieranie

Bardziej szczegółowo

FAMILY ENGLISH TO ZAJĘCIA DLA RODZICÓW I DZIECI: BAWIĄC SIĘ PO A NGIE LS KU POD D OSKONAŁĄ OPI EKĄ.

FAMILY ENGLISH TO ZAJĘCIA DLA RODZICÓW I DZIECI: BAWIĄC SIĘ PO A NGIE LS KU POD D OSKONAŁĄ OPI EKĄ. KURSY EXTRA FAMILY ENGLISH TO ZAJĘCIA DLA RODZICÓW I DZIECI: KIEDY TY SIĘ UCZ YSZ, TWOJE DZ IECKO JE ST W TUŻ OBOK, BAWIĄC SIĘ PO A NGIE LS KU POD D OSKONAŁĄ OPI EKĄ. Lekcja dla Rodziców odbywa się w osobnej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA O F E R T A P O R A D N I W M O R Ą G U Propozycja zagadnień na spotkania z dziećmi i młodzieżą w szkołach w roku szkolnym 2012/13

SZCZEGÓŁOWA O F E R T A P O R A D N I W M O R Ą G U Propozycja zagadnień na spotkania z dziećmi i młodzieżą w szkołach w roku szkolnym 2012/13 SZCZEGÓŁOWA O F E R T A P O R A D N I W M O R Ą G U Propozycja zagadnień na spotkania z dziećmi i młodzieżą w szkołach w roku szkolnym 2012/13 Lp. Imię i nazwisko Eugeniusz 1. Miś Dorota 2. Sekular Lidia

Bardziej szczegółowo

Motto: Niesprzeciwianie się złu - przemocą Lew Tołstoj. Praca pod presją kiedy zaczyna się mobbing?

Motto: Niesprzeciwianie się złu - przemocą Lew Tołstoj. Praca pod presją kiedy zaczyna się mobbing? Motto: Niesprzeciwianie się złu - przemocą Lew Tołstoj Praca pod presją kiedy zaczyna się mobbing? 1. ADRESACI SZKOLENIA Niniejszą ofertę szkolenia dedykujemy Kadrze Kierowniczej oraz wszystkim zainteresowanym

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH. Zespół Szkół w Pietrowicach Wielkich. Rok szkolny 2015/2016

PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH. Zespół Szkół w Pietrowicach Wielkich. Rok szkolny 2015/2016 PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH Zespół Szkół w Pietrowicach Wielkich Rok szkolny 2015/2016 I. Zespół nauczycieli językόw obcych składa się z następujących osób: - Tomasz Kretek nauczyciel

Bardziej szczegółowo

Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Smart School w Zamościu. www.smartschool.edu.pl

Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Smart School w Zamościu. www.smartschool.edu.pl Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Smart School w Zamościu www.smartschool.edu.pl EDUKACJA DWUJĘZYCZNA CLIL (Content and Language Integrated Learning Zintegrowane Kształcenie Przedmiotowo-Językowe)

Bardziej szczegółowo

Kurs Trenerów ZARZĄDZANIA MATRIK. najlepiej! 2017 r. wybierz M A T R I K

Kurs Trenerów ZARZĄDZANIA MATRIK. najlepiej! 2017 r. wybierz M A T R I K 2017 r. wybierz najlepiej! M A T R I K Kurs Trenerów ZARZĄDZANIA Zdobędziesz kluczowe kompetencje z zakresu metodologii prowadzenia szkoleń według metody M A T R I K Metodologia jest oparta na podejściu

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia

Bardziej szczegółowo

Działalność Fundacji IBRAS

Działalność Fundacji IBRAS Działalność Fundacji IBRAS Fundacja Instytut Badania i Rozwoju Aktywności Społecznej powstała w 2009 roku po to by aktywnie wspierać idee nowoczesnej edukacji i aktywizacji społecznej. Od tego czasu udało

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Data i godzina Miejsce Forma Temat Dla kogo Prowadzący

Szanowni Państwo! Data i godzina Miejsce Forma Temat Dla kogo Prowadzący Szanowni Państwo! Zapraszamy do udziału w formach doskonalących proponowanych przez Doradców Metodycznych działających przy Powiatowym Centrum Edukacyjnym i Psychologiczno Pedagogicznym w. Mamy nadzieję,

Bardziej szczegółowo

e-book Jak się uczyć? Poradnik Użytkownika

e-book Jak się uczyć? Poradnik Użytkownika e-book Jak się uczyć? Poradnik Użytkownika Copyright Edgard, Warszawa 2010 Audio Kurs O serii Audio Kursy to kursy językowe wydawnictwa Edgard składające się z książki oraz płyt audio CD lub z nagraniami

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 WydziałPsychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Zespół Doradców Metodycznych przy PCEiPP w Miliczu

Szanowni Państwo! Zespół Doradców Metodycznych przy PCEiPP w Miliczu Szanowni Państwo! Przedstawiamy ofertę form doskonalących na najbliższe miesiące (marzec/kwiecień). Zachęcamy równocześnie do korzystania z propozycji naszego zespołu, zarówno tych prowadzonych przez nas,

Bardziej szczegółowo

Oferta dotycząca projektu: Ekspert przekazywania oraz dzielenia się wiedzą i umiejętnościami w organizacji

Oferta dotycząca projektu: Ekspert przekazywania oraz dzielenia się wiedzą i umiejętnościami w organizacji Oferta dotycząca projektu: Ekspert przekazywania oraz dzielenia się wiedzą i umiejętnościami w organizacji Poznań, 2016 Moje motto zawodowe to: Ustawiczny rozwój osobisty prowadzi do harmonii i sukcesu

Bardziej szczegółowo

CZYM JEST JĘZYK ANGIELSKI?

CZYM JEST JĘZYK ANGIELSKI? 1 CZYM JEST JĘZYK ANGIELSKI? Język angielski, angielszczyzna (ang. English language ) język powszechnie używany w Wielkiej Brytanii, a także w : Stanach Zjednoczonych, Irlandii, Kanadzie, RPA, Australii

Bardziej szczegółowo

Letnie warsztaty językowe

Letnie warsztaty językowe Letnie warsztaty językowe Z Kochane dzieciaki! Wakacje jeszcze się nie skończyły, a my już za Wami bardzo tęsknimy. Mamy nadzieję, że każdy z Was naładował akumulatory i odpoczął na tyle, by chętnie powrócić

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Autorski program dodatkowych zajęć z języka angielskiego dla grupy uczniów ze: Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego im. Św. Dominika Savio w Toruniu w roku szkolnym 2014 / 2015 opracowała: mgr

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA Z TECHNIK PRZYSPIESZONEGO CZYTANIA I EFEKTYWNEJ NAUKI NA DZIECI. ''Umiem się uczyć i szybko czytam''

ZAJĘCIA Z TECHNIK PRZYSPIESZONEGO CZYTANIA I EFEKTYWNEJ NAUKI NA DZIECI. ''Umiem się uczyć i szybko czytam'' ZAJĘCIA Z TECHNIK PRZYSPIESZONEGO CZYTANIA I EFEKTYWNEJ NAUKI NA DZIECI ''Umiem się uczyć i szybko czytam'' OFERTA CENOWO PROGRAMOWA Ilość spotkań: 12 zajęć po 2 godz. zegarowe 10 min. przerwy po godzinie

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum w Gardnie Imię i nazwisko SORE Piotr Waydyk

Gimnazjum w Gardnie Imię i nazwisko SORE Piotr Waydyk Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet

MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet Czas trwania zajęć: 1 moduł, 12 jednostek lekcyjnych, razem 540. Cele zajęć: Cele operacyjne: UCZESTNICY: mm. zapoznają się terologią nn. rozpoznają różne typy

Bardziej szczegółowo

Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center

Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Instytut Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Głównym celem szkoleń realizowanych przez BD Center w ramach Instytutu Kształcenia

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA

REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA Językii obce Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na lekcjach języka angielskiego w szkole podstawowej TREŚCI: Przedstawienie sposobów i możliwości pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami

Bardziej szczegółowo

Wyniki sprawdzianu zewnętrznego klas szóstych uczniów SP10 w latach 2008-2012 na tle miasta, województwa, kraju:

Wyniki sprawdzianu zewnętrznego klas szóstych uczniów SP10 w latach 2008-2012 na tle miasta, województwa, kraju: Efekty różnorodnych działań przygotowujących uczniów do sprawdzianu zewnętrznego analiza oferty zajęć wspierających oraz materiałów przygotowywanych przez nauczycieli Dzięki zaangażowaniu nauczycieli,

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA RÓśNE. IX/1. Warsztat pracy młodego nauczyciela. Nauczyciele rozpoczynający pracę we wszystkich typach szkół.

SZKOLENIA RÓśNE. IX/1. Warsztat pracy młodego nauczyciela. Nauczyciele rozpoczynający pracę we wszystkich typach szkół. IX SZKOLENIA RÓśNE IX/1. Warsztat pracy młodego nauczyciela. Nauczyciele rozpoczynający pracę we wszystkich typach szkół. Cel: - Zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu podstawowych obowiązków nauczyciela.

Bardziej szczegółowo

Learn more! Z nami nauczysz się więcej!

Learn more! Z nami nauczysz się więcej! Learn more! Nasza szkoła zrodziła się z wiary, że można uczyć języka angielskiego ciekawiej, lepiej i skuteczniej. Od samego początku przyświeca nam idea Learn more!, która doskonale odzwierciedla nasz

Bardziej szczegółowo

Nauczyciele I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Szubinie zakwalifikowali się do odbycia międzynarodowych kursów

Nauczyciele I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Szubinie zakwalifikowali się do odbycia międzynarodowych kursów Nauczyciele I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Szubinie zakwalifikowali się do odbycia międzynarodowych kursów językowo-metodycznych finansowanych w ramach programu Erasmus + mobilność.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Core Curriculum for English

Core Curriculum for English Core Curriculum for English Zbadaliśmy trendy w edukacji Mobile Learning Student-Centered Learning Game-Based Learning & Gamification Flipped Classroom Collaborative Learning Edutainment Snack Learning

Bardziej szczegółowo

Projekt PO WER pt. Nauczyciel z pasją inspiracją dla ucznia. Zespół Szkół w Barcinie

Projekt PO WER pt. Nauczyciel z pasją inspiracją dla ucznia. Zespół Szkół w Barcinie Projekt PO WER pt. Nauczyciel z pasją inspiracją dla ucznia Zespół Szkół w Barcinie Nauczycielu zmotywuj się sam Projekt PO WER Jaki jest nasz uczeń? Jakim nauczycielem jesteśmy? Jakim nauczycielem jesteśmy?

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2016/2017

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2016/2017 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Oferta edukacyjna na rok szkolny 2016/2017 KOD DOSKONALENIE ZESPOŁU NAUCZYCIELI NA TERENIE SZKOŁY/PLACÓWKI Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek,

Bardziej szczegółowo

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Szanowni Państwo Nauczyciele, Dyrektorzy szkół i placówek oraz Przedstawiciele Organów Prowadzących

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DLA HOSPITUJĄCYCH

WYTYCZNE DLA HOSPITUJĄCYCH SZKOŁ A JĘ ZYKÓW OBCYCH UW WYTYCZNE DLA HOSPITUJĄCYCH UWAGA: O planowanej hospitacji należy powiadomić nauczyciela nie później niż na 3 dni przed początkiem okresu przeprowadzania hospitacji. Hospitujący

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE OPOWIADAŃ I LEKTUR UPROSZCZONYCH W NAUCZANIU JĘZYKA OBCEGO

WYKORZYSTANIE OPOWIADAŃ I LEKTUR UPROSZCZONYCH W NAUCZANIU JĘZYKA OBCEGO Katarzyna Rydel Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Chorzowie WYKORZYSTANIE OPOWIADAŃ I LEKTUR UPROSZCZONYCH W NAUCZANIU JĘZYKA OBCEGO We all need stories for our minds just as much as

Bardziej szczegółowo

SPRYTNY OŁÓWEK z cyklu podręczników do nauki języka polskiego dla dzieci polonijnych PRZYJACIELE Z PIÓRNIKA POZIOM II

SPRYTNY OŁÓWEK z cyklu podręczników do nauki języka polskiego dla dzieci polonijnych PRZYJACIELE Z PIÓRNIKA POZIOM II SPRYTNY OŁÓWEK z cyklu podręczników do nauki języka polskiego dla dzieci polonijnych PRZYJACIELE Z PIÓRNIKA POZIOM II Zgodny z Podstawą programową dla uczniów uczących się za granicą Posiada pełną obudowę

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNE ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PRACOWNIKÓW WARSZTATY PROF. ZBIGNIEWA NĘCKIEGO

SKUTECZNE ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PRACOWNIKÓW WARSZTATY PROF. ZBIGNIEWA NĘCKIEGO SKUTECZNE ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PRACOWNIKÓW WARSZTATY PROF. ZBIGNIEWA NĘCKIEGO Knowledge Pills dla Menedżerów Zapraszamy do udziału w warsztatach menedżerskich rozwijających umiejętności świadomego i skutecznego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z KURSU METODYCZNO- JĘZYKOWEGO W WIELKIEJ BRYTANII

SPRAWOZDANIE Z KURSU METODYCZNO- JĘZYKOWEGO W WIELKIEJ BRYTANII SPRAWOZDANIE Z KURSU METODYCZNO- JĘZYKOWEGO W WIELKIEJ BRYTANII W dniach 24 lipca- 6 sierpnia 2011r. uczestniczyłam w kursie metodycznojęzykowym pt. Teachers of English Course w ramach programu Comenius-

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny program nauczania matematyki dla liceów

Innowacyjny program nauczania matematyki dla liceów Justyna Biernacka Konsultant ds. matematyki WODN w Skierniewicach Innowacyjny program nauczania matematyki dla liceów We wrześniu 2015 roku odbyła się VI Ogólnopolska Konferencja GeoGebry. Konferencja

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Stykowie

EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Stykowie EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Stykowie 2014 2019 CELE: 1. Podniesienie umiejętności językowych całej kadry nauczycielskiej oraz kadry kierowniczej.

Bardziej szczegółowo

Języki obce. Temat Praca z uczniem dyslektycznym na lekcji języka obcego

Języki obce. Temat Praca z uczniem dyslektycznym na lekcji języka obcego Języki obce Temat Awans zawodowy nauczyciela języków obcych. Adresat Nauczyciele języków obcych. Zakres treści Procedury, wymagania formalne, możliwości pozyskiwania grantów na doskonalenie zawodowe w

Bardziej szczegółowo

Szkolenie trenerów "Ucz ciekawie i skutecznie!"

Szkolenie trenerów Ucz ciekawie i skutecznie! Szkolenie trenerów "Ucz ciekawie i skutecznie!" Informacje o usłudze Numer usługi 2016/11/30/11587/25119 Cena netto 600,00 zł Cena brutto 600,00 zł Cena netto za godzinę 18,75 zł Cena brutto za godzinę

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Program kształcenia studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne Gdynia 2014 r. Podstawa prawna realizacji studiów. Ustawa Prawo

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 2 w Giżycku

Gimnazjum nr 2 w Giżycku Gimnazjum nr 2 w Giżycku Plan rozwoju zawodowego Elżbiety Zalewskiej- nauczyciela polonisty ubiegającego się o stopień awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego Data rozpoczęcia : 1.09.2003 r. Data

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa z języka angielskiego. English Vibe

Oferta szkoleniowa z języka angielskiego. English Vibe Oferta szkoleniowa z języka angielskiego English Vibe Jest to inicjatywa powstała w 2009r. Zajmujemy się organizacją i realizacją szkoleń z języka angielskiego dla firm oraz dla klientów indywidualnych.

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA POPULARYZACJI WIEDZY PSYCHOLOGICZNEJ, PEDAGOGICZNEJ I LOGOPEDYCZNEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015

TEMATYKA POPULARYZACJI WIEDZY PSYCHOLOGICZNEJ, PEDAGOGICZNEJ I LOGOPEDYCZNEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Lp. TEMATYKA POPULARYZACJI WIEDZY PSYCHOLOGICZNEJ, PEDAGOGICZNEJ I LOGOPEDYCZNEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Temat 1 "Dokąd po gimnazjum?" warsztaty aktywizujące do wyboru zawodu i szkoły ponadgimnazjalnej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III WYMAGANIA DLA UCZNIA KOŃCZĄCEGO KLASĘ PIERWSZĄ SZKOŁY PODSTAWOWEJ ( ZGODNIE Z NOWĄ PODSTAWĄPROGRAMOWĄ) Uczeń kończący

Bardziej szczegółowo

Publiczne Katolickie Gimnazjum im. św. Kazimierza w Gdańsku

Publiczne Katolickie Gimnazjum im. św. Kazimierza w Gdańsku Publiczne Katolickie Gimnazjum im. św. Kazimierza w Gdańsku Program Wewnątrzszkolnego Doradztwa Zawodowego Lata realizacji 2015-2018 Gdańsk, 14 września 2015r. Wstęp Światowe standardy gwarantują uczniom

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2013/14

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2013/14 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2013/14 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nadzoru pedagogicznego z dnia 7 października 2009 r. wraz ze zmianami z dnia

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M. 5-7 marca 2012 r. Dębe C 34/D/12

P R O G R A M. 5-7 marca 2012 r. Dębe C 34/D/12 OSU II 1410 6/12 Lublin, dnia 20 stycznia 2012 r. P R O G R A M SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW ORZEKAJĄCYCH W SPRAWACH Z ZAKRESU PRAWA CYWILNEGO, GOSPODARCZEGO, RODZINNEGO I NIELETNICH ORAZ PRACY I UBEZPIECZEŃ

Bardziej szczegółowo

Oferta Wydawnicza 2014

Oferta Wydawnicza 2014 Oferta Wydawnicza 2014 ksiegarnia@prestonpublishing.pl www.prestonpublishing.pl biuro@prestonpublishing.pl 1 O wydawnictwie Kilka słów o wydawnictwie Preston Publishing Wydawnictwo Preston Publishing jest

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu MSzW w Brzesku MAŁOPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W BRZESKU. Wydział Nauk Stosowanych w Tarnowie

Sylabus przedmiotu MSzW w Brzesku MAŁOPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W BRZESKU. Wydział Nauk Stosowanych w Tarnowie JEDNOSTKA MAŁOPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W BRZESKU WYDZIAŁ Wydział Nauk Stosowanych w Tarnowie KIERUNEK Pedagogika specjalna, I rok, studia niestacjonarne STOPIEŃ (TYTUŁ) NAUKOWY mgr IMIĘ I NAZWISKO Izabela

Bardziej szczegółowo

e-konferencja: Szkoła na nowej podstawie?! Q&A

e-konferencja: Szkoła na nowej podstawie?! Q&A Czy będzie obowiązkowy podział na grupy? Nadal obowiązuje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 7.02.2012 r. W sprawie ramowych programów nauczania w szkołach publicznych, gdzie w paragrafie 7.1

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005

Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005 Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005 Lp. Nazwa kursu Zleceniodawca Ilość słuchaczy Ilość kursów Kursy 822 21 1. Kursy modułowe informatyczne nauczyciele

Bardziej szczegółowo