JAK PODNOSIĆ JAKOŚĆ EDUKACJI? Cele ZAŁOŻENIA TEORETYCZNE BADANIA PISA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JAK PODNOSIĆ JAKOŚĆ EDUKACJI? Cele ZAŁOŻENIA TEORETYCZNE BADANIA PISA"

Transkrypt

1 Instytut Badań Edukacyjnych JAK PODNOSIĆ JAKOŚĆ EDUKACJI? Wyniki badania PISA w Polsce Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Priorytet III Cele Umiejętności złożone polskich uczniówdiagnoza problemu na podstawie badań PISA Refleksje i poszukiwania rozwiązań ZAŁOŻENIA TEORETYCZNE BADANIA PISA

2 Cele Programu PISA Cykliczne badanie wiadomości i umiejętności 15-latków Poznanie rezultatów kształcenia Międzynarodowy dialog dotyczący przyszłości systemów edukacyjnych w bezpośrednim odniesieniu do danych empirycznych Kraje uczestniczące ce w badaniu kraje + 11 dodatkowo PISA krajów krajów krajów Cykl badań PISA 2000 r. CZYTANIE, matematyka, nauki przyrodnicze 2003 r. czytanie, MATEMATYKA, nauki przyrodnicze 2006 r. czytanie, matematyka, NAUKI PRZYRODNICZE 2009 r. CZYTANIE, matematyka, nauki przyrodnicze

3 Poziomy umiejętno tności (Czytanie i interpretacja) 6 poziomów umiejętności od 1 (najniższy) do 6 (najwyższy) >1 < Uczeńdociera do wszystkich informacji w 1 lub kilku Uczeńradzi Uczeńz tekstu Uczeń sobie ważne dostrzega z tekstem informacje, główną łatwym, interpretuje ideę wydobywa tekstu, szczegóły z wyszukuje tekstu Uczeńwydobywa tekstach, analizuje z i tekstu integruje kilka informacje, informacji, dokonuje ogarnia tekstu i tekst w informacje całości, wyrażone dokonuje określone, wprost, krytycznej rozumie dostrzega oceny relacje tekstu, między stawia sens głębokich całości tekstu, interpretacji, dokonuje dostrzega interpretacji, zależności, stawia proste związki elementami miedzy hipotezy tekstu, tekstem i je odnosi uzasadniaa swoim siędo osobistego Uczeńwyszukuje porównuje hipotezy i zestawia i dokonuje różne ocen, elementy, które uzasadnia stawia hipotezy doświadczeniem i rozpoznaje doświadczenia informacje, dostrzega związki i znaczenia między słowami i informacjami, dotyczące całości, dokonuje uzasadnia połączeń, swoje sądy porównań i wyjaśnień, uzasadnia je i ocenia Porównywalno wnywalność wyników w od 2003 r. (zadania z matematyki) 2A. CZYTANIE I INTERPRETACJA

4 OBSZARY UMIEJĘTNO TNOŚCI CZYTANIA OBSZARY UMIEJĘTNOŚCI CZYTANIA CZYTANIE I INTERPRETACJA- Agenda WYNIKI Standardy/wskazówki do SIWZ Finlandia 546 Kanada 534 Nowa Zelandia 529 Kanada Australia Regulaminy 528 dot. Australia Zamówień 525 publicznych Korea 525 Irlandia Japonia Współpraca 522 międzyzespołowa/szkolenia Norwegia 503 Islandia Planowanie prac: Chiny zespół510 Holandia 507 analityczno-informatyczny, Estonia prawnicy Ek Finlandia 543 Korea 534 Irlandia 527 Lichtenstein 525 Hong Kong-Chiny 525 Nowa Zelandia 522 Szwecja 516 Belgia 507 Norwegia 505 Francja 505 USA 504 Dania 497 Szwajcaria 494 Hiszpania 493 Austria 492 Czechy 492 Włochy 487 Niemcy 484 Lichtenstein 483 Węgry 480 Polska 479 Grecja 474 Portugalia 470 Rosja 462 Łotwa 458 Izrael 452 Tajlandia 431 Bułgaria 430 Szwecja 514 Holandia 513 Hong Kong- Belgia 507 Norwegia 500 Szwajcaria 499 Japonia 498 Makao-Chiny 498 Polska 497 Francja 496 USA 495 Dania 492 Islandia 492 Niemcy 491 Austria 491 Łotwa 491 Czechy 489 Węgry 482 Hiszpania 481 Luksemburg 479 Portugalia 478 Włochy 476 Grecja Korea 556 Finlandia 547 Hong Kong-Chiny 536 Kanada 527 Nowa Zelandia 521 Irlandia 517 Australia 513 Lichtenstein 510 Polska 508 Szwecja 507 Belgia 501 Estonia 501 Szwajcaria 499 Japonia 498 Tajwan 496 Wielka Brytania 495 Niemcy 495 Dania 494 Słowenia 494 Makao-Chiny 492 Austria 490 Francja 488 Islandia 484 Norwegia 484 Czechy 483 Węgry 482 Łotwa 479 Luksemburg 479 Chorwacja 477 Portugalia 472 Szanghaj-Chiny 556 Korea 539 Finlandia 536 Hongkong-Chiny 533 Singapur 526 Kanada 524 Nowa Zelandia 521 Japonia 520 Australia 515 Holandia 508 Belgia 506 Szwajcaria 501 Polska 500 Islandia 500 USA 500 Liechtenstein 499 Szwecja 497 Niemcy 497 Irlandia 496 Francja 496 Tajwan 495 Dania 495 Wielka Brytania 494 Węgry 494 Portugalia 489 Macao-Chiny 487 Włochy 486 Łotwa 484 Słowenia 483 Grecja 483 Hiszpania 481 Czechy 478 Słowacja 477 ODSETEK UCZNIÓW W OSIĄGAJ GAJĄCYCH NAJSŁABSZE ABSZE WYNIKI

5 UCZNIOWIE NA POSZCZEGÓLNYCH POZIOMACH UMIEJĘTNO TNOŚCI W POLSCE ( ) 2009) OBSZARY UMIEJĘTNO TNOŚCI WYSZUKIWANIE INFORMACJI INTERPRETACJA REFLEKSJA I ARGUMENTACJA PRZYKŁADOWE ZADANIE: Jezioro Czad Rysunek 1 przedstawia zmiany poziomu wody jeziora Czad na Saharze w północnej Afryce. Jezioro Czad zniknęło zupełnie z powierzchni ziemi lat p.n.e., w czasie ostatniej epoki lodowcowej. Około lat p.n.e. znów siępojawiło. Obecnie jego poziom jest w przybliżeniu taki sam, jak był w roku 1000 n.e. Rysunek 2 przedstawia sztukęnaskalnąsahary (tzn. prehistoryczne rysunki i malowidła, które można znaleźć na ścianach jaskiń) i zmieniającąsię faunę

6 CZAS PRZEZNACZONY NA CZYTANIE DLA PRZYJEMNOŚCI A WYNIKI NA SKALI WG PŁCI P WNIOSKI (CZYTANIE I INTERPRETACJA) W roku 2006 i 2009 Polska uzyskała wynik powyżej średniej OECD Zmalała liczba uczniów na poziomie 1 i poniżej Od roku 2006 zmalała liczba uczniów z poziomu 5 i 6 (z 11,6% na 7,2%) Płeć jest czynnikiem różnicującym osiągnięcia uczniów w czytaniu i interpretacji Mocne i słabe strony polskich uczniów dotyczą w równej mierze uczniów ze wszystkich poziomów umiejętności 2B. MATEMATYKA

7 MATEMATYKA W BADANIU PISA ZADANIA MATEMATYCZNE: Osadzone w kontekście praktycznym Odmienne od rutynowych zadań szkolnych Wymagające umiejętności radzenia sobie z problemem, dla którego nie ma gotowego schematu postępowania MATEMATYKA - WYNIKI PISA 2003 Hongkong (Chiny) 550 Finlandia 544 Korea 542 Holandia 538 Liechtenstein 536 Japonia 534 Kanada 532 Belgia 529 Macao (Chiny) 527 Szwajcaria 527 Australia 524 Nowa Zelandia 523 Czechy 516 Islandia 515 Dania 514 Francja 511 Szwecja 509 Austria 506 Irlandia 503 Niemcy 503 Słowacja 498 Norwegia 495 Luksemburg 493 Polska 490 Węgry 490 Hiszpania 485 Łotwa 483 USA 483 Rosja 468 Portugalia 466 Włochy 466 Grecja 445 Serbia 437 Turcja 423 Urugwaj 422 Tajlandia 417 Meksyk 385 Indonezja 360 Tunezja 359 Brazylia 356 Średni wynik polskich uczniów w 2009 r. nie zmienił się w stosunku do roku 2006 (wynik na poziomie średniej OECD) PISA 2006 Tajwan 549 Finlandia 548 Hongkong (Chiny) 547 Korea 547 Holandia 531 Szwajcaria 530 Kanada 527 Macao (Chiny) 525 Liechtenstein 525 Japonia 523 Nowa Zelandia 522 Belgia 520 Australia 520 Estonia 515 Dania 513 Czechy 510 Islandia 506 Austria 505 Słowenia 504 Niemcy 504 Szwecja 502 Irlandia 501 Francja 496 Wieka Brytania 495 Polska 495 Słowacja 492 Węgry 491 Luksemburg 490 Norwegia 490 Litwa 486 Łotwa 486 Hiszpania 480 Azerbejdżan 476 Rosja 476 USA 474 Chorwacja 467 Portugalia 466 Włochy 462 Grecja 459 Izrael 442 Serbia 435 Urugwaj 427 Turcja 424 Tajlandia 417 Rumunia 415 Bułgaria 413 Chile 411 Meksyk 406 Czarnogóra 399 Indonezja 391 Jordania 384 Argentyna 381 Kolumbia 370 Brazylia 370 Tunezja 365 Katar 318 Kirgistan 311 PISA 2009 Szanghaj (Chiny) 600 Singapur 562 Hongkong (Chiny) 555 Korea 546 Tajwan 543 Finlandia 541 Liechtenstein 536 Szwajcaria 534 Japonia 529 Kanada 527 Holandia 526 Macao (Chiny) 525 Nowa Zelandia 519 Belgia 515 Australia 514 Niemcy 513 Estonia 512 Islandia 507 Dania 503 Słowenia 501 Norwegia 498 Francja 497 Słowacja 497 Austria 496 Polska 495 Szwecja 494 Czechy 493 Wielka Brytania 492 Węgry 490 Luksemburg 489 USA 487 Irlandia 487 Portugalia 487 Hiszpania 483 Włochy 483 Łotwa 482 Litwa 477 Rosja 468 Grecja 466 Chorwacja 460 Dubaj (ZEA) 453 Izrael 447 Turcja 445 Serbia 442 Azerbejdżan 431 Bułgaria 428 Rumunia 427 Urugwaj 427 Chile 421 Tajlandia 419 Meksyk 419 Trynidad i Tobago 414 Kazachstan 405 Czarnogóra 403 Argentyna 388 Jordania 387 Brazylia 386 Kolumbia 381 Albania 377 Tunezja 371 Indonezja 371 Katar 368 Peru 365 Panama 360 WYNIKI POLSKICH UCZNIÓW A WYNIKI OECD (POZIOMY UMIEJĘTNO TNOŚCI)

8 ODSETEK UCZNIÓW W OSIĄGAJ GAJĄCYCH NAJSŁABSZE ABSZE WYNIKI MATEMATYKA + MOCNE STRONY POMIĘDZY ROKIEM 2003 a 2006 POLSKA AWANSOWAŁA Z GRUPY PAŃSTW Z WYNIKAMI PONIŻEJ ŚREDNIEJ OECD, DO GRUPY PAŃSTW ZE ŚREDNIMI WYNIKAMI W POLSCE JEST MNIEJ NIŻ W OECD UCZNIÓW NA NAJNIŻSZYCH POZIOMACH UMIEJĘTNOŚCI - SŁABE STRONY W POLSCE JEST MNIEJ NIŻ W OECD UCZNIÓW NA NAJWYŻSZYCH POZIOMACH UMIEJĘTNOŚCI RÓŻNICE MIĘDZY WYNIKAMI CHŁOPCÓW I DZIEWCZĄT SĄ MNIEJSZE NIŻ W OECD ZASTOSOWANIE ALGORYTMÓW SAMODZIELNE ROZUMOWANIE WNIOSKI (MATEMATYKA) Ćwiczenie algorytmów daje ograniczone możliwości Dalszy nacisk na ćwiczenie zadań odtwórczych nie sprzyja rozwijaniu umiejętności matematycznych Gimnazjaliści nadal mają problemy (większe niż przeciętnie w OECD), gdy muszą wyjść poza znane sposoby działania; podjąć samodzielne rozumowanie matematyczne, zaplanować strategię postępowania Ważne, by rozwijać umiejętności modelowania i rozumowania matematycznego, wzmacniać samodzielne myślenie oraz bardziej złożone umiejętności uczniów

9 2C. NAUKI PRZYRODNICZE CO NAM DAJĄ NAUKI PRZYRODNICZE? ROZUMOWANIE W NAUKACH PRZYRODNICZYCH WYNIKI PISA 2006 PISA 2009 Szanghaj-Chiny 575 Finlandia 563 Finlandia 554 Hongkong-Chiny 542 Hongkong-Chiny 549 Kanada 534 Singapur 542 Tajwan 532 Japonia 539 Estonia 531 Korea 538 Japonia 531 W 2006 r. Nowa Zelandia 532 Kanada 529 Nowa Zelandia 530 Estonia 528 Australia 527 Polska uzyskała Australia 527 Holandia 525 Holandia 522 Liechtenstein 522 Tajwan 520 wynik na Korea 522 Niemcy 520 Słłłłowenia 519 Lichtenstein 520 Niemcy 516 poziomie Szwajcaria 517 Wielka Brytania 514 Wielka Brytania 515 Słłłłowenia 512 Czechy 513 średniej OECD Makao-Chiny 511 Szwajcaria 512 Polska 508 Makao-Chiny 511 Irlandia 508 Austria 511 Belgia 507 Belgia 510 Węgry 503 Stany Zjednoczone 502 Irlandia 508 Czechy 500 Węgry 504 Norwegia 500 Szwecja 503 Dania 499 Polska 498 Francja 498 Dania 496 Islandia 496 Francja 495 Szwecja 495 Austria 494 Chorwacja 493 Łotwa 494 Islandia 491 Portugalia 493 Łotwa 490 W 2009 r. wynik Litwa 491 Stany Zjednoczone 489 Słowacja 490 Słłłłowacja 488 był istotnie wyższy Włochy 489 Hiszpania 488 Hiszpania 488 Litwa 488 Chorwacja 486 Norwegia 487 od średniej OECD Luksemburg 484 Luksemburg 486 Rosja 478 Grecja 470 Rosja 479 Różnica wynosi Dubaj (ZEA) 466 Włochy 475 Izrael 455 Portugalia punktów Turcja 454 Grecja 473 Chile 447 Izrael 454 Serbia 443 Chile 438 Bułgaria 439 Serbia 436 Rumunia 428 Bułgaria 434 Urugwaj 427 Urugwaj 428 Tajlandia 425 Meksyk 416 Turcja 424 Jordania 415 Jordania 422 Trynidad i Tobago 410 Tajlandia 421 Brazylia 405 Rumunia 418 Kolumbia 402 Czarnogóra 412 Czarnogóra 401 Meksyk 410 Argentyna 401 Indonezja 393 Tunezja 401 Argentyna 391 Kazachstan 400 Albania 391 Brazylia 390 Indonezja 383 Kolumbia 388 Katar 379 Tunezja 386 Panama 376 Azerbejdżan 382 Azerbejdżan 373 Katar 349 Peru 369 Kirgistan 322 Kirgistan 330

10 ODSETEK UCZNIÓW W OSIĄGAJ GAJĄCYCH NAJSŁABSZE ABSZE WYNIKI ROZUMOWANIE W NAUKACH PRZYRODNICZYCH PISA - Program Międzynarodowej Oceny Umiejętno tności Uczniów DIAGNOZA WYNIKÓW BADANIA PISA DLA POLSKI czytanie i interpretacja: poprawa wyników ( ) matematyka: przeciętne wyniki - bez znaczących zmian ( ) rozumowanie w naukach przyrodniczych: istotna poprawa ( ), ale czekamy na jej potwierdzenie We wszystkich dziedzinach (przedmiotach szkolnych) polscy uczniowie mają trudności z zadaniami wymagającymi samodzielnego myślenia, wymagającymi umiejętności złożonych, przełożenia wiadomości na praktyczne zastosowanie

11 ODPOWIEDŹ SYSTEMOWA NA DIAGNOZĘ MOCNYCH I SŁABYCH S STRON Przypomnijmy Umiejętności złożone to: Ciągi rozumowania prowadzące do rozwiązania podstawowego problemu, w trakcie których uczeń odwołuje się do kilku umiejętności prostych POZIOMY UMIEJĘTNO TNOŚCI UCZNIÓW POTENCJALNA KADRA NAUKOWA ZAGROŻENIE WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

12 ODPOWIEDŹ SYSTEMOWA NA DIAGNOZĘ MOCNYCH I SŁABYCH S STRON Przykłady zadań (m.in. z informatora CKE), które pomagają rozwijać umiejętności złożone, w pracy nauczyciela z uczniem Drogi zakażenia wirusem HIV Czy wymienione w tabeli czynności niosą ryzyko zakażenia wirusem HIV? Zaznacz właściwe odpowiedzi i wybierz uzasadnienie każdej z nich spośród podanych poniżej. Lp. Czynność 1. Transfuzja nieprzebadanej krwi 2. Pływanie w basenie publicznym Czy istnieje ryzyko zakażenia HIV? TAK NIE TAK NIE Uzasadnienie A B C D A B C D 3. Stosunek płciowy TAK NIE A B C D 4. Pocałunek TAK NIE A B C D A. Nie ma wirusa HIV lub jest go bardzo niewiele w ślinie, łzach i pocie osoby zakażonej. B. Cząsteczki wirusa zawarte w krwi nosiciela mogą dostać się do krwiobiegu osoby zdrowej i spowodować zakażenie. C. Wirus HIV może być obecny w nasieniu mężczyzny i wydzielinach narządów płciowych kobiety. D. Wirus HIV jest bardzo wrażliwy na czynniki zewnętrzne oraz środki dezynfekcyjne, np. chlor lub ozon; szybko ginie w powietrzu lub w wodzie. Albinizm i porady z Internetu Albinizm to choroba genetyczna uwarunkowana allelem recesywnym. Nie jest sprzężona z płcią. Polega na zaburzeniach syntezy barwników melanin. Objawy choroby to m.in. bardzo jasna skóra, włosy i rzęsy. Elżbieta spodziewa się dziecka, którego ojcem jest mężczyzna chory na albinizm. Sama jest zdrowa, ale obawia się o zdrowie dziecka. Postanowiła poszukać porady na forum internetowym. Czy poniższe stwierdzenia z forum, które przeczytała Elżbieta, są prawdziwe? Lp. Stwierdzenie albo rada zamieszczone na forum: 1. Jeśli u Ciebie w rodzinie nie było przypadków albinizmu, to najprawdopodobniej Twoje dziecko będzie zdrowe. 2. Wypijaj codziennie szklankę soku z marchwi, uzupełniającego niedobór barwników. 3. Jak ojciec dziecka jest chory, to ono też na pewno będzie chore, co byś nie zrobiła. 4. Zjadaj dużo owoców zawierających witaminę C, co uodporni dziecko na geny albinizmu. Czy jest to prawda? TAK NIE TAK NIE TAK NIE TAK NIE

13 PODSUMOWANIE OGNIWA JAKOŚCI: PRACA NAUCZYCIELA Z UCZNIEM, GRUPĄ UCZNIÓW WSPÓŁPRACA MIĘDZY NAUCZYCIELAMI RÓŻNYCH PRZEDMIOTÓW WSPÓŁPRACA SAMORZĄDU I SZKOŁY: ROZWIJANIE ZDOLNOŚCI, KOMPENSACJA SŁABYCH STRON- STRATEGIE SAMORZĄDOWE NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA I NOWY EGZAMIN INFORMATOR CKE

14 INSTYTUT BADAŃ EDUKACYJNYCH- DZIAŁANIA ANIA DALSZE DZIAŁANIA ANIA IBE KONGRES POLSKIEJ EDUKACJI czerwca 2011 (niedziela i poniedziałek) KONFERENCJE WARSZTATOWE DLA NAUCZYCIELI wybranych przedmiotów. Upowszechnianie badań PISA jako jednej z metod uczenia umiejętności złożonych jesień 2011 SZKOŁA SAMODZIELNEGO MYŚLENIA wspólne działania IBE i wszystkich chętnych szkół; zadania mierzące umiejętności złożone diagnoza i narzędzia do pracy z uczniem Badanie Pisa: Gdzie szukaćinformacji? - Instytut Filozofii i Socjologii PAN Egzaminy gimnazjalne, maturalne: - Centralna Komisja Egzaminacyjna ( INFORMATOR ) Podstawa Programowa: - Ministerstwo Edukacji Narodowej

15 Nasze strony Strona IBE Strona projektu systemowego Dziękujemy za uwagę

O czym świadczą wyniki polskich uczniów w PISA? Michał Federowicz, Michał Sitek Instytut Badań Edukacyjnych

O czym świadczą wyniki polskich uczniów w PISA? Michał Federowicz, Michał Sitek Instytut Badań Edukacyjnych O czym świadczą wyniki polskich uczniów w PISA? Michał Federowicz, Michał Sitek Instytut Badań Edukacyjnych PISA mierzy umiejętność wykorzystania wiedzy przez 15-latków do zrozumienia oraz rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia r.

Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia r. Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia 15.04.2015 r. 1. Cennik połączeń - pełny wykaz krajów. Lp. KRAJ netto brutto 1. Afganistan 1,22 zł 1,50 zł 2. Albania 0,65 zł 0,80 zł 3.

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia r.

Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia r. Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia 17.11.2017 r. 1. Cennik połączeń - pełny wykaz krajów. Lp. KRAJ netto brutto 1. Algieria 0,29 zł 0,36 zł 2. Algieria - numery komórkowe

Bardziej szczegółowo

W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję?

W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję? 13.06.2014 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: Artur Szeremeta Specjalista ds. współpracy z mediami tel. 509 509 536 szeremeta@sedlak.pl W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję?

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania PISA 2000-2009 w Polsce Zmiany i wyzwania na przyszłość

Wyniki badania PISA 2000-2009 w Polsce Zmiany i wyzwania na przyszłość Wyniki badania PISA 2000-2009 w Polsce Zmiany i wyzwania na przyszłość Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I OPŁATY DLA LINII ANALOGOWYCH

CZĘŚĆ I OPŁATY DLA LINII ANALOGOWYCH CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA-POŁUDNIE S.A. WYCIĄG Cennik Usługi Telefonicznej Multimedia Polska-Południe S.A. obowiązuje dla Umów Abonenckich i Aneksów do Umów Abonenckich zawartych od

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą, w większości przypadków należy pamiętać o rozliczeniu się z nich także w

Bardziej szczegółowo

Truphone World. Plany taryfowe Truphone World

Truphone World. Plany taryfowe Truphone World Plany taryfowe Nowa definicja telefonii komórkowej Nasza opatentowana globalna sieć zapewnia wyjątkowy komfort korzystania z usług mobilnych na całym świecie. Oznacza to większą prędkość przesyłania danych,

Bardziej szczegółowo

Diety należą się osobie odbywającej podróż służbową na terenie kraju na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia oraz zwrot wydatków z tytułu m.in.

Diety należą się osobie odbywającej podróż służbową na terenie kraju na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia oraz zwrot wydatków z tytułu m.in. DELEGACJE KRAJOWE Diety należą się osobie odbywającej podróż służbową na terenie kraju na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia oraz zwrot wydatków z tytułu m.in.: noclegów, przejazdu do miejsca delegowania

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA S.A. - WYCIĄG. CZĘŚĆ I - opłaty dla linii analogowych

CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA S.A. - WYCIĄG. CZĘŚĆ I - opłaty dla linii analogowych CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA S.A. - WYCIĄG CZĘŚĆ I - opłaty dla linii analogowych I. Opłata za uzyskanie dostępu do sieci telekomunikacyjnej 4 Aktywacja linii telefonicznej dla posiadaczy

Bardziej szczegółowo

ZASIĘG USŁUGI FOTORADARY EUROPA I NIEBEZPIECZNE STREFY

ZASIĘG USŁUGI FOTORADARY EUROPA I NIEBEZPIECZNE STREFY FOTORADARY MAPY TOMTOM TRAFFIC ZASIĘG USŁUGI FOTORADARY EUROPA I NIEBEZPIECZNE STREFY Usługi Fotoradary Europa i Niebezpieczne strefy TomTom są dostępne w krajach wymienionych poniżej. Z usług tych można

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania PISA 2009

Wyniki badania PISA 2009 Wyniki badania PISA 2009 Matematyka Warszawa, 7 grudnia 2010 r. Badanie OECD PISA 2009 w liczbach Próba 475.460 uczniów z 17.145 szkół z 65 krajów, reprezentująca populację ponad 26 milionów piętnastolatków

Bardziej szczegółowo

internet Wartość przyznanej ulgi brutto [zł]

internet Wartość przyznanej ulgi brutto [zł] Cennik Usług telekomunikacyjnych STAJLNET internet Tabela Internet - opłaty instalacyjne i aktywacyjne (jednorazowe)* Umowa na -cy Umowa na 4 -cy Umowa na 6 cy brutto brutto brutto Instalacja i aktywacja

Bardziej szczegółowo

Report Card 13. Równe szanse dla dzieci Nierówności w zakresie warunków i jakości życia dzieci w krajach bogatych. Warszawa, 14 kwietnia 2016 r.

Report Card 13. Równe szanse dla dzieci Nierówności w zakresie warunków i jakości życia dzieci w krajach bogatych. Warszawa, 14 kwietnia 2016 r. Report Card 13 Równe szanse dla dzieci Nierówności w zakresie warunków i jakości życia dzieci w krajach bogatych Warszawa, 14 kwietnia 2016 r. O UNICEF UNICEF jest agendą ONZ zajmującą się pomocą dzieciom

Bardziej szczegółowo

Główne kierunki handlu ropą naftową w 2008 r. [mln ton]

Główne kierunki handlu ropą naftową w 2008 r. [mln ton] ROPA: poszukiwania, wydobycie, sprzedaż Główne kierunki handlu ropą naftową w [mln ton] 318.5 43.4 22.4 24.4 23.8 121.7 127.6 49.5 196.9 90.9 101.3 32.6 64.7 92.0 119.7 25.4 53.1 21.4 107.6 119.4 44.5

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń telefonicznych VOIP

Cennik połączeń telefonicznych VOIP SL-NET s.c. ul. Wiosenna 1c/1 35-303 Rzeszów Tel. 665-706-108 Tel. 017 250 20 11 email: biuro@sl-net.pl strona. www.sl-net.pl Cennik połączeń telefonicznych VOIP Usługi Netto Cena za usługę Brutto Połączenia

Bardziej szczegółowo

Euro 2016 QUALIFIERS. Presenter: CiaaSteek. Placement mode: Punkte, Direkter Vergleich, Tordifferenz, Anzahl Tore. Participant.

Euro 2016 QUALIFIERS. Presenter: CiaaSteek. Placement mode: Punkte, Direkter Vergleich, Tordifferenz, Anzahl Tore. Participant. Presenter: CiaaSteek Date: 10.01.2017 Time: 10:00 City: France, Paris Spieldauer: 10min Placement mode: Punkte, Direkter Vergleich, Tordifferenz, Anzahl Tore Participant Gruppe A 1 Niemcy 7 Belgia 2 Polska

Bardziej szczegółowo

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o.

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. - stan na grudzień 2013 1. MapSet Polska:... 3 2. MultiNet Europa:... 5 3. MapSet Europa:... 8 5. MapSet Azja:... 10 2 1. MapSet Polska

Bardziej szczegółowo

mapy cyfrowe dla biznesu

mapy cyfrowe dla biznesu Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. - stan na grudzień 2011 1. MapSet Polska:... 3 2. MultiNet Europa:... 5 3. MapSet Europa:... 8 5. MapSet Azja:... 10 2 1. MapSet Polska

Bardziej szczegółowo

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa S.A.

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa S.A. Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa S.A. - stan na grudzień 2015 1. MapSet Polska:... 3 2. MultiNet Europa:... 5 3. MapSet Europa:... 7 5. MapSet Azja:... 10 2 1. MapSet Polska szczegółowa

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 29 poz. 271 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

Dz.U Nr 29 poz. 271 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 1999 Nr 29 poz. 271 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 30 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia czasowego zakazu obrotu z zagranicą substancjami

Bardziej szczegółowo

Statystyki programu Młodzież w działaniu za rok 2009 (wg stanu na dzień 1 stycznia 2010 r.)

Statystyki programu Młodzież w działaniu za rok 2009 (wg stanu na dzień 1 stycznia 2010 r.) Statystyki programu Młodzież w działaniu za rok (wg stanu na dzień stycznia r.) Statystyki ogólne Budżet programu "Młodzież w działaniu" w roku wg Akcji (wg stanu na dzień..),,,,,,, Akcja. Akcja. Akcja.

Bardziej szczegółowo

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Analiza narodowościowa oraz rodzaje zapytań turystów w okresie od stycznia do września 212 roku. opracowano: Urszula Ciulewicz na podstawie statystyk

Bardziej szczegółowo

AGER2015. DEFINING THE ENTREPRENEURIAL SPIRIT Polska

AGER2015. DEFINING THE ENTREPRENEURIAL SPIRIT Polska AGER2015 DEFINING THE ENTREPRENEURIAL SPIRIT Polska PROJEKT SONDAŻU Edycja 6 edycja Partner Katedra Strategii i Organizacji Zarządzania, Uniwersytet Techniczny w Monachium, Niemcy. Okres prowadzenia badań

Bardziej szczegółowo

Trudna droga do zgodności

Trudna droga do zgodności Trudna droga do zgodności Starania na rzecz etycznego wzrostu 13. Światowe Badanie Nadużyć Gospodarczych czerwiec 2014 Spis treści Nadużycia i korupcja problem maleje? Nieetyczne zachowania mają się dobrze

Bardziej szczegółowo

mapy cyfrowe dla biznesu

mapy cyfrowe dla biznesu Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. - stan na czerwiec 2010 1. MapSet Polska:...3 2. MultiNet Europa:...5 3. MapSet Europa:...8 5. MapSet Azja:... 10 2 1. MapSet Polska szczegółowa

Bardziej szczegółowo

cena brutto Opłata za aktywację usługi 250,00 zł 57,50 zł 307,50 zł

cena brutto Opłata za aktywację usługi 250,00 zł 57,50 zł 307,50 zł CENNIK POSTPAID W SIECI LARK MOBILE Obowiązuje od 01.07.2013 r. Informacje o usłudze 1. Usługa Lark Mobile to usługa bezprzewodowego dostępu do sieci Internet. 2. Usługa świadczona jest przez Operatora

Bardziej szczegółowo

mapy cyfrowe dla biznesu

mapy cyfrowe dla biznesu Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. - stan na czerwiec 2009 1. MapSet Polska:...3 2. MultiNet Europa:...5 3. MapSet Europa:...8 5. MapSet Azja:... 10 2 1. MapSet Polska szczegółowa

Bardziej szczegółowo

Paweł Borys Polski Fundusz Rozwoju

Paweł Borys Polski Fundusz Rozwoju Oszczędności długoterminowe z perspektywy rynku kapitałowego a wzrost gospodarczy kraju Paweł Borys Polski Fundusz Rozwoju Forum Funduszy Inwestycyjnych, Warszawa, 16.06.2016 Model wzrostu Polski oparty

Bardziej szczegółowo

Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile

Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile Opłata aktywacyjna rodzaj usługi InterNeo mobile data 250,00 55,00 305,00 InterNeo mobile 200 250,00 55,00 305,00 InterNeo mobile 500 250,00

Bardziej szczegółowo

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o.

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. - stan na marzec 2012 1. MapSet Polska:... 3 2. MultiNet Europa:... 5 3. MapSet Europa:... 8 5. MapSet Azja:... 10 2 1. MapSet Polska

Bardziej szczegółowo

myavon - cennik skrócony myavon - cennik szczegółowy

myavon - cennik skrócony myavon - cennik szczegółowy myavon - cennik skrócony w sieci myavon poza siecią 1 minuta 0.40 zł 0.69 zł SMS 0.20 zł 0.20 zł MMS 0.45 zł 0.45 zł myavon - cennik szczegółowy myavon myavon 1 minuta w naliczaniu 1-sekunwym myavon innych

Bardziej szczegółowo

METODYKA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Studia I stopnia. Autor: Tomasz Frołowicz

METODYKA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Studia I stopnia. Autor: Tomasz Frołowicz METODYKA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Autor: Tomasz Frołowicz PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO (stan od roku szkolnego 2009/2010 roku) Wychowanie jest to sztuka, której nikt dotąd nie umie, jest to kurs,

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków

Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków Marlena Piekut Oleksandra Kurashkevych Płock, 2014 Pracowanie Zarabianie pieniędzy Bawienie się INTERNET Dokonywanie zakupów Nawiązywanie kontaktów Tadao

Bardziej szczegółowo

OFERTA RAPORTU. Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata. Kraków 2012

OFERTA RAPORTU. Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata. Kraków 2012 Oferta raportu: Szkolnictwo wyższe w Polsce i wybranych krajach analiza porównawcza OFERTA RAPORTU Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata Kraków 2012 1 Oferta raportu:

Bardziej szczegółowo

WYNIKI PISA 2015 W POLSCE

WYNIKI PISA 2015 W POLSCE WYNIKI PISA 2015 W POLSCE PROJEKT PISA 3 obszary badania: rozumowanie w naukach przyrodniczych, czytanie i interpretacja oraz umiejętności matematyczne, Badanie co 3 lata od 2000 r. PISA 2015 to szósta

Bardziej szczegółowo

gizycko.turystyka.pl

gizycko.turystyka.pl Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Analiza narodowościowa oraz rodzaje zapytań turystów w okresie od stycznia do września 213 roku. opracowano: Urszula Ciulewicz na podstawie statystyk

Bardziej szczegółowo

CENNIK STANDARDOWY USŁUGI MOBILNEGO DOSTĘPU DO INTERNETU FreshNet Mobile

CENNIK STANDARDOWY USŁUGI MOBILNEGO DOSTĘPU DO INTERNETU FreshNet Mobile CENNIK STANDARDOWY USŁUGI MOBILNEGO DOSTĘPU DO INTERNETU FreshNet Mobile Obowiązuje od 01.07.2014 r. Informacje o usłudze 1. Usługa FreshNet Mobile to usługa bezprzewodowego dostępu do sieci Internet.

Bardziej szczegółowo

Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile

Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile Opłata aktywacyjna rodzaj usługi cena netto kwota VAT cena brutto InterNeo mobile 250,00 55,00 305,00 Opłata miesięczna rodzaj usługi cena netto

Bardziej szczegółowo

CENY UWZGLĘDNIAJĄ PODATEK VAT W WYSOKOŚCI

CENY UWZGLĘDNIAJĄ PODATEK VAT W WYSOKOŚCI 1. Usługi krajowe połączenia standardowe, SMS, MMS, Internet USŁUGI Połączenia krajowe (cena za minutę połączenia) 0,29 zł 0,24 zł SMS 0,12 zł 0,10 zł MMS 0,50 zł 0,41zł Transmisja danych (cena za 100

Bardziej szczegółowo

CENNIK usług telekomunikacyjnych dla Abonentów Biznesowych Truphone Poland Sp. z o.o. ( Truphone ) obowiązujacy od dnia 6 lipca 2015

CENNIK usług telekomunikacyjnych dla Abonentów Biznesowych Truphone Poland Sp. z o.o. ( Truphone ) obowiązujacy od dnia 6 lipca 2015 CENNIK usług telekomunikacyjnych dla Abonentów Biznesowych Poland Sp. z o.o. ( ) obowiązujacy od dnia 6 lipca 2015 1. Informacje Ogólne a) Wszystkie ceny i opłaty w niniejszym Cenniku podane są w złotych

Bardziej szczegółowo

Lekcje z PISA Maciej Jakubowski Evidence Institute Uniwersytet Warszawski

Lekcje z PISA Maciej Jakubowski Evidence Institute Uniwersytet Warszawski Lekcje z PISA 2015 Maciej Jakubowski Evidence Institute Uniwersytet Warszawski Grudzień 2016 Po co nam PISA? To największe badanie umiejętności uczniów na świecie Dostarcza nie tylko rankingów Przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

Liderzy innowacyjności w gospodarce światowej. Czy Polska może ich dogonić?

Liderzy innowacyjności w gospodarce światowej. Czy Polska może ich dogonić? Liderzy innowacyjności w gospodarce światowej. Czy Polska może ich dogonić? Szkolenie Urzędu Patentowego. Zarządzanie innowacją Warszawa, 12.10.2015 Marzenna Anna Weresa Instytut Gospodarki Światowej Kolegium

Bardziej szczegółowo

5a. Data wyjazdu 5b. Godzina przekroczenia granicy w dniu wyjazdu 5c. Data powrotu 5d. Godzina przekroczenia granicy w dniu powrotu

5a. Data wyjazdu 5b. Godzina przekroczenia granicy w dniu wyjazdu 5c. Data powrotu 5d. Godzina przekroczenia granicy w dniu powrotu 1. Nazwa imprezy 2. Miejsce 3. Numer pozycji kalendarza PZA 4. Termin 5. Czas pobytu za granicą 5a. Data wyjazdu 5b. Godzina przekroczenia granicy w dniu wyjazdu 5c. Data powrotu 5d. Godzina przekroczenia

Bardziej szczegółowo

cena brutto Opłata za aktywację usługi 250,00 zł 57,50 zł 307,50 zł akty

cena brutto Opłata za aktywację usługi 250,00 zł 57,50 zł 307,50 zł akty CENNIK STANDARDOWY USŁUGI TELEFONII KOMÓRKOWEJ Simfonia Fresh Obowiązuje od 01.02.2012 r. Informacje o usłudze 1. Taryfy standardowe dostępne dla kart SIM w usłudze Simfonia Fresh. 2. Usługa świadczona

Bardziej szczegółowo

Oferta Firma Truphone Zone

Oferta Firma Truphone Zone Oferta Oferta Firma Zone Proste plany taryfowe Dzięki planom taryfowym Zone połączenie lokalne to dla Ciebie również połączenie z jednym z krajów w Zone: Wielką Brytanią, Niemcami, Holandią, Stanami Zjednoczonymi,

Bardziej szczegółowo

Kontrowersje wokół harmonizacji ex ante w badaniu PISA

Kontrowersje wokół harmonizacji ex ante w badaniu PISA Kontrowersje wokół harmonizacji ex ante w badaniu PISA Zbigniew Sawiński Instytut Badań Edukacyjnych Instytut Filozofii i Socjologii PAN Metodologiczne Inspiracje 2014: Badania ilościowe w naukach społecznych,

Bardziej szczegółowo

w sieci myavon 0,20 zł 0,15 zł 0,09 zł 0,14 zł myavon - cennik szczegółowy Typ usługi

w sieci myavon 0,20 zł 0,15 zł 0,09 zł 0,14 zł myavon - cennik szczegółowy Typ usługi myavon - cennik skrócony miunta połączenia SMS Czas posiadania aktywnej karty SIM w sieci myavon od 0 do miesięcy od do miesięcy powyŝej miesięcy w sieci myavon 0,9 zł 0, zł 0,9 zł poza siecią myavon 0,9

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ POLSKICH SAMORZĄDÓW NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ: FORMY, MOŻLIWOŚCI, WYZWANIA. - wnioski z badania ankietowego

AKTYWNOŚĆ POLSKICH SAMORZĄDÓW NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ: FORMY, MOŻLIWOŚCI, WYZWANIA. - wnioski z badania ankietowego AKTYWNOŚĆ POLSKICH SAMORZĄDÓW NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ: FORMY, MOŻLIWOŚCI, WYZWANIA - wnioski z badania ankietowego Prowadzenie współpracy międzynarodowej (w %) nie tak 28% 72% Posiadanie opracowanego

Bardziej szczegółowo

Budowanie Międzynarodowej Rangi Czasopism Naukowych. Opole, 4 kwietnia 2014 r.

Budowanie Międzynarodowej Rangi Czasopism Naukowych. Opole, 4 kwietnia 2014 r. Budowanie Międzynarodowej Rangi Czasopism Naukowych Opole, 4 kwietnia 2014 r. Źródła Index Copernicus jest partnerem MNiSWw procesach parametryzacji nauki, w tym w ewaluacji czasopism naukowych od roku

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w roamingu

Cennik usług w roamingu Cennik usług w roamingu z dnia 01.07.2014 r. 1. Cennik usług w roamingu (dalej: Cennik ) obowiązuje Abonentów oferty nju mobile będących stroną pisemnej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z

Bardziej szczegółowo

CENNIK PREPAID. USŁUGI cena z VAT cena bez VAT. SMS 0,12 zł 0,10 zł. MMS 0,50 zł 0,41zł

CENNIK PREPAID. USŁUGI cena z VAT cena bez VAT. SMS 0,12 zł 0,10 zł. MMS 0,50 zł 0,41zł 1. Usługi krajowe połączenia standardowe, SMS, MMS, Internet USŁUGI Połączenia krajowe 0,29 zł 0,24 zł SMS 0,12 zł 0,10 zł MMS 0,50 zł 0,41zł 0,10 zł 0,08 zł Jedna stawka za połączenia do wszystkich sieci

Bardziej szczegółowo

Podatki podstawowe. Podstawowe akty prawne

Podatki podstawowe. Podstawowe akty prawne Podatki System podatkowy Podatki podstawowe Głównymi podatkami w Polsce są: Podatek dochodowy od osób prawnych Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek od czynności cywilno-prawnych Podatek VAT Opłata

Bardziej szczegółowo

Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile

Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile Opłata aktywacyjna rodzaj usługi cena netto kwota VAT cena brutto InterNeo mobile 250,00 55,00 305,00 Opłata miesięczna rodzaj usługi cena netto

Bardziej szczegółowo

NAUKOMETRYCZNA CHARAKTERYSTYKA POZIOMU BADAŃ NAUKOWYCH PROWADZONYCH W DYSCYPLINIE INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

NAUKOMETRYCZNA CHARAKTERYSTYKA POZIOMU BADAŃ NAUKOWYCH PROWADZONYCH W DYSCYPLINIE INŻYNIERIA ŚRODOWISKA NAUKOMETRYCZNA CHARAKTERYSTYKA POZIOMU BADAŃ NAUKOWYCH PROWADZONYCH W DYSCYPLINIE INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Lucjan Pawłowski Politechnika Lubelska, Wydział Inżynierii Środowiska, ul. Nadbystrzycka 40B, 20-618

Bardziej szczegółowo

Podatki w działalności gospodarczej Podwójne opodatkowanie

Podatki w działalności gospodarczej Podwójne opodatkowanie Podatki w działalności gospodarczej Podwójne opodatkowanie dr Angelika Kędzierska-Szczepaniak Podwójne opodatkowanie Podwójne opodatkowanie problem Krajowy Międzynarodowy Problem krajowy dywidendy Problem

Bardziej szczegółowo

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Analiza narodowościowa oraz rodzaje zapytań turystów w okresie od stycznia do września 2017 roku opracowano: Urszula Ciulewicz na podstawie statystyk

Bardziej szczegółowo

Uznanie zagranicznych dyplomów w celu kontynuacji kształcenia w Polskiej uczelni. Hanna Reczulska. Warszawa, 23 października 2013r.

Uznanie zagranicznych dyplomów w celu kontynuacji kształcenia w Polskiej uczelni. Hanna Reczulska. Warszawa, 23 października 2013r. Uznanie zagranicznych dyplomów w celu kontynuacji kształcenia w Polskiej uczelni. Hanna Reczulska Warszawa, 23 października 2013r. Ramy prawne Uznanie świadectw uprawniających do podjęcia studiów: umowy

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń międzynarodowych i specjalnych

Cennik połączeń międzynarodowych i specjalnych Cennik połączeń międzynarodowych i specjalnych 1. Połączenia międzynarodowe Grupa Kraj Opłata za połączenie z telefonami Opłata za połączenie z telefonami 1 Holandia, Niemcy, Wielka Brytania, 0,25 zł 1,60

Bardziej szczegółowo

Polska Centrala Firm Symulacyjnych CENSYM

Polska Centrala Firm Symulacyjnych CENSYM Polska Centrala Firm Symulacyjnych jest członkiem światowej sieci EUROPEN Pen Internationalskupiającej ok.7500 firm symulacyjnych w 42 krajach na całym świecie. Kraje założycielskie EUROPEN: Austria, Dania,

Bardziej szczegółowo

Zakończenie Summary Bibliografia

Zakończenie Summary Bibliografia Spis treści: Wstęp Rozdział I Zakresy i ich wpływ na pojmowanie bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1. Zakresy pojmowania bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1.1. Zakres wąski bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1.2. Zakres

Bardziej szczegółowo

Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce?

Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce? Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce? Maciej Bukowski Instytut Badań Strukturalnych Warszawa, 25.05.2012 Plan Wprowadzenie po co Polsce (eko)innowacje. Pułapka średniego dochodu Nie ma ekoinnowacyjności

Bardziej szczegółowo

Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej PO WER 2017/2018

Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej PO WER 2017/2018 Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej PO WER 2017/2018 Od 2014 roku PW bierze udział w projekcie Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

DO 30 WRZEŚNIA 2016 ROKU. Zos tań. zakwalifikowanym Kierownikiem Szafirowym* Zostań

DO 30 WRZEŚNIA 2016 ROKU. Zos tań. zakwalifikowanym Kierownikiem Szafirowym* Zostań DOTYCZY DYSTRYBUTORÓW EUROPY, EUROPY WSCHODNIEJ, IZRAELU, TURCJI, NORWEGII I WIELKIEJ BRYTANII. 1 września 2016 roku 31 października 2016 roku Jak będzie wyglądał twój biznes w tym roku? Może postawisz

Bardziej szczegółowo

3.3 WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

3.3 WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA 3.3 WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA Ogólne omówienie współpracy międzynarodowej PG w 2011 r.: międzynarodowe umowy ramowe o współpracy oraz międzyinstytucjonalne umowy dot. mobilności w programach edukacyjnych:

Bardziej szczegółowo

Uznanie świadectw uzyskanych za granicą

Uznanie świadectw uzyskanych za granicą Źródło: http://www.kuratorium.waw.pl/pl/poradnik-klienta/inne-sprawy/nostryfikacja-swiadectw/5423,uznanie-sw iadectw-uzyskanych-za-granica.html Wygenerowano: Sobota, 19 września 2015, 12:20 Uznanie świadectw

Bardziej szczegółowo

Zasady ustalania należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowych krajowych i zagranicznych.

Zasady ustalania należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowych krajowych i zagranicznych. Zasady ustalania należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowych krajowych i zagranicznych. Krajowe podróże służbowe. Ogólne zasady ustalania oraz wysokość należności przysługujących

Bardziej szczegółowo

O czym świadczą wyniki polskich uczniów w PISA? Michał Sitek

O czym świadczą wyniki polskich uczniów w PISA? Michał Sitek O czym świadczą wyniki polskich uczniów w PISA? Michał Sitek O badaniu Trzy dziedziny w latach 2000-2012: umiejętności matematyczne, rozumowanie w naukach przyrodniczych czytanie i interpretacja. W każdym

Bardziej szczegółowo

Doradztwo zawodowe na rzecz planowania ścieżek edukacyjnych w kraju przebywania i po powrocie r.

Doradztwo zawodowe na rzecz planowania ścieżek edukacyjnych w kraju przebywania i po powrocie r. Doradztwo zawodowe na rzecz planowania ścieżek edukacyjnych w kraju przebywania i po powrocie 23.10.2014 r. Rozwój doradztwa zawodowego na poziomie europejskim Kierunki rozwoju poradnictwa zawodowego:

Bardziej szczegółowo

Wydatki na ochronę zdrowia w

Wydatki na ochronę zdrowia w Wydatki na ochronę zdrowia w wybranych krajach OECD Seminarium BRE CASE Stan finansów ochrony zdrowia 12 czerwca 2008 r. Agnieszka Sowa CASE, IZP CM UJ Zakres analizy Dane OECD Health Data 2007 (edycja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZE WSPÓŁPRACY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z ZAGRANICĄ W 2010 ROKU MARZEC 2011

SPRAWOZDANIE ZE WSPÓŁPRACY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z ZAGRANICĄ W 2010 ROKU MARZEC 2011 SPRAWOZDANIE ZE WSPÓŁPRACY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z ZAGRANICĄ W 2010 ROKU MARZEC 2011 SPRAWOZDANIE ZE WSPÓŁPRACY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ROKU Współpraca Samorządu Województwa Opolskiego z zagranicą w roku

Bardziej szczegółowo

DESKRYPTORY BIBLIOTEKI NARODOWEJ WYKAZ REKORDÓW USUNIĘTYCH ).2017)

DESKRYPTORY BIBLIOTEKI NARODOWEJ WYKAZ REKORDÓW USUNIĘTYCH ).2017) DESKRYPTORY BIBLIOTEKI NARODOWEJ WYKAZ REKORDÓW USUNIĘTYCH (2-8.0.09.2017).2017) p 2004307273 Pieśń ludowa afgańska 386 Muzyka afgańska 0a1006655x p 2004307277 Pieśń ludowa Dagestanu 386 Muzyka Dagestanu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU 2007-2013. 12 grudnia 2012

PROGRAM MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU 2007-2013. 12 grudnia 2012 PROGRAM MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU 2007-2013 12 grudnia 2012 Cele Programu Aktywne uczestnictwo młodzieży w życiu społecznym Europy Budowanie wzajemnego zrozumienia między młodymi ludźmi Solidarność między młodymi

Bardziej szczegółowo

Projekt Partnerski Grundtviga 2012-2014 Zdrowy styl życia rodziców - zdrowie przyszłych pokoleń

Projekt Partnerski Grundtviga 2012-2014 Zdrowy styl życia rodziców - zdrowie przyszłych pokoleń Projekt Partnerski Grundtviga 2012-2014 Zdrowy styl życia rodziców - zdrowie przyszłych pokoleń Spotkanie informacyjne 26 listopada 2012r Partner Projektu Dzielnica Mokotów Plan spotkania 1. Kilka słów

Bardziej szczegółowo

tabela nr 1 połączenia głosowe, przesyłanie danych CSD, przesyłanie (transmisja) faksów 1) 2), wiadomości 1) 3) 4)

tabela nr 1 połączenia głosowe, przesyłanie danych CSD, przesyłanie (transmisja) faksów 1) 2), wiadomości 1) 3) 4) Cennik usług w roamingu Obowiązuje od dnia 03.10.2016 r. 1. Cennik usług w roamingu (dalej: Cennik ) obowiązuje Abonentów oferty nju mobile będących stroną pisemnej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie kosztów imprezy zagranicznej

Rozliczenie kosztów imprezy zagranicznej Rozliczenie kosztów imprezy zagranicznej 1. Nazwa imprezy 2. Miejsce 3. Numer pozycji kalendarza PZA 4. Termin 5. Czas pobytu za granicą: 5a. Data wyjazdu 5b. Godzina przekroczenia granicy w dniu wyjazdu

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w roamingu w ofercie nju na kartę z dnia r.

Cennik usług w roamingu w ofercie nju na kartę z dnia r. Cennik usług w roamingu w ofercie nju na kartę z dnia 01.07.2015r. nju mobile w rozumieniu niniejszego cennika oznacza ofertę telekomunikacyjną, której operatorem jest spółka pod firmą Orange Polska Spółka

Bardziej szczegółowo

Program GRUNDTVIG wspieranie niezawodowej edukacji dorosłych, w tym osób starszych

Program GRUNDTVIG wspieranie niezawodowej edukacji dorosłych, w tym osób starszych wspieranie niezawodowej edukacji dorosłych, w tym osób starszych Alina Respondek, Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe

Bardziej szczegółowo

Globalne występowanie nadwagi i otyłości u dorosłych według regionu

Globalne występowanie nadwagi i otyłości u dorosłych według regionu Kraj zgromadzen ia danych Globalne występowanie nadwagi i otyłości u dorosłych według regionu Kraj / region Wielkoś ć badania Kategoria % BMI 25-29,9 % BMI 30+ % BMI 25- % BMI 30+ 29,9 Region europejski

Bardziej szczegółowo

Interfejs diagnostyczny LPG CNG GPL wersja USB FTDI - ProjektTECH LPG CNG GPL Diagnostic USB FTDI Interface - ProjektTECH

Interfejs diagnostyczny LPG CNG GPL wersja USB FTDI - ProjektTECH LPG CNG GPL Diagnostic USB FTDI Interface - ProjektTECH Interfejs diagnostyczny LPG CNG GPL wersja USB FTDI - ProjektTECH LPG CNG GPL Diagnostic USB FTDI Interface - ProjektTECH 2015-11-20 21:32:33.643232 2 3 Ta oferta nie stanowi informacji handlowej Adres

Bardziej szczegółowo

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Analiza narodowościowa oraz rodzaje zapytań turystów w okresie od stycznia do września 214 roku opracowano: Urszula Ciulewicz na podstawie statystyk

Bardziej szczegółowo

Kraj Prefixy Cena brutto z VAT :

Kraj Prefixy Cena brutto z VAT : Kraj Prefixy Cena brutto z VAT : Afganistan 0093 1,84 zl/min Afganistan 009370 009375 009377 009379 009378 1,93 zl/min Albania 00355 0,98 zl/min Albania 0035538 0035568 0035569 1,48 zl/min Algeria 002136

Bardziej szczegółowo

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Warszawa 2005

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Warszawa 2005 INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w krajach OECD Biiullettyn IInfforrmacyjjny Warszawa 2005 Spis treści Wstęp... 3 I. Dane ogólne... 4 II. Wypadki drogowe... 11 III.

Bardziej szczegółowo

Jan Łysek Analfabetyzm funkcjonalny uczniów. Nauczyciel i Szkoła 1-2 (34-35),

Jan Łysek Analfabetyzm funkcjonalny uczniów. Nauczyciel i Szkoła 1-2 (34-35), Jan Łysek Analfabetyzm funkcjonalny uczniów Nauczyciel i Szkoła 1-2 (34-35), 178-190 2007 Jan ŁYSEK Analfabetyzm funkcjonalny uczniów Mając na uwadze analfabetyzm funkcjonalny należy różnicować pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Wirtualne Muzeum MOJE WIATRAKI

Wirtualne Muzeum MOJE WIATRAKI Wirtualne Muzeum MOJE WIATRAKI część Znaczki Pocztowe Koperty FDC Datowniki Okolicznościowe z Wiatrakiem Właściciel KOLEKCJI: Wiesław Szkopek Wydanie VII / 11 2015 eksponaty filatelistyczne w Kolekcji

Bardziej szczegółowo

www.pwc.pl Czego oczekuje Pokolenie Y od procesu rekrutacji w firmach #rekrutacjainaczej

www.pwc.pl Czego oczekuje Pokolenie Y od procesu rekrutacji w firmach #rekrutacjainaczej www.pwc.pl Czego oczekuje Pokolenie Y od procesu rekrutacji w firmach #rekrutacjainaczej Spain Hiszpania Greece Grecja Italy Włochy Portugalia Slovak Republic Słowacja Ireland Irlandia Polska Poland France

Bardziej szczegółowo

Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń, zaznaczając P (prawda) lub F (fałsz) w ostatniej kolumnie tabeli.

Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń, zaznaczając P (prawda) lub F (fałsz) w ostatniej kolumnie tabeli. zadania, biologia Zadanie Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń, zaznaczając P (prawda) lub F (fałsz) w ostatniej kolumnie tabeli. 1. Zarodziec malaryczny jest organizmem samożywnym. P / F 2. Przodkiem

Bardziej szczegółowo

Cennik Pakietu Internet+Telewizja HD+Telefon stacjonarny dla Klientów indywidualnych podłączonych drogą światłowodową obowiązujący od 01.10.2014 r.

Cennik Pakietu Internet+Telewizja HD+Telefon stacjonarny dla Klientów indywidualnych podłączonych drogą światłowodową obowiązujący od 01.10.2014 r. SL-NET s.c. ul. Wiosenna 1c/1 35-303 Rzeszów Tel. 665-706-108 Tel. 017 250-20-11 email: biuro@sl-net.pl Cennik Pakietu Internet+Telewizja HD+Telefon stacjonarny dla Klientów indywidualnych podłączonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Biznes 200 Fresh dla klientów instytucjonalnych (kod promocji: X85)

Regulamin promocji Biznes 200 Fresh dla klientów instytucjonalnych (kod promocji: X85) Regulamin promocji Biznes 200 Fresh dla klientów instytucjonalnych (kod promocji: X85) 1. MNI Centrum Usług S.A., zwana dalej Operatorem, na podstawie niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu wykonywania

Bardziej szczegółowo

C. 4 620,00 Euro z przeznaczeniem na organizację wymiany studentów i pracowników.

C. 4 620,00 Euro z przeznaczeniem na organizację wymiany studentów i pracowników. 16-400 Suwałki tel. (87) 562 84 32 ul. Teofila Noniewicza 10 fax (87) 562 84 55 e-mail: sekretariat@pwsz.suwalki.pl Zasady rozdziału funduszy otrzymanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (Agencji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Lifelong Learning- Erasmus 2013/2014

Lifelong Learning- Erasmus 2013/2014 Lifelong Learning- Erasmus 2013/2014 14 FACULTY of ELECTRONICS and INFORMATION TECHNOLOGY Warsaw University of Technology (1) Lifelong Learning- Erasmus 2013/2014 14 Dr inż. Dariusz Turlej Dr inż. Wojciech

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia 2002 r. Dz.U.02.236.1991 2003.11.24 sprost. Dz.U.03.199.1951 ogólne 2005.01.01 zm. Dz.U.04.271.2687 1 2006.01.01 zm. Dz.U.05.186.1555 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia

Bardziej szczegółowo

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami. Tomasz Białowąs

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami. Tomasz Białowąs Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami Tomasz Białowąs Wysoki dynamika wymiany handlowej 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Eksport całkowity UE Eksport UE do Chin Import całkowity UE Import

Bardziej szczegółowo

Paszport do eksportu unijny program wsparcia ofert eksportowych regionu

Paszport do eksportu unijny program wsparcia ofert eksportowych regionu Paszport do eksportu unijny program wsparcia ofert eksportowych regionu Zakres działań ZARR S.A w ramach RIF Program Paszport do przedsiębiorczości Charakterystyka kierunków eksportu Zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

Procedura Europejska EPO

Procedura Europejska EPO Procedura Europejska EPO Projekt Enterprise Europe Network Central Poland jest współfinansowany przez Komisję Europejską ze środków pochodzących z programu COSME (na lata 2014 2020) na podstawie umowy

Bardziej szczegółowo

Statystyka wniosków TOI 2011

Statystyka wniosków TOI 2011 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Statystyka wniosków TOI 2011 Konkurs 2011 Wnioski TOI w PL lata 2007-2011 KONKURS Dostępny budżet TOI w PL (euro)

Bardziej szczegółowo

Ocena gospodarcza i polityczna krajów - Rating krajów KUKE S.A.

Ocena gospodarcza i polityczna krajów - Rating krajów KUKE S.A. i krajów - Rating krajów KUKE S.A. Aktualizacja październik 2011 r. Przygotował Zespół Głównego Ekonomisty KUKE S.A. Warszawa 21 październik 2011 r. i krajów Rating krajów KUKE S.A. Korporacja Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r.

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r. 1 Urz d Statystyczny w Gda sku W Polsce w 2012 r. udział osób w wieku 30-34 lata posiadających wykształcenie wyższe w ogólnej liczbie ludności w tym wieku (aktywni zawodowo + bierni zawodowo) wyniósł 39,1%

Bardziej szczegółowo

XXXI MARATON WARSZAWSKI Warszawa, 27.09.2009

XXXI MARATON WARSZAWSKI Warszawa, 27.09.2009 XXXI MARATON WARSZAWSKI Warszawa, 27.09.2009 Alex.Celinski@gmail.com Rozkład wyników Przedziały 30-minutowe Lp. Przedział Liczebność Częstość czasowy Liczebność Częstość skumulowana skumulowana 1 2:00-2:30

Bardziej szczegółowo

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Biuletyn Informacyjny. Warszawa 2007

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Biuletyn Informacyjny. Warszawa 2007 INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w krajach OECD Biuletyn Informacyjny Warszawa 2007 Spis treści Wstęp... 3 I. Dane ogólne... 4 II. Wypadki drogowe... 11 III. Zabici

Bardziej szczegółowo