EDUKACYJNY. Buski Kwartalnik. Jubileusz 10-Lecia Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EDUKACYJNY. Buski Kwartalnik. Jubileusz 10-Lecia Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju"

Transkrypt

1 Buski Kwartalnik EDUKACYJNY Kwartalnik Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju ISSN Nr 39/2012 lipiec, sierpień, wrzesień Jubileusz 10-Lecia Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju

2 IX Mały Powiatowy Konkurs Recytatorski 2011/2012

3 W numerze: Barbara Galant WYWIAD Z PANEM LUCJANEM DEFRATYKĄ, WSPÓŁINICJATOREM I PIERWSZYM DYREKTOREM POWIATOWEGO OŚRODKA DORADZTWA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W BUSKU-ZDROJU Anna Kosela WYWIAD Z JOLANTĄ MAŚLICHĄ OBECNYM DYREKTOREM POWIATOWEGO OŚRODKA DORADZTWA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W BUSKU-ZDROJU Katarzyna Tometczak-Morus, Irena Sobieraj KADRA OŚRODKA Teresa Wójcik WSPOMNIENIE O BOŻENIE PIASECKIEJ Dorota Kubala ROLA OŚRODKÓW DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W NOWYM MODELU ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ DLA UCZNIÓW W SZKOŁACH, PRZEDSZKOLACH I PLACÓWKACH Marta Nowak KONKURSY NIE TYLKO DLA NAJMŁODSZYCH Anna Masłowska POWRÓĆMY DO SWYCH KORZENI Renata Jankowska-Nowak ASPEKTY PSYCHOLOGICZNE W PRACY NAUCZYCIELA Agnieszka Kaszewska ZASTOSOWANIE BIBLIOTERAPII W PRACY Z DZIEĆMI CHORYMI Lidia Soja NAUCZANIE POCZĄTKOWE NAUCZANIE ZINTEGROWANE EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA. ROLA POWIATOWEGO OŚRODKA DORADZTWA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W BUSKU-ZDROJU W ZASPOKAJANIU POTRZEB NAUCZYCIELI KLAS I III PO ZMIANACH ORGANIZACYJNYCH I PROGRAMOWYCH Ewa Charczuk DLACZEGO WARTO UCZYĆ SIĘ JĘZYKA ANGIELSKIEGO Zofia Dybała-Nowak NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM. ZMIANY NA PRZESTRZENI OSTATNICH LAT Bogusława Mezglewska INSTYTUT GOETHEGO PROPAGATOR KULTURY NIEMIECKIEJ ZA GRANICĄ I ZNACZĄCA INSTYTUCJA WSPIERAJĄCA PRACĘ NAUCZYCIELI JĘZYKA NIEMIECKIEGO Wojciech Wojtaś ZMIANY W TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH NA PRZSTRZENI LAT Jan Chruśliński BARWY BIAŁO-CZERWONE POLSKIM SYMBOLEM NARODOWYM Szanowni Czytelnicy! Przed Państwem egzemplarz kwartalnika, który ukaże się, gdy będziemy obchodzić jubileusz 10-lecia istnienia Ośrodka. O sukcesach i osiągnięciach Ośrodka będzie mówić na jubileuszu pani Dyrektor Jolanta Maślicha, ja natomiast wspomnę zdarzenia, które pamiętam jako współpracownik Ośrodka od jego początków. Gdy z inicjatywy Starostwa Powiatowego, jego ówczesnego Zarządu i Wydziału Edukacji powstał Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli na jego siedzibę wyznaczono odremontowany dawny internat męski Liceum Ogólnokształcącego. Byliśmy nieliczną grupą nauczycieli, która pod dyrekcją Lucjana Defratyki wzięła na siebie obowiązki prowadzenia zajęć z nauczycielami, wiedząc, że cały czas trzeba doskonalić także siebie i ciągle aktualizować swoją wiedzę. Część z nas miała doświadczenie współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym w Kielcach, ówczesnym CODN czy KOWEZiU, jednak na gruncie powiatowym zaczynaliśmy wszyscy od początku. Ośrodek nasz jest o tyle wyjątkowy, że przez czas swojego działania integrował i doskonalił nauczycieli z całego regionu. Uczestniczyliśmy w dziesiątkach grantów, projektów i kursów. Śmiało można nas traktować jako forpoczty edukacji. Każda zmiana, nowe trendy czy przyszłościowe myślenie o edukacji jest naszym udziałem. Puentując to krótkie nawiązanie do jubileuszu trzeba koniecznie powiedzieć, że Ośrodek miał i ma szczęście do WSPANIAŁYCH ludzi i myślę tu o kierownictwie, obsłudze, doradcach i współpracownikach. Dziękujmy sobie za to wzajemnie. Z poważaniem Teresa Wójcik Wydaje: Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju Redaktor naczelny: Teresa Wójcik Zespół redakcyjny: Jolanta Maślicha, Teresa Wójcik, Marta Nowak, Dorota Kubala, Anna Bątkowska, Ewa Guździoł. Adres redakcji: Busko-Zdrój, Al. Mickiewicza 21, tel. (41) Skład i druk: Kazimierska Agencja Drukarska, ul. Przemysłowa 9, Kazimierza Wielka, tel , Redakcja nie zwraca materiałów i nie wprowadza merytorycznych zmian w opublikowanych artykułach. Buski kwartalnik Edukacyjny 1

4 Barbara Galant Autorka jest nauczycielką w I Liceum Ogólnokształcącym w Busku-Zdroju oraz doradcą metodycznym w PODiDN w Busku-Zdroju WYWIAD Z PANEM LUCJANEM DEFRATYKĄ WSPÓŁINICJATOREM I PIERWSZYM DYREKTOREM POWIATOWEGO OŚRODKA DORADZTWA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W BUSKU-ZDROJU Jak długo i w jakich latach zajmował Pan stanowisko Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju? Ponad 4 lata od 19 sierpnia 2002 r. do 30 listopada 2006 r. Kiedy i w jakich okolicznościach zrodził się pomysł utworzenia Ośrodka? Taki pomysł pojawił się w 2000 r. Dokładniejszej daty, co do miesiąca, raczej nie uda się doprecyzować. Wiem, że od pomysłu do realizacji upłynęło niewiele czasu. W oparciu o rozmowy prowadzone przeze mnie z Panem Andrzejem Bilewskim, ówczesnym Naczelnikiem Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju mogę stwierdzić, iż to on był głównym inicjatorem utworzenia Ośrodka. To właśnie on wcześniej był pomysłodawcą powołania zespołu doradców metodycznych. Skład tego zespołu tworzyło kilkunastu nauczycieli ze wszystkich szkół ponadgimnazjalnych, chętnych do wykonywania odpowiedzialnych zadań w zakresie doradztwa dla nauczycieli w powiecie buskim. Do wypełniania zaszczytnej funkcji nowo powołani doradcy przygotowywani byli przez specjalistów ze Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach. Od momentu utworzenia zespołu doradców metodycznych rodziły się pomysły w jaki sposób zapewnić im warunki do skutecznego funkcjonowania. Tą ostateczną i trafną odpowiedzią był ośrodek o nazwie Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju (PODiDN). Pomysł o utworzeniu Ośrodka mógł być zrealizowany ponieważ zyskał przychylność powiatowych władz samorządowych, a przede wszystkim Pana Jerzego Kolarza, Starosty Powiatu w Busku-Zdroju, który nie wystraszył się nowatorskiego pomysłu podległych mu pracowników. Nie przeraziły go nakłady finansowe na dodatkową placówkę oświatową, które wynikały przede wszystkim z pilnej potrzeby wyremontowania nieużywanego i mocno zniszczonego budynku Internatu Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki. Inicjatywę podjętą przez Pana Andrzeja Bilewskiego ja osobiście przyjąłem z entuzjazmem. Zależało mi na tym, aby stary i bardzo zniszczony budynek internatu wyremontować i przeznaczyć na cele oświatowe. Zwłaszcza, że władze gminy próbowały wcześniej przejąć budynek i przystosować go na mieszkania komunalne. Na szczęście mój upór utrudnił realizację tego pomysłu. Po gruntownym remoncie trwającym około 8 miesięcy, budynek został oddany do użytku. Tak więc pomysł szybko został wcielony w życie. Jak wyglądały początki funkcjonowania Ośrodka? Czy pamięta Pan może, co stwarzało najwięcej trudności? Początki zawsze bywają trudne, a w mojej sytuacji szczególnie z powodu niewielkiej ilości powiatowych ośrodków metodycznych w kraju. Te które już funkcjonowały miały za sobą naprawdę krótki okres swojej działalności. Większość z nich utworzona była w 2001 r. Dodam, iż w województwie świętokrzyskim istniała wtedy tylko jedna taka placówka oświatowa z siedzibą w Kielcach. Tak więc większość ośrodków była na początku swojej drogi życiowej. Dyrektorzy ośrodków uczyli się wzajemnie od siebie jak zarządzać nowymi placówkami, w dosłownym tego słowa znaczeniu. Ja osobiście sporo wiedzy zyskałem odwiedzając m.in. ośrodek w Kielcach, Grójcu i Siedlcach. W 2002 r. Powiatowe Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli chętnie ze sobą współpracowały nie licząc na pomoc ze strony Wojewódzkich Ośrodków Metodycznych, które unikały tej współpracy, być może w obawie przed powstającą konkurencją. Według mnie niepotrzebnie, ponieważ 2 Buski Kwartalnik Edukacyjny

5 nowo utworzone ośrodki nie zagrażały istnieniu wojewódzkich, a jedynie zmuszały ich do wydajniejszej pracy. W początkowym okresie funkcjonowania Ośrodka najwięcej trudności sprawiało mi przekonanie niektórych wójtów do podpisania umów o współpracy z gminą w zakresie doradztwa ponieważ to się wiązało z nakładem finansowym (w/g mnie niewielkim, gdyż wydatek gminy na ten cel nie przekraczał 2,8 tys. zł na rok, a w mniejszych gminach były to kwoty poniżej 1,5 tys. zł.) Na szczęście takich problemów w ogóle nie miałem w gminach: Busko-Zdrój, Wiślica, Nowy Korczyn, Stopnica oraz Tuczępy. Od 2004 r. do współpracy przystąpiła Gmina Kazimierza Wielka oraz Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej. Podstawą funkcjonowania każdego ośrodka doskonalenia są zawsze doradcy metodyczni, ich kompetencje, chęć dodatkowej pracy i dzielenia się swoją wiedzą z innymi nauczycielami. W naszym Ośrodku wszystko to było. Problem był jednak z ilością, było nas wtedy jeszcze za mało. Ze wspomnianego przeze mnie wcześniej zespołu doradców z 2001 r. powołanego przez Pana Andrzeja Bilewskiego do dalszej pracy, już w pełnym zakresie obowiązków, zadeklarowały się osoby, które utworzyły pierwszy sześcioosobowy zespół PODiDN. Byli to następujący nauczyciele metodycy: 1. Anna Kosela 2. Renata Kowalska 3. Bogusława Mezglewska 4. Sylwester Pałka 5. Bożena Piasecka 6. Teresa Wójcik Wyżej wymienione osoby stanowiły zespół z którym pracowałem najdłużej. Został on po niedługim czasie poszerzony przez Panią Krystynę Przodo, desygnowaną przez gminę Busko-Zdrój. Po upływie następnych kilku miesięcy, zespół doradców został wzmocniony o kolejną trójkę doradców. Była to Pani Wioletta Kaczmarek, Pani Bogusława Pisarczyk oraz Pan Jacek Strzelecki. Zanim został Pan Dyrektorem PODiDN przez kilka lat piastował Pan funkcję Dyrektora, renomowanego, I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Busku-Zdroju. Czy doświadczenie zdobyte wówczas ułatwiło kierowanie Buski Kwartalnik Edukacyjny Ośrodkiem, czy może stanowiło wyzwanie o zupełnie odmiennym charakterze? Nie tylko kilka lat, a dokładnie 11 tj. w latach Było to okres niezwykle ważny i istotny w moim życiu zawodowym. Zdobyłem ogromne doświadczenie w zarządzaniu licznym zespołem pracowników (około 50 nauczycieli oraz prawie 30 pracowników administracji i obsługi) i to właśnie m.in. wpłynęło na podjęcie przeze mnie decyzji o przystąpieniu do konkursu na stanowisko Dyrektora PODiDN. Gdyby nie ten fakt nigdy nie odważyłbym się zarządzać Ośrodkiem. Będąc na stanowisku kierowniczym w liceum poznałem w ciągu ponad 10 lat wielu dyrektorów i nauczycieli z innych szkół. Właśnie te czynniki były bardzo pomocne w moim zarządzaniu Ośrodkiem. Chcę wspomnieć jeszcze o jednym istotnym fakcie, który miał także duży wpływ na moją decyzję o składaniu dokumentów na stanowisko dyrektora Ośrodka. Było to ukończenie przeze mnie w roku szkolnym 1996/97 kursu dla edukatorów kadry kierowniczej oświaty w ramach Programu TERM-JAE w zakresie prowadzenia szkoleń z organizacji i zarządzania oświatą w Centralnym Ośrodku Doskonalenia w Warszawie w wymiarze 280 godzin zajęć dydaktycznych. Była to pierwsza edycja kursów edukatorskich przeprowadzona pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i konsorcjum trzech zachodnich firm (PTH, ECTED i IPS). Moje poprzednie dyrektorowanie było bardzo pomocne w zarządzaniu Ośrodkiem. Przede wszystkim nie miałem żadnych problemów z poruszaniem się w gąszczu przepisów prawa oświatowego, znałem bardzo dobrze problemy szkół, na ogół wiedziałem jak dotrzeć do dyrektorów i nauczycieli z pytaniami o ich potrzeby w zakresie doradztwa i doskonalenia. Najważniejszym atutem była dla mnie kadra metodyków oraz zaangażowany personel administracji i obsługi. Jednak pomimo tylu mocnych stron w zarządzaniu towarzyszył mi niepokój dotyczący pełni sukcesu. Wynikało to głównie z powodu ogromnej odpowiedzialności za Ośrodek. Byłem jego pierwszym dyrektorem, nie miałem się na kim wzorować, nie było żadnych dokumentów, poza powołaniem na stanowisko. Dobry model Ośrodka musiałem wypracować sam. Czasami dokuczały mi myśli, że jeśli nie podołam placówka przestanie istnieć. Właśnie ten czynnik mobilizował mnie maksymalnie do działania. Porównując szkołę oraz Ośrodek 3

6 wiedziałem i dostrzegałem znaczące różnice, a mianowicie te, które dotyczą szkolenia nauczycieli. W szkole dyrektor może wymusić uczestnictwo w planowanym szkoleniu rady pedagogicznej, nawet jeśli ostateczne efekty będą mizerne, albo żadne, natomiast Ośrodek musi opierać się na pełnej dobrowolności. PODiDN nie może zmusić nauczycieli do uczestnictwa w różnych formach doskonalenia. Jeżeli będzie niska jakość prowadzonych szkoleń uczestnictwo spadnie do zera. Nie będzie kursów ani konferencji przedmiotowych, nie mówiąc o szkoleniach dla rad pedagogicznych. W takiej sytuacji gminy przestałyby podpisywać umowy. Gdybym miał porównywać stopień odpowiedzialności i obawy przed rozpoczęciem kadencji w szkole oraz Ośrodku to stwierdzam, iż odczucia miałem podobne. W szkole presja niebywała, ponieważ będę zarządzał renomowanym liceum. Oczekiwania rodziców wysokie, czasami na wyrost wygórowane, oczekiwanie środowiska lokalnego jeszcze większe, do tego świadomość, że jestem z kolei 12 dyrektorem, a wszyscy przede mną byli wyśmienici. Jak tu im dorównać? itd., itd. Nachodziły mnie czasami czarne myśli, a jeśli się nie sprawdzę, co wtedy? Która z tych funkcji przynosiła Panu więcej satysfakcji? Miałem taką samą satysfakcję. Powodów do dumy było dostatecznie dużo zarówno w szkole, jak i w Ośrodku. W szkole cieszyłem się z każdego sukcesu uczniów i nauczycieli. Natomiast w PODiDN satysfakcję miałem z każdego udanego spotkania doradcy metodycznego z nauczycielami. Byłem szczęśliwy kiedy podlegli mi pracownicy byli zadowoleni ze swojej pracy. Sukcesy podopiecznych zawsze cieszą. Przynajmniej mnie sprawiały radość. Czy jest coś czego nie lubił Pan w swojej pracy? W ciągu prawie 35 lat pracy zawodowej nauczyłem się tolerancji i nieokazywania swojego zdenerwowania wobec pracowników. Większą irytację przejawiałem jedynie w przypadku niedotrzymywania terminów, obietnicy słowa oraz spóźnień. Co uważa Pan za swój największy sukces? Trudno jest mi jednoznacznie określić co było moim największym sukcesem zawodowym. W pracy w Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki za największy sukces uważam sprawne zarządzanie szkołą. Dowodem tego były m.in.: wysokie miejsca w ogólnopolskich rankingach szkół średnich uwzględniających osiągnięcia w konkursach przedmiotowych (począwszy od roku szkolnego 1999/2000, od kiedy zaczęto prowadzić rankingi, rokrocznie wśród 250 najlepszych szkół ponadgimnazjalnych); wysoka skuteczność na egzaminach wstępnych na studia (ponad 80%) wtedy obowiązywały jeszcze egzaminy; informatyzacja szkoły; spełnienie oczekiwań rodziców i uczniów (w zdecydowanej większości). Ponadto miałem świadomość, że dobra szkoła jaką zarządzam miała znaczący wpływ na pozostałe placówki oświatowe. To co było dobre u nas, przejmowane było często przez inne szkoły. Większość szkół we wszystkich środowiskach stara się porównywać i dorównać wyżej notowanym. Za sukces pracy w Ośrodku uważam wypracowanie solidnych podstaw pracy na następne lata poprzez: stworzenie warunków bazowych do uzyskania akredytacji; wysoka jakość prowadzonych form doskonalenia nauczycieli; bardzo dobra współpraca z władzami samorządowymi w powiecie w zakresie doradztwa i doskonalenia nauczycieli; stworzenie dobrych warunków do prowadzenia szkoleń. Za duży sukces uważam organizowanie i prowadzenie kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli. Spośród wielu z nich chcę wspomnieć o kursie w zakresie organizacji i zarządzania oświatą m.in. dlatego, że prowadzony był rokrocznie, a w każdej edycji uczestniczyło około 20 nauczycieli, przyszłych kandydatów na dyrektorów szkół i placówek oświatowych. Obecnie zdecydowana większość z nich jest już po konkursach i pełni ważne funkcje dyrektorskie wcielając w życie zdobyte wiadomości i umiejętności. Po latach pracy w Ośrodku śmiało dzisiaj stawiam hipotezę, że PODiDN znacząco wpłynął na poprawienie jakości pracy szkół w powiecie buskim. Te szkoły, które są otwarte na nowości, nie stronią od wprowadzania pozytywnych zmian, są szkołami ciągle uczącymi się (nie tylko nauczającymi innych), szybciej reagują na zachodzące zmiany w rzeczywistości społecznej, kulturowej i technicznej. 4 Buski Kwartalnik Edukacyjny

7 Reasumując, może właśnie to, że miałem znaczący i pozytywny wpływ na oświatę w powiecie buskim jest moim największym sukcesem zawodowym. Czy uważa się Pan za osobę spełnioną zawodowo? Powołując się na wybitnego szwedzkiego pisarza Wilhelma Moberga, który jest autorem bardzo ciekawej powieści Twoja chwila na ziemi, ja również stwierdzam z czystym sumieniem, iż starałem się jak najlepiej wykonywać stawiane mi zadania i skutecznie wykorzystałem te chwile, które mi były dane przez los. Najwłaściwszą odpowiedzią na powyższe pytanie będzie takie motto: Jeśli choć jedną dobrą myśl wniosłeś do czyjegoś umysłu, Jedno dobre uczucie zaszczepiłeś w czyjeś serce, Jedną chwilą szczęścia rozpromieniłeś smutne szare życie; Spełniłeś rolę anioła na ziemi. Po zakończeniu kariery zawodowej wyprowadził się Pan z Buska i od kilku lat mieszka w Siedlcach. Czy jest coś, czego Panu brakuje? Za czym Pan tęskni? Jestem realistą i wiem, że to co było już nigdy nie wróci. W pamięci pozostają jednak obrazy z pobytu w Busku-Zdroju. Pomimo, że będąc na emeryturze nie nudzę się i nie tęsknię za pracą zawodową to jednak nostalgicznie przeżywam pierwszy dzień rozpoczęcia roku szkolnego. Czy śledzi Pan dalsze losy instytucji, w których pracował? Co sądzi Pan o kierunkach ich rozwoju? Tak, staram się śledzić. Jestem z nimi emocjonalnie związany i ich losy nie są mi obojętne. Ponieważ mieszkam 300 km od Buska-Zdroju sporadycznie odwiedzam te placówki. Staram się jednak na bieżąco korzystać z ich stron internetowych (bardzo dobrze opracowanych), które obrazują prawie wszystkie aspekty ich działalności. Każdy użytkownik komputera z dostępem internetowym może się wiele dowiedzieć o wyjątkowo bogatej działalności edukacyjnej, kulturalnej i sportowej szkoły. Z kolei strona internetowa Ośrodka przedstawia bogactwo oferty szkoleniowej nie tylko dla nauczycieli, ale również dla rodziców uczniów. Dodam, iż cieszą mnie wszystkie pozytywne informacje o instytucjach, w których pracowałem, zamieszczane na stronach internetowych Echa dnia. Buski Kwartalnik Edukacyjny Sukcesy uzyskiwane przez maturzystów buskiego liceum na egzaminie dojrzałości świadczą, iż nauczyciele pod kierownictwem Pana Dyrektora Tomasza Galanta wiedzą, jak skutecznie zajmować się nauczaniem. Ufam, iż osiągnięcia w zakresie nauczania idą w parze z sukcesami wychowawczymi. Dla dyrektorów i pracowników każdego ośrodka doskonalenia nauczycieli bardzo istotnym celem jest uzyskanie akredytacji. Właśnie ten priorytetowy cel został osiągnięty przez Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli na czele z Panią Dyrektor Jolantą Maślichą r. To jest najlepszy dowód na właściwy kierunek rozwoju. Dodam, iż dla wielu placówek doskonalenia uzyskanie akredytacji pozostaje w sferze marzeń. Przypuszczam, że dzisiaj dysponuje Pan większą ilością wolnego czasu i poświęca się realizacji swoich zainteresowań i marzeń. Co jest Pana największą pasją? Jakie dzisiaj są Pana marzenia? Właśnie pasja życiowa chroni człowieka przed nudą, melancholią i pustką po aktywnej pracy zawodowej. Uważam, że w każdym okresie życia należy ćwiczyć umysł i ciało. Obecnie dla podtrzymania sprawności umysłu systematycznie gram w scrabble, rozwiązuję krzyżówki i czytam książki. Pasjonują mnie książki których autorami są pisarze nagrodzeni Literacką Nagrodą Nobla. Będę nieskromny i pochwalę się, iż w ciągu minionych pięciu lat przeczytałem ponad 200 książek. Większość z nich jest naprawdę fascynująca. Drugą moją pasją jest sport, a dokładniej biegi długodystansowe. Sport stał się moim hobby już w Liceum Pedagogicznym w Końskich ponieważ trafiłem do klasy wyjątkowo usportowionej. Już wtedy brałem udział w zawodach lekkoatletycznych, które coraz bardziej dopingowały mnie do osiągania lepszych wyników. W czasie studiów nie zrezygnowałem z biegania. Brałem m.in. udział w lekkoatletycznych mistrzostwach uczelni pedagogicznych na dystansie 1500 m. Uzyskany przeze mnie czas 4 min. 14 sek. dał mi 5 miejsce w kraju. Podczas mojej pracy zawodowej zainteresowania sportem nie uległy osłabieniu. Dzięki mojej pasji do biegania wspólnie z Panem Adamem Marcem (nieżyjącym już) włączyłem się do organizowania w Busku-Zdroju ogólnopolskich biegów ulicznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Pierwszy Bieg 5

8 Zdrojowy przeprowadzony w 1999 r. stał się niejako kamieniem węgielnym dla działalności sportowej w sferze uprawiania biegów na średnich i długich dystansach w powiecie buskim. Ten pierwszy, prestiżowy bieg, zainspirował mnie do współpracy z Adamem Marcem na rzecz utworzenia Buskiego Klubu Biegacza oraz popularyzowania i propagowania w lokalnym społeczeństwie głównie wśród dzieci i młodzieży biegania, jako formy aktywnego i zdrowego stylu życia. Moja pasja do biegania nie przeminęła z wiatrem i trwa do dzisiaj. Od wielu już lat staram się uczestniczyć w ogólnopolskich biegach ulicznych na długich dystansach. W ostatnich pięciu latach najlepszy wynik w biegu na 10 km uzyskałem w popularnym biegu Biegnij Warszawo w 2009 r. gdzie uzyskałem wynik 44 min. 37 sek. Moje zainteresowanie sportem dało mi dużo satysfakcji i zadowolenia. Mogłem aktywnie spędzać czas wolny i pokonywać własne słabości. Mam również przeświadczenie, że sport zahartował mnie fizycznie i uodpornił mój organizm. W ciągu 35 lat pracy zawodowej tylko jeden raz przebywałem na zwolnieniu lekarskim miałem 3 dni zwolnienia z powodu stanu zapalnego strun głosowych. Tak więc, trochę dziwaczne dla niektórych hobby, może być naprawdę użyteczne i pozytywnie wpływać na życie psychofizyczne. A co do marzeń, to chciałbym jak najdłużej cieszyć się dobrym zdrowiem, pomyślnością mojej rodziny oraz sukcesami placówek oświatowych którymi zarządzałem. Życząc Panu spełnienia marzeń, dziękuję za poświęcony czas, wyczerpujące informacje i mam nadzieję, że wkrótce spotkamy się w Busku. Anna Kosela Autorka jest nauczycielką w I Liceum Ogólnokształcącym w Busku-Zdroju oraz doradcą metodycznym w PODiDN w Busku-Zdroju WYWIAD Z JOLANTĄ MAŚLICHĄ OBECNYM DYREKTOREM POWIATOWEGO OŚRODKA DORADZTWA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W BUSKU-ZDROJU Od kiedy pełni Pani funkcję dyrektora PODiDN w Busku-Zdroju? Funkcję Dyrektora PODiDN w Busku-Zdroju objęłam r. Co Panią skłoniło do podjęcia pracy w Ośrodku? Przed objęciem stanowiska dyrektora Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju ówczesny Dyrektor Lucjan Defratyka zaproponował mi prowadzenie zajęć dla dyrektorów placówek oświatowych. Współpracowałam z Ośrodkiem przez kilka lat. Praca z osobami dorosłymi sprawiała mi wiele satysfakcji, inspirowała mnie do własnego rozwoju zawodowego. W tym okresie ukończyłam edukatorski kurs kwalifikacyjny, który wzbogacił mnie w dodatkowe wiadomości i umiejętności m.in. z zakresu andragogiki i psychologii. Zdobytą wiedzę z powodzeniem wykorzystywałam i wykorzystuję podczas prowadzenia różnorodnych szkoleń. Podejmując pracę w Powiatowym Ośrodku Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju byłam świadoma, że będę musiała sprostać nowym obowiązkom, ale będę miała także możliwość realizowania własnych planów, zamierzeń i koncepcji zawodowych. Poza tym lubię wyzwania, a podjęcie nowych obowiązków zawodowych niewątpliwie było dla mnie nowym doświadczeniem. Przed objęciem stanowiska dyrektora PODiDN w Busku-Zdroju pracowała Pani jako wizytator w Kuratorium Oświaty w Kielcach. Czy zdobyte doświadczenia są pomocne w kierowaniu Ośrodkiem? Oczywiście. Wiele nauczyłam się pracując w Kuratorium Oświaty. Z powodzeniem mogłam wdrażać w pracy w Ośrodku m.in. przepisy prawa oświatowego oraz zagadnienia z zakresu nadzoru pedagogicznego. Z racji pełnionej funkcji wizytatora poznałam problemy i oczekiwania dyrektorów placówek oświatowych w zakresie doradztwa 6 Buski Kwartalnik Edukacyjny

9 i doskonalenia zawodowego, co wprowadzam w życie opracowując każdego roku ofertę edukacyjną Ośrodka. Pomocne w kierowaniu PODiDN w Busku-Zdroju okazały się także moje wcześniejsze kontakty z organami prowadzącymi. Jednostki samorządu terytorialnego chętnie włączają się w aktywną współpracę z Ośrodkiem. Pełniąc funkcję dyrektora PODiDN w Busku-Zdroju udało mi się pozyskać zaufanie burmistrzów i wójtów, którzy do tej pory nie współpracowali z Ośrodkiem w zakresie doradztwa metodycznego. W 2007 r. została podpisana umowa z gminą Pińczów, a w 2011 r. z gminą Gnojno. Pełnienie funkcji Dyrektora wiąże się z dużą odpowiedzialnością i wymaga podejmowania wielu ważnych decyzji. Z jakimi problemami spotyka się Pani w codziennej pracy? W codziennej pracy zdarzają się trudności, ale nie nazywam ich problemami, a raczej wyzwaniami, którym stawiam czoła. Uważam, że kręte drogi dają piękniejsze widoki Dlatego pokonanie trudności daje mi satysfakcję i wzmacnia mnie. Wśród problemów dnia codziennego na pewno chciałabym wskazać na dużą konkurencję na rynku edukacyjno-szkoleniowym, z którą z powodzeniem radzimy sobie jako placówka. Świadczy o tym systematycznie wzrastająca ilość nauczycieli, korzystających z naszej oferty edukacyjnej. W roku szkolnym 2011/2012 było to 7510 osób. Natomiast inne trudności? Owszem są praca z ludźmi stale wiąże się z niełatwymi sytuacjami. Staram się jednak nastawiać do nich pozytywnie. Jakie decyzje, przedsięwzięcia może Pani wpisać w poczet swoich sukcesów zawodowych? Na pierwszym miejscu pragnę wskazać na moich współpracowników zarówno pedagogicznych jako i administracyjno-obsługowych. Część z ww. osób zostało zatrudnionych jeszcze przez ówczesnego Dyrektora Lucjana Defratykę, część przeze mnie. Mój sukces polega na tym, iż udało mi się stworzyć zgrany, prężny i odpowiedzialny zespół ludzi, który potrafi pracować na bardzo wysokim poziomie nie zrażając się jednocześnie, kiedy pojawiają się trudności. Praca z taką grupą jest ogromną przyjemnością. Do kolejnych sukcesów zaliczam także: jakościowy rozwój Ośrodka potwierdzony uzyskaniem Akredytacji oraz certyfikatu Miejsca odkrywania talentów, Buski Kwartalnik Edukacyjny podnoszenie kompetencji oraz umiejętności zawodowych przez kadrę Ośrodka, stale wzrastającą ilość osób korzystających z naszej oferty edukacyjnej, organizowanie przedsięwzięć o zasięgu powiatowym oraz wojewódzkim, stałą modernizację placówki pod względem bazowym oraz doposażenia w sprzęt i pomoce dydaktyczne wykorzystywane w prowadzeniu szkoleń. W okresie kiedy kieruje Pani PODiDN w Busku-Zdroju Ośrodek otrzymał akredytację. Jakie korzyści przyniosło uzyskanie akredytacji? Akredytacja jest jednym z zewnętrznych sposobów zapewnienia jakości. Uzyskanie akredytacji potwierdza, iż placówka spełnia ustalone wymagania i przyjęte kryteria jakości. Oceny PODiDN w Busku-Zdroju dokonał zespół powołany przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. Zespół wnikliwie przeanalizował dokumentację zgromadzoną po zrealizowanych różnorodnych formach doskonalenia zawodowego, które obejmowały okres od początku pełnienia przeze mnie funkcji dyrektora do czasu zakończenia procesu akredytacyjnego. Ponadto ww. komisja monitorowała bazę dydaktyczną oraz sprzęt i pomoce wykorzystywane podczas różnorodnych szkoleń. PODiDN w Busku-Zdroju uzyskał akredytację w dniu r. Otrzymanie certyfikatu jakości to ogromne wyróżnienie i prestiż dla Ośrodka, ale również ogromna odpowiedzialność, aby tę jakość utrzymywać na wysokim poziomie i nie zawieść zaufania naszych klientów. Ponadto uzyskanie akredytacji podnosi wartość marketingową naszej placówki. Dzięki akredytacji upewniłam się w przekonaniu, iż warto było podejmować szereg działań i przedsięwzięć, które zostały dostrzeżone i docenione. Jakie ma Pani plany związane z rozwojem PODiDN? Planów jest bardzo wiele, ale ograniczają mnie finanse. W najbliższych latach chciałabym zmodernizować budynek Ośrodka, aby powstała duża sala konferencyjna, która jest konieczna przy organizowaniu szkoleń dla dużej ilości uczestników (obecnie wynajmujemy takie sale w innych placówkach). Ponadto podjęłam kolejne działania w celu organizowania szkoleń finansowanych ze środków zewnętrznych tj. z Unii Europejskiej, Europejskiego 7

10 Funduszu Społecznego (czekam na ocenę merytoryczną złożonego wniosku). Mówiąc o rozwoju PODiDN w Busku-Zdroju mam nadzieję rozszerzyć działanie Ośrodka poza nasze województwo i to w aspekcie szkoleń jak i osób korzystających z naszej bazy hotelowej. Które cechy najbardziej ceni Pani u swoich współpracowników? U współpracowników cenię przede wszystkim rzetelność, lojalność oraz umiejętność pracy w grupie. Aby przybliżyć czytelnikom Pani osobowość, proszę o dokończenie kilku zdań. Nigdy nie przestanę wierzyć w ludzi. Moim największym marzeniem jest szczęście moich najbliższych, które sprawia, że i ja jestem szczęśliwa. Myśl, którą kieruję się Życie to wielki dar i trzeba je przeżyć tak, aby niczego nie żałować Najbardziej zależy mi na zdrowiu, bez którego trudno jest realizować plany i marzenia. Cenię ludzi za szczerość, umiejętność wyrażania własnych poglądów i opinii. Moją ulubioną książką jest trudno wskazać tu jedną pozycję. Do tych które zapadły głęboko w mojej pamięci zaliczam m.in: Małego Księcia Antoine de Saint Exupery, Alchemika Paulo Coelho, Zaufałem drodze ks. Jana Twardowskiego, Jeden dzień Dawida Nichollsa. Film, którego nigdy nie zapomnę to Zielona Mila. Katarzyna Tometczak-Morus Autorka jest nauczycielką w I Liceum Ogólnokształcącym w Busku-Zdroju oraz doradcą metodycznym w PODiDN w Busku-Zdroju Irena Sobieraj Autorka jest nauczycielką w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju oraz doradcą metodycznym w PODiDN w Busku-Zdroju KADRA OŚRODKA Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju swoją działalność rozpoczął w sierpniu 2002 roku. W trakcie dziesięcioletniej działalności w Ośrodku pracowały 42 osoby. Pierwszym dyrektorem Ośrodka w okresie od 19 sierpnia 2002 r. do 30 listopada 2006 r. był Lucjan Defratyka magister pedagogiki, studia wyższe zawodowe w zakresie matematyki z fizyką, absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie oraz Wyższej Szkoły Nauczycielskiej w Kielcach, studia podyplomowe w zakresie informatyki, studia podyplomowe w zakresie wychowania obronnego, nauczyciel dyplomowany, kurs dla edukatorów w ramach programu TERM IAE w zakresie prowadzenia szkoleń z organizacji i zarządzania oświatą, ekspert ministerialnej listy ds. stopni awansu zawodowego. Prowadził zajęcia z kadrą kierowniczą placówek oświatowych, nauczycielami, pracownikami jednostek samorządu terytorialnego tj.: zajęcia na kursach kwalifikacyjnych z zakresu Organizacji i zarządzania oświatą; szkolenia dla kadry kierowniczej z zakresu mierzenia jakości pracy szkoły, organizacji WDN w szkole, organizacji nadzoru pedagogicznego; kursy doskonalące dotyczące awansu zawodowego, kursy wspierające nauczycieli liderów zespołów przedmiotowych i WDN; szkolenia dla rad pedagogicznych na temat mierzenia jakości pracy szkoły, awansu zawodowego, ewaluacji dydaktycznej, praw dziecka i obowiązków ucznia, hospitacji diagnozującej, ewaluacji programu wychowawczego, WDN, oceny pracy nauczyciela, tworzenia programu rozwoju szkoły, promocji szkoły; warsztaty metodyczne dla liderów WDN oraz dla osób ubiegających się o kolejny stopień awansu zawodowego. Obecnie od 1 grudnia 2006 r. dyrektorem jest Jolanta Maślicha nauczyciel konsultant magister pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach, nauczyciel dyplomowany, edukator, studia podyplomowe w zakresie wychowania fizycznego, studium podyplomowe w zakresie organizacji i za- 8 Buski Kwartalnik Edukacyjny

Ośrodek utworzony Uchwałą Nr XXXII/186/2002 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dn. 26 maja 2002 r.

Ośrodek utworzony Uchwałą Nr XXXII/186/2002 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dn. 26 maja 2002 r. Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli jest publiczną placówką oświatową działającą od 19 sierpnia 2002 r. Organem prowadzącym jest Powiat Buski, natomiast organem sprawującym nadzór pedagogiczny

Bardziej szczegółowo

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Szanowni Państwo Nauczyciele, Dyrektorzy szkół i placówek oraz Przedstawiciele Organów Prowadzących

Bardziej szczegółowo

Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach Miasta Białystok w roku szkolnym 2010/2011

Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach Miasta Białystok w roku szkolnym 2010/2011 Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach Miasta Białystok w roku szkolnym 2010/2011 Nowe regulacje prawne (rozporządzenia) w sprawie udzielania i organizacji

Bardziej szczegółowo

Nowa rola placówek doskonalenia - - wspomaganie szkół

Nowa rola placówek doskonalenia - - wspomaganie szkół VII KONGRES ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ Nowa rola placówek doskonalenia - - wspomaganie szkół Zmiany w prawie oświatowym dotyczące funkcjonowania placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych i poradni

Bardziej szczegółowo

1. Organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej

1. Organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej Załącznik nr 7 do Statutu Zespołu Szkół nr 33 w Warszawie 1. Organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej 2. Organizacja zajęć edukacyjnych wspomagających KIPU Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

Bardziej szczegółowo

Pomoc Psychologiczno Pedagogiczna w szkole, przedszkolu i placówce - po zmianach. Marzena Kozłowska

Pomoc Psychologiczno Pedagogiczna w szkole, przedszkolu i placówce - po zmianach. Marzena Kozłowska Pomoc Psychologiczno Pedagogiczna w szkole, przedszkolu i placówce - po zmianach. Marzena Kozłowska W prezentacji czerwoną czcionką zaznaczono najnowsze zmiany w przepisach. Obowiązujące przepisy prawa

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej

Zasady organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej Załącznik nr 1 Procedura organizacji i zakres zadań zespołów ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania nauczycieli oraz szkolnych zespołów wynikające z nowych zapisów prawnych

Rola i zadania nauczycieli oraz szkolnych zespołów wynikające z nowych zapisów prawnych Rola i zadania nauczycieli oraz szkolnych zespołów wynikające z nowych zapisów prawnych Izabella Lutze Ogólnopolskie seminarium pn.: Kompetentny nauczyciel jak konstruować indywidualne programy edukacyjnoterapeutyczne

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie 1 PODSTAWY PRAWNE: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2013

Bardziej szczegółowo

Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zbrachlinie. w roku szkolnym 2011/2012

Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zbrachlinie. w roku szkolnym 2011/2012 Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zbrachlinie w roku szkolnym 2011/2012 I. Opracowany w oparciu o: 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO. w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE. w roku szkolnym 2015/2016

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO. w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE. w roku szkolnym 2015/2016 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE w roku szkolnym 2015/2016 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.

Bardziej szczegółowo

3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie:

3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie: 3. Wspomaganie 3.1. Organizacja i realizacja wspomagania 3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie: 1) Przygotowywania i podawania do publicznej wiadomości

Bardziej szczegółowo

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016 PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

Opracowała: Monika Haligowska

Opracowała: Monika Haligowska Kwalifikacja i orzekanie odnośnie dzieci niezdolnych do nauki w szkołach masowych. Podstawy prawne, rola psychologa, rola poradni w kwalifikowaniu do szkół specjalnych. Opracowała: Monika Haligowska Podstawy

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie Załącznik nr1 do zarządzenia nr 60/212 z dnia 30 sierpnia 2012r. PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie 1 PODSTAWY PRAWNE: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2014/2015

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2014/2015 Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2014/2015 Istotą WDN jest nie tylko doskonalenie nauczycieli, ale szkoły jako określonej całości. Jest to rozwój

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY POWIATOWEGO OŚRODKA DORADZTWA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W BUSKU-ZDROJU NA ROK SZKOLNY 2016/2017

PLAN PRACY POWIATOWEGO OŚRODKA DORADZTWA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W BUSKU-ZDROJU NA ROK SZKOLNY 2016/2017 PLAN PRACY POWIATOWEGO OŚRODKA DORADZTWA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W BUSKU-ZDROJU NA ROK SZKOLNY 2016/2017 LP. OBSZAR ZADANIE ODPOWIEDZIALNY TERMIN UWAGI I Nadzór pedagogiczny dyrektora sprawowanie nadzoru

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Chełmnie

Koncepcja pracy Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Chełmnie Koncepcja pracy Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Chełmnie Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. 2004 nr 256 poz. 2572). 2. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. DR. A. TROCZEWSKIEGO W KUTNIE

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. DR. A. TROCZEWSKIEGO W KUTNIE Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr. A. PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. DR. A. TROCZEWSKIEGO W KUTNIE PODSTAWY PRAWNE: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w oświacie w świetle nowego rozporządzenia 17 listopada 2010r.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w oświacie w świetle nowego rozporządzenia 17 listopada 2010r. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w oświacie w świetle nowego rozporządzenia - materiał prezentowany na spotkaniach szkoleniowych dyrektora poradni z radami pedagogicznymi szkół. Podpisane przez Ministra

Bardziej szczegółowo

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie Zatwierdzony do realizacji przez Radę Pedagogiczną w dniu 6.10.2010 r. Cele WDN główny Wzrost efektywności

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2011 r.

RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2011 r. RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2011 r.) Zarządzeniem Nr 41/2011 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

Zadania szkół, poradni

Zadania szkół, poradni Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piasecznie Zadania szkół, poradni w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego. Piaseczno, 22 lutego 2016 r. Podstawy prawne doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Kuratorium Oświaty w Gdańsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek wrzesień 2015 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/16 1.Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY POWIATOWEGO OŚRODKA DORADZTWA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W BUSKU-ZDROJU NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY POWIATOWEGO OŚRODKA DORADZTWA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W BUSKU-ZDROJU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN PRACY POWIATOWEGO OŚRODKA DORADZTWA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W BUSKU-ZDROJU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 LP. OBSZAR ZADANIE ODPOWIEDZIALNY TERMIN UWAGI I Nadzór pedagogiczny dyrektora sprawowanie nadzoru

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r.

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r. Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Warszawa, 25 listopada 2014 r. Regulacje prawne ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty akty wykonawcze do ustawy - rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Plan doskonalenia zawodowego

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Plan doskonalenia zawodowego Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak Plan doskonalenia zawodowego na lata 2013-2018 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. Nr 256, poz. 2572 z 2004

Bardziej szczegółowo

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne. PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W RZECZYCY DŁUGIEJ Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych ORE Jolanta Rafał-Łuniewska

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych ORE Jolanta Rafał-Łuniewska Akty prawne na rzecz ucznia z symptomami ryzyka dysleksji oraz zadania nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w organizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

Procedury udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w XVI Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefanii Sempołowskiej

Procedury udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w XVI Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefanii Sempołowskiej Procedury udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w XVI Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefanii Sempołowskiej 1 1.Szkoła organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Organizowanie i udzielanie pomocy psychologicznopedagogicznej. nowych regulacji prawnych

Organizowanie i udzielanie pomocy psychologicznopedagogicznej. nowych regulacji prawnych Organizowanie i udzielanie pomocy psychologicznopedagogicznej w szkole w świetle nowych regulacji prawnych Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach: w sprawie udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 6 IM. MACIEJA RATAJA W EŁKU

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 6 IM. MACIEJA RATAJA W EŁKU PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 6 IM. MACIEJA RATAJA W EŁKU Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013

Bardziej szczegółowo

Wsparcie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym w środowisku lokalnym

Wsparcie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym w środowisku lokalnym Wsparcie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym w środowisku lokalnym Słupca, 12 kwietnia 2012r. Rola poradni psychologicznopedagogicznej w zapobieganiu niedostosowaniu społecznemu wśród dzieci

Bardziej szczegółowo

Zaangażowane środki a) osobowe b) materialne. środki finansowe. Środki własne szkoły oraz pozyskane środki z EFS ok. 320 tyś. zł.

Zaangażowane środki a) osobowe b) materialne. środki finansowe. Środki własne szkoły oraz pozyskane środki z EFS ok. 320 tyś. zł. Kuratorium Oświaty w Opolu Przykład dobrej praktyki Nazwa szkoły / placówki Zespół Gimnazjalno-Szkolny w Zębowicach Dyrektor szkoły / placówki Koordynator DP Adres mgr Małgorzata Stelmach mgr Iwona Grabowska

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w I Liceum Ogólnokształcącym w Giżycku

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w I Liceum Ogólnokształcącym w Giżycku PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w I Liceum Ogólnokształcącym w Giżycku Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie procesu kształcenia uczniów ze SPE przez Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczne

Wspomaganie procesu kształcenia uczniów ze SPE przez Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczne Wspomaganie procesu kształcenia uczniów ze SPE przez Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczne Obowiązki zadania, podstawy prawne, przykłady dobrych praktyk Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Dęblinie

Bardziej szczegółowo

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk)

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk) Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Wydział Pedagogiczny Studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja II finansowana z Europejskiego Funduszu Socjalnego-EFS Uprawnienia:

Bardziej szczegółowo

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w kontekście praw dziecka

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w kontekście praw dziecka Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w kontekście praw dziecka Barbara Łaska st. wizytator Wydziału Wspierania Edukacji Kuratorium Oświaty w Łodzi Art. 1 ustawy o systemie oświaty - system oświaty

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE Podstawa prawna: - Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

Standardy. Mariola Kiełboń- St. wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Standardy. Mariola Kiełboń- St. wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Standardy Mariola Kiełboń- St. wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie 1 września 2009 r. rozpoczął się proces wdrażania w przedszkolach i szkołach nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH I PLACÓWKACH. Krakowska Małgorzata

ZASADY ORGANIZACJI I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH I PLACÓWKACH. Krakowska Małgorzata ZASADY ORGANIZACJI I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH I PLACÓWKACH Krakowska Małgorzata REGULACJE PRAWNE Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Procedura organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Leszka Kołakowskiego w Kożuchowie. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi MOC W REGIONACH Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 w edukacji Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Kraków, 28-29 listopada 2013 r. Czym jest

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. M. KOPERNIKA W ZATORZE

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. M. KOPERNIKA W ZATORZE PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. M. KOPERNIKA W ZATORZE Załącznik do zarządzenia nr... Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

Cele i zadania Miejskiego Zespołu Poradni. Psychologiczno- Pedagogicznych w Kielcach

Cele i zadania Miejskiego Zespołu Poradni. Psychologiczno- Pedagogicznych w Kielcach Miejski Zespół Poradni Psychologiczno Pedagogicznych 25-729 Kielce, ul. Urzędnicza 16 tel. sekretariat 41 367 67 28 fax 41 367 69 51, mzppp1@wp.pl, www.mzppp.pl Cele i zadania Miejskiego Zespołu Poradni

Bardziej szczegółowo

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach:

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach: Opracowała Ewa Materka, psycholog Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej Budowanie systemu wsparcia oraz organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANUSZA KORCZAKA W SMOLNIKU

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANUSZA KORCZAKA W SMOLNIKU PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANUSZA KORCZAKA W SMOLNIKU PODSTAWY PRAWNE: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012 Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 11/12 Uprawnienia: Studia kwalifikacyjne, tzn. nadające kwalifikacje do zajmowania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Szamotułach

PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Szamotułach 64 500 Szamotuły, ul. Kapłańska 18, tel./fax. 0-61 29 21 443 Załącznik nr 7 PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Szamotułach

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Załącznik nr 15 do Statutu Zespołu Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

WODN w Skierniewicach

WODN w Skierniewicach Małgorzata Wrzodak Misja WODN Wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli, wychowawców, kadry kierowniczej poprzez świadczenie usług szkoleniowych na najwyższym poziomie, w formach i miejscach spełniających

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZACJI ORAZ UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE.

PROCEDURY ORGANIZACJI ORAZ UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE. PROCEDURY ORGANIZACJI ORAZ UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.

Bardziej szczegółowo

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2015/2016

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2015/2016 Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2015/2016 Istotą WDN jest nie tylko doskonalenie nauczycieli, ale szkoły jako określonej całości. Jest to rozwój

Bardziej szczegółowo

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole Obowiązujące przepisy prawne 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.). 2. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Uczeń niepełnosprawny w szkole masowej Spotkanie liderów WDN 30.09.2013r. Szczecin

Uczeń niepełnosprawny w szkole masowej Spotkanie liderów WDN 30.09.2013r. Szczecin Uczeń niepełnosprawny w szkole masowej Spotkanie liderów WDN 30.09.2013r. Szczecin Priorytety Ministra Edukacji Narodowej do pracy na rok szkolny 2013/2014 2 Wspieranie rozwoju dziecka młodszego i podnoszenia

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ŁOMŻY

STATUT SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ŁOMŻY Załącznik do Uchwały Nr 383/LII/09 Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 listopada 2009 r. STATUT SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ŁOMŻY 1. Samorządowy Ośrodek Doradztwa

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zmian wynikających ze zmian w organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej

Zestawienie zmian wynikających ze zmian w organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej Zestawienie zmian wynikających ze zmian w organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej L.P. Rozporządzenie stare Rozporządzenie nowe obowiązujące 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w gimnazjum nowe regulacje i nowe zadania. Małgorzata Spendel ROME Metis

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w gimnazjum nowe regulacje i nowe zadania. Małgorzata Spendel ROME Metis Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w gimnazjum nowe regulacje i nowe zadania Małgorzata Spendel ROME Metis 1 Nowe regulacje prawne - rozporządzenia w sprawie udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN w sprawie udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół Technicznych we Włocławku

REGULAMIN w sprawie udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół Technicznych we Włocławku Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1 dyrektora szkoły z dnia 30 sierpnia 2013 r. REGULAMIN w sprawie udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół Technicznych we Włocławku

Bardziej szczegółowo

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2016/2017

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2016/2017 Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2016/2017 Istotą WDN jest nie tylko doskonalenie nauczycieli, ale szkoły jako określonej całości. Jest to rozwój

Bardziej szczegółowo

Cele wystąpienia. Usystematyzowanie wiedzy dotyczącej przepisów o realizacji pomocy psychologicznopedagogicznej

Cele wystąpienia. Usystematyzowanie wiedzy dotyczącej przepisów o realizacji pomocy psychologicznopedagogicznej ZMIANY PRAWNE W ORGANIZOWANIU POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W WYCHOWANIU PRZEDSZKOLNYM KATARZYNA SZCZEPKOWSKA-SZCZĘŚNIAK NAUCZYCIEL KONSULTANT MSCDN WYDZIAŁ W WARSZAWIE Cele wystąpienia Usystematyzowanie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ w Gimnazjum Miejskim im. Jana Pawła II w Głownie

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ w Gimnazjum Miejskim im. Jana Pawła II w Głownie PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ w Gimnazjum Miejskim im. Jana Pawła II w Głownie PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Udzielania i Organizacji Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku.

Regulamin Udzielania i Organizacji Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku. Regulamin Udzielania i Organizacji Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku. Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

mgr Hanna Arend mgr Dariusz Nowak

mgr Hanna Arend mgr Dariusz Nowak mgr Hanna Arend mgr Dariusz Nowak Poradnie od zawsze wychodziły naprzeciw potrzebom środowiska lokalnego wpierając: dziecko rodzica nauczyciela Pakiet poradniany w roku 2010 Potrzeba pełnej optymalizacji

Bardziej szczegółowo

Obowiązujące od 1 września 2017 r.

Obowiązujące od 1 września 2017 r. ZMIANY W SPRAWIE UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH I PLACÓWKACH Obowiązujące od 1 września 2017 r. Opracowano na podstawie Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Procedura udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym

Procedura udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym Procedura psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2012 r.

RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2012 r. RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2012 r.) Zarządzeniem Nr 36/2012 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

Zasady i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Łukowie

Zasady i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Łukowie Zasady i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Łukowie Obowiązującym uregulowaniem prawnym dotyczącym udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubiczu Dolnym SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA

Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubiczu Dolnym SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubiczu Dolnym SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA 2013 2014 2014 2015 2015-2016 PODSTAWY PRAWNE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Art. 72. 2. Konwencja

Bardziej szczegółowo

Procedura organizowania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkół Salezjańskich w Sokołowie Podlaskim

Procedura organizowania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkół Salezjańskich w Sokołowie Podlaskim Procedura organizowania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkół Salezjańskich w Sokołowie Podlaskim Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego Krzysztof Bąk nauczyciel wychowania fizycznego Data rozpoczęcia stażu 01.09.2012 r. Data zakończenia

Bardziej szczegółowo

III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej we Włocławku

III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej we Włocławku III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej we Włocławku PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W LMK I PODSTAWA PRAWNA: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. mgr Dorota Miezin- Potocka

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. mgr Dorota Miezin- Potocka PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Nauczyciel mianowany ubiegający się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego mgr Dorota Miezin- Potocka nauczyciel języka angielskiego Zespół Szkół nr 7, Szkoła Podstawowa nr

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Oleśnicy

S T A T U T Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Oleśnicy S T A T U T Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Oleśnicy Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o : 1) ustawie należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 5 SPECJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 5 SPECJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 5 SPECJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 PODSTAWOWE KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2012/2013: Wzmacnianie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C.

ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C. ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C. K. NORWIDA W TYCHACH Podstawa prawna: 1) Art. 22 ust. 2 pkt 11 oraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik do protokołu z posiedzenia Rady Pedagogicznej z dnia 28 września 2015 r.

Załącznik do protokołu z posiedzenia Rady Pedagogicznej z dnia 28 września 2015 r. 1 Załącznik do protokołu z posiedzenia Rady Pedagogicznej z dnia 28 września 2015 r. Regulamin udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki

Bardziej szczegółowo

100 pytań, które pojawiły się na egzaminach na nauczyciela mianowanego w różnych regionach Polski:

100 pytań, które pojawiły się na egzaminach na nauczyciela mianowanego w różnych regionach Polski: 100 pytań, które pojawiły się na egzaminach na nauczyciela mianowanego w różnych regionach Polski: 1. Jakie metody aktywizujące stosujesz na swoich zajęciach? 2. W jaki sposób indywidualizujesz pracę swoich

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA i ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 W INOWROCŁAWIU

ZASADY UDZIELANIA i ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 W INOWROCŁAWIU ZASADY UDZIELANIA i ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 W INOWROCŁAWIU Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkole reguluje Rozporządzenie MEN z dnia

Bardziej szczegółowo

Plan Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli. Szkoły Podstawowej nr 2 im. Przyjaciół Ziemi w Kostrzynie. nad Odrą na lata 09. 2011-08.2016.

Plan Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli. Szkoły Podstawowej nr 2 im. Przyjaciół Ziemi w Kostrzynie. nad Odrą na lata 09. 2011-08.2016. Plan Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 2 im. Przyjaciół Ziemi w Kostrzynie nad Odrą na lata 09. 2011-08.2016. 1. Podstawa prawna: a) Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

SYSTEM POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ORAZ WSPIERANIA UCZNIÓW. w Zespole Szkół w Choroszczy

SYSTEM POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ORAZ WSPIERANIA UCZNIÓW. w Zespole Szkół w Choroszczy SYSTEM POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ORAZ WSPIERANIA UCZNIÓW w Zespole Szkół w Choroszczy Choroszcz 2015 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie Krzysztof Zajączkowski Kuratorium Oświaty w Krakowie Nowa formuła pomocy psychologiczno pedagogicznej w szkole. W okresie ostatnich kilku lat w środowisku oświatowym toczyły się dyskusje na temat organizacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 11/16/17 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu z dnia 15 listopada 2016 roku

Uchwała nr 11/16/17 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu z dnia 15 listopada 2016 roku Uchwała nr 11/16/17 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu doskonalenia zawodowego nauczycieli

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY NR W.. NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY NR W.. NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY NR W.. NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 Podstawa prawna: 25 Rozporządzenia MEN z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (poz.1270) 1) Przedmiot

Bardziej szczegółowo

ROLA DORADZTWA METODYCZNEGO PCDZN W PUŁAWACH W SPEŁNIANIU OCZEKIWAŃ ŚRODOWISKA NAUCZYCIELSKIEGO

ROLA DORADZTWA METODYCZNEGO PCDZN W PUŁAWACH W SPEŁNIANIU OCZEKIWAŃ ŚRODOWISKA NAUCZYCIELSKIEGO ROLA DORADZTWA METODYCZNEGO PCDZN W PUŁAWACH W SPEŁNIANIU OCZEKIWAŃ ŚRODOWISKA NAUCZYCIELSKIEGO Doradztwo metodyczne pomoc i nakłanianie nauczycieli do stosowania wiedzy pedagogicznej w praktyce oraz

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V ZAKRES ZADAŃ PRACOWNIKÓW PORADNI

ROZDZIAŁ V ZAKRES ZADAŃ PRACOWNIKÓW PORADNI ROZDZIAŁ V ZAKRES ZADAŃ PRACOWNIKÓW PORADNI 19. 1. Zakres zadań pracowników pedagogicznych Poradni wynika z określonych celów i zadań Poradni zawartych w indywidualnych planach pracy oraz planach pracy

Bardziej szczegółowo

OFERTĘ METODYCZNĄ na WRZESIEŃ 2014 r.

OFERTĘ METODYCZNĄ na WRZESIEŃ 2014 r. SAMORZĄDOWY OŚRODEK DOSKONALENIA I DORADZTWA w CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO i PRAKTYCZNEGO, 65-154 ZIELONA GÓRA, ul. Dolina Zielona 19, tel. 68 419 65 60 lub 730-019-119 e-mail: sodid@cku.zgora.pl

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w GIMNAZJUM im. ADAMA BORYSA w WITKOWIE

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w GIMNAZJUM im. ADAMA BORYSA w WITKOWIE Załącznik 11 PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w GIMNAZJUM im. ADAMA BORYSA w WITKOWIE Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Górze (rok szkolny 2012/2013)

ROCZNY PLAN PRACY WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Górze (rok szkolny 2012/2013) ROCZNY PLAN PRACY WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie (rok szkolny 2012/2013) PLAN OPRACOWANO W OPARCIU O: Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej

Bardziej szczegółowo

Organizacja kształcenia specjalnego w roku szk.2017/2018. Krystyna Skalik

Organizacja kształcenia specjalnego w roku szk.2017/2018. Krystyna Skalik Organizacja kształcenia specjalnego w roku szk.2017/2018 Krystyna Skalik Regulacje prawne Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. (Dz. U. z 2017r.poz.1578) w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne. Procedury udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej w Zawadce Osieckiej Na podstawie : - ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2013 r. w

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Zespołu Szkół w Dziaduszycach w roku szkolnym 2016/2017

Plan nadzoru pedagogicznego Zespołu Szkół w Dziaduszycach w roku szkolnym 2016/2017 Plan nadzoru pedagogicznego Zespołu Szkół w Dziaduszycach w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.), Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 2/2012 PROCEDURA ORGANIZACJI I ZAKRES ZADAŃ ZESPOŁÓW DS. POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ WE WŁODAWIE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Procedura organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Procedura organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej Strona 1/ Stron 8 I. Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół Publicznych im. T. Kościuszki w Wojsławicach Kolonii

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół Publicznych im. T. Kościuszki w Wojsławicach Kolonii PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół Publicznych im. T. Kościuszki w Wojsławicach Kolonii PODSTAWY PRAWNE: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna Załącznik nr 8 do Statutu Gimnazjum nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zespole Szkół nr 8 w Suwałkach Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 1 1 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi

Bardziej szczegółowo